Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Miliony ludzi, które można było ocalić

Posted by grypa666 w dniu 16/01/2010

Miliony ludzi, które można było ocalić

Przegląd książki Min Hametzar rabina Weissmandla, opisującej brutalną rolę syjonistów w niechęci do  uratowania swoich braci

Autor I. Domb, tłumaczyła Ola Gordon, korekta Piotr Bein 10.1.2019

Dziś państwo Obamy z totalitarnym prawem i aparatem przemocy, wtedy państwo Hitlera. Produkty kompleksu jot. Strzeżcie się, masy gojowskie i żydowskie…

 

Jest wiele książek, które napisano, przeczytano i zapomniano. Ale nie wolno dopuścić, by tę książkę spotkał ten sam los. Jest to kronika napisana przez rabina Michaela Ber Weissmandla w l. 1942 – 1945 pt. Min Hametzar (Z głębin),  opublikowana w jęz. hebrajskim. Niewiele osób ją przeczytało. Stąd opisane w niej porażające fakty nie są wystarczająco znane.

Kto może sobie wyobrazić hitlerowski Holokaust? W jakim języku powinien on być opisany? Wszystkie słowa znane ludzkiej mowie używane są do opisywania standardowych wydarzeń; nabyły codziennie używanych znaczeń i zostały uformowane z brakiem możliwości oddania okropności Auschwitz lub Treblinki. Co można powiedzieć, by ktoś zrozumiał dzikie krzyki nocne, kiedy nasi bracia i siostry prowadzeni byli na rzeź? I w jaki sposób można przekazać przemianę szlachetnych żydów na zwierzęta przygotowane na rzeź?

Ściany wysokości drapaczy chmur zapobiegły usłyszeniu ich krzyków. Wśród tej okropnej ciszy stworzonej przez człowieka, najbardziej wartościową część żydowskiego ludu stłoczono w murach getta, głodną i spragnioną, w epidemiach i torturach, gorzko płaczącą… wśród swoich do samego końca udręki, gdy ładowano ich do zatłoczonych bydlęcych wagonów na tydzień trwające podróże, w których sami jeszcze żywi, jak i ciała niektórych z nich, dojechali do rzeźni i komór gazowych. Gdzie spośród znanych słów można znaleźć odpowiednie do opisania tych wydarzeń? Kto może wymyślić nowe wyrażenia, by je w należyty sposób opowiedziały?

A wszystko to działo się na skutek rozkazów niewinnie wyglądającego biura, gdzie metodami nowoczesnej cywilizacji mordercy z SS wydawali rozkazy. Poprzez reakcję łańcuszkową, wprawiały one w ruch całą machinę śmierci i zniszczenia i końca nie można było przewidzieć. Jeden ruch pióra kończył życie setek tysięcy ludzi. Kilka słów wartych miliona. I tych kilku oficerów wprawiało w ruch koła Auschwitz, Treblinki, Einzatzkomados; głębokie doły opuszczonych równin Europy przepełnione ludzką krwią. Za tym wszystkim stała taka siła, taka potęga militarna, że jedynie zwycięzcy wojny światowej zdolni byli jej w tym przeszkodzić.

Jakże zdziwiony był rabin Weissmandl, kiedy odkrył, że te ruchy piórem łatwo możnaby usunąć, że tragedię Żydów możnaby w znacznym stopniu złagodzić prostymi ‘staromodnymi’ metodami. Ile setek tysięcy, a może nawet milionów Żydów możnaby uratować.
Wisliceny był niemieckim oprawcą Żydów na Słowacji, przedstawicielem Reichmanna odpowiedzialnym za zakładanie gett, niszczenie w nich życia i w końcu za wysyłkę na rzeź setek tysięcy Żydów ze Słowacji i sąsiednich krajów. Spełnił swoją misję tak, jak zaplanował Reichmann i jak dyktowały mu własne zachcianki. Jego kraj był pierwszym w Europie zobowiązanym do dostarczania Żydów na rzeź, gdyż właśnie Słowacja jako pierwsza była okupowana przez Hitlera – nawet wcześniej niż Polska. Marionetkowy rząd kardynała Tissu poprosił Hitlera by „oczyścił” jego kraj z Żydów. Oficjalnie nawet zapłacił Niemcom za transport i Wisliceny był najwyższym przywódcą i organizatorem. Zawsze pijany od alkoholu i krwi, pozornie nie do usunięcia.

W końcu 1943 r., kiedy dwie trzecie słowackich Żydów wywieziono „do pracy”  w odległym miejscu, Rabin Weissmandl dowiedział się od niejakiego Hochberga, intryganta SS i z-cy Wisliceny, że jego szef był również chciwy na pieniądze. Zdarzało się, że niejednokrotnie pieniądze kupowały niektórym pomoc w formie odroczenia ich wywozu. Zadowolony z odkrycia, rabin skonsultował się z teściem, znanym i szanowanym rabinem z Nitry, który zgodził się, że jeżeli ta staromodna metoda odnosiła skutki, nie było zastrzeżeń do jej wypróbowania, by ratować wielu ludzi.

Rabin Weissmandl napisał o Hochbergu: Pierwszy raz byłem u niego w piątek latem 1942 r. Stałem na korytarzu koło jego biura. Wszystkie poczekalnie wypełnione były ludżmi zamierzającymi błagać Hochberga o odroczenie tego najważniejszego wyjazdu do ‘pracy na wschodzie’, jak wielu jeszcze wierzyło. Słyszałem Hochberga rozmawiającego przez telefon z Wislicenym, swoim szefem: „melduję, że pociąg odjechał z 727 mężczyznami, 637 kobietami i 1667 dziećmi, razem 3028. Rozkaz!”. Ta suma nigdy nie wyjdzie mi z pamięci, 1,600 dzieci! Żadne krzyki i żadne łzy. Nikogo to nie obchodzi. Cały świat pogrążony w ciszy. Rozkaz, Herr Hauptsturmbanfuehrer.

Jednej ze słynnych osób z Pressbergu, rabinowi Aharonowi Gruenhutowi udało się spowodować, by Hochberg nabrał zaufania do rabina Weissmandla. Rabin zorganizował ich potajemne spotkanie. Przedstawił się Hochbergowi jako reprezentant światowego rabinatu. Aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie, okazał paszport z brytyjską wizą wydaną przed wybuchem wojny i powiedział Hochbergowi o wyjazdach do Londynu oraz o różnych konferencjach. Następnie powiedział, że jest na tajnej misji największego znaczenia jako przedstawiciel światowego żydostwa, które skontaktowało go przez amerykański Joint w Szwajcarii [American Jewish Joint Distribution Committee, skrótowo Joint, tj. Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy — PB]. Wiadomość otrzymana od nich mówiła, że byli przygotowani na zapłatę w gotówce za zaniechanie następnych transportów słowackich Żydów na wschód. ‘Joint’ zapłaciłby każdą sumę wskazaną przez jego szefa Wisliceny’ego. Podkreślił, że ta misja nie jest organizowana przez lokalnych Żydów.

W trakcie tej rozmowy, kiedy losy wojny zaczęły przechylać się na stronę nieprzychylną Hitlerowi wskutek ciężkich strat na wschodzie, zadanych przez aliantów przy wsparciu Amerykanów, rabin mógł z amerykańską siłą taktownie wsunąć w umysł Hochberga cień wątpliwości co do niemieckiego podboju świata, a bardziej specyficznie — do sytuacji Hochberga po zakończeniu wojny. Przekazał mu, że byłoby korzystne zapewnienie bezpieczeństwa zarówno jemu jak i jego szefowi. Dodał, że ma pełnomocnictwo światowego żydostwa, że jeśli się zgodzą na zaniechanie dalszych transportów, on i Wisliceny będą bezpieczni.

Hochberg zdenerwował się tymi sugestiami, ale w miarę trwania rozmowy uspokoił się i uważnie wysłuchał propozycji, po czym powiedział: muszę porozmawiać z Wislicenym. Wyszedł natychmiast i rabin Weissmandl czekał. Każda minuta wydawała się godziną, każda godzina wydawała się wiecznoscią. Zmęczony siedział oczekując na odpowiedź, wierząc, że życie wielu pozostałych słowackich Żydów wisi na włosku.

Siedział przez wiele godzin, kiedy nagle otworzyły się drzwi i Hochberg wybiegł z pokoju. Podekscytowany mówił szybko, w końcu powiedział:

Sprawa załatwiona. Mój szef wyznaczył sumę 50 tys. dolarów i nie będzie dalszych transportów, ale jego warunki są następujące: pokaże swoją dobrą wolę – pierwsze trzy transporty: wtorek, czwartek i przyszły wtorek – każdy około 3 tys. dusz, będą wstrzymane, ale w następny piątek musi otrzymać pierwszą ratę 25 tys. dolarów. Póżniej nie będzie żadnych transportów przez siedem tygodni, by umożliwić zgromadzenie i dostarczenie drugiej raty 25 tys. dolarów, po czym nastąpi całkowite wstrzymanie dalszych transportów. I jeden więcej warunek – musisz udowodnić, że pieniądze pochodzą z zagranicy, a nie od słowackich żydów.

Drugi z wymienionych warunków był niezmiernie ważny dla tego oprawcy, gdyż stanowił  gwarancję bezpieczeństwa, jeśli światowe żydostwo stało za tą umową. Rabin nawet nie myślał, że słowaccy Żydzi mogliby zebrać taką sumę, ponieważ dotąd zabrano im wszystko, co mieli. Ale z drugiej strony nie mógł sobie wyobrazić, by bogaty Joint mógł nie dostarczyć stosunkowo niewielkiej sumy, by ocalić dziesiątki Żydów od unicestwienia w niemieckich rzeźniach.

Rabin Weissmandl opuścił biuro Hochberga z nadzieją i radością. Spieszył się do domu w Nitrze, by poinformować teścia i rozpocząć starania o realizację zawartego porozumienia. Pomimo poczucia szczęścia z możliwości uratowania tak wielu Żydów, odczuwał również pewną rezerwację. Czuł, że Joint będąc daleko, nie widzi jak wielka jest ta tragedia i że syjonistyczni przywódcy współpracujący z Joint mogą kalkulować inaczej. Ale zaproponował, by w wykonanie tego zadania włączyć przedstawicieli  spoza Kanzelei (Rada Ortodoksyjnych Społeczności Żydowskich), a nawet grupy syjonistów i nie-ortodoksów.

Wysunięto wtedy nazwisko pani Gisi Fleischman, która pochodziła z kół syjonistycznych i przed wojną reprezentowała Joint na Słowacji. Dobrze znana, była też odważną o dobrym sercu i jej opinia miałaby duże znaczenie w Joint. Właściwą była również rozmowa z panem Fuerstem – znanym z uczciwości i możliwości finansowych.

Pośród różnych rodzajów broni, w które wyposażyli się syjoniści w celu przebijania ścian oporu na ich wpływy, jest jeden najważniejszy: ahavas Yisroel – miłość do braci Żydów. Ten slogan jest bardzo ważny dla religijnych Żydów. Syjoniści wyjaśniali, że ich celem jest nabycie państwowości i zapewnienie schronienia dla cierpiącego żydostwa.

Nasza długa i zakrwawiona ścieżka do chwili obecnej — trwające 2 tys. lat wygnanie, z jego inkwizycjami, prześladowaniami, pogromami, zabijaniem i torturami, zawsze istniała w umyśle każdego Żyda. Rzadko gdzie było miejsce na świecie zamieszkałe przez Żydów, albo okres, w którym nie było krwi i łez na rękach licznych prześladowców z wszystkich narodów.

Być może sami syjoniści początkowo wierzyli w takie rozwiązanie i to było ziarenkiem współczucia, dającego im siłę wywierania wpływu na innych. Syjonizm wierzył, że rozwiązanie sprawy narodowościowej, odnoszącej się do każdego innego narodu, odnosi się także do Żydów, jako że syjoniści nie widzieli różnicy między Żydami a innymi narodami na świecie. Dla syjonizmu nie istniała wiara w wygnanie wskutek niebiańskiego dekretu jako kara za nasze grzechy, ani wiara w niebiańskie odkupienie z woli Stwórcy. Ludzie nie myśleli o podstawowej, powszechnej herezji, na której powstał syjonizm, ale łapali tylko te atrakcyjne składane im obietnice, ponieważ, niestety, syjonizm pokazał się w czasie najsłabszego i najmniejszego liczebnie pokolenia, razem z nieszczęsnymi wydarzeniami, które przyczyniły się do zablokowania ludzkich umysłów na prawdę i do pozwolenia na zejście na złą ścieżkę syjonistycznej ideologii.

.
Nieusłyszany płacz

.
Jak bardzo uradowani byli rabin Weissmandl i jego przyjaciele, kiedy udało im się zebrać odpowiednią grupę ludzi! Jak wielką mieli nadzieję! Ale też jak bardzo byli zasmuceni, gdy próbowali działać i jak wielkie było ich rozczarowanie, gdy dowiedzieli się, że syjoniści wspólnie z Jointem zadbali o to, by nie dotarła do nich żadna pomoc z zewnątrz. Dotyczyło to możliwości ratunku resztki słowackich Żydów –- około 40 tys. dusz, jak i resztki Żydów z Polski i Węgier, gdzie chodziło o miliony dusz. Syjoniści umyślnie zapobiegli jakiejkolwiek pomocy pod różnymi pretekstami,  zauważalnymi nawet dziecku. To nigdy nie będzie wybaczone ani zapomniane. Toteż mówienie syjonistów o ahavas Yisroel trzeba ujawniać wyrażnie i bez  żadnych wątpliwości.

Piątek — dzień, w którym trzeba było zapłacić pierwszą ratę 25 tys. dolarów, zbliżał się nieubłaganie, a nie było jak zgromadzić pieniędzy dla Wisliceny’ego. Słowo pani Fleischman, przedstawicielki Światowego Kongresu Żydów, znanej Żydowskiej Agencji, powinno było się liczyć.

Napięcie rosło. Pierwszy transport wstrzymano. Ale jak można nawiązać kontakt z Zurychem, Nowym Jorkiem i Jerozolimą, siedzibami Żydowskiej Agencji, które mogłyby koordynować prace pozostałych dwóch organizacji? Słowacja była małym państwem odciętym od sąsiednich niemiecką okupacją. Nie było granicy z żadnym wolnym państwem, by przekazać wiadomość światu na zewnątrz.

Shloimo Stern okazał się niezastąpiony w znalezieniu chwilowego rozwiązania. Znalazł kuriera dyplomatycznego przygotowanego do dostarczenia ważnych wiadomości Jointowi w Zurychu. Mógł również pożyczyć pieniądze na krótki okres z różnych źródeł w Słowacji, więc zebrał równowartość tej olbrzymiej sumy i wymienił ją na czarnym rynku na 25 tys. dolarów. Wręczono ją Hochbergowi dla Wisliceny’ego. Hochberg przyjął pieniądze i przekazał nam wiadomość, że nie będzie dalszych transportów przez następnych siedem tygodni, po czym trzeba będzie sfinalizować nasze porozumienie wpłacając drugą ratę.

Wszyscy byli przekonani, że kiedy kurier dyplomatyczny przekaże wiadomość do Jointu i Agencji Żydowskiej, to nie 50 tys. dolarów, ale dziesięć razy tyle będzie oddane do ich dyspozycji dla tej i podobnych „transakcji”. Przecież Żydzi z całego świata będą tańczyć z radości, kiedy usłyszą, że w końcu otwarto drzwi do wewnętrznych kręgów SS, znalazłszy sposób na ratowanie braci.

Pani Fleischman usiadła, by napisać memorandum do Salli Mayera, przedstawiciela Jointu w Szwajcarii. Ostrożnie pisała każde słowo, wyjaśniając sytuację z iskierką nadziei. Joint powinien przyspieszyć pomoc w ostatnim momencie. Memorandum wysłano do Jointu, Żydowskiej Agencji i do przyjaciela Fleischmanowej, pana N. Schwalbe w Zurychu. Nastąpiło wyczekiwanie.

Mijały dni, tygodnie i niewiele pozostało z siedmiu tygodni. Zbliżał się termin drugiej i ostatniej raty i potrzebna była ogromna suma. Wiele osób zdołało uciec piekłu z Polski do Słowacji w drodze na Węgry i do Rumunii, które nie były jeszcze tak przetrzebione przez hitlerowskie hordy. Nie stanowili tysięcznej procenta tych, którzy już zostali zamordowani, ale powinni być wspierani. Pieniądze były konieczne do przekupienia słowackiej żandarmerii i policji, w celu zmniejszenia ich naporu na kontynuację deportacji. Pieniądze były konieczne dla obozów pracy w Sered, Novaki i Wiener na Słowacji.

Antysemicki rząd Słowacji wybudował te obozy pracy niewolniczej przed rozpoczęciem deportacji. Powiedziano pozostałym Żydom, że gdyby sami rozbudowali te obozy i zwiększyli ich pojemność, mogłyby one przyjąć więcej Żydów i zmniejszyć parcie na deportacje, a przede wszystkim, pieniądze były konieczne do spłacenia długów zaciągniętych u wielu osób, oraz zapewnienia zapłaty drugiej raty, kończącej ten krwawy układ.

Te pieniądze były sprawą życia i śmierci dla dziesiątków tysięcy Żydów na Słowacji i, ostatecznie, dla milionów jeszcze żywych na terenie Europy. Kto mógłby je zapewnić i kto powinien je zapewnić, jeśli nie Joint i Agencja Żydowska, w posiadaniu których były ogromne sumy darowizn od Żydów z całego świata na udzielanie pomocy braciom w potrzebie. Czy była kiedykolwiek większa i ważniejsza potrzeba?

Kurier dyplomatyczny wyjechał do Zurychu, trzymając w rękach rozpacz resztki Żydów. Musiał spędzić kilka dni w Zurychu, zanim wrócił. Czekaliśmy na niego z niepokojem, ponieważ jego przyjazd wiązał się z nadzieją wszystkichm nad którymi wisiał wyrok.

I wrócił. Ale nie miał nawet listu od tych „służących pomocą” organizacji, tylko słowną wiadomość, że nie mieli czasu napisać, nie wspomnieli nawet o pomocy.

Rabin Weissmandl pisze, że usłyszawszy to, poczuli się tak, jakby zawalił się na nich cały świat. Tylko pani Fleischman chciała sprawę wyjaśniać. Powiedziała, że wuj Salli Mayer był bardzo ostrożnym człowiekiem i trzeba napisać jeszcze raz. Trzeba również napisać do pana Silberstena, przedstawiciela Kongresu Żydów. I kto wie, może zrobią coś wspaniałego – dodała. Może w takiej ważnej sprawie musieli zwracać się do Nowego Jorku i Jerozolimy – kto wie?

Rabin Weissmandl sam napisał listy do Agencji i Jointu w imieniu pozostałych słowackich rabinów – listy pełne łez i błagania, lecz nie otrzymał odpowiedzi. Minęło siedem tygodni i w końcu wysłali wiadomość do Hochberga, prosząc go o przekazanie wyjaśnienia Wisliceny’emu, że kurier z pieniędzmi ze Szwajcarii miał wypadek i spóźnia się, przebywając w szpitalu. Z pewnością przywiezie pieniądze za dwa lub trzy tygodnie. Wisliceny zgodził się zaczekać.

W końcu przyszedł list od Jointu, napisany przez Salli Mayera: 50 tys. dolarów to duża suma na taki mały kraj, w budżecie na ub. rok zagwarantowanych mieli tylko kilka tys. dolarów. Joint musi być administrowany zgodnie z przepisami. Wyjaśnienia podane w memorandum –  dlaczego potrzebna jest tak duża suma i dane odnośnie sytuacji w Polsce, do której trwały deportacje, były przesadzone, wg Mayera. gdyż Żydzi ze wsch. Europy zawsze proszą o pieniądze. Ogólnie, dodał, niemożliwe jest wysłanie jakichkolwiek pieniędzy, ponieważ przychodzą one z Ameryki, która zakazała wysyłki do wrogich krajów. Ale możliwe było udzielanie pomocy finansowej co miesiąc, jeśli węgierski Joint zgodziłby się na wypłaty z funduszy zablokowanych na ich koncie od początku wojny.

Rabin Weissmandl i przyjaciele przeczytali list. Nie mogli uwierzyć, że napisali tak  bracia Żydzi. Kiedy zrozumieli, stanęły im serca. Ale to nie koniec. Był jeszcze jeden list, wyjaśniający pierwszy. Ten był jeszcze gorszy i bardziej druzgocący. Otworzył bezdenną przepaść, w której mogą utopić się Żydzi – za których odpowiedzialny jest syjonizm.

……………..

Ilustracje wybrał PB z youtube i http://www.infobomber.org/2009/05/07/citizens-guide-to-fema-camps/  za wyjątkiem tej na górze z: http://de-construct.net/?p=7699 

+++++++++++++++++

Dziesięć pytań do syjonistów

Rabin Michael Dov Weissmandl, dziekan Nitra Jesziwa i autor książki Min Hametzar 

(Publikacja przez autora w 1948 r. wielokrotnie przedrukowana)

tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein (dolne ćwierć tekstu oraz korekta 20.1.2019)

1.    Czy to prawda, że w 1941, jak również w 1942, niemieckie gestapo oferowało wszystkim europejskim Żydom tranzyt do Hiszpanii, gdyby zrzekli się wszelkiej własności na terenie Niemiec i okupowanej Francji; pod warunkiem, że:
a.    nikt z deportowanych nie wyjedzie z Hiszpanii do Palestyny,
b.    wszyscy deportowani wyjadą z Hiszpanii do USA lub kolonii brytyjskich, i tam pozostaną,
c.    wpłacą wymaganą opłatę 10 tys. dolarów za rodzinę na konto Agencji, płatną w chwili przybycia rodziny na granicę z Hiszpanią, po tysiąc rodzin dziennie .

2. Czy to prawda, że przywódcy syjonistów w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę w pełnym zrozumieniu, że Palestyna jest wyłączona jako miejsce docelowe deportowanych, jak uzgodniono między gestapo i muftim.

3. Czy to prawda, że odpowiedź przywódców syjonistycznych była negatywna i zawierała następujące uwagi:
a.    JEDYNIE Palestyna może być miejscem docelowym dla deportowanych,
b.    europejscy Żydzi muszą poddać się większemu cierpieniu i śmierci w porównaniu z innymi narodami po to, by zwycięzcy alianci zgodzili się na powstanie „żydowskiego państwa” po zakończeniu wojny,
c.    żaden okup nie będzie zapłacony.

4. Czy to prawda, że ta odpowiedź na ofertę gestapo udzielona została z pełną świadomością, że jej alternatywą będzie komora gazowa.

5. Czy to prawda, że w 1944 r. w czasie deportacji węgierskich złożono podobną ofertę, która uratowałaby wszystkich węgierskich Żydów.

6. Czy to prawda, że ta sama organizacja syjonistyczna ponownie odpowiedziała na tę ofertę (po tym jak komory gazowe pochłonęły miliony Żydów).

7. Czy to prawda, że w czasie najbardziej wzmożonych mordów, 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500 tys. Żydów z Europy, by osiedlić ich w brytyjskich koloniach, co wynegocjowali dyplomaci z Niemcami.

8. Czy to prawda, że ta oferta została odrzucona przez syjonistów z uwagą „tylko do Palestyny”.

9. Czy to prawda, że brytyjski rząd przyznał wizy dla 300 rabinów i ich rodzin umożliwiające im wyjazd na Mauritius przez Turcję. Przywódcy Żydowskiej Agencji nakazali sabotaż tego planu, dodając uwagę, że plan był nielojalny wobec Palestyny, a 300 rabinów razem z rodzinami powinno być zagazowanych.

10. Czy to prawda, że w trakcie wspomnianych wyżej negocjacji, Chaim Weitzman, pierwszy „żydowski mąż stanu” oświadczył: najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie, a żydzi mieszkający poza jej granicami nie są tak ważni.  Kohorta Weitzmana – Greenbaum, nawet wzmocnił to oświadczenie mówiąc: jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie.

Są jeszcze dalsze podobne pytania do tych ateistycznych degeneratów znanych jako „żydowscy mężowie stanu”, ale niech odpowiedzą na tych dziesięć pierwszych.

Ci syjonistyczni „mężowie stanu” z wielką zdolnością przewidywania, chcieli skończyć 2 tys. lat boskiego nakazu Żydom uległości o politycznej posłuszności. Ofensywną bojowością rozpalili ogień antysemityzmu w Europie i zdołali ukuć więzy nienawiści do Żydów między nazistowskimi Niemcami i krajami sąsiednimi.

To są „mężowie stanu”, którzy zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot Niemiec w 1933 r., tak szkodzliwy Niemcom jak atak muchy na słonia. Za to przyniósł nieszczęście Żydom w Europie. Kiedy Ameryka i Anglia żyły w pokoju z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni „mężowie stanu” zaniedbali jedyną wiarygodną metodę odpowiedzialności politycznej; i poprzez bojkot doprowadzili przywódcę Niemiec do wściekłości. I wtedy, po najsmutniejszym okresie w dziejach żydów, ci syjonistyczni „mężowie stanu” zdołali omamić biednych uchodźców, by żyli w głodzie i demoralizacji, oraz by odmawiali wyjazdu do wszystkich innych miejsc z wyjątkiem Palestyny, z jedynego powodu – by budować ich państwo.

Żydowscy „mężowie stanu” podżegali i nadal podżegają rozgoryczoną młodzież żydowską do niepotrzebnych wojen przeciwko światowym potęgom jak Anglia, oraz przeciwko setkom milionów Arabów.

I  ci sami „mężowie stanu” syjonizmu beztrosko pchają świat do nowej wojny światowej, obracającej się całkowicie wokół Ziemi Świętej.

Syjonistycznych przywódców nie obchodzi to, co może przytrafić się żydowskim mieszkańcom Palestyny, Półwyspu Arabskiego, Europy czy USA. Wzmagający się antysemityzm w zachodnim świecie jest owocem ich „umiejętności kierowania państwem”.

Pod pozorem „miłości do Izraela”, syjonistyczni „mężowie stanu” zbałamucili wielu Żydów, by dewocję do Tory zastąpić dewocją do nikczemnika, który stworzył syjonizm. Warto tu powiedzieć, że Herzl rozwiązanie problemu żydowskiego upatrywał w konwersji. Kiedy dowiedział się, że nie jest akceptowana przez Żydów, wykombinował syjonizm jako zadowalającą alternatywę!

Wgląd w historię ujawnia, że tenże typ „męża stanu” sprzeciwiał się wezwaniu proroka Jeremiasza, aby ulegać sługusom Nabuchodonozora ze zniszczeniem pierwszej Świątyni. Pięć wieków później Rabin Yochonon Ben Zakai wezwał lud do poddania się  Rzymianinowi Tytusowi, żeby zapobiec przelaniu krwi. „Mężowie stanu” odrzucili jego apel i Rzymianie zniszczyli drugą Świątynię. A teraz przez ostatnie 50 lat „mężowie stanu” syjonizmu odtrącają przywództwo naszych Mędrców i nadal uprawiają politykę wzniecania antyseemityzmu. Kiedy skończą?? Czy każdy Żyd w Ameryce też musi ucierpieć?? Nawet nazistowski potwór miał więcej rozsądku i zakończył swą wojnę zanim całe Niemcy zostały zniszczone. Syjonistyczni „mężowie stanu” szydzą ze świętej przysięgi, jaką Stwórca nałożył na Żydów Diaspory. Nasza Tora w Traktacie Kesubos, folio 111, precyzuje, że Stwórca, niech będzie On błogosławiony, zaprzysiągł Żydów nie okupować Ziemi Świętej siłą, nawet gdyby wydawało im się, że mają do tego siłę; i nie buntować się przeciw Narodom. Stwórca ostrzegł, że gdyby przysięga złożona Jemu została pokalana, to żydowski miąższ stałby się „mieniem do wzięcia”, jak zwierzęta w lesie! Takie są słowa naszej Tory; te koncepcje cytował Maimonides w Igeres Teimon, Be’er Ha Gola, Ahavas Yehonosson i w Toras Moshe w Chasam Sofer.

Powszechnie wiadomo, że wszyscy Mędrcy i Święci w Europie oświadczyli , gdy wyłaniał się Hitler, że był on posłańcem boskiego gniewu, przysłanym do skarcenia Żydów za apostazę syjonizmu przeciw wierze w ostateczne mesjańskie zbawienie.

Yidden [Żydzi] — miłosierni synowie miłosiernych ojców — jak długo jeszcze musi święta krew żydowska być przelewana??

Jedynym rozwiązaniem jest: Żydzi muszą zdecydowanie odrzucić „Żydowskie Państwo”. Żydzi powinni przyjąć kompromis USA.

Musimy zdetronizować ateistyczno-syjonistycznych „mężów stanu” z ich roli liderów żydowskich i powrócić do oddanego przywództwa przez naszych mędrców.

Błagamy Narody, żeby otwarły drzwi dla imigracji, nie tylko do Palestyny.

Pokojowe, nie-syjonistyczne osoby religijne w Palestynie (zwłaszcza z tubylczej ludności) i ich odpowiednicy w Diasporze, powinni w imieniu ludu żydowskiego wdać się w odpowiedzialne negocjacje twarzą w twarz z Brytyjczykami i Arabami; celem polubownego uregulowania kwestii palestyńskiej.

Każdy Żyd powinien modlić się do Błogosławionego stwórcy, bo to w Nim leży cała moc nasza. Pamiętajmy, że nasze modlitwy muszą być szczere. Nie należy błagać Stwórcy o bankiet na Jom Kippur, ani odprawiać rytuału  obmycia, ze zdechłym robakiem w dłoni. Podobnie powinniśmy unikać postawy nie do obrony: rabusia modlącego się o Boską pomoc w wykonaniu przestępstwa. Powinniśmy modlić się, żeby syjonizm i jego owoce znikły z powierzchni Ziemi, a Mesjasz nas rychło zbawił.

Więźnia wypuszcza się tylko po odbyciu kary albo po ułaskawieniu przez Prezydenta za dobre zachowanie. Gdyby próbował uciec i złapią go, to wyrok zostaje przedłużony w dodatku do lania otrzymanego w chwili schwytania.

Wieni Żydzi — przez ponad trzy i pół tysiąca lat we wszystkich zakątkach świata,  poprzez różne losy, nasi przodkowie maszerowali przez morza krwi i łez, żeby niezłomnie zachować Wiarę w Torę. Jeśli mamy miłosierdzie dla siebie, naszych kobiet i dzieci oraz ludu żydowskiego, to utrzymamy dziś nasze złote dziedzictwo. Król Królów skazał nas na wygnanie przez nasze grzechy. Nieskończony, niech będzie błogosławion, zarządził nam przyjąć wygnanie z pokorną wdzięcznością, aż przyjdzie czas lub gdy pokutą zasłużymy na Jego wybaczenie. A jeśli będziemy szukać wyjścia z wygnania siłą, to B-g przyłapie nas, o czym przestrzegli nasi mędrcy. Wtedy nasz wyrok przedłuży się i pogorszy.

Wiele razy w przeszłości fałszywi mesjasze oszukali segmenty naszego ludu, lecz żaden z nich nie był tak zwodniczy i złudny jak kłamstwo syjonizmu. Z naszego doświadczenia historycznego, żadna kara nie była ani nie będzie większa od kary za zawierzenie syjonizmowi. Jeśli chcemy skrócenia wyroku wygnania, to musimy składać wniosek pokutą i zupełnym fizycznym i duchowym przestrzeganiem Szabatu i praw czystości rodzinnej oraz studiowaniem Tory.

Niechaj będzie jasne, że nigdy w żydowskiej historii (nawet w czasach Jeroboama czy Achawa [władcy Królestwa Izraela – PB]) tak wrodzy ateiści nie kierowali ludem żydowskim jak dziś.

Jak możemy błagać Wszechmogącego o litość, jednocześnie tolerując tych ohydnych, „wspaniałych” liderów jako rzeczników! Umiłowani bracia — oczyśćmy szeregi i oczyśćmy się sami; błagajmy Wszechmogącego modlitwą, pokutą i spełnianiem micw, by On zbawił nas, natychmiast.

+++++++++++++++++++++++++++++

„Galile vicisti?”

Holocaust stał się punktem centralnym w momencie, kiedy we współczesnej społeczności żydowskiej ludzie z jakichś powodów porzucali swoją wiarę i potrzebowali substytutu religii. Żydzi, którzy cały czas zachowywali wiarę, nie mieli powodu, aby czynić z Holocaustu centrum wszystkiego. Natomiast zsekularyzowani Żydzi potrzebowali substytutu religii, powiedzieli więc: „Oto Holocaust, a oto odpowiedź nań – Izrael”. Stał się on więc, mitem założycielskim. Ironia owego mitu założycielskiego polega na dwu sprawach. Po pierwsze, dla Żydów ów mit stał się substytutem wiary. Po drugie, w swej istocie jest to chrześcijański mit założycielski, ponieważ opiera się on na idei śmierci i zmartwychwstania. Jest to dokładnie opowieść o Wielkim Piątku i o Wielkiej Nocy, tyle że Ukrzyżowaniem jest Holocaust, Wielkanocą jest Państwo Izrael. Mamy tu więc do czynienia z Żydami, którzy porzucili swoja tradycję religijną i szukali dla niej sekularnej alternatywy, przyjmując ściśle chrześcijański paradygmat jako substytut swej odrzuconej wiary. Uważam że to bardzo ironiczne. — rabin Byron L. Sherwin http://netureikartapl.republika.pl/

Syjonizm a religia

Nacjonalizm bywał w historii Europy motorem najwspanialszych osiągnięć i jednocześnie straszliwych zbrodni. W dzisiejszych czasach nie jest on jedynym, powszechnie występującym czynnikiem destrukcyjnym.
Historia żydowskiego nacjonalizmu  /syjonizmu/ wykazuje te same ułomności i podlega tym samym zależnością co stare europejskie nacjonalizmy.
Syjonizm zaczynał karierę, tworząc sojusze z innymi siłami: z demokracją, liberalizmem, socjalizmem. Jednak wszędzie tam, gdzie dochodziło do konfliktu miedzy nimi, nacjonalizm nieodmiennie odnosił zwycięstwo, zniewalał rywali i znacznie ograniczał ich rolę polityczną.
Lewicowy i sekularny syjonizm w dzisiejszych czasach wydaje się już reliktem. „Lewicowość” z tego układu wyszła pokonana i skompromitowana. Obecnie obserwujemy sojusz syjonistów z ideami ‚narodowo-religijnymi’, często o zabarwieniu mesjańsko – mistycznym.
Zaślepienie tych żydów, którzy /często nieświadomie/ łączą nacjonalizm z religią – poraża. Szczególnie my żydzi powinniśmy wiedzieć czym kończy się mariaż nacjonalizmu i religii – i jakiego może wydać na świat bękarta.
Historia uczy, że ci którzy twierdzili, że potrafią zaprzęgnąć nacjonalizm w służbę religii, nie zdołali przewidzieć przyszłych zdarzeń, a ich zwolennicy słono za to zapłacili
. — Adam Wahl http://netureikartapl.republika.pl/

Komentarzy 335 do “Miliony ludzi, które można było ocalić”

 1. Mery said

  Panie Piotrze, rozumiem ze pod Pana nieobecnosc na blogu tym gospodarzuja „dobre duszki”.
  Sek w tym, ze jesli piszacy odkryja iz nie sa wierzacy, czy przynalezacy do jakiejs religii,albo do innej religii niz gospodarujacy od razu sa atakowani przez te dobre duszki czy innych.
  Przeciez nie w tym sek. Wazne jest szukanie Boga, takie jest zadanie czlowieka. Kazdy ma prawo myslec i robic jak uwaza…Ale juz chyba nie na tym blogu.
  Czy moglby Pan poprosic Pana pomocnikow o ziarnko wiecej tolerancji i szacunku dla wyznawcow WSZYSTKICH religii?

  • grypa666 said

   od pb: nie widze w folderze usunietych nic podejrzanego; prosze napisac emaila i wyjasnic

   • Mery said

    Owszem chyba kazdy z nas ma wiecej czy mniej sympatii dla pewnych religii. Ale to nie powod aby wyzywac myslacych inaczej niz na przyklad Zenobiusz od bezmozgowcow czy tym podobne.
    Dam przyklad, czemu nie. @Zyta od wielu miesiecy pisala komentarze; wiem ze darzy Pana ogromnym szacunkiem. Gdy napisala ze jest przeciwko SJ (stracila synowm przez ta religie) od razu stala sie przynajmniej „trolem”, pisano „nie sraj na moja religie”(Zenobiusz) itd.Absolutnie nie obrazala, po prostu wyrazila swoja opinie bo sytuacja ta dobrze jest jej znana.
    Takich przykladow bylo pare.
    Jak mamy jednoczyc sie i zwalczac NWO jesli wyzywamy sie i gryziemy tylko dlatego ze kazdy z nas ma inne poglady na temat Boga?
    Oni juz dawno swoj cel osiagli-ludzie wydrapuja sobie oczy tylko za inne poglady.
    Jestesmy pokojowymi fanatykami- zero tolerancji wobec innosci.
    W ten sposob NWO juz wygralo.

   • Mery said

    @Zenobiusz a kim Ty jestes aby oceniac uczciwosc innych?
    Poza tym juz uwazasz sie za Piotra Beina zalozyciela blogu? To do niego bylo skierowane to zapytanie nie do Ciebie.
    Nikt Ci tutaj nie odpowiada.
    Zyta byla tu o wiele wczesniej od Ciebie. Ja tak samo jak ona mam podobne zdanie jezeli chodzi o SJ. Dwie bardzo bliskie mi osoby przynalezace do tej religii powiesily sie.
    To sklonilo mnie do szukania prawdy na temat roznych religii. Zyta zas stracila dwoch synow, bo jak zapewne wiesz SJ nie moga kontaktowac sie z osobami innych wyznan.
    Wielu nie przebieraloby w slowach aby opisac co czuja; Zyta i tak jest naprawde dyplomatyczna i ulozona po tym co przeszla.
    A to ze uzywala paru nickow_ bo co, Ty jej zabronisz? Cos tam sobie pisala na tematy jakie chciala, i to jest jej sprawa.

    Dlaczego atakujesz wszystkich jesli nie sa twojego wyznania? Zaloz swoj wlasny blog, gdzie bedziesz mogl pisac na temat religii i jakiekolwiek krytyki. My jestesmy tutaj po to aby rozmawiac o szczepionkach i NWO, a nie po to aby byc krytykowanym za nasze poglady religijne.

   • grypa666 said

    pd do mery: dopuszczam jak widac krytyke w obie strony — what’s the problem? usuwam (rowniez cenzorzy) wpisy niewersalskie; niedawno posadzono cenzora o cos a on wtedy Bogu ducha winny byl w kilkudniowej podrozy!

   • Mery said

    Prosze poczytac jak potraktowano Zyte,tylko dlatego ze napisala iz nie popiera SJ.
    To Bruno napisal o „sraniu na religie”.
    SJ to tylko przyklad.
    Ostatnio kazdy niemyslacy jak Zenobiusz staje trolem, dezinformatorem, bezmozgowcem.
    Prosze poczytac jego komentarze, nawet te ponizej; kazdego traktuje z gory.

   • Mery said

    Zenobiusz to przede wszystkim Ty jestes na „nie”.
    Krytykujesz wszystkich i wszystko.
    Sam atakujesz potem wszystko tlumaczysz ze to misja ratowania swiata.
    To Pan Piotr jest tu figura numer jeden nie Ty.
    Koncze na tym, bo widze ze i tak do Ciebie nic nie dociera.

   • A said

    Moja prośba o to żeby osoby któym jad wycieka sie troche stonowały jak również pytanie czy to jest blog tylko dla katolików – wszystkie posty w tym temacie zostały pokasowane. Pewnie ten wpis podzieli ten sam los. Zenobiusz jest osobą nietolerancyjną i agresywną jesli chodzi o osoby,które reperzentują odmienne mu poglądy. Ja do takich należę i odczuwam to na własnej skórze. Juz kilkakrotnie rezygnowałam z czytania i pisania na forum, bo widzę, że ten blog jest manipulowany (mam na myśłi usuwanie niewygodnych wpisów, nie dawnie szansy odparcia ataku poprzez kasowanie wypowiedzi) Ale zawsze gdy rozgoryczenie i żal przechodził wracałam tu ponownie. CO do zjednoczenia ludzi w słusznej sprawie to jak widać na obserwowanym podwóreczku- jest to nierealne.

   • ALFA said

    Popieram wszyscy jesteśmy dziećmi jednego BOGA i nie ma co się spierać ,życie jest krótkie .Nie mamy dużo czasu.

    Alarm ! Prezydencki program redukcji populacji USA ujawniony !
    DLA PRZYPOMNIENIA

   • ALFA said

    OCZAMI NIEWOLNIKA

   • grypa666 said

    od pb: za pozwoleniem, rzeczowe riposty nie sa usuwane; doskonale rozumiem wiernosc swym pogladom i potrzebe ich obrony

   • Ewa said

    Jestem dusza i sercem przy Zenobiuszu.Wyczuwam szlachetnosc jego intencji, uwazam,ze trzeba rzeczy nazywac po imieniu.Osoby,z ktorymi on polemizuje obrzucaja go inwektywami,nie majacymi pokrycia z rzeczywistymi faktami.Trzeba bronic faktow i prawdy,bo ona jest tylko jedna.Mozna rzucac kamieniami w Niebo,kamienie i tak spadna na rzucajacego,mozna tez mowic,ze Nieba nie ma i uzywac zycia.Jednak im wczesniej czlowiek sie obudzi i zauwazy,jak bardzo wazny jest Bog w dniu powszednim,tym lepiej dla niego.Chwala Panu!

  • annah said

   http://www.Zbawienie zawiera jak to bywa ostatnio sporo prawdy posypane szczypta pieprzu z piekielka rodem, dla nieoswieconego oka wszstko jest ok, ale my ze szkolki nie damy sie struć.
   Twoj lęk przed Maryją i Krzyzem demaskuje Twoje intencje. Przeciez nikt nie czci kawalka drewna tylko Tego co oddal zycie na nim by nas zbawic.
   Podobnie z Maryja, gdyby Bog chcial powolalby Syna z nicosci, a tymczasem chcial by przyszedl wlasnie przez tę Kobiete, ktorej imienia nikt w piekle nie wypowie, zgadnij dlaczego.

   • grypa666 said

    najbardziej mnie smieszy wyszydzanie prawoslawnych za calowanie ikon; nie calujemy plotna, farby, drewna czy z czego tam jeszcze te ikony wykonano, tylko Swietosci pokazane na nich, w mysl przykazania miluj Boga swego cala moca (sercem, duchem, cialem)

   • hjk said

    szkoda gadać, a może nie szkoda ?
    widać ludzie ci są na poziomie tych ciemnych pastuchów sprzed kilku tysięcy lat, dla których bogiem był posążek, kawałek drewna, słońce, rzeka, itd.

    A co tu mówić o teorii znaku…

   • hjk said

    „Kobiete, ktorej imienia nikt w piekle nie wypowie, zgadnij dlaczego.”
    Bo ona zmiażdży głowę węża…

   • Rosomak said

    Ad.10. Zgadzam się, w moim odczuciu jakieś 90-95 % z tego na http://www.zbawienie mógłbym ewentualnie zaakceptować, ale to pozostałe wprawia niemal w osłupienie pozostając w opozycji do większości zgromadzonych tam materiałów. Jednym słowem – mam poważne wątpliwości, ale poza wyznawanymi dogmatami i credo niczego na swoim poziomie ignorancji nie przesądzam. „Po owocach ich poznacie”. No właśnie, tylko gdzie ten owoc?

   • mgrabas said

    bądźmy sprawiedliwi, zasługi Józefa są co najmniej równe zasługom Marii, jeśli nie większe – zarówno Maria przez swoje TAK dawane Bogu całym życiem jak i Józef przez szukanie tego, co podoba się Bogu (!), godni są szacunku, tym bardziej ani Maria ani Józef nie pozwoliliby żeby się do Nich modlono! również Apostołowie na to nie pozwalali – dlaczego?

  • jerzy said

   Piszesz: „od razu są atakowani”.
   A atakuj sama; uczestniczysz w wymianie poglądów na blogu, ścierają się tu różne nyśli, sama tu atakujesz (zauważyłem) i jesteś atakowana.

   Marzę o tym, aby mnie ktoś tu zaatakował 🙂 .

  • Igi said

   Odwracanie kota ogonem w stylu Zenobiusza…
   Z jednym sie zgodze „kochajmy sie”…
   Tylko czy ty Zenobiuszu potrafisz kochac blizniego bez wzgledu na to jakiego jest wyznania czy tylko katolicy zasluguja na milosc…?

   • Wojtekk said

    Jeszcze się przekonacie co ma w zanadrzu kościół katolicki. Niech otworzą bibliotekę watykańską dla mas a wyjdzie ukrywana od tysięcy lat prawda.

   • igi said

    …no wlasnie.

   • igi said

    …”no wlasnie” bylo do ostatniego posta Wojtkka.

   • Magda said

    HAHA dobre 🙂 słuchajcie chcecie costworzyc dochodzic prawdy a rawda jest taka ze nawet wspólnasprawa nie jest w stanie wszystkich tutaj połaczyćw jakiś sposob. Jak ma się swiat naprawic jesli nawet w takprostych rzeczach jak ROZMOWA wiekszosc tutaj nie daje sobie rady. Kazdy swoje racje daje nad inne.

    Gdzie ta milosc do blizniego ?gdzie poszanowanie odmiennego zdania ? DU.A!!!

    Patrząc na to co się wyprawia w komentarzach du.a D.PA nic sie nie zmieni!

   • Magda said

    NIC I NIKT ANI Z TEGO BLOGA ANI Z INNEGO – NIKT NIC NIE ZMIENI !
    nie w taki sposob …

    SŁOWA MAJA OGROMNĄ MOC – ale wy ich nie potraficie używać.(chyba ze przeciwko sobie)

    Dla tych wazne w co kto wierzy dla innych kto jakie ma wyksztalcenie dla innych bledy wykluczaja itd….

    WSZYSCY JESTESMY TACY SAMI o tym nie pamietacie ?

    przestańcie wiec piep….. najezdzac jeden na drugiego

    jest cos do zrobienia a nie klócic sie … o to chodzi tamtym agenciorom i widac ich zadanie zostaje super wykonane …klotnia klotnia klotnia …

    ZAMKNAĆ WIĘC SIĘ WSZYSCY ,USPOKOIĆ SIE I ZACZACSIE WZAJEMNIE SZANOWAĆ !

   • Magda said

    dostaliscie szansę ! rozum wiedzę wiekszą niż 95% spoleczenstwa … WY TU JESTESCIE WIDZIECIE CO SIE DZIEJE inni nie … dlaczego nie chcecie tego uzyc wspolnie zjednoczyc sie ?

    blog staje sie zabawka – przechodzi w codziennosc za chwile wiekjszosc stad odejdzie (znowu o to chodzi agentom) przeciez nie dajecie sie manipulacji ? a wlasnie jestescie manipulowani.

    wykorzystajcie to ze tu jetescie – docencie kazdego kto tutaj wchodzi – kazdy chce cos wiedziec .

    nawolujecie do przebudzenia ale kazdemu walicie z liscia w twarz !

    STOP ! do roboty ! nie dac sie prowokowac ! usmiech i zrozumienie dla wszystkich !

   • igi said

    Zenobiusz@ Ja nie pisze pod innymi nickami niz „Igi” ,zapytaj PB… „Matka Boska pisze sie z duzej litery” …Boska owszem ,matka z duzej tylko na poczatku zdania (dalej sie swietosciami zaslaniasz). Co do ow zdjecia to nie za bardzo wiem o czym mowisz… przedostatnie zdjecie przedstawia jakas nie smaczna karykature Jezusa Chrystusa co do ktorej nie bede sie wypowiadal. Polszczyzna mi nie szwankuje bardziej niz tobie zdrowy rozsadek…

    Pzrd.

   • igi said

    Zenobiusz@ Jak ktos kiedys powiedzial… ” Nie dyskutuj z idiota bo szybko sprowadzi cie do swojego poziomu i pokona doswiadczeniem”
    Co do twojej osoby zamierzam skorzystac w 100% z tej zlotej mysli bo i pasuje tu jak ulal…
    Zegnam szanownego zgreda….xD

   • Wojwit said

    U nich chyba mija północ…

   • Krwawe pieniądze przemysłu aborcyjnego

    http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/17/drukujkrwawe-pieniadze-przemyslu-aborcyjnego/krwawa_kasa_head/

   • mgrabas said

    wreszcie ktoś mówi w imieniu najbardziej bezbronnych
    jeszcze należy pamiętać o starcach, sierotach, chorych, więźniach i opuszczonych

   • Magda said

    HAITI

    ktoś już to pisał tutaj – amrykanie przejeli lotnisko a najprawdopodobniej beda musili wyslac 10 – 15 tys wojska na Haiti.

    http://konservat.cba.pl/arty2010/art0420.php

    trudnie nie wierzyć w HAARP w tych okolicznościach .. po prostu PLAN jest realizowany.

   • Magda said

    Jako ze konservat.cba.pl juz nie dziala 😐 wstawiam tekst z cache

    Haiti praktycznie nie istnieje jako państwo.
    W ciągu kilkunastu sekund podczas których zatrzęsła się ziemia, jak domek z kart runęły nie tylko pałace ale cała administracja i struktury lokalne.
    Na ulicach Port-au-Prince rządzi chaos i anarchia. Gangi uzbrojone w noże i maczety terroryzują ruiny i rabują sklepy ale wszystko wskazuje na to, że są jedyną zorganizowaną siłą, która lada moment przejmie kontrolę nad dystrybucją pomocy. Policji na ulicach nie ma, jedynie żołnierze sił ONZ próbują się coć robić, Brazylijczykom udało się nawet rozpędzić jedną z grup bandytów.

    Wydaje się, że aby zapobiec dlaszej destrukcji i wybuchowi epidemii oraz, by zapewnić w miarę normalną dystrybucję pomocy, Amerykanie będą musieli wylądować na wyspie i to w sile co najmniej 10-15 tysięcy żołnierzy. Już teraz prezydent Haiti przekazał kontrolę nad lokalnym lotniskiem Amerykanom.

   • Magda said

    oraz..rozbrajanie rozpoczete

    http://konservat.cba.pl/arty2010/art0421.php

   • hjk said

    działa, bo np
    http://konservat.cba.pl/arty2010/art0421.php
    Pakistański arsenał na celowniku

   • ALFA said

    USA przejęły kontrolę nad Haiti – „zostaniemy tu na całe lata”
    CIEKAWE KTÓRY KRAJ BĘDZIE NASTĘPNY???
    http://wiadomosci.onet.pl/2112847,,,,,1268067,10751,itemspec.html

   • gustaf said

    wenezuela

   • Magda said

    http://www.sfora.biz/Cukier-wart-tyle-co-srebro-Podrozeje-a16086

    Cukier wart tyle co srebro. Podrożeje
    Problemy na rynku mają się pogłębić, a cenę cukru podnieść mogą słabe zbiory trzciny cukrowej w Brazylii i Indach.
    ===============
    od pb; cene to ‚podniosa’ merdia podobnie jak ‚wywolaly; h1n1; kazdego roku w jakims regionie jest jakas kleska za to w innym kleska urodzaju; myslalem ze globalizacja miala wyrownac te nierownosci

   • mizia said

    a co nie mówiłem – to dopiero POCZATECZEK
    A HAITI TO PRZYGRYWKA – ktos ma watpliwości ze to nie robota usa manów

    http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/demo_run.pl
    ==================
    od pb: co mialoby z tego wynikac? wykaz trzesien z ostatnich kilku dni;
    pare dni temu alarmowales o duzej glebokosci poslizgu, co w tym nienormalnego?
    http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/glossary.php#depth
    Depth
    The depth where the earthquake begins to rupture. This depth may be relative to mean sea-level or the average elevation of the seismic stations which provided arrival-time data for the earthquake location. The choice of reference depth is dependent on the method used to locate the earthquake. Sometimes when depth is poorly constrained by available seismic data, the location program will set the depth at a fixed value. For example, 33 km is often used as a default depth for earthquakes determined to be shallow, but whose depth is not satisfactorily determined by the data, whereas default depths of 5 or 10 km are often used in mid-continental areas and on mid-ocean ridges since earthquakes in these areas are usually shallower than 33 km.

   • gustaf said

    @ Magda
    Jak dla mnie to mogą sobie buty wypchać tym cukrem. Osobiście uważam, że krzepi raka. Poza tym , są (z przekazów starych zesłańców syberyjskich) sposoby na spożywanie cukru z czajem… a cukier wtedy nie był rafinowany , tylko w „głowach” , kawałkach takich..
    1. na prikusku – można było zakąsić kawałkiem kawałka
    2. na prisumku – trzymać pod policzkiem i pić czaj, ew. cmoktać
    3. na prilizku – każdy łyk czaju kończyć jęzorem po „głowie”
    4. na prigliadku – popijać i baczyć oczami na resztki tegoż z „głowy”
    no i jak całkowita bieda przydusiła z cukrem to
    5. na pridumku – pić czaj gorzki i dumać, że słodki
    Nie doradzam co mogą sobie podnosić wzajemnie , bo bana dostanę od P
    ===============
    od pb: cukier rafinowany jest niezdrowy; Polacy jedza za duzo cukru, maki i niezdrowych tluszczow; widze podrozujac po swiecie i mieszkajac w canadzie

   • hjk said

    gdzies tu ktos podawał jakiegos linka o cukrze, jak to zmówili się by zaatakować zdrowie ludzi, coś w rodzaju tego, jak zmieniono w l. 30 tych medycyne z naturalno-ziolowej na chemiczną

   • mizia said

    http://tsunami.geo.ed.ac.uk/local-bin/quakes/mapscript/demo_run.pl

   • alicja said

    bibliotekę watykańską otworzą ,nie ma szans , tego co tam się znajduje dobrowolnie ludowi nie udostępnią , ponoć dla naszego dobra bo nie byli byśmy w stanie przyjąć prawdy ,zresztą co tu oczekiwać ze ludzi uświadomią skoro wiedza zamknięta jest i dla zwykłego księdza, do niej maja dostęp tylko wybrani.
    ===================
    od pb: poniewaz watykan jest w lapach iluminackich, zastosuja manipulacje wiedzą, moze nawet pozmyslają cos dla ludziowcow

  • Igi said

   Wyzywajac wszystkich o odmiennych pogladach od troli zachowujesz sie zupelnie jak opisywani przez „pb” judeo-centrycy , ktorzy karzda krytyke pod adresem zydow sprowadzaja do antysemityzmu I jako taka pientnuja. A czy to oby nie ty jestes najwiekszym trolem na tym blogu ,ze swoja nienawiscia I brakiem checi jakiego kolwiek dialogu z wyznawcami innych religi I pogladow?
   Zastanow sie nad tym… choc pewnie ty juz se to wszystko dobrze przemyslales… Wiec moze niech inni czytelnicy bloga sie nad tym zastanowia…

   • Igi said

    A kto tu mowil o dialogu z kompleksem jot???
    Czytaj ze zrozumieniem chlopie…

    Pzdr.

   • Igi said

    Zenobiusz@ Czy ty chlopie zastanawiasz sie czasem nad tym co poszesz czy piszesz tylko zeby pisac? Do karzdego posta sie przyczepisz , wszedzie troli I agentow widzisz… Do roboty bys sie wziol! Pare postow wyzej padla prosba o pomoc w redagowaniu bloga ,jakos nie widzialem zebys sie rwal… Ogarnij sie chlopie bo sie osmieszac zaczynasz. Spojrz na raty swoich wpisow… poor ,very poor czasem averge sie trafi… Nic ci to nie mowi?

   • Igi said

    Zenobiusz@ Przeczytalem wszytkie twoje dzisiejsze wpisy po 2 razy ale komentarza do wspomnianego artykulu nie znalazlem , no chyba ze komentarzem nazywasz to zdanie o tym ze niektore fakty znales a o niektorych sie wlasnie dowiedziales ,poprzedzone najazdami na jakas tam kobite ktora zwracala sie do „naczelnego” o nie pietnowanie innych religi niz latolicyzm na blogu. A co do wciskania gwiazdek to coz moge zec… Gadaj zdrow. Blogowicze wiedza kto komu co wcisnol, tobie nie wciskaja bo hamstwa nikt nie lubi, a wlasnie nim przesiakniete sa twoje wpisy.

   • Wojtekk said

    Zwróciłem uwagę na Twoje wpisy od pewnego czasu.
    Obrzucasz ludzi błotem, rozwalasz tego bloga i zniechęcasz do niego.

   • Wojtekk said

    To do Zenobiusz.

   • annah said

    „Gorliwosc o dom Twoj pozera mnie”, to zdanie mozna odniesc do Zenobiusza i paru jeszce. Rozumie taka postawe, i sama uwazam zeby nie reagowac emocjonalnie. Ale w krotkim czasie nie da sie przeprogramowac tego czym sie czlowiek nasaczyl , trzeba prosic Ducha sw, by pomogl dotrzec do kazdego, by dzialal przez nas. Mozna komentowac temat, zreszta niezwykle ciekawy, i mozna a nawet trzeba ewangielizowac, bo zdecydowanie od tego zalezy nasz byt jednostkowy i narodowy, od duchowego przebudzenia i oczyszczenia.

   • Bruno said

    Zgadzam się z tobą annach całkowicie.
    Nasz byt narodowy zależy od naszej wiary . historia to nieraz pokazała.

   • Bruno said

    Jeszcze raz dzisjaj zamiast się kłócić pisać bedzie większy pożytek

    Kochani,
    Dotarła do mnie wiadomość, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej masowo
    wpływają maile od młodych lewicujących ludzi, domagających się zdjęcia krzyży ze ścian sal lekcyjnych w polskich szkołach. Wygląda to na zorganizowaną lewicową akcję.
    Nic nie wiadomo natomiast o mailach od osób opowiadających się za zachowaniem krzyży w szkołach.
    Dlatego też warto rozesłać do swoich krewnych i znajomych, doceniających znaczenie obecności krzyży w miejscach publicznych, informację o powyższym, np. zatytułowaną: “Opowiadam się za zachowaniem krzyży w polskich szkołach”,
    na adres MEN: informacja@men.gov.pl (lub na adres podany na stronie internetowej ministerstwa).
    Sprawa jest bardzo pilna.
    Pozdrawiam – ks. Ryszard Sztychmiler
    Oto proponowana treść maila:
    ——————————————————————————————————–
    Swoje dane adresowe Miejscowość i data,
    Najlepiej łącznie z nr dowodu lub pesel.
    Ministerstwo Edukacji Narodowej
    Warszawa
    Szanowni Państwo,
    Dziękuję za to, że nasze dzieci mogą uczęszcza do szkół, w których na ścianach klas lekcyjnych i w innych miejscach publicznych, obok godła państwowego, wiszą krzyże.
    Ufam, że taki stan zostanie zachowany, pozostając z należnym szacunkiem dla osób należących do innych religii lub wyznających światopogląd materialistyczny czy agnostyczny.
    Jak wiadomo krzyż jest nie tylko znakiem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale także największego poświęcenia do jakiego zdolny jest człowiek dla ratowania innego człowieka.
    Ufam, iż macie Państwo świadomość, że większość polskich rodziców i większość młodzieży życzy sobie, aby we wszystkich szkołach naszego kraju, krzyż zajmował należne mu miejsce.
    Z poważaniem
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Podpis)

   • Mery said

    Teraz wszystkich napuszcza sie na lewicowcow; nie macie wrazenia ze to troche banalne? Wedlug mnie to tylko kwestia mody- dzis za cos zwala sie na lewice, jutro na prawice.
    Caly cyrk z krzyzami zostal wywolany specjalnie, aby ludzi poroznic. Oni dobrze wiedza ze w klasach wloskich (gdzie zaczal sie spor o krzyze) zdarza sie ze na 20 dzieci w klasie jest 18 dzieci cudoziemcow (z przewaga muzulmanskich). Duzo ludzi psioczy przeciwko sobie tylko dlatego ze sa innego wyznania (skad ja to znam? :))
    Musimy przestac ulegac impulsom, i nie dac sie wciagac w ich gre.
    Krzyz byl jest i bedzie znakiem najwiekszego poswiecenia, czy sie to komus podoba czy nie. Niezaleznie od wiary powinnismy symbol ten szanowac.
    Mam szczescie posiadac na moim podworku trzymetrowy stary drewniany krzyz. Dbam o niego, odnawiam i chronie mimo iz nie naleze obecnie do zadnej religii.
    Musi byc cos „magicznego” w tym znaku bo ilekroc na niego spojrze przepelnia mnie nadzieja.

   • hjk said

    Mery powiedział/a
    „Musimy przestac ulegac impulsom, i nie dac sie wciagac w ich gre.”

    Tez tak myśle

   • Magda said

    HJK musimy przestać ale zuważ jak duzo ludzi juz WIE – oni teraz muszą działac szybko i działają – można powiedzieć że już sie zaczeło na dobre czy raczej na złe …teraz bedzie juz tylko gorzej co do tego chyba nikt juz nie ma watpliwosci

   • Magda said

    Ok … ponownie przychyle sie do zdania MIZI cos zlego sie dzieje

    podsumowując:

    HAITI , IRAN wszystko na glebokosci 10 km epicentrum! oraz Argentyna.

    Wstrząsy w kolejnym kraju; trzęsienie ziemi na granicy z Irakiem
    Wstrząs o sile 5 stopni zanotowano wczoraj w zachodnim Iranie, blisko miasta Dezful – poinformowały amerykańskie służby geologiczne (USGS).
    Trzęsienie miało miejsce na głębokości 10 km, tuż przed północą czasu lokalnego, 25 km na północ od Dezful, blisko granicy z Irakiem.

    Miasto Dezful ma ponad 23 tys. mieszkańców.

   • Adam said

    i właśnie w zachodnim Iranie, przy granicy z Irakiem jest położonych 99% zasobów ropy naftowej Iranu…
    ===============
    od pb: ty tez uwazasz ze te wojny sa o rope?

   • Adam said

    i tam miało miejsce trzęsienie ziemi…

    kiedy w końcu Usrael się rozpadnie?
    Kiedy jego zbrodnie na ludności Irackiej zostaną osądzone?
    kiedy w końcu zmieni się układ sił na świecie, który pozwoli Polsce powrócić do chwały i odzyskać ukradzione Kresy?

    jeszcze 20, lub 30 lat….
    a Wy jak sądzicie?

   • Adam said

    rzecz jasna że nie tylko.. ja zauważyłem tylko zależność- związek tego trzęsienia ziemi z miejscem gdzie ono miało miejsce, i co z tego może wynikać.
    oni nas przyzwyczajają do chaosu, klęsk, katastrof, mamy się wystraszyć i łatwiej zaakceptować to co chcą nam narzucić..
    ===============
    od pb: a przy tym cwicza ‚niewydolnosc’ ratunkowa = kto wierzy ze wojska roznych panstw nie mogly przywiezc samolotami transportowymi, lodziami desantowymi potrzebnego sprzetu (helikotery ciezarowki terenowe, amfibia, spychacze, dzwigi), porozwozic zywnosc, namioty, lozka, leki, szpitale polowe… === WIELKIE SS-ynstwo!

   • hjk said

    w artykułach pisze, ze zorganizowane bandy przejeły kontrole nad wszystkim i nie ma mowy o zadnej pomocy, jedyne wyjście to co mamy dzisiaj, tak by z tego wynikało:
    http://wiadomosci.onet.pl/2112958,12,stan_wyjatkowy_na_haiti_pochowano_70_tys_ofiar,item.html

   • annah said

    Proponuje co kilka dni powtorzyc ten apel na naszym blogu, o ile Piotr i s-ka nie beda przeciwni, jest bardzo wazny.
    Moze ktos bieglejszy wklei wzor listy, do wydrukowania by glosy poparcia przeslac rowniez listownie na adres ministerstwa.
    Moznaby zbierac je w ktoras niedziele po mszach, po uprzedzeniu proboszczow, przy wsparciu ministrantow i ludzi dobrej woli.

   • annah said

    Zle sie wkleilo, chodzi o apel Bruno(53)

   • hjk said

    „młodych lewicujących ludzi, domagających się zdjęcia krzyży ze ścian sal lekcyjnych w polskich szkołach.”
    ryby i dzieci głosu nie mają,,,))
    bedziemy działac, jak rodzice cos przedsiewezma,,,
    a jesli jest demokracja wiekszosc przegłosuje mniejszosc i po sprawie
    „psy szczekaja, karawana jedzie dalej”
    jesli juz jakies majle to do posłów w sprawie gmo

   • Jerzy said

    Patrzę – i co widzę?

    „jeśli już jakieś majle to do posłów w sprawie gmo”.

    To mi się zaczyna podobać 🙂 . Teraz już pozostaje tylko zabrać się zza pisanie. Do posłów z Komisji Środowiska i Rolnictwa. Muszą być podpisane plus adres i telefon, nie dłuższe niż 100 słów i do każdej osoby trochę inne.

    Tu znajdziesz adresy:
    http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_osz.htm
    http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_rrw.htm

    Po linkach dalej trafisz do stron poszczególnych posłów.
    Na każdej z tych stron klikasz w „biura poselskie” lub w „strona www” w menu na dole strony.
    A na tych stronach znajdziesz natchnienie do sformułowania mejli lub listów:

    http://wolnemedia.net/?p=18607
    http://wolnemedia.net/?p=18978

    Przed wysłaniem należy tekst pokazać jeszcze komuś, by skorygować niedopatrzenia i przepuścić przez Worda opcja Pisownia i kontrola ortografii i gramatyki, aby się pozbyć usterek.

    Pomyślnych wiatrów!

   • Jerzy said

    To było do Hjk.
    Ale nie tylko. Wiele osób powinno napisać, bo zbliża się drugie czytanie Ustawy o GMO – 7 lutego.
    Każdy głos jest cenny, bo może szalę przechylić 1 głos.

    Nawet motyl może tu dźwignąć górę 😉 .

   • n said

    ja sie nie zgadzam z ta petycja i nie uzywal do wszystkich synonimu”kochani,, bo tak samo jak chrzescijanie ktorzy defakto przez 300lat wytepili 3/4 ludnosci swiata,to takze inne wiary maja takie samo do umieszczania swoich znakow wiary jak katolicy-chrzescijanie.wiec to co @bruno piszesz to wybacz ale to sa bzdury,i nie mow mi ze w polsce jest 99%chrzescijan bo sie z tym nie zgodze.dane sa podane na podstawie ksiag koscielnych a to mija sie z prawda gdyz dziecko podczas chrztu zostaje zapisane w dokumetacji jako chrzescijanin a jak dorasta to wystepuje z tej wiary i zmienia ja.niech wprowadza podatek od pensji jak ma to miejsce w niemczech a sami zobaczycie ile tych chrzescijan jest tak naprawde.jezeli krzyz chrzescijanski wisi np w salach lekcyjnych to tak samo powinien wisiec inny symbol innej wiary np zydowskiej czy muzelmanskiej.a pozatym cos wam sie pokickalo najpierw piszecie o grypie teraz o krzyzu a co bedzie nastepne,pozatym co ma wspolnego jedno od drugiego,pozatym zmiencie nazwe stronki np na „propaganda,, bo blog n temat grypy nijjak ma sie do krzyza,wiara jest indywidualna sprawa kazdego czlowieka a takie nawolywaie nie jest niczym innym jak szerzeniem nienawisci do innych wyznan.osobiscie wierze w boga i go szanuje jak i pokladam w nim nadzieje lecz nie wierze w rzadna wiare jakies dziwne czary mary,gdzie w takich kosciolach wiecej poklada sie wage w pieniadze i jakies dziwne rytualy nie zwiazane z biblia niz w samego Boga.to nie kosciol mnie bedzie osadzal a jedynie Bog i te cale instytucje sa o kant … rozbic.
    =================
    od pb:
    1. blog moze sie nazywac jak chce; jak sie nazywal grypa666 i paral tylko scypionkami, ludziowce ‚dziwili sie’ po co te 3 szostki;
    2. popros kogos z otoczenia z dobrym wzrokiem zeby ci przeczytal logo i zakladke „O nas”,
    3. nie jestem baran zeby skazac sie na dozywocie w temacie od dawna manipulowanym a ciagle bez rozwiazania = juz dawno wywnioskowalem ze trza uderzyc w centrum dowodzenia = kompleks jot, innymi slowy nienawidzacy Chrystusa i Krzyz = kapewu? ty od nich czy naiwny?
    4. jak mi sie cosik nie podoba to okrecam sie na piecie, ty przyczepiles sie jak pijawka = to cierp,
    5. jak masz tyle pasji na krecenie, zaloz swoj blog i wyzywaj sie = po co zerowac na chrzescijanach wierzacych w Krzyz? dostaniesz wylewu a ja nie chce miec nikogo na sumieniu.
    posumowujac: chcesz nas przekonac do swego, a my nie chcemy = moze pojdziesz gdzie indziej?

   • mgrabas said

    @ N, jeśli szanujesz Boga, proszę, pisz Jego imię od dużej litery

    i jeśli kto chce uszanować drugiego człowieka, proszę, niech również pisze nazwiska i imiona ludzi od dużej litery

   • hjk said

    „wiara jest indywidualna sprawa kazdego czlowieka a takie nawolywaie nie jest niczym innym jak szerzeniem nienawisci do innych wyznan.”

    Owszem, to sprawa indywidualna, ale nie tylko, bo mozemy się łączyc podobnie wierzacy, a to juz nie jest indywidualne, a poza tym głoszenie wiary jako pewnego dobra tez nie jest indywidualne, a po trzecie jak ktos ma fałszywą wiarę typu statnizm to tez nie jest to indywidualne, bo szkodzi sobie i innym.

    Z szerzeniem nienawisci to bzdura bo nawolujac do kochania moich bliskich z rodziny nie szerze przeciez nienawisci do innych rodzin, to samo z krajanami i wspolwyznwcami.
    To jest bzdurna nadinterpretacja. Szerzenie nienawisci ma miejsce dopiero wtedy, gdy ktos wprost nawołuje, aby tych czy tamtych to i tamto…

   • Ewa said

    Powinnismy sie laczyc „podobnie wierzacy”to jest zadanie na dzien dzisiejszy do wykonania.Przed paru laty bylam na rocznym szkoleniu z firmy i mieszkalam prawie rok czasu z protestantka,baptystka.Nie przeszkadzalo nam to wspolnie glosno sie modlic do naszego Boga.Podczas gdy inni nasi koledzy zapijali godziny szkolen,my wieczorami wspolnie modlilysmy sie.To bylo cudowne przezycie…Musze jeszcze dodac,ze modlitwy nasze zostaly wysluchane.Chwala Panu!
    ==================
    od pb: wieczna chwala Jezusowi Chrystusowi!

   • n said

    @pb a ni mi sie sni kogos nawraca czy pouczac,jezeli zaczynacie jakis temat i oczekujecie prawdy to ja ukazujcie a nie wybiurczo dopasowujecie to co wam pasuje,inteligetna konwersacja polega na ukazaniu argumetow i ich obrone kontargumetami,no chyba ze sie pomylilem co do pana,ale nie mi to oceniac.Nie wiem jak pan lecz mnie nauczono ze na argumety odpowiada sie kontargumetami a nie jak 5 letnie dziecko okrecac sie na piecie i szczelac borsa w sytuacji jak juz sie nie ma w zanadrzu cos do powiedzenia,no chyba ze sie myle,
    ===============
    od pb: to ze spamu, nie ja tam wsadzilem

  • Meggi said

   To bylo adresowane do z.

   • Zenobiusz said

    Piotrze , gdy miałem 6 lat widziałem obóz w Stthoffie.Nie wyglądał ,jak po latach ,zadbane Muzeum.Jeszcze było czuć, Świerć i Cierpenie ,sterta butów nie ubiła się pod wpływem własnego ciężaru, a piece krematoryjne wyglądały jak jeszcze niedawno czynne.Oprowadzał nas były więzień.Opowiadał jak katolickiemu księdzu wbito na dłowę nocnik ,aż odciął mu uszy i w tym stanie kazano, mu błogosławić Żydów idących do komory gazowej.Modlił się za nich, a oni tłukli go styliskami od łopat aż upadł nie przestając błogosławić.Utopili go potem w obozowej latrynie.Gdy miałem 8 lat byłem w Aschwitz-Birkenau.Kilometry zdjęć patrzyły na nas,sterty okularów zabawek,protez inwalidzkich.Wysadzone niedokładnie komory gazowe Birkenau,cześć baraków jeszcze stała.Tragedię Żydów i,innych narodowości opowiadał ,też były więzień.Jak wyciągał po zagazowaniu, matkę trzymającą w uniesionych do góry rękach niemowle.Przez wszystkie lata dręczyło mnie pytanie o rzeczywiste żródło, takiej aż nienawiści,szczególnej w stosunku do Żydów i Księży.Podejrzewałem żródło,ale dzięki Tobie, już wiem na pewno,to lucyferyczna , wręcz rytualna nienawiść.Oni są już u Pana. Dziękuje Ci za twoją i Twoich przyjaciół pracę. Powstrzymamy ich.

  • ALFA said

   NIE NA TEMA ALE TERAZ JEST FILM O WYBUCHACH NA SŁOŃCU
   CZYŻBY NAS JUŻ PRZYGOTOWYWALI
   TV PROGRAM 2

   • hjk said

    powtarza sie historia chyba sprzed ok 150 lat – słońce było niespodziewanie długo nieaktywne, ale potem jak „wybuchło” to puściło taki strummień plazmy czy tam impuls magnetyczny, ze paliły się linie telegraficzne, a mimo wyłączenia operatorzy byli rażeni prądem. Dzis jest podobnie, już chyba z rok temu słonce powinno zacząć ‚działac” a jest spokój i podejrzewają , że jak „lupnie” to może byc koniec znanej nam cywilizacji z powodu zniszczenia urzedzen elektrycznych i elekrtronicznych…

   • Jerzy said

    @Hjk, pociesz się trochę, nic Cię nie łupnie ;). Powtórny „rozbłysk Carringtona” – to teoria, nie mająca pokrycia w faktach. Był dotychczas 1 taki rozbłysk, w XIX wieku. Potrzebne są przynajmniej 2 rozbłyski, aby się dowiedzieć, jaki jest odstęp czasowy pomiędzy nimi. Ten odstęp, 150 lat, jest wydedukowany z pewnych założeń, które same nie są potwierdzone faktami.
    Tak powstaje błędne koło w dowodzeniu ;(.

   • hjk said

    byly mniejsze w 90 tych i 2000ych, ktore na jakis czas położyły syst. energetyczne róznych krajów, moze byc jakiś wiekszy, to sie nie pozbieramy

  • ALFA said

   INFORMACJA OD WIDZÓW,KTÓRZY SIĘ SKARŻĄ ,ŻE MAJĄ DUŻE TRUDNOŚCI ROZMAWIANIA Z LUDŻMI ZE SWOJEGO OTOCZENIA , NA TEMAT TWZ”TEORIA SPISKU”

 2. andrzej said

  Chylę czoło przed Panem, Panie Piotrze — mocne , — nie spodziewałem że ktokolwiek wyjaśni Holokaustu.
  Good job!

  • grypa666 said

   od pb: dziekujcie Oli Gordon ktora tlumaczyla z angielskiego, prawym Zydom z Naturei Karta ktorzy przetlumaczyli z hebrajskiego, rabinowi Weissmandlowi ktory napisal ksiazke; pierwszy raz zetknalem sie z tą literaturą w „Info nurcie”, gdy jako z-ca naczelnego oniemialem czytajac tlumaczenie z ksiazki o tym samym temacie, tylko piora rabina Shonfelda; naczelny redaktor Krzysiek Dzikowski zaaranzowal tlumaczenie z hebrajskiego z jednym z naszych wspolpracownikow kanadyjskich bodajze: Henry Makow albo Mark Rys, nie bylem poinformowany; teraz obserwujcie jak skupi sie na nas i blogu wscieklosc jot = czy sa chetni (kilku) do backup’owania bloga? potrzebuje pomocnikow do grafiki; potrzeba tez ochotnikow do przepisania tekstow ze skanow na pliki edytora do publikacji na blogu z „Info nurt” i „Wir” – biale kruki po zniszczeniu redakcji przez agenciurstwo ‚polskie’ w kanadzie; prosze rowniez o wsparcie finansowe, szczegolnie zamoznych sponsorow – redakcja powieksza sie, sa wsrod nas osoby bezrobotne naprawde w potrzebie, wasze wsparcie mogloby byc dla nich zrodlem zarobku za prace dla bloga;

   • gustaf said

    @ pb
    Wrzuć mi na maile’a jakiś jeden nieduży na początek. Sprawdzę , czy się nadawam na gryzipiórka :p
    Miałem prośbę do Marka w ostatnim mail’u ,proszę uszanujcie, dobrze ?

    Blog >>> potrzebuje pomocnikow <<<

    Są jeszcze jacyś chętni???

   • grypa666 said

    guciu, chcesz skan czy dobrac grafike do tekstu?

   • gustaf said

    skan

   • Grzegorz said

    Ja też poproszę

   • Robert said

    co trzeba zrobić?

   • Igi said

    Chetnie pomoge , i tak na bezsennosc cierpie. Maila znasz…

   • Włodeczek said

    Jak robimy kopie zapasowe bloga i plików z youtube

    YouTube
    Do zapisania na dysk plików z YouTube wykorzystujemy:
    1.) Dostępny on-line serwis http://keepvid.com/
    2.) Program Free Video Downloader

    Kopiowanie bloga
    Do utowrzenia kopii bloga (lustra) wykorzystujemy na przykład
    HTTrack, gdzie w ustawieniach możemy zapisać, że ściągamy tylko zawartość tego bloga (ograniczając przechodzenie do zewnętrznych linków [0]), aby nie robiś sobie w archiwach niepotrzebnego bałaganu.

   • Luc said

    Można też:

    1. FlashGet
    2. Wtyczka/plugin do Firefoxa Flashgot (jak uruchomimy film, to w prawym dolnym rogu pojawi się ikona taśmy filmowej. Kilkamy i otwiera się okno pobierania filmu)

   • Grzegorz said

    Jak mogę archiwizować wpisy na blogu? Trochę znam się na komputerach ale tego nigdy nie robiłem

   • Luc said

    Wiem co to seks, ale nigdy nie uprawiałem 😀

    Ok, żart. Zainteresuj się programem Teleport Pro O

   • hjk said

    wejdz w zakładkę „plik” na górze, a potem „zapisz jako” i masz juz zapisaną całą stronę z wpisami, najlepiej zrobić sobie katalog np. grypa666.

   • Luc said

    Polecam dodatek/plugin do Firefoxa „PDF Download” https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/636 Można zapisać całą stronę w pliku PDF.

 3. Jaro said

  Dziekuje Panie Piotrze za tyle informacji ktore skladaja sie w calosc.Obserwuje to co sie dzieje juz dawno. Wiem ze ma Pan odwage i racje aby mowic o tych sprawach takimi jakie sa.Wielu ludzi panicznie broni sie przed mysleniem i wnioskami wynikajacymi z niego.Jestem ciekaw czy kandydaci na wysokie urzedy panstwowe w Izraelu sa skreslani za to ze mysla zle o jakiejs nacji.A tak sie dzieje w wielu krajach z politykami ktorzy osmielili sie cos powiedziec na temat Zydow.Nie jestem wrogiem Zydow jako narodu ale tych ktorzy przejeli cale bogactwo swiata i chca od nas lichwy ktora im sie nie nalezy.Wiem,ze zaplaca za kazdy zrabowany grosz i o to jestem spokojny.Ludzkosc sie juz budzi i to jest to co spedza im sen z powiek.Ich jest garstka i dlatego beda dazyc aby populacje ludzkosci ograniczyc.Pozdrawiam wszystkich ktorzy szukaja prawdy.

 4. Bruno said

  Co sie dzieje.
  Rzeczpospolita 31 grudnia 2009 roku wypuściła taki oto artykuł pt. dziecięca krucjata. Artykuł o tym ze planowana jest depopulacja nawet o 95% i kto za tym stoi.
  Normalnie szok ze oficjalne gazety o tym zaczynają pisać.

  http://www.rp.pl/artykul/61991,413013_Dziecieca_antykrucjata.html

  • hjk said

   „Normalnie szok ze oficjalne gazety o tym zaczynają pisać.”
   No rzeczywiście coś sie zaczeło dziać, może to tak jak ze szczypionkami zobaczyli, ze już nie ma żartów i że trzeba się bronić na rózne sposoby, bo sprawy zaszły za daleko…

   A wczoraj w Radiu Maryja prof. dr n. med. Z.Hałat na podobne tematy:
   http://tnij.org/hal12

   i €posłanka prof dr n. med.U.Krupa o codexie:
   http://tnij.org/cod12

   • gustaf said

    Ilość miejsc w pociągu ograniczona…..
    Miejscówki wszystkie w zasadzie wykupione….
    A jeśli już nawet zapalenie publiczne chanuków nie zagwarantuje przepustki w podziemie…., to co ?
    To trzeba się troszkę pozalecać do gawiedzi.
    Chyba robi się za duszno 😉

  • jerzy said

   Szok 🙂 . Nadeszły czasy, kiedy nikt nie będzie mógł siedzieć na dwóch stołkach (jak to się mówi), ale jasno i niedwuznacznie trzeba się będzie określić.

   Rzeczpospolita dokonała tego określenia się na przełomie X/XI (pojawiła się informacja o zatrutuch szczepionkach i o inicjatywie Jane Burgermeister), inne gazety i media też tego nie unikną.

   Nie można na przykład nie mieć bioczipu na prawicy albo na czole i go jednocześnie mieć 😉 .

 5. Aśka said

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=724&sid=d30920a58134c7a952f3a032226057e0
  fragment wywiadu z Harold Wallence Rosenthal’em

  „Ci naiwni politycy z Waszyngtonu są naprawdę łatwowierni. Większość z nich jest niezbyt bystra, więc silne żydowskie lobby wpłynęło na te praktyki już wiele lat temu i nie ma nikogo na tyle silnego, aby to zatrzymać. Niektóre z tych pieniędzy wracają do USA i są wydawane na syjonistyczną propagandę, przede wszystkim przez B’nai B’rth i Konferencję Organizacji Żydowskich (Conference of Jewish Congress).
  Agencja Żydowska (Jewich Agency) jest funduszem � czymś w rodzaju zarządu wywodzącego się z B�nai B�rith. Nie ma nic złego w wysyłaniu amerykańskich pieniędzy zwolnionych od podatku od Izraela tak długo, jak potrafimy to tak sprytnie wykierować, aby nam się upiekło. Na chwilę odejdźmy od tematu. Dość jasno daje pan do zrozumienia, że nie lubicie żydów. Dlaczego???

  Panie Rosenthal, ja nikogo nie nienawidzę. Powiedziałem, że nie podoba mi się to, co żydzi z nami robią, zwłaszcza gdy ma to związek z chrześcijaństwem. Nienawidzę ich oszustw, sztuczek, przebiegłości i jawnej nieuczciwości. Czy przez to jestem antysemitą? Jeśli tak, to jestem antysemitą!
  �Antysemityzm nie oznacza przeciwieństwa semityzmu. Nie ma czegoś takiego. My żydzi używamy tego określenia jako słowa-kamuflażu, określającego bigotów takich jak wy � każdego, kto dopuszcza się krytyki wobec żydów. Używamy go przeciwko tym, którzy sieją nienawiść.� (Cool.

  Dałem jasno do zrozumienia, że nie podoba mi się zły wpływ żydów na kulturę chrześcijańską � a także na nasz amerykański, chrześcijański sposób życia. Na to p. Rosenthal powiedział:

  (7) Syjonistyczna propaganda i działalność zawsze opierały się na fałszywym założeniu, że żydzi są Izraelitami, co sprawia, że ojczyzną żydów jest Palestyna i że potrzebują pomocy, aby wrócić i zbudować swoje państwo. Tak więc naiwni chrześcijanie popierają ich.
  (Cool „Antysemityzm” to określenie niedawno stworzone przez żydów. To żydzi mówią nam co składa się na antysemityzm i kiedy się on pojawia. „Antysemityzm” istniejący w Ameryce jest wytworem przywódców żydowskich. Żydzi potrzebują go jako narzędzia kontroli i uciszenia opozycji wobec ich szkodliwych i odrażających sposobów działania.
  „W czasach Chrystusa żydzi oczekiwali materialnego, ziemskiego królestwa, ale Chrystus zaoferował żydom królestwo duchowe. Tego nie mogli przyjąć, więc odrzucili Jezusa Chrystusa i kazali Go ukrzyżować.””

  • hjk said

   Problemem jest „ich” całkowicie chore i perwersyjne przekonanie, ze powinni kontrolować (to jeszcze by uszło, bo w jakiś sposob np. mocarstwa muszą wiedziec, czy cos im zagraża) i że trzeba sprawować władzę nad całym światem i każdym narodem, co oni nazywają „kontrolą”, tak jak „kontrola urodzeń” nie oznacza jakiejś rejestracji i statystyki, tylko wpływanie na ilość urodzeń w kierunku ich zmniejszania.

   Natomiast jedynym problemem i to do tego chwilowym z tzw. (realnie nieistniejącym) „przeludnieniem” jest to, że promuje się chory sposob zycia oparty na niepohamowanej konsumpcji pewnych określonych dóbr czy towarów, co rzeczywiście przy wzrstającej liczbie ludzi prowadzić moze do braku np. pewnych surowców czy zanieczyszczenia środowiska z powodu niedoskonałości używanej techniki, itp. Problemy te są chwilowe w tym sensie, ze z powodu tych chorych zapędów nie dopuszcza sie alternatywnych technik, wdrażania wynalazków i nieskrępowanego rozwoju narodów, utrzymuje się chory system finansowy, itd.

   Właśnie zwiekszona liczba ludności jest w stanie rozwiązać nasze problemy demograficzne, przez wynalazczość, wniesienie nowych pomysłów, rozwiązań, zagospodarowanie nieużytków, niezamieszkałych terenów, produkcje zdrowej żywności, itd.

   Najważniejsza znowu wydaje sie zmiana mentalności ludzi w roznych zakresach, jak likwidacja chorego konsupcjonizmu, myślenie o suwerenności, wprowadzanie nowej ekonomiii, itd.

   • Aśka said

    i produkcja części zamiennych, zamiast konieczności wymiany produkcji,zakupu/ całego urządzenia … tak jak to dawniej było, zanim weszło pojęcie ekologii

  • ALFA said

   DO TWORZENIA PAŃSTWA IZRAELSKIEGO POTRZEBOWALI TYLKO ZDROWYCH ŻYDÓW
   IZRAEL TO JEDNAK WSPANIAŁY TWÓR NA PALESTYŃSKIEJ ZIEMI
   Golda Meir jako minister spraw zagranicznych proponowała ograniczenie imigracji chorych i niepełnosprawnych polskich Żydów do Izraela. O tajnym dokumencie wysłanym w kwietniu 1958 roku do ambasadora w Polsce napisał dziennik „Haaretz”.

   Dokument odnalazł historyk Uniwersytetu Warszawskiego profesor Szymon Rudnicki. „W komitecie koordynacyjnym zgłoszono propozycję, aby poinformować rząd w Warszawie, że chcemy wprowadzenia selekcji polskich żydów, którzy zamierzają emigrować do Izraela. Nie możemy dłużej przyjmować chorych i niepełnosprawnych osób. Proszę o wydanie opinii, czy uda się to wytłumaczyć Polakom bez szkody dla imigracji” – czytamy w dokumencie napisanym przez Goldę Meir.

   Nie wiadomo, czy ówczesny ambasador Izraela w Polsce na list odpowiedział i czy przekazał go dalej Polskiemu MSZ-towi. Profesor Szymon Rudnicki powiedział, że był zaskoczony treścią tego cynicznego dokumentu. Dodał, że Golda Meir była brutalnym politykiem, broniącym bardziej interesów niż ludzi.

   W latach 56-58 z Polski wyemigrowało do Izraela około 40 tysięcy Żydów. Profesor podkreślił, że Polska nie wysyłała do Izraela niepełnosprawnych i chorych Żydów celowo.

   „Haaretz”: chorym Żydom utrudniano imigrację
   Środa, 9 grudnia 2009
   http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/prasazagraniczna/artykul125797.html

   • ALFA said

    Sensacja: Żydzi sfałszowali historię, a Izrael to oszustwo?
    Historyk z uniwersytetu w Tel Awiwie twierdzi, że naród żydowski to wymysł, a wygnanie Żydów z Palestyny przez Rzymian – mit, mający uzasadniać powstanie państwa Izrael.

    Wydana póki co tylko po hebrajsku Książka Jak i kiedy staliśmy się Żydami narobiła w Izraelu sporego zamieszania. Zdecydowanie większego, niż narkotyczne rewelacje na temat Mojżesza. Profesor Shlomo Zand kwestionuje bowiem podstawy istnienia żydowskiego państwa.

    Z badań Zanda wynika, że stanowiące podstawę ideologii państwowej Izraela „wygnanie” po przegranym powstaniu lat 66-73 n.e. nigdy nie miało miejsca.

    Rzymianie z zasady nie uciekali się do przesiedlania podbitych ludów, a wraz z nadejściem Arabów większość Judejczyków przyjęła islam i asymilowała się w społeczeństwie. Dzisiejsi Palestyńczycy są więc w prostej linii potomkami starożytnych, asymilowanych Judejczyków.

    Są to tezy niewiarygodnie wręcz rewolucyjne i obrazoburcze. Obowiązująca historiografia zupełnie inaczej odpowiada bowiem na pytanie gdzie właściwie podziali się Żydzi po klęsce powstania w roku 73. I dlaczego w późniejszych wiekach Palestynę zdominowali… Palestyńczycy.

    Historycy izraelscy, a za nimi światowi, tłumaczyli że Żydzi zniknęli, bo ich wysiedlono. Zand twierdzi, że to kłamstwo. Żydów nikt nie wysiedlał – oni w Palestynie zostali, i to z nimi walczyli syjoniści zakładający państwo Izrael w roku 1948. I walczą do dzisiaj.

    Mit założycielski państwa Izrael, owa diaspora rozproszona po świecie i mająca nadzieję na powrót, może się więc okazać propagandową konfabulacją. Zaś utworzenie Izraela wszystkim, tylko nie aktem dziejowej sprawiedliwości.

    Zdaniem Shlomo Zanda właśnie wtedy odebrano Palestynę prawowitym, odwiecznym właścicielom. Syjonizm sprowadzałby się więc do uzurpacji i zawłaszczenia kraju przez ludzi nie mających do niego żadnych praw.

    Zand, opierając się na wieloletnich badaniach, formułuje rewolucyjne tezy na temat sztucznej etniczności Żydów. Jego zdaniem Żydzi nigdy nie stanowili jednego narodu, a grupę najrozmaitszych plemion semickich, które przyjęły judaizm.

    Na dowód przywołuje istnienie judejskiego królestwa Himyan na południu Półwyspu Arabskiego oraz żydowskich Berberów z Północnej Afryki. To ich potomkami są jego zdaniem Żydzi sefardyjscy, mieszkający w średniowieczu w Hiszpanii.

    Podobnie Żydzi aszkenazyjscy z Europy Wschodniej, w tym i z Polski, nie pochodzą z Izraela. Są potomkami Chazarów, których rola w powstaniu państwa Piastów wciąż jest szeroko dyskutowana. Na poparcie swej tezy Zand przywodzi analizy filologiczne, z których wynika że język jidisz stanowi mieszankę niemieckiego… i chazarskiego.

    Analizy te są znane od dawna, podobnie jak większość badań, na które Zand się powołuje. Nie były w Izraelu przedmiotem naukowej dyskusji, gdyż podważały rację stanu – a nawet samo istnienie państwa.

    Zanda zastanowiło istnienie wspólnot judaistycznych na niemal wszystkich kontynentach i wśród wszystkich typów antropologicznych. Mało prawdopodobne wydało mu się ogólnie przyjęte tłumaczenie syjonistów, że wszyscy ci Żydzi wywodzą się z Palestyny, i rozproszyli się na cały świat po wojnie żydowskiej I wieku n.e.

    Zdaniem profesora, Izrael nie ma prawa nazywać się państwem żydowskim – powinien być krajem dla wszystkich. Zand twierdzi, że założyciele ruchu syjonistycznego sfałszowali historię i stworzyli rasistowską ideologię, którą wciąż uzasadnia się działania państwa Izrael. Choćby obecną krwawą ofensywę w Strefie Gazy.

    Shlomo Zand odrzuca też historyczność wielu zapisów Starego Testamentu, zresztą i tak od dawna uznawanych za mitologiczne. Jego zdaniem historia o wyjściu z Egiptu albo o krwawym podboju Palestyny przez Jozuego to późniejsze legendy, mające służyć zbudowaniu tożsamości narodowej.

    Która, zdaniem profesora Zanda, została de facto zmyślona. Naród żydowski jako taki nigdy nie istniał. Istniała jedynie religia mojżeszowa, spajająca najróżniejsze grupy etniczne.

    Jeśli to prawda, Żydzi nie mają do Palestyny żadnych praw, a Państwo Izrael jest największym oszustwem XX wieku.

    Trudno się dziwić, że w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie książka żydowskiego historyka dała efekt podobny do wybuchu bomby.

    http://www.pardon.pl/artykul/4…..o_oszustwo

   • ALFA said

    Jedno jest pewne. Albo Żydzi asymilowali się na potęgę albo nie pochodzą z Bliskiego Wschodu.
    http://chazaria.blox.pl/html

   • ALFA said

    Kto wynalazł Żydów?Autor: anzuma (zredagowany przez: Magda Głowala-Habel)

    Słowa kluczowe: Żydzi, izrael, palestyna, antysemityzm, Syjonizm

    2009-10-26 12:35:41

    Kim są Żydzi? Skąd przywędrowali? Jak to się stało, że na przestrzeni dziejów pojawiają się w różnych, bardzo od siebie odległych miejscach?

    Shlomo Sand, wybitny izraelski historyk, profesor na Uniwersytecie w Tel Awiwie na początku swojej książki „When And How the Jewish People Was Invented (Kiedy i jak wynaleziono Naród Żydowski), zadaje pytania zasadnicze. Kim są Żydzi? Skąd przywędrowali? Jak to się stało, że na przestrzeni dziejów pojawiają się w różnych, bardzo od siebie odległych miejscach?

    Mimo że większość Żydów jest głęboko przekonana, że ich przodkami są biblijni izraelici, brutalnie wypędzeni przez Rzymian, to według Sand’a, prawda musi zostać powiedziana.

    Współcześni Żydzi nie mają nic wspólnego z antycznymi Izraelitami, nigdy nie zostali wygnani, bo takie „wygnanie” nigdy nie miało miejsca. Wygnanie przez Rzymian jest jeszcze jednym z mitów żydowskich.

    „Zacząłem poszukiwać wśród badań naukowych wiadomości o wygnaniu”, powiedział Sand w wywiadzie dla Izraelskiego dziennika Haaretz, „lecz ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu odkryłem, że nie istnieje literatura na ten temat. Powodem jest to, że nikt nie wyganiał tego narodu z kraju (Palestyny). Rzymianie nie wyganiali narodów i nie mogliby tego zrobić, nawet jeśliby chcieli.. Nie mieli pociągów ani ciężarówek by deportować całe narody. Ten rodzaj myślenia nie istniał aż do XX wieku. I właśnie z tego narodziła się książka ; od odkrycia, że społeczność żydowska nie rozproszyła się i nie została wygnana”

    Wręcz absurdalnym, wg Sand’a, wydaje się pomysł, że flota rzymska pracowałaby 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu by pracowicie przetransportować Mosze i Jankielów do Kordoby i Toledo tylko po to, by Żydzi poczuli się ważniejsi. Zdrowy rozsądek każe przypuszczać, że armia rzymska miała ważniejsze rzeczy do zrobienia.

    Idąc tym tokiem myślenia, logiczny wniosek, który się nasuwa, to ten, że jeśli naród Izraela nie został przepędzony to prawdziwymi potomkami Królestwa Judeii muszą być Palestyńczycy.

    „Żadna z populacji nie pozostaje „czysta” po tysiącach lat”, mówi Sand. „Lecz prawdopodobieństwo, że Palestyńczycy są potomkami antycznego narodu żydowskiego jest o wiele większe, niż to, że należymy do nich (potomków) wy czy ja.

    Pierwsi syjoniści, aż do Wielkiego Powstania Arabów (1936-39), wiedzieli, że nie było żadnego wygnania i że Palestyńczycy byli potomkami mieszkańców tych ziem. Wiedzieli, że chłopi nie odchodzą sami aż nie zostaną wyrzuceni. Nawet Itsaak Ben-Zvi, drugi prezydent Państwa Izrael, napisał w 1929, że ogromna większość chłopów pochodziła nie od arabskich zdobywców lecz od Żydów, licznie zamieszkujących Palestynę”

    W swojej książce Sand idzie jeszcze dalej i mówi, że aż do Powstania Arabskiego w 1929 wspomniani przywódcy syjonistyczni wierzyli, że chłopi palestyńscy, faktycznie pochodzenia żydowskiego, zostaliby zasymilowani przez odradzającą się kulturę żydowską i w końcu wstąpilibydo ruchu syjonistycznego. Ber Borochov uważał, że „skoro falach (chłop palestyński) ubiera się jak Żyd, zachowuje się jak Żyd należący do klasy robotniczej to w żaden sposób nie odróżnia się od Żyda”. To samo przekonanie znajdujemy w tekście Ben Guriona i Ben Zvi’ego z 1918 roku.

    Obydwaj przywódcy syjonistyczni zdawali sobie sprawę, że kultura palestyńska „zaimpregnowana” była śladami biblijnymi, językowo i geograficznie (nazwy wsi, miast, rzek i gór).

    Tak Ben Gurion jak i Ben Zvi postrzegali, przynajmniej w tej początkowej fazie, autochtonicznych Palestyńczyków jako etnicznych krewnych i potencjalnych braci. Ponadto uważali Islam za religię „demokratyczną i przyjazną”. W przypadku Ben Guriona, czystka etniczna Palestyńczyków była jednak atrakcyjniejszą alternatywą.

    Można by się więc spytać: jeśli Palestyńczycy są prawdziwymi Żydami to kim są ci, którzy nalegają by nazywać ich Żydami?

    Odpowiedź Sand’a jest prosta i sensowna. „Naród nie rozproszył się lecz religia żydowska tak. Judaizm jest religią nawróconych. Na przekór obecnym przekonaniom, w początkowym judaiźmie było bardzo silne pragnienie nawracania innych.

    Jest rzeczą naturalna, że religie monoteiczne, będąc mniej tolerancyjne niż politeiczne, zawierają silny pierwiastek ekspansji. Ekspansjonizm żydowski w swoich początkach był nie tylko podobny do chrześcijańskiego lecz to właśnie on rozsiewał pierwsze ziarna w praktyce pierwszych chrześcijan.

    „To Asmonejczycy,” mówi Sand, „byli pierwszymi, którzy pozostając pod wpływami hellenistycznymi, zaczęli ‚produkować’ Żydów w wielkich ilościach poprzez masowe nawrócenia, . To właśnie ta tradycja masowych nawróceń położyła podwaliny pod przyszłą ekspansję Chrześcijaństwa. Po zwycięstwie Chrześcijaństwa w IV wieku, tempo nawróceń judaistycznych mocno osłabło i zmalała liczba Żydów. Przypuszczalnie wielu Żydów zamieszkujących basen Morza Śródziemnego stało się Chrześcijanami. Lecz Judaizm rozpoczął penetrację innych rejonów, przede wszystkim tych jeszcze pogańskich jak Jemen czy Afryka Północna. Jeśliby w tym momencie Judaizm przestał się rozprzestrzeniać, nawracając pogan, pozostałby religią marginalną, pod warunkiem , że wogóle by przetrwał.

    Bardzo prawdopodobnym jest, że Żydzi hiszpańscy, przyznający się do pokrewieństwa z pierwszymi Izraelitami, są potomkami plemion berberyjskich nawróconych na Judaizm.

    „Zadałem sobie pytanie”, mówi Sand, „ jak to się stało, że w Hiszpani pojawiły się tak liczne społeczności żydowskie. Lecz potem zdałem sobie sprawę, że Tarik ibn Ziyad, naczelny wódz muzułmanów, którzy zdobyli Hiszpanię, był Berberem tak jak zresztą większość jego żołnierzy.

    Królestwo berberyjsko-żydowskie zostało pokonane zaledwie 15 lat wcześniej. I faktycznie, wiele żródeł chrześcijańskich potwierdza, iż wielu zdobywców było nawróconymi Żydami. Zaczątkiem wielkiej społeczności żydowskiej w Hiszpani byli więc nawróceni na Judaizm żołnierze berberyjscy.”

    Jak można było się tego spodziewać, Sand podziela szeroko uznawaną hipotezę, że zjudaizowani Chazarzy dali początek społecznościom żydowskim w Europie Centralnej, zwanym Narodem Jidisz. Gdy się ich zapytać, jak to się stało, że używają jidisz, który uważany jest za średniowieczny dialekt germański, odpowiadają, że byli klasą zależną od mieszczaństwa wschodnioniemieckiego i przejęli wiele słów niemieckich”.

    W swojej książce, Sand, daje szczegółowy opis sagi chazarskiej i jej historię nawrócenia się na Judaizm. Biorąc pod uwagę, że nacjonalizm żydowski w głównej mierze kierowany jest przez elity chazarskie (żydzi aszkenezyjscy) mamy możliwość poszerzyć naszą wiedzę na temat tej grupy politycznej tak zjednoczonej i wpływowej. Przekład ksiązki Sand’a na inne języki wydaje się być z tego powodu rzeczą bardzo ważną.

    Prof. Sand dochodzi do nieuniknionych wniosków. Współcześni Żydzi nie mają wspólnego pochodzenia a ich pochodzenie semickie jest mitem. Żydzi w żaden sposób nie mogą pochodzić z Palestyny a więc ich tzw. „powrót do Ziemi Obiecanej” musi być postrzegany jako inwazja ze strony klanu ideologiczno-plemiennego.

    Jakkolwiek Żydzi nie stanowią w żaden sposób kontynuacji rasowej, z jakiejś przyczyny posiadają pewną orientację etniczną. Jak można zauważyć, wielu Żydów jeszcze dziś uważa mieszane małżeństwa za największe niebezpieczeństwo. Pomimo modernizacji i laicyzacji ogromna większość tych, którzy uważają się za Żydów poddaje się rytuałowi obrzezania.

    Jeśli przyjąć, że Sand ma rację, a przekonuje do tego siłą swych argumentów, to Żydzi nie są odrębną rasą lecz społecznością złożoną z wielu jednostek, zakładników opóźnionego , wydumanego nacjonalizmu. Jeśli więc Żydzi nie są odrębną rasą, nie stanowią kontynuacji rasowej i nie maja nic wspólnego z semityzmem to także antysemityzm jest pojęciowo pusty. Odnosi się do znaczenia, które nie istnieje. Innymi słowy, krytyka nacjonalizmu żydowskiego, żydowskich grup nacisku realizuje się wyłącznie jako uprawniona krytyka ideologii czy postępowania.

    Nie występujemy, i warto to powtórzyć z całą mocą, przeciwko Żydom ani przeciwko Judaizmowi.

    Przeciwni jednak jesteśmy zbiorowej filozofii z wyraźnymi interesami globalnymi. Syjonizm to pojęcie niedoprecyzowane i jednocześnie zbyt zawężone by uchwycić złożoność nacjonalizmu żydowskiego, jego brutalność, ideologię i praktykę. Nacjonalizm żydowski to duch a duch nie posiada jasno określonych granic. Nikt nie jest w stanie określić gdzie kończy się żydowskość a gdzie zaczyna się syjonizm, tak jak nikt nie jest w stanie zdefiniować, gdzie kończą się interesy izraelskie a gdzie zaczynają neokonserwatystów.

    Czy to chodzi tylko o Izrael? O syjonizm? Czy powinniśmy raczej przyznać, że chodzi o coś dużo większego od tego co możemy wyobrazić sobie w granicach intelektualnych, które sobie zakreśliliśmy?

    Trzymać stronę Palestyńczyków oznacza uratować świat, lecz by to się powiodło musimy mieć dość odwagi by przyznać, że nie chodzi tylko o bitwę militarną. Nie chodzi tylko o Izrael, jego armię czy przywódców. To wojna przeciwko przeżartemu rakiem duchowi, który wziął jako zakładnika cały Zachód. Walczyć z duchem jest dużo trudniej niż walczyć z osobami bo może okazać się , że musimy walczyć z czymś co pozostawił w nas.

    Może będziemy musieli stanąć przed lustrem i przejrzeć się. Poszukać empatii w nas samych, jeśli jeszcze istnieje…

    http://interia360.pl/artykul/kto-wynalazl-ydow,27212

   • Jaga said

    http://wiadomosci.onet.pl/2112628,12,zydzi_oczekuja_wyjasnien_od_benedykta_xvi,item.html
    Zydzi wtrącają się wszędzie
    ===============
    od pb: tylko ktorzy zydzi? na pewno nie neturei karta; swoim slownictwem dajecie bron tym ekstremistom = antysemityzm

   • Aśka said

    A oto fragment:
    „- My Żydzi jesteśmy ludem bardzo wrażliwym, czy nawet nadwrażliwym, bo historia zmusiła nas do zachowania czujności, jeśli weźmie się pod uwagę, że antysemityzm szerzył się i pozostawał głęboko zakorzeniony wśród wysokich dostojników kościołów chrześcijańskich jeszcze kilka dziesięcioleci temu – stwierdził szef Światowego Kongresu Żydów na łamach największej włoskiej gazety.

    – Przyglądamy się uważnie gestom i symbolom, zwłaszcza ze strony papieża o germańskim pochodzeniu – dodał, podkreślając następnie: „Musimy mieć pewność, że pokonano pradawne podziały i że nie powtórzą się błędy z przeszłości”.”

    _________
    A jeżeli Polacy są czujni wobec Niemców, to zwłaszcza żyszi zarzucają nam zaściankowość i nacjonalizm i schizofrenię

   • hjk said

    od pb: „tylko ktorzy zydzi?”

    odp: „uny”…)))
    wiadomo, ze na tym blogu ktoś pisząc o nich, ma na myśli „unych”, o których tu się mówi…

    oto jak zręcznie udało mi sie nie wymienić „ich”…)))

 6. jerzy said

  Cytat z artykułu: „te ruchy piórem łatwo mogłyby być usunięte” odnosi się też do dzisiejszej sytuacji.

  Jest tak, ponieważ sytuacja ta – zagrożenie toksycznymi szczepionkami, żywność i uprawy genetycznie zmodyfikowane GMO, Codex Alimentarius, bioczipy itd. – powstała jako wynik niewiedzy, braku informacji i bierności.

  A to łatwo przezwyciężyć. Można sobie z tego nawet zrobić rozrywkę, dającą przyjemny dreszczyk emocji i nadającą życiu znaczenie i wartość, a dla niektórych będzie to odtrutka dla nudy 😉 . Dla grzeszników – pokuta 😐 .

  Nie trzeba tu nawet nic nowego wymyślać, ale tak jak w aferze szczepionkowej, która została storpedowana – zastosować sprawdzone i skuteczne sposoby i działania.

  • hjk said

   czy masz na mysli to, że mamy zrobić zrzutę i przebić kocerny korumpujące posłów?
   czy załozyć bojówkę/mafię jakąś „armię podziemną” i wysyłać ostrzeżenia, że „jak zagłosujesz za…/przeciw, to spotka cię to i to?” jak za okupacji?

   • Search the Web on Snap.com said

    Nie. Rozszerzasz zakres moich wypowiedzi.

    Mam na myśli listy i mejle do wpływowych osób, np. posłów, senatorów, redaktorów, dziennikarzy itd., co poskutkowało w aferze szczepionkowej i co się okazało skuteczne.

    To może się okazać skuteczne i w innych rzeczach:
    – ataki, aby zdejmować krzyże
    – Codex Alimentarius
    Ustawa o GMO (7 II drugie czytanie)
    Itd….

    Zauważ jak zgodnie „lewicująca młodzież” z najnowszego artykułu przystąpiła do hucpiarskiego ataku na krzyże. Nie pochwalam ich intencji, ale popatrz:, gdy oni działają, ty się dopiero obudziłeś, iskasz sobie słomę z włosów, przeciągasz się leniwie i cytujesz mnie niedokładnie przypisując mi swoje własne pomysły (wysoce kontrowersyjne) ;-| .

    Jest znakomity szoł sceniczny, który przed laty wykonywał na scenie gwiazdor Dudek: On przeczuł proroczo Twoje Hamletyczne rozterki: Być, albo nie być, robić coś czy nic nie robić?

    Cytuję z pamięci:

    „Siabab Tababap, mam dwie lewe ręce,
    Siabab Tababap, nie mam pieniędzy,
    Siabap Tababap, nie mam ochoty,
    Siabap Tababap, wziąć się do robotyyyyy!
    Uuu!”

    I tu Dudek, wydając z siebie dzikie wycie skacze po scenie z gitarą, a publika wtóruje mu radośnie, wyjąc też, zapewne się rozpoznając w tym utworze scenicznym.

    Do pisania mejli siad!
    To rozkaz 😐 .

    Dobre są też listy otwarte, bo zmuszają adresata do zajęcia stanowiska, do jasnego i niedwuznacznego określenia się.

   • Search the Web on Snap.com said

    To powyższe odpisałem ja, Jerzy do Hjk, a program bloga mylnie wstawił
    jakiś inny inny nick.

   • hjk said

    „przypisując mi swoje własne pomysły (wysoce kontrowersyjne) ;-| ”
    niczego nie prxzypisuje, popuscilem tylko wodze fatazji…)))
    jak wszystko inne nie zadziała, może to być ostatni ratunek…

 7. 223 said

  witam.obserwuje ten blog od dawna i musze przyznac ze ukazalo sie tu mnostwo ciekawych i waznych informacji.zdziwony jednak jestem toczacym sie tutaj bojem religijnym.moim skromnym zdaniem pewne rzeczy po prostu musza sie zdarzyc-tak ja Jezus musial zostac ukrzyzowany-bo gdyby tak sie nie stalo to dzis zapewne nikt by o Nim nie slyszal.dziwi mnie podejscie niektorych z Was do religii i caly szum ktory sie tutaj tworzy.zastanowcie sie prosze jeszcze raz-przeciez Mistrz wyraznie mowil ze krolestwo Ojca jest w Was i dookola Was.On oswiadczyl calemu swiatu ze jest Synem Bozym…po co?-abys zrozumial ze TY ROWNIEZ NIM JESTES!!!kazdy z nas jest zindywidualizowana czescia JEDYNEGO-BOGA ZYWEGO o ktorym nauczal Mistrz…czy naprawde tak malo ludzi zrozumialo Jego nauki?swiat mozna zmienic ale zaczac trzeba od siebie!milosc,pokoj,harmonia musza najpierw zagoscic w Nas…plujac na innych plujesz na Ojca-…bo co zes najmniejszemu z braci moich zrobil-Mnie zes zrobil.to przeciez takie proste.nie musicie sie ze mna zgadzac.wielu sie nie spodoba to co napisalem.macie takie prawo i ja nie mam nic przeciwko temu.kazdy szuka na swoj sposob i ja to rozumiem.nie myslcie tez ze zamierzam na kogos naskakiwac bo nasze poglady sa inne.nope…kawal dobrej roboty odwalil Pan Piotr Bein i za to mu serdecznie dziekuje, nie widze jednak powodu do siania paniki na jakikolwiek temat-czy to codexu,szczepionek,chemtrails ani zadnego innego bo to wlasnie strach nie pozwala sie wzniesc czlowiekowi na wyzyny.im blizej roku 2012 tym wiecej bedzie sie dzialo…a bedzie sie dzialo uwiezcie mi.jest mnostwo naukowych dowodow potwierdzajacych ze nasza cala galaktyka sie zmienia.zmienia sie tez nasze dna.to jest wspaniale…a jedyne o czym tu ostatnio czytam to strach,smierc,morderstwo,szatan i tragiczna przeszlosc ziemi.przeszlosc jest przeszloscia.skoncentrujcie sie na przyszlosci.Mstrz kazal wybaczyc minimum 77 razy wiec nie widze powodu aby pisac o holokauscie.nie nalezy o nim zapomniec ale nalezy wybaczyc.to nalezy juz do przeszlosci.Bog istnieje-owszem i jak najbardziej-ale nie w takiej formie jak wiekszosc z Was mysli.Bog jest swiadomoscia-Wszystkim we wszyskim.Ty jestes swiadomoscia i to wlasnie odkryl Jezus,po czym oglosil to calemu swiatu abys TY dzisiaj to zrozumial.to takie proste…a szatan?szatan istnieje tylko tam gdzie umiesci go czlowiek.jak mozna gloryfikowac szatana,bojac sie ze bylby on w stanie przychytrzyc Boga?!wtedy moi kochani Bog nie bylby Bogiem 😀 …proste.moglbym tak pisac bez konca ale po co?kazdy musi znalezc odpowiedz sam.na koniec dodam jedno – Bog jest naszym ojcem a powiedzcie mi kochani jaki ojciec krzywdzi swoje dziecko?ten kto ma dzieci wie o czym mowie.kochajacy ojciec kocha bez wzgledu na to co zrobisz…i jeszcze jedno- jaki ojciec…taki syn.wiem ze ciezko w to uwierzyc ale tak jest.czlowiek jest miara wszechswiata.wkrotce wszyscy bez wyjatku osiagniemy swiadomosc Chrystusowa,czego Wam i sobie zycze….bo kazdy z nas pochodzi od Jednego i jest i zyje w Jednym…Jedynym.nie ma nic opocz Boga….i jest tak jak ktos kiedys napisal-Jeden za wszystkich,wszyscy za Jednego………………….a jeden z nich zapytal-Mistrzu kiedy sie to stanie?kiedy zewnetrzne stanie sie wewnetrznym-odpowiedzial…co jest na zewnatrz czego tak uparcie szukaja ludzie?hmm…Bog kochani…proste.dlatego Zlota Ksiega-St.Germaina opiera sie na afirmacjach Jam Jest…..i dlatego Mistrz mowil ze – maja oczy a nie widza,uszy a nie slysza.kto chce ten zrozumie.trzeba jednak odwagi aby to zrobic a aby miec odwage trzeba sie nie bac!dlatego napisze ze strona jest ok,ludzie ktorzy tu pisza sa wspaniali ale na litosc Boska przestancie siac ferment,bo w niczym to nie pomoze!ani Wam ani innym.KK lubi gdy owieczki sa nieswiadome,dlatego o wiele wazniejsze sa dla mnie slowa Mistrza-ja i ojciec Jednym jestesmy-niz to co powie nieswiadomy swiadomosci ksiadz w kosciele.3majcie sie cieplo i nie krytykujcie tego co napisalem,bo jak napisalem jest to tylko moje skromne zdanie i nikt sie z nim zgadzac nie musi.pozdrawiam serdecznie Was Wszyskich.milego dnia!

  • grypa666 said

   zeby wybaczyc, trza wiedziec komu; jak wybaczyc sprawcom Holocaustu, Golgoty PL, Szoa, jesli nie wiesz co kto zrobil? jak sie chronic teraz i w przyszlosci bez odsloniecia sprawcow? ani wtedy wybaczyc (bo falszywie podejrzewanemu) ani chronic sie (bo nie wiadomo przed kim i czym)

   • hjk said

    „Mt 18,32 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. 33 Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” 34 I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. 35 Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.”

    No i kwestia tego, czy ma prosic o wybaczenie, czy bezwarunkowo jak ponizej:

    „Mt 18,21 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.”

    ale wczesniej jest:

    „Mt 18,15 Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. „

  • grypa666 said

   nt. radosnych zmian, np. dna, prosimy opracowac artykuly i przyslac do publikacji

   • CoZaSyf said

    Tu o DNA http://wolnemedia.net/?p=19442

   • ALFA said

    Genetyczne bronie biologiczne
    Broni biologicznych używano od zawsze. W czasach średniowiecza i wcześniej armie zatruwały wodę i żywność, przez mury obronne wrzucano padłe zwierzęta, by powodować epidemie chorób w obleganych twierdzach. Współcześnie jednak pojawiła się możliwość wyprodukowania jakościowo nowej broni, takiej, która korzystając z zaawansowanego rozwoju biologii molekularnej pozwoliłaby razić selektywnie ludzi o określonej budowie ich DNA, atakującej tylko określone rasy ludzkie. A więc broni rasistowskiej w sensie dosłownym. Czyż jednak większość wojen w przeszłości nie miała charakteru rasistowskiego?
    http://motyl.wordpress.com/2008/03/27/bronie-biologiczne/

   • hjk said

    „15 listopada 1998 roku londyński “The Sunday Times” podał informację o tym, że Izrael pracuje nad bronią biologiczną, która byłaby wymierzona w Arabów, a nie byłaby niebezpieczna dla Żydów.”
    utopia, przecież jedni i drudzy to semici, pochadzący od wspólnego przodka sema, więc geny są te same niemalże..)))
    Wyjasnia to wzajemną wrogość, bo nie ma wiekszych kłótni jak w rodzinie…
    =============
    od pb; tu pomoga scypionki

  • Robert said

   o przeszłości musimy pisać i musimy pamiętać a przebaczyć można tylko proszącemu o przebaczenie a nie temu kto morduje nadal

  • gustaf said

   @ Zenobiusz
   Mogę zrozumieć Twoje zaangażowanie , ale miej Boga w sercu.
   Każdego się czepiasz i e-rządzisz się , jak na swoim blogu.
   Daj innym pooddychać. Odmów Zdrowaśkę za grzeszną duszyczkę.
   Sobie u Boga plusa zarobisz i nie odtrącisz głodnego wiedzy.
   Nie wybraniam @ 123 , ale innym też pewnie za skórę zalazłeś. Zamiast jednoczyć w sprawie , po prostu wprowadzasz podziały.
   Apeluję do Ciebie o więcej „miłości bliźniego” , jeśli to coś dla Ciebie znaczy.
   Sam jeden aspirujesz do „Nieba” ?

   Każdy temat dla Ciebie , to tylko szukanie pogaństwa u innych.
   To tak , jak zabawa w „pomidor”
   Proponuję poszukaj Boga u siebie i pisz na temat nie witając i nie żegnając nowych.
   Przypomnieć Ci temat ?

   Polecam też chwilkę zadumy nad 1 wpisem @ Mary i Twoim komentarzem >>> dlaczego tak napisała ? <<<

   • CoZaSyf said

    Gustaf! podzielam Twoje zdanie.

   • gustaf said

    Widzę to co Ty i w pełni się zgadzam.
    Część pewnie grypa666 wywala od razu( po IP ) ,na wierzch i jako wrzoda , do kosza.
    Reszta zostaje , ale to nie powód by się godzinami z tym użerać.
    To ze szkodą dla bloga i my unym w tym nie pomagajmy.
    Budujmy i wspomagajmy to co dobre w tym blogu i zlewajmy ciepłym moczem ekstremę.
    Jak chcesz troszkę popisać ,to Piotra B , wpis nr.2 , poproś. Da Ci w nadmiarze pewnie 😀

    I tak ogólnie … Bóg z nami 😀

   • Meggi said

    wlasnie ty to robisz!
    =================
    od pb: czasem sprowadzacie mnie do milych (czasem) czasow piaskownicy — albo rzeczowo albo wpis wylatuje; odwracacie od glownego tematu, nakrecacie licznik wpisow = banksterzy podatkuja nas za to ;<)

   • gustaf said

    to jeszcze raz ja , w kwestii wiedzy….
    Mogę ?? Dziękuję 😛

    można policzyć posty od początku bloga ?
    można !!!
    wejść na blog jest 2.260.000
    to ilu ciekawskich tylko czyta , nie wpisując się ?
    to dla nich także jest ten blog
    ===================
    od pb: tym cichym gosciom obrzydzacie forum, jak w onecie

   • Igi said

    Igi z Gustawem…

   • Igi said

    Zenobiusz@ Dziwne to bo I twojego komentarza na temat powyrzszego artykulu nie znalazlem, a do oplowania innych to sie rwiesz jak wsciekly pies.

   • Meggi said

    tak zenobiuszu, bardzo mnie poruszyla tresc tego artykulu, tym bardziej , ze od dziecinstwa jestem przesiaknieta filmami o tej tematyce. Ile nocy nie przespanych, bo „bylam jedna z tych wielu ofiar.”Czulam to co oni czuli.I do tej pory to we mnie siedzi.I jest mi wszystko jedno. czy to diabelskie zlo nazywa sie hitler, stalin, albo…!
    =======================
    od pb: hier liegt der hund begraben! „nazywa sie” to nazywa sie tamto, tylko nie po imieniu = wyjasnij nam ze swej perspektywy dlaczego

   • gustaf said

    @ Zenobiusz
    Wiem co wiem i widzę co widzę.
    Rwiesz się do porządków w imię jedynie słusznej sprawy , nie ufając widocznie i Twórcom bloga i ich możliwościom i kompetencjom. Nie ufasz Piotrowi i jego moderacyjnym możliwościom. To Twoja sprawa. ale co trzeci wpis to przegięcie.
    IP można zablokować z „automatu” , więc tak bardzo się nie troszcz. Każdy autor wpisów podaje autorom swój @ , a IP się u nich rejestruje.
    To było o ew. sądach , nie strasz więc .
    Co do chęci pomocy , to Twoje zaangażowanie i chęć pomocy bardziej czuć , niż widać.Pewnie „wolontariusze” , to miało być sarkastycznie.
    Po owocach można poznać intencje….
    Jakie masz owoce?
    Podtrzymuję moją uwagę wyrażoną w pierwszym wpisie i uważam zdominowanie dyskusji przez Ciebie na tematy nie tyczące wątku przewodniego za sabotaż na blogu. Bo śledziłeś @@@@ , a nie temat

   • Magdalena said

    @Gustawie
    Dzieki Ci za wylanie tej szklaneczki zimnej wody na rozpalona Zenobiuszowa glowe.

  • Aśka said

   http://portalwiedzy.onet.pl/4868,11122,1594276,1,czasopisma.html
   2010-01-15 Johann Grolle

   Konkurencja dla Pana Boga

   Grupa biologów zamierza na nowo wynaleźć życie. Do stworzenia nowych organizmów jako budulec wykorzystuje geny zwierząt, roślin i bakterii. Przedsięwzięcie to budzi wiele obaw – czy człowiek nie poważa się na zbyt wiele, próbując zastąpić Stwórcę?

   Gdy pierwsza istota powołana do życia ludzką ręką pojawi się na świecie, kilka z najważniejszych jej „części składowych” pochodzić będzie z Ratyzbony.

   – To nasza dzienna produkcja – mówi biotechnik Marcus Graf, wyjmując ostrożnie z lodówki trzy płytki, niewiele większe od podstawki pod kufel piwa. Wyglądają niepokaźnie, ale ich zawartość wystarczy, by opanować światowy rynek. Firma Grafa, Geneart, prowadzi bowiem działalność, w której nawet niewielkie ilości stanowią rzecz niezwykle kosztowną – produkuje sztuczne geny.

   O co tu chodzi, okazuje się dopiero na drugi rzut oka. W każdej z wykonanych z pleksiglasu płytek znajdują się, ułożone w równych odstępach, maleńkie wgłębienia. Jest ich 96, a chlupocze w nich bardzo specyficzna mikstura. <b?To różne fragmenty nitkowatej molekuły DNA, jak gdyby strzępy tekstu sformułowanego w języku natury. Napisany został litera po literze przez roboty stojące w hali magazynu w północno-wschodniej części Ratyzbony.(…)

   Każdego dnia halę opuszcza kolejne pięć mililitrów „tekstu”, rozdzielonego na 300 naczynek. Wciąż jednak składa się on jeszcze z małych skrawków, które nie tworzą żadnego sensu. Dopiero w dokonującym syntezy laboratorium firmy Geneart, oddalonym o dziesięć minut jazdy samochodem, fragmenty te objawiają swój niezwykły potencjał.

   Tutaj płytki umieszcza się w kolejnych automatach. Przez dwie godziny poddawane są specyficznej kąpieli naprzemiennej: temperatura raz wzrasta, raz spada, dodawane są określone enzymy, aż wreszcie molekularne sylaby zaczynają układać się w słowa i zdania. (…)

   Laboratorium firmy Geneart produkuje miesięcznie około 3 tysięcy sztucznych genów. Ich ODBIORCAMI SĄ instytuty badawcze z całego świata, amerykańska służba zdrowia, Towarzystwo im. Maksa Plancka, a także PPRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY. – Praktycznie każdy z wielkich koncernów składa u nas zamówienia – mówi szef Geneartu Ralf Wagner. Ma on wszelkie powody, by czuć się dumny – z jego firmy pochodzi co drugi ze wszystkich sztucznych genów na świecie.

   W bawarskim miasteczku nad Dunajem można więc śledzić narodziny nowej gałęzi przemysłu, która może odmienić świat. Firma Geneart wytwarza bowiem surowiec, z jakiego już wkrótce prawdopodobnie powstanie sztuczne życie.

   Minęło akurat dziesięć lat od czasu, gdy Ralf Wagner postanowił zamówić trochę DNA, zamierzał bowiem zrobić z niego szczepionkę przeciwko AIDS. Siedząc przy komputerze, stworzył swoja wymarzoną molekułę. – Potem – wspomina – pomyślałem sobie, że podejdę do telefonu i złożę zamówienie.

   Okazało się, że się mylił. Nikt nie produkował nawet niewielkich cząsteczek DNA, bo było to za drogie, za trudne, zbyt niepewne. W tamtych czasach jedna „literka” kosztowała 20 dolarów, maleńki fragment tekstu rozsadziłby więc szybko budżet, jakim dysponował Wagner. On i jego współpracownik Marcus Graf postanowili więc się usamodzielnić. (…)

   Jak to bywa na młodych, dynamicznych rynkach, już wkrótce wybuchła tu zacięta walka o pierwszeństwo. Z początku sztuczne geny oferowało 30 firm z różnych krajów, konkurencję przetrwało zaś zaledwie kilka z nich. A przedsiębiorstwo z Ratyzbony jest w owej branży zdecydowanie największym. (…)

   Cena jednej „literki” DNA spadła już poniżej 40 eurocentów. Zwiększyły się nie tylko zamówienia, odbiorcy żądają również coraz bardziej złożonych genów, a kontrolę nad całym procesem produkcji przejmują coraz bardziej dokładne programy komputerowe. (…) Przede wszystkim, jednak firma Geneart zaopatruje w swoje produkty dziedzinę badawczą, z którą wiążą się ogromne nadzieje. Zajmujący się nią naukowcy postawili sobie za cel zrewolucjonizowanie w równym stopniu biologii, jak i biotechniki. – Chcemy zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje życie – określa to lapidarnie Sven Panke, badacz z Zurychu, jeden z rzeczników nowej dyscypliny.

   Krytycy widzą w tym niesłychaną arogancję. Obawiają się, że gdy człowiek zacznie według własnego widzimisię projektować nowe życie, zepsuje dzieło Pana Boga. W końcu doprowadzi to nieuchronnie do tego, że w jakimś laboratorium powstanie monstrum na kształt Frankensteina.

   Wszystko zaczęło się od kłopotów, na jakie dziesięć lat temu skarżyło się kilku amerykańskich biotechników, informatyków i inżynierów. Dlaczego – zastanawiali się oni – praca ze wszystkim, co żywe, jest tak mozolna i skomplikowana? Czemu tak trudno przewidzieć, jak zacznie się zachowywać dana istota, gdy dokona się na niej paru manipulacji? Mówiąc innymi słowami – dlaczego życie nie funkcjonuje w sposób tak prosty jak tranzystory, pompy i trybiki?

   Pionierzy nowego fachu postanowili potraktować konstrukcję żywego organizmu jak czysto inżynierskie zadanie. Tak narodziło się marzenie o zestandaryzowanych bioczęściach składowych. Skoro można wprowadzić określone normy dla śrub, kondensatorów i wentyli, czemu nie dałoby się spojrzeć w taki sam sposób na geny, enzymy czy neuroprzekaźniki?

   – Chcemy z modułów wykrawać bakterie na miarę – wyjaśnia Panke. Przedstawiciele tej dziedziny badawczej nadali swemu wielkiemu projektowi nazwę: „biologia syntetyczna” (SB). Tak ma się zwać odtąd nauka o życiu zaprojektowanym na desce kreślarskiej.

   Genetyczna manipulacja dokonywana na żywych organizmach to wprawdzie znana od dawna rutynowa technika – w końcu biolodzy molekularni już dobre trzydzieści lat temu wymyślili „nożyczki”, którymi można dzielić na części pasma DNA. Dawno już przemycili do zbóż geny ryb i meduz, a bakterie z przewodu pokarmowego wyposażyli w umiejętność produkowania ludzkiej insuliny, a także szczepionki przeciwko żółtaczce. Ale syntetyczna biologia nie zadowala się tylko takimi sztuczkami. Jej plany są znacznie bardziej radykalne. Badacze nie chcą jedynie przeprowadzać transferów takiego czy innego genu z jednego zwierzęcia do drugiego czy wymieniać ich części składowych. Ich celem jest nauczenie się samego języka natury. Zamierzają konstruować całkiem nowe geny, programować w genomie nieznane dotychczas sposoby przemiany materii, a w końcu tworzyć również nowe formy życia, takie, jakich natura nigdy nie wymyśliła.

   Nie wiadomo na razie, jak daleko grupa syntetycznych biologów dojdzie tą drogą. Jeśli jednak uda się poznać technikę organizmów żywych, może zdarzyć się prawdziwy przełom. – Będzie to naprawdę niepowtarzalna chwila w ludzkiej historii – wyjaśnia duński biolog Steen Rasmussen. To samo mówi Amerykanin Stuart Kauffman: – Efekty mogą być jeszcze bardziej znaczące niż podczas rewolucji komputerowej.

   Darmowe leki, czysta benzyna, organizmy, które potrafią liczyć, samoreperujące się materiały, bakterie, które zamieniają gazy cieplarniane w materiał budowlany –potencjalne wykorzystanie nowatorskiej techniki nie zna granic. Pewnego dnia. jak obiecują najwięksi wizjonerzy, będzie można tworzyć programy genetyczne, które pozwolą sterować nie tylko naturą, ale również ewolucją człowieka.

   – Projektowanie genomów – spekuluje uczony Freeman Dyson – może stać się całkiem nową formą sztuki, nie mniej kreatywną niż malarstwo czy rzeźba.

   Takie hasła napędzają odwieczne marzenia o nowych możliwościach, a także fantazje autorów science fiction, jak ostatnio w filmie „Avatar”. Lecz budzą również lęki. Im głębiej człowiek ingeruje w prawa natury, tym większe staje się niebezpieczeństwo, że tworząc hybrydę, obudzi demony, których nie będzie petem potrafił poskromić.

   ie przeczą temu nawet entuzjaści nowej technologii. Wiedzą bowiem, że od dawna można już syntetyzować materiał genetyczny wirusów grypy czy choroby Heinego-Medina. Dziennikarz „Guardiana” zamówił nawet w jednej z firm genom ospy – i otrzymał go bez żadnego problemu. Czy nie jest to jawne zaproszenie dla terrorystów?

   Nawet Dyson, zachwycający się nowymi szansami, jakie stwarzają sztuczne geny, potrafi wyobrazić sobie, że mogą stać się one „chaotyczne i niebezpieczne”. Badacz z Harvardu George Church, jeden z pionierów SB, także potwierdza tę opinię. Coś, co się mnoży, może, jeśli wymknie się spod kontroli, przynieść „gorsze skutki niż katastrofa atomowa”.

   Co prawda przemysł syntezy genów zapewnił już, że wszystkie zamawiane sekwencje genowe będą przed dostarczeniem klientom porównywane ze znanymi zarazkami chorobotwórczymi, ale deklaracje te nie do końca usunęły istniejące obawy. Kanadyjska grupa ETC oceniająca skutki, jakie powodują nowe technologie, wyraża na przykład niepokój, że jedna z firm może zdobyć sobie na rynku SB pozycję monopolisty. Taki przyszły „Microbesoft” stałby się wówczas panem sztucznego życia. A czasopismo naukowe „Nature” zauważa, że wprawdzie wiele nowych technologii uważanych było z początku za afront wobec Boga, „żadna z nich jednak nie prowokowała tego rodzaju zarzutu w tak wielkim stopniu jak biologia syntetyczna”. Nie ma wątpliwości – podsumowuje „Nature” – że „Bóg po raz pierwszy zyskał konkurencję”. Człowiek zamierza podać w wątpliwość boską rolę.

   Tym samym spełniło się stare marzenie biologów. Już w 1912 roku, kiedy nic nie wiadomo było jeszcze o jądrach komórkowych organizmów, niemiecki fizyk Jacques Loeb przepowiadał: „Nic nie przemawia za tym, by produkowanie żywej materii nie było możliwe”. A dobre 35 lat później laureat Nagrody Nobla Hermann Muller oznajmił: „Człowiek to megalomańskie zwierzę. Kiedy widzi góry, chce budować piramidy. A gdy patrzy na rzecz tak wspaniałą jak ewolucja, nie może zrobić nic innego, jak tylko bez żadnego respektu zmierzyć się z nią na możliwości”. (…)

   Wprawdzie niemal wszyscy badacze zgadzają się, że życie nie jest niczym innym jak tylko niezwykle skomplikowaną chemiczną reakcją. Ale na czym właściwie polega istota owej reakcji? Co dokładnie się stało, gdy cztery miliardy lat temu obudziła się ona nagle w jakichś molekułach? I jak odwzorować ów proces w laboratorium? Wobec tych pytań naukowcy są wciąż jeszcze bezradni.

   Stale wzrasta jednak liczba tych, którzy uważają, że odpowiedź jest w zasięgu ręki. – Jesteśmy już bardzo blisko – twierdzi pionier w tej dziedzinie George Church.

   W laboratoriach rosną już protokomórki, podobne do komórek twory, które składając się z wielu molekuł, łączą w sobie wiele cech organizmów żywych. Część naukowców zabrała się do przepisywania języka natury, inni marzą o tworzeniu nowego rodzaju form życia, nieprzypominających w niczym tych istniejących.(…)

   Już w tym roku uda się być może po raz pierwszy przekształcić martwą materię w żywą istotę. – Wówczas ewolucja, kierowana tym razem ręką człowieka, uczyni kolejny krok – zapowiada badacz Craig Venter. Oczywiście nawet on nie twierdzi, że jeśli to się rzeczywiście uda, sztuczny organizm będzie stanowił całkowicie nowe życie. Nie tylko dlatego, że Venter posługuje się kodem genetycznym, a tym samym używa języka natury. Potrzebuje również złożonej mieszanki molekuł proteinowych, tłuszczowych i cukrowych, którą sztuczny genom znajdzie w ciele komórkowym bakterii-nosiciela. – Sięgamy więc ponad trzy miliardy lat wstecz – przyznaje uczony.

   O tym, że o wiele trudniej jest stworzyć nowe życie zupełnie z niczego, można przekonać się w duńskim mieście Odense. Tam badacz Steen Rasmussen założył niedawno laboratorium i zapowiada, że będzie w nim powoływał do życia stworzenia, jakich nigdy dotąd nie było.

   – Proszę zapomnieć o wszystkim, co wiecie państwo na temat biologii – mówi swoim gościom. Tylko trzy cechy jego zdaniem przesądzają o tym, że dany proces jest życiem. Musi istnieć zdolność rozmnażania się, przemiana materii oraz zamknięta forma przestrzenna. Celem Rasmussena jest tworzenie najbardziej prymitywnych organizmów, które zgodnie z tą definicją będzie można nazwać żywymi. Maleńkie kuleczki tłuszczu szpikuje więc molekułami, które wykorzystują światło, by zamieniać tłuszcz w mydła. Przed trzema laty udało mu się skłonić owe bakterie do poruszania się, wzrostu i rozmnażania.

   Podobnych rzeczy próbują i inne laboratoria. Na przykład na Uniwersytecie Ruhry w Bochum Australijczyk John McCaskill majsterkuje przy elektroniczno-chemicznym mieszańcu. Na niewielkich chipach umieścił coś w rodzaju pejzażu składającego się z jezior i kanałów, gdzie pływają różnorodne świecące chemikalia. Pomiędzy wieloma tysiącami złotych elektrod mikrometrowej wielkości przebiegają prądy elektryczne, które poruszają je w różne strony i prowadzą do wzajemnego oddziaływania. Emitowane przez nie światło napędza z kolei elektronikę, w rezultacie powstają więc skomplikowane wzajemne reakcje. Kiedyś – ma nadzieję naukowiec – zaczną powstawać coraz bardziej złożone wzory, które w postaci fal będą przepływać na chipie. – W którymś momencie dojdzie do gwałtownego wzrostu wariantów molekularnych – zapowiada McCaskill. Wtedy chip przeobrazi się w rodzaj żywego organizmu.

   Z kolei Jack Szostak, badacz z Harvardu, interesuje się bardziej życiem stworzonym przez naturę. Produkuje mini-komórki z kwasów tłuszczowych, do których wprowadza następnie niewielkie molekuły DNA. Od wielu lat udoskonala owe protokomórki, jak dotąd jednak nie udało mu się obudzić ich do życia. Mimo to jest jednym z największych autorytetów naukowych w swojej dyscyplinie, co okazało się zaledwie trzy miesiące temu: Szostak został jednym z trzech laureatów z dziedziny medycyny uhonorowanych w Sztokholmie i odebrał zloty medal z podobizną Alfreda Nobla. Nagrodę tę otrzymał za swoje prace nad zakończeniami chromosomów, ale jego główne zainteresowania skupiają się na pojęciu życia. Przy tym chodzi mu nie tyle o wykorzystanie go do celów technicznych, znacznie bardziej frapuje go problem, jak ono powstało.

   Uczony zwraca się tym samym ku jednej z wielkich chwil w dziele stworzenia, która jak żadna inna już od wieków fascynuje ludzi nauki. Chodzi tu o trzy zdarzenia z historii Kosmosu, kiedy powstały zupełnie nowe rzeczy. Na początku wszelkiego istnienia 13,7 miliarda lat temu podczas Wielkiego Wybuchu zrodziła się materia. W najnowszym rozdziale historii uniwersum bezładne neurony przekształciły się w ludzki rozum. W międzyczasie zaś, jak gdyby w połowie kosmicznych dziejów, na małej planecie o nazwie Ziemia zaczęło żyć kilka molekuł. Połączyły się one w organizmy, które były zdolne do przeobrażania się i dopasowywania się w ten sposób do swego otoczenia. I walcząc tak o przeżycie, szukając pożywienia, uciekając przed zagrożeniami i stale dążąc do powiększania swej liczebności, stworzyły nagle cel, sens i przeznaczenie. Jak to było możliwe? Czy to w materii obudziła się potrzeba, istniejąca w niej od chwili jej powstania podczas Wielkiego Wybuchu? Czy też życie zawdzięcza swe istnienie jakiemuś nadzwyczajnemu przypadkowi?

   Przy tego rodzaju pytaniach wiedza nieuchronnie zderza się z religią. Chodzi bowiem również o to, czy nauka może rościć sobie prawo do stanowienia jedynej instancji objaśniającej świat, czy też zostaje w nim jeszcze miejsce dla odrobiny boskości.

   Również Szostak wie, że „dokładne okoliczności, w jakich powstało życie, nigdy być może nie zostaną przez naukę poznane”. Zaginął bowiem nie tylko scenariusz owego dramatu, ale i scena, na której się on rozegrał, niknie w mroku dziejów. (…)

   • hjk said

    „Grupa biologów zamierza na nowo wynaleźć życie. Do stworzenia nowych organizmów jako budulec wykorzystuje geny zwierząt, roślin i bakterii.”

    MSS – mad scien(ce/-tist) syndrom

    jak tacy mądrzy niech „stworzą” to „nowe życie” z nieorganicznych składników, a nie kradną części z już zyjacych orhganizmów stworzonych przez Kogoś Innego…

    „Firma Geneart wytwarza bowiem surowiec, z jakiego już wkrótce prawdopodobnie powstanie sztuczne życie.
    Minęło akurat dziesięć lat od czasu, gdy Ralf Wagner postanowił zamówić trochę DNA, zamierzał bowiem zrobić z niego szczepionkę przeciwko AIDS.”

    O jej…straszne rzeczy… bedą pakować tych nieszczęsnych chorych jakimiś tworami frankensztajnopodobnymi…

    „Czemu tak trudno przewidzieć, jak zacznie się zachowywać dana istota, gdy dokona się na niej paru manipulacji? Mówiąc innymi słowami – dlaczego życie nie funkcjonuje w sposób tak prosty jak tranzystory, pompy i trybiki?”
    Z2 powodów – bo tylko Bóg jako twórca wie jak on się bedzie zachowywał, a po 2gie organizm zywy to całość, a nie prosta suma części jak np. samochód, który mozna składać i rozkładać…

    „Tam badacz Steen Rasmussen założył niedawno laboratorium i zapowiada, że będzie w nim powoływał do życia stworzenia, jakich nigdy dotąd nie było.”

    tak sobie mysle, czy pegazy, sfinksy itp. twory to była kiedys rzeczywistość, ktora (m.in.?) doprowadziła do upadku tamtą pseudocywilizację, a nieliczni swiadkowie po wielu pokoleniach spisali podania i przekazy ustne w formie mitologii…

    ” Musi istnieć zdolność rozmnażania się, przemiana materii oraz zamknięta forma przestrzenna.”

    co za ignorancja…od starozytnosci wiadomo ze org. zywy ma 3 inklinacje: te 2 (i nie „przemiana materii” ale wzrost, który ją zakłada), ale nie „zamknięta forma przestrzenna” tylko zdolność odżywiania się…

    „W najnowszym rozdziale historii uniwersum bezładne neurony przekształciły się w ludzki rozum”
    chyba w mózg, jeśli już, o ile w ogóle…

    Czyste wariactwo, ale kasy jest marnowane na nonsensy, dobrze ze choc na koniec wrócili do rzeczywistosci:
    „Również Szostak wie, że „dokładne okoliczności, w jakich powstało życie, nigdy być może nie zostaną przez naukę poznane”. Zaginął bowiem nie tylko scenariusz owego dramatu, ale i scena, na której się on rozegrał, niknie w mroku dziejów.”

   • ALFA said

    na świat przyszło jagnię z ludzką twarzą
    już robią eksperymenty bo skąd się to bierze
    —————————————–
    W ostatnim czasie, z różnych stron świata napływały do nas makabryczne informacje, dotyczące zdeformowanych zwierząt, które w ubiegłym roku narodziły się na świecie. Historie pół-kozła i pół-człowieka, oraz przypadki narodzin dwugłowego węża, cielaka i żółwia, bledną jednak wobec najnowszej historii, o której donoszą liczne tureckie media. Jak podaje m. in. CNN Turkey, w Izmirze urodziło się jagnię, które ma twarz człowieka.

    Niezwykłe zwierzę przyszło na świat w wyniku cesarskiego cięcia. Już po urodzeniu, weterynarzy zaskoczył wygląd zwierzęcia i przedziwna, przypominająca ludzką, twarz jagnięcia. Erlan Elibol, weterynarz, którzy wykonał cesarskie cięcie, przyznał, że widział już wiele „dziwacznych, zmutowanych zwierząt w przeszłości”.

    „Widziałem już zmutowane krowy i owce. Byłem świadkiem narodzin cielaka z jednym okiem, dwiema i pięcioma kończynami, ale kiedy ujrzałem jagnię z ludzką twarzą, nie wierzyłem w to, co widzę. Jego matka nie mogła sobie poradzić, więc potrzebna była moja pomoc” – powiedział turecki weterynarz w wywiadzie udzielonym CNN Turkey.

    Urodzone w Izmirze jagnię miało ludzkie oczy, nos i usta – jedynie uszy zwierzęcia pozostały owcze. Weterynarze uznali, że tego typu mutacje są niezwykle rzadkie i najprawdopodobniej wynikają z niedoboru witaminy A, którą zwierzę otrzymywało w łonie matki.


    ================
    od pb: teraz wiadomo skad ludziowce

 8. ZKRWIIKOSCI said

  warto zobaczyc

 9. Rosomak said

  Zwracam się do Was: Pani dr Alino Cała, Panie Janie Tomaszu Grossie, Panie prof. Janie Tomaszewski i inni, także „Otwarta Rzeczypospolito”, „Gazeto Wyborcza” itd. itp. – no i co, łyso Wam?! Zapamiętajcie sobie: Polacy w swej przeogromnej mierze nigdy nie byli i nie są antysemitami! (cokolwiek to oznacza, nie wdajmy się w semiotykę, bo wiadomo o co chodzi)- jak pragniecie to całemu światu wmówić i „udowodnić”. Przecież to Wy wbijacie klin między ludzi i siejecie nienawiść, naszym przesłaniem jest Miłość, także do Żydów, ale nie do tych co swoim własnym braciom zgotowali ten los, a teraz winą obarczają innych i szykują przekręt wszechczasów. Czasu mają niewiele, bo „goje-niewolnicy-bydło-owady” i jak tam zresztą chcecie ich nazywać już się przebudzili i doskonale przejrzeli ten proces: waszą taktykę, strategię, metody,formy,a zwłaszcza opłakane rezultaty utopione na przestrzeni dziejów w oceanie łez i krwi. Na Polsce połamiecie sobie zęby tak samo jak w 1920 r., choć uprawiacie w niej obecnie na wielką skalę rekonkwistę(Polin)i rugowanie rdzennej ludności ze wszystkich ważniejszych zawodów i stanowisk nie wspominając o tzw. wolnych zawodach. Wasza wściekłość spotęgowane jest tym, że wówczas „krok olbrzyma” nasi chłopcy pod Warszawą spowolnili o jakieś 20 lat, a przecież wszystko miało przebiegać (mimo licznych wariantów) zgodnie z planem, nieprawdaż? Nie chcemy z nikim wojen, chcemy natomiast prawdziwego pokoju i przyjaźni między ludźmi, budowania dobra wspólnego, ale to Wy i Wam podobni mieszacie w tym od zawsze. Na tym polega Wasza obłuda, hipokryzja i totalne zakłamanie. To my jesteśmy otwarci na Boga, Prawdę i Argumenty a Wy pozostajecie głusi i zamknięci czego nb. dowodem jest choćby brak jakiejkolwiek Waszej reakcji na książkę rabina Weissmandla. Pokażcie, że chcecie należeć do grona ludzi dobrej woli, którzy potrafią przyznać się do błędu i zdobyć na zadośćuczynienie zniewag i okradanie ze wszystkiego Narodu Polskiego a wówczas i my wyciągniemy przyjazną dłoń. Wykorzystywaliście przez wieki i obecnie ( m.in. za pomocą alkoholu, używek, lekarstw, trucizn, lichwy, prawa, kochanek i zdrajców) naszą życzliwość, pogodę ducha, potulność i łatwowierność graniczącą z naiwnością a nawet z głupotą (przyznaję to z wielkim bólem), ale miarka się przebrała. Basta!

  • Zbyszko said

   Rosomak jest to taka kwintensencja że chyba wszyscy ludzie dobrej woli sie pod tym podpiszą

   • Rosomak said

    Ja jestem amator, a nam potrzeba niezłego zawodowca, który wymłóci Prawdę „unym” prosto w ślepia – jak Mizia napisał: „aż piramida runie a oko załzawi”!
    Pozdrówka!

 10. mizia said

  PISZE O TYM OD 4 DNI NA TYM BLOGU BO SPRAWA WEDLE MNIE JEST JUZ W TOKU REALIZACJI

  WKLEJKA STAREGO POSTA.

  mizia powiedział/a
  13 Styczeń 2010 @ 2:42 pm

  10 Votes

  TO DOPIERO POCZĄTEK – JESIENIA WIELU TU PISAŁO O POTRZEBIE GROMADZENIA ZAPASÓW – IMIELI RACJE
  Z POWODU GŁODU MOZNA WPROWADZIC ZAMORDYZM A JAKA KONTROLA I NIKT SIE NIE WYŁAMIE JAK Z SCYPIONKA – albo weżmie albo nie – KAZDY CHCE ZREC – sami nastawią sie do czipowania przy dystrybucji zarcia 99% to zrobi i bedzie dokładnie słowo w słowo jak w biblii – NIE DOSTANIESZ ANI NIE KUPISZ NIC DO ZARCIA JAK NIE BEDZIESZ W BAZIE DANYCH – PROSTE

  WIELE ZECZY NIE MOZNA PISAĆ PRZED CZASEM BO SAMI OBWOŁACIE PARANOIKIEM PISZACEGO W CIĄGU KILKU NAJBLIZSZYCH TYGODNI ZOBACZYCIE JAK ZARCIE W CIAGU KILKU GODZIN BEDZIE DROŻAŁO – ZA TYM STOI ONZ – WMO
  dokładnie A STRASZENIE NIBIRU TO ICH ROBOTA
  POWIEM WIECEJ – DLATEGO WYBRANI CHCA SIĘ BUNKROWAĆ – ALE SAMI DO KONCA NIE SA PEWNI CO SIE STANIE Z WSZYSTKICH DOSTEPNYCH INFO – SĄ TO SZCZATKI INFO WYNIKA ZE BEDZIE TO KONIEC DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU OBOWIĄZUJACEGO W ŚWIECIE A TAKI NP UNY BEDZIE NAGI I BEZBRONNY –
  DLATEGO CHCĄ SIE CHOWAĆ ….

  MOJA TEORIA – CO SIE STANIE WEDLE MNIE ROZPOCZETO – WYWOŁAJA FALE GŁODU MANIPÓLUJAC POGODĄ – FALE MROZÓW PONAD NORMĘ , FALĘ UPAŁÓW W INNYCH REJONACH LOKALNE TRZESIENIA ZIEMI , POWODZIE W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU – POTEM DYSTRYBUCJA JEDZENIA NA WZUR POMOCY ONZ -bo i ta organizacja bezzie za tym stała – ŻEBY BYŁA SPRAWIEDLIWA DYSTRYBUCJA TO ZNACZY 1 OSOBA 1 RACJA DZIENNIE WMÓWI SIE CHOŁOCIE ZE SĄ KABINATORZY CO POBIERAJA ZARCIE W KILKI PUNKTACH DZIENNIE – WIEC PADNIE PROPOZYCJA ZACZIPOWAĆ SIĘ I KAZDY BEDZIE DOSTAWAŁ TYLE ILE POWINIEN BO ROZDAJACY BEDZIE MIAŁ INFO Z CHIPA U POBIERAJACEGO ŻARCIE ILE RAZY BRAŁ – LUDZIE SIE ZGODZĄ – I O TO IM CHODZI .
  DOWÓD SILNA FALA CHŁODU NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ , A NA POŁUDNIU REKORDOWE TEMPERATURY GORĄCA – SPRAWDŻ W NECIE INFO Z AUSTRALII – O MROZACH WIESZ I LOKALNIE – ALE TE DWIE FALE MROZÓW I UPAŁÓW WYSTĘPUJĄ GLOBALNIE
  TERAZ – DOŁUŻ DO TEGO TRZESIENIA ZIEMI A BEDZIE ICH WIECEJ – WEDLE MNIE ONI JUZ ROZPOCZELI
  INFO O TYM – JEST W OPARCIU TYLKO I WYŁACZNIE NA FAKTACH NAUKOWYCH TAKZWANY OBIEKT NIBIRU WYZWOLI IMPULS CARIINGTONA NA NIESPOTYKANA SKALE WIELKOŚCI – ODSYŁAM DO INFO.
  PONIZEJ I w necie na stronach powaznych instytucji- OTO CAŁA TAJEMNICA – POTĘGA PIENIADZA UNYCH ZNIKNIE A WRAZ Z NM ICH WŁADZA
  ŁUDZĄ SIE ZE JAK WYJDĄ Z BUNKRÓW Z UCHRONIONYM SPRZETEM I ZŁOTEM W WORACH ODBUDUJA WSZYSTKO – BŁAD WIELU POWAZNYCH NAUKOWCÓW MA PEWNOŚĆ ZE ZNISZCZENIU ULEGNA URZADZENIA NAWET UKRYTE W BUNKRACH

  WIEC WITAMY W SREDNIOWIECZU I TO BEDZIE ODNOWA LUDZKOŚCI – taki rozbłysk nie zabija nawet bakterii.

  Żyjemy dziś w czasach powszechnej informatyzacji i niewyobrażalnego postępu myśli technicznej. Może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z faktu iż jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od technologii. To od nich zależy funkcjonowanie wszelkich znanych nam dziedzin życia. Wszystko co dziś robimy jest w jakimś stopniu zależne od techniki.

  To dzięki nowym technologiom cieszymy się dziś komfortowym życiem, dzięki nim w sklepach jest towar jakiego potrzebujemy, przez Internet możemy robić zakupy, sprawdzać stan swojego konta, dokonywać transakcji. Mamy do dyspozycji nowoczesną opiekę medyczną, szybki transport, łączność telekomunikacyjną praktycznie z każdym zakątkiem świata.

  Ale czy zastanawiał się ktoś kiedyś co by było gdyby tak pewnego dnia okazała się, że nie ma prądu? Może to wydaje się niemożliwe, bo przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że prąd zawsze jest i już. Żyjące dziś pokolenia nie pamiętają czasów gdy elektryczności nie było, więc trudno im sobie taką sytuację wyobrazić. Elektryczności braknąć nie może. Czy na pewno?

  Istnieją co najmniej dwie bardzo realistyczne przyczyny, które mogą spowodować brak prądu i to nie lokalnie ale globalnie. Pierwsza z nich to wyczerpywanie się surowców energetycznych. Jednak z tym jesteśmy w stanie sobie poradzić, gdyż nie nastąpi to nagle, ale stopniowo, więc mamy czas na przygotowanie nowych technologii pozyskiwania energii.

  Druga przyczyna jest o wiele gorsza, bowiem jest ona nagła i nieprzewidywalna. Chodzi tu o burze słoneczne. Są to potężne eksplozje w atmosferze Słońca o energii rzędu 10(32) ergów, obserwowane z Ziemi jako wyrzuty materii z powierzchni Słońca czyli koronalne wyrzuty masy – CME. Burze takie rozpoczynają się przeważnie od rozbłysku słonecznego, ale CME mogą powstawać również w protuberancjach. Burze słoneczne są zjawiskiem normalnym obserwowanym od wielu stuleci. Rozbłysk słoneczny zaobserwował w roku 1859 amerykański amator Richard Carrington oraz Richard Hodgson, a przed nimi Stephen Gray w 1705 roku.

  Same burze słoneczne nie stanowią problemu, problem tkwi w ich skutkach. W ostatnich dziesięcioleciach cywilizacja ludzka dokonała olbrzymiego postępu technicznego, przy okazji uzależniając się od technologii. Kiedyś rozbłyski słoneczne nie stanowiły zagrożenia bowiem ludzkość nie dysponowała tak rozbudowana siecią energetyczną. Zniszczeniu więc ulec mogły tylko niewielkie lokalne sieci, których naprawa nie trwała długo. Rozbłysk Carringtona w 1859 roku spowodował zakłócenia sieci telegraficznej. A co by było gdyby nastąpił dzisiaj? Prawdopodobnie wywołałby przeciążenie światowej sieci energetycznej. Zniszczeniu uległyby elementy najbardziej wrażliwe na przeciążenie, czyli transformatory. Ostatecznie oznaczałoby to odcięcie milionów ludzi od elektryczności. I to nie byłaby awaria trwająca parę dni, ale w najlepszym przypadku parę lat. Bowiem wymiana uszkodzonych urządzeń w tym właśnie transformatorów praktycznie na całym świecie nie będzie łatwa, nikt nie dysponuje przecież tak ogromnym zapasem.

  Zatem na parę lat przyszłoby nam zapomnieć o Internecie, sprzęcie elektronicznym ułatwiającym życie, transporcie, nowoczesnej opiece medycznej, a nawet o towarach sprowadzanych z odległych krajów, bowiem transport na dalekie odległości nie będzie możliwy ze względu na brak paliwa.

  Kiedy możemy się spodziewać wystąpienia takich niebezpiecznych zjawisk? Tego do końca stwierdzić nie można. Wiadomo, że Słońce posiada pewien cykl aktywności. Cykl ten trwa około 11 lat. Obecnie żyjemy w fazie słonecznego spokoju, a początek wzmożonej aktywności słonecznej ma przypaść na rok 2012.
  Pocieszeniem może być fakt, iż już działa satelitarny system wczesnego ostrzegania przed burzami słonecznymi.

  Małgorzata Pietras

  SPODZIEWANY W TEJ CHWILI ROZBŁYSK MA BYĆ WEDLE SZACUNKÓW FACHOWCÓW-polecam strony uniwerków oraz prace naukowe zamieszczone w necie- NAWET 20 KROTNIE SILNIEJSZY OD TEGO KTÓRY BYŁ OBSERWOWANY PRZEZ NIEJAKIEGO CARRINGTONA W 19 WIEKU – patrz w necie skutki opis- DODATKOWO WEDRUJACY OBIEKT ZWANY “NIBIRU” MA TEN EFEKT ZWIELOKROTNIĆ – bliska odległośc od słońca – ZAPEWNIAM CIĘ JAKO ELEKTRYK Z WYKSZTAŁCENIA ŻE –
  ABSOLUTNIE WSZYSTKIE URZADZENIA I MASZYNY ELEKTRYCZNE ORAZ CAŁA ELEKTRONIKA ZOSTANĄ ZNISZCZONE BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BEDĄ W TYM CZASIE WYŁACZONE CZY WŁĄCZONE- zjawisko indukcji wyzwoli w każdym obwodzie elektrycznym przepływ prądu elektrycznego o nieokreślonej sile voltarzu i amperażu – NORMALNE ZJAWISKO FIZYCZNE.
  JEŚLI CHODZI O ELEKTRONIKĘ ULEGNĄ ZNISZCZENIU WSZYSTKIE MIKROPROCESORY- scalaki – wyjmi procesor z kompa umieść go w sąsiedztwie telewizora lub monitora tak do 50 cm – ulegnie zniszczeniu a w tv panel wysokiego napiecia to zaledwie 1500 v – ZIEMSKA ATMOSWERA W TYM OKRESIE A BEDZIE TO OKOŁO 3 DNI EKSPOZYCJI BĘDZIE NAŁADOWANA MILIONAMI VOLT O NISKIM AMPERAŻU CO POWODUJE SPEKTAKULARNE ISKRZENIA W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH – mini wyładowania małe błyskawiczki – efekt którego doświadczył kazdy człowiek bez szwanku na zdrowiu – czesanie sie , zakładanie odzierzy- jest to to chaakterystyczne “kopniecie przy dotyku przedmiotów odwrotnie naładowanych.
  EFEKT BEDZIE TAKI – Z POWODU ZNISZCZENIA W/W ŻECZY :
  BRAK , WODY W KRANACH, BRAK GAZU, BRAK OŚWIETLENIA , BRAK TRANSPORTU – jakiegokolwiek , brak tv , radia ,telefonów, cb, radiostacji – FORSA UTKNIE W BANKOMATACH , BANKI PARALIŻ.
  DOPROWADZI TO DO MASOWEGO OPUSZCZANIA TERENÓW MIEJSKICH – niemożnosć funkcionowania,
  POZOSTAJĄ W TEDY W DYSPOZYCJI – ŚWIECE , NAFTA, KONIE , ROWERY , WŁOSNORĘCZNA UPRAWA ZIEMI – ORAZ URZYWANIE WIEDZY I ZDOLNOŚCI MANUALNYCH W CELU PRZEŻYCIA
  PIENIADZ =0 WARTOŚCI
  POWTAŻAM PRZY TEJ SKALI ZJAWISKA NIC Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ŻECZY NIE BĘDZIE MOŻNA UCHRONIĆ.

  A UNU MAJA NADZIEJE NA ROLĘ NOEGO – FIGA Z MAKIEM – CAŁY APARAT UCISKU EKONOMICZNEGO PRZESTANIE ISTNIEĆ A I WŁADZA TERZ – BO CÓŻ DLAMNIE BEDZIE ZNACZYŁ JAKIŚ RODSZILD = 0
  I LUDZIE SAMI ZDECYDUJA JAK ODNOWA ŻYĆ NAPEWNO BEZ RODSZILDÓW
  BEDZIE TO ZAPEWNE ZA SPRAWA STWÓRCY – DANIE 2 SZANSY LUDZIOM – NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁE W TYM JEST ŻE ŻADNEJ ŻYWEJ ISTOCIE TEN IMPÓLS NIE SZKODZI no moze z wyjatkiem osób z rozrusznikami serca

  teraz musicie sie skupić nad tym jak uniknac zaczipowania rok 2010 ,2011 ,2012 BĘDA LATAMI GŁODU I UCISKU KTO ZNAJDZIE SPOSÓB JAK BYĆ NIEZALEŻNYM ŻYWNOŚCIOWO BĘDZIE OCALONY
  NAJWIECEJ OFIAR BEDZIE W WIELKICH MIASTACH Z OCZYWISTYCH WZGLĘDÓW MADRY TEN KTÓRY ZAWCZASU OPUŚCI WIELKIE METROPOLIE IOSIADZIE NA WSI Z DOSTEPĘ DO KAWAŁKA ZIEMI.
  ps . POTEM W/W ROZBŁYSK – POTRWA TO 3 DNI I UCISK ZNIKNIE LUDZIE BEDA PONOWNIE WOLNI “DIABEŁ -PUJDZIE DO DIABŁA”
  przypomnij sobie – co wyleje z czary anioł i co sie stanie- ROZBŁYSK CARRINGTONA TO BEDZIE TO CO WYLEJE Z CZARY ANIOŁ I UNYCH -OWRZODZI – JESLI BEDĄ WTEDY CHIPY POD SKURĄ TEN ROZBŁYSK JE ZNISZCZY I USZKODZI BATERYJKI LITOWE W NICH MONTOWANE – FAKT M
  EDYCZNY- LIT POD SKURĄ = OWRZODZENIA I ROPIEJACE RANY

  PS. JESIENIA BYŁO TU PARU CO WIE O TYM ZE NALEZY SOBIE PRZYGOTOWAC ZAPASIK NIEZBEDNY ORAZ NASIONA I TAKA NORKE JAK JA MAM – WALUTA BEDZIE MARCHEW ZA TYTOŃ I WINO ZA OLEJ A JUDEOCENTRYCY Z SWOIMI KREDYT KARTAMI , DULARAMI I INNYM PIENIADZEM TO MOGA W PIECACH TYM PALIĆ A MONETY TO MOĄ ZA GUZIKI W ROZPORKACH SOBIE WSZYWAC – i to jest I KARA DLA UNYCH I NAGRODA DLA TYCH CO UMIEJA COŚ WIECEJ NIŻ LICHWA ŁAPÓWA I UKŁADY – ŚWIAT JUŻ NIE BEDZIE TAKI JAK DZIŚ PIRAMIDA PIERDYKNIE W GRUZ – A OKO ZAŁZAWI

  • jerzy said

   Mnie dziwi jedno: Amerykańscy naukowcy przewidują „rozbłysk Carringtona”, taki jak 150 lat temu, który uszkodził sieć telegraficzną. Ale nikt jakoś w USA nie podejmuje przeciwdziałań. A przecież tam naukowcom amerykańskim ślepo wierzą.

   Może to takie pisane na zamówienie NWO dyrdymały? Mało było głosów tych „naukowców” w aferze szczepionkowej?

   Wielu z nich siedzi w kieszeni swoich sponsorów.
   Przypomina to najstarszy zawód świata: Jak zapłacisz, to możesz sobie rościć ekscentryczne wymagania 😉 .

   Zwróć uwagę, że jest dotychczas trochę za mało tych rozbłysków Carringtona, aby przeprowadzić wnioskowanie statystyczne o ich następstwach. Statystyka się zaczyna od 30 zdarzeń, dla kilku zdarzeń margines błędu jest znaczny, a tu był raptem 1 rozbłysk 😉 .

   NWO ma długie łapska, może wywołać trzęsienie ziemi, ale nad aktywnością Słońca to na razie nie panują. Ostatnie maksimum tej aktywności było we wrześniu 2001, a następne spodziewane jest za 11 lat, w 2012-2013. Za kilka tygodni – to za wcześnie do tej daty 🙂 .

   • mizia said

    czytanie ze zrozumieniem – PAŁA

   • Jerzy said

    Nareszcie mnie ktoś zaatakował 🙂 .
    Przeczytałem powtórnie, nastrajając swoje rozumienie tekstu na wyższy diapazon.
    Nadal nurtują mnie jednak wątpliwości; Bo piszesz:
    „ROZDAJACY BEDZIE MIAŁ INFO Z CHIPA U POBIERAJACEGO ŻARCIE ILE RAZY BRAŁ – LUDZIE SIE ZGODZĄ – I O TO IM CHODZI.
    DOWÓD SILNA FALA CHŁODU NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ ”
    Dotyczy on tej „silnej fali chłodu”. Dopiero teraz jest zima jak się patrzy. Śnieg, trochę mrozu, świetne dla sportów zimowych, a nie zimy dżdżyste, przyprawiające o depresję. Nie jest to dowód na manipulację pogodą (zwróć uwagę, że w interesie NWO leży, aby ludzi przekonać o globalnym ociepleniu, a nie na odwrót.

    A już nic z ostrej zimy nie wynika na temat chipów.

    Największe wątpliwości budzą we mnie Twoje fachowe prognozy na temat elektryki, która ma jakoby ulec awarii.

    Będzie tak, jak w końcu wieku z Y2k, z tą zmianą czasu komputerowego. Jaka była panika! A nic się nie stało. Ta cała panika była dla szmalu.

    I Ty się mienisz być elektrykiem?

   • hjk said

    a moj stary komp 1.1.2000 (z 4MB pamięci i 16 Mhz procesorem!) zresetował się na chyba sierpien ’88, zaś kilka programów nie dawało sie odpalić…
    podjęto wzmożony wysiłek wymiany starych kompów i oprogramowania, moze czasem przesadzony, ale chyba jednak było to potrzebne…

    „Mnie dziwi jedno: Amerykańscy naukowcy przewidują “rozbłysk Carringtona”, taki jak 150 lat temu, który uszkodził sieć telegraficzną. Ale nikt jakoś w USA nie podejmuje przeciwdziałań”

    Bo po pierwsze nic sie nie da zrobic dla mas, (zamierzony chaos dla NWO), a po 2gie „oni’ się usiłują zabezpieczyć i nie wiadomo, czy sie im uda, w najlepszym razie cofniemy sie do poziomu lamp elektronowych…

   • Luc said

    Hjk Postaw tam jakiegoś Linuxa. Nawet w trybie tekstowym. Niech komputer umrze z godnością. A co do Haiti to HAARP !

   • mizia said

    JESTEŚ ……. poza konkursem

   • gustaf said

    Jak to na wojence ładnie….
    Ja Was pogodzę…
    Pomarudzę teoretycznie: czipy zainstalowane we wnętrzach i rozbłysk Carringtona wywołają nowy modny rzucik na zewnątrz. Coś jak trzecie oko. Co do samopoczucia , to trzeba troszkę poświęcić w imię mody.

   • hjk said

    http://kodczasu.ronus.pl/forum/viewtopic.php?p=30015

    Te plamy nas wykończą

   • Jerzy said

    A dyć się tak nie strachaj 🙂 .
    Maksimum plam jest co 11 lat i jakoś żyjesz, nie wykończyło Cię.

    Zaimponuj swojej dziewczynie odwagą 😉 . Pokaż jej, że nie boisz się plam!

    A i maksimum Carringtona zdarza się tylko raz na 150 lat, co nie jest pewne, bo trzeba mieć więcej tych rozbłysków niż jeden, aby zmierzyć odstęp między nimi. A był zdaje się w historii tylko jeden. Mylę się? Nie obrażę się, jeśli ktoś sprostuje.

    Te strachy na Lachy, to są jakieś teoretyczne spekulacje naukowców amerykańskich, którzy chcą wyłudzić pieniądze (granty) na swoją działalność, dlatego tak dramatyzują. Jak napiszą, że Słońce będzie spokojne i nic się godnego uwagi nie będzie dziać, to pieniędzy nie dostaną 😉 .

   • Jerzy said

    Uzupełniam swój post – chcę powiedzieć: niektórych naukowców, nie chcę uogólniać. Wśród naukowców pojawi się taki sam podział, jak zaznaczył się wśród lekarzy w związku z aferą szczepionkową: jedni się okażą sumiennymi lekarzami, inni się pokażą być jak dr Mengele z obozu koncentracyjnego, jedni będą płodzić publikacje „śmieciowej nauki” – „humbug science”, na zamówienie różnych globalistycznych agend, inni – itd. itd. Dotyczy to też dziennikarzy; Nikt nie uniknie w obliczu tych potworności opowiedzenia się jasnego i niedwuznacznego. Podział ten będzie dychotomiczny.
    ==============
    od pb: zapytany o opinie nt ‚pandemii’ i scypionek, moj polski przyjaciel z lat szkolnych powiedzial: etyka zawodowa zabrania mi wyrazac opinie na ten temat, ale podzielam twoje zdanie = scypionki sa niebezpieczne

   • hjk said

    to nie teoria, jakbys przeczytał bys wiedział, ze takie rozbłyski były w 90 tych i 2000ych, kładły systemy energetyczzne, gdyby zdarzyl sie „jakis wiekszy” różne rzeczy mogą sie dziac…

   • gustaf said

    wiesz @ Hjk tak sobie myślę ….
    nic gorszego niż oszołom nie usłyszę, miasta mamy podrutowane w każdą stronę.
    impuls elektromagnetyczny zrobić potrafią i pewnie gdzieś ćwiczyli, słońce swoimi faflunami trafia nie tylko w Amerykę i Canadę, a w jewrope by nie dało rady ?

    Nie take rzeczy na „Swojakach” przerabiali.
    Piotr by pewnie kilkadziesiąt linków wkleił nt. które zresztą znasz…
    np. z Nevady
    Oglądałem rysunki animowane na N, Geografic ze słonecznych manewrów z komentarzami i duuuży plus za inwencję.
    Wirusy też widziałem na szkle malowane

   • hjk said

    Ale to nie teoria, jakbys przeczytał bys wiedział, ze takie rozbłyski były w 90 tych i 2000ych, kładły systemy energetyczzne, gdyby zdarzyl sie „jakis wiekszy” różne rzeczy mogą sie dziac…

  • Magda said

   Pierwszy raz przyznam że jestem pod wrażeniem Mizia!
   Cieszę się ze w końcu to napisałes:)

   Dokładnie tak również w/g mnie będzie to wyglądało.

   Wczoraj również wypisałam z NASA strony na ktorych jest podane że 2010-2011-2012 bedzie rokiem największych zmian na słońcu, które zakończą się w 2020 – nastęny cykl 25 bedzie najsłabszym cyklem od stuleci. Punktem maksymalnym promieniowania będzie jak zaklada NASA 2011-2012.

   Co za tym idzie wszystko co opisał Mizia oraz depopulacja(ktora z pewnoscia sie wypelni)jest już sprawą prostą. Odpowiedzą jest dlaczego 500 mln ludzi ma pozostac ! Bo ich, bez sprzętu elektronicznego bedzie duzo latwiej kontrolowac- niż kilka miliardów istnień (zauważcie ze oni dokładnie juz o tym wiedzą ! jak zakończy się to wszystko) Za wszelką cenę chcą utrzymac władzę. Bez nas są nikim.

   Dlatego też bedzie wielki ucisk ? tak wlasnie zeby zdarzyć a raczej żeby byli przygotowani przed owym DNIEM.

   Jedyne co można zaproponowac, umieścic to w Wikipedii pod tytułem PRZETRWANIE. W formie takiej zeby mozna bylo wydrukowac i rozwieszać na słupach lub wydrukowane zostawić w roznych miejscach..
   Wikipedia daje mozliwosc edycje tego non stop. dlaczego więc tego nie puścić w świat ? Skupmy się tym razem może na tym co będzie niż na tym co było.

   • Robert said

    gdyby zaczęli 1 stycznia 2010 do do końca 2017 roku muszą mordować 2,5 mln dziennie na całym świecie, teraz myślę że zabijają ok 300 – 400 tyś osób dziennie to rocznie ok 100 mln wydaje mi się że to może oscylować wokół tej ilości
    =============
    od pb; nie boj nic, maja think-tanki zeby cos wyglowkowac, np. niby nibiru a pieprzna jakims haarpem i zginie pare milardow osob; taka mentalnosc jest w ich religii/ideologii: http://www.apocalypse-no.net/en/

   • gustaf said

    Nie wziąłeś kilku parametrów pod uwagę.
    Osłabiają nas chemią , promieniowaniem wszelkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych,naświetlaniem żywności
    , skutecznym szukaniem raka przez okresowe „badania” rtg, trują całe populacje szczepionkami i przygotowują cały Świat do „pandemii”.
    Myślisz ,że 300.000 nie dało by się jakoś zauważyć ? Poza tym , muszą jakoś ludzi „przekonać” do „niezbędnych ograniczeń” wolności. Więc i nacisk musi być większy i argumenty istotne. Choroba i głód w „historycznym” aspekcie, już była sprawdzana w kilku „ludowych” demokracjach.
    ==================
    od pb: dolicz promieniowanie o niskim natezeniu, ponad 60 mln ofiar smiertelnych od l. 1940-tych, ok. milarda chorych w rozmaity sposb; popatrz na statystyki w wiekszosci mozliwe do zapobiezenia (np. rak, oprocz przypadkow smierci na cos w podeszlej starosci):
    Swine Flu Mortality

   • Robert said

    ależ wszyscy to widzą ale wierzą że to śmierć naturalna

   • wiktor said

    A takimi widziałem w widzeniu te konie i tych, którzy na nich siedzieli;
    mieli pancerze czerwone jak ogień, granatowe jak hiacynt,
    żółte jak siarka; a łby końskie były jak łby lwów, a z pysków ich wychodziły ogień i dym, i siarka.
    Od tych trzech plag, to jest od ognia i od dymu, i od siarki,
    wychodzących z ich pysków, wyginęła trzecia część ludzi.”
    Albowiem moc tych koni mieści się w ich pyskach i w ich ogonach;
    ogony ich bowiem są podobne do wężów mających głowy, którymi wyrządzają szkodę.
    Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich,
    nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym,
    które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,
    i nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.

   • Magda said

    Kurcze a bum sloneczne + zarówki energooszczedne z rtęcią ? Czy jest szansa ze „strzela” i malutkie skazenie nastąpi ?
    =====================
    od pb: kurde, nie dawajcie unym wiecej pomyslow!

   • Bromba said

    Dla mnie jest to jak najbardziej możliwe,jak napisała Magda zmiany na Słońcu,włączając w to jego największą aktywność rozkładają się w czasie,w tym właśnie czasie można spowodować różne kataklizmy powodzie,pożary,trzęsienia ziemi,klęskę głodu,epidemie na dotkniętych nimi obszarach itp.W maximum aktywności Słońca i rozbłysku o zwielokrotnionej sile wszystko to nasili się znacznie-nie będzie działać dosłownie nic.Ludzie umierać będą z głodu,braku wody,lekarstw,poza tym prawdopodobnie większe obszary miejskie(i mniejsze również)trawić będzie ogień i zniszczenie,zagrożenie epidemiologiczne,brak czystej wolnej od bakterii wody itp.Być może nie będzie też kontroli nad bezpieczeństwem,np z więzień wyleje się fala skazańców i psycholi różnej maści,jak zareagują ludzie zaszczepieni na skrajne warunki życia? Mam na myśli np gruźlicę,szczepienie przeciwko niej pozostawia trwały ślad w postaci zwapnień w organizmie,które mogą się uaktywnić w czasie wyczerpania organizmu,a co z innymi szczepionkami? Poza tym co stanie w tej sytuacji z arsenałem jądrowym? Istnieje też i taka możliwość,że wszystko to może okazać się ściemą,tzn pewne zmiany na Słońcu mogą zachodzić,ale czy w ich zasięgu może być sfingowanie czegoś takiego jak ów rozbłysk,przekonując ludzi,że to zjawisko zachodzące cyklicznie,by świat do końca pogrążyć w chaosie i zniszczeniu? Niszczysz w ten sposób stary świat by zbudować nowy,tak sobie gdybam.Znając tych psycholi i ich działania wszystko jest możliwe.
    =================
    od pb: dokladnie, w mysl chorej ideologii ‚im gorzej tym lepiej’ http://www.apocalypse-no.net/en/

   • gustaf said

    Nie do końca mam takie wnioski , jak Ty @ Robert.
    Tego co robią , nie robią aż tak jawnie.
    Mordują na razie medycznie i chemioterapeutycznie. Dają już nam nawet „naszych” nowych „świętych” na tacy. Taki Fredy-Peddy Mercury na ten przykład. Zbok ale dla równowagi z Aids i patrzcie jaki „bohaterski” !!!! Jeszcze mu się śpiewać chciało…
    Jak zaczną , to na hura i z terrorem.
    Jeśli ludzie pozwolą…
    Dlatego , że mają mało czasu , plany nie dość, że się sypią , to i się wydały. A ciągle jeszcze nie nie jest do końca wszystko jasne ale z każdym dniem się wyjaśnia coraz więcej. Tych ludzi , winnych zbrodni trzeba demaskować i skazywać, żeby potracili wszystkie możliwości szkodzenia . Bestia zdycha , ale jeszcze wierzgnąć da radę.

   • Magda said

    Część staruszków niestety bedzie musiala „odejsc” chyba 😦

    http://biznes.onet.pl/brak-pieniedzy-na-emerytury-w-czechach,18543,3116767,1,news-detal

   • Magda said

    HAHA dobre 🙂 słuchajcie chcecie costworzyc dochodzic prawdy a rawda jest taka ze nawet wspólnasprawa nie jest w stanie wszystkich tutaj połaczyćw jakiś sposob. Jak ma się swiat naprawic jesli nawet w takprostych rzeczach jak ROZMOWA wiekszosc tutaj nie daje sobie rady. Kazdy swoje racje daje nad inne.

    Gdzie ta milosc do blizniego ?gdzie poszanowanie odmiennego zdania ? DU.A!!!

    Patrząc na to co się wyprawia w komentarzach du.a D.PA nic sie nie zmieni!

    to jest po prostu LUDZKIE.

   • hjk said

    http://wiadomosci.onet.pl/2112612,12,wielkie_fiasko_szczepien_przeciwko_ah1n1,item.html

  • CoZaSyf said

   Wczoraj pod poprzednim art.w komentarzach nr.27 napisałam o Haiti-co sadzisz na ten temat?

   • CoZaSyf said

    Do Mizia było pytanie.Nie wiem czemu tu sie pojawiło?
    =========
    od pb: piszcie tak: „@komentator data godzina” bo porzadek sypie sie po przekroczeni limitu komentarzy oraz gdy cenzor usunie niewersalski wpis

   • mizia said

    ZAPYTAJ ZENOBIUSZA ON MA LINK DO WIEKSZOŚCI SEISMOGRAFÓW WEJDŻ NA TE STRONE I ZOBACZYSZ CO SIE DZIAŁO PRZED WSTRZASAMI NA HAITI I PO WSTRZASACH W INNYCH REGIONACH ŚWIATA – BARDZO DZIWNA REAKCJA MOIM ZDANIEM
    ===================
    od pb: dziwne rzeczy w telewizorni seattle (usa) dzis podali z haiti:
    1. ponad 300 wstrzasow po trzesieniu = czy to normalne? pierwsze slysze;
    2. pelno pomocy przyszlo i zalega na lotnisku, a ludzie nie dostaja, podobno drogi nieprzejezdne = a co z pojazdami wojskowymi, amfibiami, helikopterami = wszystko al kaida zniszczyla nam?
    3. stoja przed kamerami zoldaki po zeby uzbrojone, a przed drugimi kamerami ‚uciekaja’ smyki-szabrowniki; spiker wyolbrzymia na tym tle: „humanitarna katastrofa”; podobnie zrobili humanitarna katastrofe w kosowie i poszli ratowc albancow, ale nie kilka lat wczesniej serbow w pogromach w chorwacji i bosni
    chron nas Boze od takiego wojska i „sil pokojowych” — cwicza sie na usa, europe przed „nibiru”?

   • mizia said

    DO . PB. DOKŁADNIE TAK A NAWET JESZCZE GORZEJ NAWET POLSKA EKIPA RATOWNICZA MA KŁOPOTY Z WYKONYWANIEM ZADAŃ -co chwilę pojawia sie jakis facet z wyrażnym akcentem usa i wprowadza zamieszanie i dezinformacje w planie pracy ekipy – czyzby komus zalezało na wprowadzeniu chaosu – poto zeby był powód do zaprowadzenia pozadku – w ogóle pełno facetów z bronia w uniformach przypominajacych wojskowe bez żadnych naszywek identyfikacyjnych …
    ============
    od pb: blackwatersi?

   • gustaf said

    Manewry ???
    Rozpoznanie w boju ???

   • mizia said

    masz odpowiedż ” BYŁO SOBIE PANSTWO NIEPODLEGŁE HAITI” ale już niema i nie bedzie – FAJNY NUMER TAKIEGO JESZCZE NIKT NIE WYWINOŁ
    http://wiadomosci.onet.pl/2112847,12,usa_przejely_kontrole_nad_haiti_-_zostaniemy_tu_na_cale_lata,item.html
    ===============
    od pb: haiti bylo niepodlegle? cos tu nie tak; podobnie ‚usa’ wykorzystalo tsunami do inwazji na indonezje

   • gustaf said

    Robią im „favor”.
    To taka analogia do Rosyjskich Pokojowych(sic) Sił Rozjemczych w Osetii

   • CoZaSyf said

    Swieze info dla znajacych ang.RADIO HAITI-http://radioteleginen.ning.com/

  • Magda said

   hymmm http://online.biblia.pl/ przestało dzialac jakis czas temu ?
   kiedys wchodzilam sprawdzac teraz – brak strony 😐

  • Mariusz said

   Mizia: Raptem parę dni temu pisałeś, że wielki głód nastąpi w przyszłym miesiącu (luty 2010r.), a teraz już 2012 tak? Przypominasz stylem Jackowskiego: „nastąpi, albo nie nastąpi, będzie za miesiąc albo w 2012”, zwinnie omijając to co Ci się nie sprawdziło. Nie chce mi się już przytaczać Twoich opowieści na temat Ukrainy, bo według tego co mówiłeś na temat liczby ofiar, ten kraj powinien już przestać istnieć. Chwalisz Piotra Beina, ale między Wami widzę wielką różnicę. On opiera się na wiarygodnych źródłach, a Ty tylko straszysz i straszysz. Zamiast dobrych źródeł, korzystasz z gry na emocjach i wywoływania paniki. Rozbłysk może będzie, może nie, Nubiru może będzie, a może nie będzie, ale kiedy widzę, że podpisuje się pod tym Mizia, staje się spokojniejszy, bo to co do tej pory mówi nigdy się nie sprawdza.

   Wróciłeś już z Zachodu, nie dawno wyśmiewałeś wyzysk w Polsce, że nigdy nie wrócisz, minęły 2-3 tygodnie, po czym piszesz, że nie chcesz żyć gdzie indziej niż w Polsce. Ot autorytet, co zmienia światopogląd co miesiąc, a co tydzień straszy nową rewelacją, bo stare nie wypaliły, ale kto z ludzi by to pamiętał prawda? Współczuję tym, co dali sobie zaindukować psychozę spod znaku „Mizia”.

   Dziękuję

   • Wojtekk said

    Strach wywoływany przez Mizia jest rodzajem tworzenia odpowiedniej dla niego i służb do których należy – struktury energetycznej ludzkich myśli skumulowanej na niskiej wibracji w postaci lęku.
    Głód może będzie może nie.
    Zostawcie wizje przyszłości, żyjcie dniem dzisiejszym i cieszcie się istotą samego życia.
    Weźcie przyszłość w swoje ręce.
    Każdy z nas ma ogromny potencjał, zacznijcie od sprzątania w sobie by posprzątać świat.

   • mizia said

    WIDZĘ ZE LANSUJESZ STYL ZYCIA PROPONOWANY I WPROWADZANY PRZEZ UNYCH – JEŚĆ,SPAĆ I SRAĆ I WSZYSTKO JE… – GRATULUJE – GLONIE

   • Wojtekk said

    Szkoda czasu na Twoje dywagacje jeśli Twoja odpowiedź to inwektyw w kierunku drugiej osoby.

   • mizia said

    SORY ZE NIE W TEMACIE ALE MUSZE ODPOWIEDZIEĆ TEMU ZAWISTNIKOWI
    kiedys sobie poczynałem jak w ponizszym klipie ale DOSZŁO DO MNIE ZE NIE W TYM ZECZ – A TY SIE ZA TYM UGANIASZ CO WIDAĆ W TWOIM ZAWISTNYM WPISIKU
    ps. posłuchaj tekstu
    OPAMIETANIA ŻYCZE

   • Wojtekk said

    Najpierw GLON, teraz ZAWISTNIK! 🙂
    Masz jeszcze jakieś inne określenia dla mnie bo zaczyna mi się to podobać 🙂

   • mizia said

    JESLI KOMENTUJESZ POWYZSZE -najpierw przeczytaj dokładnie – ŻYJE GDZIE CHCĘ NA SZCZĘŚCIE JESTEM OD 5 LAT ZUPEŁNIE NIEZALEŻNY FINANSOWO I NIE MUSZE GIBAĆ DO ROBOTY – MAM W D.. EMERYTURY I INNE ZUSY
    DLATEGO STAĆ MNIE NA NIEZALEŻNA POGLADY I WOLNOŚC MIEJSCA ZAMIESZKANIA – NARAZIE JESTEM TU ALE MOĘ JUTRO BYĆ W AUSTRALII I TERZ BEDZIE DOBRZE

   • Magdalena said

    @Mariusz
    Lepiej bym tego w slowa nie ujela.

   • igi said

    Mariusz@ Nie zaprzataj sobie glowy miziowymi rewelacjami ,juz ten temat kiedys poruszalem i wydawalo mi sie raz na zawsze wyjasnilem. Co do samego Mizi to doceniam jego wklad na rzecz bloga ,czas ktory posieca na zbieranie i redagowanie materialow lecz mimo calej mojej sympati do jego osoby musze obiektywnie stwierdzic ze ponosi go czesto fantazja i najczarniejsze scenariusze ktore nie maja wiekszych szans na spelnienie ,sa zwykle jego scenariuszami.

    Pzdr.

 11. Rosomak said

  Ad 10. XYZ: no dobrze, ale co mają zrobić „mieszańcy”, przecież takich zwłaszcza w tym kraju większość. A poza tym gdzie przebiega granica; w genach czy mentalności?

 12. onn said

  Przepraszam , wiecej nie bede nic cytowal bo jak to mowia : co do wiary to czlowiek ma klamke od wewnatrz.

  tylko na koniec moge dodac ze co do wiary i zla ze szatan bez nas bylby bezsilny to my przez zle uczynki dajemu mu energie do dzialania i szkodzenia nam i innym ludziom. dziala to jak efekt motyla, czynisz zlo na twoim podworku a konsekwencje moga byc odczuwane na drugim podworku. Szatan ma tyle sily ile mu sami oddamy. Tak zlo ujmowal Sw. Jan i Sw. Pawel i ja ze swego doswiadczenia i obserwacji w pelni sie z tym zgodze

 13. Luc said

  Mikrochipy w członku 😐 czego to „ludzie” nie wymyślą :/
  http://www.humbug.pl/texts/view?art=mikrochipy_w_czlonkach_beda_pilnowc_wiernosci_
  ==================
  od pb: przyklad dobrego zastosowania?

 14. Fredek said

  nie wiem czy wiecie, ale wszyscy jesteście kryminalistami

  http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1789&tytul=Niezale%C5%BCni+historycy+do+wi%C4%99zie%C5%84!
  ==================
  od pb: dlatego chodzimy do spowiedzi

  • gustaf said

   Ja także nie widzę znamion czynu zabronionego.

   ten kto pisemnie lub werbalnie wyraża jakąkolwiek deklarację, która neguje lub umniejsza proporcje aktów popełnionych w czasie reżimu nazistowskiego, które są zbrodniami przeciwko Narodowi Żydowskiemu lub zbrodniami przeciwko ludzkości, z zamiarem obrony sprawców tych aktów lub wyrażenia solidarności lub identyfikowania się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności na okres 5 lat”.

   Ja potwierdzam proporcje , które są udowodnione, ja potwierdzam istnienie zbrodni w stosunku do ludzkości. Nie neguję zbrodni w stosunku do Narodu Żydowskiego. Pragnę ukarania winnych tych zbrodni. Nie umniejszam cierpień żadnego narodu , a szczególnie zbulwersowany jestem wiadomościami o sprawcach i ich korzeniach i potępiam ich z całą mocą. Nie ograniczam też istnienia zbrodni do okresu nazistowskiego , ani do granic III Rzeszy. Apeluję też do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyliczeniu ilu Polaków narodowości Polskiej stało się ofiarami II WŚ i PRL. Dla jasności …

   • gustaf said

    Sprawdzałem, wali ode mnie czosnkiem na kilometr .
    Ale widocznie za mało , żeby do palestry się dostać. 😛

    Mam za to złośliwość w sobie językową i uwielbiam „pomagać” niegodziwcom w zabijaniu się własną pięścią. 😉

    Co do reszty Twojego wkładu ….To są pomysły na „burzę mózgów” i może na wątek przewodni jakiej krwistej dyskusji na TYM blogu i

    PB — no popatrz sam , może warto ??

    Też zauważyłem niejaki wpływ opinii z tego bloga na przebieg wydarzeń medialnych ( już się nie wszystko da ukryć) 🙂
    Jakieś rozwiązanie istnieje, choć łatwo nie ma.

    W dobrej sprawie Bóg z nami !

   • grypa666 said

    od pb: tak konkretnej propozycji dzialania nie bylo na blogu juz dawno; kto wykona? polak potrafi rotszylda z polski wypedzic (lider-price i casino) to czemu nie powyzsze?

 15. Igi said

  A jaka moze byc moja opinnia? Jesli to potwierdzone informacje to jest to skandal, zreszta nie pierwszy I pewnie nie ostatni ujawniony przez PB skandal w wykonaniu szeroko pojetego kompleksu jot. Nigdy nie zaglebialem sie w historie holokaustu I chwala naczelnemu ze mnie z lekka oswiecil.
  Co do ciebie Zenobiuszu to proponuje zawieszenie broni bo cierpliwosc naczelnego tez ma swoje granice I tylko patrzec jak sie banany posypia i wtedy to nam tylko slanie listow pozostanie…
  Co nie oznacza ze nie bede czujny jesli chodzi o twoja osobe i nie dam ci bezkarnie jezdzic po mniejszosciach , tymbardziej mieszajac do tego Boga. Pzdr.
  ====================
  od pb: prosze podajcie sobie rece

 16. Źródła Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) doniosły prezydentowi Miedwiedwiewowi, że amerykańska ikona popu – Michael Jackson – został “z wielką pewnością” zamordowany przez amerykańską Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) po zbadaniu danych przekazanych przez satelitę Kosmos 2450 armii rosyjskiej, które ukazują “definitywnie”, iż bezpośrednio przed śmiercią gwiazdy muzyki w Los Angeles był zastosowany elektromagnetyczny impuls zgodny ze schematem broni EMR, złupionej byłemu Związkowi Radzieckiemu przez Stany Zjednoczone, o “dokładnych współrzędnych” domu gwiazdy rocka.

  Powodem, dla którego CIA musiała zamordować Michaela Jacksona – jak donosi dalej raport – było porozumienie sądowe ikony popu podpisane z synem króla Bahrajnu, szeikiem Abdullah bin Hamad al-Klalifa, minionego listopada w Londynie, które stwierdzało w części, że w zamian za miliony dolarów pożyczone wcześniej Jacksonowi przez szeika, Jackson pozwoli swoim wyprzedanym już koncertom być “platformą” ostrzeżenia świata przed zbliżającym się wydarzeniem związanym z masowym ludobójstwem.

  Obaj, Michael Jackson oraz szeik Abdullah bin Hamad al-Khalifa, byli wieloletnimi zwolennikami nieustraszonej austriackiej dziennikarz śledczej, Jane Burgermeister, która ostrzega świat o tym, że największa zbrodnia w historii ludzkości jest w drodze… źródło

  http://waldek1984.wordpress.com/2009/07/13/czy-michaela-jacksona-zamordowala-cia/

  • grypa666 said

   od pb: nie wierzycie mam nadzieje w takie bzdety – rodzaju ‚samolot cia ze zmutowanym h1n1 zestrzelony przez mosad nad chinami w obronie swoich w kazachstanie’; burgermeister byl anieznana do wiosny 2009 kiedy zebrala dowody i opracowala pozwy przeciw sprawcom ‚pandemii’; bzdeta u waldka powoluje sie na to i tamto, a gdzie dowody?

 17. mgrabas said

  jak dobrze, że są ludzie nie lękający się pisać prawdę
  oby jak najwięcej takich miejsc jak to
  i pomyśleć w jakiej nieświadomości żyje tyle ludzi…

 18. igi said

  Bardzo interesujacy material dla ludzi ktorzy przekladaja ducha ponad cialo i ktorym zdaza sie rozmyslac jak to wszystko jest zorganizowane.

  • Wojtekk said

   Film bardzo dobry. Wszystko opiera się na potędze świadomości. Pomimo tego że Ci którzy uzurpują władzę nad światem próbują stworzyć iluzję tego co będzie i wyzwolić to w naszych myślach by stało się to rzeczywistością.
   Polecam też wykład projektu camelot jakiego linka podrzuciłem niżej traktuje o tym co „niby rządzący” ukrywają.

  • igi said

   ….ocho widze reke zenobiusza we wcikaniu gwiazdek…xD

   • Igi said

    Zenobiusz@ Koniec tej e-szarpaniny ,szkoda naszego czasu i blogowej przestrzeni. Zajmijmy sie lepiej czyms konstruktywnym zamiast sobie do oczu skakac dzielac blogowiczow na zwalczajace sie nawzajem obozy.
    Pzdr.

   • grypa666 said

    od pb: zlikwidowalem gwiazdki, jeden problem mniej w piaskownicy

   • gustaf said

    Jedno wiaderko na pięciu !!!

    Albo się dzielimy, albo po UNyjnemu….
    25 % kibluje

 19. Wojtekk said

  Project Camelot, Wrocław – Poland 18.10.2009 – 1/29

  Sympozjum z Wrocławia Projektu Camelot – Billa Ryana i Kerry Cassidy, którzy m.in. przeprowadzali wywiad z Jane Burgermeister

  • grypa666 said

   od pb: czy nie widzicie ze bill ryan to satanista? sama burgermeister widziala jak mu sie lapki w diabelka skladaja; sympozjum bylo w duchu new age czyli szatana; tacy ludzie uwiarygadniaja sie pozornie wzniosla dzialalnoscia jak camelot, zeby wykoleic truth movement (podobnie do dratewstwa)

 20. Bruno said

  Bardzo ciekawy wynalazek w izraelu.
  Nazywa się BioPen

  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&ie=UTF-8&langpair=auto|pl&u=http://thefutureofthings.com/articles.php%3FitemId%3D37/56/&tbb=1&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg31X7G9Z8Wrhhp5UfYiolbLbvC7g

 21. gość said

  http://www.dailymotion.pl/video/xbvqaz_olga-frycz-u-kuby-wojewodzkiego_fun

 22. eteryczna ziemia said

  Czy USA stoi za trzesieniem ziemi w Haiti? /ISEQC – tajna broń USA/
  więcej: http://codziennik.prawdy/salon24.pl

  • CoZaSyf said

   Własnie Haiti-wiele na to wskazuje,ze Ktos maczał w tym palce.Biedny kraj,biedni ludzie szoook.A teraz juz US przejeło kontrole-samolot Pl i francuski nie mogły wylądowac na Haiti bo tłok.Pewno chodzi o celowe opóznienie pomocy…a tak wogole to jak manewry dla unych.Daje link do radia na zywo /Haiti/-http://radioteleginen.ning.com/

  • CoZaSyf said

   Od początku podejrzewałam,ze to haarp.Teraz doszła jeszcze Wenezuela/sól w oku/. USA przejeły kontrole nad Haiti.Bedzie to dobra baza wypadowa,poza tym trzeba gdzies przecwiczyc ogarniecie panstwa z chaosu.http://prawda2.info/forum.php

 23. Wojwit said

  A co tu robi Adam Mickiewicz? Radzę zajrzeć do różnych źródeł. I po mieczu i po kądzieli jego przodkowie to drobna bo drobna, ale polska szlachta!
  Bez zadnych wtrętów i nikomu, a szczególnie Najświętrzej Maryi Pannie nie uchybiając.

  • Zenobiusz said

   Matka była z frankistowskiej rodziny.Adam na Sorbonie podał nawet wyznanie „mojżeszowe”i razem z Rotschildem jeżdził do Palestyny.Sięgnij do jakichs poważniejszych żródeł.Polecam przywoływany już „Wkład Zydów w Kulturę Polską ” Aut.Mateusz Miesez.

 24. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2112612,12,wielkie_fiasko_szczepien_przeciwko_ah1n1,item.html
  /fragmenty?
  PAP, POg/14:12
  Wielkie fiasko szczepień przeciwko A/H1N1

  Szczepienie, fot. PAP.
  PAP
  Ponad 23 miliony dawek szczepionek przeciwko nowej grypie zakupionych przez włoskie ministerstwo zdrowia pozostało niewykorzystanych, z czego 10 milionów zalega w lodówkach oraz magazynach regionalnych oddziałów służby zdrowia. Takie dane przedstawił dziennik „La Repubblica” w raporcie „Ile kosztowało nas fiasko szczepień”.
  Podkreśla się, że zdecydowaną większość zakupionych dawek trzeba będzie wyrzucić. Przeciwko grypie A/H1N1 zaszczepiło się zaledwie 827 tysięcy osób.
  […]
  W raporcie przypomina się, że ministerstwo zdrowia postanowiło podarować 10 procent zapasów szczepionki, czyli 2,4 mln dawek, Światowej Organizacji Zdrowia z przeznaczeniem dla biednych krajów. Ale reszta do niczego się nie przyda, bo stracą one ważność między wrześniem a grudniem tego roku.

  Jednocześnie gazeta zwraca uwagę na sztywne warunki kontraktu podpisanego przez ministerstwo zdrowia z koncernem farmaceutycznym ze Szwajcarii w sierpniu zeszłego roku, kiedy pandemia nie dotarła jeszcze do Włoch. Koncern otrzymał 184 mln euro, mimo że dostarczono na razie jedynie mniej niż połowę zakupionych dawek. W kontrakcie nie ma klauzuli przewidującej obniżenie tej sumy na korzyść ministerstwa zdrowia – zaznacza „La Repubblica”.
  ________
  A czy biedne kraje potrzebują te szczepionki? Czy WHO zapyta o to biedne kraje?
  [nie odpowiadać – pytania retoryczne]

 25. Jiri said

  Czy dzisiaj jest jakies zydowskie swiecto czy coś? Bo w Kaliszu było jakies przedstawienie gdzie ochraniało je wieleu funkcjonariusszy a na koncu ci kolesie zapalili na jakims kiju gwiazde dawida a za nimi stał chyba mojzesz albo ktos taka figura a kumpel sie wydarł „kochamy sekty” heheheh

 26. Magda said

  dostaliscie szansę ! rozum wiedzę wiekszą niż 95% spoleczenstwa … WY TU JESTESCIE WIDZIECIE CO SIE DZIEJE inni nie … dlaczego nie chcecie tego uzyc wspolnie zjednoczyc sie ?

  blog staje sie zabawka – przechodzi w codziennosc za chwile wiekjszosc stad odejdzie (znowu o to chodzi agentom) przeciez nie dajecie sie manipulacji ? a wlasnie jestescie manipulowani.

  wykorzystajcie to ze tu jetescie – docencie kazdego kto tutaj wchodzi – kazdy chce cos wiedziec .

  nawolujecie do przebudzenia ale kazdemu walicie z liscia w twarz !

  STOP ! do roboty ! nie dac sie prowokowac ! usmiech i zrozumienie dla wszystkich !

 27. ALFA said

  Wojna w Iraku była „nielegalna”
  ORZECZENIE HOLENDERSKIEJ KOMISJI
  http://www.tvn24.pl/12691,1637771,0,1,wojna-w-iraku-byla-nielegalna,wiadomosc.html

 28. Aśka said

  Camp FEMA: American Lockdown cz.1
  http://waldek1984.info/
  nowa gałąź terroryzmu – „są to osoby, które z jakichkolwiek powodów zaczęli postrzegać swoją ojczyznę jako wroga”

  tak dużo osób jest terrorystami?

  • ALFA said

   DZIEŃ BEZ SARKOZY’EGO
   Internetowy apel o zorganizowanie „No Sarkozy Day” – czyli „Dnia Bez Sarkozy’ego” – podpisało już blisko pół miliona Francuzów. Uczestnicy ogólnokrajowej fali protestów mają żądać dymisji szefa państwa.

   Organizatorzy mają nadzieję, że do 27 marca apel podpisze milion osób. W tym dniu wiece protestacyjne i demonstracje mają się odbyć przed Pałacem Elizejskim, gmachami rządowymi i na Placu Bastylii w Paryżu oraz przed prefekturami dużych miast i francuskimi ambasadami na całym świecie.

   Część liderów opozycji twierdzi jednak, że żądanie dymisji prezydenta ma mało sensu, bo trudno sobie wyobrazić, by Sarkozy nagle wyprowadził się z Pałacu Elizejskiego. Ich zdaniem należałoby raczej protestować przeciwko prowadzonej przez niego polityce i nadużywaniu przez niego władzy – by mieć realny wpływ na życie polityczne. Wielu komentatorów obawia się wręcz dramatu. Po zorganizowaniu „No Berlusconi Day” we Włoszech, tamtejszy premier znalazł się w szpitalu ze złamanym nosem i wybitymi zębami. Nadsekwańskie media obawiają się, że diabolizacja osoby prezydenta może wręcz doprowadzić we Francji do próby zamachu na jego życie.

   Przypomnijmy, ze kilka lat temu młody szaleniec strzelał na Polach Elizejskich do ówczesnego prezydenta Chiraca. Wcześniej były nieudane zamachy na życie m.in. Charlesa de Gaulle’a i Francois Mitterranda.

   Źródło: rmf.fm
   NO JAK WIDAĆ FRANCUSKI NARÓD JUŻ PRACUJE

  • Aśka said

   Oglądnijcie koniecznie obydwie części tego filmu o obozach FEMA. Wiem, że były już różne filmy na ten temat podawane, ale ten uzmysławia do bólu, że wszyscy jak tu siedzimy jesteśmy potencjalnymi pierwszymi jego „pensjonariuszami” jak tylko pojawią się w Polsce. A te już mogą być w Polsce, bo nie jest przypadkiem, że buduje się coraz to nowe magazyny, hale sportowe, czy hipermarkety.

 29. Talbot said

  Jestem ciekaw, ilu agentów jest na tym forum?

 30. CoZaSyf said

  Blog zdominowały obrazliwe komenty w wykonaniu kasliwego Zenobiusza.Spadam na Prawde2.

 31. eteryczna ziemia said

  /13-17.01/ ponad 350 ortodoksyjnych rabinow i chasydów z całego świata przyjechało do Lodzi i pobliskiego Aleksandrowa Lódzkiego
  http://fakty.interia.pl/religia/news/lodz-350-chasydow-na-modlach-przy-grobach-cydykow,1424536,2943

 32. Luc said

  Koszty wojen : http://costofwar.com

 33. Adam said

  apropo.. na inny temat… wy tu o Bogu sobie gaworzycie, a spójrzcie na mapę..

  teraz są trzęsienia ziemi na Haiti. Samo się stało? Jakieś płyty tektoniczne tam na siebie nachodzą? Był ku temu jakieś naturalno-geologiczne przesłanki?
  Teraz miało miejsce ponowne trzęsienie ziemi.

  JAK SPOJRZYCIE NA MAPE TO ZOBACZYCIE ŻE HAITI JEST TUŻ KOŁO KUBY, BLIZIUTKO WENEZUELI. Wchodze na TVN@4 i tam jakiś pismak z szechterowskiej gazetki już zaczyna siać propagande żeby wprowadzić na Haiti stan wojenny….
  Oczywiścei uczynni Amerykanie nie pozwolą biednej ludności Haiti żyć w „chaosie i anarchii” i za pewne wkroczą tam swoimi wojskami…
  Boże co się dzieje z tym światem….
  Zdychaj zas*rana Ameryko

  • Igi said

   …i to jest dobry trop. Darmo tego trzesienia nie wywolali. Kiedys ogladalem film w ktorym to powoedziane bylo ze zdetronizowanie Chaveza bylo jednym z etapow wprowadzenia NWO. W zyciu bym nie pomyslal ze w ten sposob moga to zorganizowac i szczerze mowiac wciaz nie chce mi sie w to wierzyc ,ale jesli teraz „wielkoduszna” ameryka zajmie sie dlugo-terminowym „ratowaniem” Haiti przy uzyciu swojego wojska to wszystko stanie sie jasne…

  • hjk said

   czytasz blog i nie rosumiesz, ze własnie ameryke chca wykonczyc jako ostoje wolności, a jak im sie uda to ju droga prosta do swiatowego gułagu..
   to perwersyjne elity powinny odejsc a nie ameryka

 34. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2112727,12,pochwaly_dla_tuska_ustawil_kraj_w_sercu_europy,item.html
  PAP, Pko/00:03 17.01.2010
  Pochwały dla Tuska: ustawił kraj w sercu Europy

  foto: Donald Tusk wśród europejskich liderów państw

  Polski premier Donald Tusk będzie tegorocznym laureatem Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego za swój wkład w jednoczenie Europy – poinformowało kuratorium tej nagrody. Nagrodę przyznaje niemieckie miasto Akwizgran.
  Jak podkreślono w uzasadnieniu decyzji, nagrodę przyznano Tuskowi doceniając jego „niebanalną biografię w służbie wolności i demokracji oraz w uznaniu szczególnych zasług dla porozumienia i współpracy Rzeczpospolitej Polskiej z jej europejskimi partnerami”.

  W sobotę wieczorem prezydent Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso pogratulował premierowi Tuskowi nagrody i pochwalił kuratorium za „wspaniały wybór” laureata.

  „Premier Tusk odegrał istotną rolę w dalszej integracji Polski z Unią i uplasował swój kraj w sercu Europy” – stwierdza Barroso w oficjalnym komunikacie.

  „Donald Tusk jest dziś jednym najbardziej szanowanych europejskich liderów” – dodaje Barroso.

  Kuratorium Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego zaznacza w komunikacie, że nagroda dla Tuska to wyróżnienie „polskiego patrioty i wielkiego Europejczyka, który przed trzeba dekadami wraz z wieloma działaczami ruchu »Solidarność« położył kamień węgielny pod ponowne zjednoczenie Europy, a dziś w szczególny sposób angażuje się dla demokratycznej i otwartej na świat Polski, zakotwiczonej w kręgu europejskiej rodziny narodów”.

  Wyróżniając premiera Tuska, uhonorowano jednego z czołowych „bojowników o wolność, demokrację i prawa człowieka, który nigdy nie ugiął się wobec komunistycznego reżimu, a także przekonanego i przekonującego Europejczyka, który potrafi wzbudzić zachwyt szczególnie u młodego pokolenia„.

  Nagroda Karola Wielkiego wraz z symbolicznym dodatkiem pieniężnym, 5 tys. euro, przyznawana jest corocznie od 1950 roku ludziom bądź instytucjom za zasługi na rzecz jedności europejskiej. W ubiegłym roku jej laureatem był założyciel świeckiej, katolickiej Wspólnoty Świętego Idziego, Andrea Riccardi, zaś w roku 2008 kanclerz Niemiec Angela Merkel.

  W 1998 roku Nagrodę Karola Wielkiego otrzymał Bronisław Geremek, a w roku 2004 jej nadzwyczajną edycję przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II.

  • gustaf said

   Nie potrafię do końca określić tego dziwnego zapaszku…..
   Karol Wielki, Tusk, Merkel, Geremek, do tego „ponowne” zjednoczenie Europy i Jan Paweł II ???
   Czy Jan Paweł II był już na tyle chory , że ominęła go wiedza o tej nadzwyczajnej edycji ???

  • Aśka said

   http://www.piotrskarga.pl/ps,4701,12,0,1,I,informacje.html
   2010-01-14
   Mariusz Majewski. Fronda.pl
   Sędziowie Donalda Tuska. Kogo premier wysyła do Strasburga?
   Krytyka prawa chroniącego życie, współpraca z lobby homoseksualnym, uznawanie publicznej pochwały masturbacji za prawo człowieka. Oto wyczyny kandydatów premiera na sędziego Trybunału w Strasburgu – donosi portal Fronda.pl. […]
   ========================
   od pb; poczatek sodomy i gomory

 35. Wojwit said

  @Zenobiusz
  A propos Mickiewicza.
  To ty TEŻ uważasz,że narodowość „idzie ” po linii matki?…
  No chyba, że masz na myśli wyznanie, jak piszesz mojżeszowe.
  „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
  Nowogródzki osłaniasz (…)
  (Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę ofiarowany…”.
  Powyższe tyczące autobiografii słowa napisał twoim zdaniem żyd? Czy jednak chrześcijanin, katolik?
  Opracowania, to zawsze czyjeś zdanie. Zajrzyj do twórczości
  i pomyśl logicznie. Sam. Ta inwokacja płynie prosto z serca poety!
  Nota bene. Ilu było w PZPR „istinnych” komunistów? To i na Sorbonie, dla chwilowej korzyści… Wszak fakt ten miał miejsce już po bezbożnej rewolucji, wybuchłej z inspiracji (no czyjej?)
  i także po Napoleonie, i wyznanie handlowe mogło okazać się wygodne. No ale tutaj może szargam pamięć wieszcza przypisując mu nikczemność. A może to po prostu pomyłka lub zafałszowanie?
  Wrogowie Polski uważają, że nasz narod nie mogł wydać nikogo wybitnego. Maria Curie – Francuzka, Kopernik – Niemiec.
  O, przepraszam, Kopernik była kobietą.

 36. igi said

  Zenobiusz@ Mialem z toba nie dyskutowac ale jednak nie moge sie powstrzymac… Nie prubuj mnie podlaczac do „unych” „onych” „enych” czy jakich kolwiek „…ych” bo obaj dobrze wiemy ze do nich nie naleze. Udziewlalem sie na tym blogu zanim ty sie dowiedziales o jego istnieniu . Nie mam ochoty z toba dyskutowac bo jestes prostak ,ot co. Nic na ten blog nie wnosisz procz nienawsci i „mocheryzmu” ,matka Boska tu ,matka Boska tam… tyle w skrucie masz do powiedzenia. Nie prubuj ze mnie zrobic wroga katolicyzmu bo ci sie to nie uda ,nigdy nie bylem wrogiem zadnego wyznania i nigdy nie bede. Nie widzialem zebys wkleil choc jednego linka do jakichs wygrzebanych samodzielnie materialow ,przytakiwac potrafisz albo szczekac jak ci sie cos nie podoba i mydlic oczy „wrogostwem” w stosunku do katolikow… Ot i caly Zenobiusz.
  Skoncentruj sie na pianiu z zachwytu pod postami swojego idola Mizi bo to ci wychodzi najlepiej i nie wypowiadaj sie na przyszlosc o moich wpisach bo za plytki jestes zeby choc zrozumiec o czym pisze ,dosc sie juz osmieszyles.
  Ps:Prosze nie sugeruj setny raz ze ktos mi za cos placi ,dla kogos pracuje lub cos/kogos dyskredytuje bo to juz nawet smieszne nie jest nie wspominajac o tym ze nie poperte zadnymi dowodami.
  ===================
  od pb: swietoszek sie odezwal = zdefiniuj moheryzm; dzieciaki zamknac sie bo piaskownice zamkne

  • igi said

   …wkleja sie w roznych dziwnych miejscach… no coz ,zycie. zainteresowani beda wiedziec do czego to podlaczyc.
   Zanim mnie Piotr zbanuje chcialem tylko powiedziec ze chcialem z Zenobiuszem jak z czlowiekiem ale blog mi swiadkiem ze sie nie dalo…
   Pzdr.
   ===============
   od pb: co planujesz zawalic z wersalem ze mam cie bananowac?

  • Igi said

   „swietoszek” …zbytnie pochlepstwo 😉
   A tak serio to ja przynajmniej nie atakuje innych tylko dlatego ze maja inne poglady niz ja.
   Koncze ten bezsensowny pojedynek ,pzdr. wszystkim lacznie z Zenobiuszem 😉

 37. Adam said

  czy Wy musicie ciągle o religii??

  Kraj nam sie wali, Lizbona wprowadzona, GMO wprowadzają, a wy dysputy teologiczne prowadzicie, które nie mają najmniejszego sensu bo i tak siebie nie przekonacie do swoich racji!

  Bóg i tak nas kocha i tak nam wsyzstkim pomoże, tylko weźmy się do roboty!!
  ===================
  od pb: amen!

 38. Dagome Sędzia said

  Słyszałem przedtem pogłoski o tym, że to Żydzi sami doprowadzili do Holokaustu, żeby stworzyć Izrael (myślałem że to tylko antyżydowska propaganda), ale to, co opisał ten rabin to dla mnie szok (ta jego książka powinna być jak najszybciej przetłumaczona na polski, choćby jako argument przeciw holokaustowej industrii ). Dopiero teraz w to wierzę. SZOK!!!
  ==================
  od pb: oto tragedia polaka nieznajacego jezyki, wycwiczonego reagowac na ‚antysemityzm’ (a po co myslicie dratewka ‚nagral’ beina na „antysemicko”?); co jeszcze kryja przed nami, metodami jeszcze wredniejszymi: struktury, technologie, ludobojcze plany…

  • mizia said

   PANIE PIOTRZE NAWET JAK JKIES NAGRANIE MA DRATEWKA – TO :
   1) JEST TO DOWÓD W SPRAWIE PRZECIWKO DRATEWCE
   2) NAGRANIE WYKONANE NIE PRZEZ FUNKCIONARIUSZA BEZ ZGODY SADU – JEST NICZYM – W POLSCE NIE MOZE BYĆ DOWODEM W SADZIE
   natomiast nagrywanie osób prywatnych bez ich zgody jest jaknajbardziej przestepstwem za które moze beknąć dratewka to – tyle w tej kwestii
   ps. TRZA BYŁO GNOJA SPROCESOWAĆ – co nie wyklucza ze mozna tai proces mu wytoczyć bodajze jest na to 3 lata
   POZDRAWIAM
   ============
   od pb: zapraszam prawnika do przygotowania sprawy, resztowka bedzie na finansowanie bloga

 39. grypa666 said

  od pb [otrzepujac dlonie]: wlasnie wywalilem cholote spod artykulu o obronie Krzyza, zamknalem piaskownice = nie bedziecie paskudzic mi na moim blogu w Dzien Bozy

  • gustaf said

   Po gwiazdkach widać ,że rzyć boli

  • mgrabas said

   cel nie uświęca środków
   zamiast kasować, trzeba odpowiadać, a nie wywyższać siebie poniżając innych

   • mgrabas said

    jeśli coś w usuniętych z pod artykułu o krzyżach moich dwóch komentarzach było złego, to proszę o wyjaśnienie: co złego było w nich i dlaczego? a jeśli nic złego nie było, to proszę o zacytowanie ich tutaj, w tym miejscu, dla wynagrodzenia tego, że tam zostały podeptane
    ludzie potrzebują uczciwej rozmowy, dialogu, Bożych metod – Chrystusowy krzyż jest ich najlepszym przykładem – a nie metod tego świata opartych na sile
    co zostało zepsute, choćby niechcąco czy nieświadomie, to trzeba naprawić;
    =================
    od pb: odpisalem ci w eamilu ze zlikwidowalem tamta dyskusje bo opluto Krzyz; wszystkie komentarze (za i przeciw) poszly do kosza a z kosza w eter; jesli mysli byly tak cenne, to ni emozesz odtworzyc i wpsac innymi slowy?

   • annah said

    Czytalam wpisy przed ich skasowaniem skoro swit, przyznam ze Twoje Mgrabas, byly wiecj niz neutralne, czuję ze to kosztowalo, dzięki, ale pewnie widziales ziejajace nienawiscia wpisy Glos66 i innych. To sie w glowie nie miesci, jak zly boi sie Prawdy, jak sie wscieka.
    Kazdy Egzorcysta to potwierdzi, znak Krzyza sw. zrobiony krucyfiksem, a nawet wzniesiony nad opetanym wywoluje takie manifesty.
    Po owocach ich poznacie…

   • gustaf said

    Jestem pewien , że to nie Ty paskudziłeś

   • mgrabas said

    prawdziwy rodzic nie wylewa dziecka z kąpielą, ani prawdziwy lekarz nie „leczy choroby” uśmiercając pacjentów! są granice „świętego oburzenia”, a tymi granicami są odpowiedzialność za swoje emocje i szacunek dla drugiego człowieka
    bez względu na poglądy, szacunek dla ludzkiej godności w drugim człowieku

 40. mgrabas said

  usunięte zostały wszystkie komentarze pod tekstem o krzyżach, w tym dwa moje, i została zablokowana możlowość napisania kolejnych

  dlaczego ukazał się tekst o krzyżach, a rodząca się rozmowa na ten temat została zniszczona?

  kto jest właścicicielem blogu http://www.grypa666.wordpress.com ? jaki jest obecny cel tego blogu?

  uprzejmie proszę o jasną odpowiedź
  ===========================
  od pb: odpisalem w emailu, wsadze na zakladke „o nas” bo inni podobnie pytaja, jakby nie umieli czytac

  • gustaf said

   Ja wiem jaki jest stosunek do krzyża na świecie.
   Nie chcę natomiast czytać inwektyw i wyzwisk w wojnie religijnej.
   Znam z poprzednich wpisów Twoje stanowisko i bardzo je szanuję.
   Wiem, że masz argumenty i chętnie się nimi dzielisz(podziwiam za pracowitość).
   Ale czy nie uważasz , że w wojnie ofiary są po obu stronach ?
   Brońmy Krzyża , ale nie wywołujmy wojny na blogu.
   Pozdrawiam

   • mgrabas said

    to nie martwych przedmiotów trzeba „bronić”, ale żywych ludzi – przed krucjatami, inkwizycjami, pogardą i przemocą
    szacunek należy się każdemu człowiekowi, bo każdy człowiek jest świątynią Boga

   • mgrabas said

    @ Gustaf, zrozum, chrześcijanin to nie człowiek wojny, ale człowiek pokoju

   • gustaf said

    Ja wszedłem pierwszy na wątek i zastałem szambo..
    2 obrzydliwe wpisy (weszły pewnie trackbackiem, bo nie widziałem RSS), odpisałem na pierwszy i niestety przyszła pora spać . Nie czytałem dalej i nie wiem o co dalej szła wojna.
    Ja nie chciałbym więcej tego czytać a myślę , że Piotr nie po to tworzył temat , żeby świętą wojnę wywołać i bronić „swoich” pozycji, tylko zwrócić uwagę i wzmóc czujność w obronie Krzyża. Jeśli wolisz „Krzyża”. Temat został , a ustało wylewanie szamba. Oceń intencje i daj Piotrowi spokojnie czasem pospać :))

 41. Jiri said

  Kolejne wstrząsy na granicy z Iranem…

 42. Jerzy said

  Zastanówcie się nad taką rzeczą:

  Gdyby ktoś chciał całkowicie zneutralizować czyjąś sprawność, podkopać czyjś duch, zamulić go szlamem i zatruć, co by należało przedsięwziąć?
  Moja odp.:

  Wywołać wojny religijne wszystkich ze wszystkimi, bo wyznań jest wiele plus ateizm dochodzi jeszcze. Wojny religijne w XV i XVI w. podkopały jedność Europy, wtrąciły ją w nędzę i upadek na długie lata.

  Nikt nikogo nie nawróci na siłę, raczej osiągnie odwrotny skutek.

  Obie strony konfliktu na tym blogu są winne zaognienia: jedni nieświadomie prowokują (a może niektórzy świadomie?) a inni się dają sprowokować do jałowej dyskusji. Jałowej, bo co ona da?

  Aby komuś wróciła wiara ojców, musi się coś wydarzyć, np. śmierć zajrzeć w oczy (tak było u mnie).

  Tu grożą całkiem realne niebezpieczeństwa, na które może pomóc tylko działanie. Są pewne wspólne interesy, niezależne od tego, kto, jak i w co wierzy. Takie jak np. Codex Alimentarius, GMO. Są też takie, które zagrażają tym, co sobie cenią bardziej wolność, niż bezpieczeństwo, np. dowody, bioczipy.

  Internet sprawia, że demokratyczne współrządzenie w państwie może stać się bardziej skuteczne. Jeśli nie skorzystamy z tego wszyscy, to obudzimy się w faszystowskim państwie, w biblijnym Lewiatanie i będziemy wszyscy żałować utraconych szans.

  • hjk said

   „Są pewne wspólne interesy, niezależne od tego, kto, jak i w co wierzy. Takie jak np. Codex Alimentarius, GMO. Są też takie, które zagrażają tym, co sobie cenią bardziej wolność, niż bezpieczeństwo, np. dowody, bioczipy.”

   I tego sie trzymajmy…

  • Jerzy said

   Powyżej napisałem „wojny religijne w XV i XVI w.”. Przepraszam za oczywistą omyłkę. Powinno być: „w XVI i XVII wieku”.

  • Jerzy said

   Dokonuję korekty. Chodziło oczywiście o wojny religijne w XVI i XVII wieku.

 43. aga said

  Krzysztof Sobczuk: „Polska zaczęła się od Krzyża”
  Na absurdalne pytanie „Czy Polak ma prawo zdecydować o tym czy w instytucjach publicznych powinien wisieć krzyż?” odpowiedź jest jedna – gdy go zdejmie przestanie być Polakiem.

  Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem…

  Często w mediach słysząc dyskusję na temat „wieszania krzyży w szkołach” odnoszę wrażenie, że zapomina się całkowicie czym jest przedmiot owej dyskusji. Krzyż chociaż kojarzony jest najczęściej jako symbol wiary chrześcijańskiej przez 2000 lat nie pozostał niezmienny w swojej formie. Jego kształty, ornamentyka proporcje i ogólne cechy zmieniały się w zależności od epoki, trendów w sztuce czy aktualnych wydarzeń. Dla wielu piękny krzyż stanowił nawet swego rodzaju wyróżnik – stanowił o oryginalności, pobożności i oddaniu Bogu. Krzyż oznaczał miejsce, w którym „panuje prawo Boskie” – czy to nad drzwiami domu, na wieży Kościoła czy na ludzkiej piersi. To jego symbol stanowił o tożsamości danego miejsca. I właśnie dlatego właśnie klarownym niezrozumieniem tego czym jest krzyż jest usuwanie go z instytucji publicznych pod pretekstem „dania Polakom wyboru”.

  Symbol krzyża jest nierozerwalnie związany z polskością. To od Krzyża zaczęła się Polska. To Krzyż walczył z Mongołami. To Krzyż obronił Wiedeń. To Krzyż zatrzymał bolszewików. Wreszcie to Krzyż uwolnił nas od komunizmu. To właśnie Krzyż starano się skrępować, torturować, a potem wrzucić do rzeki. Zawsze tam gdzie zaczynało się walkę z polskością (germanizacja i Kulturkampf) tam zawsze zaczynano od Krzyża. Natomiast w XXI wieku, gdy ponoć cieszymy się tym, że „znowu jesteśmy u siebie w domu”, nasza lewacka polityczna śmietanka mówi o „dwóch skrzyżowanych kawałkach drewna wiszących na ścianie”. Krzyż od zawsze stanowił o polskości – był podstawą naszej tożsamości. Dzisiaj stara się go abortować (ostatnio bardzo popularny neologizm) z życia publicznego i traktować jako ozdobę. Tymczasem każda polska instytucja publiczna ma historyczny i moralny obowiązek taki krzyż zawiesić jeżeli chce uważać się za tą, która kontynuuje ciągłość polskiej państwowości. Krzyż wrósł w tradycję naszego państwa i narodu o wiele mocniej niż Bielik, Mazurek Dąbrowskiego, Rota czy Konstytucja 3 Maja. Bez krzyża nawet tych wydarzeń by nie było. Dla każdego heretyka, schizmatyka czy bezbożnika uważającego się za Polaka symbol krzyża w instytucjach publicznych powinien być symbolem niezależności państwowego bytu Polski, Jej historii i ciągłości. Zdjęcie krzyża dla Polski jest zniszczeniem jej własnego układu odniesienia porównywalnym z tym, gdy dziecko wyrzeknie się własnej matki.

  Nie dajmy omamić się bzdurnym sformułowaniom mającym nas przekonać o naszym zacofaniu, „nie-udzisiejszeniu”, „ciemnogrodziaństwie” czy jakimkolwiek innym epitecie jakim śmietanka lubi nas od czasu do czasu przezwać. „Państwa neutralnego światopoglądowo” nie ma! Na absurdalne pytanie „Czy Polak ma prawo zdecydować o tym czy w instytucjach publicznych powinien wisieć krzyż?” odpowiedź jest jedna – gdy go zdejmie przestanie być Polakiem

 44. hjk said

  Is it a Humanitarian Operation or an Invasion?
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20100115&articleId=17000

 45. hjk said

  http://tnij.org/mili65
  Is it a Humanitarian Operation or an Invasion?

  czy to operacja humanitarna czy inwazja-militaryzacja pomocy hum. na Haiti

 46. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/bbc-globalny-sondaz–najwiekszy-lek-przed-ubostwem,18491,3116818,1,news-detal
  dziś, 06:08 17.01.2010

  BBC: największy lęk przed ubóstwem

  Skrajne ubóstwo wzbudza najwięcej obaw na całym świecie; więcej niż zmiany klimatyczne, terroryzm i wojna – ujawnia globalny sondaż opublikowany w niedzielę przez BBC World Service.

  71 proc. spośród ok. 25 tys. osób ankietowanych w 23 krajach uznaje „skrajne ubóstwo” za swoją największą obawę, wobec 64 proc., które najbardziej martwi się o środowisko i jego zanieczyszczenie i 63 proc., które najbardziej niepokoi wzrost cen produktów żywnościowych i energii.

  Terroryzm, prawa człowieka i choroby to największe obawy 59 proc. badanych. Ocieplenie klimatu i stan globalnej gospodarki najbardziej niepokoi – odpowiednio – 58 i 57 proc. respondentów.

  Ankietę przeprowadzono między czerwcem a październikiem ubiegłego roku. Sondaż zrealizował instytut badawczy GlobeScan na zamówienie BBC World Service.
  _____________
  uny sprawdzają czy są na dobrej drodze

 47. hjk said

  http://www.guardian.co.uk/world/2010/jan/15/haitians-donations-radio-rush-limbaugh

  „The evangelical leader Pat Robertson has also drawn criticism for suggesting Haiti had brought decades of torment on itself by making a pact with the devil to end French rule. The White House press secretary, Robert Gibbs, described Robertson’s remarks as „utterly stupid”. (…) Crass remarks were not restricted to rightwing Americans. A senior Haitian diplomat was caught on camera claiming the earthquake would be good for his country and appearing to blame the catastrophe on „witchcraft”.
  Speaking before an interview on Brazilian TV, Haiti’s consul in São Paulo, George Samuel Antoine, said: „This catastrophe is good for us here, it will make us known.””

  Ewangelicki lider Pat Robertson (zdaje się to tzw. chrześcijanin – syjonista – dop. hjk) ściągnął krytycyzm na siebie mówiąc, ze Haiti ściągnęło na siebie lata zamieszania zawierając pakt z diabłem w celu zakończenia kolonialnego panowania Francuzów. Rzecznik prasowy Białego Domu Robert Gibbs określił tę wypowiedź jako ekstremalnie głupią.
  Szalone wypowiedzi nie były ograniczone do „prawoskrzydłych’ Amerykanów.Emerytowany haitański dyplomata został złapany do kamery jak mówił, ze trzesienie ziemi będziedobre dla jego kraju i wydawał się obwiniać „czary” za katastrofę. Natomiast mówiąc przed wywiadem w brazylijskiej tv, haitański konsul w Sao Paulo, George Samuel Antoine, powiedział: Ta katastrofa jest dobra tu dla nas, bo uczyni nas znanymi (sławnymi)”…

  Hmmmm, ciekawe informacje…trochę „niepoprawne”…

 48. hjk said

  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/patrick-cockburn-the-us-is-failing-haiti-ndash-again-1869539.html#

  Tolerowany przez Clintona, Aristide był traktowany jako parias przez admin. Busha, która systematycznie podkopywała go przez 3 lata, prowadzac w końcu do rebelii w 2004. Była ona prowadzona przez lokalnych gangsterów na rzecz kleptokracyjnej haitańskiej elity i wspierana przez członków Republican Party w USA. (…)Jeśli kraj jest w opłakanym stanie dzisiaj, po części rządzony przez UN, tak dalece jak nie jest zarzadzany przez nikogo, zatem amerykańskie akcje przez lata maja z tym wiele wspólnego. Haitanie płacą teraz cenę za słaby i skorumpowany rząd, poniewaz nie ma nikogo, kto by koordynował elementarne wysiłki ratownicze.jego słabość jest tym wieksza, ze wszelka pomoc była kierowana przez zagraniczne NGO’s (jakieś komitety pomocy?).uzasadnieniem tego był fakt, ze wtedy mniej pieniędzy było kradzione, ale to wcale nie znaczy, ze jej duża część trafi do biednych”

  „Tolerated by President Clinton, Aristide was treated as a pariah by the Bush administration which systematically undermined him over three years leading up to a successful rebellion in 2004. That was led by local gangsters acting on behalf of a kleptocratic Haitian elite and supported by members of the Republican Party in the US.
  (…) But if the country is a failed state today, partly run by the UN, in so far as it is run by anybody, then American actions over the years have a lot to do with it.
  Haitians are now paying the price for this feeble and corrupt government structure because there is nobody to co-ordinate the most rudimentary relief and rescue efforts. Its weakness is exacerbated because aid has been funnelled through foreign NGOs. A justification for this is that less of the money is likely to be stolen, but this does not mean that much of it reaches the Haitian poor.”
  =====================
  od pb: na balkanach kompleks jot tez zwalil wiele na nieudolnosc onz

 49. Robert said

  Haiti 2010 zaplanowane i wykonane przez HAARP
  Rząd USA użył HAARP aby wywołać to trzęsienie ziemi.
  To jest broń masowej zagłady,
  którą zarządza Ministerstwo Obrony USA,
  w tajemnicy używając jej na całym świecie.
  Te słowa przeczytasz na ekranie programu poniżej.
  Tajna broń w rękach szaleńców?
  http://emigracjazpolski.blogspot.com/2010/01/haiti-2010-zaplanowane-i-wykonane-przez.html
  ==============
  od pb: a gdzie dowod ze haarp uzyto na haiti?

 50. Zbyszko said

  Może nie na temat, ale popatrzcie jak Szwedzi oddają cześć polskim żołnierzom broniącym Ojczyznę: http://www.dailymotion.pl/video/x6fmzw_sabaton-40-1-polskie-napisy-nowa-we_music

 51. Magda said

  http://www.rmf.fm/fakty,165041,Mocno,zatrzesla,sie,ziemia,w,Argentynie.html

  Mocno zatrzęsła się ziemia w Argentynie
  So, 2009-11-14 22:01 (aktualizacja: 22:06)
  Mocno zatrzęsła się ziemia w Argentynie
  Silne trzęsienie ziemi dotknęło północne rejony Argentyny w pobliżu granicy z Chile i Boliwią. Według amerykańskich służb sejsmicznych, wstrząsy miały siłę 6,1 stopnia w skali Richtera. Na razie nie pojawiły się doniesienia o ofiarach i zniszczeniach.

 52. Aśka said

  Camp FEMA: American Lockdown Part 1

 53. Igi said

  I tu nasowa sie pytanie po co im Haiti? Co oni znow kombinuja? Przeciez zeby sie dobrac do Kuby I Wenezueli nie musieli robic ax takiego rozp****lu. Wersja z poligonem doswiadczalnym tez mi tu nie pasuje bo mogli tego swojego haarpa wszedzie przetestowac ,nie koniecznie na Haiti. No chyba ze postanowili upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu ,postrzelac nowa zabawka a przy okazji zabic ilu sie da. Tylko to nadal nie wyjasnia na cholere im Haiti, bo gdyby chodzlo tylko o testy i mordowanie ludzi to by teraz nie przejmowali tego kraju tylko zlali go cieplym moczem. Jak wruce z roboty musze troche poszperac ,moze znajde wyjasnienie tej zagadki, a w miedzy czasie prosze o dzielenie sie swoimi pomyslami ,moze ktos wie o co I’m chodzi.

  • hjk said

   juz tam stacjonuje duzo wojska USA, moze chca miec nowy punkt wypadowy na okolice…
   a moze chodziło o pokaz siły, kraj mały, biedny, mało kogo wzrusza, nikt sie nie przejmie, łatwo zwalic wine na „sejsmiczny teren”

   • ALFA said

    Waszyngton po wtorkowym trzęsieniu ziemi na Haiti, praktycznie przejął kontrolę nad tym państwem – informuje serwis WorldNetDaily.
    – Obecnie tylko my możemy coś tutaj zrobić – mówi informator, na którego powołuje się serwis WorldNetDaily.

    Informator potwierdza, że pomoc finansowa dla Haiti w najbliższych kilku miesiącach może przekroczyć miliard dolarów, z czego większość przeznaczył Waszyngton.

    ONZ już ogłosiło, że na pomoc Haiti przeznaczy 550 milionów dolarów. Przyznaje także, że za obecną sytuację na Haiti odpowiada po części ONZ i cała społeczność międzynarodowa.

    Na Haiti praktycznie nic się nie zmieniło, odkąd administracja Billa Clintona obaliła rząd wojskowy gen. Raula Cedras, w 1994 roku.

    W kampanii 1994 roku uczestniczyło ponad 20.000 amerykańskich żołnierzy.

    USA zmusiły ówczesnego prezydenta Cedrasa aby opuścił kraj, ale od tamtej pory Haiti było sparaliżowane politycznie.

    Obecny prezydent Haiti Rene Preval stracił swoją rezydencję w wyniku trzęsienia ziemi. Od tej pory urzęduje na lotnisku w Port-au-Prince. Jednak nie podejmuje żadnych konkretnych kroków, aby opanować szerzący się w kraju chaos.
    więcej>>> http://wiadomosci.onet.pl/2112…..,item.html

 54. n said

  A ja proponuje aby kolo krzyza powiesic,gwiazde zydowska,znaki muzelmanizmu i innych wiar i wierzen.

  • hjk said

   jaki ma to miec sens jak sa tylko chrzescijanie w wiekszosci?
   gdyby byli inni, nie ma przeszkod, te symbole sie nie kłócą, sprzeczne z nimi s oznaki satanizmu tylko…
   ale czy judaicy zgodzili by sie, aby ich gwiazda wisiała obok krzyza?

   • hjk said

    niewazne kto chodzi i nie, poki jest demokracja i decyduje wiekszośc, będą takie symbole, jakich chce wiekszość. Jak zapanuje terror ue, beda pewnie zolte a moze i czerwone gwiazdki.

 55. n said

  Jak mozna czcic co jest nie prawda.Przeciez badania naukowe jak i historyczne dowiodly ze krzyz zle odzwierciedla prawde o ukrzyzowaniu co potwierdzily wszystkie koscioly chrzescijanskie poczawszy od katolicyzmu skonczywszy na prawoslawiu czy protestantyzmie.przeciez to nie prawda ze jezus byl ukrzyzowany za dlonie lecz na nadgarstki,pozatym postac na krzyzu nie odzwierciedla Jezusa lecz postac ktora stworzyla osoba tworzaca krzyz.wiec to jest przeniewierzeniem 3 pierwszych przykazan Boskich ktorymi jest dekalog.wiec takie nawolywanie przez osoby do czczenia krzyza jest nawolywaniem przeciwko Bogu prawdziwemu i nawolywaniem przeciwko Jego przykazania.w takim razie jezeli ktos nawoluje do nieprzestrzegania przykazan Boskich postepuje w mysl i pod dyktando szatana i jego reprezetuje a nie Boga.
  ===========================
  od pb: masz „racje” ale musisz jeszcze przekonac dobrze ponad miliard chrzescijan, wiec pomoz rozpropagowac blog do nich

  • mgrabas said

   7 Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:
   8 Ten lud czci Mnie wargami,
   lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
   9 Ale czci mnie na próżno,
   ucząc zasad podanych przez ludzi». (Mt 15)

   12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. 13 Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 14 Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. 15 Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? 16 Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czyż nie należałoby do ciała? 17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 18 Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. 19 Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 20 Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. 21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». 22 Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; 23 a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, 24 a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, 25 by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. 26 Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. 27 Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. 28 I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. 29 Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? 30 Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 31 Lecz wy starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. (1 Kor 12)

   • mgrabas said

    proszę Cię, pisz imię Boga od dużej litery, jeśli nie przez szacunek do Niego, to przez szacunek do ludzi, do których piszesz

   • mgrabas said

    @ N

    17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». (…)

    26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
    31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 34 Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” 37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». 39 I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. (J 10)

   • n said

    @mgrabas,ale to jest tylko ukazanie przez jezusa ze kazdy czlowiek ma czastke Boga i od Boga pochodzi i ze tworzy jednosc z Bogiem,pojednanie z Bogiem jest jedyna droga do niego.Kazdy stworzenie ma czastke Boga bo bez tej czastki nie jest w stanie istniec i zyc.jezus wskazal droge ktora mamy kroczyc,sam uczyl ludzi modlic sie do boga ktorzy go prosili o nauke modlitwy,swoja postawa pokazal nam prawdziwa nature czlowieczenstwa,pozatym caly czas wskazywal ze Bog jest jeden,i umierajac na krzyzu sam powiedzial,,Boze czemu mnie opusciles,,wszyscy jestesmy dziecmi Bozymi i tak mamy sie zachowywac.W metaforze ukazujacy ,,17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». (…),,oznacza ze mamy sie nie troszczyc o doczesne zycie bo zyciem jest Bog i do takiego zycia mamy dazyc,kiedy sie polaczymy z Bogiem smiers fizyczna jest niczym gdyz bedziemy zyc wiecznie w Bogu.

  • hjk said

   „A tak przy okazji,niech mi ktos wskaze chociaj jedno miejsce w waszej biblii ze Jezus mowil ze macie sie modlic do niego a nie do Boga”

   Głupota i ignorancja sekciarzy i heretyków jest porażajaca, a i bezczelność:
   masz tu fragment – do kogo sie modlił niewidomy?!

   Ew.Mateusza, r.9:
   Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47 Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! 48 Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną! 49 Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go! I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. 50 On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. 51 A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział Mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. 52 Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

  • mgrabas said

   Jezus będąc w ciele miał dwie natury: Boską i ludzką, był podobny i doświadczony we wszystkim oprócz grzechu

   nadal imiona ludzi, a nawet Boga zdarza się ludziom pisać nez szacunku, od małej litery, to sprawia ból…

  • hjk said

   oczywiście człowieku, ze kultem maryjnym i świetych zastąpiono fałszywe i demoniczne kulty Izydy i inne politeistyczne, bardzo rozsadnie wykorzystano przyzwyczajenia nieszczęsnych pogan dając im w to miejsce realnie istniejące osoby nakierowujące na Boga prawdziwego, to samo z Bożym narodzeniem 25go grudnia – dzień kultu słońca, a w to miejsce Jezus Chrystusa, prawdziwą Światłość świata. A podobnie zamiast demonicznego i szatańskiego helołin Wszystkich Świętych dla wyprowadzenia z ciemności i śmierci i wprowadzenia do światła i życia…
   Niepokoi szerzenie w Polsce, w duzej mierze przez głupotę pogańskich i szatańskich zwyczajów halloween, poszukajcie na YT filmikow.

   • annah said

    Panie N, wiare tak jak nadzieje i milosc trzeba pielegnowac, bo wskrzeszac niewiele kto poza Bogiem potrafi. Elokwentne potyczki, slowne argumenty nie trafia do zamknietego serca, trzeba sie otworzyc i prosic Boga o te laske, niemniej takie cuda sie zdarzaja
    przy dobrych checiach.
    Pan nie mąci na tym blogu, nie ten adres.

  • hjk said

   to samo z budowaniem swiatyn chrzescijanskich w miejsce poganskich lub adaptacja tychże…

 56. hjk said

  http://konservat.cba.pl/artykuly/artyk071_5.htm
  Kosmici czy demony?

 57. hjk said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7460798,Wenezuela__trzesienie_ziemi_o_sile_5_6.html

 58. hjk said

  @ N:
  „blog na temat grypy nijak ma sie do krzyza”

  Albo jesteś tu nowy wiec Cie to usprawiedliwia, a jak zadałeś sobie trud przestudiowania tematyki i artykułów, i nadal nie widzisz związku, to sorry kolego, ale musisz popracować nad czytaniem ze zrozumieniem lub inteligencja. Aha, no i to nie jest blog nt. grypy, tylko grypy666, taki subtelny szczegól…

  • n said

   @hjk tak sie sklada ze sledze ten blog od poczatku i jak pamietam od dawna twoje wypowiedzi stanowia ignorancje co do innych i chyba tak pozostanie do konca. [woda usunieta przez cenzure-pb] xxxxxxxxxxxxxxx .pozatym nie mowilem na temat strony grypa66 a o tematyce grypy,czytaj ze zrozumieniem.
   =================
   od pb: drogi en, slusznie cie skrytykowano, a ty lawirujesz; blog nie jest nt grypy co widac z motto, zakladki „o nas” i tresci artykulow

   • n said

    @Zenobiusz czy wierzyc w Boga znaczy nalezec do jakiegos ugrupowania?Piszesz ze reprezetujesz Kościoła Powszechnego ja kiedys do niego nalezalem ale zaczelem madrzec i wyszedlem z niego,nie moge nalezec do takowej instytucji ktora przez 300 lat wymordowala 3/4 ludzkosci i do dzis za to nikt nie przeprosil,w porownaniu z KK stalin i hitler to aniolki,pozatym nie moge nalezec do takiej instytucji i byc z nia kojazony kdzie zadzi pieniadz i obluda,ja podziekuje,zycze milej nocy.Jak dobrze zauwazyles pisze bog i Dawid z duzej litery jako szacunek dla Boga jako stwurcy a Dawid,sam sobie odpowiedz.Jak napewno znasz historie czy koscielna czy nasza powszednia to wiesz ze owczesnych czasach za czasow jezusa zyly 3 postacie ktore jak jezus urodzili sie z dziewicy i tak samo mieli uczniow i uzdrawiali i mowili ze sa synami Boga,jak dobrze wiesz na pierwszym soborze z trzech historii zrobili jedna a 2 postacie zostaly zakazane i w ten sposob powstala historiia o jezusie.Coraz wiecej osob zdaje sobie sprawe ze KK to nic innego jak bzdura na resorach,jak moga wierzyc osoby swieckie w cos co sami przedstawiciele K nie wierza.Kiedys ludzkosc straszono zacmieniem slonca jak sie nie podporzadkuja KK a teraz strasza pieklem i innymi bzdurami.Wiec wybacz ale lubie ogladac bajki ale nie znaczy ze w nie wierze.W odruzznieniu od poniektorych zamiast wprowadzac cenzure i kasowac tzw nie wygodne posty ja prowadze ze znajomymi roznego rodzaju dysputy nawed i z ksiedzami jak i przedstawicielami innych wyznan.Pozatym nie mam zamiar uczesnniczyc w czyms co pieniadz jest wazniejszy od samego Boga.dam ci przyklad ,kiedy moj dziadek byl ciezko chory jedyne co uslyszal od ksiedza chodz cale zycie wierzyl i czynniie uczesnniczyl w zyciu kosciola to bylo to by jego zona a moja babcia sprzedala krowe i trzymala pieniadze na pogrzeb,ot i takie pocieszenie chorego,a pozatym ten bardzo szczery ksiadz w cudzyslowiu oczywiscie ma 2 dzieci i dwie kochanki,wiec o jakiej tu wierze mowisz ,obluda obluda pogania.milego dnia zycze
    ============
    od pb: dowody na morderstwo w ciagu 300 lat 3/4 ludzkosci przez kk prosze; myslisz ze tu przekonasz ponad miliard chrzescijan niezgadzajacych sie z toba? = otworz swoj blog = ostatnie ostrzezenie

   • n said

    A tak przy okazji @grypa666 widze ze przez te kilka miesiecy nic sie na tym blogu nie zmienilo.Nadal stosujecie zasade ze to co nie wygodne trzeba wykasowac,ten kto ma inne zdanie to agenciura i szatanista,czyli prawda istnieje taka ktora odpowiada waszemu mysleniu a reszta to hmm dobrze ze to nie sredniowiecze bo co kawalek to byl by stos palacego sie ciala jako cherezje,niczym jak w sredniowieczu jak kobieta mezczyzna leczyl ziolami to byl czarownikiem lub czarownica,ach jak ta historia lubi sie powtarzac tylko figury sie zmieniaja.
    ===================================
    od pb: dokladnie tak jak mowisz, spojrz na siebie; bein bedzie dokrecal srube az do wyboru na prezydenta rp

   • n said

    zapomnialem dopisac dla @Zenobiusz ,a tak przy okazji Luter dlaczego sprzeciwil sie papierzowi i calej hirearhi koscielnej,a dlatego ze widzial co sie dzieje,zasada ktora panowala kiedys taki i teraz obowiazuje,czym wiecej zaplacisz tym wiekszy odpust dostaniesz.Po powstaniu Lutra biblia zostala tlumaczona na wiele jezykow co bylo nie wygodne dla KK bo wiecej ludzi zaczelo rozumiec co sie dzieje.co bylo nie wygodne gdyz ludzie nie dawali sie tak wiecej manipulowac,moze o tym porozmawiamy zamiast wciskac kity poniektory,ludzie owczesni nie sa juz tak naiwni a wszegolnosci mlode pokolenia i nie daja sie tak manipulowac,i dlatego te cale przybytki grzechu sa coraz bardziej puste.A czy juz szanowny kolega juz zapomnial co sie dzialo nawed do lat 90 w kosciele w rep of ireland,jak dzieci byly wykozystywane pod wszelakimi mozliwymi wzgledami nawed sexualnie.Czy w polsce o tym sie nie mowi,na dal sie tuszuje?
    ===============
    od pb: zanim nam tu polegniesz z zapalu, poczytaj sobie u bjerknesa, kto napuscial lutra

   • n said

    @pb oj panie piotrze cos z historia u pana na bakier a uwazalem pana za osobe bardzo inteligetna,hmm czyzbym sie pomylil.?czyzby umknelo panu gdzies informacja na temmat ponizej tak dla przypomnienie kilka zrodel nie tylko swieckich.
    Jak podaje Encyklopedia katolicka, „Inkwizycja” (łac. inquisitio – badam, dochodzę), to instytucje kościelne zwane trybunałami wiary, powoływane od 1215 roku do wykrywania, nawracania i karania opornych heretyków (inquisitio haereticae pravitatis); od czasów papieża Grzegorza IX (1231) autonomiczne wobec władzy świeckiej i lokalnych władz kościelnych, wyposażone w szerokie kompetencje, powoływane przez papieży i przed nimi odpowiedzialne, działające w niektórych krajach katolickich do początków XIX wieku (w Hiszpanii do 1834 roku); inkwizycją nazywa się też specjalny rodzaj jurysdykcji sprawowanej przez przedstawicieli papieża w celu zwalczania herezji; w języku potocznym terminu Inkwizycja używa się do określenia wszelkich form ucisku, zwłaszcza w sytuacjach, gdy instytucje władzy stają się stróżami ideologii” .

    W Kościele katolickim inkwizycja została powołana jako odpowiedź na szerzące się w całej Europie ruchy heretyckie oraz falę samosądów (np. król Francji Robert II Pobożny w 1022 roku rozpoczął wbrew woli Kościoła ściganie heretyków, a w 1028 roku w Mediolanie władze miejskie doprowadziły do podpalenia stosu pod heretykami). Inkwizycja stawiała sobie za cel umocnienie władzy religijnej Kościoła poprzez prowadzenie procesów w miejsce samosądów. Środkiem stosowanym w tym celu było sukcesywne ściganie przedstawicieli ruchów religijnych przeciwstawiających się kościelnej doktrynie wiary.I tak dalej I tak dalej.
    Pozatym napewno pan wie co sie z talo z templaruszami,dzieki krolowi francuskiemu wspolnie z papierzem w jednym dniu o tej samej godzinie,podcieto gardziolka bardzo wielu ludzia i to nie ze wzgledu na to ze teplarjusze nie zgadzali sie z ideologia papieska a jedyna przyczyna bolo tylko to ze teplarjusze byli bardziej zorganizowani jak rowniez przyczyna ich wytepienia bylo to ze pozyczali pieniadzei znow te pieniadze.
    ↑ P. Kras, Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, KUL 2006, s. 185 i nast.; G. Ryś, Inkwizycja, Kraków 1997, s. 13-14
    ↑ Zob. charakterystyki postępowania inkwizycyjnego w T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2003, s. 190; K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2003, s. 206-212; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wyd. 8, Warszawa 2005, s. 80; K. Krasowski, B. Lesiński, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993, s. 355-357
    ↑ K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2003, s. 206-207; K. Krasowski, B. Lesiński, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Powszechna historia państwa i prawa, Poznań 1993, s. 356-357
    ↑ J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2002, s. 82-83
    ↑ Por. J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2002, s. 93
    ↑ J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2002, s. 74 i 84; G. Ryś, Inkwizycja, Kraków 1997, s. 67
    ↑ P. Kras, Ad abolendam…, s. 197; G. Ryś, Inkwizycja, s. 68-69; J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, s. 35, 81; H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2005, s. 165
    ↑ G. Ryś, Inkwizycja, s. 87; H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, Warszawa 2005, s. 165 i nast.
    ↑ P. Kras, Ad abolendam…, s. 197-199
    ↑ P. Kras, Ad abolendam…, s. 199-200
    ↑ P. Kras, Ad abolendam…, s. 200 i nast.; J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, s. 86-87, 125; H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, s. 174-177, 181.
    ↑ Zob. P. Kras, Ad abolendam…, s. 211 i nast.; J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, s. 86-88; H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, s. 182-183
    ↑ P. Kras, Ad abolendam…, s. 202-203; J. Edwards, Inkwizycja hiszpańska, s. 87; H. Ch. Lea, The history of the Inquisition of Spain, vol. III, s. 42-50; H. Kamen, Inkwizycja hiszpańska, s. 182
    @Zenobiusz jak to dobrze poczytac z samego rana cos wesolego hmm nie ma to jak temat zastepczy-ortografia.ale coz i tak bywa.to co w tym tygodniu KK serwuje odpust czy cos innego za 5 zl czy co laska nie mniej jednak niz 500zl.zapomnialem iz jedynym prawdziwym zrodlem informacji to KK och moja kulpa/bije sie w piers/
    ==============
    od pb: wybacz en, wzrok niedopisuje, nie moge znalesc 300 mln 3/4 ludzkosci

   • n said

    @Zenobiusz „Np.relacje o znajdowaniu tysięcy niemowlęcych szkielecików w podziemiach likwidowanych klasztorów żeńskich.” i trafnie ujete zdanie,czyzby kolejne cudowne narodzenia,cos za duzo tych cudow w tym KK.A tak przy okazji znalem kilka mnichow z wroclawia z klasztoru /tajemnica:-)”,hmm oj bardzo mili ludzie tylko orjetacja nie ta,ale coz i im tez cos sie nalezy od zycia,jak pan to dobrze ujal postempujmy w mysl „kochajmy się” lecz nie brac tego doslownie.no coz jestesmy tylko ludzmi tylko dlacego tak zaklamani.NIe mam zamiaru ani nikogo obrazac ani nikogo nawracac prawde mowiac …. mi to w co kto wierzy,lecz nie latwo dam sobie wciskac jakies dziwne historie moze ze wiek juz nie ten,moze wiedzy za duzo któż to moze wiedziec:p
    =================
    od pb: to ze spamu, nie ja tam wsadzilem

   • n said

    @Zenobiusz hmm a to tak dla przypomnienia o lutrze:

    Spór o odpusty [edytuj]

    Do pierwszego otwartego sporu z Kościołem katolickim dały Lutrowi powód odpusty, które w 1516 roku ustanowił Leon X. Dochód pochodzący z ich sprzedaży przeznaczony był w jednej połowie na budowę nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie, w drugiej zaś na spłatę długu zaciągniętego w banku Fuggera przez komisarza odpustowego w Niemczech arcybiskupa Moguncji i Magdeburga, Albrechta Hohenzollerna. Handel odpustami od dawna praktykowany opierał się głównie na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego życia na ziemi, więcej dobrego zrobili niż im było potrzeba do zbawienia. Nadmiar mógł zatem służyć innym do otrzymania życia wiecznego, a papież miał władzę udzielania uczynków łaski ze skarbca świętych. Sprzeciw Lutra, wzbudzało to, że odpust otrzymywało się za pieniądze, przez co uzyskane w ten sposób odpuszczenie kar za grzechy dalekie było od uczucia prawdziwej pokuty i żalu, a miejsce wiary zajmowała opłata pieniężna i niepotrzebne stało się głoszenie o Jezusie Chrystusie.

    Pośród sprzedawców odpustów wyróżniał się kaznodzieja odpustowy dominikanin Tetzel, który w szczególnie jarmarczny sposób sprzedawał listy odpustowe. Głosił, że czerwony krzyż odpustowy z herbem papieża więcej znaczy niż krzyż Golgoty, że pokuta i żal za grzechy są niepotrzebne tym, którzy kupili listy odpustowe: „Skoro pieniądz w szkatule zadzwoni, duszę z czyśćca do nieba wygoni”.

    Pytany na temat odpustów, swoją opinię zawarł Luter w szeregu wygłoszonych kazań, w których stwierdzał, że papież ma uczciwe i szlachetne zamiary a niebezpieczne jest dla wiary błędne pojmowanie odpustów przez lud, wynikające z działalności kramarzy odpustowych, którzy m.in. twierdzili, że i św. Piotr, gdyby był teraz papieżem, nie mógłby światu ogłosić większych łask.

    Swoje przemyślenia Luter zawarł w ogłoszonej 4 września 1517 roku pracy naukowej Disputatio contra scholastcam theologiam. Jego tezy nie znalazły jednak większego odzewu wśród teologów i hierarchii kościelnej. Wobec tego Luter postanowił skatalogować swoje myśli i przesłać je bezpośrednio do arcybiskupa Moguncji i biskupa Brandenburgii.
    i tak dalej i tak dalej i tak dalej
    =================
    od pb: katolikow ganisz ze lgna do katechizmu, a sam trzymasz sie poprawnej wersji – zobacz co pisze bjerknes na podst setek zrodel!

   • n said

    @Zenobiusz
    przyczyny zerwania lutra z Kościołem katolickim

    Początkowo papież Leon X nie zwracał specjalnie uwagi na wystąpienie Lutra, widząc w nim tylko zatarg mnichów, ale gdy spór zaczął przybierać coraz ostrzejsze formy wezwał Lutra by stawił się w Rzymie i usprawiedliwił z czynionych mu zarzutów. Protektor Lutra, elektor saski, bojąc się o życie swojego protegowanego, zrobił wszystko, aby do przesłuchania doszło w Augsburgu. W 1518 roku Luter stanął przed obliczem legata papieskiego kardynała Kajetana, który zażądał od niego bezwarunkowego odwołania błędów, oświadczając, że w żadne dysputy wdawać się nie chce, co spotkało się z odmową ze strony Lutra.

    Dysputa lipska

    W czerwcu 1519 roku w Lipsku, w zorganizowanej przez legata papieskiego Jana Ecka dyspucie, uczestniczył między innymi również Marcin Luter. Mnich, występujący dotąd tylko przeciwko nadużyciom odpustowym, doszedł do przekonania, że nie wystarczy zmiana pewnych aspektów życia kościelnego, ale że konieczna jest gruntowna, daleko idąca naprawa Kościoła. Czynnie go wspierającym w tych poglądach był niemiecki humanista Filip Melanchton, który dalsze swoje życie ściśle związał z reformacją. W trakcie dysputy Luter zaprzeczył twierdzeniu, że prymat papieża jest uzasadniony w Piśmie Świętym. Stwierdził, że sobory mogą się mylić, a tylko Biblia jest nieomylna. Takie stanowisko spowodowało, że Eck przerwał dysputę, pojechał do Rzymu i przywiózł stamtąd ostrzegawczą bullę papieską przeciwko Lutrowi (który początkowo wątpił, by była ona prawdziwa) i jego przyjaciołom.

    Luter palący bullę papieską

    Pisma Lutra miały być spalone, a on sam i jego zwolennicy w ciągu dwóch miesięcy mieli pojednać się z papieżem, w przeciwnym wypadku miały ich spotkać wszelkie konsekwencje ekskomuniki. W odpowiedzi Luter ogłosił swoje trzy, przygotowane jeszcze przed klątwą pisma: O naprawie stanu chrześcijańskiego, O niewoli babilońskiej Kościoła, O wolności chrześcijanina. W pismach tych przeciwstawił się ostro papieskiej supremacji, poddał krytyce wszelkie nauki i objawy życia kościelnego nie znajdujące według niego potwierdzenia w Biblii. Wreszcie, w obecności licznie zgromadzonych studentów, profesorów i ludu 10 grudnia 1520 roku na przedmieściach Wittenbergi spalił na stosie papieskie księgi prawnicze wraz z bullą (o czym początkowo nikt nie wiedział). Czynem tym zrywał ostatecznie z Kościołem, a konsekwencją tego było, że wkrótce potem 3 stycznia 1521 papież Leon X ekskomunikował Lutra na zawsze.
    Dzieki Bogu sredniowiecze juz za nami i dostep do wiedzy wiekszy
    ==============
    od pb: fajno, a teraz zacytuj bjerknesa na ten sam temat

 59. hjk said

  „Caly cyrk z krzyzami zostal wywolany specjalnie, aby ludzi poroznic. Oni dobrze wiedza ze w klasach wloskich (gdzie zaczal sie spor o krzyze) zdarza sie ze na 20 dzieci w klasie jest 18 dzieci cudoziemcow (z przewaga muzulmanskich).”

  Problem polega na tym, ze pewne dzikie kultury nie rozumieją, na czym polega gościnność i szacunek dla domu gospodarza.Nawet gdy byłoby 100% muzułmanów w tych klasach, to przez to samo nie zmieni się faktu, że są to Włochy, a nie Arabia czy inne Maroko. Niechby tylko jakiś chrześcijańin zażądał zdjęcie symboli półksięzyca ze światyn, bo on chodzi po ulicach w Tunezji czy innym Egipcie…

  • gustaf said

   (tak cichutko szeptem)– to taki sam problem , jak z tymi pieskami co to muszą każde napotkane drzewko podpisać , albo z tymi co muszą pindola albo czipe nabazgrać w toalecie. Albo też „podarować” taki pałac co to stoi (jak na weselu) w środku miasta. Nie piszę słowa – kultury-, bo sorki, tak jakoś wyszło i nie odnosi się do ludzi piszących z nawyku w każdym poście imiona własne z małej litery.
   Jaka kultura ,takie nawyki.

 60. Zbyszko said

  Czy jest sznansa że w końcu znajdą się jacyś patroci w różnych wojskach i odpalą jakieś rakiety na cele strategiczne… NWO

 61. Aśka said

  Pan Piotr Bein na swoim blogu http://piotrbein.wordpress.com/2010/01/15/referendum-w-sprawie-unii-sfalszowane/ zamieścił 15.01.2010 r. przedruk artykułu nt. Referendum w sprawie Unii sfałszowane? Jest to przedruk ze stronyhttp://obnie.w.interia.pl
  Niestety chcąc wejść na nią (a wcześniej już też tam bywałam) zobaczyłam, że strona została zablokowana i widnieje taki napis: Strona zablokowana
  Strona została zablokowana z powodów regulaminowych.
  Powiadamiam również przy okazji, że nasza strona Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu też została przez interię zablokowana w takim stopniu, że nie możemy zamieszczać nowych treści i obecnie zajmujemy się zmianą serwera.
  ==================
  od pb; gdyby byl przedruk, zgodnie z regulami redakcyjnymi podalibysmy zrodlo; autorowi pomoglem zredagowac artykul przygotowany dla info nurtu, wiec razcej byloby odwrotnie = obnie przedrukowalby z info nurtu, ale trudno dowiesc bez dostepu do ich sajtu

  • gustaf said

   Jest we wpisie nr. 2 kilku chętnych do pomocy , mogą jakoś Wam pomóc ?

  • Adam said

   Aśka podaj www Waszego stow. czym sie zajmujecie? opisz prosze.

   mail: apolin@wp.pl

  • Aśka said

   tak czy inaczej strona obywatelskiego nieposłuszeństwa została zablokowana;
   ja nie napisałam, że obnie zamieściło przedruk, a nie powiadomiło o tym (bo niestety już nie udało mi się wejść na ich stronę), tylko, że na Pana stronie przeczytałam przedruk, który zresztą Pan stosownie opisał

   • mgrabas said

    najprawdopodobniej ktoś wydał polecenie i musiano je wykonać, tak to działa, dlatego trzeba szukać niezależych dostawców hostingowych, tylko gdzie? może ktoś zna takie miejsca gdzie możnaby stawiać bezpieczne serwisy, niech poda adresy

   • mgrabas said

    i ceny

 62. CoZaSyf said

  Demonstracja w obronie wolnosci internetu http://wolnemedia.net/?p=19448

 63. Aśka said

  http://www.globalnaswiadomosc.com/nastalczas.htm

  To właśnie teraz nastał czas! 15-01-2010

 64. Rosomak said

  Pozornie poza głównym tematem, ale w gruncie rzeczy film traktuje także o milionach, a może nawet miliardach ludzi których można(?)ocalić. Warto obejrzeć go do samego końca. Zawiera także ciekawe,jakże aktualne – wobec zaistniałych zmian w atmosferze – porady medyczne. Być może ktoś już wcześniej wklejał ten link, jeśli tak to przepraszam.

  „Zachęcam Was wszystkich do obejrzenia i rozpowszechniania zawartych tu informacji, które nie są fikcyjną teorią spiskową ale śmiertelnym zagrożeniem dla życia na całej ziemi.”:

  =======================
  od pb: film na poziomie

 65. Zbyszko said

  Spróbuję trochę pójść tokiem Mizi i puścić wodze fantazji: Jestem niemal przekonany że to całe otoczenie NWO zdaje już sobie sprawę z tego że dla nich niekoniecznie musi sie znaleźć miejsce w bunkrze. Oni niestety, stoją razem z nami poza tym bunkrem. Do nich chyba także dotarła świadomość że to NWO jest odpowiedzialne za tą globalistyczną organizację tego świata która niestety nie sprawdzi się w „czasach ostatecznych” i w sumie będzie tą przyczyną praktycznie bezpośrednią ludobóstwa. A można było zorganizować to wszystko inaczej np miasta otoczone terenami rolnymi gdzie wszyscy żyją we wzajemnej symbiozie i w związku z tym w dobrobycie. Przygotowani na konsekwencje aktywności słonecznej.
  ============
  od pb: tylko uny rozumuja destruktywnie, nie tak jak ty; im potrzeba krwi, w mysl ich zasady im gorzej tym lepiej (dla nich); gdyby tylko o kase chodzilo, zrobiliby ja na tych rzeczach ktore przykladowo wymieniasz, na czymkolwiek = takie prawo ekonomii; a jednak wybrali cywilizacje smierci; wiec skonczcie poniektorzy te mantre ze tylko o kase kase chodzi; na oziebieniu klimatu naukowcy i banksterzy zarobiliby identycznie jak na ociepleniu; o rope w ojnach chodzi? za ulamek nakladow na wojny mozna rozwinac technologie odnawialnej energii = te same korporacje i kapital, tylko inny cel

 66. mizia said

  no i zablokowano mnie POSTY NIE WCHODZA
  ==================
  od pb: spoko, jakies zatwardzenie oprogramowania, nie widze przyczyny

 67. alicja said

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/powazny-czy-smieszny-usa-przepraszaja-za-blad,1425826

  Jak Łatwo można z niewygodnego człowieka zrobić terrorystę , Ciekawa jestem czy wszystkie wizerunki rzekomych terrorystów są w taki sposób preparowane

  Poważny czy śmieszny? USA przepraszają za błąd
  Niedziela, 17 stycznia (14:39) Więcej na temat: USA, Hiszpania, Osama bin Laden, FBI, terroryzm
  Ambasada Stanów Zjednoczonych w Madrycie dwukrotnie przeprosiła byłego sekretarza generalnego komunistycznej Zjednoczonej Lewicy (IU), obecnie deputowanego tej partii w parlamencie Hiszpanii, Gaspara Llamazaresa, za użycie przez FBI jego zdjęcia do stworzenia portretów dwóch terrorystów Al-Kaidy – Osamy bin Ladena i Atiyaha Abd al-Rahmana – poinformowały hiszpańskie media.
  Gaspar Llamazares
  Gaspar Llamazares /AFP

  Więcej na ten temat

  *
  Tak może dzisiaj wyglądać Osama bin Laden

  Llamazares znany jest ze swoich antyamerykańskich poglądów.

  W najnowszej komputerowej symulacji FBI wyglądu najbardziej poszukiwanego terrorysty świata, Osamy bin Ladena, ma on włosy, czoło, oczy, brwi i brodę hiszpańskiego polityka. Rysy twarzy Gaspara Llamazaresa bez wątpliwości posłużyły także do stworzenia portretu wysłannika Al-Kajdy w Iranie, Libijczyka Atiyaha Abd al-Rahmana, za informacje o którym FBI oferuje nagrodę.
  czytaj dalej

  Według rzecznika FBI, Kena Hoffmana, technik tworzący portrety terrorystów znalazł „przypadkiem” w internecie zdjęcie z kampanii wyborczej hiszpańskiego polityka i wykorzystał je, gdyż „nie był zadowolony z zasobów dostępnych w bazie”. Hoffman dodał, że jest to sprzeczne z procedurami agencji, a błąd technika nazwał „poważnym” i „nie do zaakceptowania”.

  – Jestem zdumiony i zszokowany – powiedział Gaspar Llamazares. – Bin Laden nie musi się obawiać o swoje bezpieczeństwo, ale ja tak”. Według polityka, FBI popełniła „śmieszny błąd”, który wykazuje „niski poziom” działania amerykańskiego wywiadu i służb specjalnych. – Potraktowałbym to z humorem, gdyby nie to, że chodzi o sprawy związane z terroryzmem i bezpieczeństwem obywateli – dodał.

  Llamazares domaga się, aby ministerstwo spraw zagranicznych w Madrycie zwróciło się do rządu amerykańskiego o wyjaśnienie, „co robi zdjęcie przywódcy politycznego w archiwach FBI”.

 68. hjk said

  „od pb: ty tez uwazasz ze te wojny sa o rope?”

  Nie tylko, ale przy okazji tak, to narzedzie kontroli, bo cały przemysł chem. i nie tylko oraz tramsport wisi na ropie

 69. nn said

  @PB wlasnie czytam info na temat ideii powstania tego blogu
  „Blog ten założyli Marek Podlecki (właściciel) i Piotr Bein na początku lipca 2009 r. celem edukacji społeczeństwa polskiego ws. pandemii świńskiej grypy ogłoszonej 11.6.2009 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Założyciele zrobili to po lekturze sprawy kryminalnej, którą wytoczyła dziennikarka austriacka Jane Burgermeister m.in. firmom farmaceutycznym i WHO.” wiec co ma sie takowe artukuly do tej ideii blogu,bo nie jarze:-))
  ==============
  od pb: patrz np. art. o ig farben heute

  • mgrabas said

   Pan Marek już odciął się od tego blogu, przecież nie bezpodstawnie, zrobił to z jakichś powodów
   ===================
   od pb: jest na zakladce „O nas”, prosze nie siac plotek, nie robcie magla z tej piaskownicy
   =============
   mgrabas, czytam w odwrotnej kolejnosci chronologicznej, wlasnie odpowiedzialem na twoj poprzedni; jeszczejedna taka bzdura i wyrzucam cie, jeczyduszo

 70. […] w zmowie ze starym sojusznikiem kompleksu jot, dojczlandią, wykorzystaną w II wojnie światowej przez syjonistów m.in. do zagłady mas żydowskich w Szoa, nie mówiąc o zagładzie Słowian przez antyslawizm rozpętany w Niemcach, jak antysemityzm przez […]

 71. […] Szokuje słowo „bracia”, ale fakty mówią za siebie. Na utrapienie syjonistom opisali to ortodoksyjni rabini Moshe Shonfeld („The Holocaust Victims Accuse” Neturei Karta 1977) oraz Michael Ber Weissmandl („Min Hameitzar” 1961; przegląd po polsku na blogu grypa666). […]

 72. […] współpracował z nami w Info nurcie i Wirze w Kanadzie. Henry udostępnił białe kruki — książki rabinów przeciw syjonistom nt. Szoa. Wtedy otworzyły mi się oczy… Opublikowaliśmy tłumaczenia obszernych fragmentów na […]

 73. […] żydowskich syjonistów-hitlerowców — patrz rabini Moshe Shonfeld i Michael Ber Weissmandl, przegląd po polsku, Lenni Brenner, Mark Weber i książka na indeksie – Dietrich Bronder Before Hitler Came). […]

 74. […] i żydowskich syjonistów-hitlerowców — patrz rabini Moshe Shonfeld i Michael Ber Weissmandl, przegląd po polsku, Lenni Brenner, Mark Weber i książka na indeksie – Dietrich Bronder Before Hitler Came). […]

 75. […] idee przeszczepili do syjonizmu talmudyczni rabini lubawiczerów, którzy od czasów zniszczenia swej konkurencji w Szoa są u szczytu zakulisowej władzy światowej wraz z […]

 76. […] Moshe Shonfeld (‘The Holocaust Victims Accuse’ Neturei Karta 1977) oraz Michael Ber Weissmandl – link po Polsku – kliknij tutaj Ciekawy pogląd na sprawę przedstawiają autorzy bloga grypa666. Piszą oni: ‘Antysemityzm był […]

 77. Wow! At last I got a web site from where I be capable of actually obtain valuable data regarding my study and knowledge.

 78. […] próbował donieść Zachodowi okropności Holokaustu (spowodowanego przez tychże syjonistów https://grypa666.wordpress.com/2010/01/16/miliony-ludzi-ktore-mozna-bylo-ocalic/ ). Judeocentrycy pogrzebali pamięć o Koestlerze także za jego nieidentyfikowanie się z Żydami. […]

 79. […] na makulaturę: http://www.jewsagainstzionism.com/antisemitism/holocaust/holocaustmillions.cfm https://grypa666.wordpress.com/2010/01/16/miliony-ludzi-ktore-mozna-bylo-ocalic/ https://piotrbein.files.wordpress.com/2013/01/holocaust-victims-accuse.pdf Choćby za to należy […]

 80. […] — przegląd po polsku: https://grypa666.wordpress.com/2010/01/16/miliony-ludzi-ktore-mozna-bylo-ocalic/ […]

 81. […] Rabin Michael Ber Weissmandl Min Hameitzar (jak syjoniści skazali swych braci na zagładę) — przegląd po polsku […]

 82. […] Rabin Michael Ber Weissmandl Min Hameitzar (jak syjoniści skazali swych braci na zagładę) — przegląd po polsku […]

 83. […] Rabin Michael Ber Weissmandl Min Hameitzar (jak syjoniści skazali swych braci na zagładę) — przegląd po polsku […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: