Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Archiwum autora

[PRALNIA] Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę: „Bein – pocałuj ty mnie w dupę, tylko ryja wyszoruj” :)))

Posted by grypa666 w dniu 24/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

Wyasygnowałem 2 tys. zł z datków i środków własnych i żony na sprawy dintoryjne Andrzeja Dziąby i organizację Nowa Polska.

Wzywam Polaków do zrzutki na konto Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA„: 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418.

* * *

Pogotowie anty-syjonistyczne dla patriotów

PB: Katolicy uważający się za judeochrześcijan mają tu argument na potępienie syjonistów.

†††

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

Andrzej Dziąba 2.3.2017:  Drodzy Przyjaciele! Dzięki Waszemu zainteresowaniu, zaangażowaniu oraz realnej pomocy za pośrednictwem internetu udało się uświadomić Sądowi Rejonowemu w Będzinie, że prawo powinno iść w parze ze sprawiedliwością. Wczoraj ustanowiony przeze mnie na Podlasiu dzień wcześniej mężem zaufania Wiesław Krzewski, rozmawiał telefonicznie z Wiceprezes Sądu w Będzinie Ewą Urban, która przekazała mu informację, że sąd wezwał mnie do opłacenia złożonych wniosków w piśmie procesowym z 20 lutego 2017 r. Wezwanie w tej sprawie odbiorę po powrocie do Będzina. Na pytanie Wiesława Krzewskiego o możliwość przymusowego doprowadzenia do zakładu karnego Pani Wiceprezes nie odpowiedziała twierdząco, ale można było odnieść wrażenie, że Sąd Rejonowy w Będzinie nie chce mnie umieścić w więzieniu. 

Do sądu dzwoniły też inne osoby. Telefonów mogło być więcej ale nie o wszystkich wiem. Presja wywarta na sąd musiała być znaczna. To było kluczowe. 
 
Niektóre osoby mnie zawiodły jak chociażby Wiesław Norman z Częstochowy oraz instytucje jak OBURZENI z Antonim Gutem na czele. Ale na to trzeba być zawsze gotowym. Będę na bieżąco Was informował o sprawie. Pozdrawiam.
………………. 
PB: Szanowny Pan Minister Sprawiediwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro bm@ms.gov.pl
Bezwarunkowo popieram poniższy apel Pana Adrzeja Dziąby do Pana osobiście.
Apelacja ta świadczy o wyczerpaniu legalnych środków oraz o desperacji poszkodowanego w obliczu aparatu niesprawiedliwości.
Od kilku lat obserwuję nieustannie rosnące oburzenie czytelników moich blogów (ponad 8,5 mln wizyt od 2009 r.) podobnymi sprawami. Jeśli dojdzie do buntu społecznego z tago powodu i będzie rozlew krwi, kierujący aparatem niesprawiedliwości będą temu współwinni. 
Z poważaniem — dr inż.Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Andrzej Dziąba: Moi Drodzy! Proszę o poparcie mojego wystąpienia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie wszczęcia postępowania wobec funkcjonariuszy publicznych działających w sposób zorganizowany przeciwko mnie (tekst poniżej). To poza złożeniem skargi o kasację tego wyroku w Sądzie Najwyższym, co może aktualnie uczynić tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny i długo trwa, jedyny sposób, aby doprowadzić do wznowienia postępowania i uchylenia tego wyroku. Trzeba wywrzeć presję na Prokuratorze Generalnym, aby doprowadzić do skutecznego oskarżenia wymienionych przeze mnie osób.  Pozdrawiam — Andrzej Dziąba.

…………………….

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Konto bankowe 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. .
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

†††

HIPER-ALARM  Od tygodni, radiacja w USA do 2000 razy wyższa od normalnej

PB: Z niedawnej powtórnej katastrofy w Fukuszimie — np. basen zużytego paliwa? Czy z nagłego uwolnienia spod ziemi oparów radioaktywnych z kilku corium na głęb. do 2 km pod b. reaktorami? Rzekoma zwyżka radiacji w Fuku ostatnio to po prostu zmierzenie rzeczywistego poziomu po raz pierwszy od 2011 r. — poprzednie urządzenie psuły się od radiacji. Jaki jest naprawdę poziom radiacji, skoro i ten robot usmażył się w niej.

ALARM Specjalny Wydział Żydowski (Jewish Special Branch) brytyjskiej policji granicznej niewpuścił Ks. Jacka Międlara

PB: Autor klepie „lewacką” narrację anty-cywilizacyjną i anty-narodową (rzecz jasna robiąc dobrze „narodowi przebranemu”: wokabularz politycznej poprawności „neo-liberalnej” przeciw patriotom katolicko-narodowym, z retoryką procesów stalinowskich przeciw Żołnierzom Wyklętym.

O co chodzi? —  w obu przypadkach o żydłactfo. W Stansted „ochrona” brytyjskich narodowców przed wpływami oświeconego katolicyzmu, zaś w Hajnówce obżydliwa prowokacja wobec prawosławnych via zmanipulowana „prawica”.

Szerzeniem nienawiści jest mówienie prawdy o islamistach i żydłactfie? A jak ma mówić ksiądz z prawdziwego zdarzenia — łgać jak Szostkiewicz, wzmacniacz okupacyjnej hasbary?

Podburzanie przeciwko obywatelom ze wzgl. na ich pochodzenie i wyznanie.W Polin i W. Brytanii, byle ścierwu wolno opluć, oszczekać ruskich, patriotów polskich, katolików, chrześcicjan, a prawda o nasyłanej przez żydłactfo gawiedzi banderowskiej, islamistycznej obcych naszej cywilizacji, zdecydowanych (tak jak nasyłający) ją zniszczyć i co dzień dającej na to dowody — to co to jest???

Międlar wolał nacjonalizm niż kapłaństwo, mowę nienawiści niż głoszenie ewangelii.Nacja, rodzina, plemię i miłośc do nich to prawa Boże, b. niemiłe żydłactfu, chyba że o ich własne  chodzi. Międlar to rycerz Chrystusa: walczy słowem i czynem o Prawdę.

Nie wierzę, że miejscowi narodowcy nieznaliby uczuć prawosławnych Hajnówki wzgl. rzekomo zbrodniczych Polaków. To przypomina rozpalanie Litwinów czy Ukraińców przeciw nam… albo Polaków przeciw Rosjanom. Robota żydłacka, podobna do zaogniania konfliktow etnicznych i sekciarskich wszędzie tam, gdzie toczą się wojny ż-NATO i USraela o „demokrację”.  Część ludności etnicznej w Hajnówce niepodziela narracji polskiej narodowej. Trza osiągnąć miedzyetniczny konsenzus przez edukację, dopiero manifestować. Duda miał rację, że niepobłogosławił marszu w Hajnówce.

„Bury” i in. opluwani obficie Wyklęci prowadzili działania zmierzające do realizacji celów nadrzędnych, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego. Ich celem nie była grupa etniczna, tylko polityczna — przekłamanie jak w Srebrenicy w Bośni: znaczy jeśli żont wszawski zaludni Polskę banderowcami, a narodowcy obronnie zaczną ich eliminować, to będzie  to ludobójstwo na Ukraińcach? Give me a break!

„Bury” podejmował walkę w ramach ogólnopolskiego powstania antykomunistycznego, w której drugą stroną byli sowieci i komuniści, do których należeli zabici mieszkańcy wymienionych wsi. Za wolnej Polski byli oni działaczami i współpracownikami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi deklarującymi chęć oderwania Podlasia i Białostoczczyny od Macierzy, by włączyć te polskie ziemie do Związku Sowieckiego.  Za sowieckiej okupacji ci sami ludzie byli współpracownikami sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz (Smiert Szpionam) oraz NKWD ścigającego „wrogów władzy radzieckiej”. Więcej o łgastwie neo-ubeckim o „Burym”…

PB: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad bratem moim Jackiem

ALERT 10 razy więcej jodu-131 w Polsce niż w in. krajach

PB do nadsyłającej zajawkę: Niech pani pyta PANowca dra Pokorę itp. polactfo, co kpią z Beina przy takich okazjach LOL  Każdy powinien już wiedzieć, szukaj pod zakładką „Fukuszima” na moich blogach:

1. lugola,  jod po katastrofie to za późno

2. trza wziąć dokładnie nie więcej niż przepisowa dawka do 24 godz. PRZED dotarciem skażenia na twój teren; powikłania tarczycy po Czarnobylu w Polin wzięly się z nagminnego przedawkowania (dr Jaśkowski)

3. pigułki jodku ani lugola w żadnym wypadku nie chronią przed izotopami jodu w in. narządach niż tarczyca

4. każdy wypadek nuklearny to dziesiątki do setek izotopów, a na te nie ma pigułek

5. dawki KUMULUJĄ się w organizmie

6. „niski” poziom to tzw. promieniowanie o niskim natężeniu, o sktukach przekłamamnych o współczynnik 100 do 1000 w oficjalnej ż-epidemiologii głogoczowskich atomistuf.

Wyższy poziom w Polin — nie ma tam możliwego źródła, podczas gdy opady radioaktywne są nierównomierne geograficznie.

Rzekomy brak zagrożenia — skoro tak zapewnia ż-lobby atomowe to jest odwrotnie: izotop wskazuje na wypadek reaktora lub test broni nuklearnej. Lobby doskonale wie co się dzieje, ma zaawansowaną globalną sieć monitoringu, tylko że istnieje zmowa tajemnicy przeciw gojom od początku ery atomowej. Ich „nie wiemy” potwierdza coś poważnego… Niedawno była „awaria” w siłowni A i/lub w dużym zakładzie w Le Havre utylizacji zużytego paliwa jądrowego i jego przeróbki na pluton.

Jeśli przyleciał samolot monitoringu USraeala, może był wypadek z bronią nuklearną jednostek NATO?

Możliwym źródłem byłaby też Fukuszima, jątrząca się od 11.3.2011 największa w dziejach rana nuklearna emitująca na cały świat poprzez atmosferę i wody oceaniczne. 

Ruskie testy nuklearne źródłem… fantazja zjeba Macierewicza/Singera? Rosyjskie źródło skażenia natychmiast roztrąbionoby jako jeszcze jeden „dowód” agresji Rosji.

Filmiki pod artem  na GloriaTV wymieniają terroryzm… Owszem, co najwyżej państwowy, na pewno nie islamski, tylko zboczeńców wahabitów wytresowanych przez ż-suszpy. Albo Stuxnet jak w Fukuszimie, dla ostrzeżenia jewropy czy pojedynczego jej baraku.

SUPER-ALARMY Prof. Majewskiej

Badanie przeprowadzone przez duńskich badaczy w Guinea-Bissau  ujawniło, że niemowlęta w wieku 3-5 miesięcy, które otrzymały szczepienia DTP, umierały 5 razy częściej niż niemowlęta nieszczepione. Wcześniejsze badania tej grupy wykazywały podobne efekty.  Są to jedyne systematyczne badania  oceniające wpływ szczepień na przeżywalność niemowląt i są one miażdżące dla powszechnych, agresywnie promowanych programów szczepień dzieci.  W krajach tzw. rozwiniętych zgony poszczepienne niemowląt nazywa się eufemicznie śmiercią łóżeczkową z nieznanych przyczyn, a naprawdę są one medycznym dzieciobójstwem.  Każdy przymusowy czy obowiązkowy program szczepień to świadome uczestnictwo w tym dzieciobójstwie.   

 • Zgony niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce

Już docierają do mnie informacje o zgonach niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce.  Zgony te były poprzedzone ostrym poszczepiennym zapaleniem płuc i encefalopatią. Tego należało oczekiwać na podstawie danych zebranych w bazie VAERS.  Zarejestrowano tam 1851 zgonów po tych szczepieniach, tzn. mogło być ich 20 do 100 razy więcej, bo rejestruje się od 1% do 5% wszystkich przypadków. Polskie MZ widać bardzo się stara, żeby zredukować liczbę polskich dzieci i napełnić kieszenie karteli szczepiennych pieniędzmi polskich podatników.

 • Niebezpieczny dla zdrowia wszechobecny pigment TiO2

http://www.dailymail.co.uk/hea lth/article-4234664/Should-sto p-eating-chewing-gum-bread.htm l
https://phys.org/news/2017-02- food-additive-candy-gum-digest ive.html
https://www.researchgate.net/p rofile/Elad_Tako/publication/3 12503937_Titanium_dioxide_nano particle_ingestion_alters_nutr ient_absorption_in_an_in_vitro _model_of_the_small_intestine/ links/5880dda2aca272de1a4101af .pdf

Rozne inne publikacje o szkodliwosci TiO2 pojawiaja sie od dluzszego czasu, np.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/28106049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25524809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/26391178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25441061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/23587290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/27117919

Niestety, sa ignorowane przez legislatorow i wielu producentow, ktorzy dodaja ten pigment juz niemal wszedzie i do wszystkiego, nawet tam gdzie tego zupelnie nie potrzeba. Z jadalnych rzeczy TiO2 moga zawierac np. slodycze, mleko, pieczywo, ciasta, chrzan tarty, majonez, otoczki lekow itp., itd. wszystko po to, zeby produkty wygladaly na bielsze.
Szczegolne zdumienie budzi barwienie lekow dwutlenkiem tytanu – co za roznica pacjentowi czy tabletka bedzie snieznobiala czy nie, leki sa przeciez i tak roznokolorowe (aczkolwiek rowniez w kolorowych otoczkach niektorych lekow oraz w niektorych kolorowych lukrach tez znajduje sie TiO2 – po co?).

Dopiero ostatnio rzad Francji zainteresowal sie problemem.  Ale eksperci rzekomo mowia i bezpieczecznym TiO. Unia tez sie nie popisala. Ot tak po prostu, bezpieczny i juz, pomimo ze nie ma i nie bylo przekonywajacych badan potwierdzajacych jego bezpieczenstwo. Wprowadzono ten dodatek do zywnosci w 1969 r. po prostu zakladajac, ze bedzie bezpieczny. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211

* * *

Rozrywka polityczna

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

†††††††††††††††††††††

TAJEMNICZA ŚMIERĆ i WYKŁADY ŚP. DR RAFAŁA WÓJCIKOWSKIEGO

Tajemnicza śmierć posła RP Rafała Wójcikowskiego – WYPADEK CZY ZAMACH?
Dziwny wypadek posła Kukiz’15. Przypadek czy zabójstwo? Szokujące dowody w sprawie!

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Życia

Narodowcy polscy: Kosowo jest serbskie, cel USA: rozbić Europę i Słowian

Australijczycy potępiaja Nietenjahuja i rasistowski Izrael

Nietenjahuj przybył do Australii…

Chłopiec uchodźca z Syrii w Turcji zaopiekował się rannym psem

IX Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego

Stanisław Zagajewski – włocławski artysta rzeźbiarz

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Śmierci

Koniec wolności słowa w Kanadzie — „antysemityzm”, „islamofobia” i antygenderyzm będą karane

Islam i szariat zagrażają narodowi amerykańskiemu, niektórzy nadal liczą na Trumpa, że ich obroni

Wywiad Łukasza Rudkowskiego z myślicielem nt. Trumpa

Łukasz Rudkowski rozmawia z Edwardem Griffinem: Co będzie z FEDem za Trumpa

Thierry Meyssan nabrał się na szoł Trumpa, podaje detale machiny dezinformacji

Masowe Ataki na Imigrantów w Niemczech

Baza Chin obok bazy USA w Dżibuti

CIA zamordowało ambasadora Rosji w ONZ

Ż-saudyjska wojna w Jemenie

Trump: USA musi być w czołówce wyścigu nuklearnego (już 7 tys. bomb!)

Załgany socjopata Trump

Trump ujawnia Trumpa

Zabijanie płodu, noworodka w USraelu

Dekrety prezydęckie Trumpa robią dobrze ż-korporacjom

Dr David Duke nabrał się na szoł pro-syjonisty Trumpa

†††††††††††††††††††††††††

Wolność która zniewala

Co sypano zimą na ulice Włocławka

Legnica: nowa szkoła podstawowa… ukraińska

Konferencja w Monachium – McCain rolował Dudę czy odwrotnie?

Wywiad z Miernikiem u Chojeckiego

Zygmunt Miernik, antysystemowy „bicz na sędziów” mataczy

†††††††††††††††††††††

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

C.d. sagi Zauważ hitlerka w swym środowisku, Kornatowicz pokazuje więcej obżydliwego oblicza w zw. z dintoryjnym nękaniem Andrzeja Dziąby

PB: Reakcja asymetryczna na wojnę hybrydową hitlerka zadziałała   :)))))))))))))

Kornatowicz: Tak, tak, szajba u nawoza Beina się rozwija . Myślę nawet, że doprowadzi go ostatecznie do zguby ( a może i już doprowadziła ) . Jak możecie z takim agresywnym, nieokrzesanym chamem się zadawać ? PRZESTRZEGAM, BO KTO Z KIM SIĘ ZADAJE, TAKIM SIĘ I STAJE . Chcecie być takim jak nawóz Bein ? Już pozostał mu tylko Dziąba, do dziąbania, w tych dyskusjach, cała reszta wyśmieca jego przekazy automatycznie . NAWOZIE BEIN – Kornatowicz jest lekarstwem na takie kreatury jak ty .

PB: Panie Kornatowicz, Doprosił się pan przesranego, słowa dotrzymuję :)))

Nawozem naturalnym 😛 być zaszczyt: podtrzymuje życie i produkcję dlań pożywienia, zaludniony obficie pożytecznymi drobnoustrojami.

Natomiast Kornatowicza jak zwykle precyzyjnie 😛 nazwałem gnojem w znaczeniu gnojek, śmierdziel, smarkul, zasraniec, srajdak, pętak… i co tam jeszcze oznacza młodszych łajdaków od nas starszych i mądrzejszych 😛 chodzących cnót :PPP

bez przyczyny nazwał mnie — Patrz poniżej i początek sagi hitlerka (kliknij powyżej)

nie mam w zwyczaju wychylać się tam, gdzie rozum nakazuje pozostanie w cieniu ! — Chyba że dla mamony… W przypadku ze szpitalem, instytucją ż-medycyny dla durnych gojów,  pozwał dyrekcję za to, że być może uratowała mu życie, odmawiając dalszego trucia „na raka”. A gdyby wygrał, naraziłby siebie na ryzyko śmierci, a podatnika na 400 tys. zł odszkodowania i Bóg wie ile na dodatkowe ż-„leczenie”.

Tenże „mecenas” Kornatowicz poucza Dziąbę o procedurach, a wredna dintojra od początku 17 spraw przeciw Dziąbie współdziała z mafią biznesowo-sądową Polin, bo inaczej musiałaby sama siebie osądzić i skazać.

Sugeruje nam pan kłamliwie, że za te 500 zł zostałby pan skierowane na wielomiesięczne prace zastępcze — Inna sprawa przeciw Dziąbie (też z poradą mecenasa)  który wyklarował w apelu o pomoc, że sąd chce zamienić grzywnę na 25 DNI w ciupie: 83,33 groszy grzywny na każdą godzinę w ciupie, a sam pisze, że najniżej jest 11 zł/godz. Absurdalna taryfa wymiany wyroku ze sfałszowanego oskarżenia! Prawy człowiek nie podda się, dla zasady, bo inaczej dintojra będzie dawać wyroki niedużej grzywny na podstawie fałszywych zeznań, a jak się kto słusznie postawi, to dostanie taki odpowiedni przelicznik na ciupę, że mu się odechce wojować z dintojrą. To są tysiące przypadków w Polin.

Tak to zarozumiały pyskaty hitlerek chce pouczać… nie daj Boże przewodzić Polakom!

deklaracji, której o ile sobie przypominam, to nie przypominam sobie — To ja przypomnę: Dziąba gdy prosi o pomoc to jest źle… Nieafiszuje się czczo jak Kornatowicz… niezałatwia na czyichś blogach prywaty o mamonę przed sprawami publicznymi i społecznymi… nierozwala inicjatyw innym. Zaś Kornatowicz jest najważniejszy i wiej najlepiej. Usłyszał od  klawiaturowca w wątku (prawdopodobnie agenciura, bo zjawił się znikąd niebędąc choćby ukrytym adresatem — ułożyłem pod-listę i wiem na pewno), że to lipa naciągana przez Dziąbę. Olał Dziąbę, uważał jak zwykle że wie najlepiej ze swego zagnojonego łba. Niezaznajomił się jak widać z sednem. Typowo dla swej bufonady, Kornatowicz dokładał się do wątku, popierał klawiaturowo Dziąbę, w tym o potrzebie hucznej reakcji społecznej, na co on ma pomysł na przyszły rok, praktykę pyskacza, portal w budowie itd.

Fakt, nie obiecał formalnie, ale i nie powiedział: ja tu tylko picupicu, a pan jesteś łgacz full of shit, broń się pan sam, mam 100 tys. ojro do wygrania i pszywuctfo narodu na głowie.

Pan jak zwykle, ujawnił tą prywatną, do niego tylko kierowana korespondencje, aby się nią posłużyć, czym zwolnił mnie pan automatycznie z świadczenia mu wszelkich przyjemności — Rzeczywiście?! Tonący brzytwy się łapie, Dziąba użył „tajemnicy” w pozytywnym sensie, by pobudzić śpiących, że ktoś nie jest obojętny i też nawołuje do szerszego zaangażowania obronnego. Każdy sam zweryfikuje w wątku poniżej. Czy psychol Kornatowicz wyleczy się ze swoich „tajemnic” i ego?

zasugerować panu, aby starał się zamienić karę izolacji więziennej , na kare dozoru domowego, z aparatem na nodze . Reakcja pana była niegrzeczna , nie podziękował pan za tą podpowiedź i stwierdził, ze nie zamierza z tego skorzystać . A zatem –                    A SIEDŹ CZŁOWIEKU W CIUPIE, JAK TAKIŚ TO HARDY ! — Czy trza więcej na sqrviela niż sam dał dowód? Kornatowicz robi dla dintojrii i żydłactfa, czy dla Prawdy i godności Polaka? Niech sam tak działa; za podobne Andrzej Dziąba momentalnie straciłby nasz respekt. Taki ma cel żydłactfo, by goje przyjęli jako normalkę talmudyczne prawo zamiast naturalnego.

Dziąba: Nie jest Pan ogrodnikiem tylko pospolitym pieniaczem. Gdyby Pan dociekał prawdy obiektywnej, byłoby w porządku, ale Pan tego nie robi. Przeczytał Pan opis moich 17 procesów karnych? Proszę to najpierw zrobić, następnie zadać mi pytania, wyrazić wątpliwości i dopiero potem oceniać. A Pan się ślizga po powierzchni. Nie pomaga, a jeszcze przeszkadza.

Kornatowicz: Mam nadzieję, mam nadzieję .  Cóż, trafił pan na ogrodnika, któremu nie ciąży wyrywanie chwastów w ogrodzie .

Dziąba:  Panie Kornatowicz! Nie mam przyjemności z Panem dalej się komunikować. Nie należy Pan do tych, z którymi warto zgubić. Żegnam.

Kornatowicz: czym niby ja obrażam nawoza Beina ?! Gdzie pan był, kiedy nawóz Bein wielokrotnie, bez przyczyny nazwał mnie ” gnojem ”  ?!!!

Panie Dziąba, ja rozumiem, że dla pana ja również powinienem nazywać nawóz gnojem . Jednak to się kłóci z wychowaniem mnie przez moją mamę, która zawsze powtarzała mi, że ” nie mówi się gnój, tylko nawóz, bo tak jest elegancko ”  Czyżby zmuszał mnie pan do nieelegancji ?! Wybieram nauki mojej mamy, bo pańska logika zdradza wiele ułomności .

Co do zarzutów pod moim adresem, że panu nie pomogłem , otóż ja nie mam w zwyczaju wychylać się tam, gdzie rozum nakazuje pozostanie w cieniu !

Takich jak pan sprawami zarzucany jestem raz w miesiącu . Specyfiką aparatu (nie)sprawiedliwości jest precyzyjne trzymanie się procedur . Jeśli pan tych procedur nie zachował, zaniedbał swoje sprawy, to dał się pan złapać na ich łajdacki lep . Każdy, kto żyje w Niemczech zna tą precyzje trzymania się procedur . Ten natomiast, który nie żyje za naszą zachodnią granicą widział zapewne wiele razy, jak na granicy niemiecki urzędnik celny dosłownie NOSEM W DOKUMENTACH czyta jego treść i nie przeoczy jednego przecineczka . Naszym urzędasom jeszcze daleko do takiej precyzji . Tak , czy siak, na skutek pana niefrasobliwości pojawiły się pewne konsekwencje . Nałożono na pana karę w wysokości 500 zł, z którą pan walczy jak rycerz niepokalanej . Sugeruje nam pan kłamliwie, że za te 500 zł zostałby pan skierowane na wielomiesięczne prace zastępcze

Według przepisów prawnych obowiązujący przelicznik godzinowy zasądzonej grzywny , zamienionej na wniosek ukaranego na prace społecznie użyteczną waha się od 11 zł, do 200 zł za godzinę ( według widzi mu się sędziego ).                                             W pana przypadku , w najgorszym razie byłoby to około 45 godzin ” pracy ” , do wyboru z listy ośrodków, gdzie taką pracę można świadczyć . Na owej liście instytucji użyteczności społecznej są tak zacne instytucje, jak hospicja i szpitale, a skierowany może sobie wskazać, gdzie owe prace , w zależności od jego oceny, zdecyduje się odbyć .                      A jak wygląda owa pokutnicza praca opowiem, bo już ją wielokrotnie odbywałem ( dla dociekliwych służę adresem do weryfikacji, że tam byłem miód i wino piłem )

Prace takie , z przymrużeniem oka ” pracodawcy ” polegają na leniwym zgrabieniu liści w parku i wokół budynku, drobnych prac porządkowych, w niewielkim odśnieżaniu ( bo codziennie mają „skazanych” i jest komu robić ) i innych niezbyt ciężkich prac, które zazwyczaj są traktowane przez ośrodek, do którego ” skazany ” jest skierowany bardzo łaskawie, z przymrużeniem oka na ich jakość i CZAS .                                                           Jeśli chodzi o mnie, to zawsze wybieram hospicjum, bo to instytucja bardzo zacna i nawet bez skierowania uważam, że wypada jej pomagać, CO TEŻ I CZYNIĘ, ŚWIADCZĄC IM NIEODPŁATNIE USŁUGI TRANSPORTOWE, W RAZIE ICH POTRZEB . Wczoraj, dla przykładu, zawiozłem im swojej artystycznej produkcji na wartość około 500 zł, bo jutro mają bal charytatywny .

Tu też zatem pan kłamie, sugerując, że zostałby pan skierowany na pół roku do prac na wysypisku śmieci !

Pan kłamie !!!

Kłamie pan również, skarżąc się do nawoza Beina i innych adresatów, że Kornatowicz nie wywiązał się z deklaracji pomocy , co z nieskrywaną przyjemnością nawóz Bein wykorzystał, aby robić pode mną krecią, parszywkę .

Nie wywiązał się Pan z deklaracji pomocy zarzucił pan i mi, w jednym z maili, po czym zapytany o wskazanie owej deklaracji, której o ile sobie przypominam, to nie przypominam sobie, stwierdził pan „ nie wiem. Pisał Pan o zbiorowej histerii

Owszem, pisałem o zbiorowej histerii w ataku na sądy, ALE NIE W PAŃSKIEJ SPRAWIE, W KTÓREJ TYLE POTRZEBY RATOWANIA, CO KOT NAPŁAKAŁ ! Pan jak zwykle, ujawnił tą prywatną, do niego tylko kierowana korespondencje, aby się nią posłużyć, czym zwolnił mnie pan automatycznie z świadczenia mu wszelkich przyjemności, i za które to ujawnianie na forum publicznym prywatnych do niego korespondencji kolejny już raz go poszturchałem .

Ostatnią kwestię, jaką poruszę w tej sprawie jest moje staranie ślepe, które kazało mi, mimo wszystko, zasugerować panu, aby starał się zamienić karę izolacji więziennej , na kare dozoru domowego, z aparatem na nodze . Reakcja pana była niegrzeczna , nie podziękował pan za tą podpowiedź i stwierdził, ze nie zamierza z tego skorzystać . A zatem –                    A SIEDŹ CZŁOWIEKU W CIUPIE, JAK TAKIŚ TO HARDY !

Tak właśnie wygląda precyzja i logika, której zdaje się pan nie posiada, co skazuję pana na wykopanie z mojego kółka różańcowego i co sprawiło, że sąd skazał pana na zasadną karę grzywny, której nie zamierza pan uiścić, a ja nie zamierzam panu w takim stanie pana rozumowania pomagać !

Adieu !  Proszę do mnie więcej się nie produkować, bo nie zamierzam bełkotać setkami śmieci elektronicznych o dupie Maryny !

Dziąba: Reagują Panie Krzysztofie. Proszę nie obrażać dr Piotra Beina.

Kornatowicz: Panie nawozie Bein i panie Dziaba – odpowiem wam pozniej bo teraz z przyczyn technicznych nie moge . Ale odpowiem, w przeciwienstwie do tych, ktorzy na wasze belkoty nawet nie reaguja

PB: Panowie Kornatowicz i Dąbrowski: ustwiacie ludzi po kątach, że nie tak działają albo niedziałają… A tu co — uwiąd fiuta? Panie Dąbrowski, stać pana na wsparcie finansowe dla Dziąby i NowejPolski… Obu wam ręka nieodpadłaby od wysłania gotowca do dintojrii…

Smutne to i żałosne

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! Ma Pan rację. Kornatowicz i Dąbrowski nie udzielili mi poparcia.

PB: […] Kornartowicz i Dąbrowski obiecali poparcie. Czy i co zrobili dla Pana?

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! „Kazał pan, musiał sam”. Dzięki za pomoc.

PB (po pytaniach o dostępie Dziąby do mecenasów): Czy ma Pan pomocników-sekretarzy i organizatorów, czy zdany na siebie samego?

Kornatowicz: Ja bym zapisał to tak ; Szanowni przyjaciele – spotkała mnie taka, a taka krzywda …….. , którą spowodował taki … sędzia, który sporządził wadliwą ocenę sprawy tyczącej ( tu opis preludium krzywdy ) i ukarał mnie niesprawiedliwym wyrokiem …..Dołączam jego kopię w załącznikach . W wyniku tej właśnie decyzji rozpoczęła się latami trwająca moja walka z aparatem terroru i niesprawiedliwości, którą ostatecznie przegrałem z powodu…. i zostałem skazany na ……  Proszę was, jeśli kto blisko mieszka i może o taką niezbędną mi pomoc …….

Dziąba: Panie Krzysztofie! „Idę za ciosem” Z czym Pan ma problem? Jest krótkie wystąpienie, a na końcu prośba, aby wyrazić swoją opinie. W załącznikach jest wezwanie na posiedzenie, następnie postanowienie o zamianie kary grzywny 500 zł na karę 25 dni więzienia, zażalenie na te karę, dokładny opis tej sprawy, pismo do prokuratury, a następnie upoważnienie dla męża zaufania i pismo od niego z wnioskiem o umorzenie kary grzywny. Zabrakło w załącznikach jednego pisma, gdyż Grzegorz Piątek pisząc w odpowiedzi zamieścił swoje załączniki. W liście adresowej na początku były adresy internetowe moich prześladowców, aby wyrazić im swoją opinię na temat prześladowania mnie w tej sprawie. Co jeszcze potrzeba, aby cokolwiek zrobić?

Dziąba: Drodzy Przyjaciele! 22 lutego 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbędzie się o godz.10 10 w sali numer 51 posiedzenie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z 14 grudnia 2016 r. W załącznikach znajduje się pełna informacja o tej sprawie. Było to siedemnaste postępowanie karne wobec mnie, które w urągających praworządności okolicznościach zakończyło się wyrokiem skazującym. Pozostała jeszcze do wykonania grzywna w kwocie 500 zł, którą zamieniono na 25 dni aresztu.

Odpowiedzialni za tę sytuację są funkcjonariusze częstochowskiej prokuratury i sądów włącznie z aktualnym Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie Adamem Synakiewiczem, który uczestniczył w prowokacji wobec mnie 11 września 2009 r. oraz ich przełożeni w Częstochowie, Katowicach i Warszawie. Adresy internetowe instytucji publicznych odpowiedzialnych nie tylko za prześladowanie mnie jako człowieka i obywatela podaję na początku. 

Proszę o wyrażenie swojej opinii na te adresy internetowe jako potwierdzenie stanowiska wobec jawnego zła, łamania praw jednostki, obywateli i społeczeństwa przez okupacyjną władzę żydowską w Polsce . Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

Posted in bez kategorii | 16 komentarzy »

[PRALNIA] Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Posted by grypa666 w dniu 23/02/2017

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

PB: Panie Leszku, napisałem, że nie ja nadałem nagłówek… Yahoo niepozwala zmienić tytułu wątku, musiałbym zacząć osobny, a każdy zweryfikuje poniżej, że tak nie jest. To pokazuje, jak rzetelni i obiektywni jesteście.

Leszek Makowski (nadal jak tchórz do ukrytej listy): PANI JADWIGO i SZANOWNI – TYLKO DEBIL nazywa innego debilem z prostej i prymitywnej przyczyny, że ten nie myśli jak debil !!!

Jadwiga Arnold: Szanowni Państwo, proszę się nie denerwować,nic nam to nie da ponieważ ludzie ci są z innego kręgu cywilizacji.  Mnie to też wkurza, ale nic na to nie poradzimy. Ten kod kulturowy został do nas wprowadzony na czołgach wraz z armią czerwoną, więc co tu wymagać musimy z tym żyć traktować jak śmieci i wrzucać do kosza (dobry informatyk poradzi) oni są po prostu inni, najgorsze to, że wcale nie jest ich mało, ale nas dużo więcej więc poradzimy. Tak trzymać!. Pozdrowienia z Krakowa.

PB: Panie Leszku, zacząl pan jeszcze niżej… zapomniał pan aniołek? :))) Odpowiadałem rzeczowo, a pan na to ch…jowo, czy mam tu przed paniami przywołać byłe mejle?

Nie moje słowa w cytacie tytułowym. Zacznijmy rozmawiać, bo podział jest na rękę wspólnemu wrogowi. Użyłem liczby mnogiej, biorę część winy na siebie. Nie wątpię, że ma pan na sercu dobro Polaków i Polski. Ja też, dlatego próbuję. Niech bitwa na fakty wyprze emocje, demagogię i szkalowanie.
Różnimy się w opiniach, bo mamy różny podkład. Analizuję i oceniam polskie podwórko, wychodząc  z wiedzy o systemie zewnętrznym: analiza z góry na dół.. Niepotrzeba do tego znajomości wszystkich detali  dolnych, wystarczą kazusy i trendy. Pan zdaje się odwrotnie: z dołu do góry, bez wiedzy nadrzędnej, która wytłumaczyłaby każdy niemal szczegół na dole, Dlatego nie uważam się za podatniejszego na propagandę, a jeśli byłoby tak, to nieudowodnił pan. Toteż cytat na końcu o idiocie jest kolejnym poniżeniem, obciąża pana, nie mnie.
Reprezentuje pan myślenie sporej części Polaków. Rozmowy są naszą wspólną ABSOLUTNĄ koniecznością. „Dzięki” m.in. naszemu ministrowi obrony, mamy najniebezpieczniejszą w historii sytuację Rosja-USA i najrealniejszą możliwość wybuchu wojny nuklearnej, z Polską w środku.
Trump okazał się aktorem, kontynuuje politykę ż-banksterii i ich neokonów w Waszyngtonie, zajadłych wrogów Rosji i Rosjan. Otoczony syjonistami i agentami banksterii w administracji, na pewno nie zmięknie. Nadal rządzi ż-banksteria poprzez CIA, Trump tylko podpisuje. W PRL jeździli po wskazówki do  Moskwy, a w kosmopolitycznym dziś — do Bruxeli, Londynu, Berlina, Waszyngtonu, Nju Jorka i Tel Awiwu — gniazd żydłactfa globalnego.
Rosja jest dużo słabsza wojskowo niż USA i NATO (stosunek budżetów wojskowych 1:10, kilka baz Rosji globalnie, a tysiąc USA). Aby bronić się, musiałaby wyprzedzająco uderzyć atomowo w kluczowe obiekty wojskowe i dowódcze Zachodu (w tym baza ubotów atomowych USA  na wybrzeżu Kanady, gdzie mieszkam). A jeśli nie, to zrobi to w momencie ataku na siebie… Bo Rosja nie ma innego wyjścia, by bronić suwerenności.
*****
mamy jeszcze trzeżwo myślących publicystów i pisarzy jak np. Rafał Ziemkiewicz, prof Andrzej Nowak czy chociażby Grzegorz Braun
Propagandyści zamiast historyków i analityków odpornych na hasbarę. Prof. JR Nowak (podobnie jak Wolniewicz) zapatrzony był z narodem w PiS, Dudę, Kaczyńskiego… Dziś potępia ż-Dudę, proponuje alternatywę do PiSu w postaci nowej partii na prawo,  czyli Kaczyński/Kalksztajn na bok.  Mimo to Kalksztajna jeszcze nieprzejrzał, a Trumpem pozostaje ogłupiony.
Prof. A. Nowaka, Brauna, Michalkiewicza i kilku innych rozebrałem na kawałki  — podam linki na żądanie.  Powtarza pan ich wersję. Znam obie, również naukę i praktykę info-wojny i propagandy. Zaś pan sypie bez faktów to, co wcisnęła propaganda… nieraczył zaznajomić się z podstawą moich przekonań — wynik wieloletniej pracy w poważnym projekcie międzynarodowym, z wyrożnieniem referatów do czołówki badań nad ludobójstwem i masowymi zbrodniami, czym w skrócie jest działalność żydłactfa.
jak to stało się, że tak wielki i waleczny i przez co niektórych wychwalany naród rosyjsko-sowiecki dał się ujarzmić i zniewolić przez Żydłaków
Tak się stało, bo żydłactfo nie wciąga szporotek do swej gry w przełomowych momentach.
Wielki zdolny i kulturalny naród niemiecki wciągnęli syjoniści i ż-baksteria w obie wojny światowe i zagładę Słowian w Holokauście. Szoa, zagłada współplemieńców opornych syjonizmowi, tj. żydów ortodoksyjnych i Żydów zasymilowanych  w Europie, to mały epizod najmocniej rozdmuchany przez żydłactfo. Ks. Międlara suspendowała zjudaizowana hierarchia KK m.in. za głoszenie tej prawdy. A jednak, żydłactfo wciągnęło masy żydowskie (żydostwo) w Kłamstwo o Holokauście itd.
…Tak samo się stało  jak Francuzi w Rewolucji Francuskiej obalili swoją monarchię i cywilizację na rzecz 1-ej „demokracji” wolność-równość-braterstwo, zaplanowanej w długoletnim dążeniu żydobanksterii do Nowego Porządku Świata, czego finisz dziś mamy.
…jak część Polaków otumanili propagandą nienawiści do wszystkiego co z PRL, bo tak potrzebowali „inwestorzy”, by przejąć dorobek Polaków od czasu II wś. i wpędzić naród w wyzysk i niewolę, jakich nie zaznaliśmy od wieków oraz żeby skojarzyć nienawiść do PRL z nienawiścią do Rosji.
…jak Ukraińcy, wbrew swemu narodowemu interesowi, poparli Majdan, tj. wojnę jednej grupy ż-oligarchatu z drugą. Dziś mają znacznie gorzej niż za oliparchatu współpracującego z Moskwą.
…jak Arabowie w Wiośnie Arabskiej pomogli żydłactfu pouzależniać rządy, a skuszeni sorosowskimi sms’ami zalewają Europę, gdzie podległe żydłactfu rządy chronią „uchodźców” i rozdają im majątek narodowy.
…jak do ISIS ciągną fanatyczni i pazerni muzułmanie (większość w świecie islamu jest umarkowana) pod dowództwo ofcierów Mosadu i armi Izraela, by walczyć za interesy ż-banksterii i Wielki Izrael.
…jak rzesze Polaków uwierzyły, że szczepionki, uśmiercające radio- i chemioterapie,”leki” z ż-farmacji są potrzebne i skuteczne, a energia atomowa i wysypiska odpadów radioaktywnych nieszkodliwe.
Słowem: dziel, odurniaj i rządź. Nie Rosja ani Niemcy, tylko żydłactfo ma w łapskach media w Polin (odurnianie). Podziały biorą się z wymanipulowanej religii i historii– produkty ż-majstrowania przecie, a nie ruskie! W rządzie wszawskim ruskie czy krypto-żydłak Kaczyński, który przerwał ekshumacje w Jedwabnem na żądanie rabinów, jeździ po wskazówki do Izraela itd…  a brat powital zakazaną w Polsce lożę żydomasońską Bnai Brith, podpisał Traktat Lizboński nieczytając go…
Ruskie czy krypto-żydłak Macierewicz/Singer, Duda z żydłackiego banderowca? To ruskie dali Szewachowi Weissowi i Sorosowi najwyższe polskie odnaczenia?
Ruskie kompanie chciały wysiudać rolników zamojskich przed szczelinowaniem?
Ruskie pakują nam szczepionki ludobójcze i ż-GMO, przedłużają wiek emerytalny?
Kreml przeforsował nam ustawkę o obcych mundurowych, żeby móc wejśc i zagrozić żydłackiemu „rządowi”, który ustawkę zgotował??
Ruskie wciskają multi-kulti, nachoćcuf, zboczenia i gender?
Ruskie kradną naszą myśl naukową dla firm i uczelni zachodnich zamiast dla siebie?
Rosja najechała wbrew woli narodu armią USA?
Putin wszwarcował zdrajców do rządu, KneSSejmu i systemu „sprawiedliwości”?
Kalksztajn i Duda obchodzą chanukę z ruskimi?
Putin jeździł popierać Pomarańczową Rewolucję i Majdan, czy Kalksztajn i przydupasy?
Tak PiS jak i PO są zdrajcami, robią dla żydłackiego okupanta. PO zaczęło rozmowy o okupacji Polin przez armię USA, PiS dokończył dzieła. Wybory i walka partii to zmyła we wszystkich państwach „demokracji” pod ż-kontrolą: jedna zmiana odchodzi od koryta, czekając na swoją kolej, druga wchodzi z „opozycji” i tak w kółko, wypróbowana gwardia: miejscowe (czasem ze spadochronem) żydłactfo i szabas goje, a jak się trafi kukizowiec uczciwy, to niepociągnie ale lud będzie zadowolony z „demokracji”.
Dziwię się Leszku, że wciąż wierzysz w bajdurę o demokracji i popisdzielcach. Żyjemy w matrixie, rzeczywistość jest zupełnie inna niż wydawałoby się… Najwyższym stopniem zniewolenia jest gdy niewolnik uważa, że fajnie jest.
.
Do półgłówków michalkiewiczowo-braunowskich: kondominium Rosja i Niemcy pod żydłactfem — Moskwy w tym nie ma od upadku muru berlińskiego (przepoczwarzenie żydłackiej dialektyki komunizm-kapitalizm na  neo-liberalizm żydłacki z marksizmem kulturowym dla gojów wypełniony multum dialektyk. Dojczlandia to właśnie żydłactfo, bo Niemcami ono rządzi od I wś. conajmniej. Niemiec ma tyle do powiedzenia, że za opór muślimskiej inwazji Sorosa płaci grzywnę lub idzie do pierdla, a za prawdę o Szoa i Holokauście ma przerąbane życie.
Naród rosyjski nie jest rosyjsko-sowiecki, tak jak naród polski nie jest żydowsko-polski czy judeochrześcijański. Naród rosyjski, jak niegdyś francuski czy niemiecki, uległ propagandzie i manipulacji żydłackiej, stał się instrumentem żydłactfa. Większość wierchuszki, komisarze, NKWD to byli żydłacy. Gułagu nie założyli i nie eksploatowali Rosjanie, tylko żydłactfo „rosyjskie”. Czemu łączy pan Rosjan z żydłacką obżydliwością?
Rosjanie ulegli wtedy  żydłactfu i pozostali w ich objęciach, z wielką stratą narodową, aż do czasów Putina. Podobną socjo-manipulką, naród polski wylądował instrumentem geopolityki neokonów za Macierewicza, a żydobanksterii  — wszedłszy do UE. Sowiecki znaczy żydłacki: rewolucję  przeprowadziło żydłactfo rękoma odurnionych Rosjan, podobnie jak dziś żydłactfo chce napaść na Rosję żołnierzem polskim, ukraińskim, litewskim wciskając, że to obrona przed agresją Rosji.
Jaka agresja!? „Aneksja”  Krymu to totalna sciema, podobnie z Donbasem… Rosja na rzecz suwerennego narodu obroniła Syryjczyków przed agresją USraela, czyli żydłactfa i ich ISIS,  przeszkodzila w realizacji planu W. Izraela. Stąd jeszcze wścieklejsza demonizacja Putina. Wytłumaczyłem już i nie ma kontr-argumentu racjonalnego tylko nadal odwoływanie się do emocji, klucza w propagandzie — patrz podręczniki info-wojny Pentagonu i NATO.
Kto rozwalił państwa arabskie w „wiośnie arabskiej”  Libię, Syrię, przedtem Jugosławię, Irak, Afganistan, teraz Jemen  — Rosja czy USA z sojusznikami: W. Brytania, Francja i Niemcy pod żydłackim zarządem, pomniejsze szprotki w ż-NATO, krypto-żydłacka Arabia Saudyjska…?
Ile wojen ma na koncie Rosja w porównaniu z USraelem? Ile milionów ofiar?
ZSRR to nie Rosja, tylko  sowieckie żydłactfo, bo ono rządziło wtedy Rosjanami. Który Polak współodpowiada  za 5-6 mln zabitych cywilów w Iraku, gdzie  Polska wzięła udział w wojnie po stronie najeźdźców-morderców.   A kto odpowie za zabitych w wojnach na całym globie, którym Macierewicz już obiecał polskiego żołnierza pod dowództwo USA, podczas gdy generały USA dowodzą polskim wojskiem „dzięki” ministrowi… Który Polak odpowie za albańskie masakry na Serbach w Kosowie podczas misji KFOR, w której wzięła udział Polska…
[naród rosyjski, Rosjanie]  bezczynnie obserwowali jak ich naród i inne narody w imię chorej ideologii są mordowani.
Sowieci owszem, obserwowali, ba! mordowali, a Rosjanie i inni przeciwnicy sowietyzmu i żydłactfa byli mordowani.
Pytał mnie historyk w Kanadzie: Jak to wy Polacy, waleczni i cnotliwi chrześcijanie, pozwoliliście, by powstały w waszym kraju obozy zagłady i wymordowano miliony Żydów?
Zapytam: jak to jest że Polacy przyglądali się z zalożonymi rękoma, jak ich idole, USA i NATO rozwałkowały Jugosławię, następnie mordowały miliony niewinnych w „wojnach z terrorem” po 11 IX. Polska brała udział, w imię chorej ideologii neo-liberalizmu i katodebilizmu, ukutych jak komunizm przez to samo żydłactfo.
 
Rozbiory Polski, najazdy, okupacja, Armia Czerwona to nic tylko żydo-komuna wyrosła w tak poprawnym narodzie jakim jest rosyjsko-sowiecki naród.
Rozbiory pruski i austriacki… Najazdy szwedzki, germańskie, tatarskie, hitlerowski, mongolski, turecki… zmuszenie plemion polskich do katolicyzmu….Sprowadzenie Żydów do Polski… Banderowcy… Obecna okupacja, złupienie, zniewolenie, wyniszczenie biologiczne przez żydłactfo… — To wszystko  wina Putina?
Wehrmacht, Luftwaffe, SS, Gestapo, Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Einsatzgruppen… Armia USraela już w Polin, największy obecny morderca globalny — to Rosja, rosyjsko-sowiecki naród  i nic tylko żydo-komuna ?  Żydo-coś pewnikiem, ale nie Rosja!!!
Najlepiej było Polakom pod zaborem rosyjskim, a wszystkie zabory pomogło załatwić żydłactfo.
Większość narodów ma problemy z sąsiadami i vice versa. To mamy zatrzymać świat w powszechnej nienawiści i nieracjonalnym działaniu prowadzącym do globalnego kataklizmu? Zaognia te przeciwności i korzysta z nich jeden jedyny gracz, który nieprzypadkiem sprecyzowałswój cel:  podbój ludzkości.  Straszenie Polaków Rosją kiieruje Prawdę na fałszywy tor.
Niebawem dowiemy się, że to Polacy wywoływali wojny a ci powyżsi okupanci [Rosja, Niemcy, żydłactfo] byli ofiarami.
Żydłactfo światowe już od dawna wimi Polskę za to i tamto… Ż-banderowcy i „rewizjoniści” niemieccy hasają za pozwoleniem sponsora… Z Berlina zabrzmi głos okupanta — żydłactfa. Moskwa podobno (znamy tylko narrację ścierwomediów hejterów wzgl. Putina i Rosji) zabzdeczyła o ropoczęciu II wś. przez Polskę, ale w prawdzie historycznej o żydłactfie (sowieci, NKWD, bolszewicy i rewolucja, żydokomuna w PRL…) wypprzedza cały Zachód, poprawny politycznie.
Moskwa dzięki Bogu  nie weźmie odpowiedzialności za zbrodnie żydłackie. Dlatego hasbara koniecznie próbuje sybstytutu: przemalować Putina na diabla.
nie widać w tym jakiejkolwiek rady na przyszłość
A czemu miałbym radzić ogłupionemu narodowi? Jestem badaczem, publicystą i publikatorem. Rady na przyszłość należą do elit (nie  erzacu we Wszawie), dla nich piszę i działam. A pan dla kogo? Dla skrajnie odurnionych rodaków. Strata czasu, bo na tym właśnie polega żydlacka socjo-technika, żebyście pozostali odurnieni do usranej śmierci, a na Prawdę reagowali wybuchami emocjonalizmu i wulgaryzmu.
Naród wpierw musi wyedukować się, zrzucić zjudaizowaną moralność–słowem podwyższyć świadomość i ducha. Nic tu nowego, posłuchać np. Ks. Guza i Międlara.
Piszę o tym od lat, lecz brakuje współpracy i zrozumienia przez rodaków. Wręcz przeciwnie: chamstwo, poniżanie, ożydzanie… dobrze pan wiesz.
jakbyś miał pretensję do wszystkich innych tylko nie do siebie i otoczenia
Znaczy nie Putina wina wyłącznie, tylko moja też?
Nie mam żadnego wpływu na końcowy wybór czy decyzje dot. mego narodu, choć oram dlań full time za friko z zaniedbaniem spraw osobistych i finansowych od kikunastu lat. Straciłem za to robotę, należę do najniższej grupy uposażeniowej. Straciłem zdrowie i uszkodziłem wzrok od tego. Co krok spotykam się z nienawiścią, skrajną glupotą i kabotyństwem, hipokryzją, kołtuństwem, ożydzaniem i poniżaniem przez rodaków, neo-ubecję…
Do kogo pan masz pretensje i o co? Poproszę pana życiorys i zestaw osiągnięć.
Podając listę polityków i posłów żydowskiego miotu zapytaj swoich gdzie byli gdy dokonywano wyboru do samorządów i rządu bez zwalania na żydłactfo.
1. Nie podaję takich list, bo dla mnie kryterium są owoce a nie pochodzenie. Żaden ż/Żyd nie poniżyl mnie ani skrzywdził tak, jak rodacy, w tym przyjaciele i sojusznicy. Nie uważam „żydowskiego miotu” za problem. bo bez milionów szabas gojów i użytecznych idiotów niewiele by zdzialali.
2. Pytać po fakcie jest za późno. Ostrzegam z wyprzedzeniem, zwykle trafnie, ściągając na siebie nienawiść i nalepki „zdrajca, wróg narodu polskiego”, a od suszp — wzmocnienie tego,  zniszczenie ww. prac badawczych, majstrowanie przy e-poczcie i blogach oraz  nieudany zamach na życie (Kraków kwiecień 2009). To naród polski jest swym najwiękkszym wrogiem. Kto mu mówi odwrotnie, „radzi”, podaje łyżeczką do ust jak myśleć i co robić, jest oszustem ale i zbiera najwyższe uznanie i posłuch.
3. Sam od lat niegłosuję w Polin ani Kanadzie na żadnym poziomoe, bo przejrzałem system farsy demokratycznej i szabas gnojne samorządy na wylot. „Moi” podobnie, choć ich tak dobrze nie znam jak pan, więc po co mnie pyta?
A pan gdzie był, gdy powybierano zdrajców??
Czemu i dlaczego zaistniała UW, KLD, J-Korwin-M itd itp. Powoli koryto zostaje odsuwane aby świnie nie mogły się paść, a co ucieszyłoby nie tylko JKM.
Niezrozumiałe. JKM przeanalizowałem wielokrotnie na blogu. Nigdy nie zagłosowałbym na patentowego durnia, demagoga, zwolennika klasycznych żydłackich rozwiązań dla gojów.
Dziwnie zapomina pan intencyjnie, takie sprawy kiedy Lech Kaczyński sprzeciwiał się i wraz z Czechami i Irlandią blokował podpisanie Traktatu Lizbońskiego. To wszystko co w pańskich wywodach jest niestety grubymi nićmi szyte.
A czemu blokował ekshumacje w Jedwabnem? Czemu brat witał zakazane Bnai Brith we Wszawie? Przyrzekal w Knessecie wygraną w Polin?
Intencyjnie — jaką miałbym intencję i co zapominam? Podpisanie Traktatu, tj. skazanie Polaków na barak bez debaty narodowej to zdrada narodowa. Co pan tu bzdeczysz?! Opierał się ale zgwalcił buhaha Po co podpisal coś, czego nie zdolalby przeczytać!!! Honorowy mąż stanu trzasnąłby drzwiami i odszedl od takiego”sojuszu” albo podał się do dymisji, stajac na czele ruchu wyzwoleńczego… Takiego Kaczyńskiego adorowałbym. Moment byl na to idealny.
Grube nici ze swych bredni wyjmij pan. Jakie intencje panem kierują — Prawda, obiektywizm i polska racja stanu?
Zresztą ja nie wiem czemu jeszcze korespondujemy ze sobą?!!!
Ja wiem, podaję po raz kolejny. Z pana zaś strony, wciąż banialuki, demagogia, inwektywy i poniżanie.
Wyrzuciłem twój adres i nadal pcha sie do mnie
To samo z tej strony. My prawołlawni mówimy, że nic nie dzieje się przypadkiem, trza tylko modlić się o łaskę oświecenia.
zostań ze swoją sektą i wreszcie pokaż, że zwyciężasz żydłactfo światowe i polskie a gdy to stanie się realne pogratuluję
Nie należę do żadnej sekty, myślę niezależnie. Od dziecka stronię od klik, szowinizmu, klubów i kumoterstwa, którymi brzydzę się.
Aktualych sojuszników dobieram i oceniam na podst. ich czynów i wierności Prawdzie.
Schlebia mi pan. Zydłactfa, a tym bardziej szabas gpjów i użytecnych idiotów tylko Jeden może pokonać, toteż wierzę w Chrystusa i II Jego Przyjście.
uzurpatorski i jednostronnie wysublimowany i niesmaczny sposób postrzegania historii. Powiadają, że jeszcze nie narodził się taki, aby każdemu dogodził.
Wg żydłackiej „folozofii” multum prawdy czyli guvnopravdy. Pozywajcie Beina, że nie podkłada się pod załganą politycznie poprawną historię i politykę buhaha
Rząd jest ambitny i prężny robi więcej dobrego dla Polski i Polaków niż tacy jak waść. W przeciągu zaledwie roku poczynił więcej pozytywnych zmian niż poprzedni POlszewicy
Słowem: same plusy pozytywnie dodatnie.
Żeby ocenić potrzeba: listy dokonań, który rząd zainicjował proces, kto ile wziąl za jaką ustawkę z której grupy lobbingowej.
Do tego niezależna, długofalowa analiza skutków każdego pociągnięcia, zamiast rządowej propagandy.
Np. Macierewicz dokończył, co PO zaczęło, a skutki mogą być fatalne.
Jacy __lszewicy? Popisdzielcy z tej samej stajni żydomasońskiej lub im podlegają i ulegają. Obie partie lokajami okupanta, zdrajcami interesu narodowego Polaków.
to pachnie lewactwem i ‘kapuściarstwem’. Bye-bye.
Lewactwo = zwolennicy żydlackich ideologii. To nie ja, każdy sprawdzi w moim dorobku. Nie kapuję drugiego pojęcia. Już pan się przedtem żegnał, a jednak wraca… Proszę nie wkładać e-adresów w materiał, który może wejść do obiegu — przyciąga spam i oszołomów.
Leszek Makowski: PANIE P_BEIN  Ile złości i nienawiści w tym rodaku o dziwnie niepolskim nazwisku. To on uważa, że ma monopol na poprawną wiedzę i że to on jedyny zna sprawy Polski i Polaków, wrogów Polski, żydłactfa i NPS. Niestety ten wszechwiedzący nie potrafi wytłumaczyć jednego – jak to stało się, że tak wielki i waleczny i przez co niektórych wychwalany naród rosyjsko-sowiecki dał się ujarzmić i zniewolić przez Żydłaków i to do tego stopnia, że bezczynnie obserwowali jak ich naród i inne narody w imię chorej ideologii są mordowani. Całe to szambo i zakłamanie próbują tak Niemcy i  Rosjanie podobnie jak Żydłactfo przerzucić na barki ofiar terroryzmu i wojen. Rozbiory Polski, najazdy, okupacja, Armia Czerwona to nic tylko żydo-komuna wyrosła w tak poprawnym narodzie jakim jest rosyjsko-sowiecki naród. Niebawem dowiemy się, że to Polacy wywoływali wojny a ci powyżsi okupanci byli ofiarami. Tak zacznie się dziać gdy tacy jak waść zaczną pisać ponownie historię. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie bo na całe szczęście mamy jeszcze trzeżwo myślących publicystów i pisarzy jak np. Rafał Ziemkiewicz, prof Andrzej Nowak czy chociażby Grzegorz Braun (jest ich dużo więcej). Pańskie rozumowanie ogranicza sie do nic innego jak do krytyki przeszłości i nienawiści obecnie rządzących a niestety nie widać w tym jakiejkolwiek rady na przyszłość. Wygląda na to jakbyś miał pretensję do wszystkich innych tylko nie do siebie i otoczenia. Podając listę polityków i posłów żydowskiego miotu zapytaj swoich gdzie byli gdy dokonywano wyboru do samorządów i rządu bez zwalania na żydłactfo. Czemu i dlaczego zaistniała UW, KLD, J-Korwin-M itd itp. Powoli koryto zostaje odsuwane aby świnie nie mogły się paść, a co ucieszyłoby nie tylko JKM.  Dziwnie zapomina pan intencyjnie, takie sprawy kiedy Lech Kaczyński sprzeciwiał się i wraz z Czechami i Irlandią blokował podpisanie Traktatu Lizbońskiego. To wszystko co w pańskich wywodach jest niestety grubymi nićmi szyte. Zresztą ja nie wiem czemu jeszcze korespondujemy ze sobą?!!! Wyrzuciłem twój adres i nadal pcha sie do mnie – zostań ze swoją sektą i wreszcie pokaż, że zwyciężasz żydłactfo światowe i polskie a gdy to stanie się realne pogratuluję. Kilkakrotnie pokazał waść swój uzurpatorski i jednostronnie wysublimowany i niesmaczny sposób postrzegania historii. Powiadają, że jeszcze nie narodził się taki, aby każdemu dogodził. Cieszy mnie, że obecny Rząd jest ambitny i prężny robi więcej dobrego dla Polski i Polaków niż tacy jak waść. W przeciągu zaledwie roku poczynił więcej pozytywnych zmian niż poprzedni POlszewicy i o czym tu mowa? A Polska nie posiada jednego tylko wroga – żydłactfa (byłby to luksus) jak to waść chce wcisnąć innym.

Zresztą – nie chce mi się jątrzyć tych pańskich spraw, bo to pachnie lewactwem i ‘kapuściarstwem’. Bye-bye. powiem tyle: ‘Don’t argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience’

PB: Ż-farmacja zadba, by raczkujący Polacy musowo zaszczepiani, stali się masą zdebilizowaną za PiSurami czy POpaprańcami — wszyscy oni odgrywają teatr „demokracji” i „wolności”, podczas gdy Polacy jęczą w jarzmie okupanta.
Kto nie odróżnia antysyjonizmu i antybanksteryzmu od antysemityzmu? Kto neandertalsko (sorka dla Neandertali) w załgany sposób jedzie na Rosję i Putina? Żydłactfo (definicja tu: https://grypa666.wordpress.com/slowniczek/) i użyteczni gojowscy idioci. Szabas goje popisdzielcy i ich przydupasy wiedzą, co jest grane, ale cynicznie trzymają ryje w korycie.
Więc kim jest Makowiecka: żydowicą, szabas gnojką, czy agentką popisdzielcuf, nadającą z adresu w Australii? Tylko ona i jej Leszek wiedzą.
Żydłactfo wściekłe jest na Rosjan za wywalenie z Chazarii, tak jak wściekłe jest na Chrystusa i chrześcijan… Dlatego  1-sza „rewolucja” rotszyldziaków  miała miejsce we Francji, wówczas jednym z najbardziej chrześcijańskich  krajów Europy Zach.
Kolejna „rewolucja” zaatakowała chrześcijan Ormian, Greków i Asyryjczyków w Turcji krypto-żyda Ataturka, w ramach szerszego ż-banksterskiego planu obalanie imperiów na rzecz „państw narodowych”, następnie odnarodawiania ich w jewrounii  w drodze do NWO.
Następna żydłacka „rewolucja” wycelowała w prawosławny naród rosyjski —  ogromne straty ludzkie i cywilizacyjne, Gułagu zarządany przez żydłactfo, ż-komunizmu pod terrorem ż-Czeki w końcu ż-NKWD…
Trockiści żydłaccy z rozwalonej Rosji emigrowali do USA. Przepoczwarzyli się w neokonów faszyngtońskich i kierują z ramienia ż-banksterii żydłacką polityką „amerykańską”. Ich robotą są „wojny z terrorem” na Bliskim Wsch. i praktycznie wszystkie wojny USraela ostatnich dekad. Neokoni od dawna mają popieraną przez banksterię doktrynę wojny nuklearnej z Rosją ze wszelką cenę — tak mściwe i pamiętliwe jest żydłactfo za rozpędzenie z chazarskiegoi raju m.in. na ówczesnym Krymie. Majdan miał przywrócić żydłactfu ten kęsek. Żydowica Timoszenko po odebraniu rosyjskiego Krymu przez Rosję (zgodnie z uprzednim układem międzynarodowym i przeprowadzonym referendum) była tak wściekła, że wymsknęło się jej publicznie: atomówki na Rosję i Putina!
Ż-CIA skorumpowało Solidarność przeważająco katolickich Polaków, żydłakami jak Lejba Kone (Wałęsa) i typy w KOR, którzy wprowadzili ż-neoliberalizm, tj. ż-banksteryzm i neo-marksizm z jego ż-ideologiami multi-kulti, gender, zboczenia, imigracja itd. niszczącymi nasz porządek narodowy i cywilizacyjny.
Z ustroju znośnego dla przeciętnego Polaka, Polska zeszła w szambo nędzy, korupcji i niesprawiedliwości. „Wstąpiła” do ż-jewrounii (referendum sfałszowano, Kalksztajn/Kaczyński podpisał Traktat Lizboński bez konsultacji z Polakami).
Wg zapowiedzi Macierewicza/Singera na otwarciu wspólnych manewrów w Żaganiu,  polski żołnierz pod dowództwem USraelskich generałów będzie oddawał życie za ż-interesa na całym świecie, podczas gdy polskim wojskiem w kraju będzie dowodził generał USraelski, jako cel militarny ściągając zagrożenie na cały kraj kontr- lub wyprzedzającym atakiem Rosji.
A debilki makowskie twierdzą „wina Putina”… Pipa w laczkach (lipa w paczkach) Makowiecka bredzi jak najęta żydowica. Won do garów i miotły! Won! od polityki i mieszania ludziom we głowach! To już nie pyskówki użytecznych idiotów, tylko  śmiertelne zagrożenie dla narodu a może i globu, jeśli ż-podchody pod Rosję obróciłyby się w konflikt nuklearny.

On Sunday, February 5, 2017 5:55 PM, „wandamakowski”:

Odpowiedż jest prosta jak ‘ogon świński’. To co dotychczas dotarło od Polaków o nazwisku Bein, Zigman itp antysemickich i pro-Putinowskich szczekaczy i naganiaczy a więc niszczycieli młodej i raczkującej demokracji RP – wszystko to wymysł chorego umysłu i szambo. Walka z przymusowym szczepieniem dzieci kłóci się z chorą doktrynacją i pchaniem Polski i Polaków z deszczu pod rynnę, od podłej masonerii do nieprzewidywalnego post-komunizmu z tzw. ponoć ludzką twarzą. Ci ludzie spod znaku sierpa i młota nie mają szacunku do narodu polskiego, który strasznie ucierpiał od tych, którzy szykują nam następne piekiełko i drogę błądzenia w kierunku Archipelagu Gułag i Wyspy Kanibali. Jeśli ci ludzie nie widzą różnicy między PO i PiSem to uważam ich za masochistów myślowych i nic tylko – przypisuję ich do Obozu Zdrady Narodowej lub KODziarzy. Zresztą ja przestałem polemizować z takimi osobnikami ja Waść, bo to nie ma sensu.
‘Do not walk behind me, for I am not lead. Do not walk ahead of me, for I may not follow. Do not walk beside me, for the path i narrow. In fact, just piss-off and leave me alone.’ LM
PB: Z początku e-zalewu przez Makowskiego, w paru mejlach doń wywiedziałem się (sposób myślenia i argumenty) i skierowałem jego mejle do kosza.
W okresie oburzenia musowymi szczepieniami, był ZA szczepieniami. To mnie zaintrygowało — kto chciałby uszkodzić dziecko! Zadałem mu pytanie. Odpowiedź: strata rodzeństwa z powodu braku szczepionki w PRL. Uznałem za uzasadniony powód — emocje przyćmiewają racjonalne myślenie.
Nadal zakładając, że Makowski człowiek podatny na emocje, czekam aż sam dojdzie, dlaczego ma chore wyobrażenia (i język typowy dla wściekłych neokonów w faszyngtonie) dot. Rosji. Od tego czasu ustał strumień jego e-szaleństw.
Pani Otylia oburzała się, że nieprzyłączę do chóru. Jeśli agent, to strata czasu. Jeśli nie, to sam dojdzie do Prawdy. To jest proces, na siłę się nie da.
Pozytywny przykład: Prof. JR Nowak… Ślepa wiara w PiS, Dudę i Kaczyńskiego przekształciła się w oburzenie Macierewiczem (podobnie jak u Prof. Wolniewicza), niesmak z partii i Dudy. Teraz profesor sugeruje  prawicową przeciwwagę dla PiS (fajnie, ale czemu adoracja Kaczyńskiego, podobna do wychwalania prezesa  przez Gadowskiego czy M. Kowalskiego).

…………………………………

Dnia Piątek, 3 Lutego 2017 11:21 jan.sposob podaje mejla od Wandy Makowski:
TAK, NA CZERWONO, DLA TYCH SPOD ZNAKU SIERPA I MŁOTA_Oto przykład zakłamania i tępoty umysłu Otyli Z i jej koletztfa. Gdyby w 1945 Amerykanie a nie swołocz Rosyjsko-Ukraińska wyzwoliła Polskę – nie mielibyśmy – Totalitarni Dzikiej Opozycji w stylu Radzieckim jaka mamy w postaci szKODników z KODu, Nowoczesnej  SB i POlszewików oraz agentur takich jak wasza. Ten ułomny na umyśle aktorzyna i zamaskowany tow. A. Jabłonowski, który chce wyganiać polskich patriotów winien strzelić sobie w ten pusty orzech zwany mózgiem.
Więcej amerykańskich wojsk potrzebuje Polska!!! Zapytajcie waszych pro-Putinowców – przeciwko komu i jakiemu narodowi w Europie Sowieci ustawili rakiety z atomowymi głowicami w obwodzie Kalingradzkim??? Ten palant Jabłonowski wam wyjaśni tak jak wy to ułomnie rozumiecie – a więc macie takie same mózgownice jak on.
Z OBRZYDZENIEM – lm
==================================================
Tak oto pisze Wanda Makowski w zespół z Leszkiem Makowskim. Oczywiście lista adresatów jest ukryta, więc o dyskusji i wymianie poglądów być nie może. Na moje uwagi, by nie karmił mojej poczty swoją choroba umysłową, nie reaguje.  Bo taka wypowiedź jak powyżej, do normalnych ludzi nie pasuje.
Nie wiem jak Państwo, ale dla mnie sianie tego rodzaju propagandy jest nie do przyjęcia.
Można się z Jabłonowskim zgadzać lub nie, lecz tego typu propaganda, jaka uprawiają Makowscy z Australii jest społecznie szkodliwa, arogancka, prymitywna, fałszywa, ukierunkowana na pogłębianie w Polsce podziałów
i bezkrytyczne uwielbianie obozu pisowskiego.
Nie wiem na czyje zlecenia to robią i za czyje pieniądze.
Jam mam codzienne śmieci od tych ludzi w swojej skrzynce.
I jestem przekonany, że nie tylko ja.
Czy można z tym spamem coś uczynić?
Czy może jestem w błędzie i taka „wiedza” płynąca z dalekiej Australii jest nam tu w Polsce potrzebna?
Pozdrawiam
Jan Sposób

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

Posted by grypa666 w dniu 15/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

* * *

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
 
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. Skontaktuje się z Państwem w tej sprawie nasz koordynator Pan Stanisław Purchała. Podaję jego numer telefonu: 576 278 324.
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

………………

Celem Ruchu Społecznego „Nowa Polska” jest zainteresowanie problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw w tym zakresie oraz działanie.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące zadania:
1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie;
2. Analizowanie sytuacji pod kątem możliwości działania;
3. Wybór sposobów działania;
4. Podejmowanie inicjatyw w w/w zakresie poprzez działania informacyjne,
propagandowe i organizacyjne;
5. Działania w sferze materialnej na rzecz w/w problematyki;
6. Podejmowanie inicjatyw prawnych i społecznych w w/w zakresie,
organizowanie i bezpośredni udział w podejmowanych działaniach;
7. Promowanie zasad współżycia społecznego opartego na prawdzie,
porządku prawnym oraz sprawiedliwości społecznej.
Warunkiem powodzenia jest aktywizacja oraz integracja lokalnych
wspólnot zmierzające do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tylko
świadomi swoich praw i obowiązków ludzie, respektujący swoje uprawnienia,
wymagający od władzy uczciwego i odpowiedzialnego jej sprawowania są zdolni
do zapewnienia warunków dla rozwoju osobistego i społecznego.

* * *

Rozrywka polityczna

* * *

HIPER-ALARM globalistyczny

ALERT upadliński

ALARM Minister wojny Polin

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

PB: Skoro bojowe skażenie nuklearne nie jest pożądane i minister wojny chce bronić Polskę i Europę, to czemu nie wystąpi przeciw prawdziwemu zagrożeniu: globalne opady i zanieczyszczenie radioaktywne z Fukuszimy, największej katastrofy atomowej w dziejach?

PB: Ryj Singera/Macierewicza w radiu co niemaryja „przetłumaczył” katolactfu przebieg konferencji:

 • Ławrow stwierdził, że polityka NATO powtarza zimną wojnę, co Singer przekręcił, jakoby Rosja powtarzała sowiecką politykę z zimnej wojny.
 • Singer nadal łże o Krymie (prawnie przejęta własność Rosji, na podst. referendum i umowy międzynarodowej) i Donbasie (jakoby Rosja a nie Upadlina atakowała Donbasian, tj. etnicznych Rosjan!). To u Antka podpiera tezę o imperializmie i agresji Rosji, na co NATO musi podchodzić coraz bliżej jej granic. Reakcje wojskowe „potwierdzają” szakalom wojny takim jak neokony w faszyngtonie i ich Antek we Wszawie, że Rosja ma agresywne zamiary. Kto w to jeszcze wierzy?
 • Singer „raportuje”, że USrael szykuje się na wojnę z Rosją. Nic takiego nie powiedziano w Monachium. Antek załgał rezygnację Flynna: ten nie miał żadnych nielegalnych kontaktów z FSB Rosji, Flynn nie mógłby nielegalnie telefonować (żydłacki podsłuch), a CIA niedopuściłoby go w skład administracji Trampka. Tak jak wszyscy super-agenci wpływu żydłackiego —  od Michalkiewicza, Brauna po Kowalskiego i Chojeckiego, Singer sfiksował na „razwiedce”.
 • Siger excytuje się jednomyślnościa państw NATO przeciw Rosji. Tymczasem Merkel stwierdziła brak wspólnego stanowiska i że trzeba je najpierw osiągnąć :)))

Można zweryfikować, co było w Monachium — z PAP, albo w jęz. angielskim.  Wygląda na to, że w jewropie tylko Antek chce iść wojować z ruskimi buhaha Krzyż na drogę, krypto-żydłakowi podżegaczowi do wojny (zbrodnia nad zbrodniami wg Trybunału Norymberskiego).

HIPER-ALARM Zbiornik zużytego paliwa nr 4 w Fukuszimie od dawna w 100 % zniszczony? [od min. 7:48]

PB: Zbiornik nr 4 był najbardziej ze wszystkich wypełniony; poza kilkoma ładunkami zużytego paliwa nuklearnego zawierał pełny zestaw prętów paliwowych, wyjętych z reaktora nr 4 na czas remontu. W zużytym paliwie jest pluton, który tworzy się w czasie reakcji w reaktorze. To jest  źródło plutonu do produkcji broni A. Katastrofa zbiornika nr 4 (stopienie i/lub eksplozja) rozniosłaby zawartość na:

 • teren przyległy — w postaci kawałków i pyłu
 • do atmosfery — w postaci mikro-pyłu, który dokonując obiegu wokół półkuli płn.,  opada z deszczem i śniegiem (opady promieniotwórcze)
 • wgłąb gruntu — podobnie jak stopione paliwo z reaktora, corium, skażając wody gruntowe z wyciekiem do oceanu oraz emisją gazów radioaktywnych do atmosfery.

SUPER-ALARM Walczymy o KWK Krupiński i polskie górnictwo

††††††††††††††††††††††††

Wartość pieniądza w czasie

Józef Bizoń: „Ad limina Israelum” 2013- Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

PB: Frajera szuka? Czemu łże i poniża? Ja już wziąłem na głowę …myckę, wiesz pan najlepiej buhaha Weź pan odpowiedzialność za swe słowa. Tak w mejlu jak i w artykule są od pana, nie od Dudy czy skrzatów!

Bein wcześniej niż przeważająca większość Polaków wiedział, co się święci Polsce i światu, więc z całą odpowiedzialnością nazywałem i nazywam rzeczy precyzyjnie po imieniu. A pan z kretynami pokroju Maciej Pokora nabijał się z mego dorobku naukowego. Teraz próbuje pan wcisnąć, że gdy pan łgarsko „przewiduje” to, co już dawno się dokonało, to w porząsiu, a jak Bein rozpoznał 10 lat wcześniej, to be.  Czyś pan zdrów pod sufitem?

I wypraszam sobie paraleli z Dudą: nie oszukałem Polaków udając chrześcijanina a służąc żydłactfu. Życiorys mam czysty, żaden skurviel niezdoła go zapaskudzić, co najwyżej swój LOLLOLLOL jak rozpoznało już RCMP szlabanem dla kopytnego z Polin buhahahahaha

Bizoń:  Tylko w talmudycznej lub chorej głowie w oparciu o „w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN ” może się ulęgnąć twierdzenie, że ja, jako ja, Polskę nazywam Polin. Do tego w artykule wyraźnie jest wskazany prezydent A. Duda, który publicznie użył Polin. Wcześniej do obiegu Polin zamiast Polska wprowadzał mozolnie przez wiele lat P. Bein. Gdybym np. napisał, że w okresie zaborów i po I wojnie światowej na terenie Polski usiłowano utworzyć judeopolonię, to wg P. Beina ja nazwałem część Polski judeopolonią, a idąc dalej tym rozumowaniem byłem za utworzeniem judeopolonii.  Panie Bein weź Pan coś na głowę!

PB: Sz.Panie onano-ożydzaczu św. Bizoń boguchwalny LOL Teraz już wszystkie siły –  łącznie z KEP i mediami O. T. Rydzyka – w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN — Mataczy pan żydłackim zwyczajem LOL jakoby niezrealizowano Polin. Polin od lat zastąpiło Polskę. Od lat potępiam i demaskuję  wszelkie przejawy żydłactfa, ich szabas gojów i użytecznych durni jak Bizoń, co nie widzą tego, tylko żądni są krfi …znaczy badań jej LOL.

W tymże czasie Bizoń lata zmarnował na swą chorobę „goń ż/Żyda”. Pogonił paru, tylko że skutecznych Polaków, a tymczasem żydłactfo pod nosem z Polin zrobiło mu POLIN, a w duszy i łbie Bizonia — chorobę. Mam nadzieję, że zaleczoną, sądząc z niezłego opracowania, do którego nie mam zastrzeżeń, poza wymienionymi.

Józef Bizoń: Szanowny Panie POLIN Piotr Bein. Pan tak po żydowsku z tym swoim Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą, bo niby, gdzie ja, jako ja, nazywam Polskę Polin? Pan zaś rzeczywiście od lat, jako propagator, nazywa Polskę Polin – tak jak Żydzi chcą Ją nazywać.

PB: Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą. A przez lata robił rejwach, że Bein tak nazywa to, co było Polską LOLLOLLOL

Tytył należałoby zmienić na oddający zawartość tego (jak zwykle) dobrego opracowania Bizonia. Wielu czytelników poprzestanie na mejlu, nasuną się zastrzeżenia z powodu oderwania tytułu od zawartości. Tytuł podkreśla rolę hierarchii KK, a wiadomo, że infiltracja zachodzi nie tylko z Izraela i nie tylko przez KK, a całościowo rozmaitymi ścieżkami z globalnego kompleksu władzy judeocentrycznej (np. obce wojska na terytorium Polski, polityka pro-banderowska i anty-ruska, ludobójcze ustawki ż-korporacji w Polin…): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.

:))) Humor polityczny na pejsbóku mecenasa Romana Giertycha

Państwo w państwie USA

PB: Dużo o tym ostatnio, na Wiki dopiero od 2016 — czemu nie wcześniej, tylko z rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w USraelu? Uważam, że to zmyła… Owszem jest rząd w cieniu i nazywa się banksteria, kompleks władzy judeocentrycznej, albo żydłactfo. Gra obie strony „kontrowersji” z Trumpem. Patrz koment poniżej.

Fullford o wojnie wewnątrz rządu USA

PB: Panie Kamycki i koledzy w KoRReUsie: propagujecie bzdury. Fullford od lat obiecuje zdjęcie jelit globalnych, a pogłębia się jarzmo władzy judeocentrycznej (w skrócie — żydłactwa): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.  On konfabuluje, a komu to na korzyść — oceń sam.

Nowszy artykuł klaruje, co Fullford uważa za mafię chazarską: pod-grupa tzw. populacji żydowskiej, opisana w Księdze Rut z Tory (także w Starym Testamencie). Grupa ta czci Szatana (Baal, Moloch itd.) i praktykuje tak ofiary ludzkie jak i kanibalizm. Mają tysiące lat praktyki w infiltracji społeczeństw i przejmowaniu skrytej kontroli górnych eszelonów władzy morderstwami, szantażem, przekupstwem i propagandą.
Przykłady bzdur: trwają intensywne walki o władzę w Stanach Zjednoczonych i Chinach — „Dziel i rządź” wymaga nieustannego pozornego tarcia. Co do Chin, patrz poniżej. Na Zachodzie,  demokracja zastąpiła monarchie od rewolucji „francuskiej”. W USA republikanie rządzą na rzecz żydłactfa na zmianę z demokratami. Ścierwomedia nazywają to  „największą demokracją świata” — czytaj: państwo najbardziej osiodłane przez żydłactfo, vide sterówka NATO, AIPAC, FED, neokoni, CIA, chrześcijanie syjonistyczni… bazwarunkowa pomoc w budowie W. Izraela, „wojny z terrorem” w ramach banksterskiej III wś.  Za wyłamanie się z żydłackiej gry płaci sie karierą a nawet życiem.
W Polin od lat rządzi żydłactfo, wg takiegoż schematu pod tą samą żydomasonerią, podległą banksterii od czasów ułożenia rotszyldowskiego planu NWO pod koniec XVIII w. Podobnie na całym Zachodzie. A gdy przypadkiem żydłactfo niewygra, to robi powtórkę wyborów — np. niedawno Austria, przedtem liczne referenda ws. UE, w tym sfałszowane o akcesji Polski: Referendum ws. Unii sfałszowane.
Wg Fullforda, w USA toczy się walka między ciemną frakcją państwową za Trumpem i resztkami aparatu władzy ciemnych Bush / Clinton… — Po polsku państwo w państwie a nie ciemne państwo. Urywek powinien brzmieć: między dwoma frakcjami państwa w państwie — frakcją za Trumpem a resztkami aparatu Busha/Clintona.
Zmyłka od początku kampanii wyborczej Trump kontra Clintonowa polega na tym, że obie „frakcje” podlegają żydłactfu, wg powyższej lipnej dialektyki „partii rządzącej” i „opozycji” w demonkracjach.  Trump udaje narodowca, a ścierwomedia grają rolę „opozycji”. Trump wyszedł ze środowska globalistycznego. Podczas kampanii przeważali w jego ekipie żydłaccy syjoniści i chrześcijanie syjonistyczni (nieodłączna część kompleksu władzy judeocentrycznej) oraz agenci ludobójczych żydo-korporacji i banksterii. Trump wygłosił wiernopoddańcze mowy przed AIPAC, lobby żydłackim w USA… Podobnie Trump obsadził administrację. Gdy z wizytą przybył prezydent Japonii, nikt nie zapytał o zagrożenia z Fukuszimy dla USA i globu. Gdy przybył Nietenjahuj, Trump mu dupę całował. Teraz Izraelowi wolno więcej niż za Obamy. Załagodzone za Obamy stosunki z Iranem, natychmiast zaostrzyły się za Trumpa, podobnie jak drażnienie Rosji obecnością wojsk NATO u jej granic i żądaniami zwrotu „zaanektowanego” Krymu. Oto czyj jest Krym: Odwieczna wojna żydłacko-ruska o Krym i Ukrainę
W Chinach zaś autokratyzm podtrzymuje to samo żydłactfo globalne — ich specjalność od dawna, kiedy z wyrachowaną docelową, często długoplanową korzyścią własną, wspomagali ksiąstewka, królestwa i imperia w wojnach gojowskich — patrz Żydowskie dzieje i religia pióra Izraela Szahaka.
Od czasu promocji „globalizmu” w l. 1980-ych, Chiny otrzymały ogromne banksterskie nakłady. Od tegoż czasu obserwatorzy mówią o skazania USA na śmierć przez banksterię. Fakty:
 – Ogromne pożyczki lichwiarskie na budowę potęgi militarno-gospodarczej Chin m.in. kosztem Amerykanów (drastyczne zubożenie wskutek przenoszenia korporacji i bezrobocia), przeprowadzka przemysłu globalnego głównie do Chin, podczas gdy 80% Chińczyków w biedzie (a masy na Zachodzie też ubożeją).  Suwerenny naród chiński zadbałby o równość; dlatego ma autokratyczny żont, prawdopodobnie z Żydów chińskich, Haka (60 do 80 mln globalnie, na wysokich stanowiskach, np. gubernator generalna Kanady, Adrienne Clarkson.
– Instalacja ż-banków w Chinach (ewenement „pozwolenie” na Brexit, obraca się wokół żydłackich a nie gojowskich interesów). Juan już globalną walutą rezerwową.
– Jedwabny Szlak ścieżką do zalewania/niszczenia Europy tandetą. Tak zniszczyli konsumpcję w Am.Płn., wszystko do wyrzucenia po krótkim użytkowaniu. Za tak zdobytą naszą mamonę milionerzy z Chin (prawdopdobnie tamtejsi Żydzi Haka) wykupują nasze nieruchomości podbijając ceny (że naszych dzieci nie stać), ziemię, kopalnie, lasy… Np.  już szmat rolniczych Prerii w Kanadzie, dużą część W. Vancouveru wykupili chińscy milionerzy, którzy dostają automatem obywatelstwo na lotnisku…
 
muzułmańskiego zakazu Trumpa (dla zatrzymania infiltracji przez ISIS)
Temat zastępczy i załgany. Zakaz jest tymczasowy, dotyczy zaledwie 7 państw (najechanych przez USA). ISIS nadal może przyjeżdżać do USA przez Izrael, Turcję, Arabię Saudyjską… przez Zachód na sfałszowanych paszportach. Kanada przyjmuje muślimów bez dokumentów! Policja wydaje nowe papiery, podaje zbirowi wiek dziecka! Chodzą tacy do podstawówki, molestują dziewczęta — autentyczne nowe przypadki z Kanady, kto śledzi moje blogi…
Wywiady wielu in. państw, w tym „zachodnich”, współdziałały w hodowaniu i wspieraniu ISIS. Służby „zachodnie”przewożą i zagnieżdżają, pod specjalną ochroną swoich muślimskich itp. zdziczałych pupilków (np. Boka Haram z Afryki) do destabilizacji naszej cywilizacji. Obecne przykłady: „rozruchy” V kolumny sorosowskiej pod Paryżem, wciskanie na siłę muślimów do Kanady, czemu miała pomóc fałszywa flaga w Quebec City…
ponownie koncentruje ostrze energii i zasoby Rządu Federalnego na demontażu ponadnarodowych organizacji przestępczych, takich jak kartele narkotykowe
Fałszywy trop, podobny do chucpy z zakazem podróży muzułmanom do USA. Zakaz nie ukróci żydłackiej latorośli, ISIS, a z organizacji przestępczych, Trump ma pod nosem FED, AIPAC… i co zdziałał?
ogromny przemysł farmaceutyczny może zostać „zabrany na pokład”
Nieudolne tłumaczenie, chodzi o możliwość zaanagażowania Wielkiej Farmacji w plan „narkotyki dla lecznictwa”… Taaa, to żydłacka farmacja decyduje kogo zaangażować, kiedy i do czego. Na pewno nie pójdzie na środki, które mogłyby pomóc zdrowiu gojów. Przykład życzeniowego myślenia Fullforda.
strona Donalda Trumpa na Twitterze została zastąpiona stroną wypełnioną ciężkimi atakami na Trumpa
Ścierwomedia, twittery, pejsbóki, „przecieki” CIA z faszyngtonu, relacje z konferencji prasowych Trumpa i jego administracji — wszystko ściśle kontroluje żydłactfo, że mysz się nie wślizgnie. Wystarczy posłuchać dla kontrastu o tym samym np. na PressTV.

Dopłaty za wycinkę sadów?

Cygańska szajka śmieje się z wymiaru sprawiedliwości Polin

PB: Ale niewinnych Polaków dintojra potrafi męczyć niesłusznie  latami. Grube szychy żontowe i mafiozów zostawiać w spokoju, mimo że okradają naród na milardy, wystawiają na ludobójstwo, nędzę i zagładę cywilizacyjną.

Powstańcy warszawscy wywłaszczani przez następców ich b. oprawców — NKWD i ubecję

Kongresman Kucinich (2011):  Wojna z Iranem — chyba żartuje pan…

Sorosowska destabilizacja Francji: ciapaci z lewactfem kontra policja, falszywie oskarżona o gwałt na murzynie

Oświadczenie Rafała Mossakowskiego warte tyle co szalet uliczny

Co robicie z polskimi kopalniami ???

Baner „Niemieckie obozy zagłady” jedzie dalej

PB: Błąd rzeczowy: hitlerowskie a nie niemieckie.

Auto z przyczepką kontra globalna machina hasbary… A gdzie żont wszawski?

†††††††††††††††

Polaccy ożydzacze i pieniacze

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

Prezydent Putin a rabini, “WolnaPlusqva” a ożydzeni  Szubert, Bein i inni … czyli demontaż bredni

PB: Mamy przyjąć na własny rachunek  5 mld ludzi potrzebujących z całego globu? Stuknij się w pałę, Przyjacielu!

1. Jedna dziewczynka to masowa liczba mnoga? Jeśli była nielegalnie, to powinna była być deportowana, jak setki tys. innych miglanców. USrael od dawna deportuje, ale znacznie mniej niż przybywa nielegalnych.
Zweryfikowałeś, czy przypadku nie załgała hasbara? Kanadyjcy zaczynają się pukać w czoło na lewaków, kapują, że żydłactfo szykuje tu „model szwedzki” zalewu wrogimi obcymi — parlament już wałkuje ustawkę banującą mówić źle o muślimach (ale na Białego i chrześcijanina można rzecz jasna nasrać). Dopiero co wylazł skandal z chinolami, a tu Trudeau z ministrem muślimskim od imigracji upychają nam muślimów mimo że już są poważne problemy społeczne od niedawnych „imigrantów”.
Na własnej skórze od kilku lat mamy problemy z muślimami w pobliskim parku: bezczelni, agresywni, stadni, prawo mają w de… Jeden wtargnął na moją posesję i wyzwał mnie „Fuckig Eastern European immigrant” bo przyjaźnie upomniałem jego dzieci w parku, że niewolno puszczać dronów.
2. nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych — Ratuje cię wytłuszczone słowo. Słowianowiercy nie są tu wyjątkiem buhaha Od zarania dziejów, żeby uzasadnić wojnę agresywną, podchajcowuje się nastroje społeczne i wojskowe „fundamentalistycznie”.
3. Ad PS. Oczywiście, że wina żydłactfa… taki mieli plan. Już dawno temu analizy NATO rozpatrywały pogodę, uchodźców i zaopatrzenie w wodę jako broń…
Nie wyrażasz się jasno: żonty to nie narody zachodnie. Zach. żonty popiera miglancję, bo tak każe żydłactfo. Żont USraela jest pozornie jedynym przeciw imigracji muślimskiej, by utrzymać zmyłę, że Trump zgodnie z wolą narodu nie chce muślimów. Tymczasem bez zmian rządzi żydłactfo i jednym z celów jest rozwałka zachodnich społeczeństw. Czy wierzysz, że tymczasowy ban wstrzyma napływ przez pozostałe kraje „muzułmańskie” zaprzyjaźnione z USraelem: Saudi Arabia, Turcja itd.

Andrzej Szubert: Autor nie popełnił pomyłek merytorycznych:

1. W szale wypędzania muzułmanów chciano ostatnio deportować dziewczynkę, muzułmankę który przebywała w Usraelu tylko po to, aby przejść operację (groziła jej ślepota). Jedynie wyrokiem dintojry matce udało się nie dopuścić do deportacji córki.
2. Wielowiekowy wyprawy krzyżowe i święte wojny przeciwko islamowi świadczą o czymś innym. W Palestynie przez wieki, pod panowaniem islamu – i owszem – panowała względna tolerancja religijna. Islam z trzech religii abrahamowych był najbardziej tolerancyjny. W Rosji dopiero po podbiciu terenów muzułmańskich odgórnie narzucono cerkwi przymus tolerowania muzułmanów, nie chcąc ciągłych domowych wojen religijnych. Wcześniej cerkiew bezlitośnie tąpiła „innowierców”. A co do Bałkanówe – przez ostatnie wieki była to ciągle religijna beczka prochu. I co trochę ktoś podpalał lont. Ja miałem na myśli nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych wszystkich religii abrahamowych, hamowaną wyłącznie przez czynnik polityczny wtedy, gdy kontynuowanie świętych wojen zagrażało interesom politycznym wielowyznaniowego państwa. Obojętnie jakiego.
PS Ad punkt 1 – to Usrael ponosi winę za obecną masową migrację – bo to on napadał, okupował i bombardował kilka krajów muzułmańskich doprowadzając w nich do totalnego chaosu. A terat bandyci umywają ręce i mówią – nie nasza wina. A muzułmanów nie chcemy.

PB: Podobnie pisałem SSynowi Tomkowi (admin StopSyjonizmowi, tera WolnaPlusqva) już laaata temu:

W odpowiedzi Adminowi Stop Syjonizmowi

Żydolog szaleje na StopSy

Stanisław Staszewski: Szkodniki & Hasbara

WolnaPolska.pl = wolna dla bigotów i mosiadziaków

Autor popełnił parę błędów rzeczowych:

 1. Trampek wywala muzułmanów bezpodstawnie i masowo — Trump dał tymczasowego bana podróżującym do USraela z 7 krajów świata islamu (akurat tam USrael prowadzi „wojny z terrorem” czyli z narodami za pomocą islamistów szkolonych/nasłanych/wspieranych przez Izrael i krypto-żydów „arabskich” takich jak Saudi Arabia, Katar, Oman… których ban niedotyczy rzecz jasna). Ponadto, suszpy przywożą i osiedlają w USA swoich „uchodźców muzułmańskich” skolko ugodno.
 2. Putin prowadzi dialog z przedstawicielami wszystkch trzech bratnich religii abrahamowych (kochających się jak Kain z Ablem) — Guvno pravda. religie te współistnieją pokojowo od setek lat na Ziemi Świętej, w Rosji, na Bałkanach, Kresach (minus islam). Dopiero rotszyldowski syjonizm i plan NWO po trupach gojów z islamu i chrześcijaństwa, zradykalizował najdurniejszy element w każdej z tych religii (oraz duży odsetek z pozostałej ludności globalnie).

Zauważ hitlerka w swym środowisku

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

[Zostawiam poniżej e-adres celem identyfikacji przestępvy — domniemanego rzecz jasna buhaha — Piotr Bein]
PB: Racja, jestem z tych Słowian co niezapominają i niepodarują. Niepodoba się? buhaha A czemu nie? LOL Oby wszyscy tak Słowianie.
Na polackie łajno nie pójdę do dintojrii, bo jak pisałem, nic niewskórałbym jako goj, tylko straciłbym mamonę. Wolę przekazać na patriotyczny cel.

Nawet gdybym wygrał, to na co mi prać wasze zasrane gacie „kompensaty” sądowej.

Miast tego RCMP dało szlaban dla was buhaha Od czasu do czasu pytają, czy można już podnieść LOLLOLLOL
Widzisz pan, „staropolski” rodzie po mieczó i kondzieli: geny polackie łajdactfo utrzymują LOLLOLLOL
Rzekomy Polak rodaka ożydza… Nawet żydłactfo nie nazwie swego gojem, co najwyżej samonienawistnikiem. A pan nienawidzisz i swoich i tamtych — choroba jakaś?
Domaganie się sprawiedliwości to pieniactwo tylko dla łajdaka-sprawcy. Precyzyjne określenie pszypatka na podst. jego własnych nieprzymuszonych poczynań to ubliżanie? Ale qźva zafajdany pod sufitem aniołek!

Obiecałem przesrane i dotrzymuję. Za każdym razem gdy się pan odezwiesz a mi zawidzisię, tak jak ożydzanie z marszu Dąbrowskiego buhaha.

.
On Thursday, February 9, 2017 12:22 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Łajnem sobie nie zawracam głowy a Sądami to pan wszystkich straszy a juz najmocniej kanadyjskim wystawiając sobie żelazne świadectwo pieniacza i ubliżacza Polakom. No cóż pewnie plemienne geny zew budzą.
.
PB: Pięknym za nadobne: oleję żądanie bliźniego i rodaka, zrobię większy gnój. Obiecałem do usranej śmierci, słowa dotrzymuję.
Gdyby miał pan argument, pozwałby za „ożydzenie” i stalking — murowana wygrana LOL ale na to pan za tchórzliwy buhaha Odważny tylko w kupie podobnych sobie półgłówków. LOL
Będzie osobny wpis na temat.
.
On Wednesday, February 8, 2017 1:58 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Nie mam zamiaru z panem korespondować. Wymieni pan jeszcze raz moje nazwisko odźwięk będzie taki sam jak poprzednio. Ja nie naruszałem pańskiego do czasu opluwania mnie.

.

W dniu 8 lutego 2017 13:27 użytkownik Piotr Bein: Nikogo nie skrzywdziłem; to ożydzacze złamali prawo. Zarzucił mi pan ożydzenie — gdzie dowód? Pytać wolno, a ożydzać nie.  Może pan przetestować pozwem.

Gdy ja żądałem wycofania oszczerstw i to rzeczywistych, dobrze się pan tym bawił, a ostatnio znów z marszu ożydził mnie, i to za plecami. Nie chciałbym wiedzieć, co jeszcze pan mąci telefonami i mejlami do ziomków.
Jest pan bezmyślny,  fałszywy człowiek, intrygant i oszczerca.
Nie życzy mi pan dobrze, niech pan sobie daruje i zastanowi się nad swym  obżydliwym, prostackim „wyrafinowaniem” (pomyślności w zwodzeniu naiwniaków).
Zostawił pan bez słowa protestu banialuki żydłackie MG z wiki o chazarach, na dodatek „zakablował” towarzyszowi z szemranej organizacji Polaków (?), gdy je sprostowałem. Kto zatem zwodzi naiwniaków i w czyim interesie?
.
On Monday, February 6, 2017 4:38 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Pana znak zapytania na końcu ma być prawnym usprawiedliwieniem? Śmieszny jest Pan jak przedszkolakale tak naprawdę to boję się wybrać do Kanady terazskoro ma mnie tam dopaść sprawiedliwość Pańska. Dużo zdrówka i pomyślności w zwodzeniu naiwniaków.
.

W dniu 6 lutego 2017 19:17 użytkownik Piotr Bein: Żadna łacha, mnie też niełatwo odgrzebać mejla. Kto stawia zarzuty, ten ma  udowodnić. Mam podstawę pozwać pana za naruszenie dóbr osobistych oraz stalking. Gdybym był ż/Żydem, zrobiłbym to z miejsca i stanęlibyście wszyscy ożydzacze przed sądem. Robicie to bezkarnie właśnie dlatego, że was nikt za to nie ukarał. Szlaban już macie w Kanadzie. mnie teraz stać na pozew :))) Mecenas niemoże się doczekać, robota taśmowa buhaha

Z pana nazwiskiem mogłyby być tylko te:
Gdzie pan widzi ożydzenie przeze mnie? W odróżnieniu od was ożydzaczy, umieściłem pytajnik na końcu. Ożydzić wolno, a zapytać w kwestii zupełnie legalnej nie wolno?
Co pan wziął w uwagach za supremację?
Czym było pana ożydzenie Beina na podst. ożydzenia przez parę osób w wyniku li tylko absurdalnej pomyłki Maślińskiego?
Kto panu narzuca obowiązek ożydzać oponenta, który się panu niespodoba w dyskusji?
Przyczynia sie pan do:
– podziału Polaków wg planu naszego wroga
– hamowania skuteczności ożydzonych patriotów
– dyskredytacj swej godności
– pleśnienia kultury międzyosobistej i współpracy patriotów.
Zdanie o wnukach niezrozumiałe, ale  i nie jestem ciekaw. — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 11:53 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Przykro mi ale nie mam na to czasu. Jak pojawi się w zbiorówce nadam kopię. Pochodzenia sie nie wybiera i ja to szanuję. Było wielu Polaków nie słowiańskiego pochodzenia. Tak przyznaje w odwecie wytknąłem Panu pochodzenie za pańskie uwagi pod moim adresem, które w rzeczywistości dla mnie były supremacją. Ja nie chodzę w jarmułce a gdybym był żydowskiego pochodzenia to bym się jak Pan słusznie zauważył nie miał czego wstydzić. Wtedy podawałbym, że jestem Polakiem z takim pochodzeniem bo na polskość to sobie zapracowałem z nawiążką. Natomiast jako Polak co czynię dla mojego kraju jest zasmarkanym moim obowiązkiem Rzyznam , że Pana działalność jest częściowo pożyteczna dla Polski ale w myśl prawa to dopiero Pańskie wnuki mogłyby korzystać z profitów tej działalności.
Życzę wszystkiego dobrego jak wszystkim ludziom na Ziemi.

.

On Saturday, February 4, 2017 8:17 PM, Piotr Bein wrote: proszę przyslać kopię, na którą pan patrzy… nic takiego nie ma w moim mejlu
nie jestem idiotą, żeby szkalować ludzi za pochodzenie, a co dopiero gdy jest ono wyimaginowane w urobionej hasbarą mózgownicy, bez dowodu faktycznego, bez wyłuszczenia szkodlowej dla narodu dzialalności
czemu pana to bolałoby? wszak wieloktrotnie ożydził mnie, niepodając krzty dowodu
jest ujmą być urodzonym w tamtym plemieniu? matki się nie wybiera, ale czyny — jak najbardziej,… niewąsko zeszmacił sie pan i skompromitowal przed sporą widownią
obiecałem i dotrzymuję słowa: będę panu ryć aż do śmierci, chyba że pan szczerze przeprosi publicznie — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 6:30 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: W pana liście pojawił pojawił się wytłuszczony na niebiezko wykaz nazwisk z zaznaczeniem o żydowskim pochodzeniu wraz z moim. Co to pamięć zawodzi?

.
W dniu 4 lutego 2017 00:27 użytkownik Piotr Bein: Panie Walerku, proszę poprawić groch z kapustą urlową. Wnerwiony, czy niedołężność rośnie –wiem, wiem :))) Prosiłem o dowód, że  pana ożydzilem, inaczej jest to kolejna defamacja przez pana.

.

On Friday, February 3, 2017 6:33 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>:

dr Phttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2M. Bein Uhttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2Mjadaj dalej, tyle potrafisz. Powodzenia. Nadawaj jak świat szeroki. Oczywiście tylko na e- nieprawdaż?

.
W dniu 3 lutego 2017 14:43 użytkownik Piotr Bein:

Dodałem adresy do listy. Wpierw rzeczy ważne, pod nimi pyskowki…
 
***
Singera ryj znów ukazal się w „państwowej” telewizorni co niemaryja […] Walerek Dąbrowski „walczy” na klawiaturze, głównie z przednimi działaczami klawiaturowymi (też za opłotkami). Ten lew leciwy nie może znieść słowa o obu „religiach” i ich manipulacji przez chazarów, ale prezentuje się typowo, jako jednozdaniowy expert od wszystkiego.
Parę lat temu znalazłem jego nazwisko w wierchuszce podejrzanej grupy-parasola Polaków (podobno) globalnie. Kto go wybrał i na jakiej podstawie? W farsie kandydziorów  na prezia Polin, miał pretensje, że go nie poparli rodacy. Nikt nawet nie słyszał o nimi… żadnego info o sobie ani programie politycznym… a prosiłem parokrotnie na blogi. Potem taki narcystyczny bufon ma pretensje do garbatego i ożydza…
P. Walerek podpierduje w licznych e-dyskusjach — najczęściej „a nie mówiłem” i bezmózgowo, tak jak przyklasnął, co inne ameby „wywnioskowały” o moim „pochodzeniu”. Ostatnio z drem Głogoczowskim „śmieciowym” filozofem, na opracowanie Wybrańcy Boga prostujące banialuki Glogoczowskiego o chazarach, ponownie ożydził mnie ku uciesze doktorka i jeszcze zarzuca, że ja go ożydzam! Poprosiłem o dowód i czekam aż mnie pozwie w dinrtojri  buhaha Gnida rzuca kiedy chce „Bein żyd”, a jak jego dotyczołoby ubzdurane sobie ożydzenie, to z mety żąda dowodów, odrażająca szumowina, obleśna  swym używanaiem zwrotów staropolskich.

 

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

WYBITNI POLACY :))) Zauważ hitlerka w swym środowisku + Humor polityczny Polonusa z USraela + Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Posted by grypa666 w dniu 06/02/2017

Walczymy o KWK Krupiński i polskie górnictwo

Antysyjoniści brytyjski i palestyński skosili żydłackiego prawnika – zbrodniarza wojennego

Assad zdemolował agresywnego nocnikarza z yahoo

ALERT LEMINGOM: Rośnie rozczarowanie Trumpem

ALERT Telawiwownia TVP ściemnia o wizycie Mierkel u Kalksztajna

PB: Mimo sprzeczności  z polityką osi Berlin-Moskwa, może chodzi o  Międzymorze pod kuratelą dojczlandii (twór podobny do Judeopolonii: Niemcy rządzą regionem na rzecz żydłactfa). Merkel nie tworzy polityki, tylko wykonuje polecenia ż-banksterii przekazywane przez CIA. Widać ż-zamiary poprzez Trumpa:

 • W administracji sami agenci ż-banków, ludobójczych ż-korporacji i syjonizmu oraz jastrzębie wojny. Zespół wdrażania NWO.
 • Kontynuacja polityki „migracyjnej”… Awantury to zmyłka, sąd jakimś cudem obala ten dekret, a setki gorszych — nie. Niewpuszczonych do USA objęła natychmiast Kanada, zaraz potem mieliśmy psycho-zmyłę w Quebec City ze znamionami falszywej flagi CIA. „Sprzeciwy” sorosowskie mogą sprowadzić zbanowanych do USA.
 • Nie łagodzenie konfliktow i wycofywanie się z wojen, tylko zaostrzenie języka wojny i agresji przeciw Iranowi, więc także Rosji i Chinom.
 • Zaostrzenie kolonizacji i genocydu przez Izrael w okupowanej Palestynie. Trump niecofnął ogromnej pomocy USA dla Izraela.
 • Retoryka Singera/Macierewicza itp. neo-konów we Wszawie wskazuje na Projekt  Międzymorze i drażnienie ruskiego niedźwiedzia (patrz poniżej).

Reszta jewropy pozostałaby pod ż-Francją, bo i tak nie pójdzie na wojnę z Rosją. Jarkowi i PiSuarom to pasuje: Polin byłoby najważniejszym wasalem ż-banksterii w Międzymorzu. Tak to jewropa A pozostanie lepsza od jewropy B., a żydłactfo globalne podyryguje Europą Śr.-Wsch. coraz bliżej granic Rosji, włączając do Międzymorza kolejne kraje (patrz mapka poniżej). Armia USraela już stacjonuje, a w Polin i Rumuni będą wyrzutnie pocisków nuklearnych wymierzonych w Rosję. Bundeswehra jest w Stettin, gotowa wspomóc. Oczywiście tylko jewrounia B znajdzie się w strefie zgniotu i pocisków ruskich, bo tam będzie pancerz ż-Zachodu i mięcho słowiańskie.

Parę podkładek z różnych systemów politycznych:

–  Z pogłębiającym się kryzysem w UE (Brexit, globalny kryzys gospodarczy, gospodarcza-inoformacyjna-militarna ekspansja Rosji, terroryzm, miglance), koncepcja nabierze rangi międzynarodowej (czytaj: ż-globalistów)
 – Banderszczochy, żydłaccy politycy kijowscy i skrajne psy wojny chcą  Międzymorza przeciw Rosji.
– PiS zmienił kraj w dźwignię militarną dla USA na wojnę NATO-Rosja.  Duda zapowiedział politykę ku Międzymorzu, gwoli integracji gospodarczej, politycznej i wojskowej. [Powitał wojska USA, które na początek będą kręcić się po NATO-wskich sąsiadach Polski i w V4, a o współpracy gospodarczej cisza. Macierewicz zapowiada ekspansję obecności wojsk NATO na Międzymorze,a Waszczykowski mówi podobnie, zapowaoda podział UEna A i B. — pb]
– PO zaczęło proces: zwiększyło budżet wojskowy do 2% PKB do 2016. Budżet wojskowy Obamy dla regionu wzrósł z 1 mld $ (2015) trzykrotnie  do 2017.
– Kryzys na Ukrainie pchnął w Waszyngtonie potrzebę Międzymorza (stąd filia CIA w Kijowie – pb). Jan Marek Chodakiewicz (Institute of World Politics) w 2012: USA powinno wykorzystać Międzymorza jako odskocznię na Kaukaz i Azję Śr. z Europy Wsch. (zamiast z Zachodniej, przeciwnej USA), by osłabić oś Berlin-Moskwa i podejść Rosję.
– Po Majdanie, George Friedman (Stratfor, koneksje z ż-CIA):  Międzymorze z abstrakcji staje się realką. Międzymorze byłoby dodatkiem do NATO, w końcu substytutem pod wodzą USA sterującego reżimami Europy Śr.-Wsch.: Polacy, Rumuni, Azerowie i zapewne Turcy […] Potrzebują broni i szkolenia, by powstrzymywać Rosję, aż się wyczerpie.
– W 2012 Friedman do grupy polskich jelit: poza militaryzacją, Polska musi utworzyć więzi handlowe z państwami w regionie, które potrzebują od niej exportu, sojuszu i przywództwa — Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, nawet Turcja… Okazja przywództwa dla Polski — współpracując z USA w tworzeniu stabilności  (emfaza w oryginale).
– Kolaborant Freidmana, Robert D. Kaplan w 2014: Polska i Rumunia, największe państwa NATO w regionie, kluczowe dla utworzenia Międzymorza skutecznego przeciw Rosji. Praktycznie łączą Bałtyk z M. Czarnym. […] Spotkania na wys. szczeblu między państwami Międzymorza nasiliły się, a Pentagon i Dept Stanu USA są dla nich centrami  wojskowości, wywiadu i dyplomacji. Z silnieszym wsparciem USA dla Europy Śr.-Wsch. trzeba wzmocnić związki dwustronne między tymi krajami — no i oczywiście zwiększyć wydatki na zbrojenia w regionie.
– Takie dyskusje między elitami USA i Polski odbyly się przed objęciem władzy przez PiS, bliższego polityce USA i ambicji przywództwa w regionie niż PO. PiS zwiększył budżet wojskowy do 3% PKB  (NATO wymaga 2%)i wzmógł budowę sił zbrojnych i   paramilitarnych  (80 tys. w porównaniu z 120 tys. wojska regularnego) związanych ze skrajną prawicą podobnie jak na Ukrainie. Pramilitarne siły mogą też posłużyć przeciw powstaniu narodowemu.
– PiS jak jastrzębie wojny poparli plany expansji USA w regionie. Duda od dawna domagał się stacjonowania  wojsk NATO. PiS zwiększył wysiłki w koordynacji polityki  V4, dążąc do przeciw-bloku Niemcom w UE, m.in. ws. migrantów.
– Polska z Litwą i Ukrainą utworzyła brygadę, być może protoyp jednostki łączonej. Polska planuje utworzyć związek Bałtyk – M. Czarne, by objąć kraje spoza NATO, np. Ukrainę i Mołdawię.
– PiS buduje państwo policyjne na militaryzację sprzeczną z interesem społecznym; przewrót konstytucyjny podporządkował PiSowi aparat bezpieczeństwa i media. Ustawy anty-terrrystyczna i inwigilacyjna służą  budowie struktur państwa policyjnego, które ma chronić PiS przed opozycją wojnie i skrajnej nierówności społecznej.
– Projekt Międzymorze zależy od  wsparcia przez USA, a elity Europy Śr.-Wsch. są podzielone w kwestii Rosji (Węgry i Czechy przeciwne konfliktowi z Rosją). Choć antyrosyjskie, PO popiera orientację na Niemcy i USA i wróży zawalenie się Projektu Międzymorze. Podobnie jak w ub. wieku, Projekt Międzymorze liczy na skrajną prawicę i wojsko przeciw woli narodu.
Intermarium - an alliance of countries between the Baltic and Black Seas to protect themselves from the Russian imperialism and militarism (Image: QHA.com.ua)

Trzy etapy tworzenia Międzymorza; mapa pochodzi z ww. źródła CIA i odzwierciedla pobożne życzenia junty. W pierwszym etapie powinny być państwa Grupy Wyszehradzkiej? W drugim bałtyki i Rumunia, ewentualnie Bułgaria (UE), a w trzecim — bałkańscy kandydaci do UE i NATO? Ukraina dołączyłaby w dowolnym etapie? Białoruś pozostałaby z Rosją.

Charytatywnie do Lwowa — Polacy swym ukraińskim braciom

Koniec z antykatolickim chłamem zwanym „sztuką”

Kto ma oczy niech patrzy! Kto ma uszy niech słucha! Kto ma resztki mózgu nie wypranego przez ścierwomedia niech myśli! A w Polin okupant zaserwował naszym dzieciom następną dawkę rtęci w szczepionkach przeciw dwoinkom zapalenia płuc, które leczy się czosnkiem i cebulą!!! Świadomość wielu ludzi zmieni film od 18:30 minuty. Pobudka!!!

Duda i prezio walczą o banderszczochów gwoli rusofobii

Leszek Żebrowski walczy o USrael?

PB: Trzeba  słuchać od deski do deski, żeby wyłapać takie kfiatki. Czemu uczony, historyk tak myśli o USraelu? Żebrowski służy propagandzie oficjalnej i przyzwoleniu na obecność żołdactfa USraela w Polsce. Jest to dość niebezpieczne w powiązaniu ze jego famą za czerwoną zarazę pojmowaną raczej niekompletnie przez polactfo, podczas gdy chodzi o okupanckie jelity przede wszystkim żydłackie, kolaboranckie szabas gnojne w drugiej kolejności.

Owszem, USrael jest w tej chwili najsilniejszym żandarmem globalnym żydłactfa, ale na poważniejsze wojenki potrzebuje wsparcia innych armii gojowskich z ż-Nato, no i ż-CIA i pochodnych. Ten najsilnieszy kraj demonkracji jest jednocześnie w czołówce opresji, nędzy i nieprawiedliwości społecznej ż-Zachodu wzgl. swych oibywateli.

To ci dopiero demokracja! Rozwala świat dla żydłactfa, niepytając Amerykanów o zgodę, marnując ich majątek narodowy i podatki na rujnowanie i masowe mordy tak wojsk jak i cywili suwerennych narodów! Kwintesencją demokracji są podobno wybory buhaha Farsa wybiurcza Trump-Clintonowa pobiła rekordy manipulacji masami.

Iwonka Wronka: Pan Żebrowski podaje przykłady z historii o komunistach, tak jakby to była jedyna przyczyna zła w Polsce, teraz i wstecz. Ciągle przypomina, że zło to znaczy ze strony ubeckiej. Jeśli mówi się prawdę, to trzeba pokazać dwie strony medalu. Czy Zachód maczał palce w tym ubeckim systemie? Nawołuje do wspólnej pracy patriotycznej, ale nie daje  dobrego przykładu we wspólnym wystąpieniu z panem Jabłonowskim.

Jasno widać, że Żebrowski jest stronniczy. mówiąc, że USA jest najbardziej demokratycznym, najsilniejszym państwem świata. Minuta 1:15:28.

 • Szejk Imran Hosejn wyjaśnia sprawy Ukrainy:

PB: Rosja wrogiem, Międzymorze nirwaną, a narody do jewrokołchozów (już dwóch! — czy po to oberszturmbanfirer żydłactfa globalnego na ostojropę przywiozła wskazówki dla kapo baraku Polin, Kalksztajna?

PB: Żont tera ugnie się ludowi (jak wUSraelu buhaha), wystąpi z ż-NATO i jewrounii, przystąpi do V4 pod parasol ż-patryjoty singera?

PB: Singera ryj znów ukazal się w „państwowej” telewizorni co niemaryja. Zadowolony poinformował katodebili, że Grupa Wyszehradzka z radością przyjęła okupację wszystkich członków V4 przez globalną żandarmerię USraela (która w 2016 zrzuciła 26 tys. bomb na ludność cywilną i wojska suwerennych narodów).  Co zrobi Orban, po dzisiejszym wniezapnym spotkaniu z Putinem? Pogróżki Sorosowi to teatr, bo Soros nie pojedzie do Budapesztu w łapy policji, zalewając całe kontynenty miglancami, manifami lewakuf w globalnej szopce „demokracji”.

Wybraniec Trumpa na sekretarza wojny stwierdził, że Rosja zagraża blablabla… To dla kogo robi Trampek? A jednak rzesze Polaków apjać uległy ż-zmyłce, wypatrując w Trumpie zbawienia. A tu Singer (ten co miał wg naiwnych zlecieć ze stołka wraz z PiSuarami po wyborze Trumpa)  zapowiada brygadę V4 na „obronę przed wspólnym zagrożeniem w regionie”. USaelici mają już oliparchat kijowski, kraiki bałtyckie i Bałkany. Do kompletu ż-Międzymorza  Singera niepotrzeba Białorusi, Donbasu ni Krymu. Ż-NATO podchodzi pod granice Rosji, po mięchu armatnim z brygady V4.

ALERT Zalew Białych ciapatymi:

PB: Przewidywalnie wg schematu problem – reakcja – rozwiązanie w NWO, na chybcika pachołki żydłactfa w Ottawie przepychają ustawkę o wyjątkowej ochronie muzułmanów i ich wiary. Udawany skandaliczny ban Trumpa na przyjazdy muzułmanów (już cofnięty przez sąd buhaha …oby tak łatwo pozostałe dyktatorskie dekrety prezydęckie!) przepoczwarzył się momentalnie po sąsiedzku 🙂 w otwarte ramiona lewaka Trudeau na muślimów, zaraz potem psycho-zmyła „terrorystyczna” w Quebec City, tera ta ustwaka całkiem przypadkowo oczywiście LOL

Wbrew histerii politykierów żydłackiego reżimu i ścierwomediów w tym CBC (patrz poprzedni wpis) podejrzany w ogóle nie jest sądzony jako terrorysta tylko jako zabójca, wg RCMP. Brał prochy itd. typowo dla marionetki ż-suszp w fałszywych flagach.

 ††††††††††††††††

Bezprawie w Polin

Godło

Z piekła do nieba

Andrzej Dziąba do rąk własnych Zbigniew Ziobro

Od: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>
Data: 9 lutego 2017 14:45
Temat: W sprawie sygn. PR Ko (k) 1574.2016 Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie
Do: skargi <skargi@ms.gov.pl>, SEREMET <biuro.podawcze@pk.gov.pl>, sekretariat@katowice.pr.gov.pl, „okregowa@prokuratura.czest.pl” <okregowa@prokuratura.czest.pl>

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Uprzejmie przesyłam treść pisma przekazanego do Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie, w którym zawarty jest wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec prokuratorów i sędziów mających związek ze sprawą IV K 219/09 Sądu Rejonowego w Częstochowie z wyłączeniem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Proszę o spowodowanie nadania biegu postępowaniu oraz stosowny nadzór. 
Z poważaniem. Andrzej Dziąba. 
Do wiadomości:
1. Prokuratura Krajowa;
2. Prokuratura Regionalna w Katowicach;
3. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.

Grzegorz Niedźwiecki do rąk własnych Zbigniew Ziobro

†††††††††††††††††††††

Słowianodebilizm

Artur W z koa naókowego historyków U. Judeojagielońskiego robi za kościelnego fałszerza historii Piastów…

Słowianodebile

…………

Otylia Zigman:

Ja sie poznalam tutaj w Chicago na czym polega sciaganie forsy z barankow Bozych o nazwie Polacy. Po pierwsze baranowo jest nieswiadome wilkow w owczej skorze. Dla nich slepych, gluchych a na koniec glupich, wszyscy mowiacy po polsku, jak i wszystkie media szczekajace po polsku, to sa Polacy.
To tylko jednostki sa w tym wzgledzie oswiecone. Dla barankow bozych, kiedy poczciwy patryjota poprosi o skladke, zbiorke, na szlachetne cele narodowe, to patrza podejrzliwie, ze to jakis oszust. Dla zbaranialych najbardziej wiarygodne sa radiotony i zbiorki naglasniane na cale Chicago z wielka reklama i pompa, nie wazne na jakie cele, baranowo ma mozg masy bezmyslnej!!! Dobrze znamy ten zbiorowy, masowy mozg, tam nie ma myslacych inteligentnych indywidualistow!!! Tak bylo i tak jest i to sie nie zmieni nigdy!
Gdyby ktos sie wylonil z tej bezmyslnej masy i chcial powiedziec cala prawde, byc moze zostalby ukamieniowany a wiec smierdzacej masy nie trzeba tykac, niech sobie utrzymuja roznych oszustow, zlodziei, Owsiakow i przeroznychchazarskich naciagaczy, lacznie tych w Kosciele…

††††††††††††††††††††††

:))) PRALNIA WYBITNYCH POLAKÓW [czasowo nieprzyjmuje nowych brudów na PiotrBein blog]

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

Zauważ hitlerka w swym środowisku

Humor polityczny Polonusa z USraela

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Posted in bez kategorii | 8 komentarzy »

Andrzej Szubert w kleszczach katodebili i departamentu inkwizycji dintojrii Polin

Posted by grypa666 w dniu 26/01/2017

Henryk: Witam. Zrobil Pan “herkulesowa prace u podstaw” >   zdefiniowal Pan ïdeowe”zrodlo problemu co jest warunkiem koniecznym do rozwiazania/naprawienia  problemu. Teraz nalezy tylko podac recepte/recepty co ma zrobic Kowalski  dzisiaj i za tydzien (zaczynajac od malych, prywatnych  spraw codziennych) aby poprawic wlasna sytuacje: poprawi sie jego sytuacja to poprawi sie sasiadowi tez itd etc.  Powodzenia !

***

PB: Singera ryj znów ukazal się w „państwowej” telewizorni co niemaryja. Zadowolony poinformował katodebili, że Grupa Wyszehradzka z radością przyjęła okupację wszystkich członków V4 przez globalną żandarmerię USraela (która w 2016 zrzuciła 26 tys. bomb na ludność cywilną i wojska suwerennych narodów).  Co zrobi Orban, po dzisiejszym wniezapnym spotkaniu z Putinem? Pogróżki Sorosowi to teatr, bo Soros nie pojedzie do Budapesztu w łapy policji, zalewając całe kontynenty miglancami, manifami lewakuf w globalnej szopce „demokracji”.

Wybraniec Trumpa na sekretarza wojny stwierdził, że Rosja zagraża blablabla… To dla kogo robi Trampek? A jednak rzesze Polaków apjać uległy ż-zmyłce, wypatrując w Trumpie zbawienia. A tu Singer (ten co miał wg naiwnych zlecieć ze stołka wraz z PiSuarami po wyborze Trumpa)  zapowiada brygadę V4 na „obronę przed wspólnym zagrożeniem w regionie”. USaelici mają już oliparchat kijowski, kraiki bałtyckie i Bałkany. Do kompletu ż-Międzymorza  Singera niepotrzeba Białorusi, Donbasu ni Krymu. Ż-NATO podchodzi pod granice Rosji, po mięchu armatnim z brygady V4.

ALERT Zalew Europy ciapatymi:

ALERT Kłamstwa doradcy bezpieczeństwa w administracji Trumpa prowadzą do wojny z Iranem

MUS WDRAŻAĆ Dawid Icke obnaża „dziel i rządź” w cieniu Trumpa, podaje środki zaradcze: nie dać się podzielić i wciągać w skrajną retorykę i kłótnie

 

Włoscy badacze z National Council of Reserach zbadali 44 szczepionki powszechnie stosowane w Europie i USA na obecność nieorganicznych, zwłaszcza metalicznych zanieczyszczeń.  Do badań wykorzystali najbardziej zaawansowane techniki mikro i nano analityczne – mikroskopię elektronową i spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii. Badanie ujawniło, że wszystkie szczepionki zawierały znaczne ilości toksycznych zanieczyszczeń, które nie były wymienione w składzie. Znajdowały się tam cząstki, kryształy, osady, agregaty, nanocząstki takich metali/pierwiastków jak: ołów, chrom, żelazo, tytan, brom, silikon, bar, cynk, aluminium, stront, bizmut, siarka, cyrkon, złoto, wapń, miedź, nikiel, cer, wolfram, srebro, mangan, chrom, hafn. (To wszystko w dodatku do rtęci, która jest dodawana do niektórych szczepionek jako konserwant.)  Rozmiary tych cząstek zanieczyszczeń wynosiły od 100 nanometrów do 10 mikronów.   

Zanieczyszczenia te nie są biodegradowalne i nie są biokompatybilne, gromadzą się w tkankach, wywołują chroniczne stany zapalne, zatrucia, toksyczne reakcje immunologiczne, obrzęki, ziarniaki, procesy nowotworowe, choroby neurologiczne i inne.  Nanoczątki uszkadzają też DNA.  

Nie ma możliwości, żeby tak duże ilości i tak zróżnicowane zanieczyszczenia pochodziły z normalnych procesów produkcji szczepionek.  Raczej wygląda, że celowo dodano do nich toksyczne odpady przemysłowe.  Ponieważ dziś większość leków i szczepionek stosowanych w Europie i USA jest produkowana przez globalne koncerny w Chinach, Indiach, Wietnamie i Korei, prawdopodobnie tam dodano te zanieczyszczenia.  Możliwe, że do produkcji szczepionek używano toksycznej wody ze ścieków przemysłowych.  Tylko szczepionka przeznaczona dla kotów była pozbawiona tych zanieczyszczeń, co dowodzi, że można produkować czyste szczepionki.   

PB: Na podst. analiz, najlepszych jakie znalazła żona, od Kanadyjca, który zna realia,  z kolegą-narodowcem w USA. Obaj świadomi, kto rządzi i wykonuje podobne w świecie zachodnim jak i islamskim. Mamy oczywistą manipulkę, początek procesu islamizacji Kanady w stylu szwedzkim. Większość punktów poniżej zauważyliśmy niezależnie…

 1. Zbieżność z banem Trampka na przyjazdy muzułmanów z wybranych krajów (poszkodowanych wojnami USraela!). Zlewaczony tęczowy płemieł Trudeau z miejsca przyrzekł odrzuconym w USA gorące przyjęcie w Kanadzie, bez pytania elektoratu (a tu potrzeb tubylców co niemara, dyskryminacja naszych Indian, Białych i chrześcijan…). Niedługo wcześniej, Trudeau spotkał się z Sorosem.
 2. Rzekomy atak dotąd bez dowodów, w prowincji najbardziej opornej multi-kulti i lewactfu w ogóle. Dopiero parę dni po rzekomym ataku policja wpuściła reporterów, by obfotografowali plamy krwi i dziury od pocisków w „meczecie”.
 3. Najpierw ścierwomedia podawały, że zaatakowało 2 muślimów, potem zmieniły pieśń na „białego supremacjonistę”, a drugi został „świadkiem”. Biały zaraz zadzwonił na policję i przyznał się do czynu BUHAHAHAHAHAHAHAHA
 4. Mimo braku ślectfa i dowodów, trąbienie do upadłego, że to zbrodnia nienawiści i terror (a nie masowe morderstwo) w meczecie podczas modlitwy, a to jest ośrodek kultury islamskiej.  Ciul wie kto co tam robił — może mosiadowi „imamowie” szkolili zabijaków muślimskich i zatłukli ich na pokaz?
 5. Totalna blokada komentów publiki pod materiałami z „zamachu” i o muślimach  na Canadian Brainwashing Corporation (kiedyś przykład obiektywizmu, od kilku lat CBC jest wśród najgorszych ścierwomediów na świecie: prawie wyłącznie hasbara, w tym absurdy żydłackie o Rosji itp).
 6. Policja obstawiła wszystkie meczety w kraju! Politykiery w solidarności z muzułmanami zapowiadają wzmocnienie państwa policyjnego — typowy schemat ze szkoły bicza terroryzmu na gpjów — z instytutu założonego przez papę Nietenjahuja, żydłaka z Polski.

Filmik1

Filmik2

 

Otrzymałem mailem: 25 maja odbędzie się kongres organizowany przez kilku znanych trybunów ludowych i Qkiza.  Organizatorami są – Braun, Michalkiewicz, Olszański i Qkiz. Moim zdaniem chodzi o stworzenie na scenie politycznej nowej marki , nowej rozpoznawalnej marki obywatelskiej, taką Platformę Oburzonych Bis, na której czele staną owi panowie i będą nią kusić (…) z wszystkich organizacyjek obywatelskich, aby ich zapał i serca zniechęcić do działania, wcześniej wykorzystując ich politycznie.  (…).

Jak widać „trybun ludowy” Olszański zrzuca maskę i jawnie daje dupy agenturze wpływu – żulikowi Qkizowi, bogoojczyźnianemu Braunowi i gawędziarzowi za nowe szekle izraelskie Michalkiewiczowi. A taki patryjota z niego rzekomo był…

Krzysztof Kornatowicz: Informacja o kongresie organizowanym przez Kukiza, Michalkiewicza, Brauna i kogoś jeszcze (nie pamiętam) zdaje się nie jest prawdziwa. Rozeszła się wczoraj na Facebooku, ale zdaje się, że jest to czyjeś sobiepaństwo i mija sie ze stanem faktycznym.

Trump, Singer, instytucje międzynarodowe etc. w mafii żydłackiej

Kłamstwa doradcy bezpieczeństwa w administracji Trumpa prowadzą do wojny z Iranem

Donald Trump – Kim jest? Komu służy? Zaprzysiężenie to okult satanistyczny

Polityka wojenna Trumpa

Zaostrzenie konfliktu w Donbasie polityką USraela Trampkowego

MUS WYKONAĆ Dawid Icke obnaża „dziel i rządź” w cienu Trumpa, podaje środki zaradcze: nie dać się podzielić i wciągać w skrajną retorykę i kłótnie

MUS ZNAĆ Kuglarze trampkowej farsy

MUS ZNAĆ Pod Trumpem, system ż-CIA ujarzmiania narodów, Feniks powstaje z popiołów przeciw samym Amerykanom

SOS = Stop Operation Soros

Zika i kłamstwa Światowej Organizacji Zdrowia

MUS ZNAĆ Żydowskie nazwiska Polskiej elity

Trampka „strefy bezpieczeństwa” dla Syryjczyków kontynuacją wojny w Syrii

Brat Nataniel Kapner: Trump otoczył się żydłactfem

Załgany ministrant ż-MON za Jałtę wini ruskich, a wojska b. sterowników II wś. na rzecz ż-banksterii, jednostki USraela zaprosił do okupowania Polaków i sąsiadów

PB: Wczoraj wysłuchałem 2 prelekcji (Macierewicz i Gadowski) na mityngu o dumie Polaków, zorganizowanym przez środowisko Rebbe Rydzyka, a dziś — wywiadu z Singerem Można powiedzieć że skończyła się Jałta [układ 3 ż-stron, w tym gruziński okrutny Żyd Stalin]. Załgany ministrant ż-MON oczywiście za Jałtę wini ruskich, przed którymi znów trza się Polakom „bronić”…. W tym celu wojska b. sterowników II wś. na rzecz ż-banksterii, jednostki z USraela  wpuścił do okupowania Polaków i narodów sąsiednich.

Zbyt częsty jak na kanał religijny ryj żontowego Singera/Macierewicza, super-agenta (debilnego do bulu) faszyngtońskich ż-neokonów.
Poniższe tytuły własnej roboty 🙂 oddają zawartość prelekcji w jednym zdaniu…
Jakim prawem żont zrobił sobie tubę propagandową z prywatnego kanału religijnego???!!! Znaczy:
– środowisko Rydzyka jest skorumpowane do służby okupantowi Polaków
– w tej propagandzie wykorzystuje się religionizm bogojczyźnianych katodebili (oczywiste z wystąpień Singera w RM) i ich ignorancję historyczną (zasługa m.in. radia co ma obcy ryj: obcy hiper-agent i anty-patriota Piłsudski, Solidarność przyniosła wolność Polakom, może i inne bajdury — historykiem nie jestem).

Uczony rosyjski Siergiej Sall: „Czarna arystokracja”?

PB: Iluminaci utworzeni z inicjatywy rotszyldziaków w XVIII w. pozostają pod żydłactfem w dziele tworzenia NWO. Dowód: wszystkie loże masońskie podlegają żydowskiej loży Bnai Brith.

Witamy prezydenta Trumpa, agenta syjonistów

Trump zagraża Amerykanom i Bliskiemu Wsch.

Demonstracje kobiet i Afroamerykanów przeciwko Trumpowi

Marian Kowalski rozwałkował nocnikarę ze skandalicznej telawiwowni

PB: Czemu patriota poszedłby na wywiad dla TAKIEJ telewizorni? Ile płacą gościom w studio?

†††††††††††††††††

 

 

Posted in bez kategorii | Leave a Comment »

Lejba Kone (Wałęsa) przed trybunał za ludobójstwo na narodzie polskim!

Posted by grypa666 w dniu 19/01/2017

TRWAJĄCE ALARMY — patrz wpis poprzedni

 ALERT 1-szy test Trumpa: syjonizm

 

ALERT Analityk: wyrzutnie balistyczne Chin przy granicy Rosji wycelowane w USA

EZ: […] popatrz na GLOBUS, następnie na mapę rejonu w którym Chiny umieściły rakiety skierowane na USA […] rakiety MUSZĄ przelecieć nad małą częścią ROSJI! [Tam] Rosjanie zainstalowali swój najnowocześniejszy system antyrakietowy […] nad chińskimi rakietami z głowiczmi nuklearnymi jest rosyjski parasol itd. […] najprawdopodobniej istnieje nieopublikowane porozumienie, PAKT nie tylko w tej sprawie Rosja-Chiny.

D. Kosiur: Projekt wykonania pomnika jest w zasadzie gotowy. Nieznacznie tylko powiększy się cokół, tego na ośle przesunie nieco w tył, a Macierewicza z gromnicą damy z przodu.

ALERT Prof. Majewska: czy liczyć na Trumpa przeciw szczepionkom?

PB: na razie gadanie, obsadzanie stołków… gdy zobaczę wyniki i to trwałe, ucieszę się i przeproszę Trumpa i zwolenników za sceptycyzm; pozdrawiam serdecznie

Prof. Majewska: Oczywiscie, ale wazne, ze cos sie rusza w dobrym kierunku tej sprawie.

PB: nie mogę opublikować, utraciłem tryb admina na blogu [PiotrBein]; w każdym razie poczekałbym na konkrety z administracji Trumpa; niejedno naobiecywał, niejedno zmienił już na mniej

Prof. Majewska: Wraz z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta USA nastaje nowa era w polityce, cywilizacji i medycynie – co zauważyło wielu światowych polityków. Trump jest jedynym w świecie prezydentem, który przeciwstawił się globalnemu establiszmentowi, który w ciągu paru dekad antyspołecznej, neoliberalnej, mafijno-kapitalistycznej, prowojennej polityki doprowadził USA a także Europę do ekonomicznej i cywilizacyjnej zapaści oraz do niespotykanego biologicznego wyniszczenia społeczeństwa (tyczy to szczególnie USA i Polski). Już dwie generacje młodych Amerykanów są poważnie zdegenerowane i chronicznie chore począwszy od pierwszych tygodni życia.  Są to ofiary toksycznych, ludobójczych i bezużytecznych szczepień, które pod przymusem lub wręcz terrorem politycy oraz medyczni urzędnicy wmuszają dzieciom od pierwszych godzin życia.

Jeśli obecna, w zawrotnym tempie nasilająca się epidemia autyzmu w USA nie zostanie zatrzymana, szacuje się, że za 20 lat ok. 80% chłopców będzie chorych na autyzm. I to oznacza koniec znanej nam cywilizacji.   Już dziś w USA brakuje normalnych mężczyzn do wykonywania zawodów elektryków, hydraulików, mechaników, pilotów, techników, żołnierzy oraz innych typowo męskich profesji.   Wybór Trumpa na prezydenta USA ma kardynalne znaczenie dla ratowania młodych generacji, bowiem jest to jedyny polityk, który otwarcie mówi, że chce zastopować epidemię autyzmu. Będąc ojcem okaleczonego szczepieniami, autystycznego syna, Trump doskonale rozumie, jak wielkim zagrożeniem dla rozwoju dzieci są współczesne toksyczne szczepionki i przeładowane programy szczepień.  
Jeszcze prze oficjalnym zaprzysiężeniem na prezydenta, Trump powołał „Vaccine Safety panel”, na czele którego będzie stał Robert Kennedy Jr, znany prawnik ochrony środowiska, syn zamordowanego przed laty senatora Roberta Kennedyego.  Zadaniem tej grupy będzie zbadanie bezpieczeństwa szczepień oraz ujawnienie korupcji, fałszowania wyników badań oraz mengelowskich eksperymentów i oszustw szczepiennych na wielką skalę, jakie miały miejsce w CDC, których ofiarami są miliony trwale okaleczonych lub zabitych dzieci. Kilkudziesięciu uczciwych naukowców z CDC ujawniło te przestępstwa.  Ma to kluczowe znaczenie dla radykalnej zmiany programu szczepień i ratowania młodych pokoleń.
Jak można było oczekiwać, winni szczepiennych zbrodni (kartele farmaceutyczne, urzędnicy medyczni, politycy, lekarze, dziennikarze) natychmiast zaatakowali Trumpa za powołanie tego panelu.  Jak diabeł święconej wody boją się oni ujawnienia prawdy, że szczepienia są groźne i nieskuteczne w ochronie przed chorobami.   Boją się przeprowadzenia rzetelnego, niezależnego kontrolowanego badania, które porówna zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych, bo przecież, gdyby byli pewni, że szczepienia są bezpieczne, sami prosiliby o takie badania.  Wcześniej korporacyjni fanatycy szczepień blokowali wszelkie badania tego typu i publikacje w pismach naukowych oraz mediach.  Jeśli Trumpowi uda się zatrzymać obecną epidemię autyzmu, z całą pewnością zostanie uznany za jednego z najwybitniejszych prezydentów USA, który uratował naród od biologicznej zagłady.  
A tymczasem, w oczekiwaniu na antyszczepienną rewolucję w USA, polski rząd nasila szczepienny terror wobec polskich dzieci, wprowadzając kolejne groźne obowiązkowe szczepienia. Prawdopodobnie wynika to z rosnącej presji karteli farmaceutycznych na rząd, który nie potrafi lub nie chce bronić swych obywateli przed szczepiennymi okaleczeniami lub ludobójstwem.  Z rozrzewnieniem i wielkim uznaniem wspominam tu panią Ewę Kopacz, byłą minister zdrowia, która w 2009 r. uratowała Polaków przed zabójczymi szczepieniami na „świńską grypę”.       
Trzeba oczekiwać, że zanim obecne ludobójcze programy szczepień zostaną obalone lub zreformowane, naciski ze strony karteli farmacji będą się nasilać, bo tracąc rynki zbytu w krajach bogatych, będą coraz agresywniej atakować kraje politycznie słabe, takie jak Polska. Nie ma obecnie w rządzie żadnego polityka, który wziąłby w opiekę polskie dzieci, więc rodzice muszą stać się bojownikami walczącymi o ich zdrowie i życie.  Rodzice nie mogą się poddawać żadnej presji ze strony lekarzy, MZ, Sanepidu, czy mediów i godzić się na szczepienia, których nie chcą i których się obawiają.  Wierzę, że wkrótce programy szczepień i same szczepionki ulegną radykalnym zmianom, i że niedługo będziemy patrzyć na masowe szczepienia jak na błędy lub zbrodnie medyczne, podobne do popularnego w ubiegłych wiekach upuszczania brudnym kozikiem krwi.

 

ALERT Andrzej Szubert w kleszczach katodebilizmu i departamentu inkwizycji dintojrii Polin — kolejne przesłuchanie przez niemiecką policję z oskarżenia o obrazę uczuć religijnych. Pełna relacja wkrótce…

Antybanksteria – Rewolucja systemu bankowego | Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Kto jest właścicielem NBP – czy to Nowy Bank Rothschildów?

Mateusz Piskorski – LIST OTWARTY DO PRZYJACIÓŁ Z LEWICY

Metro: Przeklejam komentarz.

Podział lewica-prawica uważam za całkowicie sztuczny, udaną realizację dewizy „dziel i rządź”. Autor pisze o kryzysie polskiej lewicy a przecież to zjawisko ma wymiar międzynarodowy czy może nawet globalny. Czy gdzieś jest jeszcze lewica troszcząca się o ludzi pracy? Chyba wszędzie zmienili zainteresowania na promowanie zboczeń seksualnych, w tym całkiem wyszukanych, typu pedofilia czy zoofilia, oraz imigracji z krajów egzotycznych.

Transformacja komunistów z bloku wschodniego (nie dotyczy to przecież tylko Polski) w narodowców czy liberałów tylko potwierdza moją tezę o całkowicie fikcyjnym podziale na lewicę i prawicę. Przyjęcie tej terminologii tylko utrudnia opis rzeczywistości i zrozumienie zachodzących zjawisk. Oficjalna polityka to tylko teatr, tak naprawdę dzieje się coś innego.

Trzymając się promowanej przez Autora wizji lewicy, posłużę się cytatem z literatury: „dlaczego widzisz drzazgę w oku brata swego a w swoim oku belki nie widzisz?” Znany rewizjonista, Konrad Rękas, przy okazji wiceprzewodniczący ZMIANY, promuje projekt odebrania własności upadłemu państwu pod nazwą „Ukraina” i przekazanie jej, pod hasłem reprywatyzacji, żydowskim i polskim burżujom. Czy to jest lewica?

A taka koncepcja geopolityczna.  Czy to jest lewica?

PB: Aż serce rośnie słuchać Polaków-patriotów ponad podziałami, bez mowy-trawy.

Brawo dla Pana Jerzego Truchlewskiego za inicjatywę!

Brawo dla wszystkich uczestnków!

Dzięki dla niezmordowanego filmowca, Pana Zbigniewa Juźków.

Grypa666 z Wami!

List do Prezydenta Trumpa ws. obcych wojsk w Polsce

PB: Podpisuję się pod listem — Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa, Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

Uzasadnienie:
– List napisany językiem dyplomatycznym, wcale nie uniżony, czołobitny ani lizodupny. Trzeba złej woli, żeby to insynuować.
– Odwołanie do Boga na końcu — jak kto niewierzący, albo wyprany że tylko żydłactfo ma boga, to niepodpisuje. Wsjo!
– Nie blagamy uniżenie na czterech z copką w rence, tylko „oczekujemy” od Trumpa, bo obiecal. Jego ryzyko, nie nasze.
– Alternatywą byłyby masowe manify — niech krytycy je zorganizują w całym Polin. Nawet takie manify żydłactfo ma w de: milionowe marsze w faszyngtonie przeciw inwazji w Iraku 2003, ogólnonarodowe demonstracje/rozruchy przeciw żydlactfu we Francji tuż przed fałszywą flagą paryską (bodajże), teraz masowe manify Macedończyków przeciw Sorosowi. Krytycy nie pofatygowali się na manifę zorganizowaną  przez Truchlewskiego, a łają Polaków za bierność!!!
…………..
Zastrzeżenie: „wspólnej walce z wrogami wolności i praw naszych narodów do suwerennego…” — Chyba nie o wojny USraela chodzi: Kosowo, Irak, Afganistan…?

Zapaść systemu prawnego i politycznego RP zamiast dobrej zmiany!

ALERT dla pazernych kolaborantów okupanta

PB: Zasłużony zimny kubeł dla pazernych wyrachowanych nałókofcuf… quźva tacy inteligentni, a nie wiedzieli że są pod okupacją i robią dla okupanta buhaha
Żydłactfo podpuściło ich, żeby wyłożyli swe mózgi na ż-potrzeby i dało kopa w de… wszystkich szabas-gojów załatwią podobnie.
Już komentowałem na Grypa666 o podobnym przypadku x lat temu… Wniosek: pod okupacją tylko sabotaż, żadnej kreatywnej pracy, patenty zakopać do czasu odzyskania suwerenności!

ALERT Ping-pong Prokuratury ws. Dra Mateusza Piskorskiego

PB do sygnatariuszy i Prokuratury: Podpisuję się pod obu stanowiskami Pana Andrzeja Szuberta.

Dodam: w kulturze polskiej przekazanie życzeń, zwłaszcza tak ważnych jak noworoczne, jest uważane przez pośrednika za obowiązek PRZEKAZANIA adresatowi, a nie do szuflady czy buiroqrevskiego obiegu.
Precz z obcymi cywiilizacyjnie w systemie (nie)sprawiedliwości w Polin!!!

Andrzej Szubert do sygnatariuszy i Prokuratury: Prawidłowo! Od siebie dodam…

Nie oczekuję i nie interesują mnie otrzymywane z prokuratury bumagi informujące mnie/nas, że nasz wniosek o ściganie przestępców został  gdzieś tam z jednej prokuratury przekazany do innej prokuratury. Oczekuję informacji, który prokurator wdrożył śledztwo, kto jest oskarżonym i kiedy sprawa trafi do sądu!

Wsjo!

………………

Prokurator Regionalny
Rafał Maćkowiak
Prokurator Prokuratury Regionalnej
 
Uprzejmie przesyłam treść stanowiska wyrażonego przez Pana Andrzeja Szuberta w sprawie dotyczącej aresztowania i przetrzymywania w więzieniu dr Mateusza Piskorskiego, które w całości popieram. 
 
Proszę pozostałych sygnatariuszy wniosku w sprawie dr Mateusza Piskorskiego o dołączenie się do wyrażonej opinii bezpośrednio na adres internetowy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu (Dział Wizytacji Prokuratura Regionalna w Poznaniu <dzial_wizytacji@poznan.pr.gov .pl>).
 
Z poważaniem. Andrzej Dziąba. [załącznik — poniższy wniosekA. Szuberta]
Andrzej Szubert: Nie widzę sensu. To co robi prokuratura to przesyłanie naszego wniosku z okienka do okienka, informowanie nas o tym i wciąganie nas w bezproduktywną korespondencję. Jeśli już – to należałoby po prostu zapytać, czy jakakolwiek prokuratura wdrożyła już śledztwo ws. zorganizowanej grupy przestępczej winnej bezprawnego uwięzienia M. Piskorskiego. Jeśli tak to która, kto jest oskarżonym i kiedy sprawa trafi do sądu. A jeśli nie, to domagamy się wyjaśnienia – dlaczego nie. Natomiast nie oczekujemy kolejnych bumag powiadamiających nas, że nasz wniosek jest przesyłany od Kajfasza do Annasza.
Zabawa w głuchy telefon nas nie interesuje.

Andrzej Dziąba do sygnatariuszy życzeń noworocznych dla Piskorskiego, po serii biuroqrevskich bumag z Prokuratury: „Ping ponga” ciąg dalszy. Może uzgodnimy nasze stanowisko w tej sprawie?

HIPER ALARM — OKUPANCI PRZYBYWAJĄ DO POLSKI JAKO OBROŃCY i WYZWOLICIELE

https://gloria.tv/video/2Xmk186s9yLW3ACEVEQXkvT7L

ALERT  Macedonia: masowy ruch za obaleniem władzy Sorosa

a new initiative called stop operation soros sos a movement dedicated to stopping the evil of billionaire globalist geroge soros

To nie manifa we Wszawie przeciw stalinowskiemu uwięzieniu Dra Mateusza Piskorskiego, ani manifa przeciw wojskom ż-NATO w Polin… To Mcedończycy kontra żydłak Soros!

ALERT Fałszywa flaga Berlin:

HIPER ALARM Pani Otylii: PONIEWIERKA LUDŹMI W POLSCE POWINNA BYC ZGŁOSZONA DO ONZ!

Bedac w Polsce wybralam sie z corka odwiedzic jej kolege chirurga w szitalu miejskim, w czasie kiedy sprawowal dyzur w weekend, nonstop 16 godzin over time. Zdolny pracowity kochajacy swoj zawod. Przeklinal jak nigdy przedtem kiedy go widzialam w poprzednich latach. Zdenerwowany z przejeciem opowiadal, ze w Polsce jest jawna, zbrodnia i eksterminacja narodu. Ze jast coraz gorzej, nie ma w szpitalu zaopatrzenia w potrzebne leki! Że absolutny brak lekarzy, dlatego ci co sa musza brac nadgodziny i pracowac bardzo przemeczeni, co w przypadku lekarza jest to rzecz niedopuszczalna! 
Że dzisiaj nikt po studiach medycznych nie zostaje w Polsce. Biora tylko potrzebna praktyke, w tym czasie zalatwiaja sobie etat za granica Polski i zaraz wyjezdzaja do pracy po odbytej praktyce.
I tak tez zrobilo w 2016 r. osmiu swiezo upieczonych lekarzy, bedacych w tym danym szpitalu na praktyce, cala osemka czmychnela do pracy na zachod! Biedny zapracowany dr. Karol tlumaczyl sie przed nami dlaczego ciagle on jeszcze siedzi w Polsce, jak gdyby glupio mu bylo, ze jest taki nieudolny…
My Polacy zostalismy zepchnieci poza nawias racji bytu we wlasnej ojczyznie! Nie mamy zadnej mocy w naszym kraju, do tego nie potrafimy sie zorganizowac a to jest dopiero prawdziwa ulomnosc… Najgorsze dopiero nadchodzi, co to bedzie? Co to bedzie???

Proszę zauważyć:

– planowanie, współudział, umożliwianie itp. są zbrodnią ludobójstwa — może nie dojsć do genocydu, a zbrodnię ludobójstwa popełniono poprzez wymienione działania przygotowawcze i pośrednie
– nie trzeba Auschwitz żeby było ludobójstwo — każdy spisek przeciw grupie narodowej itd. w ramach nakreślonych przez Konwencję jest genocydem
– ludobójstwem jest też działanie obliczone na uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym członków grupy
– tąże zbrodnią są także działania pomniejszające rozrodczość, uszczerbiające rozwój dzieci i młodzieży, jak i zabieranie dzieci
– nie trzeba milionów, wystarczy pod-grupa poszkodowanych czy namierzonych w grupie w szerszym pojęciu
– poza masowymi mordami, ludobójstwo wykonuje się człowiek po człowieku, np. dintoryjne zabieranie dzieci, łamanie kariery…
Drżyjcie chwieje dintoryjne!
Wszyscy głosujący za ludobójczymi ustawkami (wieeele z nich, niemal wszystkie szczepionkowe) są winni zbrodni ludobójstwa!
Prezydęt podpisujący te ustawki!
Członkowie gabinetu i biuroqrvy wykonawcze w żoncie i instytucjach wdrażających i nadzorujących wykonanie ustawek i rozporządzeń!
Ścierwomedia orędujące za!
Organy ścigania egzekwujące stosowanie się do ludobójczych postanowień żontu i instytucji państwowych!
Korporacje produkujące i wprowadzające do obiegu ludobójcze szczepionki, szkodliwą żywność itd. itd.!

Żyd z Polski, Rafał Lemkin namozolił  się nad opracowaniem i przyjęciem w świecie Konwencji ws. Ludobójstwa…. Zróbmy z niej użytek.

†††

KOMUNIKATY:

Zwracam się z prośbą o szerokie rozpowszechnienie Zaproszenia na manifestację. Proszę umieszczać to zaproszenie na swoich stronach oraz przesyłać dalej drogą mailową. Dziękuję. — Jerzy Truchlewski

Z A P R O S Z E N I E !
W dniu 21.01.2017 r. o godz. 12.00 przed gmachem Sejmu (ul. Wiejska 4/6/8) odbędzie się manifestacja, której zasadniczym celem jest sprzeciw sprowadzenia wojsk amerykańskich do Polski. Jest to następny, haniebny krok antypolskiej „elity”, która pozbywa się resztek suwerenności i niepodległości.
Ten nasz protest ma zapoczątkować stworzenie ogólnonarodowego ruchu oporu przeciwko unicestwieniu naszej Ojczyzny przez TARGOWICZAN. Pseudo politycy, którzy weszli w przestępczy, okrągłostołowy układ i przejęli podstępnie władzę w 1989 r. świadomie i z premedytacją niszczą naszą Ojczyznę i naród polski. 
  Zapraszam wszystkich Polaków, dla których niepodległa, suwerenna i wolna od wszelkiego zła Ojczyzna jest w ich sercu, jest ich marzeniem.
POLAKIEM JEST TEN, KTO MA SERCE POLSKIE, Z KTÓREGO WYCHODZĄ MYŚLI POLSKIE DLA WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW POLSKICH !!!Jerzy Truchlewski <grant44@wp.pl>

 • SOS  WordPress pozbawił mnie możliwości adminowania na PiotrBein.wordpress.com. Grypa666 też wisi na włosku. Przepraszam Czytelników za wynikły tłok poniżej  (wcześniejszy format Grypy666). Nie mogę skontaktować się z pomocą techniczną WordPressa z tegoż powodu, ale wygląda mi to na feler, wynikający z mej awersji do uaktualniana oprogramowania (ryzyko mosiadowego zapchlenia kompa).

†††††††††††††††††††††††††

Soros najniebezpieczniejszy człowiek świata?

PB: Drogi Bronku, Soros nie jest najniebezpieczniejszym. Żydłactfo w kupie jest śmiertelnym zagrożeniem: rotszyldziaki i ż-banksteria, syjoniści, iluminaci, rabini terroru talmudycznego… i ich szabas goje oraz użyteczni idioci tacy jak syjonistyczni chrześcijanie, katodebile, świadkowie Jehowy, islamiści, wahabici, sunnici…

Piotr Bein Reformy Sorosa w Polsce
Piotr Bein Grzechu Soros
Piotr Bein Soros geszeftów i wojen
Piotr Bein Batiuszka Soros
Serge Trifkovic Matczyny Soros
Marek Głogoczowski Vademecum “jajcarza”

Orban zaś może być z tejże stajni, gra rolę zmyłkową dla gojów, tak jak w Polin podczas wyborów grał  pochodzenia żydowskiego Andrzej Duda (dziad żyd i banderowiec) i krypto-żyd udający katolika, Jarosław Kaczyński/Kalkstein, a teraz Trump w USraelu.
………………………….

†††††††††††††††††††††††

Niezrównany VoltaireNet

[en] Polin w czołówce rozmieszczenia sił imperialnych USraela w jewropie

Druga utrata Palmiry — najważniejsza w dziejach wojna najemnikami

Wyznania przestępcy Johna Kerry’ego

Hipokryzja ż-Zachodu:  Syndrom wschodniego Aleppo

Wojny na Bliskim Wsch. oczami Kurdów

Rosnieft otrzyma dostęp do zasobów ropy w Zatoce Meksykańskiej [razwiedka poprzez wspólne przedsięwzięcia z rekinami Zachodu]

Rosja sprzedaje 19,5 % Rosniefti spółce Glencore i Katarowi

Rosnieft i ExxonMobil odkryły gigantyczne zasoby ropy naftowej [sekretarzem stanu Trumpa jest szef Exxon-Mobil]

†††††††††††††††††††††††††

WAŁĘSA – PATRIOTA, CZY ZDRAJCA?

PB: aktywny udział w tworzenie tych warunków:  wprowadzenie bez przygotowania kapitalizmu, biedę, nędzę, milionów Polaków,  zmarnowanie majątku ogólno narodowego, zniszczenie polskiej gospodarki, bezrobocie, skutki bezdomności, stosowanie zaplanowanej ukrytej eutanazji, za wielkie krzywdy społeczne, niesprawiedliwość, dezobywatelizację społeczeństwa, sprowokowanie stanu wojennego, wypędzenie z kraju milionów ludzi na tułaczkę i żebranie u obcych o chleb

Przejawy ludobójstwa wg Konwencji o Ludobójstwie

Artykuł II.  W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich:

a) zabójstwo członków grupy,
b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy,
c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego,
d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy,e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.

Zbrodnią ludobójstwa jest, jak w przypadku Wałęsy, udział jako kolaborant mocy, które zaplanowały los Polakom:

Artykuł III. Następujące czyny podlegają karze:

a) ludobójstwo,
b) zmowa w celu popełnienia ludobójstwa,
c) bezpośrednie i publiczne podżeganie do popełnienia ludobójstwa,
d) usiłowanie popełnienia ludobójstwa,
e) współudział w ludobójstwie.

Artykuł IV.

Winni ludobójstwa lub któregokolwiek z czynów, wymienionych w Artykule III, będą karani bez względu na to, czy są konstytucyjnie odpowiedzialnymi członkami rządu, funkcjonariuszami publicznymi czy też osobami prywatnymi.

…………………………………

WAŁĘSA – PATRIOTA, CZY ZDRAJCA?

Leszek Skonka

nadesłał do POL CONTRA <polcontra@wp.pl> 14.1.2017 Leszek Skonka <skonka.leszek@gmail.com>

Wałęsa   uważa się za patriotę i chciałby by  wszyscy Polacy też go tak traktowali. Tymczasem wzrastająca liczba Rodaków  uważa go za zdrajcę, kapusia, agenta SB pod pseudonimem „Bolek”. Wałęsa broni się przed tymi zarzutami, grozi , że każdego, kto głosi taki pogląd pozwie do sądu. Problem w tym, że dziś tak go oceniają  miliony myślących  Polaków, a on nie potrafi, nie chce, czy wręcz nie może im merytorycznie, przekonywająco  zaprzeczyć.  Ludzie oceniają go nie na podstawie tego co mówi, ale   tego co w przeszłości zrobił, do czego się przyczynił,
a co jest według większości społeczeństwa uważane za  klęskę ideałów sierpniowych, za zdradę tych ideałów. Ludzie negatywne skutki  obecnych  warunków w kraju personifikują i Wałęsę obciążają  za aktywny udział w tworzenie tych warunków:  wprowadzenie bez
przygotowania kapitalizmu, biedę, nędzę, milionów Polaków,  zmarnowanie
majątku ogólno narodowego, zniszczenie polskiej gospodarki, bezrobocie, skutki bezdomności, stosowanie zaplanowanej ukrytej eutanazji, za wielkie krzywdy społeczne, niesprawiedliwość
dezobywatelizację społeczeństwa, sprowokowanie stanu wojennego, wypędzenie z kraju milionów ludzi na tułaczkę i żebranie u obcych o chleb … Wałęsa broni się, ale czyni  to nie skutecznie, ślamazarnie, nieudolnie. Do znudzenia powtarza , że  Polacy za te wszystkie
negatywne skutki  otrzymali wolność, niepodległość, suwerenność, kapitalizm.
Dowodzi, że za te zdobycze trzeba było zapłacić  tak wysoką cenę, jak rezygnacja  ze sprawiedliwości,  uczciwości , demokracji, z honoru, godności narodowej podstawowych praw obywatelskich…  Ciągle twierdzi, że nie mógł inaczej postąpić, a jego słynne powiedzenie jego słynne powiedzenie „nie chcem  ale muszem”.
Społeczeństwo ma uzasadnione pretensje do Wałęsy,  nie o to, czego nie mógł zrobić, ale o to, co mógł, a nic nie zrobił. Miał potężną władzę i autorytet jako przewodniczący Związku, a później jako Prezydent.
Mógł ostrzec, uprzedzić ludzi pracy, co ich czeka po przeprowadzeniu tzw. transformacji ustrojowej, a właściwie przywrócenie  wilczego, dzikiego, prymitywnego kapitalizmu … Jeśli sam  nie potrafił ludziom uświadomić istotę kapitalizmu, przekonać że prymitywny kapitalizm, to kanibalizm społeczny, to mógł się zwrócić o pomoc do ludzi mądrych  z opozycji. A głosów ostrzegających o  skutkach owego prymitywnego kapitalizmu dla ludzi pracy było wiele i docierały  do Wałęsy. Jednak on je lekceważył, upajał się władzą.
Głosy ostrzeżenia personalnie  kierowane m. in.  do Lecha Wałęsy, choćby z Wrocławia  przez wydawnictwo „Demokracja Związkowa”. Głosy ostrzeżenia dochodziły z różnych części kraju ale najsilniejsze  pojawiły się właśnie z Wrocławia  we Wrocławiu. Już w trakcie sierpniowego strajku w Międzyzakładowym  Komitecie Strajkowym rozpoczęła się walka przeciwko upolitycznianiu strajku. Szczególnie ostrzegano przed działaczami KOR, którego  interesowało głównie zdobycie władzy w Państwie  i do tego celu chcieł wykorzystać niezadowolenie ludzi
pracy. Dlatego KOR oddelegował do Wrocławia najbardziej oddanych mu ludzi, jak  sowieckiego Żyda Karol Modzelewski i Jana Lityńskiego  w Wałbrzychu, którzy z kolei zgromadzili takich sympatyków KOR , jak Maciej Zięba, (dziś zakonnik o. dominikanów), Barbara Labuda, Władysław Frasyniuk, Jarosław Broda, Mieczysław Zlat, Roman Duda,
Bolesław Glajgewicht, Stanislaw Hustkowski, Bogdań Zdrojewski, Tomasz Wójci i im podobni. Ale przeciw „skorowaniu” strajku, a później Związku  wystąpili zdecydowanie związkowcy, zwłaszcza robotnicy i szeregowi ludzie pracy. A oto jeden z dowodów walki o Niezależne Samorządne Związki Zawodowe we Wrocławiu:
Już w pierwszych dniach postrajkowych, na szkoleniach związkowych , które prowadziłem dla
kilkuset  organizatorów związków w zakładach pracy, pojawiła się inicjatywa powołania pisma związkowego „Demokracja Związkowa,” która organizowała walkę o utrzymania związkowego charakteru NSZZ. Inicjatywa spotkała się z wrogim przyjęciem przez opanowane już przez
KOR i SB kierownictwo związku, a Wałęsa nie zareagował , nie wystąpił w obronie pisma i działaczy związkowych rugowanych brutalnie ze związku mimo że się do niego wielokrotnie zwracano. Oto kilka przykładów:

 • BUNT CZŁONKÓW „SOLIDARNOŚCI

Arogancja uzurpatorskich władz Dolnośląskiej „Solidarności” sprowokowała bunt o szerokim zasięgu w komitetach zakładowych nowopowstającego związku. A oto list skierowany do zakładów pracy przez grupę pionierów i aktywnych działaczy organizowanego Związku (in
extenso).

 • LIST DO ZAKŁADOWYCH KOMITETÓW ZAŁOŻYCIELSKICH NIEZALEŻNYCH  SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓWÓW ZAWODOWYCH WROCŁAWIA

Jesteśmy grupą przedstawicieli Zakładowych Komitetów Założycielskich z kilku zakładów Wrocławia. Nasze nazwiska i nazwy zakładów znajdują się na końcu tego listu, a połączył nas NIEPOKUJ O NASZ WSPÓLNY CEL, O NIEZALEŻNE SAMORZĄDNE ZWIĄZKI ZAWODOWE. Co jest przyczyną tego niepokoju? Otóż od pewnego już czasu jesteśmy świadkami rzeczy niezrozumiałych, w wielu wypadach wręcz sprzecznych z zasadami demokracji, to znaczy z tym, do czego wspólnie przecież dążymy. (List powstał 24  września 1980 r., przyp. LS). I może nie doszłoby do napisania tego listu, gdyby nie kilka spotkań z ludźmi tak samo zaangażowanymi w budowę naszych Związków, u których zauważyliśmy ten sam niepokój. Niezrozumiałą np. jest dla nas sprawą to, że nasz wspólny Statut, który ponoć powstał i o którym była mowa w Gdańsku, jeszcze do nas nie dotarł. Nie braliśmy też udziału w
przygotowaniu Statutu, nikt go z nami nie konsultował i nikt nas nie informował o postępie prac. A przecież mieliśmy to zagwarantowane grubo wcześniej. Ta gwarancja zresztą powinna wynikać z samej zasady demokracji.
Uważamy, że mamy pełne prawo wiedzieć, co ktoś w naszym wspólnym imieniu
podpisuje, a podstawowym obowiązkiem Komitetu Założycielskiego z pl. Czerwonego jest nas o tym informować. Nie dotyczy to zresztą tylko Statutu. Lech Wałęsa w Gdańsku zanim podejmie uchwałę dotyczącą wszystkich zakładów pracy, zwołuje ich do siebie i pyta o zdanie.
A czy nasz Komitet Założycielski z pl. Czerwonego kiedykolwiek o coś pytał? Przecież było mówione – „nic o nas bez nas”.
Tymczasem, gdy chodzimy na plac Czerwony, to z wyjątkiem 3- 4 osób stale spotykamy nowe twarze w Zarządzie. Bo oto Komunikaty KZ NSZZ dowodzą, że zmiany w Prezydium następują przeciętnie dwa razy w tygodniu, ponieważ gdy weźmiemy spisy członków obecny i początkowy zaraz zauważymy brak kilku osób np. Skowrońskiego, Talara, dra Skonki i innych. Jest za to wielu nowych nazwisk, jak np. Modzelewski, Turkowski, Rak, Pieprz, Pawlik itp., którzy
przecież nie dostali się do Komitetu Założycielskiego w drodze wyborów, ponieważ wyborów do naszej reprezentacji związkowej jeszcze nie było. Są to więc ludzie, których w ogóle nie znamy, i których nie wybieraliśmy.

Padło już nazwisko dra Leszka Skonki. Pamiętamy dobrze jak sobie gardło zdzierał próbując z nas zrobić – jeszcze w MKS na Grabiszyńskiej w autobusie, potem dopiero na placu Czerwonym, znawców, a przynajmniej dobrych propagatorów idei związków. Na jego wykłady – pamiętamy to dobrze – zawsze waliły tłumy i nikt nie wychodził, mimo tego, że nieraz trzeba było cały wykład stać. Słuchaliśmy go pilnie i widać było, że jest to człowiek oddany całym sercem sprawie przekazania nam Elementarza Niezależnych Związków.

Kto był ostatniej nocy na Grabiszyńskiej, ten widział jak Jerzy Piórkowski (przewodniczący Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, przyp. Red.). osobiście wciągnął dra Leszka Skonkę na podwyższenie i wobec całej zgromadzonej na hali załogi i delegatów strajkujących zakładów dziękował serdecznie za wkład pracy.
I nagle dra Skonkę się usuwa, ponieważ stał się zły. Cały czas był dobry dopiero ostatnio stał się zły.  A maże stał się zły dopiero dla ludzi, którzy ostatnio pojawili się w Komitecie Założycielskim na placu Czerwonym i dlatego musiał odejść?  I dlaczego nie była to decyzja Jerzego Piórkowskiego, bo gdyby była to by nas o tym poinformowano.

Tymczasem nie mamy już ani Skonki, ani Piórkowskiego, o którym co prawda się mówi, że jest chory, ale tylu u nas przywódców jest chorych, że nie wiadomo czy można to brać poważnie.

Wszystkie te refleksje nasuwają nam podejrzenie, że na pl. Czerwonym (pierwsza siedziba  Solidarności), coś się niedobrego dzieje i że ludzie, którzy tam są postępują wobec nas nieuczciwie, a nawet wrogo.

Wobec tego uważamy za konieczne powołać nowy Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ, nie pytając nawet o zdanie obecnego. Musimy mieć NASZYCH przedstawicieli w MKZ, takich, których darzymy największym zaufaniem, wobec których nie wysuwamy żadnych zastrzeżeń i którym z całkowitym spokojem powierzymy reprezentowanie i prowadzenie naszych wspólnych spraw.

Zwracamy się, więc z gorącym apelem do wszystkich Zakładowych Komitetów Założycielskich NSZZ Wrocławia o wydelegowanie najwartościowszych, Waszym zdaniem, przedstawicieli, spośród których wszyscy będziemy mogli wybrać w drodze demokratycznych wyborów ludzi, którym ufnie oddamy w ręce nasze sprawy związkowe. Zapraszamy was w piętek 26.09. br. ( 1980 roku …) Wrocław ul. Kamienna 145

Autorem tekstu  był Romuald Popłonyk przewodniczący Komitetu
Założycielskiego NSZZ w Polmozbycie, a sygnatariuszami listu i m.in. Jerzy
Smakowski z Wojewódzkiego Urzędu Poczty Wrocław, Henryk Pasek z PBDiM,
Elżbieta Potoczek z PBDiM, Stanisław Grześków z  ZNTK, Ryszarda Bieńkowska z
ZOZ- Krzyki, Andrzej Jędrzejewski z Wrocławskiej Centrali  Mat. Bud.,
Bogusław Zbijewski z Biura Projektów Bud. Komunalnego Wrocław, Adam,
Skowroński z Kombinatu Geolog. Zachód, Henryk Sularz z Międzywoj.
Spółdzielni Inwalidów „Odra”, Andrzej Talar z woj. Zrzeszenia Prywat. Handlu
i Usług w Wałbrzychu.

Na skutek „zabiegów” (recte nacisków, przyp. LS.)Henryk Pasek, Adam
Skowroński, Stanisław Grześków, kilka dni później także Ryszarda Bieńkowska
wycofali swoje
podpisy.
Mimo wycofania zaproszenia  spotkanie się odbyło.

LIST DZIAŁACZKI – Magdaleny Zaboklickiej z Wrocławia
Do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” we
Wrocławiu
” Na początku wyjaśniam; to, co napiszę dotyczyć będzie zebrania,
które odbyło się w piątek ( 17.10.1980), W auli Politechniki
(Wrocławskiej, przyp., LS.), A raczej spraw tam poruszanych. Właściwie
powinnam zabrać głos na zebraniu, tak nakazywało mi moje sumienie.
Jeżeli tego nie zrobiłam to, dlatego, że należę do osób nieśmiałych,
nie umiem przemawiać publicznie, a ponadto zanim wypowiem swoje
zdanie, muszę sobie rzecz najpierw przemyśleć. A więc przemyślałam,
ale niesmak i przygnębienie, jakie napełniły mnie niektóre fragmenty
zebrania, niektóre wypowiedzi, a może jeszcze bardziej reakcja sali na
te wypowiedzi nie opuściło mnie dotąd. Wybaczcie, że piszę o swoich
osobistych odczuciach. Cóż mogą one obchodzić Was. Którzy macie tyle i
tak doniosłych obowiązków na swoich barkach? A jednak wysłuchajcie, bo
to jest głos z dołu”, i to głos – wierzę w to, na pewno nie
odosobniony, wyrażający odczucie jakiejś części aktywu związkowego.
Chodzi mi tu o sprawę dr Skonki, ale nie o niego „jako takiego”, lecz
o to, co się wokół tej osoby dzieje, 0 i jak się dzieje. Właśnie jak
się dzieje. Z dr Skonka zetknęłam się po raz pierwszy na szkoleniach
prowadzonych w pierwszej połowie września (1980 r.) w budynku przy
placu Czerwonym, gdy w dusznej, przepełnionej sali po kilka godzin
dziennie wykładał takim jak ja „świeżo upieczonym” aktywistom
związkowym „abecadło związkowe”. Jego widoczne dla wszystkich
zaangażowanie i jego trud budziły uznanie słuchaczy. Wybaczcie mi, że
pozwolę sobie znów na osobiste wynurzenia: wstępowałam w tym okresie
czasu często do Waszej siedziby, nawet już nie koniecznie po
komunikaty, czy konkretne informacje, ale czasem tylko z zewnętrznej
potrzeby, jak do miejsca – wybaczcie patos, z którego bije źródło
Odnowy. W tym, że taki kult czułam do tego miejsca była niemałą
zasługą właśnie dr Skonki. Potem były jakieś, niezbyt jasne dla
„szerokiego aktywu” oświadczenia, bodaj, że w Komunikacie nr 4 i
jakieś jeszcze mniej jasne!!) Pogłoski, z których wynikało, że drogi
dr Skonki i Prezydium, MKZ rozeszły się.. Trochę dziwiliśmy się (
mówię o paru osobach, które również bywały na wykładach i z którymi
zdarzało mi się na ten temat rozmawiać/, ale nawet nie tak bardzo, bo
przecież taki to już teraz burzliwy czas, że ciągle i chyba wszędzie
ścierają się poglądy, opinie, przekonania, wybuchają spory i
sprzeczki. Potem było zebranie w dniu 3 października, na którym wasze
Prezydium przedstawiło się delegatom z zakładów pracy, i na którym
omówiono działalność MKZ. Mówiono także o prowadzonym przez MKZ
szkoleniu. Wymieniono jako pioniera p. Skowrońskiego( przepraszam,
jeśli pomyliłam nazwisko), a Skonce nic. Jakby nigdy nie istniał.
Byłam niemile zaskoczona, naturalnie nie tylko ja jedna. Sądziłam,
bowiem, że niezależnie od tego, czy Skonka się „odłamał”, czy nie,
należało przecież wspomnieć 980.1980), O wkładzie jego pracy,
zwłaszcza, że wkład ten był przecież niemały. Ale jeszcze i to
przemilczenie można by uznać za gafę, niemiłą, ale wybaczalną, w tym
gorącym okresie. Jednak to, czego widownią stała się aula
Politechniki, gafą już nazwać się nie da. To było gorszące i
zasmucające widowisko. Już sposób, w jaki niszczył, ( bo chyba tylko
tak można to określić) Skonkę p. mecenas Kaszubski, nie był piękny,
ale cóż p. Kaszubski jest prawnikiem, a oni – wiadomo – przywykli z
człowieka, o którym mówią robić anioła lub diabła, w zależności od
tego, czy bronią, czy też oskarżają; to już takie ich ” skrzywienie
zawodowe”.
Trudno, bardzo trudno uwierzyć nam, którzyśmy słuchali wykładów dr
Skonki, aby był on agentem, jak to nader wyraźnie insynuował w swoim
krasomówczym wystąpieniu mec. Kaszubski.
Oczywiście Skonka mógł nie mieć racji i pewnie jej rzeczywiście nie
miał twierdząc, że powinny powstać związki regionalne, a nie jeden
ogólnopolski. Ale przecież taki sam pogląd wyznawali podobno – jak to
nas chyba właśnie p. Kaszubski uświadamiał 0.1980),), Na poprzednim
zebraniu – przedstawiciele gdańskiego MKZ, a mimo to nikt nie poddawał
w wątpliwość ich intencji). Uważam, że wystarczyło w swoim czasie
oświadczyć, – bo jednak ludziom się jakaś informacja należała-, że pan
Skonka nie jest już członkiem Prezydium, ponieważ obstawał przy swoich
poglądach na niektóre kwestie ruchu związkowego, wbrew zdaniu
większości Prezydium MKZ, wobec czego obecnie w tym, co głosi nie
reprezentuje już MKZ-etu, a jedynie siebie samego. I to byłoby w
porządku), Mniejsza jednak o wypowiedź p. Kaszubskiego, bo to, co było
dalej było znacznie gorsze. Wystąpił ten młody człowiek, nazwiskiem
chyba Jabłoński (Zenon, przyp. LS) i zaczął dość nerwowo, ale przecież
nie obraźliwie, wygłaszać zarzuty pod adresem Prezydium. Z sali
zaczęły się gwizdy i protesty. I wtedy, prowadzący zebranie, zamiast
uciszyć salę, kazał mu zejść z mównicy.
Nie należało tego robić. I to kimkolwiek mówca by był i cokolwiek
chciałby powiedzieć. To się niestety nazywa tłumienie krytyki, a  tego
Wam, szermierzom demokracji  pod żadnym pozorem robić nie wolno. W
naszym Związku przecież ma być lepiej, szczerzej, sprawiedliwiej niż w
tych starych instytucjach, przeciwko, którym występujemy. To prawda,
że teraz jest czas walki i bardzo ważna jest jedność, ale przecież
najważniejsza jest Demokracja. Bo to o nią walczymy. A nie można o nią
walczyć gwałcąc jej zasady. Nie mówmy sobie, że to tylko teraz, na
razie tak musimy. Jeżeli tak zaczniemy, to później będziemy te metody
stosować i zawsze znajdziemy na nie jakieś usprawiedliwienie.
Najbardziej przerażające i odrażające było wystąpienie ostatniego
mówcy ( tego z Kontroli Dochodów Państwa, nazwiska nie zanotowałam).
Typowy demagog w najgorszym tego słowa znaczeniu. Miotał się i rzucał
obelgami, a ludzie na sali pobudzeni w swoich najniższych (zdajmy
sobie z tego sprawę) instynktach, żywiołowo klaskali, zaś Prezydium…
Słuchało i akceptowało.
A ja słuchałam i przypominały mi się różne wstrząsające sceny z
literatury i filmów, np. nazistowskie wiece, gdy Hitler dochodził do
władzy; albo obrazek, jak rozjuszony tłum kamieniuje kobietę, dobrze
nie wiedząc, za co, to znów, gdy linczują Murzyna i jeszcze inne tym
podobne.
Powtarzam nie chodzi mi o Skonkę i jego zwolenników, choć oczywiście
nie jest dobrze, jeśli ich krzywdzicie, ale nie to jest najważniejsze.
Ważniejsze jest to, że historyczny wir wydarzeń wyniósł Was na
piedestał. Przypadła Wam ważna i zaszczytna rola. Ku wam wracają się
teraz z nadzieja oczy i serca społeczeństwa. Nie zapominajcie, więc co
sobą reprezentujecie i jaką stratę poniesie idea, której służycie,
jeżeli nie będziecie umieli godnie jej służyć. Powiesiliście na sali,
w której odbywało się zebranie Krzyż. Inna sprawa, czy to stosowna
okazja, aby Go wieszać, ale jeżeli już =powiesiliście to pamiętajcie,
co on symbolizuje. Strzeżcie się, aby w imię Krzyża nie zapalać stosów
dla czarownic. Jest to, bowiem największa krzywda, jaką człowiek może
wyrządzić Bogu.
Maria Magdalena, Żaboklicka, Wrocław ( podkreślenia red.)
Jak się okazało ostrzeżenie miało proroczy charakter? Istotnie
„Solidarność” zapaliła stosy dla nieprawomyślnych Polaków i płoną one
nadal pod tym samym szyldem. ( Były to identyczne  metody jakie stosowali
stalinowcy w ZSRR i w PRL za Bieruta przez UB, do walki z odmiennie
myślącymi, tylko pod szyldem Solidarności i pod przewodnictwem Wałęsy,
Frasyniuka, Modzelewskiego, przyp. L.skonka)

INŻ. ANNA KOZIOŁ (1)
List wysłany do Dolnośląskiego Komitetu Założycielskiego Niezależnych
Samorządnych Zw. Zw. we Wrocławiu w dniu 23 września 1980 roku przez
Annę Kozioł we Wrocławiu ( „Demokracja Związkowa” Nr Specjalny, lipiec
1981)
” Panowie! Wyrzućcie  „Solidarność” z tytułu, bo brzmi jak ironia po
tym, co zrobiliście z dr Skonką. Trzeba było słuchać od początku
wszystkich jego wykładów i dyskusji, żeby wiedzieć jak bardzo
zaangażowany to człowiek całą sprawą. Jak wielu niezaangażowanym
słuchaczom udzieliło się to, ilu przekonał świetną erudycją,
inteligencją, rozsądkiem, dowcipem, bezpośredniością, odwagą? Bo były
i bardzo odważne wypowiedzi, przy których zastrzegał się zawsze, że
jest to jego prywatne zdanie, aby nie stwarzać przeszkód „na trudnym
odcinku drogi NSZZ. Teraz, kiedy wreszcie prasa zaczyna o was pisać,
wyganiacie tego człowieka, tak całkiem po prostu, nie martwiąc się
wcale, że pozostał sam i może zająć się nim bezpieka, bo w końcu nikt
nie sprawdzał tłumów pierwszych słuchaczy i licznych nagrywających.
Trochę to nawet zastanawiało.  A może z góry przeznaczyliście go na
„pożarcie”, bo teraz boicie się jednak o siebie i wystawiacie
przepustki. Nie byłam w pamiętny piątek, ale człowiek nie zmieni się z
dnia na dzień. Jeżeli chodzi o KOR, mam duże uznanie dla ludzi
narażających się w imię dobrej sprawy. Ale można wierzyć i rozsądkowi
dra Skonki, na pewno działał w dobrej wierze. Zrobiliście z tego
aferę, wprowadzając atmosferę fanatyzmu, zagrożenia ze strony
człowieka- może najbardziej wartościowego i zrażając ludzi do siebie.
Bo to jest nie fair. To wygląda na zwykłe rozpychanie w pogoni do
stołka, skąd my to znamy ?
Proszę wybaczyć, ale nasuwa się porównanie do sfory sympatycznych
zwierzaków, które wypędzają jednego, ponieważ kiwnął ogonem w inną
stronę niż reszta, a gdzie demokracja Panowie?
Zastanawiam się, czy warto w ogóle do was pisać, do kogo można mieć
zaufanie po tym, co się stało?
Niedużo ryzykuję, bo nic nie udało mi się osiągnąć w tym przewrotnym
świecie. Widocznie takim on musi pozostać u nas w Polsce, /a we
Wrocławiu szczególnie/, skoro nie zmieniają się ludzie bez względu na
aktualnie przypięty szyld. ( Anna Kozioł).
A oto kolejne dwa listy tej działaczki, tym razem wysłane do Lecha
Wałęsy, na które również nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Szanowny Panie Przewodniczący! (2) (Wałęsa)
Stała się rzecz fatalna dla NSZZ „Solidarność” Dolnośląska. Sprawa
warta jest Pańskiego osobistego zainteresowania. Znam pana Leszka
Skonkę z wykładów na placu Czerwonym we Wrocławiu, z których
zaliczyłam w całości pierwszy cykl w okresie 9-15 września, a następne
zamierzałam zaliczyć wyrywkowo. Byłam przypadkowo świadkiem odtrącenia
p. Skonki przez Zarząd na pl. Czerwonym dnia 22 (września) w sposób
odrażający. Trudno przejść mi nad tym do porządku, gdyż zbyt mocno
zaangażowana jestem w ostatnie wydarzenia.
Wyjaśnienie na żadne pytania z sali wykładowej, według którego Andrzej
Talar” kaperował ” u wojewody wałbrzyskiego, nie trafia do
przekonania.  To prawda, że Talar jest młodym człowiekiem, ale
przecież nie debilem.
Jakie może być źródło tej informacji? Jeśli jest ono uzyskane od
samego wojewody, to czy akurat on jest zainteresowany jednością
naszych związków?
Zbyt łatwo jest skrzywdzić człowieka.
Ludzie trochę lepsi od przeciętnych z reguły mają zaciekłych wrogów,
nie przebierających w środkach.
Jakież to własne – szkodliwe dla ogółu ambicje zarzuca się p. Skonce?
Nie otrzymałam przekonywającego wyjaśnienia od „Solidarności” wrocławskiej.
Nie wykluczone, że Panu mówi coś to nazwisko.
O wyjaśnienie, oczywiście nie ośmielam się prosić. Wystarczy mi opinia
Pana – na pewno zasadna, o którą bardzo proszę, gdyż jestem na prostej
drodze do ostatecznego i dokładnego wyleczenia się z wszelkich
ideałów. Zbyt dużo krzywd doznałam sama w życiu. Ostatnie było
wyrzucenie na bruk przez młodego dyrektora” z Komitetu – rodem), po
czym z konieczności podjęcie pracy nie w moim zawodzie, za 3/4
poprzednich poborów(, które też zresztą były zaledwie w granicach
przeciętnej) i bez możliwości uzyskania podwyżki.
Z poważaniem Anna.. Kozioł, Wrocław 28.09.1980List Nr 2 inż. Anny Kozioł (3)
Nie otrzymałam odpowiedzi na mój pierwszy list stąd brak pewności czy
dotarł on do Pana. W międzyczasie po usilnych zabiegach udało mi się
zdobyć kilka zeszłorocznych publikacji dra Skonki.
Po zapoznaniu się z ich treścią pogłębiłam swoje przekonanie, że jest
to człowiek godny najwyższego szacunku.
Gorąco proszę o radę, czy jest jakiś bezstronny organ, NSZZ  do
rozstrzygnięcia nierównej i nieuczciwej, ze strony obecnego
wrocławskiego MKZ,  gry.
Dotychczas mnie, jak i przeważającej większości Polaków , KOR kojarzył
się ze szlachetnością, bohaterstwem, patriotyzmem i dlatego miałam
poważne wątpliwości, co do słuszności zdania p., Skonki o bardzo
zróżnicowanych trendach poszczególnych ugrupowań tej organizacji. (
Pan Skonka zawsze operuje konkretami, podając np. szereg nazwisk,
postaci, jego zdaniem negatywnych, jak i pozytywnych, działaczy KOR-u,
z uzasadnieniem swojej opinii, czyli polemizuje uczciwie, „walczy z
otwartą przyłbicą”.
Po przeczytaniu oświadczenia z pierwszego numeru „Solidarności
Dolnośląskiej” wątpliwości moje znikły.
Wrocławskie NSZZ, czy też jego część redagująca, obrały najpewniejszy
i najpodlejszy sposób zohydzania tego nazwiska?
Ostatnio za to, że ośmielił się bronić / tj. przez niedomówienia
sugestywnie łączące to nazwisko ze „znanymi wpływowymi siłami”.
Z dużą inteligencją wykorzystuje się nieznajomość tematu i żywe
uczucie społeczeństwa do NSZZ, a również kojarzenie nazwy KOR niemal
ze świętością, przy całkowitej nieznajomości nazwiska p, Skonki,
którego działalność znana jest nielicznej garstce osób. Społeczeństwo
nic nie wie o tym Panu. Podniecone gorącym uczuciem do swoich
kochanych, wywalczonych i ciągle walczących NSZZ nie zauważa, i nie
chce zauważyć zastanawiających momentów w tej perfidnej akcji
przeciwko człowiekowi, którego ” „poglądy  w pewnym momencie rozminęły
się z ideą naszych związków”.
Ciągle brak konkretów. Wszelkie próby naprowadzenia do refleksji
powodują święty gniew i oburzenie, bo tym właśnie – w ludzkim odczuciu
– „godzi się, w jedność NSZZ”. Takie właśnie określenia „na okrągło „,
bez konkretów, znamy przecież aż za dobrze od lat z oficjalnej
propagandy, a stosuje je teraz redakcja wrocławskiej „Solidarności” w
swoich oświadczeniach na przedstawiony temat.
Ale szyld NSZZ dla społeczeństwa  uświęca tak bardzo każdą treść, że
nie ma miejsca nawet na cień refleksji.
Czy takie były zamiary?
Czy wreszcie jest to taka drobna sprawa zniszczyć człowieka?  Nawet,
gdy pominiemy to, że jest to człowiek bardziej wartościowy i uczciwy
od przeciętnego rodaka, nie mówiąc już o „bohaterskiej redakcji
„Solidarności Dolnośląskiej”.  A co np. ja mam robić?
Najwygodniej oczywiście „nie wtrącać się”, i tak mi właśnie radzą
mądrzy, praktyczni ludzie ( wśród nich przewodniczący zakładowego KZ).
Ale jak mogę z niepodważalnym przekonaniem do wydarzeń sierpniowych i
narodzonych z nich NSZZ patrzeć bezczynnie jak tworzy się w nich
wredna klika wykańczająca człowieka (pokrzywdzonego już wcześniej
przez inne „wpływowe siły”, również za odwagę myślenia), w identyczny
sposób do tego, jak jakiego ja doznałam na początku tego roku od
wychowanka komitetu ( dyrektora) z jego służalczą sforą.
Ta właśnie krzywda spotęgowała moje zaangażowanie i zainteresowanie
wspaniałymi, historycznymi zmianami i dlatego właśnie akcję przeciw p.
L. Skonce, odczuwam jako profanację tych wydarzeń.
Wyrzuca się młodego zapaleńca ( Andrzeja Talara) z redakcji, a nawet z
NSZZ, za to, że poinformował  o swojej wizycie u wojewody i uzyskaniu
obietnicy pomocy technicznej i propagandowej. I co w tym złego,
„godzącego w jedność naszych związków”?
Przecież w Gdańsku podpisano Porozumienie.
Czy celowo utrudnia się drugiej stronie jego dotrzymanie, aby mieć
pretekst do podburzania narodu?
Co tu jest grane, na Boga???
Kto właściwie niszczy te nasze Niezależne Samorządne….?
Wrocław 5.10.1980 Anna Kozioł ( podr.. red)

List otwarty do Lecha Wałęsy
Panie Wałęsa, sytuacja Pana nie jest ani, prosta ani, jasna. Słuszność
ataków, inkryminacji,  pomówień można uzasadnić Pańskim zachowaniem
się wobec społeczeństwa i aktywnych działaczy obywatelskich,   w
minionych latach. Pan lubi posługiwać się ludowymi  przysłowiami i
porzekadłami, więc ja Panu kilka przypomnę: nie czyń drogiemu tego, co
tobie  niemiłe; jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz; kto pod kim
dołki kopie, to sam w nie wpada; nosił wilk razy kilka, ponieśli i
wilka, kto sieje wiatr, ten zbiera burze… Wszystkie one odnoszą się do
Pana. Przez wiele lat gdy, kierował  Pan Solidarnością i sprawował
Urząd Prezydenta RP, nie dostrzegał Pan skutków stalinowskich i
faszystowskich praktyk stosowanych w Solidarności i  w państwie.
Wpływały do Pana skargi,  ostrzeżenia, prośby o pomoc i interwencje;
zbiorowe i indywidualne . W Polsce po sierpniu 1980 szalały różne
bojówki  gangstersko – polityczne, w tym SB i KOR.  Wyrzucano z  pracy
i z Solidarności aktywnych, zaangażowanych, sprawdzonych ,
krystaliczni czystych  działaczy związkowych, zasłużonych,
represjonowanych w PRL opozycjonistów, a na  ich miejsce, za Pana
wiedzą i zgodą, wprowadzano ludzi KOR- u i agentów SB. Niech Pan nie
mówi, że  nic o tym nie wiedział,  nie tłumaczy się, że był  tylko
robotnikiem. Przysłowie mówi: jak nie potrafisz, nie pchaj się na
afisz. Nie musiał Pan przyjmować funkcji przewodniczącego Związku, a
tym bardziej stanowiska Prezydenta, bo nie miał Pan ku temu
elementarnego  przygotowania umysłowego  i  moralnego. W środowisku
robotniczym było już wtedy bardzo wielu mądrych robotników . Tym
związkowcom, którzy pchali Pana na to stanowisko mógł Pan wyjaśnić ,
że nie ma podstawowych kwalifikacji moralnych, umysłowych,
doświadczenia społecznego.  Dziś miałby Pan czyste ręce i sumienie.
Mógłby Pan ludziom bez wstydu spojrzeć w oczy. Miał Pan do dyspozycji
potężny aparat  administracyjny, rozbudowaną kancelarię, która Pana
obsługiwała, ale Pan milczał,  udawał, że nic złego nie dzieje w
Związki i w kraju. Słane do Pana pisma, listy, protesty, obywatelskie
, przestrogi,  uważał Pan za  fingowane przez SB . Gdy we wrześniu lub
październiku na wiecu w Krakowie niektórzy uczestnicy spotkania
ostrzegali Pana przed KOR-em,  to Pan to zbagatelizował , tłumacząc,
że jest to mała grupka nic nie znaczących ludzi, którą można nakryć
czapką. Teraz zbiera Pan żniwa, tego co, Pan zasiał. Nigdy Pan nie
wystąpił przeciw  rosnącemu złu, w obronie krzywdzonych przez
Solidarność. Dlaczego teraz dziwi się, że ludzie zarzucają Panu
współpracę z SB i sprzyjaniu b. władzom PZPR i PRL? Społeczeństwo
słusznie personifikuje obecne zło, jako skutek Pana świadomego
działania. Jeśli nie miał Pan wpływu na panoszące się w Solidności
zło, to czemu Pan protestacyjnie nie ustąpił z funkcji
przewodniczącego związku i  nie zrezygnował z ubiegania się o
stanowisko Prezydenta RP? Argumentowanie , że chciał Pan coś dobrego
zrobić dla kraju i ludzi , że przyczynił się do odzyskania
niepodległości, wolności , zmian ustrojowych, wyprowadzenia wojsk
radzieckich  z Polskich, jest żenująco prymitywne. Świat zmienia się,
bo takie są prawa dialektyczne; już grecki filozof Heraklit  zauważył
, że wszystko płynie, wszystko jest zmienne , tylko zmienność stała.
Świat dojrzał do przemian i dlatego musiały one nastąpić.  Nie
dostrzega Pan i nie docenia przemian jakie zachodziły w świecie i w
Związku Radzieckim, po śmierci Stalina, roli Chruszczowa, postawach
opozycyjnych prof. Sacharowa, gen. Grygorienki, Szarańskiego,
Sołżenicyna, Achmatowej, Amalryka, Gorbaczowa i tysięcy innych. Polska
nie była wyłącznym motorem zmian. Na nie złożyło się wiele czynników,
a przede wszystkich dojrzałe, sprzyjające warunki w świecie.  O Pana
poziomie umysłowym, świadczy  Pana przekonanie, że w pojedynkę obalił
Pan komunizm w Polsce, w krajach obozu sowieckiego i w samym Związku
Radzieckim . Tym czasem prawda jest taka, że wyrządził Pan Polsce
wiele zła. Trudno wymienić wszystkie szkody, ale  kilka należy
przypomnieć: pozbawił Pan Polaków wszelkiej nadziei; czego nie udało
się dokonać przez 123 lata zaborcom, przez 6 lat hitlerowcom i przez
60 polskim komunistom; przyczynił się do tzw. masowej, cichej
eutanazji, skazując na śmierć lub przyśpieszając ją tysiącom obywateli
, pozbawionych możliwości leczenia: opieki medycznej, zakupu
podstawowych leków ratujących życie, przedłużających je lub
zmniejszających cierpienia; przyczynił się Pan do zniszczenia
gospodarczego kraju, rozkradzeniu majątku narodowego, nędzy i
poniżenia milionów obywateli. Doprowadził do tego, że miliony
obywateli wzdycha za rządami PRL, zwłaszcza za okresem władzy Edwarda
Gierka. to Pan się przyczynił, że w czasie manifestacji , protestów,
ludzie skandują przed rządzącymi „złodzieje, oszuści, bandyci. Nie
może się Pan zachować, jak u cioci na imieninach: co złego, to nie my.
Trzeba przyjąć odpowiedzialność za dobro i za zło.  A tego zła z
Pana winy było więcej niż dobra.   Oczywiście, nie można oczekiwać od
Pana, że się do nich rzeczowo  ustosunkuje, ale może dotrą te słowa do
osób, które zrozumieją dlaczego jest Pan dziś tak atakowany przez
społeczeństwo.  A oto kilka przykładów, które Pana pośrednio
obciążają:

KTO UCHYLI WYDAWANE PRZEZ „SOLIDARNOŚĆ” WYROKI ŚMIERCI
CYWILNEJ  NA
POLSKICH PATRIOTÓW ? (fragmenty)
Grupa gangsterów spod znaku KSS KOR,  przy pomocy SB i innych tego
rodzaju sił,  opanowała we wrześniu 1980 r.  NSZZ” Solidarność” i
wykorzystała   do walki o władzę, o prywatne, osobiste cele. Ludzi,
którzy się temu sprzeciwiali, pod różnymi pretekstami eliminowano ze
Związku. Tych, którzy się szczególnie mocno opierali po prostu  w
sposób bandycki niszczono,  oskarżając ich bezpodstawnie o współpracę
z SB, KGB, rzekomą przynależność do PZPR itp. Jedynym argumentem
oskarżenia miał być fakt, że krytykowali  politykę Związku i nie
chcieli uznać kierowniczej roli KOR , w „Solidarności”.
Do tej haniebnej działalności wciągnięto także Kościół, zwłaszcza
hierarchię kościelną, która niezbyt się opierała, a teraz nie bardzo
wie jak ma się zachować wobec skrzywdzonych. Kościołowi trudno się
wycofać, gdyż sporo skorzystał za swoją postawę. Dzisiejsze
kierownictwo „Solidarności” nie chce na siebie brać winy przeszłości,
tłumacząc, że wszystko zło jakie działo się po sierpniu 1980 roku w
Związku, inspirowane było przez nasłaną armię agentów SB i KSS KOR.
Ludzi tych nie ma już w „Solidarności” ; są w Unii Wolności, Unii
Demokratycznej, w rządzie, w parlamencie, w wyższej administracji
państwa, samorządach, w biznesie  itp.. Skrzywdzonych  odsyłają więc
do osób  dziś już będących poza Związkiem – do Frasyniuka, Barbary
Labudy, Rulewskiego, Kuronia, Modzelewskiego, Michnika, Mazowieckiego,
Wałęsy, Lityńskiego, Wujca, Romaszewskiego, Geremka, Dorna i do b.
esbeków.  (…) Można więc zrozumieć dlaczego działający wciąż agenci SB
( …) nie chcą dopuścić by „Solidarność” sama naprawiła własne błędy i
krzywdy, które miały miejsce pod jej szyldem. Wzmocniłoby to bowiem
ten obóz , wznowiło do niego  sympatię i zaufanie…  (Leszek Skonka)

NAPRAWIĆ KRZYWDY CZY SZUKAĆ WINNYCH ? ( Artykuł dyskusyjny )
Niektórzy uważają, że pytanie „naprawiać krzywdy, czy szukać winnych”
jest źle sformułowane, a nawet bez sensu. Trzeba zarówno naprawiać
krzywdy , jak i szukać i  ukarać winnych. Wbrew pozorom są to dwa
różne zadania , ale  zacząć trzeba koniecznie od naprawienia krzywd.
Jest to pilniejsze i łatwiejsze. Tym bardziej, że nawet
postpezetperowska lewica, w zasadzie zgadza się na jakieś
zadośćuczynienie pokrzywdzonym, przynajmniej w rozsądnych granicach i
w takim zakresie w jakim jest to jeszcze możliwe, głównie  w formie
moralnej. Chodzi bowiem o to by, nie sięgać zbyt głęboko do kieszeni
zbiedniałego społeczeństwa. Natomiast nie zgadza się na karania,
piętnowania, wszczynania procesów wobec  sprawców tych krzywd,
publiczne rozpatrywania ich win itp. Stąd  opór SLD (…) przeciw
wszelkich form obecnie stosowanej  lustracji. Istnieje zatem realna
możliwość naprawienia krzywd wyrządzonych w PRL, a także w okresie
rządów „solidarnościowych”;  bo przecież i ten obóz ma na swoim
sumieniu wiele wyrządzonych ludziom krzywd i szkód. (…) W czasie I
Kongresu SLD  za potępieniem totalitaryzmu i za naprawieniem krzywd
jego ofiarom wypowiedzieli się uczestnicy oraz Leszek Miller i
prezydent Aleksander Kwaśniewski. Co prawda są to na razie tylko
słowne deklaracje. W przeszłości Aleksander Kwaśniewski  i Józef
Oleksy,  gdy byli sekretarzami SLD  też zapewniali solennie,  na
piśmie, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu , że  współczują
pokrzywdzonym w okresie stalinizmu  i są za naprawieniem im krzywd.
Ale  gdy p. Oleksy został premierem , a p. Kwaśniewski – prezydentem,
to nawet nie odpowiadali na pisma . SLD nigdy nie ukrywał  niechęci
do lustracji  uzasadniając swoje stanowisko  mniej lub bardziej
racjonalnie. Uważał , że wielu ludzi osądzanych dziś  za działalność w
przeszłości wykonywało  tylko swoje obowiązki, zgodnie z obowiązującym
wówczas prawem i dlatego – zdaniem SLD – należy wszystko puścić w
niepamięć, zostawić sprawy historykom  i sumieniu inkryminowanych. SLD
powołuje  się także na upływ  czasu, na porozumienie w 1988-1989 w
Magdalence i przy „okrągłym stole” , gdzie strona „solidarnościowa”
zapewniała, że  za cenę dopuszczenia jej do władzy, nie będzie
domagała się  żadnych rozliczeń , że przeszłość odcina „grubą kreską”
itp. Te deklaracje przypieczętowano toastami i bruderszaftami obu
stron . Trzeba przyznać, że strona PZPR  dotrzymywała umowy i
podzieliła się władzą,  a nawet oddała ją całkowicie , gdy
„Solidarność” zapewniała , że  chce uczynić z Polski drugą Japonię.
Jak wygląda owa „Polska Japonia” niech sobie społeczeństwo samo
odpowie.  (…)
Większość pokrzywdzonych gotowa będzie zapewne  przyjąć  taką ofertę
ale politykom z obozu postsolidarnościowego nie będzie ona
odpowiadała, będą ją obrzydzali, dyskredytowali. Traktują oni bowiem
sprawę krzywd wyłącznie w kategoriach politycznych. Nie interesuje ich
zadośćuczynienie  pokrzywdzonym  lecz rozgrywanie sprawy
politycznie,  tym bardziej , że  w okresie  sprawowania  przez siebie
władzy,  nie tylko nic nie zrobili w tym kierunku, ale spowodowali
powstanie nowych nieprawości , niemniej licznych i bolesnych niż te w
PRL. Zdają sobie  sprawę, że nie można jedne krzywdy uznać, naprawiać,
a inne pomijać, tylko dlatego , że   wyrządziła je „Solidarność, a
więc były słuszne . Krzywda jest tylko krzywdą i zawsze tak samo
boli.

Dr Leszek Skonka
Leszek Skonka  – Współorganizator i współkierujący strajkiem w
sierpniu 1980 roku we Wrocławiu. Członek Prezydium w pierwszym
składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ. Organizator i
prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku)   na temat
organizowania i działania związkowego, a następnie  w MKZ po
zakończeniu strajku, dla działaczy i  organizatorów nowych związków.
Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu Związku, zrywaniu
Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie
wychodził poza  swój Statut. Za swą postawę pomówiony  został przez
kierownictwo „Solidarności” publicznie bez jakichkolwiek podstaw o
rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB.
Usunięty ze  wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był
współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na
karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez Lecha
Wałęsę, Karola Modzelewskiego i Władysława Frasyniuka.
Założyciel i przewodniczący  istniejącego od 1988 roku Komitetu
Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i
Patologii Władzy, zbudował  w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie
Pomnik Ofiar Stalinizmu  stojący w centrum Wrocławia Skonka.leszek@gmail.com

Posted in bez kategorii | 2 komentarze »