Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Golgota PL


Prosimy nadsyłać niewyjaśnione lub nieznane dotąd, udokumentowane dowody męczennictwa polskiego (Polska Golgota) z okresu przed, w czasie i po II wojnie światowej. Wciąż brak badań i wniosków nt. całokształtu Golgoty Polaków. Bardzo ogólne podsumowanie znajduje się w referacie naukowym Piotra Beina i Stefana Pągowskiego. – Piotr Bein

††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukraińskie zbrodnie na ludności polskiej w 1919 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††

Dla Niepodległej – Żołnierze Wyklęci 1944 – 1963 (monografia)

†††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Jedwabne – ostatni świadek

††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnie żydowskie Koniuchy i Naliboki [zbiór uaktualniany]

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

“Operacja polska” żydo-NKWD po 75 latach

††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieci

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukrywana Prawda – KL WARSCHAU – Śp. Maria Trzcińska

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Trzeba upamiętnić Wierch-Neiwinsk

Stanisław Litwiński: Jest to rozmowa z kolegą Wiktorem który przyjechał do Polski – około 8 lat temu i chciałby przedstawić sprawę pisma wystosowanego do FSB w sprawie upamiętnienia poległych żołnierzy – prawdopodobnie Polskich, Wiktor oddaje Ci głos
Wiktor: Co chciałbym właśnie powiedzieć, sprawa jest taka że na terenie miasta Wierch-Neiwinsk tak zwany Świerdłosk 44 są groby ludzi , Polskich żołnierzy, osób cywilnych którzy pracowali zimą 40 roku na budowie takiego zakładu i zmarli, oczywiście nie byli zabite, ale zmarli w wycieńczenia i mrozów.
Napili my takie pismo, wystosowali taki list do wydziału FSB służby specjalnej obwodu i w tym czasie nie dostali odpowiedzi, bo na teren tego miasta nie można wejść, bo tam jest teraz zakład który robi podzespoły do pocisków jądrowych, do innych , jest podlegający ministerstwu wojskowemu w Moskwie i dla tego tam nie ma władz, takich które wybierane jest normalnie, jest wyznaczone przez Moskwę. Miasto jest zamknięte, całkowicie otoczone murem i przejście jest pilnowane, to nie można tak tam wejść. Ci ludzie są pochowani na terenie boiska tej szkoły, która tam istnieje i w czasach ( latach ) 60 jak mówili , znalezione byli takie artefakty, takie guziki z Polskimi orłami, również byli wspomnienia ochroniarzy tego łagru. Również mam świadków którzy uczyli się w tej szkole, mówili , potwierdzali o tej sprawie.
Chcieliśmy tam zrobić taki krzyż , upamiętnić, przeprowadzić takie archeologiczne badania, obyż przyjechał ksiądz , nie dostali w ogóle ani za ani niet, w ogóle cisza, żadne rozmowy, to trzeba robić przez Moskwę, przez konsulat Polski, ale w konsulacie niestety podeszli w tej sprawie w połowie lat 90 obojętnie, nawet powiedzieli że nie chcieli by oni nawet psuć stosunków handlowych z Rosją no i w ogóle tak grzecznie odmówili. Teraz nie wiem przy tym stanie jaki jest teraz Putin u władzy to sprawa chyba jest niemożliwa w najbliższy czas . Prowadzili takie społeczne badania jak byłem prezesem stowarzyszenia Polonijnego Piast, miasta Niżny Tagił i robili no właśnie badania tych grobów, sprawę zesłańców, sprawę tego gułagu, tych ludzi, robili to społecznościowo , Polska popierała nas na poziomie abecadła dla dzieci , ambasada no i … a coś poważnego to nie, niestety nie.
Stanisław: Ewentualnie jak by były jakieś pytania, to upoważniasz mnie bym podał twój e-mail.
Wiktor: Tak , oczywiście.
Stanisław: To jeżeli byłyby jakieś pytania czy sprawy, podam adres tutaj ( w mailu ) internetowy kolegi i kolega odpisze, wyjaśni jakieś tam ważniejsze kwestie.
Wiktor: To jakieś szczegóły potrzebne, proszę.
Stanisław: Nagrywane było na rejestratorze Windowsa XP, wywiad jest w trzech częściach – Dziękuję.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Transkrypt zaakceptowamy przez Wiktora.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Stanisław Sojczyński, dowódca i twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Gmina Mogiła w okresie II Wojny Światowej w l. 1939-45 w relacjach świadków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lata wojny 1939-1945 w krakowskiem

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ws. pochowania ciał 12 tys. polskich jeńców wojennych k. Wierch-Neiwinska w 1942 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Album żydokomuny w Polsce zniewalanej

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista żydów w zniewalanej Polsce

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Mordercy Polaków – Zydzi w UB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

ILU OBYWATELI UTRACILA RP W L. 1939-45?

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista Żydowskich morderców Polaków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieckie Deportacje

[…] Od lat 20. do 50. XX wieku sowiecki aparat represji wywoził ze stron rodzinnych do najdalszych zakątków bolszewickiego imperium miliony naszych Rodaków – mężczyzn, kobiet, dzieci. Setki tysięcy z nich zamordowano, zmarło z głodu, zimna, chorób, wycieńczenia itp. Ich szczątki – z nielicznymi wyjątkami – spoczywają bezimiennie, bez nagrobków i nie na oznaczonych cmentarzach, gdzieś w tysiącach miejsc od Murmańska i Półwyspu Kolskiego po Czukotkę, Kamczatkę i Sachalin, od Nowej Ziemi i Kołymy poprzez tundrę i tajgę rozległe terytoria Syberii, po głodne stepy Azji Środkowej i surowe obszary Dalekiego Wschodu.
Zesłańców odrywano od miejsc rodzinnych, pozbawiano własności i pod strażą odstawiano do tiepluszek czyli bydlęcych wagonów, tygodniami i miesiącami przemierzających bezkresne, zdawało się przestrzenie. Aleksander Sołżenicyn pisał: …czerwony eszelon może jechać w pustkę: gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wylania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa Archipelagu. Wieziono nie tylko koleją. Wypełnione zesłańcami barze, galary, sudna, łodzie i nawet tratwy plływały po morzach (Barentsa, Białym, Karskim, Ochockim, Japońskim, Kaspijskim), rzekach (Północnej Dźwinie, Peczorze, Kamie, Wołdze, Irtyszu i Obi, Jenisieju, Lenie, Amurze, Amu-Dari, Syr-Dari i wielu innych), jeziorach (Aralskiem, Łdoga, Onega, Bajkale). Nielicznych transportowano samolotami. Masy dowożono gruzowikami (cieęarówkami), zaprzęgami konnymi, wolami, wielbłądami, reniferami Po drogach i bezdrożach sunęły tez długie piesze konwoje katorzników. Gehenna wywiezionych Polaków splatała się z losami zesłańców kilkudziesięciu deportowanych nacji.
Tragiczne doświadczenie dziejowe polskich obywateli przebiegało w czterech odrębnych fazach.
Pierwsza obejmowała lata dwudzieste i trzydzieste (do 17 września 1939) dotykając około 1,5 miliona Polaków, którzy na mocy traktatu ryskiego z marca 1921 roku znaleźli się za wschodnia granica II Rzeczypospolitej. Byli oni poddawani najrozmaitszym represjom, z masowym rozstrzeliwaniem i masowymi wywózkami.
Druga faza obejmuje okres od września 1939 do czerwca 1941 roku, kiedy to Związek Sowiecki – sojusznik hitlerowskiej III Rzeszy – okupował prawie 52 % przedwojennego obszaru Polski. W niewoli sowieckiej znalazło się wtedy około 250 tys. polskich żołnierzy i oficerów; większość z nich wywieziono do lagrów i więzień w głębi ZSRR, a kilkadziesiąt tysięcy zamordowano, m.in. w Katyniu, Twerze i Charkowie. W tym czasie przeprowadzono cztery masowe deportacje polskich rodzin: pierwsza – 10 lutego 1940 roku, druga – 13 kwietnia 1940, trzecia – rozpoczęta 29 czerwca 1940 i czwarta – z maja i czerwca 1941 roku, przerwana przez atak armii niemieckiej. Ponadto aresztowano około 250 tys. , a ponad 200 tys. wcielono do strojbatalionów Czerwonej Armii.
Trzecia faza trwała od 1943 do 1946 roku. Szykany i represje sowieckie wobec Polaków nasiliły się jesienią 1942 roku, po ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR, kiedy to w związku ze zbrodnicza „paszportyzacja” w więzieniach zamykano tysiące zesłanych polskich kobiet – matek dzieci zostawianych na łasce losu. W tej fazie mieści się przemieszczanie polskich rodzin na zniszczone przez wojnę, wyludnione obszary Ukrainy i innych rejonów Związku Sowieckiego, podstępne mordowanie i deportowanie członków Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, a później i na innych obszarach Polski, deportacje ze Sląska, Wielkopolski i Pomorza, a także oszukańcze zwabienie i wywiezienie do Moskwy szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, z gen. Leopoldem Okulickim i Janem Stanisławem Jankowskim.
Czwarta faza odnosi się do Polaków, którzy po wojnie nie zdecydowali sie opuścić swych prywatnych, malych ojczyzn, swych stron rodzinnych i z mocy postanowień teheransko-jaltanskich znalezli się za wschodnia granica Polski Ludowej, na ziemiach włączonych do ZSRR. Deportacje Polaków z Zachodniej Białorusi, Zachodniej Ukrainy i sowieckiej Litwy odbywały sie do 1953 roku, do czasu śmierci Stalina i upadku Berii.
Ekspozycja – tworzona dotychczas wyłącznie wysiłkiem społecznym, bez żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego – dokumentuje, utrwala i przekazuje pamięć o tragicznych wschodnich doświadczeniach Narodu Polskiego w czasach istnienia Związku Sowieckiego.
Kontakt dr Jerzy Jaśkowski

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Zapomniani Bohaterowie,  wielu odznaczonych przez śp. Prezydenta.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zagłada Polaków na Kresach Wschodnich

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

O obozie zagłady Polaków – Forcie VII Colomb w Poznaniu

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Aleksander Skotnicki „Zbrodnicze eksperymenty lekarskie” Alma Mater nr 118/2009

NadesłałAdam Gryczyński 12.3.2010

Strony 1-5 po polsku, strony 6-10 po angielsku, zdjecia z podpisami w obu językach na wszystkich stronach.

Strona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał ALFA 26.02.2010
W tym roku mija 60 lat od likwidacji niemieckiego obozu KL Warschau, w którym zginęło 200 tysięcy Polaków. Więźniów mordowano w komorze gazowej w tunelu przy dzisiejszym dworcu Warszawa Zachodnia lub rozstrzeliwano. Ofiary niemieckiego ludobójstwa do dziś nie zostały upamiętnione, a budowa projektowanego pomnika znalazła się w impasie, z powodu… badania sprawy KL Warschau przez IPN, który poszukuje dowodów na istnienie komór gazowych w tunelu w ciągu ulicy Bema. A przecież jeszcze kilka lat temu materialne dowody znajdowały się na miejscu, nikt się nimi nie interesował, więcej – pozwolono je bezpowrotnie zniszczyć.  http://hotnews.pl/artpolska-116.html

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wierch-Neiwinsk

nadesłał Stanisław Litwiński 4.2.2010

http://www.bez-cenzury.yoyo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=36

Prosimy o wyjaśnienie oraz o pomoc w sprawie upamiętnienia ofiar 2 wojny światowej. W marcu 1942 obok miasta Wierch-Neiwinsk zostały pochowane ciała jeńców wojskowych polskiej armii, którzy to wcześniej byli przywiezieni do budowy zakładu lotniczego, w grudniu 1941 roku w ilości 12.000 osób.
Według świadków do marca 1942 roku z tych osób więźniów – jeńców wojennych – zostało tylko 365 osób. Ciała zmarłych zostały pochowane nie głębiej niż jeden metr pod ziemią. W latach 50 przy budowie szkoły na tym terenie były znajdowane kości ludzkie oraz guziki z polskimi symbolami. To mogą potwierdzić mieszkańcy tego miasta ( Wierch-Neiwinsk )
Prosimy o udostępnienie informacji o losach tych ludzi ( zmarłych ) a także o pomoc w upamiętnieniu ofiar tablicą pamiątkową, lub pomnikiem. ( miasto zamknięte ) Informacja o zbiorowej mogile jeńców polskich pochowanych w okolicy miasta Wierch-Neiwinsk była zamieszczona w książce pt „Pamięć” – na stronie 193. Książka ta została wydana przez organizacje Memoriał w 1994 roku. Zawiera informacje naocznych świadków wydarzeń z 1942 roku. Dodatkowo sporządzono zapis audio relacji świadków, który to przekazano do polskich władz konsularnych.
Poniżej w oryginale są pieczątki i podpisy właściwych osób, oraz data wysłania tego pisma do FSB ( 10.08.1995 )
———————————————————————————————————————————————————–
( Polski konsulat w Moskwie poprzez swojego przedstawiciela wyraził zdanie że dociekania w powyższej sprawie mogą źle wpłynąć na stosunki handlowe Polski z Rosją )
———————————————————————————-
Przepraszam za marną jakość skanu ( jeżeli zajdzie potrzeba, po spotkaniu się z kolegą, poproszę go o ponowną możliwość zeskanowania dokumentu – lepsza jakość to większy rozmiar a gdy jest mało miejsca na serwerze to trzeba oszczędnie gospodarować powierzchnią )

Komentarzy 5 do “Golgota PL”

  1. AQG said

    Szkoda że link do listy nazwisk nie działa, a plik chyba się komuś nie podobał :/

  2. emgieka said

    Póki co dotychczasowa „Lista Żydowskich morderców Polaków” jest na razie jeszcze dostępna pod adresem: http://www.lista-zydow.cba.pl/MordercyPolakow.htm

  3. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

  4. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s