Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Golgota PL


Prosimy nadsyłać niewyjaśnione lub nieznane dotąd, udokumentowane dowody męczennictwa polskiego (Polska Golgota) z okresu przed, w czasie i po II wojnie światowej. Wciąż brak badań i wniosków nt. całokształtu Golgoty Polaków. Bardzo ogólne podsumowanie znajduje się w referacie naukowym Piotra Beina i Stefana Pągowskiego. – Piotr Bein

††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukraińskie zbrodnie na ludności polskiej w 1919 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††

Dla Niepodległej – Żołnierze Wyklęci 1944 – 1963 (monografia)

†††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnia Wołyńska – historia i pamięć

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Jedwabne – ostatni świadek

††††††††††††††††††††††††††††

Zbrodnie żydowskie Koniuchy i Naliboki [zbiór uaktualniany]

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

“Operacja polska” żydo-NKWD po 75 latach

††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieci

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Ukrywana Prawda – KL WARSCHAU – Śp. Maria Trzcińska

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Trzeba upamiętnić Wierch-Neiwinsk

Stanisław Litwiński: Jest to rozmowa z kolegą Wiktorem który przyjechał do Polski – około 8 lat temu i chciałby przedstawić sprawę pisma wystosowanego do FSB w sprawie upamiętnienia poległych żołnierzy – prawdopodobnie Polskich, Wiktor oddaje Ci głos
Wiktor: Co chciałbym właśnie powiedzieć, sprawa jest taka że na terenie miasta Wierch-Neiwinsk tak zwany Świerdłosk 44 są groby ludzi , Polskich żołnierzy, osób cywilnych którzy pracowali zimą 40 roku na budowie takiego zakładu i zmarli, oczywiście nie byli zabite, ale zmarli w wycieńczenia i mrozów.
Napili my takie pismo, wystosowali taki list do wydziału FSB służby specjalnej obwodu i w tym czasie nie dostali odpowiedzi, bo na teren tego miasta nie można wejść, bo tam jest teraz zakład który robi podzespoły do pocisków jądrowych, do innych , jest podlegający ministerstwu wojskowemu w Moskwie i dla tego tam nie ma władz, takich które wybierane jest normalnie, jest wyznaczone przez Moskwę. Miasto jest zamknięte, całkowicie otoczone murem i przejście jest pilnowane, to nie można tak tam wejść. Ci ludzie są pochowani na terenie boiska tej szkoły, która tam istnieje i w czasach ( latach ) 60 jak mówili , znalezione byli takie artefakty, takie guziki z Polskimi orłami, również byli wspomnienia ochroniarzy tego łagru. Również mam świadków którzy uczyli się w tej szkole, mówili , potwierdzali o tej sprawie.
Chcieliśmy tam zrobić taki krzyż , upamiętnić, przeprowadzić takie archeologiczne badania, obyż przyjechał ksiądz , nie dostali w ogóle ani za ani niet, w ogóle cisza, żadne rozmowy, to trzeba robić przez Moskwę, przez konsulat Polski, ale w konsulacie niestety podeszli w tej sprawie w połowie lat 90 obojętnie, nawet powiedzieli że nie chcieli by oni nawet psuć stosunków handlowych z Rosją no i w ogóle tak grzecznie odmówili. Teraz nie wiem przy tym stanie jaki jest teraz Putin u władzy to sprawa chyba jest niemożliwa w najbliższy czas . Prowadzili takie społeczne badania jak byłem prezesem stowarzyszenia Polonijnego Piast, miasta Niżny Tagił i robili no właśnie badania tych grobów, sprawę zesłańców, sprawę tego gułagu, tych ludzi, robili to społecznościowo , Polska popierała nas na poziomie abecadła dla dzieci , ambasada no i … a coś poważnego to nie, niestety nie.
Stanisław: Ewentualnie jak by były jakieś pytania, to upoważniasz mnie bym podał twój e-mail.
Wiktor: Tak , oczywiście.
Stanisław: To jeżeli byłyby jakieś pytania czy sprawy, podam adres tutaj ( w mailu ) internetowy kolegi i kolega odpisze, wyjaśni jakieś tam ważniejsze kwestie.
Wiktor: To jakieś szczegóły potrzebne, proszę.
Stanisław: Nagrywane było na rejestratorze Windowsa XP, wywiad jest w trzech częściach – Dziękuję.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Transkrypt zaakceptowamy przez Wiktora.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Stanisław Sojczyński, dowódca i twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Gmina Mogiła w okresie II Wojny Światowej w l. 1939-45 w relacjach świadków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lata wojny 1939-1945 w krakowskiem

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Ws. pochowania ciał 12 tys. polskich jeńców wojennych k. Wierch-Neiwinska w 1942 r.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Album żydokomuny w Polsce zniewalanej

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista żydów w zniewalanej Polsce

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Mordercy Polaków – Zydzi w UB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

ILU OBYWATELI UTRACILA RP W L. 1939-45?

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Lista Żydowskich morderców Polaków

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sowieckie Deportacje

[…] Od lat 20. do 50. XX wieku sowiecki aparat represji wywoził ze stron rodzinnych do najdalszych zakątków bolszewickiego imperium miliony naszych Rodaków – mężczyzn, kobiet, dzieci. Setki tysięcy z nich zamordowano, zmarło z głodu, zimna, chorób, wycieńczenia itp. Ich szczątki – z nielicznymi wyjątkami – spoczywają bezimiennie, bez nagrobków i nie na oznaczonych cmentarzach, gdzieś w tysiącach miejsc od Murmańska i Półwyspu Kolskiego po Czukotkę, Kamczatkę i Sachalin, od Nowej Ziemi i Kołymy poprzez tundrę i tajgę rozległe terytoria Syberii, po głodne stepy Azji Środkowej i surowe obszary Dalekiego Wschodu.
Zesłańców odrywano od miejsc rodzinnych, pozbawiano własności i pod strażą odstawiano do tiepluszek czyli bydlęcych wagonów, tygodniami i miesiącami przemierzających bezkresne, zdawało się przestrzenie. Aleksander Sołżenicyn pisał: …czerwony eszelon może jechać w pustkę: gdzie przyjedzie, tam obok niego natychmiast wylania się z odmętów stepu czy tajgi nowa wyspa Archipelagu. Wieziono nie tylko koleją. Wypełnione zesłańcami barze, galary, sudna, łodzie i nawet tratwy plływały po morzach (Barentsa, Białym, Karskim, Ochockim, Japońskim, Kaspijskim), rzekach (Północnej Dźwinie, Peczorze, Kamie, Wołdze, Irtyszu i Obi, Jenisieju, Lenie, Amurze, Amu-Dari, Syr-Dari i wielu innych), jeziorach (Aralskiem, Łdoga, Onega, Bajkale). Nielicznych transportowano samolotami. Masy dowożono gruzowikami (cieęarówkami), zaprzęgami konnymi, wolami, wielbłądami, reniferami Po drogach i bezdrożach sunęły tez długie piesze konwoje katorzników. Gehenna wywiezionych Polaków splatała się z losami zesłańców kilkudziesięciu deportowanych nacji.
Tragiczne doświadczenie dziejowe polskich obywateli przebiegało w czterech odrębnych fazach.
Pierwsza obejmowała lata dwudzieste i trzydzieste (do 17 września 1939) dotykając około 1,5 miliona Polaków, którzy na mocy traktatu ryskiego z marca 1921 roku znaleźli się za wschodnia granica II Rzeczypospolitej. Byli oni poddawani najrozmaitszym represjom, z masowym rozstrzeliwaniem i masowymi wywózkami.
Druga faza obejmuje okres od września 1939 do czerwca 1941 roku, kiedy to Związek Sowiecki – sojusznik hitlerowskiej III Rzeszy – okupował prawie 52 % przedwojennego obszaru Polski. W niewoli sowieckiej znalazło się wtedy około 250 tys. polskich żołnierzy i oficerów; większość z nich wywieziono do lagrów i więzień w głębi ZSRR, a kilkadziesiąt tysięcy zamordowano, m.in. w Katyniu, Twerze i Charkowie. W tym czasie przeprowadzono cztery masowe deportacje polskich rodzin: pierwsza – 10 lutego 1940 roku, druga – 13 kwietnia 1940, trzecia – rozpoczęta 29 czerwca 1940 i czwarta – z maja i czerwca 1941 roku, przerwana przez atak armii niemieckiej. Ponadto aresztowano około 250 tys. , a ponad 200 tys. wcielono do strojbatalionów Czerwonej Armii.
Trzecia faza trwała od 1943 do 1946 roku. Szykany i represje sowieckie wobec Polaków nasiliły się jesienią 1942 roku, po ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR, kiedy to w związku ze zbrodnicza „paszportyzacja” w więzieniach zamykano tysiące zesłanych polskich kobiet – matek dzieci zostawianych na łasce losu. W tej fazie mieści się przemieszczanie polskich rodzin na zniszczone przez wojnę, wyludnione obszary Ukrainy i innych rejonów Związku Sowieckiego, podstępne mordowanie i deportowanie członków Armii Krajowej na Kresach Wschodnich, a później i na innych obszarach Polski, deportacje ze Sląska, Wielkopolski i Pomorza, a także oszukańcze zwabienie i wywiezienie do Moskwy szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, z gen. Leopoldem Okulickim i Janem Stanisławem Jankowskim.
Czwarta faza odnosi się do Polaków, którzy po wojnie nie zdecydowali sie opuścić swych prywatnych, malych ojczyzn, swych stron rodzinnych i z mocy postanowień teheransko-jaltanskich znalezli się za wschodnia granica Polski Ludowej, na ziemiach włączonych do ZSRR. Deportacje Polaków z Zachodniej Białorusi, Zachodniej Ukrainy i sowieckiej Litwy odbywały sie do 1953 roku, do czasu śmierci Stalina i upadku Berii.
Ekspozycja – tworzona dotychczas wyłącznie wysiłkiem społecznym, bez żadnego instytucjonalnego wsparcia finansowego – dokumentuje, utrwala i przekazuje pamięć o tragicznych wschodnich doświadczeniach Narodu Polskiego w czasach istnienia Związku Sowieckiego.
Kontakt dr Jerzy Jaśkowski

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Zapomniani Bohaterowie,  wielu odznaczonych przez śp. Prezydenta.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zagłada Polaków na Kresach Wschodnich

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Raport Rotmistrza Witolda Pileckiego

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

O obozie zagłady Polaków – Forcie VII Colomb w Poznaniu

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Prof. Aleksander Skotnicki „Zbrodnicze eksperymenty lekarskie” Alma Mater nr 118/2009

NadesłałAdam Gryczyński 12.3.2010

Strony 1-5 po polsku, strony 6-10 po angielsku, zdjecia z podpisami w obu językach na wszystkich stronach.

Strona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał ALFA 26.02.2010
W tym roku mija 60 lat od likwidacji niemieckiego obozu KL Warschau, w którym zginęło 200 tysięcy Polaków. Więźniów mordowano w komorze gazowej w tunelu przy dzisiejszym dworcu Warszawa Zachodnia lub rozstrzeliwano. Ofiary niemieckiego ludobójstwa do dziś nie zostały upamiętnione, a budowa projektowanego pomnika znalazła się w impasie, z powodu… badania sprawy KL Warschau przez IPN, który poszukuje dowodów na istnienie komór gazowych w tunelu w ciągu ulicy Bema. A przecież jeszcze kilka lat temu materialne dowody znajdowały się na miejscu, nikt się nimi nie interesował, więcej – pozwolono je bezpowrotnie zniszczyć.  http://hotnews.pl/artpolska-116.html

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wierch-Neiwinsk

nadesłał Stanisław Litwiński 4.2.2010

http://www.bez-cenzury.yoyo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=281&Itemid=36

Prosimy o wyjaśnienie oraz o pomoc w sprawie upamiętnienia ofiar 2 wojny światowej. W marcu 1942 obok miasta Wierch-Neiwinsk zostały pochowane ciała jeńców wojskowych polskiej armii, którzy to wcześniej byli przywiezieni do budowy zakładu lotniczego, w grudniu 1941 roku w ilości 12.000 osób.
Według świadków do marca 1942 roku z tych osób więźniów – jeńców wojennych – zostało tylko 365 osób. Ciała zmarłych zostały pochowane nie głębiej niż jeden metr pod ziemią. W latach 50 przy budowie szkoły na tym terenie były znajdowane kości ludzkie oraz guziki z polskimi symbolami. To mogą potwierdzić mieszkańcy tego miasta ( Wierch-Neiwinsk )
Prosimy o udostępnienie informacji o losach tych ludzi ( zmarłych ) a także o pomoc w upamiętnieniu ofiar tablicą pamiątkową, lub pomnikiem. ( miasto zamknięte ) Informacja o zbiorowej mogile jeńców polskich pochowanych w okolicy miasta Wierch-Neiwinsk była zamieszczona w książce pt „Pamięć” – na stronie 193. Książka ta została wydana przez organizacje Memoriał w 1994 roku. Zawiera informacje naocznych świadków wydarzeń z 1942 roku. Dodatkowo sporządzono zapis audio relacji świadków, który to przekazano do polskich władz konsularnych.
Poniżej w oryginale są pieczątki i podpisy właściwych osób, oraz data wysłania tego pisma do FSB ( 10.08.1995 )
———————————————————————————————————————————————————–
( Polski konsulat w Moskwie poprzez swojego przedstawiciela wyraził zdanie że dociekania w powyższej sprawie mogą źle wpłynąć na stosunki handlowe Polski z Rosją )
———————————————————————————-
Przepraszam za marną jakość skanu ( jeżeli zajdzie potrzeba, po spotkaniu się z kolegą, poproszę go o ponowną możliwość zeskanowania dokumentu – lepsza jakość to większy rozmiar a gdy jest mało miejsca na serwerze to trzeba oszczędnie gospodarować powierzchnią )

Komentarzy 7 do “Golgota PL”

 1. AQG said

  Szkoda że link do listy nazwisk nie działa, a plik chyba się komuś nie podobał :/

 2. emgieka said

  Póki co dotychczasowa „Lista Żydowskich morderców Polaków” jest na razie jeszcze dostępna pod adresem: http://www.lista-zydow.cba.pl/MordercyPolakow.htm

 3. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

 4. […] klapa — od wiosny 2013, brak uzupełniania pod-stron Fuku, scypionki, GMO, Codex, Golgota Polska… Więc nic już nieobiecuję noworocznie. Hobby i okopywanie się wyszły na czoło […]

 5. Azazel said

  Ritual (see The Satanic Bible), earth and sea water, and
  an appropriate receptacle for each, will be needed. It should
  be noted that incense is not employed in this rite. The use
  of incense is so firmly entrenched in secular religious pro-
  cedure-an aspect of life not yet known to the child-that
  establishing such an identification with Satanic rite in the
  child’s mind is unmagical. Though adults seem to require
  it, children don’t. If scents are to be present within the
  chamber, they should be odors for which the child has dis-
  played favorable or elated response, such as chocolate,
  warm milk, or other favorite food, an animal pet, etc.
  Background music must be carefully selected, as small
  children are epicurean in their choice of tonalities. The
  author has found that the themes of Edvaard Grieg’s
  „Hall of the Mountain King” and Gabriel Pierné’s „En-
  trance of the Little Fauns,” when played at a slow and
  even tempo, are ideal.
  Archaic English (thee, thy, etc.) has been eliminated
  from this rite because of the possibility of confusion to the
  child, for it is reasonable to assume he is unaccustomed
  to such verbiage at the age of his taking the rite. If the
  child’s parents are made happier by archaic usage, substitu-
  tions can be made.
  The priest stands direcdy in front of the altar, his
  assistant to his left, and the child’s parents to his right.
  The ceremony is begun in the standard manner. The priest
  reads the First Enochian Key (from The Satanic Bible),
  then proceeds with the glorification:

 6. Elene said

  https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fthumb-lvlt.xhcdn.com%2Fa%2FG9dciIYEfv9okNdzh-zYAQ%2F005%2F670%2F646%2F2000x2000.4.jpg&f=1&nofb=1

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: