Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Ausweis666

Posted by grypa666 w dniu 27/12/2009

Ausweis666

Piotr Bein 28.12.2009

Bafemot Eliphasa Lévi z XIX w.

Nowy niemiecki dowód odobisty nosi deseń satanistyczny, podobno żeby utrudnić podrabianie. Autor strony http:// reichsamt.info/ablage/Ausweisbeschreibung.pdf zapytuje: „Jak nazwać szybki moralny upadek naszego społeczeństwa?” i odpowiada: „Perwersja, korupcja i bezbożność, gdziekolwiek spojrzeć.”
(tu jest link do skanu z nowego dowodu: http://www.esoterikshopping.de/pics/ausweis-baphomet.jpg )

Ewangelia przepowiada, że nie będzie Drugiego Przyjścia Chrystusa „zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątymi Bożej, podając się za Boga.” (Drugi List Św. Pawła do Tesaloniczan 2:3)

Według prywatnej firmy drukującej blankiety auswajsu dla rządu, deseń „nie ma żadnego głębszego znaczenia„.  Rzeczywiście! Z milionów możliwości wybrano akurat podobiznę antychrześcijańskiego bożka, Bafemota, tj. symbol Szatana w postaci koźlej głowy z 5-ramienną gwiazdą (ulubiony symbol bolszewii, komuchów, a teraz UE!) i pentagramem.

Okultysta Eliphas Lévi w XIX w. przedstawił Bafemota jako uskrzydlonego, piersiastego kozła z łuczywem między  przesadnymi rogami, siedzącego ze skrzyżowanymi kopytami na ujarzmionym globie. Wg Wikipedii, miał symbolizować dualizm — skierowana w dół lewa ręka to wiara w człowieka zamiast w boskość, odwrotnie niż prawa ręka, a mitologiczny znak sztuki lekarskiej, kaduceusz na pokrytym łuską brzuchu, jest symbolem drzewa wiadomości dobrego i złego. http://en.wikipedia.org/wiki/Baphomet

Łeb Bafemota z książki Wer regiert der Welt (Kto rządzi światem) z 1976 r.

Deseń na auswajsie

Natomiast wg krytyka ze strony reichsamt.info, celowo zniekształcono rogi i wystylizowano mordę kozła. Jeśli odwrócić wzór, kaduceusz pod „łukiem władzy” (zaznaczonym czerwoną kreską) okazuje się …symbolem męskich i żeńskich narządów płciowych, a zniekształcone rogi – kończynami. Zestaw deseń krocza z deseniem mordy — otrzymasz całą postać Bafemota, z rozetą jako światło z pochodni na górze, a na dole jako globus. Same graficzne „przypadki”.

Deseń odwrócony

Niemiecki orzeł z antychrystowym ogonem

Odwrócony krzyż = symbol antychrysta

Krytyk komentuje: „Coś tak zboczonego mogła wymyśleć tylko głowa satanisty„. Rzeczywiście, oględziny pod ultrafioletem pokazują, że stylizowany orzeł niemiecki ma ogon z …odwróconego Krzyża — symbol antychrysta i samego Szatana! Kto zaprojektował i wprowadził te symbole do użytku w niemieckim dowodzie?

Kościół Szatana

Kościół Szatana z 1966 r. obrał na symbol głowę Bafemota. Piszą o sobie na stronach http://www.churchofsatan.com/home.html

pierwsza w historii jawna organizacja, otwarcie poświęcona przyjęciu prawdziwej natury człowieka jako bestii cielesnej, żyjącej w kosmosie przesiąkniętym i motywowanym przez  Moc Ciemności, którą zwiemy Szatan. Człowiek nazywał tę moc wieloma imionami i bluźnili jej ci, którzy z natury  oddzieleni są od tego źródła egzystencji. Żyją oni w obsesyjnej zazdrości w stosunku do nas, którzy  współistniejemy naturalnie ze strasznym Księciem Ciemności. Dlatego osoby zharmonizowane z Szatanem zawsze były wyobcowaną elitą, często w kulturach, w których masy szukają ukojenia w zewnętrznym bóstwie. My szataniści jesteśmy Bogami dla siebie„.

Logo Kościoła Szatana z ich stron www (= 666)

Głowę Bafemota obrały za logo także inne organizacje, zwykle  związane ze Ścieżką Lewej Ręki. Podążając za wizerunkiem Bafemota Levi’ego, termin ten odnosi się do  wiary w człowieka zamiast w boskość oraz do koncentracji na fizycznym sobie i dążenia do celów materialnych zamiast duchowych, w których próby stania się bóstwem lub przekonanie o byciu bóstwem często osiąga się przez poszukiwanie kierunku u bożków lub ich archetypów drogą rytuałów, lub częściej drogą bezbożnej intuicji i logiki. http://en.wikipedia.org/wiki/Left-Hand_Path Dla kontrastu Ścieżka Prawej Ręki stawia na duchowość, surowe przestrzeganie norm moralnych i czczenie boskości, celem zbliżenia się lub połączenia z nią. Ścieżką Lewej Ręki podążają np. lucyferianie i niektóre sekty buddystów i hinduistów. Podczas odprawianych rytuałów, lucyferianie składają w ofierze, utożsamiane z nieczystością, własne włosy, paznokcie i płyny ustrojowe lub kopulują. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyferianizm

W wywiadzie dla Wikinews (co za metoda legitymizacji sekt szatańskich!), wysoki kapłan Kościoła Szatana, Peter Gilmore mówi:

W starożytnym Egipcie kozy uważano za symboliczną reprezentację chuci, a wg nas jest ona ważnym czynnikiem w biologii, który utrzymuje ludzkość, więc cenimy ją. Każdy element  […] w 5-ramiennej gwieżdzie  jest złotą średnią pozostałych […] matematyczny symbol […] doskonałości organicznej. Jesteśmy życiem organicznym i dążymy do doskonalenia się, więc ta gwiazda świetnie pasuje naszemu celowi, pasując też do obrysu koziej głowy. Hebrajskie litery  […] mówią „Lewiatan”. W mitologii hebrajskiej jest on wielkim smokiem otchłani. Nawet Jahwe bał się tego potężnego ziemskiego stworu.” Gilmore nawija, bo Biblia (Psalm 74:14 i Izajasz 27:1)  mówią odwrotnie. http://en.wikinews.org/wiki/Satanism:_An_interview_with_Church_of_Satan_High_Priest_Peter_Gilmore

Boże Narodzenie, „bolszewia”, lustracja
Pasowani nałożeniem skórzanego czarnego pasa na Rycerzy Jezusa Chrystusa, mnisi z Ujkowic piszą: 
W wielu krajach współczesnej bolszewii zamienia się chrześcijańską nazwę Boże Narodzenie, na „X-mas”, „Boxing day” – dzień paczek, lub „święto światła”. Niektórzy nadgorliwi duchowni już organizują globalistyczne „Wigilie Narodów”, w których punktem centralnym jest zapalenie dziewięcioramiennego świecznika żydowskiego i oczekiwanie na innego mesjasza. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1579
Bolszewia – to większość, która nie uznaje Boga, nie przyjmuje Wcielenia i Narodzenia Jezusa Chrystusa, a więc nie toleruje chrześcijaństwa w żadnym przejawie. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1588
Bolszewia przez pewnych religijnych liderów już ogłosiła kult Boga Abrahama, Izaaka, Jakuba i Jezusa zrównując Go tym samym do rangi jakiegoś tam Proroka. Religijna bolszewia głosi również zbawienie we wszystkich religiach bez potrzeby chrztu, bez wiary w Jezusa Chrystusa. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1591

bolszewia dąży do wprowadzenia kultu światła i jego nosiciela – „lucyfera”. Termin „lucyfer” pochodzi od słów: Lux – światło, foro – noszę i oznacza upadłego anioła, który stał się diabłem i szatanem. Zanim lucyfer zbuntował się przeciw Bogu, był pierwszym Aniołem, noszącym Bożą światłość. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1592

Dziś ogólnoświatowy pęd do pogaństwa, kierowany jest przez światową bolszewię, która za wszelką cenę chce udowodnić światu, że Jezus Chrystus był fałszywym Mesjaszem, a oni wkrótce ogłoszą swojego mesjasza. Będzie nim antychryst. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1603

Dzisiaj światowa bolszewia zaprasza do współpracy ze sobą także chrześcijan, aby za cenę dóbr tego świata, wspólnie budować królestwo antychrysta. Nie ważne, w jakim regionie świata i na jakim kontynencie werbuje się liderów religijnych (już nie biskupów) i w jakim systemie. Cóż z tego, że panowie lustratorzy lustrujecie naszą hierarchię z okresu PRL-u, gdy w tym samym czasie werbujecie do swych lucyferycznych organizacji nowych ludzi, których za 30 lat lustrować będą następne pokolenia. Służmy Chrystusowi Bogu naszemu, a nie będziemy drżeć przed żadną lustracją. http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1604

Człowiek został powołany przez Boga do udziału w Jego Boskiej Chwale. Obowiązkiem człowieka jest wierzyć Bogu, kochać Go, służyć Mu całym życiem wyrzekając się szatana i wszelkich spraw jego, a więc i bolszewii. Kościół – Cerkiew przez swoja świętą Liturgię oddaje codziennie chwałę Bogu i ma obowiązek uczyć, wychowywać, karcić, przekonywać i prowadzić Lud Boży do Królestwa Bożego otworzonego kluczem Krzyża Świętego. Bramą dla owiec jest tylko Jezus Chrystus i nikt inny!!! http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1605

Bolszewiccy teolodzy wciskają nam naukę, że nie ma grzechu, no bo człowiek będąc bogiem nie może grzeszyć. Skoro nie ma grzechu, to nie ma też piekła, a skoro nie ma piekła, nie ma też kary Bożej, ani szatana potępionego na wieki. Głoszą też swoje teorie, że do Kościoła należą również niewierzący i poganie!!! Te pomylone teorie całkowicie przeczą Ewangelii Chrystusa. Do takich odnoszą się słowa świętego Pawła: „Choćby Anioł z Nieba zstąpił i głosił wam inną naukę niż nasza, niech będzie przeklęty” http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1607

Mnisi w całej historii Cerkwi Chrystusowej to „psy” strzegące wraz z Wielkim Pasterzem owiec stada Chrystusowego. Ich broń, to Krzyż, woda święcona i modlitwa. Bo nie walczą z ciałem i krwią, z systemami politycznymi, lecz z podniebnymi duchami złości, z lucyferem, ojcem ciemności. Nic zatem dziwnego, że lucyferyczna bolszewia, która ubóstwia lucyfera walczy z Monasterami jako wrogami najbardziej niebezpiecznymi. Dla bolszewii w Polsce ujkowicki Monaster jest bardzo niebezpieczny, ponieważ używa wody święconej, Krzyża i modli się, a przede wszystkim myśli samodzielnie! http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1595

Ujkowiccy mnisi, Boże Narodzenie 2008. W 1-szym rzędzie, od lewej przełożony Ojciec Igumen Atanazy i starszy przełożony O. Archimandryta Nikodem. Monastyrski fotograf O. Serafim zapewne robi zdjęcie. Na cerkwi blaszane kopuły zaprojektowane i wykonane przez mnichów, tak jak wszystkie zabudowania. Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad braćmi moimi, czcigodnymi Mnichami z Ujkowic, Rycerzami Twoimi...

Mając za plecami mury świątyni, a przed sobą słońce, stajemy przed Wami w ten dzień Bożego Narodzenia z Krzyżami w dłoni, aby publicznie dać świadectwo, że tego Krzyża Chrystusowego będziemy bronić do ostatniego tchnienia naszego życia. Bolą nas słowa wypowiedziane przez bolszewickiego profesora na polskiej uczelni: „Jak patrzę na te Krzyże przy drogach, to mnie kurw..ca bierze…” !!! Czyim on jest świadkiem i jakie ma zlecenie do wykonania wśród chrześcijańskiej młodzieży? http://www.monasterujkowice.pl/photo.php?id=1616

Tak zamyka się kółko Ausweis666 – Monastyr Ujkowice, ekspresja walki Prawda-kłamstwo, Dobro-zło,  Jezus Chrystus – antychryst.

Dzięki Hjk za „skierowanie do lekarza”. Wkrótce o grypie w Ujkowicach.

Komentarzy 206 do “Ausweis666”

 1. hjk said

  Nasza sprawa jeszcze nie jest zakonczona:

  ” W uk zaczeli nawoływac do szczepień przeciw swine flu- zwłaszcza dzieci. Sam dostałem zaproszenie od GP na szczepienie dziecka a w razie odmowy mam im dać wyraźnie znać z jakich powodów. Leje na to i nie szczepię ani siebie ani rodziny. Klika tygodni temu w Times-ie UK było że lekarze maja zacząć szeroko zakrojona akcję szczepień bo …. dosłownie „szczepionki nie moga sie zmarnować. Cyrk na kółkach w kółkach w kraju BB”
  ~johnympl, 2009-12-24 22:16

  http://urbas.blog.onet.pl/6790841,396787711,1,200,200,82600492,396802471,8168169,0,forum.html

  • grypa666 said

   od pb: dalbym powod: scypionki niesprawdzone i przeterminowane, grypa zmutowana, a pandemia nieistniejąca — niech udowadniają, że nie;
   najprawdopodobniej scypionki wylądują w ściekach, tzn. do środowiska dostanie się materiał patogenny zmodyfikowany genetycznie! może i o to chodziło! teraz dopiero będą grypy: żabie, gadzie, robacze…

   • mizia said

    A JA STAWIAM NA EPIDEMIE NIE TO TO TAMTO DZIWNE CO PARĘ DNI JAKIEŚ INFO ……..

    http://wiadomosci.onet.pl/2102001,12,pierwszy_przypadek_odpornej_na_leczenie_gruzlicy,item.html

   • Taka tam... said

    tu tez jest o tej straszliwej odpornej na leki gruzlicy w USA…

    http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Zmutowane-superbakterie-z-toalety,wid,11809623,wiadomosc.html

    cos sie kroi, grypa sie nie udaloa to bedzie gruzlica, juz ludzi urabiaja w tym kierunku tego typu napomknieniami w mainstreamowych mediach.

   • zyta said

    CZARNUSZKA jest podobno lekiem na wszystko, moze i ta gruzlice uleczy?. Mowia, ze nie leczy tylko smierci.
    „Czarnuszka siewna
    Nigella sativa L. (Ranunculaceae)
    w praktycznej fitoterapii

    Dr Henryk Różański
    Czarnuszka siewna była stosowana w medycynie starożytnej (Egipt), ponadto w Turcji i w Azji. W medycynie arabskiej używana w leczeniu nieżytu żołądka i jelit. W Polsce roślina ta jest mało popularna w ziołolecznictwie. Możliwe jest uprawianie czarnuszki do celów leczniczych i przyprawowych. W niektórych krajach czarnuszka jest stosowana jako przyprawa. W Polsce niektórzy dystrybutorzy ziół mają w swojej ofercie czarnuszkę siewną. Popularna przyprawa w Bułgarii, Turcji, Indiach i Arabii.

    Surowiec: nasienie i olej czarnuszkowy – Semen et Oleum Nigellae sativae. Mielone nasiona czarnuszki można wykorzystać do sporządzania nalewki, miodu ziołowego, wywaru lub zażywać jako proszek. Wyciąg olejowy z nasienia czarnuszki można zażywać doustnie lub stosować na skórę do wcierania i okładów. W sprzedaży jest dostępny olej czarnuszkowy bogaty w witaminę F, fitosterole i olejek eteryczny (tymochinony). Olej tłusty z czarnuszki ma wysoką cenę i bardzą dużą wartość odżywczą oraz leczniczą.

    Skład chemiczny: nasienie: olejek eteryczny (do 2,5%), olej tłusty (30-35%), alkaloidy imidazolowe (nigellina = nigelline-N-oxide, nigellimina, nigellon), fitosterole (alfa-spinasterol, stigmosterol, kampesterol, stigmas 7-en-3-beta-ol), witamina E, saponiny trójterpenowe (melantyna – melanthin, alfa-hederyna), antrachinony. Zawiera tymochinony, tymol, karwakrol, tymohydrochinony, t-anetol i 4-terpineol, p-cymen, alfa-pinen, taniny, flawonoidy (kwercetyna). Bielmo bogate w aminokwas walinę. Spośród falwonoidów warto wymienić triglikozydy kemferolu i kwercetyny.

    Oleum Nigellae sativae: kwas olejowy, palmitynowy, erukowy, linolenowy, linolowy (55,8%), arachidonowy, mirystycynowy, stearynowy.

    Działanie farmakologiczne: hipoglikemiczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, silnie antybiotyczne (antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze), przeciwpasożytnicze, silnie żółciotwórcze, żółciopędne, rozkurczowe, odkażające układ pokarmowy i oddechowy, moczopędne, przeciwobrzękowe, odtruwające, uspokajające, immunostymulujące (pobudza proliferację limfocytów, syntezę interferonu, zwiększa liczbę limfocytów cytotoksycznych, NK i B). Istnieją doniesienia o wpływie przeciwnowotworowym wyciągów z czarnuszki siewnej. Szwajcarskie prace informują o wpływie ochronnym czarnuszki na żołądek i wątrobę. Składniki czarnuszki hamują syntezę prostaglandyn. Tymochinon i nigellina blokują 5-lipooksygenazę i indukowalną syntazę tlenku azotu. Hamują odczyny autoagresji immunologicznej. Czarnuszka należy do nielicznej grupy roślin mających zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych, np. toczeń, łuszczyca, reumatyzm, alergie. alfa-hederyna posiada właściwości antynowotworowe. Wyciągi z czarnuszki obniżaja poziom glukozy we krwi i zmniejszają ryzyko powstawania zakrzepów i zatorów. Olej z czarnuszki ochrania i odtruwa miąższ wątroby. Olejek eteryczny z czarnuszki oraz wyciąg spirytusowy z nasion czarnuszki rozszerza oskrzela i przerywa atak astmy.
    Przeciwwskazania: ciąża. Trująca dla bezkręgowców i ryb.
    Wskazania: dermatozy, wypryski, atopowowe zapalenie skóry, łuszczyca, zakażenia Candida, Cryptococcus i innymi grzybami chorobotwórczymi; trądzik ostry i przewlekły, choroby uczuleniowe, astma (dychawica), przewlekłe i trudne do wyleczenia zakażenia (infekcje) bakteryjne i grzybowe, niezyt oskrzeli, tchawicy, krtani i gardła, kaszel, stany zapalne płuc, zapalenie i nieżyt zatok obocznych nosa, stany nieżytowe układu żółciowego, zastoje żółci, kamica zółciowa, przewlekłe nieżyty nosa, w tym alergiczne, skąpomocz, obrzęki, cukrzyca, biegunka, nieżyt przewodu pokarmowego, choroby pasożytnicze układu pokarmowego, płciowego i skóry, bóle różnego pochodzenia, zastoje żółci, choroba wrzodowa.
    Preparaty:

    1. Proszek czarnuszkowy: nasienie zmielić w młynku na pył. Zażywać w dawce 1 łyżeczki 2 razy dziennie. Ponadto jako przyprawa, np. do chleba, do mięs, do kapusty.

    2. Miód czarnuszkowy: na każdą łyżkę miodu dać 1 łyżeczkę czarnuszki i 1 łyżeczke wina lub wódki 40%, wymieszać. Zażywać 2 razy dziennie po 1 łyżce. Przy przeziębieniu, kaszlu, chorych zatokach – 1 łyżka co 6 godzin.

    3. Nalewka czarnuszkowa – Tinctura Nigellae: pół szklanki mielonych nasion zalać 250 ml alkoholu 40%, odstawić na 7 dni, przefiltrować. Zażywać 2-3 razy dziennie po 5 ml na miodzie albo w mleku z miodem. Stosowac do przemywania schorzałych i bolących miejsc, ponadto do wcierania (reumatyzm, mięśniobóle, kontuzje sportowe, nerwobóle). Leczy trądzik, wspomaga leczenie łuszczycy, wyprysków i dermatoz. Do przmywania skóry trądzikowej i łojotokowej – 1 łyżka nalewki na 200 ml wody mineralnej, wymieszać.
    4. Napar: 1 łyżkę rozdrobnionych nasion zalać 1 szklanką wrzącej wody lub mleka, odstawić na 20 minut; przecedzić. Pić 2-3 razy dziennie po 100-150 ml, mleko osłodzić miodem. W chorobach układu oddechowego – małe dawki, ale często, co 2-3 godziny. Naparem przemywać skórę trądzikową i łojotokową. Ponadto do płukania narządów płciowych przy infekcjach i stanach zapalnych. Do lewatyw – przy zakażeniu jelita grubego grzybami.
    5. Krople do nosa przy katarze i chorych zatokach: 1 łyżkę rozdrobnionych nasion zalać 100 ml roztworu fizjologicznego soli 0,9% (dostępny w aptekach bez recepty); zagotować i odstawić na 30 minut, przecedzić. Uzupełnić brakującą ilość roztworu (do 100 ml). Przefiltrować przez watę. Wprowadzać do obu otworów nosowych kilka razy dziennie, najlepiej za pomocą dozownika w formie spryskiwacza.

    Dawkowanie: 500-1000 mg olejku czarnuszkowego 2-3 razy dziennie, sproszkowany owoc – 1,5-2 g 2 razy dziennie na miodzie. Olej czarnuszkowy tłusty – 1-2 g 2 razy dziennie, na czczo.

    * Skład: Nasiona zawierają dużo tłuszczu (do 40%), olejek lotny (do 1,5%), saponinę – melantynę , garbniki, gorycz – nigellinę i alkaloid – damasceinę.

    Aby sporządzić odwar leczniczy należy łyżeczkę nasion zalać filiżanką wody i pić 2 razy dziennie. Czarnuszkę stosuje się również w przypadku nieżytu oskrzeli.

    Sztuka kulinarna: czarne nasiona służą jako dodatek do pieczywa, do przetworów warzywnych, do aromatyzowania wina oraz w niewielkim zakresie do produkcji olejku eterycznego używanego w cukiernictwie.”

    Ja kupilam czarnuszke w sklepie internetowym:
    http://www.bogutynmlyn.pl
    Czarnuszka – 1 kg- 25 zl(ok. 6 €)

   • grypa666 said

    od pb: to chyba stary artykul (onet nie ma zwyczaju datowac tekstow), bo o mutacji gruzlicy i in. chorob na przekor (i wskutek) antybiotykow wiadomo od dawna; ciekawe ze swiatowa organizacja chorob WHO, agenda wielkiej farmacji, zdecydowala rozglosic wlasnie teraz

   • grypa666 said

    Ja tez (Marek). Wirus jest sztucznie stworzony w ten sposob ze ma byc coraz to bardziej zlosliwy. Zarowno wirus jak i szczepionki maja przeznaczenie ludobojcze. Uratujecie sie tylko zdrowo odzywiajac, przyjmujac witamine D, srebro kolidalne albo Flusimine. Zadnej aspiryny i srodkow obnizajacych temperature (chyba ze bedzie powyzej 40 st) – o sposobach juz bylo wiele na tym blogu. Szczepionki nie maja sluzyc zapobieganiu.

   • Zbyszek S said

    DRODZY BLOGOWICZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Kochacie się nakręcać hipokryzja kipi dla przypomnienia co to znaczy:

    (fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji).

    Wiele ników znów się pojawiło jest temat, ale myślę że już nie długo potrwa wasza męka i tą Sodome i Gomore szlag trafi. Dlaczego tak piszę bo blog ledwo dyszy i nikt nie wpłaca żadnej kasy!!! A czytać się chce!!!

    Proponuje dla administratora blogu wprowadzić tak jak na całym świecie opłate miesięczną w kwocie 30 zł za całkowity dostęp do całości zebranego materiału i wpisujcie bzdury do woli wszyscy będą mieli radochę bo przykro było mi czytać w święta niektóre wpisy informujące że blog jest na skraju banktuctwa.

    Sam jestem od kilku lat upadłym jako osoba fizyczna i trudno się podnieść dla tego moi kochani myśle że poprzecie moją inicjatywę.
    Od stycznia abonament jak world of warcraft za korzystanie z serweru i informacji w nim zamieszczanych. Albo to wszystko to jedna wielka HIPOKRYZJA
    na koniec utwór który będzie właściwy kiedy opłata się nie pojawi.

    Jako pierwszy proszę o wystawienie książeczki abonenckiej (dobrowolna opłata) z numerem 1 i wysłanie na mojego emaila którego Administrator zna. Każdy kto korzysta z dobrodziejstw pracy Marka i Potra powinien w nowym roku otrzymać informację o nowych warunkach korzystania z blogu.

    Pozdrawiam wszystkich i liczę na poparcie tej inicjatywy społecznej

   • grypa666 said

    Blog nie będzie nigdy płatny, to nie jest droga. Na razie liczymy na wasze wsparcie, chociażby poprzez zakup płytek DVD (dołączam do niej darmową DivX z najlepszymi tłumaczonymi materialami z YouTube) – poprzez dystrybucje tych płytek możecie uświadamiać tych, którzy nie maja dostępu do internetu. Jeśli myślicie, że z grypą jest koniec to jestescie w błędzie – ta sprawa wróci i to w o wiele wiekszym natężeniu. Zbyt dużo zainwestowali by sie z tego wycofywać.
    Jedyna szansa dla nas obecnie jest doprowadzenie do międzynarodowego procesu kryminalistów, którzy wypuścili sztucznie odtworzonego wirusa hiszpanki oraz szkodliwe szczepionki jako „rozwiązanie problemu”.

  • hjk said

   urbasiowi blogowicze sledza i obnazaja:

   „…wpadłem na taki trop jak grupa windsor”
   http://urbas.blog.onet.pl/6790841,396787711,1,200,200,82600492,396941390,8168169,0,forum.html

  • Pelagia said

   szczepionki nie moga się zmarnować ?? no super, niech w takim razie lekarze i farmaceuci wezmą te wszystkie szczepionki sobie zaaplikuja, koniecznie swoim rodzinom tez – tak po kilka – kilkaset razy, aż do wyczerpania zapasu szczepionke. Nawet ktos z naszych „mundrych” powiedział, że szczepionki sa tak bezpieczne, że można je brac po kilkaset (czy nawet tysiące razy) i nic się nie stanie złego. no to do roboty – nadstawiać ramionka

  • mgrabas said

   @ Hjk
   wydaje mi się, że lepiej nie lekceważyć pytających, a swoją postawę zgodną z własnym przekonaniem czytelnie przedstawiać
   może dzięki temu inni ludzie coś dostrzegą, zrozumieją i co najważniejsze zmienią
   gdzieś tu na tym blogu jest oświadczenie do podpisania przez lekarza, możnaby go użyć
   swoją drogą, może warto jakoś uporządkować informacje zawarte na tym blogu żeby np. takie przydatne rzeczy jak to oświadczenie dla lekarza łatwo było znaleźć
   przydałaby się porządna wyszukiwarka, potrafiąca np. odszukać wszystkie wypowiedzi danej osoby, lub znaleźć jakiś cytat z pośród wszystkich komentarzy

   • Magda said

    Oświadczenie.

    Ja, niżej podpisany oświadczam ze, szczepionka (tutaj nazwa szczepionki)_________

    Wyprodukowana przez:_____________________Seria i numer:___________________________

    Zawierająca następujące składniki:____________________________________________________

    Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroba) ___________
    Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ja dzisiaj………………………
    Panu/Pani/Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)
    _______________________________________________

    Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu.

    Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani tez późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby itp.

    Zapewniam ze zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza szczepione dziecko przed ta wyżej wymienioną chorobą.

    W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości 20 średnich wynagrodzeń wg GUS.

    W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, pokryć wszelkie koszty leczenia, rehabilitacji a w przypadku trwałych następstw renty inwalidzkiej będącej równowartością 2 średnich rent ZUS. Jednocześnie w przypadku wystąpienia tych powikłań, wypłacam zaliczkowo na poczet leczenia 5 średnich wynagrodzeń wg GUS.

    Wypłata odbędzie się bez odwlekania i wzywania sądów. w przeciwnym przypadku wysokość odszkodowania będzie podwojona.

   • mgrabas said

    @ Magda 🙂 właśnie o to oświadczenie chodziło, dziękuję!

   • grypa666 said

    od pb: niedlugo bedziem chodzic do supermarketu z druczkiem do podpisu ze kupione zarcie jest ok, do szkoly ze ucza dzieci dobrych wartosci, do kosciola ze biskup nie jest na sznurku satanistow, do wodociagow ze nie ma fluoru w wodzie, do kina ze nie ma ukrytych przeslanek, po gazete ze nie klamie… nie lepiej odwrocic sie do tego plecami?

   • grypa666 said

    Zupełna racja, ale jak się nie ma na zapłacenie postawowych rachunkow to jest problem z czasem na „uporządkowanie” bloga. Raptem płytki DVD zamówiło 7 osób na ponad 2 mln odsłon… O czymś to świadczy, prawda?
    ===============
    od pb: o tym ze wiekszosc traktuje blog jak klub plotkarski gdzie mozna wejsc, poprzewracac stoly, wypic kufel tu, kielicha tam, obrzygac wlascicieli – i wyjsc nie mowiac nawet pocaluj mnie w de == Marek, zamykamy ten klub? sa inne rzeczy do roboty

   • Zbyszek S said

    DRODZY BLOGOWICZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Kochacie się nakręcać hipokryzja kipi dla przypomnienia co to znaczy:

    (fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych rzeczywistych intencji).

    Wiele ników znów się pojawiło jest temat, ale myślę że już nie długo potrwa wasza męka i tą Sodome i Gomore szlag trafi. Dlaczego tak piszę bo blog ledwo dyszy i nikt nie wpłaca żadnej kasy!!! A czytać się chce!!!

    Proponuje dla administratora blogu wprowadzić tak jak na całym świecie opłate miesięczną w kwocie 30 zł za całkowity dostęp do całości zebranego materiału i wpisujcie bzdury do woli wszyscy będą mieli radochę bo przykro było mi czytać w święta niektóre wpisy informujące że blog jest na skraju bankructwa.

    Sam jestem od kilku lat upadłym jako osoba fizyczna i trudno się podnieść dla tego moi kochani myśle że poprzecie moją inicjatywę.
    Od stycznia abonament jak world of warcraft za korzystanie z serweru i informacji w nim zamieszczanych. Albo to wszystko to jedna wielka HIPOKRYZJA.

    Myślę że trudno pozyskać środki tylko prosząc potrzebne są radykalne rozwiązania, szkoda czasu dla duletantów, nawiedzonych znawców tajnych broni, co drugi to wirusolog, o agentach szatana nie będę wspominał dla tego blog musi być dostępny dla osób chcących coś zrobić a nie dla „kreizolek” i innych „kretynów” którzy mają tanią rozrywkę nie tędy droga. Prztnijmy pępowine i dowiedzmy się prawdy co znaczy dwa miliony wejść.

    Jako pierwszy proszę o wystawienie książeczki abonenckiej (dobrowolna opłata) z numerem 1 i wysłanie na mojego emaila którego Administrator zna. Każdy kto korzysta z dobrodziejstw pracy Marka i Potra powinien w nowym roku otrzymać informację o nowych warunkach korzystania z blogu.

    Pozdrawiam wszystkich i liczę na poparcie tej inicjatywy społecznej

   • zyta said

    Odnosze wrazenie, ze blog umiera i nic juz chyba go nie uratuje. A moze modlitwa zostala wysluchana?
    -„Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim, Piotrem Beinem””
    ==================
    od pb: blog umiera gdy wisi jego blogowiczom; czemu nikomu z was nie wpadl pomysl pisania artykulow, tlumaczenia njusow zagranicznych? znow mamy oczekiwanie widowni na ciekawe numery na scenie — sorka aktorom nie podoba sie tyrac za frajer i pomidory z widowni

   • grypa666 said

    Blog nie umiera, Piotr go ratuje jak widzisz. Ja nie mam kiedy nad nim pracowac, jezdze po Polsce by zarobic na chleb…

  • Margherita said

   „Polemika z głupstwem nobilituje je bez potrzeby” (Kisielewski). Olewanie i udawanie Greka to jeden z najlepszych sposobów. Tym bardziej, że na „zachodzie” nie jest to zbyt popularne.

 2. 9o0 said

  Paranoja…….

 3. Giaco said

  To co piszecie aż boli. A z tym kozłem to już przesada. Szukacie dziury w całym. Tworzycie paranoje. Piszecie teorie spiskowe. Żal mi tych którzy to czytają i w to wierzą. Boje się jak będzie wyglądała nasz przyszłość jeśli zaczniecie się rozmnażać…

  • grypa666 said

   od pb: a boli, boli lucyferianow; znaczy my piszem teorie a satanisci uskuteczniaja spiski… masz rację przesada z kozlem, satanisci tracą klepki, będą wpychać kozla na serwetki do smarkania; muszą zdążyć przed 2012; my dziury w calym szukamy, a ojczulkowie z ujkowic – dziurska? to dopiero przesadzaja, co? inaczej nikt by im kasy na tace nie dal

   • Giaco said

    Ludzie, zlitujcie się. Naoglądaliście się filmów i już koniec świata widzicie.

    Jestem racjonalistą, ateistą od urodzenia i wiązanie terrorystów, biznesmenów i morderców z religią to głupota. Przestańcie używać słowa „sataniści” bez zrozumienia jego znaczenia. Najpierw dowiedzcie się czym jest satanizm i jakie prawa głosi.

    Przestańcie wciskać ludziom kity i przestańcie w nie wierzyć. Przestańcie słuchać jakiejś zakompleksionej dziennikarki i niedouczonego doktorka. Nie mówię, że się mylą ale na bank nie mają racji w 100%!

    I czy nie uważacie, że gdyby to wszystko było prawdą, to ci Wasi sataniści, antychryści itd. byliby na tyle głupi, że wszędzie będą ich znaki? To tak jakby podawali rozwiązanie zagadki na talerzu, a to nie jest tani Hollywodzki film z niskim budżetem gdzie dzieją się takie rzeczy. To jest życie i tu jak się robi coś złego to nie zostawia się specjalnie widocznych śladów.

    Macie już lekką paranoję ale tego nie widzicie – bo macie paranoję. I nigdy się do tego nie przyznacie bo macie już tak wyprane mózgi przez te fałszywe informacje, że nie rozróżniacie już prawdy od fikcji, a w każdej wiadomości doszukujecie się spisku.

    Minie rok 2012. Końca nie będzie. Świńska grypa okaże się tylko pomysłem koncernów farmaceutycznych na robienie kasy, a nie sposobem na wszczepianie czipa czy bronią biologiczną – jak piszecie. Wtedy przerzucicie się na coś innego. Kolejne teorie spiskowe. Oczywiście będę to obserwował z racji kierunku edukacji i osobistego zainteresowania wpływem małej grupki ludzi na tysiące. Bo jak te owce idziecie za swoim pastuszkiem który sam nie zna drogi, a przed niem tylko przepaść…

    Pozdrawiam i proponuję się zastanowić czy Wasze poglądy nie przekroczyły pewnej granicy.

   • hjk said

    „I czy nie uważacie, że gdyby to wszystko było prawdą, to ci Wasi sataniści, antychryści itd. byliby na tyle głupi, że wszędzie będą ich znaki?”

    ten rodzaj „głupoty” nazywa sie pychą. nie sadzimy, ze sa głupi. sa po prostu pewni swego…i pewni głupoty „przeciwników”, czyli owieczek//..

   • eminem said

    @Giaco
    Każde dobre przestępstwo (Teoria Spiskowa) musi być zaplanowane.

    Czyż nie prościej i łatwiej jest żyć w świecie iluzji niż zadawać trudne pytania.

    Churchil powiedział kiedyś

    Na pewnym etapie życia ludzie potykają się o prawdę podnoszą otrzepują i udają, że nic się nie stało

   • mary said

    jak Ci wszczepia czip to zmadrzejesz, ale bedzie juz za pozno

   • grypa666 said

    jemu nie wszczepia – on bedzie wszczepial

   • Anya said

    Przesadzasz. Poza powieściami fantasy jak ta dzisiejsza notka (też lubię oglądać serial „Supernatural” ,ale w oryginalnej Biblii nie było żadnego Lucyfera tylko Satanael, Lucyfer doszedł kiedy KK robił ze wszystkich bóstw i duchów, demony) to jednak warto się zainteresować lwią częścią podawanych tu informacji.

   • grypa666 said

    od niedouczonego doktorka do giaco: Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad ateista-racjonalista;
    masz manipulancie linka do (umiarkowanej) wikipedii o satanizmie: „Bog to my!”;
    zamiast ublizac, pętaku, podaj jakies argumenty; lucyferianie, nie beinowe krasnoludki, wsadzili swoje desenie w ausweis – ślepyś?
    nawijaj, nawijaj — dowody diabelskiego planu w zw. z pandemia masz w archiwach z pol roku bloga – czy niedorozwiniętyś pod czaszką?
    zadnych komentarzy nt. mysli Mnichow Ujkowickich o twych kolegach bolszewikach?
    naszym „pastuszkiem” Jezus Chrystus — wieczna Jemu chwala!!!

   • antyMizia said

    Do @JamJest: Ty twierdzisz tak – a ja wprost przeciwnie 🙂 I co z tego wynika 😕 Panie Bein – Pisz Pan, bo ma Pan takie prawo!

   • wedkarz1960 said

    słuchaj mówisz że to wszystko paranoja? a 11 o9 2001 to też paranoja co?
    ==============
    od pb: no pewnie ze paranoja ‚satanistow’ – wymyslili na te okazje nowe prawa fizyczne:
    – stal topi sie ponizej pktu topnienia stali,
    – beton z walacego sie budynku zamienia sie niemal calkowicie w pyl,
    – budynki wala sie z predkoscia wolnego spadania,
    – z samolotu uderzajacego w budynek nie odbija sie zadna czesc, a paliwo eksploduje dopiero w srodku uderzonego budynku,
    – wstrzasy zanotowane w obserwatorium sejsmicznym k. nowego jorku mowia „podziemne eksplozje nuklearne” – strazacy bebnili po scianach szukajac ofiar w potrzasku?
    – zwloki, buty ofiar – wyparowaly,
    – wg bbc, wtc 7 zawalil sie 20 min. przed faktem – musi co roznica czasu londyn – nowy jork,
    – boeing skurczyl sie tuz przed uderzeniem w pentagon do wielkosci pocisku cruise z glowica plazmowa;

   • wedkarz1960 said

    no właśnie,ale GIACO tego nie widzi? a może nie słyszał nic o WTC? może oglada tylko taniec na lodzie w tv.

   • Margherita said

    Do pb:
    Akurat w tym temacie, jako budowlaniec, mogę coś dodać.
    „stal topi sie ponizej pktu topnienia stali” – teoretycznie mogły się stopić połączenia elementów. Mogły być wadliwie wykonane. Czasem spaw robi się materiału o nieco innych właściwościach. Równie dobrze mógł być to termit.
    „beton z walacego sie budynku zamienia sie niemal calkowicie w pyl” – taki efekt powstaje przy równomiernie rozłożonych niewielkich „porcjach” materiału wybuchowego. Teoretycznie mogła wybuchnąć instalacja gazu ziemnego. Ale, o ile mi wiadomo w WTC takiej nie było…
    „budynki wala sie z predkoscia wolnego spadania” – zawsze walą się z taką prędkością. Zawsze, kiedy konstrukcja jest ścianowa, a była szkielwtowa. Więc, coś jest nie tak.
    „z samolotu uderzajacego w budynek nie odbija sie zadna czesc, a paliwo eksploduje dopiero w srodku uderzonego budynku” – prędkość samolotu była na tyle duża, że jest to b. możliwe. Tego bym się nie czepiała. Najbardziej podejrzany jest ten szkielet budynku, oraz sposób zawalenia – powinno się było przewrócić na bok.
    „wstrzasy zanotowane w obserwatorium sejsmicznym k. nowego jorku mowia “podziemne eksplozje nuklearne” – upadek tak wielkiej masy musi spowodować taki wstrząs.
    „zwloki, buty ofiar – wyparowaly” – w temp 4 000 C to raczej oczywiste.
    Jest jedna rzecz, w którą nigdy nie uwierzę – że CIA o tym nie wiedziała.
    ==================
    od pb: jak na inzyniera (polskie wyksztalcenie?) to slabiutko… podtrzymujesz urban legend zamiast oswiecac; masz tu od drugiego inzyniera budownictwa, ktory dosc doglebnie przestudiowal 9/11 (a ty?):
    wg dyrektora obserwatorium sejsmicznego, nawet cala masa budynku skupiona np. w kuli nie wywolalaby podobnej sygnatury sejsmicznej;
    wlasciwosci stali w polaczeniach nie roznia sie az tak, zeby tam stal stopila sie od ognia z paliwa lotniczego, dywanow, mebli i papierzysk;
    w br. grupa 9 naukowcow udowodnila obecnosc nano-termitu = dowod kontrolowanego wyburzenia;
    rownie tycio wiesz o kolizji samolotow = paliwo jest w skrzydlach, zanim wlecialyby do srodka, rozbilyby sie o fasade, uwalniajac paliwo do eksplozji od ciepla zderzenia i iskier = patrz dziesiatki zdjec zderzen lotniczych na internecie = eksplozja zawsze na zewnatrz budynku, przy najmniejszym potraceniu nawet lampy;
    bredzisz rowniez z obroceniem betonu w pyl = najdrobniej rozlozone ladunki konwencjonalne wciaz zostawilyby grudy i grudki betonu = wg obserwatorow w 9/11 zastosowano jakas specjalna bron (nuklearna? neutronowa?) ktora rozpylila beton i wyparowala ofiary z butami;
    spalanie nawet w temperaturze 4 tys. st C zostawiloby zweglone czesci cial, kosci – a tu nic!
    jest jeszcze jedna rzecz o ktorej nie wiesz = cia to mosad

   • Margherita said

    Wykształcenia mam polskie, policealne 2-letnie. A się bezczelnie pochwalę, ukończone z wyróżnieniem.
    Projektu tego budynku – WTC – nigdy w rękach nie miałam. Dlatego spekuluję co do przyczyn zawalenia budynku. I także nie wszystko udaje mi się wyjaśnić.
    „wlasciwosci stali w polaczeniach nie roznia sie az tak” – w budowanych ocecnie obiektach się nie różnią, jak było 60 lat temu, nie wiem. Zakładam, że wersja z termitem jest równie prawdopodobna jak z wadą połączeń.
    Co do masy bydynku – z pewnością była więcej niż ogromna. Gdyby w podziemiach wybuchła bomba atomowa, to pozostałoby skażenie. A takiego nie wykryto. To mogły być poprostu zwykłe ładunki. Bo instalacji gazu ziemnego tam nie było.
    Proszę ze mnie idiotki nie robić, gdzie jest paliwo w samolocie, to ja dobrze wiem. Ściany budynku o konstrukcji szkieletowej są raczej dość cienkie. A konstrukcja Boeinga raczej bardzo mocna. Na filmie to wyglądało, jakby w momencie uderzenia skrzydła samolotu „złożyły” się równo z kadłubem, a całość utkwiła płytko, tuż za ścianą budynku. Co ciekawe pożar objął całe piętro, a teoretycznie powinien był pojawić się tylko w jego części.

    Odnośnie betonu. Polskie prawo nie pozwala kobiecie na pracę z użyciem materiałów wybuchowych. Tako rzecze konwencja z `56 roku (zresztą autorstwa ONZ … ciekawe). Po skończeniu szkoły chciałam zatrudnić się jako asystentka majstra robót rozbiórkowych, ale się nie dało. Podobno żyję w wolnym kraju. Ale zostawmy moje pretensje do państwa. W wyniku wybychu część betonu, zwłaszcza starego i bardzo już twardego i suchego, zmienia sie w taki pyłek a część pozostaje w takich kawałkach, mniejszych lub większych. Wśród tych gruzów WTC też było dużo takich „kawałków”. Nie widzę tutaj punktu do przyczepienia się. Najbardziej interesujące jest to, co działo się w piwnicach budynku. A jeszcze ciekawsze jest to, że żadna „władza” nie kwapiła się tego wyjaśnić…
    „spalanie nawet w temperaturze 4 tys. st C zostawiloby zweglone czesci cial, kosci” – zostaloby trochę pyłu węglowego, podobnie jak z kartek papieru, dywanów, itp. Ponadto wszystko to zostało przemieszane podczas zawalenia budynku.
    Ciekawa jestem, kto stoi za twierdzeniami o super-broni, nieznanej i wyjątkowej. Niestety takie twierdzenia są z punktu widzenia „unych” bardzo korzystne. Sprawiają, że ludzie zamiast koncentrować się na łatwych do udowodnienia nieścisłościach i żadaniu ich wyjaśnienia (np co wybuchło w piwnicach, skąd takie „oryginalne” złamania stalowych belek), zaczynają się śmiać. Sama bym na miejscu Illuminatów, takie teksty o czort wie jakiej broni puszczała w sieć.
    To, że CIA ma swoich ludzi w Mossadzie (i odwrotnie), jest rzeczą oczywistą i normalną. Każde normalne państwo instaluje swoich ludzi w obcych służbach. Sądzę też, że ani CIA, ani Mossad nie są też same w sobie organizacjami zbrodniczymi, natomiast uważam, że mafijna banda powswdzała tam swoich ludzi. Po rozbiciu mafii Illuminatich wszystko wróci do normy.
    =================
    od pb: „przekonalas” mnie, kapituluje, masz racje = weszly nowe prawa fizyki; z takimi ‚zolnierzami’ jak ty pokonamy przeciwnika (nawet nie wiesz kto nim jest)

   • Głos66 said

    @Giaco
    Musisz postawić sobie pytanie: „czy Hitler był zły ? Czy znak swastyki Hitlera był zły ?”

    A teraz, to samo pytanie postaw do hinduskich uzdrowicieli używających znaku swastyki przy leczeniu ludzi, bo dla nich ten znak przedstawiał Słońce i dobro z tym związane.

    Tak samo dzieje się teraz, jeśli chodzi o słowo ”sataniści”.
    Nie ma znaczenia, że czytając Biblię Szatana, można z niej nauczyć się jak kochać ludzi i zwierzęta.
    Nie ma znaczenia, że jakiekolwiek teksty Lucyferiańskie oświecają człowieka i przynoszą mu Oświecenie w Prawdzie o Bogu.
    Nie ma żadnego znaczenia, ponieważ zebrało się trzynastu dupków, którzy chcą rządzić całym światem i do tego zapożyczają sobie teksty, wierzenia i praktyki wielu dziedzin kultury, nauki i wiary.

    Zauważ, że władcy tego świata wykorzystują takie między innymi teksty, jak:
    – trzeba chronić naszą planetę, dlatego spowodujemy jej depopulację
    – trzeba wszczepić aktywne wirusy w organizm człowieka, aby go uzdrowić
    – zabronimy kupowania ziół i witamin, bo są szkodliwe dla zdrowia

    Ich perwersją są zdania samo zaprzeczające się.
    I zauważyłem, że dzisiejsza młodzież, a mówię to z doświadczenie bo mam takich w rodzinie (13 do 18 lat) nie widzi w ogóle tego obłędu samo zaprzeczających się zdań i łykają to jako coś normalnego.
    Przyłapałem nawet moją chrześnicę na tym (a ma 17 lat) , że 9,99 zł jest mniejsze od 5 zł. Natomiast już 10 zł jest większe od 5 zł.
    Zrobienie młodzieży takiej wody z mózgu pozazdrościłby sam Hitler.

   • kasia27 said

    widać, że doskonale pan rozumie znaczenie słowa sataniści i tak „subtelnie”! broni pan ich przekonań , czy wierzy pan w istnienie szatana ?

   • Zamiast Giaco said

    Kasiu, jeśli to pytanie do Giaco to nie, nie wierze w Szatana bo nie wierzę w Boga. Przynajmniej nie w takiej formie jak większość ludzi. Nie wierzę też, że Biblia została przez Niego natchniona.

    Wiem za to, bo dużo czytam i jestem człowiekiem wyedukowanym czym jest Satanizm i co głosi Biblia Szatana – dlatego się na ten temat wypowiadam. Problem w tym, że 99% z Was niema pojęcie czym on jest ale nazywa wszystko co jest nie pomyśli dziełem Szatana i Satanistów.
    ==============
    od pb: widac dosc pozno przylaczyles do bloga, radze wyszukiwarka przesledzic historie terminu ‚satanisci’ (w cudzyslowie!) na tym blogu

   • ALFA said

    Może powiecie mi co robią tacy ludzie w Polsce ,którzy nienawidzą POLAKÓW
    http://www.polonica.net/Zdrada_zydowska-geremek.htm

   • ALFA said

    I jeszcze wam podam jaka była przyczyna śmierci GEREMKA
    http://unsinn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?69598
    podciągnijcie do góry jest czerwona gazetka

   • ALFA said

    Zamiary wobec Narodu Polskiego http://www.jvlradio.com/wwwboard/messages/62.html

   • ALFA said

    LUDZIE PANA PRZEKLINAJĄ

    http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,7382101,Ludzie_pana_przeklinaja.html?as=1&ias=4&startsz=x

   • ALFA said

    Cwaniactwo Żydów i głupota Polaków
    http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=4

  • krzysiek said

   giaco jakie ładne posty, chyba jesteś na etacie. tu masz przykład wpływu ekstremistycznej sekty religijnej na realne wydarzenia: http://amalekite.blogspot.com/
   ===============
   od pb: to jest nic w porownaniu z opracowaniami jak „wolfgang eggert petition”

   • Giaco said

    Nie, nie jestem na etacie, mam po prostu wolny dzień.

    A wiesz, że religia na którą się powołujecie – katolicyzm – ma swoje korzenie w judaizmie? Wierz, że Wasz Bóg jest bogiem Żydowskim, a Jego narodem wybranym są Żydzi? Wiesz, że Jezus był Żydem?

   • Taka tam... said

    Giaco, ty kpisz czy… kto tu sie na katolicyzm powoluje? jak juz to na chrzescijanstwo, ale jak ci to nie pasi to idz gdzie indziej nauczaj…

    a poza tym, taki z ciebie racjonalista ateista i oh i ah, a wjakies materializowania mysli wierzysz? to wez pomysl o jedzeniu dla biednych afrykanskich dzieci i nakarm je.

    tez mysle ze jestes na etacie. albo sie nudzisz i trolujesz.

    PS. tak wiemy ze nasze korzenie sa w judaizmie i co w tym zlego? bo nie kumam czemu do tego akurat tu nawiazujesz. zaden narod nie ma wylacznosci na boga tak poza tym…

   • Wojwit said

    @Taka Tam

    Nasza religia – chrześcijaństwo wcale nie wywodzi się z judaizmu. Judaizm jest wobec chrześcijaństwa wtórny. Poczytaj sobie coś profesora Feliksa Konecznego.Chrześcijaństwo ma swe korzenie w mozaiźmie czyli religii mojżeszowej. Judaizm powstał jako odpowiedź żydowskich faryzeuszy na naukę Jezusa Chrystusa, głoszoną przez Niego i apostołów. Zydzi, w najdrobniejszych sprawach przestrzegający talmudu – to właśnie ortodoksyjni judaiści. Talmud to objaśnienia do Tory (z grubsza rzecz ujmując – Starego Testamentu), czyli miszna i „objaśnienia do objaśnień”- gemara . Inaczej talmud jerozolimski i babiloński. Kabalistyka jest podporą tych ksiąg, a zawarta w nich nienawiść do nieżydów poraża rasizmem
    i ksenofobią.

    @Giaco

    Wyjaśnij mi zgodnie z logiką, jak Jednorodzony Syn Boga Przedwiecznego może mieć jakąkolwiek narodowość. Pomijam tu dogmat o Trójcy Świętej, ale jeżeli założysz, jak w całym cywilizowanym i niecywilizowanym świecie (oprócz właśnie Żydów i jakichś polinezyjskich plemion żyjacych w matriarchacie), że narodowość jest po ojcu – to Pan Bóg, Stwórca wszystkiego jest… Żydem, A podobno sami Żydzi uważają za pierwszego Żyda – Abrahama. A więc paranoja! Najświętsza Maryja Panna – Bogarodzica – i owszem, ale Jej Syn – Bóg z Boga, Światłość ze Światłości? Gonisz w piętkę, Giaco.

   • Jimmy said

    aka Giaco
    Jezus jako człowiek, osoba fizyczna, namacalna. To chyba oczywiste.
    A naród który tułał się po świecie z Mojżeszem? Naród wybrany? Też żydzi przecież.
    Gonisz w piętkę…
    =======================
    od pb: narod niegdys wybrany, od czasow Jezusa narodem wybranym sa ci co postepuja za Synem Bozym, tj. chrzescijanie

   • Akira said

    To jak to w końcu jest, że jesteście katolikami ale nie uznajecie starego testamentu?

    Przecież i stary i nowy napisali ludzie natchnieni przez Boga. To co, za pierwszym razem Bóg się pomylił? Coś nie wyszło doskonałej istocie i postanowił zacząć od nowa?

   • ALFA said

    http://www.jvlradio.com/wwwboard/messages/62.html

   • zyta said

    @ALFA powiedział/a
    28 grudzień 2009 @ 6:34 pm,

    dzieki za wiedze, ktora podajesz.

   • ALFA said

    WIERSZ
    OSZUŚCI NARODU…

    Kto was osądzi – oszuści narodu?!
    Zjadacze chleba,
    któregoście nie godni!
    Wy coście z ludzi na wilki wyrośli,
    wy ciągle żywi, i wy ciągle głodni&
    Dziś krwawa paszcza historię pożera,
    i mlaska głupio, uśmiecha się głupio,
    szatan ją wodzi tropem Robespierrea,
    obu ich łączy jedno – nieprzekupność!

    Kto was osądzi? Ostrze gilotyny?
    Ono bez mocy, dawno zardzewiałe!
    Wy już nie znacie skutków ni przyczyny,
    wy& wy nieludzie&
    W was serca za małe
    byście ludźmi byli
    …byście się wstydzili!
    Wyście zostawili
    walczących bez broni,
    w nich znów dusza gore!
    Im Bóg do nieba wstępu nie zabroni!
    Dziś boję się o nich!

    To ptaszki szare, proste, zwykłe, czyste,
    na skrzydłach niosły jedyne marzenie,
    by wolność padła na ziemie ojczyste,
    i odrodzenie,
    ale to życzenie
    im się nie spełniło,
    pozostało w grobie,
    nigdy nie ożyło.

    Ten was osądzi,
    i ten was pokona&
    Kto w wilczym ślepiu,
    dostrzeże Dantona!

    Wy to jesteście zdrajcy własnych braci!
    Wyście przegrali, wolność, Polskę, wszystko&
    Was będą sądzić poeci i kaci.
    A wyrok wyda
    & polska rzeczywistość!

   • ALFA said

    Madry Zyd to zakonspirowany Zyd.
    Zdemaskowany Zyd to glupi Zyd. Talmud

    Cytaty z ulotki przedwyborczej:

    4 miliony Zydow zamieszkalych w Polsce jest czlonkami Swiatowej Federacji Zydow – wedlug oswiadczenia Szymona Szurmieja w Telewizji Warszawskiej.

    Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysiecy, w czym olbrzymia liczba Zydow ukrywajacych swoje pochodzenie.

    Wiekszosc Zydow zajmuje kluczowe stanowiska w mass-mediach, kulturze, polityce i gospodarce.

    Zydzi twierdzili, ze w obozach zginelo 3 mln 400 tys. czyli 100% ludnosci zydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podaja 110 tysiecy.

    Przed i w 1939 roku Zydzi polscy uszli przewaznie do Zwiazku Sowieckiego. Oni powrocili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.

    Jakub Berman i inni zydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili wladze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Zydzi z Rosji tworzyli 70% ilosci „pracownikow” i cale kierownictwo Urzedu Bezpieczenstwa. Ludzie gineli jak za czasow bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotow przeszedl przez ciezkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysiecy wywieziono do gulagow w Zwiazku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysiecy inteligencji mogacej utworzyc administracje panstwa. Nieokreslona liczbe patriotow z AK, NSZ, BCh i opozycje rozstrzelano, zameczono na smierc lub latami trzymano w wiezieniach.

    W walce z okupantem hitlerowskim zginelo 10% stanu zolnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginelo 90%.

    Zydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporzadzili listy w Gminach Zydowskich, wedlug ktorych NKWD zlikwidowalo polskich patriotow.

    W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu zydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Miedzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastowal kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadluzeniem przeprowadzonym glownie przez Zydow Sachsa i Sorosa.

    Obecna elita polityczna to dzieci mordercow, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowod polityczny to KPP, PPR, PZPR, UW i UP.

    Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka sie z organizacjami zydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, Kwasniewski przyjechali to – tez, ale nie spotkali sie z Kongresem Polskim i uchodzcami polskimi.

    Zydzi zmienili nazwiska, niektorzy nawet imiona rodzicow i obecnie pozuja na najlepszych Polakow.

    Zydzi ksztalcili sie korzystajac z przywilejow w „zydokomunie”, a obecnie ksztalca nastepny swoj miot w prywatnych szkolach i uniwersytetach zgranicznych. Przyklad: Hanna Suchocka (Haike Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).

    Hanna Suchocka (Haike Silberstein) uczestniczyla w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam sa trzymane w tajemnicy przed Polakami.

    Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedzial w telewizji australijskiej, gdzie wystapil w jarmulce, ze Zydzi w Polsce przygotowuja ekspansje i moga ja zrealizowac, gdyz Polacy to stado tepych baranow.

    Wyniki wyborow ulegly dystorcji przez zawile i pokretne ordynacje.

    Ksiadz pralat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musial okazac sie swiadectwem, ze jest Polakiem wywodzacym sie z conajmniej trzech pokolen polskich i nie ze zdrajcow ojczyzny (nie daleko pada jablko od jabloni), zeby Polska byla Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.

    Jednak Zydzi kontroluja 90% prasy a takze wydawnictwa, telewizjê i radio i urabiaja opinie wyborcow propagand’. Powoduja oni podwojnym standartem prawdy i dezinformacja zamet w spoleczenstwie, demoralizacje, podwazaja katolicyzm, z ktorego narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie sie naukom Kosciola itd. W Polsce, jak w USA, obowiazuje Political Correctness (poprawnosc polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety zydowskie. Zydostwo stworzylo panstwo w panstwie.

    Unia Wolnosci jest partia zydowska. Inne partie sa zinfiltratrowane przez manipulatorow zydowskich.

    2 tysiace agentow Mosadu spenetrowalo gospodarke i polityke.

    Plany Zydow:

    – wyniszczyc kraj finansowo;

    – pozbawic 5 milionow pracownikow posad poprzez zrujnowanie zakladow pracy, nawet tych które przetrwaly od 1918 roku;

    – zrujnowac rolnictwo aby 3 miliony rolnikow emigrowalo „za chlebem”;

    – „oczyscic” kraj z inteligencji patriotycznej;

    – wyludnic kraj innymi sposobami do liczby 15 milionow Polakow, ktorzy beda sluzyc kolonizatorom zydowskim za wyrobnikow;

    – zwiekszyc oplaty za uniwersyteckie studia i nauke w szkolach srednich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wyksztalcenie niezbedne do najemnej pracy w resorcie uslug i pracy robotniczej wedlug schematu wypracowanego na Palestynczykach.

   • CoZaSyf said

    Nareszcie jakaś rozmoa na tym forum.I zaczęlismy czytac „odpowiednie fora”

   • grypa666 said

    Krzysiek lubi takie odzywki: wprost.
    Chabad Lubavitch jest „ulubioną” sektą ludzi pokroju Davida Duke’a czy Daryla Bradforda Smitha z iamthewitness.com
    Jesli chcecie tu dyskutowac o zboczeniach religijnych to zapraszam na strony w.w. autorów, to jest jednak blog o grypie i szczepionkach. Musiałem to wtrącić by mnie później nie posadzono o to, że nie reaguję. Uważajcie na siebie, prawo „unijne” obowiazuje już w Polsce.
    =================
    od pb: mozna nasikac, wg tego prawa, na krzyz, ale nie na koran czy talmud

   • grypa666 said

    Tak, ale to nie moja wina. Dalismy się podejsć to mamy. I co, uważasz, że mimo to powinniśmy działać wbrew temu „prawu”?

   • zyta said

    @”od pb: to jest nic w porownaniu z opracowaniami jak “wolfgang eggert petition””

    -prosze w koncu wrzucic na blog ta petycje Wolfganga Eggerta. Tlumaczenie jej przez Google jest fatalne.

   • grypa666 said

    Jak założysz blog Zyd666 to będą tam te petycje. Ale na twoje ryzyko. W momencie gdy zaczną się pojawiać takie teksty zamykam blog.

   • zyta said

    I to jest wlasnie odpowiedz i dowod na to, kto rzadzi swiatem.

  • Mars said

   To co naprawdę boli to ludzka ignorancja . Dawno tu już nie pisałem za to zauważyłem że „życzliwych” wypowiadających się jak zwykle nie brakuje . Skoro ktoś jest ignorantem to powinien takie strony jak ta omijać szerokim łukiem a nie prawić „mądrość” . Faktem jest że satanistyczna symbolika jest wszechobecna i nasila się, jak ktoś chce być ślepy i tego nie widzi to jego osobisty-wbrew pozorom poważny problem . W moich okolicach nasiliły się loty samolotów, nigdy tyle wcześniej nie było, chemistrale są widoczne jak na dłoni, dzwoniłem pytałem skąd tyle samolotów ostatnio lata i zwyczajnie mnie zbywano . Oczywiście dla większości ludzi te „paski na niebie” to po prostu zwykle chmurki, zresztą prawdę mówiąc świadomość ludzi wcale się aż tak bardzo nie poszerza a większości się tylko wydaje że coś wie . Niech ludzie dalej sobie żyją w tej iluzji, niech sie poklepują po plecach i czekają na ponowne przyjście Jezusa, bo po co coś robić skoro ktoś nas zbawi ?.Póki co New World Order nadciąga wielkimi krokami i póki co to jest bardziej niż pewne ale co tam, śmiejmy się, bawmy, pijmy przecież miejsc w obozach koncentracyjnych dla nas wystarczy więc czym się przyjmować …ech………..brak już słów

  • ALFA said

   Cytaty z ulotki przedwyborczej:

   4 miliony Zydow zamieszkalych w Polsce jest czlonkami Swiatowej Federacji Zydow – wedlug oswiadczenia Szymona Szurmieja w Telewizji Warszawskiej.

   Udokumentowanych jest w zasobach archiwalnych MSW 2 miliony i 700 tysiecy, w czym olbrzymia liczba Zydow ukrywajacych swoje pochodzenie.

   Wiekszosc Zydow zajmuje kluczowe stanowiska w mass-mediach, kulturze, polityce i gospodarce.

   Zydzi twierdzili, ze w obozach zginelo 3 mln 400 tys. czyli 100% ludnosci zydowskiej z przedwojennej Polski! Ostatnie kalkulacje podaja 110 tysiecy.

   Przed i w 1939 roku Zydzi polscy uszli przewaznie do Zwiazku Sowieckiego. Oni powrocili przebrani za II Dywizje Piechoty tzw. Wojska Polskiego.

   Jakub Berman i inni zydowscy zbrodniarze wojenni wprowadzili wladze „zydokomuny” terrorem. Wyszkoleni przez NKWD Zydzi z Rosji tworzyli 70% ilosci „pracownikow” i cale kierownictwo Urzedu Bezpieczenstwa. Ludzie gineli jak za czasow bolszewickiej rewolucji w Rosji. Ponad 1 milion polskich patriotow przeszedl przez ciezkie wiezienia i obozy pracy niewolniczej, jak w kopalni uranu w Kowarach. 1 milion 100 tysiecy wywieziono do gulagow w Zwiazku Sowieckim, w tym co najmniej 300 tysiecy inteligencji mogacej utworzyc administracje panstwa. Nieokreslona liczbe patriotow z AK, NSZ, BCh i opozycje rozstrzelano, zameczono na smierc lub latami trzymano w wiezieniach.

   W walce z okupantem hitlerowskim zginelo 10% stanu zolnierzy AK. Pod okupacja sowiecka zginelo 90%.

   Zydzi polscy szpiclowali i wyszukali opozycje polska i sporzadzili listy w Gminach Zydowskich, wedlug ktorych NKWD zlikwidowalo polskich patriotow.

   W 1989 przeprowadzono „holocaust” na narodzie polskim postanowieniem tajnego rzadu zydowskiego, Sanhedrynu brukselskiego: Miedzynarodowy Fundusz Walutowy zdewastowal kraj „prywatyzacja” i lichwiarskim zadluzeniem przeprowadzonym glownie przez Zydow Sachsa i Sorosa.

   Obecna elita polityczna to dzieci mordercow, jak W. Cimoszewicz i M. Borowski. Ich rodowod polityczny to KPP, PPR, PZPR, UW i UP.

   Kiedy Natanyahu przyjedzie do USA, to spotyka sie z organizacjami zydowskimi. Kiedy Cimoszewicz, Kwasniewski przyjechali to – tez, ale nie spotkali sie z Kongresem Polskim i uchodzcami polskimi.

   Zydzi zmienili nazwiska, niektorzy nawet imiona rodzicow i obecnie pozuja na najlepszych Polakow.

   Zydzi ksztalcili sie korzystajac z przywilejow w „zydokomunie”, a obecnie ksztalca nastepny swoj miot w prywatnych szkolach i uniwersytetach zgranicznych. Przyklad: Hanna Suchocka (Haike Silberstein) lub K. Skubiszewski (Szymon Szimel).

   Hanna Suchocka (Haike Silberstein) uczestniczyla w ostatniej konferencji Bilderbergow. Jej uzgodnienia tam sa trzymane w tajemnicy przed Polakami.

   Aaron Szechter (Adam Michnik) powiedzial w telewizji australijskiej, gdzie wystapil w jarmulce, ze Zydzi w Polsce przygotowuja ekspansje i moga ja zrealizowac, gdyz Polacy to stado tepych baranow.

   Wyniki wyborow ulegly dystorcji przez zawile i pokretne ordynacje.

   Ksiadz pralat Henryk Jankowski postuluje, aby kandydat w wyborach musial okazac sie swiadectwem, ze jest Polakiem wywodzacym sie z conajmniej trzech pokolen polskich i nie ze zdrajcow ojczyzny (nie daleko pada jablko od jabloni), zeby Polska byla Polska. Na to istnieje precedens Anglii, Izraela, Japonii i Szwecji.

   Jednak Zydzi kontroluja 90% prasy a takze wydawnictwa, telewizjê i radio i urabiaja opinie wyborcow propagand’. Powoduja oni podwojnym standartem prawdy i dezinformacja zamet w spoleczenstwie, demoralizacje, podwazaja katolicyzm, z ktorego narod czerpie swoja sile, poprzez sprzeciwianie sie naukom Kosciola itd. W Polsce, jak w USA, obowiazuje Political Correctness (poprawnosc polityczna). „Gazeta Wyborcza” i „Nie” to gazety zydowskie. Zydostwo stworzylo panstwo w panstwie.

   Unia Wolnosci jest partia zydowska. Inne partie sa zinfiltratrowane przez manipulatorow zydowskich.

   2 tysiace agentow Mosadu spenetrowalo gospodarke i polityke.

   Plany Zydow:

   – wyniszczyc kraj finansowo;

   – pozbawic 5 milionow pracownikow posad poprzez zrujnowanie zakladow pracy, nawet tych które przetrwaly od 1918 roku;

   – zrujnowac rolnictwo aby 3 miliony rolnikow emigrowalo „za chlebem”;

   – „oczyscic” kraj z inteligencji patriotycznej;

   – wyludnic kraj innymi sposobami do liczby 15 milionow Polakow, ktorzy beda sluzyc kolonizatorom zydowskim za wyrobnikow;

   – zwiekszyc oplaty za uniwersyteckie studia i nauke w szkolach srednich, aby Polacy mieli tylko podstawowe wyksztalcenie niezbedne do najemnej pracy w resorcie uslug i pracy robotniczej wedlug schematu wypracowanego na Palestynczykach.
   ===============
   od pb: z jakiej to ulotki przedwyborczej?

   • ALFA said

    do pb.tu jest obszerny artykuł
    http://www.polonica.net/Zydzi-w-Polsce.htm.
    =============
    od pb: nie podaja, czy to ich ulotka czy co

   • grypa666 said

    Powyzszy tekst zawiera przynajmniej jedną nieprawdę – o 100 tys pomordowanych w Holocauscie. To są twierdzenie rewizjonistów, którzy mają swój interes by w taki sposób interpretować historię. Taka opinia jest zresztą nielegalna w wielu krajach i za to się siedzi po 5 lat. Nie możemy jednak przychylać się do takich skrajności – każdy badacz II wojny światowej powie ci, że Zagłada była realizowana, a jej celem byli Żydzi i w następnej kolejnosci Słowianie. Można się tylko zapytać „jacy Żydzi?” – tu jest klucz problemu.

  • grypa666 said

   Nie wydaje mi się żeby Giaco był agentem – jest to typowy przykład człowieka z ustalonym światopoglądem przez poprawne politycznie media. Do roku 2002 gdy zacząłem się interesować zamachem na WTC (z naturalnych przyczyn, gdyz mieszkałem 2 km od Ground Zero) wszedłem na ścieżkę, która mnie zaprowadziła do tego momentu. a zapewniam was, że afera ze „świńką grypą” to wierzchołek góry lodowej, ktora zaczyna się topić. A będzie z tego powódź! I jeśli się nie przestawicie na zupełnie inne myslenie to będzie po was i po waszych rodzinach. Religia, ta satanistyczna, odgrywa w tym co się dzieje najważniejszą rolę. Jeśli bowiem jakaś grupa społeczna planuje na kilkaset lat do przodu apokalipsę dla reszty ludzkości, to nei może mieć innych podstaw niz religine – nie liczy się bogactwo jednostki, czy nawet całych rodzin. Wszystkie klocki mamy do dyspozycji, a tamci bawia się z nami w kotka i myszkę.
   Ludziom, którzy nie wierzą w „teorie konspiracji” pokazuję poorane niebo smugami chemicznymi, a ci mówia, że to „normalne” bo przeciez lataja odrzutowce. Pokazuję im dowody Jane Burgermeister, to oni mówią – wyssane z palca, mimo ewidentnych faktów. I wcale nie będę się cieszył jak ich dzieci będą umierać na raka czy jakąś inna chorobe z przyczyn „naturalnych”.
   Jeszcze raz przypomne co powiedział jeden z głównych ideologów „satanistów” Sir Bertrand Russell:
   „Większosć ludzi prędzej umrze niż zacznie myśleć. I rzeczywiscie to się dzieje”
   („Most people would sooner die than think; in fact, they do so” )

   Słowa te zostały wypowiedziane jeszcze w latach 50-tych – już wtedy prowadzono na nas doświdczenia biologiczne, z radioaktywnoscią (ulubiona broń Russella) itd.

   • Ciekawyswiata said

    Apokalipsa dla ludzkosci zostala zaprojektowana w Bibli jakies 2000 lat temu. Oczywiscie wierze w sily zla (satanistyczne) i spisek Iluminatow. Tylko wyjasnij mi jedno, bo skoro zaczynacie promocje Jezusa i Chrzescijanstwa a szczegolnie prawoslawia na tym blogu to mozesz chyba udzielic mi odpowiedzi na jedno pytanie!!
    ## tak samo zaprojektowana jak przepowiedziane zostalo w Starym Testamencie przyjscie Jezusa Chrystusa Syna Bozego

    Skoro Bog znany z Bibli jest wszechmocny to dlaczego oddal caly swiat w rece satanistow?
    ## ksiadz, nie tylko prawoslawny, powie ci: dlatego iz Bog dal czlowiekowi wolna wole, a zbyt wielu wybralo szatana

    Oni maja FED, ONZ, WHO i rzady niektorych krajow. To oni ustalaja stope procentowa Twojego i mojego kredytu mieszkaniowego oraz stope bezrobocia (poprzez kryzysy taki jak obecnie). Robia to nie od dzis, steruja tez konfliktami zbrojnymi. Czyli absolutnie decyduja o wszystkich waznych sprawach tego swiata.
    ## no wlasnie – „tego swiata”; Jezus Chrystus nie z tego swiata jest

    Ktos wszechmocny by do tego nie dopuscil. Czy oddalbys swoje wlasne dziecko w rece psychopatow?
    ## wiekszosc ludzi oddaje dzieci do szkol, nie majac nawet pojecia o indoktrynacji tam; wiekszosc ludzi godzi sie na zlo, zahipnotyzowani wpatrujac sie w telewizornie; wiekszosc ludzi wybiera szatana idac w niedziele po zakupy lub rozrywke zamiast do Swiatyni…

    A „ON” to robi a ty czekasz na jego syna zbawiciela. Malo tego zaplanowal to juz 2000 lat temu i zostawil przekaz ktory spisal Jan w Apokalipsie. A wiec to jest czesc planu ktory „Bog” ustalil.
    ## szatan ustalil, ludzie pomogli swym odstepstwem od Boga, a On jako Wszechwiedzacy przewidzial konsekwencje i przekazal przez Najbardziej Uduchowionych w przepowiedniach

    Przy okazji przez setki lat gineli niewinni ludze bo to tez byla czesc planu? Niezla zabawa czlowiekiem, jak „Bog” moze wszystko to dlaczego tego koszmaru tu na ziemi nie zakonczyl wczesniej, przeciez nas kocha?
    ## patrz powyzej

    Czy nie zastanawia Cie, ze Jahwe ze Starego Testamentu, jego syn Jezus to jest druga strona medalu, refleksyjne odbicie Lucyfera.
    Jaka masz gwarancje kim naprawde byl Jezus (i czy byl?) i kto napisal Pismo Swiete.
    ## wierze jak dziecie naiwne

    Pod pieknymi naukami o milosci mozna przemycic rozne tresci. Najlepiej to widac obecnie w irlandzkim kosciele i ich aferze pedofilskiej.
    ## nie sadze ze wiesz dosc, zeby ten temat dyskutowac

    Moze warto byc neutralnym. Ja nie jestem fanem ani satanistow ani Jezusa. Szanuje drugiego czlowieka, nie zabijam, nie kradne, nie czekam na zbawiciela i nie klecze przed obrazami Maryjnymi (ikonami itp).
    # my prawoslawni nie klekamy tylko calujemy ikony Przenajswietszej, bijemy przed Nia poklony; moj brat rodzony, katolik, rozplaszcza sie na posadzkach kosciolow w pokorze – czego i tobie zyczymy

    Nie jestem ateista bo wierze w cos wiekszego (duchowego), czego nie potrafie nawet nazwac ale nie odprawiam rytualow (mszy itp.) tylko czuje to w moim sercu. Proste prawda? Ale wymagajace samodyscypliny. Dlatego wiekszosc czeka na kogos (zbawiciela) kto odwali za nich ta robote!
    ## bo jako grzesznicy o wiele gprsi niz ty zdaja sobie sprawe, ze nie wiem jak by sie wysilali, zawsze bedzie czegos brakowac w ich zbawieniu, wiec potrzebuja Odkupiciela z niewyobrazalna miloscia (Czelowiekolubiec w jez. starocerkiewnoslowianskim)

    PS. Nie jestem wyznawca new age bo czuje, ze zaraz taka etykietke mi doprawisz. New Age to sztuczna sciema promowana przez Henry Kissingera. Homogenizacja wielu religi w jedna papke.
    ## Tyle wiesz o kissingerach i autorach korupcji chrzescijanstwa, co o chrzescijanstwie. Rozumiem cie, sam jeszcze niedawno podobnie rozumowalem. Dopoki nie pogodzisz sie z Bogiem, nie zaznasz spokoju, szturchany przez demony. Polecam wyciszyc sie i zmadrzec w Ujkowicach. Pogodz sie z najwiekszym swym Przyjacielem, Jezusem Chrystusem, modl sie szczerze o Laske Boga zeby ci w tym dopomogl.
    =================
    od pb: wtrety ## powyzej

   • Ciekawyswiata said

    „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
    ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój
    Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem
    tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają
    Moich przykazań”.
    2 Mojż. 20:4-6; (również 5 Mojż. 5:8-10;).

   • Ciekawyswiata said

    „Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary,
    a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom”.
    1 Samuela 15:23; Przekład Brytyjski.

   • Margherita said

    Wiesz, to już nie jest „teoria spiskowa”. Założenie, że grupa ludzi ogłupiałych od nadmiearu kasy, wpada na pomysł masowego ludobójstwa (tak, poprostu, bo tak im sie ubzdrało), jest całkiem jasne i logiczne. Do tego wymyślili sobie różne symbole i wciskają je gdzie się da – poprostu ich to bawi, tak jak nastolatka bawi smarowanie po ścianach literek CHWDP. Mamy do czynienia z bandą psychopatów, którzy sie urwali z wariatkowa. I to jest szczególnie trudna sytuacja, gdyż zachowania „normalnego” bandyty są dość przewidywalne, a psychopaty – nie. To, czym kierują się „oni”, to tak pseudo-religia, wymysły chorych ludzi. Tacy byli od zawsze, dlatego ta idea jest dość stara. Pocieszające dla nas jest to, że Bóg prędzej, czy póżniej pokrzyżuje ich plany, jak to zawsze miało miejsce w historii świata.

  • kasia27 said

   giaco widzę że jesteś młodym człowiekiem i niedostrzegasz nic poza swoją edukacją i wiarą we włwsne siły a to są przesłanki satanistyczne niby nic a jednak to pozbawiło cię szerszego spojrzenia na świat, ale ok masz prawo mieć własne zdanie. moje pytanie brzmi czy wierzysz w „”istnienie”” szatana a nie czy jesteś jego wyznawcą choć widać , że sympatyzujesz z nimi.Edukacja mnie nie przekonuje ponieważ wszystkie informacje jakie wtłoczyli tobie do głowy wmuszone są nam odgórnie.Do tej pory nikt nie udowodnił ,że cała ta wiedza jest prawdą.Naukowcy co jakiś czas głoszą teorie, a później odwołują prosty przykład herbaty i kawy – raz twierdzą , że herbata jest bardziej szkodliwa od kawy, a’ za jakiś czas na odwrót to kawa bardziej szkodzi niż herbata.jak można ufać nauce skoro ona nie stwierdza jednoznacznie ,że jedno z dwojga jest prawdą tylko ciągle się waha jak na szali.Wysoko wykształceni ludzie twierdzą , że prawda to pojęcie względne czyli: gdy np. 100 osób patrzy na jeden obraz to każda z tych osób widzi go na swój sposób.Co oznacza , że jeżeli 100 osób patrzy na ten jeden obraz to jest 100 różnych punktów widzenia .Tak więc 100 osób i 1 obraz = 100 opini a patrzą wszyscy na ten sam obraz.
   nazwałeś dr. Beina niedouczonym doktorem a panią Burgermeister zakompleksioną dziennikarką jak możesz tak pisać. Skoro ILE LUDZI NA ŚWIECIE TYLE ZDAŃ!!!!!!!!!!!
   Temu nie możesz zaprzeczyć, przecież tak twierdzi wykształcona elita , więc jak możesz ubliżać innym za to że widzą ten „”obraz”” w innym świetle niż ty.jeżeli nieprzyjmujesz tego ok twoja wola ale nie przeszkadzaj i nie ubliżaj innym. Szanuję cię za szczere wypowiedzi ale nie toleruję braku kultury.Oczywiście masz pełne prawo wyrazić na forum swoje zdanie ale kultura i szacunek należy się wszystkim bez względu na poglądy czy przekonania.Nie obrażaj blogowiczów grypa666 ani jego twórców ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo do wyrażania opini w taki sposób w jaki go widzimy .

 4. hjk said

  kara dla przestepców czy „karma”?
  http://urbas.blog.onet.pl/6790841,396787711,1,200,200,82600492,396968122,8168169,0,forum.html

  • Anya said

   cokolwiek wyślesz w świat wróci do Ciebie pomnożone przez 3. Każda religia na świecie tego uczy.

  • Zbyszko said

   Ktoś kiedys powiedział że BÓG i NATURA to jest JEDNO. Kto wyrządza krzywdę Naturze to tak jakby wyrządzał ją Bogu. Widać, nasz Pan Bóg tym razem przemówił poprzez stado słoni.

   • antyMizia said

    Nie sądzę że jest to dobre porównanie. To jakby porównywać Twórcę i jego tworzywo (produkt). Tak czy inaczej – to chyba naturalne, że Bóg posługuje się naturą, niczym narzędziem – w sobie tylko wiadomym celu. Na dodatek wygląda to tak, jakby z przekąsem „puszczał do nas oczko”. Proszę zwrócić też uwagę na zdziwienie Obamy po powrocie ze szczytu COP15 w Kopenhadze do Waszyngtonu. Tyle śniegu nigdy nie widział! Na dodatek śnieg sypie i sypie i przestać nie może. Mają swoje „ocieplenie klimatu” 😉
    ==============
    od pb: a co ma zdarzenie pogodowe w jednym miejscu z GLOBALNA zmiana klimatu?

   • AntyMizia said

    A przepraszam, jaką „globalną zmianą” klimatu? Coś ostatnio się zmieniło bo najwidoczniej musiałem coś przeoczyć ? 😉
    W latach 70-tych, media do wtóru „naukowcom” alarmowały o globalnym oziębieniu klimatu:
    1973: http://www.dummycrats.org/wp-content/uploads/2009/09/Time-Global-Cooling.png
    1974: http://www.nationalcenter.org/Time-Ice-Age-06-24-1974-Sm.jpg
    1975: media.photobucket.com/image/Times%201975%20global/gorebot/Newsweak.jpg
    Raz za zimno – raz za ciepło, lub co gorsze: jak jednym za zimno – to drugim za ciepło 😉 Grunt, że dziś jest chociaż nadzieja na lepsze plony – w przeciwieństwie to tamtej „wielkiej, globalnej zmiany klimatu”. Po raz kolejny próbują zrobić z nas idiotów. Bóg to widzi i właśnie tą śnieżycą w USA dał im prztyczka w nos – tak to widzę!
    ===================
    od pb: jeszcze raz, w innym jezyku, bo dyskusja z toba to lepiej isc kamienie rabac: ekstremalne zdarzenia pogodowe wystepuja bez wzgledu na sile i kierunek zmian klimatu; w latach maksymalnych srednich globalnych temperatur ostatnio byly zima ekstremalne wydarzenia pogodowe zimnego klimatu; zmiany klimatu zachodza od poczatku swiata; twe ostatnie zdanie jest zajebiscie racjonalne, az chce sie kontynuowac ten blog!

 5. behemokotyl;) said

  Ja byłem w tym roku w Kałkowie, jest tam sanktuarium matki bożej bolesnej:) Co zwróciło moją Uwagę? Otóż zrobili tam na swoim terenie takie mini zoo. Troszkę to dziwnie że w takim miejscu… w każdym razie dużo zwierząt rogatych tam mają: znalazłem fotkę kogoś kto tam był bo ja nie mam zdjęć, zobaczcie sami http://www.foksiatka.smyki.pl/fotki/zobacz_991059_mini-zoo-w-Kalkowie.html

  ps. Swoją drogą dziś się dowiedziałem że żydzi wierzą że świat powstał troszkę ponad 3000 lat p. n. e Tyle że co z dinozaurami? Coś im się chyba pokręciło, heh.

  • Zbyszko said

   Behemokotyl, jesteś czujny ok, ale myślę że trzeba się starać widzieć dobro. W koncu czego sa winne te poczciwe zwierzęta że akurat ktoś tam je czci w złych intencjach. A w Samktuarium widocznie akurat takie żwiarzęta mieli pod ręką.

   • behemokotyl said

    Otóż napisałem 3 komentarze, a w drugim odniosłem się do naszych indoktrynowanych religią umysłów a zwierzątka są rzeczywiście niewinne ale grypa je usunęła…. No może w ogóle te wszystkie religie to same legendy… owszem pewne nauki można z nich czerpać…

 6. Rosomak said

  Ze strony mnichów z Ujkowic:
  Ilustracja 67: Wielu chrześcijanom droga do świątyni zarosła cierniami, które wyhodowali w swoich sercach. Jeżeli przestaniemy budować świątynię dla Chrystusa, zacznie się budować więzienia na szeroką skalę, chyba że zrealizują się plany lucyferycznej bolszewii o likwidacji milionów niepotrzebnych ludzi z planety ziemi, zwłaszcza chrześcijan, jako „wrogów postępu ludzkości.”

  A to z innej strony:http:

  //www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1753&tytul=Wojciech+Mann+-+Czwarta+Rzesza+NAU

  Jedno z drugim współbrzmi? Wnioski dedykuję tym, którzy twierdzą, że to paranoja. Tak, to jest paranoja wyhodowana w wybrakowanych umysłach lucyferiańskich świrów, którzy ze wszystkich sił starają się zaprowadzić tyranię, jakiej świat dotąd nie widział.

 7. Bruno said

  Sytuacja na Ukrainie znów pogarsza się . Oto dwa raporty z Ministerstwa Zdrowia Ukrainy
  z 25 grudnia dotyczy stanu na dzień 24 grudnia
  od 29 października,na grypę i SARS zachorowało 3 414 040 osób
  zmarło 597 osób w ostatni dzień zmarło 19 osób.

  stan na 27 grudnia
  Ministerstwo Zdrowia Ukrainy potwierdziło 633 zgonów
  od 29 października, na grypę i SARS zachorowało 3 538 903 osób

 8. Bruno said

  Lekarze Izraelscy stwierdził zdumiewające niedbalstwo mieszkańców w zakresie szczepień na świńską grypę.
  Dotychczas zaszczepiło się zaledwie 160 tys Izraelczyków i około 30% personelu medycznego.Tymczasem Izrael posiada 7 mln szczepionek i muszą być one wykorzystywane zgodnie z zaleceniami w ciągu roku, gdyż po upływie dwunastu miesięcy będą bezużyteczne.Lekarze podają że jest chorych około 10tys Izraelczyków a śmierć poniosły 72 osoby.

 9. Bruno said

  ONZ ogłosiło że będą bić monety opatrzone logo ONZ ze złota i srebra

  http://beforeitsnews.com/story/0000000000001762

  • Zbyszko said

   Fajnie, będą miały kiedyś duża wartość numizmatyczną

  • CoZaSyf said

   Czyzby NWO=ONZ ???

  • nick28 said

   Ja tam logo ONZ nie widzę tylko na rewersie łeb kozła.

   • grypa666 said

    Oczywiście! Kolejny Bafomet. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? Lucyferianie się odsłaniają. W spisie zasad działania Illuminati jest zaznaczone, że pod sam koniec realizacji podboju świata się ujawnią – gdy my nie będziemy już w stanie się im przeciwstawić. Coś mi się zdaje, że się pospieszyli….

 10. Zbyszko said

  Wszytkim Polakom wątpiącym (przede wszytkim za granicą) polecam:
  http://www.konservat.cba.pl/artykuly/artyk002_1.htm

 11. VIVIEN said

  Wreszcie interesujacy temat poruszacie – Dowodziki osobiste …Hmmmm PIEKNE ! czy jest jeszcze ktos kto ma jakies watpliwosci? Ateisci? no coz nie jestes niewolnikiem BOGA – co jest lzejszym jazmem – to JESTES NIEWOLNIKIEM ZLEGO … nie ma wyjscie jak widac – Opowiedziec musi sie kazdy po czyjej stronie stoi – na to wyglada . Ten co nie opowiada sie za Bogiem czy chce czy nie wystepuje przeciwko.Przez przypadek znalezione w Wiipedii- zobaczcie jak pieknie wygladalo kiedys KARLSRUHE … coz za Architekt budowal miasto? – Co wam to przypomina ? :)http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Karlsruher_Stadtansicht.jpg&filetimestamp=20070406065622 PAPATRZCIE NA TO TO CZAS BAROKU – PIEKNA PIRAMIDKA ZE SLONECZKIEM….ile trudu sobie zadano w budowie miasta …. to czasy dawne – dzis AKTUALNE !

  • VIVIEN said

   i jeszcze raz :WIKIPEDIA BAROCK- http://de.wikipedia.org/wiki/Barock

  • VIVIEN said

   …jeszcze mala ciekawostka kto zalozyl i budowal miasto? oto cytat z Wikipedii: „An der Gründung Karlsruhes beteiligten sich Menschen aus Frankreich, Polen, Italien, der Schweiz und den vielen Ländern des damals noch zersplitterten Deutschlands. Der erste Bürgermeister der Stadt, Johann Sembach, stammte aus Straßburg.” / do zalozenia miasta i budowy przykladali sie ludzie z Francji POLSKI ITALII i SZWAJCARII i wiele innych panstw ….. ciekawa historia!

  • Ewa said

   Vivien czy mnie oczy nie myla,przeciez obiecalas,ze na ten Blog juz nigdy nie zajrzysz.Jestes klamczuszka mala czy duza?bola twoje duze litery wykrzyczane.

  • gustaf said

   Ciekawe, czy polskie dowodziki też narysują w czarcią „pipetkę”?
   Ja zadeklarowałem olanie wymiany dowodów zwłaszcza ,że Polska po akcesie do UE straciła państwowość i jako taka nie może mi ,jako obywatelowi nic nakazać.
   Ale poraża pycha i bezczelność gadów
   ============
   od pb: dostaniesz wiec liscik z brukseli

   • gustaf said

    pb.
    Na pewno nie ja jeden , ale cóż…
    Mój adres Poste Restante Berdyczów ;))

 12. aleksandra said

  DLACZEGO?????????? Dlaczego absolutnie musze nalezec do „jakiegos” kosciola badz „jakiejs” religii bu byc „uznanym” dobrym czlowiekiem. Ludzie,ludzie…cuda w tej budzie. Ja wiem, ze „Swiatu” jest obojetne co mysle i czuje…a jednak: nie naleze do zadnego kosciola, nie wyznaje zadnej „popularnej” religii, nie bawie sie w nawracanie swiata. Kocham ludzi i zwierzeta, czuje bol, kiedy wycina sie lasy i najwazniejsze, nie zabijam . Kto kocha naprawde nie zabija w pelnym tego slowa znaczeniu. Ziemia splywa codziennie krwia mordowanych zwierzat i ludzi i to pomimo przykazania z Biblii: nie zabijaj.

  • Gizmo said

   Tak się niestety przyjęło, że trzeba być jakiegoś wyznania… Dla mnie to jest głupie, bo moim zdaniem religia nie może nas określać, nie może określać jakim kto jest człowiekiem. Zresztą wszystkie religie wywołują we mnie mieszane uczucia, bo gdy stanie się z boku, gdy przypatrzy się im z pozycji obserwatora, gdy nie podejdzie się do nich emocjonalnie, na zasadzie że to jest moja religia więc jest jedyną słuszną, to wtedy zobaczymy ciekawe rzeczy…

   Kiedyś przeczytałem fajną historyjkę jak pewnego człowieka spytano czy wierzy w Boga. On na to odpowiedział: „Nie” Na pytanie: „Dlaczego”, odpowiedział: „Zapytałeś czy wierzę w Boga? Nie wierzę, ja to wiem. Wiem, że Bóg jest. Tu nie ma miejsca na wiarę”

   W kościołach jest cały czas wierzę, wierzę, wierzę, ale tu nie ma miejsca na wiarę, albo wiemy że Bóg istnieje albo tylko w to wierzymy. Ja wiem że Bóg istnieje, nie wiem kim czy czym jest, nie wiem jak wygląda. Wiem że jest i to mi wystarcza. Tymczasem większości chyba jednak to nie starczy, starają sobie Boga wyobrazić, nadać mu postać, starają się go pojąć choć nie są w stanie. Religie moim zdaniem za bardzo mieszają, a może to mieszają ludzie którzy się przy nich kręcą.

   Ja może po części czuję się chrześcijaninem, ale nie uważam by religia była dla mnie czymś niezbędnym. Kościół według mnie już dawno odszedł od tego czego nauczał Jezus. Religia nie jest ważna, napiszę to po raz kolejny, liczy się to jakim jesteśmy człowiekiem. Tu niestety na tym forum czuć wyrażnie niechęć do ludzi mających inne spojrzenie na religie. Aby coś osiągnąć potrzeba się zjednoczyć, ponad podziałami, jako podzielone grupki nic się nie osiągnie, a to niestety nas czeka…
   ==================
   od pb: chrzescijanin = wyznawca Jezusa Chrystusa; nie ma innej drogi niz isc za Nim, a ‚grupowanie’ czesto sluzy celowi przeciwnemu

   • Zbyszko said

    Dla tych co nadają tu na religę. Religia jest po to by przechowywać wiarę dla nas i następnych pokoleń i dlatego trzeba jej BRONIĆ. Szatan walczy z wiarą poprzez walkę że religią. W Kościele Katolickim np popowstawiał swoich i dlatego coraz więcej ludzi nadaje na religię. Wy po prostu nie jesteście świadomi tego że pięknie wypełniacie wolę Szatana. Właśnie wy- porządni z zasadami dajecie młodym przykład i usprawiedliwienie do tego by nie iść pod górkę religii. Bo religia to także wyrzeczenia: trzeba chodzić do kościoła, trzeba się spowiadać, wspierać Kościół duchowo ale i finansowo itd. Bardzo bliko stąd już do racjonalizmu, nichilizmu i innych izmów. Już nie mówię o że stanowicie niezły materiał do zagospodarowania przez sekty.

  • antyMizia said

   Dla człowieka czy zwierzęcia możeś i dobra … Pan Bóg jednak, wyraźnie określił co miłe J Sercu. O co masz pretensję? Że nie wierzysz w Boga i że wg. Jego praw, możesz być odsiana jak jak chwast od zboża? Przez kogo chcesz być uznana za „szlachetną”? Przez człowieka, czy przez Boga? Po ludzku – twoje postępowanie jest jak najbardziej OK. Czy dla Boga to wystarczy – nie wiem. Pozostaje nadzieja w Jego Miłosierdzie.

   • Gizmo said

    A co jest miłe jemu sercu? Hmmm jak tak sobie pomyślę to chyba ważniejsze są czyny niż klepanie tych samych słów… Choć dla obecnego kościoła zdaje mi się że ważniejsze jest to czy się wyspowiadam, czy przyjmę komunię, czy będę chodził co tydzień na mszę, czy dam coś na tace itd. Czyli ważniejsze są rytuały i obrzędy niż prawdziwe życie… Gdzie są nauki Jezusa? Bo moim zdaniem w kościele jest ich już coraz mniej. Patrzę na kościół i co widzę? Widzę że opiera się nie na naukach Chrystusa, tylko na strachu i poczuciu winy. Te dwa uczucia właśnie wywołuje kościół. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy zli, bójmy się śmierci. Kościół powoduje że obecne życie traktujemy w ramach jakiegoś etapu, trzeba pocierpieć a pózniej będzie pięknie. Strach, strach, strach… Straszy się że pójdziemy do piekła itd. Kościół robi wszystko żeby przy nim trwać, żeby nie spróbować spojrzeć na niego z boku, bo wtedy moglibyśmy przejrzeć. Gdzie jest Bóg? W tych wypełnionych bogactwami świątyniach? A może jednak w przyrodzie, w górach, rzekach, w zwierzętach, w każdym drugi człowieku? Wydaje mi się że ta druga wersja jest bliższa celu.

    Aleksandra nigdzie nie napisała że uważa że Boga nie ma, napisała że nie wyznaje żadnej religii a to jest kolosalna różnica. A nawet gdyby nie wierzyła w istnienie Boga to dla mnie nie ma to znaczenia. Bo jeśli ktoś jest dobrym człowiekiem to nic innego się nie liczy. Tymczasem większość ludzi myśli stereotypami, większość ludzi przykleja sobie nawzajem etykietki. Sporo osób zmienia swój stosunek do danej osoby gdy dowiaduje się o tym jakiej religii wyznawcą jest dana osoba, bądz jakie ma poglady na temat religii i wiary.
    =======================
    od pb: Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim, Gizmo

   • antyMizia said

    Mnie pytasz? A kimże ja jestem? – Psem ufającym w jego miłosierdzie! Od siebie serdecznie radzę – zapytaj Go o to w modlitwie! Jeśli za daleko odszedłeś – nie spodziewaj się że przywołasz Go jak lokaja! Stwórz sprzyjające warunki – a do tego najlepsza jest spowiedź, szczery żal za grzechy i pokuta (przynajmniej tak mówią:) Być może wystarczy, że westchniesz – ja nie ogarnę Jego myśli i woli.

   • Gizmo said

    Fajnie przeczytać sobie by Jezus się zmiłował nade mną… 🙂

    Nic się nie zbuduje taką postawą. Napisałem że jeśli chce się działać w ważnych sprawach to potrzeba jedności, trzeba wznieść się ponad podziały. Rozumiem że ktoś wyznaje jakąś religię, szanuję to, ale nie można tego przekładać ponad wszystko. Jeśli ktoś chce zmieniać świat, jeśli ktoś chce uświadamiać świat to powinien potrafić zachować pewną neutralność w tematach religijnych. Według mnie nie można mieszać do tego religii w takim stopniu w jakim jest mieszana tutaj na tym blogu. To wygląda jak narzucanie czegoś, jesteś z nami, to musisz we wszystkim się z nami zgadzać.

    Ja widzę że ostatnio coraz częściej wyskakują dyskusje religijne, ale nie tylko bo te tematy są poruszane także w artykułach zamieszczonych na stronie co dawniej się nie zdarzało. Takie tematy zawsze dzieliły, dzielą i będą dzielić ludzi, a chyba potrzeba jedności, chyba że komuś zależy by tej jedności nie było? Zaczynają się bezsensowne kłótnie, które tworzą podziały. Jak widać ktoś świetnie odgrywa swoją rolę.

    Jeśli chcemy się komuś przeciwstawić to trzeba się trzymać razem obojętnie czy ktoś jest chrześcijaninem, islamistą, buddystą, hinduistą, czy może nie wyznaje żadnej religii albo nie wierzy w Boga. Obojętnie czy ktoś jest biały, czarny, zółty czy może fioletowy. W tym tkwi siła.
    ======================
    od pb: jedna religia, jedna armia, jeden bank…
    wiedzialem ze cie zadowole modlitwa za ciebie, zrob mi przysluge, pomodl sie za mnie „Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim, Piotrem Beinem”

   • AntyMizia said

    „Fajnie przeczytać sobie by Jezus się zmiłował nade mną (…)”

    Ja tego nie napisałem więc myślę, że nie kierowałeś tego do mnie … ale życzę Ci tego serdecznie, jak i wszystkim Go poszukującym

    „(…) ale nie można tego przekładać ponad wszystko”

    O widzisz i tu jest ziarno naszej „niezgody”. Co Ci z tego, że nawet o ile staniesz się jednym z tych, którzy zmienili ten świat – nie zachowasz (dla siebie) napomnień Boga. Ten świat przemija. Nie pozwól abyś z nim przeminął w niełasce Boga. Zachowaj życie wieczne!

    „Jeśli chcemy się komuś przeciwstawić (…)”

    No właśnie … Jedno, to czy chcemy a drugie, to czy będziemy w stanie. Człowiek sam z siebie jest dość marną istotą podatną na wszelkie pokusy życia materialnego (w tym pychę) stąd zapewne całe pasmo wszelkich, haniebnych niepowodzeń naszej cywilizacji. Wierzę, że ostateczna wojna przed nami i gdy On zdecyduje, że czas już nadszedł – nikt i nic Go nie powstrzyma … a wtedy wolę zachować Jego Łaskę od ziemskich peanów. Oczywiście każdy ma wolną wolę więc wybierze co zechce 😛

   • Pelagia said

    po to się spowiadamy, by m.in. zastanowić się nad swoim życiem – myślami, slowami i UCZYNKAMI. To jest sakrament dany nam przez Boga, aby nam odpuścic grzechy. Nie wiem, skąd to wziąłeś, że jak przystepujesz do sakramentów, to już uczynki nie sa ważne ?? Sakramenty daja nam moc od Boga, abyśmy postępowali tak, aby się podobac Bogu – być dobrym dla ludzi i wszelkiego stworzenia – zwierząt, całej przyrody. Nawet jesli ktoś przy spowiedzi zatai jakiś grzech, to Bóg i tak to widzi. Widzi nasze uczynki, myśli, słowa.

   • Magdalena said

    A gdzie jest napisane, ze Bog kaze sie spowiadac?
    To jest wymysl kosciola.
    =====================
    od pb: wymog spowiedzi przed rozgrzeszeniem i przyjeciem Komunii z Jezusem Chrystusem zmusza do refleksji nad swym grzechem, sprzyja szczeremu pozalowaniu grzechu i pomaga uniknac go w przyszlosci (z trudem dla grzesznikow jak ja); jesli nie jest to napisane w Slowie, jest postanowieniem synodow w pierwszych wiekach chrzescijanstwa;

   • Magdalena said

    Nie jest potrzebna spowiedz, zeby zastanowic sie nad wlasnym zyciem, nad dobrymi i zlymi uczynkami.
    Postanowienie synodow, a synody to ludzie (duchowni, posrednicy). Czyli jacys ludzie sobie kiedys wymyslili, ze beda innych spowiadac i ewentualnie rozgrzeszac.
    I jak to jest z ta spowiedzia? Grzeszy sie przez, zalozmy caly miesiac, potem spowiedz (skrucha), ksiadz da rozgrzeszenie (chyba w nagrode za odwage delikwenta) i juz mozna zaczac powtarzac te same grzechy, no bo przeciez niedlugo znowu spowiedz. Czy czlowiek, ktory z uporem maniaka spowiada sie ciagle z tych samych grzechow zasluguje na rozgrzeszenie?
    Albo spowiedz na lozu smierci. Cale zycie jakis czlowiek byl nikczemnikiem, postepowal niezgodnie z dekalogiem, a na lozu smierci troche skruchy i co? rozgrzeszenie? Jakie proste!
    Bog i tak widzi co robimy, czy niesiemy dobro czy zlo.
    Z mlodosci pamietam akcje-jak zaliczysz bodajze 9 piatkow miesiaca (spowiedz i komunia), otrzymasz zycie wieczne. Rewelacja!
    =================
    od pb: wspolczuje katolikom w szponach zdegenerowanego chrzescijanstwa

   • mgrabas said

    @ Magdalena

    Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje i porzuca – ten miłosierdzia dostąpi.
    /Prz 28,13/

    Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie.
    /Jk 5,16/

    Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem. Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie.
    /Iz 1,16.17/

    Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
    /1J 1,9/

    Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?. Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
    /Mt 18, 21-22/

    Przeto nie wydawajcie sądów aż do czasu, gdy przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.
    /1 Kor 4,5/

    Bo nie ma nic tajemnego co by ujawnione być nie miało, i nic nie jest tak ukryte, co by nie miało wyjść na jaw.
    /Mk 4,22/

    I ujrzałem zmarłych, wielkich i małych, a księgi zostały otwarte. Potem otwarto inną księgę, w której zawarte jest życie każdego. I osądzono zmarłych według ich czynów stosownie do tego, co w księgach owych było napisane.
    /Ap 20,12/

    Jawne stanie się dzieło każdego: odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest.
    /1 Kor 3,13/

    Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
    /Mk 7,1-8.14-15.21-23/

    Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
    /Łk 6, 37/

    Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle.
    /1P 3,17/

    Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
    /Łk 19,10/

   • Pelagia said

    Magdaleno – zastanawiać się powinien każdy, to fakt, ale tylko spowiedź daje odpuszczenie grzechów. Jak ktos woli po smierci rozliczać się z brudów – to jego wybór. Jeśli ktos popełnia stale te same grzechy – to są dwa wytłumaczenia ;1) chce się poprawić, ale jest słaby, pomimo starań, ciagle upada – Bóg widzi jego serce, wie że ten człowiek chce być lepszy, więc Bóg tak go traktuje, jakby już osiągnął poprawę i daje mu łaski wynikajace z sakramentów
    2)chodzi do spowiedzi, ale popełnia stale te same grzechy z cynizmu, uważając, tak jak właśnie Ty to opisałaś, że skoro tak łatwo odpuszcza sie grzechy, to można sobie stale grzeszyć – to jest obraza Boga. Bóg dobrze zna nasze serca.
    Jeszcze jedno – co to znaczy łatwo sie odpuszcza grzechy ?? przeciez aby nam odpuszczac grzechy, Jezus poniósł straszliwa śmierć na krzyżu. To jest łatwe ?? no to prosze bardzo, niech każdy kto tak uważa, sam da się ukrzyżowac. nie potrafimy w zwykłych codziennych sprawach działać po bożemu, a co dopiero w obliczu męki krzyżowej – żaden człowiek nie miałby odwagi na taka śmierć
    ==============
    od pb: historia ze zbioru o Sw. Mikolaju, wydanego przez Mnichow w Ujkowicach. Byl sobie zlodziejaszek, ktory modlil sie do Swietego, zeby kradzieze udawaly sie. Tak bylo pare razy – ukradl i umknal gonitwie. Trzecim razem wybiegl az za mury miasta przed pogonia …a tam pusciutkie pole. Ucieka wiec, nigdzie nie mozna sie schowac, zadnego rowu. W niewielkim zaglebieniu lezy zdechly, cuchnacy rozkladajacy sie kon. Zlodziej nura w ohydne wnetrznosci trupa konia. Gonitwa przeszla obok. Zlodziej w nieopisanych mekach, w koncu wychyla glowe – mozna wyjsc. Pyta Sw. Mikolaja, czemu go nie uchronil w lepszy sposob. Na to Swiety: za kazdym razem gdy kradniesz, Bogu smierdzi nie do wytrzymania, jak tobie tam wewnatrz tego trupa konskiego.

   • mgrabas said

    @ Pelagia
    „(…) tylko spowiedź daje odpuszczenie grzechów”
    skąd wiesz?

   • Pelagia said

    Mgrabas – skąd? z NT – po pójściu do psychoanalityka i szczerej rozmowie bedzie może człowiekowi łatwiej zrozumiec błedy, ale psychoanalityk nie odpuszcza grzechów.

   • mgrabas said

    @ Pelagia
    w Nowym Testamencie nie ma nic o spowiedzi, a tym bardziej nie pisze, że spowiedź gwarantuje odpuszczenie grzechów; pisze natomiast o konieczności nawrócenia, bo Ojciec Niebieski pragnie, by czczono go nie tylko samymi wargami, ale w duchu i prawdzie
    trzeba zadać sobie pytanie czy Ewangelia potrzebuje „ulepszania” w postaci tysięcy przepisów wymyślanych przez ludzi? co mówił Jezus i przed czym przestrzegał? do niedawna teologowie katoliccy utrzymywali, że dzieci nieochrzczone nie pójdą do nieba, teraz przyznano, że to był błąd… nadal lekceważona jest nierozerwalność i świętość małżeństwa… kto się nie narodzi na nowo nie może ujrzeć Królestwa Bożego

   • mgrabas said

    przepraszam za literówkę (użyłem małej litery w zaimku odnośnie Ojca Niebieskiego), powinienem był napisać:

    Ojciec Niebieski pragnie, by czczono Go nie tylko samymi wargami, ale w duchu i prawdzie

  • Mateo said

   Robicie z bloga o grypie, o naszym wspólnym dobru… śmietnik…
   Dawniej czytałem o grypie, dlaczego się nie szczepić, o tym jak nie zachorować, o witaminach, o srebrze koloidalnym, prowadziliście akcję w interesie wszystkich ludzi. Teraz zajęliście się dzieleniem ludzi z pobudek wyznaniowych… Ortodoksi chrystusowi są ok a reszta to sami lucyferianie i nie ma dla nich tu miejsca.
   Człowieka ocenia się po czynach a nie po wyznaniu. W każdych grupach społecznych znajdą się ludzie o złotym sercu ale i świnie, niezależnie od wyznania.
   Zgadzam się z Gizmo i Aleksandrą, powinniśmy stanąć ponad podziałami.
   ===============
   od pb: stawajcie, zamiast szukac dziury w calym, wyszukiwac jakichs podzialow; stworzcie sekte antyscypionkowa dla wszystkich ras i wyznan na swoim blogu new age – lucy sie ucieszy

   • Mateo said

    Póki co to akurat wy się zachowujecie bardzo sekciarsko, bo akceptowany jest tutaj tylko kult Chrystusa.
    Blog wg. moich odczuć miał być na temat grypy i niebezpieczeństw jakie niosą za sobą aktualne szczepienia przeciwko wirusowi a/h1n1 (itp.) i wokół tego tematu powinien oscylować.
    Jako, że w komentarzach również znajduję wiele interesujących informacji to je przeglądam (mogę potem przekazywać dalej) i widzę wiele nawiązań do religii i wrogość redakcji do niechrześcijan (teraz widzę, że również do ras). Pana odpowiedź jest tendencyjna, z jednej strony mówi Pan, że się doszukujemy podziałów i dziury w całym a z drugiej żebyśmy sobie zrobili własny blog i ruch, idiotyzm. Czy Pana interesuje aby dotrzeć z informacją do jak największej liczby ludzi czy tylko do zrzeszonych w kościele wiernych? Jeśli chciałbym poczytać o religiach, to bym takich blogów szukał a mnie interesował temat grypy i nie interesuje mnie w tym momencie czy jest Pan/Lucy Katolikiem, wyznawcą New Age czy też Ateistą.
    Jak to kiedyś w kościele zasłyszałem „W cudzym oku drzazgę widzicie, w swoim belki nie dostrzegacie”. Mówicie o miłości do bliźniego, jako prawdziwi chrześcijanie, no właśnie tylko mówicie…
    ===============
    od pb: z milosci do ciebie chcielibysmy zebys poznal Jezusa Chrystusa i przyjal go, uznal ze bez Niego guzik zrobisz;
    jak widzisz chocby po sobie, dopuszczamy inne swiatopoglady; grypa jest zbyt waskim tematem zeby zadowolic redaktorow i wiekszosc blogowiczow = zaloz wlasny blog; jak nie udowodnisz wrogosci redakcji do ras, spieprzasz na banany; zalezy mi TYLKO na dotarciu z info do ludzi, ktorzy na nia zasluguja, a takimi nie sa negaci Jezusa Chrystusa i Jego Ojca, bez ktorego nic by nie bylo, nawet twych bzdur tutaj = nie rozumiem po co sie meczysz w naszym towarzystwie = masochista? masz nadmiar tego co szukasz w giewu, telewizorni, na onecie… kochamy cie kochasiu, ale nienawidzimy grzechow twoich, a najwazniejszy to nie wykonac „Kochaj Boga cala moca”

 13. Słoneczna said

  Witam wszystkich i proszę o pomoc. Nie mogę odnaleźć filmiku z YouTube (był tu prezentowany), na którym Amerykanka w rozmowie z dziennikarzem jednej z tamtejszych TV, mówi o tym jakim przekrętem jest test na HIV. Ktoś ma linka do tego filmu?

  • antyMizia said

   Chyba chodzi ci o to:

   To nie amerykanka tylko greczynka. Nazywa się Maria Papagiannidou a wywiad z nią ukazał się w telewizji greckiej.

  • Maxi said


   greczynka, nie wiem, czy o to chodzilo.

  • Słoneczna said

   @AntyMizia, @Maxi, wielkie dzięki za Wasz trud. Oczywiście to jest to! (grecki/amerykański- wybaczcie staruszce : skleroza?)Pozdrawiam.

   • CoZaSyf said

    Odpisałam NA twój post 2X Niestety nic nie zostało puszczone,interesuje sie własnie takimi tematami i ja jae podałam Tu do wiadomosci….

 14. CoZaSyf said

  A co to ?juz drugi koment nie wchodzi…

 15. Mery said

  Ciekawa sprawa z tymi dowodami.
  W kazdym badz razie malo co pobije „Straznice” Swiadkow Jehowy. Tam dopiero jest znakow szatanskich. Mozna ogladac z otwarta geba…Nie bez powodu wsrod SJ jest najwiekszy wskaznik samobojstw.
  http://www.brooklyn.org.pl/subliminale.htm

  • VIVIEN said

   :)))pewne strzelaja sobie w leb jak sie dowiaduja ,ze tlumacza od tylu lat tepakom slowo w Biblii napisane a tu jak” krowie na rowie” :)))) nic o swiadkach nie wiecie – to jedyne wyznanie ktore nie uznaje zadnych kompromisow – BOG powiedzal tak ma byc i tak robia – Broni do rak nie biora – do wojska od dawna nie ida – kiedys siedzieli 4 lata w wiezieniach a do wojska nie poszli – Nie czepiajcie sie porzadnych ludzi -a kiedy mialas ostatnio te czasopismo w reku? zamiast ogladac obrazki trzeba bylo czytac – moze czegos dowiedzialabys sie wartosciowego … pisze z malej zeby ewa na oczy nie narzekala skoro ja druk w oczy kole – a moze to prawda kole cie w oczy dziewucho? ewa a kto powiedzial ze jestem kobieta? lepiej patrz co sie pisze a nie kto….

   • Mery said

    Daj sobie spokoj. Problem nie jest tu w „szarych” SJ, a w jej rzadzacej elicie. Tak sie sklada, ze oprocz „czytania obrazkow” czytalam tez te ich gazetki, czesto rozmawialam ze SJ. Szanuje ich, bo chca czynic dobrze. Niestety, religia ta to religia strasznej izolacji. Juz od malego izoluje sie dzieci SJ od dzieci innych wyznan. SJ nie moga poszerzac swej wiedzy z innych zrodel niz te wydane przez ich rzadzacych. Najgorsze jest to, ze nawet interpretacja Biblii musi sie opierac na gazetkach, nie mozna czytac samej Biblii. Po prostu religia ta odbiera mozliwosc samodzielnego myslenia. To religia ktora najwiecej w historii zmieniala swe doktryny. Jak mozna twierdzic na przyklad ze Archaniol to Jezus? Oczywiscie jak sie poszpera w dawnych lekturach SJ latwo odkryc ze co chwile zmieniaja wersje (niby pod wplywem „natchnienia”).SJ tak sie szczyca ze zostali meczennikami podczas wojny, ale to nie bylo tak. Napisany zostal list do Hitlera. Jego kopia do dzis krazy po powaznych blogach. Tak sie sklada, ze przejrzalam cala historie powstania tej religii, bo dwie bliskie mi osoby nalezaly do tej religii i popelnily samobojstwo. Co to za religia co odbiera nadzieje i zacheca do odebrania sobie zycia? Szanuje wyznawcow kazdej religii, kazdy ma prawo wyboru, ale to nie zmienia faktu ze SJ popelniaja najwieksza ilosc samobojstw.
    =================
    od pb: fenomen manipulacji politycznej mas mamy chyba w kazdej religii

   • VIVIEN said

    …nie zabieram GLOSU o SJ – MAJA BOGA JEHOWE na OBRONE Przyznasz ze to MOCNY ARGUMENT:))To ten sam Bog ,ktory wyprowadzil Izraelitow z Egiptu przez morze- bylabym Ostrozna na Kazdego Miejscu aby NIE OKAZALO SIE ,ZE WALCZYCIE Z BOGIEM – Wrogiem jest Szatan – nie ludzie oddani Bogu… ale i z ocena osob popelniajacych samobojstwo bylabym ostrozna – NIe nalezy do nas oceniac innych … a szczegolnie tych ,ktorzy nie moga sie bronic , ale czesto bywa tak ,ze na popelnienie sAMObojstwa potrzebny jest pewien stan psychiczny – a ten moze byc spowodowany zmianami chemicznymi chociazby w Organizmie – Dzis Depresja jest b powazna dolegliwoscia i do tego dochodza problemy inne – Ciezko jest zrozumiec ze ktos ze wzgledu na Bankructwo zabija cala swoja rodzine … Autentyczny fakt: 19 latek skoczyl z 13 pietra z milosci do dziewczyny bo z nim zerwala – po pol roku jego matka popelnia samobojstwo Tabletki popija alkoholem zamyka sie w pokoju… i koniec – nie wytrzymala utraty syna – po nastepnych miesiacach corka danej kobiety umawia sie z kolezanka ze w rocznice p w bolu – skocza z wierzowca – jedna zaspala nie przyszla -druga mlodziutka 13 latka skoczyla – Tragedia! – ludzie inni Zdradza partnera i sumienie nie wytrzymuje – popelnia samobojstwo – to wszystko bardzo skomplikowane sprawy . Wydaje mi sie ,ze nie znasz tych ludzi tak do konca – bo przeciez jakby szukac dziury w calym – nie wiem czy znalazlby sie ktos bez dziur… ? Nie osadzajmy – nikogo – kto odbiera sobie zycie- Bog znal stan serca tych ludzi.A z tymi meczennikami podczas wojny – wiesz wychowana jestem w czasach powojennych – nie chcialabym tego przezyc co ci ludzie – Widzisz Mary jak WOJNA I GLOD zbliza ludzi??? ktorych spotyka to samo nieszczescie … czy Russ czy Zyd Czy Polak lub inny pomagali sobie – mamy rozne pozytywne doniesienia z czasow wojny – czy musimy dozyc tego strasznego czasu – aby ZNOWU STAC SIE CZULI ?

 16. Magda said

  http://gegenjay.wordpress.com/2009/12/15/kaczynski-chanuka-menora-zydzi-oto-polska-cala/

  • zyta said

   Trzeba przyznac, ze ich kobiety sa gustownie i ze smakiem ubrane.
   ===================
   od pb: forsa czyni cuda

 17. tomekgo said

  czyżby szykował nam się następca grypy – NOWA GRUŹLICA – na która już mają szczepionki !!! – a dopiero wyszło na jaw że taka nowa odmiana gruźlicy istnieje

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/28/zaatakowala-odporna-na-leki-gruzlica-lekarze-starali-sie-unikac-rozglosu/

 18. Bruno said

  Według człowieka twierdzącego że był pułkownikiem armii USA duże ilości zmutowanego wirusa grypy świnskiej i grypy ptasiej H1N5 są przetransportowywane w ochłodzonych ciężarówkach do Teksasu i Nowego Meksyku dla przechowywania w wojskowych instalacjach przygotowanymi do bycia wypuszczonymi w styczniu.

  • grypa666 said

   Bardzo dobre znalezisko Bruno!
   =================
   od pb: jak beda rozprowadzac wirusy?

   • grypa666 said

    Są pewnie metody, o których nie wiemy – wpuszczanie aerozolu do szkół, środków masowego przekazu.. Wystarczy wypuszczenie wirusa w tłum, który wali do metra i już mamy tysiące ognisk zakaźnych. Z samolotów też można – są metody by wirus dłużej mógł się utryzmywać żywy.

   • Zbyszko said

    Ogromne galerie handlowe i hipermarkety doskonale nadają się do tego

  • Kosa said

   w swieta wojna miala byc.

 19. n said

  Witam,dzisiaj rozbawiliscie mnie do reszty,jak osoba wierzaca w Boga boii sie szatana czy djabla,czy wy juz na glowe upadliscie do reszty,ludzie trzymajcie mnie mo nie wytrzymam.Zacowujecie sie tak jak byscie pracowali w jakies firmie i zamiast negocjowac z szefem o cos to boicie sie sprzataczki bardziej niz szefa,,bez obrazy ,,,ludzie opamietajcie sie,czy wy nie czytacie wlasnej bibli?przeciez pisze jak byk ze wlos z glowy wam nie moze spasc bez wiedzy Boga,czyli Bog stoi powyzj wszystkich,szatan jest jedynie i tylko upadlym aniolem.przeciez w Bibli pisze jak byk co sie stalo z szatanem po straceniu z nieba.osoba ufajaca i wierzaca ba w wielkim powazaniu szatana,djabla tak jak ja,wierze w Boga i w nim pokladam moja nadzieje.Zacznijcie od podstaw waszej wiary bo zapomnieliscie o wielu istotnych sprawach.Ja nie latam po kosciolach i nie uznaje ksiezy,biskupow,papierza gdyz lamia podstawowe prawa dekalogu,ale wierze i ufam Bogu i mam gdzies rozna czary mary, symbole.
  ============
  od pb: cieszy nas ze cieszymy, rozbawiamy; e-trzymamy cie zebys wytrzymal i pomogl nam negocjowac z szefem; nie wiem jaka Biblie czytasz, ale w mojej pisze, ze ten kto nie widzi i nie slyszy, ze ten kto nie straci zycia ziemskiego itd.; zamist latani apo kosciolach (w oczywisty sposob przeladowales sie) polecam wyciszyc sie np. w ujkowicach; masz juz gdzies te „symbole”, tym szybciej ci siegna do gardla;

  • n said

   taaa,za przeproszeniem ale czytam ta sama biblie co kazdy,i takie czary mary mnie nie pociagaja,wierze i ufam Bogu a te cale rogate kozy moga mi nagwizdac razem z voodoo i innymi tancami apacza.juz w latach 60 kiedy stworzyli izrael tylko po to bo czekaja na przyjscie jezusa ktory mial przyjsc po to by zgladzic szatana ktory niby jest juz na ziemi i mial przekroczyc swiatynie salomona i wtedy mial byc zgladzony,tjaa picu picu.Panie PB jak pan dobrze czytal biblie lub nie to pan wie co sie stalo z szatanem po straceniu z nieba,zostal uwieziony na ziemi po wsze czasy,tak w kazdym razie pisze w bibli tysiaclecia.wiec jak szatan zostal zrzucony z nieba na ziemie i zamieszkal na ziemi czyli zyjemy w piekle,ciekawe?nie prawda,hmmm
   ==============
   od pb: nie znam Biblii 1000-lecia, wiem tylko ze w NT Jezus wiele razy nazwal faryzeuszy synami szatana, a od tamtych czasow wiele sie nie zmienilo, faryzeusze to obecni ‚satanisci’

   • n said

    nie zgodze sie z panem,jezeli chodzi o faryzeuszow,a w pana wersji Bibli powinno byc na poczatku w genezis o powstaniu swiata,to jak szatan wyladowal na ziemi po wojnie w niebie,wiec witamy Panie Piotrze w piekle :ddd,polecal bym zajrzec do slownika co znaczy okreslenie szatanista.a faryzeusze to nie szatanisci jak pan twierdzi,cos pan nie doczytal biblii.jezus nazywal faryzeuszami osoby takie ktore pod plaszczykiem wiary tak jak uwczesni zydowcy kaplani liczyli jedynie na zyski,czyli tak jak w tym ludowym powiedzeniu:modly pod figura a djabla mieli pod skora.i wcale nie jest to samo jak pan twierdzi ze faryzeusze i szatanisci to to samo,szatanista nie wyznaje Boga jako stworce nadrzednego nad wszystkim lecz uwazaja za swojego stworce szatana,natomiast faryzesz bedzie sie modlil do Boga bedzie uznawal Boga jako stworce lecz nad wszystko bedzie klad wlasny zysk np w pieniadzach,dobrach materialnych itp itd.
    =================
    od pb: zgadzam sie, ze sie nie zgadzamy

   • n said

    Satanizm – termin określający przekonania i ideologie, charakteryzujące się wierzeniami związanymi z Szatanem lub filozofią akcentującą opozycyjną stronę świata bądź ludzkiej natury.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Satanista

    Faryzeusze – w ostatnich dwóch wiekach p.n.e. i do ok. 70 r. n.e., jedno z żydowskich stronnictw religijno-politycznych (obok saduceuszy, esseńczyków, zelotów i nazarejczyków). Nazwa ich pochodzi od hebrajskiego słowa peruszim – „oddzieleni”, „odłączeni”, a bezpośrednio z greckiego: φαρισαῖοι pharisaioi. Sami faryzeusze nazywali siebie chawerim tzn. „równi sobie”, „współtowarzysze”. Faryzeusze byli w zasadzie stronnictwem ludzi świeckich, będącym opozycją wobec kapłańskiej arystokracji saduceuszów, starającym się jednak w swoim postępowaniu przestrzegać świątynnych reguł czystości. Zyskali sobie reputację ekspertów w dziedzinie interpretacji Pisma. Faryzeuszy czasem określa się mianem „Uczeni w Piśmie”. W dzisiejszych czasach mianem faryzeusza określa się człowieka fałszywego i obłudnego.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Faryzeusz

   • n said

    grypa666: N znowu wkleja artykuły z innych stron. Podaję link do strony, z której skopiował:
    http://www.sciaga.pl/tekst/41814-42-upadle_anioly_demony_diably

   • n said

    @grypa666 dzieki 😀

  • VIVIEN said

   ……….:) zgadzam sie – nie bojcie sie demonow i jego ludzikow – zawsze pisalam ale drukowane duze w oczy kole i krzyczy wiec na uszy tez zle dziala – N ma racje – wreszcie odezwal sie GLOS bez strachu – bierzcie przyklad- //nie szarpcie sie o slowa jak kto i co inaczej przeczytal w Biblii – szukajcie wspolnych punktow POrozumienia – np to ze wierzycie w Jezusa Chrystusa i ze ON nas wybawi – a to juz duzo! przyda sie nam wszystkim wierzacym w Boga jak zlikwiduja RELIGIE na swiecie – tzn CALKOWCIE ZABRONIA I ZNISZCZA ….wtedy wszyscy powiedza ” szkoda szkoda – co wtedy?

  • mgrabas said

   @ N
   Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.
   /Mt 10,28/

 20. n said

  a czy pierdzenie w rytmie sixsixsix tez cos oznacza?
  =================
  od pb: ciche przyzwolenie…

 21. Bruno said

  Nie wiedziałem że w Polsce jest 116 ofiar świńskiej grypy a tak podaje niemiecki portal medyczny Arzte

  http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/infektionskrankheiten/schweinegrippe/article/549457/schweinegrippe-aktuelle-daten-zahlen.html
  =================
  od pb: a ile ofiar zwyklej grypy, wypadkow drogowych…

  • grypa666 said

   W międzyczasie 120 osób się zabiło spadając z drabiny, a 3480 zalało w trupa. Pandemia zepsutych drabin i alkoholizmu? Prosimy o szczepionki!

 22. zyta said

  Tu po polsku: http://www.konservat.cba.pl/arty/art0354.php
  ” 27 grudzień 2009
  Pełna gotowość w Izraelu
  Izrael wezwał do kraju ambasadorów i konsulów generalnych z wszystkich zagranicznych placówek, na specjalną konferencję która odbędzie sięw dniach 27-31 grudnia. Celem konferencji ma być zaktualizowanie wiedzy na temat głównych problemów dyplomatycznych i sprostanie wyzwaniom czekającym Izrael w ciągu najbliższych miesięcy a zwłaszcza tym związanym z irańskim zagrożeniem.
  W konferencji uczestniczyć mają, minister spraw zagranicznych Avigdor Liberman a także premier Netanyahu, minister obrony Ehud Barak oraz szef wywiadu.

  Jest to pierwszy taki przypadek, by ściągać do kraju wszystkich ambasadorów. Może to oznaczać zarówno że problemy przed którymi w niedługim czasie stanie izraelska dyplomacja przekraczają możliwości omówienia ich za pomoca korespondencyjną. Ale może to być także próba wywierania dalszego nacisku medialnego na Iran.
  Nie trzeba dodawać, że informacja ta jest szeroko komentowana w mediach irańskich.

  Powyższą informację można rozpatrywać na dwie strony, jako przygotowanie do realizacji „militarnej opcji”, bądź czysty bluff. Dużo poważniej brzmi doniesienie iż Izrael w ciągu najblizszych dwóch miesięcy zamierza wyposażyć całą populację kraju w maski gazowe. Taka operacja musi mieć związek z planowanymi działaniami przeciw Iranowi i gotowością na odwet zarówno ze strony Iranu, jak i Hamasu i Hezbollahu.
  Jak wiadomo obie organizacje maja na wyposażeniu rakiety zdolne osiągać Tel Aviv, A hezbollah najprawdopodobniej dysponuje głowicami z bronią chemiczną.
  Dystrybucję prowadzić mają Izraelskie Siły Obronne IDF za pomocą poczty. Mozna ją będzie odebrać bezpłatnie w urzędzie lub zamówić dostawę do domu za 25 szekli. W maski zostaną także wyposażone dzieci poniżej 8 roku życia, które otzrymają całkiem nowy typ, po raz pierwszy wprowadzony do użytku.

  konserwa”

  • grypa666 said

   Izrael od dłuższego czasu planuje atak nuklarny na Iran. Rosja już chyba wydała ciche przyzwolenie, USA, wiadomo – stoją murem. Nie chodzi ozagrożenie „terrorystyczne” Iranu, ale o to, że mocny Iran blokuje ekspansję Izraela. Będzie to jednak początek III wojny światowej, Iran nie da się tak łatwo spacyfikować jak Irak.
   Żeby sobie uświadomić gdzie jest zło, należy sobie zdać sprawę ile ofiar pochłonęła „demokratyzacja” Iraku – około 4 miliony, czyli prawie 15% ludności kraju. Jeśli nie jest to holocaust to co nim jest?

   • Margherita said

    Czy USA będą tak „stały murem” to wątpię. Żydzi jak dorwą ropę, to jej nikomu nie oddadzą, a to się USA na pewno nie spodoba. Co do Iranu, to tą metodą z pewnością nie osiągnie się nic innego niż kolejny, na wiele lat rozpaprany konflikt. Gdyby USA rzeczywiście zależało na pokojowym i sprawiedliwym rozwiązaniu w Iranie, to Amerykanie powinni wesprzeć tamtejszą opozycję.

   • Inana said

    A czy usa kiedys przeciwwstawiolo sie israelowi , bo jakos nie pamietam ?

   • VIVIEN said

    W 85-90 latach konflikt IRAN :IRAK – duzo Ludzi z Iranu przyjechalo przez Turcje Legalnie i NIe Legalnie – zamieszkiwalo Germany i potem wyjechali do USA – wszyscy chcieli Wolnosci dla Iranu – tak jak za Reza Pahlavi – pamietaja 70 te lata a kobiety wtedy nosily na ulicach Teheranu MINI… Te czasy nie wroca – ale ONI tesknia tak jak my za wolna Polska w 80 tych -90 tych …USA maja wiec tam wszystkich Persow za soba !
    =====================
    od pb: i tak jak w Polsce oszukaja Persow do celow ‚satanistow’

 23. Mars said

  Odnośnie funduszy na bloga i faktu że tak mało osób go wspomogło finansowo . Z całą pewnością są takie osoby w tym kraju a wśród nich i tacy którzy tu zaglądali i mają jakieś pojęcie o temacie, które dysponują takimi możliwościami aby sponsorować i wesprzeć finansowo bloga i jego ekipe . Jasne że na to pieniądze są i są tacy dla których taka pomoc nie była by problemem ale…Zadajmy sobie tylko jedno pytanie : PO CO ??? Szukanie prawdy, mówienie prawdy, rozwiązywanie zagadek kłamst, teorii spiskowych nie jest dochodowe i nie przysparza renomy, chwały i zaszczytów…PRAWDA NIE JEST DOCHODOWA…przecież nikt o „zdrowym rozsądku” nie będzie się dokładał do takich akcji rodem z matrixa … Ludzie chcą płacić tylko za taką wersję rzeczywistości i za kłamstwa które są dobrym materiałem na wygodną pseudoprawdę . A swoją drogą informacja jest też towarem/dobrem, ten blog ma charakter informacjny więc może faktycznie uczynić go płatnym ???
  Pomysł niegłupi i wtedy dopiero okaże się że na największych skończonych idiotów wyjdą ci , którzy zapłacą za dostęp do tego bloga tylko po to żeby się z niego pośmiać i zakpić…i tak nam dopomóż Bóg 🙂

  • grypa666 said

   Absolutnie nie jestem za platynym dostepem do bloga. Na celu mielismy i mamy dalej poinformowanie ludzi o czyhajacych niebezpieczenstwach. Zajelismy sie glownie swinska grypa i zwiazanymi z nia elementami puzzla tzw. elit globalnych. Mysle, ze w duzej mierze mielismy racje – wiele spraw sie potwierdzilo, a moze nawet dzieki tym publikacjom udalo sie w pewnym stopniu zapobiec tragedii. Jesli tak nie sadzisz, to proponuje jeszcze raz przejrzenie wspisow sprzed kilku miesiecy. Jest tam wiele dokumentow i linkow, z ktorych wynika, ze sytuacja byla powazna.

   • Mars said

    Wiem że sytuacja była poważna i dobrze że w ogóle stało się jak się stało(Chociaż problemy całkiem nie znikły) . No i z Waszej strony ten informacyjny gest… Fakt Chylę czoła 🙂

 24. AntyMizia said

  Hmm… Jak im tam w odwecie Iran atom pośle – to zgadnijcie gdzie ocaleni Żydzi wyemigrują …

  • VIVIEN said

   do Dachau ?… a jesli w Polsce zgromadzaja Zydow – to tylko jedno moze ozaczac – PL jako „Rezerwat” – GETTO jak kto woli …juz „WSPOLNOTA krajow” sobie odpowiedni plan obmyslila- po co komu zydzi ? – jak zbiora ich w PL – latwiej im dogladac bedzie niczym mrowki swoje mszyce.

  • grypa666 said

   Na Wegry juz teraz ma przyjechac 3 miliony Zydow.

   • behemokotyl;) said

    W tym wywiadzie z Aronem Russo i alexem jonesem aron powiedział że rockefelerowie mysleli żęby przenieść wszystkich żydów do ktoregoś ze stanow usa i dać każdemu troche kasy na start (no jestem ciekaw czy by dali, hehe) i tak sobie pomyslalem ze moze do polski zydki sie zjadą bo ktoś gdzieś pisał na prawda2.info hehe ze polska to 57 stan ameryki czy ile tych stanow ma usa i takie tam filozoficzne mysli mnie naszly, o ile wierzyc polonica.net to same żydki u nas u władzy. No niech sobie będą tylko niech podniosą minimalną pensje dwukrotnie bo sie żyć nie da. Nawet sie tak mowi ze jak ktos skąpy to pewnie miał żyda w rodzinie, hehe. Narka.


    ================
    od pb: plany jelit zydowskich w stos. do mas zydowskich zdecydowaly juz wiele razy w historii: prof. Pogonowski pisal o decyzji bogatego zydostwa niemieckiego ok. 17-go wieku (o ile pamietam), zeby wyprzec biedote zydowska (Betteljuden) do Rosji, co wykonali; w innych miejscach i okresach jelity zydowskie (zawsze pod kierunkiem rabinatu talmudycznego, ktory Israel Szahak nazywa terrorem rabinicznym) planowaly przeniesienie mas na madagaskar, do ugandy, argentyny, na syberie… o palestyne szczegolnie zabiegali rotszyldowie (bosowie rockefellerow, uwazajacy sie za nosicieli nasienia Krola Dawida, wiec nosicieli Mosziacha);
    rzad, jelity polskie (?) swietuja prazdnik jednej z (podobno maciupcich) mniejszosci w narodzie; a byly obchody swiąt wiekszosci chrzescijanskiej?
    niech talmudysci sprobuja postawic menore w mekce; w kiszyniewie prawoslawna wiekszosc pokazala, gdzie miejsce menory; podczas gdy urazono uczucia moldawskiej wiekszosci prawoslawnej (w koncu popartej przez hierarchię cerkiewną), merdia klamaly o rzekomym zbeszczeszczeniu menory w Kiszyniewie:
    http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5h5QM7rGb_P_klRNQyXOJthQfGhiAD9CJ7ENO1 („roztrzaskali… mlotami i sztangami”)
    http://www.ejpress.org/article/news/41101 („desekracja”)
    http://www.adl.org/PresRele/ASInt_13/5673_13.htm („degustujace”)
    filmik zanotowal fakty:

    Kiszyniewianie zlozyli menora pod pomnik obroncy Moldawii, Sw. Stefana Wielkiego, skad zydzi zabrali ja tam gdzie powinna byla stanac od poczatku – do pomnika Holokcaustu;
    w tym samym czasie w Jerozolimie zboczeni zydzi sikali na miejsce Ostatniej Wieczerzy, wykonali graffiti „smierc chrzescijanom” i „zabilismy Jezusa” oraz zniszczyli katedre prawoslawna:
    http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17106&size=A
    http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=17130&size=A
    http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=6737
    nic z tego w merdiach zachodnich ani w adl-owskich gadzinowkach foxmana, w mysl zasady „tolerancja tylko dla narodu wybranego” — ci zboczency, promotorzy pedofilii i porno, maja byc naszym kompasem przeciw rasizmowi, ksenofobii i antysemityzmowi? oszusci holokaustianistyczni jak elie wiesel? ofiary pobratymcow tych syjonistycznych bestii w Szoa, prawi Zydzi wolaja ze swych grobow o pomste do niebios;

    ‚satanisci’ wpychaja menore jako znak pokonania — w iraku po inwazji w 2003 r. specjalny oddzial zadbal o postawienie menory w b. palacu husajna: http://www.aish.com/jw/s/48922532.html
    kto w usa dopilnuje rozdzialu panstwa od religii („satanistycznej”!) jesli czlonek tajnego bractwa czaszka i piszczele George Bush wybral na naczelnego prokuratora usa skrajnego talmudyste, Michaela Mukasey’ego, przyjaciela psychopatycznej, wywyzszajacej sie rasowo-sekty Chabad Lubavitch, majacej decydujacy wplyw na religie i rzady swiatowe?
    b. ofcier armii izraela, obecnie szef kadr w bialym domu, rahm emanuel (tez sam co wylansowal obame i obejmie rzad w stanie wojennym dyrygujac armia usa) zapalil w tym roku 10-metrowa menore przed bialym domem; kontynuowal tradycję rozpoczętą od malej menory w porownaniu z obecnym monstrum, zapaloną przez prez. Cartera w 1979r.;
    w br. lubawiczerowie raporuja o menorze zapalonej na hanukach w 668 miastach 48 panstw: http://www.chabad.org/holidays/chanukah/Lighting_listing.htm
    w r. 2007 oglosili zapalanie menor na hanukah w 486 miastach 27 panstw: http://www.usatoday.com/travel/news/2007-11-29-world-largest-menorah_N.htm
    te i wiele innych wynaturzen rozdzialu religii od panstwa w stos. do terrorystycznego judaizmu talmudycznego — patrz http://mauricepinay.blogspot.com/search?q=menorah
    wiecej o lubawiczerach: http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/29/lubawiczerowie/

   • behemokotyl;) said

    polacy za granice za chlebem wyjezdzają bo można z glodu zdechnąć to komu by się chcialo do polski zjechać – chyba żę chcą jak powiedział pewien pan robic interes na biedzie i głupocie. Tyle żę pewnie pomyliła mu się mądrość z cwaniactwem i kręceniem wałków. bo sam nawet nie nauczył się salonowego języka prostaczek.

 25. Zbyszko said

  Mars, tak to już jest że ludzie chcą tylko słuchać dobrych wiadomości i za takie są w stanie nieźle zapłacić. Tylko ci ludzie nie widzą ILE TU JEST DOBRYCH WIADOMOŚCI, których nigdzie indziej w takiej ilości nie przeczytają. Ale zostawmy ten argument, bo chyba nie ulega wątpliwości że wielu z nas udało się uniknąć, być może nawet śmierci z wiadomych powodów. Te powody (mówię o AH1N1) odchodzą, ale niestety zapowiadają o wiele gorsze powody dla których taki blog MUSI istnieć. Gdzie będziemy szukać informacji jak nas „przyciśnie” a blogu już nie będzie bo jego Twórcy splajtowli i wyjechali. Więc, WPŁACAJMY NA BLOG, ile kto może. Także agenci, gdzie będziecie mieszać nam w głowach, jak nie w tak licznie odwiedzanym miejscu.

  • grypa666 said

   Dzieki Zbyszko, wcale nie oczekujemy duzych wplat, pracujemy nad tym aby blog rozwinac do strony internetowej ze sponsorami. To bedzie rozwiazanie. Kazde drobne sie jednak przydadza by uregulowac biezace rachunki.

 26. Maxi said

  Niestety, ale wiekszosc tematow w tym blogu to plotki. Konkretne i prawdziwe rzeczy to sa takie, ktore widzimy przed soba – w szkole , w pracy,za oknem. 90% informacji to sa linki do komentarzy, plotek i domyslow i dlatego ten blog nie ma na razie znaczenia. Jedni maja pudelka, inni NWO. Osobiscie mam NWO.

  Jakby sie cos dzialo (epidemia, masowe zgony, dziwne choroby), to kazdy napisalby co widzial, a nie co pisza, ze widzieli.

  Niestety, a moze dobrze, nic sie nie dzieje, a jak sie zacznie (np.wojna-przepraszam- „misja Pokojowa w Iranie”) to nikt nie bedzie mial czasu pisac na blogu, tylko bedzie ratowal swoj tylek i nie sadze, ze podzieli sie info, jak nie zostac powolanym do armii.

  Uwazam, ze P.P.Bein ma sporo racji w powiklaniach poszczepionkowych, w prawie pandemicznym, ale trzeba pamietac, ze w piramidzie wiedzacych wszyscy oprocz jednego sa manipulowani. Szczepionki – na pewno szkodza, dlatego proponuje, uwaga zart- zeby WHO zatwierdzila rownowazne leczenie anty AH1N1 lekami homeopatycznymi (sa uznane przez WHO), podobnie , jak p-ko ptasiej grypie – http://www.homeopatia.net.pl/czytelnia/grypa/grypa1.pdf , nie bedzie przynajmniej po tym powiklan.
  Oczywiscie ten tekst to 95% bzdur, poniewaz osobiscie uwazam homeopatie i wirusy za oszustwo.

  Malo tego mam wrazenie, ze teraz wszyscy bardziej lub mniej pracujemy dla misterium iniquitatis – jestesmy zaangazowani w oszustwo – socjalizm, tzw.mordercza medycne, neoniewolnictwo (banki), faszyzm i totalitaryzm(prawo),manipulacja (info) itd.
  =====================
  od pb: maxi, uosabiasz mnie z opiniami ekspertow, ktore propagujemy przez blog; w pakistanie dzieje sie, a ty widziales?

  • Maxi said

   Ekspertow sa tysiace, od nas zalezy ktorych cytujemy. Mam duzo szacunku dla Pana za racjonalizowanie roznych doniesien, ale nie wiem , jak Pana, ale moj punkt widzenia na epidemie zmianil sie w ciagu 0,5 roku diametralnie dwa razy i caly czas wydaje mi sie, ze jestem blizej prawdy. Teraz mam juz dystans do wiekszosci doniesien, ktore konfrontuje ze swoimi obserwacjami i wiedza.

   To co dzieje sie w Pakistanie moze posrednio byc widoczne w Polsce – w postaci wzmozonej akytwnosci sluzb, przemyslu, transportow lotniczych itp. Ja tego nie widze, jak zobacze, to napisze, a informacje w sieci – zwlaszcza uprzedzajace, to z reguly manipulacja taka, jak prognozy gieldowe i kursowe.

   „Misja pokojowa w Iranie” i jej czas, to tajemnica i prawdopodobnie trudna sprawa – najpierw trzeba „zabezpieczyc ” potencjal w coraz mniej stabilnym Pakistanie. O ile wiem atak na Iran, to atak na Chiny lub Rosje, ale wszystkie info sa pewnie nieprawdziwe, albo przemieszane.

  • grypa666 said

   „Wirusy” to część DNA, czy DNA jest „oszustwem”?

   • Maxi said

    Istnieje DNA i bialko, bo to sie wykrywa , problemem jest zawsze interpretacja wyniku, dobor przypadkow, przyjecie progu detekcji, punktu odciecia – cutt off score, wspolczynnika zmiennosci-CV.
    Obecnie przy czulym sprzecie diagnostycznym mozna wykryc prawie wszystko i wszedzie, kto pracuje w tym ma problemy nie z wykryciem tylko z odsianiem smieci.

    Teraz od tego sa miliony naukowcow-urzednikow dbajacych o swoje miejsca pracy – przyklad – Globcio. Zreszta 95% naukowcow wykonuje badania pod kierownictwem szefa, a ten dostaje pieniadze od sponsorow i rewolucji nie bedzie.

    Zawsze powtarzam anegdote z NASA, ktora wymyslila za 1 mln $ dlugopis piszacy w stanie niewazkosci dla kosmonautow, a Rosjanie pisza … olowkami.

    Ale olowki sa tanie i to jest problem.

 27. Jack said

  http://www.konservat.cba.pl/arty/art0286.php

  Coś o iluminatach

 28. tomekgo said

  małe kompedium wiedzy na temat koncernów farmacutycznych

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/30/koncerny-farmaceutyczne/

 29. chrzescijanka, byla katoliczka said

  Bein ty jako sluga szatana masz racje.
  Sluz mu a on tobie odplaci.
  To co mnie uderzylo, jest, ze sie boisz, bo gdybys sie nie bal to ……….
  Boisz sie slug Jezusa!
  Bein, jestes zydem, dlaczego to ukrywasz?
  Bein ty nie jestes chrzescijanem!
  ==============
  od pb: Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nade mna grzesznym;
  Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad b. katoliczka;
  wpisalas sie (kilkakrotnie! jakbym nie rozumial raz!) pod Ausweis666 i Szakale 10 IV = wspolnnym watkiem obu bylaby zydomasomasoneria, którą ty reprezentujesz? czy chodzi tez o oslone BlackHawka ktory podszyl sie pod naszego In’a na innych forach? czyby BlackHawk byl agentem zydomasonerii, ktory jako ‚znany z blogow anonimowy ekspert’ ma zdyskredytowac In’a w przyszlosci?
  Sw. Pawel pochodzil z Zydow faryzejskich a za sprawa Ducha Swietego nawrocil sie na chrzescijanstwo, tzn. stal sie wielkim zwolennikiem Jezusa Chrystusa; moral = co ma piernik pochodzenia do wiatraka religii?
  jak nazwiesz Brata Nataniela – pochodzenia zydowskiego, prawoslawnego ewangeliste ulicznego w USA? kiedy napisalem do niego jako „Zyda” obrazil sie: „jestem chrzescijaninem!”;
  co zrobisz z Henry Makowem w kanadzie – zydowskiego pochodzenia katolikiem, jednym z czolowych krytykow judeocentryzmu i masonerii?
  a co z ofiarami Kazni Katynskiej, w duzym procencie inteligencji zydowskiego pochodzenia z wielonarodowosciowej I RP?
  chrzescijanko, b. katoliczko – jaka teraz jestes? czemu odeszlas od wymeczonego przez zydomasonerie katoloicyzmu, wiary twoich (?) przodkow? ucieczka szczura z tonacego okretu do ‚wyznan’ skorumpowanych przez judeomasonerie?
  swe pochodzenie, religie, cefalke obnazylem tu na blogu juz podczas kampanii anyscypionkowej w ubr. = a ty wtedy bylas na naradach polskiego komitetu pandemicznego who?
  wejdz na witryny genealogii polskich Zydow a moze zobaczysz ze i ty, rodzina, ulubieni znajomi macie korzenie zydowskie = mieszkalismy z Zydami ponad tysiac lat a ludzie parza sie niepolitycznie i z milosci a nie nienawisci (chwala wielka Bogu za to!);
  ad pytanie wstepne = o twych wpisach dowiedzialem sie w przypadkowej wizycie w spamie, z reguly nie wymazuje wpisow bo nie mam nawet czasu zagladac na forum ani do spamu; a jak widzisz spotkal cie wielki zaszczyt wyjecia twego szajsu ze spamu i opublikowania na cennym metrazu forum; komenty kasuje moderator wg regul w zakladce „O nas” a tam widzisz nienawisc jest powodem do banu; sadze jednak ze automat wordpress.com wyczul twa wrecz talmudyczna nienawisc do chrzescijan jak bein walacych prosto z mostu w judeocentrykow ;<)
  a czemu ty szukasz Zydow? rabin ci kazal? to pasuje do ich odwiecznego straszenia mas zydowskich rzekomym zagrozeniem od gojow, dzieki temu utrzymuja kontrole nad zydami tak jak nad gojami przez krypto-zydow, szabas-gojow, merdia, banksterstwo, skorumpowane religie itd (czytaj blog grypa666);
  jesli moge poradzic, przerwij histerie ‚antysemityzmu’ produkcji rabinatu terroryzmu talmudycznego, wez sie za szukanie krypto-zydow = ich o wiele trudniej znalezc niz beina i robia znacznie wiecej szkody;
  tak dla jasnosci: blog nie jest religijny jak insynuujesz, tylko polityczny (kompleks jot), prowadzony przez prawoslawnego (jak niedoskonalego jednak chrzescijanina!), odwiedzany i wspierany przez chrzescijan roznych obrzadkow (podzielonych ‚dzieki’ zydomasonerii) oraz ogolnie ludzi dobrej woli, do ktorych niestety nie mozna ciebie zaliczyc = ale modlimy sie…
  Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad siostra moja, B. Katoliczka

 30. Acheron said

  Rycerze Boga z złotych nakryciach głowy, ubóstwo pełną parą…
  ===============
  pb: a co, zdemaskowanie w bezduszne za to zamożne oczki kole?

 31. For most recent information you have to go to see
  internet and on world-wide-web I found this site as a best website for hottest updates.

 32. fvo said

  Hi every one, here every one is sharing these experience, thus it’s pleasant to read this weblog, and I used to pay a visit this blog daily.

 33. What’s up it’s me, I am also visiting this web site daily,
  this website is truly pleasant and the visitors
  are in fact sharing good thoughts.

 34. Bret said

  It’s going to be end of mine day, but before ending I am reading this impressive article to increase my experience.

 35. I like the helpful info you provide in your articles.
  I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 36. Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author.
  I will make sure to bookmark your blog and may come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you to definitely continue
  your great writing, have a nice morning!

 37. Clara said

  Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
  News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

 38. I savor, cause I discovered exactly what I used to be taking a
  look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 39. What’s up Dear, are you in fact visiting this website regularly, if so then you will without doubt take pleasant knowledge.

 40. Asking questions are in fact good thing if you are not understanding something fully, however this article offers fastidious
  understanding even.

 41. Oscar said

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. Many thanks

 42. Gazete Oku said

  May I simply say what a relief to discover someone who
  truly understands what they’re discussing on the net. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular since you definitely possess the gift.

 43. Hi everybody, here every one is sharing these know-how,
  therefore it’s nice to read this webpage, and I used to go to see this blog everyday.

 44. Lizette said

  A fascinating discussion is definitely worth comment.

  There’s no doubt that that you should write more on this subject, it might not be a taboo subject but usually people do not discuss such issues. To the next! All the best!!

 45. Hi there Dear, are you really visiting this site on a
  regular basis, if so then you will definitely take good knowledge.

 46. Mai said

  This is very interesting, You are a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

 47. Hi! I’ve been reading your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Tx! Just wanted to say keep up the good job!

 48. […] Ausweis666 […]

 49. […] Narodzenie i wstawka o stosunku mnichów prawosławnych do satanizmu (antychrysta) w moim artykule Ausweis666: Dla bolszewii w Polsce ujkowicki Monaster jest bardzo niebezpieczny, ponieważ używa wody […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: