Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

O naprawę Rzeczpospolitej (7)

Posted by grypa666 w dniu 07/06/2010

Wpis skasowany przez Lukasz Kamizelich, przywrócony 20.6.2011 z pliku html. Dzięki dla Józefa Bizonia.

O naprawę Rzeczpospolitej (7)

Opublikował/a grypa666 w dniu 7 Czerwiec 2010

Wspomóż blog – na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††

sierocińce666

††††††††††††††††††††††††††††

Poszukujemy:

  • wolontariusza do obsługi technicznej bloga
  • tłumaczy z angielskiego zaznajomionych z tematyką kompleksu jot
  • redaktorów zdolnych opracowywać tematy

†††††††††††††††††††††††††††

Eksterminacja Michała Zająca i jego rodziny

monitorpolski — June 06, 2010 — 1 czerwca 2010 r. Do pikiety Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu z Bielska Białej dołączyli się poszkodowani przez prawo rodzice. Jednym z nich jest znany opozycjonista z Gdańska Michał Zając, który uważa, że na nim oraz jego rodzinie wykonuje się wyrok “eksterminacj” za pomocą prawa.

††††††††††††††††††††††††††††

Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu – protest pod Sejmem 1.6.2010

†††††††††††††††††††††††††††††

Tabu – o tym nie wolno mówić, pisać!

Zdrada – po trzykroć zdrada???

Józef  Bizoń

Z Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r, – przyjętego pod osłoną burzy lustracyjnej wywołanej wnioskiem Korwina Mikke i przy milczeniu na temat tego Układu przez Jana Olszewskiego i Antoniego Macierewicza – co miało być wszystko razem zakryte przed światłem dziennym opowiadaniami i filmami o „nocnej zmianie” z czerwca 1992 r. [i tak to już 18 lat trwa].

„Artykuł 102

Ustanawia się niniejszym Radę Stowarzyszenia, która będzie nadzorować realizację niniejszego Układu. Rada będzie się zbierać na szczeblu ministrów raz w roku oraz gdy wymagać tego będą okoliczności. Rada będzie rozpatrywać wszelkie istotne kwestie, wynikające z ram niniejszego Układu oraz wszelkie inne problemy dwustronne lub międzynarodowe stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania.”

„Artykuł 104

W celu realizacji zadań przewidzianych w Układzie, Rada Stowarzyszenia będzie miała prawo podejmowania decyzji w przypadkach w nim przewidzianych. Podjęte decyzje będą wiążące dla Stron, które podejmą niezbędne działania dla ich realizacji. Rada Stowarzyszenia może również udzielać odpowiednich zaleceń. Rada będzie podejmować decyzje i udzielać zaleceń za zgodą obydwu Stron.”

A tak na posiedzeniu Sejmu 1-wszej kadencji w dniu 21 maja 1992 r. o tym Układzie wypowiedziała się poseł Bogumiła Boba, a Marek Jurek dowcipkował.

Poseł Bogumiła Boba (ZChN) http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/68C439D6

W Radzie Stowarzyszenia, proszę państwa, mamy 1/3 głosów. Nie wyobrażam sobie, że we własnym domu będę wołać jeszcze dwie osoby, żeby nim zarządzały, a ja mogę tylko podnieść palec i powiedzieć, że się zgadzam. Proszę państwa, można mieć takie poglądy. Proszę państwa, trzeba popatrzeć z dwóch różnych stron, nie zaś tylko z jednej strony. Oczywiście, przedstawiam to dosyć ostro. Jednak chcę, żebyśmy się zastanowili nad różnymi możliwościami, żebyśmy nie patrzyli zauroczeni Europą Zachodnią i nie myśleli, że musimy do niej lecieć na skrzydłach. Proszę państwa, jeżeli się palec oddaje mocniejszemu, to on chwyta za rękę, za łokieć, za szyję, a później może duszę wycisnąć, jeśli mu się tak spodoba, jeśli jest tak mocny.

Nie spieszmy się do sytuacji, w której nie będziemy decydować o sobie.”

„A teraz może coś z prywatnego doświadczenia. Moim rodzicom mówiono, że nie ukończę nawet podstawowej szkoły, a ukończyłam studia, więc nie bójmy się… (Głos z sali: Za komuny.) Tak jest, za komuny oczywiście, ale, proszę pana, przed wojną też bym je ukończyła, mogę pana zapewnić.

(Poseł Marek Jurek: Znowu się uważacie za właścicieli uniwersytetów.)

Tak, cały naród ciężko pracował na to, żebyśmy mogli skończyć studia, na pewno. Wszyscy przyłożyli się do tego. I, proszę państwa, kiedy mówi się, że nie ma żadnego innego wyjścia z sytuacji, ja wtedy uważam, że należy się jeszcze nad tym zastanowić, a wówczas bardzo często znajduje się wyjście. (Oklaski)”

A tak o takim stanie mówił ówcześnie obowiązujący Kodeks Karny.

„Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.” –

[Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. [Dz.U.69.13.94]http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3 ] obowiązujący do dn. 01.09.`998 r.]

Więcej w artykule:

Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już wiedzą!

Na: http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2693

Boguchwał A.D. 06 czerwca 2010 r. – w dniu beatyfikacji Ks. Jerzego Popiełuszki

mgr inż. Józef Bizoń

††††††††††††††††††††††††††††††††

Dylemat wyborczy – NWO czy dymiący nagan Putina

Czyli na jaką Polskę głosować.

Andrzej Szubert 5.6.2010

Truizmem jest stwierdzenie, że Polska nie jest rajską, samotną wyspą. Jesteśmy prowincją dyktatorskiej, faszystoidalnej Unii. A ta jest etapem na drodze do narzucenia światu rządów ideologów NWO. Tak się  bowiem składa, że jednym z twórców zarówno Wspólnoty Europejskiej jak i tajemniczej Grupy Bilderberga (obszerniej o niej napiszę w następnym felietonie) był “zapomniany” na lekcjach historii w szkole wielki i wpływowy “nasz” rodak, z pochodzenia niemiecki Żyd, mason Józef Retinger.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Retinger

O faszystoidalnych praktykach Unii pisano już wiele. Przypomnę tylko kilka przykładów. Gdy Austriacy przed laty wybrali sobie do rządu “niewłaściwego” prawicowego polityka Haidera, Austrię przez rok Unia politycznie bojkotowała. Gdy Irlandczycy w referendum odrzucili traktat lizboński, w absurdalny i niezgodny z prawem unijnym sposób zmuszono ich do kolejnego “referendum”. A w nim, dzięki zmasowanej propagandzie,  naciskom i staszakiem wykluczenia z Unii, a ostatecznie “cudami nad urną”, traktat przeforsowano i narzucono Europie jako unijną konstytucję. Dalej…

Tzw. europarlament nie posiada prerogatywy legislacyjnej. Jest niezwykle kosztowną dekoracją imitującą demokratyczne procedury panujące w Unii. Prawo unijne tworzy t.zw. komisja, której szefa i członków nie wybiera się w powszechnych wyborach. A już skandalicznie urąga demokracji  procedura wyboru t.zw. prezydenta Unii. Nie tylko nie wybierają go mieszkańcy prowincji składowych Unii, nie wybiera go nawet dekoracyjny “parlament” europejski, wybiera go rządząca dyktatorsko Unią sitwa we własnym gronie. Jako pierwszego “prezydenta” wybrano (narzucono nam) nieznanego nikomu bilderbergowca Van Rampuja.

Politycy Zachodu ponoszą odpowiedzialność za narzucenie światu bandyckiego systemu bankowego, który jest winny za gigantyczne zadłużenie całego świata i bankructwa kolejnych państw (ostatnio Grecji).

http://fronda.pl/andrzej_szubert/blog/najwiekszy_szwindel_bankierow

A za tym wszystkim czają się ideolodzy NWO, de facto właściciele świata.

Z przeróżnych źródeł i przecieków znane są ich plany.  A więc depopulacja o 80 % ludzkości, m.in przy pomocy GMO, Codexu Alimentarius, wojen, głodu, chorób i szkodliwych szczepień, smug chemicznych i (jak narazie tylko dyskutowanej) eutanazji. Planuje się chipowanie tych, którzy otrzymają łaskę przeżycia i pracowania na  przyszłych władców świata.

Z przecieków informacji z trwających od 3 czerwca obrad Bilderberga, a także z relacji uzyskanych przez alternatywne media z obrad Komisji Trójstronnej w Dublinie przed miesiącem wynika, że główną  przeszkodą dla realizacj planów ideologów NWO jest opór kilku państw, a zwłaszcza Rosji.

Po upadku ZSRR, w czasach wiecznie pijanego Jelcyna sytuacja w Rosji rozwijała się po myśli światowej lichwy. Z dnia na dzień pojawiły się tam miliardowe fortuny rosyjskich oligarchów.  Nieomal bez wyjątku są nimi rosyjscy Żydzi, którzy zaaplikowali Rosji odpowiednik narzuconego Polsce ”planu Balcerowicza”, czyli grabież majątku narodowego i przejęcie go przez żydowskich agentów światowej lichwy.

Losy Rosji potoczyły się jednak inaczej niż było to w Polsce. KGB w miejsce pijanego Jelcyna osadziło na rosyjskim tronie Putina. Putin nie ma wprawdzie możliwości wywłaszczenia wszystkich złodziejskich oligarchów, ale kilku z nich musiało z Rosji uciekać (agenci Sorosa – Borys Bierezowski czy Władimir Gusinski), a najbogatszy z nich (Chodorkowski) wylądował w obozie pracy. Putinowi udało się jednak zablokować dalszą “amerykanizację” Rosji, czyli próbę doprowadzenia do sytuacji, gdzie politycy są marionetkami światowej lichwy (jak to ma miejsce W USA i Unii). A to wywołało wściekłość ideologów NWO.

Od tego czasu próbują oni Rosję podporządkować sobie na różne sposoby. Na przykład poprzez zamaskowany podbój gospodarczy polegający na wciąganiu Rosji przy pomocy państw trzecich (np. Niemcy) do współpracy gospodarczej – i przy tej okazji lokowanie w Rosji kolejnych zachodnich firm i spółek. Drugą metodą były i są inscenizowane różnokolorowe “rewolucje” na obrzeżach Rosji i wciąganie w amerykańską strefę wpływów byłych republik. Inscenizowane są też prowokacje antyrosyjskie, z których doskonale pamiętamy prowokację zażydzonej Gruzji, w której taką niechlubną rolę odegrał Lech Kaczyński.

http://www.prawica.net/node/13227

Rosja atakowana jest medialnie zarówno przez wewnętrzną agenturę wpływu, jak i przez zagranicę. Dyżurnym zarzutem przeciwko Rosji są prawa obywatelskie łamane przez KGB-owca Putina.

Najjaskrawszym przykładem tej zakłamanej antyrosyjskiej kampanii prowadzonej przez  zażydzone media jest sprawa oligarchy Chodorkowskiego, co trochę powracająca na łamy gazet.

http://wyborcza.pl/1,76842,7954509,Rosyjscy_bogacze_boja_sie_wladzy.html

Przy czym interesujące jest to, że gazety nie zastanawiają się, skąd i przy czyjej pomocy ten zwykły i przeciętny obywatel ZSRR w tak młodym wieku współzakładał bank  Żyłsocbank, załapał się na  fotel p.o. wiceministra paliw i energetyki w czasach pijanego Jelcyna, a nieco później w krótkim czasie został najbogatszym człowiekiem Rosji.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Michaił_Chodorkowski

Media mnie poinformują nas, że Chodorkowski to agent Rothschilda, finansowany przez tego bankiera w celu przejmowania rosyjskiego majątku i zakładania w Rosji dywersyjnych “fundacji charytatywnych” (na wzór fundacji “filantropów” Rockefellera czy  Sorosa).

Nagonce na Putina i na Rosję nie towarzyszy nagłaśnianie barbarzyńskich waruków w obozie koncentracyjnym Guantanamo. Porwanych więźniów trzyma się tam latami bez procesów i wyroków, bez możliwości kontaktów z rodzinami czy prawnikami. Łamane są w stosunku do nich wszelkie możliwe konwencje i międzynarodowe prawa, z kartą praw człowieka i obywatela na czele. Nie są też nagłaśniane medialnie nielegalne  więzienia CIA. Jedynie, gdy idzie o żydowskiego oligarchę, to media przypominają sobie natychmiast o ich walce o prawa obywatelskie.

Rosja, Putin, bronią się przed inwazją ideologów NWO. Być może są oni naszą ostatnią ostoją przed nieuniknioną depopulacją, chipowaniem niewolników i zalegalizowaną eutanazją (a to nas w przyszłości pod rządami NWO nie ominie).

Po tak długim wprowadzeniu zastanówmy się – na kogo głosować?

PO to agentura Zachodu (a nie Putina – jak to głosi wielu “patriotów”). Ojciec chrzestny PO – przewerbowany agent SB Olechowski to nieomal etatowy “Polak” w grupie Bilderberga, a także w W Komisji  Trójstronnej – będących pasem transmisyjnym ideologów NWO na politykę, media i gospodarkę światową.

Drugi ojciec chrzestny PO – były SB-ek Czempiński – to oddany ciałem i duszą Ameryce agent USA, odznaczony przez Busha orderem CIA za zasługi dla Ameryki. Nawet taki pajac Palikot to też członek rockefellerowskiej Komisji Trójstronnej.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Trójstronna

A gauleiter Tusk to człowiek Angeli Merkel. Jeśli puszcza on oczko do Rosji, to wyłącznie na polecenie jego mocodawców z Zachodu. Trudno przypuścić, aby w takiej agenturalnej prozachodniej partii (PO była zdecydowanie za Unią i traktatem) kandydat Komorowski był agentem Putina.

PiS z kolei jest ślepo proamerykański, proizraelski i prożydowski. Lech Kaczyński posłusznie brał udział w antyrosyjskich prowokacjach sterowanych z Telawiwu i Waszyngtonu. PiS zgłosił w sejmie (ustami “narodowca” Marka Jurka) projekt odszkodowań dla żydowskich organizacji roszczeniowych.

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2664

Brat prezesa PiS parł do uczynienia z Polski militarnego wasala USA i ”strategicznego” partnera Izraela (być może kiedyć będziemy zmuszeni pomagać w bandyckich napadach wojsk izraelskich na konwoje humanitarne).

Lewica (postkomuna) przewerbowała się w komplecie w okresie magdalenki i okrągłego stołu. Do Unii weszliśmy w czasie prezydentury “komucha” Kwaśniewskiego.  To on i rząd “postkomuchów” wysłali nasze wojsko do Iraku (jako pomagierów amerykańskiego agresora i okupanta). “Postkomuch” Marek Belka, desygnowany na szefa NBP, jeździ na spotkania rockefellerowskij Komisji Trójstronnej. A sama lewica żyły z siebie wypruwała agitując za Unią i traktatem. Czyż oni mogą być jeszcze agenturą Putina?

A co z Pawlakiem i jego PSL-em? Na równi z PO, PiS-em i ”postkomuną” parli oni do Unii i do traktatu, głosowali za odszkodowaniami za żydowskie mienie. A ostatnio Pawlak ogłosił plan “drugiej Kalifornii”.

Mieliśmy już drugą Polskę (Gierek), drugą Japonię (Bolek) i drugą Irlandię (Tusk). Teraz czeka nas z woli chłopów druga Kalifornia – zapewne z Polakami w roli pracujących za półdarmo Meksykańczyków.

O JKM powiem tylko tyle, że bardziej nadaje się on do kabaretu lub szopki noworocznej, ale nigdy nie do Belwederu. A jego oszołomski program to sprywatyzowanie wszystkiego, łącznie z oświatą, służbą zdrowia i armią (ciekawe, kogo w Polsce z Polaków stać na kupienie uniwersytetu czy szpitala?) A dlaczego by nie sprywatyzować całej III RP? Oddać ją w ręce jakiegoś Rothschilda czy Rockefellera, może wtedy, gdy będziemy jego prywatnym folwarkiem to się naszym losem zatroszczy?

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2644

Ze wszystkich kandydatów jedynie ignorowany przez media Lepper wypowiedział się przeciwko amerykańskim rakietom mówiąc, że Polska potrzebuje patriotów a nie “Patrioty”. Ale i on nie podkreśla konieczności wystąpienia z Unii i wyrzucenia z Polski złodziejskiej światowej lichwy.

Jedynie Kornel Morawiecki głosi konieczność “przełamania zmowy okrągłego stołu”. A wcześniej mówił na forach “Solidarności Walczącej” o sojuszu z Rosją w łamach panslawizmu. Za co zresztą okrzyczano go agentem Putina.

Zapewne ani Lepper, ani tym bardziej Morawiecki nie mają wymiernych szans na Belweder. Jednakże każdy oddany głos na jednego z tych “wykluczonych”

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2467

oznacza jeden głos mniej na marionetki USA Izraela i Unii. Jeśli główni “giganci” z PiS i PO wspólnie otrzymają mniej niż 50 % głosów to zaczną się nas bać, a my zobaczymy ilu nas naprawdę jest.

Jeszcze nie wszystko jest stracone. Jeszcze możemy obronić się przed GMO, Codexem “A”, depopulacją, chipowaniem nas i bankructwem.

Zagłosuj na Polską Rację Stanu!

ps. Głównym obok bandyckiego systemu bankowego narzędziem ideologów NWO jest armia USA, przebudowana zgodnie z planem neokonserwy skupionej w PNAC.

http://pl.wikipedia.org/wiki/PNAC

Celem PNAC jest zdobycie przez USA (czytaj – ideologów NWO) absolutnej dominacji nad światem.

Jedna odpowiedź to “O naprawę Rzeczpospolitej (7)”

  1. […] 7.6.2010 O naprawę Rzeczpospolitej (7) […]

Sorry, the comment form is closed at this time.