Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Nowy Porządek Świata.

Posted by grypa666 w dniu 20/12/2009

Niewielu ludziom nazwa Nowy Porządek Świata (New World Order – NWO) cokolwiek mówi. Ci którzy mieli do czynienia z tym pojęciem nie potrafią dokładnie powiedzieć co to jest, czym śmierdzi i z czym się to diabelstwo je. Tymczasem idea Nowego Porządku Świata jest de facto głównym nurtem współczesnej polityki (tak samo na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym) przez co nieznajomość zagadnienia może okazać się brzemienna w skutkach. W pierwszej części zajmiemy się definicją Nowego Porządku Świata jako głównego nurtu współczesnej polityki i jej pochodzeniu. W drugiej części przybliżę nieco przejawy tej polityki we współczesnym świecie. W trzeciej postaram się przedstawić przyszłość będącą konsekwencją realizacji planów architektów Nowego Porządku Świata. W czwartej postaramy się zdemaskować ludzi stojących za kurtyną i pociągających za sznurki. Mówiąc najogólniej Nowy Porządek Świata ma tylko jeden cel – absolutna, nieprzemijająca władza dla tych którzy stoją na szczycie. Koncepcja ta została stworzona jako narzędzie do ustanowienia dyktatury w skali globalnej. Władzy absolutnej której – dzięki globalnemu charakterowi – nie zagrozi żaden wróg zewnętrzny, a każda próba zrywu czy buntu w jednym kraju zostanie zdławiona przez żołnierzy krajów pozostałych.

Nowy Porządek Świata – narodziny

Od narodzin ludzkości tysiące władców chciało roztoczyć nad swoimi poddanymi absolutną władzę. Wielu z nich ten pomysł udało się zrealizować. Zawsze jednak dwa problemy stawały na drodze władców. Pierwszy to wróg wewnętrzny – sami poddani którzy pod wodzą wybitnych jednostek potrafili powalić na kolana ludzi uważających się za bogów. Drugim problemem był wróg zewnętrzny. Kiedy żył na świecie maniak pragnący władzy bardziej niż czegokolwiek zawsze pojawiał się ktoś dla równowagi (przykład – Józef Stalin i Adolf Hitler). A przez złośliwość losu maniak ten zamieszkiwał sąsiednie królestwo i w końcu jeden czy drugi tracił władzę. Tak więc dyktatura lokalna nie jest niczym nowym. Nowością stała się dyktatura globalna. Koncepcja utworzenia państwa obejmującego cały znany cywilizowany świat. W ten sposób wróg zewnętrzny zostałby wyeliminowany a wroga wewnętrznego w razie gdyby lokalna armia nie potrafiła zniszczyć zniszczyłaby armia pochodząca z innego regionu świata. Pierwszy raz świat miał do czynienia z czymś takim po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego. Po tym jak Napoleon został pokonany zwycięzcy wspólnie stworzyli obraz nowego świata. Obalone monarchie wróciły na trony a system na powrót stał się absolutystyczny. Monarcha znów miał najwyższą władzę, wprowadzono cenzurę, rozbudowano sieć agentów. Ponadto zwycięskie państwa uzgodniły że będą sobie wzajemnie pomagały w tłamszeniu każdego zrywu niepodległościowo-rewolucyjnego. Święte Przymierze miało od tej pory niszczyć każdego wroga, czy to zewnętrznego czy wewnętrznego. Nad światem zawisła groźba globalnej dyktatury. Próba ta jednak zakończyła się niepowodzeniem i nowy ład przetrwał jedynie 30 lat aż do wiosny ludów. Nacjonalistyczno-rewolucyjne nastroje ogarnęły Europę i na nic nie pomogło wojsko ani policja. W czasach późniejszych nastała swego rodzaju moda na ideologie mające zapewnić powszechny dobrobyt i pokój na ziemi. Komunizm miał przynieść wszystkim narodom zjednoczenie i powszechną równość. Miliony ludzi łykało ze smakiem słowa Włodzimierza Uljanowa (pseudonim „Lenin”) ale ich górnolotne oczekiwania spotkały się z twardą skałą rzeczywistości. Podczas gdy komuniści mordowali kolejnych ludzi, w samym sercu Europy wyrosły kolejne chore ideologie – faszyzm i narodowy socjalizm. Walka wolnych ludzi z tymi trzema utopijnymi mrzonkami dla naiwnych pochłonęła miliony istnień i zrujnowała świat. Ludzie starający się wprowadzić dyktaturę siłą zobaczyli że nie jest to możliwe bez jej dobrowolnego przyjęcia. Od tej pory bronią architektów NWO stały się nie dywizje czy armie ale propaganda, strach, terroryzm, podstęp, media i chwyty socjotechniczne. Ludzie zostaną wydymani w białych rękawiczkach, po cichu i bez ich wiedzy. „Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne„ – Aldorous Huxley „Nowy wspaniały świat” Tak więc Nowy Porządek Świata można scharakteryzować krótko w dwóch punktach:

1. Władza absolutna dla wąskiej elity.

2. Zatajenie przed światem wiedzy o działaniach władzy i stwarzanie pozorów wolności.

Nowy Porządek Świata – współczesne przejawy

Jak już zostało powiedziane cel Nowego Porządku Świata jest tylko jeden: niczym nie ograniczona władza. Niestety dla architektów NWO ludzie zawsze woleli być wolnymi niż płaszczyć się pod butem wszechpotężnej władzy więc opracowano sposoby na walkę z przyszłymi buntownikami.

Ponadnarodowe superpaństwa i globalna administracja

Jak już wspomniałem gwarantem utrzymania dyktatury jest stworzenie jej w skali globalnej. Wtedy nie byłoby żadnego wroga zewnętrznego a wróg wewnętrzny zostałby spacyfikowany przez Globalną Armię. Pierwszym etapem tworzenia Światowego Rządu jest unifikacja poszczególnych regionów w kontynentalne mocarstwa zespolone gospodarczo, prawnie i administracyjnie. Obecnie istnieją już unie kontynentalne:

Unia Europejska:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Security and Prosperity Partnership of North America:

http://www.youtube.com/watch?v=ukX6HYD36Hw

http://en.wikipedia.org/wiki/Security_and_Prosperity_Partnership_of_North_America

http://www.stopthenorthamericanunion.com/NAUArticles.html

Unia Afrykańska:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Afryka%C5%84ska

Unia Narodów Południowoamerykańskich:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Narod%C3%B3w_Po%C5%82udniowoameryka%C5%84skich

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN):

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Narod%C3%B3w_Azji_Po%C5%82udniowo-Wschodniej

(Jeśli o 4 ostatnich słyszysz pierwszy raz to nie masz się czego wstydzić. 90% populacji też nie ma o tym pojęcia. O tym że ponadnarodowe unie polityczne w obecnym kształcie są potrzebne światu jak świni siodło innym razem)

W kontrolowaniu dziesiątek państw pomaga prawo. Umowy międzynarodowe ratyfikowane przez różne kraje mają większą moc niż ustawy i dekrety lokalnego rządu. Widać to dobrze na przykładzie Polskiego prawa. Umowy międzynarodowe mają jeden z największych priorytetów. Otóż umowy międzynarodowe mają status nadrzędny nad ustawami co oznacza ze jeśli zapis umowy międzynarodowej jest sprzeczny z ustawą to po prostu ustawa się nie liczy (Konstytucja RP Dz.U. 97.78.483 art. 91, ust. 2 i 3) Drugą bardzo istotną sprawą jest to że umowy międzynarodowe podpisuje urzędnik, najczęściej minister spraw zagranicznych za zgodą Rady Ministrów (Dz.U.00.39.443). Poza tym o ile ustawy łatwo odwołać bez żadnych ceregieli o tyle umowy międzynarodowe mają określony czas trwania i można je zerwać tylko w określonych sytuacjach, przy czym wcale nie musi być to interes narodowy (Dz.U.90.74.439 – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów). Podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody sejmu jeśli jest dosyć ważna. Podsumowując akty prawne które są ważniejsze od ustaw i trudno je odwołać o ile to w ogóle jest możliwe przed minięciem określonego czasu są podpisywane przez urzędnika władzy wykonawczej. Podobny system prawny panuje w innych państwach które podpisały Konwencję Wiedeńską w Sprawie Traktatów (wszystkie państwa ONZ):

http://www.prawo.lex.pl/bap/student/Dz.U.1990.74.439.html

W najbliższych latach możemy się spodziewać otwartego proklamowania Rządu Światowego stworzonego na bazie ONZ oraz unii kontynentalnych.

Globalna ekonomia

Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jakie możemy obserwować jest łączenie ekonomii wszystkich regionów świata w jedną całość którą bardzo łatwo kontrolować. Najważniejszymi międzynarodowymi instytucjami ekonomicznymi są:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Fundusz_Walutowy

Bank Światowy:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_%C5%9Awiatowy

oraz Światowa Organizacja Handlu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Handlu

Nie łudźmy się że celem tych instytucji jest szerzenie dobrobytu. Indonezja, Tajlandia czy Argentyna już zdążyły przekonać się na własnej skórze że wprowadzanie wytycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego to droga do zapaści i socjalizmu. Kolejną tendencją jest wprowadzanie jednej waluty kontynentalnej. Przykładem takiego postępowania jest wprowadzenie Euro:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro

Ale ta słynna na naszym kontynencie waluta nie jest jedyną. Planowane jest też wprowadzenie innych kontynentalnych walut – Amero i Afro:

http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_currency_union

http://en.wikipedia.org/wiki/Afro_(currency)

Wprowadzenie wspólnej waluty ma być kolejną metodą na kontrolowanie lokalnych rządów. W przypadku gdyby któryś rząd przeprowadzał reformy gospodarcze niezgodne z dyrektywami rządów wyższego szczebla (unijnych) można łatwo zaburzyć gospodarkę atakując walutę – układ krwionośny ekonomii. Wprowadzanie wspólnej waluty pod pozorem ułatwienia handlu (sic!) nie odpowiada na potrzeby lokalnych społeczeństw i przynosi więcej strat niż korzyści:

http://ft.onet.pl/11,13604,strefa_euro_na_skraju_recesji,artykul.html

Aparat ucisku

Przede wszystkim pacyfikacja myślących inaczej niż władza musi przebiegać legalnie i za aprobatą ludzi. W tym celu prawo staje się coraz bardziej restrykcyjne. Pod pozorem walki z terroryzmem aparat przymusu dostaje coraz większe uprawnienia. Sztandarowym przykładem jest tu zmienione po 11 września prawo USA:

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act

Dokument nazywany Patriot Act zezwala służbom bezpieczeństwa USA na podsłuchiwanie, inwigilację i zbieranie informacji finansowych o każdym kto jest PODEJRZANY o terroryzm, w dodatku bez zgody sądu. Zezwala też na wzmożone kontrole na granicach, ingerowanie w finanse osób prywatnych, znacząco podniósł kary. Kolejnym przejawem zwiększania uprawnień aparatu ucisku jest FEMA. Amerykańska agencja zarządzania kryzysowego:

http://www.eioba.pl/a81836/fema_najpotezniejsza_organizacja_rzadowa_swiata

A razie czerwonego alarmu FEMA ma prawo przejąć jakąkolwiek własność prywatną, jakiekolwiek fundusze, otoczyć kordonem miasta, przejąć władzę nad transportem i drogami, zwieźć ludzi do tymczasowych obozów relokacyjnych. W Stanach Zjednoczonych już rozpoczęto budowę obozów koncentracyjnych:

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/concentration.html?q=concentration.html

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/suppression.html?q=suppression.html

Kontrolowanie wielomilionowych populacji ma ułatwić kolejny wynalazek. Elektroniczny chip wszczepiany pod skórę będzie w stanie przekazać odpowiednim organom miejsce pobytu, stan konta i stan zdrowia każdego człowieka któremu będzie wszczepiony:

http://www.eioba.pl/a82171/rfid_radio_frequency_identification_device_urzadzenie_identyfikacji_radiowej

http://www.youtube.com/watch?v=ab8c8ckebTE

Ułatwić kontrolę mają także kamery obserwujące rozrastające się wciąż miasta. W samym Londynie po zamachach z siódmego lipca zamontowano ich cztery miliony:

http://hacking.pl/pl/news-6040-Strach_ma_milion_kamer_czyli_BigBrother_w_Londynie.html

Wszelkie formy organizowania się ludzi są niemile widziane. A że jakaś organizacja mogła powstać musi istnieć forma komunikacji między członkami. Zapobiec ma temu zniesienie wolności słowa. Nie trzeba strzelać do tych którzy głoszą swój przekaz. Wystarczy tylko że opanuje się środki masowego przekazu. O ile kontrola prasy czy telewizji wymaga jedynie pieniędzy internet cenzurować jest o wiele trudniej. Na to jednak też są metody:

http://www.pardon.pl/arty…mowe_ale_glupie
http://wiadomosci.onet.pl/1775164,11,item.html
http://webhosting.pl/kate…i_dla_obywateli
http://www.hotmoney.pl/ar…igilacja-2.html
http://wyborcza.pl/1,76842,5173311.html

http://www.naturalnews.com/023858.html

Ekonomiczne niewolnictwo

Nowy Porządek Świata byłby niczym bez kontrolowania majątku swoich poddanych. Pieniądze nie mogą się znajdować w rękach ludzi którzy mogą ich użyć do zorganizowania masowego wyzwolenia spod buciorów władzy. Poza tym do realizowania założeń NWO potrzebne są duże pieniądze. W końcu utrzymanie aparatu przymusu, biurokracji i międzynarodowej administracji potrzebne są znaczne środki. Do działań realizacji planu NWO na szczeblu lokalnym poszczególne państwa biorą pieniądze z podatków. Obecnie w Polsce przeciętnie oddaje się ok. 70% swoich dochodów (różne źródła podają różne dane) w formie podatku:

http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2,ID188627792,index.html

Normalnie się tego nie odczuwa ze względu na dywersyfikację podatków ale o tym w części opowiadającej o metodach stosowanych wprowadzania NWO. Na opłacenie rozbudowanej globalnej administracji mają posłużyć pieniądze zebrane z tzw. „podatku węglowego” płaconego za emisję dwutlenku węgla:

http://www.youtube.com/watch?v=Wq2PiofoCjs

Jednak prawdziwym ekonomicznym samobójstwem okazuje się system bankowy. Żeby opłacić potrzeby państwa rządy potrzebują pieniędzy. Wszystkimi operacjami finansowymi zajmuje się Bank Centralny (w Polsce Narodowy Bank Polski) znajdujący się w rękach prywatnych. Bank pożycza pieniądze rządowi który musi je oddawać z odsetkami. Jako że z każdym rokiem wydatki są podobne, podatki także a oddawać trzeba coraz więcej pieniędzy (gdyż bank dopisuje sobie odsetki) nie ma żadnej możliwości spłacenia długu oprócz stałego podwyższania podatków (co jest fizycznie niemożliwe). Finansowa pętla zaciska się wokół szyj kolejnych państw stawiając obywateli przed perspektywą długu którego nigdy nie płacą. W ostatnich latach możemy obserwować nasilenie tego procesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych gdzie dług wyniósł już astronomiczną kwotę 10 000 000 000 000 dolarów:

http://www.thewe.cc/contents/more/archive/us_debt.html

Oznacza to że gdyby obywatele USA chcieli spłacić ten dług to każdy z nich musiałby zapłacić prywatnemu bankowi 33 000 dolarów. Oczywiście licząc także noworodki, dzieci, staruszków, bezdomnych, Meksykanów, więźniów, menelów i złodziei. Skąd banki biorą tyle pieniędzy? Może to zabrzmi śmiesznie i niewiarygodnie ale robią je z niczego. Utarł się pewien mit mówiący że banki biorą pieniądze z depozytów swoich klientów i pożyczają je swoim klientom. To oczywiście całkowita bzdura. System pracuje zupełnie inaczej. W jego zrozumieniu pomoże poniższa prezentacja:

http://www.nbpportal.pl/prezentacje/kreacja.html

oraz film:

http://video.google.com/videoplay?docid=-1887591866262119830&ei=gfeySIegEpSgiAKSyqHrDA&q=money+as+debt+pl

Podsumowując prywatne banki pożyczają budżetowi państwa pieniądze które w rzeczywistości nie istnieją i domagają się od nich procentów których nie można spłacić przy pełnej aprobacie rządu. Dlaczego na to pozwalamy?

Nowy Porządek Świata – co dalej?

Przejawy NWO które widzimy w obecnym świecie są dopiero początkiem do czegoś większego. Zabawmy się więc w proroków i spróbujmy przewidzieć jakie będą następne kroki w drodze do utworzenia globalnej dyktatury.

Rząd Światowy

Odkąd wizja Nowego Porządku Świata obecna jest w polityce jego architekci dążą do jednego: proklamowania Rządu Światowego. Jego poprzedniczkami była Liga Narodów zmarła śmiercią naturalną podczas II Wojny Światowej oraz istniejąca do tej pory Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jak uczy historia obie instytucje nie były w stanie wywiązać się z zadania do którego zostały powołane – zapewnienia światu pokoju. W ciągu najbliższych lat możemy spodziewać się zatem że architekci NWO zrobią wszystko żeby stworzyć rozwinięcie ONZ jakim jest Rząd Światowy. Oczywiście ludzie opieraliby się temu bo po co komu kolejna instytucja skoro im dobrze w państwach narodowych? Na to jednak też jest lekarstwo. Ludzie którym na tym zależy będą wywoływać i podsycać dziesiątki kolejnych lokalnych konfliktów co widzieliśmy na przykładzie Gruzji:

http://www.infowars.com/?p=3942

http://www.infowars.com/?p=3875

Niewykluczone że wywołają także wojnę na skalę globalną. Kiedy ONZ będzie rozkładać ręce oni od razu podadzą rozwiązanie – utworzyć ciało które będzie miało uprawnienia których nie ma ONZ – Rząd Światowy. Dysponujący własnym prawem, armią gotową je wymuszać, własnymi funduszami oraz uprawnieniami do kontroli wszelkich form ludzkiej działalności. Konflikty zbrojne szybko zostaną stłumione a zniewolona ludzkość będzie dziękowała dzielnym strażakom którzy uratowali im życie ale najpierw zaprószyli ogień.

Depopulacja

Olbrzymią populację bardzo trudno kontrolować. Im więcej ludzi którymi trzeba zarządzać tym trudniej to zrobić. Można porównać to do żonglowania trzema piłeczkami a dziesięcioma. Dlatego kolejnym celem panów spod znaku NWO będzie zmniejszenie liczby populacji do stanu umożliwiającego ich łatwą kontrolę. Poza tym dzięki wyludnianiu można wyniszczyć całkowicie Trzeci Świat dzięki czemu nie będzie żadnej realnej siły mogącej zagrozić państwom zachodnim będącym filarami NWO. Metod jest wiele. Pierwszą i najprostszą a nich jest wywołanie epidemii śmiertelnej choroby. Istnieją już na świecie wystarczająco duże arsenały broni chemicznej żeby posłać do piachu większość ludzkości. Nie łudźmy się – broń biologiczna nie służy do walki. Działa zbyt wolno żeby użyć jej podczas bitwy i łatwo może przenieść się na własnych żołnierzy czy cywili. Broń biologiczna jest produkowana tylko i wyłącznie do ludobójstwa. Śmiertelna choroba zaraźliwa niczym grypa mogłaby w krótkim czasie rozprzestrzenić się dzięki wielkiemu przepływowi ludzi w dzisiejszych czasach. Choroba uderzyłaby głównie w biedne kraje których obywateli nie stać byłoby na szczepionkę a które dostaliby wybrani do ocalenia ludzie. Kolejną metodą jest głód. Sposób ten został już wypróbowany dwukrotnie w historii z wielkim rezultatem przez komunistów:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_g%C5%82%C3%B3d_na_Ukrainie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Skok

Współczesnym narzędziem głodowego holokaustu może być Codex Alimentarius – regulacje dotyczące żywności stworzone pod pozorem dbania o jakość jedzenia:

http://video.google.pl/videosearch?q=codex+alimentarius&hl=pl&emb=0&aq=f#

Kolejną metodą mogą być masowe wysiedlenia ludzi na tereny niezdatne do zamieszkania. Rozwiązanie to jest bardzo eleganckie gdyż pozwala upiec dwie pieczenia na jednym ogniu – pozbyć się wrogów oraz zniszczyć kraj do którego wysiedla się ludność, a który nie utrzyma wielu imigrantów i stanie się areną wojen. Prekursorem tej metody jest zrealizowany w niewielkiej części przez nazistów Generalny Plan Wschodni będący podstawą geopolityki Adolfa Hitlera:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Generalny_Plan_Wschodni

Totalitaryzm

Wszystko co opisałem w paragrafie „aparat ucisku” rozwinie się jeszcze bardziej zaraz po proklamowaniu Rządu Światowego lub nawet przed. Podstawową metodą kontroli będzie obowiązek wszczepienia pod skórę chipa dzięki któremu władza będzie wiedziała wszystko o swoim niesfornym obywatelu i w razie czego po prostu obetnie mu fundusze (lub zrealizuje wizję Trockiego zakładającą zniszczenie wrogów rewolucji przez zakazanie im pracy). Tych którzy w czasach zmasowanego terroru będą śmieli myśleć samodzielnie lub nie daj Boże działać przeciwko wszechpotężnemu Rządowi wywiezie się do obozów koncentracyjnych gdzie już czekają na nich kwatery:

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/concentration.html?q=concentration.html

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/suppression.html?q=suppression.html

Nowy Porządek Świata – po trupach do celu

Koncepcja Nowego Porządku Świata może być postrzegana albo jako idiotyczna albo jako genialna. Jest przejawem ludzkiego geniuszu który jest tak potężny że potrafił stworzyć system umożliwiający grupie ludzi zawładnięcie całą planetą. I tylko jeśli postrzegać ją pod takim kątem wydaje się ona dobrym pomysłem. Jawni apologeci NWO twierdzą że sama koncepcja jest dobra. W najlepszym przypadku mają po prostu dobre chęci i nie znają zamiarów architektów NWO. W najgorszym są idiotami.  Wcześniej mieliśmy okazję poznać praktyczną stronę NWO odbiegającą od zapewnień światowych przywódców że ich polityka ma na celu przyniesienie ludzkości „złotego wieku”. Nikt o zdrowych zmysłach kto zdobył odpowiednia wiedzę w temacie nie stanie po stronie zamordystów. Mimo to nachalna propaganda pokazująca działania mające na celu ustalić Nowy Porządek Świata jako dobre jest najpotężniejszym narzędziem w celu jego ustanowienia. Czarne jest białe Jak pokazała historia ustanowienie brutalnej dyktatury bez dobrowolnego poparcia ludności jest niemożliwe. Nowożytna oświecona dyktatura musi stwarzać pozory działania dla dobra społeczeństwa by mieć rację bytu. Dlatego od kilku lat obserwujemy zmasowane „sranie w uszy” i spektakle nowomowy mające jeden cel – masowe pranie mózgu i przedstawienie NWO jako panaceum na bolączki ludzkości.  I tak zamiast okupacji w celu czerpania zysków ze sprzedaży ropy mamy „szerzenie demokracji i stabilizację kraju”. Zamiast okradania obywateli na masową skalę i rzucania im ochłapów mamy „opiekę socjalną”. Zamiast inwigilacji mamy „zapobieganie aktom terroryzmu”. Zamiast zabijania cywilów afgańskich „walkę z Talibami”. Przykładów można mnożyć w nieskończoność a mają one jeden cel – wmówienie TOBIE że to co dzieje się na świecie to nic niepokojącego, taka ciekawostka mniej ważna niż romans Andrzeja Leppera. Że wszystko jest dobrze i rządzący chcą twojego dobra. Jeśli jeszcze o tym nie wiesz – TO WSZYSTKO GÓWNO PRAWDA.

Pranie mózgu

Właściwie cały plan byłby niemożliwy do zrealizowania gdyby nie nachalna medialna propaganda. Janusz Korwin Mikke powiedział nawet: „gdyby Hitler miał telewizję Niemcy do tej pory nie wiedzieliby ze przegrali wojnę”. Powiedzmy sobie szczerze: skąd taki przeciętny Kowalski ma wiedzieć jakie partie działają na terenie jego kraju i na którą głosować? Tylko z mediów takich jak telewizja czy prasa (oraz z ciągle rozwijającego się internetu). Jeśli media nie pokazują jakiejś partii w telewizji a za to do znudzenia wciąż pokazują te same zakazane gęby wytartych polityków to pan Kowalski nawet nie będzie sobie zdawał sprawy że jest inny wybór! Dzięki temu od samego początku istnienia III RP mamy do czynienia z demokracją sondażową. 95% ludzi nigdy nie miała w rękach programu politycznego partii i wiedzą tylko tyle co im telewizja koncesjonowana przez rząd pokaże. A tak się złożyło nieszczęśliwie w naszym pięknym kraju że mediami zawładnęła jedna klika do której zaliczając się postkomuniści tacy jak klan Walterowów który swoją potęgę zawdzięcza koncesji rządu PRL i kontaktom z SB:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Walter

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCena_Walter

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Walter

czy kolejny medialny magnat Jerzy Urban, komuch, pełniący swego czasu obowiązki rzecznika prasowego rządu PRL:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Urban

Adam Michnik zawdzięczający karierę decyzji okrągłego stołu:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Michnik

Czy tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa Zygmunt Solorz-Żak:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Solorz

Wystarczy przysłuchać się z pewnym dystansem obecnym mediom żeby zobaczyć jak na dłoni że ich zadaniem jest nie informowanie społeczeństwa tylko narzucanie pewnego światopoglądu. Kilka przykładów z brzegu: informacja o tym że „proces Chodorkowskiego był polityczną zemstą” (nikt jednak nie potrafił wskazać uchybień w pracy sądu!!!). Pytanie dziennikarza po tym jak Julia Tymoszenko zawiązała koalicję z Partią Regionów: „czy to zatrzymanie Ukrainy w rozwoju czy odciągnięcie od zachodu” (autentyk. Może nie brzmiał dokładnie tak ale bardzo podobnie. Tekst przypomina słynne pytanie adwokata: „zabił pan żonę siekierą czy nożem” podczas gdy oskarżony jest niewinny). Wiadomość o śmierci 50 cywilów w Afganistanie pod koniec wiadomości a o śmierci 50 cywilów w Londynie przez kilka dni na okrągło.  Czy nadal uważasz że media są obiektywne?

Tworzenie iluzji

Normalni ludzie szybko przejrzeliby plan ustanowienia Nowego Porządku Świata i zaczęli mu się sprzeciwiać. Żeby do tego nie dopuścić należy jak najdłużej utrzymywać ludzi w przekonaniu że są wolni. Np. zamiast wprowadzenia jednego podatku (sięgającego ok. 48% + ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, ZUS, KRUS) wprowadza się dziesiątki różnych. No cóż, gdyby ktoś raz na rok przyszedł do nas i zażądał 23 000 złotych nie bylibyśmy tacy zadowoleni, prawda?

Tworzenie problemów

Ci sami ludzie tworzą problemy i potem podają przygotowane wcześniej rozwiązania które w takich okolicznościach są do zaakceptowania. Można to porównać do strażaka-podpalacza który najpierw podpala domy a potem je gasi za pieniądze. Przykładami może być wywoływanie wojen w celu przepchnięcia pomysłu o utworzeniu Rządu Światowego, organizowanie zamachów terrorystycznych żeby wzmocnić aparat przymusu i dać mu prawną rację bycia, niszczenie gospodarki w celu zaaprobowania coraz to bardziej restrykcyjnych pomysłów gospodarczych itp.

Zastraszanie

I dochodzimy do ich ulubionej metody. Jak wiemy człowiek któremu zagrozi się utratą życia zrobi wszystko żeby je ocalić. Nawet zabije kogoś innego lub przyzwoli na mord. W normalnych warunkach normy etyczne nie pozwalają ludziom aprobować Nowego Porządku Świata ze względu na antyhumanitaryzm. Jednak wystarczy zorganizować jeden zamach terrorystyczny (jak miało to miejsce 11 września 2001) żeby ludzie zaczęli srać w gacie i zgodzili się na ograniczenie swobód obywatelskich czy dwie bezsensowne (z perspektywy normalnego obywatela) wojny. Wystarczy dzień i noc puszczać medialną propagandę niby pokazującą jak to Islam jest strasznym wrogiem zachodu żeby ciołki – które nigdy nie były w żadnym kraju arabskim – popierały każdą bliskowschodnią wojnę. Wystarczy zrobić ze śmierci jakiegoś cywila telewizyjny show żeby ludzie naprawdę bali się po nocach.

Nowy Porządek Świata – podsumowanie

Wszystko co napisałem wcześniej pokazuje że wiek XXI będzie naznaczony walką z Nowym Porządkiem Świata tak jak wiek XX walką z komunizmem i nazizmem. Jeśli ludzie dadzą się nabrać na utopijne hasełka i uwierzą że czarne jest białe a Nowy Porządek Świata jest dobry czekają nas prawdopodobnie ciągłe wojny, powstania, rebelie lub – jeśli uda im się zrealizować swój cel – niewola. Jeśli historia komunizmu i nazizmu czegoś uczy to tego że im prędzej dostrzeże się problem i im szybciej się go zwalczy tym lepiej dla przeciętnego człowieka.

ŹRÓDŁO: http://www.eioba.pl/a88587/nowy_porzadek_swiata_system_globalnej_dyktatury

Komentarzy 56 to “Nowy Porządek Świata.”

 1. mary said

  http://wiadomosci.onet.pl/2099133,11,al-kaida_szykowala_zamach_w_polsce__udaremnily_go_sluzby,item.html SCIEMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kombinuja przeciwko Polakom

  • toms said

   jeśli siedziała w tym CIA , BND , ABW i AW to jesli ujawnili to to jeszcze nie koniec , to początek jakiejś układanki , tylko teraz wciągają w to polityków

   • Talbot said

    Myślę, że awaria pod Kanałem La Manche, to też ściema. Coś się dzieje.

   • hjk said

    chca zdetonowac atomówkę, zeby powstało tsunami?

  • bhft said

   Nie wierzę w ni jedno słowo polskich służb uwikłanych w wojenki teczkowe inne podchody.

   Jeśli ktoś coś wysadzi uznam to za prowokację i zrzucenie winy na rzekomych terrorystów podobnie jak 11 września 2001 r. w usa.

   • mikuh said

    UWAGA !!!

    http://rapidshare.de/files/48871800/11_wrzesnia_2001_-_pentagon_-_oszustwo_-_divx.avi.html

    To jest krótki filmik ok. 4,5 min. ok. 25 MB AVI ukazujący jak to było naprawdę w Pentagonie w dniu 11 września 2001 r.
    Media podały, że w pentagon wbił się samolot pasażerski, zobaczcie ten film a dowiecie się z niego jak było naprawdę.

    Szczególnie od 3 minuty 30 sek. nagrania.

    Tren filmik (obraz) wart jest tysiąca słów.

    Jeśli nas oszukano w sprawie 11 września, klimatu, szczepionek to oznacza tylko że jesteśmy permanentnie, perfidnie i bezczelnie oszukiwani również
    w innych sprawach!

    (do odtworzenia mogą być potrzebne kodeki, jeśli ktoś ma zainstalowany np. SubEdit Player lub paczkę kodeków to w zupełności wystarczy,
    w zdecydowanej większości przypadków można odtworzyć bez problemu).

    Czekam na komentarze 🙂

   • mgrabas said

    niestety na filmie nie widać przyczyny pożaru, ponieważ film został nagrany już po fakcie, w trakcie pożaru i film jest nie najlepszej jakości
    owszem, widać pożar, dym, zawalenie się zgliszczy, ludzi wokół i to wszystko, co widać na tym filmie, może jestem mało spostrzegawczy

  • bingo said

   http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/ws.htm

 2. ada said

  Stary – I CO Z TEGO ?
  Co chcesz żebym zrobił ???
  Wyszedł na ulicę i krzyczał ?
  jako jednostka nie możesz zrobic absolutnie nic. jako mała grupa też!
  Czy ja tego chciałem ???
  Jesli jest to plan Pana Boga (proroctwa (o których chyba większość juz tu czytała) to czy powinnismy się im przeciwstawiać ?

  • mgrabas said

   proponuję ignorować trolli
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie

   • ada said

    ja też. Żałosne.

   • trele said

    Śmiech na sali.Zrobiłem forum specjalnie na temat rozpowszechniania w społeczeństwie prawdziwych informacji i wiesz co nikt ale to nikt oprócz JEDNEJ osoby się nie zalogował żeby pomóc w czymś.

   • Zenobiusz said

    Poczekaj i podawaj linka na pewno Cię wesprą.

   • mgrabas said

    może pustka i hałaśliwa reklama odstraszyły ludzi
    a czy tamto forum, gdy już zgromadzi niewygodne informacje, to długo będzie istnieć?

   • trele said

    http://www.prawda.pun.pl/ nie wiem może mało zachęcające,to moje pierwsze forum w życiu 😛 i niestety mam niestarcza mi czasu na dalsze rozbudowywanie forum ;/

   • bhft said

    A nie sądzisz, że być może inni prowadzą inne działalności uświadamiające np. Wyspa, który adminuje, myślisz, że ma jeszcze czas zaglądać do Ciebie, albo ja dla przykładu, mam swoje plany i robotę z tym wiązaną więc nie miej pretensji, że nie mam czas na zaglądanie do innego piątego już forum
    o tym samym niech zaglądają ci którzy jeszcze nie mają
    o niczym zielonego pojęcia i dla nich rób!

    Pozdrawiam świątecznie! 🙂

    p.s.
    nwo co prawda mało świąteczny temat ale
    „nie czas żałować róż gdy lasy płoną”.

   • hjk said

    ale takich forów jest juz z kilka, pomijajac rozne strony www i blogi , jak chocby ten, wiec ja sie nie dziwię, ze nikt sie nie zalogowal…

   • trele said

    Możecie podać jakiś linki do tych blogów i forum?

  • Zenobiusz said

   Może to jednak nie troll, a młody człowiek który wobec faktów wydaje krzyk bezradności?Odpowiem mu więc.Biblia mówi na te czasy: podły niechaj do końca się spodli, a święty niech się uświęca.Możesz wiele : zabić człowieka, to zabić wszachświat,uratować człowieka to uratowąć wszechświat.Więc ratuj ludzi przed upadkiem,najpierw siebie.Bóg Cię kocha ,musisz to zrozumieć.Nie szukaj barykad one są w Tobie .Jak na nich zwyciężysz idż do braci i oświecaj ich.Duże ruchy gdzie porzywódcy i smród gazu łzawiącego to zasadzka,nie tędy droga.Codzienna walka z sobą, by jeść aby żyć, a nie żyć aby jeść,by nie napluć sobie w lustro.Musisz zacząć walkę od Siebie.

   • Adam said

    tiaaa… wiec nic nie mozna zrobic tylko czekac i sie „uswięcać”. Sorry, ale ja chce pożyć!!!! NORMALNIE POŻYĆ !!! ŻYĆ PRZYJEMNIE I WYGODNIE!!
    Znaleźć sobie kobiete teraz juz na stałe- miłość moją i z nią przyjemności zażywać ile wlezie ;P

    a nie cierpieć i się „uświęcać”. TLYKO AKTYWNOŚĆ I DZIAŁANIE MOŻE COŚ ZMIENIĆ. Wierzę w to że można coś zmienić.Aktywnie. Działać. Zjednoczeni. A nie mieć życie szare do bani, jendocześnie ograniczane przez totalitarne NWO. I co jaka nagroda? Śpiewanie z aniołkami o chwale Wszechmogącego na tamtym świecie jako aseksualna istota pozbawiona ciała? Sorry, wole whisky dziewuszki i aktywne działanie!

   • hjk said

    Adam pisze:
    „ŻYĆ PRZYJEMNIE I WYGODNIE!!”

    Musisz sie nad sobą zastanowić, bo to, co piszesz, NWO proponuje swoim „wyznawcom” i poplecznikom…
    po której stronie chcesz być…?

    Właśnie czasy są niestety takie, że jeśli piszesz: „ja chce pożyć!!!! NORMALNIE POŻYĆ ”
    to nie będzie to życie przyjemne i wygodne.
    Nie mozna życ normalnie w nienormalnym państwie, trudno zyc uczciwie wśród złodziei, itd.

    Masz pecha, takie czasy, jak nie zabory, wojna, komunizm, to znowu NWO…

   • Adam said

    dla Zenobiusza- skoroś katolik to św. Faustyne pewnie znasz. Jej to ukazał się Jezus który schodził po schodach aby zrobić tu wreszcie porządek. Błagała go by tego nie czynił, nie chciał jej słuchać, dopiero jak powiedziała „Jezu Ufam Tobie”- zatrzymał sie i nie zszedł do końca. Jakoś tak ta historia szła.

    Więc przestańcie gadać że nic nie można zrobić. Można i to wiele! Jedna kobieta w tej historii zrobiła ogrom! To tak dla katolickiej pesymistycznej części czytających- zeby sobie uswiadomili ze mozemy zmieniac swiat i rzeczywistosc. i koniec kropka

   • Zenobiusz said

    Adam, ależ znajdż sobie kobietę i zażywaj przyjemności.Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.I działaj. Tylko uważaj za kim idziesz,pod jakim sztandarem i na pewno nie na bury uliczne i zadymy.Biblia mówi bądźcie przemyślni jak węże.Najlepiej więc działaj ze swemi, których znasz.Na własnym podwórku buduj swoją własną Polskę nawet jeśli jesteś na Antypodach,i tak żyj, żebyś kiedyś przy goleniu nie musiał napluć sobie w lustro. .Nie zdawaj się na autorytety kreowane od lat,bo to farbowane lisy.

   • hjk said

    Jest dokładnie tak, jak pisze Zeno.
    Jesteśmy chrześcijanami, idą świeta Bożego Narodzenia, trzeba czas wykorzystać na zbliżenie się do Boga, zastanowienie nad minionym czasem, rozsadne plany na przeszły rok/lata, wznowić/pogłębić pracę nad sobą. NWO jest szatańskie, chce nas oddalic/oddzielić od Boga.
    Najlepszą walką z tym będzie zbliżenie się do Niego/pozwolenie aby On nas zmienił i działał w nas. Gdyby tak wszyscy zrobili NWO by samo z siebie upadło i ograniczyło do grupki szalonych sekciarzy, a nie poteznej swiatowej sieci powiazań. Tylko dlatego tak jest, że ludzie oddalili sie od Boga.
    Niewierzacy powinni szukać prawdziwego dobra, wrówniez wspólnego i szanowania godności każdego człowieka, zeby nie stali sie bezdusznymi sługami NWO.

    Im więcej prawdziwych chrześcijan (czy innych prawdziwie religijnych a nie na pokaz czy z tradycji ew. ideologii) i ludzi prawdziwie dobrych, tym słabsze będzie NWO.

    Czeka nas czas walki o siebie i własne dusze, a także o innych. Zapewne nie jest to przypadek, że Benedykt podpisał właśnie teraz dekret o ks. Jerzym Popiełuszce i kanonizacja będzie właśnie w 2010 r.

 3. Zbyszek S said

  Na oficjalnym profilu MySpace: StreetSoldierPl i Zurom pojawił się fragment drugiego singla promującego nadchodzący wspólny album Żuroma oraz Amosa!

  Prace nad trzecim studyjnym krążkiem zatytułowanym „Enigma”, wyprodukowanym w całości przez cenionego producenta starożytnego proroka Amosa ciągłe trwają. Premiera projektu zaplanowana jest na listopad tego roku.

  Drugim singlem po dobrze przyjętej „Scientia Occulta” jest utwór pt. „W Kręgu tajemnic”. Możesz posłuchać fragmentu tego nagrania i zobaczyć Krótka Reklame wideo.

  Album „Enigma” jest wspólnym dziełem Amosa oraz Żuroma. Artystów Wspólnej oprócz pasji jaka jest muzyka, połączyły także podobne zainteresowania oraz poglądy. Płyta Żurom & Amos – „Enigma” – ukáže się już niebawem.

  Więcej informacji Takich jak okładka płyty, listy utworów, goscie czy teledyski ukażą się już we wrześniu.

  „Projekt Street Soldier na zapis myśli, przeżyć, odczuć oraz poglądów powstałych w człowieku nękanym przez własny kraj. Aby słowny sprzeciw przeciwko ostatnim wydarzeniom na Świecie iw Polsce.

  Raper w swoich utworach porusza Tematy związane z głodem w krajach Trzeciego Świata, terroryzmu, zmian klimatycznych, spisków politycznych, jak i bezsensownej wojny zaniedbywaniu przez mocarstwa oraz wielkie koncerny praw człowieka. Nie zabraknie także utworów wymierzonych przeciwko zgubnym skutkom globalizacji.

  Głównym celem jest uświadomienie Ulica Żołnierza ludzi o niebezpieczeństwie jakie na nich czyha oraz walka słowem Zagłada z którą jest coraz Bliżej „.

  Mało jest ludzi którzy w taki sposób poruszają ten temat.

  • bhft said

   Filmy dot. nwo: alex jones „EndGame”, „Terrorstorm” a także „Orwell przewraca się
   w grobie”, „Money as debt”, „wielki szwindel globalnego ocieplenia”, „Świat w/g Monsanto”, „Świński patent Monsanto”, „Ameryka: od wolności do faszyzmu” – Aarona Russo oraz jego wywiad dla alexa jonesa w którym mówi o planach „elity” czyli nwo (totalna kontrola inwigilacja oraz depopulacja), „Bohemian Grove”, „Życie wymyka się spod kontroli”, „kartel chemiczny wykład dr ‚a Ratha”, „Spowiedź agenta: Economic hit man – John Perkins”, „Chemtrails”, „Phil Schneider” – b. ważne wykłady o współpracy nwo
   z obcymi (szarakami).

 4. mizia said

  A TO SOBIE POCZYTAC

  http://www.polonica.net/kwasniewski_stoltzman.htm

 5. Anna said

  Mizia jak sytuacja na ukrainie? i po grypie?

  • Bruno said

   Oj nie po grypie. Zachorowalność znowu wzrosła. Zachorowało juz ponad 3 mln osób. a zmarło 539 osób.Tak więc ilośc osób zmarłych w ciągu dnia znowu rośnie.

  • mizia said

   dokładnie to co mówi bruno oraz dodatkowo lekarze boja się takzwanej 2 fali zachorowań która według niektórych opinii bedzie kilkakrotnie bardziej zjadliwa niż pierwsza fala
   ps.UKRAIŃCY NIE UWAZAJA ZE 1 FALA TO BYŁA W MAJU – WRZESNIU TEN OKRES NAZYWAJĄ EKSPANSJĄ – cokolwiek by to znaczyło – a wiec oczekuja najgorszego na dniach u nas tak zwana 2 fala nastapi w styczniu pierwsza połowa

   • hjk said

    teraz jak pojawi sie odwilż po mrozach, wtedy może się zacząc…

 6. BIOMASA

  Dobiegł wreszcie końca zapowiadany z takim przytupem szczyt klimatyczny w Kopenhadze. Przedstawiciele prawie 200 rządów, nieprzeliczone rzesze filutów z tak zwanych „organizacji pozarządowych”, specjalizujących się w wyłudzaniu pod różnymi pretekstami publicznych pieniędzy, „eksperci” wynajmujący się każdemu, kto im zapłaci za udowodnienie jakiejś, niechby nawet i najgłupszej tezy, finansowi grandziarze, zwabieni perspektywą wypłukiwania złota dosłownie z powietrza, bo z tak zwanych „gazów cieplarnianych”, pożyteczni i szkodliwi idioci, w towarzystwie luksusowych dam z całej Europy, przez całe dwa tygodnie żarli, pili, wydalali i rozwalali się po hotelach na koszt znękanej ludzkości, wytwarzając przy tym mnóstwo gazów cieplarnianych i innych, które, jak wiadomo, przyczyniają się do podnoszenia temperatury na ziemi. Okazało się nawet, że ten wzrost temperatury jest największym zmartwieniem również dla JE Adriana van Luyna, przewodniczącego COMECE. Najwidoczniej w Europie już mu za gorąco i gdyby tak zmartwychwstał, dajmy na to, Józef Stalin, to pewnie umieściłby go w jakieś chłodniejszym miejscu, ale niestety – na to musimy czekać aż do Dni Ostatnich.

  Jak zwykle w takich razach góra urodziła mysz, bo zatroskani o los planety Przedstawiciele Ludzkości pokłócili się o pieniądze – kto ile na walce z klimatem się nakradnie. Reprezentanci krajów tak zwanych „rozwijających się” chcieli dostać forsę, którą zaraz zainwestowaliby w posiadłości na francuskiej Riwierze, albo na wycieczki do różnych wesołych miejscowości, ale natrafili na opór ze strony krajów tak zwanych rozwiniętych, które pod pretekstem chronienia klimatu przed przegrzaniem, chciałyby limitować rozwój u konkurencji i zmusić ją do kupowania własnych, droższych towarów, żeby pieniądze wypłacone pod pretekstem walki z klimatem, powróciły tam, skąd wyszły. Wobec tak oczywistego konfliktu interesów między zgromadzonymi w Kopenhadze Przedstawicielami Ludzkości trudno było o porozumienie, zwłaszcza, że jakichkolwiek wyraźnych deklaracji odmówiły zarówno izraelskie terytoria zamorskie, jak i Chiny. Ale nic straconego, bo w tej sytuacji tylko patrzeć, jak zwołany zostanie nowy kongres do walki z klimatem, już niekoniecznie w pechowej Kopenhadze – i znowu można będzie przez dwa, albo nawet i trzy tygodnie (bo z klimatem nie ma żartów), żreć, pić, wydalać i rozwalać się po hotelach w towarzystwie luksusowych dam, wytwarzając przy tym mnóstwo gazów cieplarnianych i wszelkich innych – oczywiście na koszt znękanej Ludzkości.

  Ale niezależnie od zawiedzionych nadziei na porozumienie, Kopenhaga może poszczycić się również dorobkiem teoretycznym, w postaci wielu zbawiennych prawd klimatycznych, wśród których, niczym perła w koronie, najjaśniejszym blaskiem świeci pogląd, iż największym zagrożeniem dla klimatu jest cywilizacja. Wychodzi on naprzeciw pragnieniu najbardziej żarliwych ekologów, by w trosce o przywrócenie równowagi radykalnie zredukować populację ludzką. Ciekawe, że ekologowie ci własne istnienie dlaczegoś uważają za absolutnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania planety, dla której powinni poświęcić swoje życie inni. Wprawdzie jeszcze nie ma jasności, w jaki sposób taka redukcja populacji miałaby zostać przeprowadzona, chociaż pewne światło na tę sprawę rzuca testowana właśnie metoda przymusowych, masowych szczepień, ale nie o to w tej chwili chodzi, bo znacznie ważniejsza wydaje się okoliczność, że przy okazji tak radykalnej redukcji populacji, można by dla celów energetycznych pozyskiwać ogromne ilości tak zwanej biomasy. Tę biomasę wszyscy ekologowie, zdymisjonowanego ministra Nowickiego nie wyłączając, zgodnie uważają za znacznie lepszą dla klimatu od, dajmy na to, węgla, czy ropy, więc prędzej, czy później zostanie ona szeroko wykorzystana tym bardziej, że pewne doświadczenia w tym względzie zostały przecież zdobyte już przed kilkudziesięciu laty. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystanie biomasy na taką skalę będzie wymagało bardzo poważnych zmian cywilizacyjnych, a kto wie, czy nawet nie odejścia od dotychczasowej cywilizacji, która przecież – co tu ukrywać – doprowadziła tylko do zachwiania ekologicznej równowagi na naszej biednej planecie.

  • ToJa said

   świetny tekst

  • cavaderous said

   zredukować populację to można , ale tylko o tych , którzy głoszą „przeludnienie” , bez nich go nie będzie…..tak zwanych ekologów , głosicieli prawd i pseudonaukowców , polityków , ekonomistów , bankowców już dawno skompromitowanych trzeba rozumieć odkręcając zupełnie to co mówią , gdyż wszystko co głoszą jest oparte na kłamstwie , jak każdy system powstały na bazie pieniądza – ja nazywam to „podwójną złożonością”…

   pozdro

 7. Zbyszko said

  W związku powyższym czy nie należało by się zastanowić na tym forum która partia czy które partie działają w interesie Polski a które działają na jej szkodę?

  • mgrabas said

   tylko jak weryfikować przywódców?
   kto głosował za traktatem lizbońskim już wiemy, kto wychwala UE to też nie daje się ukryć, ale co z tymi, którzy maskują się i udają?
   najpierw trzebaby zmienić ordynację wyborczą

   • mgrabas said

    (…) Kiedy wreszcie się obudzimy?

    Myślę, że nastąpi to niedługo, gdy Polacy poczują na własnej skórze, i to w sposób bardzo bolesny, skutki wprowadzania w życie masońskiej utopii. Nie będzie wtedy za późno, ale wysoka będzie cena, którą przyjdzie zapłacić za powrót do cywilizacji chrześcijańskiej. Za powrót do Polski, by odbudować ją i na nowo nasycić tym, co polskość wyznacza i co spowoduje, że znowu będziemy u siebie w domu.

    Stanisław Krajski

    źródło: http://www.polonica.net/masonstwo_w_Polsce.htm

  • Zenobiusz said

   Czy nie powinna powstać nowa partia, czy ruch wyzwalający naród z systemu politycznego rodem z XIX wieku ,jaki nam się funduje.Zróbmy małą burzę mózgów.Jest wielu wybitnych Polaków, którzy są z boku oficjalnej polityki,czy to marginalizowanych,czy to nie mogących z pełnym przekonaniem poprzeć dotychczasowych struktur, które są ,jak szklanka pełna do połowy.

   • Zenobiusz said

    Dotychczasowe programy polityczne są pisany z myślą o niewoleniu ludzi w imię ideologii takich czy śmakich.Sięgnijmy do nieideologicznego wzorca Rzeczpospolitej.Przekujmy myśl przodków w nowoczesny model funkcjonowania .Fundament, to samoopodatkowanie wychodzące z założenia że Polak jest z gruntu uczciwy,Niegdyś gdy sejm uchwalał podatek .płacono go i nie honor było uchylać sie.Dziś mamy armie ludzi zawodowo traktujących nas jak, bandę oszustów,mogących przy odrobinie złej woli zniszczyć każdego i każdą firme.Każda dziedzina życie obrasta warstwą pasożytów mających nad nami władze.Buduje dom tony papierów,jeżdżę samochodem, tony papierów itd. itp.Poczta, nie jest już chyba przez nikogo oczekiwana z ciekawością.Rachunki, wezwania kontrole.Tony makulatury uzasadniającej opłacanie z naszych podatków armi nieproduktywnych półpanków pokazujących nam że mają nad nami władze.

   • Zenobiusz said

    Dotychczasowi ludzie władzy w ramach samoograniczenia powinni zejść w cień z głosem jawnych doradców.Do decydowania o losach Narodu powinni dojśc nowi ludzie mający program gospodarczy na miarę naszych możliwości,a te są ogromne.Jesteśmy bardzo bogatym krajem,co sie przed naami ukrywa,od złóz wód termalnych,czystej wody,ropy naftowej na złocie kończąc.Nie upublicznia się wiedzy o tym że teorie o powstawaniu ropy naftowej cóś się nie sprawdzają, bo złoża wyeksploatowane regenerują się.Na naszych ziemiach wydobywano w XVI wieku złoto w takich ilościach że, można by nim załadować wielokilometrowy pociąg.Pokłady wyeksploatowano do głębokości dostępnych dla ówczesnej techniki.Nikt do tego nie wraca .Dla czego?

  • ja said

   od 1939 roku żadna, bo żadna Polska partia nie dostała się do władzy…

 8. gustaf said

  Tiaa… Właśnie . Ja stawiam na wszystkie bez wyjątku, które obecnie przy wydatnym poparciu związków zawodowych , Samorządów od najmniejszej gminy zaczynając , na Sejmie RP kończąc, miłościwie nami pomiatają. Wszystkie mają na celu władzę dla władzy i kasy. Reszta ruchów wykonywana jest tylko w celu PR i „kampanijno wyborzastym”, na zasadzie : „Jak Partia mówi , że nie da – to nie da , a jak mówi , że da – to mówi”

 9. belzebub;) said

  Według filmu w Izraelu wykonuje się najwięcej badań na Marihuaną http://www.youtube.com/view_play_list?p=A7DCC0D4D6AABC79 Bo jednocześnie jest to ścigany proceder a z drugiej strony próbują wprowadzić to na rynek leków.

 10. Grzegorz said

  Witam wszystkich blogowiczów. Chciałem wam podać przykład maniplacji przez TVP, której doświadczyłem na własnej osobie. Przed referendum w sprawie przystapienia RP do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich zwanych w skrócie UE, w małej mieścinie koło Kalisza – Opatówku, odbywały się targi ogrodnicze. Wybrałem się tam z moją żoną i zaraz po wejsciu podeszło do nas z kamerą i mikrofonem dwóch gości z regionalnej TVP. Zadali nam ( a właściwie mi, bo małżonka sprytnie usunęła się na bok) pytanie co sądzę o UE. Odpowiedziałem, że jest to chory zbiurakrytyzowany twór do którego nie powinniśmy przystępować itd. Podałem też przykład o funduszach z kasy UE. Jeśli Polska ma nie być płatnikiem netto, to po co mamy wpłacać np. 10mld euro a dostać 12mld. Niech nam dadzą od razu 2mld i będzie czysto i przejrzyście.Gdy wieczorem oglądałem wiadomości lokalne i zobaczyłem się na ekranie, to pomyślałem, że również głosy anty mogą się ukazać. Gdy jednak usłyszałem swoje słowa, tak okrojone i połączone, że wyszedłem na idiotę stwierdziłem, że Tv zawsze kłamała, kłamie i kłamać będzie.
  Następny, zastawiający fakt to, że akcesję poparło podobno większość rodaków. Miałem kontakt, ze względu na charakter wykonywanej pracy, z setkami osób z różnych warstw społeczeństwa. Czy wierzycie, że ok. 95% z nich była przeciw? To naprawdę dało mi bardzo wiele do myślenia.

  • Wojtekk said

   „Gdy jednak usłyszałem swoje słowa, tak okrojone i połączone, że wyszedłem na idiotę stwierdziłem, że Tv zawsze kłamała, kłamie i kłamać będzie.”

   Czy istnieje paragraf na ludzi takich właśnie jak z TV – ze względu na przekłamywanie i manipulowanie wypowiedzią wprowadzającą w błąd i prowadzącą do ośmieszenia?

   • bhft said

    Jest taki paragraf a jest nim TOTALNY BOJKOT mediów publicznych, nie włączaj tv nie oglądaj to jest najlepszy sposób na propagandę z tv.

  • cavaderous said

   telewizja nie została stworzona po to , by głosić prawdę , a po to , by dawać tanią rozrywkę głupim masom , zabijać ich czas oraz odholowywać od świadomych zamiarów…czysty totalitaryzm za szklanym ekranem…

   pozdro

  • hjk said

   nasza nadzieja w tym, że nawet niewielka grupa świadomych i dobrze zorganizowanych osób moze kierowac masami i biegiem rzeczy – nie ustawać w uswiadamianiu, organizowaniu sie i współpracy i popieraniu tych, co już coś robią…

 11. Gizmo said

  Bardzo dobry tekst. Fajnie to wszystko zostało opisane, jasno i przejrzyście, nie zrobiło się z tego masło maślane. Terroryzm rzeczywiście stał się świetną bronią. Pamiętam 11 września zrobił na mnie wielkie wrażenie, miałem wtedy gdzieś 12 lat i pamiętam że strasznie się bałem że wybuchnie wojna itd. Świetnie wszystko zostało zaaranżowane tak by zrzucić winę na islamistów. Dopiero po paru latach trafiłem na ciekawe filmiki o 11.09. które dały do myślenia wszystko zaczęło składać się w jedną sensowną całość. Przestałem wierzyć że to był zamach terrorystyczny. Jednak gdy komuś o tym mówiłem, gdy mówiłem na jakiej podstawie tak uważam wybuchało wielkie oburzenie… Po pewnym czasie nie miałem już ochoty wracać do tego tematu, bo po prostu nikt w to nie wierzył, nikt nawet nie miał ochoty wysłuchać dlaczego tak uważam, po prostu wszyscy wiedzieli swoje, wszyscy wiedzieli lepiej, bo przecież media nie kłamią… A samo twierdzenie że 11 września nie był zamachem terrorystycznym miałem wrażenie że było odbierane jako brak szacunku dla ofiar tego zdarzenia…

  W sumie to ten tekst przypomniał mi o tym zdarzeniu i jeszcze bardziej utwierdził mnie że przekonanie ludzi do czegokolwiek będzie cholernie trudne, praktycznie nierealne… Dopóki ludzie nie doświadczą czegoś na własnej skórze to niestety ale nie zrobią nic.

 12. Mariusz said

  Wszystko ładnie, pięknie, PO jest be (zgoda), PiS kryształowy (zgody nie ma).

 13. Luc said

  http://erooups.com/2009/12/21/the_realities_of_the_beginning_of_the_third_millennium_50_pics.html

 14. Libertarianin said

  A propos NWO/depopulacji (WAŻNE!!). Mam tylko nadzieję, że i to im się nie uda!!:

 15. tomekgo said

  Dla wszystkich początkujących w tematyce i ciekawych prawdy o świecie który nas otacza polecam swój Blog

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

  Staram się zbierać materiały z różnych źródeł i zamieszczać je w jednym miejscu, aby osobom któtym niechce się lub nie mają czasu szukać, było łatwiej dotrzeć do prawdy i otworzyć oczy na świat który nas otacza i coraz bardziej zaciska pętle na naszej szyi.

  Mam nadziej że te wpisy pozwolą, może nie zmienić całe nasze życie, ale podejście do niego i naszych codziennych wyborów, aby było lepsze i zdrowsze (na moją żonę i znajomych poskutkowało 😉
  GMO i Monsanto

 16. navajo88 said

  A ja dzisiaj kupiłem sobie Colta .045 Combat i niech się dzieje co chce . Jeżeli mają iśc po trupach to będą szli !!!!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s