Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Słowniczek


Język jest dynamiczny, odzwierciedla zmiany społeczne. Wpisz w komentarzu poniżej swoje znalezisko lub pomysł na nowe słowo na określanie nowej rzeczywistości. Podaj również etymologię — patrz np. „agenciura” poniżej.

Potrzeba więcej inwencji nt. dintojry, systemu niesprawiedliwości w Polin.

Po zebraniu słowniczka poślemy go Profesorowi Miodkowi do oceny.

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p q r s ś t u v w x y z ż ź

# = słowa ukute przez kampanię grypa666

@ = słowa ukute przez kampanię „kompleks jot” na blogu grypa666 po 30.12.2009


10 IV = katastrofa  Smoleńsk 10.4.2010 r.

11 IX = katastrofy w USA 11.9.2001  r. (ang. „9/11”, miesiąc/dzień; nie ma powodu zangielszczać polskich skrótów dat, co jest oznaką dyletantyzmu językowego niektórych polskich (?) pismaków)

agenciura = agent cywilizacji śmierci działający na szkodę Cywilizacji Zycia (agent + ciura, jak w „panowie i ciury”) #

banksterzy, banksteria = lichwiarscy żydobankierzy (bankierzy + gangsterzy)

bolech = Lech Wałęsa (Lejba Kohne), TW Bolek

brzydactwo, brzydacki = mendelowcy jak prosor Brydak, dot. shtadlanów w dziedzinie ludobójstwa scypionkowego @

cip, cipy = czip, bioczip

dezinformacki = dezinformacja, wszechogarniająca swoimi mackami całą Polskę i świat @

dintojra = ramię niesprawiedliwości kahału dla gojów @

dojczlandia = Niemcy rewizjonistów, rewanżystów,  roszczeniowców, ekspansjonistów — w odróżnieniu od naszych sąsiadów za Odrą i Nysą za pokojowym współistnieniem i harmonią (niem. Deutschland) @

dratewstwo = (1) agenciury typu Szewczyk Dratewka (rzeczywista osoba z kampanii przeciw ‚pandemii’ w 2009 r.); (2) sposób ich dzialania #

drzymałka = domek holenderski, niezależny pałac obwoźny (wóz Drzymały) @

dziennikurestwo = dziennikarstwo kłamliwe, poprawne politycznie

gadzinówka = gazeta polskojęzyczna

giewu = Gazeta Wyborcza tj. Wybiórcza (także zwana Gównem Wyborczym, ale nie przez nas)

GMOnsanto = całokształt ludobójczej działalności żydo-konglomeratu śmierci w dziedzinie GMO @

HAARP, haarp, harfa = systemy anten radiowych w kilku państwach, najbardziej znane na Alasce. Oficjalnie do badań jonosfery i komunikacji. Używane do wywoływania huraganów,  tsunami, trzęsień ziemi, dezaktywowania pocisków/samolotów/satelitów oraz do jednostronnej komunikacji w trybie nakazowym z zacipowanym społeczeństwem (ang. High-Frequency Active Auroral Research Program)

hasbara, hasbasiści = szczekaczki kompleksu jot @

holokaustianizm = szowinistyczna „religia” monopolizująca Holokaust, tragedię ponad 20 grup, do celów judeocentrycznych

Holo-oszust = osoba podająca się za ofiarę Holokaustu i przekłamująca prawdę o Holokauście #

Holo-oszustwo = fałszowanie prawdy o Holokauście #

holyłócki = przekłamany wizualnie w stylu specjalnych efektów w filmach z Holywood, celem zmylenia ludziowców zapatrzonych w telewizornię @

jelyty = pseudo-elity narodu, robiace dla kahału @

jewrokołchoz = UE (ros. „Euro-” + „kalhoz” z akcentem na „o”); także jewrounia, jewropejsaci @

judeocentryk =  kosztem praw innych grup, osoba popierająca wąskie, rasistowskie, ludobójcze interesy pro-izraelskie, pro-syjonistyczne i globalne, w tym miliony chrześcijan syjonistycznych, wlącznie z katolikami wierzącymi w niezbędność Izraela jako gwaranta bezpieczeństwa przed rzekomym zagrożeniem od islamu (patrz prace naukowe Piotra Beina)

kaczor, Kaczor = Kaczyński (Kalkstein) @

kahał = niegdyś zarząd gminy żydowskiej; na Grypa666 także kompleks jot: nazwa oddziałów krajowych jak i kompleksu globalnego @

katolak = od katolicznicki Polak -> katopolak -> katolak @

katolicznik = liczy ofiary swych tortur duchowych (® Grypa666, All Rights Reserved) @

kompleks jot = kompleks władzy judeocentrycznej (patrz prace naukowe Piotra Beina)

komor, Komor, komorowo = nieprawny uzurpator władzy prezydęckiej po 10 IV @

KOR-nik = obcy podszywający się pod obrońcę polskiego robotnika, żeby przejąć władzę w zdradzie kanciastego stołu

kradzieżnik = złodziej, plagiator @

krokodylka = zaraza znad Nilu, zapowiedziana dla Polski na lato 2010 #

kwach, Kwach = Kwaśniewski (Stolzman)

lemingi = ludzie wciąż śpiący na najniższym poziomie świadomości @

lewosławny = Bein Grypa666, od prawosławny;  ® Persykop Maciej Pokora, All Rights Reserved

ludziowiec, ludziowce, ludziofce = masy nieświadomie łykające propagandę systemową (ludzie + owce, jak w ang. sheeple = sheep + people); patrz także zombie i lemingi # @

mateczka = mała broń nuklearna, przenoszona np. w teczce („ma” + „teczka”)

mendia = media kłamliwe, poprawnie politycznie („menda”)

mendelowcy = sługusy medyczno-wielkofarmackiego kompleksu śmierci @

merdia = media poprawnie politycznie (dla frankofilów: media + franc. „merde”; dla polonofilów: kręcić, jak się unym podoba — jak pies merda ogonem, tylko że nie z miłości do obiektu merdania)

moderator = (jeśli trafiłeś tutaj ze wskazania pod wpisem, to przemyśl): od momentu kliknięcia w “enter” ma pełną władzę nad wpisem. Może usunąć, zablokować, poprawić błędy, wstawić polskie fonty, albo zrobić taką wycinankę i pisankę “kurpiowską”, że rodzona matka wpisu nie pozna, na koniec dobrotliwie skomentuje i zostanie wstyd na całą okolicę :P . Trzeba desperata, żeby za mocno moderatora naciskać == szanujmy się wzajemnie i szanujmy regulamin #

mosiad. mosiadowy, mosiadziaki = razwiedka Izraela; od mośki @

ocipienie klimatu = nie wiadomo czy ocieplenie czy oziębienie… wiadomo, że manipulacja przez talmudinatów i banksterię ochoczo wtórowana przez ocipioną brać netową @

odmerdiać = prostować merdialne kłamstwa @

ojro = euro (1) waluta UE, (2) przedrostek w słowach tyczących UE (z niem.)

ONZ = Organizacja Narodów Zdenacjonalizowanych @

PAN-owiec = Persykop (niechby spróbował skopać Ahmadinedżada!) Maciej Pokora; od: członek PAN i jednocześnie wodzirej ludziowców u Monitora i na in. forach. z obfitym zastosowaniem piopoz; ® Piotr Bein, All Rights Reserved @

piopoz = perfidne insynuacje, obelgi, prześmiewki, oszczerstwa i/lub zniewagi na pręgierzu forów blogowych, podobno patriotycznych @

polactfo = Polacy li tylko z nazwy, duraki, użyteczni idioci, fanatycy, katolacy, katolicznicy, cynicy, ludzie bez sumienia, szabas goje, agenciury… służący okupantowi Polin i globalnemu kompleksowi jot @

Polin = polski barak w jewrounii; zdegenerowane, zniszczone, rozkradzione, zjudaizowane państwo zniewolonych Polaków i polactfa pod rządami okupantów @

polskojęzyczni = mówiący po polsku, ale działający na szkodę Polski, Polaków i Polonii

lewosłynny = Persykop Maciej Pokora, patrz PAN-owiec; ® Piotr Bein, All Rights Reserved @

Ot-warta – kahalna delegatura Bani Brith ADL Foxmana na Polin; oficjalna nazwa Otwarta Rzeczpospolita, znana też jako Otwarta Rzydopospolita nieoficjalnie; od Ot, warta kopa w de @

praw-dziwki = mecenasy zdradzieckie wzgl. Polskiej Racji Stanu; pierwotnie ® Zenobiusz w znaczeniu agenciury, klauny i pozoranty patriotyczne, wg ® Zenobiusza np. Bein, Andrzej Szubert, Wiesława z Dąbrowskich (Vismaya) @

press-tytutka = dziennikarz, redaktor poprawny politycznie (press ang. prasa + prostytutka)

razwiedka = służby wywiadowczo-specjalne, nie tylko te sugerowane przez Red. Michałkiewicza @

religiozny = szowinistyczny, kołtuński, hipokrytyczny religionista, niekoniecznie katolicki, jako że występują we  wszystkich wyznaniach @

rzepa = gazeta Rzeczpospolita

scypionka = niesprawdzona, nieskuteczna, niebezpieczna szczepionka #

scyropolski = zwolennik zbyt wąsko pojętej Polskiej Racji Stanu, często przy tym religiozny @

shtadlany = lobbysty służące kahałowi @

SSkórwiel = noszący niejdną skórę, zależnie od potrzeby; ® Piotr Bein, All Rights Reserved @

Swiatowa Organizacja Chorób = Swiatowa Organizacja Zdrowia, WHO, znana z innych usług dla cywilizacji śmierci: broń uranowa, promieniowanie radioaktywne o małym natężeniu, palenie tytoniu, promieniowanie elektromagnetyczne z linii wysokiego napięcia i telefonii komórkowej…

syfilizacja = cywilizacja śmierci

szambo = co niektóre blogery zrobiły ze swoich blogów # @

szambologia = nauka o i dokumentacja szamb @

ścierwo-media = media, których kłamstwa, manipulacje itd. trudnom scierpieć myślącym @

talmudinaci = żydomasoneria (od talmudyści + iluminaci) @

teległupawki = telewizyjne wiadomości, powtarzane w róznych kontekstach i komentarzach na różnych kanałach @

telewizornia = kłamliwa telewizja reżimowa, także telawiwownia wg podróżników bliskowsch.; patrz ścierwomedia

telewkurzaczka = telewizja + wkurzać (złościć, denerwować, irytować) @

Traktat Lezbijski = Traktat Lizboński, wprowadzony niedemokratycznie wbrew woli narodów UE, sankcjonujący totalitaryzm, strzelanie do protestujących, pedofilię i in. zboczenia  („lezbijka” = kobieta z pociągiem seksualnym do kobiet = biologiczna podstawa cywilizacji śmierci, jako że kobieta nie spłodzi potomstwa z kobietą)

trzęsionka = sztuczne trzęsienie ziemi wywołane środkami unych np. HAARP, mateczki… @

tsunamy = tsunami wywołane środkami unych np. HAARP, mateczki… @

ukrainka = tajemnicza zaraza na Ukrainie jesienią 2009 #

une = falliczne symbole unych stające w większych miastach, często jako “w darze od narodu”

unet = onet.pl (służący unym) @

uny = ponadnarodowa, aspołeczna klasa “prawie władców” wszystkiego i wszystkich, której za ciasno, za duszno i za zdrowo. Chce mieć wszystko, wiedzieć wszystko, ale panicznie boi się jawności. Nazwa przyzwoita, żeby uny/e nie biegały Markiem po sądach za obrazę uczuć religijnych, bądź moralności. Znaki szczególne – częsty brak moralności i uczuć religijnych. (etymologia nieznana – UN, oni?)

ustawki = ustawy przeciw Narodowi, ustawione przez Prezydęta, KneSSejm i KneSSenat RP @

vanqrevski = dot. mieszkańców Vancouveru (Kanada, nie mylić z Vancouver, Oregon, USA): Beina i Vismayi (Wiesławy z Dąbrowskich); ® Persykop Maciej Pokora, All Rights Reserved; @

wojewucki – dot. wojów kahalnych w telawiwiowni; klaun hasbary jak nijaki Wojewódzki @

wonTuSSk = niepatriotyczna, zdradziecka, antynarodowa, służalcza strona naszego rodaka z 3-Miasta @

wonTuSSkowo, wonTuSSkowie = kolaborujący z wonTuSSkiem; od nazw miejscowości jak Wydmuchowo, Pustkowie; ® Piotr Bein, All Rights Reserved; @

WSI-oki = zdradzieccy. służalczy kahałowi członkowie Wojskowych Służb Informacyjnych @

Wszawa, wszawski – nie dotyczy polskiej natury stolicy Polski, tylko jej skurwionego, oportunistycznego, szabas-gojowskiego, użytecznie idiotycznego służalczego charakteru jelytowego @

wybióry, wybiury = zmanipulowane wybory (od Gazeta Wyborcza) @

zacipowany = osoba ze wszczepionym cipem; trzeba ocipieć, żeby pozwolić to sobie zrobić @

zombie = większość ludzkości, na najniższym poziomie świadomości, rzesze użytecznych idiotów; największy wróg ludzkości, bo bez nich kahał niewiele by zdziałał @

żydłactwo,  żydłactfo, żydłacki, żydłak, żydowica = dotyczy szkodliwej społecznie (dla gojów) części żydostwa @

Komentarze 34 do “Słowniczek”

 1. gustaf said

  Drzymałka- domek holenderski, niezależny pałac

 2. gustaf said

  Une – falliczne symbole „unych” stające w większych miastach, jak ch… na weselu, często występują jako „w darze od narodu”
  Uny – ponadnarodowa ,aspołeczna klasa „prawie władców” wszystkiego i wszystkich, której za ciasno, za duszno i za zdrowo. Chce mieć wszystko, wiedzieć wszystko , ale panicznie boi się jawności. Nazwa przyzwoita, żeby uny/e nie biegały Markiem po sądach za obrazę uczuć religijnych, bądź moralności. Znaki szczególne – częsty brak moralności i uczuć religijnych .

 3. krzysiek said

  HAARP High Frequency Active Auroral Research Program
  systemy anten radiowych w kilku państwach, najbardziej znane na Alasce.
  Oficjalnie do badań jonosfery i komunikacji. Wiele wskazuje na to że używane do wywoływania huraganów i tsunami, prawdopodobnie również jako broń sejsmiczna i do dezaktywowania pocisków/samolotów/satelitów

 4. hjk said

  a ja myślałem, ze „merdia” to od „merdania” psim ogonem, ze „uny” mogą nimi kręcić, jak im się podoba, właśnie „merdać”…)))
  a tu patrzcie, francuzczyzna w etymologii…)))

  • gustaf said

   Nie chichraj się, tylko pomyśl o „iluminatach „i np.
   takim znaczku :<)
   komu dokopał , że radosny taki ?

 5. Stanisław said

  Propozycja wpisu

  Polskojęzyczni – mówiący po polsku, ale działający na szkodę naszego kraju
  =================
  od pb: prosze wpisywac na forum pod slowniczkiem

 6. Angie-Poland said

  WAMPIRY! – media żerujące na ludzkich emocjach, wywołujące narastające uczucie smutku, zagubienia i beznadziei, tzw wyciskacze (łez), próbujące odwrócić uwagę odbiorców od innych wydarzeń, które rozgrywają się w tle „waniliowego dramatu”. Eskalacja wampiryzmu zwłaszcza po 10 kwietnia 2010. Ha! Dodać do słownika asap!;)

 7. Irbis said

  WAMPIRY = Wampedia = Wampiry + media

 8. Irbis said

  TELEWKURZACZKA = telewizja + wkurzać (złościć, denerwować, irytować)

 9. Irbis said

  DEZINFORMACKI =Dezinformacje, wszechogarniająca swoimi mackami całą Polskę i świat.

 10. Irbis said

  TELEGŁUPAWKI = telewizyjne wiadomości, powtarzane w róznych kontekstach i komentarzach na różnych kanałach.

 11. Irbis said

  ONZ = Organizacja Narodów Zdenacjonalizowanych

 12. Danuta said

  No nie wiem : ZACIPOWANY – osoba ze wszczepionym cipem . Bałabym się , że świeży osobnik na blogu może pomyśleć , że chodzi o niestandardową operację plastyczną . Chyba zostawiłabym sformułowanie ” zaczipowany” , ostatecznie język wam się od tego nie połamie. Może wersja „czipman” lub coś podobnego .

  • Angie-Poland said

   LMAO sorry, ale musiałam 😀 Miazga! Czipman chyba lepiej niż Cipman, bo tu się błędne skojarzenia mogłyby nasuwać haha 😀

 13. Kamil said

  popieram i wysylam w wszechswiat fluidy nie dam nikomu ani krzty zła jednoczmy sie a bedzie to pozytywne

 14. […] mu Ot-wartą-kopa łatkę antysemita, a Leszek Bubel słuszie z tego dumny; kahał podstemplowal tym samym, że […]

 15. […] Podoba mi się termin katolak – proszę o definicję do słowniczka. […]

 16. […] Słowniczek […]

 17. […] Słowniczek […]

 18. […] Katolicznik Józek Bizoń: Zajmij się Waść Polin swoim “prawosławiem”, a nie Papieżem Kościoła Rzymsko-Katolickiego i judzeniem. […]

 19. […] mój katolicznicki (liczy ofiary swych tortur duchowych) prześladowca Józek Bizoń włączył się jak tylko […]

 20. […] Słowniczek […]

 21. […] wartości od Polaków, choć liczniejsza i większej wagi dla sruli jako durna masa gojowska. O Polin, pytajcie Józka Bizonia (wstyd go nawet wspomnieć), antysemitę (jak wy, bezwstydne hipokrytki […]

 22. […] do precyzji języka, zwalczającego zaprogramowany neurolingwystycznie przekaz, zdefiniowałem tu: https://grypa666.wordpress.com/slowniczek/ z […]

 23. […] Słowniczek Ot-warta – kahalna delegatura Bani Brith ADL Foxmana na Polin; oficjalna nazwa Otwarta Rzeczpospolita, znana też jako Otwarta Rzydopospolita nieoficjalnie; od Ot, warta kopa w de @ […]

 24. […] Słowniczek Ot-warta – kahalna delegatura Bani Brith ADL Foxmana na Polin; oficjalna nazwa Otwarta Rzeczpospolita, znana też jako Otwarta Rzydopospolita nieoficjalnie; od Ot, warta kopa w de @ […]

 25. […] od tytułów. Temat żydłacki traktuję poważnie (w odróżnieniu od żydowskiego). W słownictwie staram się nie być ofiarą programowania  neurolingwistycznego. Należę do niewielu polskich […]

 26. […] Judeocentrycy i zbrodnie masowe filmik – prelekcja P. Beina nt. kompleksu jot źródło: https://grypa666.wordpress.com/slowniczek/ **) kompleks jot, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”, za pomocą NATO najpierw […]

 27. […] za stary, by wkuwać z kniżki po polsku. Nie mój styl ani słownictwo w drugim zdaniu, używam żydłactfo. -PB] Talmudysta za sprawy chrześcijan bierze się  BUHAHA  Mają e-zabawki z dimony, a że dla […]

 28. […] żydowskie pochodzenie, jak to robi Bizoń względem Beina. Komentem 246  Bizoń kwestionuje on uściślające słownictwo: katolicy i katolicznicy… ludzie i ludziofce…  Często J. Bizoń wytyka to […]

 29. […] wąsko pojętej Polskiej Racji Stanu, często przy tym religiozny. Religiozny — definicja tamże… CBDU …bęcwała udowadniać […]

 
%d blogerów lubi to: