Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Nie do żarcia

Posted by grypa666 w dniu 18/07/2011

Rotmistrz Pilecki – zmora polityków

Szanowni Państwo, Czy dziś ktoś reprezentuje polskie ofiary Auschwitz? Czy w Polsce A.D. 2011 są politycy, którym zależy na europejskim upamiętnieniu Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?  Jeśli interesuje Was odpowiedź na te pytania, a także nowiny na temat postawy Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego względem polskich ofiar i bohaterów Auschwitz, zapraszam do zapoznania się z materiałem. Zob. także facebookowy profil naszej akcji. Ukłony,  Michał Tyrpa

††††††††††††††††††††††††††††

Radioaktywne deszcze w Kanadzie

Od wybrzeża Pacyfiku po Albertę… podróż pomiarowa w toku… Wykryto wysokie do niebezpiecznych poziomów w wodzie opadowej.

†††††††††††††††††††††††††††††

Red. Michałkiewicz o antypolonizmie

†††††††††††††††††††††††††††††††††`

Odsiecz Wiedeńska

Wojciech Właźliński: Bardzo to ladne i krzepace. Odsiecz Wiedenska. Konieczny jest nastepca Jana III Sobieskiego i jego recerze ale juz bez lanc. Inne sa teraz srodki i sposoby. Oby to sie stalo.

†††††††††††††††††††††††††

Z Vismayi za Nexusem: Napromieniowana żywność

††††††††††††††††††††††††††††

USA: Rząd przestaje nadzorować większość gatunków GMO 

†††††††††††††††††††††††††

Jak korporacje uzyskują pozwolenia na GMO

†††††††††††††††††††††††††††††††

Czy to już koniec jedzenia jakie znamy?

27 lipca w Senacie odbędzie się głosowanie nad Ustawą o Nasiennictwie – akcie prawnym, od którego zależeć będzie czy my i nasze przyszłe pokolenia będziemy mieć na stołach  prawdziwe jedzenie czy tylko laboratoryjne, szkodliwe dla zdrowia wynalazki z GMO napisem: „żywność”.
Aby zapewnić sobie możliwość spożywania prawdziwego jedzenia musimy działać natychmiast. Musimy przekonać  naszych Senatorów  aby całkowicie odrzucili Ustawę o Nasiennictwie w jej obecnej formie. Jest to pełen wad akt prawny, który otwiera drzwi do zalegalizowania genetycznie zmodyfikowanych nasion i roślin w Polsce. Jednocześnie ogranicza on stosowanie tradycyjnych nasion tylko do 10% (!) na komercyjnym rynku.
Ni mniej ni więcej jest to zaproszenie dla korporacji agrobiznesu do przejęcia kontroli nad krajowym łańcuchem  pokarmowym, a tym samym  do zniszczenia małych i średnich tradycyjnych i ekologicznych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które jako jedyne produkują odżywczą i naturalną żywność.
Dodatkowo Rząd RP i większość mediów prowadzą akcję  dezinformacji społeczeństwa, któremu wmawia się, że nowa ustawa nie pozwoli na uprawy GMO.
Tymczasem nowa Ustawa o Nasiennictwie dopuszcza możliwość wpisywania GMO do katalogu krajowego (bo wykreślono wcześniejszy zakaz). Oznacza to, że skoro można będzie wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie są one dopuszczone do upraw na terytorium RP.
Żaden sąd administracyjny nie uzna naruszenia art. 104 ust. 2, w którym utrzymano zakaz obrotu materiałem siewnym  […] odmian zawierających modyfikację genetyczną, jeśli rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umieszczoną w katalogu! Ponadto sejm odrzucił poprawkę, która miała poszerzyć pojęcie „obrót” o „użytek własny”. Dzięki temu tzw. „indywidualni rolnicy” będą mogli bezkarnie przywozić nasiona GMO z innych krajów. W rzeczywistości ci „indywidualni rolnicy” to zazwyczaj dystrybutorzy, którzy dostarczają rolnikom ziarno, a tylko fakturują je indywidualnie.
Tak więc zapisy nowej ustawy o nasiennictwie dają – pomimo pozornego zakazu, przyzwolenie na uprawy GMO.
Taka sprzeczność i dwuznaczność to bardzo niebezpieczny podstęp i nie wolno pozwolić, żeby Rządowi RP uszło to na sucho.

Jedynie poprzez bombardowanie swoich Senatorów żądaniami, aby odrzucili tę Ustawę możemy mieć nadzieję, że unikniemy katastrofy nieodwołalnego zakażenia naszego łańcucha pokarmowego przez GMO i  odebrana przyszłym pokoleniom możności  zdrowego, tradycyjnego jedzenia.
CZAS NA DZIAŁANIE TERAZ! Prosimy dzwońcie do senatorów, odwiedzajcie ich w biurach…i domagajcie się, jako wyborcy, odrzucenia tej ustawy.

Serdecznie pozdrawiamy,  Jadwiga Łopata i Julian Rose

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

List otwarty do polskich rolników – Apel do polskiego społeczeństwa

Przesyłam list otwarty Juliana Rose do polskich rolników z prośbą o nagłośnienie tego listu i apelu .

1. Wyniki badań ogłoszone w listopadzie: wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw. (13 listopada 2008)

Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności/ zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia/ Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy. Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się wprowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie.

Badania prowadzone przez Uniwersytet Weterynarii w Wiedniu dowiodły, że karmienie myszy genetycznie modyfikowaną kukurydzą firmy Monsanto doprowadziło do niższej płodności i mniejszej masy ciała. Jeden z prowadzących badanie profesorów prof. Zentek powiedział, że była bezpośrednia zależność między spadkiem płodności a dietą GM, i że myszy karmione tradycyjnym zbożem rozmnażały się w bardziej efektywny sposób.

Podczas badania austriaccy naukowcy wykonali kilka długoterminowych prób w ciągu 20 tygodni z myszami laboratoryjnymi karmionymi dietą zawierającą 33% kukurydzy GM (NK 603 x MON 810), albo podobnej kukurydzy nie-GM używanej w wielu krajach. W porównaniu do grupy kontrolnej, statystycznie istotna wielkość miotów i spadki wagi szczeniąt zostały udokumentowane w trzecich i czwartych miotach myszy żywionych kukurydzą GM.

2. Szczury ze szkolnego laboratorium „świrują” po żywności modyfikowanej genetycznie (GMO).

Szkoły w Wisconsin pokazują dzieciom, z wykorzystaniem unikalnych eksperymentów naukowych, niebezpieczeństwa płynące z genetycznie modyfikowanego niezdrowego pożywienia (GMO). Siostra Luigi Frigo każdego roku, w drugiej klasie w miejscowości Cudahy powtarza ten eksperyment.

Uczniowie karmili jedną grupę myszy nieprzetworzonym pokarmem. Druga grupa dawała myszom te same niezdrowe pożywienie, które serwowane jest w większości szkół. W kilka dni zachowania drugiej grupy myszy zmieniły się. Zaczęły one nieregularnie sypiać i stały się leniwe, nerwowe, a nawet agresywne. Myszy odstawione po około trzech tygodniach do nieprzetworzonego pokarmu, wróciły do normy….

To jest artykuł/, który otrzymałem od Stowarzyszenia Żywności Organicznej:, „Dlaczego Szkoły Powinny Usunąć Genetycznie Zmodyfikowane Pożywienie z barów samoobsługowych”. Jeffrey M. Smith, Comanche Hrabstwo Kronika, Elgin, OK, wrzesień, 2008. Więcej
Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.  Z poważaniem, Zbigniew Kuraś, koordynator Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi na Podkarpaciu

List otwarty do polskich rolników – Brak sprzeciwu wobec GMO

Ustawa zezwalająca na obrót genetycznie modyfikowanego materiału siewnego została 1 lipca 2011, zaakceptowana przez Sejm RP. Gdy W. Brytania w l. 1990-ych stanęła obliczu zagrożenia genetycznie zmodyfikowanymi uprawami, ruch rolnictwa ekologicznego był w czołówce oporu dla rządu. Przewodził walce o zakaz tworzenia pól doświadczalnych z GM oraz genetycznie zmodyfikowanej żywności na półkach supermarketów. Inne organizacje również włączyły się do działań i właśnie współpraca zainteresowanych wymusiła wycofanie się przez rząd i przez supermarkety z planów wprowadzania GMO. Upraw nie wprowadzono i supermarkety wyrzuciły żywność GM ze swojego asortymentu. Podobnie stało się w Francji i innych krajach, w których są zakazy.

Praktycy ekologicznych metod uprawy ‚z wyboru’ są świadomi konsekwencji skażenia GMO. Nie wszyscy tradycyjni rolnicy mają taką świadomość. Więc dlaczego polscy rolnicy i producenci ekologiczni są niechętni by wyjść z cienia i walczyć o swoją przyszłość, naszą przyszłość?

Widzę tu wielki problem, każdy wydaje się usprawiedliwiać swoją bierność – ale przecież przyszłość każdego gospodarstwa jest w ogromnym zagrożeniu i żywność, którą wszyscy jemy będzie nieodwracalnie zanieczyszczona jeśli rolnicy i producenci ekologiczni nie sprzeciwią się i wyraźnie zażądają zakazu upraw GMO. Wielu ludziom wydaje się, że w sposób magiczny nie będą mieli kontaktu z GMO w łańcuchu żywieniowym. Czy sądzą, że ekologiczne gospodarstwa i przetwórnie jakoś będą w magiczny sposób chronione gdy wszystkie inne zostaną zanieczyszczone? Czy boicie się być postrzegani jako “inni”? Skąd taka blokada?

Bez względu na powód blokady, trzeba ją zlikwidować, jeśli mamy zatrzymać uprawy GMO w Polsce. Mieliśmy kilka sukcesów – nawet kiedy tylko kilka zdeterminowanych osób podjęło działania – więc mogliśmy zatrzymać GMO gdyby większa liczba zajęła stanowisko w tej kwestii/dołączyła do akcji.

Obecnie sprawa nasion genetycznie zmodyfikowanych pójdzie do Senatu. Jest to ostatnia nasza szansa aby zatrzymać tę propozycję na parlamentarnej scenie. To później niż czas na pobudkę!

Posłowie z PO i PSL głosowali za ustawą pokazując, że są skłonni do poparcia aktów ludobójstwa przeciwko własnym rodakom bowiem pozwolenie korporacjom na przejęcie łańcucha żywieniowego jest aktem ludobójstwa. Miliony ludzi będą spożywać nieświadomie żywność GMO prowadzącą do bezpłodności i chorób śmiertelnych.

Kolejne głosowanie będzie w senacie. Czy mamy po prostu patrzeć jak ten horror się rozwija? Musimy się zjednoczyć i działać wspólnie, żeby zablokować ustawę. Nie możemy pozwolić by drobne uprzedzenia stanęły na drodze do uratowania polskiej wsi, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz właściwego odżywiania tych i następnych pokoleń.

Julian Rose, Anglik, rolnik ekologiczny, Polski Patriota

UWAGA! POLSKA ŻYWNOŚĆ SKAŻONA RAKOTWÓRCZYMI GENAMI. APEL DO POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

1 lipca posłowie PO i PSL przegłosowali nową ustawę o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)oraz spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnychnasion.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt,różnorodności biologicznej, polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa
żywnościowego. Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów donaturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a współistnienieich z tradycyjnymi uprawami NIEMOŻLIWE. Nikt nie będzie miał wyboru –ani rolnicy, ani konsumenci – jeśli nastąpi skażenie naszych pól, takjak ma to miejsce np. w USA czy Kanadzie. Zostaniemy skazani na żywność,która powoduje alergie, niepłodność, choroby nowotworowe i opornośćna antybiotyki. Skorzystają na tym TYLKO ponadnarodowe korporacje.

W Europie już 9 krajów wprowadziło zakazy na uprawy GMO chroniąc swojespołeczeństwa (Francja, Austria, Węgry, Włochy, Luksemburg, Grecja,Niemcy, Bułgaria oraz Szwajcaria).Przerażająca jest niewiedza i dwulicowość Rządu RP, posłów z PO iPSL, którzy zupełnie zignorowali głos swoich wyborców, bowiem Polacy,podobnie jak mieszkańcy innych krajów Unii Europejskiej, nie chcą GMO.

Koalicja „POLSKA WOLNA OD GMO” podejmować będzie dalszedziałania interwencyjne na forum Senatu RP w celu obalenia wadliwego
projektu ustawy nasiennej, a w przypadku zatwierdzenia jej przez IzbęWyższą zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak tak poważnaingerencja w napędzony przez rządzącą koalicję proces legislacyjnywymaga szerokiego poparcia społecznego, bez niego nie mamy szans nawygraną.Musimy wspólnie zmobilizować wszystkie siły, aby powstrzymaćlegalizację upraw GMO na terytorium naszego kraju.Prosimy o współpracę i podjęcie NATYCHMIASTOWYCH działań:

  1. kontaktujcie się z senatorami (spotkania i telefony) i żądajcieodrzucenia tej niebezpiecznej ustawy o nasiennictwie (nazwiska senatorówwedług okręgów),
  2. nagłośniajcie sprawę w swoich środowiskach i mediach,
  3. podpisujcie APEL DO RZĄDU I POLITYKÓW ws. odrzuceniaprojektu nowej ustawy o nasiennictwie.


SPRAWA JEST NIEZWYKLE PILNA I KLUCZOWA.  Pamiętajcie, że pozwalając na zanieczyszczenie przez GMO naszych pól
skazujemy siebie, nasze dzieci i przyszłe pokolenia na skażonąbiologicznie żywność i środowisko oraz na niewolniczą zależność odkorporacji, których jedynym celem jest szybki i jak największy zysk.

Nowa ustawa jest bardzo pokrętnie skonstruowana: przyzwolenie nauprawy GMO pomimo pozornego zakazu i dalsza dezinformacjaspołeczeństwa. PONIŻEJ WIĘCEJ INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ.

Paweł Połanecki, niezależny ekspert Koalicji „POLSKA WOLNA ODGMO”
dr Roman Andrzej Śniady – Komisja Sterująca Koalicji „POLSKA WOLNAOD GMO”
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia „Polska Wolna od GMO”
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi– ICPPC
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel) odznaczonaZłotym Krzyżem Zasługi
Edyta Jaroszewska-Nowak, Stowarzyszenie Ekoland o/Zachodniopomorski
Anna Bednarek, Stowarzyszenie BEST-PROEKO
Prof. UŚ dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski
Jacek J. Nowak, dr, profesor kontraktowy w Szkole Wyższej im. B.Jańskiego w Warszawie

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyniki głosowania za ustawą o nasiennictwie
2. Wyjaśnienia dlaczego nowa ustawa jest niebezpieczna:
a) w nowej ustawie w art 104 ust 2 zapisano, że materiał siewny GMO nie może być dopuszczony do obrotu. Oznacza to, że zapis z poprzedniej wersji ustawy (choć w nieco zmienionym brzmieniu ) pozostał.
b) Jednak w obecnej wersji ustawy wykreślono zapis z poprzedniej (z 2006 r), że materiał odmian GMO nie będzie wpisywany do krajowego katalogu.
Oznacza to, że zakaz art 104 ust 2 jest pozorny. Skoro można będzie wpisywać odmiany GMO do katalogu, to automatycznie są one dopuszczone do upraw na terytorium RP. Należy tu podkreślić, że prawo UE stanowi, iż jeśli dana odmiana jest wpisana do katalogu wspólnotowego to musi być obowiązkowo wpisana do katalogów każdego kraju członkowskiego. Dalej – wystarczy aby jakiś kraj członkowski wpisał daną odmianę do swojego katalogu w porozumieniu z KE a każdy kraj ma obowiązek wpisać ją do swojego katalogu krajowego. Dlatego tak istotne było utrzymanie zapisu z poprzedniej ustawy o zakazie wpisu GMO do katalogu krajowego.
c) Również odrzucono zgłoszoną przez posłów PiS poprawkę dotyczącą doprecyzowania pojęcia „obrót” w taki sposób aby
nasiona przywożone na własny użytek też stanowiły obrót. Wówczas powyższy art 104 ust. 2 odnosiłby się również do obrotu na własny użytek. W wyniku odrzucenia tej poprawki sytuacja się nie zmieniła w stosunku do zakazu wprowadzania do obrotu czyli „indywidualni rolnicy” (czytaj dystrybutorzy bo oni dostarczają rolnikom ziarna a tylko fakturują indywidualnie) będą mogli dalej bezkarnie przywozić nasiona GMO z innych krajów.
Jeśli połączymy to z umieszczeniem odmian GMO w katalogu to w efekcie mimo zapisu o zakazie obrotu z art 104. każdy użytkownik będzie mógł uniknąć odpowiedzialności za łamanie tego pozornego zakazu (żaden sąd administracyjny nie uzna naruszenia art 104 ust. 2 jeśli dany rolnik będzie uprawiał odmianę GMO umieszczoną w katalogu).
Reasumując po pierwsze nowa ustawa o nasiennictwie mówi, że GMO można wpisywać do katalogu krajowego (bo wykreślono zakaz), a po wtóre choć utrzymano zakaz obrotu (zawarty w poprzedniej ustawie) to jednak brak zgody na doprecyzowanie pojęcia „obrót” o „użytek własny” skutkuje dopuszczeniem do upraw szmuglowanych nasion GMO (wbrew art 104 ust 2).
Jest to wszystko bardzo pokrętnie skonstruowane, ale efekt osiągnięty: przyzwolenie na uprawy GMO pomimo pozornego zakazu i dezinformacja społeczeństwa.
3. Ustawa o nasiennictwie spowoduje poważne ograniczenia dostępu do tradycyjnych/regionalnych nasion. Są w niej zapisy mówiące, że „… Łączna ilość wprowadzonego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych nie może przekroczyć (!) 10%…Maksymalna ilość materiału siewnego danej odmiany w przypadku rzepaku, jęczmienia, pszenicy, grochu, słonecznika, kukurydzy i ziemniaka wynosi (!) 0,3 % materiału siewnego danego gatunku stosowanego rocznie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz odpowiednio (!) 0,5 % dla pozostałych gatunków…”
4. Kontrowersyjny projekt rządowy ustawy o nasiennictwie;
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi,  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro@icppc.pl   http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl
Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, autor: Julian Rose http://www.renesans21.pl

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Dziennikarka Ewa Jasiewicz szykanowana za prawdę o izraelskim ludobójstwie

[…] Zdumiewa, że rzekomo krytyczna i demokratyczna przestrzeń komunikacji i debaty w Polsce może ulegać szantażowi izraelskiej ambasady i jej rzeczników stawiając w się w roli pomocnika w dyskredytowaniu krytyków polityki Izraela. Także ja żądam od „Krytyki Politycznej” przeprosin i wyjaśnień, za bezpodstawne i złośliwe, wymierzone we mnie zarzuty i ataki.

Nie reprezentuję gazety, rządu ani też żadnej drabiny służącej spełnieniu ambicji politycznych w polskim estabiliszmencie. Pragnę zachować krytycyzm wobec tych sfer władzy, ponieważ są one zdolne do korumpowania i podminowywania ruchów demokratycznych oraz ich pracy na rzecz zmiany. Wiem natomiast, że mogę w pewnej mierze reprezentować ruch działaczy solidarnościowych z całego świata, młodych i starych, świeckich i religijnych, muzułmanów, ateistów, żydów i chrześcijan, który podjęli wysiłek na rzecz sprawiedliwości na Bliskim Wschodzie i zorganizowali Flotyllę Wolności 2 – Pozostań Człowiekiem.

Tworzymy politykę poprzez oddziaływanie wewnątrz samego Izraela/Palestyny i bezpośrednio współdziałając z miejscowymi społecznościami. Działamy też na rzecz skończenia z bezkarnością i apartheidem Izraela we własnych krajach dzięki taktyce bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji (BDS); taktyce non-violence, mającej za cel powstrzymanie reprodukcji okupacji, realizującej się dzień w dzień za sprawą normalizacji umów zbrojeniowych, sponsoringu kulturalnego i edukacyjnego ze strony państwa izraelskiego, oraz wymiany handlowej. BDS może stać się żyznym podglebiem dla mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego sprzeciwiającego się okupacji, tak w Izraelu, jak i w Palestynie.

Tymczasem trwa okupacja, blokady i gettoizacja Palestyny. Postępuje grabież ziem Palestyńczyków, ich źródeł wody, Palestyńczycy są dzień w dzień zabijani, więzieni i wypędzani. Czy chcemy to powstrzymać, czy też usprawiedliwić i doprowadzić do eskalacji? W kogokolwiek nie rzuci się błotem, obelgami i oskarżeniami, służy to odwróceniu uwagi od realnych problemów tu i teraz, oraz umacnia dyskurs autorytarny, prowadzący to zamazania wszelkich różnic poglądów i uciszenia krytyki, zamiecenia pod dywan prawa międzynarodowego i praw człowieka. Kto podchodzi bezkrytycznie do tych kwestii oraz sprawujących nad nimi pieczę sfer władzy, ten nie zda egzaminu z rzeczywistej i uczestniczącej demokracji.

†††††††††††††††††††††††††††††††††

Holo-szwindle Jedwabne i Kielce (2)

Piotr Bein 10.7.2011, na podst. opracowania z Drem Stefanem Pągowskim, obecnie tłumaczonego na polski; odnośniki w klamrach w oryginale

Odcinek poprzedni

Jedna odpowiedź to “Nie do żarcia”

  1. […] Źródło_2 […]

Sorry, the comment form is closed at this time.