Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

WYDANIE SPECJALNE Kornatowicz walczy o każdego z was, o konstytucyjne prawa gwałcone przez szajki polityczne i sądy

Posted by grypa666 w dniu 06/07/2018

[Regularne działy zamieszczam w poprzednim wpisie. — pb] 

Krzysztof Kornatowicz do P. Beina 7.7.2018: 

Skoro połączyła nas przyjaźń polityczna, dla ojczyzny ratowania, proszę oczyścić nasze wojenki, w chwili naszej rodzinnej kłótni poczynione – proszę i przepraszam za nieopanowanie piany.
Piotr Bein: Przeprosiny przyjmuję. Za swej strony przepraszam za doprowadzenie do piany. Usuwam nasze pyskówki z obu blogów.

 

Pierwsze starcie w sądzie

Jack Caleib na żywo z K. Kornatowiczem 11.7.2018

.

Krzysztof Kornatowicz mejl 12.7.2018

W załączniku kolejne moje smaganie po gołym dupsku batogiem szajek politycznych rządzących Polską,  za łamanie woli narodu wyrażone w art. 68 Konstytucji Polski . Przypominam, że art. 68 KP nadaje wszystkim obywatelom prawo do darmowej opieki lekarskiej, bez konieczności ubezpieczenia, bez opłat morderczego ZUS-u, o co toczę samotną, jak na razie, walkę w sądzie .

.
Obecna konstytucja  Kwaśniewskiego, choć ustanowiona nielegalnie, przez osoby do tego nieuprawnione, to w niektórych jej punktach zgodna jest z polską racją stanu, polskim interesem narodowym i z tego powodu nadaje się do  wykorzystania jej w obronie narodu przed mafiami politycznymi, które oblazły Polskę i eksploatują pracę naszego społeczeństwa .
.
W treści dołączonego oświadczenia, które nie dopuszczono do odczytania podczas wczorajszego procesu, zawarłem moje kopernikańskie trzy nowe odkrycia ;

.

1. Konstytucja Polski zawiera wolę narodu polskiego . Naród polski po ponad 40 latach funkcjonowania rzekomo bardzo szkodliwego modelu państwa i dyktatury jednej partii PZPR, obalił ten zły ustrój . Czy zatem funkcjonująca w tamtym złym ustroju powszechna dostępność  do darmowych świadczeń medycznych też szkodziła naszemu narodowi ? Czy naród sam, z własnej woli, pozbyłby się tego dobrodziejstwa, które przez dzieciaki lat było zagwarantowane w PRL-u ?!

Skoro zmieniliśmy model państwa na lepszy, to z całą pewnością chcieliśmy i w niego wnieść służące nam dobrodziejstwa, których jednym z nich był darmowy dostęp do świadczeń medycznych, zagwarantowany wszystkim naszym braciom, całemu narodowi, bez wyjątku !      Jeśli pismaki, którzy nieprecyzyjnie zredagowali treść Konstytucji Polski, nie zapisali tej woli, lub zapisali ją w pokrętny, niejasny sposób, to wszelkie wynikłe z tego wątpliwości należy traktować dla dobra narodu, tak, jak to było zagwarantowane w poprzednim systemie . Jeśli odebrano podstępnie to dobrodziejstwo, to należy rozliczyć szubrawców i przywrócić posiadane przez naród łaski . Taka jest nasza , suwerena wola . Nie można interpretować wszelkich wątpliwości konstytucyjnych ze szkodą dla właściciela , suwerena, narodu, bo naród z całą pewnością sobie tego nie życzy, aby jego biedniejszą część odciąć od powszechnie dostępnych, darmowych świadczeń medycznych, bo zdrowie narodu jest jednym z najważniejszych priorytetów państwa . Kto odcina 2 miliony, 200 tyś obywateli od świadczeń medycznych, ten jest wrogiem narodu i państwa, i powinien z tej zbrodni być natychmiast, albo jeszcze szybciej surowo rozliczony !

.

2. W Polsce do stwierdzenia, co jest zapisane w dwóch prostych, krótkich zdaniach ustaw wykonawczych  wyznaczono polityczny sąd ustawowy, zwany Trybunałem Konstytucyjnym.15 sędziom tego politycznego Trybunału, który nie wiedzieć czemu nazywa się Konstytucyjnym, choć nie orzeka on o konstytucyjności konstytucji, a o konstytucyjności ustaw wykonawczych,   a więc jeśli w ogóle, to ten Trybunał powinien zwać się Trybunałem Ustawodawczym , pozwolono, jako jedynym w 37-mio milionowej Polsce decydować o tym, co autorzy chcieli powiedzieć w kilku prostych zdaniach, tak, jakby żaden inny wykształcony Polak czytać ze zrozumieniem nie potrafił . Ba, nawet profesorowi prawa – I Prezes Sądu Najwyższego nie pozwala się decydować, co jest napisane w dwóch prostych zdaniach – czy to nie jest kompletny absurd ?

 TO JEST PRZYZWALANIE NA ZAWŁASZCZENIE PRAWA W CZYSTEJ POSTACI .

.

3. Aktem nadrzędnym prawa w Polsce jest Konstytucja przyjęta przez cały naród, a nie przez garstkę szajek politycznych wybranych przy pomocy niekonstytucyjnej, ale usankcjonowanej prawem Ordynacji Wyborczej . Nie godzę się, aby buble prawne władzy ustawodawczej gwałciły prawa naszego narodu. Sędziowie są niezawiśli  i podlegają tylko konstytucji, a nie politycznemu Trybunałowi Ustawodawczemu, zwanemu Konstytucyjnym . Dodatkowo art. 83 KP nakazuje każdemu , w tym Wysokiemu Sądowi, oraz nieubezpieczonemu Krzysztofowi Kornatowiczowi – każdemu obowiązek przestrzegania  prawa Konstytucji Polski , co niniejszym publicznie czynię i proszę Wysoki Sąd uszanować ten czyn wzmacniając go swoim stanowiskiem.

…………………….

Cały tekst oświadczenia złożonego wczoraj w sądzie, ws. o łamanie konstytucji: 

Oświadczenie Krzysztofa Kornatowicza do Sądu

.

Data i miejsce rozprawy

11. lipca 2018, godzina 9.00

Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30 (naprzeciw Urzędu Miejskiego), sala nr 229 

.

APEL KRZYSZTOFA KORNATOWICZA  Z GDAŃSKA

W ostatnich dniach głośno jest w mediach na temat sporu pomiędzy władzą sądowniczą, reprezentowaną przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego – prof. M.Gersdorf, a władzą wykonawczą, w osobie doktora prawa, Prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. My obywatele, powodowani niechęcią do kasty nietykalnych, która od lat działa ze złą wolą w stosunku do nas, zablokowaliśmy naszą obywatelską czujność polityczną. Ale właśnie ten spór jest najważniejszym od 20 lat sporem politycznym, jakim powinniśmy się zainteresować, przekuwając go na nasz obywateli, narodowy, państwowy interes.To jest ten czas i to miejsce do zwarcia szyków, ponieważ właśnie teraz, niczym na ringu, zwarły się ze sobą dobermany władzy ustawodawczej, z chartami władzy wykonawczej i sądowniczej. Teraz, kiedy
świat prawniczy staje na głowie, gdy pogwałcenie Konstytucji Rzeczpospolitej dotyczy jednej osoby – prof. Gersdorf, to o ileż ważniejsze jest gwałcenie od lat naszych konstytucyjnych praw obywatelskich szeregiem ustaw, przez wszystkie sądy publiczne,  o które nikt się nie upomina, nawet my sami?!
.
Gdzież proporcium Mocium Panie!?
.
My, nie mając swoich faworytów w tej walczącej ze sobą sforze, do tego nie rozumiejąc o co w nim chodzi, siedzimy wygodnie z boku i jemy lody, nie wykorzystując tej największej, zesłanej nam przez los szansy na dokonanie kopernikańskich zmian modelu państwa, o które przecież wszystkim nam chodzi.
A przecież podobnymi ustawami, które są niezgodne z duchem i literą prawa zapisanego w Konstytucji:
 • ogranicza się obywatelom wolność gospodarczą, dławioną ogromnymi daninami, bez baczenia na dochody obywateli;
 • narzuca się obywatelom mordercze para podatki, zwane składką ZUS, zamieniając konstytucyjne prawo „do”, na obowiązek prawny;
 • rabuje się obywateli podatkami, nie bacząc, czy mają pozostawioną im kwotę na chleb dla swoich dzieci;
 • narzucono nam kompromitująco niski, jeden z najniższych na świecie, niższy nawet od krajów trzeciego świata, próg podatkowy;
 • wprowadzono niekonstytucyjną Ordynację Wyborczą, która skutecznie blokuje „niepożądanym elementom”, czyli zwykłym obywatelom, bierne prawo wyborcze, umożliwiając jednocześnie szajkom politycznym kradzież władzy w Polsce;
 • pozbawiono miliony nieubezpieczonych, biedniejszych obywateli do prawa darmowego dostępu do świadczeń medycznych, zagwarantowanych w art. 68 Konstytucji;
 • pozbawiono nas godnego zabezpieczenia emerytalnego i socjalnego, zapisanego w art.67 Konstytucji „z chwilą naszej niezdolności do pracy”;
 • pozbawiono nas prawa do dostępu do sądu, zapisanego w art. 45 Konstytucji, bez uiszczenia wysokich kosztów sądowych, co w przypadku konkretnego, wysokiego odszkodowania, lub zadośćuczynienia za poniesione krzywdy i straty uniemożliwia dochodzenia naszych praw.
Na straży tych rażąco sprzecznych z zasadami Konstytucji Polski ustaw, szajki polityczne postawiły leniwy, opieszały Trybunał Konstytucyjny, który spełnia zadanie utrzymywania tego stanu rzeczy możliwie tak długo, ile sie tylko da, co z ochotą, za ogromne uposażenia i przywileje robi ten polityczny sąd.
.
MY – OBYWATELE  NIE  POWINNIŚMY  POZWOLIĆ  NA  POZOSTAWIENIE  TEGO SPORU LI TYLKO W OBSZARZE SĄDU NAJWYŻSZEGO, ALE ZA WSZELKĄ CENĘ POWINNIŚMY ROZSZERZYĆ GO NA OBSZAR CAŁEJ KONSTYTUCJI, GWAŁCONEJ USTAWAMI WYKONAWCZYMI, PRZY BIERNOŚCI PARTYJNEGO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO –  CZY MAMY TEGO ŚWIADOMOŚĆ?
.
W TEJ WOJENCE MIĘDZY WŁADZAMI MOŻEMY WYMUSIĆ NA WŁADZY PRZYWRÓCENIE ZGODNIE Z ART. 8 KONSTYTUCJI, NADRZĘDNEJ ROLI KONSTYTUCJI NAD INNYMI PRAWAMI, CO PRZEMODELOWAŁOBY ORGANIZACJĘ NASZEJ OJCZYZNY  I  ZRZUCENIE  Z  OBYWATELI  JARZMA  NIEWOLNICTWA EKONOMICZNEGO (morderczego ZUSu, podatków, osłon przed daninami)
CZY ZMARNUJEMY TĘ SZANSĘ ?!
.
Jest rzeczą oczywistą, że jeśli istnieje konflikt pomiędzy poszczególnymi prawami, to te wątpliwości rozstrzyga kolejność ich stosowania podług ważności rangi prawa. Art. 8 Konstytucji jasno wskazuje, jakie prawo jest najwyższe w Polsce (konstytucyjne, oczywiście). Tymczasem często obserwowaną praktyką prawną jest iście szalbierska inwersja między zapisami konstytucyjnymi a niższych rangą przepisami wykonawczymi, pchającymi się na pozycje przypisane ustawie zasadniczej.
.
To musi być wreszcie uporządkowane, bo to główne narzędzie w łapach destruktorów Polski, którzy używają kłamstwa mającego oczadzić świadomość narodu, że prawo jest najważniejsze, a tymczasem to nie prawo, i nie przepisy, a sprawiedliwość jest najważniejsza!   To drobniutkie przesunięcie pozwala szajkom politycznym na skuteczne zafałszowanie otaczającej nas rzeczywistości.
Na Panią Gersdorf zwrócone są oczy głównych mediów i polityków.
.
Czy analogicznym przypadkiem zwykłego obywatela  ktoś się zainteresuje?
Otóż nieco 2 lata temu mały rycerz bałtycki – Krzysiu Kornatowicz wystąpił przeciw Goliatowi z pozwem, o wysokie zadośćuczynienie za szkody spowodowane ustawami wykonawczymi, które blokują obywatelom ich konstytucyjne prawa, zapisane w art. 68 KP.
.
Stwórca tak finezyjnie pokierował czasem procedowania w mojej sprawie, że termin rozprawy w Sądzie Okręgowym w Gdańsku wyznaczony został na 11 lipca b.r. na godzinę 9.00 rano.
.
A zatem w tym samym czasie, kiedy nastąpi nasilenie walki w szeregach anty kulturowych szajek partyjnych przeciw nietykalnym kastom. Oto na dole, przed gmachem Sądu Okręgowego w Gdańsku protestować będą obrońcy konstytucyjnych praw sędziów Sądu Najwyższego, a na pięterku gmachu tegoż Sądu będzie procedowana identyczna sprawa, wzbudzona przez obywatela.
.
Tylko, że ja, aby mogło w ogóle dojść do tej rozprawy, musiałem oddalić niekonstytucyjne żądanie sądu, wymuszające na mnie zapłatę 25-ciu tysiaków za prawo do sądu . Zrobiłem to skutecznie, walcząc moimi argumentami z sądem aż 12 miesięcy! I oto otworzyłem przed nami drzwi do publicznego obserwowania tych zdarzeń, co  niczym najgłośniejszy film trzeba obejrzeć.
.
W tym spektaklu trudno będzie Sądowi Okręgowemu w Gdańsku oddalić dobrze udokumentowane moje roszczenie, bo podważyłby on protest tych „wybitnych” sędziów i ich obrońców przed gmachami sądów . Nie może również przyznać mi racji, bo to godziłoby w mechanizm ekonomicznego niewolenia Polaków . Co zatem zrobi sędzia, tego nie wie nikt.
.
Zatem proszę o pomoc, albowiem za moim pozwem stoi krzywda 2,2 miliona pozbawionych konstytucyjnych praw do zabezpieczenia zdrowotnego naszych biedniejszych braci, z tej przyczyny wielu z nas cierpi, traci zdrowie, a nawet życie . Tak więc to lustrzane odbicie mojej walki z łamaniem konstytucji ustawami niższego rzędu ma nieporównywalną, znacznie wyższą rangę, niż kaprysy sędziów walczących z tym samym procederem, ale o zachowanie swojej władzy i przywilejów.
.
Wygrana w tej walce otwiera jednocześnie wrota do porządkowania państwa na wielu bardzo istotnych obszarach, w tym do weryfikacji w pryzmacie Konstytucji Polski, niekonstytucyjnej, ale usankcjonowanej prawem Ordynacji Wyborczej, która ułatwia rabunek władzy  w Polsce.
.
Z przymrużeniem oka spytam – więc jak Konfederaci – pomożecie?      
Czy dołączą do tej samotnej walki pro publico bono niezależne media narodowe, nadając rozgłos tej sprawie?
.
Czy wesprze tą samotną walkę elita strony obywatelskiej? Czy dołączą organizacje walczące o pomyślność naszej ojczyzny?
.
Czy zjednoczymy się w tej arcyważnej sprawie, w tak korzystnym dla nas układzie, czy będzie tak, jak zawsze?
.
Nie znam kontaktu do liderów obywatelskich i naszych tub narodowych, ani nie wiem, jakie organizacje obywatelskie należałoby powiadomić . Liczę na zainteresowanie i właściwą szybką reakcje czytających te treści. Pozew, wraz z uzasadnieniem w tej sprawie prześlę każdemu zainteresowanemu, który zwróci się do mnie na mój mail.
 .
Lider nowej społecznej formacji, pod szyldem Brygady Remontowej                                         
.
Krzysztof Kornatowicz
 • Plik w formacie Word — APEL

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ANALFABET  POLITYCZNY, CZYLI KRÓTKIE SZCZEGÓŁOWE OBJAŚNIENIE ISTOTY SPORU WŁADZ W POLSCE, ORAZ METOD RABOWANIA NARODU,          BARDZO  PRZYDATNY  W  SAMOOBRONIE

Z uwagi na powszechny brak elementarnej wiedzy w istocie sporu pomiędzy zdominowaną przez frakcję polityczną wywodzącą się z PO – władzą  sądowniczą, a zdominowaną w parlamencie przez frakcję polityczną PiS – władzą ustawodawczą, oraz wykonawczą, pozwolę sobie  zorientować zainteresowanych w tym bardzo ważnym i jednocześnie dość prostym temacie, albowiem bez tego zrozumienia nie posiądą oni podstawowej wiedzy niezbędnej do oceny tego sporu, ale i do obrony przed wyzyskiem                        i zniewoleniem ekonomicznym, jakie fundują Polakom szajki polityczne .

Część pierwsza – wprowadzenie, przed przejściem do istoty obecnego sporu ;

Od wielu lat sądy w Polsce pomagają pozostałym władzom naszego państwa okradać nasz naród z przysługujących nam praw podstawowych, nazywanych konstytucyjnymi . Ta potoczna nazwa  pochodzi od specjalnej najważniejszej politycznej księgi narodowej, w której te podstawowe prawa narodu są zapisane, zwanej Konstytucją Polski .                                                                                               Konstytucja Polski jest najważniejszym aktem prawnym, albowiem naród zapisał w niej swoje główne prawa, wyznaczone wszystkim władzom do zastosowania . Na honorowym miejscu konstytucji, na samym początku zawarty jest bardzo ważny wstęp, o istotnym znaczeniu politycznym, określający cel, jakiemu służy konstytucja, zwany preambułą                                                                       Przytoczę tu fragmenty tej treści, bo ona wyznacza cały porządek prawny, który nie stosują władze Polski, w tym polskie sądownictwo, i z którego wagi obywatele, ale nawet dziennikarze i parlamentarzyści, a śmiem twierdzić, że       i część prawników w ogóle nie zdają sobie sprawy ;       

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary

                                                                    -1-

Istotnym w tym fragmencie preambuły są słowa „my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, a więc wszyscy, a nie grupka polityków, sędziów, czy grupka kucharek . I dalej czytamy w preambule ;

„ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa”

„Prawa podstawowe dla państwa”, czyli prawa elementarne, od których wywodzić się mają i muszą wszystkie inne prawa .                                                 

A zatem to my – wszyscy obywatele, ustanawiamy sobie nasze podstawy prawne naszego państwa, jako wzór wyjściowy, do tworzenia przepisów je wypełniających w przestrzeni życia codziennego . Tego właśnie w ogóle nie rozumieją obywatele, dając się okradać, dając sobie narzucać jakieś prawa wymyślone przez szajki polityczne, które rażąco nie przystają z zapisami konstytucyjnymi naszej woli !

Jednak my – naród zatrudniliśmy specjalistów od tego, aby stali na straży tych praw i czuwali, aby naszego nardu nikt nie śmiał okradać fałszywymi prawami . Tym specjalistom zbudowaliśmy my – naród piękne gmachy, ubraliśmy ich w togi, dla podkreślenia ich prestiżu nałożyliśmy im na piersi wielkie łańcuch na których widnieje godło Polski, nadaliśmy im wyjątkowe przywileje, wypłacamy im ogromne pensje wraz z dodatkami, A NAWET ZWOLNILIŚMY ICH Z POWSZECHNIE NARZUCONYCH SKŁADEK ZUS, ABY TYLKO STRZEGLI NASZYCH PRAW .

NIC  Z TEGO – ci nasi pracownicy, zwani sędziami, którzy mieli spełniać tą zaszczytną służbę narodowi, zawarli tajne porozumienie z szajkami politycznymi i w porozumieniu z szajkami przyzwalają długimi latami okradać nas z naszych praw w naszym domu, bezprawnie stawiając wyżej i powszechnie prawa wydane przez szajki polityczne, ponad naszymi prawami, ponad prawami naszej woli naszego państwa, zapisanej w naszej KONSTYTUCJI POLSKI !

Ta zuchwała kradzież naszych praw konstytucyjnych, którą firmują sądy jest szczególnie szkodliwa, albowiem de facto przyczynia się do wypierania nas z naszego kraju, czyni nas obywatelami III kategorii w naszym kraju, czyni z nas wyzyskiwanego współczesnego niewolnika ekonomicznego, lub wyrobnika                                           -3-                                                       -2-                                                                                      obcych panów ( nasze warsztaty są duszone daninami, a gospodarka, w tym handel, banki, przemysł  przechodzą w ręce obcych nacji ) .          

I tak pozbawieni swoich praw jesteśmy bezbronni przed rabowaniem nas nadmiernymi podatkami,  ZUS-em, brakiem wolności gospodarczej, która jest blokowana szykanami fiskalnymi, brakiem godnego zabezpieczenia socjalnego, kiedy ze względów od nas niezależnych nie jesteśmy w stanie pracować, blokuje się nam skorzystanie z sądu ogromnymi kosztami sądowymi, jeśli rościmy sporego odszkodowania i najważniejsze – kradnie się Polakom w Polsce  władze, przy pomocy spreparowanej przez oszustów politycznych Ordynacji Wyborczej, też nielegalnej, bo niezgodnej z zasadami wyznaczonymi przez nas – suwerena ( właściciela państwa, którym jesteśmy), w naszej Konstytucji .                                                                                          TE WSZYSTKIE TYRANIE I ZŁODZIEJSTWA NIE BYŁYBY MOŻLIWE, PONIEWAŻ BLOKUJE JE NASZA ( MOJA, TWOJA ) KONSTYTUCJA, Z CZEGO PRZECIETNY OBYWATEL W OGÓLE NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY !

Aby temu złodziejstwu ustawodawczemu nadać wrażenie zgodności z prawem, złodzieje władzy – szajki polityczne postawili przed drzwiami swoich prywatnych praw, zwanych ustawami wykonawczymi , którymi rzekomo wypełniają w praktyce nasze zasady konstytucyjne  „rosłych bramkarzy”, których zadaniem jest blokowanie drogi wszystkim, nawet sądom, do oprotestowania tego złodziejstwa.

Tymi „bramkarzami” jest nierychliwy, leniwy, opieszały Trybunał Konstytucyjny, któremu władze pozwoliły przywłaszczyć nasze prawa w naszej konstytucji . Tak też tylko 15 sędziów w 37-mio  milionowym kraju ma prawo do stwierdzenia, które ustawy wykonawcze, spłodzone przez szajki polityczne są zgodne z Konstytucją Polski, a które nie są, choć gołym okiem każdy absolwent szkoły podstawowej jest w stanie to niezbicie wskazać .  Nawet sądom nie pozwala się decydować, co jest zapisane w prostych, czytelnych, zrozumiałych zapisach praw podstawowych Konstytucji Polski .    Tak też jeśli w szemranych ustawach wykonawczych szajki polityczne zapisały wzór matematyczny, że 2 + 2 = 7 to nie można nikomu, nawet profesorowi od matematyki, panu prof. M. Gersdorf twierdzić inaczej i musi ten fałszywy wzór                                                              -3-                                                                   stosować, tak jak wszyscy obywatele dopóty, dopóki kilkunastu „ rosłych bramkarzy” z Trybunału Konstytucyjnego nie orzekną inaczej ! A oni orzekną, jak im się będzie chciało, albo aktualna głowa szajki – jakiś „don Vito Corleone” polskiego parlamentu wykona do nich telefon z małą prośbą .                                                                  Ponieważ sam Trybunał Konstytucyjny jest powoływany przez szajki polityczne, czyli jest polityczny, to powołani do niego sędziowie ( 15 dusz ) dobrze wiedzą, kto im dał te bogactwa dożywotnio wypłacane co miesiąc ( zdaje się 20 tyś. ), wraz z ogromnymi przywilejami i dobrze wiedzą komu mają być wdzięczni, komu mają służyć, więc wiernie służą swoim panom, a nie narodowi . I tak  utrzymują latami ustawy wykonawcze swoich panów, które łamią zasady konstytucyjne i nie ma mocnych w 37-milionowym państwie, żeby tym piętnastu „wspaniałym”, udającym, że pracują, coś zrobić – nawet kiedy obowiązuje oficjalnie wzór, że 2 + 2 = 7 !                                                                                    Szajki polityczne nakazały 37 milionom obywateli, w tym sędziom, traktować jako konstytucyjne wszystkie wydane przez siebie akty prawne tak długo, aż ich „ rośli bramkarze”, aż Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie inaczej . Tak właśnie zawłaszczono Polakom ich konstytucję przez podległy szajkom politycznym Trybunał Konstytucyjny – prawda, że proste ?                                       Oczywiście, nie wyczerpuje to wszystkich metod rabowania naszej ojczyzny . Ja poruszam tu tylko ten elementarz podstawowy, tyczący praw konstytucyjnych, a obszar rabunku jest przecież dużo szerszy i należałoby pochylić się nad napisaniem poważniejszego dzieła ANALFABETU NARODOWEGO III RP

CZĘŚĆ II   MERITUM OBECNEGO SPORU                                                                     

Przez wiele lat w symbiozie interesów ( my wam, wy nam ) żyli sobie w dobrobycie wszystkie polskie władze . Również i sędziowie, którzy milczeli, nie protestując przeciw zawłaszczaniu przez Trybunał Konstytucyjny Konstytucji Polski, i prezesi Sądu Najwyższego, z jego Pierwszą Prezes – prof. M. Gersdorf  na czele, którym to ewidentne złodziejstwo nigdy nie przeszkadzało .                               Zaprotestowali dopiero, kiedy władze ustawodawcze weszły  w sferę ich interesów, ich praw, na ich „podwórko” .  Otóż władze ustawodawcze i wykonawcze skupione w ręku PIS tak się rozzuchwaliły, że śmiały decydować o prawach władzy sądowniczej, zapisanych również w naszej konstytucji, w których stoi jak byk zapis o 6-cio letniej kadencji sprawowania funkcji prezesów .                                                         .       -4-                                                                Sądu Najwyższego, bez ograniczenia ich sprawowania wiekiem emerytalnym . PiS natomiast ograniczył to konstytucyjne prawo wiekiem emerytalnym w swoich ustawach wykonawczych  (tak samo,  jak to robiły od lat wszystkie władze, ale okradając obywatel z ich praw konstytucyjnych ), z którego to powodu część sędziów Sądu Najwyższego z jego I Prezes, łącznie 11 osób, zostało wysyłanych na emerytury, przed wygaśnięciem ich kadencji, skracając ich męki związane z ich „bardzo ciężką pracą” .                                                                                                        Pamiętajmy, że sędziowie Sądu Najwyższego zachowują wysokość swoich ostatnich „nieoZUSowanych” pensji, w stanie ich emerytalnego spoczynku . Tak też naszym wybitnym prawnikom nie chodzi o pieniądze, bo tych mają dość – ci pokrzywdzeni sędziowie i Prezes Sądu Najwyższego chcą dalej ciężko pracować dla dobra narodu, tak, jak dobrze pracowali dotychczas, choć już od dzisiaj wcale nie muszą . PRACY, PRACY, PRACY wykrzykują sędziowie Sądu Najwyższego – oto jaką mają „kankę” galilejską w tych sądach !

Lecz czy faktycznie ta nagła obrona praw konstytucyjnych, łamanych ustawami wykonawczymi, tak spektakularnie przez sędziów Sądu Najwyższego ukazywana, powodowana jest dbałością o prawo, dbałością o obywateli, CZY  DBAŁOŚCIĄ    O  ZACHOWANIE  WŁADZY  SĄDOWNICZEJ  I  SWOICH  PRZYWILEJÓW ? Czy słyszeliście Państwo, aby któryś z nich, albo te „wolne” publiczne media wspomniały słowem o łamaniu konstytucyjnych praw obywateli ?

Gdzie oni byli i gdzie oni wciąż są, kiedy prawa narodu, który sobie je zapisał  w swojej Konstytucji Polski są powszechnie nagminnie łamane ?!               Gdzie są te „wolne” media, skupione jedynie na łamaniu konstytucyjnych praw prof. Gersdorf  (choć w konstytucji jest zapis, że o wieku emerytalnym Prezes Sądu najwyższego decyduje ustawa ) ?! Dlaczego wszyscy milczą o narodu gwałconych prawach konstytucyjnych ?!

DZIŚ  KONIECZNOŚCIĄ  JEST,  ABY  WALKA  SPOŁECZNA  SZŁA NIEUSTANIE  O  KONSTYTUCYJNE  PRAWA   NARODU, PODCZEPIWSZY  SIĘ  POZOROWANEJ  WALKI   PROF. GERSDORF,  BO SĄDOM CHODZI TYKO O ICH PRAWA, A MY  ŚPIMY !   DZIŚ  MOŻNA  WYMUSIĆ  NA  SZAJKACH  POLITYCZNYCH JEDNOZNACZNEGO  OKREŚLENIA – CO JEST WAŻNIEJSZE W PRAWIE POLSKIM – JAJO, CZY KURA ?    .                                                                                                                       -5-                                                    

Art., 8 Konstytucji Polski wyraźnie wskazuje, że „kura” czyli Konstytucją Polski, jednak szajki polityczne udają, że tego nie wiedzą i to jest ten czas, aby ten artykuł konstytucji wbić wszystkim władzom w głowy, a my śpimy !

Zadaniem polskojęzycznych szczekaczek medialnych,  jakie im postawiły szajki polityczne jest przekierowanie naszej oczadzonej uwagi li tylko na krzywdę                         sędziów Sądu Najwyższego, więc drą się o krzywdzie złamania praw konstytucyjnych jednej osoby w państwie, która koniecznie chce pracować dłużej, choć nie musi, a milczą ci oszuści drukujący naszą świadomość o naszej krzywdzie, naszym zniewoleniu, o kradzieży naszych praw konstytucyjnych, skradzionych narodowi przez złodziei władzy .

Tu mała uwaga tym wszystkim, którzy mają świadomość, że obecna Konstytucja Polski została nam – Polakom podstępnie narzucona przez inną ekipę złodziei władzy, że nie pochodzi z woli narodu, że wpisane są w nią słowa, zaświadczające o dobrowolnym pozbyciu się przez Polaków suwerenności na rzecz Unii Europejskiej wyjaśniam, że się z nimi całkowicie zgadzam i mam tego pełną świadomość . Niestety, my – NARÓD POLSKI możemy na swoją obronę chwycić się tylko tej dyskusyjnej konstytucji, bo innego narzędzia do swojej obrony nie mamy . Nawet ta, zdaniem wielu szemrana, konstytucja spełnia potrzeby samoobrony przed wyzyskiem ekonomicznym i zabezpiecza nasze podstawowe prawa do wolności ekonomicznej, dlatego pragmatycznie należy się nią posługiwać, co też i czynię

Na zakończenie  wytłumaczę się z tego pozwalania sobie nazywania tych rządzących Polską frakcji politycznych szajkami/złodziejami władzy

Otóż, Szanowni Państwo, w naszej konstytucji wyraźnie zapisano, jakimi zasadami powinniśmy się posłużyć, aby w wolnych wyborach, dając wszystkim obywatelom równe szanse, wyłonić spośród siebie swoich reprezentantów do prezentowania naszych spraw w naszym parlamencie . OBOWIĄZUJĄCA ORDYNACJA WYBORCZA,  SPREFABRYKOWANA PRZEZ  ZŁODZIEI WŁADZY W ŻADNYM STOPNIU NIE SPEŁNIA TYCH WARUNKÓW, UŁTWIAJĄC SUKCES WYBORCZY WSKAZANYM  NA LISTACH WYBORCZYCH  PROTEGOWANYM  don VITÓW CORLEONÓW !                                              Tym samym Polską rządzą  nie przedstawiciele narodu, a szajki polityczne, złodzieje władzy, nielegalni uzurpatorzy ! Do tego ci złodzieje władzy często posługują się wynikami wyborczymi, sugerując narodowi, że zostali wybrani wolą jego większości . Otóż większość narodu widząc te fałszerstwa i tych nadętych złodziejaszków, widząc zatwierdzenie nielegalnych, bo dokonywanych przy pomocy niewłaściwych narzędzi wyborów,  zatwierdzonych przez Komisarzy Wyborczych i ich sądy, ma taki teatrzyk wyborczy tam, gdzie świetlistość nie dociera . Władze Polski są nielegalne, bo zostały wyłonione w .                                                              .                                                               -6-                                                                     sposób rażąco odbiegający od wzoru, jaki wyznaczony został w konstytucji naszego państwa, co uprawnia mnie do nazywania złodziei władzy po imieniu,  o czym musiałem niezorientowanych w temacie Rodaków powiadomić

                                               Lider  nowej  społecznej  formacji,  pod szyldem                                                          .                                                                  Brygada Remontowa   .                                                             Krzysztof Kornatowicz     

Komentarze 3 to “WYDANIE SPECJALNE Kornatowicz walczy o każdego z was, o konstytucyjne prawa gwałcone przez szajki polityczne i sądy”

 1. […] marnować mi czasu na ciuciubabki. Panie Krzysztofie, jeśli ma Pan coś do opublikowania w Wydaniu Specjalnym, proszę podesłać, inaczej nie jestem zainteresowany robić za naganiacza i WS pójdzie do kosza, […]

 2. da silva said

  NOWA KONSTYTUCJA DLA POLSKI . POWSTAL NOWY RUCH W OBRONIE PRAW OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ .WALCZA Z WSZECH KORUPCJA POWSTALA PO ZGLISZCZACH UKLADU KOMUNISTYCZNEGO. CZYTAJ OBYWATELE EUROPY JEDNOCZA SIE
  PRZYLACZ SIE
  ▶ 1:38

 3. da silva said

  TAK DZIALA MAFIA POWSTALA NA STRUKTURACH BYLYCH FUNKCJONARIUSZY SLUZB UB i WSI itp. ZOBACZ JAK GRABIA MAJATKI W POLSCE CUDZOZIEMCOW I OBYWATELI

  ▶ 37:54

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s