Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

45 zasad zniewalania

Posted by grypa666 w dniu 24/05/2010

Wspomóż blog – na konto lub Pay Pala

††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Anonim 23.5.2010

Na dzień dzisiejszy ~80% znajomych jest ze mną pokłóconych. Namawiam ich żeby się zapoznali z GMO, Codex Alimentarus, Chemtrails, a onie że już mają dość, że mają ważniejsze sprawy na głowie. Od stycznia nawet nie zadzwonią, bo szkoda impulsów. Wyśmiali mnie, bo nie mówią o tym w telewizorni, więc jestem nawiedzony. Ze szczepionkami to samo cytat „szczepionki są bezpieczne”. Tia mówi to to pani mgr. z sanepidu, która ma się za obytą, wykształconą to czemu nie pracuje w wielkiej korporacji tylko w sanepidzie za ~1500 zł. na rękę? Z nimi nie da się już normalnie rozmawiać. No tak w końcu przeżyli więcej i wiedzą lepiej, tak jakby to długość życia decydowała o doświadczeniu. Wolą sztuczne uśmiechy znajomych i bycie „fajnym”. Krew we mnie buzuje jak widzę takich ignorantów. Z nimi dyskusję zakończyłbym krótko, wyjmując broń z kabury. Wciąż im „tłukę do głowy”, a oni chcą odpocząć i idą włączyć TVN. Mnie to TV nie jest potrzebny, mogę wywalić. Mam youtube, grypa666, wykop i inne. Sąsiad ~20 lat to samo. W TV nie mówili to skąd ja wiem o GMO ? Ręce opadają. Nie wiem co z nimi dalej będzie i z tymi młodymi, bo jak tacy dorosną to nas pozamykają w szpitalach dla chorych umysłowo, ale i tam przeforsujemy wszystkich lekarzy, bo Polak nie da sobie w kaszę dmuchać. Tak jak pisał kiedyś Piotr „Polacy są odporni tak jak Serbowie”. Piszę to do Was, bo praktycznie nie mam do kogo. Inni albo wyśmieją albo będą bali się mówić. A żyć w kłamstwie i zakłamaniu nie dam rady. Jeśli siedzę już przed tym TV to słyszę teksty „powinieneś iść na dziennikarza, wszystko skomentujesz, każdemu łatkę doszyjesz, na nikim nie zostawisz suchej nitki, a co ci ta dziennikarka winna?” Ano winna, bo mówi coś z czym pewnie prywatnie się nie zgadza. Ostatnio znany polski aktor Cezary Żak na TVP INFO zachęca rolników do spisu 2010. Oczywiście ich system jest bezpieczny (i w tym momencie nie wiem czy mam się śmiać czy płakać). Czasem mam wrażenie, że powinienem iść na jakiegoś dowódcę, bo oni się tam nie cackają. Tak jest Tak, Nie jest Nie i tyle. Takich jak my jest garstka w porównaniu z tłumem. A jak wiadomo masa nie myśli. Masa chce się kreować, pokazać z dobrej strony. Straciłem znajomą, bo jej życie ograniczało się do tego, kto odpadnie w kolejnej edycji tańca z gwiazdami (sorry gwiazdy to są na niebie). Mnie nie interesuje czyjeś życie = mam swoje. Wiem to zakrawa na brak zrozumienia i samolubność, ale trudno. Jak przejrzysz na oczy to już ich nie zamkniesz, bo m.in. stajesz się bardziej świadomy.

††††††††††††††††††††††††††††

45 zasad zniewalania

Jest to tlumaczenie z jezyka rosyjskiego instrukcji, znalezionej w kancelarii  Boleslawa Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta PRL. Z tekstu jasno wynika, ze jest to instrukcja przeznaczona dla placowki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie, ktora jakimis drogami dotarla do owczesnych wladz komunistycznych PRL. Byc moze zreszta ze drogi nie byly zbyt krete, przeciez Bierut to przedwojenny agent NKWD. Nie to zreszta jest najwazniejsze. Najwazniejsza jest tresc tej instrukcji pochodzacej z 1947 r. Lektura 45 punktow nakazujacych totalne podporzadkowanie kraju interesom osciennego mocarstwa, zniszczenie gospodarki, samodzielnosci spoleczenstwa i wszelkiej inicjatywy jednostek, budzi groze. Tak jak groze budza dzis u wielu obserwatorow Polski skutki komunistycznych rzadow po 45 latach. Publikowany tekst ukazuje wazna przyczyne tego stanu rzeczy. — W. Właźliński

…………………………………………………
Ściśle tajne

Moskwa, 2.VI.1947 r.   K.AA/OC 113
INSTRUKCJA  NK/003/47

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.
12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).
16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.
17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą     kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.
20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam     już nasze służby specjalne.
21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.
22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.
23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).
25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.
26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.
31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.
33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.
36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.
39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.
40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.
41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).
42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.
43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.
45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.

……………………………………………..

Komentarz Peter reprodukowany z nieistniejącej już strony
Ten zbrodniczy scenariusz był realizowany z całą bezwzględnością, wiernością jego zasadom. Analizując go punkt po punkcie, każdy z nich egzemplikując tysiącami przykładów rozpisanych na cztery tysiąclecia, można napisać całą historię polityczną i gospodarczą powojennej Polski. Jeżeli niekiedy pojawiły się jakieś praktyczne odstępstwa, to były one nieznaczne, lokalne, przystosowane do czasu i do okoliczności.
Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, BCH i innych ugrupowań… i likwidować. Kapepowcy funkcyjni zostali wystrzelani już przed wojną w sowieckich czystkach. Ocaleli ci, którzy dostali się do Sowłagru już w czasie wojny. Kapepowcy krajowi, owe masy dołowe nigdy nie byli groźni dla systemu. Rozbić należało PPS, a wraz z nią wszystkie partie, zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe. Krwawa rozprawa z ich liderami trwała w tym samym czasie kiedy redagowano tę instrukcję. Walterowiec – K. Świerczewski, symbol czerwonej Hiszpanii, agenturalnego internacjonalizmu – zginie w Bieszczadach od kul UPA i dopiero 40 lat póżniej w telewizji pokażą jego zachowanego w muzeum munduru – z wyraźnym śladem pchnięcia bagnetem. Krwawa rozprawa z partiami politycznymi była propagandowo ułatwiona, gdyż konsekwentnie wiązano ją z faktyczną opozycją zbrojną.

Jeszcze nikt z przywódców tych partii nie przypuszczał ich rychłego końca, kiedy instrukcja mówiła: Przyspieszyć zjednoczenia wszystkich partii…To znaczy:
zlikwidować wszystkie, a PARTIĘ NAZWAĆ SOWIECKĄ AGENTURĄ – PPR, przemianowaną wkrótce na PZPR. Rozbić ruch młodzieżowy, zwłaszcza przedwojenne harcerstwo: i stało się,….harcerstwo zostało zlikwidowane. Na jego miejsce wprowadzono indoktrynującą, ateizującą atrapę, obcą katolickiemu duchowi polskiej młodzieży. Apogeum tych niszczycielskich działań przypadło na lata 1949-1952 i w tym właśnie okresie więzienia zapewniły się liczbą ponad 5000 tysięcy młodzieży licealnej, wyaresztowanej i skazanej za przynależność do ponad 500 tajnych organizacji szkolnych. Skazanych na najcięższe wyroki kierowano do więzień o zaostrzonym reżimie – Wronek, Rawicza, Strzelec Opolskich. Większość ulokowano w młodzieżowym obozie koncentracyjnym Jaworzno, byłej filii niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

Punkt 7, to mistrzowska socjotechnika pozorowania życia partyjnego. Szeregowi członkowie partii, to masa posłusznych pionków, „użytecznych durniów”, którym stwarza się pozory współrządzenia, zakładem pracy, wsią, gminą, miastem, powiatem, województwem, krajem. Mają prawo krytykować, ale tylko niedociągnięcia i bałagan lokalny, drobne nadużycia i kradzieże „demaskować” ale przede wszystkim czujnie wypatrywać wrogów „demokracji” i reakcjonistów. Nie wolno im wkraczać w zakres spraw systemowych, uogólniać. Dostrzegających istotę zła, zdolnych do politycznych syntez bezwzględnie eliminować z życia załóg, zespołów, partii: eliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów…

Zachowując pozory demokratycznych wyborów na wszystkich szczeblach, dopilnować, aby awansowali tylko posłuszni, bierni, mierni, a w pierwszej kolejności agenci systemu: „wytypowani” przez nasze służby specjalne. Wybrani do władz, na zjazd czy na inną akcję, nie powinni zachować swych mandatów na następną kadencję w przeciwieństwie do naszych agentów, którzy mają zagwarantowaną stałą obecność w systemie. Stąd brała się potem elitarna grupa delegatów na wszystkie kolejne zjazdy partii.

Punkt 8. wyróżniających się w każdej dziedzinie, inteligentnych, aktywnych, posiadających zmysł organizacyjny albo podporządkować, albo odsunąć na boczny tor, jeżeli zaczynają myśleć oddzielnie i czynią użytek ze swego krytycyzmu.

Punkt 10: we wszystkich organach władzy, ich szczeblach i komórkach, mają rezydować agenci systemu. Mają to być dwa rodzaje agentów – służb specjalnych, oraz własnych czyli sowieckich, niezależnych i nieznanych Bezpiece krajowców.

Punkt 11: staranne przestrzeganie nakazu rabunkowej exploatacji bogactw naturalnych krajowców. W kilku innych punktach instrukcji stawia się zielone światło szczególnie jednej, ważnej dziedzinie przemysłowi wydobywczemu. Wyłącza się go z licznych zakazów obowiązujących w innych dziedziny gospodarki krajowców. W dążeniu do maksymalizacji wydobycia kopalin, zwłaszcza węgla, cała infrastruktura górnictwa i transportu musi być podporządkowana tym preferencjom. Jeżeli w jednym z punktów instrukcji mówi się do świadomego zakłócenia transportu, to z tej zasady ma być wyłączony transport węgla.
Rolnictwo: Celem ostatecznym jest upaństwowienie ziemi rolników. Parcelacja ziemi dworskiej była oszustwem obliczonym za pozyskanie masy chłopskiej, stanowiącej wówczas 70% społeczeństwa, a przy tym bazę ruchu oporu. Wręczono chłopom bezwartościowy akt nadania, a nie akty notarialne. Kilka lat później rozpocznie się przymusowa kolektywizacja, wykreuje się kułaka-wroga sabotującego postęp na wsi, magazynującego zboże i żywność w celu spekulacji.
Więzienia zapełnią ponad 200 tys. nieszczęśników, którzy nie byli w stanie i na czas i nakazanej ilości dostarczyć obowiązujących dostaw. W dążeniu do likwidacji rolnictwa indywidualnego, poprzez system niskich cen i ograniczeń, spychano gospodarstwo chłopskie w nieopłacalność.

Punkty 14 – 15: wszystkie akty prawne, zarządzenia, powinny być nieprecyzyjne, dopuszczając dowolność interpretacyjną. Każda sprawa powinna znajdować się w gestii kilku komisji, urzędów instytucji, ani jedno z tych ogniw nie mogło podjąć decyzji ostatecznej. Decyzje należą do przedstawicieli agentury i partii. I znów: nie dotyczy przemysłu wydobywczego.

Punkty 17 – 16: – Samorządy i związki zawodowe to pozorowane, bezwolne przybudówki. Nie mają nic do powie-dzenia o losach zakładu i załogi, o kierunkach i organizacji produkcji, itp. Związki zawodowe mogą rozprowadzać wśród załóg ziemniaki na zimę, bilety do teatru i kin, przydzielać skierowania na wczasy. Nie wszystkim zresztą – tylko według własnego klucza. Ruch racjonalizatorski rozwijać i popierać (pkt 23), ale cenne pomysły kierować do centrali i nie wdrażać je w zakładach macierzystych. Dopuszczać do realizacji pomysły tylko przydatne w przemyśle wydobywczym. Wynalazki o randze odkrycia naukowego lub technicznego natychmiast kierować „za granicę” czyli do ZSSR.

Punkt 27: szczególnie ważny, choć ogólnikowy – tępić wszystkie próby konsolidacji ducha narodu.
Punkty 28 – 29 mają charakter więc zbrodniczy. Zabraniają budowy lokalnych ujęć wodnych, stare ujęcia włącznie ze studniami nakazują likwidować. Wszystko kierować do jednego wspólnego. Dlaczego? Aby w razie potrzeby można było sparaliżować miasto zniszczeniem dostaw wody pitnej!

Punkt 31: systematycznie niszczyć rzemiosło i wszelką inicjatywę prywatną. Wszelkie koncesje w tej dziedzinie będą w następnym dziesięcioleci uzależniane od agenturalnej współpracy rzemieślnika z Bezpieką, co dotyczyło także sklepikarzy, restauratorów oraz taksówkarzy, a na koniec handlarzy dewizami.
Zaopatrzenie rynku (pkt 33) ma zawsze balansować na granicy niedostatku, permanentnego braku dostaw podsta-wowych towarów. Ma to zaprzątać uwagę obywatela pochłaniać jego zbędny czas, absorbować myśli, inicjatywę, kierować je na stałe kombinowanie, gdzie i jak co kupić. Surowo dopilnować realizacji planów wydobywczych, natomiast nie wolno dopuszczać do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego. Oznacza to, że rynek wydobywczy nie jest rynkiem krajowym, tylko kolonialnym monopolem okupanta.

Punkt 34: Wojna z Kościołem – ten zapis stanie się dosłowną w jego brzmieniu, istotą tajnych dyrektyw politycznych oraz zaleceń Bezpieki. Jest on rekapitulacją głównych kierunków wojny z Kościołem: obserwacja i inwigilacja, oświata i wychowanie szkolne ukierunkowane na budzenie powszechnego wstrętu do tej instytucji, pełny nadzór nad drukarniami, archiwami kościelnymi, a także nad kazaniami, nauką religii. Wojna administracyjna z Kościołem to niezliczone szykany i utrudnienia w administracyjnym funkcjonowaniu Kościoła, parafii księży.

Punkt 35, najbardziej rozbudowany, ale też najważniejszy w wojnie duchowej z narodem. Po pierwsze – usuwać nauczycieli z autorytetem, niepokornych. Usuwać z nauczania wiedzę historyczną , grekę, łacinę filozofię, co wyjałowi świadomość z tradycji humanistycznej, głęboko osadzonej w polskości i wierze. W praniu mózgów i tradycji, preferować walkę z Niemcami i walkę o socjalizm.
W punkcie 38 odnajdujemy potwierdzenie nakazu prowokacji jako metody i pretekstu do eskalacji prześladowań: burzyć nasze (sowieckie) pomniki, cmentarze, publikować ulotki wyszydzające nasz naród (zlepek podbitych narodów pod kierownictwem żydowskim) naszą kulturę, sens zawartych układów; wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas. Agenci wprowadzeni do organizacji, zwłaszcza młodzieżowych, mieli nakaz eskalacji działań, radykalizacji pogromów. W kolejnych „przewrotach”, jak marzec 1968, grudzień 1970 i wreście w czasach ”Solidarności”, metoda prowokacji zawsze święciła tryumfy. Dziwni „manifestanci” miotali wezwania do szturmów na Komitety i siedziby Bezpieki. Nie wiadomo czyje ręce wyrzucały kamienie, kto demolował sowieckie pomniki, nagrobki, a dzisiaj podpala synagogi; – te same służby w rękach żydowskich!!! wg. zmodernizowanej opcji tj. z pro-sowieckiej na pro-Brukselską, gdzie Polska ma wejść na kolanach jako kolonia żydo-niemiecka, ale pozbawiona majątku narodowego, i surowców naturalnych, armii, przemysłu zbrojnego, fabryk i zakładów pracy.

Trzy kolejne punkty instrukcji: 40, 41, 42,to sposoby rozprawy z opozycją:
a) Nakaz aresztowań przeciwników politycznych, zwłaszcza o dużym autorytecie wśród narodu.
b) Mordować skrycie, w tzw. zajęciach sytuacyjnych, przy „ucieczkach” albo metodą „samobójstw”.
c) Dyskredytować ich pod pretekstem wykroczeń o charakterze kryminalnym.
d) Nie dopuszczać do rehabilitacji. I na odwrót – członków i funkcjonariuszy reżimu, z partii i Bezpieki, tolerować w najcięższych nawet wykroczeniach. W ostateczności przenosić na równorzędne stanowiska. w skrajnych wypadkach lokować ich na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

Tu również bez trudu można wykazać ponadczasowy uniwersalizm tej dyrektywy: partyjni dygnitarze, kryminaliści z sejmu i senatu od 1993 – 1995, którym wykazuje się ewidentne bilionowe przestępstwa finansowe i gospodarcze, pozostają bezkarni, a sejm przez nich reprezentowany odrzuca kolejne wnioski o zdjęcie immunitetów poselskich z takich przestępców. Ale czy można się temu dziwić skoro agentura jawna „sowiecka” postanowiła zmienić orjentację na pro-brukselską, porzednio zagrabiając własność prywatną Narodów, potem przez scenariusz „Solidarności” która była przez nich kontrolowana i prowadzona na orjentację Amerykańsko-Brukselską, ale pod warunkiem, że zagrabił WŁASNOŚĆ NARODOWĄ (w formie majątków narodowych, byłych demoludów). Czy ktokolwiek normalnie myślący już nie pamięta tych samych ludzi, którzy są obecnie u steru władzy, ich kwik zarzynanej świni, na temat zgniłego zachodu, i pozorowanej walki, dzisiaj raptem doznali objawienia i okradli te narody, poprzez, rzekomą opozycję zainscenizowaną do spółki ze służbami zachodnimi, zachód synonim wolności, który nie popiera zniewolonych narodów, lecz mafie, które mają otworzyć granice tych krajów, w celu zaprowadzenia NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA, z rządem masonów w Brukseli, z jedną religią zjudaizowaną przez nich, spod znaku cyrkla i ekierki. Gdzie nie będzie miejsca dla Katolików, którzy również jak za czasów zamordyzmu radzieckiego w rękach żydów, tępili chrześcijaństwo i wszelkie inne religie. Dzisiaj mamy Tych Nawiedzonych Intelektualistów obżartch zrabowanym majątkiem Narodowym, do spółki z byłą jawną agenturą RAZEM kwicząc PRZEKRZYKUJĄC SIĘ w jednym chórze… DO NATO, DO UNII EUROPEJSKIEJ; …DO NATO, DO UNII EUROPEJSKIEJ; … i tak w kółko do obłędu, a dlaczego!? …bo szajka tych międzynarodowych zbirów i zbrodniarzy drży o swój stan posiadania, gdzie tylko dzisiaj NATO I KONSTYTUCJA Narodów Zjednoczonych Europy Zachodniej Może im zapewnić ich stan posiadania do spółki z finansjerą ponadnarodową zakłada NOWY PORZĄDEK ŚWIATA.

Dziedzicząc POLSKĘ ZBIRÓW, obecnie RZĄD ZŁODZIEI dziedziczą także jej metody. Dwa ostatnie punkty instrukcji nakazują preferowanie MIERNOT, wysuwanie na stanowiska kierownicze ludzi bez wykształcenia, bez kompetencji, bez kwalifikacji zawodowych ale pewnych, sprawdzonych w serwilizmie, zdradzie, tajnej współpracy z okupantem. Nieodparcie narzuca się podczas lektury tej instrukcji, jej wewnętrzna ludobójcza spójność z programem hitlerowskiej eksterminacji narodu polskiego. Jej dyrektywa brzmiała: SCHLUSS MIT POLEN!!! …(koniec z Polską): KIEROWNICZE WARSTWY NARODU POWINNY BYĆ UNIESZKODLIWIONE!!!…

Zwycięski hitleryzm, w jego programie zwanym „Ost des Reischsurers SS”, zamierzał przesiedlić około 16 mln. Polaków dokładnie tam, gdzie Stalinizm skierował już ponad półtora miliona Polaków Kresowych – Syberię. Sowieckie ludobójstwo i rozmiary deportacji nie musiały posuwać się do tak monstrualnych wędrówek ludów. Wystarczyła pełnia władzy na miejscu, w podbitym kraju, genialnie upozorowana na normalność, Między innymi dlatego Sowieckie Imperium zła było i pozostało niedoścignioną, najdoskonalszą emanacją systemu zbrodni i ludobójstwa. Ponurą istotą tego fenomenu rozumieli tylko ci, którzy doświadczyli go na własnej skórze. Uciszony został również swój, który przejrzał ją bez złudzeń żydowski poeta Osip Mandelsztam, zamordowany w łagrach, za próby otwarcia oczu swoim ziomkom Żydom.

Komentarze 183 to “45 zasad zniewalania”

 1. Rico said

  45 punkt ma on swoje odzwierciedlenie dzisiaj…jak to mówią liczy się dypolom…polecam stronke http://grawitacja44.wordpress.com/ a na niej wypowiedz Cejrowskiego odnosnie systemu. Pozdrawiam i zycze milego dnia w matriksie

  • krzysiek said

   WCZORAJ TJ. W NIEDZIELĘ 23 MAJA PO GODZ.8 DZIENNIKARZ KANAŁU POLSAT NEWS POIFORMOWAŁ O CHEMTRAILS NAD POLSKĄ

   POTRZEBA ODSZUKAĆ I POBRAĆ TEN FRAGMENT/WYDANIE

   odnotował to Monitorpolski
   https://grypa666.wordpress.com/2010/05/23/o-naprawe-rzeczpospolitej-3/#comment-61309

   pomocne linki:
   http://www.polsatmedia.pl/polsat_news.html

   http://www.ipla.tv

   u mnie proces instalacji IPLA się nie powodzi bo może tam jest w archiwum; szukałem pobieżnie gdzie indziej są tylko fragmenty ich programów. trzeba to umieścić na youtube

  • Cejrowski na Prezydenta!!!

  • Toms said

   „6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.”
   cóż za straszna urzednicza nieczułość i cynizm, likwidowac tylko znanych harcerzy , ktoś to wykonał sprawdził którzy byli znani w mediach ..

   tak moze być po przejęciu Warszawy przez wroga , wejdą do systemu naszych służb specjalnych i rozkażą : zlikwidowac wszystkich tajnych współpracowników” zarejestrowanych na odcinku ” Rosja” tych na odcinku „Niemcy ” zaprosic do wsólpracy kto odmówi zlikwidowac .Wykonać !!!

 2. 222 said

  szykują się zmiany w UE
  http://www.dziennik.pl/gospodarka/article611748/Niemcy_chca_stworzyc_nowa_unie.html

  • Zapsa said

   Niemcy chcą stworzyć nową unię

   Koniec płacenia na wspólnotowych oszustów – mówią Niemcy. Dlatego chcą stworzyć nową unię walutową. Wpuszczą do niej tylko te kraje, które nie mają żadnych problemów. Do tego Berlin przestał już słuchać się Brukseli i sam walczy z kryzysem, wbrew najważniejszym ludziom we Wspólnocie.

   Niemcy samodzielnie walczą z kryzysem. Chcą po swojemu reformować strefę euro i wprowadzić kontrolę rynków finansowych. Jednym z pomysłów jest budowa nowej unii walutowej, złożonej z krajów prowadzących odpowiedzialną politykę fiskalną

   Francja, Włochy, Wielka Brytania, Holandia i Szwecja sprzeciwiły się wczoraj krucjacie Angeli Merkel przeciw „funduszom spekulacyjnym”. Podzielone są w tej sprawie nawet unijne instytucje. Szef Komisji Europejskiej Jose-Manuel Barroso popiera Berlin. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy mówi propozycji: „nie”. Najdalej idzie niemiecki profesor ekonomii z uniwersytetu w Tybindze Joachim Starbatty. W tekście dla „New York Timesa” proponuje podzielenie strefy euro na część zdrową i tę, która nie radzi sobie z deficytem budżetowym i wypłacalnością.

   “Należy zbudować nową unię walutową złożoną z krajów, które prowadzą odpowiedzialną politykę fiskalną: Niemiec, Holandii, Austrii, Finlandii, Francji” – uważa Starbatty. Jego zdaniem takie rozwiązanie byłoby dobre także dla samej Grecji. Zamiast drastycznych oszczędności, załamania gospodarczego, a zapewne i bankructwa, kraj mógłby zdewaluować swoją walutę i w ten sposób znów stać się konkurencyjny.

   Zakaz bez konsultacji

   Już w środę niemiecki urząd regulacji rynków finansowych (BaFin) wprowadził tymczasowy zakaz zakupu bez pokrycia obligacji skarbu państwa Republiki Federalnej, jak również 10 najważniejszych banków i towarzystw ubezpieczeniowych (w tym Deutsche Banku, Allianz i Commerzbanku). To spowodowało dalszy spadek kursu euro do dolara. Inwestorzy obawiają się, że nie będą mogli sprzedawać aktywów denominowanych we wspólnej walucie.

   “Żałuję, że Niemcy nie przeprowadzili w tej sprawie żadnych konsultacji z nami. W dzisiejszym, globalnym świecie jednostronne inicjatywy poszczególnych państw nie mogą być skuteczne” – oświadczyła wczoraj w radiu RTL Christine Lagarde, francuska minister gospodarki i finansów. Berlin nie zamierza jednak zmieniać swoich planów.

   Angela Merkel zaapelowała wczoraj o regulację rynków finansowych w skali międzynarodowej
   . Jej zdaniem potrzebny jest w tej sprawie „mocny sygnał”, a decyzje powinny zapaść na czerwcowym szczycie G20 w Toronto.

   Zaniepokojenie rynków

   Sytuacja jest bez precedensu. “Angela Merkel podjęła decyzję, aby uzyskać większość w Bundesbanku dla 750-miliardowego europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego. To pierwszy przypadek, kiedy Niemcy samodzielnie walczą z kryzysem, a nie we współpracy z innymi krajami UE. Stąd zaniepokojenie rynków” – mówi w rozmowie z „DGP” Philippe Moreau Defarges, ekspert Francuskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (IFRI).

   Herman Van Rompuy zwołał na dziś spotkanie ministrów finansów krajów UE, aby przedyskutować zakaz handlu obligacjami bez pokrycia. Jednak na razie tylko Austria zapowiedziała, że pójdzie śladami Niemiec. Wczoraj taką możliwość oficjalnie wykluczyły zarówno Francja, jak i Wielka Brytania. A to na giełdzie
   w Londynie przeprowadzanych jest gros transakcji
   europejskich obligacjami skarbowymi.

   Inne części niemieckiego planu poddania kontroli rynków finansowych znajdują większe poparcie w Unii. Na początku tego tygodnia rząd w Berlinie zapowiedział, że będzie starał się wprowadzać powszechny podatek od transakcji finansowych. Mógłby on wynieść 0,01 proc. wartości sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki
   mają pomóc w sfinansowaniu ewentualnego upadku banków i towarzystw ubezpieczeniowych
   . Wśród krajów UE jedynie Wielka Brytania i Szwecja są temu przeciwne.

   Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaueble chce jednak pójść o wiele dalej. Zamierza m.in. zaproponować wprowadzenie przez wszystkie kraje Unii maksymalnych limitów zadłużenia, a także ustanowić kary za łamanie kryteriów z Maastricht (łącznie z odebraniem Funduszy Spójności oraz zawieszeniem prawa do głosowania w Radzie UE). To wymagałoby jednak zmiany traktatu lizbońskiego, a więc jednomyślnego poparcia wszystkich krajów UE.

   • No bo przecież jest granica którą można tolerować. Pamiętajcie, że Niemcy mają głowy nie od parady. I nie wszyscy byli / są nazistami.
    ==============
    od pb: co my naprawde wiemy o kulisach tego wszystkiego? podczas ‚kryzysu finansowego’ 2008-2009, merkel i sarkozy udawali chec reform ale pod skrypt rotszyldow; w dzisiejszych zaklamanych czasach trzeba potrojnie dmuchac na zimne; merkel jest narzedziem kompleksu jot i nie wierze ze sie przekonwertowala z dnia na dzien; czy ktos czyta i tlumaczy niezalezne analizy na ten temat? german-foreign-policy.com jest niezaleznym, uczciwym niemieckim zdrodlem, prosze niemieckojezycznych o sledzenie

   • CoZaSyf said

    Oby przed rozpadem juni nie-rząd zdązyl dostac te tak mocno promowaną kiełbasę wyborczą tzn. pomoc dla powodzian!!!(ZART oczywiście)

  • 222 said

   Jeszcze przed katastrofą pl zł utrzymywał w miarę stabliną pozycję a tu nagle z dnia na dzień leci na łeb na szyję. Czyżby brak ręki Skrzypka…
   http://www.dziennik.pl/gospodarka/article609940/Angela_Merkel_niszczy_zlotego.html

   • ASM said

    624 mld złotych długów Polski w ciągu 20 lat takowej wolnosci. Na 25 lecie będzie 1bln zł. I rozkradziony majatek.

   • hjk said

    własnie śp. S.Skrzypek chciał lekkiego OSŁABIENIA PLn, a bardziej nieumacniania się, bo to w obecnej sytuacji sprzyja gospodarce. Te +/- 10% spadku złotego jak na razie jest OK. W interesie dłuższofalowym dla spekuły jest poważne umocnienie złotego, aby zrobić megaprzekręt w typie tzw.” fortepianu Balcerowicza” z początku lat 90.tych, tylko na o wiele wiekszą miarę, do tego potrzebne jest megazadłuzenie, co rzad Tuska wiernie i ochoczo wypełnia. Trochę im na razie „nie wychodzi” z euro i Grecją itp., ale „dla chcącego”…

   • Zgadzam się z HJK. Oznacza to, że złoty jest nadal pod kontrolą i ze Polsce nie grozi kryzys, przynajmniej w takim stopniu jak w krajach zachodnich. Dowodzi to też, że nie wszyscy myślący ludzie byli na pokadzie samolotu, że ich część została na ziemi.

  • Aśka said

   http://lajt.onet.pl/wiadomosci/2174453,0,1,0,wiadomosc.html
   […]
   – Kryzys wokół przyszłości euro nie jest jakimś tam kryzysem. To jest największa próba, na jaką Europa została wystawiona w ciągu 53 lat od chwili przyjęcia Traktatów Rzymskich – przestrzegła kanclerz Angela Merkel w laudacji na cześć premiera Donalda Tuska w Akwizgranie tydzień temu. – Musimy potraktować ten kryzys jako pretekst do nadrobienia zaniedbań, które nie zostały usunięte przez Traktat Lizboński. Niemcy wróciły do idei, by oprócz unii walutowej, stworzyć unię gospodarczą i polityczną, do czego potrzebna jest zmiana traktatu.
   […]

  • zaden dlug said

   Musimy sobie powiedziec prawde ze my zwykli Polacy nie mamy zadnego dlugu, to media antypolskie i agentura roznej masci wmawia nam Polakom ze mamy jakis dlug.
   Dlud ma ten co podpisywal jakies tam pozyczki, imiennie mozna chyba ustalic kto to podpisywal. Zaden z nas nie podpisywal zadnego dokumentu bo zaden z nas nie bral pozyczki.
   Te tzw. pozyczki byly pobierane i podpisywane bez zgody narodu Polskiego, nie zrobiono referendum w sposob demokratyczny, wiec my Polacy nie mamy zadnego dlugu i tak trzeba podchodzic do tej sprawy.
   Nie dajmy sie soba manipulowac i oszukiwac, oni tylko czekaja na takich naiwnych ludzi aby wcisnac nam jakis falszywy kit.
   =================
   od pb: podpisywal rzad polski (?), prawnie nasz reprezentant; gdyby bylo tal latwo jak piszesz, niejeden narod by sie juz wymignal banksterom = oni to przecwiczyli przez stulecia i nie zrobia tak podstawowego bledu

   • MIZIA+ said

    NO TO WYSTARCZY TEN „RZAD” – reprezentantów – przymknac udowodnić w procesie takim np. jak miał gen. NIL – (zeby było szybko)
    że TO SZAJKA KRYMINALISTÓW I ZŁODZIEJI – I POLSKI NARÓD MA W D… odpowiadać za przestepców – i niech ich sobie zabieraja wierzyciele – BANKSTERZY – PROSTE

    A WY ZAWSZE SZUKACIE JAKICHS UTRUDNIEŃ – JA BYM ICH ZWYCZAJNIE ROZ …. W LESIE I TYLE – I MYŚLISZ ŻE KTOS BY PALCEM KIWNOŁ – TU W KRAJU – NE BO Z OBCIETYMI PALUCHAMI NIEDA SIE KIWAĆ PALUSZKAMI – A ZAGRANICA MOZE BY TROSZKE POBULDOCZYŁA I TYLE

    ŻYCIE JEST BRUTALNE – A TY PIOTRZE CHCIAŁBYŚ TYCH ŁAJDAKÓW WZYWAĆ NA POJEDYNKI DŻENTELMEŃSKIE – CHAMA SIE TRAKTUJE …….

    DLATEGO NIC NIE MOZNA WSKURAĆ BO WY CIAGLE DO WALKI Z NIMI POWOŁUJECIE ALBO JAKIEGOS PROFESORA , ALBO HUMANISTE – A ONI TYLKO I WYŁACZNIE ROZUMIEJA JEZYK NACHAJA I GRÓBEJ PAŁY

    NA TYCH ….. TRZA ŻOŁDAKA TAKIEGO CO POTRAFI DAĆ TAK W MORDĘ ŻE WSZYSTKIE KŁY WYLECĄ

   • MIZIA+ said

    JA OSOBISCIE W DZISIEJSZYM STANIE PRAWNYM ZROBIŁBYM POŻADEK W 7 DNI – ZGODNIE Z PRAWEM OCZYWIŚCIE

    ECH WY – GDZIE TE CHŁOPY JAK SPIEWAŁA PEWNA PANI

   • Mizia, coraz bardziej mi się podobasz. Jeszcze trochę, a wyślę kwiaty…

   • Janosik said

    @MIZIA ,GDZIE TE CHŁOPY z j..ami,już ich nie ma .Teraz to wszystko bezpłciowe j..a podwiązane,zniewieściałe prędzej zapytaj ,gdzie są dziewczęta z tamtych lat to one są.Prędzej baby zrobią porządek jak te chłopy.

   • asterix said

    MIZIA Racja, it’s killing time!

   • sara10 said

    Nizi, ja też ci chyba kwiaty wyslę, no może z butelką szampana.

 3. j21 said

  http://www.niezalezna.pl/article/show/id/34502

  Chcesz wspierać portal kupuj miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo”

  SONDA
  Czy popierasz ewentualną inwazję na Iran?

  .WARTO ODWIEDZIĆ

  STRONA GŁÓWNAWYDARZENIAGOSPODARKACYWILIZACJASPORTARTYKUŁY DNIAREDAKCJATu jesteś: Niezalezna.pl » Wydarzenia » Kraj » Strach przed epidemią
  STRACH PRZED EPIDEMIĄ
  fot. direct.gov.uk, 24-05-2010 08:33

  POWRÓT

  direct.gov.ukNa zalanych terenach rozpoczęły się szczepienia przeciwko różnym chorobom. Sanepid ostrzega przed epidemią.

  Pod wodą znajduje się wiele rozkładających się zwierząt. Zalane są cmentarze, wysypiska śmieci, szamba, kolektory ściekowe. Bakterie, które czają się w takim środowisku, mogą powodować bardzo groźne choroby – przede wszystkim skóry i układu pokarmowego – alarmuje TVN24.

  Co mogą one powodować?
  – Wszelkiego rodzaju biegunki, dur brzuszny, paradury, salmonellzy – wyliczała Ewa Krawczyk ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Łodzi.

  W sobotę w Sandomierzu ruszyły szczepienia, przede wszystkim przeciwko tężcowi. O możliwości zaszczepienia się przeciwko tężcowi poinformował także wrocławski Sanepid. Osoby, które czynnie uczestniczyły w akcji
  powodziowej w tym mieście
  , mogą się zaszczepić przeciwko tężcowi w czterech punktach w mieście.

  (źródło TVN24)

 4. Zapsa said

  Cciałam wykazać skruchę, gdyż mój debilny żart z poprzedniej strony został źle zrozumiany i wzięty za terroryzm. W sieci trudno czasem wyrazić szyderstwo czy inne. Pozdrawiam
  =============
  od pb: no, zeby mi to ostatni raz… nawet banksterzy to ludzie… tym bardziej potrzebuja naszej milosci i modlitw… sa juz dosc wystraszeni tym ze nie osiagneli zamierzonych celow

  • Janosik said

   Zapsa powiedział/a
   W sieci trudno czasem wyrazić szyderstwo czy inne. Pozdrawiam
   Popieram ,zapewne PB to wywali jego sprawa ,ale to daje dużo do myślenia.Tak już rozumują młodzi:
   [xxxx cenzura pb: obraza autorytetu religijnego]
   ===================
   od pb: Janosik, dobry zestaw = skad twa pewnosc ze czyham nad spamem lub sledze komenty 24/7/365?
   wlasnie przypadkiem wszedlem do spamu bo Szach sie skarzy podobnie jak ty, wiec jemu podziekuj; pozwolilem sobie jednak usunac jedna karykarute bo jest obrazliwa i Szach & Co nie poznaliby sie na zarcie; widzisz ze trudno wszystkim dogodzic = moze chcesz pomoderowac?

  • VIVIEN said

   …po co ich zabijac ß ” RZUC IM GROSIKA A SAMI SIE POZABIJAJA „:))))

 5. Vaclav vel Andre ect said

  http://finanse.wp.pl/kat,104596,title,Polski-klopot-z-czolgami-na-Malajach,wid,12297182,wiadomosc.html

  Kto komu do….dala?

 6. szach said

  komenty pod poprzednim artykulem zablokowane,więc pozwalam sobie na powrót do poprzedniego wątku-tj. wybory prezydenckie/
  Co wy wiecie o A.Lepperze,że tak Go promujecie? Kto Go wylansowal na fali protestów rolników ? Kto zająl miejsca w Samoobronie? Jacy to ludzie? (Lyżwińscy, Beger…) To,że przemawiając w Brukseli,Lepper powiedzial,co powiedzial,to dla mnie żaden argument. Ktoś taki jak Lepper to podobnie jak Żyrenowski w Moskwie,takiemu uchodzi więcej,bo nie traktują go jako poważnego polityka.Takie wystąpienie nie ma praktycznie żadnego znaczenia .
  Zapomnieliście o aferze gruntowej? Tylko nie mówcie mi o prowokacji,bo chyba sobie nie wyobrażacie,że można to w inny sposób udowodnić.
  Lepper to czlowiek Millera,dla mnie to jasne jak slońce. Pokazywali się razem od początku istnienia Leppera na scenie. Może to dla kogoś nie jest dowodem,że na wiecu 1 maja maszerują uśmiechnięci w pierwszym szeregu, trzymając się pod rękę,ale że Miller zająl 1 miejsce na liście Samoobrony w Lodzi,to chyba znak nawet dla ślepego .
  Dla przypomnienia http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/artykul/miller;startuje;z;samoobrona,227,0,266723.html .
  Polityka,to nie jedno wystąpienie w dodatku przygotowane przez specjalistów od wizerunku…
  Pytanie zasadnicze-czy Polska „zaslużyla” sobie na takiego jak Lepper(bez wyksztalcenia) Pierwszego Obywatela ??/
  Darujcie,ale skoro prof.L.K uznawano jako niegodnego pomimo wiedzy,obycia,doświadczenia politycznego,prawości jaką się w życiu wykazal pistując wysokie stanowiska(prześwietlono Go na wylot,szukając haków,a nie znaleziono)…,to co powiedzieć o czlowieku zaledwie z maturą (i to zdaje się nie tak dawno zrobioną),którego jedyną zaslugą jest wysypywanie zboża na tory ???
  Dla przypomnienia: PC (Porozumienie Centrum)bylo jedyną partią,której czlonek nie mógl być TW.

  Mamy powodzie,i widzimy rozczulone twarze polityków,ale gdyby zrealizowano przygotowane przez rząd J.Kaczyńskiego projekty umocnień antypowodziowych na Wiśle-do Plocka-(pieniądze mialy pochodzić z budżetu UE,a nie z naszego jak na zwalczanie skutków),to dziś byloby mniej placzących i być może ocalono by życie wielu.I to są dzialania,a nie zapomogi dawane z litości. Trzeba stworzyć warunki,by czlowiek mógl sam zapracować na siebie i rodzinę(walka z bezrobociem),i to się PiS udawalo.
  Wklejam dość dlugi art. z tego,co PiS dokonalo w czasie,gdy mialo wladzę tylko przez krótki czas. Podkreślam :spadek bezrobocia,wzrost PKB,lęk przed korupcją,nacisk na równomierny rozwój wszystkich!!!(nie tylko zachodnich i centralnego) rejonów Polski, uznawane przez niektórych za wadę-brak wyprzedaży majątku Narodowego,zwanego szumnie PRYWATYZACJĄ.A dzięki min.Gierychowi (LPR)-przywrócenie matematyki na maturze,wprowadzenie mundurków w szkolach, becikowe.
  PO OWOCACH ICH POZNACIE.
  Wszystkich,którzy namawiają do „bojkotu” wyborów uważam za dzialających na szkodę Polski.Trzeba wybierać i robić to MĄDRZE.Kto nie idzie ,niech potem nie narzeka,że rządzą niegodni ludzie.

  CO PRZEZ DWA LATA ZROBIŁ PIS ? TROCHĘ FAKTÓW DLA NIEDOINFORMOWANYCH Oto lista około 100 punktów prezentujących prace rządu w ostatnich dwóch latach. To odpowiedź na kłamstwa serwowane przez liderów PO oraz niektóre media jak np. TVN. Informacje są podzielone na poszczególne działy, nie musicie czytać wszystkiego, niech każdy przeczyta to co go interesuje najbardziej, ale niech przeczyta cokolwiek, aby miał wiedzę na temat tego co się faktycznie dokonało.

  Państwo

  1. Utworzenie CBA, dotychczas aresztowano 115 osób, skierowano 297 zarzutów o popełnienie przestępstwa, zabezpieczono na poczet przyszłych kar około 13,5 mln złotych.
  2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).
  3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.
  4. We wrześniu b.r. przedstawiono pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora.
  5. Przygotowano projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, nakazujących nie tylko przedstawienie swojego majątku, ale również jego źródeł.
  6. Ocena działalności Policji wg badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tys. czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.
  7. Przygotowany został plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym do roku 2009 na Policję zostanie przeznaczone około 4,4 mld złotych natomiast na PSP niespełna miliard złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto.
  8. Od stycznia 2008 roku Polska weszla do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostaly kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy, natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.
  9. Przygotowany został pierwszy w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej `Plan informatyzacji państwa’, który wszedł w życie w kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16 takich i podobnych projektów.
  10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce’. Zakłada on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do 1013 roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.
  11. Od 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z wojskiem.
  12. W grudniu 2006 roku ustanowiony został specjalny program rozwoju służb ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie około 81 mln złotych. Zakupione zostanę m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów ratownictwa morskiego, powstaną stacje brzegowe w Ustce i Darłowie oraz zostanie zbudowana zostanie baza zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.
  13. Za sprawą starań polskiej dyplomacji w przyjętym na szczycie Rady Europy w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.
  14. Prowadzone są rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykładowo pierwsza w historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy Algieria.
  15. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36 mld m2. Spółka wybuduje również gazociągi łączące Polskę ze złożami norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych to również podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Przyjęto również program `Polityka dla przemysłu gazu ziemnego’, który uporządkuje sektor przemysłu gazowego.
  16. W 2006 roku PKN Orlen wygrał międzynarodowy przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii w Możejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie największego koncernu rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.
  17. Prowadzone są prace nad budową rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, czym zajmuje się polsko-ukraińska spółka `Sarmatia’, do której w lipcu 2007 roku przystąpili nowi udziałowcy z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Budowa tego rurociągu umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego na Polski oraz dalej na zachód.
  18. Jesienią 2007 roku Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA), co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego, ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne.
  19. W grudniu 2006 roku premierzy Polski i Litwy podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z budową elektrowni jądrowej na Litwie.
  20. Finalizowana jest realizacja `Programu dla energetyki’, który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych grup energetycznych. Zakładane jest utworzenie czterech takich grup, tak aby mogły stanowić skuteczną konkurencję na rynku tak krajowym jak i międzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup: Energetyka Południe SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna. Kończone są prace nad powstaniem czwartej – Grupy Centrum.
  Sprawiedliwość
  21. W maju 2007 roku podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
  22. Od sierpnia 2007 roku obowiązuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia. W takim przypadku sąd dyscyplinarny będzie zobowiązany do rozpoznania wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie w terminie 24 godzin. Na realizowaną reformę sądownictwa składają się również zmienione zasady powoływania prezesów sądów, opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów. Pozostałe zmiany pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie struktury sądownictwa oraz dostosowanie działalności organów sądów i samorządu do realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.
  23. Od marca 2007 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza postępowanie w sprawach gospodarczych.
  24. Od marca 2007 roku działają sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw, w których sprawcy zostali schwytani na gorącym uczynku lub zaraz po jego popełnieniu i które są zagrożone karą do 5 lat więzienia.
  25. We wrześniu Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności – system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym (SDE), przeznaczony dla osób skazanych za drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki, w których orzeczono karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub roku w szczególnych przypadkach. Docelowo system ma objąć około 15 tys. skazanych i ma służyć: skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziałać przepełnianiu się więzień.
  26. Od czerwca 2007 roku obowiązują przygotowane przez rząd, znowelizowane tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie ich nadużyciom oraz zmniejszenie cen usług prawniczych. Rząd zaproponował także nowe sądownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.
  27. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2007 roku ustawą o pracownikach sądów i prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego. Podniesiono wymagania dotyczące wykształcenia oraz zatwierdzono że nie mogą być to osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie o przestępstwa z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wprowadzono także konkursy na staż urzędniczy. Uporządkowano sprawy związane z działalnością komorników. Od grudnia 2007 roku zwiększy się liczba komorników sądowych, zmniejszą się koszty egzekucyjne, a samo postępowanie egzekucyjne będzie szybsze i skuteczniejsze.
  28. Przygotowany został `Program informatyzacji wymiaru sprawiedliwości’, dzięki któremu zapewniona zostanie pełna informatyzacja wszystkich wydziałów grodzkich i karnych, informatyzacja sal rozpraw, wdrożenie projektu elektronicznej księgi wieczystej. Realizacja tego projektu zostanie zakończona w 2009 roku.
  29. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął ustawę O ujawnianiu stanu posiadania państwa w nieruchomościach, która ma na celu likwidację wieloletnich zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Pozwoli to na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu posiadania państwa.
  30. Przygotowywany jest nowy Kodeks karny, którego najważniejsze zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów, wzmocnić ochronę pokrzywdzonych, poszerzyć granicę obrony koniecznej, ułatwić walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i korupcją, obniżyć do 15 lat wiek od którego nieletni będą mogli być sądzeni jak dorośli za popełnione zbrodnie i najpoważniejsze występki, wprowadzenie zakazu stadionowego dla chuliganów, którego złamanie traktowane będzie jako przestępstwo oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.
  31. Od września 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa sprawiedliwości powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw. Udzielają one pomocy i schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce przeprowadzania mediacji. Program zakłada tworzenie podobnych Ośrodków w całym kraju.
  32. Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzenia licencji prawniczych, co spowodowałoby zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych, zmniejszyłoby ich koszty oraz ułatwiło do nich dostęp. Klient mógłby bowiem sam decydować czy chce korzystać z usług prawnika należącego do samorządu zawodowego czy też z usług prawnika legitymującego się licencją prawniczą.
  Gospodarka
  33. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska osiągnęła najlepsze w historii wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku wzrost PKB osiągnął 7,4%, podczas gdy w roku 2005 wzrost PKB wynosił zaledwie 3,6%.
  34. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatniego roku płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł w porównaniu z 2005 rokiem o 8,5% osiągając wartość 835 zł.
  35. Systematycznie wzrasta polski eksport (wartość z pierwszego półrocza 2007 roku wynosi 182,58 mld zł, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem). Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły o 31,4% i wyniosły po pierwszym półroczu 2007 roku 38,8 mld zł.
  36. Stopa bezrobocia wg danych GUS w sierpniu 2007 roku spadła do 12%, podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku wynosiła ona 17,7%, co stanowi spadek o 32,2%.
  37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestują w Polsce co najmniej 10 mld euro, dzięki czemu powstanie około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005.
  38. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Łącznie nakłady inwestycyjne realizowane przy współpracy tych programów umożliwią stworzenie ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.
  39. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Szacuje się, że w 2010 roku będziemy zaspokajać prawie 80% europejskiego zapotrzebowania w tej dziedzinie.
  40. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów (wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz klimatu do inwestowania).
  41. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.
  42. Dobiegają rozmowy z Komisją Europejską na temat sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska w tym czasie będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich, które osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z propozycją rządu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia aż 60% funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakończono negocjacje programów: Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Trwają aktualnie negocjacje nad programem Innowacyjna Gospodarka.
  43. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na badania technologiczne, inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne oraz rozwój przedsiębiorczości.
  44. Rząd kończy też prace nad przyjęciem programów wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co umożliwi uściślenie współpracy samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy, budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.
  45. Rząd opracował pierwszą w Polsce strategię makroregionalną – Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, którego głównym zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednym z elementów tej strategii jest Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na który przeznaczono 2,3 mld euro.
  46. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawniło wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie realizacji regionalnych programów operacyjnych. Tylko do końca 2006 roku wydano 10,5 mld zł co stanowi 32% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.
  47. W ramach przygotowanych przez rząd zmian ukierunkowanych na uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę, która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro, co wspomogło przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa natomiast sprawy dotyczące procedury odwoławczej od października 2007 roku przejmie niezależna Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), skupiająca zawodowych arbitrów. Sformułowano również nowe wymagania dotyczące jawności organizowanych przetargów i zamówień publicznych (udostępniono internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych).
  48. W ramach wsparcia dla firm realizowany jest program `Kapitał dla przedsiębiorczych’ umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego oraz tworzone są na terenie całego kraju punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
  49. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polskę za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji `Przedsiębiorca ma prawo’ zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.
  50. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT (inteligentne technologie). Znowelizowano również ustawę o zasadach finansowania nauki, tak aby umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W lipcu 2007 roku znowelizowano ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się również program `Inicjatywa technologiczna’, ułatwiający rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne.
  51. W lipcu 2007 roku przyjęto Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2015 roku. Najważniejsze jej elementy to zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; zabiegi o utrzymanie konkurencyjności tego sektora w warunkach gospodarki wolnorynkowej; zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o określonych właściwościach od dostawców krajowych i zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii, bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Ustalono także zasady dalszej restrukturyzacji przemysłu węglowego, chociażby poprzez przyjęcie przez Sejm we wrześniu 2007 roku ustawy określającej zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródeł finansowania.
  52. W listopadzie 2006 roku przyjęto Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa. W ramach tej strategii od grudnia 2006 roku obowiązuje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
  Finanse
  53. Już do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, Rada Ministrów dodała autopoprawkę umożliwiającą przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), z kolei deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł. W budżecie na rok 2007 zwiększono wydatki na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, rozwój infrastruktury, finansowanie nauki, obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie zachowując kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Na podwyżki dla pedagogów przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zł, na dodatki dla najuboższych emerytów i rencistów 1,7 mld zł. Wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zł, a o 200 mln zł zwiększono wydatki na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu na rok 2008 przewidziano z kolei zwiększenie płacy minimalnej, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Budżet na 2008 rok będzie zawierał elementy budżetu zadaniowego, stanowiącego nowoczesną metodologię zarządzania finansami publicznymi, natomiast do 2011 roku budżet ma przyjąć już w pełni formę budżetu zadaniowego, co zwiększy przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy, ponieważ będą one wydawane na konkretne cele.
  54. Pierwszy etap reformy finansów publicznych jest realizowany poprzez włączeniu do budżetu państwa środków unijnych, określenie procedur finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych, zwiększenie przejrzystości ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych. Kolejny etap reformy finansów publicznych na lata 2008-2009 zakłada konsolidację sektora finansów publicznych, która ma przynieść około 10 mld zł oszczędności m.in. poprzez: likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana została również koncepcja zapobiegania narastaniu długu publicznego.
  55. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe oraz podwyższono kwotę wolną od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest zmiana progów podatkowych na dwustopniową (18 i 32%). Z opodatkowania zwolniono m.in.: alimenty na dzieci, spadki i darowizny od najbliższych, darowizny od osób nie będących rodziną pożyczkobiorcy do 5 tys. złotych od jednego pożyczkobiorcy oraz od 25 tys. złotych od wielu pożyczkobiorców, koszty reklam. Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko. Od stycznia 2007 roku mali przedsiębiorcy uzyskali możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny). Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą również zaliczać wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.
  56. Od lipca 2007 roku o blisko połowę zredukowano składkę rentową, natomiast od stycznia 2008 roku składka rentowa zostanie zredukowana do 2% płacy brutto, co spowoduje, że pensje wzrosną o około 9%.
  57. Przeprowadzono konsolidację nadzoru finansowego poprzez zlikwidowanie trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
  Rodzina
  58. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających małe dzieci (np. praca na pół etatu, bądź też praca w domu), wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zachęcanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia żłobków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi również medialną akcje przeciwdziałającą zawodowej dyskryminacji ze względu na wiek i macierzyństwo np.: `Mamy w pracy mogą więcej’, `Poszukiwana 45+: Rzetelność, Zaangażowanie, Doświadczenie’. Prowadzona jest również kampania `SpełniONA’ zachęcająca kobiety do zakładania własnego przedsiębiorstwa.
  59. Od grudnia 2006 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, w którym o dwa tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie do 18 tygodni po pierwszym dziecku, do 20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. W perspektywie przewidywane jest dalsze wydłużenie urlopów macierzyńskich.
  60. W październiku 2008 roku wejdzie w życiu ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy z jego pomocy korzystało około 530 tys. osób). Ustawa zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentacyjnej oraz zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.
  61. Od stycznia 2006 roku wypłacane są jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.
  62. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł do stanu obecnego (wzrost o 20,3%) i będzie stanowić około 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
  63. Weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy określająca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy.
  64. Od września 2006 roku podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł również dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyższe są również dodatki na dojazdy dzieci do szkoły z tytułu zamieszkania w internacie oraz rozpoczęcia roku szkolnego. Zwiększono również kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. od października 2006 roku zweryfikowano kryteria dochodowe osób, którym taka pomoc przysługuje).
  65. Sejm przyjął rządowy program `Pomoc państwa w zakresie dożywiania’, zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel dożywiania dzieci i młodzieży przeznaczanych będzie 500 mln zł. W samym 2006 roku z pomocy tej skorzystało blisko 2,5 miliona osób.
  66. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął projekt rządowy projekt ustawy o corocznej waloryzacji rent i emerytur.
  67. Parlament przyjął rządową nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.
  68. We wrześniu 2007 roku Sejm znowelizował ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Oznacza to, że osoby represjonowane w latach 1945-1989 będą mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych. Dotychczas uprawnienie takie miały osoby represjonowane tylko w latach 1945-1956. Co więcej o odszkodowanie będą mogły obiegać się również dzieci oraz małżonkowie represjonowanych.
  Zdrowie
  69. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych czyli o 26%. W budżecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld zł, natomiast w 2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zł. Do 2011 roku wydatki na służbę zdrowia mają osiągnąć 6% PKB, co w sposób wymierny poprawi jej sytuację. Przyjęto również wieloletni projekt `Wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli’. Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów otrzymają 750 mln zł.
  70. W maju 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC sprawców tych wypadków.
  71. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia
  72. Od stycznia 2007 roku obowiązuje przygotowana przez rząd ustawa o Ratownictwie Medycznym, korzystająca z doświadczeń zachodnich. Zakłada ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa (przeznaczono na ten cel 1,2 mld zł), upowszechnienie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w placówkach oświatowych i wprowadzenie instytucji ratownika jako wykwalifikowanej osoby, udzielającej pierwszej pomocy w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach ratowniczych.
  73. W marcu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację Prawo farmaceutyczne, regulującą jakość leków oraz ich dystrybucję, wprowadzającą ułatwienia do nabywania leków, określającą zasady nabywania leków przez Internet.
  74. Znowelizowana została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą wprowadzone zostały mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o wyeliminowanie nadużyć związanych z refundacją leków.
  75. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawił koncepcję `koszyka’ gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. `Koszyk’ umożliwi wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i kompleksowe rozwiązanie problemów płacowych w służbie zdrowia.
  76. W marcu 2007 roku rząd przedstawił wieloletni program `Polskie sztuczne serce’, którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy serca na okres od tygodnia do kilku miesięcy), średniookresowej wszczepialnej (wspomagającej pracę serca od miesiąca do kilku lat) oraz długookresowej wszczepialnej (przeznaczonej na nieograniczony czas trwania terapii). W Polsce na niewydolność serca choruje około miliona osób.
  77. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych’ przeznaczono 250 mln zł, natomiast w 2007 roku na ten cel przeznaczono już 272 mln zł. Program ten, przewidziany na dziesięć lat jest ukierunkowany na zakup nowoczesnego sprzętu do placówek onkologicznych oraz na działania profilaktyczne.
  Infrastruktura
  78. W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch lat oddano do użytku 214 kilometrów autostrad (do października 2005 roku Polska miała 470 kilometrów autostrad, co oznacza, że przez ostatnie dwa lata długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal 50%), 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W obecnym momencie w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.
  79. W styczniu 2007 roku parlament przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których powołanie przyspieszy budowę autostrad oraz dróg krajowych. Będą one również nadzorowały jakość dróg włączonych do europejskich korytarzy transportowych, oraz pomogą lepiej wykorzystywać środki unijne.
  80. Od kwietnia 2007 roku obowiązuje jazda na światłach mijania przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W 2006 roku doszło do 47 tys. wypadków drogowych w których zginęło około 5 tys. ludzi. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o ponad 3% natomiast liczba zabitych o 3,7%.
  81. W lutym 2007 roku przyjął projekt ustaw o osobach kierujących pojazdami, wprowadzających m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy mające na celu eliminację korupcji i wypaczeń.
  82. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzięki realizacji rządowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID udało się wyeliminować 92 niebezpieczne miejsca na drogach samorządowych.
  83. W maju 2007 roku rząd przyjął specjalny program określający zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy również sektor lotniczy uzyska wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości 346 mln euro.
  84. W kwietniu 2007 roku rząd przyjął `Strategię dla transportu kolejowego do 2013 roku’, która zakłada m.in. oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne do 2009 roku, przy pomocy udzielonej z budżetu państwa pożyczki w wysokości 1,8 mld zł, a następnie zostanie przekazana nieodpłatnie samorządom wojewódzkim.
  85. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przyspieszy i uprości procedury związane z budową i rozbudową linii kolejowych wraz z infrastrukturą.
  86. Dzięki zaaprobowanej przez rząd definicji budownictwa społecznego 7-proc. stawka VAT na sprzedaż i budowę mieszkań zostanie po 31 grudnia 2007 roku utrzymana. Niższy VAT będzie można również odliczyć w przypadku remontu części budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawką mogą być remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych niezależnie od wielkości zużytych materiałów.
  87. Od stycznia 2007 roku obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca praw lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.
  88. Dzięki obowiązującej od stycznia 2007 roku ustawie samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych, mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie kosztów budowy bądź adaptacji budynków na lokale socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel przewidziano ponad 2,5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych, oraz zorganizowanie około 20 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.
  Obszary wiejskie
  89. W budżecie państwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosły o ok. 10 mld zł. Na wniosek Polski do Komisji Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie wskazanych limitów.
  90. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła polski `Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013′, nad którym prace zostały rozpoczęte w grudniu 2005 roku. Budżet programu wynosi 17,2 mld euro, które zostaną przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspieranie różnego rodzaju działalności gospodarczej na wsi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.
  91. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku. W formie jednorazowych zasiłków przekazano 500 mln zł. Pomoc finansowa kierowana jest do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków w 2007 roku i skorzysta z niej około 74 tys. gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali 15,8 mln zł rekompensaty za straty poniesione w związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy w 2005 roku. W 2006 roku rozpoczęto też wdrażanie systemu dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
  92. W lutym 2007 roku, po wielu miesiącach negocjacji Ukraina zniosła zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na swoje terytorium. Nadal prowadzone są negocjacje związane z dopuszczeniem polskiego mięsa na rynek rosyjski, które są jednak o tyle trudniejsze, że u podstaw wprowadzonego zakazu stoją przesłanki polityczne a nie faktycznie sanitarne.
  93. Na wniosek polski wprowadzono również na terenie Unii Europejskiej cła antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, dzięki czemu tanie truskawki azjatyckie nie zaleją europejskiego rynku, co zagwarantuje na nim silną pozycję polskich producentów.
  94. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W pierwszej kolejności na chiński rynek trafią polskie produkty mleczarskie i drobiarskie.
  95. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz zniwelowane zostały bariery organizacyjne dzięki możliwości włączenia spółdzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiązujące od stycznia 2007 roku rozwiązania umożliwiają wykorzystanie majątku i kapitału ludzkiego, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Grupy producentów rolnych otrzymały specjalne przywileje m.in. zwolnienie z podatku od budowli wykorzystywanych do sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów.
  Edukacja
  96. W celu przeciwdziałaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom patologicznym realizowany jest program `Zero tolerancji’, którego kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.
  97. Poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkołach zapewnić ma również realizacja rządowego programu `Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach’, na który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zł, a którego realizacja potrwa do 2009 roku.
  98. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązują jednolite ubrania noszone w szkołach tzw. mundurki, mające niwelować wpływ różnic majątkowych pomiędzy uczniami, oraz utrudnić wniknięcie osób spoza szkoły na teren placówki (dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków). Wg sondażu przeprowadzonego w maju 2007 roku przez TNS OBOP aż 70% respondentów uznało ten projekt za właściwy.
  99. W budżecie na rok 2007 na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze przeznaczono 31,2 mld zł, podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 27,9 mld zł, co oznacza wzrost tych nakładów o około 12% w ciągu dwóch lat. Na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 28,2 mld zł podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 26,1 mld zł, co oznacza wzrost nakładów o 8% w ciągu dwóch lat.
  100. Znowelizowana Karta nauczyciela daje nauczycielom w wieku emerytalnym korzystanie ze świadczeń emerytalnych przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, w przypadku kiedy miejsce to pozostaje wolne.
  101. W maju 2007 roku znowelizowana została ustawa o systemie oświaty wprowadzając zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego znieważanie i nietykalności osobistej. Nauczyciele zostali objęci ochroną na zasadach określonych w Kodeksie karnym, co oznacza że czyny wyrządzone przeciwko nim będą ścigane z urzędu a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.
  102. Rząd realizuje program dofinansowania zakupu podręczników, przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Program na dofinansowanie podręczników obejmuje około 500 tys. uczniów, natomiast program na dofinansowanie mundurków obejmuje około miliona uczniów.
  Podsumowanie prac rządów Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego:
  W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Ministrów przyjęła m.in.: 380 projektów ustaw, 368 rozporządzeń, 447 uchwał, 611 dokumentów rządowych w tym programowo-analitycznych.

  A tak na zakończenie. PO jest jedynym rządem,który zanotowal spadek wykorzystania środków unijnych.

  Co mamy serwowane jako wady J.K ?
  1.To ,że nie ma żony i dzieci (może się skupić na dzialalności dla Polski ,miast walczyć o byt)
  2.Nie ma miszkania i konta w banku (nie kręcil lodów i nie zależy mu na bogactwach tego świata)
  3.Mieszka z matką (fak,jest malo nowoczesny,bo są domy starców.Tylko kto z was chcialby tam kiedyś trafić?A czcić ojca i matkę wystarczy wysylając kartkę raz do roku w Dzień Matki???)
  4.Ma kota (mieć psa jest ok,ale kotttt?)
  ===================
  od pb: skad jest ta lista osiagniec? kazda partia pisze o sobie w superlatywach; post jest przykladem oredowania stronniczego, zbywa konkurentow PiS jako niegodziwcow, pomija grzechy JK, zastepujac je cytatami z karykatur; gdzie np potepienie JK za przerwanie sledztwa ws Jedwabnego, co ma ogromne ujemne skutki na Narod i polska racje stanu?
  liczba ustaw itd o niczym nie swiadczy = w czyim interesie byly i jak wplynely na dobrobyt Polakow i polska racje stanu? potrzeba niezaleznej krytycznej oceny kazdego punktu; przyklady:
  – # 2: jakie osiagniecia w czyszczeniu sluzb skoro kompleks jot nie stracil dominacji w Polsce, a WSI z latwoscia odzyskalo wladze po 10 IV?
  – # 6: cytowanie CBOS narzedzia propagandy rzadowej jest niepowazne = gdzie rzeczywiste wskazniki?
  – # 19-20: linie wysokiego napiecia przez Polske m.in. do eksportu bezpiecznej dla zachodu energii atomowej produkowanej na wschodzie, emituja szkodliwe dla zdrowia promieniowanie elktromagnetyczne; protesty spoleczne nic nie wskoraly, rzad stanal po stronie wielkiej energetyki powiazanej z lobby atomowym, zignorowal patriotow z ambitnym programem energii odnawialnych;
  – # 61: becikowe to nie wynalazek PiS = czemu sobie przywlaszcza kredyt?
  – # 73: farmaceutyki przez internet = ulatwianie biznesu koncernom globalnej eugeniki;
  – # 68: rozszerzenie uniewaznien orzeczen wobec osob represjonowanych 1945-1956 na lata 1945-1989 = wielu przestepcow ubeckich zostalo w ten sposob wybielonych, ich potomkowie dostali paszporty polskie w Izraelu;
  – # 48: kolega-biznesman w kraju, nie len, oboje tyraja po kilkanascie godzin dziennie, nie zauwazyl zadnych kredytow ani poprawy ciezkiej dla malych biznesow sytuacji od lat, bez wzgl na partie u wladzy;
  z tej probki widze ze lista nie mowi calej prawdy, jest jak chwalenie sie wzrostem PKB itp = co ma wzrostprzecietnych plac do dobrobytu, jesli koszt zycia rosnie? gdzie sa wskazniki dobrobytu, znane w innych panstwach?
  wskazniki gospodarcze jak PKB rosna np gdy w wyniku przestepczosci rozwija sie policje i wieziennictwo, a skazenie srodowiska powoduje wzrost uslug zdrowotnych i rozbudowe sluzby zdrowia;
  ile z pozornych osiagniec rzad PiS zawdziecza owczesnej koniunkturze finansowo-ekonomicznej i poslizgom z kadencji innych partii?

  • jaga said

   I to są konkrety.

  • Więcej takich wpisów. Potrzeba konkretów. Dlatego cenię artykuły J. Bizonia, mimo że się nie wszystkim podobają.
   ================
   od pb: Bizon ANALIZUJE, a powyzsze to broszura propagandowa

   • Propaganda to jest ten blog a zwłaszcza to co na nim piszesz
    =============
    od pb: to latwo momentalnie rozstrzygnac = jakie jest zrodlo podsumowania osiagniec PiS?

  • prawda said

   do Szach,
   dla mnie osobiscie to co napisales nic nie znaczy, a to dlatego ze dnia 1 kwietnia twoja partia PiS i pozostale : psl, sld, po, glosowaly w sejmie za odebraniem nam POLAKOM NASZEJ SUWERENNOSCI.

   To tak jakby tobie ktos plunal w twarz ( nie gniewaj sie za to okreslenia) a ty bys sie otarl reka i powiedzial ze to tylko deszcz pada.

   Widze ze czesc osob piszacych tu na blogu nie rozumie, nie moze zalapac o co tu chodzi.

   Ci ludzie, te partie polityczne nas Polakow opluly, my Polacy dostalismy od nich kopniaka i dzisiaj niczego dobrego juz nie mozna sie po nich spodziewac.

   Dla mnie osobiscie sa to zdrajcy narodu Polskiego, nie wiem jak dla was.

   Z takimi juz czas sie rozstac i zawracac sobie nimi glowy.

   Czy to rozumiecie ? Zdrada jest zdrada.

  • pb napisał

   – # 48: kolega-biznesman w kraju, nie len, oboje tyraja po kilkanascie godzin dziennie, nie zauwazyl zadnych kredytow ani poprawy ciezkiej dla malych biznesow sytuacji od lat, bez wzgl na partie u wladzy;
   z tej probki widze ze lista nie mowi calej prawdy, jest jak chwalenie sie wzrostem PKB itp = co ma wzrostprzecietnych plac do dobrobytu, jesli koszt zycia rosnie? gdzie sa wskazniki dobrobytu, znane w innych panstwach?
   wskazniki gospodarcze jak PKB rosna np gdy w wyniku przestepczosci rozwija sie policje i wieziennictwo, a skazenie srodowiska powoduje wzrost uslug zdrowotnych i rozbudowe sluzby zdrowia;
   ile z pozornych osiagniec rzad PiS zawdziecza owczesnej koniunkturze finansowo-ekonomicznej i poslizgom dobrych rzeczyz poprzednich kadencji innych partii?

   Nie znam kolegi biznesmena ale znam wielu drobnych przedsiębiorców którzy własnie te lata oceniają jako super koniunktury. Po sobie wiem że nie było tak dobrych lat w sotatnim dwudziestoleciu. Skoro zajmuję się kandlem to znaczy że ludzie mieli pieniądze i kupowali. Jesli chodzi o kredyty to działając od 17 lat własnie w tych dwóch latach nie miałem żadnych problemów w kredytach. Takie lata chyba nie powrócą. Ale pb siedząc za granica zawsze wie lepiej jak jest w Polsce.
   ……………..
   $$ po co ten sarkazm, Bronku? czy odniesiesz sie do pozostalych punktow wymienionych przeze mnie?
   moj przyjaciel od lat szkolnych, wspomniany biznesman jest pracowity, zaradny i inteligentny, a wiedzie mu sie jak opisalem; chyba jasne ze to nie moja opinia tylko jego? on obserwuje podobny los u kolegow po fachu (antyki = wg niego miernik koninktury gospodarczej w Polsce i przyleglych Niemczech skad takze mial kiedys klientele); spedzam w polsce pare-kilka miesiecy od l. 1990-ych i duzo czasu w kanadzie poswiecam na sledzenie spraw polskich (nie z TV Polonia ani brukowcow sponsorowanych przez miejscowe polskie konsulaty), ze zrodel polskich patriotycznych, polonijnych i obcojezycznych co przyznasz daje szersza perspektywe; $$

   Pb nawet przyznaje że nastąpił wzrost dobrobytu bo na końcu pisze że to PIS zawdzęcza poślizgom dobrych rzeczy wykonanych przez poprzedników czyli SLD.
   ………….
   $$ nie wiem co nastapilo, bo nie mam wiarygodnych wskaznikow; jesli nie wyrazilem sie jasno, chodzi o ogolna zasade znana i przypominana w normalnych krajach w czasie rozliczen rzadow, ze jada na koniunkturze globalnej na ktora nie maja wplywu i podaja, jako swoje, osiagniecia uzyskane w swej kadencji dzieki poprzednikom = PiS nie jest w tym wyjatkiem i tylko naiwni przytaczaja partyjna propagande = powtazram, jakie zdrodlo powyzszej propagandy? w odroznieniu od ciebie nie jestem za ani przeciw jakiejs konkretenej partii czy kandydatowi, tylko ze znajomosci istniejacych obecnie systemow, nie tylko w Polsce, patrze wszystkim podejrzliwie na rece; $$

   Tak SLD jest najlepsze według pb.
   ………….
   $$ nie faworyzuje ZADNEGO kandydata, a kiedy mam rozsadne info za lub przeciw, to publikuje do oceny przez blogowiczow, bo sam juz nie nadazam; za takie insynuacje nalezy sie ban = o to prosisz? pokazuje to twoj stan unyslu a raczej emocji = wiemy ze jestes za PiS i JK a przeciw wszystkiemu innemu; blog natomiast nie jest za niczym a przeciw zaklamaniu, propagandzie, zmylkom i koltunstwu; w tym procesie prezentujemy wahlarz opinii i staramy sie je oceniac = nie jestes pomocny w tym procesie, mimo wielokrotnych prosb o obiektywizm dokumentowanie, pozbycie sie emocji i religionizmu; obecna wymiana jest nastepnym dowodem ze nie potrafisz = powtarzam: skad pochodzi zestaw zaslug PiS-u? $$

   mojej działalnosci gospodarczej na lata SLD przypadło aż 8 najchudszych lat. Ale co tam pb wie lepiej z zagranicy jak jest w Polsce. pb nie wie że te 2 lata rządó PIS to jedyny okres w dwudziestoleciu kiedy deficyt budżetowy był najmniejszy i dużo mniejszy niż zakłądano bo wyniki gospodarcze tak się poprawiły.
   …………..
   $$ cztelnicy wybacza ze sie powtorze: opinia przyjaciela biznesmena, ktorego zacytowalem; wskazniki gospodarcze si epoprawily i zycie osob u koryta i sprytnych biznesmenow, ale nie zauwazylem mniej zebrakow, wyciagaczy jedzenia ze smieci, bezdomnych itp a znajomi narzekali na sluzbe zdrowia i edukacje gorzej niz przed laty = powtarzam – masz wskazniki nie-ekonomiczne, spoza PiS-u? $$

   Panie pb poślizg tak ale poślizg na rok 2009 nastąpił i przypisujecie to jako sukces PO. Ale Panie pb. mówię Panu na rok 2010 poslizg już nie sięga i jest tragicznie. Spadki obrotów dochodza do 50%. Ale pb wie lepiej z zagranicy i pewnie uważa że po rządach PIS teraz poprawiło się bo jest rząd PO.
   ………….
   $$ a jednak emocje przycmily ci umysl = nigdzie nie twierdze ze rzad PO jest cacy; $$ po, pis, sld… wszystkie korzystaja z poslizgow i oglaszaja jako swe osiagniecia, to bylo sedno mej krytyki samoreklamy PiS-u = do czego zmierzasz? boisz sie PO bo jest zaprogramowana przez kompleks jot jedyna alternatywa obok PiS? chocby z tej przyczyny obie partie trza odrzucic; boje sie jakiejkolwiek partii, nawet patriotycznej jak samoobrona czy lpr, wybranej do wladzy w chorym systemie doglebnie zniewolonym przez kompleks jot; juz w czasie odsuwania tych wtedy patriotycznych partii od wladzy mowiono o stopniowym infiltrowaniu zeby nawet jak wyplyna mogly spelniac cele unych; dlatego przed 10 IV sugerowalem gremialny bojkot wyborow (jak slusznie pisze Hjk, poparty patriotyczna alternatywa dzialan i zgraniem calego narodu, o co jeszcze trudniej wobec przyspieszenia daty wyborow) $$

   Nie siejcie z zagranicy głupot Polakom w Polsce. Bo nawet nieprawdę da się wcisnąć ludziom jak się ją ciągle wciska. Takich mediów mamy pod dostatkiem które to robią i mówią nam codziennie jak Polska przeżywa dobrobyt staje się drugą Irlandią od TVN Polsatu po onet wp Interie Wybiórczą i inne. Tego już rozszerzać nie potrzeba oni sami dadzą rady. Natomiast potrzebujemy w Polsce ciągle środków przekazu które nie wstydzą się mówić prawdę. tego bardzo pilnie potrzebujemy. Dlatego prosimy jesli jesteście patriotami Polskimi to pomózcie nam jesli nie chcecie pomóc to przestancie się wysilać.
   ……………
   $$ wiemy wiecej od Krajowcow bo mamy alternartywne info z racji jezykow i otaczajacych nas niekoltunskich kultur, ktore pozwalaja na samodzielne myslenie, rozmaitosc opinii i racjonalne ucywilizowane debaty; podobnie ponizajaco potraktowales w ubr. moje info ze Watykan popiera lucyferianski judaizm w formie 7 praw Noego, ale musiales przyznac racje gdy przetlumaczyles googlem dokument watykanski; wiele lat zanim odezwali sie luminarze krajowi, intelektualisci-Polonusy (w tym wspolredagowane przez mnie ‚Info nirt’ i „Wir’ w Kanadzie) ostrzegali przed UE i referendum ws przystapienia do UE, antypolonizmem i roszczeniami zydowskimi i niemieckimi; ktory z autorow w RM, ND, czy TV Trwam mowil/pisal o kompleksie jot jako aglomeracji banksterow z rabinatem rabinicznym i ze wymieniani z palcem na ustach bilderbegi, iluminaty to ich podwladni? swiadomosc w Polsce jest tak niska i brak jest wspolpracy z Polonia m.in. dlatego ze sie poddaliscie wykalkulowanemu oczernianiu Polonii przez agenture; moje proby edukacji na polskich forach kilka lat temu zbywano identycznie: co on wie ten polonus (z malej litery); podobnie gdy staralem sie o prace w Polsce myslac o powrocie na stale: po co tu nam jakis zza granicy, co on wie, nie dorobil sie jeszcze?
   posiales zamet i podzialy na blogu grypa666 z pobudek religijnych (nieskazitelnosc Watykanu, Polak=katolik…), teraz dzielisz patriotow wg. miejsca zamieszkania, bo nie podzielaja twej opinii; zaiste, glebia intelektualna!
   wysilac sie nie przestajemy jak widzisz z mojego bloga (i to reka w reke z patriotami krajowymi), gdzie probujemy unikac emocjonalizmu i religionizmu na korzysc obiektywizmu dla wspolnej, ponadwyznaniowej polskiej racji stanu, czego i tobie zycze $$

   ================
   od pb: $$ wtrety powyzej

   • Zgnoiłeś szacha gnoisz mnie wciskając w nasze wpisy swoje pokrętne słowa. powiedz jak mój koment czy koment szacha teraz wygląda?? Od razu opluwasz jakimś fanatyzmem religijnym . Toż to styl Po którzy słuchaczy radia Maryja nazwali moherowymi beretami. Skoro jesteś bardziej wykształcony niż ja to powinieneś mieć zasób słów kulturalnych i takim słowami mnie pokonywać a ty używasz słów jak Andrzej Lepper. Tak od początku tego bloga traciłeś cennych współpracowników. Bo jak tylko zauważyłeś że są inteligentniejsi to czułeś zagrożenie i było oskarżanie ich. Ile to osób cennych dla zbudowania ruchu cywilizacji życia zostało już oskarżonych. Ostatnio Dakowski częsciowo już Ojciec Tadeusz Rydzyk także IN od dziś się zacznie nagonka na mnie to jest pewne bo Ty nie potrafisz nikomu ustąpić. Ty masz zawsze rację. Pamiętam jak w osobistych dyskusjach traktowałeś Polaków. Ty ta wątłą prawicę patriotyczną starasz się rozbijać a nie jednoczyć. Polska zawsze przegrywała jak był dzielona. Wygrywała tylko wtedy jak była zjednoczona. Dlatego odpowiedz dlaczego dzielisz?? dlaczego jątrzysz?? Dlaczego komentatorzy tacy jak Prawda mają na tym blogu fory?? dlaczego komentatorzy typu szach sa niemile widziani?? Dlatego że ich wpisy sa logiczne i mądre?? a taki Prawda pisze 20 razy to samo w stylu ble ble i jest dobrze. Dlaczego mi zabrałeś hasło do tego bloga?? Wiem dlaczego bo mieszkając u mnie poznałes mnie i wiedziałeś że mam patriotyczne poglądy i mogę być niewygodny.Bo zdarzyło się raz że poprawiłem jeden raz wpis usuwając obrazek szkalujący Jana Pawła II. Sprytnie potem zaplanowano jakieś zmiany na blogu i zmiane hasła ale mnie go nie dostarczono.

    od mg: proszę krytycznie przeczytać ten jeden swój wpis i zastanowić się czy Bogu taki ton się podoba? proszę jeszcze zastanowić się, co czuje drugi człowiek czytając te słowa – czy budują go, podnoszą, ubogacają, pomagają?
    ==========================
    od pb: jak fpisy wygladaja to pestka, ale co mowia! przy setkach komentow i mnostwie wazniejszych rzeczy do roboty najlatwiej wpisac sie pod komentem, a przy dluzszych – jako wtrety = nie plec bzdur, to nie bede sie wtracac = moj blog, ja ustalam reguly, jak sie nie podoba przecie nie musisz tu wchodzic
    ja ci nie zabralem praw admina = sam zrezygnowales, haslo nic sie nie zmienilo! kilka razy zapraszalem zebys sie wlaczyl, podziekowales z roznych przyczyn: robota ze swoim blogiem, moderator i poglady na forum nie nie po twej mysli, obowiazki domowe itp = sprobuj, moze moderowanie dobrze ci wyjdzie, zaczniesz szanowac rozsadek i opinie innych; co do JP2, myslalem ze sie pojednalismy…

   • Nie mogę tego czytać. Swiat nie jest biały i czarny, niebieski i czerwony, ale jest cała gama odcieni i kolorów!
    Także w PO i PiS są ludzie i ludziska. Problem w tym kto tym zawiaduje. Nie możemymieć żadnych ątpliwości co do kandydata, gdyż możemy się znów dać wgonić w ciemną uliczkę jak zrobiono to używając „Bolka”.
    Tu nie ma zmiłuj się, jesteśmy na krawędzi życia albo śmierci – „to be or not to be”. Międzynarodowe siły zła chcą depopulacji i musimy przeanalizować kto jest po której stronie. Nie było mnie w Polsce pomiędzy 87 i 2006 rokiem, tak więc nie wiedziałem kto i gdzie nabroił. Dopiero teraz analizuję dokumenty, takie jak p. Bizonia czy Szacha (owszem, byłem już tu za PiS i dobrze odbierałem ten okres, ale z programu PiS widzę, że pewne punkty to zdecydowanie NWO).
    Najlepiej dla nas byłoby mieć całkowicie nowego kandydata (Cejrowski?) ale to już nie wchodzi w rachubę więc musimy wybrać najmniejsze zło. Jeszcze nie wiem czy absencja wyborcza w czymś nam pomoże, tak myślałem, ale tu trzeba grać na zaoszczędzenie czasu – aby wygrać w wyborach parlamentarnych.

  • Janosik said

   A co powiecie na temat KOMORA ,który nie zna konstytucji,zamieszany w afery i wie jak płodzić dzieci posługuje się wikipedią ,pracę mg napisała żona przepisał teść tak piszą o nim.ŚMIECHU WARTE ha ha !!!

   • albun said

    ja powiem od siebie tylko tyle komora popierają same śmiecie i agenci którzy chcą aby polska była pod butem unych

 7. MIZIA+ said

  polska PARANOJA – NASTEPNA ODSŁONA – a w polsce nie mieli pola do po .pis .u

  PGN: PGNiG ma gaz w Pakistanie
  Poniedziałek, 24 maja (07:55)
  Pierwszy odwiert wykonany na pakistańskim obszarze objętym koncesją należącą do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa potwierdził, że występują tam ślady gazu – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

  http://biznes.interia.pl/gieldy/news/polski-potentat-znalazl-gaz-w-pakistanie,1482652

  • Wszyscy zapomnieli o polskich działkach nafowych w Brazylii. Należą do Ligi Morskiej. Mój znajomy jest prezesem na cały świat, uny nie wiedzą jak przejąć papiery Ligi, prowadzili procesy przez lata i gówno im wyszło – w Nowym Jorku dzielny kpt. Józef Łuczaj powygrywał sprawy i utrzymał Ligę w polskich rękach. Jeśli ktoś z patriotycznych adwokatow chce poznaćtemat bliżej to proszę do mnie napisać na monitorpolski@yahoo.com
   Dodam, że mam nosa na agentów.

  • CoZaSyf said

   A co robił ś.p.inz Stanczyk (z krakowskiej firmy) w Pakistanie,czyzby poszukiwał Osamy?

 8. Kier said

  http://www.szlachetnapaczka.pl/aktualnosci/action,get,id,423,t,SZLACHETNA-PACZKA-dla-powodzian.html

 9. ASM said

  pieknie w Polsce jest, co nie?
  Mozna pojsc do hipermakietow, i tam godziny spedzac na trupim mysleniu ludzkim. Wydawac kase i ogladac, ogladac i ogladac. Dla waszej swiadomosci, juz wkrotce w tychze hipermarkietach, ktore zniszczyly mala produkcje beda mialy prawo bytu tylko wielkie koncerny, male firmy zostana „zniszczone”. Tylko globalisci maja prawo bytu. A ludziska glupie niech napedzaja ten stan. Tragizm, ze ludzie sami niszcza swoj narod, ojczyzne.

  624 mld złotych długów Polski w ciągu 20 lat „wolności” Na 25 lecie będzie 1bln zł.
  I rozkradziony majatek. Ludzie to juz jest dramat.

  Juz nawet chca niszczyc przemysl zbrojeniowy. Kontrakty na kilkaset milionow zlotych, dane Polsce bedzie odebrane przez inne syjonistyczne narody. Miedzy innymi prusaki maja chrapke na wyeleminowane naszego przemyslu zbrojeniowego, co juz sie dzieje.

  Inna sprawa, sowieci chca uzalenic nas od energetyki i juz zlozyly propozycje wspolpracy na to by od nich kupowac energie atomowa.

  Ku…a, szok na kolkach. Jak co do czego dojdzie odetna nam wszystko. I obudzimy sie z glowa w nocniku. W chwili kryzysu np. wojennego znikniemy z mapy w jednej chwili. Juz dzis nas jest zaledwie 37mil. A tak na serio to jest duzo mniej, tylko tych danych nam sie nie podaje. 37mil! czy to rozumiecie, tak bylo z 30lat temu i ciagle stoimi w miejscu. 30lat temu taka Hiszpania miala tyle co my w tedy i teraz. W tej chwili Hiszpania ma grubo ponad 44mil mieszkancow. Polska jest zagrozona i to powaznie w kazdym wzgledzie.

  Pozdrawiam.

  • szach said

   bezrobocie rośnie,to z czego będziesz lożyl na dzieci? Jedyną możliwością zarobku staje się niewolnicza praca ,w świątek,piątek i niedzielę, dla wlaściciela hipermarketu ( i to tylko dopóki jesteś mlody,piękny i dyspozycyjny).A wychowywać trzeba co najmniej 20 lat.

   • ASM said

    racja, i chcialbym dodac jeszcze ze pracujac w hipermarkietu na kasach to tak ponizaja iz w pamperach siedziec trzeba. ludzie powinni pojkotowac te hipermarkiety. Dlaczego tak jest we wschodnich karajach europejskich, a stara Unia inaczej funkconuje, w UK nie pozwala sie budowac wielkich hipermarkietow, a jak juz to z dala od miast. Dzieki temu male sklepiki i prdoucenci sie maja bardzo dobrze.

    Na przykladzie Polski, wydac bialo na czarnym, ze jestesmy niewolnikami w obcych rekach: prusaki tu dominuja.

  • MIZIA+ said

   ODKOP MOJE POSTY Z POMIEDZY 10 A 22 – TAM WSZYSTKO MASZ CO W TWOIM POŚCIE .

   ps. g… im zrobicie SPRAWA W POLSCE JEST ZAMKNIETA DEFINITYWNIE – nawet jakbyś wyciagną 100 osób które by sie przyznały – NIE BEDZIE TO BRANE POD UWAGĘ

   ROZUMIESZ – KONIEC KROPKA –

  • jaga said

   A jaki był cel dobicia przeżyłych??

  • szach said

   Rozumując logicznie w konfrontacji z historią ,pytam,czy to możliwe ,że to może być robota slub polskich(?) i rosyjskich(?)

   1. świat milczy (nie chcą drażnić Rosji,bo mają tam swoje interesy).Kto przybyl na pogrzeb prezydenta?
   Gdzie experci NATO-wszak zginąl gen Gągor-,gdzie czlonkowie komisji do zbadania przyczyn lub obserwatorzy ze strony naszch „sojuszników” z UE ?

   2.Gdzie czarne skrzynki(wlasność Polski) i resztki samolotu?

   3.Skąd sprzeczne dane o ilości ocalalych (3 osoby) i o godzinie katastrofy…

   4.Polski rząd nie robi nic w kwestii wyjaśnienia(wiedzą ,że ktoś panuje nad tym,by prawda nie ujrzala światla dziennego?-to wyklucza tezę,że to sami „Polacy” . Skąd Komorowski wiedzial rok wcześniej,że prezydent będzie przed wyborami gdzieś lecial i wszystko się zmieni?

   5.Budowanie bloku Środkowo-europejskiego przez L.Kaczyńskiego bylo nie na rękę zwlaszcza Rosji .Gruzji mu z pewnością nie zapomniano.

   6.Historia uczy,że na pomoc zachodu ani USA , Polska liczyć nie powinna.(patrz II wojna św.,tarcza antyrakietowa…).Rosja wie o tym świetnie, tylko my jakoś zapominamy.

   7. Gdyby w samolocie byl jeszcze J.Kaczyński, to pokażcie mi konkurenta dla Komorowskiego ? To by bylo dorżnięcie watachy.

   8.W wywiadzie L.Kaczyński powiedzial coś takiego:nie bal się lecieć do Gruzji,bo na pokladzie samolotu byl R.Sikorski. Mądremu dość.
   L.Kaczyński pytal też nie na darmo Tuska, o to,czym dla niego jest Polskość.Ludzie nie zrozumieli .

   Nikt taki nie lecial do Smoleńska

   9. Świetne alibi jakie Rosja sobie zapewnila (kto przy zdrowych zmyslach podejrzewa Rosję o chęć naglośnienia Katynia?).

   10.Dlaczego od początku wykluczano możliwość zamachu (podczas gdy wszystkie inne wydarzenia w Rosji od razu byly zamachami Czeczeńców) ?

   11.Uścisk Putin-Tusk.

   12.Jak świat światem ,ani Niemiec,ani Rus ,nie byl Polakowi bratem.

   13.Dlaczego wszelkie podejrzenia pod adresem Rosji są uznawane za rusofobię? Chyba jest rzeczą normalną,że jak w moim domu upadający obraz zabije sąsiada,to najpierw policja będzie się mnie przyglądać.Nikt z góry mnie nie rozgrzeszy,że jestem niewinna,bo to u mnie w domu się stalo.
   A może to raczej dowód,że chcieli mieć kontrolę nad ustalaniem przyczyn,bo u siebie,oni dyktują warunki?

   14.Jeśli to tylko i wylącznie Dopust Boży, to co ten znak oznacza dla nas? Czy mądry Polak po szkodzie i ujrzawszy manipulacje mediów,stanie się mądrzejszy? Bóg z największego zla umie wyprowadzić dobro. Szatański plan się nie udal w pelni,bo przeznaczony na śmierć J.Kaczyński żyje. Mamy 2 szansę. Szturm modlitewny do nieba trwa i to dobry owoc tragedii. M.innymi dzięki Radiu Maryja,tysiące ludzi modli się za Polskę w nieustannym różańcu. Ja sama już od dluższego czasu(jeszcze przed Smoleńskiem),podobnie jak moja znajoma,(bez konsultacji ze sobą)odpowiedzialyśmy na natchnienie Ducha Św. podejmując codzienną modlitwę do Św.Michala Archaniola w intencji Polski.Nie piszę tego,by zaskarbiać sobie czyjekolwiek uznanie,lecz by pokazać,że Bóg żyje i dziala, i chce naszego dobra.

   • Dlaczego starannie omijacie scenariusz gruziński i „Pola Laska”. Toż to są kluczowe przesłanki na to że zleceniodawcami byli Illuminaci, czyli „uny”. Nie znaczy to, że w Rosji nie mają swoich, wręcz przeciwnie. Nawet premier może być na „etacie”

  • albun said

   że te markety istnieją to małe piwo ale kto odpowiada za to że są zwolnione z podatku od 20 lat? przecież to są miliardy wywiezione z polski bezpowrotnie

  • Hipermakety to komunistyczny zamach na wolność i suwerenność Polski. Toż to jest monopol! Stosowali dumping, wyeliminowali konkurencję, zaprzęgli korupcje do swoich celów – podpisanie jednej ustawy kosztowało unych w latach 90-tych 5,000 dolców! Teraz to pewnie są miliony. Tych co głosowali za antypolskimi ustwami powinno się rozliczyć, nie chcę pisać jak. Ale warto ich wypunktować jak to zrobił p. Bizoń z innymi sprawami. Te informacje nie mogą zginąć, wierzę że przyjdą inne czasy. Zobaczcie – jedna powódź może zmienić kształt polityczny Polski, czuję że wiele znienawidzonych głów poleci – jak ludzie tylko dojda do siebie. Nawet w kontrolowanych wiadomościach wyszła niekompetencja i draństwo władzy.

 10. MIZIA+ said

  uwaga uwaga – RZĄD DONALDA TUSKA ZAKONCZYŁ GORĄCZKOWE PRACE ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM OFIAROM POWODZI POMOCY – PRZYJETE DO REALIZACJI ZOSTAŁO ROZWIAZANIE BRYTYJSKIE – WSZYSCY POSZKODOWANI BĘDĄ INFORMOWANI PRZEZ SAMORZĄDY LOKALNE JAK REALIZOWAĆ TEN PLAN

  w ten sposób premier wybrnie obronna reka z obietnicy wypłaty 6000 zł dla każdego dotknietego klęska powodzi

  KAŻDY POSZKODOWANY ZAMIAST 6000 ZŁ OTRZYMA W FORMIE ULOTKI OPIS W/W METODY SAMOPOMOCY

  http://biznes.onet.pl/wolny-i-beztroski-czy-da-sie-zyc-bez-pieniedzy,18577,3227166,1,news-detal

  • ASM said

   popaprane myslenie, rzad pomoze? a jesli tak to na ile?
   Tu w UK, polonia zbiera pieniadze. I z jednego kosciola, z tacy przeznaczonej z mszy swietych beda duze sumy, nikt nie jest obojetny na ten tragiczny „potop” I ja osobiscie wpomoge. Tak wiec pieniadze beda wyslane na karytas. I wierzcie mi, ze najwieksza pomoc czlowiek zwykly drugiemuy czyni, a nie politycy i rzadasy!!!

   Gdyby nie pomoc drugiego szargo obywatela gowno by sie zdala pomoc rzadowa! Te dziady zablysnac chca przed wyborami! Jesli zniszczyli dorobek nasz, to jakim codem chca nam teraz dobre serce okazac! Masonici i illuminaci, globalisci i niszczyciele chrzescijanskiej wiary! Bog niech ma was w swej opiece.

  • szach said

   w naszych kościolach też zbiórki trwają i ludzie hojnie otwierają serca i portfele. Wczoraj nawet za mala puszka byla w kościele ,w którym bylam ,bo ofiary się nie chcialy zmieścić. Potrzeby jednak ogromne.Jalmużna to obok modlitwy i postu- cnota boska.

   • CoZaSyf said

    Puśc pomocowego esmsa(+podatek vat)przeslij kase(+opłata banku,potem utrzymaj wolontariusza…)do kitu z taką organizacją!Już wiele razy widzielismy takie pomaganie!Może warto pomyslec o innej,uczciwej formie pomocy(nie wierzę w dobre intencje tychze zbiórek)

   • szach said

    chodzi o zbiórki na caritas,a nie jakieś sępy.Zawsze spieszą z pomocą potrzebującym i mają struktury w postaci wolontariuszy w każdej parafii,a miejscowi wiedzą najlepiej o potrzebach na swoim terenie.
    =================
    od pb: Caritas dal sie wykorzystac do szmuglu broni (b. NRD-owskiej!) dla terrorystow albanskich przeciw Serbom = google „Vatican’s Caritas Smuggled Weapons to Albanian Muslim KLA”

   • szach said

    pb. Potrafisz to udowodnić,czy jako „badacz” cytujesz wypociny ateisty internauty ? To się nazywa OSZCZERSTWO-jeśli wiesz co to slowo znaczy.Ja mam zaufanie do Caritasu ,z czystym sumieniem wspieram tą organiację i Twoje insynuacje na mnie nie dzialają .Czyim agentem jesteś? Może unych? Obrzydzanie wszystkiego co Polskie i piękne ,oskarżanie Watykanu,JPII, zniechęcanie do udzialu w wyborach,rzucanie podejrzeń na J.Kaczyńskiego, potępianie wszelkich domyslów o udziale slużb Rosji w katastrofie w Smoleńsku jako niedopuszczalne (rusofil się znalazl !), itp.dzialania dają do myślenia. Drogi Piotrze,poznaleś wycinek historii i to jest prawda, ale tylko Twoja.

    od mg: nic tylko ataki, szkoda czasu
    =================
    od pb:
    ad „wypociny ateisty”, w artykule Andy Wilcoxsona, sumiennego badacza Balkanow sadzac takze z innych jego prac, sa takie oto zrodla ws Caritasu:
    – Blaskic ICTY Trial Transcript (proces Blaskicia przed trybunalem w Hadze)
    – Agence France Presse
    – Deutsche Presse-Agentur
    – Scotland on Sunday
    Wilcoxson przypomina czyny Caritasu z II wojny swiatowej na Balkanach, tlumacze specjalnie dla ciebie:
    „Caritas to stara, dobrze znana rzymskokatolicka organizacja charytatywna z bazą w Watykanie. Ma oddziały na całym świecie i działa na Bałkanach od jakiegoś już czasu. Niniejszy artykł odpowie na pytanie: Czy Caritas jest naprawdę organizacją humanitarną, czy może angażuje się w bardziej kryminalną dzialalność, np. przemyt broni? […]
    Krótka historia Caritasu na Bałkanach
    W 1934 r. katolicki abp Chorwacji Alojzije Stepinac założył chorwacki oddział Caritasu. [1] Stepinaca nazwano „świętym patronem ludobójstwa” z powodu roli, jaką odegrał w ludobójstwie popełnionym przez chorwacki reżim faszystowski podczas II wojny światowej. [2] Podczas wojny, Caritas działał w chorwackich obozach koncentracyjnych. Organizacja miała za zadanie na siłę przechrzcić i konwertować prawosławnych na katolików. [3] […]
    [1] Press Office of the Croatian Conference of Bishops – Catholic Press Agency IKA-Zagreb; http://www.pope.hr/katolicka_crkva_u…j_caritas.html
    [2] „The Patron Saint of Genocide: Archbishop Stepinac and the Independent State of Croatia” by Bill Stouffer;
    http://www.pavelicpapers.com/features/essays/psg.html
    [3] „The Vatican’s Holocaust,” by Avro Manhattan […]”;

    ad „oszczerstwo”, wyostrzylem sie i blog na tropienie ich dzieki m.in. fanatycznym wpisom takim jak twoj;

    ad „zaufanie do Caritasu”, jesli ktos wie cos wiecej niz ty i probuje ci dac info dla twego dobra, to nie opluwaj go; nt. judaizacji przez Watykan via 7 praw Noego tez wieszales na mnie psy az sobie sam poczytales dokumenty Watykanu;

    ad „czyste sumienie”, zbyt czesto z innymi osobami tutaj mylicie z atakiem na siebie, krytyke zawodnych autorytetow, w ktorych szukacie oparcia zamiast w Chrystusie;

    ad „agenci”, mam nadzieje ze jestem agentem Prawdy, bo jak wiesz cenie ja ponad nawet przyjaznie, np z Bronkiem;

    ad „oskarzanie”, jest poparte dowodami, jak sama sie przekonalas z 7 prawami Noego, czy udokumentowanymi artykulami tutaj np. piora duchownego katolickiego nt. korupcji Watykanu przez masonerie;

    ad „zniechecanie do udzialu w wyborach”, odradzam bezmyslnie glosowac za wskazaniami kompleksu jot, na co niestety ty i podobni sie piszecie, emocjonalnie gromiac krytykow;

    ad „podejrzenia na JK”, publikuje udokumentowane zarzuty, za komenty na forum nie odpowiadam;

    ad „obrzydzanie”, jak widzisz tu i z kampanii antyscypionkowej brne przez polskie bloto za wlasna cene materialna, fizyczna i psychiczna, bo was kocham, Rodacy = kuracja nie zawsze jest przyjemna;

    ad „rusofilia Beina” — w czym ja widzisz? na blogach grypa666 i potrbein masz artykuly „rusofilskie” i „rusofobiczne”? nie znam forow z taka roznorodnoscia opinii przy zachowaniu zdrowego rozsadku = czego i tobie zycze;

    a teraz do sedna = masz kontr-argumenty do Wilcoxona, czy slepo jak na wybory pojdziesz do Caritasu z datkami na powodzian?

   • VIVIEN said

    CARITAS TO SEPY !
    ================
    od pb: to jest oszczerstwo, bo bez uzasadnienia

   • szach said

    p.b.Czemu to moje komentarze usuwasz? Przedstaw argumenty. Insynuujesz na podstawie wpisów internautów,dyskredytując Caritas,bo pewnie kole w oczy,jak pożyteczna to instytucja,no to trzeba zdyskredytować,coś zasugerować podejrzanego…Nie wysilaj się,usuwając moje wpisy.Ten jest ostatni. AntyPolaków nie ma wśród moich przyjaciól,więc żegnam. Widać Twoje dzialanie na szkodę Polski,rusofilię i wmawianie ludziom istnienie jakichś niezidentyfikowanych unych,co to im przypisać można wszelkie zlo tego świata. I dziwię się ludziom,że jak Kaczyński mówil o Grupie Trzymającej Wladzę (a wiedzial co mówil) to pukali się w czolo, a uwierzyli nieznanemu P.B.,który im mówi o unych, odpowiedzialnych za cale zlo tego świata. Tak,masz rację, jeśli uni to zle duchy namawiające ludzi do grzechu /,ale te się pokonuje modlitwą,postem,jalmużną (np.wspomagając za pośrednictwem Caritasu powodzian) i POKORĄ/,to rzeczywiście istnieją.
    Miliony ludzi w Polsce ma do Caritasu zaufanie,podobnie jak ja i wie,że ten grosz,który ludzie z serca ofiarowują dla potrzebujących,do takich wlaśnie trafi.Udowodnili to przez lata czynnej slużby dla dobra najbiedniejszych.
    Więc daruj sobie insynuacje.

    od mg: proszę przeczytać ten swój wpis i zobaczyć ile w nim osądzania…
    =====================
    od pb: myslisz ze nie mam nic lepszego tylko czekac na twe cenne fpisy zeby je kasowac? usunal moderator, ja przywrocilem zeby inni zobaczyli jak fanatyzm i emocje na umysl wplynac moga:
    https://grypa666.wordpress.com/2010/05/24/45-zasad-zniewalania/#comment-61629
    nie wiem co mowil Kaczynski, ale wiem ze Bein nazwal „grupe” po imieniu i rozglosil po angielsku i polsku w referatach naukowych i licznych artykulach, listach otwartych, rozwijajac prace wiodacych analitykow tej kwestii, jak Bjerknes, Eggert, Mearsheimer, Walt, Petras…; wiekszosc tych prac masz na prawym marginesie bloga = z ktorym zdaniem ktorej pracy polemizujesz?
    poza slepa wiara w narzucone autorytety, jaki masz dorobek, zeby kwestionowac moj?

   • Stanę w obronie Piotra Beina. To Piotr Bein, a nie ty ani kto inny pokazał swoją buzię mówiąc elicie światowej – „nie damy się”. I wierzę, że czas pokaże kto miał rację, choć modlę się żeby to nie był Piotr Bein.
    A o rusofilstwie czy rusofobii można mówić podając jakieś argumenty. Proszę o argumenty. Co? Że uważa, że to nie Rosjanie dokonali mordu w Katyniu czy zamachu na prezydencki samolot? Toż to jego prawo tak myśleć i analizować.
    Co mi się nie podoba to wtrącanie swoich komentarzy w treść postów blogowiczów.

   • PODSUMOWANIE „DYSKUSJI”:

   • szach said

    P.B.
    Przeczytaj tak na zimno tekst ,który raczyleś przetlumaczyć.(w sieci same wypociny blogowiczów)
    Oto ten język „naukowy”-cytuję- baza w Watykanie-,
    -święty patron ludobójstwa-,
    Podczas wojny, Caritas działał w chorwackich obozach koncentracyjnych. Organizacja miała za zadanie na siłę przechrzcić i konwertować prawosławnych na katolików.-

    A kim jest ten altorytet naukowy,na który się powolujesz ? Oczywiście fan Miloszewicza,jedynego „sprawiedliwego” przywódcy na Balkanach. Zalożyciel Komitetu Obrony Miloszevicia .

    Co tam,że Caritas niesie rzeczywistą pomoc .
    Kim byl zalożyciel chorwackiej caritas,wymieniony przez Ciebie ” święty patron ludobójstwa” Alojzije Stiepanac?
    Chorwacki hierarcha starał się w miarę swoich możliwości ratować prześladowanych bez względu na ich przekonania religijne. Z pomocą Watykanu

    uratował ponad pół tysiąca Serbów i Żydów

    z mieszanych małżeństw. Wystarał się o ułaskawienie wielu Chorwatów skazanych z powodów politycznych na karę śmierci. Ukrył w majątkach kościelnych 60 pensjonariuszy żydowskiego domu starców, którzy dzięki temu przeżyli wojnę.
    Z jego polecenia Caritas zapewniła schronienie ponad tysiącowi serbskich dzieci osieroconych w wyniku ustaszowskich „czystek”. Stepinac zaangażował się także w ratowanie życia prześladowanych duchownych prawosławnych, żydowskiego rabina i grupy słoweńskich księży katolickich. Za ratowanie Żydów Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie rozważał możliwość przyznania kardynałowi wyróżnienia „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

    By ratować zagrożonych, Stepinac zgadzał się na przyjmowanie przez prawosławnych Serbów chrztu katolickiego. Po wojnie postawę tę ostro krytykowali serbscy komuniści, traktując tzw. „przechrzczanie” za jeden z poważniejszych zarzutów pod jego adresem.
    Alojzije Stepinac był człowiekiem niezwykłej odwagi, niezłomnej konsekwencji i niezachwianej wiary. Odrzucał nazizm i komunizm, z nieufnością odnosił się do zachodnich demokracji,

    był nieprzejednanym wrogiem masonerii

    (w dzienniku pod datą 5 listopada 1940 zapisał: „Jeśli zwyciężą Niemcy, zapanuje okrutny terror i dokona się zagłada małych narodów. Jeśli zwycięży Anglia, przy władzy pozostaną masoni, Żydzi, a zatem królować będą w naszych krajach nieobyczajność i korupcja. Jeśli zwycięży ZSRR, wówczas diabeł zdobędzie włądzę nad światem i piekło”)

    I gdzie ta PRAWDA? Czyją prawdę nam wciskasz?
    Żeby zaslużyć na beatyfikację w KK ,trzeba być osobą niezwyklą i taką byl z pewnością biskup Stepinac.A ilu ludzi Ty uratowaleś,że plujesz na bohaterów? Kto powtarza oszczerstwa unych?

    Tak,żebyś wiedzial-mam zaufanie do Caritas i daję datki,kupuję świece bożonarodzeniowe,chlebki wielkanocne,wspieram zbiórki.Jestem katoliczką i nie pozwolę byle komu pluć bezkarnie na mój Kościól i Jego namiestników.
    Chcesz wiedzieć co robi Caritas-internet jest pelen ,a czyny świadczą o tej organizacji.A kto tu posluguje się nierzetelnymi danymi ,wystarczy przeczytać zamieszczony przez Ciebie urywek.Skąd ja ten język znam???
    ========================
    od pb: Podane zrodla to wg ciebie fanowie Miloszewicza? Gdy np Manhattan pisal swa ksiazke nt. udzial Watykanu i franciszkanow w ludobojstwie chorwackich ustaszy na Serbach i innych, w tym Zydach, jeszcze nie istnial Miloszewic-polityk. Jesli natomiast masz na mysli Wilcoxsona, ktory opracowal artykul na podstawie podanych zrodel, to dlaczego „Zalożyciel Komitetu Obrony Miloszevicia” to wg ciebie dran? Myslalem ze blog Krolowa Pokoju i grupa tam skupiona walcza z NWO, jak robily to komitety obrony Miloszewicia zanim nwo-owcy zamordowali go w wiezieniu trybunalu w Hadze. Cieszy mnie ze komus ufasz, tylko czy rozumnie? Zrodla Wilcoxsona moga sie mylic, podaj wiec zrodla swoich informacji.

   • Taka Tam... said

    o stepinacu z wikipedii, tylko nie mow ze wikipedia jest antykatolicka. nie chce mi sie sprawdzac linkow i wiarygodnosci ale nawet jesli 50% z tego jest prawda to i tak wystarczy by osadzic. po prostu trza pojac ze swiat nie jest zbudowany tylko z bialego i czarnego, sa szare strefy. zle moce probujace korumpowac dobro itd. walka trwa.

    zobacz jakim jezykiem milosci stepinac sie poslugiwal, po prostu sie chlop zachlysnal urokiem czystego religijnie panstwa, a jak zauwazyl ze to jendak zle (czytaj: zaczelo sie mu robic goraco tu i owdzie) tak dreczyc Serbow to zaczal sie sprzeciwiac. polecam coniektorym pouczyc sie troche historii i pojac wreszcie ze zlo stara sie zniszczyc rowniez kosciol podrzucajac mu watpliwej moralnosci jednostki w szeregi. z tym trzeba walczyc a nie isc w zaparte ze nic sie nie dzieje. taka postawa jest szkodliwa dla kosciola.

    Poparcie dla NDH [edytuj]

    28 marca 1941 roku Stepinac zanotował w swoim dzienniku: „Chorwaci i Serbowie to dwa światy, jak biegun północny i południowy. Nigdy nie będą w stanie żyć razem, chyba że za sprawą boskiego cudu”. O prawosławiu pisał, że nie ma w nim „ani moralności, ani zasad, ani prawdy, ani sprawiedliwości, ani uczciwości” [1]. 6 kwietnia 1941 roku państwa Osi zaatakowały Jugosławię, która skapitulowała po dwunastu dniach walk. Stepinac poparł utworzone przez ustaszów Niepodległe Państwo Chorwackie, zależne od Niemiec i Włoch. Nowy reżim, na czele którego stał poglavnik Ante Pavelić, deklarował wierność religii katolickiej[2] i prowadził politykę eksterminacji mniejszości w celu stworzenia państwa jednolitego religijnie. Minister religii Mile Budak oświadczył: „Jedną trzecią Serbów zabijemy, jedną trzecią wypędzimy, jedną trzecią nawrócimy na katolicyzm” [3][4] 16 kwietnia 1941 roku Stepinac złożył wizytę Paveliciowi, zapisując po niej w dzienniku, że nowy przywódca „nie będzie tolerował cerkwi prawosławnej”. Na tej podstawie arcybiskup ocenił, że poglavnik jest „szczerym katolikiem”[5]. 28 kwietnia w kościołach odczytano list Stepinaca, wzywający księży i wiernych do poparcia nowej władzy. Kiedy 26 czerwca Pavelić spotkał się z chorwackim episkopatem, Stepinac obiecał mu „oddaną i wierną współpracę dla jak najbardziej promiennej przyszłości naszej ojczyzny”[6]. Równie lojalnej współpracy z ustaszami Stepinac wymagał od episkopatu[7]; nakazał też uroczyste świętowanie rocznicy proklamowania Niepodległego Państwa Chorwackiego i dnia urodzin Pavelicia[8].

    http://pl.wikipedia.org/wiki/Alojzije_Stepinac

  • Buka said

   Skoro nasz umiłowany rząd umywa ręce,to moim zdaniem ludzie ze WSZYSTKICH poszkodowanych powodzią terenów powinni zjednoczyć swe siły,zawiązać swego rodzaju wspólnotę i walczyć o swoje,zgodnie z zasadą „w kupie siła”.Dodatkowo powinni zobligować każdą władzę do realizacji ogólnopolskiego planu budowy zbiorników,wałów itp i cały czas monitorować działalność w tym zakresie,nie odpuszczając na milimetr.A społeczeństwo powinno ich mocno w tych działaniach popierać.A czy ktoś pamięta niejaki „Program Wisła”? http://www.zeglugawislana.pl/PL/index.php?p=ciekawostki&id=20

 11. Mars said

  Z głupotą się nie dyskutuje, przed głupotą trzeba się bronić .

  Wczoraj przejeżdżając przez Śląsk widziałem że na niebie taką ilość chemistrali, że to się w głowie nie mieści . To nie były 3 czy 4 ale prawie 3,4 razy tyle .Takiej ilości jeszcze nigdy wcześniej nie widziałem . Uny dopieli swego i uśpili ludzką czujność . Niszczenie trwa . Jesteśmy niewolnikami we własnym kraju, bezrobocie jest maskaryczne ale z pomocą idzie oczywiście sieć restauracji McDonald’s która chce otworzyć w Polsce nowe punkty sprzedaży tworząc w ten sposób nowe miejsca(czyt.kołchozy) pracy…Super już widzę te rzesze młodych wykształconych ludzi uwijających się na kuchni i za ladą za najniższa krajową…
  O take Polske walczyliśmy czyli:

  „Dajmy ludziom śmietnik, niech jedzą śmietnik i niech będą śmietnikiem ”

  Wizerunek Polski za granicą-media puszczają filmy dokumentalne o Polsce gdzie pokazuje się zabite dechami wsie z koniem jako jedynym środkiem lokomocji . Normą jest ośmieszanie w mediach Polaków-potwierdzone przez wielu znajomych żyjących za granicą . Sprzyja też temu nasza własna Polska mentalność . Wielu młodych ludzi po studiach deklaruje teraz chęć wyjazdu za granicę, nie zdając sobie sprawy z tego że 90% z nich i na zachodzie i tutaj po powrocie będzie dalej nikim w państwie którego już może nie być .

  Róbcie tak dalej ale przyjdą czasy że po powrocie tutaj będziecie na kolanach całować tą polską ziemię !

  Ręce opadają…

  • zenobiusz said

   Czemu deszcze na mapie padają liniowo (niebieskie linie pod różnym kontem,przecież tak nie wyglądają fronty atmosferyczne.Z tej mapki można naprawdę dużo wycisnąć.

   • Mars said

    Bardzo słuszna uwaga . Chociaż w mediach już zdążyli zwalić winę za tą powódź na wulkan, który w sumie słabnie ale za to budzi się ten drugi … O smugach cisza .

   • krzysiek said

    dziś budzię się, słonecznie, dosłownie otwieram jedno oko – smuga, drugie – krzyż. 4h później już pełne wody chmury (wrocław)

    podobnie jak na tym jpg pan pogodynka w usa pokazuje chmury których skład określa skrawkami przeciwradarowymi z samolotów militarnych; taki obraz może dawać również pył baru czy aluminium
    http://www.youtube.com/watch?v=XS8ahQgy5hM

   • MIZIA+ said

    TE NIEBIESKIE LINIE PROSTE TO SĄ ZAKŁUCENIA Z INNYCH NADAJNIKÓW – A NIE FRONTY ATMOSFERYCZNE

    nie należy na nie zwracać uwagi

   • Też tak myślę, że to ma coś wspólnego z pomiarem. Jeśli animujesz mapkę na oryginalnej stronie to linie pojawiają się na co niektórych klatkach, a nie są stałe.

  • Zapsa said

   To że ludzie po studiach planuja wyjechać nie powinno dziwić: przez lata ściemniano im,jaką to świetną i super płatną robotę dostaną z tytułem mgr,a tu okazuje się że to było tylko po to, by uczelnie sobie zarabiały dalej kokosy.

   Nie można potępiać ludzi za to, że chcą żyć normalnie (a nie od 1go do 1go) i wyjeżdżają. Mają dzieci, marzą chociaż o m-niu na właśność(bez kredytów), więc ocenianie ich negatywnie jest dziwaczne.

   • Mars said

    Owszem, potępiać ich za to , że chcą żyć normalnie, jak na wykształconych ludzi przystało-ok, nie można, ale postawę roszczeniową po powrocie tutaj już z lekka potępić można a może nawet trzeba za odwracanie się d..pą od od kraju .

   • Zapsa said

    Postawę roszczeniową? Jakieś konkrety?

    Z moich obserwacji wynika,że większość nie dość że wraca, to jeszcze przywozi do Polski pieniądze, które w Polsce inwestuje, np. kupuje m-nie, buduje dom, potem otwiera firmę – tak więc chyba wnosi coś do gospodarki. Ale wiadomo, znam część, a nie wszystkich.

   • Mars said

    No to to jest właśnie ta część ludzi(którą znasz) o której mówisz- Ci akurat są obrotni i zasilają gospodarkę . Za to reszta(większość) zasila…co?

   • CoZaSyf said

    Dzis kolejny raz,przekonałam sie,że nie warto nikomu otwierac oczu a tym bardziej KSZTAŁCONYM młodym ślepcom. (mam nadzieję,ze są w mniejszosci!?)Napisałam na miejskim forum i proszę jaki odzew-paranoik,zwolennik teorii spiskowych czy nadaje się do leczenia?
    ===============
    od pb: trza dojsc czy pisza dyzurni czy wyprana publika; jesli ci pierwsi, to jest nadzieja na naprawe publiki

   • Mars said

    No żadna to nowość:) W środowiskach studenckich też jest czystka, wybrane totalnie mózgi . To co dzieje się naprawdę takich ludzi nie interesuje, choć trzeba przyznać niewielka część z nich(ci ambitniejsi) po zarobieniu trochę euro wracają i coś tu próbują działać i to pochłania ich 80-90% czasu, więc nie mają ani większej motywacji ani czasu aby analizować rzeczywistość i politykę . Ale najgorszymi przypadkami są te szare masy które wracając tu, chcą pokazać co im się „udało” i za faktycznie ciężko zarobione euro kupują tu używane bryki o pojemnościach 3.0 , do szpanu po to aby w niedługim czasie dostać po d..pie bo na opłaty i paliwo nie starcza i znów trzeba jechać za granicę-bo bardziej „trendy” jest być niewolnikiem tam niż tu…tu lepiej przyszpanować furą i kietą na szyji . Z takimi ludźmi podejmowanie tematów poważnych lepiej sobie podarować i tyle .
    Zreszą blog grypa 666 jest najbardziej trafnym miejscem dla wierzących intelektualistów o otwartych umysłach i tak niech zostanie.
    =================
    od pb: Mars, nawet nie wiesz jak wielkim komplementem dla mnie i Podleckiego jest twe ostatnie zdanie.

   • Zapsa said

    CoZaSyf – bo studenciaki dziś są urabiane jak wszystkie dzieci również w podstawówce, wtłacza im się „rzetelną wiedzę”, która ma urobić wygodnych obywateli.

    Naprawdę coraz częściej ludzie niewykształceni,a inteligentni, przewyższają intelektem tych świeżo upieczonych studenciaków, którzy są tak zmanierowani, nawet w sposobie wypowiadania się,że żal słuchać…

 12. asterix said

  http://www.sfora.pl/Obama-Armia-USA-gotowa-do-obrony-Korei-a20449

 13. szach said

  ciekawy art. tu http://dzieckonmp.wordpress.com/
  Towarzyszom z Informacji

 14. Jerzy said

  @Anonim
  Piszesz: „Z nimi dyskusję zakończyłbym krótko, wyjmując broń z kabury.”, a z tego wynika, że coś też Cię nawiedziło, tyle, że na odwyrtkę 🙂 . Wymagasz za dużo od swoich znajomych. Jeśli chcesz ich do czegoś przekonać, np. do rezygnacji ze szczepień przeciw grypie, to nie mów o NWO, o planie globalnego zniewolenia itd. Nikt Ci od razu nie uwierzy, tak jak nikt nie pożre od razu całej pajdy chleba na raz, tylko mały kawałek po kawałku. Ja jak rozmawiałem z ludźmi, to dawałem do zrozumienia jaką to kasę chcą na nas zrobić wmuszając szkodliwą szczepionkę, natomiast nic nie mówiłem o NWO. Przekonałem wszystkich. To o kasie do ludzi trafia, łatwiej im to sobie wyobrazić niż NWO, zniewolenie umysłów itd. Połowa ludzi zresztą (około) pragnie bezpieczeństwa, a nie wolności. Ty chcesz od razu zbawić świat, a Panem Jezusem nie jesteś 🙂 .
  Pewnego razu, po długim czasie od rozpoczęcia akcji antyszczepionkowej na tym blogu mnie samego poinformowała młoda kobieta, ku mojemu rozbawieniu o niebezpieczeństwie szczepień i… o planach NWO.
  Ludzie to powoli pojmują, a część nie pojmie do ostatka, za dużo od nich wymagasz, co prowadzi do odwrotnych skutków.

 15. ndb2010 said

  @Aśka

  Ogromne podziękowania za Twoją wczorajszą pracę nad zapisem wywiadu z E.Klichem.

  • VIVIEN said

   O TAK! 😉 ASKA POTRAFI ! 😉 JAK COS ZOBACZY TO NIE MA SZANS ! TO MI SIE PODOBA ALE I DLA INNYCH DZIEKI ZA DRAZENIE W ODPOWIEDNIM TEMACIE !:)

 16. j21 said

  A to są dobrodziejstwa ideologii z Brukseli. Pozdrawiam i zachecam do refleksji, do czego to wszystko prowadzi. Jesteśmy dla nich tylko bydłem, gdzie jednostki eliminuje sie w majestacie prawa. Może i nie bezpośrednio na temat, ale pośrednio chyba jak najbardziej.
  http://www.piotrskarga.pl/ps,5256,2,0,1,I,informacje.html
  „2010-05-20
  Belgia: eutanazja wbrew woli pacjentów

  W jednym z regionów Belgii ponad 30 proc. eutanazji przeprowadza się bez zgody pacjenta. Jednocześnie – od 2002 r., kiedy zalegalizowano eutanazję – ciągle rośnie liczba zgonów wskutek celowego uśmiercania pacjentów. W 2009 r. odnotowano ich o 40 proc. więcej niż w roku poprzednim.

  Grupa belgijskich i holenderskich badaczy zajmujących się problemem eutanazji dostarczyła lekarzom z Flandrii, którzy podpisali akty zgonów pacjentów pomiędzy czerwcem a listopadem 2007 r., specjalne ankiety do wypełnienia.

  Badania wykazały, że w 208 przypadkach celowego uśmiercenia wykorzystano specjalne substancje kończące życie pacjentów. 142 osoby zostały zabite na „wyraźne życzenie”, a 66 osób uśmiercono bez ich zgody.

  Wyniki badań opublikowane w tym tygodniu w magazynie branżowym „Canadian Medical Journal” pokazały, że w większości przypadków eutanazji bez zgody pacjenta kwestia uśmiercenie nie była w ogóle dyskutowana wcześniej, a większość chorych miała nadzieję, że lekarze podjęli leczenie, które miało im uratować życie.

  Badacze zauważyli również, że bezpośrednia eutanazja lub tzw. wspomagane samobójstwo dotyczyło pacjentów w wieku poniżej 80 roku życia, którzy chorowali na raka lub znajdowali się w ciężkim stanie, leżąc w domu. Wprost śmierci domagali się pacjenci powyżej 80. roku życia, którzy chorowali nie tylko na raka, ale np. na depresję i w większości przypadków leczyli się w szpitalu.

  W większości przypadków pacjentów zabitych „bez wyraźnej prośby” (77,9 proc.) nie przeprowadzono z nimi wcześniej rozmowy na ten temat. Z badań wynika także, że w przypadku pacjentów, którzy nie domagali się eutanazji a zostali uśmierceni, istniało duże prawdopodobieństwo wyleczenia.

  Niepokojące są również statystyki rządowe, które pokazują, że stale wzrasta liczba przypadków eutanazji. O ile w 2008 r. było ich 500, o tyle już rok później odnotowano ich 700. Nieoficjalnie wiadomo, że ilość zgonów w wyniku eutanazji jest nawet wyższa, gdyż niektórzy lekarze obawiają się zgłaszania przypadków eutanazji ze względu na ewentualne kłopoty w sądzie. Szacuje się, że tylko 1 na 4 przypadki celowego uśmiercenia pacjentów jest rejestrowany jako eutanazja.

  Z badań wynika także, że lekarze zaniedbują obowiązek konsultowania swojej decyzji o uśmierceniu pacjenta z drugim medykiem.”

  Źródło: LifeSiteNews.com, AS

 17. asterix said

  Nikt nie pamięta jak Janusz Korwin-Mikke szydził z niepełnosprawnych?


  • Vaclav vel Andre ect said

   CYT 1:47
   „WSZYSCY LUDZIE KTÓRZY SĄ NA LEWEJ SCENIE POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ.”

   PRZECIEŻ CALA SCENA POLITYCZNA JEST „LEWA”- TEJ PRAWDZIWEJ JEST BRAK 🙂

   • asterix said

    Janusz Korwin-Mikke podczas prawyborów we Wrześni miał szydzić z niepełnosprawnych dzieci. Jak się wyraził, „w klasach integracyjnych dzieci zdrowe przejmują schorzenia od chorych”. Potem powiedział niepełnosprawnej dziewczynce: nie puściłbym swojego dziecka do klasy z dziećmi niepełnosprawnymi.

    http://www.pardon.pl/artykul/2740/jkm_obraza_kalekie_dzieci
    http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/20789

   • Vaclav vel Andre ect said

    JAKO RUDY I PEGOWATY TEŻ TEŻ PROSIŁEM RODZICÓW( W ZAMIERZCHŁYCH CZASACH0 ABYM MÓGŁ CHODZIĆ DO SZKŁY GDZIE SĄ TAK SAMO”POKRZYWDZENI(

   • Zapsa said

    Czytałam ostatnio z nim wywiad i wyjaśniał tam, że jego słowa zostały przekręcone, że miał powiedzieć: „nie puściłbym na w-f dzieci niepełnosprawnych razem ze sprawnymi”.

    Co do szkół integracyjnych mam swoje zdanie. Kumpela ma w takiej szkole swojego niepełnosprawnego siostrzeńca – mówi że to co wyprawiają „zdrowe” dzieci nie ma nic wspólnego z nauką współczucia. Dzieci z jego klasy mają dyżury na wożenie go na przerwach do innych klas (jest na wózku) – za każdym razem są bardzo złe, że muszą to robić pod przymusem i wyżywają się na nim. Ma też w klasie kilku „oprawców”, którzy nagminnie go prześladują, wysmiewają, dokuczają i przezywają. Oczywiście dziesiątki razy zgłaszane to było dyrekcji – efekt żaden, bo za dużo takich problemów w szkole, żeby się każdym przypadkiem zajmować z osobna. Chłopiec ten ma swoją stronę internetową – kiedyś na informatyce któryś z „oprawców” podpatrzył jak wpisuje swoje do niej hasło – tej samej nocy na stronie internetowej tego chłopca pojawiły się komunikaty typu „Jestem przygłupem a to moja ułomna strona internetowa” etc. Przykłady można by mnożyć.

    Może wszystko wyglądać cacy formalnie, ale wewnątzr być toczone przez robaka. Nie sądzę żeby ten przypadek był odosobniony, a w szkołach nie ma czasu ani odpowiedniego personelu, by temu przeciwdziałać.

   • Vaclav vel Andre ect said

    OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA ZAWSZE BĘDZIE INNA W SPOŁECZEŃSTWIE. MUSI SOBIE Z TEGO ZDAĆ SPRAWĘ I ŻADNE KLASY INTEGRACYJNE TEGO NIE PRZYŚPIESZĄ.
    MOŻE MIEC OLBRZYMI TALENT, MOŻE BYĆ WSPANIAŁYM ETYKIEM ALE TO NIE ZMIENIA FAKTU ŻE JEST INNA OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA- NIE JEST LEPSZA-( NAJLEPIEJ JEST DOSTAC PREFENCJE ZA TZW POCHODZENIE NP AFRYKAŃSKIE,DODATKOWE PKT ZA TO ŻE SIE JEST PEDERASTĄ (swiadonie – -nie gejem -Andre), dodatkowe pkt za mniejszośc religijną, oraz dodtkowo za niepełnosprawnośc np przy ubieganiu się w przyjęciu do wojska o specialności komandos)]
    -ALE TEŻ TAKA OSOBA NIE JST GORSZA.
    ONA SAMA MUSI ZAAKCEPTOWAĆ TĄ SYTUACJĘ I SPOŁECZEŃSTWO DO JEJ ŻĄDAŃ POWINNO PODCHODZIĆ Z ROZSĄDKIEM.
    A NIE DO ŻĄDAŃ OPIEKUNÓW TAKICH OSÓB!!!!!!
    TEGO NIE MOŻNA REGULOWAĆ PRZEPISAMI PRAWA A ETYKĄ

   • Zapsa said

    Vaclav skoro nie można żądać od opiekunów szkolnych opieki dla takiego dziecka i ochrony – to szkoły integracyjne nie mają prawa bytu.

   • Brenda said

    Ja mam siostrzenca, czwartoklasiste, ktory chodzi do klasy integracyjnej. Siedzi w pierwszej lawce z uczniem z zespolem Downa, bo tak chcial. Siostrzeniec uczy sie dobrze, jest lubiany w klasie, przez nauczycieli, dowcipny, chociaz okropny panikarz i dzieciuch jeszcze :). Mimo tego ostatniego nie da skrzywdzic dzieci ze swojej klasy i opiekuje sie nimi pod czas przerw.
    A na koniec to co najciekawsze: w jego klasie takie sa wszystkie dzieci! Nawet, gdy dziecko niepelnosprawne jest czasem rozdraznione, dokuczliwe to i tak wykazuja bardzo duzo cierpliwosci jak na swoj wiek. Wszystko zalezy od rodzicow i nauczycieli.Ja bym np. nie chciala w klasie integracyjnej dzieci K.M..

   • Taka Tam... said

    Brenda popieram. Ja sama chodzilam do integracyjnej wieki temu a potem mialam praktyki nauczycielskie w integracyjnych klasach i potwierdzam ze pelna wspolpraca i idealna atmosfera. dzieci zdrowe z integracyjnej klasy byly jakos lepiej rozwiniete emocjonalnie a i srednia klasy pod wzgledem wiedzy byla lepsza. czysta przyjemnosc pracowac z takimi, chociaz poczatkowo milam stracha ze nie podolam bo trzeba pomoc itd.

    to wszystko zalezy od szkoly i od cierpliwosci nauczyciela. jak ze wszystkim w zyciu, jedne sa dobre a inne zle.

    co do dzieci jego krolewskiej mosci – rowniez popieram. pewnie sa wychowane na jakies samolubne wywyzszajace sie potworki. 😉

  • szach said

   Nie rozumiem ludzi,którzy chcą glosować na JKM. Czemu tak go nie lubicie,że chcecie go uczynić prezydentem ,skoro on nie chce(jak sam stwierdzil), a tak w ogóle to startuje,żeby ludzie mieli wybór.Sam jest przeciwnikiem demokracji i odebral by prawo glosu wszystkim,którzy nie posiadają ziemi(czyli prawo glosu tylko dla rolników i posiadających dzialki).Nie chce zostać wybrany,bo po co mu to,a wy na przekór. Jest czlowiekiem inteligentnym,to fakt i to przyznaję. Ma niektóre pomysly oryginalne i z pewnością nie jest tuzinkowym politykiem,bezbarwnym. Ale to nie jest poważny kandydat.Następny-nie chcem ale muszem. Kiedy poparcie dla niego za bardzo rośnie,strzela gafę i już jest na odpowiednim poziomie by nie zniknąć calkiem ze sceny ale też by nie mieć żadnego wplywu na to co się dzieje w kraju.Wielu mlodych jest tą postacią zafascynowanych nie dostrzegając faktu,że oprócz pustego gadania i jakichś filmików ze spotkań JKM ,nic realnego nie robią,nie ma ich przy żadnych akcjach spolecznych.

   • Vaclav vel Andre ect said

    @ Szach

    MIEDZY GŁOSOWANIEM A ROZUMIENIEM

    W moim” Mieście” – gdzie jestem właścicilem jakiegos tam malutkiego kawałeczka ziemi i domu dochodzi do fajnego zjawiska – jacys tam ludkowie–(rada miasta wybierana DEMOKRATYCZNIE przez lumpen proletariat obdarty z własności) zgodnie z regułami DEMOKRATYCZNYM ustala podczas tzw SEJI RADY ( rada — ros. совет – „SOVIET”) wysokośc podatków lokalnych.
    SPRAWDZIŁEM— DEMOKRATYCZNA większość „sovietujących” NIE POSIADAŁA NICZEGO!!( w znaczeniu własności ziemi i domostw).
    I ONI decyduja o wysokości opłat za grunty!
    Mój Pradziadek – ur. za Uralem i wychowany na Kresach( takie tam podróżne rodzin polskich!!) – był jednocześnie OBYWATELEM MIASTA ŁÓDŹ– GDYŻ POSIADAŁ TAM własność – BYŁ POWIADAMIANY PISEMNIE O WYDARZENIACH WŁADZ- miał prawo głosu w RADZIE MIEJSKIEJ!!!!!!!
    Przecież to jego jako właściciela (CZEGOŚ TAM) najbardziej obchodziło.
    Co obchodzi człowieka nie posiadającego – a przez to w ŻADEN sposób nie utożsamiającego się z danym regionem ,państwem— jakiekolwiek zmiany w tym regionie lub państwie.
    „Wali mnie” czy w Burkina Faso władze będą sprawować zieloni, czerwoni, fioletowi i jak wysokie podatki tam się płaci W CHWILI OBECNEJ — było by inaczej gdybym posiadał tam hacjendę i glebę,a system polityczny tegoż państwa zapewniałby mi bezpieczne użytkowanie i logiczne podatki.
    Wtedy zainwestowałbym w ten teren – a tak wisi mi i przez to rozumiem że nie powinienem mieć prawa głosu w Burkina Faso.
    ale ——( i u między innymi komplex jot- o czym pisze setki razy PB) zastosował sztuczkę , tzn— —-obedrzeć ludzi z własności i dać im iluzoryczne PRAWO WYBORCZE.
    A poza tym nie jestem DEMOKRATA , ANTYSYJONIZM I RASIZM WYPIŁEM Z MLEKIEM MATKI

    „Howgh”- jak mawiali INDIANIE KOŃCZĄC

   • hjk said

    „Sam jest przeciwnikiem demokracji i odebral by prawo glosu wszystkim,którzy nie posiadają ziemi”
    Najpierw wobec tego należałoby uwłaszczyć wszystkich ziemią:
    Polska ma 312 tys km2 i ok. 40 mln obywateli. Na glowe przypada więc ok. 3/4 ha. Z tego odjac polowe na gory, lasy, drogi, miasta, bagna, jakies rezerwy etc., to daje to ok. 1,5 ha na przec. 4-os. rodzine (czyli ok 37 ar na os.). Skoro terytorium nalezy do wszystkich obywateli, wniosek taki, ze kazda rodzina powinna miec ten swoj kawalek gdzies w Polsce, w tym przyzwoita dzialke bud. (10-30 ar w zalezn od m-ca zam.) ZA DARMO i BEZ ZADNYCH WKŁADÓW. TO SIĘ KAŻDEMU NALEŻY z natury i faktu obywatelstwa. Dlaczego teraz ziemia jest przedmiotem handlu od kogoś, kto nie wiadomo jakim prawem i skąd ma wiecej niz na niego przypada?
    Jedynie więc, czego trzeba to uwalszczenia ziemią – przydzielenia należnej własności wraz z zakazem sprzedawania (jedynie wynajmowania, a po ew, smierci przekaz dzieciom (w stosownej ilości)czy innym obyw.), zeby w koncu tu zaczal funkcjonowac normalny kapitalizm, a nie jakis kwazikomunizm, gdzie nie wiadomo kto i dlaczego dysponuje wlasnoscia innych ?

   • szach said

    re Vaclav vel Andre ect
    a gdzie jesteście,wy ,wlaściciele ziemi,kiedy są wybory? Bojkotujecie,czy też wybieracie tak „mądrze”.
    Gmina to nie kraj,gdzie większość nigdy nie zamienila slowa ani nawet na żywo nie ujrzala ludzi,na których glosuje.Znam ludzi,którzy nie mają ziemi,a kochają Polskę i świadomie glosują i znam takich,co mają hektary ,a większą część życia są odurzeni a Polskę i jej los mają w „poważaniu”.
    A co do komplexu jot -obedrzeć ludzi z własności i dać im iluzoryczne PRAWO WYBORCZE- to nie szukajcie kompleksów jot,bo to się dzieje na waszych oczach . Nie jakiś nieuchwytny kompleks jot,ale wybrani w wyborach ludzie z krwi i kości. Nie uwierzyliście L.Kaczyńskiemu kiedy mówil o Grupie Trzymającej Wladzę ( a z pewnością wiedzial co mówi ,bo z niejednego pieca chleb jadl),a wierzycie jakiemuś P.B. co wam kompleksem jot wszystkie nieszczęścia świata tlumaczy.
    Zgadzam się z Hjk, ale do tego jeszcze Naród nie dojrzal.Może kiedyś….Pomarzyć można ,ale jak na razie mamy rzeczywistość jaką mamy.Te idee to chyba z Michalineum? Może w nowym,lepszym świecie.

  • VIVIEN said

   ASTERIX DZIEKI ! NO WRESZCIE ! KTOS PRZEJRZAL ! O JEDNEGO IDIOTY BEDZIE MNIEJ ! – ODTRABIONO !!! TEN PAJAC DZIALAL MI NA NERWY ! 🙂

   • Vaclav vel Andre ect said

    @ Vivien -nie będę Cię obrażał i używał słów opisujących Twój poziom intelektualny — wybacz mi to!!!!
    Ad rem Trąbienie jest sygnałem–jest trąbienie żałobne- chyba o tym pisałeś.

    tok myślenia JKM jest prosty i dlatego niezrozumiały przez zwykłych ludzi.( a mendia fałszują jego wypowiedzi jak mogą)
    JKM nie jest moim idolem —jestem od niego jeszcze bardziej na PRAWO.
    Czy potrafisz to sobie wyobrazić?

   • hjk said

    @”tok myślenia JKM jest prosty i dlatego niezrozumiały przez zwykłych ludzi”

    Powiedziałbym, że zbyt prosty – byc moze to skutek studiowania matematyki i filozofii na UW w czasach powojennych, która była wtedy pod silnym wpływem szkoły lwowsko-warszawskiej, która propagowała mocno ograniczoną i zlogicyzowaną filozofię, trochę na wzór pozytywizmu logicznego, no i z racji czasów była chcąc nie chcąc zmarksizowana…
    Być może dlatego JKM żyje w swiecie swoich fantazji, projektów, utopii w mniejszym lub większym stopniu w zależności od dziedziny. W ekonomii jest to wersja „ekonomiczna” nominalizmu, zwana tam monetaryzmem. Pokrewny tu jest liberalizm, opierajacy się na ograniczonej czy tez po części fałszywej koncepcji człowieka jako prawie doskonałego i absolutnie wolnego indywiduum, potrzebujacego innych tylko w zakresie wymiany dóbr materialnych i pewnych usług.
    Charakterystyczne dlatego jest też niezrozumienie sprawiedliwości, a szczególnie jej części „społecznej” czy „społecznościowej” (co jest paradoksem, bo sprawiedliwość ze swej istoty jest społeczna), potępianej i wyśmiewanej jako socjalistyczna. Zdarzą się to „nawet” (piszę w „”, bo jest to zrozumiałe z racji pewnej wspólnoty myśli) Michalkiewiczowi, okazyjnie podrwiwującemu z katolickiej nauki społecznej, której najwyraźniej nie do końca rozumie. Ale ostatnio juz tego u niego nie słyszałem w wypowiedziach, więc moze jakis postęp jest.

    Mnie też kiedyś fascynował i nadal fascynuje program UPR, jak również sama postać JKM-a. Jego pragnienie normalnych i zdrowych stosunków społecznych, politycznych i ekonomicznych. To cenne w dzisiejszym swiecie, który juz niestety dość daleko odszedł od normalności. Do tego stopnia, ze propaguje się pewne idee całkowicie sprzeczne z logiką, zdrowym rosądkiem, naturą. Zachowania polityczne głęboce nienormalne na nikim nie robia wrażenia, nie mówiąc o jakichkolwiek protestach.

    Jednak jest jeszcze coś takiego jak „stan obecny”. JKM zdaje się tego nie dostrzegać i jakby wydaje mu się, ze jeśli będzie głosił swe ideały, to samą mocą tych „zaklęć” one się zrealizują natychmiast, wystarczy przejąć władzę. Wytknął mu to już dawno m.in T.Urbaś, którego tu kilkakrotnie cytowałem, jako przykład (http://tnij.org/uprr).
    Oczywiście pewne sprawy są do zrobienia niemalze „od ręki”, wystarczy siąść z długopisem i kreślić bezsensowne ustawy, paragrafy, rozporządzenia. Miała to robić komisja Palikota. Zamiast tego było lzenie i naigrawanie się ze śp. LK, robienie skandali i bezsensownych hepeningów.
    Ale inne wymagają programu, „drogi przejścia”. Już bardziej realistyczny, choć jak widzielismy – podobnie utopijny, był J.Kaczyński ze swoim projektem 4RP. Najpierw trzeba zlikwidować „układy”, które stoją na drodze jakichkolwiek sensownych reform. Myśl sensowna, ale zderzenie z „układem”, czyli naszą obecną „rzeczywistością”, zaowocowło tym, ze… sam oddał władzę Peło, czyli koniec końców …układowi, który powołał do istnienia tę partyję…
    Co ciekawe partia, której przewodniczył był JKM miała w nazwie realizm, i to w dodatku polityczny. Gdzie on zatem jest?!

   • VIVIEN said

    „UDERZ W STOL A NOZYCE SIE ODEZWA!” ZAPOMNIJ! NIE SLUCHAM CO MOWIA MEDIA .SKORO TAK NAPISALAM TAK MYSLE I DOSKONALE ORIENTUJE SIE CO JKM PRZEDSTAWIA ! ZNAM JEGO WYPOWIEDZI ALE MNIEJSZA O TO !OBRAZAJA SIE SLABI ! I POMYLILES SIE NIE TO NIE MOJE SLOWA !A POSROD KANDYDATOW NIE MA NIKOGO NA KOGO MOGLABYM GLOSOWAC!ANI NA PRAWO ANI NA LEWO – TAKA JEST PRZYKRA PRAWDA ! ZADEN NIE ODPOWIADA WYMOGOM ! ZAJMNIJ SIE LEPIEJ SWOIM POZIOMEM INTELEKTUALNYM SKORO UWAZASZ ZE” JKM MOWI PROSTYM JEZYKIEM ALE NIE ZROZUMIALYM DLA ZWYKLYCH LUDZI”- MYLISZ SIE PROSCI LUDZIE POTRAFIA WIECEJ ZROZUMIEC NIZ TY NAJWYRAZNIEJ A DO POZIOMU JKM NIE CHCA SIE ZNIZAC .

  • CoZaSyf said

   Trudno określić kto jest niepełnosprawny..Zapewne My wszyscy na tym blogu w oczach mas! 🙂

  • Brenda said

   @ Vaclav vel Andre ect
   Tak jak dziecko sprawne potrzebuje odpowiedniego opiekuna, tak i dziecko niepelnosprawne. To, ze jedno rozni sie od drugiego nie trzeba wolami pisac by to poczuli. Oni to wiedza. Problem polega na tym, zeby nie robic sztucznych roznic, np. celowe zanizanie standartow zycia (edukacja, swobodne kontakty miedzyludzkie, kariera zawodowa).
   I jeszcze jedno: chorych wszelkiego rodzaju nie wrzuca sie do jednego wora, bo inaczej z kataru bys nie wyszedl.

  • arek said

   ja bym odradzał popierania korwina z jednego powodu jemu nie przeszkadza rozwarstwienie społeczne w polsce stoi po stronie oligarchów zamiast obciążyć ich 65% podatkiem chce obniżenia im podatków czyli de fakto chce aby biedni biednieli a ci poniżej się dalej bogacili poprzez wyzysk
   lista oligarchów
   http://www.polonica.net/lista_150_najbogatszych.htm

 18. asterix said

  Mike woli Hitlera od obecnej władzy

  • Vaclav vel Andre ect said

   ZAKRES INGERENCJI SYSTEMÓW TOTALITARNYCH W SFERĘ EKONOMICZNA- NIE NALEŻY MYLIĆ Z CAŁYM OKRUCIEŃSTWEM SYSTEMU NARODOWO-SOCJALISTYCZNEGO, KTÓRY STWORZYŁ SOCJALISTA HITLER.
   POMIMO TOCZENIA DZIAŁAŃ WOJENNYCH I OLBRZYMICH REPRESJI- DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA SOCJALISTYCZNEGO(III RZESZY) OGRANICZAJĄCA SWOBODĘ W DZIEDZINIE DZIAŁALNOŚCI (nazwijmy to umownie) BIZNESOWEJ BYŁA NIESTETY MNIEJSZA NIŻ OBECNIE.
   WYSOKOŚĆ PROCENTOWA PODATKÓW NAŁOŻONYCH NA ‚ZAPŁATĘ’ PODBITYCH I ZNIEWOLONYCH PRZEZ SOCJALISTÓW POLAKÓW (DANINA DLA OBCEGO PAŃSTWA) BYŁA NIŻSZA NIŻ OBECNIE.
   WIEC PYTANIE :

   KTO NA PODBIŁ I KTO NAS OKUPUJE??

   • hjk said

    No właśnie, te 45 zasad zniewalania opublikowali juz w jakiejś bibule za „1szej Solidarnosci”…
    Wtedy kazdy widział, ze tak po protu było i to był „program dla Polski.”(((
    I dalej niestety wygląda na to, że jakas demoniczna siła to dalej realizuje, mało tego, nawet chyba nie tylko w Polsce, ale i na swiecie…
    Tak jakby ktoś prowadził z nami ukrytą wojnę, która ostatnio przez katastrofe i powódź stała się jakby bardziej jawna…
    tak na marginesie u nas pryskali niebo jak zwariowani, wieczorem zrobiło się dziwnie zamglone niebo po stronie zachodzącego słońca, które ledwie sie przez to przebijalo, taki kolor szaro-ciemnoniebieski i coraz większe chmury, no i mamy deszcz. Ale ponieważ cały dzień było ciepło, deszczyk pod wieczór się przyda…

   • Kurde, przecież są papiry od stuleci dostępne:
    http://www.polonica.net/ProtokolyMedrcowSyjonu1.htm
    http://www.polonica.net/ProtokolyMedrcowSyjonu2.htm

 19. asterix said

  😛

 20. asterix said

  http://www.wykop.pl/ramka/372681/niezwykle-zjawisko-spektakularna-ufo-spirala-nad-kanada/

 21. katastrofa smoleńsk widoczne osoby said

 22. Vaclav vel Andre ect said

  http://wiadomosci.onet.pl/2174643,11,bateria_patriot_jest_juz_w_polsce,item.html

  AMIS JUŻ SĄ – JAKIE WOJSKA NASTĘPNE NA TERYTORIUM RP?

 23. VIVIEN said

  CZLOWIEKU MALZENSTWA SIE ROZPADAJA ! A ONI CHCA CALA EU – ZLEPEK ROZNYCH PANSTW UTRZYMAC ? „JA WIEDZIALEM ZE TAK BEDZIE „…http://www.youtube.com/watch?v=QI0bB4Pe7sU
  EU TO OD POCZATKU PORONIONY POMYSL !

 24. Magda said

  http://demotywatory.pl/1615643/Rzeka

 25. MagdaS said

  [b] Ogłoszenie [/b] 🙂

  Widziałam że kilka osób korzystało z konservat.cba.pl stąd moja informacja – obecnie adres zostal zmieniony i brzmi on teraz : [b]konservat.pl[/b], przy czym domena konservat.cba.pl została wyłączona całkowicie.

 26. seed said

  Popatrzcie drodzy blogowicze co mówił kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski po powodzi w 1997 roku: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/main/7C276D53 Pozdrawiam

  • szach said

   a co mówi dziś?
   “W zeszłym roku powódź, w tym roku powódź, więc pewnie ludzie są już oswojeni, obyci z żywiołem” – raczył powiedzieć marszałek Bronisław Komorowski, odwiedzając jedną z miejscowości dotkniętych przez kataklizm. Komentując swój wyjazd, stwierdził: “Miałem dziś przyjemność wizytowania terenów powodziowych”

   • Vaclav vel Andre ect said

    ładnie wyłapałeś — komdonków trzeba zresetowac

  • Aja said

   Nieźle. Zwłaszcza w zakresie „niezrozumiałego strachu rządu (SLD) przed stanem wyjątkowym w obliczu powodzi” i patrzenia na ręce rządu w zakresie każdej wydanej na ten cel złotówki 😉

 27. szach said

  Kampania w konwencji szans i ograniczeń
  Z Janem Filipem Staniłką, ekspertem w dziedzinie polityki z Instytutu Sobieskiego, rozmawia Beata Falkowska
  Jak ocenia Pan przemówienie Jarosława Kaczyńskiego podczas inauguracji kampanii wyborczej?
  – Zawierało ono kilka istotnych elementów. Po pierwsze, wezwanie do hojności w pomocy dla powodzian. Nie jest tak, że Polacy nie potrafią pomagać, ale należy o tym przypominać. Po drugie, w wystąpieniu tym znalazła się także bardzo dyskretna krytyka, dotycząca funduszy przeznaczonych na działania antypowodziowe, które zostały obcięte przez rząd PO. To słuszna uwaga, gdyż była to bardzo daleko posunięta niefrasobliwość. Po trzecie, przemówienie zawierało, typowe dla Jarosława Kaczyńskiego, i w tym wypadku wyjątkowo trafne przypomnienie, że głównym zadaniem państwa jest planowanie i podejmowanie strategicznych decyzji. Jest to jednak niemożliwe w sytuacji, w której polityka jest „zabawą”, jak ujął to prezes Kaczyński. Były to dwie szpilki wbite w rząd Platformy Obywatelskiej i – moim zdaniem – wbite trafnie. To jest główny problem tego rządu – obiecuje, planuje, prezentuje, a gdy przychodzi do działań, wiele wydatków trzeba obciąć, ponieważ finanse publiczne są niezbilansowane.
  więcej w Naszym Dzienniku.

 28. Dawid said

  PO zatopione!!

  Najnowszy sondaż z 24.05.2010
  http://wybory.xaa.pl/

  Kto w pierwszej trojce:

  1.Jarosław Kaczyński -37,1%

  2.Janusz Korwin-Mikke – 27,6%

  3. Bronisław Komorowski – 15,6%

  • Dawid said

   Walka trwa!!gdyby Tusk i ‚kolesie’ grali uczciwie dawno by ich nie bylo na scenie politycznej.Oni zwykli chodzić na ‚skróty’, czego dowodzi kilka tajemniczych zgonów przed i 10.04.2010r. Nie łudżmy się jeżeli ktoś zabije raz, będzie mordował więcej.
   Co probuje zasugerwoac? Jesli wybrany bedzie prezydent nie pomysli sluzb PO, to moze on byc w wilelkim niebieczestwie. Sam wybur prezydenta niczego nie zmieni. Trzeba wytrzebic Polskie sadownictwo i agenuranle urzedy. Jesli nie zrobimy tego, mozemy liczyc na wypadek samolotu gdzie ginie ktos wazny.
   =============
   od pb: b. dobry koment, na nic wybory bez uprzedniego generalnego remontu (rozbiorki?) calego systemu

   • Aśka said

    Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu właśnie walczy o tę rozbiórkę w Warszawie przed sejmem. Jakoś osób chcących wesprzeć te działania wielu nie widać. Klepiąc tylko w klawiaturę szybko zmian nie wprowadzimy. Liczy się każda osoba, choćby miała przyjechać tylko na 1 dzień.

  • CoZaSyf said

   A ten sondaż? http://www.fakt.pl/sondaz-wyborczy

 29. krzysiek said

  co za technokratyczny bełkot
  wisła nie jest odpowiednia do hydrotransportu i zabetonowania/zadeptania

 30. krzysiek said

  (…) służby sanitarne nie planują masowych szczepień
  http://www.tvn24.pl/0,1657668,0,1,nie-ma-epidemii–nie-ma-masowych-szczepien,wiadomosc.html

 31. Vaclav vel Andre ect said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Polska-poprosila-Rosje-o-pomoc.-Sasiad-odpowiedzial,wid,12300965,wiadomosc.html

  STAŁO SIĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  =================
  od pb: podobnie bylo po pogromach Serbow w Kosowie przez ekstreme albanska pod sprzyjajacym okiem NATO-ONZ; ‚spolecznosc miedzynarodowa’ udawala zdziwienie i gledzila oskarzajac Belgrad (!) a Rosja przyslala szpitale polowe i inna pomoc humanitarna dla poszkodowanych; czy ktos na tym blogu od razu kwestionowal brak pomocy powodziowej Polsce od ue?

  • Vaclav vel Andre ect said

   PB — Widzę to tak : UE jest tworem państwowym — i żaden namiestnik rejonu nie powinien występować do władz nadrzędnych — i to tłumaczy że UE(NATO) olała Smoleńsk jak i teraz powódź.
   Wskazuje to jednocześnie że EU jest słaba (nie do końca pewna) czy możne już grac role mocarstwa ,pomimo posiadania np ambasad w krajach świata.
   Niestety— KURICA ETO NIE PTICA A POLSZA ETO NIE ZAGRANICA.
   ================
   od pb: o ile wiem sa legendarne unijne normy na europejskiego banana, ogorka i pomidora, programy wspolnego bezpieczenstwa i antykryminalne, gospodarcze itd = a nie ma pomocy unijnej w sytuacjach nadzwyczajnych jak kleski zywiolowe? w takim razie gdzie nato ktore od napadu na balkany przedefiniowano na misje humanitarne i akcje ratunkowe w przypadkach zywiolowych?

   • Vaclav vel Andre ect said

    @PB wieco;
    czyżby zagrożenie ze strony Chin było na tyle realne że w dobie kryzysów(szeroko rozumianych) nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy Niemcami i Rosją — a przecież Niemcy to UE i wszystko jasne!!
    Zastanawiające jest umieszczenie rakiet Patriot w Polsce w dn.dzisiejszym

   • Jest jeszcze jedna opcja. „Uny” z UE chcą osłabić Polskę w jak największym stopniu. Albo druga opja – zostawiają ją Rosji jako że Polska to jest już „ich działka”…

  • hjk said

   http://wiadomosci.wp.pl/gid,12300670,title,Sandomierz-z-kosmosu,galeria.html

  • Już wiadomo co się stało – podpisano tajny układ w świetle którego Polska przechodzi znów pod wpływy Rosji. No i te dupki, ktore nas męczyły przez 40 lat znów mają fory. Ale im się nie uda, ludzie mają dość i widzą co się dzieje. Musimy się skoncentrować na wyborach parlamentarnych i wprowadzić swoich.

   • 222 said

    hahaha – „musimy wprowadzić swoich” dobre….a którzy to są „nasi”???

 32. Aśka said

  http://blogmedia24.pl/node/30419
  USA rozpoczęło masowe przygotowania miltarne do wojny z Iranem.
  avatar użytkownika Maryla
  Maryla, pon., 24/05/2010 – 15:53

  Decyzja Obamay i jego administracji dotyczy wzmocenienia sił US w rejonie Morza Śródziemnego

  i Zatoki Perskiej. Uderzeniowa grupa 10 z lotniskowcem USS Harry S.Truman, wypłynęła z bazy Nrofolk,

  Virginia w piatek 21 Maja. W ten sposób u wybrzeży Iranu znajdą sie dwa lotniskowce.

  Na Morzu Arabskim przebywa obecnie lotniskowiec USS Dwight D Eisenhower. Po raz pierwszy do sil US dołączy niemiecki okręt wojenny – fregata FGS Hessen, operujący pod dowództwem amerykańskim.

  Jest to pierwszy przypadek od objęcia rządów przrz Obamę 14 miesięcy temu, wzmocenienia

  sił militarnych w rejonie Zatoki Perskiej.

  Lotniskowiec H.Truman jest pierwszym elementem budowy /militarnej/ wokół Iranu.

  US is Sending Up To 4 New Carrier Groups In Region

  To zajmie ponad 3 miesiące i osiągnie szczyt na przełomie lipca/sierpnia.W tym czasie Pentagon planuje rozmieszczenie co najmniej 4-5 lotniskowców w tym rejonie – widocznych z brzegów Iranu.
  więcej
  http://www.eutimes.net/2010/05/breaking-news-us-begins-massive-military-build-up-around-iran-preparing-for-war/

 33. in said

  Ważne!

  Z kilku ważnych powodów, postanowiłem przenieśc e-śledztwo związane z hipotezą fałszywych nadajników NDB na specjalny do tego utworzony blog, który znajduje sie pod adresem:

  http://ndb2010.wordpress.com/

  Moja dotychczasowa obecnośc na tym blogu była związana z faktem, że obserwując ten blog wcześniej widziałem tutaj pełno osób, które były otwarte na prawdę niezależnie od tego jak byla przerażająca. Spodziewałem się tutaj wielu świetnych e-śledczych i się nie zawiodłem. Wielkie podziękowania dla was. Praca nad hipotezą i wyjaśnieniem prawdy o Smoleńsku jest wciąż intensywnie kontynuowana i ma nadzieję, że wielu z was będzie miało ochotę współpracowac na utworzonym specjalnie do tego blogu.

  Blog jest przeznaczony tylko dla tematyki Smoleńska 10.04.2010 i został podzielony na następujące analizy. Mam nadzieję, że każdy zainteresowany pomocą znajdzie coś dla siebie.

  1. Analiza wypowiedzi śledczych po 19 maja
  2. Analiza zniszceń samolotu
  3. Film z strzałami
  4. Hipoteza fałszywych nadajników NDB
  5. Pola Laska

  Jeszcze raz wielkie dzięki, za każdy nawet najmniejszy wkład w walkę o prawdę o Smoleńsku.

  pozdrawiam

  Konrad “In”
  =================
  od pb: Dziękujemy Konradowi „In” za zaufanie dla naszego bloga w czasach raczkowania, bardzo cieszę się, że się usamodzielnił i będzie miał lepsze warunki pracy. Dziekuję mu również za wyważone, mądre wpisy w dyskusjach politycznych. Mam nadzieję i obietnicę korzystać z dalszych kamieni milowych z jego badań. Zachęcam osoby chętne do współpracy z Konradem. Powodzenia w twej chwalebnej akcji badawczej, Konradzie!

  • Gratulacje In . Bede gościem na Twoim blogu.Życzę dalszej owocnej analizy i wielkie dzięki za to co dotychczas zrobiłeś.

  • Vaclav vel Andre ect said

   Zaszczytem będzie móc z Tobą współpracować — to jest mądra decyzja-proponuję ( jeśli mogę) że posty nie związane ze Smoleńskiem1004 będą przez Ciebie lub adminów usuwane.

  • Aja said

   Wielki szacunek i dzięki dla Ciebie za ogrom wykonanej rzetelnej pracy. Już wklejam Twoją stronę do ulubionych. 🙂

  • ndb2010 said

   Głównym powodem założenia nowego bloga była możliwośc swobodnego redagowania i poszerzenia treści oraz umieszczenia w jednym miejscu istotnych części związanych z hipotezą. Co gdy odwiedzi się blog z pewnościa się dostrzeże. Ustawiłem polskie czcionki i wczorajszy dzień spędziłem na samym redagowaniu. Wcześniej skupiałem sie na treści by zebrac jak najwięcej informacji ale najwidoczniej przyszedł czas na pracowanie nad formą.

   Co do podziałów, jeśli to możliwe nie chcę brac udziału w żadnych sporach. Uważam, że teraz jak nigdy jednośc jest najważniejsza, dlatego w rozmowach na blogu interesuje mnie tylko Smoleńsk i jestem otwarty dla każdego kto jest zainteresowany tym temat, niezależnie od poglądów religijnych czy społecznych, które mam nadzieje nie będą poruszane na blogu „ndb2010”

   Jestem i będe pełen wdzieczności dla bloga grypa666 dla niesamowitych e-śledczych. Nie bez powodu wybrałem ten blog na wcześniejsze moje publikacje.

  • Aśka said

   In, zastanawiam się nad słusznością Twojego posunięcia. Bo ono może spowodować, że nasze siły zamiast łączyć się w walce o prawdę, zostaną podzielone, co może wpłynąć negatywnie na prowadzone przez nas „śledztwo”.

   • ndb2010 said

    Mnie interesuje w tej chwili tylko prawda Smoleńska. Robię to przede wszystkim dla tych, których marzenia zostały zakończone w taki sposób.

    Wydaje mi się ono słuszne zważywszy na wielkie możliwości bieżącego redagowania i uzupełniania wpisów.

  • Konrad, gratulacje!
   Im więcej niezależnych stron i blogów tym lepiej. Decentralizacja – do tego od dawna nawoływalismy, możecie takie hasła zobaczyć we wczesnych wpisach na blogu. Każdy nowy blog to nowa grupa czytelników, nowa grupa ludzi, którzy będa wiedzieć więcej.

 34. asterix said

  Młodzi chcą być fajni i nowocześni. Jak się odnajdują w wielkim mieście? Podają swój numer IMEI i widzą na mapie gdzie jest kolega http://www.geo2.pl/

 35. Na czym polega obecny „dialog” z Rosją?

 36. asterix said

 37. asterix said

  http://www.sfora.pl/Polsce-grozi-epidemia-Powodz-niesie-grozne-zarazki-a20464

 38. MarcinZ said

  CZY MOZE KTOS MI POWIEDZIEC CZY WIDZIAL CHEMTRAILS NAD POLNOCNO-WSCHODNIA CZESCIA UK?
  Pytam ludzi z miast: Newcastle, Sunderland, Hartlepool, Middlesbrough, Grimsby, Leeds, York, Sheffield, Norwich lub Hull.

  Mysle o tych chemikaliach od pewnego czasu i obserwuje ich powstawanie. Jeszcze wczoraj nad zatoka Morecambe lataly (polnocno-zachodnia czesc UK), a dzisiaj ani jednego. Sloneczko na calego, cala srodkowa Anglia miala podobnie. Prady powietrza sa nad wschodnia czescia UK w kierunku srodka Europy (polski).

  Gdzies wyczytalem o koledze z Wroclawia z dzialem przeciwko chmurom. Dobry pomysl, moze warto wiecej na ten temat?

 39. hjk said

  „Jest to 32. i ostatni lot Atlantis. W bieżącym roku NASA wycofa ze służby wszystkie trzy swoje promy kosmiczne. Program wykorzystania wahadłowców przewiduje jeszcze po jednym locie orbitalnym pojazdów Discovery i Endeavour.”
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Kosmiczny-spacer-zaklocila-przerwa-w-dostawach-pradu,wid,12276904,wiadomosc.html
  Już wszystko „gotowe”? Czy będą latać już tylko „tajnymi” statkami?

 40. Aśka said

  .http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Czekamy-na-nagrania-czarnej-skrzynki-a-nie-stenogram,wid,12301276,wiadomosc.html

  „Czekamy na nagrania czarnej skrzynki, a nie stenogram”
  PAP | dodane 1 godzinę i 23 minuty temu 24.05.2010

  Polską prokuraturę interesują przede wszystkim nagrania z czarnej skrzynki, w mniejszym stopniu zaś stenogram – powiedział rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej płk Zbigniew Rzepa. Dodał, że zapis stenograficzny może natomiast służyć pomocą i być ułatwieniem dla śledczych. Tymczasem rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że ws. czarnych skrzynek do Moskwy we wtorek miał udać się szef MSWiA Jerzy Miller, ale z powodu powodzi podróż została przełożona na następny tydzień.

  Rzecznik NPW przypomniał, że w polskim śledztwie planowane jest przeprowadzenie odrębnych badań fonoskopijnych przekazanych nagrań z kokpitu prezydenckiego samolotu, który 10 kwietnia uległ katastrofie pod Smoleńskiem. – Cały czas czekamy na przekazanie nagrań z rejestratorów i realizację naszego wniosku w tej sprawie – dodał prokurator.

  Ze stenogramem rozmów w kabinie pilotów zapoznał się Edmund Klich, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, akredytowany przy rosyjskim Międzypaństwowym Komitecie Lotnictwa (MAK) badającym okoliczności katastrofy. Jak powiedział, zapisu tego jednak nie może przekazać polskiej stronie. Dodał, że o terminie przekazania zapisu trzeba rozmawiać ze stojącymi na czele rosyjskiej i polskiej komisji: Tatianą Anodiną i szefem MSWiA Jerzym Millerem.

  Klich dodał, iż jeszcze w poniedziałek udaje się do Moskwy. Wcześniej tego dnia Klich spotkał się z ministrem Millerem. – Z ministrem mogę dyskutować o wnioskach i prowadzonych przez MAK pracach, nie jestem jednak upoważniony do przekazania stenogramu – zaznaczył.

  W ubiegłym tygodniu Anodina poinformowała, że komitet zakończył rozszyfrowywanie czarnych skrzynek i rozmów z wieżą kontroli lotów, a oryginały znajdują się w MAK. Poinformowała też, że polscy ministrowie: obrony i spraw wewnętrznych Bogdan Klich i Jerzy Miller odsłuchali nagrania rozmów załogi.

  MSZ Rosji nie wykluczyło, że do końca maja kopie danych z rejestratorów pokładowych Tu-154M zostaną przekazane stronie polskiej. Anodina zadeklarowała zaś, że MAK jest gotowy przygotować procedury związane z przekazaniem kopii czarnych skrzynek Polsce, jeśli decyzję w tej sprawie podejmie premier Władimir Putin.

  Prokurator Rzepa poinformował z kolei, że w końcu ubiegłego tygodnia polska prokuratura skierowała do Rosji kolejny z wniosków o pomoc prawną. Jak powiedział, poruszonych jest w nim kilka kwestii. – Chodzi m.in. o przekazanie aktów normatywnych dotyczących organizacji i sprawowania kontroli nad ruchem powietrznym Federacji Rosyjskiej, a także przesłuchanie w obecności polskiego prokuratora autora amatorskiego filmu nakręconego tuż po katastrofie prezydenckiego samolotu – zaznaczył. Wyjaśnił, że przedstawiciel polskiej prokuratury cały czas obecny jest w Moskwie i uczestniczy w niektórych czynnościach rosyjskich śledczych.

  Ostatni wniosek o pomoc prawną zawiera także, jak dodał Rzepa, prośbę o przekazanie materiałów z przesłuchań osób kontrolujących ruch lotniczy w rejonie katastrofy oraz dokonanie kolejnego przeszukania miejsca tragedii – na potrzeby polskiego śledztwa – z udziałem ekspertów z dziedziny geofizyki i archeologii. Teren katastrofy po raz ostatni przeszukano w czwartek. – Przeczesania terenu dokonało 50 funkcjonariuszy; nie znaleziono żadnych materiałów z tej sprawy – informował wtedy naczelny prokurator wojskowy płk Krzysztof Parulski.

  – Ponieważ nasz wniosek o pomoc prawną musi przejść całą drogę formalną po stronie rosyjskiej, jego realizacja może potrwać – zaznaczył rzecznik NPW.

  Na początku maja ułatwienia od strony formalnej współpracy między stroną polską a rosyjską zapowiadał prokurator generalny Andrzej Seremet. Informował on, że w najbliższym czasie zostanie zawarte porozumienie między prokuraturami obu krajów, które pozwoli m.in. na przekazywanie materiałów śledztwa bez dotychczas stosowanych procedur formalnych, wynikających z przepisów umów międzynarodowych. Chodzi m.in. o możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną czy faksem.

  Rzecznik Prokuratury Generalnej prok. Mateusz Martyniuk powiedział, iż uzgodnienia odnośnie dwustronnego porozumienia trwają i toczą się na szczeblu prokuratur generalnych obu krajów.

  Rzecznik rządu Paweł Graś, pytany w TVN24 o termin przekazania czarnych skrzynek powiedział, że we wtorek minister Jerzy Miller miał udać się do Moskwy, by „przeprowadzić ostateczne rozmowy na temat sposobu, techniki, czasu przekazania czarnych skrzynek”.

  – Wszystko wskazuje, że na skutek tego, że jako szef MSWiA, jest zaangażowany w kwestie związane z powodzią, ten wyjazd będziemy musieli przełożyć na następny tydzień – podkreślił Graś. Jak dodał, „następny tydzień, to jest ten czas, który powinien przynieść ostateczne informacje”.
  (tbe)

 41. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2174949,448,klich_w_kabinie_byl_gen_blasik_dramatyczne_dwie_sekundy_lotu,item.html
  Teraz MY, PG/22:43 24.05.2010

  Klich: w kabinie był gen. Błasik. Dramatyczne dwie sekundy lotu

  Szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Edmund Klich w rozmowie z Andrzejem Morozowskim i Tomaszem Sekielskim w programie „Teraz MY” powiedział, że na chwilę przed lądowaniem na lotnisku pod Smoleńskiem w kokpicie Tu-154 pojawił się Dowódca Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik, który spędził tam kilka minut i był w kabinie pilotów do tragicznego końca. Jego zdaniem dopiero na 2 lub 3 sekundy przed katastrofą piloci zdali sobie sprawę, że są w dramatycznej sytuacji o czym mają świadczyć „słowa wypowiadane już w dużym stresie”.
  Jak zaznaczył Klich generał „chciał może zorientować się w sytuacji” i zaznaczył, że nie jest to „normalna sytuacja”.

  [film] Skomentuj materiał! »

  – Nie ma zdania, które by wywierało presję na załogę bezpośrednio, na przykład „musimy wylądować”, takiego zdania sobie nie przypominam – zaznaczył. Według Klicha sytuacja w kokpicie powinna zostać zbadana przez psychologów, którzy muszą porównać stan psychiczny załogi przy starcie z Warszawy z momentem podchodzenia do lądowania w Smoleńsku. Z relacji Klicha wynika też, że najpierw do kabiny pilotów, kilkanaście minut przed lądowaniem weszła niezidentyfikowana na razie osoba.

  – Wcześniej była osoba inna (…) osoba, która interesowała się, czy będzie opóźnienie czy nie – zaznaczył Edmund Klich. Następnie, jak relacjonuje Klich, do kabiny pilotów przyszedł generał Błasik i pozostał w niej do samego końca, do momentu katastrofy.

  Jak powiedział też Edmund Klich załoga była świadoma, że schodzi na bardzo niską wysokość poniżej 100 metrów.

  Klich zaznaczył też, że nie jest przekonany czy załoga polskiego samolotu zrozumiała komendę rosyjskiego kontrolera „horyzont” wzywającą do przerwania podchodzenia do lądowania i przejścia do lotu poziomego.

  Prowadzone dochodzenie ma wyjaśnić dlaczego piloci zeszli tak nisko i dlaczego nie reagowali na ostrzeżenia. Zdaniem Edmunda Klicha piloci Tu-154 nie powinni zdecydować się na lądowanie.

  – Przy tych warunkach w zasadzie nie powinni, bo nie było szans, aby na wysokości decyzji zobaczyć lotnisko, a taka jest zasada. (…) tu była wysokość decyzji 100 metrów – mówił Klich.

 42. Aśka said


  Bronisław „Wpadka” Komorowski przedstawia

 43. Wymyśliłem hasło wyborcze:

  POPIERAJ TEGO KOGO NISZCZĄ MEDIA!

 44. Otrzymałem przed chwila mailem:

  Från: Zbigniew Dmocowski
  Skickat: 24 maja 2010 12:31
  Ämne: dymisja/rezygnacja

  Drodzy Rodacy w kraju i zagranicą!

  Żądajcie nie unikając żadnych form nacisku:

  1) Dymisji Pana Donalda Tuska, Premiera Rządu R.P.i całego Rządu R.P.
  2) Rezygnacji Pana Bronisława Komorowskiego, PO Prezydenta R.P. z kandydowania na Prezydenta R.P.

  Uzasadnienie:

  1) Pan Donald Tusk jako Premier Rządu Koalicyjnego PO i PSL doprowadził do powstania co najmniej dwóch zdegenerowanych Ministerstw:
  a) „Niebezpieczeństwa Narodowego” (Mirosławiec – 2008r., Smoleńsk- 2010r.)
  b) „Eutanazji Narodowej”, realizowanej przez tzw. „Służbę Zdrowia”.
  2) Pan Bronisław Komorowski jako Marszałek Sejmu R.P. doprowadził do:
  a) powstania w dniach 1/2 kwietnia 2008r. największej frakcji antypolonizmu w Parlamencie R.P., która utorowała drogę do ratyfikacji Traktatu z Lizbony i stworzenia na gruzach państw narodowych IMPERIUM EUROPA,
  b) dopomógł do przejęcia przez Brukselę centrum ateizmu od dotychczasowych ateistów moskiewskich.

  Uzupełnienie

  Na sygnał kręgów kościelnych w Polsce podczas trwania żałoby narodowej po tragedii smoleńskiej módlmy się odważnie w kościołach i poza
  kościołami:
  Boże w trzech postaciach Boga Ojca, Boga Syna i Ducha Swiętego – błagamy Cię
  – Ojczyznę wolną – POLSKE od grzechów głównych przede wszystkim polityków, inteligencji i mediów , racz nam wrócić Panie.

  Szczęść Boże Z poważaniem

  Zbigniew Dmochowski , dr hab. inż., em. prof. P.B., WILNIANIN

 45. asterix said

  O Niemcach i nie tylko

  http://video.google.pl/videoplay?docid=-8648783635217305260&hl=pl#

 46. asterix said

  Odnaleziono pracę habilitacyjną profesora Bartoszewskiego. Czyli jakie perełki można kupić na allegro.

 47. Dawid said

  Wklejam jeden z komentarzy:

  Obiecałeś Merkel,że dała ci order Karola,a POwinna lenina,ale dla nas to mała różnica.Jesteś lepszym Niemcem niż Polakiem to może jedź do nich i coś im naobiecuj.Weź ze sobą obłąkanego starca, to w Berlinie publicznie będzie mógł wraz z wajdu-bajdu odpierdzielić egzorcyzmy na palikotu,bo temu tak w dyńkę bije błazeństwo,że już bredzi coś o szatanie u Kaczyńskiego i to w poczytnym dzienniku.Weź ze sobą tego przybłędę i psychopatę niesiołowsku ,to może samym wyglądem muchy w Berlinie Niemcom POprzegania.Może ci też towarzyszyć ten mistrz oszołomstwa i manipulacji szechter,tylko nie POzwól mu się publicznie wypowiadać aby któryś z neofaszystów nie stracił cierpliwości.Zabierzcie swoje piłki i krótkie spodenki ,to może sparujecie z reprezentacją ziomków sudeckich lub towarzystwem miłośników SS.POtem możecie jeździć PO Rosji i obwozić tam wasze błazeńskie paszcze ku radości różnych putinów i innych spec agentów.Na koniec razem z Bronkiem bucyfałem dajcie POpis lotu na wrotach od stodoły nad terenami zalanymi i zrzućcie ulotki z listą obietnic.Tylko małymi literkami na dole dodajcie wyjaśnienie,że są to obiecanki cacanki,a ogłupiały ze szczęścia naród niech się cieszy i tańczy.Nie musi zresztą tańczyć,wystarczy emisja kolejnych 100 tys. odcinków Tańczący z h…mi i lis z olejnik na deser z komentzrzem POchanke lub durczoka,a ludzie dostaną orgazmu zbiorowego z nadmiaru szczęścia.

  • Dawid said

   i jeszcze jeden:

   Tusk nie ośmieszaj się do końca, obiecując coś czego niema, nie masz i mieć już nie będziecie, czyli miliardów na te i inne cele, no bop i skąd.Skąd ty te miliardy wyczarujesz, jak nic swego już nie mamy, z kapelusza?, kolejny nie spełniony twój miernoto i kretynie cud?, komu zabierzesz z kieszeni? także i tym poszkodowanym, ja kasa PUSTA, deficyt 100mld na ten rok tylko lub więcej a dług każdego Polaka to bagatela, tylko 80000 zł, i rośnie. Czemu nie ogłaszasz stanu klęski? POdpowiem: bo obnaży was i ciebie do końca, że kasa na ten cel PUSTA!! – ludzie by zapytali na co POszła i do czyich kieszeni, że król, czyli ty i państwo jest nagi, że Polska to już bankrut, PO waszych nierządach,etc.Polacy, poszkodowani już się, na te twoje obiecanki nie nabiorą, pamiętaj o tym łgarzu, POwódź to was PO i twój definitywny koniec.

   http://www.niezalezna.pl/article/show/id/34526

 48. nasz kandydat said

  Wywiad z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Lepperem

  24.05.2010
  Lepper: Kaczyński jest niebezpieczny, on nigdy się nie zmieni

  Jaki jest Jarosław Kaczyński i co oznacza jego prezydentura dla Polski? Czy powinien zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej, a wybory prezydenckie powinny odbyć się w innym terminie? Dlaczego nie wierzy w zmianę Janusza Palikota, a rozumie przemianę swojej partyjnej koleżanki Anny Kalaty? Czy może liczyć na poparcie Leszka Millera i Romana Giertycha i dlaczego nie będzie wypowiadał się na temat Lecha Kaczyńskiego, który zawdzięcza mu prezydenturę mówi w pierwszej części wywiadu dla Onet.pl Andrzej Lepper, kandydat Samoobrony na prezydenta RP. Jacek Nizinkiewicz: Panie przewodniczący, czy pan się zmienił?

  Andrzej Lepper: Tak, zmieniłem się. Po tych trzech latach odkąd nie ma Samoobrony w Sejmie, po tych tragediach które dotknęły Polskę, czyli tragedii smoleńskiej i teraz powodzi, człowiek się zmienia.

  Co się w panu zmieniło?

  – Zmieniłem swoje otoczenie. Są już inni ludzie wokół mnie. Nie ma tych dawnych nazwisk.

  Renata Beger, Danuta Hojarska i Krzysztof Filipek nie sprawdzili się?

  – Ich już nie ma. Oni nie wytrzymali presji. Myśleli, że będą wiecznie posłami czy senatorami i sądzili, że do końca ich dni są im przypisane urzędy państwowe, ale nie pomyśleli o ludziach, dzięki którym zostali wybrani do parlamentu. Okazali się ludźmi małymi, którzy nie potrafią się odwdzięczyć tym ludziom i działać na ich rzecz.

  Dzisiaj jest już inny Andrzej Lepper? Jest inna Samoobrona?

  – Jest inny Lepper. Ale wciąż mam ten sam twardy charakter, konsekwencję w działaniu, charyzmę, ale co do krytyki innych, to ja już jestem inny. Jestem powściągliwy, bo społeczeństwo jest już na tyle mądre, że samo wyciąga wnioski z tego, co kto mówi i na ile jest konsekwentny w swoim działaniu.

  Pan ma charyzmę?

  – Ja trzy lata wytrzymałem bez udziału w rządzie. Po tylu nagonkach, krytyce, po tylu kontaktach z wymiarem sprawiedliwości niejeden by się załamał. To dopiero trzeba mieć hart ducha, charakter i charyzmę. Jak się jest codziennie w mediach i pokazuje w coraz innym miejscu, to ja pytam, co to za charyzma? Bardzo łatwo jest funkcjonować kiedy media czekają na kogoś, a nie kiedy ktoś czeka na nie, a w większość przypadków jest z ludźmi i wierzy, że ludzie zrobią wszystko aby ta dana osoba, jak w moim przypadku, wróciła na szczyt władzy.

  Ale pan też brylował i bryluje w mediach.

  – Rzadko jestem w mediach, a jestem w sondażach na tym samym poziomie, na którym jest pan Grzegorz Napieralski, pan Andrzej Olechowski, a przed panem Waldemarem Pawlakiem, którzy są dziesięciokrotnie, czy nawet dwudziestokrotnie częściej w mediach niż ja. Takie poparcie przy takiej nieprzychylności mediów jest dużym sukcesem. Jestem po konwencji krajowej, gdzie były wszystkie media, kamery, ja udzielałem wywiadów, a nie ma żadnej informacji o konwencji. Dlaczego nie pokazuje się mojej konwencji, a pokazuje się konwencję pana Kaczyńskiego? Przecież on już miał swój czas. Jestem dyskryminowany w mediach.

  Pan też miał już swój czas. Był pan wicepremierem, ministrem rolnictwa, wicemarszałkiem. Wszystkie te funkcje pełnił pan nawet dwukrotnie. Miał pan kiedyś hasło: „Oni już byli”, ale pan też już był.

  – Ja jeszcze nie byłem, bo byłem tylko wicepremier, a wicepremier nie rządzi. Ta partia rządzi, która ma premiera, a Samoobrona nigdy nie miała premiera. A szkoda, bo gdyby Samoobrona rządziła, to byłoby zupełnie inaczej w kraju.

  Pański marsz po prezydenturę jest staraniem się o powrót Samoobrony na scenę polityczną?

  – Tak. Ja chcę, żeby Samoobrona rządziła. Wytrwaliśmy trzy lata. Jestem wdzięczy tym, którzy przy mnie wytrwali. Wciąż przybywa moich zwolenników, a w szczególności przybywa młodych zwolenników Samoobrony. To bardzo cieszy. Powrót do władzy jest realny.

  Jakie jest dzisiaj pańskie hasło wyborcze, skoro „Oni już byli” jest nieaktualne?

  – „Jestem jednym z was”. Ja nie byłem premierem i władzy nie miałem, bo tylko współrządziłem, więc wciąż mam prawo mówić: „Oni już byli”. Samoobrona tylko współrządziła i nie miała wpływu na resorty siłowe, służby specjalne. Mieliśmy tylko wpływ na ministerstwo pracy, rolnictwa, budownictwa i na nic więcej.

  Pan się zmienił, a w przemianę Jarosława Kaczyńskiego pan wierzy?

  – Ja znam pana Jarosława Kaczyńskiego i jego brata też znałem i lepiej, żebym o śp. Lechu Kaczyńskim nic nie mówił. A człowiek pokroju pana Jarosława Kaczyńskiego – takiego charakteru, nigdy się nie zmieni.

  Nie wierzy pan w przemianę Jarosława Kaczyńskiego?

  – Absolutnie nie wierzę w przemianę Kaczyńskiego, bo to jest tylko gra pozorów i kiedy dostałby władzę, to byłoby nieszczęście dla Polski.

  Co pan chce przez to powiedzieć?

  – Jarosław Kaczyński jest niebezpieczny dla Polski i dla demokracji. Gdy byliśmy wspólnie w rządzie, to on cały swój czas poświęcał służbom specjalnym. On nie interesował się gospodarką, rolnictwem, polityką społeczną, przemysłem, miejscami pracy, bo większość czasu poświęcał na kontakty ze służbami specjalnymi. Jarosław Kaczyński jest bardzo niebezpieczny.

  A w jakim celu tak bardzo skupiał się na funkcjonowaniu służba specjalnych?

  – Po to, żeby zbierać haki, robić prowokacje, czego ja też jestem przykładem. Jego obarczam wymyśleniem „afery gruntowej”. On wszystko o tej prowokacji wcześniej wiedział.

  To dlaczego dwukrotnie wchodził pan z Jarosławem Kaczyńskim i PiS w koalicję?

  – Mnie interesował tylko program i umowa podpisana na bazie programu Solidarne Państwo była dobą umową. Ten program jest dobrym programem i gdybym miał dzisiaj podpisywać program, który byłby realizowany przez nas w następnej koalicji, to podpisałbym się, ale na pewno nie z takimi ludźmi jak Jarosław Kaczyński.

  A w przemianę Janusza Palikota pan wierzy?

  – A gdzie tam. Pan żartuje?! Skąd.

  Dlaczego mamy uwierzyć w pańską przemianę, a nie w przemianę Jarosława Kaczyńskiego i Janusza Palikota?

  – Dlatego, że nikogo nie atakuję, przeciwko nikomu nie występuję�

  Bo pan już wystarczająco dużo ludzi obraził, pomówił, atakował. Atakował pan Kwaśniewskiego, Szmajdzińskiego, Tuska, Cimoszewicza, Rokitę, Kaczyńskich itd.

  – No właśnie i ja już tego robić nie będę. Ja już nie będę atakował ludzi, tylko będę atakował zjawiska i programy. Co do spraw personalnych, to ludzie sami wiedzą za co kto jest odpowiedzialny. Nie mam zamiaru ubierać okularów, zmieniać fryzury i udowadniać, że jestem całkowicie inny, bo przestałem mówić cokolwiek.

  Będzie pan atakował zjawiska?

  – Zjawiska, sytuacje i to co się dzieje.

  A jak rząd sobie radzi z powodzią?

  – Bardzo źle, choć trzeba przyznać, że rząd jest bardzo zaangażowany w to co się dzieje. Premier, ministrowie, ale i marszałek Komorowski są bardzo aktywni, ale to nie znaczy, że są skuteczni.

  Rząd jest nieskuteczny?

  – W czym skuteczny, jeśli premier mówi, że im większe będą skutki powodzi tym mniej poszczególni ludzie otrzymają. Przecież to jest irracjonalne. Należy natychmiast ogłosić stan klęski żywiołowej. Wtedy rząd przejmuje odpowiedzialność i dowodzenie wszystkimi akcjami. Rząd musi przejąć odpowiedzialność, a nie jechać do jakiejś miejscowości i mówić: „Ja wam burmistrza nie wybierałem”.

  Termin wyborów powinien zostać przesunięty?

  – Tak, zdecydowanie. Źle jest prowadzić kampanię w atmosferze smutku i żałoby. W tej powodzi już kilkanaście osób straciło życie i to jest dramat. W 1997 r. życie w powodzi straciło kilka, a nie kilkanaście osób i to był wielki dramat. Wtedy była powódź stulecia, a co mówić dzisiaj, kiedy ta powódź postępuje. To bardzo źle, że premier nie chce wprowadzić stanu klęski żywiołowej. On też wie, że im kampania trwałaby dłużej tym poparcie dla PO będzie mniejsze, bo rząd nie radzi sobie ze skutkami powodzi.

  Premier sprawdza się w trakcie kryzysu?

  – Muszę pochwalić premiera, bo jeździ wszędzie, jest aktywny, nie szczędzi sił ani czasu, ale mam zastrzeżenia do efektów jego działań.

  Ale od 1997 r. niewiele zrobiono na rzeczy przyszłych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Co pan zrobił będąc w rządzie PiS?

  – Ja przygotowałem cały program, który leży w ministerstwie rolnictwa. Narodowy program gospodarki wodnej i małej i średniej retencji. Za mnie były środki, których nawet nie można było wykorzystać w danym roku na budowę zbiorników retencyjnych małych i średnich w gospodarstwach rolniczych. Każdy mógł dostać środki kto się tylko zgłosił. Schowano ten program do szuflady i zapomniano o nim.

  Kto schował ten program do szuflady?

  – Następna ekipa. Po mnie był PiS, który sam rządził przez kilka miesięcy i oni powinni byli wdrażać ten program w życie. Zawsze była kłótnia z panią Zytą Gilowską i tej sprawie Jarosław Kaczyński na posiedzeniach rządu też stawał po jej stronie.

  A jak pan ocenia rządy PO-PSL?

  – To jest trudna koalicja. PSL zachowuje się jak topielec, który brzytwy się chwyta i może nie wypada mówić w ten sposób w sytuacji klęski, ale tak trzeba powiedzieć. PSL chce uciec z tej koalicji i cała winę chce zrzucić na PO. Wicepremier Pawlak umywa ręce nawet takim określeniem, że środki z budżetu państwa płyną wolniej niż woda. Niech spowoduje żeby płynęły szybciej. Ja kiedy wiedziałem, że pieniądze będą płynęły wolno, to pojechałem do jednej z miejscowości z teczką pieniędzy i rozdawałem je od ręki tylko za pokwitowaniem bez biurokracji i nikomu włos z głowy nie spadł. To było zgodne z prawem. to nie jest łatwa koalicja, ale to nie usprawiedliwia faktu, że dużo więcej środków i wojska powinno się zaangażować w akcję przeciwpowodziową.

  Bronisław Komorowski powiedział o panu kiedyś, że pasują do pana widły i kupa gnoju. Jak pan ocenia p.o. prezydenta jednego z pańskich kontrkandydatów?

  – To bardzo brzydkie określenia, ale wybaczam. To też element mojej zmiany. Chciałbym odbyć debatę z panem Komorowskim, ale również z panem Kaczyńskim, Napieralskim, Pawlakiem, Olchowskim i ze wszystkimi innymi też, bo ja wszystkich jednakowo traktuję. Dlaczego oni boją się otwartej debaty? Usiądźmy do debaty. Zorganizujmy debaty na temat zdrowia, polityki zagranicznej, przemysłu, bezrobocia itd. Każdego dnia inny temat debaty. Każdy z 10 kandydatów będzie miał na debacie pięć minut i ludzie ocenią kandydatów na podstawie programów, a nie sondaży.

  Już czwarty raz startuje pan w wyborach prezydenckich. Ostatnim razem miał pan trzeci wynik, po Lechu Kaczyńskim i Donaldzie Tusku. Na co pan liczy tym razem ze swoim śladowym poparciem?

  – Liczę na podium i na drugą turę. Wtedy w drugiej turze bardzo przyczyniłem się do zwycięstwa Lecha Kaczyńskiego. Pomogłem wtedy Kaczyńskiemu wskazując w drugiej turze wyborcom, żeby głosowali na niego i wyborcy mnie posłuchali. Moje poparcie miało decydujący wpływ na wynik tamtych wyborów. Jarosław Kaczyński też był premierem tylko i wyłącznie dzięki głosom posłów Samoobrony i niech o tym nie zapomina. Zarówno nieżyjący Kaczyński jak i żyjący szybko zapomnieli o tym, co mi zawdzięcza.

  Jak pan ocenia prezydenturę Lecha Kaczyńskiego?

  – Wiedząc co robił śp. Lech Kaczyński jako prezydent powiem tylko, że o zmarłych nie będę wypowiadał się źle, bo tylko źle mógłbym się wyrazić o tamtej prezydenturze.

  Czy Jarosław Kaczyński będzie mógł liczyć na pańskie poparcie w drugiej turze, podobnie jak kilka lat temu jego brat?

  – Wierzę w to, że ja będę w drugiej turze i nikogo nie będę musiał wskazywać.

  A czy mógłby pan jeszcze kiedyś współpracować z Jarosławem Kaczyńskim?

  – Pomimo tego, że powiedziałem, że on jest niebezpieczny, to niczego wykluczyć nie można.

  A Leszek Miller, który startował do Parlamentu Europejskiego z 1. miejsca na liście Samoobrony w okręgu łódzkim, będzie pana wspierał w kampanii prezydenckiej?

  – Nie, nawet o to nie zabiegałem, bo on tylko mógłby mi zaszkodzić. Ja mu pomogłem, ale nie chcę jego pomocy. Niech on teraz pomaga Napieralskiemu, a jego pomoc pomoże mi wygrać z Napieralskim.

  A połowa LiS �u, czyli LPR pan poprą?

  – Dużo działaczy jest z nami. Nawet na konwencji dużo ludzi z LPR było z nami, ale nie tych o poglądach skrajnych, ale tych o dobrych poglądach.

  A Roman Giertych pana poprze? Jest dzisiaj kontakt między wami?

  – Nie. Między nami nigdy nie było przyjaźnie, tylko było koleżeństwo polityczne. Giertych stanął po moje stronie po „aferze gruntowej” za co mu dziękuję. Szanuję Giertycha i to co powiedział źle o mnie, to mu wybaczam.

  Jarosława Kaczyńskiego pan też szanuje?

  – Trudno jest mi mówić o głębokim szacunku do człowieka, który dąży do celów, których ja nie popieram. On jest uparty, bezwzględny i jest mistrzem w dążeniu do celu. Nie szanuję go, bo w dążeniu do tych celów, które sobie ustalił gotów jest nie patrzeć na ludzi, tylko dążyć do celu po trupach.

  Ale Jarosław Kaczyński się zmienił. Pan naprawdę w nie wierzy w to, że tragedia jaka go spotkała nie mogła go zmienić?

  – Nie wierzę. On jest mistrzem kombinacji.

  W przemianę Kaczyńskiego pan nie wierzy, ale nowego Leppera próbuje pan nam sprzedać. A wierzy pan w przemianę Anny Kalaty?

  – Widziałem jej nowe zdjęcia i nie poznałem jej. Coś niesamowitego. Ona nawet była u mnie w zeszłym roku, jeszcze nie tak zmieniona, ale już wtedy jej od razu nie poznałem. Poznałem ją tylko po oczach, bo już wtedy się bardzo zmieniła. Ona jest teraz szczęśliwsza i to widać po tych oczach. Jest babcią, a patrząc w lustro widzi dwudziestolatkę.

  Może Kaczyński też jest w stanie przeobrazić się mentalnie tak jak Kalata fizycznie?

  – Jestem zdumiony jej przemianą, ale to jest tylko wygląd. Podskórnie wierzę, że Kaczyński nie jest w stanie się zmienić. On tylko czeka na moment, żeby się odegrać.

  A co jeśli Jarosław Kaczyński zostanie prezydentem?

  – To wtedy będę go szanował jak każdego prezydenta�

  Tak jak szanował pan Kwaśniewskiego ubliżając mu?

  – Zmieniłem się. Trzeba szanować głowę państwa, tak jak chciałbym, żeby mnie szanowano, kiedy ja zostanę prezydentem.

  Co by oznaczała prezydentura Jarosława Kaczyńskiego i rządy Donalda Tuska?

  – Niekończące się konflikty i walkę o to, żeby PiS wygrał przyszłoroczne wybory.

  Gdy Kaczyński zostanie prezydentem, to PiS łatwiej wróci do władzy?

  – Będzie miał większe kłopoty niż dzisiaj.

  A ewentualna pańska prezydentura i rządy PO co mogą oznaczać dla Polski?

  – Zgodę. Tylko i wyłącznie będą dążył do zgody.

  Koniec części pierwszej.

  W części drugiej rozmowy dla Onet.pl, która ukaże się jeszcze dzisiaj kandydat Samoobrony na prezydenta powie na kogo zbierał haki Jarosław Kaczyński, co wypłynie w trakcie kampanii prezydenckiej. Andrzej Lepper przedstawi swój program, powie czy jest mu wstyd za dotychczasową działalność, afery i wypowiedzi, zdradzi czyim radiem jest dzisiaj Radio Maryja, kto rządzi w mediach publicznych oraz powie gdzie odbyłby swoje pierwsze podróże zagraniczne jako prezydent RP wyjaśni także dlaczego opowiada się za legalizacją marihuany.

  Rozmawiał: Jacek Nizinkiewicz
  Źródło Onet.pl

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/

 49. Rosomak said

  Syntetyczna anomalia wywołana przez chemtrails. Przed powodzią były rozpylane bardzo intesywnie chemtrails na niespotykaną jak dotej pory skale plus zastosowanie HARP w rejonach południowej Polski [jak i nad innymi sekcjami/streafami europy]. Coś niesmowitego “działo się nad naszymi” głowami przed powodzią jeśli chodzi o zastosowanie geopogody sztucznie wywoływanej,o czywiście w mediach komercyjnych nie usłyszycie o chemtrails. TV & Radio uspokaja tak jak by się nic nie działo … “to tylko niesprzyjająca aura” … nic się nie dzieje. Na komercyjnych portalach jest niesamowita filtracja/cenzura postów … praktycznie jest wstrzymana wymiana informacji [komentowanie] użytkowników przez portale-także widzicie co media z nami wyprawiają plus propaganda agentury politycznej, jeśli chodzi o wybory kolejnej marionetki rządowej. Skupmy się na pogodzie… Wszystkie znaki na niebie, ziemi i w powietrzu wskazują że coś tu jest nie tak. Czy aby na pewno jest wszystko w porządku ?

  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3563&Itemid=56

 50. nadesłane mailem:

  ZMIANA POLITYKI WASZYNGTONSKIEJ WOBEC IZRAELA A SPRAWA POLSKA

  Nasi rodzimi szabesgoje i sayanowie, ktorzy tak zapalczywie brali udzial w realizacji strategii dlugiej wojny, nakreslonej przez konserwatystow syjonistow oraz izraelskie jastrzebie, a ktorej celem bylo m.in. osaczenie Rosji, dostep do obszarow roponosnych oraz w przyszlosci zaatakowanie Iranu z baz tworzonych ne terenach bylych republik sowieckich, musieli poczuc sie zaskoczeni i rozczarowani zmiana polityki waszyngtonskiej. Nagle zadeklarowano bowiem , ze Rosja jest naszym sprzymierzencem i nalezy wstrzymac ataki propagandowe i rozne prowokacyjne akcje wokol tego panstwa.
  http://kandydaci2010.wordpress.com/2010/05/12/bracia-kaczynscy-a-polityka-osaczania-rosji/
  Ta zmiana nie dotarla chyba do naszego s.p. Prezydenta Lecha Kaczynskiego, kory uparcie, zaslanaiajac sie polskim patriotyzmem, ciagle realizowal juz nieaktualny plan.(2). Skonczylo sie to fatalnie podejrzana katastrofa TU-154 pod Smolenskiem. Nawet malzonka naszego ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego, Anne Applebaum, znana z oskarzania Putina o najgorsze bezecenstwa przeciwko demokracji, oswiadczyla, tuz po katastrofie, w artykule w Washington Post, nie czekajac na wyniki oficjalnego sledztwa, ze byl to na pewno blad pilota i nie nalezy sie w tym wypadku doszukiwac jakiegos spisku. Szybko jakos zapomniala o tym, ze Putin kiedys ostro potraktowal zydowskich oligarchow w Rosji oraz ze militarnie interweniowal w Gruzji, gdzie tamtejsi wysocy urzednicy panstwowi – sayanowie o podwojnym izraelsko-gruzinskim obywatelstwie – zabierali sie juz do przygotowywania baz dla lotnictwa izraelskiego.
  Rosja nagle stala sie pozadanym partnerem w powstrzymywaniu Iranu przed rozwijaniem programu atomowego, ktory moze zagrozic w przyszlosci monopolowi nukleranemu Izraela na Bliskim Wschodzie. Niestety, te amory przypadly akurat na czas znacznego oslabienia Stanow Zjednoczonych, ktore nie sa juz postrzegane przez wschodzace potegi jako jedyne mocarstwo swiatowe. Miedwiediew nie wstrzyma dostaw rakiet ziemia-powietrze S-300 do Iranu a Brazylia i Turcja podpisaly z Ahmedinejadem porozumienie, ktore znacznie utrudni nakladanie sankcji gospodarczych na Iran. Niepewne jest tez stanowisko Chin. A juz chyba niedopuszczalna bezczelnoscia jest decyzja dyrektorow Miedzynarodowej Agencji Atomowej, aby w przyszlym miesiacu w ramach dyskusji o nierozprzestrzenianiu broni atomowej na Bliskim Wschodzie wziac pod lupe arsenal nuklearny Izraela.
  Stany Zjednoczone przez ponad 50 lat ochranialy tajny program rozwoju broni nuklearnych Izraela. Prezydent Nixon zawarl tajne porozumienie z owczesna premier Izraela Golda Meir, ze USA nie beda w tej sprawie interweniowac, jezeli Izrael bedzie trzymal w tajemnicy fakt posiadania takich broni i nie bedzie tego uzywal w wywierania naciskow politycznych na inne kraje. Obecna zmiane polityki Obamy przedstawiciele zydowskiego lobby uzasadniaja oslabieniem pozycji Stanow Zjednoczonych na arenie miedzynarodowej. Paradoksalnie, to sami Zydzi przyczynili sie do tego, zarowno przez sprowokowanie przez nich wojny w Iraku i w Afganistanie, jak i do obecnego kryzysu finansowego, nie mowiac o promowaniu globalizacji przez zydowskie sfery finansowe, w rezultacie ktorej w potege wzrosly takie kraje jak Chiny, Rosja, Brazylia, Indie, itd.
  Ponizej zamieszczamy tlumaczenia dwoch artykulow, dotyczacych omawianych problemow, jakie ukazaly sie w NY Daily News oraz w Financial Times.

  Stan Sas
  Patriotyczny Klub Dyskusyjny w Nowym Jorku
  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3565&Itemid=56
  http://www.polpatriot.com/html/financial_times__the_economist.html#wojna

Sorry, the comment form is closed at this time.