Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Inne nacje o nas

Posted by grypa666 w dniu 23/04/2017

HIPER-ALARM: Szczepienia gwałcą konwencję praw człowieka UE

PB: Dziękujemy Pani Profesor za mrówczą pracę dla bio-obrony Narodu Polskiego! Z ostatnich Pani zajawek zrobiłem 2 hiper–alarmy (hiper = zagrożenie bio-integralności Narodu). — pozdrawiam serdecznie

Prof. Majewska: Poniżej załączony jest katalog praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, którą Polska podpisała przystępując do UE.  Pospieszny rzut okiem na ten katalog uświadamia nam, że polski minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz jego ministerstwo, zmuszając rodziców do szczepienia dzieci toksycznymi szczepionkami, z premedytacją i okrucieństwem gwałcą prawie wszystkie prawa człowieka wyliczone w tej konwencji w odniesieniu do polskich dzieci i ich rodziców. Oto ich lista:

prawo życia: Jest bardzo wiele dowodów, danych naukowych, statystycznych, demograficznych i innych, że szczepionki zabiją znaczną część wcześniej zdrowych dzieci.  Wymuszając szczepienia polskie MZ gwałci prawo do życia zabitych szczepionkami dzieci. Naruszony art. 2. EKPC.

zakaz tortur: Wymuszane przez MZ szczepienia dzieci, należy uznać za tortury, gdyż poza bólem iniekcji, szczepienia często wywołują trwałe choroby i kalectwo, co wiąże się z chronicznym bólem fizycznym i psychicznym. Dzieci z autyzmem poszczepiennym samo-okaleczają się, są obiektami znęcania się, ulegają częstym wypadkom, są zabijane lub giną.   Naruszony art. 3 EKPC.

zakaz niewolnictwa: Polskie dzieci są traktowanie przez MZ, establiszment medyczny i polski rząd jako niewolnicy globalnych producentów szczepionek, na których testuje się – wbrew ich woli i wiedzy – groźne szczepionkowe preparaty, służące do generowania wielkich zysków dla przemysłu farmaceutycznego, jego lobbystów i urzędników.  Naruszony art. 4 EKPC.

prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego: Przymusowe toksyczne szczepienia w sposób oczywisty gwałcą prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego zarówno polskich dzieci jak i ich rodziców.  Naruszony art. 5 EKPC.

zakaz karania bez ustawy: Polskie urzędy państwowe podlegające MZ (sanepidy) nakładają na rodziców nielegalne kary finansowe za unikanie okaleczania lub zabijania ich dzieci toksycznymi szczepionkami. Tym samym naruszają artykuł 7 EKPC.  

poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego: Polskie MZ, zmuszając rodziców do szczepienia dzieci, rujnuje prywatne i rodzinne życie okaleczonych szczepionkami dzieci, odbierając im prawo do zdrowia i samostanowienia, oraz obciążając rodziny niebotycznymi kosztami związanymi z leczeniem ofiar szczepień.   Naruszony art. 8 EKPC.

wolność myśli, sumienia i wyznania:  Zmuszając rodziców do szczepienia swych dzieci wbrew własnej woli,  sumieniu, przekonaniom lub wierze, polskie MZ w sposób ewidentny gwałci prawa człowieka, naruszając art. 9 EKPC.

wolność słowa: MZ, skorumpowany establiszment medyczny i polskie media odbierają prawo do wolności słowa rodzicom okaleczonych szczepionkami dzieci, ich adwokatom społecznym oraz lekarzom, którzy chcą rzetelnie informować pacjentów o groźnych powikłaniach poszczepiennych, grożąc im za to karami i odbieraniem licencji.   Naruszenie art. 10 EKPC.

zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności: Polskie MZ w sposób jawny dyskryminuje polskie dzieci i ich rodziców za przynależność narodową, odbierając im prawo do odmowy szkodliwych szczepień.  W większości krajów UE obywatele mają takie prawa i nikt nie może ich zmusić do przyjmowania szkodliwych medykamentów.  Naruszenie art. 14 EKPC.

zakaz kary śmierci w czasie pokoju: Przymusowo szczepiąc dzieci toksycznymi, zabójczymi szczepionkami polskie MZ de facto wykonuje na niewinnych, młodocianych obywatelach karę śmierci.  Podobne bestialskie  praktyki stosowali hitlerowcy na więźniach w obozach zagłady.  Naruszenie protokołu nr. 6 EKPC.

Poza karygodnym naruszeniem większości praw człowieka wymienionych w katalogu EKPC, polskie MZ bezpardonowo gwałci wiele praw gwarantowanych obywatelom RP przez Polską Konstytucję.   Jest niewyobrażalne, jak osoby, które w tak jawny i arogancki sposób depczą prawo polskie i prawo Unii Europejskiej, niszcząc biologicznie Polski Naród, piastują kierownicze stanowiska w MZ w rządzie partii, która zwie się Prawo i Sprawiedliwość.  W cywilizowanych krajach za takie naruszenia prawa i pośrednio zbrodnie, skorumpowani urzędnicy trafiają do trybunału i za kraty.          

 

(z Wikipedii) Katalog praw i wolności
gwarantowanych przez Europejską konwencję praw człowieka i protokoły dodatkowe

EKPC (1950 r.) Protokoły dodatkowe
 • prawo do życia (art. 2)
 • zakaz tortur (art. 3)
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4)
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5)
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6)
 • zakaz karania bez ustawy (art. 7)
 • poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8)
 • wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9)
 • wolność słowa (art. 10)
 • wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11)
 • prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12)
 • prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13)
 • zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14)
 • protokół nr 1 (1952 r.)
  • ochrona własności prywatnej
  • prawo do nauki
  • prawo do wolnych wyborów
 • protokół nr 4 (1963 r.)
  • zakaz pozbawiania wolności za długi
  • prawo swobodnego poruszania się
  • zakaz wydalania własnych obywateli
  • zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców
 • protokół nr 6 (1983 r.)
  • zakaz kary śmierci w czasie pokoju
 • protokół nr 7 (1984 r.)
  • gwarancje proceduralne przy wydalaniu cudzoziemców
  • prawo do odwołania w sprawach karnych
  • odszkodowanie za niesłuszne skazanie
  • zakaz ponownego sądzenia lub karania
  • równość małżonków w sferze cywilnoprawnej
 • protokół nr 12 (2000 r.)
  • ogólny zakaz dyskryminacji
 • protokół nr 13 (2002 r.)
  • całkowity zakaz kary śmierci (także w czasie wojny)

Warto też przeczytać.

http://stopnop.com.pl/europejski-trybunal-praw-czlowieka-zajmie-sie-przymusem-szczepien-w-polsce/

http://warszawskagazeta.pl/felietony/justyna-socha/item/4570-minister-radziwill-ignoruje-gwalcenie-praw-czlowieka-stop-nop-wraz-z-rodzicami-idzie-do-sadu

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/11/15/czy-minister-radziwill-sprzedaje-nas-koncernom-ratujmy-dzieci-stop-nieodpowiedzialnosci-organow-panstwa/

†††

W końcu jest fotka czapli, która odwiedziła moją sadzawkę

 

 

Sorka, nie umiem przekręcić fotki. Czapla stoi na terenie portu kolejki ogrodowej. Budynki i sprzęt portowy usunuęte na sezon zimowy. Foto Iwona

BOJKOTUJ produkty z Izraela

HIPER-ALARM Prof. Majewska: Zabójcze szczepienia DTP — Polska wraz z in. krajami Europy Wsch. wyróżnia się totalitarnym/przymusowym systemem szczepień, co skutkuje zwiększoną liczbą zgonów niemowląt oraz narastającą epidemią poszczepiennego autyzmu oraz in. upośledzeń neurologicznych dzieci

Kolejne badanie duńskich naukowców przeprowadzone w kraju afrykańskim wykazało dewastujące działanie szczepionek DTP  (dyfteryt, tężec, krztusiec) na przeżywalność niemowląt.  Niemowlęta, które otrzymały te szczepionki w wieku 3-5 miesięcy umierały 5 do 10 razy częściej niż te nieszczepione. Kartele farmacji oraz establishment medyczny w USA czy Europie nie zezwalają na przeprowadzenie  podobnych naturalistycznych i koniecznych badań w krajach rozwiniętych, lecz dane zebrane w amerykańskiej bazie VAERS pokazują, że szczepienia DTP czy DTaP  mają podobnie rujnujący wpływ na przeżywalność niemowląt w USA i innych krajach.  Powodują ostre zapalnie mózgu, bezdechy i są bezpośrednią przyczyną śmierci łóżeczkowej.

Powyższe wyniki badań są przerażające i powinny doprowadzić do natychmiastowego zatrzymania obecnego programu szczepień obowiązkowych czy zalecanych na całym świecie przez WHO i lokalne ministerstwa zdrowia. Establiszment medyczny zachodnich krajów europejskich doskonale wie o szkodliwości tych i innych szczepień, więc pozwala na ich pełną dobrowolność, dzięki czemu umieralność niemowląt w tych krajach jest bardzo mała.  Polska wraz z innymi krajami Europy wschodniej wyróżnia się z reszty Europy totalitarnym/przymusowym systemem szczepień, co skutkuje zwiększoną liczbą zgonów niemowląt oraz narastającą epidemią poszczepiennego autyzmu oraz innych upośledzeń neurologicznych dzieci.  

Z wypowiedzi polskiego ministra zdrowia wynika, że MZ nie zamierza dostosować polskiego systemu szczepień do racjonalnego i humanitarnego systemu Europy zachodniej, lecz będzie nasilać szczepienny terror w Polsce.  Od polskich lekarzy też nie można oczekiwać, że będą rzetelnie informować rodziców o szkodliwych skutkach szczepień, bo wobec uczciwych lekarzy MZ stosuje szantaż, nagany i surowe kary z utratą licencji włącznie.

W tej sytuacji polscy rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że mogą liczyć tylko na siebie i na samodzielnie zdobytą wiedzę nt. szkodliwości szczepień.  Tylko oni mogą uchronić swe dzieci przed szczepiennym kalectwem lub śmiercią, bowiem obecny, skorumpowany polski system  medyczny działa na szkodę dzieci.  Dzieci naszego regionu Europy zostały sprzedawane globalnej wielkiej farmacji jako króliki doświadczalne i towary handlowe dla generowania gigantycznych zysków.  Jest to nic innego jak  współczesna forma euro-niewolnictwa.

SUPER-ALARM: BANDYCKIE WAADZE POLIN ZDEJMUJĄ RĘKAWICZKI

PB: To przypomina bandyckie rozprawianie się z przeciwnikami żydłactfa na Zachodzie, np.

– brutalne wtargnięcia mundurowych na posesje protestujących farmerów w USA

– rozprawianie się z pokojowo manifestującymi, np. studenci przeciw rasistowskim ustawkom w Kanadzie, miejscowi broniący terenów parków narodowych itp. przed grabieżą korporacyjną w USA

– na całym świecie: najemni niezydentyfikowani bandyci kontra gwizdkowi i badacze szkodliwości GMO, szczepionek, radiacji itd.

 • Bandyta z ABW skatował Mateusza Piskorskiego

 • Wydarzenie bez precedensu, Pan Piotr Trznadel Przewodniczący ZZROjczyzna –  SŁOWIAŃSKA OBRONA KONIECZNA zdaje dowód tożsamości, powód bezradność władz Rzeczypospolitej Polski na poczynania Policji w Białośliwie Zbrojnego Ramienia Syjonistów grasujące do niszczenia Narodu Polskiego – Słowiańskiego.

Dalszy ciąg represji i prześladowania i usiłowania morderstwa. Ta cała transformacja Polski po 1989r do czasu obecnego pod rządami sił liberalnych i ich struktur, ministerstwa spraw wewnętrznych i ministerstwa sprawiedliwości, to jest zbrojne ramie organizacji do likwidowania systemowych przeciwników politycznych. Piszę to, dlatego, bo 20.04.2017R w gminie, Białośliwie, wsi Pobórka Wielka wtargnęli rano do domu i gospodarstwa rolnego rodzinnego Przewodniczącego ZZR Ojczyzna RP OBRONA KONIECZNA pana Piotra Trznadla, grupa zbrojna przestępcza około 40 policjantów, ubranych w czarne mundury, uzbrojona po zęby w kałasznikowy i inne karabiny maszynowe. Zakuła pana Piotra w kajdanki, splądrowała dom, powiadomiła służby energetyczne by odłączyli prąd, pozbawiając gospodarstwo bez wody do picia zwierząt i domowników. Bez żadnego nakazu, pozostawiła gospodarstwo bez gospodarza. Przewodniczącego Piotra Trznadla zakutego w kajdanki wywieźli do aresztu w Pile. Na drugi dzień, 21.04.2017 zawieźli go do Koszalina a badanie psychiatryczne decyzją z roku 2011 prokuratury rejonowej w Chodzieży i Sądu rejonowego w Złotowie. Tak sobie myślę, ze policja nie mała co robić, więc wymyślili sobie, dom Trznadla by się wyładowali swoimi zachciankami. Ciekawy jestem czy decydenci  wywołanej awantury odpowiedzą za działania represyjne. A może, te decyzję zapadły wyżej? Poczekajmy? Zobaczymy? — poseł  Zdzisław Jankowski

Pan Trznadel nie poddał się badaniom w szpitalu psychiatrycznym, a z drugiej strony nie dojechali lekarze, którzy mieli go badać. Być może, oceniam, było to świadoma odmowa posłuszeństwa bezprawnych działań policji Białośliwie i mafijnych grup interesów, ze wsi Pobórka Wielka.

Pan Trznadel 21.04.2017r wrócił do domu ponad 100 km z Koszalina, komunikacją kombinowaną. 24.04.2017 Udał się do Urzędu Gminy w celi zdania identyfikatora niewolnika.

Białośliwie 24.04.2017r

Piotr z Rodziny Trznadel

 Akt Wolności

Urodzonego Wolnego Człowieka Lechity Piotr z Rodziny Trznadel

Urodziłem się Wolnym Człowiekiem, związku z powyższym zdaję Okupantowi Syjonistycznemu Identyfikator niewolnika wystawiony na moje Imię i Nazwisko jako nazwa Rzeczpospolita Polska DOWÓD OSOBISTY jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w USA w Waszyngtonie.

Wolny Człowiek Lechita, Piotr z Rodziny Trznadel

 Szczegół: wejdź na gogle – ZZROjczyzna Piotr Trznadel – zobaczysz rękopis aktu wolności.

 • ALERT Mafia dintoryjna kontra Andrzej Dziąba: posiedzenie Sądu Rejonowego w Będzinie 27. bm

Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z treścią listu otwartego skierowanego przez p. Andrzeja Dziąba do p. Prezes, SSR Ewy Gradowskiej,  w sprawie o sygnaturze akt VI K 145/09 SR w Radomsku w związku z VIII W kpz 505/16, VIII Ko 653/17, VIII Ko 654/17 – zwracam się z gorącą prośba o wrażliwe jego rozpatrzenie.
Jako jeden z elitarnego, nieformalnego klubu 500+, który skupia w sobie ponad 500 obywateli Polski pokrzywdzonych przez bezmiar niesprawiedliwości RP jestem przekonany, że również w sprawach p. Andrzeja Dziąba o jego problemach zadecydowało miejsce urodzenia, czyli kraj, którego instytucje po dziś dzień nie potrafią uporać się z ciążącą na nich przeszłością. 

Nie czyńcie Państwo tego samego, co było przez dziesiątki lat udziałem Waszych poprzedników, a co bardzo często dotyczyło naszych wstępnych lub nas samych.
Moja skromna osoba przed 31 laty za mówienie i pisanie prawdy między innymi o katastrofie reaktora atomowego w Czarnobylu była zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 25 z karą śmierci włącznie, co po dziś dzień pociąga za sobą różne reperkusje, które do złudzenia przypominają te, jakich przedmiotem ma być w/w posiedzenie Wysokiego Sądu.
Proszę Wysoki Sąd o głęboką refleksję, bo nie można karać p. Andrzeja Dziąba tylko dlatego, że z czysto altruistycznych, patriotycznych pobudek postanowił żyć w kraju swojego urodzenia, tu nad Wisłą, a nie gdzieś na emigracji – na ten przykład gdzieś nad Menem, gdzie takie sprawy jak opisana w liście otwartym tego podsądnego nie mają miejsca.
Z poważaniem, Andrzej Filipowicz, Lublin

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie
SSR Ewa Gradowska

42 – 500 Będzin, ul. Sączewskiego 23

administracja@bedzin.sr.gov.pl

Dotyczy: sprawa Andrzeja Dziąby
Wraz z Czytelnikami moich blogów solidaryzuję się z i moralnie popieram Pana Andrzeja Dziąbę w niezwykle już skomplikowanej Jego sprawie przed SR Będzin.

Jest oczywiste, że ten wzorowy Obywatel i Społecznik nękany jest wskutek zaniedbań proceduralnych i przestępczej działalności skorumpowanej części wymiaru sprawiedliwości.

Na tym tle, bardzo niepokoi kontynuacja złej woli SR Będzin w postaci nakazu doprowadenia Pan Dziąby do zakładu karnego zanim prawomocnie rozstrzygniętoby wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Suweren oczekuje rozwiązania sprawy Pana Dziąby zgodnie z prawem oraz zadośćuczynienia Jego cierpieniom i wydatkom w zw. z nielegalną działalnością systemu sprawiedliwości RP.

Dr. inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

April 23, 2017 4:59 AM, Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com>:

Moi Drodzy! Gdyby pojawiły się jakieś problemy w kontaktach ze mną, proszę komunikować się z następującymi osobami:

1. Adwokat Mariusz Augustynowicz – numer telefonu 511 711 770, e-mail; augustynowicz.m@gmail.com;
2. Ryszard Śmiech – numer telefonu 600 160 216, e-mail: rs.nowapolska.piotrkow.tryb@gmail.com;
3. Wiesław Krzewski – numer telefonu 517 539 994, 724 180 553.
Pozdrawiam. Andrzej Dziąba.
Panie Prokuratorze Generalny Ziobro, Zamieszczam apel o zrzutkę na Andrzeja Dziąbę, bo państwo niepotrafi wywiązać się ze zobowiązań wobec Niego. Jak pisałem niedawno w liście otwartym w Jego obronie — system jest do cna zgniły. Obywatel ma Wam przytaczać przepisy?!!! To nie państwo tylko ópadły tfur. — Piotr Bein, Grypa666wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

APEL o ZRZUTKĘ na Andrzeja Dziąbę, zaszczutego przez zżydłacony system niesprawiedliwości Polin

„Dzięki” pozycji, w jaką wepchnęła go dintoryjno-biuroqrevska mafia Polin, Andrzej ma większe wydatki codzienne (konieczność podróży i noclegów) i ponadto potrzebuje mecenasów. Proszę o kontakt bezpośrednio do Niego: Andrzej Dziąba rs.nowapolska@gmail.com

Konto osobiste Andrzej Dziąba 42 – 500 Będzin ul. Cynkowa 13 m. 2 A: 09 1020 2498 0000 8502 0574 9595.

SKANDAL 12.4.2017 Andrzej Dziąba ścigany bezprawnie w majestacie mafijnego talmudycznego prawa!!!!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się trzeci miesiąc oczekiwania na zwrot kosztów podróży. Szczegóły znajdują się poniżej w treści wiadomości oraz w załączniku. Oskarżać mnie potrafiono szybko i sprawnie nie rzadko z naruszeniem prawa jak chociażby w sprawie pomówienia przez prokuratora Jana Jarosa z Częstochowy (załącznik: opis tej sprawy), ale zwrócić koszty podróż to już trudniej. 
 
Co z wnioskiem o kasację w sprawie VI K 145/09 Sądu rejonowego w Radomsku IV Ka 389/10 Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz ściganiem przestępców, którzy doprowadzili do oskarżenia, skazania, a następnie prób wykonania tego łajdackiego wyroku?
 
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

+++++++++++++++++++++++++++

Urząd Skarbowy w Wieluniu, 98 – 300 Wieluń, Krakowskie Przedmieście 34

W odpowiedzi na pismo przekazane na adres poczty elektronicznej biuro@ideaconsulting.pl informujące mnie o tym, że złożone przez mojego mocodawcę pełnomocnictwo dla mnie w formie papierowej nie wywiera skutków prawnych, gdyż w momencie złożenia nie wystąpiły problemy techniczne uprzejmie informuję, że takie problemy miał  mój mocodawca Wiesław Krzewski, aby zarejestrować się na Portalu Podatkowym. Ani mojego mocodawcę, ani mnie nie interesuje gówniany przepis Ordynacji Podatkowej, który to określa i utrudnia, a Waszym psim obowiązkiem jest jego pełnomocnictwo przyjąć i dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.
Wasze talmudyczne prawo utrudnia życie Polakom, nie pozwala nam normalnie żyć i pracować. Nie zamierzamy tego dłużej tolerować.
Z poważaniem. — Ruch Społeczny „NOWA POLSKAPREZES mgr inż. Andrzej Dziąba 
 
Do wiadomości:
1. Urząd Skarbowy w Łomży;
2. Minister Finansów Mateusz Morawiecki;
3. Opinia Publiczna.

ALARM w obronie Andrzeja Dziąby — patrz: Grypa666 do przybytków socjopatów: dintoryjnej mafii i waac wykonafczyh Polin

††††††††††††††††††

Aktualności poważne

Trump łgał o Ameryce dla Amerykanów: mur graniczny zbuduje firma izraelska

Analiza rządów Assada

Wywiad z Assadem

Nataniel Kapner: Czemu Żydzi nienawidzą Marine Le Pen

KRYMINAŁ! Waadze wpuszczają rodziny z dziećmi w strefę skażoną wokół Fukuszimy!

Aleksander Jabłonowski: Ukraina to sztuczny twór, strzeżmy się neobanderyzmu

Ukraina prześladuje Rusinów we własnym kraju

Rakietowe systemy obrony przybrzeżnej dla Floty Bałtyckiej oraz obrony Krymu i W. Kurylskich

Pjongjang dla obrony nierezygnuje z broni A, oskarża USA o zamiar „zmiażdżenia” KRLD

††††††††††††††††††††††††††††

Zdroworozsądkowy filozof-podróżnik Michał Sikorski

Jak powstaje radykalizm islamski. Analiza wywiadu z polskim dżihadystą

Zen polskiego podróżowania

PB: Ciekawy młody myślący człowiek, zawarł wiele moich własnych przemyślen od świeżego powietrza na rowerze :)))

Bieszczady – motywacja

Podróżowanie z sensem

Białoruś- jak tam jest naprawdę

Białoruś bez wizy

Kult ciała

†††††††††††††††††††††††††††††

Mus znać

Majowe rocznice…

Przemytnicy miglanców i okręty jewrounijne robią dla żydłactfa

Zbrodnicze jelity traktują ludzi jak zwierzęta hodowlane– sztuczna sperma i jajeczko

Nataniel Kapner „antysemicko” podsumował waadzę w USraelu

PB: Kompleks władzy judeocentrycznej czyli żydłactfo: Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Jak usunąć kleszcza i ocalić żądlącą nas pszczołę

†††††††††††††††††††††††††††††

Odnośnie Polin

Czy ci, którzy jątrzyli do wojny zepchną teraz winę na mistyków?

Im zawdzięczamy, że wiemy kim jesteśmy…

Presstytutka polonijna o obchodach rocznic Katynia i 10 IV

PB: Panie Tadeuszu. Żydokomuna mataczyła o Katyniu i o in. „tajnikach”  żydłackich zbrodni II wś. Tera tysz mataczą… Jak chcesz zrozumieć, kto rządzi, popatrz o kim nie wolno mówić. CBDU  Różnica taka, że wtedy byliśmy pokonani, a teraz pokonani, zniewoleni i do tego poniżeni odwróceniem ról oprawca-ofiara. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 1997:  […] Załamanie władzy komunist. w Polsce i  ZSRR zezwoliło na pełne wyjaśnienie zbrodni w Katyniu. IV 1990 rząd ZSRR oficjalnie potwierdził odpowiedzialność NKWD za śmierć kilkunastu tys. oficerów WP i Policji Państw. oraz urzędników państw. RP zamodowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. W XI 1990 śledztwo rozpoczęła Naczelna Prokurtura Wojsk ZSRR, uczestniczą w nim przedztawiciele Prokuratury Generalnej RP. W X 1992 prezydent Rosji przekazał prezydentowi RP dokumenty, m.in. decyzję Biura Polit. WKP(b), ostatecznie potwierdzające odpowiedialność najwyższych władz ZSRR za zbrodnię i jej ukrywanie; IX 1994 ekshumacja przeprowadzona przez specjalistów polskich potwierdziła miejsce pochóswku pomordowanych jeńców.

Tadeusz Pieczonka: WZYWAM bibliofili od TRAGEDII  katyńskiej  do autopsji POLSKIEJ ENCYKLOPEDII  powszechnej. W moim czterotomowym wydaniu PWN z 1974  w tomie II na „K”  jest hasło KATUŃ – rzeka w ZSSR, która w połączeniu z rz. BIJA tworzy OB, ale nie ma hasła KATYŃ.  ZA to we wstępie do każdej endyklopedii-tomu mamy spis nazwisk recenzentów , pardon, KONSULTANCI NAUKOWI to są. CAŁA STRONA PROFESORÓW i DOCENTÓW DOKTORÓW , aż skrzy się od POWAGI tego wydawnictwa;;; przecież POWAŻNEGO-PWN.  CZY  warszawka może mi znaleźć późniejsze wydanie, po 1974 r., gdzie też nie dowieźli do drukarni słowa KATYŃ. […]

PB: jeszcze jeden dzienniqrevski kfiatek u Buczkowskiej: znajdujący się nieopodal pomnik 11 Września w postaci ogromnej żarem skręconej stalowej belki z budynku WTC. Jest to memoriał dla mieszkańców miasta Jersey City, którzy zginęli w zamachu. Anna Maria Anders podziwiała okazałe miejsce gdzie stoi pomnik Katyń 1940, tuż nad Hudson, z dramatyczną panoramą dolnego Manhattanu w tle, w którą wpisana jest pamięć okaleczenia.

żarem skręconej  buhaha Ogień nie skręciłby potężnej belki ze stali. To dowód na eksplozję miniatomówki lub innej broni specjalnej, obstalowanej na 11 IX przez mosad LOL
wpisana jest pamięć okaleczenia  Bóg pomaga Buczkowskiej, a ona głucha…. Okaleczenie żydłackie: Katyń, Smoleńsk 10 IV i WTC 11 IX…

Andrzej Szubert:  Za takie wysługiwanie się okupantowi (obecnie okupantem jest bandycki usrael) podczas okupacji była kula w łeb! A nie golona pała. To robli płatnym dziwkom puszczającym się z okupantem. Ale nie tym gloryfikującym go jako gwaranta wolności!

PB: Co ciekawe, Nowy Dziennik zamieścił nieco znośniejszą wersję gniota Buczkowskiej — naczelny redaktor mądrzejszy od niej, czy ona pisze pod daną publiczkę? Tu też są pyszności:

Honorową wartę przy pomniku Katyńskim trzymało dwóch żołnierzy w polskich mundurach. Tuż obok pomnika dwóch amerykańskich żołnierzy Gwardii Narodowej czuwało przy samochodzie opancerzonym Humvee, którym przyjechali z jednostki 102. Cavalry w New Jersey, by okazać poparcie Polakom. […]  generał Jarosław Stróżyk dzielił się myślami: „Weterani są dla nas przykładem oddania dla Polski i kultywowania tradycji oręża polskiego”. Zapytany o to, czy obawia się o obecną sytuację militarną na polskiej granicy, odpowiedział: „Obawiam się rozsądnie. Dla nas, żołnierzy, najważniejsze jest to, byśmy byli gotowi do obrony niepodległości Polski w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia czy ataku ze strony obcych państw”.
Bandyckie wojska USraelskie okupują Polin i stają przy pomniku ofiar katyńskich, a ten pier..oli o obronie suwerenności :)) Zjudaizowana oprawa obchodów i udział wojsk USraela dowodzą, że Polska jest  w szponach żydłactfa. Pani Buczkowska, Podziemie za takie gnioty propagandowe dla okupanta zgoliłoby Pani pałę. Dziś modlimy się i rozgłaszamy Polakom niezależnymi blogami.
Andrzej Szubert: Nawet izraelska gazeta pisała, kto mordował Polaków w Katyniu.Z debilami, pisraelitami nie ma sensu długo dyskutować.

PB: Pani Buczkowska, Szereg błędów… dzienniqrevskich! A Ks. Ostaszewski nawoływał przy okazji do pielęgnowania prawdy…
Czy Polonia czci miliony ofiar – Polaków z okresu II wś., czy tylko kilkadziesiąt tys. ofiar Katynia, łatwiejsze do strawienia dla mas? Czy poziom wykształcenia oficerów polskich (elity) jakoś „równoważyłby” miliony pozostałych zabitych Polaków? Miliony polskich ofiar  konkurowałyby z „6 mln”. To jest rozmyślne mataczenie historią.
Łączenie obchodów rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 10 IV to zaplanowana  gra na uczuciach „narodowo-patriotycznych”.  L. Kaczyński/Kalksztajn miał niskie notowania tuż przed 10 IV. W sposób zaplanowany przez wroga  (na pewno nie ruskie — po co robić sobie śmierdzącego szczura na własnym terenie), spisek wyniósł Kalksztajna na „bohatera narodowego”. Wśród zamordowanych były osoby ważniejsze dla Polskiej Racji Stanu, np. Walentynowicz (krytykowała Solidurność od początku) i Skrzypek (przeciwstawił się ż-banksterii).

zbrodni popełnionej przez Rosjan — Zbrodnię Katyńską wyreżyserował żydłak Beria, wykonało żydłactwo sowieckie NKWD. Nobilituje Pani marszałka KneSSejmu Rzydopospolitej powołując się na jego słowa żydłackiej propagandy. Wśród pachołków żydłactfa, gości na obchodach, wymienia Pani zażydłacony Konsulat RP w Nju Yorku; Konsul Junczyk-Ziomecka przyklasnęła w 2012 r. medalowi Obamy dla Jana Karskiego w żydłackiej kampanii zastąpienia prawdziwego bohatera, Rotmistrza Witolda Pileckiego, na rzecz szemranego żydofila Karskiego, który płakał nad ofiarami Szoa, ale nie nad polskimi ofiarami Holokaustu (ludobójstwo hitlerowskie na ponad 20 grupach): Konsul Ewa Junczyk-Ziomecka ma wątpliwą lojalność zważywszy jej poparcie dla  judeocentrycznego odznaczenia. Po ok. 70 latach zakazu działalności ekskluzywnie żydowskiej (w odróżnieniu od wszystkich innych masońskich) loży Bnai Brith w II RP, powitała ją w Warszawie (2007) w imieniu  judeocentrycznego Prezydenta RP, Kaczyńskiego. Bnai Brith jest zasadniczą częścią rasistowskiego, nietolerancyjnego, ludobójczego kompleksu władzy  judeocentrycznej (kompleks jot). Mimo to, notatka prasowa jej Konsulatu przytacza Prezydenta USA o tolerancji i zrozumieniu. W jej życiorysie jest praca dla Otwartej Rzeczpospolitej (poniżający Polaków błąd w nazwie), która cenzuruje i zastrasza tych, co ujawniają zbrodnie kompleksu jot, przylepiając im nalepkę antysemita.

Konsul Golubiewski poruszająco potępił egzekucje w trybie specjalnym Polaków przez NKWD, do których Rosja przyznała się dopiero 13 kwietnia 1990 r. Rosja nieprzyznała się, bo nie popełniła Zbrodni Katyńskiej, a za żydłackie zbrodnie odpowiadają żydobanksteria, Izrael i żydłactfo w ogóle: Judeocentrycy i masowe zbrodnie. Prof. Centkiewicz swą obecnością uwiarygadnia to łganie, co nieświadczy dobrze o nim ani o IPN.
O poruszanie emocjami Polaków chodzi. Durni użyteczni (czy agenturalni) jak Pani się do tego dokładają. Hańba, że przekręcając  historię i łżąc o Rosjanach, pierzecie mózgi dzieciom z miejscowej polskiej szkoły… żeby tylko!

Konsul w Nowym Jorku, Junczyk-Ziomecka była 1-szą laureatką (za co!) nagrody „Duch Jana Karskiego” w 2012 r., wg Pani relacji. W tymże Konsulacie, David Harris, szef American Jewish Committee wręczył ambasador USA w ONZ, Samancie Power, 2-gą z kolei nagrodę im. Karskiego. Wszystkie 3 osoby wskazują na agendę żydłacką chucpy pt. Karski. AJC ostatnio założyło we W-szawie delgaturę na gojowisko Międzymorze. Power to zasłużona dla USraelskiego ludobójstwa persona z załganych rozwałek Jugosławii, Sudanu, Libii, Syrii, Jemenu, zwolenniczka zaradzania problemom rodem z piekła (tj. reżyserii ż-CIA) militarystycznymi rozwiązaniami rodem z piekła. Jej nominację na ambasador w ONZ poparli kto-jest-kto w żydłackim almanachu polityki USraela.
Jej retoryka w ONZ o chemio-broni Assada i o inwazji Rosji na Ukrainie mdli… Ta zwolenniczka sex-zboczeń wyszła za mąż za Cassa Sunsteina, który opracował behawiorystyczne zasady „popychania” — vide masowe manipulacje CIA w Wiośnie Arabskiej, na Ukrainie i w „falach” nachodców do jewrosojuza i USraela.

Trzecim odbiorcą nagrody im. Karskiego z Konsulatu RP w Nju Yorku był jastrząb wojen neokońskich, John McCain — wysłuchajcie jego załganej do cna przemowy (w obronoe praw człowieka!) w podzięce za nagrodę…

Itd… Dla takiego toważyha robi Pani,  szkoda mi poświęcać więcej czasu i atłasu na Pani wypociny pod polacką publiczkę… Zamieszczam na blogach i rozsyłam masowo, by wyprani Polacy zaczęli myśleć, a uświadomieni —
podtarli się Pani gniotem.

On Monday, May 1, 2017 12:48 AM, Kasia Buczkowska:
Szanowny Panie,  Załączam mój artykuł pt. Pamięć o kwiecie polskiego narodu z uroczystości przy pomniku Katyń 1940. Serdecznie pozdrawiam — Katarzyna Buczkowska
Kasia Buczkowska, Writer/Translator 646 383 3422 (no texting) kasianotes@yahoo.com Author of in Prose (Un-Gyve Press, Boston)

Kibice Legii skandują w Kijowie http://www.youtube.com/watch? v=228S2td9Wbc

Zbigniew Juźków: KIBICE SKANDUJĄ:

POLSKI LWÓW, POLSKI LWÓW, POLSKI LWÓW
BANDERA CH..J, BANDERA CH..J, BANDERA CH..J
J….Ć UPA I BANDERĘ HEJ, HEJ,   J….Ć UPA I BANDERĘ HEJ, HEJ,   J….Ć UPA I BANDERĘ HEJ, HEJ

W co gra Wojciech Olszański, ksywa Aleksander Jabłonowski…

PB: :))) 1-szy filmik: wielki szacun dla Olszańskiego! dobrze przysrał klawiaturowemu pytkowi buhaha
2-gi filmik min. ok. 8:00 pragmatyczna akceptacja UE przez jak sam mówi eurosceptyka na przykładzie ochrony przez prawo unijne od GMO (niestety ominięte przez KneSSejm, ale wtedy nie było to jeszcze jasne).

Andrzej Szubert:  Widać, że św. objawiacz nie lubi, by mu zaglądano w karty. I jeszcze zachwalał jewrounię jako nasz ratunek.

PB: Panie Zdzisławie, problem Olszańskiego w tym, że umie gadać ciekawie, ale przy braku wiedzy ma to co najwyżej narodowo-gawędziarski skutek jak w przypadkach Michalkiewicza i Brauna: propagandyzowanie, kolportowanie mitów, przekłamań i fałszerstw historii… Parę najważniejszych:

– Ingorancja ws. exploatacyjnych zrywów „narodowych” (co podsumował Andrzej Szubert)
– „1 mln” zabitych cywilów w Iraku od pocz. l. 1990-ych — w realce co najmniej 5-6 mln wg niezależnych badaczy ludobójstwa.
Niestety, bije z jego produkcji przypadkowo-zlepkowa wiedza. Ponadto Olszański sypie anegdotkami jak Michalkiewicz– to chwyta lud, lecz można się łatwo wkopać i  zasiać powszechną ignorancję w narodzie.
Po co Olszańskiemu wizja? Jest oratorem a nie politykiem ani przywódcą. Należałoby mu pomóc, poprawiając błędy faktograficzne, a lepiej — przygotowując z nim kolejne przemowy i happeningi od strony merytorycznej i faktograficznej. Co do religionizmu, należałoby go uświadomić o naturze radia co niemaryja etc. i zobaczyć, czy przyjął. Dopiero wtedy olać jako kolaboranta ż-okupantów.
Andrzej Szubert: Zwłaszcza na tym spędzie rebe rydzykowego bydełka z okazji rocznicy żydo  radia ma-ryja dał popis – gadał  jak prawdziwy duszpastuch (od 56 sek.).
Walerian Dąbrowski: Kolejny słup mający za zadanie przeciągać jak się da najdłużej  obecny stan „w imię Boga” .
Zdzisław Jankowski: Aleksander Jabłonowski, Wojciech Olszański, mówi ciekawe rzeczy i przedstawia niekiedy ciekawą historię. Odczytuję tak, ze jest to osoba pozytywna. Brakuję mu wizji Polski, jak wyjść z totalnej lichwy i korupcji, która zżera i pożera nie tylko polską gospodarkę narodową, ale unicestwia Polskę w ogóle.
PB: Na obronę Olszańskiego: nie raz wykazał dyletantyzm historyczny, zdenerwował tym np. Leszka Żebrowskiego, a Maciej Poręba „pilnuje” go we wspólnych filmikach. To jest wybaczalne dla dyletanta, natomiast należałoby spytać, jakie ma OBECNIE poglądy nt. zrywów narodowych dla unych. Szkoda byłoby wylać go z balii z uwagi na jego antywojenność, neutralność w stos. do Rosji i świadomość agenturalności żontuf bez wzgl. na orientację sexu… sorka potyli… sorka polityczną.

Zestaw tych poglądów u katolika jest wyjątkowy i powinniśmy pracować nad Olszańskim, zamiast olać kolejnego patriotę. Bo wtedy kto zostanie?

Czas pokaże co to utworzyli znowu… Suszpy niedopuszczą by było to skuteczne. Zresztą nie jest w obecnych warunkach potrzebne. Wystarczyłaby powszechna wysoka świadomość, która spowodowałaby np. wyjście miliona Polaków na Rakowiecką w reakcji na skatowanie Dra Piskorskiego…

Bandyta z ABW skatował Mateusza Piskorskiego…

Rick: Inżynier mechanik przekwalifikowany na programistę okazuje się być geniuszem ekonomicznym. Ciekawy przypadek. Nie wiedziałem, że poprawa kondycji ekonomicznej obywateli jest taka prosta. Pan inżynier ma dziecinne pojęcie o ekonomii państwa a wypowiada się jak ekspert. Skąd się wzięło ta pewność co do swojej wiedzy o ekonomii? Obstawiam lekkie niedomaganie umysłowe, polegające na upraszczaniu rzeczywistości do prostych schematów. Tak prostych, że deformujących rzeczywistość ekonomiczną. Rady dla pana inżyniera:

1) Nie wypowiadać się w sprawach, o których ma się średnie pojęcie. A jeżeli już to z pozycji szukającego odpowiedzi.
2) Zakładać, że rzeczywistośc jest bardzo złożona. Jeśli dziedzina, którą się zajmujemy wydaje się nam być złożona, to tak samo traktujmy inne dziedziny.
Sam nie jestem ekonomistą, ale prymitywność rozwiązania inżyniera mnie poraziła. Ale temat oczywiście jest ważny.
Wg mnie obniżenie podatków nic nie da, bo:
1) nie starczy urzędnikom na ich pensje a członkom partii na jej finansowanie
2) nie będzie kasy dla Ukrainy czy na zasiłki dla Żydów, studia dla Ukaińców i tych kilkuset uchodźco-islamo-terrorystów
3) nie będzie kasy na porno-juedo-teatry, porno-judeo-muzea, porno-judeo- sztukę
4) nie będzie kasy na 500+, aby kupić przyszłych wyborców
5) nie będzie kasy na zakup uzbrojenia od judeo – zakładów zbrojeniowych z USA za dwukrotne stawki
6) nie będzie kasy na informatyzację, czyli kontrolę każdej transakcji obywatela
7) nie będzie kasy na judeo-wojny
8) nie będzie kasy na lichwę dla obrzezanych z tytułu zaciągniętych wielomiliardowych pożyczek
9) itd.
Dlatego III RP NIGDY podatków nie obniży. A jeśli nawet będą dawać kasę za darmo np. 500+ – to będą tą kasę pożyczać czyli Naród zadłużać. Bo aby obniżyć podatki należałoby:
1) zmniejszyć liczbę urzędników z ok 444 tys (!) do poziomu PRL (160 tys. -1981)
2) sprowadzić wszystkich Polaków z zagranicy w tym ze wschodu
3) wywalić Ukraińców lub nakazać im płacić podatki za korzystanie z infrastuktury Polski w kwocie np. 1000/m-c lub inaczej: każdemu Polakowi płacić 1000 zł za fakt posiadania narodowości polskiej
4) wprowadzić podatek obrotowy (lidle i biedronki zwinęłyby się w miesiąc)
5) zlikwidować wszystkie partie, wywalić 9/10 posłów i senatorów, pensje obniżyć do średniej krajowej,
6) zlikwidować wszystkie media z przeważającym kapitałem zagranicznym, ustalić go na poziomie np. 0%
7) wywalić z kraju członków KOD, PO, Nowoczesnej z zakazem powrotu z powodu finansowania przez obce agentury
8) zdelegalizować wszystkie organizacje lewackie i masońskie, za porno karać śmiercią, w tym za porno sztuki, internet, tv, za wróżki kara 50 batów
9) wywalić z Polski wszystkich biskupów o nazwisku Polak, Nycz i innych nawołujących do przyjmowania potencjalnych terrorystów
10) wywalić z Polski wszystkich palących Menorę (symbol państwowy obcego państwa) uznając to za zdradę, zwłaszcza prezydentów
11) zburzyć wszystkie meczety, i zakazać islamu jako systemu patologicznego nawołującego do napaści zbrojnej oraz judaizmu jako systemu rasistowskiego traktujących nieobrzezanych jak bydło. Deportować wszystkich obrzezanych do ich kraju, za ukrywanie narodowości kara pozbawienia całego majątku lub śmierci.
12) wywalić wielkie koncerny z Polski a zwłaszcza te, które produkują GMO, szczepionki z rtęcią, coca-colę z aspartamem, pastę z fluorem, środki „higieniczne”, , nasiona z Monsanto itd., wywalić banki zagraniczne
13) wprowadzić prawo z 1936 i poprawić uznając nadrzędność Prawa Naturalnego, wywalić 90% sędziów
14) wprowadzić karę publicznej chłosty lub ciężkich obozów pracy dla urzędników, którzy cokolwiek ukradli
15) uznać III RP za państwo nielegalne, bardziej nielegalne niż PRL, wezwać Niemcy do rekompensaty za zniszczenia wojenne w kwocie przynajmniej 1 bln USD w złocie – to samo w stosunku do Rosji (pan Kękuś już taki wniosek złożył do sądu)
16) Zmniejszyć ustawową lichwę do poziomu 0 %, czyli ZERO oprocentowania kredytów, lokat itd, tylko opłaty manipulacyjne. Kara śmierci za lichwę. Wszystkie aktualne kredyty anulować, klienci zwracają tylko to co pożyczyli.
17) Wszyscy ci, którzy przejęli zakłady pańśtwowe po „przemianie” – mają je oddać państwu legalnemu. Wnioski o odszkodowania składać wobec ministrów III RP i PRL.
18) Zakać aborcji, in vitro, eutanazji, rozwodów, pod groźbą surowych publicznych kar chłosty lub ciężkiego więzienia a w przypadku nie uznania winy – śmierci, zakaz głosowania przez kobiety, przywrócenie roli Głowy Rodziny (nie może być rodzina związkiem partnerskim niejenolitym w poważnych decyzjach, dzieci, żona podporządkowane są Głowie Rodziny)
19) itd
Powiedzieć Narodowi, że aktualna władza już nigdy Go nie będzie okradać, niszczyć w sposób materialny i moralny.
Tak samo Naród nigdy już nie będzie okradać i oszukiwać Państwa. Bo państwo to jest po raz pierwszy od czasów Piastów – Legalne, prawowite, katolickie i polskie. Również powiedzieć: Dlatego Państwo decyduje się w ciągu najbliższych 10 lat zmniejszyć liczbę Policji o połowę, gdyż przestępczość prawie zniknie. Ponadto liczbę urzędników wszelkich organów kontrolnych również o połowę. Przestępstwo wobec Państwa LEGALNEGO jest przestępstwem wobec Boga. Przestępstwo wobec Państwa NIELEGALNEGO jest często nie przestępstwem ale konieczną walką o przeżycie własne, rodziny i Narodu.

†††††††††††††††††††††

Religie

Ks. Międlar: „Klątwa” – lewactwo przyznaje się do nienawiści! Zawiadamiam prokuraturę

Grekokatoliccy biskupi w Polsce: Naszym zwycięstwem jest możliwość sprowadzania naszych braci i sióstr z Ukrainy

PB: Wahabiccy imamowie; naszym zwycięstwem jest możliwość sprowadzania naszych braci i sióstr ze Świata Islamu. Rabini talmudyczni: naszym zwycięstwem jest możliwość sprowadzania naszych braci i sióstr… Zwycięstwa nad wolą Suwerena, umożliwone przez żont, który Suwerena niereprezentuje.

Pastor Chojecki: Krytyka Watykanu i katolicyzmu — biblijna babilońska ladacznica

††††††††††††††††††††††††††††

Inne nacje o nas

Tylko dla silnych nerwowo! Co Żydzi sądzą o Polakach

Czym będzie Polska? Brytyjczyk opowie o dzisiejszej Polsce

Что жители Донецка думают о Польше?

Gruzinki o Polsce

Jak Szkoci reaguja na Polaków

CO FRANCUZI MYŚLĄ O POLSCE I POLAKACH

Brytyjski dziennikarz broni Polaków!

Co Włosi myślą o Polakach – Italia moim okiem

Polacy są nielubiani (Anglia)

Co Mnie Zaskoczyło w Polsce?

Komentarze 2 to “Inne nacje o nas”

 1. […] Zdroworozsądkowy filozof-podróżnik Michał Sikorski […]

 2. […] Zdroworozsądkowy filozof-podróżnik Michał Sikorski […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s