Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

O co walczy Polski Patriota Pan Piotr Rybak a co popiera hrabia (?) JZ Potocki: bankier (?) cadyk Aaron Israel Paz chce zamienić nam reparacje od Niemiec na ścinanie głów katolikom

Posted by grypa666 w dniu 19/11/2017

Co popiera hrabia (?) JZ Potocki: cadyk Aaron Israel Paz chce zamienić nam reparacje od Niemiec na ścinanie głów katolikom

Piotr Bein 20.11.2017

Podsumowanie: Banksteria obciążyłaby Niemców lichwiarską pożyczką na odszkodowania wojenne niby dla Polaków, lecz odebrałaby  należności w zamian za ludobójcze „technologie amerykańskie” i za wdrażanie talmudycznych 7 Praw Noego, adminstrowanych przez globalny Sanhedryn.
Na mocy tych „praw”, zatwierdzonych w 2007 r. przez wspólną komisję watykańsko-rabiniczną, katolików należy ścinać jako bałwochwalców Jezusa Chrystusa. Pozostałe prawa też wyłącznie dla gojów.

Wprowadzenie

W kampanii agitacji wyborczej rzekomego prezydenta II RP na uchodźstwie, JZ Potockiego, wyszedł giga-geszeft Paz – Potocki, dot. wniosku do prezydenta USA o pomoc w odzyskaniu odszkodowań wojennych dla Polski od Niemiec. W tej machinacji, USA miałoby przekazać Polsce, w zamian za niesprecyzowaną część należności od Niemiec, niesprecyzowane technologie oraz  tajemnicze prawo USA, które miałoby wzbogacić nas cywilizacyjnie.

Niepotwierdzony prezydent II RP mianowany przez masona na podst. nielegalnej konstytucji sanacyjnej, Potocki własnym podpisem potwierdził pośrednictwo Paza na rzecz dobra publicznego ws, odszkodowań:

https://opolczykpl.wordpress.com/2017/11/14/wielka-sciema-z-chrabja-potockim-i-wielka-lechia-nikodemowicza/

W dokumencie między:

 • firmówką Banku Rezerw Polski w skrzynce pocztowej 🙂 firmy hochsztaplera Pazika z afery wekslowej PKP, po której zmienił nazwisko na Aaron Israel Paz,
 • a na dole, firmówką innej szemranej jaczejki Paza, Europejski Uniwersytet Techologii – Fundacja, już bez skrzynki pocztowej, ale z bankiem podobno chińskim…

czytamy:

Konwersja [odszkodowań wojennych od Niemiec] powinna się oprzeć o nowatorski system ekwiwalentnego pokrycia kosztów transferu do Polski technologii amerykańskich oraz kosztów wdrażania amerykańskich cywilizacyjnych osiągnięć konstruowania należycie rozumianego społeczeństwa demokratycznego.

Prawne procedury w/wym. konwencji dla kształtowania nowej architektury społęcznej chcemy oprzeć o system wartości wynikających z wspólnej Uchwały Kongresu USA Prawo 102-14  Marzec 20. 1991 r. [wytłuszczenia PB]

https://opolczykpl.wordpress.com/2017/11/19/ciag-dalszy-wielkiej-sciemy-z-chrabja-potockim-i-nikodemowiczem-oraz-matactwa-w-zwiazku-z-nia-czeslawa-bialczynskiego/

 

Pomijając brak zgody narodu na geszeft zamiany, wiadomo co spodziewać się po „amerykańskich” technologiach: GMO, szczepionki i leki „medycyny” rockefellerowskiej, szmelc obronny, zabójcze elektrownie atomowe, amerykański gaz skroplony „katarski” z Rosji, węgiel z Donbasu jaki mamy u siebie…

Natomiast nikt nie mówi o transferze tajemniczego systemu wartości. Wypełniam lukę, siedzę w temacie od lat. Jakież to amerykańskie osiągnięcia cywilizacyjne do udoskonalenia demokracji Polaków  obejmuje Prawo 102 -14? Muszą one być znaczne, skoro na równi z technologiami z USA, warte są zapłaty w miliardach przyznanych nam — w ostatniej kolejności na świecie — reparacji wojennych, no nie?

Tajemnicę dla wtajemniczonych odtajnia najdrobniejszy druk na dole dokumentu, opatrzony w kolorową gwiazdkę dawida (symbol 7 Praw Noego): Associated by Noahide Nations – Eastern European Center, tj. Stowarzyszenie z Narodami Noahidowymi – Ośrodek dla Europy Wschodniej. Użyto nieprawidłowo w angielskim by zamiast with — tłumaczenie  dla oszczędności w Chinach? LOL

Wsch.-europejska jaczejka Noahidów jest na pejsbóku z wizerunkiem Aarona Israela Paza. Pod tęczą zboczeńców i Noahidów czytamy m.in. o inicjatywie noahidowej: zmienić oświetlenie pałacu im. Stalina na …tęczowe. Logo pisma do zarządu pałacu podaje adres pocztowy taki sam jak Bank Rezerw Polin.

Chyba jedynym trzeźwym Polakiem okazał się Jerzy Ulicki-Rek. Nie otrzymał jednak  odpowiedzi od Potockiego na noahidowe pytanie. Nie zamieścił też swego wyjaśnienia.

7 Praw Noego

Prawo 102-14 świadczy o tym, że jako podstawę porządku społecznego rząd USA lansuje Siedem Praw Noego, a nie Biblię, którą Trump wyciera sobie gębę na pokaz odurnionym gojom.  Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości.

Dalej czytamy w 102 -14, że na 7 Prawach Noego rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy Prawo 102 -14. Amerykanie muszą przekazać te wartości z [ich] znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie.

Sekta lubawiczerów praktycznie kontroluje większość sekt judaizmu z Brooklynu i poprzez Domy Lubawiczerów zakładane na całym świecie. To osobny długi rozdział, więc patrz materiały źródłowe na dole. Lubawiczerowie mają przemożny wpływ na administrację USA, politykę globalną i politykę wewn. w Izraelu i na Zachodzie.

Sześć praw Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołóstwa, kazirodztwa, homoseksualizmu i gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły nowe.

Pozornie Prawa Noego mają sens moralny. Bałwochwalstwo jest jednak pojęciem zależnym od wyznania: np. dla katolika pogańskie posągi są bałwanami, a dla słowianowiercy — świętością. Podobnie jest z pozostałymi nakazami noahidowymi: Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Jeden standard prawny dla gojów, inny dla Żydów.

Talmud babiloński: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych] na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym.

Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Talmud dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

Hasło Noahide Laws w Encyclopaedia Judaica: złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 w Miszne Tora Majmonidesa, (żydowski mędrzec, żył w l. 1135 – 1204): Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora [bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.

Krótko mówiąc, wszyscy chrześcijanie zasługują na śmierć. Muzułmanie podobnie nie mają szans. Jeśli nie przyjmą 7 Praw, narażają się na wojnę żydowską, a jeśli przyjmą, wtedy jakikolwiek świadek może zeznać, że np. znęcają się nad zwierzętami …i śmierć przez ścięcie.

Encyclopedia Americana twierdzi mimo tego, że od wieków badacze biblijni widzą w Prawach Noego ogniwo między judaizmem a chrześcijaństwem, uniwersalne normy etycznego postępowania, podstawową koncepcję prawa międzynarodowego lub gwarancję podstawowych praw człowieka. Zaś Don Bell Reports donosi z żydowskich źródeł, że Żyd przestrzegający Torę jest wyjęty spod praw Noego, czyli ten substytut Dziesięciu Przykazań jest dla gojów. Talmudyczna interpretacja praw Noego dopuszcza różne formy kazirodztwa (Enziklopediya Talmudit notka 1 s. 351-352). Encyclopedia Judaica (s. 1192): złamanie któregokolwiek z siedmiu praw Noego jest karalne ścięciem głowy wg Sanhedrin 57a. Ścinanie głów chrześcijan przepowiada Objawienie Św. Jana 20:4 …i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże.

Prawo Noego nt. sądownictwa zezwala skazać na ścięcie głowy na podst. zeznań jednego świadka. Talmud kłóci się tu z prawem żydowskim opartym na mojżeszowej Księdze Powtórzonego Prawa (17:6): nie można skazać na śmierć na podstawie zeznań jednego świadka. To jest pierwszorzędny dowód na przemyt fałszu pod pozorem podobieństwa do Dziesięciu Przykazań. Jeśli radykalny Żyd fałszywie oskarżyłby goja o złamanie któregokolwiek prawa Noego, jego zeznania wystarczyłyby za podstawę wyroku ścięcia. Talmudyczne prawo dla gojów nie zakłada niewinności do czasu udowodnienia winy.

Watykan popiera przyjęcie przez świat 7 Praw Noego!

Spotkanie komitetu watykańsko-żydowskiego w Jerozolimie (11-13.3. 2007 ) uznało (Zenit.org 20.3 2007): Żydowska tradycja podkreśla Przymierze Noego (patrz Księga Rodzaju 9: 9-12) jako zawierające powszechny kod moralny, który zobowiązuje całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Pismo Święte w Księdze Dziejów 15: 28-29. Cały dokument.

Tyle o żydowskiej doktrynie. O chrześcijańskiej ani słowa! Prawosławny Brat Nathanael Kapner, przechrzta z judaizmu: Nie tylko Watykan „wybacza“ Żydom winę za ukrzyżowanie Jezusa Mesjasza, to jeszcze papież Benedykt uznaje ich przywództwo nazywając ich Wybranym Narodem Boga, a Prawa Noego tradycją żydowską. Kto więc będzie ostatecznym autorytetem moralnym od tzw. Praw Noego? Nie kto inny niż Żydzi. Antychrześcijańscy Żydzi!

W powyższym dokumencie wspólny komitet Watykanu i Naczelnego Rabinatu Izraela apeluje do katolików, by przyjęli  sfabrykowane przez neo-faryzeuszy Prawa Noego, bezpodstawnie i heretycko sugerując, że mają one podstawę biblijną w Dziejach Apostolskich. Większego szaleństwa religijnego chyba nie ma; jedno z Praw Noego przewiduje karę śmierci przez ścięcie dla chrześcijan za bałwochwalstwo Jezusa Chrystusa!

Rabin lubawiczerów Yitzhak Ginsburg (Maariv 6.10.2004): Naszym obowiązkiem jest zmuszenie ludzkości do przyjęcia 7 praw Noego, a jeśli nie, to zostaną zabici. Ich witryna potwierdza karę śmierci za złamanie któregokolwiek z 7 Praw: Poza kilkoma wyjątkami, wyrok jest […] przez ścięcie szablą, najmniej bolesną spośród 4 metod egzekucji przestępców (patrz Hilchos Melachim 9:14). (Cztery metody egzekucji: w Torze: Skilah – ukamieniowanie; Srifah – spalenie; Hereg – ścięcie głowy; Henek – uduszenie.) Licznych formalności proceduralnych niezbędnych, kiedy oskarżonym jest Izraelczyk, nie trzeba przestrzegać w przypadku noachida; można go skazć na podstawie zeznania jednego świadka, nawet krewnego, lecz nie kobiety. Nie jest wymagane ostrzeżenie przestępcy przez świadka [przed dokonaniem przestępstwa] i jeden sędzia może wydać wyrok (Sanhedrin 57a, b; Hilchos Melachim 9:14).

Judaiści święcie wierzą w 7 Praw Noego. Inny rabin lubawiczerów, Shea Harlig przemówił (18.3.2007) do Kongresu USA, że ten zbiera się, by wypełnić jedno z siedmiu Praw Noego — tylko oni wiedzą, o które prawo chodzi.

Przemawiając (22.5.2004) do rabina Rzymu (my upamiętniamy 800-tą rocznicę śmierci Majmonidesa), Jan Paweł II zaakceptował antychrześcijaństwo myśliciela i przypisał mu pobożne życzenie o lepsze stosunki między Żydami a chrześcijanami. Nie ma tego w pismach Majmonidesa – oburzył się bloger „Maurice Pinay”. Jan Paweł II przytoczył urywek z księgi Hilchot Melachim XI w Miszne Tora Majmonidesa. Kontekst reprezentuje Mosziacha – podżegacza wojny i tępiciela gojów, który naprowadzi cały świat na wspólne czczenie Pana. Wg Hilchot Melachim, Chrystus nie jest Mesjaszem, bo nie żyje, a chrześcijaństwo i islam mają jedynie pomóc w przyjściu wieku mesjańskiego, kiedy bałwochwalcy (chrześcijanie w definicji Majmonidesa) będą musieli porzucić swą wiarę na korzyść Praw Noego, pod groźbą ścięcia głowy.

Trzy lata później (26.5.2007) okazało się, że Hans Kung, bliski przyjaciel i doradca następcy Jana Pawła II, jest członkiem organizacji noachidów (promotorów 7 Praw Noego), wyróżnionym za służbę masonom. Kung ma poparcie papieża dla swej pracy pt. Deklaracja Ku Globalnej Etyce. Etyce, którą mają poprzeć różne religie, wyznania i bezwyznaniowi (Canadian Catholic News 20.3.2007). Ewangelia nie jest już uniwersalną etyką.

Rabin Chaim Brovender stwierdził (Jerusalem Post 21.8.2007), że katolicyzm jest bałwochwalczy, a buddyzm nie. „Maurice Pinay” przypomniał (16.10.2007), że podczas pogrzebu kardynała Lustigera rabini konserwatywni i ortodoksyjni nie weszli do katedry, jakby pamiętni nakazu kary śmierci za takie bałwochwalstwo. Nawet muzułmanie nie są bałwochwalcami, wg Majmonidesa (Responsa 448), chociaż pod żydowskim panowaniem muszą poddać się, jak chrześcijanie, prawom Noego. „Maurice Pinay”: Mam nadzieję, że to rzuca nieco światła na potworne wyrażenia „tradycja judeochrześcijańska” i „starsi bracia w wierze” oraz na pomyloną przesłankę, że „Izrael” jest bastionem przeciw upadkowi cywilizacji chrześcijańskiej.

Podczas gdy usuwa się symbole chrześcijańskie i demokracje głoszą rozdział religii od państwa, Senat USA uhonorował (26.3.1991) urodziny naczelnego rabina lubawiczerów, Menachema Mendela Schneersona (1902 – 1994), tytułowanego z uwielbieniem Rebbe. Jako pierwsza osoba religijna, otrzymał pośmiertnie Złoty Medal Kongresu za przyczynek do “globalnej moralności”. Przemówienie Rebbe w 1983 r. zobowiązuje każdego Żyda, by wszystkie narody świata przestrzegały 7 Praw Noego. […] Rządy państw sterują statkiem, Żyd wytycza kurs.

Talmud i Prawa Noego są rabiniczną korupcją Tory, ale prawo publiczne USA nr 102-14 uznaje Rebbe i 7 Praw Noego jako podstawę moralną ludzkości. Schneerson nauczał: Żydzi są dumą stworzenia, goje są szumowiną, ale mają służyć Wybranym. Żydzi są Kapłanami, zaś prawa Noego (noahidowe) są religią dla szeregowych. Masoni nazwali siebie Noahidami i włączyli takież przepisy do swej  konstytucji z 1723 r.

Instytut Kodu Noego  http://www.noahide.org opublikował artykuł z 1983 r. pt. Rebbe mówi o Noachidach: Każdy Żyd ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie na świecie przestrzegali 7 Praw Noego […] Nie-Żyd prowadzi się zgodnie z 7 Prawami, bo są one przykazaniami Boga przekazanymi przez Mojżesza. Zapewnia to, że interesowności nigdy nie pozwoli się wypaczyć Boskich kryteriów postępowania.

Rabin Estulin napisał o rewolucji Rebbe w 2001 r., która dała Bushowi-juniorowi możliwość dokończenia tego, co zaczął jego ojciec: zwalczanie zła na świecie, jako początek i przedsmak spełnienia proroctw mesjańskich, tak jak zorganizował to Rebbe Schneerson. Po 11 IX, chasydzi widzą, że USA jest pchane w kierunku wypełnienia ich historycznej roli nauczania  [Praw Noego] w świecie.

Sanhedryn wskrzeszony

Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego poprzez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu (IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każde państwo diaspory i jeden na Izrael).

Rabin Nachman Kahane, przemawiał nt. roli Sanhedrynu wobec wydarzeń światowych. Jak echo reakcji Lobby Izraela w rządzie USA, skarżył się na tolerowanie przez ONZ dążeń Iranu do zniszczenia Izraela. Nawet bez tego, komentarze pod artykułem IsraelNN wskazują na problemy z tym trybunałem założonym na podstawie reguł Majmonidesa i halachy, wielowiekowego tworu rabinów w konflikcie z Torą. W Sanhedrynie brakuje gedolim, najbardziej czczonych rabinów-przywódców, którzy najczęściej są dyrektorami jesziw, a mogą być też rabinami chasydzkimi rozstrzygającymi o halasze i autorami literatury rabinicznej (http://wapedia.mobi/en/Gadol). Dla wiernych Torze, gedolim są rabini, którzy potępiają zabieranie ziem Palestyńczyków (http://www.jewsnotzionists.org/rabbismain.htm) i rację bytu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza, jako niezgodne z Pięcioksiągiem. Nie wygląda na to, że są w Sanhedrynie.

Wcześniej, IsraelNN doniósł (25.9.2005), że Sanhedryn wciąż usiłuje zdobyć szerokie poparcie i uzasadnienie w świecie Tory […] wiodący przywódcy duchowi sefardyjczyków i aszkenazyjczyków, rabini Owadia Josef i Szalom Eljasziw, nie poparli inicjatywy założenia nowego Sanhedrynu […] nazwiska większości założycieli zatajono, żeby nie zrezygnowali pod wpływem presji zewnętrznej. Następnie 71 rabinów wybrało spośród siebie siedmiu do kontaktów z publiką i uznanymi przywódcami duchowymi Izraela.

Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu).  Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.

Dyskutanci zachwycają się (Niech Najświętszy pobłogosławi to wspaniałe zgromadzenie Żydów przestrzegających Torę, z rabinem Evenem Israelem na czele i nie-Żydami jak Dr. Jones. Niechaj rośnie ich moc!! Nadchodzą bardzo dobre dni. To ciało to symbol Światła, Dobra i Nadziei), jak i obawiają o powtórkę żydowskiej niedoli spowodowanej przez rabinów (nie gratulujcie sobie za chwytanie nagłówków w prasie […] kosztem halachy. Przestańcie grać na nadziejach prostych ale skołowanych Żydów – wasze fiasko może spowodować głęboką szkodę). Są wśród komentatorów faktografowie (osoby zaangażowane w [witrynie wymienionej jako praca rabina Levanoni] odcięli się zupełnie od najnowszego rozwoju [Sanhedrynu]), pragmatycy (możemy pożegnać się z autokratycznymi Dynastiami Rabinów), religijnie trzeźwi (Rabin M.M. Schneerson nie żyje. Pogódźcie się z tym. Zostawcie go. Idźcie do przodu), sarkastyczni mesjaniści (Potrzebujemy teraz Króla Żydów z nasienia Dawida. Inaczej po co nowy Sanhedryn?) jak i antysyjoniści (wygląda to na następny Kongres Żydowski, wszyscy wymienieni rabini są syjonistami).

 

 

Materiały źródłowe: Wybrańcy Boga  oraz  Judaizacja katolicyzmu: 7 Praw Noego

Więcej:

††††††††††††

Afera hrabia (?) Potocki – cadyk Paz

“Hrabia ” Jaś Zbigniew Potocki skończony POLITYCZNIE on i jego zespół czyli MITOMAN, NARKOMAN I AFERAŁ!

II Rzeczpospolita to Niemiecki Projekt?

“HRABIJA” POTOCKI ATAKUJE zamiast udzielić prostych odpowiedzi na 12 pytań

“Hrabija” Potocki info personalne i powiązania BIG PHARMA politycy P.O , SLD !

Wielka ściema z chrabją Potockim i wielką Lechią Nikodemowicza…

Niejaki hrabia. adept Jan Zbigniew Potocki

PB: Potocki wziął artykuł Trzcińskiej pomyłkowo jako mój i „wygnał” mnie z Ojczyzny :))) nazywając wrogiem Polaków. Można się pomylić… odpisałem uprzejmie, że to pomyłka i zapytałem co mu daje prawo rozporządzać miejscem mego zamieszkania (patrz wpis sprzed ok. tygodnia). Z braku reakcji ponowiłem żądanie, do dziś nie ma odpowiedzi. Tak traktują nas obecny i poprzedni prezydenci — jak zmieniłby krajobraz Potocki?

Imć: 1/ ORDER UŚMIECHU PRZYZNAWANY DZIECIOM
2/3/4/ Kawalerowie i Damy ORDERU ORŁA BIAŁEGO
5/ Soros ORDER ZASŁUGI RP III kl z GWIAIZDĄ
6/7 Prezydent Lech Wałęsa i ks. Jankowski odznaczeni przez chorego psychicznie człowieka. Juliusz Nowina-Sokolnicki samozwańczego prezydenta RP na uchodźctwie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Nowina-Sokolnicki

Jest to pseudo ORDER ŚWIETEGO STANISŁAWA, zlikwidowany przez II RP w 1918 roku z powodu jego zhańbienia przez zaborców. Juliusz Sokolnicki wydał własny „dekret” 9 czerwca 1979, przywracający Order św. Stanisława, i sprzedawał go za około 500 do 1000 $. Zapewne tak nabył go Ks. Jankowski i Wałęsa.

Na następcę swojego, pośmiertnie wyznaczył hochsztaplera Jana Zbigniewa Potockiego, uznawanego za kolejnego samozwańca. Jan Zbigniew Potocki nie jest wymieniany w genealogii arystokratycznego rodu Potockich. Figuruje tam 22 Janów, ale żaden z nich nie miał na drugie Zbigniew i nie urodził się w 1955. Najbliższy rocznikiem jest Jan Franciszek Stanisław Potocki urodzony w 1953.

Jedynym, prawdziwym, ostatnim prezydentem RP na uchodźctwie był P. Ryszard Kaczorowski. Rząd Juliusza Sokolnickiego, Zbigniewa Potockiego to mistyfikacja, parada oszustów, fałszywych rycerzy świątyni, masonów, prywatnych medali i bractw, fałszywych generałów i ministrów. W Polsce współtworzą ruch monarchistyczny, usiłując płynąć na falach ruchów historyczno- patriotycznych i narodowych. Są za Rządem wolnym od żydostwa i elementów obcych, mimo że sami mają wątpliwe korzenie narodowe.

Wracając do symboliki masońskiej w artykule, nie ma tam w odznaczeniach i medalach żadnych symboli masońskich. Za pomocą wyłącznie, symboliki krzyża maltańskiego, można by za masonów uznać wszystkich bohaterów virtuti militari; harcerzy noszący krzyż harcerski, kilka milionów Niemców odznaczonych krzyżem żelaznym i wielu innych.

[…] Pisałem nie tak dawno o Janie Zbigniewie Potockim oszuście – podającym się za hrabiego i prezydenta. Materiał mój powstał po tym, jak „hrabia i prezydent” oraz jego brat Stanisław Leszczyński – działając w zmowie z Tomaszem Rutkowskim z podwarszawskich Ząbek chcieli przejąć organizowany przeze mnie „Marsz Przeciwko Bezprawiu”, w dniu 20 kwietnia 2017 roku, w Warszawie.
Takie bandyckie działanie już wskazuje na to, że mamy do czynienia z oszustem, zaś metody działania są typowe dla MASONÓW i SYJONISTÓW. Moim zdaniem człowiek ten jest masonem i przez nich jest podstawiony, aby Polacy uwierzyli w kolejną bajkę. Dlaczego tak sądzę? 1. Brak jakiegokolwiek prześladowania, 2. Nagłe objawienie się prezydentem, 3. Pojawienie się z nikąd.

Dzięki dalszemu badaniu owej persony – Jana Zbigniewa Potockiego przez dziennikarzy śledczych z Dziennikarskie Biuro Śledcze i inne osoby, wychodzą na jaw kolejne informacje z nim związane. W kolejnej informacji zaprezentuję wszystkim artykuł z Codziennik 24 pt. Rzekomy prezydent Potocki na wychodźstwie mianowany przez masona ?

http://www.infoekspres-polska.96.lt/2017/11/01/piotr-moskwa-kim-naprawde-jest-jan-zbigniew-potocki-czyli-sprawa-hochsztaplera-wraca-jak-bumerang/

Garść pytań do Jana Zbigniewa hrabiego Potockiego

††††††††††††††††††

Absurdalne uwięzienie Piotra Rybaka, haniebna reakcja jewro(p)osłów i DudyObłudy

PB: Dzięki, analizuję jak inne materiały nadesłane, ale po co ad hominem, Józku? Tak! jako „żyd” zorganizowalem wam wszystek szajs, ostatnio Aarona Paza i Potockiego, papieży zdrajców chrześcijaństwa…

Początek filmiku: oprawa graficzna, mundury historyczne, hasła o niczym nie świadczą… Trzeba wiedzieć, co jest w umysłach i duszach uczestników… We Wrocławiu niektórzy pojęcia nie mieli co to Polska Walcząca czy „1944” na ich ubiorze, przyszli bo wszyscy szli, bo tak wypada i to jest wg nich patriotyzm… „Chcemy Boga” każdy rozmówca Marcina Roli w W-wie po swojemu interpretował, nie koniecznie tak, jak mohery z Ks. Małkowskim na Różańcu pod KneSSejmem: „dzięki Bogurodzicy za PiS”, modlitwa o „nawrócenie Rosji” buhaha sami się najpierw nawróćcie z judeokatolicyzmu!

Od min. 3:00 „Pod sztandarami Boga” — Chrześcijanin śpi nawet pod tym… Ostentacja razi, następnie wieli posąg jezusa na tronie na szczycie Sanhedrynu Polin — Noahide Nation Wsch. Europa… A co dla słowianowiercy, Polaka nie-chrześcijanina na MN? Oni widzą wiarę w Boga Polaków przepoczwarzoną na katodebilizm i hipnozę niewolników… inkwizycję nad Szubertami broniącymi własnej wiary — z prawa naturalnego, na które powołuje się mówca.

Min. 4:00 mówca apeluje o pracę nad sobą, o zmianę sumienia każdego: przestańmy kłamać, kraść… <poniżać, ożydzać — kolego katoliku Bizoń LOL>

Min. 5:00 „Prawie 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość” — Nowa strategia Kalksztajna z Pizduckim ma dobre rokowania buhaha

Min. 6 „Największa manifa w Europie” :))) Po masakrze w Barcelonie 1.10.2017 (1 mln Katalończyków),  wyszło 3 mln na ulice, tj. ok. 30% narodu. Przeciw nachoćcom było pi razy drzwi tyle samo Niemców …i nie raz do roku w paru miastach. We Francji przeciw żydłackiej władzy prostestowało jednocześnie kilka – kilkanaście mln Francuzów w całym kraju, zaraz potem trza było kilku fałszywych flag, by wprowadzić stan wyjątkowy i stopniowo wygasić narodowy BUNT. Do jasnej przestańcie z tą wyjątkowością!!!  robicie z siebie pośmiewisko.

Min. 6:15 i min. 9:15 „cieszmy się że jesteśmy wolni”

Tyle wytrzymałem, resztę streści Józek, zabrał mi czas na durnoty ad hominem.

Wniosek: ten sam co z relacji Roli w innej części tłumu: Chcecie Boga? voila! — wasze ulice. [patrz wpis poprzedni] Czyżby Klaksztajn pozwoził PiSraelitów do W-wy? MN Wrocław był znacznie lepszy, nawet była zadyma suszpowa, zorganizowana przez Beina i Podleckiego LOL

W retrospekcji, czy mówca na MN W-wa to profesjonalny manipulant masowy? Mówił o Bogu, o pracy nad sobą ale nie o żydłackiej okupacji ani zniewoleniu. Czy przegapiłem odkłamanie „Niepodległość 1918”? buhaha

Pisze pan piękny MN W-wa. Hollyłódzko piękny… Nie było przemocy, przed którą ostrzegałem za blogerami z lepszą razwiedką 🙂 nie było  dzięki z Podleckim dowodzeniu, które odesłało batalion banderowców na rozruchy w Barcelonie LOL Upadlina: 300 banderszczochów do zdławienia suwerenności Katalonii
Spokój był w W-wie, bo tak chciał prezes, bo tak jak na pszemowem Trampka we Wszawie, spędzili PiSraelitów darmowymi busami z podobno całego Polin. We Wrocławiu trza było sprowokować Rybaka i Międlara… i nie dało się kontrolować „kiboli”… i Rybak wstrzymał marsz widząc żydłackich zboczenćow „Antify” i wezwał policję. „Rozwałkę” dla kamer i owsików w parlamencie jewżopy prawdopodobnie wykonała druga grupa specjalna żydłactfa. Rybak puścił marsz dopiero gdy sie uspokoiło.
Wykonał robotę znakomitą, Marek Podlecki nagrał osobistą relację Rybaka.
Nie wiem czy z powodu oburzenia widzów, ale znikł z netu filmik z hasbarnejTV (nie pamiętam nazwy) trąbiący  jak to na MN W-wa spokojnie było. Nie znikł zaś filmik z orędzia prezesa k. trumien Salmana i śp. brata na Wawelu, jak to zamiast miesiączek smoleńskich dla katodebili, będzie teraz Pizducki i Niepodległość od 1918 aż do dziś z małą przerwą na PRL.
Na MN W-wa było pięknie — dla Kalksztajna & Co. Tłumy odurnionych merdialną propagandą niewolników, zadowolonych z niewoli i zło-bytu…  omamione impotencją haseł religijno-patriotycznych, żeby goje czasem własnych pomysłów nie mieli — aj waj! pomysłów takich jak we Wrocławiu.
Międlar odzyskuje prowadzenie RN katolików? Rybak mu pomaga. Sikam z radości widząc współpracę patriotów. Skoro Kowalski od Chujeckiego narzeka, to tamci coś dobrze robią buhaha
To ucieszy pana i in. onano-ożydzaczy i -poniżaczy. Toteż nie ma potrzeby na noce bezsenne, mejle byłyby bardziej przemyślane, mniej powtórzeń i powodów do rzygania w rozdzielniku. Mecenas odpowiedział po rozeznaniu pańskiego fioła: max. uznanie przez sąd 10 tys. zł. Koszty na radcę i jego podróże do sądu okręgowego mniej więcej tyleż. Obliczyłem 😛 i nie chcę dopłacać do pana świrstfa…
Skarga na dzielnicowym posterunku RCMP, rozeznanko, rozpatrzenie przez sąd i szlaban spada… ani centa kosztów dla mnie kanadyjskiego podatnika, jeszcze poważne w jakimś stopniu państwo buhaha Zapraszam za szlaban.
Zostaje nam stara strategia podjazdowa skrinami :)) Jesteśmy dożywotnio skazani na siebie: modlę się o wykorkowanie …spoko, własne! żeby pan mógł wylać wszystkie pomyje na śp. Beina bez jego celnej 😛 riposty LOL
Józef Bizoń: Marek Padlecki sam mówi na filmie z Kękusiem, w którym wzywa Kukiza do pomocy Rybakowi, że był świadomy tego co z tego może wyniknąć. Więc nic się nie przemyciło, jakby.to chciał Bein. Teraz Kukiz ma pomóc mówi znawca Kękuś? Ciekawe jak. Kpi czy o drogę pyta?
Bein i spółka najskuteczniejsi? W czym? Kto was tak namaścił?
Bein spyta Marka Podleckiego kto mu ustawił linię obrony, gdy on był w tarapatach, gdy tym jego procesem karnym chciano otworzyć drogę (poprzez stworzenie precedensu) do ścigania ludzi za ich wypowiedzi w USA.
Panie Bein i spółka. Czy to wy zorganizowaliście ten przepiękny Marsz Niepodległości 2017 w Warszawie? Przecież przed tym marszem Pan straszył prowokacjami zniechęcając ludzi do udziału w tym marszu.
No to proszę teraz obejrzeć ten film z tego marszu „O czym milczą media. Poznaj prawdę o Marszu Niepodległości 2017”

PB: Faktem jest, że Marek Podlecki bardzo dobrze wie, czym pachnie dopuszczanie niecenzuralnych dla żydłactfa słów… tak jak Świroń i Ska wiedzą, czym pachnie ożydzanie buhaha teraz przez szlaban LOL więc szukam drogi krajowej :))) Np. podczas wspólnego redagowania Grypy666 w 2009, niedopuścił żadnego z moich słów na żydłactfo, bo obawiał się o los kampanii Grypa666, który zależał od bloga Grypa666. Po objęciu bloga pod koniec 2009, puściłem wodze, zmieniłem motto bloga jak widać na winecie.

Z tylu niekoszernych słów, co Marek ma w swoich filmikach, jedno mogło się przemycić, a to nie powód do kolejnej nikczemności, zjebie Josele. Rybak tak obficie używa celnych epitetów, że nie trza ciągać w szambo Podleckiego, np. filmiki z mordodarcia na procesach międlara, nakręcone nie rpzez Podleckiego, pod nosem samej dintojrii, zapewne utrwalone na kamerach wewnętrznych i zewnętrznych.
O ile wiem o niekoszernych słowach, w uzasadnieniu dintojrii uwięzienia Rybaka jest tylko użycie „Żydówa” w stos. do żony DudyObłódy. Żydłactfo popełnia na nas znacznie większe zbrodnie, rzuca na cały świat potwarzami co raz (faszyści, naziści…), a mimo pozostaje bezkarne… istnieje w prawie proporcjonalność kary do przestępstwa i nieważność decyzji sądowej, jeśli sędzia jest w konflikcie interesu — to wszystko leży u podstaw skandalu dintojryjnego z Piotrem Rybakiem, jeśli zrozumiałem dotychczas zebrane podkładki.

Atak ad personam Bizonia na najskuteczniejszych patriotów znów mówi sam za siebie: skończony użyteczny idiota, regularny świr albo neo-ubek… U Bizonia Podlecki jest namierzony na laurkach terapeutycznych od dawna z in. osobami podczas gdy Bizoń jest wespół z nami  ofiarą neo-ubeckiego porno Szkodnicy & hasbara. Stawiam zatem na diagnozę środkową.

Dr Zbigniew Kękuś: Panie Kukiz, pan musi pomóc Piotrowi Rybakowi

Piotr Rybak za kratami, Jan T. Gross z medalami. Który z nich naprawdę stanowi „śmiertelne zagrożenie” dla wizerunku Polski na świecie?

Walerian Dąbrowski: Panie Wrzesiński – sądząc po liczbie 53  określajacej Pana wiek powinien Pan zdawać sobie sprawę z tego, że używając j. polskiego  posuwa sie Pan do iścier retoryki Chazarów. Nie staję w obronie p. P. Rybaka, uważając go za podstawianego nam Polakom kolejnego Bolka ale wypraszam sobie takie naciaganie jak zniewazanie Prezydenta Polski. Pan Rybak nie jechał po stanowisku a tylko po figurancie wciśniętym nam Polakom człowieka całkowicie skompromitowanego antypolską i antynarodową działalnością. Dopisując jego działalność już na stanowisku po objęciu władzy można określić ją jednym słowem, jest KARYGODNA.

Poseł Zdzisław Jankowski: Piotr Rybak nawołuję wszystkich ludzi do protestu przeciwko ugodowcom, sługom kapitału, tchórzom, nawołuje do walki uwielbionych wodzów a dzisiaj zdrajców. Piszę to z wielką odpowiedzialnością, bo go dobrze znam. Za poglądy jego w prawdziwym państwie do więzienia się nie wsadza. Podobnie zrobili to z Mateuszem Piskorskim i go trzymają w  wiezieniu drugi rok . Wstyd i hańba wymiaru sprawiedliwości. Rozdziobią nas kruki i wrony – potwór demokracji. 

PB: Panie Grzegorzu, W zazdrości o rosnącą famę Rybaka przypomina Pan M. Kowalskiego, tego od Chojeckiego :))) Rybak miał zapalić kukłę z napisem Soros, ż-służby wywinęły podstęp bez napisu, o ile wiem. Podstępem było również puszczenie go z nadzoru elektronicznego na MN Wrocław, tylko że Rybak pilnował się i nic nie zrobił, co dintojra mogłaby wykorzystać przeciw niemu. Toteż wymyśliła zarzuty w uzasadnieniu wyroku więzienia. Cieszy mnie, że Rybak ma w końcu dobrych doradców — czy Pan jest wśród nich?

Każdy działa tak, jak mu sumienie i rozum dyktują — Pan będzie ustawiał 60 mln Polaków po kątach? Nietykalność cielesna: na atak fizyczny odpowiadam takoże, moje prawo naturalne. Nie wiem o którym przypadku Pan pisze, ale Jabłonowski był w takiej sytuacji co najmniej raz, drugi raz o ile wiem — strzelił bezpiecznie smarka w ucho za nikczemną potwarz — też popieram.

Jeśli Pan zazdrości tamtym famy, to Pana problem i pisanina nie pomoże. Co Pan zamierza zrobić by podnieść swe notowania publiczne? Publika zaczyna ziewać…

Bohater narodowy […] ma program, jasny scenariusz i merytoryczne, przedmiotowe przygotowanieNaród decyduje intuicyjnie, kogo wybiera swym bohaterem. Wg tych kryteriów, daleko Panu do miana.

Podanych intryg nie skomentuję, bo nie znam. Fakt ambicji partyjnych Rybaka dobrze o nim świadczy w połączeniu ze szczerością. Odrzucili go różni m.in. za „ogładę” i „poziom merytoryczny”, a w tym nie widzę wielkiej różnicy w stos. do Pana.

„Kibole” i młodzież Polski B w ogóle, to pokaźna część elektoratu. O jego ‚zagospodarowanie” zabiegają kneSSejmowe szabas goje. Międlar z Rybakiem strategicznie prawidłowo postawili na ten elektorat.

Grzegorz Niedźwiecki: Piotr Rybak, to wichrzyciel, nieprofesjonalny egoista, a nie niezłomny bohater narodowy. Bohater narodowy, to nie ten, co robi za clowna, szopki, pali ksenofobicznie kukły, czy narusza nietykalność cielesną (inny szaleniec), tylko ten, co ma program, jasny scenariusz i merytoryczne, przedmiotowe przygotowanie.

Piotr Rybak szuka tanimi metodami sposobu do zaistnienia. Najpierw nie uwił gniazdka u Kukiza, bo myślał, że będzie ważniejszy od Morawieckiego i jak nie ugrał swojego, to zjechał Kukiza na czym pozostało. Potem próbował przytulić się do Samoobrony Ruchu Społecznego Sławomira Izdebskiego, ale szef dał mu „kopa”, bo budowlaniec to nie rolnik.

Nie ugrał w Oburzonych, nie stworzył formalnego stowarzyszenia, a chciał montować federację. Jak przytulili się do niego wspólnicy, to zamiast być empatycznym, solidarnym, koleżeńskim, to uciekał od „wspólników” na zjeździe Kukiza w Lubiniu, żeby samemu dostać się w kuluary do Kukiza z kwiatami. Kukiz olał „bohatera narodowego”, co widzi tylko własny czubek nosa.

Kolejnym manewrem, było przytulenie się Rybaka do Marcina Bustowskiego, następcy Mariana Zagórnego w Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych. Myślał, że jak puści Rotę na pogrzebie trybuna, to będzie „patriotą”. To raz, że niepoważne było, dwa, że też nie właściwe miejsce i wyspecjalizowana profesja. Marcin pożegnał też „bohatera narodowego” Piotra Rybaka.

Teraz pozostali mu narodowcy (nieskupieni) i kibole (bo kibic to ma w nosie zadymy, interesuje się sportem, a nie polityką).

Piotr Rybak, aspołeczny człowiek, dostaje to, co kupił. Jak się zreformuje, dokształci i uspołeczni, to będzie człowiekiem. Na pewno nie bohaterem narodowym.

Edward Maciejczyk: 🙄Zadziwia mnie bezmyślność desperatów którzy decydują się na krytykę Polskich Bohaterów Narodowych🙏 Piotr Rybak zrozumiał że „dlalog” ze szczurami zagnieżdźonymi w Polskim domu już dawno stracił sens i przeszedł w fazę czynu.

Oszczędzę sobie czasu na kopanie trupa ale argumenty masz Pan groteskowe 😋 Intuicyjnie wyczuwacie  że nadchodzi cała armia Piotrów Rybaków bo Polacy się obudzili. Sanhedryn nas nie powstrzyma wsadzaniem do więzienia za głoszenie prawdy i obronę Polskiej Racji Stanu.
Zdrowy rozsądek nakazuje stanąć po stronie Ojczyzny Suwerennej bo nadchodzi era oddzielania ziarna od plew

PB: Panie/pani fwrzesniewski53. Polak podpisuje korespondencję swoim nazwiskiem lub inicjałami, jeśli jest już znany w e-gronie. Zamieszczę jako przykład szajby w drugą stronę, podejrzanie śmierdzącej hasbarą. Skórvielu (którą skórę noszisz?) jesteś klakierem mafijnej dintojrii, państwa w państwie?! Sędzia, który wydał wyrok na Rybaka (po raz drugi) jest anty-polski, pro-żydłacki.

Uzasadnienie sądu do uwięzienia Rybaka, wykonanego tym razem, nie zawiera nic konkretnego zgodnego z prawem. Uwięzienie Rybaka jest zatem absurdem podobnym do uwięzienia Dra Mateusza Piskorskiego, hańbą dla reżimu okupanckiego PiSraelitów i prezydenta Dudy. Ktokolwiek przyklaskuje tym praktykom, wyraża tym samym skrajną durnotę (jeśli jest Polakiem) lub plemienną wrogość dla Polskiej Racji Stanu.

Jak się tera czuje „rdzennie polski” fwrzesniewski? buhaha paszoł won do swoich! — pb

PS: Przymiotniki od nazw własnych w języku polskim piszemy z małej litery: amerykański, polski, żydowski, eskimoski, chazarski, izraelski.

On Saturday, November 18, 2017 11:01 PM, fwrzesniewski53 <fwrzesniewski53@gmail.com> wrote:

I bardzo dobrze , że poszedł siedzieć.  Takich ludzi należy zamknąćw zakładzie dla psychicznie chorych.  To drugi Hitler . Słyszałem jego wypodwiedzin i to mi wystarczy. Obrażanie Prezydenta jest naganne. Można się nie zgadzać ale nie po chamsku obrażać.  To jest typowy rasista . Czy on jest Polakiem ? Mam wątpliwości.  Polak tak się nie zachowuje. Nawet nazwisko nie jest czysto Polskie

Irracjonalny wniosek o więzienie dla Piotra Rybaka! Poszedł siedzieć za… „grzech” i „kompleksy”

Wrocław – Marsz Wielkiej Polski Niepodległej

PB: Ściervomedia i PiSraelici wygładzili 11 XI nagłaśniając jedynie przebieg we W-szawie. Merdialne reportaże podkreślały przebieg bez zakłoceń, wystąpił na ten temat specjalnie wódz policji. Próbka opinii w narodzie z Wrocławia pokazuje podobnie jak próbka Marcina Roli z MN w stolicy (poprzedni wpis): niska świadomość, wyprane mózgi, zwłaszcza młodzi… np. myślą że jest wolność i rząd pro-polski, edukacja historyczna oparta na prawdzie.

Chciałbym wiedzieć, jak skandujący i współuczestnicy marszu rozumieją Raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę.

Zamiast powiedzieć, które „wyznanie” nasyła wahabickich islamistów na jewżopę, Jeyda Fransen gra pod hasbarny hejt goja chrześcijańskiego do muzułmańskiego. Tak samo ignorancka jak większość Polaków, Jeyda mówi o odzyskaniu niepodległości. To była ustawka  przez banksterię dla burzenia monarchii, imperiów na drodze do NWO, a ruchy narodowo-wyzwoleńcze banksteria wykorzystała tak samo jak je teraz rozwala w strategii odnaradawiania tychże narodów.  Złudna niepodległość trwała niedługo, do pojawienia się Piłsudskiego/Salmana, super-agenta wrogów Polski, zdrajcy interesu narodowego przez tych samych, których sanacyjną, nielegalną tradycję chciałby kontynuować hrabia (?) Jan Zbigniew Potocki.

Hymn Polaków… niektórzy młodsi wiekiem nie wiedzą, że stoi się na baczność?

Podsumowanie Sary Kosteckiej na końcu ww. filmiku — dobre.

 

Piotr Rybak o Marszu Niepodległości 2017 we Wrocławiu i skandalicznej wypowiedzi Dudy

††††††††††††††††††††††

Bieżączki poważne

Ławrow: Rosja, Iran Turcja zgodne o wszystkich kluczowych kwestiach w Syrii

Snajperzy Majdanu: płacił szef bezpieki Gruzji, opozycja dała rozkaz strzelać dla wywołania chaosu

Izrael zapewnia Arabię Saudyjską o swej dedykacji interesom saudyjskim

Żona Prosieńki prała forsę przeznaczoną dla ubogich dzieci

Donbas: Ukraina pogwałciła zawieszenie ognia 38 razy w ciągu 1 dnia

Ukraina przekaże USA wiedzę „jak walczyć z Rosjanami”

USA odmawia potępienia ostrzału terrorystycznego ambasady Rosji w Syrii

Serbia nie wykona sankcji przeciw Rosji 

Reżim Szwecji zakazał, a syryjski kościół w Szwecji pokaże film serbski o okrucieństwach albańskich

Rosja odrzuca absurdalne posądzenie o wsparcie talibów

Sankcje nie dotyczą niemieckiego giganta Wintershall: sfinansuje Rurociąg Płn. II

Izrael wydali DZIESIĄTKI TYS. uchodźców! Jeśli będą stawiali opór, to …

PB: O ile wiem, Izrael nie wpuszcza nie-Żydów. Granice Izraela są najszczelniejszymi w świecie. Raczej niemożliwe, żeby wtargnęli uchodćy nie-żydowscy, więc chodziłoby o żydowskich murzynów… Rasistowski Izrael jest dla białych Żydów, aszkenazyjskich. Sefardyjczycy byli od początku powstanie Izraela prześladowani tam (np. ludobójstwo na Sefardyjczykach w Izraelu przez Aszkenazistów naświetlaniem głów zabójczym promieniowaniem rzekomo w celu walki z chorobą). Znam takie osoby, re-emigrowali do Kanady na lepszy los.

†††††††††††††††††††††

Nasze

Polacy blokują ukraińskie tiry na granicy

†††††††††††††††††††††

Mus znać

PB: Mało zgonów i powikłań było od Statinu? Podobnie wywinęło żydłactfo z „norma” cholesterolu. Goje duraki religioznie unikali tłuszczów zwierzęcych, żółtek, masła, śmietany… wtranżalali szkodliwą dla zdrowia margarynę (smar do ubotów II wś.), unikali tłuszczów —  niezbędnych dla pracy mózgu…

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

:))) BOMBA! Grypa666 przybiła chrabjem Potockiego do ściany

Posted by grypa666 w dniu 13/11/2017

UWAGA zakłócenie normalnego trybu pracy blogowej — patrz top poprzedniego wpisu

Doszły nowe dziwoty, np. niewiadomo skąd wstawianie śmieci podczas edytowania. Suszpowy szczur Potockiego w kokpicie bloga opłacanego przez Czarną Moc? buhahaBOMBA Medialnu Ohcroniarz Chrabji Potockiego

Spis treści

Czarny humor Czarnej Mocy :))

Bomby Alarmy Alerty Akcje

ALERT Rosja ostrzega przed terrorem w okresie świątecznym globalnie

BOMBA Medialny Ochroniarz Chrabji Potockiego, you tuber GuvnoPravdaDlaPolactfa  ma ćpuńską fuchę

Potocki międli przyciśnięty do ściany

Info-wojna z sitwą Potockiego trwa

ALERT dla władz Polski: Ukraina wysypiskiem odpadów nuklearnych z USA

Do Rolników i do Konsumentów produktów ich pracy

ALARM dla działaczy: Służby z banderowcami urządzą ci wypadek drogowy

BOMBA w serii od Mizi!!! Hrabia J.Z. Potocki — info personalne, powiązania z Wielką Farmacją, PO i SLD… Paz kręci podobne lody na Białorusi

BOMBA!!! Pazik wywala z roboty Potockiego i Medialnego Ochroniarza  :)))

:))) BOMBA! Grypa666 przybiła do ściany chrabjem Potockiego i hohsztaplera Pazika

HIPER-ALARM Ziobro i PiSraelici ochujeli — Koniec rolnika: 3 lata i przepadek mienia za zabicie świni

Chłopi za widły!!! i zacząć wyrzucać gnój!!!

Jan „hrabia” Potocki JAK ELIMINOWAĆ TAKICH LUDZI Z POLITYKI! 

Katodebilizm a katolicyzm

Nasze

Bieżączki poważne

Upadlina, Rosja

Syria, Bliski Wschód

††††††††††††††††††

Czarny humor Czarnej Mocy

:))) Kalksztajn gotów objąć urząd płemieła, Morawiecki niezdał egzaminu na to

BUHAHA Wizja Polski za parę lat — humoreska dla durnego polactfa i katodebili… nie mylić z objawieniami

Piotr Bein 15.11.2017

Potocki od 2 lat będzie już grał w golfa na 100-hektarowym poletku wydzielonym z 10 tys. hektarowej ranczy Trampka.

Dojcze bank wystąpi o zwrot nieprawnie zabranych Niemcom reparacji  przez hohsztaplerów Paz i Potocki. Polacy znów zabulą biliony za żydłacki „geszeft”, podczas gdy polactfo radować się będzie Nartami z Gwiazdami (Duda z Justynką) oraz 1000+, a katodebile będą wznosić mamuci tron Chrystusa na szczycie ogromnego kompleksu Sanhedryn Polin we Wszawie, o czym poniżej.

Ostateczną i nieodwołalną decyzją trybunału w Strrassburgu zaczyna się tym razem jawne, chronione przez wojska UE stacjonujące w Polin, przejmowanie Ziem Odzyskanych przez Niemców z glejtami na swe utracone posiadłości …

Przed tymże trybunałem leży pozew zbiorowy obywateli Ukrainy o zwrot posiadłości w Polin i odszkodowania za śmierć rodziny z rąk polskich przed, podczas i po II wś. … Wg pogłosek, do odszkodowań/odebrania posiadłości szykują się spadkobiercy obywateli mniejszości II RP wywiezionych przez Stalina z terenów obecnej RP do republik Ukraina, Białoruś i innych w ZSRR…

Na tejże fali roszczeniowej w Śr.-Wsch. Europie, spadkobiercy obywateli II RP pochodzenia białoruskiego. łemkowskiego, rusińskiego i ukraińskiego poszkodowanych w Akcji Wisla, pozywają o zwrot swej własności  i zadośćuczynienie cierpieniom.

Najporządniej zachowują się uprawnieni do wszelkich odszkodowań Żydzi — nie wnoszą żadnych roszczeń… Związek Mniejszości Żydowskiej w Polin (6 mln czlonków, płacących składki, podatnicy Fiskusa Polin) wydał na ten temat wiążące prawnie oświadczenie.

Pod znakiem zapytania wisi pozew zbiorowy patriotów niemieckich o to, że potomkowie dzieci polskich wywiezionych na wakacje z zamojsczyzny, zakłócają w RFN harmonię współżycia z wyznawcami religii pokoju. Polski faszysta złożył mianowicie rzekome dowody, że syryjscy uchodźcy nie byliby z Syrii.

Ustają roboty ziemne i zbrojenie terenu — na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w zielonogórskiem i wrocławskiem — pod mega-projekty koleji magnetycznej na Jedwabnym Szlaku Polin, który wobec niemożności dokończenia w świetle prawa międzynarodowego i zajmowania posiadłości odzyskiwanych przez Niemców, pójdzie trasą Bułgaria – Albania i dalej do Włoch i Portugalii… Kontarhent chiński tych robót, przydługa nazwa Szanghaj  Rotszyld Silk Road Europe Construction Corporation, pozywa Wszawę o bilionowe odszkodowania za zerwany kontrakt 20-letni.

Ale na szczęście jeden projekt budowany zamiast reparacji  od Niemców, nie zostaje anulowany: Sanhedryn Polin na miejscu wyburzonego w wyniku  w zamachu terroru islamskiego pałacu kultury i nauki im. Stalina (tej samej wysokości z uwagi na unijne przepisy architektoniczne, ale z pełnym przekrojem podstawy aż po szczyt, na który gotowy jest już ogromy tron z Chrystusem królem Polin)…

Polscy Żydzi w Izraelu ufundowali platynowy tron i złotą rzeźbę Pana naszego Jezusa Chrystusa, zrzucą się też parę bln zł na dokończenie w terminie naszego Sanhedrynu… W ten sposób mimo niewybaczalnej winy narodowej hiper-przekrętu z reparacjami potockimi, Polacy będą jednak mogli wspiąć się na noahidowy poziom cywilizacji. Podziemia b. placu pałacu kultury obejmą teren pod Dworcem Centralnym i kilkoma przyległymi kwartałami miejskimi — połączone z Lotniskiem Szopena i krajowym systemem autostrad i koleji — umieszczono w  głębokich wykopach, co widać ze zdjęć amatorskich dronów zanim powstała made in Izrael tarcza przeciw-dronowa nad Wszawą z uwagi na ruskie, banderowskie i czeczeńskie zagrożenie terrorem atomowym.

Wobec odprowadzenia przez Paza złota– majątku narodowego wybranego z sejfów Buchholza w NBP we Wszawie– do banku Paza w Pekinie, emerytury Polaków ulegają pełzającej z roku na rok redukcji podczas gdy składki ZUS rosną. Rząd nie widzi problemu z balansem budżetowym z tego popwodu: wpływy z jednego wyrównują ubytki z drugiego.

Żeby sprostać refundacjom do Niemiec, zatwierdzonym przez sądy w USraelu i okolicach, rząd i Sejm suwerennej II RP bis wyda ustawkę 6660111 o bratniej obecności 400 tys. funcjonariuszy mosadu, bezrobotnych po kampanii w Syrii przeciw agresorowi rosyjskiemu.

Wchodzi obdarzona wielką nadzieją całego narodu, rewolucyjna technologia USA z poprzedniego dilu Paza: nano-GMO w 1-ym na świecie kraju… Polscy rolnicy prześcigają się być wyróżnionym zasiewami próbnymi za dotację unijną 2000+ od hektara.

Zaś rdzennie polskie pielęgniarki i lekarze wdrażają technologię z laboratoriów Rockefellera: domaciczna szczepionka przeciw ok. 100  strasznym chorobom pandemicznym. Za jedyne 100 zł (refundacja z Bruxeli) można rozszerzyć decyzją małżonka ( w tym transgenderycznego) opcję szczepień do 150 chorób… Przed punktami szczepień w hiper-marketach i dzielnicowych biedronkach i lewiatanach, ustawiają się kilometrowe kolejki. Widziano nawet parę smagły Polak z mułem… Sanepid werbuje więcej personelu administracyjnego (niestety zabrakło do pracy Polaków, trza sprowadzić polskojęzycznych uchodźców z Syrii), żeby sprostać liczbie wniosków o refundacje unijne.

W przygotowaniu także wdrożdeniowym tylko w Polsce, rewelacyjna technologia: do-jajowe zabezpieczenie na całe życie dziewczynek do lat 15 techiką (jeszcze nie ma polskiej nazwy) mikro-nano-szczepionkową.

Ww. trybunał strassburski zasądził ze wzgl. humanitarnych: nie odbierać Polakom zbawiennych technologii wyłudzonych w ramach reparacji — równowartość przejdzie w długoterminową pożyczkę państwową z Banku Rezerw Morgan&Rotszyld w Pekinie.

B. prezydent Polski, Hrabia Potocki wynegocjował z korporacjami w USA, Niemczech i Chinach, że budowa 4 elektrowni atomowych w Polsce pójdzie biegiem ustalonym przez niego w 2017. W zamian, Polska zobowiąże się po wsze czasy na deponowanie zupełnie nieszkodliwych materiałów resztkowych z bezpiecznego zimnego wygaszania reaktorów i rozbiórki konstrukcji obiektów energetycznych w USA, Australii i Europie Zach. Negocjacje komplikuje Japonia, która jako rzekomo nieprawnie odrzucony oferent jednej siłowni w strefie sejsmicznej na Śląsku, domaga się prawa do deponowania w Polsce zupełnie już neutralnych zeskrobków gleb i nawierzchni drogowych, pokryć dachów itp. w Japonii. Być może Pan Potocki zgodzi się na 100 – letni import do Polski owoców morza z Japonii jako rekompensatę dla narodu japońskiego od narodu polskiego.

W duchu humanitaryzmu i solidarności z Polakami, amerykańskie korporacje zrzekły się zapłaty za sprowadzone już do Polskii zapasy 10-letnie produktu technologii Roundup… Specjalna komisja z udziałem naszym amerykańskich przyjaciół pracuje nad sprawiedliwym podziałem tego pożytecznego specyfiku w postaci suplementów spożywczych i wzbogacaczy wody we wszystkich wodociągach miejskich kraju.

W zamian za zwolnienie Polski od zapłaty za Roundup korporacji Monsanto Ojropa, Niemcy przeniosą bazę Bundeswehry z Wolnego Miasta Hanzeatyckiego Stettin do powstających Freie Festung Breslau und Freie Festung Kattowitz; w obu miastach stacjonować będą brygady połączone banderowsko niemieckie do obrony Polski przed Rosją  na przesmyku cieszyńskim. B. minister obrony jest ukontentowany, choć zwraca uwagę na zmniejszenie roli obronnej wojsk USA w Polsce i proponuje nowe kontygenty od naszych amerykańskich przyjaciół.

Nowy polski prezydent na wychodku prawnie mianowany przez prezydenta Potockiego pod koniec jego 3-miesięcznej kadencji we Wszawie, zmuszony będzie autoryzować wydanie złota polskiego II RP składowanego bezpiecznie w CITY OF LONDON, też do sejfów Pazika w Pekinie, odziału ww. banku Morgan&Rotszyld, już bez skrzynki pocztowej ale za to w najwyższym wieżowcu stolicy Chin.

Steinbach z Żydami poszkodowanymi przez Polaków (cały świat wie, że to oni najechali na III Rzeszę i popełnili Holokaust na sobie i 100 mln in. ludzi w tym 666 mln Żydów) składają w haskiej Dintojri ds. Odszkodowań, pozew o zwrot do hajmatu ziem rdzennie niemieckich od Wisły po Odrę plus Warmia i Mazury. Burgermeister Wolnego Drajstadu Danzig-Gedanien-Zopotten poparł tę inicjatywę, a burgermajstry wolnych miast hanzeatyckich Kolberg, Swinemunde, Stettiin oraz Wolnych Twierdz Breslau, Kattowitz i Gliwitz finalizuja podobne dokumenty.

NATO dostaje nakaz z tegoż Strassburga: przenieść się z rdzennie niemieckich ziem na przesmyk suwalski, przedmiot aktualnego sporu Polen-Lituanien.

Zaś rdzenni Polacy pochodzenia ukraińskiego w obłasti przemysko-lubelsko-krakowskiej składają pozew zbiorowy o odszkodowania dla 2 mln Ukraińców zamordowanych przez Polaków podczas II wś. Autonomiczna Republika Śląsk popiera to w imieniu społeczności międzynarodowej, przygotowując podobne roszczenia od swoich obywateli za krzywdy podczas i po II wś. kiedy byli prześladowani przez polskich faszystów Podziemia i polski komunistyczny reżim powojenny.

Na szczęście pojawia się zbawiciel: piastowski graf von Duppensztajński, w prostej linii potomek nadwornego doracy chrztu Mieszka I, namaszczony przez Asyryjski Katolicki Koptyjski Kościól Luterański. Tamten z kolei przodek, to w prostej linii (patrz hebrajskojęzyczna wersja ST) potomek polskojęzycznych Adama i Ewy… Nasz zbawiciel przedstawia elegancko wydrukowany z kompa rodowód aż do Adama I Ewy, wraz z nagraniam tej pierwszej w świecie mowy ludzkiej, z tłumaczeniem na łacinę przez ówczesnych oo. jezuitów… Przedstawia również jedyną na świecie kopię dokumentu (oryginał zniszczyli żidy tuż przed ujawnieniem się „Zbawiiciela”)  świadczącego wg wiodących sędziów i prokuratorów w Polsce, że ma prawo  jako jedyny prawomocny przedstawiciel narodu polskiego, do roszczeń o zwrot ziem lechickich od Lizbony po Włladywostok. Wiodące kancelarie na Brooklynie potwierdzają, że Pan Graf Zbawiciel dochodzi tegoż zwrotu ziem poprzez ich kancelarie i sądy w Tel Awiwie (zanim zostanie ukończony Kompleks Sanhedryn Polin we Wszawe) oraz Nju Jorku, Londynie i Pekinie.

Wybiury za kilka miesięcy, sondaże wskazują na dobrze ponad 50% poparcie zbawiennej kandydatury… wg Grafa von Duppensztajńskiego.

†††††††††††††††††

ALERT Rosja ostrzega przed terrorem w okresie świątecznym globalnie

BOMBA Medialny Ochroniarz Chrabji Potockiego, you tuber GuvnoPravdaDlaPolactfa ma ćpuńską fuchę

https://miziaforum.wordpress.com/2017/11/17/hrabija-potocki-atakuje-zamiast-udzielic-prostych-odpowiedzi-na-12-pytan/#comment-332598

https://miziaforum.wordpress.com/2017/11/17/hrabija-potocki-atakuje-zamiast-udzielic-prostych-odpowiedzi-na-12-pytan/#comment-332606

PB: Zgaduję: lokalizacja pod Londynem, zaopatrzeniowiec SzPana Chrabji LOL

Potocki międli przyciśnięty do ściany

PB:  Potocki potwierdza, że podpisał poparcie starań Paza o reparacje wojenne dla Polaków, niech więc nadzoruje jego poczynania w tej sprawie narodowej Polaków. Skoro puszcza luzem znanego hohsztaplera ws. tak wielkiej, nie nadaje się na naszego prezydenta.

Gdzie wydrukowany program polityczny, panie Potocki? Ględzić każdy potrafi, jak wszyscy poprzedni kandydaci na prezydenta RP. Punkty ględziarskie nie są rewelacją ani programem politycznym. Skoroś pan podpisał glejt Aaronowi Paz, to nadzoruj pan każdy krok hohsztaplera — takiego niedbalca nie potrzebujem na prezydenta.

Nawet jeśliś pan podpisał en blanco, to teraz już pan wie (dzięki Jackowi Cwelebowi buhaha) i weź pan odpowiedzialność, odetnij się i pozwij Paza za nadużycie graniczące ze zdradą narodową — jesteś pan patriotą polskim czy żydłackim?

Jacku Caleib, coś ty tam zagroził śmiercią SzPanu Chrabji Potockiemu LOL On nawet już nie słucha Cweleba 🙂 [pojęcie ukute przez GuvnoPravdęDlaPolactfa], ale Chrabja wie, co Cweleb powiedział i co knuje ten TW Bielik [Caleib czytane nazad, wg GuvnoPravdy]… znaczy płk. służb PRL buhaha A co jutro wymyślą? LOL

Info-wojna z sitwą Potockiego trwa Jan Zbigniew Hrabia Potocki – moja historia

Tylko wytresowani w ślepym posłuchu dla hierarchii, dadzą się zwieść na bocznicę pochodzenia Potockiego. Nieistotny jest jego rodowód; pokazał swymi czynami, że nie działa dla Polskiej Racji Stanu, jakkolwiek by próbował przykryć to słowotokiem i rodowodem.
NIE kwestia hrabiowstwa JZ Potockiego jest centralna, tylko to, co już zrobił i z kim:
– Przekrętne starania o reparacje wojenne od Niemiec z Aaaronem Israelam Pazem, hochsztaplerem afery wekslowej PKP, do dziś bezkarnym (wtedy nazwisko Pazik).
– Żenujący brak przejrzystości. JZHR Potocki zabiega o reparacje bez uprzedniej konsultacji z narodem, bez powiadomienia o szczegółach spadkobierców Polaków poszkodowanych w II wś.
– Potocki wykorzystuje marchewkę reparacji do wsparcia swej kandydatury na prezydenta Polaków oraz do promocji swej partii „II RP”. Poza populistycznymi frazesami, nie przedkłada Narodowi szczegółowego programu politycznego .
– Winnymi szkodom wojennym są banksteria i syjoniści okresu II wś. To oni wymanewrowali naród niemiecki do wojny i ludobójstwa. Roszczenia powinny być adresowane do Wall Street, City of London i światowych organizacji syjonistycznych (prawni następcy tamtych winowajców), a nie tylko i wyłącznie do narodu niemieckiego.
– Bez zgody spadkobierców Warszawiaków poszkodowanych w II wś., Potocki promuje schemat dyspozycji  należnościami reparacyjnymi za Warszawę.
– Bez zgody narodu polskiego, należności spadkobiercom poszkodowanych Polaków miałyby być zamienione na jakieś technologie z USA. Stamtąd pochodzą technologie ludobójcze: leki i szczepionki (Potockiego działalność biznesowa w Polsce obejmuje te produkty), GMO, techniki mikrofalowe w tym masowa kontrola umysłów i inwigilacja, e-żniwa danych dla socjo-inżynierii (wybory Trumpa, Brexit, Majdan, fale nachodźców), chemoślady i HAARP… Z USA już mamy szmelc w postaci myśliwców. Czy w ramach tej zamiany na technologie, zapłacimy za amerykańskie wyrzutnie przeciw Rosji? 
– Inicjatywa reparacyjna Paza i Potockiego zwraca się do prezydenta USA, który jest narzędziem banksterii i globalnych syjonistów. Ws. „reparacji” dla Polaków pokierują nim jak uczynili we własnym interesie po objęciu prezydentury przez Trumpa, na co jest obfita dokumentacja, m.in. na moich blogach.
– Co najgorsze, część należności reparacyjnych mieliby dostać Polacy w postaci wdrażania talmudycznych Praw Noahidowych — wymienionych jako ustawa USA w dokumencie Paza do Trumpa! Blogerzy i publicyści polscy pojęcia nie mają co to jest. Zatwierdzone przez Watykan jako podstawa moralności, jedno z praw noahidowych wymaga ścinania głowy na gilotynie bławochwalcom, za jakich Talmud uważa chrześcijan:
 
Więcej tu:
– Potocki powołuje się na sztaby prawne w USA, ale nie wymienia nazw kancelarii ani nazwisk mecenasów rzekomo pracujących na rzecz Polaków.
– Potocki ogólnikowo i populistycznie potępia „Żyda”, ale układa się z żydowskim hohsztaplerem Aaaronem Israelem Paz ws. narodowej Polaków. bez wskazania na żywioł równie niebezpieczny dla Polskiej Racji Stanu — miliony rdzennie polskich szabas gojów i użytecznych idiotów, którzy zastąpiliby próżnię po czystkach „odżydzających” (nie wiadomo jaką metodą) obiecywanych przez Potockiego.
– Podstawą do rozpoczęcia skutecznych i trwałych reform systemowych Ojczyzny jest wystąpienie ze „struktur atlantyckich”. Potocki nie ma żadnego planu, programu jak to zrobić. Nawet gdyby to przedstawił Narodowi, byłby to plan utopijny. Żydomasoni mają taką władzę, że byłoby to niemożliwe, mogłoby się zakończyć krwawą tragedią narodową w przypadku rozwiązania siłowego — a na to już naszego wyniszczonego narodu nie stać biologicznie. 
– Przy niepełnej informacji nt. reparacji wojennych, obficie „objawia” Potocki tematy ogólnie znane od lat. Nie proponuje metod systemowej zmiany w Polsce. To jest populizm i pustosłowie, znane z poprzednich kandydatur na stanowiska publiczne, które miały reprezentować Polskiego Suwerena, a nie reprezentowały i nadal nie reprezentują.
– Podstawa obecnej prezydentury Potockiego na uchodźstwie jest nielegalna z punktu Polskiej Racji Stanu: O konstytucji kwietniowej, o sanacji i jej rzekomych zasługach dla II RP… Zastąpienie władzy nielegalnej (uzurpowanej na podst. nielegalnej konstytucji Kwaśniewskiego) nową władzą nielegalną, choćby nawet tylko na 3 miesiące jak zapewnia Potocki, nie rozwiąże dylematu ustrojowego Polaków.
Wszystkie ww. zarzuty są udokumentowane (w tym korespondencja z podpisem Potockiego) i uzasadnione treścią jego publicznych oświadczeń. Podsumowania i komentarze merytoryczne są m.in. na moim blogu Grypa666. Nie chodzi o sporne przypadki, niedpowiedzenia, czy błędy interpretacyjne, tylko o konsekwenty obraz całej afery.
Wszystko inne to szum maskirowki. Zwracam uwagę publiczności na dodatkowe zwodzenie prowokacjami od internautów mejlowych, blogerów i you tuberów, w oczywisty sposób „ochroniarzy” Potockiego.
Co do filmiku w linku, jest manipulacyjny. Autor poniża krytyków Potockiego. Z drugiej strony, po pochwaleniu Potockiego na podst. własnych kontaktów, ujmuje z tego w zw. z potraktowaniem działączki sejmikowej przez Potockiego.
Na plusa: autor ostrzega przed siłami stojącymi za każdym politykiem. Jak autor je zwie, to kwestia jego przekonań, jeśli jest uczciwy a nie najęty propagandysta.
Fakt masowego pytania przez użytkowników o kierunek ws. afery Potockiego (np. w bieżącym filmiku, u Uszi i u Jacka Caleiba) świadczy, że Polacy nie potrafią sami myśleć ani szukać i weryfikować informacji.
W normalnym społeczeństwie byłoby już multum analiz krytycznych, tymczasem mamy zgiełk ożydzanie, „wyrzucanie” z kraju i nalepki  zdrajcą  od użytecznych idiotów, agenciur i samego dystyngowanego Potockiego w białych rękawiczkach, z orderami na klapie. 

ALERT dla władz Polski: Ukraina wysypiskiem odpadów nuklearnych z USA

PB: Kiedy ach kiedy wreszcie w Polin? Zagrożenia z Ukrainy:

 1. przykład dla zdradzieckich pazernych władz wszawskich i samorządowych,
 2. pomysł na źródła „cennych” odpadów z całej jewżopy
 3. dodatkowe opady radioaktywne na Polskę.

Akcja dla Rolników i Konsumentów produktów ich pracy

Szanowni Rolnicy, Szanowni Konsumenci
KORPORACJE, RZĄDY, ŚWIATOWE INSTYTUCJE SYSTEMATYCZNIE I CELOWO NISZCZĄ ROLNIKÓW bo kto ma w ręku żywność ten rządzi światem.
Pora abyśmy się poczuli gospodarzami własnej ziemi. KONIECZNY JEST WSPÓLNY OPÓR.
Koniecznie ale to koniecznie(!) przyjedźcie do Sejmu na posiedzenia komisji w sprawie projektu ustawy o GMO(*).
UWAGA! Jeśli pozwolimy na to aby w Polsce były uprawy GMO to będzie to oznaczało wielkie(!) zwycięstwo korporacji. Dlatego musimy „stanąć murem” za poprawkami których celem jest całkowity zakaz upraw GMO w Polsce.
Dzisiaj Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, przekazał nam informacje o terminach posiedzeń:
21.11 o godz. 17:00 posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji w sprawie GMO
22.11 o godz. 12:00 POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO
i jeszcze 22.11 w godz. 10:30 – 12:00 komisja rozpatrująca dezyderaty (jednym z tematów jest sprzedaż w sklepach)
UWAGA! Najważniejsze jest POSIEDZENIE KOMISJI w sprawie GMO 22 listopada o godz. 12:00. Na posiedzenia komisji 22 listopada zgłaszacie się SAMI do: Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl z kopią do biuro@icppc.pl,
W razie problemów dzwońcie do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa – Jarosław Sachajko: 609 858 811
Na posiedzenie podkomisji 21 listopada też zgłaszacie się SAMI do:
Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” krrw@sejm.gov.pl, Przewodniczący Podkomisji Jan Duda Jan.Duda@sejm.pl z kopią do biuro@icppc.pl,
INFORMACJE DODATKOWE PONIŻEJ.
(*) Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), który zawiera zapisy otwierające Polskę na uprawy GMO:
„…Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO (!!!) wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO…”
Jeżeli ktoś może wspomóc finansowo nasze działania prosimy wpłacać darowizny http://icppc.pl/index.php/pl/wesprzyj-nas.html
Z pozdrowieniami,
Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
==========================
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl
INFORMACJE DODATKOWE:
Opinia prawna z Biura Analiz Sejmowych(*) w sprawie poprawek do rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) wyraźnie pokazuje, że rządowa propozycja tej ustawy jest zła, zawiera wiele furtek, a nawet wrota, które pozwalają na prowadzenie upraw GMO w Polsce. Nie takiego rozwiązania oczekujemy od rządu PiS, partii, której członkowie od lat obiecywali, że po dojściu do władzy natychmiast wprowadzą całkowity zakaz GMO (nie tylko upraw, ale też innego stosowania GMO).
Jesteśmy ogromnie rozczarowani tym, że to właśnie rząd PiS manipuluje i oszukuje nas, w tym swoich wyborców, twierdząc, że wprowadza zakaz upraw GMO, gdy tymczasem wszystko opiera się na domniemaniu: że Minister…, że Rada Ministrów…, że Polska MOŻE/MOGŁABY wydać… – cytując z wyżej wspomnianej opinii prawnej:
..Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian…
..Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym określonych odmian…
..Polska mogłaby zgłosić w odniesieniu do nich (w sytuacji pojawienia się nowych GMO, które mogłyby być uprawiane) kolejne zastrzeżenie…
Przecież rozporządzenie ministra to akt niższej rangi niż ustawa. Co więcej, rozporządzenie można zmienić z dnia na dzień. NIE UFAMY TAKIM ROZWIĄZANIOM.
POPIERAMY więc poprawki zgłoszone przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poprawki te:
1. Spełniają oczekiwania zdecydowanej większości Polaków, którzy w podobnie jak mieszkańcy innych krajów nie chcą upraw GMO.
2. Przyczyniają się do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.
3. Wprowadzają całkowity i jednoznaczny zakaz upraw GMO nie pozostawiając żadnych furtek i niepewności.
W związku z powyższym DOMAGAMY SIĘ przyjęcia poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ustawie, która ma na celu niedopuszczenie do upraw GMO, nie wolno umożliwiać ustanawiania stref wskazanych do uprawy GMO. Żaden z krajów członkowskich UE nie wprowadza w swoim ustawodawstwie możliwości tworzenia takich stref.
Aby zrealizować oczekiwania większości społeczeństwa polskiego – wyborców – i obietnice przedwyborcze PiS, trzeba wprowadzić w Polsce zakaz upraw GMO. Musi on być całkowity, jednoznaczny i zawarty w ustawie.
(*)Opinie: merytoryczna i prawna z Biura Analiz Sejmowych w sprawie poprawek do powyższej ustawy zgłoszonych przez posła Jarosława Sachajkę – Kukiz’15, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa: http://www.icppc.pl/antygmo/2017/11/opinie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/69E80A08C65303A4C12580EC006B8088/%24File/1424.pdf
Szczegółowe stanowisko i uzasadnienie naszych prawników (skrót) tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/stanowiskokancelarii.pdf
DODATKOWE propozycje naszych poprawek z uzasadnieniem tutaj: http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/05/poprawki.pdf

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1424

ALARM dla działaczy: Służby z banderowcami urządzą ci wypadek drogowy… Wg Razwiedki666 to samo robią w Polin

BOMBA w serii od Mizi!!! Hrabia J.Z. Potocki — info personalne, powiązania z Wielką Farmacją, PO i SLD… Paz kręci podobne lody na Białorusi [co zasugerowałem Mizi parę dni temu]

BOMBA!!! Pazik wywala z roboty Potockiego i  Medialnego ochroniarza  :)))

Piotr Bein, 13.11.2017

Medialny ochroniarz (Mo) JZHR Potockiego powinien wylecieć z roboty w aucie 🙂 dokąd podobno go żona wywaliła za gadanie głupot przy stole kuchennym. Na miejscu Paza i Potockiego, wymówiłbym takiemu umowę o pracę. Albo zabrałbym auto suszpowe. Oto czemu…

Mo pokazuje wizytówkę Potockiego, zasłaniając numer telefonu na dole. Uzyskawszy połączenie odwraca komórkę do kamery, pokazując numer telefonu buhaha. Zaraz zadzwonię z przekleństwami LOL równie bezczelnie jak chrabjego „wywalenie” Beina z jego Ojczyzny, Polski.

Mo ostrzega w stopce: KAZDY KTO BEDZIE W WULGARNY I BEZCZELNY SPOSOB DZWONIL DO PANA POTOCKIEGO BEDZIE ZGLOSZONY DO ODPOWIEDNICH SLUZB. PROSZE SIE GLEBOKO ZASTANOWIC ZANIM WYKONA KTOS TELEFON DO PANA POTOCKIEGO. — Jakie suszpy byłyby „odpowiednie”? Sprawa tyczy próby hiper-przekrętu żydłackiego na milion milionów, wmieszany plemiennik Paz, niewiadomy ale z powiązaniami masońskimi Potocki …no i Duda, nie będziemy się czepiać pochodzenia, bo po czynach już go poznaliśmy… Suszpy hebrajskojęzyczne typu jak nękały Międlara, potem Międlara z Rybakiem na lotnisku brytyjskim. Innych nie wysyła się ws. ż-banksterii i KoszerNostra, a Paz ma przeszłość jak kombinacja obu buhaha Ciekawe, co przesyła jego firma transportu medycznego…

Zaś na miejscu prowadzącego, wywaliłbym Potockiego zaraz po Mo. Na pytanie o Paza, sypie się jak sztubak: ujawnia, że wie o paru tożsamościach Paza. To czemiu nie wie o aferze wekslowej PKP tego mega-hohsztaplera? Nie wie o szemranym (adres P.O. Box) Banku Rezerw Polin pana Paza, o banku Paza w Chinach, swym pośrednictwie w zamianie restytucji dla Polski na „technologie” z USraela i 7 Praw Noego, w tym ścinanie głów chrześcijanom!? Jeśli taki durny, to sorka, nie nadajesz się na prezydenta Polaków… Tak samo jak „nie wiedziałeś” czym śmierdzi PiS pod wodzą prezesa z kotem.

Potocki „nie pamięta” o jaką sumę roszczeń chodzi: milion czy miliard LOL Chodzi o znacznie więcej — patrz na dole poprzedniego wpisu  :))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666 W obfitych wytąpieniach mami pan Polaków ogromną mamoną, jak żydomasoneria przed akcesją Polski do jewrosojuza, a tu zapomniał pan buhaha

Jeśli należności za restytucje nie należą się rządowi III RP (minuta 3:20) to i nie należą się rządowi II RP, ustanowionemu poprzez przewrót i usankcjonowanemu nielegalną konstytucją sanacyjną z 1935 r. O konstytucji kwietniowej, o sanacji i jej rzekomych zasługach dla II RP…

Min. 4:30 Mamona nie może iść do banku polskiego, bo oni je ukradną. — Potocki nie wie, jak ukradli należności dla Żydów organizacje syjonistyczne uzurpujące ich reprezentację? Nie wie, ile i jak nakradł Paz? Jeśli wie, że sądy sprawdzą bank zanim nakażą spłacanie restytucji, to jego pośrednictwo stratą czasu… chyba że to jakaś dintojra mafijna wykona.

Min 4:35 należności wpłyną do fundacji… banku szwajcarskiego II RP. Czemu nie na konta prawnych następców??? Po co mi qrca vodna „technologia” USraelska czy 7 Praw Noego, od których prawosławny stracę życie, żonę katoliczkę, dzieci i wnuki chrześcijańskie!!!

Potocki mówi pusto o tabunach prawników rzekomo pracujących nad projektem roszczeń polskich. Kto ich qźva upoważnił! Jestem potomkiem poszkodowanych Warszawiaków i nic mi o tym nie wiadomo! Podaj pan nazwy firm i nazwiska mecenasów.

Równie pusto mówi Potocki o swym pochodzeniu: ze srebrnej flanki Potockich. Konkretnie: nazwiska, miejscowości, czasy, co zrobili dla Polski. Pustosłowiem nic nie zweryfikujemy. Pod publiczkę jazda na żydów też panu nie pomoże, bo bratasz się pan w tym przedsięwzięciu z żydłackim chłamem: Paz i Trampek, kundel żydłactfa, narzędzie wyrachowanego oszustwa na łatwowierności i patriotyzmie Amerykanów. Trampek już nam przekazał „technologie” żydłackie, bulimy znacznie więcej niż za gaz bezpośrednio z Rosji: Amerykański „katarski” gaz skroplony okazał się rosyjskim!

Min. 5:35 Wg Potockiego, egzekucję przydzielonych reparacji wojennych może tylko wykonać  komisja pod prezydentem Warszawy, reprezentującym rząd II RP. Czy Potocki nie będzie prezydentem Polski tylko jej stolicy? Podgotowka do osadzenia hohsztaplerów w głównych miastach Polski w wyborach samorządowych?

Min. 7:30 Organizacje przeciwstawiły się Potockiemu i „jego” inicjatywie w skrytce pocztowej  Paza. Które mianowicie grupy? Chyba nie chodzi o marginalne Mizie i Grypy? Jo, jesteźva opłacani przez moc czarną buhaha Potocki boi się sprecyzować, żeby jakiegoś mu kanału nie zamknęli 😉 Panie Potocki zamykają blogi i kanały li tylko za „antysemityzm” tj. antyżydłacyzm. Wymieniasz pan parę razy żet jadąc na niesprecyzowane żydostwo (klasyczny antysemityzm, godny pierdla), za co przysparzasz se ho ho jaką aurem patry-jotycznom…

Min. 15:40 Potocki powołuję się na jakichś członków dintojri w Polin, państwa w państwie, których żadna szopka kalksztajnowo-dudowa nie ruszy. Poprosimy o nazwiska tych osób — a nuż są uczciwe w tej mafii żydłackiej.

Pod polactwo również, Potocki najeżdża na ż/Żydów lecz broń Boże na miliony szabas gojów, dzięki którym żydłactfo może tyle szkód robić naszemu narodowi. Kto by antagonizował rzesze wyborcze dla partii „II RP”… W Potockim polactfo szabas-gnojne i duracko użyteczne  żydłactfu znajduje wszystko co wymarzyli sobie: dla tych u władzy promesa mamuciej mamony i przekrętów a la Pazik, zaś dla użytecznych kłamliwa marchewka skończenia ich nędzy, przepędzenia nieruchalnego żydłactfa (a jak, gdy o niebo sprawniejsi od Polaków Katalończycy dostali pałami po głowach?) i zapanowania Polaków w niepodległej ojczyźnie. Niepodległość zburzyli pana protoplaści sanacyjni, beznadzieję pogłębi pana namiestnik na W-szawę, gdy ludzie zobaczą piniondze z dojczlandi … w chińskim banku Pazika, a dla nich — „nowe” technologie GMO, ż-farmacji i „obrony” przed agresją Rosji, a co najgorsze, sanhedryny zamiast szariatu w polskich miastach.

Podobny przekręt wykonało żydłactfo na narodzie amerykańskim, zebrawszy ze żniw e-danych profilu oczekiwań patriotycznych, celem manipulacji wyborami Trampka. Ciekaw jestem, kto zaprojektował pana kampanię pijarowsko-geszefciarską.

Natomiast my marginalni jesteśmy właśnie antyżydłaccy, anty-polaccy… każdy łatwo sprawdzi — nie wydurniaj się pan prymitywną hasbarą. Reklamujesz pan tajemnicze tajemnice w zanadrzu (znalazł się Maciarewicz/Singer LOL), ale nie podajesz nic, czego by od dawien dawna nie było na naszym niezależnym necie. Ponadto, gdybyśmy machiavellili, to pan poda kto kiedy gdzie i ile nam zapłacił w jakiej walucie czy wexlach PKP buhaha Za takie prymitywne pomówienia niewinny Dr Piskorski siedzi — a propos co zrobił pan dla jego uwolnienia? Wszak dla podrychtowania popularności przywlókł się pan na proces Międlara.

O samoreklamie mowa: przykleił się Pan też do Zięby, NiezależnejTV, WRealu24, TVNarodowej i Olszańskiego. Nie wiem, które z tych osób są agenturalne czy kolaborują, które tak wynędzniałe, że nie potrafiły odmówić zapłaty za usługę i teraz stoją z łapą w nocniku, a które są użytecznie durne za frajer. Ziębie pofajdał pan reputację jak trza. Tego nie wybaczę, bo jest on wśród najczęściej czytanych na moich blogach od lat.

Na koniec impreza PR w Starym Oleśnie 11-12.11 br. Mówi pan Potocki do Mo w aucie, że przyszły tam tłumy z całego kraju „chcemy Potockiego” LOL Skoro były takie tłumy, jaki kamerzysta nie pokazałby? Impreza zorganizowana przez gospodarza wyraźnie zachwyconego panem. To przekreśla autentyczność, na pewno nie ludowy mityng – przesłuchanie petenta do reprezentacji narodu, za poradą Mizi (Jack Caleib) z 9.11 br. bo narodowcom trza kilku tygodni, żeby zwołać tłumy na imprezę patriotyczną. Ale dzięki za pokazanie sponsorów medialnych na początku filmiku. Zrzucimy się im na konta, za szerzenie prawdy buhaha

Nie zapewniaj pan, że nic z tego nie masz, że uprawiasz altruizm poświęcając rodzinne klejnoty — skąd one? Ględzić to pan możesz przy kawie z arystokratami. Polacy wymagają twardych faktów, jednoznacznych odpowiedzi na pytania.

HIPER-ALARM Ziobro i PiSraelici ochujeli — Koniec rolnika: 3 lata i przepadek mienia za zabicie świni

Chłopi za widły!!! i zacząć wyrzucać gnój!!!

:))) BOMBA! Grypa666 przybiła do ściany chrabjem Potockiego i hohsztaplera Pazika

Piotr Bein w feralny, dla Potockiego, 13.11. 2017

Bloger Uszi pokazał tekst listu Aarona Israela Paza do prez. USA, Trumpa. Szkoda, że you tuber Jack Caleib (bloger Mizia) z miejsca go nie opublikował — starsi i mądrzejsi 🙂 wnet doszlibyliby, co jest grane. Sedno niedopowiedzeń rozstrzyga o żydłackiej naturze przekrętu, w jaki się zaanagażował Potocki w charakterze medialno-pośredniczym, z rzekomym rdzennie polskim katolickim  i prezydenckim autorytetem.

Z tego powodu wywalam Mizię z tytułu wpisu i wstawiam swój nick 😛 Guciu, na przyszłość bierz sojuszników poważniej, OK?

Przekręt technologie USA za reparacje znaczy USrael zbierze z drugiego-trzeciego pokolenia Niemców kolejny haracz za to, że ich przodkowie dali się żydłactfu — banksterii i syjonistom — wciągnąć w ludobójstwo II wś. Znamy ten handel żydłacki zżydłaconego Trampka:  BUHAHA Polin wydymane — Amerykański „katarski” gaz skroplony okazał się rosyjskim!  Techologiami do dziś z sutą nawiązką za żydłackie zbrodnie hitlerowskie płacą Niemcy Izraelowi… np. w postaci super-cichych ubotów na broń atomową o zasięgu na cały świat (poza 5 tys. km2 w centrum Azji). Czy dla nas byłoby to w geszefcie Potockiego i Paza wyposażenie USraelskich wyrzutni atomowych skierowanych na Rosję z Polin, z baz dowodzonych przez faszyngtońskich szaleńców?

A jakiż to geszeft za reparacje od Ukrainy wywinie nam toważyho Paz – Potocki? Jan Potocki – Zwrot Polskiego majątku od Ukrainy!

Zbrojeniówka na ż-Zachodzie, prawdopodobnie też w Rosji,  Chinach i zapewne na Upadlinie, jest w łapach żydłactfa. Podobnie wszelkie inne ludobójcze „technologie”: GMO, opakowania i dodatki do żywności i wody, HAARP i chemoślady, siłownie atomowe, szczepionki, onkologia i cała medycyna rockefellerowska i ż-farmacja.  CETA zapewnia nasze uzależnienie od tych  „technologii”. Geszeft Paz/Potockiego z USraelem wdroży toto w Polin.

Przypomnę też sprzed kilku lat: 147 korporacji ponadnarodowych steruje globalną gospodarką. Teraz więcej… a nimi — Wall Street i City of London.

Ale tego żydłactfu za mało. Druga kategoria zamiast gotówki reparacyjnej do rąk potomków ofiar syjohitleryzmu: 7 Praw Noego (Noahidowych). Tu leży pies pogrzebany, nie w technologiach, które i tak już mamy lub są zaklepane dla Polin i gojowskiej jewżopy. Prawo Noego stanowi o ścinaniu (głowa leci na gilotynie) bałwochwalców. Dla talmudycznej „religii” chrześcijanie są bałwochwalcami, z jakiegoś powodu gorszymi od gojów islamu (stąd nachoćcy na nas, potem ich kolej na likwidację).

Bloger Uszi mędli o tym pojęcia nie mając, zaglądając do ż-cenzurowanej Wiki buhaha. Nawet skłonny byłby przyjąć 7 Praw Noego dla narodu – ratunku!!! Czy nie ma ani jednego polskiego blogera  do qrvy nędzy…

Piszę o tym od lat, zbierając od polactfa wzruszenie ramionami, a od katolactfa i żydo-suszp — poniżanie, ożydzanie, opluwanie, potwarze…Teraz czytajcie, debile… i płaczcie nad swą durnotą, proście Boga o zmiłowanie, bo żydłactfo przede wszystkim dobiera się do dupy wam, Polakom i katolikom. Jeśli to was nie ruszy, to zasługujecie na ścięcie, nie za „bałwochwalstwo”, tylko za swą skrajną głupotę:

Judaizacja katolicyzmu: 7 Praw Noego

Żydowska rozgrywka finałowa

…Męczy mnie powtarzanie tej ohydy… jak groch o ścianę rodakom. Możesz przeczesać całą Grypę za pomocą wyszukiwarki wewn. lub klikając kategorie lubawiczerowie i 7 Praw Noego w chmurce na dole lewego marginesu. Szukaj wyszukiwarką tekstową z hasłami „talmud”, „rasi”, „nienawi”, „lubawicz”, „Praw Noego”  w następujących opracowaniach:

Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Wybrańcy Boga

W imię Boga

Panie Potocki, chamsko i idiotycznie (nie mój był paszkwil) „wywalił” mnie pan z mojej Ojczyzny.  Nie miałeś pan honoru ani odwagi odpisać ni przeprosić. Pośrednia pogróżka jest poważna, bo aspirujesz pan do prezydentury pod sanacyjną konstytucją. Po dorwaniu się do władzy mógłbyś pan kazać mnie zamordować, jak za sanacji bywało, albo wrzucić do pierdla jak za PiSraelitów. Kieruję sprawę do radcy prawnego.

Spieprzaj pan do swoich, nie do Londynu nawet, bo i tak sięgnie tam furia Polaków, tylko gdzieś na madagaskar. Wybuduj se pan willę  za resztę „spadku”… tylko zapomnij o Polakach i Polsce — grzecznie proszę acz stanowczo pliiiiz!

Andrzej Szubert: Pod filmem umieściłem komentarz:

Jacek, z tym „krulem” i „wielką Lechią” to taka sama żydowska zmyła jak z chrabją Potockim. Mamy w Polsce istny żydowski teatr absurdu. Wymysły świrów turbo-lechitów o imperium Lechii też demaskowałem:
https://opolczykpl.wordpress.com/2016/11/25/czy-istniala-starozytna-slowianska-lechia-lub-polonorum-imperium/

Oni żerują na kompleksach Polaków i chcą rozbudzić w Polakach pragnienie budowy „wielkiej Lechii” – tyle że jak teraz widzimy, pod kuratelą Aarona Izraela Paza i jego żydowskiego banku. Ale reżyserzy tego spektaklu sami nie wiedzą, która koncepcja na wyciągnięcie kasy od Niemców wygra –  sanacyjnej Judeopolonii z prezydętem chrabją Potockim, czy „wielkiej Lechii” z „krulem”. Zresztą oni zawsze tworzą dwie rywalizujące koncepcje, aby Polaków rozbić i podzielić. Tak jak to robią ich kibuce POsrael i PiSrael – skłócają i dzielą Polaków na wrogie sobie obozy. Tu dodam że II RP za sanacji była de facto Judeopolonią. Widać to wyraźnie po tym, że Polski do obrony przed nadciągającą żydo-banksterską II wojną św. sanacja nie szykowała, natomiast w tym czasie szkoliła żydowskie bojówki w Polsce oraz wspierała żydowkie bojówki w Palestynie finansowo i militarnie. A zebrane od Polaków na obronę kraju złoto i srebro wywiozła żydo-sanacja za granicę.

Martwi mnie to, że jeśli do spisku wciągnięta jest agentka Bilderbergów i Izraela Merkel i pieniądze wypłaci (obojętne czy „krulowi” Lechii czy prezydętowi chrabjemu), kasę wezmą rządzący USraelem żydo-banksterzy i za nią zrobią z Polski całkowity folwark usraela  i militarny okop przeciwko Rosji. A z Polaków mięso armatnie żydowskiej wojny z Putinem. Gorsze jest to, że wtedy na zawsze przepadną dla Polski roszczenia wobec Niemiec za okupację, bo Niemcy powiedzą – my już wam zapłacili. I tak Polaków kolejny raz żydowska agentura wpuści w kanał.

Andrzej Szubert: Napisałem komentarz pod filmem: Jacek – dobiłeś chrabjego Potockiego. Ja do tej sanacyjnej gnidy udającej prezydęta i nawołującej do uznania nielegalnej sanacyjnej konstytucji za jedyną legalną ani sekundy nie miałem zaufania: https://opolczykpl.wordpress.com/2017/10/08/o-konstytucji-kwietniowej-o-sanacji-i-jej-rzekomych-zaslugach-dla-ii-rp/
Masz u mnie dodatkowy duży plus za ksywę dla Olszańskiego vel Jabłonowskiego – uliczny drzyj-morda. Pasuje jak ulał. On jest rzeczywiście ulicznym drzyj-mordą…
https://www.youtube.com/watch?v=8YrYPNiRSEE&lc=UgwSQqIb0z6T4W7lZ0h4AaABAg

PB do Potockiego i Zigmanowej: Pijawka z krwiodajcą „współżyją” dzięki dwu rdzennie polskim grupom:

 1. Miliony cwaniackich cynicznych wyrachowanych szabas-gojów „słowiańskich” bez ducha. To oni  na rzecz zjudaizowanego geszefciarstfa i sobkostfa, zatracili słowiańskie poczucie wspólnoty i troski o współplemieńca rodaka. Zwalanie na żydłactfo, tej rdzennie polskiej winy nie wybieli, jest de facto strategią w dojarskiej kolaboracji obu krwiopijców: żydłactfa i ich szabas gojów.
 2. Dalsze miliony użytecznych debili, w tym wyznawców bozi zapodawanej przez geszefciarzy w sutannach. Tacy pożyteczni durnie z otwartą gębą wysłuchują „katolickch” geszeficiarzy Potockich, kłaniają się uszustowi chrabjowskiemu — uzasadnienie epitetów: patrz poprzedni artykuł z 4. bm. na końcu wpisu https://wp.me/pzHyp-6OI

Wkrótce analiza świeżych banialuków od chrabjego i jego przydupasa z auta… lepsze niż  brak odpowiedzi JZHR Potockiego na potwarz wobec mnie.

Panie Potocki, manipulacja pod „żydów” w pańskich populistycznych wystąpieniach jest dowodem, do której grupy Pan należy — na pewno nie do użytecznych duraków rdzennie polskich. Wyłączam możliwość przynależności Pana do żydłactfa… wobec skutków Pana działalności żadnej różnicy to nie robi, chroni jedynie moją żopę od pozwu o antysemityzm.

Nieprzypadkiem Polacy są jednym z najdurniejszych narodów jewżopy i jednym z najuboższych w stos. do swych zasobów naturalnych i ludzkich. Chyba największe obok Rosji straty w grupie inteligencji, największe w Europie straty procentowe ludności w obu wojnach światowych, jedyny naród nieskompensowany reparacjami wojennymi za obie wojny, jedyny tak wybity, a za to przemianowany na sprawcę żydłackich zbrodni, na sobie i nawet na Żydach, tak samo ofiarach banksterii i syjonistów w Szoa!

Akurat odwrotnie poroporcjonalnie do wolumenu modlitw, patrz np. ten katodebilizm poniżej…

Otylia Zigman do JZHR Potockiego: PROSZĘ SOBIE ODPOWIEDZIEĆ, JAK MOGĄ WSPÓŁŻYĆ DWA NARODY W JEDNYM KRAJU?, Z KTÓRYCH, JEDEN CIĘŻKO PRACUJE ZA MARNE WYNAGRODZENIE, A TEN DRUGI, ZAWSZE KOMBINUJE, OSZUKUJE, ZAKŁAMUJE, PODSTĘPNIE MANIPULUJE I UPRAWIA ZŁODZIEJSKIE BIZNESY KOSZTEM NARODU UCZCIWIE PRACUJĄCEGO,  W JEGO WŁASNYM KRAJU-POLSCE??? POMIMO, ŻE JEST TO ŻYCZENIE OBECNEGO PREZYDENTA, ŚWIADOMI POLACY, DŁUŻEJ NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA TAKĄ PONIEWIERKĘ!!! TOLERANCJĘ MOŻNA STOSOWAĆ WOBEC LUDZI PRAWYCH, ŻYJĄCYCH UCZCIWIE I GODNIE.  POLACY SŁOWIANIE REPREZENTUJĄ CZŁOWIEKA CYWILIZOWANEGO, UCZCIWEGO I W SWOJEJ DOBROCI SERCA AŻ NAIWNEGO. DLATEGO WŁAŚNIE NIE MOGĄ DŁUŻEJ DZIELIĆ SWOJEJ OJCZYZNY  Z KIMŚ O INNEJ CYWILIZACJI I KULTURZE;  EWENTUALNIE UCZCIWEGO A NIE  PASOŻYTUJĄCEGO  I  TO  BEZKARNIE!  STANOWCZO I ZDECYDOWANIE NIE ŻYCZYMY SOBIE WIĘCEJ NARZUCANIA NAM OBCYCH I ZDEGENEROWANYCH SYSTEMÓW W SZTUCZNIE TWORZONYM CHAOSIE, TO CO DOŚWIADCZAMY OBECNIE!

Hrabia von Bein-Dupenstein: teraz wiadomo z kim Potocki obgaduje reparacje wojenne w korelacji z uzasadnionym lobbingiem parlamentarnym buhaha spotyka się na kawę w gronach  arystokracji qrca vodna buhaha

AKCJA Jan „hrabia” Potocki JAK ELIMINOWAĆ TAKICH LUDZI Z POLITYKI! 

PB: O cześć wam panowie, magnaci… książeta, hrabiowie, prałaci za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany :)))

††††††††††††††††

Katolicyzm a katodebilizm

Oszołomski program polityczny — spadkobiercy cywilizacji łacińskiej

PB: Skomentowałem w jednym z wpisów poprzednich… Ręce odpadają, nie będę odgrzebywał. Polacy szans nie mają pielęgnując tę szajbę — na spotkanie islamistom wypranym przez żydo-wahabizm z kolei buhaha

Andrzej Szubert: Kolejny żydokatolicki bełkot!!! Proponuję jako fundament naszych działań, oparcie się na cywilizacji łacińskiej, której jesteśmy spadkobiercami a która najlepiej ze wszystkich istniejących cywilizacji na świecie, służy człowiekowi jako istocie cielesno-duchowej oraz jego dobru. Cywilizacja łacińska oparta jest ona na prawdzie, dobru, pięknie, wolności i miłości.

Skurwysyńska, bandycka, zbrodnicza cywilizacja łacińska czyli turbo-żydo-katolicyzm ma być fundamentem Polski ??? Przecież ślepy widzi, że to kolejny klon wielkiej katolickiej Polski, przybitej do rzymskiej szubienicy odprysku watykańskiego. Kurwa, jakim ślepcem, durniem, ignorantem lub cynicznym kłamcą trzeba być, aby zbrodniczy terror, zamordyzm, ucisk, wyzysk i skrajną niesprawiedliwość społeczną panujące przez wieki u łacinników nazywać cywilizacją opartą na prawdzie, dobru, pięknie, wolności i miłości.
Tylko żydo-katolicy mogą wygadywać takie brednie i kłamstwa.

Krzysztof Karoń zmaga się z durnotą Marcina Roli i jego widzów

PB: „Lewicą” i „prawicą” globalnie na ż-Zachodzie steruje żydłactfo. Rola zaczyna kumać, Karoń poświęci tematowi specjalną prelekcję :))) Jeden z 1-ych blogów, Grypa pochwaliła pracę edukacyjną Pana Karonia parę lat temu. Dziś zaczynają wypływać mankamenty. Karoń ma monopol na temat — niefortunne to, także w wielu in. tematach. Publicyści stają się guru, podczas gdy naród za chudy pod sufitem, za leniwy, by dołączyć się jako głos konstruktywnie krytyczny, rozbudowujący bazę wiedzy i mądrości Polaków niezależnych od hasbary. Obawiam się mamy to w przypadku Karonia; zbyt pewien siebie czuje się on przed kamerą, wlepiając słuchaczowi bzdety. Nie celowo, bo nie ma złych zamiarów, tylko z deficytu intelektualnego. Karoń ma tendencję brać to co przeczyta za wyrocznię. Np. poczytał o roli polskich emigrantów w postępie w USA, wysnuł z tego wniosek że anty-marxistowsko, pozytywnie dla postępów ludzkości decydującą role odegrali KATOLICY buhaha USA to tygiel z tycią mniejszością polską, od początku historii USA. Prawosławni Rosjanie, Ukraińcy i Serbowie, protestanccy Niemcy, gurujący Hindusi, taoistyczni czy jacy Chińczycy, Japończycy — wszyscy oni przyczynli się do budowy wielkości USA i Am. Płn. w ogóle (niespodziewanka dla niektórych Polaków! — w tym Kanada).

Drugą fiksacją Karonia, tytuł filmiku, jest prekariat.  To nie jakaś neo-marxistowska klasa pchająca się na śmieciowe studia z wygodnictwa i żadne ofiary umów śmieciowych, tylko na siłę tworzona w żydłąckich think tankach „klasa” do przeprowadzenia kolejnej globalnej rejewoljucji dla żydłactfa. Karoń histeryzuje. Poza dojnikami występującymi w każdym systemie i epoce, większość ludzi dąży do żucia sensownego, pomimo zubopżenia i ograniczania możliwości rozwoju ludzkiego. taka jest anty-siła, która zawsze istniała, dzięki Bogu! Ludzie dostosowują się: uprawiają coraz więcej własnej żywności, filtrują wodę, sprawdzają  niebo na chemoślady, znajdują sposoby unikania żydomedycyny i scypionek wbrew biuroqrevskiemu przymusowi…

Pod mostem i w kubłach na śmiecie lądują najsłabsi, najbardziej zdesperowani. Większość nadal ma dobrze w głowach i potrafi sobie radzić, nie dać się zwariować, zniżyć lot i oczekiwania — w większości materialistyczne, zjudaizowane, więc jaka strata i dla kogo! Wyuczone śmiecie umysłowe szybko pryskają wobec (nadal) przewagi świadomościowej netu nad ściervem guvnego nurtu. Od czau do czasu z okazji doniosłych wydarzeń, pytam na wyrywki ludzi na ulicy — dostrzegają fałsz i manipluacje. Panie Karoń, więcej empiryzmu, mniej polegać na mondrościach z drugiej ręki. Wyuczone śmieciowe zawody w mig można zamienić na bardziej użyteczne i mniej szkodliwe społecznie.

Ciągła samo-edukacja, dywersyfikacja  własnej wiedzy to naturalny proces człowieka normalnego. W swej karierze zawodowej po zdobyciu doktoratu technicznego przekształcałem się samouk nie raz z inżyniera budowlańca lądowego — na planistę, budowlańca okrętowego konstrukcji arktycznych (pionierskie rozwiązania w dobie eksploatacji zasobów ropy i gazu Arktyki), eko-ekonomistę, szefa technicznego sporego zespołu badawczo-rozwojowego w nowej dziedzinie oceny i selekcji projektów rządowych (mieliśmy osiągnięcia na skalę światową)… Okazje te stwarzały warunki systemowe, dziś trzeba ich szukać samemu i bliżej siebie, więc i Boga.

Jeśli strategia neo-marxistowska ma kształtować jakąś klasę, to na pewno służalczych żydłactfu szabas-gojów. Temu ma służyć zubażanie społeczne, coraz szybszy wyścig szczurów jak najdalej od Boga, folgowanie korupcji i próby demoralizacji masowej. Ale to co najwyżej połowa społeczeństwa, reszta pozostaje zdrowa — stąd ludobójcze ustawki. Ludzie chcą Boga nie tylko w Polin i nie tylko na MN. To jest intymna relacja, u naprawdę wierzących zachodząca nawet podczas snu.

Prekariat miał zapewnić przydupasom żydłactfa mięcho wyborcze, Widocznie projekt niewypalił, skoro na całym ż-Zachodzie nagnali po to nachoćców. Ci zaś traktują socjal jako kieszonkowe; mają źródła prawdziwej mamony, w większości diabelskie (handel narkotykami, żywym towarem, najemnictwo w bandyckich ż-wojnach). Kiedy znajdzie się bogatszy rozdawacz, opuszczą jewrosojuz.

Karoń wciska jak nawiedzony nawiedzonym katodebilom: praktycznie wszystkie… te programy, które wznoszą hasło tzw. sprawiedliwości społecznej, wywodzą się z chrześcijaństwa (min. 48).  Nieprawda, sprawiedliwość społeczna bez hierachii istniała w erze przed-chrystusowej, np. u Słowian. Chrześcijaństwo, wbrew Słowu, zostało zaprzęgnięte do wytworzenia i panowania warstw niesprawiedliwości społecznej i kościół kolaboruje w utrzymaniu tego stanu.

Karoń w końcu zaczyna wypowiadać żydłactfo czy jaki tam termin na to ukuje. W przydługich debatach ze mną, odżegnywał się: nie ma sensu wskazywać na reżyserów, autorów, winowajców neo-marxizmu, najważniejszy jest mechanizm, bo inni podchwycą, gdy przejmą system. Na to się nie zanosi Panie Karoń, przy ogłupianiu i kołowaniu widzów, w czym niestety Pan zaczyna brać udział.

Prezes Kalksztajn: pamięć [historyczna] konsoliduje wspólnotę, a wspólnotę potrzebujemy

PB: Sekta smoleńska i miesiączki niezdały egzaminu? Desperacja utrzymania władzy tak wielka, że PiSraelici muszą łgać także o historii piłdsudskiej… Bez tego nie zdołamy wpisać się w historię świata buhaha Ta szajba wpisze nas na śmietnik i pośmiewisko świata. Każdy może dziś zweryfikować fakty, np:

11 listopada – nie moje, nie słowiańskie to „święto”…

O konstytucji kwietniowej, o sanacji i jej rzekomych zasługach dla II RP…

[dyskusja] Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską

Piłsudski vel Selman — żyd litewski, agent austriacko-pruski

Prawda o Piłsudskim bodzie popisdzielców

Piłsudski sprowokował atak bolszewicki, uciekł z frontu, dokonał zamachu stanu na władze RP

Prawda o Piłsudskim

Na cenzurowanym – prasa opozycji lat 30. XX wieku na przykładzie „Zielonego Sztandaru”

Piłsudski, Rozbiory i Niepodległość: Wojna o Prawdę

Różaniec k. KneSSejmu 11 XI: katolicy podziękowali Bogurodzicy za „zwycięstwo PiSu”. Chcą „polecenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryji”. Ks. Małkowski ostrzegł przed „imperialną Rosją”

PB: Odnotowałem we wpisie poprzednim: załgany Różaniec nie znajdzie posłuchu u Boga. Rosjanie prawosławni czczą Chrystusa i Bogurodzicę bez debilnych załganych pokazów politycznych. W Polin jest parę cudownych Ikon Bogurodzicy, w Rosji tuziny.

Dla tych co wierzą, różaniec, modlitwy, jak najbardziej ale nie załgane, bójcie się Boga!

Błazny katodebilno-scyropolskie Pasowanie na Kontradmirała Korsarskiej Floty Sławomira Ziembińskiego przez gen. Grudniewskiego z PDS

W br. wyglądało to poważniej, ale co robi kamrat Olszański wśród błaznów – agenciura czy frajer? https://www.youtube.com/watch?v=OROXy93-6mM

MN 2017 wRealu24.pl — Chcecie Boga? — wasze ulice…

Rola ani rozmówcy nie znają prawdziwego podłoża rocznicy. W okresie I wś. ruchy narodowo-wyzwoleńcze wykorzystało żydłactfo do rozbicia monarchii, imperiów stojących na ich drodze do globalnej władzy. Obecnie, w jewroraju uważanym za wolność, banksteria rozbija z kolei państwa narodowe, coby im nie przyszła idea wolności — wszystko zgodnie z planem NWO. Patrzcie jak wystraszyli się suwerenności Katalończyków: pały i krew, aresztowania, rozpizdrzenie legalnego referendum (jak w Donbasie!), sfałszowanie wyników, zadymy sorosowskie udające opozycję — aby tylko zapobiec oddzieleniu się od krwiopijczej Hiszpanii, tj. żydo-masonerii w Madrycie.

Rola parokrotnie wciska, że MN to największa impreza patriotyczna na świecie. Musiałoby zjawić się co najmniej 10 mln Polaków, żeby pobić 3 mln frekwencję na protestach po referendum katalońskim. A gdzie 3 mln w Waszyngtonie w okresie bandyckiego ataku US-NATO na Bagdad w 2003! Gdzie milionowe manify w świecie islamu przeciw syjonistom! Tak się nakręca wyjątkowość i mesjanizm Polakom. Rola jest wspólnikiem w tej zbrodni mentalnej — w masowej manipulacji Polakami.

Paru rozmowców podkreśla ten mesjanizm, myślą że Polacy są (dzięki wierze) lepsi od zachodniaków. Pytam:  — a rozmywanie polskości ciapatymi wprowadzanymi po kryjomu, miliony Ukraińców, potencjał terrorystyczny banderowców, coraz więcej ż-wahabickich meczetów za ż-saudyjską mamonę? Oślepli rodacy? W Polin jest więcej mosiadziaków na głowę niż na ż-Zachodzie. To oni stoją za fałszywymi flagami terroru na całym świecie.

†††††††††††††††††††††††††††††

Nasze

Żydłacki patriota Macierewicz zafundował nam patrioty za 10,5 bln $

PB: Trump dotrzymuje słowa, że będzia nas bronić (przed kim czym?)… za nasze piniondze buhaha Takie geszefty promuje hrabia (?) Potocki w zamian za odebranie nam reparacji od Niemiec? Największe w świecie kontrakty (np. ż-„Arabia” Saudyjska), na patrioty o wiele mniej kosztują. Patrioty jako przyszłościowa broń to niesmaczy, cholernie drogi żart, upychanie USraelskiego szmelcu frajerom. Rosja już ma hiper-dźwiękowe pociski, na które żaden ż-patriota zachodni nie ma rady. Zanim zoczą je na radarze, dostaną w durny łeb. Z ż-patriotyzmu, w-szawskie durnie zakupiły szmelc z USraelskiej zbrojeniówki zamiast tańszych i lepszych ruskich S-400. Indie nabyły 5 systemów S-400 za 5 mld $, Saudi Arabia chciała w 2009 r. kupić 12 systemów S-400 za 2 mld $, ale dla psa Rosja miała wtedy S-300. Rosja umieściła 2 systemy S-400 w czasie wojny w Syrii i spokój. Piejcie katodebile z zachwytu nad Macierewiczem…

Polityka z 2009: Jak Jan hrabia Potocki postanowił oddać prezydenturę

Jan Hrabia Potocki — kim jest?

Otylia Zigman: Niedorzeczy Pań nawijasz zupełnie. Gadanie i obiecywanie, to niczym jest! To tylko puszczone powietrze w eter, ani tez nic nie kosztuje. Panie Edziu! Nie ma dzisiaj żadnego normalnego prawa według, którego nie Niemcy a żyd rządzący w Niemczech, miałby wypłacić komukolwiek oprócz żydów, jakiekolwiek pieniądze!! Jeśli chodzi o Polaków, którzy są pod eksterminacją i nie wolno ich wzbogacać żadnym sposobem, dla nich nigdy zbrodniarze wszechczasów, co rządzą światem nie pozwolą wypłacacić takiej, ani nijakiej sumy pieniędzy, czy Pan tej prawdy nie zna??? To jest globalizm, system w którym żydy budują królestwo żydowskie!! Nikt więcej się nie liczy wogóle!

Zbrodniarze przemeblowują świat a szczególnie bliski wschód, gdzie jak najprędzej chcą zacząć rozbudowę Wielkiego Izraela!! Dlatego przepędzają Arabów z okolicznych krajów do Europy, pomagają im w tej deportacji i teraz widać, że się spieszą. Zbrodniarze boją się ąrabów, bo kiedy zbombardują im tą świątynię w Jerozolimie, to wszyscy arabowie tam żyjący, wydusili by ich własnymi rękoma! Ten cały zgnojony Izrael zamieniliby w rzekę krwi, rozumie
teraz Pan o co to chodzi obecnie? Podejrzewam nawet, że większośc tych pasożytów chcą przenieść do Polski na ten czas! Dlatego tak uśmiercają nas.
A na wschodnio-połudnowej Polsce zaczynają rozbudowę Judeopoloni już. I jak słyszę kogoś kto dokonuje uczucia nienawiści do tych kolorowych niczemu niewinnych ludzi, którym zniszczyli ludożercy ich życie, pozbawiając ich ojczyzn, przez wojny straszliwe i wymordowanie ich w dziesiątkach milionów, a my wiemy o paru milionach tylko w Iraku. Ci co potęgują nienawiść do tych wędrujących są mi podejrzani! O to właśnie chodzi ludożercom aby ludzie wymordowali się sami! Tak jak to zrobili w Sudanie, gdzie brat brata mordował i w okresie 3-ch lat wymordowali się wzajemnie w ilości 5-ciu milionów. […]

PB:
Wsadzi se Pan Edzio rabina we własną żopę — zachowujesz się jak żydłak, a uczciwym imputujesz. Paszoł won do świronia… znaczy Bizonia, lubiejecie obaj katodebili, acz z innych pobudek LOL Taki jak ty gębę otworzy słuchając hipnozy potockiej — i leżycie do góry brzuszkiem. Dałeś się nabrać na Trampka żydłackiego kundla, też naobiecywał wydrenować bagno… Podejrzewam że ta sama firma meta-analizy danych do socjo-inżynierii, co wspomogła wybiury USA, Brexit, Majdan i fale nachoćcze, była zaangażowana ze „spadku” Potockiego LOL w robienie nas w bambuko Bankiem Rezerw Polin, skrytka pocztowa…

Potocki nic nie powiedział, co byśmy nie wałkowali na necie od lat. Te „rewelacje” 🙂 wg opłacanych przez niego merdiów „alternatywnych” to taka sama zagrywka durnym Edziom, co ściśle tajne :))) rewelacje macierewiczowsko za pazuchą chrabjego buhaha
To jest klasyczna zmyła ż-suszpowa od zlotu syjusiów w 1899 r.: chuzia na Żydów dla celów żydłackich. Ani słowa u Potockiego o milionach szabas-gojów, których unym trza na wybiury i posłuch hasbarze. Przyjrzyj się Edziu jeszcze raz materiałom i analizom, bo pierdolisz. Zadzwoń do SzPana Chrabjego… Bo znów wyjdziesz na użytecznegoi żydłactfu idiotę… a będę bezlitosny :)))
1. Paz to mega-hohsztapler, jego afera wexlowa PKP to pikuś w porównaniu z reparacjami wojennymi dla Polaków na dziesiątki BILIONÓW ojro.
2. Jego Bank Rezerw Polin to jaczejka w pawilonach wszawskich obok kebabu i magla dzielnicowego,
3. Nieraz żydłactfo poprzez globalne organizacje syjonistyczne nielegalnie występujące w imieniu poszkodowanych w Szoa Żydów, oszmaniły ich za zgodą dintojri zagranicznych stemplujących odszkodowania: wielokrotnie za to samo od Niemiec i Szwajcarii, od USA… tak samo musi być (tym bardziej!) w bieżącym przypadku Polin.
4. NIE MA MOWY O ŻADNYCH piniondzach dla prawnych recipientów odszkodowań, wszystko ma iść do USraela za USraelskie „technologie” i „wdrażanie 7 Praw Noego”, które nas wreszcie wyniosą na cywilizowanych ludzi buhaha
5. Potocki przyznał podpisanie poparcia/wstawiennictwa czy co tam w geszefcie, zamianę mamony na „technologie” USraelskie. Nie wspomniał w filmikach  (jeśli się mylę SzPanie Chrabjo, proszę o linki) o 7 Prawach Noego z USraela, druga postać zamiany mamony na usługi niezwykle cenne do uśmiercania narodu polskiego.  A to jest najgorszy punkt w tym geszefcie! Do qrvy nency poczytaj o prawach noahidowych, wolę szariat!
6. Ja pierdziu taki  żydłacko-chrabjowski geszeft. Jestem potomkiem poszkodowanych. Po Warszawie, należy mi się odszkodowanie za kompletnie umeblowane eleganckie mieszkanie mej śp. Matki w śródmieściu — dzieła sztuki, fortepiano markowe, zbiory książek, kryształy, porcelana miśnieńska. Zaś w Wilnie gdzie był wtedy mój przyszły ojciec — mniejsze mieszkanie, równie cywilizowane. Nie wiem jak twoi, ale moi rodzice byli nie tyle z chrabiuf stępionych mentalnie endogamią, tylko z polskich elit inteligenckich.
7. Jak ci już Szubert jak milicjantowi wytumaczył, konstytucja sanacyjna jest tak nielegalna jak sztolcmanowa. Obaj prezydęci to uzurpatorzy… Kiedyś „Niemcy” koszerni wykorzystają to, zażądają zwrotu bilionów reparacji na tej podstawie. Polacy zabulą powtórnie — taki zwyczaj u koczowników.

Prawa Noahidowe i „technologie” ludobójstwa Słowian, w tym broń przeciw Rosji z żydłackich korporacji USraelskich  wsadźcie se z chrabjom (nie wiem tylko czy dennym kretynem czy hohsztaplerem jak Paz)…

Nie po to ślęczymy po nocach za frajer, wypracowania dla durnych rodaków piszemy, żeby nas nękali i poniżali — serio mówię. Mam mecenasa i zacznę składać skargi.
Jeszcze raz gitarę zawrócisz ignoracją, to Laski666 do Szikaga wyślę, by Cię sexualnie zamęczyły… katodebilki Justynki oczywiście, skoro Cię tak podniecają LOL

Edward Maciejczyk: Przesłuchałem gruntownie nagrania Potockiego i myślę że jest to człowiek na dzisiaj, ponieważ wali otwartym tekstem i nie onanizuje się oklepanymi  frazesami tylko strzela Żyda między oczy. Wszystkie wasze kontrargumenty są psu w dupę wsadzić bo nie znajduję w nim niczego złego poza watykańską pępowiną którą można przeciąć.

Naturalnie brakuje Potockiemu fachowców i odpowiedniej ekipy promocyjnej, bo kabotynów z otoczenia można wymienić jednego dnia.
Sam Potocki moim zdaniem ma właściwe parcie na żydowską barykadę i przy odrobinie szczęścia może zrobić niezłą rozpierduchę w Judenlandzie.(Polin)
Wiem że Panu jako koszernemu rabemu to się nie spodoba, ale Polacy czekali na Potockiego co wiem z rozmów przeprowadzanych codziennie w terenie.
Dzisiaj faceta można złapać za jaja, podpiąć pod czipa i z odległości obserwować jeśli nie ma nic do ukrycia to może spać spokojnie. Można wymagać konsekwencji w działaniu a w przypadku zdrady Stanu poprostu odstrzelić. Intuicyjnie czuję że Potocki objawił się w samą porę i należy to wykorzystać dla dobra Polski Suwerennej, zwłaszcza że gdy Polacy dostaną kasę to sami pozamiatają Ojczyznę z koczującego parcha. Sami trzymacie swoje gówniane pieniądze w żydowskich bankach to nie udajcie nietoperzy że o tym nie wiecie😇.

Ścierwomedia globalne skrzywiły obraz MN 2017

Węgry: USA tworzy sieć mediów poza kontrolą rządu

††††††††††††††††††††††

Rosja, Upadlina

Rosja i Chiny przeprowadzą drugie z kolei wspólne ćwiczenia komputerowe wojsk rakietowych

Ukraina wysypiskiem odpadów nuklearnych z USA

Amerykanie zszokowani tempem rozwoju Moskwy

PB: Stolica zwykle doznaje największych anomali i wpływów z zewnątrz. Krzywe wieżowce nie kojarzą mi się dobrze. W poważnym państwie, rpzwój jest rownomierny na całym terytoerium, patrz np. Dania. A jak jest na prowincji Rosji, jak się zwykłym ludziom układa?

Oko za oko: Duma nakazuje obcym mediom rejestracji jako obcy agenci

Ukraina: Polityk przyznaje wsparcie dla terrorystów na rosyjskim Kaukazie

Rosja sprzedaje więcej zboża niż USA

Ruska agencja kosmiczna utworzy na Antarktyce system ściągania danych satelitarnych

VIDEO Moskwa: obława FSB na komórkę 69 terrorystów

Amerykanie inwestują w zakłady lotnicze Charków, zarobią kokosy

PB: Żydłaki zrobią kokosy, a Polacy zapłacą za węgiel, socjal, emerytury, broń dla braci Ukraińców.

B. minister obrony Ukrainy podziwia armie obu republik Donbasu

Armia Ukrainy celuje w dzieci w drodze do szkoły a OBWE milczy

Waszyngton: „Rosja tak niecelna w oskarżeniu USA o pomoc ISIS jak jej kampania nalotów”

PB: Nie ma lepszego negatywnego komplementu! Faszyngton musi być wściekły do czerwoności buhaha

USA wprowadzi na Ukrainę 20 tys. wojsk pod przykrywką ONZ niosących pokój?

Moskwa: dowody na wsparcie ISIS przez USA

Noworosja: siły Ukrainy łamią zawieszenie ognia na kilku frontach

Dowódca armii Jarosza: Po wyczyszczeniu Donbasu, rozwiążemy kwestię Krymu”

B. minister obrony Ukrainy: odbicie Donbasu znaczyłoby zrównanie go z ziemią

††††††††††††††††††††

Syria, Bliski Wschód

Syria: w ub. tyg. lotnictwo Rosji obróciło w proch ponad  1250 obiektów terrorystów

Syria: 6 strategicznych bombowców Rosji celuje w  ISIS k. Abu Kamal

Waszyngton: ISIS opuścił 95% terytorium Iraku i Syrii

Obrazy z dewastacji Rakki, b. stolicy ISIS, po bitwach z kurdyjskimi siłami

USrael zasłania się prawem z wojny w Afganistanie w 2001 r. uzasadniając swą obecność wojskową w Syrii

Ławrow: siły Iranu i Hezbollah mile widziane w Syrii

Izrael odrzuca układ pokojowy Rosji i USA w Syrii

Waszyngton: „Rosja tak niecelna w oskarżeniu USA o pomoc ISIS jak jej kampania nalotów”

PB: Nie ma lepszego negatywnego komplementu! Faszyngton musi być wściekły do czerwoności buhaha

Moskwa: dowody na wsparcie ISIS przez USA

†††††††††††††††††††††††

Michał Jarzyński: Dzisiaj na blogu bruska obchodzimy święto – 777 dzień sprzątania świata…777 to więcej niż 666, a 7 w numerologii to szczęśliwa cyfra, zwłaszcza że trzykrotnie powtórzona.

Zapomniałbym: z okazji tego święta składam dla bruska życzenia dalszej wytrwałości i pomyślności w niesieniu pod polskie strzechy kagańca oświaty /wieszcz Juliusz Słowacki/ oraz szczęścia w życiu osobistym ,a nam wszystkim tutaj komentującym /czytającym/ życzę jasności i precyzji myśli.

Siły Izraela i Arabii Saudyjskiej skonfrontują Iran

PB: Good luck, żydłacy! Czy po to było przemeblowanie w ż-„Arabii” Saudyjskiej?

Putin: tylko statki Rosji będą mogły pływać Północną Drogą Morską

Generał Pentagonu: USA traci przewagę militarną na korzyść Rosji i Chin

Waszyngton: Rosja zagrożeniem od Bałtyku po M. Czarne

PB: Brzmi jak mobilizacja do Trój-mordzia: USrael, oliparchat jewropejski i ukraiński

Putin: stosunki z Turcją kompletnie naprawione po incydencie w Syrii

VIDEO Faza militarna destabilizacji Zimbabwe?

PB: Będzie nowa fala ciapatych dla jewżopy?

Afront żydłakowi Macronowi od ż-„Arabii” Saudyjskiej

Corbett: wywiad nt. chucp „zmian” na Bliskim Wsch.

Corbett: petro-juan wspina się

Corbett: co trza wiedzieć o czystkach saudyjskich

Posted in bez kategorii | 9 Komentarzy »

:))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666

Posted by grypa666 w dniu 05/11/2017

UWAGA zakłócenie normalnego trybu pracy blogowej

Z nieznanych przyczyn mam coraz większe trudności edytorskie: nie mogę już wklejać nowego tekstu ani grafiki. Edytor marudzi z linkami do you tube… Odmawia kasacji i formatowania. Mniejsza o niemożność wtapiania linków (robiłem to przez kilka ostatnich dni w edytorze mejlowym, teraz nie da się i tego wkleić na blog)… Właśnie odkryłem, że edytor pożarł mi pokaźną robotę edytorską z wczoraj nt. MN.

Proszę o wyrozumienie i cierpliwość, należy liczyć się z cichym sabotażem, zważywszy na doniosłość spraw, które dotknąłem i ich niepoprawność polityczną.

11.11.2017 — Właśnie straciłem parę godz. pracy przez wyłączenie prądu w dzielnicy. Ręce odpadają…

Spis treści

Alarmy i alerty

Nasze

Upadlina, Rosja

Żydo-„Arabia” Saudyjska

Syria, Bliski Wschód

Mus znać

Zdrowie

:))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666

 

SUPER-ALARM Sciema z Piłsudskim na 11 XI i później

Wnioski wobec zbliżającego się 11 listopada [2017] nasuwają się same przez się.

Drogi Rodaku!

 • Kto jest uczciwy nie ulega stadnej poprawności i nie czci Święta Niepodległości (11 listopada) z gloryfikacją postaci Józefa Piłsudskiego na ustach. Czemu? – bo jest to fałsz i urąga naturalnej inteligencji ludzkiej godności Człowieka, inaczej, jest to akt wyrzeczenia się przyrodzonego rozumu. Publiczne kłamstwo powoduje zbiorową głupotę naszego narodu.
 • Kto jest rozumnym Polakiem i pragnie być oficjalnym patriotą z nadania propagandy poprawności w dzień 11 listopada niech nie podchodzi do żadnego pomnika postaci Józefa Piłsudskiego. Czemu ? – bo jest to gloryfikacja przegranych Niemiec, bowiem w tym dniu 11 listopada 1918 r. w Compiegne we Francji została podpisana przez nich militarna kapitulacja oraz na pohybel nam Polakom przywieźli i oddali w Polsce władze Józefowi Piłsudskiemu, no właśnie w jakim celu?.
 • Mieszkańcy Wielkopolski mają szczególne powody do odrzucenia politycznego tła czci marszałka J. Piłsudskiego– mianowany tak po zamachu stanu w 1926 r. –  w dniu 11 listopada. Czemu ?– w dniu tym Niemcy przekazali mu władzę, przywieziony przez nich specjalnym pociągiem (w wagonie-salonce kanclerza Niemiec) z Berlina do Warszawy, aby przeszkadzać patriotycznym dążeniom Polaków w Wielkopolsce i nie tylko, aby Wielkopolska nie była integralną częścią Odrodzonej Polski w jej starych piastowskich granicach. Potwierdza to wybuch Powstania Wielkopolskiego, dzięki którym skutkom (zbrojnych działań) Polska odzyskała te ziemie, jako kolebkę polskości przez całe swe dzieje, któremu Piłsudski był przeciw – są tu odrębne publikacje. Mieszkańcy Poznania i okolic mogą nabyć tą książkę bezpośrednio w Kórniku jadąc tam (np. po pracy) na wskazany adres mając nie z pełna 20 km drogi – zachęcam do tego swych Przyjaciół, wszystkich znajomych, członków rodziny i całą rzesze blisko mieszkających tam Polaków patriotów.
 • Dla uczciwie wierzących Katolików i Kapłanów obowiązuje zasada przestrogi Jezusa Chrystusa – mamy być znakiem sprzeciwu wobec propagandowego zła kłamstwa, podłości krzywdzącego nas wiernych, wszystkich nas ludzi Polaków i obłudnie narzucanego nam zewsząd z głównego jednego nurtu faryzeizmu za którym kryją się zasady satanistycznego talmudu, odrzucającą prawdę i postać Jezusa Chrystusa. „Kto szuka prawdy ten szuka i Boga, nawet gdyby o tym sam nie wiedział” – tak głosi wskazanie św. Edyty Stein. A prawda wynika z miłości, „bo tylko Miłość jest twórcza” – słowa mądrości św. Maksymiliana Kolbe.
 • Fałsz mitu propagandy tej postaci burzy krew i inteligencje uczciwego człowieka, każdego patriotycznego z nas Polaka, bowiem czyni on z nas obskurnego z motłochu idiotę. I dlatego to jest takie ważne dla naszego publicznego wyzwolenia się z upodlenia kłamstwa uwłaczające godność naszego niezłomnego narodu. Absolutnie nic nie usprawiedliwia nas dla zaniechania odrzucenia tego ogłupiającego kłamstwa mitu postaci Józefa Piłsudskiego, jaki obejmuje wśród wielu, wielu wokół nas poczciwych Rodaków.

Przyjacielu, Rodaku! Mądry rozumiejący ten problem – nie wahaj się i przyczyń się do akcji wyzwolenia się z tego upokarzającego wokół nas stanu mitu tkwiącego wśród wielu zewsząd ludzi nieświadomych o tym naszych innych poczciwych poszukujących prawdy Rodaków. Wyznajesz głośno naukę Jezusa Chrystusa to naśladuj Go poprzez niezłomne głoszenie prawdy, nawet gdy spotka Cię potępienie poprawności politycznej. Na tym polega chrześcijańska ofiarność w walce o zbiorową narodową mądrość wbrew tym, co mają nad Tobą, nami władzę i pełni są pychy, niby dominująco chełpiącej się nad nami „mądrości”, ewangelicznych uczonych w prawie patrzenia na nas z góry. Jezus Chrystus nazwał ich po imieniu kim właściwie są głosząc podłą faryzejską obłudę i publiczne kłamstwa – Ewangelia o tym wyraźnie mówi, czytaj i stosuj ją do bólu, nawet do psychicznego męczeństwa publicznych drwin, tak jak czynił to nasz Zbawiciel – odważ się być sobą podług talentu jakim Cię Stwórca obdarzył w dążeniu do Prawdy, Dobra i Piękna – bo tylko taki jest sens życia. 

 • Bez wątpienia zapowiadane oficjalne przyszłoroczne obchody 100R. Odrodzenia się Polski nie pominą bezkrytycznej roli „zasług” postaci Józefa Piłsudskiego z nagłośnionym kultem „hymnu” 1 kadrowej. Są już odgłosy informacji tej propagandy w tytule Piłsudski Superstar w publikacji co poniektórych pism: Przyszłoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę upłyną nam pod znakiem, a jakże, Józefa Piłsudskiego. Już 5 grudnia zbierze się Zgromadzenie Narodowe, które w 150 rocznicę urodzin Marszałka zainauguruje „Rok niepodległościowy”. Zapowiada się więc dostojnie i na poważnie. Nad myślą i czynem Marszałka pochylać się będzie szkolna dziatwa, duchowieństwo oraz oficjele zgromadzeni na licznych sesjach, apelach i capstrzykach, których z pewnością nie zabraknie. itp. Więcej: http://www.mysl-polska.pl/1380

PB: Anonim nie mówi najważniejszego: w okresie I wś. ruchy narodowo-wyzwoleńcze i powstawanie państw narodowych wysterowało żydłactfo pod banksterski plan zawładnięcia światem i utworzenia NWO. Drugi etap rozgrywa się przed nami: likwidacja państw narodowych. Spełniły zadaną rolę obalenia imperiów, koron, caratów… Pora na nie… tak jak przyjdzie czas na szabas-gojów, muślimów, iluminatów po spełnieniu gojowskiego obowiązku wzgl. żydłactfa. Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Ze staroci, wciaż aktualnych, na blogu PiotrBein:

[dyskusja] Piłsudski! – za ten gwałt uczyniony nad Polską

Piłsudski vel Selman — żyd litewski, agent austriacko-pruski

Prawda o Piłsudskim bodzie popisdzielców

Piłsudski sprowokował atak bolszewicki, uciekł z frontu, dokonał zamachu stanu na władze RP

Prawda o Piłsudskim

Na cenzurowanym – prasa opozycji lat 30. XX wieku na przykładzie „Zielonego Sztandaru”

Piłsudski, Rozbiory i Niepodległość: Wojna o Prawdę

MN 2017,  farsa od „wiarusa” z Kanady w mundurze piłsudczyka, przykład obrzezania mózgu Polakom, minuta 24:30 https://www.youtube.com/watch?v=9qkmp6eSiLs

ALERT Wyjmij pluskwę z komórki swej

ALERT Mizia ostrzega przed 11 XI

ALERT Instrukcja Mizi: Jan „hrabia” Potocki JAK ELIMINOWAĆ TAKICH LUDZI Z POLITYKI! 

PB: O cześć wam panowie, magnaci… książeta, hrabiowie, prałaci za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany :)))

SUPER-ALARM Załgana do cna „niepodległość” 11.XI

ALERT Załgany katolacki psychol w akcji :)))

Bizoń pisze o Beinie i Szubercie: szybko zjeżdżacie w dół, bo zbyt wielu w końcu zobaczyło kim i czym faktycznie jesteście… Auto-statystyki WordPressa nie kłamią: mimo przydługiej przerwy wakacyjnej, sezonu ogórkowego, impotentnego bloga PiotrBein, zaniedbań  na Grypa666 (choroba przewlekła i chochliki w edytorze), oglądalność niezmienna od lat:  kilkaset na dobę… Niedługo łącznie 9 mln od 2009 na obu blogach… Jak zawsze przeważa linkowanie z zewnątrz, tj. użytkownicy sami sięgają po Grypa666 i jej antysystemowe tematy:

Adresy odsyłające za wszystko dni do 2017-11-09 (Zsumowane) [od lipca 2009]

Adres odsyłający Wyświetleń
Wyszukiwarki 545 351
marucha.wordpress.com 57 599
globalnaswiadomosc.com 42 776
astral-projection.blog.onet.pl 30 258
monitor-polski.pl 24 979
piotrbein.wordpress.com 22 262
wiadomosci.onet.pl 21 646
wykluczeni.info 20 716
No i zainteresowanie 🙂 od neo-ubecji i adresów @zzz.il
Ranking w Polin/globalnie wg Alexa:
Opolczykpl 36,598/1,264,452
PiotrBein 57,108/1,716,058
Grypa666 67,510/2,312,528
Dla porównania opluwany przez psychola, MonitorPolski 2,693/141,325
użyteczny Marucha 2,830 /136,017
oblubienica 🙂 psychola Josele, Vismaya-Maitreia  4,347/201,649
A pod RozpiętymNaKrzyżu jak? https://jozefbizon.wordpress.com/ brak notowania w Polin — za niskie LOL globalnie  3,559,121
Sprawdzian z innego źródła, może Alexą zawładnął żyd-marxista Bein buhaha
Globalny ranking 3,559,121
Tak to załganiec katolacki wytrzepuje z fiuta co chce — po chrześcijańsku buhaha pod RozpiętymNaKrzyżu :(((((((((((
…a poucza starszych i mądrzejszych LOLLOLLOL

Vismaya: Szuberta blog został namierzony, sprawę mu wymierzono …. — J. Bizoń.

A czegóż oni, tacy mocni, wspaniali się tak boją …. Malutkiego Szuberta?

Nie ma różańca w dłoni…. ani cepów czy kosy, jedynie klawiaturę do stukania literek.. i budzi taki niepokój. Musi więc ten Szubert być coś więcej warty, skoro powstał wokół niego taki postrach …. Maluczkimi, co gadają głupoty nie zawracają sobie głowy, bo ludzie maja w głowach rozum i umieją osądzić, kto gada mądrze a kto tylko dziuba dźe, jak wrona na płocie…
ale na to darcie nikt nie zwraca uwagi.
Bizonia za jego paszkwile, chociaż wystawił ich tyle, nikt po sądach nie ciąga … bo nie trudno się tu zorientować, że ten facio, co płodzi takowe „dzieła” nie ma równo pod  czaszką…

PB: Też rankingu nie oglądam – kto chce widzieć się na 3-milionowym miejscu w świecie :))) Dałem kopa kopytnemu fanatykowi. Ubódł go Alert o załganym katolu, jeszcze mu się śni po bezsennej nocy hihihi Użydkownikom z @zzzz.il i neo-ubecji to jednak bardzo leży na sercu buhaha znaczy jakość naszych blogów daleko przekracza ilość wizyt LOL W kuchni Alexa majstrować nie mogą (jeszcze….), ditto we flakach WordPressa, vide parotygodniowy marazm bezskutecznych prób włamania się do mego kokpitu. Mogą tylko ustawiać algorytmy w wyszukiwarkach, żeby tłumić oglądalność, co zauważyłem kilka razy: najważniejsze materiały na dane hasło daleko na tylnych stronach wyników z ż-wyszukiwarek, albo wcale.

Rating precyzyjnie odzwierciedla liczbę odsłon/wizyt — nabyłeś licżydło u Bizonia? hihihi Nie wiem czy Michalkiewicz bożyszcze katodebili utrzymuje jeszcze podobną oglądalność… Zrobiłeś rewolucję w umysłach Polaków, chwała i dzięki Ci za to Przyjacielu. Gdybyś miał ż-marketing jak Michalkiewicz, Braun, Rola czy Gadowski, ja miałbym Przyjaciela-milionera 🙂 Zgoda co do nabijania liczników forami. Gdy objąlem własność Grypy666, a użyteczni i agenciury nie dali żyć, zlikwidowałem forum i nie mam najmniejszej chęci tyrać tam dla polactfa 24/7 — inaczej jak wiesz forum staje się śmietnikiem.
Wieśka ma zasłużony rating — bardzo wysoko w skali światowej, mimo że forum nie ma. To dzięki treściom samopomocy medycznej, obnażaniu spisków, tłumaczeniu przednich materiałów na polski i oczywiście autentycznej duchowości przysparzającej katodebilom i żydłactfu białej gorączki buhaha Łapy ich świerzbią, by ją pozwać jak Ciebie poprzez zżydłaconą mafię dintoryjną Ziobry i kalksztajna.

Andrzej Szubert: Piotrek, na rankingi nie zaglądam od lat. Na stytystyki bloga też nie. Teraz z ciekawości wkliknąłem się. Ilość wejść: wczoraj – 1383, przedwczoraj – 1315, trzy dni temu – 1215. Jeśli idzie o miesiące – najsłabsze w tym roku były u mnie czerwiec – 30 737 i wrzesień – 30 104 wejść (średnia ok. 1 000 dziennie). Najlepszymi miesiącami były maj – 53 415 i marzec – 58 493 wejścia. W roku 2016 najsłabszym miesiącem był lipiec – 25 324 wejść (akurat wtedy przez trzy miesiące nic nie publikowałem). Najlepszym marzec – 50 558 wejść.

W roku 2015 najsłabszym miesiącem był sierpien – 30 196. Najlepszym listopad – 57 920 wejść. Gdy blokowałem w 2014 komentarze ze względów zdrowotnych i czasowych, w ostatnich miesiącach przed ich blokadą miałem dziennie 3-4 tys. wejść (ponad 100 000 miesięcznie). Po zablokowaniu komentarzy ilość dziennych wkliknięć spadła skokowo trzykrotnie do średnio trochę ponad tysiąca dziennie. Gdyby taki gnida Wiechowski/Marucha zablokował komentarze, wypadłby całkiem poza rankingi. Podlecki też. Jemu „komentatorzy” wkilkujący się po 20 – 30 razy dziennie nabijają frekwencje.
W sumie od założenia blogu w 2012 roku mam 2 624 364 wejść. Najlepszy dzień – 9 771 wejść. Przy moim profilu – pogański, prorosyjski, antyusraelski, antykrystowierczy, wolny od szukania sensacji, jest to najbardziej poczytny o takim profilu blog w Polsce, a być może w całej środkowej Europie.

HIPER-ALARM Ostatnia Krowa… nie pozwólmy na śmierć małych i średnich gospodarstw rolnych

ALARM Inkwizycja działa – Andrzej Szubert dostał akt oskarżenia i wezwanie na rozprawę główną…

Wiesława z Dąbrowskich (Vismaya): W IMIĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA… PROSTO DO PIEK£A

PB: Obraził uczucia religijne buhaha. Za to katoliczniki mogą zrobić ze słowianowierczego  miejsca kultu Szuberta cmentarz miłości bliźniego, religiozną odpustową szmirę! Słuchajcie, katolaccy hipokryci, co mówi wystrzałowy Bikup Grzegorz Ryś o tym, kogo Bóg Ojciec wybrał na zbawienie z czterech wiatrów świata [min. 31:00].

Słowianowierstwo było wcześniej; bez wątpienia katolicy zbeszcześcili świętość słowiańskiej góry. A teraz hipokryci tchórze skarżą poprzez żydłacką dintojrę, zamiast wejść w merytoryczną debatę jak ludzie, ze wzajemnym poszanowianiem i usilną próbą zrozumienia Drugiego… Ma rację Szubert: katolicyzm zjudaizował Słowian, Polaków. Zobił im spleśniały kefir z mózgow, cuchnący gnój z dusz, śmierdzące szambo z serc… A państwo w państwie III Rzydopospolitej, członka jewrosojuza ociekającego tolerancją, demokracją i równouprawnieniem, sankcjonuje inkwizycję nad mniejszością wyznaniową, w której jest Andrzej Szubert. Mniejszością ocalałą m.in. dzięki Szubertom, którzy postawili się germanizacji nadłabskiej, zachowali zdrowy rozsądek i historię sprzed załganej watykańskiej wersji.

Dintojra nakręca katolacką nienawiść… To już nie katodebilizm ani pusta pycha — pozywający to agenci samego Ogoniastego! Obwieszeni krzyżykami i różańcami Mistrze Nienawiści i Hipokryzji! Zjudaizowany katolacki chłamie i żydłacka dintojro, łapy precz od mego Przyjaciela, Andrzeja Szuberta! Niedawno szakale Ogoniastego zabrali Andrzejowi rodzonego Syna Krzysztofa… Nie odczekawszy nawet żałoby Rodziny Szubertów i ich przyjaciół, rzucili się precyzyjnie w czasie na znienawidzoną przez siebie ofiarę.

ALARM Ustawka donosicielska kalksztajna + Przygotowania do kolejnego strzyżenia Polaków (ustawa re-prywatyzacyjna)

ALERT Zbrodnicza mafijna dintojra odmawia wszczęcia śledztwa ws. rzeźnictwa osiłka ABW na Drze Mateuszu Piskorskim

On Monday, November 6, 2017 3:24 AM, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód <pr.srodmiesciewschod@krakow.po.gov.pl> wrote:
Sygn. akt PR 4 Ds 658.2017                                                                                      dn.06.11.2017
                                                                                                                                   Pani Otylia Zigman
                                                     ZAWIADOMIENIE
                                            o odmowie wszczęcia śledztwa
Sekretariat Prokuratury zawiadamia Panią, jako osobę, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód w  Krakowie z dnia 19.10.2017. pod sygnaturą PR 4 Ds. 658.2017. odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie:
przekroczenia w dniu 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie uprawnień przez funkcjonariuszy ABW w związku z czynnościami służbowymi wykonywanymi z udziałem  Mateusza Piskorskiego i działania w ten sposób na szkodę interesu prywatnego w/w. tj. o przest. z art.231    1 k.k.
                                                                                              Sekretariat 4Ds
                                                                                            Bernadeta Zapała
 ——-
Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód, 30-965 Kraków, ul Mosiężnicza 2, tel. 12 619 60 00
PB: Pierwotnie dintojra rżnęła głupa, że nic takiego nie miało miejsca. Trza to tym sukinsynom przypomnieć. Odrzucić ich bumagę: odmawiamy, nie uznajemy guvna w paczkach.
Andrzej Szubert: Z góry było wiadomo, że prokuratura sprawę pobicia Piskorskiego zignoruje. Bandycka prokuratura i bandycka SBW to organy okupanta.

†††††††††††††††

Nasze

https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2015/11/oni-wc582ac59bnie-idc485-na-wojnc499.jpg?w=771

Polska żąda od Ukrainy restytucji za zbrodnie banderowskie

Błazny katodebilno-scyropolskie Pasowanie na Kontradmirała Korsarskiej Floty Sławomira Ziembińskiego przez gen. Grudniewskiego z PDS

W br. wyglądało to poważniej, ale co robi kamrat Olszański wśród błaznów – agenciura czy frajer? https://www.youtube.com/watch?v=OROXy93-6mM

MN 2017 wRealu24.pl — Chcecie Boga? — wasze ulice…

Rola ani rozmówcy nie znają prawdziwego podłoża rocznicy. W okresie I wś. ruchy narodowo-wyzwoleńcze wykorzystało żydłactfo do rozbicia monarchii, imperiów stojących na ich drodze do globalnej władzy. Obecnie, w jewroraju uważanym za wolność, banksteria rozbija z kolei państwa narodowe, coby im nie przyszła idea wolności — wszystko zgodnie z planem NWO. Patrzcie jak wystraszyli się suwerenności Katalończyków: pały i krew, aresztowania, rozpizdrzenie legalnego referendum (jak w Donbasie!), sfałszowanie wyników, zadymy sorosowskie udające opozycję — aby tylko zapobiec oddzieleniu się od krwiopijczej Hiszpanii, tj. żydo-masonerii w Madrycie.

Rola parokrotnie wciska, że MN to największa impreza patriotyczna na świecie. Musiałoby zjawić się co najmniej 10 mln Polaków, żeby pobić 3 mln frekwencję na protestach po referendum katalońskim. A gdzie 3 mln w Waszyngtonie w okresie bandyckiego ataku US-NATO na Bagdad w 2003! Gdzie milionowe manify w świecie islamu przeciw syjonistom! Tak się nakręca wyjątkowość i mesjanizm Polakom. Rola jest wspólnikiem w tej zbrodni mentalnej — w masowej manipulacji Polakami.

Paru rozmowców podkreśla ten mesjanizm, myślą że Polacy są (dzięki wierze) lepsi od zachodniaków. Pytam:  — a rozmywanie polskości ciapatymi wprowadzanymi po kryjomu, miliony Ukraińców, potencjał terrorystyczny banderowców, coraz więcej ż-wahabickich meczetów za ż-saudyjską mamonę? Oślepli rodacy? W Polin jest więcej mosiadziaków na głowę niż na ż-Zachodzie. To oni stoją za fałszywymi flagami terroru na całym świecie.

Strategia Kalkstein-Kornhauser

BUHAHA Polin wydymane — Amerykański „katarski” gaz skroplony okazał się rosyjskim!

PB: Frajerzy presstytutki i sekty, pialiście z zachwytu zapowiedzią Trampka — duraki narodowe polactfa… czy zdrajcy?

Nagranie z Donbasu świadczy o udziale Polaków w wojnie?

Marsz Niepodległości i masowy Różaniec pod KneSSejmem

PB: Prosorku Dakowski, katodebile i organizatory różańcowe — co wy na to, hę? Wasza inicjatywa wygląda na spęd owiec z elementem cierpiętnictfa reklamowego, które miałoby zjednoczyć stado w wyznaczonym przez suszpy zadaniu politycznym. Padażdjom, uwidim…  Mizia ostrzega przed włączeniem się banderszczochów. Takiej mieszanki wybuchowej tylko brakowało na Majdan made in Polin: dwie zfanatyzowane, zjudaizowane, kompletnie sterowane grupy. Dotychczas nie narodowcy tylko suszpy panują nad ulicznymi hucpami — od zadragowanych policmajsterek gotowych strzelać do kobiet z wózkami, poprzez mosiadziaków pałujących polskich „faszystów” i busy pełne tajnego wojska NATO zwanego Antifa… po rejtana Brauna i niedawny załgany różaniec przeciw agresji Rosji.

Vismaya na atak Bizonia na treści jej witryny: Najwięcej jest [odsłon na witrynie Vismaya-Maitreia] do Naturalnego leczenia i modlitw, w tym Różańca. To nie [Bizonia] strona dominuje w Różańcu w Polsce tylko Vismayi [15 mln odsłon w październiku br.], z której on usilnie probuje zrobic diabła. W naszych statystykach modlitwa różańcowa jest na 2. miejscu, a dopiero na 3. Naturalne leczenie, a to potężny dział i nie jeden link. Zobacz w statystykach. Krucjata różańcowa u Vismayi sama się odbywa każdego dnia bez agitki i latania dookoła sejmu z krzyżem w ręku… i robienia szumu koło siebie…

Otylia Zigman: Nie ma Pan racji Panie Andrzeju, ponieważ jest to zwyczjna manipulacja nieświadomymi niewolnikami! Jeszcze Pan nie wie kto prowadzi te wszystkie krucjaty modlitewne w Polsce? To nie Polacy prowadzą dzisiaj a agentura okupanta, przy tej okazji robią geszeft-są opłacani, tak długo jak ich nie zdemaskujemy, będą to robić aż do końcowej eksterminacji Polaków!!!  Bizoń też nie za friko jest zaangażowany, do tej działalności, którą uprawia. Gdyby nie chodziło o manipulacje tak religia byłaby odłączona od żydowskich manipulatorów, którzy królują przy korycie w Polsce!  To w tym jest pies pogrzebany… A jaki cel tego? Mówiłam sto razy, przygotowują Polaków do przyszłej globalnej jedynej religii, robią to bardzo niezauważalnie dla tych co nie mają wiedzy nt. globalizmu w przyszłości.

Andrzej Szubert: Szkoda czasu na katodebili. To element stracony. Ci debile naprawdą wierzą, że modłami do żydowskich idoli uratują Polskę.

PB: Bidni katolicy… ich media odmówiły reklamy? Muszą polegać na walcowanym ratuszu w rozplakatowaniu tramwajowym? To mi cuchnie ustawką suszpową.

Walerian Dąbrowski: Religia i wiara ma być osobistą wolną wolą człowieka, natomiast bezwzgl. ma być wyłączona z Adm. Państwa sprawującego władzę świecką całego społeczeństwa. Tego może nie pojąć pan Bizoń ale to już jest bez znaczenia.

PB: Przyjrzyj się sobie i swoim, zanim drzazgę w oku bliźniego zoczysz… Poganin Szubert z prawosławnym Beinem 4-ręcznie położyli na łopatki bidne katolactfo LOL

Wpieprza się psychol w wątki, namolnie insynuje żydzizm, marxizm z gruszki ni pitruszki. Kto choć tycio skrytykuje KK, Watykan, papiusza, to wróg… alarm ogólnokatodebilny, mobilizacja religiozno-narodowa  :))) w obronie bezbronnych Bozi i Wszechmogącego buhaha czyli w obronie ego katoldebila zaprzeczeńca Wiary Chrystusowej, zjudaziowanego robota bez ducha i serca.
Posłuchaj Ks. Bpa Rysia i zapłacz nad sobą jeden z drugim skrzywieńcu religijny. Proś o przebaczenie tych, którym zniszczyłeś kult pogański, zaśmieciłeś im święte miejsca odpustową szmirą, zrobiłeś tam cmentarze miłosierdzia… Wstydź się szczerze i pokutuj za tryumf ze współpracy z mafijną żydłacką dintojrą w poskramianiu głosu słowianowierców za sprawiedliwością wyznaniową… Spowiadaj się Bogu — bezpośrednio — z pogróżek listami gończymi… Może wtedy znajdziesz się wśród wybrańców z 4 wiatrów świata.
Na dziś jesteś posłańcem Ogoniastego.

Józef Bizoń: Nie za bardzo wiadomo – a może i wiadomo – skąd ta u was uzurpacja do uszcześliwiania Polaków. Nawet w nic niewierzący Polak nie wyskoczy z takimi tekstami jak pan i pana sprzymierzeńcy. Czy swemu sąsiadowi też pan chcesz w jego w domu wszystko poprzestawiać wg własnego uznania, a jak nie to wyrzucić go z jego własnego domu?

Kto nie znami ten wróg i trzeba go wypędzić i zniszczyć – tak działali marksici (komuniści) i działają syjoności. Proszę sobie samemu wybrać odpowiednie, aby nie było potem zarzutu, że źle za was wybrałem.

Edward Maciejczyk: Sejm spętany sekciarskim łańcuchem😱? to jest okupacja. Żydowskie mantry osłabiają powagę Sejmu zwłaszcza w sytuacji gdy p-Osłowie nie są Polakami tylko potomkami koczujących Azjatów. https://youtu.be/1z7_z9FoI_4

Andrzej Szubert: Panie Bizoń, ślepa wiara w nadjordańskie gusła kompletnie Panu rozum odebrała.

W tym roku Marsz Niepodległości idzie pod hasłem „My chcemy Boga”, które odwołuje się do fundamentu polskiej tożsamości narodowejDziwne tylko, że z powodu owego „fundamentu polskiej tożsamości narodowej” Polacy sami deklarują, że duchowo są Żydami:
Terlikowski: Ja jako Żyd (duchowy) http://www.fronda.pl/a/terliko wski-ja-jako-zyd-duchowy, 25468.html
Mirosław Salwowski: Ja też jestem Żydem (duchowym) http://www.konserwatyzm.pl/art ykul/9128/ja-tez-jestem-zydem- duchowym
Aleksandra Kowal: W sensie duchowym jesteśmy Żydami. http://www.katolik.pl/czy-jest esmy-zydami-,834,416,cz.html

Mam w dupie taki fundament polskiej tożsamości, który Polaków duchowo zżydza.

chcemy iść pod sztandarami Boga! — Idźcie – i najlepiej będzie, jak zajdziecie pod nim do waszej „ziemi świętej” – nad Jordan. Tam jest odpowiednie dla was miejsce. Polska potrzebuje Polaków, nie duchowych Żydów.

PB: Msza św. tradycyjna będzie nawiązaniem do wspaniałej Tradycji Kościoła Katolickiego oraz historycznych wydarzeń, które miały ścisły związek z Mszą odprawianą w ich trakcie po łacinie i w bardzo szlachetnej formule idealnie prezentującej wszystkie Prawdy Wiary. Można użyć stwierdzenia, że będzie to Msza św. naszych przodków, naszych świętych i wszystkich wielkich bohaterów. Jo, Słowianie klęli jak współcześni Polacy LOL Wyobraźcie sobie chłopstwo zaganiane siłą na msze, cierpiące na łacińskim kazaniu jak na tureckim buhaha Zaś Różanie gdziekolwiek, oparty na Kłamstwie nie ma posłuchu u Boga. Poprzedni różaniec narodowy m.in. dotyczył agresji rosyjskiej — patentowe łgarstwo żydłackie, kolportowane m.in. przez rydzykowe radio co niemaryja, z państwowym „gościem” oddzielonym od KK :)) krypto-żydłakiem faszyngtońskim jastrzębiem wojny, Macierewiczem/Singerem LOL

Józef Bizoń: W tym roku Marsz Niepodległości idzie pod hasłem „My chcemy Boga”, które odwołuje się do fundamentu polskiej tożsamości narodowej. Na październikowej konferencji prasowej prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz komentował:

W czasie upadku obyczajów, w czasie dyktatury poprawności politycznej, w czasie bezpardonowej walki z Bogiem, w czasie utopii ogarniającej całą Europę – My Polacy chcemy odwołać się do wartości, które są fundamentem naszej tożsamości, naszego narodu, rdzeniem Europy i rdzeniem będącej w dalekiej destrukcji cywilizacji łacińskiej. Dzisiaj chcemy iść jak nasi przodkowie pod Wiedniem, jak w walce z nawałą bolszewicką w 1920 roku – chcemy iść pod sztandarami Boga!

11 listopada o godz. 15-tej ulicami Warszawy przejdzie kolejny Marsz Niepodległości. Polscy patrioci będą świętowali 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. http://dakowski.pl/index.php? option=com_content&task=view& id=21394&Itemid=100

Marcin Dachtera: Co ma Watykan za uszami

Ostatni etap agonii III RP i jej społeczności

Albin Siwak: Dokąd Zmierzamy

„Słoń w składzie porcelany” – czyli o miniszcze Waszczykowskim i pajacu Singerze

Złapali winnych ataku w Łucku! Skąd ta cisza w Polsce?

PB: Cisza, bo to nie ruskie!

POLACY, przerwijmy okupację, bo inaczej żydy przejmą POLSKĘ

PB: Trzcińska jak zwykle bredzi, Polin i okolicami globalnie od dawna rządzi żydłactfo.

Marzeniem okupujących POLSKĘ żydów, jest eksterminować w całości tubylców (Słowian, LACHÓW)Takie srule durne nie są… jak wybiją wszystkich, to także miliony szabas gojów i użytecznych idiotów, dzięki którym rządzą resztą Polaków.

Watykan i Izrael, na potrzeby tworzonego NWO, zmierzają uprzednio do utworzenia żydowskiego POLIN na terytorium PolskiTrzcińska uwierzyła w hasbarę, że światem rządzi Izrael i Watykan a nie ż-banksteria z ich ściervem syjonistami i iluminatami Judeocentrycy i masowe zbrodnie

POLACY (rdzenni), musimy pamiętać, że każda okupacja państwa, jeśli nie zostanie przerwana poprzez przejęcie władzy, w naszym przypadku na terytorium POLSKI przez rdzennych POLAKÓW, co polega na wypędzeniu żydów z POLSKIGuvno pravda, próżnią po żydłactfie z miejsca zawładnęliby szabas goje, jak to mówi Trzcińska „rdzenni Polacy”. W samożydach lokalnych większość to rdzenni Polacy. Zobaczycie w następnych wybiurach… Większość utyskiwań na merów, wojewodów, wójtów, dotyczy rdzennych Polaków.

Narody uczciwsze i mądrzejsze niż Polacy próbowały i próbują wyzwolić się spod żydłactfa — bezskutecznie, np. dziś Katalończycy.

Pierwszy Sygnalista 3 RP dr Zbigniew Kękuś donosi o możliwej korupcji lobby żydowskiego 

Maciej Poręba – Serbowie to nasi bracia!

BUHAHA Polin kupuje węgiel z Donbasu

PB: Potrójny śmiech na sali: (1) Polska ma własny węgiel, w tym kwalitetny jak donbaski. (2) To zapewne spisek Putina, no nie debilu Chojecki? (3) Donbas odebrał Kijowowi zarządzanie swoimi zasobami… A co jeśli zarządza węglem donbaskim jakiś oliparcha, np. zięć Trampka  żydłak Kushner? Wszak Polin miało po wizycie Trampka we W-szawie kupować węgiel od USraela buhaha

Mit Piłsudskiego

Jego postać okryta legendą propagandy jawi się zupełnie inaczej, gdy zapoznamy się z faktami. Każdy kto chce wiedzieć jakie było prawdziwe życie Józefa Piłsudskiego powinien tę książkę przeczytać.

Trzeba pamiętać, że legenda o Piłsudskiego została Polsce narzucona siłą po zbrojnym przejęciu władzy w 1926 r. Wówczas sztucznie wytworzono mit głoszący, iż niepodległość Polski oraz zwycięstwo nad bolszewikami w Cudzie nad Wisłą są dziełem Piłsudskiego. Fakty historyczne tej legendy nie potwierdzają.

Trwający do dziś kult Piłsudskiego zaciemnia rozumienie procesów politycznych, nie uczy społecznej mądrości i co gorsza promuje niebezpieczne wzorce. Najwyższy czas, aby z tym skończyć. Dziejowy wkład obozu narodowego powinien wreszcie znaleźć swe właściwe miejsce w świadomości historycznej. Zamów książkę

Ambroży Mejer: Na zbliżający dzień 11 listopada na rynku wydawniczym pojawiła się książka odrzucająca propagandowy fałsz postaci, pt. jaki jest tytuł tej książki. Książka jest niebywale przystępna, zwięzła w treści w hasłowych faktach jak było w realiach politycznych w działaniu tej postaci przeplatane licznymi zdjęciami tego okresu. Propaganda tego Święta uwłacza rzeczywistym faktom jak było, a przede wszystkim poniża godność każdego rozumnego Polaka dla którego naturalną cechą jest poznanie prawdy, a odrzucenie fałszu. Publiczny fałsz nigdy nie jest bez celu w politycznym znaczeniu w potrzebie na dziś. Tą polityczną potrzebą jest globalizm jako geopolityczny cel dążności dla panowania ponad narodowych interesów na zasadach wyznawców talmudu na teraz. Jak się to ma do osiągnięcia jego celów i po co odsyłam do załączników. Żadne informacje o tej postaci w publikacjach oparte na rzetelnych faktach poza głośną zewsząd propagandą zarówno w prasie przedwojennej jak i obecnie nie potwierdza pozytywów co jest publicznie podawane do rangi mitów i legend co do jakiegokolwiek znaczenia ich wiarygodności. Przegląd treści z przedwojennych tekstów o tej postaci zawarty jest w załączeniu do głębszego zapoznania z wnioskami politycznymi w odpowiedzi w jakim celu serwowane są nam te publiczne kłamstwa. Czas otrząsnąć się z kłamstw wtykanego nam publicznie faryzeizmu jakim niesie nam naprzykrzająca się zewsząd propagandą. Zachęcam do podniesienia się z tego stanu w imię czci Boga, Ojczyzny, i siebie samego.

Co może zdziwić…

Andrzej Szubert: Piotrek, prawosławny mnich mógł uważać NWO za sprawkę Watykanu – dla prawosławnych Watykan jest największym wrogiem od początku – od podziału na cesarstwo wschodnie i zachodnie, na długo przed oficjalną schizmą wschodnią. Natomiast jezuita twierdzący, że upadek Polski zaczął się od krztu 1050 lat temu to coś absolutnie niespotykanego. Tu już nie idzie tylko o krytykę Wojtyły, Wyszyńskiego, czy Franciszka. On krytykuje sam domniemany krzest Polski, a więc pośrednio i samo krystowierstwo, że było dla Polski szkodliwe. Jeśli on głosi takie poglądy, a głosi i to w rozmowach z obcymi, to dlaczego nadal jest jezuitą? I dlaczego jeszcze go nie wywalili, bo do przełożonych jego opinie by dotarły, skoro się z nimi nie kryje.

Niemniej, jeśli jezuita rozpowiada, że krzest był dla Polski przyczyną i początkiem upadku – to w sumie to cieszy mnie. Bo, pomijając nieścisłości, taka jest prawda. Krystowierstwo było dla państwa Piastów i późniejszej Unii litewsko-polskiej jak figa dusicielka [rycina rozwoju figi-dusicielki]. Dokąd było słabe i nierozrośnięte, szkodziło mniej. Gdy oplotło całe drzewo – ono uschło (upadek szlacheckiej Rzeczypospolitej).
Tyle, że jezuita powinien zrobić kolejny logiczny krok i krystowierstwo jako szkodliwe po prostu odrzucić. A nie łazić nadal w sutannie i brać udział w nadjordańskich gusłach – skoro one szkodzą Polsce. Chyba, że są ona dla niego jednak ważniejsze niż Los Polski. Ale po co w takim wypadku gada o polityce, historii kk i krytykuje sam fakt krzt Polski, jako dla polski szkodliwy.
Bez wódki nie rozbierjosz. Jak na jego przykładzie widać, nawet człowiek, który uświadamia sobie szkodliwość kk i krztu dla Polski, nadal trzyma się krystowierstwa i nadjordańskich guseł jak pijany płota. Do tego stopnia ta dżuma zniewala ducha ludzkiego…

PB: Zakładamy, że jezuita znał się na tematach, głęboko przestudiował zanim głosi wnioski… Kiedyś spotkałem starszego mnicha prawosławnego w Kosowie, rozmawialiśmy dość długo o polityce; okazał się napchany hasbarą… nt. muzułmanów w konflikcie bałkańskim znałem już wtedy sprawę od podszewki. Twierdził też, że NWO to sprawa Watykanu (a nie banksterii) itp. „teorie zmyłkowe”. Wszystkim grupom ‚zawodowym’ propaganda wpycha co chce; w strukturach zależności i podporządkowania takich jak zakony, najłatwiej przemycać kłamstwa i manipulacje.

Andrzej Szubert: Trudno jest mi go ocenić Piotrek. Musiałbym sam go usłyszeć, zobaczyć jego twarz, oczy. A jeszcze lepiej pogadać z nim. Może być żydowską wtyką do rozwalania kk od środka – co mi ostatecznie nie przeszkadza – żyd rozwalający żydogenną szkodliwą instytucję. Może być i tak, że trochę przejrzał na oczy, zrozumiał szkodliwość kk, ale brak mu odwagi na zrzucenie sutanny i zaczynanie życia od nowa, od zera. Niemniej jezuita wygadujący takie rzeczy to rzecz niecodzienna.

PB: Maskirowka?

Andrzej Szubert: Jeśli coś mnie dziwi, to to, że ten jezuita nadal jest jezuitą. Skoro krytycznie ocenia rolę kk w dziejach Polski, powinien tę instytucję opuścić. Ciekawi mnie, czy wie o tym, że kk był najbardziej szkodliwą instytucją antypaństwową na przestrzeni całego tysiąclecia, a tym bardziej czy wie, że jezuici byli przed rozbiorami arcy-super-szkodnikami. To oni mieli ogromny współudział w upadku szlacheckiej Rzeczypospolitej. I to mnie dziwi – że on nadal jest członkiem tego haniebnego arcyszkodliwego zakonu.

Nieprawdą natomiast jest, że upadek Polski zaczął się z chwilą chrztu polski 1050 lat temu. Po pierwsze – tzw. krztu Polski nie było. Nie było nawet krztu Mieszka.
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/10/18/demaskowanie-katolickiej-mitologii-domniemany-chrzest-polski/ Gdyby Mieszko jako panujący książe się okrzcił, zostałby za zasługę dla kk kanonizowany – jak choćby renegat Włodzimierz I, „święty” kościoła katolickiego i prawosławnego (jego krzest był jeszcze przed wielką schizmą wschodnią)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_I_Wielki Czy jak Stefan węgierski – takoż kanonizowany w nagrodę za krzest: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_I_%C5%9Awi%C4%99ty Podobnie było z duńskim Olafem II – za wprowadzenie do Danii krystowierstwa został kanonizowany. https://pl.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_Haraldsson

A Mieszko nie! A przecież rzekomo dokonał krztu Polski, choć nikt nie zna ani daty ani miejsca owego „krztu”. Dlaczego więc za tak wielką zasługę nie kanonizowano go jak tamtych? Czyż to nie dziwne? Na dodatek na pierwotnym, zniszczonym w XVIII wieku sarkofagu jego syna było w epitafium napisane, że Chrobry był synem „perfidnego” ojca i „wierzącej” matki.” Dlaczego tak o Mieszku napisano po śmierci jego następcy?

Druga sprawa – w owym 966 roku nie istniała Polska jako państwo, nie było też nazwy Polska. Było państwo Piastów rządzących plemionami Polan – nie Polaków i obejmowało ledwo ziemie Polan i kawałki ziem sąsiednich plemion. Trudno więc państwo Mieszka nazwywać Polską. Sam ten termin – Polska powstał dopiero w XIV wieku i był prawdopodobnie błędnym tłumaczeniem łacińskiej nazwy kraju Polan czyli Polonia, Polania czy Polonarum.
Napewno natomiast stwierdzić można, że sprowadzenie krystowierstwa (choć nie w postaci krztu w 966 roku) było początkiem końca kultury słowiańskiej na naszych ziemiach. Zwalczanej zaciekle do dzisiaj przez żydogenne krystowierstwo.
Co mnie jednak najbardziej dziwi – jeśli ten jezuita twierdzi, że upadek Polski zaczął się z chwilą jej krztu, to dlaczego sam nadal jest krystowiercą, skoro uważa, że to krzest i krystowierstwo spowodowało upadek Polski? Dziwny i podejrzany jest ten jego „patriotyzm”…

Andrzej Dziąba: […] Dzisiaj po mszy świętej podszedłem do nieznajomego księdza jezuity i nawiązałem z nim bardzo wartościowy dialog. To, co usłyszałem od niego, było częściowa odpowiedzią na wątpliwości i pytanie, jakie się u mnie zrodziły z krytycznej oceny postawy kościoła katolickiego w przeszłości i współcześnie. Ksiądz […] wypowiedział bardzo krytyczne opinie o kardynale Wyszyńskim, JP II i obecnym papieżu. […] I jeszcze jedno, co może zdziwić nawet Andrzeja Szuberta. Ksiądz jezuita stwierdził, że upadek Polski zaczął się z chwilą chrztu polski 1050 lat temu.

†††††††††††††

Upadlina, Rosja

Komitet Obrony Rosji proponuje bazę na Kubie

REWELACJA  2,5 tys. nazioli z Niemiec walczyło w konflikcie na Ukrainie

Putin obiecuje rewanż za nękanie RT i Sputnika w USA

Senator Rosji: amerykańska śmiercionośna broń przeciw Donbasowi

Prosieńko przysięga zlikwidować jęz. rosyjski na Ukrainie

Kontr-atak z Doniecka zniszczył artylerię ukrów

Projekt rosyjsko-irański omijaja Kanał Sueski

Moskwa ostrzega Waszyngton: nie latać nad naszymi bazami w Syrii

Podatnik USA wybuli 5 bln $ na zwalczanie „agresji Rosji”

PB: USraelski odpowiednik Macierewicza w akcji buhaha —

CIA: Bandera był szpiegiem niemieckim i współpracował z CIA

2017: nowy etap integracji Donbasu z Rosją

Za posiadanie podręcznika jęz. rosyjskiego, Donbasianki niewpuszczono na Upadlinę

Ukry przechodzą na amunicję artyleryjską kalibru NATO — zużyli na Donbas zapas z ery sowieckiej 

Moskwa: Twitter i Facebook to marionetki CIA

:))) [VIDEO] Moskwa: Kubański komunista wychwala rjewoljucję październikową z okazji jej 100-lecia

Wydało się: wojsko Upadliny nie ma pojęcia do czego strzela

Donbas: duża kolumna wojskowa ukrów zniszczona

Upadlina: policja i armia polują na mięcho armatnie w klubach nocnych

Moskwa odpowiada na sankcje Kanady

††††††††††††††††††††

Syria, Bliski Wschód

Wojna na śmierć między dżihadystami w Syrii

Syria: ISIS już tylko na 3% terytorium kraju

Iran buduje stałą bazę wojskową w Syrii

Zmyłkowe wycofanie się Armii Syrii wciągnęło ISIS w pułapkę

Bezprecedensowe naloty rosyjskie na Idlib, Aleppo, Hama

Policja kurdyjska aresztuje aktywistów asyryjskich za wsparcie dla armii irackiej

VIDEO Prezydent Iranu ostrzega Arabię Saudyjską o mocy swego kraju

Wsch. Syria: Jazydki uratowane z ostatniej ostoji ISIS

Rząd Syrii usuwa z ustawy wyjątek konskrypcji dla mężczyzn w wieku ponad 42 lat

Arabia Saudyjska nakazuje swoim obywatelom natychmiast opuścić Liban

PB: Jak przed wszczęciem nowej wojny.

Koło się zamknęło — wyszli z Libii i po laniu w Syrii tam wracają — klęska ISIS katastrofą dla Turcji i Kataru

Płn. Syria: Siły kurdyjskie zapowiadają karanie przeciwników musowej konskrypcji

PB: Jak w żydłackim oliparchacie kijowskim…

Zarząd Palestyny: Izrael wspiera terrorystów w Syrii

Armia Syrii i sojusznicy dotarli do granicy irackiej k.  Al-Bukamal okupowanego przez ISIS

Syria: Terroryści strzelają do cywili

PB: Jakie to żydłackie!

Syria: dżihadyści pod przywództwem Kurdów dostają ogromne wsparcie od USraela

Wojna o Syrię zbliża się ku końcowi — Rosja, Syria, Iran zwyciężyli

Płn. Syria jak Upadlina: strajki przeciw siłom kurdyjskim za próby musowej konskrypcji

Sonda: 95% Irańczyków nie wierzy USraelowi

Irak; premier z wizytą w ostatniej wyzwolonej twierdzy ISIS

Podwójny atak samobójczy zdewastował Kirkuk

[VIDEO] Irak: tysiące uczciły rocznicę okupacji  ambasady USA w Teheranie

PB: Wyobraź sobie blokadę ambasady USraela we W-szawie albo baz USraela u nas przez gojów Polin :))

Lotnictwo Turcji atakuje pozycje bojowników Partii Pracujących Kurdystanu w płn. Iraku

Siły Iraku wyzwoliły dystrykt Al Qa’im

VIDEO Irak: protesty przeciw propozycji ustawy o małżeństwie z dziećmi

Iracki general odpowiedzialny za upadek Mosulu w 2014 r. skazany na śmierć

Syria: 100 zabitych, przeważnie kobiety i dzieci, od bomby samochodowej ISIS zdetonowanej w wyzwolonym Deir Ez Zour

PB: W stylu mosiadu, bo zabrakło dżihadystów muślimskich, wybitych przez ruskie kalibry,  lebiedzie i Su…

Siły Syrii uniemożliwiły atak nowego Al Nusra Front na Hadar

Wobec klęski ich dżihadystów w Syrii i Iraku, Izrael z USraelem szykują się na wojnę z Hetzbollah w Libanie

PB: Będzie identyczne lanie jak w Syrii, przez połączone siły Rosja-Iran-Hetzbollah. Ci ostatni to nie mamisynki izraelskie ani USraelskie, tylko motywowane wojsko przeciw żydłactfu.

††††††††††††††††††

Żydo-„Arabia” Saudyjska i Jemen

Huti proponują azyl Saudom

VIDEO Saudyjskie naloty trafiły ministerstwo obrony w stolicy Jemenu

VIDEO Jemeńskim szpitalom brak lekarstw przez blokadę saudyjską

Huti: „Stolice wszystkich państw koalicji saudyjskiej łatwymi celami naszych pocisków”

Farsa „reform” w skorumpowanym do cna klanie „Arabów” Saudyjskich

PB: Komentatorzy wymieniają li tylko niektóre objawy korupcji saudyjskiej: ludobójcza wojna w Jemenie, kobiety bez praw, niesamowity luksus kacyków saudyjskich z ukradzionej mamony. Nie wymieniają: wahabizm żydłacką ideologią terroru w świecie islamu i globalnie, utworzenie i wspieranie ISIS, kara śmierci za byle co,  nieprzyjmowanie „uchodźców”, rozbijanie kultur Białych i chrześcijan poprzez finansowanie fal nachoćczych i budowy meczetów wahabickcih, wraz z mosiadem obsadzanie ich imamami – agentami żydo-wahabizmu i globalizmu…

Saudyjska słodka tajemnica: „Orgie z nieletnimi, dragi i alkohol” — saudyjska księżniczka ujawnia

ONZ zszokowane zbrodniami saudyjskimi w Jemenie

Żydo-„Arabia” Saudyjska grozi wojną z Iranem wobec zajawki w prasie irańskiej o planowanym ataku Huti na Dubai

[VIDEO] Huti: „Wygrywamy na wszystkich frontach”

Rebelianci pod przywództwem Huti nasraszyli Saudów atakiem SCUDa na lotnisko Rijad

Żydo-„Arabia” Saudyjska; kilku książat i diesiątki b. oficjeli aresztowanych za korupcję

[VIDEO] Saudyjski nalot na duży rynek w stolicy Jemenu

Saudyjski książę ginie w katastrofie śmigłowca, destabilizacja kraju rośnie

††††††††††††††††††††

Bieżączki poważne

Rosja gotowa zniszczyć NATO-agresora

Lekcja zoofilii, Niemcy: nachoćca w ZOO zgwałcił kucyka na oczach dzieci

PB: Zapraszamy kozojebca do Kanady, od br. zoofilia zalegalizowana, zapewne dla smagłych kolesiów płemieła Trudeau, który przeszedł z masono-komunizmu na żydo-islamizm.

Francuzi próbują przerwać uliczne modły muzułmańskie śpiewając marsyliankę

Prezydent Chin w bazie wojskowej w Dżibuti

Szwecja: popularna stacja radiowa nadaje piosnkę rekrutacyjną ISIS 10. raz z rzędu

Korea Płn.: żadnych negocjacji aż USA przerwie wrogie działania

VIDEO Grecja: komuniści maszerują przeciw „imperialistycznemu barbarzyństwu” NATO

Żydowski lider ISIS, Baghdadi chowa się w Syrii

Nasrallah: Arabia Saudyjska wypowiedziała wojnę Libanowi i Hetzbollah

Kuwejt zaczyna ewakuację swoich z Libanu

UE wypowiada wojnę Gazpromowi i Niemcom

https://i.imgur.com/gDtfDh6.jpg

Przedstawiciel Syrii w ONZ: „Syjonizm to broń masowego zniszczenia”

Moskwa: hiszpańskie oskarżenia o mącenie Rosji w Katalonii to oszołomstwo

:)) FOTKI Nowy obóz szkoleniowy ISIS w Syrii k. granicy Izraela

VIDEO Putin: trump popełnia same pomyłki w Korei Płn.

Katalonia: Partie niepodległościowe niezdołały utworzyć listy wyborczej, strajk generalny niewypali

[VIDEO] Cmentarz prawosławny zwandalizowany w wielowyznaniowym Sarajewie

PB: Żydłacka prowokacja? Był spokój, dopóki nie zaczęły się żydłackie wojny na Bałkanach pod koniec XX w.

W wyniku skandali szpiegowskich Niemcy będą miały własne satelity szpiegowskie

PB: Co znaczy Niemcy! Dojczlandią rządzi ż-banksteria.

[VIDEO] Północni Katalończycy żądają referendum o własną suwerenność we Francji

PB: Brutalną histeryczną reakcją żydłactfo otwarło puszkę Pandory… Katalończycy nie popuszczą.

Puidgemont i 4 b. ministrów autonomicznej Katalonii oddają się w ręce policji belgijskiej

PB: Umiędzynarodowienie skandalu, który żydłactfo próbowało zrobić wewnętrzną sprawą Hiszpanii.

[VIDEO] Italia: Policja zajęła kupę dragów przeznaczonych na finansowanie ISIS

PB: Kiedy dobiorą się do dupy ISISowcom na wikcie jewropy i wyrzucą ich na zbity pysk skąd przywlekli się?

Przywódca Chin geo-ekonomicznym imperatorem 15 lat naprzód przed światem

Thierry Meyssan bredzi o Trumpie przeciwniku secesji

PB: Akurat żydłactfu nie na rękę secesja Katalonii, więc Trampek sprzeciwił się. Zobaczymy co powi na secesje ż-Kurdów itd. na Bliskim Wschodzie…

Indie zastępują Chiny jako zaopatrzeniowiec Afganistanu

B. wice-prezydent Argentyny aresztowany za korupcję

††††††††††††††††

Mus znać

Club Of Rome: psychopaci, NWO, komunizm, banksteryzm, ekologizm, Agenda 21… genocyd globalny

Uczciwy kongresman Trey Gowdy o prawdzie w polityce

Sataniści a nanotechnologia

Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów https://stopnwopoznan.wordpress.com/projekt-blue-beam-%E2%80%93-planowany-przekret-wszechczasow/

†††††††††††††††††††

Zdrowie

Milionerów przybywa, natury ubywa — piniondz zniszczy Planetę

PB: Gdy pracowałem w Min. Transportu Brytyjskiej Kolumbii, ż-masoni planowali już zabudować całe nasze wybrzeże Pacyfiku w strefie umiarkowanej: potężna arteria autostradowa, mosty przez fiordy, tunele pod górami itd. wzdłuż całego wybrzeża, by je otworzyć dla deweloperów, następnie budowa miast i miasteczek, enklaw ogrodzonych itd. 

Tu będzie miejsce dla ż-chinoli Haka itp. milionów milionerów z Azjii — oczywiste z trendów w Kanadzie. Nasze rozczłonkowane wybrzeże Pacyfiku pomieści bez problemu kilka-kilkanaście mln domów, wszystkie z widokiem na wodę, góry, blisko zakupów i arterii komunikacyjnych…  Może kapitał ż-„Arabii” Saudyjskiej, sądząc po tym co się dzieje u nich: futurystyczne miasto za pół biliona dolców na pustyni…

Biali będą teraz na wymarciu.. i sami się ochoczo do tego pchają. Żona podpowiada: KneSSejm przepycha ustawkę o nabyciu obywatelstwa polskiego z chwilą przybycia milionera na Okęcie.. Identycznie jak w Kanadzie od lat, a niedawno rozmawiał o podobnym dla USraela, Kushner Trampka na wizycie u żydłactfa chińskiego. Podobny development może ogarnąć wybrzeże całej Alaski, też leży w strefie umniarkowanego klimatu.

W naszej dzielnicy masoni z magistratu zatwierdzili już development kołchozu, właśnie cała chałupa się nam trzęsie gdy koparka burzy perfekcyjny dom b. sąsiada, staną tam co najmniej 4 domy — dla chinoli i burżujów hindusów, pakistańczyków, bo nikogo innego na to nie stać.

Vismaya: Wczoraj już o 8 rano byłam w Squamish [miejscowość nad Pacyfikiem wśród gór], spędziłyśmy tam z koleżanką prawie cały dzień. Niedaleko Alice Lake  chodziliśmy po lesie, dotlenialiśmy się. W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się z koleżanką w okolicy wodospadu, tylko po drugiej stronie nad brzegiem Pacyfiku. Jest tam przepiękne miejsce, wysyłam ci kilka fotek. To miejsce jest już zamknięte dla publiki, przeskakiwałyśmy przez bramki. Wykupił je Koreańczyk za 1 bilion $ i na wiosnę będzie tam już constraction-rewolucja. Indianie się burzyli … pewnie ich przekupili i swoje zrobią. Zabetonują cały ten brzeg, obiecali, że zrobią dostęp dla publiki … pewnie wybudują nam pomost-deptak jak w White Rock …. i po krzyku. To ostatnie podrygi aby zobaczyć jeszcze ten teren,  jak go natura stworzyła. https://imgur.com/a/1g5AM

50 tys. zł kary za nieszczepienie się na grypę już wkrótce w Polsce! Do szczepień kwalifikować ma pielęgniarka http://prawy.pl/60366-50-tys-zl-kary-za-nieszczepienie-sie-na-grype-juz-wkrotce-w-polsce-do-szczepien-kwalifikowac-ma-pielegniarka/

Otylia Zigman: W USA dużo rodziców szczepi dzieci w póżniejszym okresie rozwoju, tj. przed pójściem do szkoły. Świadomi rodzice powzięli walkę i starania o to, właśnie od około 2010r. Było to w związku ze skutkami autyzmu poszczepiennego i innymi chorobami opóżnionego rozwoju i cukrzycy numer 1. Te szczepionki celowo są aplikowane od samego urodzenia aby zniszczyć komórki systemu odpornościowego, tak żeby długo organizm nie przeżył, bezustannie walcząc z chorobami. Im starsza generacja ludzi w USA tym dłużej żyją, ich dzieci wymierają około 60-tki. następne pokolenie, pewnie będzie wymierać około 50-tki. Właściwie to cały świat żyjących ludzi, powinien się zorganizować i zrobić porządek z tymi bestiami. Dlatego oni zubażają wszystkie narody abyśmy nie mieli takiej możliwości z powodu braku funduszy na organizowanie się. Im dłużej czekamy na ich likwidację, tym będzie to trudniejsze.

Oni bardzo teraz szybko dociskają pętlę rolnikom polskim, którzy ledwo ciągną, szczególnie ci co wzięli pożyczki.

Prof. Maria Dorota Majewska: Zachód przeciwny przymusowym szczepieniom

Angela Merkel wypowiedziała się publicznie, że jest przeciwna przymusowym szczepieniom w Niemczech. Uważa, że każdy obywatel jej kraju jest samowystarczalny i powinien sam podejmować decyzje odnośnie szczepień siebie i swych dzieci. http://vaccineliberationarmv.com/2017/10/26/germanvs-angela-merkel-compulsorv-vaccinations/

Podobne stanowisko przyjęły parlamenty krajów skandynawskich. Dzięki temu umieralność niemowląt i małych dzieci jest w Niemczech i Skandynawii znacznie mniejsza niż w Polsce. Analogiczna jest sytuacja z chorobami chronicznymi dzieci. Polska znajduje się wśród najbardziej medycznie totalitarnych krajów Europy, gdzie nadal stosuje się szczepienny terror, gdzie skorumpowani urzędnicy i sądy odbierają rodzicom prawo do podejmowania decyzji odnośnie zdrowia i życia swych dzieci. Skutki tego są tragiczne dla naszego narodu, bo tysiące polskich dzieci rocznie są przymusowo okaleczane lub zabijane toksycznymi szczepionkami. Nie nadrobią tych strat żadne zasiłki 500+.
Wall Street Journal opublikował ostatnio procentową statystykę osób z każdego rocznika, które nadal żyją w USA. Poniżej załączam wykres wykonany na podstawie tych danych, przedstawiający procent osób z różnych roczników, które już zmarły. Na szczególną uwagę zasługują roczniki urodzone w latach 2002-2009, w których zmarło kilka razy więcej dzieci niż w rocznikach wcześniejszych. Nie było w tym czasie w USA żadnych epidemii i nie ma danych wskazujących, że dzieci umierały z powodu chorób zakaźnych. Jedynym wytłumaczeniem tego dużego wzrostu zgonów dzieci jest to, że zostały one zabite toksycznymi szczepieniami. Zgony tych dzieci mogły nastąpić albo wkrótce po szczepieniach, albo ciągu kilku lat po nich w wyniku ciężkich chorób poszczepiennych (nowotwory, astma, padaczki, zawały serca, udary, choroby autoimmunologiczne i inne). Za wcześnie wnioskować, że notowany spadek zgonów w rocznikach 2010-2014 oznacza, że szczepionki stosowane w tym okresie były bezpieczniejsze. Może to równie oznaczać, że mniej rodziców szczepi teraz swe dzieci, albo, że dzieci urodzone w tym okresie na razie chorują i mogą umrzeć w późniejszym czasie.

Medycyna nie-rockefellerowska — samopomoc

Zdrowie jest wolnością. Najważniejsze jest nasze zdrowie.

Bez niego na nic nasze wszystkie działania. Na nic jakikolwiek opór i walka. Każdy najeźdźca i okupant doskonale wie, że z chorym i ułomnym to się za bardzo nie nawojuje. Budzenie świadomości społecznej powinno być celem tych bardziej świadomych. Uświadomienie ludziom, że to, co najbardziej niebezpieczne pozostaje niewidoczne. Jednym z naszych celów stało się więc szerzenie świadomości o rzeczach niewidzialnych, o takich, które niszczą nas i nasze zdrowie.

††††††††††††††††††††

:))) Prezydent Hrabia Potocki porządkuje Polin, wywala z kraju zdradziecką Grypę666

Piotr Bein 4.11.2017

Parę dni temu Hrabia Potocki, podobno prezydent Polski, raczył spotwarzyć mnie w zw. z rozsyłką, której nie zapoczątkowałem ani nie poparłem, jako że zawiera wierutne banialuki  autorstwa Krystyny Trzcińskiej. Oceńcie sami z kopii wątku poniżej. Tytuł wątku pochodzi z artykułu Trzcińskiej, nie ode mnie ani od osoby rozsyłającej jej artykuł.

Hrabia Potocki rości prawo do prezydentury Polaków, jednego z najwyższych przywilejów i oznak zaufania od narodu polskiego. Prezydentura zobowiązuje służyć wyłącznie Polskiej Racji Stanu, racji Suwerena, tj. Polaków. Skonfrontujmy to z realką, ale nie wg ściervomedialnego wRealu24. Hrabia Potocki jeśli nawet byłby prezydentem Polski, to na podstawie nielegalnej konstytucji sanacyjnej, która wyszła od tej samej nielegalnej sanacji co zdradziła naród przed, podczas i po II wś. Czyli byłby prezydentem nieleglanym. Czym się zatem różni uzurpatorski prezydęt Potocki od uzurpatorskiego prezydęta Dudy? Nielegalny prezydent kwestionuje nielegalnego prezydenta.

Postać Sokolnickiego, który nominował Potockiego na prezydenta, jest podejrzana: Rzekomy prezydent Potocki na wychodźstwie mianowany przez masona?

B. podoficer policji, robiący teraz wRealu24, bez sprawdzenia podstaw prawnych roszczeń Potockiego ani masońskiej oprawy, obdarza Hrabiego przymiotnikiem zacny. Wylewa krododyle łzy nad tysiącami kwiatu młodzieży polskiej skazanej na śmierć w Powstaniu Warszawskim przez tenże rząd na uchodźstwie, którego kontynuator „zacnie” siedzi przed nim w studio! Wojtek Olszański z kamratami omówił tę hańbę wystarczająco jasno, tylko półgłówki wRealu24 nie wiedzom…

Hrabia Potocki zarzuca mi, że nierozróżniam spraw. Popatrzmy jak on rozróżnia. Przede wszystkim, odszkodowania za zniszczenie Warszawy nie są oddzielnym rozdziałem w całości  szkód wyrządzonych Polakom przez najazd hitlerowski. Ale są łatwym łupem dla żydłactfa, będąc na łasce walcowanych waac samożydowyh. Potocki wymienia sumę jest zbyt niską: 880 mld $ (min. 7:20) https://www.youtube.com/watch?v=meaF87A5U0c Za każdy milion zabitych Warszawiaków należy się rzędu 5 BILIONÓW ojro, przy ok. 5 mln ojro wartości życia ludzkiego w planowaniu w UE. Nawet nie wiemy, ilu Warszawiaków (ani obywateli II RP w skali całego państwa i Polonii) zginęło wskutek II wś.! Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko-żydowski

A gdzie zniszczenia materialne, psychiczne? I od kogo należą się odszkodowania Polakom, Panie Hrabio? Twierdzę, że od prawnych następców ż-banksterii i syjusiów okresu II wś.: Wall Street, City of London, Izrael i światowe organizacje syjonistyczne. To ich poprzednicy odurnili Niemców do obu wojen światowych i do dzikiej ludobójczej nienawiści do ż/Żydów i Słowian…

Potocki mówi o rekompensacie Warszawiakom za poniesione szkody. Nic nie wiem, by on czy jego poprzednicy na uchodźstwie kontaktowali się z moimi rodzicami, którzy stracili wszystko w Warszawie (matka) i Wilnie (ojciec). Oboje nie żyją od lat, podobnie jak większość Warszawiaków ocalałych z II wś. Jestem prawowitym spadkobiercą, a nic a nic nie przyszło od Potockiego czy jego radców prawnych. Ponadto, nie życzę sobie, żeby uzurpator spod ciemnej masońskiej gwiazdy występował w moim czy rodziców imieniu o odszkodowania wojenne.

Potocki bredzi też o żydłactfie. Zaklina się, że nic nie ma do Żydów, należą im się odszkodowania, wszak przecierpieli swoje w II wś. Czy Potocki nie wie, że wspóplemieńców wymordowali w Szoa żydobanksteria i ich syjoniści? Nie wie, że większość restytucji ląduje u następców tych morderców? Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Wszystkie bez wyjątku organizacje masońskie, nawet gdyby miały one jakieś zacne cele, podlegają ekskluzywnie żydłackiej globalnej loży masońskiej Bnai Brith, której członkiem może być tylko żydłak. Rotszyld wybrał masonerię na konia trojańskiego w budowie NWO, powierzając żydłakowi, udawanemu chrześcijaninowi Weisshauptowi utworzenie iluminatów. Wkrótce potem przyszły rewolucja „francuska” (której zasady demonkracji cierpimy do dziś) i utworzenie USA, późniejszej żydłackiej bandyckiej pięści globalnej (i obecnego okupanta Polaków), z przydupasami których Potocki ma jakieś konszachty.

Jako prawosławnego, oburzają mnie nadużycia symboli mej wiary przez organizację, która „mianowała” Potockiego prezydentem. Spróbujcie zrobić to żydom albo muślimom — głowa leci :))) Wolnomularze, masoni, iluminaci dali się zaprząc żydłactfu w wielowiekowe niszczenie chrześcijaństwa, czego finałem są zalew muślimski, farsa watykańska dla katodebili i haniebne sponiewieranie kultury Białych przez żondzoncych żydomasonów.

Emblem-nagłówek firmowy witryny Apostolskiego Kościoła Episkopalnego (AKE), który jawnie popiera i przyznaje się do bliskich relacji z masonerią. Kolaż symboli religijnych prawosławia bizantyjskiego a nie chaldejskiego, który miał swój wyrazisty odmienny styl. Napisy w językach obcych Chaldejczykom: greka i angielski.

Chaldeansoftheprovinceof Mardin.JPG Chaldejscy katolicy, XIX wiek. Etnicznie, podgrupa Asyryjczyków, narodu semickiego zamieszkującego płn. Irak, Iran, płd. Turcję i Syrię. Wyodrębnieni w XVI w. w wyniku schizmy od prawosławnego Kościoła Wschodu (zwany też Kościołem Nestoriańskim), tj. pięć wieków po schizmie rzymsko-katolickiej od prawosławia. Języki chaldejski neo-aramejski, asyryjski, neo-aramejski, turoyo. Językiem liturgicznym Chaldejskiego Kościola Katolickiego jest syriacki, tj. dialekt jęz. aramejskiego z okolic Edessy (obecnie Turcja). Ich liturgia zapisana jest w alfabecie syriackim. https://en.wikipedia.org/wiki/Chaldean_Catholics

A jednak, witryna AKE bezczelnie pisze:  Oświadczamy, że jesteśmy Gałęzią Kościoła Wschodniego, toteż legalną gałęzią Kościoła Powszechnego, którego Symbolem Wiary jest apostolska, wschodnia wiara, a  którego Porządek wywodzi się poprzez Episkopalną Sukcesję ze starożytnejgo wschodniego episkopatu, powiązanego z pierwotnym Kościołem Wschodu, Apostołami i Panem naszym, Jezusem Chrystusem. — Przewielebny Arthur Wolfort Brooks (1889-1948); założyciel Apostolskiego Kościoła Episkopalnego

Witryna rości dalej: Apostolski Kościół Episkopalny (Święty Wschodni Apostolski i Katolicki Kościół Prawosławny), założony w 1925 r. i uznany przez Statuty Stanu Nowy Jork w 1932 r. jest autonomicznym i zupełnie niezależnym kościołem chrześcijańskim wiążącym dziedzictwo Chaldejskiego Kościoła Katolickiego, którego jest przedłużeniem, z tradycyjnym anglikanizmem. Jest więc jednym ze starszych oddzielonych czy “trwających” ciał anglikańskich obecnie istniejących, jedną z niewielu społeczności utworzonych bez podziału czy rozłamu w innym ciele kościelnym.

Toć to kompletna szajba, schizofrenia do n-tej potęgi! Z definicji, nic katolickiego nie może być prawosławnym, bo katolicyzm dogłębnie zmienił dogmę prawosławną, m.in. wprowadził Nowe Bóstwo — papieża. Masoński klan zowie się święty, a uzurpuje tradycje najświętsze, bo z Ziemi, po której stąpał Jezus Chrystus, z kultury która Go wyznała jako jedna z pierwszych w świecie! Sekta miesza katolicyzm z prawosławiem i anglikanizmem — wszystkie jak wzajemna pięść do nosa, dzięki żydłackiemu dzieleniu i niszczeniu chrześcijan przez wieki, poczynając od prawosławia.

Nie ma żadnej wzmianki ani tym bardziej uznania tego dziwoląga ze strony Kościoła Chaldejskiego. Samozwańcy podają świecką władzę w żydłackim Nju Jorku jako podstawę swego bzdetnego autorytetu religijnego. Tacy załgani masoni ubliżają Apostołom wciągając Ich w swą błazeńską nazwę.

Żydo-wojny z „terrorem” od 2001 r. wyparły setki tys. chrześcijańskich Chaldejczyków i Asyryjczyków na ż-Zachód. Ich świątynie np. w Kanadzie nie używają angielskiego, tylko swe tradycyjne języki. Znaczna część starej ani nowej emigracji chaldejskiej nie mieszka w W. Brytanii. Masoneria „brytyjska” uzurpuje sobie świętość prawosławia i tradycji chaldejskiej. Upiorna jest w tym paralela do malowania nachoćców przez unych „Syryjczykami”…

Hrabia Potocki dumny, że powiązany z takim ściervem ludzkości? To jest ta mistyczna arystokracja, z którą obgaduje nasze sprawy narodowe przy kawie? To dzięki nim ma spadek, który wydaje rzekomo na walkę prawną o mamonę i wolność dla nas? Polacy stracili wszystko, majątki rodzinne, wolność… a ci „zacni możni” jakimś cudem zawsze nadziani i hasają wolni po ż-banksterskim świecie rzekomo im wrogim…

Potocki podpiął się pod osoby i grupy widziane jako patriotyczne i „alternatywne”. Nie mam wątliwości co do patriotów jak Olszański, Międlar i Zięba, ale Potocki i jego prowadzący zagrali na nosie Polakom, wykorzystując te zasłużone autorytety (mniejsza o ich błędy doraźne, kto jest bezbłędny?) do promocji hiper-agenta wpływu i potencjalnego kandydziora na nadchodzące wybiury. Zachodzi to akurat w czasie dokumentnej kompromitacji kaczyzmu i złudy popisdzielnej w ogóle.

Mają nas za aż takich debili, że połkniemy bez kwestionowania tę super-ustawkę polityczną dla użytecznych idiotów. Z tym kitem do widowni realnie ściervomedialnej, nie do Ludu Polskiego! Nas nie kupicie obiecankami cacankami z repertuaru materializmu złotych krzyży na obżydliwych wstęgach, ani datkami na nasze patriotyczne rzeczywiście you tuby, bo one uległy już zniszczeniu, a przetrwały agenturalne.

Dla nas, tylko Prawda jest ciekawa, z Niej popłynie, co się nam należy. Reszta to jak mówimy w Kanadzie — bullshit! szanowny :))) panie hrabio Potocki.

 

…………………………………………………………….

PB: Spoko, Przyjacielu, w tym szaleństwie mam metodę… ze szkoleń GRU, Gjenerale :))) Przy okazji obnażania agenturalnego Potockiego wyłażą inni LOL

Andrzej Szubert: Piotrek, dalej gadasz z tym pacanem, kabotynem, cenzorem, szikagowską maciejką? Chwalił się ten kabotyn, że Trampek to jakaś jego daleka rodzina. A Trampek publicznie przyznał się pejsatym z AIPAC: Kocham ludzi na tej sali. Kocham Izrael. Kocham Izrael. Byłem z Izraelem tak długo w sensie, że otrzymałem jedne z moich największych odznaczeń od Izraela, jak mój ojciec wcześniej, niesamowite. Moja córka, Ivanka, spodziewa się wkrótce pięknego żydowskiego dziecka. https://opolczykpl.wordpress.com/2016/11/07/donald-trump-patriota-usraelski-nadzieja-dla-wolnego-od-lichwy-usraela-i-swiata-czy-syjonistyczny-trampek/

To jeśli Trampek to jego rodzinka, a córka Trampka urodzi żydowskie dziecko, to i maciejka szikagowslla cuchnie czosnkiem… Udaje maciejka  Słowianina, a żydogennemu kościołowi służy. Wschodniemu i zachodniemu. I to za kasę. Organizuje „pielgrzymki” do „códownego” miejsca w usraelu biorąc udział w otumanianiu polonusów, moje wszystkie antykościelne wypowiedzi ze strachu cykor ocenzurował w szikagowskim radiu (odprysku radia maryja?) potem zrobił zmyłę z jego „aresztowaniem” po powrocie z Moskwy. I czepia się „apostolskich” imion. Tyle że ja taki apostoł: https://opolczykpl.wordpress.com/2017/10/19/joszue-jezus-z-nazaretu-syn-bozy-mesjasz-i-zbawiciel-prawda-czy-falsz-bog-czy-humbug/
A on zagania polactfo do nadjordańskich guseł i jeszcze kasę na tym robi. Jedynie prywatnie za fricko udaje Słowianina. I wolnego wilka. A jest hieną i szakalem.

PB: nu, wiżu szto wy obydwa z tego samego „kastioła” buhaha wypchanego łajnem z koziej dupy LOL

Edward Maciejczyk: Apostołowie Piotrze i Andrzeju. Dobrze facet mówi i coraz lepiej wypada na ekranie. Od czasu jak się pozbył tego groteskowego pojeba z kucykiem, dostrzegam powagę w treści i obrazie. Sytuacja jest rozwojowa zwłaszcza że oficjele z Bundestagu straszą Polaków sponsorowaniem opozycji, wnoszę że mają na myśli Hrabiego. Jestem pewien że koryto jest pełne po brzegi, zatem weźcie z sobą różańce i zamiast krytykować, biegnijcie na pielgrzymkę zanim pojawią się Odyńce od Rydzyka i Kalksztajna. Ps.🙄 Uważajcie na wino,- może być zatrute😎

PB: Wsjo panjał — masoni jebią wilka Maciejczyka, a Maciejczyk durnych „Słowian” religioznych LOL

Edward Maciejczyk: 💅Wschodni kościół katol-Icki💏 Jeden pedał od Jezusa miał na imię tak jak ty „piotruś” i zamieszkał w owczarni  Watykańskiej, a drugi pedał miał na imię tak jak Szubert i zamieszkał w Konstantynopolu. To Andrzej jest patronem Wschodniego Kościoła Katolickiego. którego ja jestem rzecznikiem prasowym amerykańskiej filii,  .Теперь вы все понимаете? Idę spać, jutro pomyślę ile chcę za ściśle tajne informacje😎

PB: Ok, rozumię, ile za info jaki to tajemniczy kościół wschodni? 🙂

Edward Maciejczyk: Panie Piotrusiu. Nazywam się Edward Maciejczyk a to znaczy że jestem Wolnym jak Wilk Słowianinem co z kolei znaczy że wszystkie tzw. „kościoły” mam głęboko w dupie ponieważ pochodzą z tej samej pustyni Azjatyckiej i są wytrzepane z koszernych kutasów tylko dlatego żeby zabić Słowian. Żydzi jako ścierwo upośledzone umysłowo, wymyśliło sobie „kościoły” dla spacyfikowania Słowian , najpierw ogniem i mieczem a teraz spacyfikowane owce są dobijane syjonistycznymi mediami.

Nadszedł koniec syjonistycznej gangreny i powoli następuje powrót do Normalności, jak Pan Piotruś tego nie widzi to radzę się zagłębić w internecie i odzyskać wiarę w samego siebie żeby nie błądzić, zejść z krzyża i sobie pobiegać za jakąś zdrową dupą, to pomaga odetchnąć przeciążonej odbytnicy..
Aktualnie jestem nominowanym przez Arcybiskupa Wschodzniego kościoła z USA, na stanowisko rzecznika prasowego bez ograniczeń na obie Ameryki.i cały świat.
 ( tak w pełni brzmi moja funkcja) To jest powód dla którego sobie organizuję wycieczki służbowe😎  Mogę Piotrusia zrobić ministrantem, bo zauważyłem że czasem Piotrusiowi udaję się nieźle zakadzić a ja potrzebuję kadzenia koszernym słowem. rabego. Gdyby Pan Piotruś czegoś potrzebował,- to niech sobie Pan Piotruś kupi😇

PB: Panie Edziu [Maciejczyk], Razwiedka666 przesłuchuje… Pan przyzna się bez bicia :))) Czy to ten „Kościół Wschodni” reprezentował Pan na zlocie wszechsłowiańskim w Rosji? LOL

Andrzej Szubert: Nie zadzieraj Piotr z chrabją. Jak zostanie prezydętem odtworzonej bandyckiej sanacyjnej RP z bandycką konstytucją kwietniową, będzie żondził dekretami, przywróci obszarnictwo i pańszczyznę i gnój będziemy na jego latyfundiach rozrzucać. Za fricko.

Panie chraja – a to ja napisałem – o sanacji, jej konstytucji i trochę i o panu o sanacji, jej konstytucji i trochę o panu.  Jest pan antypolskim szkodnikiem promującym bandycką sanacyjną konstytucję. I wiem dlaczego. Wg niej każdy sanacyjny prezydęt wyznaczał nastąpcę. Dlatego uważa się pan za legalnego postsanacyjnego prezydęta, wyznaczonego przez poprzednika. Tyle że mnie pan tym oszustwem nie kupi. Sanacyjnej bandzie uchwalającej konstytucję szło o to, aby motłochowi, czytaj – narodowi – odebrać prawo wyboru prezydenta.
Nie ze mną te numery chrabjo Potocki…
On Saturday, November 4, 2017 7:45 AM, Piotr Bein:
Panie JZHR Potocki
Czego dotyczy Pana mejl? Jedyny materiał poniżej kwalifikujący się pod miano paszkwilu to artykuł Trzcińskiej, z którym nic nie mam do czynienia.
Żądam uzasadnienia potwarzy, jakobym był zdrajcą Polski.
Nie mieszkam w Polsce, podobnie jak miliony Polaków-patriotów.
Kim Pan jesteś, że „dysponujesz” czyimś miejscem zamieszkania?
Dr inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
On Wednesday, November 1, 2017 4:33 PM, Jan Potocki <jan.potocki@interia.pl> wrote:

Szanowny PANIE.

Tacy jak Pan tak pisząc nie zasługują na odpowiedz.
Ale z treści tego paszkwila wynika że Pan nie jest Polakiem i nie 
rozróżnia spraw tak piszą Ci którym Naród Polski zwłaszcza
teraz przeszkadza w likwidowaniu Polski.
Pan winien opuścić Polskę i opuścić Polskę i udać się do swojego
kraju bo w Polsce dla takich podłych ludzi miejsca nie będzie.

Pozdrawiam i żegnam Jan Zbigniew HR. Potocki

Od: „Piotr Bein”
Do: „Otylia Zigman”; agnieszka.scigaj@sejm.pl; jaroslaw.kaczynski@sejm.pl; „Królikowski jacek”; „Prof. W. Julian Korab-Karpowicz”; „w.sawicki”; norbert.kaczmarczyk@sejm.pl; „Konrad Daniel” podziemnatv@gmail.com; „Maria Kogowska”; maciej.swirski@reduta-dobrego-imienia.pl; „Rózaniec Pompeja”; „Józef Bizoń”; sekretariat@krucjatarozancowazaojczyzne.pl; „Gm4. Sekretariat”; sekretariat@tv-trwam.pl; „Eugeniusz Sendecki Sendecki”; „Dariusz Kosiur” ; „Edward Maciejczyk”; jan.potocki@interia.pl; michal.potoczny@senat.pl; „Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski” ; „Polska Racja Stanu”; „Wiesław Kaźmierczak”;
Wysłane: 15:53 Środa 2017-11-01
Temat: Re: NIEJAKI HRABIA. ADEPT JAN ZBIGNIEW POTOCKI-KRYSTYNA TRZCIŃSKA-NEon24,pl i JEGO WIELKI MISTRZ>JULIUSZ NOWINA-SOKOLNICKI………….

korekta: przeoczyła
od kilku dni edytory yahoo i wordpress połykają mi litery

On Wednesday, November 1, 2017 7:48 AM, Piotr Bein:
Trzcińska zdaje się przoczyła słonia w składzie porcelany: prosorka Korab-Karpowicza buhaha
On Tuesday, October 31, 2017 6:00 PM, Otylia Zigman <zotylia@yahoo.com> wrote:
CUCHNĄCA  SPRAWA………..JAK  WSZYSTKO…….. BEZ  WSTYDU I  HONORU………
On Tuesday, October 31, 2017 2:4 2 PM, Piotr Bein:

Trzcińska zaliczyła z rozpędu Olszańskiego do masonerii bo on jest w zw. jaszczurczym :)))

On Tuesday, October 31, 2017 11:46 AM, Otylia Zigman: Niejaki hrabia. adept Jan Zbigniew Potocki – Krystyna Trzcińska – NEon24.pl

 

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Parlament Katalonii ogłosił suwerenną Republikę Katalonii, żydłactfo rżnie w gacie

Posted by grypa666 w dniu 29/10/2017

ZRZUĆ SIĘ NA CELE PATRIOTYCZNEDzięki za zaufanie w selekcji celów… Ostatnio wasze datki poszły na parę akcji i wsparcie patriotów o minimalnych środkach na życie… W przygotowaniu dalsze. Dzięki darczyńcom i organizatorom!

Spis treści

ALARMY i ALERTY

 • Zbiorczy HIPER-ALARM ludobójczy
 • ALERT Nielegalny prezydent kwestionuje nielegalnego prezydenta

Zdrowie

Nasze

Syria, Bliski Wschód

Bieżączki poważne

Mus znać

Parlament Katalonii ogłosił suwerenną Republikę Katalonii

 

†††

ZBIORCZY HIPER-ALARM ludobójczy

Konwencja ONZ ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Artykuł II

c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,

e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Raphael Johnson: KOSZER-NOSTRA

Polski rząd kontynuuje „pracę” PO nad fundowaniem emerytur Ukraińcom…

Otylia Zigman: Rodowici Polacy mają prawo oskarżać rządzących za dyskryminację Narodu Polskiego, ponieważ dla nas oprócz stałego i ciągłego, wychodzenia nowych krzywdzących ustaw i zarządzen, nic dobrego się nie dzieje. Polacy celowo są zubażani, nie dotyczy to tych resortowych, którzy oczywiście żyją sobie jak pączki w maśle w naszej Ojczyżnie. A więc parę lat temu kiedy rządzili platformiarze, uprowadzone zostało z ZUS-u 170 mld zł, były to pieniądze Polaków uskładane na emerytury. Słychać, że to nie tylko ten jeden raz dopuścili się tego przestępstwa!  Od początku 2016 r. dopłacają jakimś niewiadomym, nieznanym żydom, po 100 euro do ich emerytur, tj. dla 50 tys. osób. Teraz ogłosili swoją decyzję wypłat emerytur dla Ukraińców! Ta decyzja wygląda wręcz na prowokację!!! Polacy i nie tylko, gdyż także i wszystkie inne przybłędy w Polsce, otrzymały 500+ na dzieci, co wypłacane jest z lichwiarskich banków, obciążając Polaków na pokolenia. To co do tej pory napisałam, jest to kropla w morzu przestępstw wobec Polaków Słowian, przez wszystkich rządzących, nie wyłączjąc PiSu!  Muszę jeszcze opisać co zrobili  Lech Kaczyński z Georgem  Bushem juniorem bardzo krzywdzącego wobec Polaków. Podpisali ustawę, że Polacy, którzy mają wypracowane dwie emerytury, jedną w Polsce i drugą w Ameryce, nie mogą otrzymywać dwóch, a tylko jedną!  I tak, tą polską trzeba zgłosić do Urzędu Social Security, gdzie jakimiś kombinacjami łączą te emerytury, iż suma po połączeniu jest prawie taka sama do wypłacania, jak jedna z tych dwóch emerytur.  W związku z czym wielu rodaków zrezygnowało z polskiej i ja też.     

Co jest w tym bezprawiu charakterystycznego, że to manipulanctwo dotyczy tylko Polaków, każdy inny naród ma wypłacane dwie emerytury. Jest to klasyczna dyskryminacja narodu Polsko słowiańskiego, tym bardziej teraz można zdecydowanie, to PiS-owi zarzucić!  Jakim prawem obdarowują obce społeczności, czy narody, niewypracowanymi emeryturami, a dla nas nie ma, pomimo zapłaconych składek przez lata pracy!!? A więc już rozumiemy kim są wszyscy do tej pory rządzący Polską, jak również wszyscy ich popierający i na na tych wrogów głosujący! Polska jest Ojczyzną Narodu Polskiego a nie żadnych koczowników, którzy zawsze jak historia niesie przemieszczają się z kraju do kraju, jak szarańcza ogołocą cały kraj i idą do następnego. To jest przyczyna główna i jedyna dlaczego nie lubią żyć, mieszkać w swoich własnych ojczyznach, bo to kąkol i zakała tego świata! 

Bio-broń może zabić 90% ludności świata w krótkim czasie

https://pl.sputniknews.com/swiat/201711016611475-Sputnik-bron-biologiczna-Rosja/

Otylia Zigman: Parokrotnie już w historii, nie mając jeszcze dzisiejszej technologi, wrzucali zarazy chorobotwórcze narodom do studni w Europie. Tą prawdę trzymaną w sekrecie musimy poznać jak wiele innych, które zaczynają wypływać jak oliwa. Ogromne zamieszki w całej Europie były spowodowane plagą czarnej śmierci, za co żydzi zostali oskarżeni; przyznając się do zatrucia studni aby pozabijać chrześcijan. Zamieszki i wypędzanie „unych” ze wszystkich krajów Europy nasiliły się od 1348 roku. Wszyscy „une”z całej Europy uciekały tylko do Polski!  A plaga czarnej śmierci zabrała 1/3 populacji Europy na drugi świat, w okresie tylko trzech lat! To było, aż 25 mln ludzi! Znajdziesz to: Żydzi wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat! Dlaczego? Póżniej, kiedy osadzili się w Państwie Palestyńczków w 1948 r., robili to samo!  Palestyńczycy wtedy w wielkich cierpieniach wymierali na dur brzuszny.

Teraz  „unych” plan jest wprowadzać się z do Polski z całego świata. Dlatego mamy eksterminację Polaków. Już zaczęli rozbudowę ściany wschodnio-południowej Polski. Syjoniści robią kompletną przebudowę, remont świata, pod ich wizję, wspaniałego świata
dla siebie, pod kątem budowy królestwa żydowskiego!  Zupełnie nie licząc się z nami Polakami, Słowianami, gojami żadnymi. Już w Polsce żyje kilka milonów pokolenia poresortowych, to jest ten stały „unych” elektorat. Zawsze głosują na tych, na których
dostali rozkaz odgórny. Taka jest rzeczywistość Polaków na dzień dzisiejszy i to zależy tylko od nas, czy się poddajemy, czy z „unymi” robimy porządek, taki, jak kiedyś zrobiła cała Europa, wszystkie kraje, nawet Litwa zrobiła krótki proces, tak, i Czechy i Rosja, wszyscy!
Tylko Polacy zostali uśpieni w Kościele na tyle, iż pomimo mordów, okradania nas, strasznym pasożytnictwie, żyd nigdy nie przeszkadzał. Polak nadstawia ciągle drugi policzek, z modlitwą na ustach… Biedny ten nasz naród,  rozbite rodziny i osierocone dzieci… Wykradane przez żydów do handlu za granicę, przez wiele długich lat, robili to bezkarnie. A prezio Dóda nazywa „unych” narodem??? Że Polska jest krajem DWÓCH NARODÓW??? Ani jeden Polak temu nie zaprzeczył!? Czy w Polsce są tam jeszcze Polacy???

Nano-dodatki w szczepionkach

Ewa Pawela zestawia bardzo niepokojące fakty dot. szczepionek, a właściwie ich dodatkowej zawartości w postaci groźnych nanocząsteczek pierwiastków jak: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn. Są one niebiodegradowalne i tworzą toksyczne kompleksy przybliżając nas do masowej depopulacji.
Inny, ważny poruszony temat to wprowadzenie technologii 5G, która spowoduje jeszcze większe zagęszczenie anten nadawczych (mniej więcej co 10 domów), i jeszcze większy smog elektromagnetyczny.

Żydłactfo Polin i szabas goje biorą udział w MAKABRZE KoszerNostra: Przyzwolenie na zabijanie dzieci zapomnianych

Sprzeciw się podstępowi KoszerNostra! Zgłoś mafijnemu Poltransplantowi, że nie pozwalasz na usunięcie swych organów na przeszczepy. Ostrzegaj rodzinę i znajomych…

Logikę i etykę postawili bandyci podstępnie na głowie: jeśli nie zgłosisz uprzednio sprzeciwu, to przed śmiercią mogą ci wyciąć organy na handel mafijny…

 • Jak forsują „śmierć mózgu” żeby wycinać organy ludziom możliwym do uratowania
 • Ostrzegał o tym ostatnio Aleksander Jabłonowski
 • Otylia Zigman: To było 10 lat temu, kiedy motocyklista uderzył w mojego znajomego samochód to wgniótł mu drzwi a koło od motocykla było zrujnowane. Była noc i las w Polsce. Rysio mój bliski znajomy, dużo nie myśląc zadzwonił po pogotowie, na które czekając rozmawiali 2 godziny. Nikomu nic się właściwie nie stało, Pogotowie zabrało chłopca 22-u letniego do szpitala na przebadanie a Rysio odjechał w swoją stronę.
  Na drugi dzień Rysio dzwoni do tego szpitala i pyta się o pacjenta, otrzymuje szokującą odpowiedz, że ten chłopak zmarł. Zaraz też dzwonił po znajomych i do mnie pytając się jak to rozumieć, ponieważ ten chłopak był zdrowy i cały, przecież nie mógł umrzeć? Dalej mówił z wielką rozsterką, że taki sam wypadek opowiadał mu ten chłopak w nocy, że jego brat miał wypadek motocyklowy i w szpitalu zmarł. Rysio mówił do mnie, że nie wyobraża sobie teraz tej matki, biednej kobiety, która miała tylko tych dwóch synów a teraz została sama, jak ona to przeżyje? Ja pamiętam, kiedy w Polsce uśmiercali dużo Polaków nawet w karetkach pogotowia, przez pewien okres czasu, aż sprawa wyszła na światło dzienne, ciekawe czy wtedy również nie robili szwindlu na organach, ja jestem pewna że tak. Jeżeli starszy człowiek potrzebuje przeszczep organu, to nie jest to etyczne aby poświęcać na to młode życie!  Starszy, bo głównie tacy potrzebują przeszczep, niech schodzi z tego świata, jeśli nie potrafił zadbać o swoje zdrowie. Niech zjeżdża nogami do przodu, już nic po nim!  Nie wolno nam tolerować takich rzeczy absolutnie, na litość Swarożca, czy my jesteśmy jeszcze ludzmi? Dostają organy przedewszystkim bestie z górnej półki i też bestie z poniższych półek, głównie dlatego
  że mają czym zapłacić i we łbach im się już powywracało od samego dobrobytu i przepychu, proszę Waćpana.
  Kiedy to pisałam parę godzin temu, to po piewsze, co napisałam to mi znikało a po drugie, długo nie pozwalała zbrodnicza agentura mi tego wysłać!  Dopiero kiedy zadzwoniłam do AT&T -mój internet, popuścili, już znów zaczynają!

Dane GUS nt. zgonów — EKSTERMINACJA POLAKÓW!

…Lekarze przegrywają walkę z nowotworami oraz chorobami układu krążenia, oraz chorobami płuc. W tych rubrykach odnotowano wzrost śmiertelności na każdy tysiąc mieszkańców.- Te kategorie chorób to najdroższe procedury medyczne, najdroższe leki. Tymczasem przy niskich nakładach na służbę zdrowia każe się marnie opłacanym lekarzom leczyć ludzi jak najtaniej.

PB: To sciema. System „zdrowia” żydłactfo tak zorganizowało dla gojów: Medycyna rockefellerowska — udawać leczenie, żeby nabić kabzę ż-medycyny i ż-farmacji, przy gwarantowanej śmierci pacjenta. Podobnie w Kanadzie: cięcia płac i liczby personelu, ale procedury rockefellerowskie takie jak radio- i chemio- „terapia” oraz zakup trucizn przez szpitale pozostają z grubsza nietknięte.

Nie bój nic, co szpital w Polin miał wydać na ż-medycynę to wydał i żydłacka sitwa odnotowała w buchalterii. Zgony będą uny zwalać na gojów, np. na niedofinansowany personel. Niskie jego płace wynikają m.in. z rozdziału budżetu zdrowia przede wszystkim do kabzy żydłackiej „medycyny” i „farmacji”.

Polacy są współwinni, znów przez brak świadomości:

– ślepa wiara w „medycynę” żydłacką szpitalno-apteczną — vide dramatyczne apele o zrzutki na cudowne leki qrevsko drogie…

– niejeden z was zna reakcje własnej rodziny na próby oświecenia

– sama służba zdrowia kolaboruje w żydłackiej zmyłce: (a) bierze udział w ludobójstwie rockefellerowskim, (b) sciemnia, że zawiniły niskie jej płace, a nie ustawka systemu pod zabijanie gojów przy napychaniu żydłackiiej sakiewki na maxa.

Jak widać kurdupel nie spieszy się z ukróceniem ludobójczego procederu na Polakach. Za to mamona jest na zabawki i misie dla Macierewicza/Singera i propagandę wojny faszyngtońskich żydłaków. To nie pierwsza ludobójcza ustawka systemu Polin…

Jasne jak Słońce: albo my żydłactfo z przydupasami wytępimy, albo oni nas!

Depopulacja poprzez opakowania żywności

Większość produktów spożywczych i wód, rockefellerowsko pakują nam w plastyk i tetrapak. Fundacja Rockefellera spędziła długie lata na badania, co byłoby najgorsze dla gojów. Suchym produktom jak hiszpańska szynka górska, sery twarde, kabanosy takie opakowania ujdą, zagrożenie dla zdrowia nie jest duże. Natomiast jogurty, wody zwykłe i gazowane, sery miękkie, wilgotne szynki i ryby nie powinny stykać się z plastykiem, jeśli dbasz o zdrowie swoje i swoich.

Spaprana woda — żydłackie narzędzie depopulacji

W-szawska walcowana zabija zdrowy handel

PB: Ludobójstwo jest dwojakie, oba przejawy wg tego zapisu Konwencji ws. Ludobójstwa: rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego…

 • bezpośrednio dla handlarzy
 • pośrednio dla narodu, pozbawianego w ten sposób źródła zdrowej żywności, na korzyść żydożarcia z ż-korporacji.

ALERT Nielegalny prezydent Potocki kwestionuje nielegalnego prezydenta Dudę

PB: Potocki rości prezydenturę na podst. nielegalnej konstytucji sanacyjnej.

††††††††††††††††††††

Zdrowie

Poszczepienna zapaść społeczeństw

Naczelna Izba Lekarska domaga się łamania prawa, zapisów Konstytucji, Karty Praw Pacjenta oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

Prof. Maria Dorota Majewska: Groźne zanieczyszczenia w szczepionkach

Kobiety potrzebują więcej snu niż mężczyźni

Walory leczniczo-spożywcze nawłoci

Nawłoć przyciąga zapylacze — oglądanie terapeutyczne dla ducha

Zalety dyni

Jak uniknąć niebezpiecznych fal i gdzie jest największe zagrożenie?

†††††††††††††††††††††

Nasze

https://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2015/11/oni-wc582ac59bnie-idc485-na-wojnc499.jpg?w=771

Pierwszy Sygnalista 3 RP dr Zbigniew Kękuś donosi o możliwej korupcji lobby żydowskiego https://www.youtube.com/watch?v=carZ4LapgcU

Krzysztof Chudek — polityczny oszołom czy rozsądny człowiek

Andrzej Szubert: Odwagi Chudekowi nie brakuje. Za to rozsądku. Jego metoda, byle robiona rozsądniej i mądrzej, byłaby dobra, ale gdyby tak robiły tysiące. W sondzie wyraźnie przegiął pałę. Osiągnął jedynie niepotrzebnie kolejny proces o obrazę óżendu prezydęta. Tyle, że jak tak będzie robił na kolejnej rozprawie, to go inny sendzia odeśle na badania psychiatryczne, gdzie dostanie zielone papiery i ostatecznie w kaftanie bezpieczeństwa wyląduje w zamkniętym psychiatryku. I tam, go przerobią „lekami” na pokorniutkie zombie.

Zły natomiast jestem na tych, co mu namieszali w głowie – na Cichockiego, samozwańczego pszywutce narodó, na pieprznięte rozsyłające coraz bardziej niepoważne bumagi Łowiczanki i lekarkę Baśkę płaskomózgową, która kolportuje idiotyzmy i jakieś brednie o „prawie morskim” i że każdy z nas jest własnością kogoś tam, oraz że wszystkie instytucje, także sądy, zarejestrowane są rzekomo w usraelu jako „firmy”, co następnie kolportowały Łowiczanki. I dlatego Chudek mówił, aby sond nie przysyłam mu żadnych ofert handlowych i że nie jest sendziego własnością. Jeśli w te brednie uwierzył, na zielone papiery, mimo odwagi, w sumie zasługuje. Ciekawi mnie czy pszywutca narodó Cichocki też stawia okupantowi czynny i bierny opór, do czego w dekretach nawoływał. Bo jakoś o tym nie słyszę.

Za dużo bredni cichocko-łowickich niestety Chudek się naczytał i w sondzie zamiast na suwerena, wyszedł na odważnego, ale niepoważnego oszołoma. Ciekawi mnie, czy skończy w więzieniu czy w psychiatryku…

Andrzej Dziąba: Pan Krzysztof Chudek działa w trzech sferach walki z okupantem: uświadamianie społeczeństwa, bierny opór oraz czynny opór. Jego działania to jeden z nielicznych przykładów nie tylko informowania, prezentowania swoich poglądów, propagowania właściwych postaw społecznych czy zachęcania do aktywności, lecz zastosowanie posiadanych umiejętności w praktyce. Można by mu co nieco zarzucić zarówno w treści jak i formie, ale chwała mu, że się odważył bronić polskiej racji stanu.

Większość prezentujących się nie tylko tutaj osób to teoretycy. Nawet jeśli sami z siebie formułują i przekazują mądre treści, to niestety nie potrafią ich zastosować w życiu. Sama analiza rzeczywistości bez diagnozy i syntezy pozwalającej na ich zastosowanie, jest nic niewarta. Któryś z filozofów powiedział kiedyś, że nie ci są coś warci, którzy oceniają rzeczywistość, lecz ci, którzy potrafią ją zmieniać. Dlatego bardzo proszę wszystkich tych, którzy tylko oceniają rzeczywistość, aby robili to tylko na własny użytek i nie rozpowszechniali swoich oraz cudzych opinii bez wskazania, jak rzeczywistość zmieniać najlepiej własnym przykładem.
Zamierzam w nieodległym czasie pokazać kilka przykładów skutecznego działania w formie materiału filmowego, aby na tej bazie zaproponować konkretne działania. W tym celu zaproszę do tych działań ludzi, którzy potrafią nie tylko posługiwać się słowem, lecz również udowodnić swoją skuteczność czynem.

100 więźniów politycznych na 100-lecie niepodległości

Wchodzi nowy podatek! Rząd chce wykończyć polskich farmerów?

Jedwabne geszefty 10 lipca 2001 r. Zdrajcy Polski: Kwaśniewski i Kaczyński oraz Tusk i Komorowski

Otylia Zigman: ŻYDZI MAJĄ SWOJE WŁASNE KRAJE: IZRAEL I BIROBIDŻAN I TAM JEST ICH MIEJSCE. ŻYJĄ W OBCYCH NIE WŁASNYCH, GDYŻ JEST TO ICH FILOZOFIA NA NIEUCZCIWE ŻYCIE. CZY POLACY WIEDZĄ CHOĆBY TO DLA PRZYKŁADU, ŻE W ADMINISRACJI POLSKIEJ PRACUJE 50% OSÓB ZA DUŻO? PARĘ LAT TEMU ODEBRANE ZOSTAŁO TYSIĄCE ETATÓW LEKARZOM, PO TO, ABY DAĆ ZATRUDNIENIE POKOLENIU ZESŁAŃCÓW Z ROSJI-ŻYDÓW CHAZARSKICH. W 1946 r. TO BYŁO 350.000, DO BUDOWY KOMUNIZMU W POWOJENNEJ POLSCE. DLATEGO DLA LEKARZY BRAKUJE ETATÓW, PRZEZ CO UPRAWIANA  JEST EKSTERMINACJA POLAKÓW!

TEGO TYPU PODOBNYCH PRZYPADKÓW Z WIELKĄ SZKODĄ DLA NAS SĄ TYSIĄCE, O KTÓRYCH POLACY W OGÓLE NIE MAJĄ PRAWA WIEDZIEĆ! TO JEST OBCA SPOŁECZNOŚĆ, W OGÓLE NIE ASYMILUJĄCA SIĘ Z NAMI SŁOWIANAMI. ONI TWORZĄ GRUPĘ WSPÓLNĄ Z PARLAMENTARZYSTAMI, Z PO, PiSu I POZOSTAŁYCH PARTII. DLATEGO POLACY NIE MAJĄ ŻADNEJ ORIENTACJI NA TEN TEMAT.
ALE JEST TO WIELKI PASOŻYT NARODU POLSKIEGO, + BANKSTERZY WYSSAJĄCY POLSKĄ KREW Z BANKÓW I NIE TYLKO!!! POLACY, PRAWOWICI WŁAŚCICIELE POLSKI OBECNIE SĄ W OGROMNYM ZAGROŻENIU, NADSZEDŁ MOMENT ABY NIEZWŁOCZNIE POSTANOWIĆ O METODACH OBRONY WŁASNEJ I CAŁEGO NARODU! MUSIMY ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ, ŻE POZOSTAWIENI JESTEŚMY, SAMI SOBIE BEZ ŻADNEJ OBRONY, BEZ ŻADNEGO POPARCIA, ANI NAWET KOŚCIOŁA, DO KTÓREGO ZAKRADŁ SIĘ RÓWNIEŻ TEN SAM OKUPANT, A WIĘC NIE MAMY ŻADNEGO WSPARCIA!

Koszerny smród to nie żart, to sprawa polityczna

Rzekomy prezydent Potocki na wychodźstwie mianowany przez masona?

Prof. Rafał Broda: Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie

Andrzej Dziąba: Antysemici to są ci, których nie lubią Żydzi.

PB: Szanowne antysemity, ja do tego się nie przyłączę 🙂 Pytanie do kogo pasuje Prof. Broda… w 2009 olał Podleckiego i mnie, gdy zabiegaliśmy o dojście do katolikomediów ws. bio-broni świńska grypa.

Andrzej Szubert: Żydzi nie pasują nie tylko do Polaków. Tak naprawdę nie pasują do nikogo. Pomijam Żydów zasymilowanych jak Słonimski (Oprócz wstrętu budzi jeszcze we mnie gniew, fałszywy i nikczemny stosunek Żydów do zagadnień narodowych. Naród ten, narzekający na szowinizm innych ludów, jest sam najbardziej szowinistycznym narodem świata. Naród, który krzyczy o nienawiści, jaką budzi, sam potrafi najsilniej nienawidzić).

Zamieszczam garść cytatów ze świetnego opracowania tematyki żydowskiej pt. Osobliwość żydowska autorstwa Zbigniewa Dylewskiego, także z cz. 2:

Są także dysponentami ogromnych pieniędzy począwszy od Rothschildów „Królów Żydów”, którzy byli najbogatszą rodziną XIX wieku („W czasach króla Dawida wszyscy Żydzi mieli jednego króla, za to teraz wszyscy królowie [żeby pożyczać pieniądze] mają jednego Żyda”) zauważył zmarły młodo pisarz niemieckiego romantyzmu Wilhelm Hauff (1802-1827) czyniąc aluzję do Rothschildów. Powyższe dotyczyło nawet papieża: Grzegorz XVI (1765-1846) w dowód wdzięczności za subwencje udekorował barona Karla Mayera von Rothschilda (1788-1855) Orderem Zbawiciela. „Pieniądz jest bogiem naszych czasów, a Rothschild jest jego prorokiem” – twierdził sławny poeta niemiecki pochodzenia żydowskiego Heinrich Heine (1797-1856). [Hehehe – herszt Watykanu odznaczył Rothschilda Orderem Zbawiciela – zbawiającego gojów z rozumu]
Gdyby nienawiść i wstręt okazywał tylko jeden naród, byłoby to zrozumiałe. Jednakże Żydzi na tę nienawiść narażani byli zawsze i od wszystkich narodów, wśród których żyli. Ponieważ wrogowie Żydów należeli do najróżniejszych narodów, narody te żyły w krajach bardzo od siebie odległych, wyznawały religie inne, miały inną kulturę i inne prawa, przeto przyczyny antysemityzmu tkwią w Żydach a nie w narodach, wśród których żyją
Podstawową przyczyną powszechnej niechęci do Żydów była silna obecność w ich życiu zasad judaizmu, stałe izolowanie się od ludności miejscowej i wypływające z judaizmu zdecydowane uprzywilejowanie Żyda w relacji do nie-Żyda (goja).
Prawo żydowskie pozwalało Żydowi robić interesy z nie-Żydami na odmiennych podstawach, niż z bratem Żydem.
Czy pewien jesteś, że poza Ameryką żyje „podlejszy sort” naukowców? A jednak obraz kreowany przez media (i te naukowe, wysoko specjalistyczne, popularne, informacyjne, i te „śmieciowe”) nie pozostawia nam żadnych złudzeń – cała mądrość ludzkości przychodzi z Ameryki, a Żydzi są jej mózgiem.

Edward Maciejczyk: Dobra synteza do której można tylko dodać teorię Putina a mianowicie: Jesteś Żydem ale pracujesz dla dobra Federacji Rosyjskiej to jesteś Rosjaninem.

Jesteś Rosjaninem ale pracujesz dla Israela, to jesteś zdrajcą Stanu.

Znów wariacka inicjatywa patry-jotyczna

PB: Niektórzy inicjatorzy… zostawili rozpapraną sprawę GMO, której przewodzili od ponad 20 lat w Polsce i międzynarodowo. Czy tak będzie z tą nową inicjatywą? Oszołomka Garland, w kaftan z nią! Kolejna inicjatywa na wariata. Na nic więcej uny nie pozwolą. Na początek wielki mętlik duchowo-umysłowy:

 • Brak rzetelnego stwierdzenia warunków wyjściowych — to nie w Polakach tkwi sedno podziału, tylko w żydłackim globalnym otoczeniu. Polska durnota pomaga, ale nie zostanie przezwyciężona dopóki kontrolę nad zbiorowymym myśleniem trzymają uny.
 • Pokićkała się duchowość z materializmem. Pierszym tematem w KneSSejmie miałaby być duchowość, a mamią rodaków 1 mln zł na łebka, wartość domniemanych bogactw naturalnych, w tym zabójcze łupki.
 • Za wzorzec dają skompromitowanego prosorka Korab-Karpowicza, masona i debila politycznego, ożydzacza z marszuPromowanie jego cuchnie agenturą. Już pomagał rozwalić co najmniej jedne wybiury:
 •  Za drugi autorytet dają szowinistę Konecznego i jego cywilizację łacińską, która leży u podstaw klęski narodowej nie tylko Polaków. To że „cywilizacja” żydłacka tak łatwo owinęła Europejczyków dookoła palca i wpędziła w poniżające zniewolenie, dowodzi ogromnej słabości cywilizacji łacińskiej… Reszta to brednie dla katodebili.
Porównaj kazus Katalończyków:
– tradycja rzeczywiście wolnościowa od wieków, w kontraście do polskiej wiecznie manipulowanej przez wroga, z pomocą polskich szabas gojów i zdrajców
– jedność świadomości, bardzo wysokiej, przy której polska świadomość to żarcik
– bardzo silna solidarność, jedność plemienna i poczucie społecznej sprawiedliwości
– już istniejąca autonomia wewnątrz jewrosojuznej Hiszpanii, własna policja i służby, bardzo silna zróżnicowana gospodarka…
A i tak żydłactfo robi z nimi co chce — od brutalnego bicia staruszek po groteskowe „rozwiązanie” legalnej reprezentacji Suwerena, fałszowanie i niszczenie wyników referendum, sorosowskie „zdywersyfikowane” kontr-manify, lawina ściervomedialnego łgarstwa…

Teraz to: Na szczególną uwagę zasługują działania Panów Stanisława Michalkiewicza,  Konrada Daniela oraz Witolda Gadowskiego, którzy od wielu już lat działają prężnie na politycznym polu informacyjnym w dobrej wierze dla Polski i dla Polaków.

Super-agent wpływu hasbarnego Michalkiewicz dźwiga największą odpowiedzialność za rozpowszechnienie katolacko-żydłackiej rusofobii. Z czego wziął się m.in. kaczyzm, sekta smoleńska, okupacja Polin przez bandyckie wojska USraela, stałe już zagrożenie odwetem ruskim na bazach w Polin. Nie raz zdemaskowaliśmy na moim blogu tego masona z klubu Goldberga (JKM), np.

🙂 Wreszcie dowód na razwiedkę!!! Agenci wpływu Michalkiewicz i Braun kontra agenci GRU/KGB, gen. Bein i gen. Szubert

Żydowska triada Braun – Michalkiewicz – JKM

Braun i Michalkiewicz w Radio Wnet

Gadowski to też agenturalna dziennikurva, np. ostatnie krytyki z mego bloga:

ALERT Ignorant(?) dezinformator Gadowski o bieżączkach

[min. 4:24] Gadowski dalej od rzeczy gada: Trump otworzył polskie okno

Do kategorii agentów wpływu należy polecany przez Garlandową, dr Jacek Bartosiak.
Garlandowa zupełnie odlatuje też ws. działań… wierzy np. w moc internetu, który kontroluje żydłactfo i za naciśnięciem guzika zniszczy inicjatywę zagrażającą żydłackiej dominacji nad mózgami gojów. Już to mamy: na pobojowisku netowym zostają agenturalne miernoty: Marcin Rola, Kowalski&Chojecki, Gadowski… reszta odpada, blokowana, wyrugowana w wyszukiwarkach i pozbawiana zarobku z monetyzacji.

Inkwizycja wrocławska w farsie ślectfa sulistrowickiego wzięła się do galopu…

Coraz więcej doniesień o przestępstwach popełnianych przez Ukraińców

Polscy politycy rozkochiwali nas w prezydencie Juszczence a on

Tak politycy „fachowcy” gospodarują

Poznajmy Pana Jamala – co porabia nowy obywatel Europy?

†††††††††††††††††††††

Syria, Bliski Wschód

Wobec klęski ich dżihadystów w Syrii i Iraku, Izrael z USraelem szykują się na wojnę z Hetzbollah w Libanie

Moskwa: odmowa sił USA pomocy rannym uchodźcom w Al-Tanf to zbrodnia wojenna

Siły Izraela będą interweniować przeciw dżihadystom po ich ataku na miasto Druzów w Syrii

Ostatnia twierdza ISIS w Iraku w pełni wyzwolona

Sojusznicy ISIS, lotnictwo Izraela nadal atakuje Homs i Damaszek

Syria: Wyzwolenie Deir Ez Zour z dżihadystów druzgocącym ciosem dla ISIS i koalicji USraela

Syria: dżihadyści odrzucają nadchodzące negocjacje w Soczi

PB: Kilka więcej kalibrów i nalotów dywanowych lebiedziami i zmiękną :)))

Robiąc kardynalne błędy w geografii, USrael flaki se wypruwa, by pozorować, że wyzwala Syrię spod ISIS

Moskwa: „Prace międzynarodowej komisji ws. ataku chemicznego w Syrii to skandal”

Syryjczycy wdzięczni Ormianom

Żydzi nie umieją walczyć w terenie. Potrafią nasyłać drony i z powietrza mordować cywilów

Moskwa: koniec ISIS w Syrii za parę miesięcy

Ruski ubot i 6 strategicznych bombowców z Rosji z pomocą Su-30 stacjonujących w Syrii wykańczają żydłackich dżihadystów

Senator Rosji: dziesiątki tys. terrorystów w Syrii dostaje szkolenie i wsparcie… tylko lotnictwo Rosji i Armia Syrii zwalczają ich rzeczywiście

Rosja przejęła zajętą przez Kurdów bazę wojskową w płn. Syrii

Dokument NSA: książę saudyjski rozkazał ataki na pałac prezydenta Syrii i lotnisko Damaszek

PB: Izrael nie ma z tym nic wspólnego buhaha

Siły Iraku wyzwolą w ciągu tygodnia ostatnie w kraju gniazdo ISIS

PB: USraelici z sojusznikami już przesiedli się na konia kurdyjskiego.

Rząd Regionalny Kurdystanu uległ Bagdadowi: negocjajcje zamiast niepodległości, wyniki referendum zamrożone, wojska federalne Iraku interweniują

REWELACJA Kto sponsorował terrorystów w Syrii

PB: Wiadomo od dawna, kto… Rewelacją jest, że przyznaje się jedna z żydłackich stron poparcia dla terroryzmu, Katar. W jakim celu?

 1. Maskirowka, w parze  z saudyjską zapowiedzią eliminacji ż-wahabizmu?
 2. Uwiarygadnianie zmyłki, że Trump wynegocjował na lepsze z „Arabami”?
 3. Odwrócenie uwagi od tego, że po neutralizacji ISIS i kolegów przez sojusz Syria-Rosja-Iran, żydłactfo użyje Kurdów do rozwałki w regionie?

†††††††††††††††††††††

Bieżączki poważne

https://i.imgur.com/gDtfDh6.jpg

Dług Ukrainy rośnie prawie pół mld $/mies., wynosi już 77 mld $

Prezydent Czech atakuje ‚hipokrytyczne’ stanowisko UE ws. sankcji na Rosję

Malując Moskwę agresorem, Waszyngton cichcem gromadzi jednostki specjalne u granic Rosji

Prezydent Kazachstanu chwali Rothschild Company

Doniecka Republika Ludowa domaga się włączenia do Rosji

Wenezuela zwiększa płacę minimalną o 30%

Wojna żydłacko-oliparchata w Kijowie: Prosieńko przed ultimatum puczu i zastąpienia go Sakaszwilim… tak czy siak żydłacka inwazja banderowska na Donbas

FF Las Vegas i mnóstwo innych ż-zmyłek zdemaskowane

Ławrow na żydłacką propozycję Volkera: Gdy tylko „siły pokojowe” najadą na Donbas, Poroszenko nie kiwnie palcem

Kolaż w Economist wzbudza zazdrość dyplomaty Ukrainy — w 10 lat z popychadła w potęgę światową

Roztrąbione aresztowanie Manaforta — chodzi o Rosję czy Ukrainę?

Nieudana próba dywersji przez żydłacki „brytyjski” MI6 w redakcji i think-tanku Fort-Russ w Belgradzie

Rosja nie chce od Wenezueli spłaty długu 1 mld $ za 2017

Siły Ukrainy uciekają z frontu w Donbasie z powodu braku żywności, i odmowy uczestnictwa w żydłackiej „Operacji Antyterrorystycznej”

Po katastrofie MH17 nad Donbasem, linie lotnicze unikają przelotów nad Ukrainą, zyski trazytowe spadły o 80%

PB: Tak to oliparchy „obliczyły” sobie strzał w stopę buhaha

FF Nowy Jork

PB: Uzbek przemówił Allachu Akbar buhaha Był niegdyś w Uzbekistanie język arabski środkowej Azji, ale zanikł. Saga żydłackich cudów FF w toku :)))

„Normalka” po żydłackich fałszywych flagach: para ocalała z FF Las Vegas ginie w dziwacznym wypadku samochodowym

Glasgow: gangi islamistów gwałcą dzieci

PB: Gwałt na naszej cywilizacji zaplanowany przez żydłactfo, przyzwalany przez ich przydupaśne żonty przy poprawnej obojętności gojów. Być może „gangi” podlegają Koszer Nostra.

Ogromne straty poza-wojenne w armii Ukrainy

PB: Dezercja, celowe zaniedbanie wojska przez oliparchat, czy zatuszowane egzekucje?

Przewrót w Mołdawii — wojna w regionie?

500+ w Donieckiej Republice Ludowej: 555 domów odbudowane spośród 1100 budynków (w tym 29 mieszkaniowców) zniszczonych w ostrzale przez ukrów

1001 Wynalazków — globalna wystawa szowinizmu i szajby islamskiej

PB: Dla debili muślimskich nie trza nawet takiej wystawki objazdowej, uwierzą w każde guvno pompowane im do komórek, aby tylko wywyższało ichnią religię pokoju

††††††††††††††††††††

Mus znać

[Min. 16:50] You tube napomina użytkowników — zawoalowane groźby śmierci itp.

Tłumaczenie: Społeczność you tube wyraziła obawy o Twe zdrowie. Troszczymy się o Ciebie! Zachęcamy Cię skorzystać z następujących zasobów. (1) W USA dzwoń na 1-800-273-8255. Wyszkoleni doradcy są państwowymi specjalistami zapobiegania samobójstwom,  dostępnymi 24/7 z zachowaniem tajemnicy. (2) Linia Kryzysowa, darmowe wsparcie dla osób z problemami emocjonalnymi, 24/7. (3) Selfinjury.com — dla osób chcących się uszkodzić […] Zasoby poza USA…

Zaczęli straszyć Europę – Koreą Północną! W jakim celu?

Oświęcim i Brzezinka – Spółka ” Maja ” i ” supermarket ” / Polska i Izrael – Polacy i Żydzi

Edward Maciejczyk: Za ten film dostałem wyrok śmierci od koczujących w Polsce Hazarów. W rocznicę emisji filmu Policja i Straż Pożarna i Miejska, zorganizowali dla mnie mini bankiet w restauracji Skorpion w Oświęcimiu w ramach podziękowania za interwencję ws. parchatej hucpy na terenie Polski. Podczas tego bankietu jeden z moich ochroniarzy (pochodzenia ukraińskiego) wsypał mi trującą substancję do herbaty, widział to inny ochroniarz i doszło do konfrontacji. Resztę opiszę w filmie który właśnie realizuję.

Ten film realizowałem na polecenie kilku Senatorów i Kongresmenów z USA pod kierunkiem przyjaciela Edwarda Moskala, Dana Rostenkowskiego w celu pokazania w Departamencie Stanu USA, że Oświęcim to nie jest „żydowski cmantarz”  tylko 50-tysięczne miasto które ma prawo do sklepu i kina. Całą wojnę rozpętał żydowski kundel na smyczy Stolcmana który napisał artykuł o tzw. „supermarkecie” ( to ten chuj który pokazuje mi środklowy palec na tym filmie.
Pozdrawiam wszystkich którzy jeszcze żyją z okazji święta zmarłych😇
Po tym filmie Moskal napisał oficjalny list (KPA) do Stolcmana z pytaniem czy on wie coś na temat mosradu terroryzującego Polskę. Kancelaria Stolcmana odpisał że mosrad przebywa legalnie w Polsce bo „uczy polską policję walki z terroryzmem. Oficjalnie na terenie Polski przebywało wówczas ok. 2,5 tysiąca Żydów, którzy mieli prawo do noszenia broni.
Na preszentacji tego listu była ścisła grupa współpracowników Moskala, z których tylko mecenas J.Bułat i ja byliśmy tym faktem zbulwersowani. Reszta tzn. Kutshynsky, Wierzewski, Musielak i 3 osoby które jeszcze żyją, chwalili Stolcmana za słuszną decyzję i ojcowską troskę o Polaków.
Stolcman zainstalował mosrad na stałe w Polsce, dając niektórym polskie obywatelstwo i możliwość pracy w służbach porządkowych. Efektem są wysrane przez mosrad kundle takie jak ten z mojego kolejnego filmu, który jako „polski policjant” katuje mojego kolegę z Wrocławia w centrum W-wy w biały dzień pod osłoną „polskiej” policji.
[do Józefa Bizonia] Tyle na razie i niech żadna z koszernych qrew parchatych nie odważa się na krytykę mojej skromnej osoby nie znając mojego dorobku w obronie Polskiej Racji Stanu. Nie zasłaniaj się świętem zmarłych szczurze azjatycki i nie udawaj „świętego”, śniady kundlu.

„5G” i związek z geo-inżynierią

Dr David Duke: Syjonistyczna matryca władzy

PB: Syjonistyczna matryca, kompleks władzy judeocentrycznej, judeosataniści, azjatyckie gnomy, parchate koczowniki, syjonistyczna pandemia, żydłactfo — tyle synonimów co  bulu w dópie od ścierva ludzkości…

David Icke w Vancouver obala globalny żydłacki mit Antifa kontra Alternatywna Prawica

Antifa, radykalny islam, terror islamski, „lewactfo” — wszystko sterowane przez służby

Żyjemy w niewidzialnym więzieniu

„Nikt” – film Andrzeja Kępińskiego

Edward Maciejczyk: Znalazłem Perełkę !!! Trochę za mało wątków żydowskich ale w zasadzie wyczerpano w nim temat Historii Polski manipulowanej ręcznie przez syjonistyczną pandemię. Należy produkować jak najwięcej takich Dzieł Sztuki, które pomimo że nie odwrócą historii, otwierają oczy na kundlizm i przyszłą współpracę z obcymi.

Zawsze wiedziałem że Anders to syjonistyczny kundel który poszedł na Południe żeby budować Israel zamiast walczyć o Polskę. Dezerterzy z Armi Andersa wymordowali Palestyńczyków i zainstalowali Nowotwór w Azji. Sikorski wysłał expedycję karną ale gen. Lee kazał ją odwołać a Sikorskiego zamordować, wówczas żydowski kundel Anders dobił Polskich Patriotów pod Monte Cassino a resztę kundli i mieszańców, zainstalował na Zachodzie.
Robiłem film dokumentalny dla amerykańskiej telewizji z okazji 50 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino. Film leży nie doczekał się premiery ponieważ cenzor zatrzymał środki na realizację ze względu na krytykę Andersa i Aliantów.
Polecam kolejny film o żydowskim kundlu Andersie. Brawo Panie Kempiński, proszę przyjąć słowa mojego uznania za miód na duszę Polaków z krwi i kości. Pomimo że w obu filmach występują azjatyckie Gnomy, Pański film jest Dziełem sztuki.

††††††††††††††††††††††††

Parlament Katalonii ogłosił suwerenną Republikę Katalonii, żydłactfo rżnie w gacie

 

Map showing countries wanting independence Kto jeszcze w Europie, o zgrozo! chce autonomii, niepodległości… O ile wiemy, Polin jest zniewolone w jewrozojuzie, czyli Polacy nie chcą suwerenności? Podobnie np. z narodami zalanymi nachoćcami wbrew swej woli… Przeważająca większość jeśli nie wszystkie narody pokazane na biało są w żydłackich strukturach „atlantyckich” wbrew swej woli. Za to na ściervomedialnej mapie nie zabrakło separatyzmu RAŚ ani rewizjonizmu wściekłego żydłactfa (Krym).

PB: Madryt od początku poszedł na konfrontację (brutalna ingerencja osiłków). „Rozwiązanie” sądowe zaogni sytuację, zamiast rozwiązania politycznego, W takim razie poniższy nagłówek o banderszczochach nie jest dziwolągiem: osiłki oliparchatu kijowskiego posłużą za pięść globalistów, podobnie jak po II wś. w tajnej armii NATO, Gladio.

PB: Ponadto, z nielegalnymi secesjami republik b. Jugosławii i podziałem na   państewka-wasle,  żydactfo nie miało problemu, a tu takie aj waj!

PB: Ściervomedialna Al Dżazirka po raz kolejny pokazuje, komu służy – globalnej klice coraz bardziej przesraszonego żydłactfa. Porównaj z obiektywnym raportowaniem przez Brytyjczyka znającego temat Katalonii (tytuł poniżej).

Tamże [FOTKI] jak to garstka faszystowskich, nacjonalistycznych, egoistycznych separatystów i oszustów podrobiła referendum, pobiła siły porządku i wymanipulowała katalońską deklarację niepodległości buhaha

PB: Czy W-szawa ma już wskazówki od Putina :)) jakie stanowisko zająć?

 

Linguistic map Southwestern Europe.gif

Ziemie Basków i Katalończyków przez wieki,  bufor przeciw nawale muślimskiej

Zasięg jęz. katalońskiego: płd.-wsch. kąt Francji, Andorra, hiszpańska Katalonia, wsch. część Aragonii, Walencja, Baleary

 

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Pułapka z konstytucją sanacyjną

Posted by grypa666 w dniu 17/10/2017

ZRZUĆ SIĘ NA CELE PATRIOTYCZNEDzięki za zaufanie w selekcji celów… Ostatnio wasze datki poszły na parę akcji i wsparcie patriotów o minimalnych środkach na życie… W przygotowaniu dalsze. Dzięki darczyńcom i organizatorom!

Spis treści

ALARMY i ALERTY

HIPER-ALARM ZBIORCZY: ludobójstwo na Polakach, bez podobnego gdzie indziej!

 • W-szawska walcowana zabija zdrowy handel
 • Jabłonowski – Jesteśmy bydłem rzeźnym, za sprawą Andrzeja Dudy
 • Depopulacja opakowaniami żywności
 • Dane GUS nt. zgonów — EKSTERMINACJA POLAKÓW!

HIPER-ALARM Nałókowe qrvy na U. Uppsala „dowodzą” muślimskich korzeni Wikingów :)))

SUPER ALARM Pułapka z konstytucją sanacyjną

ALARM Radioaktywne samoloty liniowe?

ALARM Jak robią nas w bambuko „posłowie”

ALERT Rola Roli w ściervomedialnym realu — żydłacka narracja o Katalonii

ALERT Jabłonowski schodzi na psy

Zdrowie

Nasze

Bieżączki poważne

Ukraina

Rosja, Syria, Bliski Wschód

Mus znać

IćPotPront narodowi polskiemu

Żydłackie manipulacje referendami

Relacja z wakacji 2017 Grypy666

HIPER-ALARM W-szawska walcowana zabija zdrowy handel

PB: Ludobójstwo jest dwojakie, oba przejawy wg tego zapisu Konwencji ws. Ludobójstwa: rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego…

 • bezpośrednio dla handlarzy
 • pośrednio dla narodu, pozbawianego w ten sposób źródła zdrowej żywności, na korzyść żydożarcia z ż-korporacji.

HIPER ALARM Jabłonowski – Jesteśmy bydłem rzeźnym, za sprawą Andrzeja Dudy

Otylia Zigman: To było 10 lat temu, kiedy motocyklista uderzył w mojego znajomego samochód to wgniótł mu drzwi a koło od motocykla było zrujnowane. Była noc i las w Polsce. Rysio mój bliski znajomy, dużo nie myśląc zadzwonił po pogotowie, na które czekając rozmawiali 2 godziny. Nikomu nic się właściwie nie stało, Pogotowie zabrało chłopca 22-u letniego do szpitala na przebadanie a Rysio odjechał w swoją stronę.

Na drugi dzień Rysio dzwoni do tego szpitala i pyta się o pacjenta, otrzymuje szokującą odpowiedz, że ten chłopak zmarł. Zaraz też dzwonił po znajomych i do mnie pytając się jak to rozumieć, ponieważ ten chłopak był zdrowy i cały, przecież nie mógł umrzeć? Dalej mówił z wielką rozsterką, że taki sam wypadek opowiadał mu ten chłopak w nocy, że jego brat miał wypadek motocyklowy i w szpitalu zmarł. Rysio mówił do mnie, że nie wyobraża sobie teraz tej matki, biednej kobiety, która miała tylko tych dwóch synów a teraz została sama, jak ona to przeżyje? Ja pamiętam, kiedy w Polsce uśmiercali dużo Polaków nawet w karetkach pogotowia, przez pewien okres czasu, aż sprawa wyszła na światło dzienne, ciekawe czy wtedy również nie robili szwindlu na organach, ja jestem pewna że tak. Jeżeli starszy człowiek potrzebuje przeszczep organu, to nie jest to etyczne aby poświęcać na to młode życie!  Starszy, bo głównie tacy potrzebują przeszczep, niech schodzi z tego świata, jeśli nie potrafił zadbać o swoje zdrowie. Niech zjeżdża nogami do przodu, już nic po nim!  Nie wolno nam tolerować takich rzeczy absolutnie, na litość Swarożca, czy my jesteśmy jeszcze ludzmi? Dostają organy przedewszystkim bestie z górnej półki i też bestie z poniższych półek, głównie dlatego
że mają czym zapłacić i we łbach im się już powywracało od samego dobrobytu i przepychu, proszę Waćpana.
Kiedy to pisałam parę godzin temu, to po piewsze, co napisałam to mi znikało a po drugie, długo nie pozwalała zbrodnicza agentura mi tego wysłać!  Dopiero kiedy zadzwoniłam do AT&T -mój internet, popuścili, już znów zaczynają!

PB: Transplantacja to idealny biznes: popyt znacznie przekracza podaż (etyczną czy nie). Czy organ wydrze Koszer Nostra z porwanej osoby, rannego żołnierza, czy też będzie to legitna procedura, zbyt towaru jest gwarantowany, mamona jak za chemio- i radio- „terapię”. Bogaty bez problemu zabuli za organy od mafii, które mogą uratować mu życie w turystyce transplantacyjnej do kraju ubogiego, bez konsekwencji prawnych grożących mu na ż-Zachodzie.

Największym problemem, z jakim boryka się transplantologia, jest obecnie bardzo duży popyt na organy do przeszczepień przy zupełnie nienadążającej za nim podaży.

Na ż-Zachodzie, organ „funduje” medycyna rockefellerowska w ramach ż-służby „zdrowia”, finansowanej przez ż-banksterię. Goj dostaje nowy narząd (od ubitego w tym celu goja), a ż-medycyna i tak go wykończy zatrutym żarciem itp. Przyszłe pokolenia będą wiecznie spłacać lichwę z tego „finansowania”.
Pacjent ani szpital nie wiedzą, czy organ pochodzi ze źródła etycznego czy z rzezi żywego towaru. Tylko Poltrasnplant i izraelski „chirurg” przy lotnisku Tirana wiedzą. Piję do rewelacji sprzed kilku lat, jak to mafia albańska dla Koszer Nostra wycinała organy żywym ofiarom: Serbowie porwani w Kosowie, żywy damski towar (zużyty?) z krajów Europy Wsch. w tym Polska. Odkopane mogiły przy miejscu chirurgicznej rzezi wykazały brak organów i oprzyczynę śmierci — usunięcie jego.
Podobnie Koszer Nostra robi z rannymi w żydłackich wojnach na Bliskim Wsch. i z ofiarami klęsk żywiołowych („ratownicy” z Izraela są wśród pierwszych na miejscu). Srul nie przepuści okazji profitu, a gdy zabije przy tym goja, tym lepiej …jak Talmud przykazał.
Bogatych stać, to i najwięcej wszczepów robi się na ż-Zachodzie. W poniższym zestawieniu robaczki oznaczają poziom organo-dawstwa od zmarłych (deceased) i od żyjących (living). Niewiadomo, czy donorzy są miejscowi czy z in. kontynentów. Takie dane łatwo Koszer Nostra z Poltransplantem wymanipuluje… jeszcze łatwiej, gdy żont Polin zredukował z 2 do 3 członków komisję decydującą o pobraniu organu.
Distribution of solid organ transplantation activity, by region used in the Global Burden of Disease Study, 2006–2011[79]
Największy potencjał „donorski” jeszcze niewykorzystany tkwi w krajach uboższych: Europa Wsch., Azja, Afryka, Ameryka Łacińska. Zapewne tam kwitną Poltransplanty & Co. Wycinane więźniom chińskim, organy lądują w bogatszej Japonii, wśród żołtków-milionerów Ameryki Płn. oraz u elit Chin. Przypominam, że 60 – 80 mln chińskich Żydów Haka rządzi nie tylko w Chinach. Podobnie z dystrybucją organów z Indiii: do bogatych.
Na czarnym rynku nerka kosztuje 160 tys. $, a w legalnym systemie Iranu 2 – 4 tys. $, z czego donor dostaje 1200 $ plus inne benefity w nagrodę. Czarnorynkowy odbiorca nie ma gwarancji jakości przeszczepu ani odpowiedniej opieki po transplantacji.
Kładą Izraelczyka z polskim paszportem w szpitalu w „jego” W-szawie czy Krakowie… Wyjeżdża z nowym sercem, a Polak z sąsiedniej sali szpitalnej leży już w kostnicy, bez serca. Zatwierdził rabin z Poltransplantu… od tego są goje…
Przypomnę, że Izrael nie przyjmuje ciapatych, choćby byli żydami, zakazuje GMO i chloru jako środka odkażającego wodę itp. Uleczalność raka ma Izrael 100 razy lepszą niż  goje na ż-Zachodzie… raczej 1000 razy lepszą, bo dane dotyczą wszystkich narodowości, nie tylko sruli z całego świata leczących raka w Izraelu.
Organów na przeszczepy nie pobiera się od martwych: Ponieważ mniej niż 3% wszystkich zgonów w USA wynika ze śmierci mózgu, większość zgonów nie jest uprawniona do poboru organu. z czego wynika poważny niedobór dla transplantacji. Natomiast tkanki jak rogówka, skóra można pobierać z każdego ciała.
W 2009 r. ŚOZ ustanowiła zasadę przejrzystości w organizacji i wykonaniu dawania organu oraz transplantacji, celem wprowadzania prawidłowego nadzoru technicznego i zyskiwania zaufania publicznego.  Polska ustawka idzie pot pront tej zasadzie. Kto chce poświęcić rodzinne organy niewiadomo komu, jego sprawa, niech zgłasza z wyprzedzeniem albo nie zgłasza w ogóle, dając domyślne pozwolenie na oddanie organów.
Od reszty nas — wara żydłactfo!

HIPER-ALARM Depopulacja poprzez opakowania żywności

Większość produktów spożywczych i wód, rockefellerowsko pakują nam w plastyk i tetrapak. Fundacja Rockefellera spędziła długie lata na badania, co byłoby najgorsze dla gojów. Suchym produktom jak hiszpańska szynka górska, sery twarde, kabanosy takie opakowania ujdą, zagrożenie dla zdrowia nie jest duże. Natomiast jogurty, wody zwykłe i gazowane, sery miękkie, wilgotne szynki i ryby nie powinny stykać się z plastykiem, jeśli dbasz o zdrowie swoje i swoich.

ALERT Kiełki i kiszonki – klucz do zdrowia fizycznego i umysłowego

Nasza flora trawienna odpowiada za nasze zdrowie fizyczne jak i mentalne. To fakt coraz trudniej skrywalny, długo mataczony i ukrywany, manipulowany przez rockefellerowskie cuda spożywcze dla gojów. Stąd biuroqrevskie wojna z kiszonkami, zsiadłym mlekiem, niehomogenizowaną i nieopasteryzowaną śmietaną i mlekiem w jewrosojuzie i na ż-zachodzie w ogóle. Jedną z pierwszych zapowiedzi cywilizowania nas w jewroraju byłay dążenia do eliminacji kapusty i ogórków kiszonych.

Facet pokazuje domowy wytwór kiszonek, w tym z kiełków. Kiełkowanie jak i kiszenie rozbijają na bardziej wartościowe składniki we wszechobecnej zatrutej żywności, rozkładają toksyny na substancje neutralne dla zdrowia człowieka. Takie maleństwa drobnoustoroje, a tyle dobrego! To jest nasza odpowiedź na „żywienie” rockefellerowskie. Pozostaje rozpowszechnić także metody przeciw ichniej „medycynie”: niekorzystać z ż-farmacji i szpitali, sięgać po metody ludowe i zioła, nie ulegać odurniającemu stresowi z ichnich ściervomediów…

Żona od paru lat robi kiszonki, małymi partiami w słojach: kapusty w tym czerwona i pekińska, kalafiory i brokuły w tym głąby, pomidory… i co jej pod rękę wpadnie. Pro-biotykiem jest też ocet z owoców, raczej z odpadów z przetworu owoców, np. skórki i rdzenie jabłka. Niedawno żartowała, że kiszonki spożyte wywołują u niej radość. Następnego dnia bingo! — przypadkiem wpływa na jej Pinterest artykuł potwierdzający to…

HIPER-ALARM Dane GUS nt. zgonów — EKSTERMINACJA POLAKÓW!

…Lekarze przegrywają walkę z nowotworami oraz chorobami układu krążenia, oraz chorobami płuc. W tych rubrykach odnotowano wzrost śmiertelności na każdy tysiąc mieszkańców.- Te kategorie chorób to najdroższe procedury medyczne, najdroższe leki. Tymczasem przy niskich nakładach na służbę zdrowia każe się marnie opłacanym lekarzom leczyć ludzi jak najtaniej.

PB: To sciema. System „zdrowia” żydłactfo tak zorganizowało dla gojów: Medycyna rockefellerowska — udawać leczenie, żeby nabić kabzę ż-medycyny i ż-farmacji, przy gwarantowanej śmierci pacjenta. Podobnie w Kanadzie: cięcia płac i liczby personelu, ale procedury rockefellerowskie takie jak radio- i chemio- „terapia” oraz zakup trucizn przez szpitale pozostają z grubsza nietknięte.

Nie bój nic, co szpital w Polin miał wydać na ż-medycynę to wydał i żydłacka sitwa odnotowała w buchalterii. Zgony będą uny zwalać na gojów, np. na niedofinansowany personel. Niskie jego płace wynikają m.in. z rozdziału budżetu zdrowia przede wszystkim do kabzy żydłackiej „medycyny” i „farmacji”.

Polacy są współwinni, znów przez brak świadomości:

– ślepa wiara w „medycynę” żydłacką szpitalno-apteczną — vide dramatyczne apele o zrzutki na cudowne leki qrevsko drogie…

– niejeden z was zna reakcje własnej rodziny na próby oświecenia

– sama służba zdrowia kolaboruje w żydłackiej zmyłce: (a) bierze udział w ludobójstwie rockefellerowskim, (b) sciemnia, że zawiniły niskie jej płace, a nie ustawka systemu pod zabijanie gojów przy napychaniu żydłackiiej sakiewki na maxa.

Jak widać kurdupel nie spieszy się z ukróceniem ludobójczego procederu na Polakach. Za to mamona jest na zabawki i misie dla Macierewicza/Singera i propagandę wojny faszyngtońskich żydłaków. To nie pierwsza ludobójcza ustawka systemu Polin…

Jasne jak Słońce: albo my żydłactfo z przydupasami wytępimy, albo oni nas!

ALERT Rola Roli w ściervomedialnym realu — żydłacka narracja o Katalonii

PB: Duet do bólu 🙂 wiarygodny. Odżegnujący się od lewactfa Marcin Rola i takoż wyprany przez „lewackie” merdia Polak mieszkający od lat w Hiszpanii… Wiadomo czemu i jak wyprany: z Polski wyjechał bez pojęcia o polityce, w Hiszpanii połyka papkę merdialną dla durnych gojów. Nt. Katalonii śledzi swego ulubionego reportera :)) Wyrecytował nam ciemnocie potrzebującej oświecających programów Roli — jak z nut narrację żydłacką o jewrosujuzie i suwerenności katalońskiej. Raczej ozłocił to pierwsze, pofajdał  to drugie. Słuchaj sam i porównaj np. z faktami poniżej w ALERT Jabłonowski schodzi na psy i w moim komencie pod Dr Bein i Dr Kękuś o żydłackich planach wobec Polski + Sprawa Katalonii.

Facio w Hiszpanii tłumaczy dla rozmaitych służb, jeden krok do hasbarnika na Polin poprzez „alernatywny real” Roli buhaha. Ilu takich polskich luzerów  werbuje obecnie Rola na świecie?

Panie dzienniqrvo Marcinie Rola, nie potrzebujemy, żeby srasznie poinformowani Polacy wciskali nam guvno, jakim żydościervomedia zasrały im łby za granicą. Mamy to samo w Polin i w krajach pobytu Polonusów.

HIPER-ALARM Nałókowe qrvy na U. Uppsala „dowodzą” muślimskich korzeni Wikingów :)))

PB: Żydłacka dzivka typu Barbara Specter? Coś na modłę układu kory dębu „Bartek” w kształcie Jahwe w jęz. hebrajskim buhaha. „Dowody” wyssane z palca, podrobione wg od lat planowanej ideologii poprawnej politycznie żydłactfu i poniewieraniu Białych tradycyjnych kultur Europy. Typowo żydłackie podciągnięcie Wigingów i dumnych z nich patriotów skandynawskich pod nazistów„, Białych supremacjonistów, ksenofobów wobec antycznej imigracji islamskiej do Skandynawii (autentyczne wyrażenia z tych guvnianyh „badań”). Tak  jakby to antyczni Wikingowie zaprogramowali żydobanksterskiego Hitlera, syjonistyczną III Rzeszę i dzisiejsze sorosowskie nachoćctfo muślimskie buhaha

Kompletny absurdalny wymysł roztrąbiony przez żydościervomerdia. Kto nie zna angielskiego, tego strata — w Polin żydłactfo robi podobne rzeczy, a durny naród pojęcia nie ma. Sfinansowany z funduszu… centralnego banku Szwecji LOL można kompletnie zatuszować rotszyldowskie czy saudyjskie (na jedno wychodzi) źródło mamony. Za podobną zdradę racji plemiennej zapewne była surowa kara u okrutnych w swej obronie Wigingów. Oby podobne spotkało te żydłackie pseudo-naukowe ladacznice.

Czyli islam był w Skandynawii przed Wikingami LOL i Mahomet rżnąl w pieluchy zanim powstały przekazy ustne do później spisanej Kalevali 🙂 Tymczasem kultura Wikingów jest dużo starsza niż VII wiek urodzenia islamu przez żydłackich rabinów. A jednak za ok. VII wiek ż-historia podaje moment wypłynięcia Wikingów w historii — niz gruszki ni z pietruszki nagle osady, kolonizacja, wandalskie podboje, Grenlandia, szlaki wodne Rosji, wybrzeże dzisiejszej Kanady…. Raczej zdecydowana obrona przed katoliczeniem. To uderzająco podobne do żydokatolskiej manipulacji, że początki Polaków to dopiero wiek ok. X. Obie grupy, Słowianie i Wikingowie były pod presją katoliczenia i bardzo mocno opierały się próbując obronić i utrzymać własne tradycje, tysiące lat starsze niż chrześcijański religionizm, ekspolatowany od początku w dziel i rządź.

Oldest Viking Crucifix Uncovered in DenmarkI nadal to uchodzi… Zobacz totalną bzdure o znalezieniu rzekomej figurki Jezusa w wykopalisku wikingowskim w Danii. To jest Jezusek czy bóstwo wikingowe, wisiorek szamański? Gdzie krzyż, gwoździe, rany Jezusa nieodłączne w tej dogmie bez wzgl. na rejon geograficzny, hę? Ja tam widzę fizjonomię i cechy fizyczne muślimskie buhaha

Ten kit chyba fabrykują ci sami co „znajdują” na pustyni izraelskiej biblijne „dowody” na istnienie, supremację, wybraństfo ż/Żydów. A Szlomo Sandowie i deklaracje ONZ wyśmiewają toto jako kompletną bzdetę.

Dziś, potomkowie Wikingów wysyłają w Syrii islamistyczny chłam do dziewic w żydłackim „niebie”. Krew rosyjska wymieszała się przez wieki z wikingowską poprzez wyprawy M. Północnym, Bałtykiem i rzekami/jeziorami wgłąb Rosji, na południe do Grecji i dalej… handel z Arabami, którym mógłby przyjść pomysł zawojować Skandynawię, ale nie mieliby szans przed utworzeniem Eurabii. W solidnym opracowaniu naukowym o Podlasiu wyczytałem m.in. że leżało na szlaku do Skandynawii i Rosji, używanym m.in. przez handlarzy (i szpiegów?) arabskich/islamskich. Eurabia staje się coraz realniejsza, znów z pomocą żydłacką — Sorosów, Spekter i ż-dziwek naukowych na skandynawskich uniwerkach prowincji nordyckiej kalifatu jewropejsato-żydosaudyjskiego.

ALERT Jabłonowski schodzi na psy

PB: Kamrat Wojtek Olszański coraz szybciej odlatuje. Niedawno zachwyt z Hrabjom Potockim nad konstytucyją sanacyjnego odpowiednika Kalksztajna i Dudy (patrz SUPER ALARM Pułapka z konstytucją sanacyjną poniżej). Teraz pitolenie o Katalończykach wedle pobożnego życzenia naszego Jaszczurowca ws. agenturalnego RAŚ.

Nie ma porównania! RAŚ nie reprezentuje autentycznego ludu, historycznie uprawnionego do niezawisłości. Katalończycy w Pirenejach są… od tak dawna jak żabojady dalej na północ. W takich warunkach tworzy się szowinizm i nienawiść między sąsiadami — patrz relacja Grypy666 z wakacji, poniżej. Ludy górskie na całym świecie są unikalne i silne. Jako inteligentni i pracowici, są łasym kąskiem dla sąsiadów. Francja dopiero w VIII w. zainteresowała się Katalończykami… gdy trzeba było utworzyć bufor przeciw nawale muślimskiej. Dziś trzyma swoich Katalończykow w imadle gorszym niż Hiszpania. Centralistyczna Hiszpania ujarzmiła Katalończyków dopiero w XVIII w.

„Ludzkie wieże”, unikalne dla kultury katalońskiej, wyraz współzależności, zaufania wzajemnego we wspólnocie

Waadze żydomasońskiej Hiszpanii rozwodniły prawa Katalończyków i Basków do niezawisłości, robiąc z tego zapis uniwersalny dla wszystkich prowincji. W efekcie, wszystkie prowincje łącznie z Katalonią i Krajem Basków, wpędzono w miniaturę zależności od brukselskiej banksterii: mają one niby prawo samodecydować, ale pioniondze wydziela i reguły ustala gojom Madryt  i on decyduje ile i z kogo ściągać „dla dobra wspólnego”, ile i gdzie łożyć na infrastrukturę jak szkoły, drogi i koleje, od której zależy rozwój „autonomicznych” prowincji. Nie dziwota, że „inwestorzy” wybierają moloch Madrytu ponad zaniedbaną lecz wciąż ludzką Katalonię. Zaniedbanie  przez Madryt, mimo że Katalończycy łożą nieproporcjonalnie do narodowej kasy — 18% PKB Hiszpanii przy 12% ludności, czyli Katalończyk pracuje na nachoćców itp. darmozjadów o połowę ciężej niż przeciętny Hiszpanin — czy to qźva nie pół-niewolnictwo?

Linguistic map Southwestern Europe.gif

Ziemie Basków i Katalończyków przez wieki,  bufor przeciw nawale muślimskiej

RAŚ to twór agenturalny żydłacki dla jątrzenia w sprawach wewnętrznych Polaków, podobnie jak współczesne oliparchate banderszczochy. W suwerennej Polsce nasze służby rozpędziłyby to żydłackie dziadostwo na 4 wiatry. A frajerzy z RAŚ i banderszczochy, ludobójcze zagrożenie dla nas, zadyndaliby za działanie na naszą szkodę.

Zasięg jęz. katalońskiego: płd.-wsch. kąt Francji, Andorra, hiszpańska Katalonia, wsch. część Aragonii, Walencja, Baleary

Damian ze swą intuicją i zdrowym rozsądkiem prześciga Mistrza Jabłonowskiego. Niech się rozsypują „federacje” i zlepki „wspólnot autonomicznych”. Powrót do przed-cywilizacyjnych, wspólnotowo-samorządowych struktur zaszkodzi jedynie żydłackiej mafii globalnej. Kto broni „jedności” państw i tak przeznaczonych na przemiał, broni interesu żydłackiego — patrz nowy genialny artykuł Andrzeja Szuberta.

ALARM Radioaktywne samoloty liniowe?

22.10.2017 Weryfikuję jednostki pomiarowe Sosny.
Znajoma z płd. Niemiec 18 bm. pracowała 3 godz. w ogrodzie. Podobnie jak in. mieszkańcy jej miejscowości tegoż dnia, dostała następnie silnych mdłości i zawrotów głowy. Musiała zwrócić się o pomoc lekarską, tak silne były mdłości. Mdłości i zawroty głowy mogą być objawem skażenia radioaktywnego.

…………..

Świeży nabywca ruskiego dozymetru „Sosna” ANRI 01-02, mierzyłem 18.10. 2017 promieniowanie jonizujące podczas podróży lotniczej z Polski do Kanady  samolotami relacji Warszawa – Frankfurt i Frankfurt – Vancouver.

Na lotnisku Szopena zmierzyłem promieniowanie rzędu 0,010 do 0,020 jednostek w trybie „MD” dozymetru, tzn. w ciągu 20 sek. To samo ustawienie utrzymałem przez całą podróż do Vancouveru. Jednostka ani kalibracja nie są istotne, bo interesowały mnie względne poziomy radiacji. Ołowiowa klapka „Sosny” była zamknięta, więc mierzyłem promieniowanie gamma.

Wyjąłem aparat z bagażu podręcznego po wyrównaniu lotu samolotu relacji Warszawa – Frankfurt na pułapie ok. 10 tys. m. Odczytywałem pomiar w odstępach czasu od paru razy na minutę, do  kilkunastu minut.

Wnioski:

 1. Samolot do Frankfurtu wykazał w pomiarach od wewnątrz na lotnisku docelowym, poziom promieniowania gamma rzędu kilku do 10 razy wyższy od poziomu gamma na obu lotniskach. Samolot do Vancouveru nie wykazał żadnego podwyższenia wewnątrz w stos. do otoczenia obu lotnisk.
 2. Promieniowanie własne samolotu do Frankfurtu jest rzędu 0.10, tj. najniższego odczytu w fazie B: schodzenie z wysokości lotu poziomego do lądowania. Dla porównania, średnia różnica  poziomu gamma między wnętrzem samolotu i jego otoczeniem (faza C – faza D) = 0.141 – 0.011 = 0.130
 3. Dodatkowa radiacja w samolocie do Frankfurtu stanowi dodatkowe zagrożenie zdrowia pasażerów i załogi. Samolot prawdopodobnie uległ skażeniu w chmurze radioaktywnej. Należy to ustalić i zbadać wszystkie liniowce i samoloty wojskowe, które mogły znaleźć się w podobnych warunkach w danym czasie. Załogi tych samolotów i ich obsługa naziemna powinni zostać zbadani na skażenie nuklearne.
 4. Promieniowanie gamma na pułapie lotu poziomego jest rzędu 20 do 40 razy wyższe niż na obu lotniskach. Zważywszy na to, że dawki kumulują się w organizmie przez okres życia, częste latanie stanowi podwyższenie ryzyka ekspozycji człowieka na promieniowanie jonizujące.
 5. Odczyty w fazie zniżania z lotu poziomego do lądowania maleją z wysokością. Spory warians od wys. ok. 5 km.

Dalsze kroki

 1. Ustalić jednostki pomiarów na podst. instrukcji obsługi dozymetru.
 2. Przetłumaczyć notatkę na angielski i opublikować
 3. Powiadomić linie lotnicze samolotu relacji W-wa – Frankfurt i władze obu krajów.
 4. Powiadomić agendę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lotnictwa w Europie i regionach docelowych lotów z Europy.
 5. Powiadomić Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, odpowiedzialną za skutki radiacji na zdrowie.

Wyniki — w kolejności czasowej pomiaru. Od momentu 8 godz. 20 minut pozostających do lądowania w Vancouverze, przy każdym odczycie notowałem (ze wskazań na ekranie informacji o locie) liczbę godzin i minut pozostających do lądowania. Można więc z loga samolotu odtworzyć współrzędne  i pułap danego pomiaru.

A. Lot poziomy na pułapie ok. 10 tys. m (odstępów czasowych pomiaru nie zanotowano)

0.375, 0.460, 0.470, 0.365, 0.332, 0.351, 0.311, 0. 340

n = 8, średnia 0.376, odchylenie standardowe z próby 0.055

B. Zniżanie lotu przed lądowaniem we Frankfurcie (pomiary 2o-sekundowe w ciągłej sekwencji, z przerwą na zapisanie odczytu na kartce).

0.321, 0.318, 0.274, 0.256, 0.256, 0.233, 0.272, 0.237, 0.202, 0.222, 0.232, 0.190, 0.190, 0.152, 0.187, 0.193, 0.161, 0.111, 0.089, 0.115, 0.098, 0.094, 0.128, 0.144, 0.183, 0.148, 0.161, 0.143, 0.153, 0.149, 0.146, 0.146 (lądowanie tj. dotknięcie pasa lotniska kołami)

n = 32, średnia 0.185, odchylenie standardowe z próby 0.063

C. Kołowanie do dworca lotniczego i czekanie na otwarcie drzwi samolotu (pomiar co ok. 25 sek.)

0.102, 0.120, 0.139, 0.122, 0.134 (zatrzymanie przy bramce), 0.158, 0.170, 0.160, 0.146, 0.153, 0.143

n = 11, średnia 0.141, odchylenie standardowe 0.019

D. Na zewnątrz samolotu: wsiadanie do autobusu i przejazd do terminalu (pomiar co ok. 25 sek.)

0.010, 0.014, 0.014, 0.010, 0.007, 0.008, 0.012, 0.013, 0.012, 0.011, 0.015, 0.010, 0.010, 0.009, 0.014, 0.018, 0.010, 0.009, 0.014, 0.008, 0.009, 0.013, 0.010, 0.012, 0.009, 0.010, 0.010, 0.008, 0.007, 0.020, 0.009, 0.012, 0.010

n = 33, średnia 0.011, odchylenie standardowe z próby 0.003

E. Przejście do poczekalni, czekanie i przejście do samolotu do Vancouveru (pomiar co ok. 25 sek.)

0.010, 0.006, 0.018, 0.016, 0.019, 0.018, 0.009, 0.014 (dalej poczekalnia), 0.016, 0.006, 0.014, 0.005, 0.011, 0.016, 0.011, 0.016, 0.014, 0.013, 0.009, 0.015, 0.009, 0.011, 0.015 (dwa ostatnie odczyty na zewn. samolotu przy jego drzwiach, 0.3 do 0.5 m od kadłuba)

n = 23, średnia 0.013, odchylenie standardowe z próby 0.004

F. Wejście do samolotu do Vancouveru, czekanie na start (pomiar co ok. 25 sek.)

0.011, 0.012 (w WC), 0.007 (zajęcie miejsca), 0.010, 0.010, 0.014, 0.008, 0.012, 0.009, 0.006, 0.009, 0.005, 0.011, 0.008, 0.010, 0.013, 0.009, 0.011, 0.004, 0.003, 0.011, 0.010

n = 22, średnia 0.009, odchylenie standardowe z próby 0.003

G. Kołowanie na pas startowy, start, wznoszenie, lot do płd. wybrzeża M. Północnego (pomiar co ok. 25 sek.)

0.009, 0.012, 0.011, 0.008, 0.008, 0.004, 0.008, 0.013, 0.021, 0.027, 0.029, 0.103, 0.123, 0.153, 0.197, 0.224, 0.184, 0.225, 0.201, 0.180, 0.214

n = 21, średnia 0.093, odchylenie standardowe z próby 0.088

H. Lot nad M. Północnym, Islandią, Grenlandią i Przejściem Północno-Zachodnim (pomiar co ok. pół minuty do kilku minut)

0.235, 0.217, 0.200, 0.206, 0.217, 0.258, 0.236, 0.216, 0.288, 0.282, 0.269, 0.278, 0.266, 0.254, 0.240, 0.236, 0.268, 0.267, 0.274, 0.267, 0.281, 0.226, 0.308, 0.266, 0.226, 0.289, 0.333, 0.340, 0.327, 0.358, 0.305

n = 31, średnia 0.266, odchylenie standardowe z próby 0.040

J. Lot nad Kanadą i lądowanie w Vancouverze (pomiar co ok. 5 do kilkunastu minut)

0.321, 0.281, 0.258, 0.312, 0.310, 0.297, 0.346, 0.302, 0.267, 0.313, 0.320, 0.296, 0.276, 0.307, 0.263, 0.299, 0.277, 0.288, 0.335, 0.341, 0.330, 0.370, 0.267, 0.348, 0.294, 0.370, 0.348, 0.320, 0.362, 0.360, 0.357, 0.349, 0.363, 0.335, 0.355, 0.359, 0.333, 0.190, 0.041, 0.029, 0.019, 0.012, 0.013 (lądowanie)

n = 43, średnia 0.282, odchylenie standardowe z próby 0.101

dla lotu poziomego n = 37, średnia 0.320, odchylenie standardowe z próby 0.033

SUPER ALARM Pułapka z konstytucją sanacyjną

Już w dyskusji z Jerzym Ziębą wypłynęło, że ta kwestia może być  wykorzystana agenturalnie do skupienia uwagi patriotycznej na fałszywym celu — patrz  ALERT Jerzy Zięba nie odpowiedział konkretnie na konkretne zarzuty.

Podczas przerwy wakacyjnej dostałem mejle z info, że temat namiętnie kontynuuje Hrabia Potocki i przygruchał w tym celu popularnego publicystę i działacza patriotycznego, Wojciecha Olszańskiego (Aleksander Jabłonowski).

To mnie bardzo niepokoi. Panie Hrabio Potocki, Panie Jurku Zięba i Kamracie Wojtku Olszański, prosimy ustosunkować się do zarzutów pod adresem tej konstytucji, podanych np. u Andrzeja Szuberta: O konstytucji kwietniowej, o sanacji i jej rzekomych zasługach dla II RP…

ALARM Jak robią nas w bambuko „posłowie”

Poseł Janusz Sanocki:

Poseł i minister Jarosław Gowin:

†††††††††††††††††

Zdrowie

Słowianie – dzieci Matki Ziemi…

PB: Autor bije na głowę prosorków na ż-uniwerkach… takiego nie przyjmą do ciała akademickiego, nie dadzą ż-grantów…

[VIDEO] KILKA TECHNIK MASAŻU ENERGETYCZNEGO

Vismaya: NIE MASZ WIĘKSZEGO GENIUSZA NAD GŁUPCA

Religia ogłupia

Andrzej Szubert: Na temat Nowy Porządek Świata, Jezuici, Ekumenizm, Katolicyzm-Totalne Zwiedzenie…Film jest dezinformacyjny i szkodliwy. Ma przynajmniej dwa główne cele:

1) Zwala winę za NWO na kk zasłaniając w ten sposób żydo-banksterów, rzeczywistych twórców żydo-banksterskiego NWO. Watykanowi i jezuitom wybito kły i wydarto pazury likwidacją państwa kościelnego w roku 1870. I choć żydo-katolicyzm miał przez wieki zapędy globalistyczne, ostatecznie sam stał się wasalem i służącym żydo-banksterów. NWO to nie jezuici i żydokatolicyzm a żydo-banki, żydo-media, NATO, Grupa Bilderberg i inne pomniejsze narzędzia Rothschilda & spółki – takie jak Watykan, protestanccy syjoniści w USraelu i miliony szabasgojów na całym żydo-zachodzie służących żydowskiemu okupantowi świata.

2) Film ma zaciągać katolików na fałszywą barykadę obrony dobrego imienia żydo-katolicyzmu, aby odwracać ich uwagę od spraw istotniejszych i ważniejszych – okupacji, zniewalania i niszczenia Polski.

Na koniec dodam –  jest oczywiste, że żydo-katolicyzm mieszany do polityki jest szkodliwy dla polskiej racji stanu. Niemniej żydo-banksteryzm jest największym zagrożeniem. I należy go nazywać po imieniu a nie szczuć durniów tylko na kk i jezuitów. Bo to wywoła ich reakcję obronną, czego efektem będzie kolejna fałszywa żydo-katolicka barykada absorbująca uwagę Polaków.

Józef Bizoń: Panie Zdzisławie Jankowski, Pisze Pan: Kiedyś od 1945-1989r rządzili szeregowi członkowie partii, którzy zostali oszukani, sprzedani syjonistom przez solidarności i kościół – Okrągły Stół i Magdalenkę

Wygląda na to, że taki fałsz tylko Pan (a może się mylę, że tylko Pan) jest zdolny wytworzyć z niewiedzy lub być może z własnej potrzeby i na potrzeby Panu podobnych. Raz się Panu udało zostać posłem RP i sądzi Pan, że na tym fałszu, tym sposobem uda się Panu nim zostać ponownie?
Jako członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), którym Pan przecież był, oszukali i sprzedali Pana, i to dwa razy, Jaruzelski z Kiszczakiem. Pierwszy raz 13 grudnia 1981 r. wprowadzeniem stanu wojennego przez Jaruzelskiego, kiedy to rozprawiono się z powstającymi po 1980 r. strukturami poziomymi wewnątrz PZPR, a drugi raz w 1989 r. przy okrąglaku. Bzdury Pan wypisuje odnośnie tych szeregowych członków PZPR, że niby rządzili.
Obciążaj Pan swymi żalami formację, do której Pan przecież należał.
Ci sami, Jaruzelski i Kiszczak, wprowadzając 13 grudnia 1981 r. stan wojenny rozprawili się z autentyczą Solidarnością roku 1980 skazując na banicje tysiące jej działaczy.
Po tym zaś na przełomie 1988/1989 r. laskawcy Jaruzelski z Kiszczakiem z godzili się na działalność nowego związku zawodowego z nalepką Solidarność. 
Pan zrównuje Solidarność roku 1980 z jej wydmuszką z roku 1989, a to już jest karygodne.
Pan najwidocznej nie wie też co to jest Kościół z Jego kapłanami i wiernymi.
Kapłani, tak jak i wierni, są różni. Byli, są i będą wspaniali kapłani, jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko.
Byli też, są i będą zdrajcy, bo pośród 12-tu był i Judasz (skarbnik), i wpisani są oni w dzieje Kościoła od samego Jego zarania.

PB: Szanowny Panie Pośle Zdzisławie Jankowski, Za zdrowe poglądy polityczne nie jest już Pan naszym posłem. Wspomniał Pan KK… jego rola kolaboracyjno-destrukcyjna jest jeszcze większa. Tylko w kontekście niedawnych skandali szczepionkowych, kiedy to Watykan nie zareagował na rodzące się w Polin ludobójstwo scypionkowe czy GMO i najpierw szedł w ścierwomediach Polin sponsorowany przez żydłackich bandytów scypionkowych, żenujący program z udziałem modzieszy medycznej buhaha. W tym łóstroju, zindoktrynowane religionizmem i medycyną rockefellerowską, jajko stało się mondżejsze od kury, a skurwysyny sterują myśleniem mas.

Zdzisław Jankowski: Znam podobne ale inne przypadki to co mówi Jabłonowski i mówi prawdę. Podobnie to dokonali na polskiej gospodarce, bez zezwolenia dostali się do serca RP . Kiedyś od 1945-1989 r. rządzili szeregowi członkowie partii, którzy zostali oszukani, sprzedani syjonistom przez Solidarność i kościół – Okrągły Stół i Magdalenkę, tym sposobem zniszczyli siódmą gospodarkę świata i uwłaszczyli się na majątku narodowym wszystkich Polaków a na dodatek zemścili się odbierają im starcom  emerytury. 

Nas Polaków pozbawili  10,5 mln. miejsc pracy, w tym wyganiając około 8 mln młodzieży, za kromką chleba za granice a obecny PiS nas wynaradawia, zasiedlając czterema milionami Ukraińców i 3 mln żydów, zadłużają o dalsze 500 mld, na 500+… by na kłamstwie wygrać następne wybory, dając obcym emerytury lub ich sponsorują. Kiedyś mieliśmy swoje państwo, z silną 450 tys. polską armią, mieliśmy granice, byliśmy w sojuszu w ZSRR i z innymi państwami wschodu i zachodu.  Obecnie nie mamy państwa, nie mamy granic, nie mamy własnej silnej własnej armii, z która za rządów prawicy PoPis-u, niekiedy cichaczem zwolniono z wojska 40 tys. polskich oficerów, zmniejszono armię do 100 tyśs. żołnierzy.  PiS zburzy wszystkie świętości i wartości, by przeforsować interesy Ameryki i Izraela – interesy Jarosława Kaczyńskiego – który ma swoje pochodzenie.  Jesteśmy pod kapciem wojsk syjonistów, dawnych państw kolonialnych, Izraela i Ameryki, którzy pilnują w Polsce swoich interesów. W razie czego są przygotowani do konfrontacji z Rosją, pod biało-czerwoną flagą.  Jak się nie przebudzimy i nie powstaniemy z kolan, to Polska zostanie wymazana całkowicie z mapy świata. Naród który dał się naiwnie otępić przez manipulatorów syjonistycznych, którzy usiłują zniszczyć nie tylko Polskę ale tez również inne państwa, zgodnie z ich planami zawartymi w TALMUDZIE. N który ma puste kieszenie, bo został okradziony przez syjonistów talmudycznych, nie pierwszy raz.  Podobnie było, kiedy Polacy o pierwszym rozbiorze Polski dowiedzieli po 20 latach. Historia Polski się powtarza, świat zdrajców spełnia się, to spisek przeciwko Ojczyźnie i przeciwko tobie, kochany Polaku.  Czy nie widzisz, ze kradną nasze państwo, naszą wolność. Najwyższy czas byście Polacy otworzyli swoje oczy. Każde pokolenie odpowiedzialne jest za los Polski przed Bogiem, historią i pokoleniami – nikt z tej odpowiedzialności nie może być zwolniony. Nie wolno żadnemu pokoleniu pozwalać na niszczenie kraju przez nieudolne rządy. Najwyższym suwerenem w państwie jest zawsze naród i tylko on ma prawo decydować o losie swojej Ojczyzny.  Ojczyzna jest Matką i domem każdego z nas.  Matki się nie sprzedaje, domu nie rujnuję tylko buduję, dobro narodowe pomnaża, a nie likwiduje, bo należy je przekazać dla potomnych.  To co zrobiono z gospodarką polską, państwem polskim i majątkiem narodowym po 1989 roku jest zbrodnią narodową, hańbą tego pokolenia, zdradą narodową rządów solidarnościowych i żydowskiej masonerii liberalno-globalnej. Polska zamiast wyzwolenia, znalazła się pod nową okupacją odrodzonego nacjonalizmu faszystowskiego żydowskiego. Przykładem jest najbogatszy człowiek świata Soros (żyd) daję wielkie pieniądze 76 mld $ i przygotowuje powołanie rządu światowego, na likwidacji państw narodowych.   Od 1989roku rządzą syjoniści od prawa do lewa nie polskich partii (kapitaliści-żydzi, Niemcy, Ukraińcy i podobni). W obuch tych systemach działało komando śmierci, które likwidowało niewygodnych Polaków.

Brytyjska Kolumbia: Obrońcy dzikiego łososia walczą z korporacyjnym dyktatem GMO, pierwszego w świecie transgenicznego jadalnego gatunku zwierzęcego

PB: Takie sqrvySSyńskie waadze mamy w Kanadzie… zgenderyzowany lewacki płemieł Trudeau co przeszedł z komunizmu na islam, biuroqrvy co ostatnio zaświnili nam jabłka gatunkami GMO, większość białka zwierzęcego pochodzenia GMO, bydlęcy hormon wzrostu w mleku i serach, szkodliwe słodziki z syropu z kukurydzy GMO, mąka glutenowa od której  chorujemy. Chleb do dupy a nie do jedzenia, kasacja kiszonek, zsiadłego mleka, Codex Alimentarius i wycofanie najlepszych witamin, suplementów z półek super-marketów i sklepów zdrowia. Słowem: uzupełnienie „medycyny” rockefellerowskiej…

Syberyjska „szamanka” Olga Podłużnaja z Jakucka: Błogosławieństwo Przyrody Благословение Природы

Olga porywa zjudaizowanych italiancew

PB: Tak mi to wygląda. Oni robią kasę na zachodnich jojo, którzy płacą grube piniondze za udział w „sesjach szamańskich”. Na miejscu autentycznych szamanów też bym nie chciał pokazywać sztuki zachodnim jojo. Mnie interesuje współczesny aspekt komercyjno-społeczny. Ludzie wygłodniali do pierwotyzmu łapią co się da, próbując powrócić do ducha przodków.

Wezmę „szamankę” w cudzysłów. Dzięki.
Andrzej Szubert: Olga nie jest szamanką. Podejrzała pewnie szamanów na wyspie Olchon na Bajkale. Oni tam od lat co rok spotykają się, wymieniają wiedzą, szkolą adeptów i odprawiają obrzędy, tyle że po cichu, bez kamer i jupiterów. Filmik kręcony telefonem z „przyczajki” ponieważ nie wolno było nagrywać rytuału w sierpniu 2014 planujemy kolejną wyprawę nad bajkał szczegóły na www.patrolnieci.plhttps://www.youtube.com/watch?v=KnULjmhpeBc

Wykorzystała to grupa pseudoszamanów robiąc z tego komercjalne szoł. I to samo robi Olga. Nauczyła się na pamięć kilka zdań o Przyrodzie i korzysta z mody na szamanizm robiąc kasę i goniąc za sławą.

PB: Porównaj zachowanie „zcywilizowanych” sędziów i publiki na Ukrainie, w podobnym konsorcjalnym, hollyłóckim szoł z „szamanem ałtajskim”. Tu podobnie, z 12 celebrytami ze świata biznesu i sportu, żydłacka exploatacja innej sztuki azjatyckiej.

Człowiek współczesny zatracił pierwotnego ducha. To widać w klaunowskim zachowaniu sędziów i w nieskładnych, głupawych ruchach publiki do rytmu. Tak nie tańczą i nie ruszają się „ludy prymitywne” i ich szamani. „Cywilizacja” i nowa religia zabiły w ludziach to, co im dał Stwórca: godność i ducha. Zablokowały czakry i przepływ energii w ciele i umyśle. Zrobiły prymitywną poczwarę, małpę (sorka dla małp) z uduchowionego, dystyngowanego Człowieka.

Koncert Olgi w Kazachstanie.

Sami „szamani”, współcześni artyści ulegli materializmowi, sprzedają się zżydłaconym szołom. Porównaj mniej roznegliżowany i wymakijażony wygląd Olgi — 15 razy mniejsza oglądalność, ale chyba tak wyglądały niegdyś szamanki. Tu Olga ufarbowana na inną rasę i kuldurę.

Syntetyczny kicz „szamański” — 7,5 mln odsłon… Gardłowa mantra mnichów tybetańskich — 10 razy mniej odsłon. Śpiew ducha mongolskiego (solo i chór).

CZŁOWIEK I CZŁOWIEK…

Człowiek – mędrzec czy głupiec…
to tylko kwestia wiedzy i przekonań…
a większość tego jest fałszywa,
bo człowiek najczęściej wierzy w to w co chce wierzyć
a głupiec często do swojego życia wybiera fałszywki…
bo mu się nie chce jej szukać… bo prawda bardzo go boli…
jego rozum jeszcze jest zbyt mały
aby wziąć za bary prawdę…

ale za swoją słabość się płaci…
bo na sprzeczności daleko nie zajedziemy…
umysł odwracający się od prawdy zdradza sam siebie…
i w swoim czasie mocno się na nas zemści.Ale i wiedza w niewłaściwych rękach bywa bardzo niebezpieczna…
najczęściej niszczy tych co mówią prawdę
i zagraża ich interesom…
zawsze byli między nami mądrzy i głupi ludzie…
a głupi, kiedy im brakuje argumentów… wówczas atakują…
i trzeba nauczyć się przed nimi bronić
bo wyrządzą więcej szkody niż mogą pomóc…Ludzie, którzy nie przywykli do bólu, cierpienia, pokory, cierpliwości
całe życie idą na łatwiznę, ich droga musi być na skróty…
i najczęściej idą w niewłaściwy sposób, brak im cnoty rozpoznania.Głupcy są wspaniałymi niewolnikami
i często przechodzą na niewolnictwo z obawy przed brakiem wygód…
i udają szczęśliwych… i łatwo możesz ich kupić…ludzie wielokrotnie wybierają zło…
ponieważ im odpowiada…
lub boją się stawić mu czoła…
albo myślą, że po tej stronie więcej od życia ugrają…
wówczas to oni zarządzają niewolnikami
i biorą w ręce ostre narzędzia
aby pokazać poddanym – kto tu rządzi…
osobiście złamią każdą kość w ciele przeciwnika…
i przed takimi drapieżnikami musimy się chronić…a nie jest to łatwe…
człowiek prawy, mądry wybiera jedną drogę,
więc zawsze można się na niego przyczaić…
a głupiec chodzi jak pijany w każdym kierunku
i czepia się wszystkiego co mu staje na drodze…głupcy nie są dobrymi towarzyszami mądrych ludzi…
toteż nie bądź człowieku zdziwiony,
jeśli spotkasz na swojej drodze innego człowieka
a ten nie chce z tobą rozmawiać.Namaste21 Oct. 2017, VancouverWIESŁAWA

Echa skandalu białogardzkiego: Rola RM w polityce żydłackich scypień ludobójczych

Piotr Bein 21.10.2017

Przy okazji telefonu Prof. Bałandynowicza do RM ws. skandalu białogardzkiego  (totalitarny dyktat mafii farmaceutyczno-dintoryjnej), przemyślałem rolę w tym radia co niemaryja.

Już w kampanii Grypa666 w 2009 r. z Markiem Podleckim i grupą działaczy przeciw zmyłce z bio-bronią (zwaną przez ludobójców szczepionką przeciw świńskiej grypie), RM nie wykazało zainteresowania ani chęci współpracy wobec śmiertelnego zagrożenia narodu. Wpływowy w środowiskach katolickich Prof. Broda (Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków) olał nas, a media Rebbe Rydzyka dopiero gdy było politycznie bezpiecznie, poruszały sprawę, załatwioną już przez grupę Grypa666 naciskami na minister zdrowia Kopacz i premiera Tuska.

Podobnie było podczas późniejszych postępów mafii scypionkowej w Polin, w tym przymus szczepień od stycznia br. Zamiast objąć rolę prewencyjną PRZED decyzjami KneSSejmu i rządu w temacie (także in. genocydach jak uprawy i żywność GMO) oraz zainicjować debaty i sprzeciw narodowy, media rydzykowe podobnie do Watykanu unikały tematu jakby najęte przez żydokorporacje, sprawców tych zbrodni. Czemu RM np. nie zaprosiło Prof. Bałandynowicza W TRAKCIE przygotowań  przepisów szczepionkowych, tylko po fakcie, gdy są już ofiary śmiertelne i kalectwo dzieci?

RM wchodzi w temat, ale za późno i zbyt chwiejnie, pozostawiając wątliwości na korzyść ludobójców. Np. ksiądz prowadzący Rozmowy niedokończone: Prawa rodzicielskie a przymus szczepień w Polsce mówi tak, jakby reprezentował scypionkowych bandytów! Rozumiem, że dziennikarz powinien obiektywnie rozważyć obie strony kwestii, ale to co robi ten klecha, woła o pomstę do nieba. Ojcu brak jest elementarnej wiedzy o szczepionkach i jak działa mafia farmaceutyczno-dintoryjna w Polin. A mimo to namolnie wciska bezczelną  propagandę w twarz poinformowanym osobom z ruchu społecznego. I to kiedy! 23.9.2017, gdy naród wrze o draństwie w Białogardzie!

Odbieram to jako obrazę inteligencji publiczności katolickiej, jeśli nie całego narodu polskiego oraz policzek dla ochotniczych starań nielicznych działaczy na rzecz wszystkich Polaków.

Szefunio prześcignąl prowadzoncego ojczulka. W lutym 2017 r. Rydzyk wdzwania się w środku programu z Justyną Sochą i in. działaczami STOP NOP. „Zszokowany” jakby żył na innej planecie, ten hiper-hipokryta „katolicki” (patrz odcinek bodajże nr 19 Ucha Prezesa), wyciera swe pulchne usteczka banałami:

 • Dialog i siła argumentu zamiast argumentu siły… — Czemu nie pracował nad „dialogiem” narodu z bandytami scypionkowymi już od 2009 r.? Dlaczego naród miałby rozmawiać z rozmyślnymi ludobójcami? Od tego są trybunały ludowe i szubienice. Hindusi  zatłukli ichnie sanepizdy, gdy od przymusowych scypionek zaczęly im umierać dzieci… prawie 50 tys. dzieci zanim żydłacki genocyd ustał.
 • Dziękuję gościom, że przyjechali i pobudzają nasze umysły, nasze sumienia… — A przedtem co, rebbe porno oglądał czy mamonę liczył?
 • Organizujecie się Państwo dla dobra. Sądzę że tu są takie naciski z przemysłu farmaceutycznego, też… — No qrva geniusz! Obok głównego celu ludobójstwa, są motywy profitu, też :))) jak zwykle u żydłactfa.
 • Nawet człowiek światły może się tu pogubić… — Usprawiedliwienie osobiste pana rebbe? buhaha RM dba o to, żeby nawet światłych skołować.
 • Merytoryczne stawianie sprawy [Rydzyk chwali tu podejście w dyskusji] — Czemu nie dopilnuje, aby ojcowie prowadzący znali się na rzeczy?
 • Ile tych manipulacji innych jeszcze jest…Wiadomo ile, a co robi RM żeby je obnażać? Bierze udział w największych manipulacjach: sciemnianie intencji żontu w-szawskiego, rusofobia, folgowanie ludobójczym podchodom ż-korporacji.
 • Dlatego trzeba się edukować i organizować, no i rozmawiać… — Sromotna klęska RM na wszystkich tych odcinkach.
 • Nawet sobie niewyobrażałem, że tak może być — jak można przymuszać rodziców… — Kpi czy o drogę.. Ustawka o przymusie szczepień nie powstała z dnia na dzień.
 • To są te elementy totalitarne, które tu zostały [w domyśle; po komunie]… Żydłacka tuba nadaje. W tzw. przez zżydłaconych komunie, nie było nawet w tycim stopniu porównywalnego ludobójstwa scypionkowego! Co robił prezio z kotem, aparat Sżydło, prezydęt Polin, żeby niedopuścić do ludobójczej ustawki od ż-farmacji i sanepizd? Czemu prezio nie ukarał ministra zdrowia i pani płemieł za ten skandal na skalę światową? Czemu nie wyleciała natychmiast na zbity pysk cała dintojra co się zainstalowała w szpitalu białogardzkim? To są elementy PRL, czy totalitarnych fasżystów obecnego Polin?
 • To jest prawdziwy katolik i uczeń Chrystusa: mówić prawdę… — Rebbe dyrektor i prowadzoncy mają więc mnóóóóstwo roboty, by się nawrócić :)))

Rebbe próbuje ratować reputację swoją i swych agenturalnych ścierwomediów „alternatywnych” wobec skandalicznych przepisów o przymusie szczepień od rządu, który wspiera Rydzyka, a on odwzajemnia się skierowaną do katodebili tubą w-szawego żontu obsługującego żydobanksterię i żydokorporacje, a nie Suwerena.

Rydzykowe merdia pełnią rolę pozorancką orędownika interesu narodowego  Polaków i Prawdy Chrystusowej. Pozorantka wynika ze zmowy rząd – KK, w której obie strony czerpią korzyści wiarygodności i poddańczej żydłactfu władzy, kosztem narodu.

Pośmiewisko Polaków, Macierewicz/Singer nadal nadaje z RM szkodliwy dla interesu narodowego Polaków hejt antyruski. Na tej bazie żydłactfo osłabia polskie siły zbrojne i zastępuje siłami okupanckimi, a szczątki wojska polskiego przeznacza na mięcho armatnie do wojen neokonów faszyngtońskich globalnie.

Zdrowy na umyśle chrześcijanin potępi z obrzydzeniem hipokryzję rydzykowego ścieku. Tak właśnie się dzieje, z obserwacji nastrojów społecznych w Polsce. KK i media katolickie straciły wiarygodność i zaufanie społeczne. Nie pomogą gimnastyka Rydzyka ni ojcuf prowadzoncyh .

Grupy akcji społecznej nie powinny zabiegać w rydzykowni o rozgłos. Szkodzą własnej reputacji uciekając się do wsparcia medialnego od tak skompromitowanej instytucji.  Ze swej natury, jest ona niereformowalna, podobnie jak w-szawski żont. Obie zostaną wywiezione na taczkach w coraz realniejszym przewrocie narodowym.

Banowane o USraelskim NSA — Tortury, infekcje morgellonami, sterowane samobójstwa i morderstwa bez śladu zwłok

PB: Tracy Turner, współpracownik Grypy66 w USA, miał już podobne przejścia gwoli prawdy o systemie żydłackim USraela. Ws. powyższego artu pisze mi w mejlu: Najpierw posłałem ten artykuł do beforeitsnews.com. Jak zwykle artykuł wylądował na Google z 3-4 linkami: jeden do publikacji pierwotnej, reszta do portali-luster wewn. beforeitsnews, lecz ciągu 48 godz. wylądował w Ogooglebar, tj. żadnych luster na Google. Podobnie na Bing.com, chociaż Bing pokazuje mój artykuł na NewsLocker. Zaś na Yahoo nie ma żadnego linka.

ŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA

[VIDEO en] AUTYZM ORAZ TECHNIKI, KTÓRE MOGĄ POMÓC
[e-poczta] Wiesława z Dąbrowskich (Vismaya): Masaż przy autyzmie

Piotr, pytałeś o filmiki, masaż przy autyzmie, znalazłam filmik ….to nie dużo ale zawsze coś … ja jeszcze stosuję masaż kamieniami szlachetnymi, szczególnie punkty na głowie …. ważne jest to oklepywanie … każdy z nas powinien to robić przez parę minut każdego dnia na swoje ciało … zaczynamy od nerek, opukujemy je delikatnie swoimi  piąstkami, pźżniej rozkładamy palce i jedziemy  po pośladkach aż do stóp z tyłu nóg i przechodzimy do przodu i robimy to samo idąc do góry, następnie piąstkami opukujemy  równocześnie wątrobę i trzustkę, śledzionę i resztę brzucha … później przechodzimy na mostek i tam dwoma piąstkami w rytm bicia serca opukujemy  mostek, stopniowo  przechodzimy wyżej, tam są punkty ukł. immunologicznego …  i dalej opukujemy szyję, kark i ręce … najpierw jedną stronę, a później drugą ( nigdy nie masuj  szyi równocześnie po obu stronach,  to może doprowadzić do omdlenia, zatykasz żyły prowadzące do mózgu krew)… idąc od góry do dołu ręki, wracamy po drugiej stronie, później przechodzimy na boki i opukujemy płuca .. po opukiwaniu przez kilka sekund potrząsam całym ciałem, tak aby wyrzucić z siebie toksyny …. najlepiej robić to rano, budzić ciało, wprowadzać w niego odpowiedni rytm … po zabiegu pić wodę, co najmniej 2 szklanki … 5 minut roboty a efekt gwarantowany …

zobacz co jest charakterystyczne … na tym filmiku widzę jak dziecko po podaniu energii łapie osobę podającą mu energię za ręce i tam przykłada na swoje ciało, gdzie czuje problem… to samo obserwuje kiedy healuję osoby nieprzytomne… kiedy podaje energię, przychodzi taki moment, że łapią mnie za ręce i kładą tam, gdzie ich problem …. później w ogóle tego nie pamiętają … a niektórzy z nich nigdy wcześniej nie korzystali z takiej formy leczenia .. a nawet są tacy, którzy w to nie wierzą … jednak podczas zabiegu intuicyjnie łapią ręce healera, na zasadzie – tonący brzytwy się chwta ….

†††††††††††††††††††††

Nasze

Polskie trupy w niewoli ukraińskiego rządu

Lech Mucha: Piekło – Niebo oraz zło Halloween

PB: Autor pisze o sobie: uczciwy, inteligentnychirurg… A w artykule pisze z aprobatą o akcji Różaniec do granic: Znaleźli się tam ludzie, którzy głęboko wierzą w sens modlitwy różańcowej, dla których niezwykle istotną wartością jest tożsamość narodowa i którzy rozumieją niebezpieczeństwa jakie czyhają w zlewaczałej Unii, padającej na kolana przed islamem, ze strony imperialnej Rosji czy banderowskiej Ukrainy. I nie chodzi wcale o jakieś tam potencjalne, wyimaginowane niebezpieczeństwa, ale realne zagrożenie tożsamości i bytu narodowego.

Panie Mucha, wytłuszczone „zagrożenie” przyszło poprzez Atlantyk do ich super-agenta na Polin, Macierewicza/Singera. Zresztą pozostałe zagrożenia, te już prawdziwe, pochodzą z tejże żydłackiej kliki globalnej. A jednak nikt nie modlił się pod płotem Ministerstwa Obrony ani baz USraelskich w Polin… Publikując takie bzdury, Międlar schodzi na margines.

Za publiczne pieniądze łatwią sobie LANS dzięki czemu mają pracę i korzyści

Unia nie chce rakiet Patriot w Europie – czyżby coś z nimi było nie tak?

Znaleźli banderowskie dokumenty – w nich instrukcje o zabijaniu Polaków!

Różnica w traktowaniu handlarzy w Holandii i w Polsce

Rynek w Polsce ustawia się już pod napływ muzułmanów?

Polski rząd kontynuuje „pracę” PO nad fundowaniem emerytur Ukraińcom…

Jak tak dalej będą nami rządzić to zapomnijmy o emeryturach, itd…

Józef Bizoń: Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów” 

Junker: Doniosła rola Rosji dla bezpieczeństwa Europy

MSZ Serbii: Serbia jest państwem niezależnym, a nie marionetką USA

PB: Waszczykoś, na korepetycje do Belgradu!

Putin: Zalewani imigracją, Biali chrześcijanie na Zachodzie schodzą w mniejszość i  wymierają

Dr Bein i Dr Kękuś o żydłackich planach wobec Polski + Sprawa Katalonii

PB: Poprawka: rewolucja „francuska” była w XVIII wieku (1789 r.).

https://i.ytimg.com/vi/O2VNRuMSZi4/maxresdefault.jpgPróbowałem znaleźć na necie plakaty referendalne, o których mówię w wywiadzie z Markiem. Nadaremnie, większość jest z wielkich miast, a ja przejeżdżałem przez Katalonię z dala od Barcelony, Girony, Lleidy i Tarragony.

Nawet JewJorkTajms musiał przyznać manipulację żydłacką (zastraszanie głosujących, uwięzienie członków rządu autonomicznej Katalonii i organizatorów referendum, niszczenie wyników referendum przez osiłków madryckiej żydomasonerii…). Niedziwota, że wyszło, iż za suwerennością jest mniejszość, więcej Katalończyków chce zostać w jewrosojuznej Hiszpanii, masochistycznie 🙂

Najdziwniejszym znalazłem sondaż …wśród obcokrajowców — po kiego? Żeby rozgłaszać zmyłkę o prawdziwych wynikach referendum? Tenże materiał przypomina stanowisko Katalończyków ws. ich suwerenności przy poprzednich okazjach politycznej demonkracji, wyniki odwrotne niż z ostatniej manipulacji:

 • Wybory do parlamentu 27.9.2015: 59.19% za przeprowadzeniem referendum katalońskiego, 30.67% przeciw.
 • Wybory powszechne 26.6.2016: 56.6% za referendum, 40.41% przeciw

Image result for Spanish government repress catalan referendumPrzy małych różnicach liczbowych głosów za i przeciw, wystarczy zniszczyć wyniki z największych stacji referendalnych. W referendum Polaków ws. akcesji do jewrosujuza, zignorowano głosy Polonusów.

W Hiszpanii, żydłacka jewrosojuzna hydra też pokazała swój charakter przy okazji zakłócenia prawa Suwerena do uczciwego referendum… Niech żyje Suweren Kataloński! Niech żyją wszystkie ludy zrzucające jarzmo żydłackie jewrosojuza i globalnie!

…….

Co do tezy Dra Kękusia, że wszyscy Żydzi w końcu stają za własnym wspólnym interesem:

 • Zdaje się Zbyszek twierdzi to na podst. własnych dintoryjnych doświadczeń w Polin, a tam koncentruje się żydłackie badziewie. Gdyby w dintojrii znalazł się jakoś prawy Żyd, wyleciałby.
 • Teza nie wytrzymuje też próby historycznej. Żydzi zasymilowani i ortodoksyjni, obie grupy przeciwne syjonizmowi,  nie ulegli bankstersko-syjonistycznemu dyktatowi podczas II wś. dlatego zginęli w Szoa.
 • W pracach nad draństwem żydłactfa zetknąłem się ze sprawiedliwymi Żydami. Nt. broni uranowej (żydłackie lobby atomowo-wojenne), waliliśmy żydłactfo równo po mordach z Kaeren Parker z agendy praw człowieka ONZ. Nt. roszczeń holokauścianych, Norman Fikelstein stanął po stronie interesu ofiar żydłactfa — Polaków. Do tego przyłączyła się Parker, obie osoby wdzięczne za ratowanie prawych Żydów przez nasz naród.
 • Zapewne znacie rewelacje od Żyda, Aarona Russo, obnażające globalną sitwę żydłacką i jej plan NWO.
 • Najcenniejsze info o żydłactfie pochodzi od badaczy żydowskich, np. Jon Christopher Bjerknes o rotszyldowskiej konstrukcji syjonizmu i Izraela, przekręcie z Einsteinem oraz o żydłackiej korupcji głównych religii… rabini Weissmandl i Shonfeld o syjonistycznym sprawstwie Szoa… Henry Makow o masońsko-satanistycznym aspekcie żydzizmu…  Norman Finkelstein o biznesie holokauścianym… rabini Neturei Karta o przechwyceniu nazwy lubawicz przez syjusiów po likwidacji przez nich autentycznych lubawiczów w Szoa…

Berlin: MASOWE DEPORTACJE POLAKÓW – ZEMSTA ZA REPARACJE?!

PB: Propaganda i to bezczelna… Od suszp propagandowych Kalksztajna?

Kaczyński domaga się od Niemiec pieniędzy

PB: Robi reklamowy sobie i PiSowi hałas w Polin, Niemcy nic o tym nie wiedzą.

Alfred Bruszewski: RYNKI HANDLU POLSKIMI DZIEĆMI

PB: Czy to istotne jakie systemy prawne uny mają dla gojów? Talmud jest jednoznaczny: traktować ich jak robactwo, niewolników, własność żydłactfa.
Łowicka Inicjatywa Obywatelska: Powszechny, wszechobecny handel ludźmi w systemie prawa kanoniczno-morskiego! Niewolnicy nawet nie wiedzą, że są niewolnikami, dopóki nie zgłębią  wiedzy prawnej, dopóki nie uwolnią się z systemu zdelegalizowanej na zawsze władzy Trój-korony z satanistycznym Watykanem na czele!

Polecam zapoznanie się z prawem kanoniczno-morskim, które jest  powszechnie stosowane a według tego niewolniczego prawa każdy nowonarodzony człowiek staje się własnością tego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym zdelegalizowanym Watykanem na czele ! Każdy akt urodzenia jest  towarem dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który drukuje odpowiednią ilośc pieniędzy w zależności od zamożności rodziców. Więcej na wojdabejda.wordpress.com

Andrzej Dziąba (Stowarzyszenie NowaPolska): Dziękuję Panie Walerianie, ale ja nie jestem autorem tego tekstu tylko Alfred Bruszewski.

Pragnę zakomunikować, że nasze wspólne działania tzn. Ryszarda Śmiecha i moje przyniosły istotny sukces w obronie młodej polskiej rodziny Martyny i Maćka Kowalskich z ich córeczką Oleńką.  Nieuprawnione interwencje przedstawicielek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim zapowiadać mogły konsekwencje charakterystyczne dla handlu polskimi dziećmi.

Za zgodą rodziców Oli (w załączniku) zgłosiłem udział naszej organizacji w postępowaniu sądowym wytoczonym Martynie i Maciejowi Kowalskim (tekst poniżej). W ślad za tym nasz przedstawiciel w powiecie piotrkowskim Ryszard Śmiech odwiedził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Skutek był natychmiastowy. Przedstawicielki MOPR pojawiły się u nękanych rodziców i przepraszały za swoje zachowanie.
Martyna i Maciek Kowalscy przystąpili do naszego Ruchu. W ramach tego rodzaju działań pomocy prześladowanym Rodakom możemy stworzyć liczącą się siłę polityczną w Polsce.
Walerian Dąbrowski: Dziękuję za ten obszerny materiał. Pozwolę sobie o jedno uzupełnienie, które uważam za istotne. Pominął Pan jako Autor najistotniejszy aspekt sprawy nie wpominając, że każde polskie dziecko z chwilą urodzenia nabywa pełnię praw obywatelskich nienaruszalnych Konstytucją i reprezentowania do chwili pełnoletności tylko i wyłącznie poprzez biologicznych rodziców. Nikogo innego. Natomiast przestępcza oligarchia Adm. Państwa nielegalnie przypisuje sobie scedowanie tych niezbywalnych praw na Sądy, zawłaszczając wolność osobistą dzieci i gwarantowaną Konstytucją. Tak więc każde nakazowe zabranie polskiego dziecka wyrokiem Sądu jest rażącym PRZESTĘPSTWEM KRYMINALNYM.

[e-poczta] Śladami Romana Dmowskiego

Przyjechałem do Drozdowa po raz pierwszy w lipcu 2017 r. rowerem na prośbę wójta Wizny. Była to słoneczna niedziela. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że w dawnym dworze Lutosławskich mieszkał i zmarł Roman Dmowski. Teraz znajduje się w nim Muzeum Przyrody. Ponownie odwiedziłem Drozdowo w październiku 2017 r. z Wandą Pieloch, która pochodzi z pobliskiego Niewodowa. Jest naszą przedstawicielką w powiecie łomżyńskim. Załatwiła mi pracę u swojego kolegi z czasów szkolnych. Pracuję u niego przy zbiorze warzyw.
Drozdowo znajduje się nad Narwią. Okolica jest bardzo malownicza. Ma wyjątkowe walory przyrodnicze oraz historyczne, ale tego na co dzień nie widać. Wanda Pieloch pamięta ostatnich właścicieli dworu Państwa Niklewiczów. Wspomina Panią Niklewicz jako bardzo dobrego człowieka. To pierwszy żywy ślad tamtych czasów. — Andrzej Dziąba (Stowarzyszenie NowaPolska)

Duda i Kaczyński, zakładnicy sitwy prowadzeni przez kilkuset złoczyńców, oficerskie głowy antypolskiej hydry WSI

PB: Pachołki żydłactfa, Duda i Kalksztajn, udają troskę o aneks do raportu Singera z likwidacji WSI, jeden z kiczowatych tematów zastępczych. Kogo uny mieli wywalić za lojalność Kremlowi, już dawno wywalili, a swoich lokajów nie ujawnią przecież. To ci ostatni są pod specjalną ochroną… to ich nazywa Kosiewski, jak w tytule powyżej.

Akcja propagandowa celem przyklejenia Polakom rasizmu

Prymas Polski – WYRZUCĘ KAŻDEGO POLSKIEGO KSIĘDZA JEŚLI JEST PRZECIW ISLAMIZACJI!

PB: A my wyrzucimy prymasa. Niech wynosi się do Franca i gnieździ w Watykanie z muślimami z ISIS.

Kolejny dowód na żydłacką agenturalność KK… Takie sraszenie może działać tylko  i jedynie w warunkach poparcia politycznego ze strony tzw. „lewactwa”, czyli żydłactfa.

Panie prymas, Suwerenem w Polsce są Polacy, nikt nie będzie dyktował, z kim chcą żyć. Czasy dyktatu religioznego skończyły się. Naród jest już uświadomiony o żydłackich zagrywkach z wykorzystaniem instytucji kościelnych, nie tylko w katolicyzmie. Uświadomienie o wrednej wojnie hybrydowej żydłactfa przeciw nam sięgnęło wszystkie narody podstępnie zalane nachoćctfem przez żydłactfo, któremu pan prymas służy. KK i Watykan kopią sobie grób – globalnie. A może o to też chodziło żydłactfu w hucpie z ciapatymi?

Wrażenia z obchodów rocznicy obrony Wizny

PB: Dodam pare wlasnych wrazen. Na mszy w kosciele w Wiznie wierni spiewali ojczyzne wolna poblogoslaw Panie. Wkrotce potem pod pomnikiem bohaterow „polskich Termopil”, namiestnicy okupanta — oficjele od poslow knessejmu po lokalnych zawiadowcow — jeden po drugim mowli o tym, jak wolna jest teraz Polska :))

Co nie znaczy, ze na pozniejszej imprezie, bardziej patriotycznej na G. Strękowej, nie bylo uzytecznych idiotow a moze i szabas gojow. Jeden z nich zaatakowal mnie ze swym politycznie poprawnym synkiem za uzycie slowa lewak. Poszlo o to, ze gdy przysiedli sie do stolu, zaczalem rozmowe tak: Mily, skromny, pokorny staruszek 88-letni wlasnie zjadl grochowke i opuscil stol. Powiedzial, ze byla to pierwsza jego grochowka od czasu wyjscia ze sluzby wojskowej w l. 1950-ych.
Nowoprzybyly z marszu skomentowal ponizajaco… no bo to bylo PRL, przecie komunisci to byli lewacy — przekonywal… Probowalem sprostowac, ze nie bylo innego wojska tylko LWP… ze nie wszystko trzeba potepiac w czambul, np. dobra edukacja mlodziezy w tamtych czasach. Na to jego synek: wtedy wyzsze wyksztalcenie mialo 7% ludnosci, teraz 40%. Na to ja: Wyksztalcenie smieciowe
Kiedzy nadszedl czas hymnu, mlodziez przy naszym i sasiednim stoliku, ok. 15 osob, pozostala w pozycji siedzacej. Usprawiedliwilem tylko ojca chlopca po-scypionkowego na jego kolanach. Nielepiej bylo z uzaleznieniem od komorek. Wszyscy oprocz jednego (Znam ryzyko uzaleznienia. — zapewnil) mietosili komorki, obojetni na program obchodow rocznicy obrony pod Wizna.
Okolice Wizny sa piekne i ciche. Ta paro-tys. wies lezy u pld. kranca Biebrzanskiego Parku. Zatrzymalem sie w agroturystyce Wizna Port na brzegu Narwi. Wlasciciele to b. mili pracowici ludzie. Sa kajaki i katamaran do wycieczek po rzece. Mozna przyrzadzac posilki samemu we wspolnej kuchni, albo zamowic u wlascicieli. Przylegly brzeg rzeki na dlg. ok. 1 km jest dostepny dla wedkowania, spaceru czy opalania sie na trawie. Poprzestalem na sniadaniach. Porcje wystaraczaly na kanapki na lunch. Kolacje to kielbaski i pieczone ziemniaki przy kolezenskim ognisku. Wlasciciele maja wlasne warzywa. Do dobrze zaopatrzonego sklepu spozywczego jest ok. pol km. Raz w tygodniu jest maly targ na rynku-parku.
W pociagu do W-szawy zaatakowal mnie kolejny rodak. Na relacje z Wizny wsciekle zareagowal:  Wam z Polonii wszystko sie niepodoba, nawet wolnosc w Polsce. Tez mamy wszystko, mozemy wyjezdzac za granice gdzie chcemy… Wy tam doicie system, nic nie macie, nie chcecie wracac a jak juz, to z 10 tys. $ w kieszeni… To nie te czasy, dom kosztuje 200 tys.
Ja: Takich ma pan znajomych w Polonii?
Gdzie ma pan w Kanadzie takie pociagi!? — wskazal na wnetrze naszego wagonu mknacego w nowiutkim zestawie intercity Bialystok – Wegliniec (granica niemiecka).
Ja: W Kanadzie sa duze odleglosci miedzy miastami, lata sie samolotem, albo jedzie autem jak kto ma czas (dopiero co opowiadal, ze od W-wy zamieni bilet na pendolino by oszczedzic pare godz. czasu). Koleje miejskie i metra sa w konurbacjach. Pociagi pasazerskie — na terenach zaludnionych w Ontario i Quebec… No i b. drogie pociagi dla turystow, np. Vancouver – G. Skaliste.
Itp. itd. Dojechalismy do stacji jego wysiadki. Czerwony ze zlosci, zbierajc sie do wyjscia tupnal noga patrzac w podloge: Moje miejsce jest tu, nie wyjezdzam stad, to jest moje.
To nalezy do banksterii — poprawilem go, b. oficera LWP, niedoszlego kandydata do Sejmu (zona zagrozila, ze jesli on zastartuje w wyborach, wyrzuci go z domu). Dodalem, gdy byl juz przy wyjsciu:  Przyszle pokolenia beda splacac lichwe.
Nie dziwcie sie, ze nie chcemy wracac… Nie z powodu lichwy, ktora mamy w naszych krajach zamieszkania, tylko przez takich wypranych, nawiedzonych rodakow.
 
Andrzej Dziąba: Drodzy Przyjaciele! Wraz z Piotrem Beinem, Jackiem Łukasikiem oraz Ryszardem Śmiechem wziąłem udział w uroczystościach w Wiźnie i na Górze Strękowej z okazji 78 rocznicy bohaterskiej obrony polskich żołnierzy pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa (obecnie majora) i porucznika Stanisława Brykalskiego (obecnie kapitana).
Uroczystości w Wiźnie organizowane przez miejscowy Urząd Gminy rozpoczęła o godz. 9 00 msza święta w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie pod przewodnictwem biskupa ordynariusza łomżyńskiego. Po mszy o godz. 10 00 rozpoczął się apel poległych. Następnie wójt gminy Wizna oraz przedstawiciele władz samorządowych w Łomży i Białymstoku oraz wojewoda podlaski wygłaszali okolicznościowe przemówienia. Po nich rozpoczęło się wręczanie kwiatów pod pomnikiem Obrońców Wizny z udziałem naszej delegacji. Potem starszy już bardzo mieszkaniec gminy Wizna zaśpiewał dwie ułożone przez siebie piosenki oraz zarecytował własny wiersz. O godz. 11 00 rozpoczął się koncert orkiestry dętej z Wasilkowa. W jego trakcie udaliśmy się na Górę Strękową, aby wziąć udział w uroczystościach organizowanych przez Stowarzyszenie Wizna 1939 oraz Urzędy Gmin, na których terenie bohatersko bronili się w 1939 r. polscy żołnierze..
Dotarliśmy na Górę Strękową na zakończenie mszy świętej. Było już bardzo dużo ludzi, piękna słoneczna pogoda oraz podniosła atmosfera. O godz 12 00 wprowadzono kompanię honorową Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Następnie wciągnięto na maszt flagę i odśpiewano hymn państwowy. Potem były wystąpienia okolicznościowe oraz recytacja patriotycznego wiersza. Prezes Stowarzyszenia Wizna 1939 Pan Dariusz Szymanowski opowiedział o ostatnich chwilach życia dowódców obrony Wizny oraz planach w związku z 80 – tą rocznicą bohaterskiej obrony Wizny w 1939 r.  O godz. 12 20 rozpoczął się Apel Pamięci Oręża Polskiego odczytany przez dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1939 im. kpt. Stanisława Brykalskiego. O godz. 12 30 rozgrzmiała salwa armatnia. O godz. 12 35 przedstawiciele obecnych na uroczystościach delegacji rozpoczęli składanie wieńców i wiązanek kwiatów oraz zapalili znicze. Wśród składających była nasza skromna delegacja. O godz. 13 00 rozpoczął się piknik militarny, w którym zaprezentowano stanowisko CKM, czołg Leopard, którym można było odbyć krótką przejażdżkę, podczas którego można było szukać skarbów wykrywaczem metali i delektować się wyśmienitą żołnierską grochówką.
Pogratulowałem Panu Dariuszowi Szymanowskiemu wspaniałej uroczystości, podziękowałem za możliwość wzięcia w niej udziału i wręczenie kwiatów oraz potwierdziłem, że była to uroczystość stricte patriotyczna i historyczna, a nie polityczna, jak to wcześniej usiłowano mi sugerować. Załączam materiał filmowy z uroczystości na Górze Strękowej. Niestety nie znalazłem w internecie podobnego materiału z uroczystości w Wiźnie.

Duda wchodzi do gry o reparacje…

PB: To jasne. Zadna z inicjatyw patriotycznych w ramach zydlackiego systemu nie ma szans: konstytucje, reforma finansowo-gospodarcza, prostowanie aktualnosci i historii… Co nie znaczy, ze nie mamy korygowac wypowiedzi agenturalnych wladz i scierwomediow, gwoli powszechnego podnoszenia swiadomosci. Bo tylko wyzsza swiadomosc moze nas uratowac i dlatego jej obnizanie jest glownym celem unych.

Otylia Zigman: Nikt, nigdy z przeciętnych zjadaczy chleba w systemie, którym obecnie żyjemy, nie otrzyma żadnych odszkodowań! System globalizacji ukierunkowany jest tylko i wyłącznie na zubażanie systematyczne narodów, i my Polacy do tego jesteśmy w głównej mierze włączeni. Administratorzy; kreatorzy świata, wszystkie i wszelkie zyski uważają za ich własność i prawo przywłaszczania sobie a nie dzielenie się z tymi, których celowo zubażają. W pierwszej kolejności wyciągną ręce po reparacje ci, co wojnę wspierali finansowo ogromnymi sumami. Wiadomo…

Po drugie, o reparacjach wojennych nie możemy mówić ani marzyć teraz, kiedy, my suweren nie mamy rzadnych praw we własnym kraju i wszystko objęte jest manipulacją i kłamstwem, oraz prawo jest bezprawiem w Polsce. Naiwnością, Polak może świecić do pewnych granic, przekroczenie tych granic, nazywa się skończoną głupotą narodową.  Dawno już, każdy jeden Polak powinien dobrze być zorientowany co nam niesie system globalizacji, w którym aktualnie żyjemy, jęśli to jest niewiadomą, tzn. że świadomość narodu jest zerowa. Dużą winę w tym pokłada Kościół, który to pierwszy powinien mówić prawdę na ten temat, a nie informuje, ponieważ łączy Go wspólny interes prowadzenia owieczek na zgubę…

PB: w Polsce toczy się szeroka dyskusja na ten temat. –– Czy dyskusje narzucil rzad i czemu tak pozno po pierestrojce i ostatnich wyborach. Kwestia powinna byla byc w programie wyborczym PiS. Teraz wyglada na probe spedzenia narodu wokol agenturalnego haselka wybiurczego gwoli utrzymania wladzy. W takich warunkach musimy patrzec unym na lapy i w tej kwesti; mozliowsc manipulacji i kolejnego oszukania narodu jest b. realna.

Juz ok. 2000 r. w ksiazce NATO na Balkanach i artykulach w Info nurt i Wir ok. 2000 oszacowalem straty Polski, ludzkie i materialne, na BILIONY (miliony milionow) ojro. Nalezy wliczyc trudniejsze do oszacowania od bezposrednich strat ludzkich i materialnych, rzeczy takie jak:
– opoznienie rozwoju narodowego wskutek wpedzenia w zydokomunizm
– masowy uraz psychiczny na pokolenia…
Za kazdy milion zabitych obywateli nalezy sie ok. 5 bilionow ojro. W rozrachunku brak jest informacji o paru milionach obywateli II RP. Natomiast oficjalne oszacowania strat Zydow z Polski najprawdopodobniej zawyzono kosztem in. obywateli II RP. Wnosze, ze na tym etapie szacunki sa zanizone, a dyskusja niepoinformowana, wobec manipulacji politykierskiej i niekompletnych oszacowan strat narodowych. Nie wolno zaczynac zadnych rozmow nt. odszkodowan nie znajac ich wysokosci. Kto ma sie tym zajac — agenturalny prezydent, skorumpowany rzad czy przekupna komisja KneSSejmu?
aby bogaty dorobek polsko-niemieckich relacji ostatnich lat został zachowany — Nalezaloby mowic o relacjach polsko – zydlackich. Narod niemiecki jest zbiorowo odpowiedzialny jedynie w tym sensie, ze ulegl zydlackiej propagandzie nienawisci (do Slowian i Zydow wyznaczonych przez zydlactfo do zaglady w Szoa). Indywidualni Niemcy winni morderstw itd. powinni dawno byli zawisnac. Roszczenia Polski winny trafiac na adres tych, ktorzy rekoma gojow zgotowali II ws. i Holokaust ponad 20 grup, w tym jedna z naliczniejszych: obywatele II RP. Ta sama grupa odpowiada za zbrodnie i szkody ze strony zydosowieckiej. Prawnym „spadkobierca” tej grupy sa:
– zydobanksteria
– zydowskie organizacje syjonistyczne (sa tez takowe nie-zydowskie, np. fundamentalisci chrzescijanscy w USA)
– panstwo Izrael, wyrosle m.in. na przeklamanym „Holokauscie”.
Kilka dni temu opublikowano analizę prawników Bundestagu, która wskazuje, że roszczenia za poniesione straty w wyniku II wojny światowej są bezzasadne. Niemcy na spłatę ewentualnych reparacji wyznaczyli cezurę 50 lat od zakończenia konfliktu.Od kiedy zbrodniarz dyktuje, kto jest winny i czy odszkodowania ulegly przedawnieniu? Co jak co, ale zbrodnie ludobojstwa i przeciw ludzkosci nie ulegaja przedawnieniu.
 
Duda chwalił program 500 plus i wskazywał pomoc socjalną jako impuls rozwoju gospodarczego.Gwarantowana katastrofa gospodarcza. Zadaniem rzadu nie jest rozdawanie mamony pozyczonej na lichwe obciazajaca przyszle pokolenia, tylko takie sterowanie panstwem, by kazdy mial mozliwosc i szanse zadbac o swe potrzeby, a pomoc uzyskali ci, ktorzy z jakichs powodow sa do tego niezdolni.
 
Duda ponownie zaapelował do przywódców unijnych, by „otwierali drzwi” na nowe kraje, aspirujące do unijnej akcesji.To nie „kraje” tylko narody-suwereni powinny decydowac. Narody wpedzono do jewrosojuza obietnicami gruszek na wierzbach, wrecz oszustwami referendalnymi itd. Np. sponiewierana przez oliparchat kijowski, wiekszosc Ukraincow nie zdaje sobie sprawy, do jakiej UE pchaja sie; zimny prysznic przyjdzie za pozno, jak Polakom.
Jeżeli się zamkniemy, prawdopodobnie Unia się rozpadnie, a my wszyscy na tym stracimy.Daj Bog, Suweren wyszedlby na tym na lepsze. Ale nie ma takiej szansy bo jewrounia jest tworem zydobanksterii. Jesli sie rozpadnie, to tylko na cos gorszego — tak dziala od setek lat zydobanksteria.
 
Jeżeli chcemy produkować, to musimy mieć rynki zbytu i nasze rynki nie wystarczą Prezydent Polakow czy agent banksterii i korporacji? Samowystarczalny narod nie potrzebuje jak korporacje pchac sie na „rynki” innych narodow. Surowce, towary i uslugi niedostepne u siebie nabywa wymiana handlowa, a nie „zdobywaniem rynkow”… eufemizm bankstersko-korporacyjnego zniewalania, co odczuli Polacy na wlasnej skorze.

Apel Zięby do Kalksztajna

PB: lepszy zaden lider niz uzyteczny idota, kompletny ignorant polityczny, ktory wjezdza do polityki na ogolnonarodowym kredycie zaufania z innej branzy… poprowadzi narod na zgube, w wieksze zniewolenie
idealny material dla suszp na hiper-agenta wplywu
niech Pani do niego napisze i go przekona, bo nas olal ws. konstytucji itd. bzdet
„interwencja ” u Kwaka i halas w rezimowym RM sa mi podejrzane… tysiace ofiar scypien od poczatku roku, a tu nagle rozglos ws. bialogardzkiej — czyzby pisuary mialy zrobic sobie dobre wrazenie i w tej sprawie?
Otylia Zigman: Zięba nie jest zadnym sprzedawczykiem ani niczym innym jak szlachetnym Polakiem. Zaraz to obejrzę i przemyślę, bo jeśli zaplanował złączyć cały naród w jednoąść! Wszyscy pod jednym liderem!- Cała Polska-jeden lider, bo nie ma żadnych innych szans na odzyskanie ojczyzny!!!!!!  CAŁA POLSKA POD JEDNYM LIDEREM!!!
To jest jedyna i jeszcze wątpliwa szansa bo mamy do czynienia z BESTIĄ WROGIEM A NIE CZŁOWIEKIEM!!!  I kiedy będzie pokonany musiał odejść to nas  SPALI, ZATOPI !!!!  BRRRRRRERRR….. CO JESZCZE MOŻE ZROBIĆ, TO STRACH MYŚLEĆ…..
PB: Zieba juz uzytecznie robi dla unych. Prosze spojrzec na komenty pod filmikiem. Katodebile wierza (slusznie) w Ziebe – medyka, wiec poprzez psycho-asocjacje Zieba –> Kalksztajn wzmacniaja swa wiare w pisuarow. Zieba pokazuje skrajna naiwnosc apelujac do prezesa. Ostatnio przechodzi na tematy polityczne i tu suszpy wydutkaja go na strychu,
Pani Otylio, Andrzej Szubert nie chce mejlowac w zalobie, ale calkowicie podziela powyzsze.

PB: dobrze ze mnie Pani pouczyla :))) wczesne korygowanie potencjalnie nieskutecznych czy zmylonych dzialan to nie przeszkadzanie, tylko prewencja w interesie narodowym

sluzby odciely Miedlara od przyjaznej krytyki i schodzi on na margines
podobnie moze byc z wymienionymi przez Pania, sa juz oznaki agenturyzacji na co zwraca uwage Pan Dziaba
Ziebe moga uny wykorzystac do promocji konstytucji Pilsudskiego, wzorca dla absolutnej wladzy prezesa z kotem; ku temu, bardzo unym na reke populistyczne wystapienia Zieby przysparzajace mu aury politycznej
Otylia Zigman: To Panu szajba odbija!!! Nie czuje Pan krzywdy i oszustwa Polaków, to trzeba się z tego tematu wyłączyć. Ja nie popieram działalności PiSu i to wszystko!
Polacy słowianie są umęczonym Narodem przez światowych przestępców, chazarskich banderowców i innych żydowskich pasożytów!  Jeśli teraz w tym momeńcie nie poderwiemy narodu do własnej obrony to już nigdy póżniej tego nie zrobimy, nigdy! To jest ostatnia szansa, właśnie przy pomocy takich mądrych Polaów jak Dr. Jerzy Jaśkowski, Dr. Hubert Czerniak, Józefa Kamyckiego, Jerzego Zięby, Aleks. Jabłonowskiego. Oni wszyscy trąbią w jedną trąbę a to ma siłę przebicia. Nie wolno w tym przeszkadzać, swoimi pomysłami, okay?

PB: Pani Otylio, Znow szajba odbija… Zadne naciski nie zmienia mej opinii. Slucham jedynie rzeczowych argumentow, jak Pani wie. Przystemplowalem kwestie poruszona przez Ziebe, klasyfikujac ja jako ludobojstwo. Natomiast krytykuje, po raz kolejny, jego skrajna naiwnosc polityczna i przypominam jej historie. Takie „autorytety” sa niebezpieczne wobec zenujacego poziomu swiadomosci Polakow. Kto rozumie system w Polin, a sa takich miliony, nie potrzebuje wysluchiwac Zieby. On daje falszywe nadzieje odwolujac sie do Kalksztajna, laskawego dawcy 500 plus na zydlacka lichwe. Dokladnie odwrotnie niz sie ciskacie z Bizoniem.

Nierozumiem tez Pani ataku na Dziabe. Ma swe zdanie na ten temat, tak jak Pani i Bizon. Kazdemu wolno, historia pokaze kto mial racje. Dziaba jak ja, nikogo poza Zieba nie wywolal do tablicy ani nie ponizyl, za to jak zwykle zjeb Josele Bizon znalazl sie w swym zywiole jak swiniok w blocie. Za ponizanie i aluzje ozydzajace jest serdeczny kop w dupe.
Jesli juz Pani tak chce analizowac, prosze zobaczyc jak Zieba wywinal sie ogonem z poprzedniej dyskusji — to dla mnie autorytet skonczony w polityce. Tak samo sadzi Andrzej Szubert, u ktorego jestem na pogrzeb jego syna.
Otylia Zigman: Skreślam Was z mojej listy adresatów!!! Nagłaśnianie ma wielki cel!  Grupa przestępców rządzących Polakami musi być zdemaskowana!!! Dlatego kolportujemy do półgłówków te fakty aby zrozumiały kto nimi rządzi!!!  Pógłówki dostały 500+ i chołubią Kaczyńskiego z całym oszukanym PiSem, Teraz dla tych co dostali te marne grosze Ci mafiozi są świętymi, rozmawiam z ludzmi z Polski i wiem jaka jest sytuacja, chodzi o bezustanne nagłaśnianie zła czynionego przez PiS-owców, czy Panowie tego nie rozumieją??? Wtrącać swoje spojrzenia można ale nie dyskretytować nikogo kto chce dla Narodu dobrze, Jerzy Zięba robi to bardzo dobrze, jak w tym przypadku super!  Ja już teraz orientuję się dość dobrze co komu przeszkadza…

PB: Kolejny dowod na ludobojstwo Narodu Polskiego przez „Jego” rzad… Art. 2 konwencji ws. ludobojstwa: …którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
Art. 3: Następujące czyny podlegają karze:
a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.
Art. 4: Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów, wymienionych w Artykule III, będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi.
Panie Jurku, nie tedy droga. Kaczynski/Kalksztajn doskonale wie, co robi przeciw Narodowi… system niesprawiedliwosci, „unia” katolicko-rzadowa, polityka banderowska, okupacja przez najbardziej w swiecie bandyckie sily zbrojne, szczucie i podchody pod Rosje, ludobojcze GMO, polityka „energetyczna”…
Przypomne, ze Hindusi wobec masowych zgonow ich dzieci od przymusowych szczepien zabili odpowiedzialnych urzednikow itp. Apele, prosby, petcje do agenturalnych wladz na nic sie nie zdadza, jak wykazaly poprzednie proby interwencji w kwestiach zycia i smierci narodu. Obawiam sie, ze narod jest zmuszony siegnac po drastyczne srodki samoobrony. Moze o to wlasnie chodzi „naszej” waadzy.
Przypominam dyspute polityczna patriotycznej e-grupy dyskusyjnej z Panem Ziębą: ALERT Jerzy Zięba nie odpowiedział konkretnie na konkretne zarzuty https://grypa666.wordpress.com /2017/09/04/apel-waleriana-dab rowskiego-narodowa-solidarnosc -a-nie-solidurnosc/

Otylia Zigman: Jerzy Zięba do Jarosława Kaczyńskiego cz. 3 o końcu wolności Polaków

†††††††††††††††††††††††††††††

Bieżączki poważne

Arabia Saudyjska pozbędzie się wahabizmu

PB: BUHAHA Maskirowka żydłacka, także dla uwiarygodnienia „dyplomacji” Trumpa w świecie „arabskim”. Dla użytecznych durni gojowskich. Żydłactfo nie może funcjonować globalnie bez ż-„Arabii” Saudyjskiej i bez ż-wahabizmu.

Libia: żydłackie wymysły przeciw państwu, przywództwu i armii

PB: Autorem jest syn zamordowanego przez żydłactfo Kadaffiego.

Rosja pomoże państwom Stowarzyszenia Narodów Azji Płd.-Wsch. chronić się przed terroryzmem

Żydomasoński żont Hiszpanii rozwiązał parlament autonomicznej (już nie) Katalonii

PB: Taka to u żydomasoństfa demonkracja: „większość” decyduje o mniejszościach, kiedy tak żydłactfu wygodnie.

Żydowski Głos za Pokojem JVP (USA); Skończyć ze współpracą służb USA i Izraela!

[e-poczta] Kanadyjski poseł Tracey Ramsey: Dość szantażu od USA ws. NAFTA

Zakończyła się 4. tura rnegocjacji ws. NAFTA, skrajnie protekcjonistyczna, agresywna i dezinformacyjna wzgl. poprzednich. Prezydent Trump nadal tyranizuje negocjacje w złej wierze, przy lada okazji grożąc wycofaniem się USA z układu. Częste ataki Amerykanów na nasz przemysł. rolnictwo, kulturę, energetykę, leśnictwo i sektor przestrzeni powietrzno-kosmicznej są niedopuszczalne. Administracja Trumpa po wielomiesięcznych pogróżkach nawołuje skończyć z zarządzaniem zaopatrzenia Kanady, domagając się dostępu do naszych rynków wyrobów mleczarskich, nabiału i drobiu. USA żąda też, by samochody produkowane w krajach NAFTA zawierały co najmniej 50% części z USA

PB: Jak widzicie, Rodacy, żydłactfo nie tylko wam grozi i szantażuje was.

Szwecja: w autobusach komunikacji miejskiej

Europejska Inicjatywa Interwencyjna

Doradcy Berlina chwalą nowy dokument polityki wojskowej Paryża (Revue
stratégique) i nawołują do  przyspieszenia ekspansji militarnej kooperacji obu państw. Paryż stawia na otwarcie się na kooperację w stopniu dotąd nieznanym, umożliwiając szybki postęp w tworzeniu sił zbrojnych UE. Francja musi jednak pokazać, że może współpracować bez dominowania. Doradcy Berlina chcieliby też, aby francuska zbrojeniówka otwarła się, np. we wspólnej produkcji czołgów, które zastąpiłyby czołgi Leopardy 2 i Leclerc wbrew rywalizacji obu producentów. Obserwatorzy kładą swe nadzieje na opracowanie niemiecko-francuskiego myśliwca, co pomogłoby zbrojeniom Europy uniezależnić się od firm USA i osiągnąć europejską autonomię.

PB: Chcą wojny w Europie? Żydłactfo „francuskie” dogadało się z „niemieckim”, a de Gaulle w grobie się przewraca.

††††††††††††††††††††††††

Ukraina

Ukraina już nie ukrywa: działa u nich NATO

Sonda: 79% Ukraińców nie popiera Prosieńki

Kijów: Demonstracje  doprowadzą do zmiany władzy

PB: Z żydłackiej na żydłacką?

Oliparchate banderszczochy zorganizowały marsz w Kijowie

PB: Ciekawy detal w artykule: formacje Bandery wcielono po II wś. w tajną armię NATO, Gladio. Nie ma lepszegpo dowodu na żydłacki charakter tych bandziorów. Panie Duda, Kalksztajn itd. — won z polskiego narodu!

Ukraina utraci rusińskie Zakarpacie na rzecz Węgier?

Putin: Rosja nie pozwoli na masakrę Donbasu

Zmiana w polityce Kremla, czy drażnienie żydłactfa? Odsłonięcie w Rostowie pominka obrońców Donbasu

JPEG - 31.5 kb†††††††††††††††††††

Rosja, Syria, Bliski Wschód

Żydłactfo odciągnęło z Rosji 1.6 mld $ w okresie styczeń – wrzesień 2017

Moskwa do Waszyngtonu: W Syrii jesteście nielegalnie, ekspolatujecie kryzys humanitarny dla własnych celów

Syria:  lotnictwo Rosji zniszczyło 650 obiektów dżihadystów w 350 nalotach w ostatnim tygodniu

Moskwa odrzuca jako bezpodstawny raport firmy zach. o tym że Rosja jest głównym źródłem obcych ISISowców

PB: Pod-konsultantem firmy są Chojecki&Kowalski IPP Inc. buhaha

Rosja i Ukraina cyber-zaatakowane

Niszczyciel USA uratował irański kuter rybacki przed piratami

🙂 Skutki sankcji: Rosja drastycznie obniżyła zależność od banksterii

Izrael największym importerem ropy z kurdyjskiego Iraku

ISIS itp. zagnieżdżają się w Afganistanie

Rosja zredukowała kontrolę Syrii przez ISIS z 70% do 5% jej obszaru

Siły Syrii odbiły strategiczną przepompownię ropy

Thierry Meyssan: Czy politykę USraela przeciw Iranowi traktować poważnie

Pentagon pozwolił na wejście 1000 ISISowców do Syrii

Turcja oczyszcza swe biblioteki

[BUHAHA] Obóz szkoleniowy ISIS powstał przy granicy Izraela

PB: Już żydłactfo nawet nie próbuje utrzymać maskirowki.

Oficjele Rosji, Syrii, Czeczeni i Partii Pracujących Kurdystanu negocjują przyszłość kurdyjskich Powszechnych Jednostek Ochrony i baz USA, polityczne rozwiązanie dla kwestii kurdyjskiej i terrorystów czeczeńskich w Syrii oraz kontrolę nad kompanią gazową Konoko

Rosja banuje anty-armeński film azerbajdżański jako ekstremistyczną propagandę

Filipiny: Armia wyzwoliła Marawi spod okupacji przez ISIS

PB: Potrzeba było najpierw determinacji rosyjsko-irańsko-syryjskiej w Syrii. Teraz pójdzie z górki, także z nachoćcami. Dania cofnęła zapomogi dla muślimów.

Syria: Armia Assada nadal gromi ISIS, wyzwala dalsze miasta we wsch. Syrii

Syria zdumiona: RB ONZ nie może zatrzymać ataków Izraela na jej terytorium

Szkolenie policjantek syryjskich w użyciu broni

PB: Czemu nie przez suszpy Izraela? buhaha

USrael dokumentnie zniszczył Rakkę tak jak zrobili to z Dreznem w II wś.

Moskwa nagli do poparcia rosyjsko-chińskiej inicjatywy ws. Płw. Koreańskiego

Izrael chciałby zastopować utworzenie jakiejkolwiek bazy irańskiej w Syrii, sraszy zach. frajerów potencjalną bronią atomową Iranu w przyszłości

PB: A Iran się takich zapowiedzi boi :)))))))))))) Za późno, Herr Nietenjahuj… Syria jest już przegraną żydłacką. Iran właśnie pomógł Irakowi wywalić żydłackich Peszmergów z Rakki, początku rury do Izraela — patrz tytuł poniżej.

Wojska Iraku przepędziły z Rakki, stolicy irackiej ropy, Peszmergów walczących dla żydłackich Kurdów

Samoloty Izraela ostrzelaly pozycje Armii Syrii na Wzgórzach Golan

Obrona p-lot Syrii trafiła myśliwca Izraela

Turcja kolaboruje z żydłackim Al Nusra Front, planuje wielką ofensywę przeciw Armii Syrii

PB: Good luck! buhaha

VIDEO: Cywile syryjscy w okupowanym przez dżihadystów Idlib schwytali i zlali dżihadystę

PB: Po dokumnetnym laniu od sił Rosji i Syrii, dżihadyści znaleźli się w sytuacji, jaką kilka lat temu zgotowali Syryjczykom za pomocą USraela.

†††††††††††††††††††††††††

Mus znać

Jon Christopher Bjerknes: Albert Einstein — Mity, plagiaty, syjonizm

PB: „Antysemicka” zżydłacona nauka daje wyniki 🙂 Nie zgadzam się z Bjerknesem, że uny nie wykorzystują przewagi techniczno – naukowej nad gojami i że się dzielą wiedzą z nimi — patrz np. technika komputerowa NSA w USraelu. Wiedzę i osiągnięcia Niemców z II wś. importowali do swego imperium w USA; dzielili się wiedzą z ZSRR, ale żeby doić mózgi słowiańskie. Za Jelcyna wszystko wykradli poprzez Sorosa.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz: „W poszukiwaniu dobra, mądrości i piękna”

PB: Andrzej Szubert pokazał mi książkę znanego w świecie K. Dąbrowskiego, mentora powyższego wykładowcy. Nabył ją w 1985 r., dziś nikt o nim nie wie w Polsce. Prof. Bałandynowicz zaleca poważnym studentom filozofii wybierać się na tanich biletach do bibliotek zagranicznych, by znaleźć tam prace tego wybitnego polskiego filozofa. Jaki żont, takie filozofy…

Niemcy muszą pokazać „zdecydowane przywództwo” militarne w jewrosjuzie

JPEG - 44.5 kb
PB: Oficjalni doradcy doradzaja marionetkom zydo-banksterii w Berlinie… Tekst z witryny niemieckiej German Foreign Policy, obserwatorow krytycznych wobec pro-banksterskiego rzadu. Uzupelnienie do filmiku Olszanskiego Jabłonowski – „Putin szykuje inwazję na Polskę”
Tlumaczenie sedna dla nie-anglojezycznch, na podst. wersji angielskiej:
Wg oficjalnych doradcow rzadu w Berlinie, Niemcy musza pokazac „zdecydowane przywodztwo” i  poprowadzic NATO wg nowej koncepcji strategii. Berlin odgrywa czolowa role w zakladaniu obecnosci NATO w Europie  Sr.-Wsch. przeciw Rosji. Przewodzi tworzeniu wielonarodowych jednostek wojskowych, ktore maja uzupelniac wojska NATO stacjonujace w krajach baltyckich i w Polsce, stanowiac “lance” Sojuszu. Jednostki te moga w kazdej chwili zostac wyslane przez UE  do przeprowadzenia dzialan. Zatem, zdaniem niemieckich obserwatorow, zakres i donioslosc tych wojsk wykracza poza kompetencje NATO.
Obserwatorzy z grupy SWP pisza:
Gdyby wybuchl konflikt z Rosja, pierwsze uderzenia skierowane bylyby w armie NATO panstw Europy Wsch.: Estonia, Litwa, Polska. Jedna z nich dowodzi Bundeswehra.
Druga fala ewentualnego konfliktu skupilaby sie na konfrontacji z tzw. „Szpica NATO” (Very High Readiness Joint Task Force). Bundeswehra przewodzila zakladaniu i organizacji VJTF.
Trzecia fala wyniklaby w przypadku braku dostateczej zaplanowanej jednosci operacyjnej. Dywizje wielonarodowe zalozone przez Niemcy od 2013 r. moglyby tu byc bardzo przydatne, poniewaz obce wojska zintegrowano juz w jednostki Bundeswehry.
Niemcy odgrywalyby doniosla role w tych strukturach sil ladowych, morskich i powietrznych.
Powstajace jednostki wielonarodowe poza misjami NATO sluzylyby zadaniom w UE. Bundeswehra stalaby sie jedna z najwazniejszych armii Europy.
PB: Slowem: Niemcy po raz kolejny militaryzuja sie na oczekujace zadania od banksterow przeciw Rosji i w oslanianiu islamistow-nachoccow, a Polacy znow posluza jako miecho armatnie. Brawo Panie Olszanski! Bez kosztownych analiz z think tankow, juz dawno to Pan powiedzial narodowi.

††††††††††††††††††††

IćPotPront narodowi polskiemu

:)) Prześladowany przez GRU, KGB i agentów chińskich, Antifę, lewactfo i KODerastów (organa ż-suszp),  super-agent żydłactfa KOWALSKI SPECJALNIE DLA AGENTURY Polin wśród Polonii brytyjskiej i użytecznych durni tamże

PB: IćPotPront zdemaskowany przez lud… Kowalski&Chojecki skompromitowani do dechy, więc suszpy uwiarygadniają ich cierpiętniczo, tak jak się „umęczył” Miernik.

Lubelscy połykacze “fake-newsów“

Manipulacje Chojeckiego i Kowalskiego czyli skurwysyństwo nie zna granic

Mustafa Kemal Kowalski i jego wizje nowego państwa

Dlaczego na spotkaniach z gośćmi z zewnątrz przeważnie nie ma Chojeckiego?

Marian największym chrześcijaninem świata!

…Więcej

https://i2.wp.com/wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/10/a65.jpg
PB: Syjoniści chrześcijańscy to odłam kompleksu władzy judeocentrycznej, podwładni żydłackich neokonów w faszyngtonie.
Plakat jest nieścisły: celem nie jest wspieranie jedynie państwa Izrael, tylko całościowej globalnej polityki żydłackiej i ich NWO.
O Chojeckim, Kowalskim i sekcie IćPotPront sporo skomentowałem w poprzednich wpisach na Grypa666, w tym sromotna wpadka przy okazji prelekcji autentycznego patrioty amerykańskiego, Artura Thompsona: SUPER-ALARM Kliniczna rusofobia w sekcie Chojeckiego/Kowalskiego.

†††††††††††††††††††††††

Żydłackie manipulacje referendami

https://i1.wp.com/rsidd.online.fr/photos3/cadaques_liberty.jpg

Statua Wolności w Port Lligat, wspólnota autonomiczna Katalonia, Hiszpania. Na początku października br. gdy byłem tam podczas rajdu rowerowego, statua ubrana była we flagi Katalonii. Statua stoi na  kamiennym kiosku informacji turystycznej, naprzeciw sklepu, gdzie w garmażerce kupiłem kaszankę katalońską, identyczną jak polska 🙂

Katalończycy mają ponadto: salceson ciemny i jasny, galeretke zimne nóżki. Jeden Katalończyk powiedzial na poważnie, że jest wśród nich grupa etniczna zwana Polakos.

 

 

 

 

Co się dzieje na świecie – 15.10.2017.

Od kogo i od czego zależy decyzja o referendum? – pyta pani Tiamat. – Nie znam konstytucji Hiszpanii, ale umowy międzynarodowe i Karta ONZ wyraźnie dają prawo każdej ludności zamieszkałej na danym terenie do określenia swojego statusu przez referendum. I nie potrzeba na to zgody rządu centralnego. Z tego prawa skorzystał Krym. Na to prawo powoływali się ‚mędrcy’ w Europie i NATO, kiedy awanturowali się o niepodległość dla islamskiego Kosowa (bez referendum). Ale hiszpański rząd się uparł, że referendum w Katalonii jest nielegalne. Być może są jakieś zastrzeżenia w konstytucji hiszpańskiej, o których nie wiemy.
Znalezione obrazy dla zapytania das referendum in katalonien - fotos
Referendum w Katalonii
Ale przyglądam się różnym “ruchom separatystycznym” i coś mi się tu nie podoba w historii plebiscytów. Wygląda na to, że nie kazdy może – a nawet musi – skorzystać z tego prawa. A Rosjanie powiadaja, że ten, kto zamawia orkiestrę, ten dyktuje muzykę. Bo zarówno zwołanie, jak i wyniki referendum zależą od “inicjatorów i fundatorów” imprezy.  Cała zaś manipulacja plebiscytami przypomina wywody rabina, który tlumaczył, że dziewica może być prostytutką i odwrotnie. Wiadomo, że każde referendum jest inne i bywają różne powody do zwołania takiego głosowania. Ale tak się składa, że za każdym razem mamy inną interpretację prawa do referendum.
.
W Kosowie inicjatorem referendum była hucpa: USA, Europa Zachodnia, NATO z Polską, poparta finansami z Turcji i Arabii Saudyjskiej. Niewiele miało to wspólnego z decyzją tubylców, których nikt o zdanie nie pytał. Inicjatywa przyszła z zewnątrz. W Kosowie nawet nikt nie śmiał zaproponować referendum, bo większość Serbów wymordowali lub wypędzili, a kościoły zrównali z ziemią, więc nie było żadnego „genetycznego i kulturowego” uzasadnienia do głosowania, bo mogłoby się okazać, że większość wyborców to ludność napływowa bez prawa stałego pobytu na terenie Jugosławii. No i mogłoby się okazać, że 70% to byli… przyjezdni i nie mieli dokumentów stałego pobytu. Zresztą nie było czasu na zastanawianie się nad takimi drobiazgami.
.
Na Falklandach wystarczyło 1600 pracowników administracyjnych Wielkiej Brytanii, którym udało się ogłosić i wygrać referendum, i w ten sposób Falklandy oderwano od Argentyny. Tubylcy niewiele mieli do powiedzenia. W Sudanie, zanim się ktoś zorientował, że w ogóle było referendum, to już kraj został podzielony. W Polsce odbyło się referendum, ale frekwencja przypominała paradę dziewic na Rynku w Krakowie.
.
W Gibraltarze zdecydowana większość głosowała za tym, żeby być w Anglii. I nawet nie tyle z miłości do Anglii, co zadecydowały powiązania rodzinno – biznesowe: status quo był lepszym rozwiązaniem… do czasu Brexitu. Bo teraz, jak się na przykład Brexit ziści – to mieszkańcy Gibraltaru stracą unijne przywileje poruszania się po Europie. Biznesy i rodziny będą się odwiedzać przy pomocy wiz; tak jak w Sudanie i w Bośni, gdzie granica z Republiką Serbską przechodzi gospodarzowi przez jego własne pole, a rodziny mieszkające po drugiej stronie ulicy mogą się widzieć… przez ulicę.
.
W Sudanie linia plebiscytu przechodzi przez środek różnych wiosek rozerwanych na pół; rozdzielono nachalnie tysiące rodzin! Nic dziwnego, że w Sudanie niekończące sie konflikty z obcą administracją rujnują życie mieszkańcom. Bo Sudan rozdarto tak, że południowy Sudan ma ropę, której eksploatacją zajęli się “życzliwi”, ale nie ma portu. Natomiast północny Sudan ma porty – bez ropy.
.
Podobny obraz
.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że w ogóle było referendum w Sudanie. W Irlandii trzeba było powtarzać referendum dotąd, dopóki nie uzyskano prawidłowych wyników: Irlandia jest w Unii. Na referendum w Polsce w sprawie przyjęcia do Unii nie wyrażono zgody.
.
W Donbasie zaś pospieszyli się i nie posłuchali Putina, który proponował, by odłożyć referendum, dopóki nie odbędą się wybory prezydenckie i dopiero wtedy decydować, co dalej. Putin radził, by wstrzymać się od referendum i wziąć udział w glosowaniu prezydenckim. Byla to jedyna szansa, żeby Poroszenko wyborów nie wygrał. Do tego krewki – a może zdesperowany – Donbas zadał od razu dwa pytania, żeby zaoszczędzić. I o to drugie pytanie się rozeszlo: „Czy chcesz, żeby Donbas był przyłączony do Rosji?” – Dlatego Putin nie poparł referendum w Donbasie. Z prawnego punktu widzenia pytanie było na wyrost, bo Donbas najpierw musiał mieć autonomię i zgodę Rosji, by takie pytanie zadać.
.
Kosowo, Krym, Sudan, Szkocja, iracki Kurdystan miały własne parlamenty. Na Falklandach taki szczegół nie był potrzebny, bo Anglicy skutecznie przepędzili już wcześniej przebrzydłych Latynosów. W Kosowie nikt się parlamentu nie pytał. W przypadku Donbasu Putin sugerował raczej federację, co miałoby sens, jako że Ukraina nie jest jednolitym państwem i tacy na przykład Rumuni czy Bułgarzy i Polacy mogliby się nie zgodzić na przyłączenie do Rosji. Byłby raban nie tylko w Nowym Jorku, który zawsze stoi murem za niepodległością państw na zasadach uległości wobec USA.
.
Natomiast w Szkocji, Anglia, z niewielkim ociąganiem, zgodziła się na referendum, bo demokratyczni Anglicy z góry wiedzieli, że mogą zawsze skorygować wyniki. A jeśli idzie o Brexit, to Anglicy sami (Cameron) sobie zaproponowali to referendum. W Iraku wielkim inicjatorem referendum był Izrael, bo chodzi o kontrolę ropy z Kirkut. A PKK (Komunistyczna Partia Kurdów) to największy przyjaciel Izraela, który obiecuje im gruszki na wierzbie, a sobie… lebensraum dla 200 tysięcy izraelskich przesiedleńców do nowego, niezależnego Kurdystanu.
.
Izrael i USA koniecznie chcą zorganizować ”niezalezne i demokratyczne” referendum w Rakka w Syrii, ale ciągle nie mogą dostarczyć odpowiedniej ilości stałych mieszkańców, bo im Turcja i Syria nie pozwalają. Turcja prędzej się zgodzi, by całą Anatolię pokroić, ugotować, posolić i zjeść niż pozwolić Kurdom rządzićsię na tureckiej granicy. Kurdowie syryjscy zaś mają autonomię i mimo nacisku innych Kurdów wolą zostać w Syrii.
.
Jedyne referendum, jakie przebiegało poprawnie zgodnie z intencją prawa: inicjatywą i pełnym poparciem mieszkańców, odbyło się na Krymie. Parlament przygotował ustawę, przeprowadził i rozpisał wybory. Powołano wymaganą ilość zagranicznych obserwatorów, powiadomiono ONZ, przybyli też obserwatorzy z ONZ. Zapewniono bezpieczeństwo przy głosowaniu. Było to o tyle łatwiejsze, że mieszkańcy Krymu mieli duże poparcie wśród… ukraińskiej armii i milicji, które wystraszyły się zajść na majdanie. O tym poparciu zachodnie media zupełnie zapomniały poinformować. Też nie przewidziały, a przecież załogi amerykańskich okrętów czekali i spodziewali się, że wdzięczni mieszkańcy Krymu powitają ich kwiatami.
.
Znalezione obrazy dla zapytania das referendum auf krim - fotos
Uroczysty pochód w Symferopolu z okazji trzeciej rocznicy referendum na Krymie
Referendum, przeprowadzone zgodnie z wszelkimi regułami gry i zgodnie z prawem, zakończyło się pozytywnym wynikiem, bez żadnych zakłóceń, protestów, wybijania szyb czy koniecznosci interwencji policji. Spisano raport i wysłano do Rady Bezpieczenstwa. Zrobili to obserwatorzy ONZ. Powodem referendum na Krymie była ustawa, zatwierdzona przez Wierchowną Radę w Kijowie, o zakazie mówienia po rosyjsku. Zgodnie z tą ustawą wszyscy mieszkańcy Krymu i Donbasu mieli zdawać obowiązkowo test z języka ukraińskiego. Ruskojęzyczni mieszkańcy Krymu nie są emigrantami. Są tubylcami, od setek lat mówiącymi po rosyjsku.
.
Na Krymie odbyły się dwa plebiscyty: w pierwszym chodziło o całkowite uniezależnienie się od Kijowa i prawo mówienia w języku ojczystym. I kiedy znakomita większość poparła referendum, wtedy parlament na Krymie wystosował list do Dumy z zapytaniem, czy Rosja się zgodzi na powrót Krymu do Rosji. W Dumie odbyło się głosowanie. Jednogłośnie przyznano Krymczanom prawo powrotu do Rosji. Duma wysłała raport z wyborów i raport obserwatorów do Rady Bezpieczenstwa ONZ.
.
Mimo spełnionych wszystkich warunków w obu głosowaniach – referendum na Krymie nie zostało uznane przez tzw. „international community”, które odmówiło mieszkańcom Krymu prawa do referendum. Nieslychane. Ale Krym to nie Falklandy, Irlandia, Sudan, czy Kurdystan, gdzie prawo do referendum gwarantują “inicjatorzy zza morza”. Oni też decydują o wynikach.
W Szwajcarii od dawna wszystkie państwowe decyzje są uzgadniane przez tzw. citizen initiated referendum – czyli o ogłoszeniu referendum decyduje nie rząd, tylko obywatele Szwajcarii. W swoich wywodach nawiazuję do tego, że obojetnie, jakie są racje Katalonii, to zarówno referendum, jak i przebieg głosowania w niczym nie przypominał podobnego głosowania na Krymie czy w Szkocji. Widać wyraźnie obce wpływy. A i od początku zastanawiała reakcja Madrytu
Wyniki referendum sa niejasne. Policja skonfiskowała niektóre punkty wyborcze. Ale też w samej stolicy regionu od samego początku nastroje były pro-madryckie. I nie tylko w Barcelonie. W dwóch (na cztery) prowincjach tez głosowano zdecydowanie za pozostaniem w Hiszpanii. Na razie rząd Katalonii próbuje grać na zwłokę, bo coś nie wyszło. Katalonia to nie Krym. Nie ma do kogo się przyłączyć, by budować samodzielność. A niestety, “inicjatorzy” referendum w Katalonii – podobnie jak i Unia Europejska – nabrali wody w usta.
Referendum w kurdyjskie w Iraku – IN PICTURES: Kurds are flying Israeli flags at independence rallies – Israel News – Jerusalem Post  Kurdowie powiewaja izraelskimi flagami:
http://www.jpost.com/Israel-News/In-Photos-Kurds-are-flying-Israeli-flags-at-independence-rallies-505289
Napisała: Tiamat
* * * * * * *
Znalezione obrazy dla zapytania port lligat spain
Miasteczko Port Lligat w Katalonii
Wypowiedź pani Tiamat o referendach uzupełnia e-mail Piotra Beina, wysłany do kilkunastu odbiorców:
Przypomnę, że referendum w sprawie akcesji Polski do jewrosojuza też uny wymanipulowali:
Specjalnie jeździłem wtedy do konsulatu w Vancouver (50 km w jedną stronę): raz, żeby się rejestrować (czy Polacy musieli w kraju rejestrować się?), a dwa – na samo głosowanie. Zmarnowany czas i benzyna.
Im większa szansa sukcesu referendum ludowego spontanicznego, tym większa ingerencja „sprzyjających”. W Katalonii widziałem ostatnio wśród Katalończyków rzeczywistą wolę niepodległości. We wsiach, miasteczkach flagi katalońskie niemal na każdym domku, obiekcie publicznym czy balkonie bloku mieszkalnego. U stóp Pirenejów nad Morzem Śródziemnym jest mieścina Port Lligat, przedstawiana na obrazach Salvatore Dali, który tam mieszkał. W centrum stoi miniatura Statuy Wolności wys. ok. 3-4 m, pochodnie w obu wzniesionych dłoniach. Odziana była we flagi katalońskie. W całej Katalonii dwa rodzaje plakatów agitacyjnach w sprawie referendum, oba w tym samym stylu:
– Si (tak) dla niepodległej Katalonii;
– Si dla zjednoczonej Hiszpanii.
Zdecydowanie przeważały te pierwsze, jakby ktoś cichcem doklejał te drugie. W rozmowach Katalończycy wyrażali dużą nadzieję na sukces ich suwerenności. Na pewno więc uny byli przygotowani na manipulacje. Nie dziwię się, że znalazły się na te okazje lobby izraelskie i Soros. Wola ludu to śmiertelne zagrożenie dla „integracji” jewrosojuza i globalnej władzy judeocentrycznej. Wystarczy spojrzeć na kazus Krymu. Żydlactfo było wtedy tak pewne swego i tak wściekłe z wyników legalnego referendum, że Julcia Tymoszenko cudem wstała z wózka inwalidzkiego i publicznie zagroziła Rosji i Putinowi bombą atomową.
Czytajcie świetne materiały i komenty u Zygmunta Białasa, także na ten temat. O niewymuszonej kurdyjskiej lojalności żydłactfu jest parę artykułów na voltaire.net, które zlinkowalem na Grypa666, ale nie mogę odszukać (Piotr Bein).
…………………………………..
PB: 17.10.2017 odszukałem linki, są pod Syria, Irak, Iran, Afganistan:

Starcie sił kurdyjskich z assyryjskimi (chrześcijanie) w płn. Syrii

PB: Nic szczególnego dla tych dziwek żydłactfa, patrz poniższa rewelacja.

REWELACJA Mity o umiarkowanym powstańcu kurdyjskim: Kurdowie współwinni zagłady Ormian, Assyryjczyków i Greków… prześladują chrześcijan… pozwalają ISIS mordować Assyryjczyków… nigdy nie mieli państwa, a rozwalają społeczeństwa w których żyją… zabierają dla siebie historię Arabów, Assyryjczyków, Ormian… rasizm wzgl. Arabów i Syryjczyków… mit marxistowskich lewackich „bojowników o wolność” na Zachodzie… sponsorowani przez Zachód, terrorem i siłą opróżniają dla siebie ziemie innych ludów… koń trojański Wielkiego Izraela

PB: To nie przypadek, że dyżurny żydłacki Noam Chomsky zawsze trąbił pozytywnie o Kurdach.

JPEG - 51.9 kb
Kurdyjskie Powszechne Jednostki Ochrony (YPG) walczą dla ISIS, wspierane przez USA i Izrael. Brytyjczyk  (po lewej) ścigany w W. Brytanii za terroryzm  na Bliskim Wsch. Bojówka trzyma flagę ISIS, na ścianie napis o związku Kurdowie – USA – Izrael.

JPEG - 47.7 kb

Kurdyjscy konwertyci na chrześcijaństwo uciekają z Iranu przed islamskimi prześladowaniami

Czemu niektórzy Kurdowie dołączają do ISIS

Pro-kurdyjska hasbara (BBC)

Kurdowie, waszyngtońska broń masowej destabilizacji Bliskiego Wsch.

Kurdyjskie połączenie: Izrael, ISIS i próby destabilizacji Iranu przez USA

†††††††††††††††††††††††††††††

Relacja z wakacji 2017 Grypy666

Piotr Bein 26.10.2017

Wakacje były zróżnicowane i wbrew planom. Byłem w Polsce, Niemczech, Francji, i płn. Hiszpanii, w tym Majorka. Przejechałem przez Katalonię w okresie referendum suwerenności. Przepedałowałem prawie 1000 km w 3 tygodnie. Z tego odliczyć ok. 20% pieszką pod górki stromsze niż ok. 4%. Resztę pociągami.
W Polsce
Najpierw niewyszedł rajd rowerowy na Białoruś; zabrakło kilku tygodni do wyrobienia nowego paszportu polskiego (nie chciałem przepłacać za wizę białoruską). W Kanadzie odnowienie paszportu trwa parę tygodni, w Polin parę mies. Następnie pogoda była tak mizerna na Podlasiu, że uciekłem do cieplejszych krajów z planowanego zastępczo rajdu po ścianie wschodniej. Szkoda… piękne okolice, kultura i ludzie – jak na Białorusi :)).
Po kilku dniach kuracji z jetlagu w agroturystyce w Wiznie (obecność na obchodach rocznicy heroicznej obrony Wizny, patrz „Nasze” poniżej), na brzegu Narwi na skraju Biebrzańskiego Parku, nowiutki made in Poland skład IC zawiózł mnie z Szeremietowa (brak dworca kolejowego w tej aglomeracji z Wysokiem Maz.!) aż pod granicę niemiecką w Węglińcu.  Rozbiłem namiot pod latarnią przy osiedlu (dla bezpieczeństwa). Wczesnym rankiem przejechałem ok. 30 km do Zgorzelca i dalej do Görlitz na podróż Tageskarte (ok. 45 ojro na całe Niemcy) do Szubertów na pogrzeb ich syna Krzysztofa.
Przy urodzeniu Krzysia były komplikacje z pępowiną owiniętą dookoła szyji. Bożena miała cesarskie cięcie. Ja odebrałem noworodka z rąk położnej –powiedział mi Andrzej po pogrzebie. Podczas ostatniej drogi z Krzysiem, wręczono mu urnę, dla Bożeny był to ciężar zbyt duży.
Przez Niemcy cugami do Francji
Po pogrzebie wsiadłem w Kulturzug przez Schwarzwald do Kehl pod Strasburgiem. Bilet  tańszy niż do samego Strasburga, za to trza dopedałować na dworzec strasburski aż 5 km 🙂 TGV na Wybrzeże Lazurowe odchodził dopiero następnego ranka, więc rozbiłem namiot nad Renem 4 km od dworca. Paru Laotańczyków łowiło ryby.
Ku memu zdumieniu, wbrew info na necie, TGV zabierał rowery niepakowane w pudła! Dodatkowa opłata 10 ojro. Dojechał do Montpellier (piękny rozbudowany dworzec), stamtąd regionalny do Perpignan, gdzie byłem już ok. 14:30. Idealny układ dla Paryżan: mogą jeszcze szybciej, pociągiem TGV relacji do Madrytu, bo linia ze Strasburga nie jest w pełni przystosowana do szybkości TGV.
Podróż odcinkami regionalnymi wychodzi nieco drożej niż pociągiem TGV na takąże odległość. Jeśli nie ma pośpiechu, zawsze wolę regionalne, bo więcej widać i lepiej można poznać ludzi.
Resztę dnia podjeżdżałem pod Pireneje. Winnice pod Perpignan były już ogołocone, wisiały tu i tam niedobitki w postaci rodzynek — smaczne. Kampowałem na wys. 700 m przy fantastycznej drodze górskiej D115 przez katalońskie wsie i miasteczka po obu stronach granicy. Następnego dnia zakleszczył się pedal w korbie aluminiowej, co groziło zniszczeniem gwintu i wymianą całego zestawu korbowego. Mechanik w wiosce katalońskiej obejrzał problem. Po pół godzinie mozolenia się z delikatnym wykręceniem pedału i odtworzeniem gwintu, wręczył mi wynik swej pracy, odmawiając zapłaty! Dokręcił nawet drugi pedał, żadnej fuszerki.
Z katalońskiej Hiszpanii do Saragossy
Kilka godz. później na podjeździe-podejściu 🙂  na przełęcz na wys. 1500 m na granicy z Hiszpanią, drugie przyjemne spotkanie z Katalończykami. Akurat zerwała się  burza gradowa z piorunami, jeden walnął tak blisko, że nie zdążyłem liczyć sekund do grzmotu. Zatrzymało się na seprpentynie auto, facio zaprosił do środka przeczekać gradobicie. Popiliśmy wino katalońskie i pogadaliśmy. Oboje młodzi, piękna Katalonka… Gdy grad zelżał, odjechali. Dojechałem do eleganckiej miejscowości narciarskiej Mollo zziębnięty na długich zjazdach; nawet kurtka nieprzemakalna zamokła od wewnątrz. Po rehabilitacji w chłodzonym 🙂 supermarkecie (czekolada, mandarynki, orzeszki ziemne i woda gazowana), ruszyłm w znośnej aurze do Ripoll, gdzie nocowałem przy starym wodociągu miejskim.
Rano nabrałem z publicznego kranu wody i przez Bergę dotarłem do Solsony, gdzie na rynku był spory zlot motocyklistów i obchody czegoś… Swojsko i przyjemnie, gadałem z nimi, ciekawi byli mej wyprawy, oddali niepotrzebną im mapę w lepszej skali niż moja, poradzili najlepszą drogę do Zaragozy (wymowa jak w angielskim Tharagotha, pol. Saragossa nie wiem czemu). W południe robiło się juz nieco za ciepło dla kanadyjca. Nocowałem przy ogródkach w pipidówie, zaopatrzyłem się w jabłka z dzikich drzew, gruszki były niesmaczne.
Następnego dnia rano znalazłem dojrzałe figi przy drodze, napchałem drugą torbę na parę dni — pycha! I przeczyszczające 🙂 co w plenerze żadnym problemem, jeśli się wiezie papier toaletowy 🙂 Dalej na trasie były plantacje brzoskwiń, gruszek, migdałow, cytrusów i oczywiście winnice, wszystko nawadniane kanałami z pirenejskich rzek..
Zaragoza - Delicias 13.JPGDworzec Zaragoza – Delicias… 9 łuków tworzy hangar bez podpór pośrednich, widok w kierunku torów. Konektywność między-modalna, pociągi różnych operatorów: super-szybki AVA, ekspresy Alvia i Aviva, pociągi-hotele i regionalne bliskie i śrewdniego zasięgu, np. do Walencji. W tymże kompleksie dworzec autobusowy międzymiastowy, połączenie z lotniskiem, parkingi, węzeł komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy), busy wahadłowe hoteli, taksówki, hotel, usługi i sklepy dla podróżnych. Ścieżki rowerowe, ruch niezmotoryzowany oddzielony w całym kompleksie i przy nim. Niedaleko duże targowisko.
Zaragoza-Delicias
Zaragoza – Delicias wewnątrz. Na skrajnym lewym peronie Pendolino. Po prawej, pociągi miejscowe i regionalne. Na piętrze po prawej hotel, z tyłu antresoli usługi, podobnie jak na niewidocznym na fotce przodzie dworca. Prosto, przejrzyście, przestronnie i jasno od światła naturalnego, rzadkość w architekturze dworcowej.
Basilica of Our Lady of the Pillar and the Puente de Piedra bridge on the Ebro RiverBazylika w starej części Saragossy, rozłożonej nad rzeką Ebro. Wieże te orientowały mi skomplikowany dojazd z przedmieści. Wewnątrz bazyliki przebogate malowidła i drewniane ornamenty, utrwalenie cudu odzyskania utraconej nogi przez żebraka, dowody na śreniowieczną hierarchiczność (wierny niżej w prostych ławach a wyżej kapłaństwo w kapiących od rzeźby fotelach), „świeczki” bezużyteczne dla ducha: za monetę zapala się kolejna z setek „świec” elektrycznych w gablocie.
Zaragoza, Most III Millenium… dwa ciągi ścieżek rowerowych, chodniki pod szkłem
Pozwiedzałem Saragossę… największe wrażenie: nowy ogromny dworzec kolejowy bez pośrednich słupów (hangar 16o x 180 m). W mieście piękna architektura stara i nowa, fantazyjne mosty, jeden z podłużnym muzeum rzeki Ebro.  Nocowałem nad rzeką w parku miejskim; czysto, nikt nie wygonił. Wczesnym rankiem elegancki pociąg do Walencji, na prom na Majorkę. Rajd do Madrytu skreślilem z planu: pół-pustynia, nie ma dróg bocznych, a od ok. 11-ej za gorąco (ok. 30 stopni).
zaragoza-10.jpg
Zaragoza, most przez Ebro dla ruchu niezmotoryzowanego i jednocześnie muzeum tejże rzeki… więcej fotek tego majstersztyku
Walencja — jeszcze niżej szczęka opada patrząc na architekturę i puls miasta: piękny odrestaurowany stary dworzec kolejowy, nowy pałac kultury, nauki i sportu, ale nie pionowo w górę, tylko fantazyjny styl a la Gaudi rozłożony w poziomie nad sztuczną wodą.
https://i0.wp.com/www.satandpcguy.com/wp-content/uploads/2015/11/valencia_nord_train_station_2.jpg
Odrestaurowany dworzec Walencja Płn. Nic nie wskazuje na cuda wewnątrz. Przy dworcu stoi arena na walki byków dla 12 tys. widzów.
Plaza de toros, Valencia, España, 2014-06-30, DD 126.JPG
 
Na Majorkę
Na promie, zjadłszy posiłek z kierowcami tirów (głośny, przyjazny tłumek), przespałem noc na pokładzie, było ciepło. Przed rejsem niemal zaadoptowałem kocię. Przyłasiło się do stóp, nakarmiłem pasztetem, napoiłem wodą gazowaną, pobawiliśmy się: czuł się bezpiecznie na wysokiej barierce, otoczony ramionami. Tuż przed rejsem zniknął —  zamustrował na Majorkę?
Dla znudzonych turystów, cała wyspa to szlaki „rowerowe” także takie 🙂
https://www.duva-pollensa.com/img_apartats/1490865456.jpg
Zrezygnowałem z tego spektakularnego odcinka po górach płn.-zach. Majorki. W tym  przypadku (auto, rowery po obu stronach), kierowcom braknie  przepisowej podległości 1.5 m od roweru. A co mówić o poskręcanych serpentynach! Tworzą się długie kolejki… nikt nie trąbi ale po co być  zawalidrogą, do tego pieszym na stromszych odcinkach pod górę? Ponadto, jak widać nie ma tam co jeść 🙂 W moich jucznych warunkach przejazd tą trasą z powrotem do Palmy zabrałby ze 3 dni (większe obciążenie wałówą i wodą, koło się zamyka).
Cyclists on a bike path on MajorcaWiększość Majorki przejechałem nadbrzeżnymi ścieżkami (w miejscowościach plażowych, uwaga piesi i riksze okupują szer. ścieżki) oraz drogami jak ta… W przypadkach szlaków kończących się na plaży w zatoczce, przepychałem rower przez piach, do szlaku dochodzącego z drugiej strony.
Normalnym odradzam Majorkę; tłumy z całej Europy, niesamowita komercja (przyjeżdżają bez ubrań, okularów słonecznych, koszyków plażowych?). Bul za wszystko: 2 leżaki i parasol plażowy 12.5 ojro na dzień, 20 ojro za 5 minut go-kartu! Trzymałem się od tego z daleka, na dzikszych odcinkach wybrzeża i było OK, 4 dni. Przybiłem promem do Palmy, a wróciłem na ląd (Barcelona) z Alcudii na płn. Majorki. Najadłem się fig, migdałów, owoców kaktusa (ała! cieniutkie kolce włażą w palce, usta i język), znalazłem na drzewie jedną prawie dojrzałą mandarynkę.
https://assets.wired.com/photos/w_1800/wp-content/uploads/2015/06/11_barcelona_03_GALLERY.jpg
Przyjazna rowerzystom Barcelona. Bezpiecznie i szybko przejechałem z dworca promowego na kolejowy. Gumowe bloki oddzielają od ruchu zmotoryzowanego. Można zjechać ze ścieżki na każdym przejściu dla pieszych. Wjazdy i rozjazdy rozumnie zaprojektowane, aż miło pedałować! Panikarski bloger narzeka na ten przedni system ścieżek, robiąc z siebie experta… od narzekania 🙂
Foto de Round trip Cap de Creus 17 km
Lararnia morska z restauracją na Cap de Creus k. parku natury Serra de Rodes
W Barcelonie dostałem się ścieżkami rowerowymi na dworzec główny. Na następnej stacji stały jak szproty tłumy na peronach — odziane we flagi katalońskie. Był 3. października, demonstracje nadal trwały… Sami młodzi. W Polsce byłoby to jakieś 10 mln luda na Wiejskiej.
Chciałem dojechać na wybrzeże, gdzie Pireneje schodzą do M. Śródziemnego — pięknie i czysto, prawie „dziko”. Najpierw zwiedziłem obiecujący (ale tylko z mapy) park natury Aiguamolls na płd. wschód od Figueres. Spojrzałem przez otwór w domku obserwacji ptaków: wystrzyżona łąka zalewowa, jakieś marne ptaszyny… wyszedłem zdegustowany. Dyżurny w informacji parku zasugerował trasę rowerem w następnym parku, Serra de Rodes. Na miejscu okazało się nieco inaczej 🙂 wydłużając sromotnie 2-godzinny czas wyznaczony mi na przejście, przez właściela restauracji przy pobliskiej latarni morskiej.
Nocowałem pod miejscowością związaną z Katalończykiem Salvatore Dali, Port Lligat. Matka z paroma dziczkami chrząkała w nocy szukając żarcia w śmieciach. Odgoniłem kamieniami, w torbach miałem kaszankę, salceson itp. smakowitości 🙂 Przedtem, jeden spotkany Katalończyk powiedział mi serio, że jest wśród nich pod-grupa zwana Polakos. Kiełbasa katalońska też jest smaczna, bardziej jak polska niż hiszpańska.
Foto de Farm
Niewinnie zaczyna się w Serra de Rodes szlak, co miał zabrać parę godzin rowerem do El Port de la Selva, dokąd dotarłem dopiero przed zmrokiem
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3nlCwg6qTlQUAXf3nhXamX39Gkzw_NsyXMe5MEc2Nhz7ZmBkzgg
Zatoczka Cala Tavallera w Serra de Rodes, widok ze  zbocza, którym wychodziłem stamtąd w dwu etapach, Obie strony równie skaliste i strome, nikt mnie nie uprzedził zalecając trasę. W sezonie zatoczka zapchana jest jachtami i motorówkami z pobliskiego El Port de la Selva. Byłem tam poza sezonem 🙂
Ww. parki to pic na wodę wobec biebrzańskiego, choć w jednym zatrzymują się ptaki na szlaku z Podlasia. Rozczarowanie dla kanadyjca przyzwyczajonego do głębszej dziczy: parki polegają na zakazie dalszego rozwoju „cywilizacyjnego”. W Aiguamolls są jednak nadal pastwiska ze stoickimi krowami i  opryskiwane sady. W Serra de Rodes rozebrano Club Medditerranean. Tamże przekonałem się, co Hiszpanie uważają za przejezdne rowerem 🙂 Po kilku km polnych dróg wśród pagórów, z luźną nawierzchnią niemożliwą na chude opony, droga przeszła w stromą skalną ścieżkę w dół do malutkiej zatoczki. Patrzę na przeciwny stok — to samo, a ile km do  drogi polnej? Zszedłem po skałkach z załadowanym rowerem, ale pod górę z drugiej strony musiałem wejść etapami: torby, potem rower. Szkoda, że nie miałem więcej wody. Zatoczka warta była kampingu do następnego dnia.
El Port de la Selve nad własną zatoczką, dziesiątki motorówek i jachtów, ceny nieruchomości fantastycznie wysokie
Z gehenny w Serra de Rodes dotarłem pod wieczór do El Port de la Selva. Zaopatrzyłem się w żarcie i wodę, rozbiłem namiot nieco dalej na trasie do Francji, tuż nad wodą. Wieczorem wyszedł pełny Księżyc. Wisiał nad miastem, odbijając się w morzu. Widok niezapomniany. Parę spacerujących grupek rozmawiało o walorach widokowych właśnie tego miejsca, a jeden facio pstrykał zdjęcie po zdjęciu.
Finisz we Francji, pociągami do Pforzheim i Polski
Przejechałem do Beziers we Francji przez następne parę dni, błądząc następnej nocy w okolicach Perpignan. Niepotrzebnie jechałem co najmniej 50 km z tego powodu. Do orientacji potrzebuję Słońca, a wstałem o 2-ej w nocy. Pewny że poruszam się wzdłuż wybrzeża, jechałem w kierunku zupełnie innym: już poprzednie`go dnia wystarowałem kurs na ominięcie Perpignan, a w nocy ze 3 razy dojechałem do tablic Miasto Perpignan, rondo k. Bompas odwiedziłem parę razy, a od Pia i Claira odjeżdżałem na wschód ze 3 razy 🙂
Serpentyny w podnóżu pirenejskim były zabójcze, ale nie z racji spadków, do których przywykłem, tylko wiatru. Motocyklista podjeżdżał na parking widokowy i zmiótł go boczny wiatr. A maszynę miał niewąską, pomogłem mu podnieść, sam ledwo trzymając równowagę. Zazdrościłem jucznym rowerzystom jadącym w kierunku przeciwnym, śmigali jak ja w 2016 na Synaju 30 – 40 km/h z wiatrem pustynnym.
Na granicy lekcja z szowinizmu francuskiego. Pomnik upamiętnia inwazję francuską w l. 1920-ych, kiedy zajęli i okupowali 🙂 pipidówę Port Bou, próbując zawładnąć Pirenejami (odwieczy kompleks żabojadów), które należą do Katalończyków i Basków. Pomnik przytacza ówczesny francuski dokument mnie więcej tak: Przeszkodą w odzyskaniu Pirenejów są Baskowie i Katalończycy. Ilu zabili?
Od Argeles sur Mer na północ aż do Narbony, krajobraz jest fantastyczny: M. Śródziemne, wody za mierzejami (sporo parków przyrody),  Pireneje w tle… Trasą tą jeździłem przed laty już ze 3 razy, a nie pamiętam. Widocznie trzymałem się autostrady 🙂 na skraju jezior i pagóry przesłaniały widok. W obszernym parku przyrody k. Port Leucate  jest idiotyczny przybytek dla znudzonych turystów, zwany Teleski. Liny rozciągnięte na kilku wieżach zakotwiczonych w dnie i brzegu, ciągną ze sporą szybkością klienta na desce, ubranego w kask, żeby nie roztrzaskał se durnego melona na przeszkodach, skoczniach itp.
Przed zjazdem ze wzniesienia k. Portu Leucate, zoczyłem ogromny pożar, okazało się później w odległości ponad 50 km, gdzieś w okolicach Beziers.  Grzyb ciemnego dymu rozłaził po bezchmurnym niebie. Nadlatują 2 pomarańczowe samoloty, rozpoznaję kanadyjski typ gaśniczy. Ściągnięte z całej Kanady, stada ich gasiły setki pożarów lasów w Brytyjskiej Kolumbii tego lata, a tu tylko jeden pożar. Kierują się na jezioro mierzejowe, zakręcają nad nim i schodzą do „lądowania” nabierając wody gaśniczej bez zatrzymania. Wznoszą się z lustra wody jeden po drugim, w kierunku grzyba. Zanim dojechałem do Beziers, minęło ze 3 godziny, a one pracowicie latały, w końcu trzy sztuki. Gdy dojechałem do miasta, z miejsca pożaru unosił się już tylko słup pary.
Z Beziers, po noclegu w parku wskazanym przy dworcu przez miłych właścicieli pakistańskiej pizzerii, z oporem poszedłem po bilet. W informacji poprzedniego dnia kobita na państwowym etacie powiedziała, że dojazd do Niemiec z rowerem będzie tres difficulte i potrwa 2-3 dni:  Nie ma TGV, a regionalne dochodzą tylko do Dijon. Na dworcu widzę na monitorze zapowiedź TGV do Strasburga. Decyduję: zdejmuję juki i koła, udaję że to bagaż i kupuję tylko bilet dla siebie. Udało się! Dostałem przypadkiem miejsce w pomieszczeniu za lokomotywą, gdzie TGV przewozi rowerzystów. Stał tam rower, jego właścicielka z uprzejmości nałożyła na mój pedał specjalny wyciągany ze ściany kapeć, żeby kto nie zawadził. Czyli jest jednak przewóz rowerów w TGV… Przeklęta żabojadzka informacja kolejowa! Pytałem Francuzów, czemu z tym u nich tak badziewnie; SNCF to instytucja państwowa.
Byłem w Strasburgu już wieczorem, wyjechałem w stronę Kehl, ale za Renem po ciemku zbłądziłem na drogę szybkiego ruchu (to nie Hiszpania, kierowcy sami cię zlinczują bez wołania policji). Nocowałem przy przystanku Kork kolei z Kehl.
Mój plastik odmówił posłuszeństwa w automacie biletowym i dotarłem do dużego węzła kolejowego Offenburg za frajer. Typowo dla Niemiec, było szybko połączenie do Pforzheimu. Do Szubertów zapukałem ok. południa. Znów pojechaliśmy po wodę źródlaną. W Pforzheim zajrzałem do sklepu z modelami kolejek, nie oczekując żadnych cudów. I tak było. Ale jak zwykle zaskoczyli ludzie. Ekspedientka, b. miła Niemka z dobrą znajomością angielskiego i spraw modeli kolejek, obsługiwała Francuza, więc czekam. Wtrącam, gdy uporał się w końcu z zamówieniem: We Francji ignorowano mnie, gdy proóbowałem pytać po angielsku, a tu ma Pan uprzejmą obsługę, nie musząc mówić po niemiecku. Czemu u was takie to pokręcone? Wiem że rozumiecie angielski, a ja Polak niestey nie znam waszego języka. Facet ze wstydem przyznał mi rację. A jak byłoby wśród swoich we Francji?
Nadaremnie szukałem w Pforzheim wąskich opon, zdarły mi się. Sklepy rowerowe chciały straszne pioniondze za chałę z Taiwanu — 30 C$. To samo kupisz w Vancouver za 10 – 12 C$. Rower został w piwnicy Szubertów. Tam bliżej i taniej przez Frankfurt (kilka linii z Vancouveru) niż dojeżdżać cugami z Polski. Przywiozę opony na następny rajd, który zacznę od Szwarcwaldu do Szwajcarii (Bazylea), stamtąd TGV i AVA do Madrytu — jeśli uda się wszwarcować rower :)) Co ciekawe, opłata za supr-szybkie pociągi wychodzi tyle samo lub nawet tamiek noiż za regionalne na tym samym odcinku. W sumie buli się więcej niż za samolot, ale nie zamieniłbym…
Przyszedł mi pomysł: zamiast wracać do W-szawy na lot do Kanady, zamelduję się we Frankfurcie, przesiadce na moim bilecie. Dzwonię do Lufthansy, Kein Problem tylko niech pan zgłosi przez agencję, co sprzedała bilet. Dzwonię do agencji OneTravel — niemożliwe… opłata 240 C$ za zmianę harmonogramu (!!!), a jak pan nie zamelduje się w Warszawie na lot, skreślą pana jako niestawiony się i nie wpuszczą do samolotu we Franfurcie.
Nie wyszły w Pforzheim plany wycieczek dziennych do Szwarcwaldu, pogoda nie kooperowała. Za to nadrobiłem zaległości mejlowo-blogowe. Po kilku dniach z Szubertami i obsłudze moich i żony dolegliwości wiedzą medycyny alternatywnej przez ich córkę Danusię, ruszyłem więc opornie do Polin, zaopatrzony zdrową wałówą z kuchni Bożeny: kiełbasa i salcefix od polskiego rzeźnika w Pforzheim, smalec własnej roboty, pyszne ciasto made by Danusia. Do tego razowiec niemiecki z Lidla.
Ostatnie dni wakacji jechałem więc do rodziny i spędziłem 2 dni w Krakowie. Przygotowałem się psychicznie na  trudne logistycznie przejście wczesną nocą z Görlitz do Zgorzelca. Miałem równo godzinę, żeby złapać połączenie do Wrocławia, a licho nie śpi… nieznane mi miasta, obolałe nogi, bez roweru. A jak spotkam Mizię, to baj baj pociąg 🙂 Pójdziemy w końcu na piwo a nie e-piwo…
Rodzina mieszka na porządnym po-PRLowskim odnowionym osiedlu: sklepy spożywcze, usługi, komunikacja miejska pod nosem, ruch zmotoryzowany oddzielony, w pobliżu parki miejskie… Spotkałem się też z Markiem Podleckim, nagrał filmiki z Drami Kękusiem i  Beinem, antyżydłackie rzecz jasna 🙂 Dostałem wreszcie od Marka obiecany tuż po Fukuszimie licznik geigera. Użyłem go w podróży do Kanady, odkrywając skażenie radioaktywne samolotu do Frankfurtu, ale nie do Vancouveru. Patrz alarm na górze wpisu.
Koleje w Europie Zach. i Polsce
Rozgryzłem systemy kolejowe na trasie rajdu po Europie. Francja zeszła na psy, informacja kolejowa jest żenująca. najlepiej nie pytać, tylko forsować drogę do pociągów jak ci pasuje, na podst. zapowiedzi na monitorach dworcowych. Połączenie TGV Strasbourg – Dijon nadal lipne: na większości trasy szybkość normalna a nie ponad 300 km/h, podobnie jak z picem pt. Pendolino w Polin. Ale płacisz jak za 300 km/h 🙂 Francja wycofała uniwersalną seniorską zniżkę 30%. Trzeba kupić za 60 ojro kartę roczną, jak niegdyś w Polsce (gdzie już tego niepotrzeba).  SNCF pokasował pociągi nocne, dzięki którym nie marnowałeś czasu, spałeś w kuszecie pokonując setki km.
Na dworcu Zaragoza – Delicias, super-szybki AVE hiszp. ptak, skrót od Alta Velocidad Española (Hiszpańska wysoka prędkość), duma kolei hiszpańskich RENFE, tabor nowszy niż francuski TGV. Na dalszym peronie prawdopodobnie pociąg dużej prędkości o zmiennym rozstawie kół — europejski i iberyjski.
Niegdyś koleje francuskie były na topie, z mego osobistego doświadczenia. Dziś moim zdaniem pozostały w tyle za Hiszpanią, która ma drugą na świecie pod wzgl. długości sieć super-szybkiej kolei, zbudowaną w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Hiszpańskie pociągi AVA to system podobny do TGV. Są dalekobieżne relacje AVA, np. z Madrytu do Marsylii, Bazylei i Paryża. Informacja kolejowa działa dobrze i przejrzyście. Jest specjalna obsługa dla niepełnosprawnych pasażerów. Konduktorzy pilnują, by na siedzenia nie kłaść gir w butach. Trasę Saragossa – Walencja (nieco ponad 300 km)  przebyłem pociągiem średniego zasięgu w 5 godz. za 20 ojro, rower za darmo. Pociągi regionalne są z reguły nowsze, a stacje czyste i wygodne, np. darmowe srocze, nawet jak nie masz wymaganej czasem monety… Co we Francji jest tragiczne w skutkach: zesraj się w portki, ale cię babsko nie wpuści.
Jeśli Polska ma dążyć do jakichś zagramanicznych modeli, to do hiszpańskiego, panie Jurku Zięba. W Polsce widać duży postęp na kolejach, jak na poziom Polin w jewrosojuzie. Dotyczy to usług dla pasażerów na stacjach i w pociągach, komfortu podróży, czystości dworców i taboru, zwłaszcza WC, jak i połączeń między-modalnych, np. kolejka miejska na Lotnisko Chopina co 15 minut, windy z parkingu piętrowego w Krakowie, oznaczone relacją i godziną odejścia pociągu z peronu poniżej. Ceny śmiesznie niskie w porównaniu z Zachodem, np. za bilet Szeremietowo – Węgliniec pociągiem IC zapłaciłem ok. 50 zł wliczając przewóz roweru i zniżkę seniorską 30%. Konduktor przyjazny i zrelaksowany, nie tak jak w PRL i wkrótce po.
Największą zadrą w Polsce znalazłem stację Węgliniec: to ruina a nie stacja czy dworzec, od peronów po zadaszenia i budynki. W niedalekim Görlitz odnowiony zabytkowy dworzec na wysoki połysk. W Zgorzelcu tylko przystanek jak tramwajowy. Musiałem w drodze powrotnej zaiwaniać jak wariat między tymi stacjami, by zdążyć na połączenie do Wrocławia, następne oznaczało 6 godz. czekania w upiornym Węglińcu w środku nocy. Wyrobiłem się ledwie ledwie 5 minut przed przyjazdem pociągu. Nogi bolą do dziś. To jest UE? Jewrosojuz dla lepszych i gorszych gojów.
Czemu idą tory z Węglińca do dojczlandii, a nie ma kontynuacji polskiego IC?! Trza jechać okrężnie do przeklętego Zgorzelca. Jest połączenie kolejowe Görlitz – Zgorzelec, ale za … 10 ojro za 4 km odległości!!! W podobnej sytuacji Kehl – Strasburg zapłacisz 6 ojro za 5 km. To jest jewrosojuzny skandal. Niemieckie pociągi wjeżdżają do Polski (Szczecin, Kulturbahn Drezno – Wrocław…), a PKP nie wolno do Niemiec?
Rozpoznałem pozostałości po polackim PRLostwie. Zwykle konduktorzy wagonów sypialnych coś kombinowali, żeby cię oszmanić. Jeszcze kilka lat temu, wsiadwszy w ostatniej chwili do wagonu Warsa w Berlinie do Krakowa, konduktor zdarł z niepoinformowanego za miejsce do spania, a bilet dał mi …po wypadzie do sąsiednich wagonów, jedynie na część podróży!!! Zabrał komuś!
W 2017 we Wrocławiu stało dwóch takich, młodszy i starszy, przy wagonach sypialnych i kuszetach, z cwaniackim wyrazem gęby. Pytam: Są miejsca w kuszetach? Młodszy: Niech pan idzie sprawdzić, my tylko od sypialnych. Idę, drzwi pozamykane, żadnej obsługi. Wracam i relacjonuję. Młodszy: Pójdę zobaczyć czy są wolne miejsca.  Wchodzi do (nie jego buhaha) kuszetek, wraca z odpowiedzią negatywną. Ile kosztuje sypialny? — pytam. 80 zł… opłaca się panu kuszeta za 60 zł? Qrva nie jego biznes co mi się opłaca a co nie! Powściągam się zamiast chwieja zbluzgać: Tylko 5 godzin do Krakowa, przekimam na miejscach siedzących.  W przedziale z drugim faciem, wyciągnęliśmy się na całej długości siedzeń i obudziliśmy pod Krakowem.
Polskie Pendolino fajne i wygodne, ale czy za extra 90 zł warto oszczędzić pół godziny podróży Kraków – Warszawa? Trzebaby zarabiać 180 zł/godz. żeby to miało sens. Do tego ta miliardowa przekrętna „inwestycja” nie wykorzystuje pełnej szybkości Pendolino, bo nie ma w Polin odpowiednich torowisk! Spadłem z fotela, zapytawszy konduktora, jaka byłaby opłata dodatkowa za nabycie biletu w pociągu — 130 zł!
Koleje Niemiec dyszą od popytu, starzenia się taboru, ale można polegać na ich rozkładach jazdy, nieźle łączących składowe relacje. Przesiadki są często z tego samego peronu po drugiej jego stronie, co znajduję cywilizowanym rozwiązaniem. Tabor jest nowszy z jakiejś przyczyny w b. NRDowie — może kompensacja za niechlujny komuchowy wygląd przytorza i budynków. Bije to w oczy z chwilą przekroczenia stacji Hof na b. granicy NRF – NRD.
Kilka lat temu zepsuł się nowiutki skład pociągu regionalnego. Obawiałem się, że spóźnię się na nastepne połączenie, jedno z parunastu 🙂 na planie podróży na Tageskarte do Szczecina. Nic takiego! Choć kolejarzom zabrało nieco czasu ustalić problem i podstawić drugi pociąg w polu, nie d0znałem żadnego spóźnienia. Połączenie na stacji pośredniej czekało aż przyjedziemy.
Zawłaszczyciele miejsc
Zbyt wielu w Niemczech rozkłada się na więcej niż wykupionym miejscu. Baba z dupskiem na 2 siedzeniach i walizką pod stolikiem z mej strony, ani razu nie odezwawszy się do wnuczki (która rozpoczęła rozmowę ze mną), musiała drastycznie zmniejszyć swą przestrzeń, gdy wszedł stanowczy biznesman i kazał jej zwolnić miejsca z jej torby podręcznej i walizy.
Parę razy gdy wchodziła rodzinka z dziećmi blondaskami, a miejsc obok siebie nie było dla nich z powodu zawłaszczania bagażem, ustępowałem moje, wpuszczałem dziecko do okna, przesiadałem się na sąsiednie miejsce. Wdzięczność była wielka, nagradzanie przyjazną rozmową i poczęstunkiem rodzinnymi słodyczami. Przy okazji nieco edukowałem o ujajaniu Niemców przez żydłactfo., podczas gdy oni mają opory mówić o Szoa i ciapatych 🙂  Zawłaszczyciele publicznej przestrzeni kolejowej byli oczywiście spiczniali wobec ludzkiej solidarności, lecz ogólna atmosfera przechodziła na wyższy stopień zadowolenia z podróży 🙂
Jeden czarnuch rozwalił się na 4 siedzeniach z girami na ukos. Wszedłem w miejsce po przekątnej od niego i czekam, patrząc nań bez ustanku. Udaje że grzebie w komórce. Ja ciągle  patrzę na jego girę. W końcu usunął ją.
W samolocie do Frankfurtu siedzę przy grupie 4 Polaków z firmy oponowej, lecą służbowo do Barcelony, na pewno nie wesprzeć Katalończyków 🙂  Jeden dostał rozwolnienia werbalnego, gada dosłownie bez przerwy, koledzy mają tylko możliwość potakiwać. Polskojęzyczni w promieniu kilku rzędów słyszą jego doskonałą łacinę w każdym niemal zdaniu. Nikt nie reaguje…
W samolocie do Vancouver biała kanadolka wpycha swe torby pod MOJĄ przestrzeń na nogi. Grzecznie pokazuję, gdzie jest granica, pytam czy wykupiła przypadkiem 2 bilety, a ona coraz nachalniejsza, chamsko pcha torby na moje stopy. Lot trwa już ponad godzinę, nie było minuty żeby mnie nie szturchnęła kokosząc się. Stewardessa potwierdza wskazaną przeze mnie granicę, ale karze mnie: przesiadka do ostatniego rzędu, fotele nieodchylne. Mam pomysł: sąsiad Norweg-kapitan leci z małą załogą do Brytyjskiej Kolumbii objąć statek żeglugi przybrzeżnej. Dobrze się nam gada,  fajny chłop skoro wziął najgorsze miejsce dla siebie a nie zepchnął na załogę. Zostaję na nowym siedzeniu, za utratę komfortu zażądam od Lufthansy bilet do Frankfurtu, może dostanę połowę 🙂 Stewardessa bez proszenia przyniosła nam dodatkowe czekoladki. Spodobało się jej 2 łysych Białych. Gdy przed lądowaniem zaserwowano Bratwurst mit Sauerkraut (i za moim,  Norweg zmienił swe zamówienie na puszkę Wahrsteinera), zapostulowałem: Czy wobec tych smakołyków nie powinniśmy za wszelką cenę chronić narodu niemieckiego przed wymazaniem z mapy zachodniej cywilizacji? Odparł krótko: Definitywnie!
Vanqrevskie mafie
Na lotnisku Vancouver niespodziewanka od miejscowej mafii: dopłata do biletu kolejki miejskiej, na budowę lotniska. Tak, jest ono cool, ale przez kilka lat płaciłem z każdym lotem … w sumie pareset dolców! Niech bulą chinole-milionerzy co na tymże lotnisku dostają automatem obywatelstwo Kanady.
Wejście do kolejki zamknięte bramką, do biletu brakuje mi parę dolców. Ciapaty z obsługi stacji wzrusza ramionami… W przeszłości zawsze Biały pomagał w takich sytuacjach, nie tylko Białemu — ot jaki Kair się robi z Vancouveru! Zaczęło się ok. morderstwa Dziekańskiego tejzerami przez ciapate RCMP.
Główkuję: nie dojdę do następnej stacji, leje deszcz. Wchodzę do busa wahadłowego do hoteli. Do Hiltona — mówię na wyrywki. Po drodze widzę znajomy hotel przy węźle autobusowym. Czy mogę tu wyjść? — pytam chinola-kierowcę. Siedzieć, chciał do Hiltona, tam wysadzę! — oznajmia podniesionym głosem. Przy hotelu pytam dalej: Czy wraca pan do tamtego hotelu? Żółtek odpowiada: Niby dlaczego? Wyjaśniam grzecznie: Są różne nazwy hoteli na karoserii, a podczas jazdy odmówił pan odpowiedzi. Wścieka się: Idziesz do Hiltona! Naganianie klientów… widocznie tak jest u nich, ale tu Kanada 🙂 Gdybym się tak odezwał do żołtego chama, pozwałby mnie… Fajnie  wrócić do multi-kulti i poniewierania Białymi w Kanadzie :)))
Hilton jak wszystko w tej części Vancouveru (Richmond) i nie tylko, wykupione przez chinolskich milionerów. Wysiadam, idę na ulicę. Same żółtki, Biały zombie w mokrym kapturze nie zareagował na pytanie omijając kałuże. Chinole nie wiedzą (jeżdżą luksusowymi autami), nie rozumiom. Pytam murzyna w recepcji Hiltona, daje mi namiar na przystanek autobusowy.
Ciapaci w zach. jewropie
Tylko w Niemczech miałem rasistowskie spotkanie. W Pforzheim  prowadziłem rower chodnikiem, dość obciążony wodą z ulubionego źródełka Szubertów. Z bolącymi nogami, dziadek nie idzie prościutko, jakby chciał ciapaty za nim — cygan czy cuś, ale śniady. Zanim mnie wyprzedza, wrzeszczy po chamsku w jakimś języku słowiańskim (serbski?), bo rozumiem: Nie widzisz gdzie leziesz, łajzo?! Rozmyślnie odpowiadam bardzo głośno na całą ulicę naprzeciw budynku policji 🙂 mieszanką słowiańsko-angielską: Oczu w dupie nie mam, a jak ci się niepodoba, wypierdalaj tam skądżeś przybył doić naszą cywilizację… I  szanuj chamie starszego!
Na ogół nie podoba mi się, jak sterczą na ulicach miast naszej Europy, jakby myśleli, jak więcej ściągnąć z socjalu, kiedy zaatakować, łupiąc oczyma na Białych. Nie mieszają się, nie pozdrawiają Białych chlebodawców, co dotąd było normalką w Kanadzie między rozmaitymi grupami etnicznymi. Spotykając się na ulicy, biją se wzajemnie podniesioną piątkę.
Turcy i inni ciapaci siedzą w upatrzonych miejscach, wysiadując jaja. Muzułmanie i in. ciapaci dominują w parkach, podobnie jak w Vancouver. Zaworowane ciężarne pilnują paru do kilku dzieci, najnowsze w wózku.
Młodzi ciapaci panoszą się na ulicach, jakby nie mieli co robić. Widać butę i oczekiwanie, że oni lepsi i im się należy.
Obrazki zupełnie obce nam, wyczuwalnie wrogie. Z tego nic dobrego nie będzie. Mamy prawo i obowiązek domagać się powrotu do normalki.
Można się jednak pomylić. W parku przy dworcu promowym z Majorki, obudziło mnie 2 ciapatych rozmawiających w ciemności i ustroniu przed policją, zażywając ziół. Podszedłem przepędzić — taki duży park, a oni niedaleko mego namiotu. Wywiązało się ciekawe spotkanie. Przedstawiwszy się jako Hiszpanie 🙂 pokazali mi na komórce, co wyrabia Gwardia Narodowa w Barcelonie, celu promowej podróży dnia następnego i co to „Amerykanie” zrobili (znowu!) w Las Vegas. Uświadomiłem ich co to żydłacka fałszywa flaga i czemu jako dysydent nie mam komórki. Niczemu się nie zdziwili. Po przełamaniu oporów, przyznali się, że są Argentyńczykami na robocie w Hiszpanii. Przez kilka mies. podrzędnej roboty w turystyce sezonowej, muszą zarobić na bilet i resztę roku …dla całej rodziny.
Żarcie
Najlepsze było u Szubertów. Wędliny od polskiego rzeźnika w Pforzheim, w tym pasztetówa, salcesony… Kaszanki (krupniok) zabrakło w dzień targowy na stoiska rzeźnika śląskiego pochodzenia. Za to wywiązała się w małej grupce klientów, rozmowa słowiańska o naszych nazwach salcesonu…  Z rąk Bożeny, tak dobrej kucharki i gospodyni jak moja żona 🙂 kapuśniak, barszcze, żurek, zimne nóżki, szmalec skwarkowy… Wypieki własne Bożeny i Danusi z piekarnika z rozkalibrowanym grzaniem, nigdy przypalone! Babcine wisienki i maliny w zalewce, z Polski. Własne pomidory. Do tego ciasta, jabłeczniki od gości z Polski i znajomych Polaków na miejscu.
Bellota Oro, Najlepsza szynka świata na targach IFFA Delicat w l. 2007 i 2010. Poniżej typowy wybór wędlin katalońskich.
Catalonian sausages and cured meats
Największa niespodzianka: katalońskie kaszanka, salcesony i zimne nóżki identyczne jak polskie. Katalońska podsuszona szynka (jamón serrano, szynka górska) jest bezkonkurencyjna. Kupowałem ją w gramażerkach super-marketów, obserwując ekspedientkę, jak odcina cieniutkie plasterki z udźca, jednego z wielu za ladą, do wyboru do koloru w odcieniach mięsa i zawartości tłuszczu. Z poprzednich podróży po Hiszpanii, byłem uprzedzony do ich wędlin, bo nie próbowałem tego delikatesu, tylko wstrętne kiełbasy hiszpańskie. Natomiast Katalończycy mają wędliny podobne do polskich!
Dla mnie nie ma udanej podróży bez dobrego żarcia. Nie miałem powodów narzekać. W agroturystytce Port Wizna brałem tylko śniadanie z porcją na kanapki na lunch tak obfitą, że zostawało na wieczór. Prosiłem tylko o dodatkowego razowca. Sklep spożywczy w Wiznie był dobrze zaopatrzony, typowo dla Polski. Kolacje w Wiznie to były koleżeńskie kiełbaski z piwem, smażone na patykach w ognisku.
W in. sytuacjach gospodarze zaciągali mnie do jadłodajni tzw. domowych. Matki-Polki za ladą dołożą ci pyrków z sosem czy sałatki, bez dodatkowej opłaty. W Łomży za 12 zł zjadłem: gęsty żurek (ponad pół litra) z wkładką kiełbasianą, na drugie dwa kawały golonki z ziemniakami i buraczkami, kompot. W Krakowie za 15 zł w „barze mlecznym” miałem barszczyk w kubku i 2 pokaźne krokiety, ziemniaki ze sporym kotletem mielonym i burakami. W obu przybytkach żarcie palce lizać, przyjemna obsługa i czysty lokal. W tym barze smutne przypomnienie o żydłackim ludobójstwie: młoda para karmi wyrośnięte dziecko, zniszczone scypionką czy czymś podobnym z repertuaru „medycyny” rockefellerowskiej.
Na trasie żywię się w supermarketach. Polskie sklepy spożywcze biją te w Europie zach. ceną i jakością. Najlepsze ceny poza Polską były w Niemczech, najgorsze we Francji, po środku w Hiszpanii. Owoce w tych przybytkach nie nadają się do natychmiastowego spożycia, więc zaopatrywałem się przy drogach: figi, jabłka, gruszki, daktyle, migdały, owoce kaktusa, brzoskwinie, mandarynki, uschłe winogrona tj. rodzynki. Gdy zabraknie w drodze chleba, można pożuć kukurydzę.
Najlepszy wybór jest we Francji w hiper-marketach takich jak Carefour. Towar atrakcyjnie wystawiony, ale drogo. Bułko-jady Francuzi nie mają taniego chleba razowego czy wielo- i pełnoziarnistego jak w Niemczech (0.59 ojro w Lidlu niemieckim, 0.99 ojro w Lidlu hiszpańskim). Bije to cenę w Kanadzie na identyczny produkt niemiecki — aż 1.60 ojro okazyjnie, 2 ojro normalnie, jeśli znajdziesz! Podobnie z serami wszelkiego rodzaju –  drożyzna i mały wybór w Kanadzie.
Moje in. ulubione z Lidla: gotowane fasolki, mieszanki warzywne, ciecierzyca… pasztety, sery miękkie i twarde francuskie i holenderskie (strasznie podrożały od poprzednich podróży), jogurty owocowe w pojemnikach 0.5 L, szprotki i małże w puszkach, smażone śledzie w sosie… Ulubionych rolmopsów w słoiku już nie znalazłem. Nie ma też już kabanosików bodajże niemieckich.
We francuskich Lidlach unikałem najtańszej bagiety, jest nie do zjedzenia jak ostygnie. Kupowałem droższe wypieki własne hiper-marketów. Za to w niedużym sklepie osiedlowym w Krakowie było kilka nienajgorszych rodzajów chleba z miejscowych piekarni, parę typów niezłych bułek, reszta „ulepszona” chemią i powietrzem. Ucieszyła mnie też śmietana, nie tak dobra jak w PRL… homogenizowana nie wiadomo po co, ale śmietana. Niestety kabanosy polecone przez sprzedawczynię okazały się „malowane” a nie wędzone. Takaż była zapewne „wędzona” makrela.
Poza kolacją dla kierowców tirów 🙂 na promie na Majorkę (smaczne i obfite), nie jadłem w restauracjach. Wyjątek w piwnicy krakowskiej był zdzierstwem: 30 zł za mały placek po węgiersku i piwo.
Świadomość
Najtragiczniej jest w Polin. Ludzie nie chcą wiedzieć, lub polegają na propagandzie jak na Biblii. Dla porównania, wród Katalończyków zaczynałem zdanie, a oni kończyli 🙂 W Wiznie, praktykująca doktor medycyny, absowentka z l. 1970-ych przekonywała w odpowiedzi na krytykę scypionek: Zaszczepiali nas i pozostajemy zdrowi. Nie mam obiekcji do wpółczesnych szczepień, zalecam pacjentom szczepionki. Bierze udział w zbrodni ludobójstwa, niech poczyta konwencję…
Szczeniak politycznie poprawny u boku takiegoż tatulka na obchodach w Wiznie, jechał na PRL (wszystko złe) po zagajeniu przeze mnie o 88-letnim wiarusie z LWP, ktory właśnie odszedł od stołu, zachwycony grochówką jak za tamtych lat.
Rodzinka w Polin pojęcia nie ma o medycynie rockefellerowskiej, ślepo wierzy w medycynę konwencjonalną. Podobnie na tematy polityczne: Są dwie prawdy…
Niedoszły poseł w pociągu, opieprzył mnie i polonusów, że nie wracamy do kraju :)) Zachwycony był Polin, no bo gdzie są tak tanie nowoczesne pociągi! Jechaliśmy nowitkim IC. Produkcja w Polin na licencji niemieckiej z kanadyjskiej firmy Bombardier… A gdzie polskie zakłady produkcyjne, myśl tachniczna i zarządzanie?
Niemcy widać są zastraszeni. Ale gdy zagai obcy, zwalniając ich od odpowiedzialności, da się wyciągnąć to i owo. Są przeciwni NWO, totalitarnej polityce Merkel, opluwaniu Putina i Rosji, zalewowi nachoćczemu, poniewieraniu Niemców na korzyść ciapatych i obcych w ogóle, którzy dosłownie z całego świata walą do Niemiec by doić socjal i dorobek Niemców.
Matka rodziny 4 osobowej powiedziała w pociągu z dezaprobatą: Polecają nam „model kanadyjski” imigracji. Uświadomiłem ją jak to wygląda: chinole-milionerzy dostają obywatelstwo na lotnisku, wykupują nieruchmości podbijając ceny, zabierają pracę i miejsca na uniwerkach naszym dzieciom. Stare i chore ich pociotki oraz pozatruwane chińskim ołowiem dzieci zakneblowały kolejki do lekarzy. Te ostatnie wydzierają się w parku przed naszym domem jak dzikie małpy, a rodzice wzruszają ramionami na zwróconą uwagę.
Mają piewszeństwo jako cenni imigranci, inaczej wrzeszczą dyskryminacja! Muślimy podobnie: panoszą się jak w swoim kalifacie, poniżają Kanadyjców — bezkarnie, w odróżnieniu od wysokich kar dla nas za podobne. A suszpy, urzędy i ścierwomedia stoją po ich stronie. Trudeau przeszedł z komunizmu na islamizm…
Niemka była zdewastowana, jej mąż też, choć nie odzywał się. A dzieci blondaski jak to dzieci — bawiły się i gaworzyły.
Niech Bóg broni naszą rasę, kulturę i cywilizację! To mój główny wniosek z tej podróży.

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Apel Waleriana Dąbrowskiego: Narodowa solidarność a nie Solidurność!

Posted by grypa666 w dniu 04/09/2017

…Przerwa wakacyjna Grypy666…

 

Spis treści

Akcje, alarmy i alerty
Keshe z żoną skazani za oszustwo medyczne
Apel Waleriana Dąbrowskiego: Narodowa solidarność a nie Solidurność!

ZRZUĆ SIĘ NA CELE PATRIOTYCZNEDzięki za zaufanie w selekcji celów… Ostatnio wasze datki poszły na parę akcji, w przygotowaniu dalsze. Dzięki darczyńcom i organizatorom!

†††

AKCJE, ALARMY i ALERTY — patrz także wpisy poprzednie

:)) Czy Putin wyzwoli Polaków… lista ewakuacyjna naszych wrogów już jest

ALERT Petycja o wartości li tylko edukacyjnej

PB: Takie petycja mają jedynie wartość edukacyjną… i nie dla Dudy-obłudy. Od lat odmawia on interwencji na rzecz Dra Kękusia, nic nie zrobił z haniebnym uwięzieniem Dra Piskorskiego… Do tego są tysiące Polaków ujajajnych przez państwo-w-państwie: talmudyczną dintoryjną mafię systemu niesprawiedliwości Polin.

ALERT Ameryka najuboższym krajem 1-go świata

:)) Arthur Thompson pod włos Chojeckiemu i Kowalskiemu: kto wykluwa i pielęgnuje islamo-terror

PB: Anglojęzyczni członkowie sekty lubelskiej będą łaskawi przetłumaczyć swym guru :)))

ALERT Jerzy Zięba nie odpowiedział konkretnie na konkretne zarzuty

Porównaj z następującymi zbiorami zarzutów:

 • SUPER-ALARM Jerzy Zięba zmylony co do konstytucji 1935 r.
 • SUPER-ALARM Jerzy Zięba prawi bez pojęcia o Szwajcarii jakoby wzorze dla suwerenności Polaków

PB: Zięba powtarza, co już powiedział w poprzednim filmiku. Zapewnia, że mówił tam o  krytycznej adaptacji wzorców z innych czasów i krajów — nie słyszę tam tego. Nadal uważam jego 1-szy filmik za szkodliwy dla Polskiej Racji Stanu wobec opłakanego poziomu świadomości Polaków (czego wyrazem są m.in. komenty pod jego filmikiem, na które narzeka). Co autor myśli, że przekazał, a co odbiera widz, to dwie różne rzeczy. Nagminne jest w Polsce niepoinformowane zapatrzenie na Szwajcarię, USA, do niedawna na Szwecję…

Andrzej Szubert nie odniesie się, będąc w żałobie. Podsumuję tak. W obecnym stanie rozjątrzenia i ogłupienia narodu, potrzeba mądrych przewodników, a nie obietnic prawno-technicznych cudów-niewidów. Nie zdadzą one egzaminu, bo uny panują nad wszystkimi dziedzinami. Jeśli udałoby się nam coś zaradzić w kraju, uny panują globalnie i ściągnęlibyśmy ich furię. Próbować z eksperymentami jak w gminie Sobótka można, ale w oczekiwaniu na globalne obalenie władzy żydłackiej.

ALERT Wypadek nuklearny w Belgii?

PB: W Aachen (Akwizgran) wydano mieszkańcom regionu tabletki jodowe. Nie robi się tego bez przyczyny. Wiadomo też, że po Fukuszimie lobby atomowe ograniczyło ujawnianie informacji do minimum, jeśli nie do beczelnych kłamstw. Gdyby władze były w porządku, mielibyśmy  wyniki regularnych pomiarów zaawansowanym sprzętem w Belgii i Niemczech. Ale monopol w tym i w informowaniu ma lobby atomowe, więc się gówno dowiemy.

Pozostaje nam posłużyć się własnymi geigerami i raportować na necie. Czy ktoś wie o takowych (dość prymitywnych w porównaniu z profesjonalnymi) wynikach w regionach potencjalnych opadów radioaktywnych z Belgii? Bardzo mnie dziwi, że nie ma nic a nic z Niemiec. Widocznie Merkel nałożyła karę 5 tys. ojro za zapodanie tego na necie 🙂

Co robić wobec kompletnego braku informacji? Trzymać dzieci, ciężarne i osoby o słabym systemie immunologicznym zamknięte w domu. Absolutnie nie wychodzić z nimi na deszcz, który „wymywa” radioaktywne gazy i pyły z atmosfery. Chyba że zapytacie PANowca dra Macieja Pokorę, który po Fuku wyśmiał podobne zalecenie przez Prof. Majewską, Dra Jaśkowskiego i paru niezależnych medyków atomowych, z którymi miałem wtedy kontakt, prosząc o rady dla ludzi w Am. Płn. i Europie.

Jeśli coś pierdykło, to już po ptokach — jest nad Polską i będzie długo obiegać półkulę z ruchami atmosferycznymi, dodając do zanieczyszczenia z Fuku, najgorszej katastrofy nuklearnej w dziejach. Za późno na tabletki i lugole, a i tak nie pomogłyby one przeciw innym izotopom niż jod ani nawet radioaktywny jod w narządach innych niż tarczyca.