Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Archive for the ‘7 Praw Noego’ Category

Wybrańcy Boga (6)

Posted by grypa666 w dniu 25/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (6)

Piotr Bein

Poprzednie odcinki “Wybrańcy Boga” (1) (2) (3) (4) (5)

Prawa Noego globalnie

Sanhedryn zatwierdził globalny ruch Dzieci Noego (noachidzi, Bnei Noach, tj. goje dążący do przestrzegania Praw Noego), i pomógł mu w utworzeniu Wysokiej Rady (IsraelNN.com 28.9.2005). Rabin Michael Bar-Ron, rzecznik Sanhedrynu, spotkał się w tym celu z noachidami w USA. Utworzona w USA rada realizuje globalny cel – zjednoczyć, służyć i organizować wszystkie koszerne społeczności Bnei Noach na świecie w ramach jednego ciała, pod bezpośrednim zarządem i nadzorem Sanhedrynu. Za pomocą Wysokiej Rady, Tora z Syjonu (przez Sanhedryn) będzie skutecznie służyć nie-żydowskim społecznościom na całym świecie. Sanhedryn podkreśla zwierzchność nad noachidami: orzecznictwo prawne dla wszystkich grup Bnei Noah oraz uznanie wszystkich organizacji, które przyjęły Sanhedryn za swój najwyższy autorytet halachiczny oraz współpraca z nimi. W tym celu Sanhedryn powołał pod-sąd (zarazem sąd apelacyjny dla noachidów) pod przewodnictwem rabina Joela Schwartza.

Rzecznik Sanhedrynu nie kryje, że chodzi o narzucenie judaizmu. Rada ma przekształcać Bnei Noach w silny ruch międzynarodowy z powodzeniem konkurujący ze wszystkimi ruchami religijnymi, który z Bożą pomocą przyczyni się do ich obalenia – powiedział Bar-Ron. Choć Żydzi nie nakłaniają nie-Żydów do przyjęcia judaizmu – donosi IsraelNN.com – na ludzkości spoczywa obowiązek przestrzegania 7 Praw Noego; należy więc dążyć do powszechnego przestrzegania ich, nawet przez głęboko niechciane w judaizmie aktywne nawracanie. W 2005 r. Wysoka Rada miała kontakty z Bnei Noach w Indiach i Brazylii. Jednym z największych obowiązków Żydów jest rozpowszechnianie praw Noego – wyjaśnił Bar-Ron, zatem priorytet międzynarodowy przed izraelskim wynika z zasady Tory, nakazującej bezzwłocznie spełnić znane ci pozytywne przykazanie, micwę, w pierwszej kolejności. Tak się składa, że grupa Bnei Noach [w USA] wykazała najbardziej widoczne poparcie i prawdziwą troskę o powodzenie Sanhedrynu i skontaktowała się z nami.

Internauta Mordekaj z Jerozolimy skomentował, dlaczego Sanhedryn zaczął od zagranicy: Najpierw lipny „sanhedryn” powołuje siebie, obdarzając się honorami w oparciu o polityczno-religijną ideologię, a nie uznany dorobek badań nad Torą. Następnie lansuje się, organizując nową gojowską religię, której wyznawcy wierzą, że są lepszymi Żydami niż 99% prawdziwego narodu żydowskiego.

Bar-Ron nie pozostawia wątpliwości o wyższości swoich. Zaczął podróż do USA dzień przed eksmisją Żydów z Gazy: Miałem okropny, szarpiący serce ból […] czułem się niemal jak zdrajca narodu. Ale zdałem sobie sprawę, że chociaż nasz rząd odcinał się od Ziemi Izraela – częściowa kasacja naszego przymierza z Bogiem […] – istnieje inny, jeszcze niewykonany aspekt przymierza […] nasz obowiązek jako narodu kapłanów dla innych narodów. To jest sedno przymierza z Abrahamem, w który naród żydowski nie wdał się od czasów Drugiej Świątyni. Bar-Ron liczył na rozpowszechnienie wiedzy o halasze, tj. prawie Tory, i o 7 Prawach Noego, aż zaistnieją prawdziwi sędziowie noachidowi. Jako jeden z celów Bar-Ron widzi więc jasne nakreślenie 7 Praw i ich zastosowań zgodnie z Miszne Torą autorstwa Rambama [Majmonides]. Po raz pierwszy w zapisanej historii Sanhedryn mianował Bnei Noach, by szerzyli przestrzeganie praw Noego. Jest to pierwszy krytyczny krok w realizacji ostatecznego rozkwitu braterstwa ludzkości, który przewidział jej ojciec, Noe – dodał Bar-Ron.

Watykan popiera 7 Praw Noego

Spotkanie komitetu watykańsko-żydowskiego w Jerozolimie (11-13.3. 2007 ) uznało (Zenit.org 20.3 2007): Żydowska tradycja podkreśla Przymierze Noego (patrz Księga Rodzaju 9: 9-12) jako zawierające powszechny kod moralny, który zobowiązuje całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Pismo Święte w Księdze Dziejów 15: 28-29. Tyle o żydowskiej doktrynie. O chrześcijańskiej ani słowa! Brat Nathanael: Nie tylko Watykan „wybacza“ Żydom winę za ukrzyżowanie Jezusa Mesjasza, to jeszcze papież Benedykt uznaje ich przywództwo nazywając ich Wybranym Narodem Boga, a Prawa Noego tradycją żydowską. Kto więc będzie ostatecznym autorytetem moralnym od tzw. Praw Noego? Nie kto inny niż Żydzi. Antychrześcijańscy Żydzi!

Ten sam Watykan odrzuca islamskie prawo szaria, podobnie szowinistyczne w stosunku do innowierców. Stosunki katolicyzm-islam pogorszyły się w 2006 r. po wykładzie papieża Benedykta XVI w Regensburgu, który dla muzułmanów był przyrównaniem islamu do religii przemocy i irracjonalizmu. Natomiast duchowy przywódca 77 mln anglikanów świata, abp Canterbury, Rowan Williams, sugerował, że niektóre aspekty szarii trzeba zaakceptować w W. Brytanii, za co w marcu 2008 r. skrytykował go kardynał Taurun, hierarcha watykański ds. stosunków z islamem: Zrozumiałe są dobre zamiary [arcybiskupa Canterbury], ale wydaje mi się, że nie uwzględnił [muzułmanów], angielskiego systemu prawnego ani natury szarii […] Pewnych aspektów nie da się pogodzić [z szarią] (Reuters 11.3.2008).

Instytut Kodu Noego, od 1989 r. edukacyjno-badawcza agenda lubawiczerów Schneersona (Rebbe, jak nazywają go zwolennicy), podkreśla wydanie prawa 102-14 w USA, a zdjęcia pokazują konferencje o marnej frekwencji i lobbing: Przez [tę pracę] bądźmy warci przywództwa Rebbe ku wielkiemu światłu prawdziwego i zupełnego Zbawienia. Strony Instytutu http://www.noahide.org opublikowały artykuł z 1983 r. pt. Rebbe mówi o Noachidach: Każdy Żyd ma obowiązek zapewnić, by wszyscy ludzie na świecie przestrzegali 7 Praw Noego […] Nie-Żyd prowadzi się zgodnie z 7 Prawami, bo są one przykazaniami Boga przekazanymi przez Mojżesza. Zapewnia to, że interesowności nigdy nie pozwoli się wypaczyć Boskich kryteriów postępowania. Dowodząc kto jest „bezinteresowny“, Rebbe podaje następujący przykład, jak małe uczynki składają się na dzieło epoki Mesjańskiej, kiedy wszyscy będą razem służyć Bogu.

Niewierzącego goja, najętego kapitana jachtu, kilka razy dziennie pyta właściciel, gdzie jest wschód, bo podczas rejsu modli się ku Beis HaMikdasz (Świątynia Jerozolimska, z której po nieudanym powstaniu Żydów 4.8.70 r. została Ściana Płaczu). Kapitan zauważa bogobojność zamożnego właściciela i od tego dnia modli się i przypomina rodzinie i przyjaciołom o konieczności modlitwy: Jeśli wszyscy ludzie na świecie myśleliby o swym Stwórcy, świat nie byłby taką dżunglą! Rabbe lamentuje w tych niespokojnych czasach wygnania, że decydują rządy a nie Żydzi i przyrównuje świat do okrętu na wzburzonym morzu, sterowanego przez rządy świata, które nie są niczym więcej niż przykładowy kapitan. Żydzi zajęci są wyższymi, naprawdę ważnymi i decydującymi sprawami – Torą i micwami. Rządy świata sterują okrętem, Żydzi wyznaczają jego kurs […] Tak jak właściciel jachtu, postępując zgodnie z nakazami Tory, wpłynął na kapitana, by ten zbliżył się do Boga, tak samo ogół Żydów stojąc stanowczo w sprawach Tory i micw – włącznie z przykazaniem przekonania nie-Żydów do przestrzegania 7 Praw Noego – może wpłynąć na narody świata, by uznały Stwórcę i Pana.

Na swej wejściowej, zabezpieczonej stronie, Zjednoczona Rada Noachidowa (UNC) afiszuje świeckość w nawracaniu na 7 Praw (7.11.2008): Ruch noachidów musi mieć świeckie podejście. Świat potrzebuje moralnego sekularyzmu z miejscem na naszego Stwórcę… Natomiast na stronach korporacji UNC Inc., w szacie graficznej jak i formacie Wikipedii, roi się od wzmianek religijnych. UNC Inc. powstał z UNC 30.3.2006 r. w Atlancie w stanie Georgia, po ponad rocznym planowaniu z rabinicznym doradztwem, przez przez Billy J. Diala z Atlanty, b. członka ww. Wysokiej Rady zorganizowanej przez Sanhedryn. Do rady korporacji należą trzy osoby świeckie, do rady doradczej Bnei Israel – 3 osoby świeckie, 1 rabin z Kanady i 3 rabinów z Izraela, w tym członek Sanhedrynu, a do komitetu doradczego – ośmioro świeckich, w tym 3 pary o jednakowych nazwiskach. Do rady mają dołączyć eksperci od międzynarodowych finansów i prawa (7.11.2008).

Cele UNC Inc. są judaistyczne. Aby wykształcić sędziów noachidowych, opracowuje się program studiów w Izraelu wyłącznie w jęz. hebrajskim nad Prawami Noego i Prawami Oralnymi, administrowany przez rabinów ortodoksyjnych. Absolwenci będą mogli zasiadać w Zjednoczonej Najwyższej Radzie dla rozstrzygania kwestii Praw Noego, nadzorować grupy noachidowe i administrować sądy noachidowe w swoich społecznościach. Strukturom tym będzie przewodzić duchowo i nadzorczo rabiniczni nauczyciele z ww. jesziw, którzy będą rozstrzygać dysputy dotyczące prawa Noego. UNC Inc. ma zgłębiać stosunki judeochrześcijańskie i judeoislamskie w kontekście historii i roli noachidów.

W dziedzinie prawa żydowskiego i noachidowego, UNC Inc. uznaje tylko rabinów ortodoksyjnych, którzy przestrzegają halachę, wszystkie sądy rabiniczne prawidłowo ustanowione oraz nowy Sanhedryn jako swój najwyższy autorytet halachiczny. UNC Inc. na ogół uznaje systemy prawne narodów świata. Interpretacja 7 Praw przez rabiniczne władze pozwala każdemu narodowi rozwijać i stosować prawo z uwzględnieniem charakteru narodu, przestrzegając sprawiedliwości w najlepszym jego interesie. Tylko tam, gdzie prawo narodowe odstępuje od wszelkich możliwych interpretacji 7 Praw, UNC próbuje wpływać na zmianę. UNC Inc. nie uznaje podziału prawa na religijne i cywilne, tylko nalega, by wszystkie prawa miały duchowy składnik.

Tak szerzy się światło noachidowe, zapowiadane przez Sanhedryn i golim, którzy za Majmonidesem rasistowsko przeznaczyli gojów na znoszenie upokorzeń poddaństwa, nawet za cenę wojny żydowskiej przeciw nim.

Prawa autorskie Piotr Bein

………………………………………

Prawo Noego w USA

Tłumaczył Piotr Bein

Prawo Publiczne nr 102-14
102-gi Kongres USA
Wspólna Rezolucja

20 marzec 1991 r.
O wyznaczeniu dnia 26 marca 1991 r. „Dniem Edukacji w USA”

Zważywszy, że Kongres uznaje tradycje historyczne etycznych wartości  i zasad leżących u podstaw społeczeństwa cywilizowanego i na których oparto nasz, wielki Naród;

Zważywszy, że te etyczne wartości i zasady są podstawą społeczeństwa od zarania cywilizacji, kiedy znane były jako Siedem Praw Noego;

Zważywszy, że bez tych zasad etycznych i wartości, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu;

Zważywszy, że społeczeństwa jest głęboko zaniepokojone niedawnym osłabieniem tych zasad, które spowodowało kryzysy oblegające szkielet społeczeństwa cywilizowanego i zagrażające mu;

Zważywszy, że uzasadniona troska z powodu tych kryzysów nie może przysłonić obywatelom naszego Narodu ich odpowiedzialności za przekaz tych historycznych wartości etycznych z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia;

Zważywszy, że ruch Lubawiczerów sprzyja tym wartościom i zasadom etycznym oraz krzewi je na całym świecie;

Zważywszy, że Rabin Menachem Mendel Schneerson, przywódca ruchu Lubawiczerów, jest powszechnie poważany i czczony, a 89-ta rocznica jego urodzin przypada na 26 marca 1991 r.:

Zważywszy, że w hołdzie temu wielkiemu przywódcy duchowemu, temu „rebbe“, nadchodzący jego 90-ty rok będzie uważany za rok „edukacji i dobroczynności“, w którym zwracamy się ku edukacji i miłosierdziu, by przywrócić światu wartości moralne i etyczne zawarte w Siedmiu Prawach Noego: oraz

Zważywszy, że zostanie to odzwierciedlone w międzynarodowym dokumencie honorowym, podpisanym przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych i głowy innych państw:

Dlatego niniejszym niechaj będzie Uchwalone przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki, zgromadzonych w Kongresie, że dzień 26 marca 1991 roku, początek 90-go roku Rabina Menachema Schneersona, przywódcy ogólnoświatowego ruchu Lubawiczerów, zostaje wyznaczony „Dniem Edukacji USA“. Uprasza się Prezydenta o wydanie proklamacjii wzywającej naród Stanów Zjednoczonych do obchodów tego dnia odpowiednimi uroczystościami i działalnością.

PRAWO PUBLICZNE 102-14-MAR. 20,1991 105 STAT. 45

Zatwierdzono 20 marca 1991 r.

HISTORIA LEGISLACYJNA-H.J Res 104
ZAPIS KONGRESOWY. Vol 137. (1991)
5 marca [1991] rozważono i przegłosowano w Izbie Reprezentantów

7 marca [1991] rozważono i przegłosowano w Senacie

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Pikieta przeciwko budowie meczetu w Warszawie

27 marca, sobota, Rondo Zesłańców Syberyjskich
http://www.bibula.com/?p=19706

Nie zgadzamy się na budowę meczetu w Warszawie, dlatego w sobotę 27 marca o godzinie 12.00 organizujemy pikietę przy Rondzie Zesłańców Syberyjskich. To w tym miejscu, na skrzyżowaniu ulic, skrajni muzułmanie budują miejsce kultu.
Meczet, który powstaje na warszawskiej Ochocie, ma wysokość sześciu pieter i jest wyposażony w tradycyjne wieże – minarety. Na budowę wyrazili zgodę warszawscy radni, poproszeni przez Ligę Muzułmańską RP. To organizacja powiązana z Bractwem Muzułmańskim, którego cele są sprzeczne z wartościami demokratycznych społeczeństw Europy. Burmistrz wydał zezwolenie na budowę meczetu islamskich radykałów bez głębszego zbadania sprawy. Jak to możliwe? Inwestor oszukał władze gminy twierdząc, że chce zbudować Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W efekcie powstaje meczet. Dlaczego nie poniósł żadnych konsekwencji? We wcześniejszym planie zagospodarowania przestrzennego działka, na której rosną mury meczetu przeznaczona była pod inwestycje publiczne z opisem Uniwersytet Warszawski. Za czyją sprawą? Meczet powstaje w miejscu – upamiętnionej przez Adama Mickiewicza – Reduty Ordona. Czy na pewno nie razi to mieszkańców Warszawy i turystów? Między innymi te pytania chcemy zadać w sobotę. Będziemy wdzięczni, jeśli za Waszą sprawą uda się ten problem nagłośnić, a być może także rozwiązać. Manifestacja jest protestem zaniepokojonych obywateli. Jako organizatorzy, nie dopuścimy do jakichkolwiek skrajnych haseł. Ewentualne próby wykorzystania naszej manifestacji dla celów politycznych będą zgłaszane ochraniającej nas policji.

Posted in 7 Praw Noego, Izrael, judaizm, kompleks jot, lubawiczerowie, USA i Kanada | 81 Komentarzy »

Wybrańcy Boga (5)

Posted by grypa666 w dniu 22/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (5)

Piotr Bein

Poprzednie odcinki “Wybrańcy Boga” (1) (2) (3) (4)

Dzień Edukacji USA

Prawo Żydów dla gojów wypłynęło przy okazji rezolucji Kongresu USA, która stała się prawem publicznym nr 102-14 (20.3.1991) przed 89-tą rocznicą urodzin rabina Menachema Mendela Schneersona, nieżyjącego przywódcy lubawiczerów. Mało kto czytał tę rezolucję pt. Dzień Edukacji USA, złowróżbny dowód, że Kongres USA odrzuca Biblię jako podstawę porządku społecznego i na jej miejsce lansuje Siedem Praw Noego. Na nich rzekomo opiera się rozwój od zarania cywilizacji, w tym narodu amerykańskiego. Bez zasad etycznych i wartości Noego, gmachowi cywilizacji grozi poważne niebezpieczeństwo powrotu do chaosu – straszy rezolucja. Amerykanie muszą przekazać te wartości z naszej znakomitej przeszłości na przyszłe pokolenia, podobnie jak ruch lubawiczerów sprzyja [tym wartościom] oraz krzewi je na całym świecie. Judeocentrycy widzą w Prawach Noego narzędzie Nowego Ładu. Żydowski ekspert prawa, prof. Earnest Easterly na Uniwersytecie Południowym w stanie Luizjana, przyrównał prawo 102-14 do pierwszych promieni świtu, które świadczą o wschodzie jeszcze niewidocznego słońca.

Jimmy Carter jako pierwszy prezydent podpisał w 1978 r. doroczną proklamację pt. Dzień Edukacji i Uczestnictwa z okazji rocznicy urodzin Schneersona. Jak omen, 30 lat później, Dzień Edukacji zbiegł się z wizytą papieża w USA (15.4.2008). Zdjęcie z Białego Domu pokazuje Busha, jak podpisuje proklamację w otoczeniu 10 rabinów wybranych z całego świata, zaledwie kilka godzin przed przywitaniem Benedykta XVI w jego pierwszej podróży do USA (Coloradoan 16.4.2008). Był wśród nich rabin Gorelick z Colorado. Powiedział, że Bush potwierdził swe poparcie dla Izraela i że dyskutował z rabinami spotkanie Cartera z przywódcami Hamasu (organizacji terrorystycznej wg Białego Domu), które odbywało się w tym czasie.

Prawodawcy stanu Nowy Jork przerwali obrady budżetowe w kwietniu 2008 r., żeby uczcić Schneersona, zatwierdzając proklamację 106 Dni dla Edukacji – inicjatywę chabad-lubawiczerów z Albany i młodzieży lubawiczerowskiej (Chabad.org 24.4.2008). Na co aż 106 dni? Prawa Noego, wg Encyclopedia Americana, to talmudyczne określenie 7 biblijnych praw danych Adamowi i Noemu przed objawieniem 10 przykazań Mojżeszowi na Górze Synaj, stąd wiążących dla całej ludzkości. Twierdzenie to nie ma podstaw, bo Przyjście Jezusa zastąpiło poprzednie przykazania. Sześć nakazów Noego zabrania: bałwochwalstwa; bluźnierstwa przeciw Bogu; cudzołożnych, kazirodczych i homoseksualnych stosunków oraz gwałtu; morderstwa; kradzieży; jedzenia żywcem i in. okrucieństw w stos. do zwierząt. Siódme prawo Noego nakazuje ustanowić sądy i sprawiedliwy porządek społeczny, żeby pilnowały przestrzegania praw Noego i tworzyły inne użyteczne prawa czy zwyczaje. Siedem Praw pozornie łączy Żydów z chrześcijanami, lecz chodzi o faryzejskie prawa w rozumieniu Talmudu babilońskiego, o czym pisze np. biuletyn chrześcijański w USA Don Bell Reports (27.12.1991). Pretensja do unwersalizmu 7 Praw jest fałszem, bo Talmud nakazuje zabijać i okradać chrześcijan oraz przyzwala gwałt na dzieciach. Niewątpliwie mamy do czynienia z podwójnym standartem prawnym – jeden dla gojów, inny dla Żydów.

W Miszne Tora, Majmonides zabrania gojom studiować Torę pod karą śmierci; mają studiować jedynie Siedem Micw, tj. 7 praw Noego (Hilchot Melachim 10:9, wydanie Moznaim Publishing). Dlatego rabini i ich świeckie organizacje jak ADL i ACLU domagają się usuwania symboli 10 przykazań z sądów w USA, a w miejsce usuniętych płaskorzeźb itp. – instalacji symboliki 7 Praw. Talmud babiloński nie pozostawia wątpliwości co do podwójnego standartu prawnego: Goja skazuje się na śmierć decyzją jednego sędziego [bez ławy przysięgłych] na podstawie zeznań tylko jednego świadka, nawet gdyby nie dostał odpowiedniego ostrzeżenia przed popełnieniem przestępstwa. Idzie na śmierć na podstawie zeznań mężczyzny i decyzją mężczyzny a nie kobiety. Mężczyzna, który zeznał lub skazał go może nawet być krewnym. Natomiast Żyda można skazać na śmierć tylko, jeśli został odpowiednio ostrzeżony przed popełnieniem przestępstwa. Wyrok śmierci może wydać tylko 23 sędziów, na podstawie zeznań dwóch męskich świadków, którzy nie są zdyskwalifikowani z powodu pokrewieństwa. Ten urywek dodaje: Ale żadna z tych reguł nie dotyczy goja (Sanhedrin 57b, wydanie Steinsaltza tom 18 s. 110).

Wystarczy byle pretekst; hasło Noahide Laws (Encyclopaedia Judaica): złamanie któregokolwiek z 7 praw poddaje noachida karze śmierci przez obcięcie głowy (Sanhedryn 57a). Noachid to nie-Żyd poddany prawom Noego. Judeocentrycy mogą ściąć głowę każdemu chrześcijaninowi na podstawie prawa Noego o bałwochwalstwie. Księga Awoda Zora 9:4 w Miszne Tora Majmonidesa: Chrześcijanie to bałwochwalcy, niedziela ich świętem. Maachalot Assurot 11:7: Chrześcijanie to czciciele Awoda Zora [bałwochwalstwa]. Hilchot Melachim 11: goj, który czci fałszywych bogów, zasługuje [na karę śmierci], jeśli czci ich w zdefiniowany sposób. Goj jest stracony za każdy rodzaj obcej czci, która wg żydowskiego sądu kwalifikuje czcicieli na ścięcie głowy.

Mechon Mamre, mała grupa badaczy Tory w Izraelu definiuje nieco bałwochwalstwo. Twierdzi ona, że na życie wieczne zasługują prawi nie-Żydzi wszystkich narodów (tj. ci, którzy przestrzegają 7 Praw Noego). Muzułmanie nie są uprzywilejowani, bo nie przyjęli 7 Praw. Dziwnie pojmując chrześcijaństwo, grupa pisze, że ci z chrześcijan, którzy przyjmują tzw. boskość Jezusa są wg Tory bałwochwalcami zasługującymi na karę śmierci i na pewno nie będą się cieszyć Przyszłym Światem. Którzy chrześcijanie nie przyjęli boskości Jezusa Chrystusa? Jako bałwochwalstwo nie liczy się jedynie członkowstwo w wyznaniu Trójcy, lecz osobista praktyka bałwochwalcza, bez względu na wyznanie danej osoby. Żeby nie było wątpliwości, Mechon Mamre piszą: Tymczasem każde bałwochwalstwo karalne śmiercią dla Żyda jest także karalne śmiercią dla nie-Żydów, w tym czczenie człowieka jako boga (wizyta 6.10.2008). Krótko mówiąc, wszyscy chrześcijanie zasługują na śmierć. Muzułmanie podobnie nie mają szans. Jeśli nie przyjmą 7 Praw, narażają się na wojnę żydowską, a jeśli przyjmą, wtedy jakikolwiek świadek może zeznać, że np. znęcają się nad zwierzętami …i śmierć przez ścięcie.

Encyclopedia Americana twierdzi mimo tego, że od wieków badacze biblijni widzą w Prawach Noego ogniwo między judaizmem a chrześcijaństwem, uniwersalne normy etycznego postępowania, podstawową koncepcję prawa międzynarodowego lub gwarancję podstawowych praw człowieka. Zaś Don Bell Reports donosi z żydowskich źródeł, że Żyd przestrzegający Torę jest wyjęty spod praw Noego, czyli ten substytut Dziesięciu Przykazań jest dla gojów. Wiara w Chrystusa jest wg talmudycznej interpretacji praw Noego bałwochwalstwem, karalnym ścięciem głowy, ale dopuszcza się różne formy kazirodztwa (Enziklopediya Talmudit notka 1 s. 351-352). Encyclopedia Judaica pisze na s. 1192, że złamanie któregokolwiek z siedmiu praw Noego jest karalne ścięciem głowy wg Sanhedrin 57a. Ścinanie głów chrześcijan przepowiada Objawienie Św. Jana 20:4 …i widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże.

Prawo Noego ma na celu skończyć czczenie Jezusa Chrystusa, o którym Żydzi chasydzcy bluźnią, że jest bałwanem – zauważa b. żyd, prawosławny Brat Nathanael Kapner. My chrześcijanie powinniśmy wykpiwać żydów, gdyż judaizm stracił swoje kapłaństwo na zawsze. Wg historyka Josefusa, Herod Antipas zniszczył w 36 r. genealogie kapłaństwa Aarona, brata Mojżesza i tradycyjnego założyciela żydowskiego kapłaństwa. Księga Levitikus 16, która nadaje ważności judaizmowi biblijnemu, mówi, że aby dostać przebaczenie od Boga, Żydzi muszą iść do arcykapłana, który ofiaruje w ich imieniu ofiarę pokutną. Kapner: Ale Chrystus skończył z cuchnącymi ofiarami zwierzęcymi. Przepowiedział to Król Dawid, gdy pisał o przyszłym Mesjaszu „Ty jesteś kapłanem na zawsze według porządku Melchisedeka“ (Psalm 110). Św. Paweł nawiązał do tego proroctwa w Liście do Hebrajczyków (5:10): Jezus został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchisedeka, przynosząc Nowy Testament w miejsce Starego.

Tak to chrześcijaństwo z Panem Jezusem Chrystusem jako Arcykapłanem przywłaszczyło sobie judaizm. I teraz judaizm jest tylko udawaną, zbankrutowaną, antychrześcijańską religią – wnioskuje Kapner, który potrafi napomnieć nie-chrześcijanina słowami: Coś mi się zdaje, że nigdy nie czytałeś Nowego Testamentu, tylko kawałki i strzępy od Żydów-antychrześcijan i ich agentów, którzy próbują zdyskredytować Nowy Testament, jak Bertram Russel, autor „Dlaczego nie jestem chrześcijaninem“. Lepiej ukajaj się za swe liczne grzechy […] i proś Jezusa Chrystusa, żeby ci przebaczył zanim będzie za późno. Brat Nathanael ostrzega przed chrześcijanami-syjonistami, którzy z ignorancji Biblii twierdzą, iż Bóg ma „specjalny“ plan dla Żydów. I ci ignoranci […] łaszą się na całego do Żydów jakby ci byli czymś „specjalnym“. Nic nie ma w Żydach „specjalnego“. Nic. Żydzi są najbardziej neurotycznymi ludźmi na Ziemi. Dlatego wielu Żydów zostaje psychiatrami, żeby mogli spróbować dojść, dlaczego sami są tak pokręceni. Jedyny plan jaki Bóg ma dla Żydów jest ten sam, który On zawsze miał dla nich od przyjścia Jezusa Chrystusa […:] żeby Żydzi zrezygnowali z czczenia bałwana – siebie samych, i zostali chrześcijanami!

Talmudyczny nakaz o bałwochwalcach niepoki, bo prawo Noego nt. sądownictwa zezwala skazać na ścięcie głowy na podstawie zeznań jednego świadka. Talmud kłóci się tu z prawem żydowskim opartym na mojżeszowej Księdze Powtórzonego Prawa (17:6): nie można skazać na śmierć na podstawie zeznań jednego świadka. To jest pierwszorzędny dowód na przemyt fałszu pod pozorem podobieństwa do Dziesięciu Przykazań. Jeśli radykalny Żyd fałszywie oskarżyłby goja o złamanie któregokolwiek prawa Noego, jego zeznania wystarczyłyby za podstawę wyroku ścięcia. Talmudyczne prawo dla gojów nie zakłada niewinności do czasu udowodnienia winy.

Sanhedryn wskrzeszony

Talmudyści chcą narzucić światu prawa Noego przez Sanhedryn. W październiku 2004 r. po 1600-letniej przerwie uroczyście wskrzeszono starożytny Sanhedryn, najwyższy trybunał w Izraelu (IsraelNN.com 20.1.2005). Rok później poznaliśmy pierwsze jego prace (IsraelNN.com 7.11.2005): rozszerzanie zakresu kompetencji i akceptacja starożytnego znaczenia trybunału jako najwyższego autorytetu prawnego i przywódcy społecznego Żydów, bez względu na kraj zamieszkania. Sąd tradycyjnie składa się z 71 rabinów (po jednym na każe państwo diaspory i jeden na Izrael). Rabin chabad-lubawiczerów, Even-Israel Steinsaltz (Adin Steinsaltz) przyjął nominację na przewodniczącego, mówiąc że Sanhedryn w powijakach powinien stronić od polityki. Rabin Yisrael Ariel niezgodził się, bo publiczny sprzeciw wyrzucaniu Żydów z Gazy i płn. Samarii oraz pomoc im nie mogą być nazywane politycznymi. Sanhedryn pracował też nad podsądem ds. stosunków naród-państwo, który m.in. dyskutuje z rządem na wysokim szczeblu nt. postępu w publicznym nauczaniu Biblii w Izraelu.

W kontekście polityki zewnętrznej, rabin Nachman Kahane, przemawiał nt. roli Sanhedrynu wobec wydarzeń światowych. Jak echo reakcji Lobby Izraela w rządzie USA, skarżył się na tolerowanie przez ONZ dążeń Iranu do zniszczenia Izraela. Nawet bez tego, komentarze pod artykułem IsraelNN wskazują na problemy z tym trybunałem założonym na podstawie reguł Majmonidesa i halachy, wielowiekowego tworu rabinów w konflikcie z Torą. W Sanhedrynie brakuje gedolim, najbardziej czczonych rabinów-przywódców, którzy najczęściej są dyrektorami jesziw, a mogą być też rabinami chasydzkimi rozstrzygającymi o halasze i autorami literatury rabinicznej. Dla wiernych Torze, gedolim są rabini, którzy potępiają zabieranie ziem Palestyńczyków i rację bytu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza, jako niezgodne z Pięcioksiągiem. Nie wygląda na to, że są w Sanhedrynie.

Wcześniej, IsraelNN doniósł (25.9.2005), że Sanhedryn wciąż usiłuje zdobyć szerokie poparcie i uzasadnienie w świecie Tory […] wiodący przywódcy duchowi sefardyjczyków i aszkenazyjczyków, rabini Owadia Josef i Szalom Eljasziw, nie poparli inicjatywy założenia nowego Sanhedrynu […] nazwiska większości założycieli zatajono, żeby nie zrezygnowali pod wpływem presji zewnętrznej. Następnie 71 rabinów wybrało spośród siebie siedmiu do kontaktów z publiką i uznanymi przywódcami duchowymi Izraela. IsraelNN ujawnił ich nazwiska i kwalifikacje:

Rabin Nachman Kahane – szef Instytutu dla Komentarzy Talmudycznych. Rabin Israel Ariel – b. dyrektor jesziwy i założyciel Instytutu Świątyni w Jerozolimie, który wykonał naczynia do użycia w odbudowanej, Trzeciej Świątyni; był wśród komandosów, którzy w 1967 r. wyzwolili Wzgórze Świątyni. Rabin Joel Schwartz – założyciel i rabin jednostki specyficznie dla haredejczyków w armii Izraela; nauczyciel w jesziwie i autor ok. 200 książek o prawie żydowskim i teologii, w tym wpływowe przewodniki dla nie-Żydów szukających Boga i przestrzegania 7 Praw Noego. Rabin Dov Stein – pionier odnowy Sanhedrynu, administrator. Rabin Jehuda Edri – główny inicjator odnowy Sanhedrynu, utalentowany autor i przywódca Ruchu dla Obudowy Świątyni. Rabin Dov Levanoni – starszy chabad-lubawiczer i ekspert od Świątyni.

Rabin chabad-lubawiczerów Even-Israel (Adin) Steinsaltz – przewodniczący Sanhedrynu, jeden z wiodących w świecie uczonych i rabinów. Stopień naukowy w matematyce i szerokie studia Tory. Założył Izraelski Instytut Publikacji Talmudycznych, opublikował 58 książek, m.in.  nt. Talmudu, mistycyzmu żydowskiego, myśli religijnej, tłumaczonych na kilka języków. Najlepiej znany z interpretacji i podstawowych komentarzy nt. Talmudu babilońskiego. Dziekan sieci edukacyjnej, od przedszkoli po gimnazja. Najwyższe kulturalne wyróżnienie państwowe w 1988 r. Bardzo zaangażowany w przyszłość Żydów w b. ZSRR, dla których założył rozmaite instytucje edukacyjne i podróżuje tam raz na miesiąc. IsraelNN zacytował opinię o Steinsaltzu w Newsweek: Żydowskie legendy wypełniają historie o wspaniałych rabinach. Chyba żaden z żyjących dzisiaj nie może dorównać geniuszem i wpływem Steinsaltzowi, którego niezwykłe talenty uczonego, nauczyciela, naukowca, pisarza, mistyka i krytyka społecznego przyciągnęły uczniów ze wszystkich odłamów izraelskiego społeczeństwa.

Czytelnicy IsraelNN kwestionują skład (Co najmniej 65 z 71 członków boi się ujawnić nazwiska – czy potrzebujemy Sanhedryn tchórzów? …Steinsaltz i Kahane synonimami jedności?), samozwaństwo (W 2003 r. ci przegrańcy rozesłali na Izrael 52 tys. petycji, a wróciło tylko kilka …poparcie przez Gedolim?), uczciwość („Tora“ znaczy Talmud) i legalność Sanhedrynu (Rebbe Schneerson był przeciw odnowie Sanhedrynu).  Napuszoność neguje nagłówki (trudno być Pokornym, kiedy większość rabinów w Sanhedrynie wierzy w swą absolutną Świętość i Doskonałość), a tupet zaszedł za daleko (Może do tego zbudują Świątynię, namaszczą Mesjasza […] Ta cała rzecz zupełnie mnie odrzuca). Steinsaltz nie jest tak szlachetny jak podaje prasa (zawsze był skrajny w dziedzinie Tory, więc owszem nadaje się). Fanatycy są podekscytowani: Sanhedryn wkrótce zawładnie światem [który] będzie działał zgodnie z Prawem Tory, a Izrael – z 10 przykazaniami i 613 nakazami boskiego prawa […] Narody zastosują 7 Praw Noego. Jedni przyklaskują ustalaniu przez Sanhedryn miejsca Świątyni, gdzie zasiadał w starożytności (najwyższy czas, żeby przeszła w żydowskie posiadanie), a inni widzą potencjalny konflikt z muzułmanami, gospodarzami terenu.

Dyskutanci zachwycają się (Niech Najświętszy pobłogosławi to wspaniałe zgromadzenie Żydów przestrzegających Torę, z rabinem Evenem Israelem na czele i nie-Żydami jak Dr. Jones. Niechaj rośnie ich moc!! Nadchodzą bardzo dobre dni. To ciało to symbol Światła, Dobra i Nadziei), jak i obawiają o powtórkę żydowskiej niedoli spowodowanej przez rabinów (nie gratulujcie sobie za chwytanie nagłówków w prasie […] kosztem halachy. Przestańcie grać na nadziejach prostych ale skołowanych Żydów – wasze fiasko może spowodować głęboką szkodę). Są wśród komentatorów faktografowie (osoby zaangażowane w [witrynie wymienionej jako praca rabina Levanoni] odcięli się zupełnie od najnowszego rozwoju [Sanhedrynu]), pragmatycy (możemy pożegnać się z autokratycznymi Dynastiami Rabinów), religijnie trzeźwi (Rabin M.M. Schneerson nie żyje. Pogódźcie się z tym. Zostawcie go. Idźcie do przodu), sarkastyczni mesjaniści (Potrzebujemy teraz Króla Żydów z nasienia Dawida. Inaczej po co nowy Sanhedryn?) jak i antysyjoniści (wygląda to na następny Kongres Żydowski, wszyscy wymienieni rabini są syjonistami).

Artykuł IsraelNN (25.9.20005) podkreśla powołanie rabinów do Sanhedrynu zgodnie z obrządkiem przekazanym przez Mojżesza i prawem od Majmonidesa. Jeden z czytelników odparł, że więksi rabini przed 700 laty odmówili wskrzeszenia tego obrządku, a obecnie wielu rabinów izraelskich jest także przeciwnych, więc wskrzeszenie jest niemożliwe wg prawa Majmonidesa. Dzisiejsi rabini nie mają siły duchowej ani wiedzy potrzebnej do podejmowania wszechobowiązujących decyzji halachicznych, jakie podejmował starożytny Sanhedryn. Kto inny dodał, że inicjatywa odnowy Sanhedrynu jest bardziej problemem psychiatrycznego złudzenia niż kwestią religijną!

Moderatorzy dyskusji narazili się Kanadyjczykowi: sam fakt, że próbujecie ograniczyć otwartość forum mówi wiele o kontroli religijnej, jaką byście chcieli, żeby miał rząd Izraela. I dziwicie się, co odpycha ten łagodny naród od religii. Amerykanin dziwił się, że Sanhedryn pracował nad wprowadzeniem praw Noego dla gojów, którzy mają już konstytucje. Wg Żyda z USA, Sanhedryn jest halachicznie ważnym zwiastunem Najwyższym Sądem Żydowskim – globalnie […] Ten sąd może też być ciałem, które potwierdzi tożsamość Mesjasza. Może być dlań korzystne wyjść naprzeciw chrześcijanom i muzułmanom i pracować nad kooperacją religijną i inicjatywami pokojowymi.

Prawa autorskie Piotr Bein

Posted in 7 Praw Noego, Izrael, judaizm, kompleks jot, lubawiczerowie | 58 Komentarzy »

Goj to nie bliźni w Purim

Posted by grypa666 w dniu 28/02/2010

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Goj to nie bliźni w Purim
Piotr Bein 28.2.2010

Na temat Purim opublikowaliśmy:

Terroriada Vancouver — oglądaj bezpiecznie w TV

28.2.2010 r. święto Purim

Nie wszyscy będą świętować Purim

Od Purim do Chanuki

„Zatrzymaj się i pomyśl trochę: ostatnia Wojna nad Zatoką Perską w 1991 r. skończyła się tuż przed Purim. Obecna Wojna nad Zatoką zaczęła się tuż po Szuszan Purim. Rozumiesz?”Israel National News 26.3.2003.

„Nie jest łatwo walczyć o wolność, do dziś trwa walka Chanuki. Dziś mamy Irak i Afganistan, tak jak w przeszłości [były podobne walki o wolność].”prokurator generalny USA Michael Mukasey przy zapalaniu tzw. „Narodowej Menory” w 2007 r.

Żołnierze „USA” na misji w Iraku świętowali ósmą noc Chanuki 2007 r. w pałacu Sadama Husajna:

[…] dziś wieczorem wewnątrz sali wyłożonej marmurem w Bagdadzie, zapaliliśmy ósme światło na 2-metrowej menorze własnej roboty. Modliliśmy się po hebrajsku, radośnie śpiewaliśmy składankę chanukową, jedliśmy latke [tradycyjne placki ziemniaczane], a co najlepsze, byliśmy Żydami wspólnie na ziemi naszych najwcześniejszych przodków. Społeczność żydowska przy ambasadzie USA w Bagdadzie rośnie i ma się dobrze do tego stopnia, że możemy utworzyć minjan [kworum modlitewne]. Nazywamy się B’nai Baghdad — zróżnicowana grupa mundurowych z sił USA i Koalicji  oraz cywilów stacjonujących w Strefie Międzynarodowej, znanej jako Zielona Strefa, enklawa w śródmieściu Bagdadu dla irackich przedstawicieli rządu, ambasad, kwater wojskowych i międzynarodowych agencji pomocy.
[…] Kapelan (rabin) Shlomo Shulman na wizycie dziś wieczorem z [obozu wojskowego] Camp Striker, wypełnił nas wszystkich swym zaraźliwym entuzjazmem. Nie-Żydzi z zainteresowaniem przyglądali się, a niektórzy podeszli i przyłączyli do nas. Jedliśmy wspaniałą koszerną strawę przysłaną przez prywatnych obywateli, grupy młodzieżowe, kongregacje i organizacje wspierające wojsko. Dziękowaliśmy Bogu, że jesteśmy zdrowi i cali, a nasze wysiłki wspierające stabilny i bezpieczny Irak dają owoce. […]

Być może powyższe podniecenie Izraelczyków wojnami przeciw „współczesnym Hamanom” w tradycji Purim, dnia upamiętniającego odwet Żydow na Hamanie, da się zrozumieć w świetle  judaistycznej przepowiedni mesjańskiej — zastanawiał się blog Maurice Pinay, cytując z Tamudu:

„odkupienie nie będzie spełnione, aż Amalekici zostaną eksterminowani, bo przeciw Amalekitom złożono przysięgę „Pan będzie toczył wojnę przeciw Amalekitom z pokolenia na pokolenie” „ (Księga Wyjścia XVII 16). (Soncino Zohar, Bereshith, Folio 25b).

Najpierw Manhattan, potem Iran?
W antysystemowej piosence, jednej z jego najpopularniejszych, kanadyjski piosenkarz pochodzenia żydowskiego Leonard Cohen śpiewa „First we take Manhattan, then we take Berlin” (Najpierw bierzemy Manhattan, potem Berlin). Oba miejsca opanował kompleks jot, torując drogę, w ostatnich latach przez Bałkany, Afganistan, Irak… do globalnego zniewolenia w XVIII-wiecznym rotszyldowskim planie NWO.

Antysyjoniści z Neturei Karta palą flagę Izraela na Purim 11.3.2009 w Mea Szearim w Jerozolimie. Festiwal upamiętnia ocalenie Zydow od ludobójstwa w starożytnej Persji, wg Księgi Estery. UPI Photo/Debbie Hill

Mahnattan, miejsce spiskowej zbrodni nuklearnej 11.IX kompleksu jot w państwie zniewolonym przez Lobby Izraela, które wessało się w Amerykanów jak pijawka. Ileż nienawiści do gojów i poczucia wyższości, żeby wykorzystać zasoby jednego narodu gojowskiego przeciw ludzkości w mikrokosmosie wież WTC, potem wyjść pod fałszywym pretekstem na wojnę przeciw światu. Pielęgniarki Sił Obrony Izraela na zdjęciach propagandowych z Haiti nie udają ludzkich uczuć w stosunku do haitańskich dzieci. Żydzi mają te uczucia, jeśli wyrwać ich spod wpływu rabinicznego zastraszenia i terroru, spod rasistowsko-morderczego oczarowania Purimem. Tysiące Żydów nie-talmudycznych, odrzuciło terror rabinacki i bronią „gojów” w Palestynie, Iraku, 11.IX… Czy ci Żydzi przez duże żet świętują Purim, delektują się uszkami i siekanką z Hamana — gojowskiej ofiary kompleksu jot sprzed tysięcy lat? Żydzi grupy antysyjonistycznej Neturei Karta palą flagi Izraela na Purim…

Berlin, stolica Niemiec —  od wieków koń ujeżdżany przez kompleks jot, z najohydniejszą jazdą w Holokauście i Szoa. Berlin jest jedną z siedzib europejskich banków Rotszylda, stolicą dla Polaków tym ohydniejszą, że popiera roszczenia niemieckie do polskich ziem i wraz z kłamcami jot fałszuje historię, wybielając największe w historii zbrodnie niemiecko-żydowskie przeciw Polakom i Słowianom.  Czy syjoniści Hitlera świętowali Purim? Które daty II wś. zbiegły się z Purim? A które w stuleciach zabiegów ówczesnego kompleksu jot — tych frankistów i in. krypto-żydów — o zniewolenie Polaków w zaborach, przeszkadzanie Rzeczpospolitej międzywojennej, powojenną Golgotę PL?

W przemówieniu na spotkaniu biznesmenów żydowskich w Tel Awiwie 10.10.2005 r. prezydent Izraela, Szymon Peres wymienił Manhattan, Polskę, Węgry i Rumunię jako wykupione przez spryt żydowski, doniosły hebrajskojęzyczna gazeta izraelska Maariv i filmiki. Węgierski  dziennik opozycyjny Magyar Nemzet pierwszy opublikował aroganckie słowa Peresa. Tłumaczę na polski z angielskiego, z węgierskiego z hebrajskiego w Maariv:

Premier Izraela cieszy się, mówiąc o wykupywaniu m.in. Polski przez Izrael. http://www.youtube.com/watch?v=FwmUUhsfKuc

Izrael wychodzi z kryzysu gospodarczego, wojny i wycofania się z Gazy, jednocześnie osiągając niezwykłe sukcesy gospodarcze. Kwitnie gospodarka Izraela […] Można założyć imperium bez kolonii i wojska. Zobaczcie jak wielkie imperium zbudował Bill Gates bez policji i wojska, zobaczcie jak wielką moc reprezentuje. Natomiast rządy nie potrafią użyć swej mocy, bo nawet jak chcą, to nie mają pieniędzy na realizację. Więc mają ograniczone możliwości, a prywatne firmy nie. Izraelscy biznesmeni inwestują na całym świecie, izraelska gospodarka nigdy nie była tak pomyślna, zdobyliśmy sobie podbojami niezależność gospodarczą. Obecnie wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry.”

Filmiki dodają słowa Peresa nagrane na żywo: Dla tak małego kraju jak Izrael, to jest niemal zdumiewające. Widzę, że wykupujemy Manhattan, Węgry, Rumunię i Polskę. Wygląda mi na to, że nie napotykamy problemów [śmiech Peresa]. Dzięki naszym talentom i dynamiczności dostajemy się niemal wszędzie.”

Nie było reakcji władz Węgier, Rumunii ani Polski na szydercze ujawnienie żydowskiego podboju gospodarczego, co mówi elokwentnie, komu te rządy służą. O podboju poprzez „reformy” Sorosa i Sachsa wiemy już. Czyżby odstępstwo od purimowej zasady doszczętnego wybicia narodu nie wziąwszy nawet łupu, do czasu następnego ludobójstwa Słowian? Czy może talmudyczne mataczenie, jak w Iraku, gdzie kompleks jot bierze garściami majątek narodowy jak i istnienia ludzkie? Na każdą okazję jest rabiniczne usprawiedliwienie z przekłamanego Talmudu i „tradycji” żydowskiej, tj. kliszy dominacji zboczonych rasistowskich rabinów nad Żydami.

Dla bliźnich
Uważany za mesjasza wśród najwładniejszej w świecie sekty żydowskiej,  lubawiczerów, rabin („Rebbe”) Schneerson wyjaśnił: „Na Purim posyłamy przyjaciołom i sąsiadom podarunki żywnościowe, by szerzyć wspólnotę i wzajemną miłość. Inna micwa [przykazanie] na Purim nakazuje znaleźć co najmniej dwu biedaków i dać im w podarku pieniądze. Ale „kochać bliźniego jak siebie samego“ i dawać dobroczynnie to całoroczne obowiązki żyda.  Co więc w tym niezwykłego na Purim? Tora nie zobowiązuje nas podejmować gestów przyjaźni czy szukać biedaków. […]  Prawa dobroczynności nakazują, że gdy potrzebujący prosi o pomoc, jesteś zobowiązany jej udzielić. Unikalne na Purim jest to, że wypełniamy te micwy czynnie szukając okazji do tego.

Plakat przebieranej imprezy Purim od wieku 21 lat.

W kazaniu Rebbe, idea Purim emanuje miłością bliźniego. Prawda jest jednak szokująca, jeśli poznać nienawistną ideologię Talmudu. Rabini lubawiczerów mają przemożny wpływ na Żydów, bez względu na ich orientację judaistyczną czy świecką. Pozorną sprzeczność kazania Rebbe z rasistowskim postępowaniem Żydów można zrozumieć poznawszy sedno rabinicznego terroru, który opisał przetłumaczony na polski Israel Szahak. Przytaczany przez prezydentów USA jako przykład braterstwa i współczucia, Rebbe nauczał za założycielem sekty chabadu w 1797 r., rabinem Zalmanem z Liady: „ciało Żyda jest zupełnie innej jakości niż ciało członka jakiekolwiek innego narodu […] Rzeczywistość nie-Żyda to sama próżność. Napisano: I obcy będą pilnować i żywić stada twoje. Całe stworzenie nie-Żydów istnieje tylko dla korzyści Żydów” (Washington Report of Middle East Affairs marzec 2000).

Każdego roku w święto Purim, Izraelczycy idą na pielgrzymkę do grobu rabina Simona ben Johaia, jednego z największych rabinów judaizmu z II w. i autora Kabały  (Jewish Press 9.6.1989). Talmud babiloński, podstawa religijnego rasizmu lubawiczerów, cytuje ben Johaia,: „Nawet najlepsi nie-Żydzi wszyscy powinni być zabici” (Jewish Encyclopedia, Funk and Wagnalls 1907 s. 617).

W święto Purim w 1994 r. oficer armii Izraela i ortodoksyjny żyd z Brooklynu, Baruch Goldstein zmasakrował palestyńskich cywilów, w tym dzieci, gdy klęczeli w modlitwie w meczecie. Był uczniem rabina Meira Kahane, który powiedział CBS News, że wg Talmudu, Arabowie to psy. Profesor Ehud Sprinzak na Uniwersytecie Jerozolimskim określił filozofię Kahane i Goldsteina: „Oni wierzą, że popełniają przemoc przeciw gojom, po hebrajsku nie-Żydom” (New York Daily News 26.2.1994). Podobnie wypowiadali się rabin Yitzhak Ginsburg („Musimy przyznać, że krew żydowska to nie to samo co krew goja – New York Times 6.6.1989) i rabin Yaacov Perrin („Milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokcia” – New York Daily News 28.2.1994).

Obłudni władcy Żydów i gojów

Chasydzka sekta rabinicznego terroru talmudycznego, lubawiczerowie sprawują de facto świecką i religijną władzę globalną, wpływając na kluczową politykę kompleksu jot. Ich macki sięgają islamu i Watykanu przez infiltrację i korupcję w tym poprzez sieć iluminatów. Zaraz po 11.IX lubawiczerowie przepowiadali atak na Irak co do dnia. Ich rabin przewidział wojnę 10 lat naprzód, podając święto Purim, w które także zakończyła się I wojna z Irakiem. Magazyn lubawiczerów Emes News (24.10.2001): „Podczas gdy prasa nie przewiduje takiego ruchu, a departament stanu zaprzecza planom ataku na Irak, osoby znające rabina lubawiczerów wiedzą doskonale, że kiedy powiedział Ameryka wypowie wojnę Basrze [miasto w płd. Iraku], nic w świecie nie zapobieże takiemu wydarzeniu.”

IsraelNN (26.3.2003) doniósł o zbiegu dat wojen z Irakiem z Purim: „wojna przeciw Irakowi i Husajnowi jest dla nas […] mędrcy przez wieki tłumaczyli Torę, mówiąc że wszystko, co się dzieje na świecie jest dla dobra narodu żydowskiego […] Żydzi, szczególnie ci na Ziemi Izraelskiej, są głównymi aktorami na scenie historii, a goje […] grają role pomocnicze, podczas gdy złoczyńcy to rekwizyty i sceneria w tle […] B-G, wielki dramaturg, stworzył świat dla dobra Narodu Żydowskiego i naszym obowiązkiem jest wcielać Torę.”

Kabalistycznie artykuł dowodzi cudu bożego w Procesie Norymberskim, więc obecnie „zamiast chować się przed posądzeniami [o sprowadzenie ataku na Irak?] powinniśmy dziękczynnie przyznać, co Pan Wszechświata robi dla nas z wrogami. Sadam Husajn, Jaser Arafat, Baszar Assad, Osama ibn Laden i in. dyktatorzy, terroryści i mułłowie w regionie to nowi […] Hitlerzy. Nadchodzą wielkie rzeczy…

Lubawiczerowie powołują się na babilońską wersję Talmudu i wierzą w Kabałę. Wyliczając grzechy Jezusa Chrystusa, oczekują zmartwychwstania Rebbe Schneersona, nieśmiertelnego Mosziacha, oraz nawrócenia gojów do cywilizacji judaistycznej, przez narzucenie im 7 Praw Noego. Prawa te karają przez ścięcie „bałwochwalców”, tj. chrześcijan. Pośmiertnie przyznano Rebbe, jako pierwszej osobie religijnej, najwyższe wyróżnienie cywilne Złoty Medal Kongresu USA „za niezwykły i nieprzerwany wkład do światowej edukacji, moralności i za uczynki dobrego serca”.

4-godzinna płytka DVD: bachanalia, porno i Purim... Lubawiczerowie i pedofilia, ADL i porno z pedofilią... talmudyczne tradycje?

Rabin lubawiczerów Naftali Estulin pisze w nowojorskim wydaniu ich e-magazynu Beis Moshiach Magazine o „rewolucji Rebbe” w 2001 r.: „Bush-syn został dzięki Opatrzności prezydentem i ma okazję skończyć dzieło ojca: wyplewić zło ze świata jako począątek i przedsmak spełnienia przepowiedni Mesjańskich […] Rebbe dał nam zadanie sprowadzenia Mosziacha, które Bush-ojciec myślał, że może zaniedbać, ale Rebbe zaaranżował sprawy tak, żeby Bush-syn mógł skończyć zadanie. Świat czeka na nas, na nasze spełnienie naszej roli w przygotowaniu świata na wielkiego Mosziacha. Rebbe prowadzi wojny Mosziacha na własną rękę, lecz nam powierzył przygotowanie świata.”

Więcej o lubawiczerach.

Prawa autorskie Piotr Bein

Posted in 7 Praw Noego, Europa, judaizm, kompleks jot, lubawiczerowie, USA i Kanada | Leave a Comment »

Izraelczycy, Słowianie, Polacy

Posted by grypa666 w dniu 26/02/2010

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Izraelczycy, Słowianie, Polacy
Piotr Bein 25.2.2010

Artykuł w Przekroju (10.5.2007) nie pisze wprost, że hermetycznie izoluje się wycieczki izraelskiej młodzieży do Polski, bo kontakty mogłyby ją wyleczyć z nienawiści i kłamstw o Polakach, wpajanych przez izraelski system edukacji. Środki bezpieczeństwa wokół tych grup umacniają przeświadczenie małolatów, że odwiedzają wściekle wrogi kraj, w myśl — „Wszędzie będziemy otoczeni przez Polaków. Będziemy nienawidzić ich z powodu udziału w zbrodniach.”

1-szy Marsz Żywych w Jedwabnem 2001 r. http://www.marchoftheliving.org/mol2001/pages/jedwabne1.html

Największy cmentarz żydowski

Izraelski historyk Mosze Zimmerman pisał w Süddeutsche Zeitung (3.4.2007), że izraelska młodzież obwinia Polaków za Holocaust.  Dla nich Polska to „przeklęty“, „nieczysty kraj”, „największy cmentarz żydowski“ na świecie, więc mają „nadmiernie uproszczone nastawienie do „tych“ Polaków i zlewają przeszłość z teraźniejszością“. Artykuł przytacza Zimmermanna („młodzież izraelska widzi w Polakach ludzi drugiej kategorii”) i obwinia traumę małolatów, lecz nie ośmiela się stwierdzić, że młodzież wychowuje się w duchu nienawiści i pogardy dla gojów – podstawy Talmudu, terroru rabinicznego i syjonistycznej polityki opartej na nich, co analizuje Izrael Szahak w książce „Żydowskie dzieje i religia“.

Widziałem w Izraelu grupy młodzieży na wycieczkach pod nadzorem ochrony z bronią maszynową. To niby konieczne bezpieczeństwo rozprzestrzenia się jak nowotwór z Palestyny do miejsc odwiedzanych przez Żydów za granicą. Pozorowany antysemityzm i prawodawstwo przeciw zbrodniom nienawiści przenoszą paranoję na wszystkie żydowskie grupy i obiekty za granicą: synagogi, cmentarze, menory i domy lubawiczerów, które wyrastają na całym świecie jak grzyby po deszczu. Zapoczątkowana izraelskim terrorem przeciw Palestyńczykom, w tym mosadowskimi akcjami „arabskiego terroru“, wymanipulowanymi dla uzasadniania ludobójczych odwetów izraelskich, paranoja bezpieczeństwa służy jako narzędzie terroru poza Izraelem, czego dowodzi artykuł Przekroju.

Marsze Żywych a Judeopolonia
Podobną taktykę mogą zastosować w zakładaniu Judeopolonii. „Nie przyjeżdżamy tu z nienawiści czy zgorzknienia, ale by szukać prawdy, uczyć się, budować mosty, tworzyć lepszy świat” — powiedział Jack Dym  z Kanady, powtarzając słowa rabina Reubena Poupko z Montrealu do 130 uczniów na 1-szym Marszu Żywych do Jedwabnego w 2001 roku: „przyjeżdżamy tu nie po to, by czuć gniew, lecz by poznać prawdę, nauczyć się, poczuć unikalność żydowskiego życia, które tu kiedyś istniało i żeby wzmocnić naszą dumę z żydowskiej tożsamości.”

Młodym Żydom określa się tożsamość kłamstwem o Szoa, a Jedwabne to kropla w oceanie tych kłamstw. O polonofobicznej  indoktrynacji młodzieży żydowskiej na całym świecie świadczą słowa rabina: „Składamy hołd obecnym polskim władzom — Prezydentowi i Premierowi — oraz arcybiskupowi [przez małe ‚a’], którzy uznali prawdę o śmierci [Żydów] i przyznali zbrodnie popełnione przez polskich obywateli. Usunęli stary pomnik, który winił nazistów i zastąpią go nowym z prawidłową informacją historyczną”.

Demonstracja żydowskiego nacjonalizmu na miejscu międzynarodowej martyrologii. http://english.peopledaily.com.cn/200505/07/eng20050507_183869.html

Żeby nie było wątpliwości, sprawozdanie z Marszu do Jedwabnego podsumowało „polską” zbrodnię: „1600 miejscowych Żydów zamorodowali ich polscy sąsiedzi pod nadzorem żołnierzy niemieckich […] Była to 1-sza wizyta w Jedwabnem żydowskiej grupy od czasu, gdy okazało się wszem i wobec, że masakrę wykonali Polacy. Poprzednio winiono nazistów, jak twierdził kamienny pomnik, niedawno usunięty z miejsca masakry.”

Marsze Żywych w Auschwitz-Birkenau odebrały Polakom prawo do chrześcijańskich rytuałów pamięci męczeństwa Narodu, a rząd Izraela organizuje te doroczne manifestacje syjonizmu na terenie podobno suwerennej Polski. Polscy obserwatorzy komentują żydowskie tłumy z ogromnymi flagami Izraela: „następny marsz obcego państwa na ziemi polskiej“, „oznaka zbrojnej agresji przeciw Polsce“, „przyszłe miejsce transferu milionów żydów z Izraela do Polski”. Uzbrojeni ochroniarze izraelscy i agenci Mosadu zapewniają bezpieczeństwo. Obecni są mundurowi Sił Obrony Izraela, IDF. W Marszu  w 2005 r. Ariel Szaron przypomniał młodzieży żydowskiej, szczególnie wojsku IDF, że „mają obowiązek uczyć, przekazywać wspomnienia i historie osobiste, by wyrazić doniosłość istnienia państwa Izrael“. W 2007 r. izraelski mąż stanu Rafi Eitan uaktualnił Marsz w kontekście „wojny z terrorem“. Eitan, który kierował „schwytaniem“ Eichmanna, żydowskiego hitlerowca-syjonisty, powiedział, że nowe siły mogą stworzyć Szoa przez terroryzm i broń masowego rażenia (PAP 18.4.2007). Nie skłamał, a wyglądało, że sugerował „islamofaszystów“ itp. Tymczasem Szoa zgotowali międzynarodowi żydowscy syjoniści. Podkreślam „żydowscy“, bo obecnie większość syjonistów to chrześcijanie-fundamentaliści, w tym niektórzy katolicy w Polsce. Judeocentrycy wyperswadowali im przez fałszujące przypisy w tzw. Biblii Scofielda, obowiązującej wśród amerykańskich ewangelików: nie ma II Przyjścia Chrystusa bez państwa Izrael.

Zamach na Słowian
Wiceprezydent USA, katolik Joseph Biden powiedział w izraelskim programie TV Shalom: „Jestem syjonistą. Nie trzeba być Żydem, żeby być syjonistą.“ Nienawiść jest jego chlebem powszednim. Nauczył się serbofobii od neo-ustaszowskiego księdza franciszkańskiego. Podczas debaty w 1999 r. nt. natowskich bombardowań Jugosławii powiedział: „wszystkich Serbów trzeba umieścić w obozach koncentracyjnych hitlerowskiego stylu“, a w programie CNN pt. Larry King Live – „Serbowie to analfabetyczni degeneraci, mordercy niemowląt, oprawcy i gwałciciele“. Zacięta syjonistka senator Hillary Clinton, obecnie sekretarz stanu USA, podpuściła męża, prezydenta Clintona, do autoryzacji nalotów na Jugosławię. Przeciw Polakom podważała prawomocne wyroki sądów USA, które odmówiły Żydom amerykańskim roszczeń do nieruchomości w Polsce.

Rozbiór Jugosławii przez kompleks jot był ostrzeżeniem dla Słowian i chrześcijan. Nawet dla katolickich Chorwatów, którzy znaleźli się po stronie kompleksu jot, bo tak pasowało jot. Następnym razem mogą być ofiarą, zgodnie z rotszyldowskim planem konfliktów gojów-chrześcijan z gojami-muzułmanami. Czy nie daje Chorwatom do myślenia, że musieli się wynieść z Bośni jak Serbowie, bo kompleks jot faworyzuje islamistów w tym regionie? Chorwaci byli użytecznymi idiotami przeciw wojowniczym, świetnie wyszkolonym Serbom, na których kompleks jot napuścił najgorsze co mógł wykrzesać: swe mendia globalne, NATO, sorosowskie „organizacje pozarządowe”, sankcje ONZ, islamizm domorosły i z importu (Al CIAida), chorwackich neo-ustaszy, zachodnich neo-faszystowskich najemników nienawidzących Serbów „komunistów i prawosławnych” (więc „ruskich”), albańskich ekstremistów, skorumpowaną część Watykanu…

13.4.2009 r. po raz 1-szy od 10 lat Kazimierz Świtoń i Stowarzyszenie Pamięci Polaków Zamordowanych przez Niemców w KL Auschwitz im. św. Maksymiliana Marii - Kolbego złożyli wieniec pod Krzyżem Papieskim upamiętniającym zamordowanych polskich uczonych na Żwirowisku oraz setki tys. pomordowanych Polaków w Auschwitz. Miejsce ciągle dzieli mur od terenu Muzeum.

Kompleks jot wykrzesa też najgorsze przeciw Polakom, używając wszystkich naszych wrogów — od niemieckich rewanżystów, restytucjonistów i mniejszościowców, po ukraińskich siepniętych neobanderowców. Jest tylko sprawą czasu, zanim kompleks jot poważnie uderzy w esencję biologiczną Polaków: rozrodczość, zdrowie, przeżywalność… jak uderzyli w bolszewizmie, hitleryzmie i komunizmie. „Terapia wstrząsowa” odnotowała się w ZUS-ie tragicznymi statystykami śmiertelności i zachorowalności. Saksy po raz kolejny w naszej historii odsączyły najlepszych na zawsze.

Doniosłość edukacji
Dzięki działaniom edukacyjnym garstki Polaków idących za ostrzeżeniem od Jane Burgermeister, ustrzegliśmy się zamachu poprzez „pandemię“ H1N1 — twór z chorych mózgów następców IG Farben i sług Rotszyldów – Rockefellerów. Działania nasze ośmieliły uczciwych w rządzie (minister Kopacz…), rozwścieczyły sługi wrogów Polaków i ludzkości (prof. Brydak, niektórzy redaktorzy polskojęzycznej TVN, niedorzecznik praw obywatela Kochański…). Edukacja jest potężnym narzędziem. Tak potężnym, że kompleks jot planuje „reformę” internetu, a Obama odgraża sie Ruchowi Prawdy 11.IX. Edukacja to narzędzie zaraz po uzbrojeniu obywatelskim, którego nie mamy, a jest skuteczne jak widać w USA — dzięki Boże dotąd bez sprowokowanego użycia.

Edukacja działa w obie strony. Zakłamana, jak w przypadku młodzieży izraelskiej uczonej polonofobii, jest ostrzeżeniem o przygotowywanym ataku na Polaków. Zakłamana jest także rusofobia, nieodłączna syjonistom USA, tak żydowskim jak i chrześcijańskim, co świadczy o zagrożeniu dla Rosji, np. w nuklearnej wojnie US-Izraela z Iranem. Serbofobia już zaowocowała: milion Serbów wyparto z odwiecznych ziem i zabrano im kolebkę narodowo-religijną Kosowo. Jakby postępując za holodomornym szablonem stalinowskiego Kaganowicza, kompleks „farmaceutyczny” ludobójczo uderzył „pandemią H1N1” najpoważniej w Ukrainę. Europę Wsch. i Słowian nachodzą te „przywileje” chyba z wdzięczności za stworzenie najlepszych na świecie warunków do rozwoju żydostwa. Nie darmo Żydzi nazywają Polskę „Polin” — bezpieczna przystań. Popatrz choćby na nazwę potężnej sekty „lubawiczerowie” od słowiańskiej nazwy miejscowości, gdzie mieli początki na Kresach.

Terror i Prawa Noego
Terroryzm na Ziemi Świętej i w niedawnych konfliktach bałkańskich, ataki 11 IX, wojny w Afganistanie, Iraku i Pakistanie, masakry bombowe w Kuta Beach, Madrycie, Londynie i Mumbaju… Państwowy terroryzm i stosowanie broni masowego rażenia, wg recept kompleksu jot z tradycji talmudycznego terroru rabinów. Jak dawniej, faryzejscy fanatyczni rabini dają ideologiczne przywództwo. Grając na instynkcie strachu i lęku o bezpieczeństwo osobiste, utrzymują oni w ryzach masy żydowskie i gojowskie. Dążą do apokaliptycznego „przyjścia“ Mosziacha (fałszywego mesjasza, antychrysta), przed czym zginą goje, a także miliony Żydów. Magazyn Beis Moshiach lubawiczerów cytuje ich rabina Naftali Estulina: „Świat czeka na spełnienie naszej roli przygotowania świata do powitania Mosziacha“.

Lubawiczerowie chcą przedtem narzucić gojom Siedem Praw Noego – judaistyczne oszustwo, że jako dane przez Boga definiują one moralność ludzkości. Jedno z przykazań skazuje za bałwochwalstwo na karę śmierci przez ścięcie. Wg judaizmu, chrześcijanie są bałwochwalcami, bo uwielbiają Jezusa i Św. Trójcę.

Mimo to Kongres USA uchwalił prawo publiczne nr 102-14  z 20.3.1991, uznające talmudyczne Prawa Noego za podstawę moralną ludzkości. Rabin Estulin powiedział: „Zbadawszy łańcuch przerażających wydarzeń [od 11 IX] okiem chasydzkim, widzimy, że USA jest pchane ku wypełnieniu swej historycznej roli uczenia świata [Praw Noego]“. Zmarły guru lubawiczerów, rabin M.M. Schneerson (uważany za nieśmiertelnego Mosziacha) nauczał: „Wszysycy Żydzi są dobrzy z natury […] Żydzi są dumą stworzenia, a goje szumowinami“, lecz mają do spełnienia rolę w służbie Wybrańcom Boga; Żydzi to kapłani, a Prawa Noego są „religią dla podwładnych“. Masoni nazywają się Noahidami, włączyli Prawa Noego do swej konstytucji z 1723 r.

Komisja watykańsko-rabiniczna 11-13.3.2007: "Tradycja żydowska podkreśla Przymierze Noahidowe (patrz Księga Rodzaju 9:9-12) jako zawierające powszechny kod moralny obowiązujący całą ludzkość. Ideę tą odzwierciedla Biblia Chrześcijańska w Dziejach Apostolskich 15:28-29." Cały dokument: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_en.html

Mówisz, że Polska nie jest aż tak zjudaizowana jak Ameryka? W dokumencie z 11-13.3.2007 r. wspólny komitet Watykanu i Naczelnego Rabinatu Izraela apeluje do katolików, by przyjęli  sfabrykowane przez neo-faryzeuszy Prawa Noego, bezpodstawnie i heretycko sugerując, że mają one podstawę biblijną.

Żydowskie dusze
XVIII-wieczny protoplasta chasydzkich chabadów, z których wywodzą się lubawiczerowie, rabin Zalman z Liady napisał w czczonej książce „Tanja“, że żydowskie dusze są „boskie“, a gojowskie „zwierzęce“ (Forward 19.12.2003; Frankfurter Allgemeine Zeitung 11.3.1994). Raphael Mahler pisze w książce „Hasidism and the Jewish Enlightenmen “ (Chasydyzm a Żydowskie Oświecienie; Jewish Publication Society of America, Philadelphia 1985), że w XIX-wiecznej Polsce oświeceni Żydzi (Maskilim) uważali małomiasteczowych i wiejskich chasydów za wyzyskiwaczy chłopstwa.

Antysyjonistka w USA, Żydówka Karin Friedemann uważa za syjonistę tego, kto „wierzy w prawo Żydów do kradzieży na nie-Żydach i że Żydzi mają większe prawa niż inni“. Pisze ona: „Organizacje żydowskie i synagogi uczą taktyki szermierki słownej (jak zmylić oponenta itp.), celem odparcia winy Żydów i Izraela“. Żydowscy lobbyści e-wysyłają Żydom w USA „ostrzeżenia“, piorąc mózi „faryzeuszowskim wymysłem, że Hamas jest organizacją terroru, dlatego Izrael ma jakieś prawo zabijania i rabowania nie-Żydów“.

U Żydów w USA mamy „niebezpieczne reakcje oparte na traumie historycznej (właściwie wyuczonej, opartej na gloryfikowanej i zbeletryzowanej przeszłości)“
oraz
„skoordynowane między Żydami wyćwiczenie od dziecka w fałszywych i aroganckich stosunkach z nie-Żydami, żeby emocjonalnie zrujnować nie-Żydów i krytyków Izraela oraz zniszczyć ich kariery i przeszkodzić im w stosunkach towarzyskich. Naprawdę jest to zamierzone, nikczemne, zaplanowane zachowanie, umotywowane narcystyczną faryzejską furią“.

Odwieczny terror rabiniczny ma się więc dobrze, tak przeciw Żydom jak i gojom, przeciw Słowianom i Polakom. Jeśli zobaczysz chasydów w Krakowie, zapytaj, jak to jest z tymi duszami. Wycieczki z Izraela pytaj, czy znają prace rabinów Weissmandla i Shonfelda o Szoa, a od lubawiczerów trzymaj się z daleka. W Mumbaju użyczyli swą siedzibę na terror made in CIA-MI6-Mosad.

Prawa autorskie Piotr Bein

Posted in 7 Praw Noego, Holo-oszustwa, Izrael, jak się bronić?, judaizm, kompleks jot, lubawiczerowie, Polska, Ukraina - epidemia, USA i Kanada | 235 Komentarzy »

Słodkie trucie mózgów gojom

Posted by grypa666 w dniu 06/02/2010

3-stopniowa struktura forum sypie się po ok. 50-iu komentarzach numerowanych (ok. 100 łącznie). Ponieważ trudno przewidzieć, w którym miejscu nastąpi rozsypka, zawsze nawet jeśli jest struktura, zaznaczajcie który komentarz komentujecie, kopiując jego nagłówek np. “@Lekarz 7 Luty 2010 @ 7:30 pm e” – Piotr Bein
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
WESPRZYJ BLOG, DOLOZ NA TACE.
CHRZESCIJANSKIM ZWYCZAJEM PODCZAS KAZANIA BEDA ZBIERANE DATKI:
STYCZNIOWE DATKI POSZLY DLA WSPÓŁPRACOWNIKA BLOGA, KTORY PRACUJE DLA BLOGA BEZROBOTNY, POTRZEBUJE KASY.
MOZESZ ZAMIAST DATKU ZNALEZC ZAMOZNEGO SPONSORA DLA BLOGA — TAK SAMO BEDZIEM WDZIECZNI.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Słodkie trucie mózgów gojom
Piotr Bein 6.2.2010

Tora, Swiątynia, Sanhedryn... Obwieszając się Torą, wskrzesiciel Sanhedrynu syjonista Chaim Richman (lewy dół) pcha ideę III Swiątyni w miejsce Meczetu na Skale, "przyspieszając przyjście mesjasza" -- bluźnierstwo dla Prawdziwych Żydów Tory. Współpracownicy (od lewej góry): Sam Peak, rabinica Rena Richman, rabin Greenbaum. http://universaltorah.com/index.html

Talmudyczny rabin-syjonista Chaim Richman z Instytutu Swiątyni przedstawia utratę domów, bezrobocie, kryzys finansowy, terroryzm itp. broń bankstersko-talmudyczną kompleksu jot przeciw amerykańskim gojom, jako „kary boskie”. Cytując z Tory tj. Biblii Hebrajskiej (Pięcioksiąg), gdzie „Izrael” i „Jerozolima” symbolizują bliskich Bogu ale nie faryzejskiemu, Richman słodziutko nalega, że Obama zrobił błąd, stając za ograniczaniem izraelskiego ludobójczego ekspansjonizmu na Ziemi Swiętej.

February 5, 2010 – 21 Shevat, 5770 Special Message – from Rabbi Chaim Richman
http://universaltorah.com/programming/category/temple-institute-light-to-the-nations
Trzeba błąd Obamy naprawić, mówi rabin-lis, przez ekspansję żydowskiej Jerozolimy na tereny gęsto zaludnionej Palestyny i budowę III Swiątyni… natychmiast, dziś… A dla goja prawosławnego jak Bein, Starotestamentowe „dziś” znaczy „nie zwlekaj, przyjdź do Boga Ojca”. „Odbuduj Swiątynię dziś” znaczy zrób w duszy swej miejsce dla Boga. Bóg woli chyba, żeby Go nosić w sercu niż obwoływać królem na piedestale materializmu, budować zniszczalne świątynie. Islamiści dyrygowani przez kompleks jot zniszczyli w Kosowie 150 cerkwi i monastyrów  zaledwie od 1999 r. A naród serbski nie stracił wiary, bo ją w sercu nosi.
Rabinat talmudyczny od tysięcy lat interpretuje, dopisuje, następnie dodaje do dopisów i interpretacji (czego mamy próbkę w Traktacie Lizbijskim) i tylko ich cadyki mogą się w tym połapać i wyjaśniać żydowskim masom —  idealna sytuacja do utrzymywania władzy i manipulacji. Przez ruch tzw. ekumenizmu i judeochrześcijanstwa, talmudyczni rabini próbują zakooptować także masy chrześcijańskich gojów — na ich zgubę. Przemilczają w tych zabiegach talmudyczny wymysł na ścinanie chrześcijan za wiarę w Chrystusa, zawarty w jednym z Siedmiu Praw Noego. Prawa te niewinnie lansują jako podstawę globalnej moralności — patrz np. dokument komisji biskupio-rabinicznej: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070313_commissione-bilaterale_en.html
Jezus Chrystus powiedział, jak przestrzegać Bożych Przykazań: rób bliźniemu, co tobie byłoby miłe od niego — wspomóż biedaka, odwiedź chorego, pomóż sąsiadowi w winnicy… Miło musi być Palestyńczykom w Gazie, Irakijczykm i Afgańczykom w okupowanym kraju, Pakistańczykom pod bombami, Polakom i Zydom z zakłamaną historią, Zydom wciąż straszonym antysemityzmem, Serbom bez kolebki narodowo-religijnej…
Na stronie głównej Richman przedstawia współpracowników:
– rabinicę Renę („zrozumienie stosunków międzyludzkich na podst. syntezy wiedzy i psychologii Tory; pomogła wielu poszukującym duchowości„)
– Sama Peaka („doświadczony w nauczaniu studentów chrześcijańskich […] naucza Torę na wielu poziomach dla wszystkich zainteresowanych„)
– rabina Avrahama Greenbauma, założyciela witryny Azamra, która „lansuje studia i praktykę Tory„.
Strony Azamra http://www.azamra.org/links.shtml łączą do stron rabina Brody’ego ze stażem w spec-służbach Izraela oraz do Shuvoo.com i tworu Richmana, Light to the Nations (Swiatło Narodom) uczących Siedmiu Praw Noego. Dzięki, rabinie Greenbaum, bom sam się nie doszukał tego ludobójczego rabinicznego talmudyzmu u Richmana!
Tyle kazania niedzielnego. Dzięki dla MET’EGAANAAH za link… Dzięki za datki…
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Plany odbudowy III Świątyni Jeruzalemskiej

http://zbawienienews.blogspot.com/2010/02/plany-odbudowy-iii-swiatyni.html

TheWordWatcher 3.2.2010, dodatkowe tłumaczenie P. Bein
Plany odbudowy Świątyni Salomona są realizowane od dawna. Tym razem mamy dwie niezwykle ważne informacje.
Frank Love, prezydent firmy Kinti Holdings Group (KMLD) (OTCBB: KMLD) i David Rockefeller, dyrektor Supriem (?) oznajmili: „Kinti Holdings będzie zbierać fundusze na budowę 3-ciej Swiątyni Jerozolimskiej w ścisłej koordynacji z Instytutem Swiątyni, rabinem Chiamem Richmanem i Palestyńskim Komitetem Interesu Narodowego (Palestinian National Interest Committee, PNIC) oraz z Husamem Bajisem, popierającym kandydatem na prezydenta Palestyny.
Książe Husam Bajis i PNIC popierają naszą misję budowy Swiątyni i utworzenia Jednego Państwa Izrael-Palestyna.
Frank Love i David Rockefeller będą kolekcjonować fundusze w celu odbudowy III Świątyni Salomona w Jerozolimie.  Husam Bajis – także to popiera.
Teraz zastanówmy sie nieco nad tym dylematem. Rockefeller – satanista, Iluminati czyli oświecony osobiście przez Lucyfera, zamierza budować z III Światynię Salomona w Jerozolimie.
Masoneria – religia lucyferiańska od dawna planuje budowę Światyni Salomona w Jerozolimie. Boga i Diabła podobno nie ma – mamy przecież świat ateistyczny, ale Oni rozpoczynają budowę świątni w Jerozolimie.
Świątynia ta ma być dokładną kopią świątyni króla Salomona, który rzekomo nigdy nie istniał, a Biblia to podobno nonsensowny zbiór szalonych mitów hebrajskich pastuchów.
Sataniści będą budować świątynię dla Boga!? Jaki jest sens tego wszystkiego? Rockefeller na polecenie Szatana będzie budował świątynię dla… Boga!?
Szczególnie ciekawa jest końcówka tego filmu.Do czego jest im potrzebna świątynia?
Zasiądzie w niej ostani król świata, który będzie zasiadał w świątyni i podawał się za Boga!
II Tes 2: (4) który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest bogiem.
Mamy nawet datę rozpoczęcia jej odbudowy!
16 Marca 2010 – data z trzech różnych źródeł.
Poniżej linki do trzech odcinków ciekawego filmu [EN] na temat pochodzenia Baraka Obamy.

Filmy te ukazują pewną mozliwość, że Obama może być ostatnim królem całego świata. Być może Antychrystem.

16 Marca 2010 roku bedzie niewątpliwie niezwykle ważną datą w historii – być może ważniejszą niż 11 Września 2001.
Świat arabski zawsze podnosił wielki krzyk na samą wzmiankę przeniesienia stolicy Izraela z Tel Avivu do Jerozolimy. Tym razem, aby zbudować Świątynię Salomona, trzeba usunąć Meczet na Skale.
Jerozolima jest praktycznie pępkiem świata, niezwykle ważnym miastem nie tylko z powodów religijnych trzech głównych religii.
Czy to bije na alarm III Wojny Światowej? Możliwość taka jest definitywnie realna.
Jest pewne, że jakikolwiek ruch Izraela w kierunku Meczetu na Skale spowoduje niezwykłe i niemiłe podniecenie w krajach islamskich.
Niewątpliwie bedą wielkie debaty pośród Istamistów w Europie i innych krajach i mogą się one przerodzić w zamieszki oraz wielki przelew krwi.
Islamscy szejkowie mogą ogłosić Dżihad przeciwko wszystkim nie islamskim religiom.
Istnieje także mozliwość, że Bóg pokieruje niektórymi wydarzeniami, aby wykonać swój wyrok na Babilonie Wielkim.
Jeżeli rzeczywiście rozpocznie się odbudowa Świątyni Salomona, nie wróży to światu niczego dobrego.
Czy ludzie ci wielbią Boga Izraela?
Na to pytanie można odpowiedzieć innym pytaniem?
Czy przykazania Boga Izraela są w poszanowaniu tych, którzy planują odbudowanie Jego Świątyni?
Czy Rockeffellerzy czy rząd izraelski są posłuszni 10 Przykazanim Bożym?
Nie zabijają, nie kradną, nie trudnią się lichwą, nie popełniają cudzołóstwa i zalecają owe przykazania całemu światu?
Jeżeli odpowiedzi na owe pytania są negatywne, oznacza to kolejny diaboliczny krok w keirunku New World Order – NWO – Nowy Świata Porządek czy też raczej jeszcze większy bałagan.
Jest także pozytywny aspekt takich planów. Królestwo Boże pod berłem Ja-szua jest coraz bliżej!
…………………….

2 comments:

Blog Rafała Długosza: Ciekawy wpis. Czytalem o tym na onet dzisiaj, ale pytanie czy ta informacja nie jest falszywką, bo takie glosy tez widzialem a sam ten Supriem david rockeffeler mowia ze nie istnieje. Nie chodzi mi teraz o podwazanie tego co napisales, ale o to aby to zweryfikowac solidnie, bo przeciwnicy moga to wykorzystac.
Krzysztof: Nie ulega wątpliwości że zarozumiali fanatycy dążą do budowy świątyni . Nie jest tajemnicą że z tego powody rząd Izraela boi się że ktoś wysadzi obecny meczet i będzie rozróba na całego. Z drugiej strony mam wrażenie że Izrael dąży do ostatecznego rozwiązania problemu Palestyńczyków. Tam na pewno czeka nas niezła masakra. Trzeba jednak przyznać że termin jest krótki co czyni go mało prawdopodobnym.
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Dołącz do akcji „Codex”
Witam serdecznie. Na wstępie chciałem Wam powiedzieć, w kogo imieniu do Was występuję, pisząc tego maila. Występuję w imieniu obywateli zaniepokojonych tym co się dzieje w Polsce i na świecie. Napisanie tego maila było moją własną inicjatywą. Ale przejdźmy teraz do rzeczy. Otóż prawdopodobnie słyszeli państwo o nowym tworze prawnym przygotowanym przez ONZ i jej  agendy – WHO I FAO. Ten twór prawny ma tajemniczą, łacińską nazwę “Codex Alimentarius”, co w tłumaczeniu na J. Polski oznacza “kodeks żywnościowy”. Oficjalnie kodeks ten jest przygotowywany w celu ujednolicenia globalnych standardów w zakresie żywności, suplementów, witamin, minerałów, ziół, leków itp.
I tutaj zaczynają się problemy. Otóż według założeń Codex Alimentarius:
1.    nie będzie można mówić o naturalnych metodach terapii, o medycynie naturalnej, o suplementach jako źródłu zdrowia – godzi to w wolność słowa;
2.    wiele suplemntów diety, naturalnych witamin, naturalnych minerałów, ziół, po prostu zniknie z aptek i sklepów. Znikną oficjalnie dlatego, ponieważ nie będzie można jednoznacznie zaklasyfikować ich jako leki lub jako suplementy. Codex zakłada obecność tylko syntetycznych preparatów produkowanych przez wielkie koncerny farmaceutyczne. Jest to szczególnie groźne dla obywateli, gdyż ograniczy nam dostęp do środków naturalnych. Może to także niekorzystnie wpłynąć na sytuację Państwa firmy, jak i wielu innych małych bądź średnich firm produkujących naturalne preparaty. Wiele suplementów diety już zostało w Polsce zakazanych. Posiadam informacje, iż niektóre sklepy handlujące suplementami organizowały promocje i wyprzedaże, aby wyprzedać zakazane od nowego roku suplementy / preparaty;
3.    Codex Alimentarius podwyższa dopuszczalne stężenie rozmaitej “chemii” w produktach spożywczych. Jednocześnie Codex obniża minimalne wartości odżywcze mające znajdować się w żywności.

Sprawa z Codex Alimentarius nie jest zamknięta. Oficjalnie obowiązuje on od dnia 1 stycznia 2010 roku, jednak w Polsce większość jego szkodliwych założeń nie została jeszcze wprowadzona do oficjalnego ustawodastwa. Zaś na Zachodzie, dzięki sprzeciwowi milionów ludzi udało się zablokować wiele niekorzystnych dla obywateli założeń Codex’ u. W Polsce ruch sprzeciwu wobec Codex’ u dopiero się buduje, ważna jest każda pomoc, wsparcie, gdyż cała batalia przed nami. W związku z tym kieruję do Państwa zapytanie, czy byli byście Państwo zainteresowani współpracą, czy choćby dialogiem z naszym obywatelskim ruchem sprzeciwu wobec Codex Alimentarius?

Jako dodatek wkleję państwu link do strony zajmującej się założeniami Codex Alimentarius. Oto link:    http://www.stopcodex.pl/

pozdrawiam i dziękuję za ewentualną odpowiedź
kontakt ze mną przez mail: rkw34@op.pl
z poważaniem, Jarek

Posted in 7 Praw Noego, jak się bronić?, kompleks jot, opinie, Piotr Bein, propaganda, satanizm | 44 Komentarze »

Terroriada Vancouver – oglądaj bezpiecznie w TV

Posted by grypa666 w dniu 03/02/2010

Terroriada Vancouver – oglądaj bezpiecznie w TV
Piotr Bein 1.2.2010 z Vancouveru na podstawie życia tutaj, poprzednich aktów terroru państwowego oraz:
http://dprogram.net/2010/01/25/could-vancouver-2010-could-be-the-next-911/
duplikat na http://www.infowars.com/could-vancouver-2010-be-the-next-911/

Centrum malowniczego Wielkiego Vancouveru, aglomeracji ponad 2 mln mieszkańców między granicą z USA, górami i Pacyfikiem. Największy port Kanady, 4-ty w Ameryce Płn. Trzeci po Los Angeles i Nowym Jorku, Hollywood Północy. Liczne miasta partnerskie, w tym Odessa od 1944 r. Wśród "najlepszych do życia miast świata" od ponad 10 lat. Pod wzgl. kosztów nieruchomości 6-ty w świecie, a 2-gi w Ameryce Płn. po Los Angeles. Pod wzgl. kosztów życia 89-ty w świecie i 2-gi w Kanadzie po Toronto. Pod wzgl. czystości, 10-ty w świecie. Nowa dzielnica mieszkaniowców na b. terenie Expo 1986 po drugiej stronie wody na 1-ym planie między mostami. Stadion po prawej, a "nad nim" terminal statków wycieczkowych. Zdjęcie letnie.

Wisi Nowe nad Vancouverem, miejscem Olimpiady Zimowej 2010, od 12-go do 28-go lutego. Bilety nabyte u e-koników (do 5 tys. C$ za wejście jednorazowe!) wracają ze zniżką. Bo po co się pchać, skoro organizatorzy i oficjele po obu stronach granicy boją się olimpijskiego terroru? Astronomiczne nakłady na bezpieczeństwo otrzeźwiły nawet tych, co mieli zarobić na noclegach czy obiecanym przez maklerów proficie z upłynnienia domu. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa, wielce ważne osobistości z Kanady i zagranicy nie palą się z potwierdzeniem udziału w spektaklu. Dlatego rząd wykupił ponad 3 tys. biletów za milion C$? A do szpitala nie może się dostać moja żona i tysiące innych, którym odmówiono operacji i leczenia szpitalnego, by zrobić miejsce spodziewanym gościom na olimpijskim stole operacyjnym.

Poza stadionem, możliwy cel terroryzmu. Ponad 360 tys. pasażerów/ dobę, 47 stacji. Najdłuższa w świecie w pełni automatyczna, semi-lewitacyjna kolejka miejska, Sky Train. Nazwa wybrana w konkursie, od torowiska na estakadach. Wagony kanadyjskiej produkcji Bombardier z miescowej wytwórni. Nową linię na lotnisko zbudowano specjalnie na Olimpiadę z pomocą federalną.

Tak jak parę lat temu niektórzy błagali wibracje kosmiczne, żeby sprzyjały Olimpiadzie w zamożnym dla niektórych Mieście Lotosu nad Pacyfikiem, tak teraz mruczą mantry, żeby rekordowo ciepłe temperatury nie spadły z krakaniem oziębieniowców. Żona się cieszy, że rachunki za gaz mniejsze. Cieszy się niepublicznie, bo policja ściga niezadowolenie z Olimpiady i marnotrawstwa podatków. Nie wolno zamieścić w oknie plakatu „Gorsza Olimpiada czy scypionki?” Dobrze że byłem wtedy w Polsce… jednak ktoś mnie wyręczył: są spekulacje o zarazie IG Farben na koniec igrzysk, jako podarunek na drogę dla globalnych gości.

Niezmordowana Al Kaida

Na wszelki wypadek żona będzie u znajomych, gdyby Al Kaidzie wpadł głupi pomysł zaatakować Beina w majtkach za drwiny (tzn. Al Kaida w majtkach, Bein też ale bez środka palącego genitalia). Do wtóru globalnym mendiom o Al Kaidzie i jak to nasze wojsko przygotowuje się na terrorystów, zmartwychwstały Osama zapowiada eskalację majtkowych zamachów, jeśli nie przestaniemy pomagać Izraelowi. Mendia lokalne tutaj trąbią o zaginięciu 2 ton z 6 tys. ton (rozdmuchał wiatr?) nawozów azotowych, tj. surowca do bomb chemicznych agrarnych Al Kaidowców. Towar znikł z lokalnej firmy nabytej ostatnio przez …Golden Sachs, tj. banksterów od ratowania ich derywatyw krwawicą naszą i wnuków. (Na dole pod krzyżykami rzucam nieco faktów o pozostałych nabywcach, AIG i Carlye Group.) Sam ten fakt powinien zatrzymać fanów igrzysk, cyrków i telewizorni na małą sesję mózgową i skłonić do wystawienia biletów na e-bay i allegro.

W Oklahoma City, przed klubem Kuta Beach na Bali oraz 11.IX użyto mateczek i in. zaawansowanych broni z arsenału Al CIAidy. Za terror ten rządowy, zwalono winę  na słabowite bomby m.in. z nawozów i wyładowanych paliwem samolotów-pocisków. Nawet to było za mało 11.IX i użyto nano-termitu produkowanego wyłącznie w jaskiniach Obamy …tzn. Osamy. Wciąż nie wiadomo, o które rządy biega, bo z udziału międzynarodowych służb nic już nie wynika. W Oklahoma City znaleziono parę nieodpalonych mateczek, przyczepionych do konstrukcji w zrujnowanym budynku. Ocalałe, nieodpalone miejsca nakładały się na pole rażenia „bomby chemicznej”, co śledczy „przeoczyli” skazując niewinnego za zbrodnię z rąk służb USA — zbrodnię-protoplastę 11.IX, wg teoretyków mateczkowego spisku. Ci szaleńcy posądzają rząd(y) o sproszkowanie WTC nową bronią rozbijającą materię w pył — bezpodstawnie, bo pyłu już dawno nie ma…

Miejscowość narciarska, Whistler. http://www.namaste-direct.org

Więc kanadyjscy teoretycy zastanawiają się, który z licznych budynków rządowych pierwszy potrzebuje remontu. Możliwości biznesowe są też w pobliskim ośrodku narciarskim Whistler k. Vancouveru, miejscu górskich konkurencji olimpijskich. Finansjera Wall Street (Fortress Investments LLC), która pożyczyła 1,4 mld $ właścicielowi ośrodka Whistler, Intrawest ULC, zamierza sprzedać wioskę podczas Olimpiady. Fortress przejął kontrolę w 2006 r. przez nabycie Intrawestu za 2,8 mld $. Fortress niezapłacił ostatnio raty 524 mln $ za tę pożyczkę z banku inwestycyjnego Lehman Brothers, podupadłego w „kryzysie finansowym”. http://www.cbc.ca/money/story/2010/01/20/intrawest-whistler-olympics.html

Larry Silvertsein przypadkiem nabył 99-letni leasing WTC1 i 2 za 1/50 sumy odszkodowania przyznanego mu później za dwa ataki terrorystów, na co on przezorny zawsze ubezpieczony się ubezpieczył. Warto zapytać rabinów lubawiczerów czy 1/50 ma talmudyczną symbolikę, bo wg „antysemickich” profesorów Walt, Maersheimer czy MacDonald, Lobby Izraela stara się utrzymać na tym poziomie nakłady w stosunku do korzyści z USA. No ale Kanada to nie USA, więc i tu teoretycy spiskowi mają niełatwe zadanie.

Federalne ministerstwo transportu wyznaczyło strefy bezpieczeństwa: Whistler, korytarz drogowy i Vancouver. Tuż za granicą, DHS założyło bazę na okazję Olimpiady. Typowy samolocik rekreacyjny; jest ich więcej z płozami do lądowania na wszechobecnych wodach oceanu, fiordów, zatok, cieśnin i jezior, ale widocznie na nich Al Kaida jeszcze nie trenowała. http://www.vancouversun.com/sports/

Bezpieka po sąsiedzku

800 kamer bezpieki na olimpiadę założyła izraelska firma Verint wmieszana w Londyn 7.VII, Madryt 3.III oraz  USA 11.IX. Poza tym wydatki podatnika kanadyjskiego na bezpieczeńtwo objęły: usługi NORAD-u z USA, ogrodzenia, dwie łodzie podwodne przeciw jaskiniowym nurkom, psy węszące bomby, dziesiątki tys. policji i ochroniarzy … łącznie 900 mln $.  Premier Harper zwolnił parlament do 3.3.2010, przejmując władzę, w tym decyzje, czy zestrzeliwać samoloty. Cheney dostał kontrolę nad obroną lotniczą USA przed 11.IX i odmówił zestrzelenia samolotu pędzącego na Pentagon, podczas gdy nad Waszyngtonem krążył samolot dowodzenia, bo akcja była nietuzinkowa: zsynchronizować boeinga z myśliwcem i pociskiem plazmowym.

NORAD pokpił ochronę nieba USA 11.IX i chyba dlatego opracował procedury bezpieczeństwa na Olimpiadę. Kanadyjcy żartują, że wreszcie nasze myśliwce wrócą ze służby u południowych przyjaciół, tj. dla „USA” w globalnej wojnie z terrorem. Tylko skąd będą startować? Lotniskowca nie mamy, a nawet NORAD nie wyrobił z baz kilkadziesiąt km od celów Al CIAidy 11.IX. Czyżby jakaś nowa metoda, np.  snajperzy z rusznicami na walenie (wieloryby) z każdego wieżowca i szczytu góry?

Tymczasem policja zapowiada użycie agentów-prowokatorów w demonstracjach antysystemowców. Od lat Vancouver słynie z tych drugich na każdy temat absorbujący wolnościowców — od obrońców waleni z Greenpeace z ich cherlawą łajbą przeciw wielorybnikom, po szermierzy praw człowieka jak Dziekański zatejzerowany na śmierć przez Kanadyjską Królewską Konną Policję RCMP we wspaniałym poza tym naszym tu porcie lotniczym.

Od strony morskiej zwiększył się od stycznia ruch jednostek marynarki,  a na niebie — myśliwców i czarnych helikopterów . Tuż za granicą w Bellingham, czortowska bezpieka DHS otworzyła nową bazę, tak na wszelki wypadek, gdyby jakieś chuligaństwo olimpijskie chciało się przedrzeć do krainy wiecznego szczęścia, by zakłócić prawo i porządek Amerykanom.

Stadion w śródmieściu.

W związku z tym przypomina się po obu stronach granicy o układzie Kanada-USA nt. sąsiedzkiego wchodzenia mundurowych z pomocą w stanie wyjątkowym typu olimpiady, pandemie itp. współczesne nieszczęścia zagrażające ludności, bezpieczeństwu narodowemu i broń Boże gospodarce (jak nam przypominała prof. Brydak podczas świaniaka). Firmy ochroniarskie najmują niewyszkolonych, wynajmują szkoły i baraki na zakwaterowanie — oby to nie były punkty scypień i kwarantanny. Mimo miliardowego wzmocnienia bezpieczeństwa, media wyciągają niedociągnięcia, a władze zapewniają „nie przejmujcie się”.

Utajniony kanadyjsko-izraelski układ o bezpieczeństwie obejmuje imigrację i rasowe profilowanie, zarządzanie granicami, wywiad i wymianę informacji, przygotowanie do stanów wyjątkowych, więziennictwo, egzekwowanie prawa i anty-terroryzm. Czy dlatego Peter Power z firmy Visor Consultants pracuje nad czymś z Kanadyjskim Ośrodkiem Przygotowań Wyjątkowych (Canadian Center for Emergency Preparedness)? Power radził londyńskiej policji, jak zwalczać terroryzm w ten sam dzień, w który on się wydarzył — 7.VII (podobnie jak NORAD był zajęty ćwiczeniami 11.IX). Prawdopobieńtwo tego jest zyliony razy mniejsze, niż gdy ty i ja znajdujemy te same ziarnka piasku. Peter Power jest członkiem londyńskiej masonerii „Guild of Freemen”.

Terroriada a Purim
Ww. fakty i domysły są udokumentowane w URL podanym na początku, natomiast o  teorii mateczkowej i magicznego ułamka „1/50” poczytasz w mojej serii „Mateczki w służbie kompleksu jot”. Dodam, że 28.2.2010 r. przypada żydowskie święto Purim, obchody mordu dziesiątków tys. Persów (dzisiejsi Irańczycy) parę tys. lat temu, najradośniejszy dzień żydowskiego kalendarza. Cyfry daty sumują się w 6: „Do liczb magicznych należy cyfra 6 bo jej dzielniki 1, 2, 3 dają w sumie 6, także liczba 28, bo suma jej dzielników, 1+2+4+7+14 daje 28.”   http://www.eioba.pl/a79257/kabala_mistyka_zydowska_chasydzi_cadycy_i_sefiroty   Nie wiadomo, czy w br. na Purim skrajni żydzi zainicjują atak na Iran czy na Vancouver-Whistler.  http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/iran/iran_purim_massacre.htm

Wiadomo natomiast, że Talmud babiloński cytuje rabina Simona ben Johaia z II w., jednego z największych rabinów judaizmu i autora Kabały: „Nawet najlepsi nie-Żydzi wszyscy powinni być zabici” (Jewish Encyclopedia Funk and Wagnalls 1907 s. 617). Każdego roku w święto Purim, Izraelczycy idą na pielgrzymkę do grobu ben Johaia (Jewish Press 9.6.1989). W święto Purim w 1994 r. oficer armii Izraela i ortodoksyjny żyd z Brooklynu, Baruch Goldstein zmasakrował 40 palestyńskich cywilów, w tym dzieci, gdy klęczeli w modlitwie w meczecie. Był uczniem rabina Meira Kahane, który powiedział CBS News, że Talmud uczy, iż Arabowie to psy. Profesor Ehud Sprinzak na Uniwersytecie Jerozolimskim określił filozofię Kahane i Goldsteina: „Oni wierzą, że popełniają przemoc przeciw gojom, po hebrajsku nie-Żydom” (New York Daily News 26.2.1994). Podobnie wypowiadali się rabin Yitzhak Ginsburg („Musimy przyznać, że krew żydowska to nie to samo co krew goja” – New York Times 6.6.1989) i rabin Yaacov Perrin („Milion Arabów nie jest wart żydowskiego paznokcia” – New York Daily News 28.2.1994).

Religijni ekstremiści, fantyczni lubawiczerowie u prez. Busha. Od wprowadzenia w 1991 r. jako prawa, prezydenci USA ratyfikują co rok tzw. Dzień Edukacji USA, na mocy którego talmudyczne 7 Praw Noego jest podstawą moralności USA i świata. Prawo Noego karze ścięciem bałwochwalców, tj. chrześcijan. http://jewsribsinbearjaw.wordpress.com/2009/07/11/jewish-sabbateans-rule-the-world-for-satan/

Ataki 11.IX i następstwa zbiegły się z programem lubawiczerów, chasydzkiej sekty rabinicznego terroru talmudycznego, sprawującej de facto władzę globalną, świecką i religijną:
http://www.apocalypse-no.net/en/
http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/

Zaraz po 11.IX lubawiczerowie przepowiadali atak na Irak co do dnia. Ich rabin przewidział wojnę10 lat naprzód, podając święto Purim, w które także zakończyła się I wojna z Irakiem. Magazyn lubawiczerów Emes News (24.10.2001): „Podczas gdy prasa nie przewiduje takiego ruchu, a departament stanu zaprzecza planom ataku na Irak, osoby znające rabina lubawiczerów wiedzą doskonale, że kiedy powiedział Ameryka wypowie wojnę Basrze [miasto w płd. Iraku], nic w świecie nie zapobieże takiemu wydarzeniu.”

IsraelNN (26.3.2003) doniósł o zbiegu dat wojen z Irakiem z Purim: „wojna przeciw Irakowi i Hussajnowi jest dla nas […] mędrcy przez wieki tłumaczyli Torę, mówiąc że wszystko, co się dzieje na świecie jest dla dobra narodu żydowskiego […] Żydzi, szczególnie ci na Ziemi Izraelskiej, są głównymi aktorami na scenie historii, a goje […] grają role pomocnicze, podczas gdy złoczyńcy to rekwizyty i sceneria w tle […] B-G, wielki dramaturg, stworzył świat dla dobra Narodu Żydowskiego i naszym obowiązkiem jest wcielać Torę.” Z pomocą kabalistyki artykuł dowodzi cudu bożego w Procesie Norymberskim, więc obecnie „zamiast chować się przed posądzeniami [o sprowadzenie ataku na Irak?] powinniśmy dziękczynnie przyznać, co Pan Wszechświata robi dla nas z wrogami. Sadam Hussajn, Jaser Arafat, Baszar Assad, Osama ibn Laden i in. dyktatorzy, terroryści i mułłowie w regionie to nowi […] Hitlerzy. Nadchodzą wielkie rzeczy…

B. burmistrz Nowego Jorku, współsprawca 11.IX, Rudy Giuliani przemawia przy wręczaniu wyróżnień lubawiczerów. Na malunku w tle, ich "Rebbe" Schneerson, uważany za Mosziacha, tj. żydowskiego Mesjasza, przez tych supremacistów.

Nieco o lubawiczerach

Lubawiczerowie uwazają za Mosziacha (Mesjasza) swego rabina Schneersona, zmarłego w 1994 r. Powołują się na babilońską wersję Talmudu i wierzą w Kabałę. Wyliczając grzechy Jezusa Chrystusa, oczekują zmartwychwstania Schneersona (nazywając go z miłością Rebbe), nieśmiertelnego Mosziacha (www.noahide.com/yeshu.htm  26.3.2008). Pośmiertnie przyznano Rebbe, jako pierwszej osobie religijnej, najwyższe wyróżnienie cywilne Złoty Medal Kongresu USA „za niezwykły i nieprzerwany wkład do światowej edukacji, moralności i za uczynki dobrego serca„. Spośród sekt rozmaitych religii, niemiecki historyk Wolfgang Eggert uważa chabad-lubawiczerów za najbardziej niebezpiecznych dla bezpieczeństwa i pokoju światowego. Chrześcijańscy syjoniści pragną przyspieszyć II Przyjście, a lubawiczerowie – interwencję Mosziacha. Eggert cytuje ich rabina: „świat czeka na nas, abyśmy wypełnili nasza rolę w przygotowaniu świata do przywitania Mosziacha„.

Rebbe, przytaczany przez prezydentów USA jako przykład braterstwa i współczucia, nauczał za założycielem sekty chabadu w 1797 r., rabinem Zalmanem z Liady: „ciało Żyda jest zupełnie innej jakości niż ciało członka jakiekolwiek innego narodu […] Rzeczywistość nie-Żyda to sama próżność. Napisano: I obcy będą pilnować i żywić stada twoje. Całe stworzenie nie-Żydów istnieje tylko dla korzyści Żydów” (Washington Report of Middle East Affairs marzec 2000). Wiodący lubawiczerowie kilkakrotnie złamali prawo – pranie pieniędzy, kontakty z mafią i przemyt narkotyków – „odosobnione przypadki„, więc nieznaczące, wyjaśniają przywódcy lubawiczerów, lecz złuda wybraństwa narodu osiągnęła wśród sekty poziom alarmujący. Premier Netanjahu, jego następca Szaron, prezydent Izraela Mosze Katzav i wielu mniej znanych polityków, dyplomatów, wojskowych i osób w mediach, konsultowali się ze Schneersonem (http://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson).

Gubernator stanu Nowy Jork, George Pataki na ww. ceremonii rasistowskich zboczeńców - lubawiczerów. Wkładka z tego samego zebrania: Hillary Rodham Clinton, obecnie sekretarz stanu USA.

Rabin lubawiczerów Naftali Estulin pisze w nowojorskim wydaniu ich e-magazynu Beis Moshiach Magazine (www.beismoshiach.org) o „rewolucji Rebbe” w 2001 r.: „Bush-syn został dzięki Opatrzności prezydentem i ma okazję skończyć dzieło ojca: wyplewić zło ze świata jako początek i przedsmak spełnienia przepowiedni Mesjańskich […] Rebbe dał nam zadanie sprowadzenia Mosziacha, które Bush-ojciec myślał, że może zaniedbać, ale Rebbe zaaranżował sprawy tak, żeby Bush-syn mógł skończyć zadanie. Świat czeka na nas, na nasze spełnienie naszej roli w przygotowaniu świata na wielkiego Mosziacha. Rebbe prowadzi wojny Mosziacha na własną rękę, lecz nam powierzył przygotowanie świata.”

Naprawdę wojna wybuchła przez machinacje neokona Wolfowitza. Inny człowiek Lobby Izraela i kompleksu jot, senator Joseph Lieberman ogłosił, że strategia konfliktu z Irakiem postępowała wg planu narzuconego Kongresowi, Aktem o Wyzwoleniu Iraku, przez niego i senatora Johna McCaina. Lieberman, który poparł republikańskiego McCaina w wyborach prezydenckich 2008 nazwał Schneersona „największą żydowską osobistością religijną w moim życiu„.

Ostrzeżenie dla lubawiczerów, Izraela i Mosadu oraz ich marionetek

Ostrzeżenie w jęz. angielskim idzie do grup patriotycznych w Kanadzie i USA, bo jeszcze nie wymieniły Purim w zw. z Olimpiadą.

O izraelsko-talmudycznym pociągu do Iranu wszem wiadomo. Ale czy władze bezpieczeństwa Kanady przygotowują się przeciw vancouverskiej terroriadzie pod kątem Purim? Vancouver to mozaika grup etnicznych i religijnych. Mamy tu Europejczyków i wśród nich wszystkich Słowian, mamy żydów Tory i  Talmudu, żydów świeckich i Palestyńczyków, Arabów i Hindusów, Sikhów, Chińczyków, Taiwańczyków, Japończyków, Koreańczyków, Mongołów, Australijczyków i Nowozelanczyków, Indian i Afrykańczyków wielu narodów… Mamy białych, żółtych, czerwonych i czarnych… Wszelkie orientacje religijne w kościołach, cerkwiach, meczetach, synagogach i lożach, od chrześcijan wszystkich odcieni, po masonów i new age-owców… Wszelkie orientacje seksualne i polityczne — komuniści, marksiści, anarchiści, lewacy i prawacy…

B. KGB-owiec, współwinny m.in. 11.IX i fiasku pomocy ofiarom Huraganu Katrina: lubawiczer Michael Chertoff ("Diabelski" z rosyjskiego) ze swymi rasistowskimi ideologami żydowskiego supremacizmu. Ten podwójny obywatel USA-Izraela był 1-ym szefem nowej bezpieki USA, Department of Homeland Security. DHS nabrało rozpędu w "wojnie z terrorem", a na Olimpiadę założyło bazę przy granicy USA-Kanada. Nie dziwota, że amerykańscy patrioci zaczaili się uzbrojeni...

Jeśli komukolwiek się coś stanie w terrorze na terroriadzie, Kanadyjczyk z Polski Bein będzie pierwszy dochodził udziału Mosadu i Izraela.

Takie wasze szczęście, kompleks jot, z tematów, które Bein ruszył naukowo w ostatnich 10 latach: stosunki polsko-żydowskie, Bałkany, ludobójstwo XX i XXI wieku, „duńskie” karykatury Mahometa, terror w Mumbaju jesień 2008, „pandemia” H1N1 i inne…

Jeśli władze kanadyjskie dopuszczą do jakiegokolwiek aktu terroru podczas Olimpiady, będzie to dowodem zdrady stanu i zbrodni przeciw ludzkości, jak 11.IX w USA.

Ruch Prawdy przeciw draństwu kompleksu jot weźmie się za badania, jak po 11.IX czy mordzie Dziekańskiego przez RCMP. Winni i współprawcownicy tacy jak premier Harper i press-tytutki będą oskarżeni o akty ludobójstwa i zbrodni przeciw ludzkości w oczekiwaniu na Norymbergę II. Planowanie, udział w przygotowaniach na wszystkich szczeblach oraz kryjące poparcie od mendiów są ludobójstwem wg definicji.

Nie pomoże wam Obama ani Nibiru. Nie macie szans z niemal 7 mld gojów, więc sobie wybijcie z głowy terror w Vancouverze, talmudyczni i rządowi terroryści. Najlepiej tą samą bronią, którą planujecie dla nas.

Rabin Dov Zakheim, jeden z głównych sprawców 11.IX, główny księgowy Pentagonu, za jego kadencji zginęło ponad 2 biliony $. http://www.stewwebb.com/hot_breaking_news.htm

†††††††††††††††††††††††††††††††††
Gemitlich w Grupie Carlyle

Wg Wikipedii (31.3.2009) „usługodawca finansowy” Carlyle pod przewodnictwem założycieli Williama Conwaya-juniora, Daniela D’Aniello i Davida Rubensteina, zawiaduje ponad 84,5 mld $ kapitały własnego, zatrudniając 890 osób, przeważnie analityków inwestycyjnych, w 20 krajach na wszystkich kontynentach. Ta największa prywatna firma kapitałowa (wg rankingu PEI 50) utrzymuje w tajemnicy swe dochody. Firmy w portfolio Carlyle zatrudniają globalnie ponad 415 tys. osób. Carlyle  ma ponad 1300 inwestorów w ponad 71 krajach, a wśród jej pracowników i inwestorów są  Bushowie, b. brytyjski premier John Major, b. sekretarz stanu USA James Baker III, przybrany brat prezydenta Francji, Olivier Sarkozy, oraz George Soros.

Natomiast Wiki nie pisze, że Carlyle to who-is-who b. liderów republikanskich, od Franka Carlucci w CIA po szefa CIA Busha-seniora. Firmy Carlyle Group, 11-go co do wielkości w  zbrojeniówce USA, wytwarzają m.in. lufy do dział okrętowych, pojazdy bojowe Bradley, komponenty do większości samolotów wojskowych i cywilnych. 11.IX na dorocznym zebraniu inwestorów Carlyle był Shafig, brat Osamy ibn Ladena. Bush-junior był dyrektorem wykonawczym Caterair, jednej z setek firm przehandlowanych przez Carlyle, nie pokazał jednak tego w życiorysie.

Wg Wall Street Journal (27.9.2001), co najmniej od czasu podróży do Arabii Saudyjskiej w 1998 r. prezydent Bush-senior kontaktuje się z ramienia Carlyle z saudyjską rodziną królewską i z liczną rodziną ibn Ladenów. Ta ostatnia była do czasu sprzedaży swych udziałów 26.10.2001 jednym z inwestorów w Carlyle Group. Prescott, ojciec Busha-seniora, udzielił kredytu Hitlerowi i dostarczał mu surowce. Rząd USA zarekwirował mu majątek za handel z wrogiem, ale Bushowie odkuli się na ropie naftowej i zbrojeniach. W Carlyle, gdzie Bush-senior był w radzie nadzorczej, zainwestowali także: jeden z najbogatszych Saudyjczyków nazwiskiem Mahfouz, książę Bandar z 20-letnim stażem ambasadora saudyjskiego w USA oraz ojciec Bandara. Założony w 1987 r. Carlyle, z silnymi koneksjami u republikanów, zwiększył początkową inwestycję 130 do 900 mln $, gdy zanotował się na giełdzie w 2001 r. Online Journal (3.7.2001): „W ostatnich latach Carlyle odniósł sukcesy w zdobywaniu kapitału i robieniu pieniędzy. Zdobył 14 mld w ostatnich około 5 latach, a roczna stopa zysku wyniosła 36%. Jego 550 inwestorów składa się z instytucji i zamożnych z całego świata, włącznie z członkami rodziny ibn Ladena do czasu wkrótce po 11.IX. Rodzina, która publicznie wyrzekła się Osamy, jest tam inwestorem od 1995 r.”

Busha-juniora uważanego za słabego biznesmena, w 1986 r.  mianowano dyrektorem Harken Energy, dając mu 212 tys. udziałów i przywileje finansowe. W 1987 r. Mahfouz załatwił inwestorowi Bakhshowi 17% udziałów w Harken. Wg reprezentanta Harkena, Bush otrzymał stanowisko dyrektora jedynie dla koneksji z Białym Domem. Ta nieznana firma dostała duży kontrakt na wiercenia w Bahrajnie. Akcje Harkena poszły w górę, Bush-junior sprzedał udziały w Harkenie za 848 tys. $ i spłacił pożyczkę, pobraną na akcje Texas Rangers. Akcje Harkena szybko poszły w górę, gdy Husajn zajął Kuwejt. Znany Polakom z terapii wstrząsowej partner w Carlyle, Soros wybawił Busha-juniora z nieudolności w kierowaniu sorosowskim Harkenem, wykupując lecące na łeb akcje (Nation 17.7.2002).

Neokonserwatywni buszyci
Wspólnie z synem w Białym Domu, Bush-senior otrzymywał częste odprawy CIA – przywilej b. prezydenta. W lipcu 2001 r. osobiście kontaktuje się z saudyjskim księciem Abdullahem, by „wyjaśnić” politykę syna na Bliskim Wschodzie i przesyła prezydentowi plan odnośnie Korei Płn. pióra „eksperta od Azji” i b. ambasadora w Korei, Donalda Gregga. Ten b. doradca prezydenta Busha-seniora i weteran CIA, szczyci się udziałem w komandach śmierci w Wietnamie, a także przemytem heroiny w lotach Air America, pacyfikacjami w Salwadorze i Gwatemali oraz operacją Iran-Contra, za którą otrzymał przebaczenie od Busha w 1992 r. (New Internationalist lipiec 2002).

Prezydent Bush-junior przejął po ojcu zespół oszustów i kryminalistów. Podobnie jak ojciec, używał najwyższego przywileju w państwie, by ukrywać dowody zmowy z baszami ropy naftowej. Wg Sandy Tolan z wydz. dziennikarstwa Uniwersytetu Kalifornii w Berkeley, który pisze o neokonserwatystach bez przyrostka neo, administracja Busha chciała wojną w Iraku zmienić mapę Bliskiego Wschodu: „Neoimperialna wizja, którą widać z twórczości kluczowych osób w administracji i ich współwizjonerów we wpływowych konserwatywnych grupach doradczych, nie tylko przewiduje zmianę reżimu w Iraku, ale także władzę nad ropą iracką, możliwy koniec OPEC i nowe podległe rządy w Syrii i Iranie – siłą lub buntem wewnętrznym.” Zasoby ropy w Iraku mogą być większe niż w Arabii Saudyjskiej.

Bush-senior twierdził, że nie wie nic nt. handlu narkotykami i bronią, który sfinansował krwawe, nielegalne działania Iran-Contra, a powszechnie wiadomo, że nimi kierował. On i rodzina wzbogacili się na podejrzanych transakcjach nieruchomościami i na finansowych kombinacjach, które obaliły szereg banków i instytucji oszczędnościowo-pożyczkowych. Nie ma wątpliwości, że wysoko postawieni Saudyjczycy pomogli i poparli terrorystów, którzy 11.IX zamordowali 3 tys. Amerykanów i in.

AIG
American International Group AIG, obecnie globalny ubezpieczeniowiec w ponad 130 krajach, powstał w Szanghaju w 1919 r. Firmie przewodniczą Harvey Golub, Robert Benmosche i David Herzog. W 2008 r. przychód AIG wyniósł 110 mld $ , a dochód netto 99 mld $ przy majątku 860 mld $ i 116 tys, zatrudnionych. W Polsce AIG ma spółki zależne: AIG Bank Polska SA, Amplico AIG Life SA, AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, AIG Towarzysztwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Kryzys finansowy 2008 r. nadszarpnął płynność finansową AIG i rząd USA przejął 80% akcji za 182,5 mld $, pożyczonych od Federal Reserve na koszt podatników. Z tej „pomocy” na premie prominentów AIG poszło 165 mln $.

……………………….

Prawa autorskie Piotr Bein

Grafika Vancouver – http://www.seevancouverbc.com

Grafika lubawiczery – http://amalekite.blogspot.com/

Posted in 7 Praw Noego, Izrael, jak się bronić?, kompleks jot, lubawiczerowie, opinie, Piotr Bein, USA i Kanada | 401 Komentarzy »