Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

W obronie ks. Natanka


Chronologia wpisów tutaj — najnowsze na dole.

Patrz ostrzeżenie od patrioty polskiego, mgra. inż. Józefa Bizonia pod datą 21.3.2010.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Kaganiec na ks. dra Piotra Natanka

Piotr Bein 12.3.2010

Nie jesteś już sobą, bo Bóg jest w tobie” – ks. Piotr Natanek „Kapłanie kim jesteś?”

Lucyferiański totalitaryzm rozwija się przed naszymi oczyma, za naszym milczącym przyzwoleniem!
Zobacz list ks. Natanka do biskupów polskich oraz prezydenta i premiera RP.
Podpisz się pod listem.

Komunikat kurii ws. ks. Natanka.

Wyślij list do kurii w obronie ks. Natanka.


††††††††††††††††††††††††††††††††††

Żydomasońscy przebierańcy w hierarchii KK dąża do eksterminacji prac ks. Natanka, przedstawiając je jako zawierające bliżej nieokreślone „błędy teologiczne”. W odpowiedzi na tę wredną info-wojnę, kazania ks. Natanka gromadzą:

 • piotrnatanek.pl

– rekolekcje patriotyczne

rekolekcje maryjne

Kopiujcie, powielajcie, rozprowadzajcie, bo mogą zniknąć z domen kontrolowanych. Ewentualny dochód z rozprowadzania przeznaczajcie na mnożenie witryn, inne akcje i pomoc dla ks. Natanka. Odwiedzajcie ks. Natanka w miejscu jego banicji, niech ono stanie się miejscem pielgrzymek i modlitwy, jak przystało na męczennika.
Bojkotujmy stalinowską presję władz KK, które chcą wycofać jakąś zgodę na publikację prac ks. Natanka:
…doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie„.
Prace ks. Natanka są własnością Narodu, za który on walczy. Są własnością wszystkich chrześcijan przeciwnych luceferiańskiemu Nowemu Ładowi z rotszyldowskich planów. A to już dobrze ponad miliard osób!
Żaden przebieraniec nie będzie nam dyktował, co możemy oglądać a co nie. To nie czasy ubecji. Potrafimy ocenić, czy ksiądz Natanek szkodzi Narodowi i Wierze Chrystusowej. Hierarchia kościelna nie ma monopolu na podpowiedzi od Ducha Świętego. Chrystus nie potrzebował policji i zamordyzmu — Ojciec stał za Synem, tak też w przypadku ks. Natanka Bóg rozstrzygnie, bez kagańców nałożonych przez „Kościół”.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał antyMizia 10.3.2010
Wola Boska jest wszechpotężna! Jeśli ks. Natanek ma prowadzić szaniec duchowej odnowy Polski, to tak się stanie i nie zmienią tego żadne dyrektywy i decyzje.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Wpisał mgrabas 10.3.2010
to anonimowe oświadczenie nie wymienia żadnego konkretu, pod komunikatem nie ma nazwiska, jest tylko “kanclerz”, a na stronie forum jezuitów była /już usunęli/ informacja kanclerza kurii tarnowskiej, ks. Adama Nity, dotycząca ks Piotra Natanka:

From: Kanclerz
 To: Undisclosed-Recipient  
Sent: Wednesday, October 28, 2009 12:43 PM

Subject: Informacje w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka

Czcigodni Księża WIcenotariusze!
Uprzejmie proszę o przekazanie poniższych informacji Księżom Proboszczom i Administratorom, a także Księżom WIkairuszom w dekanacie, dotyczących publikacji i wystąpień ks. dr. hab. Piotra Natanka
Uwaga: Ta wiadomość nie została na adresy parafialne, ani na prywatne adresy księży, dlatego proszę Księży wicenotariuszy, aby zadbali i dostarczyli tę informację szczególnie Księżom Proboszczom i Admnistratorom.
– według informacji otrzymanych z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. dr hab. Piotr Natanek, kapłan archidiecezji krakowskiej, otrzymał od Metropolity Krakowskiego zakaz publicznych wystąpień. Ponadto Metropolita Krakowski powołał komisję teologiczną celem zbadania zgodności z nauczaniem Kościoła wypowiedzi i wykładów ks. dr. hab. Piotra Natanka.
– w związku z tym proszę zwrócenie uwagi, czy parafii nie są rozprowadzane książki, kasety i płyty związane z działalnością ks. dr. hab. Natanka oraz czy wierni nie organizują spotkań z ww. kapłanem. W razie zaistnienia takich sytuacji należy poinformować dotyczących wiernych o obowiązujących decyzjach Metropolity Krakowskiego względem ks. dr hab. Piotra Natanka oraz o powiadomienie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
– powyższe informacje nie należy, bez potrzeby nagłaśniać, aby nie robić reklamy ks. Natankowi.
Ksiądz Adam Nita – kanclerz Kurii
źródło: http://www.jezuici.pl/rozmawiamy/forum/107/comments/3109/start/20

to bardzo typowy sposób działania tej machiny – wyprodukowanie opinii o kimś, cichaczem jej rozesłanie i nakazanie przyjęcia jej przez ogół jako dogmat bez dania możliwości jej weryfikacji i bez dania możliwości obronienia się tego kogoś, jednym słowem inkwizycja, tylko w wydaniu współczesnym

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Anonimowy paszkwil na stalinowską inkwizycję kurii

MASOŃSKO- LIBERTYŃSKO- MODERNISTYCZNY ATAK NA
Doktora nauk humanistycznych, wykładowcę Papieskiej  Akademii Teologicznej w Krakowie
Ks. dr hab. Piotra Natanka
czyli:
KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KS. DR. HAB. PIOTRA NATANKA

Od dłuższego czasu (czytaj: zwłaszcza po Rekolekcjach o nawracaniu Żydów i po liście otwartym) do Kurii Metropolitalnej w Krakowie napływają ze strony wiernych (czytaj: bezbożników, masonów, komuchów, liberałów i innych popaprańców duchowo-moralnych) liczne zapytania i wyrazy zaniepokojenia w sprawie kontrowersyjnych (czytaj: Bardzo dobrych Rekolekcji, ukazujących szambo moralne i zdemonizowanie Polski i świata, oraz konsekwencje, jeżeli ludzie się nie nawrócą – Intronizacja Chrystusa Króla) publicznych wypowiedzi ks. dr. hab. Piotra Natanka, kapłana Archidiecezji Krakowskiej. Mając na względzie spoczywający na biskupie diecezjalnym obowiązek (czyt. strach przed prawdą) czuwania nad poprawnością nauczania doktryny chrześcijańskiej, Arcybiskup Metropolita krakowski dekretem z dnia 3 –VII- 2009r. powołał komisję teologiczną (modernistyczno-masońską) z zadaniem dokonania oceny teologicznej treści publicznie głoszonych przez Ks. Piotra Natanka. Komisja przedstawiła negatywną ocenę działalności Księdza stwierdzając błędy teologiczne w głoszonym przezeń przypowiadaniu i prowadzonej działalności.
Ponadto Arcybiskup Metropolita Krakowski zarządził wizytację w prowadzonym przez ks. Piotra Natanka ośrodku ,,Pustelnia Niepokalanów” w Grzechini k. Makowa Podhalańskiego.
Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez oba zespoły sprawozdaniami (czyt. paszkwilami) , Arcybiskup Metropolita Krakowski podjął w stosunku do ks. Piotra Natanka następujące decyzje (czyt. szykany),  mając na względzie dobro społeczności wiernych i samego Duchownego: (czytaj: przeciwników Pana Boga i Kościoła)

Zawiesił (czytaj: wywalił z uczelni, by klerykom nie wykładał o szatanie, piekle i masonerii w Kościele – akceptacja zbudowania masońskiej Golgoty Beskidów, oraz  swądzie szatana na Watykanie) do odwołania zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach i wydziałach katolickich.
Działalność duszpasterską ks. Piotra Natanka ograniczył do parafii zamieszkania. Poza zwyczajną posługą kapłańską prowadzoną tam pod kierunkiem proboszcza, (zaufanego modernisty) ks. Natanek nie może podejmować posług duszpasterskich w innych miejscach. (areszt domowy?)
Nie zezwolił i nie zezwala ks. Piotrowi Natankowi na publiczne wystąpienia, publikowanie tekstów, rozprowadzenie własnych publikacji (CZYLI KRÓTKO MÓWIĄC MORDA W KUBEŁ), w tym także nagrań Video (czyt. różnych, bardzo wartościowych Rekolekcji wygłoszonych od 2006r. w ,,niepoprawnych Parafiach „ w całej Polsce) i Audio, oraz udostępnianie ich do rozprowadzania przez inne osoby. (Dobrze, że dla mnie nie zabronił publikacji Video, a mam 17 różnych Rekolekcji ks. P. N. wcześniej udostępnionych chyba nie będę musiał zwracać lub spalić na stosie, więc trzeba zwiększyć obroty na nagrywarce i……alleluja i do przodu.)
Polecił zamknięcie prowadzonych przez ks. Piotra Natanka, lub za jego zgodą przez inne osoby, stron internetowych ze szkodliwymi (prawdziwymi) treściami oraz doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie.
Polecił ks. Piotrowi Natankowi udzielić wyjaśnienia i przeprosić (czyt. za prawdę, za założony bank modlitwy, za tysiące Margaretek powołanych w wielu Parafiach itp. Jeżeli to jest zło TO, co jest dobro?) za to, że dotychczasowa jego działalność mogła wyrządzić szkody tak poszczególnym osobom, jak i społeczności wierzących. (czytaj: szkody dla ateistów, masonów wrogów Matki Bożej, Kościoła i Pana Boga, oraz wszelkiej maści zboczeńców, euro entuzjastów i feministek)
Nie zgadza się na prowadzenie jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej (szatan musi mieć wolne pole, bo zgodnie z przepowiedniami jego czas się kończy, ALE na końcu to jeszcze sobie pohula z pomocą swoich sług.)

Ksiądz Piotr Natanek w rozmowie z Księdzem Kardynałem zapewnił, że jako wierny syn Kościoła dostosuje się do powyższych decyzji. (Ano na władzę nic nie poradzę ktoś powiedział ładnie, przyjdzie czas, to sama upadnie.)
Kraków dn. 2 marca 2010 r.

Uwaga powyższy komunikat jest dostępny na:  http://www.diecezja.pl/pl/dekrety

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

List Anny Gregi do Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

Autor: Anna Grega, j.b. (2010-03-10)

http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=315

Niektóre działania hierarchów Kościoła Rzymsko Katolickiego budzą silne emocje wśród wiernych. Czasem można się nawet zastanawiać jakiego kościoła są to duchowni. Czasem można dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie „wyższej konieczności” i być może nie jesteśmy już winni im posłuszeństwa. Do takich kontrowersyjnych można zaliczyć z całą pewnością niektóre działania wokół idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski, lub na przykład decyzję Kurii Metropolitarnej w Krakowie w sprawie księdza dr hab. Piotra Natanka z jaką możemy się zapoznać.
Zastanawiające jest, co właściwie tak bardzo niepokoi hierarchię w działaniach tego kapłana. Dlaczego tak bardzo nie podoba się im idea Intronizacji?
Otrzymaliśmy list pani Anny Gregi będący wyrazem jej zaniepokojenia tym jak ten kapłan został potraktowany.

…………………………………………………………………………………..

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zapoznałam się z komunikatem Kurii dotyczącego działalności ks. Piotra Natanka.Po pierwsze mając na względzie „poprawność nauczania doktryny chrześcijańskiej” proponuję Wielebnym księżom zapoznanie się z informacjami, jakie do nas napływają ze strony ojców benedyktynów z Tyńca o ich wspólnych ćwiczeniach duchowych z buddystami.

Ad1) Praca naukowa ks. Natanka jest ściśle połączona z Jego wykształceniem, jest historykiem Kościoła, nie rozumiem dlaczego ks. Natanek, z tytułem doktorskim, nagle stanowi zagrożenie dla studentów?
Ad2) Zabrania się ks. Natankowi posług duszpasterskich, poza macierzystą parafią. Nie rozumiem takiego nagłego niepokoju o dobro naszych dusz, tym bardziej, że tzw. „Asyż w Krakowie” jasno nam, wiernym uświadomił, że nie jest ważne, jaką Wiarę wyznajemy, ważne, że rozmawiamy o Pokoju, i że wspólnie spotykamy się.Ad3) Zakaz upubliczniania wszelkich tekstów oraz wideo, świadczy, albo o wielkim niepokoju, albo są to pozostałości po niesławnym systemie, czyli, próbujecie nas Państwo cenzurować. Dyskutujcie z nami, przekonajcie nas, że idea Intronizacji Chrystusa Króla Polski, jest dla nas i naszej Ojczyzny niewłaściwa i szkodliwa.Ad4) Co do zalecenia zamknięcia stron internetowych, ze szkodliwymi treściami, jak Państwo wskazujecie. Nie będę tego nawet komentować…Musielibyście Państwo zamknąć przynajmniej z trzysta stron, dotyczących wspomnianej wyżej Idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Wydaje się, że to jest zadanie o tyleż absurdalne, co niewykonalne.Ad5) Nie oczekuję przeprosin od księdza Natanka. Natomiast, oczekuję przeprosin ze strony Kurii, która, jako właściciel rodzinnego domu sł. Bożej Rozalii Celakówny nie wyraziła zgody na propozycję sponsorów, szlachetnych ludzi, wyremontowania jedynej pamiątki po Niej. W przeciągu zaledwie tygodnia czasu, zburzyliście go Państwo. Nie pozostał po nim żaden ślad! Pomimo próśb wielu wiernych, przyjeżdżających w to miejsce. Przypominam, że dom był zachowany w doskonałym stanie technicznym. Zainteresowanych, odsyłam tutaj oraz tutaj. Gorliwość to zaiste godna uwagi i zastanowienia .Ad6) Cofnięcie zgody Kurii na działalność duszpasterską księdza Natanka w ośrodku „Pustelnia Niepokalanów” Uważam, że jest to jawne uderzenie w młodzież, gdyż tam, organizowane były bardzo ciekawe rekolekcje formacyjne dla młodych ludzi.
Niedawno Kardynał Dziwisz, wystosował list do młodych ludzi, w którym prosił o bliższą współpracę i zaufanie do Kościoła Katolickiego. Czy, zakaz spotkań młodzieży z kapłanem Kościoła Katolickiego, wzbudza to zaufanie? Jak mamy to odczytać?
Dziękując księdzu Natankowi, za zapewnienie, że jako wierny syn Kościoła, dostosuje się do powyższych wskazań, zapewniamy księdza, że również się do tego dostosujemy. Pozostaniemy w gorącej modlitwie, prosząc Boga o opamiętanie niektórych. Myślę, że wielkie sprawy, wymagają szczególnej Ofiary. Niemalże cała historia Kościoła, mówi nam o tym. Nigdy nie było tak, że zło zwyciężyło Dobro.
Piszę to w przeddzień Wielkiej Nocy,

pełna nadziei, pozostaję w modlitwie.               Anna Grega

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Kolejne skandale w Episkopacie zwanym polskim

Nadesłał Wojciech Właźliński (Chicago) 12.3.2010

Przekazuje ponizej otrzymana wiadomosc, kolejna skandaliczna rzecz przeciwko kolejnemu ksiedzu. To jest skandaliczne ale nie jestem tym zdziwiony. Zaczelo sie w Episkopacie Polskim od Dnia Judaizmu, trwaly te Dni cale tygodnie i lata a teraz nastepuje Wiek Judaizmu albo Wiek Massonizmu czyli razem wziete, – Wiek Szatanizmu.  Pozostaje nam jednak nadzieja ze jednak beatyfikowanym zostanie abp. Marcel Lefebvre.a glowne „filary” Episkopatu Polski zostana ewakuowane do „plemienia zmijowgo” i pozostana tam jako „groby pobielane a wewnatrz pelne wszelkiego plugastwa”  jak okreslil to Jezus Chrystus.

W 2003 rozeslalem i umiescilem w swojej stronie w zwiazku z Dniem Judaizmu w Episkopacie satyryczny tekst.
Inny komentarz w zwiazku z sprawa ks. Henryka Jankowskiego.
Decyzje abp. Dziwisza w sprawie ks. Piotra Natanka skomentowano. (ponizej, miedzy innymi)
………………………….
At 11:37 PM 3/11/2010, you wrote:
Drogi Panie Wojciechu
Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie w sprawie dzialalnosci ks. dr. hab. Piotra Natanka jak i jedna z pierwszych  odpowiedzi
12 wrzesien 2009 http://wirtualnapolonia.com/2009/09/12/prymas-odprawil-msze-sw-w-intencji-rzadu-mazowieckiego/
12 wrzesien 2009 http://www.polskawita.pl/newsy/beskidzka-golgota.html
http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/02/12/beskidzka-golgota-jest-dzielem-diabla/
pozdrawiam  z Serca — Maria Teresa

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał jarek_kefirek 13.3.2010

[…] jak na razie masonerii pozostaje mieszanie, prowokacje, oszczerstwa, sabotaże w internecie. zobaczymy jak to potoczy się dalej, zapamiętajcie IP tego człowieka.

tymczasem polecam Wam sprawę innego księdza, także prześladowanego przez krakowską kurię: jest to ks. Tadeusz Kiersztyn, który walczy o intronizację p. Jezusa Króla Polski

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisała annah 13.3.2010
Droga przez mękę tego zacnego kapłana obrazuje z jaką przebiegłoscia i przez kogo uderza zły, daje nam rownież nadzieję że ‘męczenstwo i smierc cywilna’ na ktora skazano ks. Tadeusza Kiersztyna za czynienie woli Pana Jezusa posluży tylko umocnieniu idei Intronizacji. Dobro zawsze rodzi się w bólu, także trzeba mieć nadzieje ze i tym razem zwyciezy. Idea Inrtronizacji jest mocno wspierana przez Redemptorystów w Toruniu, za co jestem Im niewymownie wdzięczna. Wszystkich zas sprawcow tego ‘zamiesznia’ polecm modlitewnej opiece swiadomych powagi Bożej Sprawy, modlmy się bracia, Bóg sprawiedliwie osądzi także nasz wkład w to Dzieło.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisała Julka 13.3.2010

Skoro owa komisja zakończyła już swoje oceny, to sprawiedliwość nakazywałaby podanie ich do publicznej wiadomości wiernych. W przeciwnym wypadku mamy prawo sądzić, że przyczyny dyskryminacji Księdza są pozateologiczne, a komisja JE prochu nie wymyśliła. Taki sposób postępowania budzi dezorientację i niechęć do hierarchii, Słuchałam w ub.roku audycji w RM, gdzie prowadzący ksiądz bez należytego uzasadnienia odpierał dociekania słuchaczy n/t intronizacji Chrystusa. Ksiądz bronił stanowiska, że wystarczy intronizacja Serca Jezusowego.Odnosi się wrażenie, że przełożeni Księdza boją się jego poglądu jak diabeł święconej wody, a ks.Natanek ten pogląd uzasadnia i dużo czasu poświęcił na jego argumenty.
Warto dodać, że ta kuria kazała usunąć krzyż w sali Dominikanów przed spotkaniem ekumenicznym, bez zgody gospodarzy domu, którzy tę wiadomość jednak upublicznili. Zaraz potem było ogólne aj waj jak trybunał w Strassburgu uwzględnił skargę Włoszki w sprawie krzyża w szkole. Reasumując: kuria w osobie Dziwisza prowadzi własną politykę poprawności, zgodną z tryndami zadeptywania ducha w narodzie.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał Zbyszko 13.3.2010
Aż się nie chce wierzyć, że tą całą awanturę przeciw naszej Wierze i Patriotyzmowi “firmuje” Kś. Stanisław, wieloletni towarzysz naszego Papieża Jana Pawła II.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Oskarżyciele ks. Jankowskiego

Wpisał Piotr Bein 14.3.2010

Niesposób oddzielić nagonki na ks. Natanka od świeżych w pamięci hucp przeciw ks. Tadeuszowi Kiersztynowi czy ks. Henrykowi Jankowskiemu. Wspólnym wątkiem ofiar ich zdecydowana postawa przeciw podbojowi Narodu i Wiary Chrześciajańskiej przez żydomasonerię. Dla przypomnienia, z kim mamy do czynienia, oto oskarżyciele ks. prałata Henryka Jankowskiego, kapelana Solidarności (tej prawdziwej, nie wałęsiarskiej — patrz np. pamiętniki Elżbiety Gawlas):

Bogdan Borusewicz – polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, koncesjonowany przez SB i PZPR ‘opozycjonista’, (istnieją podejrzenia o współpracę z tajną policją NRD – STASI); został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń liceum plastycznego – za druk i kolportaż ulotek dla trockistowskich “komandosów” Kuronia i Michnika w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydo-trockistowskiego KOR-u;   członek UW, obecnie ‘Demokraci’;  członek powiązanej ze światową żydomasonerią i żydofinansjerą, żydomasońskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego” – fundacja założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta gieldowego George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego;

Paweł Huelle – polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant; w latach 1994-1999 dyrektor Ośrodka Gdańskiego Telewizji Polskiej; autor paszkwilu pt. “Zrozumieć diabła” dot. osoby oraz działalności ks. Henryka Jankowskiego; skazany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki pisarzowi-paszkwilantowi wytoczył ks. prałat Henryk Jankowski; tolerasta;

Bogdan Lis – polonofob, dywersant, lewak i komuch, 1975-1981 członek PZPR, wcześniej działał również w Związku Młodzieży Socjalistycznej i w związkach zawodowych CRZZ na terenie zakładu pracy; koncesjonowany przez SB i PZPR “opozycjonista”, jeden z liderów “Solidarności”, brał udział w rozmowach hucpy ‘Okrągłego Stołu’, członek Zarządu Unii Wolności – obecnie zmieniona na ‘Partia Demokratyczna’ – Demokraci; jeden ze współoskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego; zbrodniarz – uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB – “okrągły stół”;

…………………….

Kilka przeglądów książek o ‘aferze’ z ks. Jankowskim

…jako odtrutka w info-wojnie z żydomasońską żmijową propagandą. Po angielsku, mile widziani ochotnicy do przetłumaczenia.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Marcin Szarek 14.3.2010

Fascynujący filmik o przełomowej akcji katolickiej w Parlamencie Europejskim

1-sza oficjalna Msza Sw. w Parlamencie Europejskim, odprawia Ks. Natanek

Projekt flagi UE przedstawiony Euro-parlamentowi przez Ks. Natanka: maryjne niebieskie tło z 12 gwiazdami (12 Apostołów, 12 plemion Izraela…) ośmioramiennymi (Matka Boska z Gwadelupy, słowo oznacza “Ona zmiażdży ci głowę”). W wieńcu gwiazd, wizerunek Matki Boskiej ze Skio w Italii, cudownego miejsca ostrzeżenia Europy przed karami, jeśli się nie nawróci. U stóp wizerunku napis “Królowa Miłości”.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał eminem 15.3.2010

Do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z zapytaniem o działalność ks. dr. hab. Piotra Natanka

Nawiązując do Pisma upublicznionego w Internecie a wydanego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie dnia 2. marca. 2010 w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka, a podpisanego przez Kanclerza Kurii Piotra Majera chce zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem i wyjaśnieniem kwestii przedstawionych w owym piśmie.

1) Proszę o upublicznienie dowodów i materiałów kontrowersyjnych wypowiedzi ks.dr.hab. Piotra Natanka

2) Kto wchodził w skład komisji teologicznej powołanej przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego

3) Jakie dowody badała komisja i na jakiej podstawie wyciągnęła tak daleko idące konsekwencje.

4) Proszę o upublicznienie argumentacji i uzasadnienia wydania takiego wyroku

Jestem głęboko zaniepokojony decyzją podjętą przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego Stanisława Dziwisza. Mam nadzieję iż decyzja owa nie jest związana z działalnością ks. dr. hab. Piotra Natanka, a dotycząca Intronizacji. Obawiam się iż szansa jaka się pojawia związana z Intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie może być zaprzepaszczona. Tylko pod jego sztandarem Polska może być Polską, a naród Polski w pełni chwalić i wielbić majestat Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję i przekonanie iż ta kwestia nie była tą która zadecydowała o podjętych i tak dalece idących konsekwencjach dla w/w księdza.

Proszę o ustosunkowanie się do niniejszej korespondencji oraz upublicznienie materiałów i dowodów świadczących na popełnione błędy przez księdza Natanka. W przypadku zignorowania niniejszej wiadomości sprawę tę będę poruszał w swoim środowisku katolickim. Poczynię ponadto odpowiednie kroki aby sprawa ta została nagłośniona

Z poważaniem

……………………….

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał Mariusz 16.3.2010

Polecam prezentacje nt. nie zlustrowanych przebierańców w kościele polskim, którzy teraz niszczą innych księży patriotów takich jak: ks. Natanek, ks. Jankowski czy księdza Tadeusza Kiersztyna.

Synagoga Rzymsko Katolicka

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał PB 18.3.2010

Witam Panie Piotrze,
Okazało się, że bardzo szybko dobrali się się do ks. Piotra. To niesłychane. Bardzo proszę Pani Piotrze, aby Pana blog skupił się na tym temacie. Poniżej podaję link do strony SB Rozalii Celakówny:
http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm – obszerna  informacja o działaniach „pewnej części” KK
http://www.rozalia.krakow.pl/rc/-poslannictwo.htm – objawienia i posłannictwo SB Rozalii Celakówny.
O tym że do Kościoła wniknął Szatan wielu ludzi już wie. Ale o tym posłannictwie niewielu podejrzewam jeszcze. — pozdrawiam Pana

[…] Cała ta sytuacja wokół księdza Piotra Natanka woła o pomstę! My Polacy, wolni i niezależni oddani w hołdzie Najświętszej Maryi Matce Królowej Polski. Już nie wystarczą oskarżenia. My wszyscy musimy się zjednoczyć w walce o Naszą Godność i Królestwo Naszego Pana Jezusa Chrystusa! Już nie ma czasu na walkę o identyfikację Zła. Tu jest potrzeba walka o Nasze przetrwanie.
Panie Piotrze, proszę Pana jako twórcę poczytnego blogu o jasne stanowisko w walce z siłami ciemności. Wielu z Nas Polaków czeka na to”pospolite ruszenie”!!! Proszę o zjednoczenie się we wspólnej walce. Tylko moc Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest w stanie rozgromić siły Zła, które zapanowały na tym świecie. Proszę o pomoc w dziele tworzenia jawnego sprzeciwu i frontu przeciwko wszechogarniającemu Nas Złu! Z poważaniem   — PB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał Paweł 18.3.2010

Tu się ważą losy naszego narodu i świata. Musimy się ocknąć i głośno mówić i modlić o jak najszybszą intronizację Jezusa Chrystusa na naszego Króla. To jest jedyna i najbardziej słuszna droga postępowania z tym co się wokół nas dzieje i zaciska nam pętlę na szyi. Już niedługo wszyscy umilkną, umilkną fora, umilkną komentarze bo taki zgotowany jest los. Ta strona powstała po to aby ostrzec przed fałszywą pandemią i zgromadziło wielką rzeszą ludzi ją czytających. To się nie udało. Ale pojawiają się coraz nowsze i gorsze zagrożenia- depopulacja, GMO, spiski, NWO, i wiele wiele innych. Znacie to wszyscy, ale nikt Was nie chce słuchać. Wsłuchajmy się w ludzi mających objawienia. Tylko droga ukazana Nam przez Chrystusa pozwoli Nam osiągnąć zwycięstwo nad siłami ciemności. Nie piszcie już o tym co się dzieje. Piszcie o tym co możemy teraz zrobić i róbmy to każdy na własną rękę w imię Jezusa Chrystusa Naszego Pana i Króla Wszechczasów. Uwierzcie a zobaczycie jak silna to broń i jak skuteczna to broń na te dzisiejsze złe czasy. W modlitwie na cały świat pokornie i szczerze.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ksiądz Piotr Natanek

Od wielu miesięcy trwa nagonka na księdza Natanka. Na forach, na YouTube pojawia się mnóstwo oszczerczych i chamskich komentarzy na jego temat. Dzisiaj przeczytałem czyjąś wypowiedź na FForum oskarżającą księdza o „mowę nienawiści”. Parę dni temu został wydany komunikat Kurii krakowskiej dot. działalności księdza Piotra Natanka- nie będę go komentować. Niech za komentarz posłużą rekolekcje prowadzone przez księdza Piotra Natanka, które zamieszczam poniżej.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Giewu wybiórczo o zakneblowaniu ks. Natanka

Piotr Bein 19.3.2010

E-fora jak grypa666 są skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne, insynuuje artykuł dot. ks. dra Piotra Natanka i jego prześladowcy kard. Dziwisza. Jakby lewicowość i judeocentryzm giewu były cnotami… Nagłówek i wstęp do artykułu (kto czyta więcej?) to dogodne miejsce rzucić błotem. Tekst Małgorzaty Skowrońskiej poza tym byłby obiektywny, jeśli zamiast ostatniego akapitu dodać, że kuria nie podała rzekomych „błędów teologicznych” zakneblowanego. Skowrońska pisze o osiągnięciach ks. Natanka, bolących jak widać żydomasonerię:

…jako pierwszy odprawił oficjalną mszę w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zaproponował zmianę europejskiej flagi na taką, w której centrum znalazłby się wizerunek Maryi. Ks. Natanek to także popularny duchowny występujący na antenie Radia Maryja, głoszący rekolekcje w całej Polsce, m.in. o nawróceniu Żydów, symbolach masońskich na świętych medalikach i zbliżającej się apokalipsie. Duchowny chce też ogłosić Chrystusa władcą Polski…

A czego się spodziewał dyżurny radaktor giewu — że katolicki ksiądz zaznajomiony z historią żydomasońskiej korupcji w KK i RP będzie ROZDAWAL medaliki z masońskimi symbolami albo usuwał przydrożne krzyże? Albo że przyklaśnie rozpadowi Państwa Polskiego i degradacji Narodu z cichym przyzwoleniem biskupów? O zgrozo — Chrystus Królem w sercach polskich katolików, pomnik przy Sukiennicach, a „polski” rząd (każdy prezydent, premier i marszałkowie Sejmu) musiałby Jemu przysięgać!

Panie Michnik, obiecuję w grypa666 będziem się łajdaczyć na prawo, aż będziesz pan musiał zaprzęgnąć New York Times i ADL Bnai Brith. Służymy zdjęciami w moherach… Tylko zmień pan nagłówek dla NYT, bo po tea parties i spotkaniach w magistratach Amerykanie są dumni z inwektyw skrajni prawicowcy, ekstremiści, nacjonaliści, supremacjoniści płynących z tub ADL i bezpieki DHS — tworów waszych geniuszy od hitlerowskiej nienawiści i neo-gułagów… Interesy którym pan slużysz ostatnio idą wreszcie pod lupę w niegdyś najwolniejszym kraju, USA, zanim go zniewoliliście niby nowotwór w młodym człowieku. Np. podawany pocztą pantoflową artykuł żydowskiego pochodzenia Amerykanina (wyjątkowo w tej grupie lojalnego swej ojczyźnie, USA), dra Alana Sobrosky’ego tak  mówi o pozytywnym nacjonalizmie opluwanym przez żydomasonerię:

Nacjonalizm w większości krajów i kultur może mieć aspekty pozytywne jak i negatywne, jednocząc naród i nieraz prowadząc go przeciw sąsiadom. Może wyłonić się ekstremizm i często tak jest choćby w części w niemal każdym ruchu narodowo-niepodległościowym […] Ale podczas gdy ekstremizm w innych ruchach nacjonalistycznych jest odstępstwem, ekstremizm żydowskiego nacjonalizmu jest normą, napuszczając  Zydów-syjonistów (świeckich i religijnych) na gojów (wszyscy pozostali), którzy są możliwym  drapieżnikiem lub pewną ofiarą, jeśli nie jednym i drugim po kolei.

Komandos z 10-letnią służbą w US Marines i absolwent US Army War College, później dyrektor ds. studiów w tej instytucji, dr Sobrosky (doktorat z Uniwersytetu Michigan) jest absolutnie pewien, że ataki 11 IX wykonał Mosad, o czym ostatnio powiadomił szereg wysoko postawionych osobistości w USA, wzbudzając ich zdumienie wymieszane z bezgranicznym gniewem.

Panie Michnik, czas spokornieć zamiast służyć lucyferianom. …Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad bratem moim Adamem Michnikiem.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał WW 19.3.2010

13 maj 2009, Bruksela. Modlitwy i msza św. „Ratujmy Europę” odprawiona w pod przewodnictwem ks. Piotra Natanka w Katedrzea św. Michała i św. Guduli gdzie spoczywa 1 wnuk Jana III Sobieskiego zmarły w 1695 r.

Odpowiedz Opatrzności? Znak? Sygnał dla członków Parlamentu Europejskiego i komiszrzy? Znak że modlitwy zostały usłyszane?

18 maja 2009 r. Siedziba KE. Około godziny 13.00 w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wybuch pozar. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin – ogień ugaszono dopiero po godz. 17.00.
Choć pożar wyglądał groźnie a nad dachem unosiły się ogromne kłęby dymu to nikt nie został ranny. Przewodniczący KE Jose Barroso, komisarze i cały personel zostali ewakuowani. Rzecznik KE Johannes Laitenberger uspokajał, że nic nikomu się nie stało. Przewodniczący był w budynku, kiedy wybuchł pożar i został ewakuowany, podobnie jak wszyscy inni pracownicy, według tych samych zasad – powiedział przed budynkiem, gdzie zgromadzili się ewakuowani pracownicy ogromnego budynku, w którym na co dzień pracuje oko o 2 tys. Osób.

27 maja 2009 r. Siedzibę KE ewakuowana z powodu pękniętej rury. Przyczyną ewakuacji głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli był groźny wyciek gorącej wody. Alarm rozległ się w trakcie konferencji przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso.
To druga w ciągu dwóch tygodni ewakuacja siedziby KE. Ranny został jeden robotnik, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Alarm pożarowy rozległ się przed południem podczas konferencji prasowej przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso. Konferencję przerwano i ewakuowano ok. 2 tys. osób pracowników i dziennikarzy. Przerwano także trwające w tym czasie posiedzenie unijnych komisarzy.
=================

od pb: ks. Natanek powiązał te nieszczęścia z zakazem kadzenia (przepisy ppoż) i święcenia wodą (sanepid) podczas pamiętnej mszy w lokalu KE

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał Augustyn P. 20.3.2010

Zastanawiajace jest to,ze ludzie w Polsce i to POLACY czystej krwi i pochodzenia tak zostali sparalizowani strachem.
Przegladajac nazwiska Polakow na listach mieszkajacych zarowno w Polsce jak i na obczyznie zatrwaza tak mala ich ilosc – co jest tego powodem ?
Czy brak dostepu do internetu ,a moze jakis lek w poszukiwaniu i gloszeniu prawdy ???
Dlaczego sami kaplani w Polsce i za granica tez na ten temat milcza,nie pisza,nie podpisuja sie pod apelami/listami ?

Kogo i czego sie obawiaja ,dawnych “ordynansow w piuskach na glowie” z razacym kolorem czerwonym/purpurowym/biskupim ???
Przeciez biskup lub “arcy” ,po kardynalow wlacznie, to ludzie przeciez omylni tak jak my wszyscy (bladzenie jest rzecza ludzka !),ktorzy winni sluzyc BOGU a NIE MAMONIE !
Czy podniesionego do takich godnosci kaplanskich CZLOWIEKA o nazwisku DZIWISZ rusza sumienie przed Bogiem i ludzmi – kim on jest – wyrocznia ?
To wlasnie na nim spoczywa jeden z najwazniejszych obowiazkow przed Bogiem i ludzmi dbac o swoja OWCZARNIE .Tu na nic sie zdadza dostojne szaty i godnosci gdy stanie on i inni przed Bogiem w DNIU SADU OSTATECZNEGO i BOG zapyta jak ratowales swoje “stado” ???
Takich kardynalow nam NIE TRZEBA,ktorzy swe owce posylaja na MASONSKIE POZARCIE xxxxxxxxxx [cenzura pb] Kiedy to owce gina a ty udajesz ,ze nic sie nie dzieje zaslaniajac sie dobrem – KOGO ??????????????
Napewno nie nas WIERNYCH POLSCE POLAKOW w OJCZYZNIE i rozrzuconych za chlebem po calym swiecie !
Takim postepowaniem gdy nie stajesz w naszej obronie niszczysz nie tylko POLSKI KOSCIOL KATOLICKI ale uderzasz w NASZA WIARE POLAKOW w KOSCIOL ale nie w BOGA,ktorego to my a nie tacy jak WY SPRZEDAJNI KAPLANI POSIADAMY W SERCU !!!

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

W sprawie Pomnika Chrystusa Króla

List ks. prof. dra. hab. Czesława S. Bartnika do prof. dra. hab. inż. Andrzeja Flagi

Nadesłała Małgorzata 21.3.2010

Źródło: Cz. S. Bartnik  Gorycz proroctwa Polska a Unia Europejska Lublin 2003, s. 82-84.

Wielce Szlachetny i Drogi
Pan Profesor Dr hab. Inż. Andrzej Flaga
i Ruch Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska”
Kraków

Nawiązując do pisma z dnia 25. II. 2003 r. w sprawie „Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii w Tarnowie na Górze św. Marcina”, uprzejmie odpowiadam:

1. Wyrażam zgodę na moje członkostwo w Komitecie Sympozjum, związanym z problemami Pomnika i Centrum, choć na same obrady przybyć nie mogę.
2. Z przesłanych mi materiałów wynika, że Drodzy Państwo, zarówno Polacy jak i Polonusi, nie wzięliście pod uwagę konkretnej sytuacji w administracji Kościoła polskiego, która jest w dużej mierze opanowana przez nowe prądy i przez tzw. katolewicę, czyli – jak na przykład w USA, w Kanadzie i gdzie indziej – także przez lobby liberalno-żydowskie. Lobby to zabiega, żeby, jeśli nie każdy, to przynajmniej co drugi biskup miał poglądy judeochrześcijańskie lub filosemickie. Nawet biskupowi trudno się z takiej „poprawności polityczno-kościelnej” wychylić. Sytuację tę dobrze obrazuje fakt, że stanowisko ambasadora przy Watykanie objęła p. Hanna Suchocka, no i że z okazji Jubileuszu 2000 na obiad do Papieża było poproszonych tylko troje ludzi z lobby żydowskiego, a pominięci zostali reprezentanci rolników, robotników, inteligencji polskiej. Również niektórzy biskupi są mianowani na diecezje bardziej patriotyczne w tym celu, żeby ten patriotyzm „temperować”.
3. Idea Chrystusa Króla, jak i idea Matki Bożej Królowej Wszechświata, została po Soborze bardzo osłabiona, by nie drażnić „królów” tego świata i by Kościół nie rościł sobie pretensji do prawa obywatelstwa na forum publicznym świata i by pozostał jedynie prywatnym hobby (wpływ protestantyzmu). Z tego to powodu ks. Prymas nie przyjął wniosku p. Mariana Krzaklewskiego i „Solidarności”, by Polskę i świat poświęcić uroczyście Chrystusowi Królowi.
4.Według katolewicy, Unii Wolności i niektórych biskupów judaizujących Jezus Chrystus nie jest „Jedynym” Zbawicielem Świata, gdyż według nich judaizm do dziś daje zbawienie równoważne Kościołowi katolickiemu i raczej Kościół powinien się judaizować, niż judaizm chrystianizować. Takie poglądy głosi oficjalnie na przykład biskup Bronisław Dembowski, judeochrześcijanin włocławski, w komentarzu do Deklaracji soborowej „Nostra aetate”, zatwierdzonym oficjalnie przez Episkopat Polski (zob. Sobór Watykański II. Nowe tłumaczenie, Pallotinum 2002 s. 329 – 330).
5. Idea „Centrum Jedności Polonii” jest uważana przez katolewicę i ludzi sprzyjających Unii Wolności za „polski nacjonalizm”. Judeochrześcijanie, łącznie z grupą biskupów z ich poręki, uważają Polaków za nacjonalistów w ogóle, a tym bardziej są przeciwni łączeniu Kościoła i Chrystusa z polskością. Jeden jest „prawdziwy” naród na świecie, to jest żydowski, tylko on ma posłannictwo Boże, inne narody mają z woli Opatrzności odgrywać rolę jedynie tła i tworzywa dla posłannictwa narodu żydowskiego. W tym duchu cała współczesna oficjalna ideologia polska jest nastawiona na Unie Europejską i na kosmopolityzm, gdzie nie ma miejsca na polskość, na miłość Ojczyzny, czucie z narodem polskim. Polska w tradycyjnym znaczeniu „skończyła się” i ma jedynie dać ziemie i tereny pod „nowe społeczeństwo”.
6. Nietrudno zauważyć, że argumentacja biskupa tarnowskiego bazuje na poglądach katolewicy i jest – w jej duchu – przewrotnie demagogiczna. Według „Oświadczenia Kurii Diecezjalnej w Tarnowie” (z 25. XI. 2002 r.) „kosztowny monument” powinien być zastąpiony darami „dla ubogich, chorych, bezdomnych i bezrobotnych, z którymi Chrystus się identyfikuje”. Otóż w stwierdzeniu tym są dwa fundamentalne błędy. Po pierwsze, jest tu liberalne założenie, że Kościół nie może mieć udziału w normalnym życiu publicznym i narodowym, a jedynie musi się ograniczyć do obszarów patologii społecznej, żeby chronić oligarchów i krezusów przed buntem społecznym. I po drugie, gdyby iść po linii rozumowania biskupa tarnowskiego, to trzeba by sprzedać wszystkie pomniki poświęcone Janowi Pawłowi II, a dalej: należałoby sprzedać i katedrę tarnowską, i pałac biskupi, i kurię, i świątynie diecezji, i plebanie, i wszystkie domy kościelne i zakonne, a także wszystkie paramenty liturgiczne, łącznie z biskupimi, no i auta biskupie, a te pieniądze dać ubogim i bezrobotnym, których są w Polsce miliony. Ponadto trzeba by sprzedać i Watykan, Żydzi amerykańscy chętnie by kupili. Projekty sprzedania Watykanu były wysuwane w czasie obrad Soboru Watykańskiego II. Oszołomów religijnych nigdy nie brakuje. A ponieważ „ubogich zawsze mieć będziecie” (Mk 14, 7), to już do końca świata nie należałoby niczego budować dla Kościoła, jedynie dla państwa.

Co radzić?

1. Należałoby chyba wywrzeć możliwie silny nacisk, medialny, społeczny i finansowy, dyskusje nic nie pomogą, bo judeochrześcijanie są sterowani zza sceny.
2. Można próbować apelować kolejno: do Prymasa, do Nuncjusza, do biskupa S. Dziwisza, do Stolicy Apostolskiej, choć dziś cala polityka kościelna w Polsce jest w rękach filosemitów.
3. W sytuacji, kiedy zakłamanie w administracji Kościoła polskiego rośnie z dnia na dzień, trzeba będzie chyba poszukać w ogóle innego miejsca: może w innych diecezjach: Rzeszowskiej? Przemyskiej? Sandomierskiej? Zamojsko-Lubaczowskiej? albo w ogóle w Stanach Zjednoczonych, choć i tam mogą Żydzi przeszkadzać.
4. Współboleję, że okupacja bolszewicka zrujnowała społeczność nie tylko państwową, ale i kościelną. Ciągle jesteśmy w czyjejś niewoli. Sytuacja jest bardzo ciężka.

Z wyrazami głębokiego szacunku i pozdrowieniami
Z Bogiem

P.S. Jeśli nie uda się uzyskać zezwolenia biskupiego, to może udałoby się potraktować budowę pomnika i Centrum jako prywatne, jako własność jakiejś osoby czy komitetu, wówczas nie trzeba będzie zezwolenia biskupie go, choć w sporze o krzyże na Żwirowisku biskupi rościli sobie prawo do decydowania o krzyżu, stawianym przez prywatnego człowieka. Takie jednak roszczenia są nieuprawnione teologicznie. Biskup może decydować tylko o przedmiocie kultu publicznego, nie prywatnego i osobistego. Z czasem może nastanie biskup w pełni katolicki.

ks. Czesław Stanisław Bartnik
Lublin, 23. III. 2003 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

W sprawie listu otwartego ks. dr. Piotra Natanka do biskupów polskich i władz RP.

Wpisał mgr inż. Józef Bizoń 21.3.2010

Króluj nam Chryste!

Na Boga! Zapoznajcie się wpierw z rzeczywistym stanem rzeczy zanim ulegniecie namowom ks. dr. Piotra Natanka w sprawie uroczystego uznania przez nadrzędne władze polityczne i duchowe Pana Jezusa za swego Króla.
Jeśli wierzycie w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to zrozumiecie – TEGO TERAZ CZYNIĆ NIE WOLNO !!! NIE WOLNO !!!
Jest to zsynchronizowana akcja na potrzeby użycia politycznego Chrystusa Króla w mechaniźmie masońskim zwróconym przeciwko Chrystusowi. Jeśli to się teraz stanie bez rozenania zbudowanych mechanizmów – a z którymi teraz możecie się zapoznać (część tych materiałow jest już opublikowana) – bez odrzucenia wszystkich ludzi, którzy te mechanizmy budowali, bez ujawnienia całemu Narodowi Polskiemu tej zbudowanej piekielnej machiny, bez jej potępienia i bez jednoznacznego całkowitego i bezwarunkowego jej odrzucenia, to biada nam Polakom! Bóg nie da z siebie drwić! To spadnie wówczas na Polskę wielka kara boża.
Jeśli tak się teraz stanie bez rozeniania tegoż wszystkiego, to chcąc, czy nie, świadomie lub też nie, staniemy się sługami szatana.
Gorące serca i pusta głowa, to to czego potrzebuje szatan do ostatecznej walki z Chrystusem.

Weźmijcie do ręki DEKALOG – tylko ten nieprzerabiany – siedem grzechów głównych, a wszystko wówczas zrozumiecie. Pycha i chciwość, posługiwanie się Bogiem, a nie Jemu służenie, to to na czym cały czas gra szatan i co leży u podstaw obecnego naszego nieszczęścia.

Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia – zburzenia – bez znaczenia jest kto teraz stanie się (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny wmontowaną w niego nową śróbką w miejsce starej. Teraz w tym diabelskim mechaniźmie może być to Chińczyk, Fancuz, Mongoł, Eskimos czy Żyd.

To wszystko również dedykuję Ks. dr Natankowi. Jeśli ktoś ma Jego adres e-mail, to w całości ten tekst proszę Jemu przesłać.
Szczęść Boże.

Boguchwała A.D. 19 marca 2010 r. – Józef Bizoń

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Z dyskusji na ciemnogrod@googlegroups.com

From: stanislas sas  22.3.2010
Subject: RE: Do Ciemnogrodzian  – Chrystus krolem Polski

Nie zapominajmy, ze conajmniej kilka razy w historii marnie wyszlismy na  wykorzystywaniu motywacji religijnej dla celow politycznych. Np.

– wybor na krola Polski szwedzkiego katolika, co skonczylo sie „potopem,”

– konflikty na wschodzie, wywolane „nawracaniem” prawoslawnych na katolicyzm,

– opor szlachty przed wyborem na krola Polski protestanta (wyobrazmy sobie np. elektora pruskiego, pochodzacego z kraju gdzie istnala silna wlazda krolewska, zmilitaryzowane panstwo, dyscyplina, itp. czy wtedy nie zaistnaialby szansa na wzmocnie Polski, ktora „nierzadem stala?”

– obrona pod Wiedniem Austrii, kraju, ktory pozniej wzial udzial w rozbiorach Polski,  itd. — Stan Sas
P.S. Poza tym sprowokowalibysmy dalsze osmieszanie i bezczeszcenie religii.
……………………………………
22.3.2010 Ula Markowska
Krotko odpowiem to bedzie bardziej zrozumiale. Ja to tak rozumiem, ze jezeli Chrystus zostalby oficjalne tzn konstytucyjnie  uznany przez   krola, to klociloby sie to  z dotychczasowym propagandowym forsowaniem  walki z wartosciami chrzescijanskimi i wprowadzana judeaizacja KK. Przepisy prawa bybyly gwarancja   konca jawnej   reklamym.in: wyuzdanej swobody seksualnej, homoseksualizmu, transseksualizmu i innych pokrewnych zboczen, ktore doprowadzaja do  degradacji czlowieczenstwa. — Ula
……………………………………
22.3.2010 Mieczyslaw Gutowski
Ja tez gleboko wierze, ze Chrystus nas nigdy nie zawiodl i nie zawiedzie bo przeciez jest Zbawicielem. A teraz aby odpowiedziec na pytanie p.Romana, nalezy sobie przytoczyc to co wiele razy slyszelismy i o czym wiele razy czytalismy. – Krolestwo moje jest nie z tego swiata.
A co powtarzamy w credo? „Wspolistotny Ojcu i przez Niego wszystko sie stalo.” Jak to nalezy rozumiec? Ano chyba tak, ze jest Panem wszelkiego stworzenia! Jest Krolem Wszechswiata!
Czy politycy jakiegokolwiek kraju na Ziemi maja prawo „nadawac” Chrystusowi stanowisko zwiazane z ich tylko krajem??? Czy to nie jest przypadkiem swietokradztwem???
Inaczej oczywiscie pojmuje Krolowa Polski – Jej krolestwo jest z tego swiata i zwracanie sie do Niej jako Krolowej Polski jest tylko rodzajem oddawania Jej kultu. Wydaje mi sie, ze my Polacy za czesto chcielibysmy, zeby Pan Bog za nas wykonywal to co do nas nalezy. Modlmy sie aby Duch Swiety obdarzyl nas madroscia – a kiedy nam jej nie poskapi to pracujmy mozolnie i uzywajmy tej madrosci w naszym dzialaniu a nie probujmy zaslaniac naszego lenistwa imieniem Chrystusa. — Miet
………………………………..
Martin kasel  21.3.2010
Szanowni Panstwo..proze was o uczciwe osobiste opinie na temat_ Intronizacji Jezusa Chrytusa na Krola Polski.Jak jest wasza osobista subiektywna opinia na temat.???? oczywicie przemyslane i uzasadnione. — RomanK

==================

od pb: Intronizacja w Polsce nie ma byc zawlaszczeniem sobie Chrystusa tylko przykladem-sygnalem dla innych narodow, ze kroluje na Ziemi jak i na Niebie nie czlowiek ulomny tylko Jezus Chrystus. Intronizacja, jak ostrzegaja Ula Gutowska i mgr inz. Józef Bizoń w liscie powyzej, wymaga nie tylko postawienia pomnika, rezolucji sejmowej, corocznych zaprzysiezen rzadu itp. ale co wazniejsze wziecia Chrystysa szczerze do serca, co oczywiscie moze byc problematyczne z przebierancami udajacymi naszych demokratycznych reprezentatntow, z niewierzacymi, nie-katolikami itd. Ale trzeba gdzies, kiedys, jakos zaczac. Na pewno nie ma to byc religijno-polityczne posuniecie jak w przykladach podanych przez Stanislawa Sasa, tylko oznaka szczerego przyjecia Jezusa Chrystusa do serca.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Demony w Krakowie

Wpisał Józef 25.3.2010

Panuje straszny zamęt i katolikowi jest bardzo trudno zająć słuszne stanowisko. Wszyscy blądzą i ci co kard Hlomda do piekla wsadzili (pani Mieczysława Kordas i Kard. Dziwisz i cały kler posoborowy który przestal glosic nauke Koscioła. Tylko Tradycyjne zgromadzenia takie jak FSSPX, IBP, PSSP, oraz ksiądz sedewakantysta Rafał Trytek prezentuja prawdziwa nauke KK. Reszta jest pod wplywem masonerii która zmontowała heretycki 2 sobór Watykański. Ksiadz Natanek tez nie jest wolny od blędów. Osobiscie nic nie mam przeciw Intronozacji Chrystusa Króla, ale musi sie to odbyc w duchu poszanowania Tradycji kościoła. Nowa Msza posoborowa jest heretycką, więc wszyscy kapłani ja odprawiajacy popelniaja bledy teologiczne w tym x. Natanek.
http://apokalipsa2007.republika.pl/Dlaczego.htm
http://apokalipsa2007.republika.pl/powody.htm

Oto co napisal Tradycyjny katolik na temat sytuacji w Krakowie.
Demony w Krakowie

Wyraz „religia” pochodzi od słowa religare i oznacza więź z Bogiem. Wg Wikipedii na świecie jest około 10 000 religii. Każda religia wierzy w jakiegoś boga, a ponieważ katolik w Credo wyznaje wiarę tylko w jednego Boga, więc wie, że jest tylko jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga. Pozostałe religie są fałszywe a bogami tych „religii” są demony, jak wyjaśnia nieomylne Słowo Boże: Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. (PS 96 ) a św. Paweł przestrzega:
(1 Kor. 19) Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

Około 500 z tych „religii”, czyli 500 demonów zostało zaproszonych przez Antychrysta do Krakowa na „modlitwy” o pokój, czyli de facto do pobudzenia Boga do gniewu. Podobny „numer” w Asyżu spowodował, że Bóg dał wyraz Swojemu niezadowoleniu poprzez trzęsienie ziemi, które zburzyło miejsce „ohydy” zabijając kilku franciszkanów. Jak wyjaśnia św. Jan, wiemy kto jest Antychrystem:

2 J 7. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

Jeśli ktoś wierzy, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, to wie, że jest Bogiem jedynym i nie ma obok Niego innych bogów! Nie ma też żadnych innych religii!

Umiłowany Uczeń Pana Jezusa przestrzega: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.!

Nie wierzcie kłamcom! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła! Ratujcie wasze dusze!

††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Stanisław Papież

15.07.2010 GROSZKI – UPAMIĘTNIENIE LETNIEGO PLEBISCYTU W 1920 ROKU

15.07.2010 WYPOWIEDZI NA TEMAT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KROLA POLSKI

15.07.2010 POLA GRUNWALDZKIE MSZA SW. INTRONIZACYJNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KROLA POLSKI CZ.1

15.07.2010 POLA GRUNWALDZKIE PASOWANIE NA RYCERZY CHRYSTUSA KROLA CZ.1

+++++++++++++++++++++++++++++++++

9.9.2011 Czytelnik: Warto poczytać, aby dowiedzieć się, że do haniebnego chóru obok kardynała Stanisława Dziwisza również solidarnie dołączył opolski arcybiskup Andrzej Czaja ( jak wiadomo do tej roli został on wybrany przez obecnie emerytowanego bp. Nossola m.in. z uwagi na jego politycznie poprawny „internacjonalizm”). Otóż, niedawno ( w dniu 02.08.2011r.) arcybiskup Czaja wygłosił na Górze Św. Anny swoją homilię w której tematem przewodnim była jego „troska” o Kościół jako nasz wspólny dom ( nie zdefiniował przy tym o jaki Kościół mu chodziło – Katolicki czy też masoński). W homilii tej padło zastraszające ostrzeżenie do przeszło 2,5 tysięcznej rzeszy pielgrzymów oraz dużej liczby asystujących im księży, że tak jak w rodzinie we wspólnocie nie powinno być takich „odstępców” jak ks. Natanek, których w przypadku dalszego nieposłuszeństwa powinno się całkowicie wykluczyć z Kościoła. Dziwne, że ten sam biskup nie wykluczył z naszego wspólnego domu i nie widział nic zdrożnego w RAŚ ( Ruchu Autonomii Śląska o germańskim zabarwieniu), który jak sama jego nazwa wskazuje czyni usilne starania ( również na forum międzynarodowym) w kierunku oderwania Śląska od Macierzy. W tej sprawie wierni kiedyś napisali „List otwarty”( jego treść można odszukać w internecie – http://www.bibula.com/?p=35933 ) zawierający m.in. protest, aby kierowana przez niego Kuria Opolska już nie udostępniała swoich pomieszczeń dla RAŚ, organizacji jawnie działającej przeciwko polskiej racji stanu. Zatem abp Czaja w tym wspólnym domu, jakim jest Kościół, chętnie akceptuje antypolski RAŚ, natomiast „ni to z gruszki i pietruszki” wchodzi on w kompetencje Kurii krakowskiej, aby zapamiętale dać upust swojej niechęci dla szczerego Polaka, ks. Natanka. Taka dwulicowa, pokrętna logika tego hierarchy opolskiego jest obrzydliwa i nie do przyjęcia.

PB: Masoniakom odbija, mysla, ze rzadza dusza ludzka, ktora przecie podlega Bogu. Dla Ks. Natanka byloby wielkim przywilejem byc ekspkomunikowanym z zydomasonskiego KK. Z radoscia widzialbym go jako brata w Chrystusie w Prawoslawiu. Krycie RAS przez zazydzony, masonski KK dowodzi tylko, ze kompleks jot (jak pisze w referacie Rewizjonizm, odwrocenie rol i restytucje) rezyseruje nienawisc „niemiecka” nie tylko do mas zydowskich ale i do sasiadow slowianskich, a kampania roszczen judeocentrycznych  wzgledem nieruchomosci w Polsce i oczernianie Polakow jako wspolwinnych zydowskiego Szoa — nakreconego przez miedzynarodowy syjonizm i wykonanego rekoma innych przez zydowska syjonistyczna wierchuszke hitlerowska —

Chocby z tego wzgledu zydomasonska hierarchia KK powinna stanac przed miedzynarodowym trybunalem publicznym. Sami zydomasoni twierdza, ze zbrodnie nienawisci naleza do najwyzszych i powinny byc surowo karane. Niech wiec zastosuja swe czcze, wrednie przekretne gadanie do samych siebie.

††††††††††††††††††††††††††

Jestem pierwszy wyklęty przez diabłów…

†††††††††††††††††††††††

Ks. Natanek: ogłoszenie 4.2.2012

Komentarze 144 do “W obronie ks. Natanka”

 1. cieszę się, że powstają takie inicjatywy. macie moje poparcie

  • zosia said

   Uważam za skandal to, co się dzieje teraz w kościele, ciągłe ataki na ks.Natanka. Podpisałem swoje poparcie dla listu do premiera i prezydenta, zgodnie z tym co mi sumienie dyktuje.Jesteśmy z tobą drogi ks.Piotrusiu na twojej golgocie i modlimy się za Ciebie oraz za hierarchów z Krakowa aby Bóg dał im łaskę przejrzenia na oczy.

 2. Ala said

  popieram obrone ks. Natanka

 3. Ala said

  Super pod listem widać już około 1000 podpisów , im więcej tym lepiej ,trzeba to rozpowszechniać gdzie się da .
  Osobiście nie przepadam za księżulkami ,ale ten wymiata oby takich było jak najwięcej .To jest Ksiądz który wie co mówi i robi a w dodatku potrafi pociągnąć swoim zapałem i wiara co w dzisiejszych czasach jest unikatowe ,niech mu Bóg dopomoże

 4. IREK said

  tylko prawda nas wyzwoli..takichKAPLANOW NAM POTRZEBA/A ICH CORAZ MNIEJ.BRAWO BEDE SIE MODLIL ZA KS NATANKA,,

 5. popieram ks. Natanka

 6. brat Ryszard said

  Daj nam Panie Boże więcej takich kapłanów jak
  ks. dr. hab. Piotr Natanek

 7. Tym artykułem czuję się wywołany do tablicy.

  Proszę Was piszcie listy, petycje, zbierajcie podpisy
  do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
  o przywrócenie ks. Piotra Natanka do pracy duszpasterskiej
  na dotychczasowych warunkach.

  ADRES do korespondencji:

  Kuria Metropolitalna

  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
  Tel: (12) 628 -81-00, 429-47-49
  Fax: (12) 429-46-17

  e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl

  (Poniżej proponowana treść lub inna według serca swojego.)

  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.

  Niniejszym zwracam się do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ks. Kard. Stanisława Dziwisz o publiczne opublikowanie np. na stronie Kurii, błędów teologicznych w głoszonym słowie bożym, katechezach lub rekolekcjach, które to komisja ujawniła w czasie swojej działalności, badając pracę duszpasterską ks. Piotra Natanka.

  Ja takich błędów nie widzę, proszę mnie oświecić, jeśli takie zostały popełnione.

  A jeśli takowych błędów nie popełnił, to proszę o natychmiastowe przywrócenie księdza Piotra Natanka do służby w Winnicy Pańskiej na dotychczasowych warunkach.

  A tymczasem, błądzącym w ciemności obiecuję modlitwę.

  … i nastanie jeden pasterz i jedna owczarnia.

  Podpis …………………………………

  Data …………………………………..

  Adres do korespondencji ………………….

  Sam wyślij list tradycyjny i elektroniczny a TUTAJ podpisz się pod listą
  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  Krzysztof z Łodzi

  • Wojcik Leszek said

   Calym sercem i dusza jestem za ks.P.Natankiem oraz ks.T.Kiersztynem.Znam osobiscie tych wspanialych kaplanow.Ksiedza Tadeusza poznalem w 1998 r. i mialem okazje prztgladac sie pracy jaka ten kaplan wykonywal na rzecz pomieci i objawien sl.boz.Rozalii, ilez pracy kosztowalo przygotowanie do procesu beatyfikacji Rozalii, jest to wielka zasluga ks.Tadeusza ,ktora przywlaszczli +++++ odsowajac ks.T.Kiersztyna – mieli wszystko gotowe.Ks.P.Natanka poznalem w Oslo -Norwegia w 2007 r. w grudniu i mialem okazje wysluchc jego kazan na temat Rozalii i jej obiawien, majac wczesniej ugruntowanie od ks.Tadeusza i w pelni zgadzam sie z naukami ks. Natanka.Wysluchalem wszystkich majacych cos na ten temat do powiedzenia UCZONYCH KOSCIOLA,zgodnie z moim sercem i sumieniem jestem przy ks.Tadeuszu Kiersztynie i ks.Piotrze Natanku bo wedlug mnie tylko oni zachowuja czystosc kultu /Intronizacji Jezusa na Krola Polski/Serce mnie boli, ze nie wspolpracuja razem i ze mamy ich tyko dwuch. Kaplani Polscy miejcie odwage stanac za Krolem wraz z Ludem. Brat w wierze Leszek

 8. należy domagać się od Ks. Majchera – uzasadnienia teologicznego. Każdy wierny ma prawo wynikające z prawa kanonicznego – pytać biskup co jest zgodne z wiarą i moralnością

  Kaznodziejstwo ks. Piotra Natanka nie jest w ocenie teologicznej sprzeczne z wiarą

  przekazuje wiele trści teologicznycgh, ktore moderrniści zakrywają

 9. Elżbieta said

  całym sercem jestem za ks.Piotrem Natankiem. Uczestniczyłam w wykładzie Księdza. Wspaniały. Pozdrawiam i pozostaje w modlitwie za Księdzem. Prawda zawsze zwycięża, Trzeba wykazać sie wielką odwaga by przeciwstawić się skostniałymi zaklamanym władzom kościoła.

 10. Sylwester said

  Dołączjąc się do powyższych opini, chcę powiedzieć. Więcej takich kapłanów!!!. Księdza poznałem osobiście latem 2009, od pierwszego spotkania i wysłuchania wielu jego homilii jestem pod olbrzymim wrażeniem. Bogu dziękuję za to spotkanie, modlę się o rychły powrót księdza do wszytkich obowiązków spełnianych przed „ograniczeniem wolności”

 11. Wojwit - Ten Sam said

  Jak bardzo boli co niektórych, że są jeszcze w Polsce księża, którzy kochają nasz naród, którym na sercu leży polskość i co najważniejsze – potrafią budzić świadomość Polaków, bo mają talent od Boga. Jakże wy się Go boicie, skoro zamykacie mu usta nawet nie podpisując imiennie tej decyzji. „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” (J.18.23) powiedział Pan Jezus przed sądem do nadgorliwego sługi arcykapłana. Przedstawcie, co zrobił źle ks Natanek, co mówił nieprawego – rzetelne argumenty. Czemu takimi nadgorliwymi arcykapłańskimi sługami jesteście i uderzacie bez dania racji?

 12. BARBARA said

  To bardzo boli, uderzając w ks.NATANKA uderzacie w nas wszyskich,którzy
  chcemy ratować nasze rodziny naszą OJCZYZNĘ.

 13. ANDRZEJ POWIEDZIAL said

  BOG przemowil-przez czyje usta? przez usta PROSTEGO CZLOWIEKA-GORALA OJ BOICIE SIE PRAWDY I SLOW BOzYCH-CHCECIE WCISKAC NAM KLAMSTWA I DYSKREDYTUJECIE TAK SZLACHETNEGO CZLOWIEKA-PRAWDY NIE ZABIJECIE NIEBAWEM PRZKONACIE SIE O TYM -JESTESCIE TYM O CZYM MOWIL JEZUS CHRYSTUS-JESTESCIE GROBAMI POBIELANYMI GNIJACYMI OD SRODKA. A NA PYTANIE DLACZEGO TO ROBICIE MAM ODPOWIEDZ-MASONERIA WAM PLACI CIEZKIE PIENIADZE ZA POPRAWNOSC WOBEC NICH-NIEBAWEM STANIECIE I ZDACIE RELACJE ZE SWOJEJ DZIALALNOSCI-PAMIETAJCIE O TYM SLUGUSY SZATANA

 14. czaca said

  zarzut-nie,kodowanie-nie,między wiersze-nie, dziękuję bez złośliwości, piszę otwarcie .
  PS.
  Jako wieloletnia kontrkultura (świecka), jeszcze czegoś takiego w kościele nie słyszałem. Posłuchajcie Aktu Zawierzenia „Matka z pod krzyża” – słowa, muzyka, wykonanie Ks.Piotr Natanek, rewelacja, można słuchać bez końca-polecam.
  ============
  pd pb: podaj link

 15. czaca said

  ks.Piotr Natanek wyciska z oczu łzy wzruszenia zamiast środków płatniczych z portfela.

 16. Jestem z Tobą ks. Piotrze. Głowa go góry. Razem damy radę. Kwestia aby nie walczyć z sobą. pozdrawiam
  JOHN RAMBO VI

  z pola walki, a o walce wiem co nie co…

 17. Malgorzata z rodizna said

  Jestesmy Z Toba prawdziwy kaplanie ks. Prof. Natanku. Cala nasza rodzina modli sie za ciebie, wlanczamy w intencje mszy sw. na czuwaniach N.S.P. Jezusa strazy honorowej i N.S. Maryji. Niepodoba sie nam postepowanie wzgledem prawdy, czynione przez ks. Kardynala Dziwisza. Bolejemy nad tym ze w kosciele katolickim – naszej matce sa zaslepieni przywodcy dla ktorych Polskosc, wiara, i milosc do Boga i Maryji nie sa wykladnikami ich zycia. Ciekawe jak patrzy z okna Jan Pawel II, i dlaczego chca cie zniszczyc tak jak sie niszczy Radio Maryja. Wiemy ze prawda zwyciezy a dobro poznamy po owocach.

 18. Marek said

  Daj nam Panie Boże więcej takich kapłanów jak
  ks. dr. hab. Piotr Natanek

 19. Antysemita said

  Popieram ks Piotra Natanka i wierze że jest on darem niebios dla polaków. Ten sługa boży sprawi iż dokona sie intronizacja Chrystusa Pana na króla Polski.

 20. Ewa said

  Bog zaplac za Takiego Kaplana,jest On Kaplanem Tysiaclecia!
  Mowi prawde o swiecie,o Bogu i o kaplanach,
  diabel boi sie,wiec probuje zamknac usta,
  a wierni sa z Kaplanem!

 21. Adam said

  Czcigodny Ksiądz Profesor Piotr Natanek !
  Kochany Księże Piotrze, Proroku naszch czasów !

  Twoja ARMIA jest z Tobą na zawsze ! Pod Twoim dowództwem zwyciężymy, bo Bóg jest z nami.
  Pamiętni Twoich słów , przestaliśmy się bać i czujemy się umocnieni zwłaszcza, że oni zapomnieli , kto na tym świecie rozdaje karty i do kogo należy ostatnie słowo !
  Któż jak Bóg !
  Bądź pozdrowiony Boży Kapłanie Piotrze Wielki !

 22. Popieram w całej rozciągłami ks.dr.hab.Piotra Natanka.Twoja armia jest potężna ,econo zatriunfuje.

 23. Tu jest PETYCJA do podpisania w sprawie ks. Piotra Natanka.

  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  Krzysztof z Łodzi

 24. Baltazar Gąbka said

  Miejsce tego nieposłusznego kapłana jest pośród księży suspendowanych. Nie jest żadnym wzorem dla wiernych ten, który ostentacyjnie lekceważy swego biskupa. Gdzie biskup, tam Kościół! (św. Cyprian)

 25. czaca said

  @Baltazar Gąbka, piszesz o ostentacyjnym i lekceważącym zachowaniu ks.Piotra Natanka wobec przełożonych. Zapewne Swoją opinę na temat tego kapłana opierasz na konkretnych informacjach, zdarzeniach. Proszę napisz w jaki sposób posidłeś/aś taką wiedzę, lub gdzie można Twoją tezę potwierdzić (przeczytać, zaobserwować).

  • Baltazar Gąbka said

   Proszę bardzo. Moja teza opiera się na lekturze komunikatu i na oglądani transmisji internetowej z Grzechyni. Biskup zabronił księdzu Natankowi prowadzenia jakiegokolwiek duszpasterstwa w Grzechyni? Zabronił. Ksiądz się podporządkował? Nie. Kardynał zabronił duszpasterstwa poza parafią zamieszkania? Zabronił. Ksiądz się podporządkował? Nie. Nakazał usunięcie stron internetowych? Nakazał. Ksiądz się podporządkował? Nie.

   • WW said

    Ad: Baltazar Gąbka powiedział/a
    17 Marzec 2010 @ 9:26 pm

    Ad: Baltazar Gąbka powiedział/a
    17 Marzec 2010 @ 11:48 pm

    Wołałbym usłyszeć coś na ten temat od ks. Natanka.
    Cytat św. Cypriana odnosi się do biskupa jako osoby która dba o swoich podopiecznych a więc ich bezpieczeństwo związane jest z bezpośrednim kontaktem z biskupem. Sprawowanie władzy nad podopiecznymi jest niestety aberracja nauk Chrystusa. Instytucja biskupstwa to jedno a jednostka która nim się stała, tym bardziej w określonych okolicznościach, może być odrębną rzeczą.
    Mięliśmy już w dosyć dalekiej historii KK nawet Papieża zwanego uzurpatorem, szczęśliwie usuniętego z tej pozycji.
    Kuriozum w dzisiejszych czasach, że to te „owieczki” zmuszone są do ratowania KK i do pomocy w odnalezieniu pogubionych pastorałów zbyt wielu biskupów.

 26. czaca said

  Przepraszam osoby zaineresowane tematem ks.Piotra Natanka, ale szkoda mi czasu na polemikę z nick Baltazar. Proszę, nie odbierajcie mnie jako złośliwca, tylko jak można rozmawiać z osobą która ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem.

 27. obrona ks. Natanka said

  Kochani. Jestem całym sercem za księdzem, podziwiam jego odwagę,wiedzę, oddanie i poświęcenie. W związku z rozpętaną przez abp-a Dziwisza nagonką mam pytanie: gdzie są mieszkańcy Grzechyni i okolic oraz rodzinnych stron księdza. Dlaczego milczą na tym forum? Czyżby odwrócili się teraz od swego księdza? Stanęli po stronie żądnych władzy, mających przed oczami mamonę, zajętych sprawami tego świata hierarchami?
  Ludzie, obudźcie się!
  Przeczytajcie „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”!
  Matka Boska w formie lokucji ks. Gobbiemu powiedziała: „g- Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej kary. h – Wielka próba nadeszła dla waszego Kościoła. Ciągle rozszerzano błędy, które doprowadziły do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uważało i nie czuwało. Pozwolili licznym drapieżnym wilkom, przebranym za baranki, wejść pomiędzy stado i wprowadzić w nie nieporządek i zniszczenie.”
  w Rubbio (Vicenza), 31.12.1992 Najświętsza Panienka zapowiada Koniec Czasów „b- Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

  c Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

  d – Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

  Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

  «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

  e – Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

  «Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

  f – Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

  Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

  «Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

  g – Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

  «…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

  «…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

  Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

  Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

  Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

  h – Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

  «… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

  Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

  «Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

  i Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować.”

  Z Bogiem.
  Wierzący

 28. JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI said

  Tu się ważą losy naszego narodu i świata. Musimy się ocknąć i głośno mówić i modlić o jak najszybszą intronizację Jezusa Chrystusa na naszego Króla. To jest jedyna i najbardziej słuszna droga postępowania z tym co się wokół nas dzieje i zaciska nam pętlę na szyi. Już niedługo wszyscy umilkną, umilkną fora, umilkną komentarze bo taki zgotowany jest los. Ta strona powstała po to aby ostrzec przed fałszywą pandemią i zgromadziło wielką rzeszą ludzi ją czytających. To się nie udało. Ale pojawiają się coraz nowsze i gorsze zagrożenia- depopulacja, GMO, spiski, NWO, i wiele wiele innych. Znacie to wszyscy, ale nikt Was nie chce słuchać. Wsłuchajmy się w ludzi mających objawienia. Tylko droga ukazana Nam przez Chrystusa pozwoli Nam osiągnąć zwycięstwo nad siłami ciemności. Nie piszcie już o tym co się dzieje. Piszcie o tym co możemy teraz zrobić i róbmy to każdy na własną rękę w imię Jezusa Chrystusa Naszego Pana i Króla Wszechczasów. Uwierzcie a zobaczycie jak silna to broń i jak skuteczna to broń na te dzisiejsze złe czasy.
  W modlitwie na cały świat pokornie i szczerze. Paweł

 29. mgrabas said

  internetowe wydanie krakowskiej Gazety Wyborczej – artykuł „Kard. Dziwisz karci ulubieńca nacjonalistów” – Małgorzata Skowrońska 2010-03-17, ostatnia aktualizacja 2010-03-16 20:08
  http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,7668651,KARD__DZIWISZ_KARCI_ULUBIENCA_NACJONALISTOW.html

 30. Paweł said

  Kochani Moi Rodacy. Cóż Nam jeszcze trzeba? Czy nie widzicie jak zamyka się usta Prawdzie? Ile jeszcze trzeba ofiar, aby zrozumieć? Szatan wdziera się w nasze życie i ucisza głosy sprzeciwu. Czegóż Nam jeszcze trzeba Rodacy, aby głośno mówić kto jest Naszym Królem?
  Rodacy, nadszedł czas prawdy i rozliczenia. Wielu takich jak ja siedzi przed monitorem i zastanawia się…
  Czy to wszystko to nie przypadkiem kolejna medialna bajka?
  Uwierzcie, to nie jest żaden wymysł, żadnego z redaktorów. Tu potrzeba działania i modlitwy!
  Proszę Was wszyscy mocni wiarą. Zróbmy co w naszej mocy, aby uwolnić prawdę!
  Polsko, Polacy, tyle lat oszukiwani i ignorowani… ale nie pozbawieni wiary i mocy.
  Nie pozwólmy, aby kłamstwo i fałsz zawładnęło naszym krajem. Jeśli nie teraz to kiedy?
  To ostatni sygnał aby podnieść oręż i godło w walce o naszego Pana Jezusa Chrystusa!!!

 31. WW said

  13 maj 2009, Bruksela. Modlitwy i msza św. „Ratujmy Europę” odprawiona w pod przewodnictwem ks. Piotra Natanka w Katedrzea św. Michała i św. Guduli gdzie spoczywa 1 wnuk Jana III Sobieskiego zmarły w 1695 r.

  Odpowiedz Opatrzności? Znak? Sygnał dla członków Parlamentu Europejskiego i komiszrzy? Znak że modlitwy zostały usłyszane?

  18 maja 2009 r. Siedziba KE. Około godziny 13.00 w głównej siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli wybuch pozar. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin – ogień ugaszono dopiero po godz. 17.00.
  Choć pożar wyglądał groźnie a nad dachem unosiły się ogromne kłęby dymu to nikt nie został ranny. Przewodniczący KE Jose Barroso, komisarze i cały personel zostali ewakuowani. Rzecznik KE Johannes Laitenberger uspokajał, że nic nikomu się nie stało. Przewodniczący był w budynku, kiedy wybuchł pożar i został ewakuowany, podobnie jak wszyscy inni pracownicy, według tych samych zasad – powiedział przed budynkiem, gdzie zgromadzili się ewakuowani pracownicy ogromnego budynku, w którym na co dzień pracuje oko o 2 tys. Osób.

  27 maja 2009 r. Siedzibę KE ewakuowana z powodu pękniętej rury. Przyczyną ewakuacji głównej siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli był groźny wyciek gorącej wody. Alarm rozległ się w trakcie konferencji przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso.
  To druga w ciągu dwóch tygodni ewakuacja siedziby KE. Ranny został jeden robotnik, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Alarm pożarowy rozległ się przed południem podczas konferencji prasowej przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso. Konferencję przerwano i ewakuowano ok. 2 tys. osób pracowników i dziennikarzy. Przerwano także trwające w tym czasie posiedzenie unijnych komisarzy.
  =================
  od pb: ks. Natanek powiazal te nieszczescia z zakazem kadzenia (przepisy ppoz) i swiecenia woda (sanepid) podczas pamietnej mszy w lokalu KE: http://www.youtube.com/watch?v=wriqVlCbSCE

 32. Piszcie, piszcie, piszcie.

  Oto kierunkowskazy – adresy:

  Kuria Metropolitalna
  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
  Tel: (12) 628 -81-00, 429-47-49
  Fax: (12) 429-46-17

  e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl

  ADRES Stolicy Apostolskiej:

  Papież Benedykt XVI; Palazzo delia Congregazione per la Dottrina delia Fede Piazza del S. Uffizio, 11; 00193 Roma; fax (0-6) 69-88-34-09.

  A tutaj, jest zbiorowa petycja do podpisania:
  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  Waszych imion nie widzę na tej liście.
  Pozdrawiam Krzysztof z Łodzi

 33. Paweł said

  Witam,
  Wszystkie nagranie są dostępne na stronie TV ks. Piotra Natanka.
  Proszę kopiować póki jeszcze są!!!
  http://www.piotrnatanek.pl/christus-vincit-tv

 34. Augustyn P. said

  Zastanawiajace jest to,ze ludzie w Polsce i to POLACY czystej krwi i pochodzenia tak zostali sparalizowani strachem.
  Przegladajac nazwiska Polakow na listach mieszkajacych zarowno w Polsce jak i na obczyznie zatrwaza tak mala ich ilosc – co jest tego powodem ?
  Czy brak dostepu do internetu ,a moze jakis lek w poszukiwaniu i gloszeniu prawdy ???
  Dlaczego sami kaplani w Polsce i za granica tez na ten temat milcza,nie pisza,nie podpisuja sie pod apelami/listami ?

  Kogo i czego sie obawiaja ,dawnych „ordynansow w piuskach na glowie” z razacym kolorem czerwonym/purpurowym/biskupim ???
  Przeciez biskup lub „arcy” ,po kardynalow wlacznie, to ludzie przeciez omylni tak jak my wszyscy (bladzenie jest rzecza ludzka !),ktorzy winni sluzyc BOGU a NIE MAMONIE !
  Czy podniesionego do takich godnosci kaplanskich CZLOWIEKA o nazwisku DZIWISZ rusza sumienie przed Bogiem i ludzmi – kim on jest – wyrocznia ?
  To wlasnie na nim spoczywa jeden z najwazniejszych obowiazkow przed Bogiem i ludzmi dbac o swoja OWCZARNIE .Tu na nic sie zdadza dostojne szaty i godnosci gdy stanie on i inni przed Bogiem w DNIU SADU OSTATECZNEGO i BOG zapyta jak ratowales swoje „stado” ???
  Takich kardynalow nam NIE TRZEBA,ktorzy swe owce posylaja na MASONSKIE POZARCIE xxxxxxxxxx [cenzura pb] Kiedy to owce gina a ty udajesz ,ze nic sie nie dzieje zaslaniajac sie dobrem – KOGO ??????????????
  Napewno nie nas WIERNYCH POLSCE POLAKOW w OJCZYZNIE i rozrzuconych za chlebem po calym swiecie !
  Takim postepowaniem gdy nie stajesz w naszej obronie niszczysz nie tylko POLSKI KOSCIOL KATOLICKI ale uderzasz w NASZA WIARE POLAKOW w KOSCIOL ale nie w BOGA,ktorego to my a nie tacy jak WY SPRZEDAJNI KAPLANI POSIADAMY W SERCU !!!

 35. Autor said

  Dostępne również na stronie:
  http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=107&pid=2429

  W sprawie listu otwartego ks. dr. Piotra Natanka
  do biskupów polskich i władz RP.

  Króluj nam Chryste!

  Na Boga! Zapoznajcie się wpierw z rzeczywistym stanem rzeczy zanim ulegniecie namowom ks. dr. Piotra Natanka w sprawie uroczystego uznania przez nadrzędne władze polityczne i duchowe Pana Jezusa za swego Króla.
  Jeśli wierzycie w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to zrozumiecie – TEGO TERAZ CZYNIĆ NIE WOLNO !!! NIE WOLNO !!!
  Jest to zsynchronizowana akcja na potrzeby użycia politycznego Chrystusa Króla w mechaniźmie masońskim zwróconym przeciwko Chrystusowi. Jeśli to się teraz stanie bez rozenania zbudowanych machanizmów – a z którymi teraz możecie się zapoznać (część tych materiałow jest już opublikowana na stronie: https://grypa666.files.wordpress.com/2010/03/samorzady-terytorialne.pdf – bez odrzucenia wszystkich ludzi, którzy te mechanizmy budowali, bez ujawnienia całemu Narodowi Polskiemu tej zbudowanej piekielnej machiny, bez jej potępienia i bez jednoznacznego całkowitego i bezwarunkowego jej odrzucenia, to biada nam Polakom! Bóg nie da z siebie drwić! To spadnie wówczas na Polskę wielka kara boża.
  Jeśli tak się teraz stanie bez rozeniania tegoż wszystkiego, to chcąc, czy nie, świadomie lub też nie, staniemy się sługami szatana.
  Gorące serca i pusta głowa, to to czego potrzebuje szatan do ostatecznej walki z Chrystusem.

  Weźmijcie do ręki DEKALOG – tylko ten nieprzerabiany – siedem grzechów głównych, a wszystko wówczas zrozumiecie. Pycha i chciwość, posługiwanie się Bogiem, a nie Jemu służenie, to to na czym cały czas gra szatan i co leży u podstaw obecnego naszego nieszczęścia.

  Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia – zburzenia – bez znaczenia jest kto teraz stanie się (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny wmontowaną w niego nową śróbką w miejsce starej.
  Teraz w tym diabelskim mechaniźmie może być to Chińczyk, Fancuz, Mongoł, Eskimos czy Żyd.

  To wszystko również dedykuję Ks. dr Natankowi.

  Jeśli ktoś ma Jego adres e-mail, to w całości ten tekst proszę Jemu przesłać.
  Szczęść Boże.

  Boguchwała A.D. 19 marca 2010 r. – Józef Bizoń

  • hjk said

   Myślę, ze pan Bizon ma rację z tą piekielną machiną polityczno samorządową, jednak niesłusznie nawołuje do niewykonywania czy zakazuje dokonywać tego, o co sam Chrystus prosił w objawieniach.

   Nie wiem, jakim rozumowaniem się kieruje, ale z tego co mówił o tym w swych rekolekcjach ks. prof. Natanek wynika, ze właśnie to wszystko i tak runie, bo żyjemy w czasach apokaliptycznych i sprawy zaszłoy za daleko, co już dostrzega chyba każdy przytomniejszy człowiek. I to nie tylko w wierze czy moralności, ale w polityce, ekonomii, itd., ‚

   Intronizacja na Króla czy jako Króla może nas tylko uratować, bo jak nie to zginiemy jako naród i nie tylko my, tylko cały świat zostanie przetrzebiony i to mocno. A tak, to może uratują się i inne narody, jeśli pójdą za naszym przykładem.

  • hjk said

   No i na stronie prof. Dakowskiego można znaleźć podobne rozważania o sytuacji, zreszta zaangażował się on w krucjatę różancową o uratowanie swiata, kto może niech się dołącza.

 36. czaca said

  O KURCZE, ALE MATNIA

 37. Paweł said

  Analizując cała wypowiedź Pana Józefa Bizonia można dojść do jednej konkluzji.
  Właśnie przez czyste zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi ta cała machina może i ulegnie zniszczeniu!
  Przypomina się jakże wymowna przypowieść o siewcy…Pewnie każdy z Was czytał i wie.
  Dziś ze wszystkich stron boskość Jezusa Chrystusa, jego objawienie, poświęcenie i zmartwychwstanie jest zaciekle atakowane, ignorowane, ośmieszane i bagatelizowane. Nie trzeba przypominać kto zdradził Pana Jezusa Chrystusa i wydał na śmierć.
  Bardzo łatwo można wtedy dojść do wniosku komu zależy tak bardzo na tym, aby osobę Jezusa Chrystusa zdetronizować i wyrzucić na peryferia historii.
  Jednego w tym wszystkim można być pewnym. Walka się rozpoczęła już dawno, ale ostateczna bitwa jeszcze przed nami.
  Kto ma rozum niechaj słucha… Poznacie ich po owocach!
  Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, gdyż przeciwnik przewrotny kłamca czuwa i niszczy.
  Pozdrawiam serdecznie

 38. Posłuszeństwo złym pasterzom said

  „Posłuszeństwo złym pasterzom
  Pan Jezus uczy nas w Ewangelii: „Poznacie drzewo po owocach”.
  Powiedział to odnośnie do złych pasterzy: Poznacie złych pasterzy po ich owocach, podobnie jak poznaje się drzewo po owocach; dobre drzewo nie może dawać złych owoców, tak samo jak złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Pan Jezus dodaje: „Strzeżcie się złych pasterzy”.
  Zatem nikt inny jak On naucza nas, że istnieją źli pasterze, ludzie zajmujący kościelne stanowiska, którzy mogą żądać, abyśmy zrobili rzeczy sprzeczne z dobrem Kościoła lub szkodliwe dla naszych dusz.
  Czyżby to było możliwe? Ależ tak! W przypowieści o dobrym pasterzu Pan Jezus ponadto dodał, iż istnieją najemnicy, dla których owce nie mają żadnego znaczenia i że, ponieważ są to najemnicy, one ich nie interesują i w rzeczywistości do nich nie należą.”

  Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan Jezus. Owce mnie obchodzą i znam je, podobnie jak one mnie znają i idą za mną. Lecz najemnik z nadejściem wilka ucieka porzucając owce na jego łup.

  Tak więc jest rzeczą oczywistą, że w Kościele mogą znajdować się źli pasterze, którzy, co więcej, zawsze w nim istnieli.

  Źli pasterze: gdzie oni są? Kim oni są? Czy mają oni świadomość tego co robią, czy rzeczywiście są oni subiektywnie źli? Jedynie Bóg sądzi sumienia.

 39. My Polacy chcemy cudu z Kany Galilejskiej

  1 Trzeciego* dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?* Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja*?» 5 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»*. 6 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń*, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili je aż po brzegi. 8 Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. 9 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego 10 i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 11 Taki to początek znaków* uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 12 Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. (J 2, 1-12)

  Gdyby dzisiejsi słudzy weselni – Kapłani Kościoła Katolickiego uczynili to, o co prosiła Matka Boża w Kanie Galilejskiej, czyli byli posłuszni jej synowi, to my wierni – goście weselni mielibyśmy dziś wspaniałe wino – czyli Królewskie Gody na Polskiej ziemi.

  Więc Kapłani prosimy Was tak jak Matka Boża prosiła tamte sługi «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»*. Przecież tamci słudzy nie mieli dłoni konsekrowanych jak Wy je macie, Wy możecie więcej, ale wystarczy tylko posłuchać, o co prosi Pan Jezus, a wiecie o co prosi, prosi o przeprowadzenie Uroczystego Aktu Intronizacji narodowej w Polsce.

  Rozalia Celakówna zapisała, co macie uczynić: Polska nie zginie, o ile przyjmie Jezusa Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu.

  My chcemy wspaniałego dobrego wina, czyli Królestwa Bożego w Polsce i na całym świecie.

  Prosimy Was Słudzy – Kapłani Kościoła Katolickiego, nie mamy już wina – wolności w Polsce, bądźcie posłuszni, a Pan Jezus dokona cudu, uratuje nas i Was, zapanuje Jedność i Wolność w Polsce. Polska zostanie uratowana.

  Jak Wy nie będziecie posłuszni, to poleje się krew Narodu Polskiego, chcecie tego ?

  Kto tym razem weźmie odpowiedzialność, przecież to od Was zależy.

  Tą tajemnicę Różańca Świętego często rozważacie na modlitwie różańcowej, na kazaniach, ale my Polacy dziś Wam dajemy ją na pokutę za dotychczasowy brak posłuszeństwa Matce Bożej i Panu Jezusowi. Rozważcie ją w swoim sercu raz dziennie przez dziewięć dni.

  Krzysztof z Łodzi

 40. Mariusz said

  Bóg króluje nad narodami (Ps 47,9) On jest jedynym Władcą, Królem królów i Panem panujących (1Tm 6,15).

 41. Józef said

  Panuje straszny zamęt i katolikowi jest bardzo trudno zająć słuszne stanowisko. Wszyscy blądzą i ci co kard Hlomda do piekla wsadzili( pani Mieczysława kordas i Kard. Dziwisz i cały kler posoborowy który przestal glosic nauke Koscioła. Tylko Tradycyjne zgromadzenia takie jak FSSPX, IBP, PSSP, oraz ksiądz sedewakantysta Rafał Trytek prezentuja prawdziwanauke KK. Reszta jest pod wplywem masonerii która zmontowała heretycki 2 sobór Watykański. Ksiadz Natanek tez nie jest wolny od blędów. Osobiscie nic nie mam przeciw Intronozacji Chrystusa Króla, ale musi sie to odbyc w duchu posznowania Tradycji kościoła.Nowa Msza posoborowa jest heretycką, więc wszyscy kapłani ja odprawiajacy popelniaja bledy teologiczne w tym x. Natanek.
  http://apokalipsa2007.republika.pl/Dlaczego.htm
  http://apokalipsa2007.republika.pl/powody.htm
  Oto co napisal Tradycyjny katolik na temat sytuacji w Krakowie.
  http://tradycja-2007.blog.onet.pl/Demony-w-Krakowie,2,ID390338742,DA2009-09-01,n
  Demony w Krakowie

  Wyraz „religia” pochodzi od słowa religare i oznacza więź z Bogiem. Wg Wikipedii na świecie jest około 10 000 religii. Każda religia wierzy w jakiegoś boga, a ponieważ katolik w Credo wyznaje wiarę tylko w jednego Boga, więc wie, że jest tylko jedna prawdziwa religia objawiona przez Boga. Pozostałe religie są fałszywe a bogami tych „religii” są demony, jak wyjaśnia nieomylne Słowo Boże: Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. (PS 96 ) a św. Paweł przestrzega:
  (1 Kor. 19) Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?

  Około 500 z tych „religii”, czyli 500 demonów zostało zaproszonych przez Antychrysta do Krakowa na „modlitwy” o pokój, czyli de facto do pobudzenia Boga do gniewu. Podobny „numer” w Asyżu spowodował, że Bóg dał wyraz Swojemu niezadowoleniu poprzez trzęsienie ziemi, które zburzyło miejsce „ohydy” zabijając kilku franciszkanów. Jak wyjaśnia św. Jan, wiemy kto jest Antychrystem:

  2 J 7. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem.

  Jeśli ktoś wierzy, że nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, to wie, że jest Bogiem jedynym i nie ma obok Niego innych bogów! Nie ma też żadnych innych religii!

  Umiłowany Uczeń Pana Jezusa przestrzega: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.!

  Nie wierzcie kłamcom! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła! Ratujcie wasze dusze!

  • mgrabas said

   uważam, że te wszystkie spory i akcje dotyczą nie tego, o co Jezusowi chodziło; marnują mnóstwo energii ludzi, stają się powodem kłótni i osądzania pomiędzy ludźmi, skupiają się na sprawach tylko zewnętrznych i bez znaczenia dla Boga; Jezusowi chodziło o dobre życie, w duchu, w prawdzie, w prostocie serca, w pokorze, w cichości i w miłości, a nie o to wszystko, o co wielu kruszy kopie i robi wielki raban… jestem przeciwny całemu temu zgiełkowi i wydziwianiu; tylko w cichości serca wiernego Bogu, w najprostszych formach można się podobać Bogu
   tworzenie instytucji, budowanie i rozbudowywanie sztucznych form zastępujących prawdziwe życie razem z Bogiem i bliźnimi, to tylko kolejne bezowocne martwe uczynki i bałwochwalstwo, a nie czczenie Ojca w duchu i prawdzie
   takie jest moje zdanie
   ================
   od pb: twoje zdanie jest blisko uduchowionych prawoslawnych jak np. Ojciec Serafim Rose z Platiny, Kalifornia

 42. Kokosz said

  Osobiście nie mam nic przeciwko kazaniom ks Piotra, którego również znam. Jednakże jego kazania muszą miec aprobatę Kościoła. To jest najważniejsze,ksiądz musi dostosowac się do zaleceń władz kościelnych, którym jest podległy. Wiadomo, nic nie stanie sie natychmiast, a Kościół jest bardzo skrupulatnie nastawiony do takich spraw. Należy wierzyć i postępować dobrze w swoim życiu. To jest pewne. Wszystko inne pozostawmy Bogu. Skoro w kazaniach ks. Piotra ujawniałaby się wola Boża i jego zamysły to prędzej czy później Prawda wyjdzie na jaw. Prawda wkońcu zatryumfuję!!!

 43. Wierny said

  Witam.
  Rodacy, wejdźcie na podany link, a przekonacie się, dokąd prowadzą nas nasi pasterze. Trzeba wiele modlitwy za nich, aby Duch Święty zmienił ich serca, sumienia i dusze. Trzeba się modlić o świętych kapłanów. Człowiek sam z siebie nic nie może, tylko Bóg! Wszystko się dzieje tylko z Jego woli lub za Jego dopuszczeniem.
  Módlmy się za ks. Natanka i za jego Dzieło.
  KTÓŻ JAK BÓG. Niech się stanie Twoja wola nie moja.

  W Tarnowie miał powstać gigantyczny pomnik Chrystusa Króla
  Kościół nie popiera budowy gigantycznej statuy Chrystusa Króla
  Z pomocą biskupowi tarnowskiemu przyszedł biskup lubelski wygłaszając ohydne kazanie które wzburzyło katolików którzy postanowili napisać protest

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/02/27/w-tarnowie-mial-powstac-gigantyczny-pomnik-chrystusa-krola/

 44. Kokosz said

  Ludzie!!!
  Wiedzcie, że biskup Dziwisz nałożył na księdza Piotra pewne ograniczenia zarówno dla jego dobra jak i dla waszego!!
  Skoro byłby w błędzie i innych do niego przekonywał, byłoby jeszcze gorzej niż jest. Nie stójcie ani w opozycji do biskupa, króry jest zwierzchnikiem wszystkich kapłanów, ani do księdza. Zachowajcie poprostu neutralność i bądzcie sobą. Przecież hierarchę ustanowił sam Jezus , wyłącznie po to, aby zachować jedność i porządek w kościele. Gdyby nie było zwierzchników każdy robiłby to co chce, a tak też nie wolno!! Właśnie z błędnej ludzkiej interpretacji rodzili się innowiercy i heretycy. Dlatego tak ważna jest hierarcha w Kościele. Pamiętajcie, że „prawda jak oliwa zawsze na wierzch wypływa”.

 45. Kokosz said

  Rozalia Celakówna zapisała, co macie uczynić: Polska nie zginie, o ile przyjmie Jezusa Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu.Przytaczając te słowa chcę podkreśliś jedno „o ile”. Jedno słowo, a tak wiele zmienia. „O ile” przyjmie, ale nie wiadomo jak to będzie. Polska w wielu kwestiach nie jest lepsza od innych narodów. Tak samo ułomna, grzeszna… Jednakże jedno co ją wyróżnia to to, że posiada niezłomnego Ducha, krórego nie złamali, ani Niemcy podczas zaborów, ani też komuniści, którzy tępili i pragnęli wykorzenić naszą wiarę itp….Ale czy wykorzysta przywilej od Boga? Tego nie wadomo. Wszystko zależy od nas czy my nie złamiemy tego Ducha. Wszystko zależy od tego jakimi ludźmi jesteśmy, a na to skałada się całe nasze życie : praca, obowiązki, niesienie pomocy… Życie jest warsztatem naszej doskonałości, do której każdy powinien dążyć będąc powołany do zbawienia. To my tworzymy przyszłość i od nas będzie zależeć jej wygląd. Od tego jak wychowamy nasze dzieci i przygotujemy ich do konkretnych ról. Nasze dzieci mają być fundamentem kolejnych wieków. A czy będzie to trwały fundament??? To zależy wyłącznie od nas i od tego jak przekarzemy im prawdę, aby „wiara naszych ojców” nie wygasła tylko trwała zawsze, z pokolenia na pokolenie… Tego wszystkim życzę. Oby Polska była promiennym przykładem dla innych!!!

 46. Kokosz said

  Przestańcie w końcu pisać o jakiejś masonerii. Chyba wiecie jak w życiu postępować. Jest 10 Bożych Przykazań, które Bóg ustanowił i tego należy się trzymać. To jest pewne. Sam Jezus w odpowiedzi młodzieńca w Ewangelii, mówił mu o przestrzeganiu Dekalogu. Martwcie się o swoje życie i jak wychowujecie swoje dzieci. Bo to naprawdę jest ważne. Przyszłość zależy od młodego pokolenia, a to właśnie coraz więcej młodzieży ulega złu…

  • mgrabas said

   o masonerii i innych zagrożeniach należy pisać, bo są zagrożeniami dla chrześcijaństwa; a owszem, jest 10 Bożych Przykazań – w Biblii – i tych biblijnych przykazań należy się trzymać, a nie tych „poprawionych” przez katolicyzm „przykazań”, które są w sprzeczności z wolą Boga zapisaną na zawsze w Biblii; atak na Biblię dokonuje się nieustannie; trwają prace nad umniejszeniem autorytetu Boga i nad wylansowaniem kłamstwa, jakoby wszystkie drogi prowadziły w tym samym kierunku, a nie tylko ta jedna jedyna, którą jest Jezus Chrystus – prawdziwy Syn Boży i prawdziwy Syn Człowieczy, który istnieje od zawsze, na zawsze, który przyjął naturę człowieka i jednocześnie ma naturę Boga, będąc człowiekiem wybrał odrzucenie wszystkich pokus grzechu, pozostał wierny Bogu i do końca, aż po śmierć, wytrwał w dokonanym wyborze i zmartwychwstał i żyje i przyjdzie powtórnie z miłości do każdego, kto Go wybierze w swoim osobistym życiu pośród świata należącego do Władcy tego świata – Szatana, który ma moc zatracić człowieka z ciałem i duszą w piekle! „Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.” (Mk 9,44)

   • Kokosz said

    ” świata należącego do Władcy tego świata – Szatana, który ma moc zatracić człowieka z ciałem i duszą w piekle”
    Wiadomo, jednakże w tak trudnych czasach, w których żyjemy na nowo należy krzewić wiarę w Miłosierdzie Boga. Tak jak sam chciał tego Jezus, przekazując tą inf. siostrze Faustynie. „Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim”. Ludzie nie lubią tak ostrych słów. Nie należy straszyć ich piekłem tylko mówić o Mołosierdziu Boga. Bóg jest zarówno Sędzią sprawiedliwy jak i miłosiernym Ojcem. Kocha każdego z nas i zależy mu na każdym człowieku. Nie po to nas stworzył i dał ukrzyżować swego Syna, abyśmy poszli do piekła. Należy być czujnym i uważać żeby nie uledz pokuszeniu i wszystko, całe swoje życie, przeszłość polecić Bożemu Miłosierdziu. Nie martwić się o przyszłość tylko UFAĆ!!! Sam Jezus mówi: ,,Choćby były grzechy wasze jako szkarłat, jak śnieg wybieleją”
    Jezus do s. Faustyny: „Zapisz te słowa, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy”
    Dlatego należy wykorzystać sznsę daną nam od Boga. Bardzo ważna jest też modlitwa w intencji grzeszników. Zachęcam do czytania Dzienniczka Siostry Faustyny.

   • mgrabas said

    @Kokosz, jak myślisz, komu zależy na usunięciu z Biblii fragmentów, które mogłyby ludzi obudzić? czy w Twojej Biblii jest Mk 9,44? miłosierdzia dostąpią ci, którzy są miłosierni

 47. […] W obronie ks. Natanka […]

 48. Antysemita said

  niech x Piotr Natanek obierze sedevakantyzm tak samo jak x Rafał Trytek wtedy nie bedzie musiał przejmować sie szumowinami w biskupich strojach udających katolików a tak naprawde to nic niewarci żydowcy talmudiści w koloratkach. Nie musi słuchac tych sługusów szatana bo tak nakazują teolodzy katolicy i Matka Boska w objawieniach. X Natanek chce być pokorny ale to już pokorą nie jest tylko głupotą i naiwnością, napewno te parchy talmudyczne sie z niego śmieją że taki posłuszny im i idze jak baran na rzez.
  X Natanek to wzorowy kapłan mało jest w Polsce tak oddanych Bogu kapłanów jak on.

 49. Poloniorz said

  Niektórym widzę, że tu pożądnie dość bije!!! Jak możecie tak mowić o zwierzchnikach Kościoła!!! Kard. Dziwisz jest chyba na tyle doświaczonym człowiekiem. Niejedno w życiu widział. Tyle lat był przy naszym papieżu i jest naocznym świadkiem jego działań. Nie wiecie co mówicie. Szerzycie tylko tak jak w XIII w antysenityzm. Czy to jest postawa prawdziwego chrześcijanina.? Czy nie mamy za zadanie kochać nawet swoich nieprzyjaciół??? Zacznijce najpierw od zmiany siebie, a nie uważajcie się za lepszych!!! zastanówcie się!!!!
  ==============
  od pb: kochamy nieprzyjaciol, nienawidzimy ich grzechy jak swoje

 50. grazyna said

  Popieramy Ksiedza Piotra Natanka ! Bede sie za nego modlic.

 51. Wojcik Leszek said

  http://www.youtube.com/watch?v=EKx3liTvtlE Ten krotki film powinni obejzec nasi biskupi,za pare lat beda musieli przejsc na koran o ile nie posluchaja glosu ludu bozego i nie uznaja Jezusa Chrystusa Krola Polski, zgodnie z objawieniami Rozalii. Brat w wierze Leszek
  =====================
  od pb: propaganda unych co chca zantagonizowac chrzescijan z muzulmanami = zapytajmy kto narzucil emigracje zachodowi, kto podtrzymuje wyzsze prawa dla przybyszow, kto niszczy tradycyjne wartosci rodzinne = kompleks jot, czytaj np. profesora kevina mcdonalda; gdyby nie ta erozja cywilizacji zycia, mielibysmy te same szanse rozmnazac sie jak muzulmaniem i nie groziloby nam odludnienie; niech kazdy spojrzy na siebie = co cie hamuje przed powiekszaniem rodziny i goracym wyznawaniem Jezusa?

  • mgrabas said

   po pierwsze, ten artykuł traktuje o ks. Natanku, a nie o Islamie (o Islamie jest na blogu inny artykuł, ten o meczecie w Warszawie)
   po drugie, nie znasz tła historycznego Katolicyzmu i Mahometaizmu, a żeby zrozumieć komu i o co naprawdę chodzi w tych tylko na pozór różnych religiach, trzebaby odrobić lekcję zawartą w 16 wykładzie prof. Waltera J. Veitha „Islamskie powiązania” – płyta DVD oznaczona jest jako 216B ( dostępna na stronie http://www.studioadees.pl/oferta-4,2.html )
   po trzecie, za ideą „uznania Jezusa Chrystusa na Króla Polski” stoi coś zupełnie innego niż to, o co chodziło Jezusowi Chrystusowi
   właśnie na braku świadomości, braku znajomości nauki i ducha Ewangelii oparty jest ten cały zgiełk mający sprowadzić duchowość do politycznych, powierzchownych aktywizmów i tak naprawdę do zagłuszenia cichego głosu Boga i przykładu prostego życia oraz wartości reprezentowanych przez Jezusa Chrystusa
   o gdybyś wiedział komu wodą na młyn są te mające odwrócić uwagę i zwieść ludzi idee, to trzymałbyś się jak najdalej od tego zgiełku…

 52. mgrabas said

  na świecie pod pretekstami różnych idei i „zagrożeń” tworzony jest „nowy porządek świata”, który ma się wyrażać m. in. w jednej ogólnoświatowej uniwersalnej „religii” lekkiej, łatwej i przyjemnej (w której Jezus Chrystus ma być sprowadzony do bożka będącego na równi z innymi bożkami), ale masz rację, w najwyższych kręgach masonerii Lucyferianizm ma islamskie oblicze, gdzie dla Biblii (nawet tej pozmienianej) już nie ma w ogóle miejsca

 53. małpa z brzytwą said

  nie rozumiem – zarzucacie Kurii ze „knebluje” ks. Natanka a cenzurujecie i usuwacie posty ks. Natankowi niepochlebne.
  ===================
  od pb: „niepochlebne” oszczerstwa; wystapilem w obronie ks. Natanka, bo nie ma uzasadnienia z kurii; nie pozwole do tego dorzucac wiecej pomyj; rzeczowa krytyka jak widzisz jest i nie znikla

  • Małpa z Brzytwą said

   Tak? Nazywasz określanie episkopatu mianem „szumowin w sutannach” rzeczową krytyką?

 54. Poloniorz said

  Filozofujecie, a co 2 inaczej mowi i po co to wszystko?

 55. Wojcik Leszek said

  Mgrabas Dzieki za zwrocenie mi uwagi,racja jest po Twojej stronie,postaram sie poglebic wiedze na ten temat.Poniosly mnie emocje bo obcuje z islamistami, czesto doswiadczam pogardy i ich strony jako polak.Co do ks.Natanka i ks.Kiersztyna /stoje za nimi murem/ zastanawiam sie co zrobic,aby ci dwaj wspaniali kaplani polaczyli swe sily.Uwazam ze Intronizacja jest zbyt wazna inaglaca potrzeba dla Polski we wspolczesnym swiecie,aby kazdy z osobna walczyl.Ks.Kiersztyn ma b.wiele oddanych dusz to samo ks.Natanek ,wspolnie tworzyli by pokazna sile — modle sie o to. Z powazaniem beat Leszek w wierze, z Panem Bogiem.

  od mg: dziękuję za to wyznanie świadczące o pokorze i odwadze; zachęcam do szukania prawdy i świadczenia o niej

 56. Małpa z Brzytwą said

  A teraz merytorycznie o błędach teologicznych ks . Natanka

  1/ zbliżanie sie nadejścia Ery Ducha Świetego – średniowieczna herezja swobodnie nawiązująca do poglądów Amalryka z Bène.

  Amarycjanie, działający w XIII wieku we Francji, byli sektą niewielką. Ich głównym przedstawicielem był G. Orfèvre. Poglądy czerpali z Eriugeny, Dawida z Dinant i Amalryka, od którego nominalnie się wywodzili – główna doktryna teologiczna amalrycjan, mówiąca o trzech wiekach ludzkości, nie wywodzi się jednak z jego myśli.

  Amalrycjanie wierzyli, że dzieje podzielone są na trzy ery: erę Ojca, erę Chrystusa i erę Ducha Świętego. Era Ojca cechowała się moralnym rygoryzmem Starego Testamentu i prawa mojżeszowego, Era Chrystusa częściowo zniosła te rygory, wprowadzając jednak w Ewangeliach własne prawa i ustanawiając sakramenty, era Ducha Świętego miała zaś przynieść zniesienie wszelkich praw, znieść „ciemności wiary i nadziei” i być stanem raju ziemskiego.

  Amalrycjanie uważali, że są zmartwychwstali, bo wcielił się w nich Duch Święty. Wcielony w nich Duch Święty stale miał przekazywać im Objawienie – uznawali więc, że to on jest autorem wszystkich ich czynów, które dzięki temu są pozbawione grzechu i wykraczają poza zło i dobro, nie podlegają ani wartościowaniu, ani karze w życiu wiecznym

  2/Rozmnażanie Aniołów Stróżów – pomysł oparty na prywatnym objawieniu nie uznanym przez Kościół Katolicki – a wiec pochodzacym od osoby niezrównoważonej albo od złego.

  Tyle na dziś – reszta jeśłi ten post nie zostanie usunięty

  • @MAŁPA z …..

   Nikt tu na ziemi nie rozmanża Aniołów, jak piszesz. (falszujesz i naciągasz fakty do swojej potrzeby)

   To Pan Bóg posyła na ziemie aniołów, a my mamy prawo i obowiązek starać się o pomoc z nieba.
   W czasie WIELKIEGO OCZYSZCZENIA, całe orszaki, armie, całą potegę Anielską Pan Bóg pośle na ziemię.

   Jeśli nie wiesz to czytaj Pismo Świete, Katechizm Kościoła Katolickiego i inne mądre książki.
   A jeśli chcesz kogoś opluć, to wiedz, że grzeszysz przeciwko VIII przykazaniu.

   Mądremu dość. A głupiemu …

   Nawet twoj nick wiele mówi o tobie.

   • Ewa said

    Ja musze dac swoje Swiadectwo,nie moge tego nie napisac,choc wiem,ze wiekszosc ludzi nie uwierzy…
    Po odmowieniu przeze mnie Nowenny o Uwolnienie Swiata,
    zobaczylam przy moim lozku dwoch Aniolow w zbrojach rycerskich.
    Nie wystraszylam sie,poczulam wielki spokoj i radosc niebianska.
    Podczas odmawiania Nowenny bylam dwukrotnie u Komunii Swietej-stad te dwa Anioly.
    Dziekuje Bogu za Ks.Natanka,goraco namawiam do odmawiania Nowenny.
    Kroloj nam Chryste.

 57. Małpa z Brzytwą said

  „Wśród wielu wierzeń o charakterze religijnym pojawiło się w środowisku polskim Stowarzyszenie Panmunistyczne („wszechogamiające”) pod nazwą „Uczniowie Ducha Swiętego”. Jego terenem rodzimym jest ziemia kielecka. Tutaj w XIX wieku żyła i działała Józefa Lesicka. Przypisywano jej zdolności prorocze; między innymi zapowiedziała nadejście ery Ducha świętego. Według pouczeń w czasach Mojżesza dominował Bóg Ojciec. Potem kolejno panowała epoka Jezusa Chrystusa, a od 2001 roku ma się zacząć era Ducha Świętego. Po śmierci Józefy Lisickiej jej córki założyły nową organizację religijną o nazwie Uczniowie Ducha Świętego, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zarejestrowana w urzędzie państwowym 15 lipca 1988 roku.

  Doktryna wyznaniowa Uczniów Ducha Świętego zawiera, jak wynika z powyższego wyjaśnienia, różne odchylenia od zasad wiary katolickiej. Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania ta nowa religia ma charakter marginalny. Niemniej wywołuje pewien zamęt w umysłach i sercach ludzkich i jest jątrzącą raną na organizmie Mistycznego Ciała Chrystusa.”

  ks.Walerian Moroz CSMA

 58. Małpa z Brzytwą said

  i jedno pytanie – ks. Natanek propaguje kolonie letnie w Grzechyni obiecując wychowanie w duchu „narodowo-katolickim” – co to jest?

 59. Piotr Bein [to nie ja, pb] said

  Kolonie w Grzechni to są rekolekcje o religi i patryjotyzmie z udziałem młodziezy.Przy tym programie jaki wprowadził ks Natanek wiele sie można nauczyć i człowiek bardziej dojrzewa. Obecnie jako prawosławianin stałem sie lepszym katolikiem i bardziej pokornym musze powiedzieć że Ks Natanek wlał we mnie więcej pokory i dystasu wobec siebie oczywiście za wszystkie Łaski dziękuje Bogu.

  Ps musimy w modlitwie spierać Ks Natanka ostatnio dostałem mail od niego iz jest maltretowany i bity przez onych
  Panie Boże synu Ojca zmiłu sie na demną grzesznym i nad tymi którzy bładzą aby sie nawrucili.
  ====================
  od pb: czemu uzywasz moje pelne imie i nazwisko na nicka? to jest przekroczenie netykiety

 60. Piotr B said

  bo ja tak sie nazywam myślisz że jest tylko jeden Piotr B na tym śiwcie to nie moja wina że nazwiska i imiona sie powtażają .

  Pozdrawiam
  ================
  od pb: szansa takiego spotkania jest mniejsza niz trafic w ziarnko grochu z 10 km; odkrywszy imiennika nie napisalbys wpierw do mnie na email lub wpisem? skad wiec twoj ‚angielski’ e-adres, skoro masz unikalne nazwisko? ujawnisz sie albo wynocha, za powazny czas na agenciurskie zabawy

 61. Małpa Z Brzytwą said

  pb, daj spokoj – toż albo człek szalony albo troll – maila dostaje od ks.Natanka że tenże jest bity i maltratowany przez „onych”. Tzn kosmitów?

  • PB said

   Ostre sankcje, czyli sprawa ks. Piotra Natanka 2010-03-09

   Bardzo drastyczny jest komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie ogłoszony przed paroma dniami w sprawie mojego młodszego kolegi, ks. dr hab. Piotra Natanka, historyka i pracownika naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Komunikat ten czytaj na oficjalnej stronie Archidiecezji Krakowskiej:

   http://www.diecezja.pl/pl/dekrety/1600-komunikat-kurii-metropolitalnej-w-krakowie-w-sprawie-dziaalnoci-ks-dr-hab-piotra-natanka

   Rzecz ciekawa, wieloma sformułowaniami przypomina on komunikat, który w mojej sprawie wydała Kuria w dniu 16 października 2006 r. Nic dziwnego, bo autor jest ten sam. Jest nim ks. kanclerz Piotr Majer, choć w tym najnowszym komunikacie nie podpisał się on nazwiskiem, ale tylko funkcją.

   Nie podzielam poglądów ks. Piotra Natanka, który ujęty prywatnymi objawieniami mistyczki Rozalii Celakównej, swojej rodaczki z Jachówki pod Makowem Podhalańskim, zmarłej w 1944 r., głosi potrzebę intronizacji Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Ostatnio w tej sprawie napisał nawet list otwarty do prezydenta, premiera i wszystkich biskupów. List ten jest na stronie;

   http://www.piotrnatanek.pl/

   Uważam jednak, ze Kuria podjęła zbyt drastyczne środki. Można było to załatwić w inny sposób. Podanie zaś wspomnianego komunikatu do wiadomości publicznej to „śmierć” cywilna dla tego gorliwego (może nadgorliwego) duchownego. Poza tym, jest to dolanie oliwy do ognia, a problemu osób, które domagają się intronizacji nie da się rozwiązać sankcjami karnymi.

   Metropolita Krakowski pomiędzy wyjazdami do Argentyny, Brazylii czy na Kubę powinien bardziej pochylić się nad tą sprawą, aby nie wybuchł w archidiecezji taki sam kryzys jak cztery lata temu.

   Trzeba też dodać, że z powodu konfliktu w sprawie intronizacji zakon jezuitów usunął ze swych szeregów jednego ze swych współbraci. też gorliwego kapłana, który dekretem przełożonych się nie podporządkował i dalej uważa objawienia Celakównej za prawdziwe.

   http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2751

  • PB said

   Znów atakują ks. Piotra Natanka 2010-03-20

   Zaskoczyło mnie postępowanie ks. Roberta Nęcka, rzecznika prasowego archidiecezji krakowskiej, który w ostatnich dniach na łamach „Gazety Wyborczej” zaatakował ks. dr hab. Piotra Natanka, nie bacząc na to, że jego współbrat jest zakneblowany i pozbawiony elementarnego prawa do obrony.

   Nawiasem mówiąc, a od kiedy to „GW”, znaną z szargania wartości katolickich, oficjalny przedstawiciel krakowskich władz kościelnych uważa za odpowiednie miejsce na wyrażania swych opinii?

   Ksiądz rzecznik zarzucał swemu starszemu koledze, że przyczynia się on do „nastawianie ludzi przeciwko sobie i dzielenia rodzin”. To dla kapłana są bardzo poważne zarzuty, które oskarżyciel powinien udowodnić. Oczywiście rzecznikowi zawtórowali podwładni Adama Michnika, obrzucając ks. Natanka złośliwymi epitetami. Mamy więc lincz na całego.

   To wstyd dla ks. Nęcka, że bierze w tym udział. Wielki wstyd.

  • PB said

   List otwarty do wszystkich katolików świata, którzy pojmą to w lot, a innym potrzebny młot
   2010-04-20

   Od II wojny światowej przez siły masońskie i liberalne, zagorzałych wrogów Kościoła katolickiego, został wprowadzony plan totalnej rozprawy z Kościołem Chrystusowym. Tę politykę niszczenia Kościoła rozpoczęto od dewastowania tajemnicy sakramentu kapłaństwa i Mszy św. Do dnia […]

   http://www.regnumchristi.com.pl/index.php?mod=news&o=1

 62. Spór o intronizację 16-03-2010, 16:54

  Problemy w Kościele polskim lepiej rozwiązywać poprzez dialog niż za pomocą sankcji karnych

  2 marca br. władze archidiecezji krakowskiej na swoich stronach internetowych zamieściły urzędowy dokument, noszący tytuł „Komunikat Kurii Krakowskiej w sprawie działalności ks. dr. hab. Piotra Natanka”. Informuje on o sankcjach dyscyplinarnych nałożonych na owego kapłana, który jest historykiem i pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Sankcje są surowe, wśród nich jest m.in. cofnięcie zgody na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach katolickich, a także „na publiczne wystąpienia, publikowanie tekstów, rozprowadzanie własnych publikacji (w tym także nagrań wideo i audio) oraz udostępnianie ich do rozprowadzania przez inne osoby”. W komunikacie czytamy także, że metropolita krakowski polecił „zamknięcie prowadzonych przez ks. Piotra Natanka, lub za jego zgodą przez inne osoby, stron internetowych ze szkodliwymi treściami oraz doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w internecie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie”. Jednak komunikat, którego autorem jest ks. kanclerz Piotr Majer, ani jednym słowem nie wyjaśnia, o jaki rodzaj działalności ks. Natanka chodzi oraz co jest bezpośrednią przyczyną konfliktu. Jest to niestety typowe urzędnicze omijanie istoty sprawy. O co więc w tym wszystkim chodzi?

  Ks. Piotr Natanek urodził się w tych samych stronach co Rozalia Celakówna, polska mistyczka, która przez wiele lat doznała wielu wizji. Miał się jej ukazywać sam Chrystus, który domagał się od niej, by wpłynęła na władze państwowe, by przeprowadziły intronizację Najświętszego Serca Jezusowego i uznały Go jako Króla i Pana w Polsce. Ta intronizacja miała uratować od zagłady zarówno nasz kraj, jak i wszystkie inne państwa, które poszłyby za przykładem Polski. Jedna z wizji głosiła: „Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi i już nigdy nie powstaną”. Do wizji tych wielu teologów jest nastawionych bardzo sceptycznie. Niemniej jednak po śmierci Celakównej, która zmarła w 1944 r., jej kult mocno się rozwinął, a jej grób w Krakowie stał się miejscem pielgrzymek. W 1996 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny mistyczki, a w 2007 r. akta trafiły do Watykanu.

  Ks. Natanek, przejęty wizjami swojej rodaczki, zaczął propagować jej kult. Głosił kazania po całej Polsce, odpowiadając na zaproszenia wielu proboszczów, którzy go popierali. Słuchałem w internecie kilku jego homilii. Mnie one nie odpowiadały ze względu na ich formę, ale doceniałem gorliwość duszpasterską kaznodziei. Jeśli chodzi o treść, też budziły wiele wątpliwości, bo uważam – jak wiele innych osób, – że intronizacja Chrystusa powinna być aktem indywidualnym, a nie urzędowym, np. poprzez głosowanie w Sejmie. Czy można bowiem dopuścić do takiej sytuacji, że o intronizacji będą decydować ateiści i lewacy, których wśród posłów nie brakuje? Równocześnie zaskoczyła mnie krytyka niektórych postaci historycznych, np. marszałka Józefa Piłsudskiego. Kropką nad „i” w całej tej sprawie stał się list otwarty ks. Natanka skierowany 13 lutego br. do biskupów polskich, prezydenta i premiera zatytułowany „Przebudźcie się i podejmijcie dziejowe wyzwanie”. List ten zawiera m.in. następujące wezwanie: „Przestańcie służyć dwóm bogom. W imieniu Boga proszę Was, którzy macie coś jeszcze do powiedzenia na polu podejmowania jakichkolwiek decyzji, zastanówcie się, gdyż macie jeszcze czas do naprawienia sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i w wymiarze duchowym, tej ziemi, polskiej ziemi”. List podpisało prawie dwa tysiące osób świeckich.

  Wymieniony komunikat kurialny niczego nie rozwiązał, a konflikt ze zwolennikami intronizacji jeszcze bardziej się zaognił. Trzeba też dodać, że z powodu sporów o intronizację zakon jezuitów usunął ze swoich szeregów ks. Tadeusza Kiersztyna, też gorliwego kapłana, który od lat stara się wprowadzać w życie ideały Celakówny. Do rozwiązania nabrzmiałej sytuacji trzeba więc tym bardziej dialogu, a nie urzędniczych dekretów.

  Na koniec muszę wyrazić dezaprobatę dla stwierdzenia, które znalazło się w tekście Marcina Wolskiego w ostatniej „GP”. Napisał on „pragnę zauważyć, że rzeź w Rwandzie była normalną wojną domową, opartą na waśniach etnicznych, jakich w XX w. nie brakowało. (Choćby rzezie wołyńskie!)”. Nie wiem, co autor miał na myśli, pisząc o Rwandzie, ale określenie „rzezie wołyńskie” jest fałszywym eufemizmem, lansowanym głównie przez neobanderowców i „Gazetę Wyborczą”. Wydarzenia zaś na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej były odgórnie sterowanym przez dowództwo UPA ludobójstwem, takim samym jak Zagłada Żydów czy Zbrodnia Katyńska.

  Zapraszam na promocje mojej najnowszej książki. 18 bm. o g. 16 w Miejskiej Bibliotece przy ul. Sobieskiego 1 w Bytomiu, 19 bm. o g. 18 w restauracji „Amaro” w Orzesze, 21 bm. o g. 16 w Towarzystwie „Sokół” przy ul. Piłsudskiego 27 w Krakowie, 23 bm. o g. 15 w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, 24 bm. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Malborku, 25 bm. o g. 18 w Bibliotece Publicznej przy ul. Wolności 2 w Ostrowie Wlkp.

  ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska, 17 marca 2010 r.

  • ASM said

   Wszyscy mysla po ludzku. I to jest normalne. Czlowieka moze nawiedzac szatan i on to czyni. Od poczatku przyjscia Chrystusa na swiat, zawsze GO atakowano. Juz za jego zycia byl oceniany przez krola, pilata itd. A Chrystus czekam na to co Bog przygotowal. Gdyby nie ludzka natura ulegla szatanowi, czlowieka slabosc, Chrystusa by nie skazano, ale wyniesiono by go na Tron, aby prawde objawial innym. Pilat i inni wywyzszoni ludzka ranga ponad spolecznosc boja sie prawdy, boja sie zmian, boja sie zmian na Boze prawa, ktoremoglyby byc wyniesione na swiatlo dzienne – bo bylyby jak konstytucja, ktora trzeba przestrzegac. Nie byloby narodu ktory by nie slyszal o Chrystusie.

   Moje pytanie do szanownego ksiedza Zalskiego. Napisal ksiadz iz Intronizacja ma byc przyjeta indywidualnie, a ja wiem, ze Bog nie przychodzi do nawroconych, ale do potrzebujacych, z kazdego nawroconego casle niebo sie cieszy! A Intronizacja temu na pewno pomoze, a co wazniejesze! powinno sprzyjac zmianie konstytucji ujmujaca przestrzeganie praw BOZYCH! (problem autanacji, aborcji narkotykow, zwizkow jednej plci itd). Biernosc kaplanow bedzie surowo oceniona przez BOGA! Kazde dzialanie ratowania dusz nie moze byc zatracone!

   Biskupi i inni kaplani! wierni wolaja o ta Intronizacje, wiec nie badzcie jak ci slepi za czasow Jezusa gdy jako czlowiek chodzil po ziemi. Boze jacy wy slepi jestescie, prostemu ludowi Bog daje wiecej lask niz wam zatwardzialym ludzom, przypominajacych egipcjan trzymajacych swych niewolnikow.

   Z Bogiem, niech was wszystkich ma sam Bog w swej opiece, a wasze serca niech ucza sie zyc miloscia a nie filozofia ludzka.

 63. Fan said

  Ksiadz Natanek, bedacy unikatem wsrod spiacych, zniecheconych i zeswiatczalych i niedowierzajacych „pasterzy”, jest jednym z nielicznych, ktorym dobro oddanych im pod opieke i kierownictwo duchowe „owieczek” jest jeszcze wazne.
  Nalezy mu sie honor i czesc za jego zaslugi w budzeniu zniewolonego narodu do milosci Boga i ojczyzny. Bez pardonow odslania cala i prawdziwa rzeczywistosc dzisiejszego duchowienstwa i opartego na obludzie i klamstwie materialistycznego swiata .
  Ktoz bardziej jak on spelnia zadanie papieza Pawla II – nie bojcie sie!
  Gloscie prawde o Bogu, kochajcie go, nie sluchajcie, co mowia Massmedia, nie dajcie sie skusic reklama, w pogoni za pieniadzem, za pochwala swiata, wyrzucajac moralnosc chrzescijanska za burte, czytajcie i sluchajcie Slowo Boze.
  Nie przyjmujmy zadnego przekazu masowego bez krytyki, wyciagajmy wnioski, obserwujmy, zastanawiajmy sie!!!

 64. Proszę Was piszcie listy, petycje, zbierajcie podpisy do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
  o przywrócenie ks. Piotra Natanka do pracy duszpasterskiej na dotychczasowych warunkach.

  Tutaj znajduje się Petycja w Obronie ks. Piotra
  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  ADRES do korespondencji:
  Kuria Metropolitalna
  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
  Tel: (12) 628 -81-00, 429-47-49
  Fax: (12) 429-46-17
  e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl, kardynal@diecezja.krakow.pl
  (Poniżej proponowana treść lub inna według serca swojego.)

  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.
  Niniejszym zwracam się do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ks. Kard. Stanisława Dziwisz o publiczne opublikowanie np. na stronie Kurii, błędów teologicznych w głoszonym słowie bożym, katechezach lub rekolekcjach, które to komisja ujawniła w czasie swojej działalności, badając pracę duszpasterską ks. Piotra Natanka.

  Ja takich błędów nie widzę, proszę mnie oświecić, jeśli takie zostały popełnione.

  A jeśli takowych błędów nie popełnił, to proszę o natychmiastowe przywrócenie księdza Piotra Natanka do służby w Winnicy Pańskiej na dotychczasowych warunkach.

  A tymczasem, błądzącym w ciemności obiecuję modlitwę.

  … i nastanie jeden pasterz i jedna owczarnia.

  Podpis …………………………………

  Data …………………………………..

  Adres do korespondencji ………………….

  Sam wyślij list tradycyjny i elektroniczny a TUTAJ podpisz się pod listą
  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  ADRES Stolicy Apostolskiej:
  Papież Benedykt XVI; Palazzo delia Congregazione per la Dottrina delia Fede Piazza del S. Uffizio, 11; 00193 Roma; fax (0-6) 69-88-34-09.

  Krzysztof z Łodzi

 65. P said

  ZAPROSZENIE NA MARSZ DLA JEZUSA KRÓLA POLSKI

  Rozpocznie się o godz. 10.30 na Wawelu w Krakowie, 8 maja 2010 r.

  Zaproszenie do wzięcia udziału w Marszu dla Jezusa Króla Polski kierujemy do wszystkich katolików i patriotów, którzy pragną, by przyszłość Polski upływała pod Jego panowaniem. W tym trudnym la Polski czasie zaufajmy Bogu, który pragnie nas ocalić.
  Przybądźcie na Marsz nie tylko sami, ale wezwijcie do udziału w nim swych bliskich i znajomych. Osoby aktywne prosimy o zorganizowanie większych grup uczestników Marszu.
  Prosimy o zgłaszanie grup zorganizowanych telefonicznie. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Stosownie do ilości zgłoszonych osób przekażemy organizatorom okolicznościowy Apel, śpiewnik, folder.
  Wszystkich uczestników Marszu prosimy, by zaopatrzyli się w biało-czerwoną kokardkę, przypiętą na piersi do ubrania – będzie to znak identyfikujący uczestników Marszu.
  Organizatorów grup usilnie prosimy o przybycie na Marsz z transparentami, flagami i proporcami na świadectwo Jezusowi Królowi Polski wobec naszych Rodaków.

  *Chwała i cześć Jezusowi Królowi Polski!*
  Józef Kurecki
  Prezes Stronnictwa PRS
  źródło: http://www.piotrnatanek.pl/

 66. chrzescijanka, byla katoliczka said

  Tylko czytajac Slowo Boga=Biblie=Stary + Nowy Testamet mozemy sie dowiedziec kim jest Bog i czego On od nas oczekuje.Zaden ksiadz nie jest w stanie nam tego lepiej niz Bog powiedziec!

  Kosciol Katolicki (i inne koscily „chrzescijanskie”)dali „plame” bardzo wczesnie, bo opieraja sie na swieceniu pierwszego dnia tygodnia (Niedzieli).

  Jezus NIGDY nie powiedzial, ze znosi prawo 10 przykazan Boga!!!

  Powiedzial, ze ani jedna jota z prawa nie zginie, powiedzial, ze przyszedl wypelnic, a nie obalic prawo (10 przykazan)!!!

  Czytajac katechizm Kosciola Katolickiego widzimy jak daleko ten kosciol odszedl od Jezusa i Boga.

  Sprawdzie sami, cytaty z Katechizmu Kosciola Katolickiego (www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-1.htm):

  „Dzień Zmartwychwstania: nowe stworzenie

  2174 Jezus zmartwychwstał „pierwszego dnia tygodnia” (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I). Jako „dzień pierwszy” dzień Zmartwychwstania Chrystusa przypomina o pierwszym stworzeniu. Jako „dzień ósmy”, który następuje po szabacie, 84 oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Stał się on dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim (hé Kyriaké heméra, dies dominica), niedzielą:

  Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał”

  Ilez w tym zdaniu klamstw!!!
  Zapraszam kazdego (kto zna angielski)do przeegzaminowania w/w wersow Biblii (Mt 28,1; Mk 16, 2; Łk 24,1; J 20, I)na stronie (biblos.com/matthew/28-1.htm).
  Zreszta nawet w polskim tlumaczeniu Biblii czytamy, ze kobiety przyszly o swicie w pierwszy dzien tygodnia i stwierdzily, ze ciala Jezusa nie ma.
  Cialo zlozono do grobu w piatek wieczorem, kobiety zachowaly szabat (sobota dzien Boga)i dopiero o swicie poszly do grobu (bo Jezus nigdy nie nauczal, ze 10 przykazan nieobowiazuje, szabat obowiazywal).
  Tak wiec Jezus powstal z martwych miedzy piatkiem a niedziela!!!
  NIE w niedziele!
  Nie mamy zadnej przyczyny swiecic pierwszy dzien tygodnia jakim jest niedziela!

  i dalej czytamy a katechizmyu Katolickiego:

  „Niedziela – wypełnienie szabatu

  2175 Niedziela wyraźnie różni się od szabatu, po którym następuje chronologicznie co tydzień;…”

  Przepraszam, ale sobota=szabat=dzien 7 jest dniem, ktory Bog nakazuje swiecic!
  I ta sobota nastepuje chronologicznie co tydzien!!!

  Bog jest taki sam wczoraj dzisiaj i jutro!

  Sorry folks, ale koscioly „chrzescijanskie” w tym katolicki popelniaja ten sam grzech co faryzeusze, bo stworzyli tradycje ludzka przeciwko ktorej wystepowal Jezus.

  Innym wiekim bledem, grzechem jest malowanie, rzezbienie obrazow stworzenia, modlenie sie do nich.

  Pokrewnym tym bledom jest modlenie sie do Maryi matki Jezusa!
  A juz kardynalnym bledem (grzechem) jest nazywanie Maryi skromnej sluzebnicy Boga(jak sama sie okresla) krolowa niebios!
  To jest grzech!!!
  Maryja nigdy tego nie chciala, kosciol ja zniewaza w ten sposob!

  Chcialabym podyskutowac z tym ksiedzem i ze wszystkimi ksiezmi na temat ich wiedzy o Slowie Boga,bo widac,ze znaja slowa czlowieka,ale nie maja pojecia o Biblii!

  Moze ten ksiadz Natanek powie mi gdzie pisze w Biblii, ze ksieza musza zachowywac celibat?

  Jestem byla katoliczka.
  Bylam katoliczka do czasu kiedy poznalam Biblie.
  Jak poznalam Biblie jestem chrzescijanka i nie naleze do zadnego kosciola „chrzescijanskiego”!
  Naleze do Boga przez Jezusa.
  Opieram sie na Biblii, a nie na tradycji!

  A teraz bezposrednio do ksiedza Natanka:
  1. Dlaczego jestes bracie ksiedzem kosciola, ktory swieci 1 dzien, a nie 7 dzien?
  2. Dlaczego wogole jestes w tym kosciele? Czy nie czytales nigdy Biblii?
  3. Dlaczego czcisz obraz Maryji wbrew jej i Boga woli?
  ….
  Takich pytan Biblijnych jest wiele!

  Przepraszam za dlugi wpis, ale 10 przykazan Boga sa skrotem absoutnym i nie mozna ich skrocic!!!

 67. Leszek Wojcik said

  Byla katoliczka, maze juz byla chrzescijanka jedyna znawczyni Biblii,nie biore powaznie twych slow bo nie godzi sie zdradzac naszych przodkow. Miliony maszych matek i ojcow darzylo i nadal darzy Maryje ukochana Krolowa Polski szczegolna miloscia i nikt nie ma prawa umniejszac Maryi jej zaslug w dziele zbawienia ludzkosci a tym bardziej jaj zaslug dla ojczyzny naszej tej ojczyzny ktora cie zywi i ubiera i daje ci dach nad glowa.A co do kaplanow to dziekuje Bogu ze mamy ich tylu i takich wspanialych nie wspomne o naszym Papierzu.Zdradzilas wiare swoich przodkow i swojej rodziny a tu przyszlas sie wymadrzac . Czy zaplacilas za mleko swojej mamie , ktora zapewne kocha Maryje.Poczytaj o obiawieniach z Gladelupe,Lasalet,Gietrzwaldu itp. poczytaj o swietych naszej wiary , ktorzy ukochali Krolowa Nieba i Ziemi. Jak to wszystko ogarniesz to wtedy zabieraj glos w sprawie kaplanow i dlaczego sa w kosciele. Apropo biblia to nie jest ksiega do prywatnego objasniania, a kazdy kto stodiuje ,powinien miec przemyslenia dla siebie bo kazdy rozumie inaczej i na innym jest etapie rozwoju i inny ma dar Ducha Swietego. Meja oczy a nie widza,maja uszy a nie slysza i za nic maja swieta wiare swoich przodkow. Maryjo Krolowo Polski modl sie za nami i to nieszczesna dusza, ktora nawet nie chce sie podpisac widac i o tym zapomniala albo sie wstydzi.

 68. Leszek Wojcik said

  A jeszcze w sprawie obeazow i posagow. w starym testamecie Boga widzieli tylko Abraham i Mojrzesz. Z chila narodzin Jezusa Chrystusa Bog dal sie poznac wszystkim ludziom na ziemi/”ja i moj ojciec jedno jestesmy” odcisniety wizerunik na chyscie Weroniki, a Matka Boza dala swoj wizekunek na chuscie indianina w Gladalupe o autentycznosci tej chusty pozcytaj byla katoliczko w goglach i ogejzyj na Jytybie

 69. Panie Jezu, są urodziny oraz 25-lecie kapłaństwa księdza Piotra Natanka

  Bardzo proszę o Twoje słowo dla Niego, bo ja i wszystkie Twoje dzieci w Chicago – lubimy go.

  Pan Jezus: ” Mój umiłowany kapłan ksiądz Piotr ma Moją ochronę. Ja błogosławię jemu na każdy dzień, ale to Ja odczuwam błogosławieństwo jego na Moją zbolałą Osobę. On jest Moim odbiciem, on jest Moją chwałą. On już od kilku lat idzie Moją Drogą Krzyżową. Umacniam go, ale i wy umacniajcie go modlitwą wstawienniczą. Jego Golgota jest tak samo ciężka jak Moja. Ja dźwigałem grzechy całego świata, a on dźwiga grzechy Episkopatu waszego i tych biskupów, którzy są przeciwni Mnie. Moi kapłani wiedzą o tym, ale nie wiedzą nie Moi biskupi, którzy nawet nie chcą o tym wiedzieć.

  – Nie Moi biskupi zajęli Moje miejsce, lecz wydają decyzje niezgodne z Moimi.
  – Nie Moi biskupi nie chcą założyć [sobie] cierniowej korony, lecz obwiesili się złotymi bożkami, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu.
  – Nie Moi biskupi nie chcą współcierpieć ze Mną i dokładają do Mojej korony cierniowej jeszcze więcej cierni, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu, bo wtedy chcieliby widzieć Mnie jako Króla, ale już będzie za późno.

  Powiedz mu, że go bardzo kocham i niech dalej świadczy o Mnie i o Moich wrogach, których jest niezliczona ilość, a otrzyma zapłatę w jego dniu.
  Drodzy Moi, dziękuję wam za uwielbianie Mnie myślą, słowem, śpiewem i uczynkami. Moja chwała jest wyniesiona dzięki takim kapłanom jak ten umiłowany Piotr.
  ON JEST PIOTREM WASZYCH CZASÓW i jego droga krzyżowa trwa dłużej niż Moja. On każdego dnia bierze Mój Krzyż na swoje ramiona, który Ja pomagam mu dźwigać.
  O Moi wierni, Moi wierni – pomagajcie nam dźwigać wasze krzyże. AMEN.
  Błogosławię jemu a także wszystkim, którzy go słuchają.
  Jezus cierpiący, bolejący ale i wspomagający was”.

  Serdecznie dziękuję nasz Królu za te piękne słowa dla prześladowanego kapłana przez nierozumiejących Twoich intencji biskupów. My kochamy prawdę a ten kapłan nas reprezentuje.

  Źródło: http://echochrystusakrola.net/

  • ASM said

   tam gdzie maja sie dziac sprawy Boze, tam gdzie milosc prawdziwa sie rodzi i szczescie ludzkie zawsze szatan i lucyfer szaleje, nawet kaplanow balamuci. Prosty lud patrzy sercem i uczuciem. Dlatego Krol Jezus przyjdzie i bedzie dla nas wszystkich. Polska ma chrzest i jest narodem katolickim! Nikt tego nie zmieni NIKT.

   Zwyciezymy, bo z nami Bog. Lud prosty z Bogiem pokona szatana i wszystkie zatwardziale serca, sa ju tysiace tysiecy tych ktorzy chca Intronizacji, a tysiace czuje to coraz bardziej iz zaczyna czynic fizyczne dzialania w tej sprawie. BOG stanie u nas w POLSCE a pozniej w innych narodach. Tak nam dopomoz Panie. Tak na dopomoz, bo w Intronizacji ratunek dla zatraconych i pogubionych. Duch prawdy nam to objawia i my tego z coraz wiekszym zapalem pragniemy!

   AMEN

 70. Panie Jezu, są urodziny oraz 25-lecie kapłaństwa księdza Piotra Natanka

  Bardzo proszę o Twoje słowo dla Niego, bo ja i wszystkie Twoje dzieci w Chicago – lubimy go.

  Pan Jezus: ” Mój umiłowany kapłan ksiądz Piotr ma Moją ochronę. Ja błogosławię jemu na każdy dzień, ale to Ja odczuwam błogosławieństwo jego na Moją zbolałą Osobę. On jest Moim odbiciem, on jest Moją chwałą. On już od kilku lat idzie Moją Drogą Krzyżową. Umacniam go, ale i wy umacniajcie go modlitwą wstawienniczą. Jego Golgota jest tak samo ciężka jak Moja. Ja dźwigałem grzechy całego świata, a on dźwiga grzechy Episkopatu waszego i tych biskupów, którzy są przeciwni Mnie. Moi kapłani wiedzą o tym, ale nie wiedzą nie Moi biskupi, którzy nawet nie chcą o tym wiedzieć.

  – Nie Moi biskupi zajęli Moje miejsce, lecz wydają decyzje niezgodne z Moimi.
  – Nie Moi biskupi nie chcą założyć [sobie] cierniowej korony, lecz obwiesili się złotymi bożkami, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu.
  – Nie Moi biskupi nie chcą współcierpieć ze Mną i dokładają do Mojej korony cierniowej jeszcze więcej cierni, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu, bo wtedy chcieliby widzieć Mnie jako Króla, ale już będzie za późno.

  Powiedz mu, że go bardzo kocham i niech dalej świadczy o Mnie i o Moich wrogach, których jest niezliczona ilość, a otrzyma zapłatę w jego dniu.
  Drodzy Moi, dziękuję wam za uwielbianie Mnie myślą, słowem, śpiewem i uczynkami. Moja chwała jest wyniesiona dzięki takim kapłanom jak ten umiłowany Piotr.
  ON JEST PIOTREM WASZYCH CZASÓW i jego droga krzyżowa trwa dłużej niż Moja. On każdego dnia bierze Mój Krzyż na swoje ramiona, który Ja pomagam mu dźwigać.
  O Moi wierni, Moi wierni – pomagajcie nam dźwigać wasze krzyże. AMEN.
  Błogosławię jemu a także wszystkim, którzy go słuchają.
  Jezus cierpiący, bolejący ale i wspomagający was”.

  Serdecznie dziękuję nasz Królu za te piękne słowa dla prześladowanego kapłana przez nierozumiejących Twoich intencji biskupów. My kochamy prawdę a ten kapłan nas reprezentuje.

 71. małpa z brzytwą said

  Wszystkim którzy miewają wizje albo w wizje nieuznane przez KK wierzą dedykuję wypowiedź św. Teresy – owóż do zakonnic które od czasu do czasu przychodziły do niej z wiadomością że właśnie miały wizje zwykła mawiać- ” niech siostra weźmie miotłe i pozamiata korytarz to siostrze przejdzie”

  • http://echochrystusakrola.net/ ta kobieta dostaje przekazy od Pana Jezusa już od 2008 roku więc to co innego niż pojedyncza wizja.

   Objawienie prywatne wspomaga tę wiarę i okazuje swą wiarygodność właśnie przez to, że odsyła mnie do jedynego objawienia publicznego. Kard. Prospero Lambertini, przyszły papież Benedykt XIV, tak mówił o tym w swoim klasycznym traktacie, który stał się później miarodajnym punktem odniesienia w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych: «W przypadku objawień, które zyskały tego rodzaju aprobatę, ich przyjęcie przez wiarę powszechną nie jest obowiązkowe; nie jest nawet możliwe. Objawienia te domagają się raczej przyjęcia przez wiarę indywidualną, posłuszną regułom roztropności, która nam je ukazuje jako prawdopodobne i wiarygodne dla pobożnego umysłu». Flamandzki teolog E. Dhanis, wybitny znawca tego zagadnienia, stwierdza syntetycznie, że na kościelną aprobatę dla objawienia prywatnego składają się trzy elementy: związane z nim orędzie nie zawiera żadnych treści przeciwnych wierze i obyczajom; zasługuje na ogłoszenie, a wierni są upoważnieni do przyjęcia go w sposób roztropny (E. Dhanis, Sguardo su Fatima e bilancio di una discussione, w: «La Civiltŕ Cattolica», 104, 1953 II, 392-406, zwłaszcza 397). Orędzie takie może skutecznie pomagać w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, która zostaje nam udzielona, ale z której nie mamy obowiązku korzystać.

   • Rabarbar said

    Echo Chrystusa Króla – wprowadza ogólne zamieszanie w sprawach wiary. Miesza politykę
    z religią po to, żeby wciągnąć masy w fałszywy i niezgodny z nauczaniem Prawdziwego
    Kościoła nacjonalistyczno-patriotyczny ruch, tak jak to czyni od lat RM.
    Przekazy są pełne błędów teologicznych oraz niezgodne z Duchem Wiary, którym jest
    Miłość Chrystusowa przez duże M , czyli ofiarna miłość do wszystkich ludzi na świecie, niezależnie od ich rasy, wyznania czy też osobistych poglądów.

    Nikt z nas się świętym nie rodzi, każdy z nas popełnia błędy z wielu powodów.
    I dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, nie wolno nam jako katolikom oczerniać
    publicznie i imiennie naszych braci i sióstr, którzy są naszymi bliżnimi.
    Echo Chrystusa Króla nie wyznaje tej Ewangielicznej zasady i podaje nawet takie
    wyssane z palca informacje jak np : kto jest już w piekle i kto do niego pójdzie.

    Jest dużo spiskowych teori w tych przekazach i samouwielbienia ze strony autorki przekazów. Autorka nie zdaje sobie sprawy również że duma zaprowadziła w ślepy zaułek niejednego uważa siebie za nieomylną i bez skazy wybraną przez Boga i uzurpuje sobie prawo do pouczania Duchownych i polityków imiennie, swymi dziwnymi apelami i głośnymi protestami czy grożbami.

    Nie zawsze ten co głośni krzyczy ma racje.

    I nie przypuszczam, żeby Pan Jezus kogoś wbijał w dumę bez powodu , lecz robi to Szatan non stop , szczególnie w Kosciele i szczegolnie na programach RM.
    Pan Jezus plotkarzem być nie może, bo to jest ludzka przywara , a czym są niektóre
    treści – zwyklymi plotkami ze strony feministek.
    Feminizm rozbija Kościól i zabija zdrową wiarę.

    Zanim komuś dzisiaj uwierzymy, sprawdżmy kim ta osoba jest i czy to co propaguje,
    jest zgodne ze świętym Nauczaniem Ewangelii oraz Dekalogu.
    Jeśli jest łamane Przykazanie Miłości – kochaj Boga ponad wszystko oraz bliżniego swego jak siebie samego – wiemy że to nie pochodzi od Boga.

    A czym są treści, w których się publicznie oskara innych , oczernia , wprowdza
    zamęt i niepokój w sercach czy też gloryfikuje samą siebie ?

    Slowo Boże , ktore jest Prawdą i Miłością – jednoczy i zaprowadza pokój w sercach, jej haotyczne przekazy wprowadzają wiele niepokoju , nienawiści oraz niepewności.
    O tym pomyślcie.

   • ASM said

    milosc chrystusa nie moze byc zakryta pod kocem, ale jest dla wszystkich a Intronizacja wlasnie ma temu dopomoc. Wiara i milosc nie bedzie zamknieta w scianach, my wierni jestesmy kosciolem wiec o Bogu bedziemy wolac nawet w rzadzie! A polityka to wymysl ludzki, i kto mowi o mieszaniu wiary z polityka ten pod wladaniem szatana! wiec RABARBAR knebel w usta i zuc sie z mostu, bo nie bedziesz hamowac wiary ludu!
    ============
    od pb: nie nawolywac do samo-przemocy (samobojstwo przez skok z mostu); gdzie milosc chrzescijanska w twych slowach = piana nie zastapi braku argumentu; zacznij od siebie… 38 milionow takich prac nad soba i Chrystus zapanuje w Polsce

    od mg: @Asm, proszę chociaż Chrystusa pisać od dużej litery, jeśli nie z szacunku dla Niego, to przynajmniej z szacunku dla tych, którzy Go miłują…

   • ASM said

    Lepiej temu kto hamuje nawracanie dusz z mostu skoczyc!? To nie jest nawolywanie do samobojstwa. Lepiej bylo nie narodzic sie temu, ktor dusze zatraca, to sa slowa Boga. Dlatego myslenie ludzkie jest takie hore.

    Do pb: to juz obsesja by sie nawet zdan retorycznych czepiac 🙂 OBSESJA. Ludzie biale jest biale a czarne czarne. JEsli jest czarne to nie ubarwia sie bialym. Nikt sobie nie pozwoli na to by jego wiare niszczono, ci ktorzy to czynia,nie beda spokojnie to robic. I jeszcze raz powtarzam, nie ma zadnego nawolywania do przemocy, ale o prawdzie sie krzyczy i nikt nie bedzie jej niszczyl!

    Pozdrawiam i zycze milego spokojengo dnia badz nocy i jeszcze jedno, masz racje ze 38 milionow prac nad soba i bedzie ok, ale tego nie bedzie, szatan nie odposci. Z Bogiem

   • asm said

    przez przypadek napisalem z malej litery !!!

   • mgrabas said

    a może to nie przypadek, ale znak i napomnienie, a może nawet ostrzeżenie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą? kto ma uszy do słuchania, niech usłyszy

   • asm said

    magrabas, zanim cos napiszesz pomysl. Przypadek? No to idz do wrozki, bo nie wygladasz na katolika. Ciagle obrazanie innych, wielkie kompleksy musisz miec.

 72. Nikt said

  Jezus tak powiedział? Do kogo ? Gdzie? Szybko mówcie! Czy nie wymyśliłeś tego?

 73. Józef said

  Wizjonerki pokroju pani Mieczysławy ośmieszają Ideę Intronizacji to jest publicznego uznania że Pan Jezus Chrystus jest naszym Królem. Zgadzam się z przedmówcą, że pani Mieczysława wsadzając do piekła kard Hlonda ma fałszywe objawienia lub jest chora psychicznie.
  Ideę Intronizacji popieram nie ze wzgledu na feministki wizjonerki, ale ze wzgledu na nauki papieży.Ideą NSPJ byli poświecenie się osobiste lub zbiorowe wiernych.Nigdzie żaden papież nie pisał w encyklikach o Intronizacji NSPJ. natomiast o królowaniu Chrystusa Pana

  • mgrabas said

   idea intronizacji ośmiesza chrześcijaństwo
   Jezus nie po to przyszedł na świat, żeby ludzie z Jego powodu krzywdzili innych ludzi osądzając ich, „nawracając” i nienawidząc
   mało kto naprawdę przejmuje się prawdziwymi słowami Boga zapisanymi w Biblii…

   • ASM said

    jaka idea intronizacji? W jaki sposob moze osmieszac?

    Wszystko co prowadzi do milosci i ma na celu milosc do blizniego jest dobre, czy znie? Jesli oddaje zycie za drugiego, czyz nie jest to milosc, czyz nie jest to dobrem? Jak wiec mozna powiedziec ze oddanie zycia za drugiego czlowieka jest osmieszeniem chrzescijanstwa? Intronizacja ma duzo niesc milosci. I tak bedzie. Bylo tyle bolu i cierpienia, gdy krzyczano, ze Jezus przyszedl jako Krol, z tego powodu ukrzyzowano go wypisujac na tabliczce Krol Zydowski. O to co narod wybrany uczynil. Nie przyjal swego Boga. Za to Bog wyraznie uczynil kare, ze nigdzie zyd nie bedzie szczesliwy i nie znajdzie spokoju. I tak jest.

    Intronizacja nie jest niczym innym jak przyjecie CHrystusa za Krola, nikt tego nie zroumie co to znaczy skoro slabej wiary jest. Chrzescijanin to ten ktory sluzy Krolowi – Bogu. I z pewnoscia poganie nie beda blokowac Intronizacji, bo to dla chrzescijan dzielo, a dal pogan jak napis swietlisy na niebie kto tu jest Ktrolem prawdziwym! aby wiedzieli i czuli potrzebe nawrocenia.

    Intronizacja bedzie niosla za soba wiele dobrego, tak duzo, ze szatan zwariuje i juz czyni wszystko aby zniszczyc to dzielo, czyniac z poganow przeciwnikow tegoz dzialania, jakim jest Intronizacja.

    Nie uda sie wam to demony i opetani przez zlo. Polska przyjela chrzest i jest chrzescijanska, jestesmy katolikami. Nie damy sie zniewolic zlu i demonom i silom nieczystym, tak nam dopomoz BOG.

   • asm said

    i jeszcze jedno…
    Gdy Jezus przyszedl, wyraznie powiedzial, ze z Jego powodu beda atakowani wierni i niejednokrotnie mordowani. Zawsze ataki sa wtedy fgdy sie glosno mowi o Bogu, o Chrystusie. A juz na pewno sie ataki wzmagaja gdy sie chce publicznie ukazac Potege i chwale Boga.

    Pomyslcie o jednym, dlaczego nie atakauje sie narody gdzie sie pozwala na eutanazje czy aborcje? Tam sie morduje nie winne dzieci i ludzi starszych. W Brazyli nawet juz sie wprowadza prawo, ze jesli lekarz nie zaleci aborcji to bedzie karany wiezieniem! Holandia-chyba nie trzeba komentowac co tam sie wyprawia. Anglia-tu jest masakra, jak kudzie zyja bez zasad moralnych, ten narod jest bardizej zalkoholizowany niz ruscy czy inne narody slowianskie. Dlaczego nikt nie protestuje i nie zwraca na to uwagi? Przeciez to jest masakra co sie dzieje w Europie, tyle setek tysiecy dzieci sie morduje! A one chcialy zyc! Czy wy to pojmujecie, dlatego Intronizacja jest czyms co przypomni czlowiekowi KTO moze uratowac to zepsucie od zgnilizny duszy! Dlaczego ludzie hamuja INTRONIZACJE, oraz jeszcze bezzasadnie pisza iz Intronizacja jest osmieszeniem chrzescijanstwa! przeciez gloszenie ewangelii i pokazanie kto jest naszym Krolem Bogiem nie jest osemieszeniem!

    Czy tak bardzo trzeba miec twarde serce aby nie miec checi i radosci w czynieniu dobra? W dzieleniu sie z innymi tym co piekne i miloscia przepelnione?

    ASM

 74. Rabarbar said

  Drogi ASM – Musze ciebie skorygować, w USA mieszka wielu szczęśliwych Zydów.
  Chrzescijanin to ten, co żyje według Dekalogu i wypełnia Wolę Ojca w Niebie- tak mówi Pismo Sw.

  Chrześcijanin to ten – co kocha Boga ponad wszystko i bliżniego swego jak siebie samego, a tym bliżnim jest nie tylko członek grupy pod wezwaniem Chrystusa Króla ale również żyd, muzułmanin, protestant i każda żyjąca istota na tej ziemi.
  Jest nim Kaczyński, Komorowski, Lepper, Zyciński, Dziwisz itd
  Przyjąć Chrzest – to tylko pierwszy krok na drodze do wiary, a zlo i demony atakują przede
  wszystkim tych – co Chrzest przyjęli.
  Demonom nie przeszkadzaja poganie i niewierzący , oni sie zajmują wyłącznie chrześcijanami,
  wykorzystując ich naiwność, ubogą katechezę i słabą wiarę.
  ASM – idż za Prawdą Ewangeliczną a nie za tymi co promuja własny polityczny dekalog.
  Szcześć Boże !

  • ASM said

   Rabarbar, atakujesz drugiego czlowieka nauczajac go. GLUPOTA.
   Ja jestem katolikiem. I szanuje kazdego. Zyda, zlodzieja, poganina. Nie mozna byc biernym w nie ratowaniu tych dusz! Po drugie, ludzie nie wierzacy w Boga, albo pogubieni w wierze sa pod wladaniem szatana. Demony atakuja wierzacych z wieksza sila i masz w tym racje.

   Rabarbar, ja dekalogu sie nie musze uczyc. Przestrzegam go. Katolik poz tym iz przestrezga dekalogu jest apostolem i ma obowiazek nawracac innych i nawolywac do wiary w prawde – w Boga. Intronizacja nie ma niczego zlego w sobie, tak mysle i tak czuje.
   Pozdrawiam i z Bogiem

   • Rabarbar said

    ASM – czy nauczanie kogoś lub korygowanie będnego myślenia jest „atakiem’ ? , czy tolerowanie błedów i herezji – nie jest przypadkiem grzechem ?
    Czy mamy olewać jak Kain – tych co sie pogubili w wierze bo zaufali tym, którzy
    robią zamieszanie w Kosciele czy to z premedytacją czy z głupoty.

    Czy ja jestem stróżem mego brata ? – tak odpowiedzial KAIN BOGU, po zabiciu Abla.
    Czy katolik – który nie słucha Boga i nie rozumie Jego Przykazań – może publicznie
    nauczać ?

    ASM – wierzysz ludziom co chcą ciebie wyprowadzić na manowce > nie bądz naiwny.

   • asm said

    dlaczego mam byc naiwny?
    Nie rozumiem tego.

 75. msŚMA said

  Jezus Chrystus -królem Polski-TAK! Ale nie antychryst podający sie za Niego ,który bedzie wczesniej -Biblia o tym mówi wyrażnie,księża ,biskupi milczą jak zaklęci ,trzymają swe owieczki w błogiej nieswiadomosci ,o pokłonie bestii i znaku bestii też ani słowa…a to jest PIEKŁO ,Biblia wyraznie o tym ”mówi”!!!!!!!!!!!
  Co do tej flagi

  Ty zas nie wstawiaj się za tym narodem ,nie zanoś za niego błagań ani modłów ,ani też nie nalegaj na Mnie ,bo cię nie wysłucham.
  Czy nie widzisz ,co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
  Synowie zbierają drewno ,ojcowie rozpalają ogień ,a kobiety ugniatają ciasto ,by robic pieczywo ofiarne dla KRÓLOWEJ NIEBA ,a nadto wylewają ofiary płynne dla cudzych bogów ,by MNie obrażać.
  Czy Mnie obrażają -wyrocznia Pana -czy raczej siebie samych na własną hańbę?
  Dlatego tak mówi Pan ;Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce ,na ludzi i na zwierzęta ,na drzewa polne i na owoce ziemi -płonie i nie zgaśnie

  SŁOWO BOŻE -Ks. Jeremiasza od 7,16
  ^^^^^
  CZY TEGO CHCECIE????????????????? ODDAJCIE CZEŚC CHRYSTUSOWI I PANU BOG ŚWIETEMU!! NIE BAŁWOCHWALCIE SIĘ!!

 76. msŚMA said

  Jezus Chrystus -królem Polski-TAK! Ale nie antychryst podający sie za Niego ,który bedzie wczesniej -Biblia o tym mówi wyrażnie,księża ,biskupi milczą jak zaklęci ,trzymają swe owieczki w błogiej nieswiadomosci ,o pokłonie bestii i znaku bestii też ani słowa…a to jest PIEKŁO ,Biblia wyraznie o tym ”mówi”!!!!!!!!!!!
  Co do tej flagi

  Ty zas nie wstawiaj się za tym narodem ,nie zanoś za niego błagań ani modłów ,ani też nie nalegaj na Mnie ,bo cię nie wysłucham.
  Czy nie widzisz ,co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
  Synowie zbierają drewno ,ojcowie rozpalają ogień ,a kobiety ugniatają ciasto ,by robic pieczywo ofiarne dla KRÓLOWEJ NIEBA ,a nadto wylewają ofiary płynne dla cudzych bogów ,by MNie obrażać.
  Czy Mnie obrażają -wyrocznia Pana -czy raczej siebie samych na własną hańbę?
  Dlatego tak mówi Pan ;Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to miejsce ,na ludzi i na zwierzęta ,na drzewa polne i na owoce ziemi -płonie i nie zgaśnie

  SŁOWO BOŻE -Ks. Jeremiasza od 7,16

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  CZY TEGO CHCECIE????????????????? ODDAJCIE CZEŚC CHRYSTUSOWI I PANU BOGU ŚWIĘTEMU!! NIE BAŁWOCHWALCIE SIĘ BO JEDNA PLAGA POWODZI JUŻ BYŁA ,CZY CHCECIE GORSZEJ!!

  Ksiądz Natanek za dużo mówiło o masonerii koscielnej która te bałwochwalstwa pogańskie powprowadzała ,ale sam je niestety rozprzestrzenia (choć szanuję Go).

  Pozdrawiam

  • ASM said

   Jak mozesz, to wymien te balwochwalstwa poganskie, ktore ks.natanek rozprzestrzenia. Jestem ciekawy co zlego ten ksiadz czyni.

 77. ASM said

  Nie rozumiem, dlaczego chce sie hamowac dobro.
  Przeciez Intronizacja niczego zlego nie przynosi.
  Przez krytyke Intronizacji, zabieracie niejednokrotnie chec innym w rozwoj wiekszej milosci w radosc itp. Czy satysfakcje wam sprawia brak czynienia czegos dobrego? Czy lepiej nic nie robic, i z zalozonymi rekami zyc dalej w plugaym gnijacym od zla panstwie? Nie rozumiem tego.

  Mysli tych ktorzy krytykuja nie sa myslami milosci. Mysli Boze i mysli milosci, mysli dobrego czlowieka nie krytykuja tego co niesie w sobie milosc. A Intronizacja nie ma w sobie niczego zlego. Dlatego sie pytam, kto chce hamowac dobro. Tyle zla sie dzieje, tyle nagosci w internecie, tyle gwaltow, tyle zlodziejstwa i tyle afer – jakos nikt tego nie krytykuje, nikt przeciw temu zlu nie chce walczyc. Ale jak chodzi o Boga, to nagle sie poganie odzywaja i mordy otwieraja i slychac ich wszedzie.

  Ludzie, odbieracie czasem ostatnie checi tym ktorzy chca jeszcze cos dobrego robic. Co to za swiat? Co za parszywi ludzie opetani przez demony? Smierdziec bedziecie po waszej smierci i nie mam na mysli cialo ale dusze. Wiem co pisze.

  • mgrabas said

   @ Asm, zrozum, Jezus nie chce żadnych intronizacji, ale żeby ludzie się opamiętali i zaczęli życ według Jego przykazań, żeby przestali dawać się wodzić, żeby przestali biegać za „obiawieniami”, żeby przestali kłócić się i potępiać jeden drugiego z powodu „intronizacji”, „obrządków” i innych zasmucających Go martwych uczynków
   Bóg nie potrzebuje takiego „czczenia” Go, ale chciałby żeby ludzie w duchu i prawdzie Go czcili, swoim usposobieniem i życiem, nie chce zgiełku, nie chce fanatyzmu
   czy to rozumiesz?

   • asm said

    Magrabas, zgadzam sie z Toba w wiekszosci co piszesz. Ale nie we wszystkim.
    Wytlumacz mi jeden fakt. Czy uwazasz, ze swiat stoi w miejscu, ze Bog stoi w miejscu? NIE STOI W MIEJSCU, Bog ma wzgledem nas plan.

    Co wazne, przez ostatnie 2000 lat, ja nie widze poprawy aby cala populacja ludzkosic dokonala zwrotu ku Bogu. Nie widze aby przez ostatnie 2000 lat ludzkosc bardziej kochala i bardziej milowala blisnich (Irak, Afganistan, Korea, Chiny, Holandia, Brazylia, Niemcy, Katyn, Jugoslawia, Rosja, Komunizm, Faszyzm, gejostwo, lezbicyzm, sex, golosc w mediach itd). NIE MA POPRAWY.

    Wiec dlaczego haumujesz to co moze przyniesc dobro i milosc wieksza. Piszesz, ze szerzy sie podzial przez intornizacje, a ja CI napisze, ze szieje sie tak dlatego,ze ludzie opetani przez demony nie pozwalaja BY Chrystus sie wywyzszyl i stana wysoko tak aby niewierzacy i pogubieni GO dostrzegli i sie zastanowili nad soba. Magrabas, masz podejscie egoistyczne, i chcesz zamknac chrzescijanstwo w murach kosciola. Tak nie wolno.

    ASM

   • mgrabas said

    @ Asm, dziękuję za szczerość, bardzo mnie ona buduje
    stawiasz pytanie o Boga, o Jego myślenie, zamiary i działanie
    to bardzo trudne przeniknąć Jego plany, ale bardzo łatwo poznać Jego charakter, cechy, ten rys tak charakterystyczny u ludzi, którzy Go znają sercem
    wpatrując się w Jezusa, wsłuchując się w Jego słowa, postawy, można „nauczyć się” rozpoznawać co jest z Jego ducha, a co nie jest i nigdy nie było…
    absolutnie nigdy nie przyszło mi do głowy żeby zamykać Boga lub ludzi w kościele
    piszesz o 2000 latach utrzymywania się wśród ludzi zła – to są sprawy duchowe, wewnętrzne, sprawy rozgrywające się najpierw w ludzkich sumieniach, sprawy osobiste
    czemu myślisz, że jakiekolwiek zewnętrzne formy religijności miałyby to zmienić? poza wolną wolą poszczególnych ludzi?? Bóg taki nie jest! to On dał człowiekowi wolną wolę, żeby człowiek mógł zdecydować czy chce kochać, czy wybierać zło; Bóg daje każdemu ten wybór, żeby człowiek dobrowolnie mógł kochać Go, a nie z lęku, czy z musu
    czy wiesz czemu jestem przeciwny intronizacjom i innym takim rzeczom? bo Bóg powiedział całym życiem i słowami Jezusa, czego pragnie, i czego nie pragnie – poczytaj Pismo Święte… Bóg się nie zmienia, tylko ludze nie chcą poznawać Go… i większość nie chce przeczytać Jego słów, tylko chce słyszeć cudze opinie na Jego temat
    a katolicy chcą zamknąć chrześcijaństwo w murach, osądzać i zmuszać innych by byli dobrzy, a raczej by byli dobrzy na sposób wymyślany przez katolików, według ich ludzkiego myślenia i pomysłów, które chcą narzucać innym zamiast pokazać Boga miłością i tylko miłością
    myślę, że tak samo jak Ty pragnę dobra, a po prostu tak mnie postrzegasz, bo nie znasz mnie i dlatego nie rozumiesz
    tak to jest, że kto dokądś biegnie, po prostu nie ma czasu na dostrzeżenie wielu spraw, które dostrzec można tylko w ciszy i zatrzymując się…
    popatrz, nawet mój nick jest inny niż ten napisany Twoją ręką, ale nie przejmuj się, to wszystko przemija i pozostanie tylko to co do Niego należy 🙂

   • asm said

    Dzieki za to co napisales. Teraz dopiero piszesz z sensem, mam na mysli to iz wyjasniasz i dialog prowadzisz normalnie 🙂

    Pewnie,ze masz racje. Pismo czytam od malego. Duzo sie nauczylem, ale niestety milosci sie ucze ciagle i zdaje mi sie,ze bede sie jej uczyl cale zycie.

    CO do intronizacji, to ciagle nie widze w tym nic zlego. Zgadzam sie, ze kazdy ma swoja wole. Bog nam dal zycie z taka to wolnoscia, aby samemu decydowac to czy GO chcemy czy nie. I widzisz, moja wola jak i tysiace innych ludzi jest taka, aby Konstytucja polska bazaowala na prawach Bozych. Jesli dokona sie Intronizacja, to konstytucja powinna byc zmieniona tak, aby sie opierala na tych prawach. Przeciez, to nie jest niczym zlym. Czy Bog moze byc na to zly? Zly na cos, co pozwoli nawrocic wieszkszosc ludzkosci polskiej a z biegiem czu inne narody?

    Mgrabas, rozumiem, ze jestes katolikiem, wiec chyba rozumiesz, ze nie mozna myslec tylko o sobie, gdyby tak bylo apostolowie by cieszyli sie tylko z tego, ze poznali prawde i wybrali dobrze bo wybrali Boga i na tym by sie skonczylo, nie szli by glosic innym prawdy. A to by juz bylo tragedia. Bog przyszedl na ziemie, aby wyraznie powiedziec by nawolywac do prawdy i glosic ja ludzkosci. Nie mozna sie nawrocic bez poznania prawdy. A jak ja poznac skoro nikt tego nie objawi lub nie bedzie o niej mowil. Intronizacja moze pozwoli na to, ze wieksza czesc ludzi spojrzy na Niego i sie zastanowi nad ostota zycia.

    Mgrabas, pytasz dlaczego mysle, ze jakies formy zewnetrzne mialyby zmienic ludzkosc. Po pierwsze to nie sa formy zewnetrzne, ale bardzo powazne zmiany wewnetrzne. Intronizacja powinna zmienic konstytucje, a to zmieni polityczne dzialania co do obywateli; wyplewienie klamu i niegodziwosci z mediow, itd itd. A to wszystko przeciez pozwoli odczuc ludziom jak wielka milosc czyniona daje spokoj ducha. Nie wolno sie zamykac w sobie, gdy by tak bylo, po co nam kaplani? Nie byloby Popieluszki, Jana Pawla II itd. Jestesmy powolani do szukania takiej ewangelizacji aby nawracac dusze. I nie jest to nazucanie sila czegos. Jesli sie komus nie podobaja prawa Boga, nie musi sie im podporzadkowywac, ale musi bynajmniej uslyszec,ze byl ktos taki jak CHRYSTUS. Dlaczego wiec ten komu sie nie podoba intronizacja atakuje, ja? Przeciez jesli nie podoba sie, to nie musisz na to dzielo patrzec wogole, ani sie tym interesowac, poniewarz nie dla ciebie ten akt intronizacji.

    ASM

 78. Rabarbar said

  ASM – ośmieszasz swoją wiarę, wulgarnym językiem. Nikt ci nie odbiera
  chęci do bycia dobrym, ale ty sam nie chcesz być dobry o czym świadczą twoje posty .
  My mamy prawo nie popierać Intronizacji, bo to nie jest ani Przykazanie Boże ani Kościelny Dogmat.
  poza tym intronizacja – robi tak wiele szumu i hałasu wśród wiernych, że wyzwala w nich demoniczne
  zapędy. Ludzie stali się przez to gorsi i mniej podobni do miłujących pokój chrześcijan.
  A właściwie stali się faryzeuszami na wielką skalę.
  I taki jest owoc – waszego upartego i bezmyślnego Intronizacyjnego zgromadzenia.

  • asm said

   Rabarbar, chyba jestes anykoscielny.
   Ja jestem chrzescijaninem, co wiecej uczestniczylem w rekolakcjach od strony prezentacyjnej oraz spedzilem dlugi czas w duszpasterswie akademickim oraz w seminarium. Wiec prosze przestan kogos oceniac, piszac bzdury i atakujac. Nie interesuje cie intronizacja to po co tu piszesz cokolwiek – agencie?

   Prawda zabolala? Jesli tak to zmien podejcie do milosci i zacznij kochac wszystkich bliznich.

   Z Bogiem Rabarbarku, mam nadzieje, ze sie nawrocisz.

   • mgrabas said

    @ Asm, czy uważasz, że Rabarbar potrzebuje nawrócenia bardziej niż Ty?

   • asm said

    Mgrabas, ja nie potrzebuje nawrocenia, ale na pewno potrzebuje wiecej ducha swietego i wiecej dzialania ze strony aniolow aby mi pozwolily wyhamowac moj ostry jezyk i pokusy drobych grzeszkow.

    Nawrocenia nie potrzebuje, ale mysle, ze kazdy go potrzebuje kto atakuje kosciol i nie pozwala rozijac sie milosci badz ukazywania milosci innym.

    ASM

 79. asm said

  do Mgrabas i Rabarbar.
  Jestescie ok. Lubie was, choc nie znam was. Maacie chyba dobre serca, ale nieraz trzeba sie cieszyc z dzialan, ktore buduja milosc.

  Chyba sie nieco zdenerwujecie, jesli napisze wam, ze koncze dwa filmy na temat intonizacji 🙂

 80. Anna said

  Ks Dr hab Piotr Natanek,to ksiadz z wielka charyzma,to osobowosc o poteznym darze talenow od Boga – ale co niektorzy chcieliby go ukrzyzowac , bo jest on im nie w smak ze swoimi wypowiedziami.
  To jednak nie przejdzie, gdyz wiekszosc obstaje za prawda ktora glosi ks,Natanek.

 81. asm said

  Intronizacja ratunkiem:

  Milego ogladania i pozdrawiam myslacych wg. praw Bozych

 82. pin said

  Witam serdecznie. Ostatnio od znajomego polskiego księdza ze Szwecji otrzymałem zapytanie odnośnie rozpowszechnianej przez księży informacji o ks. dr P.Natanku, że powodem decyzji KK była bliska współpraca z jakąś bliżej nie określona grupą, która to w powiązaniu z intronizacją chce zmiany ustroju na monarchię. Strasznie to tłumaczenie jest zagmatwane i niedorzeczne, ale jednak jest. Czy słyszał ktoś podobne opinie w śród księży w Polsce, czy to tylko wypust w Szwecji? Pozdrawiam serdecznie.

 83. asm said

  Brak przyjaciela w naszym narodzie Prawdy – milosci do wlasnego spoleczenstwa i dbania o niego msci sie. Niszczac nasz potencjal stoczniowcy sluzymy Niemcom, Francji, Wlochom i UK! Te narody maja zmowe aby zdominowac reszte krajow. Popatrzcie jak juz gospodarczo rzadza! Gdyby narod polski poszedl glosem serca i dokonal Intronizacji, bylaby wieksza solidarnosc w milosci i o to by dbac o rolnikow, stoczniowcow itd!!! Efekt biernosci biskowpow i spoleczenstwa JEST TAKI:

  Stocznie w Wismarze i Warnemuende, należące do niemieckiej grupy Nordic Yards, otrzymały w ostatnich tygodniach zlecenia na budowę statków, które pozwolą na ciągłą pracę i utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie przez najbliższych kilkanaście miesięcy. Także stocznie w Stralsundzie i Kilonii nie muszą się martwić o pracę. Tam już budują dwa promy pasażerskie dla armatora Scandlines-Faehren. Obecne zamówienie jest ratunkiem dla stoczni i kamieniem milowym, jeśli chodzi o jej przyszłość. Takie informacje zadowalają na pewno niemiecki rząd, który nie zezwolił, mimo nacisków Komisji Europejskiej, na zlikwidowanie swoich stoczni i likwidację tysięcy miejsc pracy. Teraz te zakłady zaczynają odżywać i korzystają na tym, że nie mają konkurencji w postaci polskich stoczni, które zlikwidował nasz rząd! (Waldemar Maszewski, Hamburg)

 84. Aleksandra said

  Kochani…Biada narodowi,który za Boga ma pieniadze,władzę,popieranie homoseksualizu,invitro…czy eutanazji…Świat już nie chce mówić o karach jakie Bóg zesłał na ludzi chociazby w Sodomie…Wszystkim się wydaje,że tamte czasy to totalna ściema i prehistoryczna przeszłosć…Ale nasze czasy są gorsze w poczynaniach odstępstw od Bożych nakazów,wiec czemu kara miałaby nas minąć? To tylko kwestia czasu…Mało jest juz dowodów w postaci pogodowych ,strasznych w skutkach niespodzianek? Jezus powiedział ,ze jak zauważymy anomalie pogodowe,to jest to znakiem,iż On stoi już „u drzwi”…Zatem trzymajmy sie takich kapłanów jak Piotr Natanek!!! On jedyny głosno mówi o piekle,które niestety jest wszelkimi niedowiarkami wypełnione!Przeciez złemu zależy abyśmy w niego nie wierzyli!-nie widzicie tego? Rząd nie ma prawa mu zabraniać głoszenia Chrystusa w szczególności gdy działa niczym pierwi apostołowie!-z pełnym oddaniem i bojażnią o kazdą ludzką duszę…Stańmy się jak dzieci ,by Jak św.Hiacynta,Franciszek i Łucja zawierzyć Jezusowi bezgranicznie…Tu toczy się walka na ogromną skalę…Kto ma oczy,niech widzi…

 85. Orędzie dane Agnieszce, która dostaje orędzia pod nazwą „Orędzia na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły” od listopada 2009 roku, wydane zostały do tej pory(2010) 3 tomy tych orędzi jest ich więcej, ale wciąż twa praca nad ich oprawą. Książki wydaje ksiądz opiekun duchowy Agnieszki.

  Oto orędzie dane dla ks. dr. hab. Piotra Natanka:

  Synu Mój, nie poprzestawaj w walce. Miłe są mi twoje czyny i gorące serce. Ja, Bóg podtrzymuję cie i ochraniam. Ta mała służebnica Moja będzie i tobie służyć Moim Głosem. Ja będę mówił do ciebie poprzez to dziecko, a ty słuchaj Mojego Głosu, którym wspieram cię w twojej posłudze. Jesteś Mi wybrany na głoszenie Mojego Królestwa. Nie upadaj w drodze, wiele jeszcze przeciwności cię czeka, ale Ja synu jestem z tobą cały czas. Dostałeś dary Moje w obfitości do głoszenia Mojej Chwały. Teraz idź i nauczaj, bo na to cię posłałem Mój wierny kapłanie. Mało mam sług tak wiernych i otwartych na moje wołanie. Otworzyłem twój umysł, abyś przejrzał plan złego i przygotował Mi drogę. A teraz idź i nauczaj. To mówię Ja, Jezus Chrystus, Bóg Twój Umiłowany, który cię nigdy nie opuści. Amen

  Orędzie dane Mieczysławie Kordas EchoChrystusaKróla.net:

  Panie Jezu, czy osoby, które mówią negatywnie o kapłanie Ks. Piotrze Natanku, który przyjeżdża do nas głosić słowo Boże mają rację?

  Pan Jezus: „ NIE ! NIE ! NIE ! Ludzie czekają na niego. On głosi słowo prawdy, której nikt nie chce głosić. Pozwólcie przyjechać Mojemu Synowi do was. On mówi najprawdziwiej o Mnie i Koronacji, to jest to czego Ja potrzebuję u was w Polsce i na całym świecie.

  Powiedziałem : „ INTRONIZACJA SERCA I OSOBY”

  Wszyscy mówią o sercu a ten Mój umiłowany syn o koronacji Osoby Mojej. Pozwólcie jemu przyjechać do was. Nie przeszkadzajcie mu. Amen. JEZUS

  Panie Jezu, są urodziny oraz 25-lecie kapłaństwa księdza Piotra Natanka. Bardzo proszę o Twoje słowo dla Niego, bo ja i wszystkie Twoje dzieci w Chicago – lubimy go.

  Pan Jezus: ” Mój umiłowany kapłan ksiądz Piotr ma Moją ochronę. Ja błogosławię jemu na każdy dzień, ale to Ja odczuwam błogosławieństwo jego na Moją zbolałą Osobę. On jest Moim odbiciem, on jest Moją chwałą. On już od kilku lat idzie Moją Drogą Krzyżową. Umacniam go, ale i wy umacniajcie go modlitwą wstawienniczą. Jego Golgota jest tak samo ciężka jak Moja. Ja dźwigałem grzechy całego świata, a on dźwiga grzechy Episkopatu waszego i tych biskupów, którzy są przeciwni Mnie. Moi kapłani wiedzą o tym, ale nie wiedzą nie Moi biskupi, którzy nawet nie chcą o tym wiedzieć.

  – Nie Moi biskupi zajęli Moje miejsce, lecz wydają decyzje niezgodne z Moimi.
  – Nie Moi biskupi nie chcą założyć [sobie] cierniowej korony, lecz obwiesili się złotymi bożkami, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu.
  – Nie Moi biskupi nie chcą współcierpieć ze Mną i dokładają do Mojej korony cierniowej jeszcze więcej cierni, które będą świadczyły przeciwko nim w ich dniu, bo wtedy chcieliby widzieć Mnie jako Króla, ale już będzie za późno.

  Powiedz mu, że go bardzo kocham i niech dalej świadczy o Mnie i o Moich wrogach, których jest niezliczona ilość, a otrzyma zapłatę w jego dniu.
  Drodzy Moi, dziękuję wam za uwielbianie Mnie myślą, słowem, śpiewem i uczynkami. Moja chwała jest wyniesiona dzięki takim kapłanom jak ten umiłowany Piotr.
  ON JEST PIOTREM WASZYCH CZASÓW i jego droga krzyżowa trwa dłużej niż Moja. On każdego dnia bierze Mój Krzyż na swoje ramiona, który Ja pomagam mu dźwigać.
  O Moi wierni, Moi wierni – pomagajcie nam dźwigać wasze krzyże. AMEN.
  Błogosławię jemu a także wszystkim, którzy go słuchają.
  Jezus cierpiący, bolejący ale i wspomagający was”.

  Źródło: EchoChrystusaKróla

 86. Musimy zrozumieć powagę sytuacji jaka dzieję się teraz w świecie.

  Trzeba spostrzec w jakiej sytuacji przez siły wolnomularskie znalazł się Kościół, Polska i świat.

  Nie możemy bierni siedzieć i nic nie robić, musimy sami badać, a nie jedynie bazować się na jednym dokumencie, z nie do końca wiadomą rzetelnością.

  Dodam Ci że zakaz dotyczący ks. Piotra dotyczył pewnego okresu czasu, przynajmniej punkt o głoszeniu kazań.
  W komisji dotyczącej ks. Natanka przewodniczył ksiądz opiekun duchowy kleryka z którym miałem możliwość rozmawiać. I co się okazuje nie podano w dokumencie przeciwko ks. Natankowi żadnych argumentów dlaczego podjęto taką decyzję jedynie napisano czego nie wolno mu już robić. A ksiądz wchodzący w skład komisji badającej sprawę ks. Natanka mówił, że były to sprawy związane z tym, że ks. Natanek głosi, że Intronizację Chrystusa na Króla Polski powinna dokonać także władza państwowa, a wiec oskarżono ks. Piotra Natanka w ten sposób o mieszanie się w politykę, czego się teraz księżą bardzo silnie zakazuje.
  Poza tym Pustelnie ks. Piotra odwiedzają tysiące ludzi z całego świata, przyjeżdża tam stale wielu księży i razem z ks. Piotrem Natankiem odprawiają Msze.

  Co warto wspomnieć ks. Natanek ma wsparcie wielu biskupów w Polsce, którzy piszą mu listownie, że go wspierają w jego dalszej posłudze i drodze jaką kroczy.

  Bardzo silnie ks. Piotra wspiera arcybiskup archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Andrzej Dzięga (21 lutego 2009 mianowany został przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej).
  Sam arcybiskup należy do Rycerstwa Chrystusa Króla i jest honorowym rycerzem i przyjął do rycerstwa już kilkaset osób, na specjalnych uroczystościach. Nawet ufundował figurę do Pustelni Niepokalanów w prezencie dla ks. Piotra Natanka.

  A więc nie można się posługiwać krótkim jednostronicowym dokumentem, bo trzeba szerzej spoglądać na Kościół.

  Ks. Natanek pragnie postępować w ścisłej jedności z papieżem Benedyktem XVI i tradycją Kościoła o której pisał Benedykt XVI wciąż tak samo ważnej. Pragnie ten ksiądz budować Polskę patriotyczną ponieważ zna założenia masonerii i jej cele i wie, że głównym planem wolnomularzy jest stworzenie rządu światowego tzw. Utopijnego Nowego Porządku Świata, a więc utrzymanie Polski patriotycznej silnie przeszkodzi globalistom w swoich planach, które dążą do wypłukania ze szkół, urzędów i życia publicznego symboli narodowych i znaczenia narodowego.

  Powiem Ci bo może nie wiesz, że kardynał Dziwisz był wtyką w Watykanie i nie dawno przyjął w Krakowie Międzyreligijną Nagrodę im. Kardynała Augustyna Bea, przyznawaną przez żydowską Ligę Przeciwko Zniesławieniu, założoną przez lożę B’nai B’rith. Nagroda została ustanowiona z myślą o nagradzaniu księży realizujących posoborową linię Kościoła wobec Żydów.

  To może trochę o tej loży masońskiej:
  Najważniejszą organizacją jest B’nai B’rith. Tą masonerie tylko dla żydów założyli w Nowym Jorku w 1843 Żydzi masoni z Niemiec. Bardzo szybko zaczęła się ona rozwijać w USA i w krajach Europy Środkowej. Celem B’nai B’rith stała się walka z antysemityzmem (jawnym lub utajonym), podtrzymywanie tradycji i kultury żydowskiej, działalność wśród młodzieży. „Masoneria, Pilgryms Society, Komisja Trójstronna i CFR” są jedynie pasami transmisyjnymi dla arystokracji żydowskiej jaką jest B’nai B’rith”. W działalności B’nai B’rith widoczny ma być mesjanizm żydowski zakładający że żydzi „w oczekiwaniu na czasy mesjańskie, kiedy to nastąpi ubóstwienie narodu żydowskiego, mają pewną duchową misje do spełnienia względem gojów (tzn. nie Żydów), a mianowicie ”oświecenie” ich poprzez wpojenie im pewnych zasad Talmudu”. B’nai B’rith widzi więc swoja rolę w byciu pasterzami ludzkości. B’nai B’rith liczyć ma 600 tysięcy członków w 58 krajach, jest akredytowana przy ONZ i Radzie Europy (gdzie ma głos doradczy), za poprzedniego pontyfikatu miała bardzo bliskie kontakty z Watykanem, dyktuje warunki na amerykańskiej scenie politycznej. Instrumentem B’nai B’rith jest Anti-Defamation League (Liga Przeciw Zniesławieniu). ADL zbiera dane o aktach które uznaje za antysemickie, antysyjonistyczne i stanowiących przeszkodę w realizacji polityki B’nai B’rith. Działalność ta skutecznie zakneblowała usta krytykom polityki Izraela. Działania ADL prócz monitoringu przeciwników obejmują propagandę, edukacje, kontakty z władzami i establishmentem.

  A teraz dla ostatecznego potwierdzenia tego faktu dodaje Ci jeden z punktów, na którym widnieje kardynał Bea – jest to lista masonerii działającej w Watykanie i we Włoszech, którą tuż przed swoją śmiercią otrzymał papież Jan Paweł I.

  Lista Masonów przedrukowana z niektórych aktualizacji z biuletynu Chrétien de l’Zachód Nr.12, lipiec, 1976, (Directeur Pierre Fautrad fye – 72490 Bourg Le Roi.)

  Wszystkie osoby na tej liście, są ekskomunikowani przez prawo kanoniczne 2338. Każdy człowiek ma nazwę po jego stanowisku, jeżeli są znane; daty Był członkiem masonerii, jego kod #, a jego kryptonim, jeżeli jest znane:

  „7. Bea, Augustin . Cardinal . Secretary of State (next to Pope) under Pope John XXIII and Pope Paul VI.”

  Jeszcze wpis ze strony katolickiej bo może ktoś kiedyś pominął to zdarzenie kiedy miało ono miejsce:

  „Kardynał Dziwisz znów poparł kandydata PO, czyli zaufani tajnych służb komunistycznych podają sobie ręce
  Aktualizacja: 2010-06-18 5:18 pm

  Wczoraj, wczesnym rankiem, dzięki zabiegom posła PO Ireneusza Rasia (jego rodzony brat jest sekretarzem kardynała) Bronisław Komorowski został wprowadzony do pałacu kardynalskiego w Krakowie. Równocześnie odmówiono tego wszystkim pozostałym kandydatom. Powtórzyła się sytuacja sprzed pięciu lat, kiedy to, tuż przed ciszą wyborczą kardynał Stanisław Dziwisz w blasku fleszy przyjął w swoim pałacu ówczesnego kandydata PO na prezydenta, Donalda Tuska, odmawiając także tego samego pozostałym kandydatom.”
  Źródło:http://www.bibula.com/?p=23100

  Zastanawia mnie, czy Dziwisz robi to, co robi, bo mają na niego jakieś haki (np. post-esbeckie), czy może jest masonem, bądź dał się zmanipulować masońskim szeregom.

  Na koniec fragment orędzia Anioła Polski AVE z 12.09.2010.:

  Módlcie się za waszych pasterzy, módlcie się za Kościół w waszej ojczyźnie. Nie odwracajcie się od Kościoła, bo musicie pamiętać, że wszyscy jesteście poddawani próbie – także i hierarchowie. Oni także powinni mieć świadomość, że są pasterzami narodu, który został wybrany i powołany do dawania świadectwa innym narodom. I w tej próbie oraz w tym czasie powinni utożsamiać się ze swoim narodem dla ratowania jego moralności a przede wszystkim wierności wobec ślubowań i Bożych praw.
  Błogosławię was w Imię Ojca i Syna Ducha Świętego.
  Źródło: http://otoczyniewszystkonowe.pl.tl/wrzesie%26%23324%3B-2010.htm

  A więc zdajmy sobie sprawę, że bez wiedzy i bez rozpoznania współczesnych wydarzeń, które wrogie siły próbują z coraz to większą siłą zakłamywać i przedstawiać w innym świetle niż jest w rzeczywistości, każdy z nas musi wziąć się w garść i zacząć stanowcze i ambitne rozróżnianie dobra od zła nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka wszystko wygląda przejrzyście.

 87. Anna said

  Również popieram Ks Natanka! Jest on wspaniałym księdzem który rzeczywiście chce działać, chce aby ludzie przejrzeli na oczy. Oby więcej bylo takich ksiezy!

 88. Radek said

  Również ja popieram całym sercem ks.Natanka,słuchałem i ogladałem wiele jegom kazań i rekolekcji i dzięki Niemu dowiedziałem się o Bogu,Kościele i Wierze więcej ,niz przez całe moje dotychczasowe zycie,byłem bardzo marnym katolikiem,choć wydawało mi się,że tak nie jest,póki nie poznałem ks .Natanka moja wiara wyglądał tak jak większośći”katolików”czyli niedzielna msza,2 razy w roku spowiedź,kilka razy wzięta komunia i to wszystko,dzieki temu księdzu przejrzałem na oczy!!!zacząłem się modlić,zacząłem się spowiadać,przyjmować komunię,zacząłem wreszcie zastanawiać się nad swoim zyciem i nad tym co będzie po śmierci,pytam się wszystkich przeciwników księdza Natanka:czy zły człowiek zmieniłby człowieka na lepsze?jaka nienawiść,to właśnie dzieki niemu pozbywam się tego uczucia z serca i teraz podchodze inaczej do wszystkiego,zaznaczam,że jestem młodym człowiekiem,mam 33 lata,ja Bogu dziękuję ,że mi postawił na drodze takiego wspaniałego księdza,że dzieki Niemu dopiero zaczynam rozumieć na czym polega wiara w Boga,chociaż wiem ,ze nadal jestem słaby i dużo pracy przede mną,cieżko mi zrozumieć i pojąć nie mogę,że to nie przeciwnicy Kośćioła,ale sam Kościół Polski chce się pozbyć i zamknąć usta temu wspaniałemu Słudze Bożemu,mam nadzieję,że do tego nie dojdzie,że nie zniknie z internetu jego nauczanie,będę się o to modlił

 89. tak to wygląda said

  WAŻNE !!! ZOBACZCIE TO :::::::::::

  lub wpisz;you tube ;OKO HORUSA i POMNIK CHRYSTUSA

  od mg: poprawny link to http://www.youtube.com/watch?v=_UWjhLONVOI

 90. emiliam said

  Gorąco popieram ks.Natanka.Uczestniczyłam dwa razy w Jego rekolekcjach z wielką uwagą.Dzięki niemu dużo zrozumiałam.Nabrałam wielkiego szacunku do kapłanów/wszystkich/.Ks.Natanek pomógł mi zrozumieć misję kapłana.Nie rozumiem dlaczego jest tak bardzo znienawidzony nawet przez niektórych księży.Dla mnie to jest prawdziwy kapłan któremu naprawdę dobro Kościoła leży na sercu.Mało jest takich księży,a szkoda.Nie rozumiem zakazu przez kard.Dziwisza.Zresztą Ojciec Pio i s.Faustyna też byli nie zrozumiani przez swoich przełożonych.Myślę że ks.Natanek ma bardzo wielką misję do spęłnienia skoro tak szatan szaleje.Z poważaniem Emilia.

 91. Basia said

  To kapłan na Ostateczne czasy.
  Ojca PIO też Watykan karał za stygmaty .Ojca Kolbego też traktowano jako chorego umyslowa a jest wielkim świętym i wzorem dla Polaków.To dlaczego kościół kara ks.Natanka za jego poglądy które muszą być zgodne nie z prawem Bożym a obcją polityczną.

 92. […] czasach kontrowersyjni… http://www.piotrnatanek.pl/ W obronie księdza Natanka wątek na : https://grypa666.wordpress.com/w-obronie-ks-natanka/ ks. dr hab. Piotr Natanek „2017 będzie rokiem […]

 93. imprazoom said

  niech zyje ks.Piotr Natanek!!!

 94. imprazoom said

  Nawracajcie sie!!!!KS. PIOTR JEST KAPŁANEM WEDŁUG NAUCZAŃ I WYMAGAŃ JEZUSA.Kto nie pójdzie jego dreogą -nie bedzie zbawiony…

 
%d blogerów lubi to: