Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Zginą 3 miliardy ludzi?!

Posted by grypa666 w dniu 15/01/2010

Zginą 3 miliardy ludzi?!
Kontrowersyjny kodeks żywności wchodzi 1 stycznia 2010 roku.

http://www.pressmedia.com.pl/sn/index.php?option=com_content&task=view&id=13813&Itemid=40
Urszula Pasieczna (wytłuszczenia i ilustracje dobrał P. Bein)

Czy to prawda, że światu grozi zbrodnia straszliwsza i bardziej masowa od tych, jakich ludzie doświadczyli już w przeszłości?! A jeśli tak, to czy faktycznie stoją za nią politycy najbardziej wpływowych państw i szefowie najbogatszych korporacji?! Co kryje się za tajemniczo brzmiącą łacińską nazwą Codex Alimentarius?! Niewyobrażalne wprost zagrożenie, czy jedynie panika i coraz bardziej powszechna teoria spisku?! A jeśli tak, to dlaczego na świecie powstaje coraz więcej organizacji zrzeszających wybitnych naukowców, którzy jawnie i wprost krzyczą przeciwko Codex Alimentarius?!

Codex Alimentarius to kodeks żywnościowy – zbiór norm dotyczących żywności, obowiązujących niemal na całym świecie. Po raz pierwszy ogłoszony został w 1963 roku. Obecnie członkami Komisji Kodeksu Żywnościowego, związanej z Organizacją Narodów Zjednoczonych, są 174 państwa.

Dyrektor Bayera i IG Farben, Fritz ter Meer. Norymberga skazała go za zbrodnie przeciw ludzkości na 7 lat. Wyszedł po 4 latach dzięki Nelsonowi Rockefellerowi, a po 10 latach był przewodniczącym Bayera.

Kodeks zbrodniarza?

Za twórcę Codex Alimentarius uważa się Fritza ter Meer, niemieckiego naukowca i zbrodniarza wojennego, który podczas II Wojny Światowej pracował dla koncernu farmaceutycznego IG Farben. Nowe preparaty testował na więźniach obozu Auschwitz.

Po wojnie Fritz ter Meer został skazany w Norymberdze na 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność po 4 latach i został prezesem firmy Bayer, która należała do spółki firmy IG Farben. IG Farbenindustrie miał ponad 42 proc. udziałów w firmie Degesch produkującej Cyklon B, wykorzystywany przez Niemców do eksterminacji podczas wojny. Koncern prowadził także eksperymenty medyczne na więźniach obozów koncentracyjnych Auschwitz Birkenau (np. wstrzykiwanie benzyny syntetycznej w serce). Dostarczał także metanol oddziałom SS, którym uśmiercano więźniów i spalano zwłoki w krematoriach. W 1945 roku całkowity zysk wojenny netto IG Farbenindustrie oszacowano na 6 mld marek niemieckich! Na więźniach obozów koncentracyjnych spółki sprawdzały też, jak organizm człowieka radzi sobie bez dostarczenia witamin i minerałów i jakie czynniki chemiczne wpływają na to, aby u kobiet i mężczyzn wywołać niepłodność za pomocą chemii, którą spożywamy na co dzień.

Zbrodniczy plan sprzed lat?!

W 1963 roku Fritz ter Meer miał zainicjować powstanie Komisji Codex Alimentarius, za którą stoją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Komisja działa do dziś i jak twierdzą jej zagorzali przeciwnicy, realizuje swój zbrodniczy plan sprzed lat…

Oficjalny, nadrzędny cel Komisji Codex Alimentarius to ochrona zdrowia i interesów konsumentów. Do końca 2009 roku wszystkie zalecenia kodeksu mają wejść w życie we wszystkich krajach świata. Przeciwnicy kodeksu z przerażeniem mówią o konsekwencjach.

Największy finansjer w tworzeniu hitleryzmu, IG Farben Industrie AG, w 1933 r. już największa w świecie firma chemiczno-farmaceutyczna. Powstała w 1925 r. z międzynarodowych korporacji Bayer, BASF, Hoechst i in., by stworzyć monopolowy, globalny rynek dla patentowanych leków i wyeliminować konkurencję -- leczenie naturalne.

Nielegalne to co zdrowe

Po wprowadzeniu nowych dyrektyw Codex Alimentarius z początkiem 2010 roku, nielegalna będzie sprzedaż większości naturalnych witamin, suplementów mineralnych oraz leków ziołowych. Wiele z nich już zostało zabronionych. Kodeks przewiduje zakaz promowania naturalnych środków leczniczych i terapii, a nawet witamin, oprócz tych oferowanych przez posiadające odpowiednie uprawnienia koncerny farmaceutyczne.

Hodowane na mięso zwierzęta będą dostawać antybiotyki i hormony wzrostu, a jadalne rośliny trzeba będzie traktować pestycydami i napromieniowywać. Przydomowa uprawa warzyw, owoców i ziół będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym zdobyciu odpowiednich zezwoleń i poddaniu się państwowej kontroli. Kodeks podwyższa dopuszczalne wartości konserwantów w żywności i wszelkiej chemii, dopuszcza produkty GMO oraz napromieniowanie konserw bez konieczności informowania o tym konsumenta! Kodeks obniża minimalne zawartości odżywcze i energetyczne w żywności.

Zagłodzą miliardy?!

Kontrola nad żywnością i lekami znajdzie się w rękach najważniejszych rządów i najbardziej wpływowych korporacji. Przeciwnicy kodeksu twierdzą, że nie można wyobrazić sobie bardziej nieograniczonej władzy, niż decydowanie o tym co będziemy jedli. Powołując się na szacunki ekspertów, także tych związanych z ONZ, alarmują, że przestrzeganie przepisów doprowadzi do śmierci trzech miliardów ludzi!

Miliard po prostu umrze z głodu, nie będąc w stanie zdobyć ilości pożywienia niezbędnej do przetrwania. Przyczyną śmierci dwóch miliardów będą choroby – normalnie niezbyt groźne, jednak zabójcze dla organizmów osłabionych niedożywieniem albo skutkami, jakie niesie za sobą spożywanie wyłącznie modyfikowanej, bezwartościowej żywności z dużą ilością konserwantów i chemii.

Zaplanowana zbrodnia?

Przeciwnicy kodeksu przekonani są, że twórcy Codex Alimantarius doskonale zdają sobie sprawę ze skutków, jakie ze sobą niesie. Nie są jednak zgodni co do tego, czy miliardy ofiar traktowane są jako efekt uboczny czy też jest to zaplanowana zbrodnia?

Niektórzy uważają, że jest to metoda na ograniczenie światowej populacji, o co od lat zabiega ONZ, promując jednak bardziej humanitarne sposoby.

Wydaje się, że tylko szaleńcy mogliby świadomie doprowadzić do śmierci głodowej miliardów ludzi. W historii świata nie brakowało jednak szaleńców realizujących z powodzeniem masową zbrodnię, wystarczy choćby spojrzeć na XX wiek. A Codex Alimentarius nie jest niczyim wymysłem i będzie wprowadzony w życie.

Największy w świecie kompleks przemysłowy IG Farben - Auschwitz. Kilkakrotnie większy od KL Auschwitz-Birkenau. Kredyt 1 milard marek na budowę -- z rotszyldowskiego Deutsche Bank. Więźniowie obozu -- siłą niewolniczą i królikami doświadczalnymi dla eksperymentalnych leków.

Świat jest przeciwny

Na całym świecie powstają organizacje promujące zdrowe odżywianie, które głośno krzyczą przeciwko kodeksowi. Nie brakuje też przeciwników w Polsce. Niedawno w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu odbyły się seminaria „Codex Alimentarius a nasze zdrowie”. 29 czerwca 2009 roku po raz pierwszy do Polski przyjechał dr Robert Verkerk, dyrektor wykonawczy i naukowy Alliance for Natural Health (Koalicja na Rzecz Naturalnego Zdrowia), wybitny międzynarodowy specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, środowiska i zdrowia oraz toksykologii przyrodniczej, nauk żywieniowych i oceny ryzyka. Prowadzona przez niego Alliance For Natural Health z zespołem adwokatów wiele razy z sukcesem zablokowała niekorzystne dla ludzi zarządzenia dotyczące żywienia. Ostatnio skupia się najbardziej na Codex Alimentarius.

– Kodeks wykorzystywany jest do ekonomicznego uzależniania kolejnych krajów poprzez pozbawianie ich samowystarczalności i wtłaczanie ich w tryby mechanizmu globalnego handlu (tzw. imperializm korporacyjny). Wpływa to na niszczenie naturalnego dziedzictwa tych krajów i zdrowia ich mieszkańców – powiedział podczas seminarium w Warszawie doktor Robert Verkerk.

Dr Verkerk zaapelował o aktywne włączenie się do ruchu dążącego do stworzenia nowego zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej, opartego na wartościowym pożywieniu, stosowaniu przede wszystkim naturalnych środków leczniczych i o ochronę społeczeństwa przed zanieczyszczeniami chemicznymi, biologicznymi, radiowymi, genetycznymi, itp.

– Tylko świadomy wybór pożywienia i metod leczenia, zdobywanie i propagowanie wiedzy, współpraca (także w ramach sieci organizacji pozarządowych), obywatelskie akcje oraz angażowanie polityków wszystkich szczebli może zahamować postępującą degradację żywności, środowiska i pogorszenie stanu zdrowia ludzkości.

W Polsce społeczną obroną przed „złym prawem” zajmuje się Kampania Natura bez Granic (www.fnbg.org), a także serwis http://www.stopcodex.pl i Kampania Naturalne Nielegalne!? Nigdy!!! (www.naturalnenielegalne.pl). Organizatorzy kampanii informują o zagrożeniach wolnego dostępu do bezpiecznej i zdrowej żywności oraz medycyny naturalnej i konsekwencjach Codex Alimentarius.

+++++++++++++++++++++++++++++

Zdjęcia i podpisy na niniejszej stronie — z prezentacji dra Matthiasa Ratha na konferencji w b. KL Auschwitz 13.11.2007  pt. Z Norymbergi do Brukseli http://www.relay-of-life.org/speech/speech.html

Ten wielki człowiek powiedział m.in.

Nie jesteśmy tu dziś sami. Jest z nami pamięć milionów brutalnie pomordowanych w obozach Auschwitz I, Birkenau oraz IG Farben Monowitz. Są z nami ludzie z Polski, Czechosłowacji, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Holandii , Norwegii, Rosji, Jugosławii i wielu innych krajów. Są z nami Żydzi, Słowianie i wszyscy pomordowani li tylko z powodu swej rasy i narodowości. Chylimy się do ziemi przed wami. Jesteśmy tu dziś czcząc pamięć o was.

Jest dla mnie szczególnym zaszczytem być tu dziś między wami, stróżami pamięci o Auschwitz, ponieważ urodziłem się w Niemczech. Najpierw chciałbym pochylić się przed wami wszystkimi i prosić o przebaczenie za zbrodnie popełnione przez Niemców tu w Auschwitz i w świecie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Panowie z IG Farben
Fragment artykułu pióra P. Beina pt. “Hitlerowskie zbrodnie a Unia”, Wir nr 2 2004

Strategia IG Farben z 1940 r. dla "Europejskiego Reichu": hitlerowcy i IG Farben liderem, wspólna waluta i prawo patentowe, jeden europejski sąd apelacyjny pod ich kontrolą.

Witryna http://www.dr-rath-foundation.org opublikowała poważne, udokumentowane oskarżenia pod adresem Helmuta Kohla, byłego niemieckiego męża stanu. Młody Kohl wyciągał słupy graniczne na granicy z Francją. Wspólnie z kolaborantem nazistowskiego reżimu Vichy we Francji, Francoisem Mitterandem, Kohl opracował koncepcję obecnej zintegrowanej Europy. Zwykł mawiać: Siła ma rację w polityce i wojnie. Kohl planował rozłam Jugosławii i był siłą napędową układu w Maastricht. Już w 1995 roku powiedział: Przyszłość będzie należała do Niemców, gdy zbudujemy europejski dom.

Skoro Polska jest już w Unii, należy przypomnieć powiązania Kohla z promotorami III Rzeszy, którzy następnie finansowali powstawanie UE. Zarządców kartelu IG Farben, skazano po II Wojnie Światowej za okropne zbrodnie popełnione w ich zakładzie w Auschwitz. W latach 1950tych zrehabilitowano ich jednak i ponownie objęli kierownicze stanowiska w firmach, które finansowały Kohla. Firmy chemiczne Bayer, Hoechst i BASF, te, które zbiły fortuny na hitleryzmie, lansowały integrację Europy, jak za nazistów. Robiły to przez Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Wielu z przywódców tych firm otrzymało nagrody od nazistów i powojennych rządów Niemiec.

W 1926 roku, Hoechst, Bayer i BASF, główne koncerny chemiczne Niemiec, połączyły się w gigantyczny trust –  IG Farbenindustrie AG, produkujący leki ale też środki wybuchowe. IG Farben był największym sponsorem funduszu wyborczego Hitlera. Międzynarodowa działalność trustu posłużyła zbieraniu informacji wywiadowczych dla Niemiec. IG Farben produkował Cyklon-B, zabójczy gaz z Hoechsta, służący do eksterminacji w obozach zagłady. Zakłady IG Auschwitz były większe niż pobliski obóz w Oświęcimiu, skąd firma czerpała siłę roboczą i gdzie pomagała w zagładzie oraz wypróbowywała nowe chemikalia i leki na więźniach, tysiące z nich uśmiercając.

W liście z 1941 roku od dr Otto Ambrowa, do dyrektora IG Farben Frankfurt, czytamy, że przyjaźń IG Farben z SS pomogła przyspieszyć budowę zakładów Auschwitz-Buna mimo oporów pewnych pomniejszych biurokratów. W liście z 1944 roku, IG Farben żąda energicznej kary dla niewolniczego pracownika w Auschwitz-Monowitz.

W 1946 roku, rząd USA wywnioskował: bez IG Farben, II Wojna Światowa po prostu byłaby niemożliwa. Musimy zrozumieć, że to nie psychopata Adolf Hitler, czy jakieś złe geny Niemców przyniosły II Wojnę Światową. Chciwość firm takich, jak Bayer, BASF i Hoechst, była kluczowym czynnikiem w spowodowaniu Holocaustu.

Oto haniebny poczet zarządców IG Farben z czasu wojny.

Fritz ter Meer (1884-1967)

Członek komitetu wykonawczego IG Farben w latach 1926-1945, odpowiedzialny za IG Auschwitz. Oświadczył przed trybunałem w Norymberdze: Przymusowa praca nie wyrządziła znacznych obrażeń, bólu, ani cierpień więźniów, szczególnie, że alternatywą byłaby dla nich śmierć. Dostał 7 lat więzienia w 1948 roku za rabunek i zniewolenie. Zwolniony w 1952 roku za wstawiennictwem możnych przyjaciół. W latach 1956-1964 przywrócony na stanowisko w zarządzie Bayera.

Otto Ambros (1901-?)

Członek komitetu wykonawczego IG Farben w latach 1938-1945, członek komitetu chemicznego i przewodniczący komisji K (agenci wywiadu). Odpowiedzialny za wybór, planowanie, budowę i eksploatację IG Auschwitz. Otrzymał nazistowski order w 1945 roku. Skazany na 8 lat w 1948 roku za zniewolenie, wypuszczony w 1952 roku. Od 1954 roku, przewodniczący, zastępca i członek zarządu w Chemie Gruenenthal, Pintsch Bamag AG, Knoll AG, Feldmuehle Papier- und Zellstoffwerke, Telefunken GmbH, Gruenzweig & Hartmann, Internationale Galalithgesellschaft, Berliner Handelsgesellschaft, Sueddeutsche Kalkstickstoffwerke, Vereinigte Industrieunternehmungen (VIAG) i jej siostrzane firmy Scholven-Chemie i Phenol-Chemie.

Heinrich Buetefisch (1894-1969)

Członek komitetu wykonawczego IG Farben w latach 1934-1945, zastępca dyrektora sekcji I, dyrektor syntezy benzyny w IG Auschwitz. SS Obersturmbannfuehrer, odznaczony krzyżem SS. Skazany na 6 lat w 1948 roku za zniewolenie. Odznaczony w RFN w 1964 roku, ale order wycofano po 16 dniach, w obliczu gwałtownych protestów.
Friedrich Jaehne (1879-1965)

Członek komitetu wykonawczego IG Farben w latach 1934-1945. Naczelny inżynier. Wyróżniony w 1943 roku jako przywódca przemysłu wojskowego. Odznaczony krzyżem zasługi 1-ej klasy. Skazany na 18 miesięcy więzienia w 1948 roku za rabunek. Od roku 1955, członek rady nadzorczej „nowych” zakładów Farbwerke Hoechst. Medal za zasługi od Bayera w 1962 roku, honorowy senator Monachium. Krzyż za zasługi od rządu RFN.

Carl Wurster (1900-1974)

Członek komitetu wykonawczego IG Farben w latach 1938-1945. 
Nazistowskie odznaczenie w 1945 roku za zasługi. Od 1952 roku, przewodniczący zarządu „nowego” BASF. Odznaczenie w RFN w 1955 roku. Nagroda Schillera w Mannheim, w 1967 roku. Prezydent Federacji Przemysłu Chemicznego.

Traktatem Rzymskim z 1957 r. b. hitlerowcy i b. egzekutywa IG Farben zaplanowali Komisję Europejską jako narzędzie wladzy Przemysłu Farmaceutycznego w Europie. Następcy IG Farben z korporacjami z in. państw Europy dążą do celów swych poprzedników: rynek "od Lizbony po Sofię" dla patentowych leków i produktów genetycznych do kontroli nad sednem życia, patenty na GMO celem kontroli żywności... Komisja Europejska zatwierdziła w 2009 r. szczepionki na H1N1 do użytku w UE, ona też ma dochodzić winnych w skandalu tej "pandemii".

Kohl zaczął karierę polityczną z poparciem ww. zbrodniarzy. W latach 1957 – 1967 młody Kohl, miejscowy polityk z miasta BASF, Ludwigshafen, był płatnym lobbystą Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego, centralnej organizacji lobbystycznej niemieckiego kartelu farmaceutyczno-chemicznego, składającego się z tych samych firm, które weszły w skład IG Farben. W ten sposób przemysł ten stworzył reprezentanta politycznego.

Opłaciło się!

16-letnia kadencja kanclerza Kohla wyniosła niemiecką chemię i leki do pozycji czołowego eksportera na świecie. IG Farben miał zakłady w ponad 150 państwach, bijąc własny poprzedni rekord. W ramach Unii Europejskiej, firmy Bayer, Hoechst i BASF przodują w promowaniu integracji europejskiej, dzięki której skorzystały za Hitlera.

Otto Armbrust, odpowiedzialny za projekt Auschwitz, 14.4.1941 roku oświadczył zarządowi IG Farben w Ludwigshafen: Nasza nowa przyjaźń z SS jest błogosławieństwem. Ustaliliśmy wszystkie środki na integrację obozów koncentracyjnych dla dobra naszej firmy.

Pracownik IG Farben, major SS, dr med. Helmuth Vetter, wykonywał doświadczenia z produktami firmy w kilku obozach koncentracyjnych, na rozkaz firmy Bayer w Leverkusen. Dr Mengele eksperymentował z lekami, które dawał chorym jak i zdrowym więźniom w Auschwitz. Zdrowych najpierw zakażał. Wiele leków powodowało wymioty lub krwawe rozwolnienie. Większość „królików doświadczalnych” zmarła („I.G. Farben – from Anilin to forced labor”, Joerg Hunger i Paul Sander).

W korespondencji dotyczącej Auschwitz są listy z Bayer Leverkusen do komendanta obozu, związane z handlem ludźmi. Czytamy w kolejnych listach: Z uwagi na planowane doświadczenia z nowym lekiem usypiającym, chcielibyśmy, aby Panowie dali nam do dyspozycji pewną ilość więźniów […] ale uważamy oferowaną cenę 200 Reichmark za kobietę, za zbyt wysoką. Proponujemy nie więcej niż 170 Reichmark na kobietę. Jeśli to przyjmujecie, kobiety przejdą na naszą własność. Potrzebujemy ok. 150 kobiet […] – Otrzymaliśmy zamówione 150 kobiet. Pomimo wychudzenia są w stanie zadowalającym. Poinformujemy Panów o przebiegu doświadczeń […] – Przeprowadziliśmy doświadczenia. Wszystkie osoby doświadczalne zmarły. Wkrótce skontaktujemy się z Panami odnośnie nowego zamówienia.

Były więzień z Auschwitz zeznał: 150 Żydówek, które Bayer zakupił z obozu […] posłużyło doświadczeniom z nieznanymi preparatami hormonalnymi.

Równolegle z eksperymentami Behringwerke i Bayer Leverkusen, w Auschwitz rozpoczął swe doświadczenia Hoechst z preparatem przeciw tyfusowi. Wyniki pierwszej serii doświadczeń były niezadowalające. Z 50 osób, 15 zmarło. Lek powodował wymioty i wyczerpanie. Część Auschwitz trzeba było poddać kwarantannie, przez co dalszy ciąg eksperymentowania przeniesiono do obozu Buchenwald.

Wydawnictwo badawcze w obozie Buchenwald, w dniu 10.1.1943 roku podaje nazwiska naukowców testujących leki na zlecenie IG Farben. Mimo to lekarz SS, dr Hoven, zeznał w procesie norymberskim: SS nie miał do dyspozycji poważniejszych naukowców. Jasne jest, że doświadczenia z preparatami IG w obozach koncentracyjnych miały jedynie miejsce w interesie IG, który wszelkimi sposobami starał się ustalić ich skuteczność. Zdali się na SS, że tak powiem, w brudnej robocie w obozach. IG nie zamierzał tego ujawnić, tylko chciał zataić doświadczenia, by […] zatrzymać zyski dla siebie. To nie SS, tylko IG wyszedł z inicjatywą eksperymentów w obozach.

++++++++++++++++++++++++++++

Eugenika kompleksu jot: od Rotszylda po Obamę, od Auschwitz po H1N1

fragment z felietonów dra True Otta na http://educate-yourself.org/cn/ottpandemicflunews15jan09.shtml

tłumaczyła Ola Gordon 15.1.2010

[…] Jak podaje Encyklopedia Britannica, Novartis „powstał w 1996 z fuzji szwajcarskich firm o „długich historiach” –  Ciba-Geigy i Sandoz Laboratories„. Przyjrzyjmy się tym dwóm firmom o „długich historiach”, zobaczmy czego możemy się dowiedzieć.

Obie firmy (Ciba-Geigy i Sandoz) były pierwotnie niemieckie i stanowiły integralne filary olbrzymiego należącego do Rothschilda i Rockefellera „Syndykatu Przemysłu Barwników korporacji” (niemiecki tytuł – Interessengemeinschaft (Syndicate) Farben (Barwniki) – lub w skrócie IG Farben). Badacze dojścia Hitlera do władzy już dawno ustalili, że ogromny korporacyjny kapitał przeniesiony ze szwajcarskiego korporacyjnego konta bankowego IG Farben był podstawowym środkiem, który sfinansował dojście III Rzeszy do władzy. Były to  konta Sandoz, które pozwoliły śledczym skazać w 1948 r. dziadka George’a W.  Busha, Prescotta Busha z „Ustawy o handlu z wrogiem”.

Ponadto ustalono, że w 1938 r. w laboratoriach Sandoz opracowano nowy „cudowny lek” przetestowany przez dr Josef Mengele i innych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ten „cudowny lek” z 1938 r. jest znany dziś jako dietyloamid kwasu lizergowego, tj. LSD. Wraz z wywozem nazistowskich naukowców do USA w 1945 r. (operacja „Paper Clip”), kontynuowano doświadczenia z LSD i kontrolą umysłu w programie CIA „MK Ultra” (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_LSD   ). „Apostoł” MK Ultra i LSD, Al Hubbard był bliskim przyjacielem w czasach Wietnamu członka klubu Piszczele na Uniwersytecie Yale, późniejszego  senatora Johna Kerry, który w 1988 r. zainicjował bez logiki zamianę telewizyjnych sygnałów analogowych na cyfrowe.

Czy to możliwe, że eugenika z ptasią grypą stworzyła pandemię i cyfrowe sygnały telewizyjne/częstotliwości,  które  mogłyby być w jakiś sposób połączone? Czy może to być również powodem, że Barack Obama lansuje pomysł  umieszczenia próbek DNA wszystkich obywateli amerykańskich w krajowej bazie danych DNA?
Nigdy nie należy również zapomnieć, że to było/jest marzeniem hitlerowskiej eugeniki — lub zaplanowanej eksterminacji „bezwartościowych” ludzi, co podsycało wiele badań IG Farben w imieniu  nazistowskiego kartelu Rothschild/Rockefeller już w 1938 r. Dlaczego powinno dziwić, gdy odkrywamy, że wielonarodowa korporacja IG Farben po raz kolejny jest siłą napędową ukrytego programu pandemii ptasiej grypy? Trzeba po prostu trochę pokopać by dostać kawałki układanki.

Co jest potrzebne by ZATRZYMAĆ to szaleństwo raz na zawsze? Czy nie wystarczyło ludobójstwo milionów dzięki wypaczonemu programowi nazistów w czasie II wś.?

++++++++++++++++++++++++++++

Oskarżenie dotyczące ludobójstwa i innych zbrodni przeciwko ludzkości, popełnionych w związku z farmaceutycznym  procederem „robienia interesów na chorobach” i niedawną wojną z Irakiem
przedłożone Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości
przez dra med. Matthiasa Ratha i innych w imieniu narodów świata
Haga 14.6.2003

Komentarzy 235 do “Zginą 3 miliardy ludzi?!”

 1. gustaf said

  Nie mówmy na razie hop, to jest szczyt sezonu grypowego ,oni nie lubią spać. W Ukrainie jest ciągle bez zmian, jak rozumiem?
  Ja radzę nie przestawajmy się ich „bać” i pilnie na łapska uważajmy. Zwłaszcza tą z nożem za plecami

 2. Kuba said

  Zenobiuszu, rok 2012 to dziecko New Age. Wykreowała się strasznie niebezpieczna teraz religia, a de facto antyreligia. Jest ona obecnie bardzo popularna na różnych stronach www, forach, blogach i filmach demaskującą niby Kto nami rządzi? Jednak jest to bardzo inteligentny zabieg masonerii. Już wyjaśniam dlaczego? Mianowicie przez takie filmy jak Zeitgeist itp, rzeczywiście dużo prawdy jest ukazane, ale również jest dużo fałszu. Przedstawia się religie, które niby niszczą duchowość, są tylko jedne z wielu systemów do obalenia. I tu właśnie jest owa manipulacja. Masoneria sprytnie to obmyśliła. Po filmach Alexa Jonesa (nasz super wybawiciel), przeciwnicy NWO się wyodrębnili, ukazali się i zaczęli tworzyć grupy antynwo, ale już większość bez wiary w Chrystusa. Czy Wrogowi właśnie nie o to chodzi? Czy nie jest mistrzowskim planem masonerii zniszczyć Kościół? Uważam, że tylko dajecie się im łapać jak muchy na lep, wypłukując przy okazji siebie z wiary. Ale przepraszam, właśnie masoneria, widząc tą pustkę duchową, przygotowała między innymi nową religię New Age.
  Apokalipsa zapowiada fałszywe religie i fałszywych wybawicieli. Na prawdę warto przemyśleć sprawę. W roku 2012 żadnego przebiegunowania, kosmitów i końca świata nie będzie. Tylko Bóg wie kiedy, to nastąpi. Oczywiście żyjemy w ciekawych czasach, ale tym bardziej powinniśmy się nawrócić.

  • grypa666 said

   od pb: bedzie w niedziele ‚kazanie’ na ten temat; o new age jest w modlitwie mnichow ujkowickich:
   https://grypa666.wordpress.com/2009/12/24/zyczenia-swiateczne/
   https://grypa666.wordpress.com/2010/01/03/w-osadzie-cywilizacja-zycia/

  • Jaga said

   @Kuba
   Też tak uważam, ale jestem chyba w mniejszości. Szatan zrobi wszystko abyśmy stracili wiarę w Stwórcę i stracili życie a Pismo śięte mowi, że życie zyska ten kto zachowa wiarę. Szatanowi nie chodzi o to w jaki sposób życie starcimy i jak stracimy wiarę, więc posuwa się do różnych metod. Przybiera to różne formy reptialianie, Nibiru…kiesyś podesłałam link znanego fizyka i naukowaca który powiedział, że nie będzie przebiegunowania ziemi i wszystko uzasadnił.

   Dlaczego nagle teraz wszystko łącznie z Biblią zostaje skrytykowane…Szatan jak pisze Biblia wie, że mało ma czasu i robi wszystko aby nas zwieść. Widzę po blogu, że wielu wypatkach świetnie mu się to udaje.
   Wiele osób ktotr tu wchodzą mają ogromną wiedzę ale brak im wiary a bez tego ani rusz.

   Podeślę jeszcze raz strone Pana dr. Dybczyńskiego dla wielu może być pomocne.

   http://apollo.astro.amu.edu.pl/PAD/index.php?n=Dybol.2012Art1

   • Meggi said

    Bog wystawia nas na probe! Sam internet to zlo, bo ludzie nie sa razem, kazdy w swoim domku.

   • monitorpolski said

    @ Megg … „Sam internet to zlo, bo ludzie nie sa razem”
    Oj nie, nie! Internet jednoczy ludzi o podobnych poglądach, problem jest tylko w tym, że na tym się kończy, a powinno dojść do osobistych spotkań. Dzięki blogowi grypa666 poznaliśmy niesamowitych ludzi!

   • Obsertwator said

    Jaga nie szatan tylko czlowiek.
    A jeżeli tracisz wiare w cos w co wierzyłąs to jestes słaba psychicznie na wszelkie manipulacje.
    Zasada 1 i jedyna: TY Twoje ciało i twój umysl ma należeć do Ciebie. Nie można być fanatykiem w żadnym przypadku. I Nie daj sie manipulować tak jak robi to PIOTR BEIN. Dla myślących logicznie ostatnie zdanie jest jasne jak słońce. dla fanatyków i osób słabej psychiki – nie 0 zaraz zaczną ujadać peiski łańcuchowe – czyżby sekta?
    ============
    od pb: dobrze ze macie obsertwatora bo bym was zaczarowal o kazal nowordki zjadac;
    Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nade mna grzesznym

   • Jaga said

    @Obsertwator
    Człowiek nie może wyrządzić tyle zła. Zło pochodzi od szatana i nie ineczej. Moja wiara była wiele razy wystawiana na próbę, myślę, że wiele osób to przechodziło. Byłam fanatykiem w swoim czasie i może łatwiej jestem podatna na manipulacje, jednak teraz sprawdzam to co słyszę na miarę możliwości. Oczywiście wszystkiego się nie da sprawdzić, ale się staram.

   • Meggi said

    jestem z toba.

   • Obsertwator said

    Czlowiek wyrzadza zlo:) jesli szatan ma w tym swoj udzial to tylko mu szepsze do ucha aby to zrobil.
    Czlowiek decyduje co robi po top Bog w swojej madrosci dał czlowiekowi wolną wolę!
    Czlowiek wyrzadza zlo . nikt inny . TYLKO CZLOWIEK.!!!!

   • Jaga said

    Oczywiście, że człowiek czyni zło. i to miałam na myśli. Szatan ma swój udział w tym, że człowiek ma złe skłonności serca po grzesznych prarodzicach. Nie znaczy, że szatan szepcze do ucha, ale że wykorzystuje złe nasze pragnienia czy serce.
    Myslimy tak samo, tylko inaczej to napisaliśmy. Nie myślałam, że szatan jako osoba czyni zło, tylko, że on wykorzystuje nasze serce do robienia zła.

   • Jaga said

    Szatan wykorzystuje naszą słabą osobowość czy wiarę i podsuwa różne metody aby stracić Stwórcę z oczu. Pisze w Biblii, że przybiera postać anioła światłości. Jeśli ludzie wierzą w cokolwiek oprócz Stwórcy i Jezusa, to szatan jest zadowolony a im wiecej takich ludzi tym lepiej. Nie za bardzo orientuje się w reptialianach czy Nibiru, ale zastanawia mnie, że ludzie szybko się poddają. Przeczytają coś w internecie, czy książkę, jakąś teorie i biorą to za prawdę.

    Przecież tak może byc, że będziemy widzieć jakieś zjawiska na niebie, czy ktoś bedzie probowal podać się za Jezusa, czy nie wiadomo co jeszcze. Przecież NWO też czytają Biblię i wiedzą co się będzie działo, dlaczego mają nie pomoc sobie używając Biblii.
    Boję się, że ludzie mają zbyt słabą wiarę.

   • eteryczna ziemia said

    Czy to uczynił szatan czy człowiek? Naukowcy – nikczemnicy bez wobrazni pogrzebali świnie żywcem:
    http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7458355,,Nauka_czy_barbarzynstwo_Pogrzebali_swinie_zywcem.html

   • Kier said

    gdy patrzysz na otaczający świat i wydaje ci się, że Bóg go opuścił….ogarnia cię złość po ludzku mówiąc przeczytaj

    „Ocalona Aby mówić” Cena/Jednostka (część): 29.00 zl Autor: Immaculee Ilibagiza oraz Steve Erwin
    format C5, oprawa miękka, str.265 http://www.ducinaltum.pl
    Immaculée Ilibagiza wychowała się w kraju bliskim jej sercu, w otoczeniu rodziny, którą kochała. Jednak w roku 1994, gdy Ruanda pogrążyła się w fali krwawego ludobójstwa, idylliczny świat Immaculée runął w gruzy. Jej rodzina została brutalnie zamordowana podczas trwających trzy miesiące pogromów, które pochłonęły życie prawie miliona Ruandyjczyków.
    Immaculée cudem przeżyła rzeź. Przez 91 dni wraz z siedmioma innymi kobietami ukrywała się w ścisku i milczeniu w maleńkiej łazience w domu miejscowego pastora, gdy tymczasem wokół szalały mordercze polowania na ludzi.
    To właśnie podczas tych długich godzin spędzonych w niewypowiedzianej trwodze Immaculée odkryła moc modlitwy, aby wreszcie, strząsając z siebie strach przed śmiercią, utwierdzić się w głębokiej i trwałej relacji z Bogiem. Swą kryjówkę opuszczała, odkrywszy znaczenie bezwarunkowej miłości – miłości tak mocnej, że dzięki niej mogła odszukać zabójców swych bliskich. Odszukać po to… by im wybaczyć.
    Prowadząca do zwycięstwa podróż tej niezwykłej kobiety, podróż poprzez mroki ludobójstwa będzie inspiracją dla każdego, kogo życie dotknięte zostało strachem, cierpieniem i stratą.
    =======================
    od pb: Kier, sformatuj przed wklejeniem, co wlasnie za ciebie zrobilem

  • Rico said

   masz racje co do 2012 sciema na maxa ale w 2017 przypada 300 lecie masonerii ciekawe jak te psychole beda swietować pewnie naszym kosztem….

  • monitorpolski said

   Częściowo masz rację. Zetknęliśmy się ze zdesperowanymi młodymi ludźmi, chcącymi walczyć z NWO, ale pochłoniętymi przez New Age. Mają swoje przedziwne teorie, jednak na pewno nie widzą rozwiązania w jedności chrześcijańskiej. A ta była ostoją przed ponad 2000 lat, dopóki „unym” nie udało się jej zinwigilować, głównie w największej – katolickiej części. Jeśli jednak tylko kilka procent Chrześcijan dowie się prawdy i zacznie działać w celu wyczyszczenia Koscioła, to biada przebierańcom.

   • Fraktal said

    Czego chrześcijaństwo było ostoją? Pokoju, prawdy czy miłości? Bo jakoś sobie tego nie przypominam? Czy nie było cały czas wojen, głodu, chorób, krucjat itp? Gdzie widzieliście do cholery jakiś pokój na świecie?

   • monitorpolski said

    Destrukacja wewnętrzna w Chrześcijaństwie istniała od dawna. Spójrz na idee Chrystusa – to jest odpowiedź na pytanie, nie patrz się na instytucje.

   • Max Kolanko said

    Przepraszam za ostre stwierdzenia ale tylko idiota albo ślepiec nie wierzy w biblijnego Boga. Przecież Iluminati odgrywają tylko już dawno napisany przez Jahwe scenariusz, który ten przekazał Janowi w objawieniu… Nasi „władcy i panowie ziemi” to tylko aktorzy od dawna zaplanowanego spektaklu – co by ziarno od plew odsiać…

   • Fraktal said

    Kolega wcześniej pisał o jedności chrześcijańskie przed 2000 lat. Z tego co wiem było zupełnie na opak. Wtedy funkcjonowały różne sekty chrześcijańskie(jeśli w ogóle były w tamtym czasie) i każda w coś innego wierzyła. Przez kolejne 2000 lat chrześcijaństwo podzieliło się na dziesiątki odłamów. Oczywiście każdy odłam jest prawdziwy i jedyną drogą do Boga. To tak samo jak z innymi religiami typu islam czy hinduizm.

   • VIVIEN said

    FAKT ! TO PRAWDA !

 3. grypa666 said

  BERLIN/WARSAW (Own Report) – Poland’s serious protests of Germany’s
  not abiding by treaties and agreements are overshadowing Berlin’s
  Coordinator for German Polish Cooperation’s inaugural visit to Warsaw
  tomorrow. The protests in Poland are aimed at Germany’s disregard for
  the terms of the German-Polish Good Neighbor Policy Treaty, resulting
  in, the much less prosperous, Poland allocating a multiple per capita
  for the German-speaking minority in Poland in its national budget than
  what Germany is willing to allot for the Polish-speaking minority in
  Germany. The German revisionist „Flight, Expulsion, Reconciliation
  Foundation” is another cause of discontent. Warsaw insists that
  Germany live up to its engagement in the agreements on personnel
  questions, which Germany is now threatening to violate, including
  providing the President of the German League of Expellees, Erika
  Steinbach, a position on the staff of the foundation. The historian
  Tomasz Szarota has raised grave criticism of the institution, which
  plans to erect a memorial in the German capital at a prominent
  location. Szarota was a member of the foundation’s scientific advisory
  council, from which he resigned in protest. Through his knowledge of
  the structure of the foundation, Szarota sees the foundation as a
  „propaganda ploy” that, even without Erika Steinbach’s collaboration,
  will present the developments at the end of World War II with bias.
  http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56311

  • monitorpolski said

   Nie dziwię się Niemcom – działają we własnym interesie. Zdali sobie sprawę na co jest atak i starają się uchronić swoją narodowość. Sprawa restrykcji odnośnie używania innego niż neimiecki języka w rodzinach dotyczy nei tylko Polaków. Niemcy chcą odkręcić to co „unym” się częściowo udało – atomizacją społeczeństwa na grupy narodowościowe. Jeśli bowiem nie można wypędzić Turków, Ukraińców czy Polaków, to należy przynajmniej zrobić z nich Niemców. To samo powinnismy robić w Polsce.
   A co do roszczeń niemieckich – wystarczy odgrzebać stare dokumenty i postarać się odzyskać ubezpieczenie jakie należy się Polsce oraz złoto zdeponowane w bankach zachodnich przed II wojną – mielibyśmy conajmniej bilion dolarów. Na ten temat jest wiele poważnych opracowań popartych dokumentami.
   Druga rzecz to polscy wypędzenie, którzy potracili majątki na skutek okupacji niemeickiej i sowieckiej, moja rodzina też był jej ofiarą i należałoby się jej zwrócić zagrabione majątki.
   ==================
   od pb: od oprawcow w Polskiej Golgocie nalezy sie za samych pomordowanych co najmniej 6 milionow zabitych x kilka milionow euro wartosc statystyczna zycia ludzkiego w planowaniu w ue = dziesiatki bilionow euro

 4. sucheLiscie said

  czy moglby ktos podac zrodla tego o napromieniowywaniu zywnosci? na stronie codexu mozna sciagnac rozne pdfy ale nie udalo mi sie jeszcze trafic na taki w ktorym nakazywanoby napromieniowywanie albo duze ilosci pestycydow, o ktorych to tutaj sie pisze. narazie traktuje to wszystko z przymruzeniem oka, ale wlasnie dlatego, ze nigdzie nie widzialem podanych zrodel opisywanych teori.

 5. KECram said

  Zenobiusz jak to jaka data 21.12.2012 a wiesz dlaczego? Ziemia wchodzi w znak Wodnika. A dlaczego tak szybko im zależy. Bo w Biblii masz napisane …przyjdę do Was gdy u progu drzwi będzie stał człowiek z dzbanem wody… Łączysz wszystko w jedno? A kiedy ma się pojawić antychryst? Kojarzysz? Jestem więcej niż pewien, że tu są brakujące elementy całej układanki…
  Ludzie naprawdę obudźcie się. Bóg powiedział i dał nam wybór jaką droga mamy iść…my wybierzemy drogę….

  • monitorpolski said

   Im się faktycznie spieszy. Realizuja bowiem przepowiednie, chcą by ich ludzie uwierzyli, że tylko tędy droga. Jeśli się bowiem w nawet najmniejszym stopniu potkną to zacznie się rewolta w ich środowisku. Być może wiedzą o jakichś zdarzeniach astronomicznych, które nastąpią w 2012 (przelot Nibiru?) i chcą to wykorzystać do eliminacji większści populacji globu.

  • bingo said

   Z tym dzbanem to nie wiem skad to wziales ale nie z Biblii

  • szach said

   „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, Tylko Ojciec” (Marka 13:32, BT) a już na pewno jakieś pogańskie prymitywne ludy.Ja żyję już dostatecznie długo,by pamiętać co najmniej dwie daty końca świata ogłaszane przez jehowców.Uciekali na Babią Górę i schodzili jak nie pyszni,bo nic się nie wydarzyło.Jak już pisałam ,te wszystkie „przepowiednie” są po to,by odwracać uwagę ludzi od spraw istotnych.A co do szatana,to on ISTNIEJE.Jest ojcem kłamstwa i ukazuje człowiekowi(którym gardzi)zło jako dobro,bo inaczej człowiek by go nie posłuchał, a jego największym sukcesem jest wmówienie ludziom,że diabła nie ma.On zaś istnieje i działa(na ile mu Bóg dozwoli)i ma swe sługi, jak Bóg ma swoich proroków.I oprócz czynienia zła,grzechem jest nic nie robienie-czyli zaniedbanie ,bo pozwala złu dominować,bowiem zło jest agresywne i krzykliwe.Dobrych ludzi jest więcej,jednak muszą się jednoczyć ,a następowało to zwykle w obronie tego co święte,czyli wiary i Kościoła.Nie trzeba szukać daleko,wszak Solidarność jest tu niedawnym przykładem.Ludzie w pojedynkę nic nie znaczą ,jednak w większości,nawet nie uzbrojeni,to siła.Kościół (świątynia) to miejsce,gdzie spotykają się ludzie wyznający te same wartości ,komunikujący się ze sobą, organizujący się w różnych grupach i działaniach dlatego jest to nie na rękę ludziom mającym złe zamiary.Jakie są zagrożenia wiadomo(a kto nie wie,niech poczyta artykuły na tym blogu).Jak im zaradzić? 1.informacja(uświadamiać ludzi)
   2.formacja(pracować nad sobą,wychowywać dzieci na świadomych patriotów,przekazać im naszą hierarchię wartości,wiarę,uczyć szukania prawdy i odwagi…)
   3.akcja(organizować się,manifestować, protestować gdy trzeba ,popierać słuszne działania innych,nie krytykować publicznie osób,które coś robią w naszych sprawach,lecz w cztery oczy,by nie dawać przeciwnikom argumentów które nagłośnią i wyolbrzymią w nierównej walce z nami,nie pozostawiać osamotnionych ludzi,którzy płacą cenę za swoje działania na rzecz dobra…i oczywiście głosować zawsze świadomie i mądrze)
   Zwycięstwo w wojnie należy do nas,choć pewnie nie jedną bitwę przegramy i może nie dożyjemy czasów,gdy zapanuje sprawiedliwość.
   I musimy się uczyć,szukać prawdy i nie być łatwowierni,byśmy nie byli pożytecznymi głupcami wykorzystywanymi przez zło.

 6. skullfullofmaggots said

  Przy czytaniu informacji o Codex Alimentarius zawsze nasuwa mi sie pytanie – czy ktos widzial ten dokument calosci, czytal go z aneksami i protokolami dodatkowymi, czy tylko powtarzamy informacje, ktore ktos wpuscil w obieg – na stronie Codexu sa rozne dokumenty (wiekszosc to propaganda), ale nigdzie nie jest on zamieszczony czarno na bialym i w calosci. Przynajmniej ja nie znalazlem. Jesli znalezliscie to gdzies w przestrzeni – podzielcie sie lina 🙂

  Pozdrowienia

 7. A said

  Wypisałam ok 10 preparatów roślinnych, witamin i suplementów diety.
  Pytałam w aptece o dostepność- wszystkie są dostępne lub możliwe do zamówienia. Nic sie nie zmieniło, apteka nie dostała żadnego pisma/nakazu/ instrukcji związanej z koniecznością ograniczenia sprzedaży/wycofania popularnych preparatów. Jedyna zmiana o jakiej wiadomo farmaceutkom dotyczy preparatu ginko. Zapowiedziano, że dostepny będzie w sprzedaży wyłącznie proeparta firmy naturelle. Jeden z dwóch czy trzech zawierajacy standaryzowany wyciąg z liści miłorzębu. Inne dostepne do tej pory zawierały zbyt małe ilości własciwej subsancji miłorzębu- i zawierały syntetyczne, szkodliwe wypełniacze. Nie wiem jak to się ma do planów masowego ludobójstwa.

  • Sacri said

   hurtownie farmaceutyczne (rowniez te najwiekrze) rowniez posiadaja wszystkie leki homeopatyczne i suplementy jak rok i wiecej temu, bez zmian cen czy promocji by sie pozbyc, wiec troche dziwne z tym codexem (choc jestem mu przeciwny, a bebnie znajomym o tym juz jakies 2-3 lata), moze jako tako nie wszedl jeszcze???
   A i jeszcze 1 sprawa znajomej syn (2 lata), mial guza mozgu, byl operowany, pare dni temu wyszli ze szpitala i tu suprajs: doktor (ze szpitala) wypisal mu tylko same leki homeopatyczne! troche dziwne…

   • monitorpolski said

    A co chcesz żeby otwarcie zaczęli mówić o tym, ze promuja ludobójstwo? Będą robić po cichu – niszczyć sądownie tych, którzy się nie dostosują. Czy ktoś poprze kryminalistów? W Wyborczej tylko napiszą, że usadzono kolejnego drania, który się nie stosuje do norm europejskich.

   • Sacri said

    dokladnie jak mowisz po cichu i sadownie zlikwiduja WSZYSTKIE hurtownie oraz apteki bo sprzedaja homeopatyczne leki 🙂 o lekarzach ktorzy je wypisuja to jeszcze moge zrozumiec bo latwiej, ale cala reszte? a co do codex-u to szybciej jest wdrazany w jedzeniu, powiedz mi ilu Twoich znajomych wie co to homeopatia lub bierze takowe leki i suplementy a najlepiej popytaj ludzi na ulicy??? wiec zlikwidowanie tych lekow to nic nie zmieni bo i tak 99,9% nawet nie tyka homeopatow.

   • mgrabas said

    homeopatia opiera się na okultyźmie

   • Jaga said

    Różna są opinie i nie zawsze wiadomo gdzie jest prawda. Z tego co wiem homeopatia jest jednoskladnikowa i tej możnaby się obawiać i wieloskladnikowa z wielu ziól, gdzie już ma co działac. Jednoskładnikowa odnosi się do leczenia duszy i osobowości a wieloskładnikowa leczy konkretne schorzenie. W aptekach jest wieloskładnikowa a z tego co wiem to już nie powinno się nazywać homeopatią ale ziołolecznictwem.
    taka jest różnica.

   • Xagog said

    „homeopatia opiera się na okultyźmie” Poproszę o źródło z wyjaśnieniem sprawy

   • mgrabas said

    nic nie jest za darmo!
    możecie nie wierzyć, ale nie zdajecie sobie sprawy czyją mocą dzieją się te czasowe „uleczenia”, za jaką późniejszą cenę

    przez wiarę w cudowność „lekarstwa”, amuletu, symbolu, tajemnych technik, kolejnych wtajemniczeń, słuchania „dobrych rad” wróżbitów, korzystania z „prowdzenia” przez „przewodników”, szukania w rzeczywistości pozazmysłowej „pomocy”, cudownych „uzdrowień”, władzy nad przedmiotami i ludźmi, niepostrzeżenie wchodzi się w świat demonów, które podają się za przyjaciół, a tak naprawdę to pałają nienawiścią do ludzi i tak się dziwnie składa, że człowiek niepostrzeżenie brnie coraz głębiej w coś, co zaczyna nad nim mieć coraz większą władzę… i nie widzi potem możliwości wycofania się

    albo się pokłada nadzieję jedynie w mądrości Boga, albo się uważa, że wie się lepiej
    poczytajcie Pismo Święte, które przestrzega przed tą drogą i ostrzega przed jej zgubnymi konsekwencjami, posłuchajcie świadectw ludzi, którym dopiero wstrząs otworzył oczy

   • mgrabas said

    w uzupełnieniu poruszonego wyżej tematu homeopatii

    „(…) Homeopatię „zawdzięczamy” niemieckiemu doktorowi Samuelowi Hahnemannowi (1753-1843). Był to człowiek kpiący z chrześcijaństwa i samego Zbawiciela. Należał do sekty wolnomularskiej, potępionej przez Kościół jako narzędzie i siedlisko diabła. Dodatkowo parał się spirytyzmem, co ma niebagatelne znaczenie, gdyż jak sam oświadczył, homeopatia powstała dzięki informacjom przekazanym podczas objawień spirytystycznych. Jest to niewątpliwie główny „trop” na drodze do odrzucenia tego sposobu leczenia.
    Specyfika hahnemannowskiej „medycyny” polega m.in. na swoistej spirytualizacji organizmu ludzkiego i atakujących go chorób. W jego najważniejszej pracy pt. „Organon der Heilkunst” dowiadujemy się, że choroby, to „tylko duchowy, dynamiczny rozstrój życia”. Trzeba tedy, aby i lekarstwa działały w obszarze ducha, co prowadzi Hahnemanna do nauki o „uduchowieniu materii”. (…)”

    źródło: http://www.katolik.pl/index1.php?st=artykuly&id=721

   • Xagog said

    Dzięki mgrabas, poszperam w tym temacie i poczytam. Nie znam się kompletnie na homeopatii,stąd moje pytanie.Mam zwyczaj samemu wszystko weryfikować bo nikomu nie ufam.Co do Pisma Świętego,to czytam:)Jeszcze kwestia tego co nazywa się homeopatią, jak te leki są produkowane itd.Ziołolecznictwa z kolei zawsze będę bronił.Pozdrawiam

   • mgrabas said

    warto wysłuchać, a jeszcze lepiej poczytać, chyba największego współczesnego znawcy tematu jakim jest Joseph Marie Verlinde, który poszukiwał w swym życiu i doświadczył różnych duchowych dróg i po tym wszystkim wprost dzieli się swoimi przemyśleniami – pliki mp3 „Joseph-Marie Verlinde I.mp3”, „Joseph-Marie Verlinde II.mp3”, „Ksiazki Joseph-Marie Verlinde.mp3” dostępne są tu: ftp://84.38.160.123/
    login: rotunda
    hasło: rotunda

    więcej o Josephie Marii Verlinde jest w Wikipedii: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Marie_Verlinde

    kiedyś byłem na spotkaniu z Josephem Marie Verlinde w kościele Saletynów w Rzeszowie oraz kupiłem tam książki Verlinde, stąd to wiem

  • annah said

   Liscie ginko biloba mozna sobie nazbierac, w naszym klimacie rosnie b. dobrze, a potem zaparzyc herbatke i problem sklerozy mamy z glowy.
   Pamietajcie, ze nie co razu pozbawia nas wszystkiego, dzialaja metoda malych krokow. Zatem mamy czas na uprzedzenie dzialan, ktorych plany sa nam znane. Wazna jest akcja informacyjna o tym blogu.

  • Pelagia said

   niestety – ja już nie moge kupić i nie kupię chińskiego zeń-szenia z dodatkiem mleczka pszczelego w większej proporcji niz teraz dostępny. Polska utrudnia, a wręcz uniemożliwia rejestracje tego preparatu, kt. był dostępny przez kilkanaście lat. Wtedy był dobry, teraz już zły.
   Do admina prośba- przywróćcie gwiazdki do oceniania wypowiedzi, łatwiej mi oceniać gwiazdką niż wklejac odpowiedź na czyjś post
   ============
   od pb: sa tak za jak i przeciw glosy; zdecydowalem usunac, bo niektorzy klikaja zeby udowodnic swa racje; zamiast ogladac gwiazdki, czytaj artykuly na prawym marginesie, mniej bedzie bzdet tu w piaskownicy (czy maglu?)

 8. Ola said

  Dr Rath – tu jest bdb film z polskimi napisami

  http://video.google.com/videoplay?docid=-2927498432760024906#

  • Marek said

   Ten materiał obowiązkowy dla każdego 4 części trzeba obejrzeć wszystkie

   Dr Rath kartele farmaceutyczne

   • Marek said

    przepraszam w tym samym momencie wrzuciłem to samo:)

   • Meggi said

    obejrzalam cvalosc.- przerazajace! my lali ludkowie w szponach , nien oberazajac zwierzat, diabla

  • VIVIEN said

   NIE MA LEPSZEGO PODLOZA ZEBY TO WYTLUMACZYC! I OTO CHODZI!!!! WKLEJALAM TE LINKI NA POCZATKOWYCH TEMATACH TEGO BLOGU JAK WSZYSCY BYLISMY W SZOKU SZCZEPIONEK TO BARDZO WAZNE ABY KAZDY TO OBEJRZAL I ZAPAMIETAL!

 9. Meggi said

  ja uwazam, ze po wojnie nie bylo czym manipulowac.Czesto slysze od starych ludzi, ze musieli lapac szczury i koty zeby przezyc.A teraz jest tak duzo zywnosci, ze wyrzucana na smietnik. wiem cos o tym bo pracuje w handel.

  • KECram said

   I za komuny też nie było żywności…zobacz w jakich dobrych czasach żyjesz

   • Meggi said

    +dobre? niw wie wiesz co jesz, czy dajesz sobie czas czytac wszystkie skladniki?. I oni i tym wiedza , ze nie

  • monitorpolski said

   W ciągu kilku tygodni od zatrzymania dostaw może być pomór z głodu. Dlatego bardzo niebezpieczna jest kumulacja handlu w rękach kilku korporacji. W Polsce nie jest jeszcze tak źle nadal istnieje drobny handel.

   • Zbyszko said

    Polskie ustawodawstwo w czasach po Rakowskim w sposób zdecydowny rozprawiło się z tą rodzącą się powszechną inicjatywą gospodarczą. Ustawy dyskryminują drobną wytwórczość, handel, rolnictwo, usługi. Ludziom podejmującym wysiłek działalności gospodarczej, urzędnicy wyposażeni w odpowiednie administracyjno-fiskalne narzędzia w sposób zdecywony czasami raz na zawsze wybijają z głowy pomysł na swój biznes. Więc tu jest „pies pogrzebany”. Dopuki jakas ekipa władzy nie usunie tych „zielonych świateł” jak to się wtedy nazywało dotąd Polska będzie zagrożona. Bo niestety polska produkcja i handel jest juz rękami naszych władz w znacznym stopniu zglobalizowana

   • szach said

    nie sztuka założyć sklep,sztuka go utrzymać skoro większość jedzie do hipermarketu na zakupy.Ja ze względów patriotycznych robię zakupy w małych osiedlowych sklepikach,na targu u rolnika.Dopóki Polacy nie zrozumieją,że trzeba wspierać rodzimą przedsiębiorczość nie mamy szansy.Polskie sklepiki padają jeden po drugim bo nie wytrzymują konkurencji a i na pomoc państwa czy miasta liczyć nie mogą ,wprost przeciwnie,wspiera się dużego .Kupujmy towary wyprodukowane w Polsce.Niestety mamy brzydki nawyk ,że co zagraniczne to dobre,co Polskie to be,a czasy się zmieniły i teraz jest najczęściej odwrotnie.Ja patrze na producenta choć to wydłuża mi czas zakupów,staram się wybierać polskie towary,bo to praca dla Polaków i podatek w polskim budżecie.Kiedy Polacy to zrozumieją,nie wiem.Jak na razie to nawet w niedzielę nie umieją inaczej spędzać czasu niż na zakupach w hipermarketach.

   • mizia said

    zenobiuszu czytasz w moich myslach

   • VIVIEN said

    LEPER BEDZIE POMOCA ?

 10. Rico said

  mam pytanie co sadzicie o autorze ksiazek który dziala pod pseudonimem JAN VAN HELSING i o jego ksiazkach…zorientowanych w temacie prosilbym o odpowiedz tu albo na meila…dzieki…JEST NAS WIELU!!!!

 11. Aśka said

  Czipowanie noworodków w Japonii – RFID w powszechnym stosowaniu
  youtube.com/watch?v=uiiSG3-enw0&feature=related

  na razie w Poznaniu obowiązek czipowania psów
  Akcja czipowania psów w Poznaniu
  youtube.com/watch?v=yT9qOyDN5bc&feature=related

  no i jeszcze w celu zaznajomienia się z zamiarami NWO dla tych, którzy są krócej na tym blogu
  Media przekonają każdego do NWO… (subs PL)
  youtube.com/watch?v=kls9FoLYMHM&feature=related

 12. monitorpolski said

  Organizować się i działać po cichu (konspiracja). Niezależnie od tych, którzy działaja i mówią otwarcie, kopiować co się da, uswiadamiać, edukować. Należy systematycznie odwracać niekorzystne zmiany jakie „unym” dało się przeprowadzić – a tego możemy dokonać tylko poprzez przejęcie przez Polaków kluczowych pozycji w państwie. Dokonać można tego na razie głównie poprzez wybory, ale także przez przemyślany lobbying. Na posłów można wywierać presję, podobnie jak to robi żydowski AIPAC w USA, presję społeczną należy wwierać na sędziów i prokuratorów, jeśli nie wypełniają odpowiednio swojej roli. Biznesy nie działające na korzyść naszego narodu należy bojkotować – wystarczy nie kupować od tych, którzy się reklamują w antypolskich mediach. Wzmocnić naszą chrześcijańską wspólnotę religijną – nic bowiem tak nie jednoczy jak wiara. Demaskować „przebierańców” śród księży, a szczególnie wśród biskupów – z których 80% jest nie naszych! Dążyć presją spoleczną do wprowadzenia podobnych praw jakie mają Amerykanie w USA, zgodnie z ich konstytucja, głównie chodzi o prawo do swobodnej wypowiedzi i posiadanie broni. Konstytucja amerykańska zastrzegła to ostatnie jako ostateczną obronę dla ludu w przypadku gdy rząd stanie się totalitarny i zbójecki. I teraz właśnie zostanie to wykorzystane, zresztą i dla naszej – tu w Europie korzysci.
  To tyle co mi wpadło do głowy w tym momencie.

  • jerzy said

   Wielki człowiek z Indii pokazał sposób, pokazał skuteczną drogę:
   Obywatelskie nieposłuszeństwo.
   Skuteczną, jeśli będzie konsekwentna i powszechna, jak w XX wieku okazała się skuteczna w Indiach.

   • hjk said

    to wszystko wymaga udziału mas, a jak wiadomo zdecydowanie działajaca niewielka grupa moze pociagnąc masy, które są pod hipnotycznym wpływem mediów.

    Trzeba póki co wymyślać jakieś rozwiązania,które zastosowane przez stosunkowo niewielu świadomych, mogłyby zatrząść podstawami nwo.

    Pozostaje na razie szerzenie świadomości wszelkimi możliwymi sposobami.

    Ale co można zrobić, jak posłowie okażą się idiotami albo zdrajcami i „klepną” ustawę o GMO?!

    Jak ‚przyklepali’ traktat lesboński bez czytania?!

   • monitorpolski said

    Znajdźmy też przyjaciół wśród polityków. Nie wszyscy są skorumpowani. Polska pokazała, że jest ciągle nalweselszym barakiem, tym razem w obozie europejskim.

   • gustaf said

    Z wielkim wstydem przyznaję, już bardziej nieposłusznym być nie potrafię. Dlatego z wdzięcznością przyjmę nieodpłatnie każdy , nawet zwariowany nieco pomysł. ;P

  • Adam said

   niebwaem ponoć 2 czytanie ustawy o GMO. GDZIE NASZA PRESJA GDZIE NASZ LOBBING?
   Zorganizujmy sie bo bedziemy wpieprzac zmutowane jedzenie !!! ;/

 13. magdaswro said

  Następna ciekawa strona

  http://www.letthetruthbeknown.com/nibiru%20palace%20-%20the%20series.htm

 14. 1o0 said

  LUDZIE MUSIMY SIE ZJEDNOCZYC I POZA BLOGIEM, BO CO BEDZIE JAK I JEGO ZABRAKNIE?! MYSLE ZE WSZYSCY RAZEM BYLIBYSMY W STANIE ZROBIC COS NAPRAWDE WIELKIEGO I DOBREGO.

  • monitorpolski said

   Ten blog to jest kilka tysiecy ludzi. Wcale nie ma i nie miał na celu stworzenie jakiejś siły politycznej. Ale informacje tu przekazane są unikalne, dlatego należy je kopiować ile się da.

 15. TinkerBell said

  Czy jest gdzieś dostępny dokument w którym można przeczytać o tym jakie jest stanowisko Polski w tym wszystkim? Jakie mamy dyrektywy z tym związane? Czy to oznacza, że na przykład wędliny bez konserwantów znikną ze sklepów? I jak pozbędą się tych, co proponują ekologiczną żywność?
  To jest jakieś szaleństwo, które trzeba zatrzymać.

  • Marek said

   zapewne zmienią znaczenie słowa ‚ekologiczne’ tak jak już to zrobili ze słowem ‚pandemia’

   • TinkerBell said

    Ech.. nie pomyślałam o tym ale zapewne tak będzie.
    Może należałoby poruszyć ten temat w mediach, żeby ludzie wiedzieli?
    Tak jak było ze szczepionkami. Myślałam, że nie puszczą tego materiału o niebezpiecznych szczepionkach (Uwaga – TVN) a jednak… ostrożnie bo ostrożnie ale było.
    Może uda się z kodeksem?
    ==============
    od pb: potrzeba globalnej akcji przeciw codexowi, podobnie jak przeciw ‚pandemii’; ja postanowilem uderzyc w centrum dowodzenia = kompleks jot bo niewielu to robi albo sie boja; zakladajcie blog nt codex, dobry dziennikarz sledzczy powinien byc w stanie replikowac dzielo burgermeister w temacie codexu

   • Marek said

    jak zrobimy zamieszanie w necie to pewnie się uda

    zrobimy?

   • marslim said

    Chyba trzeba znowu zrobić akcję z wysyłaniem maili do wszystkich możliwych posłów i kancelarii.

   • TinkerBell said

    Zrobimy, nie ma innego wyjścia. To konieczność!

   • jerzy said

    Jestem pewien, że się uda.

    Trzeba pisać do wpływowych, znanych ludzi, do parlamentarzystów. Pisać listy otwarte, aby wiedzieli, że i inni wiedzą o tym, że taki list otrzymali i aby nie mogli się uchylić od zajęcia stanowiska.

   • CoZaSyf said

    Mało kto ogląda tv-Trwam! A tam pózno jest b.duzo rozmów na tematy,które tu poruszamy.Również tvp-info daje ciekawe materiały o 23,45/tez pózno/

  • ALFA said

   Tu jest kontakt można dzwonić i pytać
   http://kodeks-a-zdrowie.pl/

 16. antykościół said

  Bez religi jestem bardzo szczęśliwym człowikiem nawet nie wiecie jak mi dobrze poza czasami tym całym negatywme wylewajacym sie z mediów.

  • CoZaSyf said

   Czy nie jestesmy wszyscy rodzina? Katolcy z wielka nienawiscią?!Nie podoba mi sie:[

  • CoZaSyf said

   Zenobiusz!Twoje gadanie o Bogu i złe emocje-czy uwazasz,ze to ok?Jeszcze niedawno nie radziłes sobie tu/ogolnie/ a teraz taki z Ciebie wyrósł znaFFca?Jak widze dalej nie dałes zadnego linka,tylko szczekasz na ludzi.A człowiek poszukuje swego miejsca całe życie ma do tego prawo w mysl religii.

  • VIVIEN said

   …………..SPOKOJ !……
   ======================
   od pb: vivien i zenobiusz, wypuscie se nawzajem gardla z dloni bo oboje zbanuje; moze by tak nt najnowszego artykulu?

  • Xagog said

   ????

 17. monitorpolski said

  I co nie stosujesz się do 10 przykazań, tzn. kradniesz, mordujesz, nie czcisz swoich rodziców itd? Nie miłujesz swoich bliźnich, cudzołożysz, jesteś homoseksualisą, pedofilem? Gratuluję!

 18. Zbyszko said

  Spieszą się także z niszczeniem resztek wiary w Boga w Narodzie. WP publikuje kolejny już (chyba 4ty) artykuł mający obrzydzić ludziom wizyty duszpasterskie czyli kolędy: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bog-zaplac-za-ochlapanie-scian,wid,11861210,wiadomosc.html

 19. Ola said

  Nawet sępy zdychają …

  Dr Al. Sears, amerykański lekarz mówi, że medykamenty w kupowanej przez Amerykanów wołowinie w supermarkecie są tak straszne, że nawet sępy ich nie przeżyją.
  Właśnie przeczytałem raport mówiący o milionach sępów zdechłych w Afryce Płd po zjedzeniu pozostałości po krowach wyhodowanych z użyciem zaledwie dwóch środków.
  Jako padlinożercy, sępy mają żelazny system trawienny. Spójrzmy na ich dietę – ptaki dzień w dzień nie jedzą nic innego jak zgniłe mięso. Ale ich liczba zmniejszyła się – prawie do wyginięcia w niektórych przypadkach – z powodu śmiertelnego efektu jaki wywołują podawane im środki: antybiotyki i hormony.
  Wyobrażmy sobie co by się stało, gdyby mięso znalazło się w twojej lodówce.

  … Komercyjnie hodowane bydło jest na siłę karmione ziarnem z dodatkiem antybiotyków – nie dlatego, że jest chore, ale :
  – by zwiększyc codzienny przyrost masy ciała
  – by zwiększyć współczynnik mięsa do przyrostu masy ciała
  – by zwiększyć swobodne przyjmowanie pożywienia.
  Czy wiesz, że 70 procent wszystkich amerykańskich antybiotyków używa się – nie dla ludzi – ale dla ‘zdrowego’ inwentarza zwierzęcego. To przedstawia główny problem, gdyż antybiotyki tworzą odporne na leczenie odmiany bakterii, żyjące w jedzeniu przez nas spożywanym. Z tego powodu prawie niemożliwe do leczenia są grożące śmiercią choroby, takie jak e-cola, salmonella i campylobacter.

  Następnym ważnym problemem są hormony.
  Większość amerykańskiej wołowiny wstrzykiwana jest sztucznymi hormonami przechodzącymi na ludzi. Są niebezpieczne dla dzieci, niebezpieczne dla dorosłych, i również powodują nowotwory. Jest to tak poważna sprawa, że od 1989 zakazany jest import amerykańskiej wołowiny do Europy.

  http://www.alsearsmd.com/grass-fed-beef/
  =======================
  od pb: ‚amerykanskie’ technologie produkcji zywnosci globalizuja sie, sa juz dawno w polsce; antybiotyki produkuje ig farben?

  • jerzy said

   Wegetarianie mają lepiej. To trochę żart 😉 . Ale pomysł bojkotowania marketów na rzecz małych sklepów i kiosków rodzinnych jest bardzo dobry. Prosty, a skuteczny. A przynajmniej nie warto kupować tam żywności.
   Codex Alimentarius jest okazją do zmobilizowania olbrzymiej większości społeczeństwa, tak jak w afera szczepionkowej; Bowiem niebezpieczeństwo dotyczy wszystkich. Złoczyńcy liczą na bierność większości ludzi, na brak informacji.
   W istocie, niektórzy ludzie piszący na tym blogu zachowują się podobnie jak żaba, która ujrzała zaskrońca: nieruchomieje, a po jakimś czasie tej bierności… sama wskakuje mu do pyska. Jest to fakt stwierdzony przez zoologów.
   Pisać, dużo mejli, dużo listów otwartych do wpływowych osób. Nie będą się mogli uchylić od opowiedzenia się po którejś ze stron i będzie wiadomo, kto jest kto.
   W ten sposób powstaje masowy ruch protestu.
   =====================
   od pb: niech ktos zalozy blog lub sajt i podaza za przykladem burgermeister dla ‚pandemii’ = najlepiej o globalnym zasiegu, wiec po angielsku; ja zostaje przy temacie jot, tj. centrum dowodzenia tym dranstwem

   • Brenda said

    Przeciez te sklepiki kupuja towar w marketach, w tych samych zrodlach co one. Podobnie jest na bazarach. Maka pochodzi od 2-3 producentow, mleko rowniez, itp.,itd. Nawet kupujac nasiona jestesmy skazani na „pedzone” rosliny. Jesli uda nam sie skabinowac nasiona czyste, nie skazone, doprowadzic do pozyskania z tych upraw nowych nasion, to i tak po paru latach nastepne nasiona nie beda juz takie „dziewicze”. Wplyw maja na to owady, ktore roznosza pylki juz skazone, no i nasiona, ktore powstaja wciaz z zamknietego kregu, sa co raz slabsze. Efekt cos w rodzaju kazirodztwa.
    Tu trzeba dobry mozg co by rozpracowal plan przetrwania. Pewnie powstanie czarny rynek PRAWDZIWYCH sadzonek i ziaren.

   • jerzy said

    Rzeczywiście, powstanie. Tak jak czarny rynek żywności napromieniowanej i z toksycznymi dodatkami oraz żywności wolnej od napromieniowania i dodanych szkodliwych „adjuvantów”.

    Poszukuję konkretnej informacji: Jaka żywność, jakie owoce są aktualnie w Polsce napromieniowane.

    Gdzie można kupić licznik do pomiaru tego, bo taka żywność będzie słabo wprawdzie, ale promieniować.

    Może jakaś firma podejmie się wytwarzania takich liczników wysokiej jakości?

    Bo takie „zobocycie Hipolicie, zobocycie” – to jest szum informacyjny. otrzebna jest informacja precyzyjna.

   • Aśka said

    W Polsce mogą być sprzedawane napromieniowane: ziemniaki, cebula, czosnek, świeże i suszone pieczarki, przyprawy suche i suszone warzywa

   • Inana said

    Taka zywnosc nie bedzie promieniowac . Napromienianie zywnosci nie polega na tym ze zostaje ona skazona .Szkodliwy jest efekt tego napromieniania na poziomie fizycznym i chemicznym. Powstaja rozne zwiazki chemiczne ktorych tam nie bylo przed naprom.Sa niszczone witaminy, enzymy, i zmieniaja swoja budowe wszystkie skladowe danego produktu.

   • jerzy said

    @Aśka
    Dzięki za tę informację 😉 .

   • mgrabas said

    szczegóły aktów prawnych można znaleźć tu: http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasZZ (link: „żywność i żywienie”)
    oraz tu: http://www.abc.com.pl/akty-prawne-zdrowie

   • jerzy said

    @Inana
    Bardzo słabe promieniowanie tzw. „wtórne” wystąpi. Będzie słabiutkie, ale do wykrycia czułym licznikiem.
    ===================
    od pb: czy wiadomo cos wiecej o tym promieniowaniu? prom. alfa tez slabiutkie nie pojdzie przez papier, a w komorce jak bomba atomowa

   • Search the Web on Snap.com said

    @Mgrabas
    Dzięki.
    Wczytam się.

  • Bromba said

   Zakaz obejmuje modyfikowaną genetycznie wołowinę amerykańską,za co UE musi płacić corocznie haracz w postaci 117 mln dol,a to z kolei jest wynikiem korzystnej dla USA decyzji WTO w tej sprawie.

 20. Włodeczek said

  Mam taki drobny apel do ludzi przezornych.
  Warto sukcesywnie archiwizować treści tego bloga ponieważ są niezwykle wartościowe.
  A przyszłość może przynieść wiele niespodzianek.

 21. Magda said

 22. Magda said

 23. Magda said

  • Ola said

   Magdo, dzięki za dr Hałata, ma b fajne rzeczy na swojej stronie, ale jakoś nie udostępniają mu czasu telewizyjnego na wielkich kanałach, czasem widzę go na tv trwam

 24. magdaswro said

  Następna – Islandia także poległa.

  http://biznes.onet.pl/jak-powinna-sie-zakonczyc-islandzka-saga,18491,3116455,1,prasa-detal

  Rządy Wielkiej Brytanii i Holandii uważają, że to islandzcy podatnicy mają obowiązek zwrócić kwoty gwarantowane przez upadły fundusz gwarancyjny. Wartość roszczeń sięga 2,35 mld funtów w przypadku Wielkiej Brytanii, a w sumie 3,9 mld euro. To około 50 proc. obniżonego islandzkiego PKB

 25. tajler said

  Dawno tu nie zaglądałem, bo strona zaczęła być lekko fanatyczna pod kątem wiary chrześcijańskiej…
  Czytam, widzę, że niewiele się zmieniło, zwłaszcza chodzi mi o komentarze.
  „Tylko w modlitwie nadzieja, Chrystusie, Bogu…” itp.
  A jak ktoś wyjdzie z krytyką wiary to jest „odmóżdżony”… i ogólnie lecą zaraz pomyje…
  Wynika z tego jasno, że jest tylko JEDYNA I SŁUSZNA droga do „zbawienia”!
  To takie proste, a ludzie nie pojmują!
  Nie wiem skąd się w Was bierze ta cała agresja i jad, ale wiem jedno inaczej byście wszyscy „śpiewali” gdybyście urodzili się
  w Azji/Afryce gdzie Chrystus nie jest tak ważnym xxxxxx [bluznierstwo usunal pb] i pewnie w zaparte i na noże bronilibyście Buddy albo Mahometa,
  co tak naprawdę sprowadza się do tego, że bylibyście kontrolowani przez inną instytucję.
  PS. Artykuł o IG Farben ciekawy, temat był mi poniekąd znany z filmów dra. Ratha, ale zawsze dodatkowe info wypłynęły.
  PPS. Nie jestem agentem ZŁEGO ani nikogo innego 🙂
  ======================
  od pb: Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim, tajlerem;

  • antyMizia said

   Komu więcej było dane od tego więcej będzie wymagane. To proste! Urodziłeś się jak mniemam w Polsce i przez rodzinę lub społeczeństwo poznałeś wiarę katolicką. Masz teraz wolną wolę i zrobisz z tym co ci się rzewnie spodoba. Sprawę Azjatów, Afrykanów i innych religii pozostaw osądowi Boga.

 26. krzysiek said

  udokumentowano dlaczego szczepienia na h1n1 i inne są wbrew prawu międzynarodowemu (ang.) http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2564%3Agerald-hernesmaa-why-the-swine-flu-vaccine-and-vaccines-are-illegal-under-international-law&catid=1%3Alatest-news&Itemid=64&lang=en

 27. pawel17 said

  mizia,prosze o kontakt,wropaw@gmail.com

  • mizia said

   nie kontaktuje sie z nikim – mnie w sesie administracyjnym niema – jestem poza wszelkimi układami systemowymi – TEORETYCZNIE NIEISTNIEJE -sory

   • VIVIEN said

    MIZIA JESTES PODWOJNY – WIEM – WYCZULAM TO W TEXCIE – nie wydam jednak wiecej : KIM…;)

   • Ewa said

    A ja tam wole czytac bardziej komentarze „podwojnego Mizi”niz pojedynczej Vivien.On jest najbardziej barwna postacia z osob komentujacych.Vivien tylko prosze nie obrazaj sie.Swiete oburzenie nie przyprawia skrzydel.

 28. bloff said

  Mam pomysł! Powinniśmy zrobić tak jak planują NWO! Powinniśmy wybrać odpowiedni moment i wyjść z megafonem na ulicę, myślę jakby w jednej kilka tysięcy ludzi wyszło na ulicę i za czeli mówić, że wprowadzamy NOWY SYSTEM, SYSTEM MIŁOŚCI, poprzedni już po prostu nie istnieje… I rozwój wydarzeń zostawić samemu sobie.

  • monitorpolski said

   Pomysł dobry. Ale spróbuj zorganizować najpierw 30 osób żeby wyszło na ulicę.

  • Marek said

   można by było przygotować faktycznie jakąś propagandę uny nawet piszą o rzeczach które się nigdy nie wydarzyły

 29. andrzej said

  A very Happy and Healthy New Year to everyone and let me first express my gratitude for the huge increase in the usage and knowledge of the Miracle Mineral Solution in the past year. Since it was first offered to the general public in 2006, we have seen a steady increase in the use of my simple non toxic mineral solution for supporting the immune system, and it is now turning into an avalanche of users and gratifying stories of a full recovery to good health.

  There is a growing international MMS Grassroots Movement and I invite you to join with us to help expand this wave of MMS users and information. You will never see MMS endorsed by any government or official agency; the money interests are too entrenched to ever let that happen. But you and I and a million other satisfied healthy users of MMS are now promoting the most important health advancement of this century or any other century, and saving lives without the use of drugs. We are working under the radar, not looking for help from local and national governments, outside of the awareness of health departments and the profiteers of the international drug trade… in pharmaceuticals, that is.

  The beauty of the grassroots movement is that users and independent resellers and manufacturers are now making and selling MMS without fighting the medical establishment: we are simply moving in a new direction and leaving them behind. Most people are unaware of the scope of interference of the FDA and the AMA and other agencies in making simple inexpensive cures available to the public. This is an organized campaign that has been going on for over 100 years, and you have been affected even if you do not know it. Every friend and relative that you have who has died of cancer, HIV/AIDS or who is suffering from Lyme or chronic fatigue, could have been saved or can still be saved. Laboratories have been ransacked, books have been burned, reputations and careers destroyed, and effective patents have been purchased to put on the shelf to languish in obscurity, just to preserve the monopoly interests of the pharmaceutical cartel.

  My personal friend Greg Caton was arrested and illegally extradited from Ecuador in December 2009. The Ecuadorean judge even went to the airport to demand his release from the airplane, and the judge was ignored, in flagrant violation of international law. Greg’s big crime? Selling an herbal cure for cancer. No one has ever been harmed and many have been saved by using Greg’s product, and now he is incarcerated in a US jail, to discourage other potential herb sellers from a similar endeavor to help restore vibrant health with natural plants.

  Did you know that Royal Raymond Rife, the greatest microscopist of all time, was persecuted and discredited after discovering that each pathogen had a certain frequency, which could be countered and destroyed with another frequency
  (‚the mortal oscillatory rate’) ? His early successes were celebrated. On November 20, 1931, forty-four of the nation’s most respected medical authorities honored Royal Rife with a banquet billed as The End To All Diseases. But by 1939, almost all of these distinguished doctors and scientists were denying that they had ever met Rife. When the AMA realized the significance of his discovery, the world’s most advanced microscope was vandalized to ensure that diseases would continue to proliferate, along with the pharmaceutical palliatives that would provide a steady income stream – and no cures. Today the medical authorities are taking steps to outlaw live blood microscopy in the US. That is to say, the pharmaceutical cartel has decided that you have no right to look at your own blood to see the parasites, bacteria and viruses therein, thus denying you a precise before and after snapshot so that your disease can be properly identified and treated by you with natural treatments of your choice.

  When I decided to release MMS as an open source technology, I spoke to the manufacturers and resellers about pricing, and MMS is therefore sold at a price that anyone can afford, pennies per dose. What do the monopoly pharmaceutical companies charge for their drugs? Last October, Gary Null spoke at the New York hearings against the mandatory flu shots for NY state health workers. He listed the insane profits that the pharmaceutical companies make on their patent drugs. For example, 10 mg of the popular allergy drug Claritin which costs the consumer $215.17, costs 71 pennies for the active ingredients, a 30,306% markup. With medicine prices like this, it is no wonder that Americans take so much Prozac to calm their nerves – at a price of $247.47 per 20 mg – a quantity that costs the drug company 11 cents, a markup of 224,973%.

  Because of my decision to release the formula and instructions for the home manufacture of MMS in my book, The Miracle Mineral Solution of the 21st Century, I have limited my own earnings. I do not earn from product sales, only book sales, and I even give away the first hundred and fifty pages of my book for free! All the money I have earned from the book sales, and all the money a few of you have generously donated, has gone to expand my charity project in Africa. I founded the Jim Humble Foundation last year to formalize the project, which is dedicated to the elimination of human suffering from disease. This ambitious goal can become a reality in your lifetime if MMS becomes a widespread and commonly used health supplement.

  Maybe even in mine, although I just celebrated my 77th birthday in the African bush, where I have successfully treated over 500 HIV/AIDS patients since June 2009. My passion and my legacy is to see that MMS expands worldwide and is never monopolized by the few at the expense of the health of the many, and with your help, we are about to take a huge step in that direction.
  The Big News!

  In order to spread the knowledge and use of MMS around the world, we need to train more people in the basics by providing a background in the protocols, usage, manufacture, and chemistry. An enthusiastic MMS reseller with a missionary facility on a Caribbean island has offered to sell the foundation his facility at a very fair price and we therefore are announcing that the Jim Humble Foundation would like your help to acquire a property for the training of MMS technicians from around the world.

  This lovely property meets and exceeds my expectations! Besides a three story building with a kitchen cooking facility, cafeteria/classroom and upstairs sleeping accommodations for 60 people, there is a 2400 sq ft house and a separate workshop, all on 12000 sq ft of land. Along with the training center, two farms are included, a 12 acre property and a 50 acre property, that are already producing fresh natural fruit, plantains and yucca for the guests. It is close enough to the sea to have an ocean view, and fresh fish is sold from the fishing boats. The temperatures are mild and the landscape is blessed with emerald hillsides and native parrots.

  The training will consist of two weeks of intensive training and the new MMS technicians will return to their home bases in Africa, Asia and South America with an education that will cement the foundations for the perpetuation of my Miracle Mineral Solution and guarantee that it will never fade into obscurity or be able to be suppressed. The price for the two week intensive course, including room and board (excluding flights) will be only $1000. You will enjoy an unforgettable vacation, learn new skills, and go home with a kit of MMS essentials. Please send us an email to indicate your potential interest and which month would be the best for you. Our first course will be held in March and Jim will be instructing.

  For the acquisition as well as outfitting of the facility, and completion of the 60’ swimming pool, we need your help to reach donations of $500,000. This will also make it possible to offer scholarships to promising young men and women who would otherwise not be able to make a trip abroad for training. This is grassroots activism at its finest, teaching a man to fish rather than giving him – or selling him – a fish. My greatest satisfaction is to teach others how to use MMS to save lives and restore good health. I have spent the last 10 years of my life trying out protocols to help people get well from various ailments in remote locations around the world. We do not yet know the limits of this mineral solution, as we have had results with everything from malaria to AIDS to hepatitis to cancer to Lyme to herpes to diabetes and on and on. My newest book, The Fundamentals of MMS will be on the market soon, and it will contain all my latest protocols.

  Will you help me bring this project to fruition? You can make a donation which will be applied specifically to the acquisition of the Jim Humble Foundation Teaching Center at http://jimhumblefoundation.orgIf everyone reading this email donated just $50, we would easily reach our goal of $500,000. But if you can, please give more, and make it possible for more scholarships to be available to those who have the desire to acquire lifesaving skills to take back to their loved ones in countries where a few drops of MMS will bring a dying child or an ailing parent back to a full and productive life. When I give my release questionnaire to my AIDS patients in Africa, they are asked how they feel now, after treatment. The most common answer I get is ‘happy’. I sometimes think that I have seen more dying people come back to life than any man on earth.

  Help me spread this happiness by making it possible for anyone with a desire for humanitarian service to come to my new teaching center to learn all about the Miracle Mineral Solution.

  Thank you for your love of humanity and your desire for justice,
  Good fortune to you always,

  Jim Humble
  i googlowskie tlumaczenie;

  Wielkie plany na rok 2010

  Bardzo szczęśliwy i zdrowego Nowego Roku dla wszystkich i pozwól mi najpierw wyrazić moją wdzięczność za ogromny wzrost wykorzystania i wiedzy Mineral Solution Cud w ubiegłym roku. Ponieważ po raz pierwszy oferowane publicznie w 2006 roku, widzieliśmy stały wzrost wykorzystania mojego prostego rozwiązania nie toksyczne mineralnych za wsparcie układu odpornościowego, a to jest teraz zmienia się w lawinę użytkowników i pochlebne historie pełne odzysku do dobrego zdrowia.

  Istnieje rosnące międzynarodowe MMS Grassroots Movement i zapraszam do przyłączenia się do nas, aby pomóc rozwinąć tej fali użytkowników MMS i informacji. Nigdy nie patrz MMS zatwierdzony przez jakiegokolwiek rządu lub agencji urzędowych; interesów ceny są zbyt zakorzenione w historii tego dopuścić. Ale ja i miliony innych zadowolonych użytkowników zdrowych MMS teraz promować najważniejsze rozwoju zdrowia tego wieku lub jakichkolwiek innych wieku i ratowania życia bez zażywania narkotyków. Pracujemy zgodnie z radaru, nie szukają pomocy od samorządów lokalnych i krajowych, poza świadomość służby zdrowia i spekulantów międzynarodowego handlu narkotykami … farmaceutycznych, że jest.

  Piękno ruchu podstaw jest, że użytkownicy i niezależnych sprzedawców i producentów są teraz w produkcji i sprzedaży MMS bez walki medyczny establishment: jesteśmy po prostu zmierza w nowym kierunku i pozostawienie ich w tyle. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z zakresu ingerencji FDA i AMA i innych agencji w podejmowaniu prostych niedrogich lekarstw do publicznej wiadomości. Jest to zorganizowana kampania, która trwa już od ponad 100 lat, a ty zostały naruszone, nawet jeżeli nie znasz go. Każdy przyjaciel i względne, że masz, który zmarł na raka, HIV / AIDS lub który cierpi z Lyme lub chroniczne zmęczenie, można było uniknąć, czy można jeszcze uratować. Laboratoria zostały splądrowany, książki zostały spalone, reputację i karierę zniszczone i skuteczne patenty zostały zakupione położyć na półkę, umierał w zapomnieniu, tak aby zachować interesów monopolu kartel farmaceutyczny.

  Mój przyjaciel Greg Caton został aresztowany i nielegalnie ekstradycji z Ekwadorem w grudniu 2009. Ekwadorski sędzia posunął się nawet do lotniska na żądanie uwolnienia go z samolotu, a sędzia został zignorowany, w jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. Duża przestępczość Grega? Sprzedaż ziołowe lekarstwo na raka. Nikt nigdy nie ucierpiały, a wiele z nich zostało zapisane za pomocą produktu Grega, a teraz jest on osadzony w więzieniu w Stanach Zjednoczonych, aby zniechęcić innych potencjalnych sprzedających ziołowe z podobnego wysiłku, aby pomóc w przywróceniu zdrowia żywych naturalnych roślin.

  Czy wiesz, że Royal Raymond szerzy największe microscopist wszech czasów, był prześladowany i dyskredytacji po odkryciu, że każdy patogen miał pewne częstotliwości, które mogą być zwalczane i niszczone z inną częstotliwością
  ( „śmiertelne oscylacyjna stopy”)? Jego wczesne sukcesy były obchodzone. W dniu 20 listopada 1931, czterdzieści cztery narodu najbardziej poważanych organów medycznych zaszczycony Royal Rife z bankietu zapowiadane jako koniec do wszystkich chorób. Ale w 1939 roku, prawie wszystkie z tych wybitnych lekarzy i naukowców było zaprzeczyć, że nigdy nie spotkał rozpowszechnione. Kiedy AMA realizowany znaczenie jego odkrycia na świecie mikroskop najbardziej zaawansowany był wandalizmu w celu zapewnienia, że choroby nadal rozmnażać, wraz z farmaceutyczny uśmierzających, które będą stanowić stały strumień dochodów – a nie leczy. Dzisiaj władze medyczne podejmują kroki zmierzające do zakazania żyć mikroskopii krwi w USA. To znaczy, farmaceutyczny kartel zdecydował, że nie masz prawa spojrzeć na własną krew, aby zobaczyć pasożyty, bakterie i wirusy w nim, pozbawiając się dokładnie przed i po migawkę tak, że choroba może być rozpoznane i traktowane przez użytkownika z naturalnych metod leczenia z wyboru.

  Kiedy postanowił uwolnić MMS w technologii Open source, mówiłem do producentów i dystrybutorów na temat cen i MMS jest zatem sprzedawane po cenie, którą każdy może sobie pozwolić groszy za dawkę. Co monopol firm farmaceutycznych opłat za leki? W październiku ubiegłego roku, Gary Null mówił w Nowym Jorku przesłuchań przed obowiązkowe strzałów grypie dla pracowników służby zdrowia, stan Nowy Jork. Wymienił on szalony, że zyski firm farmaceutycznych zrobić na swoich leków patentowych. Na przykład 10 mg popularne alergia na niektóre leki Claritin których koszty konsumentów 215,17 dolarów, koszty 71 groszy do substancji czynnych, 30306 znaczników%. Z ceny leku tak, to nic dziwnego, że Amerykanie się tak Prozac, aby uspokoić nerwy – w cenie 247,47 dolarów za 20 mg – ilość, która kosztuje 11 centów firma farmaceutyczna, znaczników 224973%.

  Ze względu na moją decyzję o zwolnienie wzór i instrukcje do produkcji domu MMS w mojej książce, The Miracle Mineral Solution of the 21st Century, mam ograniczone własne zarobki. I nie zarabia ze sprzedaży produktów, tylko sprzedażą książek, a nawet oddać pierwsze pięćdziesiąt stron książki za darmo! Wszystkie pieniądze, które uzyskał ze sprzedaży książki, a wszystkie pieniądze niewiele trzeba wielkodusznie wpłat, udał się do rozszerzenia mojego projektu charytatywnej w Afryce. Założyłem Jim Humble Fundacji w ubiegłym roku do formalizacji projektu, który jest przeznaczony do likwidacji ludzi cierpiących na choroby. Ten ambitny cel może stać się rzeczywistością w Twoim życiu, jeśli MMS staje się powszechne i powszechnie stosowane suplement zdrowia.

  Może nawet w kopalni, chociaż właśnie obchodzi urodziny w moim 77-cia afrykańskiego buszu, gdzie z powodzeniem leczonych ponad 500 HIV i chorych na AIDS od czerwca 2009. Moja pasja i moje dziedzictwo jest, że MMS rozwija na całym świecie i nigdy nie jest zmonopolizowany przez kilka kosztem zdrowia wielu, z waszą pomocą, które mamy zamiar podjąć ogromny krok w tym kierunku.
  Big News!

  W celu rozpowszechniania wiedzy i korzystania z wiadomości MMS na całym świecie, musimy przeszkolić większą liczbę ludzi w podstawy poprzez tło w protokołach, wykorzystanie, produkcji i chemii. Entuzjastycznie sprzedawcę MMS z placówki misyjnej na karaibskiej wyspie zaoferował sprzedaż fundacja jego urządzenie w cenie bardzo uczciwe i dlatego zapowiadają, że Jim Humble Fundacja pragnie przyczynić się do nabywania nieruchomości na szkolenie techników MMS z na całym świecie.

  Ten piękny nieruchomości spełnia i przekracza moje oczekiwania! Poza historię trzech budynków, z możliwością gotowania kuchnia, jadłodajnia / klasie i na górze spanie zakwaterowanie dla 60 osób, jest to 2400 m kw. domu i oddzielne warsztaty, wszystko na 12.000 m² gruntów. Wraz z centrum szkoleniowe, dwa gospodarstwa rolne są włączone, 12-hektarowej nieruchomości i 50-hektarowej nieruchomości, które są już w trakcie produkcji świeżych owoców naturalnych, rajskie i juki dla gości. Jest wystarczająco blisko do morza, aby mieć widok na ocean i świeżych ryb jest sprzedawany z łodzi rybackich. Temperatury są łagodne, a krajobraz jest obdarzona szmaragdowe wzgórza i papug obcych.

  Szkolenie będzie się składać z dwóch tygodni intensywnego treningu i nowych techników MMS powróci do swoich baz domu w Afryce, Azji i Ameryki Południowej w edukacji, które będą cementowe fundamenty utrwalania mojego Mineral Solution Cud i zagwarantować, że nigdy nie będzie znikną w zapomnienie lub mogły zostać usunięte. Cena za dwa tygodnie intensywnego kursu, w tym zakwaterowania i wyżywienia (z wyłączeniem lotów) będzie tylko 1000 dolarów. Będziesz cieszyć się niezapomniane wakacje, uczyć się nowych umiejętności, a do domu z zestawem przedmiotów pierwszej potrzeby wiadomości MMS. Prosimy o przesłanie nam e-mail aby wskazać potencjalnych korzyści i miesiąc będzie dla Ciebie najlepszy. Nasz pierwszy kurs odbędzie się w marcu i Jim będzie instrukcji.

  W przypadku nabycia, jak również wyposażenia obiektu, a zakończenie 60 ‚basen, potrzebujemy Twojej pomocy, aby dostać datki na 500.000 dolarów. Będzie także możliwość oferować stypendia dla obiecujących młodych mężczyzn i kobiet, które inaczej nie byłyby w stanie dokonać wyjazd za granicę na szkolenia. Jest to aktywność obywatelskich w jej najlepszym wydaniu, nauka człowieka do ryb, a nie dając mu – lub sprzedaży go – ryb. Moja największa satysfakcja jest uczyć innych, jak korzystać z MMS do ratowania życia i przywracania zdrowia. Spędziłem ostatnie 10 lat mojego życia wypróbowanie protokołów, aby pomóc ludziom wyzdrowieć z różnych dolegliwości w odległych miejscach na całym świecie. Nie wiem jeszcze, w granicach tego rozwiązania mineralnych, mieliśmy wyniki wszystko na malarię AIDS do wątroby raka do Lyme do opryszczki do cukrzycy i dalej. Moja nowa książka, Podstawy MMS będzie wkrótce na rynku, który będzie zawierał wszystkie moje najnowszymi protokołami.

  Will you help me doprowadzić ten projekt do skutku? Można dokonać wpłaty, które będą stosowane w szczególności do nabywania Jim Humble Fundacja Centrum Nauczania w http://jimhumblefoundation.orgIf każdy czytanie tego e-maila wpłat tylko 50 dolarów, to łatwo osiągnąć swój cel, 500.000 dolarów. Ale jeśli się uda, proszę dać więcej, i umożliwi zwiększenie liczby stypendiów i jest dostępna dla tych, którzy pragną nabyć umiejętności ratowania życia na przyjęcie z powrotem do swoich bliskich w krajach, gdzie kilka kropli MMS przyniesie śmierć dziecka lub schorowany rodzic z powrotem do życia pełnego i produktywnego. Kiedy daję kwestionariusz dopuszczenia do moich pacjentów chorych na AIDS w Afryce, są pytani jak się czują teraz, po zakończeniu leczenia. Najczęstsze odpowiedzi dostaję jest „szczęśliwy”. Czasami myślę, że widziałem więcej ludzi umiera wrócić do życia, niż jakikolwiek człowiek na ziemi.

  Pomóż mi rozpowszechniania tego szczęścia przez co możliwe, aby ktokolwiek z chęci pomocy humanitarnej służby przyjść do mojego nowego centrum nauczania dowiedzieć się wszystkiego o Mineral Solution Cud.

  Dziękuję za waszą miłość do ludzkości i swoje pragnienie sprawiedliwości,
  Szczęście zawsze,

  Jim Humble

  • ALFA said

   OFICJALNA STRONA JIMA HUMBLE W POLSCE
   http://www.miraclemineralpolska.pl

   Witamy
   Przesyłamy Państwu skrócony opis stosowania preparatu mms (tłumaczenie z oficjalej strony Jima Humble).
   na choroby nowotworowe.

   Przydatne linki:
   http://www.miraclemineral.org (oficjalna strona Jima Humble)
   http://www.miraclemineral.org/suppiers (lista oficjalnych dystrybutorów mms na terenie całego świata)
   http://www.mmsadvisor.com/ (forum Jima Humble, gdzie osobiście odpowiada na tematy – w języku angielskim)
   http://www.mmsdistribution.pl , http://www.mmsdistribution.abc24.pl (oficjalny dystrybutor preparatu mms w Polsce)
   http://www.wydawnictwodavid.pl (wydawca polskiego przekładu książki o mms)
   http://www.sklepezo.abc24.pl (INDIAN HERB – INDJAŃSKIE ZIOŁO) polecane przez J.Humble w pomocniczym leczeniu nowotworów. Import z U.S.A Texas
   ze źródła wskazanego w książce przez autora.

   Informujemy, że regularnie będą Państwo otrzymywac sposób dawkowania na poszczególne choroby (będzie to tłumaczenie z forum, na
   którym Jim Humble osobiście odpowiada na pytania).
   Prosimy o zgłaszanie rodzajów chorób i dolegliwości na które chcieli by Państwo otrzymywac informacje.(na adres miraclemineralpoland@hotmail.com w języku polskim)

   Dawkowanie MMS protokół na choroby nowotworowe: (tłumaczenie z http://www.miraclemineral.org)

   „… Zacznijcie z jedną kroplą lub połową, każdorazowo rano i wieczorem. Jeżeli nie będzie Wam mdło, zwiększajcie dawkę każdorazowo o jedną kroplę rano i wieczorem. Tak więc, jeżeli rano tolerowaliście połowę kropli, spróbujcie późnym popołudniem lub wieczorem całą kroplę. Następnego dnia przyjmijcie rano dwie krople, a wieczorem trzy. Wcześniej czy później mdłości ustąpią. Jeżeli mdłości nie ustąpią przyjmijcie wówczas natępnym razem jedną lub dwie krople mniej, dwie dozy. Wtedy powoli znowu zwiększajcie. Nigdy nie przekraczajcie dozy, która powoduje u Was mdłości. Kierujcie się tą granicą, przy nastąpnej dozie weźcie jedną do dwóch kropli mniej, po czym znowu stopniowo zwiększajcie.

   Czy MMS zadziała poznacie po tym, że granica mdłości podniesie się i możecie powoli zwiększyć dozę. Mdłości są znakiem, że komórki rakowe zostały zniszczone i znajdują się jako substancje toksyczne w organizmie, który musi je wydalić. Wydalanie substancji toksycznych jest częścią tego procesu. Organizm jest do tego zdolny, ale może przy tym dojść do mdłości, rozwolnienia lub wymiotów. To nie jest źle. Kiedy rak zostanie zniszczony, organizm musi wydalić powstałe substancje toksyczne.

   W trakcie tego procesu organizm będzie mógł tolerować coraz więcej kropli. To jest wskaźnik – toleruje organizm zwiększeni liości kropli, czy nie? Jeżeli możecie Państwo dozę stopniowo zwiększać i mdłości nie wystąpią, to oznacza to, że organizm poradził sobie z rakiem. W przypadku raka musicie pozostać upartym. Zacznijcie powoli i szybko się wznoście. Zacznijcie dowma dozami na dzień. Jak tylko będziecie je tolerować, zwiększcie na najpierw trzy, a później na cztery na dzień. Spokojnie dojdźcie do pięciu dziennie.

   Jeżeli organizm również przy małych ilościach stale reaguje mdłościami i nie możecie podnieść dozy, to jest to oznaką, że MMS nie radzi sobie z rakiem. Jeżeli znosicie dwie krople i podniesiecie dozę do trzech kropli, to może się zdarzyć, że będziecie jakiś czas walczyli z mdłościami. Jeżeli przy trzech kroplach mdłości nie ustąpią, oznacza to, że MMS nie jest w stanie dotrzymać kroku rakowi. To może np. wystąpić, kiedy rak szybciej rośnie, niż MMS może go zredukować. Jednak zawsze istnieje nadzieja. Możecie wówczas zamiast ilości kropli zwiększyć ilość doz dziennie. Proszę czytać dalej. Są jeszcze inne pomocne aspekty. W żadnym wypadku nie przestawajcie przyjmowynia MMS.

   Jeżeli w waszym przypadku nie zauważycie żadnych oznak poprawy, połączcie terapię suplementem MMS z terapią indiańskim preparatem ziołowym, Indian Herb (Indyjskie zioło). Możecie go kupić od Kathleen w Teksasie za 60 dolarów, ale wystarczy na bardzo długo. Jako dowód jego skutecznościposiada on tysiące listów od osób, które dzięki niemu wyzdrowiały. Ona i jej ojciec sprzedają ten preparat od 60 lat…” W Polsce Indian Herb możecie zakupić (klikajac tutaj)

   W następnym biuletynie informacyjnym sposób dawkowania na niewydolny układ odpornościowy i cukrzycę.
   Pozdrawiamy
   Team
   Miracle Mineral Poland

  • monitorpolski said

   Potrzebne dobre tłumaczenie i należy to zamieścić jako artykuł. MMS może chronić nawet przed dżumą.

 30. andrzej said

  Na przykład 10 mg popularne alergia na niektóre leki Claritin których koszty konsumentów 215,17 dolarów, koszty 71 groszy do substancji czynnych, 30306 znaczników%. Z ceny leku tak, to nic dziwnego, że Amerykanie się tak Prozac, aby uspokoić nerwy – w cenie 247,47 dolarów za 20 mg – ilość, która kosztuje 11 centów firma farmaceutyczna, znaczników 224973%.

  I JUŻ WIADOMO O JAKIE ZYSKI CHODZI I TYM RZADZI

 31. Jiri said

  w 2012 nic nie bedzie,ale zajmujmy sie tą datą zastanawiajmy sie i nastawiajmy sie na to ze zginiemy i tak a nie na to co dzieje sie teraz, o to w tym chodzi…

 32. Luc said

  Próbowałem przekonać do tego bloga kogoś z rodziny…katolicy itd.. „Nas nie interesuje NWO, mamy swoje życie” Jakież to przykre. Sama świadomość, że ktoś nie chce się tym zainteresować tłumacząc to brakiem czasu….

  btw.
  Dziś też macie taki ciężki, mulący i senny dzień ?

  • mizia said

   gdzieś napisano że -W CZASACH …….. WIEKSZOSC LUDZI BEDZIE POZBAWIONA MOZLIWOŚCI LOGICZNEGO MYŚLENIA – A LUDZIE BĘDĄ OCHYDE POSTRZEGAC JAKO PIEKNO -ZBOCZENIA I DEWIACJE BEDĄ NORMĄ A PRZYZWOITOŚĆ I PRAWDA PRZESTĘPSTWEM -PIETNOWANYM – PÓBLICZNIE PRZY POKLASKU I PRZYZWOLENIU WIEKSZOŚCI – OKOŁO 10% LUDZI BEDZIE WIDZIAŁO ZECZY TAKIMI JAKIMI SĄ ……..
   PS. WYJAŚNIAM BO NIKT NA TO JESZCZE NIE WPADŁ – TAKZWANA SPRAWA „NIBIRU” – NIE JEST ZAGROŻENIEM I NIE NALEŻY SIE OBAWIAĆ – JEST WYMIERZONA W „UNYCH” UNY TO WIEDZĄ I TAK NAPRAWDĘ TO ONI SIE TEGO BOJĄ – I TO BARDZO BOJĄ – BO OZNACZA KRES ICH RZADÓW NIEDŁUGO WSZYSCY SIE O TYM PRZEKONAJA – 99% INFO NA TEMAT „NIBIRU JEST ZMANIPÓLOWANA

   • Luc said

    Ale ta osoba należy do ruchu „Focolari” 😐

   • mizia said

    CHYBA TA OSOBA CYTUJE Z MOICH INFO MÓWI TO ZUPEŁNIE KTO INNY – NAPEWNO ZADEN focolari -COKOLWIEK TO ZNACZY BRZMI KOMICZNIE -FOCOLARI -HIHI – jak jakiś tani włoski fotograf

   • Luc said

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Focolari

   • Meggi said

    cynizm

   • Bruno said

    Focolari to wspólnota religijna w ramach Kościoła Katolickiego.

   • mizia said

    dokładnie A STRASZENIE NIBIRU TO ICH ROBOTA
    POWIEM WIECEJ – DLATEGO WYBRANI CHCA SIĘ BUNKROWAĆ – ALE SAMI DO KONCA NIE SA PEWNI CO SIE STANIE Z WSZYSTKICH DOSTEPNYCH INFO – SĄ TO SZCZATKI INFO WYNIKA ZE BEDZIE TO KONIEC DOTYCHCZASOWEGO UKŁADU OBOWIĄZUJACEGO W ŚWIECIE A TAKI NP UNY BEDZIE NAGI I BEZBRONNY – DLATEGO CHCĄ SIE CHOWAĆ ….

   • mizia said

    INFO O TYM – JEST W OPARCIU TYLKO I WYŁACZNIE NA FAKTACH NAUKOWYCH TAKZWANY OBIEKT NIBIRU WYZWOLI IMPULS CARIINGTONA NA NIESPOTYKANA SKALE WIELKOŚCI – ODSYŁAM DO INFO.
    PONIZEJ I w necie na stronach powaznych instytucji- OTO CAŁA TAJEMNICA – POTĘGA PIENIADZA UNYCH ZNIKNIE A WRAZ Z NM ICH WŁADZA
    ŁUDZĄ SIE ZE JAK WYJDĄ Z BUNKRÓW Z UCHRONIONYM SPRZETEM I ZŁOTEM W WORACH ODBUDUJA WSZYSTKO – BŁAD WIELU POWAZNYCH NAUKOWCÓW MA PEWNOŚĆ ZE ZNISZCZENIU ULEGNA URZADZENIA NAWET UKRYTE W BUNKRACH

    WIEC WITAMY W SREDNIOWIECZU I TO BEDZIE ODNOWA LUDZKOŚCI – taki rozbłysk nie zabija nawet bakterii.

    Żyjemy dziś w czasach powszechnej informatyzacji i niewyobrażalnego postępu myśli technicznej. Może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z faktu iż jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od technologii. To od nich zależy funkcjonowanie wszelkich znanych nam dziedzin życia. Wszystko co dziś robimy jest w jakimś stopniu zależne od techniki.

    To dzięki nowym technologiom cieszymy się dziś komfortowym życiem, dzięki nim w sklepach jest towar jakiego potrzebujemy, przez Internet możemy robić zakupy, sprawdzać stan swojego konta, dokonywać transakcji. Mamy do dyspozycji nowoczesną opiekę medyczną, szybki transport, łączność telekomunikacyjną praktycznie z każdym zakątkiem świata.

    Ale czy zastanawiał się ktoś kiedyś co by było gdyby tak pewnego dnia okazała się, że nie ma prądu? Może to wydaje się niemożliwe, bo przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że prąd zawsze jest i już. Żyjące dziś pokolenia nie pamiętają czasów gdy elektryczności nie było, więc trudno im sobie taką sytuację wyobrazić. Elektryczności braknąć nie może. Czy na pewno?

    Istnieją co najmniej dwie bardzo realistyczne przyczyny, które mogą spowodować brak prądu i to nie lokalnie ale globalnie. Pierwsza z nich to wyczerpywanie się surowców energetycznych. Jednak z tym jesteśmy w stanie sobie poradzić, gdyż nie nastąpi to nagle, ale stopniowo, więc mamy czas na przygotowanie nowych technologii pozyskiwania energii.

    Druga przyczyna jest o wiele gorsza, bowiem jest ona nagła i nieprzewidywalna. Chodzi tu o burze słoneczne. Są to potężne eksplozje w atmosferze Słońca o energii rzędu 10(32) ergów, obserwowane z Ziemi jako wyrzuty materii z powierzchni Słońca czyli koronalne wyrzuty masy – CME. Burze takie rozpoczynają się przeważnie od rozbłysku słonecznego, ale CME mogą powstawać również w protuberancjach. Burze słoneczne są zjawiskiem normalnym obserwowanym od wielu stuleci. Rozbłysk słoneczny zaobserwował w roku 1859 amerykański amator Richard Carrington oraz Richard Hodgson, a przed nimi Stephen Gray w 1705 roku.

    Same burze słoneczne nie stanowią problemu, problem tkwi w ich skutkach. W ostatnich dziesięcioleciach cywilizacja ludzka dokonała olbrzymiego postępu technicznego, przy okazji uzależniając się od technologii. Kiedyś rozbłyski słoneczne nie stanowiły zagrożenia bowiem ludzkość nie dysponowała tak rozbudowana siecią energetyczną. Zniszczeniu więc ulec mogły tylko niewielkie lokalne sieci, których naprawa nie trwała długo. Rozbłysk Carringtona w 1859 roku spowodował zakłócenia sieci telegraficznej. A co by było gdyby nastąpił dzisiaj? Prawdopodobnie wywołałby przeciążenie światowej sieci energetycznej. Zniszczeniu uległyby elementy najbardziej wrażliwe na przeciążenie, czyli transformatory. Ostatecznie oznaczałoby to odcięcie milionów ludzi od elektryczności. I to nie byłaby awaria trwająca parę dni, ale w najlepszym przypadku parę lat. Bowiem wymiana uszkodzonych urządzeń w tym właśnie transformatorów praktycznie na całym świecie nie będzie łatwa, nikt nie dysponuje przecież tak ogromnym zapasem.

    Zatem na parę lat przyszłoby nam zapomnieć o Internecie, sprzęcie elektronicznym ułatwiającym życie, transporcie, nowoczesnej opiece medycznej, a nawet o towarach sprowadzanych z odległych krajów, bowiem transport na dalekie odległości nie będzie możliwy ze względu na brak paliwa.

    Kiedy możemy się spodziewać wystąpienia takich niebezpiecznych zjawisk? Tego do końca stwierdzić nie można. Wiadomo, że Słońce posiada pewien cykl aktywności. Cykl ten trwa około 11 lat. Obecnie żyjemy w fazie słonecznego spokoju, a początek wzmożonej aktywności słonecznej ma przypaść na rok 2012.
    Pocieszeniem może być fakt, iż już działa satelitarny system wczesnego ostrzegania przed burzami słonecznymi.

    Małgorzata Pietras

   • imieNNiczka said

    to po co ten cały ”projekt camelot”i banki nasion w Norwegi?Mizia?

   • igi said

    Ja mam wielka i szczera nadzieje ,ze tym razem masz racje chlopie…

   • Bromba said

    Szczerze to miałabym wątpliwości czy w ogóle się boją i czy będą nadzy i bezbronni.Jeśli masz dostęp do określonej wiedzy na temat tego co się wydarzy,możesz ukryć się zapewne w dowolnym bezpiecznym miejscu na Ziemi,do tego dysponujesz bazami,w których gromadzisz zapasy i wszystko to, co niezbędne(a nawet więcej,a pogłoska głosi,iż tam możliwa jest produkcja żywności itd),dostęp do technologii(o której my szaraczki nie mamy nawet pojęcia),dostęp do free energy i generalnie wszystko jest w twoim zasięgu z projektami takimi jak HAARP czy wykorzystanie Blue Beam (to te,o których wiemy-a czego jeszcze nie wiemy?),to raczej nie poczujesz się bezbronny.Bezbronni byliby zwykli ludzie pozbawieni prądu,żywności,wody,paliw,transportu ,ogrzewania;być może na terenie miast pojawiłoby się zagrożenie np pożarami i braku akcji ratowniczej wynikającej z braku dostępu do wody itp .Do tego dochodzi zagrożenie związane z atakiem jakimkolwiek-bo efektem owego rozbłysku będzie zapewne impuls elekromagnet.uniemożliwiający łączność z jakiej korzysta się współcześnie(Wiadomo np,że Chiny dysponują specjalnymi emiterami takiego impulsu).
    =================
    od pb: bron elektromagnetyczna maja chyba wszystkie mocarsttwa, lacznie z izraelam?

   • Man said

    @Mizia

    Wszystko tylko nie czipy.. Dlatego mam nadzieje, ze choc raz sie nie mylisz, ale to moze byc dla wszystkich szok :O

   • mizia said

    DO BROMBA SPODZIEWANY W TEJ CHWILI ROZBŁYSK MA BYĆ WEDLE SZACUNKÓW FACHOWCÓW-polecam strony uniwerków oraz prace naukowe zamieszczone w necie- NAWET 20 KROTNIE SILNIEJSZY OD TEGO KTÓRY BYŁ OBSERWOWANY PRZEZ NIEJAKIEGO CARRINGTONA W 19 WIEKU – patrz w necie skutki opis- DODATKOWO WEDRUJACY OBIEKT ZWANY „NIBIRU” MA TEN EFEKT ZWIELOKROTNIĆ – bliska odległośc od słońca – ZAPEWNIAM CIĘ JAKO ELEKTRYK Z WYKSZTAŁCENIA ŻE –
    ABSOLUTNIE WSZYSTKIE URZADZENIA I MASZYNY ELEKTRYCZNE ORAZ CAŁA ELEKTRONIKA ZOSTANĄ ZNISZCZONE BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BEDĄ W TYM CZASIE WYŁACZONE CZY WŁĄCZONE- zjawisko indukcji wyzwoli w każdym obwodzie elektrycznym przepływ prądu elektrycznego o nieokreślonej sile voltarzu i amperażu – NORMALNE ZJAWISKO FIZYCZNE.
    JEŚLI CHODZI O ELEKTRONIKĘ ULEGNĄ ZNISZCZENIU WSZYSTKIE MIKROPROCESORY- scalaki – wyjmi procesor z kompa umieść go w sąsiedztwie telewizora lub monitora tak do 50 cm – ulegnie zniszczeniu a w tv panel wysokiego napiecia to zaledwie 1500 v – ZIEMSKA ATMOSWERA W TYM OKRESIE A BEDZIE TO OKOŁO 3 DNI EKSPOZYCJI BĘDZIE NAŁADOWANA MILIONAMI VOLT O NISKIM AMPERAŻU CO POWODUJE SPEKTAKULARNE ISKRZENIA W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH – mini wyładowania małe błyskawiczki – efekt którego doświadczył kazdy człowiek bez szwanku na zdrowiu – czesanie sie , zakładanie odzierzy- jest to to chaakterystyczne „kopniecie przy dotyku przedmiotów odwrotnie naładowanych.
    EFEKT BEDZIE TAKI – Z POWODU ZNISZCZENIA W/W ŻECZY :
    BRAK , WODY W KRANACH, BRAK GAZU, BRAK OŚWIETLENIA , BRAK TRANSPORTU – jakiegokolwiek , brak tv , radia ,telefonów, cb, radiostacji – FORSA UTKNIE W BANKOMATACH , BANKI PARALIŻ.
    DOPROWADZI TO DO MASOWEGO OPUSZCZANIA TERENÓW MIEJSKICH – niemożnosć funkcionowania,
    POZOSTAJĄ W TEDY W DYSPOZYCJI – ŚWIECE , NAFTA, KONIE , ROWERY , WŁOSNORĘCZNA UPRAWA ZIEMI – ORAZ URZYWANIE WIEDZY I ZDOLNOŚCI MANUALNYCH W CELU PRZEŻYCIA
    PIENIADZ =0 WARTOŚCI
    POWTAŻAM PRZY TEJ SKALI ZJAWISKA NIC Z WYŻEJ WYMIENIONYCH ŻECZY NIE BĘDZIE MOŻNA UCHRONIĆ.

   • mizia said

    DO .PB – URZĄDZENIA DO NISZCZENIA ELEKTRONIKI POSIADA NAWET POLSKA ARMIA WIEM I NIE JEST TO ZADNA TAJEMNICA ZAPYTAJ WOJSKOWYCH Z JEDNOSTEK ZWIADU ELEKTRONICZNEGO – LUB ROZPOZNANIA – TO URZADZENIA JEST OPARTE NA GENERATOZE VAN DER GRAFFA – JEST WIELKOŚCI – TAKIEJ ZE STANOWI CAŁY ŁADUNEK STARA 266 JEGO PAKĘ – OBSŁUGUJĄ GO 2 ŻOŁNIERZE

   • mizia said

    A UNU MAJA NADZIEJE NA ROLĘ NOEGO – FIGA Z MAKIEM – CAŁY APARAT UCISKU EKONOMICZNEGO PRZESTANIE ISTNIEĆ A I WŁADZA TERZ – BO CÓŻ DLAMNIE BEDZIE ZNACZYŁ JAKIŚ RODSZILD = 0
    I LUDZIE SAMI ZDECYDUJA JAK ODNOWA ŻYĆ NAPEWNO BEZ RODSZILDÓW
    BEDZIE TO ZAPEWNE ZA SPRAWA STWÓRCY – DANIE 2 SZANSY LUDZIOM – NAJBARDZIEJ NIEZWYKŁE W TYM JEST ŻE ŻADNEJ ŻYWEJ ISTOCIE TEN IMPÓLS NIE SZKODZI no moze z wyjatkiem osób z rozrusznikami serca

   • mizia said

    teraz musicie sie skupić nad tym jak uniknac zaczipowania rok 2010 ,2011 ,2012 BĘDA LATAMI GŁODU I UCISKU KTO ZNAJDZIE SPOSÓB JAK BYĆ NIEZALEŻNYM ŻYWNOŚCIOWO BĘDZIE OCALONY
    NAJWIECEJ OFIAR BEDZIE W WIELKICH MIASTACH Z OCZYWISTYCH WZGLĘDÓW MADRY TEN KTÓRY ZAWCZASU OPUŚCI WIELKIE METROPOLIE IOSIADZIE NA WSI Z DOSTEPĘ DO KAWAŁKA ZIEMI.
    ps . POTEM W/W ROZBŁYSK – POTRWA TO 3 DNI I UCISK ZNIKNIE LUDZIE BEDA PONOWNIE WOLNI „DIABEŁ -PUJDZIE DO DIABŁA”

   • Bromba said

    Do @Mizi,nie jestem elektrykiem 🙂 ,więc zapytam czy możliwe jest zastosowanie izolatorów np w tych podziemnych bazach ,w tym również być może dziś nam szaraczkom nieznanych? Poza tym zgadzam się ,że w miastach szczególnie doświadczylibyśmy apokalipsy.Ale jeśli spojrzymy dziś na stopień elektryfikacji na wsi-to również nie byłaby oazą spokoju w tym zakresie,generalnie sieci są wszędzie praktycznie.Uważam,że górą będą ci,którzy będą mieli wodę i żywność,leki,opał itp-to wystarczy.I jeszcze przyszło mi do głowy ważne pytanie: co z arsenałem jądrowym w takiej sytuacji?
    ================
    od pb: co z pokojowymi instalacjami nuklearnymi? = zanieczyszczenie atomowe rozniesie sie po calym globie, bedzie przyjemnie wyjsc z nory

   • mizia said

    przypomnij sobie – co wyleje z czary anioł i co sie stanie- ROZBŁYSK CARRINGTONA TO BEDZIE TO CO WYLEJE Z CZARY ANIOŁ I UNYCH -OWRZODZI – JESLI BEDĄ WTEDY CHIPY POD SKURĄ TEN ROZBŁYSK JE ZNISZCZY I USZKODZI BATERYJKI LITOWE W NICH MONTOWANE – FAKT MEDYCZNY- LIT POD SKURĄ = OWRZODZENIA I ROPIEJACE RANY

   • mizia said

    MOJA TEORIA – CO SIE STANIE WEDLE MNIE ROZPOCZETO – WYWOŁAJA FALE GŁODU MANIPÓLUJAC POGODĄ – FALE MROZÓW PONAD NORMĘ , FALĘ UPAŁÓW W INNYCH REJONACH LOKALNE TRZESIENIA ZIEMI , POWODZIE W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU – POTEM DYSTRYBUCJA JEDZENIA NA WZUR POMOCY ONZ -bo i ta organizacja bezzie za tym stała – ŻEBY BYŁA SPRAWIEDLIWA DYSTRYBUCJA TO ZNACZY 1 OSOBA 1 RACJA DZIENNIE WMÓWI SIE CHOŁOCIE ZE SĄ KABINATORZY CO POBIERAJA ZARCIE W KILKI PUNKTACH DZIENNIE – WIEC PADNIE PROPOZYCJA ZACZIPOWAĆ SIĘ I KAZDY BEDZIE DOSTAWAŁ TYLE ILE POWINIEN BO ROZDAJACY BEDZIE MIAŁ INFO Z CHIPA U POBIERAJACEGO ŻARCIE ILE RAZY BRAŁ – LUDZIE SIE ZGODZĄ – I O TO IM CHODZI .
    DOWÓD SILNA FALA CHŁODU NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ , A NA POŁUDNIU REKORDOWE TEMPERATURY GORĄCA – SPRAWDŻ W NECIE INFO Z AUSTRALII – O MROZACH WIESZ I LOKALNIE – ALE TE DWIE FALE MROZÓW I UPAŁÓW WYSTĘPUJĄ GLOBALNIE
    TERAZ – DOŁUŻ DO TEGO TRZESIENIA ZIEMI A BEDZIE ICH WIECEJ – WEDLE MNIE ONI JUZ ROZPOCZELI

   • mizia said

    PS. JESIENIA BYŁO TU PARU CO WIE O TYM ZE NALEZY SOBIE PRZYGOTOWAC ZAPASIK NIEZBEDNY ORAZ NASIONA I TAKA NORKE JAK JA MAM – WALUTA BEDZIE MARCHEW ZA TYTOŃ I WINO ZA OLEJ A JUDEOCENTRYCY Z SWOIMI KREDYT KARTAMI , DULARAMI I INNYM PIENIADZEM TO MOGA W PIECACH TYM PALIĆ A MONETY TO MOĄ ZA GUZIKI W ROZPORKACH SOBIE WSZYWAC – i to jest I KARA DLA UNYCH I NAGRODA DLA TYCH CO UMIEJA COŚ WIECEJ NIŻ LICHWA ŁAPÓWA I UKŁADY – ŚWIAT JUŻ NIE BEDZIE TAKI JAK DZIŚ PIRAMIDA PIERDYKNIE W GRUZ – A OKO ZAŁZAWI

   • Fredek said

    Dzisiaj otrzymałem takiego maila od kobiety z USA która gromadzi i rozsyła różne prywatne objawienia na bieżąco – ja osobiście jestem do nich sceptyczne ale jedno podam – nie zaszkodzi 🙂

    Dwa posłania dla “najmniejszego ze sług”
    Piątek, 1 stycznia 2010

    Rok 2010 będzie wypełniony wydarzeniami o wielkim znaczeniu, które zmienią świat i przygotują go na ponowne przyjcie JEZUSA CHRYSTUSA.

    Juz wkrótce, cały świat, to znaczy każda osoba, BĘDZIE WIEDZIAŁA, ŻE JEDYNA DROGA DO OJCA PROWADZI POPRZEZ JEZUSA, I ŻE JEDYNA DROGA DO JEZUSA PROWADZI POPRZEZ MARYJĘ.

    TO ZNACZY, ŻE NIKT NIE PRZYJDZIE DO OJCA, JEŚLI NIE UCZYNI TEGO POPRZEZ JEZUSA I ŻE NIKT NIE PRZYJDZIE DO JEZUSA O ILE OJCIEC GO NIE PRZYPROWADZI. ŻE NIKT NIE PRZYJDZIE DO JEZUSA, JEŚLI NIE UCZYNI TEGO POPRZEZ MARYJĘ, I ŻE NIKT NIE PRZYJDZIE DO MARYJI O ILE JEZUS GO TAM NIE PRZYPROWADZI.

    Środa, 6 stycznia 2010
    W najbliższym czasie będzie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie i wywoła to szok na całym świecie.

    PUNKTY ZWROTNE
    Ten rok, 2010 będzie początkiem PUNKTU ZWROTNEGO W HISTORII LUDZKOŚCI.

    Będzie to, tak jak inne PUNKTY ZWROTNE W HISTORII LUDZKOŚCI, CAŁKOWITĄ ZMIANĄ BIEGU HISTORII CZŁOWIEKA.

    INNE PUNKTY ZWROTNE W HISTORII LUDZKOŚCI TO:

    UPADEK [W GRZECHU] W OGRODZIE
    POTOP
    UKRZYŻOWANIE

   • Jaga said

    @MIZIA
    Ale z CIebie prorok…

  • Marek said

   tak, większą dawkę mgły w nocy rozpylili i jakoś tak sennie ejst

   • mizia said

    jakie sennie dzisiaj wsadziłem 4 litery w auto 0 5 rano i zrobiłem trasę 630 km – tam i z powrotem
    wcale mnie sen nie mozył to kwestia organizmu

   • CoZaSyf said

    Mizia!Czy nie sadzisz,ze Haiti to poligon doswiadczalny” tego co moze sie wydarzyc w takiej chwili..?.W lecie zeszłego roku czytałam artykuł o tym jak prezydent/kraju po-rosyjskiego Kazachstanu?/nawoływał swój naród aby gromadzili zapasy.Duzo było i jest info nawet na onecie i wp tylko szukac trzeba.

  • krzysiek said

   @luc no taki dołujący dzień,gdyby to zwalać na chemtrails to w zasadzie mogą latać nad chmurami i niewidoczni zrzucać ze śniegiem

 33. mizia said

  PISZE O TYM OD 4 DNI NA TYM BLOGU BO SPRAWA WEDLE MNIE JEST JUZ W TOKU REALIZACJI

  WKLEJKA STAREGO POSTA.

  mizia powiedział/a
  13 Styczeń 2010 @ 2:42 pm

  10 Votes

  TO DOPIERO POCZĄTEK – JESIENIA WIELU TU PISAŁO O POTRZEBIE GROMADZENIA ZAPASÓW – IMIELI RACJE
  Z POWODU GŁODU MOZNA WPROWADZIC ZAMORDYZM A JAKA KONTROLA I NIKT SIE NIE WYŁAMIE JAK Z SCYPIONKA – albo weżmie albo nie – KAZDY CHCE ZREC – sami nastawią sie do czipowania przy dystrybucji zarcia 99% to zrobi i bedzie dokładnie słowo w słowo jak w biblii – NIE DOSTANIESZ ANI NIE KUPISZ NIC DO ZARCIA JAK NIE BEDZIESZ W BAZIE DANYCH – PROSTE

  WIELE ZECZY NIE MOZNA PISAĆ PRZED CZASEM BO SAMI OBWOŁACIE PARANOIKIEM PISZACEGO W CIĄGU KILKU NAJBLIZSZYCH TYGODNI ZOBACZYCIE JAK ZARCIE W CIAGU KILKU GODZIN BEDZIE DROŻAŁO – ZA TYM STOI ONZ – WMO

  Odpowiedz

  • mizia said

   NIEWIEM DLACZEGO TU WSKOCZYŁO

  • Marek said

   POLSKI rolnik się ucieszy bo wreszcie dobrze sprzeda swoją produkcję

   • VIVIEN said

    pEWNIE NIE JEDEN POLSKI ROLNIK ZAPRZESTAL TEGO CO ROBIL ZA UGOR I POLE NIEUZYWANE OTRZYMUJE WIECEJ OD UNI NIZ ZA WLOZONA PRACE ! – WIEDZIALAM ZE TAK BEDZIE ! ZAWSZE BYLAM PRZECIWNIKIEM EU – ALE WSZYSCY SIE SMIALI BO CHCIELI NA URLOPY WYJEZSDZAC I ZWIEDZIC SWIAT … wiedzialam co sie za tym kryje : CZEGO HITLER NIE MOGL SILA SAMI ODDACIE PO DOBROCI fortele sa lepsze niz jawna walka…:)….

 34. ALFA said

  David Wilcock – Przebudzeni i Świadomi [PL]

  „Ludzkość jest w trakcie masywnego ewolucyjnego przeskoku, spowodowanego galaktycznymi siłami. To nie jest channeling, proroctwo Majów lub religijny przesąd. Jest to naukowy fakt – a teraz możesz zobaczyć wiele argumentów, które zaprezentowaliśmy na tej stronie zrealizowanych w formie dwu-godzinnego filmu”

 35. rook said

  Dr Urszula Krupa o Codex Alimentarius – Radio Maryja (2010-01-09)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=19829

 36. Marek said

  Mam pewien pomysł:)

  kiedyś kupiłem na allegro taki duży aparat to mierzenia napromieniowania, stary radziecki wykorzystywany w wojsku 40 lat temu

  koszt 30-40 zł

  polecam zakup takiego sprzętu i wycieczka do marketu z koleżanką, idziecie i podchodzicie przy ludziach z tym aparatem do produktów i (stary aparat nie będzie sprawny więc robicie jakąś piszczałkę) ludzie się oglądają a urządzenie piszczy pytają co wy robicie no i mówicie że chcecie kupić jedzenie które nie jest napromieniowane na kolacje i w tym celu miernik kupiliście

  całość nagrywacie kamerką i mamy ciekawy materiał na youtube:)

  sam bym to zrobił ale na razie kamery nie mam

 37. Bruno said

  Podzielę się z wami linkiem do bardzo dobrego blogu.
  Bardzo ciekawe filmiki i artykuły

  http://dzieckonmp.wordpress.com/

 38. Meggi said

  mowic prawde. to co czujesz, ale to dla wiekszosci utopia. Strach ma wladze.

 39. Bruno said

  Kochani,
  Dotarła do mnie wiadomość, że do Ministerstwa Edukacji Narodowej masowo
  wpływają maile od młodych lewicujących ludzi, domagających się zdjęcia krzyży ze ścian sal lekcyjnych w polskich szkołach. Wygląda to na zorganizowaną lewicową akcję.
  Nic nie wiadomo natomiast o mailach od osób opowiadających się za zachowaniem krzyży w szkołach.
  Dlatego też warto rozesłać do swoich krewnych i znajomych, doceniających znaczenie obecności krzyży w miejscach publicznych, informację o powyższym, np. zatytułowaną: „Opowiadam się za zachowaniem krzyży w polskich szkołach”,
  na adres MEN: informacja@men.gov.pl (lub na adres podany na stronie internetowej ministerstwa).
  Sprawa jest bardzo pilna.
  Pozdrawiam – ks. Ryszard Sztychmiler

  Oto proponowana treść maila:
  ——————————————————————————————————–

  Swoje dane adresowe Miejscowość i data,
  Najlepiej łącznie z nr dowodu lub pesel.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Warszawa

  Szanowni Państwo,

  Dziękuję za to, że nasze dzieci mogą uczęszcza do szkół, w których na ścianach klas lekcyjnych i w innych miejscach publicznych, obok godła państwowego, wiszą krzyże.
  Ufam, że taki stan zostanie zachowany, pozostając z należnym szacunkiem dla osób należących do innych religii lub wyznających światopogląd materialistyczny czy agnostyczny.
  Jak wiadomo krzyż jest nie tylko znakiem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale także największego poświęcenia do jakiego zdolny jest człowiek dla ratowania innego człowieka.
  Ufam, iż macie Państwo świadomość, że większość polskich rodziców i większość młodzieży życzy sobie, aby we wszystkich szkołach naszego kraju, krzyż zajmował należne mu miejsce.

  Z poważaniem
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Podpis)

  • Marek said

   wysłane

   • Bruno said

    Dzięki Marek chociaż Ty wysłałeś na tylu tu wchodzących.
    Nie możemy pozwolić by ta lewicująca – iluminacka mniejszość wysłała więcej maili wnioskujących o wyrzucenie krzyża.
    Ja też wysłałem z całym adresem peselem i numerem dowodu osob.

   • annah said

    Sluchajcie akcje trzeba zrobic w kazdej parafii, uprzedzic proboszcza, poprosic go o wsparcie ministrantow, najlepiej w niedziele po mszach.
    Lista musi zawierac nazwisko, imie, adres, pesel i podpis.
    Mozna wystapic z tym wczesniej do Kurii Biskupiej, choc nie wiem czy w tym przypadku bedzie to potrzebne, jako ze inicjatywa jest oddolna.
    ==================
    od pb: uwazajcie na biskupow i kler unucyh

   • annah said

    Panie Piotrze zakladam ze uni w klerze sa w szczatkowej ilosci, a jesli nawet to z krzyzem otwarcie nie walcza, dlatego obstaje ze akcje trzeba zrobic przy parafiach, bo w supermarkecie tego nie widze.
    ===================
    od pb: czemu nie w supermarkecie? rozdaja tam rozmaite ulotki

  • Meggi said

   Krzaz- to znaczy tez cierpienie, chcesz zeby twoje dzieci to coodziennie czuly<? Zostaw dzeciom byc dziecmi.

 40. Meggi said

  przeczytalam z wielka uwaga.Szok!!!!!!! i pozwalamyim dalaej nami manipulowac, ludzie obbudzie sie!!!! Kazdy tylko ogranicza sie jak przezyc- to satan kocha w nas, a gdzie prawdziwy sens zycia?

 41. lekarka said

  Pod koniec listopada napisałam list do Pana Jerzego Buzka w obronie krzyża. List ten posłałam do wiadomości wszystkich polskich europosłów. Zgadnijcie, ile osób osób zareagowało na ten list? 1 słownie jedna osoba Pan Konrad Szymański (szacunek dla niego).Jak wszystkim wiadomo zablokowano w Parlamencie Europejskim debatę na ten temat.
  Szanowny Pan Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek
  Ośmielam się prosić Pana, Panie Przewodniczący, o obronę Krzyża na forum Parlamentu Europejskiego.

  Pan, jako chrześcijanin, na pewno rozumie, że każdy wierzący chrześcijanin nie może zamknąć się ze swoją wiarą w domu i kościele. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich ludzi bez wyjątków, wierzących i niewierzących, dla naszego zbawienia, więc my musimy zrobić tak mało w porównaniu z Jego straszną męką, musimy bronić Krzyża, tego symbolu wielkiej miłości miłosiernej.

  My chrześcijanie czujemy się dyskryminowani w Europie, która przecież ma korzenie chrześcijańskie.

  Nasz rodak Papież Jan Paweł II Wielki prosił nas, byśmy bronili krzyża:” Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.”

  Czyż mamy teraz stchórzyć? Czy poprawność polityczna ma nam zabronić publicznie wyznawać wiarę chrześcijańską? W roku 1984 śpiewaliśmy w obronie krzyża:

  „Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
  Za żadne skarby świata,
  Bo na nim Jezus ukochany
  Grzeszników z niebem brata.

  Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
  Choćby mi umrzeć trzeba,
  Choćby mi groził kat, morderca,
  Bo Krzyż to klucz do nieba.

  Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
  Nie wyrwę go z sumienia,
  Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
  Bo Krzyż to Znak Zbawienia.

  A gdy zobaczę w poniewierce
  Jezusa Krzyż i ranę,
  Która otwiera Jego serce,
  W obronie Krzyża stanę.”

  Jeszcze raz proszę Pana jako Chrześcijanina i Polaka o obronę Krzyża, tego Znaku Miłości i Pokoju.
  P.s. List skierowany do Pana pozwoliłam sobie przesłać do wiadomości wszystkim polskim europarlamentarzystom.
  Z poważaniem (dalej moje dane)

  Na blogu wiele osób wypowiada się przeciw zamieszczaniu tu jakichkolwiek opinii chrześcijańskich. A ja cieszę się, że chociaż tu mogę jawnie, nie będąc zakrzyczana, wyśmiana (choć się tego nie boję)pokazać, jak ważną rolę w moim życiu odgrywa wiara. Gdzie indziej wielokrotnie moje wpisy były usuwane, nie dopuszczane, wyszydzane. Czuję tu obecność wielu bratnich dusz. Nie jestem już młoda, wiele w życiu przeżyłam, ale jedno wiem, że wiara pomaga przetrzymać dużo złych dni, wzmacnia, a przede wszystkim uczy wybaczać. Zawsze mówię, że nienawiść niszczy nie tego kogo się nienawidzi, ale tego kto nienawidzi. Także mówi się, co cię nie złamie, to cię wzmocni. Życzę wszystkim, by kierowali się miłością i pamiętali, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem.

  • Bruno said

   Ratujmy Europę
   Jan Paweł II zostawił to zadanie dla nas Polaków

  • gustaf said

   @ Lekarko ,Pani Lekarko.
   Pisać do osoby oświeconej, jaśnie oświeconej , ba iluminowanej –Jako do chrześcijanina? A odkąd to un jest takowym?
   Będąc na miejscu wiadomej osoby też bym nie odpisał na taką prowokację.
   A co go ełroposłów… , mamy swojego w Brukseli??? szczerze powiedziawszy, wątpię. wyjątek (?) co najwyżej potwierdza regułę.
   Pozdrawiam

   • lekarka said

    Przecież wiem, że to być może z unych, ale chciałam tym listem dotrzeć też do europosłów , a przede wszystkim przekonać się jak ci wszyscy traktują wyborców. Domyślałam się, że olewają, mają nas gdzieś, ale domyślać się a przekonać się naocznie to różne sprawy. Poza tym moje sumienie nie pozwalało mi siedzieć cicho. A ja swojego listu nie traktuję jako prowokację. Może to z mojej strony naiwność, ale nawet taki skromny głos może uzmysłowić niektórym, że że ich ideologia NWO nie ma poparcia u bardzo wielu ludzi. Cały czas wierzę, że Dobro zwycięży. Każdy nawet pojedynczy głos sprzeciwu wobec zła jest szalenie ważny. Kropla drąży skałę, czyż nie?

 42. robak said

  Pieśń Konfederatów Barskich
  z dramatu Ksiądz Marek
  Juliusz Słowacki

  Nigdy z królami nie będziem w aliansach,
  nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
  bo u Chrystusa my na ordynansach,
  słudzy Maryi.

  Więc choć się spęka świat i zadrży słońce,
  chociaż się chmury i morza nasrożą,
  choćby na smokach wojska latające –
  nas nie zatrwożą.

  Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami,
  więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce,
  wszak póki On był z naszymi ojcami,
  byli zwycięsce.

  Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę,
  nie ulękniemy przed mocarzy władzą
  wiedząc, że nawet grobowce nas same
  Bogu oddadzą.

  Ze skowronkami wstaliśmy do pracy
  i spać pójdziemy o wieczornej zorzy,
  ale w grobowcach my jeszcze żołdacy
  i hufiec Boży.

  Bo kto zaufał Chrystusowi Panu
  i szedł na święte kraju werbowanie,
  ten de profundis z ciemnego kurhanu
  na trąbę wstanie.

  Bóg jest ucieczką i obroną naszą,
  póki On z nami, całe piekła pękną –
  ani ogniste smoki nie ustraszą,
  ani ulękną.

  Nie złamie nas głód i żaden frasunek,
  ani zhołdują żadne świata hołdy,
  bo na Chrystusa my poszli werbunek,
  na jego żołdy.

  Tu można wysłuchać tej pięknej pieśni:

  P.S.
  Słowa zwłaszcza w 2 zwrotce iście apokaliptyczne, ale nie ma się co dziwić – napisał je nasz Narodowy Wieszcz, tylko czy aby współczesna młodzież, która żąda zdjęcia krzyży w szkołach wie kto zacz?

  • robak said

   Proponuję wysłuchać jeszcze „Pieśń obozową”. Naprawdę piękna. Słowa niesamowite. Śpiewa (prawdopodobnie) Bernard Ładysz. Zwróćcie proszę uwagę szczególnie na słowa zwrotki: „O Boże skrusz ten miecz co siecze kraj…”

   Dlaczego nigdy nie słyszymy tych pieśni w „polskich” mediach? To było oczywiście pytanie retoryczne 🙂 Nie dajmy się! Nie po to ginęli za Polskę i wylewali swą krew i pot nasi przodkowie, byśmy teraz prosili się o należne nam prawa i oddawali naszą Matkę-Ojczyznę za friko. Pokażmy, że mimo odrąbanej głowy (polskiej inteligencji) posiadamy jeszcze nieprzetrącony kręgosłup moralny, i z Bożą pomocą powstaniemy z klęczek, a inni pójdą w nasze ślady: Bracia-Słowianie i Bracia-Żydzi także! Mówię to całkiem serio i zapewniam, że wiem co mówię, ale nie będę się teraz nad tym rozwodził. Nie wszyscy są źli i nie wolno nam generalizować – Pan Piotr pisał już o tym wielokrotnie. Pierwej jednak otrzyjmy z twarzy plwociny, bo trzeciego policzka nie mamy. Uwierzmy w siebie: Ludzi Dobrej Woli. Chwała Bohaterom! Vivat Piotr Bein! Vivat Marek P. !
   P.S.Wspomóżmy ten Blog, tu same słowa nie wystarczą.

  • Rosomak said

   Owszem, przydałoby się bardzo, aby młodzież uwierzyła, że nie mamy się czego wstydzić,i zrobili z tego przebój, zwłaszcza, że Polska jako jedyne państwo w Europie nie podjęło współpracy z III Rzeszą. Jeśli szwedzki Sabaton wykonuje taki kawałek jak ten – http://www.youtube.com/watch?v=1QL0bXxjqEQ to nieodparcie nasuwa się pytanie dlaczego nikt w Polsce nie tego nie podjął? Czyżbyśmy byli takimi aż tchórzami za jakich nas dzisiaj mają? Jeszcze Polska nie zginęła! A może by tak warto nagłośnić (ale kto to ma uczynić?) oś Zła: Waszyngton-Londyn-Moskwa, która doprowadziła m.in. do II WŚ. Ci którzy kręcili wówczas lody to ci sami co zniewalali naszą Ojczyznę po II WŚ. Niechże ludzie wreszcie wskoczą do przerębli, bo tu już zimny prysznic to za mało. Jak poziom szamba podniesie się do samego nosa, będzie już za późno. Samoświadomość jest nie mniej ważna niż siła gospodarcza czy militarna. Musimy zerwać wreszcie z tą koszmarną mentalnością niewolników, odłączyć się od TV i innych przekaziorów-ogłUPIORÓW, grzebać w sieci (póki można). Chwała Bohaterom! Semper Fidelis!

   • Rosomak said

    Wklejam jeszcze w temacie obrony krzyża:

    Biały Krzyż
    Słowa: J. Kondratowicz, Muzyka: K. Klenczon.

    Gdy zapłonął nagle świt
    Bezdrożami szli przez śpiący las
    Równym rytmem młodych serc
    Niespokojne dni odmierzał czas

    Gdzieś pozostał ognisk dym
    Dróg przebytych kurz, cień siwej mgły
    Tylko w polu biały krzyż
    Nie pamięta już, kto pod nim śpi

    Refren:
    Jak myśl sprzed lat
    Jak wspomnień ślad
    Wraca dziś pamięć o tych
    Których nie ma

    Żegnał ich wieczorny mrok
    Gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń
    Szli by walczyć o twój dom
    Wśród zielonych pól, o nowy dzień

    Refren:
    Jak myśl sprzed lat…

    Bo nie wszystkim pomógł los
    Wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły bzy
    W szczerym polu biały krzyż
    nie pamięta już kto pod nim śpi

    A tu można wysłuchać tego utworu w wykonaniu zespołu Irydion z płyty „Twardzi jak stal”:

    Ilekroć słucham tego prostego lecz jakże pięknego utworu Krzysztofa Klenczona nachodzi mnie nostalgia i smutne pytanie; czy po to przelewali swą krew nasi ostatni dzielni rycerze Rzeczypospolitej abyśmy teraz – gdy śmiertelnie zraniona Ojczyzna jest w potrzebie – siedzieli tylko w domu i przebierali palcami po klawiaturze? W naszych genach przecież pozostała jakaś ich cząstka, oni są w nas, przebudźmy się: 1.informacja 2.formacja 3.akcja

    I jeszcze jedno:

    „Nie dać się ruszyć z ziemi, z wiary, z języka, z ducha polskiego. Stać murem aż przyjdzie odrodzenie”.
    – Ignacy Jan Paderewski

 43. Wojox said

  Szkoda pewnych Waszych „wypocin”.
  Ciągle myślicie fizycznie, jakby chodziło o Wasze „ciała”.
  Że niby szczepienia, aspartam, i inne rzeczy zabiorą Wam życie… (unikam sam, zdrowie to ważna sprawa)

  Walka toczy się na płaszczyźnie waszej duchowości, której już prawie nie macie.
  Poczytajcie o Hiobie, o Noem, o patriarchach, nigdy nie chodziło o sprawę istnienia ogółu w sensie ich ciał, (liczyło się ich postępowanie, zasady).
  Skupiacie się na problemie zagłady istnień, kiedy tracicie Siebie samych, poprzez swój sposób życia.
  Lojalność wobec Boga ?, ważne jakiego…

  Jeśli umrzecie przed Armageddonem to dla Was BŁOGOSŁAWIEŃSTWO…. wstaniecie na 1000 letni dzień sądu.
  Skupiacie się wszyscy nad materią a nie nad duchem…. Jak żyć to napisali apostołowie, jakiego Boga czcić też, ma swoje imię na które powoływał się syn boży Jezus Chrystus, powiadał „Wsławiłem Cię Ojcze i jeszcze raz Wsławię”, a Wy ciągle o cielesności” . Mam gdzieś Wasze komentarze które tylko podkopują wiarę innych. Widzę że „nauki demonów” o przemianach i nowych „sprawach” buszują na całego….

  • igi said

   …oooo w koncu ktos kogo mysli podazaja w odpowiednim kierunku. Pzdr Wojox…
   A co do reszty… ogarnijcie sie wreszcie ,glowy sobie zaprzatacie tym kto i po co gromadzi zywnosc ,co sie w 2012 wydazy lub nie ,czy nas wytruja taka czy inna epidemia czy moze haarpem zalatwia a o tym co naprawde dla ludzi wazne ,o tym czy ludzie naprawde sa, zapominacie.
   Przestancie sie martwic o swoje materialne ja ,o swoje ciala… to sa tylko skorupy w ktorych doswiadczamy zycia tu na tej planecie w tej rzeczywistosci. Prawdziwi „MY” to nasze niesmiertelne dusze ,o nie powinnismy sie martwic i o nie walczyc.
   ….jasne ,ja tez bym chcial przezyc zycie tu na ziemi ,wykorzystac ten piekny dar dany przez Stworce jak najlepiej ,jek najszczesliwiej ,chcialbym by moje dziecko mialo szanse rowniez nacieszyc sie tym darem ,ale niestety przyszlo nam zyc w czsie wielkich przemian z ktorych tylko jeden na 1000 ujdzie z materialnym zyciem. Ja sie z tym pogodzilem ,choc latwo mi nie bylo ,wiara w Boga i w slowa jego o wiecznym pokoju po wsze czasy daje mi sile.
   …A wy? Pogodziliscie sie juz z losem ,czy dalej sie ludzicie sie ze uda wam sie odwrucic kolej rzeczy?

   • VIVIEN said

    ty juz pozjadales rozumy znasz co nieco a sie madrzysz … moze jestes wyrzuconym ze SWIADKOW ? BO TAKI NIEPOPRAWNY I ZLOSLIWY? I TYLE CO DO JEDNOSCI N! GLUPOTA WAMI RZADZI I CHEC WYWYZSZENIA SWYCH NIEOMYLNYCH MYSLI!

   • igi said

    Mozesz mi dziekowac ale co do poziomu uduchowienia to mi do piet nie dorastasz ,co do poziomu kultury zreszta tez…

   • annah said

    Pan przeprowazi Swoj Lud przez czerwone morze, Polske uchowa by pokazala Europie i calemu swiatu droge, ktora jest ON SAM. Modlmy sie zatem bysmy potrafili oswiecic mroki tego swiata, bysmy nie kopcili.

   • Igi said

    Nie zgadles…

  • igi said

   A cos ty sie tak do Jehowy i jego swiadkow przyczepil? Bronisz katolikow jak wilk a jak mieli bysmy porownywac kto wiecej zla wyrzadzil to katalicy sa daaaaaaaaaaaaleeeeeeeeeeeeko w przodzie.
   Ps: Uprzedzajac twoje wpisy sugerujace ze jakoby naleze do jakiejs tam grupy dzialajacej na blogu ,ktorej to celem jest dyskredytowanie kosciola ,zaznaczam ze w kwesti wiary i religi jestem wysoce obiektywny i nie sympatyzuje z zadna religia. Obiktywnie stwierdzam poprostu fakty i jakkolwiek by one komus nie byly badz byly na reke ,nie da sie im w tej akurat kwestji zaprzeczyc.
   Pzdr.
   =========================
   od pb: a prawoslawni jeszcze dalej w przodzie bo mieli 2 tysiace lat na grzeszenie, katolicy 1000 lat a sj 100 lat

   • igi said

    Jesli chodzi o kwestie religi to mogl bym ciebie doksztalcac. O tej jak ja zwiesz „sekcie” wiem z tego co widze wiecej niz ty. Pranie mozgu to ci ksiadz chyba przeprowadzil skoro taka palasz nienawiscia do innych religi. Troche pokory i checi poznania ci zycze…

  • VIVIEN said

   SKAD U CIEBIE TYLE DRWIN I ZLOSCI – CZY I TOBIE JHWH UKRADL DZIECI? Z DOMU ? A MOZE ZONE ? PRZESTAN JUZ ! MOZE SIE OKAZAC ZE WALCZYSZ Z BOGIEM I CO WTEDY ? CZY TEGO CHCESZ WLASNIE? KAZDY MA SWOJ ROZUM I PRAWO WYBORU …

 44. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/w-plocku-pierwszy-raz-od-50-lat-obchodzono-szabat,18515,3116699,1,onet-wiadomosci-detal

  15.01.2010, 22:23
  W Płocku pierwszy raz od 50 lat obchodzono szabat

  W Płocku pierwszy raz od ponad 50 lat społeczność żydowska obchodziła szabat, który w kulturze i religii żydowskiej oznacza dzień odpoczynku i trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.

  Wieczór szabatowy, który odbył się w Towarzystwie Naukowym Płockim, zorganizowały Stowarzyszenie Beit Warszawa oraz Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Uczestniczyli w nim wyznawcy judaizmu postępowego z rabinem Beit Warszawa Burtem Schumanem oraz zaproszeni goście.

  “Kiedy myślę o tej społeczności żydowskiej, która w Płocku mieszkała, a której już nie ma, to mam przekonanie, że ten szabat, pierwszy w tym mieście od holokaustu jest nie tylko hołdem składanym płockim Żydom, ale też nadzieją, że żydowskie życie odrodzi się w tym miejscu” – powiedział rabin Schuman.

  Podczas szabatu, zgodnie z żydowską tradycją, zapalono dwie świece, symbolizujące – jak podkreślił rabin Schuman – światło i radość oraz dwa przykazania Tory: by pamiętać o szabacie (Księga Wyjścia) i by święcić, czyli obchodzić szabat (Księga Powtórzonego Prawa). Śpiewano szabatowe pieśni, zmówiono też modlitwę za zmarłych bliskich, ofiary Shoah oraz za poległych w obronie Polski i ofiary ostatniego trzęsienia ziemi na Haiti.

  Opowiadając o znaczeniu szabatu, rabin Schuman przypomniał, iż słowo to pochodzi od hebrajskiego czasownika “zaprzestać” i oznacza dzień odpoczynku, który poświęcony jest rodzinie, modlitwie i nauce, wycofaniu się ze wszystkich innych spraw życia i “świętowaniu świętości chwili”.

  “Jestem szczęśliwy, że mogliśmy spotkać się tak, jakby nie było holokaustu, Auschwitz, śmierci, jakby konstelacje gwiazd tamtych czasów odwróciły się w inną stronę” – dodał Roman Góralski ze Stowarzyszenia Synagoga Płocka.

  Należące do Światowej Unii Judaizmu Postępowego stowarzyszenie Beit Warszawa powstało 1999 r. Kontynuuje liberalne tradycje judaizmu i myśli żydowskiej w Polsce. Prowadzi m.in. zajęcia nauki języka hebrajskiego, wykłady na temat historii, tradycji i kultury żydowskiej.

  Stowarzyszenie Synagoga Płocka działa od 2005 r. Jego celem jest odbudowa popadającej w ruinę XIX-wiecznej płockiej Małej Synagogi i utworzenie tam Muzeum Żydów Mazowieckich oraz nowoczesnego, multimedialnego centrum edukacyjnego.

  Przed II wojną światową w Płocku mieszkało około 8 tys. Żydów. W 1941 r. hitlerowcy przystąpili do likwidacji tamtejszego getta, wywożąc wszystkich jego mieszkańców do obozów zagłady. Nieliczni, którzy przeżyli holokaust, w kolejnych latach wyemigrowali z Polski.
  PAP
  Źródło: PAP

  • Aśka said

   http://wiadomosci.onet.pl/2111812,11,dzien_judaizmu_w_kosciele_katolickim,item.html
   PAP, KKz/15.01.2010 10:38

   Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim
   Po raz trzynasty obchodzony będzie w najbliższą niedzielę Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim, ustanowiony w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu. Przypada corocznie 17 stycznia – w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Centralne obchody odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.
   Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu są słowa zaczerpnięte ze Starego Testamentu: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci ukażę”.
   ===================
   od pb: za przeproszeniem… judaizm odrzuca Jezusa Chrystusa, chrzescijanstwo to wiara w Niego; modlic sie z dzien judaizmu za chrzescijanstwo to chyba diabel wymyslil

   • Aśka said

    no właśnie Piotrze … i to jeszcze w Polsce (gdzie skład parlamentu, senatu i instytucji państwowych jest pełen obcych) i na dodatek pod tym hasłem … może powinniśmy zbojkotować tę intencję

 45. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/od-botoksu-po-wakacje-czyli-na-co-bankierzy-wydadz,18491,3116440,1,news-detal
  15.01.2010, 10:48
  Od botoksu po wakacje, czyli na co bankierzy wydadzą swoje premie
  Bankierzy z Wall Street spisują listy życzeń na 2010 rok i wcale się nie ograniczają. Po zeszłorocznym wstrzymaniu, premie dla najwyższej kadry mają być bardzo, ale to bardzo wysokie. Być może nawet rekordowe.
  W bankach Goldman Sachs i Chase dyrekcja spodziewa się premii na średnim poziomie 500 tysięcy dolarów na głowę, zatem dyrektorzy będą mieli co wydawać.
  __________
  banksterzy – dobrą nazwę ktoś wymyślił

 46. Robert said

  rozmawiając ze znajomymi ewidentnie widać że żyją w transie – informacje które im przekazuję wpuszczają lewym a wypuszczają prawym uchem i nie kodują nie mówiąc już o rozumieniu informacji
  wygląda na to że funkcja myślenia tych ludzi buja gdzieś w obłokach
  czy jest tutaj jakiś psycholog który potrafi powiedzieć jak „obudzić” takiego człowieka?
  przyznaję że kilka lat temu też taki byłem, ale nie potrafię określić momentu i sytuacji w której się wybudziłem
  może jak przestałem pic…(rok temu) czy to może mieć związek? ale przecież wszyscy nie piją… a jednak większość żyje w jakiejś dziwnej hipnozie
  czy zna ktoś metodę obudzenia człowieka który żyje w transie?

  • Fredek said

   najszybciej wybudza jakaś osobista tragedia czy nieszczęście, śmierć kogoś bliskiego, wypadek , ocknięcie się o śmierć 🙂

   • Robert said

    a nie ma jakiegoś sposobu w postaci filmu skoro potrafili ich zahipnotyzować filmem to może można odhipnotyzować innym?

  • igi said

   Bez kitu Robert ,z ust mi to wyjeles. Mowie ,tlumacze ,prubuje uswiadomic a „oni” patrza sie na mnie jak na wariata ,nic do nich nie trafia. Juz nie mowie o obcych ,ale nawet rodzina zachowuje sie jak zahipnotyzowana ,nic do nich nie dociera. jedynie moja kobieta chce sluchac ,ale to znow ja nie chce mowic ,niech se zyje biedactwo w blogiej nieswiadomosci ,wystarczy ze ja wiem i czowam…

  • gustaf said

   Taki jeden co z nim dyskutowałem, tak będzie z 10 lat temu, co twierdził nie bez racji ,że nie każdy komuch to był świnia , w trakcie gorącej dyskusji o unych ( wtedy Ż…) podprowadził mnie do pytania :
   To jeśli nie Hitler , to kto wymyślił Holokaust ?
   Odpowiedziałem zgodnie z ówczesną moją wiedzą , że kasa i ci co ją mieli do wydania na Hitlera. Sporo czasu mnie kosztowało , by jakoś to potem powiązać w całość. Dla samego siebie , bo dla tamtego zostałem „filozofem” 😛

 47. Robert said

  http://www.allegro.pl/item872701964_zakazana_retoryka_nlp_hitod_ss_wysylka_0.html

  przy okazji zobaczcie jak dużo ludzi chce manipulować innymi, więc nie dziwne jest że wierchuszka to robi od dawna

 48. monitorpolski said

  Co z tego, jak 50% ludzi już im nie wierzy…

 49. XYZ said

  „Sluchaj,ach sluchaj jak cie chwali lud (POLSKI !),uczyn ach uczyn z nami cud ………………………”
  Czy ktos z mlodego pokolenia zna jeszcze te piesn koscielna ?
  Ogladamy wlasnie zalaczone na tym portalu przez (Bruno) „Ratujmy Europe” odcinki filmowe z ks.prof.Natankiem i zastanawiamy sie gdzie sie podzieli mlodzi w tej „pilegrzymce do gniazda szatana” ?
  Czy mlodziez w Polsce stracila juz wiare,ze modla sie tam juz tylko starsi ludzie ,chyba we wiekszosci emeryci i rencisci ?
  Zabraklo dla nich miejsc w autobusach ,co to oznacza ???
  ================
  od pb: to oznacza ze uny sa skuteczni

 50. IREK said

  PO PROSTU NIE KUPUJMY W MOLOCHACH SUPERMARKIETACH JA KUPUJE TYLKO W BIEDRONCE CHOC TO TEZ ZAGRANCZNY MOLOCH OD KLIKU MIESIECY NIE CHODZE DO TES,,CEF,,CAST,,KEUF,,ALDIK..LIDL..NETO..

 51. XXX said

  [cenzura xxx – pb]
  a ja wam powiem że macie xxxxx wy i te wasze teorie spisku i uwieżyć że ludzie na studiach (bądź też po) wieżą w takie brednie przecież xxxxx po kiego wała mieli by nas eliminować jak to właśnie my jesteśmy motorem gospodarki całej a nie jednej gałęzi …po prostu od zawsze byli schizofrenicy tyle że teraz mają internet i mogą wpajać ludziom głupoty do głowy (nie piszcie że mi tv nakładło do głowy bo tv używam tylko żeby na nim grać na x-pudełku ) opamiętajcie się i palnijcie se głową o ścianę …!!!
  =======================
  od pb: a ty co masz we lbie? odludnienie oswiadczyli wielokrotnie oficjele unych; ile potrzeba luda zeby utrzymac ile – milion unych? boja sie o miejsce dla siebie (wylacznie), zasoby itd. przy tym nienawidza plebsu do ktorego wliczaja ciebie = mamy cie telerowac tutaj? z jakiej racji jesli podkopujesz nas wbrew sweku interesowi? ostatnie ostrzezenie przed banicja = cenzorzy prosze wywalac nastepne wpisy tego indywiduum, jesli sie nie zreformuje

  • gustaf said

   A gdzie pracujesz motorze ?

   • XXX said

    pracuję w dosyć sporej firmie jednej z bardziej wyspecjalizowanych zakładów produkujących kotwie i obudowy górnicze a trafiłem tu przez kolegę z pracy ^^ on też wieży w te brednie xD
    ==================
    od pb: no to pozwol naszej sekcie wierzyc se w bzdurki = a w jakie ty wierzysz?

   • gustaf said

    Jedno z dwojga:
    1. Sprawdzaj swoją wiarę w dokumentach i znamionach np. dziwne rozbrojenie Polski jako obrony Unii przed Rosją
    2. Popiarduj wesoło przez wydech -motorze

 52. Troska said

  Do XXX
  Jakimż jesteśmy „my jesteśmy motorem gospodarki całej a nie jednej gałęzi …
  jeśli tylko ze stoczni wywalili na bruk dziesiątki tysiecy stoczniowców, trudno zliczyć ileż pozostało bez pracy w innych firmach w całym kraju współpracujących ze stoczniami.
  Z ponad 400 tysięcy pracowników kolei zostało ok 20 tys. Górników też już nie wielu zostało, a krótce zamkną wszystkie kopalnie (Unia wymaga rezygnacji ze stosowania węgla do wytwarzania ciepła i energii ze względu na „tzw. ocieplenie klimatu”. Wielu z tych bezrobotnych juz w krótce straci życie z niedożywienia, chorób, strachu, samobójstw, wreszcie braku opieki zdrowotnej „chorych” służb medycznych itp.

 53. XYZ said

  Jeszcze tylko pytania i juz wam nie bedziemy przeszkadzac w swych dzielach ratowania ludzkosci z nieoli szmulowej i szwabskiej :
  1. Z czego zyjecie spedzajac tyle czasu przy komputerze i pisanie jednych i tych samych wiadomosci nie znudzilo sie wam ?
  Przyznajemy WAM (nie prowokatorom ale tym co poswiecili wszystko aby w pore ludzi przestrzec) racje ze poruszyliscie opinie i wzniecili zainteresowania szerokiego ogolu „nieskomputeryzowanych” ludzi na swiecie a szczegolnie w Polsce .

  2. Jaki ma cel odbywajace sie na tym portalu straszenie wszystkich i wszystkim, co wnikliwy obserwator dostrzega sam ale z drugiej strony nie jestescie za powlaniem lokalnych komitetow samoobrony – tu w tym zakresie nie widzimy zadnych propozycji ?!
  3. Co jestescie jeszcze w stanie wymyslic aby zmienic mentalnosc „zadzumionych” Polakow .Jak ich przebudzic i sklonic do zjednoczenia i wspolnego dzialania ?
  4.Kiedy zaczniecie oficjalnie glosic jakie cele maja wspolczesne religie „panujace” i jak role spelnia Watykan oraz szatan w jego murach ?
  5. Kiedy zmienicie nazwe strony (grypa diabelska ((666))) minela ?

  Czekamy na szczera odpowiedz „wladz naczelnych” tego portalu w Polsce i za granica.
  Mamy nadzieje,ze tego postu nie skasujecie.
  Z szacunkiem dla madrych i doroslych POLAKOW – POZDRAWIAMY !
  Mlodym i niedouczonym zalecamy podciagniecie sie w polskim jezyku (pismie i mowie) niezaleznie czy pisza z Tel Awiwu,Lodzi,Warszawy czy krolewskiego Krakowa.Tym z emigracji wybaczamy ,bo jezyki tez sie zapomina.
  ===============
  od pb: zapomniales ‚ruskiej’ niewoli; zaczniemy pisac kiedy przyslesz gotowe opracowania na poziomie, ale nie wstrzymuje oddechu widzac twoj poziom akademicki; redakcja dziala edukujac = czytac nie umisz? akcja nalezy do was (niekonecznie i lepiej zeby nie do ciebie)

 54. […] tym zbrodniczym planom patronują Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Obie  je można bez obawy popełnienia pomyłki nazwać światowymi organizacjami chorób, […]

 55. […] taką ustawę? Dlaczego ciągle musimy bronić się przed zboczonymi ludobójcami? Rodem z ludobójczego koncernu IG Farben, który przed II wojną światową w Auschwitz wybudował  największy kompleks chemiczny na […]

 56. […] Bein: Nie na darmo mozolili się eugeniści z IG Farben, a przedtem judeocentrycy zaprzęgli ruch masoński do systematycznego niszczenia gojów. Codex […]

 57. […] na zdrowiu. CDC nie raportowało żadnych negatywnych skutków scypień do producentów-eugeników [spadkobierców hitlerowskiego IG Farben z Auschwitz].Komentuje prezenterka niedawnej info do CDC, Eileen Dannemann, dyrektor Narodowej Koalicji  […]

 58. […] tym zbrodniczym planom patronują Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Obie  je można bez obawy popełnienia pomyłki nazwać światowymi organizacjami chorób, […]

 59. […] https://grypa666.wordpress.com/2010/01/15/zgina-3-miliardy-ludzi/ […]

 60. […] dochodzi motyw eugeniczno-ludobójczy, udowodniony po raz kolejny korporacjom wywodzącym się z hitlerowskiego IG Farben. Świadczy o tym nagłośnione przez Jane Bürgermeister celowe zatrucie partii szczepionek […]

 61. […] usłyszeć prawdy o pochodzeniu swoich mocodawców od syjonistycznych hitlerowskich ludobójców w IG Farben, którzy już globalnie, przez instytucje jak Swiatowa Organizacja Zdrowia i sprzedajne parlamenty […]

 62. […] usłyszeć prawdy o pochodzeniu swoich mocodawców od syjonistycznych hitlerowskich ludobójców w IG Farben, którzy już globalnie, przez instytucje jak Swiatowa Organizacja Zdrowia i sprzedajne parlamenty […]

 63. […] tradycji ludobójczego hitlerowskiego koncernu IG Farben oraz eugenicznych i ubezpładniających programów dla gojów, opracowywanych przez fundacje […]

 64. […] tradycji ludobójczego hitlerowskiego koncernu IG Farben oraz eugenicznych i ubezpładniających programów dla gojów, opracowywanych przez fundacje […]

 65. […] Zginą 3 miliardy ludzi?! […]

 66. Hi colleagues, how is all, and what you would like
  to say concerning this piece of writing, in my view its genuinely amazing designed for me.

 67. […] tym zbrodniczym planom patronują Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Obie  je można bez obawy popełnienia pomyłki nazwać światowymi organizacjami chorób, […]

 68. Thanks for sharing your thoughts on Soak Off Gel Nail Polish.
  Regards

 69. Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this weeb pabe iis genuibely nice and the visitors are
  genuinely sharing nice thoughts.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: