Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Posted by grypa666 w dniu 10/04/2012

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

Χριστός ανέστη!

Wielkanoc w prawosławiu

27.4.2003, za stroną http://www.cerkiew.pl

Zmartwychwstanie Chrystusowe, zwane też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową jest największym świętem chrześcijańskim, „Świętem świąt i uroczystością nad uroczystościami” – jak mówi kanon Paschy. Zostało ustanowione już w czasach apostolskich, chociaż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa świętowano je nie wszędzie jednocześnie.

Samo wielkie wydarzenie Zmartwychwstania Pańskiego oraz poprzedzające je mękę i śmierć odnotowali wszyscy czterej ewangeliści. Opisali oni niewiarę apostołów, gorącą miłość niewiast galilejskich i pierwsze objawienie Zmartwychwstałego. W przeciwieństwie do Ukrzyżowania, na temat którego dysponujemy wieloma szczegółami, ewangeliści nie mówią o dokładnym momencie Zmartwychwstania Chrystusa. Chociaż nie znamy dokładnej chwili Zmartwychwstania, mamy jednak świadectwo potwierdzające sam jego fakt, poczynając od relacji strażników.

Ikonografia Zmartwychwstania Pańskiego, jako święta będącego ukoronowaniem wszystkich innych świąt, ma charakter szczególny. Nie przedstawia ona jednak samego momentu wyjścia Chrystusa z grobu, które Prawosławie uważa za nieopisywalne i mogące zniekształcić świętość tego zdarzenia. Stąd istniejące kontrowersje jak w ikonografii przedstawiać Zmartwychwstania Pańskiego i które z ikon Zmartwychwstania w sposób najbardziej prawidłowy wyrażają sens tego świętego zdarzenia.
Niektórzy teologowie twierdzą, że ponieważ Zmartwychwstanie Pańskie jest tajemnicą całkowicie nieprzeniknioną dla ludzkiego rozumu to nie powinno być przedstawiane, bowiem w większym czy mniejszym stopniu zniekształciłoby tę wielką tajemnicę. Dopuszczają oni zatem wyobrażanie Zmartwychwstania jedynie poprzez przedstawianie niewiast przy pustym grobie Chrystusa. Jednak inni za lepiej przemawiające i bardziej symboliczne uważają przedstawianie na ikonach zstąpienia Chrystusa do otchłani. Między zstąpieniem do piekieł a ukazaniem się Chrystusa zmartwychwstałego pozostaje przestrzeń całkowicie niedostępna dla ludzkiego rozumu. Bezpośrednio potem następuje scena ukazująca niewiasty przy pustym grobie.

Tak więc prawosławna Tradycja zna dwa typy ikon paschalnych: powstałe nieco później, lecz obecnie dużo bardziej popularne „Zstąpienie do otchłani” oraz mające swoje korzenie w sztuce wczesnochrześcijańskiej i żydowskiej „Niewiasty przy pustym grobie”. Każda z tych ikon kładzie nacisk na inny aspekt zdarzenia, chociaż żadna nie odmalowuje samego momentu Zmartwychwstania.

†††††††††††††††††

Ogień Święty na Paschę

Wg greckiego miesięcznika Orthodoxos Martyria X, Watykan propaguje ekumenizm, ale prowadzi zaborczą działalność drogą unii i negocjuje z Izraelem celem dominacji miejsc pielgrzymek na Ziemi Świętej i w Jerozolimie. Miejsca te znajdują się pod pieczą Patriarchatu Jerozolimskiego Cerkwi Prawosławnej. Wśród tych miejsc jest Bazylika Grobu Świętego, gdzie co rok w prawosławną Wieką Sobotę, dzień przed Paschą (Wielkanocą), wydarza się Cud Ognia Świętego, symbol życiodajnej mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, największy ze wszystkich cudów chrześcijańskich przyciągając tłumy wiernych. Bazylika znajduje się na skałach Kalwarii, gdzie Jezus został ukrzyżowany, pochowany i tamże zmartwychwstał.

Misterium Cudu odnotowują zapiski z IV w. Ogień Święty pojawia się z Grobu Pańskiego na każdą Paschę, lecz tylko w obecności prawosławnego patriarchy. Od niego otrzymują święty ogień inne wyznania. Za niewoli ottomańskiej, przekupiona przez Ormian władza turecka w Jerozolimie wpuściła w Paschę tylko Ormian i pozostałe wyznania do Bazyliki, podczas gdy prawosławni musieli zostać na zewnątrz. Gdy pojawił się Ogień Święty z Grobu Pańskiego, skierował się ku prawosławnym i zapalił świece w ich rękach. Upokorzeni złoczyńcy prosili prawosławnych o Święty Ogień. Zdarzenie upamiętnia rozszczepiona kolumna marmurowa przy wejściu do Bazyliki.

Wiele relacji pielgrzymów z rozmaitych wyznań chrześcijańskich opisuje niezapomniane przeżycie Misterium Ognia Świętego. Kraje prawosławne co rok transmitują zdarzenie na żywo z Jerozolimy, a wiele z nich sprowadza Ogień Święty samolotem.

Przed ceremonią, zanim Patriarcha Jerozolimski lub inny Arcybiskup Prawosławny wejdzie do Grobowca Pana Jezusa Chrystusa (nad którym stoi kaplica), jest rewidowany przez władze izraelskie na dowód, że nie ma przy sobie środka do zapalenia ognia. Przed 1948 r. rewizję wykonywali żołnierze tureccy. This investigation used to be carried out by Turkish soldiers.

Ceremonia zaczyna się w południe, kiedy patriarcha odmawia specjalną modlitwę. Zebrany tłum wiernych śpiewa Panie, zmiłuj się (po grecku Kyrie eleison) aż Ogień Święty zapali lampkę oliwną trzymaną przez patriarchę, przebywającego w samotności w Grobowcu. Wtedy patriarcha wychodzi z grobowca, odmawia modlitwy i zapala 33 lub 12 świec celem rozdzielenia między wiernych.

Ogień Święty sam zapala też świece i lampki w Bazylice. Wyobraź sobie wrażenie wiernych, w których rękach się to wydarzy… Wg pielgrzymów, płomień ten nie parzy rąk, twarzy, ani nie zapali włosów przez ok. pół godziny od zapalenia się.

Cerkiew uważa związane z Ogniem zjawiska w obecności wyłącznie prawosławnych za żywy dowód, niepodważalne świadectwo prawowierności i świętości Cerkwi Prawosławnej, a wszelkie próby podważenia np. w formie przejęcia przez Watykan jurysdykcji nad cudownymi miejscami Ziemi Świętej – za zamach na chrześcijaństwo ze strony sił nieczystych.

Materiały źródłowe

Cud Świętego Ognia w Jerozolimie

Holy Fire

 ††††††††††††††††††††††††††

Ewa Siegień: Wielki Piątek

W Wielki Piątek wspominana jest śmierć Chrystusa na krzyżu. W żadnej cerkwi nie jest sprawowana Liturgia eucharystyczna.

Po południu celebrowane jest nabożeństwo wieczorne, poświęcone pamięci śmierci i zdjęcia z krzyża Jezusa Chrystusa. W jego trakcie czytane są trzy fragmenty Starego Testamentu. W pierwszym mowa jest o Mojżeszu, który modlił się do Boga za cały lud. Tak samo Jezus Chrystus jest Orędownikiem ludzi przed Bogiem. W drugim fragmencie zawarty jest opis pobłogosławienia przez Boga Hioba za jego cierpliwość w czasie cierpień. Trzeci fragment przepowiada niebywałe poniżenie Zbawiciela. Lekcja apostolska podkreśla, że na krzyżu ujawniła się Mądrość Boża, a ewangelia szczegółowo przedstawia śmierć Chrystusa na krzyżu.   

Po ekteniach chór śpiewa sticherę „Ciebie, który odziewasz się w światłość, jak w szatę”. Podczas śpiewu tej stichery kapłan okadza całun z wizerunkiem Chrystusa w grobie – płaszczanicę, przygotowany i leżący na ołtarzu. Po „Ojcze nasz” całun przy śpiewie wzruszających troparionów, z wielkim nabożeństwem jest wynoszony na środek świątyni. Następnie kapłan i wierni z bojaźnią Bożą i w skupieniu oddają mu pokłon i całują ikonę Chrystusa złożonego do grobu, której wizerunek znajduje się na całunie.

W Wielki Piątek obowiązuje szczególnie surowy post. Wszyscy powinni starać się powstrzymać od posiłków aż do wieczora, do oddania pokłonu całunowi z wizerunkiem Chrystusa.

Wieczorem lub w nocy sprawowana jest jutrznia Wielkiej Soboty, będąca symbolicznym obrzędem pogrzebu Chrystusa. Podczas śpiewu troparionów kapłan wychodzi z ołtarza przed płaszczanicę. Wierni stoją z zapalonymi świecami. Rozpoczyna się nadgrobny śpiew siedemnastej katyzmy psalmu 118, w którym autor przepowiedział w 175 wersetach zawarcie Nowego Przymierza z Bogiem z jego naczelnym nakazem – miłością i posłuszeństwem. Po każdym wierszu psalmu następuje krótki tekst wychwalający zmarłego i złożonego do grobu Zbawiciela.

Po katyzmie następuje kanon Wielkiej Soboty, utwór o podniosłym charakterze, pełen uczucia i bogaty w treści dogmatyczne. Jego ostatnia pieśń zawiera wzruszające słowa, z którymi Chrystus zwraca się do Matki Bożej – „Nie opłakuj Mnie Matko, widząc w grobie Syna (…) powstanę bowiem w chwale”.

Podczas śpiewu „Chwała na wysokościach Bogu” kapłan ponownie wychodzi z ołtarza, trzykrotnie okadza całun i przy dźwięku dzwonów rozpoczyna się uroczysta procesja z całunem wokół cerkwi. Procesja z płaszczanicą nawiązuje do tego, jak Józef z Nikodemem oddali ostatnią posługę Ukrzyżowanemu, zdjęli ciało z krzyża, owinęli w całun i złożyli do grobu. Oprócz tego, procesja symbolizuje zstąpienie Chrystusa duszą do piekła i zwycięstwo nad śmiercią. Ponieważ swą śmiercią Zbawiciel ponownie otworzył nam drzwi do raju, płaszczanica po procesji przynoszona jest pod otwarte królewskie wrota. Po procesji i złożeniu płaszczanicy na poprzednim miejscu – pośrodku cerkwi, czytana jest paremija mówiąca o suchych kościach, które ożyły, czyli o zmartwychwstaniu ciał. Po paremii czyta się lekcję apostolską, w której mowa jest o tym, że „Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha”.

†††††††††††††††††††††††

Vismaya: Jezus Chrystus – Jedyna Droga do Boga

††††††††††††††††††††

Przerwa świąteczna

Jeśli nie znasz, poczytaj pod-strony Grypa666 — menu na górze pod winetą…

Albo weź się w końcu za lekturę obowiązkową każdego Polaka…

†††††††††††††††††

  • Użyteczni idioci Niepoprawni.pl organizują wiec 10 IV we W-szawie

Niepoprawni.pl: Spotkanie 9 kwietnia. W dyskusji pod zaproszeniem na 10 kwietnia pojawiły się propozycje spotkania się również dzień wcześniej, w zw. z demonstracją pod ambasadą Rosji. Takie spotkanie miało miejsce również rok temu. […] Już za kilka dni druga rocznica Tragedii Smoleńskiej. Pragniemy Was serdecznie poinformować, że 10 kwietnia 2012 roku w Warszawie redakcja organizuje spotkanie. […]

AS: Proszę do mnie tej żydo-propagandy nie przysyłać. Odmóżdżeni PiSowcy i sieroty po Kalksteinie nie są dla mnie towarzystwem.

PB: Szanowni Niepoprawni, Niestety kompleks jot nie ma ambasady, wiec mozecie demonstrowac byle gdzie, oby madrze, nie jak ci uzyteczni idioci w Vancouverze. Skoro macie problemy poznawczo-myśleniowe, polecam artykulik. Jeszcze nie za pozno na poprawe. Przeczytajcie Judeocentrycy i masowe zbrodnie i odpowiedzcie na pytanie: jak Rosja odpowiada za zbrodnie żydo-NKWD i 10 IV? Izrael, prawny nastepca zydobolszewii itp., zbywa wszelka odpowiedzialnosc, a Rosja ma ja wziac na siebie?  Czy jakies rzeczywiscie niezalezne sledztwo udowodnilo odpowiedzialnosc Rosji za 10 IV? 10 IV – Hipotezy, materiały, zdjęcia  Olsnienia zycze braciom katolikom w Chrystusie na Zmartwychwstanie Panskie. Chyba ze jestescie agentura hasbary — w takim razie na pohybel!

…………………..

SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ROLNICTWA WOLNEGO OD GMO

Szanowni Państwo, w  dniach  14-29  kwietnia 2012 odbywają się  W CAŁEJ POLSCE różne wydarzenia w ramach  międzynarodowej akcji  WSPÓLNIE SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA ROLNICTWA WOLNEGO OD GMO. Działania polegają na wspólnym siewie ekologicznych i tradycyjnych nasion i promocji tych nasion. Siejemy NA WSI –  w gospodarstwach rolnych i W MIEŚCIE – do doniczek. Prowadzimy akcje edukacyjno-informacyjne i wymieniamy się swoimi, dobrymi nasionami. Wspierają nas artyści m. in. będą także akcje malowania ścian. ZAPRASZAMY do udziału w wydarzeniach, które już są opisane na stronie lub zorganizowanie własnego wydarzenia. SZCZEGÓŁY

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO – Jadwiga Łopata i Julian Rose

Komentarze 2 to “CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!”

  1. […] Ogień Święty na Paschę, ikonografia… […]

  2. […] Ogień Święty na Paschę, ikonografia… […]

Sorry, the comment form is closed at this time.