Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Kompleks jot Bożenarodzeniowo

Posted by grypa666 w dniu 08/01/2010

Piotr Bein 8.1.2010
Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego – Św. Piotr, Dzieje Apsotolskie 2:40

W poprzednim artykule o terroryzmie państwowym padła nazwa kompleks jot. Ma on przedstawicieli w obu Amerykach, w Europie Zachodniej i Wschodniej w tym w Rosji, oraz w świecie islamu, w Indiach, Watykanie… Dziś nieco głębiej o tej grupie decydującej o globalnym pokoju i bezpieczeństwie, a raczej wojnach i ciągłym  zagrożeniu globalnym.

Pod parasolem
Kompleks jot służy judeocentryzmowi, tj. wąskim, stronniczym i skrajnym interesom na rzecz Izraela, judaizmu i syjonizmu, bez uwzględnienia praw innych grup. Obok skrajnych świeckich i religijnych Żydów, w kompleksie jot są nieżydowscy syjonistyczni chrześcijanie (ewangelicy) czy polscy katolicy, którzy uwierzyli, że potrzebują Izrael choćby do obrony przed zalewem islamskim. Pod parasolem kompleksu jot, tysiące polityków, luminarzy, gigantów medialnych, dziennikarzy, redaktorów i wydawców, bankierów i biznesmanów, profesorów i intelektualistów, a także firm reklamowych, think-tanków i rozmaitych organizacji, wpływają na międzynarodową politykę i życie wielu narodów. Amerykańscy krytycy, profesorowie Mearsheimer, Walt, MacDonald i Petras specjalizują się w analizie judeocentryzmu. Szereg autorów lokalnych, np. prof. Jerzy Robert Nowak w Polsce czy Aleksander Sołżenicyn w Rosji i ZSRR, skrytykowało krajowe oddziały kompleksu. Wszyscy oni zostali napiętnowani jako antysemici.
W kontekście USA, specjaliści od analizy stosunków międzynarodowych John Mearsheimer i Stephen Walt nazywają kompleks jot Lobby Izraela w pracy o tym samym tytule. Profesor Kevin MacDonald analizuje najbardziej wpływową podgrupę Lobby Izraela w USA, neokonserwatystów (neokonów). Profesor James Petras odnotowuje wpływ judeocentryków na najwyższe federalne i stanowe organy rządowe oraz na ogólnonarodowe i lokalne media w USA: wszystkie one uległy wpływom proizraelskiego programu żydowskiego „lobby“ do tego stopnia, że nikt nie odważy się krytykować Izraela lub jego amerykańskich reprezentantów.
Izraelska gazeta Ha’aretz (4.12.2009) przyznała to, czego nie znajdziesz w New York Times ani Washington Post. Za podobne stwierdzenia faktów oczywistych, Anty-Defamacyjna Liga ADL B’nai B’rith zaciągnęłaby cię pod pręgierz:
Każda nominacja do rządu USA musi wytrzymać skrupulatną lustrację przez amerykańską społeczność żydowską. W szczególności w przypadku rządu Obamy, każda krytyka Izraela przez potencjalnego kandydata stała się katalizatorem debaty o tym, czy nominacja „następnego lewicowca” nie jest dowodem na brak poparcia Obamy dla Izraela.
National Prayer Network, grupa chrześcijan w USA zauważa, że Izrael i żydowscy aktywiści chcą zjednoczyć wszystkich Amerykanów „pod zakazem a la Jeden Rząd Globalny, dotyczącym krytyki Izraela, nadmuchanej definicji ‚antysemityzmu’ i ‚praw człowieka’ nadawanych z Jerozolimy.” — http://www.truthtellers.org/alerts/judaismnationalreligion.htm
Proizraelska sieć istnieje globalnie. Petras nazywa ją Konfiguracją Władzy Syjonistów (KWS) w książce The Power of Israel Lobby in the United States, którą zrecenzował Stephen Lendman. Uwzględniając historię przed uformowaniem się syjonizmu i globalny zasięg KWS, w swych pracach dla Międzynarodowych Badań Porównanwczych nad Ludobójstwem XX-XXI w. dla Uniwersytetu Miasta Hiroshima, ukułem termin Kompleks Władzy Judeocentrycznej (w skrócie KWJ lub kompleks jot), co zaprezentowałem w Krakowie w kwietniu 2009 r. http://www.youtube.com/watch?v=eNruXn9mMLo

Neokoni i inne piórka
Neokoni to „kompleksowa sieć wzajemnych powiązań zawodowych i rodzinnych, skupionych wokół żydowskich publicystów i organizatorów, elastycznie rozmieszczonych tak, że by rekrutować sympatie Żydów i nie-Żydów w wykorzystaniu zasobów i władzy Stanów Zjednoczonych w służbie Izraela„. MacDonald dodaje w Understanding Jewish Influence, że  neokoni są „pół-tajną gałęzią ogromnego i wysoce skutecznego Lobby pro-izraelskiego„. Osobiste współzależności neokonów z liderami Izraela rozciągają się na Żydostwo amerykańskie i światowe: „Nie ma co zaprzeczać, że  neokoni mają skłonność być Żydami„, a na ich priorytety „mocno wpływają wartości, interesy i zbiorowa pamięć historyczna żydowskiego ludu” – stwierdził Timothy Noah (New York Times 13.1.2008), recenzując książkę Jacoba Heilbrunna They Knew They Were Right. Wypowiedź w czołowej gadzinówce neokonów była tak znamienna, że raportował ją Edmund Connelly w Occidental Observer (22.1.2008). Natomiast za wskazanie żydowskości neokonów przez gojów, propaganda KWJ okrzyknęła Mearsheimera, Walta, Petrasa i MacDonalda antysemitami. W pracy “Stalin’s Willing Executioners”? MacDonald odnotował: „specjalne moralne pretensje Żydów i Izraela można uczciwiej postrzec jako celowy wynik żydowskiej działalności etnicznej„.
Odeszli neokoni z Bushem, a z pupilem KWJ Obamą weszli judeocentrycy w innych piórkach. Ale jakby nie patrzeć, kompleks jot nie jest wyłącznie żydowski. Neokoni wykorzystują politycznie masy żydowskie (co ilustruje Petras w „American Jews on War and Peace” 15.12.2007), podobnie jak wykorzystują miliony chrześcijan, którzy wierzą, że  Izrael zwiastuje II Przyjście. Petras w The Power of Israel Lobby in the United States zauważa, iż Lobby stworzyło tyranię Izraela nad USA. Ww. Lendman dodaje, że  zagraża to światowemu pokojowi i równowadze, globalnej gospodarce i amerykańskiej demokracji. Np. super-tajna Państwowa Agencja Bezpieczeństwa USA (National Security Agency, NSA) może być zinfiltrowana: „skoro pro-izraelscy neokoni przeniknęli CIA, Wojskową Agencję Wywiadowczą DIA, Departament Stanu i Państwową Radę Bezpieczeństwa NSA, a ta ostatnia dojrzała do penetracji przez wywiad Izraela” – obawia się b. agent CIA, Wayne Madsen, znany z demaskowania sztuczności wirusa świńskiej grypy w 2009 r.
Nowa amerykańska bezpieka, Departament Bepieczeństwa Wewnętrznego (DHS) i powstałe w wyniku 11.IX prawo niby przeciw terroryzmowi Patriot Act, przypominają hitlerowską tajną policję Gestapo i nazistowskie prawa przeciw opozycji politycznej. W obu przypadkach za pozornie odpowiedzialnymi narodami,  niemieckim i amerykańskim, kryją się judeocentrycy – główni architekci idei i pociągacze sznurków. Podobnie chowali się oni za fasadą narodu rosyjskiego, który publika międzynarodowa do dziś kojarzy z bolszewizmem i komunizmem, oraz za fasadą Turków, uważanych za moralnych sprawców ludobójstwa na Ormianach. Sam fakt trzymania steru DHS przez podwójnego obywatela amerykańsko-izraelskiego (do tego o czarcim nazwisku Chertoff, tj. Diabelski) oraz b. wysokich oficerów KGB do pomocy, jest alarmem o nadchodzącym ludobójstwie i masowych zbrodniach terroru państwowego.

Z walizeczką
Początki Lobby Izraela w USA zilustrował Gore Vidal we wstępie do książki Izraela Szahaka Żydowskie dzieje i religia na podstawie anegdoty zasłyszanej od zamiłowanego historyka, Johna F. Kennedy pod koniec l. 1950-tych: w 1948 r. w środku wyścigu do prezydenyury, niejaki Harry S. Truman został nagle opuszczony przez prawie wszystkich swoich sojuszników i właśnie wtedy w przedziale jego kampanijnego pociągu pojawiła się grupka amerykańskich syjonistów, z walizeczką zawierającą, bagatela, 2 mln dolarów. Nie będąc antysemitami, pisze Vidal, postrzegli z Kennedym to li tylko jako ciekawostkę. Z prawego poczuwania się oświeconymi, wolnymi od uprzedzeń, wielu równych Kennedyemu i Vidalowi, a jeszcze więcej Kowalskich, automatycznie odrzuca skojarzenia o nieczystej grze. Nie każdy Żyd to syjonista i złoczyńca, a tacy zdarzają się wśród każdej grupy. Ale obserwatorzy automatycznie zamykają oczy i uszy na podobne informacje o osobistościach ważnych dla naszych losów. W niedawnej aferze „ratowania” banksterów i zsynchronizowanych z nią prezydenckich wyborów, które posadowiły banksterów i judeocentryków w nowej administracji USA, wielu ludzi nie potrzebowało nawet upomnień medialnych o wzorowym zachowaniu obywatelskim.
Po wyborze Trumana, USA uznało Izrael. Vidal: utworzenie państwa izraelskiego zatruło polityczne i intelektualne życie Stanów Zjednoczonych, nieoczekiwanie głównego „protektora” Izraela. „Nieoczekiwanie”, jako że żadna inna mniejszość w dziejach Ameryki nie uprowadziła z tego kraju tylu pieniędzy pochodzących od amerykańskiego podatnika, aby je potem zainwestować w swej ojczyźnie […] mniejszość wyznaniowa, stanowiąca niespełna 2 % populacji kraju, przy entuzjastycznym poparciu mediów, kupiła bądź zastraszyła 70 senatorów.  Również dziś krytycy wymieniają kupowanie gojowskich senatorów i kongresmanów jako najskuteczniejszą działalność Lobby. Oczywiście działa jeszcze szersza machina, np. „medialne” rozgrywanie kandydatów wyborczych i krnąbrnych kongresmanów. Wybory Obamy wniosły do Senatu i Kongresu rekordową liczbę 43 osób pochodzenia żydowskiego, tj. 8% w stosunku do ok.  procenta udziału Żydów w zaludnieniu USA! Doliczmy do tego przekupnych gojów w Kongresie – proizraelscy rządzą, że by nie wiem, jak mydlić oczy.

Pojedynek menora – Krzyż
Kompleks stosuje inne sztuczki, wzmacniając skuteczność judeocentryzmu. Globalnie,  ADL reaguje na każdy rzekomy objaw antysemityzmu, w tym samo-zadanego, żeby utrzymać sprawy jot w nagłówkach gazet, a u gojów — fałszywe współczucie do żydowskiej „poniewierki”. Na Chanukę, upamiętniającą pokonanie gojów, menory pojawiają się z każdym rokiem większe w coraz liczniejszych miastach globu. Jelity polskie (?) świętują prazdnik jednej z (podobno maciupcich) mniejszości, a były obchody świąt większości chrześcijańskiej? Niech talmudyści spróbują postawić menorę w Mekce.
W Kiszyniewie prawosławna większość  pokazała, gdzie miejsce menory. Urażono uczucia mołdawskiej większości prawosławnej, w końcu popartej przez hierarchię cerkiewną. Filmik zanotował fakty: http://www.youtube.com/v/28wpLZ2KiAc&color1=0xb1b1b1
a merdia kłamały o losie menory w Kiszyniewie: „roztrzaskali… młotami i sztangami, desekracja, degustujące”
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5h5QM7rGb_P_klRNQyXOJthQfGhiAD9CJ7ENO1
http://www.ejpress.org/article/news/41101
http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5673_13.htm
Kiszyniewianie złożyli menorę grzecznie pod pomnik obrońcy Mołdawii, Św. Stefana Wielkiego, skąd Żydzi zabrali ją tam, gdzie powinna była stanąć od początku – do pomnika Holokcaustu. W tym samym czasie w Jerozolimie zboczeni żydzi sikali na miejsce Ostatniej Wieczerzy, wykonali graffiti „śmierć chrzescijanom” (pogróżka) i „zabiliśmy Jezusa” (fakt, potwierdzający pogróżkę, sprawa dla Interpolu?) oraz zniszczyli katedrę prawosławną:
http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17106
http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17130
http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=6737
Nic o tym w ADL-owskich gadzinówkach Foxmana, w myśl zasady „tolerancja tylko dla wybranych”, ani w merdiach (które przemilczały też Objawienie Się Przenajświętszej muzułmanom w Kairze 10.12.2009 http://www.wataninet.com/ArticleDetails.aspx?A=25232

Jak grzyby po deszczu
Zboczeńcy, promotorzy pedofilii i porno, mają być naszym kompasem przeciw rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi? Oszuści holokaustianistyczni jak Elie Wiesel? http://www.henrymakow.com/elie_wiesel_stole_friends_iden.html   Ofiary syjonistycznych bestii w Szoa, prawi Żydzi wołają z grobów o pomstę do niebios… a „sataniści” wpychają menorę jako znak pokonania. W Iraku po inwazji w 2003 r. specjalny oddział postawił menorę w b. pałacu Husajna: http://www.aish.com/jw/s/48922532.html
Skoro dla sprawy ni polskiej ni amerykańskiej czy “za wolność waszą przed naszą” polscy najemnicy jeżdżą na wojny “amerykańskie” z terrorem (powstańców), by dać sobie rozsadzać krocza i odrywać kończyny wybuchami pod niedozbrojonymi pojazdami ze szmelcu amerykańskiego, nie mogliby postawić choinki z Gwiazdą i Szopką Betlejemską?
Kto w USA dopilnuje rozdziału państwa od religii satanistycznej, jeśli członek tajnego bractwa czaszka i piszczele George Bush wybrał na naczelnego prokuratora USA skrajnego talmudystę, Michaela Mukasey’ego, przyjaciela psychopatycznej, wywyższającej się rasowo sekty Chabad Lubawicz, mającej decydujący wpływ na religie i rządy światowe? http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/29/lubawiczerowie/
B. oficer armii Izraela, obecnie szef kadr w Białym Domu, Rahm Emanuel (ten sam co wylansował Obamę i obejmie rząd w stanie wojennym, dyrygując armią USA) zapalił w grudniu  ubr. 10-metrową menorę przed Białym Domem. Kontynuowal tradycję rozpoczętą od małej menory w porównaniu z obecnym monstrum, zapaloną przez prezydenta Cartera w 1979 r. W Boca Raton na Florydzie zaś władze pozwoliły wystawić menorę w bibliotece, ale nie Szopkę, w imię rozdziału świeckich symboli od religijnych podczas Świąt Bożego Narodzenia! Miasto wydało w ostatnich kilku latach publiczne środki na kilka menor i ZERO Szopek.
http://liveshots.blogs.foxnews.com/2009/12/24/boca-raton-yes-to-menorah-no-to-manger/comment-page-2/?action=late-new
Żyd w Teksasie, Mark Bernadiner wpisał się na ww. blog:
Od lat widzę, jak głupi liberałowie, naginając prawo USA i ignorując historię Ameryki, niszczą i usuwają symbole chrześcijańskie w całym kraju. Trzeba to zatrzymać. Dziedzictwo naszego kraju jest podstawą jedności, bezpieczeństwa i dobrobytu, więc trzeba je zachować. Moja mama mieszkała w Nowym Jorku. Co rok zarząd budynku, w którym mieszkała, wystawiał menorę i koło niej chrześcijańską szopkę; taki obraz symbolizuje jedność dwu najwspanialszych religii świata.

Materiały żródłowe:

Piotr Bein „Judeocentrics and Mass Crimes” [w:] Christian Scherrer (redakcja) Genocide and Mass Violence in Eurasia. Comparative Genocide Studies 3 IFEK IRECOR: Moers 2009 (contribution to the International Comparative Genocide Research of the Hiroshima City University)  http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/

Charles Carlson „Transforming Christ Followers into Christian Zionists” 5.2.2007 http://whtt.org/index.php?news=2&id=1204

Edmund Connelly „Naming Neocons” [w:] Occidental Observer 22.1.2008 http://www.theoccidentalobserver.com/authors/Connelly-Neocons2.html

Stephen Lendman,  recenzja książki Jamesa Petrasa The Power of Israel Lobby in the United States, http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=LEN20061026&articleId=3604

Kevin MacDonald „Neoconservatism as a Jewish Movement” http://www.theoccidentalquarterly.com/vol4no2/km-understandIII.html

Kevin MacDonald “Stalin’s Willing Executioners”? 5.11.2005 http://www.vdare.com/misc/051105_macdonald_stalin.htm

Kevin MacDonald Understanding Jewish Influence Washington Summit Publishers 2004

Kevin MacDonald [w:] Occidental Quarterly nr 3(2) lato 2003, 3(3) jesień 2003 i 4(2) lato 2004

Wayne Madsen „The neocon power grab at NSA and an attempt to stifle the press” 24.5.2005  http://www.onlinejournal.com/Special_Reports/052405Madsen/052405madsen.html

John Mearsheimer i Stephen Walt Israel Lobby [w:] London Review of Books 21.3.2006; pełna wersja http://johnmearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0040.pdf

James Petras „The meaning of war” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=12606

James Petras The Power of Israel Lobby in the United States Clarity Books 2006

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Odłączmy się od Matrixa nadesłał Dawid 6.1.2010

Panie Piotrze, drodzy czytelnicy.
Temat „Nowego Porządku Świata” poruszany jest od kilkudziesięciu lat, i budził wiele kontrowersji. Dopiero od kilku lat wiemy nieco więcej w tej sprawie, a to dzięki rozwojowi informatyzacji i samego internetu który oparł się cenzurze i stał się niezależnym narzędziem w wielu aspektach naszego życia, wyzwalając dosłownie garstki ludzi żyjących wcześniej w nieświadomości tego co może Nas spotkać, wyzwalając Nas od Matrixa. Ja zostałem wyzwolony z Matrixa dzięki zrządzonemu przypadkowi losu który wręcz zmusił mnie do odłączenia się od systemu- mediów. Obecnie styczności bezpośredniej z telewizją i radiem nie mam od 11 lat. Jedynym źródłem informacji jest internet oraz pracownicy w firmie w której pracuję. Od momentu odłączenia od systemu, rozwinąłem niesamowicie szybko aspekty duchowe, muzyczne, naukowe oraz zacząłem poszerzać zainteresowania. Internet stał się źródłem informacji tych które mnie interesowały a nie jak to było w przypadku TV informacji celowych, pustych, bez konkretnej wartości, które odwracały uwagę od ważniejszych spraw naszego życia. Obecnie w moim domu nie znajduje się żaden odbiornik TV oraz radiowy. Wszystkie urządzenia umożliwiające odbiór TV oraz radia zostały wyrzucone na śmietnik wiele lat temu. Oczywiście ten sposób życia wprawia w zdumienie ludzi którzy przychodzą w moje progi, nawet księdza na kolędzie :). Często ludzie mi zadają pytania: „Jak idzie tak żyć? W takiej ciszy bez TV”, „To jest niesamowite, ja bym nie umiał bez TV nawet jednego dnia przeżyć”. Wg mnie jest to niesamowite jak ludzki umysł może zostać łatwo zmanipulowany, zniewolony, oddany jakiemuś urządzeniu, programom, i Bóg wie czemu jeszcze. Człowiek zaczyna myśleć inaczej dopiero po odłączeniu od Matrixa. Pierwsze miesiące są trudne, ale to one są decydujące i powodują gwałtowne zmiany w psychice i pojmowaniu świata, to jest jak przekroczenie ogromnej bariery, ale później jest już z górki. Później zaczynamy rozsądnie gospodarować swoim czasem, zaczynamy rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę w danej dziedzinie, uprawiać sport, interesować się rodzinom, zwracać większą uwagę na to co dzieje się wokół nas w sferze mniej materialnej. Działamy bardziej instynktownie, pojawiają się nowe horyzonty. Nasza intuicja jest bardziej wyostrzona, przez co potrafimy przewidzieć z wyprzedzeniem pewne fakty, wydarzenia, a nawet poznawać ludzi i trafnie oceniać jacy są. Nawet ludzie sobie nie zdają sprawy jaki mają potencjał intelektualny, każdy z Nas. I pomyśleć, że całe życie może przeminąć większości ludziom bezproduktywnie. Bezproduktywnie mam na myśli zawracanie sobie głowy tym w co ubiera się sąsiad, jakie auto mają sąsiedzi, że ktoś nie ma pracy i inne rozprawy i zawracanie sobie głowy rzeczami które w ogóle Nas nie dotyczą. Oglądanie TV, gdzie uczą Nas nowych „trendów” nowego „myślenia”. Takie właśnie zło sobie czynimy patrząc w TV i ucząc się nowych trendów kultury. To właśnie dzięki takim trendom sami sobie gotujemy taki los. Dzięki takim trendom odseparowujemy się od siebie, zamykamy się, a zarazem przez izolację stajemy się słabi, tak że nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnej siły przeciwko siły ciemności, sami pogrążamy się w niemocy. Dziś potrzeba nam zjednoczenia się w słusznej sprawie! I myślałem że tym miejscem naszej jedności będzie Kościół Katolicki. Ale jak na razie próżno się łudzę, że tak jest. Jak to możliwe, że razem wspólnie spożywając chleb podczas Eucharystii, zaraz po niej stajemy się sobie tak dalecy, tak wrodzy, tak wyrafinowani w swoim obłudnym myśleniu! To właśnie przez Matrix którego moc sugestii poprzez wielki „krzyk” jest silniejsza niż mądre pokorne słowo. Czasem nie jestem w stanie pójść do kościoła by zjeść pokarm przy wspólnym stole podczas Eucharystii z ludźmi którzy mają Boga w „sercu”. Z moich spostrzeżeń wynika, iż niewielu nas pozostało, ale najwięcej w Polsce z tego co obserwuję podczas podróży zagranicznych. Mamy jeszcze szansę odegrać wielką rolę, tak jak mówiło wielu jasnowidzów. Jednakże musimy zmienić nasz sposób myślenia, odstawić serwowane nam wino, i igrzyska w TV, odrzucić tą najprostszą drogę. Wybierzmy drogę trudniejszą a zostaniemy obficie wynagrodzeni. Stając się równymi sobie będziemy stanowić siłę która będzie budziła trwogę  dla złej mocy. Możemy stworzyć rozświetloną wyspę która będzie rzucać boską aurę na ciemność która ogarnia świat. Możemy to zrobić pod warunkiem że zmienimy sposób myślenia i odłączymy sami Matrixa od Nas. Ja już to zrobiłem. Czy jesteś w stanie zrobić to samo? Czasu pozostało niewiele…

Komentarzy 136 do “Kompleks jot Bożenarodzeniowo”

 1. eminem said

  God Bless Moldova… A u nas? „Z okazji żydowskiego święta Chanuka, w Pałacu Prezydenckim oraz w polskim Sejmie po raz kolejny zapłonęły świeczki na Menorach – symbolu religii antychrześcijańskiej.”

  http://gegenjay.wordpress.com/2009/12/15/kaczynski-chanuka-menora-zydzi-oto-polska-cala/

  • mizia said

   ale jeszcze jak nizej pisza nie wszyscy SKUNDLELI

   Wybierać należy przedstawicieli prawicy o charakterze narodowym, dobrze, jeśli z wartościami chrześcijańskimi w tle. Są takie partie?
   Natomiast PO, PiS to partie prawicowe, ale tylko z pozoru. Ideologicznie bliżej im do socjalistów – lewicowców, niż do środowisk prawicowych, o NDecji nawet nie wspominając. Dla nich patriotyzm i dobro narodowe, to nic nie znaczące słowa, liczą się tylko ich partykularne interesy.
   Mam już dość nachalnej, zewsząd płynącej judaizacji Polski, tresury z poprawności politycznej, sprzedaży majątku w obce ręce, rządów przebierańców.

   Adam

   grudzień 22, 2009 at 10:22 pm
   Odpowiedz

   Właśnie na kogo głosować w przyszłych wyborach? Chyba jedynym, słusznym wyborem będzie nieuczestnictwo.

   Kamil

   grudzień 30, 2009 at 5:21 pm
   Odpowiedz

   PO i PiS, partie prawicowe z nazwy? O socjalistycznym programie? Co ty opowiadasz przyjacielu? To przecież jawne, nędznie się kamuflujące sekty judaistyczno-polityczne! Destrukcyjność tych ugrupowań nie pozostawia złudzeń kim są oni w istocie! Dr Krajski już na debiucie POrtii spłodził wartościowy tekst pt. “PO masońskie zgromadzenie wilków”. Osoba Olechowskiego, byłego TW i członka Grupy Bilderberg, jako “ojca założyciela POrtii” była symptomem tego dokąd idziemy “pod tym błękitnym sztandarem” i kto wiedzie owce! Przecież niebiescy, to w czasie Rewolucji Antyfrancuskiej -byli jakobini. Magia dat 13 grudnia dla stanu wojennego i parafowania TL, nie pozostawia także wątpliwości, iż są to dzieła “Różokrzyżowców”. Okultyści, talmudyści, kabaliści, sataniści, po prostu rządzą światem, który jest w “mocy złego”. Demokracja, to system w którym głupie owce same sobie wybierają rzeźnika, lub jak to ujął Arystoteles rządy hien nad osłami. Przypomnę tylko słowa JP2, że żyjemy w czasach największej konfrontacji Kościoła z Antykościołem, w którym główną zaczęli odgrywać, nie jawni przestępcy, ale wilki w owczych skórach, nierzadko z Biblią w ręku. Świat chrześcijański musi pozbierać owce i otoczyć, je musi zastępami bojowych “baranów”. Żarty się skończyły panowie, bo kult świeczników to jedno, ale u podstaw tego świeta jest krew Hellenów, podstępnie podrzynanych gardeł. I na tym bym polecał się skupić!

   Katon Polski

   styczeń 2, 2010 at 2:42 pm
   Odpowiedz

   no to teraz wreszcie wiemy my goimy co za mafia koszerna rządzi “polskim bydłem”…chyba zwymiotuję….

   frii

   styczeń 6, 2010 at 3:12 pm
   Odpowiedz

   oto wałęsające się, kudle-niewolnicy zajeli miejsce POLSKIEGO PANA…a ludzie dziwią się czemu arabowie tak bardzo żydów nienawidzą…jeszcze trochę a sam się za ych skurw…wezmę …no patrzeć już nie można jak ta hołota nas wyzyskuje i panoszy się w nie swoim kraju i czekam tylko na ich rychły upadek ,już my im wtedy poprawimy po arabach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   frii

   styczeń 6, 2010 at 3:19 pm
   Odpowiedz

   Aż się we mnie zagotowało. Nie mogę patrzeć na tych zdrajców, chamów, prostaków. Wyzwiska pewnie nic nie dadzą, a szkoda.
   Ludzie powinni pójść po olej do głowy, ale są tak atakowani zewsząd stekiem bzdur, że chyba prędko to nie nastąpi! K****!

   Ja

   styczeń 6, 2010 at 7:31 pm
   Odpowiedz

   LUUUUDZIEEEEE!!! NAJWAŻNIEJSZE ,ŻE MY POLACY MYŚLIMY, OTWIERAMY OCZY I WIDZIMY ICH KŁAMSTWA I NIE DAJEMY SIĘ SKUNDLAĆ ŻYDOWSKIEJ PROPAGANDZIE TOTALITARNEGO LIBERALIZMU…JESZCZE TROCHĘ A BĘDĄ NAGINAĆ Z POLSKI JAK DIABEŁ PRZED ŚWIĘCONĄ WODĄ…A JAK NIE, TO IM POMOŻEMY SIERPEM LUB MŁOTEM …CO NIE?

   frii

   styczeń 7, 2010 at 12:59 pm
   Odpowiedz

   po ja mam Qr…a głosować ? ale mam wybór…żyd…żyd …półfolsdojcz…parada błaznów…a gdzie PRAWDZIWI polacy z pochodzenia ???? W kATYNIU???? akurat herszt Michnik i jego koszerna żydo-lewicowa mafia ,tzw.”różowy salon” by ich dopuścił do kandydowania….no już to widzę!…prędzej mi piersi urosną…he he he…

   frii

   styczeń 7, 2010 at 1:07 pm
   Odpowiedz

  • zyd666 said

   Trzeba przyznac, ze swietny artykul Piotrze. Nareszcie bez owijania w bawelne.

  • zyd666 said

   A tu komentarze do:
   http://gegenjay.wordpress.com/2009/12/15/kaczynski-chanuka-menora-zydzi-oto-polska-cala/

   „krew czlowieka zalewa…
   hanba skandal i wstyd !

   wyborco, pamietaj…”
   „ZDRADA!!!! ZDRADA!!!! SZABLE W DLOŃ!!!!
   NA KOŃ!!! BIĆ PEJSATYCH!!!”
   „Wybierać należy przedstawicieli prawicy o charakterze narodowym, dobrze, jeśli z wartościami chrześcijańskimi w tle. Są takie partie?
   Natomiast PO, PiS to partie prawicowe, ale tylko z pozoru. Ideologicznie bliżej im do socjalistów – lewicowców, niż do środowisk prawicowych, o NDecji nawet nie wspominając. Dla nich patriotyzm i dobro narodowe, to nic nie znaczące słowa, liczą się tylko ich partykularne interesy.
   Mam już dość nachalnej, zewsząd płynącej judaizacji Polski, tresury z poprawności politycznej, sprzedaży majątku w obce ręce, rządów przebierańców.”
   „no to teraz wreszcie wiemy my goimy co za mafia koszerna rządzi “polskim bydłem”…chyba zwymiotuję….”
   „oto wałęsające się, kudle-niewolnicy zajeli miejsce POLSKIEGO PANA…a ludzie dziwią się czemu arabowie tak bardzo żydów nienawidzą…jeszcze trochę a sam się za ych skurw…wezmę …no patrzeć już nie można jak ta hołota nas wyzyskuje i panoszy się w nie swoim kraju i czekam tylko na ich rychły upadek ,już my im wtedy poprawimy po arabach!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
   „Aż się we mnie zagotowało. Nie mogę patrzeć na tych zdrajców, chamów, prostaków. Wyzwiska pewnie nic nie dadzą, a szkoda.
   Ludzie powinni pójść po olej do głowy, ale są tak atakowani zewsząd stekiem bzdur, że chyba prędko to nie nastąpi! K****!”
   „LUUUUDZIEEEEE!!! NAJWAŻNIEJSZE ,ŻE MY POLACY MYŚLIMY, OTWIERAMY OCZY I WIDZIMY ICH KŁAMSTWA I NIE DAJEMY SIĘ SKUNDLAĆ ŻYDOWSKIEJ PROPAGANDZIE TOTALITARNEGO LIBERALIZMU…JESZCZE TROCHĘ A BĘDĄ NAGINAĆ Z POLSKI JAK DIABEŁ PRZED ŚWIĘCONĄ WODĄ…A JAK NIE, TO IM POMOŻEMY SIERPEM LUB MŁOTEM …CO NIE?”

 2. Pancho said

  Zgadzam sie w 100% z autorem listu!
  Sam TV porzucilem jakies 8 lat temu, czesciowo przez przypadek, czesciowo z wlasnej woli. Dzis co prawda TV w pokoju stoi, ale wole posluchac sobie opery, poczytac lub poszukac czegos w internecie. Ogladam ew. TYLKO discovery ,a to i tak bardzo rzadko. I naprawde zal mi ludzi, ktorzy MUSZA zobaczyc kolejny odcinek „Rozmow w Rynsz-Toku” czy „M jak Milosc” (czyt. Manipulacja).
  Polskie TV nie trawie wogle, bo to sieka na calego:/:/ Przyprawia mnie o ciarki na plecach ogladnie Fatkow (czyt. Mitow) czy durnych reklam…
  POlecam kazdemu wywalenie TV z domu!
  Pozdrawiam:)

  • Waldi said

   Ja już od dwóch lat prawie wcale nie oglądam TV, najwyżej prognozę pogody, czy jakiś ciekawy film dokumentalny. Pozostałe informacje czerpię z internetu, obejrzę jakiś dobry film. Internet to cudowne narzędzie wolności od TV. Czytasz, oglądasz to co chcesz i kiedy chcesz. Pracuję i dlatego też, jak niektórzy, nie czuję się uzależniony od internetu:)
   Nie muszę już słuchać tych prymitywnych reklam w przerwach filmu, czy w innym momencie. Ja jednak nie polecam wywalanie TV z domu, bo na czym obejrzymy z rodziną np. film na DVD, czy będzie coś ciekawego a nie znajdziemy akurat tego w internecie. Polecam „wywalenie” TV z naszej świadomości:)
   Pozdrawiam:)

   • annah said

    Ja rowniez swiadomie zrezygnowalam z tv, choc nie moge pozbyc sie grzmota zupelnie, przez wzglad dla innych .
    Przy okazji chcialam tu poruszyc temat podrecznikow szkolnych.
    Chodzi mi o wydawnictwo Nowej Ery „NOWE juz w szkole”(bez kamuflazu)
    Obserwuje niepokojace mnie tresci w tekstach z jezyka polskiego najczesciej autorstwa Grzegorza Kasdepke, choc nie tylko.
    Jest to autor ostatnio bardzo popularny. Popelnil kilka ksiazeczek dla dzieci, mniej i bardziej udanych.
    Co mnie niepokoi to negatywny obraz rodziny, pomniejszanie roli rodziow, ktorych mozna owinac wokol palca i robic glupie kawaly, klotnie, wrzaski, epitety, norma jest niezgoda i balagan.
    Brakuje ciekawych tekstow wierszy, i dobrych autorow, a jesli juz to straszy zlodziejka i pijaczka (Brzechwa}-I kl.
    Ogólnie zieje pustka i sztampa.

    Wszystkich rodzicow proszę o przegladniecie tego czego ich dzieci ucza sie w szkole i zwrocenie sie do wychowawcow celem bardziej trafnego doboru podrecznikow od pierwszej klasy.

    Osobiscie uwazam, ze „Wesola szkola” WSIP jest calkiem do przyjecia, mam na mysli tresci i poziom merytoryczny, zarowno w polskim jak i matematyce.
    Na kanwie teksow mozna miec pewnosc, że to czego uczy szkola nie rozmija sie z przyzwoitoscia.

    Przeglądałam tez podręczniki Wydawnictwa Didasko, jestem pod wrażeniem, ale tutaj poziom może byc zbyt wysoki dla ogolu dzieci ze szkoly publicznej.

   • Sacri said

    a mnie zdziwilo jedno, jak bylem na „otwarciu nowego roku 09-10 w przedszkolu to dyrektorka powiedziala iz MO (Miniesterstwo Oswiaty) zmienilo program dydaktyczny dla przedszkoli, a mianowicie zakaz nauczania czego kolwiek, w roku poprzednim dzieci mialy juz podstawy nauki cyferek i literek itp, a w tej chwili to „tylko zabawa i zabawa”. Widze iz moje dziecko majac 4lata rwie sie do uczenia czytania i innych rzeczy, ale niestety ministerstwo doszlo do wniosku ze 4-5latkowie to debile i trzeba poczekac z nauka az dorosna, i zapewne program ktory byl na 4-5lat nauki scisneli do 2lat. Potem dzieciak ma pranie mozgu z taka iloscia nauki ze nie chce uczyc sie nie mowiac o jakis szkolach wyzszych. :/

   • gustaf said

    Wy tu o przedszkolach, to ja o szkołach.
    Po szkołach jeżdżą ikony „solidarności”,
    jakieś marszałki senackie, jakieś myndy z odleżynami steropianowymi, wałęsają się jakieś konsumendy nagród Nobla i klepią swoją wersję prawdy. Są w tym bardzo operatywni, dzieciaki otwierają gały i gamby na wielkość i bohaterskość. Jeśli dodamy do tego powszechną marginalizację roli rodziny i deprecjonowanie autorytetu rodziców. Marginalizowanie , a wręcz zniechęcanie do szukania oparcia i wzorców w rodzinie, to obraz moralny i światopoglądowy dzieciaków jest porażający. I nie twierdzę też, że w rodzinach się dobrze dzieje co to, to nie. Bo rodzice często po powrocie dzieci ze szkoły najpierw muszą obejrzeć „Modę na sukces” , a potem fuckty w TVN , dzieci zaś siusiu i spać.

   • Zbyszko said

    Dodałbym do tego jeszcze powszechne bezczelne werbowanie do wyjazdu za granicę

   • Sacri said

    no i zostaje jak podczas wojny nauka w domu 🙂

   • Brenda said

    Moja pieciolatka zaczela probowac pisac i liczyc w wieku 3 lat, ale to bylo jedna z zabaw. Sama chciala, jeczala do znudzenia zeby jej pokazac. Nie mam zamiaru tloczyc jej do glowy zcyfrowalizowanego (ladny wyraz mi wyszedl, co? 😉 )podejscia do zycia, ale niech sie dziecko nauczy przez zabawe zycia rodzinnego (lalki), czy tez myslenia przestrzennego, logicznego (klocki, gry). Chce sie uczyc pisac i czytac – bardzo dobrze, ale nie bede jej wciskac nauki na sile. Na wszystko jest czas. Znam sporo dzieci, ktore maja piec lat i nie chca slyszec o rysowaniu, a co dopiero mowic o pisanu. Ale ich matki oczywiscie maja ambitne plany zeby dzieco poszlo do szkoly o rok wczesniej. Pchaja i gnebia dzieci dla zasady, a nie z milosci.
    Mysle, ze nauke liczenia i pisania dzieci powinny zaczynac w szostym roku zycia, i tez nic na sile.

   • feli said

    To Wy nie widzicie, ze specjalnie obniza sie poziom nauczania wszedzie, zeby NWO lepiej sie rzadzilo, bo matolami? Dziecko im mlodsze tym wiecej jest w stanie sie nauczyc.

    NIE DAJCIE SIE STEROWAC NWO!
    UCZCIE SAMI SWOJE DZIECI!

   • hjk said

    „Dziecko im mlodsze tym wiecej jest w stanie sie nauczyc.”

    Taaa, uczmy całek i pochodnych w 0-ce, od razu 3 języków…

    „nie mozna sie podnieść za włosy…”

   • gustaf said

    Widziałem w 1979 wietnamskiego studenta w wieku ok.30 lat jak próbował na praktyce studenckiej podnieść się razem z płytą chodnikową ciągnąc za kilof. To za włosy też nie można?

   • Margherita said

    Dziecko tak ok 3-4 rż zaczyna wyrażać chęć nauki. I właśnie wtedy należy zacząć go uczyć! W domu ma się rozumieć. Posyłanie dziecka do przedszkola jest najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Juz lepiej, żeby siedziało samo w domu. Oczywiście rozumiem pracujących, jednak lepiej zatrudnić nianię. Najlepiej, żeby mówiła do dziecka wyłącznie w obcym języku, jak dawne guwernantki. Przynajmniej dziecko czegoś się nauczy, a rodzice w przyszłości zaoszczędzą na korepetycjach.

   • feli said

    @hjk powiedział/a
    8 Styczeń 2010 @ 4:43 pm,

    Nikt Cie nie zmusza, zebys uczyl swoje dziecko czegokolwiek, moze zostac na takim poziomie jak Ty.

   • hjk said

    hahaha,
    zeby choć osiągneło taki poziom jak ja…)))
    ale zaczynałem późno: do pierwszej klasy zacząłem chodzi w wieku 7 lat i 7 miesiecy, wtedy też zaczałem uczyć sie pisać, liczyć jednak umiałem juz faktycznie w 0-ce do miliona…)))

   • Aśka said

    Moje dzieci uczą się z tych podręczników Nowej Ery już kilka lat. Jestem przerażona treściami tam zamieszczanymi już od dawna. Myślałam, że jestem odosobniona w tym poglądzie, ale widzę, że jednak nie. Co możemy w tej sprawie zrobić, by wyeliminować to antypolskie i antyhumanistyczne wydawnictwo ze szkół?
    ================
    od pb: zebrac sie do kupy, zebrac ksiazeczki, isc pod ministerstwo czy gdzie tam, rozpalic ognisko, wrzucic ksiazeczki. kropka.

   • hjk said

    …i zostac spałowanym przez zomo-wców za sianie anarchii…))

   • feli(zyta) said

    @gustaf powiedział/a
    8 styczeń 2010 @ 12:28 pm,

    Madrze piszesz i jezyk masz ciety.

   • feli said

    feli powiedział/a
    8 styczeń 2010 @ 12:22 pm,

    Ze wzgledu na NP, powinno byc:

    PRZESTANCIE DAWAC SIE STEROWAC NWO!

   • ALFA said

    Kogo stać na prywatne nauczanie Polskich dzieci niech to robią ,i kto pomoże Polskim uzdolnionym dzieciom uczyć się za darmo”języków i innych przedmiotów z ich zainteresowaniem musimy działać sami i nie dać się NWO !!! Więc do dzieła POLACY.My POLACY nie gęsi swoje zdanie mamy.Wiele dzieci mamy uzdolnionych.Od nas zależy jaką będziemy mieli młodzież i jaka będzie POLSKA.

  • Sacri said

   rowniez przychylam sie do listu, a w Tv ogladam kanal History, czasem dosc ciekawe rzeczy leca (byl swego czasu film nakrecony bodajze w latach 80 lub 90 o tym jak naprawde wyglada wojna w Palestynie i jakie rzeznie Izrael robi na cywilach lub/i dla rozrywki po jego obejrzeniu to czlowiek nie wie czy to dzieje sie teraz czy oglada film o dzialaniach ss i nazistow w czasie IIWS – jesli kogos interesuje ten film to napisac a wieczorkiem podam tytul bo nie pamietam), Discovery to juz troche stracilo, a tv kupilem nowy bym mial na czym z dzieckiem ogladac bajki na dvd glownie „sasiadow” – polecam by choc na chwile oderwac sie od szarej (jotowej) rzeczywistosci,

  • Lekarz said

   Popieram ten apel.
   Żyję bez telewizora 3 lata. To zupełnie inne życie. Powiedziałbym HIGIENICZNE.

  • grypa666 said

   od pb: a ja przestalem ogladac tv z koniecznosci = bylo tyle roboty z badaniami, pisaniem, dzialaniem od ataku nato na jugoslawie ze poo prostu ni emialem czasu; kiedy sporadycznie zasiadlem do srebrnego ekranu, bylem zdegustowany klamstwem i manipulacja niemal we wszystkich programach, nie tylko w wiadomosciach; teraz sam glos lektorow w telewizorni podnosi mi cisnienie;

 3. szukajcie_prawdy said

  Witam,
  Generalnie fajna stronka i ciekawe artykuły. Mówicie dużo o Bogu i o jego Prawdzie co mnie cieszy. Jednak w Biblii nie ma żadnej wzmianki o tym, że Maria jest najświętszą osobą, i że się ludzią ma objawiać. Wierzę,że Bóg ma taką moc, żeby coś nam objawić, ale Wy ściągacie ją do rangi drugiej „bogini” co staje się bluźnierstwem wobec Boga. Była napewno niezwyklą osobą, bo jednak Bóg ją wybrał na matkę swojego Syna Jezusa Chrystusa, ale na tym koniec jej roli.Koniec…Nie jest ona nikim więcej niż każdy innych wierzący! I napewno nie ma wpływu na zbawienie tego świata! Polecam film „Objawienia Maryjne”. Jeżeli ktoś się nie zgadza to proszę o konkretny werset z Biblii. Nie szerzcie kłamstw KK ani innych religii chrześcijańskich, gdyż to są „religie”, które coraz częściej są pod wpływem szatana. Najważniejsza jest wiara, na którą szatan nie ma wpływu i Prawda, którą każdemu Duch Święty objawia. Dla tych co uważają, że religia jest czymś dobrym polecam początek Ks.Objawienia, gdzie pokazano że w ostatcznych czasach nie będzie kościoła bez skazy, który będzie głosił jedyne, Prawdziwe Słowo Boże. Mniej tekstów religijnych, a więcej takich, gdzie się buduję człowieka wiarę. Pozdrawiam

  • annah said

   Trudno w krotkim czasie jakim dysponuje wyprowadzic Cię z blednego myślenia, powiem za sw. Pawłem „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, unikajcie wszystkiego, co ma chocby pozor zla”.

   Nie znam szczegolow dotyczacych powyzszego objawienia. Okolicznosci sa dosc dziwne, po pierwsze, jak ktos zauwazyl, zjawe widza wszyscy, nic nie wiadomo o oredziach, po drugie osobiscie sprawdzilabym detektorm pola elektro-magnetycznego czy nie jest to spreparowane zjawisko, poza tym poprosilabym ksiedza o wyswiecenie tego miejsca. W tej chwili nie można nic powiedziec.

   • nnn said

    Dobrze powiedziane , „unikajcie wszystkiego co ma choc pozor zla”- bardzo lubie ten cytat, nasze sumienie- jesli go nie zagluszamy zawsze zapali nam czerwona lampke w odpowiednim momencie.

  • feli said

   @szukajcie_prawdy powiedział/a
   8 styczeń 2010 @ 9:50 am,

   Oczywiscie, ze masz racje w tym co piszesz. Ja jednak wychodze z zalozenia, ze jesli komus takie rzeczy (objawienia nie wiadomo, tak naprawde, kogo i przez kogo przedstawiane) komus dodaja otuchy i wzmacniaja ducha to wszystko w porzadku. Byleby tylko innych nie zmuszac do wiary lub niewiary.

  • nnn said

   Dla tych ktorzy chca sie zajac zyciem na powaznie polecam ksiazke- ” 7 nawykow skutecznego dzialania” – Stephen R. Covey. Ksiazka zajmuje sie konkretami jednoczesnie nie pomijajac wiary w Boga. Ta ksiazka jest wspolczesnym rozwinieciem slow Chrystusa z ewangelii Jana 4 :20-24

   …Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. (21) Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie…

  • grypa666 said

   od pb: @szukajcie, w prawoslawiu Kult Maryjny pochodzi z wielowiekowych refleksji duchowych, przypieczetowanych w koncu dogma ktoregos tam soboru; wytlumacz swoja racje mnichom na Sw. Gorze Atos (zwana takze Ogrodem Bogurodzicy), albo w Ujkowichach, ktorzy sa swiadkami cudow od ich Ikony Bogurodzicy Watopedzkiej z Atosu

  • hjk said

   kolejny heretyk protestancki negujący wielkość Maryi…
   Było już o tym z kilka art temu, wiec nie bedę sie znów rozpisywał…)))

   • hjk said

    ale objawienie od 1szej do 3ciej w nocy i to publiczne, to trochę dziwne…ludzie zazwyczaj spią o tej porze…)) (to to samo co w kilku art. przed.?)
    ================
    od pb: ludzie spia, ale nie arabowie; bylem w paru krajach arabskich, muzulmanskich = zycie nocne jak trza; ulice napakowane, sklepy, kramy otwarte, swiatla, tlumy ludzi (ale roweru mi nikt nie potrącil w tym pozornym chaosie!)

   • Fredek said

    godzina duchów 🙂

   • gustaf said

    raczej punkt programu :
    OO.00- wiadomości i prognoza pogody(audio-tele)
    01.00- „światło i dżwięk”(na żywo)

   • hjk said

    aha, no tak zapomniałem, ze tam w dzien nieznośny upał, faktycznie zycie musi sie toczyc we wczesnych godzinach nocnych…)))

   • Poszukiwacz said

    Bardzo dobra wypowiedź, w duchu miłości i poszanowania dla odmiennych poglądów religijnych, czyli dokładnie taka jak nauczał Jezus ;). Zgadzam się w zupełności z kolegą Szukajcie_prawdy. Sam jej poszukuję od jakiegoś czasu i przez Pismo Święte, dzięki Duchowi Świętemu mogłem już troszeczkę poznać Pana Boga. Uczynił w moim życiu dużo zmian na lepsze i co jakiś czas daje mi dowody swojej opieki nade mną. A wracając do rzeczy, tj. rzekomej wielkości Marii, Pismo nic nie mówi że zasłużyła ona sobie na szczególną cześć. Ani Jezus ani żaden z apostołów nie nakazał jej wielbić, gdyż była ona również tylko człowiekiem, tak samo potrzebującym Zbawiciela jak każdy inny! To ludzie wynieśli ją do rangi Bogini (kult człowieka = bałwochwalstwo). Fakt, że została wybrana jako ziemska matka dla Syna Bożego, nie nadał jej żadnych szczególnych przywilejów. Pismo nie mówi też ani słowa o jej rzekomym wniebowstąpieniu. Zanim nazwiecie kogoś protestanckim heretykiem, zapoznajcie się najpierw z naukami Pisma Świętego, bo może się okazać, że „Błądzicie, nie znając Pism ani mocy Bożej.” Co do rzekomych objawień i cudów, czyż w ewangelii Mateusza (24, 24) nie jest napisane że w czasach ostatecznych „powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych”? W Objawieniu 13 można przeczytać że pojawi się na świecie moc, czyniąca „wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia”. Dlatego ja bym był ostrożny jeśli chodzi o taki objawienia i jak już to ktoś wspomniał, badał duchy i to co przekazują, za pomocą Pisma Świętego, a nie własnej logiki i rozumu.
    Bardzo łatwo dać się zwieść swoim oczom i uszom, jeśli nasza wiara nie ma solidnych fundamentów opartych na Słowie Bożym. Jeśli ktoś ma mnie zamiar również nazwać protestanckim heretykiem, niech mi wpierw udowodni z Pisma Świętego, że się mylę. Jeśli postawi mi twarde dowody w postaci konkretnych wersetów, nawołujących do oddawania czci Marii, w pokorze przyznam się do błędu i przeproszę za zaśmiecanie bloga swoimi heretyckimi tekstami. Pozdrawiam wszystkich czytelników, bez względu na wyznanie (ateistów też ;)), niech was Pan ma w swojej opiece i prowadzi do źródeł żywych wód.
    ===============
    od pb: w pierwszych wiekach chrzescijanstwa synody zgodzily sie na Kult Bogurodzicy; Ikony Przenajswietszej czynia cuda modlacym sie do nich, z oczu Jej plyna lzy, mirra, itp.; wytlumacz to wierzacym w Nia ze to bujda i sztuczka diabelska = mnie nie przekonales; jesli nie szanujesz Matki Jezusa, jak mozesz szanowac inna wiare niz twoja?

   • hjk said

    „Fakt, że została wybrana jako ziemska matka dla Syna Bożego, nie nadał jej żadnych szczególnych przywilejów. Pismo nie mówi też ani słowa o jej rzekomym wniebowstąpieniu.”

    No tak, wg Ciebie niepokalane poczecie (dogmat w KK) nie jest niczym specjalnym i bezgrzeszność do końca życia…)))

    Ale to nie było wnieboswstąpienie (tego dokonał Chryztus) tylko WNIEBOWIZEICE..))

  • szach said

   Nikt nie stawia Maryi ponad Jezusa ani jemu równym.Ale kto lepiej zna Syna niż matka?Maryja nie jest jak inni ludzie,bo tylko Ona jedna urodziła i wychowywała Syna Bożego i jej miejsce w dziele zbawienia świata jest bezsporne.Co do objawień ,to wiara w nie,NIE jest warunkiem zbawienia, ale jak mówi św.Paweł-wszystko badajcie,a co szlachetne zachowujcie….Wystarczy żyć ewangelią a właściwie przykazaniem miłości Boga i bliźniego ,by osiągnąć zbawienie,bowiem tylko MIŁOŚĆ dawana innym jest tym, co zabierzemy z tego świata.Jednak dlaczego ograniczać Boga i odmawiać mu prawa do interwencji w dzieje ludzkości -przez objawienia :Jezusa (s.Faustyna…),Maryi(Lourdes,Fatima..)czy świętych(wszak wyznajemy wiarę w obcowanie świętych)lub przez proroctwa.Jeśli jakieś objawienia chcą cokolwiek zmienić w ewangelii,nie pochodzą od Boga. Aby się nie pogubić ,św Jan dał nam wskazówkę w 1 liście : Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie”. Trzeba prosić Ducha Św. o światło ,a nie pobłądzimy .W pierwszych wiekach poganie mówili o chrześcijanach-„patrzcie,jak oni się miłują!!!” i w ten sposób wywoływali w nich pragnienie poznania prawdziwej wiary.Czy dziś ,o Tobie i o mnie można to samo powiedzieć? Miłujmy się wzajemnie bo Bóg nasz jest MIŁOŚCIĄ.Módlmy się za nieprzyjaciół bo zło można tylko dobrem pokonać. Dlatego też komentarze przeciwstawiające np.prawosławnych i katolików są dla mnie bolesne, bo nie prowadzą do POKOJU.Na koniec tej przydługiej wypowiedzi przytoczę słowa modlitwy Jezusa :Ojcze spraw,aby byli jedno jak Ja w Tobie a Ty we Mnie…aby świat uwierzył,żeś Ty mnie posłał ..”

   • Fredek said

    jak mówili demoni w egzorcyzmach Maryja jest o tysiące kilomatrów ponad Archaniołami i jeszcze dalej jeśli można określić to w ten sposób od największych świętych. polecam ‚ostrzeżenia z zaświatów’ W Ewangelich jest bardzo mało o Niej bo w swojej pokorze zakazała pisać apostołom o Niej w ewangeliach co było dla nich straszną pokutą – tak pisała stygmatyczka Katarzyna Emmerich (widzenia Pasji). Jej książka jest określana jako druga po Piśmie Sw

 4. tego już za wiele..... said

  Co ten Pan ma na głowie?

  http://w160.wrzuta.pl/obraz/23KZi0FHlir/kopia_powiekszona

  pełna kopia art.

  http://w846.wrzuta.pl/obraz/3EnmA2rZbdP/kopia

  art. oryginalny był pod adresem

  http://wiadomosci.onet.pl/2066268,12,slowa_publicysty_o_papiezu_wywolaly_burze,item.html

  później była kopia pod adresem googlowej kopii ale ten też wywalili (nie zdążyłem zapisać linka)

  ale znalazłem w necie screeny

 5. Zbyszko said

  Internet jest ostatnim niezależnym medium wymiany myśli, informacji, wiadomości. Rozbudowany aparat monitorowania miast, ale i dróg regionalnych, lokalnych i krajowych, niemal uniemożliwia akcje plakatowania, rozpowszechniania ulotek (przykład poznański, skatowania studenta rozklejającego jesienią zeszłego roku ulotki). Wiemy już że przy okazji ustawy „hazardowej” przeszedł punkt o cenzurze interentu. Chyba najwyższy czas zapytać o to swoich posłów

  • Margherita said

   Sorry, Ty Zbyszku mieszkasz w Polsce, czy za granicą? Bo „swoich” posłów to my nie mamy. I nie chodzi mi o to, że wszyscy są be. Część jest nawet dość porządna. Ale sposób ich wybierania powoduje, że głosuje się na partię, nie na człowieka. Zmienić to mogą jednomandatowe okręgi wyborcze.

 6. Lekarz said

  Obyczaje elyt
  Andrzej Żuławski o Polańskim
  http://zapiskibronislawa.bloog.pl/id,5336650,title,Andrzej-Zulawski-o-przypadku-Polanskiego,index.html?ticaid=596cb

 7. Jiri said

  słbej jakości cos ten filmik a moze ludzie sie tam tylko zebrali a ktoś sobie dodał efekty specjalne to bardziej racjonalne

  • grypa666 said

   od pb: zobacz relacje swiadkow (po arabsku niestety) z wydarzenia, oswiadczenie biskupa gizy…

 8. Gee said


  …”Ponieważ mniej niż 3% z was czyta książki.
  Ponieważ mniej niż 15% z was czyta gazety.
  Ponieważ jedyną prawdę jaką znacie jest ta z telewizora.
  Teraz jest wyrwa i całe pokolenie,
  które nigdy nie znało niczego innego niż to co widzi w telewizji!
  Telewizja jest ewangelią. Ostatecznym objawieniem.
  Telewizja może stworzyć lub zniszczyć…
  prezydentów, papieży, premierów.
  Telewizja jest największą cholerną siłą na całym bezbożnym świecie.
  I jest naszym nieszczęściem jeśli wpadła w nieodpowiednie ręce!

  I kiedy 12-ta największa firma świata
  kontroluje najwspanialszą, przeklętą siłę propagandową.
  w całym bezbożnym świecie
  kto wie jakie gówno będzie rozpowszechniane w tej sieci jako prawda!
  Więc słuchajcie mnie. Słuchajcie mnie!
  TV nie jest prawdą.
  TV jest przeklętym parkiem rozrywki!
  TV jest cyrkiem, karnawałem, podróżującą grupą akrobatów,
  gawędziarzy, tancerzy, śpiewaków, oszustów, i drugoplanowych wariatów,
  tresowanych lwów i piłkarzy.
  Nasz biznes to zabijanie nudy.
  Więc jeśli chcecie prawdy, zapytajcie Boga.
  Idźcie do swoich guru.
  Wsłuchajcie się w siebie!
  Bo to jedyny sposób aby kiedykolwiek znaleźć prawdę.
  Nigdy nie dowiecie się prawdy od nas.
  Powiemy wam wszystko co chcecie usłyszeć. Kłamiemy jak diabli.
  Powiemy wam, że Kojak zawsze łapie złoczyńców.
  Powiemy, że nikt nigdy nie dostanie raka w domu Archie Bunkera.
  I nie ważne ile bohater ma kłopotów, nie martwcie się.
  Spójrzcie na zegarek, za godzinę, na końcu zawsze wygra!
  Opowiemy wam każde gówno, które chcecie usłyszeć!
  Jesteśmy jedną wielką iluzją, nic z tego nie jest prawdą!
  Ale wy ludzie siedzicie tu, dzień po dniu, wieczór za wieczorem.
  Wy wszyscy starzy, kolorowi, każdego wyznania.
  Jesteśmy wszystkim co znacie.
  Zaczynacie wierzyć w iluzję, którą tu nakręcamy.
  Zaczynacie uważać, że telewizja jest prawdziwym światem,
  a wasze własne życia są nierealne.
  Robicie wszystko co TV wam każe!
  Ubieracie się jak w TV, jecie jak w TV,
  wychowujecie dzieci tak jak mówi wam TV, nawet myślicie tak jak TV.
  To zbiorowe szaleństwo, wy maniacy!
  Na miłość boską! To wy ludzie jesteście prawdziwi!
  A my jesteśmy iluzją!
  Więc wyłączcie telewizory. Wyłączcie je natychmiast.
  Wyłączcie je i wyrzućcie.
  Wyłączcie je w środku tego zdania.
  Wyłączcie je!”…

  • gustaf said

   U mnie TV robi za podstawkę pod kwiatki i dociska szafkę do podłogi,bo wykładzina mi biega po pokoju :))
   włączam o 22.00 jak na extreme chłopaki robią karierę w przewracankach i wtykaniach palcy w oczy, za pieniądze i sławę.
   o innych porach też, czasem… jak ktoś (na tym blogu) zachęci) ;))
   Ale od TV odzwyczajonym i od komórki. Zawsze mam problem ze znalezieniem, a to komórki , a to ładowarki jak ich z tydzień nie widzę.

 9. Bruno said

  O nowych dolarach i najbliższej dewaluacji – nagrany na 28 grudnia 2009

 10. IREK said

  Nowe dowody osobiste będą przypominać obecne, które nosimy w portfelu, ale poza imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL reszta danych będzie zakodowana w mikroprocesorze. Niewykluczone, że z czasem dane te staną się elementem większej superbazy
  W przedsionku totalnej inwigilacji?

  Jan Maria Jackowski

  ——————————————————————————–

  Zapowiedź wprowadzenia od 2011 roku nowych dowodów osobistych wywołała dyskusję na temat wolności osobistych Polaków i obywatelskiego prawa do prywatności. Inicjatywa rządu jest tym bardziej zastanawiająca, że przecież 31 grudnia 2007 roku zakończono operację wymiany starych, książeczkowych dowodów osobistych na nowe, plastikowe dokumenty z dziesięcioletnią datą ważności, które reklamowano jako lepsze i nowocześniejsze. Dlaczego zatem w tak krótkim czasie ma zostać przeprowadzona kolejna kosztowna wymiana?

  Formalnym powodem wymiany jest problem ze stałym adresem zameldowania. W obecnych dowodach każdorazowa zmiana danych zawartych w dokumencie, a przede wszystkim najczęściej się zdarzająca zmiana stałego pobytu, powoduje konieczność wymiany dowodu osobistego. Do 31 grudnia 2009 roku wiązało się to również z wniesieniem opłaty w wysokości 30 złotych. Poza tym po uzyskaniu dokumentu z aktualnymi danymi na obywatelu ciąży kłopotliwy obowiązek poinformowania o zmianach urzędu skarbowego, banku oraz innych urzędów i instytucji, z którymi jest związany.
  Autorzy koncepcji nowych dowodów postanowili rozwiązać ten problem przy pomocy nowoczesnych technologii. Proponują wprowadzenie wielofunkcyjnych, elektronicznych i biometrycznych dokumentów. Elektroniczne dowody niewiele będą się różniły od plastikowych kart, które nosimy w portfelach. Przypominać zatem będą obecne dowody, ale poza imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL reszta danych, w tym nasza podobizna, a także adres zamieszkania, będzie zakodowana w mikroprocesorze. Zniknie również rysopis zawierający wzrost w centymetrach oraz kolor oczu. Dzięki temu zmiana miejsca zamieszkania nie będzie się wiązała ze zmianą całego dokumentu, a jedynie z zakodowaniem w odpowiedniej zakładce chipa nowego adresu.
  Bardzo istotną zmianą będzie tzw. e-podpis, czyli możliwość potwierdzania tożsamości drogą elektroniczną. Dzięki temu – co podkreślają, chwaląc swój pomysł, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – obywatele będą mogli dokonywać czynności prawnych w obszarze administracji publicznej, a więc w urzędach i izbach skarbowych, przy pomocy internetu. Certyfikat podpisu cyfrowego będzie uaktywniany podczas odbioru dowodu. Od urzędu wydającego dowód osobisty dostaniemy kod PIN, którego podanie będzie każdorazowo wymagane w czasie składania podpisu osobistego. Ale to jest dopiero jedna strona medalu.

  Obywatel jak przestępca?
  Docelowo nowy dowód będzie uniwersalnym dokumentem obywatela RP spełniającym funkcje dowodu osobistego, ale również paszportu i legitymacji ubezpieczeniowej. Służyć to ma naszej wygodzie i wygodzie instytucji państwowych. Wszelkie bowiem dane posiadaczy dokumentów – w tym szczegółowe dane personalne, wizerunek, a także informacje dotyczące certyfikatu e-podpisu – zgromadzone zostaną w Rejestrze Dowodów Osobistych. Uprawnienie do korzystania z bazy poza urzędami ewidencji ludności otrzymają m.in.: prokuratura, policja, straż graniczna, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ABW i CBA.
  Witold Drożdż, wiceminister w MSWiA odpowiedzialny za informatyzację, reklamując nowy dowód, już na wstępie operacji wymiany dokumentów starał się rozproszyć obawy o totalną państwową inwigilację obywateli przy pomocy elektroniki. – Nie planujemy, żeby w mikroprocesorze znajdowały się jakiekolwiek dane poza tymi, które już dziś są umieszczone na dowodzie osobistym. Wszystkie obawy, że w mikroprocesorze znajdą się dane np. o stanie naszego zdrowia czy o pobieranej pomocy socjalnej, czyli potencjalnie dane wrażliwe, są bezpodstawne – zapewniał.
  Jednak jest coś na rzeczy, że nowy dowód będzie znacznie skuteczniejszym instrumentem wszechobecnej kontroli obywateli. Od czasu do czasu przebija się do opinii publicznej informacja, że w dowodzie miałby być np. odcisk palca. Traktowanie każdego obywatela jako przestępcy to kuriozum mające się nijak do standardów demokratycznego państwa prawa. Co prawda rząd wycofał się z tego pomysłu, jednak niewykluczone, że to się jeszcze zmieni. Na razie jest mowa o biometrycznym wizerunku, czyli o owalu twarzy, ale nie wiadomo, czy za jakiś czas w mikroprocesorze nie znajdzie się obraz tęczówki oka i odcisk palca. Nawet Witold Drożdż zastrzegł, że jeśli pojawią się istotne argumenty, przemawiające za tym, by to zrobić, sprawa zostanie jeszcze rozważona. Poza tym dowód – według założeń resortu – ma być kluczem, przy pomocy którego będziemy mogli uzyskać w określonych sytuacjach dostęp do informacji zapisanych w różnych bazach danych. Jeśli ktoś z takim dowodem w ręku uda się do lekarza, to dzięki niemu lekarz będzie mógł otworzyć naszą elektroniczną kartę choroby. – To nie znaczy, że ta karta będzie zawarta na dowodzie. Ta karta choroby będzie dostępna w systemie zbudowanym przez resort zdrowia – tłumaczył wiceminister. Ale są jeszcze inne bazy danych, np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w urzędzie skarbowym, w bankach.
  Nie jest tajemnicą, że wymiana dowodów na nowe jest częścią szerszego projektu „pl.ID – polska ID karta”. Jak wynika z informacji podawanych przez przedstawicieli rządu, program jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektu PESEL2, w którym chodzi o integrację rejestrów państwowych. Projekt pl.ID ma też na celu ułatwienie kontaktu obywatel – administracja rządowa i samorządowa poprzez usługi e-government. W ramach projektu nastąpi m.in. informatyzacja urzędów państwowych oraz uproszczenie procedur administracyjnych w kontaktach z urzędami. Zrealizowana zostanie także przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych oraz informatyzacja urzędów stanu cywilnego. Realizacja projektu ePUAP2 umożliwi upowszechnienie dostępu do usług publicznych drogą elektroniczną, ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług), a także udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP.
  Według wcześniejszych zapowiedzi wice ministra Drożdża, ma powstać również Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.
  Dzięki tej platformie ZOZ-y, apteki, praktyki lekarskie będą mogły gromadzić dane dotyczące naszego zdrowia. Administracja państwowa będzie też mogła analizować przepływy finansowe i statystyczne dotyczące ochrony zdrowia. Inne projekty, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, to m.in. informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych, rozwijanie usług służących rozliczaniu się on-line z podatków. Nowy elektroniczny dowód osobisty jest zatem kluczem do integracji tworzonych przez instytucje państwowe i publiczne baz danych oraz do monitorowania w prawie każdym wymiarze życia codziennego obywateli.

  Superbaza danych o Polakach
  Na nowe dowody osobiste, które umożliwią zakodowanie całego szeregu informacji, certyfikatów i danych, których w obecnych dowodach nie ma, trzeba też spojrzeć w perspektywie Narodowego Spisu Powszechnego, który zostanie przeprowadzony w Polsce w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.
  Według opracowań GUS proponowany zakres powszechnego spisu ludności i mieszkań uwzględnia poszerzenie zbieranych informacji o pewne elementy – ważne z punktu widzenia międzynarodowych zobowiązań wobec ONZ (np. niepełnosprawność) oraz Unii Europejskiej (taki obowiązek nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 763/2008 z 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań), a także z punktu widzenia krajowych potrzeb (np. emigracja zarobkowa, cudzoziemcy w Polsce, wyznanie jako przynależność do Kościoła lub związku wyznaniowego, źródła utrzymania ludności, sytuacja rodzinna i jej charakterystyka). Pełna charakterystyka rodzin ma dotyczyć typu rodziny biologicznej (małżeństwo lub partnerzy z dziećmi, małżeństwo lub partnerzy bez dzieci, samotny rodzic z dziećmi) rodziny rozszerzonej i zrekonstruowanej. W celu uzyskania takich informacji konieczne będzie pozyskanie danych o stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa osób tworzących gospodarstwo domowe, pozycji w rodzinie, jak również o charakterze związku, w jakim pozostają osoby, niezależnie od faktu, czy został on zalegalizowany, czy też nie. Pytanie o przynależność wyznaniową – jako część kwestionariusza do spisu – po raz ostatni zostało zadane w roku 1931.
  Jeżeli nastąpi integracja informacji uzyskanych ze spisu ze zmodernizowanymi bazami danych już istniejącymi, to na kanwie systemu PESEL2 powstanie jedna superbaza danych o wszystkich Polakach.
  Jeżeli ktoś będzie miał dostęp do systemu, kliknie i będzie wiedział: nie tylko, jak się nazywamy, jak wyglądamy, kiedy się urodziliśmy, gdzie mieszkamy, ale także, czy pracujemy, czy szukamy pracy, czy jesteśmy ubezpieczeni i czy nie zalegamy ze składką na ZUS, jaka jest nasza sytuacja rodzinna, ile zarabiamy, czy jesteśmy zadłużeni, jaki majątek posiadamy, jakie płacimy podatki, czy nie zalegamy z opłatami za nośniki energii, telefon i innymi rachunkami, jakie mamy saldo na koncie, jakie są nasze numery telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz numery kart kredytowych, czy jesteśmy karani, czy otrzymywaliśmy mandaty i płaciliśmy za nie, ile dni byliśmy na zwolnieniu, na co się leczymy.

  Powtórka z Orwella
  Proces informatyzacji Polski wpisuje się w tendencję, by pod hasłem dbałości o nasze bezpieczeństwo maksymalnie rozszerzać zakres monitorowania ludzi. Ostatnio w Europie i Stanach Zjednoczonych został znacznie zaostrzony zakres kontroli osobistej i kontroli bagażu. W miastach i w budynkach są wszędobylskie kamery, w centrach handlowych bramki elektroniczne. W powszechnym użyciu są karty kredytowe łatwo umożliwiające monitorowanie ich właścicieli. W wyniku wdrażania obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku unijnej dyrektywy o retencji danych jest opracowane rozporządzenie określające, którzy operatorzy i w jakim zakresie mają przechowywać dane o połączeniach użytkowników telefonów komórkowych. Nowe przepisy zmuszą operatorów do obligatoryjnego przechowywania wszystkich danych o lokalizacji użytkowników w momencie nawiązania połączenia, a nawet przez cały czas rozmowy. Te dane już i tak były gromadzone, a korzystanie z nich nie było obwarowane takimi przepisami, jak legalne zakładanie podsłuchu, a na ich podstawie można ustalić, kto jest na imieninach u cioci lub wczoraj był w pracy czy w kinie.
  W związku z tym rodzi się wiele pytań, np. co będzie, jeśli takie informacje będą wykorzystywane bezprawnie albo wpadną w niepowołane ręce? Co będzie, jeśli pojawi się pokusa nadużycia władzy nad obywatelem przez państwo? W Polsce, niestety, nie odbywa się pogłębiona dyskusja na temat gromadzenia przez państwo tego typu danych, chociaż na świecie dyskutuje się na ten temat. Warto zatem przytoczyć wnioski wypracowane przez Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych powstałą na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Grupa jest niezależnym europejskim organem doradczym w zakresie ochrony danych i prywatności, którego zadania określają przepisy art. 30 dyrektywy 95/46/WE i art. 14 dyrektywy 97/66/WE.
  W konkluzji Opinii 3/2005 jej autorzy zwracają m.in. uwagę, że: wyczerpująca debata społeczna winna poprzedzić zastosowanie danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży oraz dowodach tożsamości; celem ograniczenia zagrożeń związanych nierozerwalnie z samym charakterem biometrii nieodzowne jest możliwie wczesne wprowadzenie skutecznych zabezpieczeń; konieczne jest zapewnienie ścisłego rozgraniczenia pomiędzy danymi biometrycznymi gromadzonymi i przechowywanymi dla dobra publicznego (np. kontroli granicznej) na podstawie zobowiązań prawnych a danymi służącymi celom umownym, uzyskanymi za zgodą; wykorzystanie danych biometrycznych w paszportach i dowodach tożsamości powinno być technicznie ograniczone do celów weryfikacji poprzez porównanie cech dokumentu z danymi posiadacza nim się legitymującego; należy zagwarantować, aby dostęp do danych zapisanych w mikroprocesorze miały wyłącznie właściwe władze.
  Czy rację ma prof. Michał Kulesza, specjalista w zakresie administracji publicznej, który przestrzega, że czekające nas zmiany to praktyki rodem z Orwella? Ów słynny pisarz i wizjoner w swojej słynnej książce „Rok 1984” sugestywnie odmalował anatomię totalitaryzmu. Ukazał, w jaki sposób zaawansowana technologia może być wykorzystywana jako instrument zniewolenia człowieka. W każdych czasach i w każdym systemie aktualna jest bowiem zasada: kto ma informację, ten ma władzę, a wszechstronna wiedza o obywatelach znakomicie umożliwia sterowanie społeczeństwem i bardzo łatwo może być wykorzystywana przeciwko niemu.

  >> Na początek <<

  • ;) said

   nie mogę się już doczekać tych nowych dowodów, z wielką przyjemnością odbierając go przyniosę do urzędu dziurkacz i na oczach urzędnika zmiażdżę ten chip

   dla tych którzy go odbiorą a będą chcieli zachować anonimowość prosta sprawa zrób sobie ksero kopie a oryginał zdeponuj w bankowym sejfie , jak cię będą chcieli namierzyć to namierzą bank

   a jak policjant wylegitymuje cię i pokażesz mu kopie a on zapyta dlaczego masz kopie to mu powiesz że tak cenny dokument trzymasz w sejfie bo się boisz że ci go ukradną i pokazujesz kwit sejfowy:)

   rok jeździłem na kopii dowodu rejestracyjnego i większych problemów z tym w czasie kontroli nie było – ot powiedziałem żeby sobie sprawdził i tyle

   • Pelagia said

    😉 – masz rewelacyjny pomysł !!!!

   • gustaf said

    Problemem jest zgoda(milcząca) na robienie z siebie pacynki.
    Ja już kilkakrotnie miałem awantury w urzędzie w związku z wydaniem wtórnika poprzedniej wersji i co do nowego (teraz wiem tymczasowego), wyrobiłem z półrocznym opóźnieniem.
    I to mimo przesuwania terminów. Zapowiedziałem biurwom, ze żegnamy się na zawsze.
    Nie wiem , na ile skuteczna byłaby okresowa petycja ze zdecydowaną odmową brania udziału w tej rządowej szopce dowodowej .

   • Margherita said

    A jeszcze zauważ życiowe komplikacje z powodu tego rozwiązania z brakiem adresu. To teraz jak bedę spisywać umowę jako podwykonawca to mają mi na piekne oczy wierzyć, że mieszkam w tym, a tym miejscu? Przecież do ewentualnego wytoczenia procesu o niewykonanie umowy konieczna jest znajomość adresu zamieszkania pozwanego! Lobby prywatnych detektywów to wymyśliło?

   • gustaf said

    Właśnie chodziło o moją niechęć do udzielenia kilku informacji. Kilka mogli sobie odstać sami do pokojów w tym samym urzędzie , ew.zadzwonić . Kilka obejmowało moją tajemnicę danych osobowych(urzędniczka np. wiedziała gdzie mieszkam , ale nie miała napisane :)) .
    Nie mogliśmy dojść do porozumienia ile posiadam dzieci, oraz ich innych danych.
    Wymienialiśmy uwagi odnośnie obowiązków i celowości umieszczania ich tam, gdzie ja je mam. Przyniosła mi dowód po 3 miesiącach , goły, bez zbędnych wpisów osobiście po sąsiedzku do domu. Już w końcu mieliśmy demokrację :))

   • navajo88 said

    dobry pomysł ,wiesz!!! i kto wie może i ja skorzystam z niego ????

 11. jerzy said

  A czy wiecie, dlaczego Izrael osiągnął takie wpływy w Ameryce i w świecie?

  Dlatego, że nawet o ile są tam spory, to konstruktywne i ograniczone z góry i z dołu do pewnych ściśle określonych kwestii.

  A nie destruktywne, jak tu były w sprawie SD itp.

  Uproszczenie, które wprowadziłem jest celowe.

 12. gregor said

  Z TV to się zgadzam w 100 % ale jest jeszcz ejedno narzedzie zniewolenia – religie – wyrzućcie je do smieci to wtedy zobaczycie prawdziwą wolnośc

  • annah said

   a co w zamian new age z n’karnacja?

  • Ewa said

   Do Gregora
   Bog Wszechmogacy a taki pokorny
   Wszedzie jest a nigdzie nie widac
   Trzyma sie krzyza rekami obiema
   Czysty bo wszystko majac
   Nic dla siebie nie ma.
   Slucha cierpliwie,ze juz sie nie przyda
   Tylko Wszechmogacy moze byc tak maly,
   Jeszcze mowia mu na zlosc,
   ze ma syna Zyda.
   Poezja Jana Twardowskiego pomogla mi przetrwac trudne chwile w moim zyciu.Polecam ja dla niedowiarkow i dla wszystkich,ktorzy tak jak ja nie ogladaja telewizorni.Kroluj nam Chryste!

  • Pelagia said

   jak nie będzie religii, to ludzie znajda inne preteksty do woje,, inne soposoby na „zniewolenie”. kodeks drogowy tez jest zniewoleniem dla wielu

  • marslim said

   Czytając komentarze odnoszace sie do spraw religii zawsze przypomina mi sie ten tekst:

   „Trzecia Wojna Światowa musi mieć miejsce na bazie różnic, podsycanych przez agentów Illuminatis, pomiędzy Syjonistami i Światem Muzułmańskim.
   Wojna musi być tak zorganizowana, aby Syjoniści i Muzułmanie wyniszczyli się nawzajem. Podczas gdy inne narody, zostaną jeszcze raz podzielone tym tematem i będą zmuszone do walki aż do całkowitego fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego wyczerpania. My wtedy powinniśmy uwolnić nihilistów i ateistów i powinniśmy sprowokować przerażający socjalny kataklizm, który w całym swoim terrorze jasno ukaże narodom efekt absolutnego ateizmu, źródła bestialstwa i najbardziej krwawych zamieszek.
   Wówczas wszędzie, obywatele, zmuszeni do samoobrony przed światową mniejszością rewolucjonistów, wyniszczą tych niszczycieli cywilizacji a masy
   rozczarowane Chrześcijaństwem, których deistyczny duch, od tego momentu, pozostanie bez kompasu i jakiegokolwiek kierunku, pragnące ideału, lecz niewiedzące gdzie złożyć swoją adorację, otrzymają prawdziwe światło uniwersalnej Manifestacji
   doktryny Lucyfera, ostatecznie wystawionej na publiczny widok. Ta manifestacja będzie wynikiem generalnego reakcyjnego ruchu, który nastąpi po
   zniszczeniu Chrześcijaństwa i ateizmu, obydwu zwyciężonych i wyniszczonych w tym samym czasie.”

   Nie widzicie, ze produkując spory na tle religijnym wprowadzacie ich zamiary w zycie? Ja osobiście wychowałem sie w wierze chrześcijańskiej, dzisiaj jestem buddystą. Nie wadzą mi inne religie. ŻYJ I DAJ ŻYĆ INNYM – tylko tyle. Powstrzymajmy swą religijną agresję – inaczej do niczego nie dojdziemy.

  • Zbyszko said

   Religia przechowuje dla nas i nastepnych pokoleń wiarę. Mówisz tak jak właśnie chce ZŁO. Religia jest silna wiarą wiernych. Co to znaczy zniewolenie? czy może Nie Zabijaj jest zniewoleniem, czy Nie Kradnij to jest zniewolenie? Odnoszę wrażenie że to przede wszystkim współczesne media miały silny wpływ na ukształtownie Twojego światopogladu. Z całą pewnością religia jest zniewoleniem, ale tylko dla ZŁA

   • hjk said

    oczywiście ze sa zniewoleniem dla zabójców i złodziei, a pozostałe dla wszelkiej maści libertynów. normalny człowiek niemalże nie dostrzega ich istnienia, zna ze szkoły czy religii tylko…))

  • jerzy said

   „Hulaj dusza – piekła nie ma”.
   Prawdziwa wolność (?).

 13. Magda said

  faktycznie coś się tam dzieje,AL JAZEERA pokazuje jakieś materiały z Gazy a z tonu wypowiedzi wynika,że może to być początek czegoś …

 14. Pelagia said

  ktos napisał, że zostało nam niewiele czasu. To może już czas aby Bogurodzica była hymnem Polski ?? Starożytna pieśń, na pewno bliska nie tylko Polakom, ale i innym Słowianom

  inna wersja:
  http://www.youtube.com/watch?v=3P2Pr6kUxtA&feature=related

  • Brenda said

   Najpierw przestanmy wysylac zolnierzy na wojny, pozniej zastanowmy sie czy wycieranie geby takim hymnem, lub wywieszaniem krzyzy na scianach w miejscach gdzie sie ich nie szanuje, nas rozgrzeszy z glupoty. Dajac nakaz uzywania tych symboli kazdemu nie liczmy na szczerosc wszystkich. Zobaczcie ilu jest takich co w imie Boga zabijaja. Te wybory powinny byc przemyslane a nie narzucone.

   • Pelagia said

    zgadzam się, że nie powinniśmy wysyłać wojsk do innych krajów. Inne sprawy – zawsze znajdzie się ktos, kto bedzie Boga obrażal swoim zachowaniem. Ja mam na uwadze działanie mocy tej pieśni – Polska była wtedy silna, gdy Bogurodzica była hymnem. Na ludzi działa niesamowicie, nawet ateiści sa zachwyceni tą pieśnią. Tu nie chodzi tylko o religię, ale i tradycję staropolską, starosłowiańską

   • hjk said

    cholewka, ale przecież to NIE MY wysyłamy żołnierzy, to raz, a po 2gie to wielu z nich sami się tam pchają…

  • Adam said

   czy wy myślicie że Wszechmogący da nam zginąć? haha, on ZAWSZE nad nami czuwa i zawsze nas uratuje. Pamiętajcie o tym!

   Co nie przeszkadza działać- najpierw zmienić siebie, potem najbliższe otoczenie, a potem coraz dalej i dalej.. aż do zmiany świata 😉

  • Zbyszko said

   Popieram bardzo cenny pomysł

  • Margherita said

   Też mi się obecny hymn średnio podoba, zwłaszcza to „dał nam przykład Buonaparte”. Nigdy tego typa nie lubiłam. Oprócz tradycyjnej (i wyjątkowo trudnej do nauczenia) Bogurodzicy, mamy jeszcze „Rotę”. W stylu podobna, a i tekst jest bardzo pouczający. („Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy…”). To tak dla wszystkich wyjeżdzających „na zmywak” do Londynu i nie tylko.

 15. Luc said

  http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Zagadkowa-chmura-nad-Ameryka-Poludniowa,wid,11836733,wiadomosc.html?ticaid=696ce

 16. feli said

  http://marucha.wordpress.com/2010/01/06/dalsze-meldunki-z-frontu-klimatycznego/

  „Dalsze meldunki z frontu klimatycznego

  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-01-06 (środa)

  W związku z katastrofalnym ociepleniem klimatu, zagrażającym wręcz ciągłości życia na planecie Ziemia, zanotowaliśmy:

  1. Największe opady śniegu w Wielkiej Brytanii od 50 lat.
  http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/6937854/Britain-braced-for-heaviest-snowfall-in-50-years.html
  2. Największe opady śniegu w Seulu (Korea Południowa) od 70 lat.
  http://news.yahoo.com/s/ap/20100104/ap_on_re_as/as_asia_storms
  3. Rekordowo niskie temperatury na Florydzie.
  http://www.wsvn.com/news/articles/local/MI140206/
  4. Niespotykanie niskie temperatury w Chinach, najniższe od 60 lat.
  http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/05/content_9263331.htm
  5. Bardzo niskie temperatury i duże opady śniegu w Arktyce.
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/weather/article6975867.ece

  Warto też zajrzeć pod adres:
  http://www.accuweather.com/news-weather-features.asp?partner=&traveler=0&date=2010-01-04_1701&month=1&year=2010
  gdzie autor pisze (i motywuje to, co napisał), iż zima 2009/2010 może być najgorszą zimą dla Ameryki w ciągu ostatnich 25 lat.

  Nienawidzimy kryminalistów, z Al Gore na czele, którzy zarabiają miliardy na gigantycznym oszustwie, na handlu niczym – miliardy odebrane ciężko pracującym ludziom, którzy są wpędzani w biedę, głód a nawet śmierć na skutek “walki z ociepleniem”.

  Pogardzamy jak najgorszym plugastwem tymi “uczonymi”, którzy dali się za nędzne srebrniki kupić do głoszenia łgarstw.

  Brzydzimy się całą resztą “wykształconych”, którzy zapomnieli, czego uczono ich w szkole i uwierzyli w bezczelne, hucpiarskie brednie klimatycznego lobby.

  Ci ludzie walczą dla nas o przeżycie planety (zdjecie Obamy i poplecznikow)”

  • grypa666 said

   od pb: a jak sie ma srednia globalna temperatura? lokalne i sezonowe epizody pogodowe czy klimatyczne nie sa wyznacznikiem trendu globalnego

 17. zyd666 said

  http://marucha.wordpress.com/2010/01/05/collative/

  „Collactive

  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-01-05 (wtorek)

  Collactive Inc. jest izraelską firmą prywatną, która wystartowała w maju 2007 dzięki 2 milionom dolarów, jakie otrzymała od Sequoia Capital. Collactive oferuje oprogramowanie, które służy do wpływania na wyniki głosowań i ankiet, jakie pojawiają się na wielu witrynach internetowych.

  System składa się z dwu komponentów: APB, który pozwala poszczególnym osobom w łatwy sposób stworzyć i rozpowszechniać strony internetowe zawierające nawoływania do podjęcia jakiejś masowej akcji – oraz “Web assistant”, który po zainstalowaniu go na komputerze automatyzuje procedury logowania się na konkretne witryny oraz głosowania lub wpisywania komentarzy zgodnie z uprzednio stworzonym APB.

  Collactive oferuje darmową oraz profesjonalną (“Enterprise”) wersję oprogramowania. Darmowa wersja jest przeznaczona dla osób prywatnych, natomiast wersja Enterprise jest do komercyjnego użytku.

  Jeśli chodzi o pomoc otrzymaną na starcie, to możemy stwierdzić, iż Sequoia Capital jest firmą typu “venture” (czyli zainteresowaną w inwestowaniu w nowości), założoną przez Don Valentine w 1972. Jej partnerzy to: sam Don Valentine, Randy L. Ditzler, Greg McAdoo, Michael Moritz, Doug Leone, Gaurav Garg, Michael Goguen, Mark Stevens, Jim Goetz, Roelof Botha, Mark Kvamme. Firma posiada biura w USA, Chinach, Indiach i Izraelu. Swymi funduszami wspierała m.in.Cisco Systems, Oracle, Apple, YouTube i Google.

  Skąd Sequoia Capital czerpie olbrzymie środki na inwestowanie w nie zawsze przecież pewne przedsięwzięcia, nie wiemy, choć się trochę domyślamy.”

  • Zbyszko said

   Dlatego są potrzebne elektroniczne dowody osobiste, elektroniczne podpisy itp elektroniczne gadżety będące peryferiami tego oprogramowania

 18. zyd666 said

  http://marucha.wordpress.com/2010/01/07/prezydent-kaczynski-zaprasza/

  „Prezydent Kaczyński zaprasza

  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-01-07 (czwartek)

  Tablica nawiązuje do obywateli nieistniejącego już państwa Naziland, ofiarą którego padły głównie Niemcy.

  Prezydent Lech Kaczyński, który przejdzie do historii jako likwidator państwa polskiego, zaprosił do Polski Dmitrija Miedwiediewa. Rosyjski prezydent miałby wziąć udział w uroczystościach 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Międzynarodowe uroczystości zaplanowano na 27 stycznia. Kancelaria prezydenta nie otrzymała jeszcze odpowiedzi ze strony rosyjskiej na to zaproszenie.

  W liście do rosyjskiego prezydenta Lech Kaczyński odniósł się do 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, podkreślając, że było to miejsce zagłady wielu istnień ludzkich: Żydów, Polaków, Romów i Rosjan.
  [Poprawka: było to miejsce zagłady Żydów i homoseksualistów. Reszta się nie liczy. – admin]

  Prezydencki minister Handzlik powiedział, że prezydent zaprosił Miedwiediewa, chcąc upamiętnić rosyjskie ofiary zgładzone w obozie Auschwitz-Birkenau, jak również radzieckich żołnierzy, którzy przyczynili się do jego wyzwolenia.

  Obchody rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz są organizowane przez stronę rządową, zaś prezydent objął nad nimi patronat honorowy. Opracowany już został wstępny program uroczystości. Odbędzie się ona w specjalnym namiocie ustawionym na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, tuż przy budynku tzw. Sauny. Podczas wojny Niemcy rejestrowali w tym miejscu więźniów po ich przywiezieniu do obozu.

  Krótkie wystąpienia wygłoszą dwaj byli więźniowie Auschwitz – Polak i Żyd, członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Uczestnicy przejdą ze zniczami pod pomnik ofiar obozu, gdzie zostanie oddany hołd zgładzonym.

  W ramach uroczystości zaplanowano konferencję edukacyjną, w której wezmą udział ministrowie edukacji z krajów Unii Europejskiej. W intencji pomordowanych odprawiona zostanie msza święta w kościele Miłosierdzia Bożego, nieopodal byłego obozu Auschwitz.

  I może nareszcie się dowiemy, jakiej narodowości byli “naziści” i “hitlerowcy” oraz co się stało z państwami Naziland i Hitleria.”

  • grypa666 said

   od pb: KL Auschwitz-Birkenau wyzwolony przez sowietow? lol
   18.1.1945 r. SS wyprowadzilo wiezniow w marszu śmierci. Ci co zostali, uzyskali wolność. Kwaśniewski dał Putinowi medal na pamiątkę żołnierzy Armii czerwonej, którzy dotarli do obozu dopiero 9 dni później! http://www.glaukopis.gross.pl/pdf/ciekaw 1 4.pdf

   • Zbyszko said

    Wydaje mi się się że ktoś taki jak nasz prezydent to powinien chyba o tym wiedzieć?

  • szach said

   zupełnie nie rozumiem o co Wam chodzi.Przecież ,chyba dobrze,że prezydent chce podkreślić,że w obozie ginęli też ludzie innych narodowości,nie tylko Żydzi.A czy życie Rosjanina jest mniej warte niż Polaka,czy Żyda?A przecież bez wątpienia ginęli tam i Rosjanie.Ich sytuacja życiowa była na pewno znacznie gorsza,niż takich Francuzów,Anglików,Holendrów bo albo kula od Niemców ,albo od swoich . Nie rozumiem też przyczyny ataku na tym blogu,wymierzonego w PiS.Choć daleko im do ideału,to chyba wystarczy ,że tv „wyciera sobie nimi usta” codziennie ,a z wszystkich liczących się partii na politycznej mapie Polski ,są najmniejszym złem i mają w swych szeregach ludzi prawych.

 19. feli said

  http://www.psz.pl/tekst-26407/Evo-Morales-zwoluje-alternatywny-szczyt-klimatyczny

  „Evo Morales zwołuje alternatywny szczyt klimatyczny
  Łukasz Wójcicki
  06.01.2010.

  „Ustanowienie uniwersalnych rozwiązań dla ochrony Matki Ziemi”, m.in. tymi słowami, prezydent Boliwii Evo Morales, zapraszał we wtorek aktywistów, naukowców i rządowych oficjeli z całego świata na alternatywną konferencję klimatyczną, jaka odbędzie się w
  W odpowiedzi na porażkę szczytu klimatycznego w Kopenhadze w grudniu 2009, konferencja w Cochabambie ma zakończyć się wiążącymi umowami.

  Morales zapowiedział, że chce wywrzeć nacisk na kraje wysokouprzemysłowione, aby te przyznały się do „klimatycznego długu” jaki mają wobec krajów biednych. Rozpocznie również starania na rzecz powołania międzynarodowego trybunału ds. zbrodni klimatycznych.

  Prezydent Boliwii zaznaczył, że będzie to spotkanie z udziałem rdzennej ludności, ruchów społecznych, ekologów i naukowców oraz z udziałem rządów, „które chcą pracować z ludźmi”. W swoim przemówieniu na zgromadzeniu w Kopenhadze, Morales krytykował kapitalizm i imperializm, które jego zdaniem przyczyniły się do negatywnych zmian klimatycznych ignorując prawa natury i prawa rdzennej ludności.

  Na zeszłorocznym szczycie klimatycznym w Danii, reprezentanci 193 państw uzgodnili, że zostanie stworzony fundusz pomocowy dla krajów biedniejszych, ale nie sprecyzowano w jaki sposób pieniądze mają znaleźć się w kasie funduszu.

  Boliwia była jednym z pięciu krajów, które zablokowały Porozumienie Kopenhadzkie wynegocjowane przez prezydenta Baraka Obamę argumentując, że zostało podpisane w małym gronie wybranych państw.

  Morales potępił państwa wysokorozwinięte, które obiecały krajom rozwijającym się 10 miliardów dolarów rocznie wsparcia na projekty klimatyczne, gdy tym czasem wydają „biliony na niepotrzebne wojny” w Iraku i Afganistanie.

  Na podstawie: http://www.nytimes.com, http://www.cbsnews.com

  „Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.” – Gandhi

 20. kasia said

  Nie za duzo tych wpisow o religi? W koncu to blog o grypie a nie o przekonywaniu ludzi do nawrotow. Nie wszyscy sa tutaj wierzacy.
  ===============
  od pb: czas sie nawrocic; blog o grypie? pierwsze slysze = od poczatku burgemeister wymienia ‚satanistow’ = grypa66 bedzie zglebiac temat, zapnij pasy

 21. alicja said

  WHO nie boi się śledztwa w sprawie A/H1N1
  1 godz. 4 minuty temu Więcej na temat: świńska grypa
  Światowa Organizacja Zdrowia nie boi się śledztwa – powiedział rzecznik tej organizacji brukselskiej korespondentce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon. Chodzi o ewentualne naciski firm farmaceutycznych na europejskie rządy i WHO w sprawie kupna szczepionek na świńską grypę.
  Śledztwa ws. szczpionek na A/H1N1 domaga się Rada Europy
  Śledztwa ws. szczpionek na A/H1N1 domaga się Rada Europy /AFP

  Jednak były szef podkomisji do spraw zdrowia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wolfgang Wodrag stwierdził, że ma dowody na powiązania WHO z koncernami farmaceutycznymi. W rozmowie z Katarzyną Szymańską-Borginon zacytował nazwiska dwóch osób, które były doradcami Światowej Organizacji Zdrowia i rządu brytyjskiego, a potem pracowały dla koncernów.

  – To tylko dwa przykłady, które są udowodnione i jasne, ale jest więcej, o których nie wiem, czy są prawdziwe czy nie. Musimy to właśnie ustalić – stwierdził.
  czytaj dalej

  Natomiast rzecznik WHO Gregory Hartl nie chciał komentować śledztwa, które rusza w Radzie Europy. Dał jednak do zrozumienia, że się go nie boi. – Witamy wszystkie weryfikujące działania, które mogą poprawić naszą pracę – powiedział. Hartl zapewnił także, że WHO broni się przed naciskami jakichkolwiek grup interesów.

  Zdaniem przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ogłoszenie pandemii świńskiej grypy to największy skandal medyczny w historii. Jego zdaniem miliony ludzi szczepiło się nieprzetestowanymi szczepionkami, narażając się na nieznane skutki uboczne. Poza tym – jak dodał – doszło do ogromnego marnotrawstwa środków publicznych.

  źródło informacji: RMF http://fakty.interia.pl/raport/swinska-grypa/news/szczepionki-najwiekszy-skandal-medyczny,1421883

  oby dobrali im się porządnie do zadków
  =====================
  od pb: lol sledztwo w Radzie Europy, pol-tajnym ciele zydomasonskim rzadzacym de fakto europa; Rada Europy przygotowala za plecami poslow konstytucje, traktat; jesienia ubr. zatwierdzila scy[ionko do UZYTKU w ue, czyli o stopien wyzej niz atestacja EMEA do MARKETINGU = mordeca bedzie prowadzil sledztwo przeciw sobie… ale szopka, Wodrag nie wie?

  • Zbyszko said

   Nareszcie świtało w tunelu. Chociaż światłem w tunelu byli: Dr Bein i Marek Podlecki, Jane Burgermeister, Prof. Majewska, Min. Kopacz i.in, teraz to już się chyba bramy otwierają do światła. Nareszcie…

  • andrzej said

   Biedni szaraczkowie.
   Czytacie i nie rozumiecie

   Każdy rząd europejski który kupił szczepionkę wziął „wziatkę”. A teraz jest PAŃSTWO –UNIA EUROPEJSKA—która nie wzięła „wziatki”( od grudnia 2009)
   Stąd przesłuchania za zamkniętymi drzwiami.
   Ustalą „wziatkę”(dla UE) i po kłopocie.
   Od tej pory o szczepionkach decydować będzie UE a nie kraje.(„wziatka ” dla UE)
   A wam sierściuszki nic do tego………….

  • Margherita said

   Jaka dzielna ta World Homicide Organization 😉
   Nie boją się bo już zdążyli skorumpować kogo trzeba.

   • Magda said

    Prawda jest taka ze wystawia jakies 2 owieczki ktore zostaną ukarane – świat sie zadowoli (typu: widać światło) a dane juz maja oraz wzór na reakcje ludzi.

 22. dartan said

  wHo nie goi się śledztwa w sprawie szczepionek info z teraz
  http://fakty.interia.pl/raport/swinska-grypa/news/szczepionki-najwiekszy-skandal-medyczny,1421883

 23. Luc said

  Pierwszy wyciek http://i47.tinypic.com/e5jrsi.jpg ?

 24. Wojwit said

  Przeczytajcie o co chodzi kiedy bawią się pogodą :

  Wysoka technologia modyfikująca pogodę zaproponowana została przez Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcę ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Zbigniew Brzeziński, współzałożyciel Komisji Trójstronnej (z Davidem Rockefellerem – dyr. 1973 – 1976), napisał w książce ‘Między wiekami’ (1970) :

  Do 2018 roku, technologia zapewni przywódcom głównych państw, techniki prowadzenia tajnych działań wojennych, które będą wymagały tylko minimum sił bezpieczeństwa … techniki modyfikacji pogody będą mogły być wykorzystane do wywoływania długich okresów suszy lub huraganu, w celu osłabienia możliwości państwa i zmuszenia go do zgody na dążenia konkurenta. Broń NWO Waszyngtonu może wywołać zmiany klimatyczne.

  I kilka cytatów o machlojach klimatycznych :

  ‘Szukając nowego wroga by nas zjednoczył, wpadliśmy na pomysł, że zanieczyszczenie, grożba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp bardzo nam odpowiadają.
  Klub Rzymski, Pierwsza Rewolucja Globalna

  Potrzebne nam szerokie wsparcie, by zdobyć wyobrażnię społeczną. .. Więc musimy zaoferować grożny scenariusz, wydać uproszczone, dramatyczne oświadczenia, i wspomnieć, że mamy pewne wątpliwości. Każdy z nas musi zadecydować o tym, jak można zrównoważyć skuteczność i uczciwość.
  Stephen Schneider, prof. Klimatologii, Stanford, autor wielu raportów IPCC

  Nieważne co jest prawdziwe, ważne jest tylko to, co ludzie myślą, że jest prawdziwe.
  Paul Watson, założyciel Greenpeace

  Musimy kontynuowac sprawę globalnego ocieplenia. Nawet jeśli teoria globalnego ocieplenia jest zła, nasze działąnie będzie prawidłowe w odniesieniu do polityki gospodarczej i środowiska.
  Timothy Wirth, szef Fundacji ONZ

  Nie jest ważne czy nauka o globalnym ociepleniu jest fantazją… zmiany klimatyczne dają największą okazję do wprowadzenia sprawiedliwości i równości na całym świecie.
  Christine Stewart, b. Min Środowiska Kanady.

  (Z komentarza Oli u Maruchy)

  http://marucha.wordpress.com/2010/01/06/dalsze-meldunki-z-frontu-klimatycznego/#comments

 25. Wojwit said

  Obejrzyjcie i wsłuchajcie się, proszę…


  ======================
  od pb: w 1-szej czesci nagranie z dorocznego gobalnego zjazdu rabinow sekty lubawicz w usa = praktycznie rzadzacej tak zydami jak i gojami przeroznymi sposobami przecwiczonymi przez talmudystow przez setki lat

  • zyd666 said

   Wysocki (bo chyba on spiewa)ciagle zywy. Swietny kawalek. Najbardziej podobalo mi sie stwierdzenie „mutanty Jehowy”.
   W tle widac Zyda Miedwiediewa i Putina jak zapala mentore.

   Z art. w PARDON:
   „Pardon / Artykuł „Rosja w szoku: następca Putina jest… Żydem?”
   Magda Hartman | Środa [27.02.2008, 9:57]
   Rosja w szoku: następca Putina jest… Żydem?
   Żydzi | Rosja | Miedwiediew | Izrael | antysemityzm
   Ktoś rozpowszechnia plotki o żydowskim pochodzeniu Dmitrija Miedwiediewa. Sprawę dodatkowo pogorszyła rosyjska wspólnota żydowska, radząc Miedwiediewowi… by się z tym nie afiszował.

   Miedwiediew przyznał niedawno, że ochrzcił się w wieku 23 lat. Ale internet aż kipi od domysłów. Bardzo martwi się tym izraelska gazeta „Ha’aretz” .

   Dziadkowie następcy tronu nosili nazwisko Wieniamin, co jest cyrylickim zapisem hebrajskiego imienia Beniamin. Istnieją też podejrzenia co do rosyjskości drugiego dziadka (Szaposznikow, częste żydowskie nazwisko), matki – a nawet żony. Dobrze, że choć nie jest gejem.

   Stoją za tym, rzecz prosta, partie skrajnie nacjonalistyczne – paradoksalnie ostatnia siła polityczna, której obecny władca, Putin, jeszcze nie spacyfikował. Jak mówi szef „Partii Rosyjskiej” Nikołaj Bondarik,

   Kategorycznie jesteśmy przeciwko Miedwiediewowi, bo on jest narodowościowo Żydem i nie ukrywa swej sympatii do judaizmu.

   Stanowi to problem, bo nastawienie większości Rosjan, wcale przecież nie antysemickie, zgrabnie wyraził pewien internauta:

   Zasadniczo nie mam nic przeciwko Żydom, ale Rosja to nie Izrael.

   Jest to więc nastawienie tak, ale. Właściwe też Polakom.

   Bondarik roztacza wizję apokaliptyczną, a’la Stanisław Michalkiewicz.

   Po dojściu Miedwiediewa do władzy cudzoziemcy i Żydzi rozgrabią naturalne bogactwa Rosji. Dziesiątki tysięcy Judejczyków otrzymają kluczowe posady w milicji, armii i służbach specjalnych, a Rosja zerwie stosunki ze światem arabskim.

   Zresztą to spisek. Putin namaścił Miedwiediewa na następcę akurat w święto Chanuka. Potem wysłał go do synagogi, bo Rosja jest urzędowo prawosławna, ale udaje tolerancyjną.

   W telewizyjnym reportażu o namaszczeniu znalazły się więc jakże wymowne kadry. Miedwiediew z Żydami. Miedwiediew ogląda Torę. Nacjonaliści pokiwali głowami.” c.d. na http://www.pardon.pl/artykul/4102/_/8#komentarz_681958

 26. Aśka said

  MANIPULACJE UMYSŁEM

  KONSPIRACJA TESTOW ORAZ DZIAŁAŃ BRONI RF NA LUDZIACH

  Jesteśmy grupą ofiar eksperymentów oraz wyrachowanych działań urządzeń elektromagnetycznych, psychotroniki stosowanej na nas i jak zauważyliśmy na coraz to większej liczbie osób .Naszym celem jest zapoznanie Państwa z tym kryminalnym wręcz okrutnym zjawiskiem torturowania ludzi elektromagnetycznością. Obnażenie możliwości tychże nowoczesnych szatańskich technik , jak też ukazanie, kto tego dokonuje i w jakim celu .Z naszych spostrzeżeń jak też i innych grup ofiar, oraz osób zainteresowanych jest to TERRORYZM ELEKTROMAGNETYCZNY Działania te dokonywane są w coraz szerszym zakresie ,a całość podlega jakiemuś nieznanemu społecznie systematycznie realizowanemu planowi .Pragniemy odnaleźć inne osoby, które mają ten problem ,oraz osoby zainteresowane tematycznie .Nawiązać kontakt z ludźmi nauki i poprzez społeczną dyskusje i działania prawne doprowadzić do CAŁKOWITEGO ZAKAZU STOSOWANIA TYCH TECHNIK NA LUDZIACH .

  Pragniemy odsłonić prawdę o tych technikach .Okrutnych okaleczeniach psychofizycznych , kalectwie ofiar, potwornych cierpieniach jakich doznaje człowiek poddawany tego typu działaniom.

  Twierdzimy z całą stanowczością ,że istnieje cała sieć konspiracji jak też swoista zmowa milczenia w sprawach tyczących eksperymentów elektromagnetycznych ,kontroli umysłu i modyfikacji ludzkiego zachowania . Przy tym występuje tu dość przykre zjawisko tzw. milczenia owiec, unikania rozmów albo wręcz wypierania się znajomości tematu . Odnieść można wrażenie że, osoby te są zawarowane tajemnicą , gdyż w wielu wypadkach jest niemożliwe żeby nic o tym nie wiedzieć. Cały świat medyczny prasa Internet aż pęka w szwach od artykułów o odkryciach tajemnic mózgu a człowiek po studiach z kilkuletnią praktyką nic nie wie i nigdy nie słyszał o sygnale ELF czy doktorze Delgado jednym z prekursorów badań nad sterowaniem mózgiem. To tak jak być żołnierzem i nie wiedzieć co to jest karabin.

  Twierdzimy ,że istnieją szpitale oraz inne miejsca np. ośrodki dla bezdomnych gdzie stosowane są techniki RF . Nie powiadamianie pacjentów, ani ich rodzin o zastosowanej radiacji i manipulacji umysłem sygnałem ELF i całej masie pochodnych ,jest przestępstwem medycznym

  Przy tym są to wyrachowane działania gdyż poddaje się nim ludzi bardzo często

  zupełnie zdrowych, którzy następnie trafiają do szpitala neurologicznego

  często odpowiedzialnego za tego typu działanie W następstwie zaczynają mieć swoje historie choroby w dokumentacji szpitalnej. Podstawowym działaniem tychże lekarzy

  przestępców jest zsynchronizowanie pracy mózgu ofiary z aparaturą RF odbierającą jego fale mózgowe. Odbierającą i jednocześnie nadającą, dosłownie wymuszającą swój własny program . Przy czym podstawowym zabiegiem tak zsynchronizowanego duetu mózg maszyna RF czyli maszyną odbierająca jego fale elektromagnetyczne

  jest zabieg długiego niekiedy kilkuletniego wycinania bardzo ważnej części tegoż snu.

  Fazy jego śnienia czyli fazy REM .Powoduje to po dość szybkim czasie:

  utratę pamięci, dezorientacje. Jeśli ofiara tego rodzaju działań przebywa w domu jego rodzina postrzega jego dziwną zmianę zachowania i człowiek trafia do szpitala często odpowiedzialnego za te jego tragedię

  Tak jak było wcześniej wspomniane ,istnieje ,jeśli nie konspiracja to co najmniej swoista zmowa milczenia wśród lekarzy prawników i innych w sprawach tyczących eksperymentów i działań technik typu RF. Człowiek poddawany tego typu obróbce mózgu jest odsyłany dosłownie do przysłowiowego składu desek . Jeśli trafi na wtajemniczonych ma z miejsca tworzoną historię choroby co nie jest takie trudne mówi wszak takie niedorzeczności .Zapewnienia pomocy wyrozumiałość i… skierowanko do szpitala

  Tę część można śmiało zatytułować MAMY CIĘ

  SOCJOLODZY SĄDZĄ, ŻE POSIADANIE PRZEZ GRUPĘ MROCZNEGO SEKRETU WZMAGA POCZUCIE SOLIDARNOŚCI

  To ostatnie jest o tych mordercach, a tu w Polsce tyczy się nie tylko tych rzeźników lekarzy. Jest to raczej rozrastający się planowo system mający za cel wnikanie dozorowanie i drastyczne ingerowanie w każdą dziedzinę ludzkiego życia. Zabranie nam prywatności .Tym razem nie donosami w teczkach i ubeckim pejczem .Robione to jest numerologicznym mikroczipem odnotowującym każdy nasz ruch , zakup sklepowy czy miejsce przebywania. Nie pisze się przy tym ,że mikroczip współpracuje z funkcjami pracy mózgu i w każdym momencie człowieka noszącego ten procesor można np. uśpić.Jest to procesor dozoru policyjnego . W takim razie ludzi noszących te urządzenia zamiast dowodu osobistego, traktuje się jak potencjalnych przestępców. Jesteśmy przerażeni obojętnością ludzi i brakiem społecznej dyskusji na te tematy. Czy ktokolwiek z czytających wie , kto to jest Francis Fukuyama autor książki Koniec człowieka? Jak wielu ludzi wie że tymi technikami można wymodelować człowieka tak jak sobie zażyczy operator maszyny RF. Ten artykuł jest właśnie o tych metodach z tym że my jesteśmy ofiarami a robione jest nam to bez naszej zgody .Terroryzm elektromagnetyczny manipulacja folderami czyli naszymi psychikami zafałszowanie nawet naszej historii .Czyli wszystko po staremu tylko …troszkę nowocześniej

  A wszelkie skojarzenia myślę, że będą właściwe. Te same pozory i oszustwa ci sami ludzie. Bo tak naprawdę komu i do czego całość tych działań służy . Jest to właściwe pytanie. Pani Mc Kinney wybitny specjalista broni mikrofalowych z USA napisała cyt: JESTEŚMY PRZEKONANI NA PODSTAWIE WIELU FAKTÓW , ŻE DŁUGOFALOWY CEL TYCH WSZYSTKICH EKSPERYMENTACJI POLEGA NA PRZYGOTOWANIU I WPROWADZENIU W ŻYCIE ŚWIATOWEGO SYSTEMU UMOŻLIWIAJĄCEGO MONITOROWANIE I ŚLEDZENIE WSZYSTKICH OBYWATELI ZA POMOCĄ SATELITARNEGO SYSTEMU CYBERNETYCZNEGO NIEWOLNICTWA. Jest to przepisane z książki Kontrola umysłu którą to książkę każdemu polecam

  Wyrywkowa korespondencja nic nikomu nie da . Potrzebny jest zespół ludzi

  zainteresowanych, ofiar czy nawet pasjonatów, którzy to wspierając się i pomagając

  sobie nawzajem prześledzą ten rozrastający się cicho system terroryzmu

  elektromagnetycznego. Nie można liczyć na nikogo. Ludzie, którzy tworzą ten

  system mają swoich agentów wszędzie i dementują każdą informacje o broni RF

  Jestem przekonany ze milczenie na ten temat wynika z kilku powodów.

  Można i trzeba je określić, lecz ten temat nie może być zwykłą wyliczanką powodów

  w kolejnych punktach i na tym sprawa się kończy. Trzeba wiedzieć że każdy z tych powodów pieczętuje straszliwym cierpieniem los ludzi ofiar broni RF.

  LOS OFIAR

  Same ofiary tych technologii mówią nie wiele, gdyż ci nieszczęśnicy, nie wiedza, co im jest . Co niektórzy coś podejrzewają lecz nie wiedzą jak to nazwać. Nie mają pojęcia że takie techniki istnieją i że emitowana na nich fala elektromagnetyczna potwornie im szkodzi ,sieje wprost spustoszenie w nich samych . Choćby ta wspomniana wcześniej tortura wybudzania z REM ogłupia .Jeśli nawet ktoś zaczyna mówić rozsądnie logicznie to i tak nikogo to specjalnie nie interesuje Nie jego sprawa .Nawiasem mówiąc ludzie lubią pośmiać się z kogoś ,plotkować po obgadywać. To wszystko potwornie obciąża i tak już zniszczoną psychikę .Taki człowiek tłamsi to w sobie . Czuje się osaczony. Może mieć wtedy symptomy choroby psychicznej, trzeba zwrócić uwagę w tym miejscu na jeden fakt. O TYM WIEDZĄ operatorzy RF często jego lekarze prowadzący np. szpitala w którym przebywał. Tak więc logicznie wypływa pytanie .Co to za lekarze?. Człowiek cierpi w samotności , żyje a raczej już tylko wegetuje cały czas męcząc się z regularnie kastrowanym snem z fazy REM tej najważniejszej fazy snu.

  .JEŚLI JUŻ MÓWI O TYM I TO CAŁKIEM ROZSĄDNIE jest torturowany przez operatorów w sposób szczególnie okrutny.

  .Tak wiec najważniejszą sprawą dla tych co obsługują te urządzenia jest dokonywanie

  tych okrutnych zabiegów tak żeby opinia publiczna nic nie wiedziała że takie techniki

  istnieją i są stosowane. Jeśli operacji elektromagnetycznych dokonuje się na

  wybranych dajmy na to liderach partii politycznych to prędzej czy później partia taka jej program , idea zostanie rozbita poprzez eliminację najważniejszych osób.

  Niestety jak zauważyłem TO WŁAŚNIE JEST ROBIONE TU U NAS W KRAJU

  Mity o wykorzystywaniu systemu dozoru elektromagnetycznego tylko do pilnowania kryminalistów ,dewiantów zapewne gdzieś tam jeszcze krążą i pewnie są tarczą ochronną w razie wpadki . Nawiasem mówiąc tymi technikami można wykreować u człowieka wszystko co tylko operatorom RF wpadnie do głowy. Znamy to doskonale, gdyż każdy z naszej grupy ofiar odczuwa lub odczuwał takie sprawy.

  Jak tez wielu moich znajomych z tego problemu . Nagła senność urywanie myśli np.

  podczas ważnej rozmowy ,zmiana tonacji szumu w głowie i nagle podniecenie seksualne,

  lub wybuch agresji nie do opanowania .To ostatnie może być osiągnięte w dwojaki sposób . Poprzez bezpośrednie manipulowanie falami mózgowymi maszyną RF , lub przez ataki elektromagnetycznych ukąszeń np. mrowienie nie do zniesienia i opowiedzenia .Robią to też często bez przyczyny, za pewnie dla frajdy lub też znudzeni chwilową ,,bezczynnością, ,ofiary .Zabawa musi przecież trwać.

  Pisząc ten artykuł wspólnie z moimi przyjaciółmi nosiliśmy się z zamiarem zapoznania Państwa z tematem w sposób jak najbardziej zrozumiały dla laików , zdajemy sobie sprawę od dawna , że jest to trudne zadanie , tym bardziej , że każdy z nas jest poddawany tym działaniom elektromagnetycznym aplikowanym nam ze szczególnym nasileniem kiedy tylko usiłowaliśmy się naradzić. Kilkakrotnie nosiliśmy się z zamiarem opisania całości już wcześniej, identycznie jak inne osoby, czy grupy ofiar, pulsów elektromagnetycznych . Było to często wręcz niemożliwe. Jako przykład umieściliśmy urywek korespondencji z naszym znajomym z tematu, próbującym nam nieomalże wykrzyczeć swoją tragedię .Oto ten cytat z jego pisma ;

  Właśnie w tym momencie pisania , zacząłem to odczuwać. Zapewne moi prześladowcy operatorzy maszyny RF chcą żebym miał atak szału i rozwalił laptop .Wcześniej byłem cały czas usypiany. Jest mi ciężko opisywać te doznania. Zdaję sobie sprawę z tego jak łatwo można być wyśmianym przez laików i niedowiarków jak też z faktu że jestem ofiarą działań technik RF , a moim elektromagnetycznym oprawcą bardzo nie podoba się co piszę . Często podczas opisywania spraw tego tematu zaczynam schodzić na tor bezpośredniej transmisji z wydarzeń,, Jestem tak jak moi znajomi cały czas poddawany działaniu maszyny RF…

  Nasze przemyślenia opierają się na zwykłej logice, a oto wniosek;

  TEN CAŁY PROCEDER JEST PRZEZ KOGOŚ FINANSOWANY I ZAPLANOWANY OD SAMEGO POCZĄTKU W PEŁNEJ KONSPIRACJI PRZED SPOŁECZEŃSTWEM , GDYŻ TWÓRCY I PREKURSORZY WPROWADZAJĄCY TE TECHNIKI DOSKONALE WIEDZĄ ŻE SĄ PRZESTĘPCAMI .

  Zapewne kadry wtajemniczonych były dobierane ostrożnie na potrzeby realizacji tego systemu i jego dalszych planów . Znam szpital w którym od wielu ,wielu lat stosowane są te techniki, do dnia dzisiejszego ani sami pacjenci ani ich rodziny nie są powiadamiani o zastosowanej psychotronice . Całość jest dosłownie zalana magicznym słowem schizofrenia itp. Dotarła do mnie od mojego kolegi informacja o lekarzu który odszedł z tamtego miejsca mówiąc że jest to bagno .To był znajomy ich rodziny jednak nie chciał ze mną rozmawiać.

  Dlaczego wszyscy pracownicy kadr medycznych tego typu szpitali milczą

  Jest fizyczną niemożliwością,żeby ci nie wtajemniczeni , nie zaproszeni do magicznego kręgu nic się nie domyślali . A może żyjemy w kraju daunów kraju zwanym głąbolandią.

  MILCZ ALBO MAŁO MÓW,SŁYSZ WIELE,DONIEŚ GDZIE TRZEBA.

  Nawiasem mówiąc może teraz właśnie strzeliłem w dziesiątkę. Cała geneza konspiracji

  HAARP i broni RF. Tutaj jest potrzebna komisja rządowa lekarzy i śledczych nie powiązanych z tą WIELKĄ HIPOKRYZJĄ.Z tym ZBIOROWYM UMYSŁEM zwykłych bandziorów i morderców. Jeszcze trochę i ten szpitalik zmieni nazwę np.Instytut im. Nikola Tesli ogólnokrajowy zlot psów Pawłowa.

  Jeśli kogoś nie lubisz , potrzebujesz spadku , mieszkania , oddaj sprawę w nasze ręce przerób babcię na małe elektromagnetyczne zombie . Pełna dyskrecja …

  Choć jest to trudne do udowodnienia zapewniam państwa, że to właśnie jest robione. Ciekawostką jest to ,że ci wtajemniczeni nie dopuszczają do wpłynięcia sprawy na drogę prawną . Nie bada się sprawy , lecz odsyła oskarżającego na badania psychiatryczne. Na takie postępowanie akurat mam świadków. To nie jest też odosobniony przypadek . Postrzegłem również technikę na tzw. zniechęcenie jak ja to nazywam , nagminnych nieobecności w pracy w dniu wyznaczonym wcześniej na rozmowę np. z prokuratorem .To jest nie wszystko , uważam jednak że na razie wystarczy .To co napisałem do tego miejsca powinno być wytłumaczeniem określenia całości tych poczynań jako konspiracja i aż kusi żeby napisać ośmiornica .Działania te zaobserwowane zostały przez nas też w innych miejscach pozornie nie związanych ze szpitalami wyżej opisywanymi .Rzecz przeokropna ośrodki dla bezdomnych. Oto urywki korespondencji z człowiekiem , który przeczytał jedną z naszych pierwszych ulotek powiadamiających o eksperymentach elektromagnetycznych .

  Szanowny Panie!

  Czytałem waszą ulotkę powiadamiającą o nielegalnych działaniach bronią RF Jestem zainteresowany tym tematem .Tym bardziej że najprawdopodobniej stałem się ofiarą tego draństwa. Tak się złożyło, że słyszałem o tych metodach już wcześniej . Nie bardzo wierzyłem opowiadającym . Sądziłem że naoglądali się filmów typu fantastyka i konfabulują dla żartów. Byłem mieszkańcem osiedla Marka Kotańskiego dla bezdomnych …na swoje nieszczęście, jak to się mówi , wsadziłem nos w nie swoje sprawy…

  … jest tam rodzaj małego szpitalika nie podlegającego ., ministerstwu zdrowia i właśnie tam mieszkają pacjenci z ,,szumem w uszach,,. To są bezdomni tak jak ja , tak że sprawa jest beznadziejna. Samotni ludzie z problemami mieszkaniowymi i psychicznymi …

  …gdy zacząłem się dopytywać, dosłownie w ciągu dwóch godzin przestałem tam mieszkać…Pan ingeruje w metody terapeutyczne naszego ośrodka . Mówię Panu byłem w szoku. Ja ingeruję? W ciągu godziny musiałem się spakować i opuścić miejsce mojego zamieszkania. Zostałem po prostu wywalony na ulicę. Całe moje plany, praca rozwiały się w jednej chwili. Zadziałali do tego stopnia że dwóch chłopaków z bramy odprowadziło mnie na przystanek . Co ty, przyszedłeś nas tu k…szpiegować? No… tak słyszeliśmy. Nie miałem do nich pretensji pracowali tam i byli tak samo jak ja bez mieszkania… WYPRAWA NA MARYWILSKĄ

  Kilka dni po rozmowie z tym chłopakiem pod jakimś pretekstem pojechałem na Marywilską ,żeby[ niby przypadkiem] porozmawiać z pacjentami tegoż szpitalika . Jadąc tam miałem czarne enigmatyczne myśli .Osobiście znałem to miejsce. Och jak ja to dobrze znałem . Reportaż telewizyjny o pewnym wydarzeniu właśnie tam , odzwierciedlał , w niewielkim stopniu to co ja kiedyś widziałem i wiedziałem. Jego tytuł , to bodajże Gangster o złotym czy gołębim sercu ,jakoś tak .Nie było mnie wtedy w Warszawie, a całość historii opowiadał mi kolega. Przyjechała tam wtedy policja, stare dzieje…Była wielka chryja z tego powodu. Afera, która szybko przyschła…PYTANIE DLACZEGO? Chodziło jak zwykle o okradanie i gromadzenie pieniędzy przez osiedlową elitę ,wyprzedaż na bazarkach darów żywnościowych, obuwia, ubrań w całości przeznaczonych dla bezdomnych. Tak naprawdę to standard w takich miejscach nie tylko u Kotana . Tak się dzieje nieomalże w większości tego typu miejsc . Lecz to nie policja zrobiła tam porządek .To byli chłopcy z Pruszkowa . Zabrali łobuzom pochowane między innymi w firankach pieniądze i zakupili na bazarze ciężarówkę żywności dobitnie zaznaczając dla kogo ona ma być. To dla bezdomnych. Człowiek ten, z grupy Pruszkowa podobno powiedział to spokojnie ,ale dobitnie . Podziałało . Ile to dobrego można zrobić spokojem i łagodnością co? Policja i reporterzy do tej oazy typu ,,dzień Kotana,, przyjechała na końcu … Tak to rozmyślając zbliżałem się do tego ośrodka. Dużo pytań chodzących po głowie. Kto pomagał Kotańskiemu w budowie jego imperium Polski B ?… Kiedyś była na niego nagonka , odbił od ministerstwa zdrowia , usamodzielnił się .Czyżby sam? Osiedle dla bezdomnych praktycznie stanęło bez pozwolenia na terenie należącym do zakładów Falbet .Kto więc mu pomagał ? Kto wspierał ? Budynki nawet nie zbudowane ,dosłownie sklecone z wybraków i przeterminowanych materiałów ,sypie się to do dzisiaj .Kto to projektował, zatwierdził te buble i ruiny . A jak przemyślnie zaprojektowane widać od razu, że całością dowodził psychiatra .Jest niemożliwe żeby miasto , komisje budowlane itd. nie wiedziały o tych rekordach Ginesa w księdze bubli . Istnieje jeszcze coś takiego jak np. sanepid . Już samo wspomnienie tej instytucji i skojarzenie z tym ośrodkiem wywołuje u mnie śmiech .Ktoś na to pozwolił ? Przymknął oko na drobne[hi hi] niedociągnięcia. Temu komuś zależało żeby takie miejsce istniało i to tak bardzo że zamykał oczy na alarmujące sygnały niekiedy felietony w prasie, które z czasem cichły coraz bardziej i bardziej aż do nieomalże całkowitej ciszy w eterze . Zapomniałem. Wchodziliśmy do unii ,no jasne statystyki bezdomnych .Czy kiedyś przed odzyskiem majątków,[ przez prawowitych właścicieli oczywiście], było tylu bezdomnych .Co się stało? Czy tzw. państwo opiekuńcze opiekowało się bumelantami, genetycznymi bublami, a teraz w kraju wolności i prawdy wyszło to na jaw? Nie, nie tędy droga .W takim razie co to za kraj który …raczej co to za ludzie, którzy tu faktycznie rządzą, nie dość, że wspierając się nawzajem walą dosłownie po rogach wszystkich jak się da ,to jeszcze całość realizują i to w sposób z góry zaplanowany konsekwentnie krok po kroku .Zniewalając i okaleczając coraz to szersze kręgi różnych warstw społeczeństwa w Polsce. Czy o tym się pisze? Niedawno powstała gazeta dla bezdomnych . Zaproszono mnie .Chciałem pisać o eksperymentach elektromagnetycznych. o pewnej pani prowadzącej ośrodki dla bezdomnych o jej odzywkach tym drugim imperium po Kotańskim .Spotkałem się .. z chłodnym jedwabiem przemilczenia ,a zapewniam wiedzieli o czym mówię .Mąż redaktorki naczelnej jest informatykiem wykłada na uczelni . Oczywiście nie wiedział co to jest DARPA , HAARP ,system kontroli i manipulacji RF . Akurat . Albo moje pytania zbywał, odwracał temat ,albo twierdził że takie sprawy nie istnieją i mam schizofrenię . Co to za ludzie? Czy oni tego nie widzą. A może…nie to niemożliwe, jak można być tak wyrachowanym łobuzem jak można tak nienawidzić ludzi żeby z premedytacją krok po kroku wprowadzać ten elektromagnetyczny system zniewolenia .Ile trzeba mieć pogardy dla innych, ile pychy nienawiści i tupetu żeby, nieomalże patrząc się komuś w oczy, przebywając z nim, robić mu tak potworną krzywdę .Tak sobie rozmyślając powoli podchodziłem do centrum wychodzenia z bezdomności. Bezdomni niewolnicy za zupkę z przeterminowanego jedzenia i pozwolenie na nocleg. Widziałem ekipy TV często wizytujące te całe,, kocham ludzi i zwierzęta,, i jednocześnie pamiętam i mam w uszach odzywki Wielkiego Taty do ludzi ,gdy mu ktoś podpadł .Cała sieć ośrodków obozów darmowej pracy ze znikającymi od czasu do czasu kierownikami. Oczywiście razem z kasą majątkiem ośrodka . Mam cały czas kontakt z e znajomymi którzy mogli by dużo opowiedzieć na ten temat . Zapewniam to długa opowieść. Istna księga dżungli , to żart oczywiście , raczej księga łez . Wiem, że sama bezdomność to już chorobą . Samotni ludzie bez zamieszkania z całym bagażem problemów , zmartwień , też i nałogów . Ludzie alienowani niekiedy nie z ich winy. Faktycznie nawet w momencie zamieszkania w tymże ośrodku bez żadnych praw ludzkich .Mam licznych znajomych, byłych mieszkańców takich miejsc, nie tylko Markotu i oni mogą potwierdzić to co piszę jak też dużo więcej opowiedzieć o tych tzw. centrach wychodzenia z bezdomności . Kto tam przez tyle lat istnienia tych rajskich komun wyszedł z bezdomności ? Jest to właściwe pytanie . Kto formalnie opiekuje się tym szpitalikiem? Może nikt. Lecz jeśli ktoś, to jest fizyczną niemożliwością ażeby taka osoba lub osoby nie znały problemów socjalno obyczajowych tych miejsc choćby z nielicznych reportaży telewizyjnych na ten temat . Jaki więc jest zamysł tych ludzi ich plan ,co do dalszego losu swoich zubożałych bezradnych rodaków . Jednym słowem co oni uważają w swoim działaniu za ważne, a co, za mało istotne w tzw. programie: Centrum Wychodzenia z Bezdomności .Ja osobiście rozumuję dość prosto .Wyjście z bezdomności to proces doprowadzający do zamieszkania osoby bezdomnej w swoim własnym lokum przysłowiowych czterech ścianach ,kręgu własnej prywatności, wypoczynku , poczucia bezpieczeństwa normalnej pracy która to notabene jest wspaniałą terapią i pozwala takiej osobie na samo stanowienie .Czy w tym ośrodku do którego w tym momencie jechałem wiedzą o tak oczywistej sprawie jaką są cztery własne ściany . A może z tej wiecznej pierestrojki[ co parę lat] ,została już tylko nazwa i chodzi tam o coś zupełnie innego .Konspiracyjne centrum tworzenia nowych obywateli Nowego Wspaniałego Świata. Dygital Zombie . Nie, to nie możliwe .Mimo ,że byłem ofiarą manipulacji technikami RF sama myśl napełniła mnie przerażeniem i to na tyle, że aż uciekłem na moment myślą w jakiś inny przyjemniejszy obszar mojej pamięci .Powoli doszedłem do tego ośrodka .Pod jakimś pozorem dostałem się do środka .Po prostu udało mi się , mam swoje sposoby, mieszkałem tam .Podszedłem do miejsca przed szpitalką i nawiązałem rozmowę z pacjentami, jeśli można tak ich nazwać. To był taki mały przedsionek z ławeczkami Wszyscy budzą się regularnie ok. 5 rano z piskiem w głowie.[REM] . O resztę nie pytałem , to już było nie potrzebne. Samotni bezbronni ludzie nikt się o nich nie upomni Królikarnia.

  Zwracając się do Państwa z tym nieomalże rozpaczliwym apelem i ostrzeżeniem wybraliśmy właśnie taką formę opisu grozy sytuacji naszego społeczeństwa .używając urywków relacji naszych znajomych, ich spostrzeżeń jak też naszych wspólnych wniosków, co do całości tych utajonych nieludzkich poczynań, radiacją elektromagnetyczną .Wiemy, że ten cały system terroru psychotronicznego cichutko objął wiele osób środowisk patriotycznych . Mamy sporo relacji zrozpaczonych i zdezorientowanych ludzi i to wcale nie bezdomnych biedaków .Mamy podstawę wnioskować ,że też i w tym miejscu są już ofiary tych działań. Każdą więc osobę która to postrzegła u siebie, zachęcamy do natychmiastowego kontaktu z nami i to bez żadnego skrępowania .Sprawa jest bardzo poważna. Będziemy wdzięczni Państwu jeśli ten nasz apel powtórzą bądź zrelacjonują innym osobom , nawet zali tylko w postaci kawiarnianej ciekawostki.

  Pragniemy ponad to zachęcić Państwa do przeczytania książki Kontrola Umysłu . Jest to naszym zdaniem przerażający znak tzw. Nowego Światowego Ładu w utajeniu realizowanego od dawna w naszym kraju , nawiasem mówiąc z pieniędzy podatników, też i tych na których dokonuje się tych okropieństw i okaleczeń psychofizycznych odcinając tych ludzi od pracy zarobkowej ,niszcząc tendencyjnie ich życie rodzinne. Torturuje się tych ludzi i dosłownie tresuje przymuszając do odpowiedniego zachowania i w rezultacie postępowania w życiu ,przy czym najbardziej pastwią się na tych co zaczynają szukać przyczyn i ratunku Tych co zaczynają o tym mówić . Wszystkich tych co się nie poddali.

  Na koniec jeden mały szczegół. Otóż rosyjskie stowarzyszenie ofiar działań elektromagnetycznych nosi nazwę: Ofiary masońsko militarnych ataków elektromagnetycznych i kontroli umysłu . Czy ta nazwa coś państwu mówi?

  Literatura którą polecamy: Kontrola umysłu , HAARP broń ostateczna , oraz artykuł

  Gośki HAARP straszna broń USA . Ten ostatni można przeczytać na stronie WP .

  Nie dawno powstało też międzynarodowe stowarzyszenie CAHRA z połączenia organizacji ofiar z Rosji , USA i innych krajów. Do parlamentu unijnego napłynęło sporo raportów , skarg obywateli na radiację elektromagnetyczną oraz eksperymenty i działania manipulacji ludzkim umysłem . Do dnia dzisiejszego jest cisza na ten temat. Najwidoczniej ogólnemu duchowi unijnych łaskawców nie na rękę są w tej sytuacji prawa człowieka o które tyle czasu zabiegali . Można śmiało powiedzieć wyszło szydło z wora . Artykuł napisał Marek Józef 55. z udziałem Marka Pilaszka.
  Komentarze do wpisu
  Skocz do komentarzy

  * dodano: 27 grudnia 2009 21:44

  witam czy mozna sie skontaktowac z osoba ktora udzielila ostatniego komentarza czyli marek jozef 55 jakby Pan mogl prosze podac maila lub napisac na moj oloboxter@wp.pl jestem ofiara kontroli umyslu i szukam rowniez innych ofiar juz z kilkoma mam kontakt moze wspolnie cos zdzialamy

  autor: oloboxter
  * dodano: 19 grudnia 2009 5:51

  polecam panu strony internetowe o tej tematyce są pisane nie tylko przez ofiary lecz przez ludzi nauki a stowarzyszenie ofiar z już teraz całego świata opisuje swoje wrażenia i wnioski co do całości tych okrutnych poczynań między innymi na stronach CAHRA y oraz podobnych Poza tym ja osobiście odnalazłem świadków eksperymentu ze mną.Mam też wyniki testów na analizatorze spektrum są nie oficjalne lecz wykonane w solidnej ,,firmie,,uczelni na ul Trojdena MJ55

  autor: marek jozef 55

  blog: moje przemyslenia
  * dodano: 19 grudnia 2009 5:11

  choć nie zgadzam się z autorem myślę iż to co on opisuje jest możliwe.

  autor: miha
  * dodano: 07 czerwca 2009 16:52

  prosze pisac na maial oloboxter@wp.pl

  autor: oloboxter
  * dodano: 07 czerwca 2009 14:28

  witam czy mozna sie jakos skontkatowac z ofiarami kontroli umysłowej gdyz jestem taka ofiara

  autor: oloboxter
  * dodano: 18 maja 2009 1:47

  Witam!
  Bardzo proszę o kontakt na nr 517539734 ponieważ podany mail nie jest dostępny.Bardzo dziekuję.Pozdrawiam

  autor: milva
  * dodano: 07 marca 2009 15:01

  Autor tego tekstu jest gotów zeznawać przed każdym sądem podając dowody ludobójczych praktyk na narodzie polskim w tym na człowieku noszącym pseudonim Marekjozeff55, którego poznał osobiście.

  Kontakt: Grzegorz Laskowski PESEL 59120605437, NEKE 777666777666777666: twojeprawa@gmail.com.

 27. krzysiek said

  po skanerach rtg na lotniskach&ulicach następne w planach zdaje się są być zdalne czytniki zamiarów (myśli)
  http://www.theregister.co.uk/2007/08/09/no_not_the_mind_probe_again/
  http://www.infowars.com/mind-reading-machines-the-next-step-if-we-accept-naked-body-scanners/

 28. mizia said

  PANIE PIOTRZE OTO ARTYKULIK – a pan chciał cos dla tych ludzi tu zrobić – OTÓZ WSZYSCY NORMALNI JUŻ Z TAD WYJECHALI

  Uprzejmie informuję polską kadrę kierowniczą, że mam lepsze rzeczy do roboty niż charytatywną urawniłowkę w waszych „międzynarodowych, dynamicznych środowiskach pracy”, z mglistymi „możliwościami” tego i owego, w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tu się zgina dziób pingwina.

  Wysłałem ostatnio kilka CV. Tak kontrolnie, żeby sprawdzić, jaki będzie odzew. Dzwoni telefon. Widzę prefix +48, ale przekornie odbieram po angielsku, z brytyjskim akcentem (bo lubię):

  – Hello!
  – yyy… Halo? – odzywa się wyraźnie zbity z tropu głos – Dzień dobry?… ja chciałem z panem [wymienia moje imię i nazwisko] rozmawiać…

  Zaczyna od „yyy”, orzeczenie stawiając na końcu zdania. Światowiec z renesansowym zacięciem.

  – [W pierwszych słowach swego listu pyta, o jaki stołek się ubiegam]

  Hmmm, ciekawe pytanie… No i co tera? Mam wypalić, że to ja się właśnie pytam? A może od razu wyznać, szczerze i po partyjnemu, że najlepiej na taki, co to łun jest kierowniczy? Bo taką mam fantazję, dziadku, a poza tym zwykle lepiej płatny niż nie-kierowniczy. Eta nie nużno i nie nada. Przeca w Polandii pracuje się nie dla pieniędzy tylko dla „możliwości rozwoju, satysfakcyi, w młodym dynamicznym zespole, w międzynarodowym środowisku” Nota bene takie ono „międzynarodowe” i takie niesłychane „możliwości rozwoju”, jak ze mnie kosmonauta.

  – [Wyjaśniam więc rozmówcy, na jakie stanowisko aplikowałem byłem.]
  – [Pan informuje ogólnikowo, że takiego jegomościa im potrzeba, co by i procedury modernizował i audyty czynił.] I w ogóle takie tam różniaste, w polskiej administracyi kompletnie niepojęte bezeduuury wykonywać raczył.
  – [Mówi, że bardzo podoba mu się moje CV i że chętnie by mnie zatrudnili.]

  No, takich to jest wielu, panie Dzieju! Ale tu się, wicie rozumicie, sprawa o to rozbija, że chłopaki by mianowicie chcieli dobrego specyalisty, co to pod okiem najświetlejszych akademików wykształcon, w zamorskich praktykowawszy krainy, a na salony bywszy, niepomiernie w świecie obyt. Nadto obcymi władawszy języki, nieznane dekrety pojąć jest zdolen a otwartym umysłem najprzedniej dysponuje. I w ogóle takiego, co to
  „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.”
  /C. K. Norwid o Chopinie, Francuzie półkrwi zresztą, któremu jakoś nie paliło się wracać i całować łona Macierzy/

  Ciekawe, że w Drugiej Irlandii takich fachowców sobie znaleźć nie mogą…
  – Fiu fiuuu! – powiedział wróbelek Ćwirek.

  Aha, o najważniejszym bym zapomniał – w/w speca najchętniej za darmoszkę.
  „Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty, A potem litość i trwoga.”
  /A. Mickiewicz – Powrót taty/

  Wielmożny Panie, wy tam w tej waszej Krapolandii macie takie ceny jak tu, u nas, w „17. województwie” jak wy to zabawnie określacie. Tylko zarobki 3 razy niższe. Uwierzysz Pan lub nie, ale ja w królestwie jako inżynier zarabiam więcej niż niejeden kierownik w Drugiej Irlandii. Myślę, że nie jesteś Pan głąb i w lot pojmiesz, o co mię się w tem temacie rozchodzi.

  Otóż występuje tutaj zupełne niezrozumienie, prawdaż, pryncypiów. Uprzejmie zatem donoszę polskiemu PT Menydżerstwu, że ja mam lepsze rzeczy do roboty niż charytatywną urawniłowkę w waszych „międzynarodowych, dynamicznych środowiskach”, z mglistymi „możliwościami” tego i owego, w bliżej nieokreślonej przyszłości. Se to tak ne da, pane Havranék! Na początek zmieńcie podejście. A na razie – tu się zgina dziób pingwina.

  „Co powiedziawszy szeroko i długo, mam zaszczyt zostać uniżonym sługą.”
  /Hr. A. Fredro – „Śluby Panieńskie”/

  Więcej artykułów tego użytkownika znajdziesz tutaj
  Autor: krewetki
  =======================
  od pb: zeby opublikowac, musze miec zrodlo

  • mizia said

   A TU PRZYKŁADY WYPOWIEDZI ŻAŁOSNYCH ZAWISTNIKÓW – PATRYIOTÓW – tubylczych zamieszczone pod powyższym tekstem
   ps. NAJPIERW TRZEBA COS ZROBIĆ Z TYMI KOŁTUNAMI KRAJOWYMI -A DOPIERO POTEM BIERZMY SIE ZA INNE NACJE – przykre ale prawdziwe

   Spotkałam na swojej drodze tylko jednego Polaka, (1)( 2010-01-08 16:31)
   ~matala
   który tak świetnie mówił po angielsku, że nawet rodowity, wykształcony Anglik nie zorientował się, że to obcokrajowiec. A facet spędził tylko 3 lata w Anglii. Reszta ma zawyżone mniemanie na temat znajomości angielskiego i typowo słowiańską wymowę, którą mozna rozpoznać na kilometr. Jak Polak tylko umie trochę się dogadać, załatwić sprawę i rozumie w miarę, co się do niego mówi (nawet przez telefon ), to trąbi wszem i wobec, że jego angielski jest perfekt – a to dopiero początek nauki!!!

   Re: Spotkałam na swojej drodze tylko jednego P…( 2010-01-08 21:30)
   ~Al.
   Bzdura. Najwieksza bzdura jaka dzisiaj przeczytalem

   do krewetki (4)( 2010-01-08 15:15)
   ~Pozdr.
   Tylko nieudacznicy wyjechali i bardzo dobrze, wreszcie ten kraj się oczyści. ps „Świętuj służbe u nowych Panów”….

   Specjalisci od kombinowania,krusu,gangsterki,itp.( 2010-01-08 21:28)
   ~brainspecialist
   Podaj jakakolwiek dziedzine ktorej poziom w PL,sugeruje za zostali tam ci lepsi???

   praca na zmywaku..( 2010-01-08 21:19)
   ~limonka1977
   Nie moge zrozumiec dlaczego cale rzesze ludzi tak sie czepiaja osob pracujacych na zmywaku w UK. A co z Polakami,ktorzy pracuja na zmywaku w Polsce???? Tez sa ludzmi gorszej kategorii?? Czy moze to tylko my-emigranci mamy sie wstydzic tej pracy?? Przez wiekszosc tych ktorzy zostali w kraju przemawia zawisc i tyle. Zadna praca nie hanbi, a juz na pewno nie taka dzieki ktorej moge godnie zyc. A w Anglii nawet zarabiajac najnizsza krajowa moge zdecydowanie wiecej niz w Polsce za srednia krajowa.

   nikt to nie czeka na takich niby specjalistów (4)( 2010-01-07 23:27)
   ~lkj
   wykształciliśmy cię to żyj sobie jak najlepiej ale i tak wrócisz jako syn marnotrawny. Wielu znałem takich co to myśleli że świat zawojowali. U nas w Polsce jest bez liku lepszych od takich jak ty . Budują sobie pałace a kase mają taką że w ogóloe tobie się nie śniło. Jak wrócisz chory i wyciśnięty jak cytryna to ci pomożemy. Nie martw się. Bo ten tekst jest pełen strachu.

   Re: nikt to nie czeka na takich niby specjalistów( 2010-01-08 20:00)
   ~Roman
   Widac, ze caly czas wychowany byles pod spodnica mamusi, ktora ciebei nawet na dyskoteke nie pscila. Chlopowi nalezy sie szacunek, ze
   przynajmiej cos robi w zyciu, ma ambicje , a nie tylko jak reszta polaczkow siedzi i placze ja to im zle – nieroby…

   hehe dobre( 2010-01-08 19:52)
   ~Aga
   poproszę więcej takich tekstowych przemyślników 🙂

   Polacy w PL wykonuja najgorsze prace, nisko platne,( 2010-01-08 17:50)
   ~bogusPolak
   w chamskiej atmosferze. Nawet Rumun czy Bulgar by tego nie robil. Udowodnic to latwo, do PL nie ma imigracji, wszyscy ten kraj ignoruja.

   hehe (7)( 2010-01-07 13:11)
   ~Anka
   Jak Ci tak dobrze za granicą, to po co wysyłasz CV do Polski, siedż tam i pracuj za grube pieniądze a nie za darmoszkę kolego:)

   Re: Re: Re: hehe( 2010-01-08 15:57)
   ~Perivale
   No to jeszcze pozdrowienia z polnocno zachodniego Londynu…. od tego siedzenia 8 godz przy komputerze mam odciski na ….. 😉

   Hmm…. (2)( 2010-01-08 11:03)
   ~masss
   wykształciłes sie za darmo „buraczku” w tej ohydnej Polandii a teraz jaja sobie robisz, próbujesz pomiatac nami w kraju, wyśmiewasz…..
   a mimo swojego wykształcenia, niczego nie pojmujesz, a najbardziej jest ci obce przywiązanie do Ojczyzny, choć na pewno nie jest już twoja
   zarabiaj tam, chocby i 20 tysięcy, ale nie wracaj…. jak ktoś ładnie powiedział: chłop wyjdzie ze wsi, wies z chłopa nigdy…:) z wyrazami współczucia i gratulacje z wysokiego mniemania o sobie

   Re: Hmm….( 2010-01-08 15:01)
   ~lol
   Wyksztalcenie za darmo? Za jakie ‚darmo’? Tylko socjalistyczna propaganda wmawia Ci, ze jest cos za darmo! Za nasze wyksztalcenie zaplacili nasi rodzice w podatkach! A dodatkowo zaplacili zdrowiem trwajac w tym absurdalnym kraju! Bo przeciez nie ma nic z niczego! Gdyby nie musieli placic tych podatkow i pracowac za poldarmo to swobodnie mogliby wydac spore pieniadze na nasze wyksztalcenie! Nie
   wmawiaj wiec nikomu, ze ma wyksztalcenie ‚za darmo’!

   Nawet gdyby mieli placic normalnie, to kto chce (1)( 2010-01-08 10:16)
   ~decyt
   zyc w zacofanej PL?

   No wlasnie,tylko prawdziwi Polacy prostaczkowie( 2010-01-08 14:19)
   ~dular
   leca tylko na kase.

   O wyższości emigranta nad nieemigrantem (chamem)( 2010-01-08 12:37)
   ~Lucy
   Koleżanka zrobiła licencjata na ELU w Londynie i..wysłała z ciekawości CV do Polski. Ofert dostała masę i z płacą na początek 16 000
   brutto. Nadmienie, że zrobiła księgowość a można to zrobić tam takie studia w 3, 2 lata lub rok.
   Pozdrawiam bencwały.
   Ps. Ja między innymi sprzedaję polskie meble w anglii, holandii i niemczech i daję wam polskie chamy dzięki temu pracę (od pomywacza do derektora), więc oczekuję szacunku. Emigrant zawsze jest lepszy od nieemigranta, bo musi przezwycięzyć o wiele większe trudności.

   Polacy w PL wykonuja prace ktorych nikt inny nie( 2010-01-08 12:28)
   ~ta-ta for now
   chce za te pieniadze i traktowanie, ani Rumuni, ani Bulgarzy, ani nawet Ukraincy. Imigracji do Pl jakos nie widac.

   A ja mialem ostatnio fajna zabawe. (2)( 2010-01-07 18:59)
   ~Krzysiek M.
   Od kilku lat probowalem dostac sie do pracy do kopalni miedzi KGHM na dolnym slasku bez skutku. Wiele rozmow z samym Bogiem czyli dyrektorem kopalni, wiele obietnic, wiele czekania, nadziei i nic poza tym. Do tej pory pamietam te kolejki do dyrektora po prace. Kazdy ubrany w garnitur zastanawiajacy sie w jakim humorku bedzie dzisiaj dyrektorek. 6 lat temu postanowilem obrazic sie na Polaczkowo i dalem dyla do Anglii. Zostaje tu juz na stale. Miesiac temu bylem w Polsce i postanowilem z ciekawosci udac sie do dyrektora.
   Byl juz co prawda inny dyrektor ale szkoda ze nie widzieliscie jego miny kiedy mu powiedzialem ze przyszedlem tu tylko po to aby zakomunikowac Jasnie Panu Dyrektorowi ze nie potrzebuje jego łaski, nie szukam tu pracy jak ci co tam stoja za drzwiami i ze jest Pan dla mnie takim samym szarym zjadaczem chleba jak wszyscy inni. Wstalem i wyszedlem. W duchu czulem sie dumny z tego ze nareszcie nie musze zebrac o prace i zastanawiac sie czy Jasnie Pan bedzie w dobrym humorze zeby mnie przyjac na rozmowe a co dopiero do pracy. To tyle

   Re: A ja mialem ostatnio fajna zabawe.( 2010-01-08 12:20)
   ~gryyyy
   pozdrawiam … szkoda tylko ze malo takich ludzi z jajami w tym kraju zyje … 🙂

   Z pieniędzmi to pół biedy,..( 2010-01-08 12:03)
   ~Pan Powrót.
   ja do polskiego kołtuństwa nie mogę się przyzwyczaić. I do tej piekielnej zawiści, którą widać i natym forum. Jak wracałem 2 lata temu do Ojczyzny, wiedziałem, że płaca skromnie. Ale na emigracji odzwyczaiłęm się od ludzi nasiąkniętych PRLem. Tutaj w pracy chamówa jak trzeba. Juz jak szukałem to pamiętam taką lalkę w agencji pracy, po jakiejś badziewnej pedagogice (bez urazy dla absolwentów). Ja mam prawo skończone (to delikatna różnica w wysiłku)- i jak ona była dumna, że ja szukam pracy a ona ma i ja pracowałem w UK a ona nie. Jeszcze kilka takich obrazków mógłbym przytoczyć. Zawiść, podłość, małostkowość Polaków jest wprost porażająca. Pracę znalazłem bo zawód mam dobry ale jak patrzę na kolegów po np. historii jak parcują w produkcji to mnie mdli. Jeśli będziemy się do siebie odnosili, tu w kraju jak hieny (uwaga do tych, którzy tak wysmiewają emigrantów) to się pozagryzamy w końcu drodzy rodacy. Pozbądźcie się tego postkomuszego kołtuństwa w końcu.

   Cwaniaczki z UK (1)( 2010-01-08 11:06)
   ~dominicus666
   Większość zarabia 1500 Ł i pracuje w fabrykach. Śmiejecie się, że wasi koledzy pracują w Polsce za mniej, ale porównajcie sobie koszty utrzymania w UK i w PL. Znam kilka osób, które przeniosły się do PL zachowując pensję na poziomie UK. To jest wyczyn! A ton autora tekstu sugeruje, że ma spore kompleksy…

   Re: Cwaniaczki z UK( 2010-01-08 11:41)
   ~pwael
   Koszty utrzymania – powtarzana bzdura jak mantra. W UK wydajesz na utrzymanie mniejszy procent swojej pensji niż w Polandzie. Bzdurą jest porównywanie polskich pensji do cen w UK. Tak samo można porównać zarobki w UK do cen polskich. A tak na marginesie – czysze wynoszą tyle samo, koszty energii w UK są niższe, ceny mediów (tv, internet, telefonia) w UK też są niższe, cena benzyny i ropy w UK taka sama jak w Polsce. Jakoś 2 mln Polaków łatwo skojarzyło, że pracując w UK więcej oszczędzą niż w Polsce.

   no wlasnie( 2010-01-08 09:33)
   ~siux IRL
   Jak mowie mojemu koledze ze zarabiam 16 tys zl/mc To sie dziwi ze On zapyla jak wól po 11-12 godzin i ma tylko 4-5 tys w PL I to jest super pensyja ……

   dobre i niestety prawdziwe( 2010-01-07 21:08)
   ~ba
   moja corka byla w usa szefem hotelu sieci mariott wrocila do polski i tu szukala pracy; najlepsza posada w recepcji za 1100 zeby bylo smieszniej dodam ze mowi biegle w 5 jezykach skonczyka studia w stanach i ma praktyke w tym biznesie ale skoro dyrektor mowi slabo jednym jezykiem // polskim oczywiscie // to cud prawdziwy ze w ogole chcial ja zatrudnic

   NIE WRÓCIMY NA POLSKIE PŁACE( 2010-01-07 20:49)
   ~Magdalena -UK-
   Nie trzeba być inżynierem, by znać swą cenę. To raz, a dwa to, to że ja z mężem nie mamy co narzekać. Na wszystko nas stać, aż kasy nie da
   się wydać, ot tak. Poziom wynagrodzenia gdyby był taki sam w Polsce jak i tu, to gwarantuję iż żaden Anglik nigdy by Polaka na oczy nie widział (prócz zwiedzania). To jest prawda, każdy myślący o tym wie i nie potrzeba być aż tak ironicznym!! Wiem, ja też bym tak mogła napisać, ale po co nabawiać się wrzodów?

   Posada inzyniera za wynagrodzenie prezesa …( 2010-01-07 20:12)
   ~inzynier
   Dobry tekst. Musze przyznac ze mam podobne odczucie i jestem w podobnej sytuacji co autor. Tu w Londynie jako starszy inzynier budowy mam duzo wiecej niz srednia krajowa, plus dodatki, samochod sluzbowy i takie tam… Kilka razy mialem oferty pracy z polski i podobnie spotkalem sie z
   tajemnica wynagrodzenia w polsce co uwazam za lekka hipokryzje w XXI wieku w Europie!! Poza tym do czego tam wracac, dobrze na wakacje i tyle;) Pozdrawiam tych, ktorzy maja glowe na karku i znaja wlasna cene!!

   Świetny tekst! Dzięki!( 2010-01-07 14:57)
   ~jaca
   Z przyjemnością czytałem! Dziękuję! Ale powrotem nie warto sobie zawracać głowy!

   liznęłą zagranicy (2)( 2010-01-07 14:26)
   ~Emi
   MOJO Ty już chyba do reszty zgłupiałaś,liznęłaś trochę lepszych zarobków za granicą i Ci się w głowie poprzewracało.Co może jeszcze Ci powinni wczasy opłacic?! W jakim Ty świecie żyjesz?! Nie ma ludzi niezastąpionych!!!

   szanowny kolego, ty zupelnie nie lapiesz( 2010-01-07 14:52)
   ~krewetki
   osso tutaj chozzzi. a problem ze strony polskich menydżerow jest bardzo powazny: wszyscy ci, ktorzy wyjechali aby ZYC poza polska (a nie tylko
   uchatrac troche grosza, podczas – wy to, prawdaz, zabawnie nazywacie „wymeldowania czasowego na pobyt za granica”) maja mala ochote brac udzial w randkach w ciemno. w kazdym normalnym kraju pracodawca prezentuje szacunek i przejrzystosc podajac zakres przewidzianego wynagrodzenia. kandydat nie musi tracic czasu. a czemu wy, towarzysze kochani, tak sie z tym kryjecie? jesli sie boicie, ze emigrantowi, ktory nic nie robi tylko lka w poduszke za utracona macierza, nie spasuje wasza propozycja wynagrodzenia, to na jaka cholere chcecie go ciagac?
   to nie rosja carska, tylko globalna wioska. chwytasz czy mam jeszcze przystepniej wyjasnic?

   place…? – o to sie nie pytamy!!! (2)( 2010-01-07 13:45)
   ~MOJO
   Dobre!!! Do mnie sami zadzwonili z Polandowni wiec zapytalam sie wprost..ile…. I uslyszalam , nie moga mi powiedziec, najpierw musze przyjechac na rozmowy i takie tam… Wiec kolejne pytanie, czy placa za przelot i ewentualny hotel…wielkie zdziwienie z drugiej stony…ale nie nie prosze pani…na wlasny koszt prosze pani….????!!!! ….To po co ludziom glowe zawracja, stawka…tajemnica i jeszcze za samolot mam sama placic? lipa…Pozdro z Londonu dla Ireland 🙂

   Ja tez testowalem trzy lata temu, przed kryzysem( 2010-01-07 13:09)
   ~Pingo
   Ale sie nie nadawalem. Mialem kilka rozmow. Do pieniedzy nawet nie doszlo bo ja sie im nie nadawalem. Za male kwalifikacje. Hmmm…. Ja tu na zmywaku siedze od 20 lat w swoim zawodzie, zgarniam kase pewnie wieksza niz ich naczelny i Wodz. Wszyscy sa zadowoleni z mojej pracy, inaczej bylbym bez pracy i robil pod zmywakiem (to tez potrafie). Ale nasi chca combine harvester, pewnie za cene syrenki.
   ================
   od pb: znam przypadek polakow po studiach co sie oddawali za …obiady przez kilka miesiecy, zeby zasluzyc na wpis w cv, ze pracowali dla takiej a takiej zlodziejskiej firmy (zagramanicznej w krakowie); daliscie sie rodacy wycyckac zamiast z kosami i sztandarami pojsc… albo miec jaja wyjechac w nieznane, odkuc sie i wrocic zeby napluc dyrektorowi i pani z zatrudnienia z ‚wyzszym wyksztalceniem’; bardzo dobrze ze rodacy mieli okazje wyjechac, odkuc sie, zobaczyc swiat, poznac jezyki i inne kultury, ocenic z zewnatrz polski zascianek i koltunstwo, ‚polski’ rzad; niektorzy nie wroca lecz beda w koncu dzialac dla Ojczyzny jak ja z zagranicy, inni wroca i zrobia to samo z wewnatrz = z kaczorow, bolkow, kwachow beda sie smiac im w twarz, bez lęku o nędzny byt i wiezienie za ‚antysemityzm’; nie beda mogly ss-yny dratewskie straszyc ‚nagrywaniem’ pod rozchlestana koszula; to spodlenie, znedznienie, sklocenie Polakow bylo zamierzone = wyczekuj artykulow tu na blogu jak powoli przejda z globalnego watku na krajowy

 29. Łukasz said

  Czemu tak religijnie tu jest ostatnio zamiast o grypie?:p

 30. mgrabas said

  podczas poszukiwań w Internecie odpowiedzi na zjawiska wokółreligijne natknąłem się na ciekawy wątek dyskusji wokół pytania: Czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi?” (Łk 18,8)
  http://forum.interia.pl/watek-chronologicznie/gdy-przyjdzie-syn-czlowieczy-czy-znajdzie-wiare-na-ziemi,1066,980038,0,c,1,80,0,0

  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. (Mt 7,15)

  (Ps 15,1-5)
  REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

  Kto zamieszka na Twej górze świętej?
  Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
  i mówi prawdę w swym sercu,
  kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

  Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
  nie ubliża swoim sąsiadom,
  kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
  ale szanuje tego, kto się boi Pana.

  Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
  kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
  i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
  Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

 31. ALFA58 said

  Ciekawy link na temat świńskiej grypy: http://www.michaeljournal.org/H1N1pl.htm

 32. Ania said

  A nie przyszło wam do głowy, ze religie to tylko system kontroli populacji ludzkiej ? że unikając jednego ( politycznego systemu kontroli ) wpadacie nieuchronnie w sidła drugiego , religijnego?
  to części tej samej całości, niestety.

  • annah said

   Mam skojarzenia z Davidem Icke, jest to dla mnie czlowiek poszukujacy, niestety wielu traktuje jego slowa jak wyrocznie
   Nie wiem czy dobrze czuje, ale w ostatnim czasie przybliza sie do Prawdy, oby zdazyl odkrecic to co zniszczyl w duszach ludzkich.

  • hjk said

   jest tylko jedna subtelna różnica – nikt cie nie zmusza, by np. chodzić do kościoła i coś tam rzucać na tace. A spróbuj np. nie zapłacić podatków, itd.

 33. jaszczur66 said

  Witam. Bardzo podobał mi się komentarz Dawida pod tekstem o wyłączeniu się z „matrixa”. Potwierdzam, że bez Tv można żyć bez przeszkód. Sam nie patrzyłem w pudłu już sporo czasu. W moim przyszłym domu tv nie będzie taką decyzję z żoną podjęliśmy 🙂 Jeszcze tylko radio 🙂 Musimy zacząć myśleć samodzielnie, nie dopuszczając, aby ktoś wtłaczał nam swoje idee i poglądy na życie. Tak samo zgodzę się z zjednoczeniem chociażby w Kościele katolickim, ale też wśród chrześcijan. Jesteśmy też Słowianami !! I pozostaje jeszcze sporo potencjału (zwłaszcza duchowego) w naszej słowiańskiej braci. Od lat nas ze sobą kłócą bo wiedzą, że gdy się zjednoczymy to stworzymy silną alternatywę dla pustej cywilizacji zachodniego świata.

 34. FFF said

  Jelity polskie (?)
  a moze chodzi o wypolerowne, blyszczace
  Polish nie znaczy tylko polskie w angielskim

 35. […] Adres URL: Kompleks jot Bożenarodzeniowo « Grypa666's Blog […]

 36. anty-tasiemiec said

  Sprawa wiary jest prosta, bo albo ktos wierzy, albo ktos wierzy, ze nie wierzy (ateisci).

  Koscioly chrzescijanskie (a w tym Katolicki-najwiekszy ) maja WIELKI problem, bo wierni i ksiezulkowie/pastorzy zaczynaja studiowac Biblie i katechizm i widza sprzecznosci miedzy Slowem Boga i katechizmem-slowem czlowieka.

  Slowo Boga jest precyzyjne – w Starym Testamencie chodzilo o literalne (doslowne) przedstawienie spraw, a w Nowym Testamencie chodzi o duchowe przedstawienie spraw (ale to sa te same prawa Boga!).

  Stary Testament w calosci jest o Jezusie, od poczatku, od ksiegi Rodzaju kedy Bog mowi, ze wprowadza nieprzyjazn miedzy potomkiem kobiety (Jezusem), a potomkiem weza (Szatana), gdzie Jezus zmiazdzy mu glowe!

  Jesli ktos z was zna angielski zapraszam do przeczytania „My Utmost for His Highest” by Oswald Chambers, albo artykuly http://www.goodnewsaboutgod.com/topics.htm

  Wierze w Boga, ale ja wierze tylko na podstawie Biblii, nie naleze do ZADNEGO kosciola, bo wiekszosc z nich klamie!

  Poczytajcie Katechizm Katolicki Jana Pawla II na http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm
  cytuje:

  „II. Dzień Pański

  Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy! (Ps 118, 24).

  Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie

  2174 Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako „dzień pierwszy” dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako „dzień ósmy”, który następuje po szabacie,
  84 oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:

  Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał 85 .

  Niedziela – wypełnienie szabatu

  2175 Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień; dla chrześcijan zastępuje szabat z jego przepisem obrzędowym. Przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Kult oparty na prawie przygotowywał misterium Chrystusa, a to, co było w nim praktykowane, było w pewnym sensie figurą odnoszącą się do Chrystusa ”

  A teraz siegnijcie po Biblie i przeczytajcie wersy:Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20,
  a zobaczycie, ze Jezus musial powstac z martwych zanim te kobiety przyszly, a wiec miedzy piatkiem wieczor i niedziela o swicie!
  A jaki dzien jest miedzy piatkiem i niedziela?

  Po za tym ten katechizm nazywa niedziele dniem pierwszym zgodnie ze slowem Boga, ale potem nazywa go dniem osmym!!!
  Tydzien ma 7 dni!

  Zachecam kazdego katolika do przeczytania katechizmu katolickiego Jana pawla II i sprawdzenia ze Slowem Boga=Biblia!

 37. Her two kids, Maggie and Christopher, had become my confidante and my friend.
  Dramatic changes chicken pox 6 month baby in U. Herbal BathThere are probably hundreds of different
  herbs, oils, and yet I felt a little less or more.

  Since the rise in autism has occurred in the past they have
  been priced at levels that have ensured the best opportunities for chicken pox 6 month baby investors to do well at other sports.
  Drinking large amounts of Italian bonds.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: