Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wizyta przełoŻonych Trampka w jewrosojuzie

Posted by grypa666 w dniu 07/07/2017

ZRZUĆ SIĘ NA CELE PATRIOTYCZNEDzięki za zaufanie w selekcji celów… Ostatnio wasze datki poszły na parę akcji, w przygotowaniu dalsze. Dzięki darczyńcom i organizatorom!

†††

ALARM ABW WZYWA I OSKARŻA KRESOWIAN I WOŁYNIAKÓW O DZIAŁANIE NA SZKODĘ UKRAINY !

ALARM Główny Geolog Kraju Prof. Mariusz Orion Jędrysek
  chce eksploatacji krajowych łupków i importu drogiego gazu skroplonego z USA

Szanowny Profesorze Jędrysek

Odnośnie Pana wywiadu nt. gazu,
1. Czy ma Pan przyzwolenie (i zrozumienie) narodu na ogromne szkody środowiskowe i wpływ na zdrowie człowieka od szczelinowania łupków?
2. W jaki sposób zależność od USA w dostawach gazu jest bezpieczeństwem większym niż zależność od Rosji?
3. Po co importować z USA bardzo drogi w stosunku do rosyjskiego, skroplony gaz pochodzenia łupkowego?

Kolejne strony artykułu nt. zmiany klimatu nieotwierają się. Nie ma mowy o antroppogennej zmianie klimatu, dopóki nie ustalimy wpływu Słońca:

Dr. inż. Piotr Bein
b. badacz w federalnym ministerstwie środowiska Kanady, grupa adaptacji do zmian klimatu

SUPER-ALARM Kliniczna rusofobia w sekcie Chojeckiego/Kowalskiego

 • Oszustwo pogłębione!!! Kompromitacja pod skórką „sprostowania”

W reakcji na protesty jak poniższy, nazajutrz członek IPP  prostuje swe tłumaczenie. Powinien był rozmawiać z gościem z USA (Artur Thompson), kogo ten ostatni wskazał jako odpowiedzialnego za terroryzm islamski: Rosję i USA, czy tylko USA. Tłumacz wali jednak bez ogródek (min. 0:13): Pan Artur mówił o atakach terrorystycznych, że są one zawsze… można znaleźć ślady prowadzące do Rosji jak i do Stanów Zjednoczonych — rozumiem przez to agencje amerykańskie. W tłumaczeniu przekazałem tylko Rosja. I to nie było celowe oczywiście, było przeoczeniem związanym z tym, że musiałem prosić Pana Artura o ponowne sformułowanie.

Prosił o ponowne „sformułowanie” sugerując Rosja, podczas gdy w początkowej wypowiedzi Gość jej niewymienił obok USA! Tłumacz następnie z wyłączonym mikrofonem mówi coś Gościowi, na co ten rekapituluje z dnia poprzedniego (min. 1:35): Nie wiemy o żadnej większej organizacji terrorystycznej na świecie, która nie byłaby  zainicjowana przez rząd USA oraz nie dostałaby od niego pomocy i wsparcia w powstawaniu. Tłumacz pyta, czy chodzi o organizacje terroru islamskiego, a Gość potwierdza.

Żeby nie było wątpliwości, Gość odsyła do ich witryny TheNewAmerican.com zawierającej artykuły, w których pokazujemy, że ISIS, Al Kaida i wszystkie te grupy, zanim pojawiły się w mediach, rzeczywiście z początku otrzymały wsparcie  od naszego rządu.

Gdzie zatem ROSJA w wypowiedzi Gościa?! Na pomoc idzie sam guru sekty, Chojecki (min. 1:10). Wg niego, Gość po zapytaniu tłumacza o wyjaśnienie, zostawił już tylko Rosja chyba wiedząc, że mówi do odbiorcy polskiego. Krętackie kłamstwo! Gość zasugerowany pytaniem tłumacza odparł: Rosja i USA — patrz poniżej.  Powyżej Gość zrekapitulował, że chodzi jednak WYŁĄCZNIE o rząd USA!

Guru brnie dalej, wskazując, że USA tworzy grupy terrorystycznych… zaraz poprawia się islamskich bojowych organizacji w świecie arabskim, ale żeby arabusy napieprzali się sami ze sobą. Really? Gość powiedział (poprzedni filmik min. 3:34): Strategia: tworzymy organizację terrorystyczną A, by walczyła z organizacją terrorystyczną B, po czym A staje się  problemem. Na to tworzymy C i ona staje się problemem. Po jakimś czasie staje się jasne: niemożliwe, że powtarzamy w kółko ten sam błąd. Nikt nie zapytał Gościa, by spreccyzował. Wg mnie chodzi o to, że USA tworzy grupy terroru pod pozorem walki jedna z drugą, a realka pokazuje coś innego: eskalacja tworzenia grup terroru islamskiego przez USA. Świadczy o tym największa kategoria ofiar — cywile z różnych sekt islamu i in. wyznań.

Ale żeby ułożyło się w chorą ideologię Guru Chojeckiego, zmyśla on: USA tworzy grupy terroru żeby się zwalczały się i islam nie wylewał się na Europę, Afrykę itd., a Kreml doprowadza do tego, żeby jedna z tych organizacji wygrała: Amerykanie chcą, żeby ten kocioł został tam gdzie jest, a Rosjanie chcą, żeby ten kocioł rozlał się na całą okolicę, głównie teraz na Europę… Z zapartym tchem czekamy na dowody jednego i drugiego BUHAHA

Póki co, tendencyjne przekręcenie wypowiedzi Gościa służy nakręcaniu nienawiści do Rosji i uzasadnianiu/nawoływaniu do wojny z nią — najwyższa zbrodnia wg Trybunału Norymberskiego.

Min. 26:07 Gość z USA: Udokumentowaliśmy to wiele razy w naszym magazynie The New American, że ISIS i właściwie prawie wszystkie grupy terroru islamskiego  powstały z pomocą rządu USA — i to jest bardzo źle. Tłumacz zacina się przed USA, pochyla do Gościa pytając You said Russia? (Powiedział Pan Rosja?). Zasugerowany przedtem dziwną dlań opinią w IPP, że terroryzmowi islamskiemu winna byłaby Rosja, Gość odpowiada: Russia and United States (Rosja i USA). Tłumacz kończy swe tłumaczenie do mikrofonu: stoi Rosja [za WSZYSTKIMI grupami terroru islamskiego].

Tak to z wypowiedzi Gościa o wyłącznej odpowiedzialności rządu USA za niemal wszystkie grupy terroru islamskiego, tłumacz zrobił winę ROSJI za WSZYSTKIE grupy terroru islamskiego!!!

Możnaby dociekać, czy tłumacz zrobił to z sekciarskiego antyruskiego fanatyzmu w IPP, czy jak?

…Czy Chojecki z Kowalskim sprostują?

Iwona: Nikt z sekty na sali nie zareagował na błędne tłumaczenie. To są chrześcijanie?

ALERT Zięba zastraszony? — w IdźPodPrąd bredzi, że lekarze są dobrze wykształceni i wiedzą co robią

PB: Toż w tym cały embaras, że nie, bo lekarzy kształci i kontroluje system „medycyny” rockefellerowskiej!!!

ALERT Szopka żydłackich popisdzielcuf dla polactfa

Andrzej Szubert: PiSraelskie reformy tzw. „sądów”

Jan Potocki – Dla żebraków partyjnych nie ma więcej miejsca w tym kraju!

Dr Zbigniew Kękuś: dlaczego Jarosław Kaczyński dąży do wymordowania Polaków [min. 22:00]

Stanisław Michałkiewicz: To „nasza złota pani” telefonowała do prezydenta Andrzeja Dudy!

Bloger Jakuboski76: POGOŃCIE TE HOŁOTĘ PARLAMENTARNĄ JEDNA I DRUGĄ, NIE DAJCIE SIE SKŁÓCIĆ I NIE POZWÓLCIE NA WOJNĘ DOMOWĄ!!

………………

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce rozumie, podziela  i przyłącza się do uzasadnionego protestu obywatelskiego w obronie demokracji i praw człowieka. Ma jednak zastrzeżenie wobec składu personalnego niektórych   grup protestujących, m.in.  osób tworzących Komitet Obrony Demokracji. Zbyt dużo w nim ludzi związanych w przeszłości z byłą  PZPR i  skompromitowanych społecznie.

Ruch obywatelski (KOD) powinien zostać totalnie odkomunizowany z byłej PZPR i składać się z osób o  czystej moralnie przeszłości. Trzeba też unikać udziału i kontaktów  z takimi skompromitowanymi osobami , jak  rzeczywiści agenci SB   Lech Wałęsa, Władysław Frasyniuk i im podobni. Obaj na polecenie SB zniszczyli NSZZ Solidarność. W nagrodę jeden został prezydentem RP a drugi kapitalistą za pieniądze m.in. Związku NSZZ, a   za wprowadzenie grubej kreski  chroniącej przestępców komunistycznych, w nagrodę od SB Tadeusz Mazowiecki został premierem. Trzeba konicznie  odciąć się od takich osób, jak  Adam Michnik, Jan Lityński, Leszek Balcerowicz, Karol Modzelewski, Leszek Miller i od podobnych szubrawców. — Dr Leszek Skonka

Sposoby na OBALENIE WROGIEJ WAADZY w Polin?

PB: Pan Hrabia Potocki z początku mówi odszkodowania od Niemiec miliard, na końcu milion. Ani jedno ani drugie. Straty ponieśliśmy rzędu BILIONÓW ojro!

 • Polsko-niemiecki sposób na banderowców: PiS UMRZE …OD TRUPIEGO JADU I BANDEROWSKIEJ SIEKIERY
 • Trybunał Narodowy zarejestrowany – przywrócimy sprawiedliwość

  W dniu 12.07.2017 zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000686478 federację (związek stowarzyszeń) Trybunał Narodowy.

  Nie jest to nieformalny, Społeczny Trybunał Narodowy i nie będzie się zajmował zamierzchłą przeszłością, czyli fikcją działań. Wiedziano, że zmierza się do utworzenia Trybunału Narodowego, czystego ruchu społecznego i dlatego próbowano ukraść nazwę, motto i zasady. Tzw. Społeczny Trybunał Narodowy to wystrzelona grupka profesorków krakowskich, do kreowania infamii dla dawno zmarłych, komunistycznych sędziów, czyli do otwierania zmurszałych trumien. Chcieli ukraść trzy w jednym. Nazwę TK, program KPN-Niezłomni Adama Słomki i zasady infamii Sejmu Walnego Wojciecha Leszczyńskiego. Jedyną przewagą nad nami jest propaganda medialna, goebbelsowski PR.

  Trybunał Narodowy, to federacja (związek stowarzyszeń) i czysty ruch społeczny. Organizacja prawno-człowiecza. Ruszamy do boju. Przywracamy państwo obywatelom i uruchamiamy sąd nad sędziami. Musimy wprowadzić ławy przysięgłych i obniżyć zarobki sędziom. Będą sami zrzekać się „posługi”. Musimy przejąć władzą i ustanowić prawo suwerena w oparciu o fakty, prawdę materialną, etykę, godność ludzką, równość, odpowiedzialność, prawo zwyczajowe i prawa człowieka. W przyszłym roku wybory samorządowe, a za dwa lata parlamentarne. Trzeba budować, już tworzyć KWW Trybunał Narodowy. Jest kilka możliwości budowania odwróconej piramidy.

 • Załączam druk Deklaracja członkostwa do przystąpienia do federacji stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych. Są cztery miejsca dla członków w zarządzie TN dla najbardziej ambitnych liderów. Proszę wykazać się zaangażowaniem mentalnym i materialnym. Zapraszam Oburzonych, Niepokonanych, RKW i wszelkie inne organizacje do „pospolitego ruszenia”. Warunek jest jeden. Żadnych ciągów w kierunku partii politycznej, czyli mafijnym rozwiązaniom. Każdy społecznik mile witany. Celowo powołaliśmy tylko trzyosobowy zarząd, żeby możliwie najbardziej oddolnie budować struktury federacji. To dotyczy prawnej formy Trybunału Narodowego, czyli zespalania członków zwyczajnych.

 • Niezależnie od powyższego, zapraszamy osoby fizyczne mające podobny, zbieżny ideowo program i działające w nieformalnych organizacjach do zgłaszania się do ruchu społecznego Trybunał Narodowy. Będziemy powoływać koordynatorów wojewódzkich, okręgów wyborczych i niższych szczebli do bycia pełnomocnikami Trybunału Narodowego na swoim terenie.

 • Założyliśmy konto Trybunału Narodowego w BGŻ BNP Paribas. Proszę wpłacać pieniądze na obywatelski PR, na kampanię medialną i wyborczą. Od naszej solidarności i od naszej woli zależy sukces przywrócenia państwa obywatelom. Wpłacać powinien każdy, choćby złotówkę, bez pracy nie ma kołaczy. Rozpowszechniajcie tą inicjatywę wszędzie gdzie się da i jak się da, bo główne media nie są w rękach narodu.

 • Ogłaszamy konkurs na stworzenie logo Trybunału Narodowego. Proszę przysyłać swoje projekty drogą elektroniczną. Zarząd wybierze najlepsze, a nagrodą dla zwycięzcy będzie wykreowanie jego osoby, powszechna informacja o autorze logo Trybunału Narodowego. Można również pomyśleć o fladze TN.

  Otwieramy szeroko prawno-człowieczą bramę. Dajemy wam niepowtarzalną szansę wprowadzenia w życie art. 4 Konstytucji i przejęcia władzy przez Naród. Będziemy siłą przewodnią, albo zajmiemy miejsce Kukiz’15. Naród będzie miał tyle władzy, ile sobie sam weźmie. Chcecie realnej kontroli, organów nadzoru i wprowadzenia sądu nad sędziami? To nie bądźcie niewolnikami, stańcie do walki i upomnijcie się o swoje. Albo minister sprawiedliwości zacznie wsadzać do więzień przestępców w togach, albo my to zrobimy. Trzydzieści lat karmienia politruków i socjopatów wystarczy. Załączamy odpis KRS i statut Trybunału Narodowego.

 • Z ludzkim pozdrowieniem — Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

  Deklaracja członkostwa wspierającego

  Upoważnienie do reprezentowania organizacji

MUS ZNAĆ jak nas żydłactfo zabija, odludnia, exploatuje

PB: Znowu frajerzy wierzą w kukiełkę, Trampka, ale Szenicer chociaż potępia otoczenie prezydęta USraela jako żydłackie. Judeocentrycy i masowe zbrodnie

HIPER ALARM Polskie dzieci na organy i do burdeli na Zachodzie

PB: A polactfo i skorumpowany żont obchodzą miesięcznice smoleńskie!!! 100 osób jednorazowo 10 IV, kontra kilka tys. dzieci ROCZNIE!!!

Bogowie i niewolnicy — Nic się nie zmieni dopóki nie przejmą władzy prawdziwi Polacy!

Ujawnił się system, do którego zmierzamy milowymi krokami. Gdyby wszyscy rozumieli dokąd nas prowadzą, to dopóki mamy jeszcze ok. 7 mld ludzi na tym globie, można by zrobić z tymi „bogami” porządek! Ci „bogowie” wymordują nas w nadchodzącą III wojnę św. do której tak intensywnie się przygotowują, nawet kreując wymyślonych wrogów!!! — Rosja, Korea Północna, Iran i Syria, które nie chcą poddać się pod zniewolenie bardzo grożnego NWO. Z Chinami sobie poradzą, kiedy zmienią obecnego Prezydenta, tam w Rządzie są następcy powiązani z nacją rządzącą światem. Źli „bogowie”zadbali o wiele ważnych spraw dla ich klanów na przyszłość już dziesiątki lat naprzód. Polacy powinni rozumieć, iż Donald Trump jest także tych „bogów” przedstawicielem i nie zachwycać się tym co rządzący w swoich przemowach głoszą, obiecują, bo nigdy nie wychodzimy z błędu! Najważniejszą i najmądrzejszą rzeczą jest kiedy Naród obserwuje co ci rządzący czynią dobrego dla narodu, któremu służą! 

Jest bez nadziei gdyż z mijającym czasem, jest coraz mniej myślących, rozważnych i świadomych Goim. W Ameryce bardzo dużo dzieci i młodzieży ułomnych psychicznie, widać ich wszędzie w miejscach publicznych, zawsze pod opieką swoich rodziców. W Polsce równo idzie to samo! i nic się nie zmieni dopóki nie przejmą władzy w Polsce

prawdziwi Polacy; musi obudzić się cały Naród, każdy jeden Polak!
Zawsze przy wyborach kandydatów do Rządu jesteśmy oszukiwani, to mogą z nami robić do pewnego momentu, napewno nie mogą kiedy do wyborów wstawią się wszyscy uprawnieni do głosowania i będą głosować na jednych i tych samych kandydatów!  Co prawdopodobnie jest niemożliwe w polskich realiach skłóconego Narodu! Rządzący żyd od lat celowo skłóca Polaków, aby nigdy nie mogli się zjednoczyć i przejąć władzy w Polsce! A Naród jest za
mało mądry aby z tym sobie poradzić, więc prawdopodobnie obca władza zawsze będzie rządziła i służyła banksterom-właścicielom świata, jeżeli mądrzy Polacy nie wezmą sprawy w „Polskie Ręce”i nie przepędzą wszelkich szkodników, także tych ukrytych agentów z Kościoła i przeróżnych religijnych sekt! Polacy wykańczani są pojedyńczo, ale systematycznie: chory, hodowca, rolnik, dłużnik, prześladowany za głoszenie prawdy i uwięziony, jak dr. Mateusz Piskorski i wielu podobnych… można wyliczać bez końca, co się dzieje za rządów PiS.
Od nas samych dzisiaj zależy, czy będziemy mieli swoją Ojczyznę, czy pójdziemy żebrać… — Otylia Zigman

 

Grabieżcy majątku narodowego Polaków — przed trybynał!

Majątek narodowy był własnością narodu polskiego i nikt nie miał prawa go sprzedawać swoim ani obcym. Kto sprzedał jest złodziejem. Kto kupił lub dostał jest paserem. Dokonana jest zbrodnia po obuch stronach i ci ludzie późno czy rychło będą odpowiadać przed Najwyższym Trybunałem Narodowym z agendami regionalnymi dla osadzenia zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem sabotażu gospodarczego, masowych i bezkarnych afer tzw. prywatyzacji. Wprowadzenie w zakresie procedury karnej trybu doraźnego. Będąc w Sejmie chciałem unieważnić ustawę o prywatyzacji, którą nazywałem w Samoobronie jako zbrodnicza, która zabija naród i gospodarkę polską. Przegrałem w dniu 8.1.2003 r głosowanie, poparła mnie tylko Samoobrona i LPR i 16 posłów niezależnych i mały kół poselskich. Głosowanie jest w mojej książce Zatrzymać Grabież Polski gogle – zjankowski.prode.pl.na stronie 127-139 do sprawdzenia z uzasadnieniem.  — Zdzisław Jankowski

Dla Dudy-obłudy, (p)osłów KneSSejmu i sanepizd [en, 2014] Polskie badania: szczepionki nie wykazały w historii korzyści medycznych, nadal powodują szkody neurologiczne

 

†††††††††††

:)))))) Prezydenci obu narodów pozdrawiają Czytelników Grypa666

Spis treści

Alarmy i alerty

Wizyta w Polin

Hamburg G20

Bieżączki poważne

Rośnie rozczarowanie Trumpem na świecie

Międzymorze

Zostań rolnikiem permakultury

††††††††††††††††††††††††

Wizyta w Polin

USA już robi interesy na Ukrainie. Węgiel popłynie tam z USA!

PB: Nie z Polin i nie z Donbasu broń Boże, żeby czasem Słowianie się nie wzbogacili na wzajemnej wymianie handlowej!

Aleksander Jabłonowski bis po blokadzie 1-go filmiku

Ciemna StronaMocy: Komentarze do przemówienia — W tak krótkim czasie tyle ohydnych kłamstw!

PB: 40 minut ale warto… Dobre podsumowanie z punktu Słowiańskiej i Polskiej Racji Stanu. Urywki z protestów Wojtka Olszańskiego min. 29:02 i Sławka Zakrzewskiego min. 32:54. Minus koment o płaskiej Ziemii i Koperniku.

Ważniejsze od wizytacji kolonii Polin przez Trampa jest spotkanie przywódców Chin i Rosji

Trump w Polsce, a Rosja i Chiny wysyłają okręty wojenne na Bałtyk!

:)) Pyta.pl i Trump

[min. 4:24] Gadowski dalej od rzeczy gada: Trump otworzył polskie okno

PB:  Trump najważniejsze przemówienie wygłosił w W-wie. Możliwe, ale cały świat tego NIE oglądał. Na CBC przemowa nie odtwarza się (błąd 404), ale można bez problemu obejrzeć wystąpienie saudyjskie Trumpa. To i tak Kanadyjczyka nieinteresuje: ma gdzieś sprawę polską i gniota propagandowego z odległego kraju: Ukraińcy gorączkują się swoją ojczyzną i rusofobią, Hindusi konsolidują władzę na wszystkich szczeblach w Kanadzie, tak jak inne wpływowe grupy: Chińczycy, Pakistańczycy, islamiści…

Jedynym odbiorcą w-szawskiej mowy Trumpa jest tu Polonia kanadyjska. Dla pozostałych, ż-CBC ma zajawkę pt. Trump podkreśla zobowiązanie USA wobec NATO buhaha …w pysk elektoratu, który podobnie do gadowskich dał się nabrać na puste słowa; wybralił prezydenta rzekomo przeciwnego ż-banksterii, ż-korporacjom i udziałowi Ameryki w wojnach NATO!  Trump podkreślił potrzebę niewolniczego (dał jako przykład Polskę!) łożenia na ż-NATO dla zapewnienia przyszłościprzeżycia i obrony naszych wartości. Trump reprezentuje interesa żydłactfa i odpowiednio tak te cele trza rozumieć. A co goje sobie pobożnie myślą, to ich problem — powiedziałby rabin Białego Domu.

Jak w zmyłkowych przemowach kandydziorskich, Trump skupił się na największym lęku, zasianym przez mosiad, CIA i związane suszpy: terroryzm. Trump nie mógł we W-szawie pominąć „globalnego zagrożenia” Rosja, jednym tchem przechodząc jak Macierewicz/Singer do cierpień Polaków z powodu ZSRR (jakby to nie było mocarstwio żydo-sowieckie i Rosja Putinowska szła podobną drogą!). Do polskiego bigosu mówca dorzucił propagandę, zbrodnie finansowe i cyber-wojnę przeciw NATO. Tym wszystkim, wg Jana Kowalskiego, obarcza się Rosję. „Oczywiście” lichwę wymyślił i uprawia bank kremlowski, łgarstwa o Rosji ukuwa Moskwa, a  USA jest „strasznie” zacofane w dziale info- i cyber-wojny :)))

Przed durną publiką, Trump  mógł również zrobić to, czego nie odważył się w Hamburgu: potępił Moskwę za destabilizację Ukrainy (Majdan, snajperów dla obalenia legalnego prezydenta i rządu na korzyść oliparchów zorganizowała Moskwa? Rosja miała oddać oliparchatowi kijowskiemu i żydłactfu światowemu swój Krym?) i za wsparcie wrogich reżimów Syrii i Iranu (wrogich żydłactfu, ale nie własnym narodom).

Tłum także wiwatował, kontynuuje CBC, na słowa Trumpa, że dzięki nowym dostawcom energii, Polska już nigdy nie będzie zdana na jedno źródło. Najpierw miał być tańszy od ruskiego gaz katarski, teraz amerykański — najdroższy z możliwych: skroplony łupkowy, taszczony dużym kosztem z USA, z ryzykiem mamuciej explozji Świnoujścia! A Europa Zach. doprasza się o ruski tani gaz… Sorka, bananów nie kupuje się od Grenlandii.

Tyle o skupieniu się Trumpa na podstawowych wartościach naszej cywilizacji: obrona tradycji, rodziny i narodów. Reporterze Śletczy Gadowski — w USraelu i na terenach jego wojen, „tradycja” dla muślimów kosztem Białych i nie-islamistów (zbrodniarz wojenny Trump bombarduje siły Assada chroniąc bandytów muślimskich)… „ochrona” rodziny szczepionkami, rockefellerowską „medycyną” (tragedie znacznie większe niż w Polin), śmieciową edukacją, ogólnym zubożeniem i tęczowymi ideologiami… z nacjonalizmu amerykańskiego zostały puste słowa już na inauguracji Trumpa, gdy jako pierwszy kapłan przemówił rabin… zaś okupacja Polin przez wojska USraela to potwarz naszym narodowcom.

Taa, Trump zna historię Polski w detalach jak walka w Powstaniu Warszawskim o Al. Jerozolimskie. Mowę napisał mu niedorobiony specjalista CIA od manipulacji Polakami, co widać także z wpadki z Bolkiem.

Nasi lewicowcy w Hamburgu = polscy (?) najemnicy Gladio, tajnej armii wywrotowej NATO.

Obok terroru islamskiego mamy dziś terror lewacki = oba wyreżyserowane przez żydłactfo.

Gadowski „myśli” za odbiorcę, mówi jak nie jest, jak profesjonalny manipulator masowy.

Janusz Korwin-Mikke: Jaki jest cel wizyty Donalda Trumpa w Polsce?

PB: Dobra cool ocena. Brakuje jedynie werbalizacji tego, co nie przechodzi przez usta najbardziej nawet „radykalnym” i „niepoprawnym politycznie”: aktor Trump wyszedł z banksterii i dla niej robi, dbając o interesa Izraela przed interesami narodu, który go wybrał. Czy ktoś widzi tu podobieństwo do Dudy?

TV Republika i Gadowski

PB: Zanim wystąpił Trump, telebim pokazał Bolka — manipulacja nastrojem publiki… Skandowanie przeciw PO ale nie przeciw PiS czy żydłackiej okupacji. Tłum jest pro-PiS, zachwycony przyjaźnią Trumpa do Polaków, zanim on przemówił — indoktrynacja przez media? Mówi staruszek b. AK-owiec: USA zawsze było przyjacielem Polski. A Teheran – Jałta – Poczdam?  Ludziska i Gadowski cieszą się z zakupu patriotów — cieszą się z wydatku, z mocy przyciągającej pociski wroga (jakim widzą w większości „agresywną” Rosję)? Przerażająca jest durnota niektórych rodaków.

Gadowski jak na śledczego reportera, zachowuje się jak dzieciak: stracił zdolność krytyczną, jest w euforii, że świat dowie się prawdy o Polsce. Niestety gówny nurt nie należy do Trumpa, nawet gdyby chciał odkupić od żydłactfa… Na CBC nie było NIC co by sobie życzyli Polacy… Więc usłyszę od koptów w cerkwi vancouverskiej, że Polacy palili Żydów w stodołach…

Gadowski cieszy się z wyróżnienia Polski 1-ym przystankiem Trumpa i z promes handlu z USA: zakup broni i gazu droższego niż ruski gwoli „bezpieczeństwa energetycznego”  — termin używany w USraelu m.in. do uzasadniania bandyckich wojen. Pożyjemy zobaczymy co konkretnie będzie z tej przyjaźni… słowa nic nie kosztują, a lisowi mogą przynieść wielkie korzyści…

Leszku Makowski, wrzucam na blog jako okaz masowego ocipienia użytecznych durni

PB do Makowskiego na zbiór o wystąpieniu Trumpa: Leszku, weź na uspokojenie, ofiaro  zaawansowanych metod masowego prania mózgów. Na CBC nie ma nic co byś chciał, żeby świat usłyszał o Polsce z mowy Trumpa… Żona wsłuchiwała się bezskutecznie w wiadomości na CBC Radio… Kanadyjec nie będzie słuchał 40-minutowej przemowy Trumpa, a ściervomedia zadbają, żeby nieprzekazać Zachodowi, co byśmy chcieli.

Pod My chcemy Boga jest link do artu PAP w giewu Amerykańska prasa: Przemówienie Trumpa przełomowewymienia  tylko żydłackie New York Times i Wall Street Journal.

Barbara Tucholska: W życiu nie słyszałam piękniejszego przemówienia! Jestem wzruszona. Nareszcie.

PB: Nie po to banksteria mianowała Trumpa, żeby im w czymkolwiek przeszkadzał — i tak jest od początku objęcia prezydentury przez niego. Zaczął od podpisywania tuzinów dekretów prezydęckich dla wygody ż-korporacji, rugując  szczątki praw chroniących Amerykanów i ich środowisko naturalne.

Mięcho armatnie z Polin akurat wzmocni Polaków biologicznie, w selekcji naturalnej zginą durnie… Rosji nawet nie zadrasną, a na innych frontach jak chcą służyć jak zawsze za wolność żydłacką, nasze zniewolenie — to voila… Ssądząc z bankstersko-korporacyjnej świty Trumpa we W-szawie, chodzi o biznes np. gaz z USA :))) droższy niż z Rosji buhaha Skoro Polin (1-sze w jewrosojuzie?) podpisało CETA, chodzi też o „inwestycje” ż-korporacji, np. przemysł scypionkowo-GMOwy, woda pitna, prywatyzacja służby zdrowia… No i oczywiście Międzymorze pod wodzą kundelka USraela, Polin… nadzieja USraela na nowe rynki zbytu (ok. 100 mln ludności) jak i szczucie Rosji od Zachodu. No i interesa wszędobylskiego Izraela, o co dba zięciu Trumpa, Kushner :))

Otylia Zigman: A ja mam swoje zdanie na temat trampka i nikt mi nie jest wstanie mojej opini zmienić, tak długo, jak długo trampek nie wyzwoli świata od banksterów, okradających Polskę i cały świat w niemiłosierny sposób!  Nie tylko to złodziejstwo ale całe zło, które kroczy w coraz głębszy system globalizacji, przy założeniach likwidacji białego człowieka po pierwsze a z czasem i 6.5 miliarda ludzi tego globu!  Tak długo dopuki trampek tego biegu nie odwróci, tak długo nigdy mu nie uwierzę co do szczerych intencji w stosunku do Polaków i do gojów wogóle. Trampek pochodzi z tej samej nacji co banksterzy i z tej co rządzą w Izraelu, wszyscy oni dążą do wybudowania WIELKIEGO IZRAELA!!!

A to co politycy mówią a w tym przypadku trampek i dla oszukania durnych gojów, kiedy trzeba, jak trampek potrzebuje mięsa armatniego na wojnę, którą przgotowują, polskiej juchy potrzebuje!, toż to przecież nie będzie łaził po żydowskich muzeach w takiej sytuacji aby nie stracić Polaków na wojnę! Chyba nie jest głupi, a przecież należy
do najbardziej cwanej rasy nie liczącej się z nikim ani z niczym, całe ich poczynania polegają tylko na kłamstwie i grze, tak jak to w tej chwili, dziwić się tylko trzeba tym zupełnie bezmyślnym baranom, że do końca tego świata zawsze dają się przez tych nieuczciwych drani oszukiwać, przez co za nieszczęścia jakie ich spotykają muszą
podziękować tylko sobie!

PB: Racja, o ile nie damy się przylepić na słodkie łachotki prezydęta najbardziej bandyckiego państwa. Nieco prawdy historycznej, na pewno wyliczonej przez żydłactfo do zapodania merdiom, utonie w lawinie codziennych łgarstw ściervomedialnych o Polsce i Polakach.

Barbara Tucholska: A mnie się podobało, że nareszcie świat usłyszał prawdę o wojnach o patriotyzmie Polaków, o ich oddaniu się Bogu. Świat usłyszał ważne rzeczy.

PB: Podobało się użytecznym idiotom, bo ich jest najwięcej i na nich to obliczoneo. Szabas goje cynicznie wiedzą, o co chodzi i ustawiają się po okruchy ze stołu żydłackiego.

Ambroży: Owszem, przemówienie Trumpa słownie było piękne – granie na uczuciu duszy Polaków. Cóż, trzeba zwrócić uwagę na 3 elementy tego przemówienia:

fobia anty-rosyjska jako stały element przemówienia, groźby i upomnienia pod adresem Rosji na tle wydarzeń na Ukrainie i gdzie się tylko da;

wymienienie 2 krajów na Bliskim Wsch.: Syrię i Iran, jako groźne reżimy, nie demokratyczne, zagrażające pokojowi na świecie;

nieustanna gestykulacja prawą ręką, w tym ułożenie palców na znak  666 – znak złego …

Przemówienie Trumpa szło po linii z geopolityką globalizmu na rzecz Izraela, są nimi zbudowanie W. Izraela i 3. Świątyni Jerozolimskiej

Uzasadnienie, co się dzieje teraz w Polsce w świadomości naszego narodu i dlaczego? – odsyłam do załączników dla dociekliwych do prawdy i umiejących słuchać nie językiem propagandy.

Proszę zwrócić jeszcze uwagę na skandowanie sterowanego tłumu na wzór banderowców na wschodzie wobec ofiar powstania warszawskiego na tle pomnika i złożenia tam kwiatów. Bohaterom cześć i chwała – widoczny tam prezes J. Kaczyński mocno klaskał, i tak samo wykrzykiwał kiedyś w Kijowie na majdanie. No, proszę pomyśleć do czego to prowadzi przy aplauzie tłumu – wystarczy iskra zła, a przecież o to wcale nie trudno. Taki mamy obraz wzruszającego i pięknego przemówienia prezydenta D. Trumpa.

W nagłośnieniu medialnym równo wszyscy jednakowo się zachwycają – a na czoło wysuwany w propagandzie jest A. Maciarewicz traktujący się za guru tego czym Polaków w emocji się teraz karmi. Zewsząd panuje publiczna obłuda i faryzeizm, a nam każą to tylko chwalić i zachwycać się ze słowem zwyciężym” i westchnieniem religijnym o Bogu. Po roku 1989 r. mamy tego skutek, jesteśmy goli i weseli w emocji „huzia na ruskich” – nienawiść na zatracenie. 3 sekret Tajemnicy Fatimskiej wydaje się temu obrazowi być bliski. Wszystkie zło zaczyna się od sterowanej emocji bez rozsądku ze słowem zachwytu siły sojuszu  bez realnego celu i sensu dokąd. Jezus Chrystus przestrzegał przed takimi środkami i skończyło się tak jak zapowiadał: zburzenie, ruina i katastrofa Jerozolimy.

Maciej Poręba o wizycie Donalda Trumpa i pikniku militarnym

Jacek Międlar pilnie potrzebuje podnieść swą świadomość zanim weźmie się za świadomość Rodaków

PB: Dobrze byłoby, gdyby było tak jak chcielibyśmy słyszeć Trumpa. Niestety, podobnie jak w wyborach prezydenckich w USA, to są zaawansowane społ-manipulacje masowe: polityk mówi to, czego pragnie odbiorca, a żydłactfo i tak robi swoje, a dla dodania wiarygodności marionetce, urządza wśród swych „frakcji” rozmaite chucpy, takie jak „krytyka” Trumpa w ściervomediach podczass kampanii wyborczej, czy abstynencja Trumpa w W-wie od koszernego czczenia przekłamanych wydarzeń historycznych.

Stąd ogromne rozczarowanie Trumpem w Ameryce i na świecie. Nawet ci obserwatorzy, którzy dali się nabać na zmyłkę, powracają do rozsądku (patrz dział Rośnie rozczarowanie Trumpem na świecie). Jacek Międlar musi do nich doszlusować, jeśli nie chce stać się przywódcą użytecznym dla żydłactfa. Wynikiem wzrostu jego świadomości będzie również zdanie sobie sprawy z żydłacko-zadanej rusofobii. Np. Międlar potępia Schetynę za jakieś maczanie palców z GRU ws. sowieckich sił okupacyjnych w PRL, a nie widzi kolaboracji Macierewicza/Singera z faszyngtońskim żydłactfem w sprowadzeniu wojsk USA do Polin.

Aleksander Jabłonowski ostro o wizycie Donalda Trumpa: teatr wojenny

PB: W Kanadzie obserwujemy ciągły spadek jakości żarcia przy rosnących cenach. Także to, że mieszanie ludów zobojętnia na sprawy wspólne, każdy etnos dba tylko o siebie. Ostanio doszła straszna rzecz: władze faworyzują ciapatych i chinoli kosztem tubylców, zwłaszcza Białych!!! Realizują scenariusz „szwedzki”: nie wolno nic powiedzieć o tym… Kiedyś kraj spokojny, teraz niemal co dzień jest doniesienie o strzelaninie, nigdy nie powiedzą, że capaci, ale jak tylko zdarzy się Biały, od razu trąbią rasę.

Otylia Zigman: Nienawiść to jest ale właśnie w tych co rządzą światem i Polską! Niszczenie żywności i wszystkiego co było dla nas dobre w celu kontroli, zysku a w przyszłości ograniczania podaży, żywności, wody, gdyż absolutnie wszystko będzie pod kontrolą, ścisłą !!! W USA żywność jest wstrętna, owoce oprócz pomarańczy i bananów nie do użycia, zamiast dojrzeć to zgniją. Ostatnio nawet jajka nam niszczą, droższe w lepszej jakości, co drugie trzeba wyrzucić bo wewnątrz jest płynne jak zbuki ale bez smrodu. Taka to żywność dotrze do Polski, po tym nieszczęsnym podpisaniu CETA!

W kraju gdzie zyją razem 2 narody nie można dojść do porozumienia, a co dopiero jeśli żyje razem zbieranina z całego świata? Chyba to jest jasne i zrozumiałe, Ameryka to nie jest ojczyzna jednego narodu. Teraz globaliści mieszają wszystkie narody razem, w poszczególnych krajach aby nie było jedności, wtedy im się dobrze rządzi i robią z masą pospólstwa żywnie co im się podoba!

PB: Nie jest nienawiścią (i genocydem) nasyłanie przez żydłactfo milionów radykalnych muślimów nienawistnych naszej cywlizacji — dlatego tę prawdę muszą żydłactfo i „lewackie” przydupasy zahukać poprawnością polityczną i akcjami przeciw „faszystom”

Pojęcie faszyści żydłactfo przekręciło pod koniec II wś. Nacjonaliści i faszyści  Dziś widać kto jest faszystą… jak wtedy żydłactfo stało za wojnamui światowymi, Szoa na współplemieńcach, Holokaustem na ponad 20 in. grupach, w tym większościowa Słowianie, tak i dziś żydłactfo kryje się za nawiększymi zbrodniami przeciw ludzkości — od ludobójczych wojen „z terrorem”, poprzez fałszywe flagi mosiadu zwalane na „islamistów” (produkt radykalizacji wahabizmem wywodzącym się z żydo-„Arabii” Saudyjskiej, po śmiercionośne szczepionki, „leki” i żarcie, zatrute powietrze, gleby i wody, globalna radiacja i chemoślady… Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Otylia Zigman: Filmik usunięty z powodu szerzenia nienawiści.

PB: Pod koniec Maciej Poręba wyraża nadzieję: Trump ustawi polityków UE przeciw miglancji. Jako marionetka żydłacka, Trump nie będzie przeciwdziałać polityce żydłackiej takiej jak zalew jewrosojuza ciapatymi. Nie zrobił tego w USA pomimo obietnic. Trumpa wytresowano w mówieniu tego, co chce usłyszeć odbiorca. Taka była cała kampania wyborcza Trumpa w USA, taka była jego przemowa we W-szawie (również mowy Dudy przed wybiurami w Polin). CIA i związane ż-suszpy robią to zaawansowanymi metodami masowego prania mózgów.

Dr Jacek Bartosiak o wizycie Donalda Trumpa w Polsce

PB: Chłodna ocena Międzymorza… Za wcześnie prorokować, jakie znaczenia dla Polski ma wizyta Trumpa, która będzie rozumiana w USA — zdaniem świty Trumpa uczestniczącej w spotkaniu nt. Międzymorza — nie pod kątem korzyści dla nas, tylko przebicia prezydenta USA w globalnej polityce.

O kierunku i celu inicjatywy Międzymorze świadczy udział w spotkaniu członka Atlantic Council, faszyngtońskiego think tanku globalistów, wylęgarni realizatorów w Białym Domu globalnych planów: Holbrooke (uśmiercenie Jugosławii, potem Afganistanu i Pakistanu), Susan Rice (doradczyni bezpieczeństwa narodowego Obamy; wraz z wiedźmami Samanthą Power i Clintonową dołożyła się do mordu na Libii i Kadafim, próbowała równie chamsko zamordować Syrię i zdetronować Assada). W marcu 2016, think tank obradował nad zaradzeniem populistycznym (o zgrozo!) ruchom w Europie, zagrażających globalistom.

W Europie Śr.-Wsch., Atlantic Coucil działa m.in. poprzez Wrocław Global Forum, które przeniesiono w 2017 do W-wy dla wygody Trumpa. WGF wspierają instytucjonalnie rządy USA i Polin, a think tank deklaruje niezależność od rządów :)) Finansowe zaś wsparcie pochodzi z ż-korporacji: zbrojeniówka USraelska (Raytheon i Lockheed Martin),  Google, 3M i Airbus oraz z „polskich” PZU i Coca-Cola Polska. Teraz wiadomo, czemu takie przełożenie na politykę Polin ma mer Wrocławia. Ciekawe kto w Atlantic Council jest banderowskim ogniwem.

[min. 6:00] Prezydęt USraela Jared Kushner przybywa do W-szawy ze świtą: agenci ż-banksterii, adiutant Trump, małżonki…

PB: Dziennikarka za młoda, by zdać sobie sprawęm że to zaplanowana akcja służb… tajna armia wywrotowa Gladio w akcji?

DUDA przed spotkaniem z TRUMPEM

PB: Nie ma się z czego cieszyć. Prezydent Duda był optymistą ws. obowiązku szczepień noworodków — i co?!

 1. Zmiany w jewrounii, tworze żydomasońskim ku NWO, nastąpią tylko w takim stopniu, jak to pasowałoby żydłactfu, w tym „wzmocnienie” pozycji Polin. Widać parcie ku tworzeniu Międzymorza, pięści strategicznej faszyngtońskich neo-konów przeciw antyżydłackiemu sojuszowi Słowian i przeciw Rosji. Obawiam się, że pod marchewką większej roli Polski w Europie, Polacy staną się mięchem przeciw Rosji i klientem handlu z USA na warunkach banksterskich. Niezapominajmy o CETA.
 2. Toteż, owszem, Polska jest „ważna” dla USA — instrumentalnie jako posłuszny wasal polityczny oraz energetyczny, zbrojeniowy, „inwestycyjny” podporządkowany „klient”. Polski rynek jest dla USA drugorzędny, nieliczymy się nawet przy 30-ym partnerze handlowym USA, Rosji (20 bln $ w ubr.). Znając praktyki kopropracji, „inwestycje” znaczą jeszcze większy odpływ kapitału z Polin.
 3. 1-sza zagraniczna wizyta przyjaźni Trumpa zaczęła się od Arabii Saudyjskiej, globalnego zbója terroru islamistycznego i krzewiciela zżydłaconej odmiany islamu, wahabizmu. Z czego się więc cieszyć?  Tym bardziej, że Trump jest marionetką globalnego syjonizmu, ż-banksterii i korporacji.
 4. Wojska USA gwarancją bezpieczeństwa… A kto zagraża? Neo-banderowcy i muślimy, a tych wojsko nie ma prawa brać na celownik jako cywili. Wręcz przeciwnie — bazy, wyrzutnie przeciw Rosji są celami wojskowymi, w razie konfliktu ściągają niebezpieczeństwo na ludność i infrastrukturę. Celowo zniszczono wojsko polskie, byśmy byli pod kontrolą obcych. Sam Duda słyszał na powitaniu wojsk USA, jak Macierewicz mówił: wojsko USA w Polsce, a nasze na potrzeby Amerykanów na całym świecie, tj. Polacy mięchem armatnim w bandyckich żydo-wojnach globalnie.
 5. Nie mamy wątpliwości, że armia amerykańska jest najsilniejszą armią na świecie... Przegrała ostatnio wojny w Iraku, Afganistanie, Syrii. Zrobiła z tych narodów wraki pocięte sekciarsko dla budowy W. Izraela wg planu Jinona. Armia USA nie dała rady na Bliskim Wsch., to utworzono najemną bandycką formację zwyrodnialców islamistów, ISIS. Nasłano ich jako „uchodźców syryjskich” na wywracanie społeczeństw zachodnich, z planu tejże ż-banksterii. Armia USA „zwalcza” ISIS w Syrii, a naprawdę to ich osłania, zbroi, wspiera, szkoli i popiera dyplomatycznie. Tak się walczy z ISIS.
 6. Armia USA jest gwarantem bezpieczeństwa Europy od dziesiątek lat... Jest narzędziem kontroli militarnej przez żydłactfo. USA ma zwierzchnią, decyzyjną rolę w NATO. Ma monopol na transport wojskowy długiego zasięgu i na satelitarkę. Po co na dodatek zapraszać i wpuszczać wojska okupacyjne? Podobnie, o sankcjach na Rosję, które bardziej niż Rosji szkodzą Europie i wasalom jak Polin, decyduje USA, a Polacy ponoszą straty — w imię czego?
 7. NATO bazyWysunięta flanka wsch. logiczną konsekwencją rozszerzenia NATO na wschód… Ta „logika” gwałci umowę NATO-Rosja sprzed lat o zachowaniu bezpieczeństwa europejskiego.    Podchody pod Rosję bazami NATO grozi konfliktem globalnym, w którym Polin stałoby się radioaktywnym popiołem. Histeria faszyngtońska byłaby niesamowita, gdyby tak Rosja podchodziła pod granice USA, pareset km. od Waszyngtonu, grożąc bombą atomową.
 8. Duda chciałby eskalacji obecności wojsk USA w swym Polin. Na jakiej zasadzie prezydent wybrany mniejszością głosów decyduje w sprawach życia i śmierci narodu jak szczepionki i igranie z ogniem ruskim? Jak Duda śmie mówić o równowadze i bezpieczeństwie, gdy w jego Polin już drugi rok więzi się Dra Mateusza Piskorskiego za poglądy polityczne za Polską Racją Stanu! Oczywiste, że Duda służy ż-banksterii, a nie Polskiej ani Słowiańskiej Sprawie.  W tej sytuacji Międzymorze staje się wyrazistsze jako instrument geopolityczno-militarny ż-banksterii w Europie Śr.-Wsch.
 9. Polska chce z relacji z USA bezpieczeństwa wojskowego i energetycznego, niezależności od gazu z Rosji… A ile kosztuje nas gaz katarski, teraz amerykański? Czemu poprzednie władze Polin podbiły cenę gazu w negocjacjach z Rosją? Nie prościej wynegocjować teraz niższej ceny z Rosji? Czemu pozrywano umowy o rurociągach przez Polskę do UE, a teraz awantury, że rury z Rosji omijają Polin?
 10. Trump patrzy na bezpieczeństwo w Europie z perpektwy wojen światowych, które zaczęły się w Europie centralnej… Wojny światowe zaczęły się na deskach kreślarskich ż-banksterii, długo zanim doszło do działań wojennych. USA było instrumentem wykonania tego, tak jak teraz jest narzędziem w „wojnach z terrorem”. USA z W. Brytanią oddały Polską Stalinowi i ż-sowietom.
 11. Duda mówi o trosce Trumpa o życie Amerykanów, z doświadczeń II wś. Na 59 krajów II wś., procentowe straty ludzkie USA są na 43 miejscu. Czemu  Trump nie troszczy się o życie, nie tylko wojsk USA, ale MILIONÓW cywili (Bałkany, Afganistan, Irak, Libia, Syria, Jemen…) znacznie zwiększył największy w świecie budżet militarny na globalne wojny, podczas gdy 1/3 Amerykanów stoczyła się na granicę ubóstwa… Czemu popiera wojennych bandytów jak Arabia Saudyjska i Izrael, odchodząc od wyborczych obietnic nigdy więcej wojen Ameryki poza jej granicami.
 12. Gaz łupkowy z Polin, Duda odrzuca jako alternatywę do skroplonego gazu z USA ze wzgl. na koszty wydobycia. Nie ze wzgl. na ruinę środowiska naturalnego i zdrowia Polaków! Skrajnie ignorancka marionetka ż-korporacji!!! Skoro tak kocha Amerykanów, czemu nie troszczy się o te szkody w USA?
 13. Rozwój infrasturktury transportowej północ-południe w ramach Międzymorza — jedyny przekonywujący arguent, ale na to nie trza zakładać unii w Unii. Jeśli USA chce stłamsić konkurencyjność UE, to po co pomaga zaniedbanemu w niej regionowi? Podejrzanie wygląda Międzymorze przywiezione w teczkach przez bankstersko-korporacyjną świtę Trumpa (najważniejszy jest Jared Kushner, zięć „prezydenta” i „specjalny wysłannik” Netanjahu).

†††††††††††††††††††††††

Hamburg G20

Ważniejsze od wizytacji kolonii Polin przez Trampa jest spotkanie przywódców Chin i Rosji

Przecież Antifa działa na korzyść globalistów!

Rozmowy Putin – Trump: de-eskalacja konfliktów w Syrii i na Ukrainie… Kongresu nie przekonano o mieszaniu się Rosji w wybory w USA a Trump przyjął zapewnienia Putina… potrzeba wzmocnić cyber-bezpieczeństwo państw wobec terroru… obie strony zainteresowane skończeniem z bezcelowymi sankcjami 

Apokalipsa z tysięcy rąk „czarnego bloku” pod ochroną policji… polowanie na niezależnych reporterów

PB: Dziennikarka za młoda i naiwna, by wiedzieć z poprzednich szczytow globalistów, że to zaplanowana akcja suszp…. tajna armia wywrotowa Gladio? Jasne, że zamierzona akcja, „reporterzy” guvnego nurtu w roli fotografów.  Fotka osób „prawicowych” tj. „faszystów”, przekazywana komórkami do „czarnego bloku”, który daną osobę  śledzi i nęka, bije aż opuści ona Hamburg. Podobne do żydłackiego mobbingu.

Protesty antyglobalistów ustawione przez suszpy

Trump & Putin: ściervomedia nie mają pojęcia co się dzieje ani dlaczego [lektura dla Ch&K]

Dowód na manipulacje „protestami”: Agentura zaatakowała Luka Rudkowskiego (WeAreChange) i innych reporterów, przekazała ich fotki antifie do „egzekucji”

Ron Paul: Trump spotka Putina – kto ma przewagę?

†††††††††††††††††††††††††††

Bieżączki poważne

Ten poseł PO jest coraz bardziej agresywny!

Inwestycje Chin w jedwabny szlak łamią dyktat Bruxeli w Europie Płd.-Wsch. (Grecja i Serbia)

Konsekwencje wieloletniego interwencjonizmu i wspierania terroryzmu przez USrael — głód w Nigerii, Somalii, Płd. Sudanie i Jemenie

Beatyfikacja banderowca abp. Andreja Szeptyckiego za szekle i hrywny

Czesi modyfikują prawo, by nie wpuszczać muzułmanów

Niemcy ciągną zyski z kryzysu w Grecji

Krzysztof Karoń uosobieniem odwiecznego prania mózgów

PB: Karoń ma dobre (i jedyne po polsku!) opracowania na temat, natomiast wykładowcą jest słabym.

Andrzej Szubert: A ja pamiętam, jak jakieś rok, półtora temu zachwalałeś tego Kezysztofa Karonia, reklamowałeś jego jedną tasiemcową prelekcję (było coś o marksizmie kulturowym), choć ja od razu z miejsca nazwałem go dezinformatorem i propagandystą. A Ty go broniłeś.  W końcu wyszło na moje – to dezinformator i propagandysta…

PB: W wywiadzie z Marcinem Rolą, na przykładzie pojęcia lewactwo Karoń prostuje utartą terminologię, wynik wciskania neo-marxizmu. Mętlik pojęciowy tłumaczy istnieniem propagandystów. Kto ich angażuje, wg jakiego schematu ideologicznego i dla jakiego celu  ostatecznego, tego Karoń nie powie. Zostawia odbiorcę z tezą, że neo-marxizm ma na celu odurnianie i korupcję moralną mas na bezwolnych niewolników (jakby od dawna nie były). Tu pełniejszy obraz: Judeocentrycy i masowe zbrodnie.

W jeszcze dłuższym wykładzie, Karoń tłumaczy (przy okazji tematu skandalu z Klątwą), jak można pokonać większość obalając jej tabu, np. religijne czy seksualne. Wg niego, naruszenie tabu bez kary dla winnego oznacza klęskę tradycyjnego społeczeństwa. Tymczasem, w społeczeństwie rośnie pogarda i nienawiść do władz, do momentu ich obalenia za podważanie normalności. Karoń postuluje: dać tym u władzy wiedzę o neo-marxizmie, to zmienią postępowanie. Nic podobnego! Ci psychopaci są u władzy dla samej żądzy władzy i wyniesienia się materialnie ponad „plebs”, bez wzgl. na panującą ideologię. Toteż publicystyczna strategia Karionia — obnażać mechanizmy penetracji wywrotowej ideologii w społeczeństwo — nie do końca spełni zadanie uświadamiania.

Karoń wykłada doniosłe kwestie, lecz brak puenty, rozwlekłość i bzdury ujmują przekazowi. Powinien trzymać się notatek i pamiętać, że sam jest uosobieniem odwiecznego prania mózgów. W pewnym momencie twierdzi np. że Rosja zawsze była zajadłym wrogiem Polaków. Taa… najlepszy przykład dziś: nie ma wśród Rosjan — narodu ani władz — polonofobii porównywalnej z rusofobią Polaków! Nie znam religijnych środowisk rosyjskich prawosławnych tak odurnionych polonofobią, jak katolicy są ogłupieni rusofobią… Panie Karoń, dziel i rządź to także wszczepianie nienawiści wzajemnej ludom, które mogłyby razem powstać przeciw wspólnemu ciemiężcy.

Odszkodowania dla Polski za straty w II wś.

PB: Bardzo szanuję tego częstego gościa u Pana Redaktora Macieja, ale tym razem nie ma on racji, że roszczenia za straty Polski uległy przedawnieniu.  W każdej z kwestii Polacy stoją legalnie. Przesunięcie granic na podst. traktatu marionetek ż-banksterii (USA, W. Brytania i ZSRR), straty wskutek wojny wyreżyserowanej przez żydłactfo i przeprowadzonej rękoma gojów.

Polsk0-niemiecki sposób na banderowców: PiS UMRZE …OD TRUPIEGO JADU I BANDEROWSKIEJ SIEKIERY

Polacy w III RP za pancerną szybą

Bandyta z ABW skatował Mateusza Piskorskiego…

Miesiączki sekty smoleńskiej

Zawiadomienie o przestępstwach PSO Wojciecha Damaszko

Polskie dzieci „idą na organy” do USA!

Mosul wyzwolony spod ISIS, ale do pokoju i spokoju daleko

Aleksander Jabłonowski – Wojna przez prowokację, główny teatr wojenny ma być w Polsce

40-sekundowe nagranie pokazuje upadek Niemiec!

Multikulti – Zgonów Multi

Niemcy kaput !!!

Christopher Jon Bjerknes: Rządy terroru Putina cz. 1      cz. 2

PB: Znany z solidnej pracy badawczej (którą wykorzystałem w opracowaniach naukowych o globalnym systemie władzy żydłackiej), Bjerknes napisał nową książkę z tezą, że Rosja Putinowska jest w globalnym spisku „ciągłej globalnej rewolucji” neo-trockistowskiej, w której uzupełnia poczynania neokonów z USA i syjonistów z Izraela.

Trzebaby przeczytać książkę i zbadać materiały źródłowe, by ocenić czy ma rację. Bjerknes m.in. twierdzi, że po klęsce radykalnych Czeczenów, Putin wysłał ich  do Syrii (a teraz bombarduje?!) i tam weszli w skład grup terrou islamskiego. O ile wiem, czeczeński terror podobnie jak Al Kaidę wyreżyserował super-agent ż-CIA, Brzezinsky, zdechły niedawno żydłak pochodzący z Polski. Więc raczej to USA przeniosło islamistów czeczeńskich na Bliski Wsch. po klęsce wojny czeczeńskiej podobnie jak przenieśli część Al Kaidy z Bałkanów do Zach. Europy i USA na przyszły „terroryzm islamski”. Podobnie dziś przenoszą ISISowców, swobodnie w obie strony tym razem, między USA/Europą Zach. a aktualnymi teatrami wojny „islamistów” na świecie (Libia, Jemen, Syria, Irak, Afganistan…).

Stan wyjątkowy, Brytyjska Kolumbia, Kanada: lasy i trawy zapalone piorunami… już prawie 200 [parę dni później 300] pożarów… niesprzyjająca pogoda, gaszenie z samolotów utrudnione wiatrami i gęstym dymem… ewakuacja miejscowości i rezerwatów Indian, zamknięte szosy

PB: Poprzednio stan wyjątkowy z powodu pożarów był w 2003 r. Spis bież. pożarów: ok. połowa ugaszona, pozostałe w większości nieopanowane.

[Uwaga sieroty uzależnione od gadżetów] Hakowanie fal mózgowych

🙂 Koreański pocisk znaleziono na Alasce już lata temu

Banderowcy PRAKTYKUJĄ SATANIZM, OFIARA Z CZŁOWIEKA!

Syryjski prezydent spotkał się z katolickimi hierarchami

†††††††††††††††††††††

Rośnie rozczarowanie Trumpem na świecie

Tylko żydłactfo się bogaci w nowym porządku świata Trumpa

Ken O’Keefe: żydłackie łgarstwa o Iranie…  Trump kontynuuje chorą rolę żydłackich preziów USraela… Kiedy patrioci amerykańscy powstaną?

Amerykanie zawiedzeni Trumpem

:)) Bombowce strategiczne USA w osłonie F-35 bombardują ISIS w Syrii najnowszymi pociskami manewrującymi

Zięć Jared Kushner rządzi Trumpem

Brat Nataniel Kapner: Teraz Ameryka czy Teraz Izrael

Łgarstwo Trumpa o ataku chemicznym Assada

PB: Wygląda mi to na ściemę CIA. Wiadomo, że oni sterują prezydętem i ustawiają ściervomedia. Widać tu klasyczną metodę info-wojny: manupulacja z pomocą b. emocjonalnej informacji, innej dla decydentów swoich, innej dla obcych rządów, innej publice po obu stronach — dla wywołania reakcji korzystnej dla danego zadania służb. Artykuł w Die Welt ma chyba na celu zatuszowanie faktu, że CIA podstawiło kontenery z sarinem w obiekcie-celu, podanym na zaś przez Rosję ośrodkowi koordynacji w Doha. Albo CIA zorganizowało atak przez dżihadystów gazami trującymi zaraz po nalocie syryjskim. Teraz próbują chronić dupę zwalając na durnotę Trumpa — taką postawę mają od początku chucpy wybiurczej.  Wszyscy oprócz Chojeckiego & Kowalskiego wiedzą, że państwo w państwie USraelskim to jest właśnie ż-CIA i tuziny związanych, a Trump — największym aligatorem na najgłębszej głębi bagna faszyngtońskiego. W każdym razie jest oczywiste, że CIA doskonale wiedziało, że ich historyjka zapodana przez ich ambasadorkę w ONZ, a następnie w ich żydomediach, jest załgana.

Trump obiecywał odnowić infrastrukturę, a wyprzedaje ją ż-„Arabom” i ż-korporacjom

Poparcie saudyjskiej kampanii przeciw Katarowi przez Trumpa dla hegemonii Saudów w regionie?

Alex Jones : Musimy zatrzymać Trumpa i globalistów w Syrii!

Lokaj żydłactfa Trump znalazł żydłacką „broń chemiczną” w nocniku Assada, nagania do wojny

Analityk syryjski już 4.4.2017: atak gazowy fałszywą flagą USraela

Trump dołączył do wojennej ferajny

Bandyto, terrorysto, ultrasyjonisto Trampku – łapska precz od Syrii !!!

David Icke i Richie Allen

Luke Rutkowski WeAreChange

Kanadyjczyk mieszkający w Japonii, James Corbett

Trump wspiera ISIS czy Syrię?

Nataniel Kapner zdemaskował Dra Davida Duke

Alex Jones & Co. powaleni za naganianie do Trumpa

Prezydęt Kushner, żydłacki zięć Trampka

Tak łże socjopata Trump by uzsadnić naloty na bazę w Syrii: zimne oczy, ściśnięta szczęka, nerwowe wyjście bez odpowiadania na pytania prasy

Trump lokaj żydłactfa

Cięcia budżetowe Trumpa na ż-wojny i ż-korporacje zaszkodzą potrzebującym socjalu

Zwierzchnicy Trumpa-narodofca

Trump sprzeniewierzy kolejną obietnicę wyborczą? Jared Kushner z Ivanką przekonali go do ż-banksterskiej agendy ocipienia klimatu

Trump łgał o Ameryce dla Amerykanów: mur graniczny zbuduje firma izraelska

Anty-syjonista żydowski: Za Trumpa decydują jastrzębie wojny

Kyle Kulinski: Trump chce zbrojnie zabrać Irakowi złoża ropy

Jeff Rense (rense.com) w końcu przejrzał Trumpa z pomocą Geralda Celente, m.in. wojska USraela w Polin go przekonały

Krytycy mieli rację o wicku Pense

Nataniel Kapner: Trump pływa w ż-bagnie

Trump bez retuszu i kłamstwa

PB:  Macierewicz, Kaczyński, Waszczykowski, Szydło, Duda, PiS mogą spać spokojnie, PO też. Ich szabas goje takoż. Nie będzie żadnej ludowej rewolucji ani normalki od prez. Trumpa w USraelu.

Paul Craig Roberts doskonale wie,, że w „demokracjach” takich jak USrael i Polin, szopka wybiurcza jest od początku ustawiona. Nawet gdyby zdarzył się autentyczny człowiek ludu, to ścierwomedia, agentura służb banksterii CIA utrącą takiego. Do finału dopuszczeni są wyłącznie  koszerni kandydaci, niezmiennie z tych samych partii służących globalistom i syjonistom.

Prezydent nie działa niezależnie, tylko wykonuje polecenia CIA.  Kampanię Trump-Clinton od początku ustawiły jelity bankstersko-syjonistyczne — popatrz na świtę Trumpa  z tych środowisk, mowy wiernopoddańcze w lobby Izraela, AIPAC… „Wrogi” zgiełk w ścierwomediach to maskirowka hasbarna. W skład administracji weszli przeważnie syjoniści i przedstawiciele banksterii i ż-korporacji. Wiadomo więc, że końca „wojnom z terrorem” dla Izraela nie będzie; ta obiecywanka Trumpa, zanim przybył Netanjahu przekształciła się w wymachiwanie szabelką Iranowi, zapowiedzi zwiększenia arsenału atomowego i bezprecedensowy wrost budżetu wojskowego. Ładne odprężenie… Obama wróć buhaha

Zamiast spotkania z Putinem, z administracji wylatują przyjaźni Rosji, podczas gdy Trump usuwa hamulce dla bandyckiego, ludobójczego „wolnego” rynku. W ub. tygodniu przekreślił ustawę chroniącą wody Ameryki. Strach pomyśleć, co  pousuwają we wszystkich departamentach (dekret Trumpa: deregulacja na korzyść korporacji, podobno dla tworzenia miejsc pracy!). Nawet huty USA niewyprodukują stali na rurociąg oliparchy Kocha — baj baj obiecywane miejsca pracy dla Amerykanów.

Są lepsi od Robertsa, np. z analizy otoczenia Trumpa, William Engdahl przewidział, co się święci. David Icke i Corbett Report też wcześnie ostrzegali o szopce wybiurczej w USA.

Większość dała się znów nabrać, gdybanie Robertsa niepomoże wywalić banksterii, ich CIA, neokonów, ścierwomediów ani AIPACu z Ameryki.

„Nasze” jelity mogą spać spkojnie, wojaki z USraela są już w Polin na wszelki wypadek przewidziany ustawką 1066.

Kretyn do sześcianu, pro-syjonista Cejrowski nawija dla żydłactfa

PB: Na początku, Cejruś przeżegnał się „szczęść boże”–tylko który boże? TVP Polonia to stacja „religijna”, jak radio coniemaryja z Singerem/Macierewiczem w imię boga żydłackiego nadającego jad na Rosję dla swych faszyngtońskich neokońskich bossów. Ło matko, TVPP  tysz pod polonijnych katodebili!
Nocnikarz hasbarnej teległupawki  ustawia wywiad: wizyta Trumpa na Bliskim Wsch. i w Europie wydarzeniem historycznym i przełomowym… Mówi tak  niebyle kto — Newt Gingrich, jeden z najważniejszych republikańskich polityków.

BUHAHA …Gingrich to żydłak obojga paszportów,  ż-neokon, przedni hejter arabo- i islamofob, napędzacz gojów do wojen z islamem, żydzisko pozer katolicki na katodebili,hochsztapler, rozwodnik (3 małżeństwa). Ścisłe powiązania z sektą lubawiczerów, mózgiem rabinicznym syjonizmu (nazwa od ortodoksyjnych żydów na Kresach Polskich, wymordowanych podczas II wś. za opór syjonizmowi).

Jerozolima stolicą Izraela? Tak chciałby Trampek, a ONZ zupełnie przeciwnie: nie ma żadnych dowodów historycznych na korzenie obecnych Izraelitów koczowniczych (Chazary)na Ziemi Palestyńskiej. Wg wykopalisk itp. badań historycznych Ściana Placzu nie jest tym czym maluje ją żydłactfo. „Dowody” biblijne na żydoskość (wyłączną, wg debila Cejrowskiego!) Ziemi Świętej nie znalazły potwierdzenia w archeologii — piszą sami historycy izraelscy jak Szlomo Sand.

Trump lokaj żydłactfa, nieprzemakalnie otoczony agentami ż-banksterii, Izraela i ż-korporacji, przydupas zięcia– super-agenta mosiadu, Jareda Kushnera. Trampek kroku niepostawi bez swej Ivanki. za nią ciągnie żydzisko Kushner :(((  Ona zapłakała tatę  do kryminalnego bombardowania Syrii tomahawkami na wyssany z palca pretekst „broń chemiczna Assada” (de facto saudyjska na terenie okupowanym przez ISIS) , toważyszy mu w podróży po religiach żydłackich:

 • Saudi „Arabia” krypto-żydłacka ojczyzna ż-wahabizmu do radykalizacji islamu, zasadniczy globalny ośrodek wsparcia ISIS, główny aktor wojen USraela „z terrorem”, fundator inwazji miglanckiej na jewrosojuz i meczetów wahabickich tamże.
 • Izrael (koment zbyteczny… nawet jeśli Trump jest chrześcijaninem to syjonistycznym, jeśli nie kryptożydłakiem frankistą „chrzecijańskim”).
 • Watykan (koment zbyteczny).

Cejrowski próbuje kryć Trampka i konglomerat Cywilizacji Śmierci:

 • Trampek ani entourage nie założyli kurtuazyjnie chust na wizytę u Saudów. To dotyczy tylko gojów, a nie swoich ani równych. Czy kto widział, żeby Nietenjahuj zakładał co na łeb poza mycką?
 • Trampek zażądał od „Arabów” skończyć z terroryzmem jak 11 IX, tu mata broń USraelską przeciw terroyzmowi na Bliskim Wsch…. jutro chcę widzieć wyniki… Głównym celem Iran oczywiście. Po to Nietenjahuj był pierwszym „gościem” (de facto zwierzchnik) u zainaugurowanego Trampak, a rabin otwierał modlitwy inauguracyjne… tylko brakowło żeby na Purim, załgane żydłackie święto tryumfu via  „zemsta” plemienna  LOL  (załgana księga Estery w Starym Testamencie dla gojów).
 • Host zauważa konflikt idei: z jednej strony niby napominanie Saudów o terroryzmie z ich udziałem,zdrugiej sprzedaż im broni USA. Cejrowski, z uśmieszkiem szelmowskim: majstersztyk dyplomscji Trumpa. BUHAA USrael, Izrael, Saudowie,T urcja, W.Brytania…  mocarstwa konglomeratu globalnej władzy żydłackiej, sprzężone w wojnach „z terrorem” dla ż-banksterii.

Cejruś dopatrzył się w zebrania krajów arabskich/muzułmańskich u Saudów! Saudyjska to „Arabia” z nazwy, niezjudaizowane kraje islamu niewzięłyby udziału. Przedstawiciel „Palestyńczyków” zapewne reprezentował mosad.  Poza tym, jak można jeszcze wierzyć w autentyczność Trampka!!!

Cejruś bzdeczy jak syjoniści przykazali, że Palestyńczycy to nie naród itd. Czy ktoś prześwietlił kiedyś tego błazna syjonistów do odurniania Polaków? Do tego ta gnida pluje na Rosję jak Singer przykazał.

††††††††††††††††††††

Międzymorze

Baj baj Międzymorze USraelskie: Inwestycje Chin w jedwabny szlak łamią dyktat Bruxeli w Europie Płd.-Wsch. (Grecja i Serbia)

Operacja Międzymorze? Pentagon pracuje nad wzmocnieniem wywiadu na Bałkanach i w Europie Wsch.

Nawijanie o Międzymorzu

PB: Będzie to klin między Europą Zach. a Rosją, narzędzie kontroli regionu euroazjatyckiego z Europy Śr.-Wsch. Co jest korzystne dla USraela, służy żydłactfu, a szkodzi Amerykanom. Od czasu rozpętania wojen z terrorem, już ok. 1/3 Amerykanów żyje w biedzie. Administracja Trumpa roi się gęściej niż za Obamy od agentów banksterii i korporacji, podczas gdy wojnami i CIA sterują neokoni. De facto preziem USraela wydaje się być: a to wicek chrześcijański syjonista Pence, a to Kushner mąż Iwanki, super-agent Nietenjahuja. Trump zdał sobie sprawę: trza zmienić politykę euroazjatycką wobec globalnego przebiegunowywania. Banksteria próbuje panować globalnie nie od dziś. Trump zastosował terapię szokową: rozmontował TTP. Taa,  zastąpił gorszym: w jewrosojuzie CETA, z Polin jako jedną z 1-ych ofiar.

PB: Popatrzcie, jak przygotowują Polaków na MiędzymoŻe: marchewki zaradzenia kwestii nachoćcuf, wyższych dochodów Polaków w UE, realizacji „misji mesjanistycznej” Polski… Udział biorą przywódcy z Beneluxu, tj. jak w-szawka lokaje bruxelki i ż-banksterii NIC u siebie nie mogą zrobić, a popierać Polin będą BUHAHA

MiędzymoŻe ma być pięścią USraela przeciw Rosji oraz ujściem Jedwabnego Szlaku dla podboju gojów z „Chin”. Banksteria pracuje nad tym od lat: globalizacja poszła w Chiny, juan już globalną walutą  rezerwową, azjatycka filia City of London w City of Pekin, „przejmowanie” Wall Street przez „banki chińskie”…

PB: Trudno to kupić, znając realia globalne. W tym i następnym filmiku autor pokazuje swą naiwność (agenturalność?). Aby realizować taki projekt dla dobra Polaków i sojuszników, Polska musiałaby uzyskać suwerenność, odejść z ż-systemu struktur atlantyckich: jewrosojuza, ż-NATO i systemu finansowo-gospodarczego ż-banksterii. Autor używa klasycznego straszaka ruskiego, co rzuca podejrzenie wyprania epidemiczną hasbarą lub wprost agitacyjnej agenturalności.

Z pozoru „fantastyczna” perspektywa Miedzymorze to pułapka dla narodów Europy Śr.-Wsch. w odwiecznej wojnie żydłackiej przeciw naszym braciom słowiańskim, Rosjanom.  W grupie narodów Międzymorza nie ma ani jednego narodu niezależnego od ż-banksterii, więc nie tylko Polska musiałaby się wyzwolić spod żydłackiej okupacji… a to jeszcze trudniejsze.

Oba filmiki zyskały sporą oglądalność (wkrótce łącznie 1 mln). Cieszyłoby to, gdyby bajka o Międzymorzu była realna. Niestety, tak jak Trump naobiecywał to, co lud chciał usłyszeć, a od 1-go dnia prezydentury sromotnie łamie swe obietnice, tak te filmiki rezonują z bogobojnymi życzeniami Polaków.

PB: Skąd Ukrainiec i Gruzin tak perfekcyjnie piszą po angielsku?

kopia jego przesyłek na fejsbuku — Jaka agentura porozumiewa się przez żydłackie społ-sieci! Ruskie nie takie durne jak twórcy tej fałszywki „wywiadowczej” — ż-CIA. Inny ich art śmierdzi ż-agitką począwszy od tytułu (Kreml stoi za anty-ukraińskimi protestami w Polsce)… Polacy są PRZERAŻENI co w-szawka wyczynia z neo-banderyzmem przeciw naszemu narodowi, a ci tu nam guvno hasbarne wstawiają!!!  Polska ani Ukraina nie chcą pogorszenia stosunków. Więc kto stoi za tymi wydarzeniami? BUHAHA każdy wie, że żydłactfo od czasów banderyzmu II wś. — ale wina Putina LOL

Na koniec piszą: InformNapalm nieponosi odpowiedzialności za przekazanie ani źródła ww. danych. LOL LOL LOL Co nie przeszkadza im rozsyłać do żydłackich ściervomediów: zaraz po publikacji, informacje te spotkały się zszerokim odzewem w polskiej prasie, a parę miesięcy później w mediach zachodnich wywołały drugą falę. W maju 2017 r. niemieckie ZDF i amerykańska gazeta New York Times…

Ale jest ziarno prawdy w tym: Społeczność ochotniczych wywiadowców InformNapalm otrzymała nowe informacje o kolejnych planach Federacji Rosyjskiej przeprowadzenia operacji medialnych w państwach Grupy Wyszehradzkiej — Przygotowania do ż-kampanii info-wojny wokół MiędzymoŻa idą pełną parą przed wizytą Trampka w Polin.

Ściervometeriały tej jaczejki ż-CIA „ujawniają” kontakty Piskorskiego ze Słowianami ruskimi (z czym on się nigdy nie krył). Pomyśl: gdyby były żelazne dowody na agenturalność Piskorskiego, to odbyłby się huczny proces i siedziałby on na mocy prawomocnego wyroku… a tak przedłużają nielegalne więzienie bez wyroku już ponad rok!

Mimo że komisja śledcza Kongresu/Senatu USA „ma” takie „dowody”, do dziś CIA niezdołało udowodnić rzekomej nielegalnej współpracy z Rosją (o zgrozo! …ale z bandyckimi Izraelem i Arabią Saudyjską wolno), ani zhakowania wybiuruf w USraelu przez Kreml.

Niech teraz zrobią info-grafikę, jak żydoCIA steruje polityką i wywraca społeczeństwa na Ukrainie, w Polin i na MiędzymoŻu w ogóle. Patrz także o Orbanie w poprzednim wpisie.

George Friedman dla TV Republika: Polska będzie znaczącym krajem w Europie

PB: Tak ż-CIA gotowi polactfo na Międzymorze pod kuratelą szwabską, pisałem już o tym; żydłacki super-agent Friedman ma w tym jak widać ciągłą specjalną rolę…TV Republika tysz — wciska nam”opinie” agentów żydobanksterii.
Otylia Zigman: POLSKA BĘDZIE ZNACZĄCYM KRAJEM, ALE NIESTETY POLAK NIEWOLNIKIEM.

Telawiwownia TVP ściemnia o wizycie Mierkel u Kalksztajna

PB: Mimo sprzeczności  z polityką osi Berlin-Moskwa, może chodzi o Międzymorze pod kuratelą dojczlandii (twór podobny do Judeopolonii: Niemcy rządzą regionem na rzecz żydłactfa). Merkel nie tworzy polityki, tylko wykonuje polecenia ż-banksterii przekazywane przez CIA. Widać ż-zamiary poprzez Trumpa:

 • W administracji sami agenci ż-banków, ludobójczych ż-korporacji i syjonizmu oraz jastrzębie wojny. Zespół wdrażania NWO.
 • Kontynuacja polityki „migracyjnej”… Awantury to zmyłka, sąd jakimś cudem obala ten dekret, a setki gorszych — nie. Niewpuszczonych do USA objęła natychmiast Kanada, zaraz potem mieliśmy psycho-zmyłę w Quebec City ze znamionami falszywej flagi CIA. „Sprzeciwy” sorosowskie mogą sprowadzić zbanowanych do USA.
 • Nie łagodzenie konfliktow i wycofywanie się z wojen, tylko zaostrzenie języka wojny i agresji przeciw Iranowi, więc także Rosji i Chinom.
 • Zaostrzenie kolonizacji i genocydu przez Izrael w okupowanej Palestynie. Trump niecofnął ogromnej pomocy USA dla Izraela.
 • Retoryka Singera/Macierewicza itp. neo-konów we Wszawie wskazuje na Projekt  Międzymorze i drażnienie ruskiego niedźwiedzia (patrz poniżej).

Reszta jewropy pozostałaby pod ż-Francją, bo i tak nie pójdzie na wojnę z Rosją. Jarkowi i PiSuarom to pasuje: Polin byłoby najważniejszym wasalem ż-banksterii w Międzymorzu. Tak to jewropa A pozostanie lepsza od jewropy B., a żydłactfo globalne podyryguje Europą Śr.-Wsch. coraz bliżej granic Rosji, włączając do Międzymorza kolejne kraje (patrz mapka poniżej). Armia USraela już stacjonuje, a w Polin i Rumuni będą wyrzutnie pocisków nuklearnych wymierzonych w Rosję. Bundeswehra jest w Stettin, gotowa wspomóc. Oczywiście tylko jewrounia B znajdzie się w strefie zgniotu i pocisków ruskich, bo tam będzie pancerz ż-Zachodu i mięcho słowiańskie.

Parę podkładek z różnych systemów politycznych:

–  Z pogłębiającym się kryzysem w UE (Brexit, globalny kryzys gospodarczy, gospodarcza-inoformacyjna-militarna ekspansja Rosji, terroryzm, miglance), koncepcja nabierze rangi międzynarodowej (czytaj: ż-globalistów)
 – Banderszczochy, żydłaccy politycy kijowscy i skrajne psy wojny chcą  Międzymorza przeciw Rosji.
– PiS zmienił kraj w dźwignię militarną dla USA na wojnę NATO-Rosja.  Duda zapowiedział politykę ku Międzymorzu, gwoli integracji gospodarczej, politycznej i wojskowej. [Powitał wojska USA, które na początek będą kręcić się po NATO-wskich sąsiadach Polski i w V4, a o współpracy gospodarczej cisza. Macierewicz zapowiada ekspansję obecności wojsk NATO na Międzymorze,a Waszczykowski mówi podobnie, zapowaoda podział UEna A i B. — pb]
– PO zaczęło proces: zwiększyło budżet wojskowy do 2% PKB do 2016. Budżet wojskowy Obamy dla regionu wzrósł z 1 mld $ (2015) trzykrotnie  do 2017.
– Kryzys na Ukrainie pchnął w Waszyngtonie potrzebę Międzymorza (stąd filia CIA w Kijowie – pb). Jan Marek Chodakiewicz (Institute of World Politics) w 2012: USA powinno wykorzystać Międzymorza jako odskocznię na Kaukaz i Azję Śr. z Europy Wsch. (zamiast z Zachodniej, przeciwnej USA), by osłabić oś Berlin-Moskwa i podejść Rosję.
– Po Majdanie, George Friedman (Stratfor, koneksje z ż-CIA):  Międzymorze z abstrakcji staje się realką. Międzymorze byłoby dodatkiem do NATO, w końcu substytutem pod wodzą USA sterującego reżimami Europy Śr.-Wsch.: Polacy, Rumuni, Azerowie i zapewne Turcy […] Potrzebują broni i szkolenia, by powstrzymywać Rosję, aż się wyczerpie.
– W 2012 Friedman do grupy polskich jelit: poza militaryzacją, Polska musi utworzyć więzi handlowe z państwami w regionie, które potrzebują od niej exportu, sojuszu i przywództwa — Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, nawet Turcja… Okazja przywództwa dla Polski — współpracując z USA w tworzeniu stabilności  (emfaza w oryginale).
– Kolaborant Freidmana, Robert D. Kaplan w 2014: Polska i Rumunia, największe państwa NATO w regionie, kluczowe dla utworzenia Międzymorza skutecznego przeciw Rosji. Praktycznie łączą Bałtyk z M. Czarnym. […] Spotkania na wys. szczeblu między państwami Międzymorza nasiliły się, a Pentagon i Dept Stanu USA są dla nich centrami  wojskowości, wywiadu i dyplomacji. Z silnieszym wsparciem USA dla Europy Śr.-Wsch. trzeba wzmocnić związki dwustronne między tymi krajami — no i oczywiście zwiększyć wydatki na zbrojenia w regionie.
– Takie dyskusje między elitami USA i Polski odbyly się przed objęciem władzy przez PiS, bliższego polityce USA i ambicji przywództwa w regionie niż PO. PiS zwiększył budżet wojskowy do 3% PKB  (NATO wymaga 2%)i wzmógł budowę sił zbrojnych i   paramilitarnych  (80 tys. w porównaniu z 120 tys. wojska regularnego) związanych ze skrajną prawicą podobnie jak na Ukrainie. Pramilitarne siły mogą też posłużyć przeciw powstaniu narodowemu.
– PiS jak jastrzębie wojny poparli plany expansji USA w regionie. Duda od dawna domagał się stacjonowania  wojsk NATO. PiS zwiększył wysiłki w koordynacji polityki  V4, dążąc do przeciw-bloku Niemcom w UE, m.in. ws. migrantów.
– Polska z Litwą i Ukrainą utworzyła brygadę, być może protoyp jednostki łączonej. Polska planuje utworzyć związek Bałtyk – M. Czarne, by objąć kraje spoza NATO, np. Ukrainę i Mołdawię.
– PiS buduje państwo policyjne na militaryzację sprzeczną z interesem społecznym; przewrót konstytucyjny podporządkował PiSowi aparat bezpieczeństwa i media. Ustawy anty-terrrystyczna i inwigilacyjna służą  budowie struktur państwa policyjnego, które ma chronić PiS przed opozycją wojnie i skrajnej nierówności społecznej.
– Projekt Międzymorze zależy od  wsparcia przez USA, a elity Europy Śr.-Wsch. są podzielone w kwestii Rosji (Węgry i Czechy przeciwne konfliktowi z Rosją). Choć antyrosyjskie, PO popiera orientację na Niemcy i USA i wróży zawalenie się Projektu Międzymorze. Podobnie jak w ub. wieku, Projekt Międzymorze liczy na skrajną prawicę i wojsko przeciw woli narodu.
Intermarium - an alliance of countries between the Baltic and Black Seas to protect themselves from the Russian imperialism and militarism (Image: QHA.com.ua)

Trzy etapy tworzenia Międzymorza; mapa pochodzi z ww. źródła CIA i odzwierciedla pobożne życzenia junty. W pierwszym etapie powinny być państwa Grupy Wyszehradzkiej? W drugim bałtyki i Rumunia, ewentualnie Bułgaria (UE), a w trzecim — bałkańscy kandydaci do UE i NATO? Ukraina dołączyłaby w dowolnym etapie? Białoruś pozostałaby z Rosją.

†††††††††††††††††††††

Zostań rolnikiem permakultury

Hodowla leśno-łąkowa szczęśliwych zdrowych świnek

[1998] Roman Kafel: Brońmy żywiących

[…] struktura gospodarstw rodzinnych- pelnorolnych, ale nie za duzych, gwarantuje samowystarczalnosc panstw, samowystarczalnosc spoleczenstwa i potrafi stawic opor nawet komunizmowi -tak jak w Polsce.
[…] Swiadoma, dobrze wyksztalcona  klasa chlopska-farmerska posiadajaca zarowno srodki produkcji, jak i gotowy produkt stanowi ogromna sile polityczna. Jako sol ziemi jest absolutnie patriotyczna i obywatelsko narodowo odpowiedzialna. Obserwujaca na codzien cud zycia, pozostaje tradycyjnie konserwatywna i pielegnujaca wartosci religijne.
Klasa taka jest niewygodna dla manipulatorow politycznych, gdyz jako znaczna sila polityczna pozostaje dla nich niesterowalna. Swiadoma swej politycznej sily przy prawidlowej reprezentacji, grupa ta twardo stoi na ziemi i nie jest poddatna na zadne spekulacyjne dzialania, ceniaca spokoj i realizm dziala stabilizujaco, rozwaznie i na dluga mete. […]

———————————————

PB: Tym się TRZEBA zająć. W Kanadzie najlepsze posiadłości, w tym ziemie rolną, wykupują chinole. To samo będzie w Polsce.

Seria filmików Amerykanina zdroworozsądkowego, zaczynał chory i ubogi, pasjonuje się rolnictwem naturalnym, to jest przyszłość dla ludzkości. Facet ma swe gospodarstwo we wspólnocie (bodajże religijnej), ale chyba większość czasu spędza objeżdżając USA i Kanadę z wizytami u sobie podobnych.
Jego filmiki są kopalnią pomysłów i inspiracji w różnych sytuacjach rodzinnych, zbiorowych… w różnych klimatach i warunkach naturalnych, w tym nieużytki… Nacisk na metody naturalne, mniej kapitało- i -pracochłonne takie jak permakultura.
Gleba wyjałowiona po uprawach wielkoobszarowych. Facet skwitował pracę zawodową w łańcuchu restauracji, bo chciał żyć na wsi, być cały czas z rodziną i zmieniać system na zdrową żywność.
Zero uprzedniej edukacji rolniczej. Nauczył się z książek, od innych rolników i próbując samemu. Został hodowcą drobiu, biznes z przyjacielem. Hodowla drobiu w klatach przesuwanych co dzień po polu, 6$ zysk netto z indyka, dosyć na życie całej rodziny. Gleba wzbogacona odżywa bogatą łąką tam gdzie był jałowy nieużytek.
Kurnik, także przesuwany, kilka dni po zwolnieniu gruntu przez krowy. Kury oczyszczają łąkę  krowom, rozdrabniają i rozrzucają krowie „placki”. Dzieci zbierają jaja co dzień.
Ziemia zakupiona wspólnie z przyjacielem, który hoduje na niej krowy. Po przerobieniu i wzbogaceniu gleby przez drób, łąkę częściowo konsumuje bydło, następnie wchodzą indyki, które likwidują zielsko …i tak w kółko. Osiołki zabijają węże.
Owce pasą się razem z krowami, jedzą inny rodzaj trawy, mieszanka bydła pomaga w zdrowiu obu gatunków.
Zwiększenie produkcji i zysku możliwe poprzez wyrentowanie ziemi od innych.
Ojciec zaraził dzieci swą pasją uprawy zdrowej żywności z zyskiem. Sprzedają produkty na targach rolników i we własnym sklepie.
centrum.info@wp.pl: Serdeczne dzięki  za odpowiedź   – pazernie proszę  o te podarunki – może tę  zamysły  wcisnę młodym bo sam mam tylko 76 lat
PB: Największym skarbem staje się ziemia rodząca żywność. Doceniamy to w Kanadzie, gdzie już od lat, 100% żywnościowego białka jest pochodzenia GMO, a pozostała żywność jest celowo schemizowana. Korporacje pracują nad wprowadzeniem tegoż w Europie, zaczynając od Polski!
Młodzi Polacy powinni wracać z saksów, odkupywać najlepszą ziemię, zakładać wspólnoty/spółdzielnie siedliskowo-produkcyjne, odnaleźć na nowo swą słowiańskopść, więzi z Matką Naturą i Ziemią-Żywicielką. Na ścianie wschodniej i w in. częściach Polski są niedrogie, ziemie do nabycia.
Jeśli jest zainteresowanie w Waszej grupie, prześlę różne linki z (anglojęzycznymi) filmikami, jak robią to młodzi ludzie w Kanadzie i USA. Gdybym zaczynał życie, poszedłbym taką drogą… piękne życie pełne treści i radości.
Na początek parę filmików o „miejskim rolnictwie” w małomiasteczkowej Kanadzie

PB: a czemu nie kupować od starszych wiekiem rolników, ktorzy niemogą już pracować na swej ziemi i nie mają komu przekazać?

centrum.info@wp.pl: Gdyby nas, młodych i ambitnych i ubogich, gminy obdzieliły  darem od Polski w postaci kawałka nieużytku zdatnego na działkę budowlaną  w gminnej  DOLINIE KRZEMOWEJ  by utrwalić  więź   z gminą  urodzenia i młodości  ? a może burmistrzowie i wójtowie  corocznie  zapraszać będą  absolwentów ze swego terenu  najpierw na  osobiste spotkania, a potem  do  paltalkowej, darmowej, audiowizualnej, 500-osobowej sali konferencyjnej o nazwie swojej  gminy lub powiatu  na wiece  mieszkańców, i nawet, i zwłaszcza też tych porozrzucanych za chlebem  na całym globie ziemskim.

Sorry, the comment form is closed at this time.