Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Golgota PL


Prosimy nadsyłać niewyjaśnione lub nieznane dotąd, udokumentowane dowody męczennictwa polskiego (Polska Golgota) z okresu przed, w czasie i po II wojnie światowej. Wciąż brak badań i wniosków nt. całokształtu Golgoty Polaków. Bardzo ogólne podsumowanie znajduje się w referacie naukowym Piotra Beina i Stefana Pągowskiego. – Piotr Bein

††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukraińskie zbrodnie na ludności polskiej w 1919 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††

Dla Niepodległej – Żołnierze Wyklęci 1944 – 1963 (monografia)

†††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Jedwabne – ostatni świadek

††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnie żydowskie Koniuchy i Naliboki [zbiór uaktualniany]

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

“Operacja polska” żydo-NKWD po 75 latach

††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieci

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukrywana Prawda – KL WARSCHAU – Śp. Maria Trzcińska

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Trzeba upamiętnić Wierch-Neiwinsk

Stanisław Litwiński: Jest to rozmowa z kolegą Wiktorem który przyjechał do Polski – około 8 lat temu i chciałby przedstawić sprawę pisma wystosowanego do FSB w sprawie upamiętnienia poległych żołnierzy – prawdopodobnie Polskich, Wiktor oddaje Ci głos
Wiktor: Co chciałbym właśnie powiedzieć, sprawa jest taka że na terenie miasta Wierch-Neiwinsk tak zwany Świerdłosk 44 są groby ludzi , Polskich żołnierzy, osób cywilnych którzy pracowali zimą 40 roku na budowie takiego zakładu i zmarli, oczywiście nie byli zabite, ale zmarli w wycieńczenia i mrozów.
Napili my takie pismo, wystosowali taki list do wydziału FSB służby specjalnej obwodu i w tym czasie nie dostali odpowiedzi, bo na teren tego miasta nie można wejść, bo tam jest teraz zakład który robi podzespoły do pocisków jądrowych, do innych , jest podlegający ministerstwu wojskowemu w Moskwie i dla tego tam nie ma władz, takich które wybierane jest normalnie, jest wyznaczone przez Moskwę. Miasto jest zamknięte, całkowicie otoczone murem i przejście jest pilnowane, to nie można tak tam wejść. Ci ludzie są pochowani na terenie boiska tej szkoły, która tam istnieje i w czasach ( latach ) 60 jak mówili , znalezione byli takie artefakty, takie guziki z Polskimi orłami, również byli wspomnienia ochroniarzy tego łagru. Również mam świadków którzy uczyli się w tej szkole, mówili , potwierdzali o tej sprawie.
Chcieliśmy tam zrobić taki krzyż , upamiętnić, przeprowadzić takie archeologiczne badania, obyż przyjechał ksiądz , nie dostali w ogóle ani za ani niet, w ogóle cisza, żadne rozmowy, to trzeba robić przez Moskwę, przez konsulat Polski, ale w konsulacie niestety podeszli w tej sprawie w połowie lat 90 obojętnie, nawet powiedzieli że nie chcieli by oni nawet psuć stosunków handlowych z Rosją no i w ogóle tak grzecznie odmówili. Teraz nie wiem przy tym stanie jaki jest teraz Putin u władzy to sprawa chyba jest niemożliwa w najbliższy czas . Prowadzili takie społeczne badania jak byłem prezesem stowarzyszenia Polonijnego Piast, miasta Niżny Tagił i robili no właśnie badania tych grobów, sprawę zesłańców, sprawę tego gułagu, tych ludzi, robili to społecznościowo , Polska popierała nas na poziomie abecadła dla dzieci , ambasada no i … a coś poważnego to nie, niestety nie.
Stanisław: Ewentualnie jak by były jakieś pytania, to upoważniasz mnie bym podał twój e-mail.
Wiktor: Tak , oczywiście.
Stanisław: To jeżeli byłyby jakieś pytania czy sprawy, podam adres tutaj ( w mailu ) internetowy kolegi i kolega odpisze, wyjaśni jakieś tam ważniejsze kwestie.
Wiktor: To jakieś szczegóły potrzebne, proszę.
Stanisław: Nagrywane było na rejestratorze Windowsa XP, wywiad jest w trzech częściach – Dziękuję.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Transkrypt zaakceptowamy przez Wiktora.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Stanisław Sojczyński, dowódca i twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Gmina Mogiła w okresie II Wojny Światowej w l. 1939-45 w relacjach świadków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lata wojny 1939-1945 w krakowskiem

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ws. pochowania ciał 12 tys. polskich jeńców wojennych k. Wierch-Neiwinska w 1942 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Album żydokomuny w Polsce zniewalanej

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista żydów w zniewalanej Polsce

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Mordercy Polaków – Zydzi w UB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

ILU OBYWATELI UTRACILA RP W L. 1939-45?

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista Żydowskich morderców Polaków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieckie Deportacje

[…] Od lat 20. do 50. XX wieku sowiecki aparat represji wywoził ze stron rodzinnych do najdalszych zakątków bolszewickiego imperium miliony naszych Rodaków – mężczyzn, kobiet, dzieci. Setki tysięcy z nich zamordowano, zmarło z głodu, zimna, chorób, wycieńczenia itp. Ich szczątki – z nielicznymi wyjątkami – spoczywają bezimiennie, bez nagrobków i nie na oznaczonych cmentarzach, gdzieś w tysiącach miejsc od Murmańska i Półwyspu Kolskiego po Czukotkę, Kamczatkę i Sachalin, od Nowej Ziemi i Kołymy poprzez tundrę i tajgę rozległe terytoria Syberii, po głodne stepy Azji Środkowej i surowe obszary Dalekiego Wschodu.
Zesłańców odrywano od miejsc rodzinnych, pozbawiano własności i pod strażą odstawiano do tiepluszek czyli bydlęcych wagonów, tygodniami i miesiącami przemierzających bezkresne, zdawało się przestrzenie. Aleksander Sołżenicyn pisał: …czerwony eszelon może jechać w pustkę: gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wylania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa Archipelagu. Wieziono nie tylko koleją. Wypełnione zesłańcami barze, galary, sudna, łodzie i nawet tratwy plływały po morzach (Barentsa, Białym, Karskim, Ochockim, Japońskim, Kaspijskim), rzekach (Północnej Dźwinie, Peczorze, Kamie, Wołdze, Irtyszu i Obi, Jenisieju, Lenie, Amurze, Amu-Dari, Syr-Dari i wielu innych), jeziorach (Aralskiem, Łdoga, Onega, Bajkale). Nielicznych transportowano samolotami. Masy dowożono gruzowikami (cieęarówkami), zaprzęgami konnymi, wolami, wielbłądami, reniferami Po drogach i bezdrożach sunęły tez długie piesze konwoje katorzników. Gehenna wywiezionych Polaków splatała się z losami zesłańców kilkudziesięciu deportowanych nacji.
Tragiczne doświadczenie dziejowe polskich obywateli przebiegało w czterech odrębnych fazach.
Pierwsza obejmowała lata dwudzieste i trzydzieste (do 17 września 1939) dotykając około 1,5 miliona Polaków, którzy na mocy traktatu ryskiego z marca 1921 roku znaleźli się za wschodnia granica II Rzeczypospolitej. Byli oni poddawani najrozmaitszym represjom, z masowym rozstrzeliwaniem i masowymi wywózkami.
Druga faza obejmuje okres od września 1939 do czerwca 1941 roku, kiedy to Związek Sowiecki – sojusznik hitlerowskiej III Rzeszy – okupował prawie 52 % przedwojennego obszaru Polski. W niewoli sowieckiej znalazło się wtedy około 250 tys. polskich żołnierzy i oficerów; większość z nich wywieziono do lagrów i więzień w głębi ZSRR, a kilkadziesiąt tysięcy zamordowano, m.in. w Katyniu, Twerze i Charkowie. W tym czasie przeprowadzono cztery masowe deportacje polskich rodzin: pierwsza – 10 lutego 1940 roku, druga – 13 kwietnia 1940, trzecia – rozpoczęta 29 czerwca 1940 i czwarta – z maja i czerwca 1941 roku, przerwana przez atak armii niemieckiej. Ponadto aresztowano około 250 tys. , a ponad 200 tys. wcielono do strojbatalionów Czerwonej Armii.
Trzecia faza trwała od 1943 do 1946 roku. Szykany i represje sowieckie wobec Polaków nasiliły się jesienią 1942 roku, po ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR, kiedy to w związku ze zbrodnicza „paszportyzacja” w więzieniach zamykano tysiące zesłanych polskich kobiet – matek dzieci zostawianych na łasce losu. W tej fazie mieści się przemieszczanie polskich rodzin na zniszczone przez wojnę, wyludnione obszary Ukrainy i innych rejonów Związku Sowieckiego, podstępne mordowanie i deportowanie członków Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, a później i na innych obszarach Polski, deportacje ze Sląska, Wielkopolski i Pomorza, a także oszukańcze zwabienie i wywiezienie do Moskwy szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, z gen. Leopoldem Okulickim i Janem Stanisławem Jankowskim.
Czwarta faza odnosi się do Polaków, którzy po wojnie nie zdecydowali sie opuścić swych prywatnych, malych ojczyzn, swych stron rodzinnych i z mocy postanowień teheransko-jaltanskich znalezli się za wschodnia granica Polski Ludowej, na ziemiach włączonych do ZSRR. Deportacje Polaków z Zachodniej Białorusi, Zachodniej Ukrainy i sowieckiej Litwy odbywały sie do 1953 roku, do czasu śmierci Stalina i upadku Berii.
Ekspozycja – tworzona dotychczas wyłącznie wysiłkiem społecznym, bez żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego – dokumentuje, utrwala i przekazuje pamięć o tragicznych wschodnich doświadczeniach Narodu Polskiego w czasach istnienia Związku Sowieckiego.
Kontakt dr Jerzy Jaśkowski

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Zapomniani Bohaterowie,  wielu odznaczonych przez śp. Prezydenta.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zagłada Polaków na Kresach Wschodnich

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

O obozie zagłady Polaków – Forcie VII Colomb w Poznaniu

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Aleksander Skotnicki „Zbrodnicze eksperymenty lekarskie” Alma Mater nr 118/2009

NadesłałAdam Gryczyński 12.3.2010

Strony 1-5 po polsku, strony 6-10 po angielsku, zdjecia z podpisami w obu językach na wszystkich stronach.

Strona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał ALFA 26.02.2010
W tym roku mija 60 lat od likwidacji niemieckiego obozu KL Warschau, w którym zginęło 200 tysięcy Polaków. Więźniów mordowano w komorze gazowej w tunelu przy dzisiejszym dworcu Warszawa Zachodnia lub rozstrzeliwano. Ofiary niemieckiego ludobójstwa do dziś nie zostały upamiętnione, a budowa projektowanego pomnika znalazła się w impasie, z powodu… badania sprawy KL Warschau przez IPN, który poszukuje dowodów na istnienie komór gazowych w tunelu w ciągu ulicy Bema. A przecież jeszcze kilka lat temu materialne dowody znajdowały się na miejscu, nikt się nimi nie interesował, więcej – pozwolono je bezpowrotnie zniszczyć.  http://hotnews.pl/artpolska-116.html

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wierch-Neiwinsk

nadesłał Stanisław Litwiński 4.2.2010

http://www.bez-cenzury.yoyo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=36

Prosimy o wyjaśnienie oraz o pomoc w sprawie upamiętnienia ofiar 2 wojny światowej. W marcu 1942 obok miasta Wierch-Neiwinsk zostały pochowane ciała jeńców wojskowych polskiej armii, którzy to wcześniej byli przywiezieni do budowy zakładu lotniczego, w grudniu 1941 roku w ilości 12.000 osób.
Według świadków do marca 1942 roku z tych osób więźniów – jeńców wojennych – zostało tylko 365 osób. Ciała zmarłych zostały pochowane nie głębiej niż jeden metr pod ziemią. W latach 50 przy budowie szkoły na tym terenie były znajdowane kości ludzkie oraz guziki z polskimi symbolami. To mogą potwierdzić mieszkańcy tego miasta ( Wierch-Neiwinsk )
Prosimy o udostępnienie informacji o losach tych ludzi ( zmarłych ) a także o pomoc w upamiętnieniu ofiar tablicą pamiątkową, lub pomnikiem. ( miasto zamknięte ) Informacja o zbiorowej mogile jeńców polskich pochowanych w okolicy miasta Wierch-Neiwinsk była zamieszczona w książce pt „Pamięć” – na stronie 193. Książka ta została wydana przez organizacje Memoriał w 1994 roku. Zawiera informacje naocznych świadków wydarzeń z 1942 roku. Dodatkowo sporządzono zapis audio relacji świadków, który to przekazano do polskich władz konsularnych.
Poniżej w oryginale są pieczątki i podpisy właściwych osób, oraz data wysłania tego pisma do FSB ( 10.08.1995 )
———————————————————————————————————————————————————–
( Polski konsulat w Moskwie poprzez swojego przedstawiciela wyraził zdanie że dociekania w powyższej sprawie mogą źle wpłynąć na stosunki handlowe Polski z Rosją )
———————————————————————————-
Przepraszam za marną jakość skanu ( jeżeli zajdzie potrzeba, po spotkaniu się z kolegą, poproszę go o ponowną możliwość zeskanowania dokumentu – lepsza jakość to większy rozmiar a gdy jest mało miejsca na serwerze to trzeba oszczędnie gospodarować powierzchnią )

Komentarzy 13 to “Golgota PL”

 1. AQG said

  Szkoda że link do listy nazwisk nie działa, a plik chyba się komuś nie podobał :/

 2. emgieka said

  Póki co dotychczasowa „Lista Żydowskich morderców Polaków” jest na razie jeszcze dostępna pod adresem: http://www.lista-zydow.cba.pl/MordercyPolakow.htm

 3. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

 4. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

 5. RachelBlackmann said

  Midrasz Raba objaśnia ten temat następująco:
  Rabi Jochanan mówi:
  Ten werset wydaje się dawać odstępcom powody by
  twierdzić, że faraon został pozbawiony możliwości
  zrobienia teszuwy. Rabi Szymon Ben Lakisz
  odpowiedział: Niegodziwcy nie mogą nic powiedzieć.
  „Bóg szydzi z szyderców” (Miszle 3:34). Jeśli Bóg
  ostrzega kogoś raz, dwa, lub trzy razy, a ten nie
  odpowiada, On zamyka drzwi jego serca, aby ukarać go
  za wcześniejsze grzechy. Podobnie, faraon został
  pięciokrotnie ostrzeżony przez Boga, ale nie zwrócił na
  to żadnej uwagi. Bóg powiedział do niego: Zatwardziłeś
  swój kark i znieczuliłeś swoje serce: dodam ci skalania
  dużo więcej ponad to, które spowodowałeś sam (Szmot
  Raba 13:3).

 6. RachelBlackmann said

  Drugie wyjaśnienie Rambana, które jest identyczne z wyjaśnieniem
  Sforno, może być wytłumaczone przez następującą gemarę:
  Rabi Eliezer mówi:
  Jeśli Izrael zrobi teszuwę, zostaną wykupieni; jeśli nie
  zrobi, nie zostaną wykupieni.
  Rabi Jehuda odpowiedział mu:
  Jeśli nie zrobią teszuwy nie będą wykupieni?
  [Oczywiście Bóg obiecał Izraelowi, że Masziach
  przyjdzie wcześniej czy później?]
  Ale Bóg wzbudzi przeciwko nim króla, którego dekrety
  będą gorsze od dekretów Hamana i Izrael zrobi
  teszuwę. (Sanhedryn 97b)

 7. Mojra Rechnet said

  Spróbujmy przeanalizować typowy wybór, jaki często zdarza się w
  codziennym życiu. Weźmy na przykład kogoś, kto pali zbyt wiele
  papierosów, tak wiele, że budzi się
  w nocy z poważnym bólem w klatce piersiowej. Gdy odczuwa ból,
  podejmuje decyzję, że następnego dnia
  nie zapali pod żadnym pozorem. Zdaje sobie sprawę,
  że nie warto. Kiedy wstaje następnego ranka, nałóg wkrótce daje o sobie
  znać i pojawia się silne pragnienie tytoniu. Początkowo opiera się pokusie,
  ale ona zwiększa się z każdą minutą. W końcu człowiek mówi sobie:
  „Zapalę tylko jednego papierosa, to mi nie zaszkodzi.” Wkrótce po
  wypaleniu pierwszego, czuje konieczność zapalenia następnego i mówi
  sobie: „W końcu jeszcze jeden też mi nie zaszkodzi…” I tak pali przez cały
  dzień,
  a w nocy znowu odczuwa ból.
  A następnego dnia? Chociaż dodrze wie, że jeśli pozwoli sobie na jednego
  papierosa i włączy się ta sama reakcja łańcuchowa, jest ciągle gotów
  oszukiwać siebie sameg
  w ten sam sposób.

 8. Mojra Rechnet said

  Przyjmowanie Tory nie jest łatwą rzeczą, Rabi Simcha Zisel Sieff napisał, że
  człowiek rozumie słowo z Tory tylko wtedy, gdy odczuwa, że jest mu ono tak
  bliskie, jak bliskie są mu jego własne idee. Rozumienie jest wynikiem głębokiego
  przemyślenia, a to z kolei dzieje się jako wynik siły dążenia do zdobycia tej
  wiedzy. Znajdujemy więc: (Ps. 1:2) „Tora Boga jest jego rozkoszą” i dalej: „i o
  swojej Torze” – o swojej własnej Torze – „będzie rozmyślał dniem i nocą” – i tylko
  wtedy ją zrozumie. W każdej dziedzinie nauki intensywność studiowania musi
  zmagać się z naturalnym lenistwem. Tym bardziej jeśli chodzi o etykę (musar),
  która ze swojej natury musi przeciwstawiać się wszystkim cechom w człowieku
  (midot) – wymagana intensywność studiowania jest ogromna, ale i opór jest równie
  silny. Siła pożądania musi być dosyć wielka, by przeciwstawić się temu
  wszystkiemu. Możliwość jaką ma pożądanie, by zapanować nad intelektem jest
  bardzo dobrze znana z powiedzenia Rabinów (Sanhedryn 63b) „Izrael służył
  bożkom tylko bydali upust publicznie niemoralności.” Po ich wielkim osiągnięciu
  w przyjęciu Tory ich najniższe pożądania ujawniły się do tego stopnia, że mogli
  zejść na poziom, który Tora nazywa bałwochwalstwem. Co możemy powiedzieć
  my, z naszymi drobnymi osiągnięciami, którzy jeszcze nawet nie
  zaakceptowaliśmy Tory?!

 9. Mojra Rechnet said

  Możemy znaleźć pocieszenie w jednej rzeczy. Istnieje plan działań o wielkiej
  doniosłości. Tora mówi (Deut. 11:27): „Błogosławieństwo, że słuchasz micwot
  HASZEM twojego Boga…” Rabi Simcha Zisel napisał w oparciu o Zohar, że Tora
  nie mogła odkryć prawdziwej nagrody za spełnianie przykazań, bo gdyby ludzie
  byli tego świadomi – niemożliwa byłaby prawdziwa służba Bogu. „Gdyby nagroda
  była znana, nie można by prawdopodobnie wypędzić z serca przyjemności… Tak
  więc werset „Błogosławieństwo, że słuchasz… oznacza, że błogosławieństwo jest w
  zrozumieniu. [‚Słuchać’ w hebrajskim często oznacza ‚rozumieć’.] I to jest
  najwyższa przyjemność, której można doświadczyć na tym świecie. Im większy
  wysiłek wkłada ktoś w próbę zrozumienia – tym bardziej HASZEM pomaga mu, by
  rozumiał coraz lepiej… Rozumienie prowadzi do większej przyjemności, a
  przyjemność prowadzi do większego rozumienia – w nigdy nie kończącym się
  procesie.” Tak więc mamy wspaniały i głęboki plan działań. Studiowanie Tory
  prowadzi do duchowej przyjemności, a ta do jeszcze intensywniejszego zagłębienia
  się w naukę, to z kolei do jeszcze większej przyjemności – i tak dalej w nie
  kończącym się cyklu. Ta radość to nagroda za Torę w tym świecie i jest to
  pokrewne przyjemności Przyszłego Świata – niewypowiedziana wspaniałość
  „istnienia.” To jest w rzeczywistości jedyna droga, by przeciwstawić się skłonności
  do złego, jak mówią nasi Rabini (Kiduszin 30a) „Stworzyłem skłonność do złego i
  stworzyłem Torę, dla naprawiania tej [skłonności].” Tak więc jedyny sposób, aby
  otrzymać Torę to uczenie się Tory. Ten kto studiuje intensywnie uczy się więcej,
  ten kto wkłada większy wysiłek, otrzymuje jeszcze więcej. Ten kto ani nie wkłada
  wysiłku, ani nie studiuje, ani nie uczy się musaru, ani Tory – w ogóle nigdy nie
  otrzymał Tory. Szczęśliwy jest ten, który ją otrzymał!

 10. Mojra Rechnet said

  Każda cecha (mida) dochodzi do doskonałości tylko wtedy, gdy człowiek
  przechodzi testy i próby, wymagające przeciwieństwa tej midy, jak widzimy to
  w przypadku Awrahama.
  Kiedy ktoś pracuje nad powstrzymywaniem się od zbytecznych przyjemności,
  może być testowany, czy zje dobry posiłek „w imię Nieba”.
  Doskonałość cechy zaufania do Boga testowana jest, gdy jest się
  postawionym w sytuacji, kiedy trzeba pracować ciężko na swoje utrzymanie.
  To są największe testy ze wszystkich. Objawiają one prawdziwy poziom
  nawet największego cadika.
  Z tą wiedzą możemy zyskać wgląd w niektóre testy i próby Jaakowa.
  Jesteśmy często zaintrygowani faktem że Jaakow, którego cechą była
  prawda, był tak często zaangażowany w sytuacje, w których musiał działać w
  sposób wydający się być przeciwieństwem prawdy.
  Jak wykrzyknął Esaw: „Czy nie dlatego nazwano go Jaakow, że oszukał mnie
  dwa razy – raz przy prawie pierworództwa i raz przy błogosławieństwie?”
  (Bereszit 27:36)
  Również, gdy Jaakow wszedł do domu Lawana i Rachel powiedziała do
  niego: „Mój ojciec jest oszustem, nie uda ci się z nim wygrać”, odpowiedział
  jej: „Jestem mu równy w oszukiwaniu”. Spytała: „Czy cadikom wolno
  oszukiwać?” Odpowiedział: „Tak, z fałszywym człowiekiem musisz
  postępować fałszywie” (Megila 13b, cytowana przez Rasziego, Bereszit
  29:12). I rzeczywiści, w epizodzie z gałązkami obranymi z kory, które Jaakow
  ustawiał przy poidłach z wodą (Bereszit 30:37-42), wydaje się, że przyjął on
  wątpliwą metodę działania. Ale kiedy weźmiemy pod uwagę zasadę. do której
  odnosiliśmy się powyżej, zobaczymy, że nasz Praojciec Jaakow mógł
  osiągnąć doskonałość swojej cechy prawdy jedynie przechodząc testy, które
  angażowały go w działania z pozoru fałszywe. Jego zadaniem było wykonać
  je z całkowicie czystymi motywami – wyłącznie w imię prawdy. Ta walka z
  fałszem miała wyprowadzić z niego pełną moc prawdy. Bez wątpienia
  wymagało to ogromnego zmagania, ale miał wyjść z tych testów z niezmiernie
  umocnioną cechą prawdy. [Nawet jeśli test tego rodzaju został szczęśliwie
  zdany, istnieje zawsze niebezpieczeństwo, że zewnętrzne działanie odbije się
  niekorzystnie na charakterze.
  Aby temu zapobiec, cadik wykorzysta pierwszą okazję, by wejść w inną
  skrajność. Tak więc, jeśli test był oszustwem leszem szamajim (w imię Nieba),
  cadik wykona szereg działań, wymagających najwyższej uczciwości.
  Kiedy Jaakow został dogoniony przez Lawana w czasie swojej podróży do
  domu i oskarżony o „kradzież jego bożków”, przypomniał mu bez ogródek o
  swojej szczerej i pełnej poświęcenia służbie, którą dla niego wykonywał – o
  czymś, czemu Lawan nie był w stanie zaprzeczyć. „Służyłem ci przez
  dwadzieścia lat”, oznajmił Jaakow, „twoje owce i twoje kozy ani raz nie
  poroniły…za to, co rozszarpał dziki zwierz, płaciłem ci z mojej własnej kieszeni
  (chociaż według prawa nie musiałem tego robić)…W dzień trawił mnie upał, a
  w nocy chłód; sen odchodził od moich oczu (gdy wstawałem w nocy, aby
  doglądać owiec, które były w niebezpieczeństwie) (Bereszit 31:38-40)”.
  Warto zauważyć, że do „dwudziestu lat”, o których mówił Jaakow, włączonych
  było drugie siedem, w których musiał służyć Lawanowi bez zapłaty, kiedy ten
  oszukał go dając mu za żonę Leę zamiast Rachel (Bereszit 29:26-27).
  Lawan ukradł mu cały trud tych drugich siedmiu lat. Ktoś inny miałby pokusę,
  aby zmniejszyć poświęcenie w swojej służbie, ale Jaakow miał zadanie do
  wypełnienia.
  W pełnej oddania służbie, jaką wykonywał dla Lawana w czasie tych siedmiu
  skradzionych lat, widzimy ogromną uczciwość Jaakowa. Prawdopodobnie
  wtedy, zdając ten przedłużony test, zdobył imię „człowieka prawdy”.] (Micha
  7:20)

 11. Mojra Rechnet said

  Czy Jaakow uniżył się przed Esawem?
  Spotkanie pomiędzy Jaakowem i Esawem na początku parszy Wajiszlach
  (Bereszit 32:3-33:16) również stanowi test tego rodzaju, jaki opisaliśmy
  powyżej. Jaakow zachował się przed Esawem w niezwykle służalczy sposób.
  Mówił o nim „mój pan”, a o sobie „twój sługa”. Gdy się spotkali „on sam
  przeszedł przed nimi i pokłonił się do ziemi siedem razy, aż zbliżył się do
  swojego brata”( Bereszit 33:3). Zohar (I,171b) kwestionuje to wyraźne
  uniżenie się. „Jak mógł Jaakow, najbardziej doskonały z naszych Praojców,
  tak poniżyć się przed Esawem, który reprezentował bałwochwalstwo i moce
  zła?”
  Zohar odpowiada, że słowa „i przeszedł przed nimi” odnoszą się do wielkiej i
  świętej Obecności Boga, która przechodziła w tym momencie przed nimi.
  „Jaakow powiedział:
  Teraz jest czas, aby pokłonić się przed Bogiem… i tak zrobił siedem razy, aż
  zbliżył się do swojego brata. Nigdzie nie jest powiedziane, że uniżył się przed
  Esawem. W rzeczywistości, kiedy zobaczył Boga przechodzącego przed nim,
  to Jemu się pokłonił. Jaakow oddałby taką cześć tylko Bogu”. I tutaj znowu,
  wydaje się że Jaakow działał nieuczciwie.
  Myślimy, że Jaakow uniżył się przed Esawem, a w rzeczywistości uczynił to
  przed Bogiem.

 12. Mojra Rechnet said

  Jednakże jest w tym głębsze znaczenie. Każde wydarzenie może być
  widziane na dwa sposoby: z niższego, zewnętrznego punktu widzenia i
  wyższego, duchowego. Patrząc z zewnątrz, był to po prostu przykład słabszej
  strony uniżającej się przed silniejszą. Jak mówią nasi Rabini: „Kiedy lis ma
  swoją godzinę, pokłoń się przed nim”( Megila 16b). Ale Zohar pokazuje nam
  inne spojrzenie na to. Z tej zwykłej, ludzkiej sytuacji Jaakow wzniósł się na
  wyższy poziom.
  Zobaczył wroga ze jego militarną potęgą; a za tym wszystkim ujrzał obecność
  Boga, który ustanawia fakty historii.
  Za wszystkimi ludzkimi czynami stoi Bóg, który dostosowuje wszystko do
  Swojego planu. To nie był przypadek, że Obecność Boga przeszła właśnie w
  tym momencie. W swojej wizji, Jaakow zobaczył rękę Boga stojącą za
  wszystkimi siłami świata.
  W ten sposób, kiedy pokłonił się przed Esawem, w rzeczywistości pokłonił się
  Temu, który był za nim.
  Był to jeden z takich testów, które Jaakow musiał przejść, jak wyjaśniliśmy
  wyżej.
  To, co jest wspólne dla nich wszystkich, to fakt, że Jaakow musiał znaleźć
  duchową siłę, aby przewyższyć zewnętrzną sytuację i połączyć się z duchową
  prawdą, będącą za tą sytuacją i w niej.
  Gdy tylko udało mu się szczęśliwie przejść te wszystkie testy, jego imię
  zostało zmienione z Jaakow na Jisrael, co pochodzi od rdzenia sara i oznacza
  „przezwyciężać”( Bereszit 32:29).
  Dwa spojrzenia na galut.
  W tym zrozumieniu tkwi sekret, dlaczego długie wygnanie żydowskiego
  narodu nigdy nie odbiło się negatywnie na jego zbiorowej duszy czy duchu.
  Nawet kiedy zmuszeni byli poddać się tym, którzy mieli nad nimi władzę, w
  najmniejszym stopniu nie wpłynęło to na ich ducha. W swoich sercach,
  widzieli swoją sytuację jako wyrok Haszem i nic więcej.
  Postrzegali swoich wrogów, z całą ich siłą, jako nikczemnych i nic nie
  znaczących. Upokorzenie którym obrzucili ich wrogowie,
  Żydzi uważali tylko za działania dzikiej bestii. Nigdy naszym wrogom nie udało
  się chociaż raz umniejszyć poczucia dumy Żyda, którym dawała mu jego
  własna, wewnętrzna wartość. Tak było dawniej. Jednakże w późniejszych
  czasach, kiedy nasze wewnętrzne poczucie wartości zmniejszyło się, wartość
  i moc naszych wrogów odpowiednio wzrosła w naszych oczach. Zaczęliśmy
  odczuwać ich pogardę jako coś znaczącego. Staraliśmy się naśladować
  naszych mistrzów i podążać ich drogami. To w tym punkcie niektórzy czuli, że
  jarzmo wygnania jest zbyt ciężkie, aby je unieść.
  Niektórzy błędnie widzieli w tym przebudzenie świeckiego nacjonalizmu
  żydowskiego.
  Ale prawda jest dokładnie przeciwieństwem tego.
  Wcześniejsze pokolenia Żydów były na wysokim duchowym poziomie i
  pogarda ich wrogów nic dla nich nie znaczyła. Dopiero gdy stracili swoją
  duchową dumę, ich wrogowie stali się w ich oczach wielcy. Zamiast patrzeć
  na siebie z duchowego punktu widzenia, Żydzi zaczęli widzieć siebie oczami
  swoich wrogów.
  Prawdziwa żydowska duma została utracona.
  Musimy na nowo odkryć wielkość ducha naszych przodków, aby widzieć
  wydarzenia z prawdziwie duchowego punktu widzenia.
  Musimy podążać śladami naszego Praojca Jaakowa i przezwyciężać nasze
  testy tak jak on.
  Wtedy będziemy przez nie podniesieni i zmienimy ciemność w światło.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s