Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Żydowska rozgrywka finałowa

Posted by grypa666 w dniu 02/04/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

Dziękuję wszystkim darczyńcom!

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Żydowska rozgrywka finałowa

Robert Pickle 26.3.2010, komentarz pod http://theuglytruth.wordpress.com/2010/03/26/israel%E2%80%99s-take-over-of-america-in-its-final-phase/

Przekład Ola Gordon i Piotr Bein

Judaizm opiera się na zasadzie żydowskiej władzy nad światem. Wg oświeconego judaizmu (haskala), który odrzucił Talmud, Żydzi ustanowią rząd światowy, na czele którego, ale nie wyłącznie, staną Żydzi, jak w marksizmie i globalnym kapitalizmie. Natomiast dla judaizmu ortodoksyjnego (lubawiczerowie Sanhedrynu, faryzeusze synagogi szatana), który nie odrzuca Talmudu, cel jest trzyczęściowy:

1. Zdobyć historyczne granice Syjonu

Ortodoksyjne Żydostwo jest podzielone, jak to nastąpi. Większość akceptuje fakt, że Syjon mogą zdobyć siłą. Ale są Żydzi (np. Satmar, Neturei Karta), którzy są pewni, że to tylko wywoła antysemityzm. Wierzą, że Żydzi powinni pozostać w odosobnieniu i nie mieszać się z nie-Żydami. Ale oni wierzą również, że nadejdzie dzień triumfu dla Żydów, lecz tylko na skutek bożej interwencji. Spoza chmur wyjdzie coś w rodzaju wcielenia szatana (Adonai) i ogłosi całemu światu, że jego wolą jest przejęcie ziemi świętej przez Żydów.

2. Zniszczyć chrześcijaństwo (Edom) i zgładzić Amalekitów (patrz poniżej).

3. Odbudować III Świątynię** — przyczyna napięcia ws. Meczetu Na Skale (Al Aksa). Zdobycie tego miejsca da sygnał do realizacji punktu 2, jeśli nie będzie jeszcze spełniony.

To spowoduje wprowadzenie osobnych sądów z prawem noachidowym (7 Praw Noego) dla gojów, a żydowskim dla Żydów. Zakładając, że obecny rząd syjonistyczny skłoni się do judaizmu ortodoksyjnego, prawdopodobnie spróbują realizować cele 1, 2 i 3.

Podstawą celu 2 jest przykazanie zniszczenia rasy Amalekitów.* Wierząc w Jezusa jesteśmy nasieniem Abrahama z powodu jednego nasienia, który jest Chrystusem. Ci z synagogi szatana są Amalekitami. Amalek był potomkiem Ezawa który wg Żydów jest ojcem rasy arjańskiej. Ezawa nazywają  również Edom i utożsamiają z cesarstwami chrześcijańskimi (Rzym, Bizancjum i Moskwa). […]

Żydzi wiedzą, że nie można odróżnić rasy Amalekitów, bo Żydostwo jest religią Baa’la, a nie rasą. Więc „po prostu” określają Amalekitą każdego nie-Żyda przeciwnego żydowskiej hegemonii i prawu noahidowemu. Jasne? […] Każdy nie-Żyd, który nie zgadza się z planem zostanie zabity. Dla nich separatyzm nie jest wystarczająco dobry. Prawo noahidowe nie zezwala na chrześcijaństwo, więc jeśli jesteś chrześcijaninem, jesteś Amalekitą przeznaczonym na zagładę. […]

W tym planie ignoranci żydowscy nie wypadają lepiej. Ostatnio w kręgach ortodoksyjnych Żydów powstała nowa nauka „Eruv Rav”. Ortodoksyjni Żydzi wierzą w reinkarnację. Twierdzą, że to nie Żydzi zbudowali złotego cielca (typowo żydowska odmowa wzięcia odpowiedzialności), ale raczej Egipcjanie, którzy ożenili się z Żydami lub którzy wydostali się z Exodusem. Oni udający Żydów (czytaj Egipcjanie) nazywani są Eruv Rav. To Eruv Rav zabili proroków – nie zrobili tego Żydzi!

Ortodoksyjni Żydzi zamierzają etykietować każdego Żyda, który nie zgadza się z celem 3 planu jako wcielenie Eruv Rav, a tym samym zasługuje on na śmierć. Tak więc ta część odpowiedzi na pytanie – co by się stało – powoduje to, że 1. Żydzi zabiją wszystkich nie-Żydów, którzy nie przyjmą prawa żydowskiego i 2. Żydzi z kolei obrócą się przeciwko Żydom, którzy nie chcą zabijać zwierząt przeznaczonych do uboju w świątyni, lub którzy narzekają na cel 1.

Prawo noahidowe jest zwodnicze. Na jego powierzchni jest zdrowy rozsądek: tworzenie sądów, ale żadnych morderstw, żadnego obcinania kończyn żywego zwierzęcia i jedzenia go żywcem, żadnego homoseksualizmu, bożków, złodziejstwa, bluźnierstw wobec żydowskiego boga, a tym samym wobec narodu żydowskiego.

Prawdziwe wyjaśnienie prawa noahidowego znajduje się w talmudzkim traktacie Sanhedrynu. Kradzież wartości dwóch winogron zasługuje na śmierć przez ścięcie. To samo za znieważenie Żyda. Żydzi mogą kraść, zabijać nie-Żydów bez kary (z wyjątkiem kary z nieba), natomiast najmniejsze wykroczenie popełnione przez nie-Żyda zasługuje na karę śmierci. Nie można mieć dnia odpoczynku przyznawanego wyłącznie Żydom, gdyż goje stworzeni są do pracy. (Pomyśl o tym, kiedy weekend i święta religijne czy świeckie będą należały do przeszłości.) Śmierć gojom, jeśli czytają jakieś nauki żydowskie inne niż prawa noahidowe. To jest najstraszniejsza dyktatura jaką można sobie wyobrazić.

Ciekawym punktem jest noahidowa nauka o seksualności. Wiele wyjaśnia o żydowskich skłonnościach do produkcji świństw dla mas — praktyki, które miały miejsce nawet w starożytności! Ponieważ goje nie są zdolni do małżeństwa ani moralności seksualnej, nie ma ograniczenia co do aktywności seksualnej poza zakazem homoseksualizmu, bestialstwa i seksu z Żydówką. Nie ma pozwolenia na małżeństwa dla nie-Żydów. Czy można się dziwić, że na podstawie tej nauki Żydzi uważają, że produkując świństwa  zapewniają gojom to, czego chcą i potrzebują? Jeśli chodzi o obecną promocję homoseksualizmu, jest to sposób na stworzenie większej liczby gojów nadających się do zabicia.

W XIX w. wybitny rabin z Iraku, Ben Isz Hai napisał instrukcje dla żydowskiej władzy. Goje mają być sługami Żydów. Mamy nie mieć majątku innego niż kredyty. Całe złoto i bogactwo będzie w rękach żydowskich. Każdy nasz majątek będzie uważany jako „na kredyt”, a w czasach władzy żydowskiej za każdą część majątku jaką kiedykolwiek mieliśmy będziemy musieli zapłacić wraz z odsetkami! Spójrz na banki, ich wykup i kradzieże, już teraz wzywają swoich lichwiarzy! Nasza służalczość wobec żydowskich mistrzów będzie sposobem na spłatę odsetek, które oczywiście są nieskończone po tylu latach — więc będziemy wiecznymi niewolnikami! Przypisanymi sługami mamony wybrańców.

Żydzi nie będą wykonywać żadnej pracy, poza uczestnictwen w żydowskich obrzędach w świątyni. Chcą być czcicielami szatana ich leniwego boga.

Ben Isz Hai miał kontakt z przywódcą wielkiego orientu, założycielem Sojuszu Izraela i despotą Republiki Francuskiej, Adolphem Cremeaux. Cremeaux jest głównym podejrzanym ws. pochodzenia protokołów. Można znaleźć liczne podobieństwa między protokołami i pracami Ben Isz Haia. Ponieważ książki Ben Isz Haia publikują żydowskie firmy wydawnicze, nie można podejrzewać go o fałszerstwo.

A może jest powód promocji mieszania ras: Zohar w Talmudzie mówi, że czarny człowiek został stworzony jedynie by służyć nie-Żydom, białym i Azjatom. Nieżydowscy biali i Azjaci mają służyć Żydom. Tak więc im więcej zrobią kolorowych, tym więcej będzie niewolników najniższych z najniższych.

Wracając do tematu Amalekitów – obecnie głównym celem jest Rosja. […] Moskwa uważana jest za trzeci Rzym. Nienawiść Żydów do Rosjan nie zna granic.

Polecam lekturę dla zrozumienia rozmiaru problemu żydowskiego:

– Prace Ben Isz Hai.

– Współczesna nowela Samson’s Lion (DAN) (także zwana Aleph Shin) – żydowska fantazja o żydowskim zawładnięciu (film Inglorious Bastards). Najlepszy znany mi przykład współczesnej (talmudycznej) mentalności syjonistów. Jeśli to, co sugeruje książka już istnieje, plan jest dobrze zaawansowany.

– Te nieco zdeaktualizowane strony są b. ważne. Produkuje je żydowska grupa ekstremistów – lubawiczerowie, niezwykle wpływowa w Waszyngtonie. Jeśli pamiętasz okropne zdjęcie Busha salutującego fladze Izraela, odbylo się to na bankiecie na cześć lubawiczerów. Strony wprost nawołują do żydowskiej rewolucji i wprowadzenia Praw Noego.

– Strony trudne do czytania, jeśli nie znasz hebrajskiego czy jidysz. Na stronach ukryty jest dowód autentyczności protokołów. Spisek wykluł się w XIII w., a koniec wg tych stron miałby mastąpić w ciagu najblizszych 30 lat. Jesteśmy w ostatnim stadium. Jest tu też trochę o Eruv Rav.

Na zakończenie myślę, że jesteśmy niebezpiecznie blisko finału. Oni zbyt dobrze ułożyli podwaliny i ludziowce nie wiedzą, że telewizor można wyłączyć. Żydom uda się to w pewnym stopniu, tak jak udało im się w I i II wś. z rezultatem śmierci milionów naszych ludzi. Myślę, że możemy zobaczyć próbę unicestwienia opozycji za naszego życia.

Co możemy zrobić? Aby zatrzymać tego potwora musimy zorganizować ogromną propagandę. Musi ona być na dwóch poziomach – jednym dla prostackiej mentalności baranów i drugim dla myślącego białego człowieka. Musimy odzyskać media. Jedynym wyjściem jest przejęcie mediów z rąk naszych zaprzysiężonych wrogów. Może to się wydawać szalone, ale może też przyczynić się do edukowania Żydów odnośnie planów syjonistów, które wspierają. Większość z nich nie podejrzewa, co się dzieje, ale nadal jest to zakorzenione w każdym Żydzie, by nigdy nie krytykował członka plemienia. „Nie będziesz skarżypytą wśród narodów”. To „przykazanie” i jego perwersja jest podstawą całego żydowskiego horroru. Dopóki Żydzi stosują to przykazanie (a dla większości Żydów jest jedynym przykazaniem które stosują) będą rasą pasożytniczą. W przeszłości Żydzi zabijali Żydów, którzy starali się naprawić żydowskie krzywdy. Toteż sytuacja Żydów jest beznadziejna. Horror tego jednego przykazania należy podkreślać w każdej dyskusji na temat problemu żydowskiego. Ironią jest, że kiedy Żydzi osiągają pożądaną władzę, to myślę, że walka i sama śmieszność narodu żydowskiego spowoduje w końcu jej upadek. Problem polega na tym, że w tym procesie będą próbowali zgładzić najlepszych z nas i dlatego musimy zrobić wszystko, aby ich powstrzymać. Odpowiedzią jest odebranie mediów. Odpowiedzią jest Jezus.

Przypisy redakcji grypa666

* Judaistyczne znaczenie „Amalek” – patrz także:

** O III Świątyni

†††††††††††††††††††††††††††††††

Końcowy etap przejęcia Ameryki przez Izrael

http://theuglytruth.wordpress.com/2010/03/26/israel%E2%80%99s-take-over-of-america-in-its-final-phase/

26.3.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Jeśli masz w domu telewizor, radio, komputer lub czytasz gazetę, wiesz jak Izrael traktuje swojego jedynego przyjaciela i dobroczyńcę świata, dobre stare USA. Kilka dni temu premier Izraela powiedział naszemu wice-prezydentowi gdzie mógłby wsadzić swój plan pokojowy na Bliskim Wschodzie. Kilka dni temu ten sam premier Izraela ląduje na naszej ziemi, w należącym bez wątpienia do narodu Białym Domu i mówi to samo prezydentowi USA, „Wsadź swój plan pokojowy tam, gdzie słońce nie dochodzi” — i to jeszcze osobiście.

To podłe aroganckie syjonistyczne państewko postępuje w ten sposób już od roku 1948 wobec każdego prezydenta i Kongresu USA. Jest tak źle ponieważ nasi przywódcy na to pozwalają. Czyim interesom myślisz oni służą? Na pewno nie interesom Ameryki. Ameryka karmiła tego pasierba zbyt długo. To my zrobiliśmy z niego supermocarstwo nuklearne. Zrobiliśmy go bogatym poza najśmielszymi marzeniami nie tylko przeciętnego Amerykanina, ale przeciętnego człowieka na Ziemi. I jak okazują swoją wdzięczność? Pokazują nam środkowy palec. Izrael zbankrutował Amerykę, poprzez tysiące szpiegów ukradł nasze najważniejsze tajemnice obrony narodowej.

Nasi żołnierze umierają codziennie walcząc z dwóch wojnach za tego pasożyta, a teraz Izrael ma nadzieję na rozszerzenie obecnej katastrofy potrójnie – poprzez wojnę USA z Iranem.
Rządzą nami AIPAC i ADL, nie ma żadnej wątpliwości, kupują nasz Kongres przy pomocy pieniędzy, prostytutek, małych chłopców, wszystko co Kongres chce, by zapewnić pomyślne głosowania, Izrael dostarczy. Nasz Kongres nie jest niczym więcej niż prostytutką, nocnym złodziejem i mordercą do wynajęcia.

Przewodniczący Kolegium Szefów Połączonych Sztabów ostrzegał Kongres, że Izrael stanowi zagrożenie dla Ameryki. Gen. Petraeus mówi, że Izrael stanowi zagrożenie dla naszych żołnierzy i naszego bezpieczeństwa narodowego … czy Kongres go słyszy? Nie. Piszę ten artykuł mając nadzieję, że my, obywatele – w końcu staniemy i rozliczymy te dziwki w Kongresie z odpowiedzialności za naszych mężczyzn i kobiety, którzy giną za państwo Izrael.

Izrael jest już winien zbrodni wojennych popełnionych na swoim jedynym przyjacielu, USA, oczywiście mam na myśli świadome i przemyślane morderstwo moich kolegów na pełnym morzu na pokładzie USS Liberty. Złapano ich na gorącym uczynku – morderstwie z zimną krwią, a kupione i opłacone dziwki w Kongresie dały im pozwolenie na zamordowanie synów Ameryki na pokładzie USS Liberty 8 czerwca 1967 r. nakazując pozostałym członkom załogi, by nie pisnęli ani słowa na ten temat pod karą więzienia lub „gorzej”, a my wszyscy wiedzieliśmy co znaczyło gorzej.

Poświęć pół godziny, wejdź tu i dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o Izraelu, naszym tzw. „sojuszniku”. Przejdź do linków po prawej stronie i kliknij „USS Liberty” i będziesz na najlepszej drodze. Zobaczysz fakty w całej ich brzydocie. Oni – znaczy Izrael i jego płatne dziwki w rządzie USA nie dbają a Amerykę, ani o twojego małego Johna, ani o twoją małą dziewczynkę Susie, ani o ciebie, ani o mnie.

Izrael dba tylko o Izrael i najwyższy czas by zadbać o Amerykę. Teraz zegar tyka szybciej niż  państwowy dług i jeśli my obywatele nie zadziałamy szybko, aby przejąć z powrotem nasz kraj od tych wampirów, Ameryka przestanie być najwspanialszym państwem na ziemi. Mnie na pewno nie podoba się to by Izrael mówił mi by wsadzić nasz plan pokojowy tam gdzie nigdy nie dochodzi słońce,  a co ty myślisz? Boże pomóż nam!!

Z szacunkiem, Phillip F. Tourney

Ocalały z USS Liberty, trzykrotny przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Liberty

††††††††††††††††††††††††††††††††

Czy Izrael dokona zamachu na Baracka Obamę?

http://criminalstate.com/2010/01/will-israel-assassinate-barack-obama/

Jeff Gates 6.1.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Bezkarny zamach na amerykańskiego prezydenta wymaga starannego przygotowania. By odnieść sukces, Izrael potrzebowałby Złoczyńcy, na którego można by wiarygodnie zrzucić winę. Wyłaniające się wydarzenia sugerują, że takie wstępne przygotowania idą w dobrym tempie, a jako winowajcy mogą być postrzegani Pakistańczycy. Najnowsza historia naznaczania Złoczyńcy oferuje wgląd w to, czego można się spodziewać.

W ciągu kilku lat, Saddam Hussein, brutalny tyran, z lojalnego i cenionego sojusznika Ameryki, zmienił się w przywódcę państwa przedstawianego jako członka Osi Zła, gotowego i zdolnego do błyskawicznego rozmieszczenia broni masowego rażenia. Mimo, że ten wizerunek był kłamstwem, spreparowane do przyjęcia kłamstwo, wystarczyło do stworzenia wiarygodnego Złoczyńcy, by pomógł  usprawiedliwić inwazję na Irak.

Podobnie w przypadku Talibów we wszystkich ich formach, od dawna będących religijnymi fundamentalistami, bez cienia tolerancji, ale z dzikością broniącymi swojej bezwzględnej wersji islamu. Podczas okupacji sowieckiej Afganistanu, prezydent Reagan uważał ich za zawziętych mudżahedinów i opisywał ich jako bohaterskich bojowników o wolność.

W okresie przygotowań do prowokacji 9-11, te pozytywne „cechy” nagle uległy zmianie, gdy sześć miesięcy przed tą masową zbrodnią, zostały zniszczone posągi starożytnych Buddów w Bamiyan (Afganistan). Kiedy Talibowie przyznali się do tego czynu, cały świat przemianował ich na potwierdzone zło za to, co światowe media przedstawiły jako „holokaust kultury”. Kiedy wystawia się takie inscenizacje mocy kojarzenia, najważniejszy jest odpowiedni moment. Do 9-11, Talibowie byli postrzegani jako Złoczyńcy światowej klasy.

Podobne przygotowania mają miejsce w USA teraz, kiedy manipulowane wrażenia stają się mentalnymi cegiełkami do stworzenia z islamskiego narodu realistycznego wykonawcy. Należy pamiętać, że powtarzane doniesienia o irackiej broni masowego rażenia wywołały ogólnie przyjęty „konsensus” prawdy – niezależnie od okoliczności.

W podobny sposób, często powtarzające się doniesienia o irańskim zagrożeniu bronią masowego rażenia, ustalały wrażenie posiadania broni jądrowej bez żadnego oparcia na faktach. Ale fakty nie są ważne, gdy przygotowuje się Złoczyńcę. Chodzi o to, jak można spowodować, by społeczeństwo w to uwierzyło.

Pięciu studentów muzułmańskich z USA w połowie grudnia wyjechało do Pakistanu, powodując popłoch w raportach o zagrożeniu „własnym terroryzmem”. W każdym raporcie wymieniano ostatnią strzelaninę  w Fort Hood (Teksas), dokonaną przez muzułmańskiego psychiatrę. Szereg innych wydarzeń pomogło zwiększyć wiarygodność tego zdarzenia, prowadzącego do wymaganego islamskiego Złoczyńcy.

Departament Sprawiedliwości ogłosił w tym miesiącu, że proces podejrzanego o 9-11 odbędzie się na Manhattanie, a drugi proces w pobliżu Brooklynu. Wyjaśniając przewidywany koszt 150 mln USD,  lokalni urzędnicy porównali konieczne intensywne zabezpieczenia z potrzebnymi do świętowania Sylwestra – ale trwające przez kilka miesięcy. Procesy te są podobne do wielkiej kampanii reklamowej zapewniającej trzymanie Amerykanów w napięciu, zwiększającym wiarygodność „islamskiej” przemocy.

Brak poczucia bezpieczeństwa, wiarygodność i dostępność

Ale jak zabójca może dotrzeć do najbardziej strzeżonego prezydenta naszych czasów? Prawdopodobieństwo naruszenia bezpieczeństwa zostało już sprawdzone. Podczas pierwszego urzędowego obiadu wydanego przez Obamę, dwóch zawodników aspirujących do telewizyjnego reality show pokonało zabezpieczenia Białego Domu i doszli na odległość uścisku dłoni prezydenta. Choć nikt jeszcze nie pojął, jak mogło się to zdarzyć, zarówno prezydent jak i Pierwsza Dama mają aszkenazyjskiego szefa sztabu.

Ochroniarze chronili premiera Izraela Itzaka Rabina, kiedy w listopadzie 1995 r. członek partii Likud zastrzelił go z bliska. Egzekucjoner Yigal Amir przywołał zasadę z ultra-ortodoksyjnego judaizmu, aby uzasadnić zabójstwo Rabina, zagrożeniem dla żydów mieszkających w osiedlach. Lider Partii Likud, Benjamin Netanjahu, uczestniczył w serii wieców, które Rabin opisywał jako prowokujące przemoc. Netanjahu został wybrany na premiera w czerwcu 1996 r. i od razu starał się powstrzymać realizację procesu pokojowego z Oslo ziemia-za-pokój, uzgodnionego przez Rabina.

W tym samym roku, Richard Perle przewodniczył żydowsko-amerykańskiej grupie przygotowującej nową politykę Netanjahu zwaną „Odcięcie: Nowa Strategia Bezpieczeństwa Państwa”. Członek Rady Polityki Obrony USA, Perle został jej przewodniczącym w 2001 r. Główny temat „Odcięcia”: Izrael powinien wstrzymać zwrot palestyńskiej ziemi i prowadzić agresywną strategię, w pierwszej kolejności usunąć przywódcę Iraku Saddama Husseina.

Gdyby pro-izraelscy ekstremiści wyczuli skłonność Baracka Obamy do zatwierdzenia zwrotu ziemi Palestyńczykom, prawdopodobieństwo jego zabójstwa znacznie wzrośnie. Aby jego śmierć wyglądała przekonująco jako dokonana przez muzułmanów, wymagana jest próba podobna do tej, co jest w toku. W celu wyparcia faktów tym, w co może uwierzyć społeczeństwo, konieczny jest okres przygotowania psychicznego, aby to okazało się wiarygodne.

W lipcu 2006 r. np. autorzy Jim Gilchrist i Jerome Corsi opublikowali „Minutemen”, twierdząc, że terroryści Hezbollahu skradają się przez granicę z Meksykiem i planują kolejny 9-11. „Minutemen” został pokazany na Ground Zero, miejscu ataku 9-11, 14 dni po inwazji Izraela na Liban, w pogoni za Hezbollah. Gdyby USA doznały kolejnego ataku, wspierany przez Iran Hezbollah byłby postrzegany jako sprawca, zapewniając wiarygodne uzasadnienie ataku na Iran.

Corsi jest płodnym źródłem publikacji przygotowujących umysły, łącznie z „Atomowym Iranem” wydanym na początku 2005 r. i nawołuje albo USA albo Izrael do zapobiegawczego zbombardowania „szalonych mułłów Iranu”. Jego najnowszą publikacją jest „Państwo Obamy”. W pierwszym nakładzie osiągającym  475 tys. egzemplarzy, jego atak na prezydenckiego rywala natychmiast umieścił go na szczycie bestsellerów New York Timesa. Gdyby zamordowano Obamę, książka Corsiego zapewniłaby pierwotny element wiarygodności tego, że zabójca nie sprzeciwiał się jego zmianie polityki wobec Izraela, ale jego „socjalistycznym” poglądom.

Program na potrzebę kryzysu

Inne niedawne przypadki zwiększają prawdopodobieństwo, że zabójca mógł przybyć do USA z zagranicy. Bezpieczeństwo Wewnętrzne przyznało w tym miesiącu, że w Internecie pokazano wrażliwe badanie bezpieczeństwa transportu. Nakaz wysłania większej liczby żołnierzy do Afganistanu wzmacnia wiarygodność, że ekstremiści będą przedostawać się przez granicę do Pakistanu, po to by stamtąd dostać się do USA.

Nagroda Nobla Obamy wiąże go z Pokojową Nagrodą Martina Luthera Kinga Juniora. Gdyby Obama również zginął z rąk zamachowca, jego „marka” wystarczająco by się wzmocniła, że zostanie figurą kultową. Jeśli syjonistyczni ekstremiści nie sprowokują kryzysu na Bliskim Wschodzie czy w Azji Południowej, zabójstwo pierwszego czarnego prezydenta USA wystarczy jako odwrócenie uwagi, zwłaszcza jeśli ci, którzy wypromowali jego kandydaturę, wykorzystają jego śmierć by przyspieszyć tempo wzrostu nienawiści między białymi i czarnymi w ten sam sposób, jak obecnie sprzedają nienawiść wobec  muzułmanów.

Tak długo, jak Barack Obama będzie służył interesom Izraela, będzie nadal prowadził fascynujące życie. Gdyby wspomniał, że sprawiedliwość – powiedzmy dla Palestyńczyków – jest godnym celem, próba trwa w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Podobnie gdyby chciał zakończyć trwającą oligarchizację Ameryki i stały wzrost obezwładniającego długu.

Gdyby jego śmierć wywołała rozruchy na tle rasowym, Departament Bezpieczeństwa jest przygotowany do ochrony agentów-prowokatorów pod pretekstem obrony przestępców przed antysemityzmem.

Czy Izrael wykonałby zamach na prezydenta USA? Na jakim świecie mieszkalibyśmy teraz, gdyby senatorowi Williamowi Fulbrightowi i prokuratorowi generalnemu Robertowi Kennedy w 1962 r. udało się zmusić  Lobby Izraela do rejestracji jako obcej agencji? Jak inny byłby świat, gdyby Johnowi F. Kennedy w 1963 r. udało się wymusić międzynarodowe inspekcje instalacji jądrowych Izraela?

Kiedy Robert Kennedy ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta w 1968 r., Tel Awiw nie wiedział, czy ożywi on kampanię JFK, aby zapobiec wszczęciu przez Izrael nuklearnego wyścigu zbrojeń na Bliskim Wschodzie. Nikt nie wiedział, czy on i Fulbright będą znowu domagać się przejrzystości w izraelskich operacjach udających lobbing krajowy.

Kiedy RFK zamordowano w czerwcu 1968 r., bandyta był Palestyńczykiem. Ta lekcja nie powinna być zapomniana w Pakistanie. W kontaktach z Waszyngtonem, Islamabad powinien również przypomnieć sobie szczerą ocenę dokonaną przez senatora Fulbrighta w 1973 r.: „Izrael kontroluje Senat USA”. W 1974 r. już go nie było, a od tamtego czasu osadziły się wpływy.

Komentarzy 68 do “Żydowska rozgrywka finałowa”

 1. ALFA said

  Polecam poniższy fragment, jako przykład, wzorcowej postawy Pasterza KK wobec smiertelnego wroga. Św. Zygmunt Sz-F, nie ubierał w ładne słówka, nie paktował za plecami, nie intrygował… lecz

  grzmiał tak jak Pasterz grzmieć powinien!

  Oto cytat, całość pod niżej podanym adresem:
  NASZ DZIENNIK – Sobota-Niedziela, 13-14 marca 2010, Nr 61 Dział: Myśl jest bronią

  Święty arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński
  patronem czasów trudnych
  Homilia ks. abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, przew.KEP, wygłoszona podczas dziękczynnej Mszy św. za kanonizację św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 8 marca br.
  Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4, 24)

  (…) Biskup płocki Wincenty Popiel, uczestnik pożegnania z Warszawą, odnotował fragment przemówienia ks. abp. Felińskiego, który z przejęciem zachęcał:
  “Strzeżcie praw Kościoła świętego, pilnujcie gorliwie tej świętej wiary naszej…
  Jeśliby was kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia
  prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy:
  NON POSSUMUS,
  odpowiadajcie wszyscy NON POSSUMUS…”.
  Z tej jego lekcji w chlubny sposób skorzystał kiedyś Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński,
  który w trudnym czasie komunizmu w pewnym momencie oświadczy, że kiedy wróg pragnie
  zasiąść na ołtarzu, musimy powiedzieć: stop, nie możemy pozwolić, non possumus!
  Także i dzisiaj każdy chrześcijanin, każdy ksiądz i każdy biskup przy całej otwartości na nowe wydarzenia musi w pewnych momentach stwierdzić: nie możemy milczeć, nie możemy udawać, że nie widzimy nieuczciwości i intryg, że nie widzimy zaniku kultury i ducha w Narodzie, że nie widzimy bezradności wobec mafijnych układów, konsumpcji i wyprzedaży miejsc pracy.
  Non possumus – nie możemy milczeć, gdy o prawo do zabijania dziecka poczętego dobija się po międzynarodowych sądach matka i kiedy za nazwanie zabójstwa niewinnego, bezbronnego dziecka morderstwem karze się redaktora katolickiego pisma. Nie możemy milczeć, widząc, jak stołeczna salonowa gazeta rozkłada ducha Narodu i wszelkimi sposobami wmawia mu, że nowoczesność polegać będzie na wyrzeczeniu się honoru, miłości ojczystej ziemi, chrztu, Ewangelii i zbawczego krzyża. (…).

  Niestety, dzisiaj nie mamy ani jednego Pasterza KK w Polsce, który by publicznie powtórzył za
  Św. Abp Zygmuntem Szczęsnym-Felińskim te oto słowa,
  które dzisiaj bardziej są aktualne niż kiedykolwiek:

  (…)
  „Słowa abp Felińskiego skierowane do Karola Majewskiego, który zjawił się u niego na czele delegacji Czerwonych.
  Głośnem echem odbiła się w kraju i zagranicą odpowiedź,
  którą dał arcypasterz aroganckiemu “mechesowi”,
  komunikującemu, że w organizacji Czerwonych wiele
  poważnych stanowisk zajmują żydzi.

  Brzmiała ona jak następuje:

  „ żydzi są przez Boga nasłani do Polski, aby byli rynsztokiem,
  odprowadzającym w epoce giełdy, handlu i szwindlów wszystkie brudy,
  któremi czyste, rycerskie i do innych celów przeznaczone ręce polskie,
  kalać się nie powinny”.

  Z iście semicką zajadłością zaczęli też zwalczać chrzczeni i niechrzczeni żydzi arcybiskupa Felińskiego.
  Dawny powstaniec z pod Miłosławia, pokiereszowany w walkach z Prusakami, nie dał się jednak zastraszyć.(Z. L. S. “Historia dwóch lat 1861- 1862″, t. IV. str. 89).

  Odwagi, Pasterze Narodu Polskiego, odwagi!

  Wy też możecie jeszcze zostać takimi Świętymi jak
  abp Zygmunt czy demaskator masonerii Św. bp
  Józef Pelczar – O D W A G I ,
  owce czekają, musicie zdążyć zanim … zginą, bo
  wtedy się okazać może,
  że owce w NIEBIE a Pasterze …”

 2. Zbyszko said

  Coś nieprawdopodobnego. Czy jest Ktoś (lub Coś) na tej Ziemi kto może to wszystko jeszcze odwrócić, uratować?
  ===================
  od pb: Jezus Chrystus

 3. Zbyszko said

  Byłem niedawno w Austrii. Tyle się mówi że to niby Polacy są tym narodem bardzo religijnym, bogobojnym. To co zobaczyłem tam, przekonało mnie niestety jak daleko nam jeszcze do tego co się o nas mówi. W Austrii zobaczyłem niemal na każdym kroku: krzyże na domach, przy drodze, na wielu wierzchołkach gór, na wielu budynkach tzw użyteczności publicznej, kapliczki przy drogach, dróżkach leśnych, drogi krzyżowe (skromne, ale bez masońskich podtekstów) niemal na każdej dróżce górskiej prowadzącej do kościoła. Groty skalne z ławeczkami do modlitwy, wszędzie woda święcona, kiążeczki do modlitwy, poświecone krzyżyki, medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej, które można sobie zabrać. Ludzie pozdrawiają się Grüss Gott ([gris got] Szczęść Boże). My pozwalamy sobie likwidować kościoły, krzyże, krzyże przydrożne, wsytydzimy się naszej wiary bo to nie pasuje do wizerunku człowieka „wolnego” z telewizora itd, itd. Uczmy się od Austriaków w pełni Europejczyków.
  ==================
  od pb: podroze ksztalca, powinny byc obowiazkowe…

  • ALFA said

   Trzeba uświadamiać o tym ,że sataniczne zło nie może bezkarnie niszczyć naszej ojczyzny, przerabiając nasze dzieci i wnuki w swoich niewolników.”

   Nie trzeba uświadamiać. „Inne narody” doskonale wiedzą ,i to od dawna, że Polacy to najbardziej zażydzony naród na świecie.Zażydzony z własnej woli ,to też wiadomo nie od dziś .http://pl.wikipedia.org/wiki/Franki%C5%9Bci
   To Polacy jako pierwsi uszlachcali żydów .To Polacy jako pierwsi żydów w oficery brali .”

   Podpis pod szkicem mowi ,ze to czlonkowie warszawskiej Gwardii Porzadkowej w czasie Powstania Listopadowego przeciwko caratowi .
   Czy Warszawa znajdowala sie wtedy w rekach powstancow?
   Bo tylko w takiej sytuacji POLACY mogli zgodzic sie na Zydowska Milicje.
   Bo jesli nie to…
   Nie pamiętam przebiegu Powstania ze szczegolami wiec może ktoś dorzuci troche detali.
   Każdy europejski i amerykański żyd ma polskie korzenie. Zjawisko to objaśnia pewien,będący już klasykiem ,film „Der Ewige Jude”
   http://video.google.com/videoplay?docid … 139843565#

   Natknąłem się na informacje że w 1859 r zaczął się masowy ruch przemieszczania się młodych izraelitów z terenów b.Rz-plitej do Europu Zachodniej,gdzie jak muchy obsiedli uczelnie, w krótkim czasie licznie wchodząc w skład narodowych elit intelektualnych.Czemu wtedy,kto zna jakieś szczegóły.Nam zafundowali tuż potem Powstanie Styczniowe.A propos uszlachcania żydów.Statuty litewskie przewidywały automatyczne przyznanie szlachectwa żydoskim -konwertytom na katolicyzm.Korzystali z tego sporadycznie ,do czasu powstania ruchu frankistowskiego.Wtedy zjawisko stało sie masowe i zaczęły sie tendencje do przeniesienia praktyk na teren Korony.Sejm położył temu tamę ,ograniczając liczbę możliwych uszlachceń.Obawiam się ,że to legło u podstaw, zakulisowej inspiracji ostatecznej likwidacji niepodległej Polski. Z Narodu wybranego byli Poniatowscy,ich roli jako grabarzy Polski nikt nie przeceni.Był wiec i Józef Poniatowski i po matkach frankistkach ,Józef Bem, Mickiewicz ,podobno i Słowacki.Czy byli jasnymi gwiazdami kultury i historii narodu, czy ideologami ustawicznych, prowokowanych rzezi polskiej patriotycznej młodzieży?? Czy historie Polski i jej kultury ostatnich 300 lat trzeba napisać na nowo.???

  • kojak said

   Widziałeś to, co chciałeś zobaczyć.

  • eminem said

   @ Zbyszko, nie słyszałem o likwidacji żadneko kościoła w Polsce. Krzyże hmmm, a gdzie pozwalamy sobie likwidować ?, to że jakiś przedstawiciel najpopularniejszej rasy w Polsce czyli burka podwurkowego szczeknął, a od razu napisała propagandowa żydowska gazeta dla Polaków (Gazeta Wyborcza ) nie oznacza wcale że tak się dzieje :-). Owszem próby są tak jak wszędzie ale natrafiają i słusznie na właściwy opór. Aby zobaczyć jak wygląda religijność wyjedz z dużego miasta, bo właśnie jest tak jak opisujesz wszędzie kapliczki, ławki i drogi krzyżowe :-)))))……..

   • Zbyszko said

    Być może żyjemy w innych Polskach, widziałeś gdzieś ludzi którzy podrawialiby się zwrotem Szczęść Boże, krzyże ostatnio likwidowała HGW w rejonie Warszawy bez większych oporów. Bo to niby to taka nasza polska głupia specjalność a własnie takie krzyże przydrożne widuje się także w innych państwach, ale ludność kupi każdą demagogię. Być może masz rację co do róznicy pomiędzy tzw terenem a dużymi miastami.

 4. ALFA said

  W Kraju robi się wszystko by powroty utrudnić i obrzydzić.Nie może to więc być, suma indywidualnych decyzji.Musicie to zrobić w sposób zorganizowany, nie licząc na wsparcie ze strony władz,a wręcz uświadamiając sobie że działacie wbrew nim.Masowo ,polskie poszporty dostaja izraelici i przyjeżdżają,po cichu w sposób zorganizowany.Potomkowie zesłańców ze wschodu do dziś w swej masie tkwią w Kazachstanach i na Syberii.Musicie się zorganizować dla powrotu.Wrócić jako siła polityczna i ekonomiczna ,Możecie zaważyć na losach Ojczyzny.Dyskutujcie o tym, nagłaśniajcie to.Spowodujcie powstanie wydawanej w kraju, ogólnopolskiej gazety wyłącznie polskiej, telewizji.Macie potencjał finansowy ,który na to pozwala ,ale jestećcie wciąż ,świadomie atomizowani.Utkneliście w niszach internetowych ,dzięki którym zrobiliście wiele dobrego,ale to za wami.Formacja.Teraz etap drugi .Organizacja,Ostatnie dzwony biją na trwogę dla naszej Ojczyzny..Następny etap, to- Akcja.
  Liczcie na siebie .W kraju czeka na was milcząca większość,która ,co cztery lata komuś zawierzała, ale ,zbliża się, do kresu zaufania do kogokolwiek,wciąż zdradzana ,manipulowana,poniżana.Nie o to walczyliście Wy,wasi Ojcowie,, Dziadowie i Pradziadowie.Musicie wrócić z za granicy jak Kazimierz Odnowiciel z Niemiec,jak Władysław Łokietek z Rzymu ,Jak Jan Kazimierz ze Śląska,czy wreszcie( czego by o nim nie sądzić) jak Piłsudski z Magdeburga.
  ===============
  od pb: problem jest juz globalny, tj. dla wszystkich narodow; adrian salbuchi mowi jak sie za to zabrac
  cz 1: http://www.youtube.com/watch?v=qu1fNYt5cno
  cz 2: http://www.youtube.com/watch?v=0NXJeGM1kLM&feature=related

 5. MIZIA said

  ŻEBY NIE ŁO WATPLIWOŚCI -DEKLARUJE I ZAWSZE DEKLAROWAŁEM – NEUTREALNOŚC WOBEC – JAKICHKOLWIEK – GRUP WYZNANIOWYCH -ale

  uważam ze zeczywiście może to być „żydowskaROZGRYWKA FINAŁOWA”
  ZWAŻYWSZY NA ILOŚC W ZAWODACH PRAWNICZYCH W USA – UNYCH

  http://wiadomosci.onet.pl/2150294,12,watykan_walczy_w_usa_przesluchaja_papieza,item.html

  Watykan walczy. W USA przesłuchają papieża?

  Papież Benedykt XVI
  PAP
  Watykan stara się zablokować wniosek amerykańskich prawników, którzy chcą przesłuchać papieża Benedykta XVI w sprawie skandalu pedofilskiego w kościele katolickim. Prawnicy złożyli wniosek, w którym domagają się przesłuchania papieża, który miałby odpowiedzieć na pytanie co Watykan wiedział o przypadkach molestowania dzieci przez księży – pisze dzisiejszy The Times.
  Szef watykańskiego trybunału Giuseppe dalla Torre twierdzi, że Benedykt XVI ma immunitet dyplomatyczny jako głowa państwa. Watykan dodaje, że biskupi, którzy nadzorowali kapłanów, którzy molestowali dzieci, nie są pracownikami Stolicy Apostolskiej.

  – Kościół jest wielonarodową instytucją i pomimo, że papież ma nad nim duchową władzę, to każdy biskup jest prawnie zobowiązany do nadzorowania własnej archidiecezji – powiedział dalla Torre.

  Jak twierdzą prawnicy Watykanu, próba zamieszania papieża w skandal pedofilski w kościele, tylko dlatego, że w latach 1977-1982 był arcybiskupem Monachium, a następnie szefem doktryny, to „atak mediów inspirowany przez prawników działających w imieniu ofiar.”

  • MIZIA said

   W ZWIAZKU Z ZAGĘSZCZAJACA SIE ATMOSWERĄ – CHYBA OTWORZĘ BLOGA – WSKAKUJAC W LUKĘ – TEGO – CO JEST TU -TRAKTOWANE NIEKIEDY POWIERZCHOWNIE – bedzie to coś w rodzaju uszczegółowienia tematów tu poruszanych ale i tematów pomijanych.

   • KrisT said

    Jeśli dasz radę i masz czas (podstawa) to otwieraj blog, masz moje błogosławienstwo… 😉

   • Pulasky said

    Mizia zrób to i nie zwlekaj . !!!!!Twoja diagnoza jest absolutnie prawidłowa.Poznamy się, po płaszczach jak onegdaj.

   • asterix said

    Jestem za nie ma co się MIZIAĆ 🙂

  • Pulasky said

   Podobnie jest z prawnikami w Polsce.Nie przypadkiem przed wojną, wprowadzono numerus clausus i numerus nullus ,na prawie i medycynie.Groziła monopolizacja tych zawodów w rękach jednej mniejszości narodowej.Po 1945, nikt już nie ograniczał a nazwiska porobiły się pięknie autochtoniczne.

  • MIZIA said

   do KrisT – czas – ważne ale przedewszystkim i niestety FORSA
   bo forsa to wspólpracownisy – czyli – kupiony własnie czas
   na szczeście – nie bede miał takich przyziemnych problemów jak MAMONA co znacznie utrudnia PIOTROWI. B znam to z autopsji -WIEC WEŻCIE SOBIE DO SERCA WSPARCIE DZIAŁALNOSCI TEGO BLOGA bo to niestety koniecznosc.
   NIEMAM ZAMIARU KONKUROWAĆ Z P.B – a jedynie precyzowac tematy tu poruszone z odpowiednim zogniskowaniem – TYCH SPRAW W POLSCE
   UWIDACZNIANIEM mechanizmów i poczynań „UNYCH” w ogólnoswiatowym kontekście a majacych przełozenie na TU I TERAZ
   CO ZAPEWNE BEDZIE NIE UNIKNIONE w kwestii kampanii w Polsce
   MYSLE ZE PUBLIKACJE PB – I JEGO ZESPOŁU – NAPEWNO BEDĄ SIE NAWZAJEM UZUPEŁNIAC W SPOSÓB KORZYSTNY , CIEKAWY I ZADZIWIAJACY

   A I NIEstety czas najwyzszy POZEGNAĆ SIE Z NIECHLUJSTWEM -gramatyczno stylistycznym

   PS. WITAM PAŁATKOWCÓW WSZYSTKICH KRAJÓW

   • MIZIA said

    MÓWIĄC WPROST CZAS WSKAZAC -personalnie kto jest winien
    sytuacji ostatnich 20 lat .
    dotej pory było to robione po prostacku ale skutecznie
    RYBACY , ROLNICY, GÓRNICY , HANDLOWCY,itp itd
    WSZYSTKO TŁUMACZYŁO SIE – UNIA „KARZE” ZAMKNAC ,ZLIKWIDOWAĆ , ZBURZYC –

    A NORMALNY OBYWATEL CZUŁ ZE JAST NIE KLAWO – TYLKO KOMU ZA TO DAĆ W MORDE – UNII …….. wiec trza wyeksponować , pomuc tym ludziom „dobrodzieją” BYĆ

    ZNANYMI Z NAZWISKA I IMIENIA – żeby w odpowiedniej chwili nikt nie zapomniał uiścic zapłaty -” MĘŻOM STANU” – watpliwosci nie moze byc żadnych

   • Zbyszko said

    Mizia a może przyłącz się Pana Piotra. Twoja kasa no i też wiedza i Jego i współpracowników potencjał wiedzy może dałyby lepszy wspólny wynik niż taki wtedy rozproszony. Co Ty na to?

   • Pulasky said

    Taż oni są jak Mickiewicz i Słowacki:”dwa na różnych słońcach bogi”,i trudniej będzie dwa blogi wyciszyć.Różnorodność w wielości popieramy,jedynej słusznej partii na pohybel.!!!!!

 6. Zbyszko said

  Depopulacja idzie całą parą. Obejrzyjcie się dookoła ilu sąsiadów, znajomych, krewnych, młodych, starych, dzieci zmarło czy zachorowało ostatnio na tzw choroby cywilizacyjne: rak, zawał, wylew itd. Ilu padło ofiarą wykreowanej przstępczości, ilu po prostu pozbawionych pespektyw rozstało się z tym światem. Jak długo jeszcze ludzie będą przechodzić obok tego obojętnie. Umierają na naszych oczach ludzie którzy z całą pewnością mogliby w dobrym zdrowiu żyć, gdyby nie plany depopulacji każdymi dostępnymi metodami!!!

  • ALFA said

   @Zbyszko wiesz czemu
   NAPROMIENIOWANIE śYWNOŚCI
   Stanowisko GJIHARS
   Wymagania dotyczące napromieniania Ŝywności promieniowaniem jonizującym są określone
   w rozdziale 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.
   U. Nr. 171, poz. 1225) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2007 r, Vi
   sprawie napromieniania Ŝywności promieniowaniem jonizującym (Dz. U. Nr 121, poz. 841).
   Przepisy te nie nakładają obowiązku napromieniania Ŝywności, a na ich podstawie środki
   spoŜywcze mogą być poddawane napromienianiu wyłącznie na zasadzie dobrowolności w celu
   zmniejszenia liczby przypadków chorób spowodowanych spoŜyciem Ŝywności przez
   niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych, zapobiegania psuciu się Ŝywności przez
   opóźnienie lub powstrzymanie procesów rozkładu i przez niszczenie mikroorganizmów
   odpowiedzialnych za te procesy, przedłuŜenia okresu przydatności do spoŜycia przez
   hamowanie naturalnych procesów biologicznych związanych z dojrzewaniem lub
   kiełkowaniem oraz usunięcia organizmów- szkodliwych dla zdrowia roślin lub dla Ŝywności
   pochodzenia roślinnego.
   W
   efekcie w krajach rozwiniętych Ŝywność moŜe być produkowana w oparciu o metody
   przemysłowe i coraz dłuŜej przechowywana, przez co jest coraz uboŜsza w składniki
   odŜywcze, a społeczeństwa tych krajów w coraz większym stopniu zapadają na choroby
   cywilizacyjne wynikające z niedoborów mikroelementów.

   Całość http://fnbg.org/pliki/GJIHARS.pdf
   szeroko wyjaśnione kwestie Codexu tutaj: http://www.kodeks-a-zdrowie.pl/
   lub tutaj: http://fnbg.org/start.htm i http://www.stopcodex.pl/codex-2/

   • Zbyszko said

    Ja juz nie wierzę w żadne przepisy unijne, sanepidu, haccapu, sanit-wet itd itp to wszystko jedna ściema. Trują nas na każdym kroku: żywność, środki piorące, pasty do żębów, proszki do zmywarek, jedzenie dla żwiarząt (umieraja na potęgę na raka i inne choroby- informają od weterynarza)itd, itd, itd. Przepisy sa dla nas maluczkich. natomiast trucie i mordowanie na wielką skalę uchodzi płazem

   • MIZIA said

    MAŁE PYTANKO CZY KTOŚ WIE CO DZIEJE SIE ZE SPRAWA GRUDZIĄDZA – MORDERSTWAMI NA ZLECENIE – WIADOMYCH PRODUCENTÓW -WIADOMYCH PREPARATÓW ………..

   • MIZIA said

    PS. A KONKRETNIE – Z NAZWISKA CZYJA TO BYŁA KLINIKA – KTO Z NAZWISKA WSTRZYKIWAŁ – KTO Z NAZWISKA KWITOWAŁ ZAPŁATĘ DLA obiektów doświadczalnych

    LUDZIE NIE MOŻNA DALEJ TAK FUNKCIONOWAĆ – I KWITOWAĆ NP . WINNA KOMUNA ,UNIA , PROKURATURA ,SADY , ZA TYMI PARAWANAMI SĄ LUDZIE POSIADAJACY NAZWISKA I ADRESY

    NIE MOŻE BYC TAK I TAK NIE JEST ZE W TYCH W/W pracuja i funkcionują same swinie i szubrawcy – JEST ICH MNIEJ TYLKO KRECĄ SPRYTNIE CAŁOŚCIA A ICH ŚWIŃSTWA UCHODZĄ POD PARAWANEM INSTYTUCJI – a wyłuskać jednego z drugim i postawić w świetle dziennym

    wspominałem że będzie blog I BĘDZIE TYLE ŻE UMNIE NIKT NIE BEDZIE SIE OP… WSZYSCY MAJA GO TWORZYĆ TO ZNACZY ILU CHETNYCH DO CZYTANIA TYLU KORESPONDENTÓW –
    =====================
    od pb: powiedz mi jak to ostatnie osiagnac

   • MIZIA – jeśli zakładasz bloga to polecam onet.pl – wbrew pozorom – tam korzystając z pewnych narzędzi (aplikacja „bloguj o tym”) szybko zdobędziesz czytelników. minusem jest chamstwo i buractwo tzw postępowców i ich agenciurów, które czasami się zdarza.
    ja prowadzę takiego bloga na onecie i mi moderatorzy zatwierdzają nawet te najbardziej kontrowersyjne teksty (korzystając z aplikacji „bloguj o tym”). adres mojego bloga w nicku. pozdrawiam
    ===============
    od pb: bezpieczenstwo wordpress.com jest sprawdzone miedzynarodowo; teksty ktore poznikaly na innych sajtach sa na wordpress.com

   • Man said

    Dlatego moze zamiast zakladac osobnego bloga uzupelnic tego co prowadzi P.B. Startujesz wtedy z duza liczba czytelnikow a tak trzeba bedzie rozkrecac. A przy okazji pomozesz Piotrowi.

   • MIZIA said

    do P.B – JAREK KEFIREK ,MAN
    1- JAK ZROBIC ABY CZYTAJACY PRACOWALI NA ŻECZ BLOGA -nikt nie lubi niczego robic za darmo – ale nie beda to pieniadze – po … mi kłopoty ze skarbówka .
    2- JAK SIE ROZKRECIC – zwyczajna ordynarna reklama płatna na , ALLEGRO , NASZA KLASA – TAK Z 60 DNI .
    3 – DLACZEGO wordpress.com – WŁASNIE DLATEGO ZE P.B MA RACJE.
    ŻEBY 2 BLOGI BYŁY ŚCIŚLE POWIAZANE – kombinacja w nazwie po wpisie tej nazwy bloga mój bedzie na 2 góra 3 pozycji po wyszukaniu w google

   • Pulasky said

    By uzyskać wpisy odwiedzających ,wystarczy przestrzegać paru prostych zasad.Utrzymać ocenianie postów,nie usuwać postów niewygodnych czyli 0 cenzury, nie banować,usuwać trollowskie lub niecenzuralne po dobie,zero tzw moderacji, niech jest to przejrzyste.Jednoznacznie samemu się zdeklarować, tak jak czyni to MIZIA.Nie obrażeć blogowiczów,nie pouczać nie wyśmiewać.

   • MIZIA said

    co do pomocy P.B zobaczysz ze własnie takie rozgraniczenie -odrebnosc wpłynie na oba blogi bardzo korzystnie – A SWOJA DROGĄ DOBRZE BY BYŁO JAK BY BYŁO ICH 3.

   • Pulasky said

    Boh trojcu liubit.

   • Man said

    Ciekawie ale i tak dalej mi sie wydaje, ze lepiej zeby ten Twoj blog polaczyc z tym. Albo niech P.B. pozwoli Ci tu pisac po prostu.

   • MIZIA said

    NIE BEDZIE TO ŁATWE – BO JEŚLI ZAMIERZONY EFEKT MA BYC OSIĄGNIETY WYMAGA TO STARTU Z POZYCJI PROFESIONALNEJ – niema czasu na dłubanie i kombinowanie – czyli nauke kosztem cierpliwosci CZYTAJACYCH –
    GENERALNIE TRZEBA POZYSKAC PÓBLIKACJE KILKU ZNANYCH KONTROWERSYJNYCH AUTORYTETÓW – JEST TO NIEZBĘDNY DETAL
    ZAPEWNIAJACY PO AGRESYWNEJ REKLAMIE START Z WYSOKIEGO „C”

   • MIZIA said

    DO MAN – POZATYM – NADAL NA TYM BLOG€ BEDE PISAŁ JAKO GOSĆ – A PIOTR MOZE PISAĆ NA MOIM NA TAKICH SAMYCH ZASADACH – spowoduje to zapewnw wzrost liczby czytelników zarówno u piotra jk i umnie ponieważ sa tematy które piotr porusza ja ich ne tykam i odwrotnie
    TO TEMAT NA DŁUŻSZA POGADUCHE I TŁUMACZENIA – TAKA SOCIOTECHNIKA TYLKO TROSZKE WYZSZY POZIOM

   • asterix said

    od Luc do MIZIA: mogę Ci pomóc z blogiem. Twój e-mail nie działa. Daj jakiś kontakt do siebie.

   • Wojwit - Ten Sam said

    @MIZIA
    Dobry pomysł. A swoją drogą byłaby to dobra triada: Grypa, Królowapokoju i Twój.
    Jak będą reklamodawcy – będzie nieźle. Spróbować też trzeba z telewizją (na razie) interetową. Jest przecież „11 minut” Marka Podleckiego, działa Telewizja Narodowa (ostatnio reportaże z manifestacji przeciw budowie meczetu w Warszawie), można z nimi współpracować.
    Najważniejsze: przejść od uświadamiania już uświadomionych do etapu akcji. Szczęść Boże!

   • MIZIA said

    niedługo skntaktuje sie z pitrrem i cztrza cos zrobic w 3
    NARAZIE JEST PRBLEM …
    ——————————————————————————————————————————————————-
    od Luc: MIZIA: mogę Ci pomóc z blogiem. Twój e-mail nie działa. Daj jakiś kontakt do siebie.

  • Pulasky said

   Ktatka schodowa w której mieszkał mój Ojciec:czwarte piętro: ojciec umiera na Alzheimera, syn się wiesza,matka po nim umiera na nagła demencje,trzecie piętro;jeden wylew jeden zawał,drugie piętro,zawał,samobójstwo,pierwsze piętro,wylew,samobójstwo,parter Alzheimer,wylew,zawał ,samobójstwo.Sąsiednia klatka schodowa.Alzheimer, zawał ,samobójstwo.Wiele wyjazdów na emigrację.To duże miasto na Śląsku.Klatka schodowa w której mieszka moja córka.Duże miasto w kujawsko-pomorskim.Cztery piętra, 6 zgonów wszystkie przedwczesne.Wszystko to w ciągu ostatnich 3 lat.Trochę za dużo jak na statystykę???

   • Magda said

    jedno piętro:
    1. rak,wiek 55 lat,kobieta-zgon
    2. rak, wiek ok.70,kobieta-zgon
    3. rak, wiek ok.50,kobieta- wyleczona;

   • Ala said

    ostatni dwa lata w mojej rodzinie zachorowalność na raka
    teść rak -zgon
    kuzynki syn lat 14 rak kości -wyleczony
    ciocia rak jelita -w trakcie leczenia
    kuzynka rak skory -wycięte wyleczone
    kuzynka rak piersi – wczoraj wycinali guzy
    mój ojciec rak w zasadzie to wszystko wewnątrz – nie żyje
    pokolenia dzieci moje starsze i kuzynek rodzone 20 lat temu zdrowe
    teraz jest 5 małych i 2 z nich silna astma , wszystkie silni alergicy , jedno moje zespól downa kuzynki córka 1 rok a już operacja na jelita i odbyt , silne alergie pokarmowe .
    Dodam ze nigdy wcześniej nie było w rodzinie takich przypadków aż do teraz.
    pokolenie 40 latków kto re nigdy nie miało żadnych alergii w tym roku wszystko smarkające .

 7. malwa said

  SPRAWA HIPERMARKETÓW W POLSCE a dokładniej nie płacenie podatków przez te firmy czy ktoś próbował zająć się tym wątkiem bo według mnie to jest największy przekręt 21 wieku w naszym kraju i czy ktoś obliczył ile miliardów w ten sposób zamiast do budżetu trafia na prywatne konta za granicą 20 lat ten proceder trwa w naszym kraju ?

  • Zbyszko said

   Jeden hipermarket wykańcza około 400 małych przeważnie rodzinnych sklepów. Dziwię się ludziom że nadal tego nie widzą, że tak jak w innych rozwiniętych krajach jak np Holandia nikt nie kupuje w hipermarketach tylko dają zarobić sobie nawzajem. Dziwię sie zwykłym pracownikom różnych firm, zakładów że nie kupują w małych sklepach. Przeciez w ten sposób niszczą potencjalnych klientów na ich wyroby.

   • Zbyszko said

    Dziwię sie ludzom przyjeżdżjacym całymi grupami ze wsi na wycieczkę do… hipermarketu… Dziwię się ludziom którzy swój wolny czas poświecają świątyniom globalnego kapitalizmu zamiast przeznaczyć go na własny rozwój, by lepiej i godniej w końcu żyć. Co za ludzie!!!

   • hjk said

    Chyba mieszkasz w jakimś większym mieście, musiałbyś pobyć w małym miasteczku lub na wsi, aby to zrozumieć. Dla nich to rodzaj rozrywki, leczenia kompleksów… tak samo jak swego czasu wyjazdy za granice dla uwięzionych za zelazną kurtyną Polaków…

   • czytelniczka said

    Zbyszko wiesz ja mieszkam na wsi i sprawa wygląda u nas tak,że w małych „rodzimych” sklepach, których jest tu aż 4 kupują osoby które nie mają możliwości dostać się do miasta (np.z racji podeszłego wieku) oraz ja i inni -jak czegoś zabraknie.
    Powód wycieczek do marketów jest prosty : są takie same produkty jak w naszych sklepach -tych samych firm -większość (chleb jest „regionalny”) ale są zdecydowanie droższe niż w marketach.
    Smutne jest to,że właśnie te osoby który nie mogą sobie pozwolić na „wycieczkę” do miasta tracą najwięcej mimo,że mają najmniej(część ludzi jest zmuszona brać na tzw.zeszyt ,czego w markecie nie mogą doświadczyć-w sumie chyba tylko dzięki temu te sklepy jakoś prosperują{płatność przesunięta w czasie ale jednak jest}).
    Widzisz jak mam do wyboru płacić za każdy produkt minimum (prócz chleba zwykłego) 0,50 groszy więcej w sklepie na wsi lub raz w tygodniu zrobić porządne zakupy i sporo zaoszczędzić -jako osoba o zdrowych zmysłach wybiorę to drugie…
    Wydaję mi się,że takie ceny mogą wynikać z zasad takich jak przy okazji aptek”dbam o zdrowie” -czyli market bierze 1000 sztuk np.śmietany dostaje rabat,mały sklep bierze sztuk 30 nie dostaje rabatu więc musi większą cenę narzucić klientom…
    ps:Bywa, że właściciel jednego z tych sklepów na wsi kupuje towar w promocyjnej cenie w markecie a później w swoim sklepie sprzedaje go drożej…Więc czy wspierając tego „rodzimego” sklepikarza nie wpieram marketu przy okazji?? To są trudne zagadnienia i z tego co widzę buntując się przeciw marketom można niestety tylko stracić:/

   • czytelniczka said

    hjk wypraszam sobie takie opinie -wytłumaczenie w odpowiedzi dla Zbyszko…

  • malwa said

   tak mniej więcej wygląda ten proceder w ramach promocji za inwestycje dany hipermarket zostaje zwolniony przez 5 lat od podatków i opłat lokalnych i innych określonych w umowach .Na ogół jest to okres 5 lat. Po 5 latach zamieniają się z innym hipermarketem i od nowa „Polska ludowa. No, ale i od nowa musi być też dana łapówka szefom samorządu lokalnego, aby dalej zwolnili od podatku nową firmę. i tak już od 20 lat .błędne koło korupcji w tym kraju wygląda

 8. asterix said

  „Spisek w krainie Mordoru” Ewidentnie stał za tym rząd USA! 😀

 9. ALFA said

  Wykład pastora Hala Mayera

  „Historia Europy”
  POSŁUCHAJCIE HISTORII CZEKAM NA WASZE OCENY
  Wykład ten ukazuje to, w jaki sposób Watykan odgrywa swoją rolę w tzw. NWO, czego wielu jeszcze nie dostrzegła.

  http://trojanielskasluzba.org/mp3/122-historia-europy

  • Pulasky said

   Ah ,jakżesz miło zakamuflowana agenda Adwentystów dnia siódmego.Ellen White et cosortes.Nie należymy do żednej denominacji my grupa chrześcian.Doczytuj Alfa chyba że w sumie walczysz z Kościołem Katolickim .W takim przypadku określ się jasno.

   • ALFA said

    @Pulasky nie z Kościołem Katolickim walczę ,ale zobacz ile złego jego pasterze wyrządzili owcą.To mi się nie podoba.

   • Fraktal said

    Pulasky – a widziałeś może wykłady profesora Waltera Veighta? Np. Wino Babilonu? Radziłbym Ci je zobaczyć.

   • mgrabas said

    z wykładów prof. Waltera J. Veitha polecam szczególnie wykłady nr 14 i 15
    a oto spis już wydanych w j. polskim na płytach DVD wykładów serii „Totalny atak” (całość będzie liczyć 36 tytułów):
    1.”Poprostu kolejny człowiek?”
    2.”Gdzie chodził Jezus?”
    3.”Obrońca naszych czasów”
    4.”Mgły czasu”
    5.”Człowiek w masce”
    6.”Objawienie Jezusa Chrystusa”
    7.”Siedem zborów”
    8.”Siedem pieczęci”
    9.”Gdy zabrzmią trąby”
    10.”Zwierzę z otchłani”
    11.”Tajemnica Tajemnych Stowarzyszeń”
    12.”Tajne Agendy”
    13.”Walka o Biblię”
    14.”Zmieniając Słowo”
    15.”Rewolucje, tyrani i wojny”
    16.”Islamskie powiązania”
    17.”Zbrodnia wszechczasów”
    18.”Dwie bestie stają się przyjaciółmi”
    19.”Wino Babilonu”
    20.”Kobieta jadąca na bestii”
    21.”Nowy porządek świata”
    22.”Tajemnicze Królestwo Śmierci”
    23.”Agenda New Age”
    24.”Aby wszyscy byli jednym”
    25.”Inny ogień”
    http://www.studioadees.pl/oferta-4.html

 10. Dawid said

  „Żeby Polska była Polską” nie dla PO

  • „Zyta Gilowska to barwna postać. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” była minister finansów w rządzie PiS wyraziła opinię, iż Platformę Obywatelską zakładali ludzie ze służb specjalnych”

 11. malwa said

  cytat „Nasi żołnierze umierają codziennie walcząc z dwóch wojnach za tego pasożyta, a teraz Izrael ma nadzieję na rozszerzenie obecnej katastrofy potrójnie – poprzez wojnę USA z Iranem.”
  polska powinna natychmiast wycofać swoich żołnierzy z misji i nie wysyłać już więcej innych do afganistanu to nie jest nasza wojna uny nastawiają nas przeciwko arabom abyśmy się pozabijali na wzajem ci którzy jadą to najemnicy którzy zabijają za pieniądze a nie obrońcy niepodległości naszego kraju

  • malwa said

   http://radicalinfo.wordpress.com/2009/09/21/polacy-nie-chca-okupowac-afganistanu/
   ==============
   od pb: „zwolennicy udziału WP w amerykańskich wojnach nie bardzo potrafią uzasadnić swoje zdanie powtarzając za prezydentem i premierem formułkę o “sojuszniczych zobowiązaniach” oraz slogany mówiące o “niesieniu demokracji” mającej być rzekomo pragnieniem wszystkich narodów. Badania zostały przeprowadzone pomiędzy 3 a 9 września na grupie liczącej 1086 osób.”
   bardiej interesujace od statystyk w ‚sondazach’ sa uzsadnienia opinii = gdyby ludziowce wiedzieli wiecej, wyniki sondazy bylyby inne = jaki sens pytac o opinie ludzi niedoinformowanych? instytucje sondazowe sa czescia konglomeratu mediodajnego

 12. Wojwit - Ten Sam said

  Piszcie maile protestacyjne.
  Wklejam cały tekst bo nie wszyscy wchodzą w linki

  Przed Bozym Narodzeniem pisalismy o antychrzescijanskiej prowokacji w show telewizyjnym HBO,
  gdzie amerykanski Zyd publicznie oddal mocz na obraz Jezusa.

  Obecnie, przed Wielkanoca znow mamy publiczne bluznierstwo przeciwko Chrystusowi.
  Jak na ironie, ci ktorzy nienawidza chrzescijanstwa, podszywaja sie teraz pod jedna z chrzescijanskich kongregacji w USA.

  Antychrzescijanska prowokacja na Wielkanoc w USA

  Drodzy Przyjaciele

  Mysle, ze mozecie poczuc sie chorzy po przeczytaniu tej informacji.

  Z okazji Wielkanocy w kosciele Foothills w Santa Ana w Kaliforni zamierzaja wystawic bluzniercza sztuke pt. Corpus Christi, w ktorej przedstawiono Chrystusa i jego apostolow jako homoseksualistow. Wedlug raportow prasowych, w Corpus Christi wystepuje postac przypominajaca Chrystusa, ktora utrzymuje stosunki homoseksualne z apostolami.

  W sztuce przeksztalcono fragmenty Nowego Testamentu . NY Post cytuje:

  “Czy jestes krolem pedalow?” pyta Poncjusz Pilat. “Tak, jestem” odpowiada Joshua.

  Wedlug informacji podanych na stronie internetowej, kosciol w Foothills skupia dwie kongregacje United Church of Christ i Disciples of Christ.

  Najwyzszy czas, aby katolicy zaczeli bronic honoru Jezusa spokojnie, ale glosno protestujac przeciwko tej bluznierczej zniewadze.

  Robert E. Ritchie
  America Needs Fatima
  http://www.ANF.org

  Prosimy wysylac protesty na e-mail:

  https://www.americaneedsfatima.net/camp … otest.html

  lub listownie:

  Church of the Foothills
  19211 Dodge Avenue
  Santa Ana, CA 92705

  Phone:
  Fax: 714 573-7722
  Email: churchoffice@chotf.org

  Za: http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/03/31/wielkosc-wielkiego-postu/

  • Pulasky said

   A może jednak zostawić ich w spokoju, jak sugeruje P.B. pod moim linkiem do tej strony ?”Niech Bóg ich osądzi”,”Kto przyzna sie do mnie przed ludżmi do tego ja się przyznam…”

 13. Lwica said

  Oto wypowiedź z typu które zaraz są usuwane a ostro-śmieszne niekoniecznie w blogu rwącym do władzy dla dobra ludu pono -rozdawnictwo majątku narodowego- by potem po taniutkich odsprzedażach było to samo co jest z gorszą rozgrywką ale pewno znów z „Grubą Kreską widocznie. Wypowiedź dolną zaraz wykasował autor. Bein, Wrzodak , Kosiur też mu nie wsmak… Ta pierwsza wypowiedź od dołu , już jej zaraz nie było , a są Zeitgeisty atreisty…. http://img200.imageshack.us/img200/4853/24697457.png

 14. polak said

  http://www.chabad.org.pl/templates/articlecco_cdo/aid/1043883/jewish/Le%20%20%20ch-Wasa-i-dolar-od-Rebe.htm

 15. mgrabas said

  na stronie http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=9&t=5927 natknąłem się na wątek

  Protokoły Lucyfera
  by obcy » Sat Nov 07, 2009 8:27 pm

  Przedmowa

  Szczególnie kontrowersyjny dokument, którego tytuł jest całkowicie mylący oraz doprowadzający wielu Żydów do szału. Protokoły są w rzeczywistości… Protokołami Lucyfera! Istnieją one od kilku tysięcy lat w formie spisanej, były od czasu do czasu modyfikowane oraz modernizowane, ale bezpośrednim ich autorem jest sam Lucyfer.

  Albert Pike był najprawdopodobniej ostatnim edytorem Protokołów w formie, jaka jest nam znana obecnie. Na pewnym etapie dziejów zaczęto stosować kod zabezpieczający najważniejsze dokumenty przed niepożądanymi oczyma. Obaj konspiratorzy, Pike i Weshaupt zdawali sobie doskonalę sprawę z jednej ważnej rzeczy.

  Musiano posługiwać się spisanymi materiałami i owe materiały nieuchronnie skazane były na ewentualne ujawnienie czy nawet opublikowanie, akt Boga – jak w przypadku śmierci kuriera, czy kradzież kogoś, kto po zapoznaniu się z treścią zapragnął dokument ujawnić światu.

  Aby zapobiec przeniknięciu treści do wiadomości publicznej należało ową treść zakodować w taki sposób, aby wyjawiona odwracała uwagę od rzeczywistych sprawców oraz uderzała ona w kogoś zupełnie innego..

  Tak więc Protokoły Lucyferiańskie zostały zakodowane jako Protokoły Mędrców Syjonu, a część słownictwa została spreparowana w taki sposób, że rzucała poważne podejrzenie na Żydów, którzy rzekomo konspirowali, aby zawładnąć światem. Rzeczywiści konspiratorzy nie byli Żydami, a antysemityzm był przez nich skrzętnie używany do osiągnięcia swoich ciemnych celów. Jednym z nich jest eliminacja wszystkich religii w Judaizmem włącznie. W tych okolicznościach zrzucenie winy na Żydów za opracowanie Protokołów spełnia trzy ważne role.

  * Protokoły nie są traktowane zbyt poważnie, ponieważ trudno jest udowodnić żydowskie wysiłki w celach opanowania świata.
  * Została odwrócona uwaga od rzeczywistych konspiratorów co pozwoliło im na dalsze swobodne działanie oraz umacnianie swych wpływów.
  * Utworzono antysemityzm, który nadal odwraca uwagę od rzeczywistych konspiratorów i większość poszukiwaczy prawdy nadal daje się nabierać na owo oszustwo.

  W Protokołach celowo używa się języka sugerującego Żydów ale Pike systematycznie używał w innych swoich materiałach słowa ‚Goym’ [GOJ ] czyli niewierny – nie – Żyd, dla określenia ludzi, którzy nie są wtajemniczeni w owe sprawy i są jedynie tłumem tych, którzy powinni być kontrolowani, czyli masy niczego nie spodziewających się prostych ludzi.

  Jeżeli zmienimy pewne terminy oraz tytuł tego haniebnego dokumentu, okaże się, że mamy przed sobą Protokoły Lucyfera, które są jego precyzyjnym planem działania w celu zupełnego opanowania naszej planety, ustanowienia Nowego Porządku Świata oraz wprowadzenia lucyferiańskiej religii, jako religii OBOWIĄZKOWEJ na całym globie.

  Po takiej zmianie przerażająca prawda zaczyna wyzierać z Protokołów Lucyfera. Sposób ich realizacji budzi grozę i strach!

  Plan ustanowienia Antychrysta także przewiduje zniszczenie Judaizmu, o czym Protokoły raczej nie wspominają ponieważ ich celem jest między innymi wzbudzanie nienawiści czytelnika do KAŻDEGO ŻYDA, jako aktywnego konspiratora w kierunku Nowego Świata Porządku.

  Oczywiście jest to nieprawdą i jest wielu uczciwych Żydów (Czy też raczej Izraelitów) którzy występują przeciwko planom Syjonistów cierpiąc ich szykany a nawet prześladowania.

  Wielu z nich jest ponownie narodzonym chrześcijanami, czyli… naszymi braćmi w wierze.

  Czytając Protokoły wystarczy zamienić słowo ‚goj’ na ‚zwykły człowiek’ a nazwę zamienić na Protokoły Lucyfera i mamy przed oczami dokładny jego plan, którego precyzyjna, perfidna i systematyczna realizacja budzi grozę!

  Dalej są protokoły a ja tu podam link do strony
  http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/pms.htm

  ZAKOŃCZENIE

  Uważne przeczytanie niniejszej książeczki i głębokie zastanowienie się nad jej treścią wyjaśnia nam niejedną tajemniczą zagadkę współczesnego świata. Dzięki niej rozumiemy przyczyny i cele niesłychanie krwawej wojny, ostatniej wojny; jasne stają się nam cele i dążenia bolszewizmu oraz mętne klauzule wszystkich powojennych traktatów pokojowych wraz ze sławetną Ligą Narodów, tym widzialnym instrumentem polityki i dążeń żydowskich odnośnie wszystkich narodów świata.

  Wprawdzie żydzi za wszelką cenę usiłują dowieść, że dokument, tak wspaniale i przekonywująco demaskujący ich istotne cele i dążenia jest falsyfikatem, lecz wysiłki ich są daremne. ,,Wykłady Mędrca Syjonu” są bowiem dziełem tak typowo żydowskiego ducha, który objawia się niemal w każdym ich zwrocie, w każdym wyrażeniu, że doprawdy przypisać je komuś innemu w żaden sposób nie można. Byłoby to, doprawdy krzyczącą niesprawiedliwością, gdyż wszystkie ich cechy są niepodzielną własnością żydów, ich charakterystycznej ciasnoty umysłowej, będącej następstwem prawie dwutysiącletniego wchłaniania mądrości talmudycznych. A takich cech żaden nieżyd, nawet najgenialniejszy, nie posiada, ani nie jest w stanie podrobić. Dla przykładu weźmy program finansowy zawarty w ,,Wykładzie XX-ym”. Z jaką on precyzyjnością, mądrością i trafnością genialnego bankiera jest odtworzony i to bankiera wychowanego na Talmudzie przynajmniej od stu pokoleń. A inne sprawy, poruszane i omawiane w ,,Wykładach”, zarówno polityczne, jak społeczne, gospodarcze, kulturalne i duchowe, z jaką znajomością rzeczy, z jaką przenikliwością i głębią umysłu są potraktowane, mimo, że i w nich tu i ówdzie uwidocznia się pewnego rodzaju ciasnota, fantastyczność, a nawet apokaliptyczność, które czynią je ciemnymi, trudno zrozumiałymi dla prostych, jasnych i mało skomplikowanych umysłów ,,gojów” i które jednocześnie wykazują wyraźnie talmudyczność umysłu obrazującego je. Dlatego też, zważywszy na to wszystko, trudno nie uznać w omawianym dokumencie programu podboju całego świata przez żydów od tysięcy lat, a potem już stale przystosowywanego do zmieniających się warunków.

  W programie tym widać zadziwiającą rozległość zainteresowań i genialność jego twórcy. Zna on bowiem doskonale nie tylko sprawy finansowo-gospodarcze, ale również polityczno-społeczne. Gruntownie przemyślał kwestie szkolne, wychowawcze, nastrojowe, religijne, sprawy organizacji społecznego sądownictwa, adwokatury, kolektywizmu, indywidualizmu, a nawet zagadnienie psychologii tłumu i metod rządzenia państwem. O tym wszystkim mówi swobodnie i z godnym podziwu znawstwem.

  Ale i twórca ,,Wykładów” nie jest wolny od luk i błędów tak charakterystycznych dla umysłowości żydowskiej. Błędy te i luki uwydatniają się najlepiej w zakresie takiej dziedziny, jaką jest wojskowość, o której talmudyści i rabini mają jak najsłabsze pojęcie. Dla przykładu weźmy część 13 rozdziału XX-go:

  ,,Twierdzicie, że goje rzucą się na nas z bronią w ręku, jeśli przedwcześnie zrozumieją, o co chodzi. Przeciwko temu posiadamy na Zachodzie możliwość użycia takiego manewru, że zadrżą serca najdzielniejsze: są to tunele dla kolei podziemnych, które do tego czasu będą przeprowadzane we wszystkich stolicach. W chwili odpowiedniej będą one wysadzone w powietrze razem ze wszystkimi organizacjami i dokumentami państwowymi”.

  Powyższe jest najjaskrawszym dowodem rabiniczno-talmudycznego umysłu twórcy ,,Wykładów”. Żaden bowiem umysł nieżydowski czegoś podobnego, tak bezgranicznie naiwnego by nie powiedział. Mógł to uczynić tylko zakuty w okowy Talmudu umysł żydowski.

  A jeśli do tego wszystkiego dodamy jeszcze głosy i wynurzenia najwybitniejszych żydów współczesnych, zbierane skrzętnie przez różnych żydologów i gdy je porównamy z treścią zawartą w ,,Wykładach Mędrca Syjonu”, wówczas przekonywujemy się niezbicie, że ,,Wykłady Mędrca Syjonu” są bezprzykładnym tworem żydowskiego ducha i za takie też uważane być muszą.

  Bolesław Rudzki
  26 marca 1937 rokuZawsze jest właściwy czas na zrobienie tego co należy.
  obcy

  Posts: 211
  Joined: Fri Jan 16, 2009 11:18 pm
  Location: Manchester

  a oto wstęp do wspomnianych protokołów

  Szczególnie kontrowersyjny dokument, którego tytuł jest całkowicie mylący oraz doprowadzający wielu Żydów do szału. Protokoły są w rzeczywistości… Protokołami Lucyfera! Istnieją one od kilku tysięcy lat w formie spisanej, były od czasu do czasu modyfikowane oraz modernizowane, ale bezpośrednim ich autorem jest sam Lucyfer.

  Albert Pike był najprawdopodobniej ostatnim edytorem Protokołów w formie, jaka jest nam znana obecnie. Na pewnym etapie dziejów zaczęto stosować kod zabezpieczający najważniejsze dokumenty przed niepożądanymi oczyma. Obaj konspiratorzy, Pike i Weshaupt zdawali sobie doskonalę sprawę z jednej ważnej rzeczy.

  Musiano posługiwać się spisanymi materiałami i owe materiały nieuchronnie skazane były na ewentualne ujawnienie czy nawet opublikowanie, akt Boga – jak w przypadku śmierci kuriera, czy kradzież kogoś, kto po zapoznaniu się z treścią zapragnął dokument ujawnić światu.

  Aby zapobiec przeniknięciu treści do wiadomości publicznej należało ową treść zakodować w taki sposób, aby wyjawiona odwracała uwagę od rzeczywistych sprawców oraz uderzała ona w kogoś zupełnie innego..

  Tak więc Protokoły Lucyferiańskie zostały zakodowane jako Protokoły Mędrców Syjonu, a część słownictwa została spreparowana w taki sposób, że rzucała poważne podejrzenie na Żydów, którzy rzekomo konspirowali, aby zawładnąć światem. Rzeczywiści konspiratorzy nie byli Żydami, a antysemityzm był przez nich skrzętnie używany do osiągnięcia swoich ciemnych celów. Jednym z nich jest eliminacja wszystkich religii w Judaizmem włącznie. W tych okolicznościach zrzucenie winy na Żydów za opracowanie Protokołów spełnia trzy ważne role.

  • Protokoły nie są traktowane zbyt poważnie, ponieważ trudno jest udowodnić żydowskie wysiłki w celach opanowania świata.
  • Została odwrócona uwaga od rzeczywistych konspiratorów co pozwoliło im na dalsze swobodne działanie oraz umacnianie swych wpływów.
  • Utworzono antysemityzm, który nadal odwraca uwagę od rzeczywistych konspiratorów i większość poszukiwaczy prawdy nadal daje się nabierać na owo oszustwo.
  W Protokołach celowo używa się języka sugerującego Żydów ale Pike systematycznie używał w innych swoich materiałach słowa ‚Goym’ [GOJ ] czyli niewierny – nie – Żyd, dla określenia ludzi, którzy nie są wtajemniczeni w owe sprawy i są jedynie tłumem tych, którzy powinni być kontrolowani, czyli masy niczego nie spodziewających się prostych ludzi.

  Jeżeli zmienimy pewne terminy oraz tytuł tego haniebnego dokumentu, okaże się, że mamy przed sobą Protokoły Lucyfera, które są jego precyzyjnym planem działania w celu zupełnego opanowania naszej planety, ustanowienia Nowego Porządku Świata oraz wprowadzenia lucyferiańskiej religii, jako religii OBOWIĄZKOWEJ na całym globie.

  Po takiej zmianie przerażająca prawda zaczyna wyzierać z Protokołów Lucyfera. Sposób ich realizacji budzi grozę i strach!

  Plan ustanowienia Antychrysta także przewiduje zniszczenie Judaizmu, o czym Protokoły raczej nie wspominają ponieważ ich celem jest między innymi wzbudzanie nienawiści czytelnika do KAŻDEGO ŻYDA, jako aktywnego konspiratora w kierunku Nowego Świata Porządku.

  Oczywiście jest to nieprawdą i jest wielu uczciwych Żydów (Czy też raczej Izraelitów) którzy występują przeciwko planom Syjonistów cierpiąc ich szykany a nawet prześladowania.

  Wielu z nich jest ponownie narodzonym chrześcijanami, czyli… naszymi braćmi w wierze.

  Czytając Protokoły wystarczy zamienić słowo ‚goj’ na ‚zwykły człowiek’ a nazwę zamienić na Protokoły Lucyfera i mamy przed oczami dokładny jego plan, którego precyzyjna, perfidna i systematyczna realizacja budzi grozę!

  ciąg dalszy: http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/pms.htm

 16. […] Za: https://grypa666.wordpress.com […]

 17. […] Żydowska rozgrywka finałowa […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s