Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Prawosławna Wielkanoc

Posted by grypa666 w dniu 03/05/2013

†††

From: andrzej leszczynski
Subject: Błogosławiony Ogień zstąpił w Bazylice Grobu Pańskiego – Wielka Sobota 4.5.2013 r.
Received: Saturday, May 4, 2013, 6:40 PM

Króluj nam Chryste!

Dziś, w Wielką Sobotę, w Wigilię Wielkiej Nocy w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie zstąpił Błogosławiony Ogień na Płytę Grobową Pana Jezusa i zapalił lampy oliwne oraz świece Patriarchy Jerozolimskiego i wiernych.

Końca świata więc nie będzie i nie nastaną rządy Antychrysta! Radość w Bazylice była ogromna. Ogień do Rosji – Moskwy, Sankt-Petersburga… jest dostarczany samolotami, przed północą rozpoczną się nabożeństwa przy zapalonym Świętym Ogniu Chrystusa.

linku Wieczerniej Moskwy podano wykaz miast, do których będzie dostarczony Ogień z Moskwy.

Pozdrawiam serdecznie – Andrzej Leszczyński

Wideo z wydarzenia

†††

Św. Jana Złotoustego homilia na dzień Zmartwychwstania Chrystusa

Jeśli ktoś jest uczciwy i pobożny, niech znajdzie radość w tej dobrej i pełnej światła uroczystości.
Jeżeli ktoś jest sługą roztropnym, niech wejdzie ciesząc się do radości Pana swego.
Jeżeli ktoś dźwigał postu udręki, niechże otrzyma dziś słuszną zapłatę.
Jeśli niósł trudy od pierwszej godziny, niech sprawiedliwą otrzyma należność.
Jeśli ktoś przyszedł po trzeciej godzinie, niech też świętuje z wdzięcznością.
Jeżeli ktoś dopiero po szóstej godzinie się dołączył, niech nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ niczego nie traci.
Jeśli zaś ktoś pozbawił się nawet dziewiątej godziny, niech także o niczym nie wątpi, niczego się nie boi.
Jeśli ktoś dołączył się nawet o jedenastej godzinie, niech wcale nie boi się zwłoki.
Albowiem gościnny jest Pan. Przeto przyjmuje ostatniego, jak i pierwszego, i daje odpocząć tym, co o jedenastej godzinie przyszli, podobnie jak tym, którzy pracowali od pierwszej godziny.
I nad ostatnim się lituje i pierwszego wynagradza, i jednemu daje, i drugiego wspomaga.
I uczynki przyjmuje, i zamiary wita, i wysiłki szanuje, i chęci pochwala.
Przeto wejdźmy wszyscy do radości Pana swego: i pierwsi, i drudzy nagrodę przyjmiecie.
Bogaci i ubodzy, wszyscy razem się cieszcie.
Wstrzemięźliwi i leniwi, ten dzień uczcijcie.
Ci, co pościli i co nie pościli, weselcie się dziś.
Uczta nagotowana, rozkoszujcie się wszyscy.
Baranek przygotowany, niech nie wyjdzie nikt głodny.
Wszyscy nasyćcie się ucztą wiary, wszyscy przyjmijcie bogactwo miłosierdzia.
Niech nikt nie opłakuje ubóstwa, objawiło się bowiem wspólne Królestwo.
Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z Grobu zajaśniało.
Niech nikt nie lęka się śmierci, wybawiła bowiem nas Śmierć Zbawiciela.
Wygasił ją Ten, który był przez nią trzymany.
Ujarzmił piekło Ten, który zstąpił do piekła.
Zgorzkniało piekło, skosztowawszy ciała Jego.
I to właśnie przewidując, Izajasz tak wołał: piekło, mówił, zgorzkniało, spotkawszy Cię w otchłani.
Zgorzkniało, bo się opróżniło. Zgorzkniało, bo zostało oszukane.
Zgorzkniało, bo umarło. Zgorzkniało, bo zostało obalone.
Zgorzkniało, bo zostało skrępowane.
Przyjęło ciało, a nadziało się na Boga.
Przyjęło ziemię, a spotkało samo niebo.
Przyjęło to, co mogło widzieć, a wpadło w to,
czego nie mogło widzieć.
Gdzie więc, śmierci, jest twój oścień?
Gdzie twe, piekło, zwycięstwo?
Zmartwychwstał Chrystus – i tyś zostało zrzucone.
Zmartwychwstał Chrystus – i upadły demony.
Zmartwychwstał Chrystus – i weselą się Aniołowie.
Zmartwychwstał Chrystus – i życie świeci swą pełnią.
Zmartwychwstał Chrystus – i nikt martwy nie pozostał w grobie.
Chrystus bowiem powstawszy z martwych stał się pierwiastkiem umarłych.
Jemu chwała i królestwo na wieki wieków. Amen

†††

Zmartwychwstanie Chrystusowe, zwane też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową jest największym świętem chrześcijańskim, „Świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami” – jak mówi kanon Paschy. Zostało ustanowione już w czasach apostolskich, chociaż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa świętowano je nie wszędzie jednocześnie.

Zstąpienie Chrystusa do otchłani…

Ikonografia Zmartwychwstania Pańskiego, jako święta będącego ukoronowaniem wszystkich innych świąt, ma charakter szczególny. Nie przedstawia ona jednak samego momentu wyjścia Chrystusa z grobu, które Prawosławie uważa za nieopisywalne i mogące zniekształcić świętość tego zdarzenia. Stąd istniejące kontrowersje jak w ikonografii przedstawiać Zmartwychwstania Pańskiego i które z ikon Zmartwychwstania w sposób najbardziej prawidłowy wyrażają sens tego świętego zdarzenia.
Niektórzy teologowie twierdzą, że ponieważ Zmartwychwstanie Pańskie jest tajemnicą całkowicie nieprzeniknioną dla ludzkiego rozumu to nie powinno być przedstawiane, bowiem w większym czy mniejszym stopniu zniekształciłoby tę wielką tajemnicę. Dopuszczają oni zatem wyobrażanie Zmartwychwstania jedynie poprzez przedstawianie niewiast przy pustym grobie Chrystusa. Jednak inni za lepiej przemawiające i bardziej symboliczne uważają przedstawianie na ikonach zstąpienia Chrystusa do otchłani.

Zmartwychwstanie – Johann Heinrich Tischbein starszy, 1778

Trzy Maryje nad Grobem Chrystusa – fresk z 1437-1446, Klasztor Dominikanów, Muzeum San Marco, Florencja

†††

Obchody Wielkiego Tygodnia

  •  Serbska cerkiew prawosławna, Vancouver, Kanada

28. kwietnia Niedziela Palmowa – Liturgia rano

2. maja Wielki Sw. Czwartek – Liturgia rano, Wezwanie wieczorem (czytanie 12 Ewangelii)

3. maja Wielki Sw. Piątek – Godziny Pańskie rano, Wezwanie wieczorem z wprowadzeniem Sw. Całunu i Łez Przenajświętszej

4. maja Wielka Sw. Sobota – Liturgia rano, Czuwanie o północy

5. maja Zmartwychwstanie Pana Naszego, Jezusa Chrystusa – Liturgia rano (ze święceniem jaj wielkanocnych), po czym wspólny lunch i festyn

Ikona serbska Zmartwychwstania
  • Katedra św. Marii Magdaleny, Warszawa

Wielki Piątek

8.00 królewskie godziny kanoniczne
13.00 wieczernia z wyniesieniem całunu
14.00 małe powieczerze
17.00 jutrznia z obrzędem pogrzebu Chrystusa

Wielka Sobota

8.00 godziny kanoniczne /spowiedź/
9.00 św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego
11.00 – 20.00 święcenie pokarmów
20.00 czytanie Dziejów Apostolskich
23.15 nabożeństwo północne (początek nabożeństwa paschalnego)

Maj 3, Pt. godz. 00:00 Wielki Piątek

godz. 16:00 Wyniesienie Płaszczanicy

godz. 19:00 Pogrzeb Jezusa Chrystusa

Maj 4, So. godz. 00:00 Wielka Sobota

godz. 08:30 Liturgia Wielkiej Soboty

godz. 12:00 Poświęcenie pokarmów

godz. 20:00 Czytanie Dziejów Apostolskich
godz. 23:30 Połunosznica
Maj 5, N. godz. 00:00 Paschalne nabożeństwo, Wielkanoc

†††

Wielki Piątek 2012, Szczecin – wideo z chórem

†††

Więcej o Wielkiej Nocy prawosławnej

†††

Wnętrza podlaskich cerkwi

†††

Nowa szata portalu Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej

†††

Dzięki za życzenia!

Mizia: WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI ŚWIAT – DLA CIEBIE I RODZINY ORAZ OSÓB CI SPRZYJAJACYCH

Roman Kafel: Xpucmoc Bockpec!  Wszystkiego co najlepsze z Okacji Swiat Wielkiej Nocy- Zamrtwychwstania do Krolestwa Niebieskiego, Tobie Pietucha i calej Twojej Rodzinie

Sorry, the comment form is closed at this time.