Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

[PRALNIA] Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę: „Bein – pocałuj ty mnie w dupę, tylko ryja wyszoruj” :)))

Posted by grypa666 w dniu 24/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

Wyasygnowałem 2 tys. zł z datków i środków własnych i żony na sprawy dintoryjne Andrzeja Dziąby i organizację Nowa Polska.

Wzywam Polaków do zrzutki na konto Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA„: 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418.

* * *

Pogotowie anty-syjonistyczne dla patriotów

PB: Katolicy uważający się za judeochrześcijan mają tu argument na potępienie syjonistów.

†††

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

Andrzej Dziąba 2.3.2017:  Drodzy Przyjaciele! Dzięki Waszemu zainteresowaniu, zaangażowaniu oraz realnej pomocy za pośrednictwem internetu udało się uświadomić Sądowi Rejonowemu w Będzinie, że prawo powinno iść w parze ze sprawiedliwością. Wczoraj ustanowiony przeze mnie na Podlasiu dzień wcześniej mężem zaufania Wiesław Krzewski, rozmawiał telefonicznie z Wiceprezes Sądu w Będzinie Ewą Urban, która przekazała mu informację, że sąd wezwał mnie do opłacenia złożonych wniosków w piśmie procesowym z 20 lutego 2017 r. Wezwanie w tej sprawie odbiorę po powrocie do Będzina. Na pytanie Wiesława Krzewskiego o możliwość przymusowego doprowadzenia do zakładu karnego Pani Wiceprezes nie odpowiedziała twierdząco, ale można było odnieść wrażenie, że Sąd Rejonowy w Będzinie nie chce mnie umieścić w więzieniu. 

Do sądu dzwoniły też inne osoby. Telefonów mogło być więcej ale nie o wszystkich wiem. Presja wywarta na sąd musiała być znaczna. To było kluczowe. 
 
Niektóre osoby mnie zawiodły jak chociażby Wiesław Norman z Częstochowy oraz instytucje jak OBURZENI z Antonim Gutem na czele. Ale na to trzeba być zawsze gotowym. Będę na bieżąco Was informował o sprawie. Pozdrawiam.
………………. 
PB: Szanowny Pan Minister Sprawiediwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro bm@ms.gov.pl
Bezwarunkowo popieram poniższy apel Pana Adrzeja Dziąby do Pana osobiście.
Apelacja ta świadczy o wyczerpaniu legalnych środków oraz o desperacji poszkodowanego w obliczu aparatu niesprawiedliwości.
Od kilku lat obserwuję nieustannie rosnące oburzenie czytelników moich blogów (ponad 8,5 mln wizyt od 2009 r.) podobnymi sprawami. Jeśli dojdzie do buntu społecznego z tago powodu i będzie rozlew krwi, kierujący aparatem niesprawiedliwości będą temu współwinni. 
Z poważaniem — dr inż.Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Andrzej Dziąba: Moi Drodzy! Proszę o poparcie mojego wystąpienia do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie wszczęcia postępowania wobec funkcjonariuszy publicznych działających w sposób zorganizowany przeciwko mnie (tekst poniżej). To poza złożeniem skargi o kasację tego wyroku w Sądzie Najwyższym, co może aktualnie uczynić tylko Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny i długo trwa, jedyny sposób, aby doprowadzić do wznowienia postępowania i uchylenia tego wyroku. Trzeba wywrzeć presję na Prokuratorze Generalnym, aby doprowadzić do skutecznego oskarżenia wymienionych przeze mnie osób.  Pozdrawiam — Andrzej Dziąba.

…………………….

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Konto bankowe 96 1020 2498 0000 8402 0615 7418
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. .
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

†††

HIPER-ALARM  Od tygodni, radiacja w USA do 2000 razy wyższa od normalnej

PB: Z niedawnej powtórnej katastrofy w Fukuszimie — np. basen zużytego paliwa? Czy z nagłego uwolnienia spod ziemi oparów radioaktywnych z kilku corium na głęb. do 2 km pod b. reaktorami? Rzekoma zwyżka radiacji w Fuku ostatnio to po prostu zmierzenie rzeczywistego poziomu po raz pierwszy od 2011 r. — poprzednie urządzenie psuły się od radiacji. Jaki jest naprawdę poziom radiacji, skoro i ten robot usmażył się w niej.

ALARM Specjalny Wydział Żydowski (Jewish Special Branch) brytyjskiej policji granicznej niewpuścił Ks. Jacka Międlara

PB: Autor klepie „lewacką” narrację anty-cywilizacyjną i anty-narodową (rzecz jasna robiąc dobrze „narodowi przebranemu”: wokabularz politycznej poprawności „neo-liberalnej” przeciw patriotom katolicko-narodowym, z retoryką procesów stalinowskich przeciw Żołnierzom Wyklętym.

O co chodzi? —  w obu przypadkach o żydłactfo. W Stansted „ochrona” brytyjskich narodowców przed wpływami oświeconego katolicyzmu, zaś w Hajnówce obżydliwa prowokacja wobec prawosławnych via zmanipulowana „prawica”.

Szerzeniem nienawiści jest mówienie prawdy o islamistach i żydłactfie? A jak ma mówić ksiądz z prawdziwego zdarzenia — łgać jak Szostkiewicz, wzmacniacz okupacyjnej hasbary?

Podburzanie przeciwko obywatelom ze wzgl. na ich pochodzenie i wyznanie.W Polin i W. Brytanii, byle ścierwu wolno opluć, oszczekać ruskich, patriotów polskich, katolików, chrześcicjan, a prawda o nasyłanej przez żydłactfo gawiedzi banderowskiej, islamistycznej obcych naszej cywilizacji, zdecydowanych (tak jak nasyłający) ją zniszczyć i co dzień dającej na to dowody — to co to jest???

Międlar wolał nacjonalizm niż kapłaństwo, mowę nienawiści niż głoszenie ewangelii.Nacja, rodzina, plemię i miłośc do nich to prawa Boże, b. niemiłe żydłactfu, chyba że o ich własne  chodzi. Międlar to rycerz Chrystusa: walczy słowem i czynem o Prawdę.

Nie wierzę, że miejscowi narodowcy nieznaliby uczuć prawosławnych Hajnówki wzgl. rzekomo zbrodniczych Polaków. To przypomina rozpalanie Litwinów czy Ukraińców przeciw nam… albo Polaków przeciw Rosjanom. Robota żydłacka, podobna do zaogniania konfliktow etnicznych i sekciarskich wszędzie tam, gdzie toczą się wojny ż-NATO i USraela o „demokrację”.  Część ludności etnicznej w Hajnówce niepodziela narracji polskiej narodowej. Trza osiągnąć miedzyetniczny konsenzus przez edukację, dopiero manifestować. Duda miał rację, że niepobłogosławił marszu w Hajnówce.

„Bury” i in. opluwani obficie Wyklęci prowadzili działania zmierzające do realizacji celów nadrzędnych, jakim był dla nich niepodległy byt Państwa Polskiego. Ich celem nie była grupa etniczna, tylko polityczna — przekłamanie jak w Srebrenicy w Bośni: znaczy jeśli żont wszawski zaludni Polskę banderowcami, a narodowcy obronnie zaczną ich eliminować, to będzie  to ludobójstwo na Ukraińcach? Give me a break!

„Bury” podejmował walkę w ramach ogólnopolskiego powstania antykomunistycznego, w której drugą stroną byli sowieci i komuniści, do których należeli zabici mieszkańcy wymienionych wsi. Za wolnej Polski byli oni działaczami i współpracownikami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi deklarującymi chęć oderwania Podlasia i Białostoczczyny od Macierzy, by włączyć te polskie ziemie do Związku Sowieckiego.  Za sowieckiej okupacji ci sami ludzie byli współpracownikami sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz (Smiert Szpionam) oraz NKWD ścigającego „wrogów władzy radzieckiej”. Więcej o łgastwie neo-ubeckim o „Burym”…

PB: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad bratem moim Jackiem

ALERT 10 razy więcej jodu-131 w Polsce niż w in. krajach

PB do nadsyłającej zajawkę: Niech pani pyta PANowca dra Pokorę itp. polactfo, co kpią z Beina przy takich okazjach LOL  Każdy powinien już wiedzieć, szukaj pod zakładką „Fukuszima” na moich blogach:

1. lugola,  jod po katastrofie to za późno

2. trza wziąć dokładnie nie więcej niż przepisowa dawka do 24 godz. PRZED dotarciem skażenia na twój teren; powikłania tarczycy po Czarnobylu w Polin wzięly się z nagminnego przedawkowania (dr Jaśkowski)

3. pigułki jodku ani lugola w żadnym wypadku nie chronią przed izotopami jodu w in. narządach niż tarczyca

4. każdy wypadek nuklearny to dziesiątki do setek izotopów, a na te nie ma pigułek

5. dawki KUMULUJĄ się w organizmie

6. „niski” poziom to tzw. promieniowanie o niskim natężeniu, o sktukach przekłamamnych o współczynnik 100 do 1000 w oficjalnej ż-epidemiologii głogoczowskich atomistuf.

Wyższy poziom w Polin — nie ma tam możliwego źródła, podczas gdy opady radioaktywne są nierównomierne geograficznie.

Rzekomy brak zagrożenia — skoro tak zapewnia ż-lobby atomowe to jest odwrotnie: izotop wskazuje na wypadek reaktora lub test broni nuklearnej. Lobby doskonale wie co się dzieje, ma zaawansowaną globalną sieć monitoringu, tylko że istnieje zmowa tajemnicy przeciw gojom od początku ery atomowej. Ich „nie wiemy” potwierdza coś poważnego… Niedawno była „awaria” w siłowni A i/lub w dużym zakładzie w Le Havre utylizacji zużytego paliwa jądrowego i jego przeróbki na pluton.

Jeśli przyleciał samolot monitoringu USraeala, może był wypadek z bronią nuklearną jednostek NATO?

Możliwym źródłem byłaby też Fukuszima, jątrząca się od 11.3.2011 największa w dziejach rana nuklearna emitująca na cały świat poprzez atmosferę i wody oceaniczne. 

Ruskie testy nuklearne źródłem… fantazja zjeba Macierewicza/Singera? Rosyjskie źródło skażenia natychmiast roztrąbionoby jako jeszcze jeden „dowód” agresji Rosji.

Filmiki pod artem  na GloriaTV wymieniają terroryzm… Owszem, co najwyżej państwowy, na pewno nie islamski, tylko zboczeńców wahabitów wytresowanych przez ż-suszpy. Albo Stuxnet jak w Fukuszimie, dla ostrzeżenia jewropy czy pojedynczego jej baraku.

SUPER-ALARMY Prof. Majewskiej

Badanie przeprowadzone przez duńskich badaczy w Guinea-Bissau  ujawniło, że niemowlęta w wieku 3-5 miesięcy, które otrzymały szczepienia DTP, umierały 5 razy częściej niż niemowlęta nieszczepione. Wcześniejsze badania tej grupy wykazywały podobne efekty.  Są to jedyne systematyczne badania  oceniające wpływ szczepień na przeżywalność niemowląt i są one miażdżące dla powszechnych, agresywnie promowanych programów szczepień dzieci.  W krajach tzw. rozwiniętych zgony poszczepienne niemowląt nazywa się eufemicznie śmiercią łóżeczkową z nieznanych przyczyn, a naprawdę są one medycznym dzieciobójstwem.  Każdy przymusowy czy obowiązkowy program szczepień to świadome uczestnictwo w tym dzieciobójstwie.   

 • Zgony niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce

Już docierają do mnie informacje o zgonach niemowląt wkrótce po szczepieniach pneumokokowych w Polsce.  Zgony te były poprzedzone ostrym poszczepiennym zapaleniem płuc i encefalopatią. Tego należało oczekiwać na podstawie danych zebranych w bazie VAERS.  Zarejestrowano tam 1851 zgonów po tych szczepieniach, tzn. mogło być ich 20 do 100 razy więcej, bo rejestruje się od 1% do 5% wszystkich przypadków. Polskie MZ widać bardzo się stara, żeby zredukować liczbę polskich dzieci i napełnić kieszenie karteli szczepiennych pieniędzmi polskich podatników.

 • Niebezpieczny dla zdrowia wszechobecny pigment TiO2

http://www.dailymail.co.uk/hea lth/article-4234664/Should-sto p-eating-chewing-gum-bread.htm l
https://phys.org/news/2017-02- food-additive-candy-gum-digest ive.html
https://www.researchgate.net/p rofile/Elad_Tako/publication/3 12503937_Titanium_dioxide_nano particle_ingestion_alters_nutr ient_absorption_in_an_in_vitro _model_of_the_small_intestine/ links/5880dda2aca272de1a4101af .pdf

Rozne inne publikacje o szkodliwosci TiO2 pojawiaja sie od dluzszego czasu, np.:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/28106049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25524809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/26391178
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25441061
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/23587290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/27117919

Niestety, sa ignorowane przez legislatorow i wielu producentow, ktorzy dodaja ten pigment juz niemal wszedzie i do wszystkiego, nawet tam gdzie tego zupelnie nie potrzeba. Z jadalnych rzeczy TiO2 moga zawierac np. slodycze, mleko, pieczywo, ciasta, chrzan tarty, majonez, otoczki lekow itp., itd. wszystko po to, zeby produkty wygladaly na bielsze.
Szczegolne zdumienie budzi barwienie lekow dwutlenkiem tytanu – co za roznica pacjentowi czy tabletka bedzie snieznobiala czy nie, leki sa przeciez i tak roznokolorowe (aczkolwiek rowniez w kolorowych otoczkach niektorych lekow oraz w niektorych kolorowych lukrach tez znajduje sie TiO2 – po co?).

Dopiero ostatnio rzad Francji zainteresowal sie problemem.  Ale eksperci rzekomo mowia i bezpieczecznym TiO. Unia tez sie nie popisala. Ot tak po prostu, bezpieczny i juz, pomimo ze nie ma i nie bylo przekonywajacych badan potwierdzajacych jego bezpieczenstwo. Wprowadzono ten dodatek do zywnosci w 1969 r. po prostu zakladajac, ze bedzie bezpieczny. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p ubmed/25091211

* * *

Rozrywka polityczna

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

†††††††††††††††††††††

TAJEMNICZA ŚMIERĆ i WYKŁADY ŚP. DR RAFAŁA WÓJCIKOWSKIEGO

Tajemnicza śmierć posła RP Rafała Wójcikowskiego – WYPADEK CZY ZAMACH?
Dziwny wypadek posła Kukiz’15. Przypadek czy zabójstwo? Szokujące dowody w sprawie!

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Życia

Narodowcy polscy: Kosowo jest serbskie, cel USA: rozbić Europę i Słowian

Australijczycy potępiaja Nietenjahuja i rasistowski Izrael

Nietenjahuj przybył do Australii…

Chłopiec uchodźca z Syrii w Turcji zaopiekował się rannym psem

IX Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego

Stanisław Zagajewski – włocławski artysta rzeźbiarz

††††††††††††††††††††††

Cywilizacja Śmierci

Koniec wolności słowa w Kanadzie — „antysemityzm”, „islamofobia” i antygenderyzm będą karane

Islam i szariat zagrażają narodowi amerykańskiemu, niektórzy nadal liczą na Trumpa, że ich obroni

Wywiad Łukasza Rudkowskiego z myślicielem nt. Trumpa

Łukasz Rudkowski rozmawia z Edwardem Griffinem: Co będzie z FEDem za Trumpa

Thierry Meyssan nabrał się na szoł Trumpa, podaje detale machiny dezinformacji

Masowe Ataki na Imigrantów w Niemczech

Baza Chin obok bazy USA w Dżibuti

CIA zamordowało ambasadora Rosji w ONZ

Ż-saudyjska wojna w Jemenie

Trump: USA musi być w czołówce wyścigu nuklearnego (już 7 tys. bomb!)

Załgany socjopata Trump

Trump ujawnia Trumpa

Zabijanie płodu, noworodka w USraelu

Dekrety prezydęckie Trumpa robią dobrze ż-korporacjom

Dr David Duke nabrał się na szoł pro-syjonisty Trumpa

†††††††††††††††††††††††††

Wolność która zniewala

Co sypano zimą na ulice Włocławka

Legnica: nowa szkoła podstawowa… ukraińska

Konferencja w Monachium – McCain rolował Dudę czy odwrotnie?

Wywiad z Miernikiem u Chojeckiego

Zygmunt Miernik, antysystemowy „bicz na sędziów” mataczy

†††††††††††††††††††††

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

Krzysztof Kornatowicz do P. Beina 7.7.2018: 

Skoro połączyła nas przyjaźń polityczna, dla ojczyzny ratowania, proszę oczyścić nasze wojenki, w chwili naszej rodzinnej kłótni poczynione – proszę i przepraszam za nieopanowanie piany.
 
Piotr Bein: Przeprosiny przyjmuję. Za swej strony przepraszam za doprowadzenie do piany. Usuwam nasze pyskówki z obu blogów.

Dziąba: Nie jest Pan ogrodnikiem tylko pospolitym pieniaczem. Gdyby Pan dociekał prawdy obiektywnej, byłoby w porządku, ale Pan tego nie robi. Przeczytał Pan opis moich 17 procesów karnych? Proszę to najpierw zrobić, następnie zadać mi pytania, wyrazić wątpliwości i dopiero potem oceniać. A Pan się ślizga po powierzchni. Nie pomaga, a jeszcze przeszkadza.

Kornatowicz: Mam nadzieję, mam nadzieję .  Cóż, trafił pan na ogrodnika, któremu nie ciąży wyrywanie chwastów w ogrodzie.

Dziąba:  Panie Kornatowicz! Nie mam przyjemności z Panem dalej się komunikować. Nie należy Pan do tych, z którymi warto zgubić. Żegnam.

Kornatowicz: […] Co do zarzutów pod moim adresem, że panu nie pomogłem , otóż ja nie mam w zwyczaju wychylać się tam, gdzie rozum nakazuje pozostanie w cieniu !

Takich jak pan sprawami zarzucany jestem raz w miesiącu . Specyfiką aparatu (nie)sprawiedliwości jest precyzyjne trzymanie się procedur . Jeśli pan tych procedur nie zachował, zaniedbał swoje sprawy, to dał się pan złapać na ich łajdacki lep . Każdy, kto żyje w Niemczech zna tą precyzje trzymania się procedur . Ten natomiast, który nie żyje za naszą zachodnią granicą widział zapewne wiele razy, jak na granicy niemiecki urzędnik celny dosłownie NOSEM W DOKUMENTACH czyta jego treść i nie przeoczy jednego przecineczka . Naszym urzędasom jeszcze daleko do takiej precyzji . Tak , czy siak, na skutek pana niefrasobliwości pojawiły się pewne konsekwencje . Nałożono na pana karę w wysokości 500 zł, z którą pan walczy jak rycerz niepokalanej . Sugeruje nam pan kłamliwie, że za te 500 zł zostałby pan skierowane na wielomiesięczne prace zastępcze

Według przepisów prawnych obowiązujący przelicznik godzinowy zasądzonej grzywny , zamienionej na wniosek ukaranego na prace społecznie użyteczną waha się od 11 zł, do 200 zł za godzinę ( według widzi mu się sędziego ).                                             W pana przypadku , w najgorszym razie byłoby to około 45 godzin ” pracy ” , do wyboru z listy ośrodków, gdzie taką pracę można świadczyć . Na owej liście instytucji użyteczności społecznej są tak zacne instytucje, jak hospicja i szpitale, a skierowany może sobie wskazać, gdzie owe prace , w zależności od jego oceny, zdecyduje się odbyć .                      A jak wygląda owa pokutnicza praca opowiem, bo już ją wielokrotnie odbywałem ( dla dociekliwych służę adresem do weryfikacji, że tam byłem miód i wino piłem )

Prace takie , z przymrużeniem oka ” pracodawcy ” polegają na leniwym zgrabieniu liści w parku i wokół budynku, drobnych prac porządkowych, w niewielkim odśnieżaniu ( bo codziennie mają „skazanych” i jest komu robić ) i innych niezbyt ciężkich prac, które zazwyczaj są traktowane przez ośrodek, do którego ” skazany ” jest skierowany bardzo łaskawie, z przymrużeniem oka na ich jakość i CZAS .                                                           Jeśli chodzi o mnie, to zawsze wybieram hospicjum, bo to instytucja bardzo zacna i nawet bez skierowania uważam, że wypada jej pomagać, CO TEŻ I CZYNIĘ, ŚWIADCZĄC IM NIEODPŁATNIE USŁUGI TRANSPORTOWE, W RAZIE ICH POTRZEB . Wczoraj, dla przykładu, zawiozłem im swojej artystycznej produkcji na wartość około 500 zł, bo jutro mają bal charytatywny .

Tu też zatem pan kłamie, sugerując, że zostałby pan skierowany na pół roku do prac na wysypisku śmieci !

Pan kłamie !!!

Kłamie pan również, skarżąc się do nawoza Beina i innych adresatów, że Kornatowicz nie wywiązał się z deklaracji pomocy , co z nieskrywaną przyjemnością nawóz Bein wykorzystał, aby robić pode mną krecią, parszywkę .

Nie wywiązał się Pan z deklaracji pomocy zarzucił pan i mi, w jednym z maili, po czym zapytany o wskazanie owej deklaracji, której o ile sobie przypominam, to nie przypominam sobie, stwierdził pan „ nie wiem. Pisał Pan o zbiorowej histerii

Owszem, pisałem o zbiorowej histerii w ataku na sądy, ALE NIE W PAŃSKIEJ SPRAWIE, W KTÓREJ TYLE POTRZEBY RATOWANIA, CO KOT NAPŁAKAŁ ! Pan jak zwykle, ujawnił tą prywatną, do niego tylko kierowana korespondencje, aby się nią posłużyć, czym zwolnił mnie pan automatycznie z świadczenia mu wszelkich przyjemności, i za które to ujawnianie na forum publicznym prywatnych do niego korespondencji kolejny już raz go poszturchałem .

Ostatnią kwestię, jaką poruszę w tej sprawie jest moje staranie ślepe, które kazało mi, mimo wszystko, zasugerować panu, aby starał się zamienić karę izolacji więziennej , na kare dozoru domowego, z aparatem na nodze . Reakcja pana była niegrzeczna , nie podziękował pan za tą podpowiedź i stwierdził, ze nie zamierza z tego skorzystać . A zatem –                    A SIEDŹ CZŁOWIEKU W CIUPIE, JAK TAKIŚ TO HARDY !

Tak właśnie wygląda precyzja i logika, której zdaje się pan nie posiada, co skazuję pana na wykopanie z mojego kółka różańcowego i co sprawiło, że sąd skazał pana na zasadną karę grzywny, której nie zamierza pan uiścić, a ja nie zamierzam panu w takim stanie pana rozumowania pomagać !

Adieu !  Proszę do mnie więcej się nie produkować, bo nie zamierzam bełkotać setkami śmieci elektronicznych o dupie Maryny !

Dziąba: Reagują Panie Krzysztofie. Proszę nie obrażać dr Piotra Beina.

Kornatowicz: Panie nawozie Bein i panie Dziaba – odpowiem wam pozniej bo teraz z przyczyn technicznych nie moge . Ale odpowiem, w przeciwienstwie do tych, ktorzy na wasze belkoty nawet nie reaguja

PB: Panowie Kornatowicz i Dąbrowski: ustwiacie ludzi po kątach, że nie tak działają albo niedziałają… A tu co — uwiąd fiuta? Panie Dąbrowski, stać pana na wsparcie finansowe dla Dziąby i NowejPolski… Obu wam ręka nieodpadłaby od wysłania gotowca do dintojrii…

Smutne to i żałosne

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! Ma Pan rację. Kornatowicz i Dąbrowski nie udzielili mi poparcia.

PB: […] Kornartowicz i Dąbrowski obiecali poparcie. Czy i co zrobili dla Pana?

Andrzej Dziąba: Panie Piotrze! „Kazał pan, musiał sam”. Dzięki za pomoc.

PB (po pytaniach o dostępie Dziąby do mecenasów): Czy ma Pan pomocników-sekretarzy i organizatorów, czy zdany na siebie samego?

Kornatowicz: Ja bym zapisał to tak ; Szanowni przyjaciele – spotkała mnie taka, a taka krzywda …….. , którą spowodował taki … sędzia, który sporządził wadliwą ocenę sprawy tyczącej ( tu opis preludium krzywdy ) i ukarał mnie niesprawiedliwym wyrokiem …..Dołączam jego kopię w załącznikach . W wyniku tej właśnie decyzji rozpoczęła się latami trwająca moja walka z aparatem terroru i niesprawiedliwości, którą ostatecznie przegrałem z powodu…. i zostałem skazany na ……  Proszę was, jeśli kto blisko mieszka i może o taką niezbędną mi pomoc …….

Dziąba: Panie Krzysztofie! „Idę za ciosem” Z czym Pan ma problem? Jest krótkie wystąpienie, a na końcu prośba, aby wyrazić swoją opinie. W załącznikach jest wezwanie na posiedzenie, następnie postanowienie o zamianie kary grzywny 500 zł na karę 25 dni więzienia, zażalenie na te karę, dokładny opis tej sprawy, pismo do prokuratury, a następnie upoważnienie dla męża zaufania i pismo od niego z wnioskiem o umorzenie kary grzywny. Zabrakło w załącznikach jednego pisma, gdyż Grzegorz Piątek pisząc w odpowiedzi zamieścił swoje załączniki. W liście adresowej na początku były adresy internetowe moich prześladowców, aby wyrazić im swoją opinię na temat prześladowania mnie w tej sprawie. Co jeszcze potrzeba, aby cokolwiek zrobić?

Dziąba: Drodzy Przyjaciele! 22 lutego 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Częstochowie odbędzie się o godz.10 10 w sali numer 51 posiedzenie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie z 14 grudnia 2016 r. W załącznikach znajduje się pełna informacja o tej sprawie. Było to siedemnaste postępowanie karne wobec mnie, które w urągających praworządności okolicznościach zakończyło się wyrokiem skazującym. Pozostała jeszcze do wykonania grzywna w kwocie 500 zł, którą zamieniono na 25 dni aresztu.

Odpowiedzialni za tę sytuację są funkcjonariusze częstochowskiej prokuratury i sądów włącznie z aktualnym Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie Adamem Synakiewiczem, który uczestniczył w prowokacji wobec mnie 11 września 2009 r. oraz ich przełożeni w Częstochowie, Katowicach i Warszawie. Adresy internetowe instytucji publicznych odpowiedzialnych nie tylko za prześladowanie mnie jako człowieka i obywatela podaję na początku. 

Proszę o wyrażenie swojej opinii na te adresy internetowe jako potwierdzenie stanowiska wobec jawnego zła, łamania praw jednostki, obywateli i społeczeństwa przez okupacyjną władzę żydowską w Polsce . Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

Komentarzy 8 do “[PRALNIA] Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę: „Bein – pocałuj ty mnie w dupę, tylko ryja wyszoruj” :)))”

 1. Piotr Bein said

  BUHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

 2. grypa666 said

  tlumaczenie na polski: dźwięk pierdzenia mosiadowego mossad@mail.is 91.233.106.172

 3. grypa666 said

  łopata w dupie żydlackiej kości drewnianej ShavelBeinsteinholz@mail.iz 77.247.181.165

 4. Piotr Bein said

  BUHAHAHAHAHAHAHA
  Wynędzniały pół-ślepy kulawy dziad, z blogami popiskującym na kompleks „ukrytej” (dla wszystkich oczywistej) władzy żydłackiej w Polin i globalnie, stanowi przy oglądalności raptem do kilkuset odsłon na dobę takie zagrożenie dla ich lokajów we W-szawie, że mozolą się przy kompach, wysilają nad zredagowaniem czosnkowych popierdywań.
  Ludzie, żądajcie zwrotu podatków, toż to nieudolność wprost miszczoska!
  BUHAHAHAHAHAHAHA

  • grypa666 said

   widać, co boli mosiad LOL
   system WordPress wstawiłby automatycznie mój nick Grypa666 a nie nazwisko :))
   srulek używa IP 149.56.204.245 i e-adres piotrbein@imag.net który srule mi zniszczyli jakiś czas temu — za dużo rozsyłałem o żydłactwie na świat LOL LOL LOL

 5. […] […]

 6. […] SUPER-ALARMY Prof. Majewskiej […]

Sorry, the comment form is closed at this time.