Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Archive for the ‘kompleks jot’ Category

Ignorancja i wybióry

Posted by grypa666 w dniu 30/06/2010

Wspomóż blog, na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia: Wybory…a raczej elekcyjna  Farsa

†††††††††††††††††††††††††††

Istotne jest, aby do jak największej ilości Polaków dotarła bolesna prawda – PO, PiS, PSL i SLD bez względu na głoszone hasła są taką samą prożydowską, prounijną i proamerykańską agenturą forsującą w Polsce nie polskie a żydowskie interesy. – Andrzej Szubert

Polski barak Unii w aspekcie polityki światowej

Czyli o NWO, Unii, Żydach i żydowskich sayanach.

Andrzej Szubert 29.6.2010

Pisząc o sytuacji polskiego baraku Unii nie można pomijać kilku najważniejszych aspektów rzeczywistego obrazu dzisiejszego świata. Przypomnę je, gdyż ogromna większość ludzi o nich po prostu nic nie wie, albo też o nich zbyt często zapomina! Po upadku ZSRR USA stała się dominującą, zwłaszcza militarnie, potęgą na świecie. W samej USA z jednej strony elity polityczne, finansowe i militarne są niewyobrażalnie zażydzone. Z drugiej strony USA wydaje na zbrojenia więcej pieniędzy, niż wydają wszystkie inne państwa na świecie razem wzięte. Oceniając politykę USA nie można zapominać, że mocarstwo to stało się żydowskim kastetem do podboju świata gojów. O zdobyciu absolutnej dominacji USA nad światem mówi otwarcie neokonserwatywna PNAC. Przy okazji PNAC należy zwrócić uwagę na dwa istotne fakty:

 • Już w roku 2000 planowano atak na Irak, bez względu na to, czy Saddam Hussein będzie przy władzy czy nie! Atak nastąpił 3 lata później na podstawie sfabrykowanych przez CIA „dowodów” na broń biologiczną i chemiczną irackiego dyktatora. Rzeczywistym powodem ataku na Irak był zamiar Iraku sprzedaży ropy za inne niż dolar waluty. A to zagrażało załamaniu wartości dolara. Głównym bowiem gwarantem wartości dolara, jego niejako „pokryciem” jest jego monopol jako światowa waluta w handlu ropą naftową.
 • Oczekiwanie przez ideologów PNAC na „nowy Pearl Harbour”, który będzie można wykorzystać do przebudowy amerykańskich sił zbrojnych. Zamachy z 11/9 dały ideologom PNAC tę wyczekiwaną możliwość. Przy czym istotne jest, że wielu z owych neokonów pełniło odpowiedzialne funkcje w administracji Busha juniora. Nie ulega wątpliwości, że zamachy te były „inside job” Busha, CIA i Pentagonu.

Ogromny wpływ na politykę Waszyngtonu i PNAC oraz na politykę Tel Awiwu posiadają judeocentrycy. Przy czym szczęśliwym dla świata zrządzeniem losu istnieje jak się wydaje rozłam pomiędzy dwoma ogromnie wpływowymi centrami światowego żydostwa. [patrz przypis #]

 1. Judeocentrycy, lubawiczerowie, zaślepieni wizją doprowadzenia świata do apokaliptycznego konfliktu i katastroficznych zniszczeń, co w ich przekonaniu wymusi przyjście na Ziemię ich – żydowskiego – mesjasza.
 2. Niezwykle wpływowe lobby żydowskiej lichwy (Rothschild, Rockefeller, Warburg i in.). To żydowskie lobby nie chce apokaliptycznego kataklizmu. Nie chcą oni zniszczyć, chcą natomiast zdobyć na własność ludzkość i planetę (choć przy okazji zamierzają także i oni ludzkość „zdepopulować” nieapokaliptycznymi metodami o 80 %). Wyrazem konfliktu między tymi dwoma żydowskimi centrami jest to, co jeden z Rothschildów, reformatorski rabin Walther,  oceniając apokaliptyczne zapędy lubawiczerów mówiąc o ich planach – nazwał je „duchową chorobą”.

Opisując politykę światową nie można zapominać o istnieniu grupy Bilderberga, Komisji Trójstronnej, czy utworzonej już w 1921 roku przez Rockefellera CFR. Nie można też przy tej okazji zapominać, że informacje  zwłaszcza o tych dwóch  pierwszych grupach są kompletnie cenzurowane w mediach – od Rydzyka, poprzez tzw. „publiczną” TV, po michnikowską GW. (Nawet mój niegdyś ulubiony „niezależny” publicysta Michalkiewicz wszędzie widzi rosyjską razwiedkę, a Bilderbergów nie dostrzega). O wpływach Bilderberga nadmienię jedynie tyle, że zrealizowany w 1989 roku pomysł „ugody okrągłego stołu” i dopuszczenia do udziału we władzy lewicowej i zażydzonej opozycji narodził się właśnie w tej grupie. Rockefeller przedstawił ten „projekt” Gorbaczowowi już wiosną 1985. Kilka lat później pomysł Bilderbergów zrealizowano.

Nie można też w ocenie świata, a zwłaszcza w ocenie Unii Europejskiej zapominać, że jednym z jej pomysłodawców i założycieli był „polski” Żyd, Józef Retinger, założyciel Bilderberga. Widziana z tej perspektywy Unia to jedynie etap przejściowy do światowego państwa i światowego rządu – celu żydowskich ideologów NWO. Tenże Retinger był ponadto przynajmniej wtajemniczony (jeśli nie coś więcej) w zamach na gen. Sikorskiego. Dlatego w tej jednej jedynej, zakończonej katastrofą w Gibraltarze podróży owczesnego premiera rządu emigracyjnego nie brał on udziału.

Opisując współczesny świat nie można też zapominać o bezprzykładnym i permamentnym ograbianiu przez światową lichwę zarówno osób prywatnych, jak i budżetów państw wymyślonym przez banksterów bandyckim systemem bankowym. Zadłużenie całego świata, rządów,  państw i narodów jest efektem prawa banksterów do robienia pieniędzy z niczego, w formie udzielania kredytów. Dopiero ktoś uzbrojony w znajomość powyższych faktów jest w stanie zrozumieć to, co dzieje się na świecie.

Do należytej oceny sytuacji w Polsce konieczne są jeszcze dodatkowe, lokalne, „polskie” uzupełnienia. A więc wypowiedź żydowskiego pisarza Artura Sandauera: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów.Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.” Pomocna też jest znajomość tajnego referatu żydowskiego zbrodniarza, Jakuba Bermana.

Rzeczywisty stan zażydzenia Polski jest nieznany. Jedno jednak nie ulega wątpliwości – Polska jest po prostu żydowskim folwarkiem. I to już od 1944 roku. Przy czym ogromna większość Żydów wykorzystała wojenny zamęt do zmiany nazwiska. Po wojnie udawali oni etnicznych Polaków, choć pomiędzy sobą doskonale się rozpoznawali. Zapewne jednym z powodów zawyżania żydowskich ofiar II wojny światowej był zamiar zatarcia żydowskich korzeni tych niby „Polaków”. Nikt nie będzie posądzać ich o to, że są oni Żydami, gdy wmówi się ludziom, że Żydów nieomal doszczętnie rzekomo wymordowali hitlerowcy.  Na temat holokaustu nadmienię jedynie jeszcze tyle, że najbardziej znany „łowca” zbrodniarzy hitlerowskich, Szymon Wiesenthal przeżył 12 obozów koncentracyjnych. Wśród nich były nawet te, zaliczone przez żydostwo do obozów zagłady. A jednak Wiesenthal, mimo panującego w nich holokaustu i te”obozy zagłady” jakoś przeżył…

Nie wiadomo dokładnie, kiedy światowe żydostwo zrezygnowało z podboju świata przy pomocy sowieckiego, zażydzonego bolszewizmu. Wiadome jest, że po śmierci Stalina władze ZSRR dokonały stopniowego samo-odżydzenia się, przestały być paranoidalnie zbrodnicze, pozostając stopniowo łagodniejącą dyktaturą. Najpóźniej zaś podczas tzw. „wojny sześciodniowej” (1967) ZSRR stała już po stronie państw arabskich przeciwko Izraelowi. To właśnie najpóźniej wtedy światowe żydostwo wydało na ZSRR wyrok. Cała polityka USA i NATO, które już wtedy były nowym narzędziem do podboju świata przez żydostwo, podporządkowana była celowi zniszczenie wroga Izraela – ZSRR.

Komfortowa w okresie stalinizmu sytuacja Żydów w PRL po październiku 1956 uległa pogorszeniu. Pokazowo nielicznych z nich „ukarano” łagodnymi wyrokami, innych usunięto w cień bez wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji. Od tego momentu należało już dużo staranniej ukrywać swoją żydowskość. Jednak przez całe 45 lat istnienia Polski „ludowej” była ona w rękach Żydów. Nawet 1968 rok nie uszczuplił dotkliwie ich dominacji. Ukarano jedynie tych, którzy zbyt jawnie cieszyli się ze zwycięstwa „naszych” Żydów z „ich” (sowieckimi) Arabami w wojnie z 1967 roku. Nagonka ta miała to do siebie, że tym bardziej udoskonalili wtedy Żydzi metody kamuflażu i udawania bycia Polakami. O wpływach żydostwa po 1956 i po 1968 świadczy choćby to, że główny żydowski zbrodniarz okresu stalinowskiego – Berman – w 1983 roku odznaczony został medalem Krajowej Rady Narodowej. Inny żydowski zbrodniarz, Salomon Morel nawet po 1956 nadal robił w PRL karierę. Temu katowi nawet tzw. „wolna i demokratyczna” III RP, już po ucieczce Morela przed procesem karnym do Izraela do końca życia wypłacała „zasłużoną” zbrodniami emeryturę.

Tak zwana transformacja była elementem planów Bilderberga i miała na celu doprowadzenie do stopniowego rozpadu głównego przeciwnika zażydzonej USA – ZSRR.  W Polsce transformacja polegała na odrzuceniu przez rządzące Polską żydostwo zbytecznej już w tym momencie maski „komunistów”. W celu uwiarygodnienia „transformacji” do udziału we władzy zaproszono żydowską część opozycji, będącej  w dużej mierze agenturą CIA. Polskę dla niepoznaki „transformowano” powoli. Miało to na celu utrzymywanie mitu istnienia w Polsce znaczącego wpływu „postkomuny” i sowieckiej, a później rosyjskiej agentury. Mit ten był konieczny, aby przekonać społeczeństwo do konieczności wejścia Polski do NATO i do Unii, jako gwarantów naszego bezpieczeństwa i „suwerenności”. Przy czym już wówczas, od 1989 roku, o awansach i karierze decydowało podjęcie kolaboracji ze światowym żydostwem. Próby zaistnienia na scenie politycznej partii czy ugrupowań niezależnych od żydostwa od początku były medialnie i politycznie przez żydowskich sayanów rządzących Polską torpedowane. Np. LPR i Samoobronę tylko po to wciągnięto do koalicji z PiS-em, aby je zniszczyć.

Najpóźniej od podpisania Traktatu Lizbońskiego Polska stała się oficjalnie barakiem Unii. Wszystkie liczące się obecnie partie do tej niechlubnej „transformacji” państwa w unijny barak się przyczyniły. Żydowski sayan Kwaśniewski-Stolzman w imieniu Polaków w Jedwabnem przepraszał  Żydów za tę „polską” zbrodnię. Mógł to uczynić, bo inny żydowski sayan, Lech Kaczyński nie dopuścił do ekshumacji i dokładnego zbadania okoliczności tego, co naprawdę w Jedwabnem się wydarzyło. Bliźniaczy brat Lecha, a więc kolejny żydowski sayan Jarosław, w 2003 roku krzyczał w sejmie, że bandycka agresja zażydzonej USA na Irak „to także nasza wojna„. To on ponosi osobiście współodpowiedzialność za śmierć naszych żołnierzy, z których – hańbiąc polski mundur – zrobiono pomagierów okupanta.

Nawet PO, wbrew posądzaniu jej o agenturalną zależność od Rosji jest żydowskim kibucem. Ta osławiona aferami szajka sabotażystów gospodarczych i „lodziarzy” jest tak samo proeuropejska, proamerykańska i prożydowska, jak PiS. Krążących pogłosek, że Tusk obiecuje Izraelowi pomoc w agresji na Iran nie należy lekceważyć.  Podejrzliwość co do realności polskiej „pomocy” Izraelowi  wzmacnia fakt, że bliski współpracownik Komorowskiego jest aktywistą w żydowskiej loży.  Także wypowiedzi samego Komorowskiego odnośnie np. polityki polskiego baraku wobec Białorusi (w debacie z Kaczyńskim) pokazują jednoznacznie, że jest on żydowsko-unijnym agentem. Komorowski zamierza wspierać agenturalny odłam polskiej polonii na Białorusi, optuje też  za uprawianiem ideologicznej dywersji wymierzonej przeciwko Łukaszence. Obłudne zdanie końcowe Komorowskiego: „ Powoli krok za krokiem, ale doprowadzimy Białoruś do standardów demokratycznych.” pokazuje, że ta prożydowska marionetka (też sayan?) zamierza pomóc światowemu żydostwu w podbiciu i zażydzeniu suwerennej Białorusi na wzór polskiego baraku. Jest to zresztą u Komorowskiego zrozumiałe. Sam jest niewolnikiem i agentem żydostwa, dlatego drażni go białoruska niezależność Łukaszenki.

Zastanawiające jest tylko, dlaczego PO nagle pokazuje się jako partia zdecydowanie prożydowska. Liderzy tego kibucu są przecież świadomi faktu, że spadek popularności PiS spowodowany był prożydowskimi ekscesami Kaczyńskiego. Nawet rozbudzony Smoleńskiem „patriotyczny” amok sympatii do Kaczyńskich okazał się być jedynie krótkotrwałym zaślepieniem. Bliźniak „prezydenta” ganiającego w jarmułce po Belwederze wbrew przywidywaniom nie zajął pierwszego miejsca w pierwszej turze wyborczego plebiscytu. Być może właśnie niepokojąca jest dla żydowskich strategów przewaga ukrywającego swoje prożydowskie oblicze PO nad PiS-em. I to właśnie skłoniło ich do zmiany strategii. Pragną przywrócić większą równowagę sił pomiędzy PO a PiS-em. Jeśli nie ma innej możliwości, należy zniechęcić co niektórych sympatyków PO jej prożydowską polityką. A tych zniechęconych przejmą z przyjemnością PiS, PSL czy SLD.

A wszysto to inscenizowane jest zgodnie z zasadą niedopuszczenia do głosu „wykluczonych”. Taktykę tę omawiały partyjne kibuce u żydowskiego „filantropa” Sorosa. W tym wszystkim schizofrenicznie brzmią kolportowane nadal w internecie wysiłki domorosłych Sherlocków Holmesów, prowadzących „śledztwo” Smoleńskie. Jednym z takich „śledczych” jest Tomasz Małecki. Absurdalne jest jego stwierdzenie: Putin znienawidził Lecha Kaczyńskiego za za jego niezwykle skuteczną politykę zagraniczną. Za wspieranie pomarańczowej rewolucji, powstrzymamie inwazji wojsk rosyjskich w Gruzji poprzez przyjazd z prezydentami państw nadbałtyckich bezpośrednio w czasie wojny i działania dyplomatyczne na forum europejskim. Prawdopodobnie najbardziej szkodliwe dla Rosji było jednak czyszczenie WSI z rosyjskiej agentury.

Mimo nalegań Kaczyńskiego o poparcie dla Gruzji zażydzona Unia ją właśnie musiała uznać za winną wywołania konfliktu zbrojnego z Rosją. Prowokacja gruzińska była szyta zbyt grubymi nićmi. Mimo poparcia Kaczyńskiego dla Juszczenki, ten amerykańsko-żydowski agent i miłośnik Bandery sromotnie przegrał ostatnie wybory. Mimo poparcia Kaczyńskiego dla prowokatorki Borys Łukaszenko nadal ma się dobrze, a prowokatorka musiała ustąpić. Nawet zabiegi Kaczyńskiego o „tarczę” skończyły się jego porażką. Tym boleśniejszą, że Obama odwołał „tarczę” przeciwko Rosji w rocznicę sowieckiej agresji – 17 września – co dla rusofoba Kaczyńskiego było bolesnym policzkiem. Nawet zniesienia wiz do USA Kaczyński nie osiągnął. A Małecki mimo to bredzi o skutecznej polityce Kaczyńskiego.

Co zaś tyczy się „czyszczenia” WSI z rosyjskiej agentury… W momencie rozbijania WSI przez Macierewicza istniała tam już tylko szczątkowa, nieprzewerbowana przez NATO i Izrael agentura Kremla. Akcja PiS sprawiła, że obecnie cały wojskowy wywiad jest agenturą żydowską. Ale to zaślepionym „patriotom” – rusofobom naturalnie nie przeszkadza. Oni jedynie Rosjan się boją. Jedynie skuteczny, niestety – chciało by się rzec – był Kaczyński w zażydzaniu Polski. Tak dalece zasłużył się żydostwu, że serdecznie ubolewał nad jego śmiercią naczelny rabin polski. I tak właśnie wygląda dzisiejsza rzeczywistość nad Wisłą. Zostaliśmy w ciągu 20-lecia tzw. III RP skutecznie zwasalizowani, zażydzeni, a na koniec jeszcze „zabarakowani”. Co będzie dalej z zażydzonym polskim barakiem w zażydzonej Unii?

Kto ostatecznie zostanie przelicytowany jako nadzorca polskiego baraku Unii jest nieistotne. Z tej prostej przyczyny, że lokator Belwederu nie posiada realnej władzy. Istotniejsze jest przygotowanie się do przyszłych wyborów do sejmu. Bo tylko na tej drodze (pomijając bunt społeczeństwa) możliwe jest powolne zejście Polaków z drogi dalszej samozagłady państwa i dalszego przerabiania polskiego baraku na jeszcze bardziej zażydzony folwark. Istotne jest, aby do jak największej ilości Polaków dotarła bolesna prawda – PO, PiS, PSL i SLD bez względu na głoszone hasła są taką samą prożydowską, prounijną i proamerykańską agenturą forsującą w Polsce nie polskie a żydowskie interesy.

Polski barak Unii do tego stopnia został poddany wpływom i interesom żydostwa, że nawet IPN – przez patriotów ukochana i broniona przed zakusami Komorowskiego i „komuchów” instytucja stoi na straży żydowskiej wersji historii. Najpierw zaszczuty, a niedawno zamordowany Dariusz Ratajczak odpowiadał przed sądem za złamanie artykułu 55. ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Polskiemu historykowi nie przysługuje więc nawet w Polsce prawo badania wszystkich skomplikowanych aspektów naszej historii sprzed kilkudziesięciu lat. Musi podporządkować się on obcej, narzuconej nam przez „przedsiębiorstwo holokaust” jej wersji. A na straży posłuszeństwa historyków stoi właśnie Instytut Pamięci Narodowej! Jakiego narodu pamięci – chciałoby się zapytać? Naród który nie zna i nie dba o własną, a troszczy się o cudzą historię, o cudze mity, skazany jest na zagładę.

—————-

Przypis PB: Te dwie grupy nie konkurują lecz współpracują ze sobą jako najwyższy poziom władzy w kompleksie jot. Np. plan NWO Rotszylda z 1773 r. przewiduje totalny chaos i samoniszczenie się gojów. O symbiozie mesjanizmu apokaliptycznego rabinatu ze strategią banksterów pisze Christopher Bjerknes. Agendy banksterów (bilderbergi, CFR, Komisja Trójstronna, UE…) sterują wydarzeniami, które znajdują przyzwolenie w wypowiedziach rabinatu i ich tuby –  chrześcijan syjonistycznych, a nawet ignoranckich katolików, np.:

 • Polska musi poprzeć Izrael bo inaczej zaleją nas islamiści (a judeocentrycy rządzący Polską dopuścili w stolicy meczet terrorystycznej sekty wahhabitów)
 • trzeba popierać Izrael,  naród wybrany przez Boga (następnie potępiony przez Boga; teraz wybranym jest „naród”  Chrystusowy tj. chrześcijanie)
 • wyciek  ropy i gazu w Zatoce Meksykańskiej jest karą za antysemityzm
 • nie wolno wspomnieć, że banksterzy to Zydzi (antysemityzm, odwieczny twór rabinatu talmudycznego dla utrzymania w ryzach mas żydowskich, później także gojowskich)
 • 11 IX zbiegł się z proroczym harmonogramem i celami lubawiczerów, jak w II wojnie nad Zatoką Perską
 • po 11 IX, wg lubawiczerowie “USA jest pchane w kierunku wypełnienia ich historycznej roli nauczania świata [zabójczych dla chrześcijan Praw Noego] w świecie”
 • żywotny interes lubawiczerów w wojnie z terrorem: “wszystkie wydarzenia na świecie są dla nas korzystne. Żydzi walczą z terroryzmem arabskim od 50 lat [… Po 11 IX] narody zaczynają wreszcie zauważać sprawiedliwość w uporczywej wojnie [Jerozolimy] z terroryzmem”.

Rabinat niewiele by zrobił bez mamony i mediów, tak jak banksterzy bez podparcia ideologią religijno-świecką rabinatu nie zyskaliby mas żydowskich, narzędzia wykonawczego kompleksu jot.

†††††††††††††††††††††††††††††

…ignorancja – najbardziej niszcząca choroba umysłu, śmiertelna korozja naszych zbiorowych zdolności — Alexander Massa

Epidemia nieuleczalnej ignorancji

Adaptował Piotr Bein z orginału: Alexander Massa 21.6.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Przez Polskę jak pożar przechodzi epidemia. Profesor Brydak nie wydała jeszcze ostrzeżenia, lecz zapewniam, że to prawda i sieje zniszczenie w całej Polsce i na wszystkich frontach: społecznym, religijnym i wielu wielu innych. Ta tajemnicza choroba to ignorancja – najbardziej niszcząca choroba umysłu, śmiertelna korozja naszych zbiorowych zdolności. Może ktoś myśleć, że jeśli ignorancja nie jest czymś dobrym, to nie jest chorobą. Proszę więc powiedzieć co spowodowało większe zniszczenie i upadek Polski – świńska grypa, AIDS, a może trąd? Nie, to ignorancja.

Widziałem tę chorobę wiele razy. Czy jej symptomy mieli ludzie którzy nie pamiętali kto jest wice-prezydentem Polski, czy ci którzy nie mają pojęcia kto jest ministrem spraw zagranicznych, ale to rosnąca masa ignorantów i ogólna ignorancja społeczeństwa niszczą naszą Rzeczpospolitą. Im głupsze społeczeństwo, im głupsze staje się społeczeństwo, tym silniejsi stają się nasi nieczyści władcy – i ludzie pociągający sznurkami za wspaniałą kurtyną śmieją się rozbawieni.

Ale zamiast buntu przeciwko nałożonym na nas łańcuchom, Polacy wydają się bardziej niż chętni słuchać swoich panów, nawet wykraczają poza ich oczekiwania jeśli chodzi o ogólny idiotyzm i ogólne posłuszeństwo i oddanie. Elyty są zadowolone z zachowania plebsu i nadal będą zgodnie z jej celami. Jeszcze będą musiały zdyscyplinować społeczeństwo, z pewnością wydają się przygotowywać na tę nieuchronność. Kiedy nadejdzie ten fatalny dzień, wielu Polaków w końcu się obudzi. Wielu debatuje, czy jest już za późno by powstrzymać falę terroru i tyranii i przejąć Rzeczpospolitą. Ja na przykład nie wierzę, że jest za późno. Ale też nie mamy wiele czasu do stracenia.

Polacy muszą się obudzić, natychmiast, jeśli chcą ocalić Polskę, zawrócić jej coraz bardziej zniewoloną gospodarkę, oraz odzyskać prawa naturalne. Ciemiężcy człowieka zapalili tę fatalną zapałkę i teraz jest ona niebezpiecznie blisko naszej konstytucji. To czy wieki tradycji wolności i swobód obywatelskich pójdą z dymem, całkowicie zależy od nas, Polaków. Los Polski nie zależy od elyt. Mają tyle władzy, ile im damy. Polacy są dość ogłupieni, lecz śpią z palcem na wyłączniku. Za późno by przypominać tym na szczycie piramidy, kto naprawdę rządzi, kto sprawuje władzę nad losem naszego wspaniałego narodu. To my, każdy z nas.

Ale nie zagwarantowano nam takiej władzy. Mogą nam ją odebrać, czego jesteśmy świadkami. Elity nie trzymają jeszcze mocno lejców władzy, lecz ten czarny dzień jest już za rogiem. Najbardziej łamiące serce w tej całej aferze jest to, że przekazywanie władzy dokonuje się chętnie i z uśmiechem. Elyty i tłum z NWO nie wydzierają nam władzy z rąk. A raczej my spokojnie, ignorancko ją oddajemy. Oni nie chcą rozlewu krwi, podobnie jak my. Rzeczywiście przemoc zaszkodziła by ich sprawie, gdyż ujawniłaby kim są – krwiopijczymi tyranami. Wolą pokojowo rozmontowywać system i powoli, skrycie wykańczać nas, niż krwawo zniszczyć.

Dlatego pytam: czy pozwolimy im odebrać nam prawa bez walki? Szczerze wierzę, że nie. By to powstrzymać, naród polski powinien szybko obudzić się z ignoranckiego wiecznego snu. Wydaje się, że kiedy tylko „śpiący olbrzym” się budzi, szybko zasypia. Ten trend jest śmiertelny dla najbliższej i dalekiej przyszłości naszego narodu. Jeśli nie odwrócimy tego na zawsze, nie ma gwarancji, że Rzeczpospolita  będzie istnieć. Rzeczywiście, Polacy nie mogą wystarczająco zrozumieć okropnej otaczającej nas rzeczywistości, a mianowicie syjonistycznych totalitarnych tendencji większości naszych tzw. ‚wybranych’ przywódców. Mogą jedynie zagwarantować, że Polska nie przetrwa.

Jeśli jeszcze nie wiesz o stojących przed narodem niebezpieczeństwach, poświęć nieco czasu by dowiedzieć się o nich. Tylko ty możesz ocalić Umęczoną i zawrócić kierunek w jakim idzie. Jeśli tego nie zrobisz, to w naszej, być może ostatniej godzinie, pochylisz głowę ze wstydu i będziesz żałował do końca życia. Jak powiedziałem, według mnie mamy jeszcze czas, ale zegar tyka coraz szybciej.  Więc co zrobisz? Czy staniesz w obronie wolności i wszystkiego co Polska oznacza i walczyć będziesz za wolność? Czy też będziesz nadal siedział i pozwolisz totalitarystom tyranizować ciebie i twoje prawa? Wszystko to jest teraz w twoich rękach. Los tego kraju należy do ciebie. Wielka władza wymaga jeszcze większej odpowiedzialności. A teraz zobaczmy, jaki jesteś odpowiedzialny.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Za przejaw ignorancji narodowej, o której pisze Massa powyżej, uważam następujący tekst: wybór jest między 2 kandydatami od początku lansowanymi przez władców Umęczonej. Dobrze, że autor dodaje pospiesznie o swym znajomym  z komisji wybiórczej:nawet jak by ktoś deklarował, że głosuje na Komorowskiego, to także by został przewieziony do lokalu wyborczego. To uczciwy człowiek.”  To czemu: Zadbał o to by przyprowadzić osoby, które potencjalnie głosowałyby na Kaczyńskiego, a które fizycznie, ze względu na stan swojego zdrowia, na znaczne odległości i brak dojazdu nie mogli przyjść do lokali wyborczych. Oczywiście przedtem rozmawiano z tymi osobami przed wyborami i przekonywano ich by głosowali na Kaczyńskiego. Wszystko legalnie przed ciszą wyborczą.” Taka polska koszerna uczciwość… — PB

Napisał i nadesłał Miroslaw Sobolewski 29.6.2010

Kaczyński- jak może zwyciężyć!

Mój znajomy, który pracował w komisji wyborczej wraz z przedstawicielami innych partii doprowadził do tego, że w jego okręgu zwyciężył Kaczyński, którego oczywiście był i jest zwolennikiem. Zrobił to legalnie i zgodnie z prawem. Zadbał o to by przyprowadzić osoby, które potencjalnie głosowałyby na Kaczyńskiego, a które fizycznie, ze względu na stan swojego zdrowia, na znaczne odległości i brak dojazdu nie mogli przyjść do lokali wyborczych. Oczywiście przedtem rozmawiano z tymi osobami przed wyborami i przekonywano ich by głosowali na Kaczyńskiego. Wszystko legalnie przed ciszą wyborczą. Jak znam mojego znajomego, to nawet jak by ktoś deklarował, że głosuje na Komorowskiego, to także by został przewieziony do lokalu wyborczego. To uczciwy człowiek.

Poprosił kilka osób, które miały samochód, by dowiozły po prostu te osoby do lokali wyborczych. Tych osób było bardzo dużo, a głosując na Kaczyńskiego doprowadziły do tego, że w tym okręgu Kaczyński zwyciężył już w I turze mając 58% głosów! Dowiedziałem sie także, że w okręgach w których potencjalnie zwyciężył by Kaczyński, zwyciężył niestety Komorowski. Wszystko przez grzech zaniechania i zaniedbania. Tak było w Szczecinie, gdzie na wybory nie poszli stoczniowcy z upadłej stoczni. Byli tak zdesperowani utratą ich miejsca pracy (może nawet byli w depresji), że nie poszli na wybory. Znając ich nastroje gdyby jednak poszli na wybory, to z pewnością głosowali by na Kaczyńskiego.

Takich przykładów można mnożyć i mnożyć. Nawet teraz można bardzo dużo zrobić by zwyciężyć. Trzeba chcieć i działać. Modlitwa do Jezusa także działa o czym się niejednokrotnie przekonałem. Czasami mała rzecz, mała sprawa może zadecydować o zwycięstwie! Czasami wystarczy tylko miły uśmiech, serdeczność i dobre słowo. Czasami trzeba tylko podwieźć kogoś do lokalu wyborczego, tak niewiele. Nie lekceważmy ani osób ani sytuacji.  Wielkie rzeczy składają sie z małych. Walczmy do końca, nie ulegajmy żadnym depresjom i nie poddawajmy się. Bóg pomaga tym, którzy chcą sobie pomóc!

Podobno idzie wielka fala upałów. Apogeum fali upałów przypada na II turę wyborów prezydenckich. Jak historia pokazuje pogoda ma wielki wpływ i na ilość głosujących i na wynik wyborów. Nie lekceważmy ani ludzi ani sytuacji. Nawet pozornie mała sprawa może mieć wypływ na zwycięstwo lub na klęskę. Należy to wziąć pod uwagę.

†††††††††††††††††††††††††††††††

W jaki sposób po chrześcijańsku…

Autor prosił, by nie publikować. Podobne myśli przewijają się przez sierocińce666 i „wrogie” blogi, więc odpowiadam pod listem. — PB

Szanuję Pańską pracę lecz niepokoi mnie  wieczna, niepotrzebna  wojna jaka Pana otoczyła. Nie znam dokładnie Pańskiego Chrześcijaństwa lecz wiele spraw Prawosławia mnie u Pana zaskoczyła i w pewien sposób zainspirowała […] jedyna możliwość to wspólna wojna chrześcijan przeciwko Iluminacko – lucyferiańskiemu układowi. […] Z drugiej strony mam świadomość , że ludzie słabi i niepewni , a jeszcze wczoraj dzisiaj Pańscy przyjaciele zamiast czerpać przy Pana boku wzmocnienie stają się Pańskimi zajadłymi wrogami. Martwi mnie Pańskie upodobanie do walki z ludźmi którzy okazali się miernotami. Jeśli nie są godni to niech przynajmniej mają siłę do walki ze wspólnym wrogiem. Tego chrześcijańskiego oparcia w Panu nie odnajdą, są skreśleni. Kolejna sprawa to prawa autorskie których Pan zaciekle broni. To prawda że ilość wejść na stronę może przynosić jakieś wsparcie. Zauważyłem , że stanowczo tropi Pan ludzi powielających treści , które Pan zamieścił na swojej stronie. Taka wyłączność nie jest warta ceny jaką jest budzenie ludzi […] To przecież ograniczony dostęp do informacji jest fundamentalną bronią lucyferycznego układu. To w moim rozumieniu przejawy dyktatury […] Tak czy inaczej jest Pan osobą kontrowersyjną i narażoną na wiele szykan. Nie jest moim celem dokuczanie Panu i wierzę , że nie będzie Pan miał mi za złe tych uwag. Jednak znając Pan dusze wojownika nie zdziwię się jeżeli i ja znajde się na Pańskiej czarnej liście 🙂

[…] Jak w sposób Chrześcijański rozwiązać problem kompleksu jot w Polsce?

…………………..

Mnie też uwiera ta niepotrzebna wojna, lecz nie ja ją wypowiedziałem. Miałem nadzieję na wspólną walkę, lecz uprzedzenia i ignorancja okazały się nie do pokonania. Nie wybrałem ofiar, same się podłożyły. Pokazałem nie raz, że pójdę na rozsądny kompromis (sprawa foto-składanki z JP2, odbanowanie Zenobiusza). Bronię swego dobrego imienia i reprezentowanej przeze mnie sprawy przed fanatycznymi przekłamaniami, oszczerstwami, poniżeniami, obelgami, nikczemnością. Nie ma lekko w obronie prawdy, sam Chrystus przestrzegł. Wczorajsi sprzymierzeńcy zostali, a odpadli mali, „słabi i niepewni”, czyli pseudo-sprzymierzeńcy. Daję informacje, każdy ma wolną wolę i rozum, ale gdy zamiast prawdą kieruje się niezdrową pasją, nie jest partnerem we wspólnej walce. Nie ma prawdy częściowej, jak nie ma częściowej ciąży. Prawda częściowa oparcia u mnie nie ma.

Praw autorskich bronię, bo naturalne, od Boga, tak jak prawo do oddychania. Przez palce patrzę na odosobnione przypadki i pomyłki, ścigam te, gdzie pomija się autora i url notorycznie. Moje teksty są dostępne do edukacji. Copyright i prawa autorskie przypominam w obronie przed nieuczciwymi. To moje prace. Budzenie ludzi nieuczciwie nie ma błogosławieństwa. Za dyktaturę uważam odbieranie mej własności intelektualnej z wymaganiem, że mam się z tym zgodzić.

Jak rozwiązać problem kompleksu jot? Patrz powyżej, na drobne wydawałoby się rzeczy, które torują drogę lucyferiańskiemu kompleksowi.

Posted in 7 Praw Noego, Andrzej Szubert, banksterzy, Europa, kompleks jot, lubawiczerowie, Polska | 2 Komentarze »

Do zenobiuszowego szamba

Posted by grypa666 w dniu 29/06/2010

Wspomóż blog, na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia: Wybory…a raczej elekcyjna  Farsa

†††††††††††††††††††††††††††

Wpisała ALFA

Polskie wojsko ćwiczy w USA konfiskatę broni, pacyfikację rozruchów, reakcje na katastrofy żywiołowe oraz antyterroryzm. „Polska kraj NWO… Totalna kontrola mózgów przez połączenie idei interwencji wojska z antyterroryzmem” – podsumowuje ćwiczenia Alex Jones:

Czytaj więcej u Monitora Polskiego

……………………….

Adrian Salbuchi: Odwiert z piekła

………………………..

Turcja odmawia przelotu samolotowi izraelskiej armii do Polski!

28.06.2010, tłumaczyła Ola Gordon

[…] Ankara zapobiegła przejęciu samolotu izraelskiej armii w swojej przestrzeni powietrznej lecącego do Polski […] z ponad 100 izraelskich oficerów i podoficerów mających na celu odwiedzenie miejsc pamięci i obozów koncentracyjnych […] w ramach projektu „Edim Bemadim” (świadkowie w mundurach) […] Loty do Polski i Niemiec wykonują towarowe boeingi 707 Izraelskich Sił Powietrznych. Samoloty cywilne i wojskowe do Polski regularnie latają nad Turcją, ale tym razem zmuszono samolot by użył innej trasy. Obecni na pokładzie delegaci nie wiedzieli o zmianie. Izraelska armia odmówiła złożenia oficjalnego komentarza by nie pogłębiać rozłamu w relacjach między Izraelem i Turcją.

Roman Kafel: Informacja, że lecą do Polski, że leci kilkuset, że lecą w transportowych samolotach, jest ważna. Po co? pytanie??? To potwierdza tezę o tajnym sojuszu militarnym z Izraelem.

†††††††††††††††††††††††††

Do zenobiuszowego szamba

Piotr Bein 28.6.2010

Wybaczcie, śmierdzi to, ale trza wyjaśnić kilka spraw Zenobiusza. Zachłystując się szmatławcem z giewu i dopisując na swym blogu takież interpretacje, Tadeusz Kisiel z Bydgoszczy znów zasiadł w szambie mendialnym. Bez podania odpowiedniego komentarza, ignoranccy blogerzy rozpowszechniają propagandę wrogów Słowian i Polaków. TK potwierdził, że guzik wie nt. Srebrenicy: wywiad z niemieckim badaczem Bałkanów, Elsässerem, określił jako “kuriozalny”. Próby podania alternatywnych (nie śmię pisać wiarygodnych) informacji skwitował jako “czynienie tuby propagandowej” z bloga Zenobiusz. Czyli TK uważa za miarodajne besmyślnie kopiowane przez siebie teksty wrednej propagandy kompleksu jot!

Składanka o Srebrenicy u TK to c.d. krucjaty fanatyków, maniaków i ignorantów przeciw Beinowi. Zaczęło się od zlinczowania Beina za to, że ze swego referatu badawczego śmiał przytoczyć urywki o zbrodniach ustaszy i neo-ustaszy oraz udziale katolickiego kleru chorwackiego. Próby oczernienia za to Beina w komentach na grypa666 skończyły się kompromitacją, za co skompromitowani wystawili dorobek Beina w innych dziedzinach na sąd kapturowy. Inicjator krucjaty, Bronek H. (Królowa Pokoju) niedawno zdjął swój oszczerczy artykuł (miałem nadzieję, że po otrzymaniu oficjalnego ostrzeżenia), lecz znów wisi ten miły, mądry i przekonujący tekst z takimiż komentami, w tym od TK, który wystawił to wszystko na swoją gnojówkę, żeby się w niej tarzać.

W c.d. krucjaty występują te same giganty intelektu: Tadek, Bronek i ferajna z ich klubu. Jakiś lekmed, który “nadesłał’ to z giewu, “bardzo dziękuje” TK za zamieszczenie, jakby on też wiedział: “Nie można fałszować prawdy ,o tamtych strasznych tragediach, komu to służy.” Zaś Bronek do kolekcji podrzuca filmik “nigdzie nie emitowany” rzekomo o Skorpionach mordujących muzułmanów rzekomo w Srebrenicy: “To jest straszne. Jak ktos może tak wybielać Serbów jak oni gorsi od Faszystów niemieckich byli tak z tych filmów wynika. Jak badać ludobójstwo to najwazniejsze żeby robić to obiektywnie a nie pod komando komunistów na ich korzyść. Zobaczcie np. ten film. Nigdzie nie emitowany”. Hmm… gdyby filmik pokazywał źdźbło prawdy, pchałyby go media jot i marionetkowy trybunał w Hadze.

Bronek pije do Beina, znanego mu badacza ludobójstwa i wybielacza Serbów pod dyktando “komunistów” jak Miloszewić, Karadżić i Mladić. W lipcu, podczas dorocznych, holokaustianistycznych już obchodów zbrodni srebrenickiej przez mendia i marionetki jot (wypatruj w Polsce, kto z tej stajni), zamieszczę wyniki badań nt. upychania filmiku zachodniej publice i Serbom (gdzie byłeś wtedy, Bronku?), jak i nt. Skorpionów i Kandić wychwalanej w artykule u Zenobiusza. Będzie też sporo o fałszowaniu dowodów ze Srebrenicy i spaczeniu procesu w marionetkowym trybunale w Hadze – i odpowiedź na pytanie: po co to wszystko. Niestety znów będę musiał poruszyć bolesny dla polskich fanatyków katolickich temat neo-ustaszy, bo zmendialnienie Srebrenicy było przykrywką dla ich ludobójczej Burzy miesiąc później w Chorwacji. Niecierpliwych zapraszam do lektury nt. Srebrenicy i prześladowanych przez Beina neo-ustaszy i islamistów bałkańskich:

–       Skorpiony i Kandić a Srebrenica: s. 236, 431

–       rozdział Legenda o Srebrenicy

–       Wielko-Serbizm (m.in. kłamstwa propagandy chorwackiej)

–       Wśród chorwackich braci (masowe zbrodnie nowej Chorwacji)

–       Operacje Błysk i Burza (ludobójcze działania ustaszy podczas II wojny światowej, takież czystki etniczne przez siły współczesnej Chorwacji)

Nie mogę wstrzymać się ze wzmianką o “komunistach”, wywoływanych w “patriotycznej” polskiej pisaninie, w tym u Zenobiusza i Królowej Pokoju. Po Magdalence propaganda zwala winę na komuchów za wszystko przed i po Kanciatym Stole, gdzie dogadali się co do rządzenia gojami nad Wisłą z “antykomunistycznymi” KOR-nikami itp. koszerno-szabasgojowskim agenciurstwem kompleksu jot – wynalazcy lichwiarskiego kapitalizmu, proletariackiego bolszewizmu, internacjonalnego komunizmu i PO-paprańczo PiS-dzielskiego neoliberalizmu.

Amerykański publicysta pochodzenia serbskiego, Nebojsza Malić pisał na Antiwar.com (30.6.2005) o kretach jak Kandić, że dziesiątki „aktywistów“ na listach płac zachodnich organizacji pozarządowych, przez dziesiątki lat stali wysoko wśród komunistów Jugosławii, szczególnie tych obalonych potem w anty-biurokratycznej rewolucji, która wyniosła Miloszewicia do władzy w 1987 r. Ich nienawiść do niego jest osobista, a pogarda dla Serbów pochodzi z obsesyjnego lęku komunisty przed burżuazyjnym imperializmem Wielkiej Serbii […] Kiedy patrzeć na dzisiejszych demokratów, reformistów i aktywistów praw człowieka, widać najgorsze szumowiny społeczeństwa pokomunistycznego. Ci ludzie nigdy nie piastowali uczciwego stanowiska i gardzą każdym, kto je miał. Ożenili się z Władzą, ślubowali Państwu i przysięgli Imperium, którego srebrniaki kultywują ich nienawiść do ich krajów pobytu. Te łotry Imperium są nie tylko w Serbii, ale i w każdym kraju na wschód od zerwanej Żelaznej Kurtyny.

Poniżej Andrzej Szubert opisuje takiego “antykomucha” Bereszyńskiego. Tym wyrzutkom w Polsce i międzynarodowo służycie, Tadku, Bronku, lekmed i ferajno? “Srebrenica, największa zbrodnia w Europie od II wojny światowej”, a nie np. mordy żydokomuny na kilkuset tys. polskich patriotów? Blogowi ignoranci porównują Katyń ze Srebrenicą, a komentarze dowodzą żałosnej wiedzy o konfliktach bałkańskich. To uwłacza Ofiarom Katyńskim: jako wojskowi nie byli oni masowymi, wieloletnimi modercami okolicznej ludności z innej grupy, a ofiary egzekucji w Srebrenicy przez siły serbskie – były. Kompleks jot opanował wasze mózgi, zamroził czujnik Prawdy – serca… Przyjęliście srebrenickie kłamstwo jot, tak jak wielu Polaków (jeden na ww. forum) wzięło winę za hitlerowską rzeź Żydów w Jedwabnem.

……………….

Andrzej Szubert w odpowiedzi „Zenobiuszowi”

W pierwszym momencie nie zamierzałem odpowiadać na kolejną już zaczepkę pod moim adresem ze strony prożydowskiego oszołoma Zenobiusza. Jednakże milczenie z mojej strony mógłby ten adorator żydostwa uznać i ogłosić za jego „zwycięstwo”. Atak z jego strony jest zgodny ze scenariuszem: najpierw cię przemilczają (to już było), potem cię ośmieszają (to już też było), następnie cię zwalczają (trwa to aktualnie). Na koniec wygrasz!

Odpowiadać na blogu zenobiusza nie zamierzam z tego powodu, że od   pewnego czasu całkowicie usuwa on moje posty. Nawet ich w „małpkach” już nie umieszcza tylko kasuje. Bo go demaskuję jako oszołoma i żydowskiego agenta. Jeśli więc mam go skontrować, to najlepiej na Grypie666. Będzie to o tyle skuteczniejsze, że poczytność jego bloga jest znikoma, a w porównaniu do Grypy666 jego blog to margines. A przede wszystkim, pisać komentarz po to, aby mnie za 10 minut szuja skasowała, nie mam zamiaru.

Niepoważny i żałośnie naiwny „Zenobiusz” znów dał plamę.  Uwziął się, aby mnie „skompromitować” i skorzystał z usług  niejakiego Bereszyńskiego.

Pierwszą porażką nawiedzonego PiS-dzielca Zenobiusza było to, że bredniami Bereszyńskiego absolutnie nikt, poza samym Zenobiuszem, się nie zainteresował. Mimo iż pracowicie doklejał kolejne  bumagi i wypociny skompromitowanego na Opolszczyźnie  Bereszyńskiego, w sumie guzik to dało.

Magister chemii Bereszyński sam siebie  ogłosił „historykiem Solidarności” na Opolszczyźnie i „legendą  opolskiej opozycji niepodległościowej”. Tę legendę Porozumienie Organizacji Niepodległościowych wywaliło z ich forum na zbity pysk. Podobny los spotkał fałszerza historii Bereszyńskiego na forum  Solidarności Walczącej Katowice. Jest on od paru lat publicystą gadzinówki wyborczej. Wkupił się tam pisząc służalczy tekst o Michniku (…dreszcze po plecach, gdy słucha się wspaniałych analiz Michnika…). Od tego czasu namolnie fałszuje historię opolskiej i kluczborskiej Solidarności.

Przerobił już kilku agentów SB na bohaterów, pomagał giewu w atakach na IPN. Dostarczył „amunicji”: własnych fałszywek, na które gadzinówka się powoływała. Atakował też w giewu Zarząd Regionu w Opolu, za to tylko że nie chcą sfinansować jego grafomańskiego gniota o Solidarności. Walczy też z OSPN, który sam zakładał. A tylko dlatego, że OSPN demaskuje go jako kłamcę i oszusta. Bereszyńki wykorzystał także łamy gadzinówki i opolskiego radia do imiennych ataków na mnie. Zwalcza mnie, gdyż publicznie  nazywam go oszustem, fałszerzem historii i nadwornym hagiorgafem agentury SB.

Konkretny przykład: koleś i hagiograf agentów Bereszyński wkleił do Encyklopedii  Solidarności biogram agenta SB Gleicha, kompletnie przemiczając agenturalność Gleicha. W giewu Bereszyński nazwał nawet Gleicha  „bohaterem Solidarności szkalowanym przez Szuberta”. Artykuł  gadzinówka już usunęła, ale dyskusja pod artykułem została.

Gdyby nie dominująca na Opolszczyźnie pozycja PO i GW, Bereszyński  byłby szmaciarzem. Jedynie oparcie ze strony michnikowszczyzny  sprawia, że nadal jest on w Opolu „osobą publiczną”. A co w tym wszystkim najweselsze – Zenobiusz jest śmiertelnie  zakochany w Kaczyńskim i PiS-ie. Z Kalksteina-Kaczyńskiego robi on  potomka Piastów, choć Kaczorowi bliżej do Chazara niż do Piasta.

Próbując mnie „kompromitować” szuka więc Zenobiusz pomocy u  publicysty giewu, Bereszyńskiego. Choć tego fałszerza historii zwalcza OSPN, który to OSPN jest tak samo jak Zenobiusz zakochany w Kaczyńskim.

Zenobiusz, jeśli chcesz mnie „kompromitować”, to wykorzystuj do  tego przynajmniej jako tako uczciwych ludzi, a nie oszustów – publicystów gadzinówki, bo sam się kompromitujesz. Wyszedłeś na błazna i przygłupa, biorąc za autorytet michnikowca i  hagiografa agentury SB. Możesz sobie żyły wypruwać, nie masz szans skompromitować mnie ani przerobić PiS (Pentagon i Synagoga, ewentualnie Palanty i Szabas-goje) na partię propolską. Agentura żydów jest agenturą żydów, nawet jak sobie od rana do  wieczora wyciera gębę białoczerwoną flagą.

Zenobiusz udaje patriotę, walczącego z NWO. Ignoruje fakt, że jego pupil Kaczyński to agent światowego, talmudycznego żydostwa, ideologa NWO. Odwracanie uwagi na „komuchów” zagrażających Polsce jest załganym wybiegiem żydostwa w Polsce. To kłamstwo propaguje żydowski kibuc PiS, Macierewicz, Michałkiewicz, Rydzyk i paru innych. Tzw. „komuchy” to było głównie żydostwo, które w 1989 r. z dnia na dzień zerwało z komunizmem, stając się agenturą USA, Izraela i talmudystów. To samo dotyczy żydowskiej części tzw. „opozycji” z Michnikiem, Kuroniem i innymi szumowinami włącznie. Zmowa okrągłostołowa polegała na tym że żydostwo z obu stron ówczesnej barykady dogadało się oddając Polskę w łapska kompleksu J.

Dzisiaj nawet IPN jest sługusem i obrońcą interesów żydostwa w Polsce.

……………………..

Do Tadka Kisiela ws. handlu jego obrazami

Piotr Bein 28.6.2010

Zenobiusz nie odpowiedzial emailem, więc piszę doń tą drogą. Bolesław Tadeusz Kisiel z Bydgoszczy, nr umowy komisowej 176/9 z 18.12.2009 r. na 2 obrazy (a nie 4, jak łżesz publicznie): „Zamek” obraz olejny sygnowany Georg Geyer + portret kobiety olej sygn. I.H. Oba obrazy bez ram.

Czy mam zamieścić skan? Moj przyjaciel, z którym zawarłeś tę umowę, informował mnie ostatnio, że warte są mniej niż żądasz, więc ich nie zdołał upłynnić. Od początku znasz jego dane kontaktowe, w każdej chwili możesz odwołać umowę wysyłając kwit komisowy i dostaniesz obrazy z powrotem.

Ponieważ zaczynasz publiczne insynuacje o nieuczciwości (tak jak Bronek H. insynuował, że Bein i Podlecki zmusili go do jakichś interesów ws. antyscypionkowej),  rezygnuję niniejszym z twej oferty pokrycia mego biletu lotniczego. Proszę nie wciągaj mnie w swe sprawy upłynniania obrazów z twej kolekcji. Nie mam żadnych twych obrazów, nie chcę żadnych wpływów z nich i nie interesują mnie twe biznesy.

Dziekuję ci jednak za hojną ofertę darowizny w grudniu 2009 r., co wykreślam z pod-strony „Dzięki za wsparcie” jako niedoszłą do skutku.

……………………..

Kisielowy bajzel

Piotr Bein 28.6.2010

Kisiel napisal: Niejaki Bein, zarzucił mi. że opublikowałem tekst „Bogarodzicy” bez podania źródła i autora,pyszne.Co też jeszcze można wymyślić.!!!!

Chodzi zapewne o to: Także bez rygoru Kisiel kopiuje teksty oszczercze (krucjata pt. „Piotr Bein bojownik”) czy historyczne (o pieśni Bogurodzica) bez podania autora i źródła, a na egzotyczne tezy ma chwiejne dowody. Jak widać, Bein zarzuca Kisielowi podanie tekstu o (odnośnie, nt.) „Bogurodzicy” bez wymienienia autora i źródła we wtręcie Kisiela.

Brak natomiast odpowiedzi Kisiela na zasadnicze zarzuty Beina:

 • poważne naruszenie dóbr osobistych Beina na licznych stronach bloga Kisiela i w jego komentach np. na Królowa Pokoju;
 • brak dowodów na rzekome podważenia świętości katolickich przez Beina;
 • ujawnianie danych osobowych chronionych prawem;
 • chybiony cel Chińskie małpki, pod adresem kilku osób cenionych przez środowisko patriotyczne;
 • zachowanie Kisiela na forum grypa666, wiodące do 2 banów.

Wiemy, że Kisiel niewiele wie, ale cytuje konstytucję na uzasadnienie swej ignorancji oraz pogwałceń netykiety i zasad cywilizowanej debaty i współżycia. Nic jeszcze nie udowodnił, a stracił twarz.

……………………

Z ostatniej chwili!

Współagentka Beina zdemaskowana w szambie!

Wiesława (Vismaya) 29.6.2010
Witaj Piotrze, widzę, że wyrąbałeś parę prawd zenobiuszow/ kisielowii.
Widzę, że na swoim blogu próbuje mnie wrobić, że ja i ty zawarliśmy pakt przeciw niemu jeszcze zanim wogóle doszło między nami do pierwszej rozmowy. Ja miałam tam podobno czynić prowokację i w swoim czasie zaatakować,  to cały spisek … ano ma chłopak na twoim punkcie opsesję i niezłą fantazję, chciał cię skompromitować a w końcu jak się sprawy rypnęły, mnie się oberwało za ciebie, ale ten jak widać do błędu swojego nigdy się nie przyzna, po trupach do celu.
Liczyłam na to, że ten pan to gentelmen i mnie – może ??? przeprosi za brednie jakie natworzył na mój temat a on „artystycznie” zasugerował czytelnikowi, że ja to alkoholik, ale było to kiebżdźiutkie,  liczyłam na jego większą ynteligencję.  Oczywiście podchwyciła to rabarbarek czy jak tam jej i ujęła się za uciemiężonym Zenobiuszem. Szkoda ludzi, miesza im nieżle w głowach.
A sprawa zaczęła się od tego kiedy zobaczyłam jak to w dniu 24 czerwca/10  został tam opublikowany  –  Atak hakerów na naszą klasę …. etc…. wyciekło 10 000 haseł  … bla, bla, bla …co teraz biedni ludzie zrobią, stała się im krzywda. Gwoli ścislości skoro już stajemy w obronie naszych danych osobowych warto również wiedzieć i to, że na bloku Zenobiusza nie muszą włamywać się hakerzy, właściciel sam tą robotę załatwia własną ręką i wywala dane osobowe swoich blogowiczów na cały świat . Porządny właściciel bloga/ forum nawet nie chce dać takich danych do sądu a ten nadgorliwiec sam wymierza po swojemu sprawiedliwość i to komu?  Bogu ducha winnej rencistce, (agentka, hi, hi, hi) – znalazł sobie godnego przeciwnika, nie ma co …. ….komputerowy babski bokser, nie może przyłożyć, łapą za krótka to znalazł doskonalsze wyjście. W końcu coś tam bredził o Gorlicach, pewnie znowu IP pomylił, a może to też moje …tym razem z Gorlic …. ?  Bo jak widać tam wszystko możliwe … . Wysłał mnie do pomocy dla powodzian….  cyrki, cyrki …  Wpisy poginęły, zmieniły wygląd. Tam jest strach coś napisać,  jak się coś pisze należy odrazu kopiować !!!
Może nie powinnam już niczego pisać ale takie rzeczy ludzie powinni wiedzieć. Nie wolno ludziom, którzy nie są prawdomówni dawać swoich danych osobowych !!!!!!!!
Za to w Canadzie ma się wilczy rekord na policji!!!!
Pracowałam w Canadzie w pracy, gdzie był wymagany criminal record ze wzgleu na ważność personlanych info i nikt  z tego tytułu nie ucierpiał. Canada, tam gdzie wymaga się do pracy takiego rekordu sprawdza dane ze wszystkich miejsc, w których poprzednio ktoś mieszka, w każdym jednym kraju.  To jest mój trzeci kraj w którym mieszkam ale takowego rekordu się nie dorobiłam. Na necie znana jestem od 5-ciu lat, prowadziłam forum, mam stronę z dużą liczbą czytelników, tysiące IP, adresów, skype, telefonów, zdjęć, nasłuchałam się od czytelników różnych story, nikt się z nich nie wyśmiewa, nie ironizuje i nikt na mnie nie narzeka! Takowej sprawy aby komuś wywalić dane na pulpit nikt tam ze mną nie przerabiał, a trzeba przyznać było trochę uciążliwych czytelników.
Jak Zenobiuszowi napisałam, że za takie rzeczy to sąd grozi, zaraz mi wywalił paragraf na swoją niewinność. Ciekawa jestem co on zrobi jak wygra Mr. Komorowski i dopatrzy się swoich karykatur i swojego życiorysu wg Zenobiusza na jego blogu? Ciekawa jestem, czy i jemu wywali paragrafy i będzie sobie dalej figlował ? Oj nie wiem, nie wiem czy mu pan hrabia daruje … a może okazę klasę i nawet nie zauważy, że mu taki kundel sika po nogawkach ?

Najbardziej mnie irytuje, że miesza w tekstach, poprawia po swojemu, jeśli ich nie chce to by całkiem wywalił a nie dopisywał swoje „prawdy” i wmawia ludziom ciemnotę.

Ludzie żalą się, że usuwa ich wpisy na tym demokratycznym blogu. Moje są cenzurowane, nie wchodzą online, siedzą długo na zapleczu aż nabiorą ważności. Tak się zastanawiam czego on się tak mnie boi ?  …. No tak, zapomniałam, ja taki trochę ważniejszy agent więc musi uważać  .  W końcu wpuszcza ale już poprawiane nawet po kilka razy, raz pogrubia, raz pocienia, dodaje im artystycznego wrażenia. Trzeba mu przyznać pracowity chłopak.  A mnie się z tego już chce tylko śmiać, bo jak to czyta ktoś kto mnie dobrze zna to ma zdrowy ubaw.  W zasadzie się już nie przejmuję, i muszę nawet przyznać, że ta jego akcja też mi się na coś zdała, rozbudziła we mnie venę i natchnęła mnie nowymi refleksjami na temat psychologi człowieka w XXI w.

Może jutro/ pojutrze dam na moje str. art. „Dwie szkoły – lekcja o nienawiści”,  lekcja dla wszystkich, ale ze szczególnym naciskiem na tych co nie umieją przepraszać, przebaczać i mają gadzie serca. Ano widać byłam po coś potrzebna na blogu Zenobiusza…

……………………..

Do Ekologa reprodukowanego u Zenobiusza

Piotr Bein do własciciela bloga, dnia 25 czerwca 2010 roku: Z perspektywy czasu widac kto za czym stal. Powodzenia! A zeby interpretowac opinie ekspertow w jakiejs dziedzinie nie trzeba miec PhD w tejze, tylko mozg, zdolnosc analizy i syntezy z pozostalym obszarem wiedzy oraz zaparcie, zdolnisc do wyrzeczan dla ciezkiej pracy i umiejetnosc uczenia sie nowych dziedzin …czego i tobie zycze. Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim Ekologiem…

Na co Ekolog po chrześcijańsku: No, po blogu o grypie widać, że żydzi/jaszczury. A żeby mieć zdolność analizy, to trzeba mieć ten mózg, nie antysemicką papkę zdolną tylko do proszenia o kolejne datki. A bratem moim nie jesteś, bo – powiem wprost – brzydzę się takimi jak ty.

„Widzi” na grypie666 jaszczury Icke (potępione u mnie) i „antysemityzm” (zamiast anty-judeocentryzmu), boli go list do dr Aliny Całej, ale swoich bzdur o tym, jaka Wielka Farma fajna i kto zagraża Polsce nie sprostował. Poziomem erudycji i kultury aż zionie, a piana jot pryska naokoło… Zielona agenda Bnai Brith czy następny przygłup? Sztab gównowozów Zenobiusza powiększa się.

††††††††††††††††††††††

Z okazji imienin wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia  i opieki św. Piotra życzę — JF

Dziękuję pięknie! Swięty Piotrze, w Twoim Dniu daj mi mądrość, jak wypływać z szamb po chrześcijańsku. — PB

††††††††††††††††††††††††††††

Wspomóż blog, na konto lub Pay Pala

Posted in Andrzej Szubert, Bałkany, jak się bronić?, kompleks jot, Piotr Bein, Polska, satanizm, Vismaya | 7 Komentarzy »

Słudzy Pana Ciemności

Posted by grypa666 w dniu 28/06/2010

Wspomóż blog, na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia: Wybory…a raczej elekcyjna  Farsa

†††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Stan Tymiński (Kanada)

Pokaz sily policji w Toronto w czasie szczytu G20

††††††††††††††††††††††††††

„Niech Bóg pana prowadzi…”

Na prawym marginesie youtube, zobacz więcej filmików o śp. Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

……………….

Nadesłał Stanisław Sas 21.6.2010

Konferencja Przewodniczących PE skierowała projekt europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem do Komisji Europejskiej. Warto przypomnieć, że Komisja Europejska odniosła się przychylnie do akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) już w marcu 2008 r. Na długo przed tym, nim temat zainteresował któregokolwiek z polskich europosłów. Szczegóły.

Fundacja Paradis Judaeorum zwróciła się do Grzegorza Napieralskiego o pomoc w przekonaniu frakcji Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim do projektu europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. O ustanowienie święta europejskich bohaterów, obchodzonego 25 maja, uczestnicy akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) zabiegają od stycznia 2008 r. Na losy projektu w poważnym stopniu może oddziałać postawa grupy socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.

Z poważaniem,

Michał Tyrpa, Prezes Zarządu Fundacji Paradis Judaeorum, ul.Kobierzyńska 66/14, 30-363 Kraków

http://www.facebook.com/pages/Przypomnijmy-o-Rotmistrzu-Lets-Reminisce-About-Witold-Pilecki/300842628258

††††††††††††††††††††††††††

Słudzy Pana Ciemności

John Kaminski 26.6.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Ach, znowu to samo. Odległość między palcem i spustem. Zatrzymana chwila w czasie, przez moment sparaliżowana między planem i akcją, moment który nigdy się nie powtórzy, w którym wszystko co nastąpi zależy od tego co jest teraz. W tym przypadku, być może ostatnim, odległość między spustem i palcem jest dokładnie taka sama jak odległość między kulą i mózgiem.

Oszustwa stają się coraz bardziej bezczelne. Pamiętasz sprawę Dawida Koresza. Rezultat nadal taki sam – kiepski. Pamiętasz Dubya (Dablju = w / George W Bush, przyp. tłum.) w szturmowej kurtce, stojącego w ruinach Twin Towers, przechwalającego się jak to dokopie Arabom. Ale stawka – nasze życie – była o wiele większa, o wiele większe zagrożenie. Cień Śmierci, który zawsze nas goni, teraz staje się widoczny na przykrytym ropą horyzoncie, w pokrytych szumowinami ciałach nagle skamieniałych ptaków wodnych. Cliff High, prognostyk na Web Bot, powiedział wczoraj w Rense Radio, że w AD 2010 z powodu wielkiego (nielegalnego) wulkanu ropy zginie mniej więcej miliard ludzi.

Przez wszystkie te fałszywe historie jakie nasi przywódcy przedstawiają nam od wielu lat jako kiepskie i po fakcie wyjaśnienia powodu dlaczego muszą umrzeć te miliardy ludzi, być może żaden z nich nie był tak mądry jak obecny. W wiadomościach TV nazywają to przypadkową katastrofą ekologiczną.

Wjedź na tę wiejską drogą gdzie psychicznie ociężali Bilderbergerzy siedzą i palą cygara i gwałcą swoje małe dzieci, ci duży chłopcy przy barze uważają wulkan ropy w Zatoce Meksykańskiej za bardzo skuteczny mechanizm zabijania. Nie tylko zlikwiduje on miliony starych bezużytecznych zjadaczy, korzystających z programów pomocy rządowej od Padre Island do Miami Beach, kiedy wchłoną już część tego gazu nerwowego pod nazwą Corexit, ale jest to również doskonały parawan do rozpoczęcia III wojny światowej przy pomocy izraelskich okrętów podwodnych, ulokowanych i załadowanych na wodach przybrzeżnych gór Zagros, gotowych do pociągnięcia za spust. Wyobraź sobie recytowanie Talmudu w przestrzeni między spustem i palcem! Wiele pancernych statków pływa również w Kanale Sueskim. I przycupnięte izraelskie samoloty bojowe. Azerbejdżan gotowy do wprowadzenia w Apokalipsę. Płonąca świeczka prawie dotknęła tortu, a świat ma się wtopić w swoje własne szaleństwo.

Kiedy myśl o benzenie i dwutlenku siarki w końcu dotrze do twojego mózgu i zdasz sobie sprawę co one ci zrobią, spanikujesz. Zorganizuj się. Przemyśl to. Znajdź sobie miejsce. Ja mam szczęście. Pamiętaj, szczęście to pozostałość po projekcie. To ty tworzysz własne szczęście. Myślę również, że w tych końcowych dniach dla wielu z nas, ważne jest by ułożyć rzeczy w kontekście, a nie reagować na wiadomości dnia. To umożliwi ci myśleć z wyprzedzeniem kiedy widzisz powtarzające się wydarzenia, ciągle te same zbrodnie i ich ukrywanie, a w końcu znajdziesz sposób by je obejść, jeśli trochę pomyślisz. Kiedy zrozumiesz co znaczy zatrute powietrze podczas sztormów w Zatoce Meksykańskiej na prawdopodobnie następne 20  lat, małe szczury zaczną biegać ci po mózgu. To są trudne czasy, które sami sprowadziliśmy na siebie kiedy pozwoliliśmy podłym Żydom by zdziczyły nasze społeczeństwo. Nasz fałszywy system religijny nie był wystarczająco silny by ich powstrzymać.

Kiedy to piszę, słucham tego co do nas mówią wieloryby – okaż radość życia! – poprzez magię kompozytora Alana Hovhanessa (1911-2000) w jego radosnej symfonii „And God Created Great Whales” (Bóg stworzył wspaniałe wieloryby). Wgoogluj „hovhaness whales video” i spraw sobie radość. Posłuchaj uważnie. Każdy może zrozumieć to co mówią wieloryby, jeśli tylko znajdzie czas. Teraz już wiesz, że wszystko to sprowadzili na nas słudzy Pana Ciemności, zdradzieccy psychopaci jak Barack Obama czy George W. Bush, a których pomyliliśmy z przywódcami, których pomyliliśmy z przyzwoitymi szczerymi ludźmi. Pamiętam, w początkach lat 70 kiedy mój mały synek chciał być taki jak O. J. Simpson. Od tamtego czasu amerykańska kultura, całkowicie wypaczona przez Żydów, stała się dużo, dużo gorsza.

Słudzy Pana Ciemności. Nie jesteśmy nimi wszyscy? Odwróć głowę i weź wypłatę. Słyszę, że BP może zatrudnić wiele osób do sprzątania. Słudzy Pana Ciemności zawsze kończą martwi w dziwnych miejscach. Cliff High mówi, że większość z nich umrze w swoich domach biorąc ostatni bolesny wdech, a niebo stanie się czerwone. Ale prawdziwi słudzy Pana Ciemności, to ci którzy uważali się za Boga, którzy w swoich podziemnych miastach lub górskich kryjówkach lub opancerzonych okrętach będą próbować przetrwać katastrofę wulkanu z ropą.

Od nas prostych Polskich Skorpionów zależy przetrwanie tej katastrofy i wyłapanie tych łotrów gdziekolwiek się znajdują… i zaserwowanie im tego na co zasługują, a na co nie zasługiwały niezliczone rzesze ludzi, których chcą pozbawić cudu życia. Oni są naszymi przywódcami i o nich mówię. Każdy z nich jest Żydem lub jest prowadzony przez Żydów. Taka jest ta drapieżna filozofia żydowska, która zdemoralizowała każdą inną religię, która wykupiła każdą firmę, każdy rząd, wszystkie media, wszystkie szkoły, wszystkich lekarzy, wszystkich prawników, wszystkich polityków i wszystkich prezydentów, którzy doprowadzili świat do tej przykrej sytuacji.

Mogę to udowodnić. Udowodniłem to. Jedyne co mogą zrobić to mnie wyzywać. Ale mogą nas również zabić. I to właśnie robią. Uciekaj jeśli jeszcze możesz.

John Kamiński – pisarz niegdyś mieszkający nad zatoką Florydy, obecnie tysiące mil dalej, monitoruje gazy trujące, które zamieniają basen karaibski w cmentarz.

††††††††††††††††††††††††††

Została nam jedna droga – wytępić morderców świata

John Kaminski 2.6.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Jeśli jeden wydłubie oko drugiemu, jego oko będzie wydłubane – Kodeks Hammurabiego cz. 196

Części obecnego wschodniego wybrzeża Nowego Jorku lub samo miasto Nowy Jork znikną. Będzie to miało miejsce w następnym pokoleniu; tereny południowe jak Karolina i Georgia znikną również, ale dużo wcześniej. Wody z jezior spłyną do zatoki raczej niż śródlądowo, o czym dyskutowano w ostatnim czasie. . . obszar, na którym ktoś znajduje się teraz (Virginia Beach) będzie jednym z bezpiecznych terenów, to samo odnosi się do części tego, co należy teraz do stanów Ohio, Indiana i Illinois, a wiele z południowej i wschodniej części Kanady; podczas gdy ziemie na zachodzie – duża ich część – będzie przechodzić kataklizmy, podobnie jak na innych terenach. —  Edgar Cayce.

Przepowiednia ta pochodzi od plemienia Hopi i opiera się na czerwonym niebie. Edgar Cayce i jego szokujące prognozy na trzęsienie ziemi. 2012 zbliża się ku nam jak ogromny pająk czarna wdowa. Czy bogaty w ropę wulkan leży u stóp tektonicznej płyty New Madrid podatnej na trzęsienie ziemi? Co się stanie, jeśli go zatomują? Czy nagle zatrute składowiska znane jako Ameryka oddzielą się od siebie? Widzę jak ludzie, widzę jak ja, nagle coraz bardziej i szybciej stajemy się uduchowieni. Tak się dzieje gdy widzimy zbliżający się koniec.

Mów co chcesz o najbardziej oczernianym człowieku w dziejach ludzkości. To czy jest złożoną fikcyjną postacią, którą wykorzystywano jako kultowej ikony w kontroli umysłu, czy jedyną ofiarą na świecie która może przenieść nas tam dokąd chcemy dojść, on udzielił nam naprawdę dobrej rady. Najważniejsza rada wszechczasów, której nie posłuchaliśmy, to wyrzućcie lichwiarzy ze świątyni. Mówiąc jaśniej, oznacza to nie czyńmy z pieniądza najważniejszej rzeczy i celu. Ale zignorowaliśmy go i teraz widzimy tego ostateczny skutek.

Ostatnio odkryłem, że Czuang-tsy i Jezus tak naprawdę powiedzieli to samo. Czuang-tsy powiedział: „Nie szukaj zbawienia duszy bo ją stracisz.” Jezus powiedział: ” Kto będzie starał się zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Ale jeśli oddasz swoje życie z mojego powodu i ze względu na Dobrą Nowinę, to go uzyskasz. I co to za korzyść, jeśli zyskasz cały świat, a stracisz swoją duszę? Czy jest coś więcej warte od twojej duszy?”

Zajmijmy się teraz innym człowiekiem – kim jest ten kto obmawiał człowieka który to mówił? Wiemy kto to jest, nieprawda? Nagle lepiej widzimy widmo dezinformacji, która przez tak długo rządziła światem. Jak pisze David Duke: „Fakty są jasne. Talmud, który jest najwyższym autorytetem judaizmu, nie tylko dokonuje nienawistnych i pornograficznych ataków na Jezusa, a nawet szczyci się, że społeczność żydowska, a nie Rzymianie, pojmali, osądzili i stracili Jezusa. W rzeczywistości Talmud emanuje taką nienawiść przeciw Jezusowi, że żydowscy kapłani poddali jego ciało serii czterech różnych okrutnych egzekucji.

To nie jest antysemityzm by stwierdzić te fakty, to po prostu prawda. To nie jest antysemityzm by ujawniać żydowski ekstremizm i nienawiść i znowu to tylko prawda. Dlaczego radykalni chrześcijanie lub muzułmanie są eksponowani w masmediach, a żydowski ekstremizm to zakazany temat?

Dlaczego kiedy polityk ujawnia nienawiść rasową wśród chrześcijan lub muzułmanów, jest chwalony przez media i przyznaje mu się „nagrody humanitarne”, zaś jeśli polityk ujawnia żydowską nienawiść i ekstremizm, jest określany jako nienawistnik i antysemita?

Prawda jest taka, że nie ma większego wroga Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa niż judaizm i ekstremiści żydowscy rządzący Izraelem posiadający tak wielki wpływ na amerykańskie media i politykę. (The Washington Post przyznaje, że 50-60% poparcia finansowego dla prezydenta pochodzi od Żydów). Niektórzy tzw. chrześcijańscy ewangeliści zbierają fundusze wśród chrześcijan na wsparcie tych antychrześcijan, ekstremistycznych Żydów!”

Wielcy raczej przemilczani pisarze XX w. – Eustace Mullins, Archibald Maule Ramsay, Revilo Oliver, William Guy Carr i David Astle – każdy z nich pisał o tym samym historycznym wniosku, że Żydzi po raz pierwszy przejęli Anglię kiedy Cromwell zaaranżował mord na królu w 1645 roku i przechwycili kraj nigdy z tego nie rezygnując. Z tego bezpiecznego bastionu zaprojektowali Rewolucję Francuską i finansowali obie strony amerykańskiej wojny o niepodległość. Ameryka nigdy nie była taka, jak się wydawało. Alexander Hamilton, czarny Żyd o prawdziwym nazwisku Levy lub Levine, zapewnił to, by żydowscy bankierzy nigdy nie stracili kontroli, i nigdy jej nie stracili, z wyjątkiem krótkiego okresu , kiedy Andrew Jackson, nasz siódmy prezydent, utrudniał im osiągnięcie celów. Francja zamieniła się w bagno deprawacji , z którego z nigdy się nie wydostała i teraz ma żydowskiego prezydenta. Rosję poddano dziczeniu przez wieki zanim ostatecznie zamieniła się w pole mordów białych chrześcijan. Niemcy przeszły sabotaż i zdziczenie dzięki przywódcom, którzy zorganizowali ostateczne zniszczenie.  A Stany Zjednoczone? Pamiętasz ostrzeżenie wypowiedziane przez Ezra Pound: od czasów Abrahama Lincolna bezużyteczne jest myślenie o USA jako samodzielnym podmiocie, ponieważ wszyscy jej przywódcy i ustawodawcy byli wybierani przez bankierów? Kim byli ci bankierzy? Kim są bankierzy, którzy teraz gotowi są wykorzystać największy kataklizm wszechczasów?

Są z tego samego klanu który plagami i perfidią zniszczył starożytny Egipt, to ci sami bankierzy którzy doprowadzili Grecję do samozniszczenia przez konflikty; którzy zrujnowali Rzym poprzez swoje ulubione motto „siła w różnorodności”, jedno z największych kłamstw wszechczasów, którzy w 1848 roku zorganizowali rewolucje w każdym kraju na świecie, oraz przejęli wszystkie banki gdyż byli mistrzami w kradzieży pieniędzy narodów.   Jest powód dla którego wypędzono ich z 82 krajów. I na nieszczęście dla tej planety i wszystkich jej mieszkańców jest powód tego, że wdarli się z powrotem do wszystkich tych krajów. Wydarzyło się to dlatego, że nie uwierzyliśmy radzie danej nam zarówno przez Czuang-tsy jak i Jezusa. To my z pieniądza uczyniliśmy boga, i z tego powodu zginiemy. Jednak zanim to nastąpi, trudne zadanie spoczywa na tych z nas, którzy wiedzą jak najlepiej można oczyścić zniszczoną przez nas planetę, zanim zbiorowy i przerażający ciężar tego czym Żydzi obdarzali nas przez 2500 lat zmiażdży nas w bolesny niebyt. Najstarsze istniejące prawo na świecie, Kodeks Hammurabiego, wyryty w kamieniu około 2500 rpne mówi, że człowiek który niesłusznie zabija drugiego powinien ponieść karę śmierci. Podobnie jest z człowiekiem,  który okrada drugiego i jest uznany winnym, również powinien zginąć. Nasz nowoczesny system prawny w końcu opiera się na tych starożytnych edyktach.

Przejdźmy do roku 2010, kiedy wody znane jako Zatoka Meksykańska umyślnie skażono ropą i innymi chemikaliami, które z pewnością spowodują śmierć miliardów niewinnych ludzi, jak również śmierć nawet wielu więcej miliardów niewinnych żywych organizmów, bezprecedensowe wydarzenie w historii ludzkości, które prawdopodobnie spowoduje śmierć całego organicznego życia na tej planecie!
Co robimy w tej sprawie? w tym momencie – nic – żadne zatrzymywanie wypływu ropy, żadna ilość prób oczyszczania, żadna ilość przeprosin, płacenia za szkody czy obietnice lepszego zachowania w przyszłości – nie naprawią problemu stworzonego przez chciwych ludzi, którzy najwyraźniej mają tak mało szacunku wobec życia innych, że za kilka szekli, kilka sztab złota są gotowi zabić wszystko co jest na Ziemi.

Kataklizm ten w ciągu zaledwie 2-3 lat rozszerzy się na cały świat, najpierw zabijając każde życie w oceanach, potem wszystkie szybujące w powietrzu ptaki, i w końcu całą ludzkość na planecie.  Po tej katastrofie nie będzie ozdrowienia. Nie będziesz mógł nigdzie się ukryć. Nie ma nigdzie miejsca gdzie będziesz mógł przetrwać. Ziemia jest teraz zatrutą planetą, zrujnowaną przez chciwych ludzi, niszczących każde życie. W najlepszym razie, jeśli mieszkasz z dala od miejsca gdzie ropa wykonuje  teraz swoją zabójczą pracę, może została ci dekada lub dwie. Ale pewne jest, że kiedy ta ropa obiegnie cały świat, w pewnym momencie powietrze stanie się kwaśne, nie nadające się do wdychania, i każda forma życia na powierzchni tej planety zginie. To nie jest ani makabryczna fikcja ani patologiczne proroctwo. Według obecnego stanu nauki jest to pewne. I oczywiste. Kiedy odejdą ryby i ptaki, odejdziemy i my.

Wiemy kim są winowajcy. To oczywiste. Są nimi żydowscy bankierzy i ich gojowscy niewolnicy, amerykańscy i brytyjscy politycy, oraz międzynarodowi ropiarze. Oni powinni być natychmiast wyeliminowani, czyniąc im tak dużą krzywdę jak tylko możliwe.  Robi ci się niedobrze? To jesteś tchórzem i umrzesz jako niewolnik. Cała historia świata została zmieniona przez ten akt, stworzenia wulkanu ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Cała historia gatunku ludzkiego została zniszczona przez jeden akt chciwości. Skoro cała populacja już zginęła na skutek tych cynicznych posunięć, na honorze ludzi nazywających się wolnymi spoczywa zadanie wyrządzenia mordercom świata tak dużej krzywdy jak możliwe.

Każdy z nas niedługo umrze na skutek zatrucia benzenem. Będzie to okropna śmierć, dotkliwy ból, nieuleczalna choroba. Każda piękna rzecz na świecie, zwłaszcza nasze dzieci, umrą z nami. Dla większości nastąpi to za 2 do 5 lat.Przez ich zmanipulowaną hiperinflację zabiorą nam ostatnie pieniądze, co oznacza, że miliony z nas zagłodzą się na śmierć, ich druga ulubiona metoda mordowania (po ścięciu głowy). Abstrahując od przekazów Jezusa, Mahometa i innych proroków, musimy dowiedzieć się kto nam to zrobił, i co ważniejsze, co musimy zrobić im. Prezydent USA, Kongres, media, bankierzy i większość właścicieli wielkich firm, wszyscy są Żydami. Kiedy Ariel Szaron powiedział, że Izraelici nie muszą martwić się o Stany Zjednoczone, gdyż to oni są właścicielami USA, to była prawda. Był to również wyrok śmierci na wszystkich Amerykanów.

Judaizm jest chorobą, która nas zabiła. Więc my musimy ją zabić po to, by zaledwie kilku którzy przeżyją nadchodzącą katastrofę – zatrute powietrze – będą musieli poradzić sobie z tą trucizną jeśli chcą przetrwać w świecie, który zniszczono. Człowiek, którego Żydzi tak lubią z dzikością przeciągać przez błoto powiedział o nich jedną rzecz:  „Należycie do swego ojca, diabła i chcecie spełnić pragnienia waszego ojca. On był mordercą od początku, nie trzyma się prawdy, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy mówi kłamstwo, mówi w swoim ojczystym języku, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Nie ma w nich prawdy. Tacy są Żydzi. Odpowiedzią jest zero tolerancji. Nigdzie nie ma Żydów. Taka jest odpowiedź w każdym przypadku.

Jeśli nie zgadzasz się z tym oświadczeniem i będziesz bronił Żydów, to jesteś Żydem i nie należysz do tego świata. Spójrzcie tylko co zrobiliście. Zabijcie się ze wstydu po to by reszta uczciwych ludzi świata nie musiała zrobić tego za was. Żydowska filozofia czynienia niewolników i trupów z każdego nie będzie miała miejsca w przyszłości ludzkiej planety. Ona zniszczyła wszystko co ludzkie i święte. Cokolwiek stanie się z nami teraz, musi być wyeliminowane – całkowicie i natychmiast.

†††††††††††††††††††††††

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci

Niniejszy Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw wynika ze wzburzenia, jakie wywołały zapisy uchwalone 8 maja 2010 i podpisane przez pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisław Komorowski 18 czerwca 2010 roku, czyli na 2 dni przed I turą wyborów prezydenckich. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w uzasadnieniu ma stwarzać dodatkową ochronę ofiarom przemocy i wprowadzać koordynację działań rożnych instytucji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ustawodawca zawarł przypuszczenie, że problem przemocy dotyka połowę rodzin w Polsce, po czym wprowadza sprzeczne z Konstytucją RP zapisy o możliwości inwigilacji i wymianie danych osób na podstawie zaledwie pomówienia, a także odbierania dzieci rodzinom bez wyroku Sądu, na podstawie opinii zaledwie trzech osób. Na dodatek nie ma ustawowych ograniczeń co do dalszego rozpowszechniania prywatnych danych osoby podejrzanej przez pracowników instytucji uczestniczących w zespołach interdyscyplinarnych wprowadzanych przez Ustawę.

Wzburzenie jest także spowodowane ustawowym zakazem stosowania kar cielesnych wobec własnych dzieci i penalizowaniem tego występku w kodeksie karnym. Stwarza to wielkie możliwości manipulacji w trakcie spraw rozwodowych oraz o opiekę nad dziećmi. Ustawodawca w uzasadnieniu nie zauważa jednak, że instrumenty do walki z przemocą w rodzinie już istnieją. Przeszkodą w skutecznym zwalczaniu patologii jest tez brak reakcji otoczenia odczytywane jako przyzwolenie na agresje wewnątrz rodziny, o czym lakonicznie wspomina w uzasadnieniu. Niestety łatwiej jest wprowadzić nowe patogenne prawo zamiast stwarzać warunki egzekwowania prawa już istniejącego oraz prowadzić akcje społeczne i informacyjne na temat przemocy w rodzinie i sposobach jej zapobiegania. Wprowadzona Ustawa jest w znacznej mierze szkodliwa dla rodziny i powinna być jak najszybciej wycofana w części którą przewiduje niniejszy obywatelski projekt nowelizacji. Będąc świadomym, ze nowe prawo zaczyna obowiązywać w ciągu najbliższych kilku tygodni, pragniemy bez zbędnej zwłoki rozpocząć zbieranie podpisów i poinformować rządzących Polską, że nie ma przyzwolenia na tak daleko idącą ingerencję Państwa w wychowanie dzieci.

My, Obywatele RP, wnosimy Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw.

 • Oczekujemy wprowadzenia niniejszych zapisów bez najmniejszej zwłoki!
 • Sprzeciwiamy się możliwości odłączania dzieci od rodzin bez wyroku Sądu Powszechnego.
 • Wierzymy, ze najszybsze wprowadzenie w życie Obywatelskiego Projektu zminimalizuje szkody wyrządzane przez nowelę majowo-czerwcową.
 • Mówimy tym samym NIE dalszym próbom państwowej ingerencji w życie prywatne Rodziny.

www.rodzinaponadpanstwem.pl

Obywatelski Projekt Ustawy

Obywatelski Projekt Ustawy o zniesieniu ograniczeń w wychowywaniu dzieci i zmianie niektórych ustaw jest umieszczony

TUTAJ wersja aktualna [doc]

Poszukujemy prawników do współpracy nad ostatecznym dostosowaniem tekstu Obywatelskiego Projektu ustawy do wymogów formalnych i merytorycznych. Prosimy o kontakt na info at rodzinaponadpanstwem.pl

Wersja robocza Projektu Obywatelskiego – wersja porównawcza Ustawy z 8 maja 2010 r. z naniesionymi poprawkami

TUTAJ wersja roboczo-porównawcza [doc]

Porównaj co tak na prawdę jest obecnie wprowadzane! Ta ustawa JUŻ stała się obowiązującym Prawem.

A teraz pomyśl czy naprawdę chcesz takie prawo? Działaj! Wydrukuj i Podpisz Kartę Poparcia! Zbieraj Podpisy! Informuj znajomych! Zadbaj o przyszłość Swoich DZIECI! Wzór karty poparcia [pdf] należy ściągnąć i jak najszybciej rozpowszechniać!

Co należy zrobić ? Wzór Karty Poparcia

Przede wszystkim należy zacząć zbierać podpisy. Im więcej, im szybciej, tym lepiej. Należy także informować wszystkich wokół o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą niedawno przyjęta Ustawa. 95% osób, które poznają temat jest przeciwko ustawie! Rozpowszechniaj informacje o inicjatywie mailem, przez facebooka, nk, gg, inne komunikatory – Oficjalny tekst informacyjny format doc, format pdf. Wzór karty poparcia [pdf] należy ściągnąć i jak najszybciej rozpowszechniać! Kartę poparcia, wypełnioną prawdziwymi danymi i odręcznymi podpisami poparcia należy odesłać na adres RodzinaPonadPanstwem.pl al. 3 Maja 9 p. 309a 30-062 Kraków

Dane będą przetwarzane przez Komitet jedynie na potrzeby realizacji ustawowego wymogu zebrania przynajmniej 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Wszelkie dane zostaną zniszczone najpóźniej z chwilą rozwiązania komitetu.

Treść projektu jest dostępna pod adresem al. 3 Maja 9 pokój 309a 30-062 Kraków oraz na stronie internetowej www.rodzinaponadpanstwem.pl

Nie pozwólmy na zbyt daleko idącą ingerencję Państwa w rodzinę!

Jeśli ten mail jest w jakikolwiek sposób uciążliwy, serdecznie przepraszamy. Niemniej ta akcja społeczna jest na tyle ważna, że powinieneś o niej wiedzieć!

Posted in banksterzy, jak się bronić?, judaizm, kompleks jot, NWO, Polska, USA i Kanada | 2 Komentarze »

Zboczenia „duchowieństwa”

Posted by grypa666 w dniu 27/06/2010

Wesprzyj blog, na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††††

PROTEST:  Dość rabowania i poniżania Polski

Wyslali Pania Clinton , aby zalatwila z nowym! Prezydentem RP. wyplate majatku Narodu Polskiego na rzecz samozwanczych grup (Organizacii) zydowskich w kwocie ponad 67 miliardow dolarow. Dosc rabowania i ponizania Polski.

Na dzień przed wyborami sekretarz stanu USA Hillary Clinton spotka się z pełniącym obowiązki prezydenta Bronisławem Komorowskim.

Przyjedzie na nią ponad setka politycznych VIP-ów, wśród nich sekretarz stanu USA Hillary Clinton. – Obecność Clinton jest potwierdzona. Przyleci 2 lipca wieczorem i zostanie do 4 lipca rano – potwierdza rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Dodaje, że do Krakowa Clinton przybędzie dna dzień przed drugą turą głosowania i pokaże się w towarzystwie Bronisława Komorowskiego ?. Szanowni Panstwo, Uprzejmie prosimy o zapoznanie sie z ponizsza wiadomoscia i natychmiastowa reakcje:

Ponad 60 ministrów SZ z całego świata, w tym sekretarz stanu USA Hilary Clinton, parlamentarzyści, działacze, w sumie kilkaset osób zjedzie w następny weekend do Krakowa, by dyskutować o demokracji. Możliwe, że dojdzie wówczas do spotkania Komorowski-Clinton.

Ponizej znajda Panstwo gotowe protesty do H. Clinton oraz Sen. John’a McCaina.

†††††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia Nr 3 Wybory…a raczej elekcyjna  Farsa

††††††††††††††††††††††††††

Czytaj Monitorpolski

 • Pakt wojskowy Polski z Izraelem. Czy Polska przystąpi do wojny z Iranem?

 • Czy Polacy zbojkotują Izrael? Czy Polska wypowie wojnę Iranowi?

Gratuluję utworzenia jeszcze jednego bloga za Polską (bez cudzysłowu) Racją Stanu!

Oglądaj „11 Minut”

††††††††††††††††††††††††††

Zboczenia „duchowieństwa”

Asterix przysłał samoreklamę satanistów nt. małżeństw kleru gejowskiego

Asterix zauważa, że dla satanistów takie filmiki to „promocja homo, nalot na Kościół i Księży i danie przyzwolenia na rozpustę”, co w sumie odtrasza młodych od KK. Do tego „młode dziewczyny robią sobie sesje zdjęciowe przebrane za zakonnice, dokumentując to tym że to takie artystyczne„.

W lipcowej Opoce w Kraju (nr  73(94), Europoseł Prof. Maciej Giertych opublikował artykuł na ten temat.  Pisze w nim m.in.:

„Manipulatorom opinią publiczną znane jest pojęcie ‘paniki moralnej’ (moral panic), co w j. polskim wygodniej oddać jako ‘święte oburzenie’. Zastosował to już minister propagandy III Rzeszy Józef Goebbels po ogłoszeniu przez Piusa XI encykliki Mit brennender Sorge. Encyklika ta, krytykująca ideologię nazistowską została ogłoszona 14 marca 1937 r., a już pod koniec tego miesiąca niemieckie media zaczęły gwałtownie omawiać wszelkie znane przypadki nadużyć seksualnych ze strony duchowieństwa katolickiego. Omawiano autentyczne zdarzenia z wielu poprzednich lat, ale wyolbrzymianie zjawiska i nadanie mu rozgłosu właśnie w owym czasie miało spowodować ‘panikę moralną’, czyli święte oburzenie na Kościół. Dzisiaj obserwujemy podobne zjawisko na skalę światową…”

„…w jaki sposób miałaby masoneria wprowadzić swoich ludzi do Kościoła. Czy znalazłby się młody człowiek gotowy w imię walki z Kościołem zrezygnować z życia rodzinnego, pójść do seminarium, wiele lat uczyć się filozofii i teologii, potem jako młody ksiądz pracować jako wikary, dalej może jako proboszcz, ewentualnie jako pracownik kurii, wykładowca w seminarium itd., aż może kiedyś zostanie biskupem i kardynałem, co da mu na tyle wpływ na Kościół by móc mu świadomie szkodzić? Nikt takiej drogi życiowej nie obierze, chyba że jest homoseksualnej orientacji, że swoje potrzeby erotyczne będzie załatwiał potajemnie, bez konsekwencji rodzinnych. Tacy ludzie wprowadzeni do Kościoła mogą stworzyć wzajemnie popierającą się sitwę. Jako lobby nie są w stanie zmienić nauki Kościoła, bo nad tym czuwa Duch Święty, ale mogą wpływać na różne nominacje, awanse i dyrektywy, tym samym psuć Kościołowi opinię. Warto pamiętać, że winni czynów homoseksualnych są narażeni na szantaże i sami mogą szantażować wiedzą o homoseksualnych dostojnikach Kościoła.”

Szermierz tradycyjnych wartości Narodu Polskiego i Cywilizacji Zycia. Prof. Giertych zasłynął m.in. z walki  z żydomasonerią jewroparlamentu, przeciwną cywilizacji europejskiej.

††††††††††††††††††††

Vismaya oczyma duszy

Wiesława (Vancouver) 25.6.2010 dla grypa666, wytłuszczenia Piotr Bein

Nie znam się na polityce a to co mówię i piszę bardziej wywodzi się z duszy niż z wiedzy. Nie trzeba być prorokiem, uczonym by widzieć w ostatnich latach, że cały świat zmierza ku gorszemu. Nie tylko zmiany pogody, kataklizmy, powodzie, szczególnie w ostatnich miesiącach (Polska, Europa, Chiny, obie Ameryki), do tego dochodzą coraz większe  kryzysy gospodarcze, polityczne. Ludzie oskarżają jedni drugich o ateizm, brak patriotyzmu chociaż sami reprezentują sobą udawane wartości szczególnie w religijnym świecie. Pojawiają się nowe twarze, szuka się nowych bohaterów, nie docenia starych, których niszczy się w wyszukanym kłamstwie pod płaszczykiem źle zrozumianej prawdy i sprawiedliwości. Najmocniej należy się przyjrzeć tym co w łatwy sposób piętnują innych, bo to ci zwodzą ludzi. W rezultacie to ci napiętnowani będą się scalać. Ale pamiętajmy, w tym czasie należy bardzo uważać – WSZYSCY przeżyjemy wiarołomnych przyjacioł. Wielu z nich odstąpi od nas przez zwykłą zazdrość, zatwardziałe serce, tak naprawdę nie myślą o prawdziwym porządku i ładzie, tylko są mieszadłami zła.
Cały świat ma dzisiaj swoje problemy, ludzie szukają szybkich pieniędzy, władzy, coraz ciężej znależć spokojny zakątek, nawet kiedy wybierzemy się na urlop, to w cichą przestrzeń wnikają niespokojne wiatry, niby to wchodzą w życie czlowieka z braterską pomocą lecz patrzą ile można na nas zarobić, obłupić nas z każdego grosza. Na całym świecie toczy się rywalizacja, tworzą się różne pakty, organizacje, przekonywania ludzi, że nowy porządek przyniesie nam upragniony dobrobyt …  a ja wcale nie jestem tego pewna.
Obserwując mój kanadyjski codzienny świat, dostrzegam niepokojący mechanizm zastępowania ludzi maszynami. Maszyny zastępują tysiące ludzi. Ktoś zapyta: czy to źle ? Ja nie pracuję tylko pracuje za mnie maszyna. I tak, wchodząc do sklepu, gdzie jeszcze wczoraj stało w długiej lini dużo kas i tyleż samo było tam zatrudnionych kasjerek, dzisiaj już mamy kilka bankowych maszyn i samoobsługę. Sam się obsłużysz w sklepie, sam sobie włożysz w torebkę, sam zapłacisz kartą w maszynie i sam wydźwigasz zakupy na parking. A około 20 – 30 kasjerek tylko z jednego sklepu  poszukuje pracy. To tylko jeden odcinek, jeden sklep … i codziennie zwiększa się liczba bezrobotnych, codziennie jest coraz tańsza praca. I pytanie, co z tą liczbą zrobić? Przecież rząd nie będzie im płacił zasiłku przez całe życie, ta liczba szybko się powiększa, i ciągle przybywa nowych maszyn. Hm, no jest jedno wyjście, o którym się coraz głośniej mówi. To taka moja mała refleksja po wyjściu ze sklepu, gdzie jeszcze wczoraj były tu normalne kasy, kasjerki, ludzie do pomocy. Dzisiaj szukają już nowej pracy, nowych kwalifikacji, a ja mam w sklepie dodatkowe zajęcie tylko, że za friko.

Polska –  jak ja ją widzę z tej strony?

Obecnie…  wybory, wybory… i zamiast zrobić wiele rzeczy dyplomatycznie, w ciszy, zwrócić się do Boga o pomoc, to słychać tylko potężny jazgot, i tworzy się orszak naiwnych ludzi i napuszcza się jeden na drugiego. Tak mało potrzeba i już mamy dwie Polski. I niech mi tu ktoś nie mówi, że to prowadzi do wzajemnego zrozumienia, patriotyzmu tylko jest to wielka okazja do pokłócenia się, szarpaniny a nawet jest to chęć (nie ubierana w żadną dyplomację), wyrżnięcia się nawzajem.
Coraz więcej ludzi przedstawia sobą żałosny widok. Szatan uzbroił co niektórych w potężne narzędzia a ci co są pozbawieni Ducha Świętego wierzą w nie, podpinają się pod krzywe autorytety; często bez twarzy, imienia, nazwiska, nie pojmują znaczenia ich słów, nie rozumieją lecz biegną za nimi jak owce na rzeź. Nawet nie chcą słyszeć i widzieć, że ci lekceważący i zuchwali występują przeciwko bogobojnymm ludziom. A przecież ich słowa są tak wyrażne, że każdy może je łatwo odczytać. Nieustannie lekceważą ludzi, oskarżają i zadają ciosy, jak to się mówi „poniżej pasa”. Właśnie ci którzy, bez przerwy ruszają do boju z zawziętością i ironią na ustach, tym samym stają się incjatorami i twórcami nowych prześladowań.
Czuję to wyraźnie, przed Polską wisi jeszcze większa katastrofa, wielki upadek, bo Polska jeszcze nie dotknęła dna !!! Ludziska się cieszą, że będzie na piedestale a Licheń Watykanem ??? Z tego co widzę i czuję wygra B. Komorowski, no chyba, że jakimś fuksem wydarzy się jak na mundialu między Słowacją i Włochami, ale na ile to będzie lepsze …  nie wiem?
Jedno tylko pytanie, czy Polska  będzie jeszcze miała na tyle siły by z tego dna z powrotem wypłynąć na powierznię ziemi ? Życzę jej tego gorąco, bo tam się urodziłam, wychowałam, tam są moje korzenie i tam mieszka moja rodzina bliższa i dalsza, przyjaciele. Chciałabym aby żyli dobrze i spokojnie, lecz w naszym narodzie jest tyle zaciekłości, tyle agesji, zazdrości, fałszywej dumy, a w dodatku każdy tam jest sędzią!  Dlatego czuję, że polski naród musi jeszcze mocniej  uderzyć buzią o twardy grunt, by wstąpiła w niego pokora i mądrość. Dopiero wówczas może nadejść czas rozkwitu.
Bóg dał nam czas na naprawę naszych błędów, charakterów, pokazuje nam czym jest mordercza złość, nienawiść. Ci co kują taką broń daleko nie zajadą. Myślę ten rok będzie bardzo ciężki a jeszcze ogólna sytuacja na świecie, która nie poprawi ani sytuacji Polaków ani ludziom w innych rejonach świata. Dopiero zacznie się niezła jazda. Coraz częściej myślę, że wyciek ropy to przykrywka dla grubszej akcji, skoncentrowanie uwagi tutaj na Amerykę aby przygotować teren pod inne działania na drugiej półkuli.
Tam szykują „olimpiadę” a tutaj myślę, mają już dobre nory pod ziemią, dla wszystkich ważniejszych światowych dostojników. Wiem, że nawet Królowa Elizabeth II i Watykan ma wykupione tereny łącznie z astrologicznymi obserwatoriami na terenie Ameryki.
Dzisiaj przeglądając Biblię szukałam w niej odpowiedzi na następny nasz etap, następny krok ludzkości w przyszłość – co mi przyszło: „…a trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew…” i tak się zastanawiam: what next? Myślę, może przelać się niewinna krew ?

††††††††††††††††††††††††††††††

Dobre słowo na week end

Witam p. Piotrze. Od afery ze szczepionkami przeciw grypie dzieki mojemu koledze zacząlem czytac Pana stronę! Z miejscowym osrodkiem walcze przeciw szczepieniu 3 w jednym, po którym jest wiele komplikacji – sprowadzam sam szczepionke z Francji co nie jest łatwe.

Co ciekawsze artykuły mój kolega z pracy mi przesyła . Oprócz Was czytujmey regularnie  strone newwordorder  oraz pismo nexus. Robicie kawal dobrej roboty uswiadmiajac narod i nieswiadomych Polakow. Moja rodzina w USA ma  zdrowe poglądy na rzeczywistosc.

Pozdrawiam serdecznie z małego prowincjonalnego miasteczka pod Warszawa  co zwie się Grojcem. Dobre słowo tez ma znacznie dlatego postanowilem napisac tego krotkiego e maila. Pozdrawiam sedecznie — JF

Posted in iluminaci, Izrael, jak się bronić?, kompleks jot, listy i komentarze, NWO, Polska, satanizm, Vismaya | Leave a Comment »

Wybory prezydenckie

Posted by grypa666 w dniu 26/06/2010

Wesprzyj blog, na konto lub Pay Pala

††††††††††††††††††††††††††

ODNOŚNIE „TRÓJPRZYMIERZA” USA-IZRAEL-POLSKA:

Marek Głogoczowski 25.6.2010

W Iranie, w północno-zachodnich okręgach w pobliżu Morza Kaspijskiego ogłoszono wczoraj STAN WOJENNY w związku z koncentracją w południowym Azerbeidżanie przerzucanych tam z Gruzji znacznej ilości czołgów oraz samolotów Izraela oraz USA (dzisiaj http://www.km.ru sugeruje, że według „niezależnego eksperta” ta wczorajsza informacja o koncentracji wojsk „przymierza US-IL” na granicy Iranu to prowokacja) […]  Co więcej (to już nie zmyłka, ale zdaje się poważna informacja), Kanał Sueski przepłynęło kilka dni temu nie tylko 11 jednostek floty wojennej USA, w tym lotniskowiec, zmierzając w kierunku morza Arabskiego, ale także 3 izraelskie łodzie podwodne, wyposażone w rakiety z głowicami nuklearnymi o zasięgu 1500 km.  […] No i zapewne, tak jak w Afganistanie najemnicy w polskich mundurach walczą obecnie, za polskich podatników pieniądze, o uwolnienie tego pustynnego kraju od Afgańczyków, tak w Iranie będziemy niezadługo walczyć (tzn. płacić w ramach podatków) za wojnę mającą na celu powrót Irańczyków (nazwa etymologicznie wyprowadzona od Aryjczyków, Ir = Ar) na łono Abrahama…  Szalom, czyli pokój temu światu pełnemu Bożej Miłości

………………….

Leszek Biały 26.6.2010

Odnoszę wrażenie, że (J)AMERYKA i Jewreje zwariowali i dążą do samozagłady, jeśli prawdą jest, że zaatakują IRAN. Myślę , także że z chwilą takiego ataku, prawdziwi AMERYKANIE powinni odzyskać szybko USA i sprawców NIESZCZĘŚĆ – „masońskie plemię bankowe i ich pretorian” ulokować w Bazie na KUBIE pod specjalnym nadzorem i dostarczać im:

 • narkotyki,
 • używki,
 • żywność czystą jako GMO, dla wybranej nacji,
 • Coca i Pepsi Colę , słodziki z aspartamem, mentosy i napoje energetyzujące,
 • oczywiście przymusowe DEWIACJE seksualne,
 • alkohole, także ze znakiem KOSZER,
 • ciągła TV i rozrywki,
 • oczywiście wszystkim chorym: radioterapię, chirurgię, farmaceutyki i chemioterapię, jako właściwe leczenie na wszystko oczywiście z eutanazją obowiązkową dla tych po 60-tce,

aż do końca ich dni, a zrabowane innym majątki znacjonalizować. To byłoby skuteczne i właściwe postępowanie wobec dziczy współczesnej -”plemienia wybranego przez diabła” i działającego w jego imieniu. Powtórki takie należałoby przeprowadzić we wszystkich podobnych Centrach Rabunku Narodów. Pozdrawiam, ALLACH JEST WIELKI I CIERPLIWY DO CZASU…..

††††††††††††††††††††††††††

Prezydent „wybrany” a „formalny”

Stan Tymiński (Kanada)   25.6.2010

5 dni przed koncem drugiej tury wyborow prezydenckich w 1990 roku przyjechal do Polski Dick Cheney (pozniejczy V-P USA) , ktory wtedy byl wtedy Ministrem Obrony USA i byl bardzo zajety atakiem na Irak. Przyjechal aby wesprzec kandydature Lecha Walesy. Czy to nie jest dowod na wsparcie sojusznika paktu? Tylko w przypadku zagrozenia mocarstwo robi tak wulgarna interwencje polityczna. Dick Cheney wtedy przyjechal do Polski aby znokautowac miliony glosow Polakow, ktorzy glosowali na Tyminskiego i aby zaklepac korzystny wynik wyborow dla wojskowego sojuszu Polska – Izrael – USA.

Kandydata Tyminskiego zaprosil na spotkanie z Dick Cheney na kolacje w swoim domu ambasador USA, wiedzac ze Tyminski w tym samym czasie mial zaklepany wiec wyborczy (w Dzien Barborki)  w Jastrzebiu. Nastepnego dnia Minister Obrony USA polecial do Granska aby spotkac sie z Walesa.  3 dni pozniej 9 grudnia 1990 wybory zostaly sfalszowane – Walesa byl formalnym a Tyminski nieformalnym, porzuconym i lzonym przez media prezydentem.

Przed II tura wyborow prezydenckich w 1990 roku w jednostce wojskowej niedaleko lotniska Okecie w Warszawie cala noc wypelniano kartki wyborcze na korzysc Lecha Walesy. Rano rozwieziono te kartki do duzych miast wojewodzkich. Tylko w tych okregach Lech Walesa mial wiecej glosow i tak „wygral” wybory. Walesa tego nie rozumie i nawet nie pamieta ze przyjechal do niego specjalnym samolotem Minister Obrony USA 3 dni przed koncem drugiej tury w 90 roku.

Tyminski byl wiec przez 5 lat „wybranym” prezydentem a Lech Walesa tak jak kiedys Boleslaw Bierut  tylko „formalnym” prezydentem RP.

………………..

Szczegolowe wyniki wyborow 1990 pierwszej  i drugiej tury wszystkich okregow wyborczych byly opublikowane w postaci ksiazki przez PKW, gdzie wyraznie sa widoczne roznice
glosow na korzysc Walesy w duzych miastach wojewodzkich, gdzie PZPR miala silne struktury KW. Pozatym dynamika wzrostu poparcia wskazywala na wygrana Tyminskiego w II turze. Jest to udokumetowane na wykresie Dynamika Preferencji Wyborczych opublikowanym w ksiazce „Bitwa o Belweder”, Wydawnctwo „Mysl”, 1990, strona 112.

Polacy przez 5 laty mieli falszywego prezydenta, ktory w zamian za wsparcie sluzyl glownie interesom zagranicy a potem wybrali dalszych nielojalnych oszustow i zlodziei. Ludzie ktorzy glosuja „za darmo” bez finansowego wsparcia swoich kanydatow to kibice a nie obywatele – nigdy nie obronia swoich glosow wyborczych przed falszerstwem bo
nidgy nic sami w kanydata nie zainwestowali. Co do mnie to bylem tylko skromnym reprezentantem tych ludzi, ktorzy naiwnie mieli nadzieje na normalne wybory ale ta nadzieja zostala im brutalnie odebrana przez kolejne falszerstwa wyborcze.

W 91 roku zlamano prawo wyborcze aby nie dopuscic kandydatow Partii X do wyborow do Sejmu w 48 okregach wyborczych co w krainie kibicow oznaczalo smierc polityczna bo na zdechlego konia zaden kibic nigdy nie zaglosuje.

††††††††††††††††††††††††

[Z Opoki w Kraju (nr  73(94) lipiec 2010) red. Europoseł Prof. Maciej Giertych. Wytłuszczenia Piotr Bein. Walkę Prof. Giertycha z żydomasonerią jewroparlamentu o Cywilizację Zycia przedstawiam w pracy nt. antagonizowania chrześcijan i muzułmanów przeciw cywilizacji europejskiej przez kompleks jot. Potrzeba tłumacza tej pracy na polski.]

Wybory prezydenckie

Na pytania o wybory prezydenckie odpowiadam komunikatem LPR z 29.V.10, którego media raczyły nie zauważyć:

W związku z przypadającymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin konsekwentnie stoi na stanowisku wierności programowi zgodnemu z interesem Polski i Narodu polskiego, którego głównymi zasadami są:

 • suwerenne państwo, jako instytucja w służbie Narodu polskiego,
 • polityka gospodarcza i finansowa jako narzędzie wszechstronnego rozwoju Narodu,
 • dążenie do maksymalnej samowystarczalności rolno-spożywczej, jako głównego elementu niezależności,
 • maksymalna wolność gospodarcza, w której pracowitość, zdolności i przedsiębiorczość są gwarantami sukcesu, a małe i średnie firmy rodzinne głównym filarem gospodarki polskiej, przy zachowaniu pozycji państwa w sektorach strategicznych,
 • polityka kompleksowego wspierania, promocji i ochrony rodziny, jako podstawowej komórki społecznej,
 • współpraca z innymi narodami na zasadach wzajemnych korzyści w oparciu o prawdę historyczną,
 • organizacje międzynarodowe dobrą formą współpracy i współdziałania państw na różnych płaszczyznach z zachowaniem podmiotowości i niezależności decyzji poszczególnych sygnatariuszy,
 • ewentualne misje pokojowe, rozjemcze i stabilizacyjne wyłącznie z mandatu ONZ, moralnie uzasadnione,
 • wierność etyce i zasadom Kościoła Katolickiego oraz czynne wprowadzanie ich w życie, przy wzięciu przez polityków odpowiedzialności za swoje działania, bez obciążania nimi Kościoła,
 • edukacja i wychowanie młodego pokolenia w oparciu o tradycyjne i sprawdzone wzorce katolickie i patriotyczne.

Cechą charakterystyczną obecnej kampanii prezydenckiej jest dominująca i uprzywilejowana pozycja dwóch kandydatów zgłoszonych przez Platformę Obywatelską oraz Prawo i Sprawiedliwość. Między nimi rozstrzygnie się walka o prezydenturę.

Ta mocno spolaryzowana sytuacja w odniesieniu do powyższych zasad powoduje, że Liga Polskich Rodzin nie może udzielić poparcia żadnemu z nich z przyczyn ideowo-programowych ponieważ:

 • obydwaj kandydaci poparli model zjednoczenia Europy jako superpaństwa z eurokonstytucją,
 • obydwaj sprzeciwili się konstytucyjnej ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
 • obydwaj popierali zaangażowanie wojenne Polski w Iraku i Afganistanie,
 • obydwaj, jako czołowe w swych środowiskach osoby, uczestniczyli w szkodliwych dla Polski przemianach gospodarczych skutkujących przejmowaniem majątku narodowego przez obcych,
 • obydwa środowiska wpisują się w bardzo niebezpieczny dla Polski proces relatywizacji historycznej odpowiedzialności w kontekście roli Niemiec, UPA i komunizmu,
 • obydwa środowiska popierają w edukacji liberalne i internacjonalistyczne treści.
 • obydwaj kandydaci popierają szkodliwy dla Polski projekt wstąpienia do strefy euro i likwidacji złotego, co spowoduje utratę możliwości kreowania polityki monetarnej Polski oraz utratę naszych rezerw walutowych i znaczny wzrost cen.

Zwracamy uwagę na zasadniczy charakter różnic programowych między Ligą Polskich Rodzin, a głównymi kandydatami do prezydentury. Dotyczą one spraw najważniejszych z punktu widzenia bytu Narodu i Państwa polskiego takich jak: suwerenność Ojczyzny, obrona życia, polska własność, własna moneta jako podstawowy atrybut suwerenności, czy stosunek do wartości i tradycji narodowej jako podstaw kultury i wzorca dla wychowywania młodych pokoleń Polaków.

O ile w sprawach mniejszej wagi kompromis jest możliwy i wskazany, a nawet konieczny, to w powyższych kwestiach o znaczeniu fundamentalnym jest on niedopuszczalny.

Powyższa analiza nie upoważnia nas do udzielenia poparcia żadnemu z tych kandydatów. Nie chcemy czuć się, choćby w najmniejszym zakresie, odpowiedzialnymi za wybór króregokolwiek z nich. Dlatego też LPR nie udziela im poparcia, ani w pierwszej, ani w drugiej turze. Jednocześnie uważamy, że obecna dążność do sztucznej polaryzacji sceny politycznej w Polsce na dwa nieróżniące się obozy źle służy Polsce, gdyż ciągłe spory między nimi w sprawach drugorzędnych, medialnie absorbujące i terroryzujące Polaków, blokują debatę w ważnych sprawach, przez co paraliżują budowę rzeczywistej i wiarygodnej alternatywy. Liga Polskich Rodzin nie będzie w tym manipulacyjnym procesie uczestniczyć.

Co do pozostałych kandydatów, jakkolwiek w programach niektórych z nich znajdują się elementy godne akceptacji, to udzielenie im poparcia nie zmieni w niczym ostatecznego wyniku.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Warszawa, 29 maja 2010 r.

…………………..

Historia dla 12-latków

Zajrzałem do podręcznika historii mojej wnuczki (Tomasz Małkowski i Jacek Rześniowiecki „Historia i społeczeństwo”, podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej. Wydanie dziewiąte 2009). Rozdziały omawiają poprzez wieki takie dziedziny, jak kuchnia, medycyna, sport, higiena, rozrywka itd. Oto kilka cytatów:

„… [M]nisi pochłaniali ogromne ilości chleba, mięsa, ryb, owoców, jaj (6-12 dziennie!) oraz wina. Szczególnie lubili potrawy z tłuszczem … dzienne wyżywienie klasztorne dostarczało 4700 do 7000 kalorii. Dla porównania zalecana dziś dawka dla … górnika 3500 kalorii” (str. 129).

[W starożytnym Rzymie] „Ojciec rodziny decydował też, czy narodzone w domu dziecko będzie żyło, czy zostanie porzucone”. (str. 15)

[Wyobraźcie sobie, że] „Wasz nauczyciel to surowy zakonnik … jest zdania, że częste i mocne bicie to najlepszy sposób na wychowanie dzieci” (str. 18-19).

„Wiele dziewcząt trafiało do klasztoru, zwłaszcza jeśli ich rodziców nie było stać na posag” (str. 22).

„Na ogół jedli palcami, a cieknący po brodzie tłuszcz wycierali rękawem” (str. 26).

[Dzieci] „musiały też godzinami siedzieć bez ruchu w kościelnej ławce” ( str. 29).

„Nauka polegała często na powtarzaniu chórem wersetów biblijnych … nauczyciel chodził po klasie z rózgą w ręku i tłukł nią na prawo i lewo” (str. 30).

Potem peany na cześć Konwencji Praw Dziecka z 1989 r.

„[O]powiemy … jak się myli – jeżeli w ogóle się myli!” (str. 118).

„W łaźniach późnego średniowiecza (XI-XV wiek) znajdywały się wielkie kadzie, przypominające wanny. Mieściło się w nich wiele osób naraz. Ludzie nie tylko się tam myli, ale też urządzali przyjęcia! Goście rozbierali się do naga i zanurzali w wodzie. Czasami kapali się razem mężczyźni i kobiety” (str. 131).

„… [L]udzie w ogóle nie znali majtek ani podkoszulków … najpiękniej nie pachnieli. Polewali się więc wodą różaną …” (str. 136).

„… [O]peracje bez znieczulenia, dając przedtem pacjentowi kubek wina, aby go trochę otumanić. Operowanych przywiązywali … dodatkowo ktoś musiał przytrzymywać…” (str. 133).

„Na stadion wpuszczano tylko panny. Dlaczego? Być może mężczyźni nie chcieli, aby ich żony oglądały dobrze zbudowanych zawodników, którzy występowali całkiem nago” (str. 180). „Wyobraźcie sobie dwudziestu nagich biegaczy, wchodzących na stadion …”(str. 182)

Co kawałek wymienione są: spluwanie, drapanie się po całym ciele (str. 26), nieczystości z ubikacji (str. 65, 67, 72, 76), wymioty (str. 125, 129), nieświeży zapach (str. 130), odchody (str.132), pchły, wszy oraz pluskwy (str. 132), roje much (str. 76), kołtun (str. 105), lewatywa (str. 137) itp.

Naturalia non sunt turpia (Co naturalne nie jest haniebne). Ale czy trzeba o tym uczyć 12-latki?

Podręcznik ten został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej (Prof. Mirosław Handke), numer dopuszczenia DRW-4014-173/99. Recenzowali go dr Barabara Golonka, dr hab. Krystyna Kamińska, prof. dr hab. Janusz Rulka, dr Marek Simlata, mgr Wacław Wawrzyniak i prof. dr hab. Janusz Żarnowski.

Apeluję do rodziców: Sprawdzajcie czego się uczą wasze dzieci. Protestujcie w szkołach, w kuratoriach, u ministrów. Dbajcie o ochronę dziecięcej wrażliwości.

…………………..

Miara patriotyzmu

Pan Leszek Rodziewicz, prezes Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów, przemawiając 2.V.10 w Radiu Maryja, w programie Rozmowy Niedokończone, uznał za niepatriotyczną postawę Ligi Polskich Rodzin w procesie legislacyjnym, który doprowadził do uchwalenia Dnia Flagi RP. Z oburzeniem wymienił partię LPR, „przez wszystkie przypadki odmieniającą patriotyzm, z panami Giertychami na czele”, która głosowała za poprawką Senatu proponującą zmianę nazwy na Dzień Orła Białego. Propozycja Dnia Flagi wyszła z Sejmu i LPR cały czas propozycję popierała. Senat zaproponował swą poprawkę uzasadniając, że godło jest naczelnym symbolem RP. Nasze poparcie dla tej zmiany miało rzekomo oznaczać brak patriotyzmu. Ale „na szczęście” 83 posłów SLD poparło odrzucenie poprawki Senatu i pozostała flaga.

Ciągle jesteśmy atakowani w Radiu Maryja – byle powód wystarczy.

††††††††††††††††††††††††††

Pomysł na konsolidację blogów

Blogowicz grypa666, MarcinZ wyszedł z propozycją „centralnej czytelni” patriotycznych blogów:

Myslalem juz od dawna nad stworzeniem strony o tematykach, ktore nie sa podawane w srodkach przekazu. Niestety to nie jest robota dla jednej osoby. Potrzeba grupy zorganizowanych osob. Piotr wykonuje wspaniala robote, popieram go prawie w pelni. Wiadomo, ze nie kazdy jest taki sam 🙂 Nie jestem zamozny i finansowo nie wspomoge bloga, ale pomoc znalesc sponsorow jak najbardziej.

A teraz moj skromny pomysl.  Mysle zeby – tak jak napisales – skonsolidowac wszystkie pokrewne blogi na jednej (glownej) stronie. Wyglada to tak jak jakis tam portal ale nie ma podstron tylko sa odnosniki do gotowych tresci na blogach.

Schemat strony glownej:
————————————————————
|                       naglowek

|————————————————————
|    grypa666    |    zagrypiona   |      ndb2010   |
————————————————————
|                         reklama                                   |
————————————————————
|    inny blog    |       inny blog   |     o nas         |
————————————————————
|                               stopka                               |
————————————————————
Opisy:naglowek Standardowo jak wszedzie, jakies logo, tytul lub temu podobne.

grypa666, zagrypiona, ndb2010 i inne blogi Kazdy blog ma jakies pole powierzchni na stronie glownej. Nie wiem jeszcze jak beda pobierane dane z innych blogow, ale technicznie prawie da sie wszystko zrobic. Mozna to robic na dwa sposoby.

 1. Jak na mojej testowej stronie wybory-info.com (przekierowuje na wybory2010.comlu.com). Bo dodaniu na blog nowego tematu, autor musi dodac temat na stronie glownej. Mozna wyeksponowac efektownie pod wzgledem wizualnym, tak jak to robia portale (np. duze zdjecie + krotki wstep do artykulu).
 2. Pobieranie danych z baz na ktorych sa wasze blogi. Jak to dziala to jeszcze nie wiem, musialbym sie zaglebic. Wiem ze jest mozliwe.

Ja jestem za pierwszym rozwiazaniem, ktore jest juz praktycznie gotowe (patrz, wybory-info.com). Przykladowy odnosnik wyswielilby strone podobnie jak np. na wykop.pl:

 • o nas Krotko o nas/was.
 • reklama Jakas forma reklamy, moze to byc google adwords, wspolpracujace portale/blogi itp.
 • stopka Standardowa stopka, pomocnicze linki, prawa autorskie itp.

To tyle odnosnie strony laczacej wszystkie blogi. Chcialbym zaprpoponowac strone techniczna. Bedzie ona dostepna dla nas, a zadanie jej bedzie skupiac wszystko co jest zwiazane ze strona techniczna itp. Mysle zeby bylo to w formie forum. W razie potrzeby prosze rozeslac wpolpartnerom powyzszy schemat.

Posted in Izrael, jak się bronić?, kompleks jot, Polska, USA i Kanada | 1 Comment »

“Powroty” do Polin a masakra pisników

Posted by grypa666 w dniu 21/06/2010

Wesprzyj blog, na konto lub Pay Pala

Dzięki Asterixowi za przywracanie ubytków na blogu. Przy adekwatnym poziomie datków, nie zrezygnowałby on parę tygodni temu, zostawiając blog bez codziennych backupów… ubytki odzyskalibyśmy za naciśnięciem guzika…

Biadolimy po fakcie, że potrzeba wspierać patriotów za ich życia (przypadek Śp. Dra Ratajczaka). A tu pod nosem, z przypominaniem co dzień i ostrzeżeniami co jakiś czas, nie ma tego. Za to niektórzy uważający się za “parwdziwych polskich patriotów” hojnie rozdają wybrzydzanie, oczernianie, nawet naruszenia dóbr osobistych i ataki na pograniczu przemocy fizycznej.

Jest przeciętnie 10 tys. wejść na blog dziennie. Gdyby każdy zostawił tylko 10 zł na rok, byłoby dość środków na utrzymanie Beina i na pomoc blogową, która chętnie pracuje dla sprawy, ale też musi z czegoś żyć. 100 tys. zł na rok może dużo… Tymczasem garstka darczyńców robi za innych, tak jak patrioci za ogół. Regularni darczyńcy dają “po trochu wedle możliwości finansowych” raczej niż setki zł na raz, jak robi to jeden wspaniały, pomny chyba biblijnego “łatwiej wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Niebeskiego wejść”. Ogromne dzięki Darczyńcom, jeszcze raz przy tej nieprzyjemnej okazji, bez względu na wysokość datku!

Gawiędziarze serwują anegdotki, powiedzenia w obcych językach, których większość Polaków nie rozumie. Ale pasują te gawędy do połączeń w mózgach, zaszczepionych przez kompleks jot. Widocznie Naród woli gawędy, sądząc z poziomu datków u gawędziarzy. — Piotr Bein

Wesprzyj blog, na konto lub Pay Pala

††††††††††††††††††††††††††††††

“Powroty” do Polin a masakra pisników

Piotr Bein 20.6.2010 (Prawa autorskie Piotr Bein, reprodukcja tylko w celach niekomercyjnych, z podaniem pełnego linka artykułu na grypa666)

Tak mocno jak mendia przekłamały izraelski atak (31.5.2010) na flotyllę humanitarną dla Gazy, takoż przewidywalnie z okazji wielkiej zbrodni syjonistów nagłośniły “antysemicką” wypowiedź. Tym razem podpadła nestorka dziennikarska Białego Domu, Helen Thomas, znana z zadawania pytań prezydentom USA, np. “Dlaczego USA popiera izraelską okupację Palestyny?”, “Które państwo na Bliskim Wschodzie ma największy arsenał atomowy?” Zapytana podczas Tygodnia Żydowskiego (27.5.2010), o Izraelczyków odparła, że osadnicy powinni wynieść się z okupowanej Palestyny, bo to jest ziemia Palestyńczyków. A dokąd mieliby się wynieść? Do Polski, Niemiec, Ameryki i innych miejsc, odpowiada pochodzenia arabskiego Thomas, znająca historię regionu:

Thomas powiedziała to, co uchwaliły liczne rezolucje ONZ. Także faktem jest, że zbyt wielu “osadników”, tj. kolonizatorów żydowskich przybywa z USA pędzonych talmudyczną nienawiścią, którą ich przodkowie okazali swym żydowskim braciom zmasowanym w gettach (przegląd po polsku), czy polskim patriotom za żydokomuny. Mimo to pod naciskiem organizacji syjonistycznych zdjęto Thomas ze stanowiska.

Na amerykańskiej witrynie “Brakujące nagłówki”, Alison Weir prezentuje nieznane z mediodajni okoliczności obu spraw, równie przerażających dla Polaków. Ws. “powrotów” odezwała się (17.6.2010) niezawodna trąba kompleksu jot, CIA (tłumaczenie Oli Gordon poniżej), “przewidując” rozpad Izraela do 20 lat i eksodus milionów Izraelczyków:

 • 2 mln Żydów do USA, gdzie wg artykułu mieszka już ponad pół mln Izraelczyków z paszportem USA, a następni złożyli podania o paszporty amerykańskie i zachodnie.
 • Ponad 1,5 mln do Europy i Rosji.

Rezygnacja z Izraela nie pasuje do talmudycznej ideologii wyższości nad gojami i “boskiego” prawa jeśli nie obowiązku władania nimi i światem. Jeśli już, to gadka ze źródeł w rękach jot o “powrotach” jest ostrzeżeniem przed ekskspansją agresji syjonizmu poza Izrael. Jeśli nie potrafili od 1947 r. usadowić się obok Arabów na Ziemii Świętej, co szykują w Ameryce i Europie, gdy dojdą miliony emigrantów żydowskich z Izraela? Będzie pretekst do niekończącego się “antysemityzmu” i “obrony prawa Żydów do istnienia”. Syjoniści nie zrezygnują ze “zdobyczy”, jak widać z wyczyszczenia Palestyny dla “narodu nadrzędngo”, restytucji i Marszy Żywych w Polsce, czy niedawnego ataku na pisników. Wynik ataku sił Izraela na wodach międzynarodowych na 6 statków z ok. 700 aktywistami, wiozących pomoc humanitarną Gazie oblężonej przez Izrael: 9 pisników zabitych, niemal 100 rannych i wielu ciężko pobitych, wszyscy uwięzieni, własnośc prywatna aresztowanych oraz statki i ładunek skonfiskowane.

Z premedytacją

Świadkowie podają 19 zabitych cywili i przeczą izraelskiej wersji o obronie własnej żołnierzy. Wojsko pierwsze zaatakowało z jednostek pływających, a wobec odparcia prób wejścia na pokład, zaczęło ostrzał z powietrza, zabijając co najmniej parę osób, zanim żołnierze zaczęli spuszczać się po linach ze śmigłowców. Pisnicy obezwładnili i rozbroili desantowców, a ich broń wyrzucili za burtę, mimo że byli w stanie użyć ją. Żadnej innej broni nie było na pokładzie, wbrew kłamstwom izraelskim, bo statki, ładunek, załogę i pasażerów dokładnie sprawdzono przed rejsem. Żołnierzy izraelskich pobitych przez niektórych pisników (w gniewie za śmierć towarzyszy), inni pisnicy chronili własnymi ciałami i opatrywali im rany.

Izrael odznaczył żołnierza, który zabił 6 pisników. Niedługo przed zajęciem statku pisników “Rachel Corrie”, minister spraw zagranicznych Avigdor Lieberman mówi: “Zatrzymamy ten statek, jak każdy inny próbujący zaszkodzić suwerenność Izraela”. Wg chorych syjonistów, międzynarodowo zatwierdzony statek z pomocą humanitarną “szkodzi suwerenności Izraela” – z takimi nie da się romawiać. A jednak użycie nieproporcjonalnej siły przeciw cywilom ciągle usprawiedliwia racje izraelskie, podczas gdy Waszyngton przyzwalająco milczy. Trudno żeby jeden agresor potępił innego. Finian Cunningham komentuje na Global Research po ataku na flotyllę: „społeczności międzynarodowej grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony osi USA-Izrael, osi nieustannej wojny państwowej przeciw światu.”

Chrześcijańska posełka do Knesetu, Hanin Zoabi była pasażerką flotylli. Po uwolnieniu próbowała mówić, że skonfiskowano dowody zbrodni. Wśród krzyków posłów “Zdrajczyni! Terrorystka!”, marszałek Knesetu zrobił wszystko, żeby nie wykorzystała nawet minuty z przysługujących pięciu. Raportowanie od początku kontroluje Izrael: „Systematycznym działaniem i b. celowym 1-ym priorytetem żołnierzy izraelskich od momentu wejścia na statki była kontrola raportowania – konfiskata wszystkich kamer, odcięcie sygnałów satelitarnych, zniszczenie wewnętrznych kamer TV statku Mavi Marmara, żeby pewnikiem nic się nie wymsknęło„. Manipulacje skonfiskowanymi dowodami, wręcz fałszerstwa przez władze Izraela, bez trudu udowodnili i udowadniają niezależni. Mimo to bywalcy merdiodajni nie znają prawdy.

Organizatorzy transportu dla Gazy wydali (17.6.2010) oświadczenie ws. zbrodni wojennych, jakich dopuściły się siły Izraela w ataku morskim 31.5.2010 i do chwili deportacji aktywistów z Izraela:

 • zabicie z premedytacją
 • nieludzkie traktowanie
 • celowe zadawanie wielkiego cierpienia i ciężkich obrażeń cielesnych lub na zdrowiu
 • nelegalna deportacja lub przewóz
 • nielegalne pozbawienie wolności
 • branie zakładników
 • przeprowadzona nielegalnie i brutalnie, bez uzasadnienia militarnego, dalekoidąca konfiskata własności prywatnej.

Konfiskata własności uniemożliwia udowodnić pozostałych zarzutów. Oświadczenie żąda więc natychmiastowego zwrotu skonfiskowanch rzeczy do ONZ – kamery, komórki, laptopy i sprzęt do nagrywania, na których zarejestrowano atak, jak i “absolutnie wszystkich” nieedytowanych filmów i zdjęć zrobionych w czasie ataku przez siły Izraela. Pikantnym punktem jest żądanie zwrotu kart kredytowych, komórek i telefonów satelitarnych w świetle skarg o ich użyciu po konfiskacie.

“Amerykańskie”poparcie

W wirze tematów Thomas i flotylli, utonęła opinia ekspereta ds. bezpieczeństwa narodowego USA, Tony Cordesmana: rząd Netanjahu staje się ciężarem i najwyższy czas, by Izrael zrozumiał, że “ma zobowiązania w stosunku do USA”, więc powinien ostrożniej “wypróbowywać granice amerykańskiej cierpliwości czy wykorzystywać poparcie od amerykańskich Żydów” (Financial Times 12.6.2010).

“Amerykańskie” poparcie przyszło od nowojorskiej organizacji Żydów, Jewish Community Relations Council (JCRC), która zebrała 23 tys. podpisów na prasówkę z udziałem kilku kongresmanów-Demokratów, by departament stanu zabronił wjazdu pasażerom zaatakowanej flotylli, gotującym się na tourne po USA. Wg kongresmanów spędzonych przez JCRC, osoby te są związane z turecką organizacją IHH, “od dawna znaną z powiązań z organizacjami terrorystycznymi, w tym Hamas i Al Kaida”. Liderzy obu partii w Senacie USA naglą Obamę do umieszczenia IHH na liście terrorystów. Administracja, Kongres oraz Senat za Obamy pobiły rekord udziału Żydów, od dawna niewspółmierny do procentu w społeczeństwie USA.

Napewno nie podpisali petycji JCRC porządni Żydzi, np. Ed Cohen komentujący pod relacją “W Izraelu widziałem tylko tchórzy z bronią” kombatanta marynarki USA, Kena O’Keefe, ofiary ataku na flotyllę. Cohen pisze:

“Zachowanie lalusiowych wojsk izraelskich wprawia mnie we wstyd, że jestem Żydem […] Wyrzucano nas z 18 krajow przez ostatnie 800 lat, a teraz zebraliśmy się w Izraelu […] Nawet gdy mamy własny kraj, nie umiemy się zachować. Nadwyrężamy naszych sąsiadów i zbytnio manipulujemy nimi. Poniewieramy wszystkimi dookoła, traktujemy ich jak pod-ludzi (identyfikowanie się z agresorem – my robimy to, co robili hitlerowcy). Boże pomóż nam, jeśli jeszcze słuchasz. Naród wybrany, niech go szlag!!!”

Amnesty International skrytykowało (15.6.2010) proponowaną przez Izrael komisję śledczą ws. ataku, bo brak jej jawności i nie wygląda na obiektywną. Izrael odrzucił propozycję śledztwa pod auspicjami ONZ. Wg Reutersa (4.6.2010), sekcje zwłok 9 zabitych aktywistów tureckich wykazały w sumie 30 postrzałów przeważnie pociskami kalibru 9 mm i 5 zgonów od strzału w głowę. Brytyjska organizacja charytatywna Palestine Legal Aid Fund (PLAF) dołączyła do kampanii sądzenia władz Izraela, w W. Brytanii wg prawa brytyjskiego – za atak na flotyllę. Jeszcze przed rejsem do Gazy, PLAF planowało oskarżenia Izraela za cierpienia w Gazie, a po ataku doszło reprezentowanie rodzin tureckich ofiar i setek aktywistów, których siły Izraela bardzo źle potraktowały. Francuskie ofiary ataku zamierzały skarżyć Tel Awiw przed haskim Międzynardowym Trybunałem Sprawiedliwości. Minister obrony Izraela Ehud Barak odwołał podróż do Francji po żądaniu aktywistów, by francuska policja aresztowała go.

Potem Judeopolonia?

Jeden z kongresmenów na prasówce JCRC usprawiedliwił izraelską blokadę Gazy: “USA musi stać z Izraelem, gdy ten próbuje wykonać uzasadnione działania obronne.” Kilka lat temu Izrael odciął Gazę od świata, uwięziając 1,5 mln Palestyńczyków (w większości wypędzonych izraelskim terrorem), bez żywności, leków i materiałów budowlanych, co udokumentowały organizacje humanitarne Amnesty International, Oxfam i Christian Aid. Wysoki Komisarz Praw Człowieka ONZ oświadczył, że blokada Gazy jest nielegalna i powinna być zniesiona oraz powtórzył żądanie śledztwa ws. ataku na flotyllę. Po raz pierwszy w historii, Międzynarodowy Czerwony Krzyż potępił (14.6.2010) blokadę Gazy jako pogwałcenie Konwencji Genewskich i zażądał jej usunięcia.

Weir wymienia niektóre cywilne ofiary bestialstwa sił Izraela (nie tylko w ataku na flotyllę), zamieszcza kilka zdjęć ofiar i odsyła po więcej na necie. Wśród nich są dzieci cierpiące i umierające na uleczalne choroby, bo Izrael odmawia prawa wyjazdu z oblężonej Gazy na leczenie. Śp. Lech Kaczyński jako jedyny prezydent w Europie nie uznał raportu Goldstone’a, który potępił te i inne izraelskie zbrodnie.

Zbrodnie Izraela mogą przyjść z okupowanej Palestyny do Polin. Gdy postawimy się chucpie “powrotów”, mendia przekłamią, żeśmy terroryści z nożami i prętami stalowymi, tak jak Serbów uczyniły bałkańskim diabłem, a oni nie zdołali dotąd oddalić kłamstwa, utraciwszy odwieczne rubieże. Gdy wyjdziemy na ulice (“nasze”, bo ichnie będą kamienice), “przekonają” nas pacyfikacjami jak flotyllę humanitarną dla Gazy, podczas gdy rodacy wypędzeni z Judeopolonii cierpieć będą w ludobójczych enklawach.

Czy takiego partnera strategicznego potrzebuje Polska? Od powstania w 1947 r. Izrael wypędził ponad million osób, w ich miejsce osadził kolonistów – nieudaczników i wykolejeńców żydowskich z całego świata, którzy za dom i gotówkę gotowi sa popełniać zbrodnie na tubylcach. Izrael popełnił dziesiątki masakr, torturował tysiące osób, zabił i okaleczył niepoliczone rzesze dzieci oraz popełnił okrucieństwa na kobietach, starcach, niedołężnych i inwalidach. Izrael wykonał zamachy na całym świecie, najechał na liczne kraje, szpiegował USA, zabił i ranił 200 żołnierzy USA (rocznica ataku na USS Liberty 6.6.1967) oraz torturował i więził Amerykanów. A forsa z USA płynie do Izraela, dziennie 15 mln dolarów samej tylko bezpośredniej “pomocy” (a jest wiele form pomocy pośredniej), więcej niż do jakiegokolwiek innego kraju.

Zbrodnie syjonistów w Polin stają się prawdopodobne, w takt ulegania terrororowi syjonistów. Okupowana Ziemia Święta uczy, że dać im grządkę, zabiorą cały ogród, bo dążą do Wielkiego Izraela od Nilu po Eufrates. “Polskie” rządy uległy judeocentrykom i wzięły winę narodową za “współpracę” z Hitlerem (Jedwabne) i Holokaust-bis (Kielce). Wkrótce okazało się, po co: szantaż przez Biznesmanów Holokaustu o złodziejskie restytucje na dziesiątki mld dolarów. Żeby uspokoić “powracajcych”, że nie ma w Polsce antysemitów (mimo oczerniania nas jako takich w globalnych merdiach i nienawistnego indoktrynowania młodzieży żydowskiej na całym świecie), nasze nie-rządy powitały zakazaną za II RP żydomasonerię Bnai Brith, na Chanukę zapalają menorę zamiast choinki na Boże Narodzenie, a obchodów żydoskości urządzają więcej niż polskości.

Masakra pisników ostrzeżeniem

Natychmiast uwięziono świadków i setki pasażerów flotylli humanitarnej dla Gazy. Skonfiskowano kamery, laptopy i in. przedmioty osobiste. Uniemożliwiono kontakty z prasą. Mieliśmy więc w mendiodajniach reportaże izraelskie. Wśród uwięzionych byli odznaczeni kombatanci USA i 80-letni b. ambasador, za Reagana dyrektor rządowej komisji ds. terroryzmu. Kiedy ich w końcu wypuszczono, wielu opisało okropne sceny strzelania w głowę przez izraelskie siły, które następnie strzelały w brzuch osoby ratujące rannych. Ranni krwawili na śmierć, podczas gdy napadnięci machali białymi flagami i błagali o pomoc.

Świadkowie opisali też wielokrotne brutalne pobicie przez siły Izraela, także ci na statkach podanych przez media USA jako “poza przemocą”. 64-latek z Kalifornii, Paul Larudee opisał, jak setki żołnierzy weszły na jego statek. Kiedy odmówił współpracy, pobili go wielokrotnie na pokładzie i w więzieniu na lądzie. W końcu przewieźli go do szpitala izraelskiego, ale go tam nie leczono, bo chcieli ukryć jego obrażenia przed mediami, sądzi Larudee. Ww. O’Keefe opisał podobne pobicia w areszcie izraelskim. Publika może zobaczyć jego zakrawawioną zmasakrowaną twarz, ale tylko na necie, gdyż mendia USA nie raportowały z jego konferencji prasowej.

Inne zdjęcia na internecie pokazują Emily Henochowicz, 21-letnią studentkę z USA, której siły Izraela niedawno wybiły oko i zmiażdżyły oczodół i twarz. W pokojowej demonstracji na lądzie przeciw atakowi Izraela na pisników, żołnierz izraelski wystrzelił w jej twarz kanister z gazem łzawiącym. Szwed stojący obok Henochowicz mówi: “chcieli w nas trafić. Wystrzelili w nas wiele kanistrów szybko jeden po drugim. Dwa wylądowały po obu stronach Emily, a trzeci uderzył ją w twarz.”

Lubawiczer za “powrotami” z Izraela

Jak można było oczekiwać, zaraz po zbrodni izraelskiej na pisnikach, wybuchł rejwach o “antysemityzmie”. Wg Weir, “wywiad” z Thomas zaaranżował b. długoletni sekretarz prasowy Białego Domu, Ari Fleischer. Należy on do lubawiczerów, rabinów talmudycznego terroru i nienawiści, ideologów religijnych i świeckich kompleksu jot. W ripoście polonofobowi w USA (urywki po polsku, reprodukowane poniżej) przeczuwałem, że to oni maczają w tym łapy, jak zwykle w lucyferiańskiej robocie, od masakry Gazy, po 11 IX i “wojnę z terrorem” (streszczenie po polsku lub “Wybrańcy Boga” i “W imię Boga” ). Od zrozumienia tych spraw dosłownie może zależeć życie Polaków.

http://photos1.blogger.com/blogger/6931/4138/1600/Culture of Hate – Celebrating Death 3.jpg

http://photos1.blogger.com/blogger/6931/4138/1600/Culture of Hate – Celebrating Death 1.jpg

http://photos1.blogger.com/blogger/6931/4138/1600/Culture of Hate – Signing Missiles 4.0.jpg

Wg blogera w Washington Post, Fleischer posłał e-poczty do wielu reporterów o wypowiedzi Thomas. Fleischer to jeden z kilku lubawiczerów, wprowadzonych do Białego Domu dla wpływu na politykę USA za Busha-juniora. Poza Fleischerem był w administarcji wice szef kadr Joshua Bolton i wice sekretarz obrony  Paul Wolfowitz, motor neokonów w Lobby Izraela. Wszyscy oni są lubawiczerami, którzy pchnęli Amerykę do interwencji w wojny domowe na Bałkanach, następnie do 11 IX i wynikłych „wojen z terrorem” islamistów (narzędzie kompleksu jot), inwazji w Afganistanie i Iraku, a teraz do wojny nuklearnej z Iranem.

Thomas od dawna oczerniają zajadli sajanim w USA, podkreślając jej wygląd i “libańskie” pochodzenie, mimo że urodziła się i wychowała w Kentucky. Jako jedna z niewielu reporterów, Thomas krytykuje kłamstwa neokonów, które pchnęły USA do wojen, oraz bieżącą politykę przemocy, masowych zbrodni i okrucieństwa. Wiadomo więc, czemu członek administracji Busha i do tego lubawiczer, Fleischer miałby z nią na pieńku.

Wg Weir, w prasie brakuje zwolenników Thomas, mimo że na youtube jest mnóstwo komentarzy poparcia. Natomiast wszechobecnie cytowani przeciwnicy, przeważnie syjoniści, mają konflikty interesu w tej sprawie. Rabin David Nesenoff, który sfilmował Thomas, zrobił też wideo obraźliwe dla chrześcijan i imigrantów. Doniesienia o odwołaniu spotkania z Thomas w gimnazjum pomijają, że większość studentów chciała się mimo wszystko spotkać z nią. Zamiast Thomas miał wystąpić spowinowacony z Bushem, Bob Schiefer ze stacji CBS, który nie kwestionował fałszerstw – pretekstów wojen. 25 tys. (92%) forumowiczów Washington Post uważało (17.6.2010), że Thomas powinna zostać na swej posadzie reporterskiej.

†††††††††††††††††††††

Od PB: Zmyłkami są “rewelacje” od agentów CIA, jak poniższa czy artykuł “Polska tragedia to nie wypadek” pióra Gene Poteat. O poniższej piszę powyżej: “Rezygnacja z Izraela nie pasuje do talmudycznej ideologii wyższości nad gojami i “boskiego” prawa jeśli nie obowiązku władania nimi i światem. Jeśli już, to gadka ze źródeł w rękach jot o “powrotach” jest ostrzeżeniem przed ekskspansją agresji syjonizmu poza Izrael.” Natomiast Poteata skomentowałem u Maruchy.

Raport CIA: ostatnie 20 lat Izraela

17.6.2010,  tłumaczyła Ola Gordon z http://arabnews.com/middleeast/article67325.ece

Badania przeprowadzone przez CIA wyrażają wątpliwości czy Izrael przetrwa następne 20 lat. Przygotowany raport przewiduje „nieubłagany ruch oddalania się od rozwiązania dwu-państwowego na rzecz jednego państwa, jako modelu najbardziej praktycznego opartego na zasadach demokratycznych pełnej równości, co kończy widmo kolonialnego apartheidu, pozwalając jednocześnie na powrót uchodźców z lat 1947/1948 i 1967. Jest to warunek trwałego pokoju w regionie.”

Raport udostępniony tylko dla pewnej liczby osób, dalej przewiduje powrót uchodźców palestyńskich na okupowane terytoria, jak również masowe wyjazdy 2 mln Izraelczyków, którzy w ciągu następnych 15 lat będą wyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych.

„Jest ponad 500 tys. Izraelczyków z amerykańskimi paszportami i ponad 300 tys. mieszka tylko w Kalifornii,” powiedział międzynarodowy prawnik Franklin Lamb w niedawno udzielonym wywiadzie dla Press TV, dodając, że ci którzy jeszcze nie mają amerykańskich lub zachodnich paszportów już starają się by je otrzymać.

„Dlatego myślę, że jest to bardzo widoczne w Izraelu… co sugeruje, że historia wcześniej czy później odrzuci kolonializm” – podkreślił Lamb.

Powiedział również, że CIA w swoim raporcie nawiązuje do niespodziewanego szybkiego upadku apartheidowskiego rządu w RPA i przypomina rozpad Związku Radzieckiego na początku lat 1990 sugerując, że koniec marzeń o „izraelskiej ziemi” nastąpi „dużo wcześniej” niż później.

Badania dalej przewidują powrót ponad 1.5 mln Izraelczyków do Rosji i innych części Europy, oraz wskazuje na spadek liczby urodzeń wśród Izraelczyków, podczas gdy następuje wzrost populacji palestyńskiej.

Lamb powiedział, że biorąc pod uwagę zachowanie Izraela wobec Palestyńczyków i Strefy Gazy w szczególności, amerykańska opinia publiczna sprzeciwiająca się jego działaniom w Tel Awiwie, w ciągu ostatnich 25 lat, może nie „akceptować tego dłużej”. Niektórzy członkowie Komitetu Wywiadu Senatu USA zostali poinformowani o treści raportu.

††††††††††††††††††††††††

Oficjalna wersja Izraela (przez ambasadora w Polsce)

Nadesłał Monitorpolski 20.6.2010

http://www.youtube.com/comment_servlet?all_comments=1&v=N6NaYt3oeKA

W komentarzach okok3737 cytuje rabinów wiernych Torze (Tora = Biblia Hebrajska, pięć ksiąg Starego Testamentu):

RABIN Issahor Dojw Admor Belz:

Może się stać /nie daj Boże!/, że, przed przyjściem Moszijacha, to dzieło szatana zostanie uwieńczone sukcesem a tym grzesznikom uda się stworzyć państwo w ziemi Izraela. Wtedy każdy żyd mieszkający tam powinien opuścić swój dom i emigrować do Ameryki lub gdziekolwiek indziej – byle nie mieszkać w ziemi Izraela, pod władzą tych grzeszników. Ich państwo będzie wielką nieczystością dla każdego żyda – tak dla ciała, jak i dla duszy”.

RABIN Jehoszua Lejh Diskin:

Rabini naszego pokolenia powinni przekląć syjonistów. Wykluczyć z narodu żydowskiego. Zakazać spożywać ich chleb i ich wino. Zakazać wchodzić z nimi w związki małżeńskie. Dokładnie tak jak nasi mędrcy postanowili wobec Samarytan”.

RABIN Ahron Cohen wykład na uniwersytecie Birmingham 26.02.2003 r.

Stosunki między Muzułmanami i Żydami sięgają zamierzchłych czasów. W większości były to stosunki przyjacielskie i wzajemnie korzystne. Często zdarzało się, że gdy Żydzi byli prześladowani w Europie, znajdowali opiekę i azyl w różnych krajach muzułmańskich. Nasz stosunek do Arabów może być nacechowany wyłącznie przyjaźnią i szacunkiem.

Chcemy powiedzieć całemu światu, w szczególności naszym sąsiadom muzułmanom, że nie ma i nie może być nienawiści między Żydem i Muzułmaninem. Chcemy żyć razem jako przyjaciele i sąsiedzi, tak, jak czyniliśmy to przez setki a nawet tysiące lat we wszystkich krajach arabskich. To wyłącznie pojawienie się syjonistów zniszczyło tę długą tradycję. Uważamy Palestyńczyków za naród, który ma prawo rządzić Palestyną. Państwo Izrael jest reżimem, który nie ma prawa do istnienia!

†††††††††††††††††††††††††

Naoczni świadkowie, działacze i reporterzy zaprzeczają izraelskiej wersji, mówią o 19 ofiarach śmiertelnych

Steve Hynd (NewsHoggers) 5.6.2010, tłumaczyła Ola Gordon

Kiedy po ataku na flotyllę z pomocą humanitarną dla Gazy Izrael uwolnił działaczy i dziennikarzy, zaczynają oni przedstawiać swoją wersję wydarzeń. Do tej pory relacje te zdominowane były przez oficjalne źródła izraelskie i „hasbarę”, dlatego ważne jest by międzynarodowa opinia publiczna dowiedziała się co oni mają do powiedzenia. Ich relacje nie mogą jakoś przebić się do amerykańskich mediów…

Najważniejsze jest to, że każdy z zabierających głos świadków zaprzecza izraelskim relacjom o samoobronie, mówi że to Izraelczycy najpierw zaatakowali z łodzi i otworzyli ogień na flotyllę zanim komandosi rozpoczęli ześlizgiwanie się z helikopterów. Są również zgodni w tym, że kilka osób zastrzelono z tyłu lub z góry, że Izraelczycy nie zezwolili od razu na udzielanie pomocy konwojowanym, oraz że z broni wyrwanej z rąk komandosów wyciągano naboje i wrzucano ją do wody.

Być może najlepsza relacja, od której zaczynamy, należy do Paula McGeougha, dwukrotnie uznanego za najlepszego australijskiego dziennikarza roku, w której pisze:

Izraelski atak był ustalony na moment modlitwy o świcie, kiedy liczni mężczyźni modlili się na rufie pokładu dużego promu pasażerskiego Mavi Marmara, spokojnie płynącego na międzynarodowych wodach wschodniej części M. Śródziemnego.

… Nagle na rufie zaczęły wybuchać bomby dźwiękowe i gaz łzawiący, miejscu pięciokrotnych dziennie modłów. Ubrani w kamizelki ratunkowe pasażerowie przebywający przy balustradach najpierw wydali się nie zauważać kiedy będący za nimi zaczęli zakładać nieliczne maski przeciwgazowe, które były na statku, a inni rękami z założonymi na nie azbestowymi rękawicami usiłowali łapać te urządzenia i odrzucać je na izraelskich komandosów, zanim zdążyły eksplodować

Nie mogąc zahaczyć się o balustrady 5-pokładowego promu, komandosi w przeznaczonym do ataku helikopterze w stylu zodiaku nadal byli podrażnieni, lub może w pułapce ponieważ w tym momencie Izraelczycy zdecydowali zmienić plan – jeśli nie mogli podejść z wody, musieli skakać z góry.

Kiedy usłyszeli helikoptery, działacze z górnych pokładów rzucili się na najwyższy poziomu statku – łapali komandosów zanim jeszcze zeskoczyli, rozbrajali ich, okładając ich aż do momentu, według tych którzy byli obecni, przywódcy domagali się by nie krzywdzić Izraelczyków, ale w jednym przypadku, jednego z Izraelczyków rzucono z jednego pokładu statku na drugi.

… Były sprzeczne relacje odnośnie lądowania pierwszego komandosa – niektórzy działacze mówili, że był ranny i wniesiono go w celu opatrzenia ran przez lekarzy obecnych na flotylli. Jednak serbski kamerzysta Srojan Stojlikowicz powiedział, że niektórzy działacze uzbroili się w łańcuchy i żelazne słupki używane jako ogrodzenie wokół łodzi ratunkowych.

„Kilku złapało pierwszego komandosa zanim zszedł na pokład, kilku zaczęło go okładać, ale wielu z nich osłaniało go sobą,” powiedział kamerzysta. „Wniesiono innego żołnierza z krwawiącym nosem.. niektórzy go okładali, ale nie tak wielu jak mogłem się spodziewać.”

Matthias Gardel, przywódca grupy szwedzkich Palestyńczyków potwierdził bicie żołnierzy, ale twierdził, że biorący udział nie byli uzbrojeni i stosowali się do obowiązującej na statku zasady niestosowania przemocy, a broń żołnierzy wyrzucano za burtę.

McGeough pisze, że co najmniej dwie osoby zastrzelono od tyłu podczas udzielania pomocy rannym, jedną zastrzelono z góry.

Turecki aktor Sinan Albayrak powiedział, że widział jednego z najbardziej znanych działaczy tureckich nakazującego pasażerom by zaniechali bicia dwóch żołnierzy izraelskich. Później widział kiedy strzałem w tył głowy zabito tureckiego fotografa, podczas gdy wraz z innymi próbowali pomagać innemu rannemu działaczowi, „izraelscy żołnierze otworzyli do nich ogień.. uciekliśmy od rannego.”

Wśród ofiar jest turecki dziennikarz Chetin Genghis, którego rany na głowie wskazują, że był zastrzelony z góry, być może z jednego z helikopterów. Będąc świadkiem ostatnich chwil jego życia, jego kolega Hisham Goruney powiedział: „Chcę zapomnieć o tym, ciągle nie mogę uwierzyć w to co widziałem.”

Innym zmarłym był indonezyjski kamerzysta Sura Fachrizaz, do którego strzelono w klatkę piersiową. Jeszcze innym był malezyjski lekarz którego, jak mówią działacze, zastrzelono kiedy pomagał rannym.

Wszystko to potwierdzają inni świadkowie. Wspomniany przez Johna wcześniej Kanadyjczyk Farook Burney, szef  organizacji przywożącej partię laptopów do Gazy jako pomocy w nauce palestyńskim dzieciom.

Mówiąc w Istambule po uwolnieniu z izraelskiego aresztu, Burney powiedział, że izraelscy żołnierze zaczęli ostrzeliwać statek przed wylądowaniem komandosów na pokładzie.

„Wyraźnie można było usłyszeć liczne strzały. Czy były to gumowe pociski czy żywa amunicja, było wiele strzałów z helikoptera i z łodzi (wzdłuż Mavi Marmara).”

Burnley opowiedział również o widzianej przez niego pierwszej ofierze.

Kanadyjczyk Farooq Burney (37) opisał moment śmierci starszego wiekiem działacza, do  którego strzelano w klatkę piersiową. „Nie mogliśmy zobaczyć gdzie był postrzelony, więc odpięliśmy jego kamizelkę ratunkową i wyraźnie widzieliśmy jego ranę, w klatce piersiowej, tracił bardzo dużo krwi,” powiedział Burney. „Rana była z prawej strony i wypływała z niej krew. Zmarł” dodał.

Powiedział również, że działacze odbierający komandosom pistolety usuwali z nich naboje i wrzucali je do morza, co jest sprzeczne z twierdzeniami Izraelczyków, że broń była używana przeciwko nim.

Reporter z Gulf News, Abbas Al. Lawati napisał w swojej gazecie:

Kiedy zobaczyłem zdenerwowanych działaczy ciągnących po schodach i okładających jednego z izraelskich żołnierzy, zatraciłem dziennikarską obiektywność i zacząłem krzyczeć do działacza by przestał go bić. Widząc złość w oczach tego działacza, pomyślałem, że mógłby go zabić. Znałem obrazy wojny jaką izraelscy żołnierze toczyli ze swoimi jeńcami, na skutek których żołnierze umierali. Myślałem, że gdyby izraelski żołnierz zmarł na statku, bombardowali by całą flotyllę aż do jej zatopienia.


Ale to było oczywiście zanim zobaczyłem tę masakrę. Gniew działaczy pokazał się inaczej kiedy widziałem grupę ludzi znoszących po schodach umierającego człowieka. Nie można było rozpoznać jego twarzy, była pokryta krwią. Widocznie był jednym z pierwszych zastrzelonych, kiedy izraelski strzelec z helikoptera wycelował w środek jego czoła, wypruwając mu mózg, który znalazł się w dłoniach chcącego mu pomóc człowieka.

Lawati opisuje również spotkanie z rozbrojonym przez pasażerów izraelskim komandosem: Zrobiłem kilka kroków w dół usiłując utrzymać równowagę w ogromnej ilości krwi pod stopami, by sfilmować innego pojmanego żołnierza. Stał w rogu opatrywany przez dwóch pokładowych medyków, był w szoku i płakał.


Wydawało się to nieprawdziwe. Wiedziałem, że ten żołnierz mógł zniszczyć całą flotyllę i pomyślałem, że sfilmuję go z bliska. Podstawiłem kamerę do jego twarzy tak blisko jak mogłem i dwa razy zapytałem go o imię. Był zbyt zszokowany by odpowiedzieć. W oczach widziałem strach przed śmiercią. Był przerażony. Wtedy usłyszałem kobiety krzyczące „idą tutaj!”

Nowozelandzka działaczka Nicola Enchmarch rozmawiała z NZ Herald:

Powiedziała, że widziała kiedy na pokładzie zastrzelono jedną z osób po zaatakowaniu statku, części flotylli usiłującej przełamać blokadę z pomocą dla Gazy.

„Zastrzelono go w głowę, prawdopodobnie żywą amunicją w tył głowy, ponieważ była to ciężka rana,” powiedziała w rozmowie z BBC. „Zmarł a my musieliśmy odejść bo strzelano ze wszystkich stron.”

Jej grupa zeszła z pokładu w dół by ukryć się wewnątrz i uciec przed niebezpieczeństwem. Po drodze widziała mężczyznę postrzelonego w plecy, przeżył. Powiedziała, że pasażerowie działali w obronie własnej, podczas gdy izraelscy żołnierze byli groźni i agresywni. Rzucali bomby dźwiękowe i używali prawdopodobnie gazu łzawiącego.

Irlandczyk dr Finta Lane mówił o swoich przeżyciach na pokładzie jednej z mniejszych łodzi flotylli

… Dr Lane oświadczył, że zaatakowano go. „Kiedy weszli na pokład, sprzeciwialiśmy się pokojowo. Siedziałem na podłodze i próbowałem z nimi rozmawiać, ale izraelscy komandosi zaatakowali nas,” powiedział.

„Fiachra [O Luain z Bostonu, USA] był ciągnięty przez wrzeszczącego komandosa po podłodze z pistoletem wycelowanym prosto w moją twarz. Zachowywał się tak wściekle, że bałem się o życie.”

Aktualizacja: Palestinian Monitor rozmawiał z włoskim działaczem Manolo Luppichini, który powiedział, że w areszcie został pobity przez Izraelczyków ponieważ „poprosiłem o telefon do mojej rodziny i ambasady.” Luppichini również mówi, że rozmawiał z Australijką Jennie Campbell, jedną z pielęgniarek na pokładzie Marvi Marama. Powiedziała mu, że widziała i policzyła 19 ciał, a nie 9 o których mówiły media.

††††††††††††††††††††††††††

Niezależni dziennikarze obalają izraelską medialną wersję wydarzeń

EI-Abraham Greenhouse i Nora Barrows-Friedman (The Electronic Intifada)  15.6.2010, tłumaczyła Ola Gordon

„Kiedy izraelscy żołnierze weszli na statki, z pełną świadomością starali się upewnić, że nie wydostaną się żadne relacje z ataku na flotyllę, który uznany będzie za sprawę zamkniętą, wobec czego usiłowali skonfiskować wszystkie kamery, odciąć satelity i zdewastować kamery CCTV na pokładzie Mavi Marmara. Byli zdecydowani na dyrygowanie tą historią”, powiedział australijski dziennikarz Paul McGeough, jeden z setek działaczy i dziennikarzy, świadków fatalnego ataku na Freedom Flotilla rankiem 31 maja. McGeough był jednym z co najmniej 60 dziennikarzy na pokładzie flotylli, którzy zostali zatrzymani, a ich filmy skonfiskowane.

W ciągu kilku godzin od przechwycenia przez izraelskich komandosów płynącej na międzynarodowych wodach z pomocą do Gazy flotylli, komandosów którzy zabili co najmniej dziewięć osób – niektórych z bliska – na pokładzie Mavi Marmara, wiadomość o krwawym ataku rozeszła się na cały świat. Wywołała wściekłość, potępienie i wezwanie do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa.

Tymczasem w pełnym toku była już izraelska kampania dezinformacji o ataku, kampania przeinaczania i tłumienia oburzenia opinii publicznej. Jednocześnie działacze i sceptyczni dziennikarze rozpoczęli dekonstrukcję oficjalnej wersji wydarzeń i zbieranie dowodów w celu odkrycia prawdy o zgonach działaczy na misji humanitarnej do obleganej Strefy Gazy. Od chwili kiedy izraelskie wojsko odcięło wszelką komunikację flotylli, w ciągu następnych 48 godzin podczas gdy ci którzy przeżyli byli przetrzymywani, ich kamery i filmy mogące obwiniać przejęte, tytuły w międzynarodowych mediach zdominowane były przez jednostronną izraelską wersję wydarzeń.

Głównym punktem strategii medialnej Izraela była szybka emisja wybranych plików audio i wideo, które według rządu uwiarygodniały jego twierdzenia, że pasażerowie próbowali zabić niczym nie prowokujących ich żołnierzy – w ten sposób zmuszając ich do użycia ognia we własnej obronie. Jednak początkowe i najbardziej rozpowszechniane pliki nosiły znaki szczegółowej edycji, łącznie z zaciemnianiem lub usuwaniem znaczników czasu.

Chociaż pliki najwyraźniej przedstawiały pasażerów Mavi Marmara rzucających się na żołnierzy izraelskich z kijami i innymi przedmiotami, kontekst obrazów był całkowicie jasny. Nie można było określić w którym momencie w trakcie napaści pliki były filmowane, budząc wątpliwości na temat tego, która ze stron działała w obronie własnej.

Jamal Elshayyalz z Al-Jazeera, jak również inni, potwierdzili relacje z przebiegu wydarzeń innych pasażerów flotylli, w tym izraelskiej parlamentarzystki Hanin Zoabi, że izraelscy komandosi rzekomo zaczęli strzelać zanim wtargnęli na pokład statku.

Klipy te szybko uzupełniły materiał umieszczony na YouTube, również poddane szczególnym zabiegom, o których Izrael powiedział, że pochodziły z kamer statku oraz od dziennikarzy, którym skonfiskowano sprzęt. Biuro rzecznika izraelskiej armii również rozpowszechniło liczne zdjęcia dokumentujące walkę na pokładzie statku.

Po zarekwirowaniu flotylli, statki sprowadzono do izraelskiego portu Aszdod i rozładowywano, w dniu 1 czerwca izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na witrynie Flickr rozpoczęło dystrybucję fotografii przedmiotów rzekomo znalezionych na pokładzie. Materiały MSZ sklasyfikowane jako „broń” – w ten sposób rzekomo popierające twierdzenie, że działacze planowali przeprowadzenie „linczu” na izraelskich żołnierzach – były możliwe do zidentyfikowania przez odbiorców jako przyrządy kuchenne oraz standardowy sprzęt dla statków.

Ponadto statki były wielokrotnie sprawdzane przed ustawieniem kierunku na Gazę, zarówno przez tureckie organy celne jak i niezależną firmę ochroniarską i w obu punktach nie znaleziono żadnej broni, jak mówi komunikat prasowy Free Gaza Movement. Uczestnicy powiedzieli również, że wszyscy pasażerowie byli przedmiotem szczegółowej kontroli przed wejściem na pokład, niezależnie od tego, w którym punkcie rozpoczęli swoją podróż.
Te fotografie „broni” stały się pierwszą iskrą w wysiłkach zmierzających do analizy i ujawniania niespójności roszczeń ze strony Izraela. Wkrótce po opublikowaniu zdjęć, które pojawiły się 1 czerwca na oficjalnej stronie MSZ Flickr, komentatorzy zaczęli zwracać uwagę na fakt, że kilka zdjęć zawierało cyfrowo zakodowane informacje wskazujące na to, że były wykonane kilka lat wcześniej. Odpowiedzią MSZ była zmiana dat i wydanie oświadczenia, że jedna z jego kamer została skalibrowana nieprawidłowo.
Skoro twierdzenie to nigdy nie może być ani potwierdzone ani odrzucone, to gafa ta wykazała, że pośpiech Izraela w propagowaniu swojej wersji wydarzeń w mediach doprowadził do znacznych błędów i niedopatrzeń. Kiedy rozpoczęto uwalnianie pasażerów flotylli i deportację po zatrzymaniu w Izraelu, relacje jakie podali na temat wydarzeń na pokładzie statków – szczególnie na Mavi Marmara – wyraźnie odbiegały od oficjalnej wersji Izraela.
Dziennikarze na pokładzie statku, z których część mogła nadawać przez satelitę przez pewien czas trwania ataku powiedzieli, że byli wyznaczeni na atak ze strony izraelskich żołnierzy. „Mieliśmy na szyjach zawieszone kamery i karty prasowe w rękach, ale żołnierze celowali laserami w oczy by nas zastraszyć,” turecki dziennikarz Yuecel Velioglu z agencji AA powiedział Reporterom bez Granic.

Ponadto znaczna część materiału publikowanego przez Izrael (po cenzurze) odebranego dziennikarzom na pokładzie statku po konfiskacie ich sprzętu. Czyn ten został zdecydowanie potępiony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych (FPA) w Izraelu, które w oświadczeniu z 4 czerwca napisało: „Wykorzystanie tego materiału bez zgody odpowiednich organizacji medialnych to wyraźne naruszenie etyki dziennikarskiej i jest nie do przyjęcia.”

Niezależni dziennikarze z całego świata, zdeterminowani by nie pozwolić izraelskiemu rządowi nadal dominować w dyskursie publicznym w sprawie ataku na flotyllę ze swoją wątpliwą wersją wydarzeń, dokonali analizy i zidentyfikowali sprzeczności z wersją izraelską. Praca ta odegrała kluczową rolę w stworzeniu bardziej kompletnego i dokładnego przekazu wydarzeń dostępnego dla odbiorców anglojęzycznych: większość korporacyjnych mediów w języku angielskim, z chlubnym wyjątkiem Al-Jazeera po angielsku, po prostu ponownie pokazywała wersję Izraela i przeprowadziła albo znikome albo nie przeprowadziła żadnego śledztwa w celu ocenienia jej autentyczności.

Zdjęcia i usuwanie kontekstu

Inna fotografia opublikowana przez biuro rzecznika izraelskiej armii wzbudziła dodatkową kontrowersję, gdy pojawiła się w artykułach na temat wypadku. Zdjęcie anonimowego brodatego mężczyzny trzymającego zakrzywiony nóż, pojawiało się z opisem, również pochodzącym od izraelskich wojskowych, twierdzącym że osoba z nożem była działaczem na pokładzie Mavi Marmara.
Ali Abunimah, współzałożyciel The Electronic Intifada, natychmiast zauważył wyraźne niespójności fotografii z kontekstem, rzucając w wątpliwość jego wiarygodność. Abunimah zwrócił uwagę na swoim blogu, że za mężczyzną było widać naturalne światło wpadające strumieniem przez okno – pomimo, że atak przeprowadzono w godzinach przed świtem. Ponadto mężczyzna był otoczony fotografami, którzy wydawali się niezwykle spokojni jako obserwatorzy w środku wymiany ognia, sfotografowani po wejściu izraelskich żołnierzy na pokład statku. W końcu kilka dni po ukazaniu się zdjęcia zostało ono ponownie wykorzystane w montażu wideo, opublikowanym w serwisie YouTube pod nowo zarejestrowanym użytkownikiem „gazaflotilliatruth”, ale tym razem mniej przycięta. W nowej wersji zdjęcia, brodaty człowiek widziany jest w pozycji siedzącej, a nie stojącej – znowu nietypowa pozycja do przybrania podczas walki wręcz.


Dziennikarz śledczy Max Blumenthal pisze, że podpis pod zdjęciem pochodzącym od wojska – wielokrotnie używany w mediach takich jak izraelski dziennik Haaretz – pokazywały brodatego mężczyznę trzymającego nóż po wejściu komandosów na statek.

Po wystosowaniu pytań do biura rzecznika izraelskiej armii, Haaretz usunął podpis pod  podejrzanym zdjęciem. Blumenthal dodaje, że Haaretz „nie wspomniał już o wycofaniu go, prawdopodobnie zakładając, że nikt tego nie zauważy. „ Wycofanie rodzi niepokojące pytania na temat poziomu koordynacji między IDF [izraelska armia] i izraelskimi mediami. Ani też nie wspomniał, że brodaty mężczyzna to jemeński minister parlamentu Mohammad al-Hazmi, który prezentował swój  ceremonialny sztylet – niezbędny element tradycyjnego jemeńskiego stroju – dla „ciekawych dziennikarzy i obcokrajowców na statku”, jak wskazuje Blumenthal, oczywiście na długo przed atakiem.

Nowe oskarżenia obalone natychmiast

Kiedy relacje pasażerów zaczęły przykuwać większą uwagę w prasie zachodniej, Izrael w odwecie wystosował serię coraz gorszych oskarżeń by ich zdyskredytować. Poważny charakter tych zarzutów jest trudno zrozumieć, dlaczego rząd Izraela czekał tak długo, by je opublikować. Kiedy dziennikarze zaczęli oceniać nowe twierdzenia, okazało się, że dowody Izraela są słabe i nawet nie istnieją.
Jedno z takich oskarżeń opublikowane 2 czerwca w oświadczeniu prasowym MSZ było, że 40 pasażerów Mavi Marmara zidentyfikowano jako najemników pracujących dla Al-Kaidy. Tego samego dnia rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Philip Crowley powiedział, że jego biuro nie może sprawdzić oświadczenia Izraela i niezależni dziennikarze w Tel Awiwie niezwłocznie postanowili zbadać to sami.

Biuro rzecznika armii izraelskiej Blumenthalowi i jego koleżance Lia Tarachansky powiedziało wprost, że wojsko nie ma „żadnych dowodów” na poparcie tezy MSZ. 3 czerwca rano, w wersji prasowej online usunięto wszystkie twierdzenia odnoszące się do Al-Kaidy.

Co ważniejsze,  4 czerwca Izrael umieścił filmik na YouTube, który twierdził, że był to fragment  łączności radiowej między izraelską marynarką wojenną i Mavi Marmara. W pliku był głos mówiący do Izraelczyków „wracajcie do Auschwitz”, a inny głos mówił „pomagamy Arabom przeciwko USA,” w odpowiedzi na izraelskie stwierdzenia, że statek „zbliżał się do obszaru, który znajdował się pod blokadą marynarki wojennej.” To ostatnie oświadczenie zostało spreparowane z akcentem przypominającym akcent z amerykańskiego południa, mimo że na pokładzie żadnego z okrętów nie było nikogo z tego regionu. Liczni blogerzy komentowali, że akcent brzmiał tak, jakby był sfałszowany i wyśmiewali jakość widocznego fałszerstwa.
Jeden z organizatorów flotylli, obywatelka amerykańska Huwaida Arraf, była zdumiona kiedy dowiedziała się, że plik zawiera również jej własny głos, choć nie była na pokładzie Mavi Marmara, ale na innym statku. Tel Awiwski dziennikarz i bloger Mya Guarnieri zauważyła, że Arraf powiedziała News Agency Maan z Betlejem, że klip jej głosu mówiący: „mamy zgodę od Port Authority w Gazie na wejście” zdawał się być zaczerpnięty z komunikacji podczas wcześniejszej wyprawy z flotyllą (od roku 2008 było ich dziewięć). „Kiedy rozmawiali z nami przez radio [podczas tej] wyprawy, byliśmy w odległości 150 km,” zauważyła Arraf .

Blumenthal zwrócił uwagę na tajemniczą obecność Arraf i inne rozbieżności w pliku w artykule który opublikował  4 czerwca. Następnego dnia  MSZ wydał oświadczenie, w którym przyznaje że plik został znacząco zredagowany. Jednak plik z oświadczeniem o „Auschwitz” pozostaje na stronie MSZ w nowej „nie redagowanej” wersji rzekomej transmisji.

High-tech śledczy odkrywają sieć oszustwa

Być może najbardziej szkodliwe dla wiarygodności izraelskiej wersji była mapa opublikowana przez Ali Abunimaha na swoim blogu, którą sporządził przy pomocy archiwalnych transmisji Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS) w celu określenia pozycji Mavi Marmara kiedy płynęła rano w niedzielę przed atakiem. Za pomocą mapy Abunimah był w stanie określić lokalizację i kierunek statku na podstawie przekazywanych przezeń aktualnych danych. Mapa również nakreśliła pozycję Mavi Marmara w dokładnych punktach kiedy zdjęcia z kamery na statku najwyraźniej rejestrowały, a które Izrael opublikował bez ukrytych znaczników czasu.

Według danych AIS, Mavi Marmara podążał na południe – równolegle do wybrzeża Izraela i ponad 120 km od brzegu – do około 04:35 czasu lokalnego. W tym momencie statek nagle skierował się na zachód, odchodząc od wybrzeża Gazy.

Atak który według pasażerów rozpoczął się krótko po 04:00, został zgłoszony do greckich działaczy w bezpośredniej komunikacji ze statkiem w pewnym momencie przed 04:51. Jednak znacznik czasu widziany na filmie z kamery bezpieczeństwa i umieszczony pod zdjęciem jako punkt, w którym „awanturnicy wszczęli konfrontacje z izraelskimi żołnierzami” wykazuje, że klip został nakręcony o 05:03. Jest to poświadczone faktem, że morze o tej godzinie jest najwyraźniej oświetlone światłem naturalnym, co nie byłoby możliwe godzinę wcześniej.

Ten dowód bezpośrednio zaprzecza izraelskim twierdzeniom dotyczącym kolejności i czasu wydarzeń, jak również rzuca wątpliwości na najważniejszy punkt. Podczas gdy zdecydowana większość filmu z ataku została zarekwirowana przez Izrael, łącznie z Rejestratorami Danych Rejsu flotylli (VDR – morski odpowiednik „czarnej skrzynki” samolotu), działacze starannie archiwizują wszystkie dostępne dowody, aby uniemożliwić Izraelowi dokonywanie na nich zmian lub zniszczenie ich. Ponieważ staje się dostępne coraz więcej danych ze znacznikami czasu, będzie to gromadzone przez działaczy i nanoszone na mapy nie tylko po to by pomóc odkryć co się stało na pokładzie Mavi Marmara, ale by zagwarantować wyższy poziom odpowiedzialności, gdy Izrael zareaguje na flotylle w przyszłości.

Znaczna część danych już się wydostaje. Kilka osób, które przeżyły zdołała ukryć przed izraelskimi porywaczami karty pamięci, zawartość których rozpoczęli po powrocie udostępniać dziennikarzom. Kilka zdjęć opublikowanych w tureckiej gazecie HaberTurk przedstawia osoby udzielające pomocy medycznej rannym żołnierzom izraelskim, a nawet chroniące ich przed sfotografowaniem – co wydawało się przeczyć twierdzeniom Izraela, że pasażerowie byli zdecydowani z premedytacją przeprowadzić „lincz” na izraelskich komandosach.

Ostatnio opublikowane klipy wideo należące do pasażerów flotylli pokazują jak izraelscy żołnierze kopią, biją i strzelają do nich, łącznie z filmem, jak mówi turecka Chan News Agency, pokazującym moment strzelania z bliska z broni automatycznej do Furkana Dogana, 19-letniego obywatela USA. Przeprowadzona autopsja ustaliła, że do Dogana strzelano pięciokrotnie, w tym raz w plecy i dwa razy w głowę z bliska. Inne filmy pokazują helikoptery nad flotyllą, widać błyski wystrzałów i słychać strzały, potwierdzające zeznania pasażerów o tym, że komandosi strzelali zanim weszli na pokład, przez co napotkali ograniczony opór ze strony przerażonych działaczy.

Śledztwo międzynarodowe versus wewnętrzne

Izraelski rząd nadal odrzuca pomysł zorganizowania międzynarodowego śledztwa i chce przeprowadzić własne. 5 czerwca sekretarz generalny ONZ zaproponował powołanie międzynarodowej komisji w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie mordu na dziewięciu pasażerach flotylli, ale dzień później ambasador Izraela w USA Michael Oren oświadczył w Fox News, że Izrael nie zgadza się na „śledztwo prowadzone przez międzynarodową komisję.”
Ci którzy żądają międzynarodowego śledztwa mają dobre argumenty by wątpić w zdolność Izraela do przeprowadzenia dochodzenia we własnej sprawie. Według Human Rights Watch (HRW) przywołującego dane z izraelskiej organizacji praw człowieka Yesh Din, w latach 2000-2009 „izraelscy żołnierze zabili ponad 2000 palestyńskich cywilów na okupowanych terenach, nie biorących udziału w walce. Z ogólnej liczby 1246 śledztw kryminalnych rozpoczętych w tym samym okresie ws. różnego rodzaju podejrzanych przestępstw dokonanych przez izraelskich żołnierzy na cywilnej ludności palestyńskiej, tylko w 6% (78 przypadków) postawiono zarzuty. Tylko 13 z tych zarzutów skończyło się oskarżeniem żołnierzy za zabójstwo cywilów. Od września 2008 roku za spowodowanie śmierci czterech cywilów skazano pięciu żołnierzy.
HRW wykazała podobne potraktowanie notorycznego 3-tygodniowego izraelskiego ataku na Gazę, rozpoczętego 27.12.2008 roku. Atak ten spowodował śmierć ponad 1,400 Palestyńczyków i skończył się tylko jednym wyrokiem skazującym, za kradzież karty kredytowej należącej do rodziny palestyńskiej, dokonanej podczas plądrowania przez żołnierzy jej domu.

Odnośnie ataku na flotyllę, niektóre izraelskie źródła rządowe poinformowały, że pozwoliliby na jednego lub więcej międzynarodowych „obserwatorów” w składzie swojej wewnętrznej komisji śledczej. Rządy na całym świecie podkreślały, że takie alternatywne rozwiązanie jest nie do zaakceptowania przez prawdziwe śledztwo międzynarodowe. Jednak nawet zupełnie bezstronna grupa wyznaczona do zbadania tego ataku analizowała by „dowody” (takie jak zdjęcia i filmy VDR), które były pod całkowitą kontrolą izraelskich wojskowych od czasu ataku.
Odpowiedzialność a niezależne dziennikarstwo

Mając niewielką nadzieję na formalne o jakimś stopniu wiarygodności postępowanie wyjaśniające, niezależni dziennikarze na całym świecie zauważyli potrzebę zorganizowania własnego dochodzenia. Praca niezależnych dziennikarzy ma coraz większy wpływ na media głównego nurtu. Historia zabójstw na Mavi Marmara nie jest wyjątkiem, mimo niechęci wielu profesjonalnych reporterów wobec publicznego oskarżania izraelskiej wersji wydarzeń.

„Jest to problem kiedy, w przypadku flotylli, okoliczności nadużyć prawnych i moralnych Izraelczyków były tak rażące i widoczne, że niezależne media mają większą możliwość bycia wysłuchanym,” powiedział Richard Falk, ekspert prawa międzynarodowego i specjalny sprawozdawca ONZ do praw człowieka na okupowanych terytoriach palestyńskich. Gdyby ONZ lub inna bezstronna organizacja ustanowiły międzynarodową komisję, mogłaby ona „w znacznym stopniu skorzystać z [niezależnych mediów] aktywnych przedsięwzięć w celu uwiarygodnienia każdego dochodzenia,” powiedział Falk.
Niezależni dziennikarze odnieśli już sukces w obaleniu izraelskiej wersji w mediach korporacyjnych. Przez prawie pięć godzin rano 5 czerwca, większość głównych mediów donosiła o sytuacji czwartego opóźnionego statku flotylli, łącznie z komunikowaniem się z Mavi Marmara, który prawie wyłącznie zależał od informacji umieszczanych na komunikatorach społecznych przez działaczy i niezależnych dziennikarzy na Twitterze. Artykuł Abunimaha i Blumenthala obalający większość izraelskiej wersji przedrukowywany były wielokrotnie przez Roberta Mackeya,  blogera na witrynie New York Timesa.
10 czerwca konferencja prasowa ONZ poświęcona była przedstawieniu nieocenzurowanych filmów z ataku, nagranych przez filmowca Iara Lee, co spowoduje, że pierwsze strony gazet na całym świecie pokażą niezliczoną ilość zdjęć zaprzeczających izraelskiej wersji wydarzeń.

Parl Larudee, działacz z okolic San Francisco, który brał udział w wyprawie flotylli i doznał ciężkiego pobicia wymagającego leczenia szpitalnego, jest pewien, że sukces niezależnych dziennikarzy w ujawnieniu niespójnej izraelskiej wersji ma wpływ na zmieniającą się powszechną świadomość.

„Coś tu się dzieje. Zmienia się sposób postrzegania,” mówi Larudee. „Opinia społeczna dowiaduje się, rozumie że zaatakowano konwój z pomocą humanitarną, a pasażerowie próbowali się bronić, mimo wymysłów tworzonych w mediach przez Izrael. Izrael nie będzie mógł upierać się przy swojej wersji. Wszystko to zaczyna się rozpadać.”

††††††††††††††††††††††††††††

Hasbara znowu zawiodła czyli zdjęcia izraelskich żołnierzy opatrywanych przez pasażerów Mavi Marmara

Posted in Izrael, jak się bronić?, judaizm, Judeopolonia, kompleks jot, lubawiczerowie, Piotr Bein, Polska, propaganda | 9 Komentarzy »