Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Archive for the ‘historia Słowian’ Category

Nie do żarcia

Posted by grypa666 w dniu 18/07/2011

Rotmistrz Pilecki – zmora polityków

Szanowni Państwo, Czy dziś ktoś reprezentuje polskie ofiary Auschwitz? Czy w Polsce A.D. 2011 są politycy, którym zależy na europejskim upamiętnieniu Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?  Jeśli interesuje Was odpowiedź na te pytania, a także nowiny na temat postawy Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego względem polskich ofiar i bohaterów Auschwitz, zapraszam do zapoznania się z materiałem. Zob. także facebookowy profil naszej akcji. Ukłony,  Michał Tyrpa

††††††††††††††††††††††††††††

Radioaktywne deszcze w Kanadzie

Od wybrzeża Pacyfiku po Albertę… podróż pomiarowa w toku… Wykryto wysokie do niebezpiecznych poziomów w wodzie opadowej.

†††††††††††††††††††††††††††††

Red. Michałkiewicz o antypolonizmie

†††††††††††††††††††††††††††††††††`

Odsiecz Wiedeńska

Wojciech Właźliński: Bardzo to ladne i krzepace. Odsiecz Wiedenska. Konieczny jest nastepca Jana III Sobieskiego i jego recerze ale juz bez lanc. Inne sa teraz srodki i sposoby. Oby to sie stalo.

†††††††††††††††††††††††††

Z Vismayi za Nexusem: Napromieniowana żywność

††††††††††††††††††††††††††††

USA: Rząd przestaje nadzorować większość gatunków GMO 

†††††††††††††††††††††††††

Jak korporacje uzyskują pozwolenia na GMO

†††††††††††††††††††††††††††††††

Czy to już koniec jedzenia jakie znamy?

27 lipca w Senacie odbędzie się głosowanie nad Ustawą o Nasiennictwie – akcie prawnym, od którego zależeć będzie czy my i nasze przyszłe pokolenia będziemy mieć na stołach  prawdziwe jedzenie czy tylko laboratoryjne, szkodliwe dla zdrowia wynalazki z GMO napisem: „żywność”.
Aby zapewnić sobie możliwość spożywania prawdziwego jedzenia musimy działać natychmiast. Musimy przekonać  naszych Senatorów  aby całkowicie odrzucili Ustawę o Nasiennictwie w jej obecnej formie. Jest to pełen wad akt prawny, który otwiera drzwi do zalegalizowania genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w Polsce. Jednocześnie ogranicza on stosowanie tradycyjnych nasion tylko do 10% (!) na komercyjnym rynku.
Ni mniej ni więcej jest to zaproszenie dla korporacji agrobiznesu do przejęcia kontroli nad krajowym łańcuchem  pokarmowym, a tym samym  do zniszczenia małych i średnich tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako jedyne produkują odżywczą i naturalną żywność.
Dodatkowo Rząd RP i większość mediów prowadzą akcję  dezinformacji społeczeństwa, któremu wmawia się, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO.
Tymczasem nowa Ustawa o Nasiennictwie dopuszcza możliwość wpisywania GMO do katalogu krajowego (bo wykreślono wcześniejszy zakaz). Oznacza to, że skoro można będzie wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie są one dopuszczone do upraw na terytorium RP.
Żaden sąd administracyjny nie uzna naruszenia art. 104 ust. 2, w którym utrzymano zakaz obrotu materiałem siewnym  […] odmian zawierających modyfikację genetyczną, jeśli rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umieszczoną w katalogu! Ponadto sejm odrzucił poprawkę, która miała poszerzyć pojęcie „obrót” o „użytek własny”. Dzięki temu tzw. „indywidualni rolnicy” będą mogli bezkarnie przywozić nasiona GMO z innych krajów. W rzeczywistości ci „indywidualni rolnicy” to zazwyczaj dystrybutorzy, którzy dostarczają rolnikom ziarno, a tylko fakturują je indywidualnie.
Tak więc zapisy nowej ustawy o nasiennictwie dają – pomimo pozornego zakazu, przyzwolenie na uprawy GMO.
Taka sprzeczność i dwuznaczność to bardzo niebezpieczny podstęp i nie wolno pozwolić, żeby Rządowi RP uszło to na sucho.

Jedynie poprzez bombardowanie swoich Senatorów żądaniami, aby odrzucili tę Ustawę możemy mieć nadzieję, że unikniemy katastrofy nieodwołalnego zakażenia naszego łańcucha pokarmowego przez GMO i  odebrana przyszłym pokoleniom możności  zdrowego, tradycyjnego jedzenia.
CZAS NA DZIAŁANIE TERAZ! Prosimy dzwońcie do senatorów, odwiedzajcie ich w biurach…i domagajcie się, jako wyborcy, odrzucenia tej ustawy.

Serdecznie pozdrawiamy,  Jadwiga Łopata i Julian Rose

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

List otwarty do polskich rolników – Apel do polskiego społeczeństwa

Przesyłam list otwarty Juliana Rose do polskich rolników z prośbą o nagłośnienie tego listu i apelu .

1. Wyniki badań ogłoszone w listopadzie: wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw. (13 listopada 2008)

Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności/ zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia/ Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się wprowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie.

Badania prowadzone przez Uniwersytet Weterynarii w Wiedniu dowiodły, że karmienie myszy genetycznie modyfikowaną kukurydzą firmy Monsanto doprowadziło do niższej płodności i mniejszej masy ciała. Jeden z prowadzących badanie profesorów prof. Zentek powiedział, że była bezpośrednia zależność między spadkiem płodności a dietą GM, i że myszy karmione tradycyjnym zbożem rozmnażały się w bardziej efektywny sposób.

Podczas badania austriaccy naukowcy wykonali kilka długoterminowych prób w ciągu 20 tygodni z myszami laboratoryjnymi karmionymi dietą zawierającą 33% kukurydzy GM (NK 603 x MON 810), albo podobnej kukurydzy nie-GM używanej w wielu krajach. W porównaniu do grupy kontrolnej, statystycznie istotna wielkość miotów i spadki wagi szczeniąt zostały udokumentowane w trzecich i czwartych miotach myszy żywionych kukurydzą GM.

2. Szczury ze szkolnego laboratorium „świrują” po żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

Szkoły w Wisconsin pokazują dzieciom, z wykorzystaniem unikalnych eksperymentów naukowych, niebezpieczeństwa płynące z genetycznie modyfikowanego niezdrowego pożywienia (GMO). Siostra Luigi Frigo każdego roku, w drugiej klasie w miejscowości Cudahy powtarza ten eksperyment.

Uczniowie karmili jedną grupę myszy nieprzetworzonym pokarmem. Druga grupa dawała myszom te same niezdrowe pożywienie, które serwowane jest w większości szkół. W kilka dni zachowania drugiej grupy myszy zmieniły się. Zaczęły one nieregularnie sypiać i stały się leniwe, nerwowe, a nawet agresywne. Myszy odstawione po około trzech tygodniach do nieprzetworzonego pokarmu, wróciły do normy….

To jest artykuł/, który otrzymałem od Stowarzyszenia Żywności Organicznej:, „Dlaczego Szkoły Powinny Usunąć Genetycznie Zmodyfikowane Pożywienie z barów samoobsługowych”. Jeffrey M. Smith, Comanche Hrabstwo Kronika, Elgin, OK, wrzesień, 2008. Więcej
Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.  Z poważaniem, Zbigniew Kuraś, koordynator Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi na Podkarpaciu

List otwarty do polskich rolników – Brak sprzeciwu wobec GMO

Ustawa zezwalająca na obrót genetycznie modyfikowanego materiału siewnego została 1 lipca 2011, zaakceptowana przez Sejm RP. Gdy W. Brytania w l. 1990-ych stanęła obliczu zagrożenia genetycznie zmodyfikowanymi uprawami, ruch rolnictwa ekologicznego był w czołówce oporu dla rządu. Przewodził walce o zakaz tworzenia pól doświadczalnych z GM oraz genetycznie zmodyfikowanej żywności na półkach supermarketów. Inne organizacje również włączyły się do działań i właśnie współpraca zainteresowanych wymusiła wycofanie się przez rząd i przez supermarkety z planów wprowadzania GMO. Upraw nie wprowadzono i supermarkety wyrzuciły żywność GM ze swojego asortymentu. Podobnie stało się w Francji i innych krajach, w których są zakazy.

Praktycy ekologicznych metod uprawy ‚z wyboru’ są świadomi konsekwencji skażenia GMO. Nie wszyscy tradycyjni rolnicy mają taką świadomość. Więc dlaczego polscy rolnicy i producenci ekologiczni są niechętni by wyjść z cienia i walczyć o swoją przyszłość, naszą przyszłość?

Widzę tu wielki problem, każdy wydaje się usprawiedliwiać swoją bierność – ale przecież przyszłość każdego gospodarstwa jest w ogromnym zagrożeniu i żywność, którą wszyscy jemy będzie nieodwracalnie zanieczyszczona jeśli rolnicy i producenci ekologiczni nie sprzeciwią się i wyraźnie zażądają zakazu upraw GMO. Wielu ludziom wydaje się, że w sposób magiczny nie będą mieli kontaktu z GMO w łańcuchu żywieniowym. Czy sądzą, że ekologiczne gospodarstwa i przetwórnie jakoś będą w magiczny sposób chronione gdy wszystkie inne zostaną zanieczyszczone? Czy boicie się być postrzegani jako “inni”? Skąd taka blokada?

Bez względu na powód blokady, trzeba ją zlikwidować, jeśli mamy zatrzymać uprawy GMO w Polsce. Mieliśmy kilka sukcesów – nawet kiedy tylko kilka zdeterminowanych osób podjęło działania – więc mogliśmy zatrzymać GMO gdyby większa liczba zajęła stanowisko w tej kwestii/dołączyła do akcji.

Obecnie sprawa nasion genetycznie zmodyfikowanych pójdzie do Senatu. Jest to ostatnia nasza szansa aby zatrzymać tę propozycję na parlamentarnej scenie. To później niż czas na pobudkę!

Posłowie z PO i PSL głosowali za ustawą pokazując, że są skłonni do poparcia aktów ludobójstwa przeciwko własnym rodakom bowiem pozwolenie korporacjom na przejęcie łańcucha żywieniowego jest aktem ludobójstwa. Miliony ludzi będą spożywać nieświadomie żywność GMO prowadzącą do bezpłodności i chorób śmiertelnych.

Kolejne głosowanie będzie w senacie. Czy mamy po prostu patrzeć jak ten horror się rozwija? Musimy się zjednoczyć i działać wspólnie, żeby zablokować ustawę. Nie możemy pozwolić by drobne uprzedzenia stanęły na drodze do uratowania polskiej wsi, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz właściwego odżywiania tych i następnych pokoleń.

Julian Rose, Anglik, rolnik ekologiczny, Polski Patriota

UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI. APEL DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnychnasion.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt,różnorodności biologicznej, polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa
żywnościowego. Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów donaturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a współistnienieich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻLIWE. Nikt nie będzie miał wyboru –ani rolnicy, ani konsumenci – jeśli nastąpi skażenie naszych pól, takjak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy skazani na żywność,która powoduje alergie, niepłodność, choroby nowotworowe i opornośćna antybiotyki. Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korporacje.

W Europie już 9 krajów wprowadziło zakazy na uprawy GMO chroniąc swojespołeczeństwa (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja,Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość Rządu RP, posłów z PO iPSL, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy,podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” podejmować będzie dalszedziałania interwencyjne na forum Senatu RP w celu obalenia wadliwego
projektu ustawy nasiennej, a w przypadku zatwierdzenia jej przez IzbęWyższą zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak tak poważnaingerencja w napędzony przez rządzącą koalicję proces legislacyjnywymaga szerokiego poparcia społecznego, bez niego nie mamy szans nawygraną.Musimy wspólnie zmobilizować wszystkie siły, aby powstrzymaćlegalizację upraw GMO na terytorium naszego kraju.Prosimy o współpracę i podjęcie NATYCHMIASTOWYCH działań:

 1. kontaktujcie się z senatorami (spotkania i telefony) i żądajcieodrzucenia tej niebezpiecznej ustawy o nasiennictwie (nazwiska senatorówwedług okręgów),
 2. nagłośniajcie sprawę w swoich środowiskach i mediach,
 3. podpisujcie APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW ws. odrzuceniaprojektu nowej ustawy o nasiennictwie.


SPRAWA JEST NIEZWYKLE PILNA I KLUCZOWA.  Pamiętajcie, że pozwalając na zanieczyszczenie przez GMO naszych pól
skazujemy siebie, nasze dzieci i przyszłe pokolenia na skażonąbiologicznie żywność i środowisko oraz na niewolniczą zależność odkorporacji, których jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.

Nowa ustawa jest bardzo pokrętnie skonstruowana: przyzwolenie nauprawy GMO pomimo pozornego zakazu i dalsza dezinformacjaspołeczeństwa. PONIŻEJ WIĘCEJ INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ.

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA ODGMO”
dr Roman Andrzej Śniady – Komisja Sterująca Koalicji „POLSKA WOLNAOD GMO”
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO”
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi– ICPPC
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) odznaczonaZłotym Krzyżem Zasługi
Edyta Jaroszewska-Nowak, Stowarzyszenie Ekoland o/Zachodniopomorski
Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST-PROEKO
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski
Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy w Szkole Wyższej im. B.Jańskiego w Warszawie

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyniki głosowania za ustawą o nasiennictwie
2. Wyjaśnienia dlaczego nowa ustawa jest niebezpieczna:
a) w nowej ustawie w art 104 ust 2 zapisano, że materiał siewny GMO nie może być dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że zapis z poprzedniej wersji ustawy (choć w nieco zmienionym brzmieniu ) pozostał.
b) Jednak w obecnej wersji ustawy wykreślono zapis z poprzedniej (z 2006 r), że materiał odmian GMO nie będzie wpisywany do krajowego katalogu.
Oznacza to, że zakaz art 104 ust 2 jest pozorny. Skoro można będzie wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie są one dopuszczone do upraw na terytorium RP. Należy tu podkreślić, że prawo UE stanowi, iż jeśli dana odmiana jest wpisana do katalogu wspólnotowego to musi być obowiązkowo wpisana do katalogów każdego kraju członkowskiego. Dalej – wystarczy aby jakiś kraj członkowski wpisał daną odmianę do swojego katalogu w porozumieniu z KE a każdy kraj ma obowiązek wpisać ją do swojego katalogu krajowego. Dlatego tak istotne było utrzymanie zapisu z poprzedniej ustawy o zakazie wpisu GMO do katalogu krajowego.
c) Również odrzucono zgłoszoną przez posłów PiS poprawkę dotyczącą doprecyzowania pojęcia „obrót” w taki sposób aby
nasiona przywożone na własny użytek też stanowiły obrót. Wówczas powyższy art 104 ust. 2 odnosiłby się również do obrotu na własny użytek. W wyniku odrzucenia tej poprawki sytuacja się nie zmieniła w stosunku do zakazu wprowadzania do obrotu czyli „indywidualni rolnicy” (czytaj dystrybutorzy bo oni dostarczają rolnikom ziarna a tylko fakturują indywidualnie) będą mogli dalej bezkarnie przywozić nasiona GMO z innych krajów.
Jeśli połączymy to z umieszczeniem odmian GMO w katalogu to w efekcie mimo zapisu o zakazie obrotu z art 104. każdy użytkownik będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za łamanie tego pozornego zakazu (żaden sąd administracyjny nie uzna naruszenia art 104 ust. 2 jeśli dany rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umieszczoną w katalogu).
Reasumując po pierwsze nowa ustawa o nasiennictwie mówi, że GMO można wpisywać do katalogu krajowego (bo wykreślono zakaz), a po wtóre choć utrzymano zakaz obrotu (zawarty w poprzedniej ustawie) to jednak brak zgody na doprecyzowanie pojęcia „obrót” o „użytek własny” skutkuje dopuszczeniem do upraw szmuglowanych nasion GMO (wbrew art 104 ust 2).
Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale efekt osiągnięty: przyzwolenie na uprawy GMO pomimo pozornego zakazu i dezinformacja społeczeństwa.
3. Ustawa o nasiennictwie spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Są w niej zapisy mówiące, że „… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może przekroczyć (!) 10%…Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi (!) 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio (!) 0,5 % dla pozostałych gatunków…”
4. Kontrowersyjny projekt rządowy ustawy o nasiennictwie;
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi,  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl   http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl
Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose http://www.renesans21.pl

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Dziennikarka Ewa Jasiewicz szykanowana za prawdę o izraelskim ludobójstwie

[…] Zdumiewa, że rzekomo krytyczna i demokratyczna przestrzeń komunikacji i debaty w Polsce może ulegać szantażowi izraelskiej ambasady i jej rzeczników stawiając w się w roli pomocnika w dyskredytowaniu krytyków polityki Izraela. Także ja żądam od „Krytyki Politycznej” przeprosin i wyjaśnień, za bezpodstawne i złośliwe, wymierzone we mnie zarzuty i ataki.

Nie reprezentuję gazety, rządu ani też żadnej drabiny służącej spełnieniu ambicji politycznych w polskim estabiliszmencie. Pragnę zachować krytycyzm wobec tych sfer władzy, ponieważ są one zdolne do korumpowania i podminowywania ruchów demokratycznych oraz ich pracy na rzecz zmiany. Wiem natomiast, że mogę w pewnej mierze reprezentować ruch działaczy solidarnościowych z całego świata, młodych i starych, świeckich i religijnych, muzułmanów, ateistów, żydów i chrześcijan, który podjęli wysiłek na rzecz sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie i zorganizowali Flotyllę Wolności 2 – Pozostań Człowiekiem.

Tworzymy politykę poprzez oddziaływanie wewnątrz samego Izraela/Palestyny i bezpośrednio współdziałając z miejscowymi społecznościami. Działamy też na rzecz skończenia z bezkarnością i apartheidem Izraela we własnych krajach dzięki taktyce bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji (BDS); taktyce non-violence, mającej za cel powstrzymanie reprodukcji okupacji, realizującej się dzień w dzień za sprawą normalizacji umów zbrojeniowych, sponsoringu kulturalnego i edukacyjnego ze strony państwa izraelskiego, oraz wymiany handlowej. BDS może stać się żyznym podglebiem dla mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego sprzeciwiającego się okupacji, tak w Izraelu, jak i w Palestynie.

Tymczasem trwa okupacja, blokady i gettoizacja Palestyny. Postępuje grabież ziem Palestyńczyków, ich źródeł wody, Palestyńczycy są dzień w dzień zabijani, więzieni i wypędzani. Czy chcemy to powstrzymać, czy też usprawiedliwić i doprowadzić do eskalacji? W kogokolwiek nie rzuci się błotem, obelgami i oskarżeniami, służy to odwróceniu uwagi od realnych problemów tu i teraz, oraz umacnia dyskurs autorytarny, prowadzący to zamazania wszelkich różnic poglądów i uciszenia krytyki, zamiecenia pod dywan prawa międzynarodowego i praw człowieka. Kto podchodzi bezkrytycznie do tych kwestii oraz sprawujących nad nimi pieczę sfer władzy, ten nie zda egzaminu z rzeczywistej i uczestniczącej demokracji.

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Holo-szwindle Jedwabne i Kielce (2)

Piotr Bein 10.7.2011, na podst. opracowania z Drem Stefanem Pągowskim, obecnie tłumaczonego na polski; odnośniki w klamrach w oryginale

Odcinek poprzedni

Posted in antypolonizm, dojczlandia, GMO, historia Słowian, Holo-oszustwa, Izrael, jak się bronić?, Judeopolonia, kompleks jot, NWO, Polska, Rosja, Ukraina, Wojciech Właźliński | 1 Comment »

Bio-atak E-coli

Posted by grypa666 w dniu 06/06/2011

Wspomóż mnie, na konto lub PayPala

Dzięki majowym darczyńcom!

Przeważnie te same osoby dają na blog. Reszta korzysta za frajer z pracy frajera. Poważnie myślę o zwinięciu tej charytatywnej roboty, przynoszącej ślepotę  i garb od kompa — dla „szczodrych”, wspaniałych Polaków, co żałują dychy na rok na jedno z najlepszych niezależnych źródeł info i alertów do ocalenia własnej dupy…

Stanisław: Masz chlopie racje. Zwin witryne. Ludzie sa jak kury, jak owce. Nie warto sie za nich wystawiac. Kiedys w 1968 bylem jednym z przywodcow strajkow w Krakowie odpowiedzialny za politechnike. Ryzykowalo sie wtedy a sfolocz donosila jeden na drugiego, bylem dosc dobrze zakamuflowany i nikt z otoczenia mnie nie odkryl, te strajki w Krakowie do dzis nie sa rozwiazane przez UB. Wspaniali ludzie, nie znam ich nazwisk, wyszlo to samoistnie, stworzyla sie siatka po wszystkich uczelniach w ciagu kilku dni, ludzie wierzacy, nie znajacy sie poprzednio. NWO wiedza o slabosci motlochu i dlatego tak latwo im wychodzi manipulacja.Sfolocz musi byc przycisnieta do muru by zaczela myslec. Nie jest jeszcze przycisnieta do konca. Tych jak Ty, co maja wizje, przeczuwaja przyszlosc, mysla, nikt nie szanuje, nie slucha, bo JESZCZE jest czas. Mam ten sam dylemat we wlasnej rodzinie. Od 30 lat powtarzam co bedzie, bo od 40 lat to co sie dzieje, widze, i spac nie moge. Ludzie tego nie widza, bo niewygodne, nieprzyjemne, nudne. Juz czas by zaczelo sie to dziac. Twoja rola skonczona. Ostrzegles, nauczyles, powiedziales, napisales, sfilmowales. Coz wiecej mozesz zrobic? Niech Cie Bog Blogoslawi.

Stanisław: Jestem niezmiernie zauroczony tym ze moj mail znalazl sie na topie Twojej strony.Ale czy to ma byc satysfakcja?Z tego, ze mam racje?Ze ludzie to bezmyslne kury?Smutne.Tak czy owak , dziekuje Ci za wydrukowanie tego i zapraszam do siebie.Moj adres:xxxxx. Kiedykolwiek. Mam 62 lata, pracowalem jako inzynier mechanik w tutejszym miescie w wielu firmach, ktore po koleji przenosily sie do Chin. Ostatnia moja praca bylo projektowanie maszyn do tkania Boeinga Dreamliner z wlokna weglowego. Dzis zaczalem nowa prace: Sprzatacz w polskim kosciele St.Stanislaus. Po 2 latach bezrobocia to i to dobre. Podziwiam Cie za Twoja strone.Tyle wysilku, tyle pracy, tyle myslenia, szkoda gadac. Dales swiatu co najlepsze. Nie masz sie czego wstydzic. Stworzyles cos. Zostanie to ocenione.

PB: Dzięki za te dobre słowa, Stasiu, Jesteśmy niemal rowieśnikami. Ja też pracowałem przy pionierskich projektach, jako inżynier budowlany i planista, transportowiec, ekonomista i ekolog. Wszystko jakby diabli wzięli z wejściem globalizacji ok. l. 1980-ych. Dla mnie też skończyło się bezrobociem — z wtboru, bo mogłemdalej dać się upodlać dla nędznego wynagrodzenia. Ale dzięki temu (i bandyctwie NATO) znalazłem Boga. Niech On nas prowadzi.

Robert z Australii: Tak już ten świat jest urządzony. Ludzie są jak kury i owce, ale pomiędzy kurami i owcami są przecież koguty i barany. Jest w nich coś co wzbudza podziw i szacunek. Ludzie, całe narody, utożsamiają się z tymi zwierzętami. Francuzi to przecież galijskie koguty. I wcale się tego nie wstydzą. Wręcz przeciwnie, są z tego dumni. Mamy gwiazdozbiór Barana. Baran jest także jednym ze znaków zodiaku. Wiele polskich nazwisk i nazw miejscowości wywodzi się od barana, np. Baranowicze to zarówno miejscowość jak i nazwisko. Tak więc drogi Panie Stanisławie wybór należy do Pana. Chce Pan być kurą czy też owcą – proszę bardzo, ale innych proszę do tego nie namawiać. A dla tych co by chcieli być jednocześnie i kurą i owcą  proponuję nową nazwę – kurowce. 

††††††††††††††††††††††††††

Zawartość (uaktualniana do następnego wpisu, chronologia wewnątrz działów)

ALERTY

Komunikaty

Piszecie…

Najnowsze (pod koniec tygodnia, przenoszone do działów poniżej )

Bio-atak E-coli

Daiiczi i skażenie globalne

NWO

Wariatkowo żydowskie

Piekiełko.pl

Wierzę w Chrystusa

Reklama

†††††††††††††††††††††††††

Polecane

Entuzjastom energii A na ocucenie

Piotr Bein: Recenzja Zniesławienia – częściowej prawdy o antysemityzmie

Roman Kafel: Jak uratować Okrągły Stół, który zrobiono z … Wielkiego Kantu?

Piotr Bein o katastrofie Daiiczi cz. 3

 

†††††††††††††††††††††††

PATRZ TEZ ALERTY PRZECIW RADIACJI, WE WPISACH OD 8.3.2011

ALERT 4: Jak odprawić bandytów scypionkowych z SANEPIDu

Jarek Kefirek: My, piszący i czytający nasze blogi doskonale wiemy, że wszelkie instytucje: GIS (Główny Inspektorat sanitarny), KIL (Krajowa Izba Lekarska), SANEPID, PTW (Polskie Towarzystwo Wakcynologiczne) i in. rządowe instytucje już od dawna zostały skurwione przez mafię farmaceutyczną. W dodatku o skandal zakrawa fakt, że mafiozi z SANEPIDU (bo inaczej tego nazwać nie można) terroryzują rodziców nie szczepiących dzieci listami. Takie działania to stalking. Proponuję terroryzowanym przez SANEPIDowską mafię rodzicom pewne rozwiązanie. Otóż niech ojciec wypije mocną kawę, taką siekierę, i zażyje na raz całe opakowanie relanium DAWKA 2 miligramy. Po co? Ponieważ po zażyciu tych 20 tabletek relanium w dawce 2 mg woła się pogotowie ratunkowe z informacją, że ojciec nie szczepiący swojego dziecka próbował popełnić samobójstwo, bo bał się gangsterów z SANEPIDU wysyłających listy z pogróżkami. Po powrocie ze szpitala (oddział toksykologii bądź intensywnej terapii) składa się do sądu wniosek o ukaranie urzędnika z SANEPIDU o tzw „Stalking”. Prawo o Stalkingu głosi, że jeśli prześladowana osoba będzie próbować popełnić samobójstwo, to stalkerowi grozi do 10 lat więzienia. Dodam, że po tych 20 sztukach relanium nie ma prawa nic się stać, bo to dawka jak dla kotka, chyba że jesteś uczulony na relanium, ale takie przypadki są niezmiernie rzadkie.

Dodam jeszcze, że bandyci z SANEPIDU wysyłający listy z pogróżkami działają aż podwójnie nielegalnie. Po pierwsze, w 2008 lub w 2009 roku rząd zniósł obowiązek szczepień i zniósł kary za szczepienia. Jednak bandziory z SANEPIDU, łamiąc prawo, wysyłają listy z pogróżkami do rodziców. Po drugie – takie wysyłanie listów z pogróżkami, nie mających mocy prawnej ani poparcia w żadnej ustawie, to czystej wody stalking, czyli przestępstwo zagrożone karą od 3 do 10 lat więzienia (jeśli ofiara sfinguje samobójstwo).

ALERT 3: Stop jewropejskiej dyrektywie przeciw ziołom!

W zw. z dyrektywą UE, która praktycznie uniemożliwia w państwach członkowskich korzystanie z ziołolecznictwa, łamiąc tym samym nasze prawa obywatelskie, powstała petycja, pod którą można składać podpisy. Prosimy o przesłanie tej wiadomości do jak największej liczby osób. Wzywamy Komisje Europejska do wstrzymania Dyrektywy dotyczacej tradycyjnych ziolowych produktów leczniczych (THMPD), Dyrektywy 2004/24/EC, która zaklada uniemozliwienie dostepu do zdecydowanej wiekszosci leków ziolowych od 30.4.2011. THMPD ogranicza prawo kazdego obywatela UE do wlasnych decyzji odnosnie zarzadzania wlasnym zdrowiem. Wykracza ona bardzo daleko poza zasady kontrolowania produktów niebezpiecznych dla zdrowia i narzuca przymus stosowania ograniczonych metod lecznictwa. Publiczny dostep do produktów ziołowych, które tradycyjnie byly ogólnodostepne, powinien pozostac nieograniczony.

ALERT 2: Gallus – naczelni chazbarzy monitują blogi

Admini na youtube to żydzi – i wiem to bo mam kontakt z pewnymi osobami, które mają znane kanały na youtube i mi pisali o tym – np.: uzytkownik GTVMPL – który organizuje 11 czerwca manifestacje na Ursynowie w Warszawie. również po opublikowaniu filmu Znieslawienie – pracownicy ADL z Nowego Jorku zaczęli pisać na mój kanał na youtube i na moją pocztę zwyczajnie mnie strasząc – duże dzieci – FILMU NIE DALI RADY OCENZUROWAĆ – ponieważ zorganizowałem ogólnopolską akcję mi w ciągu kilku dni film ściągnęło kilka tysięcy Polaków – tak więc jakby go ocenzurowali to by się przyznali do winy i każdy by uznał „youtube” – za żydo-tubę. film jest zablokowany permanentnie w Guernsey, Ireland, Isle of Man, Jersey, United Kingdom  – tak więc na youtube go nie obejrzycie będąc tam. chazbara na youtube i agenci mossadu, CIA i ADL: – informacje sprawdzone przez innych blogowiczów.

 • Użytkownik peterotwock. Kanał słuzy do wymiany informacji i jest centralą Izraelską na youtube – ma 23 tys. komentarzy na kanale – co świadczy samo za siebie. to jest całą centrala chazbarska, obserwują wszystkie blogi, jak sie ich namierzy i opublikuje to zaczną płakać, oni pracują dla ADL 24/7 mają zmiany po 8 h…zajęło mi trochę czasu aby ich namierzyć. tam bardzo często poruszają różne tematy blogów i można wyczaić kogo mają na myśli i jaki blog obserwuje chazbara
 • Uzytkownik „elefriede”
 • „Exterowicz” i paru innych.

E-pieprzyć parchatych SS-ynów! Grypa666 ogłasza Tydzień Pisania o Parchach Parchatych Chaz-basistów. Pod koniec tygodnia, oglądaj wyniki w dziale Wariatkowo żydowskie. Dla ułatwienia pracy Chaz-basitom słowa kluczowe na Grypie666:

kompleks jot, antypolonizm, Judeopolonia, banksterzy, lubawiczerowie, żydomasoneria, judeocentryzm, Holo-oszustwa, Holo-religia,  Holo-przemysł …i wieeele innych.

ALERT 1: Epidemiologia w Polsce po Daiiczi – potrzeba akcji Wykluczonych

Patrz Epidemiologia obywatelska – odtrutka na oficjalne kłamstwa. Wzywam Wykluczonych do zorganizowania podobnej akcji w Polsce. Proszę naszych ekspertów zdrowia publicznego, Prof. Majewską i Dra Jaśkowskiego o pomoc merytoryczną. Dr Busby z LLRC pomoże w kwestiach specyficznych dla Polski.

ALERT: Głodówka dra Zbigniewa Kękusia

Dr Zbigniew Kękuś 31 maja rozpoczął głodówkę pod Prokuraturą Generalną. Czuje się on poszkodowany przez polski wymiar „sprawiedliwości” wyrokiem skazującym za czyn, który ani nie był jego sprawstwem ani też nie jest karalny. Dr Kękuś stawia na szali swoje zdrowie, gdyż wyrok na niego rujnuje mu całe życie prywatne i zawodowe. Bezkarność i arogancja sędziów osiąga w Polsce apokaliptyczne rozmiary. Jeśli społeczeństwo się nie zjednoczy i nie zacznie odpowiednio reagować to możemy zapomnieć o demokracji. Polska szybko staje się krajem TOTALITARNYM z najgorszymi upiorami przeszłości – setkami tys. niewinnych ludzi w łagrach więziennych i psychiatrykach.

http://www.youtube.com/watch?v=pXOfs3zMblg

Zobacz także

††††††††††††††††

Komunikaty

Projekt ustawy o nasiennictwie

Szanowni Państwo, Mamy małe zwycięstwo.  

   

Nowy projekt ustawy o nasiennictwie wrócił dzisiaj do Komisji Sejmowej. Dzięki naszej wspólnej akcji ‚APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW W SPRAWIE ODRZUCENIA PROJEKTU NOWEJ USTAWY O NASIENNICTWIE’ posłowie zadawali podczas sprawozdania Komisji szereg niewygodnych pytań, cytowali fragmenty naszego APELU, mówili o braku konsultacji. Widać było efekty naszych działań. To budujące, że stajemy się coraz to bardziej skuteczni. DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy włączyli się do akcji, podpisali APEL i nagłośnili całą sprawę. Oczywiście jest to tylko cząstkowe (!) zwycięstwo ale zyskaliśmy trochę czasu i możemy spokojniej się zastanowić jak działać dalej, aby doprowadzić do odrzucenia nowej propozycji ustawy i do tego, aby rząd w końcu wprowadził zakaz na upraw GMO.

Tymczasem zapraszamy Państwa do współpracy w ramach ogólnokrajowej akcji pt. ‚DNI TRADYCYJNEJ WSI. DOSYĆ niszczenia żywności przez korporacje!” Akcję zaplanowaliśmy na 23-24.07. W ramach akcji można robić: edukacyjne spotkania, dni otwarte w gospodarstwach/sklepach/barach/firmach, przedstawienia uliczne, kiermasze i pikniki z tradycyjną żywnością. ZRÓBMY TO RAZEM – setki małych i dużych wydarzeń, które nas połączą. Niech to będzie zabawa i edukacja; niech to będzie NASZE WSPÓLNE ŚWIĘTOWNIE.

Prosimy Was o pomoc  i włączenie się do akcji  ‚DNI TRADYCYJNEJ WSI. DOSYĆ niszczenia żywności przez korporacje!”. Dla przypomnienia i inspiracji zapraszamy na http://dnitradycyjnejwsi.pl/  oraz http://wielkipiknik.pl/

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO

Serdecznie pozdrawiamy, Jadwiga Łopata i Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

Stop jewropejskiej dyrektywie przeciw ziołom!

W zw. z dyrektywą UE, która praktycznie uniemożliwia w państwach członkowskich korzystanie z ziołolecznictwa, łamiąc tym samym nasze prawa obywatelskie, powstała petycja, pod którą można składać podpisy. Prosimy o przesłanie tej wiadomości do jak największej liczby osób. Wzywamy Komisje Europejska do wstrzymania Dyrektywy dotyczacej tradycyjnych ziolowych produktów leczniczych (THMPD), Dyrektywy 2004/24/EC, która zaklada uniemozliwienie dostepu do zdecydowanej wiekszosci leków ziolowych od 30.4.2011. THMPD ogranicza prawo kazdego obywatela UE do wlasnych decyzji odnosnie zarzadzania wlasnym zdrowiem. Wykracza ona bardzo daleko poza zasady kontrolowania produktów niebezpiecznych dla zdrowia i narzuca przymus stosowania ograniczonych metod lecznictwa. Publiczny dostep do produktów ziołowych, które tradycyjnie byly ogólnodostepne, powinien pozostac nieograniczony.

Narodowy Dzień Pamięci 14 czerwca

Szanowni Państwo, 14.6.2011 będziemy obchodzić święto, które od kilku lat konsekwentnie zamilczane jest przez polskie media. Tym mocniej, już dziś, zapraszam do propagowania tej ważnej daty. Postarajmy się, aby Narodowy Dzień Pamięci 14 czerwca był choć trochę mniej nieznanym i choć trochę bardziej obywatelskim świętem. Świętem wolnych Polaków, którzy pamiętają o swych przodkach. Zob. także. Ukłony, Michał Tyrpa

Europejska Inicjatywa w sprawie Referendum to kampania na rzecz obywateli, aby mieli prawo głosować w referendach w sprawie każdej istotnej zmiany prawa narodowego lub europejskiego wpływającej na ich życie. Każdy obywatel powinien mieć prawo do: życia w demokratycznej Unii Europejskiej; publicznej wymiany poglądów na wszystkie tematy związane z działalnością i polityką Unii Europejskiej; bezpośredniego udziału w procesach decyzyjnych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

   

Szanowni Państwo

Poprzez złożenie podpisu pod petycją i poparcie naszej europejskiej Inicjatywy o Wolny Dostęp do Zdrowia Naturalnego wyraziliście również Państwo obawy, że

 • Wprowadzane są przepisy w kraju i w Europie, których celem jest ograniczenie dostępu do niepatentowalnych naturalnych substancji, takich jak witaminy i do informacji o ich pozytywnych działaniach dla naszego zdrowia
 • Nasze prawo do dobrego zdrowia i długiego życia nie powinno być zagrożone.

Nie byliście Państwo w tym osamotnieni. W międzyczasie setki tysięcy osób w całej Europie podpisało tą petycję, by bronić swego fundamentalnego prawa do zdrowia.

Ogromne poparcie dla tej inicjatywy wyrazili Polacy. Ponad 40,000 osób złożyło swój podpis pod tą inicjatywą i z tego powodu zdecydowaliśmy się zorganizować na terenie kraju dwa spotkania, jako platformy dla koordynacji naszych przyszłych działań. Jest to oczywiste, że nieograniczony dostęp do zdrowia naturalnego jest jednym z podstawowych praw człowieka, które zagraża globalnym interesom ekonomicznym establishmentu.

Jesteśmy przekonani, że jedyną odpowiedzią dla tych interesów, dla których profit jest ważniejszy niż nasze życie jest międzynarodowy ruch „Sztafety Życia”. Jesteśmy dumni z tego, że ruch ten został wspólnie zainicjowany przez tych, co przeżyli obóz koncentracyjny Auschwitz, jednoczesne źródło pracy niewolniczej największego w tych czasach kartelu chemicznego IG Farben, w skład którego wchodziły firmy Bayer, BASF, Hoechst i inne.

Niniejszym zapraszamy Państwa do uczestictwa w interesującym spotkaniu o różnorodnej tematyce i prowokującej myśli treści.

SZTAFETA ŻYCIA

W obronie naszego prawa do zdrowia naturalnego i żywności wolnej od GMO-

Warszawa – 18 czerwca

Pałac Kultury i Nauki, Sala Koncertowa, 6-te Piętro

Godzina 18:00

Wrocław – 20 czerwca

NOT– ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 – Sala kinowa

Godzina 18:00

Wstep wolny

Lista prelegentów:

 • August Kowalczyk (dawny więzień Auschwitz) – Lekcje z historii
 • Jerzy Ulatowski (dawny więzień Auschwitz) (tylko we Wrocławiu) – Lekcje z historii
 • Dr. Aleksandra Niedzwiecki (USA/Polska) – Postęp w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia
 • Paul Taylor (Wielka Brytania) – Ochrona naszych praw do zdrowia w UE
 • Dr. Matthias Rath (tylko w Warszawie) – Historyczna konieczność ruchu „Sztafeta Życia”

Zapraszamy Państwa, jak również Państwa przyjaciół i znajomych do uczestnictwa w tym, mamy nadzieję niezapomnianym wieczorze. Przewidywana długość spotkania ok. 3 godziny. Zachęcamy, by przesłać ten email do wszystkich, których znacie.

Do zobaczenia

Dr. Aleksandra Niedzwiecki wraz z współpracownikami z Heerlen i Fundacji Dr Ratha

Prosimy Państwa o kontakt i potwierdzenie chęci uczestnictwa w danym mieście, pod adresem:

e-mail: info.line-pl@dr-rath-foundation.org

 
Proszę wysłać e-mail na newsletter@eu-referendum.org aby odwołać otrzymywania od nas nowych wiadomości.   European Referendum Initiative, Sourethweg 9, 6422 PC Heerlen, Holandia

††††††††††††††††††††††††††††

Piszecie…

Tobi: Witam Panie Piotrze, Niepokoi a zarazem trochę uszczęśliwia mnie pewna sprawa otóż lato pełną parą a mnie żaden komar nawet nie dotknął… czyżby pomarły? Mróz…w zeszłym roku też przymrozki były i jakoś świetnie w tyłek gryzły a teraz z otwartym oknem nad odrą mogę spać spokojnie… niby pięknie, jednak to lato różni się od pozostałych a to niepokoi, nie wspomnę już o może 4 pszczółkach które miałem okazję widzieć tej wiosny. Czy ktoś zauważył coś podobnego, jaka może być tego przyczyna? Pozdrawiam i załączam pozdrowienia z Wrocławia

PB: Na wiosne zawsze byly pszczoly, jak tylko otwieraja sie kwiaty. W Vancouverze mielismy rekordowo zimna mokra wiosne, wszystko spoznione o pare tygodni. Po mroznej zimie niektore krzewy czesciowo wymarly. Ale nie ma tylu slimakow, co zawsze — podpowiada zona (wstretne ogromne sliskie potwory bez skorupy – znaczy slimaki, nie zona –  zezeraja ogrod). Komary tez moga byc spoznione z powodu klimatycznego (miejmy nadzieje). Co niezwyklego zoczyles z pszczolami?

†††††††††††††††††††††††††

Najnowsze

Czwarty Marsz Pamięci o Smoleńsku w Poznaniu

Adam Leszczyński: Króluj nam Chryste! Wczoraj byłem na 4-ym Marszu Pamięci Katastrofy nad Smoleńskiem w Poznaniu, który rozpoczął się o godz. 17.30 na skwerku przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Uczestniczyło w nim około 250-300 osób. Mieliśmy liczne flagi państwowe i transparenty (ok. 10). W drodze skandowaliśmy takie hasła antyrządowe jak: „Rząd po sąd”, „Chcemy prawdy o Smoleńsku”, „Weźcie Tuska, zwróćcie skrzynki”, „Tusk, Schetyna – do Berlina”, „To był zamach” i inne. Organizatorom od nagłośnienia przekazałem również swoje hasło, które ułożyłem przed 3 laty: „BUTA NIEMCA, CHAMSTWO RUSKA, TO OBLICZE PANA TUSKA”. Hasło to organizatorzy przeczytali z uśmiechem, ale w eter nie puścili (?).

Reakcje Poznaniaków były różne. Generalnie obojętność. Wielu robiło zdjęcia, przeważnie komórkami, nawet z tramwajów. Oznak solidarności raczej nie było widać. Owszem, czasem uśmiech i tylko. Słyszałem głos: „Idźcie szybciej, bo ruch wstrzymujecie”… z dodaniem słowa na „k”. Z okna kamienicy na 3-im piętrze ulicy Dąbrowskiego jakiś pan pstryknął zapalonego papierosa, który trafił w ramię starszej pani i przykleił, dość dotkliwie je parząc. Potem ta pani długo rozcierała poparzone miejsce. Reakcje na marsz nie zdziwiły mnie. Przecież to w Poznaniu padł rekord poparcia w wyborach dla PO (61%). Rozdawane na chodnikach ulotki „Gazety Polskiej” były brane niechętnie, wielu w ogóle nie chciało wziąć do ręki.

Marsz zakończył się pod Pomnikiem Katyńskim koło Zamku przy ul. Fredry. Były liczne wystąpienia patriotyczne. Młodzi z Forum Młodych PiS recytowali wiersze. Wzruszyłem się do łez, szczególnie dwoma wierszami, które wspaniale wyrecytowala dziewczyna o pięknej dykcji. Jeden z nich, to wiersz Marcina Wolskiego (był w Gazecie Polskiej) pt. „GOLGOTA”, a drugi – Ojca Mateusza Stachowskiego – franciszkanina … „‚”Po czym Ty ich poznasz, dobry Panie Boże?”. Załączam oba oraz link do większej ilości wierszy o Smoleńsku. Są ich tam dziesiątki. Warto zajrzeć. Może za miesiąc (10.7) spotkam kogoś z Was na 5-ym Marszu Pamięci Tragedii Smoleńskiej. Wyruszy on tym razem z ulicy Półwiejskiej (Stary Browar) o 17.30. Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich – Andrzej L.

Natalia Dueholm: Rozbroić bombę aborcyjną!

W Polsce trwają działania mające na celu wprowadzenie całkowitej ochrony życia w fazie prenatalnej. Popierające je dziennikarki z mediów świeckich i chrześcijańskich publicznie wyraziły swój zdecydowany sprzeciw przeciwko przerywaniu ciąży w Liście dziennikarek przeciwko aborcji” List, adresowany między innymi do parlamentarzystów, ma im pokazać, że Polki nie godzą się na zabijanie niewinnych i bezbronnych ludzi w fazie przedurodzeniowej. Nie godzą się również na naciski lobby aborcyjnego, nie działającego w interesie kobiet i społeczeństwa, ale we własnym. Sygnatariuszki liczą na naprawę polskiego prawodawstwa i tym samym zaprowadzenia prawnego ładu moralnego. Wprowadzenie ochrony wszystkich

poczętych ludzi unieszkodliwi swego rodzaju bombę aborcyjną, która już teraz niszczy matki, ojców, całe rodziny oraz powoduje rozkład społeczeństwa. Sygnatariuszki liczą również na reakcję innych środowisk, które odważnie wystąpią w obronie kobiet i dzieci. Treść listu i inne informacje.

PB: Aborcje, eugenika przez chemizację otoczenia, scypionki, leki-trucizny, zaświnioną żywność i wodą, radiację „nieszkodliwą” w najbliższyn czasie dla matki, płodu i małych dzieci… SS-yństwo NWO!!!

†††††††††††††††††††††††††

Bio-atak E-coli

E-coli z zakładów bio-gazu w Niemczech?

PB: IG Farben „wyjania” swój spisek?

Razwiedka Wykluczonych na tropie E-coli

Marek: W wojsku funkcjonuje termin: ROZPOZNANIE WALKĄ. Czy ta E-cola nie jest tym samym? Uderza się w przeciwnika niewielkimi oddziałami  i rozpoznaje jego obronę, środki ogniowe, siłę oporu, morale itp. A potem maksymalnymi siłami atakuje w najsłabszym miejscu. Jakie jest zdanie Sztabu Generalnego Emigracyjnego Wojska Polskiego?

Szef Sztabu Wspomnien po WP w stanie spoczynku:

Trwa rozpoznanie przez razwiedke Wykluczonych

 • moze tylko preludium do zaciesnienia Codex Alimentarius itp.
 • niewykluczone scypionki przeciw e-coli
 • podobnie jak h1n1, e-coli moze byc bronia wektorowa (uskutecznia sie po scypionce, opryskach z chemosladow, radiacji itp).

Zbig: Juz sie przyznali ze nie od roślin. A wiec albo walka gangów zywnościowych, albo represja wobec Hiszpanii, albo kara – ostrzezenie za wyłączenie atomu do 2020, albo jak ponizej podgotowka pod szczepiony. A ze bron to juz były tu linki z natural news, ale jakos na razie lokalnie i niemasowo stosowana – balon próbny?

Wiktoria: Teza o zatrutych ogórkach jako potencjalnym źrodle bakterii e-coli

Teza brzmi mało wiarygodnie. Tu jest informacja, że to mięso jest zatrute a nie ogórki, ponieważ e-coli nie „rośnie” w ogórkach lecz jest rodzajem bakterii jelitowych, które występują wewnątrz jelit u zwierząt (i u ludzi).  Potwierdzałoby to dlaczego tyle osób zachorowało po posiłku w Kartoffel-Keller, którego dania składaja się głównie z produktów mięsnych i ziemniaków. Należy też przypomnieć fakt, że w niemczech, w ubiegłym  roku wybuchł skandal z powodu zatrutego mięsa i jajek (Dioxin), które zostały wycofane ze sprzedaży.

Na niemieckiej stronie informującej o skandalach zatrutego pożywienia widnieje również artykuł informujący, że mięso jest prawdopodobnym przenośnikiem bakterii. Tłumaczenie: WHO w międzyczasie doszło do wniosku, że prodkuty mjęsne mogą być bardziej prawdopodobnym źrodłem infekcji. Donato Greco, ekspert WHO we włoskej gazecie «La Repubblica» ogłasza w następujący sposób swoją opinię: „Bakterie znajdują się zazwyczaj w jelicie bydła i dlatgo też w surowym mięsie jak tatar lub źle ugotowanym hamburgerze” Mówi, że jeszcze nigdy nie stwierdzono tak niebezpiecznych tego rodzaju bakterii jelitowych na warzywach i owocach. Ekspert WHO rozważa możliwość związku dodatkowo dodawanych antybiotyków do pokarmu zwierzęcego. Antybiotyki mogły spowodować, że bakterie stały się wyjątkowo odporne. Również włoscy naukowcy dochodzą do wniosku, że warzywa jako źrodło szczepu EHEC nie wchodzą w rachubę.

Wg najnowszych wiadomości podejrzewane są w Niemczech kiełki jako bardzo prawdopodobny nośnik bakterii wzwołujących zachorowania EHEC . Wygląda na to, że po koleji będą wszystkie drogocenne warzywa oskarżane jako źrodło niebezpieczeństwa i tak o to zastraszy się ludzi i odetnie nas od źródła życiodajnych witamin.

Gallus o możliwych następstwach E-coli

[…] Wszystko wskazuje na to, że propaganda medialna o bakterii E-Coli jest wzorowana na kampanii „szalonych krów” i „świńskiej grypy” – jeżeli będą próbowali was zaszczepić to NIE DAJCIE SIE!!! – szczepionka przyczyni się prawdopodobnie do planowanej depopulacji globu, najlepiej to nie przebywać w zaludnionych obszarach… już wam tłumaczę o co chodzi:

 Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o wymordowanie ludzi albo wprowadzenie większej kontroli żywności – zamiast naturalnej żywności dadzą nam jeszcze więcej Genetycznie Modyfikowanego Świństwa a z drugiej strony dzięki takiej „akcji” ceny żywności gwałtownie podskoczą i to będzie motorem do kontrolowanych rewolucji w Europie, ponieważ jeśli ceny żywności podskoczą to wtedy ludzie będą zmuszeni wyjść na ulicę i obalić „swój” rząd  – a jak będą obalać „żądy” to wtedy szybciej zostanie wprowadzony Jeden Rząd Światowy (NWO)

Chyba nie muszę przypominać, że wiele państw w Afryce i na Bliskim Wschodzie jest aktualnie w stanie wojny, dzięki celowym rewolucją „żądu” cieni? – masonerii, iluminatów… w Hiszpanii protesty, w Grecji również…oni dzięki bakterii E-coli pomagają wam w rewolucji, która jest im na rękę!!!

Czyli na chłopski rozum: Masoneria próbuje was pobudzić do działania i zmusić was do wyjścia na ulicę aby obalić rząd – co przyczyni się do wprowadzenia stanów wojennych i będzie to preludium do planowanej przez wiele pokoleń 3 wojny, która wybuchnie z chwilą ataków pod fałszywą flagą MOSSADU IZRAELSKIEGO!!! – oskarżą o to Iran i Palestynę!!!  Ataki są planowane na rok 2011 – czyli nie zostało wiele czasu… Jest to pozornie oddolne obalanie państw ku chwale New World Order… Wyjaśnienie planowanych zamachów.

E-coli spreparowana, wypuszczona w świat – przez kogo?

Mike Adams, przekład Piotr Bein

Dowody wskazują na laboratoryją produkcję śmiercionośnej E-coli, następnie wpuszczenie lub jakieś wymknięcie się do zaopatrzenia w żywność. Albo pozostaje uwierzyć w przypadkowe powstanie super-bakterii, odpornej na 8 typów antybiotyków – wniosek bardziej przerażający niż bio-inżynieria, bo znaczyłby, że takie bakterie mogą pokazać się na chybił trafił. Zaiste egzotyczna teoria…

Mamy PROBLEM (śmiercionośna E-coli w żywności). Publika REAGUJE (przerażeniem na bio-terroryzm). Uny mają już ROZWIĄZANIE (totalna kontrola globalnego zaopatrzenia w żywność, zakaz świeżych kiełków, warzyw, mleka). Federalna Agencja Żywności i Leków w USA (FDA) polegała na takimże schemacie, wciskając Prawo Modernizacji Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Modernization Act), które właściwie zakazało rodzinnego rolnictwa ekologicznego, chyba że ktoś chciał lizać tyłki ustawodawców w FDA. Agencja zdołała złamać wolność upraw w Ameryce, jadąc na lęku publiki po wybuchu epidemii E-coli z żywności. Łatwo ludzi przestraszyć: kilka oświadczeń rządu dla mendiów.

Zakazać medycyny naturalnej, zaatakowć zaopatrzenie w żywność

A dzieje się to zaraz po zakazie UE na zioła lecznicze i suplementy odżywcze, żeby czasem ludzie nie ochronili zdrowia. Następny krok: przestraszyć ludziska do świeżej żywności, warzyw, bo te też chronią zdrowie. Będą jeść martwe żarcie,przerobione w fabrykach, powodujące choroby i napychające kieszenie Wielkiej Farmacji. GMO odgrywa rolę podobną: zakaża żywność kodem genetycznym, który powoduje powszechną bezpłodność. A ci co się jakoś rozmnożą po konsumpcji GMO, i tak chorują, ku uciesze Farmacji.

Przestraszono bakterią Hiszpanię, bo sprzeciwiła się wprowadzeniu GMO do swego rolnictwa, nawet gdy USA potajemnie szantażwało odwetem politycznym. Tak ma się sprawa gospodarczej dewastacji hiszpańskich hodowców warzyw.

Żywność bronią – czyją?

Najprawdopodobniej szczep bakterii pochodzi z laboratoriów Wielkiej Farmacji, bo kto inny miałby dostęp do tych wszystkich antybiotyków i urządzeń potrzebnych do zmutowania potencjalnie tysięcy kolonii E-coli? Kto inny jest w unikalnej pozycji przeprowadzenia spisku i zyskania na nim? Ośrodek Chorób Zakaźnych w USA (CDC) też mógłby to zrobić.

Niepodważalny dowód inżynierii tkwi w samym DNA bakterii. Szczep przeszedł wielokrotne, długie ekpozycje na 8 różnych klas antybiotyków i jakoś zdolał wejść w zaopatrzenie w żywność. Kto inny mógłby to zrobić, jak nie szaleni badacze w dobrze zaplanowanym projekcie? Nie ma spontanicznych mutacji w szczep odporny na najwyższe 8 klas firmowych antybiotyków, sprzedawanych przez Wielką Farmację.

Jeśli odrzucić tę hipotezę, to zostaje jeszcze straszniejsza: przypadek! Bo to znaczyłoby, że skażenie  świata antybiotykami jest tak skrajne, że szczep E-coli może się sam nasycić 8 rozmaitymi klasami antybiotyków i w sposób naturalnyrozwinąć w super-zarazek, zabijakę.

Początek nowej ery bio-broni w żywności

W każdym razie stanęliśmy przed nową erą globalnych szczepów bakterii, nie do pokonania znanymi lekami. Oczywiście wszystkie je można zabić srebrem koloidalnym, dlatego FDA i światowe wladze od chorób zacięcie atakują firmy produkujące to srebro. Można je wszystkie łatwo zabić kombinacją pełnego asortymentu naturalnych antybiotyków z roślin (czosnek, cebula, imbir lekarski, zioła). Ponadto probiotyki pomagają zbalansować florę przewodu pokarmowego i “wyprzeć” E-coli. Zdrowy system immunologiczny i dobrze działający przewód pokarmowy są zdolne zwalczyć super-bakterię E-coli, ale it ego władze od chorób nie chcą rozpowszechniać. Wolą bezradne ofiary w szpitalach, czekające na śmierć, bez opcji wyzdrowienia – nowoczesna medycyna. Powodują problemy, które niby leczą, nawet nie leczą niczym, co mogłoby pomóc. Wszystkim dotychczasowym przypadkom zgonów od super-bakterii E-coli można było zapobiec. Były to zgony z ignorancji i 1-sze ofiary nowej ery bio-broni ukrytej w żywności, wypuszczonej przez grupę szalonych uczonych albo instytucję, zwalczającą ludzkość.

Wybuch E-coli w Europie to wojna biologiczna

Stirling [Tim Alexander, Rt. Hon. The Earl of Stirling], tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein 1

Ta dziwna nowa choroba śmiertelna pojawiła się w Europie znikąd, powodując eksplozję ponad 3500 poważnych zachorowań i 35 lub więcej zgonów, w co najmniej 10 krajach europejskich (i teraz, 4 podejrzane przypadki w USA – red.). Istnieją cztery wskazówki naukowe, że jest to przypadek Zaawansowanej Wojny Biologicznej, jak również silne poszlaki, że jest to częścią czegoś znacznie większego politycznie. Cztery wskazówki naukowe genetycznie spreparowanej rekombinacji DNA:

 1. Wielopunktowe uwolnienie. To jest choroba szybko rozprzestrzeniająca się znikąd i występuje w wielu miejscach z dnia na dzień, teraz w co najmniej 10 krajach Europy. Pisząc ten artykuł, musiałem dwa razy zmieniać dane (całkowitą liczbę zachorowań, zgonów i krajów), gdyż liczby wzrastały prawie co godzinę.
 2. Odporność na wiele leków.  Chińskie laboratorium BGI w Szenżen (współpraca z  Uniwersyteckim Ośrodkiem Medycznym w Hamberg-Eppendorf) potwierdziło, że nowa bakteria nosi geny, które czynią ją odporną na różne klasy antybiotyków! Pacjenci często dostają krwawą biegunkę, i wielu z nich wymaga intensywnej opieki, łącznie z dializą nerek.
 3. Brak skażenia krzyżowego. Nie występuje spodziewane od E-coli skażenie fekaliami (ani możliwe skażenia z tym związane). W rzeczywistości Niemcy, gdzie wystąpiła duża liczba przypadków, mają jeden z najlepszych na świecie programów bezpieczeństwa żywności i inspekcji. Zwykle zakażenia E-colą rozpowszechniają się przez odchody skażające żywność. Mogą też przenosić się z człowieka na człowieka przez odchody – doustnie z powodu złej higieny. Ale dotąd to nie wydaje się być zasadniczym sposobem przenoszenia choroby, a jej podstawowe źródło jest obecnie nieznane.
 4. Rekombinacja wielu szczepów i odczytanie DNA. Wg naukowców ze Światowej Org. Zdrowia, kolejne badania genetyczne sugerują, że szczep E-coli O104:H4 to nigdy wcześniej nie spotkana kombinacja / hybryda dwóch różnych bakterii E-coli. Wg uczonych w chińskim instytucie genomiki, nowy szczep jest wysoce zakaźny i toksyczny oraz podobny, ale nie taki sam, jak szczep EWEA 55989 wykryty w Republice Śr. Afryki, wywołujący poważną biegunkę. Nowy szczep E-coli O104:H4 zawiera podobną do Shiga biotoksynę z krwotocznej, wywołującej biegunkę E-coli, która wiąże się i niszczy komórki nerkowe i może spowodować potencjalnie śmiertelny zespół hemolityczno-mocznicowy, powodujący poważne uszkodzenie wątroby.

Jest to największy i najbardziej niebezpieczny wybuch E-coli w znanej historii ludzkości. Ten nowy krwotoczny szczep bakterii Escherichia coli (EHEC) może zaatakować krew, nerki, wątrobę i mózg. B. nietypowo, prawie 1/3 z tych przypadków spowodowała pełnowymiarowy zespół hemolityczno-mocznicowy, który zwykle w ogniskach E-coli obejmuje tylko 10% przypadków. Równie niezwykłe jest to, że większość ofiar to dorosłe kobiety, podczas gdy zwykle zespół ten atakuje częściej dzieci niż dorosłych. Ciężka krwawa biegunka, często związana z nerkami, wątrobą, mózgiem i uszkodzeniem krwi, jest nieco podobna do gorączki krwotocznej, takiej jak Ebola.

Poszlaki na powiązanie z czymś większym politycznie: pasuje do modelu wydarzenia politycznego, gospodarczego, walutowego, medycznego, wojskowego, katastrofalnego i lub niedoboru żywności oraz szerzy coraz większy poziom chaosu na całym świecie. Zajmę się tym w późniejszych wpisach.

Dziękuję lekarzowi, dr Billowi Deagle, za udzielenie mi rad, oraz czytelnikom za przysłanie mi linków i informacji – Stirling

Śledztwo ws. E-coli w Niemczech

Allan Hall 5.6.2011, tłumaczenie Ola Gordon

Naukowcy badający źródło wybuchu śmiertelnego mutanta E-coli w Niemczech skoncentrowali się na restauracji i festiwalu, w którym wzięło udział 1.5 mln osób.

Ponad 30 konsumentów, łącznie z grupą niemieckich urzędników podatkowych i duńskich turystów zachorowało, jedna kobieta zmarła po posiłku w restauracji Kartoffel-Keller w północnej części portowego miasta Lubeka. Inspektorzy badają dostawców restauracji i ulicznych sprzedawców, 60 km od portu na Festiwalu Portowym Hamburga (Hafengeburtstag). Coroczny 3-dniowy festiwal odbywa się wzdłuż miejskiej plaży i prezentuje flotę zabytkowych statków, smoczych łodzi, parady, koncerty, pokazy sztucznych ogni – i dużo jedzenia.

Przedstawiciele Instytutu Roberta Kocha mówią, że liczba przypadków E-coli wzrastała po 9 maja, tuż po zakończeniu się festiwalu. Do tej pory choroba zabiła co najmniej 19 osób i zaraziła ponad 1800. Rzecznik Instytutu powiedział: szukamy, czy faktycznie jest jakiś związek między festiwalem i gwałtownym wzrostem zachorowań w Hamburgu.

Joachim Berger, właściciel Kartoffel-Keller, którego menu składa się głównie z produktów mięsnych i ziemniaków, był zdruzgotany, kiedy usłyszał, że przytrafiło się to jego gościom: Jakby mnie ktoś uderzył w głowę. Wszystko sprawdziliśmy i wszystko zostało zdezynfekowane. Sam zapłaciłem za testy, bo bezpieczeństwo naszych gości i pracowników jest dla nas bardzo ważne.

W piątek potwierdzono cztery kolejne przypadki w W. Brytanii. czyli jest 11 ofiar w W. Brytanii, trzy z nich mają potencjalnie śmiertelne powikłania, znane jako zespół mocznicy hemolitycznej, powodujące drgawki i niewydolność nerek i ofiary wymagają dializy. Każda z nich niedawno była w Niemczech.

W Hamburgu wczoraj 400 pracowników miejskiego Instytutu Higieny i Środowiska pracowało, aby spróbować dowiedzieć się, skąd pochodzi nowy typ EHEC szczepu 0104. Jest odporny na większość antybiotyków, a eksperci ostrzegają, że niektóre leki mogą go nasilać. Co ciekawe, około 70% zakażonych stanowią kobiety. Naukowcy nie są pewni, czy to dlatego, że jedzą więcej surowych warzyw (głównych podejrzanych w epidemii), czy dlatego, że są bardziej podatne na ten konkretny szczep.

Epidemia ogórkowa na wzór H1N1

Wojpa (30.5.2011 12:16): Wszystko wskazuje na to, że epidemia EHEC jest zaplanowaną na wzór świńskiej grypy akcją firm farmaceutycznych. Okazuje się, że bakteria Escherichia coli o serotypie O157:H7, która powoduje zespół hemolityczno-mocznicowy mogła zostać wyprodukowana w laboratorium. Gen produkujący werocytotoksynę (toksyna odpowiedzialna za hemolizę) został wpisany laboratoryjnie w genom nasion warzyw, które spożywamy na surowo (gotowanie inaktywuje toksynę). Mogą to być nasiona ogórków, pomidorów itd. Najbardziej niebezpieczne są nasiona w fazie kiełków. Mogą to być kiełki słonecznika, pszenicy czy kiełki innych roślin używanych do sałatek warzywnych. Tak zmodyfikowana genetycznie roślina przedostając się do organizmu może powodować zjawisko mutacji o charakterze transferu horyzontalnego, czyli bakterie Escherichia coli pobierają ze strawionej rośliny gen werocytotoksyny, wbudowywują go sobie w swój plazmid i w ten oto sposób mamy do czynienia z przeobrażeniem się przyjaznego dla organizmu produkującego witaminy drobnoustroju w mordercę.

Bakterie z genem werocytotoksyny żyją w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy nie powodując u nich choroby, ale gdy wypijemy surowe mleko czy zjemy mięso pochodzące od tych zwierząt możemy zachorować i to śmiertelnie.

Okazuje się, że taki sam problem może występować u ludzi uzależnionych od heroiny. To by tłumaczyło dlaczego nie ma jednego określonego źródła zatrucia. Muszą być zbadane nie tylko warzywa ale i nasiona warzyw, z których zostały one wyhodowane!

PB (do Prof. Majewskiej i Dra Jaśkowskiego): Czy to brzmi wiarygodnie?

Prof. Majewska: Moim  zdaniem te zabojcze bakterie E. coli sa produktem genetycznych modyfikacji i ktos celowo zatrul nimi zywnosc w Niemczech. Opisany scenariusz jest prawdopodobny.

Dr. Jaśkowski: Brzmi prawdopodobnie.

 1. Skąd wiedzieli jakie ogórki należy pobrać, Na targowisku jest kilkadziesiat tysięcy sztuk. badania przeprowadzono na kilku i akurat na tych  co trzeba??? podobnie było z tym wąglikiem w USA. zawsze wiedzieli jaką kopertę otworzyć należy. Prawdopodobieństwo takiego trafienia jest wielokrotnie mniejsze aniżeli wygranie w przysłowiowe Lotto.
 2. Podobnie bylo z Tuskiem i ptasia grypą w Polsce. Akurat wiedzieli jakie dwa ptaki w zimie należy badać.??? to nawet nie wchodzi w grę prawdopodobieństwo. Ale 50 mln na rzekomą profilaktykę pieniędzy społecznych do prywatnej kieszeni przelali i kilka milionów kur z kurników zamordowali. Oczywiście chodziło o rynek importu
 3. Czy chodziło o sprawdzenie jakiejś tam bakterii czy też nie nie wiem. Ale na pewno straciła Hiszpania te głupie kilkamiliardów.  A biorąc pod uwagę obecny u nich kryzys i demonstracje -widocznie zależało komuś na przyspieszeniu bankructwa, tak jak w Grecji. Innymi słowy Bank Światowy, MFW najbardziej podejrzani.

PB: Ogórasy wiedzieli które testować, a z globalnym skażeniem żywności, wody i powietrza z Daiiczi rżną głupa.

†††††††††††††††††††††††††

Daiiczi i skażenie globalne

Lobby A tuszuje skutki Daiiczi w Japonii

9.6.2011 – W prefekturze Fukuszima potrzeba 100 nowych radiologów rocznie. Lekarze opuścili prefekturę  w wyniku 11 III, więc U. Medyczny Fukuszima szuka młodych z praktyką 3-5 lat na krótkie  praktyki w 7 szpitalach prefektury, z kursami w radiologii. Podczas praktyki lekarze ci mają doglądać w domach ofiary ze strefy zakazanej i doradzać ludności zaniepokojonej skutkami Daiiczi.

Wg prof. Kodżi Otani, medyczni oficjele w skażonych rejonach mają obowiązek dołożyć się do rozwoju medycyny w sytuacjach wyjątkowych poprzez dzielenie się doświadczeniem z katastrofy z młodszymi lekarzami, a wysiłki te ulepszą też szpitale w prefekturze. Uniwersytet zacznie przyjmować podania pod koniec bm., celem wyboru ok. 100 lekarzy na rok.

PB: Władze, w tym medyczne, sromotnie zatuszowały skażenie i kryminalnie nie ewakuowały ludności na czas, wg skryptu lobby A. Teraz udają “doświadczonych” – wiadomo, jak będą prać mózgi młodemu narybkowi radiologów i jak ten będzie “leczył” i “”doradzał” skażonej ludności. Bedąc na terenach skażonych przez parę mies., młodzi selekcjonowani do dalszego tuszowania zbrodni lobby A, sami się narażą na skażenie radioaktywne.

Waadze “odkrywają” skażenie poza strefą ewakuacji. Próbki gruntu samples z prefektury Fukuszima wykazały koncentracje strontu-90 we wszystkich 11 miejscach, testowanych od końca marca do połowy maja br. W mieście Namie zmierzono 250 Bq/kg gleby, we wsi Iitate 120 Bq/kg, a w in. miejscach 2-18 Bq/kg. Stront-90 powstaje w procesie rozszczepiania prętów uranowych w reaktorze. Z okresem półtrwania 29 lat, izotop ten zagraża akumulacją w kościach po wdechnięciu, bo ma własności podobne do wapnia. Może wtedy grozić rakiem. Wg ministerstwa nauki, wyniki dowodzą szerokiego rozproszenia skażenia przez wiatry, skoro wykryto stront-90 nawet w mieście Fukuszima 60 km od Daiiczi. Wg komisji bezpieczeństwa nuklearnego, wykryte dawki strontu-90 są małe w prównaniu z dawkami izotopu cezu na tych samych terenach i nie stanowią natychmiastowego zagrożenia dla zdrowia. Zaś wg dra Osamu Saito, radiologa w szpitalu w Fukuszimie, nawet te małe ilości strontu-90 zagrażają zdrowiu, bo izotop akumuluje się w kościach. Saito sugeruje zwiększyć ilość punktów monitoringu skażenia w prefekturze, by zmniejszyć obawy mieszkańców.

PB: Kurtyzana lobby A, japońska komisja bezpieczeństwa nuklearnego “nie kłamie” ws. braku natychmiastowego zagrożenia. Bio-akumulacja izotopu w organizmie i rak rozwijają się latami, więc zagrożenie jest długoterminowe i obejmuje przyszłe pokolenia, o czym od dawna bębnią eksperci wyszydzani i poniżani  przez “speców” od radiacji jak towprof Jaworowski, dr filozofii fotelowej Marek Głogoczowski i blogowi “znawcy” tematów wszystkich. Podobnie waadze Kanady i USA skazały miliony obywateli na śmierć, celowo bagatelizując zagrożenie globalne jako nienatychmiastowe.

Gubernator Jasuszi Furukawa wymijał pytania o stanowisko ws. ponownego uruchomienia reaktorów w prefekturze Saga. Rząd centralny naciska na uruchomienie 2 reaktorów w siłowni Genkai, wyłączonych na regularną inspekcję przed 11 III. Furukawa spotkał się z przedstawicielami ministra przemysłu, którzy zapewnili go o wzmocnieniu Genkai przeciw tsunami. Furukawa stawia jednak bezpieczeństwo ponad narodowym zapotrzebowaniem na energię i przeanalizuje dane z ekspertami. Natomiast burmistrz miasta Genkai, Hideo Kiszimoto chce uruchomienia reaktorów. Odwiedził siłownię i obejrzał mobilny awaryjny generator prądu – czuł, że podjęto wszystkie środki bezpieczeństwa. Z 54 reaktorów A w Japonii, wyłączono 35. Genkai jako 1-sza społeczność zgodziła się na otwarcie reaktorów.

PB: W takim razie, skoro wszystko już zabezpieczono w Genkai, odpady A zawieźmy Kiszimoto pod łóżko, a Stuxneta przekażmy do Genkai przez jego kompa.

Wg rządowej grupy sejsmologów japońskich, po-trzęsienia po 11 III, o sile 7 lub poważniejsze, z epicentrum podmorskim, wciąż zagrażają wybrzeżu płn.-wsch Japonii, także falami tsunami. Zaś na lądzie wzrosła szansa trzęsienia z aktywnych uskoków tektonicznych, z których jeden obejmuje prefektury Mijagi i Fukuszima, a 3 inne przebiegają między zach. Tokio i sąsiednią prefekturą Saitama.

PB: W skali japońskiej 1-7? Napięta tektonika to idealne warunki dla zastosowania HAARP lub podmorskich atomówek do ekscytacji sejsmicznej. Te z kolei są idealnym “wytłumaczeniem” katastrofy nuklearnej wskutek tsunami, którego dotąd nie udowodniono w Daiiczi jako przyczyny katastrofy nuklearnej (poza mantrą w żydomendiach).

LLRC: Epidemiologia obywatelska – odtrutka na oficjalne kłamstwa

Email 5.6.2011, przekład Piotr Bein

LLRC radzi Japończykom wziąć w swe ręce badania następstw zdrowotnych Daiiczi. Zgodnie z naszymi prognozami od początku katastrofy, oficjele nie oceniają skutków długoterminowych skażenia na poważne. To początek długoplanowego tuszowania, zamierzonego na zabranie obywatelom prawnego zadośćuczynienia za brak troski o zdrowie ze strony rządu i TEPCO. Zalecamy:

 • Jak najszybciej wybrać grupę 5 tys. osób z rejonu skażonego przez Daiiczi.
 • Przeprowadzić sondaż kwestionariuszowy ich stanu zdrowia.
 • Powtórzyć na nich sondaż w 2014 i 2016 r.

Istnieje opracowanie nt. przeprowadzenia sondażu, ze szkicem kwestionariusza.

Oficjalne zapewnienia to fałsz:

 • Oficjele wciąż wierzą w nieważny model zagrożenia radiologicznego, z Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP. Model ten ogromnie niedoszacowuje skutków radiacji wewnątrz organizmu, bo opiera się na badaniach ocalałych po bombach A w Hiroszimie i Nagasaki, które przemilczają skutki wewnętrznej radiacji; dane do tego modelu zaczęto zbierać dopiero w 1950 r. i wykluczono dane wcześniejsze.
 • Źródła oficjalne milczą nt. emiterów alfa działających wewnątrz organizmu, jak pluton i uran, dla których model ICRP jest najbardziej niedokładny.
 • Oficjele ignorują ogromny zbiór dowodowy z Czarnobyla i in. miejsc ekspozycji na radiację, wg którego zagrożenie jest znacznie większe niż oblicza model ICRP, wahlarz wynikających chorób szerszy, ich czas inicjacji wcześniejszy, i nie pasujący do modelu ICRP dla dawki zewn.

Czarnobyl nauczył nas, jak ważna jest wczesna inicjatywa. Oficjalne badania zaczynają się późno, są niedofinansowane i zaplanowane na niejasne wyniki. Oficjele będą nalegać na rekonstrukcje dawek, co w ich żargonie znaczy, że trzeba znać otrzymaną przez każdego dawkę, zanim się rozstrzygnie, czy skażenie radioaktywne nadwyrężyło zdrowie. Z Czarnobyla wiemy, że jest to trudne, często  niemożliwe. Samo ICRP stwierdziło, że ich model nie nadaje się do tego, z powodu dużych niepewności. Dawka jest bezsensowna dla wielu rodzajów napromieniowania wewn. Mimo to oficjele zakładają liniową zależność dawka-choroba i że skażenie powoduje jedynie wąski zakres chorób: rak, białaczka i dziedziczne skutki genetyczne. Ignorują zaś skutki nie-rakowe: poronienia i wady niemowlaków pochodzące od napromieniowania w łonie matki. Twierdzą, że skutki te są iluzoryczne, psychosomatyczne, powodowane rozpaczą, lękami, radiofobią i stylem życia, np. niewłaściwe odżywianie i używki. Zakładają, że rak wykryty 10-15 lat  po napromieniowaniu nie pochodzi od radiacji.

Szwedzka agencja ochrony radiologicznej (SSI) użyła takich argumentów w 2004 r. w ataku na badania  [1], które wykazały wzrost przypadków raka do 10 lat po Czarnobylu. Strony SSI, kopia z 4.6.2011. Absolutnie standardowa oficjalna reakcja na dowody kwestionujące model ICRP powołuje się na tenże  model – jak religia a nie nauka.

……………..

3. Przyszłość: prosta propozycja (wyciąg z raportu Fukushima 5000)

Badania kontrolowane 1000 rodzin w mieście lub małym rejonie  tuż za strefą o promieniu 30 km od Daiiczi, metodą identyczną jak w Falludży (Busby et al 2010). Zespół miejscowych definiuje rejon ok. 100 domów/mieszkań na podst. spisów wyborców, wizytuje każdą rodzinę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu: kto mieszka tam, wiek i płeć każdej z osób, jakie rodzaje raka i białaczki  zdiagnozowano u nich i w ktorym roku w ostatnich 5 latach, wyniki porodów i poronienia, szczegóły zgonów ze wszystkich przyczyn. Wyniki dadzą populację ok. 5 tys. osób w różnym wieku. Kwestionariusze będą kodowane wg osoby celem kontaktu na następne sondaże za 3 i 5 lat. W ten sposób zostanie zdefiniowana próbka podstawowa zdrowia społeczności, z którą porównywane będą prZyszłe skutki na zdrowie. Niniejszy raport zawiera szkic kwestionariusza.

[1] Tondel M, Hjalmarsson P, Hardell L, Carisson G and Axelson A (2004) Increase in regional total cancer incidence in Northern Sweden. J Epidemiol. Community Health. 58 1011-10.

Skażenie Japonii a władze

7.6.2011 – Prefektura Ibaraki na płd. od Daiiczi zaczyna monitoring radiacji na plażach przed sezonem. W ubr. ponad 1,75 mln osób skorzystało z tamtejszych plaż, lecz w br. liczba najprawdopodobniej spadnie.

4.6.2011 – Rządy Japonii i prefektury Fukuszima przepraszają za ukrycie danych o skażeniu wkrótce po 11 III. Władze zebrały wtedy dane celem oceny środków ewakuacyjnych i ograniczeń na żywność i wodę pitną.  Pomiary 12.3.2011 wykryły tellur, produkt stopienia reaktora, 7 km od Daiiczi. Rząd zwiększył promień ewakuacji 3 godz. przed odkryciem, z 3 na 10 km. Ale agencja bezpieczeństwa NISA podała na prasówce kilka godz. później, że paliwo nuklearne jest nieuszkodzone. Rząd nie podał też wysokiego poziomu radiacji zielska 30 do 50 km od Daiiczi, gdy 15.3.2011 zmierzono 123 mln Bq jodu-131 na kg, w odległości 38 km na płn.-wsch. od Daiiczi. Wg prof. Jasujuki Muramatsu z U. Gakuszuin, izotop jodu ma poważne skutki u dzieci i wcześniejsze ujawnienie pomiarów pomogłoby lepiej chronić dzieci.

Minister nauki przyznał nieopublikowanie 37 prognoz dyspersji emisji z Daiiczi 11-13.3.2011, z e-programu SPEEDI. Powód: przeoczenie, gdyż zakończono prognozy 13.3.2011.

†††††††††††††††††††††††††

NWO

Stop jewropejskiej dyrektywie przeciw ziołom!

W zw. z dyrektywą UE, która praktycznie uniemożliwia w państwach członkowskich korzystanie z ziołolecznictwa, łamiąc tym samym nasze prawa obywatelskie, powstała petycja, pod którą można składać podpisy. Prosimy o przesłanie tej wiadomości do jak największej liczby osób. Wzywamy Komisje Europejska do wstrzymania Dyrektywy dotyczacej tradycyjnych ziolowych produktów leczniczych (THMPD), Dyrektywy 2004/24/EC, która zaklada uniemozliwienie dostepu do zdecydowanej wiekszosci leków ziolowych od 30.4.2011. THMPD ogranicza prawo kazdego obywatela UE do wlasnych decyzji odnosnie zarzadzania wlasnym zdrowiem. Wykracza ona bardzo daleko poza zasady kontrolowania produktów niebezpiecznych dla zdrowia i narzuca przymus stosowania ograniczonych metod lecznictwa. Publiczny dostep do produktów ziołowych, które tradycyjnie byly ogólnodostepne, powinien pozostac nieograniczony.

„Wyparowali” Polacy w dojczlandii

Judeocentryczna taktyka holo-oszustw w haskim “trybunale”

Piotr Bein 7.6.2011

Dość napisałem o żydo-szwindlach podtrzymujących sfałszowaną wersję najnowszej historii bałkańskiej, wyreżyserowanej przez kompleks jot. Dorzucę bieżące najbardziej kompromitujące obnażenia. Manipulacją i zastraszaniem świadkow, kagańcem na “negatów Srebrenicy” oraz mendialnym stekiem kłamstw, haski “trybunał”  idzie drogami holo-szwindla: spaczenie prawdy historycznej dla antyludzkich celów kompleksu jot. Dla Holokaustu mamy:

1.              Ukrycie architektów Holokaustu (międzynarodowi syjoniści, żydobanksteria i skrajny rabinat talmudyczny) na dzies. mln gojów oraz Szoa na iluś mln Żydów.

2.              Oskarżanie ofiar ich Holokaustu (zwłaszcza Polaków, także Niemców, których zindoktrynowali do antysemityzmu i antyslawizmu) o sprawstwo żydowskich zbrodni ludobójstwa.

3.              “Religia” Szoa – sankcjonowana prawnie rzekoma unikalność i wyjątkowość ludobójstwa, kaląca pamięć in. ofiar i fałszująca ich martyrologię, w tym większościowej ofiary, Słowian.

4.              Ww. “religia” moralną bazą gwałcenia prawa: (i) restytucje własności żydowskiej przez następców sprawców Holokaustu; (ii) ludobójstwo Izraela na Palestyńczykach i grabież ich ziem; (iii) rozboje wśród sąsiadów Izraela; (iv) “uzasadnianie” ludobójczych wojen kompleksu jot (Irak, Iran…); (v) zabory (Irak, Afganistan, Pakistan, Libia…) przez gojowskie armie kompleksu jot.

Odpowiedniki w sytuacji bałkańskiej, po kolei:

1.              Ukrycie architektów konfliktów bałkańskich (współczesny kompleks jot) między głównymi grupami religijnymi i etnicznymi w regionie.

2.              Demonizacja wybranej ofiary, Serbów, o zbrodnie wymyślone dla zyskania poparcia publicznego i politycznego dla zbrodni bałkańskich kompleksu jot, jak szerzenie nienawiści etnicznej i religijnej, zbrodnie na cywilach w interwencjach humanitarnych NATO, złamanie konstytucji państw NATO i statutu samego Paktu.

3.              Religia “ludobójstwa Srebrenica”, bezczelne kłamstwo dla tuszowania zbrodni faworytów kompleksu jot na Bałkanach – skrajnych islamistów bośniackich i najemnych mudżahedinów “Al Kaidy” oraz dla podtrzymania demonizacji Serbów.

4.              “Ludobójstwo Srebrenica” moralną bazą gwałcenia prawa: (i) miliardowe roszczenia odszkodowań dla muzułmanów bośniackich; (ii) ludobójstwo przez wrogów Serbów (neo-ustasze, najemnicy zachodni i islamistyczni, islamiści bałkańscy, skrajni Albańczycy), czystki etniczne na Serbach i grabież ich ziem; (iii) uzasadnienie powstania państw islamizmu (Bośnia-Hercegowina i Kosowo) dla dalszego rozłamu Europy; (iv) podstawa nagonki na Republikę Serbską w Bośni-Hercegowinie i pośrednio na dalszy rozkład b. Jugosławii (Raszka, Wojwodina); (v) “moralna” podstawa wpędzania Serbii do struktur euroatlantyckich kompleksu jot.

Serbia: trybunał zmusił świadka do kłamstw ws. Miloszewicia i Szeszelja

Chroniony przez trybunał w Hadze ds. b. Jugosławii, świadek DS-1 powiedział, że prokurator zmusił go złożyć fałszywe zeznania przeciw ultranacjonaliście serbskiemu [tj. patriocie – PB], Wojisławowi Seszeljowi i b. serbskiemu prezydentowi, Slobodanowi Miloszewiciowi, [wybranemu w niesfałszowanych wyborach parokrotnie na prez.  Jugosławii oraz republiki Serbii w federacji; spróbuj podać pochodzenie żydowskiego polityka!  – PB]. Mimo że żądał jawności swego nazwiska, b. policjant z Serbii zaświadczył sędziom (6.6.2011) pod pseudonimem DS-1, że przez pewien czas był na wojnie w Bośni i później prokurator tegoż trybunału zmusił go, pod groźbą oskarżenia o zbrodnie wojenne, do świadczenia przeciw Miloszewiciowi, oskarżonemu o ludobójstwo i zbrodnie wojenne. [Gdy Miloszewić  zrobił z procesu oskarżenie lokajów kompleksu jot – Clintona, Blaira, Albright-Korbelowej, gen. Clarka…, to ss-yny zabili go medycznie w celi w marcu 2006, dołączając następnego Serba do listy zamordowanych sądownie w Hadze – PB].

Trybunał oskarżył Szeszelja o zbrodnie wojenne na muzułmanach i Chorwatach, popełnione w l. 1991-1995 po rozpadzie Jugosławii. [Korekta: właśnie w tych latach dokonywał się rozbiór Jugosławii z planu kompleksu jot. – PB]. Szeszelj oddał się w ręce Hagi w lutym 2003 r. Został skazany na 15 mies. więzienia za ujawnienie nazwisk chronionych świadków. Znów oskarżony o obrazę sądu w br. za domniemane ujawnienie nazwisk 11 chronionych świadków. Wg Szeszelja, świadkowie ci sami ujawnili swe nazwiska, zanim on to zrobił. DS-1 potwierdził to w sądzie. Zapytany przez Szeszelja, czy zgodził się na ujawnieni eswego nazwiska w jednej z książek Szeszelja, DS-1 odparł: Zgodziłem się na publikację w książce i na internecie.

DS-1 powiedział, że śledczy Paolo Pastore zagroził oskarżeniem, jeśli DS-1 nie zeznawałby przeciw  Miloszewiciowi i Szeszeljowi. Przed świadczeniem przeciw Miloszewiciowi, DS-1 spędził półtora roku w Holandii, gdzie prokuratura przygotowała go, jak ma to robić: To były smutne świadectwa. Szkolili mnie miesiąc, co mam mówić i parokurator dawał mi umówiony sygnał, jeśli powiedziałem nie tak, jak trzeba. Po zeznaniach przeciw Miloszewiciowi, przeniesiono DS-1 z fałszywą tożsamością do Norwegii, gdzie dostał mieszkanie, auto, dokumenty i dużo pieniędzy. Gdy wezwano go do Hagi na świadczenie przeciw Szeszeljowi, DS-1 uciekł z Norwegii do Serbii, zostawiając wszystko. Nie miałem nic do zeznania przeciw panu – świadek powiedział Szeszeljowi. DS-1 będzie przebadany przez prokuratora 7.6.2011.

Brytyjskie presstytutki kompleksu jot

Tim Fenton, niezależny badacz, do BBC 5.6.2011

Może zainteresuje was to, że gen. Ratko Mladić nie włada angielskim. Mimo to Allan Little twierdził (3.6.2011 7:50), że generał podszedl do niego blisko i wyszeptał do ucha. A jak dobry był serbo-chorwacki pana Little w 1992? Czy choćby teraz? Wątpię, że znał więcej niż parę słów.

Wydaje się, że aresztowanie Mladicia było sygnałem dla wielu reporterów, którzy wsławili się doniesieniami z Bośni w l. 1990-ych. Powtarzają właściwie to, co wtedy nam mówili. Ale skoro są na antenie, może wyjaśnią, dlaczego ciągle mówili o o 250 tys. muzułmanach zabitych w Bośni? Rzeczywiste liczby są na portalu trybunału w Hadze od 2005 (i na BBC): 104 tys., z czego 68,1 tys. to muzułmanie, tj. mniej niż 1/3 roztrąbionych 250 tys.! Poza tym ok. 60% zabitych sklasyfikowano jako ofiary wojskowe a nie cywilne – następny wniosek zupełnie sprzeczny z reportażami od Little i wieeelu in.

Zamiast wsłuchiwać się w każde słowo od tych dziennikarzy, powinni wyjaśnić, skąd taka pomyłka. Pan Little mógł “zapomnieć”  zdarzenie z Mladiciem, ale raczej zmyślił jeszcze jedną opowiastkę, bo nikt nie stawia wyzwań tym uświęconym, zadowolonym z siebie weteranom reportażu z Bośni. Rzadko kto ma czas badać Bośnię, ale fakty znacznie odbiegają od reportaży. Niewątpliwie, słynny program jak Today nie powinien przemilczeć tej rażącej anomalii.

PB: Szalom, Chaz-basiści…

†††††††††††††††††††††††††

Wariatkowo żydowskie

Biały wrzesień: podwójny atak na Izrael

Roy Tov 5.6.2011, tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein

Zbliża się wrzesień 2011, wszystkie oznaki wskazują że przyniesie wiatry zmian, a ich podmuchy rozgrzeją ludzkie serca przed tym, co będzie prawdopodobnie długą i pełną przemocy zimą. W tym miesiącu Palestyna prawdopodobnie ogłosi niepodległość na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, przy wsparciu Kwartetu Blisko-Wschodniego – ONZ, UE, USA i Rosji. Izrael wie, że tę walkę przegrał.

Obecnie w Jerozolimie rozmawia się o tym, jakie warunki postawi prezydent USA dla amerykańskiego głosowania za palestyńską niepodległością; sprawy granic z 1967 r., anulowanie prawa powrotu i uznanie Izraela. Szanse, że USA wykorzysta swoje weto, by zmusić Radę Bezpieczeństwa – formalny krok przed podjęciem decyzji, wniesiony do Zgromadzenia – przeciwko zmasowanemu poparciu przytłaczającej większości świata, są niewielkie; sytuacja w Ameryce jest już wystarczająco zła.  Po-Mubarakowy Egipt uznał już de facto niezależność Strefy Gazy. MFW już uznało zdolność Autonomii Palestyńskiej do funkcjonowania jako państwo. Tak więc wydarzenie w Zgromadzeniu będzie głównie uroczyste, Palestyna jest już rzeczywistością.

Ponadto, następują również zmiany w amerykańskim społeczeństwie, których prezydent nie może ignorować przy podejmowaniu decyzji ws. głosowania przez Amerykę. 3.6.2011 r. ADL ostro potępiło Monster Mohel, komiks stworzony przez zwolenników ruchu anty-obrzezaniowego w San Francisco, za groteskowe antysemickie obrazy i motywy, ale niestety ADL nie wykazuje podobnej pogardy dla nie wyrażających zgody ofiar żydowskich praktyk okaleczania. Wyłazi prawdziwe oblicze syjonizmu i judaizmu, mimo ADL, Hollywood i in. potężnych fanów.

Jerozolima przygotowuje się do rychłej deklaracji niepodległości Palestyny. Ostatnie deklaracje Netanjahu podczas Dnia Jerozolimy nie pozostawiają wątpliwości, że Izrael przygotowuje się do wojny.

Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł . . . to jeden z najbardziej znanych cytatów z Księgi Hioba. Występuje trzykrotnie w pierwszym rozdziale (wiersze 16-18), kiedy dotykają go nieszczęścia. Netanjahu na pewno nie jest Hiobem (ten był sprawiedliwy), ale on w tych dniach musi czuć się jak Hiob. W tymże miesiącu, w Nowym Jorku odbędzie się Upamiętnienie Durbańskiej Światowej Konferencji ONZ Przeciwko Rasizmowi.

10.10.1975 r. Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję 3379, która najsilniej potępia syjonizm jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz wzywa wszystkie kraje do sprzeciwu tej rasistowskiej i imperialistycznej ideologii. Określa, że syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej. Inny ważny jej tekst: międzynarodowa współpraca i pokój wymagają osiągnięcia wyzwolenia narodowego i niepodległości, zniesienia kolonializmu i neokolonializmu, obcej okupacji, syjonizmu, apartheidu i dyskryminacji rasowej we wszystkich jej formach . . .

Prawie 35 lat później, 16.10.2009 r. ONZ przyjęło Raport Goldstone’a, który potępił brutalny atak Izraela na Gazę. Raport określa Izrael jako organizację wprowadzającą terror (art. 1690 i in.). Brutalność opisanych tam wydarzeń (np. bombardowanie ludności cywilnej w szpitalu przy użyciu białego fosforu) nie pozostawia wątpliwości: mimo sztuczki anulowania rezolucji 3379 (szantaż warunkiem Konferencji w Madrycie) Izrael nie zmienił swojej postawy.

Druga Konferencja w Durbanie (2009) potępiła Izrael za łamanie praw człowieka i rasistowską politykę. USA nie uczestniczyło w niej. Konferencja w Nowym Jorku zapowiada podjęcie podobnych decyzji. USA, Kanada i Izrael ogłosiły, że nie będą w niej uczestniczyć. Znowu nie da się obronić syjonistycznego stanowiska: nikt nie może uzasadniać dyskryminacji, rasizmu i przemocy w imię demokracji dla kilku obrzezanych przez mohela, i bogatych.

[Hiob] wziął więc skorupę, by się nią drapać siedząc na gnoju. (Hi 2:8)

†††††††††††††††††††††††††

Piekiełko.pl

Ustawa o ostatecznym wywłaszczeniu Narodu Polskiego!!! 

Pośród burzy smoleńskiej, przepychanek w Warszawie o krzyż na Krakowskim Przedmieściu, wrzasków i krzyków dnia 6 sierpnia 2010 r. – w dniu objęcia prezydentury RP przez Bronisława Komorowskiego – posłanka PiS Masłowska Gabriela złożyła w imieniu 85 posłów – 82 posłów z PiS, 3 posłów z PjN [Polska jest Najważniejsza] – do Grzegorza Schetyny Marszałka Sejmu RP projekt „ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw” – DRUK 3859.

Po dwudniowej [23 -24.02.2011] wizycie premiera Tuska ze swą świtą w Izraelu i wspólnym posiedzeniu rządów Izraela i Polski [podpisaniu tam nieznanych nam wspólnych porozumień] sprawa projektu ustawy ruszyła z kopyta. 4 marca 2011 r. w pkt 22 porządku obrad wszedł ów projekt ustawy do pierwszego czytania i został on przez Sejm przekazany do komisji sejmowych celem dalszych nad nim prac.

Jeśli dojdzie do uchwalenia przez Sejm tej ustawy i ustawa wejdzie w życie [a takie są zakusy ze wskazaniem daty jej obowiązywania od 9.08.2011 r. – tj. aby na niej jeszcze zbić kapitał polityczny w nadchodzących wyborach parlamentarnych], to  problem złodziejskiej tzw. prywatyzacji majątku narodowego Polaków zostanie raz na zawsze rozwiązany w tym sensie, że  zalegalizuje ona i dodatkowo na wieki wieków zabezpieczy nabywców polskiego majątku narodowego dając im prawo własności całości nieruchomości w oparciu jedynie o to, że posiadają prawo użytkowania wieczystego gruntu – przy czym nie jest istotnym to, czy i co na tym gruncie było pobudowane: np. czy było tam przedsiębiorstwo państwowe, którego budynki i budowle zostały wcześniej za psie pieniądze sprzedane nabywcy na własność, a grunty zajęte przez to przedsiębiorstwo oddane nabywcy przedsiębiorstwa w użytkowanie wieczyste – żeby było jeszcze taniej.

Po wejściu w życie tej ustawy nikt już więcej nie będzie zawracał sobie, ani też i innym, głowy złodziejską prywatyzacją z przeszłości – bo nawet nie będzie żadnej takiej skutecznej możliwości. Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa [odpowiedzialną za kontrolę i nadzór procesów tzw.  prywatyzacyjnych] będzie można tym sposobem radykalnie i bardzo szybko odciążyć [a rząd przy tej okazji pochwali się oszczędnościami grosza publicznego] i docelowo w bardzo krótkim czasie całkowicie ją zlikwidować – straci ona przecież rację swego istnienia, bo nie będzie już co sprzedawać, ani też czegokolwiek kontrolować.

Skądinąd sama likwidacja tej prokuratorii nie byłaby może taka głupia, bo tak naprawdę od chwili jej powołania dość mizernie wygląda to jej dbanie o interesy Skarby Państwa RP.

Jest i też w tej ustawie „dobrodziejstwo” dla osób fizycznych – przysłowiowych Kowalskich. Prawem własności gruntu [a i całej nieruchomości] ma być obdarzony ów Kowalski [po dobroci lub z przymusu ustawowego], na który to grunt Kowalski obecnie posiada prawo użytkowania wieczystego. ..

Całość w 2-ch częściach. Początek tu.

……………..

Zakończenie cz. 2

[…] projekt ostatecznego wywłaszczenia Narodu Polskiego [DRUK 3859] złożono do Sejmu RP w dniu 6 sierpnia 2010 r. Prace nad tym projektem musiały być siłą rzeczy prowadzone dużo wcześniej – warto by ustalić kiedy się one  rozpoczęły. Łatwo sobie można wyobrazić sytuacje, w których [po pozyskaniu wiedzy odnośnie tego projektu]  zawierano umowy użytkowania wieczystego na niezabudowane grunty wskazując przy tym na przyszłe mające być na nich zlokalizowane inwestycje, jako warunku otrzymania przez przyszłego inwestora prawa użytkowania wieczystego tych gruntów [wymóg art. 239 Kodeksu Cywilnego]. Może się przecież zdarzyć i w wcale w tej sytuacji nie tak rzadko, że żadnych poczynionych inwestycji na tych gruntach nie będzie i w chwili wejścia w życie takiego projektu ustawy grunt przejdzie na własność użytkownika wieczystego. Wówczas też użytkownik wieczysty [a teraz właściciel] będzie mógł zapomnieć o swych wcześniejszych zobowiązania inwestycyjnych na tym gruncie i teraz zrobić z tym gruntem [jako jego właściciel] co mu się żywnie podoba.

Jak teraz temu wszystkiemu zaradzić, aby to wszystko nie stało się faktem.

 • Wyborem mniejszego zła w postaci PiS – który wniósł i poparł w całości ten projekt?

 • Wyborem PO, SLD, PSL i reszty z Sejmu – którzy też są za tym projektem?

 • A może wszyscy – niektórzy może klnąc w niebogłosy – zawrócą z tej drogi po przeczytaniu tego artykułu?

 • Czy przyjdzie w porę opamiętanie?

ALE TERAZ TRZEBA NAM BIĆ NA ALARM, gdzie tylko się da i jak się tylko da. Trzeba nam iść bardzo szybko do ludzi z tą informacją – nie oglądając się na innych, że może oni to za mnie zrobią. Trzeba nam dawać tę informację każdemu – bez względu na takie, czy inne jego sympatie polityczne.  Przeczytaj też to:

Boguchwała, A.D. 8 czerwca 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń boguchwala [małpa] go2.pl

UWAGA! Na życzenie prześlę całość artykułu w jednej części [stron 12] w formacie PDF

Reklama Grypy666 na Unecie

Spóźniony zapłon e-szczekaczki żydomasońskiej nt. Daiiczi robi fantastyczną reklamę blogom Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com gdzie od 1-ych tygodni największej w dziejach katastrofy A piszemy o stopieniu reaktorów i globalnych opadach z 3 uszkodzonych reaktorów i 4 basenów ze zużytym paliwem A, zawierającym więcej śmiercionośnego plutonu niż świeże pręty uranowe.

Zauważcie prawdopodobnie w papugowaniu telewizorni żydomasonów, CNN. Coś musi być w tym, że nagle się wynurzają —  nawet w CNN, choć oficjalnie TEPCO przyznało się już kilka tygodni temu, a raporty techniczne, np. podsumowane w Wikipedii i streszcane tutaj po polsku od początku, piszą  o pokaźnym uszkodzeniu paru rdzeni reaktorów. Może Gallus coś wysłucha swymi długimi uszy-ma? Te żydomasońskie dziennikurwy z CNN mają czelność pisać o tragedii 11 III spowodowanej przez  trzęsienie ziemi i ogromną falę tsunami, mimo że nie ma dowodu, natomiast wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na izraelskiego stuxneta, prawdopodobnie też na US-raelski HAARP w wywołaniu tsunami synchronicznie ze stuxnetem.

Jarek Kefirek: o apokalipsie wrzosów

Przechadzając się autostradą (poboczem) widziałem całem hektary uschniętych wrzosów. W moim ogrodzie i na balkonie wrzosy też wyschły na wiór! Coś je zabiło, jakaś nieznana choroba bądź broń chemiczna rozpylana z chemtrailami. W Irlandii z kolei z wrzosami wszystko w porządku, rosną bujne i zielone. U nas, w Polsce, wyschły wszystkie na wiór, od korzenia po kwiatostan. dostaję liczne maile od czytelników, że wrzosy faktycznie coś zabiło. Myślę, że warto to rozpowszechnić, to może mieć związek z umieraniem pszczół, ptaków, milionów małż, krabów i ryb. Pozdrawiam wszystkich bojowników!

Politycy nie chcą pamiętać o polskich ofiarach Auschwitz

4-5.6.2011 pokazy bezcennych filmów w Warszawie

W dniach 3,4 i 5 czerwca w Warszawie na skwerze ksiedza Jana Twardowskiego w godzinach wieczornych odbywaly sie pokazy filmow Telewizji Narodowej oraz innych bardzo waznych filmow. Publicznosc z zainteresowaniem ogladala wiele filmow niedostepnych w mediach publicznych. Odtwarzano miedzy innymi film Yoava Shamira „Znieslawienie”, ukazujacy prawde o wytwarzaniu i wykorzystywaniu przez rozne tajne i jawne sily swiatowe, zjawiska tak zwanego „antysemityzmu”. Tworca tego filmu jest Izraelczykiem, pochodzacym z rodziny o syjonistycznych tradycjach. W dniu 5 czerwca 2011 roku, w trzecim dniu pokazywania filmow nieznane sily wylaczyly latarnie miejskie, aby zapewne zaszkodzic w zapoznawaniu sie warszawiakow z bezcennymi filmami. Takie zlowrogie dzialania, mozna okreslic jako walke ze szczera i uczciwa postawa, na rzecz dialogu miedzynarodowego. Film Znieslawienie.

List do Abp Celestino Migliore

[…] A co Hierarchowie zrobili w Polsce z Kapłańskim Ruchem Maryjnym? To nie my znajdujemy się na niebezpiecznej drodze. To oni na nią weszli. Dlatego zagrożeniem dla Polskiego Kościoła nie jest ks. Piotr Natanek czy jemu podobni Kapłani ale Hierarchia Kościelna. Media kpią sobie z nas katolików, Kościoła Katolickiego, kapłanów ponieważ nie są to polskie media. My Polacy nie mamy już nic. Ograbiono nas z przemysłu, ziemi a teraz chcą nam odebrać wiarę Katolicką wprowadzając sekty jako związki wyznaniowe, oficjalnie zarejestrowane od 1989 r. a religię Katolicką zastępując inną.

PB: Czy to nie żałosne, że wierni muszą zwracać się do Nuncjusza Papieskiego w Warszawie o ochronę przed  hierarchią katolicką? ? Co może Nuncjusz,  reprezentujący Watykan sankcjonujący korupcję tej hierachii?

Dr inż. Maciej Pokora znalazł “wroga”

Piotr Bein 7.6.2011

W niekończącym sie piekiełku e-tępiących się nawzajem ku uciesze filii kompleksu jot w Polin, wynikło nieporozumienie z powodu niewyjaśnionej korupcji linka do polskiej wersji Zniesławienia. Dr inż. Maciej Pokora oskarżył Andrzeja Szuberta o celową zmianę linka. Bein wstawił się za Szubertem, zasugerował przeprosiny przez Pokorę, na co Pokora odparł majstersztykiem samo-cnoty:

[…] AS myślał, że znowu da się sprawę rozmydlić, zakrzyczeć, zamącić.
Nie powiodło się, więc umyka na urlop – może przez ten czas zapomną… 
Nie dam się wpuścić w kolejną pyskówkę i potem „przepraszanie”.
Zamieszczajcie na blogach treści prywatnych maili bez zgody autorów.
Gardźcie dalej z Polaków w kraju, zaprzeczajcie wszelkim zarzutom,
mieszajcie i skłócajcie nas wciąż jeżeli tego tak bardzo potrzebujecie.
W coraz bardziej owczych skórach rozprowadzajcie nas tak dalej.
Ale jednak – o ile to możliwe – sprytniej jeśli miałoby to być skuteczne.
Róbcie jeszcze lepsze wrażenie poróżnionych, potem abarot się kumajcie…
O intencjach dobitnie świadczy opluwanie za plecami osób niewygodnych
i oburzanie się na powiadomienie tych osób w ten sposób oczernianych.
Przejmujcie przywództwo dusz i ciał – otwierajcie i zamykajcie blogi, 
dawajcie najlepsze rady, chwalcie kogo potrzeba i potępiajcie innych.
Usuwajcie nas i siebie samych cyklicznie co jakiś czas z wirtualnych „redakcji”.
Reprezentujcie nas kompleksowo – od monoteizmu przez ateizm do satanizmu.
Wyzywajcie nas od podłych kanalii, agentów, bezrefleksyjnych szczeropolaków,
ciemnego polactfa – i co tam jeszcze do skołatanych głów wam przyjdzie.
Kaleczta polski i używajta emigracyjnego slanga, bo to robi na was wrażenie
i jest sprawdzonym środkiem operacyjnym szargania godnością narodową.
Epatujta sie makaronizmami i wzywajta „niech ktos przetlumaczy na polski”.
Rozsądzajcie co ZŁE a co DOBRE. bo to lubicie robić ponad wszystko!
Róbcie wrażenie szczerze zatroskanych o czystość w naszych duszach.
I każcie nam dziękować wam, a także każcie jeszcze was przepraszać!
Mam nadzieję, że osoby postronne teraz stopniowo dostrzegają,
że nie tylko kostką bauma nasze doczesne paradiso jest wybrukowane…

PB: Niech ktoś przetłumaczy “bauma” i “paradiso”… Z bogatego slownictwa Macieja, ja, emigracyjny slangista, skleciłem inną  wersję o Wykluczonych:

Rozmydlcie, zakrzyczcie, zamąćcie,
„przepraszajacie” bez zgody autorów –
a nuż zapomną… 
Wszelkimi zarzutami
rozprowadzajcie nas, poróżnionych.
My na abarot się kumamy… dla Niej.
Przejmujcie dusze i ciała
za plecami oczernianych.
Zamykajcie potępione blogi, 
Spychajcie nas w satanizm 
kołtuńskich szczeropolaków.
Przykryjcie czapkami
polactfa skołatanych głów.
Ponad wszystko, szargajcie godnością Jej!
 
 
Za ciernie dla Niej,
nie przepraszajcie!
Po jerozolimskim bruku
spodlony Chrystus szedł do raju.

Mgrabas: w tym momencie naszej historii, jako spadkobiercy Polski, powinniśmy przezwyciężyć nasze słabości i wady, które każdy z nas, każdy bez wyjątku je ma. jesteśmy tu nie po to aby je sobie wzajemnie wytykać, ale dla ważniejszego celu. wiele osób w Polsce nawet nie ma pojęcia co się naprawdę dzieje, a my tu skaczemy sobie do oczu zamiast podać sobie ręce i wspólnie, jak kto potrafi, zorganizować się i podjąć trud przezwyciężenia obecnego stanu i wyprowadzenia Polski z niewoli. będą nas skłócać, dzielić, ośmieszać, odwracać naszą uwagę, atakować, zastraszać, prześladować i zabijać. zostawmy to, skupmy się na wykonania swojej części wspólnego zadania

od naszej postawy będzie zależeć postawa innych, którzy zaczną się budzić ze snu. młodzi pójdą za tymi, którzy znają drogę i wiedzą jak iść by dojść do celu, nie gubiąc nikogo po drodze i nie zapomnieć po co się szło. jeśli dla kogoś drugi człowiek nie jest wartością samą w sobie, bez względu na to jaki jest, niemożliwe jest spotkanie się na żadnej płaszczyźnie. dlatego trzeba rewidować swoją własną hierarchię wartości i podejmować trudne decyzje, króre sprawiają, że to co było niemożliwe stanie się możliwe.  proszę, przemyślcie Państwo to – mamy razem wielki potencjał, razem.

Roman Kafel: Zanim pokochamy sie- jak chlop z chlopem, wojt z plebanem, magnat z wladca , krol z krolewiczem,  krolewna z brzydkim kaczatkiem, garderobiana i dama tfuu… z towarzystfa… Poswieccie panowie chwile czasu i przeczytajcie uwaznie- ot tak dla przypomnienia…taki wycinek z Historii naszej Ojczyzny. W szczegolnosci szczegolnej zwrocie swoja laskawa uwage na dwa zdania: W dokumencie z 1341 r. zagwarantował wyznawcom Kościoła prawosławnego poszanowanie ich obrządku i obyczajów. Dzięki takiej postawie króla Kazimierza Polska stała się pierwszym wielowyznaniowym państwem w Europie, gdzie dwór królewski był katolicki. Potem se poczytajcie po kolei, jak bylo… i na koncu -jak sie skonczylo’ cyt: za zrodlem- zebyscie nie przegapili: Konfederacja warszawska sprawiła, że XVI-wieczna Polska zyskała w Europie miano „azylu heretyków”, a u dzisiejszych badaczy „państwa bez stosów”. W kraju znajdowali schronienie wyznawcy sekt protestanckich, uciekający przed wyrokami katolickich sądów duchownych i trybunałów inkwizycyjnych, a także ludzie nienależący do żadnego wyznania i nieuznający żadnej organizacji kościelnej. A szczegolnie to na samym koncu: Pozawyznaniowa działalność obcych przybyszów, np. jako wykładowców, pisarzy czy typografów, w znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju kultury polskiego odrodzenia.

Kazko, ostatni Vitez Slowian z rodu Lechickiego…dal dokument, ktory wzniosl Polske Slowianska do Potegi…Slowianskiej Potegi- gdzie Chrzescijanie dwoch Pluc Kosciola oddychali  i niesli WOLNOSC! I Wolnosc zachowywali…i chronili Europe…. 230 lat….caly czas w gore i potege i w dobrobyt…ten Krol Chlopkow- jak go pogardliwie nazywali Sarmaci…dbal o wszystkich!

Po 230 latach Polska stala sie przytulkiem dla heretykow..roznej masci…profesorow , wykladowcow, topografow, speleologow, taternikow. ananbaptystow i ezoterykow, masonow i zwyklych kurwiarzy czy pedalow…. a ci przerobili ojcow naszych….w smierdzace gowno! Gotowe do rozebrania w ciagu nastepnych 200 lat! I stala sie Rzeczpospolita  Niebem dla szlachty, Rajem dla Zydow, czyscem dla mieszczan i pieklem dla CHLOPOW! Dzis ten sam ,,dokladnie ten sam wzor nowinkowy, antykrzyzowy, wsciekle antychrzescijanski stosuja- zeby przerobic w to samo a moze jeszcze gorsze gowno i nas… I nad tym sie zastanowcie na miare waszych- wielkich i szlachetnych intelektow/… zuzywanych do: 1 . bluzgania Bogu, 2. Krzyzowi, 3… i bliznim …dla dobra, no wlasnie czyjego??? jakies nowego europejskiego odrodzeniooswiecenia wg Biblii Lucipherosa??? w modelu multikulti???

†††††††††††††††††††††††††

Wierzę w Chrystusa

Zawstydźmy naszych hierachów, którzy jadąc do Brukseli chowają krzyż!

Vismaya: Spotkanie z Jezusem Chrystusem

[…] 3 listopada 2000 przeżyłam pierwsze spotkanie z Jezusem Chrystusem, który ofiarował mi na swojej dłoni własne serce, widziałam ten wieczny płomień obok mnie, był na wyciągnięcie ręki, w tym dniu z moich oczu spadła do końca zasłona. Nie miałam już złudzeń, to co się ze mną działo nie było z tego świata, nie byłam też chora na ziemską chorobę. Jakże jeszcze wtedy byłam mała i prymitywna, jeszcze nie wiedziałam ile się muszę nauczyć … wszystkiego …. a przede wszystkim zrozumieć: kim naprawdę jestem? Póki co, wynurzyła się przede mną tylko jakaś kaleka postać, która wszystko co widziała, to tylko swoje odbicie w lustrze, swoją maskę iluzji. Wejście Jezusa w moje życie było więcej niż zapaloną świecą, było potężną płonącą gwiazdą, w świetle której ujrzałam moją nicość.

To co zdarzyło się 3 listopada nie można tego wyrazić w słowach, namalować kolorami, opisać wierszami, zagrać muzycznym rytmem, to trzeba przeżyć na własnej skórze i odebrać własnymi zmysłami. A to co przyszło do mnie znacznie później w dniu 6 stycznia 2001 było jeszcze donioślejsze, chociaż nie było tam ani jednego słowa, szeptu, dotyku, było tylko połączenie dwóch serc, które nagle ja śpiąca w łóżku zaczęłam odbierać z jakiegoś punktu obok mnie. Otworzyłam oczy, było ciemno, cisza, obok mnie na krawędzi łóżka siedział cichutko Jezus Chrystus i patrzył na mnie z miłością. Nie przestraszyłam się, bo miłość jaka płynęła z Niego do mnie była tak potężna, że trudno ją ująć w słowa.

Promieniowała w całym pokoju. Miłość, która niosła cudowny zapach miłości, która grała i śpiewała swoistą pieśń i wnosiła w moje serce ogień, a ten płonął ale nie palił. Rozwijał moc mojego istnienia, usuwał moje osamotnienie. Poczułam się zespolona z całym Wszechświatem. Trwałam w ramionach jakiejś mocy, która leczyła we mnie wszystkie rany. Oddychałam tą miłością i cieszyłam się jak małe dziecko.

To nie była miłość jaką czują kochający się ludzie, to była miłość z powiewem świętości, czci, potężnego szczęścia. Trwało to jakiś czas i nagle poczułam, że muszę wyjść do łazienki … Jezus Chrystus zniknął … jakże czułam się nieszczęśliwa, byłam na siebie rozgoryczona, jakże mogłam zniszczyć tak cudowne chwile, coś tak subtelnego, pięknego … ot, moje niedoskonałe ciało …. Wróciłam z łazienki, była godzina 1-sza w nocy, ponownie położyłam się do łóżka, smutna, rozczarowana …. i co się dzieje?

Nagle z mroku wynurza się sylwetka Jezusa Chrystusa, siada na krawędzi łóżka i wszystko wraca, czuję się całkowicie bezpieczna i nasycona cudowną miłością. Mijają godziny, a ja cały czas pływam w oceanie miłości … trwałam tak do 5-tej rano, niebieski mrok uchodził, a z nim ten cudowny przekaz miłości. Odchodził też Jezus, ale w zamian zostawił mi cudowny obłok pachnący Jego Miłością. Już nie było mi smutno tylko radość zalewała moje serce. Przeżyłam coś najpiękniejszego – Miłość Boga i zdawałam sobie z tego sprawę, że to dopiero przedsionek Nieba. Zdałam sobie także sprawę, że ja nie jestem zdolna do takiego kochania, bez względu na to ile czasu spędzę tutaj na Ziemi ucząc się tylko miłości.

Jakże można żyć szczęśliwie na Ziemi, skoro zakosztowało się takiej miłości … jakże można mieć spokojną noc i słoneczny dzień? Można szukać latami ziemskiego szczęścia, ale kiedy raz posmakujemy Boskiej Miłości to szybko pojmujemy, że ludzka miłość jest niczym, tutaj na Ziemi nie ma takowej, która się przejawi kolorem, zapachem, oddechem, pieśnią … w każdym jej elemencie jest urok i piękno … i pozostaje za nią tęsknota na zawsze!

Wszystko to zdarzyło się więcej niż 10 lat temu, tylko kilka osób znało to moje doświadczenie …. myślę, że to jest dobry czas, aby ją ukazać większej ilości ludzi, teraz kiedy w naszym życiu mamy tyle różnych wątpliwości, co do Jezusa, Jego misji, naszego przeznaczenia … teraz kiedy ludzi tyle rozprawiają i zachwycają się swoją niedoskonałą miłością…

MODLITWA  GRZESZNICY
W Internecie znalazłem bezimienny, nieznanego autora wiersz Прочти(Przeczytaj…). Spodobała mi się jego treść i rym. Postanowiłem przetłumaczyć na język polski. Dodałem tytuł: Modlitwa grzesznicy. Oto, co z tego wyszło. Dlaczego 6 zwrotek, a nie 5 – jak w wersji rosyjskiej? Po prostu chciałem jeszcze zamieścić piękne myśli z wersji oryginalnej i nie zmieścilem wszystkiego w 5 zwrotkach. To była moja pierwsza próba z tłumaczeniem poezji rosyjskiej na j.polski. […]  Wysyłam przetłumaczony przeze  mnie wiersz z Internetu rosyjskiego. Była to pierwsza próba. Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów. Niech Pan Bóg czuwa nad Wami i prowadzi.  Pozdrawiam – Andrzej Leszczyńsk
 
Прочти…                                                       Modlitwa grzesznicy
Господи, какой ко мне Ты добрый,             Wszechmocny Boże, jaki jesteś szczodry
Ты подаеш мне все, что я прошу.               Dajesz mi wszystko, o co proszę Cię
А я, неблагодарна и утробна                       W Miłości swojej niepojęty, dobry
Все больше с каждым днем грешу.             A ja wciąż grzeszę, Panie, ratuj mnie
 
Господи, какой Ты милосердный,                            Boże mój, jesteś taki miłosierny
Я так прошу, чтоб Ты меня простил,                   A ja niewdzięczna, grzeszę w każdy dzień
Ведь Ангел мой молился так усердно,                    Ojcze mój, dla mnie zawsze byłeś wierny
Писать грехи он выбился из сил.                             Proszę Cię bardzo, serce moje zmień
 
Прошу прости, заблудшую и скверну,           Mój Anioł za mnie modlił się wytrwale
Ведь блудницу большую Ты простил,             Spisując grzechy moje opadł z sił
Но скажешь Ты, тогда и будет верно:         On płakał, gdy raniłam Cię zuchwale
„Я не могу, об этом не проси…”                      Lecz jak przyjaciel zawsze blisko był
 
Душа моя всегда к тебе стремится,                       A dusza moja wciąż do Ciebie dąży
Ей хочется подняться в светлу высь.                     Chce podnieść się do światła, w górę, wzwyż
Хочу с Тобой навек соединиться,                              Chce z Tobą być na zawsze, lecz czy zdąży…
Но Ангел не пускает: Помолись!                               Ja ufam, że pomoże mi Twój Krzyż
 
Молюсь я так усердно, со слезами,                   Jawnogrzesznicy wielkiej przebaczyłeś
Мой господи, прости меня, прости.                 Mi też do serca żal za grzechy tchnij
И душу маленькую уж под небесами,                Anioł, którego dla mnie przeznaczyłeś
Отец Небесный, от грехов спаси.                      Szepcze: do Nieba swe modlitwy ślij
 
                                                                                       Dziś widzisz, modlę się we łzach i szczerze
                                                                                       Odpuść mi grzechy, których ogrom mam
                                                                                       Ocal maleńką duszę mą, ja wierzę!
                                                                                       W ostatniej chwili choć, u Niebios bram …

                                                                                                            Andrzej Leszczyński, 17.5.2011 r. Poznań

Kiedyś napisałem po rosyjsku wiersz, poświęcony obrońcom Białego Domu z X.1993 r., którzy bronili demokratycznie wybranych posłów do Dumy, a których rostrzelał Borys Jelcyn z czołgów, ustawionych na rzece Moskwie. Kiedyś już pisałem o tym do grypy666, że strzelano wówczas pociskami implozyjnymi (implozywnymi?), po wybuchu których zostaje tylko krew i szmaty z ubrań.  Korytarze w Białym Domu po bitwie spłukiwano wężami strażackimi, bo setek ciał po prostu nie było (nie było co zbierać). Nawiązywałem do katastrofy w Smoleńsku, gdzie np. dzieci z pobliskich domów pytały polskiego księdza z wycieczki (było w N.Dzienniku), czy mogą wziąć znalezione zęby (szczęk, żuchw nie było). O tamtych walkach opowiadał mi obrońca B.Domu, były żołnierz, walczący w Afganistanie. Byłem wtedy w Moskwie na delegacji i 4 godziny oprowadzał on mnie wkoło Domu, pokazując miejsca, gdzie leżał, strzelał. Sam leżał 3 dni w kostnicy, myśleli że trup, a on po 3 dniach ożył. Kiedyś napiszę o tych dniach szkic. Coś mnie pobudza do tego, tak samo jak w przypadku wiersza У Белого Дома. Kilka miesiecy chodził mi ten temat po głowie i nie dawal spokoju. To byla jakaś obsesja. Dopiero jak usiadłem i po dwóch dniach wiersz był gotów, wszystko się uspokoiło i myślenie wróciło do normy. Wtedy obok B.Domu spisałem piękne wiersze ludzi, kochających Rosję. Wysyłam je Panu wraz z moim wierszem oraz opracowaniem Diabelskie błogosławieństwo w Rosji. U nich też „pasterze” współpracują już jawnie z szatanem.

Kończąc, dziękuję Panu z całego serca za to, co Pan robi dla Polski. Ze dwa razy dziękowałem Panu na Blogu Grypa666. Niech Pan Bóg prowadzi Pana, a Anioł Stróż strzeże przed Złym i złymi ludźmi. Szczerze oddany – Andrzej Leszczyński.

PB: Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad bratem moim, Andrzejem Leszczyńskim. Rozumiem nakaz pisania/tłumaczenia poezji. Po ataku NATO na Jugosławię wiosną 1999 r. natknąłem się na fascynujący wiersz po angielsku Dobricy Ericia.  Odszukałem wersję oryginalną, serbską, która zarezonowała w duszy słowiańskiej.  Chęć przetłumaczeni wzmogła się… nie chęć, jakiś nakaz tak silny, że do dziś go nie rozumiem. W parę dni z pomocą Serba-poety i poligloty w USA, wyjaśniwszy znaczenie wszystkich słów, niuanse itp. detale, przetłumaczyłem, zachowując treść, rytm i rym. Na konferencji w Belgradzie z okazji 10-lecia napadu NATO na Jugosławię, wychodzi na scenę aktorka serbska, słyszę znajome słowa, z oczu toczą się łzy…

†††††††††††††††††††††††††††

Reklama

Reklama sponsorowana Wykluczonych

Oferta specjalna – KanalioZator

MASZ PROBLEM PRZED WYBORAMI? KUP wielofunkcyjny miernik KanalioZator! I JUZ PO PROBLEMIE! KanalioZator – pomiar szybki i bezbolesny, wynik pewny w KantoWałach. Podstawowa jednostka pomiaru: KantoWał  = skrót KaW, 1 kilo KantoWał  = 1kKaW. Szeroki asortyment i zakres pomiarów: od 1 KantoWała do 10 mega KantoWałów, w zależności od miejsca zastosowania. Licznik – który zmieni Świat!!! W zelektryfikowanym kraju w rękach ludu, KanalioZator dokona cudu! Aktualnie w ofercie – KanalioZator:

 • osobisty,
 • związkowy,
 • stowarzyszeniowy,
 • partyjny
 • gminno-samorządowy
 • sejmowo-senatowy,
 • może być i inny

Na zamówienie wykonamy każdy rodzaj KanalioZatoru według potrzeb zamawiającego. UWAGA! Na skali pomiarów nie ma wartości ZERO. Na wyraźne życzenie możemy wstawić. Tylko NASZ KanalioZator na życzenie wydaje papierowy certyfikat uznawany przez społeczność międzynarodową . Może być przydatny do oznakowania wynikiem pomiaru kandydata na liście: np. wyborczej. Instrukcja użytkowania KanalioZatoru zostanie odrębnie opublikowana w uzupełnieniu oferty.

Producent i dystrybutor: QampaLampa L.C.D Corporations. Patent  światowy NR 999 999 999 999 999 999, Prawa autorskie: BIZ_KAF

Boguchwała, A.D. 28 maja 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń  – boguchwala@go2.pl

Ps. Jak uratować Okrągły Stół, który zrobiono z … Wielkiego Kantu?

Posted in 10 IV, Andrzej Szubert, antypolonizm, Bałkany, Codex Alimentarius, dojczlandia, eugenika, Europa, historia Słowian, Holo-oszustwa, Izrael, jak się bronić?, Jarek Kefirek, Józef Bizoń, medycyna, Piotr Bein, Polska, Roman Kafel, Rosja, Vismaya, Wykluczeni | 6 Komentarzy »

A co z plutonem z Daiiczi?

Posted by grypa666 w dniu 02/05/2011

Dzięki za wsparcie kwietniowym darczyńcom

 Zawartość (uaktualniana do następnego wpisu, chronologia wewnątrz działów)

ALERTY

Piszecie…

Najnowsze (stopniowo przenoszone do działów poniżej)

W Daiiczi

Skażenie globalne

NWO

Piekiełko.pl

††††††††††††††††††††††††††††

PATRZ TEZ ALERTY WE WPISACH OD 8.3.2011

ALERT 2: Ostrzeżenie o radioaktywnych pyłach z Daiiczi

 • Pyły rozchodzą się na wielkie odległości, stanowią zupełnie inne zagrożenie niż zdjęcie rtg czy ekspozycja na promienie kosmiczne podczas lotu samolotem. Pyły mogą zostać wewnątrz organizmu na długi czas lub na zawsze, napromieniowując komórki i powodując schorzenia jak rak.

 • Wykryto pyły z Daiiczi w USA. W Japonii przekroczyły one stężeniem pyły z prób A w l. 1950-ych i 1960-ych. W Ameryce Płn. zaprzestano monitoringu.

 • Niektóre izotopy mają własności podobne do neutralnych substancji w otoczeniu, np. izotop cezu jest dla roślin nieodróżnialny od potasu, głównego składnika nawozów.

 • Monitoring otoczenia (powietrze, wody deszczowe, powierzchniowe, gruntowe, gleby, pożywienie) jest niezbędny do ustalenia kroków zaradczych w poszczególnych krajach na półkuli płn., gdzie opady z Daiiczi pozostaną w atmosferze i otoczeniu.

 • Monitoring wymaga kosztownego sprzętu i ekspertyzy, których ludność nie ma, dlatego władze muszą przejąć tę odpowiedzialność.

 • Środki zaradcze są proste, podobnie jak w walce z pyłami ołowiowymi jakiś czas temu:

 • Ostrzeganie ludności o napływie skażenia, np. w deszczu, by mogła podejmować odpowiednie decyzje, np. odłożenie zajęć na zewnątrz na inny czas.

 • Badanie akumulacji w roślinach, wodzie, owocach morza, żeby odpowiednio ostrzec i chronić ludność.

 • Unikanie działalności wytwarzającej kurz i pył (np. remont domu).

 • Niewnoszenie odzieży wierzchniej i butów do wewnątrz mieszkania, mycie rąk w okresie większego skażenia.

 • Punktem wyjściowym jest stały i kompletny monitoring lokalny przez władze państw, regionów, gmin, miast. Musimy naciskać na władze, by wywiązały się z tego podstawowego zadania ochrony ludności.


ALERT 1: EPA zawiesza monitoring w środku katastrofy, olewa pluton i uran!

Piotr Bein 6.5.2011 – Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA) ogłosiła 5.5.2011 koniec specjalnego monitoringu opadów promieniotwórczych z katastrofy Daiiczi, mimo że nie ma żadnego postępu w zażegnaniu zagrożenia, które nie zmalało dla USA. Jednocześnie wiadomo, że poziomy radiacji w Pacyfiku  k. siłowni wynoszą dziesiątki tys. razy ponad normalne i nie wiadomo dokladnie jak ani dokąd przemieszcza się skażona woda. Wg EPA, poziomy skażenia z Daiiczi w USA konsekwentnie malały i nie potrzeba już monitować żywności, powietrza, wody na radiację w sposob jak poprzednio. EPA jest tak przekonane o bezpieczeństwie, że zapowiada: następna tura testów mleka i wody pitnej będzie za ok. 3 mies.  Ale zaledwie parę tyg. temu, dane EPA wskazały, że kilka próbek mleka i wody z całego USA miało niebezpieczniw wysoki poziom radiacji. Jod-131, cez-134 i cez-137, emisje z Daiiczi,  pokazały się w USA w coraz większych ilościach.

Poza tym, EPA nigdy nie badało wszystkich emisji z Daiiczi. Dane z EPA wskazują, że agencja nie badała skażenia plutonem ani uranem, a testy źródeł wody pitnej ograniczyły się do jodu-131. Okazuje się też, że rząd Japonii i TEPCO ukrywały zsadnicze info, aby rzekomo zapobiec panice. Część z tych informacji pokazuje rozchodzenie się cezu-137 i jodu-131 na płn.-zach. USA 5.5.2011.

ALERT: Coraz głośniej o plutonie z Daiiczi. Patrz filmik z Dr. Caldicott i art. A co z plutonem z Daiiczi?

To tylko wierzchołek góry lodowej, bo wiadomo, że uszkodzone 4  reaktory i 4 baseny zużytego paliwa w Daiiczi zawierają całą tablicę Mendelejewa izotopów. Ciężarne, karmiące, małe dzieci w dalszym ciągu powinny unikać wychodzenia na deszcz, bawienia się w kałużach, jedzenia zieleniny hodowanej zewnątrz, jedzenia ryb, picia świeżego mleka i wody z kranu czy studni (zaopatrzyć się w wodę butelkowaną przed ok. 18.3. 2011 w Amerykach, przed ok. 25.32011 w Europie). Tak trzymać, aż rządy zaczną podawać wiarygodne KUMULACYJNE dane o groźnych dla zdrowia izotopach w powietrzu, wodzie pitnej, pożywieniu… Naciskać na rządy…

††††††††††††††††††††††††

Piszecie…

Robert z Australii: To już nie polactfo! Jeżeli ma Pan choć odrobinę czasu, bardzo polecam film dokumentalny na You Tube Hydraulic fracturing (Gas Land) Pt1-Pt7. […] Film pokazuje ludzi dosłownie eksterminowanych przez wielkie koncerny gazowe. Ich woda – zatruta! Powietrze którym oddychają – zatrute, ziemia na której żyją – zatruta, oni sami – zatruci, zwierzęta – zatrute. Woda z kranu – dosłownie płonie! Krajobraz – księżycowy. No i co ci ludzie robią? Ano, jak na ludziowców przystało, dają się truć. Niektórzy boją się nawet o tym mówić. I to wszystko dzieje się w US of A. W tytule maila nawiązuję do używanego przez Pana i Andrzeja Szuberta pojęcia polactfo. To co Pan zobaczy na tym filmie to już nie polactfo, to nawet nie amerykaństfo. Ludzka naiwność i głupota nie zna granic! Jedyna nazwa na takie globalne ogłupienie to światostfo! Pozdrawiam. 

PB: Podobna destrukcyjna metoda planowana dla polskich złóż gazu łupkowego, pisze o tym autor polski cytowany parę razy przedtem na Grypa666. W Janadzie rzemysłowa destrukcja w pogoni z ropą z piaskowca smołowego spowodowała krajobraz księżycowy w dorzeczu ogromnej rzeki Athabasca, miejscowi Indianie zatrudniani w tym przemyśle już dziesiątek przybyłych z całego świata firm, umierajaą i chorują… Athabasca skażona toskynami. Warto by się zastanowić nad wspólnymi cechami lderow tej ruiny i lobby A. Czy chodzi o głupotę i grupowe zdebilenie wierchuszki, czy coś więcej?

Robert z Australii: Drogi Panie Piotrze, Proszę pójść na stronę internetową Ricka Simpsona Phoenix Tears i przeczytać AN IMPORTANT MESSAGE: Fighting The Damage Caused By Radiation. Życzę powodzenia.

PB: Rick zaleca olej konopny wysokiej jakości jako remedium na skutki zdrowotne radiacji. Twierdzi, że są dowody zaleczenia objawów poradiacyjnych u pacjentów napromieniowanych w leczeniu raka. Nie pisze, czy chodzi o radiację zewn. czy wewn. A to wielka różnica, bo dla radiacji wewn. należałoby usunąć osadzone w organizmie drobinki promieniotworcze, a na to jeszcze sposobu nie ma, wg znanych mi, niezależnych specjalistów z LLRC (ECRR) i UMRC. Zapytam Prof. Majewską i Dra Jaśkowskiego.

Amadeusz: Witaj, Widziałeś aktualną prognozę opadu radioaktywnego na weekend? Jod-131 i Cez-137 są na w miarę niskim poziomie – nic szczególnego – ale jak wybrać mapę Xenonu Xe-133 to jest jakaś masakra !!!! 😦  Duży poziom przyszedł dziś nad zachodnią Kanadę, prawie taki sam jak w Japonii. Be careful ! Rozrzedzi się to świństwo dopiero we wtorek. A ja się pakuję na wakacje i naprawdę nie wiem czy tam będzie bezpiecznie pod gołym niebem.. Wiesz, czytam Twoją książkę o Bałkanach. Jestem w szoku. Zaraz po wojnie, mniej więcej od 2000, rok-w-rok jeździłem odpoczywać do Chorwacji. Zaprzyjaźniłem się tam z pewną chorwacką rodziną na wybrzeżu. Serbię omijałem zawsze szerokim łukiem. Miałem wrażenie, że to barbarzyńcy mimo, że nie mogłem wybaczyć naszym władzom, że zdradziły Słowian w imię USraela. Współczułem Bośniakom, widziałem dużo filmów oficjalnych o tej wojnie. Twoja książka odkrywa drugą stronę medalu. Dziwię się tylko Rosjanom, że tak nieskutecznie oponowali przeciwko krucjacie na Serbię. Pozdrawiam

PB: Spoko, prognozy podają fikcyjne poziomy radiacji, naprawdę nie wiemy co i ile wychodzi z Daiiczi. Nie ma wielkiej różnicy w skażeniu powietrza na półkuli płn. po paru obiegach początkowych eksplozji z Daiiczi. Natomiast z wodą i żywnością trzeba uważac tym bardziej im bliżej Japonii i w strefie deszczowej na wsch. Pacyfiku, np. w Brytyjskiej Kolumbii. Tu wypłukujemy skażenie reszcie świata. Rachunek poślemy po śmierci… Co do knigi, z niedowierzaniem odkrywałem materiały do pisania, myślałem że Serbowie dobrzy picerzy, nieraz tak niewaiarygodne w stos. do oficjalnych info, że temperowałem wydźwięk. Podróże na miejsce zbrodni otworzyły mi oczy, odwróciły od katolicyzmu, przyciągnęły do prawosławia. To nie polskie waadze zdradziły naszych braci Słowian tylko szabas-goje, w tym hierarchia katolicka w solidarności z neo-ustaszowskimi mordercami oraz ich kontrolerzy z kompleksu jot. Ale wtedz dopiero świtało mi o kompleksie, c.d. knigi jest w referatach badawczych: o kompleksie, o konfliktach bałkańskich. Rosja się s..ła za srebrniki (Jelcyn), a za Putina była za słaba, żeby się postawić. Potem się zmieniło: zajęcie Slatiny przez rosyjskie siły SFOR z Bośni, rezygnacja z udziału w okupacji Kosowa, utarcie nosa USraelowi-NATO w Gruzji… Nie wiem do końca, jaką grę gra Putin z kompleksem jot. „Sledztwem” 10 IV wydaje się poszedł na rękę kompleksowi. Krzysztof Cierpisz ma ciekawą hipotezę na ten temat.

Ekag: Witam. Chcialem sie jedynie podzielic spostrzezeniem ze CLOR zraportowal Zr-95 w powietrzu nad Polska. W-g wikipedii jest to nietrwaly izotop cyrkonu emitujacy czastki beta o energiach 365 keV (54,7%) i 398 keV (44,6%) stanowiacy produkt rozszczepienia uranu. Mamy wiec najprowodpodobniej i uran ktorego w raporciu juz jednak nie ma. PozdrawiaM

PB: Z cyrkonu wykonane są pochwy prętów paliwowych. Czy się stopiły,  wyleciały w powietrze w postaci pyłu, czy są ulotnionym produktem rozszczepienia uranu, nie są samotne, muszą występowac z dziesiątkami jeśli nie setkami in. izotopów z Daiiczi. Zapytajcie towprofa Jawora, czemu ni esprawi sobie porządnej aparatury i kompetentnych ludzi, a jak ma, to czemu łże?

Krzysztof: Mam okropne wiadomosci!! To co sie dzisiaj dzieje to masakra – awaria rosyjskiego okretu atomowego, awaria elektrowni w Kursku i jeszcze teraz elektrownie w szwajcarii!! prosze tu linki http://fakty.interia.pl/swiat/news/szwajcaria-problemy-w-elektrowniach-atomowych,1634253
http://fakty.interia.pl/swiat/news/rosja-awaria-w-kurskiej-elektrowni-atomowej,1634198,4
http://fakty.interia.pl/swiat/news/wzrost-promieniowania-na-lodolamaczu-w-arktyce,1633833,4

PB: spoko, zeby tylko takie awarie! sprawa szwajcarska to nastepstwo Daiiczi – wiekszosc panstw A sprawdza reaktory i procedury bezpieczenstwa na wyzsze niz zakladano projektowe zagrozenia = wiec wykryja wiele nieadekwatnosci (czy w Szwajcarii sa trzesienia? czy szwajcarski inzynier nie wie, jak wysoko podchodza powodzie?) = moze chodzi o bezpieczenstwo przed stuxnetem? awaria w Kursku i w lodolamaczu to dzien powszedni w przemysle A = nie dowiemy sie prawdy, az bedzie zagrozenie globalne, a i wtedy tuszuja… Proponuje ci cwiczenie: zobacz co i jak pisze interia o Daiiczi i Czarnobylu i zdaj sprawozdanie do publikacji.

Piotr: Witam Pana.  Szukając w sieci informacji nt. wycieku ropy w Kanadzie trafiłem na taki film.  Myślę że powinien Pan to zobaczyć. Chciałbym Panu również powiedzieć że również dysponujemy informacjami z różnych źródeł dlatego zapraszam Pana do naszego forum. Pozdrawiam – Również Piotr 🙂

PB: Najważniejsza jest wiadomość o rezygnacji oficjela rządu Japonii z powodu zatajania stanu faktycznego katastrofy Daiiczi. Ale to nic nowego, niezależni eksperci od początku niemal to mówią. Zaraz opracuję tekścik. Prognozy ksenonu, już pisałem, są nirewiarigodne, bo oparte na fikcyjnych emisjach i brak pełnego wahlarza substancji emitowanych, np. plutonu i uranu. Można śmiało przyjąć, że jest gorzej niż pokazują.

Gallus: dziękuje za poprawki, takie błędy wychodza na jaw niestety dlatego, że ja nie jestem profesjonalnym tłumaczem, w ogóle nie jestem tłumaczem, a języka angielskiego nauczyłem się ze słuchu, ale słuchajcie skoro nasi „pseudointeligenci” polscy nie kwapią sie do tego aby odkryć praswdę, to wtedy ja muszę działać  Mamy tłumaczy a oni nic nie robią, tylko myślą ,o sobie.  Bardzo dziekuje za poprawki, zaraz to wszystko poprawie, i tak nie bylo zle z tlumaczeniem jak na 160 linijek tekstu. Pozdrawiam i jako 5 i 6 częśc prawdy o fukushimie to dodam nagrania pana doktora Piotra Beina…. cięzko sie tłumaczy, ale dzięki za poprawki, mam już kolejne wazne nagrania z fairewinds do przetlumaczenia, tylko potrzebuje transkrypcji. Jeżeli znajdziecie transkrypcję do tego 18 minutowego klimitu to Bóg zapłac wam, bo na stronie fairewinds jeszcze nie umiescili transkrypcji po angielsku, bo poprzednie nagrania byly tlumaczone po czesci ze sluchu po czesci z tekstu pisanego http://www.fairewinds.com/content/where-all-fukushima-radiation-going-and-why-does-it-matter

PB: Gallus daje przykłąd, jak wiele można zrobić nawet z ograniczonymi zasobami. Zawstydza biegłych w angielskim…

Adrian Grela: Mam materiał filmowy który moim zdaniem należy przetłumaczyć lektorem co pozwoli dotrzeć do szerszej liczby odbiorców. Czy jest taka możliwość. Ponadto jest wiele innych filmów które warto było by przetłumaczyć. Proszę o kontakt… Pozdrawiam Amadeusz: Wygooglalem biografie Jima Tuckera w necie i zastanawiam sie nawet nad zakupem Bilderberg Diary. Nie wiem czy warto kiedy juz widzialem wszystkie filmy z nim i z Alexem 😉 a i naczytalem sie o Illuminatach i grupie B az za duzo… W każdym badz razie nie mam watpliwosci co do jego kompetencji. Oto co pisze BBC Polska, nie wiem czy widziales. Pozdrawiam.

††††††††††††††††††††††††††††

Najnowsze

Badacz ostrzega o radioaktywnych pyłach z Daiiczi

Streścił Piotr Bein

Inż. Marco Kaltofen bada w Worcester Polytechnic Institute (USA) rozprzestrzenianie się pyłów toksycznych i radioaktywnych i ostrzega ws. Daiiczi:

 • Pyły rozchodzą się na wielkie odległości, stanowią zupełnie inne zagrożenie niż zdjęcie rtg czy ekspozycja na promienie kosmiczne podczas lotu samolotem. Pyły mogą zostać wewnątrz organizmu na długi czas lub na zawsze, napromieniowując komórki i powodując schorzenia jak rak.
 • Instytut Kaltofena wykrył pyły z Daiiczi w USA. W Japonii przekroczyły one stężeniem pyły z prób A w l. 1950-ych i 1960-ych. W Ameryce Płn. zaprzestano monitoringu.
 • Niektóre izotopy mają własności podobne do neutralnych substancji w otoczeniu, np. izotop cezu jest dla roślin nieodróżnialny od potasu, głównego składnika nawozów.
 • Monitoring otoczenia (powietrze, wody, gleby, pożywienie) jest niezbędny do ustalenia kroków zaradczych w poszczególnych krajach na półkuli płn., gdzie opady z Daiiczi pozostaną w atmosferze i otoczeniu.
 • Monitoring wymaga kosztownego sprzętu i ekspertyzy, których ludność nie ma, dlatego władze muszą przejąć tę odpowiedzialność.
 • Środki zaradcze są proste, podonie ja w walce z pyłami ołowiowymi jakiś czas temu:
 • Ostrzeganie ludności o napływie skażenia, np. w deszczu, by mogła podejmować odpowiednie decyzje, np. odłożenie zajęć na zewnątrz na inny czas.
 • Badanie akumulacji w roślinach, wodzie, owocach morza, żeby odpowiednio ostrzec i chronić ludność.
 • Unikanie działalności wytwarzającej kurz i pył (np. remont domu).
 • Niewnoszenie odzieży wierzchniej i butów do wenątrz mieszkania, nycie rąk w okresie większego skażenia.
 • Punktem wyjściowym jest stały i kompletny monitoring lokalny przez władze państw, regionów, gmin, miast. Musimy naciskać na władze, by wywiązały się z tego podstawowego zadania ochrony ludności.

Niekontrolowana reakcja łańcuchowa Mizia-Zenobiusz, opady na MonitorPolski, Grypa666 i sierocińce666 zagrożone

Temat wyparł nawet Daiiczi na niektórych blogach. Temat trafił na podatny grunt wybuchowy MiziaZenek, a MonitorPolski pokryty „opadami”, Grypie666 grozi skażenie, panika wśród sierocinców666. Więcej smrodu i hałlasu niż to wszystko warte…  Zamiast się żreć, panowie wróćmy do ważniejszych spraw… Zgadzamy się że obecnie są to: radiacja z Daiiczi, chemoślady, wonTuSSkowo… znamy problem, mamy różne bronie na nie, walczmy więc. Imwięcej tym weselej. Najdziwniejsze jest to, ze nawet Marek Podlecki nie rozumie, skąd się wzięły plotki o czipie itp. bzdety, temat prywatnych rozmów, skypów i emaili. Ktoś z razwiedki podsunął Mizi, żeby skłócić blogi? Wiele znaków zapytania po stronie Burgermeister, nie 1-szy raz… Burgermeister nie mogła dostać obrazów jak pisze Mizia podczas 1-ej wizyty w Polsce (jesień 2009), bo jeszcze nie znaliśmy Tadka z Bydgoszczy (Zenobiusz). Co później było w tym temacie, nie wiem – Marek twierdzi, że tekst Mizi nie odpowiada prawdzie, której nawet on nie zna do końca. Znana niektórym z manipulatorstwa, Burgermeister mataczy… Chciałbym wiedzieć, skąd, jak i dlaczego publiczne stały się treści prywatnej korespondencji Marka z Jane nt. sprzedaży przez niąa u antykwarzystów wiedeńskich, obrazów podarowanych przez Tadka Kisiela (Zenobiusza – wielka mu za to chwała!) na działalność jej i działaczy w Polsce. Az to się wyjaśni, wszelkie domysły, posądzenia i inwektywy to zmarnowana energia.

Koniecznie obejrzyj – film którego Armia USA nie chce żebyś obejrzał

Przypomnijmy o Rotmistrzu…z pieśnią na ustach!

Szanowni Państwo, za sześć dni okrągły jubileusz Witolda Pileckiego. Z pozdrowieniami dla wszystkich wolontariuszy! – Michał Tyrpa

Arnie Gundersen 6.5.2011

Kompilacja Piotr Bein

 • Arnie dostał list od b. wysokopostawionego członka Komisji Bezpieczeństwa Nuklearnego Japonii, Dra Sadżi: kraj miał szczęście, że przeważające wiatry od początku katastrofy wiały na morze, na wschód. Dr Sadżi potwierdził tym opinie Gundersena sprzed 5-6 tyg. [Przeczy to opinii Dra Busby, który z niepełnych, być może zaniżonych danych, przewidział już kilka tygodni temu ok. 400 tys. zgonów na raka w Japonii przez następne dziesięciolecia i zalecił ewakuację wyspy Honszu – PB.]
 • Dr Sadżi dodaje, że również w eksplozji (wodorowej) budynku nr 3 Japonia miała szczęście, bo wiatry wiały na morze. Japonia uniknęła znacznego skażenia kraju, jednak emisje z tej eksplozji skaziły Pacyfik.
 • Gundersen obawia się, że lobby A wykorzysta ww. „szczęście” do nawijania, że katastrofy nuklearne są względnie nieszkodliwe. Powołuje się na uprzedni wywiad z Drem Wing, wg którego dyspersja przeniesie skażenie do innych populacji świata, ale łączna liczba przypadków raka pozostanie niezmieniona. Za x lat, trudno będzie przypisać dany przypadek choroby katastrofie Daiiczi i problem rozejdzie się po kościach
 • Wg e-poczt do Gundersena, w budynku 3 była eksplozja wodoru, ale nie tylko. Wszyscy zgadzają się, że eksplozja wyszła ze spodu basenu 3. Wg niektórych, pluton, uran i cyrkon w basenie 3 reagowały chemicznie, dając wybuch. Wg innych, pluton z niższą temp. topnienia zgromadził się na dnie, tworząc masę krytyczną ekspozji nuklearnej. Wg Gundersena eksplozja miała charakter szybkiej, moderowanej (prompt, moderated) reakcji nuklearnej prętów częściowo zanurzonych w wodzie, przez przemieszczenie prętów wskutek wybuchu wodoru (jego uprzednia hipoteza). Podobna eksplozja zdarzyla się przedtem w reaktorze SL-1 w Idaho.
 • Na pewno nie była to eksplozja jedynie wodoru, bo zebrałby się na górze basenu 3 i eksplodował, bez  efektu „lufy” głębokiego (na ok. 16 m) basenu i wyrzucenia jego zawartości w powietrze.
 • Wg Gundersena, eksplozja basenu 3 nie uszkodziła reaktora 3, bo odczyty temperatury i ciśnienia wewnątrz reaktora wyglądają normalnie..
 • Skażenie wody gruntowej w Daiiczi może być rekordowe w historii katastrof A. Z podziemi bloków 5 i 6 wciąż pompuje się skażoną wodę. Wg Gundersena, pochodzi ona z uszkodzonego reaktora 2, skąd przedostaje się do podziemi i tuneli bloku 2. Nie sposób na tym etapie wykryć i zatkać wszystkich przecieków w osłonie/obudowie reaktora 2, więc wysoce skażona woda przedostaje się do wody gruntowej. Pozostanie tam na długo, rozprzestrzeni się na ląd, nie tylko do morza. Już podeszła pod bloki 5-6.
 • Jedno miasto prefektury Fukuszima odkryło radiację w szlamie z oczyszczalni ścieków, który sprzedawano jako materiał budowlany. Nie wiadomo, skąd radiacja się tam wzięła (woda gruntowa, spływy deszczowe?), ale jest to duży problem: trzeba wyszukać i odizolować sprzedany materiał.
 • Rząd Japonii odmówił żaglowcowi Greenpeace Rainbow Warrior pobierania niezależnych próbek wody z Pacyfiku do 12 mil od Daiiczi (wody terytorialne Japonii). Wobec skąpości danych z TEPCO, Gundersen uważa to za smutne.
 • Gundersen jest też zbulwersowany niedawnym zawieszeniem przez Agencję Ochrony Środowiska USA (EPA), monitoringu powietrza i owoców morza po opadach radioaktywnych z Daiiczi. Należy naciskać na Kongres USA, by EPA wznowiło monitoring.

Andrzej Szubert: Piotr, pisałem ci kiedyś, że obie eksplozje pokazane w telewizji zdecydowanie się różnią. Pierwsza rozeszła się na boki. Druga, ta z bloku 3, poszła pionowo w górę na b. dużą wysokość. Pisałem ci zresztą też, że potrzebujemy fachowców pirotechników, aby wydali oni ich opinię. Ale gołym okiem było widać, że ta druga eksplozja była „wspomagana”! Jeszcze bardziej podejrzane jest zniszczenie bloku 4. Mimo iż elektrownia była z kilku kilometrów monitorowana non stop, kamery dziwnie tej trzeciej eksplozji w bloku 4 nie zarejestrowały. Jest to tym bardziej podejrzane, bo blok 4 był w tajemnicy przed opinią publiczną „ratowany” przez wojsko USA, bez udziału pracowników elektrowni. Informował o tym 15 marca rano korenspondent niemieckiej ARD live o 7:00 rano czasu europejskiego.

Mentalność ludziofca

Mike Adams 5.5.2011, przekład-skrót i współkreacja Piotr Bein

Trwające łgarstwa rządu USA nt. żywności, bezpieki, polityki… ogłupiają ludziowców. Jak można połykać oficjalne info tak naiwnie i dokumentnie, nie kwestionując wiarygodności? Mózg ludziowców filtruje info na podst. źródła: ufa żondą, instytucją, mendią, doktorą, łóczonem i karzdemu w krawacie. Normalny inteligentny zadaje pytania.

Uny pravde cipowią

Ludziowce wierzą, że rząd, mendia czy intytucja może łgać, ale nie łga z honoru. Oczywiście nie ma zapisu tego honoru ani rozliczania. Jest tylko ślepa wiara ludziofca: mendia nigdy nie kształtują wiadomości i donoszą tylko fakty bez ukrytych motywów zysku komercyjnego czy politycznego. Co najmniej połowa ludności tak myśli i nie wie o tym, uważając się za racjonalnych, krytycznie filtrujących przychodzące info, żeby nie wiem jakie to było dezinfo. Naprawdę, ludziowce automatycznie odrzucają info, które niepochodzi ze źródeł oficjalnych.

Przykład: ludziowiec słyszy, że krasnal zabił Osamę. Odciski stopek znaleziono przy zwłokach – dowód niekwesionowany, poparty w in. kanałach telewizornych ścieków i na unytach. Nie ma sensu debatować z ludziofcem: fakt jest telewizorny i monitorny, więc niezaprzeczalny – odciski stopek pokazano nawet w podczerwieni i ultrafiolecie, z ukrytą nazwą krasnal.

Ludziowiec przekonany oficjalną wersją 11 IX wie, że krasnale robią wszelkie szkody, skoro potrafią porwać samolot i walnąć w WTC 1 i 2. A WTC 7? A „zawalenie się” z szybkością wolnego spadania, a „stopienie się” stali? Nie zawracaj głowy, werdykt żont opublikował, przyjmij nowe prawa fizyki od 11 IX! To jakiś kult, magia zaczarowania wyznawców przez waadze i mendia. Więc jeśli prezio O-bomba oznajmi, że ufoludki wylądowały na trawniku Białego Domu i wyborcy, którzy nań głosowali mogą się unieśmiertelnić w ufo, miliony ludziofcuf uwierzylyby, czciły O-bombę jako kosmicznego świętego… Audycja Orsona Wellsa ogłosiła inwazję kosmitów i niszczenie metropolii.. tabuny ludziofcuf uwierzyły… bo przyszło z radia, wiarygodnego.

Spiski istnieją od czasu, gdy zebrały się co najmniej 2 osoby przeciw innej. Dziś zachodzi to niemal na każdym zebraniu za zamkniętymi drzwiami, a drzwi coraz więcej w coraz piękniejszych budynkach. 33 „teorie spiskowe”, które okazały się prawdą. Nie wszystkie teorie spiskowe są prawdą, ale i nie ma sensu zasada nie wierzę w spiskowe teorie dziejów. Dziś jest to wizytówka ludziofca.

Najpopularniejsze u ludziowcuf

Scypionki są dobre – bo tak mówią doktory i agencje ohrony zdrowia.

Gospodarka ma się dobrze – a dług USA 14 bln $ rośnie codzień naliczaną lichwą.

Rządy  i korporacje chcą naszego dobra – Wielka Farmacja szuka leków, żeby chronić nasze zdrowie. Rząd dwoi się i troi żeby nam pomóc. Powinnniśmy zamknąć się i dziękować.

Nic się nie wyczerpie, ropa ani surowce – Nigdy nie zabraknie ropy, gazu, gleby, zasobów naturalnych. Używaj i wyrzucaj!

Dodatki do żywności i wody są dobre – inaczej władze by ich nie zatwierdzały.

Nie ma leku na raka – bo jeśli by był, to to by nie było raka, no nie? Nasi uczeni znają wszystko, co trzeba.

Nie ma in. życia w kosmosie – mowa inaczej to absurd, jesteśmy jedyni jakimś cudem, na Marsie nigdy nie było życia.

Zioła i zielenina nie mają wartości medycznej – tylko konwencjonalna medycyna! Bo tak mówią doktory. Zielenina to tylko kalorie.

Jak zostać człowiekiem

Większość inteligentych, sceptycznych myślących, była ludziofcami, aż obudzili się i zaczęli kwestionować:

 • Czemu 20 różnych mendiów donosi identycznie?
 • Czemu Wall Street ratują bilionami, a Amerykanie oddają forsę do Waszyngtonu? Skoro Waszyngton stwarza góry forsy z dnia na dzień, po co podatki?
 • Czemu dept. rolnictwa USA spiskuje z GMO-owcami i zatwierdza nasiona GMO, skoro nie ma naukowego dowodu bezpieczeństwa GMO na dłuższą metę
 • Skoro rtęć należy do najbardziej trujących, po co wsadza się ją do plomb dzieci?
 • Skąd naprawdę pochodzi fluor w wodociągach? Jeśli jest tak dobry, to czemu należy do towaru niebezpiecznego, wg EPA?
 • Co się zdarzyło 11 IX, jak zawalił się WTC7  bez uderzenia przez samolot? Czemu posprzątali gruzy bez zbadania?
 • Czy scypionki są naprawdę bezpieczne? Gdzie badania porównawcze zascypionych kontra niezascypieni. Czemu ni ema takich badań?
 • Czemu przemysł rakowy bardziej intersuje gadanie o leczeniu niż skuteczne leczenie epidemii? Czemu nie chcą mówić o rakotwórczych chemikaliach i radiacji, o anty-rakowej witaminie D?
 • Czemu można dodawać trucizny do żywności? Czemu nie ujawni się prawdy o aspartamie i zagrywkach agencji żywności FDA? Czemu FDA prześladuje lansujących zdrowie?
 • Czemu państwo policji medycznej używa broni, by zmusić rodziców do leczenia dzieci? W jakim to systemie opieki nad zdrowiem trzeba spędzać karabinem maszynowym na leczenia?
 • Po co Clinton zbombardował Sudan w środku afery rozporkowej z mosadziakową Monicą Lewinsky’ą? Czemu Obama ogłasza śmierć Osamy w środku kryzysu z metryką urodzenia?
 • Czemu agencja USA od dragów, DEA wciąż toczy wojnę z dragami, skoro jej nie wygrywa, a tylko zaludnia więzienia i wzbogaca kartele dragowe?
 • Czemu bezpieka transportu, TSA wciąż sięga nam w majtki, skoro bin Laden jest trupem po raz 12-ty?

Obudzeni

Alex Jones, Jeff Rense, Charlotte Gerson, Jonathan Landsman, David Icke, Jesse Ventura, Gerald Celente, Ron Paul, Robert Scott Bell, Dr Busby, Dr David Duke, Dr Andrew Wakefield, Suzanne Somers, Dr James Forsythe, George Noorey… W Polin Prof. Majewska, Dr Jaśkowski, Dr Brzecka, Dr Kozłowski, Dr Ratajczak, Dr Szcześniak, mgr. inż Cierpisz, Poliszynel, MonitorPolski, Zagrypiona, Vismaya, 7777777blog, Kefir2010, Globalna Świadomość, Icke-owcy, Grypa666… i wieeelu in. z tego powodu Wykluczonych. Widać związek? Niemal każdą z tych osób próbowano usunąć na margines, ośmieszyć. Atakowano ich, grożono śmiercią, obsmarowywano, bo inteligentnie zakwestionowali rzeczywistość. Nie musimy zgadzać się z każdym ich słowem, ale mają odwagę zadawać pytania istotne dla przeżycia narodów i ludzkości.

Są zupełnym przeciwieństwem ludziowcuf, w przypływie frustracji psioczą na ludziofca, bo tamuje postęp i walkę z draństwem. To są prawdzi sceptycy świata. Są atakowani, bo świat jest tak zanurzony w łgarstwie i spiskach, że system toleruje jedynie ludziofca. Pozostali zagrażają waadcom mocą swą najwyższą – świadomością. Dlatego waadze, mendia, bankstery, korpuracje tak boją się, że wykluczeni obudzą resztę – zniewolonych, zaczarowanych w Matrixie, ze słuchawkami w uszach idących do urn wyborczych.

Daiiczi 6.5.2011: Stuxnet? Problemy z chłodzeniem, wysokie skażenie dna morskiego, c.d. tuszowania

Rządowy komitet sejsmologów miał ostrzec przed tsunami w Japonii, sporządził raport w lutym, do publikacji w kwietniu. Japońska agencja prasowa NHK zdobyła kopię tego raportu, nt. trzęsień i tsunami w wodach przybrzeżnych płn.-wsch. Japonii. Raport analizuje trzęsienie o sile ok. 8,3 i tsunami sprzed ponad 1140 lat, spowodowane jednoczesnym przemieszczeniem 3 odcinków dna morskiego, w wyniku czego zalało ogromne połacie dzisiejszych prefektur Mijagi i Fukuszima. Raport wnioskuje, że region należy ostrzec o ryzyku podobnej katastrofy. Trzęsienie 11.3.2011 o sile 9,0 przemieściło wiele odcinków dna morskiego. Tsunami zniszczyło ogromne tereny prefektur Mijagi, Iwate i Fukuszima. Jeden z ekspertów grupy ubolewa, że nie ostrzegli o ryzyku od razu, bez względu na niskie prawdopodopobieństwo katastrofy. Wg sejsmologa prof. Joszinobu Tsudżi z U. Tokio, komitet  powinien zrobić dalsze analizy b. katastrof, by ocenić ryzyko na przyszłość.

PB: Publikacja w kwietniu akurat „na czas”! Koordynacja z mosiadziakami i Al CIAidą, którzy wykorzystaliby wnioski do zwodowania Stuxneta i nakierowania HAARP czy innej techniki wywołującej trzęsienia?  Z doniesienia wynika, że komitet stwierdził niskie prawdopodobieństwo wydarzenia, więc tym bardziej podejrzany jest spisek ze Stuxnetem.

TEPCO zwiększa przepływ wody chłodzącej z 7 do 9 t/godz. w reaktorze 3, po jego ogrzaniu się w ub. tyg. o 33 st. C do 143,5 st. C, wg TEPCO, wskutek spadku ilości wody chłodzącej.  TEPCO stosuje tymczasowe pompy do wprowadzania wody do reaktorów 1-3, gdzie pręty paliwowe uważa się za częściowo stopione w wyniku przerwania chłodzenia 11.3.2011.

TEPCO zwiększyło też przepływ wody przez reaktor 1, z 6 na 8 t/godz. celem zatopienia kotla. Ciśnienie wewn. kotła nie wzrosło znacznie. Wg rzecznika firmy,  trzeba zapobiec spadkowi ciśnienia, żeby do środka nie weszło powietrze, które mogłoby wywołać eksplozję wodoru. Nowy system oczyszczania powietrza w budynku reaktora działa dobrze. TEPCO sprawdzi skuteczność oczyszczania, przed wpuszczeniem ratowników do środka 8.5.2011 celem rozpoczęcia instalacji i sprawdzenia uszkodzeń.

TEPCO zbadało próbki z dna morskiego 29.4.2011, na głęb. 20-30 m  k. portu siłowni Daiiczi: 90 tys. Bq cez-134, 87 tys. Bq cez-137 i 52 tys. Bq jod-131 na kg próbki. Brak standardów rządowych dla skażenia dna morskiego. Poziom cezu-137 jest 38 tys. razy ponad ten z poprzedniego badania przez TEPCO w tymże miejscu, gdzie nie wykryto przedtem cezu-134 ani jodu-131. Wg TEPCO, substancje radioaktywne na dnie morza pochodzą z wysoce skażonej wody wycieklęj z reaktora nr 2.

PB: Trzeba towprofa atomistyki, żeby to wydedukować. Reaktor 2 i obudowa, wg inż. Arnie Gundersena, popękały od nuklearnej eksplozji „z zamkniętym nosem”. Zamiast przyznać to,  TEPCO owija w bawełnę i czaruje, oczywiście nic nie mówiąc o wyniku badania poziomu plutonu i uranu (szczególnie w eksplozji basenu 4) na dnie morskim, co obiecywali już dawno. Trudno wierzyć, że jest cez i jod, a nie inne izotopy.

Co z plutonem w Ameryce?

Artykuł pełen sprzeczności i mętliku przez tłumaczenie googlem z japońskiego, twierdzi 43-krotny wzrost stężenia plutonu w Kalofornii i 11-krotny na Hawajach po katastrofie Daiiczi, względem najwyższej wartości notowanej w poprzednich 20 latach. To na podst. danych EPA. Trudno jednak wnioskować to z tabeli, gdzie w stos. do poziomów notowanych przed Daiiczi, mamy ok. 7-10 razy wyższy poziom izotopów plutonu i 8-12 razy uranu w Kalifornii, a na Hawajach  odpowiednio 31-43 i 28-43.  Może ktoś zna japoński i połapie się w oryginale?

Dr Jaśkowski: Radiacja 6.5.2011

PRAWDA O FUKUSHIMIE part 7: STUXNET – PRZYŁĄCZ SIĘ DO ODDOLNEGO ŚLEDZTWA

Gallus: ZROBIŁEM TO NAGRANIE ABY POKAZAĆ PRZECIĘTNEMU ZJADACZOWI CHLEBA, ŻE WIRUS STUXNET JEST REALNY, TO BROŃ MASOWEJ ZAGŁADY, PO FUKUSHIMIE ZAATAKOWAŁ JESZCZE 10 INNYCH ELEKTROWNI. Po tym filmiku, ludzie może zaczną „myśleć” jeśli chcecie pomóc to wklejajcie linka na wasze strony na boczne panele. Moje „FILMIKI PRAWDY” O FUKUSHIMIE OBEJRZALO JUZ W CIAGU TYGODNIA 20 TYSIĘCY OSÓB. Ogłaszam akcje, niech ludzie zaczną myśleć

PB: Analiza poszlak Stuneta i apel o akcję.

Sabotaż Stuxnetem w Daiiczi?

Zbigniew Juźków:     Oto tresc maila jakiego wyslalem do adresata kawukas@hotmail.com :   I CO ZYDZIE – PRAWDA BOLI ?    PAN KRZYSZTOF CIERPISZ PRZYSLAL TOBIE PRAWDE: TEKST O IZAAKU STOLZMANNIE I JEGO SYNALKU „ALEKSANDRZE KWASNIEWSKIM”.    A TY ZARAZ ZYDKU PISZESZ ZE ANTYSEMITA I TAK DALEJ… CO TALMUD SIE KLANIA ?  WASZE  ZBRODNIE  MORDERSTWA BEDA UJAWNIANE I NIE UNIKNIECIE KARY – ZAPAMIETAJ TO SOBIE !     SZALOM !

Prof. Majewska: śmiertelność niemowląt od scypionek

Hasbara o Daiiczi: raport TEPCO 25.4.2011

Piotr Bein 5.5.2011

Dawki, loty, prześwietlenia rtg – wszystko tylko nie zapis emisji od 11.3.2011, żadnej wzmianki o eksplozjach nuklearnych z reaktorów i basenów w największej katastrofie nuklearnej świata… Tymczasem z powodu oficjalnego łgarstwa o tym, naczelny doradca nuklearny waadz Japonii zrezygnował ze stanowiska, protestując mydelniu oczu światu.

Hasbara jot-A

Hasbarą kompleksu jot i jego lobby A, zionie choćby na s. 19 raportu TEPCO, gdzie swym eugenicznym zwyczajem lobby mataczy o dawkach:

 • Docelowa dawka roczna przy siłowniach A wynosi 0,05 (swym zwyczajem, lobby nie podaje jednostki miary). Jak ten „cel” eugeniki realizują, widać po skupiskach białaczki u dzieci i raka u dorosłych przy tychże siłowniach – wszystko dokumentnie tuszowane, a co mówić o katastrofach jak Windscale, Three Mile Island, Czarnobyl, Daiiczi, Majak…
 • Porównaj powyższe ze światową przeciętną roczną promieniowania tła – 2,4! Przy takich proporcjach, szczęśliwcamy są ci w oazach wokół siłowni A i śmietnisk A.
 • Ani słowa o dawce wewnętrznej, choćby tyciej z tyciego pyłku promieniotwórczego, który może zabić po x latach rozwoju raka… Ani słowa o różnej wrażliwości grup wiekowych, płciowych i także wewnątrz każdej grupy… A co mówić o gamie mechanizmów niszczenia przez setki izotopów, rozpuszczalnych i nie, w fazie gazowej i stałej w postaci mikroskopijnych pyłków, w tysiącach związków z innymi atomami, działających w mnóstwie warunków biologicznych w organizmie (pH, usuwanie mataboliczne, bioakumulacja, wzmocnienie promieniowaniem elektromagnetycznym z linii wys. napięcia, telefonii komórkowej i telekomunikacji…).

Hasbara eugeniuszy kompleksu jot, wydział A, naukowo stoi poniżej okresu, kiedy rozmyślnie uknuto strategię niszczenia ludzkości. Znano już mutagenne skutki radiacji na muszki owocowe, znano różnicę między doraźnym promieniowaniem zewnętrznym a dożywotnim-zabójczym-wewnętrznym od pyłów pobranych do organizmu. Dlatego już wtedy przewidywano wielką rolę dla broni uranowej – bez żadnych spektakularnych hiroszimskich wybuchów, z początku przez rozsiewanie pyłu uranowego: wszędobylski pył dopadnie wojsko i ludność cywilną wroga (od I wojny kompleksu jot przeciw światu – coraz liczniejsza ofiara), uczyni skażone tereny niedostępnymi, nieużytecznymi dla wroga.

Jak nie pyły to pyły

Konwencje i prawo międzynarodowe zakazały niszczenia życia radiologicznymi pyłami, więc eugeniusze wojen kompleksu jot, począwszy od Jom Kippur po dzisiejszą Libię, wymyślili osiąganie tego samego tzw. bronią uranową, zawierającą metaliczny uran produkowany z odpadów A, których nagromadzili hałdy we wszystkich krajach A.  Eksplodując, spalając się w warunkach bojowych, metal uran, od pocisków p-panc kalibru 30 mm, po kilkutonowe rozwalacze bunkrów, tworzy pyły tlenków – zabójcze nawet dla własnego wojska, o czym świadczą dziesiątki tys. zgonów i setki tys. chorych weteranów amerykańskich i brytyjskich z wojen radiologicznych kompleksu jot w Iraku, na Bałkanach, w Afganistanie… Widać do wroga kompleksu jot należy gojowskie wojsko wykorzystywane w jego wojnach…

Nielepiej traktują masy żydowskie: skażenie Izraelczyków i wynikły spadek liczebności spermy u nich grozi bezpłodnością ok. roku 2020! Patrz ok. min 10:30 oraz artykuł. Ziemię Świętą skazili pyłami uranowymi m.in. z broni Izraela użytej przeciw sąsiednim krajom. Dzięki Bogu, nie ma polskich ofiar, przynajmniej nie zgłaszają się o pomoc poprzez Wydział U.

Strategia jot-A postawiła na stopniowe, powolne, ale dokumentne niszczenie, mierząc w sedno życia – DNA! Nie będę „straszył” potworkami i zmongołowaciałymi urodzeniami, dość tego w krajach objętych wojnami radiologicznymi, jak i wśród gojowskiego mięsa armatniego. Pyły te idą na cały świat, np. z ataku (2003) na Bagdad, dotarły do W. Brytanii. Promienotwórcze pyłki sięgają jajeczek kobiet oddalonych o setki, tysiące km od miejsca emisji – po Czarnobylu, w Turcji i Niemczech. Czy jest bardziej szatańska metoda niszczenia życia?

A-niszczyć ludzkość

Przypomniałem wczoraj, że idąc za master-planem rotszyldowskim z XVIII w., kompleks manipuluje nauką i publiką poprzez swe agendy globalne. Nie przypadkiem 1-sze w świecie oficjalne oświadczenie o rozcieńczonych, nieszkodliwych opadach z Daiiczi wyszło z ust naczelnej kukły kompleksu jot, O-bomby, nieprawnego prezydenta USraela. Nic też dziwnego, że po dalsze instrukcje O-bomba odesłał ludziowców do telewizorni – najpotężniejszej broni w rękach jot przeciw gojom…

Od powstania w 1956 r. ŚOZ ma sprzyjać tworzeniu oświeconej międzynarodowej opinii publicznej. W 1956 r. ŚOZ zwołała spotkanie genetyków, którzy potwierdzili: zdrowiu potomków zagraża postępujący rozwój przemysłu nuklearnego i wzrost ilości źródeł radioaktywnych […] wyłaniające się mutacje genetyczne u człowieka są fatalne obecnie i dla przyszłych pokoleń. To zagroziło planom lobby A, więc rok później ŚOZ zwołała psychologów, którzy stwierdzili: Najbardziej zadowalającym rozwiązaniem dla przyszłego wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych byłoby wychować nowe pokolenie akceptujące niewiedzę i nieokreśloność – zasady telewizorni na już bez wyjątku wszystkie tematy – od reklam szkodliwych dla zdrowia produktów, poprzez rozmycie chrześcijaństwa drogą judaizacji, po 10-te zabicie Osamy, tym razem przez O-bombę.

Utworzona 10 lat po ŚOZ, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA, International Atomic Energy Agency) miała przyspieszać wkład energii A do pokoju światowego, zdrowia i pomyślności na całym świecie. IAEA zawarło (1959) umowę, na mocy której wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie może badać tylko IAEA, a ŚOZ musi uzyskiwać pozwolenia IAEA na angażowanie się w aspekty nuklearne zdrowia publicznego. Ponadto, jeśli ŚOZ miałoby informacje o poważnym uszczerbku zdrowia publicznego w wyniku napromieniowania, IAEA może je utajnić dla ochrony opinii publicznej przed obawami i lękami.

Czy trzeba lepszego dowodu na spisek eugeniki A kompleksu?

Nawijanie o tsunami i trzęsieniu

TEPCO powinno spalić się ze wstydu po wiecznym podłączaniu prądu, zakończonym …oświetleniem sterowni (s. 8), zamiast przywróceniem chłodzenia! Kryminał także za zrzut 10 tys. t lekko skażonej wody do Pacyfiku, jakby zabrakło barek w Japonii (zdjęcie-wstawka s. 22). Próżno szukać w raporcie TEPCO danych o zawartości paliwa atomowego w reaktorach i basenach, rozmiarze i charakterze szkód, eksplozjach nuklearnych reaktorów czy basenów, emisjach z tego… cicho sza o plutonie i uranie… Najlepszy żart w tym dziale: Stężenie wykrytego plutonu wyniosło tyle, co w  w normalnym otoczeniu i nie uważa się je za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Zawartość basenu 4 z conajmniej pół toną plutonu i dziesiątkami jeśli nie setkami ton uranu wyleciała w powietrze na wys. paru km i wokół, nawet poza teren siłowni (dość duży, s. 14), a oni tu będą nawijać… Jedyna informacja o emisjach pochodzi z oceny INES (s. 20) przy okazji deklaracji poziomu 7 katastrofy. Nawet eksperci jak Tedd Weyman nie zrozumieli tego info, także tutaj

Perełką w raporcie TEPCO jest rysunek (s. 29, żadnych zdjęć!) porównujący rzekome tsunami w Daiiczi i Daiini. Obie siłownie leżą na podobnej wysokości, odpowiednio 10 m i 12 m npm. Jest zdjęcie podtopienia Daiini, gdzie nie było awarii generatorów, natomiast dla Daiiczi nie ma ŻADNEGO dowodu, że tsunami sięgło takiej wysokości. Pisze o tym Andrzej Szubert, któremu nieco pomogłem usolidnić ten wniosek.

Kuriozum na rysunku jest wspólny poziom morza i jednakowe tsunami 5,7 m, na jakie zaprojektowano oba obiekty. Wg objaśnienia pisemnego, tsunami 14-15 m 11.3.2011 w Daiiczi zalało poziomy teren siłowni wodą głęb. 4-5 m. Zaś w Daiini, tsunami  6,5-7 m jakimś cudem podtopiło tylko otoczenie bloków 1 i 2 oraz płd. stronę budynku bloku 3, jakby chodziło o ciasto, a nie o wodę.

Towarzyszący opisowi rysunek pokazuje identyczne jak dla Daiiczi tsunami 14-15 m i „przekonywująco” sugeruje budynek na przedpolu Daiini jako tamę dla tsunami. Woda obeszłaby go od południa i północy, podtapiając cały teren poziomy na głęb. 2-3 m – argument podtopienia Daiiczi, ale tam bez dowodu zdjęciowego. Mamy więc mniej odporne na tsunami Daiini, ze zdjęciem podtopienia, ale bez żadnej szkody dla generatorów. Zaś w Daiiczi rysunek pokazuje więcej wody o większym zasięgu, nie wiadomo czemu; na pewno 2 m rożnicy wys. terenu nie powstrzymałoby naporu tsunami 8-9 m ponad projektowe, w sposób pokazany przez artystę.

Innym dziwolągiem jest poziom terenu 13 m dla reaktorów 5 i 6 w Daiiczi, za mało w stos. do interpretacji zdjęć z powietrza. Z tabeli z przyspieszeniami wskutek trzęsienia, nawet dr mgr inż. Bein nie wykapował, które są projektowe a które zmierzone 11.3.2011. Nie ma przekonywujących dowodów szkód w siłowni Daiiczi wskutek  trzęsienia.

TEPCO jest mistrzem w dezinformacji – nie tylko co do typu eksplozji i szkód, wielkości emisji, poziomów i charakteru skażenia. Pytanie czy z dyletancji, kierowniczego bałaganu, czy kierowanego bałaganu, żeby zamącić obraz. W każdym razie, zamiast harakiri spodziewanych w zniszczonej już przez jot kulturze japońskiej, mamy coraz większe łgarstwo – waadze Japonii i TEPCO dobrze służą kompleskowi jot-A.

Arnie Gundersen: w bloku 3 eksplozja nuklearna w basenie wyrzuciła uran, pluton

http://www.youtube.com/watch?v=FzA5ijTMvhc Gallus: Witam ludziska! Udało mi się przetłumaczyć kolejny, już 4 filmik z serii PRAWDA O FUKUSHIMIE – jest to pierwsza taka inicjatywa na youtube, licznik wejsc wskazuje na to, ze ludzie chcą sie dowiedziec po  czyjej stronie lezy prawda. Sam to wszystko musze tłumaczyć, ale praca opłaca się, po obejrzeniu serii takich filmików nikt już nie będzie miał wątpliwości co do tego co się stało w Fukushimie – wirus stuxnet   Fragmenty: Bardzo drobne pyłki Uranu znaleziono na Hawajach i na zachodnim wybrzeżu USA. Pluton został znaleziony na miejscu w postaci bardzo drobnego proszku a kolejny element o nazwie ameryk znaleziono w Nowej Anglii (pln.-wxh. USA).  to nazywamy „transuranowcami” i one są cięższe od uranu Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego PB: Wg Gundersena, w basenie 3 nie ekplodował wodór tylko była eksplozja nuklearna paliwa, przemieszczonego przez uprzedni, lżejśzy wybuch wodoru. Basen ma wymiary ok. 15 na 15 na 15 m głęb. i działał jak lufa armatnia — dlatego szczątki wyleciały na wys. paru km. Czarny kolor dymu wskazuje na tlenki plutonu i uranu. W bloku 3 było paliwo MOX – uranowo-plutonowe, ale zuzyte pręty uranowe też zawierają pluton. Korekta – „jednostka” ==> blok. 4:09 „rozprzestrzenianie sie” ==> osłona/obudowa reaktora. 3:22 i 5:45 „Wielkiej Brytanii” ==> Nowej Anglii. 7:00 „przepływu” ==> ułożenia. 7:31 „wojsko ma plany” ==> były tam w tym czasie samoloty wojskowe. 7:43 wykresl „ogłosić”

Woda zaplutoniona?

Zbig (nt. alertu o plutonie w otoczeniu): ze studni to nie przesada??? jak ktoś ma przykrytą??

PB: studnia moze dostawac wode z gruntu a nie glebinowa = zreszta nie wiem, czy i glebinowa w koncu nie zostanie skazona = poszukaj badan po Czarnobyl.

Zbig: Różnie bywa, czasem jest z żył wodnych, czasem z gruntu, no ale sie filtruje przecież… woda jest tak na 10-15 m, wiec opad z powietrza nie powinien juz dochodzic… chyba ze będzie w postaci rozpuszczalnych zwiazków chem… ale wtedy to są juz cząstki z pojedynczymi atomami, wiec chyba niegroźne, chyba, ze sie z tego zrobi  jakies wieksze stezenie… najgorsze sa chyba te mikro czy nano grudki latajace w powietrzu i opadajace na wody powierzchniowe… chyba ze ktos ma wode w studni na głebokości 3-5 m, to faktycznie taka woda i bez tego jest podejrzana… Głębinową maja wybrane miasta, w Polsce wiem o Kielcach, ze tylko z wysokowydajnych studni głebinowych… Pozostałe ośrodki kombinuja głebinową z rzeczna, a niektore głownie rzeczna, jak K-ów czy W-wa…

PB (do Prof. Majewskiej i Dra Jaśkowskiego): Pani Profesor i Panie Doktorze Czy byly badania wody studziennej po Czarnobylu co do skutkow radiologicznych? Czy rozpuszczalnosc izotopow lub ich zwiazkow gwarantuje bezpieczenstwo dla zdrowia?

Prof. Majewska: Nie wiem jakie byly badania wody studziennej w Polsce  po Czarnobylu, bylam w tedy w USA. Zalaczam plik abstraktow publikacji nt. rozpuszczalnosci zwiazkow plutonu w wodzie [wysyłam na żądanie – PB].  Z cala pewnoscia moze to byc problem.  Nie wiem, czy w Polsce ktokolwiek robi takie pomiary.  Wydaje sie sie, filtrowanie troche pomaga, ale lepiej, zeby robiono to w filltrach miejskich niz domowych.

PB: To znow rodzi pytanie o roznice (?) w dzialaniu na organizm zwiazkow rozpuszczalnych kontra nierozpuszczalnych plutonu.

Prof. Majewska:Mysle, ze jak dlugo pluton jest radioaktywny, jest silnie toksyczny, niezaleznie of tego czy wystepuje w postaci atomowej czy w zwiazkach.  Wystepowanie plutonu w postaci rozpuszczalnych zwiazkow moze natomiast ulatwiac wbudowywanie go do roznych struktur komorkowych, co moze zwiekszac jego stezenie w organizmie i dzieki temu długotrwale toksyczne dzialanie.

†††††††††††††††††††††††††††

W Daiiczi

Daiiczi 5.5.2011: stabilizacja chłodzenia niełatwa

TEPCO założy zastępczy system chłodzenia reaktora 1, wykorzystując istniejące orurowanie oraz wymiennik ciepła zainstalowany przy wejściu do budynku reaktora. Następnie woda pzechodzić będzie przez wieżę chłodniczą zanim wróci do reaktora. TEPCO zacznie oczyszczać skażone powietrze w budynku najwcześniej 5.5.2011, potem sprawdzi rury wizualnie 6.5.2011. Firma nie wie, ile zajmie oczyszczanie powietrza i ile uszkodzeń znajdzie w orurowaniu. System będzie cyrkulował ok. 100 t wody na godz., chłodząc ok. 1500 kW ciepła promieniującego z prętów paliwowych reaktora. Nowe chłodzenie powinno obniżyć temp. paliwa poniżej 100 st. C w ciągu kilku godz. do kilku dni. 5.5.2011, grupa ratowników wejdzie do budynku reaktora 1po raz 1-szy od 11.3.2011, by założyć oczyszczacz powietrza, zanim zacznie się przywracanie chłodzenia reaktora. Prace te stoją pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy oczyszczacz usunie skażenie na tyle, by ratownicy mogli przebywać wewn. budynku przez dłuższy czas. Nawet jeśli ratownicy mogliby wejść, radiacj amoże być zbyt wysoka w miejscu, gdzie ma być instalowany system cyrkulacji wody. Może wymagane będzie czyszczenie rur wodą [po zasoleniu wodą morską? – PB], odseparowywanie radiacji blachą ołowiową oraz wymiana uszkodzonych rur i zaworów, co może potrwać. Woda chłodząca musi sięgnąć wierzchołka prętów paliwowych, a to się wiąże z ryzykiem eksplozji wodoru.

Daiiczi 4.5.2011: skażenie Pacyfiku

TEPCO odkazi wodę w Pacyfiku, w kolejnym przedstawieniu. Stalowy kontener wypełniony zeolitem i wyposażony w pompę, zainstalowany przy brzegu Daiiczi do końca maja, ma oczyścić ocean ze świństwa A zrzuconego do Pacyfiku od 11.3.2011! Radiacja pozostaje wysoka w wodach przy Daiiczi nawet po zatkaniu przecieku 4 tyg. temu: 2.5.2011 zmierzono 5,8 tys. razy ponad normę izotopu jodu przy wlocie wody do bloku 2. TEPCO nie może zanegować, że radioaktywna woda wciąż wycieka do oceanu i będzie obserwować sytuację. Firma założyla uprzednio zapory z iłu i wrzuciła worki z zeolitem do morza, a nowe urządzenie umieści wewn. zapory iłowej. Na dnie k. Daiiczi, TEPCO zmierzyło (29.4.2011) radiację 100 – 1000 razy ponad normę w próbkach z 2 miejsc na głęb. 20 – 30 m. Próbki z dna oceanu 15 km na płn. od Daiiczi, w przeliczeniu na 1 kg miały 1400 Bq cezu-137 i 1300 Bq cezu-134. Próbki 20 km na płd. miały po 1200 Bq cezu-137 i -134 na kg. Próbki z obu miejsc zawierały też jod-131. TEPCO ma trudności z oceną wyników, bo brak oficjalnych limitów dla tych substancji. Niemniej jednak firma będzie monitować skażenie i skutki na żywność z morza. Osobne badania przez min. nauki w tymże dniu 50 km na płd. od Daiiczi, nie wykryły żadnych substancji radioaktywnych. W kolejnym przedstawieniu pt. sorka zamiast harakiri, szef bezpieki nuklearnej Japonii (NISA), Nobuaki Terasaka przeprosił prefekturę Fukuszima za kryzys nuklearny w Daiiczi. Terasaka odwiedził prefekturę 3.5.2011 po raz 1-szy od 11 III. Po spotkaniu z gubernatorem prefektury, Juhei Sato, Terasaka powiedział prasie, że przeprosił Sato i ciw Fukuszimy, także za nieopanowanie kryzysu 50 dni po 11 III i za brak wcześniejszej wizyty. Usprawiedliwił się pracą nad rozwiązywaniem kryzysu Daiiczi. Przytoczył słowa Sato, że NISA nie jest w pełni w stanie sprostać problemom, jakie wypływają co dzień. Terasaka mówił też o długim czasie braku prądu w Daiiczi z zasilania zewn.; NISA powinno wyciągnąć wnioski, dlaczego borykało się z tym problemem i zastosować je w przyszłości.

Daiiczi 2.5.2011

Rząd Japonii przeprasza za spóźnione dane o skażeniu. Nie opublikował od razu danych z systemu SPEEDI, z obawy o panikę publiczną. SPEEDI prognozuje dyspersję radioaktywności w oparciu o pomiary skażenia w różnych miejscach pod wpływem pogody. Grupa rządu i TEPCO ujawni 5 tys. szt. Danych, począwszy od 2.5.2011, na portalach min. nauki, NISA i komisji bezpieczentwa nuklearnego. Sekretarz grupy i doradca premiera, Goszi Hosono przeprosił za opóźnienie wyjaśniając, że niektóre dane bazowały na zbyt rygorystycznych założeniach i mogłyby wywołać panikę. Obecnie grupa uważa, że można uniknąć paniki prawidłowo wyjaśniając prognozy. Hosono obiecał niezwłoczne ujawnianie danych o skażeniu w przyszłości oraz miesięczne kontrole wykonywania planu ratunku reaktorów przez TEPCO. TEPCO ogłosiło 2.5.2011 przygotowania do instalacji urządzeń filtrujących 95% substancji radioaktywnych w powietrzu budynku reaktora 1, wychodzących przez przewody powietrzne. 4 urządzenia będą zainstalowane na zewn. wejścia do budynku. Ratownicy potrzebują bezpiecznego otoczenia do pracy nad systemem chłodzenia. Miernik poziomu wody ponoże określić skuteczność planu dodawania wody aż do przykrycia prętów  w rdzeniu reaktora. 8 ratowników ma wejść budynku 1 już 4.5.2011, pierwsi od czasu wybuchu wodoru 12.3.2011. Udziałowcy 5 firm energetycznych w Japonii domagają się zamknięcia siłowni A po  katastrofie Daiiczi. Ok. 400 udziałowców TEPCO przedłożyło oficjalne wnioski, podobnie jak udziałowcy Kansai Electric, Czugoku Electric, Kjuszu Electric i Tohoku Electric. 232 udziałowców Tohoku Electric wnioskuje o zamknięcie wszystkich siłowni A i zakładów utylizacji paliwa nuklearnego, gdyż ryzyko jest zbyt duże dla pojedynczej firmy. Firmy przejrzą wnioski i poddadzą głosowaniu na dorocznych zebraniach udziałowców, typowo pod koniec czerwca. Rząd Japonii nakazał gminom k. Daiiczi poczekać ze sprzątaniem napromienowanego gruzu.Ministerstwo środowiska zacznie monitoring poziomów skażenia gruzu w przyszłym tyg. celem określenia odpowiednich metod utylizacji. Nakaz obejmuje gminy w strefie zakazanej 20 km od Daiiczi oraz niektóre gminy dalej. Inne gminy na wsch. i w centrum prefektury Fukuszima miały obowiązek składać gruz do tymczasowych miejsc zbiorczych. Gminy dalej od Daiiczi mogły usuwać gruz normalnie.

†††††††††††††††††††††††††††

Skażenie globalne

Poliszynel: Jeszcze krótko o katastrofie w elektrowni atomowej Fukushima 1

Aby lepiej wyjaśnić, co spowodowało eksplozje i zniszczenie trzech budynków reaktorów oraz gigantyczne szkody i skażenie radioaktywne w Fukushimie 1 [Daiiczi] porównajmy ją z Fukushimą 2 [Daiini]. Na jednym ze zdjęć z poniższego linku widać, do jakiego stopnia Fukushima 2 (Daiini) zalana została falą tsunami. Nie wiemy nadal, do jakiego stopnia zalana została Fukushima 1. Analogiczne jej zdjęcie albo nie zostało opublikowane, albo po prostu nie istnieje. Jeśli jednak założymy nawet, że Fukushima 1 została zalana w stopniu porównywalnym do Fukushimy 2, to natychmiast nasuwa się pytanie – dlaczego w Fukushimie 2, mimo problemów z chłodzeniem nie doszło do wybuchów w reaktorach? Dlaczego ją udało się uratować? Dodatkowo, jako pewnik możemy przyjąć, że w załogach obu elektrowni byli w takim samym stopniu fachowo przygotowani specjaliści. Dlaczego więc załodze Fukuskimy 2 udało się uchronić ich elektrownię od zniszczenia, a załodze Fukushimy 1 to zadanie się nie powiodło. Jedyną sensowną odpowiedzią jest to, że awarię w Fukushimie 1 spowodowano stuxnetem, wobec którego załoga była bezsilna. Fukushimę 1 wybrano na ofiarę ze względu na ogromną ilość „wypalonych” i piekielnie radioaktywnych prętów, jakie tam przechowywano. Dodatkowo blok nr 4 (był wyłączony podczas trzęsienia ziemi), w którym te pręty przechowywano, „ratowało” w tajemnicy przed opinią publiczną i bez udziału personelu elektrowni amerykańskie wojsko.

Galluss: Prawda o Fukuszimie

Witam przetłumaczyłem kolejny filmik: PRAWDA O FUKUSHIMIE part 3: Arnie Gundersen vs Komisja Nadzoru Nuklearnego 25/04/2011 [PL] http://www.youtube.com/watch?v=ghimb4ehCV0 Proszę jedynie o rozsyłanie go w Internecie, pozwalam na wstawianie go na swoje kanały na youtube z dopiskiem skąd wzięliście ten film, czyli z mojego kanału. Pozwalam na ściąganie wszystkich filmów z mojego kanału… Musicie jedynie ściągnąć wtyczkę downloadhelper do firefoxa i można ściągać! POZNAJMY PRAWDĘ! PLANOWANEJ DEPOPULACJI! Fragmenty!: Arnie Gundersen: „Komisja Nadzoru Nuklearnego jest naprawdę dobra w pracy wewnątrz “pudełka” (myślowego) które sami stworzyli” „nie mieliśmy „wypadku” z niczym, czego oni by nie stworzyli sami wewnątrz swojego „pudełka” „ale mamy wiele “wypadków”, które są nazywane mianem spoza ich „pudełka” (myślowego)” Będzie więcej takich tłumaczeń albowiem Polska musi poznać prawdę… !!!NIE BĘDZIE ZGODY NA BUDOWĘ ELEKTROWNI ATOMOWEJ W POLSCE!!! Będzie więcej filmików, stworzę całą kolekcję anty- atomowych ekspertów. Pozdrawiam gallus PB:Drobne poprawki. Ok. 3:10 mowa o osłonie/obudowie reaktora (nie sarkofag).i dziurach, szparach w niej – waadze twierdzą, że przeciek niemożliwy! Ok. 4:16 (reaktor Besse) chodzi o zwalenie winy za przetopienie ścianki reaktora na faceta, ktory podpisał jedną linię jednej procedury. Ok. 4:59  „Teraz uciekajmy” ma byc „Kontynuujmy [eksploatację istniejących siłowni A]”. Ok. 8:00  „z szerokimi źródlami energii” ma być „z rozproszonymi źródłami energii”.

„Dane” o skażeniu Japonii „ujawnione”

Piotr Bein 3.5.2011 Zapowiedziane wczoraj z przeprosinami przez rząd za opóźnienie, dane okazują się lipą w paczkach podobną do „prognoz” globalnych przez instytuty z b. ważnymi nazwami, na kontrakcie z lobby A. Japoński system SPEEDI ma prognozować co godzinę skażenie na podst. pomiarów, synoptyki i warunków geograficznych, ale zamiast brać rzeczywiste dane do modelu symulacyjnego, ZAKŁADA poziom emisji 1 Bq/godz.! Agencja NHK pokazuje dla przykładu zasięg opadów 15.3.2011 22:00, kiedy wybuchł reaktor 2. Nie wiadomo, czy obraz dotyczy sytuacji przed czy po wybuchu ani na jakim poziomie było czy jest skażenie. Ludność i władze zdrowia publicznego potrzebują dane o kumulacyjnym skażeniu – obecne dawkowanie pseudo-informacji może pogłębić panikę mieszkańców w zaznaczonej strefie – efekt odwrotny do deklarowanego przez rząd jako przyczyna kryminalnego opóźnienia info. Mamy więc następne potwierdzenie, że waadze Japonii i TEPCO współpracują z lobby A nad tuszowanie katastrofy i jej skutków, metodami zastosowanymi do ukrycia globalnego zasięgu skażenia z Daiiczi.

Dr inż. Maciej Pokora o korupcji z której mamy pluton globalnie

PB: Niezły tekst, tylko znów odwrócenie uwagi od kompleksu jot (i jego  Lobby A) jako sprawcy tuszowań emisji nuklearnych i zabójczych skutków na zdrowie globalne. Japonia nie ma wiele do gadania politycznie, militarnie a tym bardziej nuklearnie – jest pod kontrolą US-raela, np. wszystkie zużyte paliwo należy do „USA” i jest przerabiane w „amerykańskim” zakładzie utylizacji w Japonii na potrzeby US-raela a nie Japonii. Jakąkolwiek tajną produkcję w podziemiach Daiiczi czy gdzie indziej, zwinęłoby IAEA kompleksu jot.

A co z plutonem z Daiiczi?

Piotr Bein 30.4.2011

Medialne niegroźne, rozcieńczone, na bardzo, baaardzo niskim poziomie ma uśpić ludziowców. Za parę-20 lat, rzadko kto skojarzy Daiiczi z białaczką u dziecka, mongołowatymi narodzinami, otępieniem dzieci, rakiem u młodego,  dalszym spadkiem liczby plemników… Od lat „niewiemy”, czemu tak szybko i na raka odchodzi aż tylu sąsiadów i znajomych, przyjaciół… „Niewiemy”, że rak i in. „choroby cywilizacyjne”, szerzą się wskutek m.in. zaświnienia globu próbami A, katastrofami większymi i mniejszymi niż Czarnobyl, ciągłymi „legalnymi” emisjami radioaktywności w eksploatacji siłowni A, wydobywaniem i przerabianiem uranu, wyciekami z „bezpiecznych” mogilników i śmietników A (Hanford w sąsiednim stanie Waszyngton to największe ciągłe emisje w USA!), wojnami radiologicznymi bronią uranową, „utylizacją” tejże broni przeterminowanej (tysiące ton spalane na poligonach USA co rok!)… Dyskusja 25.4.2011 pod artykułem Jeffa McMahona odgrzebała utajnioną kwestię plutonu. Z Czarnobyla poszło w świat 2 kg plutonu, z Daiiczi tony! Medycyna rozkłada bezradnie ręce, organizacje zbierają datki na bezskuteczną walkę z rakiem przez doktorków i biurokratów służby „zdrowia”, zarabiających o niebo więcej niż przeciętna, a pacjenci bez skutku chodzą od gabinetu po testy i zabiegi.

Mothra: Guam potwierdził uran 12.4.2011 z marcowych danych EPA, ale nie wspomniano o plutonie. William Sutcliffe (Lawrence Livermore National Laboratory) napisał informatywny artykuł o  zagrożeniu od plutonu i jego 50% dyspersji na wielkie odległości wskutek rozdrabniających eksplozji.  Wiemy z brytyjskich próbek po ataku na Irak (2003), że ciężki uran też podróżuje tysiące km. […] NIRS donosi, że przemysł A znany jest z ukrywania emisji podczas wypadków – niedobrze, ale pamiętajmy w ocenie pyłów z Daiiczi. Śledzę temat codzień i tylko Yahoo napisało o plutonie, obok wielu bloggerów dziwiących się, że nie ma tego w wiadomościach co wieczór. Ale nawet artykuł Yahoo zniknął. […]  Chris Busby z ECRR podaje dane EPA dla uranu wykrytego w USA i też pisze, że potrzeba poziomu tła i podaje podobne przypadki, gdzie poziom tła nie był znany. Pluton wykryto na Hawajach, wg doniesienia rosyjskiego. Wolelibyśmy usłyszeć to na CNN, ale nic tam nie ma. To ironia szukać wiadomości z Rosji – bez obrazy jej.

Whiteindian: Jeff, przeczytaj książkę Chernobyl, consequences for people and the environment (Skutki Czarnobyla na ludzi i środowisko), autor Yablokov i in.: pluton, stront i kobalt rozszedł się po globie 25 lat temu. Książka trudna do zdobycia, ale mówi prawdę. Reaktor 3 w Daiiczi wysadził w powietrze swą przykrywę stalową  i beton osłony. Było tam 88 t prętów paliwowych, w tym 6%, tj. 5280 kg plutonu-239. W Czarnobylu reaktor 4 zawierał tylko 2 kg plutoniu, więc Daiiczi jest ponad  2600 razy groźniejsza jeśli idzie o pluton. Skutki zobaczymy już w br., wiele zgonów i o wile więcej poważnych zachorowań. Książka Yablokova pisze o 985 tys. zgonów dotąd po Czarnobylu, a notka z WHO o tylko 55. To jest SKANDAL i demoniczne kłamstwo, przyjęte globalnie za prawdę. To okropne i zbrodnicze, a dzieje się pod twym nosem, globalnie. Proszę zareagujcie.

Jak dobrać się do poukrywanych danych o skażeniu

Mothra (26.4.2011): Nie-publiczne dane EPA znalazł Lucas Whitefield Hixson, dostępne przez zaawansowane, niestandardowe wyszukiwanie bazy danych EPA RadNet: wprowadź 3/11/2011 jako początek i dzisiejszą datę jako koniec. Zejdź w dół, kliknij interesujące cię izotopy, np. pluton. Kliknij search database, by zobaczyć wyniki lub ściągnij na CSV, by zachować na swym kompie. […] Napieram na obszerne testowanie i ujawnianie przez wszystkie publiczne i prywatne agencje i instytucje zdolne do tego – na czas i dla skażonych regionów (biedne Idaho). Za mało publikują danych, by można było rozważnie działać. Odgrzebywanie i łapanie informacji pazurami jest ciężarem nie do przyjęcia. Jeff McMahon:Tak, dane znalazł Hixson w publicznej domenie Envirofacts, b. trudnej do użycia przez publikę, otwartej ostatnio dla uczonych, ale EPA upubliczniła ją po Daiiczi.

Co tam panie ze strontem z Daiiczi?

Piotr Bein 1.5.2011 Atomo-idioci i ich mocodawcy z lobby A (wydziału kompleksu jot moim zdaniem) liczą na ‘rozejście się skażenia z Japonii po kościach’. Właśnie CBC podało, że dotychczas stosowana terapia tarczycy izotopem  jodu była szkodliwa… Parę miesięcy temu nasza ukraińska przyjaciel zmarła w Vancouverze na raka kości (stront-90?), przyjechawszy do Kanady po lepsze życie po Czarnobylu. Chodziła na terapię uszkodzonej tarczycy… Dosłownie Daiiczi rozchodzi się po kościach – poprzez radioaktywny stront. Dyskusja pod artykułem Jeffa McMahonaz 25.4.2011 odgrzebała utajnioną kwestię emisji strontu i plutonu. Dyskusja pokazuje, jak:

 • nie-naukowcy mogą badać kwestie istotne dla ochrony zdrowia, zakłamane przez system,
 • kulturalnie dyskutować, pozostać skromnym, umieć przyznać się do niewiedzy, pomyłki i przeprosić.

Liberationangel: […] Czemu nie ma doniesień o stroncie-90 z Daiiczi? Czy dotarł do USA i czy ktoś mierzy poziomy? Inicjatywa Radiation and Public Health Project testuje zęby dzieci mieszkających k. obiektów jądrowych: WSZYSTKIE badane zęby  mają znaczny poziom wysoce rakotwórczego i mutagennego strontu-90. MIMO to, agencja ochrony środowiska USA (EPA) nie ma PRAKTYCZNIE nic o stroncie w bazie danych RadNet, a BRAWM na U. Berkeley w Kalifornii nie bada obecności strontu i ŻADNE media nie wspomną o nim! Czy stront z Daiiczi jest w atmosferze wokół globu i spadł na USA […] jest tu w mleku, szpinaku, grzybkach, wodzie, powietrzu itd? […] Izotopy wszędzie bio-akumulują się w naszych organizmach, więc im więcej info mamy, tym lepiej możemy się chronić. Dzięki dla magazynu FORBES za pozwolenie na ten blog i krytycznie ważne info dla publiki, podczas gdy większość mendiów NIEZDAŁA zupełnie egzaminu w analizach, info i myśleniu, podobnym jak Jeffa. Jeff McMahon: Dzięki za życzliwość, Liberationangel. Uważam się za dość głównonurtowego, tylko że znajduję info przeoczone przez innych. Myślę, że wszyscy robią dobrą robotę. Przypuszczam że nie bada się obecności strontu-90, bo jako ciężki spada w pobliżu Daiiczi, a nie po drugiej stronie oceanu. Ale to tylko przypuszczenie, poszukam więcej o tym. [Przynajmniej sprawdzi bujdę lobby A, w odróżnieniu od tych atomo-idiotów – PB.] Stront-90 dodałby do zliczeń beta.

Liberationangel: […] Kwestia strontu jest ważna, mam nadzieję, że z innymi (Mothra, etc) zajmiecie się nią, bo „spadania” przed dotarciem do Ameryki nie da się ustalić bez testowania tutaj. To także znaczy, że stront jest w wodach wokół Daiiczi i Pacyfiku, a słyszałem ledwie parę sporadycznych doniesień o wykryciu go w Daiiczi. Dzięki też za linki, przejrzę. Przyklaskuję twym wysiłkom i naprawdę myślę, że jesteś za skromny. Dajesz ważne info daleko poza tym, co w mendiach o Daiiczi.

Jeff McMahon: Stront-90 podróżuje globalnie  w atmosferze, ale nie jest tak lotny jak jod-131. Okrążył glob po Czarbobylu. […] DOE latało nad Daiiczi i robiło pomiary. Nie widzieli opadów radioaktywnych od 19.3.2011,  najnowsze dane od nich.

Mothra: Jeff jesteś moim bohaterem nowego dziennikarstwa. Twe wysiłki są bezcenne i rzadkie, mimo twej skromności. Dane DOE zero radiacji wydają się przeczyć podwyższonym poziomom jodu-131 i -132 oraz cezu-134 i 137 w powietrzu i deszczu w danych U. Berkeley i danych EPA za 14-22.4.2011.

Liberationangel: Mothra, sprawdź czy nie chodzi o deszcz w danych dla powietrza w Berkeley […] Zgadzam się, że dane DOE są błędne. […] Przegapiłaś ujemny wykładnik 10, np. dla cezu-134   9,6E-09 Bq, czyli 0,00000000096 Bq/l a nie 9,6.

Mothra: […] Przepraszam, zinterpretowałam nieprawidłowo 9,6E-09 Bq/l. […] Cez-134 i jod-132 były podwyższone (najwyższe były 21-22.3.2011), a potem zdecydowano testować rzadziej, co 48-72 godz. […] Wiemy, że będzie ciągła ekspozycja na małe dawki poprzez wielorakie drogi skażenia. Izotopy akumulują się w organizmie. Kiedy krótkotrwały jod szczytuje w deszczu w   Idaho, to jest doniosłe dla wymywania i ostrzeżenia dla przygotowań na dłużej. To sygnalizuje też charakter emisji z Daiiczi, ale raporty wychodzą z opóźnieniem, choć na początku oceny wydarzenia radiologicznego. Mówienie o spadaniu czy wyrównaniu się poziomu radiacji nie ma sensu. Dla porównania są dane akumulacji w USA po Czarnobylu w 1986.

Liberationangel: Mothra, BRAWM nie bada rzadziej, tylko przy małym skażeniu powietrza potrzebują więcej czasu (48-72 godz.) na wykrycie. Wciąż testują żywność, glebę itd. (miejmy nadzieję, także ryby i jaja) i obiecują wyniki wkrótce. Z raportów CTBTO można spodziewać się WZROSTU cezu-137 przez bioakumulację w mleku, warzywach, glebie itd. podczas gdy jod stopniow maleje z cezem-134. Martwi mnie stront, podobny w półtrwaniu do cezu-137 (ok. 30 lat), analogiczny z wapniem i przyswajany przez kości, zęby (w płodzie). Stront napromieniowuje krew, szpik i in. organy przez całe nasze życie i potem w grobie przez setki lat (albo idzie do atmosfery podczas kremacji). […]

Liberationangel: To g…o zostanie dla przyszłych pokoleń i będzie przynosić skutki (geneticzne, DNA, choroby, skażenie, walka polityczna, konflikt społeczny itd.), więc trzeba dobrze jeść, oddychać nie za głęboko i napierać na przyszłość wolną od atomu jak najszybciej.

Mothra: Stront jest już w USA i w mleku. Starałam się jak mogłam odpowiedzieć na twe pytania, pomimo własnych ograniczeń i niepełnych danych. Dziękuję za wskazanie publice. To niełatwa droga, ale ważna. Obecnie zagrzebałam się po uszy i oczy mnie bolą od studiowania literatury nt. małych dawek ekstrapolowanych dla dużych populacji […] Jeśli nie potrafię odpowiedzieć zadowalająco, po prostu zignoruj, albo daj swój punkt widzenia z tego, co przerobiłeś. […]

Liberationangel: International Journal of Health Services, March 2006: A SHORT LATENCY BETWEEN RADIATION EXPOSURE FROM NUCLEAR PLANTS AND CANCER IN YOUNG CHILDREN, Joseph J. Mangano, MPH, MBA [tłumaczenie osobno – PB]

Mothra: EPA wykryło stront (pluton i cez) już 18.3.2011 […kopia danych nieujawnionych publicznie]. Chris Busby z ECRR potwierdził spodziewane nadejścia tych izotopów z ciągłych emisji Daiiczi. […] Podobnie Helen Caldecott z lekarze Społecznie Odpowiedzialni (PSR). Grupa na U. Berkeley jeszcze nie zrozumiała tego, ale wykryła podniesiony poziom jodu-131 i cezu-134 w powietrzu 14.4.2011, w czasie deszczów. Piszę to, by nakierować na obserwacje takich fluktuacji i ciągłych opadów. Ścieżka dystrybucji na Pacyfiku wyniesie 200 dni dla dużych migrujących gatunków jak tuńczyk i ok. roku dla szmelcu z tsunami, fitoplanktonu, mniejszych gatunków i cyrkulacji wód. […]

Liberationangel: Dzięki, Mothra. […] Czy są dane dla promieniowania tła PRZED Daiiczi, dla porównania, czy stront jest stamtąd? Dzięki za twe wysiłki. Śledzę forum na U.  Berkeley […] Próbuję wydobyć, dlaczego nie testują ani nie raportują strontu-90, który wg mnie należy do najbardziej podstępnych zabijaków, bo zbiera się w kościach i wpływa na szpik i krew w całym ciele. Przykro mi pisać, że jedno z przyjaciół mych dzieci-małolatów dostał diagnozę raka kości (rósł k. siłowni A).

Mothra: Bardzo mi przykro to słyszeć. […] Nie wiem o tle, ale EPA testowało przed emisjami Daiiczi, które wykryło 18.3.2011 jako śladowe. To nie 1-szy przypadek rozbieżności u EPA między danymi publicznymi a prywatnymi, a EPA powinno być przejrzyste.

Jeff MacMahon: EPA testowało stront-90 w Anaheim i Riverside 11.3.2011 i 18.3.2011, raportując jako niewykrywalny. Czemu tylko wtedy i tylko tam? Mothra, pokazujesz dane jak w formacie EPA, ale potrzeba ich źródła. […] Liberationangel, czy widziałeś ripostę Marka z BRAWN o stroncie-90? Ciśnienie pary dla uranu, plutonu i strontu jest rzędy wielkości mniejsze niż dla jodu, cezu i telluru, tzn. te 1-sze byłyby emitowane w znacznie mniejszych ilościach niż śladowe ilości pozostałych izotopów, które obserwujemy.

Liberationangel: Jeśli początkowe wybuchy poszły milę [1,6 km] do góry, jakaś część pyłów strontu mogła wejśc do atmosfery i roznosi się. Pary wody skropliłyby się miejscowo i do Pacyfiku, ale testy są jedyną pewną metodą, potrzeba też danych o tle przed Daiiczi. Wczesne 3 testy EPA w 2 miastach wykazały nic lub niewykrywalne (jaką aparaturą?), co mogłoby posłużyć jako paoziom tła […]

Liberationangel: Jeff, odczyty Pc/g dla mleka wyglądają na dość wysokie, podobno nie wykryli strontu-90. Ale czy szukali go, bo język jest dwuznaczny. […]

Jeff McMahon: Liberationangel, dzięki za zwrócenie uwagi na raport. Każdy stan w USA robi niezależne pomiary, więc jest wiele źródeł info. Najciekawsze w raporcie: Zgrubna analiza beta w filtrach pyłów z powietrza  obecnie wskazuje 10 razy większy poziom niż tło: 0,1 do 0,3 pCi/m3 w porównaniu z tłem 0,01- 0,03 pCi/m3. Poziomy te są poniżej poziomu interwencji RPS, 0,5 pCi/m3 i prawnego limitu 1,0 pCi/m3. Poziomu interwencji to taki, powyżej którego wymaga się dalszych analizm by ustalić wszystkie źródła obecne w próbce. Poziom ten ustala się na podst. zdolności wykrywania instrumentów i poziomu promieniowania tła.

Liberationangel: […] Samo naturalne promieniowanie tła powoduje mutacje genetyczne i ewolucyjne, a co zrobi poziom 10 razy większy?  Akumulacja ciągłych emisji powinna była wszcząć poziom interwencji (cokolwiek to znaczy). To niepokoi, bo  występuje na wybrzeżu wsch. USA i to ostatnio. W tempie mierzonym, akumulacja doścignie poziom dopuszczalny w ok. 1-3 dni, a poziom interwencji w 5-15 dni (ALE oczywiście nie patrzą na akumulację, tylko na szczyty).

Mothra: Dane są na portalu EPA poprzez instrukcje dla uczonych i badaczy, kiedy ostatni raz patrzyłam. Jeff McMahon: […]  Patrz też 4 ostatnie akapity nowego wpisu.

Dr Helen Caldicott o Daiiczi i plutonie

http://www.youtube.com/watch?v=IdtEzhUORGA

Gallus: Przetłumaczyłem dla was nagranie z konferencji z doktor Helen Caldicott, jej wypowiedz obejrzało w Internecie w ciągu kilku dni kilkaset tys. osób na różnych kanałach. Jako, że nikt nie przetłumaczył tego na język polski, więc ja się poczuwam do tego aby was poinformować. Możecie ściągnąć ten film poprzez wtyczkę do przeglądarki mozilli firefox. Pozwalam na umieszczanie tego tłumaczenia na waszych kanałach na youtube, proszę was również o to, abyście pokazali ten film 10 minutowy całej waszej rodzinie, waszym dziadkom, kuzynom itd. a jeśli nie będą słuchać to ich zmuście… film jest tak przetłumaczony aby nawet 10 letnie dziecko mogło zrozumieć czym jest „atom”. Również pozwalam, na ściąganie innych moich filmów. Fragment: Jednym z najbardziej niebezpiecznych pierwiastków jest Pluton, Pluton był bogiem świata podziemnego. Jedna milionowa grama, jeśli go „wdechniesz” może spowodować raka. Hipotetycznie, jeden funt (prawie pół kg- 453 gramy )równomiernie rozprowadzony, może spowodować raka u każdej osoby na globie ziemskim. Każdy reaktor (w FUKUSHIMIE) posiada 250 kg Plutonu. Potrzebujesz 2.5 kg aby wyprodukować jedną bombę atomową (mocy tej, która wybuchła w Hiroshimie. …w każdym rdzeniu reaktora jest tyle promieniowania, ze każdy z nich wyprodukuje TYSIĄĆ BOMB, które spadły na Hiroszimę. Obecna sytuacja jest największym zagrożeniem dla życia ludzkiego na ziemi jakiego świat nie widział. Oprócz codziennej groźby wojną nuklearną…Pani Doktor również sugeruje, że elektrownia nie została zniszczona przez tsunami, ani przez trzęsienie ziemi, ponieważ elektrownia musiała być zbudowana jako konstrukcja odporna na działania przyrody. Na moim kanale będzie więcej takich „smaczków”… Adolf Hitler: prawda jest, że w wielkim kłamstwie zawsze jest pewien element wiarygodności, albowiem szerokie masy narodu w głębi emocjonalnej sfery swej natury nie tyle są świadome i celowo złe, ile łatwo ulegają zepsuciu; tak wiec w swoich prymitywnych umysłach łatwiej padają ofiara wielkiego kłamstwa niż drobnego, bo same często uciekają sie do małych kłamstewek, w drobnych sprawach ale wstydziłyby sie posługiwać wielkim kłamstwem. Taka nieprawda nigdy by im nie przyszła na myśl i nie uwierzą, ze ktoś inny miałby czelność haniebnie przekręcić prawdę… Najbardziej bezczelne kłamstwo zawsze zostawia po sobie ślad, nawet gdyby je przygwożdżono. JAK TAK SŁUCHAM HELEN CALDICOTT, TO ODNOSZĘ WRAŻENIE, ŻE WYWOŁUJĄ WIELKIE TORNADA TERAZ W AMERYCE PÓŁNOCNEJ, ABY JAK NAJBARDZIEJ ROZPYLIĆ CZĄSTECZKI RADIOAKTYWNE.

Krótka latencja między ekspozycją na siłownie A a rakiem u małych dzieci

Joseph J. Mangano, International Journal of Health Services, March 2006, tłumaczył  Piotr Bein

Streszczenie Poprzednie raporty dokumentują krótką latencję raka u małych dzieci wystawionych na małe dawki radioaktywności. Standardowy Ułamek Śmiertelności  (SMR) dla raka u dzieci umierających w wieku do 10 lat wzrósł  w ciągu 6-10 lat po Three Mile Island i Czarnobylu w populacjach najbardziej wystawionych na opady peomieniotwórcze. SMR k. większości siłowni A wzrósł 6-10 lat po rozruchu, zwłaszcza dla białaczki. Występowanie raka wzrosło u dzieci poniżej wieku 10 lat, mieszkających k. siłowni A w Nowym Jorku i New Jersey, 4-5 lat po wzroście przeciętnej strontu-90 w zębach małych dzieci, a zmalało 4-5 lat po spadku przeciętnej strontu-90. Założenie o korelacji strontu-90 z rakiem u dzieci potwierdza najlepiej hipoteza supra-liniowej zależności dawka-reakcja, tj. największe ryzyko stanowią najniższe dawki. Wnioski świadczą, że najmniejsze dzieci są szczególnie wrażliwe na negatywne skutki napromieniowania, nawet przez względnia małe dawki.

WstępCzas latencji między ekspozycją na radiację i początkiem raka udokumentowano jako trwający do kilkudziesięciu lat. Niektóre rodzaje raka od napromieniowania zaczynają się jednak znacznie szybciej. Być może 1-sze dowody krótkiej latencji udokumentowano w l. 1950-ych przy częstym występowaniu raka tarczycy i innych, typowo do 10 lat po napromieniowqniu rtg niemowląt i małych dzieci. [1-3] Białaczka wśród ocalałych z Hiroszimy i Nagasaki wzrosła 5 lat po bombach w 1945 r., ze szczytem w 1955 r. [4-6] Dorośli leczeni radiacją terapeutyczną na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa mieli wzrost śmiertelności od białaczki w ciągu 2 lat, a od prostaty, raka trzustki i guzów pozaczaszkowych – po 5 latach. [7] Rak płuc po takimże leczeniu wzrósł 9lat po ekspozycji. [8] Lecznicze napromieniowanie na raka szyjki macicy spowodowało wzrost raka trzustki i białaczki 1-4 lat po ekspozycji. [9-11] Szczyt raka kości po zastrzykach radu-224 wystąpił 8 lat po leczeniu. [12] […]

Płód rozwijający się i niemowlaki  mają predyspozycje do raka do okresu 10 lat od rozmaitych dawek promieniowania o niskim natężeniu. Rtg miednicy ciężarnych w l. 1950-ych początkowo powiązano z niemal podwojeniem ryzyka zgonu na raka przed osiągnięciu przez dziecko wieku 10 lat. [17-18] Późniejsze badania większych populacji potwierdziły podwojenie dla białaczki i in. raków u dzieci. [19-21] Udokumentowano też podwyższone poziomy raka u dzieci, z powodu promieniotwórczych opadów wkrótce po atmosferycznych próbach broni A. Szczyty (1962 i 1968) zgonów na ostrą białaczkę szpikową w USA, dzieci  w wieku 5-9 lat, wystąpiły ok. 5 lat po szczycie prób broni A pod koniec l. 1950-ych i na początku 1960-ych. [22] Od l. 1948-1952 do 1958-1862, liczba mieszkanców Utah w wieku poniżej 30 lat, którym usunięto chirurgicznie tarczycę, wzrosła z 6 do 30, znacznie więcej niż przeciętny wzrost krajowy. [23] W 5 krajach skandynawskich, białaczka szczytowała u dzieci w wieku poniżej 5 lat podczas okresu największuych opadów po próbach broni A. [24] Ostatnio, więcej białaczki wykryto w 1-ym roku życia u dzieci ur. w 1986 t 1987, po Czarnobylu, co jest latencją poniżej 2 lat między ekspozycją płodu i diagnozą, co stwierdzono w wielu krajach, w tym Białoruś [25], Grecja [26], Szkocja [27], USA [28], Walia [29], i Niemcy Zach. [30] oraz grupa krajów Europy. [31] Latencję zaledwie 4 lata między Czarnobylem a wzrostem przypadków raka tarczycy u dzieci za notowano na Białoruis i Ukrainie. [32-34]

Podobnie, po 10 latach zanotowano wzrost raka tarczycy w niewiele napromieniowanej Belgii [35], na wsch. Węgrzech [36] i w płn. Anglii [37]. Choć niektore raporty nie znalazły dodatkowych przypadków raka in. niż tarczycy u dzieci napromieniowanych do 10 lat po Czarnobylu, podwyższone liczby przypadków były na Ukrainie [38] i w Turcji. [39] Inni znaleźli niespodzianie wysoką zachorowalność na raka u dzieci k. obiektów nuklearnych, często białaczkę i typowo wykryte przez wiekiem 10 lat. Wczesny rak u dzieci k. siłowni A prawdopodobnie jest skutkiem ekspozycji płodu i w wieku niemowlęcym. Tylko w W. Brytanii jest co najmniej 11 takich przypadków k. różnych siłowni A. [40-50] Ppodobne wyniki zaobserwowano w Kanadzie [51], Francji [52], Niemczech [53] i b. ZSRR [54]. Raporty na ten temat z USA ograniczają się do kilku badających populacje k. pojedynczego obiektu co najmniej 20 lat temu. [55-59] Wg danych z Narodowego Instytutu Raka (1990, National Cancer Institute), zachorowalność na raka u dzieci w wieku 0-9 lat k. każdej z 4 siłowni A w USA przewyżaszała średnią krajową. [60] Wg niedawnej analizy 3669 przypadków, zachorowalnośc dla wieku 0-9 lat w promieniu do 50 km od każdej z 14 siłowni A w USA przewyższa średnią krajową z l. 1988-1997. [61] Liczne raporty dokumentujące latancję 5-10 lat między ekspozycją na radiację a początkiem raka wskazują na podwyższoną wrażliwość płodu i niemowląt na toksyny. Niniejszy raport głębiej zbada tę wrażliwość, poprzez analizę trendów w czasie raka u dzieci w populacjach wystawionych na emisje o niskim natężeniu z siłowni A, 5-10 lat po ekspozycji.

†††††††††††††††††††††††††††

NWO

Kompleks jot – światowa organizacja eugeniki

Piotr Bein 3.5.2011

Przeszłość agendy ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ, ang. WHO) [1] i  skandale z drem Repacholi, szefem projektów ŚOZ tuszowania skutków broni uranowej i promieniowania elektromagnetycznego (PEM) z telefonii komórkowej i linii wysokiego napięcia, dyskwalifikują ŚOZ. W 2009 r. ŚOZ dała się poznać prostytutą dla Wielkiej Farmacji (była już przedtem np. we wciskaniu tytoniu, szkodliwych scypionek i leków), gdy lansowała beczelnie bio-broń — scypionki  na H1N1, ponoć pandemię… Atom, tytoń, grypa czy PEM —  ŚOZ oręduje i działa  za globalnymi chorobami i eugeniką! Musi więc być agendą kompleksu jot, tak jak Wielka Farmacja, lobby A, przemysł GMO itd. Wszystkie dotąd wojny z  radiologiczno-toksyczną bronią uranową wyreżyserował kompleks jot (Jom Kippur, 2 razy Irak, Bośnia, Kosowo, Afganistan, Liban, Syria, Gaza, Libia). Wszystkie przypadki katastrof nuklearnych i in. oszustw co do skutków na zdrowie  i środowisko pomagają tuszować żydomendia i żondy zależne od kompleksu jot. Wniosek: judeocentryczny plan Rotszylda z XVIII w. nie pozostawia  wątpliwości co do intencji NWO i losu gojów, a pędzące coraz szybciej, coraz większe szaleństwo jelyt potwierdza diaboliczne plany.

Oświecać globalny ciemnogród

Od powstania w 1956 r. ŚOZ ma sprzyjać tworzeniu oświeconej międzynarodowej opinii publicznej. W 1956 r. ŚOZ zwołała spotkanie genetyków, którzy potwierdzili: zdrowiu potomków zagraża postępujący rozwój przemysłu nuklearnego i wzrost ilości źródeł radioaktywnych […] wyłaniające się mutacje genetyczne u człowieka są fatalne obecnie i dla przyszłych pokoleń. Takimi wnioskami ŚOZ zagroziła pokojowym zastosowanio energii atomowej. Rok później ŚOZ zwołała więc grupę psychologów, która w interesie przemysłu atomowego stwierdziła, że publiki nie można informować o zagrożeniach: Najbardziej zadowalającym rozwiązaniem dla przyszłego wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych byłoby wychować nowe pokolenie akceptujące niewiedzę i nieokreśloność. Celem utworzonej 10 lat po ŚOZ, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA, International Atomic Energy Agency) było przyspieszanie i rozszerzanie wkładu energii atomowej do pokoju światowego, zdrowia i pomyślności na całym świecie. W 1959 roku IAEA zawarło umowę, na mocy której wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie może badać tylko IAEA, a ŚOZ musi uzyskiwać pozwolenia IAEA na angażowanie się w aspekty nuklearne zdrowia publicznego. Ponadto, jeśli ŚOZ miałoby informacje o poważnym uszczerbku zdrowia publicznego w wyniku napromieniowania, IAEA może je utajnić dla ochrony opinii publicznej przed obawami i lękami. Artykuł łamie statut ŚOZ odnośnie jawności i pełnej informacji dla ochrony zdrowia.

Działanie umowy widać z przypadku Czarnobyla: Sytuacja jest opanowana, szkody były mocno przesadzone, ogłosiła konferencja IAEA w Wiedniu 4 miesiące po zjawieniu się „badaczy“ na miejscu katastrofy. Szef IAEA Hans Blix oświadczył w Le Monde, że wobec dobrodziejstw atomu, świat mógłby tolerować jeden Czarnobyl na rok. W piątą rocznicę katastrofy, IAEA zaprzeczyło, że są poważne skutki, które szeroko opublikowano poza IAEA. ŚOZ milczała, aż po upadku ZSRR zabrała się do pracy na żądanie Ukrainy, Białorusi i Rosji. Badania zakończono po 5 latach, podczas gdy poważne rodzaje raka rozwijają się co najmniej 10 lat. Nie badano również skutków dziedzicznych, przewidywanych przez specjalistów na konferencji ŚOZ w 1956 r. Natomiast badano zęby bez analizy zawartości strontu-90, wyznacznika skażenia. W 1995 r.u dyrektor ŚOZ zwołał konferencję nt. Czarnobyla, celowo 50 lat po Hiroszimie i Nagasaki. Przybyło 700 osób z całego świata, w tym ministrowie zdrowia z 3 b. republik ZSRR dotkniętych katastrofą w Czarnobylu. Wielu niezależnych specjalistów przedstawiło wyniki swoich badań, lecz materiałów z konferencji nigdy nie opublikowano.

Korupcja w ŚOZ nt. promieniowania jonizującego wynika ze strategii z 1956 r. i przejawia się m.in. unikaniem i tuszowaniem badań, które wykazałyby zagrożenie – podobnie jak w PEM. W ochronie przeciw radaicji, promotorem nieadekwatnej analizy zagrożenia jest Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection, ICRP) i jej oddziały państwowe. W 1998 r. na spotkaniu w Euro-parlamencie niezależni  wyszczególnili zafałszowania badań ofiar Hiroszimy i opartych na nich analiz przez ICRP. Wg niezależnego raportu Europejskiego Komitetu Ryzyka Radiologicznego (ECRR, European Committee on Radiation Risk), analizy ICRP zaniżają wyniki 100 do 1000 razy w stosunku do rzeczywistości [2] – podobnie jak dla PEM. Wg ECRR, aparat analityczny ICRP ukrył rzeczywistą liczbę ok. 60 mln ofiar śmiertelnych przemysłu A od jego powstania.

Towprof Jaworowski „zaczął się” w Hiroszimie…

Obie wojny światowej zaplanowali, zaaranżowali i sfinansowali ekstremiści kompleksu jot. Oni też odpowiadają za „amerykańską” broń A użytą w Japonii przez reżim „USA” podległy kompleksowi — vide judeocentryk prezydent Roosevelt, który wciągnął Amerykę do wojny wbrew woli narodu, sztuczką z Pearl Harbour. Po 1-ych próbach bomb atomowych i zdetonowaniu w Japonii, w 1946 r. rząd „USA” potrzebował utajnić atomistykę. Założył Komisję Energii Atomowej (Atomic Energy Commission, AEC). W miejsce Międzynarodowego Komitetu Ochrony przed Promieniami Rentgena i Radu z 1928 r., powstała Państwowa Rada Ochrony Radiologicznej (National Council on Radiation Protection, NCRP), bo zagrożenie nie było już tylko ze strony prześwietleń rentgenowskich i radu. NCRP ustalił pod presją AEC dopuszczalne normy radiologiczne na takim poziomie, by nie były przeszkodą w badaniach i rozwoju broni, i energii jądrowej.

NCRP obniżyło (1947) o ponad 50% normy dopuszczalne dla dawek zewnętrznych, a obecna norma dla pracowników atomowych jest ponad 20 razy mniejsza, dla ludności – ponad 1000 razy mniejsza.To również przypomina zbyt powolne zaostrzanie norm dla PEM. Z 8 podkomitetów NCRP najważniejsze były Nr 1 (normy promieniowania zewn.) i Nr 2 (zagrożenie od promieniowania wewn.). Przewodniczący NCRP Lauriston Taylor został członkiem egzekutywy ICRP. Podkomitety NCRP Nr 1 i Nr 2 zduplikowano w ICRP, wstawiając przewodniczących podkomitetów z NCRP. Przewodniczący ICRP był jednocześnie dyrektorem NRPB. Obie organizacje miały wspólne osoby jeszcze na in. stanowiskach oraz zazębiały się z UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, Komitet Naukowy Skutków Radiacji Atomowej ONZ ) i BEIR (Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation, Komitet Skutków Biologicznych Promieniowania Jonizującego).

Obsadzanie stanowisk w niby niezależnych organizacjach tymi samymi osobami stosuje się do dziś. Nie powstrzymało to jednak NRPB, by powiedzieć ustawodawczej agencji środowiska (Environment Agency), że Naukowy Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Jądrowego (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR) i ICRP są zupełnie odrębnymi instytucjami, czego nie kwestionowano. W ten sposób oświadczenia jednej organizacji nabierają wiarygodności po powtórzeniu ich przez zależne organizacje. Wszystkie nieprawidłowości procesu oceny ryzyka można jednak przypisać rozwojowi NCRP-ICRP oraz ich aparatowi analitycznemu. [3] W analogii do skutków broni uranowej i PEM, uściślenie norm rozbiło się o niewiedzę i niepewność naukową co do procesów i skutków na poziomie komórki. Mankament wyszedł przy okazji porównań z rzeczywistymi szkodami u ludzi po skażeniach radioaktywnych. Raport ONZ, poświęcony społecznym następstwom Czarnobyla, nie wspomniał, że niektórzy białoruscy badacze, którzy odkryli ogromny wzrost zachorowań po katastrofie, zniknęli ze sceny albo zostali uwięzieni. Od lat, niezależne ECRR stawia wyzwanie establiszmentowi, który zataja dane i manipuluje modele ryzyka od zarania ery atomowej. Wg ww. raportu ECRR, na czarnej liście były oprócz ICRP: UNSCEAR, Komisja Europejska i agencje ochrony radiologicznej w poszczególnych państwach, np. NRPB. W Polin mamy CLOR „ubeka” towprofa Jaworowskiego, PAA, placówki podobno monitujące radiację…

W tytoniu czy radiacji, ŚOZ robi dla korporacji

Błysło światło nadziei, kiedy w lipcu 2000 r. komitet ekspertów ŚOZ opublikował raport[5] nt. podkopywania prac ŚOZ przez przemysł tytoniowy. ŚOZ odpowiedziała publikacją 58 posunięć zaradczych zapewniających, że proceder nie powtórzy się.[5] Niestety nie był to wstęp do samoreformacji ŚOZ w in. dziedzinach zdrowia publicznego, z promieniowaniem jonizującym i PEM włącznie. Don Maisch pisał po poprzedniej aferze (z 2005 roku), dot. szefa Projektu PEM w ŚOZ: wbrew zasadom ŚOZ, Michael Repacholi użył swej pozycji w ŚOZ i ICNIRP, żeby zapełnić reprezentantami przemysłu Grupę Roboczą ŚOZ ds. Kryteriów Zdrowia Środowiska dla ekspozycji na skrajnie niskie częstotliwości […] udział przemysłu w ustalaniu [kryteriów] wpłynie stronniczo na wiele lat na ocenę ryzyka przez ICNIRP […] Ochroni to dogodnie i ekonomicznie przemysł przed potrzebą wydatków ogromnych sum na unowocześnienie systemów dystrybucji i na sądy. Tak rażące lekceważenie podstawowych zasad wiarygodnej nauki oraz misji ochrony zdrowia światowego przez ŚOZ, świadczy o rozpaczliwej gotowości pogrzebania niezależnej nauki za wszelką cenę, nawet kosztem prawości ŚOZ. [6]

Niektóre instytucje powinny wyciągnąć wnioski z ponad pięciu dekad „doświadczeń“ na mln ludzi. Stare kwestie pozostają niezałatwione, a każda dekada przynosi nowe technologie i nieznane przedtem zagrożenia. Powtarzanie błędów administracji badań, lekceważenie modeli, manipulacje danymi, obsadzanie personelem zależnym od przemysłu i szykanowanie niezależnych wskazują, że niereformowalne instytucje są od początku napędzane interesami komercyjnymi.

Jeden z wielu

Repacholi zniesławił się (2006), kontynuując tuszowanie skutków broni zbudowanej z radioaktywnego i trującego metalu – uranu. Dr Keith Baverstock z ŚOZ oskarżył Repacholi o zatajanie raportów potwierdzających uran w broni jako rakotwórczy. W wywiadzie dla BBC, Repacholi nazwał bujdami 8 recenzowanych referatów naukowych nt. skutków uranu wojskowego. [7] Repacholi ukrył (2004) raport ostrzegający o skutkach pozostałości uranu z broni brytyjskiej i amerykańskiej na ludność iracką. Baverstock był współautorem. Gdyby raport opublikowano w roku ukończenia (2001), byłby większy nacisk na USA i W. Brytanię, by ograniczyły stosowanie broni uranowej w Iraku w 2003 r. i posprzątali po sobie. Baverstock: Myślę, że ŚOZ ocenzurowała i utaiła nasze studium, bo nie podobały się wnioski. Podobnie poprzednio urzędnicy poddali się presji IAEA, które lansuje energię atomową. ŚOZ odrzuciła oskarżenie: zupełnie nieuzasadnione. Repacholi: Artykułu nie zatwierdzono do publikacji, bo w części nie odzwierciedlał dokładnie tego, co powołana przez ŚOZ grupa międzynarodowych ekspertów uważała za najlepszą naukę w temacie zubożonego uranu. [8]

Korupcja przez przemysł przesiąka niektóre rządy i rzekomo niezależne agendy państwowe. Autor z USA, Paul Brodeur zeznał przed komisją parlamentu stanu Nebraska (1995), że większość badań sponsorowanych przez przemysł energetyczny zawiera nieudokumentowane opinie i zapewnienia przez członków doraźnych komitetów, którzy często są płatnymi doradcami przemysłu energetycznego.[9] Brodeur przytoczył też listę recenzowanych prac naukowych z renomowanych periodyków naukowych, sporządzoną przez Państwową Bibliotekę Medycyny w Bethesda (Maryland). Wśród wszystkich 11 prac nt. białaczki u dzieci wskutek PEM, osiem stwierdziło, że dzieci mieszkające blisko linii WN są narażone na statystycznie znacznie większe ryzyko raka (najczęściej białaczkę, raka mózgu, lymfomę), w porównianiu z dziećmi mieszkającymi gdzie indziej. Epidemiolog ministerstwa zdrowia Nebraski, dr Thomas Safranek nie wspomniał komisji o żadnej z tych 11 prac w swych zeznaniach, podobnie jak przemilczał 24 z 30 prac, które stwierdziły statystycznie znaczący wzrost ryzyka raka (przeważnie mózgu) wśród pracowników wystawionych na PEM wysokich napięć. Kierownik projektu proponowanej linii w Nebrasce napisał do senatora Roberta Kerry: Z 20 studiów epidemiologicznych z ostatnich 15 lat, tylko 3 stwierdzają związek raka z PEM. Kierownik napisał w dwu innych listach do Kerry: Wydaje się, że na każde studium pokazujące możliwą zależność raka od ekspozycji na PEM, istnieje równie poważane studium pokazujące brak zależności.

Podobnie eksperci z Państwowej Agencji Atomistyki, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przekazali to, co im podało NATO i establiszment atomowy, a nie niezależne opinie naukowe nt. trująco-radioaktywnych skutków broni uranowej. [10] Czy podobni naukowcy rozstrzygają w Polsce o ochronie zdrowia przed PEM?

Materiały źródłowe

[1] Piotr Bein, Zaczęło się w Hiroszimie, Zielone Brygady, nr 4(172), kwiecień 2002.

[2] ECRR 2003 Recommendations of the European Committee on Radiation Risk, Aberystwyth, United Kingdom, 2003. Streszczenie po polsku.

[3] K. Caulfield, Multiple Exposure: Chronicles of the Radiation Age, Harper and Row: New York, 1989.

[4] Tobacco Company Strategies to Undermine Tobacco Control Activities at the World Health Organization, Report of the Committee of Experts on Tobacco Industry Documents, July 2000.

[5] World Health Organization, Response of WHO to the Report of the Committee of Experts on Tobacco Industry Documents, 10.6.2000.

[6] Don Maisch, Conflict of Interest and Bias in Health Advisory Committees: A case study of the WHO’s EMF Task Group, Journal of the Australasian College of Nutritional & Environmental Medicine, Vol. 21, No. 1, April 2006.

[7] It’s Official: Mike Repacholi Is An Industry Consultant, Microwave News, Vol. XXVI, No. 8, 13.11.2006.

[8] Rob Edwards, WHO ‘suppressed’ scientific study into depleted uranium cancer fears in Iraq, Sunday Herald, 22.2.2004.

[9] Brodeur Testifies Before Nebraska Legislature, Network News, Special Spring 1995 Issue.

[10] Piotr Bein, Wojenna historia zubożonego uranu: część IV, Zielone Brygady, nr 8(166), październik 2001.

Restytucje żydowskie

Jerusalem (Reuters) – W ostatnia niedziele (1-go maja 2011r.) Izrael powolal komisje, ktora bedzie miala na celu ustalic wlasnosc utracona przez Zydow – ofiary Holocaustu w calej Europie oraz  doprowadzic do rekompensaty za straty poniesione w wyniku wojny.  Specjalny Zespol d/s Restytucji Wlasnosci Ery Holocaustu – The Holocaust Era Asset Restitution Task Force („HEART”) jest pierwsza oficjalna akcja Izraela, jaka w ciagu dziesiecioleci podjeto w celu odzyskania wlasnosci Zydow zamordowanych przez nazistow.  Niemcy wyplacili juz odszkodowania wielu ocalalym Zydom od lat 1950-ych, ale wedlug Izraela, wiele roszczen nie zostalo dotychczas zalatwionych.  Jak powiedzial Leah Ness, zastepca ministra d/s  wspomnianego projektu, dziennikarzom „Wiekszosc krajow wschodnio-europejskich musi teraz zwrocic wlasnosc zrabowana Zydom w czasie Holocaustu.  Komisja zostala powolana w przededniu obchodzonej w Izraelu rocznicy poswieconej szesciu milionom Zydow ofiar ludobojstwa.  Wg opublikowanego przez Komisje zestawienia, ustalono juz liste 500 tys. obiektow zydowskiej wlasnosci, ktora mozna znalezc na stronie internetowej.  Premier Izraela Benjamin Netanyahu wyrazil swoje poparcie dla quasi-rzadowej Agencji Zydowskiej, ktorej przewodniczy byly sowiecki wiezien i dysydent Natan Szaransky.  Netanyahu stwierdzil, ze komisja „walczy z czasem”, poniewaz ocaleni z Holocaustu ciagle starzeja sie i umieraja.

Obama złapał Osamę

Adrian Salbuchi przypomina łgarstwa hasbary:

 1. Osama jak kot miał 9 żyć – bywsze oświadczenia o śmierci bin Ladena w mendiach i przez polityków.
 2. O-bomba, który entuzjastycznie pomaga Al Kaidzie przeciw Kadafiemu w Libii, ucieszył się z morderstwa przywódcy Al Kaidy i wrzucenia do morza.
 3. 1-ym liderem na świecie, który zażądał aresztowania bin Ladena był …Kadafi — za współ-udział Al Kaidy z MI6 w zamachu na Kadafiego.
 4. W 2003, brytyjski sekretarz spraw zagr. Robin Cook zrezygnowal z powodu kłamstw motywu nielegalnego ataku na Irak. Cook oświadczył: Al Kaida to propagandowy twór CIA. W 2006, zamordowano go szpitalnie.
 5. Mordercy rzekomego bin Ladena rzekomo wrzucili dowód zwłok rzekomo do oceanu, podobnie jak dowód 11 IX poszedł do hut azjatyckich.

Rosja dobiera się do Koszer Nostra

Jak podał sąd w l. 1999 – 2007, Żyd Awi Janai i kilkudzieśięciu kolaborantów w Europie Zach. i Rosji  sprzedali setki Rosjanek na prostytutki do: Izrael, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Holandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie  i in. Został skazany na 18 lat więzienia przez sąd wojskowy w Moskwie, większość jego bandy także. Sprzedano najmniej 129 kobiet z Mołdowy, Ukrainy, Rosji, Białorusi i Kazachstanu . Są poszlaki, że było ich kilkaset, niektóre zamordowała madia albańska. Kobiety pochodziły z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu

PB: Koło się zamyka – mordowanie przez Koszer Nostra poprzez mafię albańską na handel organami, handel niewolnicami seksualnymi dla burdeli globalnie. Największa, najpotężniejsza, nakokrutniejsza mafia – Matka wszystkich mafii, o której nic w żydomediach…  Nic dziwnego, że sprawę prowadził rosyjski sąd wojskowy a nie cywilny! A kiedy polskie (?) sądy zabiorą się za sprawiedliwość ws. zabijania Polaków  na organy dla Koszer Nostra? Może przesłuchać Arturka z Krakowa w tej sprawie? „Opiekuje się” on „Czeczeńcami” w Polin…

W święto robola i wsioka – zabili Osamę na pożarcie rekinom

Piotr Bein 2.5.2011

W swe bujdy wierzy już chyba tylko hasbara… Osama to jej najbardziej wydajny trup. Te same „siły” USA, co rzekomo schwytały Osamę w Pakistanie, w 2001 chroniły konwoje Al CIAidy z gór afgańskich do pakistańskich. Fatwy „bin Ladena” wygłaszali do telwawiwowni podstawieni, nawet bez wysiłku na identyczny wygląd.  Benazir Bhutto została zgladzina m.in. za to  (2.11.2007): Bin Ladena zamordował Ahmed Omar Sajid Szeik. Latorośl mosadziaków i Al CIAidy, bin Laden dawno poszedł w odstawkę, wysłużywszy się w Afganistanie przeciw armii ZSRR, w krwawych zamachach na ambasady USA w Afryce dla mobilizacji przeciw Arabom znienawidzonym przez żydoekstremę, w podboju serbskich gojów i osadzeniu na Bałkanach islamizmu przeciw Europie, podobnie w Czeczeni. Po 11 IX i wyreżyserowanej w Hollyłód wojnie z terrorem czyli ze światem anty-jot, udawane podchody na Osamę w Afganistanie zniszczyły kraj i naród afgański, potem to samo w Iraku pod początkowym pretekstem związku Sadama z Osamą, ostatnio w Pakistanie zdalnie, czysto – z dronów… Kompleks jot spożytkował walkę klasowaą do przykręcenia śruby gojom. W żydokomunosocjalizmie urządził robolo-chłopom „ich” 1-go Maja.

Podobnie wykorzystał tarcia arystokracja-lud przy obalaniu starego porządku – monarchii, sułtanatu, caratu, zaczynając od rewolucji francuskiej. Obecnie podjudza „walkę” seksów (homole, lezbije, zboczeńcy, rozpad rodziny,…) przeciw normalnym, Podjudza imigranci-tubylcy, islam-chrześcijaństwo, młodzi-„mohery”, PiSdzielcy-POpieprzeni, niezadowoleni z dobrodziejstw Kadafiego przeciw przeważającej większości Libijczyków… Na pamjatku starych dobrych czasów, 1-go Maja (może jakieś święto talmudystów?)  podobno „zabili” Osamę bin Ladena. Podobno, bo rzekome zwłoki „pochowali” w morzu (z głową na wschód?). Telawiwownia z miejsca odetchnęła, ze sprawca 11 IX poszedł na tamten świat. CBS (1.5.2011) z ulgą podało, że rodziny zabitych 11 IX w locie nad Pensylwanią (przez pocisk z rozkazu pachołków kompleksu jot w rządzie USA – czego nie podano oczywiście)  mogą teraz spać spokojnie. Skoro zabójstwo Osamy zwiększa możliwość wściekłych ataków terroru islamistow, komu i po co to było? Tylko idiota robi coś takiego przeciw własnemu bezpieczeństwu… No ale nie o „własny” naród chodzi, tylko o samoniszczenie się gojów. Prawdziwie bombowe przedstawienie zaczęło się jednak z wystąpieniem kukiełki jot, O-bomby, telawiwowanym na cały świat gojowski. Znajomy ludziowiec telewizorny zadzwonił, że nawet on się kapnął – imamowie protestowali koszernemu pochówkowi muzułmanina na pożarcie rekinom w górskim oceanie Pakistanu, zapowiedzieli „oko za oko” zgodnie z Koranem (chyba skopiowanym przez rabinów talmudycznych z faryzejskich ksiąg…).

O tę zapowiedź mega-terroru Mosadu-Al CIAida się rozchodzi… Zaraz po wybuchach Daiiczi, wspólne ćwiczenia policji, bezpieki DHS, FEMA w Nowym Jorku symulowały łapanie Al Kaidy z brudną bombą… podczas gdy brudna bomba wszechczasów sączy się z Japonii…. „Tłumy” opłaconej młodzieży amerykańskiej (?) jubilowały o późnej godzinie do kamer przez parę godzin po mowie-trawie O-bomby… Żona była wściekła, bo niepuścili oczekiwanego filmu. Dr Marek Głogoczowski, jeden z mniej szkodliwych atomo-idiotów (ciekawe co o Osamie powie ubek towprof. Jaworowski…), swym zwyczajem nie omieszkał wyśmiać otyłych „Amerykanów za „radość” w USA z rzekomego zabójstwa Osamy. „Zapomniał”, że 70% Amerykanów niewierzy w hasbarską wersję 11 IX, wojen USA z terrorem i że to oni wiodą w zaskarżaniu rządu o matactwa jot oraz w niezależnym śledztwie 11 IX, a Polacy nie mają szans na swoje w 10 IV – przez korupcję umysłową przez jot! Głogoczowski zaczął interesującą e-wymianę, której znaczniejsze urywki relacjonuję poniżej. Najpierw drzemkowo-busowe przemyślenia Eeetam:

Eeatam (30.4.2011):  Byłem dziś w drodze autokarem ponad 4 h to miałem czas na drzemkę i przemyślenia (ciekawe czemu śniło mi się, że strzelają do mnie jacyś Afgańczycy, a ja im ochoczo oddaje z bazuki, całkowicie dewastując ich siedzibę z „wielkiej płyty” 🙂  czyby nadmiar lektury ostatnimi czasy daje znać na psy-HE.. ? Trzeba chyba ostrożniej na przyszłość dozować. Skoro np. dokument o Obamie – jak dla mnie całkiem celowo nie „spłaszczony” w illustratorze jest do pobrania z „Domu Białego” (człowieka – jak dotąd) [notabene illustrator CS1 też pokazuje rozwarstwienie , ale dokument przy próbie klikania na warstwy całkiem go zwiesza, co podsunęło mi myśl, czy czegoś doń nie dokodowali dla pobierających, wszak pdf też wirusy może zawierać, ale przynajmniej skanujący 41-dnoma antywirusami na raz virustotal.com niczego nie wykazał], to może być tak, że taki serwer serwujący ten dokument na skuszenie, bazodanuje wszystkich ciekawskich po adresach ip – i już mają potencjalnych wrogów nwo i tego typu jak na tacy… Wcale bym się nie zdziwił, bo jako informatyk (też z zawodu) , jakbym miał potencjalnych przeciwników zwęszyć sam bym takie „skuszenie” podłożył. To doskonały motyw by zebrać listę osób potencjalnie nie sprzyjających reżymowi. Jak było powiedziane w jednym z moich ulubionych filmów Johna Carpentera „Oni żyją”:  „-Mamy tu jednego , który WIDZI…” Tak też może być z tym dokumentem u naszych mędrców z ministerstwa, dotyczącym elektrowni…. i tak on trafi do niewielu, a mają spis tych wi(wie)dzących o spisku A made in Poland. Tak sobie przemyślałem…

Marek Głogoczowski: No i co, nie miałem racji twierdząc, że Amerykanie to Naród Kretynów? Patrz komentarze na wp.pl do tej „świetnej wiadomości” z USA.  Zapewne jest to „informacja” mająca zasłonić b. niewygodną informację z Libii, że NATO zabiło dzień wcześniej  w Trypolisie najmłodszego, najbardziej pro-zachodniego syna M. Kadafiego. […]

Sikorski o śmierci bin Ladena: sprawiedliwości stało się zadość

Bin Laden nie żyje – co na to świat?

Co oznacza dla świata śmierć bin Ladena?

Osama bin Laden nie żyje! Jego ciało pochowano w morzu

Euforia ogarnęła Amerykanów – tłumy ludzi przy WTC Z Nowego Jorku, specjalnie dla Wirtualnej Polski, Tomasz Bagnowski Stany Zjednoczone świętują. Euforia ogarnęła Amerykanów na wieść o śmierci największego terrorysty świata, Osamy bin Ladena. Na dolnym Manhattanie w miejscu, gdzie stały wieże World Trade Center, zniszczone w terrorystycznym zamachu i na Times Square, podobnie jak w Waszyngtonie, na wieść o śmierci Osamy bin Ladena zebrały się setki wiwatujących ludzi. Nowy Jork był najbardziej poszkodowany w zamachach z 11 września 2001 roku, a pamięć o osobach, które wówczas zginęły jest tu bardzo żywa.  Wiadomość o zabiciu bin Ladena w Pakistanie przez amerykański oddział lądowy rozeszła się błyskawicznie, jeszcze zanim prezydent USA Barack Obama poinformował o tym oficjalnie, około 11 w nocy czasu lokalnego. Ludzie wysłali sobie informacje na telefony komórkowe, gorąco było także na serwisie społecznościowym Twitter. Krótko po zakończeniu przemówienia Baracka Obamy na Timses Square zaczęły się zbierać grupki ludzi przekazując sobie informacje o śmierci przywódcy Al-Kaidy. Kilkaset osób zebrało się też w tzw. strefie zero, czyli miejscu gdzie stały wieże World Trade Center, na dolnym Manhattanie. Ludzie z flagami podobnie jak przed Białym Domem skandowali „USA, USA”. Śpiewano też hymn amerykański. Nikt nie krył radości, że – tak jak w swoim przemówieniu powiedział prezydent USA – Sprawiedliwości stało się zadość. – Czujemy się znakomicie, przyjechałem tu z Brooklynu, żeby cieszyć się z innymi, że on (bin Laden) nie żyje. To bardzo dobry dzień dla nas i dla całej Ameryki – mówił jeden z uczestników zgromadzenia.  Wtórowała mu studiująca w Nowym Jorku dziewczyna: – Myślę, że to jest bardzo dobra okazja dla nas by być tu razem – mówiła. To świetnie, że bin Laden nie żyje – Studentka z Nowego Jorku.  To świetnie, że bin Laden nie żyje – dodawała.  Kibice na trwającym w Nowym Jorku meczu baseballowym pomiędzy miejscową drużyną New York Mets i Philadelphia Phillies, także zareagowali wybuchem radości. Podczas końcowej części gry (9 inningu) kilkadziesiąt tysięcy ludzi skandowało: USA, USA. Specjalne oświadczenie wydał burmistrz Nowego Jorku Michael Boomberg, który powiedział między innymi, że zabicie bin Ladena nie zmniejszy cierpienia, Amerykanów, które trwa po zamachu na World Trade Center, jest jednak bardzo istotnym zwycięstwem dla naszego kraju. – Po 11 września 2001 roku przyrzekliśmy, że nie spoczniemy dopóki bin Laden nie zostanie schwytany lub zabity. Teraz możemy powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa – powiedział Bloomberg.  W lokalnych mediach podkreśla się, że zabicie bin Ladena może oznaczać, konieczność zwiększenia środków bezpieczeństwa w obawie przed ewentualną chęcią pomszczenia przywódcy Al-Kaidy. W przeszłości właśnie w Nowym Jorku dochodziło do prób zamachów terrorystycznych, zawczasu wykrywanych przez służby specjalne i policję. Amerykański Departament Stanu wydał już ostrzeżenie dla wszystkich Amerykanów, którzy podróżują za granicę by zachowali ostrożność. Specjalne środki bezpieczeństwa mają być także przedsięwzięte przez amerykańskie ambasady.

Piotr Bein: To się szabas-goj (?) Tomasz Bagnowski zbagnił! Izraelskie serwisy społecznościowe, studenci, Brooklyny, Bloombergi… Widzieliśmy, jak te narządzia kompleksu jot i hasbary działały w „wojnie o Krzyż” 10 IV, czy ostatnio w rjewoljucjach arabskich… Setki studentów — dlaczego nie tysiące? Nie dało się ukryć nawet najlepiej wystudiowanymi kadrami, jak w pluciu na Miloszewicia przez Otpor-owców Sorosa, jak w zwaleniu pomnika Husajna w Bagdadzie w 2003 przez opłaconych młodych głupków irackich? Rozumiem pogardę jot-owców dla gojów – tak łatwo nie da się zmanipulować nawet trzody, bo zachowała instynkt samozachowawczy, daje kopniaka lub pierdnięcie podstępnym… Na szczęście kibiców mamy mądrzejszych w Polin…

Andrzej Szubert: O domniemanym zabiciu Bin Ladena pisze też Marucha. Wrzuciłem tam pod nickiem „analityk” komentarz, który jeszcze nie ukazał się: Wiadomość o zabiciu Bin Ladena to zwykła propagandowa hucpa i kolejna chasbarska fałszywka made in CIA. Bin Laden zmarł 16 grudnia 2001 roku w Afganistanie. Był ciężko chory, cierpiał m.in na niewydolność nerek. Po tym, jak oskarżono go o zamachy z 11/9 nie mógł poddawać się okresowej dializie w szpitalach w Dubaju czy w Pakistanie, co systematycznie czynił przed 11 września 2001 roku. Dwa miesiące przed dokonanym przez administrację Busha w operacji „pod obcą flagą” zamachem na WTC w amerykańskim szpitalu w Dubaju odwiedził Bin Ladena miejscowy szef CIA. I choć już wtedy Osama był poszukiwany jako terrorysta nr 1, CIA go nie aresztowała.  Ostatni raz udało się Osamie przeprowadzić fachową dializę w pakistańskim szpitalu dzień przed 11 września 2001. O śmierci i pogrzebie Osamy Bin Ladena w grudniu 2001 poinformowały gazety w Pakistanie i Egipcie. Poinformowały o fakcie śmierci Bin Ladena nawet media Dużego Usraela. Jednak oficjalna żydopropaganda potrzebowała koniecznie „żywego” Osamy. Duży USrael i cały zażydzony Zachód podtrzymywał więc fikcję żyjącego Bin Ladena i nieistniejącej Al-Kaidy w celu napadania na suwerenne państwa (Afganistan, Irak) jak i w celu powolnej likwidacji praw obywatelskich w USA, pod pozorem walki z terroryzmem (Patrit Act). Podobne ograniczenia praw wprowadzane są na całym judeoZachodzie. Obecnie, ponad 9 lat po śmierci Bin Ladena, pozwolono Obamie na oficjalne „zlikwidowanie” Bogu ducha winnego i już zjedzonego przez robaki Bin Ladena ze względu na katastrofalny spadek popularności Keniczyka pełniącego nielegalnie funkcję (p)rezydenta Dużego USraela. Za rok, jesienią 2012 wybory. Mędrcy Syjonu muszą zrobić cokolwiek, aby marionetkę Baracka utrzymać w Białym Domu. Inną marionetkę, co tak, jak on niszczy i wpędza w bankructwo Duży USrael, starsi bracia w wierze nie znajdą nigdzie na świecie. Przy czym jak to fajnie jest Mędrcom Syjonu przyglądać się temu, gdy czarnuch zapędza białą rasę i chrześcijan do podbijania świata, aby oddać go w łapska gwiazdy Dawida. Tak samo przyjemnie jest starszym braciom w wierze oglądać to, jak Obambo, w młodości fundamentalista islamski, sam obecnie na ich rozkazy napada na islamskie kraje.  Jeszcze ciekawostka nt. wikileaks. O tym, że jest to żydowska maszynka dezinformacyjna, nigdy nie wątpiłem. Potwierdza moją wiedzę fakt „demaskowania” Guantanamo przez tę agendę Mossadu. Gdyby wikileaks było rzeczywiście niezależne i demaskatorskie, to w pierwszej kolejności Julian Assange musiałby powiadomić czytelników o tym, że rzeczywistymi terrorystami odpowiedzialnymi za 11/9 jest administracja Busha juniora, dowództwo Pentagonu i kierownictwo CIA (zamorskiej delegatury Mossadu). Tak więc to oni powinni być przetrzymywani w Guantanamo. A nie niewinni Afgańczycy walczący z okupantami. ps. Obawiam się, że zbrodniarze rządzący chrześcijańskim Zachodem przeprowadzić mogą serię dużych zamachów terrorystycznych przeciwko przeciwko podbitym i odmóżdżonym Gojom, przy czym hasbara okrzyczy te zamachy zemstą  Al-Kaidy za zabicie jej przywódcy. Znacznie podniesie to poziom strachu, odwróci uwagę ludzi od bankructwa, biedy i nadciągającego głodu. No i da pretekst do wyposażenia służb i policji w nadzwyczajne uprawnienia. Będzie to po prostu podstępny zamach na resztkę iluzorycznych i coraz bardziej istniejących tylko na papierku, swobód obywatelskich.

PB: Zgadujmy — komórka Al CIA-idy z piwnicy Ahmadinedżada puściła brudne bomby na Nowy Jork, Waszyngton, Los Angeles i Tel Awiw. Stacje EPA i Demona na pustyni Niegniew-tylko-nienawość potwierdziły skażenie brudnym uranem i plutonem (w odróżnieniu do czystych z Daiiczi)  w całej Ameryce, opady idą na Europę, Rosję, Chiny…  USrael-NATO traktuje to jak akt wojny, leci bombardować Busher głowicami atomowymi…

Roman Kafel: Nie ma Narodu Kretynow..ale sa za to kretyni w narodach! Czasami i w niektorych w znacznej nadreprezentacji procentowej, Poznaje sie ich po tym, z e- albo polacza po, albo wiwatuja  na czesc Najwiekszych SS-ynow jakich nosi(la) ziemia:-))))

Andrzej Szubert: Panie Romku, Amerykanie to nie „naród” a zbieranina przybłędów i szumowin z całego świata, głównie z Europy. Większość tego „narodu” to odmóżdżone debile. W ostatnich wyborach prezydenckich frekwencja wyniosła 66%. Czyli 66 % debili nie dostrzega tego, że od dziesięcioleci USA to żydowski folwark. A tzw. „wolne wybory” polegają na tym, że amerykańskie bydło wyborcze wybiera sobie, czy będzie okradane przez banksterów pod nadzorem (p)rezydenta, żydowskiego agenta republikanina, czy demokraty. Te odmóżdżone debile przy lada okazji wyją „Boże chroń Amerykę”. A tak naprawdę oznacza to – „Jahwe chroń ten żydowski folwark, aby mógł dla żydowstwa podbijać świat.” To bydło nie ma nic przeciwko temu, że za ich podatki żydowscy agenci (p)rezydenci rozkazują napadać na Serbię, Afganistan, Irak, obecnie na Libię. To odmóżdżone bydło będzie obdzierane dalej ze skóry i będzie spłacało dług, który już teraz wynosi 15 tysięcy miliardów dolców. To odmóżdżone bydło nie ma nic przeciwko Guantanamo i jest przekonane, że ich okupacyjne wojska niosą światu wolność i demokrację. Przy czym procentowo to właśnie „naród” amerykański jest najdurniejszy, najbardziej ogłupiony, odmóżdżony i ślepy. I nie są tam debilami jednostki – a większość. Mądre jednoski należą w Dużym USraelu do wymierającej mniejszości. Bo wbrew pozorom, wbrew życzeniowej propagandzie na nieprawomyślnych blogach i portalach ilość świadomych Amerykanów nie wzrasta a maleje. To bydło zasługuje właściwie na ich los – na to, że będą zachipowanymi niewolnikami banksterów. Sami się o to proszą, i jeszcze pomagają skurwysyńskim zbrodniarzom podbijać świat. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to amerykańskie bydło, zwłaszcza armię, policję i służby wydusiła zaraza. Wiem, że to nie po chrześcijańsku, ale ja nie modlę się do Jahwe.

PB: To życzysz sobie zaglady większosci zachodnich ludziowców. Różnica taka między Polin a USA, że USA wciąż daje wiodących dysydentów i wie, czemu trzyma broń w domu…

Roman Kafel: Panie Andrzeju..co to narod wg pana i tzw wolny duch narodu… jesli pan juz  sie tym zajmie:-)))  Ja wiem ze pan wie lepiej -jak jest w Ameryce.. i czuje sprawy..ale niech pan najpierw mi odpowie na pytanie zebysmy wiedzieli o co chodzi.

Andrzej Szubert: Panie Romku… „Naród” to określenie niby proste, a tak naprawdę złożone i skomplikowane.  Zasadnicza różnica pomiędzy powstałymi (na drodze naturalnej i wielowiekowej wspólnoty etnicznej, językowej, terytorialnej, kulturowej)  narodami – powiedzmy polskim, rosyjskim, niemieckim czy francuskim – a stworzonym przez masonerię na terenie USA „narodem” amerykańskim jest sztuczność tego ostatniego. Używając metafory powiem tak – narody europejskie zostały „poczęte” na drodze naturalnego zapłodnienia, a naród amerykański to sztucznie zapłodniony twór (in vitro, klon – coś w tym rodzaju). Przy czym piękne pozornie dzieciątko zapłodnione przez masonów w celu realizacji planów Mędrców Syjonu w 1776 roku okazało się w dzisiejszych czasach koszmarnym potworem. Wolny duch narodu w USA to mit i żydowski podstęp. Niech pan zapyta prawdziwych Amerykanów o tego wolnego ducha – tych wegetujących w rezerwatach. Którzy mają do wyboru albo dać się „zamerykanizować” (czyli stać się bezmózgowymi hominidami), albo dogorywać w rezerwatach, zabierając ze sobą do grobów własną kulturę i cywilizację. Największym podstępem żydostwa w USA jest wmówienie niewolnikom, że są wolni. Wtedy nie trzeba ich za bardzo pilnować ani popędzać do kieratu. Sami zapędzają się do kieratu i bronią ich poganiaczy – i robią to na ochotnika, przekonani, że robią to z własnej woli. Wolność ekonomiczna USA zamordowana została wiek temu (FED). Wolność słowa i prasy jeszcze wcześniej (czyż muszę przypominać cytat Swintona z New York Timesa z 1880 roku o dziennikarzach, intelektualnych prostytutkach,  sprzedających prawdę i wolność słowa za pieniądze bogaczom). I jaki to jest „wolny duch narodu”, który zniewala i podbija dla żydostwa kolejne państwa i narody? Niech pan uważnie przesłucha sobie ponownie, w razie potrzeby kilkakrotnie, Aarona Russo. Ten stary i mądry żyd wiedział co mówił opowiadając o amerykańskiej drodze od wolności do faszyzmu. Zapewne wie pan, dlaczego Amerykanie używają łamanego angielskiego jako języka „ojczystego” czy „narodowego”. Jak było głosowanie u zarania USA, jaki język wybierzemy sobie na nasz język „ojczysty”, o mało nie wybrano języka niemieckiego. Sprawę przesądził pewien niemiecki żyd, który nie lubił Niemców i z tego właśnie powodu zagłosował na łamaną angielszczyznę (ze szkodą dla mnie, bo gdyby zagłosował on za niemieckim, to dzisiaj „szprechałbym” po amerykańsku).  ps. wspólny język to jeden z czynników poczucia tożsamości narodowej. Ale czy można brać poważnie jako naród zbieraninę, która w głosowaniu ustalała ich „narodowy” język i ostatecznie zawdzięcza ten a nie inn „narodowy” język niemieckiemu żydowi.

PB: Czyli zniewolony inaczej niż pozostałe „narody”.

……………………..

Andrzej Szubert (o 1-go maja): […] w sposób w moim przekonaniu niedopuszczalny utożsamia się zbrodnicze ZSRR w czasach żydobolszewii Stalina i NKWD z ZSRR po Stalinie. Było to już całkiem inne państwo. To samo dotyczy Polski w stalinowskich czasach agenta Bieruta i Polski po 1956 roku. Wprawdzie od 1956 ruku, po odrzuceniu zbrodniczego żydostalinizmu w ZSRR i PRL nie były oazami wolności, ale nie były już „więzieniami” narodów. Jedynym błędem, jaki można zarzucić władzom ZSRR i PRL to było nieprzeprowadzenie kompletnej „deratyzacji”, czyli wypędzenia za granicę wszystkich żydów i uparte trwanie przy socjaliźmie w wersji żyda Marksa. Po 1956 roku realny socjalizm stopniowo łagodniał i przybierał bardziej sympatyczną postać. KGB w jej działalności była mniej zbrodnicza od CIA czy Mossadu. Przy czym surowość KGB powoli i stopniowo łagodniała, a podstępna i ukrywana przed opinią publiczną żydozachodu zbrodniczość CIA i Mossadu wzrastała. Losy socjalizmu zapewne potoczyłyby się inną drogą, gdyby nie to, że stał on na drodze klice globalnych banksterów do podboju świata. Wciągnięty z żydoZachodem w wojnę na śmierć i życie, będąc z natury mniej wydajny ekonomicznie (co nie jest wadą – bo w żydokapitaliźmie efekty wyższej wydajności lądują w kieszeni wybrańców – a reszta ma gówno z tego, a jeszcze musi spłacać długi zaciągane przez rządzące agentury banksterów) nie był socjalizm w stanie zająć się tylko i wyłącznie ulepszaniem samego siebie. A przecież nie można wykluczyć, że metodą prób i błędów socjalizm oczyściłby sam siebie z ideologicznych nonsensów Marksa i Lenina – także tych dotyczących gospodarki, np. nacisku na przemysł ciężki i gospodarkę planową. Sama gospodarka planowa nie byłaby zła, gdyby plany nie były „nietykalną świętością” którą ślepo należy realizować, a jedynie modyfikowanym i poprawianym na bieżąco szkicem czy zarysem gospodarli realizowanej przez państwo. Kto wie, czy nie dałoby się w ten sposób osiągnąć socjalizmu zrealizowanego w Libii przez Kaddafiego.

Zagrożenie żywnością modyfikowaną genetycznie

http://www.youtube.com/watch?v=vprLYrq5yv0

††††††††††††††††††††††††††††

Piekiełko.pl

Sprawa Stolzmana (i KW Kasprzyka)

Krzysztof W. Kasprzyk <kawukas@hotmail.com> email 5.5.2011 do Krzysztof Cierpisz, ktory rozeslał artykuł: Posluchaj antysemito  ! nie waz sie pan wiecej przysylac tego gnoju chorych urojen.

PB: Ajś, nieładnie, Panie Kasprzyk… Judeocentryk z Polin? Do Czytelników: czy ktoś wie kto to Pan Kasprzyk?

Ź (korespondentka Cierpisza): Rany Boskie – Pan koresponduje z konsulem ZydoPolonii w Nowym Jorku? On moglby Pana zabic jak muche, to takie proste dla nich. Ciekawe jak sie on nazywa. Gdzie on teraz jest?

K. Cierpisz: przecież można zapytać o  to konsula, ważne aby z zrobić w świetle reflektorów, Zyjemy w czasach TRANSPARENTNYCH, zapytać MSZ  a nawet zgłosić na policje w USA , bo treść ma charakter groźby i ja – z powodu treści odpowiedzi  – czuje się zagrożony. Potrzebuje ochrony policyjnej.

PB; Zgłoś na policję w miejscu zamieszkania.

Aleksander graf Pruszyński: Chyba ta pani, nize ja racje, widzialem go na Krakowskim Przedmiesciu z miesiac temu i kilka razy krzyknelem glosno ludzi oto czolowuy -szabas goj- wkurzyl mnie i krzyknal szut up you mother fucker ale dobrze wiedziec jaki ma e- mail- Nie wiem co robi w MSZ-cie ale sie dowiem.
Krzysztof (inny jakiś): Mam zwyczaj o takich sprawach informować IPN. Mają dawno info z portalu Afery Prawa /szerzej o dyplomie/. Zdzisław prawdopodobnie został zasztyletowany w Słupsku na dworcu w 90 roku, leży na cm. Żydowskim  w Warszawie z żoną która zmarła w domu pomiędzy dogrywką z Wałęsą, gdy dowiedziała się w kościele /metryki chyba lewe/, że jest przykro, że parafianin podaje mgr gdy tak nie jest. Pochowana po katolicku, latami nie wolno jej było wychodzić z domu w soboty i niedziele bo chodziła do kościoła. Zdzisław miał dyplom lekarza po tym jak nie zdał egzaminów wstępnych na AM w Szczecinie to kazał przysłać z Poznania, był lekarzem /felczerem w Sowietach, w domu „skrobał”/ na izbie przyjęć w Słupsku. Uczył Alka w 7 roku hymnu i wciągania flagi, w Gdańsku przegrał wybory w „Młodzieżówce” ale ojciec obecny, cisnął papachą ze słowami zobaczymy i szybko zwołano następne zebranie, wybrano Alka.
Syn za ojca nie odpowiada, ale widać korzysta. W Koszalinie prześladowani w PRL i oflagach mają jeden związek…. prześladowanych w PRL brak!!. W Gdańsku po przesłuchaniach /pomnik w Sopocie/ doczekała procesu „INKA” Szyndzielorza, zakopana jednak jak pozostali na śmietnisku w Brzeźnie. Prokuraturę PRL-bis zakładał Zdzisław w PRL-u. Ziobro budował partię i to jego błąd, trzeba było budować prawdę a był izolowany, nie było audiencji, szkoda, że nie posadzili go za „laptop” na oprzytomnienie. Sąd, Prokuratura to zawód do robienia pieniędzy, do czasu nie zawisły jak wielu tyranów.

PB: informować IPN — czy nie IPN powinien informować nas?

Rząd oszukał Polaków w Niemczech

Pająk przeszedł na służbę w hasbarze!

Analityk:  Jestem przerażony tym, co bredzi p. Pająk. Ceniłem go za jego dorobek, ale teraz kompletnie mu odbiło. Albo uwiąd starczy, albo jeszcze coś gorszego. Pająk nie zauważa (a może tylko udaje, że nie zauważa), że dał się wciągnąć w ewidentną żydowską prowokację pt. „śledztwo somleńskie”. Prowokacja ta ma za zadanie odwracanie uwagi polactfa od szabrowania kraju. Podział ról jest taki: szabruje PO, a PiS odwraca od tego uwagę śledztwem, ale i wojnami o krzyże i pomniki, czy koronacją żydowskiego proroka na króla Polski. Przy czym śledztwo odgrywa w odwracaniu uwagi od upadku państwa najważniejszą rolę. Dlatego powierzono tę prowokację Macierewiczowi/Singerowi, który jest groźniejszym żydowskim agentem i prowokatorem, niż Kaczyński/Kalkstein. Pająk kompletnie się pogubił. Uważa premiera Rosji Putina za żydowskiego agenta. A przecież „śledztwo” smoleńskie jest też ewidentnym atakiem żydowskiej agentury na tego właśnie polityka. Bo to nie Rosjan się oskarża o zamach, a właśnie Putina. „Zimny czekista”, „dymiący nagan w ręku Putina” itp „argumenty” żydowskiej propagandy. Tylko dlaczego żydowska agentura z Macierewiczem na czele szczuje tak na Putina, jeśli miałby być Putin także rzeczywistym żydowskim agentem. Tego Pająk nie był w stanie wytłumaczyć. Imputowanie przez Pająka p. Pawłowi Ziemińskiemu, że jest inspirowany przez „wiadome” siły to slogan żywcem wzięty od Urbana. Przypomina wręcz taktykę „łapaj złodzieja”. Nie wiem, czym Pająka zastraszyli lub kupili. Idiotą nie jest. Oskarżanie przez niego osoby stawiającej jak najbardziej uzasadnione pytania o to, że jest ona przez podejrzane, „wiadome” siły inspirowana sugeruje, że to właśnie Pająk odwraca uwagę od tego, że to on sam inspirowany jest obecnie przez „wiadome” siły. A jakie są te „wiadome siły”? „Wiadome” – czyli żydowskie – bo to żydowskiej agenturze zależy na nagłaśnianiu śledztwa i na szczuciu na Putina. [E-mail dodatek] A  „patriota i katolik” Giertych poszedł na służbę do agenta Sikorskiego. Wykończą nas kosztami sądowymi, karami i „przeprosinami” w gazetach (to kosztuje do nawet kilkuset tysięcy złotych). Nie muszą wprowadzać cenzury – wymuszą autocenzurę.

Apa: Kto kim dzisiaj jest i komu sluzy to juz jedynie sam Pan Bog wie. Zastanawiajace jest to,ze z tych gloszacych prawde jednych sie likwiduje (np. sp. historyk dr D.Ratajczak) a drugich ostro piszacych i mowiacych ( literat H.Pajak , czy prof.J.R.Nowak) sa oszczedzani i zachowani chyba „na podpalke”. To samo dotyczy zakladania i legalizacji stowarzyszen narodowych i partii politycznych – dla przykladu Wasza WPS, jako tych „brzyfkich chlopcow” Polakow dusi sie w zarodku , a szybka rejestruje PJN czy gnioty Palikota. Co sie dzieje, z jakim to jeszcze zydowskim sprytem sie spotkamy? Dotyczy to rowniez mediow o.dr.T.Rydzyka – tego niszcza ale zniszczyc „nie moga”.  Jaka w tym tkwi tajemnica ?

Co do Putina to jest on bardzo tajemniczym i bezwzglednym ( w dzialaniu) czlowiekiem jak na agenta KGB (wysoko postawionego i odpowiedniej rangi) przystalo i ten jego „uklad” z Miedwiediewem daje rozumnym cos do myslenia, bo Miedwiedew to (prawdopodobnie,tak mi wyglada jak maselko) z odpowiednich rodow pochodzi ale to tajemnica (lozkowa). [xxx cenzura PB] MY POLACY winnismy bardziej „glowkowac” i nie ulegac podszeptom tych,ktorzy maja w tym swoj interes. Zobaczcie co sie dzieje na portalach, bloogach, forach dyskusyjnych, jak sprytnie bije sie smietane propagandowa. Jaka na tych forach jest sluzba dyzurna, przytakiwacze, kontra i ci od oklaskow – przeciez to istna i olbrzymia wojna propagandowa, nie brakuje tez „analitykow”, dziennikarzy (dobrze platnych, na sluzbie i po sluzbie), dzisiaj naprawde trudno sie polapac „who is who”. Obecnie „bronic Putina lub go oskarzac” jest bardzo podejrzane, bo diabel maci wszedzie, takze i w kosciele a co dopiero w Rosji gdzie wyrosly pokolenia mieszane po bolszewi. BADZMY CZUJNI, KIERUJMY SIE WLASNYM ROZUMEM i INTUICJA i nie dajmy sie wprowadzac w przyslowiowe maliny !
Zyjemy w swiecie klamstw i wsrod kalmcow w bardzo ciekawych czasach !!! BOG z NAMI !

Józef Bizoń: Łódź 2011 r. Spotkanie z Henrykiem Pajakiem w Łodzi oraz gorąca debata publiczna: Henryk Pająk gościł w Łodzi, aby promować swoją ostatnią książkę „Ostatni transport do Katynia”. Poruszył jednak o wiele większe spektrum polskiej sceny politycznej, jakie jak stwierdził, od 30 lat kontrolują te same, wrogie naszej Ojczyźnie siły. Podczas spotkania rozgorzała gorąca dyskusja.   Warto odsłuchać w całości. Są tam też celne odpowiedzi H. Pająka na stawiane mu zarzuty.

PB: Mnie niepokoi, że autor z wyrobioną marką, badacz historii, tak diametalnie zmienia opinię na podstawie zerbanych materiałów. Nie znam tych materiałów, ale pytanie dlaczego pan Pająk nie znał ich przedtem, kto je podsunął, albo z jakich źródeł je zebrał (dezinformacja działa przemyślnie – patrz ogólne ogłupienie o konfliktach bałkańskich). Przytaczanie judeocentryka i propagandysty Macierewicza równolegle z patriotą, mgrm inż. Ceirpiszem, to wielkie nieporozumienie.

Politycy zaproszeni na Marsze Rotmistrza

Do świętowania 110. urodzin rtm.Witolda Pileckiego zaproszeni są wszyscy. Również polscy politycy. Zob. także.

Prostytucje mendialne

Amadeusz: Fragment dzisiejszej wypowiedzi Andrzeja Szuberta na Twoim blogu, Wolność ekonomiczna USA zamordowana została wiek temu (FED). Wolność słowa i prasy jeszcze wcześniej (czyż muszę przypominać cytat Swintona z New York Timesa z 1880 roku o dziennikarzach, intelektualnych prostytutkach,  sprzedających prawdę i wolność słowa za pieniądze bogaczom)w połączeniu z pewnym tekstem z 2005 r., który wcześniej wskazywałem w naszej korespondencji wywołał we mnie pewną refleksję. Tak jak niektóre call girls – nasze piękne studentki, wykształcone współczesne acz ohydne intelektualne prostytutki dla biznesu – tak niektórzy dziennikarze masmediów, świadomie piszą z sarkazmem te kłamstwa dla ciemnogrodu w zamian za zielone. Nie ma już kodeksów etyki – ani dla studentów ani dla lekarzy ani dla dziennikarzy. Kiedy czytam Wasze sarkastyczne wypowiedzi na blogach – szokujące spójnością różnych dowodów – widzę bezpośrednie zaprzeczenie sarkastycznych dzienników pisanych w oficjalnej prasie dla ciemnoty – kłamstw porażających swoją bezczelnością! Przecież to niemożliwe, żeby ci redaktorzy nie wiedzieli o czym piszą? Żeby byli debilami choć i taki dziennikarzy-ignorantów bez znajomości podstaw ekonomii, socjologii, politologii nie brakuje. Jednak aby także czytelnik rozumiał fakty między wierszami kryminalnych mediów musi posiadać ogólną więdzę o genezie i realiach obecnego funkcjonowania lobby. Jeśli go to nie interesuje to traktuje nas jak kosmitów. Łatwo mu wtedy tłumaczyć wszystko „teorią spiskową dziejów”. Myślę, że powyższy cytat Swintona z New York Timesa z 1880 jest na początek XXI wieku jeszcze bardziej zasadny niż wtedy…

Pytania do REFERENDUM

Autor: mgrabas Odłóżmy na bok spory i zjednoczmy wysiłki by doprowadzić do konkretu: REFERENDUM w istotnych dla Polski kwestiach, o których zdanie nikt Polaków nie zapytał. TRZEBA ZABLOKOWAĆ LOBBY ATOMOWEMU, KONCERNOWI MONSANTO I INNYM MOŻLIWOŚĆ SZKODLIWEGO DZIAŁANIA NAGŁOŚNIENIAJĄC SPRAWY pytaniami skierowanymi do Polaków w referendum!

1. Czy zgadzasz się na budowę elektrowni atomowej w Polsce?

2. Czy zgadzasz się na przechowywanie w Polsce odpadów radioaktywnych z elektrowni UE?

3. Czy jesteś za obniżeniem progów wyborczych?

4. Czy zgadzasz się na ograniczanie publicznego dostępu do produktów ziołowych, witamin i suplementów?

5. Czy jesteś za powołaniem niezależnego zespołu badawczego w celu zbadania skutków organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie człowieka i do czasu zbadania tej sprawy wprowadzenie zakazu rozprzestrzeniania upraw GMO w Polsce?

6. Czy jesteś za uznaniem przez Polskę roszczeń pieniężnych wobec obywateli państwa Izrael ponad już wypłacone oszkodowania zbiorowe oraz indywidualne?

7. Czy zgadzasz się na karanie Polaków za odmowę udziału w spisie powszechnym?

8. Czy jesteś za uzgodnieniami dla respektowania praw mniejszości polskiej w Niemczech na zasadach wzajemnych?

9. Czy popierasz wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi do Niemiec, Rosji, Francji, Anglii i USA po II wojnie światowej?

10. Czy jesteś za powołaniem międzynarodowej komisji d/s zbadania okoliczności katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.?

11. Czy jesteś za odpowiedzialnością karną posłów i senatorów na równi z innymi obywatelami? (proszę o zgłaszanie w komentarzach pod tym artykułem następnych spraw i opinii na poruszony w tym wątku temat) PYTAJMY KAŻDEGO KANDYDATA na spotkaniach przedwyborczych O JEDNOZNACZNE STANOWISKO W TYCH SPRAWACH!

Poliszynel: Maj.pl

Roman Kafel: A ja probuje sobie analizowac

1/ Co jest wspolna cecha laczaca dyskutantow? 2/ Co jest najwazniejsze dla dyskutantow? 3/ Jakie wartosci wspolne lacza dyskutantow? 4/ Jakie roznice wspolne lacza dyskutantow? 5/ Czy istnieje jakikolwiek wspolny temat w ktorym sa zgodni dyskutanci? 6/ Czy istnieje wogole jakikolwiek temat, na ktory dyskutanci moga sie wszyscy zgodzic- badz miec podobne zdanie? 7/Co dzieli dyskutantow? 8/ Czy przyklad dyskutantow moze byc wzorcem dla kogokolwiek- a jesli tak, to dla kogo? 9/ Czy dyskutanci sa w stanie pojac, zrozumiec i uzyc slynna maxyme lacinska et pluribus unum? 10/ Czy odpowiedz na wszystkie pytania wypelni definicje polskosci? RomanK

Plebiscyt 2011

Mgrabas: zastanawiam się nad skonstruowaniem skutecznej linii obrony prawnej wobec ataku UE na prawa człowieka, w szczególności wobec ataku na prywatność i prawo do ochrony prywatności obywatelskiej.  jeśli się udowodni złamanie prawa przez instytucje państwowe, to można obronić się przed ewentualnymi prawnymi szykanami.  a, że da się to przeprowadzić udowadnia ten dokument.  proszę o pomoc w obronie praw Polaków do prywatności w sytuacji aktualnego spisu powszechnego.  zapraszam do zamieszczania użytecznych informacji w tym temacie w tym wątku.

Andrzej Szubert: Obawiam się, że żyje Pan w świecie iluzji. Nie mamy absolutnie żadnych szans na skuteczną obronę przed zakusami żydoUnii! Wszystkie tzw. filary władzy – legislacyjna, wykonawcza i sądownicza – są w ich łapskach. Dodatkowo całkowicie kontrolują najważniejszą z nich, tzw. czwartą władzę, czyli żydomedia. Agenturalne są partie, rządy, marionetki polityczne. Dyspozycyjne jest sądownictwo i prokuratura. „Zwycięstwa” przed sądami w drobnych sprawach mają jedynie za zadanie stworzenie pozorów niezawisłości sądów. W sprawach priorytetowych żydostwo nie ustąpi nawet o milimetr. Jedyną skuteczną linią obrony byłyby miliony na ulicach. I to w conajmniej kilku barakach unijnych na raz. Dodatkowym argumentem byłoby kilka spalonych parlamentów, banków i fundacji. Oraz przygotowane szubienice. Ale o tym możemy jedynie pomarzyć.

Dokument Berii o Katyniu

O prawdziwym antysemityzmie: Jaka jest SOWA-Frankfurt?

Krzysztof: Uważam, że SOWA to portal który chce wspomagać Polskę. Jest zapotrzebowanie na info które przekazuje i dlatego istnieje. Więc nie przeszkadzam i biorę udział w info SOWY. Ale. Uważam, że czyni wiele złego, czym jednocześnie szkodzi Polsce.  Aby nie szkodził to informuję aby więcej pomagał, czynił lepiej. 1. Jest anty kościelny, antysemicki, wulgarny, nie tylko w słowach ale również w czynach do których zaliczam sposób rozsyłania wiadomości, tak, że otrzymuje info od tych którzy chcą być wykreśleni z SOWY i są oburzeni chyba nie słusznie na mnie. Nie wiem za co mają pretensje za jaką informacje. Sposób działania i ten ostatni jak i inne wymienione mogą wywoływać antypatie jeszcze inne i może o to anty… czyli wywoływanie nienawiści i obrzydzanie Internetu chodzi. Zauważyłem, że SOWA używa nazwisk Żydów ale tylko złych!! Gdy podałem przykład dobrego Żyda to zostało wycięte i info poszło bez nazwiska, ale jeszcze z prośbą do mnie abym nie podawał nazwisk dobrych Żydów, bo będzie wycięte i uważa to za słuszne, bo dobrych Żydów nie ma. To świadczy, że SOWIE należy sie krytyka również. PS: Co uważacie internauci , klienci SOWY i sama SOWA. Proszę o argumenty nie inwektywy. Jestem z Wami od kilku dni na SOWIE.

Piotr Bein: Zgadzam się z Krzysztofem. SOWA robi kardynalne błędy. Nachalne wciąganie na e-listę bez zgody delikwenta, a potem ociągane wypisywania to jedno. Najważniejszą wadą jest czysty antysemityzm opisany przez Krzysztofa. Jak w każdej nacji czy grupie są tacy i inni (spójrzmy na siebie, Rodacy!). Wrzucanie wszystkich do jednego wora jest niesprawiedliwe, kołtuńskie, idiotyczne, przyćmiewa oczy i umysł, degraduje i zniechęca dobrych w krytykowanej grupie. Większość Żydów jest ofiarą rabinizmu talmudycznego i jego syjonizmu (piszą o tym np. Izrael Szahak. Gilad Atzmon, Roy Tov…). Marzenie wielu anty-jotowców: odprać ich z rasistowskiej ideologii, kompleks jot od razu traci poparcie swych mas…. Jest wielu dysydentów w Izraelu i diasporze, oburzeni polityką likudników, nienawidzą lubawiczerów i in. rabinów talmudycznych. Spójrz SOWO, np. na pejsatą brać rabinacką z Neturei Karta! Dałem nie raz niezaprzeczalne przykłady ludzkich Żydów czy ludzi takiego pochodzenia, nieraz narażających życie dla walki z draństwem kompleksu. Poza Finkelsteinem spotkałem mniej znanych Żydów, lubiących Polaków za wytrzymanie z nimi tyle wieków w Polin, ratujących z narażeniem życia podczas II wojny światowej… Rasizm jak u SOWY idzie na rękę hasbarze, która ma na celu utrzymywać ślepą nienawiść do Żydów. Kompleks wykorzystuje to do trzymania w szachu żydostwa (patrzcie, a nie mówiliśmy – tak was nienawidzaą, musimy bronić Izraela przed Arabami i in. wrogami globalnie, słusznie nielubimy gojów, bo przygotowują nam nowe Auchwitz itd.)

Marek Kobylarski: Szanowni Państwo, otrzymuje od Was pocztę i jako jeden z nielicznych zapewne bardzo za nią podziękuję. Choć czasem jej treść jest nieskładna i nie ma polskich znaków jednak informacje, które przesyłacie pobudzają do myślenia a co najważniejsze są pisane z serca. To dla mnie zaszczyt je otrzymywać. W prawdzie na każde patrze z przymrużeniem oka, jednak ufam i wierze, że bez nich moja poczta byłaby „pusta”, niestety. Żyuczę wszystkiego dobrego Waszemu magazynowi, oraz wszystkim „radiosłuchazom”. Proszę o kontakt, jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami oraz możliwościami, które ja posiadam. Jestem jednym z liderów partii i Ruchu społecznego, ale jako jeden z nielicznych mam w sercu wyryte, że Być pierwszym to znaczy służyć innym  – ewangelia. Łącze wyrazy szacunku i uznania. Pozdrawiam serdecznie, Kapral Marek Kobylarski, Sekretarz Generalny Europy Wolnych Ojczyzn – Partii Polskiej, Jeden z liderów Pomarańczowej ALternatywy 🙂 tel. 792 868 612

Maciej Krzystek: Kochani, ja dołączam się do podziekowań pana Marka Kobylarskiego kierowanych do SOWY. Jakkolwiek sądzę, że takich wdzięcznych „cichych” czytelników jest zdecydowana większość. Niezadowolonymi „krzykaczami” nie należy się przejmować w imię znanego kolokwializmu Jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu Polakowi dogodził. Redaktorom i współpracownikom Magazynu SOWA należy się szacunek i wdzięczność za ich patriotyczny trud walki o polskość i polską Polskę. Tą so ci nieliczni (już na wymarciu), którym jeszcze na polskiej wspólnocie ZALEŻY. Piszę to pomimo tego, iż moja wizja Polski różni się od wizji SOWY: zdecydowanie nie jest katolicka, nie jest watykańska. Moja Polska, to Polska słowiańska, wolna od każdej obcej agentury, w tym „sukienkowej” agentury watykańskiej. Ta wizja wolnej niezależnej słowiańskiej Polski niestety nie jest wśród rodaków popularna. SOWA jest mi nawet niechętna za mój artykułowany antykatolicyzm. Jednakże przyznać muszę, iż lepsza jest Polska katolicka niż syjonistyczna (obecnie żywiołowo implementowana). Jeśli już miałaby być ona koniecznie mistyczna, czy religijna, to wolałby ją już bardziej jako protestancką, kalwińską, luterańską, purytańską, ale nigdy katolicką na usługach sukienkowych z Watykanu. Toż to istna zdrada stanu! Jakkolwiek wspieram katolicką aktywność SOWY, gdyż lepsza taka aktywność niż zupełny brak aktywności, ta powszechnie obserwowalna bierność i pasywność zakorzeniona pośród większości Polaków. Więcej znajdziecie państwo na stronach Biologiczno-historycznej Socjologii Krytycznej. Pozdrawiam czytelników SOWY, Maciej Krzystek, Niezależny socjolog bio-histo, Sydnej, 29.04.2011

Brednie manipulacyjne nieprzemakalnego prof. Dakowskiego

II Katyń podobny do I Katynia ma być „utrwalaczem władzy ludowej”, pseudodemokratycznej III-ciej RP. Utopijny projekt komunistyczny nie widział miejsca dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Nowa globalistyczna utopia również miejsca dla wolnej i niezawisłej Polski nie przewiduje. Dlatego służalcze i zdradzieckie władze III RP dążą do prędkiej destrukcji państwa, narodu, rodziny, kultury, religii i wspólnego dobra w Polsce. Symbolem tych niszczycielskich dążeń jest walka z krzyżem. Brak zainteresowania prawdą odnośnie do morderstw z lat osiemdziesiątych i zbrodni sprzed roku jest symptomem zgody na nowe zniewolenie. Poparcie dla antynarodowych rządów ujawnia się jako obojętność lub niechęć wobec postaw patriotycznych, prospołecznych i propaństwowych. Prawda żąda odwagi i ofiary. Jam jest prawda mówi Jezus. On sam pierwszy złożył ofiarę z siebie na ołtarzu krzyża za zbawienie świata. Pascha Chrystusa stała się naszą paschą. Pascha to zwycięskie przejście Chrystusa przez krzyż do nieba, przez śmierć i grób do chwały Zmartwychwstania. Słowa Jezusa: beze Mnie nic uczynić nie możecie są wezwaniem, które przyjmuje Kościół jako wołanie św. Pawła: wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Mocą niemocnych jest Krzyż.

Józef Bizoń: Katastrofy pod Smoleńskiem nie można nazywać II Katyniem, a tym bardziej sugerować utożsamianie jej skutków z mordem katyńskim roku 1940. Wywody Prof. Dakowskiego padają w konkretnym kontekście ogólnej atmosfery wytworzonej przez środki masowego rażenia po katastrofie smoleńskiej. W roku 1940 w Katyniu wymordowano tych którzy tworzyli wolną, suwerenną i niepodległą Rzeczypospolitą. 10.04.2010 r. w katastrofie smoleńskiej zginęło wielu prominentnych osób którzy swym konsekwentnym działaniem od 1989 r. przyczyniło się do likwidacji polskiej państwowości i osiągnięcia dzisiejszego tragicznego stanu Polski i Narodu Polskiego na wszystkich polach – co ukazuję w swych publikacjach i opracowaniach na blogu Sursum Corda. Krzyż przed Pałacem Prezydenckim [kojarzony obecnie jako walka z krzyżem] został potraktowany instrumentalnie – tak przez PiS, jak i przez PO – dla doraźnych celów politycznych i to sprzecznych z interesem Narodu Polskiego. To również stanowi swoisty rodzaj walki z krzyżem rozpoczętej w nowym wydaniu zmową kanciastego magdalenkowego stołu. Ofiara Chrystusa wymaga stanięcia w prawdzie, w całej prawdzie – w takiej jaka ona jest – bez jej zamazywania, bez niedopowiedzeń i mogących powstawać zwodniczych skojarzeń.

PB: Taaa, Dakowski nie miał natchnienia pisać o Daiiczi poza powtarzaniem hasbary, za nią również nawołuje do modlitw za Rosję (zamiast za własny (?) Naród), a Beina od zdrajców wyzwał jak kaczyzm przegral wybiory (bo Naród wie kto jest kto)… Teraz pomiata Katyniem porównaniami z 10 IV i odciąganiem uwagi od żydomasonów u koryta w Polin na „komuchów”, jak hasbara przykazała. Trochę za dużo jak na podobno łebskiego atomistę… Cytaty z Nowego Testamentu niewystarczą na „pieczęć” prawdy albowiem Szatan podszyje się pod świętoszka… Dla kogo robisz. Mirku?

Posted in Andrzej Szubert, antypolonizm, eugenika, filmy, GMO, historia Słowian, Józef Bizoń, kompleks jot, medycyna, NWO, ofiary szczepień, Piotr Bein, Roman Kafel, Wykluczeni | 1 Comment »

Wielkanoc-Easter-Ostern-Waskrsa-Uskrs-Pascha

Posted by grypa666 w dniu 22/04/2011

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Χριστός ανέστη!

Христос Васкрсе!

Христос воскресен!

Christus rersurectus est!  

http://www.youtube.com/watch?v=MkrAqsgLAV8&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=GGCP3P5hl7A&NR=1&feature=fvwp

http://www.youtube.com/watch?v=iuczNQonTXQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bFyEgJc1gbY&NR=1
Zmartwychwstanie – Johann Heinrich Tischbein starszy, 1778

 

Trzy Maryje nad Grobem Chrystusa – fresk z 1437-1446, Klasztor Dominikanów, Muzeum San Marco, Florencja

†††††††††††††

Wielkanoc w prawosławiu

27.4.2003, za stroną http://www.cerkiew.pl

Zmartwychwstanie Chrystusowe, zwane też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową jest największym świętem chrześcijańskim, „Świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami” – jak mówi kanon Paschy. Zostało ustanowione już w czasach apostolskich, chociaż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa świętowano je nie wszędzie jednocześnie.

Samo wielkie wydarzenie Zmartwychwstania Pańskiego oraz poprzedzające je mękę i śmierć odnotowali wszyscy czterej ewangeliści. Opisali oni niewiarę apostołów, gorącą miłość niewiast galilejskich i pierwsze objawienie Zmartwychwstałego. W przeciwieństwie do Ukrzyżowania, na temat którego dysponujemy wieloma szczegółami, ewangeliści nie mówią o dokładnym momencie Zmartwychwstania Chrystusa. Chociaż nie znamy dokładnej chwili Zmartwychwstania, mamy jednak świadectwo potwierdzające sam jego fakt, poczynając od relacji strażników.

Ikonografia Zmartwychwstania Pańskiego, jako święta będącego ukoronowaniem wszystkich innych świąt, ma charakter szczególny. Nie przedstawia ona jednak samego momentu wyjścia Chrystusa z grobu, które Prawosławie uważa za nieopisywalne i mogące zniekształcić świętość tego zdarzenia. Stąd istniejące kontrowersje jak w ikonografii przedstawiać Zmartwychwstania Pańskiego i które z ikon Zmartwychwstania w sposób najbardziej prawidłowy wyrażają sens tego świętego zdarzenia.
Niektórzy teologowie twierdzą, że ponieważ Zmartwychwstanie Pańskie jest tajemnicą całkowicie nieprzeniknioną dla ludzkiego rozumu to nie powinno być przedstawiane, bowiem w większym czy mniejszym stopniu zniekształciłoby tę wielką tajemnicę. Dopuszczają oni zatem wyobrażanie Zmartwychwstania jedynie poprzez przedstawianie niewiast przy pustym grobie Chrystusa. Jednak inni za lepiej przemawiające i bardziej symboliczne uważają przedstawianie na ikonach zstąpienia Chrystusa do otchłani. Między zstąpieniem do piekieł a ukazaniem się Chrystusa zmartwychwstałego pozostaje przestrzeń całkowicie niedostępna dla ludzkiego rozumu. Bezpośrednio potem następuje scena ukazująca niewiasty przy pustym grobie.

Tak więc prawosławna Tradycja zna dwa typy ikon paschalnych: powstałe nieco później, lecz obecnie dużo bardziej popularne „Zstąpienie do otchłani” oraz mające swoje korzenie w sztuce wczesnochrześcijańskiej i żydowskiej „Niewiasty przy pustym grobie”. Każda z tych ikon kładzie nacisk na inny aspekt zdarzenia, chociaż żadna nie odmalowuje samego momentu Zmartwychwstania.

†††††††††††††††††

Ewa Siegień: Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominana jest śmierć Chrystusa na krzyżu. W żadnej cerkwi nie jest sprawowana Liturgia eucharystyczna.

Po południu celebrowane jest nabożeństwo wieczorne, poświęcone pamięci śmierci i zdjęcia z krzyża Jezusa Chrystusa. W jego trakcie czytane są trzy fragmenty Starego Testamentu. W pierwszym mowa jest o Mojżeszu, który modlił się do Boga za cały lud. Tak samo Jezus Chrystus jest Orędownikiem ludzi przed Bogiem. W drugim fragmencie zawarty jest opis pobłogosławienia przez Boga Hioba za jego cierpliwość w czasie cierpień. Trzeci fragment przepowiada niebywałe poniżenie Zbawiciela. Lekcja apostolska podkreśla, że na krzyżu ujawniła się Mądrość Boża, a ewangelia szczegółowo przedstawia śmierć Chrystusa na krzyżu.   

Po ekteniach chór śpiewa sticherę „Ciebie, który odziewasz się w światłość, jak w szatę”. Podczas śpiewu tej stichery kapłan okadza całun z wizerunkiem Chrystusa w grobie – płaszczanicę, przygotowany i leżący na ołtarzu. Po „Ojcze nasz” całun przy śpiewie wzruszających troparionów, z wielkim nabożeństwem jest wynoszony na środek świątyni. Następnie kapłan i wierni z bojaźnią Bożą i w skupieniu oddają mu pokłon i całują ikonę Chrystusa złożonego do grobu, której wizerunek znajduje się na całunie.

W Wielki Piątek obowiązuje szczególnie surowy post. Wszyscy powinni starać się powstrzymać od posiłków aż do wieczora, do oddania pokłonu całunowi z wizerunkiem Chrystusa.

Wieczorem lub w nocy sprawowana jest jutrznia Wielkiej Soboty, będąca symbolicznym obrzędem pogrzebu Chrystusa. Podczas śpiewu troparionów kapłan wychodzi z ołtarza przed płaszczanicę. Wierni stoją z zapalonymi świecami. Rozpoczyna się nadgrobny śpiew siedemnastej katyzmy psalmu 118, w którym autor przepowiedział w 175 wersetach zawarcie Nowego Przymierza z Bogiem z jego naczelnym nakazem – miłością i posłuszeństwem. Po każdym wierszu psalmu następuje krótki tekst wychwalający zmarłego i złożonego do grobu Zbawiciela.

Po katyzmie następuje kanon Wielkiej Soboty, utwór o podniosłym charakterze, pełen uczucia i bogaty w treści dogmatyczne. Jego ostatnia pieśń zawiera wzruszające słowa, z którymi Chrystus zwraca się do Matki Bożej – „Nie opłakuj Mnie Matko, widząc w grobie Syna (…) powstanę bowiem w chwale”.

Podczas śpiewu „Chwała na wysokościach Bogu” kapłan ponownie wychodzi z ołtarza, trzykrotnie okadza całun i przy dźwięku dzwonów rozpoczyna się uroczysta procesja z całunem wokół cerkwi. Procesja z płaszczanicą nawiązuje do tego, jak Józef z Nikodemem oddali ostatnią posługę Ukrzyżowanemu, zdjęli ciało z krzyża, owinęli w całun i złożyli do grobu. Oprócz tego, procesja symbolizuje zstąpienie Chrystusa duszą do piekła i zwycięstwo nad śmiercią. Ponieważ swą śmiercią Zbawiciel ponownie otworzył nam drzwi do raju, płaszczanica po procesji przynoszona jest pod otwarte królewskie wrota. Po procesji i złożeniu płaszczanicy na poprzednim miejscu – pośrodku cerkwi, czytana jest paremija mówiąca o suchych kościach, które ożyły, czyli o zmartwychwstaniu ciał. Po paremii czyta się lekcję apostolską, w której mowa jest o tym, że „Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha”.

††††††††††††††††††††††

Data Wielkanocy

Piotr Bein 22.4.2011

Wikipedia.pl: W 325 n.e. równonoc wiosenna wypadała 21 marca i ten termin został przyjęty przez sobór nicejski do obliczania daty święcenia Wielkanocy. Niedokładność kalendarza juliańskiego spowodowała, że w XVI w. równonoc przesunęła się na 11 marca. W wyniku wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego w 1582 i pominięcia wówczas 10 dni, termin równonocy wypada stale w okolicach 21 marca.

Wikipedia.s: Wg kalendarza żydowskiego, który jest księżycowy [księżyc = miesiąc – PB], święto paschy obchodzi się 14-go dnia miesiąca Nisan, zawsze w pełni Księżyca. Chrześcijanie zaczęli szybko przenosić  obchody Wielkanocy na następną niedzielę, dzień wg nich powstania Jezusa z martwych. Często wskazuje się, że na I Soborze Nicejskim (325 r.) postanowiono wyznaczyć datę Wielkanocy na 1-szą niedzielę po 1-szej pełni Księżyca po wiosennej równonocy, ale nie ma tego zapisu w protokole soborowym. Ponieważ równonoc wiosenna przypada na rozmaite dni zależnie od strefy czasu, używa się daty 21-go marca do obliczania daty Wielkanocy. Podobnie nie stosuje się w obliczeniach astronomicznej pełni księżyca, tylko obliczonej z tabeli. […] W krajach katolickich wprowadzono (1582) gregoriański kalendarz. Kalendarz juliański ustąpil nowemu, lecz w większość Cerkwi narodowych przeważyli tzw. staro-kalendarzowcy i obchodzono Wielkanoc w dniu juliańskim. W XVII-XVIII w. przeszli na nowy kalendarz katolicki protestanci zach. Europy, więc Wielkanoc w kościolach zachodnich przypada na dzien inny niż w cerkwiach wsch. W Szwecji zmiana kalendarza (1753) nie zmieniła daty Wielkanocy aż do 1844 r.

Matematyczne modele obliczania daty Wielkiejnocy zawdzięczamy m.in. Carlowi Friedrichowi Gaussowi (1777-1855).

Rozkład peocentowy dat Wielkanocy w cyklu 5,7 mln lat kalendarza gregoriańskiego. Najczęściej przypada na 19-go kwietnia, najrzadziej na 22-go marca.

Ikona przedstawiająca I Sobór Nicejski w 325 r.

††††††††††††††††††

W Wielkanoc będzie Św. Liturgia w mojej Cerkwi Św. Archaniola Michała w Vancouverze, z procesją dookoła cerkwi (kresny chod) nieco mniej okazałą niż ta, ale takoż liczną:

Procesja wielkanocna w rejonie Kurska. Ilja Jefimowicz Riepin (1844–1930), Galeria Trietiakowska, Moskwa.

Po Liturgii dzielenie się jajkiem (całe kadzie dla do kilkuset wiernych) oraz wspólny posiłek wielkanocny m.in. z takimi  serbskimi specjałami (kiedyś na osobę, dziś dzielone):

Typowy rożen bałkański na wielkie święta jak Wielkanoc.

Można też w duecie….

Wielkanocny potrójny całus - Borys Kustodiew (1878–1927).

 ††††††††††††††††

Państwa ze świętami Wielki Czwartek do poniedziałku

Australia, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Ghana, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Kanada, Litwa, Niemcy, Mołdowa, Nowa Zelandia, Portugalia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy

††††††††††††††††††††††

Etymologia Wielkanocy

Przekład Piotr Bein

Jęz. słowiańskie

Nazwa Wielkanocy w słowackim i czeskim przypomina polską: Veľká noc i Velikonoce. W in. . słowiańskich znaczy Wielkidzień: Велигден, Великдень, Великден  i Вялікдзень odpowiednio w macedońskim, ukraińskim, bułgarskim i buałoruskim.

W chorwackim Uskrs (zmartwychwstanie), także Vazam (Vzem lub Vuzem w starochorwackim, od starocerkiewnosłowiańskiego czasownika vzeti (obecnie uzeti – wziąć). W serbskim Vaskrs z języka liturgicznego. Archaiczne  Velja noć (Wielka Noc) występowało w chorwackim, a Velikden (Wielki Dzień) w serbskim. Przypuszczalnie chrzciciele Słowian i tłumacze ksiąg chrześcijańskich z greki na słowiańskie, bracia Cyryl i Metody wynaleźli Uskrs z chorwackiego  krsnuti – ożywić. W tych językach Wielki poprzedza nazwy dni Wielkiego Tygodnia.

W rosyjskim mamy wyjątkowo Пасха, grecka forma poprzez starocerkiewnosłowiański.

Angielski i niemiecki

Nazwa ang. Easter pochodzi od Ēastre lub Ēostre sprzed 899 r., od nazwy miesiąca Eostur-monath w kalendarzu niemieckim. Wg anglosaskiego mnicha Bedy Czcigodnego, nazwa miesiąca upamiętnia boginię Ēostre poganizmu anglosaskiego w obecnym mies. kwietniu.W czasach Bedy święto bogini  zastąpił chrześcijański zwyczaj Świąt Paschalnych. Na podst. dowodów z lingwistyki porównawczej, XIX-wieczny badacz Jacob Grimm zrekonstruował imię Ostara nadane Ēostre w wierzeniach przedchrzścijańskich Germanów kontynentalnej Europy. Późniejsi badacze zidentyfikowali nazwę bogini jako germańską formę proto-indo-europejskiej bogini świtu, Hausos i zaproponowali teorie łączące Ēostre z zapisami niemieckich zwyczajów wielkanocnych, w tym zająca i jajka. Wspólczesny niemiecki ma nazwę pokrewną Ostern, lecz poza tym języki germańskie na ogół stosują obcą formę pascha.

Jęz. semickie, romańskie, celtycki i in. jęz. germańskie

Greckie słowo Πάσχα i łacińskie Pascha pochodzą od hebrajskiego święta Pesach. Greka ma alternatywne νάστασις (powstanie, podniesienie się, zmartwychwstanie).

Chrześcijanie Arabskojęzyczni czy mowiący in. jęz. semickimi, na ogół używają nazw pokrewnych z Pesa. Np. drugie słowo w arabskiej nazwie festiwalu عيد الفصح ʿĪd al-Fiṣḥ, ma rdzeń F-Ṣ-Ḥ, podobny w brzmieniu do hebr. P-S-Ḥ. Rzadziej, arabski stosuje عيد القيامة ʿĪd al-Kijāmah (festiwal zmartwychwstania). W maltańskim, słowo to jest L-Għid. W jęz. gyyz i współczesnych etiosemickich jęz. Etiopii i Erytrei, istnieją dwie formy, Fasika z greckiego Pascha i Tensae z semickiego rdzenia N-Ś-‚ (wznieść się).

W jęz. romańskich Wielkanoc pochodzi od Pascha: hiszpańskie Pascua, włoskie i katalońskie  Pasqua, portugalskie Páscoa i rumuńskie Paşti. We francuskim Pâques także pochodzi z łaciny Rumuński dodatkowo używa Înviere (zmartwychwstanie).

Wszystkie współczesne jęz. celtyckie nazywają Wielkanoc z łaciny: walijskie Pasg, kornijskie i bretońskie Pask. W rozwoku jęz. goidelskich, dźwięk p zastąpiło k: irlandzkie Cáisc, gaelickie Càisg, a w jęz. manx Caisht, a z przedimkiem odpowiednio: An Cháisc, A’ Chàisg i Y Chaisht.

W holenderskim pasen, a w skandynawskich bezpośrednio z hebr. Pesach: påske (duński i norweski), påsk (swedzki), páskar (islandzki) i páskir (farerski). Litera å oznacza dźwięk o i można też pisać paaske i paask.

††††††††††††††††††††††

Potrzeba przetłumaczyć: Roy Tov On the Cross: Easter and the Jews


Posted in historia Słowian, jak się bronić? | 2 Komentarze »

Jaka rewolucja (c.d)

Posted by grypa666 w dniu 22/02/2011

Zawartość (uaktualniana do czasu następnego wpisu)

 • Alerty
  • Polska-Izrael: przygotowania do wojny?
  • Jewrobolszewia i polscy kabotyni
  • Avaaz.org
 • Czytelnicy piszą
 • Komunikaty
 • Temat Miesiąca: Jaka rewolucja (c.d.) — dyskutuj/komentuj poprzez formularz kontaktowy
  • Wojciech Właźliński: Egipt i co dalej
  • Piotr Bein o bałkanizacji Afryki
  • German-Foreign-Policy o Bahrajnie
  • Marek Głogoczowski o Libii i Chinach
  • Iroel Sánchez o Iranie
  • Pravda.ru o Iranie
  • Tony Cartalucci o agenturze CIA (od Serbii po Egipt)
  • Christopher Bollyn o agenturze Mosadu w Bahrajnie
  • PuppetWorld o przyczynie banksterskiej w Tunezji
  • Marek Głogoczowski o Chinach
 • Temat Tygodnia nr 19: Czy jesteś za oceną okresową sędziów?
 • Aktualności krajowe
  • Protest antysyjonistów przeciw spotkaniu Polska-Izrael
  • Sądy na Podlasiu dla ludożerców?
  • Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE
  • Naród niewolników
  • Protesty dla Serbów i Polakow na Litwie
 • Prawo (bezprawia)
  • Za poglądy w kaftan
  • Genprok robi dla kompleksu
 • Aktualności zagraniczne
 • Gospodarka (US-raela) z Humorem
 • Zdrowie (ciała, ducha i umysłu)
  • Ofiary szczepień, UE a ziołolecznictwo, zabójczy patogen GMO, rock&roll,
  • John Kaminski: Cień strachu + Na łasce potwora
  • O żydowskiej wrażliwości
 • Kultura
  • Rola uniwersytetów
  • Pisarstwo filozofa, O. Prof. Krąpca
 • Historia
  • Elie Wiesel a Koszer Nostra
  • Hitler inaczej
  • John Kaminski: Następny hebrajski faraon

Pomóż w tłumaczeniach, redagowaniu: Aktualności krajowe i zagraniczne, Zdrowie…  Zostań współredaktorem Grypa666.

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††

ALERT 2: Izrael-Polska: przygotowania do wspólnej wojny na Bliskim Wschodzie (z Iranem?) oraz na wypadek nie do końca przewidzianych jej następstw

Paweł Ziemiński: Coraz wyraźniej widać, gdzie  zlokalizowany jest prawdziwy ośrodek decyzyjny poczynań „polskiego rządu”. Nie Waszyngton, nie Bruksela, ale Tel Awiw zapewne w sposób pierwszorzędny określa politykę „polskich” ośrodków władzy. Nieobecność w delegacji do Izraela Waldemara Pawlaka wskazuje ponadto, że ws. zasadniczych z kręgu osób największego zaufania wykluczeni są Polacy (nawet ci najbardziej służalczy). Polskie środowiska polityczne- zarówno parlamentarne, jak i pozaparlamentarne- a także polska opinia publiczna powinny zdać sobie w końcu sprawę, że czas zasadniczych rozstrzygnięć globalnych, w tym także polskiego być, albo nie być, zbliża się wielkimi krokami.

Piotr Bein: Cieszy jednak to: nawoływanie do zniszczenia Państwa Izrael oraz jakiekolwiek negowanie Holokaustu są absolutnie niedopuszczalne. Nikt poza syjonistami i ich kompleksem jot nie nawołuje do zniszczenia (na pewno nie Ahmadinedżad – polskie kabotyny…) państwa od początku zamierzonego do współistnienia palestyńsko-żydowskiego. Co zaś tyczy Holokaustu, władze Polski i Izraela w  końcu wezmą się za swoich (w Izraelu, w globalnym kompleksie jot i w Polsce), którzy:

 • przekłamują ludobójstwo na ponad 20 grupach (Holokaust) jako wydarzenie ekskluzywnie i unikalnie dot. Zydów (Szoa),
 • ściemniają Szoa (wyniesienie hilerowców do władzy, rozpętanie antysyjonizmu i antysłowianizmu, zagłada Zydów – wszystko przez niemieckich i globalnych syjonistów oraz żydowskich banksterów
 • metodą fałszywej flagi i siania talmudycznej nienawiści, wskazują palcem na Polaków, czołową ofiarę Holokaustu, jako sprawców tego ludobójstwa,
 • pomniejszają sukcesywnie liczbę ofiar polskich i in. w Holokauście, utrzymując jednak tabu 6 milionów w Szoa,
 • podciągają nie-ludobójcze zdarzenia pod Holokaust (np. zbrodnię wojenną przemianowaną na „ludobójstwo” w Srebrenicy), szargając pamięcią ofiar Holokaustu.

Brawo vonTusku! Wysocy Kapłani Holokaustu, Elie Wiesel i Bartoszewski bekną więc pierwsi?

Andrzej Szubert: O tym też pisałem…

ALERT 1: Bolszewizm europejski i jego polscy kabotyni

Paweł Ziemiński: W dniu jutrzejszym, tj. 25 lutego 2011 r. odbędzie się dalsza część kompromitacji polskich władz ws. ubr. wyborów prezydenckich na Białorusi. Tym rzem w wykonaniu posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Przez planowaną aklamację ma nastąpić uchwalenie rezolucji ws. Białorusi. Ponad podziałami ma dojść do podania sobie sobie rąk, które zamierzją w sposób komiczny mieszać w białoruskim kotle. Wykorzystywani przez zakulisowych, światowych wichrzycieli – komiczni polscy posłowie potrząsną szabelką i zadeklarują wsparcie tzw. społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi- czytaj- opłacanym dolarami i euro pożytecznym idotom lub zawodowym „rewolucjonistom” ( jak w 1917 r.). Niech żyje bolszewizm europejski! Niech żyją nieszczęśni polscy kabotyni! Niżej publikujemy historię projektu rezolucji i tekst proponowanej rezolucji oraz -jak przystało na powazne państwo- spokojne stanowisko władz Republiki Białoruś.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia działań wobec stosowania represji politycznych w Republice Białoruś (druk nr 3762)

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował, w dniu 4 stycznia 2011 r., powyższy projekt rezolucji do Komisji Spraw Zagranicznych do pierwszego czytania. Komisja Spraw Zagranicznych – po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu rezolucji na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2011 r. wnosi: Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt uchwały.  Warszawa, dnia 18 stycznia 2011 r. Sprawozdawca, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych  /-/ Adam Lipiński /-/ Robert Tyszkiewicz

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia              stycznia 2011 r. w sprawie wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego w Republice Białoruś

Pamiętając o wspólnej walce Polaków i Białorusinów o wolność i demokrację, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z całą mocą potępia stosowanie przez reżim Aleksandra Łukaszenki przemocy i represji politycznych wobec społeczeństwa białoruskiego oraz sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich w Republice Białoruś w grudniu 2010 roku.

W wyniku nasilonej akcji milicji i służb specjalnych po wyborach 19 grudnia 2010 roku do aresztów na Białorusi trafiło około 700 osób, z których część wciąż przetrzymywana jest w nieludzkich warunkach. Aresztowano m.in. pięciu kontrkandydatów Aleksandra Łukaszenki do funkcji prezydenta państwa. Zatrzymanych traktowano w sposób naruszający wszelkie europejskie konwencje o prawach człowieka. Sądzono ich nie gwarantując prawa do rzetelnego procesu ani prawa do obrony. Wobec najbardziej znanych działaczy białoruskiej opozycji oraz niezależnych dziennikarzy toczą się postępowania karne, grożące im wieloletnim więzieniem.

Wobec tej dramatycznej sytuacji, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zapewnić wszystkich walczących o demokratyczną Białoruś o naszej niezłomnej solidarności i wsparciu. Nigdy nie pozostaniecie sami w Waszej walce. Stanowczo domagamy się od władz białoruskich natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych i zaprzestania represji politycznych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że wobec powrotu władz białoruskich do polityki represji, w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś powinna obecnie obowiązywać zasada izolowania osób odpowiedzialnych za represje i jednoczesnego otwarcia na białoruskie społeczeństwo. Dlatego też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie opowiada się za wprowadzeniem sankcji dyplomatycznych, a jednocześnie za umożliwieniem obywatelom Białorusi dostępu do zasobów i możliwości, jakie daje Unia Europejska – zarówno jeśli chodzi o swobodę podróżowania, otwarcie rynku pracy, jak i uczestnictwo w programach z zakresu edukacji, nauki i kultury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnie odnosi się do decyzji o jednostronnym zniesieniu opłat wizowych dla obywateli Białorusi i wyraża nadzieję, że stanie się ona inspiracją dla innych państw europejskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się także za znaczącym zwiększeniem nakładów budżetowych na projekty demokratyzacyjne na rzecz Białorusi, w tym realizowane przez organizacje pozarządowe.

Nawiązując do fundamentalnych wartości europejskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje również do parlamentów wszystkich państw Europy, do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i do Parlamentu Europejskiego – o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz trwałego wsparcia społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13-24-02-2011 Komunikat Prasowy

Komunikat prasowy Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w związku z zamiarem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalić projekt rezolucji w sprawie wsparcia społeczeństwa obywatelskiego w Republice Białoruś 25 lutego 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej planuje przyjąć rezolucję w sprawie Białorusi, która zawiera tendencyjną interpretację sytuacji w naszym kraju. Takie stanowisko, sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy, nie może nie wywoływać zdziwienia.

Stała Komisja spraw zagranicznych i relacji z WNP Izby Reprezentantów ocenia ten projekt rezolucji jako brak szacunku dla narodu białoruskiego, który swobodnie i absolutnie demokratycznie dokonał swojego świadomego wyboru na korzyść urzędującego szefa państwa. Demokratyczność, otwartość i przejrzystość procesu wyborczego zostały potwierdzone w oświadczeniu misji obserwatorów Wspólnoty Niepodległych Państw na wyborach Prezydenta Republiki Białoruś w dniu 19 grudnia 2010 r.

W oświadczeniu Prezydium Rady Republiki i Rady Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś w związku z przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi w dniu 20 stycznia 2011 już było przedstawiono stanowisko białoruskiego parlamentu w tej sprawie. Uważamy treść projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej za ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa, która wskazuje na świadome prowadzenie linii, skierowanej na zaostrzenie stosunków polsko-białoruskich.

Respektując uzasadnione prawo każdego państwa i jego narodu na swoją własną drogę rozwoju, apelujemy do polskich parlamentarzystów o przeniesienie dialogu z emocjonalnej do cywilizowanej płaszczyzny. Parlament Republiki Białoruś jest otwarty dla konstruktywnej współpracy ze wszystkimi zagranicznymi parlamentami i organizacjami międzynarodowymi na zasadach wzajemnego poszanowania, równości i wzajemnej nieingerencji w sprawy wewnętrzne.

Służba Prasowa Ambasady 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 58, тel. (22) 742 09 71, тel./fax: (48 22) 742 09 80 http://www.poland.belembassy.org, poland@belembassy.org

Edward Maciejczyk: Władza III RP reprezentuje interesy Żydów i międzynarodowej mafii. Pora oczyścić Polskę z koczowników udających Polaków zanim narobią więcej szkody.
Polski Sejm składa się obecnie w całości z małp z granatami, które należy rozbroić (zabrać imunitety) i wtrącić do więzienia za zdradę stanu.

Piotr Bein: Kiedy idziemy z klatkami na Wiejską, Panie Edwardzie?

Roman Kafel: Alez panie Edwardzie! Nie slyszal pan ze premier Natanyahu nazywa ich tzn najlepszych ich przedstawicieli na pielgrzymce ad limina w telAvivie …Przyjacielami , w ydish amchu:-))) w hebrajskim  havierim. To Sejm amchu… moze nie moich, nie pana, ale amchu… i dziala w interesie  … havierim i ich interesow w Polin, zwlaszcz majatkow narazie jeszcze niecalkowicie odzyskanych. Zalozy sie pan, ze ich wszystkich znow Polacy wybiora..w wolnych wyborach??? Jeden musi dostac w dupe, drugi w kieszen! Po to sze umawia! Zeby Polska w sile rosla na polach bitewnych… a Zydom  zylo sie dostatnio w Israelu:-)))

Piotr Bein: Coś mi się zdaje że i o majątki Polin na Białorusi też chodzi.

Edward Maciejczyk: Należy się zwrócić z prośbą o pomoc do władz Białorusi, aby udostępniły Polakom możliwość nadawania programów radiowych i telewizyjnych na nadajnikach niekodowanych albo odbieranych przez zwykłe anteny TV. Obecnie jest to jedyna możliwość reakcji na medialny bełkot koszernych bandytów. Tylko ten rok może uratować Polskę od całkowitej zagłady, jest to ostatnia szansa na powrót do normalności w suwerennej Polsce. Ponad wszelką wątpliwość wiem że jest możliwy zryw Polaków przeciw okupacyjnej władzy III RP ponieważ Polacy mają już dosyć wirtualnego „dobrobytu” i życia na kredyt w sprzedanej Ojczyźnie. Potrzebny jest tylko zapalnik (myślę że WPS wystarczy) i powszechnie dostępne media które otworzą oczy młodych Polaków wygnanych na banicję przez zawodowych złodziei PiS, PO, SLD i innych żydowskich zorganizowanych grup przestępczych. Zgłaszam sie na ochotnika jako pierwszy do pracy w mediach Narodowych i jestem pewien że przy pomocy Białorusi jest możliwy całkowity zwrot w kierunku Suwerenności Polski. Problem w tym że Białoruś też jest zażydzona podobnie jak Polska i nie wierzę że ktoś się zdobędzie na odwagę żeby powiedzieć prawdę. Liczę na Łukaszenkę że zanim zostanie otruty jak Miloszewicz w Unijnym więzieniu, powinien głośno mówić prawdę na temat Syjonizmu który jest dziś podstawowym wrogiem Białorusi, Wschodniej Europy i całego świata. Jak w tym roku nie uderzymy wroga to po następnych „wyborach” sympatycy WPS będą musieli założyć mniejszościowy, Polski klub parlamentarny w Sejmie Judenlandu.

Andrzej Szubert: Mała korekta panie Romku – nie Polacy a polactfo wybierze do knessejmu tych samych agentów, szabas-gojów i użytecznych idiotów, wytypowanych przez partyjnych kacyków na listy poselskie. Naturalnie jest to dla posłuf nagroda za ich posłuszeństwo wobec partyjnych wodzów – agentów obcych.

Roman Kafel: Ma pan [Andrzej] racje. Polacy nie biora udzialu w farsie wyborczej juz od lat, zawsze glosuje nizej 50%, a ci co biora udzial powinni sie wstydzic!

ALERT: Avaaz.org pracuje dla Al CIA-idy i Sorosa?

Parę dni temu Avaaz.org nagliło do e-bombardowania ONZ w proteście masakr Kadafiego w Libii. Wyglądało to pozornie dobrochcąco, bo ta sama grupa niedawno nawoływała do protestu przeciw ograniczeniu uczciwego dziennikarstwa w Kanadzie. Napisałem do avaaz@avaaz.org: Daliście się omamić …albo robicie dla Al CIA-idy. Proszę mi niezwłocznie wyjaśnić, bym wiedział, czy odwołać wasze inne apele u moich blogowiczów.

Marek Głogoczowski: Masz rację, ta Avaaz.org to przeciez evidentna bandycka „przystawka” propagandowa typu „Otpor” do mafii Sorosa. Pozdrav, MG

††††††††††††††††††

Czytelnicy piszą

Tomek: Szukają dużej liczby operatorów cnc (produkcja różnych części na frezarkach i tokarkach cnc) do pracy w UK
http://www.infopraca.pl/praca/operator-ustawiacz-cnc/fareham-wielka-brytania/3341692 tu np. „mile widziane doświadczenie w branży lotniczej”
http://www.infopraca.pl/praca/operator-cnc-frezer-cnc-tokarz-cnc-lub-szlifierz-cnc/plymouth-wielka-brytania/3376262
http://www.infopraca.pl/praca/programista-ustawiacz-operator-cnc/pitstone-wielka-brytania/3262104
http://www.polishpersonnel.com/index.php?MENU=jobs&country=3&ID=320
http://www.polishpersonnel.com/index.php?MENU=jobs&country=3&ID=347
i inne, także w Polsce w Mielcu Global Business Solutions. Z tego co wyczytałem to firma Izraelska branża lotnicza. Nie chciałbym być złym prorokiem ale wygląda że na coś się zanosi.

Roman Kafel: Nie ma biznesu jak szczepionki… zwlaszcza, gdy Sady zajma sie jego reklama  i chronia go!! Nie ma ekonomii nad ekonomie kapitalistyczna, nie ma biznesu nad biznes prywatny, jesli tylko  opiera sie bez wyjatku o zamowienia rzadowe, o tegoz zakazy  nakazy i do tego posiada ochrone sadowa:-)))

Krzysztof: Szanowni Państwo! Wojsko egipskie, które jak dotąd cieszyło się zaufaniem narodu egipskiego i jak dotąd ani razu nie strzelało do cywilów, szturmowało klasztor asyryjski p.w. biskupa Bishoya na pustyni Wadi an-Natrun, położonym pomiędzy Aleksandrią, a Kairem.  Po zamieszkach w ostatnim czasie w Egipcie władze klasztoru poprosiły organy bezpieczeństwa o ochranianie terenu klasztoru, który często był atakowany przez beduinów. W odpowiedzi na ich prośbę policja zaleciła im, by „chronili się sami”. Zakonnicy przy pomocy młodych pracowników rozpoczęli budowę muru wokół terenu klasztoru. Natychmiast wojsko egipskie wysłało na to miejsce pięć czołgów do zniszczenia powstałego muru, gdzie strzelali z broni palnej i pocisków przeciwpancernych. Wśród rannych są cztery osoby postrzelone przez wojsko.

Najwyższa rada wojskowa natychmiast wydała oświadczenie nr 13, zapewniając w nim, iż nie szturmowano klasztoru i nie atakowano cywilów, lecz chciano zabezpieczyć nielegalnie zbudowany mur. Według prawa egipskiego, sprawami nielegalnej budowy obiektu zajmuje się sąd, który może nałożyć za to, jedynie, karę mandatu. W tej sytuacji niektórzy koptowie mówią o tym, iż ta próba pokazywania sił rozpoczęła się, w momencie, gdy debatuje się nad drugim punktem konstytucji, który mówi o tym, iż źródłem prawa w Egipcie jest prawo szariatu traktujące nie-muzułmanów jako ludzi drugiej kategorii. Również obiekty kultu religijnego nie-muzułmańskie są traktowane jako obelga. Dzisiaj (24.02.2011), na drugi dzień po „bitwie pod klasztorem”, jesteśmy świadkami kolejnego podboju Egiptu przez wojska islamskie. Koptowie przygotowują się na najgorsze. Czy nasze sumienie na to pozwoli? (opr. Ashraf Benyamin) Zob. Youtube. Źródło: Newsletter PKWP [newsletter [małpa] pkwp.org

Bronek Chapski (USA): Co ty nie wiesz ze system pieniedzy, mechanizm szpiegostwa i caly aparat dla ludzi na gorze Pentagonu, TV, i wiekszosc srodku masowego przekazu sa tylko zainterysowani co jest dla dobrosc wybrancow.  Przeciez jest taki balagan tu ze okolo 90% murzynow w tym kraju sa zgubieni kiedy jest dzien ojca, tzw. Father’s Day, bo nie znaja swoego ojca.  No! Tak okolo 90%! Oprocz tego w gazetach jest mnostwo artykulow dotyczace strachu Izraelczykow –bo przedtem szef tego kraju dostal ogromna ilosc pieniedzy od tych ktorzy kontroluja wszystkiego w Washingtonie! I teraz? Teraz wybrancy nie wie co to bedzie. Oni sa w panice.  Mam nadzieje ze nasz rzad nie bedzie bombowac Egypcjanow lub innych pod jakims pretekscie.  Jest tragedia ilu Amerykanow, Iraqczykow i innych bylo zabitych dzieki tej straszniej anty-Amerykanski dzialania neo-konserwatywow.  Co jest dla mnie bardzo czekawe jest spraw Iranu.  Teraz to bedzie kladane na obok bo chorzy ludzi czalego swiata, ci tzw. zionisci, ludzi podobnych do dawnych Nazistow, sa bardzo zmartwieni.  Kwestia czyli pytanie jest „co te kurwy beda robic i ilu ludzi bedzie zniszczonych od ich chorych wspolnego ducha!” Dziekuje za to.  Nie martwie sie o tym, bo nic nie mozesz zrobic oprocz patrzenia na tych bez radnie ludzie… Bede wysylac do pare osob.

Piotr Bein: Wojsko nie strzelało przedtem? Wcale nie takie pewne… Trudno ocenić wideo bez znajomości języka. Nie widać żadnego wojska, dźwięk to nie dowód. Na pewno takie prowokacje służą podsycaniu tarć etniczno-religijnych — strategia kompleksu jot.

Zbigniew Juźków: Witam Panie Piotrze. Odkryłem właśnie ciekawy film na youtube o legalnym wytwarzaniu marihuany w Kanadzie, której 85% jest wysyłane do USA. Pan mieszka w tym pięknym kraju, więc pomyślałem że może Pana ten film zainteresować.Film jest w języku angielskim, który Pan na pewno zna – natomiast polecając go widzom polskim należy poinformować, że aby mieć polskie napisy trzeba kliknąć na ikonkę CC na dole. Film trwa 1 godzinę i 44 minuty: The Union – The Business Behind Getting High [napisy PL]. Tak na koniec – reakcja Serbów na filmy z warszawskiej manifestacji na rzecz Kosowa przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Pozdrawiam serdecznie.

Piotr Bein: Prowincja Kolumbii Brytyjskiej, gdzie mieszkam, słynie z produkcji marihuany, ale nielegalnej. Wyjątkowo pacjenci mają pozwolenie na lecznicze zażywanie marychy. Co jakiś czas czytamy o nakryciu producentów przez policję: przepada mienie delikwenta, kilka lat więzienia. Ironią jest to, że marihuana była kiedyś normalnym, legalnym produktem, wytwarzano sznury i liny, odzież z konopii, a jak się ktoś zaciągnął, czy uprawiał marychę w ogródku, to nie było kryminałem (wyrwał się jak Filip z konopii). Dopiero służby (CIA w porozumieniu z mafią) zrobiły z tego przestępstwo, żeby mieć monopol na handel marychą i in. dragami. te inne są rzeczywiście niebezpieczne, służby finansują z tego skrytą działalność, ktorej nie można pokazać w państwowej buchalterii. Jest o tym filmik, ale nie mam pod ręką. Jeśli kto znajdzie, proszę podesłać. Służby mogą podłożyć marychę czy inne dragi osobom, które chcą wrobić. Gratuluję sukcesu z filmami, proszę o detale reakcji Serbów. Dzięki za całą dobrą Pana robotę.

Zbigniew Juźków: Jesli chodzi o reakcje Serbow, to mam na mysli wpisy pod kazym z 8 filmow z manifestacji w Warszawie.Dostalem tez na youtube list prywatny od polskiego uzytkownika. Ma do mnie pretensje, ze film jest w odcinkach… No coz – ja biegalem po mrozie za manifestacja, poswiecilem cala noc w kafejce internetowej zeby to szybko wgrac, nie mowiac o pieniazkach na to i zdrowiu – a tu taki tekst – hehehe. Obiecalem poprawe.
Piotr Bein: Ciekawe, jak system wytresował Polaków na „konsumentów” – produkuj dla nich, podsuwaj pod nos za darmo, a oni wybrzydzają. Weź się do pomocy jeden z drugim, od razu ruszy Polska Sprawa (i inne, jak widać z roboty pana Zbigniewa).

Dragan: Witam. Manifestacja w Warszawie za serbskie Kosowo udała się, jak do tej pory było według mnie najwięcej demonstrujących, co ważniejsze przyciągneło to uwagę mediów, gdzie są oczywiście różne przeliczenia co do ilości osób demonstrujących od kilkudziesięciu (wyborcza) do kilkuset (kontakt24.tvn). Co najważniejsze pomimo zapowiadanych grup kibiców z różnych części Polski, oraz grup prawicowych cała manifestacja przebiegła w jak najlepszym porządku co daje nadzieje że w przyszłości takie manifestację przyciągną jak najwięcej ludzi z różnych grup społecznych, gdzie media nie będą mogłe przedstawiać jedynie zamaskowanych kiboli jako tych jedynych co bronią prawa Serbów w Polsce… S Bogiem. P.S. proszę o numer twojego konta ponieważ nam się udało sprzedać kilka książek (wśród znajomych) i prosiłem żeby pięniądze wpłaci;i bezpośrednio na twoje konto…

Piotr Bein: Każdy gramotny widzi w filmikach (poniżej w Aktualności krajowe), że GieWu majaczy o ilości uczestników. To jest dla mnie najlepszy dowód powodzenia demonstracji… Dzięki Bogu nie było Otpor-niaków z CIA, ale trzeba się pilnować w przyszłości. Numer konta jest na blogu.

Ola: Znam Michałowskiego [patrz Za poglądy w kaftan pod Prawo poniżej], facet ogromnej wiedzy i dlatego trzeba go zniszczyc. Zawsze oglądam go w TV Trwam.

†††††††††††††††††††††

Komunikaty

Zaproszenie na konferencję w imieniu Stowarzyszenia „ARKA”

Szanowni Państwo! Zapraszamy na konferencję prasową w dniu 24 lutego 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5, w Gdańsku. Tematy:
1. Stocznia padła w wyniku zmowy trzech Ministrów Polskiego Rządu.
2. W oparciu o przyjęte normy w nauce, że hipotezy naukowe badawcze są podstawami tez przyjętych na podstawie dowodów poszlakowych, WSI stoi za zabójstwem naszych liderów i Prezydenta RP,
3. Telewizja publiczna postępuje wbrew ustawom, odnośnie rzetelnych informacji o Stoczni Gdańskiej SA w upadłości.
Konferencję poprowadzi Henryk Sobolewski. – Pozdrawiam, Wincenty Koman


UWAGA !   ZMIANA MIEJSCA WYKŁADU W TYM MIESIĄCU: WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ PRZY PLACU SIKORSKIEGO 1 W  KRAKOWIE – parter – Restauracja Chińska. Serdecznie zapraszam. Proszę też o przesłanie tej informacji innym zainteresowanym osobom – Stanisław Papież, Telewizja Wszechnicy Narodowej

PODPISZ PETYCJĘ „W OBRONIE POLSKICH SZKÓŁ NA LITWIE”

Przypomnijmy o Rotmistrzu w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo, kolejną dobrą wiadomością jest włączenie się w akcję „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) uczniów Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Szczegóły, także w profilu akcji w serwisie Facebook. Z poważaniem,  Michał Tyrpa, Prezes Zarządu Fundacji Paradis Judaeorum

†††††††††††††††††††

Logo jaśminowej rewolucji odsłonięto dokładnie w dzień ucieczki Ben Ali’ego z Tunezji.


Temat Miesiąca: Jaka rewolucja?

Egipt i co dalej

Wojciech Właźliński 25.2.2011

Historia kołem się toczy, zauważono to dawno. Jedni z tego nauczyli się czegoś, dla innych jest to zwykłe porzekadło. Ci którzy nauczyli się z tego czegoś powiększają to koło, wzmacniają, przyspieszają jego ruch, kręcą nim w sobie wygodnym kierunku. Co najmniej od czasu Rewolucji Francuskiej kręgi tego koła przetoczyły się wielokrotnie z trudną do nie zauważenia sprawą, mianowicie, że do przeprowadzania radykalnych zamierzonych zmian nieodzowne było i jest lokalne społeczeństwo. Społeczeństwo to bardzo szerokie określenie ale znając jego przekroje, warstwy, ich charakterystykę można było wykorzystywać specyficzne cechy jego części dla obracania tym „kołem”.

Rożne były koła historii i sprawności tych którzy tymi kołami kręcili ale efektywność poprawiano. Od „ludu” na Bastylię, przez wystrzał z Aurory, w końcu „ludy” ale już jako całe państwa. (Hitler, Roosevelt łącznie z USA przed i po II W. Ś. ) W dalszym ciągu lokalny „lud” i prowokowane i organizowane jego zaangażowania  pozostają w podstawach historii lokalnych pierestrojek lub początku daleko szerszych spraw.

Inną trudną do niezauważenia sprawą w tych „kręgach historii” są charakterystyczne wspólne elementy które nie mogły być sprawą spontaniczności. Te wspólne elementy zebrane w całość w utwór dramatyczny (sceniczny) składały by się z wielu aktów i scen a w takich „kręgach historii” jak Rewolucja Francuska czy rewolucja w Rosji Carskiej z kilku rozdziałów.  Te akty, sceny, rozdziały stawały się wzorami dla nowych scenariuszy do realizacji potrzeb tego samego producenta od paru wieków. Ten producent zwany Komunizmmem dla zawoalowania producenta raczej powinien być nazywany Bolszewizmem ale bardziej rzeczową nazwa powinien być Rodszyldnizm. Literatura jest bogata w szczegóły tych spraw, łącznie z terenu Polski i łącznie z Solidarnością.

Sprawa aktualnego Egiptu nie jest bynajmniej sprawą tylko Egiptu i Mubaraka. Mubarak jest zasłoną dymną dla Egipcjan i dla reszty świata. Egipt jest zbyt duży i ważny jak na ten teren żeby NWO i Rodszyldizm jego istnienie w dalszym ciągu bagatelizował. W polityce zwanej globalną  czyli NWO stan aktualny państwa w  rodzaju Egiptu jest brany pod uwagę w aspekcie całego regionu. Jego potencjalne znaczenie w tym aspekcie ma daleko większe znaczenie. Scenariuszy NWO i Rodszyldizmu, ani aktualnego ani następnych aktów i rozdziałów protestujący, (sterowane wrzenia społeczne) śmiem twierdzić, nie znają a nawet nie podejrzewają.

Świat arabski w powiązaniu z muzułmańskim i dalej hinduskim stał się potencjalnie zbyt ważny podobnie jak kiedyś potencjał Rosji Carskiej. Sprawa Tunezji stała się dla Rodszyldizmu sygnałem do alarmu na północną Afrykę.

Nikt z ważniejszych postaci i całych zbiorowości z początków rewolucji zarówno we Francji jak i w Rosji nie przeżył. Mało tego, okres przygotowawczy do zrealizowania scenariusza po 1905 w Rosji trwał stosunkowo długo przed 1917 rokiem a jeszcze po tym roku wszystko co jeszcze pozostało z potencjalnych przeszkód realizowania scenariusza zostało zlikwidowane w ludobójstwie  bez precedensu w historii ludzkości. Wszystko to przy zastosowaniu tyw. wrzeń społecznych (oczywiście sterowanych) i bezprecedensowego terroru.

W samym tylko roku 1905 / 1906 w Rosji było 20 000 ataków terrorystycznych skutecznych i nie udanych. Dalsze lata to 66 milionów w zrealizowanym scenariuszu. Nie udany zamach na Stołypina w 1906 który przeżył a w którym zginęło 27 innych osób został skutecznie powtórzony w 1911 w którym on zginął. Instrukcje Lenina były wypełnione wskazówkami żeby do ładunków wybuchowych dodawać odłamki metalu dla zwiększenia skuteczności zabijania ludzi. Trudno tu nie wspomnieć Ossendowskiego co najmniej w aspekcie Lenina (Antoni Ferdynand Ossendowski, ur. 1876) oraz dokumentalnego filmu w j. angielskim The Russia We Lost (Rosja którą straciliśmy, Stanislav Govorukhin, ur. 1936) w szerokim aspekcie od czasów carskich do czasów powojennych II W.Ś. [1]

Ludobójstwo Gojów stosowane z absolutną bezwzględnością od dawna w myśl talmudycznej zasady, że będzie żydowskie lub nie będzie istnieć w ogóle, (Maurice Samuels You Gentiles), znalazło w 2009 r. uzasadniania, usankcjonowania, akceptowanie takiej konieczności przez własną nację w  książce rabina Yitzhak Shapiro, The King’s Torah. The complete guide to killing non-Jews (Tora Królewska: Kompletny przewodnik zabijania nie-Żydów). Odrażająca sprawa pozbawienia wszelkich skrupułów w swojej nacji nawet wobec dzieci Gojów i wszelkich nawet z fizycznych rzeczy które mogłyby nieść jakąś pamięć żydowskich zbrodni i istnienia czegoś nie żydowskiego.

Sprawa Egiptu w obecnym stadium to tylko preludium. Jesteśmy w przededniu następnych aktów tragedii, a za nimi następnych rozdziałów tragedii. Wysycenie aktorami całych społeczeństw w USA i Kanadzie czy Europie, Polsce oraz na Bliskim Wschodzie jest ponad możliwościami wyobrażenia przeciętnego mieszkańca tych regionów. Nie jest już potrzebny tłumek jaki kupiono sobie na marsz na Bastylię. Ci aktorzy w przebraniach szczególnie na co ważniejszych stanowiskach tylko czekają na przydział ról w odpowiedniej chwili z odpowiednim dla chwili scenariuszem. Nie jest jeszcze przygotowany „Bonaparte” a więc będą sukcesywne sceny i akty zanim nastąpi nowy rozdział tragedii.

[1] Film dokumentalny w 2 częściach. Był osiągalny w internecie z końcem l. 1990-ych. Pewnie już nie teraz, a może? Bardzo ważny, szczególnie dla Rosjan a także dla reszty świata. Obrazuje dlaczego musiała zginąć ponieważ jej potencjał zagrażał  Rotszyldizmowi już rozwiniętemu w Ameryce i Europie. Takim zagrożeniem teraz jest Środkowy, Bliski Wschód i północna Afryka.

Bałkanizacja Afryki a „rewolucje”

Piotr Bein 24.2.2011

Plan Jinona: Wielki Izrael od Nilu po Eufrat

Bombardują nas aktualności, w których pozornie niezależne wydarzenia trudno kojarzyć. W przypadkach niejasnych wkracza kompleks jot. Parokrotnie donosiliśmy o bałkanizacji Afryki. Na początku „rewolucji” egipskiej, felieton Rebel News podejrzewał rozruchy na Placu Tahrir w  kontekście izraelskiej geostrategii Jinona z 1982 r., która dążąc do utworzenia Wielkiego Izraela od Nilu po Eufrat, zmierza do anektacji sąsiadów (Liban i Syria, Synaj i Egipt wzdłuż Nilu) i części Iraku, Turcji i Arabii Saudyjskiej oraz do osłabiania państw ościennych (Tunezja, Jemen, Turcja, Iran). Wpisuje się w to bałkanizacja Sudanu, sąsiada Egiptu i Libii – Witaj na „Nowym Bliskim Wschodzie” Obamy.

Podobnie pisał bliskowschodni analityk Nezemroaya (Bałkanizacja Sudanu). Wg niego, styczniowe referendum ws. secesji bogatego w ropę Sudanu Płd. nie ma nic wspólnego z prawami człowieka, tylko jest c.d. długoletniego jątrzenia konfliktów i przemocy przez interesy gospodarczo-strategiczne USA, Izraela i UE: kontrola zasobów ropy w rywalizacji z Chinami oraz bałkanizacja Wsch. Afryki i świata arabskiego.

W integracji narodów w zdenacjonalizowaną UE, w procesie nielogicznie odwrotnym społeczność międzynarodowa rozbijała Jugosławię na państwa (i pseudo-państewka) narodowe (Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra (Serbowie), Republika Srpska) i religijne (Bośnia-Hercegowina i Kosowo). W Afryce planowanej Unii Afrykańskiej, ta sama społeczność osiodłała różnorodność klanową, plemienną, etniczną i religijną Sudanu, by rozbić kraj. Po referendum w Sudanie (styczeń 2011), USA poparło secesję Południa, podobnie jak „niepodległość” Kosowa (ale nie Osetii Płd.).

Kara za interesy z Chinami

Mapa Goldberga z 2008 r.

Z rażącymi pogwałceniami praw człowieka i korupcją, reżim w Chartumie nie należał do aniołów. Demonizacja w mendiach przyprawiła mu dodatkowe rogi, ignorując grzechy klientów USA: Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Etiopii. Za więzi z chińskimi interesami ropy, mendia oszkalowały Chartum jako arystokratyczną oligarchię winną ludobójstwa w Darfurze i Płd. Sudanie. Chiński biznes ropy w Sudanie bezpośrednio ucierpiał: atak (2006) bojowników Ruchu Sprawiedliwości i Równości na kompanię Greater Nile Petroleum w Defra, Kordofan. Tymczasem rzeczywistych przyczyn kryzysu humanitarnego w Darfurze i regionalizacji Płd. Sudanu należy szukać w bezprawiu i problemach gospodarczych, podsycanych przez USA-Izrael-UE, bezpośrednio i poprzez marionetki w Afryce. Na wzór rozbioru Jugosławii, kompleks jot pomagał szkolić, finansować i zbroić grupy w Sudanie przeciwne Chartumowi, a za przemoc oskarżał Chartum. Celem jest podział państwa i kontrola jego zasobów. Od lat Zachód nalega na posłanie NATO do Sudanu pod pretekstem humanitarianizmu z mandatu sił pokojowych ONZ (jak na Bałkanach), by przez bałkanizację rozmontować rząd centralny i przejąć infrastrukturę, zasoby i gospodarkę (Irak).

Ciemiężycielski Chartum pozwolił jednak na referendum ws. secesji i dzieli się władzą z Mayarditem, w-ce prezydentem kraju i jednocześnie prezydentem Płd. Sudanu. Mendia przekłamały też kwestię etniczną Płd. Sudanu. Podobnie jak na Bałkanach i w Iraku, wymyśliły (wg instrukcji handlerów z kompleksu jot, architektów tych przedsięwzięć) tarcia między grupami żyjącymi w harmonii: namalowały dobrze przemieszanych Sudańczyków arabskich (mówiących po arabsku) i Sudańczyków afrykańskich jako diabłów nacjonalizmu w Płd. Sudanie, gdzie nie dominuje islam w odróżnieniu od reszty kraju, ale to nie ma dla Sudańczykow znaczenia, podobnie jak nie miało na Bałkanach, w Iraku ani Egipcie, aż wlazł kompleks jot. Niechęć Płd. Sudańczyków do Chartumu wynika nie z etniczności czy religii, tylko z zaniedbania ich przez elity. Nic dziwnego, że wierzą iż republika Płd. Sudanu dałaby im lepsze  życie. Tymczasem byłaby to republika kleptokratycznego status quo.

Historia rozkładania Sudanu

Niedługo Sudan może być podzielony.

Bałkanizacja Sudanu trwa od zakończenia brytyjskiej władzy. Egipt i Sudan były długo nierozłączne jako Arabowie przeciw Brytyjczykom. Londyn wzniecił regionalizcję Sudanu przeciw Egiptowi, podobnie jak póżniej Płd. Sudan obrócił się przeciw reszcie Sudanu. Londyn przedstawiał wtedy Kair identycznie jak dziś mendia malują zbrodnie Chartumu względem Płd. Sudanu: Egipcjanie rzekomo wyzyskiwali Sudańczyków. Po inwazji na Egipt i Sudan, Brytyjczycy pracowali nad podziałem na Sudan i Płd. Sudan, obok oderwania od Egiptu. Sudan ogłosił suwerenność, podczas gdy siły brytyjskie wciąż były na jego ziemi.

Strategię brytyjską kontynuuje Plan Jinona. Izrael zaczął go od najważniejszego kęska, Iraku. Jeffrey Goldberg opublikował (Atlantic styczeń-luty 2008) mapę Bliskiego Wschodu, odzwierciedlającą Plan Jinona i drugą, z magazynu armii USA (Armed Forces Journal 2006), przedstawiającą przyszły podział regionu, autorstwa ppłka Ralpha Petersa: Irak, Sudan, Liban, Iran, Turcja, Syria, Egipt, Somalia, Pakistan i Afganistan widnieją podzielone, Erytreę okupuje sojusznik USA i Izraela, Etiopia, a Somalia jest podzielona na Somaliland, Puntland i mniejszą Somalię.

Stratedzy Izraela lansują podział Iraku na państwo Kurdów i dwa państwa arabskie (szyickie i sunnickie), wg Planu Jinona. Regionalny rząd Kurdystanu w Iraku już ma prerogatywy w handlu ropą, co zapoczątkowała wojna Irak-Iran, dyskutowana przez Jinona. W Libanie, Izrael wzmacnia napięcia sekciarskie wśród chrześcijan, muzułmanów i druzów, co ma pomóc zbałkanizować Syrię na sekciarskie państewka arabskie. W tym celu, zgładzenie Hariri i matactwa trybunału w tej sprawie służą Izraelowi poprzez kreowanie i zaognianie politycznie motywowanych podziałów sekciarskich w Libanie. Dlatego Tel Awiw popiera ten trybunał, a USA i W. Brytania też łożą nań miliony.

Ataki na koptów w Egipcie a referendum w Sudanie i oksytocyna

Zamach bombowy (Mosadu) na koptów w Aleksandrii (1.1.2011) wywołał rozruchy koptów i w końcu, wbrew zamiarom sprawców — demonstracje solidarności z muzułmanami egipskimi. Wg Planu Jinona, podział Egiptu pociąga bałkanizację i osłabienie Sudanu i Libii. Koptowie Egiptu odgrywają kluczową rolę w podziale Arabów Afryki Płn.; Jinon przewidział dla nich państwo w Egipcie Płd., podczas gdy tarcia z muzułmanami mają pomóc zbałkanizować Sudan i Afrykę Płn. Zbieg w czasie ataku na koptów z przygotowaniami do referendum w Sudanie jest nieprzypadkowy, sądzi Nezemroaya.

Zjednoczone służby jot, Mosad-CIA-MI6 z najemnikami syjonistycznymi spośród chrześcijan USA i hinduistów Indii, atakują z nielepszymi wynikami pod fałszywą flagą w Iraku, Iranie, Pakistanie. Hormon oksytocyna, odpowiedzialny za lojalność grupową i reakcje na agresję przeciwnika, wbrew zamiarom sprawców  nie zadziałał: np. szyici, sunnici i chaldejczycy w Iraku stanęli frontem przeciw wspólnemu wrogowi, zamiast skoczyć na siebie. Rozum zwyciężył hormony.

Połączenie jot

Uchodźcy z Płd. Sudanu w Izraelu demonstrują na rzecz niepodleglości.

Sudan słusznie podejrzewa obce siły i oskarża USA, Izrael i W. Brytanię o rozbijanie narodu. Izrael uzbroił opozycję i separatystów sudańskich poprzez Etiopię, aż Erytrea zyskała niepodległość, odcinając Etiopię od M. Czerwonego. Wtedy Izrael zaczął posyłać broń z Kenii do Płd. Sudanu, skąd Sudański Ludowy Ruch Wyzwolenia (SLRW) przekazuje ją bojownikom w Darfurze. SLRW ma silne więzi z Izraelem, a członkowie i zwolennicy regularnie odwiedzają Izrael. Toteż Chartum zniósł restrykcje wyjazdów do Izraela. Mayardit obiecał uznać Izrael, gdy Płd. Sudan odseparuje się. Rządy Etiopii i Kenii oraz Ludowe Siły Obrony Ugandy (LSOU) współpracują też z USA, W. Brytanią i Izraelem. Judeocentryczny minister spraw zagranicznych Francji, Kouchner obejmował się z liderem rebelii w Darfurze, Al-Nurem, na spotkaniu aktywistów w Paryżu (kwiecień 2007).

Bałkanizacja wg planów USA, Izraela i NATO zadała poważny cios pan-arabizmowi i jedności afrykańskiej. Powstanie Wyzwoleńczej Armii Płd. Sudanu (WAPS), której politycznym ramieniem jest SLRW, wspierają USA, W. Brytania i Izrael od l. 1980-ych.

Wnioski

Wygląda na to, że wg planów tylko Izrael będzie scalony i powiększony, inne narody rozbite na mniejsze skłócone państewka. Wskazują na to rozpad Bałkanów i Iraku, rozbijanie Pakistanu (odłączonego od Indii) i rozwój sytuacji w Sudanie. Od kilku tygodni nic tylko rewolucje, bunty ludowe, rozruchy i demonstracje za chlebem, demokracją  i wolnością — wystarczy spojrzeć na artykuły poniżej i Aktualności: Tunezja, Egipt, Libia, Iran, Bahrajn, Somalia, Sudan, Liban, Jemen, Maroko, kurdyjski region Iraku, Chiny…  Najbardziej odporni na teorie spiskowe już nie wytrzymują. W Libii może skończyć się wojną domową i w końcu rozbiciem po linii podziałów etniczno-religijnych, ze znajdywania których słynie kompleks jot i jego mendia.

Próby rozchajcowania Chin wskazują, że trzeba zacząć sporządzać mapy daleko poza Jinona i Goldberga. W przypadku Europy mamy proces pozornie odwrotny (integracja), ale z odnaradawianiem, w zniewolenie. Może obecne „rewolucje” w Afryce Płn. i poza mają wprowadzić słabe, „demokratyczne” rządy, które przyzwolą jak na Bałkanach na dalsze robijanie wg zasad demokracji, pluralizmu i tolerancji, by w końcu zagonić rozbitych do baraków kontynentalnych Unii. Jeśli tylko o zaganianie chodziłoby, to pocieszmy się, że nie odseparują nam Szlunska ni Kaszeb, Białegostoku dla prawosławnych ni Tatr dla górali, bośmy już w Unii? Skutki niezamierzone, ba! niespodziewane przez sprawców ataków falszywej flagi sekciarskiej w Iraku i Egipcie, (gdzie zamiast skoczyć sobie do oczu, „sekty” zjednoczyly się), dają nadzieję, że Plan Jinona itp. nie powiodą się… chyba że Brzezinscy wymyślą co innego w miejsce fałszywej flagi. Jeśli i to zawiedzie, papa Rotszyld ma wypróbowane przez wieki sposoby na opornych władców.


Libia – 6,4 mln mieszkańców, język: arabski… Przedstawienie dla mendiów? Wydaje się, że niezmordowane logo pięści zastąpiono sylwetką zdesperowanego.

Berlin obserwuje wydarzenia w Bahrajnie

Władza klanu al-Khalifah jest partnerem Zachodu na Płw. Arabskim. Służy kontroli regionalnych surowców i jako baza do interwencji wojskowych w Afganistanie i wodach wokół Płw. Somalijskiego. Prezydent Niemiec, Wulff odwołał wizytę w Bahrajnie wobec masakry demonstrantów. Niemcy zaopatrują Królestwo Bahrajnu w broń, ostatnio w karabiny maszynowe i amunicję. Głównodowodzący Sił Zbrojnych USA za parę dni odwiedzi państwa Zatoki Perskiej dla koordynacji dalszych kroków. Arabia Saudyjska zapowiedziała, że zrobi wszystko, co w jej mocy, by utrzymać przy władzy al-Khalifahów. Zwalnia to Zachód z propagandy jak nawoływanie do umiarkowania wobec demonstracji.

Marek Głogoczowski: Kolejny atak USA na Libię

CNN 22.2.2011 r. rano: Libijska państwowa telewizja podała, że siły rządowych służb bezpieczeństwa wzywają do współpracy wszystkich obywateli. Pokazano tlum na Zielonym Placu (w Tripolisie) skandujący prorządowe slogany i trzymający banner popierający rząd. Ale jeden ze świadków, który zgodził  zidentyfikować się jako “Adam”, powiedział, że helikoptery wyładowały uzbrojonych po zęby żołnierzy na Placu Zielonym w Tripolisie, by rozpraszać anty-rządowych manifestantów za pomocą broni i granatów. No i kto się zgromadził w poniedziałek na głównym placu w Tripolisie? Prorządowi manifestanci, według państwowej libijskiej TV, czy antyrządowi, jak to przekazał CNN anonimowy „Adam”?
…sekretarz Generalny ligii arabskiej Amre Moussa wezwał do zakończenia rozruchów. Skrytykowal on zapewnienie młodszego Khadafiego, w trakcie przemowienia w poniedzialek rano, że Tunezyjczycy i Egipcjanie są odpowiedzialni za rewoltę w Libii. … Młodszy Kadafi przyznal, ze protestujacy przejeli ciężkie uzbrojenie od wojsk rządowych w Bengazi i że kraj stoi przed perspektywa wojny domowej, która rozbije go na kawałki i spowoduje, że popłyną „rzeki krwi”… „Mamy przed sobą bardzo niebezpieczną decyzję do podjęcia” powiedział Saif al-Islam Gadhafi, krajowy “główny koordynator” i jeden z jego ojca głównych przybocznych. „My wszyscy jesteśmy tacy sami, MY WSZYSCY MAMY BROŃ, my wszyscy jesteśmy Libijczykami i to jest nasz kraj, nasza ojczyzna”.

I tu tkwi istota rzeczy. Byłem przez tydzień w Bengazi w lecie 2000 r. Tam sie dowiedziałem, że Libia ma wojskową organizację podobna do tej w Szwajcarii, mianowicie WSZYSCY POWAŻNI OBYWATELE LIBII POSIADAJA KARABINY W SWYCH DOMACH. W przeciwnym wypadku libijski socjalizm by nie przetrwał zbyt długo, były przecież liczne ataki przeciw Libii, by przypomnieć omyłkowe zestrzelenie, nad M. Śródziemnym 27.6.1980 r. samolotu pasażerskiego Italavia z 81 pasażerami, przez siły NATO usiłujące zestrzelić samolot z Kadafim lecącym z wizytą do Polski Gierka (Ustica Massacre); czy bombardowanie Tripolisu przez samoloty USA 15.4.1986 r. (Operation El Dorado Canyon).

A więc jesteśmy świadkami po raz kolejny “Zachodniego” ataku na ten izolowany w Afryce kraj socjalistyczny. Tym razem „arabskie wojska zaciężne”, które napadły na Libię, zostały przygotowane w Egipcie oraz Tunezji i dlatego (m. in.) trzeba było tam zmienić (proamerykańskich od dawna) prezydentów Tunisu i Egiptu, by USA bez przeszkód wykorzystały chętnych do współkurwipracy tuniskich oraz egipskich dowódców w tym najnowszym „globalizujacym glob” przedsięwzięciu.

Otóż „nasze kurwimedia” mówią tylko o protestach w dużych miastach Libii, z których te polożone na wschodzie, blisko granicy z Egiptem (m.in. Tobruk) zostały już zdobyte przez spontanicznie protestujących.  Natomiast z krajów, które mają swe przedsiębiorstwa w Libii, nadchodzą wiadomości, że protestujący w sile po kilkaset osób, zaatakowali pracowników firm koreańskich oraz chińskich, położonych w dużych odległościach od centrów wielkich miast (patrz załącznik).

A zatem ci „protestujący” są bardzo dobrze zorganizowani i zapewne po prostu wjechali do Libii przez jej nie strzeżone granice z krajami ościennymi – no bo kto z Libijczyków by „protestował” na jakimś placu w mieście, wiedząc że mieszkańcy tego miasta są uzbrojeni i że mogą oni do nich zacząć strzelać, bez nawet wezwania do tego przez rząd? A ponieważ do Libii wojska inwazyjne musiały wjechać incognito, w przebraniach cywilnych, więc dlatego rzuciły się one na słabo strzeżone lokalne składy broni ciężkiej, by się w ten sposób dozbroić…

Tekst z CNN po angielsku, wzmocniony przykładem, jak to produkowana w USA strona internetowa http://www.Boxun.com próbuje wzniecić zamieszki w Chinach. Zdjecia (już zdjęte) na tym „rewolucyjnym”  portalu w języku chińskim, pokazywały grupę młodych Chińczyków, w jakimś nowoczesnym mieście Chin, stojących przed restauracją MacDonald i trzymających w rękach transparenty ponoć z napisami My chcemy jeść! (zapewne w Macdonaldzie), My chcemy pracy (zapewne w tym amerykańskim zakładzie żywienia zbiorowego) My chcemy mieszkań oraz sprawiedliwości (zapewne takiej jak ta w USA?)

USA wraz z mediami stara się prowadzić protesty w Iranie

Iroel Sánchez 16.2.2011, tłumaczenie Ola Gordon

Hillary Clinton rozpoznała ich natychmiast, określając ich jako irańską „opozycję” kilka miesięcy temu: Kontynuujemy rozmowy z nimi i wspieramy opozycję. Ten sam rząd, który w słowach Juana Gelmana, miał tak wiele wzlotów i upadków wobec protestów przeciwko rządowi ich sprzymierzeńca Hosni Mubaraka w Egipcie, teraz rzucił się w próbę wspierania tych, którzy rzekomo walczą z rządem w Teheranie, przyznając im pozory legalności. W tym celu Departament Stanu USA otworzył konto na Twitterze USAdarFarsi, aby zachęcić tych, którzy robią to, co chce Ameryka. Szybko, w mgnieniu oka, zachodnie media, np. hiszpańska prasa, zaczęła mówić o represjach w stolicy Iranu, pokazując zdjęcia płonącego pojemnika na śmieci nazywając go „barykadą” (El País – Kraj), a wideo, w którym grupka ludzi pali koc na ruchliwej drodze, na co przejeżdżający kierowcy reagują z obojętnością (Público – Publiczny), wykorzystano do rozmowy o ofiarach strzałów z broni palnej.

Po raz kolejny technika samospełniającego się proroctwa zaczyna działać poprzez media wobec wrogów Stanów Zjednoczonych, zapowiadając, co Biały Dom chce by się stało. Celem tego jest przekształcenie antyimperialistycznego i powszechnego buntu na Bliskim Wschodzie przeciwko głównemu wrogowi Stanów Zjednoczonych i Izraela, oraz by zapobiec przeniesieniu się ognia do takich reżimów jak Maroko i Arabia Saudyjska, wiernych sług Imperium.

W tym przypadku działają nie tylko Stany Zjednoczone; konsul hiszpański w Teheranie, który kilka tygodni temu był tak niechętny zbadaniu i potępieniu rządu Maroka za zbrodnie przeciwko narodowi Saharawi, spędził cztery godziny w komisariacie policji w Iranie po zatrzymaniu mnie, kiedy przechadzałem się przez centrum Teheranu, podczas gdy odbywały się „protesty”. Wiele hałasu o nic, Stany są zdesperowane, by odwrócić uwagę. Zobacz zdjęcie przedstawiające „tysiące” demonstrantów, to właśnie jest Teheran. Reszta kraju żyje w pokoju. Profesor Uniwersytetu w Teheranie Seyed Mohammad Marandi powiedział tylko, że w centrum Teheranu było kilkuset uczestników zamieszek.

Ale przejrzyjmy tylko zachodnie media. Odkurza się historie, którym nie udała się nie tak dawno temu, próba przeforsowania planu Waszyngtonu. Imperium jest zdecydowane nawet na wyrównanie rachunków na Bliskim Wschodzie, generując pokazywanie niezadowolenia mas do obalenia przeciwnika Stanów Zjednoczonych w Islamskiej Republice Iranu. Doradca ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Obamy, Tom Donilon, wydał oficjalne oświadczenie Białego Domu na piśmie, że zgodnie z polityką USA, Iran musi umożliwiać wszelkie protesty, do których administracja Obamy pragnie zachęcać. Innymi słowy, będą się starać, aby w Iranie „coś się działo.” Rząd upadnie i spektakl będzie dla nich przygnębiający. Czy ktoś powiedział „demonstranci” do wynajęcia? Doczekamy się, by zobaczyć jak upadają na twarze po raz kolejny. To już koniec…

Iran: wyreżyserowana rewolucja?

Sergei Balmasov 17.2.2011, tłumaczenie Ola Gordon

W wielu miastach Iranu 14.2.2011 r. zaznaczył się masowymi demonstracjami i starciami opozycji z siłami bezpieczeństwa. Wiele zachodnich mediów i polityków stara się przedstawić je jako kontynuację rewolucji w Tunezji i Egipcie. Sekretarz stanu USA Hillary Clinton wyraźnie wsparła działania opozycji. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, powiedział, że naród irański chce takich samych swobód, o jakie walczą obywatele Tunezji i Egiptu. Teheran stanowczo nie zgadza się z tą interpretacją, mówiąc, że za protestującymi stoją zagraniczni marionetkarze.

Co się dzieje w Iranie? Dyrektor Centrum na rzecz Nowoczesnego Iranu, Rajab Safarow, odpowiedział na to i inne pytania w rozmowie z Pravda.ru:
Wydarzenia w Iranie nie mają nic wspólnego z wydarzeniami w Tunezji i Egipcie. To nie jest przypadek, że zdecydowana większość Irańczyków wyraziła solidarność z tymi, którzy obalili rządy Egiptu i Tunezji. Ale oni również wspierają działania władz Iranu. W przeciwieństwie do arabskich monarchii Zatoki Perskiej, Iran ma wolne wybory i prezydenci Republiki Islamskiej nie rządzą przez dziesięciolecia, jak w krajach arabskich.

Iran jest o wiele bardziej demokratyczny niż wiele krajów europejskich, nie wspominając już o krajach islamskich. Kilka razy w roku odbywają się wybory na różnych szczeblach. Praktycznie cała ludność jest głęboko zaangażowana w te wybory. Nawet najbardziej skrupulatni obserwatorzy z organizacji międzynarodowych nie mogą zaprzeczyć tej rzeczywistości. Zupełnie inaczej jest w krajach arabskich. Weźmy, na przykład, despotyczne reżimy Mubaraka i Ben Ali, monarchii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów  Arabskich. Niektóre kraje arabskie nigdy nie miały wyborów, a ich narody nie wiedzą co to jest. Ale to nie przeszkadza krajom Zachodu, pod przewodnictwem USA, w uznawaniu tych krajów za demokratyczne i utrzymywaniu politycznych i handlowych stosunków gospodarczych z nimi we wszystkich dziedzinach.

Czy powinniśmy spodziewać się bardziej intensywnych protestów?

W odniesieniu do wczorajszych wydarzeń, wiece prawie się skończyły. Dziś sytuacja w kraju prawie się uspokoiła, co nie jest zaskakujące. Większość Irańczyków wspiera swojego duchowego przywódcę i prezydenta Ahmadineżada. Irański parlament zadecydował zorganizować specjalną komisję do zbadania tego wypadku. Wszyscy winni zostaną należycie ukarani.

Więc kim byli ludzie zbierający się na ulicach Teheranu?

Protesty zaaranżował Zachód i skorumpowani politycy, wspomagani przez zagraniczne służby wywiadowcze, takie jak CIA, Mossad i MI6, które zostały wybrane na strzelców. Jest to oczywiste ze względu na fakt, że zaledwie godzinę po rozpoczęciu wieców opozycji, Hillary Clinton, nie próbując nawet zrozumieć sytuacji, wydała oświadczenie o ich poparciu. Natychmiast po nim, na stronach zachodnich mediów pojawiły się odpowiednie materiały. To nie przypadek, że po wystąpieniu w irańskim parlamencie jednego z głównych przedstawicieli opozycji, Mehdi Karroubi, parlamentarzyści prawie rozszarpali go własnymi rękami, uznając je za przemówienie polityka, który sprzedał się Ameryce. „Śmierć Karroubi!” wykrzykiwali.

Zachodnie agencje wywiadowcze aktywnie wykorzystują polityków takich jak Karroubi i Mousavi, w celu zawrócenia Republiki Islamskiej z obranej drogi. Ci ludzie starali się wykorzystać solidarność narodu irańskiego z Egipcjanami i Tunezyjczykami, którzy we własnym interesie obalili swoje prozachodnie opresyjne reżimy. Niestety, w Iranie jest wiele osób, które za pieniądze wykonują rozkazy. Zagraniczne agencje wywiadowcze rozpoczęły destabilizację Iranu i za wszelką cenę chcą obalić irański rząd. Teraz najbardziej aktywnie starają się kraj zdestabilizować. Płacą tzw. zawodowym prowokatorom za każdą akcję. Płacą nawet zwykłym chuliganom za wywoływanie zamieszek na ulicach. Podniesienie kamienia i rzucanie nim w policję, podpalanie śmieci, wybijanie szyb w oknach banku lub instytucji rządowej – wszystko ma swoją cenę.

Co miesiąc władze irańskie łapią dziesiątki tych prowokatorów pracujących za pieniądze z Zachodu i Izraela. Ostatnio irańska telewizja pokazała jednego z takich studentów, „lidera opozycji.” Jego działania były koordynowane przez telefon przez Irańczyka mieszkającego w Londynie. W oznaczonym czasie wyszedł z domu by podpalić autobus. Za tę usługę otrzymał $500. W dobie rozwiniętych technologii komunikacji, obcy „reżyserzy” tych scen robią zakłady w Internecie. W oznaczonym dniu i czasie pokazują się odpowiednie rozkazy, natychmiast przekazywane do dużych miast, gdzie tzw opozycja ma swoje punkty uderzenia, a stamtąd apele antyrządowe przekazywane są dalej.

Biorąc pod uwagę geografię wypowiedzi, jest oczywiste, że byli oni najbardziej aktywni w takich mniejszościowych regionach, jak irański Azerbejdżan.

To nie jest przypadkowe. W celu destabilizacji sytuacji, zagraniczne agencje wywiadowcze w wielu aspektach stawiają na „kartę etniczną.” W Iranie mieszkają liczni przedstawiciele różnych narodów, m.in. Azerowie, Kurdowie, Beludżowie i inni. Zachód i Izrael liczyły na wbicie klina między tymi narodami i Persami, mimo, że Teheran nie tylko nie poskramia tych żyjących w Iranie, ale pomaga im w rozwoju. Wypowiedzi o „naruszeniach” pochodzą od zapaleńców przekupionych przez nacjonalistów na Zachodzie. Ale te wiece nie odniosą sukcesu, gdyż są zbyt oderwane od ludzi. Słabość tzw. opozycji po raz kolejny podkreślił fakt, że Teheran nie tłumił demonstracji z udziałem islamskiego Korpusu Gwardii Rewolucyjnej – elitarnej organizacji wojskowej struktur władzy.

Serbskie Otpor-niaki = ferajna urobiona przez CIA i forsę Sorosa.

Ruch 6 Kwietnia młodzieży egipskiej z Otpor-nym logo

Szkoła Zamachów Stanu CIA

Tony Cartalucci 19.2.2011, tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein

Po raz pierwszy zauważone przez geopolitycznego analityka i historyka dr Webstera Tarpleya, jakieś podejrzane podobieństwa było widać między egipskim niepokojem i innym, znanym i wspieranym przez USA powstaniem w Serbii. Serbski Otpor (opór) finansowały miliony dolarów z amerykańskiej organizacji National Endowment for Democracy

Logo u-Otpor-nione flagą egipską.

[Narodowa Fundacja na rzecz Demokracji]. Jej symbol – zaciśnięta pięść – zdobiący flagi, szyldy i t-shirty noszone przez pseudo-spontaniczne grupy kierowane z departamentu stanu USA aż do obalenia Slobodana Miloszewicia w 2000 r. To samo logo pokazało się 11 lat później na wybrzeżu M. Śródziemnego na ulicach Kairu, ilustrując kolejny niedorzeczny, wspierany przez zagranicę charakter egipskich powstań. Czy to tylko zbieg okoliczności i dr Tarpley wyraził jedynie spekulacyjne przypuszczenie? Ani trochę.

Po odniesieniu sukcesu, serbski Otpor nadal otrzymywał fundusze z Zachodu. Pod nazwą CANVAS został należącą do CIA „szkołą zamachu stanu” tj. Ośrodkiem Stosowania Akcji i Strategii bez Przemocy [Center for Applied Non-Violent Action and Strategies]. Wydaje się, że rok po zjeździe w Nowym Jorku, (2008) sponsorowanym przez departament stanu USA, egipska młodzież Ruchu 6 Kwietnia odwiedziła CANVAS, gdzie pobrała „program nauczania” i logo i rozpoczęła w Egipcie montaż paczki finansowanej przez USA. Wśród obecnych „partnerów” CANVAS są Albert Einstein Institution, Freedom House i International Republican Institute (IRI). W radzie nadzorczej IRI zasiadają m.in. John McCain, Lindsey Graham i Brent Scowcroft. Kiedy McCain mówi Powinniśmy byli spodziewać się tego odnośnie zamieszek w Egipcie, oczywiście nie mówi o sobie, gdyż pomógł je wywołać. Popatrz sam na tę absolutnie bezwstydną zmyłkę, narzuconą opinii publicznej przez korporacyjne mendia, departament stanu USA i wszystkich obłudnych przywódców. Udawali oni ignorancję i zaskoczenie z powodu zamierzonego, starannie zaplanowanego niepokoju, nadal rozwijającego się na całym Bliskim Wschodzie. Nigdy nie wierz ani jednemu ich słowu.

Ostatnia uwaga pod rozwagę. Artykuł Revolution U w magazynie Foreign Policy odnotował pomoc CANVAS w rewolucji różowej w Gruzji, pomarańczowej na Ukrainie, a obecnie pracuje z grupami na Białorusi, w Birmie i 50 in. krajach. Z ich działalności oraz ogólnego programu globalistów widać, że wdały się one w zmiany rządów, które bezpośrednio wesprzą globalistów w osaczaniu Rosji i Chin.

John McCain powiedział o zamieszkach, które jego IRI pomogło finansować w Egipcie: Gdybym był Wladimirem Putinem, byłbym dziś trochę mniej pewny siebie na Kremlu z moimi kumplami z KGB. Czułbym się trochę mniej bezpieczny w nadmorskim kurorcie Prezydenta [Chin] i kilku osób, rządzących i decydujących o losie 1,3 mld ludzi. Nieostrożne komentarze McCaina, zrodzone ze starości lub całkowitej jego pogardy dla ogółu, ujawniają prawdziwy charakter zabawy USA w kolorowe rewolucje, rozwijające się na całym świecie. Rzeczywiście, chodzi tu o wymuszanie ustępstw i integracji suwerennych narodów w anglo-amerykańskie, jednobiegunowe imperium światowe.

Egipscy frajerzy z pięścią CIA, jeden nawet w koszulce Otporu.

Rewolucja dociera do Bahrajnu – portu V Floty USA

Christopher Bollyn 20.2.2011, tłumaczenie Ola Gordon

W Bahrajnie, Ruch dla Wolności też chyba wyuczył się w CIA-owskiej szkole przewrotów. Kanonizacja demonstrantów w Bahrajnie jako bohaterów przez BBC, wskazuje na stempel establiszmentu.

Wczesnym rankiem 17.2.2011 r. bez żadnego ostrzeżenia, setki ciężko uzbrojonej policji wtargnęły na Pearl Place w Manamie, strzelając z broni palnej, miotaczy gazu i granatów wstrząsających, do tysięcy śpiących na placu protestantów, biorących udział w szerzącym się buncie przeciwko monarchii absolutnej.

Co najmniej 5 osób poniosło śmierć, niektórych rzekomo zabijano w czasie snu, z ranami postrzałowymi na twarzach i klatce piersiowej, jak mówią świadkowie i trójka lekarzy, którzy przyjmowali zmarłych i zajmowali się co najmniej 200 rannymi w szpitalu. Świadek i lekarze wypowiadali się zastrzegając sobie anonimowość z obawy przed reperkusjami.

Ambasadorem USA w Bahrajnie jest  J. Adam Ereli, obywatel Izraela, o którym pisałem w poprzednich artykułach. Ambasador Ereli uciekł do Waszyngtonu w styczniu 2011 r., kiedy pro-demokratyczne protesty wstrząsnęły Tunezją i Egiptem. Ereli wiedział, że Bahrajn dojrzał do powszechnej rewolucji i postanowił udać się do USA. Trudno sobie wyobrazić, by tłumienie spokojnych i śpiących pro-demokratycznych demonstrantów nie było zatwierdzone przez ambasadora USA w Bahrajnie. Atakowanie spokojnych ludzi w czasie snu w środku nocy, jest tchórzliwą akcją policji, typową dla izraelskich wojskowych. Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że ambasador USA w Bahrajnie jest w rzeczywistości Izraelczykiem, którego ojciec był syjonistycznym terrorystą w Haganie. Demokratyczny rząd w Bahrajnie zagrażałby obecności wojskowej USA w Bahrajnie i syjonistycznym planom hegemonii w regionie.

Jak napisałem o Josephie Ereli w artykule Izraelczyk, który rządzi Białym Domem Obamy w listopadzie 2008 r. (skonfiskowanym przez amerykańskich agentów wywiadu w marcu 2009 r.): Ereli nadzoruje politykę USA w Iraku i Zatoce Perskiej. Dlaczego Amerykanie pozwalają Izraelczykom na przejmowanie polityki zagranicznej USA? Dlaczego izraelskiego obywatelstwa Ereli nie uważa się za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego? Dlaczego kontrolowane media ignorują wielu Izraelczyków o podwójnym obywatelstwie na stanowiskach władzy w rządzie USA? Ojciec Ereli, Eliezer Kaplan (zmiana na Ereli) walczył w syjonistycznej organizacji terrorystycznej Hagana. Ten syn syjonistycznego terrorysty, przez dwie dekady sprawował kontrolę polityki zagranicznej USA na Bliskim Wschodzie. Podobnie jak inni Izraelczycy, których ujawniłem: Rahm Emanuel, Michael Chertoff i Daniel Samuel Senor, oficjalny przedstawiciel USA wyprodukowany przez izraelski wywiad wojskowy i wysłany do USA w 1950 r. Ci ludzie to syjonistyczni agenci, którzy dostali się do kontroli rządu USA. Jest to bardzo poważna infiltracja, której nie mogą ignorować prawdziwi Amerykanie. Nie możemy pozwolić na to, by obcy agenci na wyżynach władzy zniszczyli nasz kraj.

Ambasador USA w Jemenie, gdzie odnotowano silne pro-demokratyczne protesty, to kolejny syjonistyczny Żyd, Gerald Feierstein. Jemen jest państwem, w którym Mosad dokonywał operacji terrorystycznych fałszywej flagi, znanych jako Al Kaida na Płw. Arabskim. W l. 2006-2008, Feierstein pełnił [wysokie funkcje] w Urzędzie Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu. Pracował także jako: oficer na Nepal, Pakistan i Egipt, z-ca dyrektora w Biurze Spraw Płw. Arabskiego, dyrektor Biura Spraw Pakistanu, Afganistanu i Bangladesz oraz dyrektor Spraw Regionalnych w Biurze Bliskiego Wschodu.

„Rewolucje” Rotszyldów

Przekład-skrót Ola Gordon

Otwarty 19.10.2010 r. Tunis Financial Harbour (Tuniski Port Finansowy), 1-sze centrum bankowe Afryki Płn.

W ciągu ostatniej dekady Tunezja przeszła zwiększającą się liberalizację gospodarczą: Raport  o Konkurencyjności Globalnej Światowego Forum Ekonomicznego z l. 2010-2011, uznał ją za najbardziej konkurencyjny kraj w Afryce, oraz ulokował na 32 miejscu ekonomicznie najbardziej konkurencyjnych krajów na świecie. Duże populacje muzułmańskiej Afryki Północnej dają ogromne możliwości biznesowe dla bankowości islamskiej i innych firm.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, finanse świata są kontrolowane przez prywatne „banki centralne,” podszywające się pod federalne banki rządowe w prawie każdym kraju na świecie. Choć jest to starannie strzeżoną tajemnicą, większość udziałów w bankach centralnych jest w posiadaniu Rotszyldów i ich współpracowników. Z b. małym wkładem ze strony rządu, gospodarki Tunezji, Egiptu, Jemenu, Jordanii i Algierii, są ściśle kontrolowane przez banki centralne Rotszyldów i ich Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Islamskie banki wcinały się w zyski Rotszyldów na Bliskim Wschodzie, ponieważ nie naliczają odsetek (prawo szariatu), rosną bardzo szybko wśród ludności muzułmańskiej, oraz (w tej katastrofalnej sytuacji gospodarczej) są bardziej stabilne niż banki zachodnie. Choć jest to bardzo dobra rzecz, że ludzie są wolni od tyranii dyktatorów, oni również potrzebują być wolni od tyranii ekonomicznej kontroli i zniewolenia. Odpowiednie moralne pytanie brzmi: Czy środki uświęcają cel?

Zięć obalonego prezydenta Tunezji, Sakher El Material, otworzył pierwszy Tunezji islamski bank, Zitouna Bank, w dniu 26 maja 2010 roku. Zitouna Bank jest pierwszym bankiem w regionie islamskiego Maghrebu [Afryka Północna]. Bank był pierwszym krokiem w kierunku nowego programu prezydenta Ben Ali z szeroko zakrojonymi reformami, Tunezja, biegun dla usług bankowych i regionalnego centrum finansowego, które osłabiłby siłę i zyski Banku Centralnego Tunezji (prywatnej własności Rotszyldów i ich współpracowników). […]

Marek Głogoczowski: No i mamy przyczyną „rewolucji kwiatów” w Tunisie, tak jak kiedyś rewolucji „Solidarności” w Polsce i próby „rewolucji dżinsowej” na Bialorusi: po prostu te kraje stały się zbyt konkurwencyjne dla Ojczyzny Panów Świata…

„Rewolucja” Brzezinski’ego sięga Chin

Marek Głogoczowski: Pan Roman Kafel przed chwilą mi napisał: Wiekie rozuchy w Chinach..w 13 miastach srodka Chin… transportuja masy wojska… Począłem sprawdzać na portalach i odkryłem, o co chodzi i kto to organizował. Cytuję za aktualnie wyświetlana strona na portalu „antyłukaszenkowskim”: W Chinach aresztowano ponad 100 obrońców prawa (człowieka) po tym , jak w internecie pojawilo sie zawiadomienie z wezwaniem do przeprowadzenia demonstracji w 13 miastach kraju, w tym w Pekinie i Szanghaju. Przypuszcza się, że wezwanie do „jaśminowej rewolucji”, w analogii do fali protestów na Bliskim Wschodzie, bylo rozpowszechniane przez stronę http://www.Boxun.com znajdującą się w USA, ktora jednak publikuje materialy w jezyku chińskim. Wychodzi na to, że wzywano ludzi do wyjścia na ulice pod haslami „My chcemy jeść, my chcemy miejsc pracy, my chcemy mieszkań, my chcemy sprawiedliwości”. Chińscy rządowi cenzorzy zablokowali slowo „Jaśminowy” w wyszukiwarkach internetowych” itd. Proszę zobaczyć jak liczne były te „jasminowe rozruchy” i ile wojska do ich tlumienia przyjechalo… niezle, co? Lepsze niż udawane lądowanie Amerykanów na Księżycu.

Piotr Bein: Ale „rozpierdziel”… tłumiej od Chińczyków w Vancouverze (ok. 30% ludności). Najlepsi są ci chińscy zbiedniali demukraci w makdonaldsie :<)  Dobrze, że władze Chin reagują, bo to atak  z zewnątrz. Brzezinski = kompleks jot, nie kryli się, że za Obamy zamiast otwartej, kosztownej wojny wzmoże się skryta wojna (smarowanie opozycji, rewolucjonizacja przez internet, zaognianie napięć i przekształcanie ich w konflikty wewn. docelowych państw, oddziały śmierci, ataki fałszywej flagi, info-wojna). Dlatego Obama „obiecywał” wycofanie sił z Iraku. Byly juz próby zaognienia sytuacji w Rosji, poprzez „opozycję”. Niewykluczone, że Rosja jest celem wraz z Chinami – Brzezinski pisal o tym już dawno w swej geostrategii dla NWO.

††††††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia nr 19: Czy jesteś za oceną okresową sędziów?

††††††††††††††††††††††

Aktualności krajowe

PROTEST PRZECIWKO POLSKO-IZRAELSKIEMU SPOTKANIU RZADOWEMU W JEROZOLIMIE

Organizacja Solidarni z Palestyna w Polsce zainicjowala miedzynarodowa akcje przeciwko polsko-izraelskiemu spotkaniu rzadowemu na wysokim szczeblu w Jerozolimie.  Zadaniem tego spotkania, w ktorym wzieli udzial premierzy, ministrowie spraw zagranicznych, gospodarki i kultury mialo byc polepszenie wzajemnych stosunkow gospodarczych, wojskowych i kulturalnych.

Takie spotkania zwykle odbywaja sie w Tel Avivie. Zgadzajac sie na spotkanie w Jerozolimie, polski rzad de facto poparl lamanie prze Izrael prawa miedzynarodowego oraz humanitarnego. Ponizej opublikowalem list do Prezydenta Polski, napisany przez izraelskiego aktywiste ruchu o pokoj, w ktorym zaprotestowano przeciwko planowanemu spotkaniu rzadowemu.  List ten wyraza zrozumienie dla specjalnej historycznej wrazliwosci, jaka w stosunku do Izraela odczuwa polski rzad.  Jednakze, zwraca rowniez uwage na fakt, ze doswiadczenia Polski z czasow okupacji oraz jej tradycja walki o wolnosc i niepodleglosc, powinny wspierac narod, ktory dzisiaj znajduje sie w podobnej sytuacji.

DO PREZYDENTA KOMOROWSKIEGO, PREMIERA TUSKA, CZLONKOW POLSKIEGO RZADU ORAZ PARLAMENTU

Jako weteran izraelskiej organizacji na rzecz pokoju oraz przestrzegania praw humanitarnych, ktorej celem jest osiagniecie pokoju pomiedzy Izraelczykami a Palestynczykami, Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzaniu Osiedli Palestynskich (ICAHD),  chcialbym wyrazic swoja opinie w/s Waszego planowanego spotkania z przedstwicelami rzadu Izraela w Jerozolimie.

Polska, ze zrozumialych historycznych powodow,  zawsze znajdowala sie wsrod tych czlonkowe UE, ktorzy bezkrytycznie popierali polityke Izraela w stosunku do Palestynczykow, wspierajac w ten sposob utrwalenie 44-letniej okupacji oraz narazajac  zycie i materialny byt tysiecy Palestynczykow i Izraelczykow.  Rozumiemy, ze Wasze doswiadczenia historyczne zobowiazuja Was do wspierania  Zydow w Izraelu, ale nie powinno to kolidowac z polityka, ktora dazy do zapewnienia bezpieczenstwa w tym regionie. Jak doskonale wiecie to z historii Polski, wojny, przemoc, okupacja oraz przesladowania nigdy nie prowadza do zbudowania pokoju oraz zapewnienia bezpieczenstwa a niestety, wyglada na to, ze Wasza wizyta popiera wlasnie takie postepowanie.

Jestesmy gleboko przekonani, ze Wasza historia uczy, iz jedynie respektowanie praw humanitarnych wszystkich ludzi moze zapobiec powstawaniu przemocy oraz cierpienia,
jakiego doznaliscie w historii Waszego narodu w ciagu wielu wiekow. Walka Polakow o samostanowienie i wolnosc inspiruje nas wszystkich;  jednakze zobowiazuje to Was do
poparcia Palestynczykow w ich slusznej walce o  takie same prawa, nawet jezeli oznaczaloby to przeciwstawienie sie polityce Izraela. Sugerujemy, abyscie wyjasnili wladzom Izraela, ze Wasz rzad  sprzeciwia sie okupacji oraz polityce, ktora ja wspiera (jak wyburzenie dotychczas 25 tys. palestynskich domow), powolujac sie na lekcje, jakiej nauczyliscie sie z wlasnej historii.  Wymaga tego rowniez Wasze przywiazanie do przestrzegania praw humanitarnych jako jedynej drogi do zbudowania lepszego swiata
oraz  Wasze glebokie poparcie dla Izraelczykow i Palestynczykow.

Polska zajmuje w swiecie szczegolne miejsce z powodu cierpien jakich doznala w historii oraz tradycji walki z przesladowaniami. Dlatego goraco pragniemy uslyszec Wasz glos sprzeciwu w korytarzach izrelskiego rzadu, do czego macie moralne prawo. Pozostancie w pokoju. – Jeff Halper, Dyrektor ICAHD

Stanisław Michałkiewicz: Pielgrzymka polskiego rządu do Izraela

[…] Najważniejsze jednak przed nami, bo właśnie jutro cały rząd premiera Tuska udaje się na pielgrzymkę do Izraela, by od tamtejszego rządu dowiedzieć się, co będzie z naszym nieszczęśliwym krajem. Media głównego nurtu ani pisną na temat tej pielgrzymki ad limina, więc musimy jej cel i prawdopodobne następstwa odtworzyć z tak zwanych informacji konkludentnych. Jak pamiętamy, niedawno z podobną wizytą bawiła w Izraelu Nasza Złota Pani Aniela, której towarzyszyła połowa niemieckiego rządu. Co tam uradziła z rządem izraelskim – tego, ma się rozumieć, nie wiemy, ale wiemy, że po tej wizycie rząd izraelski razem z Agencją Żydowską podjął decyzję o uruchomieniu programu rewindykacji tak zwanego mienia żydowskiego w Europie Środkowej, przede wszystkim – w naszym nieszczęśliwym kraju. Najpierw ma być ono zewidencjonowane, a potem – odzyskane. Został w tym celu utworzony zespół pierwszorzędnych fachowców, na którego czele stanęła pani Ania Wierchowskaja, w swoim czasie uczestnicząca w operacji szlamowania szwajcarskich banków przez organizacje wiadomego przemysłu.

Sądy na Podlasiu dla ludożerców?

Sytuacja tzw. „wymiaru sprawiedliwości” w Polsce jest tragiczna. Jak dotąd głośno było o bezprawiu w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku czy w Bielsku – Białej. Z terenów Podlasia niewiele wyciekało informacji o mafii sądowo – prokuratorskiej. Sytuacja ta się niedługo zmieni, bowiem w Białymstoku rozpoczął urzędowanie Pełnomocnik Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska – Białej, Jan Średnicki. Jest on weteranem wojsk ONZ zatem nie boi się konfrontacji z elementem przestępczym w prokuraturach i sądach. W poniższym reportażu Jan Średnicki relacjonuje swoje przygody z wymiarem sprawiedliwości, z których wynika, że prokuratura i sądy na Podlasiu powinny raczej sądzić ludożerców niż normalnych ludzi. Program prowadzi prezes Stowarzyszenia, Jerzy Jachnik.

Józef Bizoń: To tak niestety wygląda – jak Polska długa i szeroka. Jak się komuś o tym mówi, a go to nie dotknęło – a dotyka to pojedynczo kolejne ofiary, a nie wszystkich na raz – to wybałuszają oczy. Dopiero jak kogoś to dopadnie zaczyna kumać co mu się wcześniej mówiło i jak to się kręci. Reszta w tym czasie dalej śpi snem spokojnym, bo jego to nie dotyczy – ale do czasu, aż kolejnego dopadną. I tak to sobie trwa i trwa.

Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE

Przedruk za JEWISH.ORG.PL – PORTAL SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

Polska to ewenement. Wszystkie liczące się siły polityczne w naszym kraju są życzliwe Izraelowi. Zarówno PO, jak i prawicowe PiS. Przecież świętej pamięci Lech Kaczyński był wielkim przyjacielem państwa żydowskiego – mówi Bartoszewski. – Proszę wskazać inny kraj w Europie, w którym w ostatnim 20-leciu trzech szefów dyplomacji, Meller, Rotfeld i Geremek, było żydowskiego pochodzenia, jeden ma honorowe obywatelstwo Izraela, a obecny ma żonę Żydówkę. Więcej.

Naród niewolników

Piotr Letowt-Vorbek: Szanowny Panie Leszku Skonka, przeczytałem Pana bardzo długi elaborat: głosować czy nie bo to i tak nie ma znaczenia. Uważam, że w Polsce jest nadzwyczaj trudna sytuacja z wielu względów, wypływających z braków umysłowych i charakterowych tego narodu. Straty narodowej inteligencji, zdobyczy kultury i oderwanie znacznej części rdzenia narodu od korzeni są nie do naprawienia w rywalizującym otoczeniu.

Ten zły stan sam się napędza wadliwymi zachowaniami, które utrwalają  zniewolenie Polski. Można to zmienić kilkoma sposobami:

 1. Przez odpowiednie wybory do parlamentu,
 2. Przez opanowania kilku głównych masmediów (TV, radio) oraz zablokowanie szkodliwych gazet, TV i rozgłośni, jak w Egipcie etc…
 3. Nawiązując spontaniczny, wielokanałowy kontakt i współpracę z elitami Polonii Zagranicznej i jej zaprzyjaźnionymi środowiskami mocnego oddziaływania, głównie w USA, w Kanadzie i w Anglii.
 4. Wielki narodowy protest jak w Egipcie? Nie wiem czy się uda bo około 20% populacji ma tu dobrze, poza tym sporo zależy od Niemiec.

Ja bym zaczynał od 2 i 3, potem 1. Jedni ludzie są głównie sprytni inni głównie inteligentni. Jedni są względnie starannie wykształceni w przydatnej wiedzy, sztuce komunikowania się i współpracy zbiorowej, inni płytcy, chaotyczni dyletanci, pozujący w maskach, zagubieni, zmienni, byle jacy, zdradliwi i nieraz szkodliwi wspólnej Sprawie bezpieczeństwa i dobrobytu w zdrowiu, prawdzie i kulturze..

Trzeba twardo domagać się właściwej ordynacji wyborczej, wybierać i typować swoich dobrze sprawdzonych kandydatów, brać uczciwy udział w Komisjach Wyborczych – aż o samej góry; uczyć się skutecznej debaty publicznej. Wadą wielu piszących w Polsce są grafomańskie dłużyzny. Trzeba pisać krótko, jasno, zwięźle i na temat, inaczej nie wielu to przeczyta i jeszcze mnie powtórzy. Działam od 2 pokoleń na emigracji w krajach anglosaskich i niestety muszę wyrazić obawę, że przy tutejszych zwyczajach niewłaściwego komunikowania się i  niewolniczej mentalności, bez dobrej znajomości kontaktów i mechanizmów „pierwszego świata” – sami tu nie wiele osiągniecie. Do współdziałania trzeba zapraszać najwybitniejszych polonusów z zagranicy albo obcych, jeżeli się znajdą i zgodzą – zdolni i chętni do uczciwego pokierowania debatami, wyborami i reorganizacją państwowości oraz najważniejszych resortów Polski: sądownictwa, zdrowia, edukacji, kultury i komunikacji.

O ile znam nieco życie w PRL, tutejsza krótkowzroczna zawiść, pycha i pazerność hedonistów będzie stawać opór. Warto poczytać jakimi nas widzą obcy decydenci.

Jeżeli nie wysilimy się Polska znowu przejdzie pod panowanie Niemców, nie ma innej opcji, anonimowi (… zawsze i wszędzie ci sami), będą ich wykonawcami z korzyścią dla siebie. Może jest słuszna obawa, że naród niewolników nie powinien spośród siebie wybierać przywódców gdyż tylko go ponownie zgubią. Losy kraju wynikają z różnych wpływów i sytuacji, też wewnętrznych. Zanim Chińczycy, Japonia i Islam rozdrapią Rosję, razem z Polską część jej wezmą Niemcy: gdyby nas źle nie potraktowali to widziałbym główny problem w języku i edukacji narodowej. Wschodni są kulturowo do nas bardziej podobni niż większość reszty. Niebezpiecznym jest, że użyją i wytracą Polaków w niebezpiecznych misjach swoich wojsk…

JKM: Panie Piotrze [Letowt-Vorbek], nie po to sie wynieslismy od POLSKIEJ MACOCH aby w Ameryce przebudowywac Polske. Zycie mamy jedno i czasami mamy mozliwosc wymienic je ma dziesiec razy wiecej dobr niz w nie wybranym przez nas miejscu urodzenia. Musze tu przetoczyc powiedzonko Fryderyka Wielkiego, kiedy nastapil eksodus Niemcow do Ameryki: Nur Der Dimste bleibt zur House=Tylko najciemniejsi pozostali w kraju. Abo ten okrutny dowcip: Dwa robaki ojcie i syn zyja w gnojowce, maly pyta ojca: tatusiu dlaczego nie przeniesiemi sie do jabluszka albo gruszeczki, tylko siedzimy w gownach, ojciec: syneczku bo gnojowka to nasza ojczyzna.

Stan Sas: Tzw. panstwa powazne (jak je okresla red. Michalkiewicz) dbaja o swoich obywateli. Chyba nikt nie ma watpliwosci jak zareagowalby rzad USA gdyby jego obywatele przebywajacy zagranica potrzebowali pomocy. Juz nie mowie o Izraelu, ktory nie wydaje nawet zydowskich przestepcow obcym panstwom i moze liczyc na rzesze sajanow, porozmieszczanych na calym swiecie w waznych mejscach, ktorzy wspieraja zarowno Izrael jak i swoich ziomkow bedacych w potrzebie, na ogol; kosztem interesow miejscowych spolecznosci. Jaki jest „kon” czyli polski rzad, kazdy widzi. W sytuacji kiedy Polacy na Litwie potrzebuja wsparcia, polskie wladze mieszaja sie w sprawy Bialorusi, narazajac na niebezpiecenstwo mieszkajaca tam Polonie.
Podobnie zreszta jest traktowana Polonia w Niemczech. Przypomnijmy stosunek polskiego rzadu do Polonii poludniowoamerykanskiej, np.czarna liste Radka Sikorskiego.
Tam w ambasadch i konsultach rozpieraja sie komunistyczno-zydowskie popluczyny jak Sznepf, Passent, Gugala itd.
Podobnie jest w USA gdzie wiekszosc organizacji polonijnych jest od lat opanowana przez TW, ktoryz skutecznie wyhamowuja wszelki inicjatywy.
 Jak kiedys powiedzial Bartoszewski wysylajac Pania Madziak Miszewska na konsula w Nowym Jorku: Pani glownym zadaniem jest utzrymywanie dobrych stosunkow ze srodowiskami zydowskimi. Czego wiec oczekiwac?
 Litwa nie jest wyjatkiem. To paskudztwo opanowalo polskie wladze
i gra nam na nosie.
Niektorzy wierzyli w „patriotyzm” Kaczynskich a wystarczy przypomniec
ich podejscie np. do sprawy uczczenia pamieci ofiar UPA na Wolyniu. Czy w takiej sytuacji mozemy sie dziwic np. zgromadzonym na rynku wroclawskim, ktorzy pod adresem przechodzacej kolumny mlodziezy narodowej w swieti 11 listopada krzyczeli polskie swinie?

Piotr Bein: Ile naiwności, a naród pouczać chcą. Pan Letowt-Vorbek wierzy w kontrolę netu i mendiów przez lud, a w Egipcie blokady przeprowadził reżim-marionetka kompleksu jot! Podobnie sterują całą tą „rewolucją”, nie tylko w Egipcie. W USA zawszyli oddolny ruch Herbatek. Trzeba wymyślić coś oryginalnego, panowie. A co do dłużyzn i mankamentów polskiego komunikowania się, to zgadzam się. Nie tylko o język, wiedzę  i nastawienie chodzi, tak dla środowisk patriotycznych w Kraju jak i wśród Poloniiale, ale i o łatwość infiltracji  przez parchatych.

Kosowo = Serbia: warszawska manifestacja środowisk narodowych Cz. 2 Cz. 3

Pikieta pod ambasadą Litwy potępia prześladowania Polaków Cz. 1 Cz. 2

Piotr Bein: Z ulgą, na obu powyższych manifestacjach nie widzę Otpor-nej pięści CIA, róż ani pomarańczy. Ale licho nie śpi —  Temat Tygodnia nr 18: Na Litwie, to nie „Angelika Borys”

††††††††††††††††††††††

Prawo (bezprawia)

Za poglądy w kaftan

[…] Redaktor naczelny pisma Rurociągi Witold Michałowski otrzymał wezwanie z Sądu Okręgowego w Warszawie do stawienia się 02.03.br. na badania w szpitalu psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Redaktor nie wie, co jest powodem tego wezwania. Stwierdził, że być może chodzi o jego wypowiedzi w Radiu Maryja i artykuł w Gazecie finansowej – Gra o Kaukaz – o rosyjskich oligarchach i ich planach kontroli wydobycia i dostaw gazu z rejonu Morza Kaspijskiego. Być może chodzi także o to, że niebawem ukaże  się książka jego autorstwa, Wojciecha Sumliśkiego i p. Syndermana z Akademii Obrony Narodowej, Elity III RP w służbie Gazpromu. […]

Rebeliantka: Niezależnie od tego w ramach jakiego postępowania skierowano pana Michałowskiego na te badania, cuchnie to rażącym nadużyciem na odległość. Michałowski jest z całą pewnością człowiekiem zdrowym psychicznie. A zgodnie z orzecznictwem TK skierowaniami na badania nie wolno szafować. Tutaj fragmenty z wyroku TK z dnia 10 lipca 2007 r. sygn. SK 50/06:

Należy bowiem mieć na uwadze, że dowód z opinii biegłych lekarzy psychiatrów – połączony przecież z badaniem psychiatrycznym, …… nie jest obojętny dla osoby badanej z punktu widzenia jej odczuć i pozycji w społeczeństwie. Stąd też – jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów z 16 czerwca 1977 r. (sygn. akt VII KZP 11/77, OSNKW nr 7-8/1977, poz. 68), której nadano moc zasady prawnej – ów szczególny charakter tego dowodu przemawia „za koniecznością ograniczenia dopuszczalności poddania oskarżonego badaniu tych biegłych w celu wydania opinii o stanie jego zdrowia psychicznego tylko do tych wypadków, w których zachodzą uzasadnione – a więc oparte na konkretnych okolicznościach i dowodach – wątpliwości w tym względzie.

Surowsze standardy oceny przykładać należy do regulacji praw i wolności osobistych i politycznych niż do praw ekonomicznych i socjalnych” (orzeczenie z 17 października 1995 r., sygn. K. 10/95, OTK ZU nr 2/1995, poz. 10; wyrok z 12 stycznia 1999 r., sygn. P. 2/98, OTK ZU nr 1/1999, poz. 2). Podobna zasada obowiązuje w orzecznictwie FSK, gdzie przyjmuje się, że ochrona danych dotyczących stanu zdrowia, stanu psychicznego i charakteru człowieka jest tym bardziej intensywna, im bliżej sfery życia intymnego zainteresowanego pozostają te dane, jako że każdy ma prawo do nienaruszalności obszaru życia prywatnego, jego poszanowania i ochrony przez wszelką władzę państwową (zob. orzeczenie FSK w sprawie 2 BvR 1523/01).

Prokurator generalny napomina nie o tym co trzeba

Prokurator generalny napomina prokuratorów, by poważniej zajęli się ksenofobicznymi przestępstwami. Blisko 80 proc. zgłoszonych spraw prokuratury umarzają lub odmawiają wszczęcia postępowania. […] pisze do prokuratorów apelacyjnych, że prokuratury zbyt chętnie dają wiarę tłumaczeniom sprawców, że prezentując ksenofobiczne hasła, nie utożsamiają się z nimi. […] Prokuratorzy nie zauważyli także innych nowych przepisów ułatwiających postawienie zarzutów np. za uczestnictwo w manifestacji, na której padają hasła antysemickie czy rasistowskie.[…] O tym, że Polska postrzegana jest jako kraj, w którym toleruje się mowę nienawiści wobec innych narodowości, pisał do prokuratora generalnego w czerwcu zeszłego roku szef MSZ Radosław Sikorski. Domagał się skuteczniejszego ścigania takich przestępstw. […] według kodeksu karnego przestępcza motywacja sprawcy w takich przypadkach może się wiązać nie tylko z pochodzeniem ofiary, ale też z jej światopoglądem.

Piotr Bein: Giewu zabrakło tematów? Wziąłby się za sprawy poważne, a nie pyskówki i prowokacje napędzane przez hasbarę i służby nienasze. Nie byłoby antysemickich transparentów kibiców, jeśli widzieliby sprawiedliwość wobec „krzywonosych” w kraju i globalnie, np. banksterów za lichwiarskie łupienie ludzkości, Wysokich Kapłanów Religii Holokaustu za poniżanie i oczernianie Polaków w oczach światowej opinii publicznej, czy Egzekutywy Przemysłu Holokaustycznego za nielegalne, złodziejskie żądanie miliardowych restytucji od Polaków. Nie wspomnę „pomniejszych” spraw jak infiltracja polskiego rządu i instytucji, mowa nienawiści „krzywonosych” w stosunku do Polaków, ww. kaftanowanie ludzi, mordowanie patriotów polskich przez Mosad, czy choćby nagminne bezprawie, z którym próbuje walczyć Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu. Więc pokaż pan, panie genproku Seremet, żeś nie „krzywonosy” i naciśnij prokuratorów w tych sprawach.

††††††††††††††††††††††††

Aktualności zagraniczne

Somalia: Starcia sił rządu i Unii Afryki z al-Szaba: ponad 130 zabitych w Mogadiszu

Dotychczasowe ciężkie walki z wojownikami al-Szabab pozwoliły odebrać 70% Mogadiszu. Somalii brak funkcjonującego rządu od 1991 r., kiedy wojownicy obalili dyktatora Barre. Rząd bezskutecznie próbuje przywrócić bezpieczeństwo. Do 1 mln osób zginęło w walkach i wskutek głodu i chorób, z którymi rząd nie może sobie poradzić, a 1,4 mln osób jest uchodźcami wewn., z czego ponad 300 tys. w Mogadiszu.

Kurdowie w płn. Iraku - następna kolorowa rewolucja?

Tysiące Kurdów demonstrują przeciw regionalnemu rządowi w płn. Iraku

Iran odsłania swój superkomputer i auto na wodór

Parlament Iranu potępia brutalne tłumienie protestów w Libii, Jemenie, Bahrajnie i Maroku

Strajk generalny w Grecji

Władza AIPAC w USA

e-poczta 22.2.2011 od: Phil Giraldi, dyrektor wykonawczy Council for the National Interest

Istnieje związek między weto USA dla rezolucji RB ONZ przeciw osadnictwu izraelskiemu na Zachodnim Brzegu a reakcją USA na sytuację w Egipcie i nawet dochodzeniami kongresmana Petera Kinga [do którego Macierewicz zwrócił się o pomoc w śledztwie 10 IV – PB] ws. rzekomej radykalizacji muzułmanów w USA. Związek ten nazywa się AIPAC – American Israel Public Affairs Council (Amerykańska Rada Spraw Publicznych Izraela). Opisuję AIPAC: Niedawne dyskusje wydarzeń w Egipcie często formułuje się w pytanie, co to znaczy dla Izraela, zamiast dla USA. AIPAC poparło też inne polityki szkodzące interesom USA: akceptacja okupacji Libanu i atakow nań, zgoda na bombardowania Gazy w styczniu 2009 r., opozycja raportowi Goldstone’a i milczenie o [ataku sił Izraela na statek Flotylli Wolności], w którym zabito obywatela USA.

Mnie, specjaliście CIA od antyterroryzmu i oficerowi wywiadu wojskowego, krew się gotuje, gdy widzę, jaką władzę ma AIPAC w nominacjach starszych rangą przedstawicieli na drażliwe stanowiska rządowe ws. Bliskiego Wschodu. Piszę w ww. artykule: AIPAC z przyjaciółmi w Kongresie spowodowali zbanowanie wysoko kwalifikowanego i elokwentnego Chasa Freemana z przewodnictwa Narodowej Rady Wywiadu (National Intelligence Council) za to, że był on krytyczny względem polityki  Izraela. Kandydaci na dyrektorów służb CIA i NIA (National Intelligence Agency) muszą przedstawiać swe życiorysy do zbadania, jakie stanowisko zajmują ws. Bliskiego Wschodu.

Prasa Izraela o antysyjonistce Helen Thomas: Żydzi nie musieli opuszczać Europy po holokauście

W wywiadzie dla Joy Behar z CNN, doświadczona reporterka Helen Thomas odmawia nazwać pozbawionymi wrażliwości swe komentarze, wzywające Żydów w Izraelu do powrotu do Europy. Mówi, że prawdziwym brakiem wrażliwości jest traktowanie Palestyńczyków przez Izrael.

przekład Ola Gordon i Piotr Bein

Po Holokauście Żydzi nie musieli opuszczać Niemiec i Polski, ponieważ nie byli już prześladowani, powiedziała b. korespondent Białego Domu, Helen Thomas, dodając, że Żydzi nie mieli prawa do przejęcia ziemi innego narodu [Palestyna]. 90-letnia Thomas zrezygnowała z pracy jako felietonista Hearst News Service w czerwcu ubr., kiedy rabin i niezależny filmowiec sfilmował ją wzywającą Izraelczyków, by wynieśli się z Palestyny. Opuściła swe miejsce w pierwszym rzędzie sali prasowej w Białym Domu, gdzie stawiała w ogniu pytań 10 prezydentów, począwszy od Eisenhowera.

Zapytana nt. swych kontrowersyjnych komentarzy (czy zdaje sobie sprawę, że jej uwagi odnośnie wysyłania Żydów z powrotem do Polski i Niemiec, były niewrażliwe w świetle przeszłości dzielonej przez  Żydów), odparła: Powiedziałam również o Rosji. Behar na to: Cóż, Rosja, mieli swój udział w antysemickich pogromach. Thomas: Mieli także 25 mln, którzy zginęli podczas II w. św. … a nawet więcej.

Nie musieli naprawdę nigdzie wyjeżdżać, bo nie byli prześladowani, ale zabrali ziemię innego narodu,  powiedziała Thomas [o Żydach europejskich]. Dodała nt. postrzeganej niewrażliwości jej komentarza: Policz, ilu Palestyńczyków przebywa teraz w więzieniach, zgarniętych z ich własnych domów, miliony uchodźców, czy to jest wrażliwe?

Na pytanie, czy uważa się za antysemitę, Thomas odparła: Nie! To ja jestem Semitą … pochodzenia arabskiego! i mówiąc o Żydach: Oni nie są Semitami, mam na myśli to, że większość z nich jest z Europy.

Thomas skomentowała wielkie larum wynikłe z jej wypowiedzi: nie wiedziałam, że to odbije się takim echem, bo [Żydzi] od tamtej pory są wolni.

Jak zmieniłaby swą wypowiedź z uwagi na reakcje? – Dlaczego oni mają wyjeżdżać dokądkolwiek? Nie są prześladowani! Oni nie mają prawa do ziemi innego narodu!. Zgodnie z prawem międzynarodowym, terenów okupowanych nie wolno anektować, powiedziała Thomas. Ale nie przewidziała dokładnie reakcji na wypowiedź: wrobili mnie w kłopoty, a wszystko jest zniekształcone. Ale mnie to nie obchodzi.

Mamy zorganizowane Lobby Izraela, więc nie można otworzyć ust. Prezydenta USA mogę nazwać jak tylko zechcę, ale powiedz coś o Izraelu i jesteś gotowy, powiedziała Thomas.
Żałuję, że wszyscy błędnie to zinterpretowali i zniekształcili, a wy macie Ari Fleshera i Abe Foxmana przekręcających wszystko, o czym z pewnością wiedziałam i powinnam była trzymać buzię na kłódkę.

Więcej o Helen Thomas:

AJC wzywa ONZ do zawieszenia członkostwa Libii w Radzie Praw Człowieka

tłumaczenie-skrót Ola Gordon

Dyrektor AJC [Kongres Żydów Amerykańskich] David Harris: Użycie brutalnej siły przeciwko protestującym sprawia, że Kadafi robi sobie kpiny z Rady Praw Człowieka ONZ. […]
Członkostwo Libii w Radzie Praw Człowieka jest wyraźnie niezgodne ze szlachetnymi celami tej światowej organizacji, zapisanych w Karcie ONZ, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych odpowiednich instrumentów ochrony praw człowieka. Liczymy na USA, UE i inne państwa o podobnych poglądach demokratycznych, by prawdziwie zaangażowały się w ochronę praw człowieka – i dobre imię ONZ – przejęły inicjatywę na Zgromadzeniu Ogólnym wobec tego palącego problemu. […]

Piotr Bein: Agendy kompleksu jot nie marnują wystąpień na błahostki. Ukartowana przez jotowską Al CIA-idę „rewolucja” u Kadafiego musi więc być nie mniej ważna dla kompleksu niż poprzednie w Tunezji i Egipcie.

US-raelskie lokaje syjonizmu od lewej: Obama, McCain, Lieberman (?), Palin, Clintonowa. Poczet jest o wiele większy, nie starczyloby tu miejsca... Obecny rząd, Kongres i Senat USA jest najbardziej zażydzony w historii Ameryki, nie liczymy szabas-gojów przekupionych dla syjonistów. A Macierewicz zwraca się do takich, tuszujących 11 IX, o pomoc w śledztwie 10 IV!!!

Obama wetuje ONZ dla kompleksu jot

Najnowszy film Davida Duke: Obama zawetował rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającą Izrael za 44 lata kradzieży i podboju ziem palestyńskich. Ten film wideo analizuje głębsze konsekwencje tego weta i jego rzeczywiste tło. Za rezolucją głosowało 130 państw, w tym W. Brytania, Francja i Niemcy. US-rael zawetował. Duke ostrzega Amerykanów, by się ocknęli. Syjoniści kradną im pieniądze – wojny w Afganistanie i  Iraku pochłonęły rownowartość 5 budżetów USA sprzed tych wojen! A w kraju nie ma na ubezpieczalnię dla ludzi. Banksterzy-syjoniści okradli Amerykanów do nitki, a ludziowce (sheeple) nawet nie pisną. Syjoniści zabierają na swe wojny młodzież amerykańską, która nie wraca albo wraca okaleczona. Syjoniści zaatakowali wielokrotnie USA — od obiektów USA w Egipcie (AferaLavona), przez atak izraelski na USS Liberty, następny na komandosów USA w Libanie, gdy spali …okradli Amerykanów z tajemnic państwowych (szpiedzy jak Pollard) …zmajstrowali 11 IX (setki mosadziaków aresztowano w USA przed i po 11 IX, wszystkie akta zatajone). A USA daje syjonistom dalsze biliony i jak wierny pies syjonizmu popiera ich w głosowaniu przeciw Palestyńczykom w ONZ… Duke ostrzega, że to co się dzieje w Palestynie może  przyjść do Ameryki, jeśli Amerykanie nie ockną się z czaru żydo-mediow i -polityki.

Centurion: Jak przedstawiciel [David Duke] kraju który powstał na ciemiężeniu rdzennych mieszkańców może wypowiadać się w kwestiach własności ziem i zadość uczynienia na bliskim wschodzie. Rdzenni Amerykanie zamiast być w gettach=rezerwatach powinni otrzymać zwrot zagrabionych ziem i ponadto odszkodowania za bezprawne użytkowanie jej przez rząd SZA.

Piotr Bein: A ja sie nie podpisuje pod centurionem = pytales Duke’a o zdanie nt. Indian w USA? Znasz jego stanowisko? Czy tylko pitolisz zeby sie wpisac w blogosfere? Czy jak walczymy o jedna sprawe to wychodzi jeden z drugim centurion i kaze nam patrzec w inna strone, a syjo-wojaki zmiota nas w miedzyczasie? Jak Ameryka zrzuci z siebie raka jot, bedzie tyle bogactwa, ze i Indianie przestana narzekac. Skad wiesz ze to nie Lobby Izraela steruje wewn. zadrami w USA – sa dowody ze tak wlasnie jest ws. czarnych i imigrantow latynoskich, „chrzescijan” kontra muzulmanie. W Kanadzie mamy niby swietny kanal TV Indian Kanadyjskich (APTN), wlascicielem jest …Zyd. Po co pokazuja w kolko naszym Indianom przemoc, morderstwa i inna hollywucka szmire?

Judeo-organizacje zaniepokojone: francuscy internauci obsesyjnie wyszukują żydowskich korzeni swoich polityków

Niemcy mają turecki model dla państw arabskich

W obawie, że antyzachodnie grupy islamskie mogą przejąć władzę w Kairze i zagrozić kontroli zasobów w regionie arabskim przez USA i UE, doradcy Berlina z Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa (SWP) proponują reorganizację struktur państwowych Egiptu na wzór Turcji. Zachód widzi w Turcji model dla świata arabskiego, zwłaszcza Egiptu, bo Ankara wykształtowała polityczny islam zdolny do kooperacji z UE, a niechciane tendencje polityczne tłumiła armia turecka. Koncepcj apowiodłaby się tylko jeśli UE współpracowałoby tak ściśle z Egiptem jak z Turcją. Od kilku tygodni Berlin nalega na utworzenie partnerstwa informacji z Kairem, co ściślej związałoby Egipt z Niemcami.

Oligarcha do Putina: spisek!

Rosyjski oligarcha Aleksander Lebiediew oskarżył grupę funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i milicji o spisek mający na celu wykradzenie mu i przejęcie imperium bankowego i prasowego – donosi Sunday Telegraph.

Piotr Bein: Buhahahaha!!! Spiskowcy pomawiają władze o spisek odbierania banków i mendiów zagarniętych spiskowo przez judeo-oligarchów!

Zbig: jak mowili starzy Rzymianie kogo Jowisz pokarać chce odbiera mu rozum… moze ten „atak terroru” na lotnisko w Moskwie to byla jakas proba…?

††††††††††††††††††††††††††††††††

Gospodarka (US-raela) z Humorem

Z prasy izraelskiej: Tonie amerykańskie imperium

Izrael musi przygotować się do dalszego globalnego upadku swojego największego sojusznika, Stanów Zjednoczonych

Yaron London 21.2.2011, przekład Ola Gordon i Piotr Bein

Wynik głosowania Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającego osiedla żydowskie na terytoriach okupowanych, pokazuje dyplomatyczną słabość naszego opiekuna, USA. Prawo weta użyte przez USA dla ograniczenia palestyńskich żądań, jest częścią łupu zdobytego przez zwycięskie mocarstwa po II w. św. Ten starożytny przywilej nie odzwierciedla jednak ich obecnej władzy, której uzasadnienie coraz bardziej spada, a zatem wkrótce ujrzymy więcej państw dołączających do pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Na pewno dołączą do nich Indie, Japonia i Brazylia – judaizm nie jest podstawą ich kultury, nie ma tam bogatej, wpływowej mniejszości żydowskiej, nie mają na sumieniu Holokaustu, a islam nie zagraża ich ogromnym populacjom.

Mające się odbyć głosowanie w ONZ wykaże spadek dyplomatycznej siły Ameryki. Ok. 140 państw potępi zachowanie Izraela i wątpię, czy nawet 10 krajów poprze Izrael. Liczymy na to, że tonące supermocarstwo, które porzuca roszczenia do przewodzenia światu, wyedukuje go zgodnie ze swoimi wartościami, ukarze elementy zbójeckie i będzie rozpieszczać tych, którzy mu się podporządkują. Fakt ten powinien u każdego z nas wywołać bezsenne noce, ale nie wzywam do głębszej rozpaczy, a raczej do intensywnego myślenia. Co powinno zrobić małe państwo, kiedy rozumie, że nie będzie już korzystać z niemal bezwarunkowego poparcia ze strony najważniejszego sojusznika, prawdopodobnie jedynego zaufanego sojusznika?

Moje słowa zostaną odrzucone, jako przewidywania  zbyt poważne i może zbyt pochopne. Wielka Ameryka nie skarleje jutro, powiedzą niektórzy. Tak czy inaczej, historyczny trend jest wyraźny, może go potwierdzić mnóstwo licznych danych, i zrobię to na podstawie skali wysiłku gospodarczego inwestowanego przez imperium w obronę w porównaniu z tempem jego wzrostu gospodarczego oraz jego skali wydatków na bezpieczeństwo w porównaniu z rywalami.

Ameryka głęboko w długach

Wskaźnik wydatków na obronę uczy o wyzwaniach stojących przed państwem. Jeśli konkurujące potęgi kupują własne bezpieczeństwo po znacznie niższej cenie, to musimy stwierdzić, że Ameryka nie ma przewagi. W 1947 r., dwa lata po zakończeniu II w. św., świat nie był w stanie zapłacić USA długów ani podźwignąć się ze zniszczeń wojennych. Ameryka wylała ogromne sumy pieniędzy, ocaliając gospodarki Europy i Japonii. Potężna gospodarka USA mogła wydawać ogromne sumy, a jednocześnie rozwijać się. Teraz jest głęboko w długach i wątpliwe, czy nawet wnuki Amerykanów będą w stanie je spłacić. To nie wynika z wydatków na obronę, które wciąż stanowią kilka procent możliwości ekonomicznych. Raczej chodzi o trend.

Wydatki obronne Ameryki rosną dużo szybciej niż jej gospodarka: w ciągu ostatnich 10 lat wzrosły 2-krotnie do ok. 900 mld $. Co gorsze, potęga ekonomiczna Ameryki maleje względem świata, a jej udział w globalnych wydatkach obronnych wzrósł prawie do połowy ich. Gospodarka Chin prześcignęła w bm. japońską na drugie miejsce na świecie. Chiny przeznaczają ok. 6,6% wydatków światowych na obronę, Francja ok. 4,25%, Rosja ok. 3,5%. Nieprzypadkowo kandydat na lidera partii republikanów, Ron Paul zdobywa rozgłos, poparłszy szybkie wycofanie się Ameryki z zobowiązań globalnych. Wezwanie do minimalizacji poparcia dla Izraela jest jednym z haseł jego kampanii. Komentatorzy Fox mówią, że pomimo rozgłosu, jego szanse są nikłe. To samo mówią o Obamie.

Piotr Bein: Ajjjś… sojusznik nie chce słuchać naszych w Washington – dlatego upadnie… [cmok cmok] Nasze mądre głowy to przewidzieli, bo my starożytniejsze od te mocarstwa, co nieumiom weto, niechcom judaizm, niemajom naszych ani Rabinatu Holokaustu aj waj! i niewiedzom jak islam im zagrozi… My tak pomagali USA a on nie chce być supermocarstwo, chytre na piniondze uchyla sie od globalne sobąwionzania.

Serio. Japonia, Indie i Brazylia mogą być podporządkowane kompleksowi jot. Wiemy z analiz Azaziaha, że kompleks ma silne (i tragiczne w skutkach) wpływy w Indiach. Powyższy zabawny (dla znawcy kompleksu jot) artykuł ujawnia bicz na gojów: judaizacja kultury, wpływy miejscowych Zydów na politykę i instytucje, szantaż rzekomym sprawstwem Holokaustu oraz straszak islamem połączony z dywersją cywilizacyjną poprzez imigrację i dyskryminację odwróconą na tubylców. Biadolenie nad finansami Ameryki jest odrażające, choćby dlatego, że żydowscy banksterzy wpędzili ją w bankructwo (podobnie zresztą jak UE), m.in. wyciskając jak cytrynę na wojny Izraela. Jednocześnie starym zwyczajem lichwy z władców, finansują Chiny i zbrojenia kitajców (prawie 2 razy większy udział w światowych wydatkach obronnych niż Rosja). Wiadomo, które państwo zastąpi kompleksowi US-rael. Mięsa armatniego tam wbród, mają skośnookich swoich, są też islamiści kitajscy… zostaje tylko wcisnąć, że kitajcy budowali obozy zagłady w Polsce i otworzyć Chiny na czeczeńsko-albańską imigrację. Marek Głogoczowski potrzebuje zastanowić się nad nową nazwą — Chiz-rael?

††††††††††††††††††††††††††††††

Zdrowie (ciała, ducha i umysłu)

Modlitwa Ochronna

UE a ziołolecznictwo

Sąd najwyższy USA: rodzice nie mają prawa skarżyć producenta szczepionki, nawet jeśli zmarło im dziecko!

Legalizując medyczną przemoc względem dzieci, decyzja ta potwierdza zupełną bezkarność producentów szczepionek w USA. Rodzice nie mogą już dochodzić prawnie rekompensat za dzieci, którym zaszkodziły szczepionki.

Wiodący patolog roślin: śmiercionośny patogen w GMO powoduje aborcje u zwierząt

Czy obecnie ważna jest żydowska wrażliwość?

Działacze wyszukujący antysemityzm odwracają uwagę od walki z żydowską tyranią.

[…] Każdy Żyd, którego rodzina straciła dom w Niemczech, czy w Polsce ma prawo do zwrotu nieruchomości. Jest to podstawowe prawo własności. Prawa człowieka obejmują prawo własności. Żydzi muszą oddać to co ukradli. Istnienie Izraela zależało od rezolucji 181 ONZ. Istnienie Izraela zależy od warunku, że żydzi pozwolą Palestyńczykom na pozostanie w swoich domach i dadzą im równe prawa obywatelskie. Tak się nigdy nie stało. W kilka godzin po podpisaniu tego porozumienia Izrael dokonywał czystek etnicznych setek tysięcy Palestyńczyków w 1948 roku.

Walcz o swoje zdrowie!

Oni sprzedali swoje dusze dla Rock & Roll-a

Cień strachu jest kolorem prawdy

John Kaminski 18.2.2011, tłumaczenie Ola Gordon

Jeden aksjomat z Talmudu, który mogą przyjąć nie-Żydzi

Historia Ameryki XX w. zapisała niesamowite osiągnięcia bankierów Federalnej Rezerwy. Pierwsze, to wybuch I w. św., możliwej przez fundusze dostępne z nowego banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Drugie to kryzys rolniczy z 1920 roku. Trzeci to Black Friday Crash [krach w czarny piątek] na Wall Street w październiku 1929 r. i wynikający z niego wielki kryzys. Czwarte to II w. św. Piąte to zamiana aktywów USA i ich obywateli z nieruchomości na aktywa papierowe od 1945 r. do chwili obecnej, przekształcenie zwycięskiej Ameryki i czołowego mocarstwa światowego w 1945 r. w największego na świecie naród-dłużnika w 1990 roku. Dziś ten naród jest ruiną gospodarczą, zniszczony i pozbawiony środków do życia, w takim samym krytycznym położeniu, w jakim w 1945 roku znalazły się Niemcy i Japonia. Czy Amerykanie podejmą się odbudowy naszego kraju, jak zrobiły Niemcy i Japonia, gdy były w takiej samej sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia – czy nadal będziemy zniewoleni przez babiloński system zadłużenia, który został ustanowiony przez Ustawę o Federalnej Rezerwie z 1913 r., który prowadzi nas do całkowitego zniszczenia? Jest to jedyne pytanie, na które musimy odpowiedzieć, i nie mamy na to zbyt wiele czasu. – Eustace Mullins, 1991

Co robisz kiedy widzisz, jak Izraelczycy strzelają do nieuzbrojonych pokojowych demonstrantów, próbujących dostarczyć żywność dla głodującej ludności Strefy Gazy, gdy jakiś Żyd jak Colin Powell staje przed tobą i pohukuje: Jesteś antysemitą! Wszystko, co powiesz na temat Izraela jest antysemickie!

Powinieneś Żydowi odpowiedzieć następująco: Dlaczego w ogóle mam wierzyć w to co mówisz? Masz 5000 lat doświadczenia w niemówieniu prawdy, plus składasz odnawiane co rok ślubowanie, że będziesz okłamywał każdego o wszystkim. W rzeczywistości, twoje kłamstwa są bezpośrednio odpowiedzialne za większość nieszczęść na świecie. Więc o czym mówiłeś? Choć nawet musiałbym być głupkiem by uwierzyć w to co powiesz.

Wtedy jakiś lizusowski Żyd z aspiracjami mówi: Wszystkich ludzi na świecie mamy traktować jednakowo. Wszyscy jesteśmy w tym razem.

W tym przypadku powinieneś odpowiedzieć tak: Uważam, że każdy człowiek na tej planecie ma duszę, ducha, który zasługuje na wolność i nie można go krzywdzić złymi planami innych. Uważam, że wszyscy ludzie na świecie – z wyjątkiem jednej grupy – wyznają tę zasadę. Jest jasne dla wszystkich na świecie, kim jest ta właśnie grupa.

Wtedy oczywiście, organizacje żydowskie dymią i zaczyna się fabuła jak cię zneutralizować. Jeśli słowa nie działają, wtedy uciekają się do bardziej drastycznych metod, ale najpierw rzucają się na ciebie na  różne sposoby, mają niesamowity talent do poznawania twoich słabości, by lepiej znaleźć drogę do twojego zaufania. Jestem z tobą, kochanie, mówi wytworny długowłosy kędzierzawy ze Scarsdale, Od lat popieram sprawę Palestyńczyków.

Odpowiadasz tak: Żydzi profanowali, prostytuowali, niszczyli, zdradzali, sabotowali, infekowali, manipulowali, a przede wszystkim, kłamali o wszystkim, czego kiedykolwiek dotknęli od zarania dziejów. Judaizm jest filozofią złodziei i morderców, patologiczną w krzywdzeniu nawet siebie, nielojalni wobec swoich braci, stręczyciele dla swoich żon i dzieci w służbie złemu bóstwu, które nakazuje im wieczne wykorzystywanie i mordowanie tych, których uznają za mniej godnych niż oni sami. A na czym opierają to szalone zachowanie? Na starożytnych koszmarach, które okazały się wytworem patologicznej fikcji, sklejonej krwią niewinnych, by zamienić swoich zwolenników na zdyscyplinowanych robotów, gotowych zabić na żądanie. I za co? Za obłąkane kłamstwo.

Tak więc, kiedy zrozumieją, że nie dasz się przekonać słodkimi protestami, uciekną się do bardziej prostackich metod. Nie brakuje zwłok gotowych do pokazania ich różnych metod przymusowej śmierci. Jeśli Żyd odmówi przyznania się do tego, że logika i prezentacja historycznego konsensusu jest dużo bardziej przekonująca, niż jego słabe ataki na twój haniebny charakter, za bolesną obrazę jego żydowskiej wrażliwości, powiedz mu tak: Jako Żyd, jesteś zupełnie podłym człowiekiem, tylko ze względu na filozofię jaką popierasz, w imieniu, które uważasz za swoje. Być Żydem to być człowiekiem, któremu nie ufa cały świat, z powodów, które są w pełni uzasadnione. Dlatego twoje protesty, że czujesz się obrażony, czy jesteś ofiarą zbrodni nienawiści, są niedorzeczne, ponieważ jesteś twórcą zbrodni nienawiści, jak obrzydliwie napisane jest w twojej całej „świętej” księdze, przeklętym Talmudzie.

Wspólną taktyką dywersji wśród tzw. „liberalnych” Żydów, a także wśród gojowskich ambitnych Żydów jak Dirk Chardet, jest okrzyk: To nie wszyscy Żydzi. Większość Żydów to ateiści i nawet nie wiedzą co jest w Talmudzie.

Punkt pierwszy. Judaizm to ateizm. Ta rzecz B-g, powinna udzielić ci poufnej informacji, że jest kwintesencją przeciwieństwa Boga. I zastanawiasz się, dlaczego ich „święta księga” była tak dziwaczna, ale nie zastanawiałeś się – dzięki żydowskiej kontroli nad mediami – dlaczego nie można jej nigdzie kupić, a na pewno powinieneś ją mieć, bo w niej są instrukcje dotyczące twojej własnej zguby. Pomyślałem, że chcesz o tym wiedzieć. W każdym razie, mówienie, że Żydzi są ateistami, jest prawie tak oczywiste, jak mówienie, że chrześcijanie, muzułmanie i prawie wszyscy inni czczą boga lub bogów; oni nie nienawidzą Boga jak robią to Żydzi. Kto by nienawidził Boga? Tylko idiota, albo ktoś, kto jest szalony, prawda? A nawet ateiści nie nienawidzą Boga, po prostu nie wierzą, że on istnieje, a większość z nich jest bardzo sensowna, dlaczego uważają w ten sposób, co odstrasza rutynowych wierzących, których myśli o tych sprawach są zwykle o wiele słabiej rozwinięte niż ich przeciwników. Ale tylko Żydzi rzeczywiście nienawidzą Boga, co jest innym sposobem na powiedzenie, że nienawidzą życia, co jest udokumentowane zbyt żywo przez tragiczne wydarzenia na świecie, które oni – Żydzi – poprzez spryt, stworzyli. Żydzi są przeciwnikami Boga, chcącymi zdeprawować wszystko, co żyje.

Punkt drugi. Jako dzieci, Żydzi są tak uczeni, by wszystkich innych na świecie postrzegali jako wrogich im przeciwników, mających tradycyjną niechęć wobec Żydów. Dlaczego ta niechęć istnieje, nigdy w pełni nie wyjaśnia się żydowskim dzieciom, nie są też wyjaśniane przewrotne zbrodnie podstępu przeciwko wszystkim, którzy są wyraźnie wymienieni w całym Talmudzie, uczciwie wyjaśnione dla większości dorastających Żydów. Zdecydowana większość Żydów twierdzi, że są członkami spisku przeciwko światu, i że przez swoje wysiłki polepszają świat, a dowody, które produkują dla tego twierdzenia są najwyraźniej obrazowane przez krew milionów niewinnych ludzi zabitych z powodu ich planów. I cisza Żydów o nędzy przez nich zadawanej jest konsekwentnym odzwierciedleniem ich braku charakteru, oraz współczucia i szczerości, z których szydzą, uważając je za nic nie warty sentymentalizm.

Taka jest prawda. Wiem, że to szokujące. Żydom brakuje charakteru. Wyobraźmy sobie.

Punkt trzeci. Czuły punkt judaistycznego potwora świata jest ciasno osadzony w najbardziej wystawnych i dobrze ulokowanych przedmieściach USA, w przycisku kontrolującym światowe rynki pieniężne i powiązaniach i kierunkach , jak przygotować i dostać się do zysków. To tego uczą dzieci w amerykańskich szkołach. Nie umiesz zbyt wiele; ale masz właściwą  odpowiedź kiedy szef pyta? I to jest filozofia kraju zombie, nie ma wątpliwości. Ale nie wymyśliliśmy tego sami. Nigdy nie moglibyśmy. Potrzeba było obcego najeźdźcy by odpowiednio zniszczyć kraj, a żydowska inwazja na USA, gdzie zwykli mafiosi zostali prawodawcami, zrobiła to co robiła zawsze, od wywróconej fabuły Starego Testamentu zdziczenie Egiptu, poprzez korupcję rozpad Rzymu, poprzez zdeprawowanie Anglii, krwawe morderstwo Francji, Rosji i Niemiec, a teraz, nadzorujący w przeddzień wyparowania Stanów Zjednoczonych, zadowoleni z siebie, rzucający bomby, morderczy Żydzi, chichoczą w Jerozolimie nieszczerymi uśmiechami, grożą światu klęską głodu, zatruwają z powietrza, z bronią jądrową wycelowaną na wszystkie europejskie stolice. Byłoby wspaniale, gdyby to nie była nasza przyszłość, ale jest, i Żydzi są za nią całkowicie odpowiedzialni.

Inne skuteczne ostre odpowiedzi na obłudne żydowskie komentarze na temat antysemityzmu obejmują:

 • Panie Edwards, jaki to uczucie kiedy nazywa się kogoś „karaluchem” czy „konikiem polnym” czy „bydłem”? Proszę nam o tym powiedzieć.
 • Hej, Szlomo, czy obrzezał cię mohel? Podobało ci się to?
 • Do wszystkich Żydów i wszystkich wspierających ich: Czy możecie mi powiedzieć coś, o czym nie musicie kłamać? Skoro Żydzi mają takie solidne charaktery, dlaczego ciągle muszą kłamać o tym kim są, i czym się zajmują?
 • Do wszystkich: Czy oglądając TV, zauważycie coś, co nie jest efektem żydowskiego pieniądza? OK., co ten efekt zrobił amerykańskim dzieciom? Zniszczył je. Okradł je z instrumentów potrzebnych im do podejmowania mądrych decyzji o wszystkim, a wymagania życiowe zastąpił narzędziami niewolnictwa, z czego nigdy nie zdadzą sobie sprawy, jak my, którzy nigdy o tym nie wiedzieliśmy do chwili, kiedy było już za późno.

A na koniec, zawsze żądaj by Żyd podziękował ci za to, że nie zabiłeś go na miejscu, za wszystkie krzywdy jego naród zrobił światu, ale tylko wtedy, gdy nie będziesz musiał za to płacić. Jeśli będziesz musiał zapłacić, to zostawiam ci, byś sam zdecydował, co robić.

W rzeczywistości, może powinniśmy przyjąć jeden szczególny aksjomat z Talmudu, który stanowi, że Żyd nie ponosi żadnej kary za zabicie nie-Żyda. Słusznie transponując, co jest dobre dla gęsi jest dobre dla gąsiora, Prawo Odwrotności teraz deklaruje, że nie-Żyd nie zasługuje na karę za zabicie Żyda. Wrzawa z powodu tej propozycji zalecającej sprawiedliwość dla każdego, zapewni nam wszystkim bardzo jasne wskazówki, jak zbalansowany jest rzeczywiście świat, i jak daleko zaawansowany jest chory zapis o  niewolnikach, którzy wierzą, że są rzeczywiście wolni. Jak ironicznie, jak kosmicznie i karmicznie słuszne jest to, że talmudyczny aksjomat może być rozwiązaniem różnorodnych problemów wyrzyganych z samego Talmudu na nie podejrzewający niczego świat.

Na łasce potworów

Świętość najważniejszego jest kłamstwem, które wykrwawia świat

John Kaminski 15.2.2011, przekład Ola Gordon i Piotr Bein

Starożytni prorocy hebrajscy byli najeźdźcami z pustyni. Królowie Babilonu wysłali ich na grabież świętego społeczeństwa starożytnych Egipcjan, którzy rozkoszowali się niewinnością bez koła i konia, a przez większość 5000 lat istnienia napotkali niewielu wrogów, których nie potrafiliby odprawić, mocno osadzeni w rzeczywistości. Niewytłumaczalne zjawisko społeczne Hellenów, tj. starożytnych Greków, o blasku umysłowym do dziś niezrównanym, destabilizowali i dezintegrowali kupcy feniccy pracujący jako pełnomocnicy górników srebra, posiadających niewolników, kontrolujących porty i morza ówczesnego świata i płacących słynnym przywódcom demokracji ateńskiej za zdradę własnego narodu.

Największy historyk Edward Gibbon w swoim nieśmiertelnym Decline and Fall of the Roman Empire [Zmierzch i upadek Cesarstwa Rzymskiego], pisze wymownie i pewnie, że najważniejszą przyczyną zniszczenia największego imperium w historii świata była komatyczna bierność chrześcijaństwa, skwapliwie wytworzona przez zapał Żydów. Francja, Rosja, Niemcy… zniszczone przez zmyślenia, cyniczną mobilizację nieudolnego motłochu i kolejne bezmyślne mordy więcej milionów niewinnych sąsiadów, niż jesteśmy w stanie zliczyć.

Chrześcijaństwo zniszczyło Cesarstwo Rzymskie, a judaizm – amerykańskie marzenie. Obie mega-zbrodnie pochodzą ze źródła, które dusi i nas: manipulacja wiary, co prowadzi do opanowania waluty i w wyniku obłudnych przesądów wtłaczanych nam do mózgów przez liderów skorumpowanych marzeniami o sławie i bogactwie, nieuchronnie przeradza się we wszechogarniające zniszczenia, rozpustę  i masową śmierć. Nie prowadzi to do niczyjego szczęścia, choć niemal każdy na naszej planecie chce pójść tą samą zatrutą ścieżką. Z przyjacielem Claytonem Douglasem przyrównywałem dziś chrześcijaństwo do komunizmu. Wyjaśniałem, że korzystały z mobilizacji przestępców, którzy otrzymywali natychmiastowe przebaczenie swoich grzechów przeszłości i obietnicę radości z nowego społeczeństwa, nie mówiąc o zagwarantowanim życiu wiecznym i bajecznym bogactwie. W końcu chrześcijaństwo wyprodukowało średniowiecze i inkwizycję, a komunizm urządził żydowskie łagry, w których zniknęło 66 mln niewinnych nie-żydowskich dusz.

Objawienie Saula na drodze do Damaszku było naprawdę strategią odparowania struktury rzymskiego społeczeństwa, poprzez zrównanie wszystkich i delegitymizację tego, co uczyniło te wspaniałe państwa wielkimi. Mordercza paranoja Stalina objęła nawet wszystkich jego żydowskich sojuszników i sługusów – złowieszcze ostrzeżenie dla wszystkich Żydów i dobry znak dla reszty, że filozofię żydowską pochłonie w końcu własna ksenofobiczna nienawiść. Ale powstaje w naszych umysłach pytanie: jak wielu z nas zabije złożona talmudyczna machina śmierci, zanim judaizm wyląduje w makabrycznym muzeum koszmarów, które dla siebie stworzył.

Nawijanie żydo-mediów o łagrach przeniosły winę na Niemcy w jeszcze późniejszym wywrocie kraju starającego się być uczciwym, ale germańska wiara w uczciwość żydowskich współobywateli przeszła w  koszmar nalotów i wykrzywienie przyszłości, kiedy Religię Holokaustu tj. żydowski kult cierpienia i śmierci, wtopiono w niemal każdy umysł na Ziemi. W rocznikach historii (zawsze pisanej przez zwycięzców), wszystkie narody o dobrych intencjach to czarne charaktery przeciwko postępowi. Prości Egipcjanie krzątali się w swym małym świecie, budując pomniki dla nadziei, łącząc święte z empirycznym we wszystkich swoich działaniach, niedorównując perskiej technologii ani żydowskiej perfidii. W końcu po 500 latach znaleźli sposób na pozbycie się ‚trędowatych’, którzy przenieśli się wtedy do Jerozolimy i zmontowali historię o sobie, którą od tamtego czasu oszukują świat.

Walecznością i rozsądkiem, dzielni Grecy wygrywali wojny, których nigdy nie powinni byli wygrać. Ich złożoności i precyzji myślenia nikomu nie udało się prześcignąć przez wieki, tylko upiększyć. Ale  pogubili się, poparłszy przywódców, którzy wielokrotnie udowodnili, że demokracja którą można kupić, nie jest żadną demokracją. Może najtrudniej było upaść Rzymianom, choć trwali tak długo, że wszyscy chyba odczuli ulgę, gdy to się stało. A jednak wielu mówi do dziś, żegnając się wodą święconą, że naprawdę Rzym nigdy nie umarł. W każdym razie jest to bardzo ważna lekcja, jeśli dowiemy się, co naprawdę stało się z Rzymem i uświadomimy sobie, że to ziściło się tysiące lat później w Związku Sowieckim.

Gibbon wielokrotnie pisze, że skrucha i odrzucenie odpowiedzialności obywatelskiej zepsuły czujną, aktywną strukturę społeczeństwa Rzymian, a bogactwo doświadczenia reprezentowane przez ponad 30 tys. domowych bogów czy duchów, ograniczyło percepcyjny pogląd na poczucie winy za życie i kultu wartości nadludzkiego człowieka, którego zamordowała władza i podobno za te kłopoty dostał życie wieczne. Ten mit kształtujący rzeczywistość to twoja ostateczna nagroda za przyjęcie niewolnictwa i utratę samostanowienia.

Rosjanie faktycznie nie mieli nic wspólnego z rewolucją bolszewicką. Było to dzieło żydowskich bankierów w Nowym Jorku, Londynie i Frankfurcie, którzy dali złoto i żydowskich rewolucjonistów, by zniszczyć ignoranckich wieśniaków. Ale prawdziwą ignorancją była pycha zachodnich intelektualistów, którzy twierdzili, na podstawie swoich analiz naukowych, że to nie mogłoby wydarzyć się u nich. Najwięksi przywódcy w historii byli największymi mordercami. Ale zawsze była jedna pozornie święta grupa, nieuchronnie ukryta za pełnymi prawości szatami prawa i religii (tak podobne, że są tym samym), co stwarza warunki, by ci zboczeńcy pojawiali się i dominowali resztę z nas, przy pomocy machiny propagandowej. W czasach Persów i faraonów, przywódcy mieli prawdziwy obowiązek wobec swych poddanych, dzięki kodeksowi moralnemu, łączącemu ich z bóstwem. Ale ze wzrostem potęgi pieniądza, echa boskiego przewodnictwa wyblakły pod błyszczącym urokiem kosztownych przyjemności, Głos stopniowo znikał, a królowie pozwolili bankierom mówić im, co mają robić. Zgadnij czyj to był głos.

Kończę ten komunikat rezultatem sprawczej ludzkiej mitologii: cierpieniem, które mamy czcić w nieuleczalnej służalczości Żydom, którzy kontrolują każdy aspekt naszej egzystencji. Jest to nowy hymn do B – – a, chcą byśmy się go nauczyli.

Świadkowie opowiadają o mordowaniu tysięcy Żydów prądem wysokiego napięcia, na ogromnych, podziemnych stalowych platformach szerokości 7 km. Mówią o zabijaniu w komorach próżniowych, kąpielach elektrycznych, chlorem, gazem musztardowym, parą, poprzez palenie żywcem, wirtualną transformację krematorium w prawdziwą komorę gazową, topienie, strzelanie, na stosach z palonym wapnem w wagonach kolejowych, duszenie gazem z główek prysznica lub z podziemnych dysz, albo ulatniającym się gazem z Cyklonu B wprowadzanego do osławionych komór gazowych na kilka sposobów, przez zatrucie krwi, duszenie spalinami w ciężarówkach i autobusach, przez granaty, wrzącą wodę, kwasy, spaliny dizlowskie, unicestwianie bez śladów przez nowatorski materiał wybuchowy w wiosce zbudowanej wyłącznie w tym celu, a nawet przez niemiecką bombę atomową. Wszystko to rzekomo wydarzyło się metodą przemysłową, wg zaprojektowanego przez Master Mind sztywnego planu, który został przekazany licznym organom wykonawczym drogą pewnego rodzaju telepatii i zrozumienia bez słów. –  Dr. Gunther Kümel, Presentation of the H.-Hypothesis from 1900 to 2006.

A teraz, jak wszyscy wiemy, nie jest to historia, która się wydarzyła, tylko która ma się wydarzyć, chociaż technikę tego koszmaru w znacznym stopniu zmodernizowano.

††††††††††††††††††††††††††††

Kultura

Prawda o przemyśle muzycznym!

Odbudujmy wspólnie nasz polski fundament – uczmy się. Publikujmy i przekazujmy dalej innym osobom. Nie możemy budować na lotnych piaskach! – Józef BizońNOWY NUMER ” CZŁOWIEKA W KULTURZE” – O ROLI UNIWERSYTETÓW BEZ POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI

Polecam nowy numer kwartalnika „Człowiek w kulturze” – o roli Uniwersytetów w Kulturze. Pismo wydawane przez Lubelską Szkołę Filozofii Chrześcijańskiej

Wśród instytucji, które nie tylko funkcjonują w wymiarze społecznym, ale wręcz tworzą cywilizację, znajduje się instytucja zwana uniwersytetem. Sama nazwa uniwersytet pochodzi z łaciny (universitas – całość, wspólnota). W czasach, gdy powstawały pierwsze uniwersytety, a więc w średniowieczu, oznaczała w pierwszym rzędzie wspólnotę profesorów i studentów. Wykształcenie uniwersyteckie było zwieńczeniem procesu kształcenia i obejmowało nauki humanistyczne, których przedostatnim stopniem była filozofia, a ostatnim teologia. Celem edukacji był pełny rozwój człowieka: zdobycie mądrości i otwarcie na Boga.
Jednak od czasów renesansu, pod wpływem postępującej rewolucji naukowej, następuje stopniowe przekształcanie celu kształcenia wyższego. Na plan pierwszy wysuwa się użyteczność, co sprawia, że promowany jest profil politechniczny. W konsekwencji następuje jednostronny rozwój nauk szczegółowych z nastawieniem na kształcenie zawodowe. Z kolei od czasów oświecenia do edukacji krok po kroku wkracza ideologia, co z kolei sprawia, że nauki humanistyczne podlegają procesowi ideologizacji, który przybiera na sile od czasów rewolucji francuskiej i trwa po dziś dzień. Ideologie te to socjalizm, komunizm, nazizm, liberalizm, postmodernizm. Łączy je wspólna niechęć do kultury klasycznej i do chrześcijaństwa. Proces ten trwa nadal.
W takim stanie rzeczy warto podjąć refleksję nad miejscem i rolą uniwersytetu w kulturze zachodniej. Albowiem różne reformy uniwersytetu, jakie prowadzone są obecnie choćby w Unii Europejskiej, a tym samym i w Polsce, opierają się na określonych założeniach ideologicznych i mają swoje określone cele, które warto wydobyć. I jak w wielu sferach życia wartości zastępowane są antywartościami, a kultura – antykulturą, tak istnieje podejrzenie, że uniwersytet zostanie zastąpiony antyuniwersytetem, choć same nazwy się nie zmienią. Z tego tytułu, dostrzegając takie właśnie zagrożenia, zaproponowaliśmy profesorom z różnych krajów, aby podzielili się swoimi refleksjami na temat tego, jakie dostrzegają najważniejsze zagrożenia dla lansowanego dziś modelu uniwersytetu, a także czym był i czym ma pozostać prawdziwy uniwersytet jako kluczowa instytucja w cywilizacji zachodniej.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL

Spis treści:
Od Redakcji
Joaquín Jareño Alarcón; Jaka tożsamość uniwersytetu?
Ks. Peter Stravinskas; Ex Corde Ecclesiæ – echo Newmanowej Idei uniwersytetu
Curtis L. Hancock; Uniwersytet amerykański zdemaskowany
Andrzej Maryniarczyk SDB; Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim
Henryk Kiereś; Uczony – suweren czy funkcjonariusz?
Piotr Jaroszyński; KUL w czasach PRL-u – kartka z historii
Ks. Piotr Roszak; Uniwersytet i apostolat intelektu
Łukasz Stefaniak; Utopijny model nauki i jego implikacje
Ks. Paweł Tarasiewicz; Filozofia w wyższych seminariach duchownych
Imelda Chłodna; Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym
Tadeusz Rynkiewicz; Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Jana Pawła II
Varia, Ks. Piotr Roszak; Zanim sięgniesz po Tomasza z Akwinu. Krótki poradnik teologiczny
Ralph McInerny; Dlaczego jestem tomistą
Curtis L. Hancock; Ku pamięci: w hołdzie Ralphowi McInerny
Jude P. Dougherty; Umiarkowany islam
Pasteur Vallery-Radot; Odpowiedź Pasteur Vallery-Radot z Akademii Francuskiej na  Przemówienie Etienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku
Ks. Zdzisław Kieliszek; Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego
Ks. Jerzy Zając; Terroryzm zagrożeniem moralnym
Z nowości wydawniczych

Pismo zamawiać można na numer tel. (81) 445 40 38 begin_of_the_skype_highlighting              (81) 445 40 38      end_of_the_skype_highlighting (Katedra Filozofii Kultury) albo e-mail: imeldach [małpa] kul.pl

Teksty nieobojętne O. prof. Mieczysława Alberta Krąpca – największego polskiego filozofa

O. prof. M. Krąpiec –   Mistrz uczył rozumienia rzeczywistości w jej najgłebszym podłożu

Bitwa o człowieka
W naszym życiu społecznym toczy się nieustannie walka o zdobycie człowieka. Już począwszy od rodziny nieustannie zabiega się o to, by jakoś pozyskać i zdobyć człowieka dla jego dobra albo dla korzyści zdobywcy. Rodzice w normalnym toku rzeczy zabiegają (a przynajmniej winni zabiegać), by zdobyć serce dziecka, by go wychować, by wprowadzić go w życie ludzkiej prawdy i dobra, by go jakoś uszczęśliwić poprzez nauczenie i wychowanie do rozumnej dojrzałości. Bój o człowieka przenosi się na szersze grupy społeczne, na organizacje szkolne i zawodowe, a później na państwo i Kościół. Ciągle chodzi o człowieka, którego trzeba zdobywać dla jego dobra albo – niestety – dla zła, gdy go się upadla, zniewala i ostatecznie czyni użytecznym dla siebie narzędziem zależnym od woli nieuczciwych mocodawców politycznych, gospodarczych, kulturowych, mafijnych, zbrodniczych. Walka o człowieka powiększa się przez zastosowanie coraz to bardziej wyrafinowanych środków. Niestety, użyte środki – same z siebie obojętne, jak radio, telewizja, prasa – w ręku złych mocodawców prowadzą nie ku ludzkiej doskonałości, ku dobru, ale ku zwyrodnieniu i odczłowieczeniu przez wprowadzenie do ludzkiego umysłu kłamstwa i nienawiści. Naszym – każdego z nas – obowiązkiem jest ustrzec się przed zawojowaniem przez ciemne organizacje, by nadal pozostać wolnym, świadomym siebie człowiekiem, który wie, kim jest, po co żyje i pracuje. Każdy z nas musi wiedzieć – aby po ludzku żyć! – kim jest on sam jako człowiek, albowiem używa się dziś wiele elementów z nauki, z filozofii, z ideologii różnych religijno-gnostyckich kierunków, aby ukazać w krzywym zwierciadle oblicze człowieka, sprowadzając je już to do bóstwa, już to do zwierzęcia. Tymczasem prawda o człowieku jest dla nas konieczna jak powietrze dla płuc. […]

Mały błąd na początku
Historia ludzkości ma już za sobą najrozmaitszego rodzaju pomyłki, błędy, herezje, prześladowania i zbrodnie. Nie skończyło się to w naszych czasach, dokonuje się nadal, jak o tym donoszą nam środki masowego przekazu. Pomyłki, błędy i głupstwa mają swój ciąg dalszy i także nas dotykają, jak o tym świadczy chociażby wielka, tragiczna choroba ludzkiej myśli, jaką jest komunizm, który trwa w wielu z nas. Wyjściem nie tylko z tej choroby marksizmu, ale także innych groźnych błędów, takich jak na przykład moralny permisywizm dający pozornie człowiekowi wolność bez granic prawdy i dobra, uderzający i niweczący wolność drugiego, nie jest akceptowany dziś relatywizm poznawczy i moralny oraz ewentualne ustalanie prawdy przez tak zwane dialogi czy nawet głosowania lub też jakąś średnią statystyczną.
Wszystko to już spowodowało wiele nieszczęść, bo było następstwem mylnych ideologii, które miały zastąpić zdroworozsądkowe używanie rozumu, miały zastąpić podstawowe prawdy religijne o człowieku. Dla wielu łatwiej jest bowiem posługiwać się modnymi ideologiami, aniżeli zmusić swój rozum do poznawczego wysiłku i samemu odważyć się myśleć: aude sapere – odważ się myśleć! Odważenie się na odpowiedzialne myślenie wymaga uznania prawdy o świecie, w tym prawdy o człowieku; wymaga uznania rzeczywistego dobra człowieka, a nie tylko dobra pozornego jawiącego się w przyjemności i materialnym zysku uzyskiwanym z krzywdą drugiego. Odważenie się na myślenie i poznanie jest odważeniem się na liczenie się z rzeczywistością i człowiekiem, jego naturą, co zadaje kłam relatywizmom i w poznaniu, i w postępowaniu moralnym. Jeszcze jedno ważne spostrzeżenie – odważenie się na myślenie wymaga także społeczności ludzi myślących i wzajemnie się kontrolujących w oparciu o rozpoznanie prawdy i dobra. Temu służyły uniwersytety. […]

Czy wychowywać?
Wykształcenie i wychowanie człowieka zaczyna się już w rodzinie – tej normalnej – i pogłębia się w szkole, a nie ustaje aż do samej śmierci. Bo przecież nie rodzimy się jak owady, od razu przystosowane do życia trwającego tylko jeden sezon, ale musimy się ciągle doskonalić i przygotowywać do życia wiecznego. Wobec tego sprawą pierwszą w naszym wychowaniu i samowychowaniu jest danie sobie odpowiedzi na pytanie kim właściwie jestem, aby wiedzieć jak działać, jak żyć.
Wielkie religie świata usiłują dać odpowiedź na to, kim jest człowiek. Jedynie religia objawiona ukazuje człowieka jako szczególne dzieło Boże, jako jedyne i niepowtarzalne zrealizowanie się odwiecznej myśli Boga, który w swym akcie miłości stwarza każdą ludzką duszę, stwarza również mnie. Dusza obdarzona bezpośrednio przez Boga istnieniem udziela swego istnienia materii organizowanej do bycia ludzkim ciałem. Każdy więc człowiek jest wewnętrznym zespoleniem, syntezą ducha i materii. Musi więc każdy z nas przysposabiać całego siebie, a więc i materię swojego ciała, aby lepiej wyrażać swego ducha. Musimy się rozwijać, aby dochodzić do możliwej pełni własnego człowieczeństwa, które nam Bóg przeznaczył wraz z naszym istnieniem. […]

Osoba i naród wobec globalizmu
Tworzący się globalizm o podłożu bankowo-gospodarczym i użyciu potężnych środków medialnych sięga człowieka zinterpretowanego w duchu racjonalizmu ostatnich stuleci. Człowiek stając się przedmiotem naukowo poznawczych zabiegów zostaje ostatecznie uprzedmiotowiony i zinstrumentalizowany, albowiem stosowany system naukowego poznania kieruje się tu naukotwórczym pytaniem to know how?, czyli pytaniem „jak” rozumieć, by użyć człowieka do celów sprawowanej władzy. Współczesny globalizm o bankowo-gospodarczych środkach nacisku przez pieniądz posiada skuteczne formy działania, w przeciwieństwie do już zaistniałych i rozpadłych globalizmów, które zaistniały w oparciu o przemoc władzy i państwowy terror. Właśnie światowy komunizm miał się stać systemem globalistycznym w „stworzeniu” nowego człowieka. Okazał się jednak nieskuteczny i dlatego się rozwiązał, czy też został rozwiązany przez odpowiednich decydentów. Jednak globalistyczne cele nadal pozostały, ale w zmienionych formach działania, zwanych skrótowo „demokratycznymi”. Kierują się one – jak można to rozszyfrować hasłami „pluralizmu”, „tolerancji” i „wolności”. Przy tym każde z tych haseł musi być odpowiednio rozumiane. A więc „pluralizm” suponuje przede wszystkim nie związanie się społeczne z prawdą, dobrem i pięknem, które – akceptowane – mogą doprowadzić do totalitaryzmu. „Tolerancja” domaga się akceptacji postaw nie odróżniających dobra od zła i akceptowaniu mniejszego zła. „Wolność” zaś „liberalistyczna” akceptuje podmiotową niezależność od bytu i dobra, albowiem to podmiot konstytuuje te wartości. Tak więc współczesny globalizm, posługujący się systemem bankowo-gospodarczym, tworzy człowieka nowego, wedle swych apriorycznych założeń; jest więc kontynuacją swoistą celów komunistycznego globalizmu. […]

†††††††††††††††††††††††

Historia

Eli Wiesel o żydowskiej mafii i „narodzie wybranym”

Wojna Hitlera – nieznany portret

Piotr Bein: Taa… do rany tego Adolfa przyłożyć. Pierwszymi ofiarami obozów Holokaustu była opozycja Hitlera w Niemczech. Może miał jakieś przebłyski humanizmu, ale w stosunku do Słowian nie pokazał go. Czy żałował angielskich cywili, gdy spadały na nich rakiety V? Poza tym brak jednego: Adolfa wynieśli do wladzy niemieccy i międzynarodowi syjoniści i żydowscy bankierzy, był otoczony niemieckimi żydowskimi syjonistami i  to oni wydali decyzje zagłady Zydów. Wcześniej uzgodnili Generalplan Ost = zagładę Polaków i in. Słowian, aż po Ural.

Następny hebrajski faraon

John Kaminski, przekład Ola Gordon i Piotr Bein

Niewielu wie o faraonach Hyksosów ani jak w Biblii spreparowana przez hebrajskich proroków Księga Wyjścia kamufluje i wybiela bezwzględne przejęcie na 500 lat starożytnego Egiptu oraz poleruje podłe czyny, ukrywając nienawiść zniewolonych. Sytuacja w Egipcie właściwie jest identyczna 3,5 tys lat później. Opisy legendarnych wyczynów ojców zachodnich monoteistycznych systemów religijnych to opisy faraonów egipskich, z których wielu było obcymi zdobywcami z pustynnych plemion żyjących na północ od Synaju i na zachód od Babilonu. Porównawaszy wersety biblijne z napisami w Karnaku i znalazłszy identyczne wydarzenia przypisane różnym osobom, jeden badacz znalazł nawet, że żydowski Król Dawid to egipski faraon Totmes III.

Uznani za wiodących w tej dziedzinie, badacze Redford i Thompson dowiedli, że narracja o Eksodusie w drugiej księdze Starego Testamentu jest odbielającym nawijaniem o tyrańskiej okupacji Egiptu przez Izraelitów, z imionami zmienionymi dla ochrony sprawców i ukrycia szalonej kryminalnej historii przodków cywilizacji zachodniej. Celem tej znacznej i długotrwałej zmyłki jest wymazać pamięć o nienawiści podbitych Egipcjan do barbarzyńskich najeźdźców z Mezopotamii, których technika wojenna (konie i rydwany) bez trudu opanowała kulturowo odizolowanych tubylców.

W systemie religijnym dyrygującym poddanie eksploatowanych mas, nie ma miejsca dla tubylczej nienawiści do Hyksosów (później znanych jako Hebrajczycy). Dlatego Abraham, Mojżesz, Dawid, Jakub, Józef i im podobni zostali bohaterami historii, kiedy ich imiona nalepiono na czyny wszystkich faraonów, których cywilizację porwali Hebrajczycy. Jest to opowieść o zamordowaniu kultury zanurzonej w świętym sposobie myślenia, który nie mógł postrzegać świata takim jaki jest: krwawym polem bitwy. Tak było naprawdę, z punktu widzenia strony, której nigdy nie usłyszeliśmy, egipskiej historii, przekazywanej od Manethona przez Józefa… tylko wasi ulubieni księża, mułłowie i rabini zapomnieli o tym wspomnieć – przez 2000 lat.

Ostatnio cały świat skupił uwagę na Egipcie, kiedy jego długoletni dyktator musiał ustąpić pod naciskiem wzburzonego ludu. Wielu obserwatorów zastanawia się, czy ta ostatnia fala pozornie spontanicznych buntów ludzi w czterech krajach muzułmańskich, nie jest zwiastunem procesu, który ma się wydarzyć na całym świecie – wszystkie z tym samym skupieniem na skorumpowanych rządach, które zdradzają własny naród, rządach w szantażowanej niewoli światowego potwora finansowego, którego godłem jest właśnie ta Gwiazda, tego fałszywego króla Dawida.

Egipt miał tylko trzech liderów w ciągu ostatnich 60 lat: Nassera i Anwara Sadata (obaj zamordowani), teraz prezydenta Mubaraka przez ostatnie 28 lat i powszechnie postrzeganego jako marionetkę dla napędzanego przez Żydów NWO, rozkładającego zachodnie potęgi pod przywództwem zsyjonizowanych Stanów Zjednoczonych i cinkciarzy z Frankfurtu i Londynu. Kiedy ostatnio sprawdzałem, Egipt był drugi na liście krajów otrzymujących pomoc zagraniczną USA, zaraz za Izraelem. Łączne roczne koszty 5 -10 tys. $ na każdego amerykańskiego podatnika, nie licząc wydatków konsumemckich, trafiających do Izraela. Tak więc świat z zapartym tchem czeka na kolejnego, mianowanego żydowskiego faraona dla Egiptu. Będzie nim ElBaradei czy Suleiman? Czy Mubarak szuka schronienia w Izraelu, czy było to po prostu śmieszne zagranie brukowców? Jak ewidentnie mogą przedstawić zdecydowanej kontroli całego świata przez Izrael?

Ciągnie się to od …ilu tysięcy lat? Pójdźmy sprawdzić 3000 lat wstecz. Dzieje faraonów hyksońskich i podbój Egiptu przez Azjatów i mieszkańców piasków wyraźnie zanotowała historia napisana w 130 r. przez Józefa Flawiusza, dziś nazywana Wojną żydowską, cytująca egipskiego historyka z III w. pne.,  Manethona o trędowatych, ostatecznie wypędzonych z Egiptu po długim okresie uciążliwej okupacji. Tożsamość ważnych postaci w historii Egiptu zamaskowano i przedstawiono jako główne postacie żydowskie w Biblii, pisze Craig Lyons, niezwykły badacz religii, twórca zdumiewającego archiwum historycznego Bet Emet Ministries [Duszpasterstwo Bet Emet]. Wg Lyonsa, najwyraźniejszym dowodem na tę transpozycję tożsamości jest:

[2] Sam 8:5-6 5. A gdy Syryjczycy z Damaszku przybyli na odsiecz Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid zabił Syryjczyków dwadzieścia i dwa tysiące mężczyzn [6] Potem Dawid umieścił garnizony w syryjskim Damaszku: Syryjczycy zaś stali się niewolnikami Dawida, i przynieśli podarunki. I zachował Pan Dawida wszędzie, dokądkolwiek się udał. (KJV)

Odpowiedzcie sobie sami: Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że te same rzeczy mówi się o Totmesie III we wcześniejszej historii Egiptu, gdzie jest zapisane na kamiennych nagrobkach, że Totmes III pokonał wcześniejszą koalicję królów syryjskich i kananejskich, co opisano w Biblii i przypisano królowi Dawidowi? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że mówi o tym egipski kamień i historia, że Totmes III również ustawił garnizony w tych samych regionach, w celu trwałego zabezpieczenia tam egipskiej kontroli? Czy jest to dowodem na to, że ci dwaj mężczyźni to ta sama osoba? (Cross, „Origins of the Alphabet” w: Ebla to Damascus: Art and Archaeology of Ancient Syria [Geneza Alfabetu w Ebla do Damaszku: Sztuka i archeologia starożytnej Syrii], s. 106, 119).”

Teraz przykłady z ogromnego archiwum Lyonsa, składającego się z obszernych materiałów nt. porównania starożytnych systemów wiary. To, co znamy jako religia chrześcijańska, istniało wśród starożytnych, zawsze; od początku ludzkości aż do przyjścia Chrystusa w ciele, kiedy to prawdziwą religię, która już  istniała, zaczęto nazywać chrześcijaństwem. (Retractt. I, XIII, cytowane przez dr Alvina Boyda Kuhna w jego Shadow of The Third Century” [Cień trzeciego wieku], Elizabeth, New Jersey: Academy Press, 1949, s. 3)  Augustyn przyznaje, że chrześcijaństwo nie jest „nowe” czy „wyjątkowe”. Prawdę mowiąc, jego początki można znaleźć w starożytnym Egipcie 10 tys. lub więcej lat wcześniej. Cytuję Lyonsa:

Teraz krótkie podsumowanie. Jest bardzo wiele podobieństwa między Jezusem i Ozyrysem, oraz podobieństwa między Jezusem i Horusem. W Egipcie Ausar / Ozyrys był bogiem-człowiekiem, który był zabity i przywrócony do życia, dając światu pierwsze pojęcie Zmartwychwstania. Potem Ausar stał się wielkim sędzią zmarłych. O Auset / Isis, żonie Ausara, mówiono, że zapłodnił ją duch męża, podczas gdy on nie żył. Urodziła dziecko o imieniu Heru / Horus, w pierwszym na świecie Niepokalanym Poczęciu.

Mówi się, że kiedy się narodził, uhonorowały go liczne bóstwa i mędrcy. Niektórzy uważają, że narodziny Heru czczono 25 grudnia, gdy słońce było w zodiakalnym znaku Koziorożca, dniu przesilenia zimowego. Koziorożec był znany również jako Stajnia Augiasza; zaś o dziecku Heru / Horus (Słońce / Syn) mówi się, że urodził się w stajni. Tak więc Ausar, Auset i Heru stworzyli pierwszą na świecie Trójcę Świętą.

Tę historię o zmartwychwstałym bogu-królu można znaleźć wśród wielu narodów na świecie, np. narodów Khoi i San w płs. Afryce już 2000 lat przed Chrystusem. Historia boga-króla i jego Boskiego Syna pojawia się również w wielu innych kulturach, nie tylko Egiptu. Są to Kriszna z Indii (1200 pne), Tammuz z Syrii (1160 pne), Iao z Nepalu (622 pne), Quetzalcoatl z Meksyku (587 pne), Mithra z Persji (600 pne) i inni. Jezus z Nazaretu z hebrajskiego folkloru byłby najnowszym dodatkiem do tego panteonu. Znany jest na całym świecie posąg i obraz Ausar / Osiris, Auset / Isis i niemowlęcia Heru / Horusa. Ta wersja Auset i Heru stałaby się wzorem dla Maryi i Jezusa w całym świecie chrześcijańskim.

Przez tysiące lat przed pojawieniem się chrześcijaństwa, świat starożytny patrzył na Egipt jak na siedzibę mądrości duchowej. Wraz z pojawieniem się Rzymu i szybciej niż przez 300 lat, mądrość Egiptu zastąpiła ignorancja chrześcijaństwa. Okrągłą ziemię Egipcjan i Greków zastąpiono płaską ziemią chrześcijaństwa, dla którego słońce i wszechświat obracały się wokół ziemi jego martwego Boga. Starożytnych kapłanów Egiptu, którzy wiedzieli, że ziemia jest okrągła i obraca się wokół Słońca, uśmiercono.

Chrześcijański miecz najpierw uciszył egipskie kapłanki, które ofiarowały zbawienie tym, którzy osiągnęli mądrość duchową, a po nich resztę nieoświeconych. Co uciekło chrześcijaństwu, zniszczył islam, ale to islam, nie chrześcijaństwo, zachował część starożytnej mądrości duchowej i wiedzy. Podczas gdy Zachód był pogrążony w średniowieczu, w którym niewielu potrafiło czytać czy pisać, a jeszcze rzadziej kąpać się, a nikt nie praktykował higieny, islam promował umiejętność czytania / pisania i czystość.

Pomimo ich krótkowzroczności, grecki historyk Herodot (500 pne) powiedział: „Ze wszystkich narodów świata, Egipcjanie są najszczęśliwszym, najzdrowszym i najbardziej religijnym.” Oświadczenie Herodota odzwierciedla doskonałe warunki ludzi, którzy nie tylko teoretyzowali na temat metafizyki, ale w pełni ją praktykowali.

Starożytni Egipcjanie mieli bardzo głębokie zrozumienie metafizyki i praw rządzących człowiekiem i jego światem. Egipskie myślenie było proste, spójne, konsekwentne, logiczne, analityczne i racjonalne. Ich podstawową przesłanką, że jeden jest wszystkim i wszystko jest jednym, odzwierciedla ich całkowitą świadomość kosmiczną, którą Herodot nazwał „najbardziej religijną.”

Starożytni Egipcjanie w swoim języku nie mieli wyrazu dla religii. Dla nich nie było stwierdzonej różnicy między sacrum i doczesnością. Rozumieli, że człowiek jest modelem wszechświata. Jeśli człowiek doskonale rozumie samego siebie, on też rozumie wszechświat: astronomię, astrologię, geografię, rytm, proporcję, matematykę, magię, medycynę, anatomię, sztukę – wszystko to jest połączone w wielki dynamiczny plan. Żaden aspekt nie może być odizolowany od innego i traktowany jako odrębna dziedzina czy pole bez zniekształceń i zniszczenia.

Dziś, zdezorientowany impulsami rewolucji, Egipt  czeka na mianowanie nowego żydowskiego faraona przez tych samych obcych najeźdźców co  mamią szlachetne narody przkupstwem i manipulacją, instalują liderów co udają patriotów a naprawdę są aktorami-marionetkami duchowych i intelektualnych następców tychże Hyksosów-najeźdźców. W tej chwili każdy kraj na świecie jest eksploatowany w ten sam podstawowy sposób i ma tlącą się urazę do tej sprytnej kontynuacji niewolnictwa gotowego wybuchnąć i zemścić się na tych hebrajskich prorokach, którzy poprzez historię kują nasze łańcuchy.

……………………..

Ww. Donald B. Redford i Thomas L. Thompson to dwaj uznani eksperci w dziedzinie empirycznej historii Bliskiego Wschodu. Redford, kanadyjski egiptolog, profesor klasyki na Uniwersytecie Princeton, autor znanej pracy Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times [Egipt, Kanaan, i Izrael w starożytności] (1992). Thompson, założyciel obecnie znanej Copenhagen School, amerykański profesor, został wypędzony z USA przez religijny establishment, za bezstronne badania nt. fikcyjności Starego Testamentu. Craig Lyons opracował niepowtarzalną bibliotekę historii religii.

Posted in Bałkany, bez kategorii, Białoruś, historia Słowian, Holo-oszustwa, jak się bronić?, kompleks jot, Litwa, Piotr Bein, Polska | 1 Comment »

Jaka rewolucja?

Posted by grypa666 w dniu 15/02/2011

Zawartość (uaktualniana do czasu następnego wpisu)

 • Alerty
 • Czytelnicy piszą
 • Komunikaty
 • Temat Miesiąca: Jaka rewolucja? — dyskutuj/komentuj poprzez formularz kontaktowy
  • Vismaya
  • John Kaminski
  • Kpt. Eric May
  • Adrian Salbuchi
  • David Icke
  • Jonathan Azaziah
 • Temat Tygodnia nr 18: Na Litwie, to nie „Angelika Borys”
 • Aktualności krajowe
 • Aktualności zagraniczne
 • Gospodarka i NWO
  • Dla bankierów miliardy – dla narodu długi
  • Sześć powodów rozpoczęcia III w. św. jeśli jesteś globalistą
 • Historia (narodu niegdyś wybranego)
 • Zdrowie

Pomóż w tłumaczeniach, redagowaniu: Aktualności krajowe i zagraniczne, Zdrowie…  Zostań współredaktorem Grypa666.

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

†††††††††††††††††††

ALERT 3: Strony mgra inż. Cierpisza blokowane?

Jego portal miał już 39 tys. rezultatów 2 tygodnie temu, co teraz spadło do paru tysięcy. Poprzednio była wizyta Medwiediewa w Polsce, teraz — drugi raport w Moskwie. Treść mojej cz. IV jest zablokowana, nie jest skanowana przez Google nawet na moim portalu . Czy zbieżność jest przypadkowa? – pyta Cierpisz. Wklejam kilka słów z mego tekstu np. „Raport MAK jest podobnie poszarpany i niespójny jak” do wyszukiwarki i znajdu∆e tylko jedną pozycję, i to nie moją.

ALERT 2: Roy Tov zmylił prawdopodobny atak Mosadu

Niespodzianie dla nich zrobił zdjęcie, twierdzi że mosadziaków, którzy mieli go zaatakować. Prosi o pomoc w identyfikacji ich.

ALERT 1: Atak rusofobów na “prosowieckiego” mgra. inż. K. Cierpisza

Mgr inż. lotnictwa Krzysztof Cierpisz próbuje rozwikłać aspekt techniczny katastrofy 10 IV. Opublikował mocne analizy szczątków Tu 154-101, roznoszące w proch raport MAK. Nie dziw, że wzmocniono ataki na niego. W ponizszym tekście, gdzie pisze o sobie po nazwisku, Cierpisz wymienia 2 osoby, które ostatnio (bo były ataki nań w Newsweeku i GieWu) wyróżniają się dziwnym zachowaniem. Jedna z osób (oznaczona przez Cierpisza NDB2010 44 1827, gdzie ostatnie 6 cyfr oznacza liczbę postów i komentarzy) karmi widownię agit-propagandą przeciw Cierpiszowi:  a wiesz jaki jest jego pogląd na katastrofę i motywacja jego twórczości? Podpowiem ci. Głównym motywem jego twórczości jest obrona Rosji i W.Putina przed wrobieniem Rosjii w sprastwo zamachu.

To ciekawe, bo swego czasu Wykluczeni bombardowali Cierpisza za rusofobię! Jeszcze ciekawsze jest to, że ksywa NDB2010 to Konrad “In”, który zaczął b. obiecująco swą hipotezę fałszywych nadajników na Grypa666, ale stracił reputację, gdy po wyborczej przegranej Lecha Kaczyńskiego i PiS dołączył do lamentów religiozno-patryjotycznych czysto polskich i naskoczył na mnie i in. niezależnych jako “zdrajców”, a potem pod patronatem Macierewicza (ten od oddania śledztwa judeocentrycznym senatorm w USA, który zatuszowali śledztwo 11 IX)  wystąpił (wciąż anonimowy!) w Parlamencie Europejskim ws. 10 IV.

Cierpisz pisze poniżej, że FYM splagiatował jego myśli. Podobny przypadek miał Konrad “In” na początku, gdy jego hipotezę (nawet kawałki tekstu!) propagował na necie jako swoją niejaki BlackHawk. Myślę, że od początku mamy do czynienia z (b. nieudolną i żenującą) robotą służb, które próbowały zainstalować się wśród wiodących analityków, by później móc siać dezinfo i chaos. To świadczyłoby o udziale “polskich” służb w przygotowaniu 10 IV! Może warto zgłębić to…

Obserwuję od czasu 10 IV interesujące zjawisko. Konrad “In” deklarował trzymanie się wątku technicznego, z czego powinien był wyniknąć sprawca 10 IV. Pisał o tym na Grypa666. Konrad skończył niechlubnie, wbrew obietnicom: z silnej analizy technicznej przeszedł szybko na politykowanie, tracąc wiarygodność (przynajmniej u mnie).  Natomiast Krzysztof Cierpisz zaczął chwiejnie, by w końcu przejść przez proces odwrotny: jego analizy stoją mocno na technicznej podstawie, a wątek sprawców i polityki dodają mu przeciwnicy.

Dla mnie, oba typy wymienione przez Cierpisza waniają agenturą. Chyba że są niespełna rozumu (niezdolność zrozumienia analiz Cierpisza) i wściekle rusofobiczni (maniackie szukanie “rusofilów” wokół 10 IV), lecz to ostatnie wyklucza pierwsze, więc byliby agenciurami propagandy i dezinfo.  Której? Na pewno nie kagiebowskiej, bo Newsweek ani GieWu nie ich. Więc — hasabary… Gratulacje dla Krzysztofa! Opublikował on tę sprawę, reprodukuję dla lepszego rozpowszechniania, o które obaj prosimy Czytelników – Piotr Bein

ALERT: E-oszuści

Znajoma działaczka, znana międzynarodowa gwizdkowa Leuren Moret padła ofiarą e-cwaniaków. W jakiś sposób przejęli jej e-adres na yahoo.com i e-książki adresowe, za adres zwrotny podali podobny (para liter przestawiona, trudno zauważyć). Rozesłali wiadomość do korespondentów Leuren, że okradziona w Londynie potrzebuje forsę na powrót i hotel. Podali numery komórkowe, które okazuje się nie należą do żadnego hotelu. Znajomy zadzwonił do Leuren, dowiedział się, że ona nie znalazła się w takiej sytuacji w Londynie i że to oszustwo. Natomiast straciła wszystkie e-poczty z kilku lat i całą e-książkę adresową. Może wysyłać ze swego starego adresu, lecz nadchodząca poczta prawdopodobnie idzie do oszustów.  Inny wspólny znajomy skontaktował się udając chcącego pomóc Leuren. Dostał odpowiedź, żeby przesłać 1200 $ na Western Union.

Miałem ostatnio podobną sytuację, nie wiem czy przez e-oszustów. Kilka miesięcy temu e-poczta  przestała przychodzić do kompa, ale była na serwerze, więc stamtąd prowadziłem korespondencję, nie mając czasu rozwiązać problemu.  Kiedy w końcu skontaktowałem się z producentem s/w i kompa, serwerem i kompanią telekomunikacyjną okazało się, że wszystkie ustawienia są ok, nie wiadomo czemu feler nie ustępuje. W trakcie prób rozwiązania problemu wysiadł twardy dysk (parę lat przed normalnym terminem). Po reperacji wszystko działa.

Leuren Moret: Cześć Piotr, Nie ruszyłamsię z Berkeley, nie byłam w Londynie i nie prosiłam nikogo o pieniądze. Hakerzy przysłali mi mejla […] że przejęli moją e-pocztę i e-adres i zapytali na koniec: Chcesz układu z nami? jeśli chcę odzyskać pliki. Nie odpowiedziałam. Przyjaciel posłał hakerom 100 $ przez Western Union, myśląc, że to dla mnie. Kiedy przekonał się, że to oszustwo, skontaktował się z Western Union i zażądał ujawnienia tożsamości hakerów przy poborze pieniędzy w Londynie. Odmówili. To jest wymuszenie rozbójnicze i przestępcze oszustwo wg prawa USA i brytyjskiego. Haker dał mi też e-adres z nazwiskiem, które wątpię, żeby było jego. Podobno ten typ oszustwa jest nagminny. […]

††††††††††††††††††††††

Czytelnicy piszą

Dragan (Kosowczyk w Polsce): Witam cie Piotrze. W Warszawie 20 lutego o godz. 15 k. metra Swiętokrzyska odbędzie się manifestacja za serbskie Kosowo, biorą w niej udział między in. i Polacy na rzecz Serbskiego Kosowa i jakieś organizację prawicowe, dobrze by było jak byś był w możliwości być i ewentualnie powiedzieć parę słów, dobrze by było (rozmawiałem z nimi), że by jeżeli jeszcze są książki w cerkwi, by spróbować sprzedać w tym dniu…

Piotr Bein: Niestety jestem w dalekiej Kanadzie. Szkoda, bo dobra okazja, 3 lata po wydarciu Kosowa Sebom 17.2.2008 r. NATO na Bałkanach można nabyć u Księdza Pawła, Warszawa, nr komórki 501 122 560

Neo: Witam, Czy wiesz może gdzie i jak załatwić zwolnienie ze szczepionki do kraju tropikalnego (np. na malarię, żółtą febrę, cholerę, polio, dur brzuszny, dyfteryt itp.)? Jeżeli jest taka możliwość to czy dotyczy ona jednej konkretnej choroby (mógłbyś podać w jakim przypadku zwolnienie będzie możliwe?)
Może warto napisać o tym na blogu na wiosnę w kontekście sezonu turystycznego? Ja na pewno bym to przeczytał z ogromnym zainteresowaniem i myślę, że bardzo wielu ludzi także. W necie bardzo ciężko znaleźć obiektywne informacje o zagrożeniach szczepionkami na choroby tropikalne (wiadomo dlaczego; oni w większośći zachwalają szczepienia). Czy są naturalne, holistyczne metody zapobiegania np. malarii, żółtej febrze czy cholerze? Bardzo mnie to interesuje. Szukam o tym w Internecie, ale ciężko z tym 😦

Jerzy z Chicago: Ja w sprawie alternatywnego sposobu zapobiegania tropikalnych chorób i nie tylko.Jest nim MMS Jima Humble. Adres w Polsce wraz z książką autora: Gorzów Wlkp.  ul. Walczaka 13A/64  tlf. 661-555-914
Poza tym niedopuszczać do zakwaszania organizmu(stres,nieodpowiednie odżywianie)MMS jest mocno zasadowy. Przeczytać uważnie książkę i stosować według zaleceń autora. Radzę pospieszyć się z tym przed 1 kwietnia (Codex Alimentarius) i zaopatrzyć się bo cena jest raczej przystępna.  Życzę powodzenia. Jeżeli jakieś pytania – proszę na Grypie 666

Marzena: Szczesc Boże. Wsrod wielu swietych, ktorzy byli niekiedy nekani nawet i przez inne osoby zakonne, jedno jest wspolne. Otoz byli posluszni wladzom zwierzchnim, ktore nadal sam Jezus Chrystus. Nieposluszenstwo przelozonym jest nieposluszenstwem samemu Panu Jezusowi. Tym bardziej odstrasza mnie postawa jawnego wymowienia posluszenstwa. Gdyby to byla prawda, to ks. Natanek bylby pokorny i posluszny i „pozwolilby” dzielo Boze przeprowadzic pomimo wstepnego sprzeciwu władz koscielnych. A tak nie dowiemy sie czy to bylo dzielo Boze wlsnie przez nieposluszenstwo „non serviam”. Ufam jednak Milosierdziu Bozemu, ze z tej sytuacji w jakis sposob wyplynie dobro i ratunek dla ks. Natanka.

fajfoklok: Do Marzeny. Gdyby Pani sama zagłębiła się w słowo Boże wiedziałaby Pani że Bóg działa przez ludzi. W tym wypadku Ksiądz Natanek  jest właśnie taka osobą, osobą która nie ma nic wspólnego z hasłami oraz samą istotą gnozy której hasło Pani podała. Wręcz przeciwnie w kazaniach ks. Natanka wręcz uderza to w jak tragicznej sytuacji znajduje się obecny  posoborowy Kościół Katolicki. W żadnym kazaniu oraz mszach nie ma nic co byłoby przeciwko Bogu. Ks Natanek historyk Kościoła ukazuje szerszej opinii publicznej teksty mistyków i Swiętych  bez nadinterpretacji. Dopiero uczestnictwo w mszach Sw. Ks. Natanka na stronie christusvincit-tv.pl pomogło mi zrozumieć jak zniszczony został Kościół. Katolicki. Wczytując się w orędzia Pana Jezusa do kapłanów Ottavio Michelliniego , Marii Valtorty Rozalii Celakówny czy Sw. Faustyny ze smutkiem stwierdzam jak głęboko w strukturę Kościoła Katolickiego wdarła się masoneria dzieło szatana. Nie przez przypadek  w Watykanie działają trzy potężne loże masońskie. A tak na marginesie to ks. dr hab. Natanek Piotr wykładowca na PAT-cie od ponad roku jest na płatnym urlopie wysłany przez władze kościelne.

†††††††††††††††††††††

Komunikaty

Demonstrujemy z Serbami

20 lutego (niedziela) o godzinie 15:00 zapraszamy na demonstrację, będącą symbolem solidarności z uciskanym narodem serbskim. Wspólnie zamanifestujemy przeciwko zbrodniczej działalności kosowskiego rządu, wspieranej przez największe światowe instytucje. Zbiórka przy stacji metra Świętokrzyska w Warszawie. Wejdz na nacjonalista.pl  czy zjednoczonyursynow.pl

Piotr Bein: Na manifestacji będzie można nabyć moją książkę NATO na Balkanach. Jeśli nie, nabędziesz ją u Księdza Pawła, Warszawa, nr komórki 501 122 560

Przemysław Daca: Kosovo je Srbija […] Pierwsza manifestacja odbyła się 23 lutego 2008 r., czyli można rzec na gorąco – w czasie zakrojonych na szeroką skalę działań, zmierzających do uznania przez społeczność międzynarodową tej muzułmańsko-albańskiej, zlokalizowanej w sercu Europy enklawy za odrębne i niepodległe państwo. Zaraz po tym, w dniu 26 lutego 2008 r. polski Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski ogłosił, że Rada Ministrów, kierowana przez Donalda Tuska podjęła uchwałę o uznaniu niepodległości Kosowa. Należy podkreślić, że Polska była pierwszym krajem, który podjął taką decyzję. Serbowie są narodem chrześcijańskim i słowiańskim, podobnie jak my bardzo doświadczonym przez historię. Z tego choćby względu można jednocześnie stwierdzić, że była to decyzja, co najmniej kontrowersyjna. Od tamtych wydarzeń upłynęło juz trochę czasu. Ucichła histeryczna anty serbska propaganda serwowana Polakom, głównie przez Gazetę Wyborczą i TVN, a w oficjalnych mediach zaczynają przebijać się informacje rzucające zupełnie inne światło na oblicza organizacji i ludzi, którzy przyczynili się do oderwania Kosowa od Serbii. […] Niestety dzisiaj widzimy, że nasze społeczeństwo zostało po raz kolejny zmanipulowane. Albańczycy okazali się wilkiem w owczej skórze. Faktem jest, że celowo doprowadzili do konfliktu. Prowadzili regularną politykę czystek etnicznych. Dla przykładu albańskie siły UCK wypędziły z Kosowa około 300 tysięcy Serbów. Z premedytacją niszczono wioski świątynie i pomniki. UCK doprowadziła do zniszczenia 150 świątyń prawosławnych, z których najstarsze pochodziły z XII wieku, a niektóre były zabytkami światowego dziedzictwa kultury UNESCO. To wszystko działo się pod ochroną wojsk NATO, w tym Polskich. […] W sercu Europy powstało dzięki poparciu wielkich mocarstw bandyckie państwo muzułmańskie, którego premier jak i inni wysocy urzędnicy państwowi są prawdopodobnie zamieszani w najgorsze zbrodnie. I to państwo zostało w pierwszej kolejności uznane przez Rząd Polski. Dodatkowo należy zauważyć, że jest to przyczółek ekspansji muzułmańskiej w Europie. Wszak w krajach Europy Zachodniej jest wiele regionów, w których notuje się znaczny napływ emigrantów z krajów muzułmańskich, w tym wielu ekstremistów, a przez ich niesamowitą dzietność proporcje w stosunku do autochtonów sukcesywnie się zmieniają na ich korzyść.

Miejmy nadzieję, że historia nie będzie się powtarzać, a my w końcu zaczniemy uczyć się na błędach. Z tych przytoczonych względów warto wybrać się na wiec poparcia dla narodu serbskiego w dniu 23 lutego br. Niech bracia Serbowie zobaczą, że jeszcze nie wszyscy Polacy dali się ogłupić medialnym manipulatorom i jest im wstyd za udział naszego kraju w gnębieniu Serbii.

Krzyknijmy wszyscy razem: KOSOVO JE SRBIJA !!

Premiera filmu Od Belgradu do Bagdadu w Toronto

Przyjaciele, proszę rozważcie to jako osobisty apel o pomoc w zebraniu widowni na piątkowy wieczór 25.2.2011 r. o godz. 20-ej, Isabel Bader Theatre, 140 Charles St. West, Toronto. Wiem, że nie wszyscy mieszkacie w rejonie Toronto, ale większość z was ma kontakty z przyjaciółmi, których moglibyście powiadomić. Trzeba sprzedać 500 biletów na film (po 15 $). Na samo opłacenie sali idzie 338 biletów, więc nie chodzi o profit! Producent Od Belgradu do Bagdadu Rad Ognjenowić włożył weń 6 lat pracy i znaczną sumę z własnej kieszeni. Film jest o moich doniesieniach z wojen w Serbii i Iraku… oczywiście b. krytyczny o polityce  NATO i mendiów. Dla powodzenia premiery …potrzebujemy Ciebie do rozreklamowania. Wszyscy macie jakiś wpływ w swych kręgach [etnicznych, mediach, środowiskach aktywistów i wojskowych]. Proszę o Waszą zbiorową pomoc w zebraniu przyjacielskiej widowni na tę okazję, gdzie będę obecny i  odpowiem na pytania widowni po seansie. […] Dziękuję za poparcie w przeszłości — Scott Taylor

Piotr Bein: Nasz współpracownik w Info nurt i Wir w Kanadzie, czołowy (i chyba już jedyny) niezależny kanadyjski korepondent wojenny Scott Taylor  donosi z frontów i kuluarów wojen domowych i obcych, wojen przeciw narodom zniewalanym lub dążącym do zrzucenia jarzma. Dzięki jego raportowaniu lepiej znamy brudne gry NATO na Bałkanach, wolnościową naturę Serbów i kompromitujące detale poparcia przez Zachód ekstremistycznych Albańczyków w Kosowie i Macedonii. W Iraku, Scott wpadł w ręce mudżahedinów i niemal stracił życie wraz z turecką koleżanką po fachu, co opisaliśmy w Info nurt. M.in. to będzie na filmie. Proszę rozgłoście znajomym w Toronto.

Trzecia rocznica prezentacji projektu europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem

Szanowni Państwo, minęły trzy lata od poinformowania o trzecim z celów akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu” („Let’s Reminisce About Witold Pilecki”) – ustanowieniu 25 maja europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Dokładnie za trzy miesiące uczcimy 110. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego. Szczegóły. Z poważaniem, Michał Tyrpa Prezes Zarządu Fundacji Paradis Judaeorum

Czy jesteś za oceną okresową sędziów?

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wyrażenia swojej opinii w ankiecie zamieszczonej w lewym górnym rogu. Ankieta stanowi element konsultacji w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Józef Bizoń: Jeszcze jedna atrapa do niby to sprawiedliwości.  Oceniać będą sami swoi – no i za kasę. A gardłować przy tym będą jak to już się poprawiło … no i się jeszcze poprawi w tym s….. Ciekawe co upichcili [oczywiście dla siebie] w tej ustawie pod tym płaszczykiem nagłaśnianej atrapy.  Bez ankiet i sonadaży to oni są ślepi – te ankiety i te sonadaże to są ich oczy … po to je robią. Dlatego powinna iść totalna akcja … nie odpowiadaj na sondaże, nie udzielaj odpowiedzie [co faktycznie myślisz] ankieterom. Wówczas pomyłki będą mieli w okolicach 100% na nie 2-ch %.

Dariusz Kosiur: Anieta z jednym pytaniem i odpowiedzią „tak” lub „nie” nic nam nie daje. Co mi da okresowa ocena pracy sędziów, jeśli nie będę miał wpływu na tę ocenę, a miał na pewno nie będę, bo to utrudniałoby funkcjonowanie „wymiaru sprawiedliwości” mającego wspierać system żydo-rządów.
To, co dla mnie jest najistotniejsze to odejście od prawa interpretacyjnego we wszystkich jego postaciach.
Dziś np. zwiększa się stawki opłat za wykładnię prawa podatkowego dla firm do 1000 zł (do tej pory 40 zł). Każdy urząd skarbowy może dowolnie interpretować ten sam przepis – i tak się zresztą dzieje. To samo dotyczy prawa karnego, cywilnego, ba nawet Konstytucji RP. Żydowska – talmudyczno-rabiniczna metoda interpretacji niszczy prawo każdego zachodniego kraju, w tym Polski i od tego trzeba się uwolnić.

Zbig: poruszył Pan kluczową sprawę – ale czy jest gdzieś system prawa nie-interpretacyjnego? Mielibyśmy wtedy jakiś chlubny przykład… Bo tak to faktycznie mamy samowolkę rownoważną niemalże bez-prawiu, a jeszcze ten $%*^% i jego funkcjonariuszy trzeba utrzymywać…

Józef Bizoń: No i powiedział co wiedział Dariusz Kosiur: ” To, co dla mnie jest najistotniejsze to odejście od prawa interpretacyjnego we wszystkich jego postaciach.”, a że niewiele widział to też tak powiedział. Otóż Panie Kosiur pana postulat mówi ni mniej ni więcej tyle, że przepisy prawa powinny być tak szczegółowe, aby każdy możliwą mogącą wystąpiść sytuację dokładnie drobiazgowo opisać aby nie było żadnej potrzeby interpreatacji przepisu. No i wówczas mamy stosy szczegółowych przepisów sięgające następnej galaktyki – a i tak życie jest bogatsze i czegos się tam nie przewidzi i będzie luka do interpretacji, po czym nastąpi dołożenie dalszych stosów przepisów aby tę lukę wypełnić i tak w koło macieju. To jest jeden z nieodzownych czynnikóew globalizmu – wrzuci się potem do komputera zagadnienie np. z zakresu karnego i wyrok ‚powiesić’ na pan za 2 sekundy. Właśnie takie działanie [drobiazgowość prawa] jest jednym z istotnych elementów talmudyzacji prawa, a i globalizmu – tego przeciw czemu tak Pan buńczucznie się sprzeciwiasz. Widzi Pan rzecz nie w interpretacji przepisów prawa, a w tym w odniesieniu do czego – na jakim gruncie – interpretacji się dokonuje, no i kim jest sędzia – a raczej jakie wartości etyczne, moralne [i na jakim gruncie wyrosłe] ma w sobie wbudowane. Odejście od prawa naturalnego stanowi źródło – przyczynę – generowania niezliczonej ilości przepisów co by ich nie trzeba było interpretować. Żydzi doskonale o tym wiedzą i dlatego stosują dwie różne normy:  zasady prawa naturalneg [dekalog] we własnej wspólnocie, a liberalizm [brak fundamentu oparcia prawa stanowionego – wszystko płynne: dziś to jest fundamentem a jutro coś innego] i sterty przepisów dla goim. Właśnie osadzenie prawa stanowionego na gruncie prawa naturalnego plus interpretacja przepisów prawa stanowionego w odniesieniu do prawa naturalnego jako nienaruszalnego fundament – z którego owe przepisy wyrastają – pozwala na zwinięcie tych stosów szczegółowych przepisów – sięgających następnej galaktyki – do rozsądnego niezbędnego minimum pozwalającemu ludziom na poznanie tych przepisów, a wmocnione one wbudowanym w każdą istotę ludzką prawem naturalnym [tak się godzi a tak się nie godzi postępować] kształtują wówczas człowieka w kierunku aby był co raz bardziej człwiekiem – a nie bydłem. Wówczas też prawo stanowione jest samoistnie wyczuwalne przez człowieka.
Wówczas sędzia [prawy i stosujący się do powyższego]  przywołuje do porządku tych, którzy zaczęli kombinować wbrew temu co sami czuli, że się tak nie godzi.
Wytwarzają się w ten sposób ogólnie obowiązujące normy etyczne i moralne wyrosłe na prawie naturalnym, a konsekwencji siłą rzeczy ilość spraw do rozstrzgania przez sędziów spada. Zasady prawa rzymskiego mamy. Prawo naturalne mamy. Wszystko już było wystarczy do tego powrócić – właśnie w łączności z interpretacją przepisów na tym gruncie. A tak przy okazji czy znawcy i polepszacze obecnego systemu prawnego zarejestrowali w końcu w sądzie swoje stowarzyszenie WPS [WPiS]???

Roman Kafel: Problemem  najwazniejszym jest psucie prawa i mizerna edukacja prawnicza. Panie Jozefie ilu sedziow aktywnych na swych vocandach wie co to jest prawo naturalne i potrafi go okreslic i zdefiniowac??? Ilu z nich posiada minimum wiedzy potrzebnej do STOSOWANIA PRAWA bez brania sie za intetprertacje! Gdyz interpretacje koncza sie zazwyczaj prawoftutrstfem sadowniczym , co jest nielegalne w Prawie Kontynentalnym. Jesli sad napotka przypadek, ktorego zlozonosc- czy niezwyklosc nie pozwala stosowac prawa wprost, ale sa watpliwosci- jedynym WLADNYM JEST SAD NAJWYZSZY. ktory wydaje glosy, badz powinien wydawac do kazdego takiego przypadku. Najgorsze jest to- ze sedziowie i advokaci nie wiedza, nie znaja, nie rozumieja znaczenia podstawowych pojec prawnych, np w moim wlasnym przypadku sedzia nie wie – co to jest bona fide… nie rozumie, nie pojmuje… To skandal! To wina edukacji, ze za prawo wziela sie idiokracja! Oczywiscie, ze kazuistyka jest nieszczesciem,  ale oddanie mozliwosci interpretacji przepisow prawa w rece urzednikow jest czyms jeszcze gorszym. Polska mialo jedno z najbardziej doskonalych Praw, bardzo nowoczesne i przejrzyste, latwe do stosowania powstale w  latach 30-ych bylo wzorcem dla wielu narodow. Co z niego zrobili durnie i zlodzieje??? Ano dostosowali do swoich potrzeb! Po to zeby krasc i zeby uchodzilo im to bezkarnie. Nalezy przywrocic wszystkie Kodeksy do ich pierwotnego ksztaltu. Matolow sedziow i advokatow na bruk…

Mgrabas: to są jak najbardziej słuszne spostrzeżenia i wnioski; problemem jest zarówno niekompetencja jak i zła wola środowiska sędziowsko-prokuratorskiego i ogólnie kręgów władzy, w tym także środków masowej komunikacji, polityków, przywódców partii, kościołów i środowisk pełniących władzę
społeczeństwo, rodzina i jednostka, szczególnie dzieci są niszczone; człowiek nie ma praktycznie żadnych szans w urzędach, sądach czy innych instytucjach „państwowych”; polecam uwadze wykluczonych jedną z wielu stron internetowych dotykającą sedna tego problemu/
Piotr Bein: Romek na Ministra Prawa i Sprawiedliwości (sic), gdy Wykluczeni wygrają następne wybióry :<)))

Wojciech Cejrowski: Wszystkich won! [od minuty 2:00, można całosć]

†††††††††††††††††††††

Temat Miesiąca: jaka rewolucja?

Wiedza jak teleportacja przenosi naród z krainy ignoranckiej drzemki do czołówki rewolucji. – Jonathan Azaziah

Spod deszczu pod rynnę – to nie rewolucja. – David Icke

„Rewolucje” Rotszyldów

Przekład-skrót Ola Gordon

W ciągu ostatniej dekady Tunezja przeszła zwiększającą się liberalizację gospodarczą: Raport  o Konkurencyjności Globalnej Światowego Forum Ekonomicznego z l. 2010-2011, uznał ją za najbardziej konkurencyjny kraj w Afryce, oraz ulokował na 32 miejscu ekonomicznie najbardziej konkurencyjnych krajów na świecie. Duże populacje muzułmańskiej Afryki Północnej dają ogromne możliwości biznesowe dla bankowości islamskiej i innych firm.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, finanse świata są kontrolowane przez prywatne „banki centralne,” podszywające się pod federalne banki rządowe w prawie każdym kraju na świecie. Choć jest to starannie strzeżoną tajemnicą, większość udziałów w bankach centralnych jest w posiadaniu Rotszyldów i ich współpracowników. Z b. małym wkładem ze strony rządu, gospodarki Tunezji, Egiptu, Jemenu, Jordanii i Algierii, są ściśle kontrolowane przez banki centralne Rotszyldów i ich Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Islamskie banki wcinały się w zyski Rotszyldów na Bliskim Wschodzie, ponieważ nie naliczają odsetek (prawo szariatu), rosną bardzo szybko wśród ludności muzułmańskiej, oraz (w tej katastrofalnej sytuacji gospodarczej) są bardziej stabilne niż banki zachodnie. Choć jest to bardzo dobra rzecz, że ludzie są wolni od tyranii dyktatorów, oni również potrzebują być wolni od tyranii ekonomicznej kontroli i zniewolenia. Odpowiednie moralne pytanie brzmi: Czy środki uświęcają cel?

Zięć obalonego prezydenta Tunezji, Sakher El Material, otworzył pierwszy Tunezji islamski bank, Zitouna Bank, w dniu 26 maja 2010 roku. Zitouna Bank jest pierwszym bankiem w regionie islamskiego Maghrebu [Afryka Północna]. Bank był pierwszym krokiem w kierunku nowego programu prezydenta Ben Ali z szeroko zakrojonymi reformami, Tunezja, biegun dla usług bankowych i regionalnego centrum finansowego, które osłabiłby siłę i zyski Banku Centralnego Tunezji (prywatnej własności Rotszyldów i ich współpracowników). […]

Marek Głogoczowski: No i mamy przyczyną „rewolucji kwiatów” w Tunisie, tak jak kiedyś rewolucji „Solidarności” w Polsce i próby „rewolucji dżinsowej” na Bialorusi: po prostu te kraje stały się zbyt konkurwencyjne dla Ojczyzny Panów Świata…

„Rewolucja” Brzezinski’ego sięga Chin

Marek Głogoczowski: Pan Roman Kafel przed chwilą mi napisał: Wiekie rozuchy w Chinach..w 13 miastach srodka Chin… transportuja masy wojska… Począłem sprawdzać na portalach i odkrylem, o co chodzi i kto to organizował. Cytuję za aktualnie wyświetlana strona na portalu „antyłukaszenkowskim”: W Chinach aresztowano ponad 100 obrońców prawa (człowieka) po tym , jak w internecie pojawilo sie zawiadomienie z wezwaniem do przeprowadzenia demonstracji w 13 miastach kraju, w tym w Pekinie i Szanghaju. Przypuszcza się, że wezwanie do „jaśminowej rewolucji”, w analogii do fali protestów na Bliskim Wschodzie, bylo rozpowszechniane przez stronę http://www.Boxun.com znajdującą się w USA, ktora jednak publikuje materialy w jezyku chińskim. Wychodzi na to, że wzywano ludzi do wyjścia na ulice pod haslami „My chcemy jeść, my chcemy miejsc pracy, my chcemy mieszkań, my chcemy sprawiedliwości”. Chińscy rządowi cenzorzy zablokowali slowo „Jaśminowy” w wyszukiwarkach internetowych” itd. Proszę zobaczyć jak liczne były te „jasminowe rozruchy” i ile wojska do ich tlumienia przyjechalo… niezle, co? Lepsze niż udawane lądowanie Amerykanów na Księżycu.

Piotr Bein: Ale „rozpierdziel”… tłumiej od Chińczyków w Vancouverze (ok. 30% ludności). Najlepsi są ci chińscy zbiedniali demukraci w makdonaldsie :<)  Dobrze, że władze Chin reagują, bo to atak  z zewnątrz. Brzezinski = kompleks jot, nie kryli się, że za Obamy zamiast otwartej, kosztownej wojny wzmoże się skryta wojna (smarowanie opozycji, rewolucjonizacja przez internet, zaognianie napięć i przekształcanie ich w konflikty wewn. docelowych państw, oddziały śmierci, ataki fałszywej flagi, info-wojna). Dlatego Obama „obiecywał” wycofanie sił z Iraku. Byly juz próby zaognienia sytuacji w Rosji, poprzez „opozycję”. Niewykluczone, że Rosja jest celem wraz z Chinami – Brzezinski pisal o tym już dawno w swej geostrategii dla NWO.

W Libii, Jemenie i Bahrainie

Bezpieka w Libii i Jemenie strzelała do demonstrantów, zabijając co najmniej 15 osób w procesji pogrzebowej w Libii.  W Bahrainie także rzeź.

Vismaya: KRYZYS NA BLISKIM WSCHODZIE

Są takie momenty w historii, kiedy niemożliwe staje się nieuniknione. Podobnie było w rozwiązaniu bloku wschodniego; któż to wierzył, że blok sowiecki upadnie w taki sposób?Podobnie jest dzisiaj na Bliskim Wschodzie, to co było dla większości niewyobrażalne jeszcze miesiąc temu staje się faktem.

Rozpadają się systemy … tylko pozostaje pytanie: kto na tym skorzysta, komu to naprawdę służy?
Czy tu dochodzi do głosu władza zwykłych ludzi, czy to tylko nowa światowa polityka i przebudowa starych struktur?
Kto tu naprawdę rozdaje karty?

Obecnie zamyka się nam okno na świat w celu uniemożliwienia przepływu informacji. Internet, telefony, TV, nadajniki radiowe, cała ta kluczowa komunikacyjna technologia jest manipulowana rękami lokalnych liderów. Jak widać na Bliskim Wschodzie protest rośnie, rośnie też represja i eskalacja przemocy. W dniu 19 lutego 2011 świat obiegła nowa wiadomość, w nocy w Libii został odcięty dostęp do internetu. Facebook, Twitter a nawet w biuletynie w The Los Angeles Times czytamy: cały internet został odcięty w podobny sposób do sytuacji widzianej w Egipcie kilka tygodni temu.
Dzisiaj w Libii mamy „dzień gniewu”, dziesiątki tysięcy demonstrantów ruszyło na ulicę aby obalić Muamara al-Kadafiego, który de facto był przywódcą Libii od wojskowego zamachu od 1969r.

Wszystko dzieje się szybko, narasta niepokój, na terenie Libii występują gwałtowne protesty. Według niektórych relacji co najmniej 41 osób straciło już życie, co najmniej 170 zostało hospitalizowanych, głównie od ran postrzałowych (19 luty 2011). W styczniu świat obserwował Egipt, obecnie obserwuje Liban, i zadaje pytanie: co nastąpi w następnych godzinach?

Roy Tov: Suez syjonistów – okręty Iranu zablokowane

Bahrain: 5 zabitych, czołgi na ulicach

Rząd Bahrainu zakazał zgromadzeń, wysłał czołgi na ulice, wzmagając tłumienie, w którym zginęło 5 demonstrantów przeciw rządowi, zostało rannych ponad 200, a szpital stał się kotłem cierpienia i furii przeciw monarchii.

Bractwo Muzułmańskie tworzy partię opozycyjną w Egipcie

Prawo Egiptu zabraniało dotychczas zrobić to. Po protestach przeciw reżimowi Mubaraka, Bractwo wyszło na czoło ludowego nacisku za równością społeczną.

Demonstrują b. policjanci i pracownicy państwowi Egiptu

Setki b. policjantow demonstrowały przed ministerstwem bezpieki w Kairze, skarżąc się na niesprawiedliwość poprzedniego reżimu. Policja Mubaraka, uważana za skorumpowaną i brutalną, wezwała do egzekucji b. szefa. Niosąc transparenty i plakaty przepraszające za zachowani epolicji podczas rozruchow w Egipcie, policjanci maszerowali wcześniej do ministerstwa w proteście śmierci ponad 300 osób w niedawnych demonstracjach przeciw reżimowi Mubaraka.  Tysiące Egipcjan, w tym związki zawodowe, strajkują o wyższe zarobki i koniec korupcji. Mówią, że potrafią rozwiązywać własne problemy i mieszanie się USA i Izraela jest niedoprzyjęcia.  Tysiące demonstrantów w Kairze  żąda, by junta wojskowa jaknajszybciej przekazała władzę rządowi cywilnemu, a demonstracje będą trwać aż armia przyjmie reformy.

Frank Pratt: Założę się, że ci policjanci, dopiero niedawno strzelający i bijący demonstrantów,  wyszli z rozkazu, w przygotowaniu przez juntę zakazu dalszych demonstracji.

Setki zaginionych w Egipcie

Wg Gamala Eida, prawnika z grupy praw człowieka Arabic Network for Human Rights Information, Są setki internowanych, lecz informacje o ich liczbie pozostają niekompletne […] Armia przetrzymuje internowanych. Grupa w dalszym ciągu otrzymuje informacje odnośnie zniknięcia wielu młodych i in. obywateli. Eid wezwał juntę wojskową do opublikowania nazwisk zatrzymanych i zagwarantowania ich praw. Wg raportów, aresztowano co najmniej 500 osob podczas niedawnych protestów w Egipcie. Uprzednio było już 17 tys. więźniów politycznych, w więzieniach słynących z tortur. Egipt był też miejscem tortur więźniów porwanych nielegalnie i transportowanych po świecie przez CIA w ramach wojny z terrorem. Aktywiści domagają się uwolnienia więźniów politycznych, zniesienia trwającego od 30 lat stanu wyjątkowego i rozwiązania sądów wojskowych. Mówią, że demonstracje nie ustaną, aż armia zaakceptuje reformy. Domagają się jasnej daty przekazania władzy rządowi cywilnemu.

Mubarak w Izraelu

Wg agencji Al-Arab, b. prezydent Egiptu, Mubarak jest w luksusowym hotelu w Eilacie na płd. Izraela przy granicy z Egiptem, a liczne siły bezpieczeństwa chronią go, w tym samoloty. Alternatywne spekulacje umieszczają Mubaraka w Dubaju, a nawet w Niemczech.

Junta wojskowa do Egipcjan: zakończyć protesty

Następny faraon hebrajski

John Kaminski, przekład Piotr Bein

Niewielu wie o faraonach Hyksosów ani jak w Biblii spreparowana przez hebrajskich proroków Księga Wyjścia kamufluje i wybiela bezwzględne przejęcie na 500 lat starożytnego Egiptu oraz poleruje podłe czyny, ukrywając nienawiść zniewolonych. Sytuacja w Egipcie właściwie jest identyczna 3,5 tys lat później. Opisy legendarnych wyczynów ojców zachodnich monoteistycznych systemów religijnych to opisy faraonów egipskich, z których wielu było obcymi zdobywcami z pustynnych plemion żyjących na północ od Synaju i na zachód od Babilonu. Porównawaszy wersety biblijne z napisami w Karnaku i znalazłszy identyczne wydarzenia przypisane różnym osobom, jeden badacz znalazł nawet, że żydowski Król Dawid to egipski faraon Totmes III.

Uznani za wiodących w tej dziedzinie, badacze Redford i Thompson dowiedli, że narracja o Eksodusie w drugiej księdze Starego Testamentu jest odbielającym nawijaniem o tyrańskiej okupacji Egiptu przez Izraelitów, z imionami zmienionymi dla ochrony sprawców i ukrycia szalonej kryminalnej historii przodków cywilizacji zachodniej. Celem tej znacznej i długotrwałej zmyłki jest wymazać pamięć o nienawiści podbitych Egipcjan do barbarzyńskich najeźdźców z Mezopotamii, których technika wojenna (konie i rydwany) bez trudu opanowała kulturowo odizolowanych tubylców.

W systemie religijnym dyrygującym poddanie eksploatowanych mas, nie ma miejsca dla tubylczej nienawiści do Hyksosów (później znanych jako Hebrajczycy). Dlatego Abraham, Mojżesz, Dawid, Jakub, Józef i im podobni zostali bohaterami historii, kiedy ich imiona nalepiono na czyny wszystkich faraonów, których cywilizację porwali Hebrajczycy.

[…] Dziś, zdezorientowany impulsami rewolucji, Egipt  czeka na mianowanie nowego żydowskiego faraona przez tych samych obcych najeźdźców co  mamią szlachetne narody przkupstwem i manipulacją, instalują liderów co udają patriotów a naprawdę są aktorami-marionetkami duchowych i intelektualnych następców tychże Hyksosów-najeźdźców. W tej chwili każdy kraj na świecie jest eksploatowany w ten sam podstawowy sposób i ma tlącą się urazę do tej sprytnej kontynuacji niewolnictwa gotowego wybuchnąć i zemścić się na tych hebrajskich prorokach, którzy poprzez historię kują nasze łańcuchy.

Piotr Bein: Ws. rewolucji egipskiej nie potrzeba powoływać się, jak Kaminski, na minimalistów biblijnych typu Redford i Thompson. Tak jak nie potrzeba powoływać się na Protokoły, żeby obnażać i zrozumieć najnowsze świństwa kompleksu jot — tyle jest demaskującego brudu! Dowody sterowania obecną „rewolucją” nie tylko w Egipcie (jak i większośćią poprzednich w historii) przez kompleks, są przygniatające. Od kilku tygodni staram się przytaczać tu niektóre z nich. Przypomnę miektóre:

 • Co najmniej od roku, zainteresowanie agend kompleksu jot (departament stanu USA, think tanki, instytuty badawcze w lokajskich krajach) modelowaniem reakcji mas arabskich i muzułmańskich (zwłaszcza młodych stanowiących tam większość) wobec stresu społecznego jak bezrobocie i zwyżka cen.
 • Niedawna banksterska manipulacja cenami, żeby rozgniewać ludy w ubogich krajach. Dlaczego medialny nacisk na kraje arabskie i mzułmańskie w zw. z „rewolucjami”? Globalne ceny równie ujemnie wpłynęły na biedotę w krajach innych, np. w Ameryce Płd. i Azji.
 • Rozmendialniona jaśminowa rewolucja w Tunezji, z wyświechtanej serii dobrze znanej Polakom jako hasbarskie „kontynuacje” Solidarności — od Serbii po Gruzję i Ukrainę, z fiaskiem na Białorusi. Teraz cicho o Tunisie, od czasu umieszczenia kamer na Placu Tahrir…
 • Ze strony lokaji kompleksu jot na Zachodzie, jąkane deklaracje potrzeby zmiany reżimu w Egipcie (który popierają od dziesiątków lat!). Z deszczu pod rynnę określił to David Icke, świadom przeszłości nowego wice-prezia „ubeka” Suleimana, „jaruzelszczyzny” egipskiej, która udaje przejęcie kontroli w tranzycie do demon-kracji i sorosowskich młodych demokratów za agentem kompleksu, ElBaradei, przyczajonych na wybióry jesienne.
 • Ciągłe fochy Izraela wobec wszystkich stron, podczas gdy udając ofiarę antysemityzmu trzyma łapę na nich (poprzez swoich jak Suleiman w Egipcie, Lobby Izraela w USA, kanclerz Merkel, prezia Sarkozy i wielu in. żydomasonów w UE).

Podstępny Izrael a wyłaniający się Egipt – będzie fałszywa flaga?

Kpt. Eric H. May 15.2.2011, przekład Piotr Bein

HOUSTON, 2/15/2011 —  Kraj królów stał się bramą do demokracji dla narodów muzułmańskich, przynosząc możliwość kontroli ludowej kontroli nad ponad ¾ ropy świata. Pomimo przymuszonych gratulacji, Establiszment chrześcijańskiego Zachodu (i kierujące nim interesy Izraela) są nieszczęśliwe. Admirał Mike Mullen, głównodowodzący siłami USA, pospieszył do królewskiej Jordanii i aparthajdowego Izraela, by zapewnić, że nawet niechciany duch demokracji nie wzruszy globalnej wojny z terrorem toczonej przez anglo-żydowską oś (Anglo-Jewish Axis, AJAX) przeciw osi zła. Problemów Egipt sygnalizuje co niemiara:

 • XX-wieczny temat dominacji Izraela od Nilu po Eufrat zastąpiła teoria domina przeciw Izraelowi.
 • Bez marionetki kontrolującej Egipt, padnie nielegalna izraelska blokada Gazy. Egipt trzyma też rękę na Kanale Sueskim.
 • Syria, Turcja i Iran zbliżają się do siebie, co wzmacnia brutalizowane przez Izrael Liban i Okupowaną Palestynę i jeszcze lepiej , jak dołączyłby do tego Egipt.
 • Królestwa Płw. Arabskiego trzęsą się w podstawach, a cel kontroli Płw. Somalijskiego przez AJAX  też jest pod znakiem zapytania, jeśli Jemen zrzuci z siebie zbójecki rząd.
 • Regionalna opinia publiczna jest zdecydowanie przeciw samozwańczemu narodowi żydowskiemu, a światowa jest podobna. Zawsze tak było, wtrącą apologeci Izraela przysięgając, że dowodzi to powszechnego antysemityzmu.

Z aż tyloma przeciwnościami, czas dla AJAXu skwitować i zapobiec dalszym stratom, albo dalej oszukiwać i urządzić prowokacje fałszywej flagi. Tak zrobił Izrael w Aferze Lavona (Egipt, 1954) i w ataku na okręt USS Liberty (1967).

W ub. tygodniu, kiedy waliła się egipska dyktatura, bezpieka USA, DHS nagle oświadczyła, że zagrożenie terroryzmem w Ameryce było najgorsze od 11 IX. Wygląda na to, że DHS coś majstruje. Cenna informacja o dochodzeniach ws. izraelskich fałszywych flag.

…………

Niepełnosprawny weteran  Kpt. Eric H. May jest b. oficerem wywiadu Armii USA i ochotnikiem w kampanii Burza Pustynna w Iraku. Ten b. autor felietonów w NBC opublikował swe eseje na całym świecie, od Wall Street Journal po Military Intelligence Magazine.

Adrian Salbuchi: Kompleks jot a Egipt, „demokracja” i NWO

Znany dysydent argentyński przeciw kompleksowi jot, Adrian Salbuchi  w wywiadzie dla Russia Today: USA próbuje osiągnąć promocję użytecznych dlań zmian. Salbuchi wyjaśnia, co znaczy „USA”: Globalna struktura władzy osadzona wewnątrz USA […] ma inne, b. specyficzne interesy, które mogą nawet być w konflikcie z racją stanu USA. Salbuchi przypomnina, że w Argentynie i Ameryce Płd. po dyktaturach wojskowych narzuconych i wspieranych przez USA, najlepiej pasowały „USA” demokracje, kiedy upadło ZSRR. W demokracji uny sterują mendiami, więc mogą lansować swoich kandydatów, liczą głosy, dają lub nie dają czas politykom w mendiach itd. co już znamy dobrze z Polski.  Demokracja jest lepsza niż dyktatura, bo daje ludziowcom wrażenie wolności, swobód… To samo mogą uny chcieć osiągnąć poprzez serię bieżących „rewolucji” arabskich, potem może w szerszym świecie, w drodze do Nowego Porządku Swiata.  Salbuchi nie ma żadnych wątpliwości o istnieniu i celach kompleksu jot: doświadczył tego w Argentynie, poczem obserwuje w rozwoju wydarzeń na całym świecie. Dlatego sądzi, że rewolucje nie przyniosą stabilizacji na Bliskim Wschodzie. To jest niemożliwe, aż zrobi się porządek z Izraelem, który działa przez „USA”.

Piotr Bein: Tu przypominają mi się ci, którzy widzą politykę globalną w kategorii mocarstw narodowych: USA, Chiny, Niemcy, Rosja, Francja itd. Czas się poduczyć i ocknąć,  jak pisze Jonathan Azaziah. Czy wyjść na ulicę? Nie sądzę, bo ulicą rządzą uny, nie my (co potwierdza artykuł Dla bankierów miliardy – dla narodu długi. Z doświadczeń  z Solidarnością wiemy, że ulicę łatwo skorumpować i przechwycić. Dokładnie to robią uny obecnie, w krajach arabskich i islamskich, dążących do demokracji.

David Icke: Wierchuszka wojskowa na szczycie egipskiej piramidy

Przekład Piotr Bein

Nie było jeszcze ŻADNEJ REWOLUCJI: wstrętny tyran odszedł, lecz rządzi armia, która narzucała jego wolę przez 30 lat. Armię nie tylko kontroluje USA; otrzymuje ona także masową „pomoc” wojskową USA, która ustępuje jedynie pomocy Izraelowi. Prawda, że tym razem armia nie strzelała do demonstrantów, ale to było w czasie, gdy panowie w Ameryce naglili Mubaraka właściwie do ustąpienia i zostawienia demonstracji w spokoju. Dlaczego rząd USA zrobił to, popierawszy tyrana przez 30 lat? Bo chcą zmiany reżimu w Egipcie w ramach przemeblowania całego Bliskiego Wschodu przed wprowadzeniem znacznie większego planu.

Koniec Mubaraka ogłosił jego w-ce prezydent, marionetka USA Suleiman, szef wściekłej, morderczej bezpieki, która obok zamordyzmu Egipcjan czystym terrorem, muzułmańskich więźniów aresztowanych przez USA wzięła na torrtury w Egipcie metodami nielegalnymi w USA. Na uboczu stoi w gotowości człowiek Ameryki (iluminatów), Mohamed ElBaradei z zarządu powierniczego International Crisis Group, organizacji przedstawiciela Rotszylda, George’a Sorosa i jego wspólnika, Zbiga Brzezinski’ego, który specjalizuje się w wywoływaniu i manipulowaniu rewolucji ludowych, by zmieniać reżimy, ukrywając prawdziwy napęd „zmian”.

Wspaniale jest widzieć radość Egipcjan z końca Mubaraka, lecz to nie koniec zadanie i jeśli teraz zatrzymają się, nic się nie zmieni. Rewolucja ludowa skrycie inspirowana przez mamonę i agencję Sorosa w Gruzji, Republice Czech, na Ukraine i wszędzie indziej, zanosiły się euforią, kiedy padał reżim, lecz rewolucję narodu oceniać można tylko po porządku wprowadzonym na miejsce usuniętego.

Wielu bardzo zawiodło się i rozczarowało w przeszłości i żeby Egipt nie poszedł tą samą drogą, nie może stracić determinacji. Nie można pozwolić wygrać ElBaradei, ani nikomu innemu, kto reprezentuje siły kontroli i podporządkowania.

Piotr Bein: Jak zwykle w przesłaniu Davida Icke jest warstwa głębsza: to nie żadne jaszczury ani iluminaty, tylko kompleks jot, o czym świadczą nie tylko nazwiska i haniebne fakty z najnowszej historii, wymienione w jego artykule, ale też poszlaki, dowody i analizy podawane na Grypa666 w tym wątku od 3 tygodni, z Tematu Tygodnia przemieniwszy się w Temat Miesiąca, a jeśli Egipcjanie nie dadzą się omamić czarowi hasbary jak Polacy i wiele in. narodów przed i po nich — w Temat Stulecia. Módlmy się za braci i siostry w Egipcie… Dobry Boże, pozwól Wielkiemu Narodowi Egipskiemu przejrzeć zmyłki, manipulacje i ulżyć cierpienia… zmiłuj się nad duszami poległych w zmaganiach ze sługami Ciemnego, pokrzep uwęzionych i torturowanych…

Izraelska wojna rozszczepiająca Pakistan, Irak i Egipt

Jonathan Azaziah 10.2.2011, przekład-skrót Piotr Bein

Rozszczepienie jądra atomowego wyzwala ogromną energię, wymaga ścisłej kontroli. „Jądro” stabilnego społeczeństwa to harmonijne współżycie różnych grup.  Rozszczepienie tego „jądra” wprowadza podziały, czynnik niezbędny niezrozumienia, wrogości, frustracji i nawet nienawiści. Kontrolę procesu zapewniają zamachy bombowe po którejkolwiek ze stron „jądra” społecznego, powodując postępującą atmosferę wzajemnego obwiniania i zwalczania. Ciągłe zastrzyki zmyłek do nowoutworzonych enklaw niepozwalają widzieć przyczyn podziału harmonijnego jądra. Izrael opanował sztukę rozszczepiania narodów.  […]

Fiasko w Egipcie

Irak i Egipt na zawsze połączył zwodniczy sen talmudyczny o Wielkim Izraelu od Nilu po Eufrat, celu końcowym międzynarodowego syjonizmu, utopii pozbawionej demokracji, wolności i realizmu. Destabilizację Egiptu wyłożył syjonistyczny geostrateg Jinon w tym samym dokumencie, co zagładę Iraku: rozłamać Egipt, dzieląc muzułmanów, chrześcijan i inne grupy między wyraźne regiony geograficzne. W Nowy Rok, potężny wybuch zabił 25 koptów w kościele w Aleksandrii. Rannych było co najmniej 97, w tym kilku muzułmanów. Reżim syjonistycznego dyktatora Mubaraka z obwinił Al Kaidę, ale okazało się, że zastosowano bombę samochodową, dowód udziału Izraela. Bezpieka Mubaraka wycofała się z okolicy godzinę przed zmachem, dając Mosadowi dość czasu (54). Podobnie jak w Polityce Smoka rozszczepiającej Pakistan, reżim Mubaraka w kieszeni Izraela obwinia teraz wroga syjonistów, Armię Islamu, grupę oporu w nielegalnie oblężonej Gazie. Minister bezpieki zacytował rozstrzygające dowody, których nie ma (55).

Powód zamachu zdemaskowała Egipska Rewolucja. Izrael chciał podjudzić walki sekciarskie w Egipcie [jak w Pakistanie i Iraku], zażegnując możliwość wybuchu rewolucji. Atak fałszywej flagi na koptów miał ocalić slabnący uścisk Iraela na Egipcie i uderzyć w Egipcjan za obnażenie następnej siatki szpiegowskiej (56), podczas gdy mendia przemilczały kradzież głosów na Bractwo Muzułmańskie w wyborach do parlamentu (57). Plan niewypalił, Egipcjanie zjednoczyli się. Liderzy islamscy i koptyjscy spotkali się w starej przyjaźni, zrozumieniu i solidarności (58), jakimi zawsze się cieszyli (59). Tysiące muzułmanów dołączyło do chrześcijańskich braci w mszach Bożego Narodzenia, oferując swe ciała na tarcze obronne (60). Jedność przekształciła się w oręż rewolucji 25-go stycznia. Wzbudzając najgorsze lęki syjonistów, muzułmanie i chrześcijanie skandowali razem: Wszyscy jesteśmy Egipcjanami! (61)

Izrael przyznał, że rewolucja w Egipcie to strata – dla kolonialnej ekspansji imperium syjonistów (62). Netanjahu typowo pokazał rasizm, ale z nutą lęku: Uważamy, że Egipt przezwycięży bieżącą falę demonstracji, lecz musimy patrzeć w przyszłość. […] Nie jestem pewien, czy nadszedł czas na demokratyczny proces w regionie arabskim (63). Tak uważa nielegalny twór zwący się jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie. Uczucia cynizmu i obaw syjonistów opierają się na idei, że liderzy rewolucji odetną zaopatrzenie w gaz, przyklepane od 30 lat przez kolaborantów Izraela w Kairze, oraz zniszczą podpisany przez Mubaraka w grudniu 2010 r. kontrakt wartości 10 mld $ dla firm syjonistów (64).

B. dyrektor bezpieki Izraela (Szin Bet), zbrodniarz wojenny Avi Dichter b. niepokojąco i arogancko wskazał (26.5.2010) na powodzenie syjonistów w Iraku. Wspomniał też o Egipcie, co wyjaśnia dążenia Izraela i lokaji w rządzie USA do zdławienia egipskiej rewolucji: Osłabienie i odizolowanie Iraku jest niemniej ważne od osłabienia i odizolowania (neutralizacji) Egiptu […które] wykonano metodami dyplomatycznymi, podczas gdy zrobiono wszystko, by osiągnąć zupełną i pełną izolację Iraku (65).

Tel Awiw chwycił ostatnią deskę ratunku wojny rozszczepiającej w Egipcie, wysyłając do Kairu trzy samoloty z nielegalnym gazem na demonstrantów (66). Izraelski minister powiedział Egiptowi, by zastosował siłę, władzę na ulicach by zburzyć powstanie i przywrócić stary porządek zgodny z syjonizmem (67). Mubarak posłuchał się, wypuszczając swych brutalnych tajniaków pozujących na protestujących za rządem. Zaatakowali bezbronne demonstracje tasakami, koktejlami mołotowa, nożami, łańcuchami i pałkami (68), oszczędzając izraelski gaz na ostateczną rozprawę. Od początku rewolucji zamordowali co najmniej 300 demonstrantów (69), ranili ponad 5 tys., wielu ciężko (70).

Mimo to, miliony Egipcjan wyszły na ulice wielokrotnie od początku rewolucji. Syjoniści odłożyli więc na bok broń rozszczepiającą i wzięli się za usypianie Rewolucji. Wraz z globalną siecią kompleksu jot próbowali spenetrować opozycję. Skupili się na „opozycjoniście” Mohamedzie ElBaradei, znienawidzonym w regionie za uściski dłoni z izraelskimi zbrodniarzami wojennymi i promowanym przez arabskie media korporacyjne Al Dżazira i Al Arabija (71). ElBaradei przedstawiany jest jako człowiek wiarygodny, bo zganił Zachód za przesadzone raporty o programie atomowym Iranu (72), a nielegalny arsenał jądrowy Izraela nazwał największym zagrożeniem dla regionu (73). ElBaradei oświadczył jednak: Przeczuwam, że Iran na pewno chciałby mieć technikę umożliwiającą posiadanie broni atomowej, jeśli by tak zdecydowali (74), tym samym uwiarygadniając retorykę syjonistów rozpowszechnianą od lat. ElBaradei krytykował Hamas, ruch oporu w Gazie, jako radykalny (75) i popiera rozwiązanie aparthajdowe dwu państw w granicach z 1967 r. (76), tj. pełne zatwierdzenie czystek etnicznych przez Izrael. ElBaradei powiedział też, że możliwość odwrócenia się demokratycznego Egiptu przeciw Izraelowi i USA to szum i fikcja (77).

Egipcjanie chcą dokładnie przeciwnie. Rewolucjoniści wieszali kukły Mubaraka z izraelską gwiazdą na jego piersi (78), malowali graffiti na lokalach korporacyjnego establiszmentu USA przedstawiające Mubaraka jako klienta USA (79), trzymali plakaty Mubaraka z gwiazdami Izraela na twarzy (80), a w naprawdę historycznym precedensie zmusili Izrael zdjąć flagę z ambasady w Kairze i ewakuować pracowników (81). Egipcjanie mają dość wypełniania przez Mubaraka wszystkich zachcianek Izraela, wyszczekanych z okupowanej Palestyny czy wytupanych przez Lobby Izraela w USA. Mubarak to wilk, a ElBaradei – wilk w biało-niebieskiej owczej skórze.

Zbrodniarz wojenny Phillip Zelikow, odpowiedzialny za tuszowanie mosadowskiego ataku fałszywej flagi 11 IX absurdalnym raportem (82), zasugerował, że USA powinno poprzeć ElBaradei, udając że go nie lubi za krytyczne uwagi pod adresem Izraela i poparcie Iranu (83). Wybrano ElBaradei ponad jakiegokolwiek innego kolaboranta, bo jest w zarządzie powierniczym International Crisis Group (ICG), globalistycznego giganta sponsorowanego przez fundacje Carnegie i Forda oraz Open Society Institute internacjonalistycznego zbrodniarza-syjonisty Sorosa, który wraz z maklerem władzy globalnej, Brzezinskim, zasiada w tymże zarządzie (84). ICG założył zaciekły syjonista Morton I. Abramowitz, członek PNAC i Rady Stosunków Zagranicznych CFR (85).

Podczas gdy agenci Tel Awiwu próbowali manipulować Egipcjanami, Izrael żądał od swych „sojuszników” w USA i UE, by stonowali retorykę przeciw Mubarakowi i poparli dyktatora (86). Własność syjonistów administracja Obamy posłuchała, oferując pełne poparcie „przejściowemu” rządowi pod przywództwem Suleimana, którego Mubarak mianował wiceprezydentem (87). Izrael chce Egiptu mubarakowego nawet bez Mubaraka, a Suleiman doskonale nadaje się: dogłębnie gardzi palestyńskim ruchem wyzwoleńczym w Gazie i ma bliskie związki z Mosadem, bezpieką Szin Bet i wywiadem wojskowym Amanem. Jest przyjacielem b. szefa Mosadu, Szabtai Szawita i często zdzwaniają się nt. swych dzieci i wnuków (88). Wzruszające – patetycznie i odrażająco.

Suleiman to główny egipski kolaborant Izraela w dlawiącym oblężeniu Gazy. Osobiście za zdradę podziękował mu ludobójczy syjonistyczny szaleniec Avigdor Lieberman (89). Długi, brutalny życiorys Suleimana-kolaboranta zdobi wysokiej rangi rola w nielegalnym programie CIA łapania, więzienia i przewozu na tajne tortury, w którym dziesiątki niewinnych muzułmanów cierpiało pod jego nadzorem i doznało psychologicznej ruiny (90). Tortury nie skończyły się jednak z początkiem Rewolucji. Z osobistego rozkazu Suleimana i nowego ministra bezpieki, Mahmouda Wagdy, b. szefa więziennictwa Egiptu (91), bezpieka zastosowała niezwykłą brutalność wobec protestujących (92). Egipt Suleimana byłby daleko gorszy od Egiptu Mubaraka. Rewolucja nie może przegrać.

Godność i niezłomność Egipcjan przezwyciężyły izraelską broń rozszczepiającą i zrobiły z niej szmelc. Teraz stawiają czoła doktrynie Wielkiego Izraela. Miliony wychodzące na ulice (93) dają sobie i z tym radę. Podczas gdy kryminalna sieć syjonistów manewruje otwarcie jak i w cieniach, Egipcjanie odrzucają przyszłość kontrolowaną przez obce interesy i kontynuują swój gniew na nielegalny Izrael i rząd syjonistów w USA (94). Rasistowski zbrodniarz wojenny MK Binyamin Ben-Eliezer, przyjaciel Mubaraka, bardzo obraził Egipcjan: Nie myślę, że możliwa jest rewolucja w Egipcie (95). Egipcjanie udowadniają, że on i każdy inny poplecznik syjonistów i Mubaraka są w błędzie: rewolucja nie tylko jest możliwa, ale wydarza się.

Hydra Wikileaks a rzeczywistość

Wojna rozszczepiająca obejmuje infiltrację opozycji i wywrócenie lub zniszczenie jej. W przypadku Wikileaks, wywracanie służy celom syjonistów. Wrzaskliwie promowane przez mendia główne i odrażająco czczone przez alternatywne, Wikileaks przeniknęło do każdego aspektu dziennikarstwa wieku informacji. Ale Wikileaks jest operacją służb Izraela, koordynującą ataki na antysyjonistycznych dziennikarzy i publikacje on-line wspólnie z oddziałem służb Tel Awiwu, Ligą Przeciw Zniesławieniu – ADL (96). Winiąc rząd Pakistanu i pakistańskich terrorystów dżihadu za terror w Mumbaju w 2008 r. (97), Wikileaks wybieliło Izrael mimo odcisków palców Mosadu, CIA i indyjskiego RAW, kolaborujących w operacji paramilitarnej fałszywej flagi.

Wg Wikileaks, Hamas złamał zawieszenie broni w 2008 r. wywołując atak Izraela na Gazę oraz stosował tarcze ludzkie (a jedyne udokumentowane przypadki dotyczą sił Izraela). Wg Wikileaks, Hindutwa w Indiach jest główną siłą za pokojem w Kaszmirze (a nie nielegalnym okupantem i nałogowym gwałcicielem praw człowieka), b. premiera Libanu zgładzili Syryjczycy (a nie Mosad) i Izrael nie ma agentów w okupowanym Iraku (a Irak roi się od nich) (98).

Najbardziej udany kontrwywiadowczy produkt syjonistycznego zbrodniarza, Cassa Sunsteina, Wikileaks bezbłędnie służy Izraelowi. Fałszywe skandale Wikileaks mogą przykryć każde wydarzenie niewygodne dla syjonistycznych mendiów. Wikileaks dyskredytuje rewolucję egipską i jej prawdziwych organizatorów; wg najnowszych „przecieków”, USA poparło prodemokratyczne grupy, które zorganizowały masowe protesty w Egipcie (99). Te bujdy syjonistyczni dyżurni w mediach alternatywnych przeżuli dla swych czytelników. Tak samo szanowani reporterzy, którzy przedtem walnie przyczynili się do zdemaskowania Wikileaks.

Gensek Hezbollahu, Sayyed Hassan Nasrallah nawiązał do tego, emocjonalnie solidaryzując się z Egipcjanami: Najgorsze oskarżenie przeciw tej kompletnej humanitarneji politycznej intifadzie jest to, że wywiad USA podburzył młodzież egipską przeciw reżimowi. Co więcej, poważną obrazą i niesprawiedliwością jest dla egipskiej młodzieży twierdzenie, że jej ruchem kieruje USA. Kto myśli, że USA obaliłoby tak lojalnego sojusznika pracującego na okrągło, by chronić interesy i projekty Waszyngtonu? To nielogiczne. (100) Nasrallah trafił w sedno: Izrael i jego zbrodnicza sieć walczą, by podminować Egipską Rewolucję i utrzymać reżim Mubaraka u władzy.

Najnowsza porcja syjonistycznej trucizny z Wiki-Hydry mierzy w odważnych, rewolucyjnych demonstrantów egipskich tylko po to, by przekonać bliskowschodnie narody pod dyktaturą sponsorowaną przez USA i syjonistów, że rewolucja, gromadzenie się dla szczytnego celu są niemożliwe, bo wszystkie szczytne dążenia przechwycił Izrael z lokajami. Izrael niedocenił jednak niezłomności, godności, sprawiedliwości i rozwagi Arabów, ani ich patriotyzmu i gotowości poświęcenia życia dla wolności. Protesty solidarne z Egipcjanami wyszły na ulice Jemenu, Jordanii, Libanu, Bahrainu i okupowanych Iraku i Palestyny. Podczas gdy lobbyści Mubaraka w USA proszą o więcej pomocy (101), ideolodzy syjonistów próbują wiarygodnie przedstawić sprawę Egiptu, ale pozostają przy izraelskim punkcie widzenia (102), a w kolejnej rasistowskiej diatrybie Netanjahu grozi światu islamistycznym Egiptem (103). Egipcjanie nadal żądali końca Mubaraka, jakby nie istniała władza zakulisowa ani kierujący nią rak syjonizmu. Do rewolty ogólnoegipskiej dołączył Górny Egipt (104).

Wiedza przekształca śpiący naród w niezłomną siłę Oporu. Porywa go ze snu i katapultuje na rzeczywiste pole bitwy. Egipcjanie znają swą zimną, trudną rzeczywistość i poddanie się jej nie jest opcją. Przebudzenie to jest przykładem do naśladowania w okupowanym Iraku, Pakistanie i przez każdy inny naród ciemiężony przez izraelskie wojny rozszczepiające.

Ludzie przebudzeni, zdecydowani osiągnąć rewolucję, są w stanie zniszczyć dogmę Wielkiego Izraela. Unia iracko-egipsko-pakistańska z woli narodów, zniweczy plany Izaela. W najczystszej postaci, rewolucja to początek wolności. Z chwilą upadku Mubaraka pod naciskiem narodu, kończy się ucisk przez niego. Wolność od tyranii to nie aspiracja tylko podarunek z urodzeniem się każdego człowieka i żadna władza nie może go odebrać. Wielki działacz przeciw aparthajdowi Steven Biko powiedział: Najsilniejszą bronią ciemiężcy jest umysł ciemiężonego. Rewolucyjny stan umysłu jest zawziętym wrogiem ciemiężcy. Ze zdeptanych i wykorzystywanych, uciskani podnoszą się w rewolucji na czempionów odrodzonego narodu. Egipt właśnie rodzi się na nowo i podnoszenie się narodu pali ciemiężców w pożarze wznieconym przez czempionów rewolucji, którzy nie będą już poniżani.

Piotr Bein: Nie znam Wikileaks nt. rewolucji egipskiej, ale przy spostrzegawczości Azaziaha chyba nie chodzi o demaskowanie grupy młodych („KOR-ników”) 6-go Kwietnia za ElBaradei. Przypomnę, że rozweseleni młodzi jewropejczycy „polscy” poniżyli Naród, oszczali Polską Rację Stanu i urągali Bogu wokół Krzyża Smoleńskiego. Czy też wyhodował ich Zbig Brzezinski, z którego byliśmy kiedyś dumni (nie wiadomo czemu) obok Jana Pawła II i nobilistki Szymborskiej — słynnych w świecie Polaków? Wszak spotkał się z Chrabjom wkrótce po 10 IV…

Zobacz tegoż autora

W przygotowaniu przeklady z tegoż autora:

 • chińscy hakerzy CIA w Wikileaks
 • hinduskie i pakistańskie tajniki kompleksu jot

Piotr Bein: Terror w Mumbaju

†††††††††††††††††††††

Temat Tygodnia nr 18: Na Litwie, to nie „Angelika Borys”

††††††††††††††††††††††

Aktualności krajowe

Komu i dlaczego nie podoba się działalność Muzeum Katyńskiego?

GieWu: Stop e-nienawiści

Polski Internet będzie monitorowany, za pomocą programu komputerowego, pod kątem wrogości wobec mniejszości etnicznych, seksualnych i religijnych – informuje Gazeta Wyborcza. W każdym przypadku, gdy rozpoznana zostanie mowa nienawiści, informowany będzie administrator portalu, a skrajne przypadki będą zgłaszane do prokuratury. Pierwszy ogólnopolski pomiar ma rozpocząć się już w tym tygodniu. Zainteresowane programem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organizacje pozarządowe, m.in. Otwarta Rzeczpospolita i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Program oficjalnie ma wystartować w kwietniu.

Piotr Bein: To dlatego nie ma na necie Talmudu?

Niepokojący sondaż nt. sytuacji w kraju

Marek Chrapan: Robienie porządków z rządzącym bandyctwem

W części krajów arabskich już zrobiono, w innych rozpoczynają robienie porządków z rządzącym bandyctwem. Ale to w krajach arabskich, niestety, nie w Polsce, mimo ze bandyctwo udające „rządy” od 21 lat jest tego samego typu, tylko pod inną nazwą-przykrywką – „demokracja”. Z SBeczone  SBckie media wyliczają arabskim dyktatorem ich nagrabiony majątek. Jednak o naszym zagrabionym majątku panuje w tzw. „publicznych” (z SBeczonych) mediach cisza (o SBckich nie wspominam bo przecież powstały z tej grabieży). Żadnego głosu na temat tajnych komuszych kont w Szwajcarii mimo ze Szwajcarzy gotowi byli je ujawnić, cisza na temat też tajnych kont w Lichtenstejnie mimo że nawet Niemcy ofiorowywali Polsce swoją pomoc w odzyskaniu tych kont. Niemcy swoje pieniądze odzyskali, zresztą nie tylko Niemcy, odzyskali również „biedne” USA, W.Brytania, Szwecja i inne państwa. „Bogata” Polska w której wyprzedaje się ostatnie resztki dobra narodowego na nędzne emerytury, zamyka się szkoły z braku pieniędzy, a jakaś skretyniała PO-słanka o znaczącej nazwie „Mucha”  mówi że trzeba zamykać szpitale bo są domami schadzek plotkarskich starych ludzi i zamyka się szpitale – WYPROWADZONYCH Z KRAJU PIENIĘDZY NIE CHCE ODZYSKAĆ. Nie ma informacji o malwersacjach majątku Narodowego w trakcie bandyckich prywatyzacji  przeprowadzanych przez  zbrodniarzy L. Balcerowicza, J. Lewandowskiego, J.K. Bieleckiego i innych nadal. Nie nagłaśnia się informacji o rozkradaniu pieniędzy „unijnych” (naszych składek i znikomej, ułamkowej rekompensaty za zniszczony przemysł) przeznaczonych na drogi, jakieś nikomu nie potrzebne po za jednorazowym wykorzystaniem na EURO-2012 stadionów czy też budowanych bez ładu i składu „orlików” za potężne pieniądze w połowie rozkradzione, itp…itd.. Delikatnie określił wczoraj jeden z blokujących drogi kiedy nie”rząd” nagle wycofał się z budowy mimo solennych obietnic „Rząd zachowuje się jak, złodziej” – ten człowiek bał się powiedzieć że  „rządy” od 21 lat SĄ ZŁODZIEJSKIMI, a nie tylko tak się zachowują,. GORZEJ, SĄ TO ZBRODNICZE, BANDYCKIE „RZĄDY” !!!.  Żeby zbrodnicze wyczyny zatuszować preparuje się  oszczerstwa na temat majątku Łukaszenki. Oszczerstwa preparowane takimi samymi metodami i pochodzące z tego samego źródła jakie stosowano w obrzucaniu Prezesa USOPAŁU Jana Kobylańskiego którego proces właśnie się kończy w dniu 24.03.2011.
W ten sam kontekst wpisują się z SBeczone i SBckie media relacjonując  „przywieziony” w teczce wyrok na takiego samego zbrodniczego złodzieja jak w/w nasi,  Chodorkowskiego. Wyrok jakoby „niesprawiedliwy „.  Chodorkowski oczywiście niczego „nie ukradł”. „Dorobił się” pieniędzy w komunie, z pensyjki komunistycznej na przejęcie Jukosu i innych firm , podobnie jak nasi „biznesmeni”. A nawet Pan Bóg z nieba im coś zrzucił dla nawrócenia ich duszyczek.  Putin nie bez przypadku wypowiedział zdanie „Miejsce złodzieja jest za kratkami”, tylko u nas nie ma kto zaprowadzić chociaż tak ułomnego porządku. Przyjdzie jednak i na to czas.  Czas rozliczeń z wszelkich bandyckich poczynań zbrodniarzy rujnujących Kraj. Przyjdzie czas też na oszczerców  pracujących na rzecz tych zbrodniarzy. Między innymi odpowiedzą za ewidentne oszczerstwa oszczercy Prezesa USOPAŁU Jana Kobylańskiego – Gugała, Schnepftowie, Passent, Lizut i inni  – zeznający z kolei w sprawie następnego oszczercy, swojego zwierzchnika – Radosława Sikorskiego –  wyrażającego się jak lump z pod budki z piwem – takich mamy „ministrów”
W dalszym ciągu wierzę w pierwszy, a nie w drugi człon hasła „Polski Sąd jest Sprawiedliwy, a mafijny spolegliwy” w wykonaniu Sędziego Sądu Rejonowego dla Mokotowa Roberta ŻAKA. w procesie o zniesławienie Jana Kobylańskiego. Wyrok 24.03.2011 , godz. 09,30  ul Ogrodowa 51.

Piotr Bein: Pan Chrapan wydaje się uwierzył w bajkę o sprawiedliwych rewolucjach w Tunezji i Egipcie… W tym ostatnim, jakie zmiany rokuje rada wojskowa z generalicji – składowej „obalanego” reżimu, która podobnie jak Mubarak dorobiła się i będzie bronić koryta i władzy? Ta sama generalicja latami kierowała brutalną w stosunku do ludu armią, a w czasie ostatnich wydarzeń aresztowała demonstrujących… Jakie zmiany jeśli demokratyczne wybory wygraja egipskie KOR-niki przygotowywane co najmniej od 2008 r. w „USA”? Skoro przyciśnięci do protestów banksterską manipulacją cen, Arabowie nic jeszcze nie wskórali, co mogą Polacy, którzy nie wyjdą całym narodem bronić nawet Krzyża przed lucyferianami?  Prawdziwą zmianę (jeśli taka byłaby możliwa) trzeba zacząć od zrozumienia wpółczesnych procesów.

Washington Post (9.2.2011): Znak broni książki Grossa o polskim plądrowaniu Zydów

Paweł Ziemiński: Jeszcze raz o kampanii Polacy solidarni z suwerenną Białorusią

Marek Głogoczowski: 1. Ideą Aleksandra Łukaszenki, gdy w pierwszych latach 1990 został zmuszony, przez rozpad ZSRR (któremu się, jako ponoć jedyny poseł do ówczesnego, sowieckiego parlamentu Białorusi, sprzeciwił), była NIE SUWERENNOŚĆ BIAŁORUSI, ALE ODRODZENIE ZSRR. I miał on wtedy dla tego swego projektu poparcie większości mieszkańców Białorusi. Podobnie zresztą było i na Ukrainie. Jak mówiła mi rok temu szefowa Postępowej Socjalistycznej Partii Ukrainy, Natalia Witrenko, w 1991-1992 aż dwa razy przeprowadzano referendum na Ukrainie i w obu referendach ludność tego kraju w swej większości opowiedziała się przeciw samostojatielnoj Ukrainie, którą jednak „na siłę” utworzono.

2. Najgorszym dla Polski, systematycznie wdrażanym w naszym kraju od 20 z górą lat „wolnościowym” ustrojem, jest przyjęcie amerykańsko-izraelskiego ‘staro-testamentowego’ wzorca kulturowego, według którego „kto bogaty, ten Bogu miły”. Wzorzec ten dominował nie tylko w starożytnym, teokratycznym Izraelu, ale i w komercyjnym mocarstwie Kartaginy. W związku z tą „nowo-starą” geopolityczną sytuacją nie ma co wiązać obecnie większych nadziei na jakąś suwerenność narodową w oparciu o Rosję, która przejęła, w stopniu jeszcze bardziej zaawansowanym niż Polska, tzw. „anglosaski” ustrój społeczny (m. in. gigantyczne „kominy” w dochodach ludności, podatek liniowy, płatne szkolnictwo, armia „bezprizornej” biedoty, na wzór tej jaką stworzyli Anglicy w Indiach, itd.). Dopóki się Rosja spod tego żydo-amerykańskiego NOWOTWORU ustrojowego nie wyzwoli, to niczego pozytywnego znad Moskwy i Wołgi nie należy się w Polsce spodziewać.

3. Obecny udział w UE nie jest dla Polski tragiczny, moi studenci pracujący obecnie w Anglii (która z 300-letniej tradycji „demo-liberalnej” zaczęła się wyłamywać w dekadach  poprzedzających rządy Margaret Thatcher)  mówili mi, że byli zdumieni jak tamtejsze Związki Zawodowe dbają o swych pracowników, itd. Ale i Europa Zachodnia, właśnie przez upadek ZSRR, skazana została na „rozmydlenie” się narodowościowe plebsu przy jednoczesnej budowie „nad-narodu świata”,  żyjącej w zamkniętych dla zwykłych śmiertelników  strefach wielkich miast, wąskiej elity do woli manipulującej szczerymi odruchami patriotyzmu, etnicznej i religijnej odrębności („suwerenności”) itd. Stąd moja uwaga, aby raczej zwracać uwagę na CELOWO PRZEMILCZANY, ale estetycznie bardzo przykry, problem gwałtownie rosnącego rozwarstwienia społecznego, niż na suwerenność – czyli autarkię – która z konieczności, w dobie masowego uzależnienia od ropy naftowej, oraz kontrolowanej „odgórnie”, po prostu z kosmosu, telekomunikacji przekazów zarówno ideowych jak i finansowych, jest prawie niemożliwa (Choć trzeba to przyznać, że niewielka KRLD w takiej autarkii żyje już od lat 60-ciu, z jej bombami atomowymi i ambicjami posiadania własnych satelitów szpiegowskich.)

Niech nie żyje VivaPolonia

Mark Lech Jaworski (do redakcji VivaPoland): Wydaje mi się, że Wasz „Magazyn” jest pisany chamskim językiem, pasującym tylko do sierżantów czerwonej armii i nie zasługuje na moje poparcie. Wasz tytuł VivaPoland brzmi dla mnie jak ZdechnijPolsko!  Przesyłam Wam inne spojrzenie na tragedię w Katyniu i w Smoleńsku. Niektórym może się ono wydawać mało pradopodobne, ale w śledztwie morderstwa należy rozpatrzyć wszystkie hipotezy i nie można odrzucać nawet bardzo mało prawdopodobnych, bo te mogą zawierać klucz do wyjaśnienia całej sprawy. Wydaje się mało prawdopodobne, żeby polscy generałowie w latach 70-tych i 80-tych, mogli być podstawionymi sobowtórami, a jednak przyłapano ich jak w pijanym widzie umieli mówić tylko po… rosyjsku. Radzę poczytać. Wasz ton przypomina mi złośliwy komentarz o Leninie w ulotce patriotycznej z lat trzydziestych: 1. LENIN — syfilityk, 2. przywódca bolszewików rozbitych pod Warszawą, 3. Po śmierci wytoczono z jego łba — 14 kubłów cuchnącego płynu. To nie jest język do dyskusji politycznych, bo tylko punkty 1 i 2 są prawdą, trzeci jest złośliwą przesadą. Posyłam Wam załącznik pisany kulturalnie i zawierający mądre spostrzeżenia. Radzę Wam również przestudiować filmy o Waszych nauczycielach. Niektóre z tych linków zostają zestrzelone przez zawstydzonych morderców, ale jak ktoś chce, to może się do nich dostać. Wnioski wyciągnijcie sobie sami. Pamiętajcie że „Rewolucja zjada własne dzieci” takie jak Cromwell, Robespierre, czy imperialiści napadający na Polskę w 1920 roku — Bronstein-Trocki z Tuchaczewskim, wszyscy zostali zamordowani przez swoich najlepszych przyjaciół. Strzeżcie się, albo schowajcie w mysią dziurę. Wenezuela i Izrael nie uznają ekstradycji, bylibyście tam bezpieczni.

Admin VivaPoland: Witam, nasz Magazyn jest jedynie portalem udostępnionym dla każdego, kto zechce na nim pisać. Wersja PDF, jest zbiorem nadesłanych przez różnych ludzi artykułów, za treść których ViVaPoland nie ponosi odpowiedzialności, co jest napisane na każdej stronie portalu. ViVaPoland nie zamieszcza żadnych artykułów samodzielnie. Jeśli jesteś zainteresowany podzieleniem się swoimi informacjami, czy poglądami to zapraszam. Wystarczy się zalogować i pisać. Publikacja jest automatyczna bez udziału cenzorów, czy administratorów. Jeśli zaś chodzi o naszą nazwę ViVaPoland, oznacza ona „Niech żyje Polska”. Oczywiście nie każdy może znać języki obce albo zwroty zaciągnięte z łaciny. Pozdrawiam – administrator  ps. Jeśli zaś chodzi o mnie, to zajmuję się tylko stroną techniczną i interesuję się sportem a polityka pod żadnym kątem mnie w ogóle nie interesuje.

Mark Lech Jaworski: Panie Administratorze! Jeśli zajmuje się Pan tylko sprawami technicznymi, to proszę przekazać moje uwagi Moderatorowi, jeśli takie stanowisko u Was w ogóle istnieje. W przygodach dobrego wojaka Szwejka, jest postać jakiegoś policjanta, który w rozmowie z klientem przeglądał sobie album z „graffiti zebranymi w wychodkach Dworca Wschodniego w Berlinie”. Wasza strona internetowa to taki właśnie zbiór garaffiti. Znam kilka języków obcych i jestem tłumaczem. Ja nie kwestionowałem znaczenia zlepku słow VivaPoland, tylko sarkazm użycia pięknej nazwy do brzydkich uczynków.  Cenzorów naprawdę potrzeba do cenzurowania niecenzuralnych słów; chyba, że bazgroli się nad pisuarem w wychodku Dworca Wschodniego w Berlinie. Prędzej czy później przyjdzie babcia klozetowa, cieć lub malarz i zetrze radosną twórczość pijanych sikajacych. Załączam zapytanie. Czy jest to naprawdę wieża kontrolna lotniska Siewiernyj k. Smoleńska? A oto co w Vancouver BC w czasie Święta Weteranów pokazali prawdziwi Polacy:

Bo w Katyniu zostali zamordowani też weterani a w Smoleńsku poległo 7 generałów NATO i wielu rezerwistów. Jak przyjmujecie wszystkie wpisy, to zamieśćcie i ten. Ta pani z dziećmi to dziennikarka, bardzo przychylna Polakom, jest dobrze zaznajomiona z jej okupacją w ciągu ostatnich prawie 200 lat. Bo jak jesteście tylko w nastroju żeby sobie kpić ze świętości to zróbcie sobie żarty z Gwiazdy Dawida lub brody Proroka Mahometa i wtedy dopiero spróbujcie kupić ubezpieczenia na życie. Wykorzystujecie fakt, że my Polacy — miłosierni Katolicy nie jesteśmy mściwi, bo uważamy, że po prostu błądzicie i kędyś może ujrzycie światło. Modlę się o to. Pozdrawiam

††††††††††††††††††††††††

Aktualności zagraniczne

Sąd Ekwadoru skazał Chevron na karę 8,6 mld $ za zanieczysczenie Amazonki w l. 1970-ych i 1980-ych

Piotr Bein: Przez ten czas, wartość dolara spadła z 10 razy. Wartość środowiska naturalnego, szczególnie rzecznego i mokradłowego, jest ogromna: podstawa bioróżnorodności, rozmnażania ryb i owoców morza… W Kanadzie, mamuci projekt eksploatacji ropy łupkowej już zabił tubylców zatrudnionych w zakładach i zatruł wielką rzekę Athabasca. W projekcie bierze udział kilkadziesiąt firm Wielkiej Ropy i końca nie widać nowym inwestycjom.

Ahmadinedżad: reżim Izraela narodzony z setek lat spisku

Wybory w Palestynie – lipne

Wg Hamasu, przetasowania w gabinecie Zarządu Palestyny i ogłoszenie wyborów mają  na celu pokazać światu, że powstania w regionie nie wpłynęły na Zarząd. Ogłoszenie wyborów przez pozbawioną prawomocności Organizację Wyzwolenia Palestyny (PLO) jest nielegalne.

Rosja przeciwna dalszym sankcjom na Iran

Irański satelita AUTSAT za 2 lata

Grecja inauguruje ambasadora Palestyny

Swiadek: siły Izraela zaatakowały obóz uchodźców k. Jerycha

Bahrain zbada zabicie demonstrantów, podczas gdy ONZ potępia tłumienie protestów w kraju

Obama chce więcej protestów w Iranie

Starcia hasbary z irańską prawdą

Starcia na pogrzebie demonstranta (Reuters)

W Teheranie manifestacja na pogrzebie atomisty zamordowanego w typowo mosadowskim zamachu bombą motocyklową. Demonstranci skandowali Precz z Izraelem! Precz z USA!

Ola Gordon: widzisz tu jakieś starcia / konflikty / awantury? ręce w górze, flagi w górze,  a oni walczą? gdzie? czym?

Oskarżenia armii egipskiej o tortury

W ostatnich kilku latach, wojskowi armii egipskiej, którą wspierają Niemcy, porwali setki, jeśli nie tysiące demonstrujących i torturowali wielu z nich, wg organizacji praw człowieka. Uprzednio, rowni epoważne oskarżenia wytoczono bezpiece egipskiej Mukhabarat, partnerowi slużb niemieckich, BND. Mukhabaratowi przewodził obecny w-ce premier Egiptu, Suleiman, uważany teraz za najwładniejszą osobę w Kairzem który grozi teraz (11.2.2011) puczem. Silne poparcie niemieckie dla armii i bezpieki Egiptu nie ograniczyło się do l. 1950-ych. Po przerwie spowodowanej reorientację strategii USA, od późnych l. 1970-ych Niemcy Zach. ponownie zaangażowały się w zbrojenie Egiptu i szkolenie. należy to postrzegać w kontekście geostrategicznej kontroli zasobów bliskowschodnichm iwęc poparcie to ni eustanie mimo bieżących oskarżeń o torturowanie.

Tureckie śledztwo nt. ataku Izraela na Flotyllę Wolności: 5 zabitych z bliskiej odległości

Kompleks jot kryje „albański” handel organami

Piotr Bein, na podst. artykułu Diany Johnstone

Znana analityk spraw bałkańskich, Amerykanka Diana Johnstone nie śmie napisać jot, lecz daje dość informacji, że o to chodzi. Na konferencji belgradzkiej w  10-tą rocznicę nalotów NATO na Jugosławię była wyjątkiem rozumiejącym mój referat Judeocentrycy za interwencjami bałkańskimi. Rada Europy większością głosów przyjęła (25.1.2011) raport szwajcarskiego senatora Dicka Marty’ego o wycinaniu i handlu organami więźniów przez mafię albańską w Kosowie pod koniec nalotów NATO w 1999 r. W proceder wmieszany był b. i obecny prezydent Kosowa, Haszim Thaczi,  politruk Wyzwoleńczej Armii Kosowa, pokazywany na zdjęciach w objęciach z sekretarz stanu USA Albright-Korbelową i z in. wściekłym psem „amerykańskiej” polityki kompleksu jot na Bałkanach, ś.p. Holbooke’m. Rada Europy wezwała do pełnego śledztwa EULEX, misję UE w Kosowie od czasu secesji tej prowincji Serbii (17.2.2008). Jak wszystkie poprzednie misje, EULEX boi się zemsty Albańczyków i nie pozyska ich kooperacji.

Raport Marty’ego powstał z powodu luki prawnej, przez którą próby śledztwa w 2006 r. przez b. prokurator trybunału haskiego ds. zbrodni w Jugosławii (ICTY), Carlę Del Ponte, spaliły na panewce, gdy odmówiono jej dochodzeń w Albanii, miejscu egzekucji ofiar, wyciniania opraganów, pakowania i nadawania na przesyłkę do Izraela czy na Zachód. Przez milczenie mendiów, brak jest presjii społecznej na rządy Zachodu, by sprawę postawić przed sądem, więc Raport Marty’ego dołączyłby do Raportu Goldstone’a o zbrodniach Izraela w Gazie – na zakurzoną półkę dobrych intencji. Mimo to, b. z-ca prokuratora ICTY w procesie Miloszewicia, Geoffrey Nice zaatakował Raport Marty’ego w London Review of Books (LRB).  Nice zasłużył się kompleksowi jot „uwiarygadniając” „winę” „Miloszewicia i Serbów”, dla której (twierdzi każde mendialne doniesienie o Bałkanach) USA-NATO musiało humanitarnie interweniować 78 dniami i nocami nalotów na Jugosławię i ukarało Serbów czystkami etnicznymi przez neo-ustaszy w Chorwacji, siły NATO i dżihadu w Bośni oraz mafijną ekstremę albańską w Kosowie. Jedyną zasługą Nice’a, pisze Johnstone, jest to, że przeżył naczelnego sędziego ICTY i Miloszewicia, zamordowanego za przekierowanie winy na społeczność międzynarodową, której przedstawiciele Clinton, Holbrooke, gen. Clark, Korbelowa i wieeelu in. nie uszliby krzyżowemu ogniu pytań Miloszewicia.

Sir Geoffrey Nice (utytułowany w 2007 r. za usługi dla kompleksu) wyrecytował w LRB (znaną nam z mendiów) wersję wojny kosowskiej NATO (zapobieżenie humanitarnej katastrofie) z jak zwykle przesadzoną liczbą ofiar „Miloszewicia” (co najmniej 10 tys. zabitych Albańczyków) i kluczowym przemilczeniem (Thaczi został wybrany do negocjacji w Ramboulliet ponad prezydenta Kosowa, Ibrahima Rugovę – tylko że wybrany przez departament Korbelowej, narzędzie kompleksu jot). Nice skoncentrował krytykę Raportu na rzekomo kluczowym świadku K144, lecz czytelnik może przeoczyć uwagę w nawiasie: Artykuły w serbskiej prasie sugerują, że wiele z tych posądzeń pochodzi od świadka K144, chociaż del Ponte nigdy nie powoływała się na niego (i nie powołuje się nań Marty bezpośrednio). Tj. Raport Marty’ego nie wymienia K144, od którego Nice zatytułował swój paszkwil, a odnośników do serbskiej prasy też nie ma w Raporcie!

Nie przeszkodziło to mendiom podchwycić „werdyktu” z LRB.  Banksterski Wall Street Journal zrobił to w artykule Pomówienie Haszima Thaczi: Czy oskarżenia o wycinanie organów są częścią kampanii mediów przeciw Kosowu? (wg faktów – tak) pióra dziennikarza i członka parlamentu brytyjskiego, Denisa MacShane: Wg. Mr Nice’a, najbardziej kłopotliwe jest to, że narracja Mr. Marty’ego pośrednio opiera się na anonimowym świadku K144, który wg Belgradu dał dowody na te okrucieństwa, lecz który najprawdopodobniej nie istnieje.

MacShane ze stajni Tony Blaira, lokaja komplesku jot na Bałkanach i w wojnach z terrorem po 11 IX, jest członkiem Henry Jackson Society, podżegaczy wojennych czczących Jacksona, który w l. 1970-ych z pomocą amerykańskiego neokona Richarda Perle nalegał na agresywną politykę przeciw ZSRR pod pozornie liberalnym sztandarem. MacShane zwie siebie lewicowcem, chyba za lansowanie „jedynej demokracji na Bliskim Wschodzie”, co pozwala mu kompensować terroryzmem islamskim brak zagrożeń od komunizmu – szydzi Johnstone. Jego Europejski Instytut Studiów nad Współczesnym Antysemityzmem opublikował raport (2009), który definiuje antysemicką krytykę Izraela: nazywanie Izraela rasistowskim, porównywanie obecnej polityki Izraela do hitlerowskiej… MacShane jest w zarządzie Sprawiedliwego Dziennikarstwa, które pilnuje doniesień brytyjskich o Izraelu.

MacShane był lejberzystowskim ministrem od Bałkanów, następnie od Europy, lecz partia zawiesiła go (14.10.2010) w oczekiwaniu na śledztwo ws. szachrajstw z wydatkami służbowymi. Był 1-ym posłem brytyjskim zgłoszonym na policję przez komisję parlamentarną w takiej sprawie. Np. kilkanaście rachunków za badania i tłumaczenia przez European Policy Institute pochodziło od jego brata, Edmunda Matyjaszek (MacShane wybrał nazwisko swej matki z Irlandii ponad polskie nazwisko ojca). Z jego wypracowań dla Newsweeka i in. wynika, że ufa on tylko muzułmanom z b. Jugosławii.

Obok zmyłki z K144, atak Nice-MacShane na Raport Marty’ego skupia się na czynnikach, które publika może wziąć za poważne mankamenty Raportu: brak nazwisk ofiar i świadków. Są listy potencjalnych ofiar: zaginieni Serbowie i etniczni Albańczycy, prawdopodobnie (bo nie ma żadnych śladów po nich, a Albania niekooperuje) zabitych po uwięzieniu przez WAK Thacziego. Natomiast nazwisk świadków Marty nie ujawni bez istnienia poważnej władzy prawnej z gwarantowaną ochroną świadków. Kosowska mafia zaamordowała niejednego świadka ICTY w procesach przeciw WAK-owcom np. rywala Thaczi, Ramusza Haradinaja. Sir Geoffrey Nice wspomina o tym: oskarżenia o manipulacje świadkami.

Nice wnioskuje , że oskarżenia Thaczi trzeba odeprzeć, bo robią niedobre wrażenie. Porównuje go z człowiekiem kompleksu w Czarnogórze, Milo Dziukanowiciem – trafnie, bo ten też jest mafiozem i niezmordowanym preziem-premierem państewka przygarniętego do jewrounii w procesie rozszczepiania Serbów (Czarnogórcy to Serbowie, a Kosowo to kolebka narodowo-religijna Serbów). Dziukanowić uniknął aresztowania (2003) we włoskim procesie antymafijnym dzięki immunitetowi premiera. Nice pisze: Czarnogórę, jak Kosowo, można łatwo poniżyć jako państwo kryminalne; i jak Kosowo stara się o członkowstwo w UE.  Dziukanowić oznajmił [grudzień 2010], że zrezygnuje z politycznej funkcji. To wg niektórych ma ułatwić Czarnogórze przyjęcie do organizacji, które  gotowe są negocjować z takimi jak Dziukanowić czy Thaczi, kiedy ich państwa wyłaniają się z  konfliktu, lecz chcą mieć do czynienia z kimś mniej kontrowersyjnym. Thaczi może pójść w ślady Dziukanowicia, jeśli nie ustaną bieżące pogłoski.

Wg Johnstone, przy notorycznym niedomawianiu Nice’a o grzechach „naszej strony” konfliktów bałkańskich, może to być przyznanie, że obaj protegowani NATO to przestępcy użyteczni w wydarciu ziem Serbii, a teraz muszą ustąpić, żeby zrobić miejsce porządniejszym marionetkom. Ale na pewno nie pójdą pod sąd. Zachodni aktywiści praw człowieka są nieprzejednani kiedy idzie o skończenie z kulturą bezkarności ale tylko w odniesieniu do takiej Afryki. Ich własna bezkarność i klientów pozzostaje bez uszczrbku. Human Rights Watch odegrało kluczową rolę w spreparowaniu fałszywych oskarżeń przeciw Miloszewiciowi i Serbom… z czego wynikły masowe zbrodnie przeciw ludzkości, od Bałkanów po dzisiejszy Pakistan.

Czytaj także

… byli głównymi odbiorcami organów wycinanych ofiarom i handlowanych przez ostatnio ujawnioną mafię kosowską, donosi raport śledczy w brytyjskim Guardianie. Izraelczyk Moshe Harel znany był jako dobieracz w mafii ekstrakcji organów: dopasowywał dawców z osobami chętnymi zapłacić ogromną sumę za transplantację organu. Członków mafii kosowskiej trudniącej się ekstrakcją organów tropi Interpol. Podejrzani Moshe Harel i dr Yusuf Ercin Sonmez, którzy wg domniemań przeprowadzali operacje k. Tirany w prywatnej klinice, obaj ukrywają się po uniknięciu aresztowania w Kosowie. To nie pierwszy raz, że Izraelczycy są wmieszani w międzynarodowy handel organami. W masowej obławie FBI w New Jersey (2009), Levy Izhak Rosenbaum i 44 innych zostali aresztowani pod zarzutem handlu organami, wykorzystując lekarzy izraelskich jako pośredników. Na spotkaniu w 2008 r. z tajnym agentem, Rosenbaum twierdził, że miał wspólnika, który pracował dla firmy ubezpieczeniowej w Brooklynie, która mogła brać próbki  krwi osób czekających na transplantację, przechowywać je na suchym lodzie i posyłać do Izraela, gdzie sprawdzano, czy pasują do dawcy organu, powiedziały władze – wg New Jersey Ledger. Nie wiadomo, czy jest jakieś powiązanie między działalnością Rosenbauma a mafią kosowską objętą obecnym dochodzeniem.

Marek Głogoczowski: J. W. Stalin jako „ojciec chrzestny” Białoruskiego Narodu Państwowego

Dzisiejsze me spotkanie z Internetem (po wycieczce, na tak zwanych „fokach”, na Kasprowy Wierch) zaowocowało ściągnięciem zeń kilku interesujących informacji. (50 lat temu, kiedy byłem studentem w PRL, nawet do głowy by mi nie przyszło by w zimie podchodzić na nogach na Kasprowy, gdy kolejka PKL kosztowała tylko 6,60 zł; dziś kosztuje ona 32 zł, studenci ale nie emeryci, płacą za wyjazd o kilka zł mniej.)

Po pierwsze, dowiedziałem się „z okienka laptopa”, że w krajach arabskich obecną agresję „USA i narodów zaprzyjaźnionych” we wszystkich wskazywanych przez kompas (patrz symbol NATO) kierunkach Globu, określa się, nawiązując do podbojów Dżyngis Chana, INWAZJĄ MONGOŁÓW XXI WIEKU. Jest to bardzo celne określenie, podobnego użył prawie dwadzieścia już  lat temu b. radziecki dysydent Aleksander Zinowiew. W artykule który tłumaczyłem wtedy (z francuskiego na polski) i któremu nadałem tytuł „Od liberalnego komunizmu do globalnej mafii” (L’information immobilière, no 48) Zinowiew zauważył, że „władza demokratyczna”, jaką liberałowie właśnie wtedy narzucili Rosji post-radzieckiej, to będzie „jarzmo gorsze od tataro-mongolskiego”.

Po drugie, w wywiadzie udzielonym przez ministra Radosława Sikorskiego witrynie  fakt.pl 14 lutego br. wyczytałem coś takiego: „Oferowaliśmy Łukaszence drogę gen. Jaruzelskiego, to znaczy dyktatora, który przeprowadza swój kraj ku demokracji. Wybrał drogę Miloszewicia, Ben Alego lub Naibullaha. Reżim białoruski, który traktuje swych obywateli jak zakładników, może niestety rozpocząć nowe represje wobec mniejszości polskiej.”

Pytanie „kto to są ci MY ministra Sikorskiego”? Po skojarzeniu z informacją przytoczoną w pierwszym akapicie nie trudno się domyślić, iż „MY” to są MONGOŁY EUROATLANTYCKIE końca XX i początku XXI WIEKU: chodzi oczywiście o NATO, o CIA, o Fundację Carnegie i Batorego/Sorosa, o American Enterprise Institute  do którego to „think tanku” należy minister Sikorski, o UE, o USA, o Izrael itd. itd. A to oznacza, iż w/wym. Instytucje Narodu Amerykańskiego i Jego Wasali mają ambicje światowładcze i planują wykorzystanie odpowiednio podkupionych przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi tak, jak NATO wykorzystało albańskich gangsterów, wyszkolonych w Szwajcarii oraz w Niemczech. Zostali oni w 1998 roku przerzuceni na teren Kosowa w celu walki zbrojnej o „suwerenność” tej małej prowincji likwidowanej właśnie wielonarodowej Jugosławii. I w „obronie praw człowieka i gangstera” w Kosowie byliśmy 12 lat temu świadkami haniebnej dla NATO, trwającej przez całe trzy miesiące, „wojny powietrznej” Imperium Nowych Mongołów z (przed)ostatnim w Europie państwem socjalistycznym.

„Grupa trzymająca władzę” na Białorusi oczywiście wie co się święci i w ramach propagandowej kontrakcji, w tenże poniedziałek 14 lutego zorganizowała w Mińsku telewizyjny „okrągły stół”, do udziału w którym zaproszono opozycję z Polski – w migawce „Panoramy” dzisiaj o godz. 17 widziałem  wicepremiera Andrzeja Leppera który w Mińsku uczestniczył w tym „okrągłym stole” – by przed publicznością Białorusi narzekać, że polski min. Sikorski, wyraźnie na zlecenie „swoich Panów Mongołów zza Oceanu”, próbuje z naszego kraju zrobić „żandarma Europy Wschodniej”. Którą to, godzinną białoruską audycją telewizyjną polska „Panorama” skomentowała jednym zdaniem jako „neostalinowską propagandę”, niegodną dalszych komentarzy.

No cóż, z tego najnowszego komentarza TVP1 wynika, że wraz z Andrzejem Lepperem oraz całkiem liczną grupą opozycjonistów wobec „reżymu amerykańskiego” w Polsce, znaleźliśmy się po stronie „neostalinistów”. Oczywiście wśród „neostalinistow” są różne podejścia do kwestii narodowości. Pobudzony do czynu przez rodzimych „mongołów” z TVP1, sprawdziłem co to jest „naród” według Józefa Wissarionowicza Dżugaszwili. Cytuję za artykułem „Lewica kontra Izrael” definicję, którą zapamiętałem z wczesnej młodości: „W myśl definicji Stalina, „naród to historycznie powstała trwała wspólnota ludzi, która się ułożyła na podstawie wspólnoty języka, terytorium, życia ekonomicznego i układu psychicznego, przejawiającego się w wspólnocie kulturowej”. Ważne jest również podkreślenie, iż „żadna ze wskazanych cech, wzięta oddzielnie, nie wystarcza do określenia narodu. Co więcej; wystarczy brak chociażby jednej z tych cech, ażeby naród przestał być narodem.” W świetle tej definicji podanej przez „słoneczko narodów” trzeba się zgodzić z tym, że w ciągu ostatnich dwóch dekad, na terenach między Bugiem, Niemnem oraz Dźwiną, w dużej mierze dzięki sztucznej ich izolacji, właśnie przez „mongołów”  rządzących PL i UE, ukształtował się naprawdę nowy naród w Europie, który to naród wydawca ogólnopolskiego  miesięcznika literackiego „Akant” Stefan Pastuszewski już dwa lata temu nazwał „Białoruskim narodem państwowym” (patrz załącznik).

††††††††††††††††††††

Gospodarka i NWO

Germanizacja Europy

Lansowany przez Francję i Niemcy Pakt Konkurencyjności UE napotyka na ogromne opór. Ma on być zalążkiem przyszłego zarządzania gospodarką Unii. Ma zobowiązać kraje strefy euro do wprowadzenie limitów długów, podnieść wiek emerytalny i obniżyć rzeczywiste dochody. Pakt narzuciłby niemiecką koncepcję gospodarki, zgodnie z dawnym zamiarem Francji. Chodzi o transformację Europy po linii niemieckiego modelu, w globalne mocarstwo eksportowe, kosztem dobrobytu Europejczyków, którym narzuca się coraz bardziej niepewny poziom życia. Nawet niemiecka prasa biznesu zaczęła ostrzegać, że wprowadzenie Paktu może wywołać gwałtowne konflikty, szczególnie w Europie Płd. Faktycznie, masowe protesty już mają miejsce. Media płd. europejskie nazywają niemiecko-francuski dyktat gospodarczy coup d’état i ostrzegają przed germanizacją Europy.

Eksport broni z Kanady

Algeria, Bahrain, Egipt, Irak, Izrael, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Tunezja, Turcja, ZEA, Jemen

Dariusz Kosiur: tylko nacjonalistyczny rząd ureguluje politykę pieniężną i podatkową

Pentagon żąda 300 mln $ dziennie na samą wojnę w Afganistanie, a publika — wycofania sił USA

Wywiad Press TV z komentatorem Connem Hallinanem (CH) z grupy Polityka Zagraniczna w Ognisku (Foreign Policy in Focus).
CN: […] Wg sondaży, duża większość narodu już nie popiera wojny w Afganistanie, większość chce znacznego wycofania sił do lata. Po raz pierwszy w historii USA, naród mowi o potrzebie redukcji wydatków wojskowych. […] Jest b. rozczarowujący ten wzrost wydatków w Afganistanie, oddala nas od konieczności negocjowania z narodem, z którym toczymy wojnę.
Press TV: Jak długo amerykański podatnik będzie musiał płacić za tę wojnę?
CH: Myślę, że b. długo. Wspomiał pan, że [szacowane wydatki na wojny w Iraku i Afganistanie w 2012 r.] wynoszą 118 mld $ . Dotąd obie wojny pochłonęły ponad bilion $, a wydatki na leczenie rannych z obu wojen szacuje się na ok. 3 bln $ w ciągu następnych ok. 30 lat. Uważam, że będzie to ogromnym ciężarem dla podatnika na dziesiątki lat, a im  więcej  tam będą nasze siły i im dłużej, tym więcej to będzie nas kosztować, a to jest niedoprzyjęcia.

Piotr Bein: Banksterzy i kompleks jot zacierają łapki: lichwa rośnie z nowymi pożyczkami na wojny, ubezpieczalnię i opiekę nad chorymi i okaleczonymi weteranami wojen. A gojowska młodzież ginie i po doświadczeniach wojennych stacza się moralnie i zdrowotnie, bez widocznej światu eugeniki.

Giełda niemiecka łączy się z nowojorską

Deutsche Börse i nowojorska NYSE Euronext uzgodniły fuzję, która utworzyłaby największą w świecie giełdę pod wzgl. przychodów i giganta banksterskich spekulacji derywatywami.

Dla bankierów miliardy – dla narodu długi

[…] kontrolujący większość rządów i środków przekazu międzynarodowi finansiści mają nas już w zasięgu ręki. Obawiają się tylko jednej rzeczy: poinformowanego, świadomego społeczeństwa…

Sześć powodów rozpoczęcia III w. św. jeśli jesteś globalistą

[…] Słyszeliśmy neokonów rozkręcających retorykę, która sugeruje, że nowa wojna światowa byłaby realną możliwością skorygowania konającego dolara i gospodarki. A może jest to po prostu dobra inwestycja, jeśli jesteś globalistą. […] Ale kolejna wojna światowa nie musi być pożogą, może to być ciągły, powolny, na zimno wykalkulowany plan, by pogrążyć świat w niedostatek i totalitarną kontrolę poprzez regulacje, takie jak te zaproponowane przez Codex Alimentarius i Agenda 21

Gospodarka USA a lichwa

Od l. 1960-ych, bezrobocie wzrosło z ok. 3 tys. na prawie 16 tys., a jego długość z 5 tygodni na 25. Dług prywatny (rodzin) — z ułamka bln $ na 14 bln $, podobnie jak dług państwowy, a łącznie z długami biznesów — na ponad 50 bln $. Ceny ropy — z kilku $ za baryłkę do 40 i nawet ponad 130 $. Od czasu utworzenia Rezerwy Federalnej w 1913 r., siła nabywacza dolara spadła o 95%.

Dług państwowy, w bln $

W % PKB, od góry: lichwa na nowe długi państwowe (żółty), lichwa na stare długi, ubezpieczalnia Medicare, pomoc medyczna Medicaid, socjal, inne, obrona. Przychody = czarna linia.

††††††††††††††††††††††††

Historia (narodu niegdyś wybranego)

Exodus 1947 i Powrót

Dr Katherine Smith 21.1.2011, tłumaczenie-skrót Ola Gordon, korekta Piotr Bein

Film Exodus na podst. książki Leona Urisa z 1958 r., zainspirowała książka Destination Palestine [Cel Palestyna] pióra Ruth Gerber, z 1948 r. [1] Leon Uris (1924-2003) był szanowanym powieściopisarzem i autorem kilku scenariuszy filmowych, ale po publikacji Exodusu w 1958 r. został jednym z najbardziej popularnych pisarzy, a Exodus – jedną z najbardziej publikowanych i czytanych powieści w XX w. Powieść zamówił (dla polepszenia wizerunku Izraela) Edward Gottlieb, uważany za założyciela PR [Public Relations, propaganda-reklama] w USA. Książka mówiła o utworzeniu państwa Izrael po II wojnie światowej. Prawa do filmu sprzedano przed ukończeniem książki. [2]

Uważany za historyczną fikcję, Exodus jest propagandą historyczną, która kształtowała nastawienie i przekonania Amerykanów o syjonizmie i Izraelu przez ostatnie 50 lat. Uris, żarliwy syjonista, zgodzi się, że to było jego celem. Powieść, luźno oparta na faktach, jest tak anty-brytyjska i anty-arabska, jak antysemityzm, który tak głośno potępia książka napisana z pozycji skrajnie syjonistycznej. Uris przedstawił ogólną historię europejskiego antysemityzmu, z naciskiem na Holokaust, by uzasadnić powrót Żydów do ich „prawowitej” historycznej ojczyzny w 1947 r. i utworzenie państwa Izrael w 1948 r. Powrót był ustalonym celem syjonizmu, żydowskiego ruchu politycznego w Europie pod koniec XIX w.

Państwo żydowskie gwałci nauki ortodoksyjnego judaizmu

Syjonistyczni przywódcy byli w pełni świadomi żydowskiej historii i że tradycyjne kościoły w USA XIX w. nie pozwoliłyby na żydowską okupację ojczyzny Jezusa. Żydzi, wg Nowego Testamentu, prześladowali i ukrzyżowali Jezusa Chrystusa. Zatem do zmiany Ameryki, jej orientacji religijnych, nastawienia i przekonania, wykorzystano oszusta Cyrusa Scofielda oraz jego „książkę” Scofield Reference Bible z Oxford University Press. Po wyjściu z więzienia, Scofielda przedstawiono Samuelowi Untermeyerowi, prezesowi grupy Koren Hajesod oraz ruchu syjonistycznego w Ameryce. Untermeyer, prawnik, był instrumentalny w finansowaniu Biblii Scofielda [3]. Biblia Scofielda zawiera setki łatwych do odczytania przypisów na marginesach i na dole stron, które mylnie splatają części Starego i Nowego Testamentu tak, jakby napisano je w tym samym czasie. Najbardziej przekonującym dowodem wpływu syjonizmu na Scofielda są same uwagi, poniższe przykłady pochodzą z uaktualnionego wydania z 1967 r.:

 • Naród popełniający grzech antysemityzmu ściąga na siebie nieuchronny wyrok.
 • Bóg uczynił bezwarunkowe przyrzeczenie błogosławieństwa poprzez nasienie Abrahama narodowi Izraela do dziedziczenia na zawsze określonego terytorium

W Biblii nie ma żadnego grzechu antysemityzmu, a Abraham nie przekazał określonego terytorium swoim potomkom. Eschatologia Scofielda jest antytezą tradycyjnych poglądów chrześcijańskich – wg Stephena Sizera w Christian Zionism, Its History, Theology and Politics’, Christ Church Vicarage [Chrześcijański syjonnizm, jego historia, teologia i polityka, Plebania Kościoła Chrystusowego]. Nie da się przecenić wpływu Scofielda i Oxford Press na chrześcijańskie i żydowskie sekciarstwo XX w. Z nieograniczoną reklamą i promocją, Biblia Scofielda stała się najważniejszym instrumentem szerzenia przekazu syjonizmu chrześcijańskiego: nowoczesne państwo Izrael jest wypełnieniem proroctw biblijnych, a w 1947 r. Żydzi mają prawo Powrotu do ich „prawowitej” historycznej ojczyzny.

Saga statku Exodus 1947

Po II wojnie światowej, Żydzi, wreszcie uwolnieni z hitlerowskich obozów koncentracyjnych trafili do zamkniętych obozów prowadzonych przez Brytyjczyków. Świat był zszokowany losem Żydów w III Rzeszy i choć czuł się winien niepowstrzymania b. homoseksualisty-prostytuta i sprzątacza ulic, Hitlera, przed zdobyciem świata z pomocą pieniędzy ojca H. W. Busha [4], to nie był gotów podarować Palestyny Żydom.

Syjoniści, którzy pomagali hitlerowskim diabłom realizować ostateczne rozwiązanie (Entfernung), koszmar dla Żydów, naciskali na ONZ, by wdrożyło końcowe, ostateczne rozwiązanie (Powrót), co wkrótce stało się koszmarem dla Palestyńczyków. W 1947 r. ONZ obradowało nad rezolucją, która miała dać Żydom ziemię Palestyńczyków. Saga statku Exodus 1947 rzekomo wpłynęła na ostateczne głosowanie na forum Zgromadzenia ONZ (29.11.1947), 33-13 na korzyść podziału Palestyny (rezolucja ONZ 181).

Pierwsza część filmu jest o Powrocie Żydów na statku wycieczkowym Prezydent Warfield. Żydowska Armia Oporu, Hagana, zakupiła zepsuty statek w USA, by przewieźć Żydów z Europy podziemną koleją, do Palestyny, na trasie nazwanej Alijah Bet. [5] [Hagana przemianowała statek na Exodus 1947 – PB]

Niesamowita historia Exodusu 1947, sporządzona w technice map Google przez Cwi Ben-Tzura, ujawnia szereg historycznych nieścisłości w książce i filmie. Podróż rozpoczęła się, gdy 4554 ocalałych z Holokaustu wchodzi na pokład Prezydenta Warfielda w Marsylii we Francji (11.7.1947) a nie na Cyprze. Płynęli w kierunku nowej ojczyzny w Palestynie. Statek przypłynął do portu w Hajfie po raz pierwszy 19.7.1947 r. Ben-Tzur pisze:

Na morzu, krótko przed wejściem do portu, brytyjski okręt wojenny staranował Exodus. W wynikłych zamieszkach na pokładzie, w których pasażerowie i załoga bronili się puszkami zupy i ziemniakami, brytyjscy marynarze zabili dwóch pasażerów i amerykańskiego członka załogi. Kiedy Exodus w końcu zadokował w Hajfie, władze brytyjskie zabroniły wyjścia żydowskim uchodźcom. Jedyny dziennikarz na pokładzie Exodusu, Ruth Gruberz USA określiła statek: czarny, brudny, zepsuty parowiec… wyglądał jak pudełko zapałek, zgniecione przez dziadka do orzechów. W poszarpanej kwadratowej dziurze… zobaczyliśmy splątaną pościel, rzeczy, hydraulikę, połamane rury, przepełnione toalety, półnagich mężczyzn, kobiety szukające dzieci.

Uchodźców umieszczono na trzech nędznych brytyjskich transportowcach, HMS Ocean Vigour, HMT Runnymede Park i HMS Empire Rival, by zabrać ich z powrotem do Francji, nie na Cypr. Żydzi odmówili zejścia we Francji, więc po 3 tygodniach wysłano ich do obozów w Niemczech – akt symbolicznego okrucieństwa, który wywołał międzynarodowy skandal [5]. Kolejne globalne potępienie nieczułości W. Brytanii, wg historyków, było kluczowe w ostatecznym głosowaniu ONZ za podziałem Palestyny. Exodus rozsławił się jako Mayflower Bliskiego Wschodu” i statek, który zapoczątkował naród.

Na pierwszy rzut oka pominięcia wydają się wiązać z długością filmu, ponieważ Uris chciał zwięzły, geograficznie skoncentrowany skrypt – film trwa 3,5 godz. Jednak możnaby się spodziewać, że zamiast wymyślać historię o Cyprze, Uris podkreśli przymusowy powrót uchodźców do Niemiec (przez Francję). Ostatnio Exodus pokazywano na kanale Turner Classic Movies. Oglądając go wiedziałam, że coś nie tak:

Pielęgniarka Katharine „Kitty” Remont (Eva Marie Saint) jest amerykańską wolontariuszką z USA w obozie internowania Karaolos na Cyprze, gdzie przetrzymywane są tysiące Żydów ocalałych z Holokaustu, gdyż nie mają ojczyzny do powrotu. Siedzą oczekując dnia wyzwolenia.

Sympatia wytworzona obozem internowania odniosła skutek: 29.11.1947 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyzwala palestyńską ziemię Żydom. Żydzi w filmie świętują emocjonalną, historyczną i doniosłą chwilę, bo w końcu mogą zejść ze statku i postawić stopę w ojczyźnie (Powrót). Kiedy przybyli tu po raz pierwszy (19.7.1947), ich statek staranowano i musieli wracać do Francji, a nie na Cypr, na statkach brytyjskich. Na filmie upływa co najmniej pół godziny dramatu od czasu świętowania Powrotu, zanim ojciec Paula Newmana w roli Lee J. Cobba świętuje końcowe głosowanie w ONZ (29.11.1947). Pół godziny nie pasowało mi i zaczęłam szukać w Internecie datę, kiedy w końcu Brytyjczycy pozwolili uchodźcom na powrót do ich „prawowitej” ojczyzny.

Podawana przez Żydów data zejścia ze statku w Hajfie (po raz drugi) jest prawie niemożliwa do znalezienia. […] Znajduję na Rense.com z 2007 r. [tajne dokumenty nt. Trumana i terroryzmu syjonistycznego: 28.11.1947 w przeddzień „głosowania” w ONZ. […] Wpisuję w wyszukiwarkę tę datę i „Cypr do Hajfy”. Wynik: Wszyscy przybyli do Hajfy 28.11.1947 r.

28 = 2  + 8 = 10, 1 + 0 = 1
11 = 11
19 = 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1
47 = 4 + 7 = 11

Sześć jedynek reprezentuje 6 wierzchołków Gwiazdy Dawida. Heksagram (grecki) lub sexagram (łacina) to 6-wierzchołkowa figura geometryczna używana w kontekście historycznym, religijnym i kulturowym, np. w tożsamości żydowskiej, hinduizmie, okultyzmie i islamie. Żydowscy kabaliści oszukali wielu Żydów i chrześcijan, że 6-ramienna gwiazda jest symbolem żydowskim. To nieprawda. To nie jest symbol żydowski, ale symbol okultyzmu. Heksagram to znak przekleństwa, bez względu na to, jaką może mieć nazwę: Gwiazda Dawida, Pieczęć Salomona, Podwójny Trójkąt, Tarcza Dawida itp. Gdy praktykujący okultyzm stawia klątwę na kogoś, używa heksagramu!

Piotr Bein: Autorka znalazła na Rense.com urywki z odtajnionego dokumentu CIA The Consequences of the Partition of Palestine, z datą publikacji 28.11.1947 r. Nie znalazłem w nim identycznej daty lądowania w Hajfie. Pytanie, czy autorka oblicza 6 jedynek jakąś metodą z kabały, czy dowolnie? Np. 11 = 1 + 1 = 2. Drugie pytanie: czy znaleziona data jest wiarygodna, jeśli nie można wierzyć źródłom judeocentrycznym, a ono opisuje obozy uchodźców żydowskich na Cyprze.

Czy Elie Wiesel jest krzywoprzysięzcą?

Carolyn Yeager 24.10.2010, tłumaczenie Ola Gordon, skrót i korekta Piotr Bein

Elie Wiesel zeznał pod przysięgą w procesie Erica Hunta w San Francisco (lipiec 2008), że nr A7713 miał wytatuowany na lewym ramieniu. Wiesel powinien był wtedy pokazać sądowi tatuaż, ale nie zrobiono tego – błąd obrony. Ale oczywiście Hunt, pozwany, nie zastanawiał się, czy Wiesel był więźniem Auschwitz-Birkenau [Gdzie jest tatuaż?]. Od tego czasu Hunt i inni odkryli fotografie lewego ramienia Wiesela świadczące, że tatuażu nie ma. Wiesel odmawia pokazania swojego tatuażu. Dla tych, którzy stwierdzą, że Wiesel mógł usunąć tatuaż, sam powiedział (25.3.2010), że jeszcze ma nr A7713 na ramieniu. Przeciętna osoba prawdopodobnie zgodzi się, że Wiesel popełnił krzywoprzysięstwo (przestępstwo), jeżeli rzeczywiście na ramieniu nie ma wytatuowanego numeru.

Prawo definiuje krzywoprzysięstwo. Sąd musi udowodnić, że: osoba winna krzywoprzysięstwa zeznawała pod przysięgą przed [np. jury]; przynajmniej jedno oświadczenie było fałszywe; a osoba wiedziała wtedy, że zeznanie było fałszywe. W praktyce, kwestia istotności jest kluczowa. W zw. z tym pytanie brzmi: Czy status Wiesela jako ocalałego po co najmniej 7 miesiącach zamknięcia w Auschwitz-Birkenau w l. 1944-1945 (w takim przypadku na pewno zostałby wytatuowany na lewym ramieniu, jak sam stwierdza), byłby istotny dla winy lub niewinności Hunta w świetle postawionych mu zarzutów? Oczywiście Hunt, wtedy niedługo po ukończeniu koledżu, któremu nakazano w szkole przeczytać Night [Noc] Wiesela, miał wątpliwości co do prawdziwości twierdzeń i opisów w książce Wiesela. Myślał, że gdyby zaskoczył Wiesela, to mógłby przekonać go, by wyznał prawdę.

Czy podejrzenie Wiesela o kłamstwo w Night o swych przeżyciach w Auschwitz-Birkenau, bo kłamał o istnieniu tatuażu, który, jak zawsze twierdził, jest dowodem jego wiarygodności, że przeżył Auschwitz, zwalnia Hunta z niektórych zarzutów stanu Kalifornia? Może to nieistotne, ale pokazuje powód dla Hunta, by rozmawiać z Wieselem w zaskakującym momencie, co próbował zrobić.

Jeśli Wiesela nie można uznać winnym krzywoprzysięstwa z powodu kwestii istotności, opinia publiczna zapewne osądzi go winnym krzywoprzysięstwa, jeżeli nie przedstawi on tatuażu A7713 na ramieniu – im szybciej tym lepiej. Czekamy, panie Wiesel. Zapraszam do obejrzenia filmu na ten temat.

Dodatek

Ocalały z Auschwitz Sam Rosenzweig pokazuje swój tatuaż identyfikacyjny. Zgodnie z informacją poniżej, ten człowiek był w „zwykłej” serii numerów nie poprzedzonej literą alfabetu. Zauważ też, że tatuaż jest na zewnątrz lewego przedramienia.  Jest to najlepiej wyglądający tatuaż jaki udało mi się znaleźć w Internecie. Jeśli chcesz by twoja wiara w historię zagłady Auschwitz doznała wstrząsu, wygooglij Auschwitz tattoos (lub tego wariant) – grafika, i zobacz, co wyjdzie. Przerażające! Jest ich mało, a większość wygląda jakby numery były zbyt duże, oraz znajdziesz te same nieliczne osoby pokazujące swoje numery.

Ale … George Rosenthal z Trenton (New Jersey), który przeżył Auschwitz, napisał „autorytatywną” pracę dla  Jewish Virtual Library o Żydach w oparciu o „dokumenty” uzyskane z United States Holocaust Memorial Museum (USHMM, Amerykańskie Muzeum Pamięci Holkaustu). (Niestety, nie ma zdjęć, ani nie ma ich na stronie internetowej Muzeum Holokaustu. Elie Wiesel był główną siłą napędową w tworzeniu USHMM, dlaczego nie zgłosił się by pokazać zdjęcie numeru na swojej stronie internetowej  dla przykładu, jak wygląda prawdziwy tatuaż? Dlaczego na USHMM nie ma zdjęć tatuaży?) Rosenthal pisze:

Kolejność wydawania numerów seryjnych ewoluowała w czasie. Numeracja podzielona była na „zwykłą”,  AU, Z, EH, A i serię B. „Zwykła” składała się z kolejnych serii numerycznych w początkowej fazie obozu koncentracyjnego Auschwitz, w celu określenia Polaków, Żydów, oraz większości innych więźniów (wszyscy płci męskiej). Serii tej używano od maja 1940 do stycznia 1945 r., mimo że identyfikowana populacja zmieniała się. Po wprowadzeniu innych kategorii więźniów do obozu, numeracja skomplikowała się.  Seria AU oznaczała radzieckich jeńców wojennych, a seria Z (od niem. Zigeuner – Cygan) – Romów. Po ich ustanowieniu, identyfikatory literowe stawiano przed wytatuowanymi numerami seryjnymi. EH określało więźniów wysyłanych na „reedukację” (niem. Erziehungshäftlinge).

W maju 1944 r. numery z serii A i B zaczęto dawać więźniom żydowskim: od 13 maja mężczyznom i 16 maja kobietom. Seria A miała się zakończyć numerem 20000, ale wskutek błędu kobiety ponumerowano do 25378, zanim rozpoczęto serię B. Miano przejś przez cały alfabet, z 20 tys. numerów w każdej serii literowej. W każdej serii, mężczyźni i kobiety mieli własne serie numeryczne, rzekomo rozpoczynające się liczbą 1.

Zgodnie z tym, ponieważ nigdy nie było serii C, liczba więźniów wytatuowanych po maju 1944 r. mogła wynosić  45.378.

W przypisach, strona wymienia 4 książki historyków Holokaustu. Czy to są dokumenty, o których mowa? To samo mówi strona Center for Holocaust and Genocide Studies [Ośrodek Badań Holokaustu i Ludobójstwa] Uniwersytetu  Minnesota, na samym dole, jakby w odniesieniu do całej strony. Związany z tym wydział ujawnia głównie żydowskie nazwiska. Piszę o tym, bo szukam miarodajnych źródeł na dokładne umiejscowienie tatuaży na lewym ramieniu, ale nie można tego znaleźć nawet w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Skąd ta cała niepewność? Czy dlatego, że tak wielu pseudo-ocalałych wytatuowało się w niezwykły sposób i w niezwykłych miejscach, a władze nie chcą unieważnić ich prawowitości?

Piotr Bein: Wśród ww. historykow Holokaustu jest Franciszek Piper z Muzeum Oświęcimskiego. Piper jest rewizjonistą, który zredukował polskie ofiary Oświęcimia 16-krotnie, do 75 tys. [Najnowsze Dzieje Polski (2) 1994]. Całkowita liczba ofiar też zmalała: z 4 mln do 1,1 mln, m.in. na podst. prac Pipera [Yad Vashem Studies Vol XXI p 49-103]. Mendia i prezydenci Wałęsa-Kone (1995) i Kwaśniewski-Stolzman (2005) przytoczyli zaniżoną liczbę polskich ofiar. Demografowie Holokaustu, którzy wnioskują żydowskie straty z danych ludnościowych sprzed 1939 r., marginalizują straty polskie, podobnie jak niemieccy rewizjoniści. Niektórzy radykalni Żydzi nie kwestionują wiarygodności korekt w dół, jeśli pozostaje bez zmian twierdzenie 90% ofiar w Oświęcimiu to Żydzi, a 6 mln ich zginęło w Szoa.

Rewizjoniści obalają badania twórcy polskiego wywiadu i ruchu oporu w Oświęcimiu, kapitana Witolda Pileckiego, który poszedł do obozu na ochotnika (wrzesień 1940). Pilecki stwierdził liczbę co najmniej 2 mln ofiar do połowy 1943 r., do końca wojny 5 mln [Konstanty Piekarski Escaping Hell Toronto: Dundurn Press 1989]. Rudi Vrba stwierdził 1,76 mln ofiar-Żydów (kwiecień 1943 – kwiecień 1944). Niekompletne dokumenty wskazują na 1,5 mln ofiar, 90% Żydów. Wielu nie-Żydów umarło, gdy hitlerowcy ewakuowali obóz i więźniowie musieli maszerować w mróz. Rewizjoniści podważają: orzeczenia Trybunału Norymberskiego, wniosek GKBZH (1968) o 2 mln obywateli polskich wymordowanych w Oświęcimiu, szacunki polskiego Sądu Najwyższego obejmujące 2,8 mln ofiar na podst. zeznań Rudolfa Hössa oraz inne dowody. Muzeum uważa wnioski GKBZH za  komunistyczną propagandę sowieckiego agenta Pileckiego. Wg Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, ww. redukcje ofiar oparto na danych zgromadzonych przez żydowskich historyków i wystapiło nieistotne obniżenie całkowitej liczby ofiar Holokaustu, bo większość z nich to Żydzi [Piper Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz Państwowe Muzeum w Oświęcimiu 1992 p 12, 14-15]. Jest to dziwne: by utrzymać twierdzenie 6 mln ofiar Szoa, obniżki muszą być zrekompensowane zwyżkami gdzie indziej. Rada była pod przewodnictwem b. członka Żegoty, Bartoszewskiego, nagrodzonego polskimi, niemieckimi i izraelskimi wyróżnieniami oraz profesurą od rządu Bawarii. Przemawiając w Bundestagu (28.4.1995), minister spraw zagranicznych Bartoszewski przytoczył dane, że tylko 2 mln Polaków zamordowano podczas II wojny światowej. Niemieccy rewizjoniści przyznają się tylko do 0,5 mln żydowskich ofiar Oświęcimia, umniejszają zbrodnie hitlerowców i zarzucają je Polakom – np. powojenne wysiedlenia z b. wschodnich Niemiec rzekomo pochłonęły miliony niemieckich istnień.

Więcej o Holo-oszuście Wieselu:

††††††††††††††††††††††††††††††††

Zdrowie

Chińscy producenci próbują wcisnąć fałszywą żywność ekologiczną na rynki USA

Eksperci znów ostrzegają przed napojami energetyzującymi

Wielka Farmacja zabija ocalałych żołnierzy USA

Przeżyli ogień walk, wybuchy bomb [Mosadu], ataki terrorystyczne i okropne warunki pustynne. Ale po powrocie do domu na leczenie urazów wojny, fizycznych i mentalnych, żołnierzy w rekordowym tempie zabija przemysł farmaceutyczny. Np. starszy lotnik, 23-letni Anthony Mena wróciwszy ze służby w Bagdadzie, poległ od medykamentów z recepty. Wg New York Times, toksykolog znalazł w jego krwi 8 leków: uśmierzające ból, nasenne, przeciw przygnębieniu i uspokajające. Mena zmarł od wielorakiego zatrucia farmaceutycznego.

Nie bacząc na współdziałanie chemiczne leków, psychiatrzy i lekarze leczą żołnierzy USA na śmierć, środkami przeciwbólowymi i psychotropowymi. Tych współdziałań farmaceutyka nie testuje klinicznie – nigdy! Z władzami zdrowia wierzą widocznie, że im więcej leków tym lepiej, a lekarzy szkoli się w wypisywaniu pigułek, bez względu na niezwykłą toksyczność kombinacji farmaceutyków. Już 1/3 armii USA jest na co najmniej jednym leku z recepty, wielu na psychotropowych przeciw zespółowi stresu pourazowego (PTSD).

Niektóre z tych chemikalii powiązano z samobójstwami i gwałtownym zachowaniem, zwłaszcza u młodszych mężczyzn. Weź młodego, daj mu broń do ręki i prochy do głowy, wypuść na front i czekaj… Wg raportów Armii USA, w l. 2006-2009 kombinacje leków zabiły 101 żołnierzy, ale to niedomówienie, bo większość zgonów zwala się na jakiś szwank organów. B. niewiele zgonów od prochów bada się prawidłowo… chyba żeś Michael Jackson.

Czy Farmacja zabija więcej wojsk niż wojna? Niewykluczone. 11 IX zabiło ok. 3 tys. Amerykanów, a wg analiz na podst. badań naukowych, zatwierdzone przez Agencję Leków i Żywności (FDA) leki z recepty zabijają 98 tys. do 250 tys. Amerykanów – rocznie!!!

Przez ostatnie 10 lat leki postemplowane przez FDA zabiły co najmniej milion Amerykanów – chemiczny holokaust. Te same kompanie chemiczne, które pracowały dla hitlerowców, są teraz w czołówce Wielkiej Farmacji. New York Times nie powie ci też o roli IG Farben/Bayer w obozach zagłady, gdzie firma wykorzystywała niewolniczą siłę roboczą w produkcji broni chemicznej i leków do eksperymentów na więźniach. Obecnie ten sam przemysł zabija młodzież wojskową, w dużym stopniu „dzięki” szalenstwu wszczepionemu w przemysł psychiatryczny, znany z torturowania o okaleczania w imię „medycyny”. Widziałem w muzeum w Los Angeles, jak psychiatria zniszczyła życie  niezliczonym dzieciom, dorosłym, a nawet żołnierzom. Medycyna ta popełnia zbrodnie przeciw ludzkości, przy których ofiary w Iraku to małe piwo.

Piotr Bein: Rutynowo diagnozują żołnierzy PTSD — w USA, W. Brytanii i in. krajach NATO, cierpiących na skutki napromieniowania i zatrucia pyłem z broni uranowej w kombinacji ze szczepionkami, zatruciem chemicznym itd. KILKASET tys. wojsk z tych państw cierpi nie na PTSD a skutki uranowe i in., a pare- kilkadziesiąt tys. żołnierzy zmarło z tej przyczyny. Weteranów władze traktują jak zużyte szmaty — większość nie ma właściwej opieki lekarskiej ani środków do życia. Kompleks jot wykorzystał do swoich celów, „murzyn” może odejść.

Szczepienia: dowiedz się wszystkiego. Raport specjalny

Dr Andrew Wakefield o szczepieniach

przekład-skrót Piotr Bein

Dr Wakefield wyjaśnia współgranie człowieka z infekcjami. Być może jest to najgłębsza dotąd jego wypowiedź na filmie, o długotrwałym zagrożeniu ludzkości przez szczepionki.  Oto najważniejsze myśli o tym, jak decydujące dla naszego zdrowia i życia jest spojrzenie na choroby zakaźne ze strony innej niż patrzą skostniałe medycyna, władze zdrowia, Wielka Farmacja, WHO itp. brydakowa ferajna.

Szacunek dla mikrobów

Dr Wakefield: Nabrałem ogromnego poszanowania [zakaźnych bakterii i wirusów]. Jesteśmy na Ziemi dzięki zakażeniom. Nie wbrew, tylko dzięki nim. Nasz system immunologiczny wykształtował się przez miliony lat, od czasu wyłonienia się jako życie jednokomórkowe, by rozwinąć się w niezwykle złożony system odpornościowy, produkt „spotkań i edukacji” przez czynniki zakaźne. […]

Przejście z infekcji naturalnym wirusem drogą oddechową, do infekcji poprzez szczepionkę… z innego szczepu i drogi zakażenia, innej dawki i innego przeciętnego wieku ekspozycji na zakażenie, gdzie dzieci przyzwyczajone do świnki w wieku 7-10 lat dostają ją w szczepionce w wieku 18 miesięcy – kiedy zmieniamy tę delikatną równowagę, wynik tak długiego procesu rozwoju, nie dziw, że mamy niespodziane, niechciane skutki.

Poza tym wiemy, że wiele infekcji jest pożytecznych. Potrzebujemy ich do „edukacji” naszej obrony systemu trawienia. Ekspozycja jelit, jego kolonizacja florą jelitową wcześnie w życiu, decyduje jak rozwinie się nasz system immunologiczny.

Nabrałem wielkiego szacunku dla czynników infekcyjnych i ich zdolności zwodzenia nas, powodowania niespodziewanych problemów. Jeśli myślimy znakomicie arogancko, że możemy je zmanipulować w probówce, włożyć do organizmu ludzkiego i wykorzystać w sposób zwany osłabionym, to wirus śmieje się z nas – ma zbiorową inteligencję, która nie pozwoli na to. Próbujemy zwalczać mutacje, które zbiorowo są inteligentniejsze, lepiej się przystosowują i w końcu mogą spowodować coś, czego nie znamy. Stworzyliśmy też populację uzależnioną od szczepionki pierwszej, drugiej… bez końca.

Terror względem naukowców, by przyjęli „przyjęte” poglądy

Rozmawiam z wieloma naukowcami i lekarzami, których dzieci dostały autyzmu po szczepieniach. Oni znają problem, wiedzą, co szczepionki nam robią, ale nie śmią wychylić się. …Co raz ich spotykam i uważam, że to jest niedoprzyjęcia, bo przyszłość zależy od zdrowia naszych dzieci.

[Nauka] sprzedała się przemysłowi farmaceutycznemu i kompleksowi rządowo-farmaceutycznemu. Uczelnie medyczne zależą w dużym stopniu od finansowania przez  przemysł farmaceutyczny lub od jego wpływu, a to taniec z diabłem względem tego, jak powinna działać nauka i co powinno na nią wpływać. To mi się wydarzyło. Ograniczyli moje słuszne badania nad bezpieczeństwem szczepionek, gdyż w W. Brytanii rząd  ułożył się z przemysłem farmaceutycznym, tj. rząd przyjął odpowiedzialność prawną za wiadomo niebezpieczne szczepionki na odrę, świnkę, różyczkę. W lipcu 1997 r. wydał licencję na szczepionkę wycofaną w tym samym miesiącu w Kanadzie ze względu na bezpieczeństwo. Wiedzieli, że jest niebezpieczna, ale była tańsza. Przedkładają cenę nad zdrowie dzieci.

Raz po raz widzieliśmy korupcję, nadużycia nauki, głównie z jednej strony równania. W kółko mówią nam w milionach prac uniewinnijających szczepionki, że nie ma związku między rtęciowym prezerwantem thimerosal a szczepieniami. Tymczasem wszechstronna analiza wskazuje, że 74% danych opublikowanych w badaniach potwierdza związek między rtęcią a autyzmem. Mimo to mówią publice poprzez machinę propagandową, że nauka wyklucza ten wniosek. Lecz jeśli wziąć te dane pod szkło powiększające (co zrobił Dr Desoto z Uniwersytetu Płn. Iowa), okazuje się, że pokazują dokładnie slutek odwrotny, a naukowcy-autorzy oryginalnych referatów, musieli zmienić wnioski, bo nie przeanalizowali danych prawidłowo. Więc obawiam się, że nauka w interesie prywatnym szkodzi ludziom.

Szczepionki – zagrożenie dla przeżyciu ludzkości

Co stanie się z populacją, dla przeżycia uzależnioną od szczepionek? Na kim będziemy musieli wtedy polegać my, nasze dzieci i wnuki? Przemysł farmaceutyczny, od którego już zależymy – czy on naprawdę przewidzi, co planuje bakteria czy wirus? Nie wie, bo nawet im to przez myśl nie przeszło. Więc tworzą rynek szczepionek, wspaniały model dochodów, a naprawdę – potencjalną bombę zegarową dla ludzkości.

Nie można i nie powinno się sterylizować ludzi. Ta cała Teoria Zarazków wymaga radykalnej modyfikacji w świetle obecnej wiedzy tak, byśmy mieli naukowców, którzy przyznają niezbędność tego podstawowego, b. potrzebnego ekologicznego współdziałania człowieka czy rośliny z mikrobem… ale interesy komercyjne wcale tak nie myślą.

Niebezpieczne szczepionki

Dajemy dzieciom rtęć od pierwszego dnia… nawet podczas ciąży poprzez szczepionkę na grypę matki. Prawdopodobnie potencjalnie trujemy system immunologiczny tych osobników, skrzywiając go w kierunku reakcji immunologicznej, która niechroni od infekcji wirusowych, a potem dajemy im żywe wirusy. Co z tego wyniknie?

Glin wpływa na system immunologiczny tak samo. Toteż jest w szczepionkach, by wywołać reakcję obronną, która nie skłania organizmu do obrony przed wewnątrzkomórkowymi organizmami jak wirusy. Robi się to celowo. A kiedy zaszczepi się żywego wirusa, jaki będzie skutek łączny? Kiedy zaszczepia się wszystko na raz, jaki jest skutek tego? Nikt nie wie. Dlaczego? Bo nikt nie bada i nikogo to nie obchodzi.

Nie zapominaj o tych trujących czynnikach infekcji. Nic nie zakładaj o nich, zwłaszcza gdy występują razem, bo powodują niechciane skutki, jakich nawet się nie spodziewasz, jakich nie masz na liście ujemnych reakcji na tego wirusa. Trucizny zmieniają całą interakcję czynnika infektującego z systemem immunologicznym. Na tym polega ta fundamentalna zmiana.

Dedykacja prawdzie naukowej

Nie myślę próżnie, że to wszystko rozwiąże się za mego życia (mam nadzieję dla dobra dzieci). Daleki jestem też od potrzeby nagród z Amerykanskiej Ajademii Pediatrii czy Lanceta.  To są instrumenty państwa, z którymi na pewno nie chcę być związany. Chciałbym pozostać przy zasadach nauk madycznych, to jest moim zadaniem. Nie odwiodą mnie od tego.

Cały wywiad


Posted in 10 IV, antypolonizm, Bałkany, Białoruś, dojczlandia, historia Słowian, Holo-oszustwa, Izrael, judaizm, kompleks jot, Litwa, NWO, ofiary szczepień, Piotr Bein, Polska, propaganda, Rosja, Ukraina, USA i Kanada | 6 Komentarzy »