Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Atak atomowy na Iran: Izrael dorówna USA?

Posted by grypa666 w dniu 18/01/2012

Jak się bronić…

Foster Gamble: “Mamy to, co potrzeba, by rozkwitnąć.  Pomóżmy, by się tak stało.”

Potrwa ściąganie i oglądanie (na razie w wersji angielskiej) — ale warto!

Tło, materiały źródłowe i opcje działania

Materiały źródłowe należałoby sprawdzić. Niektóre nieprawdopodobne twierdzenia w filmie trudno zweryfikować, np. darmowa energia, a inne wyglądają wiarygodnie, np. znaleziono czaszkę sprzed 900 lat, nieziemskiego pochodzenia. Proszę badaczy o weryfikowanie i dzielenie się  wnioskami. Pozostała część filmu dobrze opisuje jelity i ich modus operandi, a opcje kontr-działań mają sens. Więc film jest uczciwy lub zmyłką obliczoną na coś – ale co?

††††††††††††††††

Nowość w Białe kruki i plamy

Adam Gryczyński: Pomoc Żydom podkrakowskim podczas II wojny światowej

…Warto poszukiwać nie tylko tego co różni, i być może wynika z uformowania w odmiennych obszarach cywilizacyjnych, ale także wydobywać na światło dzienne wszystko to, co było, jest i pozostanie dobre, co dla pożytku ogółu promieniuje  miłością i czynami, po których można rozpoznać ludzi mądrych i głupich, dobrych i złych, odważnych i tchórzy. W opozycji do tych co chcą, abyśmy wzajemnie pogrążyli się w odmętach nieustannego gniewu i nienawiści, a nawet pozabijali. Trzeba myśleć, mówić i działać w prawdzie, bo tylko wówczas zacznie się wytwarzać atmosfera, w której znalezienie słusznych rozwiązań stanie się możliwe na przekór złu rodzącemu klimat ryzyka nowych tragedii.

†††††††††††††††††

Nick Vujicic – Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń!

kilka filmików motywacyjnych po polsku

††††††††††††††††††

Wspomóż mnie — na konto lub Pay Pala

Jeden z moich referatów dla Międzynarodowych Badań Porównawczych nad Ludobójstwem (Hiroszimski Instytut Pokoju, U. Miasta Hiroszima) doczekał się publikacji w: Christian Scherrer (ed.) Iraq: Silent Death, 2011, Penerbilt U. Sans Malaysia: Pulau Pinano, ISBN 978-983-861-504-4. Przygotowuję trzy pozostałe do druku w serii o ludobójstwie XX i XXI w. Wiele się wydarzyło od czasu ukończenia refratów w 2009 r. a i polskie tłumaczenia  należy uaktualnić. Oto najnowsze uaktualnienie Judeocentrycy i zbrodnie masowe, odnośniki w oryginale. – PB

Kulty mesjańskie i bankierzy

Niektóre kulty najpotężniejszych na świecie osób czczą Boga poprzez nasienie Króla Dawida przekazywane przez wcielenie Mesjasza. Niektórzy judeocentrycy  wierzą, że dusza Boga mieszka w dynastii Rotszyldów, czyniąc jednego z nich królem żydowskim. Radykalni żydowscy konwertyci na islam w Turcji, donmeh pochodzą od XVIII-wiecznego kultu Baruchyah Russo, który podobno miał duszę boga XVII-wiecznego fałszywego mesjasza Sabataja Cwi. Przodkowie Cwi narazili na wstyd obalonego przez donmeh sułtana. Z tych kultów wywodzą się chasydzcy żydzi. Polski Żyd, Jakub Frank, ogłosił się następcą samego Sabataja i dołączył do donmeh. Frank walczył z rabinami, którzy wierzyli, że Żydom nie wolno przyspieszać przybycia Mesjasza ani emigrować do Palestyny. Zwolennicy Franka, frankiści mają przekonania podobne do iluminatów, bolszewików i komunistów, których liderami byli w nieproporcjonalnej większości Żydzi. Potężni frankistowscy Żydzi uważają, że ich wcielony król przywróci biblijny Izrael i zniszczy nie-Żydów i ich religie. Całkowite zło i cierpienia, łącznie z antysemityzmem, przyspieszą „zbawienie”. [26] Młodoturcy mieli zażyłe relacje z donmeh, podobnie jak hitlerowcy z frankistami: żydowski węgierski patron Hitlera, Mojżesz Pinkeles (Ignacy Trebitsch-Lincoln) i Adam Alfred Rudolf Glauer (Rudolf Glandeck Freiherr von  Sebottendorf) pomogli Hitlerowi dojść do władzy.

Dla frankistów, Mesjasz musiał być krypto-żydowskim dręczycielem innych Żydów. [27] Wielu najważniejszych hitlerowców było żydowskimi syjonistami, [28] wspomaganymi przez żydowskich bankierów, którzy również finansowali bolszewików, [29] większość których była skrajnymi Żydami. [30] Międzynarodowe elity syjonistyczne współpracowały z hitlerowcami [31] oraz współdziałały w zmowie eksterminacji Żydów niechcianych w Palestynie. [32]

Jakub Frank oddawał żonę i córkę na przysługi seksualne, by zdobyć konwertytów i wpływy. Aby uzyskać korzyści polityczne, oskarżył Żydów o rytualne składanie ofiar z ludzi i zaapelował do przywódców muzułmańskich i chrześcijańskich. Frankiści skorumpowali nie-Żydów przywódcami komunistycznymi, masońskimi i iluminackimi, którzy wszczepili mitologie Franka w rząd, szkolnictwo i prasę, oraz wdrożyli je. „Ostatecznym celem Franka było zniszczenie życia na Ziemi, a środki do tego celu dziś istnieją. Naziści i komuniści, ci ostatni pod krypto-żydowskim przywództwem, wyrządzili ludzkości straszliwe szkody. Żydzi frankiści mają do wykonania jeszcze gorsze zło”. Frankiści nieustannie dostarczają rewolucjonistów, od marksistów do współczesnych syjonistów. Podważają religie i społeczeństwa chrześcijańskie i muzułmańskie, ściśle przestrzegając nakazu milczenia o ich dążeniu do zniesienia wszelkich praw. [33]

Rotszyldowie planowali kupić Palestynę od  tureckich sułtanów, którzy nią rządzili. W tym celu zadłużyli sułtanów. Kiedy to się nie udało, żeby rządzić światem, chcieli zdobyć Palestynę poprzez upadek imperium tureckiego i „konflikt między narodami o posiadanie Palestyny i opanowanie Wschodu i świata”, tj. „ogólną walkę Azji, Europy i Afryki o Jerozolimę”. [34] Spisek unikał chrześcijańskiego i muzułmańskiego odwetu za rotszyldowski zakup Ziemi Świętej. Zmęczywszy świat wojnami i  przejmując Palestynę, judeocentrycy mogli pokazać się jako zwolennicy wiecznego pokoju. „Formułę Rotszyldów” widać też w destrukcyjnej polityce Rezerwy Federalnej, [35] dominującej w USA  władzy finansowej, która jest „w całości własnością prywatną, chociaż chce uchodzić za instytucję rządową. Ma prawo drukować i wydawać pieniądz – tradycyjne prerogatywy monarchów. Utworzono ją dla finansowania wojen. Funkcjonuje jako monopolista pieniądza, posiadając całkowitą władzę nad wszystkimi pieniędzmi i kredytem.” [36]

Bankier Mayer Amszel Rotszyld rzekomo chciał (1770 r.) [37]  unowocześnić kult Lucyfera (iluminati, „Oświeceni”) ku dominacji nad światem i narzucić go „pozostałością po ludzkości” po zaaranżowaniu kataklizmu. [38] Przedstawił (1773 r.) plan „skłonienia Gojów do wzajemnego wyniszczenia się tak, że zostanie tylko proletariat, garstka milionerów oddanych naszej sprawie i wystarczająca liczba policjantów i żołnierzy do ochrony naszych interesów. Nazwijmy to Nowym Porządkiem. Powołajmy wtedy Dyktatora”. [39] W realizacji szatańskiego planu rzekomo zinfiltrowano masonów pod pozorem „pokoju na ziemi” ,  który miał zniszczyć wszystkie istniejące rządy i religie  poprzez „podział mas na przeciwstawne obozy, w coraz większej liczbie”; ludzie „walczyliby i osłabiali się, stopniowo niszczyli rządy i instytucje religijne”. [40] Domniemany plan wymienił narzędzia: masonerię, terror, media, demoralizację i manipulacje gospodarczo-polityczne.

Książka Carra, źródło domniemanego planu NWO, z kolei nie podaje źródła. Jednak inni autorzy  wnioskują podobnie: Bjerknes o judeocentrycznej przyczynie głównych wstrząsów, Sutton o wsparciu hitlerowców i bolszewików przez żydowskich bankierów, David Irving o manipulacjach przez żydowskich bankierów Churchillem, by grał w II wojnie światowej wg ustalonego planu, [40a] Makow o iluminatach, [40b] czy Pinay o masonerii. [40c] G.E. Griffin i Mullins odnotowują siły rotszyldowskie w historii USA; do tego Des Griffin ujawnia władzę bankierskiej enklawy City of London nad polityką brytyjską. Tak więc jest prawdopodobne, że iluminaci stali się narzędziem Rotszyldów w tworzeniu Jednego Rządu Światowego i to właśnie oni podżegają do największych wojen i rewolucji od tego czasu. Wykład (1969) [40d] też zgadza się z domniemanym planem. Co najmniej od 1990 r. przemowy niektórych osobistości i elitarne konferencje otwarcie wymieniają NWO. [40e] Geostrateg USA, Robert Strausz-Hupe wytyczył drogę do NWO po II wojnie światowej. [40f]

Liczne wydarzenia wskazują na stopniową realizację planu NWO: denacjonalizacja w UE i plany następnych unii kontynentalnych, “wojna z terrorem” przeciw światu arabskiemu i wolnościom obywatelskim na Zachodzie; „kryzysy” finansowe i gospodarcze, „pandemia” AH1N1 w 2009 r.; zatuszowanie katastrofy atomowej Fukuszima (większej niż Czarnobyl). Powstaje Rząd Światowy, a stoi za tym władcza tajna grupa, rozporządzając mediami, polityką, religiami, finansami i instytucjami takimi jak ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, trybunały sprawiedliwości i organizacje pozarządowe. Film Thrive [40g] Fostera Gamble’a na http://www.thrivemovement.com wyjaśnia, jak elity manipulują pieniądzem, zaopatrzeniem w energię, żywność i wodę, techniką, zdrowiem i farmaceutykami, jak indoktrynują masy i kontrolują ruchy dysydenckie. Wydaje się, że tylko jeden aspekt podlega debacie wśród „teoretyków spiskowych” NWO: czy Rotszyldowie (być może z innymi bankierami i klanami) zarządzają iluminatami, czy na odwrót.  Talmudyczny rabinal terroru też może być u steru.

††††††††††††††††††††††

ACTA, SOPA i PIPA

PB: Następne pomysły globalistów mogą być typu prawo SOPA i PIPA w USA: zamykać portale zagrażające zdrowiu publicznemu. Uny będą decydoweać czy i kto zagraża, np. portal lub blog demaskujący szkodliwość scypionek, GMO i chemośladów.

  • Wojciech Właźliński: Powiedz im NIE na ACTA

Drodzy Przyjaciele, Powiedz im NIE na ACTA. (Anti-counterfeiting trade agreement)
Oto adresy paru biur poselskich i senarorskich:

biuro.organizacyjne@pis.org.pl, biuro@grupinski.pl, biuro@jadwigarotnicka.pl, biuro@jakubrutnicki.pl, biuro@kozlowska-rajewicz.pl, biuro@maciejorzechowski.pl, biuro@marekgrobarczyk.pl, biuro@marekziolkowski.pl, biuro@mieczyslawaugustyn.pl, biuro@piotrgruszczynski.pl, biuro@szejnfeld.pl, biuro@waldydzikowski.pl, biuro_wss@wp.pl, biuroposelskie@witoldsitarz.pl, bozena.szydlowska@sejm.pl, czeslaw.hoc@sejm.pl, joachim.brudzinski@sejm.pl, m.jurga@malgorzataadamczak.pl, malanowski.biuro@op.pl, miroslawa.maslowska@sejm.pl, pawel.arndt@sejm.pl, slawomir.chrzanowski@platforma.org, stefan.strzalkowski@sejm.pl, sylwia.tyra@europarl.europa.eu, szczecin@pis.org.pl, Tomasz.Nowak@sejm.pl, wielkopolska@platforma.org, wojciechziemniak@wp.pl

  • List Grypa666 do Sejmu ws. ACTA

Bardzo mnie niepokoi zapowiadane podpisanie międzynarodowej umowy nt. obrotu  podróbkami, ACTA. Żądam wystosowania interpelacji do Ministra Spraw Zagranicznych, bo już w przyszłym tygodniu planuje się podpisanie tej umowy. 

ACTA opracowywane jest skrycie od ponad 2 lat przez osoby nie reprezentujące woli wyborców. Podobne prawa (SOPA i PIPA) wprowadza się w USA, gdzie jako zagrożenie swobód i praw obywatelskich, spotkał je szeroki protest.

Wszystkie te akty prawne są zmachem na wolność. ACTA zezwala np. zatrzymać bez wyroku sądowego towaru importowanego, stwarzającego wątpliwości co do jego legalności. Narusza to swobodę działalności gospodarczej, grozi stratami przedsiębiorców przez przetrzymanie ich własności, co czasowo ogranicza kapitał spółki, a w skrajnych przypadkach może powodować upadłość.

Sekcja piąta ACTA dotyczy dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej na internecie. Ustawa pozwala wydać nakaz udostępniania danych osobowych abonenta internetowego przez dostawcę na podst. podejrzeń o naruszenie praw autorskich. Przeczy to zasadzie domniemania niewinności, może zrobić przestępcą każdego, narażając  obywateli na zniesławienie, dręczenie oskarżeniami, dowodzenia swej niewinności itp.

Ustawa używa nieścisłych wyrażeń, np. ‘rozsądny termin’ i ‘rozsądna kaucja,’ dając władzom szerokie pole do interpretacji i nadużyć.

ACTA chroni interesy wąskiej grupy i ujemnie wpływa na jakość życia obywatelskiego. Daje korporacjom narzędzia do ataku oskarżeniami na podstawie podejrzeń.

Proszę podjąć wszelkie możliwe kroki zapobiegawcze, by nie doszlo do podpisania ACTA przez Rzeczypospolitą. – Dr. inż. Piotr Bein, Redaktor-właściciel Grypa666.wordpress.com i PiotrBein.wordpress.com

Odpowiedzi posłów

Witam, Dziękuję za duże zainteresowanie i prawie 2 tys. wiadomości. Podobnie jak rzesze internautów jestem oburzona treścią porozumienia ACTA oraz utajnionym przez rząd Donalda Tuska trybem jego przyjęcia przez stronę polską. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwróci się do Premiera, by nie ratyfikował porozumienia ACTA i rozpoczął rzetelne konsultacje społeczne. Chcemy, by w Sejmie zwołano wspólne posiedzenie trzech komisji ds. UE, kultury i innowacyjności w tej sprawie. Niedopuszczalne jest ograniczanie wolności Internetu. Z poważaniem, Barbara Bubula, Poseł na Sejm RP

………………

Szanowni Państwo,  W odpowiedzi na Państwa apele oraz z powodu osobistych wątpliwości wystosowałem interpelację, którą złożę na posiedzeniu Sejmu RP. Państwu przesyłam jej treść w załączniku. Z poważaniem, Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP

………………..

W związku z otrzymaniem ponad 1300 maili w sprawie ustawy ACTA informuję o stanowisku KP RUCH PALIKOTA w tej sprawie. Ruch Palikota podejmie wszystkie działania, by uniemożliwić podpisanie i ratyfikację haniebnego porozumienia ACTA. Umowa ta godzi w podstawowe wolności obywatelskie, w wolność wypowiedzi oraz prawo do zachowania i tak już wątpliwej anonimowości w sieci. Na marginesie dwie informacje dotyczące ochrony praw autorskich:
1. ZAiKS i inne organizacje ochrony praw autorskich pobiera 3% wartości od każdego sprzedanego czystego nośnika (np. Płyta CD, DVD, taśmy mini DV itp.). Pobierają też 3% wartości od producentów urządzeń audio-video oraz innych służących do nagrywania i kopiowania. Mówi o tym art. 20 ustawy o ochronie praw autorskich. Te niebagatelne środki powinny zasilać portfele wszystkich twórców. Są to pieniądze, które pośrednio mają zadośćuczynić artystom za ewentualne straty z tytułu piractwa w internecie. Zachodzi pitanie, czy ZAiKS i inne organizacje sprawiedliwie rozdzielają te fundusze oraz jak się z nich rozliczają. Sprawa ta wymaga pilnego wyjaśnienia w interesie środowisk twórczych. ZAiKS to taka sama organizacja jak PZPN, równie wszechmocna i podobnie pozostająca poza jakąkolwiek kontrolą.
2. W 2003 roku rząd Leszka Millera podpisał TAJNĄ umowę z Microsoftem. Podobną umowę koncern ten usiłował podpisać z rządem Bułgarii jednak tamtejszy Parlament stanowczo przeciwko temu zaprotestował. Podpisanie przez rząd tajnej umowy z prywatną firmą jest niebywałym skandalem, świadczy o serwilistycznej postawie polskich władz i zakulisowej zmowie godzącej w interesy innych firm informatycznych, również w oprogramowanie Open Source. – Maciej Banaszak

……………..

Witam Serdecznie. Pragnę poinformować, że Ruch Palikota podejmie wszystkie działania, by uniemożliwić podpisanie i ratyfikację haniebnego porozumienia ACTA. Umowa ta godzi w podstawowe wolności obywatelskie, w wolność wypowiedzi oraz prawo do zachowania i tak już wątpliwej anonimowości w sieci. Pozdrawiam – Artur Górczyński

……………

Szanowny Wyborco, Ta umowa to skandal. Ja również będę interpelowała i protestowała.Klub poselski Ruch Palikota dołączył do tego protestu. Złożyłam zapytania poselskie do Premiera Rady Ministrów. Z poważaniem – Anna Grodzka

Fałszywka z wydziału „rjewoljucji” departamentu stanu USA? Zobacz migniecie ich symbolu pięści ok. minuty 3:14 — symbol od Otporu, poprzez kolorowe rewolucje, po obecne arabskie —  wszystkie wyhodowane przez agenturę Brzezinsky’ego w skrytej wojnie przeciw gojom! Nawet nie wysili się na wersję polskojęzyczną dla Polaków! Nawoływanie do wyjścia na ulice bez żadnego sensownego programu ani nawet wytłumaczenia kto i co gra, jest samobójstwem pożądanym przez talmudinatów.

  • Dobry_Samarytanin (Vismaya-Maitreya.pl): Wysyłajcie emaile do posłów!

Wysyłamy na te emaile (kopiujemy wszystkie i wklejamy tam gdzie normalnie wpisujemy do kogo chcemy wysłać email). Przykładowy temat: „Proszę zrobić coś w sprawie ACTA!” Treść maila:

Chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie zapowiadanym przez Radę Ministrów podpisaniem Umowy handlowej dotyczącej obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki zwaną ACTA.
Porozumienie było ustalane w sposób niejawny przez ponad dwa lata. Dostęp do jego treści był ograniczony i opierał się na tzw. przeciekach m.in. na publikacjach serwisu Wikileaks.
Istotne informacje dotyczące jego ratyfikacji Komisja Europejska publikowała na ostatniej stronie raportu Departamentu Rybołówstwa mającego już w samej nazwie nikły związek z obrotem towarami, znakami handlowymi i szeroko pojętą własnością intelektualną.
Należy zaznaczyć, że porozumienie było ustalane wśród polityków piastujących urzędy z mianowania, a nie wśród reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach.
Podobne akty prawne tj SOPA i PIPA wprowadzane równolegle w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostały szeroko oprotestowane jako sprzeczne z podstawowymi prawami obywatelskimi.
Do podstawowych postanowień ACTA należy możliwość zatrzymania z własnej inicjatywy czyli bez wyroku sądu partii towaru importowanego na podstawie wątpliwości co do jego legalności. Narusza to swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i grozi znacznymi stratami przedsiębiorców wskutek przetrzymania ich własności co ogranicza czasowo kapitał spółki. W skrajnych przypadkach decyzja celnika może powodować upadłość.
W ustawie pojawia się wiele wyrażeń nieścisłych jak ‚w rozsądnym terminie’ co daje służbom prawo do nieograniczonego przetrzymywania towaru, mowa również o ‚rozsądnej kaucji’. Te i wiele innych stwierdzeń daje szerokie pole do interpretacji i nadużyć.
Na szczególna uwagę zasługuje sekcja piąta umowy o dochodzeniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. Ustawa umożliwia wydanie nakazu udostępniania danych osobowych abonenta sieci Internet przez dostawcę na podstawie podejrzeń o naruszenie praw autorskich (sekcja 5 &27 pkt5). Jest zaprzeczenie zasady domniemania niewinności i może uczynić przestępcą każdego zanim zapadnie wyrok. Naraża to obywateli m.in. na utratę dobrego imienia jak i celowe dręczenia oskarżeniami i wymaga dowodzenia swojej niewinności.
ACTA chroni de facto interesy wąskiej grupy mając niekorzystny wpływ na jakość życia przeciętnego obywatela dając korporacjom narzędzia do ataku oskarżeniami na podstawie jedynie podejrzeń.
Proszę o dokładne zapoznanie się z Umową, a w szczególności sekcją piątą i podjęcie wszelkich możliwych kroków, by nie doszlo do podpisania tego zamachu na wolność. Apeluję o wystosowanie interpelacji do Ministra Spraw Zagranicznych, ponieważ MSZ w przyszłym tygodniu planuje podpisanie układu ACTA w Tokio. Następnie umowa ma zostać ratyfikowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Podpisujemy się prawdziwym imieniem i nazwiskiem

Odpowiedź z Sejmu

Witam, Podobnie jak rzesze internautów jestem oburzona treścią porozumienia ACTA oraz utajnionym przez rząd Donalda Tuska trybem jego przyjęcia przez stronę polską. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zwróci się do Premiera, by nie ratyfikował porozumienia ACTA i rozpoczął rzetelne konsultacje społeczne. Chcemy, by w Sejmie zwołano wspólne posiedzenie trzech komisji ds. UE, kultury i innowacyjności w tej sprawie. Niedopuszczalne jest ograniczanie wolności Internetu. Z poważaniem,  Barbara Bubula, Poseł na Sejm RP

PB: Hakerów czy „hakerów”, żeby uzasadniać zamordyzm na necie, taki jak globalne ACTA czy SOPA i PIPA w USA?

  • Vismaya:  już kupa stron nie działa

Podsylam link z adresami, gdzie mozna szukac zablokowanych stron, nie uzywajac tradycyjnych wyszukiwarek. Wystarczy  wpisac adres strony http://prx.centrump2p.com/english/

Miłośnicy e-wolności odnieśli zwycięstwo nad totalitarną ustawą o piractwie internetowym (SOPA, Stop Online Piracy Act). Ponad 7 tys. portali „wyłączyło się”, pokazując publice skutek tej ustawy, w tym Wikipedia, Google, WIRED, Reddit i NaturalNews. Senatorów i kongresmenów w USA zasypały telefony, e-poczty i petycje. Kilku z nich publicznie zrezygnowało z popierania SOPA! Ale to nie koniec. Art. 105 w SOPA celuje w portale wg rządu zagrażające zdrowiu publicznemu, takie jak NaturalNews.

††††††††††††††††††††††

Inne aktualności

W Niemczech media przypomniały o zabójstwie przed pięciu laty dziennikarki Anny Politkowskiej.
Uwypukla się przy tym fakt, że wciąż nie znani pozostają „zleceniodawcy” tego zabójstwa. Przy czym wyraźnie podpowiada się „odbiorcom”, że Politkowska były b. krytycznie nastawiona do Putina i w związku z tym to być może to on właśnie odpowiada za to zabójstwo.
Nie mam nic przeciwko krytykowaniu Putina wzorem Politkowskiej. Krytykowała ona np. ostro jego politykę wobec Czeczenii. Tylko że obiektywny dziennikarz powinien krytykować równie ostro postępowanie NATO i Dużego USraela w Kosowie, Afganistanie i Iraku (okupacji Libii za życia Politkowskiej jeszcze nie było) Ale ona atakowała głównie „swojego” – czyli Putina. Zbrodnie NATO jej nie przeszkadzały.

Nie mam nic przeciwko przypominaniu śmierci A. Politkowskiej. Tylko dlaczego „obiektywne” i rzekomo wolne od cenzury media nie przypominają np. rocznicy zamordowania w Moskwie dziennikarza Klebnikowa? Zastrzeliło go w 2004 roku dwóch niezidentyfikowanych osobników na ulicy, u wejścia do wydawnictwa „Forbes”.
Polska wikipedia o Klebnikowie milczy. Znalazłem notkę o nim w niemieckiej „wiki”. Klebnikow znany był z wydanej książki pt. „Ojciec chrzestny Kremla”. Podtytuł książki brzmiał : „Borys Bieriezowski czyli o potędze oligarchów”. Klebnikow opisywał w książce wiele ciekawych rzeczy dotyczących żydowskich oligarchów w Rosji, w tym m.in  fakty „likwidacji” (czytaj – mordowania) stojących na drodze Bieriezowskiemu osób w czasach Jelcyna.
Dlaczego media nagłaśniają rocznice zabójstw jednych dziennikarzy, a ignorują rocznice zabójstw innych? Rozwiązanie tej łamigłówki jest dziecinnie proste – wszystko zależy od tego, kogo zamordowany dziennikarz krytykował czy demaskował.

  • Zbigniew Juźków: AJ-WAJ co my biedne goje mamy z temy bogatemy judejamy robić…?

Po zamieszczeniu dwóch filmów z próby samobójczej pułkownika Przybyła, otrzymałem dwa ostrzeżenia od youtube, za przyczyną telewizji TVN, która poskarżyła się youtube i której to nagrania zamieściłem. Jednocześnie karą za te dwa ostrzeżenia jest odebranie możliwości wgrywania filmów dłuższych niż 15 minutowe. NO I GITARA ! (jak mawia bohater pewnego serialu komediowego) – mam drugie konto, gdzie będę wgrywał dłuższe filmy.
Tymczasem wczoraj w niedzielę Telewizja Polska (zwana też przez niektórych widzów  tel-awizją) w programie pierwszym nadawała około południa cykliczny program religijny, pdobno katolicki: „Między ziemią a niebem”.
Już na samym początku zaatakowano księdza Piotra Natanka, podając że nauczanie tego kapłana jest niezgodne z nauką Kościoła katolickiego, zostało ono potępione przez Episkopat polski i że jak tak dalej pójdzie, to grozi mu ekskomunika… Jako ilustrację filmową do tych ataków pokazano między innymi fragment mojego filmu umieszczonego na youtube, a nagranego w ubiegłym roku 15 lipca podczas Mszy świętej, odprawianej przez księdza Natanka na Polach Grunwaldzkich. Fragment ten to moment pasowania na Rycerzy Chrystusa Króla przez księdza Piotra Natanka uczestników Mszy świętej, który można zobaczyć tutaj:  15.07.2010 CZ.14 POLA GRUNWALDZKIE PASOWANIE NA RYCERZY CHRYSTUSA KROLA

I co ja mam z tym fantem zrobić ? Może podać tel-awiwzję za naruszenie moich praw autorskich…?
W pozostałej części rzekomo katolickiego programu „królował” rabin Michael Schudrich, którego pokazywano w związku z obchodzonymi 17 stycznia 2012 w Rzeszowie centralnymi obchodami XV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Powstaje zatem pytanie: AJ-WAJ co my biedne goje mamy z temy bogatemy judejamy robić …? Na koniec podaję, że już wkrótce będą dostępne nowe filmy na moim koncie na youtube.

Bob Petrovich: Myślę, że to jest duża przesada faktów. Wiki  jeat dość dokłądne. […[ film jest kampanią dezinformacji. Ja myślę, że Jugosławia Tity była cichym partnerem NATO — to znaney fakt. Armia Jugosławii miała dawać 48-godzinną zaporę czołgom ZSRR w drodze do płn. Italii.  Przed zaistnieniem systemu obrony balistycznej ICBM, NATO nie wiedziało, jak obronić Zach. Europę w przypadku niespdzianego ataku sowieckiego. Podziemna baza mogła posłużyć ciężkiemu uderzeniu atomowemu na tyły sowietów. […] Jestem zupełnie sceptyczny w tym wątku kosmicznym […].

…………..

Vladimir Krsljanin: Tito robił wielkie układy z USA, ale ta historyjka nie jest prawdziwa.  To samo-reklama dla zysku paru słoweńskich filmowców.

Słomka mówi o manipulacjach stosowanych przez agenturę podczas wyborów i nie tylko. Operacja „Urna” z 1989 r. potwierdza to, że wszystkie komisje wyborcze były kontrolowane przez agenturę. Słomka należy do tych polityków, którzy są zawsze w opozycji. Jak wiemy wczoraj stawił się na rozprawie, którą wytoczył Skarbowi Państwa za represje w stanie wojennym, ale od razu został zatrzymany i wywieziony do aresztu. W ten sposób reżim sam kreuje bohaterów i być może przyszłych liderów. Takie akcje tylko Słomkę wzmacniają.

Opolczyk: Słomka to oszołom z KPN – walczy z komuną, która jego zdaniem nadal rządzi w Polsce. Tymi agentami co kontrolowali wybory w 89 byli agenci unych a nie komuchów. Gdyby komuchy chciały zafałszować wybory toby to zrobili. A Solidarność wygrała 99% senatu i wszystkie „wolne” 150 miejsc w knessejmie. Więc co ten Słomka pieprzy, że wybory były fałszowane przez komuchów.

PB: Nie znam Słomki ani co chce, ale w filmiku demaskuje ubeków (komuchów) jako tych, którzy przeszli do nowych waadz, czyli służą „nowemu” panu talmudinackiemu, jak przedtm  „komunistycznemu” — w obu przypadkach uny. Może MonitorPolski zrobić wywiad Opolczyka ze Słomką, żeby sobie to wyjaśnili?

Opolczyk: Ten temat poruszałem niedawno w zw. z artykułem niejakiego Marka Delimata, m.in. piszę: Ugrupowania rzeczywiście opozycyjne, patriotyczne, narodowe i pro-suwerennościowe powinne większą wagę przykładać do używanego słownictwa. Bo niewłaściwe określenia zwodzą na manowce miliony Polaków.

26 stycznia w Sądzie Najwyższym odbędzie się rozprawa kasacyjna dr Zbigniewa Kękusia. Kasację złożył Prokurator Generalny Andrzej Seremet. W świetle dowodów i rzetelnych argumentów dr Kękuś powinien zostać uniewinniony. Jednak obawia się on innego rozwiązania sprawy – zamknięcia go w szpitalu psychiatrycznym. Kękuś ma powody by się tego obawiać – w listopadzie wsadzono go do psychiatryka na podstawie fałszywego donosu prezesa banku ING, że niby miał dokonać samospalenia.

  • 22.1.2012 – rocznica Powstania Styczniowego

Polski.blog.ru: Z historii naszej wynika nauka, propagowana też przez Dmowskiego, że najwięcej podniet i amunicji do robienia antyrosyjskich powstanek dostarczali Polakom ci, którzy odnieśli na tym największe korzyści. Gdybyśmy nie występowali głupio przeciwko przyjaźni z Rosjanami – mielibyśmy złoża [łupkowe] do swojej dyspozycji.

Opolczyk: Tekst pomija wysoce negatywną postawę wielu księży katolickich zagrzewających naiwnych patriotów do walki do ostatniej kropli krwi. Takim był katolicki zły duch ks. Stanisław Brzóska. Efektem powstania była śmierć tysięcy Polaków, zesłanie na Sybir dziesiątek tysięcy i konfliskaty mienia. 20 lat po powstaniu 2966 Żydów było już właścicielami bądź dzierżawcami dużych majątków zarekwirowanych przez carat. Kto więc na tym zyskał? Kto popchnął Polaków do tego samobójstwa?

[…] Nasza obecność w Żurawlowie, to początek łańcucha koniecznych, konsekwentnych działań narodowych dla- z jednej strony obudzenia Polaków, z drugiej zaś – zainicjowania ich samoorganizacji i samoobrony przed zmową zagranicznych rabusiów ze sforą sprzedajnych  krajowych polityków, naukowców i urzędników.

Opolczyk: Eksploatację łupków metodą szczelinowania hydraulicznego można nazwać metodą „spalonej ziemi”. Korzyść z tego mają wyłącznie właściciele firm eksploatacyjnych – kieszenie pełne mamony. Na miejscu eksploatacji pozostają szkody ekologiczne, zatrute wody gruntowe, wywłaszczona z ziemi i podtruta ludność. Zmniejszony areał pól uprawnych wpływa na drożyznę żywności, przybliża też widmo głodu. A to jest w planach depopulatorów. I pomyśleć tylko, że są w Polsce „prawicowi” idioci, którzy wykorzystują łupki do szczucia na Rosję. A ponieważ onże portal reklamuje blog JKM-Goldberga, ideologa żydo-prywatyzacji, możemy się domyślać, jak koczownicza jest ta „prawica”.

[…] 50 zagrożeń wiszących nad globem wg ekspertów w następnych 10 latach, w kolejności szkody dla globalizmu:

  1. Poważna różnica dochodów między bogatymi a biednymi.
  2. Przewlekłe niezrównoważenie fiskalne.
  3. Rosnące emisje gazów cieplarnianaych i kryzys zaopatrzenia w wodę.
  4. Cyber-ataki na obiekty rządowe i krytyczną infrastrukturę.

[…] Wiemy więc, co idzie… Nowe! Chyba, że jesteś “teoretykiem spiskowym” i nie wierzysz, że to wszystko wynika z kompleksowości i czystego przypadku, mimo starań tak szlachetnych ludzi jak ww.

††††††††††††††††††††††

Nauka w NWO

Tak chce „Sanepid” USA, tj. Ośrodek Kontroli Chorób, CDC.  Zamiast piersi, matki mają dawać swym niemowlakom preparaty odżywcze, bo mleko matczyne podobno koliduje z ponad 100 scypionkami przeznaczonymi dla najmłodszych.

Odkrywca czaszki nieziemskiego pochodzeniu, Lloyd Pye bez skutku próbował skorygować wpis Wikipedii nt. jego projektu badawczego Starchild Skull. Pye pisze: Praktycznie nikt nie wie, że deklarowanym celem Wikipedii nie jest naprawdę dostarczanie prawdy na wybrane tematy, tylko ustalenie opinii konsenzusu o tym, co [redaktorzy Wiki] uważają za prawdę. Faktycznie Wiki odrzuca każdą formę oryginalnych badań. Zdumiewającym faktem jest, że obecny „standard jakości” Wiki przeszkodziłby Darwinowi, Einsteinowi, Edisonowi i wielu in. geniuszom dołożyć się swymi oryginalnymi badaniami. […] Wielce nieszczęśliwie się składa, że  tak wiele osób na całym świecie uważa Wiki za rzetelne źródło informacji. Opierając swą „prawdę” na głosowaniu zamiast faktach, Wiki przeinacza nie do poznania cały cel nauki i argumentu naukowego, uważając się przy tym za ich bastion. To nie znaczy, że nie ma żadnej prawdy czy solidności w masie wpisów na Wiki, ale możesz być pewny iż cokolwiek uważają za   “alternatywne” lub wyzwanie dla rozumianego przez nich “status quo”, to pewnikiem wynaturzą nie do poznania.  […]

PB:  Czy nie chodzi o coś więcej w tym i podobnych przypadkach? Może badania Pye’a rzucają kłody pod plany talmudinatów zmylenia nas „kosmicznym” przedstawieniem? To w twardej nauce… Wyobraźcie sobie, jak Wackopedia może manipulować „historią”, „teoriami spiskowymi”… A odmóżdżeni w odruchu Pawłowa sięgają do Wackopedii i „dyskutują” z mądrzejszymi.

Kalifornijska firma bio-inżynierii Proteus Biomedical wypuszcza jadalnego czipa, zdolnego śledzić, czy pacjent bierze przepisane lekarstwa, oraz posyłać informacje do rodziny i opieki lekarskiej. Fajnie, tylko że waadze mogą użyć technologię do zamordyzmu farmaceutycznego: sprawdzać czy dany pacjent pobiera „leki” i scypionki przepisane przez Wielką Farmację. Czip ma pokazać si w sprzedaży w W. Brytanii pod koniec br. Mniejszy od ziarnka piasku, czip monitoruje pobieranie lekarstw i posyła impulsy do nadajnika zamontowanego na ramieniu pacjenta. Stamtąd info idzie do telefonów komórkowych rodziny i lekarza.

Czip zawiea składniki powszechnie obecne w żywności poprzekładane komponentami z miedzi, magnezu i krzemu. Konsumowane wraz z lekarstwami, czipy aktywują kwasy żołądkowe. Wytworzone prądy mają sygnatury charakterystyczne dla danego leku. Czip potwierdza więc zażycie leku i o której godzinie. NaturalNews pisało o wynalazku już w 2010 r., odnotuwując, że wynalazca, firma farmaceutyczna Novartis AG [uczestnik spisku „pandemii” AH1N1w 2009 r. – PB], nie planowała nawet prób klinicznych czipa na bezpieczeństwo i skuteczność.

Badania na U. Leeds wskazują, że wiele osób ma tendencję zachowania się jak owce: bezmyślnie postępują za tłumem, jakby nie mieli własnego rozumu. Zaledwie 5-procentowa mniejszość wpłynęła na resztę, która nie wiedziała nawet, dokąd są prowadzeni! W serii eksperymentów grupa ochotników chodziła po dużej sali, ale tylko kilku miało instrukcje jakim szlakiem iść i nie wolno było porozumiewać się. Okazało się, że wszyscy szli wężykowym szlakiem za tymi „poinformowanymi” . Uczestnicy doświadczenia zrobili podświadomie zbiorową decyzję,  większość z nich nawet nie zdawała sobie sprawy, że była prowadzona.

Tak to „poinformowani” [„autorytety”, o których ostrzegam od czasu”pandemii” w 2009 r. — PB] są w stanie wieść masy nieświadome, co się dzieje! Ilu z nas daje się nabrać na oszustwa wszelkiej maści — od systemów piramidalnych po zmyłki religijne i polityczne, bo przyjaciele lub nasze „autorytety” tak doradzili? Wydaje się, że uwierzymy niemal we wszystko, jeśli tylko podane jest z wystarczającą nam społeczną wiarygodnością.

††††††††††††††††††††††††

Roy Tov

††††††††††††††††††††††

Terroryzm państwowy

PB:  Czemu takie reakcje właśnie teraz? Oficjele USA nie wiedzą o wrednej robocie Mosadu od dawna we współpracy z CIA?

††††††††††††††††††††††

Węgry

Przy milczeniu mediów w Budapeszcie protestowały przeciwko rządom Orbana tysiące ludzi. Oprócz robotników (kolejarzy, kierowców) protestowali m.in nauczyciele, policjanci, strażacy, oraz pozaparlamentarne ugrupowania opozycyjne. „Reformy” Orbana pod pewnym względem mocno przypominają „plan Balcerowicza” – prowadzą do pauperyzacji społeczeństwa. Dobrze powodzi się na Węgrzech jedynie „przedsiębiorcom” (Orban obniżył dla nich podatki). Przy czym – i to jest istotne – wśród „węgierskich” przedsiębiorców etnicznych Węgrów za dużo się nie znajdzie. Za to bez liku jest tam pełniących obowiązki Węgrów koczowników. Reformy Orbana okazały się dla nich prawdziwym El-Dorado.

PB: Orban lansuje maksymalne zatrudnienie, podobnie jak w USA. Nie jest to panaceum, bo matki powinny zostać w domu wychowywać dzieci. Tymczasem korzysta banksteria, której wzrasta baza podatkowa do dojenia gojów, a cierpi społeczeństwo (wychowanie przez przedszkola i szkoły, brak więzi rodzice-dzieci itd. — przeważnie zgodnie z planem rozwalania społeczeństw gojowskich).

Orban wydaje się chce dobra narodu, choć musi współpracować z MFW dla bezpieczeństwa finansowego. Ale i bajdurzy, np. przyczyną kryzysu na Zachodzie (i gdzie indziej) nie jest moralność poszczególnych obywateli, tylko celowe manipulacje przez banksterów, m.in. „dla bezpieczeństwa finansowego” poszczególnych narodów. Gdyby np. Amerykanie nie nabraliby się banksterom na tanie pożyczki hipoteczne, to uny mają w rękawie dziesiątki in. opcji ucisku i zniewalania, jak widać z rozwoju sytuacji. Załóżmy, że Orban ma uczciwe zamiary — jaką szansę ma wygrać z banksterami bez ryzyka nalotów NATO jak w Libii?

Orban nawiązuje do doświadczeń demoludów w komunizmie, jakby kapitalizm rzekomo nierozumiejącego nas Zachodu był z innej stajni. Wszyscy jesteśmy ofiarami kliki jelit bez względu na -izmy. Orban próbuje negocjować i politykować ze swymi panami w Brukseli, którymi zarządza żydomasoneria dyrygująca losami świata.

Orban zachwyca się fantastycznymi wynikami Polski w UE. Co ma na myśli wzgl. reform i usprawnień, jakich rzekomo chce dla Węgrów — pełne zatrudnienie i uprzemysłowienie Polski? Edukację i pomoc studentom, emerytom, służbę zdrowia, ubezpieczenia społeczne? Niezależność mediów? Obronność, suwerenność finansową i polityczną kraju? Dlatego Orban przyjąłby pomoc polityczną Polaków, np. ofiarowaną przez Tuska? By bardziej pogrążyć Węgrów? Boże pomóż, chroń i tamten naród!

Opolczyk: Wyprawa Orbana do Strasburga to hucpa. Orban pomaga jedynie uwiarygadniać jewroparlament. Bo przecież Orban wie, że ten pozbawiony kompetencji legislacyjnych tzw. „parlament” to tylko zasłona dymna symulująca „demokratyczne  procedury” w jewropie, zasłaniająca dyktatorską mordę żydo-UE. Gdyby Orban bądąc premierem w l. 1998-2002 nie wepchnął Węgier w łapska NATO i nie żebrał o przyjęcie Węgier do UE, nie musiałby teraz jeździć na dywanik i nie byłby zmuszany do przestrzegania jewropejskiego „prawodawstwa”. On sam był za podpisaniem Traktatu Lizbońskiego – więc co teraz rżnie „patryjotę”. Gdyby Orban rzeczywiście zagrażał interesom banksterów – już by go dawno zlikwidowali. Mieli zresztą teraz świetną okazję – jego samolot mógł się rozbić podczas lądowania. Przypominam… Na oczach całego świata, przy lecących kamerach banksterzy zlikwidowali Kennedy’ego, wysadzili w powietrze WTC. Już bez transmisji live zlikwidowali Aldo Moro, JP 1, a Putinowi podrzucili śmierdzącego szczura w Smoleńsku. A Orbana nie potrafią „uciszyć”?
Wystąpienie Ziobry pokazuje, że jest on nieodrodnym PiS-owcem. Ta sama retoryka co u Kaczyńskiego/Kalksteina i Macierewicza/Singera. A więc straszenie komunizmem – aby nikomu do głowy nie przyszła „komunistyczna” myśl wywłaszczenia banksterów, likwidacji złodziejskiej giełdy i nacjonalizacji kluczowych dziedzin gospodarki. Następnie Ziobro przedstawia Węgry jako suwerenne państwo, którego suwerenność jest zagrożona ingerencją UE. Po kiego diabła jednak Orban podpisał cyrograf z żydo-Unią, tego Ziobro nie zdradza?
Retoryka patriotyczno-religijna jest starym chwytem agentury. Ileż to razy w przeszłości Polaków (i nie tylko) pod hasłem Bóg i Ojczyzna pchano na rzeź. Koczownicy od wieków wykorzystują naiwność wierzących. Pchają ich pod hasłem obrony wiary pod topór, zajmując potem ich miejsce w społeczeństwie. Tragiczną w skutkach cechą wielu wierzących jest to, że gotowi są bronić wiary kosztem racji stanu ich państwa. No i o czym owieczki najczęściej nie wiedzą – od pewnego czasu naczelni „pasterze” z Watykanu to kolesie bilderbergowców.
Ziobro jako szef MSW i naczelny prokurator nadzorował sfabrykowaną przez CBA (powołane przez PiS) „aferę gruntową” służącą do kompromitacji Leppera. To podstępna szuja…

Marek Podlecki: Pamiętaj kto był jego zastępcą. A zastępcy rządzą. Poznałem go oobiście, byłem nawet w gabinecie, on nie rządził, był pajacem.

Opolczyk: I dalej jest pajacem. Zastępca jego może i „rządził”, ale Ziobro firmował wszystko jego nazwiskiem i ponosi odpowiedzialność za tamtą agenturalną operację niszczenia politycznego Leppera. W tv to Ziobro osobiście prezentował nagrania monitoringu w zw. z tą aferą. Nie jest więc takim niewiniątkiem.

Opolczyk: Akurat podało niemieckie radio, że Orban „ugiął się” przed groźbami Brukseli. Obiecał, że wszystkie zarzuty zostaną skorygowane. I tutaj patrzcie, jaka to inscenizacja – Orban powiedział, że ustępuje „przed siłą”, a nie dlatego, że Bruksela ma rację. Trochę jak nasz „Bolek” – nie chcem ale muszem. W oczach odmóżdżonych nadal będzie uchodził za patryjotę, jedynie ta zła Bruksela mu nie pozwoliła „ratować” Węgier. Efekt końcowy –  pax americana na Węgrzech uratowana, Węgry zbankrutują, a Orban, co oskubał Węgrów, nadal będzie „patryjotą” zgwałconym przez Barroso.

†††††††††††††††††††††

NOWA TERMINOLOGIA KONIECZNA

Wojciech Właźliński 17. I. 2012

Drodzy Przyjaciele. Terrorysta, terror, terroryzm. Demokracja, demokratyzm. Prawo, prawotyzm, prawizm. Sedzia, sedzizm. – Ewolucja a z nia nowe terminy. Prosze wysluchac to co powiedzial Jerzy Jachnik w kontekscie tych terminow. Od nas zalezec bedzie prosperowanie tych izmow albo ich likwidacja. Przekazujcie to dalej bo w Latach Judaizmu nikt tego nie uslyszy w Szechtertyzmie.
Presja spoleczna wbrew zdaniu niektorych moze miec ogroomne znaczenie nawet w warunkach tych izmow i Aszkanazimu.

Lech Marek Jaworski: Jeszcze o wrogach Polski. Podoba mi się cytowana powyżej wypowiedź Pana Jachnika na RPO w Katowicach. W Kanadzie wszystkie postępowania sądowe są nagrywane i służą do spisania protokółu. Nagrania i protokóły są dostępne dla stron i dziennikarzy. Stowarzyszenia i osoby prywatne mogą być dopuszczone do procedury włącznie z zadawaniem pytań i składaniem podsumowań. Muszą się jedynie wylegitymować kompetencją. Ktoś powiedział, że dlatego sędziowie w Polsce są niezawiśli, bo żadnego jeszcze nie powieszono, chociaż w latach sześdziesiątych jeden sędzia w Warszawie, podpisując hurtem kilka wyroków śmierci, podpisał też jeden na siebie, podsunięty przez jakiegoś śmiałego żartownisia.
Sądy, Trybunały i Komisje powołane przez Rządy Federalny i Prowincji kanadyjskich są zawsze nagrywane i dostępne w internecie. Tak jak na przykład Komisja w sprawie wyjaśnienia okoliczności śmierci Polaka Roberta Dziekańskiego z rąk policji kanadyjskiej w Vancouver w 2007 roku. Przykład. Jest to być może w Polsce rezultat zaszłości z kodeksu napoleońskiego, który uważa oskarżonego za winnego aż się sam obroni. Kodeks typu angielskiego uważa oskarżonego za niewinnego, dopóki prokurator nie udowodni winy. Podobno kodeks muzułmański uzanaje tylko jednego obrońcę, samego proroka Mahometa. Jeśli po trzykrotnym wywołaniu prorok nie przyjdzie na salę sądową, to oskarżony jest winny!  […]

†††††††††††††††††††††

Atak atomowy na Iran: Izrael dorówna USA?

Roy Tov, przekład-skrót Piotr Bein

Pisałem już, że izraelski atak na przywództwo Iranu jest bardziej prawdopodobne niż atak na jego wysoce zdecentralizowany przemysł atomowy. Jakie są na to poszlaki?

Zwykle zmyłki kamuflują przygotowania do ataku. Mendia trąbią o ćwiczeniach lotnictwa Izraela, w tym z siłami EU i USA. Nie wątpię, tak jak doniesieniom o siłach Izraela w Gruzji. Izrael chce, żeby Irańczycy zobaczyli tam izraelskie samoloty i okręty – inaczej nie publikowałby masowo zdjęć i reportaży. Dla wzmocnienia zmyłki, siły Izraela mogą zmniejszyć aktywność, zwłaszcza te kosztowne loty, żeby wyglądało na oszczędności budżetowe przed nadchodzącym atakiem.

Izrael może też odwołać przemieszczanie makiet pocisków Jericho. Mała jednostka wozi makiety ciężarówkami wzdłuż rzeki Jordan i na in. terenach palestyńskich – nocą, żeby wyglądało tajniej. Odwolanie tego przedstawienia i związane operacje wskazałyby, że Izrael próbuje sciemnić opcję nuklearną. Izrael mógłby ogłosić np. wyrzucenie kilku satelitów doświadczalnych z bazy wojskowej Palmachim, co byłoby idealnym kamuflażem wypuszczenia pocisków Jericho z bronią masowego rażenia. Prawdziwe te przygotowania w bunkrach głęboko pod ziemią nie zostałyby odkryte.

Ale gdyby ruchom niewielkich sił Izraela w Gruzji nie towarzyszyło znaczne wsparcie (telekomunikacja, zaopatrzenie, broń), to byłaby to podpucha. Nie udałoby się ukryć wsparcia pod innymi mundurami itp. bo język hebrajski natychmiast wydałby żołnierzy.

Sa dwie opcje ataku. Najoczywistsza to atak atomowy na Teheran, lecz w takim przypadku Izrael nigdy nie wylizałby się z międzynarodowego oburzenia, zwłaszcza świata islamu i sąsiadujących z Iranem Indii i Pakistanu.

Druga opcja wymagałaby głębszego planowania i broni konwencjonalnej na tychże pociskach do ataku z „chirugiczną” dokładnością na ośrodki decyzyjne Iranu, żeby nikt nie mógł zablokować cieśniny Hormuz czy rozkazać bombardowania Tel Awiwu. Znisczenie konstrukcji centrów dowodzenia byłoby łatwe. Ale wszyscy ci kluczowi decydenci (dobrze ponad tysiąc osób) nie czekaliby tam na śmierć, niektórzy na pewno przeżyliby atak i odpowiedzieliby atakiem odwetowym na Tel Awiw.

Izael potrzebowałby więc komand śmierci w Iranie, w ilości kilku tysięcy zabijaków i tyluż we wsparciu, szybko przemieszczających się i strzelających bez pudła do nieznanej liczby celów, których pozycję należałoby znać bezbłędnie w każdej chwili. Mimo pogłosek o zamachach izraelskich w Iranie, trudno wyobrazić sobie, żeby Izrael miał wymaganą liczbę zamachowców. Nawet gdyby, to ryzyko błędów byłoby ogromne i Iran mógłby w ciągu kilku minut wymazać Tel Awiw z mapy atakiem odwetowym.

Jeśli Izrael przyjąłby scenariusz eliminacji decydentów, byłaby to też opcja atomowa. Ameryka znalazłaby paralelę swych masakr ludności w Hiroszimie i Nagasaki. A byłaby to zaledwie pierwsza bitwa zajadłej wojny. Hezbollah i Hamas od razu zareagowałyby – w I wojnie światowej III tysiąclecia.

Sorry, the comment form is closed at this time.