Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Milion sajanim + wykradanie technologii USA

Posted by grypa666 w dniu 31/03/2010

Chcesz więcej takich artykułów – wesprzyj blog

††††††††††††††††††††††††††

Milion pomagierów Mosadu na świecie

Martin Webster 26.3.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Wstrząsy wtórne po styczniowej egzekucji w Dubaju przywódcy palestyńskiego Hamasu Mahmouda Mabhouha przez Mosad, w końcu potrząsnęły Pałacem Westminsteru w Londynie 23 marca. Zabójstwo popełnił duży szwadron śmierci obejmujący mężczyzn i kobiety, którzy przybyli i opuścili Dubai przy pomocy „sklonowanych” paszportów wydanych oryginalnie obywatelom Australii, Francji, Niemiec, Holandii, Irlandii i W. Brytanii. Rząd Izraela odmówił komentarza w tej sprawie poza stwierdzeniem: Nie ma dowodów na to, że odpowiedzialny jest Izrael. Dwanaście podrobionych paszportów to kopie brytyjskich oryginałów. Wszyscy posiadacze autentycznych dokumentów brytyjskich są obywatelami brytyjskimi, którzy osiedlili się w Izraelu i w myśl Prawa Powrotu przyjęli obywatelstwo Izraela. Żydowski (ale niekoniecznie syjonistyczny) minister spraw zagranicznych w rządzie Partii Pracy David Milliband stanął na wysokości zadania w wyciszonej Izbie Gmin i złożył oświadczenie zapowiadające, że w wyniku dochodzenia Agencji ds. Przestępczości Zorganizowanej Scotland Yardu, podjęto decyzję o niezwłocznym wydaleniu wysokiego urzędnika dyplomacji Ambasady Izraela w Londynie.

Oświadczenie nie podało nazwiska dyplomaty, ale przypuszcza się, że osoba ta, bez względu na jej oficjalne stanowisko, jest szefem londyńskiej grupy Mosadu. Milliband powiedział, że dochodzenie udowodniło, że autentyczne dokumenty brytyjskie wydostały się z rąk ich właścicieli kiedy weszły w tymczasowe posiadanie izraelskich urzędników w Londynie lub w tranzycie na lotnisku Ben Guriona w Izraelu . Powiedział: Doszliśmy do wniosku, że istnieją ważne powody, by sądzić, że Izrael jest odpowiedzialny za niewłaściwe użycie brytyjskich paszportów. To jest nie do przyjęcia. Stanowi ogromny brak poszanowania suwerenności Zjednoczonego Królestwa. Fakt, że dokonało to państwo, które jest przyjacielem, z ważnymi dyplomatycznymi, kulturalnymi, biznesowymi i osobistymi powiązaniami z W. Brytanią, tylko powiększa tę zniewagę. Żaden kraj ani żaden rząd nie mógł być obojętny w takiej sytuacji. Poprosiłem by wydalono pracownika Ambasady Izraela i to właśnie ma miejsce.

Będzie interesujące, jak  Jewish Chronicle potraktuje oświadczenie Millibanda. Gazeta ta 26 lutego w artykule Pomoc milionów Żydów dla Mosadu mówi autor w Radio 4 starała się pomniejszyć informację, że Mosad zwerbował miliony Żydów na całym świecie do pomocy w działalności szpiegowskiej. Negacja istnienia miliona pomocników Mosadu wśród diaspory żydowskiej ostrożnie nie wspomniała o istnieniu podjednostki Mosadu znanej jako Sajanim [pomocnicy]. Sajanim są Żydzi, którzy żyją i posiadają obywatelstwo państw poza Izraelem, potajemnie zatrudnieni przez Mosad do pomocy w jego działalności, tj. zapewniają bezpieczne lokale, transport, dostęp do sieci łączności i in. udogodnienia, dokumenty urzędowe itp. itd. Pełne (i niezakwestionowane) dane o istnieniu sieci Sajanim Mosadu ujawniła wydana w 1994 r. książka The Other Side of Deception (Druga strona oszustwa) Wiktora Ostrowskiego, renegata, agenta Mosadu.

Nie wszystkich Sajanim werbują wykrywacze talentów Mosadu w krajach ich urodzenia, których mają obywatelstwo. Niektórzy są werbowani podczas wizyty w Izraelu. Odkąd ustanowiono Izrael w 1948 roku, celem międzynarodowej organizacji pierwszego ruchu syjonistycznego, Światowego Kongresu Żydów (WJC), było utrzymanie związku między Żydami w diasporze i Izraelu. Politykę tą podkreślał ze zdumiewającą szczerością najważniejszy strateg syjonizmu XX w. Nahum Goldmann,  współzałożyciel Światowego Kongresu Żydów z rabinem Stephenem S. Wise w 1934 r. i przewodniczący WJC w l. 1949-1977. W swej książce The Jewish Paradox (Żydowski paradoks, 1978), stwierdził, że ten proces powiązania powinien być realizowany wśród Żydów w wieku dwudziestu kilku lat, gdy wszyscy młodzi ludzie są najbardziej idealistyczni i wrażliwi.

Goldmann zalecał, by możliwie jak najwięcej młodych Żydów powiązać z Izraelem w roku tuż przed studiami, poprzez poznanie izraelskiego stylu życia pracując w kibucu lub jednym z urzędów opieki społecznej, a nawet jako rekruci Sił Obronnych Izraela (IDF). Miał nawet czelność twierdzić, by rządy krajów diaspory ze zrozumieniem odnosiły się do sprawy żydowskiej ułatwiając ten proces, a nawet by je przekonać do oddania środków z ich krajowych budżetów na ich finansowanie! Nie wiem, czy rząd brytyjski realizował lub realizuje to. Ale kilka syjonistycznych organizacji charytatywnych, które organizują i (nominalnie) finansują te wizyty w Izraelu dla młodych Żydów posiadających obywatelstwo brytyjskie, wszystkie publikują swoje numery rejestracyjne, co oznacza, że ich fundusze są zwolnione z opodatkowania, więc na pewno ich działalność pośrednio korzysta z uprzejmości dotacji brytyjskiego podatnika.

Podczas ich pobytu w Izraelu najbardziej żarliwi młodzi syjoniści, którzy również posiadają wymagane poziom intelektualny i cechy osobowości, są werbowani i niewątpliwie odbywają szkolenia. W zasadzie proces ten b. mało różni się od siatki szpiegowskiej sowieckiego NKWD, która werbowała i szkoliła szereg sowieckich szpiegów w Cambridge University, tuż przed II wś.: Guy Burgess, Donald Duart MacLean, Kim Philby, Anthony Blunt i in. mogących przenikać najwyższe władze brytyjskiego wywiadu (MI6) w czasie wojny, kiedy W. Brytania była sojusznikiem ZSRR. Oni udaremniali i niweczyli brytyjskie antysowieckie operacje wywiadowcze w czasie zimnej wojny. Jedyną różnicą pomiędzy działaniami sowiecko-brytyjskimi i syjonistyczno-żydowskimi jest to, że syjoniści robią to w sposób ciągły, globalny, masowy i prowadzą obserwacje, werbunek i szkolenia każdej nowej fali młodych talentów wewnątrz Izraela, gdzie taka działalność jest poza zasięgiem prawa krajów diaspory.

Działalność sajanim

W 1986 r. sajanim z W. Brytanii i Włoch pomogli w porwaniu i przeszmuglowaniu do Izraela (pod wpływem narkotyków, w skrzyni) Mordechaja Vanunu, izraelskiego naukowca, chrześcijańskiego neofity, który ujawnił, że Izrael posiada tajny ośrodek produkcji broni nuklearnej w Dimonie. Mosad miał nadzieję, że osoby, których dokumenty skradziono, nieszybko zauważą, że coś jest nie w porządku i nie zgłoszą tego do odpowiednich organów. Jest to rodzaj cynicznej przewrotności, którą wielbiciele Izraela traktują z pobłażliwym uśmiechem, jako tylko hucpę. (Ci sami ludzie mówią o wysokich standardach etycznych izraelskich sił obronnych IDF). Dzielny ówczesny rząd Nowej Zelandii nie przyjął takiego poglądu. Dwóch agentów Mosadu uwięziono i zażądano, by Izrael publicznie przeprosił i zapewnił, że nigdy nie zrobi tego ponownie. Wystosowano przeprosiny i gwarancje.

Takie gwarancje Izraela nie są warte funta kłaków. W debacie, która nastąpiła po ministerialnym oświadczeniu Millibanda, William Haigh, konserwatywny minister spraw zagranicznych przypomniał Izbie Gmin, że Izrael przylapano w podobnej operacji fałszowania brytyjskich paszportów w 1987 r. Haigh powiedział, że ówczesny minister spraw zagranicznych Izraela (teraz prezydent) Szimon Peres, wydał uroczyste werbalne i pisemne zapewnienie rządowi brytyjskiemu: takie coś nigdy się nie powtórzy. Uwaga Haigha zasługuje na uwagę ze względu na jej brak w dniu następnym w większości wiadomości nt. debaty.

Jak teraz wiemy,  w zabójstwie Mahmuda Mabhouh w Dubaju użyto brytyjskie, jak również australijskie, francuskie, niemieckie i holenderskie paszporty. Jest to oczywiście skandaliczne (w języku dyplomatycznym nieprzyjazny akt), by tajne służby obcego mocarstwa werbowało obywateli innego kraju do pomocy we wszelkiego rodzaju działalności szpiegowskiej — nie mówiąc już przeciwko interesom – na terenie innego państwa. Mosad działała tak w każdym kraju, gdzie jest diaspora żydowska tylko dlatego, że rządy większości państw (zwłaszcza W. Brytanii, USA, Kanady, Niemiec, Włoch, Polski) zwykle niechętnie podejmują skuteczne działania, by wyeliminowa takie dywersje.
Dlaczego szefowie Mosadu wiedzą, że im się to uda:

 • ostre oskarżenia o antysemityzm, lub
 • obawy polityków, że lokalni Przyjaciele Izraela zaprzestaną darowizn pieniężnych dla ich partii politycznych, lub
 • nacisk ze strony USA, zawsze chętnego do udzielania pomocy Izraelowi, gdyż jego cały system polityczny i media zdominowli syjonistyczni Żydzi lub przekupni nieżydowscy karierowicze.

Niedostrzeganie przez kolejne rządy brytyjskie subwersji dokonywanej przez Sajanim Mosadu w W. Brytanii zinstytucjonalizowano w połowie l. 1990-ych, kiedy Home Office, który nadzoruje policję i wewnętrzne służby bezpieczeństwa (MI5), wyraził zgodę by London Metropolitan Police i Greater Manchester Police zapewnieniły stałe szkolenie i wymianę informacji wywiadowczych z Community Security Trust (CST). CST jest ramieniem bezpieczeństwa i wywiadu Izby Deputowanych Brytyjskich Żydów (JBD), której broszura oświadcza, że istnieje dla ochrony interesów, praw religijnych i bezpieczeństwa Żydów na całym świecie i zapewnienia Izraelowi bezpieczeństwa, dobrobytu i pozycji. Całkiem jasno zainteresowania sprawami dotyczącymi kwestii lojalności nie są najważniejszymi dla zorganizowanej społeczności żydowskiej.

W artykule w  Observer (2.2.1997) ówczesny „Dyrektor Obrony” JBD  Michael Whine (obecnie mieszka i pracuje w Izraelu) ujawnił, że CST tworzy siłę składającą się z 2 tys. osób… z rozbudowanym systemem wywiadu, który zapewnia strażników i szkoli ochroniarzy …Personel przechodzi przez energiczne szkolenia fizyczne. Formacje CST często widać jako ochroniarzy syjonistycznych demonstracji politycznych i in.  żydowskich manifestacji publicznych: ubranych w jednakowe kurtki odblaskowe podobne do policyjnych, z wielkimi literami CST. Pracownicy CST paradują w miejscach publicznych, mimo że wszystkie te działania odbywają się pod pełną eskortą policji, co daje odpowiednią ochronę wszelkiego rodzaju ludziom i organizacjom w naszym kraju. W świetle publicznych wystąpień CST i oświadczeń Michaela Whine’a, należy zauważyć, że wg prawa brytyjskiego (Section 1, Public Order Act z 1936 r. uchwalonego by ukrócić wystąpienia Czarnych Koszul Brytyjskiego Związku Faszystów Sir Oswalda Mosleya) nielegalnym jest organizować i/lub wyposażać i/lub szkolić siły paramilitarne dla osiągania politycznych celów siłą fizyczną lub zachowywać się w taki sposób, by stwarzać rozsądne podejrzenie o taką dzialalność. […]

Ostrożne unikanie jakiejkolwiek wzmianki w  Jewish Chronicle o światowej siatce sajanim Mosadu poprzez usiłowanie pomniejszenia znaczenia miliona Żydów na całym świecie zorganizowanego w celu wsparcia operacji Mosadu może wywołać smutne uśmiechy u tych nie-Żydów, którzy znają jego cel, oraz serdeczny śmiech wśród Żydów.

††††††††††††††††††††††††††††††††

Wykradanie amerykańskiej technologii przez Izrael

Grant Smith 3.12.2009, tłumaczył Stan Terlecky

Obecna akcja amerykanskiego kontrwywiadu przeciwko bylemu naukowcowi z NASA Stewardowi Nozette rozpoczela sie od podstawienia pracownika FBI, udajacego agenta Mossadu.  W czasie umowionych spotkan w hotelu Mayflower w Waszyngtonie agent wreczal Nozettemu pewne sumy pieniedzy w zamian za supertajne informacje.  Nozette dostarczal tajne informacje dotyczace systemu obronnego USA , wierzac, ze trafia one do Izraela. Nozette mial juz poprzednio  podpisany kontrakt na uslugi konsultacyjne z Israel Aerospace Industries, glownego kontraktora sprzetu wojskowego.  Wprawdzie, jak  dotychcz as , wladze USA tradycyjnie ignorowaly, puszczaly w niepamiec lub rezygnowaly ze sledztw w sprawie izraelskiego szpiegostwa,  to straty jakie z tego powodu poniosla gospodarka amerykanska oraz narodowe bezpieczenstwo okazaly sie byc tak duze, ze teraz  chyba przebrala sie juz miarka, co sklonilo sluzby specjalne USA do podjecia odpowiedniej akcji.

Jak na ironie, w tym tygodniu izraelskie lobby swietowalo w Nowym Jorku rocznice przeprowadzenia najwiekszej tajnej operacji przeciwko przemyslowi USA oraz amerykanskim pracownikom.

Firma Israel Aerospace Industries, ktora kiedys nosila nazwe Israel Aircraft Industries (IAI), zostala zalozona przez legendarnego inzyniera lotnictwa i przedsiebiorce Adolfa „Al” Schwimmera.  Schwimmer byl glowna postacia w aferze szmuglowania nadwyzek amerykanskiego sprzetu wojskowego i zaopatrzenia z II wojny swiatowej (Haganah smuggling) na wojne w Palestynie. Zakupil duze ilosci s amol otow wojskowych, wykorzystujac duze rabaty cenowe od War Assets Administration.  Pogwalcil jednak prawo, ktore zabranialo eksportu nadwyzek wojskowych do krajow gdzie mial miejsce konflikt wojenny. Utworzyl w tym celu fikcyjna korporacje panamska,  ktora przemycala sprzet lotniczy do Palestyny gdzie trwala wojna o utworznie panstwa Izrael w 1948 roku.

Zaden z glownych amerykanskich bossow, finansujacych cale przedsiewziecie, nie poszedl z tego powodu do wiezienia, chociaz kilka plotek jak Nathan Liff pojawilo sie w sadzie kryminalnym.  Dostali male wyroki, usprawiedliwiajac sie, ze „zaopatrywali jedynie w bron zydowskich chlopcow,  ktorzy dostarczyli Zydow ocalalych z Holocaustu sprzed hitlerowskich piecow do ich ojczyzny. Skazany przestepca Schwimmer, ktory nie spedzil ani jednego dnia  w wiezieniu opuscil USA   i z poparciem  Dawida Ben Guriona oraz Szymona Pereza zostal dyrektorem IAI.

IAI zawarlo kontrakty z silami powietrznymi Izraela w latach 1950-ych i rozpoczelo zakrojona na szeroka skale akcje szpiegowska wykradania amerykanskiej technologii wojskowej, lotniczego know-how oraz projektow sprzetu militarnego. Dopierow 2000 roku amerykanscy przyjaciele zalatwili mu u prezydenta Billa Clintona mozliwosc formalnego ul as kawienie, ale Schwimmer w wywiadzie dla Forward  powiedzial, ze wymaga to wypelniania szeregu dokumentow, w ktorych prosi o wybaczenie  Departament Sprawiedliwosci a on nie czuje sie winny, nie zrobil nic zlego i nie potrzebuje prosic o ul as kawienie.  Schwimmer nie jest jedynym Zydem, ktory popelnil przynoszace zyski przestepstwo wobec Stanow Zjednoczonych w imie Izraela, co uczcila cicha uroczystosc rocznicowa w Nowym Jorku.

Na wiosne 1984 roku American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) oraz Amerykansko-Izraelska Izba Handlowa znajdowaly sie w srodku bitwy z amerykanskimi korporacjami, organizacjami przemyslowymi oraz zwiazkami zawodowymi. Izraelskie lobby walczylo o nieograniczony dostep izraelskich firm eksportowych do olbrzymiego amerykanskeigo rynku w ramach szeregu tzw. porozumien „wolnego handlu” (wl as ciwsza nazwa byloby handlowe porozumienia miedzyrzadowe).  76 glownych amerykanskich grup interesu od Monsanto i Dow do AFL-CIO prowadzilo walke z mala   grupa 23 organizacji izraelskiego lobby, ktore w wiekszosci nie mialy rzeczywistego biznesowego zaplecza.  Wymusily one na przeydencie Reaganie podpisanie pierwszego bilateralnego ukladu handlowego w cz as ie kiedy Izrael znajdowal sie w kryzysowej sytuacji gospodarczej.

Tajna wspolpraca z ta grupa lobbystyczna zajal sie minister gospodarki Izraela Dan Halpern. Wedlug ostatnio ujawnionych dokumentow FBI, w 1984 roku Halpern otrzymal od AIPAC 300 stronicowy tajny raport  handlowy USA, przygotowany przez Komisje Handlu Miedzynarodowego. Halpern pozniej odmowil ujawnienia FBI w jaki sposob wszedl w posiadanie tych scisle tajnych dokumentow, poniewaz „etyka profesjonalnego dyplomaty nie pozwala mu na ujawnienie zrodla.” Wspomniany raport zawieral najbardziej tajne dane rynkowe i handlowe, dotyczace amerykanskich firm, ktore stawialy najwiekszy opor izraelsko-amerykanskiemu ukladowi handlowemu. Dane te do dzisiaj sa opatrzone klauzula „scisle tajne.”

W 1986 roku po potwierdzeniu  immunitetu dyplomatycznego przez Departament Stanu USA, ktory zwalnial go od odpowiedzialnosci  karnej, Dan Halpern udzielil wywiadu FBI, w cz as ie ktorego stwierdzil, ze „posiadanie raportu przez AIPAC i rzad Izraela nie spowodowalo zadnych szkod gospodarce amerykanskiej i ze calemu zamieszaniu wokol tej sprawy poswiecono wiecej uwagi niz to bylo warte.”

Abstrahujac od nieustannych wysilkow Izraela, aby zdobyc amerykanskie tajemnice wojskowe oraz wl as nosc intelektualna, wspomniany izraelsko-amerykanski bilateralny uklad handlowy nalezy do porozumien, ktore przynosza najgorsze rezultaty stronie amerykanskiej.  Jego skutkiem jest olbrzymi deficit handlowy USA , wynoszacy ponad 71 mld dolarow, poniewaz praktycznie zamyka on granice Izraela dla amerykanskich produktow.  Udzial amerykanskich towarow w handlu z Izraelem spadl z 27% w 1985r. do 12% w ubieglym roku.  Porozumienie izraelsko-amerykanskie powoduje nieustanne skargi ze strony amerykanskich grup handlowych dotyczacych dostepu do rynku oraz ochrony wl as nosci intelektualnej. Wladze amerykanskie stosuja”sprytna” praktyke umieszczania wszystkich tajnych informacji przemyslowo-handlowych w jednym, latwo dostepnym dla Izraela, miejscu. Mozliwosc taka zostala np. wykorzystana przez  Ministerstwo Zdrowia Izraela, ktore ma dostep do klinicznych dossiers  amerykanskich przedsiebiorstw farmaceutycznych, obowiazkowo ujawnianych przy staraniach o dostep do rynku. W rezultacie izraelscy producenci lekarstw moga  bezkarnie podrabiac leki, wykorzystujac receptury, bedace chroniona wl as noscia  intelektualna firm amerykanskich.

Wiekszosc Amerykanow uznalaby zapewne przejecie dokumentow handlowych w 1984r. za zwykla kradziez, podlegajaca postepowaniu prokuratorskiemu, gdyby  wiedziala o tym fakcie. Nie dotyczy to jednak Zydow z izraelskiego lobby, ktorzy goscili 3 grudnia 2009r.  Dan Halperna, bedacego obecnie wiceprezesem  Amerytkansko-Izraelskiej Izby Handlowej w Nowym Jorku. Jak na ironie Dan Halpern przygotowal referat o „dialogu miedzyrzadowym.” Ani Halpern, ani AIPAC nigdy nie zostali pociagnieci do odpowiedzialnosci za wykradzenie danych handlowych, skompletowanych przez Przedstawicielstwo Handlowe USA oraz Komisje Handlu Miedzynaroddowego, co zostalo wykorzystane przeciwko interesom przemyslu i pracownikow amerykanskim.

Wrecz przeciwnie, obecnie AIPAC i byli amerykanscy oficjele publikuja i rozprowadzaja broszury oraz inne materialy promocyjne, udowadniajace (mimo danych wskazujacych na oczywiste straty dla amerykanskiego biznesu), ze bilateralne miedzyrzadowe porozumienie handlowe pomiedzy Izraelem a USA bylo pierwszym posunieciem, ktore utorowalo droge n as tepnym ukladom handlowym, np. takim jak NAFTA. W takiej sytuacji trudno uwierzyc, ze Stewart Nozette zostanie pociagniety do odpowiedzialnosci za probe sprzedania amerykanskich sekretow wojskowych.

Podobnie jak w poprzednich skandalach, okaze sie, ze nasz system prawny zaczyna powoli stosowac z as ade podwojnej moralnosci i Nozett znajdzie sie po uprzywilejowanej stronie lawy sadowej.  Machina prawna zwykle dziala powoli, ale byly dyrektor AIPAC Neal Sher juz smaruje publicznie  jej tryby. Sher wyrazil swoje oburzenie, ze „byl z as zokowany faktem jak slabo agenci FBI rozumieja z as ady lobbingu i jak malo wiedza o zbieraniu informacji.” Rownoczesnie ostrzegl, ze „zanim Nozette zostanie postawiony przed sad, liderzy zydowskich srodowisk zrobia pieklo i nie wykaza bojazni jaka AIPAC przejawil w sprawach Steve Rosena i Keitha Weissmana.”

Pytanie tylko czy Sher nie myli sie w ocenie  profesjonalizmu FBI w przeprowadzeniu sledztwa w  sprawie bylych pracownikow AIPAC? W przypadku Nozette’a wyglada na to,z e pracownicy FBI celowo nie skontaktowali sie z IAI lub przedstawicielami Izraela. Mogly istniec uzasadnione podstawy, aby tego nie robic. Halpern bezwstydnie wykorzystal immunitet dyplomatyczny, aby uniknac sledztwa ze strony FBI. W latach 1960-ych taki immunitet uniemozliwil FBI przeprowadzenie sledztwa w sprawie nielegalnego wyslania wzbogaconego uranu, przeznaczonego do budowy bomb jadrowych, z Nuclear Material and Equipment Corporation (NUMEC) w Pensylwanii do bazy Dimona w Izraelu, gdzie budowano urzadzenia do produkcji broni nuklearnych.

Wlasciciel NUMEC Zalman Shapiro oraz szef miejscowej organizacji syjonistycznej byli przesluchiwani przez CIA, FBI oraz specjalna komisje sledcza Kongresu USA, kiedy wykryto, ze z NUMEC zniknelo 587 funtow wzbogaconego uranu, tuz po wizycie izraelskiego szpiega Rafaela Eitana.  Amb as ada Izraela ostrzegla, ze uzna sprawdzenie ladunku wyslanego z Numec do Izraela za naruszenie „nietykalnosci dyplomatycznej.” Departament Stanu wympgl na FBI odstapienie od tego zamiaru, uz as adniajac, ze zlamanie „immunitetu dyplomatycznego” moze grozic potencjalnymi nieobliczalnymi skutkami. Inspektorzy FBI mogli tylko bezsilnie przygladac sie jak ladowano przesylke w zaplombowanym olowianym kontenerze NUMEC na s amol ot El Al’u na lotnisku Idlewild, nie mogac sprawdzic ladunku.  W 2009 r. w sprawie Nozette’a FBI chcialo uniknac zaangazowania Departamentu Stanu USA , ktory ma dluga historie ochrony izraelskich szpiegow pod pretekstem „naruszenia stosunkow dyplomatycznych.”

Dobre udokumentowanie motywow Nozette’a moze w przyszlosci zapobiec rowniez probie wykorzystania „doktryny Ellis’a” w sadzie.  Przed wniesieniem do sadu sprawy oskarzonych czlonkow AIPAC Rosena i Weissmana,  zespol ich obroncow uzyskal olbrzymie poparcie ze strony przewodniczacego sedziego T.S.Ellis’a.  W rezultacie, tuz przed podjeciem decyzji o odrzuceniu oskarzenia, prokurator otrzymal polecenie, aby nie udowadniac czy obydwaj oskarzeni przekazali tajne informacje do Izraela, ale czy ich „stan umyslu” pozwalal im na ocene czy popelniaja przestepstwo. Przepisy z 1917 roku Espionage Act nie poruszaja takiej sprawy.

Tym razem, ujawnione dokumenty FBI wyraznie swiadcza o  tym, ze Nozette byl wlasnie w takim „stanie umyslu.”  FBI postaralo sie rowniez, azeby o calej sprawie nie dowiedziano sie we Wschodnim Dystrykcie Wirdzinii sedziego Ellis’a. a nawet doprowadzono do zmiany zespolu sedziowskiego w Dystrykcie Columbia.  Na przekor poprzednim oskarzeniom dyrektora AIPAC Sher’a, obecny przypadek Nozette’a pokazuje jak duzo FBI wie o metodach dzialania AIPAC oraz Izraela w zakresie „lobbingu i zbieraniu informacji.”  Jezeli dojdzie do otwartej i prawidlowej sprawy karnej, to moze ona nawet zapoczatkowac proces powrotu amerykanskiego systemu sadownictwa do rownej dla wszystkich sprawiedliwosci.

Komentarze 84 do “Milion sajanim + wykradanie technologii USA”

 1. Ola said

  Myślę, że poniższy artykuł jest b ważny i na czasie:

  Szczęśliwej Paschy z Gazy

  http://uruknet.info/index.php?p=m64637&hd=&size=1&l=e
  Sam Bahour – 29.03.2010
  Tłumaczyła: Ola Gordon

  W tym roku 30 marca Żydzi w Izraelu i na świecie obchodzą trwające 7 dni święto Paschy, inaczej święto przaśnego chleba upamiętniające ucieczkę starożytnych Hebrajczyków z niewoli w Egipcie. (W Izraelu 30 marzec jest również dniem ziemi: dniem, w którym protestują Palestyńczycy upamiętniając konfiskatę ich ziem przez rząd Izraela.)

  Święto Paschy rozpoczyna się seder, tradycyjnym uroczystym posiłkiem. Jego centralnym punktem jest specjalny talerz zwany seder z sześcioma symbolicznymi produktami. Każdy z nich ma swoje znaczenie nawiązujące do historii exodusu Hebrajczyków z Egiptu. Na osobnym talerzu jest stos trzech macy, lub przaśników, rodzaj chrupiącego pieczywa z białej mąki i wody.

  Jak mówi Wikipedia i strona Chabad, każdy z tych produktów, wymieniam je w języku hebrajskim, ma symboliczną rolę i pozwala na jej dodatkową, alternatywną interpretację. Mam nadzieję, że moja interpretacja pomoże Żydom na świecie, a szczególnie w Izraelu, uzyskać szerszą perspektywę znaczenia Paschy tutaj i teraz, na ziemi, która stała się końcowym etapem starożytnego wyjścia z Egiptu.

  Maror i Chazeret — dwa gorzkie zioła, symbolizują gorycz i trud niewoli doświadczonej przez Żydów w Egipcie. Niewolnictwo: ograniczenie wolności człowieka. Dzisiaj półtora miliona Palestyńczyków w Strefie Gazy smakuje gorycz niewoli, w hermetycznie zamkniętej enklawie nie widząc jej końca. Sześćdziesiąt procent z nich jest w wieku poniżej 16 lat. Żydzi w Izraelu utwardzili swoje serca na tę rzeczywistość i oczekiwali, że reszta światowego żydostwa uczyni to samo. Jak długo będziecie czekać na zniknięcie Palestyńczyków?

  Charoset — mieszanka grubo posiekanych orzechów, jabłek lub daktyli oraz wina, symbolizuje zaprawę używaną przez żydowskich niewolników na budowach magazynów w Egipcie. Dzisiaj Izrael nie pozwala na transport zaprawy, cementu ani innych materiałów budowlanych do Strefy Gazy. Niech śpią w namiotach! Tak jest od ostatniego zimowego ataku na Strefę Gazy, w skali międzynarodowej udokumentowanej zbrodni wojennej (i prawdopodobnie zbrodni przeciwko ludzkości), powodującej śmierć ponad 1400 osób w 22 dni, od grudnia 2008 r. i stycznia 2009 r. – pozostawiającej bezdomnych mieszkańców w gruzach. Czy to jest wolność jaką przewidział Mojżesz? Czy to jest wolność ataków na cywilów z czołgów, samolotów i okrętów „żydowskiego” państwa? To nie brzmi dla mnie bardzo żydowsko.

  Karpas — warzywo inne niż gorzkie ziele, zanurzone w słonej wodzie (symbolizującej łzy), odwołuje się do bólu odczuwanego przez żydowskich niewolników w Egipcie. Łzy! Ból! W waszym imieniu, moi żydowscy przyjaciele, Izrael kontynuuje nieludzkie oblężenie Strefy Gazy. Tam ludzie płaczą takimi samymi słonymi łzami, a ich ból jest nie do opisania. Dwóch na trzech dzisiejszych mieszkańców Strefy stracili domy tam, gdzie teraz jest Izrael, kiedy ustanawiano państwo. Sześć lat później rozpoczęło się ich koszmarne życie, coś w rodzaju śmierci za życia: gospodarka w gruzach, ich dzielnice w ruinach, ich system edukacji i ochrony zdrowia w gruzach, a nawet ich kanalizacja w gruzach. Izrael odmawia wyrażenia zgody na jej odbudowę. Co stanie się po odebraniu mieszkańcom Gazy pozostałego w nich zdrowia psychicznego?

  Z’roa — pieczona noga jagnięcia (lub skrzydło/szyja kurczaka) jest symbolem ofiary paschalnej złożonej w przeddzień exodusu, a później w świątyni w Jerozolimie. Ofiara! Czy domagacie się rezygnacji z możliwości zrównoważonej przyszłości dla współczesnego Izraela w imię jego założycielskiego mitu – jak udowodniono – że Palestyna była „ziemią bez narodu, dla narodu bez ziemi”? Milion dzisiejszych mieszkańców Gazy pochodzi z rodzin, które wyrzucił Izrael. Mieszkańcy Gazy byli niezłomni nawet w warunkach jakie wcześni Hebrajczycy mogli uważać za niedopuszczalne w Egipcie. Mieszkańcy Gazy, wraz ze wszystkimi Palestyńczykami, są ludźmi, z którymi Żydzi w Izraelu muszą żyć dziś, jutro i zawsze. Jedynie niepewne jest – ile więcej nienawiści wygenerują przez okupację wojskową i zbrojne ataki, zanim będzie można rozpocząć proces wspólnej rehabilitacji.

  Beitzah — ugotowane na twardo jajko, symbolizujące główną ofiarę święta, złożoną w jerozolimskiej świątyni, palone i spożywane jako część posiłku seder. Jajko jest symbolem żałoby. Jaja są pierwszą rzeczą podawaną żałobnikom po żydowskim pogrzebie. Jajko na talerzu seder wywołuje smutek z powodu zniszczenia świątyni i niemożliwość złożenia kolejnej ofiary na cześć święta Pesach. Żałoba! Jako Żydzi, dużo wiecie na temat żałoby; pomyślcie o sześćdziesięciu dwóch latach żałoby, pomyślcie o każdym dniu w każdym z tych lat, wśród tych ludzi – prawdziwych ludzi, z prawdziwymi nazwiskami i prawdziwymi dziećmi – w Strefie Gazy i w nędznych obozach dla uchodźców wokół Izraela, którzy widzą swoją ojczyznę gołym okiem, ale są pozbawieni podstawowego prawa człowieka – powrotu do domu. Sześćdziesiąt dwie Paschy i ich liczba rośnie. Wszystko o co was proszę z okazji tegorocznego święta, kiedy będziecie kontemplować o jajku na talerzu seder jest to, byście o nich pamiętali, nic więcej.

  Moi żydowscy bracia i siostry, możecie nadal odwracać wzrok kiedy Izrael twierdzi, że mówi i działa w waszym imieniu. Zabija i okalecza w waszym imieniu. Wywłaszcza i przejmuje w waszym imieniu. Mówi o pokoju i wywołuje wojnę w waszym imieniu. Kiedy udajecie głuchych wobec ich smutku w tym roku, jeśli okażecie kamienne serca w tym roku, jeśli nie wyrazicie w tym roku swojego protestu – to dajecie przyzwolenie na trwające czystki etniczne innego narodu, w waszym imieniu. Jeśli nie postrzegacie Palestyńczyków teraz jako pełnoprawnego narodu, usłyszycie ich kiedy będą próbować dać wyraz swojego człowieczeństwa w waszych koszmarach, rok po roku, aż do chwili kiedy będziecie w stanie ich zobaczyć i usłyszeć

  W Talmudzie jest napisane: „Nie widzimy rzeczy takimi jakie są. Widzimy je takimi jakimi jesteśmy”. Zachęcam was, podczas upamiętnienia niewoli i wyzwolenia starożytnych Hebrajczyków, byście postrzegli się w końcu jak równy z równym na tym świecie: równy z sąsiadami, ani jako ich panowie, ani ich niewolnicy. Zachęcam do spojrzenia na siebie i swoje dzieci tak samo jak na każdą palestyńską matkę, ojca i dziecko w Strefie Gazy. Niech ten rok będzie rokiem wspólnego zbawienia!

  Uwolnić Gazę teraz! Natychmiast zakończyć okupację! Szczęśliwej Paschy z Gazy!

  – Sam Bahour jest Palestyńczykiem i Amerykaninem mieszkającym pod izraelską okupacją.

  + + +

  P.S. Czytałam, że święto Paschy obchodzą również Palestyńczycy, ale nawet tym z nich, którzy przebywają w izraelskich więzieniach odmawia się zjedzenia palestyńskiego chleba paschalnego. Obrzydliwość!
  Ale z pewnością mieszkańcy palestyńskiego, stworzonego im przez doświadczonych w tym Żydów getta, będą mogli spożywać własny, tradycyjny chleb, szkoda, że będą popijać go łzami.
  Znam Palestyńczyków, pracowałam z nimi, tak więc choć dla Was, jako przedstawicieli cierpiącego narodu – Salim, Sam, Bassam, Georges – szczęśliwej Paschy.

 2. jowram said

  Ponieważ jednym z głównych celów reformy liturgicznej było zniesienie czynności i formuł o mistycznym znaczeniu, stało się logiczną konsekwencją, że autorzy reformy musieli podkreślać konieczność użycia w kulcie języków ojczystych.

  W oczach heretyków to rzecz najważniejsza. Kult nie może być czymś tajemniczym. Ludzie – powiadają – muszą rozumieć to, co śpiewają. Nienawiść do łaciny wrosła w serca wszystkich przeciwników Rzymu. Postrzegają ją jako więź scalającą wszystkich katolików z całego świata, jako arsenał ortodoksji wymierzony przeciw zagadkom ducha sekciarskiego.
  Duch buntu, który kazał im przerabiać uniwersalną modlitwę na mowę każdego człowieka, każdej prowincji i stulecia, wreszcie zrodził owoce, a zreformowani na własne oczy przekonują się, że katolicy, pomimo swoich łacińskich modlitw, lepiej spełniają swe obowiązki kultu i bardziej się w nich radują niż protestanci. Każdej godziny w kościołach katolickich odbywa się Boski kult. Wierny katolik, który włącza się w ten kult, zostawia swój język ojczysty przed drzwiami kościoła. Poza kazaniem słyszy jedynie tajemnicze słowa, a nawet nie słyszy ich wcale w najuroczystszej chwili – kanonie Mszy św. Mimo to owa tajemniczość pociąga go tak mocno, iż nie jest nawet odrobinę zazdrosny o protestanta, którego ucho nie słyszy nic, czego znaczenia by nie znał.

  Trzeba przyznać, że wypowiedzenie wojny świętemu językowi było mistrzowskim posunięciem protestantyzmu. Jeżeli kiedykolwiek uda mu się go zniszczyć, będzie to wielki krok ku całkowitemu zwycięstwu herezji. Liturgia wystawiona na wzrok gapiów, jak zbezczeszczona dziewica, straciła wiele ze swego świętego charakteru, a ludzie bardzo szybko stwierdzili, że nie warto odkładać swojej pracy czy przyjemności po to, żeby iść i słuchać tego, co się mówi w taki sam sposób, jak rozmawia się na targu (dom Prosper Gueranger (1805-1875)(inicjator ruchu liturgicznego), Institutions liturgiques, t. I, r. 14).

  • hjk said

   a tu odparcie dla sekciarzy twierdzących ze Watykan to Babilon z proroctw:
   http://www.truthtellers.org/alerts/babylonthegreatisrael.htm

   • ALFA said

    „Tajemnica Babilonu” to seria radiowych audycji prowadzonych przez Cooperaw latach 90-tych. Porusza niezwykle istotne tematy dotyczące Nowego Porządku Świata, okultystycznych praktyk elit, tajnych stowarzyszeń, zakrywanej przed nami historii, itd…
    Audycja nosząca podtytuł „Maitreya” porusza problematykę religii New Age, jej rosnących wpływów i niebezpiecznych planów, mających na celu doprowadzić do stworzenia rządu światowego i globalnej religii, pod duchowym przewodnictwem fałszywego proroka, zwanego Lordem Maitreyą.
    Milton William „Bill” Cooper był bezkompromisowym i nieprzejednanym poszukiwaczem prawdy o otaczającym nas świecie i rządzących nim regułach. Przez wiele pracowitych lat niestrudzenie demaskował kłamstwa serwowane nam przez zdemoralizowane elity. Był na tyle konsekwentny w swoich dociekaniach, by narazić się swoją postawą tym, którzy uważają się za panów tego świata.
    Stał się na tyle uciążliwy i niebezpieczny dla rządzących, że musiał zginąć. 5-tego listopada 2001 roku został w podejrzanych okolicznościach zastrzelony przez funkcjonariusza policji.

    William Cooper – „Tajemniczy Babilon: Świt ludzkości” (napisy PL) 1/6

    William Cooper – „Tajemniczy Babilon: Maitreya” (napisy PL) 1/4

  • nnn said

   @Jowaram

   To w jakim jezyku chcesz sie modlic jest twoja sprawa, wiec nie podwazam twego prawa, ale jesli cenzura dopusci to nawiaze do ostatniej wieczerzy ktora wedlug KK jest podstawa mszy swietej.
   Niektorzy pisza ze Jezus znal 3 jezyki (aramejski, grecki-rozmawial z greczynka, oraz lacinski- rozmawial z urzednikami rzymskimi). Jesli poczyta sie historie tamtych czasow mozna sie dowiedziec ze lud rozmawial po aramejsku, jezykiem kupcow byla greka natomiast lacina byla uzywana i znana tylko przez zolnierzy rzymskich i przez urzednikow.

   Teraz wyobraz sobie taka sytuacje. Jezus zasiada do ostatniej wieczerzy i zaczyna przemawiac w lacinie- poza celnikiem Mateuszem najprawdapodobniej go nikt nie rozumie.

   Albo druga sytuacja- kazanie na gorze a Jezus zaczyna przemawiac po lacinie.

   Mysle ze chrzescijan obowiazuje nasladowanie Jezusa, skoro Jezus wychodzil potrzebom ludzi i zwracal sie do ludzi w ich jezyku by byl zrozumiany (szczegolnie w czasie ostatniej wieczerzy) to my takze powinnnismy tak postepowac.

   Lecz od razu pisze ze to w jaki sposob sie chcesz modlic jest twoja sprawa ale prosze potrzebe modlitwy we wlasnym jezyku nie nazywaj herezja. Chyba ze udowodnisz na podstawie Nowego testamentu a szczegolnie nauczania Jezusa ze chrzescijanie powinni sie modlic w jezyku ktory nie rozumieja.

   • jowram said

    Tak więc, drodzy przyjaciele, dla przyszłości Kościoła, podejmijmy krucjatę na rzecz Mszy łacińskiej, krucjatę na rzecz Mszy wiecznej, sprawowanej w języku Kościoła. Zrzućmy jarzmo władzy okupacyjnej, obcy język, który wdarł się do sanktuarium. Powróćmy do Mszy po łacinie, Mszy naszych przodków.
    Wówczas staniemy się świadkami odnowy Kościoła, jego odrodzenia się z popiołów powszechnego zniszczenia, będącego owocem reform liturgicznych. Naprawdę ujrzymy nową wiosnę Kościoła – Kościoła powracającego do szat swej młodości, do języka i liturgii, które dał nam biskup Rzymu. Zobaczymy Kościół odzyskujący dawne siły, przeobrażony jak sam Zbawiciel na Górze Tabor, jego szaty staną się znów nieskalane, lśniące jak słońce, gdy obleczony będzie w język, który zawsze był jej własnym językiem, plenum gratiae et veritatis, pełen łaski i prawdy.

   • mgrabas said

    czy w ogóle „odprawianie mszy” podoba się Bogu?
    o pierwszych chrześcijanach mówiono: „patrzcie, jak oni się kochają”, a nie jak się modlą!
    kogokolwiek dziś obchodzą słowa Jezusa i Jego przykazania? czy jeszcze kogoś obchodzą przykazania z biblijnego Dekalogu? a może jednak trzeba się naprawdę nawrócić i potraktować poważnie Boga, poznawać Go i słuchać „bardziej niż ludzi”? – Jezus o takich powiedzał wyraźnie „ten jest mi bratem, siostrą i matką”! – słowa Jezusa zapisano w Biblii i Jego przestrogi również, są dostępne dla każdego, kto chce je znaleźć i według nich żyć

   • nnn said

    @jowram

    Jezyk liturgii zawsze wychodzil na przeciw ludziom. Historia kosciola pokazuje ze
    Jezyk lacinski zostal wprowadzony do liturgii w IV wieku. Wczesniej powszechym jezykiem byla greka ktora byla najbrdziej znana wsrod ludzi. Jednakze w IV wieku wiekszosc ludzi mowilo po lacinie stad zdecydowano sie wprowdzic lacine do liturgii.

    Tak wiec lacina jest jezykiem mlodosci Kosciola Katolickiego powstalego w 380 roku na mocy dekretu cesarza Teodezjusza ale nie jest jezykiem mlodosci pierwszych wiekow chrzescijanstwa (jezykiem tym byly jezyki narodowwe i greka jako najbardziej znany jezyk.)

    Kosciol Katolicki utrzymal lacine az do Soboru Watykanskiego II (1962_1965) pomimo ze przez cale sredniowiecze lacina byla jezykiem malo znanym dostepnym tylko dla bogatej warstwy spolecznej.

    Tak wiec Jezus i pierwsi chrzescijanie zawsze wychodzili na przeciw ludziom po to by Slowo Boze jak i ostatnia wieczerza byla zrozumiane przez wiekszosc.

    Tak wiec lacina jest jezykiem Kosciola Katolickiego (powstalego w 380 roku) ale nie jest jezykiem chrzescijan.

    P.S
    To tylko uzupelniajac. Bo historia jezykow modlitw jest bardzo ciekawa
    =======================
    od pb: pomyliles date powstania kk o 7 wiekow

   • ALFA said

    Ja w latach 50 modliłem się w języku łacińskim bo tak nas uczono i msze były w tym języku .

   • nnn said

    @Jowram
    I wyjasniajac, nie pisalem tego by prowadzic jakies spory teologiczne bo uwazam ze kazdy ma prawo do decydowania w jaki sposob chce sie modlic, ale odnioslem sie do twych postow bo nazwalas heretykami osoby ktore chca modlic sie w swoim jezyku w tym katolikow.
    Bylo to bardzo przykre i bardzo kontrowersyjne. Bo biorac pod uwage fakty ktore przytoczylem na temat rozwoju jezyka liturgii jak i historie wspolnot chrzescijanskich musialabys nazwac herytykami Jezusa, apostolow ( w tym Piotra apostola) oraz wszystkich chrzescijan az do 4 wieku. Bo oni wszyscy a przede wszystkim Jezus dbali o to by tresci przekazywane byly zrozumiale dla wszystkich dlatego przemawiali i czcili Boga w jezyku osob sluchajacych.

    Dlatego prosze, masz pelne prawo modlic sie i uczestniczyc w liturgii ktora ci najbardziej odpowiada ale nie nazywaj heretykami tych ktorzy chca sie modlic w jezyku narodowym, bo tak jak napisalem wczesniej musialabys nazwac heretykami wszystkich chrzescijan az do IV wieku wliczajac Jezusa i apostolow.

   • nnn said

    Panie piotrze nie pomylilem. Cesarz Teodezjusz w swoim dekrecie z 380 roku po raz pierwszy uzyl slowa katolik i tak kazal nazywac kosciol.Wszystko do sprawdzenia.
    =================
    od pb: wiec zaczynaj sprawdzac bo jak dotad niedobrze wypadles, ale daje ci po chrzescijansku szanse na zrozumienie swej pomylki

   • nnn said

    Nazwa dokumentu cesarza Teodezjusza z 380 roku ustanawiajacego Kosciol Katolicki
    De fide Catholica” – Codex Theodosianus XVI.1.2),
    ===============
    od pb: cesarz bizantyjski Teodozjusz I (347-395) nie mogl „ustanowic KK”, bo oficjalna religia cesarstwa bylo prawoslawie (ang. Orhtodox Christianity) zalegalizowane przez Konstantyna (~280-337) Edyktem Mediolanskim;
    zbior praw Codex Theodosianus ustanowil cesarz bizantyjski Teodozjusz II (401-450) na podstawie kodeksow bizantyjskich od czasow Konstantyna; ksiega XVI De fide Catholica = wiara powszechna, tj. obowiazujaca w Bizancjum?
    po grecku ‚katolikos’ zawsze znaczylo powszechna (np. wiara chrzescijanska), zanim pranie mozgow zrobilo z tego nazwe ekskluzywna dla KRK; na kazdej liturgii prawoslawni recytuja Wyznanie Wiary z uzyciem slowa „katolikos” w „Powszechny Kosciol Chrystusowy” (ktory prawoslawni rozumieja jako wolny od wywyzszania sie jednego biskupa nad innymi, jak nakazal Chrystus; jak widac z hierarchii prawoslawnej, wszyscy narodowi patriarchowie sa rowni);
    prawoslawie pozostalo oficjalna religia Bizancjum do jego upadku w XV w. — upadku m.in. dzieki wyprawom krzyzowym lacinnikow i polityce lacinskich papiezy, narzedzia zachodnich moznowladcow http://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_Emperors
    w IV-V w. nie bylo jeszcze rozbicia na Kosciol Rzymsko-Katolicki (sama nazwa uraga slowu ‚powszechny’) i ‚reszte’, rozlam ksztaltowal sie (nie ze strony prawoslawnych, ktorzy nalegali na zachowaniu Tradycji) prze kilka wiekow do schizmy lacinnikow w XI w. nakladajac sie na tworzenie panstwowosci frankonsko-niemieckiej; koronacja papieska krola frankonskiego Charlemagne na Cesarza Rzymskiego w 774 r. rozpoczela kontrole papiezy przez wladcow zachodnich http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church#Middle_Ages
    przyjecie chrztu przez Polske od lacinnikow mialo do czynienia z polityka a nie duchowoscia; prawoslawie, przyniesione z Wielkiej Morawy przez „bizantyjczykow” Sw. Cyryla i Metodego dlugo przed lacinskim chrztem Polski, zostalo brutalnie wyparte przez lacinnnikow, wzbudzajac ludowe rewolty przeciw religii narzuconej, do tego w obcym jezyku przez misjonarzy mowiacych jezykiem wrogow Slowian i Polakow – niemieckim (niedlugo artykul);
    gdyby Konstantynopol byl wtedy blizej i mial wiecej przebicia, moze bylbys dzis prawoslawny i nie plotlbys lacinniczej propagandy; nie utrzymasz sie na forum z takim „warsztatem badawczym”, podobnie jak ten hah ktory sciemnia o chemtrailsach co w maglu zaslyszal

   • nnn said

    @pB
    No to juz wiem gdzie sa nasze roznice- a raczej spojrzenia na to z dwoch perspektyw.

    – Dekret ktory podalem dotyczy cesarza teodezjusz I (i pochodzi z 380 gdzie cesarz teodezjusz I napisal ze kazdy kto sie podporzadkuje jego dekretowi moze przyjac nazwe katolika- w tym wypadku nie chodzilo o powszechnosc ale o oddzielenie od innych chrescijan przez przyjecia okreslonej nazwy wyznawcy- katolika)

    „…Nakazałem, żeby ten tylko, kto przestrzega tego prawa, mógł przybrać imię katolika, a wszyscy inni jako nierozumni i szaleni byli napiętnowani hańbą nauki heretyckiej. Winni oni spodziewać się przede wszystkim pomsty Bożej, a następnie naszej kary stosownie do decyzji, którą powzięliśmy z natchnienia niebieskiego….”- jest to fragment dekretu Tedezjusza I z 380 roku.

    – Codex Theodosianus zostal stworzony przez Tedoezjusza II w V wieku ale zawieral zbior praw i dekretow jego poprzednikow. ustanowionych od poczatku IV wieku (co zaznaczyl pan w swoim poscie)

    – W 380-381 powstal Kosciol Katolicki poprzez min. przybranie nazwy katolika, a w 1054 roku Kosciol Rzymsko-katolicki ktory odlaczyl sie od rytu wschodniego i tradycji ustanawiajac sprzeczne prawa. W sensie historycznym prawoslawie zachowala tradycje kosciola katolickiego pierwszych 7 wiekow.
    ==============
    od pb: stawiasz znak rownosci miedzy „katolikos” („powszechny”, jak Kosciol Chrystusowy od pierwszych wiekow chrzescijanstwa) a katolicki; kloci sie to z historia i tradycja Kosciola Powszechnego do schizmy, wierzeniami prawoslawnych wszystkich narodowosci (od syryjczykow po indian na alasce) niezmienionymi od pierwszych wiekow chrzescjanstwa…
    robisz podobny blad jak nnn tu:
    https://grypa666.wordpress.com/2010/03/31/milion-sajanim-wykradanie-technologii-usa/#comment-51245
    nie wiem skad sie biora takie niedorzecznosci = ‚wspolzawodnictwo’ dla zaspokojenia jakiegos ego religijnego czy wynik wieloletniej lacinniczej propagandy wywyzszajacej rzymski katolicyzm?

  • eminem said

   Język podczas mszy ma ogromne znaczenie. Łacina jest Piękna i doniosła inaczej zwana również językiem aniołów… „Misericordias Domini in aeternum cantabo” -„Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę.”

   Piękne 🙂
   =============
   od pb: wloski tez piekny, co z tego jak nie rozumiem?

   • czosnek said

    @Eminem
    Język podczas mszy nie ma żadnej roli. Chyba że liczyć funkcję podtrzymywania w niewiedzy przez wieki nieznających tego języka i zakrywanie Słowa Bożego.
    @Jowram
    Msza nie będzie wieczna, tak jak wiecznie nie będzie trwać Rzym. Myślisz, że gdy na Ziemię przyjdzie Chrystus, to nadal będzie mieć miejsce msza? W jakim celu? Po co? Nie porównuj proszę odnowionego Kościoła Rzymskiego do Przemienienia na Górze Tabor.

   • eminem said

    @ Czosnek Tu nie chodzi o odprawianie całej mszy po łacinie,lecz o adoracje najświętszego sakramentu w tym właśnie języku….

   • jowram said

    Nic nie stoi na przeszkodzie, by uczyć się tego języka. Jan Paweł II zwracając się w roku 1978 do młodych, przytoczył znane słowa Cycerona: „Nie tyle chwalebne jest znać łacinę, co godne ubolewania jej nie znać” (Brutus 23,140). W minionych czasach łacina stanowiła sam rdzeń programu nauczania każdej katolickiej szkoły średniej, dostarczając w ten sposób wychowankom klucz do zrozumienia nie tylko liturgii, ale również całej łacińskiej kultury.

    Po drugie, sam ten argument sugeruje, że z jakiegoś powodu dla uczestnictwa we Mszy konieczna jest znajomość łaciny. Jest to po prostu nieprawda – można doskonale wiedzieć, czym jest Msza święta i w jaki sposób dusza czerpie z niej korzyść, nie znając wcale łaciny. Ważniejsza jest wiedza odnośnie tego, co się wówczas dokonuje, niż zrozumienie znaczenia wypowiadanych słów. Znajomość tekstu Mszy jest bardzo korzystna, dlatego zresztą Kościół zawsze oferował go wiernym w językach, które mogli zrozumieć, nawet jeśli nie jest im to mówić ściśle konieczne. Msza ta uświęciła przecież niezliczone rzesze świętych, nie posiadających nawet umiejętności czytania.
    ================
    od pb: moim zdaniem co najmniej najwazniejszy punkt Mszy Sw. powinien byc w jez. wyznawcy = problem nie istnieje w prawoslawiu, gdzie koscioly sa narodowe; podrozujac wiem ze wszedzie jest ta sama tresc i obrzadek, bez wzgledu na jezyk, ktorego nie zawsze rozumiem (grecki, rumunski, gruzinski), ale jaka radocha rozpoznawac slowa w liturgiach slowianskich!

   • jowram said

    Ponieważ, jak to wiemy w oparciu o samo nawet tylko naturalne światło rozumu, Bóg musi być niezmienny, również to, co powiedział musi być niezmienne. Dlatego właśnie Żydzi odprawiają swe obrzędy w języku hebrajskim, nawet jeśli nie posługują się nim we wzajemnych relacjach. Również Arabowie w swych obrzędach trzymają się języka Koranu, a nie języków narodowych (wbrew powszechnej opinii arabski nie jest jednym językiem, a niektóre jego odmiany różnią się od klasycznego arabskiego w takim stopniu, że ich użytkownikom trudno jest się wzajemnie zrozumieć). Podobnie językiem sakralnym hinduistów jest sanskryt, a nie języki narodowe.

    Jest więc całkowicie zgodne z ludzką naturą, by język sakralny chrześcijan był również niezmienny, przekazany przez Tradycję i nie używany w codziennym życiu. Jest czymś absolutnie niestosownym, by język biznesu był równocześnie językiem świątyni. Przeciwnie, gdy język świątyni stał się mową potoczną, nie była już ona domem modlitwy, ale – jak to powiedział sam Zbawiciel – jaskinią zbójców.
    Widzimy też, że język liturgii powinien być powszechny w tym sensie, że powinien przemawiać do wszystkich narodów, w każdym miejscu i czasie. Łacina zaś jest prawdziwie powszechna nie tylko ze względu na dwie poprzednio wspomniane cechy, ale również z samej natury tego języka – jako nie należącego do żadnego konkretnego narodu.
    Po pierwsze, ponieważ był to język Cesarstwa Rzymskiego, już w pierwszych wiekach Kościół mógł jednym głosem wyrażać wieczną wiarę, a biskupi rzymscy mogli zakładać powszechną znajomość łaciny, dzięki czemu cały świat mógł słyszeć i rozumieć ich głos. Nawet po upadku Cesarstwa łacina pozostała językiem uniwersalnym dla tych wszystkich, którzy potrafili czytać i pisać, a wiele narodów przyjęło jako pierwszy swój język pisany nie swą własną mowę, ale łacinę. W Anglii na przykład łacina była językiem urzędowym aż do roku 1733. „Principia” Izaaka Newtona nie zostały napisane po angielsku, ale po łacinie, ponieważ stanowiło to gwarancję, że idee te staną się znane w cywilizowanym świecie. Kartezjusz znany jest ze swych traktatów pisanych po francusku, jednak jego sentencja: „Cogito ergo sum” po dziś dzień cytowana jest po łacinie. Podobnie w wieku dziewiętnastym Gauss napisał swe Disquisitiones Arithemeticae po łacinie.

 3. ALFA said

  Historia świata w 10 minut

 4. hjk said

  moralność to nie tylko sprawa ducha…
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1262074/Scientists-discover-moral-compass-brain-controlled-magnets.html

 5. Ola said

  Wielkanocny przekaz „niesfornego kapłana” z Palestyny

  http://uruknet.info/index.php?p=m64664&hd=&size=1&l=e

  Stuart Littlewood – 30 March 2010
  Tłumaczyła: Ola Gordon

  Ks. Manuel Musallam niedawno przeszedł na emeryturę w wieku 71 lat po 14-letnim posługiwaniu jako proboszcz kościoła Świętej Rodziny w Gazie. Przez większość tego czasu Izraelczycy nie pozwalali mu odwiedzić rodziny i przyjaciół na Zachodnim Brzegu. Tak więc, pomimo pogarszającego się zdrowia posługiwał w trakcie dewastującego oblężenia i morderczych ataków.
  Miałem zaszczyt spotkać go kilka lat temu i po prostu kocham sposób w jaki ten człowiek przemawia. Nie przebierał w słowach. Mówi o tym jak jest, z prawdą i w jego stylu.

  Emerytura nie uciszyła go ani nie wygasiła sposobu jego postrzegania.

  Ta Wielkanoc, według niego, dotyczy, jak zawsze, okupacji i jak ona rabuje tych w Ziemi Świętej z wielkanocnego przekazu nadziei i radości. „My, palestyńscy chrześcijanie jesteśmy pod okupacją przez długie lata. Cierpieliśmy z goryczą przebywając z dala od świętych miejsc. Odmawiano nam naszego prawa kultu w Jerozolimie. Wiele chrześcijańskich pokoleń nigdy nie były w stanie dotrzeć do Jerozolimy, aby odwiedzić swoje święte miejsca.
  „Okupacja stale wprowadza niezgodne z prawem przeszkody. W tym roku mamy do czynienia z oddzielającym murem izraelskiego apartheidu, punktami kontrolnymi i blokadą dróg strzeżonymi przez izraelskich żołnierzy odmawiających nam wszelkiego ruchu i dostępu do Jerozolimy.

  „Wszystkie te działania nie tylko duszą naród palestyński, ale również duszą pokój w Izraelu i Palestynie”.

  Ks. Manuel wyjaśnia, jak Palestyńczycy są pozbawiani swobody wyznawania wiary gdzie im się podoba, nawet w Wielkanoc. W szczególności nie mają możliwości dotarcia do Jerozolimy. Syjonistyczne twierdzenie, że Palestyna była „ziemią bez narodu dla narodu bez ziemi” miało katastrofalny wpływ na Palestyńczyków. „To nie oznacza, że Jerozolima jest bez narodu, ale raczej powinna być wyludniona po to, by przekazać ją innemu narodowi. David Ben Gurion sam w 1937 roku sformułował plan kiedy powiedział:” Musimy wypędzić Arabów i zająć ich miejsce”.
  „Każdy kamień wbudowany w rasistowski mur, każde uderzenie siekierą pod meczetem Al-Aksa i każdy dom zniszczony przez Izrael będą zwiększały intensywność oporu i zawziętość. Ale współpraca z Palestyńczykami da Izraelowi nadzieję na przyszłość, zdominowaną przez spokój i spokój”.

  „Opłakujemy Jerozolimę…”

  Ostrzega o bezwzględności syjonistycznego programu całkowitej judaizacji Jerozolimy, zmiany jej charakterystyki, wypędzenia jej ludzi, zniszczenia ich domów, przejęcia ich ziemi i zbudowania licznych osiedli. „Opłakujemy Jerozolimę i brakuje nam jej pięknych uroczystości. W tym roku tysiące turystów będą płakać z nami. Nie będą mogli przejść „Drogą Krzyżową” z Palestyńczykami. Nie będzie narodowego palestyńskiego folkloru by odkryć arabskie religijne rękodzieła do zabrania jako prezenty, beż żadnych lokalnych modlitw, hymnów i muzyki by doświadczyć ciepłej wiary wierzących w Palestynie. Będą w szoku wchodząc do Grobu Świętego, kiedy wewnątrz znajdą izraelską policję”.

  Wielkanoc jest symbolem uwolnienia od grzechu i niewoli, ale nadzieje na wyzwolenie narodowe wyparowują. Niewola i upokorzenia okupacji są odczuwalne przez palestyńskich chrześcijan silniej niż kiedykolwiek. „Nie przewidujemy rozwiązania politycznego, ani zakończenia okupacji, ani nadziei na powrót palestyńskich uchodźców, ani ustanowienia naszego państwa z Jerozolimą jako stolicą, ani prawa do samostanowienia, ani uwolnienia tysięcy więźniów, ani wolnego poruszania się i dostępu, końca oblężenia Strefy Gazy i likwidacji rasistowskiego muru okalającego Jerozolimę.
  „Jesteśmy zbulwersowani ciągłymi zagrożeniami dłuższej wojny. Jesteśmy zrozpaczeni przez codzienne upokorzenia, głód, pragnienie, bezrobocie i brak zrównoważonego rozwoju w naszym kraju”.

  Mówi, że milczenie świata jest kłopotliwe i społeczność międzynarodowa zdaje się niezdolna do wdrożenia rezolucji wykorzystanej do utworzenia państwa Izrael. Ostatnie wydarzenia tylko prowadzą bliżej do przepaści.

  Przypomina nam, że Palestyńczycy budowali i umacniali Jerozolimę przez 5000 lat i nigdy nie przestali … z wyjątkiem okresu okupacji, która praktycznie zniszczyła wszystko, co osiągnęli. Nie mogąc znaleźć żadnych śladów własnego dziedzictwa, zauważa, okupanci przejęli niektóre święte miejsca Palestyńczyków.

  „Jerozolima była miastem Boga, pokoju i modlitwy, ale została przekształcona w miasto człowieka, wojny i nienawiści. Zamiast stać się kluczem do bram nieba, stała się kluczem do wojny i krwi”.

  „Chrońcie nasze święte miejsca”

  Jerozolima, najświętsze miejsc na ziemi, jest obecnie przedmiotem grzechu i zbrodni, jak mówi, gdyż jeden człowiek zabija drugiego, obraża go i depcze jego godność i prawo do życia. „Jerozolima jest nasza. Nie jest ziemią sporną. Nie zabiegamy o dzielenie się spuścizną i dziedzictwem Jerozolimy z Izraelem ani nikim innym.
  „Nie przyjmujemy wypowiedzi przywódców Izraela, że Jerozolima jest stolicą Izraela i że budowa w niej nie różni się od budowy w Tel Awiwie. Okupacja jest grzechem i formą terroryzmu, a kiedy opierając się na tekstach Tory o zabijaniu ludzi lub wykluczeniu i usuwaniu ich z ziemi, to wzrasta do poziomu zbrodni przeciwko ludzkości. Wszyscy jej sprawcy powinni być osądzeni przez Międzynarodowy Trybunał Karny, zanim będą osądzeni przez sprawiedliwy sąd Boży”.
  Zwolennicy wypowiedzi Netanjahu, i ci, którzy ich nie potępiają, po prostu dają Izraelowi więcej czasu i wymówek do zintensyfikowania zbrodni przeciwko ludności palestyńskiej. Tym samym stają się wspólnikami „grzechu przeciwko narodom”.

  W wielkanocnym apelu do świata, co wydaje się najbardziej martwić ks. Manuela, jest malejąca liczba docierających do świętych miejsc, co może spowodować, że zamienią się w zabytki, a nawet ulegną zniszczeniu. W oczach przywódców Izraela, te miejsca są „pogańskie” i ten, kto je zniszczy zbliży się do Boga. „Dawno, dawno temu”, mówi, „żydowski przywódca syjonistyczny Teodor Herzl powiedział: „Jeśli pewnego dnia odzyskamy Jerozolimę a ja wciąż będę w stanie coś zrobić kiedy to się stanie, moim pierwszym działaniem będzie oczyścić ją dokładnie. Usunę wszystko, co nie jest święte i spalę wielowiekowe zabytki”.
  „Izrael niszczył i torturował nas w wielu wojnach. Prosimy, abyście zobaczyli rany niewinnego narodu palestyńskiego i byli miłosierni wobec palestyńskiego holokaustu, który widzicie na własne oczy i dotykacie własnymi rękami, i poznali tych, którzy dopuścili się tego przestępstwa przeciwko naszym dzieciom. Szukaj z nami sprawiedliwości, która jest matką pokoju. Chrońcie nas i chrońcie naszych świętych miejsc”.

  Pamiętam, że w 2008 r. ks. Manuel był ze swoją wspólnotą chrześcijańską w czasie najciemniejszej godziny, kiedy Izrael, z pozwoleniem Ameryki i Unii Europejskiej, rozpętał śmiertelną rzeź mającą na celu ostatecznie zmiażdżyć pół-zagłodzonych mieszkańców Gazy.

  W czasie tej trwającej rzezi, ks. Manuel wysłał wiadomość z płonących ruin do każdego, kto chciał słuchać: „Nasi ludzie w Gazie są traktowani jak zwierzęta w zoo. Jedzą, ale nadal są głodni, płaczą, ale nikt nie osusza ich łez. Nie ma wody, elektryczności, jedzenia, tylko strach, terror i blokada … Nasze dzieci żyją w stanie traumy i strachu. Są chore z tych i innych przyczyn, takich jak głód, ubóstwo i zimno … szpitale nie mogły udzielać pierwszej pomocy przed wojną, a teraz przychodzą tysiące rannych i chorych i operacje wykonywane są na korytarzach. Sytuacja jest przerażająca i smutna”.

  Z gniewem dodał: „niech miłosierny Chrystus ożywi naszą miłość do Boga nawet w tej chwili podczas „intensywnej terapii”.

  Czy ktoś go słuchał?

  Mięczaki – duchowni i politycy na Zachodzie będą mieć mokre gacie na samą myśl mówienia wprost przeciwko syjonistycznemu bezprawiu i okrucieństwu na sposób ks. Manuela, dlatego Ziemia Święta jest takim nie świętym bałaganem. Ich brak działania gwarantuje, że nic się nie zmieni na lepsze. Rzeczywiście, sytuacja staje się stopniowo coraz gorsza. Niektórzy bez wątpienia mrukną: „Czy nikt nie może pozbyć się niesfornego księdza?” podobnie jak powiedział król Henryk II w 1170 roku odnosząc się do Thomasa Becketa, którzy zbuntował się przeciwko jego bezpodstawnym reformom.

  Ale potrzebujemy wielu więcej dobrych i niesfornych kapłanów. To oni inspirują. Może nawet uda im się pogonić tchórzliwą społeczność międzynarodową do działania. Tymczasem wydaje się, że Bóg nadal ma wiele pracy dla ks. Manuela, nawet na emeryturze.

  Stuart Littlewood jest autorem książki Radio Free Palestine (Radio Wolna Palestyna), mówiącej o sytuacji Palestyńczyków pod okupacją.

 6. asterix said

  „Dopalacze” to substancje psychoaktywne, które mogą działać podobnie do narkotyków, można je legalnie kupić w Polsce. Są sprzedawane m.in. jako przedmioty kolekcjonerskie albo nawozy dla roślin. W Warszawie dostępne są w kilku całodobowych sklepach, jeden z nich znajduje się w ścisłym centrum miasta.
  http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/410455,ewa_kopacz_szykuje_sie_na_wojne_z_dopalaczami.html

  • ba, dopalacze to takie same narkotyki jak wszelkie inne dostępne na czarnym rynku. mają różne działania: stymulujące, uspokajające, psychodeliczne, halucynogenne, euforyczne i inne. jedyna różnica między dopalaczami a stricte narkotykami to fakt (nie)legalności. sklepy z dopalaczami znajdują się w większości miast polskich, a w wakacje są uruchamiane dodatkowe stoiska w wielu miejscowościach turystycznych. ktoś robi na tym niezły biznes.

 7. Marek said

  Kto byl przeciwko meczetowi w W-wie 27 marca 2010
  http://www.youtube.com/user/eugeniuszsendecki#p/a/u/1/8qNBX2DiBYI
  Pan Eugeniusz zarejestrowal ciekawy moment (1:30) przekazywania flagi, widac wyraznie jak na dloni jak obca agentura dziala w Polsce
  =================
  od pb: flaga izraela; co ma do meczetu w stolicy obce panstwo izrael, poza tym ze znane jest z wykorzystania radykalnego islamu do swych celow na bliskim wschodzie i globalnie?

  • ALFA said

   Chrześcijanie i Muzułmanie jednoczcie się nie dajcie się prowokować pokażmy im ,że nasze religie możemy połączyć i żyć w pokoju.NIE DAJMY IM SIĘ PROWOKOWAĆ.Mamy jednego Boga ,który w każdej religii nazwany jest inaczej.Połączmy się w miłości i pokoju.

 8. asterix said

  Komisja Europejska chce karać za nieumyślne obejrzenie pornografii dziecięcej. Wyświetli ci się zakazany obrazek – staniesz się przestępcą!
  http://wolnemedia.net/?p=20874

 9. Dawid -Supermarketom dziękujemy said

  „Dwa pola, kilka świń, kurnik oraz poczucie wspólnoty wystarczy – mieszkańcy wsi Martin na zachodnich obrzeżach hrabstwa Hampshire postanowili stać się samowystarczalni w kwestii produkcji żywności.” A może cos takiego wprowadzić u nas?

 10. Dawid said

  Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską

  Nie możemy wspólnie z Żydami udawać, że budujemy razem z nimi Państwo Polskie i dobrobyt w znakomitej większości katolickiego Narodu, gdy w rzeczywistości trwa proces dokładnie odwrotny.

  Żydowska mniejszość w Polsce ukrywająca się przeważnie pod polsko brzmiącymi nazwiskami, stanowiąca ok. 2,5% ludności Polski, choć nie istnieją oficjalne dane potwierdzające tę liczbę i może być ona większa, ma na swoim sumieniu dwukrotną w wciągu ostatnich 50 lat kradzież majątku Polaków. Po 1945 r. żydowsko-komunistyczna władza upaństwowiła prywatne majątki polskie, po 1989 r. żydowskie rządy w Polsce patronowały rozkradaniu majątku produkcyjnego, finansowo-bankowego, komunalnego wypracowanego przez Naród Polski oraz patronowała i patronuje wyprzedaży polskiej ziemi. Są i inne żydowskie zbrodnie na Polskim Narodzie. Komuniści żydowscy z ZSRR ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie po 01.09.1939 r. jeńców wojennych i polskiej inteligencji w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie, w Charkowie, w Starobielsku, w Kozielsku – to zemsta za udaremnienie rozlania się w 1920 r. żydowskiego komunizmu po całej Europie.

  Od 1944 do 1956 r. żydowsko-komunistyczna władza w Polsce wymordowała 600 tys. Polaków.
  Czytaj dadej… http://www.polonica.net/RP_z_gwiazda_Dawida.htm

  • ALFA said

   Prawdziwy żyd a syjonista to różnica,nie możemy budować jednego państwa z syjonistami.Którzy niszczą naszą Polskę.A rządzą nami syjoniści,którzy okradają naszą ojczyznę zniewalają Polaków i Europę,doprowadzają do zniszczenia naszych zakładów i miejsc pracy,niszczą służbę zdrowia i rolnictwo wprowadzają żywność modyfikowaną na nasze rynki nie informując nas w mediach po których ludzie chorują nie mówiąc już o szczepieniach ,które mają niebezpieczne skutki.Tak się mówi i każdy wie ,że terażniejsze pokolenie jest słabsze ,a dla tego bo jest coraz więcej szczepień które, zabija nasze dzieci ,dzieci nie szczepione nie chorują bo nie mają w organiżmie tego syfu , tak nie może być, musimy walczyć domagać się prawdy w mediach.

 11. hjk said

  http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/531825,Szczepienie–zabijanie-.html
  http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/530765,Szczepienia–dobrodziejstwo-czy-przeklenstwo.html

  Coś takiego – oficjalne media puszczają coś takiego w „naszym starym temacie”…
  ====================
  od pb: to starocie z lipca-wrzesnia 2009

 12. hjk said

  http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/531634,System-bankowy—kontrola-totalna-.html
  Nie do wiary, ze to publikują w tysiącach egzemplarzy czy to tylko w necie?
  ================
  od pb: z sierpnia 2009

 13. Mars said

  Mała dygresja : Indianie Hopi w swojej przepowiedni mówią , że w czasach końca Ziemia będzie opleciona jakby wielką pajęcza siecią. Jeśli przeanalizujecie rozkład chemistrali na kuli ziemskiej to zauważycie ewidentną analogię do ich przepowiedni .

 14. Mars said

  Słuchajcie, nasi kochani truciciele zmieniają chyba taktykę . Samolot sobie leci-a zanim nic..ani jednego paska…cisza po czym włączają i wyłączają oprysk na przemian . Widziałem to na własne oczy i udało mi się w tym czasie pokazać to paru innym osobom i w końcu im się oczy otworzyły . Kropla w morzu ale zawsze coś . Od rana pryskają .
  ===============
  od pb: oszczednosc paliwa ;<)

  • Prrivan said

   W dniu dzisiejszym byłem świadkiem dokładnie takiego oprysku,
   nad Nową Hutą-Wolicą w Krakowie gdzie samolot tuz przed 10 rano na chama rozpylał smugi po czym jakby skończył mu się zapas tego „czegoś” i zaczął puszczać regularne contrails które rozpłynęły się po dwóch minutach;ale to nie jest jeszcze najlepsze-otóż w pewnym momencie PRZED samolotem była widoczna ciemna na tle nieba smuga po której leciał jak po sznurku.
   Dokładnie jakby miał wyznaczoną przez ten ciemniejszy pasek trajektorię-czy ktos kiedys widział coś podobnego?

   • Mars said

    ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne że loty tych samolotów to bardzo inteligentnie przemyślana taktyka. Raczej decyzje o tym w którym miejscu rozpocząć rozpylanie podejmowane są z ziemi. To samo z trasami przelotu które nie są regularne . Tylko że popełniają jeden zasadniczy błąd a mianowicie to że ludzie którzy interesują się lotami samolotów zauważą coś jest nie tak . Udało mi się dzisiaj paru ludziom otworzyć oczy na ten temat i miejmy nadzieje że to pójdzie dalej.

   • Prrivan said

    A jednak oczy mnie nie myliły,te „czarne linie” przed chemtrails bywały juz obserwowane:

    http://www.bariumblues.com/black_line.htm
    http://www.rense.com/general2/blackline.htm

    Niemniej jednak po raz pierwszy widziałem coś takiego na własne oczy i jestem tym mocno zaniepokojony.

   • Prrivan said

    Jest i kilka nagrań wideo:


    =============
    od pb: cien smugi na cienkiej warstwie „mgly”? jakie polozenie slonca?

   • Taka Tam... said

    ja widzialam raz taka ciemna linie, to bylo w czasie kiedy na Ukrainie szalala grypa czy co to tam bylo. niestety nie mialam aparatu ze soba. 😦 myslalam ze to cien na chmurach czy cos… no ale to bylo tylko raz, nigdy potem nie widzialam juz takich cudow na niebie.

   • elka said

    24 marca widziałam taką czarną linię na Warszawą, przedtem tylko w internecie. Tego dnia latali jak szaleni od samego rana.Wiem, że tego dnia osoby z astmą „ledwo żyły”

   • malwa said

    potwierdzam też 24 marca zauważyłam czarną linię koło warszawy około godziny 11:30 następnie sfotografowałam te chemitrale ale na zdjęciach zrobionych kilka minut póżniej tej linii już nie było?tylko same chemitrale.http://pl.tinypic.com/usermedia.php?uo=4AtXI6JI7G8KVgZKq9rtxYh4l5k2TGxc

   • tarantula said

    ciemna linia to nic innego jak cień rzucany przez smugę na cieńką warstwę chmur, obserwowałem to wiele razy w Toronto, 100% cień

   • Jo-nasz said

    To wygląda, jakby samolot leciał dezynfekując,neutralizując, rozpyloną ciemną smugę.A więc pytanie, kto tworzy ciemne smugi.Może nad naszymi głowami toczy się wojna ,o której nic nie wiemy.Coś zatruwa – obiekty których nie widzimy ,zostawiają ciemne smugi, a samoloty neutalizują je ,nie zawsze dając radę.Widziałem wczoraj takie zjawisko nd moim miastem aż się żachnąłem .Dopiero co o tym czytałem ,a tu masz.Samolot leciał niemal pionowo nie zostawiając niemal smugi ,wyrównał nieco ,pojawiła sie za nim smuga, miejscami przerywana,albo przelatuje przez rózne warstwy powietrza ,albo to przerywane opylanie,pomyślałem i wtedy zobaczyłem ciemną smugę.Samolot niejako dogonił, ją i białe smuga za nim ,zaczęła się wydłużać pokrywając ciemną smugę która pod jasną zanikała.Obserwujcie niebo.Ktoś nas truje, ale i ktoś nas broni.Obiekt zostawiający ciemną smugę musiał być bardzo szybki,aż niewidoczny.Być może samoloty kreślą esy floresy ,bo tak truciciele rozpylają.Inaczej piloci musieli by być skończonymi idiotami, zwracającymi na siebie uwagę..To zupełnie nowy aspekt.Nasi lotnicy nas nie trują, oni nas bronią,pytanie przed kim.!!!!

   • Jo-nasz said

    Żeby nie było wątpolwości niebo było bezchmurne,nie może być więc mowy o cieniu smugi na chmurach.Samolot dogonił czarną smugę i tuż przed tym faktem zaczęła, się za nim biała smuga ,pierwotnie przerywana, potem ciągła.Pokryła ciemną smugę, po chwili obie rozpłynęły się w mgiełkę.Zrobiłem zdjęcia zobaczę, jak wyszły,na razie zachowam je dla siebie.Pozdrawiam teoretyków zbrodniczych naszych braci pilotów i obserwatorów cieni na chmurach.Wiem co widziałem ,Piloci samolotów nas bronią!!!!.

    od mg: to temat na dyskusję pod innym artykułem blogu (tym o smugach chemicznych), nie tutaj
    proszę wszystkich blogowiczów o staranność w doborze miejsca publikowania swoich wpisów
    pozwoli to na zachowanie porządku tematycznego dyskusji na blogu, umożliwi to szukającym informacji na dany temat szybsze dotarcie do szukanych informacji, a publikujących uchroni przed uznaniem ich wpisów jako spam, czyli wpisy nie na temat

   • Prrivan said

    Potwierdzam-w dniu wczorajszym w momencie obserwacji czarnej smugi na niebie nie było nawet najmniejszej chmurki…
    ===============
    od pb: a nie wystarczylaby cienka warstwa mgielki? tak jak w zakurzonym pomieszczeniu slonce oswietla drobinki kurzu stwarzajac wrazenie smug swietlnych, to smuga kondensacyjna czy chemiczna moglaby tworzyc cien na drobinkach lodu w atmosferze?

   • Jo-nasz said

    Panie Mgrabas .Ciekawe że ,jako sajanim interweniuje Pan w tym wątku, podczs gdy tony innych wpisów nie na temat, Pan pozostawia w spokoju.Coś zaniepokoiło??

    od mg: nic w tym ciekawego ani niepokojącego, po prostu uważam, że wystarczy pod jednym wpisem zamieścić informację dotyczącą wszystkich, a doszukiwanie się czegoś innego niż to, co zostało napisane jest nadinterpretacją, błędem

 15. Mars said

  jazda bez trzymanki czyli :

  Antysemityzm według Tomasza Lisa i Hołowni

  Link do filmu :

  =====================
  od pb: judeocentrycy dostaja rozwolnienia intelektulnego na sam dzwiek nazwisk, instytucji, faktow kompromitujacych judeocentrykow: komunizm, zamordyzm, antypolonizm… widownia klakierow judeocenrycznych albo wypranych ludziowcow ochoczo wspiera te niedorzecznosci; naciagana nagonka na patriote polskiego prof nowaka jest antypolonizmem; publiczne oskazrzenie prof nowaka o antysemityzm jest razacym oszczrstwem, powinno pojsc przed trybunal praw czlowieka

  • Taka Tam... said

   niezle… to teraz jak dajmy na to ktos pochodzenia ży******** kogos okradnie lub zabije to slowa nie bedzie mozna powiedziec czy osadzic bo zaraz bedzie ze antysemityzm, ze ‚oni gineli w czasie wojny, ze holokaust itd…’ no litosci. to tak jakby sadzic ze holokust wybawil od grzechu wszustkich co sa tego pochodzenia, uswiecil ich, ze sa bez grzechu. oficjalnie w kazdym razie, bo w rzeczywistosci sa tak samo podatni na czynienie zla jak i my.

   im wiecej takich rzeczy ogladam/slucham tym bardziej zaczynam sie dziwic, ze oni sie nie boja w ten sposob wypowiadac i draznic ludzi, bo to co lis i inni tam stekajacy pokaslujacy eksperci prawia to jawna obraza dla inteligentnego czlowieka. jak daleko jestesmy od tej nieprzekraczalnej granicy draznienia… gdzie konczy sie cierpliwosc? (moze im wlasnie o to chodzi zeby ludzi pchnac do czegos…)

   • Mars said

    Nie mów tego głośno…Wielki Brat patrzy i zagląda pewnie nawet na ten blog…
    P.s Podzielam Twoje zdanie
    =================
    od pb: czas najwyzszy zeby zaczeli zagladac na blogi by dowiedziec sie prawdy albo zobaczyc ze sie nie boimy ich terroru yntylektualnego

 16. MIZIA said

  PRZESTAŃCIE PITOLIĆ – A TO NA PRZEMYSLENIE ŚWIĄTECZNE moze do niektórych bardziej przemawia przekaz audio wizualny

  jest tak:

  przyjaciele o was TAK :

  A CI CO WAM DOSTARCZAJA WIECZNIE TEMATU

  • MIZIA said

   ZAPAMIETAĆ SOBIE NIKT NIE LICZY SIE Z TRUPEM -EKONOMICZNYM , MILITARNYM -a skomlacy sa posmiewiskiem

   • MIZIA said

   • MIZIA said

   • MIZIA said

    do P.B trzeba takich artykółów dużo i dołączac filmiki z Y.t właśnie w tym temacie PUKI SA – ZAUWAZYŁEM ŻE WIEKSZOSC TU ZAGLADAJACYCH JEST CHYBA LENIWYCH – czytanie- A DODaNIE CHOĆBY MATERIAŁU – JAKIEGOKOLWIEK TYLE ZE AUDIO -VIDEO DAJE ZECZYWISTY ODDŻWIEK

    OSTATNIO BYŁEM W EGIPCIE -miało być ciekawie a było -nudno wiec przy okazji udałem sie DO ZNANEGO MIEJSCA TURYSTYCZNEGO – i wk… sie iloscia sałdatów narodu wybranego tam sie bawiacych – CHAMSTWO I PRYMITYW

    PODOBNE ZAGRANIA JAK CI Z MARSZÓW ŻYWYCH W KRAKOWSKICH HOTELACH – EGIPCIANIE TO BARDZO CIERPLIWI UGODOWI LUDZIE…… choć prywatnie po pracy MAJA WYROBIONE ZDANIE NA ICH TEMAT –

   • MIZIA said

   • MIZIA said


    ===================
    od pb: ubecja oddala rodzinie zwloki pozbawione glowy = czyzby posmiertne wykonanie prawa Noego przeciw chrzescijanom?

  • MIZIA said

   kiedy wy sie w koncu wk… POLECAM TEN ODCINEK NA POCZATEK
   a potem całość w y.t


   ===============
   od pb: moga kwiczec i piszczec i ciskac sie ze ‚antysemityzm’ lecz nie ukryja, ze zamordowali tak kilkaset tys. polskich patriotow za zydokomuny = bedzie pare artykulow na blogu;

   • MIZIA said

   • MIZIA said

    WAŻNE CO CÓRKA POWIEDZIAŁA.


    =================
    od pb: „nie uogolniajmy… to jest po prostu kategoria moralna a nie etniczno-religijna” mowi profesor; a jednak talmudyzm terroru rabinicznego (ideologia swiecko-religijna wlasciwa tylko jednej grupie etnicznej) produkuje takich oprawcow — od hitlerowcow, przez enkawudowcow i zydokomuchow, po oprawcow Gazy dzisiaj

   • MIZIA said

    A POWIESILI GO ZA TO CO W 8 MINUCIE – miedzy innymi

   • MIZIA said

    a leży najprawdopodobniej razem z ss-manami -TAKA MAŁA ZEMSTA ÓWCZESNYCH „UNYCH”


    ===================
    od pb: nigdy nie zapomnimy… Fieldorf, Pilecki… setki tysiecy ofiar za zydokomuny, ofiar powtorzonego Holokastu na Polakach, kontynuacji Polskiej Golgoty, ktora wymordowala miliony Polakow z rak totalitarystow hitlerowskich i sowieckich, dyrygowanych przez skrajnych zydow, nienawidzacych gojow i chrzescijan; a gdzie adl bnai brith zeby ukrocic wspolczesne posuniecia tego samego gatunku?

   • MIZIA said

    KILKADZIESIAD LAT MINEŁO A NADAL NIC SIE NIE ZMIENIA
    POLSCY URZEDNICY -policja- NA ZAWOŁANIE UNYCH -do usług.

   • asterix said

    MIZIA Ten ostatni film to na wykopie była głośna dyskusja o tym. Poszukasz to znajdziesz.

   • MIZIA said

    a jednak sa kraje gdzie NIKT NIE POZWOLI SOBIE NA …
    POLECAM KOMENTARZ POD TYM FILMIKIEM NA STRONIE Y.T

   • MIZIA said

    DO asterix ja wiem od dawna – ale – niedawno miałem kontakt z studentami róznych – prywatnych POLSKOCH „uczelni” POZIOM WIEDZY O TYM CO BYŁO JEST ZADEN – A NIEKTÓRZY TO NAWET MYSLELI ŻE TEN GENERAŁ TO HOLENDER

    ZGROZA – TO JUŻ NIE JEST NAWET WYPRANIE MÓZGÓW – ALE POKOLENIE DEBILI – WYKSZTAŁCONYCH IDIOTÓW -POPRAWNYCH POLITYCZNIE – JAK WSPOMNIAŁEM O POLICJI ŻYDOWSKIEJ W CZASIE OKUPACJI ZAGANIAJACEJ ŻYDÓW NA POLECENIE NIEMCÓW FACET- JEDEN Z NICH WSTAŁ I POWIEDZIAŁ ŻE JAK NIE PRZESTANE TO ON ZGŁOSI SPRAWĘ W PROKURATURZE
    -POPROSTU STWIERDZIŁ ZE WYMYŚLAM TO ŻEBY …. A TAK WOGÓLE – TO „PIER… GŁUPOTY BO JESTEM ANTYSEMITĄ
    ===============
    od pb: a jaki szok przezyja gdy w koncu dowiedza sie ze III Rzesza, hitleryzm, Szoa podobnie jak bolszewizm, Gulag, komunizm to wytwory tych samych zboczencow karmionych talmudyczna nienawiscia i rasistowska wyzszoscia

   • asterix said

    Do MIZIA http://www.youtube.com/watch?v=r-vEV3d00gE

 17. Rico said

  wiem nie na temat ale dzisiaj w gazecie glos wielkopolski jest taki artykul hahahah pod tytulem
  „PSIA KUPA NIE JEST JUZ ANONIMOWA…DZIEKI CZIPOM” ten artukul trzeba przeczytac zaczeli od psow a na nas sie skonczy najlepsze jest w tym artykule zdanie „DO KONCA NIE BYŁO JEDNAK WIADOMO ,CZY UDA FUNKCJE UDA SIE URUCHOMIC. DLATEGO WCZESNIEJ STRAZNICY O NIEJ NIE INFORMOWALI” HAHAHA :<)
  ==============
  od pb: o rany! w canadzie po prostu wprowadzono prawo, ze prowadzacy psa musi po nim sprzatnac – i wszyscy sie dostosowali…

 18. Anajka said

  Spokojnie, jutro jest już 2 kwietnia i wszystko wróci do normy 😉

 19. Dawid said

  Program naprawy POLSKI

  Aby POLSKA …była Polska

  I. W trybie nadzyczajnym i natychmiastowym powołać Trybunał Narodowy

  II. Zamknąć szczelnie wszystkie granice państwowe (celem uniemożliwienia ucieczki zdrajcom i zbrodniarzom)

  III. Zawiesić Konstytucję do czasu ustanowienia nowej, właściwej poskiej racji stanu – opracować i ustanowić nową Konstytucję POLSKĄ , w polskiej Konstytucji nie może być kwestii sprzecznych i niezgodnych z interesem polskim,

  IV. Ogłosić ‚Stan Wyjątkowy’ na terenie całego kraju (do czasu ustanowienia nowej Konstytucji, oraz usunięcia i unieszkodliwienia wrogich Polsce elementów)

  V. Ustanowić równe prawa, obowiązki i przywileje dla wszystkich obywateli, (wszyscy są równi i nie ma „równiejszych”) i legalnie zamieszkujących osób, bez wyróżniania na tak zwane „mniejszości”, itp.

  VI. Zaostrzyć prawo karne, przywrócić „karę śmierci”, za zdradę, zbrodnie i tak zwane „afery gospodarcze” – grabież majatku narodowego, karać najwyższym wyrokiem, bez możliwości odwołania, czy przedawnienia.

  VII. Aresztować w trybie natychmiastowym, wszystkich winnych zdrady stanu i zbrodni przeciwko narodowi i państwu polskiemu od 1944 roku do dnia dzisiejszego

  VIII. Oskarżać i osądzać przed Trybunałem Narodowym wszystkich winnych zdrady i zbrodni, przeciwko polskiej racji stanu, przeciwko narodowi i państwu polskiemu.

  IX. W zależności od ciężaru przewinienia, odbierać zagrabiony majątek, pozbawiać praw publicznych, odbierać odznaczenia i tytuły, degradować, skazywać do kary śmierci włącznie, mniej groźnych wypędzać z kraju, bez możliwości powrotu czy przedawnienia.

  X. Odebrane majątki i własność – przekazywać do kasy skarbu narodowego

  XI. Unieważnić i zdelegalizować wszelkie porozumienia, umowy, transakcje, sprzedaże, prywatyzacje niezgodne z polskim interesem narodowym

  XII. Zdelegalizować na zawsze, uznać za przestępcze i zbrodnicze wszelkie organizacje, partie, fundacje działające na szkodę polskiego interesu narodowego i państwa polskiego – komunistyczne, socjaldemokratyczne, lewicowe, nazistowskie, masońskie itd.

  XIII. Zdelegalizować, zlikwidować i pod groźbą ciężkiej kary zabronić wszelkiej wrogiej, antypolskiej, antynarodowej, antykatolickiej propagandy ; (np.: komunistyczne, masońskie, socjaldemokratyczne, wszelkie judaizujące, lewackie i lewicujące ‚wariacje’, żydowskie) itp., itd.

  XIV. Odagenturalizować, odżydzić i odkomunizować Polskę i Kościół Katolicki, armię i policję, wszystkie urzędy państwowe i publiczne, banki, szkoły i uczelnie, itd.

  XV. Zdelegalizować i zabronić pod groźbą ciężkiej kary: pornografii, prostytucji, lichwy, aborcji, związków homoseksualnych (aborcje dopuszczać tylko w szczególnych przypadkach: gwalt, groźba – śmierć matki, ciężkie uszkodzenie płodu, itp)

  XVI. Ustanowić prawo i zbudować system ochrony – potrzebującym i słabszym, w zależności od potrzeb (dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, samotnie wychowujący dzieci, chorzy, inwalidzi, niepełnosprawni, renciści, emeryci, starcy, itp.)

  XVII. Odkłamać historię Polski, usunąć i zniszczyc z bibliotek, księgarń i szkół kłamliwe podręczniki i książki; wybrać do opracowania uczciwych i nie lewicujących naukowców, historyków, historiozofów itd. i napisać prawdziwą historię Polski, bez ‚tabu’, fałszów, przemilczeń i pomijania

  XVIII. Ustanowić prawo i zbudować według jak najlepszych wzorów system szkolnictwa, nauki i oświaty obejmujący cały kraj

  XIX. Pod groźbą ciężkiej kary zabronić wszelkich samosądów, niszczenia mienia, rozbojów, kradzieży, itp.

  XX. Zlikwidować wszelkie organizacje przestępcze, pozbawiać praw i majątku, w zależności od ciężaru przewinienia, zbrodni, karać do kary śmierci włącznie

  XXI. Nawiązać bliską współpracę i prowadzić politykę zbliżania i otwarcia, ze wszystkimi państwami narodów słowiańskich, słowian zachodnich: Czesi i Słowacy (i my-Polacy), słowian południowych: Słoweńcy, Serbowie i Chorwaci, Macedończycy i Bułgarzy, słowian wschodnich: Ukraińcy, Białorusini – po uprzednim uregulowaniu granic, (wyłączając Rosję, aż do czasu całkowitego odrzucenia komunizmu, zadośćuczynienia i nawrócenia), a także z Irlandią, Portugalią, Włochami, Hiszpanią, Meksykiem, Argentyną, Brazylią, Peru, Chile itd.

  XXII. Rewizja i rewindykacja granicy wschodniej, restytucja ziem południowych Kresów Wschodnich – polskie ziemie południowych Kresów Wschodnich z Lwowem muszą wrócić do Polski (!), bez względu na jakiekolwiek wcześniejsze (nielegalne, zdradzieckie i zbrodnicze) ustalenia i umowy międzynarodowe.

  XXIII. Zdelegalizowanie, Rewizja i rewindykacja wszelkich umów międzynarodowych, dokonanych od 1943 roku, do dzisiaj

  XXIV. Postawić w stan oskarżenia i żądać wielomiliardowych odszkodowań za zniszczenia, potworne pogromy, ludobójstwa, zbrodnie przeciwko narodowi i państwu polskiemu, od Rosji, Niemiec, Izraela, Ukrainy, a także za zdradę i złamanie paktów i umów międzynarodowych od Anglii, Francji, USA.

  XXV. Odbudowa Niepodległego i Suwerennego, Praworządnego, Chrześcijańskiego Państwa Polskiego.

  XXVI. Ustanowić prawo, zbudować i rozwijać system społdzielczości, rzemiosła, iniciatywy indywidualnej,

  XXVII. Zbudować silne państwo, kontrolujące emisje i przepływ pieniędzy

  XXVIII. Utworzenie Unii (oczywiście o ile i na ile będzie to możliwe) – Federacja Państw Słowiańskich.

  • mgrabas said

   odnośnie wpisu https://grypa666.wordpress.com/2010/03/31/milion-sajanim-wykradanie-technologii-usa/#comment-51251 nie mogę pogodzić założeń zawartych w punktach VI. i XV. z Dekalogiem, mówiącym wyraźnie: Nie będziesz zabijał. (Wj 20,13)
   założenie zawarte w punkcie XXV. czyniące z Polski państwo wyznaniowe, również jest dla mnie nie do przyjęcia, ponieważ nie wolno narzucać żadnej religii przez państwo
   na przestrzeni dziejów różne fanatyzmy (syjonizm, katolicyzm, komunizm, faszyzm i inne) dość już pochłonęły ludzkich istnień!
   tematy zawarte w pozostałych punktach powinny dać wszystkim do myślenia i stać się przedmiotem publicznej dyskusji

   • Dawid said

    W wymienionych punktach chodzi o obudowe ‚chorego’ panstwa w tym ‚skazonego’ kosciola. To co chore trzeba wyleczyć. O kosciele mozna mówic wiele złego, ale na przestezni wieków, to włascie Koscół przyczynił sie do rowoju jezyka polskego, swiadomosci narodowej, patriotyzmu, itp. Obecnie jest atakowany jak nigdy.
    =================
    od pb: atak z 2 stron:
    1. od unych — kontynuacja ataku na wciaz nieskorumpowane struktury oraz kompromitowanie, osmieszanie wewnatrz zawladnietych struktur kk, celem obrzydzenia chrzescijanstwa wiernym, niezdecydowanym i neutralnym;
    2. od wiernych na skorumpowane struktury kk;
    nie zawsze katolicy rozrozniaja te 2 walki, podminowujac nr 2; uny wykorzystuja szlachetna opozycje do nr 2 zeby umocnic swe wyniki;

 20. Dawid said

  Wydarzenia w Krakowie 3 – 4 czerwca 2009 ks. T. Isakowicz-Zaleski.Obchody rocznicy pierwszych „wolnych” wyborów oraz imprezy towarzyszące.
  Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Leszek Miller, Piotr Ikonowicz, Janusz Korwin-Mikkie i inni Tusk Merkel Tymoszenko http://www.youtube.com/watch?v=9NHHaSSV6EY&feature=player_embedded

 21. […] sajanim (l.p. sajan, tutaj sayan) grtpa666 pisała już, a także wspomnieliśmy o nich działających w mediach w zw. z “duńską” aferą […]

 22. […] by był architektem tego okrucieństwa. Raczej jest pomocnikiem Mosadu (lp. sajan, lm. sajanim), oddanym syjonistycznym Żydem i “pożytecznym idiotą” , który odegrał kluczową […]

 23. […] polityki odbywać się będzie w drugim, elektronicznym obiegu – na złodzieju czapka gore? O sajanie, „francuskim” Sarkozym, osadzonym przez kompleks jot (patrz rozdział Francuskie […]

 24. […] by był architektem tego okrucieństwa. Raczej jest pomocnikiem Mosadu (lp. sajan, lm. sajanim), oddanym syjonistycznym Żydem i “pożytecznym idiotą” , który odegrał kluczową […]

 25. […] broniąc każdego przypadku złamania praw człowieka przez Izrael i organizując darmowe wycieczki żydowskich studentów do Izraela, gdzie namawiani są do podwójnego obywatelstwa lub […]

 26. […] broniąc każdego przypadku złamania praw człowieka przez Izrael i organizując darmowe wycieczki żydowskich studentów do Izraela, gdzie namawiani są do podwójnego obywatelstwa lub […]

 27. […] się wściekłym kampaniom na rzecz rasistowskiego państwa. Zabiegi przywódców syjonistycznych o pozyskiwanie młodzieży żydowskiej na bojowników za Izrael podyktowane są świadomością jej zerwania z szowinizmem […]

 28. […] by był architektem tego okrucieństwa. Raczej jest pomocnikiem Mosadu (lp. sajan, lm. sajanim), oddanym syjonistycznym Żydem i „pożytecznym idiotą” , który odegrał kluczową […]

 29. […] broniąc każdego przypadku złamania praw człowieka przez Izrael i organizując darmowe wycieczki żydowskich studentów do Izraela, gdzie namawiani są do podwójnego obywatelstwa lub „migracji”. […]

 30. […] by był architektem tego okrucieństwa. Raczej jest pomocnikiem Mosadu (lp. sajan, lm. sajanim), oddanym syjonistycznym Żydem i „pożytecznym idiotą” , który odegrał kluczową […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: