Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

WYDANIE SPECJALNE Sprawa Andrzeja Dziąby + Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Posted by grypa666 w dniu 23/03/2017

:)))) ALARM Dintojra Będzin trzęsie portkami po wizycie Ryszarda Śmiech

Ryszard Śmiech <rs.nowapolska.piotrkow.tryb@ gmail.com>
Data: 30 marca 2017 19:44  Temat: Fwd: SR Będzin odpowiedź Do: administracja@bedzin.sr.gov.pl

Dzień dobry! Żądam natychmiastowego udzielenia odpowiedzi Panu Andrzejowi Dziąba na jego pismo z 22 marca 2017 r. w przedmiocie podjętych postanowień w ramach wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Radomsku sygn. akt VI K 145/09. Osobiście uzyskałem odpowiedź w tej sprawie podczas mojej obecności w sądzie 24 marca 2017 r. Teraz oczekuję odpowiedzi na piśmie. Jeśli to nie nastąpi, ściągnę do Będzina media i powiadomię organy ścigania. 

Ryszard Śmiech.   

Od: Andrzej Dziąba <rs.nowapolska@gmail.com> Data: 28 marca 2017 17:43 Temat: Re: SR Będzin odpowiedźDo: Administracja SR Będzin <administracja@bedzin.sr.gov.p l>

Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska

Uprzejmie informuje, że odpowiedź, jakiej mi udzielono w piśmie z 23 marca 2017 r. na moje pismo z 22 marca 2017 r. (w załączniku), nie jest wyczerpująca. Nie otrzymałem odpowiedzi na tę część pisma, które cytuję: „W szczególności proszę o konkretne i wyczerpujące informacje n.t. wydanego postanowienia o przymusowym doprowadzeniu mnie do Zakładu Karnego w Wojkowicach w celu odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności oraz czy w ślad za tym jestem poszukiwany przez Policję, czy wydano w związku z tym list gończy?” Warunkiem udzielenia mi pełnej odpowiedzi było potwierdzenie adresu internetowego  podanego do korespondencji ze mną (rs.nowapolska@gmail.com) jako wiarygodnego dla przekazania mi informacji (załącznik – pismo z 23.03.17 r. zawierające ten zapis). Ten warunek został spełniony 24 marca 2017 r. przez męża zaufania Ryszarda Śmiecha, który złożył w Sądzie oryginał mojego pisma z 22 marca 2017 r. i uzyskał na to potwierdzenie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 
W związku z powyższymi okolicznościami proszę o udzielenie pełnej informacji. Z poważaniem. Andrzej Dziąba.  

Ole Dammegard coming to Poland 22.4.2017

 

PILNE — ROZPLAKATOWAĆ

Blog Ks. Jacka Międlara zhakowali mosiadziaki/neo-ubecja

 

http://pons.blox.pl/resource/chazarskacierpliwoscanioly.jpg

ALARM Żydłactfo NIELUBIEJE NINIEJSZEGO WPISU
BUHAHAHAHAHAHAHA

Wynędzniały pół-ślepy kulawy dziad, z blogami popiskującym na kompleks „ukrytej” (dla wszystkich oczywistej) władzy żydłackiej w Polin i globalnie, stanowi przy oglądalności raptem do kilkuset odsłon na dobę takie zagrożenie dla ich lokajów we W-szawie, że mozolą się przy kompach, wysilają nad zredagowaniem czosnkowych popierdywań.

Ludzie, żądajcie zwrotu podatków, toż to nieudolność wprost miszczoska!

 

 

HIPER-ALARM To już koniec: wykupują wszystką wodę świata

 

HIPER-ALARM Dość tego!!! Zagrożenie poważne Suwerena, Narodu Polskiego, przez wroga wewnętrznego — aparatczyków niesprawiedliwości

System niesprawiedliwości przekroczył granice wytrzymałości społecznej, szykują się bunty ludowe, ludzie mają dość  „neo-komuny”.

Obywatele Polski chcą opuszczać kraj — ale nie na Zachód, tylko na Białoruś i do Rosji!!! Totalna klęska propagandy kłamstw i nienawiści do naszych bratnich słowiańskich narodów…

Mafia dintoryjna nie reprezentuje Polskiego Narodu i Państwa, tylko okupacyjną władzę żydłacką w Polsce. Mafia ta nie kieruje się nadrzędnym prawem naturalnym, obowiązującym w naszej cywilizacji, ani wypływającymi zeń Konstytucją i Prawem Polskim, tylko zasadami talmudycznymi: supremacjonizm żydłacki kosztem gojów, traktowanych jak bydło. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, członkowie mafii oraz członkowie rządu odpowiedzialni za brak konsekwencji, będą ścigani i karani należycie.

Nasze miejsce jest nad Wisłą, musimy je odzyskać z rąk wrogów!

Polacy są dzielni, nie zasłużyli sobie na takie traktowanie i nie pozwolą, żeby koczownicy i przybłędy niszczyły Nas i Nasze Państwo.

Pierwszy etap: Demonstrujemy masowo w każdym przypadku rażącej, przewlekłej niesprawiedliwości! Niebój się, przyjdź, bo może też będziesz potrzebował poparcie przez masy Rodaków. Tak długo będą nas nękać, jak długo pozostaniemy bierni. Miarka się przebrała.

Drugi etap: obywatelskie nieposłuszeństwo.

Trzeci etap: społeczny śmietnik dla mafii dintoryjnej.

AKCJA Przyjdź na demonstrację w Będzinie w obronie Andrzeja Dziąby przed miejscową mafią dintoryjną —  adres i data wkrótce

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Sprawa Andrzeja Dziąby

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

Aktualizacja 24.3.2016

Niewinny ści(ą)gany do ciupy

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie
insp. mgr Arkadiusz WIĘCEK
 
Uprzejmie informuję, że w piśmie z 20 lutego 2017 r. skierowanym do Sądu Rejonowego w Będzinie oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie do Zakładu Karnego w Wojkowicach (w załącznikach wezwanie do stawienia się oraz wspomniane pismo). Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku w sprawie VI K 145/09, który w majestacie prawa usiłuje się teraz wykonać, jest elementem talmudycznego systemu prawnego, który prześladuje, dręczy i morduje Polaków (w załączniku opis tej sprawy). Jestem Polakiem i żądam zgodnego z prawem naturalnym traktowania mnie jako człowieka i obywatela. 
Na podstawie obowiązującego i stosowanego prawa złożyłem wnioski o zawieszenie i odroczenie wykonania wyroku. Na wezwanie Sądu Rejonowego w Będzinie je uzasadniłem i opłaciłem (kolejne załączniki). Mimo to z pomocą Policji w Będzinie usiłuje się doprowadzić mnie przymusowo do Zakładu Karnego w Wojkowicach, uczestnicząc tym samym w przestępczym procederze przeciwko mnie jako przedstawicielowi narodu i państwa polskiego. To ewidentny przejaw zdrady Polski. Proszę w tym nie uczestniczyć, gdyż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności tego rodzaju zachowania będą surowo ścigane i karane.
W związku z bezprecedensowym prześladowaniem mnie jako człowieka, obywatela i przedstawiciela Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” zamierzamy 29 marca 2017 r. zorganizować demonstrację przed siedzibą Sądu Rejonowego w Będzinie (kolejny załącznik), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na niepraworządny system prawny w Polsce. Spośród siedmiu postulatów naszej organizacji na pierwszym miejscu jest suwerenność, a na drugim praworządność. Wolni obywatele mają prawo żyć w praworządnym państwie (w załącznikach podstawa prawna działania stowarzyszenia oraz regulamin). 
Z poważaniem — Andrzej Dziąba
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Uprzejmie przesyłam skan pisma, które dotrze również za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.

Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie prokuratorze Kawecki!

Sprawa dotyczy Sądu Rejonowego w Radomsku, a nie Radomiu. Trzeba czytać dokładnie. Nie tylko dokładności brakowało prokurator Ewie Kozłowskiej, która oskarżyła mnie z art. 226 kk, chroniąc i reprezentując swojego kolegę „po fachu” prokuratora Jana Jarosa z Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie.
Pan też się nie popisał w innej sprawie, w której znieważeni poczuli się sędziowie z Częstochowy. Nie mogąc przyjąć niewygodnej prawdy o sobie, woleli posłużyć się nieprawdą, donosząc na mnie również z art. 226 kk. Jak pan by teraz ocenił okoliczności, które pozwoliły na sporządzenie i skierowanie przeciwko mnie aktu oskarżenia na gruncie definicji prawdy Arystotelesa: „Jeżeli mówimy, że coś jest i to jest, to jest prawda. Jeżeli mówimy, że coś jest, a tego nie ma, to jest kłamstwo”? 
Ludzie mówią, że funkcjonariusze publiczni w Polsce, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie są niekompetentni, aroganccy i skorumpowani i tak jest. To jest prawda. Funkcjonariusze publiczni, a wśród nich prokuratorzy i sędziowie w sytuacjach krytycznej oceny ich niekompetencji, arogancji i korupcji twierdzą, że czują się znieważeni. Czy znieważony może czuć się funkcjonariusz publiczny, który swoim zachowaniem nie zasłużył na szacunek?
Najpierw pan, a potem prokurator Ewa Kozłowska nie zasłużyliście sobie na szacunek. Na szacunek nie zasłużyli sobie sędziowie, których pan chronił oraz prokurator Jan Jaros, którego chroniła Pana koleżanka „po fachu”.
Wasze miejsce jest na społecznym śmietniku. Nie reprezentujecie polskiego narodu i państwa tylko  okupacyjną władzę żydowską w Polsce. Po odzyskaniu przez Polskę suwerenności wasze zachowania będą ścigane i karane z należną surowością.  — Andrzej Dziąba.

Interwencje

Roman Fudyma do sądu w Będzinie: Tak jak Prawdy nie można zniszczyć, tak godności nie można zabrać lub komuś jej nadać. Przez swoje postępowanie można ja jednak utracić. Dlaczego sobie to robicie ? W bliźnim widzieć należy człowieka, ze szczególną starannością widzieć zaś należy go u tych, którzy jak Andrzej Dziąba, walczą o człowieczeństwo, podstawy tego, aby wartości takie, jak WOLNOŚĆ, PRAWDA I SPRAWIEDLIWOŚĆ mogły się realizować! 
Ponownie apeluje do Panstwa, aby w sprawie Andrzeja Dziaby zachowac czlowieczenstwio i dopilnowc, aby sprawiedliwosci stalo sie zadosc.                                                                                  Dlaczego obywatele i sady nie biora sie za zlodziei i dewastatorow Polski ? Od momentu urzeczywistniania  zorganizowanego na nasza wolnosc i suwerennosc zamachu, piastujacy wladze przestepcy pozostaja ciagle bezkarni. Pisza o tym profesorowie W. Bojarski, Kiezun, I.C. Pogonowski, K. Poznanski itp. Ile musi jeszcze ucierpiec, upasc moralna swiadomosc Polakow (wiekszosci), aby znowu zaczac dzialac?
Roman Fudyma, Szwecja, 03,17
Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Romanie. Zorganizujemy demonstrację przed Sądem Rejonowym w Będzinie. Chcą konfrontacji, więc będą ją mieli. Trzeba nagłośnić, że sądy w Polsce reprezentują okupacyjną władzę żydowską, która gnębi Polaków.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Panie Andrzeju [Dziąba], zadzwoniłem dzisiaj rano do sędziego Grzegorza Gałczyńskiego – telefon bezpośredni 32 368 81 30. Oczywiście potraktował mnie obcesowo, ale chyba przyjął do wiadomości, że Pana sprawą interesuje się wielu ludzi w całym kraju. I to dużo znaczy. Myślę, że sam fakt dużego zainteresowania osób postronnych zadziała.

pozdrawiam — Aleksander Małkiewicz
 Andrzej Dziąba: Panie Aleksandrze! Bardzo dziękuję. Pozytywne zainteresowanie problemem drugiego człowieka to początek udzielenia mu pomocy. W naszym regulaminie jest to pierwsze zadanie: „1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie” (w załączniku pełny regulamin). To, co teraz się dzieje przy okazji mojej sprawy, to jest dialog społeczeństwa z władzą sądowniczą. Nie byłby on konieczny w tak spontanicznej i nierzadko dramatycznej formie, gdyby funkcjonowały w sposób prawidłowy mechanizmy wyłaniania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Niestety tak nie jest i stąd rodzą się niepotrzebne problemy. […]
…………………………………

Barbara Florczak z W-wy niedostała odpowiedzi od sądu w Będzinie. Wiadomość od niej z fb:  Kierowniczka poinformowala mnie ze nic mi nie powie, bo nie jestem strona w sprawie.

…………………………………

Poniedziałek, 20 Marca 2017 12:44 Dariusz Komorowski:

Witam serdecznie …
Jestem dziennikarzem Tygodnika „TYLKO POLSKA”, z siedzibą ul. Brzoskwiniowa 13, 04-782 Warszawa, nr. legitymacji 7/2017
Prosiłbym bardzo o udzielenie mi informacji o Panu Andrzeju Dziąba zam. 42-500 Będzin ul. Cynkowa m2b

sygn. akt VI K 145/09 sr. w Radomsku VIII Ko 653/17

sygn. akt  VIII Ko 654/17 sr. w Będzinie

sygn. akt VIII W pkz 505/16

W trybie prasowym chciałbym uzyskać wszelkich możliwych informacji dotyczących w/w A. Dziąba, oraz jakie kroki są podjęte na dzień dzisiejszy, jak też proszę o wszelkie informacje na przyszłość ,jeśliby cokolwiek się zmieniło.

Z poważaniem — komorowski dariusz

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

PB do Prezydenta RP, Prezesa PiS, Ministra Sprawiedliwości: Jedna z tysięcy spraw Polaków traktowanych jak bydło przez talmudyczną mafię aparatu niesprawiedliwości przy przyzwoleniu władzy wykonawczej. Dość tego! Następny etap: masowe bunty w całym kraju.

Piotr Bein, PhD, PEng
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta/bloger
Grypa666.wordpress.com
PiotrBein.wordpress.com

https://grypa666.wordpress.com/2017/03/23/wydanie-specjalne-sprawa-andrzeja-dziaby-socjo-patyczna-mafia-dintojri-polin-igra-z-ogniem/

†††††††††††††††††††††††††

To były piękne dni…

…Byliśmy mniej skłóceni, b. sojusznicy i współpracownicy zrobili Grypę666 najgorszym wrogiem Polaków… Kto skorzystał? Na pewno nie „żyd” Bein i nie Polska Racja Stanu, duraki bogołojczyźniane. Odebraliście mi energię, przewlekle chora żona-katoliczka położyła lagę na fotografowanie dla takich rodaków…

[2012] Zachód Słońca

Foto: Iwona, kamera cyfrowa Cannon PowerShot A590

[2012] Rozmowy przez ocean i całą Kanadę, serc bijących jednym rytmem

Marek Podlecki: POZDRAWIAM Z CHORWACJI! nadal jednak prowadzę bloga monitor-polski kropka pl, właśnie zamieściłem ten filmik jako wybrany reportaż. Posłuchajcie co mówi dr PiotrBein o możliwym zagrożeniu podczas Euro 2012.

Eugeniusz Sendecki: Cześć, Marek! Pozdrów Doktora Beina serdecznym staropolskim „Szczęść Boże” i „Shalom!”. Powiedz że my go tu w Polsce bardzo lubimy i cenimy. Ceniąc – czytamy i czytając – podzielamy jego poglądy na NWO. Zapytaj Doktora – kiedy się wybierze pod pałac pod Krzyż?  🙂

PB: Szalom! Wybiorę się odwiedzać was w ciupie, jak was wszystkich wyłapią i zamkną podczas jewro2012  :<)

łukasz: Pozdrawiam Panie Piotrze, jestem Pana czytelnikiem od co najmniej 6 miesięcy,(dziękuje za włożoną pracę) , jak i również Pana Marka  monitor polski -od ponad roku. Chciałbym podzielić się swoim blogiem, zawarta na niej treść opiera się na chemizacji naszego pokarmu , niechaj jak najwięcej ludzi o tym wie, niechaj zbojkotują korporacje i wrócą do natury. Musimy być zdrowi aby walczyć z syjonizmem. Jest to strona bardzo przystępna dla nawet typowego kowalskiego który nie wie o co chodzi.

PB: Witam. dobra robota, proszę podsyłać linki do artykułów, będę umieszczał na bieżąco.

Elżbieta:  Szukam, kiedys to było dostępne: Święty Maksymilian Kolbe o masonerii i żydach (taki link pod tekstem), niestety teraz nie mogę nigdzie namierzyć jego listów które są kopalnią wiadomości o mu współczesnych wspóziomkach którym pomagał, ale szanować i podziwiać nie miał za co i o tym pisał. Czy ma Pan jeszcze jakiś dostęp do jego tekstów nieocenzurowanych? Pozdrawiam

PB: Nie mam, może któryś z Grypowiczów666?

[15.9.2011] Piszecie…

Roman Kafel: Drodzy Panstwo! Przesylam link, w ktorym zawarte sa skrupulatnie wybrane i logicznie skatalogowane wazne informacje, dokumenty i fakty- jakie w chaosie informacyjnym umykaja naszej uwadze. Bez wzgledu na to- jak osobiscie odbieracie Autora, prosze nie kierujcie sie subietywnymi odczuciami, ale skoncentrujcie na merytorycznej zawartosci Jego Benedyktynskiej Pracy! Praca ta, ktora w zasadzie powinna zostac wykonana przez duzy zespol ludzi jest dzielem Jednego Czlowieka, Polaka…pana Jozefa Bizonia! Ktoremu za to szczere- Bog Zaplac! Musi wystarczyc za zaplate!

Mam nadzieje- ze docenicie Panstwo wage tego opracowania, ktore jest niezbednie pomocne kazdemu zaangazowanemu w zycie polityczne- bez wzgledu na wasze wlasne odchylenia ideologiczne czy orientacje swiatopogladowe. Prosze tez, zeby kazdy z Panstwa w miare mozliwosci podzielil sie tym z innymi Polakami, swoimi znajomymi- czy ludzmi ,ktorych uwazacie za wlasciwych ,zeby to Archiwum – Vademecum- moglo sluzyc im pomoca dla dobra naszej Ojczyzny! Gdyz tylko i wylacznie jak glosi stara rzymska maxyma’  Veritas et Libertas ultra omnis sunto! Liczy sie tylko Prawda i Wolnosc! Prosze zaznajomcie sie z trescia.

PB: Gratuluje Józkowi [Bizoniowi] otwarcia wlasnego bloga!

Oto CAŁY Bartoszewski

Goska 19.10.2007, drobne edycje Piotr Bein

„Żydzi polscy dzisiaj” Tadeusz Bednarczyk, dodatek uzupełniający do książki „Życie codzienne warszawskiego getta” str. 152-153. […]

[Grypa666 15.92011] Czy znasz plany syjonistów?

Żydzi staną się swoim mesjaszem. On zdominuje świat przez rozkład pozostałych ras, przez zlikwidowanie granic, unicestwienie monarchii i przez ustanowienie republiki światowej, w której Żydzi będą nadawać przywilej obywatelstwa.

W Nowym Porządku Świata dzieci Izraela będą przywódcami bez żadnego sprzeciwu. Rządy różnych narodów tworzące światową republikę, bez problemów wpadną w ręce Żydów. Wtedy okaże się możliwe by przywódcy żydowscy zlikwidowali własność prywatną i wszędzie będą wykorzystywać bogactwa narodów.

Tak więc spełni się obietnica Talmudu, w której jest powiedziane, że kiedy nadejdzie czas mesjanizmu, Żydzi będą mieli w swoich rękach cały świat.Baruch Levy, list do Karola Marksa, La Revue de Paris 1.6.1928

[Długo przed ż-zmyłą pt. Trump] Amerykanie płacą za zbiorową głupotę

Ty bardzo dobrze wiesz i głupi Amerykanie równie dobrze wiedzą, że to my kontrolujemy ich rząd, bez względu na to, kto siedzi w Białym Domu. Sprawa polega na tym, że ja wiem i ty wiesz, że żaden amerykański prezydent nie może stawiać wobec nas oporu, nawet jeśli zrobimy coś niemieszczące się w głowie. Co oni (Amerykanie) mogą nam zrobić? To my kontrolujemy Kongres, media, show biznes i wszystko w Ameryce. W Ameryce można krytykować Boga, ale nie można krytykować Izraela. – rzecznik Izraela Tzipora Menach

[4.6.2012] Z ostatniej chwili dla Jerzego Ulicki-Rek, Tadeusza Kisiela (Zenobiusz), Bronka i Eli Hotała (Królowa Pokoju) oraz Admina StopSy: Oświadczenie III Konferencji Mędrców Antysyjonu

[2012] Wspomóż patriotów poprzez Grypę666

Dzięki za majowe datki! Od kwietnia br. przeznaczyłem z datków na moje blogi skromne fundusze na cele Kongresu Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu oraz wsparcie finansowe dla ubogich działaczy. Wzywam inne blogi i grupy do podobnych akcji wsparcia. – Piotr Bein

[2012] Niedawne wywiady z P. Beinem:

[2012] Nowa pod-strona !! IX

††††††††††††††††††††††††

Pomorowy hómor potyliczny

Mikołaj Cieślak o uchu prezesa i komediancie-sobie

Robert Górski namawia do nieufności

Sytuacja polityczna w Polsce

Bojownicy żydojelit. Autor artu skąd to wklejam, sam im służy. Porównaj z tym, co Brzoza mówi o sobie:

Robert BrzozaRobert Brzoza Przedsiębiorca, inwestor, specjalista geopolityki. Twórca portalu robertbrzoza.pl, systemu sprzedaży netes.pl oraz wielu innych projektów internetowych i biznesowych.
No Brzoza – ale dałeś POPIS!; ale dzięki łaskawco za wyjątek i bardzo poważne argumenty […]: 1. cwaniak 2. widzi tylko własny nos 4. taki typ 5. nie znasz historii z Bretton Woods 6. jak możesz cokolwiek zrozumieć 7. Pyszysz się 8. napinasz 9. brakuje ci wiedzy
PB: Diagnoza niemal toczka w toczkę z moją, Andrzeja Szuberta i Romka Kafela, tyle że zwięzła LOL
Cezary Graf
Cezary Graf Prawnik. Inwestor. Miłośnik jogi i boksu. Opiekun działów Nieruchomości i Inwestycje Papug.pl

Prognozy młodo-kapitalistów — strzec się takich doratcuf!!!

PB: Ze zżydłaconą moralnością, oczyma na trendach akcji, zabawce do ograbiania gojów. Poprzez pejsbóki, wyprani przez ścierwomedia ż-CIA o geopolityce ku NWO… Ci zjudazi0wani w duszach, zadufani w swój postępowizm i nowczesność, służą tym. Co u czcicieli Mamona robi Ks. Międlar?! Oto wybrane kwiatki:

1. Brexit. Dygnitarze unijni uczynią wszystko by zatrzymać / opóźnić wprowadzenie demokratycznego wyboru w życie. Nie odniosą sukcesu. Oczywiście że nie, bo to nie dygnitarze tylko kundle ż-banksterii (jak ww. toważyho Mamona), a ta ma plan przeprowadzki City do Pekinu i 2-dzielnego jewrokołchozu: a) zachodni francusko-niemiecki, b) wschodni pod kuratelą dojczlandii (siedziba rotszyldziaków od paru wieków) jako Międzymorze  (rozszerzenie koncepcji Judeopolonii sprzed wieku, żydo-pięść przeciw Rosji).

2. Donald Trump zostanie wybrany na 45 Prezydenta […] Siły zła będą dążyły do zablokowania elekcji lub usunięcia D. Trumpa z urzędu korzystając ze wszystkich dostępnych sposobów. Nie odniosą sukcesu. Ameryka znowu stanie się wielka.

Banalnej, zadufanej, błędnej opinii wbrew faktom już wtedy oczywistym, toważyszy taka reklama buhaha

 • Papug.pl | Adwokat | Radca Prawny | Doradca Podatkowy

Konflikt interesu :))  — Trumpa wynieśli do władzy i doją gorzej niż poprzedników: ż-banksteria (o której „fachowo” rozpisuje się gełopolitykier i znafca wsjeh tematuf Brzoza), ż-korporacjoniści i syjoniści. Ameryka staje się coraz większa dla ż-interesów. Kropka.

Zostanie nawiązany sojusz strategiczny pomiędzy Federacją Rosyjską i krajami zależnymi od niej oraz USA i krajami zależnymi w celu przeciwstawienia się potędze chińskiej.  — Taa, potęga „chińska”… tj.  jak zawsze w historii banksterskiej — osiodłać najlepszego konia na świecie. Zainwestowali w Chiny góry mamony, pomogli uworzyć największą armię świata tam — pewnikiem nie z dobrego serca.

Starcie zbrojne pomiędzy blokami oznaczałoby unicestwienie życia na planecie zatem współzawodnictwo przybierze charakter ekonomiczny. — Oczywiste, że nieznają zamiłowań żydłactfa, ci doratcy strategiczni dla frajerów. Charakter „ekonomiczny” objawiają dowolnym nakładaniem sankcji na cele swej wojny hybrydowej.

Powierzyłbyś swe inwestycje, sprawy prawne… jołopom nieudolnie próbującym emulować rasowe (sic) ż-bzinesy w tychże specjałach? LOL

3. UE upadnie. — A po co? Jak doiliby Europę? Po co wydają miliardy na sprowadzanie obcej swjołoczy? UE będzie — z muślimami i ciapatymi uprzywilejowanymi nierobami, a Białymi zeszmaconymi, prześladowanymi, tyrającymi na tamtych i darmozjadów w Bruxelce czy gdzie tam…

4. amerykańsko- rosyjsko- polska ekspedycja porządkowa do Europy Zachodniej (boots on the ground) w celu unormowania sprawy z imigrantami. — To kwintesencja hómoru tutaj LOL

5. Polskie media przejęte od firm niemieckich przez firmy amerykańskie całkowicie zmienią retorykę. — USraelaksie czy „niemieckie” one są ŻYDŁACKIE.

6. Wschodnia Ukraina w sposób demokratyczny znajdzie się w strefie wpływu rosyjskiego. Zachodnia Ukraina stanie się państwem upadłym (failed state). Linia podziału będzie przebiegała na Dnieprze. Estonia i Łotwa znajdą się w strefie wpływu rosyjskiego. Litwa zacznie sympatyzować z Rosją.Po jeszcze głębszym skundleniu (czenu przysłużą się autorzy i portale jak ci omawiani), cały region oprócz terenów Świata Rosyjskiego (Białoruś, Kaliningrad, Donbas, może Serbia i Czarnogóra…) przejdzie spod Bruxeli pod berliński zażont, tj. Deutsche Bank rotszyldów.

7. Bez UE i sztucznego sporu na linii USA – Rosja świat stanie się lepszym miejscem. — Niby po co? NWO potrzebuje „im gorzej tym lepiej”, znafcy od 7 boleści.

Gospodarki bloku pro-zachodniego i pro-chińskiego będą rywalizowały jak równy z równym. — Taa, CETA itp. to zapewnią LOL „Bloki” wg planów NWO zleją się w jeden: żydłacki: W Nowym Porządku Świata dzieci Izraela będą przywódcami bez żadnego sprzeciwu. Rządy różnych narodów tworzące światową republikę, bez problemów wpadną w ręce Żydów. Wtedy okaże się możliwe by przywódcy żydowscy zlikwidowali własność prywatną i wszędzie będą wykorzystywać bogactwa narodów. Tak więc spełni się obietnica Talmudu, w której jest powiedziane, że kiedy nadejdzie czas mesjanizmu, Żydzi będą mieli w swoich rękach cały świat.Baruch Levy, list do Karola Marksa, La Revue de Paris 1.6.1928

 • W co zainwestować pieniądze? | Konsultacje inwestycyjne.
  Strzec się takich doratcuf!!!
 8. Świat finansów poprzez hiperinflację zostanie zmuszony do odejścia od obecnego ładu monetarnego na rzecz pieniądza opartego o BLOCK CHAIN — Zostanie zmuszony do tego, czego potrzebuje żydobanksteria. Kropka.

Na punkty I i II, w kwesti wyników głosowań, jestem gotowy przyjąć wzajemne zakłady przeciwne: cezary.graf [at] gmail.com — Useful idiot, bierze udział w farsie dla gojów.
Aktualizacja 9 listopada 2016: Zachęcam do śledzenia pozostałych 6 punktów. Punkty IV i VIII podobnie jak punkty I i II zaowocują oszałamiającymi okazjami inwestycyjnymi. — Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o piniondze = Mamon = żydłactfo. Kropka.
Aktualizacja 1 stycznia 2017: […] Punkty od III do VII zrealizują się do końca 2021 roku natomiast punkt VIII do końca 2025 roku.
— Nie wie co będzie, ale wie kiedy buhaha

:)))))))))))))))))) Kondominium niemiecko-rosyjskie

Normalny: Jak Polacy byli pod zaborami to interesowało ich funkcjonowanie zaborców. Tak samo interesowało naszych przodków funkcjonowanie niemieckich hitlerowców za czasów wojny czy rosyjskich oraz żydowskich oprawców za bolszewickiego okupanta. To dlaczego miałoby Polaków nie interesować funkcjonowanie ciemiezycieli z kondominium niemiecko_rosyjskiego pod żydowskim zarządem powierniczym ? Powinien to być temat nr 1, ale jest w wyniku działań dywersantow na różnych płaszczyznach celowo przemilczany. Należy bacznie obserwować jakie agentury ten istotny temat zamiataja pod dywan.

PB: Jak mają obserwować, gdy na starcie są zwiedzeni przez przemączałyh urzytecznyh i sóper-agentuf fpływó, nawijających o kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem powierniczym… Dostałeś od Boga mózg, żeby samodzielnie myśleć:
– ruskie sobie nad Wisłę USraelickie czołgi sprowadziły? wyrzutnie przeciw sobie budują w Polin?
– moskale Macierewicza krypto-żydłaka Singera na stołek wsadziły we Wszawie, by im do Kaliningradu się wtranżolił?
– kremlowcy rurę przez Polin zamknęły, żeby wydać ruble na drugą pod Bałtykiem?
– putinowcy szczują z Wszawy na Białoruś, najlepszego po tej stronie sojusznika ich?
– kacapy wysyłają swoich z Wszawy na Majdan, wspierają hojnie z Polin zbrojenia oliparchatu kijowskiego, który morduje etnicznych Rosjan w Donbasie, na Krym się wygraża?

Puknij się w czachę, tylko nie za mocno, bo echo mnie w Kanadzie dojdzie buhaha

Oblężenie Gołego umysłu

†††††††††††††††††††††††††††

Katodebilizm scyropolacki

Józef Bizoń: Możesz zrozumieć rzeczywistość

PB: Można zrozumieć rzeczywistość również z moich opracowań, które Bizoń ignoruje z durnej nienawiści do mnie. Nigdy niemiałem problemu publikować jego dobre prace… no ale tak mają zjeby.

Nic nowego, temat już zastępczy, za późno, nie ma Polski, jest Polin, rządzi żydłactfo podpierając się szabas gojami, a głosuje na nich polactfo z katodebilami. To ci ostatni dają się nabrać  wybory za wyborami na dudy-obłudy, kalksztajnów, singerów…

Załgana gnida hejterska Bizoń hipokryta katolacki zbija se tym kapitał wiarygodności i sympatii u polactfa i katolactfa. Marnował czas i zdolności od Boga, tropiąc „żydów” tj. najskuteczniejszych patriotów, którzy za swe wyniki bezustannie są na celowniku neo-ubecji. Żadnego żydłaka nie odesłał na madagaskar, nie ustawił nawet w kąt. Za to nam skutecznym utrudnił pracę dla Polskiej Racji Stanu, zmarnował mnóstwo czasu i energii, obżydził pracę dla Polaków — przeważnie w czasie nasileń nagonek neo-ubeckich na nas!!!

Stawiam go wśród najgorszego ścierwa, z jakim spotkałem się w swej pracy społecznej: Dr. Maciek Pokora, Tadek Kisiel, Robert Brzoza, Mirek Wiechowski i Tomek admin WolnaPolska — patrz Pralnia. Najgorszy chłam agenciurski z Pentagonu i lobby atomowego, z jakim walczyłem dobrych parę lat, to wersal w porównaniu z tym polactfem. W życiu żaden Żyd nie skrzywdził mnie jak oni.

Adminie [7777777 bloga Mariusza Grabasa, najlepszego z moderatorów niegdyś na Grypa666], w wyborze materiałów równie ważny jest stan duszy autora. Jego działy na SursumCorda (pol. Rozpięty na Krzyżu, czyli Jezus Chrystus) takie jak Wyczyny na Monitor-Polski,  Ostrzeżenie! .. NIBY polskie, a NIEPOLSKIE – Pułapki: Gazeta Warszawska – K. Cierpisza, Grypa666 – Piotr Bein, Witryny NISZCZARKI MONITOR POLSKI Blog Marka to klasyczny hejt, bełkot nawiedzonego oszołoma. Każdy stwierdzi, oglądając w ww. zbiorze załgane dokumentnie grafo-składanki pojeba. Jego hejterska pasja do wszystkich Żydów doprowadziła do namiętnego ożydzania mnie.

Kanadyjska policja RCMP chroniąc swego wzorowego obywatela:)  założyła szlaban Bizoniowi i jemu  podobnym. Nie jestem ż/Żydem, nie ma przestępstwa — RCMP odesłało mnie z kwitkiem. Za drugim mym podejściem 😛  poradzili z miejsca zainstalować kamery. Przekonał ich masowy e-stalking (z udziałem zjebów od opasek i szwadronów śmierci) na Kanadyjczyka wcześniej zagrożonego przez neo-ustaszy naszych tu rodzimych, plus świeże ryzyko od neo-banderowców. Polacka brać rozhuśtała się u zjeba, Wiechowskiego, w e-gnojówce recydywisty katolicznickiego Marucha, frajersko podczas ataków terrorystycznych w Paryżu (fałszywe flagi, ale RCMP „nie wie”). Jak durne może być polactfo :((( Dostałem numer sprawy, wciągnęli centralną panią oficer od e-zbrodni, regionalnego oficera od extremizmu (rozumie neo-banderowiec i neo-ustasz) i tłumacza (a myślałem, że poza próbką za friko z produkcji braci frajerskiej, musiałbym tłumaczyć setki pozostałych stron, w tym manifesto Cichockiego — oczywiście za C$ buhaha). Byle komu szlabanu nie dają, musi być dokładne rozeznanie i decyzja od sądu.

Jak prymitywny jest Bizoń, niech świadczy, że niezałączył ripost, np. :))) Recydywista św. Józef z BoguchwałyCo każdy pies na Beina-“żyda” wiedzieć powinien.

Pod Bliskie Strony, archanioł Józek umieścił PolskaWalcząca Jurka Ulickiego-Reka. Chyba dlatego, że też ożydził mnie, potem niby pojednał się, żeby znów wbić noż „żydowi”… b. blisko, bo na forum międzynarodowym szwaba-rewizjonisty co łżąco pluje na Polaków. Taką to teraz mamy Polskę Walczącą, z kotwicą u najgorszych naszych wrogów. Jednak jest coś w żałobie po 80% polskiej inteligencji (w tym zasymilowani Żydzi), którą syjo-hitlerowcy i ż-sowieci ubili z obu stron, z wydatną pomocą takichże socjopatów ż-kretów: w naszym kraju i importowanych z ZSRR do żydokomuny PRL.

Propagujemy prace (niezłe merytorycznie) katodebilnego hipokryty-przestępcy. Niech Bóg mu pomoże odnaleźć i rzeczywiście po katolicku wykorzystać Dary Boże… A propos, Bizoń zabrania nam używać swych bezecności… znaczy bezcenności: zabraniam zamieszczania na tych – i im podobnych witrynach – moich artykułów i materiałów mego autorstwa bez mojej wyraźnej na to zgody, a tym bardziej bez mojej wiedzy. Józef Bizoń – 15 października 2013 r. BUHAHA

Sqrviel bez mojej wiedzy ożydzał mnie, pluł, szczał i srał na mnie, ignorując mój dorobek i działalność antyżydłacką.  Tego niewybaczam.

Oto próbka z zajęć dla czubków (czy mapka mózgu pacjenta?) w istytucji, z której uciekł Bizoń (sorka, Josele, za copyright violation LOL). Kabotyńska gnida katolicznicka tak się odwdzięcza za mój wkład do kampani anty-H1N1 w 2009, kiedy to byłem zmuszony odpędzić mosiadziaków genialną 😛 ideą: sugestią, że mogę być srulem. Udało się, ale Bizoń też się złapał na lep — wspólna cecha genetyczna? BUHAHA

Dr Piotr Bein podający się za Polaka – administrator witryny grypa666 – sam o swoich żydowskich korzeniach.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/05/dr-piotr-bein-o-sobie-samym-i-o-c5bcydach-e28093-skany-z-poczty-i-z-witryny-grypa666.pdf

.
Plansza_NR2 Maitreja_Benjamin Creme_Vismaya_Bein_Monitor-polski_Kekus_Porozmawiajmy TV_NTV-Niezaleznatelewizja_AKADEMIA DUCHA w 1024

Żydomasoński Franek niepotrzebuje przywozić muślimów, katodebile zniszczą się same BUHAHAHAHA  Najgorzej, że i nas zgubią…

††††††††††††††††††††††

W Polin

Żona marnuje czas na przeczesywaniu: czcze gadanie facjat gadających z hasbarnych nut, Singer/Macierewicz czaruje katodebili z upaństfowionej stacji co niemaryja rebe Rydzyka, a duo Chojecki-Kowalski na jego garnuszku pieprzą 3 po 3 o Putinie u nich w bydyniu. — pb

Obraza inteligencji — polskiej oczywiśce, bo polactfo jest zachwycone.

PiSuarowiec obelżywy Leszek Makowski (Sydney, Australia)  pieprzy o następcy Obambo

SZANOWNA REDAKCJO RADIA i SŁUCHACZE – W świetle Wyborów Prezydenckich w USA pytam czemu w Polsce tzw. Dzika Opozycja nie jest wygaszona aby nowy rząd PiSu demokratycznie wybrany mógł bez przeszkód realizować swój Ambitny Program i jednocześnie Reformować oraz Naprawiać poważne szkody wyrządzone przez śp. mam nadzieję rząd Tuskofilów i  Platformy Oszustów. Wszystko to co obecny Rząd PiSu czyni aby wykazać się przed Polakami jest niszczone przez obecną – złowieszczą i destruktywną Dziką Opozycję. Te hucpy i demonstracje nieokrzesanych Polaczków są zaprzeczeniem zasad  cywilizowanych demokracji parlamentarnych, gdzie rozliczanie rządów – A. Merkel, B. Obamy i innych następuje przed upływem ich kadencji. W Polsce jest odwrotnie – nieustająca walka z PiSem jest motorem działania tej Dzikiej i Destruktywnej opozycji otumanionych i przekupionych szKODników , donosicieli i zdrajców z szeregów KODu i Nowoczesnej PO. TYLKO MOŻLIWE JEST TO W POLSCE! ALE DOKĄD TAK BĘDZIE – BO GROZI NAM TO REWOLUCJĄ i POWROTEM DO PRLu lub EURO-SOWIETO-KOŁCHOZU! Leszek Makowski, Sydney, Antypody. http://www.radiokrakow.pl/audycje/przed-polnoca-rozmowy-milosza-horodyskiego/audycja-z-dn-03102016-r/ Transmisja!!!
PB: A to było tak:
–„wybrany” w super-zmyłce holyłuckiej dla użytecznych makowskich debili,  otoczony ż-banksterią, syjonistami i ż-korporacjonistami od początku kampanii, teraz oddychać nie moŻna
–ANI JEDNA obietnica wybiurcza dla duraków makowskich niezrealizowana!

i ten debil lekcje chciał mi dawać z polityki BUHAHAHAHA

!!!MOSAD ZHAKOWAŁ BLOG Ks. Jacek Międlar: ANTYGENDEROWY autobus zaatakowany w Nowym Jorku! Agresywne lewactwo wandalizm nazywa „swobodą wypowiedzi”!

!!!MOSAD ZHAKOWAŁ BLOG Ks. Jacek Międlar: POSŁUCHAJCIE o świętej rodzinie z Markowej. 73. rocznica masakry Polaków, których symbol burzy kłamliwy mit o Polakach-antysemitach

!!!MOSAD ZHAKOWAŁ BLOG Ks. Jacek Międlar: „Patrzcie jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów!” 73. rocznica masakry rodziny Ulmów. Sól w oku milczącego mainstreamu

Edward J. Moskal. W rocznicę śmierci prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Polakom gorzej niż pod zaborami

Czemu w zasobnej Polsce bieda i DLA POLAKÓW „nic się nie da zrobić”

Trolle z administracji neon zauważają to o czym Dariusz Kosiur mówi od dawna

Chrześcijańska odpowiedź na rewolucję seksualną

Czy Polin jest państwem totalitarnym?

†††††††††††††††††††††††

Aktualności poważne

Zwierzchnicy Trumpa-narodofca

:)) Alex Jones bierze korepetycje o żydłactfie od patriotów amerykańskich wysokiego kalibru

PB: Komicznym znajduję, że Alex tego niewiedział… Taki bystry, wnet nazywa, podsumowuje  rzeczy, a niewiedział przedtem? buhaha Albo wstyd mu, że się dał nabrać z Trumpem, albo dalej gra głupa, albo wierzy w cud jakiś. Nieprzyznali jednoznacznie: Trump to ż-zmyła. Alex nadal wierzy w dobrego tatę Amerykanów, rozmówcy powściągają się, by i tę prawdę mu wyłożyć. Wiosna odkrywa zamarznięte łajno, które zaczyna śmierdzieć. Nie ma dotąd ani jednej akcji Trumpa dla dobra Amerykanów czy ludzkości, ale wszystko dla jelit. Za to wyłazi kompletne zażydłaczenie administracji żydłactfem: agenci żydobanksterii i ż-korporacji oraz syjoniści. Pyszny jest moment gdy Alex pyta Pieczenika (znakomity politolog-psychiatra), kto to ten facio zawsze przy Trumpie jak cień (żydłak, mąż Ivanki). Pieczenik odpowiada z przekąsem: Trump lubi rodzinę, otacza się nią. Wie, że Alex niedojrzał do prawdy (nie chce go załamać, bo po co mu taki durny pacjent? LOL).

Zbiorek potwierdza to, o czym mówią Żydzi jak Jewish Voice for Peace i rabini-ortodoksi w USA: syjoniści NIE reprezentują żydostwa światowego, ono jest w dużej części lojalne narodom goszczącym. Gdyby Alex poczytał np. mój referat 10 lat temu, nie musiałby teraz świecić oczami i brać zawstydzających korepetycji :))) Sukinsyny polackie pojebane ożydzacze i hejterzy klasyczni antysemici — płaczcie nad sobą LOL

P. Bein do grupy interesu narodowego Kanadyjczyków

[Recipients in bcc, please disseminate. I do not have suicidal tendencies nor thoughts, my vehicle has been checked recently. To my knowledge there is no „Islamist” mosque nearby. I’m quite healthy in body and mind for my age, and very grateful to God for what I have and more so for what I don’t have. I don’t owe money to anybody, am content with family and my life. Because I have Christ. — PB]

Dear Maude

Don’t count on me, I am in the lowest income bracket, retired, wife retired and disabled, helping the nation and race (Slavs) of our origin in much worse situation than Canadians are.

I suggest a few „done deals” to the list of disasters:

– Exclusive right of Muslims to special protection… while the onslaught aims at the Whites and their faith, incl. the „Islamophobia” bill and the „Islamist” false flags to stir up ethnic-sectarian strife and hatred, paint Canadian members of my civilisation as „White supremacy and priviledge”, so the others could be elevated to a destructive power. Look at Europe and South Africa…

– GMO everywhere, now even Okanagan fruit and salmon!!!

– Chinese millionaire free-loaders flooding under special protection and priviledge, created without knowledge nor consent of Canadians!

– Allowing Canadian land, resources and assets to flow into hands of corporations and people of absolutely no loyalty to Canadians, bound to exploit, push Canadians into poverty, enslavement, illness and death —  us and our children and grandchildren.

– Ad infinitum lethal global emissions from Fukushima. A catastrophic epidemic of cancers etc. effects begins… At least 10 million victims just to cancer in the first 20 years after Fuku, then ad infinitum around the world (scientific projection from Chernobyl). My warnings to Elisabeth May (Greens), Health Canada, Harper etc. have ended up in trash and insulting referral (E. May) to nuclear lobby’s brainwashing website! Meanwhile, our grandchildren and Canadians in general have been exposed to catastrophic radiation.

I’ve lost a federal job in 2001 for exposing NATO aggression in Yugoslavia. A few YEARS ago, I’ve requested:

1. Federal investigation commission to look at glaringly unprofessional behaviour (police-attorney general-judge-jury-executioner) of ethnic RCMP officers intervening at my request. No answewr to date.

2. Copy of my RCMP files on discovery that they contain untruths) has been ignored — I do not have an answewr to date.

My adopted home, Canada does not protect me nor my family nor my civilisation anymore. She grants supremacist rights to people who are determined to eliminate my kind eventually (both Islamist and Talmudic „religions”, the latter provoking and enabling the former). Recently, an extreme Muslim has attacked me on my property: „Fucking Eastern European immigrant”, RCMP have not pursued him.

I have no influence on:

– Election of Masonry to state functions election after election, from Trudeau Elliot to his son today. Nor on illegal, murderous war decisions in Ottawa (?). Nor on neo-Marxist oriented budget items where my tax dollar ends up against my civilisation.

– Ever deepening Judaisation of media and institutions.

– Control and poisoning of our food, water, air…

– Thought control and brainwashing by extreme Jew-dominated media as well as sophisticated weapons e.g. microwaves (group stalking, subtle signals), omnipresent surveillance.

– Israelisation (training in Israel, treaty on „mutual security”) of Canadian police and CSIS (Ottawa and recent Quebec mosque shootings have been bankster CIA and/or Mossad’s false flags of hate and PsyOp manipulation).

– Canada in criminal, murderous NATO controlled by the Judeocentric global cabal (link to scientific research paper, peer-reviewed and approved for a major publication, but hacked and destrpyed in the process  — see at the bottom).

– Ganging up with NATO „partners” against my Slav brothers: Russians in Russia incl. legally Russian Crimea, ethnic Russians of Donbas (Ukraine), Serbs, and Ukrainians in the yoke of Jew oligarchs after Maidan putsch.

– Occupation of my motherland, Poland, by criminal NATO’s troops, incl. Canadian units.

Compare the human-kind threat extent of the above with the issues you select.  Even if I had money, I would not support such group.

I’ve been fighting for humanity for over 20 years, conditions worsen everywhere in every respect. People are treated as Talmud specifies — like insects and cattle, incl. Izraeli and Diaspora Jewry in the grip of totalitarian global bankster-Zionist cabal. Still uglier times are approaching… https://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/

If you do not respond personally and meaningfully, I assume it’s a deflection to security services, as was the case with emails from Elisabeth May (I don’t suppose she’d refer me, an accomplished de-bunker of nuclear lobby’s deception, to their propaganda and cover-up website).

Piotr Bein PhD PEng (retired), independent researcher of genocide, Grypa666.wordpress.com PiotrBein.wordpress.com

Nie będzie żydo-rebelii na Białorusi

Mosad zhakował blog!!! Ks. Jacek Międlar: Zamach w Londynie z inspiracji establishmentu! Fałszywe łzy europejskiej „elity”

PB: radykalny islam nie jest korzeniem problemu” — bingo! Wielebny Ojcze Jacku.
Merkel i kondon-lencyjne politykiery też nie, nawet nie Soros bo w pojedynkę w oderwaniu od żydłackiej kliki globalnej niewiele zdziałałby, np. bez pomocy Erdogana, waŻnego pionka w klice.

Broń energii skierowanej

Ukraińskie i algierskie dzieci nowymi ofiarami “żydowskich band” porywających celem pobierania organów wewnętrznych?

Dniepropietrowsk – święto Hanuki i uroczystości na cześć ukraińskiego faszysty Stepana Bandery w stolicy żydowskiej Ukrainy

Diabli wzięli swego skąd przysłali — zdechł jaszczur Rockefeller, arcy-zbrodniarz przeciw ludzkości

Żydłacka fałszywa flaga Londyn jak Nicea i Berlin

…ciężarówka, mętny frajer ż-suszp podobno szczelał ale on jest trupem obok dziadka przejechanego na moście i nieuzbrojonego (!) policjanta [demaskacja wyklaruje się za parę dni – pb]

†††††††††††††††††††††††††

Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem

Podczas rozprawy odwoławczej 7 marca okazało się, że  aresztowany Mateusz Piskorski nie ma żadnego wglądu do akt sprawy

Psychopatą się rodzisz, socjopatą zostajesz…

Sędziowie przygotowują się na starcie z rządem. I tworzą struktury, które mają koordynować ich opór

Jak zreformować sądownictwo

Romuald Piątek: Zgadzam się w zupełności = tak jest wszędzie – tu daję załącznik P-969 Stowarzyszenia z Gdańska.

Ja z obawy przed utratą zycia w zamknietym szpitalu psychiatryczynym uciekłem 10 maja 2014 do Londynu i wystapiłem o azyl polityczny w UK – lecz w zmowie z konsulami-bandytami byłem aresztowany z demonstracji pod  Downinng Street o4.pazdziernika 2014 , wystapiłem więc o azyl polityczny 24.11.2014 – i wzmowie dostałem kwaterę i zasiłek dopiero po 4 miesiącach w Leicester , adwokatka dostarczyła przetłumaczone dowody = dowody jednoznaczne – no i dostałem z data 22 maja 2015 pismo z HO , że Decyzja przyznania azylu bedzie w ciągu 3 m-cy . ale przestano wypłacać mi zasiłek i 13 lipca 2015 wyrzucono mnie z kwatery !!!
Wszelkie skargi do wszystkich instytucji zostaja bez odpowiedzi , lub z Trybunałów ,,rzniecie głupa” , że nie mogą sie zająć sprawą bo …brak jest Decyzji !!! Sprawa u mnie jest bardzo prosta z dowodem nie do podważenia = Postanowienie SN wydane jednoosobowo bez rozprawy = łamiące art 398 poz 10 KPC i art 45 Konstytucji !!! Dodaję , że mam informacje od znajomych o 3 innych takich samych bandyckich Postanowieniach SN !!! Tu załaczniku  informacja z PO Warszawa dotyczy wydania Postanowienia SN przez obecną prezes-bandytę SN Gersdrf = prokuratura zakończyła to odmową !!!
Czekam za tym i jeszcze innym Postanowieniem SN !!! Jak jest przyczyna ? – otóż jako pasjonat prawa twierdzę , że winna samodzierżawiu prawa jest prokuratura – zwłaszcza obecnie Krajowa -wszelkie skargi kierowane do niej , do MS , do RPO sa odsyłane do …oskarzanych sędziów-bandytów i ,,właściwych prokuratur” – a odpowiedzi , że wyroki prawomocne , śedziowie niezawiśli , że dano juz odpowiedż , że kolejne pismo nie wnosi nic nowego , albo że odpowiedzi nie będzie , bo treść znieważająca !!! Tylko , że odpowiedzianość ponosi jednostkowo minister sprawiedliwości i premier , którzy nie przyjmuja na skargi osobicie raz w tygodniu zgodnie z art 229 i 253 KPA !!! Wszelkie żądania o przyjęcie na skargę osobistą z nimi są bez odpowiedzi !!!
Sumując – nie wydano wyroków do 20 aktów oskarżeń , oraz ,,prowadzą śledztwo” 3 lata za pohańbienie, ale aktu oskarzenia nie bedzie , więc będzie kolejne pohańbienie teraz Dudy + Szydło , konstytucji … zgodnie z załącznikiem P-1480 i P-1481 . Dodaję , że i posłowie milczą – ostatnie odmowy – lub braki odpowiedzi są od posłów Kukiza , Jachnika , Sanockiego = więc kim oni są ??? !!!
Osób pokrzywdzonych świadomie przez mafie prawników i milczące Kliki polityków znam wiele!!!

Kongres przestępczości zorganizowanej

komentarzy 20 to “WYDANIE SPECJALNE Sprawa Andrzeja Dziąby + Socjo-patyczna mafia dintojri Polin igra z ogniem”

 1. […] https://grypa666.wordpress.com/2017/03/23/wydanie-specjalne-sprawa-andrzeja-dziaby-socjo-patyczna-ma&#8230; […]

  • KAPLANI NAJWYZSI ze starego i nowego testamentu!! doszli do wniosku! ze nie da sie tak szybko i latwo zredukowac medialnie oglopione bydlo podatkowe wedlug starych metod tj wojny czy rewolucje!!,….postanowili ze beda nas redukowac na sprawdzony sposob jaki dokonali na Indianach w obu amerykach!!. Wowczas misjonarze i inni filantropi i darczyncy wzglednie organizacje pozarzadowe:) „milujacy poko”j 🙂 itp rozdawali alkochol ,koce spiwory skarzone holera tyfusem i syfilisem mordowanie bizonow miljonami w okresie ich wedrowek . Obecnie ….rozsypuja z samolotow miljony!! ton metali ciarzkich i przeoznych trujacych chemikalji …a robia to …nocami ! plus ..wdrazaja obowiazkowe wstrzyknieca niemowleta az …10 szczepionek w pierwszym roku zycia!.Nastepnie likwidacja ujec wody zrodlanej i ich globalna „prywatyzacja”,,,,, ani Hitler ani Stalin nie mieli odwagi tak masowo i bezwzglednie usmiercac potomstwo slowianskie!. No ale!!! z mas medjow!!! globalnych wiemy na szczescie 🙂 ze ten globalny holokaust bialej rasy jest dzielem Putina,Iranu ,Korei polnocnej ,Chinczykow i soltysa z jedwabnego:)

 2. Lecz mąż Boży zapytał: ”Gdzie upadła?” On zaś wskazał mu miejsce. Wtedy
  odłupał kawał drewna, wrzucił tam i sprawił, że siekiera wypłynęła.
  I powiedział: ”Wyjmij [ją] sobie!” On zaś wyciągnąwszy rękę, chwycił ją.
  Król Aramu wojował z Izraelem. Odbył naradę ze swoimi sługami, oświad-
  czając, że chce rozbić obóz na pewnym określonym miejscu.
  Wtedy mąż Boży polecił powiedzieć królowi izraelskiemu: ”Strzeż się prze-
  chodzić przez owo miejsce, bo tamtędy schodzą Aramejczycy”.
  Król izraelski posłał męża na to miejsce. I ostrzegł go, by się tam miał na
  baczności, i to wielokrotnie.
  Przeraziło się serce króla Aramu z powodu tej sprawy. Zwołał więc sługi swo-
  je i zapytał ich: ”Czemu nie wskazujecie mi, kto zdradza nas przed królem
  izraelskim?”
  Odpowiedział mu jeden ze sług jego: ”Nie, panie mój, królu! To Elizeusz,
  który jest prorokiem w Izraelu, oznajmia królowi izraelskiemu słowa, które
  ty wymawiasz w swoim pokoju sypialnym”.
  A on odpowiedział: ”Idźcie i zobaczcie, gdzie on się znajduje, a ja każę go
  ująć”. Doniesiono mu: ”Oto jest w Dotan”.
  Wtedy wysłał tam konie, rydwany i silny oddział wojska. Wyruszyli w nocy
  i otoczyli miasto.
  Kiedy sługa męża Bożego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi
  i rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego: ”Ach,
  panie! Jakże postąpimy?”
  Odpowiedział: ”Nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są
  z nimi”.
  Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: ”Panie! Racz otworzyć oczy jego,
  aby widział”. Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: oto góra pełna była
  ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza.
  Kiedy [Aramejczycy] schodzili do niego, Elizeusz modlił się do Pana tymi
  słowami: ”Dotknij – proszę – tych ludzi ślepotą!” I dotknął ich Pan ślepotą,
  według prośby Elizeusza.
  Wtedy Elizeusz odezwał się do nich: ”To nie ta droga, to nie to miasto.
  Chodźcie za mną, a zaprowadzę was do człowieka, którego szukacie”. I za-
  prowadził ich do Samarii.
  Kiedy weszli do Samarii, Elizeusz powiedział: ”Panie! Otwórz im oczy, aby
  widzieli”. Pan otworzył im oczy i widzieli, że byli właśnie w pośrodku Sama-
  rii.
  Jak tylko król izraelski ujrzał ich, powiedział do Elizeusza: ”Czy mam ich
  zabić, mój ojcze?”

 3. Kiedy przyjdą do ciebie
  ci; którzy wierzą w Nasze znaki,
  to powiedz:
  „Pokój wam!”
  Wasz Pan przepisał samemu Sobie miłosierdzie.
  Tak aby ten spośród was, kto popełni zło
  przez nieświadomość,
  następnie nawróci się
  i czyni dobro…
  zaprawdę, On jest przebaczający, litościwy!
  55 W ten sposób wyjaśniamy wyraźnie znaki,
  aby droga stała się jasna dla grzeszników.
  Powiedz:
  „Mnie zakazano,
  abym czcił tych, których wy wzywacie
  poza Bogiem.”
  Powiedz:
  „Ja nie chcę iść za waszymi namiętnościami,
  bo wtedy zbłądziłbym
  i nie byłbym w liczbie tych,
  którzy są prowadzeni drogą prostą.”

  Mt 23, 12-16

 4. Talmud mówi: „Jeśli człowiek popełnił grzech i powtórzył go, to staje się to dla niego
  dozwolone”. Dozwolone? Nie, wydaje mu się, że jest to dozwolone. Nie walczył już
  po raz trzeci, widocznie wybór (tak, jak go zdefiniowaliśmy) nie zadziałał, ale
  człowiek jest odpowiedzialny za swój akt za każdym razem, bo on sam był przyczyną
  swojej stępionej wrażliwości. Od tej pory będzie on karany na każdy raz, kiedy
  popełnia ten czyn, chociaż nie stanowi on już dla niego przedmiotu wyboru.
  Ale nikt nie jest odpowiedzialny za zło, do którego był przyzwyczajony od urodzenia,
  jako do wpływu swojego otoczenia, jeśli nigdy nie nauczył się postępować lepiej.
  W tym względzie, ma on halachiczny status „porwanego dziecka”. Będzie ponosił
  odpowiedzialność tylko za to, czego mógł i powinien był się nauczyć.

 5. Słowo na niedzielę bracia i siostry w Panu:

  „Zaprawdę, ja opieram się na jasnym dowodzie,
  pochodzącym od mojego Pana,
  a wy to uważacie za kłamstwo.
  Ja nie mam władzy nad tym,
  co wy staracie się przyspieszyć.
  Sąd należy tylko do Boga!
  Bóg podaje prawdę,
  a On jest najlepszy z rozstrzygających!”

  List do Rzymian 4, 6-8

 6. uwazam ze Biblisci z terenow Tak zwanej ziemi swietej /rzeki jordan wydumali bardzo sprytnie i przebiegle 🙂 szereg religi tylko po to aby Niezwyciezonym

  Lechitom,sarmatom ,Scytom, Wandalom odciac IM zeby i pazury:), Ten Biblijno militarny manewr sprwil ze od 200 lat Slowianie zostali zredukowani do roli

  niewolnikow obecnym kolchozie europejskim a liczebinie poniesli najwieksze straty posrod innych nacji na planecie ziemi.Proste …tam gdzie nauki bibljne sa zadne

  lub minimalne …ludzi zyja miljardy!!… miljardy (chiny i indje oraz idnochiny).Biblijny proces eksterminacji bialej populacji slowianskiej ludnosci nabiera obecnie tepa

  poprzez zmasowane i ciezkokaralne (za odmowe) szczepionki plus wprowadzenie trucizn Genetycznych i fluor,chlor oraz …setek innych trucizn w kosmetykach i tak

  zwanych lekarstwach 🙂 Ale…..jak jedna pani tutaj slusznie zauwazyla … w duzej mierze !!!!!.wini sa sami nieoczytani ,rozmodleni i niemowleconaiwni …goje:Ktokolwiek

  ?zklasyfikowal Goja ponizej zwierzecia 🙂 mial pelna i absolutna ,,racie!!! .Otoz ile razy slyszymy jak to zle traktowany pies zagryzie/pogryzie swojego Pana

  oprawce,jak to byk rozerwie na rogach …. jak to kon zakopie swojego zlego i okrotnego wlasciciela itp.Natomiast …goj… poprzez religijne wykastrowanie go z

  instynktow naturalnych (klow i pazurow) potrafi swojego oprawce tylko …..milowac ,przebaczac!!! 🙂 darowac,zapominac,a cotam:) a nawet modlic sie do jezuska aby

  ow przebaczyl temu Oprawcy !! bo …nie wie co czyni :):) Jednoczesnie cwiczy sie goja aby wierzyl ze tutaj na ziemi to tylko przejscie ,pielgrzymka:) do ……..zycia

  wieznego:) aaameeeeen:)

  • Murami otoczył warowny Uruk, gród i spichlerz świetny świę-
   tej Eanny. Obejrzyj mury, na których fryz jak z miedzi! Spójrz
   na wały, którym nie masz podobnych! Głazów dotknij, w któ-
   rych z dawien dawna obracają się trzpienie wrót, i wnijdź do
   Eanny, w domostwo Isztar, któremu równego nie wzniesie ża-
   den władca wśród potomnych i żaden człowiek. Wstąp a przejdź
   się po murach Uruku, podwaliny ich obejrzyj, sprawdź dłonią
   cegły. Czyliż te cegły nie są wypalone? Czyż nie kładło tych
   murów siedmiu mędrców?
   Większy jest nad wszystkich mężów Gilgamesz, w dwóch trze-
   cich bogiem będący, w jednej trzeciej człowiekiem. Widok jego
   ciała jest niezrównany. Głowę jako byk nosi wysoko. Ciosu oręża
   jego z niczym nie zrównasz, drużyna jego staje na odgłos bębna.
   Bóg słońca go urodą obdarzył, niebieski Szamasz, a bóg burzy,
   Addu, męstwem obdarzył. Na ich obraz przez wielkich bogów
   stworzony boską siłę posiada. Pierś jego, powiadają, na dwa-
   naście łokci szeroka, członek jego, powiadają, mierzy trzy łokcie.
   Nim znów do Uruku doszedł, wszystkie kraje przemierzył.
   Dźwiga więc mury Uruku mąż popędliwy, którego głowa jak
   u byka wzniesiona, którego oręża cios nie ma równych, którego
   drużyna staje na odgłos bębna.

  • Oto on, niewiasto! Obnaż swe piersi, przyrodzenie odsłoń,
   iżby źrałość twoją mógł posiąść! Skoro cię ujrzy, zbliży się do
   ciebie, zbądź się wtedy wstydu, zbudź w nim żądzę! Przyjmij
   pożądliwe jego dyszenie! Szaty swe rozrzuć! Ukaż mu się naga,
   niech cię posiądzie! Spraw, iżby siła w nim wezbrała! Niechaj
   legnie na tobie! Uczyń mu, dzikiemu, sprawę kobiecą! Obcym
   się uczyni dla dzikich zwierząt, które z nim wyrosły na jego
   puszczy. Jego moc miłosna będzie się na tobie napawać. Piersią
   legnie na twoim grzbiecie.
   Obnażyła Szamhat swe piersi, srom odkryła, ujrzał to Enkidu
   i zapomniał, gdzie się był rodził! Wyzbyła się wstydu, wzbudziła
   żądzę, oddech jego prędki mile przyjęła, szaty rozrzuciła: i legł na
   Szamhat. Uczyniła dzikiemu sprawę kobiecą, jego moc miłosna
   była jej miła. Przez sześć dni i przez siedem nocy wciąż dopadał
   i zapładniał Szamhat Enkidu.
   Aż miłością się nasyciwszy na zwierzęta swoje zwrócił oblicze.
   Zobaczywszy Enkidu w skok pierzchły gazele. Od ciała jego
   w trwodze pierzcha zwierzyna stepu.

  • Pilnie przestrzegajcie wykonywania każdego polecenia, które ja wydaję dzi-
   siaj, abyście żyli, rozmnażali się i weszli w posiadanie ziemi, którą Pan po-
   przysiągł [dać] waszym przodkom.
   Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te
   czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w
   twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie.
   Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani
   twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje
   człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
   Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez
   te czterdzieści lat.
   Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój,
   wychowuje ciebie.
   Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami, by żyć w
   bojaźni przed Nim.
   Albowiem Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej
   w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze –
   do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do
   ziemi oliwek, oliwy i miodu –
   do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci
   niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór
   wydobywa się miedź.
   Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną zie-
   mię, którą ci dał.
   Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, Bogu twoim, lekceważąc przestrzeganie
   Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję.
   A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamiesz-
   kasz;
   gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy
   wzrosną twe dobra –
   niech się twe serce nie unosi pychą, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który
   cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
   On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i
   skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały
   najtwardszej.
   On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie, chcąc cię
   utrapić i wypróbować, aby ci w przyszłości wyświadczyć dobro.

   List do Kozdybian 13,5-17

 7. Ali Kadhra said

  W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.
  1. A. L. M.
  Nie ma Ŝadnej wątpliwości o tej księdze; ona jest przewodnikiem dla
  tych, którzy są przejęci bojaźnią BoŜą,.
  2. Dla tych: którzy wierze w prawdy Wysokie (ukryte) modlą się, i
  czynią ofiary uboŜszym z dobra, któreśmy im dali.
  3. dla tych: którzy wierzą w naukę z Nieba zesłaną tobie i przed
  tobą, i w bytność Ŝycia przyszłego.
  4. Pan będzie ich przewodnikiem a szczęście udziałem.
  5. Co do niewiernych: czy im będziesz opowiadał Islam lub nie,
  zarówno w swem zaślepieniu zostaną.
  6. Bóg na ich sercach pieczęć połoŜył, ich oczy, uszy okryte są
  zasłoną: bo oni na srogie męczarnie przeznaczeni zostali.

 8. Ali Kadhra said

  Są tacy, którzy mówią: my wierzymy w Boga i w dzień
  ostateczny, a jednak nie mają wiary.
  Chcą tem zwieść Boga i wiernych, lecz tylko siebie oszukują, a
  tego nie rozumieją.
  Serce ich jest zepsute, Bóg w niem powiększy ranę. boleść
  poŜerająca będzie ich niewiary nagrodą.
  Gdy im kto powie: nie róbcie zgorszenia na ziemi, oni
  odpowiedzą, Ŝe ich Ŝycie jest przykładnem.
  Oni są występnemi, lecz tego niepojmują,
  Gdy im kto powie: wierzcie w to, w co wierzy tylu innych
  odpowiedzą: czyŜ mamy wierzyć wiarą bezrozumnych; a sami są
  takimi i to jest dla nich niepojętem.
  W obliczu wiernych mówią; my wyznajemy tę samą co i wy
  wiarę; a przed sprzyjającymi ich odszczepieństwu inaczej mówią,
  oświadczają się Ŝe są z ich strony i najgrawają się z wiernych.
  Bóg z nich najgrawać się będzie, pomnoŜy ich błędy i pozostaną
  w obłąkaniu.
  Zamiast prawdy posiedli fałsz, jakiŜ poŜytek odnieśli? nie poszli
  dobrą drogą!

 9. Ali Kadhra said

  Podobni do tych, którzy rozniecili ogień; jeŜeli Bóg zagasi
  płomień oświecający, pogrąŜeni będą. w ciemności i widzieć nie
  potrafią,
  Głusi, niemi i ślepi nie nawrócą się.
  Podobni są do tych, którzy gdy z niebios burza z błyskawicą i
  piorunami spada, przeraŜeni widokiem śmierci, by niesłyszeć głosu
  grzmotów, palcami uszy zatykają; lecz Wszechmocny zawsze otacza
  i niewiernych.
  Piorun o mało nie pozbawił ich wzroku; gdy błyśnie, oni idą za
  światłem błyskawicy, a gdy światło zniknie, wstrzymują się pośród
  ciemności. Gdyby chciał Przedwieczny odjąłby im słuch i wzrok,
  bowiem jest Wszechmocny. O ludzie! chwalcie Pana, który stworzył
  was i waszych ojców, abyście Go czcili.
  Bóg, dał wam ziemię za siedlisko a niebo za dach, za Jego wolą
  spada woda z nieba, aby oŜywiała ziemię, aby ta wydawała owoce,
  któremi się karmicie; nie waŜcie się nikogo z Wszechmogącym
  porównywać. Rozumiecie?
  JeŜeli macie jaką wątpliwość o księdze, któreśmy zesłali słudze
  naszemu, pokaŜcie gdzie indziej zdania podobne tym, jakie w niej są
  zawarte; powiedzcieŜ: czy moŜecie wezwać tu świadectwa kogo
  innego prócz Boga?
  JeŜeliście dotychczas tego nie mogli uczynić, to i nigdy nie
  uczynicie; lękajcie się więc ognia, który ludzi i kamienie poŜerać
  będzie, ognia przygotowanego na niewiernych.

 10. Ali Kadhra said

  Oznajm tym, którzy wierze i którzy dobrze czynią, iŜ mieszkać
  będą w ogrodach gdzie rzeki płyną.; gdy skosztują owoców, które
  tam rosną, powiedzą: oto są owoce, któremi Ŝywiliśmy się na ziemi;
  lecz te tylko pozór tamtych mieć będą; znajdą tam niewiasty
  niepokalane i to miejsce będzie wiecznem ich mieszkaniem.
  Bóg moŜe swe wysokie prawdy wystawić w postaci motyla lub
  jakiej innej;-wierzący przeczują, Ŝe to są prawdy zesłane od Boga,
  niewierni zaś powiedzą: dla czegóŜ Pan objawia nam swe prawdy w
  przenośniach? Tak to Bóg jednych zaślepia, drugich oświeca; lecz
  zaślepia tylko bezboŜnych i niewierzących.
  Ci, którzy zrywają przymierze z Bogiem, którzy gwałcą prawa i
  oddają się skaŜeniu, zostaną policzeni między odrzuconych.
  Dla czego niewierzycie w Boga? Byliście umarli, on wam dał
  Ŝycie; zgasi dni wasze i napowrót ich płomień roznieci, i znów
  powrócicie do Pana.
  Dla was na poŜytek stworzył to wszystko, co macie na ziemi;
  spojrzał w koło i siedmioro niebios utworzył. Jego to mądrość cały
  świat ogarnia.
  Gdy Bóg powiedział Aniołom: poszlę na ziemię mojego
  Namiestnika; czyŜ poślesz, odpowiedzieli duchowie niebiescy,
  człowieka któren się odda nieprawości i krew rozlewać będzie
  wtenczas gdy my głosimy Twoją chwałę: kiedy Ciebie wielbimy!
  Wszystko to wiem, odpowiedział Pan, czego wy nie rozumiecie.

 11. Ali Kadhra said

  Bóg opowiedział Adamowi nazwiska wszystkich stworzeń, a
  wskazując je Aniołom, rzekł do nich: nazwijcie je, jeŜeli prawda jest
  wam znaną?
  Niech będzie chwała Imięniu Twojemu, odpowiedzieli aniołowie
  niebiescy, od Ciebie tylko pochodzą nasze wiadomości; nauka i
  mądrość Twoim są udziałem.
  Bóg rzekł do Adama: wymień im wszystkie nazwiska jestestw
  stworzonych, a gdy wymienił. Pan powiedział: niepowiadałemŜe
  wam, iŜ wiem wszystkie skrytości Nieba i ziemi. Wasze czynności,
  skryte i jawne, są wiadome oczom moim.
  Rozkazaliśmy Aniołom pokłonić się Adamowi, wszyscy byli
  posłuszni, prócz pyszniącego się Iblisa (Eblis), który nie usłuchał, i
  za to został policzony między niewiernych.
  Powiedzieliśmy Adamowi: mieszkaj w raju z twoją
  małŜonką,uŜywaj owoców które tam rosną, wszelkich uciech sobie
  dozwalaj, lecz nie zbliŜaj się do tego drzewa i strzeŜ się, aby to
  niebyło zgubnem dla ciebie.
  Szatan przywiódł ich do niebezpieczeństwa i pozbawił błogiego
  stanu w którym Ŝyli; powiedzieliśmy im: wyjdźcie, bo staliście się
  nieprzyjaciółmi samych siebie, ziemia będzie waszem mieszkaniem i
  waszem doczesnem dziedzictwem.
  Adam nauczył się od Pana słów modlitwy, Bóg wrócił się do
  niego, bo chętnie zwraca się do człowieka Ŝałującego. Bóg jest
  miłosierny.

 12. Ali Kadhra said

  Powiedzieliśmy im: wyjdźcie wszyscy z raju, pokaŜemy wam
  drogę zbawienia; kto nią iść będzie, uwolnień zostanie od bojaźni i
  smutku.
  Lecz niewierni i ci, którzy naukę naszą fałszem być mienią;
  oddani zostaną wiecznemu ogniowi.
  Synowie Izraela! pomnijcie na dobrodziejstwa któremi was
  osypałem, bądźcie wierni mojemu przymierzu, a ja waszego
  dochowam; czcijcie mnie, wierzcie w księgę którą wam posłałem,
  ona sprostuje wasze pisma; nie bądźcie pierwszymi do odmawiania
  jej wiary i niekaźcie dla nikczemnych interesów mojej nauki. Bójcie
  się mnie.
  Nie okrywajcie prawdy kłamstwem, nie osłaniajcie jej gdy ją
  pojmujecie.
  Odprawiajcie modlitwy, dawajcie jałmuŜny, kłaniajcie się wraz z
  czcicielami moimi.
  Głoście sprawiedliwość, i wykonywajcie; ją czytacie pisma, czyŜ
  ich nierozumiecie?
  Cierpliwością i modlitwa wzywaj pomocy, nie są one cięŜarem
  dla pokornych.
  I dla tych, którzy myślą, iŜ przyjdzie kiedyś stanąć przed sąd
  Boga.

 13. Ali Kadhra said

  Synowie Izraela! pomnijcie na dobrodziejstwa któremi was
  obsypałem; pomnijcie, Ŝem was wyniósł nad inne narody.
  Pomnijcie o dniu: w którym jedna dusza drugiej nie zastąpi; w
  którym ani przyczynienia się z nikąd, ani wynagrodzenia win, ani
  ratunku nie będzie.
  Uwolniłem was od rodu Faraona i od nędzy która was uciskała;
  zabijano synów waszych, córkom tylko przebaczając; wasze
  wyzwolenie jest widoczną łaska niebios.
  Wody i morza roztwarłem dla was, wybawiłem z ich przepaści, i
  widzieliście, jak się w nich ród Faraona zatopił.
  Kiedym zawierał przymierze z MojŜeszem przez czterdzieści
  nocy, kłanialiście się cielcowi i byliście przeniewiercami.
  Przebaczyłem wam, abyście mnie cześć powinną, oddawali.
  I dałem MojŜeszowi księgę, iŜby była prawidłem spraw
  waszych.
  MojŜesz rzekł Izraelitom: Ludu mój! dla czegóŜ cześć dla owego
  cielca doprowadziła was do bezboŜności? wracajcie do swojego
  Stwórcy, albo odbierzcie sobie Ŝycie, będzie to dla Niego większa
  ofiara. On wam przebaczy bo jest pobłaŜający i miłosierny.
  Odpowiedzieliście MojŜeszowi: Nie będziemy wierzyć, dopóki
  nie ujrzymy objawiającego się nam Boga; wówczas was gromuderzył, i oświetlił nieszczęścia wasze, których sami byliście
  przyczyną.
  Wskrzesiłem was, abyście byli wdzięczni.
  Spuściłem obłoki, by was swym cieniem osłaniały; zrzucałem
  wam mannę i przepiórki, mówiąc: poŜywajcie dary które wam
  zsyłam; a szemrania wasze stały się wam szkodliwemi.
  Powiedziałem ludowi Izraelskiemu; wnijdź do tego miasta,
  uŜywaj dostatków które tam w obfitości znajdziesz, lecz wchodząc
  oddaj cześć Panu, mówiąc: Błagamy przebaczenia; grzechy wasze
  odpuszczone zostaną, a sprawiedliwi zostaną osypani mojemi
  dobrodziejstwy.
  Ale złośliwi przekręcili te słowa; spuściliśmy na nich zemstę
  niebios, gdyŜ zbrodnię popełnili.
  MojŜesz, prosił o wodę dla napojenia ludu swego; rozkazałem
  mu uderzyć laska o skałę, i wytrysnęło dwanaście źródeł, kaŜde
  pokolenie poznało miejsce, gdzie miało nasycić pragnienie.
  Powiedziałem do Izraelitów: jedzcie i pijcie, to wszystko co wam
  sprawiedliwość Boska daje, nie bądźcie przewrotni i nie kalajcie
  ziemi występkami waszemi.
  Wtedy lud zawołał: MojŜeszu! jeden pokarm nie wystarczy nam,
  proś Pana, iŜby wydał z ziemi: oliwę, ogórki, czosnek, soczewicę i
  cebulę. MojŜesz odpowiedział: chcecie pomyślniejszego losu?
  powróćcie do Egiptu, tam znajdziecie to czego Ŝądacie; ubóstwo i
  poniŜenie było ich udziałem, gniew niebios uderzył na nich, boniewierzyli w Jego cuda, pozabijali niesprawiedliwie proroków i byli
  przewrotnymi buntownikami.
  Muzułmanie, śydzi, Chrzcścianie, Sabejczykowie, którzy
  wierzyć będą w Boga i w dzień sadu, oraz dobrze czynić będą,
  otrzymają za to nagrodę z rąk Jego i wolni będą od mąk i bojaźni.
  Gdym przyjął wasze przymierze i kiedym nad głowy wasze
  podniósł górę Synai, rzekłem do was: przyjmijcie moje przykazania
  z wdzięcznością, zachowajcie je w pamięci i trwajcie w bojaźni
  BoŜej.
  Wkrótce powróciliście do waszych błędów, i gdyby miłosierdzie
  BoŜe nic czuwało nad wami, wasza zguba byłaby nieuchronną;
  znacie tych z pomiędzy was, którzy przestąpili dzień sobotni,
  przemieniłem ich w nikczemne stworzenia.
  Zrobiłem tak, by to było przykładem dla współczesnych,
  potomnych i bojących się.
  MojŜesz rzekł do Izraelitów: Bóg rozkazuje abyście Mu krowę
  zabili. ChceszŜe naduŜywać łatwowierności naszej? Odpowiedzieli.
  NiechŜe mnie Pan strzeŜe, Ŝebym miał do liczby bezrozumnych
  naleŜeć, powiedział MojŜesz.-Proś Boga odpowiedzieli, aby nam
  pokazał jaką krowę mamy Mu poświęcić.-Niech nie będzie ni stara
  ni młoda, odpowiedział prorok, lecz średniego wieku, czyńcie co
  wam rozkazuję.

 14. Ali Kadhra said

  Proś Pana odpowiedział lud, iŜby nam wskazał jakiego ma być
  koloru?-Swiatło-Ŝółta, iŜby swoja barwa oko patrzącego
  rozweselała.
  Proś Pana, iŜby swa wolę względem ofiary której Ŝąda, jaśniej i
  szczegółowiej oznaczył, albowiem krowy nasze są sobie podobne,
  jeśli Bóg zechce, kierować będzie naszym wyborem.
  Niech nie zna nigdy pługa, ani Ŝadnej pracy, niech będzie taka,
  do której nigdy samiec nie zbliŜył się i na której Ŝadnej plamy
  niewidać: taka jest wola Pana. Teraz zawołał lud, powiedziałeś nam
  prawdę; i ofiarowali krowę, a przedtem, o mało niedopuścili się
  nieposłuszeństwa.
  Gdyście zabili jednego z pomiędzy was człowieka i gdy to było
  powodem do waszych sporów, Bóg wydał na jaw to, coście
  ukrywali.
  Kazał dotknąć umarłego jednym członkiem krowy, i oŜył. Tak to
  Bóg wskrzesza umarłych i oŜywia w waszych oczach swą mocą,
  abyście Go pojmowali.
  Po tym cudzie, uporne wasze serca stały się twardsze niŜ
  kamienie; na głos NajwyŜszego skały kamieniste rozstępują się i z
  otworów wytryskują strumienie. Wszechmocny ma oko na sprawy
  wasze.
  Mniemacie Muzułmanie, Ŝe śydzi przyjmą, waszą, wiarę?
  Wtenczas, gdy jedni słuchają słów Pańskich, drudzy zrozumiawszy
  je, ich znacznie przewracają, wiedząc o tem dobrze.71. Spotkawszy się z wiernymi, mówią: wierzymy; lecz
  powróciwszy do swoich, powiadają: czyŜ mamy opowiadać
  Muzułmanom to, co nam Bóg objawił, aŜeby sprzeczali się z nami w
  Jego obliczu, czyŜ nieprzewidujemy, do czego by to doprowadziło?
  Nie wiedzą, Ŝe NajwyŜszy zna równie to co ukrywają, jak to co
  jawnie głoszą.
  Pospólstwo między nimi zna pięć ksiąg MojŜesza tylko z
  podania i ślepo w nie wierzy, lecz biada tym którzy je napisali ręką
  przewrotną i dla nędznej zapłaty. Powiadają: oto księga Boska, lecz
  biada im! za to co napisali i za co brali zapłaty.
  Mówią: my tylko na czas jakiś oddani będziemy płomieniom.
  Powiedz im: Czy to Bóg wam to obiecał i nieodwoła nigdy? Czy teŜ
  obiecujecie sobie to o czem nie wiecie?
  Przeciwnie, ci którzy pogrąŜyli się w grzechach oddani zostaną
  ogniowi wiecznemu.
  Wierni zaś, którzy się dobrze sprawowali, Ŝyć będą wiecznie w
  raju.
  Gdym zawarł przymierze z synami Izraela, rzekłem do nich:
  jednego tylko Boga czcijcie, bądźcie dobroczynni dla rodziców,
  krewnych, sierot i ubogich; ludzkość zachowajcie ku wszystkim
  ludziom; odprawiajcie modlitwy, dawajcie jałmuŜny, a jednak
  wyjąwszy niewielu, nie zachowaliście tych przykazań i
  postępowaliście dalej w grzechu.78. Kiedym zawarł z wami umowę: aby krew braci nie przelewała
  się i aby własności ich były szanowane, nienaruszone, wyście ją
  przyjęli i świadkami jej samiście byli.
  Potem jednak pozabijaliście braci waszych, powyganialiście z
  ich dzierŜaw, a w ich ustronia ponieśliście wojnę i
  niesprawiedliwość; ale gdy się wam zdarzy spotkać niewolnika,
  wykupujecie go. Lecz wiedzcie, Ŝe przed wszystkiem zabroniono
  wam obchodzić się z bliźnim po nieprzyjacielsku. Wierzycie w
  jedne- część prawa, wtenczas, gdy drugą odrzucacie. JakiejŜe
  spodziewać się moŜecie nagrody za takie postępowanie?
  Pohańbienia na tym świecie, a w dzień sądu, okropności mąk, gdyŜ
  Bóg nie obojętnem okiem patrzy na sprawy wasze.
  Są. tacy, co poświęcili Ŝycie przyszłe doczesnemu, kara
  czekająca ich nie będzie złagodzoną i Ŝadnej dla nich nadziei nie
  będzie.
  Dałem pięć ksiąg MojŜeszowi, i kazałem posłańcom Pańskim
  aby Mu towarzyszyli; udzieliłem Jezusowi, Synowi Marji, moc
  czynienia cudów, umocniłem go duchem świętości. Ale ilekroć
  posłańcy NajwyŜszego przyniosą wam naukę, wasze zepsute serca ją
  odrzucają, zarzucacie im kłamstwo albo ich zabijacie:
  A oni mówią, serca nasze są nieoczyszczone. O bezwątpienia
  złorzeczył im Bóg za ich przewrotność. Ach! jak liczba wiernych
  jest mała.
  Gdy Pan Bóg, dla potwierdzenia pism zesłał Koran, gdyŜ
  wzywali pomocy Nieba przeciw niewiernym, oni przyjąwszy tęprzepowiedziana księgę, nie chcieli w nią wierzyć, i Bóg rzucił
  klątwę na niewiernych,
  Dusze swoje zaprzedali nieszczęśliwi, aby nie wierzyć temu,
  którego przysłało im niebo. Dobrodziejstwa Pana, który podług swej
  woli zsyła dary na swe sługi, obudziły w nich zazdrość, gniew za
  gniewem ściągają na siebie. Haniebna męka czeka bezboŜnych.
  Gdy ich pytają: czy wierzycie temu co Pan Bóg zesłał z Nieba,
  oni odpowiadają: wierzymy w pisma któreśmy przyjęli, a odrzucają
  księgę która im później zesłana była, jakoby pieczęć do ich ksiąg
  świętych. Mów do nich: jeŜeliście wierzyli, za coście pozabijali
  Proroków Pana?
  Otoczony cudami, pokazał się między wami MojŜesz, a wy
  świętokradzcy czciliście cielca.
  Gdy wzniósłszy górę Synai, zawarłem z wami przymierze, dałem
  wam słyszeć te słowa: przyjmijcie ochoczo moje prawa i
  spełniajcieje! Lud odpowiedział: Myśmy Ciebie słyszeli, ale nie
  będziemy posłuszni. BezboŜni! cielca którego uleli, czcili jeszcze w
  sercach swoich. Powiedz im: JeŜeli macie jakakolwiek wiarę, to
  cokolwiek ona zaleca, jest występkiem.
  Powiedz im: jeśli to prawda, Ŝe w Raju będziecie zupełnie
  oddzieleni od reszty ludów, ośmielcieŜ się Ŝądać śmierci?
  Chęć taka nie obudzi się w nich, bo ich grzechy przestraszają;
  lecz Bóg zna przewrotnych.90. Oni są bardziej przywiązani do Ŝycia, niŜ wszyscy inni ludzie, a
  nawet więcej niŜ bałwochwalcy, i wielu z nich chciałoby Ŝyć tysiące
  lat, lecz i ten długi wiek nie uwolniłby ich od mąk przygotowanych,
  gdyŜ Przedwieczny widzi wszystkie ich sprawy.
  Mów: KtóŜ się oświadczy, iŜ jest nieprzyjacielem Gabryela. On
  to z obietnic i darów BoŜych złoŜył Koran, dla potwierdzenia
  świętych ksiąg przed tem zesłanych, iŜby był prawidłem wiary i
  napełniał radością serca wiernych.
  Kto będzie nieprzyjacielem Pana, Jego Aniołów, Jego Kapłanów,
  Gabryela i Michała, będzie mieć w Bogu nieprzyjaciela, gdyŜ Bóg
  nienawidzi niewiernych,
  Zesłałem tobie jawne znaki; przewrotni tylko mogą zaprzeczyć
  ich prawdziwości.
  Ilekroć zawrą, przymierze z Bogiem, część z nich odrzuci je,
  większość ich nie ma prawdziwej wiary.
  Gdy posłaniec Boski pokazał się pośród nich dla potwierdzenia
  prawdy ich pism, część z pogardą odrzuciła Boskie pismo; jakby go
  nie znali.
  Oni uwierzyli we wszystko, co przeciw Salomonowi piekło
  wymyśliło. Ale Salomon był sprawiedliwy, a szatan niewierny. On
  nauczał sztuki czarnoksięzkiej i nauki zesłanej dwom aniołom
  zamieszania Harut i Marut, skazanym, aby w Babilonie mieszkali. Ci
  ucząc, ostrzegali kaŜdego, Ŝe są pokusicielami, i Ŝe niewiary strzedz
  się potrzeba; nauczali jak siać niezgodę między męŜem a niewiastą.

 15. Ali Kadhra said

  Lecz aniołowie bez woli BoŜej nie mogli zrobić złego; ale ludzie
  nauczyli się tego co było szkodliwem, nie tego co było poŜytecznem,
  a wiedzieli, Ŝe ci co zakupią, księgi Czarnoksięzkie, nie osiągną
  Ŝywota wiecznego. Sprzedali swe dusze za marną zapłatę. O! gdyby
  o tem byli wiedzieli!
  97. Wiara w Pana i bojaźń przyniosłyby im większa nagrodę, o!
  gdyby o tem wiedzieli!
  98. Wierni! nie mówcie patrzaj na nas, lecz spójrz na nas łaskawie;
  słuchajcie! niewierni straszliwym mękom będą oddani.
  99. Bałwochwalcy, Chrześcianie, śydzi i niewierni, chcieliby aby
  Bóg Ŝadnych na was niezlewał dobrodziejstw; lecz On miłosierdzie
  czyni według swego upodobania, a dobrodziejstwom Jego nie ma
  granic.
  100. Gdybym opuścił jeden wiersz z Koranu, lub pamięć jego zatarła
  się w sercach waszych, dałbym wam drugi podobny albo lepszy.
  CzyŜ nie wiesz, Ŝe moc NajwyŜszego ogarnia świat cały?
  101. CzyŜ niewiesz, Ŝe Bóg jest Panem Nieba i Ziemi? i Ŝe znikąd
  nie moŜna spodziewać się pomocy, tylko od Niego?
  102. BędziecieŜ Ŝądać od waszego Proroka (Mahometa), czego
  śydzi Ŝądali od MojŜesza? Ten co dla niedowiarstwa odstępuje
  wiary, zostaje w zaślepieniu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s