Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Polski Instytut Żydłackich Wartości

Posted by grypa666 w dniu 03/05/2017

ALERT Jak się bronić przed ciapatymi gwałtami

Zżydłacone żonty nie obronią naszych kobiet i córek. Musimy za sprawę wziąć się sami. Szwadrony społeczne do wyszukania delikwenta, kop w jaja na bezpłodność? Od razu odechce im się jewropy.

HIPER ALARM Prof. Majewska: Dzieciobójstwo — Zdrowie dzieci szczepionych i nieszczepionych

Publikacja amerykańskich badaczy, ujawniająca, że dzieci szczepione są znacznie bardziej chorowite niż nieszczepione, która wcześniej ukazała się w innym piśmie naukowym, lecz szybko została zablokowana przez kartel farma-medyczny, wreszcie ukazała się ponownie w Journal of Translational Science 2017, v. 3(3) 1-12 (w załączeniu). Autorzy poddali badaniu sondażowemu (poprzez rodziców) 405 dzieci szczepionych i 261 nieszczepionych w wieku 6-12 lat i wykazali, że dzieci szczepione 4 razy częściej chorowały na zapalenie ucha środkowego i 6 razy częściej na zapalenie płuc, ale rzadziej na krztusiec, różyczkę czy ospę wietrzną (łagodne i łatwo uleczalne dziś choroby).  Szczepione dzieci 30 razy częściej chorowały na alergiczne katary, 4 razy częściej na alergie, 4,2 razy częściej na ADHD i autyzm,  3 razy częściej na egzemy, 5 razy częściej były upośledzone umysłowo i miały trudności w nauce, 4 razy częściej cierpiały na choroby neurorozwojowe, i 2,5  razy częściej  na inne chroniczne choroby niż dzieci nieszczepione.   Stopień poszczepiennych okaleczeń zależy od liczby otrzymanych szczepień.  Chłopcy kilkakrotnie częściej są ofiarami tych poszczepiennych chorób i okaleczeń niż dziewczęta. Szczepione dzieci 22 razy częściej stosują leki na alergie, 2,4 razy częściej – antybiotyki, ok. 5 razy częściej leki przeciwgorączkowe, 4 razy częściej – leki p. padaczkowe, 3 razy częściej bywały u lekarzy z powodu poważnej choroby, 2 razy częściej były hospitalizowane.

Autorzy w sposób naturalny nie badali wpływu szczepień na śmiertelność dzieci. Takie badania są surowo zakazane w krajach rozwiniętych, ale przeprowadziła je wcześniej pośrednio australijska badaczka Viera Scheibner, która wykazała, że prawie wszystkie przypadki śmierci łóżeczkowej zdrowych dzieci miały miejsce w ciągu kilku godzin-dni po jakimś szczepieniu.  Niedawno duńscy naukowcy wykazali, że w krajach afrykańskich niemowlęta, które otrzymały szczepionki DTP umierały 5 do 10 razy częściej niż nieszczepione.  

Można podsumować zbiorczo te badania: masowe szczepienia zabijają i okaleczają dzieci, powodując poważne choroby chroniczne i upośledzenia fizyczne oraz neurologiczne, co jest zgodne z obserwacjami milionów rodziców i lekarzy.  Są one dobrze naoliwioną maszyną do zamieniania zdrowych osób w chronicznie i ciężko chore, co generuje dla karteli farmaceutycznych setki miliardów dolarów zysków rocznie.  Dlatego zmuszanie rodziców do szczepienia ich dzieci przez urzędników medycznych i rządy należy uznać za zbrodnię dzieciobójstwa lub celowego okaleczania.  Podobnie za zbrodnię należy uznać ukrywanie przed rodzicami prawdy o wielkiej szkodliwości szczepień.  Zgodnie z Polską Konstytucją (i prawami UE) zbrodnie przeciw naszemu narodowi podlegają surowej karze.  

ALARM C.d. sagi Andrzeja Dziąby po niedawnej interwencji u władz RP

On Saturday, May 6, 2017 12:58 PM, Piotr Bein <piotrbein@yahoo.com> wrote:

Pani Adamus-Rogowska

Dość tego! Publikuję jako kolejny skandal dintoryjny
Bez poważania — Piotr Bein, Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com

Z-ca Prokuratora Rejonowego Częstochowa – Północ w Częstochowie

Monika Adamus – Rogowska
W związku z Pani pismem z 3 marca 2017 r. będącym reakcją na interwencje kierowaną do Prokuratury Krajowej uprzejmie informuję, że nie będę uczestniczył w żadnych czynnością podejmowanych przez jednostkę, która skompromitowała się wielokrotnie w przeszłości, działając jak zorganizowana grupa przestępcza. Zażądałem od Prokuratury Krajowej wyłączenia z ewentualnych działań wszystkich prokuratorów podległych okręgowi w Częstochowie, co jest jednoznaczne i oczywiste. Wobec tego nie zamierzam uczestniczyć w żadnych przesłuchania podejmowanych przez te jednostki, bo tylko teoretycznie sa one w moim interesie. Telefonicznie to oznajmiłem policjantce z Częstochowy Magdalenie Machnik, szanując jej czas i mój.
Żądam wszczęcia obydwu postępowań wymienionych w Pani piśmie, a więc nie tylko 3 Ds 902/14, ale również, a przede wszystkim 3 Ds 25/14, gdyż w tej sprawie doszło do oszustwa w związku ze sprzedażą mieszkania, a nie oszukano mnie na 2.000 zł. Uczestniczyli w niej sprzedająca, kupujący, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz notariusz. Oczekuję konkretnych działań poza okręgiem w Częstochowie. 
Z poważaniem. Andrzej Dziąba. 
Do wiadomości:
1. Ministerstwo Sprawiedliwości; 2. prokuratura Krajowa; 3. Prokuratura Regionalna w Katowicach; 4. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie; 5. Członkowie i sympatycy ruchu Społecznego „c 6. Obywatele RP, organizacje społeczne; 7. Media.

Pierwsze lokalne referendum ws. GMO

ALERT Mordy muślimskie na Polkach wychodzą na arenę globalną

Na Wykopie — Wnikliwe, błyskotliwe analizy od OstrzaSprawiedliwości

PB: Niezgadzam się z OS nt. wersji Ozdoby o jego przypadku w Egipcie (patrz mój koment poniżej). Analiza video-rozmowy Magdaleny z Markusem i jej trzeźwego zachowania mimo skrajnie stresowej i groźnej sytuacji, jest przekonywująca. Osoba odurzona  niepotrafiłaby zdobyć się na tyle finezji języka ciała i przekazu werbalnego, otoczona prześladowcami, którzy znają jej język ojczysty, nagrywają jej rozmowę z fonu rezydenta i kontrolują sytuację. OS wykonał też analizy/podsumowania systemu egipskiego, wymieniając kluczowe aspekty, jakie doprowadzają do przypadków takich jak Magdaleny i Dawida. Prokuratura polska powinna skorzystać z analiz OS.

Magdalena Żuk – pytania i odpowiedzi – zestawienie faktów

Rutkowski przekazuje wstrząsające szczegóły śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie

Ostatnia rozmowa Magdaleny Żuk

Relacja rodziców: biuroqrvy konsularne i ubezpieczeniowe olały przypadek

Dawid Ozdoba – szybka wypowiedź o Egipcie (Magdalena Żuk)

PB: Czy podobne okoliczności „zawodowe” przyczyniły się do tragedii Magdaleny Żuk? — patrz tu na końcu pod Dawid Ozodba w Egipcie. Zakwestionowałem tam wersję Ozdoby o jego potraktowaniu przez władze w Egipcie po domniemanym przez niego ataku terrorystycznym w jego hotelu. Spekulowałem, że życiorys Ozodby-tancerza sexualnego mógł też przyczynić się do potraktowania w tamtej kulturze. Żuk była, wg detektywa Rutkowskiego, tancerką „na rurze”. Być może ukrywała swe drugie życie przed rodzicami, którzy nic o tym niewspomnieli w wywiadzie opublikowanym przez Rutkowskiego. Podobnie niewiedzili, dokąd ma lecieć i kiedy. Ojciec wyraziłw wywiadzie,że nigdy bynie puścił swej córki do Arabów.

Muślimy uważają takie kobiety za proszące się o gwałcenie i mord. Jej „menadżer” Marcus zakochał się w Madgdalenie zaledwie parę mies. przedtem i od razu wspólna wycieczka?! Miał podobno powiązania z domiemaym samobójstwem innej modelki; ta sama prokuratura jeleniogórska objęła dochodzenie. Markus miał kontakty (biznesowe?) z rezydentem w egipskim hotelu. Net kipi od spekulacji, w tym sprzedanie Magdaleny przez Markusa sitwie zniewolenia sexualnego w Egipcie, z którą kontaktował się poprzez rezydenta Rainbow Tours. Bez wzgl. na domysły, moim zdaniem byłby współwinny tragedii Magdaleny. Musiał zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje w Egipcie z Europejakami: wyjazdy na sex z ciapatymi oraz gwałty, morderstwa (tegoż dnia w Hurgadzie „wyskoczyła przez okno” Niemka). Kochający chłopak zabroniłby swej wybrance pojechać samej. Mam nadzieję, że Rutkowski wszystko odkryje. Wątpię, że władze egipskie zmienią skrypt „choroby psychicznej” Magdaleny. Zatuszują w imię biznesu turystycznego — patrz poniżej relacje moja i Dawida Ozdoby z Egiptu. Taka tam kultura– przerażające ale prawdziwe. Tacy, o takiej mentalności, zalewają Zachód… idą nieciekawe czasy.

AKCJA MIĘDZYNARODOWA Z POLSKIEJ INICJATYWY

Prof. Majewska: Bez wolności do decydowania o własnym życiu i zdrowiu nie ma żadnej wolności.   Skorumpowani urzędnicy medyczni w Polsce zachowują się gorzej i bardziej bestialsko wobec Polaków, niż naziści i gestopowcy podczas wojny, bo ich medyczne ludobójstwo dotyczy wszystkich Polaków.   

internPOLSKAkraj, w którym:

mapka obowiazek AKTUALNAPOLSKA – kraj w którym za petycję, która ma to zmienić możesz trafić do więzienia. Paradoks polega na tym, że Polska leży w Europie, gdzie szczepienia w większości państw są dobrowolne, a rodzice MAJĄ WYBÓR: czy, czym i kiedy zaszczepić dziecko. W Europie, gdzie mogą również wybrać szczepionki pojedyncze i szczepić w dłuższych odstępach czasu. Mogą też zrezygnować ze szczepień bez żadnych konsekwencji prawnych i kar. Nigdzie nie spowodowało to epidemii, którymi jesteśmy regularnie straszeni w mediach.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Rozsyłaj do swych kontaktów za granicą

Poland calls the whole world to protest against mandatory vaccination June 3rd, 2017

Welcome to Poland — A country where a newborn is given high-risk vaccine against tuberculosis – the very one that Germany withdrew 18 years ago!  (1)

Country where even premature babies are vaccinated against hepatitis B due to the fact that hygiene standards in medical facilities are notoriously neglected. Newborns are offered a cheap, Korean vaccine used nowhere else in Europe! (2)

Country that continues to use a high risk, whole cell vaccine against diphtheria, tetanus, pertussis already withdrawn in other European countries. (3)

Country where the tender for the pneumococcal vaccine is won by a pharmaceutical company that previously employed the Deputy Minister of Health. (4)

Country where children are injected with vaccines never legally approved for the given market – only by applying the regulations on … pandemic. (5)

Country where parents are charged a huge penalty fine if refusing to inject their child with the above `goodness`.  (6)

The country, that didn’t ratify the bioethics Committee and lets testing the biggest amount of vaccines in whole Europe, on it’s citizens. (7)

A country where the government and corporations censor public television shows where families of vaccine-injured children were allowed to tell their story. (8)

Country where doctors are punished for informing patients on side effects of pharmaceutical products. (9)

Country where doctors are unable to recognize vaccine adverse reaction and its consequences. (10)

Country that has the highest child-immunization rate in the world and yet the lowest number of doctors vaccinated against flu.  (11) (12)

Country where the only excuse allowing not to vaccinate a child is their death. (13)

Country where the only vaccine exemption is death. Country where pharmaceutical companies sponsor media campaigns aiming to turn the society against the real advocates of patients’ rights and do so by introducing fake epidemics! (14)

Country where the Sanitary Chief Officer performs a rap song mocking the victims of system’s negligence. (15) (16)

Country where the dangerous oral polio vaccine is forced to be used up till the end of stocks AFTER it was given the status “for immediate withdrawal.” (17) (18)

Country where there is no compensation program for the victims and doctors and officials are above the law. (19)

POLAND – a country where you can go to jail if you issue a petition which calls for a change of the abovementioned irregulaties. (20)

JOIN THE PROTEST! (email us: stopnop@gmail.com) 

Sign the petition: Respect, promote and protect freedom of informed vaccination consent throughout Europe

June 3 – International Vaccine Injury Awareness Day

HIPER-ALARM Prof. Majewska: Zabójcze szczepienia DTP — Polska wraz z in. krajami Europy Wsch. wyróżnia się totalitarnym/przymusowym systemem szczepień, co skutkuje zwiększoną liczbą zgonów niemowląt oraz narastającą epidemią poszczepiennego autyzmu oraz in. upośledzeń neurologicznych dzieci

Kolejne badanie duńskich naukowców przeprowadzone w kraju afrykańskim wykazało dewastujące działanie szczepionek DTP  (dyfteryt, tężec, krztusiec) na przeżywalność niemowląt.  Niemowlęta, które otrzymały te szczepionki w wieku 3-5 miesięcy umierały 5 do 10 razy częściej niż te nieszczepione. Kartele farmacji oraz establishment medyczny w USA czy Europie nie zezwalają na przeprowadzenie  podobnych naturalistycznych i koniecznych badań w krajach rozwiniętych, lecz dane zebrane w amerykańskiej bazie VAERS pokazują, że szczepienia DTP czy DTaP  mają podobnie rujnujący wpływ na przeżywalność niemowląt w USA i innych krajach.  Powodują ostre zapalnie mózgu, bezdechy i są bezpośrednią przyczyną śmierci łóżeczkowej.

Powyższe wyniki badań są przerażające i powinny doprowadzić do natychmiastowego zatrzymania obecnego programu szczepień obowiązkowych czy zalecanych na całym świecie przez WHO i lokalne ministerstwa zdrowia. Establiszment medyczny zachodnich krajów europejskich doskonale wie o szkodliwości tych i innych szczepień, więc pozwala na ich pełną dobrowolność, dzięki czemu umieralność niemowląt w tych krajach jest bardzo mała.  Polska wraz z innymi krajami Europy wschodniej wyróżnia się z reszty Europy totalitarnym/przymusowym systemem szczepień, co skutkuje zwiększoną liczbą zgonów niemowląt oraz narastającą epidemią poszczepiennego autyzmu oraz innych upośledzeń neurologicznych dzieci.  

Z wypowiedzi polskiego ministra zdrowia wynika, że MZ nie zamierza dostosować polskiego systemu szczepień do racjonalnego i humanitarnego systemu Europy zachodniej, lecz będzie nasilać szczepienny terror w Polsce.  Od polskich lekarzy też nie można oczekiwać, że będą rzetelnie informować rodziców o szkodliwych skutkach szczepień, bo wobec uczciwych lekarzy MZ stosuje szantaż, nagany i surowe kary z utratą licencji włącznie.

W tej sytuacji polscy rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że mogą liczyć tylko na siebie i na samodzielnie zdobytą wiedzę nt. szkodliwości szczepień.  Tylko oni mogą uchronić swe dzieci przed szczepiennym kalectwem lub śmiercią, bowiem obecny, skorumpowany polski system  medyczny działa na szkodę dzieci.  Dzieci naszego regionu Europy zostały sprzedawane globalnej wielkiej farmacji jako króliki doświadczalne i towary handlowe dla generowania gigantycznych zysków.  Jest to nic innego jak  współczesna forma euro-niewolnictwa.

HIPER-ALARM: Szczepienia gwałcą konwencję praw człowieka UE

PB: Dziękujemy Pani Profesor za mrówczą pracę dla bio-obrony Narodu Polskiego! Z ostatnich Pani zajawek zrobiłem 2 hiper–alarmy (hiper = zagrożenie bio-integralności Narodu). — pozdrawiam serdecznie

Prof. Majewska: Poniżej załączony jest katalog praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, którą Polska podpisała przystępując do UE.  Pospieszny rzut okiem na ten katalog uświadamia nam, że polski minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz jego ministerstwo, zmuszając rodziców do szczepienia dzieci toksycznymi szczepionkami, z premedytacją i okrucieństwem gwałcą prawie wszystkie prawa człowieka wyliczone w tej konwencji w odniesieniu do polskich dzieci i ich rodziców. Oto ich lista:

prawo życia: Jest bardzo wiele dowodów, danych naukowych, statystycznych, demograficznych i innych, że szczepionki zabiją znaczną część wcześniej zdrowych dzieci.  Wymuszając szczepienia polskie MZ gwałci prawo do życia zabitych szczepionkami dzieci. Naruszony art. 2. EKPC.

zakaz tortur: Wymuszane przez MZ szczepienia dzieci, należy uznać za tortury, gdyż poza bólem iniekcji, szczepienia często wywołują trwałe choroby i kalectwo, co wiąże się z chronicznym bólem fizycznym i psychicznym. Dzieci z autyzmem poszczepiennym samo-okaleczają się, są obiektami znęcania się, ulegają częstym wypadkom, są zabijane lub giną.   Naruszony art. 3 EKPC.

zakaz niewolnictwa: Polskie dzieci są traktowanie przez MZ, establiszment medyczny i polski rząd jako niewolnicy globalnych producentów szczepionek, na których testuje się – wbrew ich woli i wiedzy – groźne szczepionkowe preparaty, służące do generowania wielkich zysków dla przemysłu farmaceutycznego, jego lobbystów i urzędników.  Naruszony art. 4 EKPC.

prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego: Przymusowe toksyczne szczepienia w sposób oczywisty gwałcą prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego zarówno polskich dzieci jak i ich rodziców.  Naruszony art. 5 EKPC.

zakaz karania bez ustawy: Polskie urzędy państwowe podlegające MZ (sanepidy) nakładają na rodziców nielegalne kary finansowe za unikanie okaleczania lub zabijania ich dzieci toksycznymi szczepionkami. Tym samym naruszają artykuł 7 EKPC.  

poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego: Polskie MZ, zmuszając rodziców do szczepienia dzieci, rujnuje prywatne i rodzinne życie okaleczonych szczepionkami dzieci, odbierając im prawo do zdrowia i samostanowienia, oraz obciążając rodziny niebotycznymi kosztami związanymi z leczeniem ofiar szczepień.   Naruszony art. 8 EKPC.

wolność myśli, sumienia i wyznania:  Zmuszając rodziców do szczepienia swych dzieci wbrew własnej woli,  sumieniu, przekonaniom lub wierze, polskie MZ w sposób ewidentny gwałci prawa człowieka, naruszając art. 9 EKPC.

wolność słowa: MZ, skorumpowany establiszment medyczny i polskie media odbierają prawo do wolności słowa rodzicom okaleczonych szczepionkami dzieci, ich adwokatom społecznym oraz lekarzom, którzy chcą rzetelnie informować pacjentów o groźnych powikłaniach poszczepiennych, grożąc im za to karami i odbieraniem licencji.   Naruszenie art. 10 EKPC.

zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności: Polskie MZ w sposób jawny dyskryminuje polskie dzieci i ich rodziców za przynależność narodową, odbierając im prawo do odmowy szkodliwych szczepień.  W większości krajów UE obywatele mają takie prawa i nikt nie może ich zmusić do przyjmowania szkodliwych medykamentów.  Naruszenie art. 14 EKPC.

zakaz kary śmierci w czasie pokoju: Przymusowo szczepiąc dzieci toksycznymi, zabójczymi szczepionkami polskie MZ de facto wykonuje na niewinnych, młodocianych obywatelach karę śmierci.  Podobne bestialskie  praktyki stosowali hitlerowcy na więźniach w obozach zagłady.  Naruszenie protokołu nr. 6 EKPC.

Poza karygodnym naruszeniem większości praw człowieka wymienionych w katalogu EKPC, polskie MZ bezpardonowo gwałci wiele praw gwarantowanych obywatelom RP przez Polską Konstytucję.  Jest niewyobrażalne, jak osoby, które w tak jawny i arogancki sposób depczą prawo polskie i prawo Unii Europejskiej, niszcząc biologicznie Polski Naród, piastują kierownicze stanowiska w MZ w rządzie partii, która zwie się Prawo i Sprawiedliwość.  W cywilizowanych krajach za takie naruszenia prawa i pośrednio zbrodnie, skorumpowani urzędnicy trafiają do trybunału i za kraty.

†††††††††††††††††††††††††††

Rosja vs USA, Ukraina …и не только об этом

††††††††††††††††††††††

Mus znać

Szokujące wyznanie: Izraelska gazeta donosi, jak Żydzi mordowali Polaków

Trump sprzeniewierzy kolejną obietnicę wyborczą? Jerry Kushner z Ivanką przekonali go do ż-banksterskiej agendy ocipienia klimatu

Skandal w Szwecji — kwestionowanie zabronionego o żydłactfie

PB: Bombowe! Kopiujce, bo może zniknąć z netu. Szwedzka dziennikarka nieco naiwna:

– mogła się kapnąć wcześniej o co biega, np. z prac Prof. Kevina MacDonalda o multi-kulti i imigracji

– zdziwiona postawą Żydów w Szwecji, którzy mimo swego potępienia imigracji muślimskiej nie chcieli wyrażać tego publicznie… a to wynik tysięcy lat praktyki rabinicznego terroru talmudycznego, najpierw na swoich, potem na gojach — do dziś. Opisuje to Izrael Szahak w Żydowskie dzieje i religia.

Czy w Polin znalazłaby się para dziennikarzy na podobny program w kontekście polskim?

Trump łgał o Ameryce dla Amerykanów: mur graniczny zbuduje firma izraelska

Zbrodnicze jelity traktują ludzi jak zwierzęta hodowlane– sztuczna sperma i jajeczko

Nataniel Kapner „antysemicko” podsumował waadzę w USraelu

†††††††††††††††††††††††††

Aktualności poważne

Nataniel Kapner fajnie śpiewa :)))

Le Pen „zmasakrowała” Macrona w debacie prezydenckiej

PB: Z czym do ludu: krytykowana w czambuł, jak Trump i Kaczyński, Marine Le Pen. Panów”wybrało” żydłactfo, a jaka jest naprawdę Le Pen? Żydłactfo ostatnio wpycha pozorantów udających dialektykę narodowcy-establiszment.

Płonie napromieniowany las w pobliżu elektrowni Fukushima Daiichi

PB: Zwiększona transza opadów radioaktywnych dla globu.

Chiny ewakuują swoich z Korei Płn.

††††††††††††††††††††††††††

Ks. Jacek Międlar bada G. Ślężę

Jacek Międlar: Z absolutnie najlepszymi „ziomkami”! Radosna majówka. Nagrywam pierwszy film z cyklu wędrówki z Riccim. Tym razem wybraliśmy się na pełną zagadek i tajemnic, schrystianizowaną górę Ślężę.

Mam nadzieję, że poradzę sobie z montażem i historia „Śląskiego Olimpu” Was zafascynuje.

​PB: Poczekajmy na filmik Ks. Międlara o Ślęży.

Andrzej Szubert: Piotrek – dopiero co Jacek Międlar pisał, że budować chce wielką katolicką Polskę. To jak  będzie szanował pogańską świętą górę, za obronę której ja mam na karku prokuraturę? I patrz – jakich propagandowych katolickich eufemizmów on używa: schrystianizowaną górę Ślężę. Brutalnie skatoliczoną Ślężę. Jak tyle innych świętych pogańskich miejsc. I nadal brutalnie katoliczoną przez sulistrowickiego fanatyka duszpastucha… Zapoznajcie się ze zdaniem pani sołtys gminy Sulistrowice, Ewy Jankowiak. Wypowiada się ona o księdzu Staszaku (od 11:18 do 19 min.).

PB: W prawosławiu niebyłoby to żadnym skandalem, batiuszki są wzorcami-przykładami małżeństwa i ojcostwa.
Ludzie osądzają po sobie; siedzenie razem niekoniecznie ma wydźwięk sexualny, podobnie jak obejmowanie się mężczyzn kiedyś w Polsce, czy teraz a Bałkanach i w świecie islamu znaczy braterstwo. To neo-marxsitowska korupcja, judaizacja naszej kultury wykrzywiła nam tak pojęcia i symbole.
Ks. Międlar powinien przejść na prawosławie, ożenić się i mieć 10-ro dzieci ze swymi dobrymi cechami.
Mam nadzieję, że na Ślęży Ks. Jacek dojdzie do takiegoż wniosku co słowianowierca Andrzej Szubert: zbeszczeczenie miejsca kultu Słowian.

Stanislaw Guzik Ładna z Was para proszę księdza 😉

Jacek Międlar Nie pozostaje mi nic innego jak serdecznir podziękować. Zwłaszcza trasa przepiękna
Jerzy Wróbel każdemu w parze z psem ładnie 🙂

Paulina Wasiak „proszę księdza” juz nie pasuje a szkoda…teraz tylko Panie Jacku ale i tak obserwuje profil. pozdrawiam

Przemek Damian Całka Wkoncu zadowolony dobra decyzja ze wystapiles z zakonu,teraz zyj chlopaku

Andrzej Moskal Bardzo dobrze dla Kosciola
Przemek Damian Całka a co nie wolno mu jest wolnym człowiekiem

Agnieszka Salach A ta bogini ……….?

Bogdan Chmielecki Ciekawość, to pierwszy stopień do piekła!

Julita Nowakowska Dajcie Jackowi pożyć 😉

Agnieszka Salach Bogdan Chmielecki są też inne stopnie prowadzące do piekła 😉

Agnieszka Salach Julita Nowakowska ale kto broni żyć p.Jackowi .Niech żyje pełnią życia 

†††††††††††††††††††††††††††††

Odnośnie Polin

Zdzisław Koguciuk: Służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce.

W dniu 29 kwietnia 2017 r udawałem się na Ukrainę w celu uporządkowania po zimie miejsc spoczynku mojej rodziny, pomodlić się oraz zapalić symboliczny znicz. Zostali oni zamordowani przez UPA-OUN najbliżsi ze strony ojca i w większości są to miejsca symboliczne jednak staram się o nich pamiętać i dbać. Granice przekraczałem z towarzyszącą mnie osobą w miejscowości Hrebenne-Rawa Ruska. Po przekroczeniu odprawy po stronie Polskiej wjechałem na odprawę po stronie Ukraińskiej, tutaj dowód rejestracyjny samochodu oraz paszporty przedstawiłem do kontroli osobie z kontroli paszportowej która dokonała skanowania dokumentów. Po czym !!! zamknęła okienko pomieszczenia odprawy paszportowej i udała się do opodal znajdującego się biurowca. Nadmieniam że tłum oczekujących na odprawę ciągle wzrastał, ponadto samochodem zablokowałem jeden pas do odprawy. Po około 20 minutach poproszono mnie do pobliskiego biurowca gdzie kobieta w uniformach wojskowych groźnie spoglądająca na mnie zadała pytanie „ jakiego wykroczenia dokonaliście na terenie Ukrainy”. Pokornie tłumaczę że przyjeżdżałem wielokrotnie na Ukrainę lecz nigdy nie byłem spisywany przez żadne służby porządkowe jedynie kilkakrotnie byłem podany kontroli drogowej lecz ona wpadła zawsze pozytywnie. Następne pytanie „po co jedziecie na Ukrainę”. Tutaj zginęła moja rodzina zamordowana przez UPA i staram się aby w ciągu roku przynajmniej raz być i zapalić na mogiłach symboliczny znicz a przy okazji chcę zwiedzić Lwów. Tutaj padło groźne pytanie ” przez kogo została zamordowana „ przez Ukraińska Powstańczą Armię powtórzyłem gdzie wyraz twarzy tej kobiety pozostał jeszcze bardziej groźniejszy. I nastał czas oczekiwania na decyzje który trwał około 2 godzin, w tym czasie prosiłem abym mógł pójść do samochodu i jego przestawić ponieważ zablokowałem cały jeden pas odprawy – odpowiedz brzmiała – to normalne. Po tym czasie w/w kobieta przyszła i zadała mnie z jeszcze większą grozą następnie pytanie, „do jakiej organizacji wy należycie”. Ja należę tylko do takich struktur czy grupy osób jednoczących się pod wspólna ideą która kultywuje pamięć o Polakach zamordowanych przez UPA lecz trudno to nazwać jakimiś organizacjami. Po tym czasie nastąpiła następna godzina oczekiwania po której zostałem poinformowany. „ wy na Ukrainę nie wjedziecie”. Dlaczego jakie stawiacie mnie zarzuty jakie popełniłem przestępstwo proszę mnie wytłumaczyć, jak można mnie karać nie mając na mnie żadnych dowodów. I tutaj padły słowa które proszę aby wzięli sobie pod rozwagę wszyscy Kresowianie a szczególnie Ci którzy udzielają się na niwie upamiętnień Polaków zamordowanych przez zbrodniarzy z UPA-OUN. „ Wy na wniosek Policji Ukraińskiej nie macie prawa wjazdu na jej teren, jesteście wpisani przez Policje w elektroniczny system kontroli który wychwytuje was i zakazuje wjazdu, nie ma możliwości aby bez zgody tego systemu można było wjechać na teren Ukrainy. Zostanie wydany wam dokument potwierdzający decyzję Policji Ukraińskiej oraz wbita pieczątka w Paszport zabraniająca taki wjazd do 26 grudnia 2021 r. Po otrzymaniu powyższych dokumentów zostaniecie pilotowani do posterunku granicznego po stronie Polskiej”. I dalsza dyskusja była bezcelowa, a cały w/w proces wydalenia mnie z posterunku granicznego to następna godzina. Chciałem również przestrzec Kresowian jeżeli spotkają się z taka sytuacją że funkcjonariusze odprawy paszportowej są bardzo nadgorliwi bo wpisują nawet osoby towarzyszące w elektroniczny system zakazu przekroczenia granicy Ukraińskiej. Tutaj należy zaznaczyć pozytywny aspekt pracy pracownika administracyjnego który przygotowywał dokumentacje wydalenia mnie z Ukrainy bo podjęła ona czynności aby osobę towarzyszącą którą wpisano do systemu sama podjęła się wykreślenia, ja o tym nie wiedziałem. Z otrzymanej dokumentacji wynika, że zostałem wydalony na wniosek „Полиция ( УCБУ ) Управления Службы Безопасности Украины у Волинській області” policji ( ZSBU ) Zarządzającej Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy w Wołyńskim rejonie mająca swoją siedzibę w Łucku przy ulicy V. Moyseya 4 (В.Мойсея 4 ), e-mail: usbu_vol@ssu.gov.ua i fax (0332) 24-40-25 oraz tel. (0332) 24-22-10.

 Ten mój przykład dowodzi że służby Ukrainy inwigilują Kresowian w Polsce oraz umieszczają ich dane w elektronicznym systemie kontroli. Nie wolno milczeć na ten temat ponieważ dzisiaj w systemie jest Koguciuk jutro może być umieszczony każdy kto upomina się o prawdę historyczną oraz czyni starania aby upamiętnić pamięć rodaków tak bestialsko zgładzonych przez UPA-OUN. Potrzeba tym tematem zainteresować najwyższe władze w kraju. Jeżeli system będzie sukcesywnie wcielany w życie coraz więcej Kresowian będzie miało trudności pojechać na miejsca spoczynku swoich najbliższych aby przynajmniej raz w roku zapalić symboliczny znicz pamięci.

Roman Kafel: Panowie z Organizacji Kresowej..powinni pomoc panu Koguciukowi zlozyc formalne zazalenie do:
MInistra Spraw Wewnetrnych i doniesienie o naruszeniu praw Ludzkich przez Sluzby Ukrainskiej Bezpeky..i Ministra Spraw Zewnetrznych…oraz zlozyc Formalne Zazalenie i doniesienie o naruszeniu Praw Ludzkich do Komisji Europejskiej d/s przestrzehania i ochrony Prawa Ludzkich i Obywtelskich.
Odmowa opieki nad grobami bliskich jest ciezkm naruszeniem tych praw.

SKANDAL Żmije zaatakowały Jerzego Ziębę w TV Polsat. Mafia medyczna mści się

Aleksander Jabłonowski: Fundament Polskości – Roman Dmowski – Jestem Polakiem 

Pierwsze lokalne referendum w sprawie GMO

Krystyna Trzcińska: Masoni/żydzi sfabrykowali nielegalną pieczęć urzędową (okrągłą) Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 1917 r. Piłsudski, Mościcki-nielegalni

PB:  Znów mam problem z argumentem Pani Trzcińskiej. Gdyby agenturalni pszywutcy umieścili właściwe gwiazdki, to byłoby git?

WLADIMIR ŻYRINOWSKI WYWIAD 2017

PB:  Min. 16:14 Żirinowski „oddaje” Niemcom nasze Ziemie Odzyskane :)))

Kaczyński – największy obecnie „złodziej mimo woli”

BRAWO!!! Jabłonowski spuścił do srocza faryzejski list episkopatu Polin ws. patriotyzmu i nacjonalizmu: biskupi nie służą już Narodowi a lewactwu

PB: Niezła analiza socjotechniczna i społeczna, tylko że autorce Resharmonice umknęło: głównym celem takiej telawiwowni nie jest bezpośredni profit stacji i sponsorów, tylko wykonywanie agendy NWO przeciw gojom, w tym przypadku wciskanie ludobójczego GMO jako ambrozji. Profity bezpośrednie przyciągają jedynie szmaty dziennikurewskie wojewuckie i gozdurne oraz szabas-gojów w administracji i obsadzie technicznej tych ścierwowidowisk dla polackiej gawiedzi.

Dziennikarka-skandalistka – Jerzy Zięba o programie w Polsacie – 4.5.2017

Duda chce wciskać przeróbkę Konstytucji na Talmud, a Trzcińska — wyganiać żida

Andrzej Dziąba: Kazimierzu! Nie kłam! Zaproponowałem Ci, abyś przyjechał 27 kwietnia 2017 r. do Będzina, ale Ty nawet nie zareagowałeś. Wcześniej zaproponowałem Ci pomoc w Twoich sprawach kredytowych i to zrobiłem. Pozostaje tylko do uregulowania suma 50 % kosztów strony internetowej KWW „NOWA POLSKA”, do czego jestem gotowy. Miałeś mi tylko przypomnieć numer Twojego rachunku bankowego, ale tego nie zrobiłeś.

Przylepiłeś się z Twoim projektem konstytucji do „NOWEJ POLSKI”, którą wymyśliłem, założyłem i z trudem organizuję. Nawet najlepszy projekt konstytucji to tylko fragment programu. KoRREUS ma szerszy projekt od Ciebie i tez się boryka z problemami, a Tobie się wydaje, że masz panaceum na wszystkie problemy nie tylko Polski. To mrzonki. Jestem gotowy do współpracy z każdym człowiekiem i organizacją, które najpierw określą pryncypia, zaakceptują je i będą przestrzegać przyjętych zasad. Czy Ty jesteś do tego gotowy?
Teraz proszę o szczegóły HUSARZU! Po raz ostatni zachowałem się tolerancyjnie do Twoich pomówień.

Kazimierz Styrna (e-nick Husarz): Szanowni Przyjaciele Polacy. Dziąba Wam pomoże tak jak mnie pomógł – naraził mnie na koszty i się wypiął. Nie będę wchodził w szczegóły. Mam natomiast generalne rozwiązanie – Konstytucję POLSKI (Kęcką) z dnia 23.04.2016. Trzeba ją tylko zastosować, bo obecna musi skończyć na śmietniku jeśli POLSKA MA ISTNIEĆ.  W załącznikach jest; 1. Konstytucja. 2. Karta REFERENDALNA. 3. Podsymowanie „dobroci” obecnej knotstytucji.

PB: Nękanych przez dintojrę są setki tys. a takich świętych jak Bein niewielu 😛

Za co Pana dręczą, jeśli można zapytać? Może NowaPolska Andrzeja Dziąby pomoże? Właśnie przekazałem im kolejny datek na obronę niewinnych Polaków przed dintojrą i biuroqrvami.  Dziąba ma doświadczenie z ok. 20 bezpodstawnymi i bezprawnymi sprawami z mafią dintoryjną.

Panie Zdzisławie, to nie współzawodnictwo :))) ale im się nie podkładam głaszcząc zjebów jak Cichocki, Trzcińska czy siostrzyczki łowi(e)ckie. Na ciupę NIC na mnie nie znajdą… Czołowi dysydenci żydowscy zaświadczą w sądzie, żem nie antysemita LOL

Najwcześniejsza moja działalność anty systemowa i sygnały od żydłactfa to l. 1990-te, kiedy Zielone Brygady, które upolityczniłem przeciw NATO na Bałkanach i ż-broni uranowej, przestały dostawać sosrosowskie eko-dotacje.
Gdy od końca l. 1990-ych  rozwinąłem skrzydła pod Krzychem Dzikowskim (właściciel i naczelny redaktor Info nurtu, potem Wiru w Kanadzie), esbecja napuściła na nas Bohdana Szewczyka, niszcząc nasze dzieło:  Przyszedł Kupiec do Szewczyka.
W tymże czasie,jako współzałożyciekli moderator forum DU-Watch przeciw broni uranowej, miałem wątpliwą przyjemność parać się z najlepszymi agenciurami Pentagonu i Lobby Atomowego,którzy złamali je dopiero gdy zrezygnowałem, by opublikować NATO na Bałkanach i nw. opracowania o żydłackim systemie władzy.
Neo-becja Polin z mosiadziakami mają mnie na celowniku od czasu nieudanej próby zamachu w Krakowie przez „czeczeńca” kwiecień 2009 za to. Jeśli już konkurujemy:

– Zajadłe próby niszczenia przez mosiadziaków, gdy pokazałem im palec w reakcji na próbę zamachu, dając swą facjatę na skuteczną kampanię przeciw zmyłce o H1N1 w 2009. Po kampanii, przetematowałem Grypa666 na anty-żydłacki blog, za co Macierewicz/Singer nasłał na mnie adjutanta po 10 IV:  Konrad przylazł od Singera, niechaj weźmie go cholera!

– Zniszczenie ww. referatów, pra-przyczyny ich nagonki oraz prawdopodobnie ubicie w katastrofie MH17 nad Donbasem Prof. Christiana Scherrera, dyrektora międzynarodowego projektu, dla którego ww. referaty opracowałem.

– Neo-ubecka agitka nienawiści do Beina, począwszy od porno Staszewskiego na VolnejPlusqvie: 

    VolnaPluskva pravdę głosi. Razwiedka wie o tym cosik.

    Filmowiec Staszewski ubek tłustą porno-gęś im upiekł.

Kontunuacja poprzez durni użytecznych neo-ubecji (agenciurów?) Bizonia, Wiechowskiego i Brzozę:

   Bizoń krzyżem podpierduje, krypto-księdza przy tym kryjąc.

   Wiecheć z brzozą się sprężyli, w “branż” ubecji podłożyli.

– Ostatnio zmasowany atak mosiadziaków na mój blog, masakra moich komentów u Ks. Międlara. Detale pod Żydłackie suszpy niezdołały skłócić Ks. Mięldara z P. Beinem  i wcześniejsze.

Zdzisław Jankowski: Panie Piotrze do pierdla późno czy rychło niewygodni ludzie tam pójdą, tam sobie odpoczniemy. Pana tez poszukają, niech Pan nie myśli, ze jest Pan święty. Jak mnie będą dręczyć dalej Sądami, to z zdam okupantowi dowód osobisty. Będę wtedy wolny.

PB: Panie Zdzisławie, jest Pan genialny, toteż nie w KneSSejmie :)) Po co samoreklama — frustracja posła, który się niezrealizował? Nie miał Pan szans w demonkracji — po tą ją wymyśliło żydłactfo i wprowadziło od rewolucji francuskiej, żeby zniewalać gojów w drodze do NWO.

Mówi wiele osób, tylko jeszcze nikt z sensem, a jeszcze trudniej przekonać do czegoś mądrego cały naród czy choćby jego masę krytyczną.

Inni też odkryli fałszerstwo referendum o akcesji do jewrosojuza: Referendum ws. Unii sfałszowane. I co? — guvno możemy zrobić, żydłactfo śmieje się nam w twarz, fałszuje wybiury za wybiurami… Polska żadnym wyjątkiem, robią w bambuko wszystkie narody ż-Zachodu…. A Trzcińskie i Cichoccy chcą się z motyką rzucać…

Nie chodzi o ocenianie osób, tylko ich pomysłów, a te do de w przypadku Cichockiego (samozwybraniec, szwadronowiec śmierci, klasyczny antysemita) i Trzcińskiej (wyznawca oszołomskich mitów lechickich, ignorantka co do globalnego kompleksu władzy żydłackiej, klasyczna antysemitka…), co nie raz uzasadniłem, nie tylko ja.

W poważnym państwie poszedłby Pan do pierdla wraz z Cichockim… Czy to nieciekawe, że lżejsze przejawy zmyślonego  terroryzmu i nawoływania do przemocy idą z miejsca pod sąd, przywództwo na sznur lub do ciupy (Lepper, Piskorski), a Cichockiemu już kilka lat wolno. Sorka, śmierdzi mi żydłacką agenturą pod polacki „antysemityzm”.

Zdzisław Jankowski: Nie będę oceniał, Panią Teresę Trzcinska, osobę pozytywną, która porusza kult zdrady Narodu Polskiego i wskazuję okupanta. Natomiast, to co mówi Tadeusz Cichocki nie raz mówiłem z Trybuny Sejmowej, ze interesy Narodu Polskiego nie są reprezentowane przez Naród Polski, tylko przez mniejszości Narodowe, do czego są konstytucyjnie zobowiązane. To, napisane w moich książkach gogle- zjankowski.prode.pl. Najlepszym przykładem dwulicowej, oszukańczej polityki jest to całe niby przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a tak naprawdę to aneksja Polski do UE. Byłem sam na 420 obecnych na sali przeciwko tej uchwale sejmu, w dniu 17.04.2003r. druk nr.1516, która pozwalała przeprowadzić referendum, które z fałszowano. Poszło na referendum 45.8% a sfałszowano na ponad 58%, Referendum odbyły się bez ciszy wyborczej.

Roman Kafel: Wczoraj , przemowienie Dudy…  Przemawia na ziemi, na ktorej rozlokowuje sie obca Armia… Wykrzykuje, ze nie da sie strofowac za niedokladne stosowanie sie do obcych praw, jakie nota bene w Polsce obowiazuja. Narzeka na Konstytucje,jaka obowiazuje nie wspominajac o jej glownych wadach: Braku definicji narodu polskiego, czyli suwerena- gospodarza. Braku odniesienia, ze opiera sie porzadek prawny o Prawo Naturalne.
Nie wspomina , ze Polska podporzadkowana jest finansowo Obcej Ekonomicznej Organizaji spelniajac zaledwie role credit window….a gospodarka wraz z Polakami exploatowana jest bez milosierdzia przez wylacznie obce korporacje nie placace zadnego podatku….wywozace zyski z Polski….a mimo to POlacy placa za nich podatek VAT:_))))
I z duma powiada… ze w koncu mamy Suverenna POLSKE!!!!! I straszy Imperialna Rosja:-)))))
Fruwaja polskie flagi , prężą sie dorodne parobki w polskich mundurach,katabasy odziane w zloto kadza..wyjac….pod baldachimami, opierajac tluste lapki na brzuchach,,,, tlumy gapia sie- jak szpak w p….
Eine gantze, kleine witz????? Orkiestra na Titanicu grala do konca…

PB: Pani Trzcińska

1. Jeśli chodziłoby jedynie o pieczeć okrągła, to czemu wszechmogące żydłactfo w Polin nie zrobi sobie takiej? 
2. Namolnie pisze pani rdzenni Polacy. Myślałem, że Polak to taki, któremu leży na sercu Polska Racja Stanu, a pozostali to polactfo, krypto, agenciury, przebierańcy, szabas goje  itp.
3. Podobnie namolnie używa pani pojęcia Izrael, a ten jest tylko atrapą w kompleksie władzy judeocentrycznej (podobnie jak Watykan i każda inna główna instytucja religijna). Gdyby zabrakło Izraela, są jeszcze dziesiątki in. sposobów dla żydłactfa, m.in. granie na szajbach patriotyczno-etniczno-religijnych jak u pani. Judeocentrycy i masowe zbrodnie
Słowem, pani teksty nadal wskazują na opętanie i ignorancję. Tytuł jest durny, bo żydłactfo dawno już „przejęło” swe Polin. To nie ich taktyka ani cel przejmować terytoria fizycznie — bo po co, jak lepiej mieć rabów gojowskich, co będą myśleć że żyją w nirwanie a nie w tworze kompletnie kontrolowanym przez żydłactfo. Przećwiczyli to od czasów biblijnych: „ucieczka” ze złupionego Egiptu, a współcześnie osiodłanie USraela, by stopniowo przesiąść się na konia chińskiego.
Do przejęcia terytorium potrzeba wojsk i własnej ludności, a kilka mln Żydów niewystarczy, nawet gdyby wszyscy oni ze świata ściągnęli do Polin. Ponadto, podobne plany jak dla Polin, żydłatfo ma dla całego świata, więc jak „przejęłoby” glob?
Ale podoba mi się akapit Winą, złem bezwzględnym obciążającym POLAKÓW, jest… Zatem do dzieła!! Guzik pani zrobi żydłactfu (nawet nieświadoma jest, jak ono jest zorganizowane i jak działa), natomiast rabotać nad rodakami można i nada… zaczynając od siebie buhaha Bo główną u nas siłą umożliwiającą żydłacką okupację, zniewalanie i podbój jest paredziesiąt mln szabas gojów i polactfa. Wszelki wysiłek wyzwoleńczy musi wziąć to pod uwagę  jak również ramy globalne żydłactfa i zaistnienie sprzyjającej (globalnej) sytuacji zrzucenia ich władzy przez wszystkie uciemiężone narody. Skupianie się na żidku jest kontr-produktywne, jeśli nie sterowane przez żydłactfo.

Krystyna Trzcińska: POLACY, przerwijmy okupację, bo inaczej żydy przejmą POLSKĘ – NEon24.pl

Krystyna Trzcińska: Polacy, pokojowo nie mogą przejąć władzy, dopóki nie przerwą zawieszenia bytu POLSKI. Tworzenie POLSKI niepodległej, suwerennej zostało wstrzymane nieistniejącym rozporządzeniem o godle z 1927 r. Przerwanie żydowskiej okupacji Polski polega na:

1) ustaleniu symboli narodowych, ich uprawomocnieniu,

2) sporządzeniu, ustaleniu i uprawomocnieniu Konstytucji POLSKI (Królestwa Polskiego, LACHYSTANU),

3) obaleniu domniemania istnienia Rzeczypospolitej Polskiej ex-tunc (wstecz).

Terytorium POLSKI nazwa właściwa obecnie to – POLSKA. Rzeczpospolita Polska to faktycznie alias POLSKI. Ustawa o godle nie może być dla alias’u, wyroku w POLSCE nie mogą być wydawane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, nawet gdyby była tworem istniejącym. Wyroki wydawane muszą być w Imieniu Państwa (nazwa właściwa), a nie w imieniu aliasu. A co znaczy, że wszelkie nadania żydkom przez sądy, jako że są fabrykowane w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, czyli w imieniu nieistniejącego/pozornego aliasu POLSKI, to są bezskuteczne! Żeby to bardziej uzmysłowić dodam: nawet poczty e-mail, nie można na zewnątrz wysyłać z aliasu konta e-mail.

PB: również dlatego niedopuścić do zmiany konstytucji, że skoro chcą zmieniać, to następna wersja będzie jeszcze gorsza.

Walerian Dąbrowski: Nie wolno nam dopuścić do jakichkolwiek zmian w obecnej Konstytucji uznanej prawnie przez bankierską zgraję a de facto nieistniejącą. Będzie nam ona potrzebna do ochrony po przejęciu władzy z rąk okupantów jak i podstawy do rozliczeń wierzytelności Polski na arenie międzynarodowej. Konstytucję Polski tą pierwszą napiszemy sobie sami po objęciu władzy.

Krystyna Trzcińska: Popiełuszko był masonem, i być może dlatego tak pisał/mówił?: Po ludzku jest to niemożliwe. To żydom/masonom zależy, aby taka kłamliwa świadomość zamieszkała w umysłach POLAKÓW (rdzennych). Wprost przeciwnie. Jest to bardzo proste. I każdy z Nas może to zrobić! Andrzej Dziąba, nie ma ważnego wyroku, a tylko wadliwe pod względem formalnym pismo, które wyszło z budynku zatytułowanego „Sąd”. Taki wyrok, z urzędu powinno być stwierdzone że nie podlega wykonaniu! Wady formalne pisma zatytułowanego np. „wyrok”, muszą badać organy państwa. A co jeśli terytorium POLSKI nie ma prawomocnych symboli narodowych, a to znaczy że nie jest państwem? W taki podstępny sposób żydzi wprowadzili swoje prawo talmudyczne i je wykonują na terytorium POLSKI. Dla wykonywania nakazów/zakazów talmudy, nie istnieja wymogi formalne pisma. Byleby tylko za pismem stał żyd!! Komornikami, prokuratorami, sędziami, służbą więzienną są ~100 % żydki. To wykonuja arbitralnie co chcą żydzi. Wystarczy, że żydek na POLAKA wskaże tylko palcem i powie, co chce żeby z POLAKIEM zrobili pod jurysdykcją talmudyczną na terytorium POLSKI. Za takie bezprawne źida/masonów działania na POLAKACH – odpowiedzią może być : tylko śmierć masonom/żydom dopóki jeszcze My jaki POLACY (rdzenni) możemy takie wyroki sprawować! Żida zbrodnia, mord rytualny prowadzony na Mateuszu Piskorskim, wszystkim jest znany. Żaden POLAK nie wydobywa Piskorskiego z rąk żydowskich morderców rytualnych, a tylko podążaja POLACY za żydowskimi oszustami. Chciałam wymieniać, ale wszyscy tutaj wiedzą, kogo mam na myśli.  …aby to, co zakłamano, oszukano i skradziono, odkłamano, naprawiono i zwrócono

Andrzej Dziąba: Potrzebna jest MOC SPRAWCZA, aby to, co zakłamano, oszukano i skradziono, odkłamano, naprawiono i zwrócono. Nie mogłem znaleźć lepszego antonimu dla słowa  „oszukano”. Jak tego dokonać, żeby tak potężne zakłamanie odwrócić? Po ludzku jest to niemożliwe. Gdyby większość Polaków w obecnej sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, stalibyśmy się narodem wolnym już teraz — ks. Jerzy Popiełuszko.

Krystyna Trzcinska: Żydowska duda, kombinuje zainicjować referendum w sprawie konstytucji!  Źida duda doskonale wie, że jest nieistniejącym, pozornym prezydentem, arbitralnie wystawionym przez źidków, pod którego faktycznie, nikt na terytorium POLSKI nie podlega. Faktycznie, nie tylko POLACY, ale i źida, nie mają władzy w Polsce, nie mogą wydać, ani jednego ważnego aktu prawnego np: wyroku, postanowienia, ustawy, rozporządzenia, decyzji administracyjnej!

W obecnym stanie rzeczy, sytuacja jest nienaprawialna. Problem w tym, że POLACY (Słowianie, LACHY), nie uprawomocniają swoich symboli narodowych, nie przejmują władzy w POLSCE, bo nie mają pojęcia, co się faktycznie dzieje. Źida/masoni wiedzą, że za sprawowanie bezskutecznej, pozornej, władzy w tak długim okresie, gdyż od pozornej Konstytucji III Maja, muszą ponieść konsekwencje finansowe. Władzę pozorną w wyniku oszustwa można sprawować, ale do czasu, kiedy w tym przypadku, rdzenni POLACY, o tym się dowiedzą, to za wszystkie krzywdy, szkody popełnione przez źida na POLAKACH rdzennych, międzynarodowa źida, musi ponieść konsekwencje prawne, czyli musi finansowo, wszystkie straty, swoich nielegalnych rządów w POLSCE – sfinansować POLAKOM rdzennym.
Tzw. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (nieistniejącej, pozornej), nikt skutecznie nie może uchylić, usunąć, zmienić, ponieważ jest nieistniejącą konstytucją, pozorną, fikcją, którego to uregulowania faktycznie nie ma. I źida, w przeciwieństwie do POLAKÓW, o tym doskonale wiedzą.
Co w takiej sytuacji? Źida dudzie, międzynarodowa źida, kazała zainicjować na terytorium POLSKI referendum w sprawie konstytucji. Źida duda, tutaj nie informuje, czyja to ma być konstytucja. Źida duda ma za zadanie, tak oszukać POLAKÓW, aby dotychczasową źida okupację na terytorium POLSKI zakończyć, gdyż źida już faktycznie, w całości przejęli w władzę administracyjną na terytorium POLSKI, a więc muszą już przejść do kolejnego etapu, czyli do powołania swojej żydowskiej konstytucji, na terytorium POLSKI.
Powołanie na terytorium POLSKI żydowskiej konstytucji, powoduje ten skutek, że źida przejmie również terytorium POLSKI. Co znaczy, że POLACY rdzenni będą nadal konsekwentnie likwidowani, w dowolne sposoby, bez ograniczeń. Źida, na terytorium POLSKI nie potrzebuje świadomych POLAKÓW. Świadomi POLACY, jak np. Mateusz Piskorski, są mordowani przez żydowskiego okupanta, a POLACY rdzenni, nie odbijają Go z źida łap. Co jest dowodem na to, że POLACY zgadzają się, na żydowską władzę na terytorium POLSKI. Gdyż to oznacza dla żydowskiego okupanta, że to samo co z Piskorskim mogą zrobić z każdym POLAKIEM. A więc, oznacza to dla źidków, że nie mają, co czekać. Kończą okupację POLSKI, a oficjalnie, na podstawie już żydowskiej konstytucji przejmują terytorium POLSKI.
Zainicjowane przez źida dudę referendum w sprawie konstytucji, jest tylko pozorem, fikcją, gdyż talmudyczna źida, tylko planuje podmienić na np. „konstytucję polin”, w której napiszą sobie, co zechcą. I co talmudycznej źida, ktoś zrobi? Jednak POLACY, w każdej chwili są władni przerwać źida okupację terytorium POLSKI, tylko poprzez uprawomocnienie swoich symboli narodowych, czyli to o czym pisałam, która to czynność legalna, przerwałaby zgodnie z prawem żydowską okupację POLSKI.
Źida, uaktywnili wszystkich masonów/źidków, którzy potrafią pisać, aby POLAKÓW oszukiwać, wmawiać, że POLACY są w sytuacji bez wyjścia. Podczas, gdy faktycznie jest wprost odwrotnie. To źida są w sytuacji bez wyjścia, gdy POLACY (tylko rdzenni), odmówią oficjalnie udziału w referendum w sprawie konstytucji, a uprzednio podejmą i zakończą swoje działania, w sprawie uprawomocnienia symboli narodowych POLSKI (Królestwa Polskiego- np. LACHYSTANU).

Ważna zapowiedź prezydenta Dudy: Chcę, aby w przyszłym – 2018 roku – odbyło się referendum ws. konstytucji!

PB: Pani Trzcińska, Po co durny szowinistyczny wstęp? Odpycha z miejsca od czytania. Strasznie to długie, doktoratu z prawa wymaga. PRL tworem nielegalnym, narzuconym przez żydłactfo globalne w Jałcie, wdrożonym przez żydłactfo „komunistyczne”. Podobnie III RP: narzucona przez żydłactfo „kapitalistyczne”.  We wszystkich przypadkach okłamano Suwerena propagandą i hasbarą, manipulowano „demokratycznymi” wyborami.

Dlatego były/są to twory nielegalne. Wszelkie zobowiązania (długi, sojusze międzynarodowe…) przypisane Suwerenowi nieobowiązują Go. A wszelki majątek narodowy utracony, zrabowany przez obcych podczas tego okresu  należy do Suwerena. Wszelkie postanowienia międzynarodowe i wewnętrzne krajowe z tych okresów nie mają mocy prawnej (np. prywatyzacja przemysłu) i beneficjenci muszą oddać co zabrali oraz zrekompensować Suwerena za szkody nie-materialne. Kropka.

W co gra Wojciech Olszański, ksywa Aleksander Jabłonowski…

PB: Tajna organizacja: tylko oni wiedzą, na pewno nie ty… Sikanie po nogach: akurat mu to przysparza oszołomskich pomówień  o masoństwo. Mi to wisi, osądzam go po czynach a nie legitymacjach, podobnie rozsądna część narodu: niepotrzebuje wskazówek twych ani oszołomów.

Andrzej Szubert: Aleś dzieciak. Uwierzyłeś w mitologię Olszańskiego i ten jego wymyślony związek jaszczurzy.

Wymyślił go aby stworzyć wokół siebie legendę – tajemniczy, wtajemniczony, niezłomny.

Nie ma możliwości, aby taki związek istniał dziesiątki lat w PRL i ćwierć wieku w III żydo-RP i żeby nikt nigdy o nim nigdy nie słyszał. I nagle pojawia się bojownik i mówi – jestem jego członkiem i spadkobiercą.Piękna mitologia, wspaniała otoczka, wyznawcy sikają po nogach z wrażenia. A ja pukam się palcem w czoło.

PB: 1. Jabłonowski może powiedzieć publicznie co chce, żydłactfo i pachołki robią gorsze rzeczy. Durnemu zaczepnemu pytkowi/agenciurze b. dobrze odpowiedział — gamoń udaje że nie wie, że to organizacja tajna i info niedostanie. W warunkach polskich to jest najlepsze wyjście. Byłem kiedyś uprzejmy, dworski, to mnie zeżarli idioci użyteczni i agenciury. Tera się niepatyczkuję.

2. Cichocki w znaczeniu: masz blyskawiczne rozwiązanie, tylko niewiadomo jak osiągnąć :)))
Proces uświadomienia i zjednoczenia narodu, jeśli w ogóle możliwy, wymaga m.in. scalenia grup ponad wyznaniami itd. Nie jesteś tu czempionem nienawidząc hurtowo katolików —  ok. 25% Polaków (praktykujący), a w podrywach (okresy przełomowe dla narodu) nawet do ok. 80 % w kościołach.
Olszański nie  jest zaślepiony jewrounią, jakbyś sugerował. Posłuchaj uważnie filmiku. Tak jak niemożliwe jest błyskawiczne odspawanie się od unii i NATO, doszlusowanie do Rosji nienastąpiłoby szybko. Sam rozumiesz, że to proces, więc rób żeby się ziścił i nie kładź kłód. Jest 7.5 mld ludzi o poglądach różnych od twoich — będziesz wszystkich kosił?

Andrzej Szubert: Przeginasz pałę Piotrusiu…

1) Nie jestem osobą publiczną jak on, nie organizuję pseudonarodowego frontu rzekomo polskiego i nie stawiam się na szczycie jego piramidy. Owszem, mam ostry język i niewyparzoną gębę, wyśmiewam głupców piszących brednie i bzdury, ale zacytuj gdzie i komu napisałem: „a co ty jesteś kurwa kablem”? I to publicznie!
2) Nie stawiaj mnie w jednym szeregu z oszołomem produkującym dekrety samozwańczym wodzem Cichockim. Nie wiem nawet czy jest on prorosyjski. Jeśli już, to mój stosunek fo Rosji bardziej stawia mnie obok Piskorskiego a nie obok wodza dekretowca. Ponadto, jeśli chcemy aby kiedykolwiek doszło do sojuszu z Rosją, to musimy o tym mówić na okrągło, nawet obecnie, gdy nie jest to możliwe. Po to, aby ludzi oswajać z tą wizją. Natomiast bredzenie, że jewrounia nas uchroni jest bredzeniem. I tym bardziej oddala ew. sojusz z Rosją, im większym autorytetem cieszy się głosiciel takich właśnie antypolskich i antypaństwowych bredni, że jewwrounia niby nas ochroni.

PB: Dzięki za łaskawe pozwolenie na modlitwę buhaha  (1) Olszański doznał dość draństwa od polactfa i agenciur, doskonale go rozumiem co do stylu odpowiadania gnojkom. A ty nie? buhaha (2) Kiedy występujemy z jewrounii i NATO, dołączamy do Rosji — na okrzyk wodza Szuberta czy Cichockiego? LOL

Andrzej Szubert: 1) Chcąc być osobą publiczną i będąc nią ma się obowiązek poważnie traktować pytających i ich pytania. Oczywiście można odmówić na nie odpowiedzi, ale bez rzucania kurwami. To objawiciela jako osobę publiczną całkowicie dyskwalifikuje.
2) Na brednie objawiciela o jewrounii odpowiem krótko – występujemy z jewrounii, z bandyckiego nato, zawieramy z Rosją sojusz polityczny, gospodarczy i militarny – i wtedy Niemcy mogą nam naskoczyć. Przekonywanie Polaków, że jewrounia jest w jakimkolwiek sposób dla Polski korzystna to zdrada polskiej racji stanu.

Na tym kończę sprawę Olszańskiego. A ty możesz się do niego modlić…

PB: Olszański powinien trzymać na postronku pitolenie o niczym, oglądanie się za dupami na opublikowanych filmikach.

PB do Ktoś i in. na forum WPS: Ale ci się pop…ło pod sufitem: loża francuska, roSSija, Dugin, Putin, papiusz buhaha Wszystko tylko ŻADNEGO konkretu o Olszańskim.

Jazgot ciot w maglu :))) Merytoryki blisko zera, za to plotek, domysłów i co ślina na język — nadto… Dziwicie się, że niemacie przebicia?  Zamiast bzdeczyć, nie prościej zapytać Olszańskiego? To gość przyjazny i bezpośredni. Najlepiej w 4 oczy, bo mejla mu mogą kontrolować suszpy. Czemu nie wywiad w standardzie reporterskim?

Co do piań nt. Mossakowskiego; agenturalnie podłożył się pod nagonkę na pomniki krasnoarmiejców — chłopaków którzy na naszych ziemiach oddali życie w walce z draństwem hitlerowskim, a że dla innego draństwa, to oni niewiedzieli, podobnie jak wielu tutaj nierozbiera się obecnie. Olszański przynajmniej zachował neutralność i zdrowy rozsądek nt. Rosji…

Nic niewyjaśniliście, napierdzieliście się w stołki i postukali w klawiatury… Bzdeczenie ad hominem sprawia mi wymioty… mam w pamięci agenturalne i użytecznie durne insynuacje, poniżenia itd. kiedy po raz 1-szy wyszedłem na scenę publiczną w 2009 w kampanii przeciw zmyle z H1N1. Przykłady dupków wam podobnych:

https://grypa666.wordpress.com/2009/11/04/sympatetyk-fnbg-szantazuje-beina-za-antysemityzm/

https://grypa666.wordpress.com/dr-inz-maciej-pokora-2/

https://piotrbein.wordpress.com/2012/03/27/kisielowy-humor/

https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/23/ze-swira-czy-z-polecenia/

https://piotrbein.wordpress.com/2012/12/06/zydolog-szaleje-na-stopsy/

https://piotrbein.wordpress.com/2013/11/02/jerzy-ulicki-rek-z-powrotem-w-pralni-the-rebel-wywalony-z-polecanych/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/28/skowyt-gnojowego-maruchy/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/07/26/kim-jest-bein-dla-ickow/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/08/09/krzysztof-rogala-kim-jest/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/08/22/2013-jaszczurowemu-polactfu-do-pamietniczka/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/08/14/cipy-lowieckie-znow-dostaly-rozwolnienia/

https://grypa666.wordpress.com/2016/02/10/sprawa-roberta-brzozy-wydanie-specjalne/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/10/09/fredzlowatej-sprawdzaczce-u-monitora/

https://piotrbein.wordpress.com/2015/07/26/problemy-starcze-fotelowego-doktora-glogoczowskiego/

https://piotrbein.wordpress.com/2016/03/26/radwanska-vollus-walcowana-w-poprzek-przez-neo-ubecje/

https://piotrbein.wordpress.com/2016/04/21/recydywista-sw-jozef-z-boguchwaly/

Ktoś:  Jak się grzebnie w genealogie olszańskich / jabłonowskich i związku jaszczurczego (notabene pachnie na mile promocją pustynnego jaszczura) to się można dokopać odniesienia do przynależności antenata do loży francuskiej…

Może tu tkwi ten haczyk …. w tym co umyślono lako „los polski” w planie dugina….. jako antytezę na brytolskie polin….  bo skoro raz olszańskie/ jabłonowskie OTWARCIE ZACHWALAŁY SOJUSZ znaczy nadwiślański kraj rad w składzie „matiuszki” roSSiji to teraz po fiasku tej „dobrowolnej” akcesji zachwalany jest plan B czyli kalka tego to wsza zwana JP1 zrobiła w 1919 roku czyli NAPADNIĘCIE na roSSiję by ta łaskawa znowu nas „wyzwoliła” i dołączyła do siebie jako jedną z jewropejskich ziem obiecanych jej Planem Gomberga (i też Dugina).

PB: :))) 1-szy filmik: wielki szacun dla Olszańskiego! dobrze przysrał klawiaturowemu pytkowi buhaha
2-gi filmik min. ok. 8:00 pragmatyczna akceptacja UE przez jak sam mówi eurosceptyka na przykładzie ochrony przez prawo unijne od GMO (niestety ominięte przez KneSSejm, ale wtedy nie było to jeszcze jasne).

Andrzej Szubert:  Widać, że św. objawiacz nie lubi, by mu zaglądano w karty. I jeszcze zachwalał jewrounię jako nasz ratunek.

PB: Panie Zdzisławie, problem Olszańskiego w tym, że umie gadać ciekawie, ale przy braku wiedzy ma to co najwyżej narodowo-gawędziarski skutek jak w przypadkach Michalkiewicza i Brauna: propagandyzowanie, kolportowanie mitów, przekłamań i fałszerstw historii… Parę najważniejszych:

– Ingorancja ws. exploatacyjnych zrywów „narodowych” (co podsumował Andrzej Szubert)
– „1 mln” zabitych cywilów w Iraku od pocz. l. 1990-ych — w realce co najmniej 5-6 mln wg niezależnych badaczy ludobójstwa.
Niestety, bije z jego produkcji przypadkowo-zlepkowa wiedza. Ponadto Olszański sypie anegdotkami jak Michalkiewicz– to chwyta lud, lecz można się łatwo wkopać i  zasiać powszechną ignorancję w narodzie.
Po co Olszańskiemu wizja? Jest oratorem a nie politykiem ani przywódcą. Należałoby mu pomóc, poprawiając błędy faktograficzne, a lepiej — przygotowując z nim kolejne przemowy i happeningi od strony merytorycznej i faktograficznej. Co do religionizmu, należałoby go uświadomić o naturze radia co niemaryja etc. i zobaczyć, czy przyjął. Dopiero wtedy olać jako kolaboranta ż-okupantów.
Andrzej Szubert: Zwłaszcza na tym spędzie rebe rydzykowego bydełka z okazji rocznicy żydo  radia ma-ryja dał popis – gadał  jak prawdziwy duszpastuch (od 56 sek.).
Walerian Dąbrowski: Kolejny słup mający za zadanie przeciągać jak się da najdłużej  obecny stan „w imię Boga” .
Zdzisław Jankowski: Aleksander Jabłonowski, Wojciech Olszański, mówi ciekawe rzeczy i przedstawia niekiedy ciekawą historię. Odczytuję tak, ze jest to osoba pozytywna. Brakuję mu wizji Polski, jak wyjść z totalnej lichwy i korupcji, która zżera i pożera nie tylko polską gospodarkę narodową, ale unicestwia Polskę w ogóle.
PB: Na obronę Olszańskiego: nie raz wykazał dyletantyzm historyczny, zdenerwował tym np. Leszka Żebrowskiego, a Maciej Poręba „pilnuje” go we wspólnych filmikach. To jest wybaczalne dla dyletanta, natomiast należałoby spytać, jakie ma OBECNIE poglądy nt. zrywów narodowych dla unych. Szkoda byłoby wylać go z balii z uwagi na jego antywojenność, neutralność w stos. do Rosji i świadomość agenturalności żontuf bez wzgl. na orientację sexu… sorka potyli… sorka polityczną.

Zestaw tych poglądów u katolika jest wyjątkowy i powinniśmy pracować nad Olszańskim, zamiast olać kolejnego patriotę. Bo wtedy kto zostanie?

Czas pokaże co to utworzyli znowu… Suszpy niedopuszczą by było to skuteczne. Zresztą nie jest w obecnych warunkach potrzebne. Wystarczyłaby powszechna wysoka świadomość, która spowodowałaby np. wyjście miliona Polaków na Rakowiecką w reakcji na skatowanie Dra Piskorskiego…

Litwa: Policja kazała usunąć polską flagę! Czy będzie interwencja polskich władz?

PB: Na Białorusi Polacy mają pełne prawa mniejszości, mogą pokazywać swą flagę i język, obchodzić swe święta i organizować narodowe uroczystości, na przykład. Widocznie tylko w jewrosojuzie żydłactfu wolno jątrzyć nienawiść i utrzymywać zadry międzyetniczne.

Kolejna odezwa Cichockiego

PB: Romku, piszesz pod starszą definicję suwerena, używam tej:  podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią. Prawa suwerena przynależą: urzędującym monarchom, pretendentom do tronów i tytularnym monarchom, papieżowi, niektórym wschodnim patriarchom (np. patriarsze Konstantynopola) oraz narodom rządzącym się w systemie demokratycznym (gdzie funkcjonuje zasada suwerenności ludu).

Suwerenność ludu lub suwerenność narodu – doktryna, zgodnie z którą lud, rozumiany jako polityczna wspólnota obywateli (obywatelstwo), jest suwerenem w państwie i od niego wywodzi się legitymizacja władzy.

O naturalnej, danej przez Boga, naturze suwerenności mówił bodajże Ks. Prof. Dr. Guz w jednym ze swych wykładów.

obecne panstwo polskie nie jest suwerenne — Państwo nie jest, ale naród wg prawa naturalnego pozostaje suwerenem bez wzgl. na reprezentację.

Roman Kafel: Panowie uspokójcie sie prosze…. Po pierwsze zacznijcie mowic jezykiem zrozumialym dla normalnych ludzi, poslugujac sie obowiazujaca terminologia. I przede wszystkim starajcie sie zrozumieć pojecia jakimi sie poslugujecuie. Suwerennosc…to pojecie odnoszace sie tylko i wylacznie do panstwa. Obojetnei do jakiego panstwa ale panstwa przez ktroe narod, lud..realizuje swoj staut suwerena i  zasad. suwerennosci.
Nie mozna sie oglosic suwerenem. Czlowiek jako osoba fizyczna nie moze byc suwerenem! Jesli nim jest to dlatego ze pelni funkcje suwerena np jako kniaz , krol cysorz, czy naczelnik panstwa..ale tylko wtedy, gdy ta funkcje sprawuje legalnie i prawnie.
Nie mozna sie samemu  oglosic krolem…owszem narod moze kogos oglosic Krolem i jemu przekazac atrybuty suwerena.  Suweren posiada trzy cechy i prawa -jakie mu zostaja przydzielone pro publico bono ,a najwazniejsze to :
Pelna wladza nad okreslonym granicami terytorium i ludnoscia to terytorium zamieszkujace. TO tego prawa nalezy :
– zdolnosc i moc stanowienia praw i ich egzekucji
czyli wladza sedziowska.
– zdolnosc obrony terytoprium przed wrogami zewnetrznymi i policja wewnetrzna
– zdolnosc bicia monety – czy kreacji wlasnego suwerennego pieniadza w tym kredytu.
Suweren nie podlega nikomu poza tymi, ktorzy mu przekazqali atrybudy suwerena dla ich DObra Wspolnego i tylki dla Ich Dobra Wspolnego..w procesie Powszechnego konsensusu..czyli in consensu populorum, czyli w powszechnej ZDODY czy jeszcze daniej MIRu.
Pomyslcie troszeczke….i osapnijcie..i nei ladujcie sie w klopoty. Oczywiscie obecne panstwo polskie nei jest suwerenne…ale tez- jak panowie widza -Narod POlski…nie ma swojego suwernnego panstwa. Taka jest prawda!
Ale leczyc mozna tylko wg prawidlowej diagnozy..a Panowie, jak zwykle..Oglosi sie Powstanie……ja z synowcem na przedzie i..jakos to bedzie!
Za kazda abstrakcja Panowie kryje sie zawsze Rzeczywistosc… a Rzeczywistosc to Prawda…a PRWDA TO ADEQUATIO REI ET INTELECTUS….. i nie zmieni tego zadne ” A MNIE SIE WIDZI ” czy „MI SIE WYDAJE”,
To co panowie reprezentujecie to dokladnie to ,,co kiedys dzialo sie pod Wieza Babel…kiedy pomieszano ludziam pojecia za pomoca…semantyki:-)))))

Niezwykle przyjaznie i ugodowo — RomanK

PB: Panie Tadeuszu Cichocki, Spamowanie byłoby tu najmniejszym problemem. Może Pan beknąć za nawoływanie do przemocy (już ma Pan za to wraz z szajbniętymi zwolennikami szlaban w Kanadzie od RCMP). Powołując się na naturalne Prawo Suwerena do samostanowienia, wydaje Pan dekrety, nakazy jako samozwańczy wódz, bez zgody Suwerena. W tym tkwi pułapka Pańskiego działąnia… A szkoda, bo ma Pan zapał i charyzmę, które mógłby Pan lepiej spożytkować dla dobra Narodu.

„Tadeusz Cichocki” <tcichocki@tcichocki.pl>
Wysłane: nie, kwi 30, 2017, 17:15
Temat: Fw: TC – Do wszystkich organów w RP. List otwarty. 2017.04.16

Witam. Wiadomości przesłane w załączeniu odnoszą się do najistotniejszych spraw społeczno-politycznych wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny. Mowa jest o nielegalnym funkcjonowaniu organów w państwie, nielegalnym prawie, braku obowiązku opłacania podatków na rzecz uzurpatorów i składania deklaracji podatkowych, …, konieczności zmian!
Nie są one w rozumieniu art. 2.2 oraz 9.2 Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dn. 15.07.2016 r. poz. 1030) spamem, czyli informacjami handlowymi podlegającymi zakazowi przesyłania. Próby wprowadzenia w dyrektywie UE zakazu rozsyłania wiadomości o charakterze społeczno-politycznym zostały w 2002 r. odrzucone przez Parlament Europejski.
Adres pozyskany został z ogólnodostępnych informacji internetowych. Udostępnienie jego uznane zostało za zaproszenie do nawiązania kontaktu. Na żądanie adres zostanie usunięty z bazy kontaktów.
Inne dokumenty/informacje dostępne są (i okresowo uzupełniane o kolejne). Polecam też krótki film.

szystkie osoby zgadzające się z treścią wiadomości proszę o pomoc w ich rozpowszechnianiu.

Sprawa Macrona

Andrzej Szubert: I po co Pieczonce to tłumaczysz? Prędzej zrozumiałby koń na granicy niż on. Pieczonka to wytwór i ofiara me(n)dialnego matrixu, inteligentny inaczej. Tacy jak on to doskonały materiał na zachipowane ludzkie bydło robocze. Wywłaszczą go ze wszystkiego, zachipują, zagnają do kieratu za michę żarcia z ochłapów a Pieczonka nadal będzie pluł i szczuł na Rosję klepiąc jak litanię te wszystkie wciśnięte mu do łba antyrosyjskie brednie. Przypadek beznadziejny…

PB: panie Tadziu, kto tu dureń… Rosja ma tyle zapłacić za swój Krym co Polska za Śląsk buhaha jesteś rzecznikiem sruli? ale prawdę piszesz: nie udało się żydłactfu strącić więcej samolotów nad Donbasem, to odreagowali nad Synajem

kogo ty niby chwalisz? komu oddałbyś Sachalin i Kuryle i dlaczego? Rosja niewybiera się podbić Japonii, a USraelscy ż-neokoni z Japońcami ślinią się na przejęcie Kuryli na bazy w podchodach pod Rosję i Chiny

Tadeusz Pieczonka:  szanowny durniu, Gówno prawdą jest to, że faszyzm PiSraelitów przypomina rządy Putina. W Rosji panuje praworządność i demokracja parlamentarna, a prezydent Putin cieszy się ogromnym poparciem zdecydowanej większości społeczeństwa, czego nie można powiedzieć o jakiejkolwiek marionetce żydo-banksterów na zachodzie – od Trampka bandyty  ZAPOMNIAŁEŚ  dopisać, że w związku z INTERnacjonalistycznym obowiązkiem  pan PUTIN zapomniał zapłacić za KRYM;;; niczym AMERYKANIE za ALASKĘ ,  no i nie udało się strącić kolejnych samolotów nad UKRAINĄ.

ZRESZTĄ UKRAIŃSKI WĄTEK  , to kolejny sukces internacjonalistycznej proweniencji.  SACHALIN  i wyspy KURYLSKIE, dają kolejny asumpt do chwalenia ” słowiańszczyzny” z cyrylicą na KRZYŻU.
Zespół Reduty Dobrego Imienia: Szanowni Państwo, Kandydat we francuskiej kampanii prezydenckiej, Emmanuel Macron użył w toku swojej kampanii porównania Polski do dyktatury Putina, sytuąjc Polskę w okolicach „populistycznego faszyzmu”. Według naszych źródeł ataki Macrona na Polskę nie są przypadkowe. Jest to świadoma akcja antypolska, mająca zjednać Macronowi głosy wsród skrajnej „antyfaszystowskiej lewicy”. W najbliższej debacie prezydenckiej w środę 3 maja też najprawdopodobniej użyje tego porównania.
Potrzebna jest nasza akcja, uświadamiająca Francuzom niestosowność takich porównań i że w gruncie rzeczy wystąpienie Macrona jest przeciw „wartościom europejskim”, których rzekomo broni. Polskie MSZ wydało oświadczenie, którego tekst zamieszczamy poniżej. Równocześnie podajemy tekst francuski, i angielski, które prosimy rozpowszechniać wśród swoich znajomych.
Nie chodzi nam tu o obronę tego czy innego polityka, lecz o to, że kandydat na prezydenta Francji antagonizuje Francuzów przeciwko Polakom. Z punktu widzenia interesów polskich musimy się temu przeciwstawić i dać jasny sygnał, że tego rodzaju akcje ze strony prawdopodobnego przywódcy kraju sojuszniczego są niedopuszczalne. Jesteśmy w NATO i tego rodzaju słowa osłabiają spójność sojuszu.

Andrzej Szubert: Reduto obrony dobrego PiSraelskiego imienia… To co powiedzał Macron to 50 % prawda i 50 % gówno prawda. Prawdą jest, że żondy PiSraela to zwykły populistyczny faszyzm!!! Na dodatek ostatnio ludobójczy wobec Polaków.  Gówno prawdą jest to, że faszyzm PiSraelitów przypomina rządy Putina. W Rosji panuje praworządność i demokracja parlamentarna, a prezydent Putin cieszy się ogromnym poparciem zdecydowanej większości społeczeństwa, czego nie można powiedzieć o jakiejkolwiek marionetce żydo-banksterów na zachodzie – od Trampka bandyty do Kalksteina PiSraelity.

Jesteśmy w NATO i tego rodzaju słowa osłabiają spójność sojuszu. — A ja żądam natychmiastowego wystąpienia Polski z tej bandyckiej terrorystycznej organizacji służącej interesom Izraela i żydo-banksterów. I mam ten bandycki sojusz w dupie. Jak długo będziemy wasalem bandytów i jak długo polskie wojsko będzie jeszcze mięsem armatnim w żydowskich wojnach?

https://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE

Bez wyrazów uszanowania. — as

Otylia Zigman:  REDUTO DOBREGO IMIENIA, TEN PROBLEM z OSKARZANIEM NAS POLAKÓW PREPAROWANYMI KŁAMSTWAMI, ZAKOŃCZY SIĘ DEFINITYWNIE PO WYMIANIE OBECNEGO RZĄDU NA BLIZEJ ZWIĄZANEGO Z NARODEM POLSKIM, KTÓRY BĘDZIE DBAŁ O INTERESY SUWERENA.

††††††††††††††††††††††††

Polski Instytut Żydłackich Wartości

Mariusz Grabas: Zagórskiemu pod filmikiem o „wartościach” metali „strategicznych” napisałem komentarz, mgrabas2 dni temu prawdziwe bogactwo to nie żadne metale tylko trwałe małżeństwo, silna rodzina, dzieci nauczone miłości i wybierania prawdziwego dobra a u siebie na blogu opublikowałem uzupełniający artykuł, aby Polacy zamiast kierować uwagę na „wartości” obudzili się.
PB: Pimpusiu, na portalu Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości powiesili sobie portret Mamona — skyline City of London. Szukasz „inwestycji” czy ukrytej prawdy jako społecznik-patriota? Zabłądziłeś w puszczy …hasbary buhaha Czemu wojska żNATO nie rozlokowaly sie w Złotowie, na terenach gazo- i roponośnych w Polin, czy przy kopalniach KGHM?
 
Armia USraela w Polin dla ochrony ż-korporacyjnych poszukiwaczy i kopalni? — Żont i skundleni rodacy z otwartymi ręcamy ich przyjmują … będzie się polactfo przepychać w kolejce, żeby trzymać kutasy tamtym jak szczają na naszą ziemię i naród.

Podobnie hasbara wmawia o rzekomym celu „zasobowym” inwazyj i okupacyj  (pola i rury ropy i gazu). Np. na  Bałkanach chodziło o podchody pod Rosję, handel ż-CIA narkotykami  z Afganistanu, okupację Serbów, zadomowienie „Al Kaidy” BrzezinSSky’ego w Europie z wypadami do USraela, zaganianie bałkańców do jewrosojuza i wywracanie ich państw — słowem totalna 100% ż-agenda. Można za cenę wojen kupić tuleż lub więcej narodów w uczciwych ukłądach, zyskać sobie sojuszników… ale nie o to żydłactfu chodzi z gojami.

Przy okazji Kosowa, parchy na ciele ludzkości ukradły tamtejsze zasoby pod ziemią, ale dla uduchowionych, nieskundlonych Serbów ważniejsza jest kradzież ich kolebki kosowskiej… żydłactwo nigdy nie ma jednego celu w inwazji czy agresji.

Druga zasada dla edukacji antyparchatych: żydłactfo jak robi biznes to co najmniej z przodami 50 razy wyższymi niż dostanie goj; możesz se obmacać ten kawałek metalu rzadkiego– i tak ci odbierze dekretem  kalksztajn czy dóda gdy przyjdzie czas poważnego „kryzysu” — identycznie jak odbierze ci srebro i złoto: bez żadnej rekompensaty.

Uważaj, żeby nie był to stop np. zubożonego uranu czy z radioaktywnego recyklingu — jak sprawdzisz?

Podaż kontroluje żydłactfo mając w łapach kopalnie i przerób, popyt też — poprzez kontrolę przez ż-korporacje produkcji zabawek z metali rzadkich, nakłady na badania i rozwój nad substytutami (np. Japonia niepotrzebuje tych metali do swych spec-magnesów)…  poprzez „reklamę” metali rzadkich jak w filmiku… poprzez wydzielanie okruch na rynek publiczny z ich kopalni.

Qrevsko wysoką cenę podyktował monopol „chiński” (jeśli nie wierzysz że żydłactfo trzyma Chiny za jaja, to rozkłądam ręce), który topnieje, a z nim ceny i wartość „rzadkiego” surowca, występującego w skorupie Ziemi 200 razy lepiej niż złoto.

Więc masz odpowiedź jako „inwestor”. „Zainwestujesz” w monetę ze szczerego złota, którą możesz wymienić u piekarza na bochenek chleba, czy w wałek kilogramowy rzadkiego metalu, który ci zerwie kieszeń? Żeby zdrenować złoto od gojów, żydłactfo napędza na coś mniej dla nich wartościowego.  Kup 1 kg łożysk b. wysokiej jakości — mniej więcej tyleż są „warte”. Zainwestuj w rodzinę: dużo dzieci, dobrze odżywionych zdrowych wysportowanych i wyedukowanych… w szczęśliwą żonę, porządny dom i ogród. Niema lepszej „inwestycji”. A jak ci zostanie nieco, wesprzyj rodaka mniej zaradnego czy fortunnego. To najlepsza „inwestycja” w oczach Wszechobecnego. 

Teraz odpowiedź dla patrioty. „Zainwestujesz” w metal rzadki nie z Polski, tylko z ż-kompleksu jego wydobycia i przetwarzania. Jak to pomoże Ojczyźnie? Rodakom? — co najwyżej polskim szabas gnojnym oszustom jak w filmiku spod portretu Mamona. Oni wszyscy są agentami/pośrednikami  do naganiania naiwnych, nad nimi są krajowi pośrednicy, a ci podlegają hierarchi żydokorporacjonizmu i istnieją, by jej służyć jak Talmud przykazał. Wszyscy dostają ochłapy z ż-stołu, kawałek znoju frajerskiego goja.

Zatraciłeś instynkt (o duszy już niewspomnę) Słowianina. Popatrz na wypasionego Wajdę: pulchne paluszki poobwieszane metalami rzadkimi, więcej w klapie, roboty nie tknęły w życiu. Popatrz na młodo-kapitalistę wykształciucha postempowego technologicznie: załapał się na „niezależnego przedsiębiorcę” wg reguły co zrobić żeby zarobić a się nienarobić. Wyobraź se go przy pługu, albo w gnoju karmiącego świnki buhaha

Zagórski podziela ich „wartości” buhaha — patrz pod koniec filmiku. Prawdziwe, 100% żydłackie wartości!

Opracowania o zasobach tych metali niewymieniają Polski. Polactfo w swym szowinizmie zrobiło z tego jak zwykle wybraną wyjątkowość –objaw judaizacji mentalnej. Wojska do tego niepotrzebne, podbój gojów „zdemokratyzowanych” żydłactfo wykonuje istytucjami demonkracj: KneSSejm i prezio podpiszą im każdą ustawkę, ścierwomedia zwiodą od prawdziwej zarazy: w tym czasie ż-korporacje przepchną szereg ludobójczych i antynarodowych ustawek, w tym  zawłaszczanie majątku narodowego i zasobów naturalnych bez jednego wystrzału 
Rzadkie metale strategiczne to przekleństwo:
  • eko-zagrożenia, w tym radiacyjne
  • niezbędne zbrojeniówce (monopl żydłacki)  
  • niezbędne w zabawkach dla gojów — telawiwzjory i komórki do masowego prania mózgów i socjo-manipulacji.

Jak one rzadkie i jak drogie żydłactfu niech świadczy fakt wyrzucania na śmieci produktów je zawierających. Skoro 10 mln ton trza przekopać gruntu dla 1 g takiego metalu, to czy nie łatwiej recyklingować ze śmieci?

Dzięki za zapytanie, namozoliłem się z odpowiedzią, ale nie na marne: pasuje jak ulał do podobnego qrvienia się przez rodakuf: Papug.pl zainwestował w Ks. Międlara, gnidę neo-ubecji i naganiacza hasbary.
Proszę w zapłacie przeczytać i skomentować :)) ale jako Polak i Słowianin do qrvy nędzy, a nie durny zżydłacony goj :)))

Pimpuś: Kapitalny wywiad redaktora Zagórskiego!! Wyjaśnia dlaczego na Dolnym Śląsku i w przesmyku Suwalskim rozlokowały się siły militarne syjonistycznych bandytów!! Polska to naprawdę bardzo bogaty kraj! Wyśmiewany przez Opolczyka Szczytyński ma w wielu swoich filmach rację!!!

Srebro z KGHMPolska jest kolonią Zachodu

PB: 1200 t produkcji srebra rocznie w postaci monet i sztabek lokacyjnych ma detaliczną wartość rynkową ok. 4 mld zł. KGHM sprzedaje to srebro (ręka rękę myje?) żydłackim kombinatorom za ok. 2/3 tej wartości. W stos. do PKB, 4 mld zł to tylko niecałe 1 % , ale jest to marnotrawstwo majątku narodowego (zasoby naturalne w ziemi Polaków) wzbogacające żydłactfo światowe. Ilu miglanców muślimskich i ukraińskich możnaby za to przyjąć :)))

Komentarze 3 to “Polski Instytut Żydłackich Wartości”

  1. mgrabas said

    http://vaccgenocide.wordpress.com/2017/05/02/kto-zabil-alexa-spourdalakisa/

  2. […] Więcej — patrz wpis poprzedni …i poprzedzający […]

  3. […] Solidaryzuję się z Szanowną Rodziną i Bliskimi śp. Magdaleny Żuk w tej tragedii, składam szczere kondolencje […] Więcej — patrz wpis poprzedni …i poprzedzający […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s