Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

Posted by grypa666 w dniu 15/02/2017

Dzięki za wsparcie! Przepraszam darczyńców, niezaglądałem na konto od ub. roku…

* * *

AKCJA Andrzej Dziąba nękany przez dintojrę

17 spraw talmudycznej „sprawiedliwości” przeciw Andrzejowi Dziąbie

SSR Ewa Gradowska

W pełni solidaryzuję się z Andrzejem Dziąbą i domagam się natychmiastowego umożenia procesu i zakończenia prowadzonego od lat sądowego nękania go. Jest hańbą dla Polski i tzw. „wymiaru sprawiedliwości”, że nęka się ludzi niewinnych jak Andrzej Dziąba, że w aresztach trzyma się ludzi niewinnych jak Mateusz Piskorski. A rzeczywistych przestępców, kryminalistów i złodziei winnych ograbienia i zniewolenia Polski honoruje się urzędami i zaszczytami. I wciąga się ich do rządu – jak ułaskawionego przestępcę Mariusza Kamińskiego. Jeszcze raz domagam się, aby tzw. „wymiar sprawiedliwości” zostawił Andrzeja Dziąbę w spokoju. — Andrzej Szubert
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Prezes Sądu Rejonowego w Będzinie, SSR Ewa Gradowska
Szanowna Pani Prezes, Wyrażam poparcie dla nw. działań obronnych Pana mgra. inż Andrzeja Dziąby, prezesa Ruchu Społecznego Nowa Polska, wzorowego obywatela i działacza społecznego na rzecz pokrzywdzonych i potrzebujących.
Moi czytelnicy są oburzeni przewlekłym brakiem praworządności w aparacie sprawiedliwości. Przypadków podobnych to opisanego poniżej są w Polsce tysiące. Taki stan rzeczy grozi popularnym buntem.
Z poważaniem, dr inż. Piotr Bein, niezależny badacz ludobójstwa i publicysta
Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com
Drodzy Rodacy!
 
Przekazuję Wam w pierwszym załączniku treść wezwania do stawienia się w Zakładzie Karnym w Wojkowicach, aby odbyć karę 180 dni pozbawienia wolności (pierwszy załącznik). Nawet ówczesny asesor SR w Częstochowie Paweł Betlejewski, który jako pierwszy zajmował się sprawą znieważenia prokuratora Jana Jarosa przeze mnie, miał wątpliwości (krótki tekst poniżej).

Sąd Rejonowy w Częstochowie, do którego trafił akt oskarżenia postanowił w sprawie XI K 585/08 zwrócić się do Sądu Najwyższego  o przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Radomsku. Istotnym powodem, na który powołał się ASR Paweł Betlejewski był fakt, że pokrzywdzony Jan Jaros nie przedstawił żadnego innego dowodu poza własnym zeznaniem bez udziału innych osób.  ASR Paweł Betlejewski wyraził się co prawda nie wprost, ale  w sposób sugestywny, że dostarczony mu akt oskarżenia opiera się na domniemaniach, a właściwie pomówieniach. 

Nie mieli już wątpliwości pozostali uczestnicy żałosnego spektaklu, który opisałem w drugim załączniku. Ale powinien mieć SSR w Będzinie Grzegorz Gałczyński, który wezwał mnie do stawienia się 2 marca 2017 r. w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Skierowałem pismo procesowe do Sądu Rejonowego w Będzinie, w którym zażądałem zbadania prawomocności  postanowień Sądu Rejonowego i Okręgowego w Częstochowie, zasądzających zastępczą karę 180 dni pozbawienia wolności w zamian za karę 12 miesięcy ograniczenia wolności, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.
 
Zgłosiłem udział Ruchu Społecznego „NOWA POLSKA” w postępowaniach wykonawczych oraz mężów zaufania. Oświadczyłem, że nie zamierzam stawić się dobrowolnie na wezwanie celem odbycia kary 180 dni pozbawienia wolności, a w razie zastosowania przymusu w celu doprowadzenia mnie i osadzenia w zakładzie karnym, Sąd Rejonowy w Będzinie będzie musiał się liczyć ze skutkami humanitarnymi, prawnymi i społecznymi. Proszę o poparcie moich działań, kierując je na adres Prezesa Sądu Rejonowego w Będzinie SSR Ewy Gradowskiej (dane adresowe zamieszczam poniżej).
Prezes Sądu
 
SSR Ewa Gradowska 
Pokój 210
tel: (32) 368 81 20
Godziny przyjmowania interesantów: 
środa, godz. 9.00-11.00  
Z poważaniem. Andrzej Dziąba.

PB: co znaczy „dołączył”?! ja to ściervo żydłackie, szabas-gnojne i użytecznie durne nękam od początku wystąpienia na scenę publiczną, za co nasłali na mnie „czeczeńca” w Krakowie kwiecień 2009

RPO wysłuchał antyscypionkowców Podleckiego i Beina ws. świnioka w 2009… i guvno zrobił, tak jak „środowiska katolickie”; kilka  mies. później dowiedzieli się od „wiarygodniejszych” niż ślaja Bein na rowerze, że nie chronili narodu przed bio-bronią…

pozorant jak cały żont kolaborancki okupanta i ich biuroqrvy — zabraknie latarni …do oświecania rzecz jasna buhaha

Andrzej Dziąba: Dziękuję Panie Piotrze. Dołączył Pan do grona autentycznych Rzeczników Praw Obywatelskich. Ten oficjalny Adam Bodnar to pozorant. Pozdrawiam

21. luty 2016

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Adam Synakiewicz
42 – 200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 23/35
prezes@czestochowa.so.gov.pl

Domagam się skończyć z szykanowaniem Pana Andrzeja Dziąby przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie, który zasądził Jemu 25 dni pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę.

Żądam zaprzestania cynicznych i bezwzględnych praktyk wobec Pana Dziąby, uchylenia postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie i umorzenia zasądzonej grzywny.
Nieosądzeni zbrodniarze wojenni, ludobójcy, hochsztaplerzy, złodzieje, kolaboranci okupanta Polaków zasiadają w rządzie, Sejmie i in. instytucjach państwa polskiego, a system niesprawiedliwości nęka uczciwych Polaków jak Andrzej Dziąba czy Dr Mateusz Piskorski.
Jeśli organy ścigania i wymiar sprawiedliwości w Częstochowie nie zaprzestaną prześladowania Andrzeja Dziąby, podejmujemy działania na szerszą skalę.
 
Dr. inż. Piotr Bein
niezależny badacz ludobójstwa i publicysta, Kanada i Polska

Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

***

nowapolska

Ruch Społeczny „NOWA POLSKA”
470– 220 Kędzierzyn – Koźle ul. Głowackiego 6/IV tel. 514699182
E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
Częstochowa, 7 lutego 2017 r.
 
Stowarzyszenie zwykłe Ruch Społeczny „Nowa Polska” zajmujące
się problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności organizuje w Kędzierzynie – Koźlu swoją lokalną siedzibę przy ul. Głowackiego 6/IV. W związku z tym prosimy o wsparcie materialne i finansowe. Skontaktuje się z Państwem w tej sprawie nasz koordynator Pan Stanisław Purchała. Podaję jego numer telefonu: 576 278 324.
Z poważaniem — PREZES Mgr inż. Andrzej Dziąba

………………

Celem Ruchu Społecznego „Nowa Polska” jest zainteresowanie problemami swobód obywatelskich, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności społecznej, ochrony praw rodziny oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw w tym zakresie oraz działanie.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące zadania:
1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie;
2. Analizowanie sytuacji pod kątem możliwości działania;
3. Wybór sposobów działania;
4. Podejmowanie inicjatyw w w/w zakresie poprzez działania informacyjne,
propagandowe i organizacyjne;
5. Działania w sferze materialnej na rzecz w/w problematyki;
6. Podejmowanie inicjatyw prawnych i społecznych w w/w zakresie,
organizowanie i bezpośredni udział w podejmowanych działaniach;
7. Promowanie zasad współżycia społecznego opartego na prawdzie,
porządku prawnym oraz sprawiedliwości społecznej.
Warunkiem powodzenia jest aktywizacja oraz integracja lokalnych
wspólnot zmierzające do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Tylko
świadomi swoich praw i obowiązków ludzie, respektujący swoje uprawnienia,
wymagający od władzy uczciwego i odpowiedzialnego jej sprawowania są zdolni
do zapewnienia warunków dla rozwoju osobistego i społecznego.

* * *

Rozrywka polityczna

* * *

HIPER-ALARM globalistyczny

ALERT upadliński

ALARM Minister wojny Polin

Szanowny Panie Ministrze! W dniu wczorajszym w stacji TVN wysłuchałem wystąpienia pana Ministra na Konferencji w Monachium, w którym stwierdził Pan, że pomiędzy agresjami rosyjskimi na Gruzję i Ukrainę nastąpił rosyjski akt agresji na Polskę poprzez zamach smoleński, gdzie poległo dwóch polskich prezydentów. Pomyślałem sobie od razu: a więc wojna! Skoro minister obrony narodowej kraju NATO, na publicznej konferencji, gdzie uczestniczą głowy różnych państw, szefowie rządów etc. oświadcza, że Polska stała się obiektem agresji takiej jak Gruzja i Ukraina to mamy wojnę światową. Od razu się domyśliłem, że widocznie eksperyment z pędzącą na samochodzie brzozą uderzającą w Tu-154 musiał się udać i że pana podkomisja doszła wreszcie do prawdy. Wstałem więc rano i włączyłem wiadomości. I jakież panie Antoni było moje zdumienie, gdy w BBC nie powiedziano żadnego słowa o wojnie (cytowano natomiast jakiegoś wiceprezydenta Pence, który mówiąc o liderach, którzy obalili komunizm wspomniał Reagana, ale pomylił Kaczyńskiego z Wałęsą). Przełączyłem sobie na CNN myśląc: pewnie amerykańskie wojska jądrowe zostaną postawione w stan gotowości. A tam nic. O jakiejś głupiej burzy w Kalifornii mówili, ale o Pana oświadczeniu ani słowa. RAI1 też nic, o jakiś emigrantach gadali (ach, ci Włosi, nawet statku na morzu nie potrafią zatopić!) Wreszcie włączyłem rosyjskie stacje. I tam też ani słowa. (Wiem, wiem podpadłem, że rozumiem rosyjski, ale nic nie poradzę, że za komuny zmuszono mnie do rozpoczęcia nauki rosyjskiego.) No to przełączyłem na polskie stacje. I co? Zero. Nikt, dosłownie nikt nie uznał za istotne bić na alarm, gdy polski minister obrony narodowej informuje publicznie, że nas zaatakowano i że kraje NATO mają obowiązek zareagować na agresję na sojusznika. Przerażony taką sytuacją zacząłem się zastanawiać jak panu pomóc, aby jednak pana słowa brano na poważnie. Bo przecież kiedyś może się zdarzyć (nie daj Boże!), że coś poważnego będzie pan musiał ogłosić. Otóż kochany panie Antku, jak to mówią w służbach: po pierwsze diagnoza sytuacji. I tu nasunęła mi się straszliwa myśl: a co jeżeli przyczyną tej sytuacji jest to, że powszechnie, wśród wszystkich tych przywódców zachodu oraz w ważniejszych mediach uchodzi pan za wariata? To tłumaczyłoby brak zainteresowania ogłaszaną przez pana wojną. Byłoby też smutne dla całej Polski. I zaraz mój giętki – wyćwiczony już w doradztwie dla Pana (gdzie byłby dziś pan, panie Antoni, gdyby nie moje porady w sprawie ucieczki z miejsca wypadku , mistrali i Misiewicza!) – umysł wpadł na genialny pomysł. A gdyby tak poddać pana badaniu lekarskiemu i udowodnić sceptykom, że jest pan normalny! Że może być trudno? Dlatego postanowiłem panie Ministrze przeznaczyć aż 10 tysięcy złotych i sfinansować opinię psychiatryczną dla pana (myślę, że gdybyśmy zbiórkę ogłosili to i milion ludzie wpłaciliby). Jeżeli się Pan zgodzi to weźmiemy pięciu profesorów i niech deliberują co tutaj w pana przypadku napisać. Jak się nie uda, to nie ogłosimy wyników (może tylko ja na fb wywieszę kopię, żeby pokazać że się staraliśmy). A jak się uda i wyjdzie, żeś pan zdrowy? Co za radość będzie! I zaraz z tą opinią będzie Pan mógł na konferencję prasową pobiec i przed ogłoszeniem kolejnej wojny światowej z dumą ją zaprezentować! Może wtedy Pana ktoś poważnie potraktuje? I już żaden polityk, czy dziennikarz nie zdezawuuje pana wystąpienia pogardliwym: wariat, czy świr. — Roman Giertych

PS Mój Boże! Czy długo jeszcze naszą kochaną Polskę będą reprezentować ludzie, których się codziennie wstydzimy?

PB: Skoro bojowe skażenie nuklearne nie jest pożądane i minister wojny chce bronić Polskę i Europę, to czemu nie wystąpi przeciw prawdziwemu zagrożeniu: globalne opady i zanieczyszczenie radioaktywne z Fukuszimy, największej katastrofy atomowej w dziejach?

PB: Ryj Singera/Macierewicza w radiu co niemaryja „przetłumaczył” katolactfu przebieg konferencji:

  • Ławrow stwierdził, że polityka NATO powtarza zimną wojnę, co Singer przekręcił, jakoby Rosja powtarzała sowiecką politykę z zimnej wojny.
  • Singer nadal łże o Krymie (prawnie przejęta własność Rosji, na podst. referendum i umowy międzynarodowej) i Donbasie (jakoby Rosja a nie Upadlina atakowała Donbasian, tj. etnicznych Rosjan!). To u Antka podpiera tezę o imperializmie i agresji Rosji, na co NATO musi podchodzić coraz bliżej jej granic. Reakcje wojskowe „potwierdzają” szakalom wojny takim jak neokony w faszyngtonie i ich Antek we Wszawie, że Rosja ma agresywne zamiary. Kto w to jeszcze wierzy?
  • Singer „raportuje”, że USrael szykuje się na wojnę z Rosją. Nic takiego nie powiedziano w Monachium. Antek załgał rezygnację Flynna: ten nie miał żadnych nielegalnych kontaktów z FSB Rosji, Flynn nie mógłby nielegalnie telefonować (żydłacki podsłuch), a CIA niedopuściłoby go w skład administracji Trampka. Tak jak wszyscy super-agenci wpływu żydłackiego —  od Michalkiewicza, Brauna po Kowalskiego i Chojeckiego, Singer sfiksował na „razwiedce”.
  • Siger excytuje się jednomyślnościa państw NATO przeciw Rosji. Tymczasem Merkel stwierdziła brak wspólnego stanowiska i że trzeba je najpierw osiągnąć :)))

Można zweryfikować, co było w Monachium — z PAP, albo w jęz. angielskim.  Wygląda na to, że w jewropie tylko Antek chce iść wojować z ruskimi buhaha Krzyż na drogę, krypto-żydłakowi podżegaczowi do wojny (zbrodnia nad zbrodniami wg Trybunału Norymberskiego).

HIPER-ALARM Zbiornik zużytego paliwa nr 4 w Fukuszimie od dawna w 100 % zniszczony? [od min. 7:48]

PB: Zbiornik nr 4 był najbardziej ze wszystkich wypełniony; poza kilkoma ładunkami zużytego paliwa nuklearnego zawierał pełny zestaw prętów paliwowych, wyjętych z reaktora nr 4 na czas remontu. W zużytym paliwie jest pluton, który tworzy się w czasie reakcji w reaktorze. To jest  źródło plutonu do produkcji broni A. Katastrofa zbiornika nr 4 (stopienie i/lub eksplozja) rozniosłaby zawartość na:

  • teren przyległy — w postaci kawałków i pyłu
  • do atmosfery — w postaci mikro-pyłu, który dokonując obiegu wokół półkuli płn.,  opada z deszczem i śniegiem (opady promieniotwórcze)
  • wgłąb gruntu — podobnie jak stopione paliwo z reaktora, corium, skażając wody gruntowe z wyciekiem do oceanu oraz emisją gazów radioaktywnych do atmosfery.

SUPER-ALARM Walczymy o KWK Krupiński i polskie górnictwo

††††††††††††††††††††††††

Wartość pieniądza w czasie

Józef Bizoń: „Ad limina Israelum” 2013- Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

PB: Frajera szuka? Czemu łże i poniża? Ja już wziąłem na głowę …myckę, wiesz pan najlepiej buhaha Weź pan odpowiedzialność za swe słowa. Tak w mejlu jak i w artykule są od pana, nie od Dudy czy skrzatów!

Bein wcześniej niż przeważająca większość Polaków wiedział, co się święci Polsce i światu, więc z całą odpowiedzialnością nazywałem i nazywam rzeczy precyzyjnie po imieniu. A pan z kretynami pokroju Maciej Pokora nabijał się z mego dorobku naukowego. Teraz próbuje pan wcisnąć, że gdy pan łgarsko „przewiduje” to, co już dawno się dokonało, to w porząsiu, a jak Bein rozpoznał 10 lat wcześniej, to be.  Czyś pan zdrów pod sufitem?

I wypraszam sobie paraleli z Dudą: nie oszukałem Polaków udając chrześcijanina a służąc żydłactfu. Życiorys mam czysty, żaden skurviel niezdoła go zapaskudzić, co najwyżej swój LOLLOLLOL jak rozpoznało już RCMP szlabanem dla kopytnego z Polin buhahahahaha

Bizoń:  Tylko w talmudycznej lub chorej głowie w oparciu o „w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN ” może się ulęgnąć twierdzenie, że ja, jako ja, Polskę nazywam Polin. Do tego w artykule wyraźnie jest wskazany prezydent A. Duda, który publicznie użył Polin. Wcześniej do obiegu Polin zamiast Polska wprowadzał mozolnie przez wiele lat P. Bein. Gdybym np. napisał, że w okresie zaborów i po I wojnie światowej na terenie Polski usiłowano utworzyć judeopolonię, to wg P. Beina ja nazwałem część Polski judeopolonią, a idąc dalej tym rozumowaniem byłem za utworzeniem judeopolonii.  Panie Bein weź Pan coś na głowę!

PB: Sz.Panie onano-ożydzaczu św. Bizoń boguchwalny LOL Teraz już wszystkie siły –  łącznie z KEP i mediami O. T. Rydzyka – w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN — Mataczy pan żydłackim zwyczajem LOL jakoby niezrealizowano Polin. Polin od lat zastąpiło Polskę. Od lat potępiam i demaskuję  wszelkie przejawy żydłactfa, ich szabas gojów i użytecznych durni jak Bizoń, co nie widzą tego, tylko żądni są krfi …znaczy badań jej LOL.

W tymże czasie Bizoń lata zmarnował na swą chorobę „goń ż/Żyda”. Pogonił paru, tylko że skutecznych Polaków, a tymczasem żydłactfo pod nosem z Polin zrobiło mu POLIN, a w duszy i łbie Bizonia — chorobę. Mam nadzieję, że zaleczoną, sądząc z niezłego opracowania, do którego nie mam zastrzeżeń, poza wymienionymi.

Józef Bizoń: Szanowny Panie POLIN Piotr Bein. Pan tak po żydowsku z tym swoim Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą, bo niby, gdzie ja, jako ja, nazywam Polskę Polin? Pan zaś rzeczywiście od lat, jako propagator, nazywa Polskę Polin – tak jak Żydzi chcą Ją nazywać.

PB: Józek Bizoń się nawrócił? buhaha Sam już nazywa Polin ten burdel okupacyjno-polacki  nad Wisłą. A przez lata robił rejwach, że Bein tak nazywa to, co było Polską LOLLOLLOL

Tytył należałoby zmienić na oddający zawartość tego (jak zwykle) dobrego opracowania Bizonia. Wielu czytelników poprzestanie na mejlu, nasuną się zastrzeżenia z powodu oderwania tytułu od zawartości. Tytuł podkreśla rolę hierarchii KK, a wiadomo, że infiltracja zachodzi nie tylko z Izraela i nie tylko przez KK, a całościowo rozmaitymi ścieżkami z globalnego kompleksu władzy judeocentrycznej (np. obce wojska na terytorium Polski, polityka pro-banderowska i anty-ruska, ludobójcze ustawki ż-korporacji w Polin…): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.

:))) Humor polityczny na pejsbóku mecenasa Romana Giertycha

Państwo w państwie USA

PB: Dużo o tym ostatnio, na Wiki dopiero od 2016 — czemu nie wcześniej, tylko z rozpoczęciem kampanii prezydenckiej w USraelu? Uważam, że to zmyła… Owszem jest rząd w cieniu i nazywa się banksteria, kompleks władzy judeocentrycznej, albo żydłactfo. Gra obie strony „kontrowersji” z Trumpem. Patrz koment poniżej.

Fullford o wojnie wewnątrz rządu USA

PB: Panie Kamycki i koledzy w KoRReUsie: propagujecie bzdury. Fullford od lat obiecuje zdjęcie jelit globalnych, a pogłębia się jarzmo władzy judeocentrycznej (w skrócie — żydłactwa): Judeocentrycy i masowe zbrodnie.  On konfabuluje, a komu to na korzyść — oceń sam.

Nowszy artykuł klaruje, co Fullford uważa za mafię chazarską: pod-grupa tzw. populacji żydowskiej, opisana w Księdze Rut z Tory (także w Starym Testamencie). Grupa ta czci Szatana (Baal, Moloch itd.) i praktykuje tak ofiary ludzkie jak i kanibalizm. Mają tysiące lat praktyki w infiltracji społeczeństw i przejmowaniu skrytej kontroli górnych eszelonów władzy morderstwami, szantażem, przekupstwem i propagandą.
Przykłady bzdur: trwają intensywne walki o władzę w Stanach Zjednoczonych i Chinach — „Dziel i rządź” wymaga nieustannego pozornego tarcia. Co do Chin, patrz poniżej. Na Zachodzie,  demokracja zastąpiła monarchie od rewolucji „francuskiej”. W USA republikanie rządzą na rzecz żydłactfa na zmianę z demokratami. Ścierwomedia nazywają to  „największą demokracją świata” — czytaj: państwo najbardziej osiodłane przez żydłactfo, vide sterówka NATO, AIPAC, FED, neokoni, CIA, chrześcijanie syjonistyczni… bazwarunkowa pomoc w budowie W. Izraela, „wojny z terrorem” w ramach banksterskiej III wś.  Za wyłamanie się z żydłackiej gry płaci sie karierą a nawet życiem.
W Polin od lat rządzi żydłactfo, wg takiegoż schematu pod tą samą żydomasonerią, podległą banksterii od czasów ułożenia rotszyldowskiego planu NWO pod koniec XVIII w. Podobnie na całym Zachodzie. A gdy przypadkiem żydłactfo niewygra, to robi powtórkę wyborów — np. niedawno Austria, przedtem liczne referenda ws. UE, w tym sfałszowane o akcesji Polski: Referendum ws. Unii sfałszowane.
Wg Fullforda, w USA toczy się walka między ciemną frakcją państwową za Trumpem i resztkami aparatu władzy ciemnych Bush / Clinton… — Po polsku państwo w państwie a nie ciemne państwo. Urywek powinien brzmieć: między dwoma frakcjami państwa w państwie — frakcją za Trumpem a resztkami aparatu Busha/Clintona.
Zmyłka od początku kampanii wyborczej Trump kontra Clintonowa polega na tym, że obie „frakcje” podlegają żydłactfu, wg powyższej lipnej dialektyki „partii rządzącej” i „opozycji” w demonkracjach.  Trump udaje narodowca, a ścierwomedia grają rolę „opozycji”. Trump wyszedł ze środowska globalistycznego. Podczas kampanii przeważali w jego ekipie żydłaccy syjoniści i chrześcijanie syjonistyczni (nieodłączna część kompleksu władzy judeocentrycznej) oraz agenci ludobójczych żydo-korporacji i banksterii. Trump wygłosił wiernopoddańcze mowy przed AIPAC, lobby żydłackim w USA… Podobnie Trump obsadził administrację. Gdy z wizytą przybył prezydent Japonii, nikt nie zapytał o zagrożenia z Fukuszimy dla USA i globu. Gdy przybył Nietenjahuj, Trump mu dupę całował. Teraz Izraelowi wolno więcej niż za Obamy. Załagodzone za Obamy stosunki z Iranem, natychmiast zaostrzyły się za Trumpa, podobnie jak drażnienie Rosji obecnością wojsk NATO u jej granic i żądaniami zwrotu „zaanektowanego” Krymu. Oto czyj jest Krym: Odwieczna wojna żydłacko-ruska o Krym i Ukrainę
W Chinach zaś autokratyzm podtrzymuje to samo żydłactfo globalne — ich specjalność od dawna, kiedy z wyrachowaną docelową, często długoplanową korzyścią własną, wspomagali ksiąstewka, królestwa i imperia w wojnach gojowskich — patrz Żydowskie dzieje i religia pióra Izraela Szahaka.
Od czasu promocji „globalizmu” w l. 1980-ych, Chiny otrzymały ogromne banksterskie nakłady. Od tegoż czasu obserwatorzy mówią o skazania USA na śmierć przez banksterię. Fakty:
 – Ogromne pożyczki lichwiarskie na budowę potęgi militarno-gospodarczej Chin m.in. kosztem Amerykanów (drastyczne zubożenie wskutek przenoszenia korporacji i bezrobocia), przeprowadzka przemysłu globalnego głównie do Chin, podczas gdy 80% Chińczyków w biedzie (a masy na Zachodzie też ubożeją).  Suwerenny naród chiński zadbałby o równość; dlatego ma autokratyczny żont, prawdopodobnie z Żydów chińskich, Haka (60 do 80 mln globalnie, na wysokich stanowiskach, np. gubernator generalna Kanady, Adrienne Clarkson.
– Instalacja ż-banków w Chinach (ewenement „pozwolenie” na Brexit, obraca się wokół żydłackich a nie gojowskich interesów). Juan już globalną walutą rezerwową.
– Jedwabny Szlak ścieżką do zalewania/niszczenia Europy tandetą. Tak zniszczyli konsumpcję w Am.Płn., wszystko do wyrzucenia po krótkim użytkowaniu. Za tak zdobytą naszą mamonę milionerzy z Chin (prawdopdobnie tamtejsi Żydzi Haka) wykupują nasze nieruchomości podbijając ceny (że naszych dzieci nie stać), ziemię, kopalnie, lasy… Np.  już szmat rolniczych Prerii w Kanadzie, dużą część W. Vancouveru wykupili chińscy milionerzy, którzy dostają automatem obywatelstwo na lotnisku…
 
muzułmańskiego zakazu Trumpa (dla zatrzymania infiltracji przez ISIS)
Temat zastępczy i załgany. Zakaz jest tymczasowy, dotyczy zaledwie 7 państw (najechanych przez USA). ISIS nadal może przyjeżdżać do USA przez Izrael, Turcję, Arabię Saudyjską… przez Zachód na sfałszowanych paszportach. Kanada przyjmuje muślimów bez dokumentów! Policja wydaje nowe papiery, podaje zbirowi wiek dziecka! Chodzą tacy do podstawówki, molestują dziewczęta — autentyczne nowe przypadki z Kanady, kto śledzi moje blogi…
Wywiady wielu in. państw, w tym „zachodnich”, współdziałały w hodowaniu i wspieraniu ISIS. Służby „zachodnie”przewożą i zagnieżdżają, pod specjalną ochroną swoich muślimskich itp. zdziczałych pupilków (np. Boka Haram z Afryki) do destabilizacji naszej cywilizacji. Obecne przykłady: „rozruchy” V kolumny sorosowskiej pod Paryżem, wciskanie na siłę muślimów do Kanady, czemu miała pomóc fałszywa flaga w Quebec City…
ponownie koncentruje ostrze energii i zasoby Rządu Federalnego na demontażu ponadnarodowych organizacji przestępczych, takich jak kartele narkotykowe
Fałszywy trop, podobny do chucpy z zakazem podróży muzułmanom do USA. Zakaz nie ukróci żydłackiej latorośli, ISIS, a z organizacji przestępczych, Trump ma pod nosem FED, AIPAC… i co zdziałał?
ogromny przemysł farmaceutyczny może zostać „zabrany na pokład”
Nieudolne tłumaczenie, chodzi o możliwość zaanagażowania Wielkiej Farmacji w plan „narkotyki dla lecznictwa”… Taaa, to żydłacka farmacja decyduje kogo zaangażować, kiedy i do czego. Na pewno nie pójdzie na środki, które mogłyby pomóc zdrowiu gojów. Przykład życzeniowego myślenia Fullforda.
strona Donalda Trumpa na Twitterze została zastąpiona stroną wypełnioną ciężkimi atakami na Trumpa
Ścierwomedia, twittery, pejsbóki, „przecieki” CIA z faszyngtonu, relacje z konferencji prasowych Trumpa i jego administracji — wszystko ściśle kontroluje żydłactfo, że mysz się nie wślizgnie. Wystarczy posłuchać dla kontrastu o tym samym np. na PressTV.

Dopłaty za wycinkę sadów?

Cygańska szajka śmieje się z wymiaru sprawiedliwości Polin

PB: Ale niewinnych Polaków dintojra potrafi męczyć niesłusznie  latami. Grube szychy żontowe i mafiozów zostawiać w spokoju, mimo że okradają naród na milardy, wystawiają na ludobójstwo, nędzę i zagładę cywilizacyjną.

Powstańcy warszawscy wywłaszczani przez następców ich b. oprawców — NKWD i ubecję

Kongresman Kucinich (2011):  Wojna z Iranem — chyba żartuje pan…

Sorosowska destabilizacja Francji: ciapaci z lewactfem kontra policja, falszywie oskarżona o gwałt na murzynie

Oświadczenie Rafała Mossakowskiego warte tyle co szalet uliczny

Co robicie z polskimi kopalniami ???

Baner „Niemieckie obozy zagłady” jedzie dalej

PB: Błąd rzeczowy: hitlerowskie a nie niemieckie.

Auto z przyczepką kontra globalna machina hasbary… A gdzie żont wszawski?

†††††††††††††††

Polaccy ożydzacze i pieniacze

Hitlerek Kornatowicz wyszedł na wojnę

Prezydent Putin a rabini, “WolnaPlusqva” a ożydzeni  Szubert, Bein i inni … czyli demontaż bredni

PB: Mamy przyjąć na własny rachunek  5 mld ludzi potrzebujących z całego globu? Stuknij się w pałę, Przyjacielu!

1. Jedna dziewczynka to masowa liczba mnoga? Jeśli była nielegalnie, to powinna była być deportowana, jak setki tys. innych miglanców. USrael od dawna deportuje, ale znacznie mniej niż przybywa nielegalnych.
Zweryfikowałeś, czy przypadku nie załgała hasbara? Kanadyjcy zaczynają się pukać w czoło na lewaków, kapują, że żydłactfo szykuje tu „model szwedzki” zalewu wrogimi obcymi — parlament już wałkuje ustawkę banującą mówić źle o muślimach (ale na Białego i chrześcijanina można rzecz jasna nasrać). Dopiero co wylazł skandal z chinolami, a tu Trudeau z ministrem muślimskim od imigracji upychają nam muślimów mimo że już są poważne problemy społeczne od niedawnych „imigrantów”.
Na własnej skórze od kilku lat mamy problemy z muślimami w pobliskim parku: bezczelni, agresywni, stadni, prawo mają w de… Jeden wtargnął na moją posesję i wyzwał mnie „Fuckig Eastern European immigrant” bo przyjaźnie upomniałem jego dzieci w parku, że niewolno puszczać dronów.
2. nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych — Ratuje cię wytłuszczone słowo. Słowianowiercy nie są tu wyjątkiem buhaha Od zarania dziejów, żeby uzasadnić wojnę agresywną, podchajcowuje się nastroje społeczne i wojskowe „fundamentalistycznie”.
3. Ad PS. Oczywiście, że wina żydłactfa… taki mieli plan. Już dawno temu analizy NATO rozpatrywały pogodę, uchodźców i zaopatrzenie w wodę jako broń…
Nie wyrażasz się jasno: żonty to nie narody zachodnie. Zach. żonty popiera miglancję, bo tak każe żydłactfo. Żont USraela jest pozornie jedynym przeciw imigracji muślimskiej, by utrzymać zmyłę, że Trump zgodnie z wolą narodu nie chce muślimów. Tymczasem bez zmian rządzi żydłactfo i jednym z celów jest rozwałka zachodnich społeczeństw. Czy wierzysz, że tymczasowy ban wstrzyma napływ przez pozostałe kraje „muzułmańskie” zaprzyjaźnione z USraelem: Saudi Arabia, Turcja itd.

Andrzej Szubert: Autor nie popełnił pomyłek merytorycznych:

1. W szale wypędzania muzułmanów chciano ostatnio deportować dziewczynkę, muzułmankę który przebywała w Usraelu tylko po to, aby przejść operację (groziła jej ślepota). Jedynie wyrokiem dintojry matce udało się nie dopuścić do deportacji córki.
2. Wielowiekowy wyprawy krzyżowe i święte wojny przeciwko islamowi świadczą o czymś innym. W Palestynie przez wieki, pod panowaniem islamu – i owszem – panowała względna tolerancja religijna. Islam z trzech religii abrahamowych był najbardziej tolerancyjny. W Rosji dopiero po podbiciu terenów muzułmańskich odgórnie narzucono cerkwi przymus tolerowania muzułmanów, nie chcąc ciągłych domowych wojen religijnych. Wcześniej cerkiew bezlitośnie tąpiła „innowierców”. A co do Bałkanówe – przez ostatnie wieki była to ciągle religijna beczka prochu. I co trochę ktoś podpalał lont. Ja miałem na myśli nienawiść do siebie fundamentalistów religijnych wszystkich religii abrahamowych, hamowaną wyłącznie przez czynnik polityczny wtedy, gdy kontynuowanie świętych wojen zagrażało interesom politycznym wielowyznaniowego państwa. Obojętnie jakiego.
PS Ad punkt 1 – to Usrael ponosi winę za obecną masową migrację – bo to on napadał, okupował i bombardował kilka krajów muzułmańskich doprowadzając w nich do totalnego chaosu. A terat bandyci umywają ręce i mówią – nie nasza wina. A muzułmanów nie chcemy.

PB: Podobnie pisałem SSynowi Tomkowi (admin StopSyjonizmowi, tera WolnaPlusqva) już laaata temu:

W odpowiedzi Adminowi Stop Syjonizmowi

Żydolog szaleje na StopSy

Stanisław Staszewski: Szkodniki & Hasbara

WolnaPolska.pl = wolna dla bigotów i mosiadziaków

Autor popełnił parę błędów rzeczowych:

  1. Trampek wywala muzułmanów bezpodstawnie i masowo — Trump dał tymczasowego bana podróżującym do USraela z 7 krajów świata islamu (akurat tam USrael prowadzi „wojny z terrorem” czyli z narodami za pomocą islamistów szkolonych/nasłanych/wspieranych przez Izrael i krypto-żydów „arabskich” takich jak Saudi Arabia, Katar, Oman… których ban niedotyczy rzecz jasna). Ponadto, suszpy przywożą i osiedlają w USA swoich „uchodźców muzułmańskich” skolko ugodno.
  2. Putin prowadzi dialog z przedstawicielami wszystkch trzech bratnich religii abrahamowych (kochających się jak Kain z Ablem) — Guvno pravda. religie te współistnieją pokojowo od setek lat na Ziemi Świętej, w Rosji, na Bałkanach, Kresach (minus islam). Dopiero rotszyldowski syjonizm i plan NWO po trupach gojów z islamu i chrześcijaństwa, zradykalizował najdurniejszy element w każdej z tych religii (oraz duży odsetek z pozostałej ludności globalnie).

Zauważ hitlerka w swym środowisku

Hasbara z Antypodów gorsza niż w Polin

Walerek Dąbrowski wije się jak piskorz wycofując rakiem z ponownego bezmyślnego ożydzenia

[Zostawiam poniżej e-adres celem identyfikacji przestępvy — domniemanego rzecz jasna buhaha — Piotr Bein]
PB: Racja, jestem z tych Słowian co niezapominają i niepodarują. Niepodoba się? buhaha A czemu nie? LOL Oby wszyscy tak Słowianie.
Na polackie łajno nie pójdę do dintojrii, bo jak pisałem, nic niewskórałbym jako goj, tylko straciłbym mamonę. Wolę przekazać na patriotyczny cel.

Nawet gdybym wygrał, to na co mi prać wasze zasrane gacie „kompensaty” sądowej.

Miast tego RCMP dało szlaban dla was buhaha Od czasu do czasu pytają, czy można już podnieść LOLLOLLOL
Widzisz pan, „staropolski” rodzie po mieczó i kondzieli: geny polackie łajdactfo utrzymują LOLLOLLOL
Rzekomy Polak rodaka ożydza… Nawet żydłactfo nie nazwie swego gojem, co najwyżej samonienawistnikiem. A pan nienawidzisz i swoich i tamtych — choroba jakaś?
Domaganie się sprawiedliwości to pieniactwo tylko dla łajdaka-sprawcy. Precyzyjne określenie pszypatka na podst. jego własnych nieprzymuszonych poczynań to ubliżanie? Ale qźva zafajdany pod sufitem aniołek!

Obiecałem przesrane i dotrzymuję. Za każdym razem gdy się pan odezwiesz a mi zawidzisię, tak jak ożydzanie z marszu Dąbrowskiego buhaha.

.
On Thursday, February 9, 2017 12:22 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Łajnem sobie nie zawracam głowy a Sądami to pan wszystkich straszy a juz najmocniej kanadyjskim wystawiając sobie żelazne świadectwo pieniacza i ubliżacza Polakom. No cóż pewnie plemienne geny zew budzą.
.
PB: Pięknym za nadobne: oleję żądanie bliźniego i rodaka, zrobię większy gnój. Obiecałem do usranej śmierci, słowa dotrzymuję.
Gdyby miał pan argument, pozwałby za „ożydzenie” i stalking — murowana wygrana LOL ale na to pan za tchórzliwy buhaha Odważny tylko w kupie podobnych sobie półgłówków. LOL
Będzie osobny wpis na temat.
.
On Wednesday, February 8, 2017 1:58 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Nie mam zamiaru z panem korespondować. Wymieni pan jeszcze raz moje nazwisko odźwięk będzie taki sam jak poprzednio. Ja nie naruszałem pańskiego do czasu opluwania mnie.

.

W dniu 8 lutego 2017 13:27 użytkownik Piotr Bein: Nikogo nie skrzywdziłem; to ożydzacze złamali prawo. Zarzucił mi pan ożydzenie — gdzie dowód? Pytać wolno, a ożydzać nie.  Może pan przetestować pozwem.

Gdy ja żądałem wycofania oszczerstw i to rzeczywistych, dobrze się pan tym bawił, a ostatnio znów z marszu ożydził mnie, i to za plecami. Nie chciałbym wiedzieć, co jeszcze pan mąci telefonami i mejlami do ziomków.
Jest pan bezmyślny,  fałszywy człowiek, intrygant i oszczerca.
Nie życzy mi pan dobrze, niech pan sobie daruje i zastanowi się nad swym  obżydliwym, prostackim „wyrafinowaniem” (pomyślności w zwodzeniu naiwniaków).
Zostawił pan bez słowa protestu banialuki żydłackie MG z wiki o chazarach, na dodatek „zakablował” towarzyszowi z szemranej organizacji Polaków (?), gdy je sprostowałem. Kto zatem zwodzi naiwniaków i w czyim interesie?
.
On Monday, February 6, 2017 4:38 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com> wrote: Pana znak zapytania na końcu ma być prawnym usprawiedliwieniem? Śmieszny jest Pan jak przedszkolakale tak naprawdę to boję się wybrać do Kanady terazskoro ma mnie tam dopaść sprawiedliwość Pańska. Dużo zdrówka i pomyślności w zwodzeniu naiwniaków.
.

W dniu 6 lutego 2017 19:17 użytkownik Piotr Bein: Żadna łacha, mnie też niełatwo odgrzebać mejla. Kto stawia zarzuty, ten ma  udowodnić. Mam podstawę pozwać pana za naruszenie dóbr osobistych oraz stalking. Gdybym był ż/Żydem, zrobiłbym to z miejsca i stanęlibyście wszyscy ożydzacze przed sądem. Robicie to bezkarnie właśnie dlatego, że was nikt za to nie ukarał. Szlaban już macie w Kanadzie. mnie teraz stać na pozew :))) Mecenas niemoże się doczekać, robota taśmowa buhaha

Z pana nazwiskiem mogłyby być tylko te:
Gdzie pan widzi ożydzenie przeze mnie? W odróżnieniu od was ożydzaczy, umieściłem pytajnik na końcu. Ożydzić wolno, a zapytać w kwestii zupełnie legalnej nie wolno?
Co pan wziął w uwagach za supremację?
Czym było pana ożydzenie Beina na podst. ożydzenia przez parę osób w wyniku li tylko absurdalnej pomyłki Maślińskiego?
Kto panu narzuca obowiązek ożydzać oponenta, który się panu niespodoba w dyskusji?
Przyczynia sie pan do:
– podziału Polaków wg planu naszego wroga
– hamowania skuteczności ożydzonych patriotów
– dyskredytacj swej godności
– pleśnienia kultury międzyosobistej i współpracy patriotów.
Zdanie o wnukach niezrozumiałe, ale  i nie jestem ciekaw. — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 11:53 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: Przykro mi ale nie mam na to czasu. Jak pojawi się w zbiorówce nadam kopię. Pochodzenia sie nie wybiera i ja to szanuję. Było wielu Polaków nie słowiańskiego pochodzenia. Tak przyznaje w odwecie wytknąłem Panu pochodzenie za pańskie uwagi pod moim adresem, które w rzeczywistości dla mnie były supremacją. Ja nie chodzę w jarmułce a gdybym był żydowskiego pochodzenia to bym się jak Pan słusznie zauważył nie miał czego wstydzić. Wtedy podawałbym, że jestem Polakiem z takim pochodzeniem bo na polskość to sobie zapracowałem z nawiążką. Natomiast jako Polak co czynię dla mojego kraju jest zasmarkanym moim obowiązkiem Rzyznam , że Pana działalność jest częściowo pożyteczna dla Polski ale w myśl prawa to dopiero Pańskie wnuki mogłyby korzystać z profitów tej działalności.
Życzę wszystkiego dobrego jak wszystkim ludziom na Ziemi.

.

On Saturday, February 4, 2017 8:17 PM, Piotr Bein wrote: proszę przyslać kopię, na którą pan patrzy… nic takiego nie ma w moim mejlu
nie jestem idiotą, żeby szkalować ludzi za pochodzenie, a co dopiero gdy jest ono wyimaginowane w urobionej hasbarą mózgownicy, bez dowodu faktycznego, bez wyłuszczenia szkodlowej dla narodu dzialalności
czemu pana to bolałoby? wszak wieloktrotnie ożydził mnie, niepodając krzty dowodu
jest ujmą być urodzonym w tamtym plemieniu? matki się nie wybiera, ale czyny — jak najbardziej,… niewąsko zeszmacił sie pan i skompromitowal przed sporą widownią
obiecałem i dotrzymuję słowa: będę panu ryć aż do śmierci, chyba że pan szczerze przeprosi publicznie — pb
.
On Saturday, February 4, 2017 6:30 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>: W pana liście pojawił pojawił się wytłuszczony na niebiezko wykaz nazwisk z zaznaczeniem o żydowskim pochodzeniu wraz z moim. Co to pamięć zawodzi?

.
W dniu 4 lutego 2017 00:27 użytkownik Piotr Bein: Panie Walerku, proszę poprawić groch z kapustą urlową. Wnerwiony, czy niedołężność rośnie –wiem, wiem :))) Prosiłem o dowód, że  pana ożydzilem, inaczej jest to kolejna defamacja przez pana.

.

On Friday, February 3, 2017 6:33 PM, Walerian Dabrowski <walerianda@gmail.com>:

dr Phttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2M. Bein Uhttps://www.youtube.com/ watch?v=g8J21Iues2Mjadaj dalej, tyle potrafisz. Powodzenia. Nadawaj jak świat szeroki. Oczywiście tylko na e- nieprawdaż?

.
W dniu 3 lutego 2017 14:43 użytkownik Piotr Bein:

Dodałem adresy do listy. Wpierw rzeczy ważne, pod nimi pyskowki…
 
***
Singera ryj znów ukazal się w „państwowej” telewizorni co niemaryja […] Walerek Dąbrowski „walczy” na klawiaturze, głównie z przednimi działaczami klawiaturowymi (też za opłotkami). Ten lew leciwy nie może znieść słowa o obu „religiach” i ich manipulacji przez chazarów, ale prezentuje się typowo, jako jednozdaniowy expert od wszystkiego.
Parę lat temu znalazłem jego nazwisko w wierchuszce podejrzanej grupy-parasola Polaków (podobno) globalnie. Kto go wybrał i na jakiej podstawie? W farsie kandydziorów  na prezia Polin, miał pretensje, że go nie poparli rodacy. Nikt nawet nie słyszał o nimi… żadnego info o sobie ani programie politycznym… a prosiłem parokrotnie na blogi. Potem taki narcystyczny bufon ma pretensje do garbatego i ożydza…
P. Walerek podpierduje w licznych e-dyskusjach — najczęściej „a nie mówiłem” i bezmózgowo, tak jak przyklasnął, co inne ameby „wywnioskowały” o moim „pochodzeniu”. Ostatnio z drem Głogoczowskim „śmieciowym” filozofem, na opracowanie Wybrańcy Boga prostujące banialuki Glogoczowskiego o chazarach, ponownie ożydził mnie ku uciesze doktorka i jeszcze zarzuca, że ja go ożydzam! Poprosiłem o dowód i czekam aż mnie pozwie w dinrtojri  buhaha Gnida rzuca kiedy chce „Bein żyd”, a jak jego dotyczołoby ubzdurane sobie ożydzenie, to z mety żąda dowodów, odrażająca szumowina, obleśna  swym używanaiem zwrotów staropolskich.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s