Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

WYDANIE SPECJALNE Sprawa Andrzeja Dziąby + Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Posted by grypa666 w dniu 23/03/2017

http://pons.blox.pl/resource/chazarskacierpliwoscanioly.jpg

ALERT Żydłactfo NIELUBIEJE NINIEJSZEGO WPISU — CIEKAWE CZEMU BUHAHA

 

Dostałem 25 bm. w ciągu pół godziny żydłackie napomnienia na Wielki Post:

 • 7 auto-zawiadomień z WordPress o próbach włamania na blog
 • 4 mejle od:
 1. sam Jezus Chrystus :)))) hesus@gmail.com IP: 66.155.4.213 Wściekłe psy należy unicestwiać […] GDYBY LUDZIE MUSIELI ODPOWIADAĆ ZA KONSEKWENCJE SWOICH CZYNÓW, DWA RAZY ZASTANOWILIBY SIĘ, ZANIM COŚ ZROBILI!
 2. Izaak izaak@telaviv.com IP: 185.120.147.171 […] Musi tedy żydostwo mieć coś więcej, coś zawierającego objawienie Boże w formie daleko pełniejszej i donioślejszej, aniżeli Biblia. Taką właśnie rolę ma spełniać Talmud.
 3. Duch Świety ghost@gmail.com IP: 109.163.234.2 Statut Kościoła Latającego Potwora Spaghetti […]
 4. Bóg Wszechmogący godeden@yahoo.com IP: 77.37.218.145 Piotrze Bein. Niestety nie jesteś opoką, a wrzodem na mej świętej dupie. Sam nie wierzę w to, że stworzyłem takiego idiotę. I jeszcze ta semicka broda mój synu. Zgól to coś, bo wszy roznosisz mój niedorobiony synu….fe!

Musi co jaki Purim u nich, że tyle prezentów LOL Fuszerka — zatrudniają sztubaków? Ciekaw żem tylko, z której ż-jaczejki, jakim zadałem extra bulu w dupie ostatnio:

 1. koszerny przedpokój sekretariatuf dódy-obłódy, kalksztajna
 2. rozmaite speluny mafijnej części dintojrii Polin
 3. pancerbunkier ministra wojny, singera
 4. neo-ubecka jama „Branży” Roberta Brzozy (blog RobertBrzoza) i Mirka Wiechowskiego (blogMarucha).

A może wszystko jedno, wszak połączone toto globalną e-ż-siecią… Uwaga: tropienie wg IP zwodne, mają sposób zwalenia winy na Putina (wyszło w niedawnych „rewelacjach” ż-WikiLeaks), mogą „zgłaszać” fałszywe dane do portali zajmujących się IP.

Manifa “Stop Bankokracji” 25 bm.

Spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego

Szanowni Państwo, W najbliższą niedzielę 26 marca o godzinie 13,00 w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się ciekawe spotkanie z wychowankami Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” wspominającymi Powstanie Warszawskie. Głównymi uczestnikami będą 93-letni Zygmunt Gasiuk oraz 85-letni syn Rotmistrza Witolda Pileckiego – Andrzej Pilecki.
Gorąco zapraszam na to spotkanie, chociaż zdaję sobie sprawę, że pozostało niewiele czasu na przeorganizowanie sobie terminów jak też i pora (godzina 13,00) obiadowa może nieco kolidować z tą imprezą. Ale dla chętnego nic trudnego i jeśli zjemy późniejsze śniadanie (dzisiaj modne słowo – brunch) to wytrzymamy do spóźnionego obiadu czyli będzie to dinner i oszczędzimy na kolacji, z której już po prostu zrezygnujemy:)
Bogusław Homicki, Prezes Honorowy „Przywrócić Dzieciństwo”, Tow. Przyj. Dzieci Ulicy im. K.Lisieckiego „Dziadka” http://www.dziadeklisiecki.org

HIPER-ALARM To już koniec: wykupują wszystką wodę świata

 

HIPER-ALARM Dość tego!!! Zagrożenie poważne Suwerena, Narodu Polskiego, przez wroga wewnętrznego — aparatczyków niesprawiedliwości

System niesprawiedliwości przekroczył granice wytrzymałości społecznej, szykują się bunty ludowe, ludzie mają dość  „neo-komuny”.

Obywatele Polski chcą opuszczać kraj — ale nie na Zachód, tylko na Białoruś i do Rosji!!! Totalna klęska propagandy kłamstw i nienawiści do naszych bratnich słowiańskich narodów…

Mafia dintoryjna nie reprezentuje Polskiego Narodu i Państwa, tylko okupacyjną władzę żydłacką w Polsce. Mafia ta nie kieruje się nadrzędnym prawem naturalnym, obowiązującym w naszej cywilizacji, ani wypływającymi zeń Konstytucją i Prawem Polskim, tylko zasadami talmudycznymi: supremacjonizm żydłacki kosztem gojów, traktowanych jak bydło. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, członkowie mafii oraz członkowie rządu odpowiedzialni za brak konsekwencji, będą ścigani i karani należycie.

Nasze miejsce jest nad Wisłą, musimy je odzyskać z rąk wrogów!

Polacy są dzielni, nie zasłużyli sobie na takie traktowanie i nie pozwolą, żeby koczownicy i przybłędy niszczyły Nas i Nasze Państwo.

Pierwszy etap: Demonstrujemy masowo w każdym przypadku rażącej, przewlekłej niesprawiedliwości! Niebój się, przyjdź, bo może też będziesz potrzebował poparcie przez masy Rodaków. Tak długo będą nas nękać, jak długo pozostaniemy bierni. Miarka się przebrała.

Drugi etap: obywatelskie nieposłuszeństwo.

Trzeci etap: społeczny śmietnik dla mafii dintoryjnej.

AKCJA Przyjdź na demonstrację w Będzinie w obronie Andrzeja Dziąby przed miejscową mafią dintoryjną —  adres i data wkrótce

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sprawa Andrzeja Dziąby

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

Aktualizacja 24.3.2016

Niewinny ści(ą)gany do ciupy

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie
insp. mgr Arkadiusz WIĘCEK
 
Uprzejmie informuję, że w piśmie z 20 lutego 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Będzinie oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie do Zakładu Karnego w Wojkowicach (w załącznikach wezwanie do stawienia się oraz wspomniane pismo). Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie VI K 145/09, który w majestacie prawa usiłuje się teraz wykonać, jest elementem talmudycznego systemu prawnego, który prześladuje, dręczy i morduje Polaków (w załączniku opis tej sprawy). Jestem Polakiem i żądam zgodnego z prawem naturalnym traktowania mnie jako człowieka i obywatela. 
Na podstawie obowiązującego i stosowanego prawa złożyłem wnioski o zawieszenie i odroczenie wykonania wyroku. Na wezwanie Sądu Rejonowego w Będzinie je uzasadniłem i opłaciłem (kolejne załączniki). Mimo to z pomocą Policji w Będzinie usiłuje się doprowadzić mnie przymusowo do Zakładu Karnego w Wojkowicach, uczestnicząc tym samym w przestępczym procederze przeciwko mnie jako przedstawicielowi narodu i państwa polskiego. To ewidentny przejaw zdrady Polski. Proszę w tym nie uczestniczyć, gdyż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności tego rodzaju zachowania będą surowo ścigane i karane.
W związku z bezprecedensowym prześladowaniem mnie jako człowieka, obywatela i przedstawiciela Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” zamierzamy 29 marca 2017 r. zorganizować demonstrację przed siedzibą Sądu Rejonowego w Będzinie (kolejny załącznik), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na niepraworządny system prawny w Polsce. Spośród siedmiu postulatów naszej organizacji na pierwszym miejscu jest suwerenność, a na drugim praworządność. Wolni obywatele mają prawo żyć w praworządnym państwie (w załącznikach podstawa prawna działania stowarzyszenia oraz regulamin). 
Z poważaniem — Andrzej Dziąba
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Uprzejmie przesyłam skan pisma, które dotrze również za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie prokuratorze Kawecki!

Sprawa dotyczy Sądu Rejonowego w Radomsku, a nie Radomiu. Trzeba czytać dokładnie. Nie tylko dokładności brakowało prokurator Ewie Kozłowskiej, która oskarżyła mnie z art. 226 kk, chroniąc i reprezentując swojego kolegę „po fachu” prokuratora Jana Jarosa z Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.
Pan też się nie popisał w innej sprawie, w której znieważeni poczuli się sędziowie z Częstochowy. Nie mogąc przyjąć niewygodnej prawdy o sobie, woleli posłużyć się nieprawdą, donosząc na mnie również z art. 226 kk. Jak pan by teraz ocenił okoliczności, które pozwoliły na sporządzenie i skierowanie przeciwko mnie aktu oskarżenia na gruncie definicji prawdy Arystotelesa: „Jeżeli mówimy, że coś jest i to jest, to jest prawda. Jeżeli mówimy, że coś jest, a tego nie ma, to jest kłamstwo”? 
Ludzie mówią, że funkcjonariusze publiczni w Polsce, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie są niekompetentni, aroganccy i skorumpowani i tak jest. To jest prawda. Funkcjonariusze publiczni, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie w sytuacjach krytycznej oceny ich niekompetencji, arogancji i korupcji twierdzą, że czują się znieważeni. Czy znieważony może czuć się funkcjonariusz publiczny, który swoim zachowaniem nie zasłużył na szacunek?
Najpierw pan, a potem prokurator Ewa Kozłowska nie zasłużyliście sobie na szacunek. Na szacunek nie zasłużyli sobie sędziowie, których pan chronił oraz prokurator Jan Jaros, którego chroniła Pana koleżanka „po fachu”.
Wasze miejsce jest na społecznym śmietniku. Nie reprezentujecie polskiego narodu i państwa tylko  okupacyjną władzę żydowską w Polsce. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności wasze zachowania będą ścigane i karane z należną surowością.  — Andrzej Dziąba.

Interwencje

Roman Fudyma do sądu w Będzinie: Tak jak Prawdy nie można zniszczyć, tak godności nie można zabrać lub komuś jej nadać. Przez swoje postępowanie można ja jednak utracić. Dlaczego sobie to robicie ? W bliźnim widzieć należy człowieka, ze szczególną starannością widzieć zaś należy go u tych, którzy jak Andrzej Dziąba, walczą o człowieczeństwo, podstawy tego, aby wartości takie, jak WOLNOŚĆ, PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ mogły się realizować! 
Ponownie apeluje do Panstwa, aby w sprawie Andrzeja Dziaby zachowac czlowieczenstwio i dopilnowc, aby sprawiedliwosci stalo sie zadosc.                                                                                  Dlaczego obywatele i sady nie biora sie za zlodziei i dewastatorow Polski ? Od momentu urzeczywistniania  zorganizowanego na nasza wolnosc i suwerennosc zamachu, piastujacy wladze przestepcy pozostaja ciagle bezkarni. Pisza o tym profesorowie W. Bojarski, Kiezun, I.C. Pogonowski, K. Poznanski itp. Ile musi jeszcze ucierpiec, upasc moralna swiadomosc Polakow (wiekszosci), aby znowu zaczac dzialac?
Roman Fudyma, Szwecja, 03,17
Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Romanie. Zorganizujemy demonstrację przed Sądem Rejonowym w Będzinie. Chcą konfrontacji, więc będą ją mieli. Trzeba nagłośnić, że sądy w Polsce reprezentują okupacyjną władzę żydowską, która gnębi Polaków.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie Andrzeju [Dziąba], zadzwoniłem dzisiaj rano do sędziego Grzegorza Gałczyńskiego – telefon bezpośredni 32 368 81 30. Oczywiście potraktował mnie obcesowo, ale chyba przyjął do wiadomości, że Pana sprawą interesuje się wielu ludzi w całym kraju. I to dużo znaczy. Myślę, że sam fakt dużego zainteresowania osób postronnych zadziała.

pozdrawiam — Aleksander Małkiewicz
 Andrzej Dziąba: Panie Aleksandrze! Bardzo dziękuję. Pozytywne zainteresowanie problemem drugiego człowieka to początek udzielenia mu pomocy. W naszym regulaminie jest to pierwsze zadanie: „1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie” (w załączniku pełny regulamin). To, co teraz się dzieje przy okazji mojej sprawy, to jest dialog społeczeństwa z władzą sądowniczą. Nie byłby on konieczny w tak spontanicznej i nierzadko dramatycznej formie, gdyby funkcjonowały w sposób prawidłowy mechanizmy wyłaniania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Niestety tak nie jest i stąd rodzą się niepotrzebne problemy. […]
…………………………………

Barbara Florczak z W-wy niedostała odpowiedzi od sądu w Będzinie. Wiadomość od niej z fb:  Kierowniczka poinformowala mnie ze nic mi nie powie, bo nie jestem strona w sprawie.

…………………………………

Poniedziałek, 20 Marca 2017 12:44 Dariusz Komorowski:

Witam serdecznie …
Jestem dziennikarzem Tygodnika „TYLKO POLSKA”, z siedzibą ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa, nr. legitymacji 7/2017
Prosiłbym bardzo o udzielenie mi informacji o Panu Andrzeju Dziąba zam. 42-500 Będzin ul. Cynkowa m2b

sygn. akt VI K 145/09 sr. w Radomsku VIII Ko 653/17

sygn. akt  VIII Ko 654/17 sr. w Będzinie

sygn. akt VIII W pkz 505/16

W trybie prasowym chciałbym uzyskać wszelkich możliwych informacji dotyczących w/w A. Dziąba, oraz jakie kroki są podjęte na dzień dzisiejszy, jak też proszę o wszelkie informacje na przyszłość ,jeśliby cokolwiek się zmieniło.

Z poważaniem — komorowski dariusz

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PB do Prezydenta RP, Prezesa PiS, Ministra Sprawiedliwości: Jedna z tysięcy spraw Polaków traktowanych jak bydło przez talmudyczną mafię aparatu niesprawiedliwości przy przyzwoleniu władzy wykonawczej. Dość tego! Następny etap: masowe bunty w całym kraju.

Piotr Bein, PhD, PEng
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta/bloger
Grypa666.wordpress.com
PiotrBein.wordpress.com

https://grypa666.wordpress.com/2017/03/23/wydanie-specjalne-sprawa-andrzeja-dziaby-socjo-patyczna-mafia-dintojri-polin-igra-z-ogniem/

†††††††††††††††††††††††††

To były piękne dni…

…Byliśmy mniej skłóceni, b. sojusznicy i współpracownicy zrobili Grypę666 najgorszym wrogiem Polaków… Kto skorzystał? Na pewno nie „żyd” Bein i nie Polska Racja Stanu, duraki bogołojczyźniane. Odebraliście mi energię, przewlekle chora żona-katoliczka położyła lagę na fotografowanie dla takich rodaków…

[2012] Zachód Słońca

Foto: Iwona, kamera cyfrowa Cannon PowerShot A590

[2012] Rozmowy przez ocean i całą Kanadę, serc bijących jednym rytmem

Marek Podlecki: POZDRAWIAM Z CHORWACJI! nadal jednak prowadzę bloga monitor-polski kropka pl, właśnie zamieściłem ten filmik jako wybrany reportaż. Posłuchajcie co mówi dr PiotrBein o możliwym zagrożeniu podczas Euro 2012.

Eugeniusz Sendecki: Cześć, Marek! Pozdrów Doktora Beina serdecznym staropolskim „Szczęść Boże” i „Shalom!”. Powiedz że my go tu w Polsce bardzo lubimy i cenimy. Ceniąc – czytamy i czytając – podzielamy jego poglądy na NWO. Zapytaj Doktora – kiedy się wybierze pod pałac pod Krzyż?  🙂

PB: Szalom! Wybiorę się odwiedzać was w ciupie, jak was wszystkich wyłapią i zamkną podczas jewro2012  :<)

łukasz: Pozdrawiam Panie Piotrze, jestem Pana czytelnikiem od co najmniej 6 miesięcy,(dziękuje za włożoną pracę) , jak i również Pana Marka  monitor polski -od ponad roku. Chciałbym podzielić się swoim blogiem, zawarta na niej treść opiera się na chemizacji naszego pokarmu , niechaj jak najwięcej ludzi o tym wie, niechaj zbojkotują korporacje i wrócą do natury. Musimy być zdrowi aby walczyć z syjonizmem. Jest to strona bardzo przystępna dla nawet typowego kowalskiego który nie wie o co chodzi.

PB: Witam. dobra robota, proszę podsyłać linki do artykułów, będę umieszczał na bieżąco.

Elżbieta:  Szukam, kiedys to było dostępne: Święty Maksymilian Kolbe o masonerii i żydach (taki link pod tekstem), niestety teraz nie mogę nigdzie namierzyć jego listów które są kopalnią wiadomości o mu współczesnych wspóziomkach którym pomagał, ale szanować i podziwiać nie miał za co i o tym pisał. Czy ma Pan jeszcze jakiś dostęp do jego tekstów nieocenzurowanych? Pozdrawiam

PB: Nie mam, może któryś z Grypowiczów666?

[15.9.2011] Piszecie…

Roman Kafel: Drodzy Panstwo! Przesylam link, w ktorym zawarte sa skrupulatnie wybrane i logicznie skatalogowane wazne informacje, dokumenty i fakty- jakie w chaosie informacyjnym umykaja naszej uwadze. Bez wzgledu na to- jak osobiscie odbieracie Autora, prosze nie kierujcie sie subietywnymi odczuciami, ale skoncentrujcie na merytorycznej zawartosci Jego Benedyktynskiej Pracy! Praca ta, ktora w zasadzie powinna zostac wykonana przez duzy zespol ludzi jest dzielem Jednego Czlowieka, Polaka…pana Jozefa Bizonia! Ktoremu za to szczere- Bog Zaplac! Musi wystarczyc za zaplate!

Mam nadzieje- ze docenicie Panstwo wage tego opracowania, ktore jest niezbednie pomocne kazdemu zaangazowanemu w zycie polityczne- bez wzgledu na wasze wlasne odchylenia ideologiczne czy orientacje swiatopogladowe. Prosze tez, zeby kazdy z Panstwa w miare mozliwosci podzielil sie tym z innymi Polakami, swoimi znajomymi- czy ludzmi ,ktorych uwazacie za wlasciwych ,zeby to Archiwum – Vademecum- moglo sluzyc im pomoca dla dobra naszej Ojczyzny! Gdyz tylko i wylacznie jak glosi stara rzymska maxyma’  Veritas et Libertas ultra omnis sunto! Liczy sie tylko Prawda i Wolnosc! Prosze zaznajomcie sie z trescia.

PB: Gratuluje Józkowi [Bizoniowi] otwarcia wlasnego bloga!

Oto CAŁY Bartoszewski

Goska 19.10.2007, drobne edycje Piotr Bein

„Żydzi polscy dzisiaj” Tadeusz Bednarczyk, dodatek uzupełniający do książki „Życie codzienne warszawskiego getta” str. 152-153. […]

[Grypa666 15.92011] Czy znasz plany syjonistów?

Żydzi staną się swoim mesjaszem. On zdominuje świat przez rozkład pozostałych ras, przez zlikwidowanie granic, unicestwienie monarchii i przez ustanowienie republiki światowej, w której Żydzi będą nadawać przywilej obywatelstwa.

W Nowym Porządku Świata dzieci Izraela będą przywódcami bez żadnego sprzeciwu. Rządy różnych narodów tworzące światową republikę, bez problemów wpadną w ręce Żydów. Wtedy okaże się możliwe by przywódcy żydowscy zlikwidowali własność prywatną i wszędzie będą wykorzystywać bogactwa narodów.

Tak więc spełni się obietnica Talmudu, w której jest powiedziane, że kiedy nadejdzie czas mesjanizmu, Żydzi będą mieli w swoich rękach cały świat.Baruch Levy, list do Karola Marksa, La Revue de Paris 1.6.1928

[Długo przed ż-zmyłą pt. Trump] Amerykanie płacą za zbiorową głupotę

Ty bardzo dobrze wiesz i głupi Amerykanie równie dobrze wiedzą, że to my kontrolujemy ich rząd, bez względu na to, kto siedzi w Białym Domu. Sprawa polega na tym, że ja wiem i ty wiesz, że żaden amerykański prezydent nie może stawiać wobec nas oporu, nawet jeśli zrobimy coś niemieszczące się w głowie. Co oni (Amerykanie) mogą nam zrobić? To my kontrolujemy Kongres, media, show biznes i wszystko w Ameryce. W Ameryce można krytykować Boga, ale nie można krytykować Izraela. – rzecznik Izraela Tzipora Menach

[4.6.2012] Z ostatniej chwili dla Jerzego Ulicki-Rek, Tadeusza Kisiela (Zenobiusz), Bronka i Eli Hotała (Królowa Pokoju) oraz Admina StopSy: Oświadczenie III Konferencji Mędrców Antysyjonu

[2012] Wspomóż patriotów poprzez Grypę666

Dzięki za majowe datki! Od kwietnia br. przeznaczyłem z datków na moje blogi skromne fundusze na cele Kongresu Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu oraz wsparcie finansowe dla ubogich działaczy. Wzywam inne blogi i grupy do podobnych akcji wsparcia. – Piotr Bein

[2012] Niedawne wywiady z P. Beinem:

[2012] Nowa pod-strona !! IX

††††††††††††††††††††††††

Pomorowy hómor potyliczny

:))))))))))))))))))

Normalny: Jak Polacy byli pod zaborami to interesowało ich funkcjonowanie zaborców. Tak samo interesowało naszych przodków funkcjonowanie niemieckich hitlerowców za czasów wojny czy rosyjskich oraz żydowskich oprawców za bolszewickiego okupanta. To dlaczego miałoby Polaków nie interesować funkcjonowanie ciemiezycieli z kondominium niemiecko_rosyjskiego pod żydowskim zarządem powierniczym ? Powinien to być temat nr 1, ale jest w wyniku działań dywersantow na różnych płaszczyznach celowo przemilczany. Należy bacznie obserwować jakie agentury ten istotny temat zamiataja pod dywan.

PB: Jak mają obserwować, gdy na starcie są zwiedzeni przez przemączałyh urzytecznyh i sóper-agentuf fpływó, nawijających o kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem powierniczym… Dostałeś od Boga mózg, żeby samodzielnie myśleć:
– ruskie sobie nad Wisłę USraelickie czołgi sprowadziły? wyrzutnie przeciw sobie budują w Polin?
– moskale Macierewicza krypto-żydłaka Singera na stołek wsadziły we Wszawie, by im do Kaliningradu się wtranżolił?
– kremlowcy rurę przez Polin zamknęły, żeby wydać ruble na drugą pod Bałtykiem?
– putinowcy szczują z Wszawy na Białoruś, najlepszego po tej stronie sojusznika ich?
– kacapy wysyłają swoich z Wszawy na Majdan, wspierają hojnie z Polin zbrojenia oliparchatu kijowskiego, który morduje etnicznych Rosjan w Donbasie, na Krym się wygraża?

Puknij się w czachę, tylko nie za mocno, bo echo mnie w Kanadzie dojdzie buhaha

Oblężenie Gołego umysłu

†††††††††††††††††††††††††††

Katodebilizm scyropolacki

Józef Bizoń: Możesz zrozumieć rzeczywistość

PB: Można zrozumieć rzeczywistość również z moich opracowań, które Bizoń ignoruje z durnej nienawiści do mnie. Nigdy niemiałem problemu publikować jego dobre prace… no ale tak mają zjeby.

Nic nowego, temat już zastępczy, za późno, nie ma Polski, jest Polin, rządzi żydłactfo podpierając się szabas gojami, a głosuje na nich polactfo z katodebilami. To ci ostatni dają się nabrać  wybory za wyborami na dudy-obłudy, kalksztajnów, singerów…

Załgana gnida hejterska Bizoń hipokryta katolacki zbija se tym kapitał wiarygodności i sympatii u polactfa i katolactfa. Marnował czas i zdolności od Boga, tropiąc „żydów” tj. najskuteczniejszych patriotów, którzy za swe wyniki bezustannie są na celowniku neo-ubecji. Żadnego żydłaka nie odesłał na madagaskar, nie ustawił nawet w kąt. Za to nam skutecznym utrudnił pracę dla Polskiej Racji Stanu, zmarnował mnóstwo czasu i energii, obżydził pracę dla Polaków — przeważnie w czasie nasileń nagonek neo-ubeckich na nas!!!

Stawiam go wśród najgorszego ścierwa, z jakim spotkałem się w swej pracy społecznej: Dr. Maciek Pokora, Tadek Kisiel, Robert Brzoza, Mirek Wiechowski i Tomek admin WolnaPolska — patrz Pralnia. Najgorszy chłam agenciurski z Pentagonu i lobby atomowego, z jakim walczyłem dobrych parę lat, to wersal w porównaniu z tym polactfem. W życiu żaden Żyd nie skrzywdził mnie jak oni.

Adminie [7777777 bloga Mariusza Grabasa, najlepszego z moderatorów niegdyś na Grypa666], w wyborze materiałów równie ważny jest stan duszy autora. Jego działy na SursumCorda (pol. Rozpięty na Krzyżu, czyli Jezus Chrystus) takie jak Wyczyny na Monitor-Polski,  Ostrzeżenie! .. NIBY polskie, a NIEPOLSKIE – Pułapki: Gazeta Warszawska – K. Cierpisza, Grypa666 – Piotr Bein, Witryny NISZCZARKI MONITOR POLSKI Blog Marka to klasyczny hejt, bełkot nawiedzonego oszołoma. Każdy stwierdzi, oglądając w ww. zbiorze załgane dokumentnie grafo-składanki pojeba. Jego hejterska pasja do wszystkich Żydów doprowadziła do namiętnego ożydzania mnie.

Kanadyjska policja RCMP chroniąc swego wzorowego obywatela:)  założyła szlaban Bizoniowi i jemu  podobnym. Nie jestem ż/Żydem, nie ma przestępstwa — RCMP odesłało mnie z kwitkiem. Za drugim mym podejściem 😛  poradzili z miejsca zainstalować kamery. Przekonał ich masowy e-stalking (z udziałem zjebów od opasek i szwadronów śmierci) na Kanadyjczyka wcześniej zagrożonego przez neo-ustaszy naszych tu rodzimych, plus świeże ryzyko od neo-banderowców. Polacka brać rozhuśtała się u zjeba, Wiechowskiego, w e-gnojówce recydywisty katolicznickiego Marucha, frajersko podczas ataków terrorystycznych w Paryżu (fałszywe flagi, ale RCMP „nie wie”). Jak durne może być polactfo :((( Dostałem numer sprawy, wciągnęli centralną panią oficer od e-zbrodni, regionalnego oficera od extremizmu (rozumie neo-banderowiec i neo-ustasz) i tłumacza (a myślałem, że poza próbką za friko z produkcji braci frajerskiej, musiałbym tłumaczyć setki pozostałych stron, w tym manifesto Cichockiego — oczywiście za C$ buhaha). Byle komu szlabanu nie dają, musi być dokładne rozeznanie i decyzja od sądu.

Jak prymitywny jest Bizoń, niech świadczy, że niezałączył ripost, np. :))) Recydywista św. Józef z BoguchwałyCo każdy pies na Beina-“żyda” wiedzieć powinien.

Pod Bliskie Strony, archanioł Józek umieścił PolskaWalcząca Jurka Ulickiego-Reka. Chyba dlatego, że też ożydził mnie, potem niby pojednał się, żeby znów wbić noż „żydowi”… b. blisko, bo na forum międzynarodowym szwaba-rewizjonisty co łżąco pluje na Polaków. Taką to teraz mamy Polskę Walczącą, z kotwicą u najgorszych naszych wrogów. Jednak jest coś w żałobie po 80% polskiej inteligencji (w tym zasymilowani Żydzi), którą syjo-hitlerowcy i ż-sowieci ubili z obu stron, z wydatną pomocą takichże socjopatów ż-kretów: w naszym kraju i importowanych z ZSRR do żydokomuny PRL.

Propagujemy prace (niezłe merytorycznie) katodebilnego hipokryty-przestępcy. Niech Bóg mu pomoże odnaleźć i rzeczywiście po katolicku wykorzystać Dary Boże… A propos, Bizoń zabrania nam używać swych bezecności… znaczy bezcenności: zabraniam zamieszczania na tych – i im podobnych witrynach – moich artykułów i materiałów mego autorstwa bez mojej wyraźnej na to zgody, a tym bardziej bez mojej wiedzy. Józef Bizoń – 15 października 2013 r. BUHAHA

Sqrviel bez mojej wiedzy ożydzał mnie, pluł, szczał i srał na mnie, ignorując mój dorobek i działalność antyżydłacką.  Tego niewybaczam.

Oto próbka z zajęć dla czubków (czy mapka mózgu pacjenta?) w istytucji, z której uciekł Bizoń (sorka, Josele, za copyright violation LOL). Kabotyńska gnida katolicznicka tak się odwdzięcza za mój wkład do kampani anty-H1N1 w 2009, kiedy to byłem zmuszony odpędzić mosiadziaków genialną 😛 ideą: sugestią, że mogę być srulem. Udało się, ale Bizoń też się złapał na lep — wspólna cecha genetyczna? BUHAHA

Dr Piotr Bein podający się za Polaka – administrator witryny grypa666 – sam o swoich żydowskich korzeniach.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/05/dr-piotr-bein-o-sobie-samym-i-o-c5bcydach-e28093-skany-z-poczty-i-z-witryny-grypa666.pdf

.
Plansza_NR2 Maitreja_Benjamin Creme_Vismaya_Bein_Monitor-polski_Kekus_Porozmawiajmy TV_NTV-Niezaleznatelewizja_AKADEMIA DUCHA w 1024

Żydomasoński Franek niepotrzebuje przywozić muślimów, katodebile zniszczą się same BUHAHAHAHA  Najgorzej, że i nas zgubią…

††††††††††††††††††††††

W Polin

Żona marnuje czas na przeczesywaniu: czcze gadanie facjat gadających z hasbarnych nut, Singer/Macierewicz czaruje katodebili z upaństfowionej stacji co niemaryja rebe Rydzyka, a duo Chojecki-Kowalski na jego garnuszku pieprzą 3 po 3 o Putinie u nich w bydyniu. — pb

Obraza inteligencji — polskiej oczywiśce, bo polactfo jest zachwycone.

Ks. Jacek Międlar: ANTYGENDEROWY autobus zaatakowany w Nowym Jorku! Agresywne lewactwo wandalizm nazywa „swobodą wypowiedzi”!

Ks. Jacek Międlar: POSŁUCHAJCIE o świętej rodzinie z Markowej. 73. rocznica masakry Polaków, których symbol burzy kłamliwy mit o Polakach-antysemitach

Ks. Jacek Międlar: „Patrzcie jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów!” 73. rocznica masakry rodziny Ulmów. Sól w oku milczącego mainstreamu

Edward J. Moskal. W rocznicę śmierci prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Polakom gorzej niż pod zaborami

Czemu w zasobnej Polsce bieda i DLA POLAKÓW „nic się nie da zrobić”

Trolle z administracji neon zauważają to o czym Dariusz Kosiur mówi od dawna

Chrześcijańska odpowiedź na rewolucję seksualną

Czy Polin jest państwem totalitarnym?

†††††††††††††††††††††††

Aktualności poważne

:)) Alex Jones bierze korepetycje o żydłactfie od patriotów amerykańskich wysokiego kalibru

PB: Komicznym znajduję, że Alex tego niewiedział… Taki bystry, wnet nazywa, podsumowuje  rzeczy, a niewiedział przedtem? buhaha Albo wstyd mu, że się dał nabrać z Trumpem, albo dalej gra głupa, albo wierzy w cud jakiś. Nieprzyznali jednoznacznie: Trump to ż-zmyła. Alex nadal wierzy w dobrego tatę Amerykanów, rozmówcy powściągają się, by i tę prawdę mu wyłożyć. Wiosna odkrywa zamarznięte łajno, które zaczyna śmierdzieć. Nie ma dotąd ani jednej akcji Trumpa dla dobra Amerykanów czy ludzkości, ale wszystko dla jelit. Za to wyłazi kompletne zażydłaczenie administracji żydłactfem: agenci żydobanksterii i ż-korporacji oraz syjoniści. Pyszny jest moment gdy Alex pyta Pieczenika (znakomity politolog-psychiatra), kto to ten facio zawsze przy Trumpie jak cień (żydłak, mąż Ivanki). Pieczenik odpowiada z przekąsem: Trump lubi rodzinę, otacza się nią. Wie, że Alex niedojrzał do prawdy (nie chce go załamać, bo po co mu taki durny pacjent? LOL).

Zbiorek potwierdza to, o czym mówią Żydzi jak Jewish Voice for Peace i rabini-ortodoksi w USA: syjoniści NIE reprezentują żydostwa światowego, ono jest w dużej części lojalne narodom goszczącym. Gdyby Alex poczytał np. mój referat 10 lat temu, nie musiałby teraz świecić oczami i brać zawstydzających korepetycji :))) Sukinsyny polackie pojebane ożydzacze i hejterzy klasyczni antysemici — płaczcie nad sobą LOL

P. Bein do grupy interesu narodowego Kanadyjczyków

[Recipients in bcc, please disseminate. I do not have suicidal tendencies nor thoughts, my vehicle has been checked recently. To my knowledge there is no „Islamist” mosque nearby. I’m quite healthy in body and mind for my age, and very grateful to God for what I have and more so for what I don’t have. I don’t owe money to anybody, am content with family and my life. Because I have Christ. — PB]

Dear Maude

Don’t count on me, I am in the lowest income bracket, retired, wife retired and disabled, helping the nation and race (Slavs) of our origin in much worse situation than Canadians are.

I suggest a few „done deals” to the list of disasters:

– Exclusive right of Muslims to special protection… while the onslaught aims at the Whites and their faith, incl. the „Islamophobia” bill and the „Islamist” false flags to stir up ethnic-sectarian strife and hatred, paint Canadian members of my civilisation as „White supremacy and priviledge”, so the others could be elevated to a destructive power. Look at Europe and South Africa…

– GMO everywhere, now even Okanagan fruit and salmon!!!

– Chinese millionaire free-loaders flooding under special protection and priviledge, created without knowledge nor consent of Canadians!

– Allowing Canadian land, resources and assets to flow into hands of corporations and people of absolutely no loyalty to Canadians, bound to exploit, push Canadians into poverty, enslavement, illness and death —  us and our children and grandchildren.

– Ad infinitum lethal global emissions from Fukushima. A catastrophic epidemic of cancers etc. effects begins… At least 10 million victims just to cancer in the first 20 years after Fuku, then ad infinitum around the world (scientific projection from Chernobyl). My warnings to Elisabeth May (Greens), Health Canada, Harper etc. have ended up in trash and insulting referral (E. May) to nuclear lobby’s brainwashing website! Meanwhile, our grandchildren and Canadians in general have been exposed to catastrophic radiation.

I’ve lost a federal job in 2001 for exposing NATO aggression in Yugoslavia. A few YEARS ago, I’ve requested:

1. Federal investigation commission to look at glaringly unprofessional behaviour (police-attorney general-judge-jury-executioner) of ethnic RCMP officers intervening at my request. No answewr to date.

2. Copy of my RCMP files on discovery that they contain untruths) has been ignored — I do not have an answewr to date.

My adopted home, Canada does not protect me nor my family nor my civilisation anymore. She grants supremacist rights to people who are determined to eliminate my kind eventually (both Islamist and Talmudic „religions”, the latter provoking and enabling the former). Recently, an extreme Muslim has attacked me on my property: „Fucking Eastern European immigrant”, RCMP have not pursued him.

I have no influence on:

– Election of Masonry to state functions election after election, from Trudeau Elliot to his son today. Nor on illegal, murderous war decisions in Ottawa (?). Nor on neo-Marxist oriented budget items where my tax dollar ends up against my civilisation.

– Ever deepening Judaisation of media and institutions.

– Control and poisoning of our food, water, air…

– Thought control and brainwashing by extreme Jew-dominated media as well as sophisticated weapons e.g. microwaves (group stalking, subtle signals), omnipresent surveillance.

– Israelisation (training in Israel, treaty on „mutual security”) of Canadian police and CSIS (Ottawa and recent Quebec mosque shootings have been bankster CIA and/or Mossad’s false flags of hate and PsyOp manipulation).

– Canada in criminal, murderous NATO controlled by the Judeocentric global cabal (link to scientific research paper, peer-reviewed and approved for a major publication, but hacked and destrpyed in the process  — see at the bottom).

– Ganging up with NATO „partners” against my Slav brothers: Russians in Russia incl. legally Russian Crimea, ethnic Russians of Donbas (Ukraine), Serbs, and Ukrainians in the yoke of Jew oligarchs after Maidan putsch.

– Occupation of my motherland, Poland, by criminal NATO’s troops, incl. Canadian units.

Compare the human-kind threat extent of the above with the issues you select.  Even if I had money, I would not support such group.

I’ve been fighting for humanity for over 20 years, conditions worsen everywhere in every respect. People are treated as Talmud specifies — like insects and cattle, incl. Izraeli and Diaspora Jewry in the grip of totalitarian global bankster-Zionist cabal. Still uglier times are approaching… https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/

If you do not respond personally and meaningfully, I assume it’s a deflection to security services, as was the case with emails from Elisabeth May (I don’t suppose she’d refer me, an accomplished de-bunker of nuclear lobby’s deception, to their propaganda and cover-up website).

Piotr Bein PhD PEng (retired), independent researcher of genocide, Grypa666.wordpress.com PiotrBein.wordpress.com

Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi

Ks. Jacek Międlar: Zamach w Londynie z inspiracji establishmentu! Fałszywe łzy europejskiej „elity”

PB: radykalny islam nie jest korzeniem problemu” — bingo! Wielebny Ojcze Jacku.
Merkel i kondon-lencyjne politykiery też nie, nawet nie Soros bo w pojedynkę w oderwaniu od żydłackiej kliki globalnej niewiele zdziałałby, np. bez pomocy Erdogana, waŻnego pionka w klice.

Broń energii skierowanej

Ukraińskie i algierskie dzieci nowymi ofiarami “żydowskich band” porywających celem pobierania organów wewnętrznych?

Dniepropietrowsk – święto Hanuki i uroczystości na cześć ukraińskiego faszysty Stepana Bandery w stolicy żydowskiej Ukrainy

Diabli wzięli swego skąd przysłali — zdechł jaszczur Rockefeller, arcy-zbrodniarz przeciw ludzkości

Żydłacka fałszywa flaga Londyn jak Nicea i Berlin

…ciężarówka, mętny frajer ż-suszp podobno szczelał ale on jest trupem obok dziadka przejechanego na moście i nieuzbrojonego (!) policjanta [demaskacja wyklaruje się za parę dni – pb]

†††††††††††††††††††††††††

Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Podczas rozprawy odwoławczej 7 marca okazało się, że  aresztowany Mateusz Piskorski nie ma żadnego wglądu do akt sprawy

Psychopatą się rodzisz, socjopatą zostajesz…

Sędziowie przygotowują się na starcie z rządem. I tworzą struktury, które mają koordynować ich opór

Jak zreformować sądownictwo

Romuald Piątek: Zgadzam się w zupełności = tak jest wszędzie – tu daję załącznik P-969 Stowarzyszenia z Gdańska.

Ja z obawy przed utratą zycia w zamknietym szpitalu psychiatryczynym uciekłem 10 maja 2014 do Londynu i wystapiłem o azyl polityczny w UK – lecz w zmowie z konsulami-bandytami byłem aresztowany z demonstracji pod  Downinng Street o4.pazdziernika 2014 , wystapiłem więc o azyl polityczny 24.11.2014 – i wzmowie dostałem kwaterę i zasiłek dopiero po 4 miesiącach w Leicester , adwokatka dostarczyła przetłumaczone dowody = dowody jednoznaczne – no i dostałem z data 22 maja 2015 pismo z HO , że Decyzja przyznania azylu bedzie w ciągu 3 m-cy . ale przestano wypłacać mi zasiłek i 13 lipca 2015 wyrzucono mnie z kwatery !!!
Wszelkie skargi do wszystkich instytucji zostaja bez odpowiedzi , lub z Trybunałów ,,rzniecie głupa” , że nie mogą sie zająć sprawą bo …brak jest Decyzji !!! Sprawa u mnie jest bardzo prosta z dowodem nie do podważenia = Postanowienie SN wydane jednoosobowo bez rozprawy = łamiące art 398 poz 10 KPC i art 45 Konstytucji !!! Dodaję , że mam informacje od znajomych o 3 innych takich samych bandyckich Postanowieniach SN !!! Tu załaczniku  informacja z PO Warszawa dotyczy wydania Postanowienia SN przez obecną prezes-bandytę SN Gersdrf = prokuratura zakończyła to odmową !!!
Czekam za tym i jeszcze innym Postanowieniem SN !!! Jak jest przyczyna ? – otóż jako pasjonat prawa twierdzę , że winna samodzierżawiu prawa jest prokuratura – zwłaszcza obecnie Krajowa -wszelkie skargi kierowane do niej , do MS , do RPO sa odsyłane do …oskarzanych sędziów-bandytów i ,,właściwych prokuratur” – a odpowiedzi , że wyroki prawomocne , śedziowie niezawiśli , że dano juz odpowiedż , że kolejne pismo nie wnosi nic nowego , albo że odpowiedzi nie będzie , bo treść znieważająca !!! Tylko , że odpowiedzianość ponosi jednostkowo minister sprawiedliwości i premier , którzy nie przyjmuja na skargi osobicie raz w tygodniu zgodnie z art 229 i 253 KPA !!! Wszelkie żądania o przyjęcie na skargę osobistą z nimi są bez odpowiedzi !!!
Sumując – nie wydano wyroków do 20 aktów oskarżeń , oraz ,,prowadzą śledztwo” 3 lata za pohańbienie, ale aktu oskarzenia nie bedzie , więc będzie kolejne pohańbienie teraz Dudy + Szydło , konstytucji … zgodnie z załącznikiem P-1480 i P-1481 . Dodaję , że i posłowie milczą – ostatnie odmowy – lub braki odpowiedzi są od posłów Kukiza , Jachnika , Sanockiego = więc kim oni są ??? !!!
Osób pokrzywdzonych świadomie przez mafie prawników i milczące Kliki polityków znam wiele!!!

Kongres przestępczości zorganizowanej

Posted in bez kategorii | 1 Comment »

Żydłactfo winne jest Polakom BILIONY ojro za straty z okresu II wś. i po

Posted by grypa666 w dniu 19/03/2017

AKCJA Polak w Polsce gospodarzem!

Jeżeli ważne są dla Ciebie takie tematy jak NIEZALEŻNA I SILNA POLSKA, masz dość unijnego dyktatu, lewackiej propagandy i skorumpowanych sądów, jesteś sceptyczny wobec CETA i oczekujesz upamiętnienia ludobójstwa Polaków na Wołyniu, a także interesują Cię inne sprawy ważne dla naszej Ojczyzny i dla Polaków, przyjdź 25 marca 2017 o godz. 14.00  na manifestację pod Pomnik AK przy ul. Wiejskiej w Warszawie (przed Sejmem RP). Przynieście flagi i banery. Organizatorem manifestacji są Zjednoczeni dla Polski. Nie bądź bierny, zjednoczeni możemy osiągnąć wszystko!!! Aleksander Jabłonowski również zaprasza na manifestację.

ALERT DLA PAZERNYCH UŻYTECZNYCH IDIOTÓW

ALARM Wskutek prowokacji żydobanderszczocha „z Polski”, Rosjanie nazwali Polaków prostytutkami i bydłem!

PB: Usłyszałem tego żydłaka, gdy żona oglądała filmik z nim. Z miejsca rozpoznałem, że łże, nie tylko o Rosji, ale i o islamie. I wystawiłem żonie stosowną diagnozę. Miałem nosa, poniżsi kometujący potwierdzają pod wpisem na Neon24.

Jazmig: Maciejczuk jest banderowcem. Współpracował z nazistowskim batalionem Ajdar, potem pożarli się o forsę, więc udawał polskiego patriotę, a teraz z Rosji opluwa Rosjan i pisze kłamstwa. W Rosji są 4 główne religie: prawosławie, islam, buddyzm i szamanizm. Jak z tego wynika, muzułmanie mają prawo do modlitw itp. Jednakże nie ma w Rosji prawa szariatu i Putin zapowiedział, że nigdy się na to nie zgodzi. Dlatego nie ma nic dziwnego w masowych modłach muzułmanów w ich wielkie święta, jest to w Rosji zupełnie normalne zjawisko. Facet, który uważa siebie za znawcę Rosji powinien o tym wiedzieć.

Rzeczpospolita: Szkoda, że nikt nie zastanawia się nad banalnym faktem; jak to sie dzieje, że do programów w rosysjkiej telewizji zaprasza się rusfobów z Polski, Maciejczuka, Korejbę, Dzięciołowskiego – brakuje tylko Radziwinowicza z gadzinówki Michnika – ?  Otóż nie wszystkie kanały rosyjskiej telewizji znajdują się w rosysjkich rękach, a nawet i one mają różne zarządy, w większości zdominowane przez element żydowski. To ten element zainteresowany jest kreowaniem niechęci Rosjan do Polaków, co łatwo osiągnąć wykorzystując kreatury pokroju Maciejczuka i pozostałych.  Powszechne żydowskie media w Polsce realizują proces odwrotny, budują nienawiść Polaków do Rosji. Ten proces trwa już 400 lat i służy temu samemu celowi – sterują nim te same w zasadzie siły.
Lorenco: Masz rację; lecz to zależy jaką stację nawiedzą rusofoby. To raz – wczoraj w „60 minut” był Dzięciołowski, pieprzył jak zwykle, Le Pan nazwał faszystką i pomimo, że Polska domaga się deportacji 98 letniego banderowskiego mordercy z USA, stwierdził, że owszem to przestępca, jednak to już staruszek i trzeba dać mu spokój. Marsze byłych SS- manów nazwał niepoprawne, jednak Litwa doznała wielu krzywd ze strony Rosji i teraz odreagowuje!
I co było zaskoczeniem? Program połączył się z Polakiem, który jest w grupie działaczy odbudowujących pomniki i cmentarze żołnierzy radzieckich. Mówił on, że pomniki pamięci pomordowanych przez Ukraińców Polaków, niszczą Ukraińcy a nie jakaś siła trzecia (Rosjanie).
Jest to odwet za to, że Polacy niszczą pomniki stawiane na terenie Polski, ku chwale UPA, OUN, SS Gailzien. Dzięcioła o mało szlag nie trafił, było to widać z jego miny – tak przynajmniej ja to odczytałem.
Tu jeszcze muszę dodać najważniejsze: w tych programach brał udział Mateusz Piskorski.
Był bardzo wyważonym komentatorem, zwolennikiem przyjaźni Polski z Rosją oraz wolności Noworosji. Jak wiemy, Mateusz Piskorski siedzi w areszcie i końca nie widać, bez konkretnych zarzutów, ot tak. Wydaje mi się zatem, że rosyjskie stacje nie zaproszą normalnych ludzi z Polski aby nie narażać ich na więzienie. Zapraszają takich jacy godzą się na udział w programie. Tu muszę zaznaczyć, że w programach biorą udział przedstawiciele różnych państw z UE i z USA a także z Ukrainy. Najbardziej zacietrzewieni są Ukraińcy i Polacy – rączka w rączkę, nawet stoją koło siebie.

ALERT  Robert Brzoza nadaje frajerom lipę w pakietach

PB: Handlarz pakietami „inwestycji” ż-banksterskich dla durnych gojów itp. info dostępnej na necie za darmo, Brzoza pakuje w kwadraciki hasbarną lipę w pakietach… znaczy w paczkach :))

Jako Wiadomości Ukrywane w Głównych Mediach, geszefciarz Brzoza zamieścił m.in. tekst nt. konfrontacji myśliwców Izraela przez Syrię. CNN, USA Today, Independent, Guardian, Jerusalem Post, Haaretz, ABC News, Al Dżazira, Times of Israel, Telegraph … zaliczamy do gównego nurtu. Także wp.pl, „geostrategu” Brzoza buhaha

Podobnie z artami nt. kształtu nosa, ścierwomedialnych plotek z meldunku Anielci u Trampka zamiast prognoz relacji USrael-dojczlandia, oba „państwa” pod ścisłą kontrolą żydłacką.

Chcąc pokazać, jaki on profesjonalny doradca — od inwestycji po religię, zapycha tak kwadraty pod reklamami własnych e-książek nt. medyczne. Każdy sprawdzi, że artykuły składające się na te e-bóki (kompletne i zweryfikowane przez specjalistów niezależnych?) są dostępne za frajer na necie. Cena za np. e-bóka nt. szczepień (17 artów, 52 stron) wynosi 27 zł. Jeśli ktoś ma kompa, by znaleźć bloga i e-bóki Brzozy, wyszuka sobie za darmo komplety info na tenże temat na necie.

Ponad rok temu, konflikt z Brzozą zaczął się właśnie z powodu naciągania nieświadomych Polaków przez niego. Za zdemaskowanie geszefciarza, Bein i Szubert zostali ożydzeni neo-ubecko — patrz wpis poniżej.

††††††††††††††††††††

„Branża” załganej gnidy neo-ubeckiej, Roberta Brzozy, zaczyna się sypać?

PB: Nie dam Panu spokoju, na pewno nie z przyczyn „narodowościowych”. W każdym przypadku należy mi się sprawiedliwość. Nieobrażam Polaków, tylko obnażam draństwo polactfa. Ojczyzny niezmieniłem od urodzenia: choć mieszkam za granicą, moje serce bije niezmiennie dla Polski — ponad 20 lat bezinteresownej pracy dla Polskiej Racji Stanu, z osiągnięciami na poziomie światowym, nieudaną próbą zamachu za to, przy pokaźnych stratach osobistych, finansowych i zawodowych… — dałem linka, Pan nieraczył rzucić okiem…

Moje podstawowe prawa zostały pogwałcone w załganym ożydzającym hejterskim e-stalkingu z Pana udziałem. Uzewnętrznianie Pana uczuć szowinistycznych jest nie na miejscu i stanowczo wypraszam sobie! Emocjonalizm kłóci się z funkcją admina, niosącą społeczną odpowiedzialność, co można przetestować w sądzie.
Emotikony zmieniają sens słów, na które Pan zareagował z miejsca, w odróżnieniu od tekstu Roberta Brzozy, pozbawionego podobnych ograniczeń, ale pełnego  wzmacniaczy hejtu. Manipulator Brzoza we WSZYSTKICH jego tematach, które przeanalizowałem, pisze rozmyślnie pod emocje polackie. Takie kwiatki wychwytuje admin zanim opublikuje. Skoro Pan niezdołał, jest Pan nieprofesjonalny, a to niezwalnia z odpowiedzialności prawnej.
 
Mycka jest w polskim słownictwie od dawna, a Pański sens „etniczny” jest marginalny:
Jeśli podobnie reaguje Pan na mycki hierarchów kościelnych, Albańczyków, Arabów, muzułmanów także nie-arabskich… na mycki chrześcijańskich chłopców w okupowanej Palestynie, czy choćby na czapki narciarskie, to nie dla Pana adminować. To że każdy może zadziałać na necie, adminować i mieć opinię, nie znaczy, że ma moralne prawo wpływać na masową opinię. „Prawo” to dał Panu diabelski okupant (z którym podobno Pan walczy), nazywając to demokracją, wolnością słowa…
Szalom jest poprawnie po polsku napisane. Ja Panu nie każę brać emocjonalnie, niepatrząc na mój emotikon. Oba słowa: humorystyczne odreagowanie przez poważnie poszkodowanego Beina. Pana pseudo-patriotyczne reakcje są mi  obojętne. Wolałbym, żeby nie robił mi Pan łaski ze strachu przed pozwem od „Żyda”.
Pana obecna reakcja tłumaczyłaby fakt przyjmowania do publikacji materiałów nielegalnych: kiedy pasują do Pana „uczuć patriotycznych”, to nadają się. Ma Pan głębszą odpowiedzialność, do przetestowania pozwami przeciw adminom, którzy wzięli udział w e-stalkingu zainicjonowanym przez  Brzozę.
Nie było moją intencją naruszyć Pana uczuć patriotycznych ani wyzwalać tym emocji. Napisałem przyjazny mejl dziękczynny. Jeśli Pan nalega, nie mam problemu go wycofać, ale wraz z całą korespondencją. Pod warunkiem, że Pan przywróci szmatę Brzozy u siebie, bo wydaje się, że usunął Pan z pobudek przeciwnych cywilizowanym zasadom. Nic karalnego nie zrobiłem, w odróżnieniu od adminów, którzy opublikowali artykuł Brzozy w masowym e-stalkingu. Naruszanie uczuć nie jest przestępstwem. Niewiemy, czy, jak ani czym możemy wywołać je u kogo. Uczucia to nie prawda ani mądrość, a prawo naturalne ani stanowione nie opiera się na nich.
Nie prowadzi Pan witryny dla niezaspokojonych dam, PRAWO a nie uczucia ma motywować decyzję admina PRZED publikacją. Sądy niezwalniają od odpowiedzialności, gdy system portalu pozwala na przestępcze publikacje. Inaczej byłoby to zalegalizowane narzędzie przestępcze. Zwalnianie siebie z odpowiedzialności na portalach tego typu nie ma mocy prawnej; jest dawane dla większej oglądalności przy minimalizacji kosztów, od czego zależy zysk netto danej platformy (pogwałcenie praw drugiego człowieka celem zysku —  talmudyczny legalizm). Mnie nie obchodzi, że robot Pana witryny dopuszcza przestępczy materiał skierowany przeciw mnie… albo że nie ma Pan czasu, zdolności czy ochoty zbadać materiał przed publikacją. Nie mam nawet powinności z Panem o tym dyskutować, tylko pozwać i czekać na odszkodowanie. Takie kursa bierze się przed objęciem funkcji. Tym razem nie wyślę Panu rachunku za darmowe korepetycje :)))
Drugi aspekt uczuć: Gdybyśmy usuwali materiały, bo naruszają uczucia neo-banderowców, neo-ustaszy, neo-hitlerowców, islamistów, żydobanksterii, szkodliwych krypto-żydów, polactfa czy syjonistów, to ci dopiero byłby ruch obywatelski!
Narodowość jest tu nieistotna, kierowanie sią nią zamiast merytoryką narusza podstawowe prawa człowieka. Przynależność narodową oceniamy wg lojalności wzgl. narodowej racji stanu. Biologicznie zaś ma statystyczny Polak 55% szansy posiadania haplogrupy chazarskiej, tak jak niewybierał Pan sobie kształtu nosa, rodziców, ojczyzny, ani nazwiska i imienia.
Pozostawię Pana wątpliwość „etniczną” bez odpowiedzi, tak jak ożydzaczom mej osoby. Jeśli nie jest Pan w stanie oceniać merytorycznie miast „uczuciowo”, to czemu na moją interwencję usunął Pan przestępczy materiał Brzozy? Mógłbym przecie być żydłakiem, który w ten sposób próbuje usuwać czystą prawdę o sobie. Usunął Pan w obawie przed pozwem? Przecie uważa się Pan za patriotę polskiego, a taki nieustępuje upewniwszy się o prawdziwości materiału.
Pan odreagował na Polin. Skoro nierozumie do końca, to czemu podejrzewa zamiar obrazy przeze mnie? Polski już dawno nie ma, rządzi okupant. To nie Polska Polaków, tylko polactfa („dzięki” m.in. nim Polska zginęła), a w takich kategoriach Pana nie umieszczałem. Ale wygląda, że Pan się koniecznie do niej pcha. Walczymy już nie o Polskę, a o Jej przywrócenie z popiołów Polin. Skundlony: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/skundli%C4%87%20si%C4%99
Jeśli ma Pan inny pogląd na ten detal, to ma Pana problem… Nie Pan jest poszkodowany wg prawa Kanady i RP. A jeśli naruszyłem coś Panu poza odciskiem w bucie szowinisty, to jaki problem pozwać?
 
Kończę na tym, żeby za wiele nie powiedzieć — Już Pan powiedział. Radzę na przyszłość stawiać pytania, zanim ulegnie Pan emocjom i rozpalony nada mejla.
Nieodpowiedział Pan na prośbę o notkę na Pana portalu z datą bieżącą — co Pan usunął i dlaczego. Ale na Boga! — nie z powodu „uczuciowego”! Popełniono kilka domniemanych poważych przestępstw i dlatego. Kropka. Jeśli niezgadza się Pan, pozostawia mi i pozostałym poszkodowanym tylko opcję pozwu. Łaski Pan nie zrobił, a aluzje „narodowościowe” zachowa swemu prywatnemu gronu; afiszowanie się  poprowadzi do pierdla… zwłaszcza wobec ostrzeżenia o popełnieniu przestępstw hejtu i stalkingu.
Nawet po usunięciu przez adminów, e-archiwialnie wpis pokazują. Czy zwróci się Pan do nich WSZYSTKICH? Niezgodzą się, bo taki ich cel, popierany przez organy ścigania.
Ponadto centrale trollowe, gorliwi sajanie, agencje jak neo-ubecja (z której wiele oryginałów wychodzi) mają e-zbiory prywatne kopii do bezkarnego propagowania. Czy widzi Pan teraz ogromną odpowiedzialność swej funkcji admina? Jeśli niedostanie Pan kary ciupy za współudział, nie ma Pan przerwy z życiorysie admina, ja zaś mam zafajdany życiorys dożywotnio i poza. Za 20 lat dajmy na to moje wnuki napiszą niecenzuralnie na żydłactfo, ono odszuka Beina w archiwalniach — voila! krypto-żydłak, wróg narodu i ludzkości… Wnuki pytałem, czy pozwaliby za uszkodzenie ich dóbr osobistych, pozostałą rodzinę, przyjaciół i współpracowników też. Mecenas (doświadczony w podobnych taśmociągach i nowatorskich pozwach) jest zachwycony gęsią, która mu złote jaja zniesie. Sugeruję więcej pokory, Panie Jakubie, zanim się vqrvię :)))
Dostał Pan z mej dobrej woli i przychylności (szybko topniejącej) zadość materiałów, by wyjść ze swego dylematu. Pana cyrk, Pana małpy.
Zamieszczam u siebie gwoli edukacji narodowej.

Jakub Biela, admin RuchObywatelski:

On Thursday, March 23, 2017 1:46 AM,  <info@ruch-obywatelski.com> wrote:

Szanowny Panie

Artykuł ze strony zdjąłem, ponieważ faktycznie mógł czyjeś uczucia urażać, a nie chcę aby to robił, natomiast proszę oszczędzić mi tekstów w stylu mycki czy szalom
To są nie polskie i obce mi słowa i nie mam zamiaru ich czytać/wymawiać i gdziekolwiek widzieć.
Dla Polaka te słowa są obce !
Poza tym nie bardzo rozumiem tekstu: “…  wyjątkowa w obecnym skundlonym moralnie i obyczajowo Polin  …”
Czy Pan chce obrazić takim stwierdzeniem Polaków?
Nie wiem jakiej jest Pan narodowości, mogę się jedynie domyślać po nazwisku i tych tekstach, że jest Pan żydem.
a jeśli tak jest, proszę dać mi spokój.
Nie mam zamiaru wchodzić w jakiekolwiek kontakty  z osobami, które nie są Polakami i w ten sposób na moją ojczyznę plują.
Nie pozwolę na to.
Nie chcę wchodzić również w genealogię tego skundlenia o której Pan napisał, bo dobrze wiem czyja to sprawka
Ludzi – obywateli Polski – proszę w to nie mieszać.
Nie jest ich winą, że mają od wielu lat rządy takie a nie inne.
Kończę na tym, żeby za wiele nie powiedzieć, bo nie lubię się kłócić ale nie pozwolę na obrażanie Polaków i mojej ojczyzny.
PB: Panie Jakubie, myckę :)) zdejmuję przed Panem… Kopiuję do osób i adminów, którzy wzięli udział w ożydzaniu i/lub defamacyjnym e-stalkingu. Plus niezwykle podła Sprawdzaczka z MonitorPolski Marka Podleckiego [Marek będzie łaskaw przekazać temu ożydliwemu babsku.]
Jest Pan przyzwoitym Człowiekiem. Niewinię adminów, zwłaszcza przy układach portali jak Pański. Niemiałem czasu zająć się „czyszczeniem” sieci z tej defamacji przez cały rok. Oto dlaczego… zapraszam do zabawy, jeśli wstąpiłby Pan do Vancouveru, Kanada:

[pl/en] RRRailways się podkuwa: warsztat w piwnicy na zimę / Basement workshop

Reakcja Pana jest godna pochwały, wyjątkowa w obecnym skundlonym moralnie i obyczajowo Polin. Zamieszczę na blogu, by wyjąć RuchObywatelski spod piętna.
Jeśli niesprawiłoby to kłopotu, bardzo proszę o zamieszczenie notatki u Pana z datą bieżącą: co usunięto i dlaczego. Jeszcze raz WIELKIE Dzięki. Rodacy jak Pan utrzymują we mnie wolę walki o Polską Rację Stanu. Z szacunkiem, szalom! :))) — Piotr Bein
On Wednesday, March 22, 2017 12:56 AM, „info@ruch-obywatelski.com” <info@ruch-obywatelski.com> wrote:

Dzień dobry. Wszystkie artykuły, które są na naszym serwisie są przysyłane albo do nas przez ludzi albo wstawiane przez ludzi samodzielnie.

Jeśli ten artykuł narusza czyjeś dobra osobiste, zostanie natychmiast usunięty, a Pana serdecznie za to przepraszam.
Ja jako właściciel serwisu daję jedynie platformę do publikacji i nie mogę odpowiadać za treści użytkowników, jednak mam możliwość ich usuwania.
Mogę też obiecać, że lepiej się przyjrzę publikowanym przez użytkowników artykułom w przyszłości, jednak nie zawsze jestem w stanie ocenić artykuł, tak jak w tym przypadku.
EDIT: w tym momencie artykułu już nie ma, został przeze mnie usunięty. Z poważaniem — Jakub Biela
PB: Witam. Chodzi o ten wpis, pozdrawiam — Piotr Bein

On Wednesday, March 22, 2017 12:02 AM, „info@ruch-obywatelski.com” <info@ruch-obywatelski.com> wrote:

Dzień dobry. Nie bardzo rozumiem, proszę o wyjaśnienie problemu. Podał Pan stronę, która nie należy do nas. Z poważaniem — Jakub Biela

From: Piotr Bein Sent: Wednesday, March 22, 2017 7:06 AM To: info@ruch-obywatelski.com Subject: defamacja Jesteście państwo od tej chwili stroną w konflikcie z prawem kanadyjskim i polskim — patrz „Piotr Bein do Admina alex.jones.pl ws. neo-ubeckiej szmaty Roberta Brzozy”.  Oczekuję na propozycje zadośćuczynienia zanim pozwę. — Piotr Bein

Piotr Bein do Admina alex.jones.pl ws. neo-ubeckiej szmaty Roberta Brzozy

Roman Kafel: Ma pan racje…panie Andrzeju… Ten prosty trick oszustow sprzedajacych masc na bogactwo dziala tak samo jak iluzja. Wszystko …co ma jakakolwek wartosc powstaje tylko i wylacznie w procesach PRACY!!! W procesach spekulacji nie powstaje NIC poza abstrakcja. Iluzja…ktora sluzy odwroceniu uwagi, oszukaniu, oglupianiu okradanych z tego co maja… Przyslowie stare slowianskie zamienil stryjek siekerke na kijek..swiadczy ze swiadomosc tego byla… Filmik jaki zalaczylem potwierdza ..a historia udowadnia, ze jest tak a nie inaczej… Nie tak dawno uratowalem dorobek kolegi, ktory pracowal przez 25 lat dla GM… tam byl zwyczaj oszczedzania w akcjach GM i placono im za godziny nadliczbowe akcjami GM… wsrod robotnikow nalezalo do dobrgo tonu posiadac min 10 tys akcji…ktore w apogeum kosztowaly 80 $… I takich na montowni mieli kilku… On nie mial tyle..ale mial dosc duzo…kiedy mu powiedzialem  ze przed emerytura powinien sie zabezpieczyc i wyzbyc tego smiecia…zwierzyl sie kolegom..ktorzy przyprowadzili mu specjaliste od inwestycji ze ZW.ZAW, ktory wytlumaczyl mu ze GM stocks  are better than gold:-)))) Jasiek jednak posluchal mnie i kupil zloto za $640 uncje…jego akcje kupili koledzy robiac tlok w szatni :-)))smiejac z sie ze stupid Pollack.. za 4 miesiace GM padlo…akcje siegnely dna…kilku szczesliwych posiadaczy 1o tys akcji pojechalo na zawaly… Dostatnie emerytury skladane latami na starosc..rozplynely sie jak dym sztukmistrzy…. Znow zrobilo sie tloczno w szatni tym razem juz nie stupid Pollack ale Wizer John zostal zasypany pytaniami..John how did you know f..ck about  that???
I co??? I nic..GM jak stalo tak stoi , nawet produkcji nie przerwali….ale nie maja juz obligacji:-))))) Poddano ich tylko wykupowi przez rząd US i przeorganzopwano.. i wydrukowano nowe akcje…probuje przywrocic sie stary zwyczqaj oszczedzania w nowych akcjach GM:-))))))
To prawdziwa historia… Scam [oszustwo] nastawiony jest na okres jednego pokolenia…po to tylko zeby ludzie nie pamietali tych samych trickow iluzjonistow… A teraz niech pan sprawdzi //ilu ludzi uwierzy panu w czysta prawde??:-)_)_)_  Dlatego sprzedawcy snake oil maja sie zupelnie dobrze ,..ba strasza sądem:-)))

Andrzej Szubert: Panie Romku, pełna zgoda! Dodam jeszcze – taka jest właśnie mentalność żydowska, mentalność Żyda – Money make money. Cały żydowski system bankowy i ograbianie przez nich świata bazuje na tym systemie. Zapędzanie ludzi do spekulacji to wyrabianie u nich żydowskiej szkodliwej aspołecznej postawy i mentalności. Stąd, ponieważ zasypywano mnie mailami nt Brzozy z pytaniem, co myślę o jego „działalności” i pomysłach „spekulacyjnych” zdemaskowałem go jako nieudolną miniaturkę Sorosa. A ta gnida postawiła mnie obok OR (choć sam ma mentalność żydowską rodem z OR) i insynuował mi UB-ckie metody, które sam stosuje. I cały czas łże i odwraca kota ogonem, a złapany za pejsa ryczy, że to nie jego pejs.

PB: Dzięki ci Romku, to samo mówią moi mecenasi w Kanadzie i Polsce… Czyżbyście kończyli tę samą uczelnię? :)))

Brzoza znów nieprzyjmuje krytyki, zbiera się do e-stalkingu i grozi dintojrą. Adresuje do mnie gotowca z wymiany z Szubertem: Przypomnę, że pan setki razy klnął na mnie i obrażał bezpodstawnie. To pan wszedł na moje podwórko i nie wiem dlaczego wyklnął mnie za moją pracę zawodową. Co pana obchodzi jak ja zarabiam? Szprzedawałem kurs inwestycyjny, a pan wyrzucił z siebie całe błoto, używając najgorszych polskich słów. Do pana przyłączył się pan Bein. Tych najgorszych słów, jakie od was usłyszałem, to nigdy mi się nie przytrafiło. Do dzisiaj sprzedaję ten kurs inwestycyjny i zarabiam na tej wiedzy inwestycyjnej.

Każdy zweryfikuje, że nie kląłem na Brzozę i nie wykląłem go (forma klnąć jest błędna) i nie setki razy.  Więc przeciwnie, wytrwała dyskusja z trudnym adwersarzem oznacza dobrą wolę i wiarę w efekt — przekonać Brzozę o moralnej kruchości jego biznesów i informacji, ochronić publikę przed jego usługami. Robię podobne jako bloger wzgl. rekinów i szprotek. Czemu Brzoza chciałby być wyjątkiem?

Jaki cierpiętnik… Ile setek tysięcy milionów osób nabrał Brzoza na neo-ubeckie porno firmując je pod swym załganym skomleniem, by przedstawić się jako dzielny bojownik o Polskę prześladowany przez „żydów”, Beina i Szuberta, najgorszych wrogów Polaków.

Tych najgorszych słów, jakie od was usłyszałem, to nigdy mi się nie przytrafiło.– Usłyszał pan prawdę. A że po raz 1-szy w życiu, to nie nasz problem.

zarabiam na tej wiedzy inwestycyjnej — To jest dowód na etyczność działalności? Jak sam pan wiesz i ochoczo wykorzystałeś w odwecie za prawdę o sobie, my „tracimy” na wytykaniu prawdy nie takim szprotom jak Robert Brzoza.

Wygarnąłem, niezależnie od Szuberta, co myślę o działalności Brzozy. Nie wolno? Parę razy napisałem, że dobrze życzę temu rodakowi z rodziną. Posłałem mu też wskazówki, czemu go nie przyjęli do poważnych miejsc pracy. Uczciwa robota nie hańbi. Ale nie kosztem nieświadomych i to dla żydobanksterskich interesów!

Powtórzyłem Brzozie prawdę o jego biznesie kilka a NIE SETKI razy, gdy „dyskusja” przedłużała się: wziął krytykę swej działalności za atak ad hominem, zaczął z braku rzeczowego kontr-argumentu poniżać i grozić dintojrą i „Branżą”.

Użyłeś załganego podłego poniżenia, zbierzesz żniwo pozwu z kilku paragrafów… Nam się niespieszy: im dłuższy okres defamacji i e-stalkingu, tym sroższy wymiar kary. Skoro „masz” rację, pozwij i niezaśmiecaj eteru!

Nie żartuj, nie przyznamy ci racji wymuszonymi przeprosinami. Na załganą nikczemnie publikację szeroko na necie ze wsparciem „Branży” i sponsoringiem neo-ubeckim, jedynie pozew jest dochodzeniem sprawiedliwości. Sam doprowadziłeś do tego, wspólnicy zgłoszą się do ciebie szybciej niż po parszywą szmatę neo-ubecką. Jeśli potrzebujesz więcej podobnych sobie hejterów, znajdziesz tu.

Dyżurny neo-ubecji w „Branży”, gnidowa VolnaPluskva  zagrzewała do boju nadgorliwymi komentami i  fpisami „prowadzącego”. Znaleźli się też użyteczni durnie jak Wiechowski z Maruchy, Łukasz z alexjones.pl, MyBudowlańcy, GazetaChicago, RuchObywatelski, NWOnews.plTrybeus zaś wyniuchał najgorszy szajs od Wiechowskiego i VolnejPlusqvy, dodał do swego plugawego komentu na czele szmaty Brzozy. Mecenas znajdzie „specjalny nadzór” dlań buhaha

Zawiadomiłem ich: Jesteście państwo od tej chwili stroną w konflikcie z prawem kanadyjskim i polskim — patrz „Piotr Bein do Admina alex.jones.pl ws. neo-ubeckiej szmaty Roberta Brzozy” https://grypa666.wordpress.com/2017/03/19/zydlactfo-winne-jest-polakom-biliony-ojro-za-straty-z-okresu-ii-ws-i-po/  Oczekuję na propozycje zadośćuczynienia zanim pozwę.

Marucha wie od ponad roku. Ponadto są publikacje bez możliwości kontaktu z redakcją (okoliczność obciążająca pozwanego):

Robię listę i wysyłam zawiadomienia, rewers „pracy” „Branży” ponad rok temu LOL. Jest sporo re-blogowania z takich jak WolnaPolska i AlexJones.pl, na kórych spoczywa tym większa odpowiedzialność, w drugiej kolejności po inicjatorze kampanii defamacyjno-hejterskiej, Robercie Brzozie.

Roman Kafel: I beg your pardon.. nie chce sie wcinac,pomiedzy…. ale sprzedawanie ludziom tzw”kursow inwestycyjnych” to zlodziejstwo i naciaganie. Mamienie, ze Money make money…. jest naganne spolecznie i ludzie zajmujacy sie tym procederem zdolnosci honorowej nie maja.
Prosze ….dziecinnie prosta matematyka zrozumiala dla ucznia 4 klasy…nie sprzedaje, nie namawiam, ot okazuje, zeby sie ludzie uczyli za darmo …..omijac oszustow. A propos.. ostrzeganie ludzi uczciwych i naiwnych przed oszustami i naciagaczami, nie bylo nie jest i nie bedzie czynem nagannym a tym bardziej karalnym…bo cnota karze nie podlega.
Nawet w Polsce …choc nie jestem pewien :-))))

PB: Panie Brzoza, serdeczności se pan wsadź… Na uspokojenie wziąć, więcej „Branży” zgromadzić, „środowisko” zmobilizować buhaha Tomek gnida VolnejPlusqvy pomoże LOL LOL LOL „Setki razy” panu odparłem merytorycznie na gnidowe insynuacje, zmyślanie i ad hominem. Pobożne życzenie wyklęcia z pańskiego neo-ubeckiego i użytecznie durnego „środowiska”: niezmiennie od lat frekwencja na moich blogch kilkaset odsłon na dobę, mimo usilnych starań neo-ubecji. Wiem, to zero w porównaniu z miliardowym zasięgiem neo-ubeckich gnid, ale tu liczymy jakość a nie ilość, a ta niestety to druzgocąca przewaga użytecznych idiotów i szabas-gojów, czego najlepszym dowodem jest Pan z równie polackimi „Branżą” i „Środowiskiem”.

Widzi Pan, mogę być chamem w białych rękawiczkach — uczę się od moich Polackich Adwersarzy buhaha Obiecujesz pan „ostatni list” od roku… Absolutnie, nie układam się z gnojkami!!! Czekam na pozew buhaha pozdrawiam niezwykle gorąco :)))

Robert Brzoza: Witam. Proszę mnie nie obrażać. Poniesie pan za to konsekwencje. To jest mój ostatni list w tej sprawie. Nie będę więcej dyskutował z człowiekiem nieodpowiedzialnym i siejącymi tylko nienawiść, przekleństwa i destrukcje. Współczuje… Z tego względu, że pisze pan do większego forum wklejam to co napisałem p. Szubertowi: Przypomnę, że pan setki razy klnął na mnie i obrażał bezpodstawnie. To pan wszedł na moje podwórko i nie wiem dlaczego wyklnął mnie za moją pracę zawodową. Co pana obchodzi jak ja zarabiam? Szprzedawałem kurs inwestycyjny, a pan wyrzucił z siebie całe błoto, używając najgorszych polskich słów. Do pana przyłączył się pan Bein. Tych najgorszych słów, jakie od was usłyszałem, to nigdy mi się nie przytrafiło. Do dzisiaj sprzedaję ten kurs inwestycyjny i zarabiam na tej wiedzy inwestycyjnej. Więc jaki był sens oskarżeń?

Panowie Bein i Szubert. Zebrałem co najmniej kilkanaście osób, które bezpodstawnie publicznie szkalowaliście, tylko dlatego, że mieli inne poglądy. Nawet na kobietę klęliście, używając najgorszych słów. Jeszcze około miesiąca temu dostałem dokument, w którym publicznie obrażaliście moją osobę. Wszystko jest do czasu. Jestem cierpliwy, ponieważ czekam aż środowisko was zlinczuje. I to już się stało. Ludzie odsuwają się od was. Jeżeli nie przestaniecie obrażać mnie i inne osoby, to w końcu zaskarżymy was w pozwie zbiorowym. Będziecie płacić wysokie odszkodowania. Materiał na was jest bardzo bogaty.

Ostatnio był znany proces w środowisku kulturystycznym, gdzie osoba obrażała znanego kulturystę.  Skończyło się na tym, że publicznie przed kamerą przepraszała i dostała chyba 100 godzin prac społecznych. Dlatego proszę więcej nie obrażać mojej osoby. Jeżeli tego nie przestaniecie robić, to przyjdzie czas rewanżu. Wtedy zbiorę wszystkie osoby, które publicznie szkalowaliście i pójdziemy do sądu. W waszym interesie jest dążyć do ugody. Jednak pan Szubert i Bein dalej się pogrąża… Serdecznie Pozdrawiam — Robert Brzoza

PB: Panie Łukaszu, Mnie ani Szubertowi niepotrzebna kontr-publikacja na portalu, który stracił reputację szmatą neo-ubecką, a teraz jeszcze bardziej spadł — patrz Alex Jones, który załapał się  na żydłacką zmyłę z Trumpem. Mamy własne blogi, wyszukiwarki są bezlitosne.
Z chwilą otrzymania protestu jesteście Pan osobiście i zarząd alexjones.pl STRONĄ w konflikcie z prawem kanadyjskim i polskim. Nie każę się panu podpisywać pod moimi słowy, tylko je zamieścić, tworząc równe boisko dla obu stron.
Niekwestionował Pan szmaty Brzozy, w tym stwierdzenia wokół najgorszych wrogów Narodu Polskiego, jakimi nas namalował. Nalepki „ż/Żyd”, „ubek”, pochodne przymiotniki i insynuacje współpracy z takimi należą do najgorszych obelg i poniżeń. Brzoza nie ma żadnego dowodu, natomiast my w uzasadniony sposób nazwaliśmy i nazywamy go:
– „ginda” = osoba podła, fałszywa, złośliwa; termin obraźliwy — tak odpowiadamy z Szubertem, gdy przeciwnik wyczerpie merytorykę i zaczyna poniżać, obrażać, łgać… zaś gdy ktoś mnie zaatakuje fizycznie, bronię się fizycznie — pozostawmy sądowi rozstrzygnięcie tego detalu
– przymiotnik od „neo-ubek” = Brzoza współpracuje z neo-ubecją rozprowadzając ich nikczemne porno ożydzające nas i paru in. skutecznych patriotów
– łgarz, hipokryta, naciągacz itd.  — nieczytał Pan mej głównej riposty?
– geszefciarz: patrz Alert.
Odbiorcy szmaty Brzozy potwierdzają na forach wywołane przez niego: nienawiść, ożydzenie i potępienie Beina i Szuberta jako najgorszych wrogów Polaków i Słowian.
 
Nie byłem na policji w zw. z żadną sprawą OR. Nie wiem czy jestem na liście OR, wisi mi to, guzik mi mogą zrobić. Nie jestem antysemitą, kołtunem, szowinistą… nikogo nie osądzam kłamliwie. Brzozy nie znałem, aż doszła do mnie jego oferta dla „inwestorów” z prośbą o ocenę od znajomej-darczyni dla patriotów. Ocenę postaw i działań osób publicznych uważam za swój blogerski obowiązek. Wiem co nieco o żydobanksterii, „etycznym” inwestowaniu i uczciwszych, zdrowszych duchowo alternatywach (od paru lat wysyłam co łaska porady, jak się ustrzec przed skutkami bail-in i jak inwestować nie-po-żydobankstersku)…
Nie rozumie Pan sprawy — np. nie chodzi o to, czy byliśmy prześladowani przez Otwartą, tylko o łgarskie zestawienie przez Brzozę naszych nazwisk z charakterem Otwartej i jej działaniami wzgl. niego i Polskiej Racji Stanu.
 
Nie odniosę się do mejla Brzozy z 20. bm, bo:
 
– Zdementowałem ponad rok temu takież zarzuty. Gdyby Brzoza miał argumenty, pozwałby nas, tak łatwo z Polski jak i z USA. Zaoszczędził na radcy, teraz beknie z kilku paragrafów, a „Branża” z nim.
– Sam się odciął od dialogu merytorycznego, 1-szy zaczął poniżać, 1-szy domagał sie przeprosin za prawdę o sobie i swym geszefcie.
 
– Zeszmacił się publikacją szmaty neo-ubeckiej i nawoływaniem „Branży” do kolaboracji obliczonej na miliony wizyt.
– Tryumfująco dopełniał linki z „Branży”na swym forum, w tym zajadły agenturalny nasz wróg od lat, WolnaPolska:
Znajomość sprawy Brzoza-OR niezwalnia Pana z obowiązku weryfikacji skojarzenia nas z OR, ani sprawdzenia pozostałych twierdzeń w szmatławcu.
 
Odbiór moich blogów: ponad 8 mln wizyt od 2009 r. Ponadto udzielam się w akcjach patriotycznych. Szkoda osobista i społeczna przez rzeczoną szmatę i jej masową publikację jest więc niebagatelna. Dotyczy Beina i Szuberta jak i ich rodzin i współpracowników. Brzoza musiałby udowodnić, że jest niewinny (wyjątek od reguły w prawie kanadyjskim dot. e-stalkingu)… Takoż „Branża”, która  wzięła udział w masowej akcji z jego inicjatywy.
 
Taśmowe pozwy wnosiłyby o karę i odszkodowanie proporcjonalne do okresu, w jakim rzeczone materiały utrzymały się na necie, łącznie z archiwami netowymi. Waszą sprawą będzie zabiegać u e-archiwistów o wycofanie waszych materiałów. Jeśli niezgodziliby się, mielibyście obligację karną do usranej śmierci. Ponadto, jakimkolwiek odniesiem do tekstu szmaty z alexjones.pl (w tym odniesienie do e-zbiorów prywatnych) bylibyście obarczeni Pan i zarząd alexjones.pl, powodując nowy pozew. Wnosiłbym także o przepadek dochodów „Branży” od daty publikacji szmaty; Brzoza z „Branżą” podnieśli sobie notowania „patriotyczne” kosztem defamacji nas.
Pana kontr-propozycję odrzucam. Stawia mnie i Szuberta w roli petenta, który musi błagać o łaskę u przestępców. Czy zapropnował Pan Brzozie wyczyszczenie jego szmaty?
 
Zrobimy tak: skoro opublikował Pan szmatę Brzozy bez weryfikacji ani prośby o naszą kontrę, wykona Pan co do joty moją propozycję. To mogłaby być okoliczność łagodząca wedle uznania przez sąd. Dalsze okoliczności łagodzące — zależy co Pan sam zaproponuje,
Szubert już zasygnalizował o sobie, dodam tylko, że neo-becja groziła mu wielokrotnie zabiciem rodziny i bez ustanku nęka go dintojrą. Jestem jego „obrońcą”: nagłaśniam jego sprawy, wsparłem go ubogiego w Niemczech z datków na blog i ze środków własnych (choć należę do grupy na progu ubóstwa w Kanadzie). 
Proszę o wyszczególnienie Pana konfliktu interesu, który zadecydował o publikacji szmaty Brzozy.
Niepokwapił się też Pan sprawdzić mego życiorysu i dorobku, więc służę:
 
Kwiecień 2009 — nieudana próba zamachu na Beina w Krakowie w zw. z prelekcją „Kompleks władzy judeocentrycnej a sprawa Słowian”. Zweryfikuje Pan u Marka Podleckiego, admina i właściciela bloga  MonitorPolski (jeden z oplutych w załączniku do szmaty Brzozy; mój mecenas jest zainteresowany wystąpić w obronie także tych poszkodowanych). 
Od ok. 2009 r.  — hejt mejlami i na skrzynkę kontaktową na moich blogach. 
 
Od 2010 — hejt mejlowy, neo-ubeckie prowokacje na necie, hejt na forum mego bloga Grypa666 (od 31.12.2009), atak neo-ustaszy w moim miejscu zamieszkania.
Po opublikowaniu szmaty Brzozy — nasilenie e-działań, ok. rok temu zablokowanie konta mejlowego moich masowych wysyłek ws. politycznych i społecznych (do kilku tys. na dobę).
Kilka lat temu – zniszczenie moich referatów naukowych na kompie Prof. Scherrera (Międzynarodowy Program Badań nad Ludobójstwem XX i XXI w.), który przygotowywał je do wydania w monografii. https://piotrbein.wordpress.com/my-research-papers/ Prof. Scherrera prawdop[odobnie zamordowali w zestrzeleniu nad Donbasem lotu MH17.
Co do twórczości, może Pan sam łatwo sprawdzić: https://piotrbein.wordpress.com/about-me-o-mnie/ Nie ma tam o osiągnięciach naukowych i publicystycznych, kilkanaście lat zanim Brzoza opublikował swój artykuł o Judeopolonii, na którym próbuje zbić kapitał cierpiętniczy kosztem Beina i Szuberta:
– Prof. Scherrer ocenił moje referaty na poziomie światowym i miał je umieścić w Tomie I swej monografii, który zarezerwował dla śmietanki niezależnych badaczy ludobójstwa.
– Kwestie Judeopolonii i stosunków polsko-żydowskich w ogóle wniosłem do ww. programu badań nad ludobójstwem, z asystą autorską Dra Pągowskiego (Kanada), Pana Wojciecha Właźlińskiego (USA) i anonimowego badacza w USA. Bez tego, sympozja ww. badaczy niemiałyby pojęcia o prawdzie dot. nas, nie byłoby ww. referatów zweryfikowanych przez gremia naukowe niezależne od kompleksu władzy judeocentrycznej.
– Wniosłem koncepcję kompleksu władzy judeocentrycznej, rozszerzenie koncepcji kompleksu władzy syjonistów w USA (Zionist Power Complex), autorstwa Prof. Jamesa Petrasa. Nie znam innych badaczy na świecie, którzy przedstawiłiby zbliżoną koncepcję publicznie — stąd odwet neo-ubecki i żydłacki, tym większy, że nie mają argumentu prawnego ani merytorycznego.

Mogą mnie tylko zabić, uprzykrzać się i/lub produkować parszywe załgane i nikczemne porno dla użytecznych idiotów, których jak widać nie brak wśród polactfa, do którego z własnego wyboru zaliczył się Pan. Od Pana zależy, jak się odetnie.

Admin alexjones.pl Łukasz: Dzień dobry Panie Piotrze, Rzeczywiście zatwierdziłem do publikacji taki artykuł Roberta Brzozy. Przede wszystkim alexjones.pl nie jest stroną w tym konflikcie, zgodzę się że RB może mieć tendencje do nadinterpretacji niektórych informacji i może formułować zbyt daleko idące tezy, ale jak było w tym konkretnym przypadku nie wiem.
Wiem natomiast że RB był przez OR prześladowany, a dowiedziałem się o tym na komisariacie, bo też byłem na policję wtedy wzywany i straszono mnie prokuratorem, karami, sądem. Z tego co dowiedziałem od policjanta i pamiętam, to akcja była skierowana co najmniej przeciwko kilkunastu portalom. Czy była pośród nich także Pana strona nie pamiętam, a była?
Odnośnie Pana żądań jest jeden problem, alexjones.pl jest portalem niezależnym i nikt nie może żądać publikacji czegokolwiek, ponieważ jednak ten nieszczęsny artykuł RB został u nas opublikowany chciałbym przedstawić naszym czytelnikom także punkt widzenia drugiej strony.
Niestety już sam tytuł dyskwalifikuje ten artykuł: Bein do Brzozy po analizie jego załganego szmatławca: jesteś gnidą godną swych neoubeckich sponsorów!!!
Nazywanie kogokolwiek z imienia i nazwiska gnidą już w samym tytule, to jest raczej retoryka podwórkowa i niestety nie przejdzie na łamach alexjones.pl. W tym tekście nie ma podobnych kwiatków zbyt dużo, mógłbym je wyedytować tak żeby całość nadała się do publikacji, ale wiadomo, pojawią się potem insynuacje że coś zniekształciłem, itd.
Dlatego jeśli przyśle mi Pan tekst opisujący merytorycznie w sposób cywilizowany, już nie koniecznie kulturalny całą sytuację z Pana punktu widzenia, to bardzo chętnie go opublikuję. Nie widzę natomiast problemu z zamieszczeniem pod artykułem Roberta Brzozy wklejonych przez Pana bezpośrednich linków.
pozdrowienia, Łukasz – admin alexjones.pl

Piotr Bein: Ponad rok temu zamieściliście Państwo na swej witrynie ww. artykuł.  Do 7. lutego 2016 r., godz. 4. z minutami, skomentowały u was 2 osoby. Co było potem, nie wiem, bo nie pokazują mi się komenty, mimo rejestracji i logowania.

Mieliście Państwo dość czasu, by ustalić oszczerczy, stronniczy i załgany charakter wpisu Brzozy u was, chociażby z ripost moich i Andrzeja Szuberta. Ponadto, wpis Brzozy jest rozprowadzony w e-stalkingu obliczonym na miliony odbiorców. Brzoza sugeruje współpracę Beina i Szuberta z Otwartą, co jest wierutnym łgarstwem. Reszta jego artykułu wyjmuje zdania z kontekstu, również sugerując sens. W oryginale załganego artykułu Brzozy, figuruje na końcu neo-ubeckie wyssane z palca ożydzające porno na kilku porządnych i skutecznych polskich patriotów. Efekt widać nie tylko na waszym forum… większość komentujących uważa Beina i Szuberta za żydowskich wrogów narodu polskiego — dokładnie jak chciała agentura neo-ubecka w okresie naszej sporej skuteczności patriotycznej!

Gdybyśmy byli takimi, jak nas maluje Brzoza, z miejsca dostałby pozew z kilku paragrafów, podobnie jak witryny „Branży” jak nazywa Brzoza uczestników e-stalkingu, w tym alex.jones.pl. 

Propagujecie defamacyjny odruch Brzozy na krytykę jego działalności na podst. jego wlasnych info z mejlii i postów, które sam zamieścił na necie i e-rozesłał. Bein i Szubert są publicystami, ale w odróżnieniu od Brzozy — niezarobkowymi. Za swój obowiązek uważają m.in. ostrzeganie rodaków przed naciągaczami i zbłądzonymi jak Robert Brzoza.  Wziął on krytykę swej działalności za przytyk osobisty (ad hominem) i odreagował poniżającym ad hominem. Potem, miast merytoryki, bronił urażonego ego.

Ponadto naruszyliście Państwo zaufanie Czytelników w swą rzetelność dziennikarską. Jeśli publikujecie takie stronnicze banialuki, to co z wiarygodnością waszych źródeł i materiałów na tematy poważne?

Żądam zatem:

1. Na końcu wpisu Brzozy u was, zamiast linka do strony głównej bloga Brzozy, podać linka do oryginału oraz na wszelki wypadek do zrzutu u mnie.

2. Opublikować na alex.jones.pl:
– moja ripostę główną
– linka do wydania specjalnego Grypy666 z kompletem materiałów z obu stron „dyskusji”
ripostę Andrzeja Szuberta.

###
Robert Brzoza, Mirosław Wiechowski (admin bloga Marucha), Józef Bizoń (admin bloga Sursum Corda), Tomek (admin bloga WolnaPolska, przedtem StopSyjonizmowi) i szereg in. osób dostali od RCMP zakaz wjazdu do Kanady, m.in. za szkalujące ad hominem i załgane, wyrafinowane ożydzanie.
Niechciałbym, żeby podobne spotkało redaktorów alexjones.pl, choć straciłem zaufanie do Alexa Jonesa, gdy dał się nabrać na żydłacką zmyłę pt. „Trump prezydent ludu amerykańskiego”.

Niniejszy list publikuję na Grypa666, dw. gronu mejlowemu.

Pozdrawiam —  Piotr Bein, Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

†††††††††††††

Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Sędziowie przygotowują się na starcie z rządem. I tworzą struktury, które mają koordynować ich opór

E-robal od dintojri za wstawiennictwo ws. Andrzeja Dziąby

PB do Zbigniewa Stonogi i Andrzeja Dziąby ws. nieporozumienia wskutek e-robala: Panowie, neo-ubecja wsadziła nam w obieg robala made in Dimona. Parę dni temu dostałem identyczne spod adresu dintojri, do której pisaliśmy ws. Dziąby.

O robalu świadczy fakt, że naciskając „odpowiedz”, system wstawia automatycznie e-adres sowy. Złapałem to na szczęście zanim wysłałem opieprz do dintojri za mylny adres. Teraz o mało też wysłałbym do nikąd: grupa dyskusyjna sowy… Nie pokłóćmy się przez skórvieli!
Pozdrawiam serdecznie obu Panów. — Piotr Bein
PS Panie Zbyszku, przydałby się Pana telefon lub email do dintojri ws. Dziąby. Służymy podkładką. Wszystkie interwencje zbieram na blog w blok obronny Pana Andrzeja. Darmowa reklama dla Pana, Panie Zbyszku. Z przyjemnością:)))

Jak zreformować sądownictwo

Romuald Piątek: Zgadzam się w zupełności = tak jest wszędzie – tu daję załącznik P-969 Stowarzyszenia z Gdańska.

Ja z obawy przed utratą zycia w zamknietym szpitalu psychiatryczynym uciekłem 10 maja 2014 do Londynu i wystapiłem o azyl polityczny w UK – lecz w zmowie z konsulami-bandytami byłem aresztowany z demonstracji pod  Downinng Street o4.pazdziernika 2014 , wystapiłem więc o azyl polityczny 24.11.2014 – i wzmowie dostałem kwaterę i zasiłek dopiero po 4 miesiącach w Leicester , adwokatka dostarczyła przetłumaczone dowody = dowody jednoznaczne – no i dostałem z data 22 maja 2015 pismo z HO , że Decyzja przyznania azylu bedzie w ciągu 3 m-cy . ale przestano wypłacać mi zasiłek i 13 lipca 2015 wyrzucono mnie z kwatery !!!
Wszelkie skargi do wszystkich instytucji zostaja bez odpowiedzi , lub z Trybunałów ,,rzniecie głupa” , że nie mogą sie zająć sprawą bo …brak jest Decyzji !!! Sprawa u mnie jest bardzo prosta z dowodem nie do podważenia = Postanowienie SN wydane jednoosobowo bez rozprawy = łamiące art 398 poz 10 KPC i art 45 Konstytucji !!! Dodaję , że mam informacje od znajomych o 3 innych takich samych bandyckich Postanowieniach SN !!! Tu załaczniku  informacja z PO Warszawa dotyczy wydania Postanowienia SN przez obecną prezes-bandytę SN Gersdrf = prokuratura zakończyła to odmową !!!
Czekam za tym i jeszcze innym Postanowieniem SN !!! Jak jest przyczyna ? – otóż jako pasjonat prawa twierdzę , że winna samodzierżawiu prawa jest prokuratura – zwłaszcza obecnie Krajowa -wszelkie skargi kierowane do niej , do MS , do RPO sa odsyłane do …oskarzanych sędziów-bandytów i ,,właściwych prokuratur” – a odpowiedzi , że wyroki prawomocne , śedziowie niezawiśli , że dano juz odpowiedż , że kolejne pismo nie wnosi nic nowego , albo że odpowiedzi nie będzie , bo treść znieważająca !!! Tylko , że odpowiedzianość ponosi jednostkowo minister sprawiedliwości i premier , którzy nie przyjmuja na skargi osobicie raz w tygodniu zgodnie z art 229 i 253 KPA !!! Wszelkie żądania o przyjęcie na skargę osobistą z nimi są bez odpowiedzi !!!
Sumując – nie wydano wyroków do 20 aktów oskarżeń , oraz ,,prowadzą śledztwo” 3 lata za pohańbienie = kliknij : https://youtu.be/-Lnyrins_Gl = ale aktu oskarzenia nie bedzie , więc będzie kolejne pohańbienie teraz Dudy + Szydło , konstytucji … zgodnie z załącznikiem P-1480 i P-1481 . Dodaję , że i posłowie milczą – ostatnie odmowy – lub braki odpowiedzi są od posłów Kukiza , Jachnika , Sanockiego = więc kim oni są ??? !!!
Osób pokrzywdzonych świadomie przez mafie prawników i milczące Kliki polityków znam wiele!!!

Kongres przestępczości zorganizowanej

††††††††††††††††††

Musisz to wiedzieć!

Aleksander Jabłonowski Maciek Poręba pod ambasadą USA dają ostro do pieca

Katyń w Mauthausen (Austria)

[komenty] Prawo szariatu w Europie już od czerwca?

Francuska fundacja (Sorosa?) chce zastąpienia świąt na islamskie i żydowskie!

Twierdzą, że potrzebują taniej siły roboczej i utrzymują na zasiłku imigrantów

Imigranci kradną na potęgę w polskich miastach przechodząc z Niemiec!

Zamiast słuchać głupot o Białorusi z TV – posłuchajmy świadka!

Milionerzy uciekają z Niemiec! Czy czują jakiś kataklizm?

†††††††††††

Aktualności

Prof. Wolniewicz wraca do Jedwabnego poprzez literaturę Herlinga-Grudzińskiego

Cięcia budżetowe Trumpa na ż-wojny i ż-korporacje zaszkodzą potrzebującym socjalu

Procent starców cierpiących głód w USA w 2016 r.

 

Ks. Jacek Międlar: Żydzi, żydzi… znowu żydzi. A w tle Waszczykowski, AJC i złodziejka kosmetyków z B’nai B’rith [WIDEO]

PB: A co — są tematy zakazane? Przypuśćmy, ze bylibyśmy częścią żydostwa, np. obywatelami jakiegoś żydowskiego obwodu autonomicznego w Rosji. Wtedy nie mielibyśmy prawa poruszać globalnego zła płynącego od żydłactfa? Polonofobia i de facto okupacja Polski to tylko malutka część ucisku żydłackiego na świecie: https://piotrbein.wordpress.com/my-research-papers/
Z powodzeniem demaskują żydłactfo sprawiedliwi Żydzi, np. pro-palestyński Jewish Voice for Peace, anty-syjonistyczni żydzi ortodoksyjni w USA i Izraelu… przekonwertowani na prawosławie żydzi Nataniel Kapner (USA) i Adam Szamir (Rosja, Szwecja), a na katolicyzm — Henry Makow (Kanada)… badacze historyczni Szlomo Sand (Izrael) i Jon Christopher Bjerknes (USA)… naukowcy np. Vanunu (Izrael), publicyści np. Gilad Atzmon (Izrael), medycy np. Gabor Matte (Kanada)…
„Monolit” syjo-żydowski to mit, utwierdzany durnym gojom przez hasbarę syjonistów. Inaczej straciliby uzurpowaną „władzę” nad żydostwem światowym, z ramienia ż-banksterii — „rodziców” syjonizmu i NWO.

Dyskusja mejlowa: Polska i wojna XXI w.

PB do Goska: Goska znów puszcza wodze fantazji :))) podczas gdy „Kudlicki” wali totalne bzdury [nt. nazwy Żołnierzy Wyklętych], „Goska” chociaż przejawia jakieś myślenie, choć z wiedzą techniczną na bakier.
Chodzi o sztandarowe zdobycie Rosji. — Żydłactfo wie, że wojskowo Rosji niepokona. Wg nowej doktryny obronnej Rosji, jakikolwiek  atak zaczepny skończyłby się deszczem pocisków wymierzonych w USrael, skąd żydłacka agresja musiałaby wyjść i być wspierana  (członkowie NATO polegają w tym na USA). Państwa jewropy nie dołączyłyby, toteż USrael instaluje wyrzutnie pocisków w Polin i Rumunii. Dowodzone przez USA, nazywane są obronnymi, ale  dublują się jako zaczepne. Rosja obiecała zniszczyć je w 1-ym podejściu, właśnie z tego powodu.
Wojna żydłactfa z Rosją trwa co najmniej od 100 lat (rewolucja październikowa, komunizm, zimna wojna, dżihad afgański i czeczeński z planu BrzezinSSky’ego, teraz podchody ż-NATO, sankcje  i intensywna info-wojna z Kremlem, w której Polin odgrywa ważną rolę służalczą, brakiem rozsądku prowadząc w Europie.  Macierewicz/Singer i Waszczykowski — pasowani przez krypto-żydłaka Kalksztajna/Kaczyńskiego — to lokaje faszyngtońskich ż-neokonów, którzy zdobyli bezprecedensową władzę za Trumpa.. Katolackie merdia w Polin służą im, w c.d. pompowania rusofobii katolicznictfu.
Rosje juz dawno nakryli czapkami przy dzisiejszej broni  — Guvnopravda, wojna w Syrii pokazuje wojskową przewagę Rosji, wiele typów broni o jedną generację lepszych. Skoro Arabia Saudyjska kupuje w Rosji, to jest to broń najlepsza w świecie. Generałowie USA i in. państw NATO ostrzegają przed konfrontacją z Rosją, która zakończyłaby się klęską przy  uzbrojeniu i morale wojsk „Zachodu” . NATO musi prowadzić swoich wojaków do boju na podst. łgarstw, a te coraz trudniej wcisnąć. Stąd najem fanatycznych durnych bandytów typu ISIS, banderszczochy, Boka Haram itp. Już i o najemnikach Blackwaters ucichło, dostawszy lanie od powstańców w Iraku, Afganistanie i prawdopodobnie Libii.
zalezy od Niemcow. Niemcy sie troche boja tego przedsiewziecia, ale w koncu dojdzie do tego, ze oglosza Stan Wojenny w Rosji, tak jak to zrobili w Polsce. We Francji juz oglosili stan wyjatkowy. Na Francje to starczy!Potrójna bzdura; nie narody decydują, tylko zydłactfo. Niemcy — już wedle historycznej tradycji — są w najsilniejszych ż-szponach w Europie. Merkel musi wykonywać polecenia ż-CIA (wypuszczenie Bundeswehry po raz 1-szy od II wś. na konflikt „bałkański”, banksterkie złupienie Grecji, najazd muślimów na jewropę…) i po wskazówki jeździ do faszyngtonu. Naród niemiecki jest przeciw jakiejkolwiek wojnie, co najwyżej z muślimami we własnym kraju. Stan wojenny to wojna domowa wypowiedziana narodowi przez własne władze, a nie konflikt międzynarodowy. Pokonać Rosję poprzez stan wojenny — najpierw trza skorumpować rosyjskie wojsko i służby, a do tego daleko z uwagi na wysoką świadomość i duchowość Rosjan. Znacznie mniejsze wywrotowe próby sorosowskie się nieudają, więc śpij sokojnie, Goska.
Wszystko jest tez mozliwe, ze Ukraina uderzy na Rosje. Zbroja Ukraine bardzo. Pelno tam Niemcow, Amerykanow, Anglikow. Rosja wzięłaby to za agresję „Zachodu” i zareagowała wg doktryny obronnej. — patrz powyżej. Z wojsk upadlińskich zostałaby mokra plama. Dlatego banderszczochy nie odważyły się atakować Krymu, za to zabijają etnicznych rosyjskich cywilów w Donbasie.
Rosja, to juz dzisiaj osciezne kraje islamskie. Wiele z nich moze napasc na Rosje. Zbroja wszystkie i to w bron najnowszych generacji. ??? Wewnątrz Rosji jest normalna wieloreligijność, tj. pokojowe współistnienie. Islam ma  w Rosji ograniczenia, władze pilnują przed wahabizacją.
Napaść na Rosję — patrz Upadlina… Rosja ma dobre stosunki z sąsiadami islamskimi, a dalej, działa zapobiegawczo, np. w Syrii.
Kiedy Ameryka oglosi zwyciestwo Zachodu nad Rosja? — Na razie zwycięża Rosja i sojusznicy (Iran, Chiny), tylko ścierwomedia „zachodnie” tego nieprzyznają.
armie komputerowa posiada. Rosja jest oczywiscie na pierwszym miejscu. — Dopiero co rozesłałaś tekst, że Rosja NIE jest na 1-ym miejscu, ja zaś dodałem, że w e-atakach wewn. USraela przodują ż-suszpy CIA i NSA.
Czekamy na uderzenie, ktore musi nastapic, bo Amerykanin, Anglik czy Niemiec musza sie poczuc jeszcze wieksi ! Obywatele tych krajow zadaja od swoich rzadow tej napasci na Rosje. — Wyssane z kciuków w obu nogach buhaha Obywatele żądają zupełnie odwrotnie od „swych” żontuf, co jest klęską żydłackiej  info-wojny z gojami. Chyba Goska myślała o naszych grudniewskich wojakach szczelnicowych buhaha Wybory w USA (ustawione dla psycho-pacyfikacji ludu) dowodzą, że większość niechce żadnej wojny, tym bardziej z Rosją, Iranem czy Chinami!A co Ķowić o wojnie przeciw któremukowiek z nich, gdy się połączą w sojusz obronny! Z Usraela i „Zachodu” niezostałaby nawet mokra plama…
 
Jak role ma Polska w podboju Rosji ? — Wojny dynamicznej z Rosją być niemoże, bo skończyłaby się globalną katastrofą atomową setki-tysiące razy gorszą od Fuku.  Zatem dla Polin pozostanie rola kundla szczekającego na karawanę Cywilizacji Życia poprzez gęby Kalksztajnów, Singerów, Waszczykowskich itp. przydupasów żydłactfa.
bardzo starzy Polacy, ktorzy teraz sa dopuszczeni do „mownicy”, beda sie starali zeby ze strony Rosji byl spokoj, bo co oni ze soba zrobia, jak Polske zamieni sie w perzyne — Starzy niemają się o co bać, to młode pokolenie ucierpiałoby.
tyle razy Rosja na Polske napadala i tyle lat zyc nie dala [szczegolnie po zakonczeniu IIWS]. — ZSRR to nie Rosja, tylko ż-sowieci.
Polacy tak sie cieszyli, ze Armia Radziecka opuszcza polskie terytorium w 1993 roku. — A dziś płaczą, że przyczołgał się okupant jeszcze gorszy: bandyta globalny zbrukany  krwią  dziesiątków mln cywilów.
W Rosji mozna podmienic paru ludzi odpowiedzialnych za wystrzelenie rakiet!!! — Jeśli można w Rosji, to tym bardziej w ż-NATO.
Na Polske moze tez napasc Ukraina i na to sie zanosi. […] Ukraina byla naprawde zawsze bardzo wrogim plemieniem dla Polski i Polakow. Chyba dla bezpieczentwa naciagneli do Polski miliony UkraincowWłaśnie dlatego, że nie może napaść, żydłactfo kijowskie z globalnym chce pokonać Polaków demograficznie i kulturowo — stąd nasyłają uchodźców z Ukrainy i robią w tym W-szawę spolegliwą. Wszyscy banderszczochy z Upadliny nawet kupą niezdołaliby podbić Polaków, więc w najbliższej przyszłości spodziewajmy się akcji wywrotowych sekciarsko-etnicznych w stylu mosiadu i ISIS, znanych z Egiptu, Iraku, Iranu, Syrii…
Ukrainiec do niczego poza mordowaniem sie nie nadaje — Durne gadanie za hasbarą…Większość Ukraińców to normalni ludzie, odmówili poborów na wojny z Donbasiakami.

Armie, których nie widać

PB: Ścierwomedialny szajs polskojęzyczny, kopia hasbary „zachodniej”.
Zupełnie inny obraz daje „przeciek” WikiLeaks na tenże temat: większość cyber-„zagrożeń”
w USraelu pochodzi od ż-suszp CIA, NSA itp., w tym fingowanie ataków jakby były z Rosji i Chin. Hakersko nafaszerowane są już FABRYCZNIE! kompy, auta, samoloty, komórki, sprzęt AGD i medyczny w szpitalach…
Nie przedstawiono ŻADNEGO dowodu zhakowania wybiuruf prezydęckich w USraelu.

Rewelacja NA NOWO ODKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE

PB: Gdyby każdy chciał zamieszkać w takim domku, zabrakłoby drzew na Ziemi.

Czarująca para Smacka i Olszański idą w Polskę zakładać strzelnice — drżyjcie pryki singerowscy szczelcy grudniecha buhaha

PB: Szczelanie jest dla durakuf. Amerykanie są uzbrojeni, mają broń, zapasy amunicji w domu —  i co? Żydłactfo znów zrobiło ich na szaro w wybiurach na kolejnego prezydęta żydobanksterii, ż-korporacji i syjonistów. To jest wojna informacyjna, wygrywa ten, kto ma wyższą świadomość i zdolność oszukania przeciwnika. Szczelanie nie robi tego, jak wynika z historii, a w dobie nowoczesnej broni, środków elektronicznych i hyoer-dźwiękowych pocisków z egzotycznymi głowicami,  umiejętność strzelania co najwyżej ochroni cię od sąsiada-rabusia. Toteż przydupasy ż-bankstersko-syjonistycne mogą spać w Polin spokojnie… nawet gdyby wszystkie gminy założyły strzelnice. Sam fakt emfazy na strzelnice, gdy świadomość Polaków jest denna, świadczy o klęsce narodowej w bieżącej info-wojnie.

Ale rozumiem Smacką i Olszańskiego: ona potrzebuje wzorca mężczyzny w mundurze (w psychice kobiety w wieku rozpłodowym — obrońca godny zaufania), a on — podziwu widowni, zwłaszcza damskiej, bo chłopy co raz wytykają mu merytorykę słabą historycznie.

Prof. B. Paź cytuje wrażenia znajomego z niedoszłej podróży na Ukrainę

Dedykuję Ukraińcom, w tym P. Tymie, którzy narzekają na traktowanie przez polskie służby celne… . – Relacja znaleziona u jednego ze znajomych na FB. Od znajomych z tzw. realu znam masę takich historii POLECAM!!!!!
Obiecałem Państwu relację z mojego wypadu na ukr i oto ona. Wybrałem się tam z synami mając ambitny plan dotrzeć do Lwowa. Miała to być jednodniowa wycieczka poświęcona zwiedzaniu krainy na ukr. Mieliśmy do wyboru dwa przejścia graniczne jedno w Zosinie a drugie w Dorohusku. Wybraliśmy Dorohusk, plan był taki , że odbijemy zaraz po przekroczeniu granicy w boczną drogę i „kanałami”, żeby zobaczyć prowincję ukraińską dotrzemy do Lwowa. Święta naiwności. Zaraz po przekroczeniu granicy wymieniliśmy u babki co stała przy drodze cztery stówy na hrywny i…w drogę… Kilometra nie było…. milicja z radarem (mieli tam coś w rodzaju prowizorycznego posterunku) …. zatrzymali … Fakt chłopak przekroczył prędkość o dziesięć kilometrów, przynajmniej tak ichni radar wskazywał. Kazali zjechać na pobocze , czekamy. Po godzinie podszedł jakiś starszy i zaczął „trzepać po chachłacku” i to tak szybko, że ni słowa…. wcześniej w łamanym polskim wyłuszczył , że na Ukrainie mamy rozmawiać z nimi po ukraińsku… „zdębiałem” Po około godzinie przyglądania się na siebie milicjant „złamał” się i pięknie po Polsku powiedział, że mamy dwa wyjścia. Albo zatrzymują papiery samochodu i na drugi dzień po rozprawie w SĄDZIE!!! w Lubomlu zapłacimy mandat albo płacimy od razu równowartość 400 zł i nikt nic nie wie. Sprawa była jasna, oddałem wymienione hrywny ale jednogłośnie mieliśmy dość wycieczki , dochodziła obawa, że przy następnej „kontroli” zabraknie nam pieniędzy … ZAWRACAMY….. a to dopiero początek naszej „wyprawy” wieczorem jeszcze opiszę.
Tak jak wyżej napisałem wycieczka skończyła sie zanim na dobre się zaczęła. Wróciliśmy na przejście graniczne gdzie od razu strażnik? celnik? skierował nas na bok, za jakiś czas podeszła kobieta i dała nam deklarację do wypełnienia, ze nie przewozimy złota, papierosów, alkoholu, walut itp. No i wtedy się zaczęło… Podeszło już trzech celników i jeden z nich powiedział, że jest wypełniona deklaracja a oni mają informację, że w lesie przy drodze w samochód taki jak nasz przepakowywany był jakiś towar…. zdębiałem znowu Odpowiedziałem krótko : Szukajcie …nie szukali… zamiast tego zaczęli nas przesłuchiwać pojedynczo, jaki towar mamy, gdzie jest schowany i że jeszcze mamy czas, żeby się przyznać, czepiali się tego, że po dwóch godzinach wracamy bez niczego i jak to możliwe ? Zeszło nam na takich „grzecznościach” parę godzin z których nic nie wynikło , bo co wyniknąć miało ? Kazali czekać … zaczęło się ciemno robić. Przyszli znowu inni ubrani na czarno, pokręcili się wokół samochodu , pozaglądali , nic nie znaleźli… czekamy dalej … po godzinie cała procedura abarotno … i już wtedy szlak mnie trafił…. i o dziwo zadziałało PUŚCILI NAS!!! Wróciliśmy do domu nad ranem. Więcej tam noga moja nie postanie, chyba, że jako kierowca czołgu…. I to cała relacja. Pozdrawiam

†††††††††††††††††††††

Żydłactfo winne jest Polakom BILIONY ojro za straty z okresu II wś. i po

PB: Popieram inicjatywę, proponuję opracować pozew/pozwy z poniższymi uzupełnieniami. Czy Dr Kękuś zająłby się organizacją odpowiedniego komitetu patriotycznego do tego zadania?

Szkody w okresie II wś. popełniły Polakom następujące siły żydłackie:

 • Żydowscy syjo-hitlerowcy.
 • Żydo sowieci.
 • Skoligaceni z ż-hitlerowcami „Ukraińcy”.
 • Krajowa „żydokomuna” składająca się z nast. Żydów syjonistycznych:
  – ci co umknęli z Polski do ZSRR po najeździe hitlerowskim,
  – żydowscy obywatele ZSRR przysłani do instytucjonalnego podboju Polaków po II wś.

Przypomnę, że z rąk syjonistów zginęli w Szoa sprawiedliwi Żydzi: ortodoksi przeciwni zakładaniu państwa w Palestynie i europejscy Żydzi zasymilowani.

Typowo dla skrytego globalnego kompleksu władzy judeocentycznej, ww. moce żydłackie działały w sposób skoordynowany. Np. żydłactwo sowieckie podpisało (28.IX.1939) tajną umowę z syjo-hitlerowcami o eksterminacji inteligencji i elit Polski.

Kogo więc pozywać — władze obecnych państw Rosjan, Niemców, Ukraińców? Wszak to nie narody decydowały o rozpoczęciu i losach II wś., tylko żydo-banksteria i syjoniści globalni z lokalnymi.

Należałoby pozwać logicznych następców skrytych i jawnych ówczesnych struktur żydłackich — Izrael i żydobanksterię.

Jeśli pozwiemy np. Niemców, to zapłacą niewinni potomkowie oszukanych przez propagandę syjo-hitlerowską. A ż-banksteria da na to Berlinowi pożyczke lichwiarską i będzie tarzać się ze śmiechu.

Jestem za formułowaniem pozwów na tej podstawie (zbadanej zawczasu prawniczo i naukowo), pod adresem żydobanksterii (Wall Street, City of London…) oraz syjonistów, tj. Izraela i ich organizacji, jakże szybkich w reprezentowaniu WSZYSTKICH Żydów, gdy idzie o oszustne restytucje i syjonizm, kwestie niereprezentujące opinii żydostwa światowego — ani świeckiej jego frakcji ani religijnej.

Roszczona suma odszkodowań

Należy sprawdzić, czy w oszacowaniu wkrótce po wojnie są wszystkie kategorie. Za samych zabitych Polaków należy się odszkodowanie rzędu 100 BILIONÓW dolarów: np. 1 mln zabitych pomnożony przez kilka mln $ (wartość życia ludzkiego wg norm planowania na Zachodzie) daje kilka mln milionów, tj. ok. 10 bln $. Do tego dochodzą:
– cierpienie, uszkodzenia fizyczne i psychiczne na całe życie,
– praca niewolnicza,
– anafalbetyzacja, aborcje, rabunek i germanizacja dzieci,
– trwały wpływ na psychikę następnych pokoleń narodu,
– stygmat obozów zagłady na naszej ziemi (połowa z 12 tys. hitlerowskich miejsc eksterminacji znajduje się w Polsce),
– zniszczenie i rabunek przemysłu, rolnictwa, leśnictwa, infrastruktury i skarbów kultury narodowej,
– likwidacja polskich elit i tego długotrwałe następstwa

– zniewolenie w komunizmie po II wś.
– żydłackie przejście z PRLu w „neoliberalizm” i zniewolenie w baraku UE i ż-NATO.

Nie znamy liczby zabitych obywateli II RP!

Polska utraciła 1/3 ludności (ok. 12 mln) w wyniku II wś., w tym przymusowe przyłączenia etnicznej ludności Kresów do republik ZSRR, zsyłki wgłąb ZSRR (skąd do dziś rząd Polski nie kwapi się ich wydobyć).

Żydłactfo utrudniło określenie dokładnej liczby swych ofiar w Polsce:

 • żydokomuna zafałszowała statystyki, próbując uzasadnić żydłackie “6 mln” i umniejszyć straty polskie,
 • żydosowieci nie liczyli ludności etnicznej republik ZSRR z terenów II RP jako polskiej i musowo wcielili ją do ludności republik — swoista kradzież obywateli, więc strata ludzka dla II RP.

Zamordowani przez syjo-hitlerowców w Szoa, zasymilowani Żydzi polscy (spora część inteligencji II RP) to też strata dla narodu polskiego, za którą należy się jemu odszkodowanie (stworzenie przez wieki warunków dla rozwoju i asymilacji Żydów, ochrona żydostwa światowego przed wymarciem).

Co rościmy w odszkodowaniach i dlaczego

Podsumowałem kategorie roszczeń za Golgotę Polską w paru artykułach, także w referacie naukowym. Urywki stamtąd:
Polska Golgota – po Rosjanach drugie co do wielkości ludobójcze straty w XX w. Straty Polaków i in. Słowian pozostają niepoliczone, wskutek manipulacji przez wszelakiej maści sprawców z okresu II wojny światowej, w tym judeocentryków. Aby zatuszować swą zmowę w Szoa, radykalni syjoniści „odniemczyli” hitlerowców i skierowali żydowski gniew i
nienawiść na Polaków, przyczepiając im etykietę oprawców z II wojny światowej. Polacy nie mają skutecznego politycznego wpływu, by się przeciwstawiać, więc przekręcenie to jest tym bardziej skuteczne. Poważnie zafałszowawszy historię, żydowscy i niemieccy rewizjoniści i odwetowcy wysuwają jednoczesne roszczenia względem Polaków. Symbioza ta liczy wiele wieków i obecnie osiąga wspólne cele – rozgrzeszenie z własnych zbrodni, uchylanie się od rekompensat za nie i wnoszenie fałszywych roszczeń. Mogą do nich dołączyć następcy ukraińskich i litewskich kolaborantów hitlerowskich, powtarzając antypolską sytuację z II wojny światowej.

Odwrócenie ról usuwa odpowiedzialność za wielkie straty ludzkie i materialne oraz może skierować w ręce judeocentryków wciąż niezapłacone odszkodowania wojenne należne Polsce od Niemiec. Hitlerowcy i sowieci zabili miliony Polaków. Trybunał Norymberski stwierdził straty 33% (około 12 mln) obywateli przedwojennej Polski, w większości cywili, w tym ok. 3 mln polskich Żydów. [329] Ponadto sowieci wymordowali 1,5 mln Polaków w ZSRR w okresie międzywojennym, hitlerowcy zabili nieznaną liczbę rodowitych Polaków we wsch. Niemczech przed II wojną światową, a żydokomuna – do paruset tys. po II wojnie światowej. Potrzebne są badania, by usunąć wątpliwości wobec manipulacji politycznych przez sowietów, promotorów wyjątkowości Szoa i niemieckich rewizjonistów. Nawet zgrubne obliczenia wskazują, że Polska Golgota była głównym ludobójstwem XX w.

Musimy także wystawić rachunek żydłactfu za nowsze „drobiazgi” takie jak:

– fałszowanie historii II wś. i obwinianie Polaków za zbrodnie żydłackiego syjo-nazizmu,

– grabież majątku narodowego,

– wyrzucanie Polaków na bruk,

– upadek służby zdrowia i edukacji,

– przymus do ludobójczej agresji i imperializmu USA w ramach NATO,

– pielęgnacja nienawiści do Rosjan i podburzanie do wojny z Rosją,

– ludobójcze szczepionki i GMO z żydłackich korporacji…

Polacy — naród ocalały z żydłackiego Holokaustu

Rząd prawdziwie polski musi oznajmić światu (na wzór żydowski), że wszyscy Polacy są ocalałymi z żydłackiej Golgoty.PL (nie tylko II wś.) i należy im się powszechna ochrona, przywileje, stała pomoc z USraela i odszkodowania co kilka lat, tyle że od następców rzeczywistych oprawców.

 

 

 

Posted in bez kategorii | 1 Comment »

Pogotowie anty-syjonistyczne dla patriotów

Posted by grypa666 w dniu 04/03/2017

ALARM Komitet Żydów Amerykańskich (AJC) z siedzibą w Warszawie. Kogo do Europy sprowadza polski MSZ?

HIPER-ALARM na 6. rocznicę Fukuszimy: radiacyjne perpetuum mobile — pola zamienione w tysiące składowisk milionów worów z odpadami radioaktywnymi, końca niewidać

HIPER-ALARM Stopienie reaktora w Norwegii od ub. roku?

PB: Niestety za późno, żeby brać pigułki. Nie chronią one przed dziesiątkami-setkami in. izotopów z tej samej katastrofy. Mamy znów przesrane jakby za mało było Czarnobyla i Fukuszimy… loteria raka za 5-20 lat. „Dzięki” żydłackiemu lobby atomowemu.

†††

Doniosłej polskiej witrynie stuknęło 10 latek

PB: Wiesiu, Wasza witryna Vismaya-Maitreya.pl to monumentalna robota dla Polaków, ogromny sukces w info-wojnie z ż-farmacją i Cywilizacją Śmierci w ogóle.
Serdecznie gratuluję Tobie i DS. Życzę co najmniej takich samych osiągnięć w przyszłości.

Wiesława: 14 marca 2017 minęła 10 rocznica „Rose of Sharon” … nawet sami z Ds przegapiliśmy tą rocznicę, niewiarygodne jak ten czas leci. I że przez ten czas tyle napiszę różnych rzeczy … dla jednych wartościowych… dla drugich, nie. Na początku mieliśmy 50 czytelników, teraz waha się  od pół miliona do miliona, zależy od porywów wiatru … 🙂 Co jeszcze przed nami?

Częściowy sukces Andrzeja Dziąby: sąd rozpatruje odwołanie wyroków, m.in. dzięki bezpośredniej interwencji co najmniej kilkunastu Polaków

Pismo odwoławcze do Sądu rejonowego w Będzinie

PB: Dziękuję bywalcom Grypy666, którzy wstawili się w dintojri za Andrzejem Dziąbą.

Ks. Międlar stracił pracę w 2 tygodnikach i apeluje:

[…] proszę o wszelkie wsparcie finansowe, dzięki któremu będę mógł prowadzić działalność na rzecz Polski i Kościoła. Proszę o promocję mojego bloga, filmów oraz portali społecznościowych: FB i TT. To bardzo pomocne w rozwoju działalności, czyli przekazywaniu prawdy i Ewangelii na jeszcze szerszą skalę.

Podpisz list do Prokuratora Generalnego Ziobro: Więzienie za krytykę polityka! Atak na wolność słowa i łamanie praw człowieka w Polsce! Atak na demokrację!

PODPISZCIE PROSZĘ PETYCJĘ do MSZ „ws. znieważenia polskich symboli narodowych i dyskryminacji Jacka Międlara przez brytyjskie służby celne!”

WIĘZIENIE ZA PRAWDĘ I MODLITWĘ? 5 kwietnia rozprawa w sądzie ws. wpisu o Joannie Scheuring-Wielgus. Grożą mi 3 lata więzienia. POMOŻECIE?

PB: C.d. sraszenia przez suszpy i lewactfo. Pozew nie ma rąk ani nóg. Nie nawołujecie Ojcze Jacku do nienawiści (np. „nienawidźcie Scheuringową”, „jak zobaczycie ją na ulicy, oplujcie”, „wysyłajcie hejty”). Macie pełne prawo stanowione (gwarantowane Konstytucją, prawami człowieka) oraz wynikający z praw naturalnych obowiązek jako działacz i publicysta poruszać tematy wagi ogólnospołecznej. Setki, tysiące działaczy i blogerów robią to codzień i nie trafiają do więzienia. Byłby to koniec bardzo ograniczonych już swobód obywatelskich, jawny początek totalitaryzmu, jak za Hitlera, Stalina, czy obecnie w Skandynawii, Niemczech i Kanadzie odnośnie zakazu krytyki islamu i muzułmanów. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad siostrą moją, Joanną Scheuring-Wielgus.

†††

HIPER-ALARM Wojewoda dolnośląski ludobójcą!!!

PB: Konwencja o Ludobójstwie zalicza do tej zbrodni bierny i czynny udział w spisku ludobójstwa i kolaborację w jego popełnianiu.

Artykuł III. Następujące czyny podlegają karze:

a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

W Indii, 0bywatele zabili urzędników egzekwujących obowiązkowe szczepienia. Czy władze w Polin tego chcą?

SUPER-ALARM Nowa generacja żarcia GMO 2.0

ALARM „Pokojowa” polityka Trumpa

†††

MUS ZNAĆ

Izrael znów rzucił gojom ochłapy na Wikileaks

PB: Ścierwomedialny szajs polskojęzyczny, kopia hasbary „zachodniej”. Zupełnie inny obraz daje „przeciek” WikiLeaks na tenże temat: większość cyber-„zagrożeń” w USraelu pochodzi od ż-suszp CIA, NSA itp., w tym fingowanie ataków jakby były z Rosji i Chin. Hakersko nafaszerowane są już FABRYCZNIE! kompy, auta, samoloty, komórki, sprzęt AGD oraz medyczny w szpitalach… Programy jak Stuxnet itp. mogą katastrofalnie rujnować procesy przemysłowe: przepływ w rurociągach, elektrownie łącznie z nuklearnymii (Fukuszima)…
Dużo ż-media gadają o rzekomym ruskim zhakowaniu wybiuruf w USraelu, lecz nie ma na to ŻADNEGO dowodu. Za to w drugą stronę jest mnóstwo dowodów na ingerencję USraela w wybory i sprawy wewn. Rosji. Od dawna wybiury w USraelu (i na Zachodzie w ogóle) e-fałszują uny, żeby się utrzymać przy waadzy.

Goska: Armie których nie widać

Dlaczego dzieci nie dostają alimentów?

Ks. Dr Piotr Natanek: Zdrajcy Polski wtedy a dziś

PB: Mocne! większość faktów nieznana, przekłamana, np. Konfederacja Barska… Kiedy Ks. Natanek zdobędzie się podać, że nie Rosja zagraża obecnie interesom Polaków, tylko żydłactfo… a że ono ułoży się z Moskwą czy z Pekinem jak trza, to inna sprawa. Każdy naród próbuje w żydłackiej układance ugrać dla siebie, nieprzejmuje się jakąś Polską.

CO PRZESZKADZA NORMALIZACJI STOSUNKÓW ROSYJSKO-POLSKICH?

Info-grafika: Interwencje USA w politykę światową

Otylia Zigman: A TO SA NAJWIEKSI „POLSKI PRZYJACIELE”! STRACH SIE BAC! CO ONI z NAMI ZROBIA KIEDY ZOSTANIEMY POLACY ZUPELNIE SAMI, NAWET BEZ TEJ ZLEJ UE? ICH WOJSKO JEST JUZ w POLSCE w JAKIM CELU? POLACY DZISIAJ BOJA SIE UE, BO TAK TO KREUJA MEDIA. DLA NAS NIEWOLNIKOW BLOGOSLAWIENSTWEM BYLOBY POZBYC SIE ZERUJACYCH NA NAS OBCYCH LISOW, ALE POZOSTAC TYLKO w UKLADZIE z TYMI NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNYMI i NAJGROZNIEJSZYMI, BEZWZGLEDNIE LIKWIDUJACYMI WOLNE KRAJE w CELU OSIAGNIECIA WLASNEGO GLOBALNEGO CELU?, TO NAPRAWDE TRZEBA BYC BARDZO NIEODPOWIEDZIALNYM, BEZ WIEDZY O ZBRODNIACH DOKONYWANYCH ORAZ BEZ WYOBRAZNI CO NAS CZEKA…

Raport CIA: Żydzi zmieniali nazwiska, nie byli lojalni, a w polskim rządzie było ich tak wielu, że zakazywano im wyjazdów!

Trump bez retuszu i kłamstwa

PB:  Macierewicz, Kaczyński, Waszczykowski, Szydło, Duda, PiS mogą spać spokojnie, PO też. Ich szabas goje takoż. Nie będzie żadnej ludowej rewolucji ani normalki od prez. Trumpa w USraelu.

Paul Craig Roberts doskonale wie,, że w „demokracjach” takich jak USrael i Polin, szopka wybiurcza jest od początku ustawiona. Nawet gdyby zdarzył się autentyczny człowiek ludu, to ścierwomedia, agentura służb banksterii CIA utrącą takiego. Do finału dopuszczeni są wyłącznie  koszerni kandydaci, niezmiennie z tych samych partii służących globalistom i syjonistom.

Prezydent nie działa niezależnie, tylko wykonuje polecenia CIA.  Kampanię Trump-Clinton od początku ustawiły jelity bankstersko-syjonistyczne — popatrz na świtę Trumpa  z tych środowisk, mowy wiernopoddańcze w lobby Izraela, AIPAC… „Wrogi” zgiełk w ścierwomediach to maskirowka hasbarna. W skład administracji weszli przeważnie syjoniści i przedstawiciele banksterii i ż-korporacji. Wiadomo więc, że końca „wojnom z terrorem” dla Izraela nie będzie; ta obiecywanka Trumpa, zanim przybył Netanjahu przekształciła się w wymachiwanie szabelką Iranowi, zapowiedzi zwiększenia arsenału atomowego i bezprecedensowy wrost budżetu wojskowego. Ładne odprężenie… Obama wróć buhaha

Zamiast spotkania z Putinem, z administracji wylatują przyjaźni Rosji, podczas gdy Trump usuwa hamulce dla bandyckiego, ludobójczego „wolnego” rynku. W ub. tygodniu przekreślił ustawę chroniącą wody Ameryki. Strach pomyśleć, co  pousuwają we wszystkich departamentach (dekret Trumpa: deregulacja na korzyść korporacji, podobno dla tworzenia miejsc pracy!). Nawet huty USA niewyprodukują stali na rurociąg oliparchy Kocha — baj baj obiecywane miejsca pracy dla Amerykanów.

Są lepsi od Robertsa, np. z analizy otoczenia Trumpa, William Engdahl przewidział, co się święci. David Icke i Corbett Report też wcześnie ostrzegali o szopce wybiurczej w USA.

Większość dała się znów nabrać, gdybanie Robertsa niepomoże wywalić banksterii, ich CIA, neokonów, ścierwomediów ani AIPACu z Ameryki.

„Nasze” jelity mogą spać spkojnie, wojaki z USraela są już w Polin na wszelki wypadek przewidziany ustawką 1066.

Prof. Majewska: Łapówki dla szczepiących lekarzy

Kto i za co niewpuścił Ks. Międlara do Anglii?

PB: Autor bloga pisze o narodowym holenderskim przywódcy: „Wilders służy tylko i wyłącznie temu, by zdewastować wizerunek prawicy i z całej formacji […] uczynić podludzi […]”. Możliwe, nie znam przypadku. Bloger pisze dalej: „Tym samym celom służy także były ksiądz Jacek Międlar i to się okazało wczoraj, w czasie jego zatrzymania na lotnisku przez brytyjskich tajniaków.”
Porównanie z Ks. Międlarem jest oczernieniem: czy jest dowód na agenturalność Ks. Jacka? Nie jest on przywódcą podobnej partii czy ruchu w Polsce. Toteż raczej nie służy agenturze. Gdy się do niego dobiorą, niech Bóg go broni tak, jak NIE obronił Winnickiego. Zawiszę, Bosaka, Kukiza itd.
Do Ks. Międlara dorwały się służby ŻYDOWSKIE (Jewish Special Branch, JSB) działające wewnątrz W. Brytanii. Syjoniści uważają wszystkich Żydów, wbrew woli np. ortodoksów i światłych Żydów za pokojowym współistnieniem w Palestynie (jak to było od wieków) za zbiorowość ekstraterytorialną na całym świecie. Ks. Międlar niezagraża Żydom wyprostowując załganą ich historię. Wręcz przeciwnie, broni pamięci milionów zamordowanych przez syjonistów w Szoa (nie ma dowodu na „6 mln”; robiłem badania w gronie wiodących badaczy ludobójstwa i są co do tego zgodni).
Jakie to więc służby? Ano tych: http://piotrbein.wordpress.com/2010/04/22/judeocentrycy-i-masowe-zbrodnie/
Czego się przestraszyli? Chyba nie prawdy o żydłactfie, dostępnej od sprawiedliwych Żydów, także w prasie izraelskiej… Piszę, mówię o tym publicznie od 10 lat i nikt mnie niezatrzymywał. Więc widocznie niepodoba się żydłactfu, że goje zaczną opierać się spiskowi destabilizacji  rękoma „migrantów”. Ostatnio KE usadziła Le Pen za „mowę nienawiści” do islamu i ona nie może kandydować w wyborach na prezydenta Francji. Narodowe ruchy są niemiłe żydłactfu, a co mówić o brataniu się ponad granicami! Ks. Międlar jechał na namiastkę jednoczenia się, impreza nt. Wykluczonych nieobchodzi JSB.

Czy Ks. Międlar „zrezygnował z kapłaństwa, bo posłuchał złych doradców”? Hierarchia suspendowała Ks. Międlara, co nie pozbawia sakramentu kapłana KK. Z tego co słyszałem w programie TV „Skandaliści”, Ks. Międlar posłuchał własnego sumienia, żadnych podszeptów diabelskich.
„…uwierzył w to, że demonstrując wraz z tymi brytyjskimi prowokatorami będzie walczył o lepszy świat. […] To nie prawica jest stroną w tej rozgrywce, stronami są muzułmanie i rządy państw europejskich, to oni negocjują warunki przebywania barbarzyńskich hord…” To jest wojna hybrydowa żydłactfo kontra narody cywilizacji zachodniej i jej wartości. Możemy przegrać, ale oręża złożyć niewolno, bo gorszy świat przyszedłby walkowerem.

„Wytypowano do tej roli formację zwaną prawicą, która […] wierzy, że ktoś będzie serio taktował jej logiczne argumenty […] ze szczególnym wskazaniem na tradycję i kulturę chrześcijańską. To są brednie i pułapka, przeciwnik zaś jest poważny. I żeby z nim wygrać potrzebne są metody niestandardowe i obliczone na dłuższą metę. To znaczy potrzebna jest organizacja, która będzie trwalsza niż państwo i zdolna przeniknąć w strukturę tego państwa. To znaczy, na przykład, poobsadzać kluczowe stanowiska w policji.”

Trwałe struktury cichociemne to muzyka przyszłości, teraz PILNIE trzeba podwyższać świadomość, m.in. o mechanizmach prowadzących do ogólnego odurnienia, izolowania ruchów narodowych i ich korupcji. Temu dobrze dotąd służy Ksiądz Jacek.

„Skuteczną obronę własnych wartości, interesów i pozycji zaczyna się zawsze od zanegowania narracji przeciwnika, nawet jeśli wygląda on chwilowo jak sojusznik. Odrzucamy w ten sposób zasady, które on próbuje forsować i mówimy – walcie się chłopaki, mamy własny program.”

Chodzi o Britain First? „Narracja” o nieletnich ofiarach w W. Brytanii łączy ludzi sprawiedliwych, a fakt, że chucpy miglanckie nieominą Polski (banderszczochy jeśli nie muślimy bezpośrednio czy poprzez sieci przestępcze), tym bardziej nagli do łączenia się w sojusze ponadnarodowe — zmora dla żydłactfa.

Zamuślimiona jewropa to nie nasza sprawa? Trwa chinolizacja Kanady, coraz intensywniejsza muślimizacja — nic przyjemnego. Przyjedźcie, zobaczcie sami.

†††††††††††††††††††††††

Aktualności

ABORCJA NA DZIECIĄTKU JEZUS! LEWACTWO NIE MA ŻADNYCH HAMULCÓW

UWAGA NA ŻYDÓW! Znak ostrzegawczy obok synagogi w Londynie

Niedoszła szefowa Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) to złodziejka kosmetyków i współpracownica loży B’nai B’rith. Nie zdążyli otworzyć w Polsce biura, a już się zdemaskowali!

„Za miłość do Ojczyzny salafici grożą mi śmiercią!” Wywiad z raperem Chachurskim w Niemczech

[min. 2:11:20] Wojtek Olszański: Odetnijmy się od Smoleńska, Smoleńsk załatwi każde następne wybory

🙂 [min. 1:51:50] Polka ze Szwecji w parę minut rozwałkowała pretendujących do elit patriotycznych

PB: Debata pokazuje co jest problemem: zadufani „specjaliści”-samcy bronią swego ego (czasem poniżająco dla pytka) zamiast ustosunkować się do mądrych, słusznych pytań i uwag. Moderator nieingerował, ale poucza,

Zjeby fałszują zjebom: Franciszek całuje ręce Żydów – ofiar Szoa, a nie ręce rotszyldziakuf

PB: Najlepszy numer w tym, że to nie katolicy zamordowali Żydów w Szoa (czemu propagandowo miałoby służyć uniżenie Papieża) tylko ich współplemieńcy: ż-banksteria i niemieccy żydowscy syjoniści przy współudziale syjonistów światowych (brak akcji na raporty przekazywane przez kurierów z Polski). Patrz Rabini w Szoa na samym dole niniejszego wpisu.

Andrzej Szubert: Pojednanie młodszych i starszych braci w żydowskich zabobonach. Zdziwiło mnie tylko to, że to Franek tamtego cmoknął w rękę. A starszy brat mu pocałunku nie oddał. Ale co sią dziwić – uważa się za ważniejszego, starszego brata w żydowskich zabobonach. Eh… ten żydzizm…

PB: Nie dajcie się nabrać, to jest z ceremonii pamięci Szoa w 2014, bodajże w Jad Waszem. Hebrajska narracja wymienia nazwiska oraz miejsca ich obozów czy pochodzenia, każdy może zrozumieć Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, nazwy miast i państw w Europie…  Żadnego rotszyldziaka na tym filmie! Ot ile można wcisnąć durakom!!!

Komu przeszkadzają krzyże

PB: Skoro mniejszość może narzucić większości prezydęta, (p)osłów w wybiurach, to czemu większość religijna nie może narzucić swych symboli religijnyvh w przestrzeni publicznej? „Świeckie” osoby (w tym żydłactfo i krypto-żydzi) narzucają swoje symbole — żadne, ale za to ideologie niszczące naszą cywilizację… W dzielnicach żydowskich na Zachodzie i w Izraelu, czy w krajach muzułmańskich, spróbuj zabronić ekspresji religijnej w przestrzeni publicznej — a jednak tego samego żydłactfo i muślimy przepychają u nas.  Niech lewactfo zabroni napływu obcych i wyrażania ich symboli religijnych publicznie, np. wszechobecne Allachu Akbar, chanukowe charce w instytucjach państwowych…

Pub w Częstochowie: Nie dla komuchów, multikulti, jewrosojuzników, sędziów i esbeków. Lewacka radna z PO  szaleje

PB: Art.138 KW: umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia… Kierownictwo klubu ma uzasadnienie i to bardzo mocne, podpisuję się pod nim. Żydokomuna miała dla swoich specjalne sklepy i lokale. Teraz tym bardziej można narodowi… Naród płaci za pub i naród wymaga…Radna argumentuje, że gdyby wystawiła w swym oknie napis hejtu do katolików, groziłaby jej kara. Pub nie nawołuje do nienawiści, wykluczenie kogoś ze swego kręgu jest naturalnym prawem człowieka. Widać jak popieprzone ma lewactfo we łbach.

Ks. Międlar: W PiS przeszkadzają mi miliardy na edukację seksualną, filoizraelskość i złożenie broni w sprawie walki z aborcją

Polak w Vancouver nie daje za wygraną ws. zabójstwa Dziekańskiego przez oficerów RCMP

PB: Myślę, że oficerowie RCMP nie mieli zamiaru zabić, a gdy zdali sobie sprawę, kłamali w zmowie z przełożonymi, bo za dopuszczenie niebezpiecznej dla życia broni czy nieadekwatne szkolenie policjantów, odpowiadaliby szefowie. Sprawa powinna wrócić przed niezależny sąd, np. w Polsce lub UE.

Lech Marek Jaworski: Chciałbym aby Polska wysłała listy gończe na tych policjantów co zabili Dziekańskiego. Rozmawiałem z Prokuratorami w Hiszpanii, bo Dziekański był obywatelem UE. Gotowi są wysłać listy gończe. Kanada nie chciała ich oskarżyć o zabójstwo, ale przez moje działania, chociaż skazali za krzywoprzysięstwo.

Po konferencji prasowej nowego Prokuratora Generalnego [Brytyjskiej Kolumbii], podszedłem z mikrofonem w ręku do dwóch ważnych prawników. Wertlieba (prawnika Komisji Braidwooda) i b. Premiera BC Dossanja (są oni wspólnikami w tej samej kancelarii).
Zapytałem ich: czy krzywoprzysięstwo jest w Kanadzie przestępstwem kryminalnym? Patrzyli na siebie przez 25 sekund i wreszcie Dossanjj odpowiedział TAK.
Skomentowałem: będąc w Kanadzie tłumaczem sądowym przez ponad 40 lat, nie widziałem nikogo co poszedł za to do więzienia, a w każdej sprawię przed sądem, 
to przynajmniej jedna strona kłamie; podczas gdy w 1952 r. Rosebergowie dostali za to krzesło elektryczne. Nie było dowodów, że szpiegowali dla Sowietów, ale kłamali w sądzie. To wystarczyło przysięgłym żeby is skazać na śmierć.
Rosjanie przyznali się 50 lat później: tak dawaliśmy im forsę.Wtedy obaj prawnicy szybko uciekli do windy. Może to podziałało, bo dwa lata później oskarżyli ich o krzywoprzysięstwo i wsadzili do pierdla.
Pamiętasz spotkaliśmy się w Surrey w tej sprawie z ___. Kontaktuję się z nią nt. książki, którą piszę ŚMIERĆ IMIGRANTA. Będzie po polsku i po angielsku.

Co tam panie naprawdę z Koreą Płn.

ZEMSTA NIEMCÓW! Chcą pozwać organizatorów akcji „Death Camps Were Nazi German”

PB: A hitleryzm i nazizm to żydłackie twory-upiory.  Polska akcja z antyreklamą na przyczepce to komar w porównaniu z mamutem hasbary globalnie. Gdzie polskie MSZ!? Gdzie Sejm i Prezydent!? Gdzie polskojęzyczne media z koneksjami globalnymi?!  Po to wybieramy rząd, żeby dbał o nasze interesy, a nie żebyśmy za prywatne pieniądze walczyli po świecie i własną rację stanu!!! Chyba że dostali z W-szawy refundację kosztów własnych i włożonej pracy. Czy Wszawa da im najlepszego mecenasa?

Scheuring-Wielgus pokochała Hitlera w 74. rocznicę legalizacji aborcji na ziemiach polskich

PB: Jak większość masowych zbrodni, ludobóstw i anty-ludzkich ideologii. Hitler był narzędziem żydłactfa, teraz są takie Trumpy, Macierewicze, Wielgus-Scheuringowe.

Sukces Reduty Dobrego Imienia: Facebook odpowie przed polskim sądem

Ks. Jacek Międlar: Oficjalne PRZEPROSINY i koniec współpracy z Polską Niepodległą, Warszawską Gazetą i OPN

PB: Drogi Ojcze Jacku, Nie osądzam za rolę w filmie. Czy urażeni, w tym zarząd tygodników, domagają się przeprosin od wszystkich rzucających „łaciną”? Politycy, luminarze, nocnikarze robią to nagminnie …podczas gdy kłamiąprzednarodem i przyczyniają się do ludobójstwa na nim… Strata dla redakcji obu tygodników. Jeśli nie ten, to służby znalazłyby inny pretekst. Wypowiedział Ojciec wojnę systemowi i można się było tego spodziewać. Teraz macie Ojcze Jacku wolność tomku w swoim domku. Ogłaszam u siebie na blogu apel o wsparcie i modlę się modlitwą prawosławną: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad bratem moim, Jackiem Międlarem.

Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja

„Dlaczego Żydzi czują się urażeni, gdy mówi się do nich per Żydzie”? FB kasuje pytanie! Milczy gdy szargana jest świętość JPII!

PB: Narzędziem szatana jest żydłactfo i wszystko co zeń wychodzi; więcej. Sprawiedliwy Żyd jest dumny ze swej tożsamości — patrz np. na samym dole niniejszego wpisu.

Żydów w kapeluszach i z pejsami nie obawiam się tak, jak ich współplemieńców zakamuflowanych, udających patriotów narodu, na którym pasożydują i realizują żydałckie plany zniewalania gojów. Do takich należą przedstawiciele najwyższych władz państwowych i instytucji (nie tylko w Polin), wymienieni przez Polskaw.pl. Zwani są krypto-Żydzi. Są obecni w większości religii i kultur świata, w tym chińscy Haka (60 – 80 mln globalnie). W chrześcijaństwie znani są jako frankiści, w islamie — jako donmeh. Krypto-żydłackim islalmem jest wahabizm, który radykalizuje muzułmanów umiarkowanych. Zradykalizowani właśnie zalewają Zachód, służą żydlactfu w Al Kaidzie, ISIS itd.

PB do komentu: Rozumujesz na zasadzie: opinia większości jest prawdą. Nic błędniejszego!
W USA jest parę procent Żydów, a rządzą całym narodem ok. 300 mln. Podobnie w W. Brytanii, Francji, Polin; poparcie krypto-żydów grających patriotów w rządzie i instytucjach państwa, przy wsparciu, opiece i kierowaniu przez globalne żydłactfo ku żydo-banksterskiemu planowi NWO, zapewniają sukces żydłakom w każdej kulturze, religii, cywilizcji pod każdą szer. i dłg. geograficzną.  Służą im miliony szabas gojów w samym Polin, do tego dodaj więcej milionów użytecznych durni, co kierują się „opinią większości”. Podobnie jest na całym świecie. Wśród żydostwa też, tyle że „antysemitę” współplemieńca nazywają samonienawistnik, a „szabas-goj” to po prostu żydowski kolaborant żydłactfa dla osobistej korzyści (władza, ego, mamona…). Większość Żydów to użyteczni durnie jak u nas: dali się nabrać hasbarze na syjonizm i rzekome zagrożenie od gojów, podczas gdy Szoa i Holokaust w ogóle zgotowało żydłactfo.

PB do Polskaw.pl:  Holokaust to zagłada ponad 20 grup, Żydzi nie byli najliczniejszą ani wyjątkową grupą zgładzoną w Szoa przez swych bratobójców z żydobanksterii i syjonistów III Rzeszy. Najbardziej ucierpieli Słowianie: dzies. mln Rosjan, Polaków, Serbów…
Zawężajac żydłacko termin Holokaust bezcześcisz pamięć ofiar, zakłamujesz historię.

Polskaw.pl: Jak to nie dobrze, kiedy człowiek przechodzi na emeryturę, wtedy ma trochę czasu, potrafi czytać i pisać. Wtedy dowiaduje się, że nie wszystko mu wolno mówić, czy pisać, bo są paragrafy, które zakazują takich przypadków. Wywnioskowałem z tego, że Polak Żydowi nie może nic powiedzieć, natomiast Żyd, może opluwać Polaka, kiedy chce i jak chce. Nie ma przeszkód. Mało tego, premierzy Polski i Prezydenci, zachęcają Żydów na całym świecie do opluwania Polaków. Pod tym względem za komuny było lepiej! Dzisiaj jak kanalia Żydowska Gross napisała książkę „Strach”, to zamiast protestu władz, pan premier Tusk w programie II TVP ( Też Żydowski), zapytany przez Tomasza Lisa o tą książkę, powiedział „każdemu wolno pisać, co chce”. Zgodnie z tym piszę, że czytałem gdzieś, że Donald Tusk, tak jak i bracia Kaczyńscy, są potomkami Żydowskimi. Dalej Lech Wałęsa (Lejba Kohen), były premier Mazowiecki (Icek Dikman), były prezydent Kwaśniewski ( Izaak Stollcman ), też byli Żydami. Kto jeszcze się ukrywa pod Polskimi nazwiskami będąc Żydem.

Jedynym prawdziwym Polakiem jest Władysław Bartoszewski! Przepraszam bardzo, profesor Bartoszewski, który mimo to, że jest przechrzczony, to jeszcze jest kanalią Żydowską nad kanaliami. Zatrudniony przez rodaka Tuska na stanowisku „Podsekretarza stanu do spraw Żydów” w MSZ, robi co chce. Mając wykształcenie średnie (wątpliwe), został profesorem (bez dyplomu). Dzisiaj wszystko jest Żydowskie, TVN, Polsat, TVP, a szczególnie program II. Tam nadaje się Żydowskie filmy jak np.: „Klan” i „Złotopolscy”. Wszystkie filmy historyczne są poobsadzane w głównych rolach przez Żydów np.: „Faraon”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, ”Chłopi” ( rola główna), „Popioły” (rola główna), i.t.d.

Nawet nasze najlepsze komedie Pana Chęcińskiego.

To jest tylko kawałek moich rozważań, które doprowadziły mnie do jednego wniosku, a mianowicie:

1). Holokaustu w czasie drugiej wojny światowej nie było. Żydzi sami stworzyli holokaust, grając w ten sposób na uczuciach ludzkich i mieli rację, bo wszyscy ich żałują.

Prawdziwym przykładem był pan Bartoszewski, który z wyglądu dostał się do obozu w Oświęcimiu jako Żyd, z którego został zwolniony, bo przez pomyłkę nie został obrzezany. Rabinowi omsknął się skalpel!

2). Wszyscy Żydzi z całej Europy uparli się na biedną Polskę, a niektórzy traktują ją, jako ziemia obiecana. Przykładem również jest pan Bartoszewski, który ma rozdarte serce. On okupuje Polskę, a jego syn Izrael.

3). Polskie władze Żydowskie, jeżdżą po wytyczne do Izraela. Przykładem tego są nasze wojska w Iraku i w Afganistanie. To również uzgodnili ze swoim rodakiem Buschem. Polscy żołnierze mogą ginąć w imię gwiazdy Dawida.

4). Przed wojną 1939 roku Polskie były ulice a Żydowskie kamienice. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj jest wszystko Żydowskie, nawet prawo. To też mają dzięki Hitlerowi! Dojdzie jeszcze do tego, że Hitlerowi Żydzi będą stawiać pomniki.

Na zakończenie muszę powiedzieć, że chciałem w Internecie poszukać dobre zdanie o Żydach, niestety nie znalazłem. Dla tego muszę stwierdzić, że Żydzi to jest coś gorszego na kuli ziemskiej, niż gangrena na ranie. Niech pan premier i prezydent zakonotują sobie to, że Żyd, choćby nawet dostał wścieklizny, to nigdy nie będzie Polakiem.

Dziwny jest ten świat. Czytam w Internecie felieton profesora z Afryki Południowej, o „Kubie rozpruwaczu”, który przed wojną grasował i mordował bezbronne kobiety w Londynie i zanim doczytałem do połowy, pomyślałem sobie, że musiał to być Żyd. I doczekałem się. Pod koniec felietonu dowiaduję się, że faktycznie był to Żyd i w dodatku z Kielc. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że rzeczywiście jestem genetycznie uczulony na Żydów.

Przekleństwo podobieństw i skojarzeń. Gdy usłyszałem w telewizji i zobaczyłem człowieka, który w Austrii, przez trzydzieści lat przetrzymywał w piwnicy własną córkę, pomyślałem sobie, że jest bardzo podobny do pana Macierewicza, a szczególnie oczy. Potem przeczytałem w gazecie, że ten pan jest Żydem, pomyślałem sobie, że podobizna do pana Macierewicza jest nie możliwa. Przecież pan Macierewicz jest Polakiem.

Dalej usłyszałem o tym, że weryfikacja Narodu Polskiego, dotyczy tylko ludzi zmuszonych do donoszenia przez ubowców, którzy byli Żydami. A ubowcy Żydzi nie mogą być ścigani. Przypomniał mi się jeden Żyd, który nazywał się po Polsku Różański, którego tak mile wspomina chluba i historia naszego lotnictwa, Pan Generał Skalski. O nim się teraz nie pisze, ani się nie wspomina, bo historię Polski przerabiają Żydzi.

Historycy Żydowscy czasami sami naprowadzają człowieka na ślad kłamstwa. Pisali kiedyś w komunie, że NKWD to byli sami Żydzi, bo Żyd potrafi mordować bezbronnych. Dla tego skojarzyłem z tym faktem morderstwa polskich oficerów na Ukrainie. Nie tak dawno czytam w gazecie, a tam wymieniają żydów, którzy mordowali kwiat Polskich Oficerów.

W pewnym towarzystwie, ja zawsze nadaje tok rozmowy o Żydach ( bo jestem genetycznie uczulony na Żydów i z tego jestem dumny) jedna pani spojrzała na mnie, a ja zauważyłem w jej oczach łzy. Zapytałem tyko. Powiedziałem coś niewłaściwego? Pomyślałem sobie, może to Żydówka. Jednak nie. Ja się nie mylę z w/w powodów. Po chwili pani ta mówi, że na kresach w 1939 roku mieli niewielki majątek. Jak to podczas wojny, zjechała się cała rodzina, bo okolica była spokojna. Wtedy przyjechało NKWD, a Żydzi pokazywali. To burżuj! To burżuj! To burżuj! Rodacy wtedy w rosyjskich mundurach strzelali każdemu w czoło. Płakała, że nie można było jej utulić.

Naliboki, to miejscowość niedaleko Nowogródka, od którego wzięła się nazwa puszczy, Puszcza Nalibocka. W okresie wojny czterej bracia Żydzi utworzyli w środku puszczy enklawę, w której przebywało około 1400 Żydów. Pewnego dnia przyszli w nocy i spalili całe osiedle, oraz rozstrzelali sto dwadzieścia osiem osób, w tym czworo kobiet i kilkoro dzieci. Chciałem opisać tyko jeden barbarzyński przypadek. Na podwórek pewnego gospodarstwa weszło kilku bandytów Żydowskich, między którymi była Żydowska baba, trochę podobna do Goldy Meir. Gospodarz miał dwóch synów. Nagle z bandy słychać głos, że ma na podwórko wyjść starszy syn. Chłopiec wyszedł, miał szesnaście lat. Pół kroku przed bandę wyszła Żydówka, podniosła karabin do twarzy i padł strzał. Chłopiec zanim upadł to matka jego widziała, jak po strzale odleciała mu prawa ręka z łopatką. Żydówka strzeliła ze specjalnej kuli, którą Niemcy nazywali „Dum-Dum”. Tylko splunąć! Kanalia!

W okresie „ Operacji Wisła”, z Ukrainy wiele rodzin przybyło na ziemie odzyskane. Z ich opowiadań dowiedziałem się, że na Ukrainie przed wojną i po wojnie chodziły bandy ukraińskie i mordowali Polskie rodziny a nawet całe wsie. Z ciekawości wrodzonej wypytywałem o szczegóły, więc opowiadali. Wszyscy byli czarni, z czarnymi długimi brodami, czarne oczy. W tym momencie zamyśliłem się. Kiedy szedłem do stawki wojskowej, to wpuszczano nas po pięciu. Jedyny tylko ja miałem narodowość polską i obywatelstwo polskie. Pozostali mieli narodowość Ukraińską. Jednak nie o to chodzi. Chodzi o to, że każdy był jasnym blondynem i miał niebieskie oczy. Z tego wniosek, że to byli Żydzi.

Atak Alkaidy na USA, był sprowokowany przez Izraelski MOSAD. Prowokacja była potrzebna, bo inaczej prezydent USA Georgie Busch, nie ma powodu atakować Iraku i Afganistanu. Izraelici wiedzieli nawet, o której godzinie, samoloty uderzą w budynki. Przecież musieli zarobić na filmach. Kanalie. Prawdopodobnie wszystko się działo za zgodą prezydenta Bucha, aby narodowi Amerykańskiemu zamydlić oczy, że to Żydzi boją się Alkaidy.

Wydaje mi się, że należy sprowadzać Palestyńczyków do Polski, aby pomogli nam Polakom walczyć z gangreną Żydowską.

Czytam dalej w gazecie, że poseł Gowin proponuje, aby obok krzyża w Sali sejmowej, powiesić gwiazdę Dawida. Najpierw pozbawili laskę marszałkowską Orła Polskiego w Koronie, gdzie przez wieki był symbolem Polskości. Już mamy gwiazdę Dawida, na pomniku wywiezionych Polaków na Syberię, przez Rosyjskich Żydów. Pozbyliśmy się „Zbornego Sulinowa”, to w zamian otrzymaliśmy Żydowskie miasto „Oświęcim”. Kto się na taką zamianę zgodził?

Miałem nadzieję, że LPR ujmie się za Polakami, jednak pomyliłem się. Wszyscy Polacy, którzy idą do sejmu, patrzą, aby się nałapać pieniędzy. Nie obchodzą ich losy Narodu Polskiego, który w dalszym ciągu jęczy w niewoli Żydowskiej. Dzisiaj Polonia zagraniczna składa się tylko z Żydów.

Nasze władze, czy to premier, czy prezydent, taką nawiązali łączność z Polonią, że Polacy wstydzą się przyznać do Polskości i profesorowie i studenci w USA.

Dla zamydlenia oczu Polaków, wznawia się proces Wojciecha Jaruzelskiego, że zginęło kilku Górników. Jest to proces bardzo ważny, ale nie najważniejszy. Gen.Jaruzelski powinien być sądzony za to, że w referendum, w czasie stanu wojennego, nie pozwolił Polakom odpowiedzieć na jedno pytanie w referendum: „ Czy chcesz przejść z niewoli Sowieckiej do niewoli Żydowskiej”.

To też jest prawda! Na święto „Jom Kippur” jest potrzebna świeża ludzka krew, do wypieku mac, oczywiście musi pochodzić z morderstwa. Tak nakazał im ich bóg z rogami, który również wybrał ich do piekła. Dla tego są narodem wybranym. Nakazał im robić obrzezanie! Obrzezanie jest wskazane dla lepszego współżycia z mężczyznami! Skórka nie przeszkadza!

Jeśli ktoś, kto nie zna historii Pana Jezusa, to jak zobaczy, że w Polsce są takie nazwiska jak, Piłat, Annasz, Kajfasz, Herod, Barabasz, i.t.d. Pomyśli sobie i słusznie, że Polacy ukrzyżowali Pana Jezusa.

Myślę sobie, że pozbywanie się Żydów powinniśmy zacząć od Episkopatu Polski i to od biskupów. Największą niegodziwością jest obsadzenie pierwszej stolicy Polski, Gniezna, przez Żyda, na stanowisku biskupa głównego i pomocniczego!

Jeśli nie pozbędziecie się Żydów z Kościoła Polskiego, to już w krótkim czasie będziecie dawać śluby pedałom i lizibijkom.

Liderka Britain First rozmawia z Ks. Międlarem: Ataki na Polaków? Nie ma na to mojej zgody!

PB: Islamiści są wrogiem wtórnym. Trzeba zrozumieć, kto ich zdradykalizował, kto im umożliwił TAKIE warunki i protekcję na Zachodzie i po co. Inaczej każda dyskusja stanie się wodą na młyn pierwotnym sprawcom: wojna chrześcijanie – muzułmanie celem destabilizacji narodów zachodniej cywilizacji. Z racji swej moralności i kultury nie mają szans przeciw islamizmowi. Polska nie zdoła oprzeć się islamizacji Europy, w końcu kalifat wchłonie ją w swe granice, bo taki jest cel wojującego dżihadu.

Niemiecki pedofil z policji złapany we Wrocławiu! Przyjeżdżają do Polski gwałcić nasze dzieci!

Orator Narodowy 2016 okazuje się Błaznem 2017

PB: Nie izraelskie, nie żydowskie służby wyr1zuciły Ks. Międlara z W. Brytanii, tylko ŻYDŁACKIE! Jewish Special Branch (Żydowski Wydział Specjalny służb brytyjskich).

O „Brytyjczykach też bredzi, serwując durakom britolo-fobię w miejsce tępionej przez siebie rusofobii. Znaczy Britain First i w ogóle narodowcy brytyjscy zaprosili miglanców i dali się zalać muślimom? Tyle mają do powiedzenia, co Polacy do importu banderszczochów przez zżydłacony żont, czy Szwedzi do raportowania muślimskich zbrodni jako „szwedzkich”.

Dobrze się podładasz żydłactfu, Olszański! Na dodatek, cmokasz na qrvy przed kamerą; porządna Polka nieodziewa się jak ladacznica. Tyś żonaty?

Maciek Poręba powinien odciąć się od takiego kamrata. W dobie rozmywania wartości i pojęć, należy tym mocniej i wiernej stać przy prawdzie i moralności.

Niniejszym cofam tytuł honorowy, nadany Olszańskiemu na pocz. roku. Jak dorośnie, pogadamy. Na razie nie ma kogo posłuchać wśród polskich narodowców, poza Ks. Międlarem.

:))) Putin znów goni rotszyldziakuf

PB: Ty każde info-ściervo połkniesz bezkrytycznie? Żydłacfo utworzyło społ-sieci i „alternatywne” media dla takich. Gdzie dowód, np. zajawka w oficjalnych mediach Kremla? Putin „wysyła” ten list gończy co najmniej od 2012 — kto poważny robiłby tak? Taki list wysyła się raz, a potem cichociemnych, żeby złapali i dostarczyli przed trybunał. Putin nie kretyn — a ty? Użyj mózgu zamiast ścierwomediów, w tym „społecznościowych” i „alternatywnych”.

Lech Marek Jaworski: Dobra wiadomość? Sent from my iPhone

Ks. Jacek Międlar: „Kapłan nienawiści” – ksiądz Władysław Gurgacz. Przejmująca HISTORIA WIELKIEJ POLSKI!

PB: Ojcze Jacku, pozwolę sobie „przetłumaczyć” :)))
„Ścierwomedia przedstawiają Go „herszt bandy nacjonalistów i faszystów”. Żydłactfo i użyteczni durnie nawidzą Go, bo szedł z Ewangelią i dobrym słowem do drugiego ujarzmionego narodu. Mimo ryzyka  seryjnych samobójców i „suspensy”, nasz Ks. Jacek Międlar nie opuści potrzebujących.”

Niech Bóg ma prawych kapłanów w opiece…

Obżydliwości w zżydłaconym Polin

PB: Pani Otylko! Jakiego Zachodu! Okupacja ŻYDŁACKA!!! Nawet za żydokomuny i później aż do neo-liberalnego zżydłacenia nie było takich obżydliwości publicznie.

Pani Małgosiu — niech się pani nie dziwi, że nie publikuję pani tekstów. Demokracja (rewolucja „francuska”), komunizm, kapitalizm, neoliberalizm, neo-marxizm, NWO — wszystko żydłacka robota. Znajdzie pani odwagę napisać to wprost? Inaczej polactfo automatem kojarzy: komunizm = bolszewizm = ruskie. Dla Macierewicza/Singera pani robi, po szkoleniach z Braunem i Michalkiewiczem? buhaha

Otylia Zigman do Małgorzaty Todd: PANI OBEJRZY TEN CALY PROGRAM i TU DOWIE SIE, ZE ZAMIANA DZIEL  ARTYSTYCZNYCH w RYNSZTOK, JAK TO PANI  OKRESLA NA SWOIM PORTALU, ZACZELA SIE z NADEJSCIEM OKUPACJI ZACHODU, A NIE PRZEZ ELITY POSTKOMUNISTYCZNE. W POLSCE SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO TAK NAPRAWDE NIE BYLO, BYL SOCJALISTYCZNY, KTORY JEST PROHUMANISTYCZNYM i NAJLEPSZYM ZE SYSTEMOW, JESLI w DANYM KRAJU RZADZA TUBYLCY, WYBRANCY z  NARODU, A NIE OBCY OKUPANT!

ABSTRACHUJAC OD TEGO, CHOC OKUPANT DZIELIL SIE z NARODEM CO NAROD WYPRACOWAL ALE JEGO DZIEL i ZADNEJ SZTUKI NIE NISZCZYL. NISZCZENIE i TO ZAPLANOWANE, WSZYSTKIEGO CO NAS OTACZA,  A CO NAJGORSZE CZLOWIEKA, ZAPOCZATKOWANE ZOSTALO z CHWILA WKROCZENIA ZACHODU i TO NIE TYLKO DO POLSKI…

Ks. Jacek Międlar: Nasza powinność — obalać parszywe mity niszczące prawdę historyczną o Wyklętych

PB: Fakty każdy może rozszyfrować z grochu z kapustą na necie. To wręcz OBOWIĄZEK patriotyczny!  Zdumiewa mnie, że niektórzy Polacy podłapali retorykę żydoubecji, śmiertelnego wroga Wyklętych i polskich patriotów w ogóle.
Nie wolno liczyć na autorytety, bo ich może zabraknąć, mogą zostać skorumpowani albo (co nagminne obecnie jak zawsze w przełomowej historii) — podstawieni jak Kukiz.
Każdy patriota musi sam poddźwignąć swą edukację i świadomość… Kiedy zbiorowo osiągniemy Prawdę świadomościami indywidualnymi, będziemy tak blisko Boga jak możliwe tu na Ziemi, a przywódcy staną się zbędni…

[W odpowiedzi na koment] Po to właśnie zakłamuje się i emocjonalizuje kwestie, takie jak: poświęcenie narodu polskiego w walce wyzwoleńczej, lawinę miglancką na narody zachodniej cywilizacji, zasady religijne i moralne we wszystkich religiach — wahabizm, chrześcijaństwo syjonistyczne), wyznawcy Tory a fanatycy Tamudu — patrz np. rabini antysyjonistyczni tu na samym dole:
https://grypa666.wordpress.com/2017/03/04/pogotowie-anty-syjonistyczne-dla-patriotow/

Dziel i rządź… Naród durny ulega propagandzie wroga. Da się wciągać na fałszywe barykady na ww. polach  „bitew”, niewidząc, kto je reżyseruje. Przyklaskując retoryce przeciw sobie, wybiera agentów i przedstawicieli wroga do swych władz… o to właśnie jelitom chodzi. A ludek cieszy się z „wolności”, de facto umacniania zniewolenia. Szczyt niewolnictwa, gdy niewolnik chwali swoje położenie.

[Na koment] Jesteś „porażony”, bo nierozumiesz systemu info-wojny. Nie ma widoków na wyzwolenie spod okupacji, aż Hazucy w całej Polsce i Polonii zrozumieją, kto klamie i dlaczego. Więcej — nie ma widoków na suwerenność, aż połączymy siły globalnie, bo w takim zakresie działa wróg. Wycieczka Ks. Międlara do brytyjskich narodowców jest pożądanym zaczątkiem w tym kierunku.

[Na koment] Prawdziwy chrześcijanin tak NIDGY nie powie. To jest chwyt żydłacki, żeby zakłócać dyskurs… móc oponenta nazwać „anty-semitą” albo dać dintojri pretext: „nawoływał do nienawiści jak wdać z reakcji na jego forum”.

Nadajesz z Wszawy czy z TelAwiwu, trollu z piekła rodem. Chrystus niedzielił na ż/Żydów i resztę, tylko nazywał sprawiedliwie: synowie Szatana …do których się zaliczyłeś właśnie.
Adminie, sugeruję ustanowić netykietę forum, bo będzie coraz bardziej trollowsko i agenciursko po spotkaniu z Jewish Special Branch LOL Przykład z mego b. forum: REGUŁY WERSALSKIE NA BLOGU.

[Na koment] Żeby manipulować narodem, trzeba skupić jego energię na rozpamiętywaniu historii narodowej, ustawianiu religii narodowej i ostrzeganiu przed jej wrogami (Kaczyński mówił o tym w jakimś wywiadzie i sam praktykuje). Tymczasem władza sama niszczy tę religię (np. korupcją KK, ideologiami neo-marksistowskimi) i fałszuje historię (np. wzgl. Żydów).
Skrajne opinie wynikiem pożądanym przez żont: skłócanie narodu i odurnianie, żeby nikt nie zawołał „łapać złodziejów”, „na latarnie z promotorami ludobójczych szczepionek”, „precz z GMOnsanto”, „żadnej wojny z Rosją czy innym celem żydłactfa”, „odpolszczyć ścierwomedia”, „przekłęte spektakle do srocza Junkersa w Bruxeli”…

[Na koment] Rozdarte Serce wymienia części składowe. „Dni” historyczne — jakby za mało było historii klęsk… w glorii, ale klęsk: popatrzcie jak”wolna” jest Polska i od jak dawna… Potrzebujemy recepty jak wyjść z niewoli, a nie zagrzewać do kolejnego zrywu, kiedy wróg prowadzi info-wojnę i zniewala bez wystrzału.
Pojęcie „polityka historyczna” — historia ma się opierać na prawdzie, a polityka to krętactwo dla utrzymania pozycji elit, mamy więc sprzeczność pojęciową.
…Toteż rozdarte serca i umysły są alarmem: świadomość patriotyczna jest za niska. Dowodzi temu np.: „przez takie artykuły wpisuje się Pan w obecną retorykę PiS-u. Szkalującą i oczerniającą, niesłusznie moim zdaniem Pawła Kukiza”. Retoryka Kukiza (jak i PiSu) podpiera się kłamstwem, więc w jaki sposób obnażanie kłamstwa byłoby kłamliwym charakteryzowaniem? Rozdarte Serce zawierzył bezmyślnie Kukizowi, więc broni własnego mylnego wyobrażenia o żuliku Kukizie.

Etatowi politycy, do jakich zaliczył się Kukiz (patrz mój koment z linkami do analiz nt. Kukiza) obiecują to, co naród chciałby usłyszeć, a dają mu coś innego. Zamiast „Dnia pamięci Wołynia”, kolejnej harfy emocjonalnej dla Polaków i Ukraińców, wolałbym kres temu, czemu nadziwić się niemoże Rozdarte Serce: przywileje i chwała dla neo-banderowców, popieranie ich i sprzyjającej im junty kijowskiej, wywrotowe zalewanie Polski zbrodniczą banderszczyzną i „migrantami” ukraińskimi bo islamscy niemają u nas szans…
Dni pamięci kupę mięcą…W Hajnówce agentura wykorzystała je do zadr z prawosławnymi… już Polska nieokazuję się tak „jednolitą” jak myśleliśmy…
Każdy poseł wyjdzie w chwale z propozycji upamiętniania. Kaczyński nie z dobrego serca „przywrócił” pamięć o Wyklętych; obok ideologii neo-markistowskich i manipulacji religijnych (czemu minister Macierewicz używa stacji katolickiej TV do podżegania do wojny z Rosją?!) elity potrzebują wciąż nowych pierwiastków patriotycznych do dzielenia narodu i urzymywania władzy. Tenże „ojcowski” Kaczyński wpędził nas do jewrobaraku… przyjął zakazaną od międzywojnia lożę żydomasońską Bnai Brith w W-wie… obiecał Knessetowi, że którakolwiek popisdzielna partia byłaby u władzy, Polska będzie z Izraelem (państwem nielegalnym,opartym na łgarstwuie etnicznym, religijnym, historycznym… największym wg ONZ ludobójcą). Tak robi ktoś, kto kocha naród, który go podobno wybrał na przywódcę? Ks. Prof. Guz i Ks. Międlar bez klusek w ustach mówią o takich postawach: niezgodne z prawem naturalnym, sumieniem, moralnością…
Serca pozostaną rozdarte, gdy Polacy głosują emocjonalnie i „religijnie”: uwierzyli PiSowi, Kaczyńskiemu i Dudzie, którzy nadawali wyborczo z ambony, obwieszeni różańcami. Wcale mi nie żal rozdartych z własnej głupoty i naiwności. Po to Bóg dał rozum, by go używać. A przypadki „rozdarcia” niezaleczonego hektolitrami zimnej wody od tamtego czasu, wymagają terapii intensywnej, czemu mam nadzieję posłuży niniejszy koment.

Zagranicznym bież. przykładem wiary w fałszywy, ustawiony autorytet jest prez. Trump, de facto przedstawiciel globalistów, banksterii, jastrzębi wojny i konfliktów nuklearnych. Od początku przewlekłej kampanii wyborczej śledzę i analizuję go z żoną… teraz gwałtowny rozwój polityki Białego Domu, wybielany co do służalczości banksterom, syjonistom, globalistom, wojnom. Nasz wniosek niezmienił się od początku: Trump to marionetka, człowiek elit, socjo-pata i łgarz. Kilka razy wytykałem to na Grypa666.wordpress.com podczas kampanii, więcej teraz, podczas gdy niezagospodarowani luminarze amerykańscy przychodzą w końcu po rozum do głowy. To na pocieszenie Polakom, że inne narody też dają się nabierać jelitom — wybiury za wybiurami…

[Na koment] Większość łotrów ma jakichś najbliższych, a to nie jest okolicznością łagodzącą wyrok śmierci. Widzę tu tendencję do nadużywania terminu „żydowski”. Tak jak każda grupa, dzielą się na drani, sprawiedliwych i tych odurnionych. Nie załapujcie się w załgany paradygmat. Chciałbyś, żeby o wszystkich Polakach mówili źle, bo jakiś po pijanemu nasikał pod budką z piwem w dojczlandii? Dla precyzji używamm żydłactfo na określenie żydowskiej ekstremy, w odróżnieniu od żydostwa (zbiorowość ż/Żydów).

Świętość związku kobieta-mężczyzna i czemu nieleży to lewactfu

Błagam, nie bądź amabasadorem Polaków!!!

PB: Czy chodzi o ten artykuł? Józef Bizoń: „Ad limina Israelum” 2013- Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela. Mam więcej na blogach na tenże temat, plus o korupcji katolicyzmu od czasów soborów watykańskich jako odprysku (schizmy) od prawosławia w XI w. Podobnie  żydłactfo odłamało później protestantyzm od katolicyzmu, zaś w ostatnich ok. stu latach utworzyło świadków Jehowy i chrześcijaństfo syjonistyczne oparte na sfałszowanej biblii Scofielda (krypto-żyd). 

Innych religii niezostawili w spokoju: np. wahabizm to skrajny islam wymyślony przez krypto-żyda saudyjskiego (Saudowie to  krypto-żydzi udający Arabów i muzułmanów).  
Co to za „dziennikarskie” pitolenie o Judeopoloni!? To był projekt syjonistów (początki w Polsce poprzez frankistów ok. XVII w. — dążenie do państwowości żydowskiej, poczynając od autonomii). Syjoniści zaś są wytworem żydobanksterii; Rotszyld pareset lat temu ułożył plan państwa Izrael w Palestynie w oparciu o świecki żydzizm, zwany syjonizmem, bo wiedział, że ortodoksi  nie zgodzą się z ustanawianiem państwa i nacjonalizmem żydowskim.
W II wś. żydłactfo zdecydowało wymordować opornych emigracji do Palestyny: żydów ortodoksyjnych i zasymilowanych w Europie. To był projet bankstersko-syjonistyczny; III Rzeszę, państwo pro-syjonistyczne z żydłactfem od wierchuszki po SS i Wehrmacht, wspierała globalna ż-banksteria: Judeocentrycy i masowe zbrodnie.
Posłuchajcie co mówią rabini-ortodoksi [na samym dole wpisu].
 
Na szczęście Szwaby przegrały. — Jakie szwaby, nocnikarzu?! To była wojna ż-banksterska, jak II wś. i większość tzw. rewolucji aż po współczesne kolorowe i wiosny „arabskie”.
„Wasz” (katodebil nie rozróżni Chrystusa i Jego słów, od Antychrysta!) katolicki papież to gnida anytychrześcijańska — jak może głowa KK robić dla żydłactfa! Zgodnie z ideologiami wymierzonymi w Białych i chrześcijaństwo, Franek I Lewacki wciska światu „judeochrześcijaństwo”, zboczeńców, muślimów i miglanców, załganą „zmianę” klimatu i wiele in. żydomasońskich programów ku NWO.
Błagam, nie nagłaśniaj niczego, nie uzurpuj „amabsadorstwa” Polaków, bo guvno się znasz na sprawach. Za to żydziorska rusofobia leży ci, skup się na niej LOL

Lech Marek Jaworski: Witam!Przeczytałem korespondencję w sprawie Andrzeja Zięby [Dziąby!!!] przesłaną mi przez mojego dobrego znajomego z Kanady dr inż. Bejna [moja godność Bein]. Widziałem tam tytuł artykułu o polskich biskupach. Proszę o więcej materiałów na ten temat, może prawdziwe nazwiska, biografie, pochodzenie i trochę szczegółów. Pamiętam Biskupa Życińskiego, którego ja nazywałem Żydzińskim. Wiem że Bp. Macharski chyba nawet sam przyznawał się do żydowskiego pochodzenia.

Są, (czy żyli) Żydzi, którzy byli większymi patriotami polskimi niż większość Polaków.
Wystarczy wspomnieć Artura Rubinsteina czy Mariana Hemara. O nich warto więcej mowić i pisać, aby nauczyć takich Stolzmanów, żeby byli przyjaźni dla Polaków, którzy od Średniowiecza przechowali 80% światowego żydostwa wypędzonego a Anglii już (chyba) w 2015 roku a potem z większości krajów europejskich. Nie udał się Żydom, gwarantowamy przez amerykańskich bankierów, pakt z Niemcami aby stworzyć JUDEOPOLONIĘ jak tylko wygrają 1 Wojnę Światową. Na szczęście Szwaby przegrały.
Ale Niemcy tacy już są, jak nie mają seksu to idą na wojnę. Krzyżacy tacy byli też. Dopiero polski król, zamiast ich wyrżnąć po wojnie 1435 roku, to kazał im opuścić ich zamki, zamieszkać w mieście, znależć sobie babę i pić na ile ich stać. Byli grzeczni kilkaset lat, aż do Bisnarcka, który odebrał majątek moich przodków w Bądeczu koło Poznania.
Nie słyszałem aby katolicy, prawosławni lub protestanci probowali podszywać się pod Żydów aby zostać… rabinami. 
To byłoby za dużo pracy i nauki, poznać cały tajny Talmud i przypisy do niego. Łatwiej jest udawać pobożnego Jezuitę i szpiegować dla Ruskich naszego Papieża. Jako polski dziennikarz spróbuję to trochę nagłośnić. […]
++++++++++++++++++

Wyklęci powodują ożydzanie buhaha

PB: Wg Wiki, Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. Propaganda PRL określała żołnierzy podziemia niepodległościowego jako bandy reakcyjnego podziemia. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim[22]. Jego autorem był Leszek Żebrowski[23]. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko[24]. Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski, publikując książkę o takim tytule[25].

Czyli Leszek Żebrowski jest ż/Żydem? Powiedz to jemu w 4 oczy, popieprzeńcu buhaha

„jaworscy@interia.pl”: ĆWOKI ,BURAKI ,PROWINCJO tylko ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI nie wyklęci ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! KTO MÓWI WYKLĘTY TO ŻYD ! ! ! ! !

++++++++++++++++

Bieżące rozsyłki

PB: Panie Henryku, Nie ma możliwości obejścia przeszkody, którą nazywacie chazarowie. Można ich odsunąć od władzy (praktycznie już we wszystkich dziedzinach życia), ale co zrobicie z szabas gojami, którzy momentalnie wypełnią powstałą pustkę… i znając rodaków, zrobią gorzej niż jest  — porównaj ze skandaliczną jakością produktów od zjudaizowanych materializmem chinoli)…
Co do Wallmart — żaden wyjątek, reguła dla wszystkich ż-korporacji na koszt podatnika-goja. Żydłactfo ma tak w łapach ok. 150 korporacji, które władają 80% gospodarki globalnie, a nimi zarządza ż-banksteria (a taki Trump i Duda robią im dobrze usuwając ostatnie hamulce wyzysku, pasożydnictfa i genocydu na narodach).
 
Niech pan spróbuje nabyć śrubkę w Kanadzie: albo ogromna sieć w rodzaju Castoramy w Polin — Home Depot w łapach żydłaka, ceny wyśrubowane… albo to samo w sieci Rona (przechodzi w łapska żydłackie, o zasięgu globalnym zamiast kanadyjskiego). Oczywiście przeważa towar chiński, bo tam żydłactfo buduje sobie następcę „USA”.
 
Gdy wszyscy przejdziecie kupować w sklepach polskich (co to znaczy, gdy coraz więcej towaru pochodzi z produkcji ż-korporacyjnej?), to PEWNIKIEM żydłactfo zniszczy te symbolicznie polskie sklepy, albo co badziej prawdopodobne, przejmie je.
 
Przykładem z Toronto pokazuje pan, że masy żydowskie takie jak inne: ekspolatowane materialnie i ideologicznie. Podczas pielgrzymki po Ziemi Świętej (okupowana Palestyna) widziałem biedę żydowską i niezadowolenie społeczne Żydów. Podobnie jest w Kanadzie, w Montrealu podobno gorzej niż w Toronto; wiem o wielu Żydach: rodziny patologiczne itp. którym powodzi się słabo, np. Sefardyjka, która opuściła Izrael prześladowana przez Aszkenazyjczyków, dzieci kaleki życiowe mimo że mają preferencyjny dostęp do szkół, stypendia żydowskie itp.

Pani Otylio, kazdego kto usiluje wybielac PiSdzielcow moglabym mu przylozyc prosto w jego glupi ryjZabrakłoby Pani czasu i sił… Gdyby warta popisdzielcuf u żłobu zmieniła „się”, musiałaby Pani zaczynać od początku. „Ktoś” podsuwa tematy, pompuje info do kompa i telewizorni. W ten sposób niepodołamy, tyle mają zasobów propagandowych plus użytecznych idiotów do powielania. Rozsyłki do list trafiają na rozumnych jak i użytecznych. Tym pierwszym nie trza tłumaczyć, tym drugim niepomoże a zachęci do wszczynania pyskówek, które marnują naszą energię… Jaki użytek, po wypoceniu się nad racjonalnym dobrze udokumentowanym opracowaniem dla tych drugich, usłyszeć „żyd” albo „pachołek Putina”? Użyteczni nieumiom myśleć, kierują „się” emocjami, guvnopravdą, fanatyzmem… Ponadto, ilu z nich to zawodowi trolle?

A gdyby zamiast ciągle prostować guvno hasbarne, zacząć białą propagandę, tj. głoszenie prawdy, tak jak uny pompują kłamstwo? Gdyby PO było u władzy, mieliby odpowiednią propaganda, gdyby Serbowie stawiali się żydłactfu zamiast Rosjan — ditto. Wszystko zachodzi wg schematu prowokacja – reakcja, grając na emocjach, dzieląc głębiej i szerzej.

Wybór materiału jaki Pani dostała od popaprańca odzwierciedla tylko i wyłącznie guvno w jego mózgu. A to spuszcza się do srocza…

Otylia Zigman: Zgadzam sie z Panem w 100%! To co mnie wkurzylo dzisiaj to, ze po obejrzeniu pierwszego filmu o OBCYCH SKLEPACH w Polsce i niemyslacych Polakach,(bardzo dobry film), nastepne byly polityczne o wyraznie pro PiSowkich tendencjach. Dalsze o tym jak Rosja szykuje sie do wojny, przez co Polacy tez musza byc przygotowani do obrony.
Akurat ja mialam przyslane w takiej kolejnosci, jestem bardzo wyczulona na manipulowanie motlochem. Szybko napisalam i wyslalam wyskakujac w biegu do pracy. Po powrocie zaczelam od nowa ogladac ten zbior filmow o roznej tematyce i o dziwo!, nie w tej kolejnosci nastepowaly w jakiej to ja ogladalam pierwszy raz. Czyli moj komentarz do tych filmow o innej tematyce w zaden sposob nie pasowal. Znajomi pomyslalam, niezrozumieli o co mi chodzilo albo ze szajba mi odbila, to na tyle.  A tak naprawde, to wszyscy medialni bohaterzy, temat PiSu i Rosji owijaja jak „gowno w bawelne”, tak sie boja aresztowania!  Mateusz Piskorski za prostowanie klamstw, w kregu swej organizacji  „Zmiana”, zostal zaaresztowany i odsiaduje do dzisiaj w ciupie!!!
To jest juz 8 miesiecy, za rzadow PiSdzielcow, na wysokim poziomie Polak chcacy tylko zyc w prawdzie! On nie jest jedyny, takich jest wiecej Polakow! Co siedza za darmo albo sa mordowani na drogach i w inny sposob, wlasnie teraz za panowania PiSu, dlatego kazdego kto usiluje wybielac PiSdzielcow moglabym mu przylozyc prosto w jego glupi ryj!!! Prosze mi sie nie dziwic.
Dzisiaj mieli zamknac Andrzeja Dziabe, zupelnie za darmo, zaraz sie dowiem jak sie sprawa ma. Dam znac. Polak musi byc niewolnikiem, albo do ciupy!

Henryk: Pani Otylio,  Aby sie wszystkim poprawilo, wszyscy musza byc w tej samej druzynie i strzelac do tej samej bramki. Zna Pani spolke WALLMART – najwiekszy detalista w USA i w ponad 20 stanach najwiekszy  skurwiel-pracodawca: zatrudnia na godziny i podatnik amerykanski doplaca do kazdego pracownika ok $8 000.00+. WALLMART jest w Anglii. WALLMART otworzyl kilka sklepow gigantow w Niemczech – nie ma po nich sladu! Dlaczego?   Bo Niemcy mimo niskich cen go zbojkotowali  !!! Co nie znaczy, ze w Niemczech nie ma biedy z nedza!   JEST !

 
Tak dlugo jak Polacy beda kupwac zachodnie towary w LIDLu, tak dlugo LIDL  bedzie istnial.
Tak dlugo jak Polacy beda placic  Michnikowi za WYBORCZA – tak dlugo WYBORCZA  bedzie ich olewac  cieplutkim  moczem do spolki z Radiem co ma-ryja!!! Smutne i przykre, ze do Polakow nie dociera, ze tylko 10% handlu zywnoscia jest w Polskich rekach. A jak sie 90% zmowi i przez miesiac zamknie sklepy? – Kto temu winien?  GLOWNIE SAMI POLACY SA TEMU WINNI!!! Nie ma chazar-kow z kalachem przed polskimi sklepami – nikt nie zabrania jeszcze kupowac Polakom u Polaka!!! Nie uszczesliwi Pani nikogo na sile wbrew jego woli, niestety.
 
Z „dobrych wiesci”:   na 200 tys chazarkow w Toronto 28 tysiecy zyje ponizej progu nedzy. W zwiazku z nadchodzacym 7 dniowym PASSOVER  172 tys robi zciapke i szykuje paczki zywnosciowe – raczej symboliczne ok 3kg,  moze rodzinie 4 osobowej starczy na 2 dni.   Moze by tak Polacy wzieli z nich przyklad na Wielkanoc?
 
Otylia Zigman: Bardzo Pana prosze to przesluchac, musimy zrobic z tego uzytek i komus
zaszkodzic, ja tego cyganstwa sluchac nie moge! Czyzby Kornatowicz
wybral ta droge? Pan najlepiej oceni i dojdzie do producenta, ktory musi
miec z nami problem, nie pozwolmy na dalsze pranie polskich mozgow!!!
Szczegolnie teraz w Polsce odczuwalna jest okupacja i brak nadziei na…..
Znajoma, ktora byla w komisji wyborczej w Warszawie oswiadczyla, ze do
glosowania w ostatnich wyborach w calej Polsce wstawilo sie 33% obywateli.
Ten oszust, co ta calosc wyglasza nie jest Polakiem bo byc nie moze, jest
PiSowcem, wrogiem Narodu, na podobnej zasadzie jak Radio ma ryja.
Te filmy musimy kolportowac z odpowiednim do tego komentarzem, jakich przestepstw dokonal Rzad PiSdzielcow, chocby przez ten obecny czas co teraz rzadzi, nie mowiac, juz o tym, ze przedtem przemataczyli Polske swiatowym syjonistom i tym z Izraela, w zwiazku z czym do 2020r. 3 miliny tego okupanta bedzie juz mieszkalo w Polsce!!! Bo teraz Polske mamy 2-ch narodow, jedna  NIEWOLNIKOW i druga wybrancow PANOW,  dlatego w Polsce mamy eksterminacje Polakow!!! Dla Polaka rozumiejacego cala polityczna sytuacje w Polsce, nie ma roznicy zadnej pomiedzy partiami osadzonymi przy KORYCIE!

†††††††††††††††††††

Rabini o Szoa (zwanym nieprawidłowo Holokaust, czym była zagłada ponad 20 grup w tym mniejszościowa i wcale niewyjątkowa — Żydzi)

Rabin Shonfeld: The Holocaust Victims Accuse

Min Hameitzar Rabin Wiessmandel wini syjonistów za Szoa

Rabin Dovin Weiss potępia Izrael

Rabin Shapiro: Nie każdy Żyd jest syjonistą, wielu niepopiera syjonizmu ani Izraela

Rabin Shapiro: Ortodoksi odmawiają służby wojskowej w armii Izraela

Rabin Cohen: Dlaczego państwo Izrael zagraża całemu żydostwu

Rabin ortodoksyjny doświadczył bezbożności syjonistów w obozie przejściowym w Niemczech po II wś.

PB: Katolicy uważający się za judeochrześcijan mają tu argument na potępienie syjonistów.

Posted in bez kategorii | 1 Comment »

[PRALNIA] Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę: „Bein – pocałuj ty mnie w dupę, tylko ryja wyszoruj” :)))

Posted by grypa666 w dniu 24/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

Wyasygnowałem 2 tys. zł z datków i środków własnych i żony na sprawy dintoryjne Andrzeja Dziąby i organizację Nowa Polska.

Wzywam Polaków do zrzutki na konto Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA„: 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418.

* * *

Pogotowie anty-syjonistyczne dla patriotów

PB: Katolicy uważający się za judeochrześcijan mają tu argument na potępienie syjonistów.

†††

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

Andrzej Dziąba 2.3.2017:  Drodzy Przyjaciele! Dzięki Waszemu zainteresowaniu, zaangażowaniu oraz realnej pomocy za pośrednictwem internetu udało się uświadomić Sądowi Rejonowemu w Będzinie, że prawo powinno iść w parze ze sprawiedliwością. Wczoraj ustanowiony przeze mnie na Podlasiu dzień wcześniej mężem zaufania Wiesław Krzewski, rozmawiał telefonicznie z Wiceprezes Sądu w Będzinie Ewą Urban, która przekazała mu informację, że sąd wezwał mnie do opłacenia złożonych wniosków w piśmie procesowym z 20 lutego 2017 r. Wezwanie w tej sprawie odbiorę po powrocie do Będzina. Na pytanie Wiesława Krzewskiego o możliwość przymusowego doprowadzenia do zakładu karnego Pani Wiceprezes nie odpowiedziała twierdząco, ale można było odnieść wrażenie, że Sąd Rejonowy w Będzinie nie chce mnie umieścić w więzieniu. 

Do sądu dzwoniły też inne osoby. Telefonów mogło być więcej ale nie o wszystkich wiem. Presja wywarta na sąd musiała być znaczna. To było kluczowe. 
 
Niektóre osoby mnie zawiodły jak chociażby Wiesław Norman z Częstochowy oraz instytucje jak OBURZENI z Antonim Gutem na czele. Ale na to trzeba być zawsze gotowym. Będę na bieżąco Was informował o sprawie. Pozdrawiam.
………………. 
PB: Szanowny Pan Minister Sprawiediwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro bm@ms.gov.pl
Bezwarunkowo popieram poniższy apel Pana Adrzeja Dziąby do Pana osobiście.
Apelacja ta świadczy o wyczerpaniu legalnych środków oraz o desperacji poszkodowanego w obliczu aparatu niesprawiedliwości.
Od kilku lat obserwuję nieustannie rosnące oburzenie czytelników moich blogów (ponad 8,5 mln wizyt od 2009 r.) podobnymi sprawami. Jeśli dojdzie do buntu społecznego z tago powodu i będzie rozlew krwi, kierujący aparatem niesprawiedliwości będą temu współwinni. 
Z poważaniem — dr inż.Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Andrzej Dziąba: Moi Drodzy! Proszę o poparcie mojego wystąpienia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie wszczęcia postępowania wobec funkcjonariuszy publicznych działających w sposób zorganizowany przeciwko mnie (tekst poniżej). To poza złożeniem skargi o kasację tego wyroku w Sądzie Najwyższym, co może aktualnie uczynić tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny i długo trwa, jedyny sposób, aby doprowadzić do wznowienia postępowania i uchylenia tego wyroku. Trzeba wywrzeć presję na Prokuratorze Generalnym, aby doprowadzić do skutecznego oskarżenia wymienionych przeze mnie osób.  Pozdrawiam — Andrzej Dziąba.

…………………….

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Konto bankowe 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. .
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

†††

HIPER-ALARM  Od tygodni, radiacja w USA do 2000 razy wyższa od normalnej

PB: Z niedawnej powtórnej katastrofy w Fukuszimie — np. basen zużytego paliwa? Czy z nagłego uwolnienia spod ziemi oparów radioaktywnych z kilku corium na głęb. do 2 km pod b. reaktorami? Rzekoma zwyżka radiacji w Fuku ostatnio to po prostu zmierzenie rzeczywistego poziomu po raz pierwszy od 2011 r. — poprzednie urządzenie psuły się od radiacji. Jaki jest naprawdę poziom radiacji, skoro i ten robot usmażył się w niej.

ALARM Specjalny Wydział Żydowski (Jewish Special Branch) brytyjskiej policji granicznej niewpuścił Ks. Jacka Międlara

PB: Autor klepie „lewacką” narrację anty-cywilizacyjną i anty-narodową (rzecz jasna robiąc dobrze „narodowi przebranemu”: wokabularz politycznej poprawności „neo-liberalnej” przeciw patriotom katolicko-narodowym, z retoryką procesów stalinowskich przeciw Żołnierzom Wyklętym.

O co chodzi? —  w obu przypadkach o żydłactfo. W Stansted „ochrona” brytyjskich narodowców przed wpływami oświeconego katolicyzmu, zaś w Hajnówce obżydliwa prowokacja wobec prawosławnych via zmanipulowana „prawica”.

Szerzeniem nienawiści jest mówienie prawdy o islamistach i żydłactfie? A jak ma mówić ksiądz z prawdziwego zdarzenia — łgać jak Szostkiewicz, wzmacniacz okupacyjnej hasbary?

Podburzanie przeciwko obywatelom ze wzgl. na ich pochodzenie i wyznanie.W Polin i W. Brytanii, byle ścierwu wolno opluć, oszczekać ruskich, patriotów polskich, katolików, chrześcicjan, a prawda o nasyłanej przez żydłactfo gawiedzi banderowskiej, islamistycznej obcych naszej cywilizacji, zdecydowanych (tak jak nasyłający) ją zniszczyć i co dzień dającej na to dowody — to co to jest???

Międlar wolał nacjonalizm niż kapłaństwo, mowę nienawiści niż głoszenie ewangelii.Nacja, rodzina, plemię i miłośc do nich to prawa Boże, b. niemiłe żydłactfu, chyba że o ich własne  chodzi. Międlar to rycerz Chrystusa: walczy słowem i czynem o Prawdę.

Nie wierzę, że miejscowi narodowcy nieznaliby uczuć prawosławnych Hajnówki wzgl. rzekomo zbrodniczych Polaków. To przypomina rozpalanie Litwinów czy Ukraińców przeciw nam… albo Polaków przeciw Rosjanom. Robota żydłacka, podobna do zaogniania konfliktow etnicznych i sekciarskich wszędzie tam, gdzie toczą się wojny ż-NATO i USraela o „demokrację”.  Część ludności etnicznej w Hajnówce niepodziela narracji polskiej narodowej. Trza osiągnąć miedzyetniczny konsenzus przez edukację, dopiero manifestować. Duda miał rację, że niepobłogosławił marszu w Hajnówce.

„Bury” i in. opluwani obficie Wyklęci prowadzili działania zmierzające do realizacji celów nadrzędnych, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego. Ich celem nie była grupa etniczna, tylko polityczna — przekłamanie jak w Srebrenicy w Bośni: znaczy jeśli żont wszawski zaludni Polskę banderowcami, a narodowcy obronnie zaczną ich eliminować, to będzie  to ludobójstwo na Ukraińcach? Give me a break!

„Bury” podejmował walkę w ramach ogólnopolskiego powstania antykomunistycznego, w której drugą stroną byli sowieci i komuniści, do których należeli zabici mieszkańcy wymienionych wsi. Za wolnej Polski byli oni działaczami i współpracownikami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi deklarującymi chęć oderwania Podlasia i Białostoczczyny od Macierzy, by włączyć te polskie ziemie do Związku Sowieckiego.  Za sowieckiej okupacji ci sami ludzie byli współpracownikami sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz (Smiert Szpionam) oraz NKWD ścigającego „wrogów władzy radzieckiej”. Więcej o łgastwie neo-ubeckim o „Burym”…

PB: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad bratem moim Jackiem

ALERT 10 razy więcej jodu-131 w Polsce niż w in. krajach

PB do nadsyłającej zajawkę: Niech pani pyta PANowca dra Pokorę itp. polactfo, co kpią z Beina przy takich okazjach LOL  Każdy powinien już wiedzieć, szukaj pod zakładką „Fukuszima” na moich blogach:

1. lugola,  jod po katastrofie to za późno

2. trza wziąć dokładnie nie więcej niż przepisowa dawka do 24 godz. PRZED dotarciem skażenia na twój teren; powikłania tarczycy po Czarnobylu w Polin wzięly się z nagminnego przedawkowania (dr Jaśkowski)

3. pigułki jodku ani lugola w żadnym wypadku nie chronią przed izotopami jodu w in. narządach niż tarczyca

4. każdy wypadek nuklearny to dziesiątki do setek izotopów, a na te nie ma pigułek

5. dawki KUMULUJĄ się w organizmie

6. „niski” poziom to tzw. promieniowanie o niskim natężeniu, o sktukach przekłamamnych o współczynnik 100 do 1000 w oficjalnej ż-epidemiologii głogoczowskich atomistuf.

Wyższy poziom w Polin — nie ma tam możliwego źródła, podczas gdy opady radioaktywne są nierównomierne geograficznie.

Rzekomy brak zagrożenia — skoro tak zapewnia ż-lobby atomowe to jest odwrotnie: izotop wskazuje na wypadek reaktora lub test broni nuklearnej. Lobby doskonale wie co się dzieje, ma zaawansowaną globalną sieć monitoringu, tylko że istnieje zmowa tajemnicy przeciw gojom od początku ery atomowej. Ich „nie wiemy” potwierdza coś poważnego… Niedawno była „awaria” w siłowni A i/lub w dużym zakładzie w Le Havre utylizacji zużytego paliwa jądrowego i jego przeróbki na pluton.

Jeśli przyleciał samolot monitoringu USraeala, może był wypadek z bronią nuklearną jednostek NATO?

Możliwym źródłem byłaby też Fukuszima, jątrząca się od 11.3.2011 największa w dziejach rana nuklearna emitująca na cały świat poprzez atmosferę i wody oceaniczne. 

Ruskie testy nuklearne źródłem… fantazja zjeba Macierewicza/Singera? Rosyjskie źródło skażenia natychmiast roztrąbionoby jako jeszcze jeden „dowód” agresji Rosji.

Filmiki pod artem  na GloriaTV wymieniają terroryzm… Owszem, co najwyżej państwowy, na pewno nie islamski, tylko zboczeńców wahabitów wytresowanych przez ż-suszpy. Albo Stuxnet jak w Fukuszimie, dla ostrzeżenia jewropy czy pojedynczego jej baraku.

SUPER-ALARMY Prof. Majewskiej

Badanie przeprowadzone przez duńskich badaczy w Guinea-Bissau  ujawniło, że niemowlęta w wieku 3-5 miesięcy, które otrzymały szczepienia DTP, umierały 5 razy częściej niż niemowlęta nieszczepione. Wcześniejsze badania tej grupy wykazywały podobne efekty.  Są to jedyne systematyczne badania  oceniające wpływ szczepień na przeżywalność niemowląt i są one miażdżące dla powszechnych, agresywnie promowanych programów szczepień dzieci.  W krajach tzw. rozwiniętych zgony poszczepienne niemowląt nazywa się eufemicznie śmiercią łóżeczkową z nieznanych przyczyn, a naprawdę są one medycznym dzieciobójstwem.  Każdy przymusowy czy obowiązkowy program szczepień to świadome uczestnictwo w tym dzieciobójstwie.   

 • Zgony niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce

Już docierają do mnie informacje o zgonach niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce.  Zgony te były poprzedzone ostrym poszczepiennym zapaleniem płuc i encefalopatią. Tego należało oczekiwać na podstawie danych zebranych w bazie VAERS.  Zarejestrowano tam 1851 zgonów po tych szczepieniach, tzn. mogło być ich 20 do 100 razy więcej, bo rejestruje się od 1% do 5% wszystkich przypadków. Polskie MZ widać bardzo się stara, żeby zredukować liczbę polskich dzieci i napełnić kieszenie karteli szczepiennych pieniędzmi polskich podatników.

 • Niebezpieczny dla zdrowia wszechobecny pigment TiO2

http://www.dailymail.co.uk/hea lth/article-4234664/Should-sto p-eating-chewing-gum-bread.htm l
https://phys.org/news/2017-02- food-additive-candy-gum-digest ive.html
https://www.researchgate.net/p rofile/Elad_Tako/publication/3 12503937_Titanium_dioxide_nano particle_ingestion_alters_nutr ient_absorption_in_an_in_vitro _model_of_the_small_intestine/ links/5880dda2aca272de1a4101af .pdf

Rozne inne publikacje o szkodliwosci TiO2 pojawiaja sie od dluzszego czasu, np.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/28106049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25524809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/26391178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25441061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/23587290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/27117919

Niestety, sa ignorowane przez legislatorow i wielu producentow, ktorzy dodaja ten pigment juz niemal wszedzie i do wszystkiego, nawet tam gdzie tego zupelnie nie potrzeba. Z jadalnych rzeczy TiO2 moga zawierac np. slodycze, mleko, pieczywo, ciasta, chrzan tarty, majonez, otoczki lekow itp., itd. wszystko po to, zeby produkty wygladaly na bielsze.
Szczegolne zdumienie budzi barwienie lekow dwutlenkiem tytanu – co za roznica pacjentowi czy tabletka bedzie snieznobiala czy nie, leki sa przeciez i tak roznokolorowe (aczkolwiek rowniez w kolorowych otoczkach niektorych lekow oraz w niektorych kolorowych lukrach tez znajduje sie TiO2 – po co?).

Dopiero ostatnio rzad Francji zainteresowal sie problemem.  Ale eksperci rzekomo mowia i bezpieczecznym TiO. Unia tez sie nie popisala. Ot tak po prostu, bezpieczny i juz, pomimo ze nie ma i nie bylo przekonywajacych badan potwierdzajacych jego bezpieczenstwo. Wprowadzono ten dodatek do zywnosci w 1969 r. po prostu zakladajac, ze bedzie bezpieczny. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211

* * *

Rozrywka polityczna

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

†††††††††††††††††††††

TAJEMNICZA ŚMIERĆ i WYKŁADY ŚP. DR RAFAŁA WÓJCIKOWSKIEGO

Tajemnicza śmierć posła RP Rafała Wójcikowskiego – WYPADEK CZY ZAMACH?
Dziwny wypadek posła Kukiz’15. Przypadek czy zabójstwo? Szokujące dowody w sprawie!

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Życia

Narodowcy polscy: Kosowo jest serbskie, cel USA: rozbić Europę i Słowian

Australijczycy potępiaja Nietenjahuja i rasistowski Izrael

Nietenjahuj przybył do Australii…

Chłopiec uchodźca z Syrii w Turcji zaopiekował się rannym psem

IX Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego

Stanisław Zagajewski – włocławski artysta rzeźbiarz

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Śmierci

Koniec wolności słowa w Kanadzie — „antysemityzm”, „islamofobia” i antygenderyzm będą karane

Islam i szariat zagrażają narodowi amerykańskiemu, niektórzy nadal liczą na Trumpa, że ich obroni

Wywiad Łukasza Rudkowskiego z myślicielem nt. Trumpa

Łukasz Rudkowski rozmawia z Edwardem Griffinem: Co będzie z FEDem za Trumpa

Thierry Meyssan nabrał się na szoł Trumpa, podaje detale machiny dezinformacji

Masowe Ataki na Imigrantów w Niemczech

Baza Chin obok bazy USA w Dżibuti

CIA zamordowało ambasadora Rosji w ONZ

Ż-saudyjska wojna w Jemenie

Trump: USA musi być w czołówce wyścigu nuklearnego (już 7 tys. bomb!)

Załgany socjopata Trump

Trump ujawnia Trumpa

Zabijanie płodu, noworodka w USraelu

Dekrety prezydęckie Trumpa robią dobrze ż-korporacjom

Dr David Duke nabrał się na szoł pro-syjonisty Trumpa

†††††††††††††††††††††††††

Wolność która zniewala

Co sypano zimą na ulice Włocławka

Legnica: nowa szkoła podstawowa… ukraińska

Konferencja w Monachium – McCain rolował Dudę czy odwrotnie?

Wywiad z Miernikiem u Chojeckiego

Zygmunt Miernik, antysystemowy „bicz na sędziów” mataczy

†††††††††††††††††††††

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

C.d. sagi Zauważ hitlerka w swym środowisku, Kornatowicz pokazuje więcej obżydliwego oblicza w zw. z dintoryjnym nękaniem Andrzeja Dziąby

PB: Reakcja asymetryczna na wojnę hybrydową hitlerka zadziałała   :)))))))))))))

Kornatowicz: Tak, tak, szajba u nawoza Beina się rozwija . Myślę nawet, że doprowadzi go ostatecznie do zguby ( a może i już doprowadziła ) . Jak możecie z takim agresywnym, nieokrzesanym chamem się zadawać ? PRZESTRZEGAM, BO KTO Z KIM SIĘ ZADAJE, TAKIM SIĘ I STAJE . Chcecie być takim jak nawóz Bein ? Już pozostał mu tylko Dziąba, do dziąbania, w tych dyskusjach, cała reszta wyśmieca jego przekazy automatycznie . NAWOZIE BEIN – Kornatowicz jest lekarstwem na takie kreatury jak ty .

PB: Panie Kornatowicz, Doprosił się pan przesranego, słowa dotrzymuję :)))

Nawozem naturalnym 😛 być zaszczyt: podtrzymuje życie i produkcję dlań pożywienia, zaludniony obficie pożytecznymi drobnoustrojami.

Natomiast Kornatowicza jak zwykle precyzyjnie 😛 nazwałem gnojem w znaczeniu gnojek, śmierdziel, smarkul, zasraniec, srajdak, pętak… i co tam jeszcze oznacza młodszych łajdaków od nas starszych i mądrzejszych 😛 chodzących cnót :PPP

bez przyczyny nazwał mnie — Patrz poniżej i początek sagi hitlerka (kliknij powyżej)

nie mam w zwyczaju wychylać się tam, gdzie rozum nakazuje pozostanie w cieniu ! — Chyba że dla mamony… W przypadku ze szpitalem, instytucją ż-medycyny dla durnych gojów,  pozwał dyrekcję za to, że być może uratowała mu życie, odmawiając dalszego trucia „na raka”. A gdyby wygrał, naraziłby siebie na ryzyko śmierci, a podatnika na 400 tys. zł odszkodowania i Bóg wie ile na dodatkowe ż-„leczenie”.

Tenże „mecenas” Kornatowicz poucza Dziąbę o procedurach, a wredna dintojra od początku 17 spraw przeciw Dziąbie współdziała z mafią biznesowo-sądową Polin, bo inaczej musiałaby sama siebie osądzić i skazać.

Sugeruje nam pan kłamliwie, że za te 500 zł zostałby pan skierowane na wielomiesięczne prace zastępcze — Inna sprawa przeciw Dziąbie (też z poradą mecenasa)  który wyklarował w apelu o pomoc, że sąd chce zamienić grzywnę na 25 DNI w ciupie: 83,33 groszy grzywny na każdą godzinę w ciupie, a sam pisze, że najniżej jest 11 zł/godz. Absurdalna taryfa wymiany wyroku ze sfałszowanego oskarżenia! Prawy człowiek nie podda się, dla zasady, bo inaczej dintojra będzie dawać wyroki niedużej grzywny na podstawie fałszywych zeznań, a jak się kto słusznie postawi, to dostanie taki odpowiedni przelicznik na ciupę, że mu się odechce wojować z dintojrą. To są tysiące przypadków w Polin.

Tak to zarozumiały pyskaty hitlerek chce pouczać… nie daj Boże przewodzić Polakom!

deklaracji, której o ile sobie przypominam, to nie przypominam sobie — To ja przypomnę: Dziąba gdy prosi o pomoc to jest źle… Nieafiszuje się czczo jak Kornatowicz… niezałatwia na czyichś blogach prywaty o mamonę przed sprawami publicznymi i społecznymi… nierozwala inicjatyw innym. Zaś Kornatowicz jest najważniejszy i wiej najlepiej. Usłyszał od  klawiaturowca w wątku (prawdopodobnie agenciura, bo zjawił się znikąd niebędąc choćby ukrytym adresatem — ułożyłem pod-listę i wiem na pewno), że to lipa naciągana przez Dziąbę. Olał Dziąbę, uważał jak zwykle że wie najlepiej ze swego zagnojonego łba. Niezaznajomił się jak widać z sednem. Typowo dla swej bufonady, Kornatowicz dokładał się do wątku, popierał klawiaturowo Dziąbę, w tym o potrzebie hucznej reakcji społecznej, na co on ma pomysł na przyszły rok, praktykę pyskacza, portal w budowie itd.

Fakt, nie obiecał formalnie, ale i nie powiedział: ja tu tylko picupicu, a pan jesteś łgacz full of shit, broń się pan sam, mam 100 tys. ojro do wygrania i pszywuctfo narodu na głowie.

Pan jak zwykle, ujawnił tą prywatną, do niego tylko kierowana korespondencje, aby się nią posłużyć, czym zwolnił mnie pan automatycznie z świadczenia mu wszelkich przyjemności — Rzeczywiście?! Tonący brzytwy się łapie, Dziąba użył „tajemnicy” w pozytywnym sensie, by pobudzić śpiących, że ktoś nie jest obojętny i też nawołuje do szerszego zaangażowania obronnego. Każdy sam zweryfikuje w wątku poniżej. Czy psychol Kornatowicz wyleczy się ze swoich „tajemnic” i ego?

zasugerować panu, aby starał się zamienić karę izolacji więziennej , na kare dozoru domowego, z aparatem na nodze . Reakcja pana była niegrzeczna , nie podziękował pan za tą podpowiedź i stwierdził, ze nie zamierza z tego skorzystać . A zatem –                    A SIEDŹ CZŁOWIEKU W CIUPIE, JAK TAKIŚ TO HARDY ! — Czy trza więcej na sqrviela niż sam dał dowód? Kornatowicz robi dla dintojrii i żydłactfa, czy dla Prawdy i godności Polaka? Niech sam tak działa; za podobne Andrzej Dziąba momentalnie straciłby nasz respekt. Taki ma cel żydłactfo, by goje przyjęli jako normalkę talmudyczne prawo zamiast naturalnego.

Dziąba: Nie jest Pan ogrodnikiem tylko pospolitym pieniaczem. Gdyby Pan dociekał prawdy obiektywnej, byłoby w porządku, ale Pan tego nie robi. Przeczytał Pan opis moich 17 procesów karnych? Proszę to najpierw zrobić, następnie zadać mi pytania, wyrazić wątpliwości i dopiero potem oceniać. A Pan się ślizga po powierzchni. Nie pomaga, a jeszcze przeszkadza.

Kornatowicz: Mam nadzieję, mam nadzieję .  Cóż, trafił pan na ogrodnika, któremu nie ciąży wyrywanie chwastów w ogrodzie .

Dziąba:  Panie Kornatowicz! Nie mam przyjemności z Panem dalej się komunikować. Nie należy Pan do tych, z którymi warto zgubić. Żegnam.

Kornatowicz: czym niby ja obrażam nawoza Beina ?! Gdzie pan był, kiedy nawóz Bein wielokrotnie, bez przyczyny nazwał mnie ” gnojem ”  ?!!!

Panie Dziąba, ja rozumiem, że dla pana ja również powinienem nazywać nawóz gnojem . Jednak to się kłóci z wychowaniem mnie przez moją mamę, która zawsze powtarzała mi, że ” nie mówi się gnój, tylko nawóz, bo tak jest elegancko ”  Czyżby zmuszał mnie pan do nieelegancji ?! Wybieram nauki mojej mamy, bo pańska logika zdradza wiele ułomności .

Co do zarzutów pod moim adresem, że panu nie pomogłem , otóż ja nie mam w zwyczaju wychylać się tam, gdzie rozum nakazuje pozostanie w cieniu !

Takich jak pan sprawami zarzucany jestem raz w miesiącu . Specyfiką aparatu (nie)sprawiedliwości jest precyzyjne trzymanie się procedur . Jeśli pan tych procedur nie zachował, zaniedbał swoje sprawy, to dał się pan złapać na ich łajdacki lep . Każdy, kto żyje w Niemczech zna tą precyzje trzymania się procedur . Ten natomiast, który nie żyje za naszą zachodnią granicą widział zapewne wiele razy, jak na granicy niemiecki urzędnik celny dosłownie NOSEM W DOKUMENTACH czyta jego treść i nie przeoczy jednego przecineczka . Naszym urzędasom jeszcze daleko do takiej precyzji . Tak , czy siak, na skutek pana niefrasobliwości pojawiły się pewne konsekwencje . Nałożono na pana karę w wysokości 500 zł, z którą pan walczy jak rycerz niepokalanej . Sugeruje nam pan kłamliwie, że za te 500 zł zostałby pan skierowane na wielomiesięczne prace zastępcze

Według przepisów prawnych obowiązujący przelicznik godzinowy zasądzonej grzywny , zamienionej na wniosek ukaranego na prace społecznie użyteczną waha się od 11 zł, do 200 zł za godzinę ( według widzi mu się sędziego ).                                             W pana przypadku , w najgorszym razie byłoby to około 45 godzin ” pracy ” , do wyboru z listy ośrodków, gdzie taką pracę można świadczyć . Na owej liście instytucji użyteczności społecznej są tak zacne instytucje, jak hospicja i szpitale, a skierowany może sobie wskazać, gdzie owe prace , w zależności od jego oceny, zdecyduje się odbyć .                      A jak wygląda owa pokutnicza praca opowiem, bo już ją wielokrotnie odbywałem ( dla dociekliwych służę adresem do weryfikacji, że tam byłem miód i wino piłem )

Prace takie , z przymrużeniem oka ” pracodawcy ” polegają na leniwym zgrabieniu liści w parku i wokół budynku, drobnych prac porządkowych, w niewielkim odśnieżaniu ( bo codziennie mają „skazanych” i jest komu robić ) i innych niezbyt ciężkich prac, które zazwyczaj są traktowane przez ośrodek, do którego ” skazany ” jest skierowany bardzo łaskawie, z przymrużeniem oka na ich jakość i CZAS .                                                           Jeśli chodzi o mnie, to zawsze wybieram hospicjum, bo to instytucja bardzo zacna i nawet bez skierowania uważam, że wypada jej pomagać, CO TEŻ I CZYNIĘ, ŚWIADCZĄC IM NIEODPŁATNIE USŁUGI TRANSPORTOWE, W RAZIE ICH POTRZEB . Wczoraj, dla przykładu, zawiozłem im swojej artystycznej produkcji na wartość około 500 zł, bo jutro mają bal charytatywny .

Tu też zatem pan kłamie, sugerując, że zostałby pan skierowany na pół roku do prac na wysypisku śmieci !

Pan kłamie !!!

Kłamie pan również, skarżąc się do nawoza Beina i innych adresatów, że Kornatowicz nie wywiązał się z deklaracji pomocy , co z nieskrywaną przyjemnością nawóz Bein wykorzystał, aby robić pode mną krecią, parszywkę .

Nie wywiązał się Pan z deklaracji pomocy zarzucił pan i mi, w jednym z maili, po czym zapytany o wskazanie owej deklaracji, której o ile sobie przypominam, to nie przypominam sobie, stwierdził pan „ nie wiem. Pisał Pan o zbiorowej histerii

Owszem, pisałem o zbiorowej histerii w ataku na sądy, ALE NIE W PAŃSKIEJ SPRAWIE, W KTÓREJ TYLE POTRZEBY RATOWANIA, CO KOT NAPŁAKAŁ ! Pan jak zwykle, ujawnił tą prywatną, do niego tylko kierowana korespondencje, aby się nią posłużyć, czym zwolnił mnie pan automatycznie z świadczenia mu wszelkich przyjemności, i za które to ujawnianie na forum publicznym prywatnych do niego korespondencji kolejny już raz go poszturchałem .

Ostatnią kwestię, jaką poruszę w tej sprawie jest moje staranie ślepe, które kazało mi, mimo wszystko, zasugerować panu, aby starał się zamienić karę izolacji więziennej , na kare dozoru domowego, z aparatem na nodze . Reakcja pana była niegrzeczna , nie podziękował pan za tą podpowiedź i stwierdził, ze nie zamierza z tego skorzystać . A zatem –                    A SIEDŹ CZŁOWIEKU W CIUPIE, JAK TAKIŚ TO HARDY !

Tak właśnie wygląda precyzja i logika, której zdaje się pan nie posiada, co skazuję pana na wykopanie z mojego kółka różańcowego i co sprawiło, że sąd skazał pana na zasadną karę grzywny, której nie zamierza pan uiścić, a ja nie zamierzam panu w takim stanie pana rozumowania pomagać !

Adieu !  Proszę do mnie więcej się nie produkować, bo nie zamierzam bełkotać setkami śmieci elektronicznych o dupie Maryny !

Dziąba: Reagują Panie Krzysztofie. Proszę nie obrażać dr Piotra Beina.

Kornatowicz: Panie nawozie Bein i panie Dziaba – odpowiem wam pozniej bo teraz z przyczyn technicznych nie moge . Ale odpowiem, w przeciwienstwie do tych, ktorzy na wasze belkoty nawet nie reaguja

PB: Panowie Kornatowicz i Dąbrowski: ustwiacie ludzi po kątach, że nie tak działają albo niedziałają… A tu co — uwiąd fiuta? Panie Dąbrowski, stać pana na wsparcie finansowe dla Dziąby i NowejPolski… Obu wam ręka nieodpadłaby od wysłania gotowca do dintojrii…

Smutne to i żałosne

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! Ma Pan rację. Kornatowicz i Dąbrowski nie udzielili mi poparcia.

PB: […] Kornartowicz i Dąbrowski obiecali poparcie. Czy i co zrobili dla Pana?

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! „Kazał pan, musiał sam”. Dzięki za pomoc.

PB (po pytaniach o dostępie Dziąby do mecenasów): Czy ma Pan pomocników-sekretarzy i organizatorów, czy zdany na siebie samego?

Kornatowicz: Ja bym zapisał to tak ; Szanowni przyjaciele – spotkała mnie taka, a taka krzywda …….. , którą spowodował taki … sędzia, który sporządził wadliwą ocenę sprawy tyczącej ( tu opis preludium krzywdy ) i ukarał mnie niesprawiedliwym wyrokiem …..Dołączam jego kopię w załącznikach . W wyniku tej właśnie decyzji rozpoczęła się latami trwająca moja walka z aparatem terroru i niesprawiedliwości, którą ostatecznie przegrałem z powodu…. i zostałem skazany na ……  Proszę was, jeśli kto blisko mieszka i może o taką niezbędną mi pomoc …….

Dziąba: Panie Krzysztofie! „Idę za ciosem” Z czym Pan ma problem? Jest krótkie wystąpienie, a na końcu prośba, aby wyrazić swoją opinie. W załącznikach jest wezwanie na posiedzenie, następnie postanowienie o zamianie kary grzywny 500 zł na karę 25 dni więzienia, zażalenie na te karę, dokładny opis tej sprawy, pismo do prokuratury, a następnie upoważnienie dla męża zaufania i pismo od niego z wnioskiem o umorzenie kary grzywny. Zabrakło w załącznikach jednego pisma, gdyż Grzegorz Piątek pisząc w odpowiedzi zamieścił swoje załączniki. W liście adresowej na początku były adresy internetowe moich prześladowców, aby wyrazić im swoją opinię na temat prześladowania mnie w tej sprawie. Co jeszcze potrzeba, aby cokolwiek zrobić?

Dziąba: Drodzy Przyjaciele! 22 lutego 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbędzie się o godz.10 10 w sali numer 51 posiedzenie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z 14 grudnia 2016 r. W załącznikach znajduje się pełna informacja o tej sprawie. Było to siedemnaste postępowanie karne wobec mnie, które w urągających praworządności okolicznościach zakończyło się wyrokiem skazującym. Pozostała jeszcze do wykonania grzywna w kwocie 500 zł, którą zamieniono na 25 dni aresztu.

Odpowiedzialni za tę sytuację są funkcjonariusze częstochowskiej prokuratury i sądów włącznie z aktualnym Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie Adamem Synakiewiczem, który uczestniczył w prowokacji wobec mnie 11 września 2009 r. oraz ich przełożeni w Częstochowie, Katowicach i Warszawie. Adresy internetowe instytucji publicznych odpowiedzialnych nie tylko za prześladowanie mnie jako człowieka i obywatela podaję na początku. 

Proszę o wyrażenie swojej opinii na te adresy internetowe jako potwierdzenie stanowiska wobec jawnego zła, łamania praw jednostki, obywateli i społeczeństwa przez okupacyjną władzę żydowską w Polsce . Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

[PRALNIA] Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Posted by grypa666 w dniu 23/02/2017

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

PB: Panie Leszku, napisałem, że nie ja nadałem nagłówek… Yahoo niepozwala zmienić tytułu wątku, musiałbym zacząć osobny, a każdy zweryfikuje poniżej, że tak nie jest. To pokazuje, jak rzetelni i obiektywni jesteście.

Leszek Makowski (nadal jak tchórz do ukrytej listy): PANI JADWIGO i SZANOWNI – TYLKO DEBIL nazywa innego debilem z prostej i prymitywnej przyczyny, że ten nie myśli jak debil !!!

Jadwiga Arnold: Szanowni Państwo, proszę się nie denerwować,nic nam to nie da ponieważ ludzie ci są z innego kręgu cywilizacji.  Mnie to też wkurza, ale nic na to nie poradzimy. Ten kod kulturowy został do nas wprowadzony na czołgach wraz z armią czerwoną, więc co tu wymagać musimy z tym żyć traktować jak śmieci i wrzucać do kosza (dobry informatyk poradzi) oni są po prostu inni, najgorsze to, że wcale nie jest ich mało, ale nas dużo więcej więc poradzimy. Tak trzymać!. Pozdrowienia z Krakowa.

PB: Panie Leszku, zacząl pan jeszcze niżej… zapomniał pan aniołek? :))) Odpowiadałem rzeczowo, a pan na to ch…jowo, czy mam tu przed paniami przywołać byłe mejle?

Nie moje słowa w cytacie tytułowym. Zacznijmy rozmawiać, bo podział jest na rękę wspólnemu wrogowi. Użyłem liczby mnogiej, biorę część winy na siebie. Nie wątpię, że ma pan na sercu dobro Polaków i Polski. Ja też, dlatego próbuję. Niech bitwa na fakty wyprze emocje, demagogię i szkalowanie.
Różnimy się w opiniach, bo mamy różny podkład. Analizuję i oceniam polskie podwórko, wychodząc  z wiedzy o systemie zewnętrznym: analiza z góry na dół.. Niepotrzeba do tego znajomości wszystkich detali  dolnych, wystarczą kazusy i trendy. Pan zdaje się odwrotnie: z dołu do góry, bez wiedzy nadrzędnej, która wytłumaczyłaby każdy niemal szczegół na dole, Dlatego nie uważam się za podatniejszego na propagandę, a jeśli byłoby tak, to nieudowodnił pan. Toteż cytat na końcu o idiocie jest kolejnym poniżeniem, obciąża pana, nie mnie.
Reprezentuje pan myślenie sporej części Polaków. Rozmowy są naszą wspólną ABSOLUTNĄ koniecznością. „Dzięki” m.in. naszemu ministrowi obrony, mamy najniebezpieczniejszą w historii sytuację Rosja-USA i najrealniejszą możliwość wybuchu wojny nuklearnej, z Polską w środku.
Trump okazał się aktorem, kontynuuje politykę ż-banksterii i ich neokonów w Waszyngtonie, zajadłych wrogów Rosji i Rosjan. Otoczony syjonistami i agentami banksterii w administracji, na pewno nie zmięknie. Nadal rządzi ż-banksteria poprzez CIA, Trump tylko podpisuje. W PRL jeździli po wskazówki do  Moskwy, a w kosmopolitycznym dziś — do Bruxeli, Londynu, Berlina, Waszyngtonu, Nju Jorka i Tel Awiwu — gniazd żydłactfa globalnego.
Rosja jest dużo słabsza wojskowo niż USA i NATO (stosunek budżetów wojskowych 1:10, kilka baz Rosji globalnie, a tysiąc USA). Aby bronić się, musiałaby wyprzedzająco uderzyć atomowo w kluczowe obiekty wojskowe i dowódcze Zachodu (w tym baza ubotów atomowych USA  na wybrzeżu Kanady, gdzie mieszkam). A jeśli nie, to zrobi to w momencie ataku na siebie… Bo Rosja nie ma innego wyjścia, by bronić suwerenności.
*****
mamy jeszcze trzeżwo myślących publicystów i pisarzy jak np. Rafał Ziemkiewicz, prof Andrzej Nowak czy chociażby Grzegorz Braun
Propagandyści zamiast historyków i analityków odpornych na hasbarę. Prof. JR Nowak (podobnie jak Wolniewicz) zapatrzony był z narodem w PiS, Dudę, Kaczyńskiego… Dziś potępia ż-Dudę, proponuje alternatywę do PiSu w postaci nowej partii na prawo,  czyli Kaczyński/Kalksztajn na bok.  Mimo to Kalksztajna jeszcze nieprzejrzał, a Trumpem pozostaje ogłupiony.
Prof. A. Nowaka, Brauna, Michalkiewicza i kilku innych rozebrałem na kawałki  — podam linki na żądanie.  Powtarza pan ich wersję. Znam obie, również naukę i praktykę info-wojny i propagandy. Zaś pan sypie bez faktów to, co wcisnęła propaganda… nieraczył zaznajomić się z podstawą moich przekonań — wynik wieloletniej pracy w poważnym projekcie międzynarodowym, z wyrożnieniem referatów do czołówki badań nad ludobójstwem i masowymi zbrodniami, czym w skrócie jest działalność żydłactfa.
jak to stało się, że tak wielki i waleczny i przez co niektórych wychwalany naród rosyjsko-sowiecki dał się ujarzmić i zniewolić przez Żydłaków
Tak się stało, bo żydłactfo nie wciąga szporotek do swej gry w przełomowych momentach.
Wielki zdolny i kulturalny naród niemiecki wciągnęli syjoniści i ż-baksteria w obie wojny światowe i zagładę Słowian w Holokauście. Szoa, zagłada współplemieńców opornych syjonizmowi, tj. żydów ortodoksyjnych i Żydów zasymilowanych  w Europie, to mały epizod najmocniej rozdmuchany przez żydłactfo. Ks. Międlara suspendowała zjudaizowana hierarchia KK m.in. za głoszenie tej prawdy. A jednak, żydłactfo wciągnęło masy żydowskie (żydostwo) w Kłamstwo o Holokauście itd.
…Tak samo się stało  jak Francuzi w Rewolucji Francuskiej obalili swoją monarchię i cywilizację na rzecz 1-ej „demokracji” wolność-równość-braterstwo, zaplanowanej w długoletnim dążeniu żydobanksterii do Nowego Porządku Świata, czego finisz dziś mamy.
…jak część Polaków otumanili propagandą nienawiści do wszystkiego co z PRL, bo tak potrzebowali „inwestorzy”, by przejąć dorobek Polaków od czasu II wś. i wpędzić naród w wyzysk i niewolę, jakich nie zaznaliśmy od wieków oraz żeby skojarzyć nienawiść do PRL z nienawiścią do Rosji.
…jak Ukraińcy, wbrew swemu narodowemu interesowi, poparli Majdan, tj. wojnę jednej grupy ż-oligarchatu z drugą. Dziś mają znacznie gorzej niż za oliparchatu współpracującego z Moskwą.
…jak Arabowie w Wiośnie Arabskiej pomogli żydłactfu pouzależniać rządy, a skuszeni sorosowskimi sms’ami zalewają Europę, gdzie podległe żydłactfu rządy chronią „uchodźców” i rozdają im majątek narodowy.
…jak do ISIS ciągną fanatyczni i pazerni muzułmanie (większość w świecie islamu jest umarkowana) pod dowództwo ofcierów Mosadu i armi Izraela, by walczyć za interesy ż-banksterii i Wielki Izrael.
…jak rzesze Polaków uwierzyły, że szczepionki, uśmiercające radio- i chemioterapie,”leki” z ż-farmacji są potrzebne i skuteczne, a energia atomowa i wysypiska odpadów radioaktywnych nieszkodliwe.
Słowem: dziel, odurniaj i rządź. Nie Rosja ani Niemcy, tylko żydłactfo ma w łapskach media w Polin (odurnianie). Podziały biorą się z wymanipulowanej religii i historii– produkty ż-majstrowania przecie, a nie ruskie! W rządzie wszawskim ruskie czy krypto-żydłak Kaczyński, który przerwał ekshumacje w Jedwabnem na żądanie rabinów, jeździ po wskazówki do Izraela itd…  a brat powital zakazaną w Polsce lożę żydomasońską Bnai Brith, podpisał Traktat Lizboński nieczytając go…
Ruskie czy krypto-żydłak Macierewicz/Singer, Duda z żydłackiego banderowca? To ruskie dali Szewachowi Weissowi i Sorosowi najwyższe polskie odnaczenia?
Ruskie kompanie chciały wysiudać rolników zamojskich przed szczelinowaniem?
Ruskie pakują nam szczepionki ludobójcze i ż-GMO, przedłużają wiek emerytalny?
Kreml przeforsował nam ustawkę o obcych mundurowych, żeby móc wejśc i zagrozić żydłackiemu „rządowi”, który ustawkę zgotował??
Ruskie wciskają multi-kulti, nachoćcuf, zboczenia i gender?
Ruskie kradną naszą myśl naukową dla firm i uczelni zachodnich zamiast dla siebie?
Rosja najechała wbrew woli narodu armią USA?
Putin wszwarcował zdrajców do rządu, KneSSejmu i systemu „sprawiedliwości”?
Kalksztajn i Duda obchodzą chanukę z ruskimi?
Putin jeździł popierać Pomarańczową Rewolucję i Majdan, czy Kalksztajn i przydupasy?
Tak PiS jak i PO są zdrajcami, robią dla żydłackiego okupanta. PO zaczęło rozmowy o okupacji Polin przez armię USA, PiS dokończył dzieła. Wybory i walka partii to zmyła we wszystkich państwach „demokracji” pod ż-kontrolą: jedna zmiana odchodzi od koryta, czekając na swoją kolej, druga wchodzi z „opozycji” i tak w kółko, wypróbowana gwardia: miejscowe (czasem ze spadochronem) żydłactfo i szabas goje, a jak się trafi kukizowiec uczciwy, to niepociągnie ale lud będzie zadowolony z „demokracji”.
Dziwię się Leszku, że wciąż wierzysz w bajdurę o demokracji i popisdzielcach. Żyjemy w matrixie, rzeczywistość jest zupełnie inna niż wydawałoby się… Najwyższym stopniem zniewolenia jest gdy niewolnik uważa, że fajnie jest.
.
Do półgłówków michalkiewiczowo-braunowskich: kondominium Rosja i Niemcy pod żydłactfem — Moskwy w tym nie ma od upadku muru berlińskiego (przepoczwarzenie żydłackiej dialektyki komunizm-kapitalizm na  neo-liberalizm żydłacki z marksizmem kulturowym dla gojów wypełniony multum dialektyk. Dojczlandia to właśnie żydłactfo, bo Niemcami ono rządzi od I wś. conajmniej. Niemiec ma tyle do powiedzenia, że za opór muślimskiej inwazji Sorosa płaci grzywnę lub idzie do pierdla, a za prawdę o Szoa i Holokauście ma przerąbane życie.
Naród rosyjski nie jest rosyjsko-sowiecki, tak jak naród polski nie jest żydowsko-polski czy judeochrześcijański. Naród rosyjski, jak niegdyś francuski czy niemiecki, uległ propagandzie i manipulacji żydłackiej, stał się instrumentem żydłactfa. Większość wierchuszki, komisarze, NKWD to byli żydłacy. Gułagu nie założyli i nie eksploatowali Rosjanie, tylko żydłactfo „rosyjskie”. Czemu łączy pan Rosjan z żydłacką obżydliwością?
Rosjanie ulegli wtedy  żydłactfu i pozostali w ich objęciach, z wielką stratą narodową, aż do czasów Putina. Podobną socjo-manipulką, naród polski wylądował instrumentem geopolityki neokonów za Macierewicza, a żydobanksterii  — wszedłszy do UE. Sowiecki znaczy żydłacki: rewolucję  przeprowadziło żydłactfo rękoma odurnionych Rosjan, podobnie jak dziś żydłactfo chce napaść na Rosję żołnierzem polskim, ukraińskim, litewskim wciskając, że to obrona przed agresją Rosji.
Jaka agresja!? „Aneksja”  Krymu to totalna sciema, podobnie z Donbasem… Rosja na rzecz suwerennego narodu obroniła Syryjczyków przed agresją USraela, czyli żydłactfa i ich ISIS,  przeszkodzila w realizacji planu W. Izraela. Stąd jeszcze wścieklejsza demonizacja Putina. Wytłumaczyłem już i nie ma kontr-argumentu racjonalnego tylko nadal odwoływanie się do emocji, klucza w propagandzie — patrz podręczniki info-wojny Pentagonu i NATO.
Kto rozwalił państwa arabskie w „wiośnie arabskiej”  Libię, Syrię, przedtem Jugosławię, Irak, Afganistan, teraz Jemen  — Rosja czy USA z sojusznikami: W. Brytania, Francja i Niemcy pod żydłackim zarządem, pomniejsze szprotki w ż-NATO, krypto-żydłacka Arabia Saudyjska…?
Ile wojen ma na koncie Rosja w porównaniu z USraelem? Ile milionów ofiar?
ZSRR to nie Rosja, tylko  sowieckie żydłactfo, bo ono rządziło wtedy Rosjanami. Który Polak współodpowiada  za 5-6 mln zabitych cywilów w Iraku, gdzie  Polska wzięła udział w wojnie po stronie najeźdźców-morderców.   A kto odpowie za zabitych w wojnach na całym globie, którym Macierewicz już obiecał polskiego żołnierza pod dowództwo USA, podczas gdy generały USA dowodzą polskim wojskiem „dzięki” ministrowi… Który Polak odpowie za albańskie masakry na Serbach w Kosowie podczas misji KFOR, w której wzięła udział Polska…
[naród rosyjski, Rosjanie]  bezczynnie obserwowali jak ich naród i inne narody w imię chorej ideologii są mordowani.
Sowieci owszem, obserwowali, ba! mordowali, a Rosjanie i inni przeciwnicy sowietyzmu i żydłactfa byli mordowani.
Pytał mnie historyk w Kanadzie: Jak to wy Polacy, waleczni i cnotliwi chrześcijanie, pozwoliliście, by powstały w waszym kraju obozy zagłady i wymordowano miliony Żydów?
Zapytam: jak to jest że Polacy przyglądali się z zalożonymi rękoma, jak ich idole, USA i NATO rozwałkowały Jugosławię, następnie mordowały miliony niewinnych w „wojnach z terrorem” po 11 IX. Polska brała udział, w imię chorej ideologii neo-liberalizmu i katodebilizmu, ukutych jak komunizm przez to samo żydłactfo.
 
Rozbiory Polski, najazdy, okupacja, Armia Czerwona to nic tylko żydo-komuna wyrosła w tak poprawnym narodzie jakim jest rosyjsko-sowiecki naród.
Rozbiory pruski i austriacki… Najazdy szwedzki, germańskie, tatarskie, hitlerowski, mongolski, turecki… zmuszenie plemion polskich do katolicyzmu….Sprowadzenie Żydów do Polski… Banderowcy… Obecna okupacja, złupienie, zniewolenie, wyniszczenie biologiczne przez żydłactfo… — To wszystko  wina Putina?
Wehrmacht, Luftwaffe, SS, Gestapo, Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Einsatzgruppen… Armia USraela już w Polin, największy obecny morderca globalny — to Rosja, rosyjsko-sowiecki naród  i nic tylko żydo-komuna ?  Żydo-coś pewnikiem, ale nie Rosja!!!
Najlepiej było Polakom pod zaborem rosyjskim, a wszystkie zabory pomogło załatwić żydłactfo.
Większość narodów ma problemy z sąsiadami i vice versa. To mamy zatrzymać świat w powszechnej nienawiści i nieracjonalnym działaniu prowadzącym do globalnego kataklizmu? Zaognia te przeciwności i korzysta z nich jeden jedyny gracz, który nieprzypadkiem sprecyzowałswój cel:  podbój ludzkości.  Straszenie Polaków Rosją kiieruje Prawdę na fałszywy tor.
Niebawem dowiemy się, że to Polacy wywoływali wojny a ci powyżsi okupanci [Rosja, Niemcy, żydłactfo] byli ofiarami.
Żydłactfo światowe już od dawna wimi Polskę za to i tamto… Ż-banderowcy i „rewizjoniści” niemieccy hasają za pozwoleniem sponsora… Z Berlina zabrzmi głos okupanta — żydłactfa. Moskwa podobno (znamy tylko narrację ścierwomediów hejterów wzgl. Putina i Rosji) zabzdeczyła o ropoczęciu II wś. przez Polskę, ale w prawdzie historycznej o żydłactfie (sowieci, NKWD, bolszewicy i rewolucja, żydokomuna w PRL…) wypprzedza cały Zachód, poprawny politycznie.
Moskwa dzięki Bogu  nie weźmie odpowiedzialności za zbrodnie żydłackie. Dlatego hasbara koniecznie próbuje sybstytutu: przemalować Putina na diabla.
nie widać w tym jakiejkolwiek rady na przyszłość
A czemu miałbym radzić ogłupionemu narodowi? Jestem badaczem, publicystą i publikatorem. Rady na przyszłość należą do elit (nie  erzacu we Wszawie), dla nich piszę i działam. A pan dla kogo? Dla skrajnie odurnionych rodaków. Strata czasu, bo na tym właśnie polega żydlacka socjo-technika, żebyście pozostali odurnieni do usranej śmierci, a na Prawdę reagowali wybuchami emocjonalizmu i wulgaryzmu.
Naród wpierw musi wyedukować się, zrzucić zjudaizowaną moralność–słowem podwyższyć świadomość i ducha. Nic tu nowego, posłuchać np. Ks. Guza i Międlara.
Piszę o tym od lat, lecz brakuje współpracy i zrozumienia przez rodaków. Wręcz przeciwnie: chamstwo, poniżanie, ożydzanie… dobrze pan wiesz.
jakbyś miał pretensję do wszystkich innych tylko nie do siebie i otoczenia
Znaczy nie Putina wina wyłącznie, tylko moja też?
Nie mam żadnego wpływu na końcowy wybór czy decyzje dot. mego narodu, choć oram dlań full time za friko z zaniedbaniem spraw osobistych i finansowych od kikunastu lat. Straciłem za to robotę, należę do najniższej grupy uposażeniowej. Straciłem zdrowie i uszkodziłem wzrok od tego. Co krok spotykam się z nienawiścią, skrajną glupotą i kabotyństwem, hipokryzją, kołtuństwem, ożydzaniem i poniżaniem przez rodaków, neo-ubecję…
Do kogo pan masz pretensje i o co? Poproszę pana życiorys i zestaw osiągnięć.
Podając listę polityków i posłów żydowskiego miotu zapytaj swoich gdzie byli gdy dokonywano wyboru do samorządów i rządu bez zwalania na żydłactfo.
1. Nie podaję takich list, bo dla mnie kryterium są owoce a nie pochodzenie. Żaden ż/Żyd nie poniżyl mnie ani skrzywdził tak, jak rodacy, w tym przyjaciele i sojusznicy. Nie uważam „żydowskiego miotu” za problem. bo bez milionów szabas gojów i użytecznych idiotów niewiele by zdzialali.
2. Pytać po fakcie jest za późno. Ostrzegam z wyprzedzeniem, zwykle trafnie, ściągając na siebie nienawiść i nalepki „zdrajca, wróg narodu polskiego”, a od suszp — wzmocnienie tego,  zniszczenie ww. prac badawczych, majstrowanie przy e-poczcie i blogach oraz  nieudany zamach na życie (Kraków kwiecień 2009). To naród polski jest swym najwiękkszym wrogiem. Kto mu mówi odwrotnie, „radzi”, podaje łyżeczką do ust jak myśleć i co robić, jest oszustem ale i zbiera najwyższe uznanie i posłuch.
3. Sam od lat niegłosuję w Polin ani Kanadzie na żadnym poziomoe, bo przejrzałem system farsy demokratycznej i szabas gnojne samorządy na wylot. „Moi” podobnie, choć ich tak dobrze nie znam jak pan, więc po co mnie pyta?
A pan gdzie był, gdy powybierano zdrajców??
Czemu i dlaczego zaistniała UW, KLD, J-Korwin-M itd itp. Powoli koryto zostaje odsuwane aby świnie nie mogły się paść, a co ucieszyłoby nie tylko JKM.
Niezrozumiałe. JKM przeanalizowałem wielokrotnie na blogu. Nigdy nie zagłosowałbym na patentowego durnia, demagoga, zwolennika klasycznych żydłackich rozwiązań dla gojów.
Dziwnie zapomina pan intencyjnie, takie sprawy kiedy Lech Kaczyński sprzeciwiał się i wraz z Czechami i Irlandią blokował podpisanie Traktatu Lizbońskiego. To wszystko co w pańskich wywodach jest niestety grubymi nićmi szyte.
A czemu blokował ekshumacje w Jedwabnem? Czemu brat witał zakazane Bnai Brith we Wszawie? Przyrzekal w Knessecie wygraną w Polin?
Intencyjnie — jaką miałbym intencję i co zapominam? Podpisanie Traktatu, tj. skazanie Polaków na barak bez debaty narodowej to zdrada narodowa. Co pan tu bzdeczysz?! Opierał się ale zgwalcił buhaha Po co podpisal coś, czego nie zdolalby przeczytać!!! Honorowy mąż stanu trzasnąłby drzwiami i odszedl od takiego”sojuszu” albo podał się do dymisji, stajac na czele ruchu wyzwoleńczego… Takiego Kaczyńskiego adorowałbym. Moment byl na to idealny.
Grube nici ze swych bredni wyjmij pan. Jakie intencje panem kierują — Prawda, obiektywizm i polska racja stanu?
Zresztą ja nie wiem czemu jeszcze korespondujemy ze sobą?!!!
Ja wiem, podaję po raz kolejny. Z pana zaś strony, wciąż banialuki, demagogia, inwektywy i poniżanie.
Wyrzuciłem twój adres i nadal pcha sie do mnie
To samo z tej strony. My prawołlawni mówimy, że nic nie dzieje się przypadkiem, trza tylko modlić się o łaskę oświecenia.
zostań ze swoją sektą i wreszcie pokaż, że zwyciężasz żydłactfo światowe i polskie a gdy to stanie się realne pogratuluję
Nie należę do żadnej sekty, myślę niezależnie. Od dziecka stronię od klik, szowinizmu, klubów i kumoterstwa, którymi brzydzę się.
Aktualych sojuszników dobieram i oceniam na podst. ich czynów i wierności Prawdzie.
Schlebia mi pan. Zydłactfa, a tym bardziej szabas gpjów i użytecnych idiotów tylko Jeden może pokonać, toteż wierzę w Chrystusa i II Jego Przyjście.
uzurpatorski i jednostronnie wysublimowany i niesmaczny sposób postrzegania historii. Powiadają, że jeszcze nie narodził się taki, aby każdemu dogodził.
Wg żydłackiej „folozofii” multum prawdy czyli guvnopravdy. Pozywajcie Beina, że nie podkłada się pod załganą politycznie poprawną historię i politykę buhaha
Rząd jest ambitny i prężny robi więcej dobrego dla Polski i Polaków niż tacy jak waść. W przeciągu zaledwie roku poczynił więcej pozytywnych zmian niż poprzedni POlszewicy
Słowem: same plusy pozytywnie dodatnie.
Żeby ocenić potrzeba: listy dokonań, który rząd zainicjował proces, kto ile wziąl za jaką ustawkę z której grupy lobbingowej.
Do tego niezależna, długofalowa analiza skutków każdego pociągnięcia, zamiast rządowej propagandy.
Np. Macierewicz dokończył, co PO zaczęło, a skutki mogą być fatalne.
Jacy __lszewicy? Popisdzielcy z tej samej stajni żydomasońskiej lub im podlegają i ulegają. Obie partie lokajami okupanta, zdrajcami interesu narodowego Polaków.
to pachnie lewactwem i ‘kapuściarstwem’. Bye-bye.
Lewactwo = zwolennicy żydlackich ideologii. To nie ja, każdy sprawdzi w moim dorobku. Nie kapuję drugiego pojęcia. Już pan się przedtem żegnał, a jednak wraca… Proszę nie wkładać e-adresów w materiał, który może wejść do obiegu — przyciąga spam i oszołomów.
Leszek Makowski: PANIE P_BEIN  Ile złości i nienawiści w tym rodaku o dziwnie niepolskim nazwisku. To on uważa, że ma monopol na poprawną wiedzę i że to on jedyny zna sprawy Polski i Polaków, wrogów Polski, żydłactfa i NPS. Niestety ten wszechwiedzący nie potrafi wytłumaczyć jednego – jak to stało się, że tak wielki i waleczny i przez co niektórych wychwalany naród rosyjsko-sowiecki dał się ujarzmić i zniewolić przez Żydłaków i to do tego stopnia, że bezczynnie obserwowali jak ich naród i inne narody w imię chorej ideologii są mordowani. Całe to szambo i zakłamanie próbują tak Niemcy i  Rosjanie podobnie jak Żydłactfo przerzucić na barki ofiar terroryzmu i wojen. Rozbiory Polski, najazdy, okupacja, Armia Czerwona to nic tylko żydo-komuna wyrosła w tak poprawnym narodzie jakim jest rosyjsko-sowiecki naród. Niebawem dowiemy się, że to Polacy wywoływali wojny a ci powyżsi okupanci byli ofiarami. Tak zacznie się dziać gdy tacy jak waść zaczną pisać ponownie historię. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie bo na całe szczęście mamy jeszcze trzeżwo myślących publicystów i pisarzy jak np. Rafał Ziemkiewicz, prof Andrzej Nowak czy chociażby Grzegorz Braun (jest ich dużo więcej). Pańskie rozumowanie ogranicza sie do nic innego jak do krytyki przeszłości i nienawiści obecnie rządzących a niestety nie widać w tym jakiejkolwiek rady na przyszłość. Wygląda na to jakbyś miał pretensję do wszystkich innych tylko nie do siebie i otoczenia. Podając listę polityków i posłów żydowskiego miotu zapytaj swoich gdzie byli gdy dokonywano wyboru do samorządów i rządu bez zwalania na żydłactfo. Czemu i dlaczego zaistniała UW, KLD, J-Korwin-M itd itp. Powoli koryto zostaje odsuwane aby świnie nie mogły się paść, a co ucieszyłoby nie tylko JKM.  Dziwnie zapomina pan intencyjnie, takie sprawy kiedy Lech Kaczyński sprzeciwiał się i wraz z Czechami i Irlandią blokował podpisanie Traktatu Lizbońskiego. To wszystko co w pańskich wywodach jest niestety grubymi nićmi szyte. Zresztą ja nie wiem czemu jeszcze korespondujemy ze sobą?!!! Wyrzuciłem twój adres i nadal pcha sie do mnie – zostań ze swoją sektą i wreszcie pokaż, że zwyciężasz żydłactfo światowe i polskie a gdy to stanie się realne pogratuluję. Kilkakrotnie pokazał waść swój uzurpatorski i jednostronnie wysublimowany i niesmaczny sposób postrzegania historii. Powiadają, że jeszcze nie narodził się taki, aby każdemu dogodził. Cieszy mnie, że obecny Rząd jest ambitny i prężny robi więcej dobrego dla Polski i Polaków niż tacy jak waść. W przeciągu zaledwie roku poczynił więcej pozytywnych zmian niż poprzedni POlszewicy i o czym tu mowa? A Polska nie posiada jednego tylko wroga – żydłactfa (byłby to luksus) jak to waść chce wcisnąć innym.

Zresztą – nie chce mi się jątrzyć tych pańskich spraw, bo to pachnie lewactwem i ‘kapuściarstwem’. Bye-bye. powiem tyle: ‘Don’t argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience’

PB: Ż-farmacja zadba, by raczkujący Polacy musowo zaszczepiani, stali się masą zdebilizowaną za PiSurami czy POpaprańcami — wszyscy oni odgrywają teatr „demokracji” i „wolności”, podczas gdy Polacy jęczą w jarzmie okupanta.
Kto nie odróżnia antysyjonizmu i antybanksteryzmu od antysemityzmu? Kto neandertalsko (sorka dla Neandertali) w załgany sposób jedzie na Rosję i Putina? Żydłactfo (definicja tu: https://grypa666.wordpress.com/slowniczek/) i użyteczni gojowscy idioci. Szabas goje popisdzielcy i ich przydupasy wiedzą, co jest grane, ale cynicznie trzymają ryje w korycie.
Więc kim jest Makowiecka: żydowicą, szabas gnojką, czy agentką popisdzielcuf, nadającą z adresu w Australii? Tylko ona i jej Leszek wiedzą.
Żydłactfo wściekłe jest na Rosjan za wywalenie z Chazarii, tak jak wściekłe jest na Chrystusa i chrześcijan… Dlatego  1-sza „rewolucja” rotszyldziaków  miała miejsce we Francji, wówczas jednym z najbardziej chrześcijańskich  krajów Europy Zach.
Kolejna „rewolucja” zaatakowała chrześcijan Ormian, Greków i Asyryjczyków w Turcji krypto-żyda Ataturka, w ramach szerszego ż-banksterskiego planu obalanie imperiów na rzecz „państw narodowych”, następnie odnarodawiania ich w jewrounii  w drodze do NWO.
Następna żydłacka „rewolucja” wycelowała w prawosławny naród rosyjski —  ogromne straty ludzkie i cywilizacyjne, Gułagu zarządany przez żydłactfo, ż-komunizmu pod terrorem ż-Czeki w końcu ż-NKWD…
Trockiści żydłaccy z rozwalonej Rosji emigrowali do USA. Przepoczwarzyli się w neokonów faszyngtońskich i kierują z ramienia ż-banksterii żydłacką polityką „amerykańską”. Ich robotą są „wojny z terrorem” na Bliskim Wsch. i praktycznie wszystkie wojny USraela ostatnich dekad. Neokoni od dawna mają popieraną przez banksterię doktrynę wojny nuklearnej z Rosją ze wszelką cenę — tak mściwe i pamiętliwe jest żydłactfo za rozpędzenie z chazarskiegoi raju m.in. na ówczesnym Krymie. Majdan miał przywrócić żydłactfu ten kęsek. Żydowica Timoszenko po odebraniu rosyjskiego Krymu przez Rosję (zgodnie z uprzednim układem międzynarodowym i przeprowadzonym referendum) była tak wściekła, że wymsknęło się jej publicznie: atomówki na Rosję i Putina!
Ż-CIA skorumpowało Solidarność przeważająco katolickich Polaków, żydłakami jak Lejba Kone (Wałęsa) i typy w KOR, którzy wprowadzili ż-neoliberalizm, tj. ż-banksteryzm i neo-marksizm z jego ż-ideologiami multi-kulti, gender, zboczenia, imigracja itd. niszczącymi nasz porządek narodowy i cywilizacyjny.
Z ustroju znośnego dla przeciętnego Polaka, Polska zeszła w szambo nędzy, korupcji i niesprawiedliwości. „Wstąpiła” do ż-jewrounii (referendum sfałszowano, Kalksztajn/Kaczyński podpisał Traktat Lizboński bez konsultacji z Polakami).
Wg zapowiedzi Macierewicza/Singera na otwarciu wspólnych manewrów w Żaganiu,  polski żołnierz pod dowództwem USraelskich generałów będzie oddawał życie za ż-interesa na całym świecie, podczas gdy polskim wojskiem w kraju będzie dowodził generał USraelski, jako cel militarny ściągając zagrożenie na cały kraj kontr- lub wyprzedzającym atakiem Rosji.
A debilki makowskie twierdzą „wina Putina”… Pipa w laczkach (lipa w paczkach) Makowiecka bredzi jak najęta żydowica. Won do garów i miotły! Won! od polityki i mieszania ludziom we głowach! To już nie pyskówki użytecznych idiotów, tylko  śmiertelne zagrożenie dla narodu a może i globu, jeśli ż-podchody pod Rosję obróciłyby się w konflikt nuklearny.

On Sunday, February 5, 2017 5:55 PM, „wandamakowski”:

Odpowiedż jest prosta jak ‘ogon świński’. To co dotychczas dotarło od Polaków o nazwisku Bein, Zigman itp antysemickich i pro-Putinowskich szczekaczy i naganiaczy a więc niszczycieli młodej i raczkującej demokracji RP – wszystko to wymysł chorego umysłu i szambo. Walka z przymusowym szczepieniem dzieci kłóci się z chorą doktrynacją i pchaniem Polski i Polaków z deszczu pod rynnę, od podłej masonerii do nieprzewidywalnego post-komunizmu z tzw. ponoć ludzką twarzą. Ci ludzie spod znaku sierpa i młota nie mają szacunku do narodu polskiego, który strasznie ucierpiał od tych, którzy szykują nam następne piekiełko i drogę błądzenia w kierunku Archipelagu Gułag i Wyspy Kanibali. Jeśli ci ludzie nie widzą różnicy między PO i PiSem to uważam ich za masochistów myślowych i nic tylko – przypisuję ich do Obozu Zdrady Narodowej lub KODziarzy. Zresztą ja przestałem polemizować z takimi osobnikami ja Waść, bo to nie ma sensu.
‘Do not walk behind me, for I am not lead. Do not walk ahead of me, for I may not follow. Do not walk beside me, for the path i narrow. In fact, just piss-off and leave me alone.’ LM
PB: Z początku e-zalewu przez Makowskiego, w paru mejlach doń wywiedziałem się (sposób myślenia i argumenty) i skierowałem jego mejle do kosza.
W okresie oburzenia musowymi szczepieniami, był ZA szczepieniami. To mnie zaintrygowało — kto chciałby uszkodzić dziecko! Zadałem mu pytanie. Odpowiedź: strata rodzeństwa z powodu braku szczepionki w PRL. Uznałem za uzasadniony powód — emocje przyćmiewają racjonalne myślenie.
Nadal zakładając, że Makowski człowiek podatny na emocje, czekam aż sam dojdzie, dlaczego ma chore wyobrażenia (i język typowy dla wściekłych neokonów w faszyngtonie) dot. Rosji. Od tego czasu ustał strumień jego e-szaleństw.
Pani Otylia oburzała się, że nieprzyłączę do chóru. Jeśli agent, to strata czasu. Jeśli nie, to sam dojdzie do Prawdy. To jest proces, na siłę się nie da.
Pozytywny przykład: Prof. JR Nowak… Ślepa wiara w PiS, Dudę i Kaczyńskiego przekształciła się w oburzenie Macierewiczem (podobnie jak u Prof. Wolniewicza), niesmak z partii i Dudy. Teraz profesor sugeruje  prawicową przeciwwagę dla PiS (fajnie, ale czemu adoracja Kaczyńskiego, podobna do wychwalania prezesa  przez Gadowskiego czy M. Kowalskiego).

…………………………………

Dnia Piątek, 3 Lutego 2017 11:21 jan.sposob podaje mejla od Wandy Makowski:
TAK, NA CZERWONO, DLA TYCH SPOD ZNAKU SIERPA I MŁOTA_Oto przykład zakłamania i tępoty umysłu Otyli Z i jej koletztfa. Gdyby w 1945 Amerykanie a nie swołocz Rosyjsko-Ukraińska wyzwoliła Polskę – nie mielibyśmy – Totalitarni Dzikiej Opozycji w stylu Radzieckim jaka mamy w postaci szKODników z KODu, Nowoczesnej  SB i POlszewików oraz agentur takich jak wasza. Ten ułomny na umyśle aktorzyna i zamaskowany tow. A. Jabłonowski, który chce wyganiać polskich patriotów winien strzelić sobie w ten pusty orzech zwany mózgiem.
Więcej amerykańskich wojsk potrzebuje Polska!!! Zapytajcie waszych pro-Putinowców – przeciwko komu i jakiemu narodowi w Europie Sowieci ustawili rakiety z atomowymi głowicami w obwodzie Kalingradzkim??? Ten palant Jabłonowski wam wyjaśni tak jak wy to ułomnie rozumiecie – a więc macie takie same mózgownice jak on.
Z OBRZYDZENIEM – lm
==================================================
Tak oto pisze Wanda Makowski w zespół z Leszkiem Makowskim. Oczywiście lista adresatów jest ukryta, więc o dyskusji i wymianie poglądów być nie może. Na moje uwagi, by nie karmił mojej poczty swoją choroba umysłową, nie reaguje.  Bo taka wypowiedź jak powyżej, do normalnych ludzi nie pasuje.
Nie wiem jak Państwo, ale dla mnie sianie tego rodzaju propagandy jest nie do przyjęcia.
Można się z Jabłonowskim zgadzać lub nie, lecz tego typu propaganda, jaka uprawiają Makowscy z Australii jest społecznie szkodliwa, arogancka, prymitywna, fałszywa, ukierunkowana na pogłębianie w Polsce podziałów
i bezkrytyczne uwielbianie obozu pisowskiego.
Nie wiem na czyje zlecenia to robią i za czyje pieniądze.
Jam mam codzienne śmieci od tych ludzi w swojej skrzynce.
I jestem przekonany, że nie tylko ja.
Czy można z tym spamem coś uczynić?
Czy może jestem w błędzie i taka „wiedza” płynąca z dalekiej Australii jest nam tu w Polsce potrzebna?
Pozdrawiam
Jan Sposób

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

Posted by grypa666 w dniu 15/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

* * *

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
 
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. Skontaktuje się z Państwem w tej sprawie nasz koordynator Pan Stanisław Purchała. Podaję jego numer telefonu: 576 278 324.
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

………………

Celem Ruchu Społecznego „Nowa Polska” jest zainteresowanie problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw w tym zakresie oraz działanie.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące zadania:
1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie;
2. Analizowanie sytuacji pod kątem możliwości działania;
3. Wybór sposobów działania;
4. Podejmowanie inicjatyw w w/w zakresie poprzez działania informacyjne,
propagandowe i organizacyjne;
5. Działania w sferze materialnej na rzecz w/w problematyki;
6. Podejmowanie inicjatyw prawnych i społecznych w w/w zakresie,
organizowanie i bezpośredni udział w podejmowanych działaniach;
7. Promowanie zasad współżycia społecznego opartego na prawdzie,
porządku prawnym oraz sprawiedliwości społecznej.
Warunkiem powodzenia jest aktywizacja oraz integracja lokalnych
wspólnot zmierzające do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tylko
świadomi swoich praw i obowiązków ludzie, respektujący swoje uprawnienia,
wymagający od władzy uczciwego i odpowiedzialnego jej sprawowania są zdolni
do zapewnienia warunków dla rozwoju osobistego i społecznego.

* * *

Rozrywka polityczna

* * *

HIPER-ALARM globalistyczny

ALERT upadliński

ALARM Minister wojny Polin

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

PB: Skoro bojowe skażenie nuklearne nie jest pożądane i minister wojny chce bronić Polskę i Europę, to czemu nie wystąpi przeciw prawdziwemu zagrożeniu: globalne opady i zanieczyszczenie radioaktywne z Fukuszimy, największej katastrofy atomowej w dziejach?

PB: Ryj Singera/Macierewicza w radiu co niemaryja „przetłumaczył” katolactfu przebieg konferencji:

 • Ławrow stwierdził, że polityka NATO powtarza zimną wojnę, co Singer przekręcił, jakoby Rosja powtarzała sowiecką politykę z zimnej wojny.
 • Singer nadal łże o Krymie (prawnie przejęta własność Rosji, na podst. referendum i umowy międzynarodowej) i Donbasie (jakoby Rosja a nie Upadlina atakowała Donbasian, tj. etnicznych Rosjan!). To u Antka podpiera tezę o imperializmie i agresji Rosji, na co NATO musi podchodzić coraz bliżej jej granic. Reakcje wojskowe „potwierdzają” szakalom wojny takim jak neokony w faszyngtonie i ich Antek we Wszawie, że Rosja ma agresywne zamiary. Kto w to jeszcze wierzy?
 • Singer „raportuje”, że USrael szykuje się na wojnę z Rosją. Nic takiego nie powiedziano w Monachium. Antek załgał rezygnację Flynna: ten nie miał żadnych nielegalnych kontaktów z FSB Rosji, Flynn nie mógłby nielegalnie telefonować (żydłacki podsłuch), a CIA niedopuściłoby go w skład administracji Trampka. Tak jak wszyscy super-agenci wpływu żydłackiego —  od Michalkiewicza, Brauna po Kowalskiego i Chojeckiego, Singer sfiksował na „razwiedce”.
 • Siger excytuje się jednomyślnościa państw NATO przeciw Rosji. Tymczasem Merkel stwierdziła brak wspólnego stanowiska i że trzeba je najpierw osiągnąć :)))

Można zweryfikować, co było w Monachium — z PAP, albo w jęz. angielskim.  Wygląda na to, że w jewropie tylko Antek chce iść wojować z ruskimi buhaha Krzyż na drogę, krypto-żydłakowi podżegaczowi do wojny (zbrodnia nad zbrodniami wg Trybunału Norymberskiego).

HIPER-ALARM Zbiornik zużytego paliwa nr 4 w Fukuszimie od dawna w 100 % zniszczony? [od min. 7:48]

PB: Zbiornik nr 4 był najbardziej ze wszystkich wypełniony; poza kilkoma ładunkami zużytego paliwa nuklearnego zawierał pełny zestaw prętów paliwowych, wyjętych z reaktora nr 4 na czas remontu. W zużytym paliwie jest pluton, który tworzy się w czasie reakcji w reaktorze. To jest  źródło plutonu do produkcji broni A. Katastrofa zbiornika nr 4 (stopienie i/lub eksplozja) rozniosłaby zawartość na:

 • teren przyległy — w postaci kawałków i pyłu
 • do atmosfery — w postaci mikro-pyłu, który dokonując obiegu wokół półkuli płn.,  opada z deszczem i śniegiem (opady promieniotwórcze)
 • wgłąb gruntu — podobnie jak stopione paliwo z reaktora, corium, skażając wody gruntowe z wyciekiem do oceanu oraz emisją gazów radioaktywnych do atmosfery.

SUPER-ALARM Walczymy o KWK Krupiński i polskie górnictwo

††††††††††††††††††††††††

Wartość pieniądza w czasie

Józef Bizoń: „Ad limina Israelum” 2013- Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

PB: Frajera szuka? Czemu łże i poniża? Ja już wziąłem na głowę …myckę, wiesz pan najlepiej buhaha Weź pan odpowiedzialność za swe słowa. Tak w mejlu jak i w artykule są od pana, nie od Dudy czy skrzatów!

Bein wcześniej niż przeważająca większość Polaków wiedział, co się święci Polsce i światu, więc z całą odpowiedzialnością nazywałem i nazywam rzeczy precyzyjnie po imieniu. A pan z kretynami pokroju Maciej Pokora nabijał się z mego dorobku naukowego. Teraz próbuje pan wcisnąć, że gdy pan łgarsko „przewiduje” to, co już dawno się dokonało, to w porząsiu, a jak Bein rozpoznał 10 lat wcześniej, to be.  Czyś pan zdrów pod sufitem?

I wypraszam sobie paraleli z Dudą: nie oszukałem Polaków udając chrześcijanina a służąc żydłactfu. Życiorys mam czysty, żaden skurviel niezdoła go zapaskudzić, co najwyżej swój LOLLOLLOL jak rozpoznało już RCMP szlabanem dla kopytnego z Polin buhahahahaha

Bizoń:  Tylko w talmudycznej lub chorej głowie w oparciu o „w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN ” może się ulęgnąć twierdzenie, że ja, jako ja, Polskę nazywam Polin. Do tego w artykule wyraźnie jest wskazany prezydent A. Duda, który publicznie użył Polin. Wcześniej do obiegu Polin zamiast Polska wprowadzał mozolnie przez wiele lat P. Bein. Gdybym np. napisał, że w okresie zaborów i po I wojnie światowej na terenie Polski usiłowano utworzyć judeopolonię, to wg P. Beina ja nazwałem część Polski judeopolonią, a idąc dalej tym rozumowaniem byłem za utworzeniem judeopolonii.  Panie Bein weź Pan coś na głowę!

PB: Sz.Panie onano-ożydzaczu św. Bizoń boguchwalny LOL Teraz już wszystkie siły –  łącznie z KEP i mediami O. T. Rydzyka – w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN — Mataczy pan żydłackim zwyczajem LOL jakoby niezrealizowano Polin. Polin od lat zastąpiło Polskę. Od lat potępiam i demaskuję  wszelkie przejawy żydłactfa, ich szabas gojów i użytecznych durni jak Bizoń, co nie widzą tego, tylko żądni są krfi …znaczy badań jej LOL.

W tymże czasie Bizoń lata zmarnował na swą chorobę „goń ż/Żyda”. Pogonił paru, tylko że skutecznych Polaków, a tymczasem żydłactfo pod nosem z Polin zrobiło mu POLIN, a w duszy i łbie Bizonia — chorobę. Mam nadzieję, że zaleczoną, sądząc z niezłego opracowania, do którego nie mam zastrzeżeń, poza wymienionymi.

Józef Bizoń: Szanowny Panie POLIN Piotr Bein. Pan tak po żydowsku z tym swoim Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą, bo niby, gdzie ja, jako ja, nazywam Polskę Polin? Pan zaś rzeczywiście od lat, jako propagator, nazywa Polskę Polin – tak jak Żydzi chcą Ją nazywać.

PB: Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą. A przez lata robił rejwach, że Bein tak nazywa to, co było Polską LOLLOLLOL

Tytył należałoby zmienić na oddający zawartość tego (jak zwykle) dobrego opracowania Bizonia. Wielu czytelników poprzestanie na mejlu, nasuną się zastrzeżenia z powodu oderwania tytułu od zawartości. Tytuł podkreśla rolę hierarchii KK, a wiadomo, że infiltracja zachodzi nie tylko z Izraela i nie tylko przez KK, a całościowo rozmaitymi ścieżkami z globalnego kompleksu władzy judeocentrycznej (np. obce wojska na terytorium Polski, polityka pro-banderowska i anty-ruska, ludobójcze ustawki ż-korporacji w Polin…): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.

:))) Humor polityczny na pejsbóku mecenasa Romana Giertycha

Państwo w państwie USA

PB: Dużo o tym ostatnio, na Wiki dopiero od 2016 — czemu nie wcześniej, tylko z rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w USraelu? Uważam, że to zmyła… Owszem jest rząd w cieniu i nazywa się banksteria, kompleks władzy judeocentrycznej, albo żydłactfo. Gra obie strony „kontrowersji” z Trumpem. Patrz koment poniżej.

Fullford o wojnie wewnątrz rządu USA

PB: Panie Kamycki i koledzy w KoRReUsie: propagujecie bzdury. Fullford od lat obiecuje zdjęcie jelit globalnych, a pogłębia się jarzmo władzy judeocentrycznej (w skrócie — żydłactwa): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.  On konfabuluje, a komu to na korzyść — oceń sam.

Nowszy artykuł klaruje, co Fullford uważa za mafię chazarską: pod-grupa tzw. populacji żydowskiej, opisana w Księdze Rut z Tory (także w Starym Testamencie). Grupa ta czci Szatana (Baal, Moloch itd.) i praktykuje tak ofiary ludzkie jak i kanibalizm. Mają tysiące lat praktyki w infiltracji społeczeństw i przejmowaniu skrytej kontroli górnych eszelonów władzy morderstwami, szantażem, przekupstwem i propagandą.
Przykłady bzdur: trwają intensywne walki o władzę w Stanach Zjednoczonych i Chinach — „Dziel i rządź” wymaga nieustannego pozornego tarcia. Co do Chin, patrz poniżej. Na Zachodzie,  demokracja zastąpiła monarchie od rewolucji „francuskiej”. W USA republikanie rządzą na rzecz żydłactfa na zmianę z demokratami. Ścierwomedia nazywają to  „największą demokracją świata” — czytaj: państwo najbardziej osiodłane przez żydłactfo, vide sterówka NATO, AIPAC, FED, neokoni, CIA, chrześcijanie syjonistyczni… bazwarunkowa pomoc w budowie W. Izraela, „wojny z terrorem” w ramach banksterskiej III wś.  Za wyłamanie się z żydłackiej gry płaci sie karierą a nawet życiem.
W Polin od lat rządzi żydłactfo, wg takiegoż schematu pod tą samą żydomasonerią, podległą banksterii od czasów ułożenia rotszyldowskiego planu NWO pod koniec XVIII w. Podobnie na całym Zachodzie. A gdy przypadkiem żydłactfo niewygra, to robi powtórkę wyborów — np. niedawno Austria, przedtem liczne referenda ws. UE, w tym sfałszowane o akcesji Polski: Referendum ws. Unii sfałszowane.
Wg Fullforda, w USA toczy się walka między ciemną frakcją państwową za Trumpem i resztkami aparatu władzy ciemnych Bush / Clinton… — Po polsku państwo w państwie a nie ciemne państwo. Urywek powinien brzmieć: między dwoma frakcjami państwa w państwie — frakcją za Trumpem a resztkami aparatu Busha/Clintona.
Zmyłka od początku kampanii wyborczej Trump kontra Clintonowa polega na tym, że obie „frakcje” podlegają żydłactfu, wg powyższej lipnej dialektyki „partii rządzącej” i „opozycji” w demonkracjach.  Trump udaje narodowca, a ścierwomedia grają rolę „opozycji”. Trump wyszedł ze środowska globalistycznego. Podczas kampanii przeważali w jego ekipie żydłaccy syjoniści i chrześcijanie syjonistyczni (nieodłączna część kompleksu władzy judeocentrycznej) oraz agenci ludobójczych żydo-korporacji i banksterii. Trump wygłosił wiernopoddańcze mowy przed AIPAC, lobby żydłackim w USA… Podobnie Trump obsadził administrację. Gdy z wizytą przybył prezydent Japonii, nikt nie zapytał o zagrożenia z Fukuszimy dla USA i globu. Gdy przybył Nietenjahuj, Trump mu dupę całował. Teraz Izraelowi wolno więcej niż za Obamy. Załagodzone za Obamy stosunki z Iranem, natychmiast zaostrzyły się za Trumpa, podobnie jak drażnienie Rosji obecnością wojsk NATO u jej granic i żądaniami zwrotu „zaanektowanego” Krymu. Oto czyj jest Krym: Odwieczna wojna żydłacko-ruska o Krym i Ukrainę
W Chinach zaś autokratyzm podtrzymuje to samo żydłactfo globalne — ich specjalność od dawna, kiedy z wyrachowaną docelową, często długoplanową korzyścią własną, wspomagali ksiąstewka, królestwa i imperia w wojnach gojowskich — patrz Żydowskie dzieje i religia pióra Izraela Szahaka.
Od czasu promocji „globalizmu” w l. 1980-ych, Chiny otrzymały ogromne banksterskie nakłady. Od tegoż czasu obserwatorzy mówią o skazania USA na śmierć przez banksterię. Fakty:
 – Ogromne pożyczki lichwiarskie na budowę potęgi militarno-gospodarczej Chin m.in. kosztem Amerykanów (drastyczne zubożenie wskutek przenoszenia korporacji i bezrobocia), przeprowadzka przemysłu globalnego głównie do Chin, podczas gdy 80% Chińczyków w biedzie (a masy na Zachodzie też ubożeją).  Suwerenny naród chiński zadbałby o równość; dlatego ma autokratyczny żont, prawdopodobnie z Żydów chińskich, Haka (60 do 80 mln globalnie, na wysokich stanowiskach, np. gubernator generalna Kanady, Adrienne Clarkson.
– Instalacja ż-banków w Chinach (ewenement „pozwolenie” na Brexit, obraca się wokół żydłackich a nie gojowskich interesów). Juan już globalną walutą rezerwową.
– Jedwabny Szlak ścieżką do zalewania/niszczenia Europy tandetą. Tak zniszczyli konsumpcję w Am.Płn., wszystko do wyrzucenia po krótkim użytkowaniu. Za tak zdobytą naszą mamonę milionerzy z Chin (prawdopdobnie tamtejsi Żydzi Haka) wykupują nasze nieruchomości podbijając ceny (że naszych dzieci nie stać), ziemię, kopalnie, lasy… Np.  już szmat rolniczych Prerii w Kanadzie, dużą część W. Vancouveru wykupili chińscy milionerzy, którzy dostają automatem obywatelstwo na lotnisku…
 
muzułmańskiego zakazu Trumpa (dla zatrzymania infiltracji przez ISIS)
Temat zastępczy i załgany. Zakaz jest tymczasowy, dotyczy zaledwie 7 państw (najechanych przez USA). ISIS nadal może przyjeżdżać do USA przez Izrael, Turcję, Arabię Saudyjską… przez Zachód na sfałszowanych paszportach. Kanada przyjmuje muślimów bez dokumentów! Policja wydaje nowe papiery, podaje zbirowi wiek dziecka! Chodzą tacy do podstawówki, molestują dziewczęta — autentyczne nowe przypadki z Kanady, kto śledzi moje blogi…
Wywiady wielu in. państw, w tym „zachodnich”, współdziałały w hodowaniu i wspieraniu ISIS. Służby „zachodnie”przewożą i zagnieżdżają, pod specjalną ochroną swoich muślimskich itp. zdziczałych pupilków (np. Boka Haram z Afryki) do destabilizacji naszej cywilizacji. Obecne przykłady: „rozruchy” V kolumny sorosowskiej pod Paryżem, wciskanie na siłę muślimów do Kanady, czemu miała pomóc fałszywa flaga w Quebec City…
ponownie koncentruje ostrze energii i zasoby Rządu Federalnego na demontażu ponadnarodowych organizacji przestępczych, takich jak kartele narkotykowe
Fałszywy trop, podobny do chucpy z zakazem podróży muzułmanom do USA. Zakaz nie ukróci żydłackiej latorośli, ISIS, a z organizacji przestępczych, Trump ma pod nosem FED, AIPAC… i co zdziałał?
ogromny przemysł farmaceutyczny może zostać „zabrany na pokład”
Nieudolne tłumaczenie, chodzi o możliwość zaanagażowania Wielkiej Farmacji w plan „narkotyki dla lecznictwa”… Taaa, to żydłacka farmacja decyduje kogo zaangażować, kiedy i do czego. Na pewno nie pójdzie na środki, które mogłyby pomóc zdrowiu gojów. Przykład życzeniowego myślenia Fullforda.
strona Donalda Trumpa na Twitterze została zastąpiona stroną wypełnioną ciężkimi atakami na Trumpa
Ścierwomedia, twittery, pejsbóki, „przecieki” CIA z faszyngtonu, relacje z konferencji prasowych Trumpa i jego administracji — wszystko ściśle kontroluje żydłactfo, że mysz się nie wślizgnie. Wystarczy posłuchać dla kontrastu o tym samym np. na PressTV.

Dopłaty za wycinkę sadów?

Cygańska szajka śmieje się z wymiaru sprawiedliwości Polin

PB: Ale niewinnych Polaków dintojra potrafi męczyć niesłusznie  latami. Grube szychy żontowe i mafiozów zostawiać w spokoju, mimo że okradają naród na milardy, wystawiają na ludobójstwo, nędzę i zagładę cywilizacyjną.

Powstańcy warszawscy wywłaszczani przez następców ich b. oprawców — NKWD i ubecję

Kongresman Kucinich (2011):  Wojna z Iranem — chyba żartuje pan…

Sorosowska destabilizacja Francji: ciapaci z lewactfem kontra policja, falszywie oskarżona o gwałt na murzynie

Oświadczenie Rafała Mossakowskiego warte tyle co szalet uliczny

Co robicie z polskimi kopalniami ???

Baner „Niemieckie obozy zagłady” jedzie dalej

PB: Błąd rzeczowy: hitlerowskie a nie niemieckie.

Auto z przyczepką kontra globalna machina hasbary… A gdzie żont wszawski?

†††††††††††††††

Polaccy ożydzacze i pieniacze

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

Prezydent Putin a rabini, “WolnaPlusqva” a ożydzeni  Szubert, Bein i inni … czyli demontaż bredni

PB: Mamy przyjąć na własny rachunek  5 mld ludzi potrzebujących z całego globu? Stuknij się w pałę, Przyjacielu!

1. Jedna dziewczynka to masowa liczba mnoga? Jeśli była nielegalnie, to powinna była być deportowana, jak setki tys. innych miglanców. USrael od dawna deportuje, ale znacznie mniej niż przybywa nielegalnych.
Zweryfikowałeś, czy przypadku nie załgała hasbara? Kanadyjcy zaczynają się pukać w czoło na lewaków, kapują, że żydłactfo szykuje tu „model szwedzki” zalewu wrogimi obcymi — parlament już wałkuje ustawkę banującą mówić źle o muślimach (ale na Białego i chrześcijanina można rzecz jasna nasrać). Dopiero co wylazł skandal z chinolami, a tu Trudeau z ministrem muślimskim od imigracji upychają nam muślimów mimo że już są poważne problemy społeczne od niedawnych „imigrantów”.
Na własnej skórze od kilku lat mamy problemy z muślimami w pobliskim parku: bezczelni, agresywni, stadni, prawo mają w de… Jeden wtargnął na moją posesję i wyzwał mnie „Fuckig Eastern European immigrant” bo przyjaźnie upomniałem jego dzieci w parku, że niewolno puszczać dronów.
2. nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych — Ratuje cię wytłuszczone słowo. Słowianowiercy nie są tu wyjątkiem buhaha Od zarania dziejów, żeby uzasadnić wojnę agresywną, podchajcowuje się nastroje społeczne i wojskowe „fundamentalistycznie”.
3. Ad PS. Oczywiście, że wina żydłactfa… taki mieli plan. Już dawno temu analizy NATO rozpatrywały pogodę, uchodźców i zaopatrzenie w wodę jako broń…
Nie wyrażasz się jasno: żonty to nie narody zachodnie. Zach. żonty popiera miglancję, bo tak każe żydłactfo. Żont USraela jest pozornie jedynym przeciw imigracji muślimskiej, by utrzymać zmyłę, że Trump zgodnie z wolą narodu nie chce muślimów. Tymczasem bez zmian rządzi żydłactfo i jednym z celów jest rozwałka zachodnich społeczeństw. Czy wierzysz, że tymczasowy ban wstrzyma napływ przez pozostałe kraje „muzułmańskie” zaprzyjaźnione z USraelem: Saudi Arabia, Turcja itd.

Andrzej Szubert: Autor nie popełnił pomyłek merytorycznych:

1. W szale wypędzania muzułmanów chciano ostatnio deportować dziewczynkę, muzułmankę który przebywała w Usraelu tylko po to, aby przejść operację (groziła jej ślepota). Jedynie wyrokiem dintojry matce udało się nie dopuścić do deportacji córki.
2. Wielowiekowy wyprawy krzyżowe i święte wojny przeciwko islamowi świadczą o czymś innym. W Palestynie przez wieki, pod panowaniem islamu – i owszem – panowała względna tolerancja religijna. Islam z trzech religii abrahamowych był najbardziej tolerancyjny. W Rosji dopiero po podbiciu terenów muzułmańskich odgórnie narzucono cerkwi przymus tolerowania muzułmanów, nie chcąc ciągłych domowych wojen religijnych. Wcześniej cerkiew bezlitośnie tąpiła „innowierców”. A co do Bałkanówe – przez ostatnie wieki była to ciągle religijna beczka prochu. I co trochę ktoś podpalał lont. Ja miałem na myśli nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych wszystkich religii abrahamowych, hamowaną wyłącznie przez czynnik polityczny wtedy, gdy kontynuowanie świętych wojen zagrażało interesom politycznym wielowyznaniowego państwa. Obojętnie jakiego.
PS Ad punkt 1 – to Usrael ponosi winę za obecną masową migrację – bo to on napadał, okupował i bombardował kilka krajów muzułmańskich doprowadzając w nich do totalnego chaosu. A terat bandyci umywają ręce i mówią – nie nasza wina. A muzułmanów nie chcemy.

PB: Podobnie pisałem SSynowi Tomkowi (admin StopSyjonizmowi, tera WolnaPlusqva) już laaata temu:

W odpowiedzi Adminowi Stop Syjonizmowi

Żydolog szaleje na StopSy

Stanisław Staszewski: Szkodniki & Hasbara

WolnaPolska.pl = wolna dla bigotów i mosiadziaków

Autor popełnił parę błędów rzeczowych:

 1. Trampek wywala muzułmanów bezpodstawnie i masowo — Trump dał tymczasowego bana podróżującym do USraela z 7 krajów świata islamu (akurat tam USrael prowadzi „wojny z terrorem” czyli z narodami za pomocą islamistów szkolonych/nasłanych/wspieranych przez Izrael i krypto-żydów „arabskich” takich jak Saudi Arabia, Katar, Oman… których ban niedotyczy rzecz jasna). Ponadto, suszpy przywożą i osiedlają w USA swoich „uchodźców muzułmańskich” skolko ugodno.
 2. Putin prowadzi dialog z przedstawicielami wszystkch trzech bratnich religii abrahamowych (kochających się jak Kain z Ablem) — Guvno pravda. religie te współistnieją pokojowo od setek lat na Ziemi Świętej, w Rosji, na Bałkanach, Kresach (minus islam). Dopiero rotszyldowski syjonizm i plan NWO po trupach gojów z islamu i chrześcijaństwa, zradykalizował najdurniejszy element w każdej z tych religii (oraz duży odsetek z pozostałej ludności globalnie).

Zauważ hitlerka w swym środowisku

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

[Zostawiam poniżej e-adres celem identyfikacji przestępvy — domniemanego rzecz jasna buhaha — Piotr Bein]
PB: Racja, jestem z tych Słowian co niezapominają i niepodarują. Niepodoba się? buhaha A czemu nie? LOL Oby wszyscy tak Słowianie.
Na polackie łajno nie pójdę do dintojrii, bo jak pisałem, nic niewskórałbym jako goj, tylko straciłbym mamonę. Wolę przekazać na patriotyczny cel.

Nawet gdybym wygrał, to na co mi prać wasze zasrane gacie „kompensaty” sądowej.

Miast tego RCMP dało szlaban dla was buhaha Od czasu do czasu pytają, czy można już podnieść LOLLOLLOL
Widzisz pan, „staropolski” rodzie po mieczó i kondzieli: geny polackie łajdactfo utrzymują LOLLOLLOL
Rzekomy Polak rodaka ożydza… Nawet żydłactfo nie nazwie swego gojem, co najwyżej samonienawistnikiem. A pan nienawidzisz i swoich i tamtych — choroba jakaś?
Domaganie się sprawiedliwości to pieniactwo tylko dla łajdaka-sprawcy. Precyzyjne określenie pszypatka na podst. jego własnych nieprzymuszonych poczynań to ubliżanie? Ale qźva zafajdany pod sufitem aniołek!

Obiecałem przesrane i dotrzymuję. Za każdym razem gdy się pan odezwiesz a mi zawidzisię, tak jak ożydzanie z marszu Dąbrowskiego buhaha.

.
On Thursday, February 9, 2017 12:22 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Łajnem sobie nie zawracam głowy a Sądami to pan wszystkich straszy a juz najmocniej kanadyjskim wystawiając sobie żelazne świadectwo pieniacza i ubliżacza Polakom. No cóż pewnie plemienne geny zew budzą.
.
PB: Pięknym za nadobne: oleję żądanie bliźniego i rodaka, zrobię większy gnój. Obiecałem do usranej śmierci, słowa dotrzymuję.
Gdyby miał pan argument, pozwałby za „ożydzenie” i stalking — murowana wygrana LOL ale na to pan za tchórzliwy buhaha Odważny tylko w kupie podobnych sobie półgłówków. LOL
Będzie osobny wpis na temat.
.
On Wednesday, February 8, 2017 1:58 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Nie mam zamiaru z panem korespondować. Wymieni pan jeszcze raz moje nazwisko odźwięk będzie taki sam jak poprzednio. Ja nie naruszałem pańskiego do czasu opluwania mnie.

.

W dniu 8 lutego 2017 13:27 użytkownik Piotr Bein: Nikogo nie skrzywdziłem; to ożydzacze złamali prawo. Zarzucił mi pan ożydzenie — gdzie dowód? Pytać wolno, a ożydzać nie.  Może pan przetestować pozwem.

Gdy ja żądałem wycofania oszczerstw i to rzeczywistych, dobrze się pan tym bawił, a ostatnio znów z marszu ożydził mnie, i to za plecami. Nie chciałbym wiedzieć, co jeszcze pan mąci telefonami i mejlami do ziomków.
Jest pan bezmyślny,  fałszywy człowiek, intrygant i oszczerca.
Nie życzy mi pan dobrze, niech pan sobie daruje i zastanowi się nad swym  obżydliwym, prostackim „wyrafinowaniem” (pomyślności w zwodzeniu naiwniaków).
Zostawił pan bez słowa protestu banialuki żydłackie MG z wiki o chazarach, na dodatek „zakablował” towarzyszowi z szemranej organizacji Polaków (?), gdy je sprostowałem. Kto zatem zwodzi naiwniaków i w czyim interesie?
.
On Monday, February 6, 2017 4:38 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Pana znak zapytania na końcu ma być prawnym usprawiedliwieniem? Śmieszny jest Pan jak przedszkolakale tak naprawdę to boję się wybrać do Kanady terazskoro ma mnie tam dopaść sprawiedliwość Pańska. Dużo zdrówka i pomyślności w zwodzeniu naiwniaków.
.

W dniu 6 lutego 2017 19:17 użytkownik Piotr Bein: Żadna łacha, mnie też niełatwo odgrzebać mejla. Kto stawia zarzuty, ten ma  udowodnić. Mam podstawę pozwać pana za naruszenie dóbr osobistych oraz stalking. Gdybym był ż/Żydem, zrobiłbym to z miejsca i stanęlibyście wszyscy ożydzacze przed sądem. Robicie to bezkarnie właśnie dlatego, że was nikt za to nie ukarał. Szlaban już macie w Kanadzie. mnie teraz stać na pozew :))) Mecenas niemoże się doczekać, robota taśmowa buhaha

Z pana nazwiskiem mogłyby być tylko te:
Gdzie pan widzi ożydzenie przeze mnie? W odróżnieniu od was ożydzaczy, umieściłem pytajnik na końcu. Ożydzić wolno, a zapytać w kwestii zupełnie legalnej nie wolno?
Co pan wziął w uwagach za supremację?
Czym było pana ożydzenie Beina na podst. ożydzenia przez parę osób w wyniku li tylko absurdalnej pomyłki Maślińskiego?
Kto panu narzuca obowiązek ożydzać oponenta, który się panu niespodoba w dyskusji?
Przyczynia sie pan do:
– podziału Polaków wg planu naszego wroga
– hamowania skuteczności ożydzonych patriotów
– dyskredytacj swej godności
– pleśnienia kultury międzyosobistej i współpracy patriotów.
Zdanie o wnukach niezrozumiałe, ale  i nie jestem ciekaw. — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 11:53 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Przykro mi ale nie mam na to czasu. Jak pojawi się w zbiorówce nadam kopię. Pochodzenia sie nie wybiera i ja to szanuję. Było wielu Polaków nie słowiańskiego pochodzenia. Tak przyznaje w odwecie wytknąłem Panu pochodzenie za pańskie uwagi pod moim adresem, które w rzeczywistości dla mnie były supremacją. Ja nie chodzę w jarmułce a gdybym był żydowskiego pochodzenia to bym się jak Pan słusznie zauważył nie miał czego wstydzić. Wtedy podawałbym, że jestem Polakiem z takim pochodzeniem bo na polskość to sobie zapracowałem z nawiążką. Natomiast jako Polak co czynię dla mojego kraju jest zasmarkanym moim obowiązkiem Rzyznam , że Pana działalność jest częściowo pożyteczna dla Polski ale w myśl prawa to dopiero Pańskie wnuki mogłyby korzystać z profitów tej działalności.
Życzę wszystkiego dobrego jak wszystkim ludziom na Ziemi.

.

On Saturday, February 4, 2017 8:17 PM, Piotr Bein wrote: proszę przyslać kopię, na którą pan patrzy… nic takiego nie ma w moim mejlu
nie jestem idiotą, żeby szkalować ludzi za pochodzenie, a co dopiero gdy jest ono wyimaginowane w urobionej hasbarą mózgownicy, bez dowodu faktycznego, bez wyłuszczenia szkodlowej dla narodu dzialalności
czemu pana to bolałoby? wszak wieloktrotnie ożydził mnie, niepodając krzty dowodu
jest ujmą być urodzonym w tamtym plemieniu? matki się nie wybiera, ale czyny — jak najbardziej,… niewąsko zeszmacił sie pan i skompromitowal przed sporą widownią
obiecałem i dotrzymuję słowa: będę panu ryć aż do śmierci, chyba że pan szczerze przeprosi publicznie — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 6:30 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: W pana liście pojawił pojawił się wytłuszczony na niebiezko wykaz nazwisk z zaznaczeniem o żydowskim pochodzeniu wraz z moim. Co to pamięć zawodzi?

.
W dniu 4 lutego 2017 00:27 użytkownik Piotr Bein: Panie Walerku, proszę poprawić groch z kapustą urlową. Wnerwiony, czy niedołężność rośnie –wiem, wiem :))) Prosiłem o dowód, że  pana ożydzilem, inaczej jest to kolejna defamacja przez pana.

.

On Friday, February 3, 2017 6:33 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>:

dr Phttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2M. Bein Uhttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2Mjadaj dalej, tyle potrafisz. Powodzenia. Nadawaj jak świat szeroki. Oczywiście tylko na e- nieprawdaż?

.
W dniu 3 lutego 2017 14:43 użytkownik Piotr Bein:

Dodałem adresy do listy. Wpierw rzeczy ważne, pod nimi pyskowki…
 
***
Singera ryj znów ukazal się w „państwowej” telewizorni co niemaryja […] Walerek Dąbrowski „walczy” na klawiaturze, głównie z przednimi działaczami klawiaturowymi (też za opłotkami). Ten lew leciwy nie może znieść słowa o obu „religiach” i ich manipulacji przez chazarów, ale prezentuje się typowo, jako jednozdaniowy expert od wszystkiego.
Parę lat temu znalazłem jego nazwisko w wierchuszce podejrzanej grupy-parasola Polaków (podobno) globalnie. Kto go wybrał i na jakiej podstawie? W farsie kandydziorów  na prezia Polin, miał pretensje, że go nie poparli rodacy. Nikt nawet nie słyszał o nimi… żadnego info o sobie ani programie politycznym… a prosiłem parokrotnie na blogi. Potem taki narcystyczny bufon ma pretensje do garbatego i ożydza…
P. Walerek podpierduje w licznych e-dyskusjach — najczęściej „a nie mówiłem” i bezmózgowo, tak jak przyklasnął, co inne ameby „wywnioskowały” o moim „pochodzeniu”. Ostatnio z drem Głogoczowskim „śmieciowym” filozofem, na opracowanie Wybrańcy Boga prostujące banialuki Glogoczowskiego o chazarach, ponownie ożydził mnie ku uciesze doktorka i jeszcze zarzuca, że ja go ożydzam! Poprosiłem o dowód i czekam aż mnie pozwie w dinrtojri  buhaha Gnida rzuca kiedy chce „Bein żyd”, a jak jego dotyczołoby ubzdurane sobie ożydzenie, to z mety żąda dowodów, odrażająca szumowina, obleśna  swym używanaiem zwrotów staropolskich.

 

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »