Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

O naprawę Rzeczpospolitej (2)

Posted by grypa666 w dniu 22/05/2010

Wspomóż blog – na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††††††

Globalne jelity nie są aż tak silne – kto przetłumaczy na polski?

Globaliści, kompleks jot, czy jak ich nazywasz, mają słabostki i swe problemy, a my ogromne atuty — mówi zaprawiony w bojach z tą sitwą, Argentyńczyk Adrian Salbuchi. Montuje się koalicja Ziemian przeciw garstce lucyferiańskich „kosmitów”, którzy upatrzyli sobie narody jak Polacy czy Argentyńczycy na próby swych docelowych schematów NWO. Nie będzie naprawy RP bez postawienia tych magików w kącie. Wspólne dla Argentyńczyków i Polaków problemy, stworzone przez ataki banksterskie oraz apetyty kompleksu jot na ich ziemie (Judeopolonia cz. 1 cz. 2), kwalifikują oba narody do światowej czołówki walki z tym draństwem. Ale wpierw wyzbyjmy się uczucia bezsilności, nieraz wręcz paniki wobec wydarzeń, nieraz celowo stwarzanych, by nas rozpracowywać psychologicznie. Adrian przysłał mi filmik, kiedy myślałem, jak pocieszyć forum grypa666, zdesperowane 10 IV, zmyłką wyborczą, powodzią i niepokojącymi wydarzeniami na świecie. Trzeba ten filmik przetłumaczyć na polski, wraz z innymi prelekcjami Adriana pt. „Druga Republika”. Parę lat temu batiuszka prawosławny w Warszawie odpowiedział na me obawy o przyszłość: „Bóg z nami, więc czego się bać?”. Jego słowa wyryły mi się w pamięci. — PB

††††††††††††††††††††††

Kontrrewolucja 2010 w wydaniu kandydata Korwina Mikke

Józef Bizoń

Mądrzy ludzie powiadają, że przezorny zawsze jest ubezpieczony i że trzeba być dalekowzrocznym. Idąc za tym wskazaniem, a także wiedząc, że ludzie nie lubią czytać – a tym bardziej czytać dokumentów, tylko wolą posłuchać, pooglądać, wykombinowano sposób na budowę struktur UPR w terenie – na tzw. „rybkę” – tam, gdzie jest największa słuchalność Radia Maryja. Gra jest ustawiona na ludzi młodych, bo starszych trudniej skołować lub zostali już skołowani przez innych.

Głównie chodzi o to, aby tych ludzi młodych uwięzić chociażby na jakiś czas w strukturach UPR i tym samym przeciwdziałać przejściu ich do innych ugrupowań politycznych, a tym bardziej do mogącego powstać ugrupowania szczeropolskiego, bo groziłoby to katastrofą docelowego planu generalnego, a po realizacji którego nie może być przecież mowy o żadnym anszlusie – chyba, że z Izraelem. Przy okazji każdych wyborów posługując się tymi strukturami zawsze przechwycą na siebie jakąś część wyborców, których głosy mogłyby zasilić ugrupowania niechciane – patrząc z perspektywy docelowej. Z tych to też powodów nikt dotychczas nie ganił UPR za to, że przy każdych wyborach rozbija głosy wyborców – no bo rozbija tych co ma rozbijać. Zgoła odwrotna jest reakcja, gdy powstaje jakieś ugrupowanie skierowane przeciwko dotychczasowemu układowi – a to co innego i wówczas wrzask się podnosi, że będzie ono rozbijać głosy. A prawda jest taka, że najwyższy już czas rozbić nie tylko głosy – zabierając ich lwią część – ale i rozbić wszystkie sitwy i układanki mamiące Polaków. W każdym bądź razie trzeba te wysiłki podejmować nie bacząc na krzyki o rozbijaniu głosów puszczając je mimo uszu. Trudno – niech sobie krzyczą.

W 2002 i 2003 roku byłem zapraszany na spotkania organizowane we wsiach i małych miastach Podkarpacia do przeprowadzenia wykładów z moich opracowań z 2002 r. prezentowanych na tym blogu. Zawsze po każdym przeprowadzonym wykładzie – na którym było sporo ludzi młodych ‑ okazywało się, że byłem tam potrzebny na przysłowiową „rybkę”. Na koniec mi dziękowano i przystępowano do zakładania koła UPR.

Przy okazji dowiadywałem się, że słuchacze kompletnie nie orientują się w tym, że program gospodarczy UPR to czystej wody hiper  „Balcerowicz”, ale za to dowiadywali się od organizatora spotkania, że Stanisław Michalkiewicz ma swoje felietony w Radio Maryja. Po paru takich spotkaniach zrezygnowałem z takich zaproszeń. To osobiste doświadczenie pozwoliło mi na poznanie mechanizmu organizacji kół UPR w terenie – no i na podzielenie się swymi spostrzeżeniami w moim artykule „Kontrrewolucja, ale jaka?” z 2005 r. Okazuje się, że te moje spostrzeżenia są cały czas aktualne.

Na stronie: http://www.michalkiewicz.pl/linki.php czytamy: „Unia Polityki Realnej www.upr.pl Oficjalna strona UPR. Stanisław Michalkiewicz był jednym z jej założycieli, wraz ze Stefanem Kisielewskim i Januszem Korwin-Mikke (rok 1987, patrz Życiorys). Na stronie regularnie ukazują się teksty SM, linki do nagrań felietonów z Radia Maryja i informacje o spotkaniach.”

Niżej tekst mego artykułu z 2005 r. – opublikowanego wówczas na stronie: www.snpp.pl [obecnie już tam niedostępnego]

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Mgr inż. Józef Bizoń:  Kontrrewolucja, ale jaka?

Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz (UPR) w felietonie wyemitowanym w Radiu Maryja  dnia 07.12.2005 r. o godz. 20.50 – w 14 rocznicę powstania tego radia – przypomniał krwawe rocznice grudniowe w wykonaniu komunistów  i dzielnie stanął w obronie Radia Maryja za co należy mu się podziękowanie, ale przechodząc do politycznej analizy obecnego stanu rzeczy powiedział:

 • Układ okrągłego stołu wie, że jego dni są policzone, a jego los przypieczętowany. Właśnie stąd te nerwy, właśnie dlatego to wycie. Nie ma co się nim przejmować. Trzeba puszczać mimo uszu absurdalne oskarżenia i nie tracić czasu na polemiki. Mamy bowiem większe zmartwienie. Okres dobrego fartu okrągłego stołu dobiega końca. To dobrze, ale musimy pamiętać, że natura nie znosi próżni. Jeśli zatem nie przedstawimy właściwej alternatywy, to złamanie tamtego monopolu nie przyniesie dobrych rezultatów. Dlatego zamiast wspierać się z wyjącym stadem szatanów trzeba rozpocząć dyskusję nad alternatywą. Dyskusję rzetelną, bez zagadywania się frazesami.”
 • „W związku z tym chciałbym przypomnieć o jeszcze jednej rocznicy. 6 grudnia minęło 15 lat od  rejestracji Unii Polityki Realnej obok PSL chyba najdłużej działającej partii na polskiej scenie politycznej. UPR z różnych powodów nie odniosła politycznego sukcesu pozostając przez cały okres swego istnienia na marginesie sceny politycznej, ale pozostając na tym marginesie wypracowała sporo interesujących propozycji  zarówno odnoszących się do gospodarki, jak i modelu ustrojowego państwa, a także polityki zagranicznej. Mówię o tym, bo sam uczestniczyłem w wielu tych pracach i nieskromnie powiem, że zasługują one na zainteresowanie, tym bardziej, iż ostatnia kampania wyborcza nie obfitowała w przełomowe propozycje. Tymczasem, podkreślam jeszcze raz, Polsce potrzeba kontrrewolucji i to kontrrewolucji udanej, żeby przełamanie monopolu układu okrągłego stołu przyniosło pożądane rezultaty dla narodu i państwa. Dlatego dyskusja powinna być poważna, bez frazesów i bez uprzedzeń. Teraz jest dobry moment.”

Pan red. Michalkiewicz zachwalając swą partię mówi, że UPR wypracowała sporo interesujących propozycji odnoszących się do gospodarki i żali się, że ostatnia kampania wyborcza nie obfitowała w przełomowe propozycje. Ma się oczywiście rozumieć, że takimi przełomowymi propozycjami dysponuje i dysponowała UPR, ale elektorat się na tym nie poznał i UPR przez to cały czas – jak do tej pory – pozostawała na marginesie sceny politycznej. Na stronie internetowej upr.org znajdujemy

PROGRAM GOSPODARCZY  UNII POLITYKI REALNEJ opracowany przez INSTYTUT SOCJO-CYBERNETYKI w Warszawie zatwierdzony po poprawkach przez Radę Główną UPR dn. 11 grudnia 1990 r. zmieniony przez Radę Główną UPR w dn. 27 listopada 2004 r.”, a w nim m.in.:

 • Kurs złotówki do innych walut winien być absolutnie swobodny – i wszelka ingerencja rządu lub banku zakazana ustawowo.
 • Z uwagi na kluczową pozycję systemu bankowego banki będą prywatyzowane w pierwszej kolejności (p. ,,Prywatyzacja”).
 • Na rynek polski dopuszczone zostaną wszelkie stabilne banki zachodnie.
 • Przyjęta do konstytucji musi być klauzula gwarantująca, że każda ustawa, przepis, dekret, rozporządzenie lub tp. wchodzi w życie dopiero w sześć lat od chwili uchwalenia i opublikowania.
 • Wszystkie domy na mocy ustawy staną się z mocy prawa Spółkami Mieszkaniowymi.
 • Wszelkie drobne przedsiębiorstwa, warsztaty, lokale sklepowe i podobne pomieszczenia oraz majątek likwidowanych przedsiębiorstw – zostaną bezzwłocznie wystawione na licytację i sprzedane.
 • Prywatyzacja majątku produkcyjnego będzie dokonana możliwie szybko i bez żadnych ograniczeń.
 • Obrót akcjami jest całkowicie wolny między osobami prywatnymi.
 • Lecznictwo zostaje bezzwłocznie sprywatyzowane.
 • Szpitale, przychodnie i podobne instytucje zostaną sprywatyzowane na zasadach ogólnych. Jeśli nabywcą jest spółka złożona z większości lekarzy, uzyskuje o­na zniżki jak w p. E2 lub P10. Pozostali pracownicy zachowują prawo do nabycia 20% akcji.
 • Szkolnictwo zostanie sprywatyzowane od razu.
 • Nauka będzie płatna.
 • Obecne wyższe uczelnie zostaną sprywatyzowane w sposób następujący: 1. Podział na mniejsze – jak w p.G2, 2. Sprzedaż na zasadzie ,,małej prywatyzacji” (p.E)
 • Kodeks Pracy i Układy Zbiorowe – 1. Umowy te zostają zniesione, jednakże ich postanowienia będą nadal częścią już zawartych umów o pracę. 2. Umowy nowo-zawierane będą zupełnie dobrowolne i dowolne. Państwo dbać będzie o uczciwe wykonywanie tych dobrowolnych umów.
 • Cła na większość towarów zostaną zniesione od razu.
 • Rolnictwo traktowane będzie jak każdy inny dział gospodarki, jednakże otrzyma ulgi w okresie przejściowym.
 • Subwencje i dotacje – 1. Wszelkie subwencje i dotacje, a także podatki szczególne zostaną zniesione najlepiej w następnym roku budżetowym. 2. Dotyczy to również zasiłków dla bezrobotnych, które zostaną zniesione w ciągu 3 miesięcy. Zachowany być może zasiłek wypłacony przez 3 miesiące osobom, które po 5 latach pracy utraciły ją.
 • Urządzenia wszelkich kopalń będą mogły być sprzedane wraz z prawem do eksploatacji.
 • Opieka społeczna – 1. Opieka taka i działalność charytatywna winny być prowadzone przez prywatne organizacje, Kościoły, instytucje charytatywne (np. ,,Caritas”) a zwłaszcza osoby prywatne, które państwo wspomaga (zostawiając im pieniądze w kieszeniach).
 • Związki zawodowe – 1. Polska wystąpi z Międzynarodowej Organizacji Pracy (oraz kilku agend o­nZ, np. UNESCO). 2. Zniesie się specjalne ustawodawstwo związkowe. 3. Związki zawodowe z mocy prawa staną się stowarzyszeniami zwyczajnymi. 4. Wszelkie dodatkowe przywileje dla związków i ich działaczy przestają istnieć.

Polityczny układ okrągłego stołu zrealizował już bardzo wiele z tego programu gospodarczego UPR. Zanosi się też na to, że i reszta programu UPR może zostać zrealizowana bez konieczności kontrrewolucji.

Nie za bardzo więc  wiadomo o jaką kontrrewolucję chodzi Panu red. Stanisławowi Michalkiewiczowi i przeciwko komu tak naprawdę skierowaną, bo sądząc po programie gospodarczym UPR można mniemać, że zdaniem UPR zagrożone jest dokończenia dzieła rozpoczętego po 1989 r. przez Balcerowicza.

Można by to wszystko puścić mimo uszu, gdyby nie fakt, że Pan red. Michalkiewicz wygłaszając od dłuższego już czasu swe felietony na antenie Radia Maryja jednocześnie od 2-ch lat buduje struktury terenowe UPR i to głównie z ludzi młodych w małych miasteczkach i większych wsiach, tj. tam gdzie jest duża słuchalność Radia Maryja.

Promocja swojej partii – Unii Polityki Realnej występującej w ostatnich wyborach do Sejmu RP jako Platforma Janusza Korwin-Mikkeprzy okazji 14 rocznicy powstania Radia Maryja jest nader sprytnym posunięciem, aczkolwiek niesmacznym, tym bardziej, że zdecydowana większość ludzi nie zna programu UPR – w tym programu gospodarczego.

W ostatnich wyborach do Sejmu RP w 2005 r. UPR (Platforma Janusza Korwin-Mikke) zdobyła 1,57% głosów głównie wśród elektoratu prawicowego i jakoś dziwnie nikt nie atakował tego ugrupowania za to, że rozbija ono głosy po prawej stronie sceny politycznej.

Równocześnie w publikowanych badaniach opinii publicznej (również i w chwili obecnej) cały czas promuje się UPR wymieniając tę partię – ostatnio z 2% poparciem.

Wypada zgodzić się z Panem red. Michalkiewiczem, że Polsce potrzeba udanej kontrrewolucji, ale na pewno nie w wydaniu programu gospodarczego UPR, który jawi się jako ostateczne ukoronowanie polityki Balcerowicza – zero państwa polskiego, wszystko rozprzedane.

Wypada zgodzić się też z tym, że dlatego dyskusja powinna być poważna, bez frazesów i bez uprzedzeń. Teraz jest dobry na to moment.  Oczywistym jest też to, że teraz jest decydujący moment kto kogo przechytrzy i stanie na czele tej kontrrewolucji.

Boguchwała, A.D. 09 grudnia 2005 r.

Opublikowano na stronie: www.snpp.pl w dniu 10.12.2005 r.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Pośród szumu i bełkotu informacyjnego skorzystaj z profesjonalnego opracowania z roku 2002. Zawarte w nim informacje stanowią klucz do rozumienia toczących się w Polsce procesów przed i po  tzw. odzyskaniu przez Polskę wolności, suwerenności i niepodległości.  Zapoznanie się z treścią tego opracowania jest niezbędne dla samodzielnego rozumnego podejmowania decyzji w trakcie wyborów do władz różnego szczebla. 

Pełne opracowanie bezpłatnie otrzyma każda zainteresowana osoba podająca swe imię i nazwisko, która skieruje na mój adres e-mail boguchwala@go2.pl swą prośbę o to opracowanie. Opracowanie z 2002 r. /wykonane w oparciu o akty prawne / w formacje PDF – zawierające liczne bardzo czytelne schematy zbudowanych mechanizmów władzy kolonialnej nad Polską – składa się z trzech rozsyłanych części:

A. Część I (7,41 MB), a w niej:

1)   Mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską;

2)   Samorządy terytorialne na usługach UE – część 1;

3)   Samorządy terytorialne na usługach UE – część 2;

4)   Województwo podkarpackie w świetle UE

B. część II (5,05 MB ), a w niej: pliki z podstawowymi aktami prawnymi i oficjalnymi dokumentami, na których oparto m.in. opracowanie z 2002 r.

C. część III (7,42 MB ), a w niej: zbiór artykułów powstałych w różnym czasie na bazie opracowania z roku 2002.

Są to unikatowe opracowania i bardzo niewygodne dla wszystkich opcji politycznych rządzących Polską po 1989 r. – a i ich wspierających. Oni te mechanizmy znają, bo je latami wspólnymi siłami na raty budowali ‑ a TY je znasz??? Warto sięgnąć po te opracowania z roku 2002 ‑ chociażby po to, aby się o tym samemu przekonać. No i po, aby w końcu świadomie wybrać po której stronie się opowiadam i w sposób świadomy i celowy zacząć się wreszcie organizować bez krzykaczy, wszelakiej maści naganiaczy i ludzi podstępnie działających. Sięgnij po te opracowania również chociażby po to, aby poznać metody podstępnego długofalowego działania i by nie dać się n-ty raz oszukać. Uwierz – warto! Idź też do:

Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5

Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4

Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3

Boguchwała, A.D. 20 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń

………………….

Prace J. Bizonia na blogu grypa666

††††††††††††††††††††††††††

Józef Bizoń 21.5.2010 w odpowiedzi na „Wpisy Zenobiusza”

„Zenobiuszowi” – do sztambucha

1. Tylko tchórz nie podaje swego prawdziwego imienia i nazwiska, aby móc strzelać zza węgła – no i nie ponieść przy tym własnej straty.
2. Jest takie polskie przysłowie: jak sobie pościelesz – tak się wyśpisz. Kaczyńscy i jego kamraci słali sobie łoże długo i skrupulatnie począwszy od okrągłego stołu – co wykazuję w oparciu o dokumenty – patrz chociażby tu:
„Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3”
„Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5”
„Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4”
a nie w oparciu o wygodne opowiadania takich jak „Zenobiusza” – a o których to mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w wykładzie „O dialogu z Żydami” wygłoszonym do kapelanów wojskowych na Jasnej Górze.
3. PiS rządził na własne życzenie tylko 1,5 roku po to aby wykończyć niewygodnych kontestujących UE. Oddać władzę PO, po czym wahadło polityczne ma chodzić pomiędzy PiS i PO. A przy okazji, to Kaczyńscy rękami i nogami, jak to mówią, pchali Polskę do Unii Europejskiej – a cała reszta potem to tylko ich gra. Wiadomo czym grozi w normalnym państwie złożenie swego podpisu pod dokumentem pozbawiającym to państwo niepodległości, suwerenności, wolności – z całą pewnością nie Wawel.
4. Przytoczony wyżej autoryzowany wykład jest w istocie autoryzowaniem ponownym już raz autoryzowanego – tzn. wygładzeniem pierwotnego autoryzowanego tekstu z trefnych treści. Najlepiej to widać w ostatnim akapicie przytoczonego wyżej autoryzowanego z autoryzowanego tekstu.
5. Odnośnie masonerii i ‚B.B’ to są argumenty dla małych dzieci bez majtek bawiących się w piskownicy.

A co do wyborów to moje stanowisko na chwilę obecną wyraziłem już dawno temu [nika się ono ma do stawianego mi zarzutu] dnia 2010-04-24:
Przyblokować układ kanciastego stołu!
W tej sytuacji pozostaje nam na teraz chłodna polityczna kalkulacja, jeśli oczywiście chcemy przyblokować układ kanciastego stołu i przystopować – chociaż trochę – realizację planu opisanego w moim artykule „PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa”.
Panu Ziemińskiemu i Panu Dylakowi polecam mój artykuł: „Zostaliśmy na lodzie” jako odpowiedź na ich kuriozalny pomysł z kandydowaniem P. Kosiura. Oczekuję też i od nich wszystkich publicznego udzielenia odpowiedzi na postawione tam fundamentalne pytanie – „Prawda to – czy fałsz?”

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††

OGÓLNOPOLSKA AKCJA ICPPC – ZADAJ PYTANIA KANDYDATOM

Szanowni Państwo, Prosimy abyście poświęcili kilka minut na kluczowe dla nas wszystkich sprawy dotyczące, przede wszystkim, naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci oraz samowystarczalności żywieniowej. Pamiętajcie, że kto kontroluje produkcję żywności ten kontroluje wszystko!

Prosimy abyście wysłali do kandydatów na Prezydenta Polski własne pytania (lub skopiowane) w sprawie zagrożeń GMO i dokonali później wyboru na podstawie udzielonych odpowiedzi.

PROSIMY RÓWNIEŻ O WYSYŁANIE LISTÓW faxem, POCZTĄ TRADYCYJNĄ i wizyty w biurach wyborczych. Adresy okręgów wyborczych
Jeśli otrzymacie odpowiedzi prosimy o przesłanie kopii abyśmy mogli je umieścić na stronie.
WYBIERZMY NA PREZYDENTA RP człowieka, który postąpi jak liderzy w ośmiu krajach Unii Europejskiej i wprowadzi zakaz na uprawy GMO kierując się troską o swoich wyborców.
Prosimy o przesyłanie  treści tego e-maila do wszystkich swoich znajomych.
Z poważaniem, Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose
==========================
ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114  biuro@icppc.pl

www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Przeczytaj – „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów„, autor: Julian Rose

††††††††††††††††††††††††

Protest pod Sejmem RP trwa

Zgodnie z zapowiedzią protest STOP BEZPRAWIU rozpoczął się pod SEJMEM RP dnia 18.05.2010 r. Trwa i będzie trwał.  Przekazujemy film z protestu oraz galerię zdjęć. Jeśli pokrzywdził Cię prokurator, sędzia to dołącz do nas. Razem możemy więcej.


Komentarzy 201 do “O naprawę Rzeczpospolitej (2)”

 1. Dawid said

  Po przeczytaniu powyszego artykulu poczulem sie bezradny. Potem pomyslalem, zarza zaraz przeciez jest ktos kto za tym wszystkim stoi. Jest ktos, rowniez silniejszy i wiekszy od tego, ktory wyrzadza tyle zla w naszym kraju. W zaleznosci od tego w ktora stona zwracamy nasz uwage, w jakim kierunku kierujemy nasze skupienie, to czujemy sie silni albo slabi. Powiem tak, latwego zycia nie mam i wiem jedno, ze tylko Bog daje czlowiekowi sily aby przetrwac, aby wlaczyc. Nie nasza wina,ze urodzilismy sie juz w stanie jakiejs wojny. Kazdy z nas urodzil sie w stanie pewnej wojny, ktora jest toczona tam na gorze, a popily ognia zacieraja nam ostrosc widzenia. Odwagi, jak powiedzial Jezus „Ja zwyciezylem swiat”.
  =================
  od pb: “Bóg z nami, więc czego się bać?”

  • zenobiusz said

   Odpowiadam tu P.T.Bizońiowi, by odpowiedż nie zginęła w gąszczy postów.
   Ad 1.Mała podłostka jako argument pierwszy, wymaga szerszego komentarza.
   Po pierwsze, jestem chyba jedynym blogowiczem który w sytuacji ,gdy niektórzy obawiali się, nawet podać nazwy miasta z którego piszą ,podał na blogu imię i nazwisko,nr tel. i adres Skype.
   Było to co prawda w czasach sztucznej pandemi,ale nie przypominam sobie z tych czasów p.Bizonia aktywnie walczącego w obronie substancji biologicznej Narodu.Pan Bizoń pojawił sie dopiero po tragedii smoleńskiej,by opluwać Ś.P. Prezydenta,i wściekle zwalczać kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego,według zasady,lepiej potop, niż Kaczyński.

   Ad 5. Małe dzieci bez majtek są chyba Pańską obsesją, bo goszczą w wielu Pana postach, na różnych blogach,na jednym nawet sugerowano w odpowiedzi by ,Pan te majtki spowrotem dziecku włożył.

   Merytoryczna dyskusja z Panem nie ma sensu strata czasu,tego typu”prawdziwych patriotów” grających do jednej bramki wysypało się tylu ,że jest to aż zabawne. Opluwają Radio Maryja,Telewizję Trwam,Jana Pawła II, i Braci Kaczyńskich jednym tchem.Wszystkim przypisują żydostwo i niszczenie Polski.
   To taktyka znana od dawna .Jak mają przeciwnika znienawidzonego,którego uczciwości nie da się negować ,ubierają go w chałat i Jarmułkę.
   ================
   od pb: Zenobiuszu, jesli chcesz dorownac panu Bizoniowi:
   – wypluj oszczerstwo pod jego adresem w ostatnich 5 zdaniach powyzej = jesli nie, musze cie zbanowac wg wersalu grypa666;
   – wstaw w nicka swe imie i nazwisko;
   – zajrzyj do jego prac i napisz nam od kiedy dziala piórem;
   – podaj, co znacznego osiagnales w kampanii antyscypionkowej zeby rozliczac innych;
   – podaj, co zrobiles przeciw demonizacji Serbow jako ludobojcow, ktorą poparl Watykan i polski KK;
   – zamiast sugestii pedofilii u twoich adwersarzy, napisz udokumentowany ARTYKUL dlaczego mamy uznac judeocentryczne czyny Kaczynskich za sprzyjajace polskiej racji stanu.
   Poniewaz nie mam czasu sledzic forum, powyzsze przyslij na moj adres kontaktowy podany w prawym gornym rogu strony glownej.

   • Julka said

    Wygląda, że gra w jednej drużynie z peło. Wprawdzie robiąc za świadomego patriotę nie może wskazywać na Komora, ale zachęcając prawdziwych patriotów do bojkotu wyborów, chce zwiększyć szanse antypolaków.
    =============
    od pb: Julka, wiem ze trudno to zauwazyc, ale wobec dosc duzej frekwencji przy ZERO moderatorow na blogu grypa666 liczymy na samodyscypline forumowiczow; masz do wyboru: wycofac lub uzasadnic swe insynuacje – albo wylatujesz

   • hjk said

    „Pan Bizoń pojawił sie dopiero po tragedii smoleńskiej,by opluwać Ś.P. Prezydenta,i wściekle zwalczać kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego,według zasady,lepiej potop, niż Kaczyński.”

    Nie uważasz, ze trochę przesadzasz? Pan Bizoń swoje artykuły i badania przeprowadzał już od dłuższego czasu (jak mnie pamięć nie myli co najmniej od 10 lat), a teraz przypomina wszystkim te wydarzenia, które tylko potwierdzają to, co zostało przez niego „odkryte” (w tym sensie, ze zebrane w całość i ujawnione), a które nie świadczą najlepiej o kandydatach. Poza tym nikogo nie ubiera w chałat i jarmułkę, bo ci rzekomo „wściekle” atakowani … sami się w nią ubierali(!). Można to różnie tłumaczyć, ale to coś znaczy, więc moze wyjaśnisz wszystkim, co to znaczy, było tu kilka takich art. na te tematy. No i to nie są wściekłe ataki, tylko podawanie pewnych faktów. Bardzo by (zapewne nie tylko) mnie np. ciekawiło, dlaczego LK podpisał traktat lizboński, załóżmy , ze był sznatażowany – może znasz szczegóły – czym, jak i przez kogo? I inne wymienione działania tu na blogu czy w innych miejscach.
    A moze znasz tajemnicę słynnego powiedzenia śp. JP2 po wizycie Kwaśniewskiego w Rzymie „od unii lubelskiej do europejskiej”, co przesądziło w zasadzie wynik referendum o UE w niecały miesiąc później? Budziło to swego czasu bardzo wiele kontrowersji…

   • hjk said

    Czy naprawdę zachęca TERAZ do bojkotu? Ja też jestem za bojkotem, ale to MUSI być odpowiednio wcześniej PRZYGOTOWANE i ROZPROPAGOWANE, zeby wszyscy znali sens i cel tego bojkotu. Robienie tego w tej sytuacji, jaką mamy teraz, jest bez sensu.
    Ponadto ogłoszenie bojkotu musi być poprzedzone stworzeniem jakichś alternatywnych struktur władzy czy oporu społecznego, gdyż „bojkot dla samego bojkotu” nic nie da…
    Ktoś może wie, co z „Przymierzem dla Polski”, którego mieliśmy kongres i co się dalej dzieje?

   • MarcinZ said

    @zenobiusz

    „Ad 1.(…) wymaga szerszego komentarza.”

    Z mojego punktu widzenia. Czesc ludzi sie nie odkrywa, bo boi sie poniewaz jest nas MALO.

    „Po pierwsze, jestem chyba jedynym blogowiczem który w sytuacji ,gdy niektórzy obawiali się, nawet podać nazwy miasta z którego piszą ,podał na blogu imię i nazwisko,nr tel. i adres Skype.”

    Mysle ze niejedynym 🙂

    „Było to co prawda w czasach sztucznej pandemi,ale nie przypominam sobie z tych czasów p.Bizonia aktywnie walczącego w obronie substancji biologicznej Narodu.Pan Bizoń pojawił sie dopiero po tragedii smoleńskiej,by opluwać Ś.P. Prezydenta,i wściekle zwalczać kandydaturę Jarosława Kaczyńskiego,według zasady,lepiej potop, niż Kaczyński.”

    „Ad 5. (…)”

    To pozstawie bez komentarza.

    „Merytoryczna dyskusja z Panem nie ma sensu strata czasu,tego typu”prawdziwych patriotów” grających do jednej bramki wysypało się tylu ,że jest to aż zabawne. Opluwają Radio Maryja,Telewizję Trwam,Jana Pawła II, i Braci Kaczyńskich jednym tchem.Wszystkim przypisują żydostwo i niszczenie Polski.
    To taktyka znana od dawna .Jak mają przeciwnika znienawidzonego,którego uczciwości nie da się negować ,ubierają go w chałat i Jarmułkę.”

    Znajdz sobie blog gdzie bedziesz mogl merytorycznie dystkutowac. Moze blog braci K. lub tym podobne? Poszerz wiedze. Przez wiare do umyslow probuja sie dostac. Stosuja wszelkich technik, od monety po tv, od pracy po rodzine. Chcesz tak zyc dalej?

    Dlaczego jest taka cisza o Kornelu Morawieckim? Czy ktos cos wie?

   • Sherlock-Holms said

    Bojkot wyborów , utopijne zagrywki na globalne odrzucenie obecnej formy demokracji to świadome niszczenie Polski – przecież u mocnych sąsiadów wystepuja przeciwne tendencje – do konsolidacji i co teraz wiadomo kto jest kto – ten co nawołuje do bojkotu to wróg

   • ALFA said

    Taka Tam…inteligencja Polska jest ukryta,tak jak byli syjoniści .Wymordowali ojców,ale zostali potomkowie.Nie którzy się ujawniają inni nie.
    Syjoniści już wypłynęli na powierzchnię.

   • monitorpolski said

    Dlaczego jest tak cicho o Kornelu Morawieckim?
    No bo się go boją! I ci i tamci. No bo on jest niezależny, co więcej jest z kręgu „unych” ale jest uczciwym Polakiem. Taki to albo do odstrzału albo nic o nim nie mówić. Słyszeliście co on mówi? Praworządność, JOW-y, większościowa ordynacja wyborcza itd. To by postawiło Polskę na czele Europy w kilka lat!
    Dlatego nic nie usłyszysz o Kornelu Morawieckim.

   • monitorpolski said

    A co do argumentów i faktów podanych przez J. Bizonia – proponowałbym dokładną analizę, a nie zgrubną ocenę. Z tego co wiem, są to fakty gromadzone przez lata.
    Jednak z drugiej strony, są pewne fakty dotyczące L.K i J.K., które też się nie nagłaśnia, a które na pewno są dla nich na plus.
    Myslę, że problem leży w taktyce rozgrywania polityki przez p. Bizonia i Zenobiusza – obaj mają dobre intencje, ale inaczej podchodzą do rozgrywki. Przydała by się debata.
    =================
    od pb: przydalaby sie, tylko proponenci JK nie moga wykrztusic nic na miare materialow Bizonia; Zenobiusz przycisniety do muru rakiem sie wycofal i zboczyl na JK-M i Leszka Bubla, jakby ktos ich za serioznych kandydatow bral

   • asterix said

    monitorpolski Dziś w TVP INFO pokazali go jak mówił, że powinien być NAKAZ ewakuacji. Dodali, że z nikim tej decyzji nie konsultował i że jest niezależnym kandydatem na prezydenta.

  • zenobiusz said

   Julka@ Cieszę się ,że rodacy myślą i są inteligentni.Ostatnio na blogach, jest dyżurny temat,że nie ma już polskiej inteligencji,wybito nam do szczętu elity,i tym podobne kwiatki poniżające Polaków.
   Co rusz nawołuje się do czytania że zrozumieniem (dyżurny slogan),przytaczając „sondaże” o co najmniej wtórnym alfabetyżmie większości z nas.Dziwne ,to zważywszy że Niemcy zapotrzebowali w Polsce 40 tyś informatyków, bo ich nacja bardziej nadaje sie do piwa z golonką niż do informatyki.
   Oczywiście XX w strasznie nas poranił ,ale wymordowani mieli dzieci, i w genach ,ich zdolności przeszły na nowy etap historii.Polacy są łagodni,ufni i dobroduszni , a to nam poczytuje się za głupotę.

   • Taka Tam... said

    tez zauwazylam ten trend ze nie ma inteligencji w Polsce, co bardziej nachalni mowia ze zostaly same polmozgi nieczytate i niepisate. na jednym z forow zapytalam wiec tych piszacych w ten sposob kim jestescie przeciez piszecie, czytacie i myslicie, kim jesli nie Polakami. nie otrzymalam dotad odpowiedzi. ale domyslam sie ze to starsi i madrzejsi.

    inteligencja to nie jest cos co bilogicznie mozna w narodzie wytepic poprzez ubicie jednostek. to edukacja i wiedza czyni nas inteligentnymi a nie geny. wystarczy pokazac ludziom alternatywe to tvnu i gwu. Czesc zacznie myslec, drazyc sprawe. Ale na litosc boska, niektorzy to by chcieli zeby sie dalo naprawic w 1 rok to co wrogowie nam tu namieszali przez minione stulecie i wiecej. Im latwiej zaczac powtarzac ze nie ma inteligencji ze same debile i masa niewolnicza zostala. w ten sposob to moze mowic tylko ktos o bardzo zlej woli i glebokiej nienawisci do Polakow. takze i do wspolkomentatorow. 😉 bo jesli nie ma inteligencji to my tu czy na innym forum zebrani tez jestesmy banda idiotow.

 2. KrisT said

  Sorki ze nie na temat, ale znowu rozwalił się samolot podczas podchodzenia do ladowania.
  http://fakty.interia.pl/swiat/news/katastrofa-samolotu-zginelo-160-osob,1482367
  Tak się zastanawiam czy po 10.04 to tylko czarna seria, zbieg okolicznosci czy ktoś za pomocą np Haarp’a, EMG, czy innych technik manipulacji elektronicznych na oprzyżądowanie, nie próbuje zagłuszyc naszej tragedii i pokazac światu ze wypadki się zdarzają i ze wszyscy mamy dac spokój ze sprawą smolenską bo to był nieszczęśliwy wypadek… jeden z wielu jakie sie ostatnio zdarzyły….

  • Taka Tam... said

   moim zdaniem wlasnie te przypadki ktore po smolensku sie dzieja zasiewaja ziarenko niepewnosci bo jesli dobrze pamietam to w kazdym z nich byli ocaleli rozbitkowie. w powyzszym az 8. w poprzednim samolocie 1 dziecko ocalalo. a w naszym tutku 0. nawet sie nie opylalo karetek wzywac.

  • hjk said

   @Kris i Taka
   Dokładnie, jest to ewidentne, takie przypuszczenie aż się samo narzuca. Faktem jednak jest, ze latanie to niebezpieczna sprawa, a poniewaz lata coraz więcej ludzi i coraz więcej samolotów, są naciski na redukcję kosztów i wyciśniecie wszystkiego co sie da z maszyn i ludzi, to wypadków będzie coraz więcej.
   Ciekawe by było, gdyby przeanalizować, jak to dawniej było z tymi katastrofami,przy zachowaniu odpowiedniej proporcji do ilości latających ludzi i samolotów…

  • monitorpolski said

   Nie porównuj hinduskiego pilota do najlepszych polskich mistrzów latania. Chociaż „nasze” media skrzętnie to czynią.

   • grypa666 said

    od pb: za pozwoleniem, co wiesz o pilotach Indii, ze sie tak o nich wyrazasz? narod ponad miliardowy, uzdolniony, jest z kogo wybierac = znow polski szowinizm?

   • hjk said

    moze nie, tylko polscy piloci wielokrotnie pokazywali (w czasach wojny szczeg.), ze sa najlepsi…
    ale faktycznie, z miliardowego narodu jest kogo wybierac…

 3. mirek said

  od czasu obalenia koalici pis-liga-samoobrona,
  już i Kaczyńskie i Radio Maryja z którego zaraz też zniknął Lepper i Giertych (ale za to sami ‚starsi i cwańsi’ i gadki o Izraelu aż do obrzydzenia) są dla mnie dużo mniej wiarygodne…
  JKM wciąż nawija o ‚niewidzialnej ręce rynku’ jakbyśmy po ostatnim
  kryzysie nie wiedzieli że to goldman sachs, a Marcinkiewicz -lansowany przecież w RM (jak AWS w 1997)- ich dyro na Polskę został
  już mam duuużo ostrożności jeślich chodzi o ‚kościelnych’
  wszak jednym z powieszonych przywódców targowicy był biskup.

  • heros2010 said

   Ludzie chcą wierzyć,że nie jest aż tak źle,że ustawkową demokracje mają tylko w usraelu, a u nas to zupełnie co innego.
   Pis ma swoich mocodawców.Peło też.Pewnie po części tych samych.Struktury masońskie są bardzo silne w Polsce od setek lat.Wydekorowani orłami białymi zdrajcy ojczyzny obleczeni biało-czerwoną flagą.
   O nowych zdrajcach z fundacji Batorego i innych przybudówek alciady nie wspomnę.
   Mazowiecki nam przyklepał WSI na wiejskiej.A na pewno jej ducha.
   Rozumiem dylematy Zenobiusza i Królowej Pokoju.Polityka to syf.Słabi są najczęściej dymani z prawa i z lewa a nawet zza oceanu.
   Ja obawiam się ,że pis może nie być w stanie uwolnić się od syjonistycznych zdrajców w swoich szeregach.
   Ta myśl mnie prześladuje, bo wiem do jakiej perfekcji przez 200 lat manipulowano Polakami obrzydzając im patriotyzm.
   Idzie 3 wojna,przygotowania pełna parą,od ~naszych elit zależy czy nie wyparują razem z nami.Może to ten promyk nadzieji?Pożyjemy zobaczymy dyskusja trwa.

   • zenobiusz said

    Niechaj Bóg nas strzeże od przyjaciół ,z wrogami poradzimy sobie sami.Nie tylko geotermia, i gaz łupkowy ma przyszłosc.Mamy bogate złoża złota ,wyeksploatowane do głębokości dostępnej dla techniki XV,XVI wieku.,
    jest to temat tabu.Od pewnego czasu wiadomo, że o dziwo wyeksploatowane złoża ropy regenerują się w niezrozumiały dla naukowców sposób.Nikt nie sprawdza w Polsce dawnych złóż ropy.No i wystarczy zakupić ,czy wyprodukować w naszym przemyśle zbrojeniowym 2,5 miliona sztuk najnowszych karabinów snajperskich,wypromować sport narodowy ,”każdy Polak snajperem”.Rego typu czysto obronna siła w narodzie,każdemu ,każe się dobrze zastanowić przed agresja.
    =================
    od pb: zloto i ropa… skarby dla unych bo moga je kontrolowac; a odnawialne alternatywne zrodla energii? geotermia Bog obdarzyl Polske dosc obficie;
    w vancouverze jak developer chce to wierci dziure pod wiezowcem, wsadza rure na 100 m wglab i jest ogrzewanko;
    czemu tak malo w Polsce wiatrakow w porownaniu np z przyleglym do Pomorza regionem w Niemczech?
    wieksza wartosc niz zloto ma nieskazona jeszcze polska rola i tereny zielone

   • monitorpolski said

    To, że złoża ropy się same regenrerują słyszę już od dawna. Ale przecież nie potrzeba wcale ropy. Niedawno widziałem funkcjonujący silnik fraktalowy o mocy 20 kW zasilany … powietrzem. Całkowicie bez spalin.
    Energia może być darmowa, ale jakby so tego doszło to uny pozostają bez najważniejszego argumentu.

   • hjk said

    @”od ~naszych elit zależy czy nie wyparują razem z nami.Może to ten promyk nadzieji?Pożyjemy zobaczymy dyskusja trwa.”

    Moze to nas i innych uratowało przed masowym szczepieniem?

    @”funkcjonujący silnik fraktalowy o mocy 20 kW zasilany … powietrzem.”
    A masz linki zdjęcia, filmiki?

 4. Fraktal said

  Jeśli chodzi o JKM to powiem tak. Jeśli miałbym wybierać kogoś na prezydenta spośród szóstki: Komorowski, Kaczyński, Olechowski, Pawlak, Napieralski i Mikke, głos oddałbym na tego ostatniego. A to ze względów następujących:
  – nie oddam głosu na kogoś czyją gębę muszę od jakichś 20 lat oglądać w polskim rządzie
  – Mikke ni miał możliwości się wykazać więc z chęcią bym go zobaczył w akcji
  – Jego poglądy są najbliższe moich spośród wszystkich kandydatów , gdyż też jestem eurosceptykiem i jestem za decentralizacją państwa
  – jasno i mówi i nie owija w bawełnę jeśli chodzi o wiele spraw
  – nawet jeśli byłby wystawiony przez elity bankowe to pytanie : czemu nie ma takiego poparcia i jest tak wyśmiewany i pomijany przez media
  – nawet jeśli on miałby działać na rzecz banków to jaka to różnica czy rządzi Tusk, Komorowski , Kaczyński czy Mikke.Efekty byłyby takie same.

  • Fraktal said

   Przyglądałem się też Markowi Jurkowi , ale on wydaje mi się za łagodny a na takim stanowisku musi być ktoś z ikrą.

  • Fraktal said

   A tu daję ogólny program partii Wolność i Praworządność, której prezesem jest obecnie JKM.
   Program Partii „Wolność i Praworządność”

   „Wolność i Praworządność” jest partią konserwatywno-liberalną co oznacza, że uznajemy tradycyjne wartości za godne kultywowania, przy jednoczesnym uznaniu, że indywidualna wolność zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym jest najważniejsza. Jesteśmy przekonani, że podporządkowanie życia tym wartościom jest pewną drogą prowadzącą zarówno do skokowego wzrostu poziomu życia obywateli, jak i wzmocnienia zrujnowanych więzi społecznych w Polsce.

   Podstawowe cele, które chcemy osiągnąć przedstawiamy niżej:

   1.
   W przekonaniu, że jedynym fundamentem, na którym można zbudować prawidłowo funkcjonujące państwo jest trwała moralność chcemy, by państwo w każdym przejawie swojego działania opierało się na tym, dzięki czemu zachodnia cywilizacja osiągnęła swoje sukcesy: na godności, honorze, prawdzie, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności.

   Prawo obowiązujące w państwie będzie respektować wolności osobiste obywateli ograniczając działania urzędników państwa jedynie do zabezpieczenia interesów ludzi .
   Najpełniej wyznaczają to dwie maksymy: „Chcącemu nie dzieje się krzywda” oraz „Twarde prawo lecz prawo”.

   2.
   Chcemy by zachowany był i ściśle przestrzegany rozdział władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy czym zakres ich działania powinien być jasno określony i w żadnym razie nie mogą się na siebie nakładać ani wzajemnie przenikać. Władze Państwa dla dobra obywateli powinny wzajemnie się ograniczać i kontrolować w trosce o właściwe wypełnianie swoich zadań względem obywateli.

   3.
   Skuteczność działania władz zależy od ich zdolności finansowych. Budżety władz winny być konstruowane wyłącznie w oparciu o podatki. Deficyt budżetowy będzie zakazany a zaciąganie pożyczek ograniczone do sytuacji wyjątkowych, ze wskazaniem sposobu ich sfinansowania. Podatki będą stabilne i będą mogły być nakładane tylko w celu wykonania zadań przewidzianych konstytucją i – w przypadku samorządów – dla wykonania zadań zleconych przez lokalne społeczności.

   Jakakolwiek działalność gospodarcza państwa czy gminy – jako stwarzająca nieuczciwą konkurencję – będzie bezwzględnie zakazana.

   4.
   Działalność gospodarcza będzie prowadzona w oparciu o prywatną własność środków produkcji osób fizycznych lub ich dobrowolnych związków. Wszelkie podatki regulujące: cła, subsydia i dotacje będą drastycznie ograniczane – aż do całkowitego zniesienia w zakreślonym terminie. Wprowadzenie jakichkolwiek nowych podatków możliwe będzie wyłącznie w drodze ustawy po znacznie wydłużonym w stosunku do teraźniejszości vacatio legis.

   Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wynikać może jedynie z powodu nieodwracalnej szkodliwości dla jej otoczenia.

   5.
   Armia musi być zdolna do obrony terytorium państwa dlatego budżet obronny powinien być zwiększony. Za jedynie skuteczną uważamy armię w pełni zawodową składającą się z ochotników.

   Powszechny i swobodny dostęp do broni palnej (z wyłączeniem wielokrotnych przestępców i osób psychicznie chorych) przy zachęceniu obywateli do uzbrojenia się stanowić będzie dodatkowe i niebagatelne wsparcie dla armii w kryzysowej sytuacji.

   6.
   Szkolnictwo będzie całkowicie zdecentralizowane i sprywatyzowane. Państwo nie może uzurpować sobie żadnego prawa do narzucania rodzicom czego i jak długo należy uczyć dzieci i sposobów ich wychowania. Zlikwidujemy fikcję „bezpłatnego szkolnictwa” – to obywatele ponoszą całkowity ciężar finansowania systemu edukacji i to oni w zamian za swoje pieniądze mają prawo kształcić swoje dzieci w sposób, jaki uznają za dobry.

   Państwo nie może finansować kultury – zostanie ona poddana mechanizmom rynkowym i prywatnemu mecenatowi. Działalność naukowa i kulturalna nie może być w żaden sposób ograniczana – te dziedziny powinny leżeć poza obszarem zainteresowania państwa. Niedopuszczalne będzie koncesjonowanie środków masowego przekazu i cenzura prewencyjna.

   7.
   Prawo stanowione będzie w oparciu o uniwersalne zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa, natomiast wyznanie i światopogląd obywateli jest obszarem w żaden sposób nie podlegającym zainteresowaniu państwa.

   • zenobiusz said

    Może jeszcze warto tu zajrzeć.???

    http://prawda2.info/viewtopic.php?t=2003

    . W roku 1962 będąc jeszcze na pierwszych latach studiów wstępuje do Stronnictwa Demokratycznego, marionetkowej partii drobnomieszczańskiej, przybudówki PZPR, której program napisał podobno na kolanie pierwszy sekretarz PZPR. Dobrowolnie bierze udział w komunistycznej mistyfikacji mającej udowodnić że w Polsce panuje system wielopartyjny i demokracja. A partii marionetce komunistycznej dyktatury pozostaje następnie przez 10 lat. Nie jest to więc okres młodzieńczego aktywizmu, błąd życiowy, czy ideowa pomyłka. Kontakty z SD zachowuje do dziś i do dziś twierdzi że SD, stalinowska marionetka, podpórka komunistycznej dyktatury była partią liberalną.

    2. W 1965 został aresztowany za działalność opozycyjną, ale całe wydarzenie nie zaszkodziło mu w kontynuowaniu studiów i to na kilku kierunkach. Studentów, zarejestrowanych opozycjonistów wyrzucano w tamtych czasach z uczelni, podobnie robiono z ludźmi na lepszych stanowiskach. Niepokorny opozycjonista niezależno od wykształcenia mógł po jakimś czasie działalności iść tylko do najgorszej pracy fizycznej. Co innego gdy aresztowanie było początkiem współpracy z ubecją.

    3. W marcu 1968 powtórnie aresztowany w związku z udziałem w protestach studenckich. Relegowany z uczelni tylko po to by kończyć studia w trybie eksternistycznym. Uderzające podobieństwo do kariery innego opozycjonisty obrońcy ubeków i wielkiego przyjaciela od picia wódki z Gen. Kiszczakiem. W nagrodę za opozycyjne ekscesy w 1969 dostaje etat naukowy najpierw w Instytucie Transportu Samochodowego, następnie na Uniwersytecie Warszawskim. Zarejestrowany opozycjonista dostaje etat naukowy i do zanim jeszcze obronił tytuł magistra. Najbardziej przesiąknięte agenturą obok mediów środowisko akademickie uparło się promować wroga władzy ludowej i to bez tytułu naukowego. Stał się cud, ubecy sami zawzięcie promują swojego wroga, bardziej nawet niż ludzi czystych którzy najpierw musza skończyć studia a potem mogą próbować z karierą naukową. Poparcie godne syna pierwszego sekretarza PZPR, albo wyjątkowo cennego agenta.

    4. W 1977 jako osoba zamieszana w Marzec 1968 otrzymuje w nagrodę zagraniczne stypendium w Paryżu. Opozycjonista z bogatą kartoteką dostaje możliwość wyjazdu za granicę gdzie może nawiązać liczne kontakty nieźle zarobić i wrócić do Polski jako jeszcze groźniejszy wróg, lub nie wrócić wcale. Patrząc na te fakty można odnieść wrażenie że ubecja była zajęta przede wszystkim pomaganiem opozycji w podkopywaniu władzy PZPR. Kontekst staje się od razu sensowny jeśli założyć że do Paryża wysłano agenta zajmującego się infiltrowaniem i kompromitowaniem środowisk konserwatywno liberalnych. Po drodze swojej błyskotliwej kariery oficjalnie podpisuje lojalkę.

    5. Po powrocie z Paryża w 1978 r. założył Officynę Liberałów oraz prywatne seminarium Prawica, Liberalizm, Konserwatyzm. Cały czas przy tym należał do SD i nie widział sprzeczności pomiędzy zwalczaniem systemu a jego wspieraniem przez uczestnictwo w marionetkowej partii komunistycznej dyktatury. Kiedy inni opozycjoniści, ludzie niepokorni byli mordowani, tracili pracę, tracili zdrowie w salach tortur SB on podróżował po świecie wspierał PZPR w SD, miał czas i pieniądze na wydawanie podziemnych pisemek i urządzanie seminariów. Do dziś przy tym twierdzi że PRL nie był państwem komunistycznym ale ledwo socjalistycznym, a SD czy nawet PZPR partiami w których można było zachować odmienne poglądy i swobodnie podyskutować. Kraj w którym cały przemysł był własnością państwa, w którym towary były racjonowane, żywność na kartki, w którym gospodarka podlegała scentralizowanemu planowaniu, urzędnicy arbitralnie określali ceny, w którym wszystko poza drobną działalnością było bezpośrednio kontrolowane….

   • hjk said

    Pewne cele programu UPR są szczytne czy godne pochwały, ale problem polega na tym, ze nie pokazuje, jakimi metodami i sposobami czy środkami te cele chce osiągnąć i na jakiej drodze. Natomiast przeprowadzenie niektórych w obecnych warunkach to byłaby po prostu katastrofa. Być może w przeszłości był na niektóre moment, być może będzie w przyszłosci, ale to trzeba opracować i przygotować. Bez tego mamy to, o czym napisał T.Urbaś na blogu:
    http://urbas.blog.onet.pl/Korzenie,2,ID393074870,DA2009-10-19,n
    „Na pierwszych latach studiów wstąpiłem do Unii Polityki Realnej. Zrobiłem to z przekonania, albowiem wolnościowe idee UPR były mi aksjologicznie najbliższe. Zadałem sobie pytanie, czy radykalny program gospodarczy partii jest możliwy do praktycznej implementacji z punktu widzenia finansowego. Zainteresowałem się makroekonomią, finansami publicznymi, budżetowaniem i prognozowaniem. Owocem był sporządzony program gospodarczy oparty o model finansów publicznych. Jego wynik pokazywał, że idee Janusza Korwina-Mikke były niemożliwe do natychmiastowego zrealizowania, co najwyżej mogły określać cel w perspektywie co najmniej kilkunastu lat. Opracowanie na ten temat zrobiło się głośne we władzach UPR, zostałem mianowany członkiem sygnatariuszem UPR. Ale jednocześnie odkryłem, że lider partii głosił poglądy nie znajdujące oparcia w realiach finansowych. Zaczął rodzić sceptycyzm, co do jego celów. Sceptycyzm uległ pogłębieniu po obserwacji przebiegu posiedzeń najwyższych organów UPR. Uznałem, że celem Janusza Korwina-Mikke jest skanalizowanie impetu pragnącej zmian młodzieży oraz środowisk wolnościowych, tak aby idee te pozostawały wyłącznie przedmiotem rozważań teoretycznych. Na przełomie wieków wycofałem się z aktywnej działalności w UPR, sygnalizując kolegom, że kiedyś do polityki wrócę.”

  • VIVIEN said

   no wreszcie MOZE PRZETLUMACZYSZ TU NIE JEDNEMU CO TO ZA” GOSCIU” BO MI WCZESNIEJ O RZECZOWE KONKRETY KRZYCZALA W TO CO PISALAM O TYM Z cZERWONA MUCHA :))))))))) POZATYM BEZ SMAKU!!! MUCHA ? W DZISIEJSZYCH CZASACH ??? W NIEMCZECH TEZ TAKI JEDEN SZCZUREK ” FINANSOY DORADCA WIELKI A CZERWONA MUCHE MA 😉 CZY ONI NIE WIDZA ZE KAZDY KLAUM MUCHE ZAKLADA !??? CHYBA ZE KPI SOBIE W ZYWE OCZY !?

  • Fraktal said

   Wyraźnie powiedziałem że gdybym wybierał bo raczej nie pójdę na wybory. Po za tym i tak wole Korwina niż Komorowskiego czy Kaczyńskiego, którzy akceptują NWO. Koniec i kropka.
   A po za tym jak się przyjrzymy drzewu genealogicznemu Kaczyńskich to widzimy, że taki David Icke miał dużo racji w tym że rody arystokratyczne się mieszają tylko między sobą i tak oto dzisiaj dziwnym trafem większość polityków ( jak nie wszyscy) mają pochodzenie szlacheckie.

  • VIVIEN said

   Fraktal powiedział/a
   22 Maj 2010 @ 5:50 pm

   Wyraźnie powiedziałem że gdybym wybierał bo raczej nie pójdę na wybory. Po za tym i tak wole Korwina niż Komorowskiego czy Kaczyńskiego, którzy akceptują NWO. Koniec i kropka.
   A po za tym jak się przyjrzymy drzewu genealogicznemu Kaczyńskich to widzimy, że taki David Icke miał dużo racji w tym że rody arystokratyczne się mieszają tylko między sobą i tak oto dzisiaj dziwnym trafem większość polityków ( jak nie wszyscy) mają pochodzenie szlacheckie.

   FRAKTAL MOJA ODPOWIEDZ CHLOPIE GDYBY TWOJA GLUPOTA MIALA SKRZYDLA – LATALBYS !!! POCHODZENIE SZLACHECKIE? NO I CO ? TE CZASY MINELY POCHODZENIE SZLACHECKIE -TO NIE ZNACZY ZE JEST NORMALNYM I DOBRYM CZLOWIEKIEM I MA PANOWAC NAD INNYMI – SZKODA MI CIEBIE – MMOZE CI JAKIS SZLACHCIC POZWOLI SWINIE PASC NA SWOIM GOSPODARSTWIE BO DO KROW TO TY SIE PEWNIE NIE NADAJESZ!

  • Fraktal said

   Vivien po tej wypowiedzi tylko pokazałaś jaka jesteś ograniczona i pusta. Jak się nie znasz w temacie to się lepiej nie wypowiadaj i zmiataj do garów 🙂

  • VIVIEN said

   raktal powiedział/a
   22 Maj 2010 @ 10:14 pm

   Vivien po tej wypowiedzi tylko pokazałaś jaka jesteś ograniczona i pusta. Jak się nie znasz w temacie to się lepiej nie wypowiadaj i zmiataj do garów 🙂

   NO NICZEGO INNEGO SIE TEZ NIE SPODZIEWALAM – DU KANNST MICH MAL

 5. VIVIEN said

  PISALAM O TYM MIMO ,ZE MOZE TO GLUPI POMYSL ALE „ONI ” POPROSTU GRAJA W KROKIETA ! SPRAWDZ W WIKIP ZASADY GRY ITP SCZCZEGOLNIE TWENTY 20 :http://pl.wikipedia.org/wiki/Krykiet ( TO GRA KONTROLOWANA PRZEZ TYCH CO SA NAJWYZEJ

  WIEM WIEM – ZE MOZE GLUPIO ALE NA TO WPADLAM PRZYPADKOWO JAK SZUKALAM TLUMACZENIA SLOW PSELDONIMU GOSCIA : POLA LASKA .

 6. Dawid said

  KTO NAS ZALEWA?
  Patrzac na wydarzenia ostatnich dni nic nie dzieje sie bez przyczyny. Powodz takze. Zostala zaplanowana w pewien nieznay jeszcze sposob. Moze niala cos przyslonic? Zastanaialem sie tuz po tragedii w Smolensku,ze Polsce ‚potrzebna’ jest druga tragedia by przyslonic lub przycmic te pierwsza. No i patrz, na odpowiedz nie trzaba bylo dlugo czekac. Czechy krzyczeli ze woda idzie do nas.A rzad nic. Czy chodzi o kontrolowane zalewanie, by potem wybuchla pandemia? Pandemi nie musi wcale byc,moze wystapic regiolanie. Ale stwarza to swietna okaze( czy zaplanowana?) do tego aby podrzcucic nam jakiegos ‚syfa’ in potem zwalic to na powodz, zakazenie wody itp.

  • aws said

   normalny to ty nie jestes, przestancie wypisywac takie glupoty jak dawid ze ktos zaplanowal deszcz i powodz w naszym kraju bo kompromitujecie ten blog, deszcz i powodzie to rzecz normalna o tej porze roku a to ze nas zalewa to tylko i wylacznie wina braku zbiornikow retencyjnych i slabych walow sami (rzad) jestesmy sobie winni nie popadajcie w paranoje apeluje

   • MIZIA+ said

    CHCIAŁBYM ABYŚ MI TU NA BLOGU ODPISAŁ ZA 7 DNI JAKIE MASZ SAMOPOCZUCIE – i włuż kalesonki bo wtedy już w nocy bedzie do – 2 stopnie poniżej zera ……

    a zapomniałem że takim jak ty trzeba aby UNYCH -MENDIA POTWIERDZIŁY – MASZ TU LINK DO IMIGW -ochłapek bo ochłapek ale zawsze to napisano i powiedziano NIEPRAWDAŻ

    PS. ZWRUĆ UWAGĘ NA WSZYSTKIE REGIONY A W SZCZEGÓLNOŚCI NA TE MAŁE ZNACZKI O KSZTAŁCIE DROGOWYCH – i zapamiętaj że oni sa zobowiazani do – jak to nazywaja nie straszenia OBYWATELI WIEC DAJA CO NAJWYŻEJ 10% PRAWDY

    http://twojapogoda.pl/16dni.htm

  • Dawid said

   zobaczymy za pare dni, abym nie mial racji

 7. MIZIA+ said

  napisze TERAZ JUZ WPROST BEZ OWIJANIA W BAWEŁNE ALE BEDĄ TO TYLKO INFORMACJE DOTYCZACE POLSKI –

  OSTRZEGAM NADAL O NADCHODZĄCEJ FALI GŁODU – TO STANIE SIE DLA WAS JASNE W CIAGU NAJBLIŻSZYCH 10 DNI-

  RZAD ZAMIAST W TEJ CHWILI SKUPOWAĆ I MAGAZYNOWAĆ ŚRODKI ŻYWNOŚCIOWE KTÓRE BĘDA NIEZBĘDNE W PRZECIĄGU 30 DNI -pierniczy o tym co oczywiste ………. A WY SKUPIACIE SIE NA JAKICHŚ WYBORACH KTÓRYCH NIEBĘDZIE

  NAJBLIZSZE DNI TO DLA POLSKI – GIGANTYCZNE OPADY DESZCZU – ŚNIEGU NA TERENIE OKOŁO 50% KRAJU
  FALA MROZÓW 3 DO 7 DNI – 90% POWIERZCHNI KRAJU

  CO Z UPRAW POZOSTANIE NIE ZALANE I ZGNITE – WYMARZNIE

  RADZĘ ZROBIĆ ZAPASY JEDZENIA – póki macie jeszcze czas za 3 tygodnie wszyscy bedziecie stali w obliczu głodu i -EPIDEMII

  w ciągu 48 godzin zaczną pojawiać się w mediach ostrzezenia o tym co tu napisałem

  • MIZIA+ said

   WYPRZEDZAM – TAK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z TEGO ZE JEŻELI SIE TO NIE POTWIERDZI TO JESTEM SKOŃCZONY NA TYM BLOGU – MIMO WSZYSTKO POTWIERDZAM CO POWYŻEJ Z CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   • hjk said

    Królowapokoju pisał na swym blogu, że wg objawień będziemy w maju „kosić śnieg” – a maj się jeszcze nie skończył…, natomiast były w pocz. maja opady śniegu w … Zakopanem (no ale to nikogo specjalnie nie dziwi, bo w górach mają miejsce różne anomalie pogodowe)…
    No ale mróz pod koniec maja to byłby już ewidentny dowód na manipulacje pogodowe…

    Mizia, nie przejmuj się, trochę zapasów żywności nikomu jeszcze nie zaszkodziło, wręcz pewną zasadą rozsądku jest mieć zawsze jakieś żelazne zapasy żywności „tak na wszelki wypadek”, niezaleznie od tego, jaka jest sytuacja. Wystarczy sobie wyobrazić, co się bedzie działo, jak zabraknie wody i elektryczności w wielkim mieście na kilka dni i ew. co się stanie, jak wszyscy będą je chcieli z jakichś powodów opuścić – jeden wielki mega-korek…

   • hjk said

    Aha, no i jak ma wymarzać i zalewać, to rzeczywiscie lepiej, jak teraz to ma być, niż np. w lipcu, bo wtedy to byłaby prawdziwa klęska…
    A jak teraz, to się na nowo posadzi i jeszcze wszystko spokojnie zdąży wyrosnąć, moze troszkę poźniej… byle potem suszy nie było, jak się teraz „wyleje”…

   • Dawid said

    Wydaje mi sie ze, Polsce grozi glod i zaraza. Po powodzi moga byc oferowane szczepionki, takie prewencyjne. Wiadomo wielu nie stac na wylozenie pieniedzy na szczepionki. Wiec program genialnego rzedu bedzie taki, ze on je zakupi. Wezmie kredyt obciazajac budzet panstwa. Niestyty pomino szczepien zaraza bedzie sie rozprzestrzeniac, nie oszczedzajac krajow zachodnich. Cos latwo odpuscili ostatnim razem z tymi szczepieniami w ub. roku, nie wydaje wam sie? MaJA GOTOWEGO WIRUSA HISZPANKI. Przypomnie,ze hiszpanka zaatakowala wlasnie wiosna. Druga strona medalu, jest taka,ze Bog moze to odwrocic ocalajac niektorych.

   • VIVIEN said

    A TAM SKONCZONY ! POPROSTU PRZECZUWASZ TAK I JESLI NIE BEDZIE TAK TO POWINNISMY SIE CIESZYC ZE SIE MYLISZ A NIE PSY NA TOBIE WIESZAC! BEZ PRZESADY KAZDY MA PRAWO TU NA PRZESADE LEKKA , SZOK NIE ZASZKODZI CO NIEKTORYM MOZE WRESZCIE ZACZNA SIE BAC O GRUBE BRZUCHY I JAK IM GLOD W OCZY ZAJRZY OTWORZA JE SZEROKO I NIE BEDZIE „kazdy … LUDZ na swoj stroj „

   • hjk said

    @”Przypomnie,ze hiszpanka zaatakowala wlasnie wiosna. Druga strona medalu, jest taka,ze Bog moze to odwrocic ocalajac niektorych.”
    Ale to było po wojnie, była bida z nedzą, ludzie wykończeni wojną, amimo tego w polsce jej … niebyło, tylko w „krajach cywilizowanych”… mozna sie zastanawiac dlaczego…
    Moze to juz i Bog interewniował, moze co innego zadzialalo…
    Tak a propos to dzis wigiliaz Zesłania Ducha sw., a jutro 2 dni swiat, warto sie pomodlic o Jego zstapienie i „odnowienie oblicza ziemi”, TEJ ziemi, jak mówił Papież, a w rocznice tych słów 6go beatyfikacja Ks.J.Popiełuszki – dobry patron na te czasy…

  • Fraktal said

   Ty chyba masz obsesje na punkcie straszenia obywateli 🙂 Zimno i mokro jest to wszyscy widzimy i nie trzeba jasnowidza , ale wątpię że w ciągu miesiąca przyjdzie mróz. Prognoza na najbliższe 16 dni wskazuje że temperatura się będzie wahać między 10-22 stopni. Przeważnie ok 18. Ty znowu straszysz i wyolbrzymiasz a nic co powiedziałeś do tej pory się jeszcze nie sprawdziło. Mam nadzieję że nie jesteś jakimś agenciakiem… Po za tym myślę że jakby nie było dobrych plonów w tym roku, to mamy jakieś zapasy i jest jeszcze nasza kochana UE więc nie rób z Polski drugiej Afryki.

   • MIZIA+ said

    ZGADZA SIE MYŚLEĆ O „JAKICHŚ EWETUALNYCH ZAPASACH” to możesz mysleć – unia twoja kochana – ma w d… to co bedzie sami bedą mieli WIĘKSZE KŁOPOTY

    NARAZIE NIBY NIC – ALE WRZUCE LINK- istotne info bedzie sukcesywnie napływać

    ps. MYSL O NIEISTNIEJĄCYCH ZAPASACH – PAPU

    http://twojapogoda.pl/16dni.htm

   • MIZIA+ said

    prawdziwe info PROGNOZY SA NIEWIARYGODNE –

    MY TAKOWYMI DYSPONUJEMY – za cenę bardzo znaczacych kwot…

   • Fraktal said

    No ale zawsze Polacy mogą jeść w McDonaldzie 🙂

   • 222 said

    Mizia czy to co sie dzieje i bedzie sie działo w Polsce ma jakiś związek z tym

   • Bird2 said

    A ja sobie kupie zupki z chińskiej paczki i głodu się nie boje.. A o co chodzi z tą Gizą?. Wszyscy to wałkują a ja nie rozumiem.

   • MIZIA+ said

    do 222 – ostatnio jak tam byłem – chodziły plotki ze wywiadownie – WIADOMYCH – państw potajemnie za cicha zgodą – władz egiptu – wydłubały coś z piachu – i wywiozły – PODOBNO BYŁO TO COŚ W RODZAJU KOMPUTERA LUB INNEGO USTROJSTWA – NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – i niewiadomego przeznaczenia – BYC MOŻE JAKIEGOŚ RODZAJU BROŃ , GENERATOR

    PO NOCACH DZIEJA SIE TAM DZIWNE ŻECZY – NIEUSTALENI BLIŻEJ LUDZIE RYJA PEŁNA PARĄ

   • Głos66 said

    MIZIA+ ma coś na rzeczy, ponieważ podobno WHO przygotowuje się do drugiego uderzenia szczepionkowego w tych krajach gdzie są powodzie.
    (Info prywatne z różnych krajów UE).

   • 222 said

    Dziwne, ze przestali sprejować na niebie…\Głos 66- na co mają być te szczepionki?

   • Karki89 said

    „PODOBNO BYŁO TO COŚ W RODZAJU KOMPUTERA LUB INNEGO USTROJSTWA – NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – i niewiadomego przeznaczenia – BYC MOŻE JAKIEGOŚ RODZAJU BROŃ , GENERATOR” ciekawe czy to co odkryli jest związane z wizjami Edgara Cayce o tym, że pod Sfinksem została zakopana wiedza Atlantów i jeśli to co Mizia mówi jest prawdą to rzeczywiście tej wiedzy mogą użyć jako broń przeciwko nam.

    „PO NOCACH DZIEJA SIE TAM DZIWNE ŻECZY – NIEUSTALENI BLIŻEJ LUDZIE RYJA PEŁNA PARĄ” … szkoda, że mnie tam nie ma napewno bym to jakoś relacjonował, ale kasy nie mam także trzeba posługiwać się relacją z drugiej ręki…
    a tak poza tym to by ich szlag powinien trafić bo przeszłość jest kluczem do naszej przyszłości i powinniśmy o niej wiedzieć wszystko, a tak zapewne USA wszystko utajniają bo można to podpiąć pod ich j****e Bezpieczeństwo Narodowe …

   • hjk said

    „szkoda, że mnie tam nie ma napewno bym to jakoś relacjonował, ale kasy nie mam także trzeba posługiwać się relacją z drugiej ręki…”

    aż tak źle? przecież wycieczki do Egiptu to jedne z najtańszych…

   • ALFA said

    Do 222
    Jakie urządzenia były stosowane do prowadzenia i kontroli budowy?

    S: Komputery. Podobne komputery jakie posiadają teraz ludzie, tylko owe komputery były doskonałe, przystosowane do przekazywania informacji na dużych odległościach. Jedna komputerowa baza centralna znajdowała się na “Małym Księżycu”, a druga- na Marsie, i tam specjalnie wyszkoleni informatycy ( bo tak to sie nazywa )obsługiwali komputery. Stamtąd też płynęły informacje na Ziemię. Następny taki komputer – baza, znajdował się w Sfinksie. Do dnia dzisiejszego można tam dotrzeć i zobaczyć, już nie w całości, bo pewne elementy zostały zdemontowane, ale fragment tych urzadzeń pozostał.
    Dostać się tam można i wtedy można mieć potwierdzenie słów moich.
    W Sfinksie znajdują się jeszcze urządzenia, które łączyły się z bazami.
    Tak, że komputery nie są wynalazkiem ludzi, jest to technika z przeszłości.

    Pyt: Kto jeszcze brał udział przy budowie Piramidy oprócz Egiptu?

    Otóż – cała Afryka tak naprawdę była zaangażowana przy budowie Piramidy Cheopsa – tego Kodu, tego Przesłania dla przyszłości. Dostarczała drzewo, dostarczała żywność. Dużą rolę odegrała dzisiejsza Libia i Algieria, dawniej połączona jednym krajem. Następnie kraje takie jak: Synaj, Arabia Saudyjska. Liban był połączony z Arabią Saudyjską jednym krajem, dopiero póżniej zaczęto dzielić te kraje, ale cały kraj afrykański zaangażowany był w to Przesłanie. Ale nie tylko Afryka. Na budowę przybywali też z Azji i z Europy. Przypływali też z Ameryki Północnej i Ameryki Poludniowej. Dzisiaj nazwa się te ludy, ludami dzikimi, pierwotnymi – ale te pierwotne ludy miały już taką kulturę, że mogły się przemieszczać na tych prymitywnych łodziach przez Atlantyk.
    Jak też wyglądała taka baza, albo bazy, bo było ich więcej? Otóż – budowle były proste, czyli posiadały kształt pólkola i były zbudowane z tworzywa podobnego do dzisiejszego szkła. Materiał był sprowadzany z planety Nibiru. I takie właśnie budowle znajdowały się na powierzchni Marsa. Były też budowane platformy lub płyty, tak jak dzisiaj w Erze Wodnika w waszych dzisiejszych czasach, płyty lotniskowe, czyli powierzchnia potrzebna do tego, żeby mogły lądować statki z planety Nibiru. Mars był tak zwaną bazą przesiadkową, postojową do dalszej podróży na Księżyc i na planetę Ziemia. 12 tysiecy lat przed Erą Ryby, planeta Mars posiadała jeszcze wtedy atmosferę i nie było potrzeby żeby budować bazy pod powierzchnią Marsa. Ale nauka, czy wiedza tych istot z planety Nibiru była już na wysokim poziomie i wedle obliczeń, stwierdzeń naukowców było wiadome, że w przyszłości istoty ludzkie osiagną taki poziom rozwoju naukowego i wiedzę, że będą lecieć na Marsa. Było też wiadome i obliczone, że planeta Mars ulegnie częściowemu zniszczeniu, to znaczy – po przelocie planety Nibiru, która okrąża wszystkie planety i Słońce i ogon ten zachaczy o Marsa. Astronauci to obliczyli że wtedy to Mars stanie się planetą martwą, ale musi pozostać dalej bazą przesiadkową , postojową. Bazą, na którą będzie można spokojnie lecieć, przesiąść się na inny statek lub odpocząć przed dalszą podróżą na planetę Ziemia lub na Ziemski Księżyc.

    Kiedy doszło do tej katastrofy , która byla 12 tysiecy lat przed Erą Ryby, na tej półkuli Marsa od strony Ziemi, gdzie to właśnie zahaczyła owa planeta, czyli ogon – atmosfera została zniszczona. Od tamtych lat Mars stał się martwą planetą. I wtedy zapadła decyzja budowania baz postojowych pod powierzchnią Marsa. Była ku temu możliwość, gdyż zostały puste przestrzenie po wydobywaniu tytanu i uranu. Przy tak wysokiej technologii jaką posiadali mieszkańcy Nibiru, wybudowanie baz pod powierzchnią nie stanowiło większego problemu. Na powierzchni pozostały w dalszym ciągu tylko platformy do zatrzymywania się statków. Nawet po wylądowaniu, statek opuszcza się do pomieszczeń lub garaży, które znajdują się pod powierzchnią. Także 12 tysiecy lat przed Erą Ryby, istoty które przybywały na planetę Mars już zaczęły zamieszkiwać pod powierzchnią Marsa. Tak jest do dnia dzisiejszego. Mars, można powiedzieć jest planetą żywą, ale życie toczy się pod powierzchnią Marsa, a nie na powierzchni,gdyż na powierzchni nie ma atmosfery, nie ma tlenu.

    http://www.missionpharaoh.com/egipt/egipt-informacje-z-przekazow/
    BARDZO CIEKAWY ARTYKUŁ JAK BUDOWALI PIRAMIDY KIM ONI BYLI

   • ala said

    Bird2 Obejrzyj sobie http://www.youtube.com/watch?v=q5BwkTpkBgE
    a tu parę stron w tym kierunku do przejrzenia , polecam z rozsądkiem dla mię osobiście oni nie działają z pożytkiem dla ludzkości http://www.iluminaci.pl/2012 , http://cheops.wordpress.com/ http://www.projekt-cheops.com/plain.aspx?languageId=1&menuId=1&sectionId=1&cmd=
    Podaje strony dla projekt Cheops bo szum w okol Gizy zaczął się właśnie od Lucyny Łebos i jej sesji

   • Głos66 said

    Do @222, pisałem wczoraj, że:
    Szczepienia będą po ustąpieniu powodzi przeciwko Durowi brzusznemu zwanemu dawniej tyfusem i przeciwko Żółtaczce C.
    Oczywiście w szczepionkach będą odpowiednie substancje DOBIJAJĄCE ludzi.

    I jeszcze jedno najnowsze info:
    Podobno, zaznaczam podobno – tworzone są międzynarodowe oddziały o nazwie „Eskadry Bojowe do Zadań Specjalnych” (EBZS), mające wziąć się za Uzurpatorów tego świata, przywracając pokój i prawdę.
    Ich celem jest zniszczenie ZŁA pod postacią Antychrysta.
    Podobno mają być jednym z Oddziałów Bojowych w czasie Armagedonu.
    Tyle na razie wiem i nie pytajcie skąd, bo to jest wstępna wiadomość, której nie mogę nawet ja na 100 % potwierdzić.
    Jeśli będę wiedział coś jeszcze, to przekażę.

    Do Miziowatych i AntyMiziowatych, pamiętajcie, w każdej bajce jest źdźbło prawdy, dlatego nie szyderstwem lecz z uwagą nasłuchujcie wieści od Mizi.

   • Dawid said

    Zapasy beda niewystarczajace, bo zaraza potrwa wiele miesiecy, moze nawet do roku

   • Fraktal said

    Do końca nie wierzę projektowi Cheops a w szczególności temu Enki, gdyż wiele na to wskazuje że jest to były Annunaki , Jaszczur jakkolwiek by go nazwać . Może się mylę ale wydaje mi się że gadają z samym Lucyferem, choć nie przekreśla to całego projektu i tego że gdzieś nas może to zaprowadzić. Tylko gdzie?

   • ala said

    Ja tez nie wierze Enki to już całkiem obślizgły typ .Mimo ze nie podobają się, to nie zmienia faktu ze właśnie oni rozpoczęli cala ta Gize . Była mowa ze ma być w środku jakaś maszyna która pomoże w uratowaniu ziemi przed katastrofa ,cale ponaglanie i pospiech jest po to by zdążyć przed 2012 . Nie jestem pewna tylko czy to na pewno ma służyć dobrej sprawie obawiam się ze jeśli jest w tym choć odrobina zakłamanej prawdy to raczej posłuży otumanieniu ludzkości , jeśli jest to zwiazane z energia możliwe ze chodzi o zahamowanie naszego kroku do przodu . W każdym razie złem śmierdzi na kilometry i jeśli coś im udało się wykopać to faktycznie niedługo mogą się zacząć dziać przedziwne rzeczy ,chyba ze będą z wszystkim czekać na kulminacyjny moment 2012 roku .Jedno co mi przychodzi do głowy to BOŻE MIEJ NAS W OPIECE .

   • Taka Tam... said

    lo matko znowu o jaszczurach i anunakach. i 2012. urabianie szarych komorek postepuje. juz to widze jak une zrobia spektakl w 2012 ze niby inwazja jaszczuruw z nibiru, to ciemny lud to kupi odda sie w rece unych byle tylko ich przed anunakami wyimaginowanymi ratowac.

    popieram,miej nas Boze w swojej opiece i spraw by lud przejrzal na oczy = ze cale zlo jakie sie dzieje i wydarzy jest robione reka ludzka a nie jaszczurza.

   • MIZIA+ said

    Z TYMI POTWORAMI I INNYMI JASZCZURAMI TO PRZEGIELIŚCIE – GIZA – CHODZI JAK ZWYKLE O …….

    INNE TEORIE SA SPECJALNIE ROZPUSZCZANE NA WABIA – PODEJŻEWAMY ŻE TA PLOTA Z WYWÓZKĄ TO TERZ BLEF – BO WTEDY SKOŃCZYŁY BY SIE TAM NOCNE WYKOPALISKA

    TU JEST TROSZKE – CO MOZE NAPROWADZIĆ NA WŁAŚCIWY ŚLAD

    http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/tematy.htm

   • MIZIA+ said

    http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/08egipt/egipt.htm

  • mizia, no właśnie. jesteś kiepski w prognozach, za to znakomicie idzie ci straszenie blogowiczów. hmmm, hmmm.. zastanawiające..

  • MIZIA+ said

   BARDZO WAŻNE UWAGA !

   W ZLEWNI ODRY CZECHY – ZAGROŻENIE GIGANTYCZNYMI OPADAMI PATRZ MAPA RADAROWA – A TUSK I JEGO SŁUŻBY CISZA ……

   http://www.pogodynka.pl/radary10/radary10.php

   • Mars said

    Słuszna uwaga . Ale to Polska-tu się za dużo tego co naprawdę nie mówi . Nie wyjdziemy z tego kataklizmu a będzie kolejny…

   • VIVIEN said

    kladno – czechy – piekna sloneczna pogoda!

  • krzysiek said

   @miziak + czy ten portal twojapogoda.pl wcześniej się sprawdzał? te mrozy wyglądają bezprecedensowo. piszą że prognoza ma jedynie charakter orientacyjny, nie podają źródła danych. czy oni zakładają margines błędu który przy np. 5°C zachacza o mróz?

  • Zapsa said

   Mizia skończony nie będziesz, ale wolałabym, żeby się Twe słowo w g..wno obróciło 😦

 8. wiktor said

  Mizia masz rację, prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni zaatakują na HAARP-em
  rząd wie o tym bo Tusek się dziś wypaplał w TV, że nie chce straszyć ale idą potężne zmiany pogodowe w Polsce
  ale jaka to będzie skala nie wiem.

  Pora robić zapasy, wycofać trochę kasy z banku i czekać….

  • albun said

   idą zmiany klimatyczne ale to jest związane z apokalipsą w której jest napisane że to wszystko musi się wykonać(różnego rodzaju kataklizmy)więc nie róbcie z tego sensacji tak już będzie na całym świecie i nic na to nie poradzimy kara boska

   • 222 said

    apokalipsa sie zbliża to prawda, zmiany zmianami, ale te akurat wygladają na ludzką ręką robione…co nie zmienia faktu, ze moze być tak że jest to w Bozym planie, zeby ludzie doprowadzili do tyc kataklizmów.

   • Głos66 said

    Do @ 222 – chciałem Ci odpowiedzieć na temat tych szczepionek, ale wykasowali mój wpis do Ciebie, pewnie za dużo prawdy, i scednzowali.

   • Głos66 said

    Do @222
    Szczepienia będą po ustąpieniu powodzi przeciwko Durowi brzusznemu zwanemu dawniej tyfusem i przeciwko Żółtaczce C.
    Oczywiście w szczepionkach będą odpowiednie substancje DOBIJAJĄCE ludzi.

  • hjk said

   Wg mizi to wariatka, ale moze warto posłuchać…))
   APOKALIPSA
   http://www.przeklej.pl/plik/apokalipsa_48_przes_anie_prawdy_tyary_el_biety_gas2_flv-0015bc8bu40i

   • ala said

    http://www.youtube.com/watch?v=XO198fxjQrs ,bez sciagania
    APOKALIPSA SIĘ REALIZUJE!
    48.
    Apokalipsa się spełnia, prawa się dopełniają na Ziemi, wszystko co zostało przepowiedziane przed 2000 lat, już dochodzi do punktu kulminacyjnego, będziecie gorzko płakali iż odwróciliście się od swojego BOGA, Jedynego, Najświętszego, STWÓRCY, że przestaliście służyć ŚWIATŁU.
    Nie chcecie wydobyć się z błota, w którym tkwicie po uszy.
    Gdyby każdy dowiedział się, że dla niego stoi dom, a pod nim samochód nowy i wszystko wyposażone jak to mówicie »ful«, to prędko byście przylecieli i za chwilę żądalibyście jeszcze więcej, ale o duchu nie ma posłuchu w ogóle.
    W tych przyziemnych materiach ciała wam gniją od środka, psują się po trochę coraz mocniej, bo nie ma życia duchowego, nie macie o duchowym żadnego pojęcia, ale jak tego nie rozumiecie to i tak o to nie pytacie, tylko stajecie ze strachu kontra, nie sprawdzając od razu, duchowe odrzucacie mówiąc; że to diabeł tkwi w energii, to po prostu zacofanie, brak podstawowej wiedzy, niezrozumienie o co chodzi, choć partnera do życia chcecie odczuć uczuciem, ale płynącą energię miłości duchowej mówicie; że trzeba dotknąć i zobaczyć, na szczegóły, które dotyczą was i pokazują wszystko takie jakie jest, nie zwracacie uwagi.
    Czy wiecie czym oddychacie, co jest w powietrzu? Gołym okiem nie da się zobaczyć.

    Jak dla mię ona jest opętana ,dodatkowo potęguje wrażenie jej towarzysz który ma się za Jezusa . Fałszywi prorocy . Maja bardzo zła energie lepiej takich unikać .

  • aws said

   ludzie opanujcie sie!! wstydze sie za was przed znajomymi bo polecilem im tego bloga..

   • VIVIEN said

    JA SIE WYKONCZE CO JEDEN POST TO LEPSZY :)) NO MOI DRODZY W UFOLUDKI TO JUZ MNIE NIKT NIE PRZEKONA BO GLUPIA I CIEMNA NIE JESTEM ! WSZYSTKO MOZE BYC PRAWDA ALE W MARSJAN I URZADZENIA Z EGIPTU ? PODCZAS BUDOWY PIRAMID A JA MYSLALAM ZE PRZESADZILAM Z TYM „KRYKIETEM”? :)))

   • jaga said

    Też tak myślę Vivien, chyba nas jakaś paranoja ogarnęła…zaczyna mnie to martwić, bo co niektórzy piszą takie rzeczy w które chyba sami nie wierzą…coraz trudniej zagląda się na bloga gdy można znaleźć fantastyke.

   • Głos66 said

    @Jaga, zdefiniuj: „fantastyka” a „rzeczywistość” i sama sobie odpowiedz czy NWO jest fantastyką spiskowców, czy rzeczywistością Iluminatowców.
    Chyba, że według Ciebie Iluminaci także nie istnieją.

   • ala said

    VIVIEN przecież nikt nie każe ci wierzyć to co podałam , to po prostu jako info skąd cale to zamieszanie z Giza się wzięło . Najdziwniejsze ze tymi wykopaliskami i sesjami zainteresowały się władze . jaki faktyczny cel tego jest myślę ze przed czasem się nie dowiemy ,dla szaraków została podana taka wersja . Zastanawiający jest tez fakt kto tak naprawdę to sponsoruje bo nie wierze ze ze składek zwykłych ludzi byli by wstanie prowadzić na taka skale badania i wykopaliska . Nie myślisz ze jest lekka ignorancja myśleć ze Bóg zasiedlił w tak potężnym wszechświecie tylko ziemie ? Kiedyś ludzie twierdzili ze ziemia jest plaska każdy kto uważał inaczej uważany był za oszołoma ,dla tego mydle ze nie wolno odrzucać czegoś co nie mieści się w granicach naszej wiedzy czy zapatrywań .Właśnie ludzie którzy wyśmiewają teorie spiskowe podobnie reagują jak ty w tym przypadku ,najłatwiej zadrwić wyśmiać i popukać do głowy . Nie powiem ze wierze w to ślepo ale tez nie odrzucam ze może to być może to istnieć .

    Jaga chyba mylnie rozumiesz pojecie fantastyki , wykopaliska są realne ,powód podali taki a nie inny .To nie jest mój wymysł .
    To ze coś wykopali tez jest faktem , ze jest to ukrywane tez fakt . Wiec gdzie tu masz wymysł ludzki ? To ze my nie znamy realnych celów całego przedsięwzięcia nie znaczy by nazywać to fantazja .

   • Toms said

    Na tym blogu jest mieszanka , niektórzy analizują fakty z mainstream mediów, niektórzy przekazuja fakty z zycia i z własnych odkryć a niektórzy prezentują swą PARANOJE – która jest niestety choroba mózgu…

  • Dawid said

   Jak beda problemy, to Tusk znow schow aie w szafie

  • Zapsa said

   Ale rozumiem że brak żarcia będzie, bo zniszczone będą plony polskie?

   Nie wiem czy się mylę – ale większość chyba żarcia w marketach nie jest polskie? W takim razie i tak będzie ten towar na półkach, wiadomo syfiasty, ale nie będzie chyba tak że wymiecie wszystko z półek, bo np. zaleje pola rzepaku. Natomiast skoczą zapewne ceny rzeczy sprowadzanych, ponieważ swoich miec nie będziemy (jak to w lecie bywa), więc producenci obsy wywindują ceny.
   Niech ktoś mnie poprawi, bo pewnie coś przeoczyłam.

  • zionizos said

   z ostatniej chwili godz ok 20.45 nad KRUSZWICA widzialem rozowe chmury i nic niezwyklego tylko fakt jest taki ze byly one od strony zachodniej jak przy zachodzie slonca ale tez od strony wschodniej !!! dobrze sprawdzilem i sie przyjrzalem od zachodu rozowe chmury i zachod slonca pozniej chmury niebieskie az do ciemnego granatu i znowu jasniejsze az do rozowego na wschodzie !!! moze to ktos wytlumaczyc ? co nie powinno miec miejsca w sieci znalazlem kiedys materialy ze w Chinach tuz przed trzesieniem ziemi pojawily sie podobne chmury w bialy dzien na youtubie widac bylo prawdopodobnie harpp

   • zionizos said

    http://www.youtube.com/watch?v=qSgBTuotKBcten link o harpp trzesieniu ziemi w chinach

   • Zapsa said

    Zionizos – patrz na mój wpis nr 27

   • Toms said

    wczoraj tez widziałem dziwne różowe chmury w okolicy Krakowa , skutek tego taki że w tej okolicy dzis były 3-4 burze , po burzy w kałużach bardzo dużo żóltego osadu mazisty wartwa okolo 2-3 cm – chyba pyłek sosnowy , ale 1 raz w takich ilościach . Czy ktos z naukowców wie o co chodzi ??? ???

   • view said

    piszę z Wlkp. Pierwszy raz w życiu widziałem takie zjawisko (tego koloru). Właśnie w godz 21-23 z mojego punktu widzenia ..na pd-wsch ..niby gdzieś w oddali zwykła burza, błyski (błysk raz na ok minutę) ale w przerażającym kolorze wręcz czerwonym/różowym!! dziwna ta burza

  • VIVIEN said

   OK OK … ALA – SORKI 😉
   JESI POCZULAS SIE MOIM KOMENTARZEM DOTKNIETA NIE MIALAM WCALE NA MYSLI TEGO CO PISALAS :(- WIEM ZE PROROCTWA BIBLIJNE SIE SPELNIAJA I WIDZE TO – ARCHEOLOGI TEZ JEST FASCYNUJACA !

   TYMBARDZIEJ NIE MAM NIC DO WYKOPALISK UWAZAM NAWET ZE BOG POWINIEN ZAJMOWAC PIERWSZE MIEJSCE W ZYCIU CZLOWIEKA A SUMIENIA NASZE WYSZKOLONE NA NAUKACH JEZUSA – WTEDY MOZE LUDZIE MIELIBY ODPOWIEDNIE PRIORYTETY -HIERARCHIA WARTOSCI

   NAPISALAM

   TYLKO ZE W UFOLUDKI NIE WIERZE I W ZADNE TEORIE ZWIAZANE Z ZYCIEM NA INNYCH PLANETACH I NIE WIERZE ZE BYL KTOS NA KSIEZYCU ! POMARZYC SOBIE MOGA ! :)))

   – Science Fiction, STARGATE I GWIEZDNE WOJNY – TROJKATY BERMUDZKIE -TO TYPOWE TEMATY – NUDNE TEMATY KOBIETY SA REALISTAMI :JESLI SA JAKIES NIEWIADOME TO STOJA ZA TYM LUDZIE – TESTOWANIE NOWYCH RZECZY ITD ZAWSZE MUSI BYC LOGICZNE WYTLUMACZENIE ( MATEMATYKA FIZYKA WSZYSTKO MA SWOJ PORZADEK I LOGIKE )

   TO CO SIE DZIEJE NA SWIECIE W TEJ CHWII ZATRACA LOGIKE ! TO POPROSTU CHORE – I NISZCZACE LUDZKIE ISTOTY – WRECZ BESTIALSKIE I DEMONICZNE!!!!

   A ILLUMINATI – KRAM – TO TEZ WYMYSLILI SOBIE MEZCZYZNI – KOBIETY NA TAKIE RZECZY NIE MIALYBY POPROSTU CZASU – BO MUSIALY I MUSZA STAC PRZY GARACH ! ;p

 9. kandydat said

  Od pogardy do Zwycięstwa

  Andrzej Lepper, na Prezydenta. U wielu, ten fakt budzi zdziwienie czy wręcz uśmieszek. Niepotrzebnie. Zastanówmy się, co takiego uczynił, że bywają takie reakcje.

  – protestował wraz z rolnikami, kiedy Balcerowicz, ograbiał Polaków z ostatniej złotówki,
  – zapytał w Sejmie, od kogo i ile brali politycy na swoją działalność,
  – informował, że na terenie Polski, lądują samoloty z Talibami,
  – walczył o zdecydowaną poprawę w służbie zdrowia: dla pacjentów i personelu,
  – był przeciwny zabijaniu; realizowanemu w imię tak zwanych misji pokojowych,

  A cenę za prawdę zapłacił wysoką. Okrucieństwo aparatu władzy w stosunku do niego, było i jest bezgraniczne. Przybyło siwych włosów. Mimo wszystko jest pewnych swoich racji.
  Niech walczy, za Naszą i Waszą – godność narodową.

  Krzysztof Łysyganicz

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/

  • Toms said

   że co niby pan Lepper wejdzie do 2 tury ??? , a jeśli nie wejdzie to każe głosowac na Komora ????

 10. prosto said

  Prosto z mostu

  20.05.2010
  Legnicki piekarz, Pan Waldemar Gronowski, popełnił zbrodniczy czyn, nie płacąc podatku VAT, (tym samym ukrywał rzeczywiste obroty.), od przekazanych bezpłatnie bochenków chleba. Jakiegoż to wielkiego przestępstwa dopuścił się ten Samarytanin. Pewnikiem działał w zorganizowanej grupie przestępczej: piekarz dawał – głodni brali.

  Według komunikatu Ministerstwa Finansów, nieodpłatne przekazywanie (w tym przypadku) pieczywa jest darowizną opodatkowaną podatkiem VAT, a nie likwidacją „chleba naszego powszedniego”. Kto zaznał głodu, ten wie co znaczy chleb.
  Żeby było smutniej, legnicki Urząd Skarbowy, przygotowuje akt oskarżenia przeciwko dobroci w czystej postaci – piekarzowi.
  Więc jeszcze raz się zastanówmy, na kogo głosujemy w wyborach, wszak to oni ustalają kompromitujące nas wszystkich prawo. A mechaniczna zabawka, tylko je realizuje.
  Są w naszym kraju instytucje dla których istotą funkcjonowania jest: żywić się cierpieniem i strachem. Oby zło nie gościło zbyt długo.
  Wróćmy jednak do piekarza. Ratujmy nasze sumienia, czystość intencji ofiarodawcy, niech okrutne prawo nie stanowi o człowieczeństwie nas samych.
  Wzywamy do ogólnopolskiej zbiorki pieniężnej, ratującej godność i życie wrażliwego na krzywdę i biedę ludzką człowieka. Poszukajcie adresu tego biednego piekarza, nie żałujcie grosza, wszak 200 000 zł + odsetki, to kwota nierzeczywista dla każdego przeciętnego zjadacza chleba, nie do spłacenia. A pamiętajmy, że dług, zgodnie z prawem o odpowiedzialności zbiorowej, przechodzi na jego najbliższą rodziną. Cóż oni są winni, że ich najbliższy okazał się wrażliwym naiwniakiem.

  Krzysztof Lysyganicz

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/00.Start/

  • ,art said

   Zbiórka pieniędzy, nie jest wyjściem z sytuacji. Niewątpliwie pomoże człowiekowi, ale da również przykład bandytom, aby w taki sam sposób karać innych, licząc że społeczeństwo kasę zbierze i zapłaci.

   Gdybyś spytał każdej jednej rozwory siedzącej za biurkiem, dlaczego to robi, otrzymałbyś odpowiedz że ona tylko wykonuje swoją pracę. Zresztą takich odpowiedzi otrzymałbyś tysiące z każdego innego miejsca pracy.

   To dlatego mamy takie gówno w kraju
   Dlatego również nie winię „Geriatics groupe Bilderberg” tylko całą ta rzeszę milionów cieląt posłusznie wykonujących swoje zadanie

   • Vaclav vel Andre ect said

    Teza:
    Tego tworu nie można NAREPEROWAC!
    Wniosek:
    Trzeba STWORZYĆ nowy twór!

    TYM TWOREM JEST RZECZYPOSPOLITA!

   • Aśka said

    Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. ” – Gandhi

  • Zapsa said

   Przecie Urząd Skarbowy to odpowiednik łysego koksiarza zbierającego haracze – tylko że zleceniodawcą jest Państwo. Jeżeli państwo zdziera haracz to jest mafią. Wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli choćby malutką działalność gospodarczą powiedzą Ci, że US to konfiskator haraczy dla państwa. Drugim odpowiednikiem łysego koksiarza z giwerą jest ZUS. Zbiera haracz za „ochronę”, której i tak nie zapewnia, ale jak nie zapłacisz, to cię zniszczy.

 11. kandtdat said

  Konferencja prasowa kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Leppera.

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/00.Aktualnosci/index.php?document=/421.html

  Andrzej Lepper w programie TVP INFO

  http://www.samoobrona.org.pl/pages/02.Partia/00.Aktualnosci/index.php?document=/420.html

 12. List otwarty said

  List otwarty

  22.05.2010
  List otwarty Konwencji Wyborczej kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej, Panów: Pana Marka Jurka, Pana Jarosława Kaczyńskiego, Pana Bronisława Komorowskiego, Pana Janusza Korwin-Mikke, Pana Andrzeja Olechowskiego, Pana Waldemara Pawlaka, Pana Kornela Morawieckiego, Pana Grzegorza Napieralskiego i Pana Bogusława Ziętka.

  Szanowni Panowie,

  Udzielający poparcia obywatele składając swoje podpisy pod listami poparcia oraz uczestnicy Konwencji Wyborczej, obdarzyli Andrzeja Leppera wysoką odpowiedzialnością – kandydowania na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.
  Obdarzony najwyższym zaufaniem społecznym i politycznym naszej partii będzie prezentował społeczeństwu program przyszłej prezydentury, odpowiadający nadziejom i oczekiwaniom wszystkich Polaków.
  W tej właśnie trosce zwracamy się do Panów, kandydatów na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odbycie wspólnej debaty publicznej o najważniejszych problemach bieżących i przyszłości Polski, wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny.
  Mijająca kadencja prezydencka została dotknięta straszliwą tragedią smoleńską. Nie znajdujemy jednak podstaw, aby na kadencję prezydencką z lat 2005-2010 patrzeć jedynie przez pryzmat znaczących dokonań i sukcesów, chociaż nikt ich nie kwestionuje.
  W okresie tym było dużo konfliktów, ostrych spięć i upokorzeń oraz przeinaczeń w ramach tzw. walki o stworzenie IV Rzeczypospolitej wywoływanych przez polityków nad którymi nikt nie mógł i nie potrafił zapanować.
  Najgorsze było to, że panujący w tej kadencji prezydent, nie był prezydentem wszystkich Polaków, a jedynie jednej partii: – Prawa i Sprawiedliwości.
  Z takiego rozumienia misji tworzenia IV RP brały początek oskarżenia Donalda Tuska, że stoi na czele najgorszego rządu Polski niepodległej, że sam jest najgorszym premierem Polski od 1989 roku, czym próbowano przykrywać nieudolność i niekompetencję poprzednich szefów rządów.

  Tak mówili Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński.

  Pod szyldem okrzyków, ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, �niech żyje IV RP�,odkładano na bok rozum, zastępowano go nienawiścią, zemstą i apodyktycznym systemem rządzenia.

  Był czas, że Polska stała się krajem strachu i policyjnych podejrzeń, a w miejsce stasowanej w wymiarze sprawiedliwości zasady domniemania niewinności wprowadzono zasadę – winny !, a potem to już ich nie obchodziło co dalej, bo najważniejszy cel: obrzucenie przeciwnika politycznego, przedsiębiorcę, niepokornego działacza związkowego oszczerstwami spełniło swój cel.
  W taki sposób rodzina Barbary Blidy została dotknięta śmiertelną tragedią, a tysiące rodaków przebywało w tzw. aresztach wydobywczych.
  W upokarzający sposób oblepiony został błotem oszczerstw i kłamstw nasz kandydat na Prezydenta Andrzej Lepper.
  Był on wtedy konstytucyjnym członkiem rządu, Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa. Przeciwko niemu i nam wszystkim zorganizowano bezprawną i bezwstydną prowokacje policyjną i polityczną w ramach tzw. afery gruntowej.

  Próbowano Andrzeja Leppera zniszczyć, uczynić przestępcą, aferzystą i łapówkarzem. To ówczesny premier Jarosław Kaczyński w dniu 9. Lipca 2007 roku epatował w mediach opinie publiczną, że Lepper znajduje się w kręgu ciężkich zarzutów i podejrzeń.
  Do dziś Polska i Polacy nie dowiedzieli się o tych wymyślonych, sfabrykowanych zarzutach i podejrzeniach, a ich twórców nie stać było nigdy na sprostowanie dokonanych fałszerstw.

  Zabrakło zwyczajnej cywilnej odwagi .

  Jarosław Kaczyński mówi teraz, zapomnijcie o moich błędach i zaufajcie, że się zmieniłem.

  Pozostali politycy z PiS, PO, PSL i SLD szermując słowem prawda i udając, że nic się nie stało, że wszystko jest normalnością cieszą się w skrytości ducha, że dzięki prowokacji przeciwko Andrzejowi Lepperowi pozbyli się konkurenta politycznego.

  Otóż nie �Andrzej Lepper jest !

  Andrzej Lepper daje dowody swojej niewinności

  Andrzej Lepper kandyduje i wygra !

  W tworzonej IV RP rozum zaczął odmawiać posłuszeństwa, a emocje brały górę nad odpowiedzialnością.
  Twórcy wspomnianych oszczerstw i pomówień, autorzy cynicznego dzielenia Polaków na tych z PiS i na tych �gdzie kiedyś stało ZOMO� muszą znać skalę błędów i własnej odpowiedzialności za wyrządzone szkody Polsce i Polakom.

  W interesie przyszłych pokoleń mówimy dziś twórcom takiej IV RP:

  – wybaczamy wam, ale nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym co było złe dla Polski i jej obywateli.

  Pod szyldem rozmowy o przyszłości, nie może zaniknąć rozmowa o popełnionych błędach w tworzeniu IV i budowaniu III RP.
  Byłaby to wyrachowana ucieczka od odpowiedzialności, za popełniony demontaż rozumu, wypaczanie wolności i swobód demokratycznych oraz praw obywatelskich.
  Uprawnione rozliczenie przeszłości będzie otwarciem drzwi dla innej Polski i innych ludzi.
  Polska nigdy nie może już być państwem, w którym część obywateli jest głodnych, żyjących w ubóstwie.
  Naszym wszystkim rodakom potrzebny jest chleb, praca, mieszkanie, opieka lekarska, bezpieczeństwo, równouprawnienie swobody demokratyczne i sprawiedliwość społeczna.
  Potrzebne jest przywrócenie do wymiaru sprawiedliwości zasady �omniemania niewinności� Polacy muszą przestać się bać Polski, wymyślonych oskarżeń w ramach tzw. aresztów wydobywczych.
  Dla niewinnie przetrzymywanych w aresztach i niewinnie skazanych potrzebna jest niezwłoczna amnestia prezydencka.
  Rzeczpospolita musi przestać być macochą dla polskich rolników i rodzin wiejskich, które żyją poniżej granicy ubóstwa, poniżej minimum socjalnego.
  Potrzebne jest pełne przywrócenie opłacalności produkcji rolnej, uporządkowanie z korzyścią dla pastwa i rolników systemów podatkowych oraz systemu kontraktów skupowych.

  Nasza Ojczyzna musi stworzyć realne szanse dostatniego życia dla młodzieży, wprowadzenia dalszych radykalnych zmian w systemach pomocy dla studentów i młodych małżeństw.

  Kampania wyborów prezydenckich jest właściwym momentem dla wszystkich polityków, aby zechcieli zrozumieć, że obywatele naszego kraju pracują nie po to, aby rozwijały się ich partie i w dostatku żyli funkcjonariusze partyjni PO, PiS, PSL, SLD i Samoobrony.
  Polacy pracują dla siebie i dla swojej Ojczyzny, aby żyć w dostatku rodzinnym i spokoju.
  Taki jest program Samoobrony i Andrzeja Leppera

  Wiemy również, że dzisiaj pod szyldami PO, PiS i SLD ukrywają się sprawcy obecnej kondycji Rzeczypospolitej spod znaku Unii Wolności, Porozumienia Centrum i Akcji Wyborczej �olidarność�
  Chcemy, aby o problemach rozwoju Polski w czasie wspólnej debaty rozmawiali wszyscy kandydaci na Urząd Prezydenta.
  Niech rodacy zauważą, że w okresie kampanii prezydenckiej nie ma wśród kandydatów na Prezydenta równych i równiejszych, ważnych i ważniejszych, lepszych i gorszych, większych i mniejszych.
  O tym jacy są kandydaci zadecydują wyborcy. A teraz stwórzmy im szanse równych praw i zasad w kandydowaniu na urząd Prezydenta RP.
  My, zebrani na Konwencji Wyborczej, kobiety i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, robotnicy i rolnicy, ludzie z całej Polski, nie prosimy lecz żądamy uczciwej i sprawiedliwej kampanii wyborczej.
  Żądamy uwolnienia mediów publicznych od komisarzy politycznych, a od mediów komercyjnych oczekujemy deklarowanej publicznie prawdy.
  Wiemy, że hasło naszej Konwencji: Polacy obudźmy się ! trafi do serc i umysłów wszystkich, którym zależy na przyszłości własnych dzieci i wnuków.

  Krajowa Konwencja Wyborcza

  Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Andrzeja Leppera

  Warszawa, 22 maja 2010 r.

  • hjk said

   Dobrze, ze nas informujesz, ale głosy blogowiczów nie maja żadnego znaczenia (w poywach może kilka, – naście tys.), gdyz liczą sie głosy mas, setek tysięcy, milionów, a te są kierowane przez masowe media. W obecnej sytuacji po całej szopce z „odwróceniem” wizerunku medialnego LK, cała sympatia skierowała sie do JK. Moze jest nadzieja, ze śmierć brata go odmieniła i cos zrobi dla Polski, o ile da się coś zrobić, bo być może już niewiele się da, jako że panoszą się różne siły międzynarodowe – UE, NWO, razwiedki, a TL pozbawił nas suwerenności… Wszędzie panuje kompletna degrengolada w urzędach i instytucjach, co pokazała ta powódź i sprawa katastrofy, natomiast króluje PR. Być moze pozostało nam tylko „ratuj się kto moze”, jak mówi Mizia…

   Nie można prowadzić walki „wewnątrz” tzw. „prawicy” – niestety wydarzenia zwiazane z 10.04 znowu wszystkich zaskoczyły i nie ma jednego kandydata „prawicy”, „naturalnym” jest na razie JK. Ew. walka doprowadzi do pojedynku Komora i Olecha w 2 turze, o ile wybory w ogóle będą…

   Myślę, ze czymś o wiele ważniejszym będą wybory parlamentarne za rok, na razie trzeba blokować PO, bo jak będzie ich prezydent, to wtedy pójdą „na całość”, bo juz teraz pokazali, co potrafią, na razie ich powódź powstrzymała, miemy nadzieję, ze to będzie ich koniec jak w 97 dla SLD…

 13. ALFA said

  Flotylla Wolności płynie do Gazy
  Jeszcze w tym miesiącu na wodach Morza Śródziemnego spotkają się statki z całego świata, by popłynąć do okupowanej i oblężonej Strefy Gazy. Ta międzynarodowa koalicja przyjęła nazwę Flotylla Wolności.

  W ciągu ostatnich trzech lat Ruch Wolna Gaza podjął się ośmiu takich misji do Gazy – w tym pięciu zakończonych sukcesem. Pozostałe trzy gwałtownie powstrzymała izraelska marynarka wojenna: statek „Dignity” (Godność) został trzykrotnie staranowany, zaś w styczniu 2009 r. zawrócono statek „Spirit of Humanity” (Duch Ludzkości), następnie go przejmując i aresztując wszystkie osoby na pokładzie. Flotylla Wolności zamierza podbić stawkę – wyzwania w postaci przerwania izraelskiego oblężenia nie podejmie się już jeden czy dwa okręty, tym razem ruszy cały front ośmiu jednostek.

  W przeszłości izraelska marynarka wojenna zdołała eliminować nasze samotne łodzie. Dziś – wraz z czterema łodziami Ruchu Wolna Gaza – będzie tam 700 pasażerów, a na pokładach znajdzie się około 5000 ton materiałów budowlanych i sprzętu medycznego. Wśród naszej floty znajdzie się należący do Ruchu Wolna Gaza „MV Rachel Corrie”, zakupiony dzięki hojnemu wsparciu malezyjskiej Fundacji Na Rzecz Globalnego Pokoju Perdana.

  Rząd izraelski odpowiedział na tę „morską intifadę” wymachując szabelką i oskarżając nas o wysługiwanie się Hamasowi. Izrael zakazał działalności Tureckiej Fundacji Praw i Wolności Człowieka oraz Pomocy Humanitarnej Insani Vardim Vakafi (IHH). IHH stoi za wysłaniem statku towarowego i statku pasażerskiego w ramach Flotylli Wolności. Izrael oskarżył tę fundację oraz Ruch Wolna Gaza o „wspieranie terroryzmu”. W celu uniemożliwienia misji postawiono na nogi pół izraelskiej marynarki wojennej, a kierowania operacją podjął się osobiście izraelski minister obrony Ehud Barak. W gotowości bojowej znalazły się izraelskie siły zbrojne, trwa też zakulisowa „presja dyplomatyczna”. Przesłanie Izraela jest jasne: powstrzymamy was i użyjemy siły, aby to uczynić.
  http://www.rozbrat.org/news/1206-flotylla-wolnosci-poplynie-do-gazy

 14. Vaclav vel Andre ect said

  TUSK — NASTĘPNE SPYCHANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PO AKCEPTACJI KONWENCJI CHICAGOWSKIEJ) JAK NAJDALEJ OD SIEBIE!!!!
  TO NIE JA !!!!! STRACH PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCI mały chłopak w krótkich spodenkach !!!!!!
  ZERO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PAŃSTWO- CHARYZMA „BOLKA SPOD BUTKI Z PIWEM”
  CZY TO JEST POLITYK??
  CZY TO JEST MĄŻ STANU??
  k..wa CZEMU NIKT NIE ROZP…LI TEGO SYFU W KOŃCU- CO Z POLSKIMI(!) PRZEDSTAWICIELAMI WOJSKA POLSKIEGO(!)– BRAKUJE IM JAJ BO NIE MA PROCEDUR– CO SIĘ K…WA DZIEJE???

  „Premier zapowiedział, że jeśli ze strony służb ratowniczych padnie postulat ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, to decyzja w tej sprawie zapadnie „w ciągu godziny”. Podkreślił jednak, że liczą się „nie nasze wyobrażenia czy czasami amatorskie rady różnych ludzi dobrej woli” – „tylko wyłącznie profesjonaliści i służby zaangażowane w ratowanie w jakimś sensie będą autorami rekomendacji i ich będziemy słuchać”
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wloclawek-szykuje-sie-na-fale—ewakuuja-30-tys.-ludzi,wid,12295420,wiadomosc.html

 15. Vaclav vel Andre ect said

  a worki z piaskiem tez przybędą z Niemiec czy możne jeszcze inne państwa Unii pomogą w transporcie worków z piaskiem( Francja , Hiszpania,etc)
  i po podliczeniu kosztów (ło)Buzek wyliczy koszty pomocy piaskowej na 10 mld euro( oczywiście zwrotne i o%) 😉

  „Do Krakowa dotarli w piątek wieczorem strażacy z Frankfurtu nad Menem, którzy przywieźli 33 pompy, w tym trzy wysoko wydajne. Obecnie sprzęt ten jest wykorzystywany m.in. przy wypompowywaniu wody na krakowskim Kostrzu.”
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wloclawek-szykuje-sie-na-fale—ewakuuja-30-tys.-ludzi,wid,12295420,wiadomosc.html

  • Toms said

   Masz pojęcie jakie sa Niemcy , mówię o Berlinie Zachodnim i dawnym RFN , byłem tam w 2002 na 6 tygodniowym rekonesansie( biały wywiad) przekraczalem pieszo granice , poruszalem sie tylko kumunikacja publiczną i rowerem . To rewelacyjnie funkcjonujący kraj był , tolerancyjny dla sporej rzeczy Turków , Arabów i Murzynów – gwarantujący porządek , czystość i bezpieczeństwo. Idąc w okolicach Dworca ZOO zaczepili mnie natarczywi narkomanii o drobne . wieczorem wysłąłem maila do Policji że w tym miejscu sa takie sytuacje – rano otrzymalem odpowiedx , mieli wiedze ze pisał Polak ze dziekuja i jutro juz narkomaii nie beda tam zaczepiac . Z drugiej strony Policja tam jest niewidoczna jest tylko tam gdzie ktos popełnia lub próbuje popełnic przestepstwo. Oprócz tego logicznośc decyzji administacji samorzadowej na kazdym szczeblu , brak korupcji. Naród na wyższym poziomie powszedniego dnia.

 16. Biscoter said

  Pozwolę sobie podjąć polemikę z panem mgr inż. Józefem Bizoniem.

  Zarzuca pan, iż UPR nie przyznaje się do tego, że Balcerowicz miał program podobny do programu tej partii. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta – pan Balcerowicz to człowiek, który sprzeniewierzył się swoim poglądom, realizował program całkiem inny – doprowadził po prostu do wielkiego przekrętu. UPR nie ma nic wspólnego z tym człowiekiem. Czy partia, która chce wygrać wybory, będzie odwoływała się do postaci odbieranych negatywnie, do ludzi, którzy są czarnymi owcami wśród prawicy? Byłoby to sprzeczne z rozumem, szczególnie gdy uczyniono by to na konferencjach w małych miastach i wsiach, gdzie ludność szczególnie dotkliwie odczuła reformy Balcerowicza.

  Oczywiście, mówiąc iż UPR zabiera ludzi, którzy mogliby utworzyć partię „szczeropolską”, zarzuca pan, iż UPR taką partią nie jest. Nieważne, że tak ganiony przez pana Stanisław Michalkiewicz był osobą szczerze oddaną walce z systemem komunistycznym, że ci ludzie naprawdę wierzą w to co mówią – oni nie są szczerze polscy, bo szczerze polscy jesteśmy MY – ludzie myślący tak jak pan. Typowy przykład zawłaszczania sobie pojęć „patriota”, „prawdziwy Polak”. No bo ktoś, kto ma prawicowe poglądy, to już prawdziwym Polakiem i patriotą być nie może, a tym bardziej nie może założyć partii „szczeropolskiej”.

  Dlaczego UPR nie jest krytykowane za to, że rzekomo „rozbija prawicę”? A no dlatego, że UPR to partia starsza od tych wszystkich PiSów, PO, Polsk Plus czy Prawic RP. Nie było nawet planów zakładania tych ugrupowań, gdy UPR startowało w wyborach. No, ale mimo to partię założoną przez ludzi walczących z komunizmem, ludzi, którzy nie brali udziału w okrągłym stole, uważa pan za pionki podstawione przez Jaruzelskiego i Kiszczaka, by rozbijała prawicę. W rzeczywistości partią z tzw. bandy czworga, której program był najbliższy programowi UPR, była Platforma Obywatelska – postulowała prywatyzację, wsparcie dla przedsiębiorczości, obniżenie podatków itp. Jak pokazał czas, Platforma nie zrealizowała swojego programu, nie licząc przekrętów z prywatyzacją (np. ze sprzedażą Stoczni Gdańskiej, po której Tusk tak podskoczył służbom specjalnym, że musiał się wycofać z kandydowania w wyborach prezydenckich). Na polskiej scenie politycznej nie ma partii, która miałaby program taki jak UPR – prócz obecnej Wolność i Praworządność, założonej przez Janusza Korwin – Mikkego. Nie istniała ona jednak, gdy pisał pan ten artykuł. Mimo to wrzuca pan UPR do jednego worka wraz z innymi partiami prawicowymi.

  Stosuje pan socjotechniczną retorykę – UPR nie ma programu, który pan popiera, natomiast program ten podoba się części wyborców, których normalnie miałoby ugrupowanie, które pan lubi – w tej sytuacji UPR powinno zostać oczywiście usunięte z drogi i na pewno zostało założone przez pańskich wrogów – przez NICH. Typowy podział na „MY” i „ONI”, gdzie nie ma nawet prawidłowego rozdziału na wrogów i sojuszników.

  Dalej sugeruje pan, że polityczny układ realizuje program UPR! Ma się rozumieć, jest po program oczywiście zły dla Polski. No więc po kolei, spójrzmy na tę realizację postulatów UPR:
  – zamiast swobodnego kursu walut, Balcerowicz sterował ich kursem, co doprowadziło do ograbienia Polski z około 30 mld dolarów;
  – nie wszystkie banki zostały sprywatyzowane, NBP nadal świetnie się trzyma.
  – na rynek nie zostały dopuszczone wszystkie banki, tylko te, które podobały się służbom specjalnym – ciekaw jestem, czy na wolnym rynku Żydzi wygraliby z Arabami 🙂
  – konstytucja nie zawiera klauzuli wymienionej w programie UPR
  – domy nie są Spółkami Mieszkaniowymi
  – program prywatyzacji jest realizowany, tu się zgadzam
  – prywatyzacja nie jest przeprowadzana bez ograniczeń i możliwie szybko
  – obrót akcjami na razie jest swobodny…
  – służba zdrowia jest państwowa
  – szkolnictwo jest państwowe
  – nauka jest bezpłatna
  – Kodeks Pracy i Układy Zbiorowe nadal obowiązują
  – cła zostały w dużej mierze zniesione, to prawda…
  – rolnictwo otrzymywało z jednej strony ulgi, z drugiej było i nadal jest niszczone, Polska wieś jest niedofinansowana
  – podatki szczególne nadal są, państwo zabiera nam około 70-80% naszych dochodów, jednocześnie są ludzie bezrobotni, którzy nie chcą pracować, bo im się to nie opłaca
  – związki zawodowe nadal są uprzywilejowane.

  Mimo tego, oczywiście z programu gospodarczego UPR zostało zrealizowane już „bardo wiele”. Szukam tego „wiele” i znaleźć niestety nie mogę.
  Ma pan poglądy socjalistyczne, pokazuje to pan na każdym kroku, krytykując prawdziwie prawicowy program. Pańskim zdaniem szkolnictwo ma być reżimowe, służba zdrowia z ogromnymi kolejkami państwowa, nierentowne przedsiębiorstwa powinny być przez państwo utrzymywane, podatki sięgające 80% naszych dochodów zachowane. Taka sytuacja ma miejsce w kraju socjalistycznym, natomiast na pewno nie w kraju normalnym.

  A żeby nie nazwał mnie pan tchórzem ukrywającym swoje prawdziwe dane…
  Piotr Jakub Szymon Beczała

  • Vaclav vel Andre ect said

   POPIERAJĄĆ Biscoter’a w dyskusji z Józefem Bizoniem.

   POLECAM MYŚLI SPRZED PÓŁTORA WIEKU

   Claude Frédéric Bastiat (1801–1850) – francuski ekonomista wolnorynkowy.

   „Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.”

   I DALEJ;

   „# Jeśli ktoś wam powie: „W warunkach wolnego handlu będziemy zalani chlebem, wołowiną, węglem i paltami”, odpowiedzcie: „No to nie będziemy głodni i nie będzie nam zimno”.
   # Jeśli ktoś wam powie: „A czym zapłacimy?”, odpowiedzcie: „Niech cię to nie martwi. Jeśli będziemy mieli tak wiele, to będzie oznaczało, że jesteśmy w stanie płacić. A jeśli nie będziemy mogli płacić, to nie będą nas zasypywać tymi towarami”.
   # Jeśli ktoś wam powie: „Rolnictwo jest matką żywicielką kraju”, odpowiedzcie: „To nie rolnictwo żywi kraj, ale pszenica”.
   # Jeśli ktoś wam powie: „Człowiek, który sprzedaje pszenicę, musi mieć zapewnioną dobrą cenę”, odpowiedzcie: „Świetnie, ale wobec tego człowiek, który ją kupuje, musi mieć zapewnione dobre wynagrodzenie”.
   # Jeśli ktoś wam powie: „Niech cena chleba będzie wysoka, a dzięki temu wzbogacony rolnik wzbogaci przemysłowca”, odpowiedzcie: „Chleb jest drogi, gdy jest go mało, a niedostatek może powiększać jedynie liczbę ubogich albo, jeśli wolicie, głodujących bogatych”.
   # Jeśli ktoś wam powie, jak napisano w „La Presse”: „Gdy nie ma się czym płacić za chleb, trzeba kupować wołowinę”, odpowiedzcie: „To jest rada tak samo mądra jak ta, której pan Sęp udzielił swojemu lokatorowi: „.

  • arek said

   upr chce obniżać podatki tylko po co?
   czyżby oligarchom w naszym kraju żle się powodziło?
   http://www.polonica.net/lista_150_najbogatszych.htm
   ja chcę aby w naszym kraju rządziła taka partia która wprowadzi 65% podatek dochodowy od oligarchów tych z linka powyżej
   i obniży do 10% podatek od ludzi najmniej zarabiających
   tylko w ten sposób jest szansa na zlikwidowanie biedy w polsce
   bo na razie to żyjemy w ucisku i wyzysku unych
   nam potrzebne jest pańswtwo solidarne a nie skorumpowane przez żydów

   • Biscoter said

    Podatek 65% jest grabieżą, nawet gdy wprowadzany jest w szlachetnym celu walki z ubóstwem.

   • arek said

    Biscoter(a ty uważasz że płacenie robotnikowi np 1500zł a zawłaszczanie z drugiej strony kilkuset tysięcy przez biznesmena,oligarche,pracodawce) to nie jest złodziejstwo w majestacie złodziejskiego prawa ?

   • arek said

    Biscoter uważasz że te fortuny unych z linka powyżej są zdobyte uczciwie bez wyzysku?

   • Zapsa said

    Biscoter – a jeśli od sprzedaży za 500 zł musisz zapłacić państwu prawie 100, to nie jest grabieżą? Albo podatek od odziedziczonej rzeczy? Ktoś miał własność, za która ZAPŁACIŁ, zostawił ci ja po śmierci, a państwo uzurpuje sobie prawo do wydarcia kasy. To jest dopiero grabież!

   • Biscoter said

    @Arek W dobrym systemie praca jest wartością i pracodawcy starają się pozyskać pracownika, dlatego starają się mu zapewnić dobre warunki pracy. Obecnie to pracodawca robi nam łaskę, że nas przyjmuje do pracy. Obciążony jest również niesamowicie dużymi kosztami zatrudniania tego robotnika, co zniechęca go do dawania pracy. Chociażby po to należy obniżyć podatki. Przeszłości nie zmienimy, jeśli tym najbogatszym ludziom da się udowodnić, że swój majątek zdobyli poprzez łamanie prawa, to można ich postawić przed sądem (oczywiście najpierw należy zreformować sądownictwo). Jeśli nie, to trudno.

    @Zapsa to oczywiście prawda i takie podatki również powinny zostać zniesione.

    Ogólnie mamy dwie drogi – albo ludzie najlepiej wiedzą, na co chcą wydać pieniądze i wtedy należy im dać kasę do ręki, a podatki ograniczyć do ok. 20%, albo ludzie to kretyni i to państwo wie gdzie kierować ich środki – to budowanie socjalizmu, wtedy najlepiej podatki zwiększyć do 100%.

    Proszę wyobrazić sobie, że przychodzę do Was, i mówię: „mam wrażenie, że nie potrafisz dobrze wydawać swoich pieniędzy, wiec z twoich 3000 zl, ktore zarabiasz, 2400 Ci zabieram, a 600 zl to ci tam zostawie, dziury nie bedzie jak bezsensownie przefulasz te pieniadze. z tych 2400 to ja sobie 1000zl zabiore, no bo teraz ja bede tu sie wami zajmowal to cos mi sie nalezy, a pozostale 1400 to na was wydam – kupie wam garnitur/sukienke, zabiore do kina (oczywiscie na taki film ktory mi sie podoba, no bo co wy tam mozecie wiedziec) itd.”

    Co odpowiadacie?

    A mimo to, gdy politycy przychodza do nas z takimi haslami, to kiwamy glowami i mowimy „no troszcza sie o nas” .

   • zenobiusz said

    Zapsa@ podatek od spadków został zniesiony,jako instytucjonalna kradzież ,z inicjatywy rządu Jarosława Kaczyńskiego.Nikt jakoś o tym nie chce pamiętać.Miał być też zniesiony obowiązek uzyskiwnia pozwolenia na budowę,domów mieszkalnych na prywatnym gruncie.Miało zostać tylko zawiadamianie stosownego urzędu ze sie buduje.Nie zdążyli,dzięki lojalności Leppera i Giertycha.Rząd PO wyrzucił to pewnie do kosza.

   • monitorpolski said

    Społeczeństwo najlepiej by funkcjonowało jakby od pracy było 0% podatków – tak jak zakłada Konstytucja USA. To, żę Amerykanie płaca podatki wynika z ich nieświadomości. Każdy płacąc podatki podpisuje klauzulę o „dobrowolnej zgodzie na płacenie podatku”! Tak – podatki nie są obowiązkowe, jak wykazał to były agent IRS Bannister, który wygrał szereg spraw sądowych. Żaden prokurator czy sędzia w USA nie jest w stanie pokazać ustawy, która nakazuje płacenie podatków od pracy.
    To jest co innego niż podatek od sprzedaży. Korporacje też muszą płacić podatki – te są obowiązkowe.
    Podatki od pracy zostały wprowadzone w sposób nielegalny przez FED i ludzi z nimi związanych – jest to de facto największe oszustwo jakiego kiedykolwiek dokonano na świecie. Trwa ono, o ile się nie mylę od 1937 roku, kiedy to po raz pierwszy FDR wprowadził podatek od pracy.
    Dlaczego Konstytucja USA zakłada zerowy podatek od pracy? Odpowiedź jest bardzo prosta – dlatego, że każdy człowiek ma prawo do życia. Praca jest koniecznością by człowiek mógł żyć. Podatek od pracy jest podatkiem od życia, a to jest sprzeczne z ideą Chrześcijaństwa. I tu sięgamy do sedna sprawy.

 17. Vaclav vel Andre ect said

  O DZIAŁANIACH TOWARZYSZKI KOPACZ

  „Wiele spośród środków sprzedawanych dotychczas w takich sklepach może być niebezpiecznych dla klientów”(…)” Ich sprzedaż powinna odbywać się tylko w aptekach, gdzie pracują odpowiednio wykształceni farmaceuci”(????)

  http://waldemar-rajca.blog.onet.pl/

 18. Jose said

  Nowa wizja Jackowskiego. UE się rozpadnie.

 19. Bird2 said

  • j21 said

   A ten Pan z filmiku, to ma przekazy jeśli się nie mylę od jakiś przewodników duchowych. Może i czasami mądrze mówi, ale dokąd to prowadzi? – byłbym w stosunku do niego bardzo ostrożny.

   • Fraktal said

    To ze ma skądś przekazy to nie znaczy że kontaktuje się z jakimiś demonami. Po za tym skąd wiesz na jakiej zasadzie się to odbywa? To może być bardzo subtelne jak zwykła myśl, oświecenie czy inspiracja. Pewnie nie on jeden ma takie doznania. Widocznie nie wszyscy są na to przygotowani. Jeśli byłaby to Matka Boska to inaczej by na to wiele osób patrzało. On, tego co wiem nie jest wierzącym więc żadnych takich objawień nie dostaje i nie dostanie , zresztą o objawieniach już kiedyś pisałem . Wielu malarzy, pisarzy , muzyków, czy wynalazców tez dostaje inspiracji innych światów. Tylko że to się może odbywać na różne sposoby np. sny.
    Jeśli chodzi o niego samego to moim zdanie takich gości trzeba więcej na świecie, mimo że nie ze wszystkim trzeba się zgadzać z nim i on sam też to mówi. Najważniejszy jest główny przekaz – przebudzenie ludzkości.

   • j21 said

    W takim razie jak nie demony, to kto? Bo Bóg chrześcijań to chyba nie?

   • Fraktal said

    A ty myślisz że tylko jest Bóg , że nie ma żadnych aniołów czy przewodników? Skoro są demony to są i anioły. Niestety większość ludzi myśli materialnie i wszystko czego nie potrafi rozumieć nazywa od razu diabłem. Religia zrobiła swoje.

   • Fraktal said

    A odpowiem Ci jeszcze lepiej : może to był Bóg muzułmanów 😀

   • czytelniczka said

    Może troszkę się narażę ale napiszę tak:
    Czytam i czytam te artykuły i komentarze i widzę,że
    OWIECZKĄ można być na wiele sposobów …(można być JoCHwieczką,PoBwieczką,POwieczką(to raczej nie tu),itd.,itp.)
    „A ty myślisz że tylko jest Bóg , że nie ma żadnych aniołów czy przewodników?”
    Niektórzy zakładają ,że PRAWDĄ jest to co usłyszą(ew.przeczytają) od swoich autorytetów a podstawową zasadą powinno być samodzielne myślenie(najlepiej logiczne:P)+doświadczenie -innymi słowy ludzie dopuśćcie możliwość ,że WSZYSTKO co wiecie(dowiedzieliście się) -niezależnie od tematyki może być prawdą ale nie musi:)Serio apeluję tylko o dopuszczenie przez tu obecnych takiej możliwości bo w wielu kwestiach niektórzy z Was dają się „zaprogramować” na konkretne myślenie i (raczej)nieświadomie stają się owcami przy okazji innych owcami nazywając.

  • monitorpolski said

   Icke nie za bardzo jest rozeznany kto co i jak.
   Przecież przeciwko szczepieniom wystąpił sam Tusk! A KAczyński i PiS wręcz przeciwnie, byli za szczepieniami! Ś.p. Janusz Kochanowski był na pokładzie samolotu, a to on a nie kto inny założył sprawę min. Kopacz za to, że odmówiła kupna szczepionek. Niestety, David Icke tu się nie popisał.

   • asterix said

    Ktoś tu pisał, że grypa666 cieszyła się, bo Kopaczowa nie zamawia szczepionek, bo widzi jakie są szkodliwe. Prawda jest taka, że nie mieli kasy. Teraz Kopaczową kupiły uny i zdanie zmieniła. Dziwne prawda? Kochanowskiego nie ma – trudno się mówi, idioty żałować nie ma co. K_rwa załoga też tam była :{

 20. Angie-Poland said

  Ktoś mi to zlinkował na twitterze (ciekawe czemu dla mnie lol)
  http://picasaweb.google.com/rafal.duk/FalaSobotaWroCentrum#5474090892838639474

  • Magda said

   to teraz taczki już nie są trendy?Podoba mi się ta nowa wersja.:)

 21. Głos66 said

  Podobno, zaznaczam podobno – tworzone są międzynarodowe oddziały o nazwie „Eskadry Bojowe do Zadań Specjalnych” (EBZS), mające wziąć się za Uzurpatorów tego świata, przywracając pokój i prawdę.
  Ich celem jest zniszczenie ZŁA pod postacią Antychrysta.
  Podobno mają być jednym z Oddziałów Bojowych w czasie Armagedonu.
  Tyle na razie wiem i nie pytajcie skąd, bo to jest wstępna wiadomość, której nie mogę nawet ja na 100 % potwierdzić.
  Jeśli będę wiedział coś jeszcze, to przekażę.

  • jaga said

   Ludzie demony chcą zwalczać, no bez przasady…Tylko Stworca może usunąć szatana i jego dzięło.

   • Głos66 said

    Do @Jaga
    To dlaczego nie zwalcza i nie usuwa szatana i jego dzieła ?
    Na co czeka, aż pochłonie nas NWO ???
    Chyba sama nie wierzysz w to co piszesz.

   • Fraktal said

    Droga Jagu- człowiek sam wybiera drogę i jedynie szatan go może inspirować a nie nim kierować. Każdy człek ma w pewnym stopniu wolną wolę. To nie jaszczury, demony ani twój szatan steruje światem , tylko zwodzony ludzki umysł. Siła zmiany jest tylko w nas , a Bóg nam w tym pomoże , ale jeśli tylko będziemy szczerze tego pragnąć. Przykro słuchać takie wypowiedzi , ludzie myślą że samo się wszystko naprawi a Bóg ich wyręczy . Czują że nie mają siły i czekają na swoich zbawców aż za nich wszystko odwalą. To kolejny negatywny skutek religii.

   • Toms said

    Głos66 , Ty chyba masz paranoje albo jestes pryszczaty , twórz sobie oddziały ma oddziale zamkniętym tzw. OZ …:)

   • Głos66 said

    @Toms, witam na oddziale dla obłąkanych, i tych którzy budzą się z ręką w nocniku.
    To, że jesteś sługusem NWO – to rozumiem, ale że ze strachu srasz w pory z powodu jakiś tam oddziałów – tego nie rozumiem.
    Coo ? chłoptaś naoglądał się horrorów, a teraz boi się własnego cienia ?

  • monitorpolski said

   M.in. słynne chińskie ninje Benjamina Fulforda, których ma być rzekomo 6 milionów.
   Kto niby ma tworzyć te „oddziały”?
   CVzy to nie jest kolejne disinfo żebyśmy spokojnie spali i nie robili nic?
   Ja myślę, że cała przyszłość w naszych rękach. I jeśli nie będziemy się organizowali, a liczyli na jakieś tajemnicze „oddziały” to po nas.

   • Głos66 said

    Do @Monitorpolski

    Nie mogę za dużo napisać, bo sam mam za mało wieści na ten temat.
    Z tego, co zrozumiałem, mają to być oddziały ochotników składających się z ludzi „wiedzących i rozumiejących”, czyli przeciwników NWO.
    TY, JA, MY, tutaj na tym blogu tylko piszemy, a tym samym informujemy społeczność o Iluminatach, Bildebergach, broni HAARP i innych tematach.
    Dla nas słowo pisane jest rodzajem broni przeciwko NWO, ale UNY z tego sobie nic nie robią, i tylko zwiększają swoją aktywność przeciwko nam.
    Dlatego potrzebne jest działanie nie tylko pisarskie na blogu, lecz działanie fizyczne w terenie (rodzaj pospolitego ruszenia).
    Tak jak napisałeś „nie będziemy liczyli na jakieś tajemnicze oddziały bo cała przyszłość w naszych rękach”.
    Pierwsze struktury tych Oddziałów są już zawiązane (wśród nich m.in. młodzi specjaliści od Kodów Binarnych – to o nich było głośno w związku z wykradzeniem danych komputerowych odnośnie rzekomego ocieplenia klimatu KlimatGejt).
    W śród oficerów wojsk, policji, straży pożarnej i innych służb także są normalni ludzie, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna mają wielkie znaczenie (bez względu na kraj, pochodzenie, czy wyznanie). Na takich ludzi mówi się PATRIOCI.
    W szeregach tych Oddziałów mają znaleźć się specjaliści z każdej dziedziny, która może się choć w najmniejszym stopniu przyczynić do upadku NWO.
    Wiem na pewno, że kilku para-specjalistów z Akademii Moskiewskiej, bierze już czynny udział w blokowaniu amerykańskiego projektu StarGejt i HARRP odnośnie wpływania na odległość na ludzkie myśli i zachowania.
    Podobno w ciągu najbliższych 13-tu dni, ma dojść do nakierowania na siebie dwóch HAARP-ów i wzajemne ich zniszczenie.
    Gdyby do tego doszło, byłby to spektakularny początek końca NWO.

    I jeszcze ważna sprawa co do znaleziska w Gizie, Amerykance poszukują tam broni, która pozostała po Prastarych cywilizacjach.
    Tej samej broni szukają na ternach dawnej Persji. To nie o ropę chodzi, lecz o broń, która dała by im pełną władzę nad każdą żywą istotą czy to ludzką, czy inną.
    Dwa tysiące lat temu, Najwyższy Kapłan Wielkiej Piramidy uaktywnił zabezpieczenia przed mającą się dokonać inwazją na Ziemię, za co został haniebnie osądzony i stracony. Teraz pani Lucyna Łoboś chce za wszelką cenę te zabezpieczenia znieść, otwierając Ziemię na przybycie Prastarych (bogów ?) ,a tym samym pomagając w dokonaniu Inwazji.
    Jeśli będę miał nowe wieści, to napiszę.

 22. Aśka said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Miller-tlumaczy-czemu-nie-stosuje-sie-umowy-z-1993-r,wid,12289552,wiadomosc.html
  Miller tłumaczy czemu nie stosuje się umowy z 1993 r.
  PAP | dodane 2010-05-20 (16:10)

  Polsko-rosyjska umowa z 1993 r. nie mogła być zastosowana do badania katastrofy Tu-154 ze Smoleńska, konwencja chicagowska dobrze się do tego nadaje – ocenił szef MSWiA Jerzy Miller na sejmowej komisji obrony. W pewnym momencie minister opuścił posiedzenie tłumacząc to koniecznością stawienia się na spotkaniu RBN.

  O to, czemu nie zastosowano umowy z 1993 r. (która pozwoliłaby stronie polskiej przejąć badanie) pytał Millera poseł Antoni Macierewicz (PiS). Według niego, w ten sposób „powierzyliśmy Rosji los wiedzy” o całej sprawie.

  W opinii Millera, umowa z 1993 r. dotyczyła zupełnie innych sytuacji, bo powstała, by zapewnić możliwość wycofywania wojsk rosyjskich z terytorium b. NRD i Polski. – Tak naprawdę to są tylko ramy umowy, które dopiero trzeba wypełnić treścią. Czego pan oczekiwał? Że Polska i Rosja przez tydzień będzie dopracowywać tę umowę? – odpowiadał Miller.

  Dodał, że „nie unikniemy raportów cząstkowych” polskiej komisji badającej katastrofę. Podkreślił zarazem, że chciałby, aby taki raport „coś rozjaśniał” i żeby po nim nie było więcej pytań, niż przed raportem.

  Macierewicz replikował mu, że szefowa MAK Tatiana Anodina, według niego, miała powiedzieć, że „czarne skrzynki” z samolotu w ogóle nie będą przekazane Polsce, a – jeśli premier Rosji Władimir Putin się zgodzi – Polska uzyska do nich dostęp. – To właśnie jest ten „los wiedzy” – powiedział.

  – A jeśli będzie inaczej niż pan mówi, to mam nadzieję, że – staropolskim obyczajem – pan odszczeka? – zapytał Miller. – Myślę, że powinien się pan miarkować – odparł Macierewicz.

  W tym momencie Miller opuścił posiedzenie sejmowej komisji obrony. Uzasadnił to obowiązkiem stawienia się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
  (mm)

  • Julka said

   Czy ten Miller jest naprawdę taki głupi, czy myśli, że inni tacy są? Przecież taką umowę czy porozumienie dwustronne (nazwa nieistotna) mogli podpisać nawet w dniu katastrofy, albo następnym jakby nie zdążyli -gdyby była dobra wola po obu stronach. Wychodzi na to, że Tusek, Komor, Klich i Miller nie mieli nic do gadania tzn. mieli tylko zachwalać, jak to świetnie współpracujemy(czytałam gdzieś taki dowcip: przyczepiło się g…o do statku i wrzeszczy PŁYNIEMY)

   • weronika said

    Miller nie jest głupi, jest tchórzem, boi się wychylać, boi się o własną dupę

 23. Dawid said

  POWODZ PRZYCMILA BADANIA PRZYCZYMY KATATROFY W SMOLENSKU

  „Mam wrażenie, że mataczą ws. katastrofy smoleńskiej”

  Katastrofa smoleńska w skutek powodzi schodzi na dalszy plan, a musimy pamiętać, że wyjaśnienie tej sprawy jest niezwykle istotne. W wielu przypadkach członkowie rodzin ofiar są zbulwersowani tym, w jaki sposób postępowanie jest prowadzone i w jaki sposób były traktowane w Moskwie. Na chwilę obecną można mieć wrażenie, że ta sprawa jest mataczona – mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Mam-wrazenie-ze-matacza-ws-katastrofy-smolenskiej,wid,12292485,wiadomosc_video.html

  • monitorpolski said

   Wygodna jest ta powódź, oj wygodna.
   Jeszcze raz zapytam: dlaczego mimo, że istnieją takie możliwości nie rozproszono chmur nad południową Polską?

   • asterix said

    Tak przy okazji: wspomniałem kiedyś rodzinie o GMO i HAARP i przestali się odzywać do mnie. Myślisz, że się tym przejąłem? Nie! 😛

 24. in said

  he,he ale sie gubia, nie pasuje im cos w ich ukladance…he,eh

  http://www.tvn24.pl/-1,1657365,0,1,na-minute-przed-katastrofa-w-kabinie-byl-ktos-spoza-zalogi,wiadomosc.html

  drugi film w tym artykule („piaskiem po oczach” 21.05) od 02min50s do ( daje transkrypcje ze sluchu)

  redaktor: A czy mamy pewnosc ze kontrolerzy podali prawidlowa wysokosc, podali dobre dane dotyczace cisnienia

  E.Klich: (pewnym stanowyczm glosem)- TAK

  redaktor: Tak? podali dobre?

  E.Klich: TAK (stanowczo)

  redaktor: wiec zaloga wiedziala jakie jest cisnienie i wiedziala na jakiej jest wysokosci caly czas?

  E.Klich: tak, (zaczyna sie patrzec w rozne strony i zaczyna mowic niepewnie, niewyraznie) tzn, jesli mowimy o wysokosciomierzu barymetrcznym bo sa inne wyskosciomierze np. radiowy- sa inne pomiary, sa roznice (przyp.czy on ma nas za debili, roznice sa w cm. a sprawa lotu ping-pong na podstawie wysokosciomierza radiowego wyjasnilem)

  redaktor: czyli cisnienie bylo prawidlowe i wiedzieli na jakiej wysokosci sa?

  E.Klich: jeszcze beda poddane analzie zapisy wysokosciomierzy, poprzez szczegolowe badanie, zeby popatrzec, ze ta wysokosc byla dokladnie zapisana, te cisnienie….ale sadzac po danych ktore podawal nawigator wysokosc byla prawidlowa….nie chce przesadzac wszystkiego…
  dalej mi sie nie chce sluchac bo mnie nerwy biora…jak ktos moze niech zrobi zapis z tego wywiadu bo to „poezja”

  Pytam sie glosno i raz:

  1. Jesli nie maja pewnosci ze przyrzady dzialaly prawidlowo to na jakiej podstawie wykluczyli awarie techniczna lub zamach i lansuja blad pilota

  2. jesli wysokosc byla podawana prawidlowo (czyt. pilot wiedzial jaka ma wysokosc) to czemu w odleglosci 2km od lotniska obnizyl lot, jesli chcialby sprawdzic co jest ponizej to lepiej zeby to zrobil 1,1km od lotniska a wtedy nic by sie nie stalo. wiec jeszcze raz , dlaczego 2km od lotniska pilot wiedzac jaka ma wyskosc obnizyl lot. Czy on wiedzial gdzie sie znajduje???? logika nakazuje ze moglby obnizyc lot 1km od lotniska

  bardzo prosze o zapis tej rozmowy bo mi nerwy nie wytrzymuja sluchajac tego

  • Aśka said

   majstersztyk 😉 brawooo In

  • in said

   P.S
   jak dobrze wiecie E.Klich wiedze na temat rozmow z czarnych skrzynek czerpie z kartki papieru, ktora przekazala mu komisja MAK. nie dostal nawet kopii rozmow a co dopiero o tasmach. dostal kilka kartek A4 z dialogami. Wiec jesli pani przepisujaca kartke zapomniala wstawic jedynke to E.Klich mowi o minucie zamiast o 11. Zrodlo wiedzy warte przewodiczacego komisji.

   A o to co mowil E.Klich 15 maja 2010.

   …Klich powiedział też, że słuchając nagrań z kabiny pilotów, nie słyszał głosu nikogo spoza załogi. Według doniesień mediów urządzenia zarejestrowały słowa jeszcze jednej osoby, prawdopodobnie dyrektora protokołu dyplomatycznego w MSZ Mariusza Kazany.

   – Słuchałem całych rozmów w kabinie i słyszałem bardzo dokładnie rozmowy załogi między sobą, załogi z kontrolerami na ziemi. Natomiast jeśli były jakieś inne rozmowy, to takie rozmowy są w tle. W związku z tym, słuchając bez wyciszenia szumów, ja nie słyszałem innych głosów i tego nie mogę potwierdzić, bo mogę powiedzieć to, co słyszałem – zaznaczył Klich…

   http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7886326,Edmund_Klich__Konczymy_zbieranie_danych.html

   To jesli E.Klich sluchal calych rozmow i nie slyszal niczego a nagle dostal kartke papieru i go olsnilo ze ktos tam byl to coz…. bo jesli ktos byc cos sugerowal lub byl w zasiegu sluchu i wzroku pilotow to musialby byc dobrze slyszalny przez mikrofony rejestratorow rozmow.

   http://freeisoft.pl/?p=26667

   animacja samolotu (prosze powiekszyc) pokazuje rozmieszczenia i dzialania czarnych skrzynek

  • in said

   http://smolensk1004.wordpress.com/2010/04/14/mikrofony-z-kokpitu-tupolewa-mogly-nagrac-rozmowy-vip-ow/

   …Mikrofony są bardzo czułe, nagrywają wszystkie szmery w kokpicie, a także odgłosy z saloniku dla VIP-ów nawet przy zamkniętych drzwiach – tak twierdzi w rozmowie z Krzysztofem Zasadą nasze żródło w otoczeniu komisji badania wypadków lotnicznych…

   …Jednak płk Zbigniew Rzepa, rzecznik NPW, zapewnia, że czarna skrzynka nagrała jedynie dźwięki tła z kokpitu załogi. Tomasz Tuchołka, jeden z nielicznych polskich specjalistów projektujących czarne skrzynki, przekonuje, że rejestrator dźwięku nagrywa rozmowy przez trzy kanały. – Jeden to mikrofon umieszczony w kabinie, a pozostałe podłączone są do słuchawek pilotów i załogi. Mikrofon z kabiny jest tak czuły, że jest w stanie nagrać ciche rozmowy, a także dźwięk uderzenia czy odgłos silników – mówi „DGP” Tuchołka. Czy mogły się na niej nagrać głośne dźwięki z kabiny pasażerskiej? – Jeśli dźwięk był głośny, to możliwe – przyznaje Tuchołka….

   http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/415095,czarna_skrzynka_tu_154_mogla_nagrac_dzwieki_z_czesci_pasazerskiej.html

   i niech nie robia z nas idiotow. Sprobuje sie dowiedziec jaki mikrofon byl zamontowany w tu154m i jaki mial dokladnie zasieg przy zamknietych i otwarych drzwiach.

   • Magda said

    @In
    Witam,coś nie było Cie przez chwilę.Zastanawia mnie ten autopilot i właśnie o niego chciałam Cię spytać.Skoro,tak jak podano wyłączono ręcznie autopilota 5 sekund przed zderzeniem z drzewem,to czy nie mogło być tak,że oni myśleli,że są jeszcze w dużej odległości od lotniska i na luziku lecieli sobie na autopilocie.Zakładam,że nie chcieli lądować na autopilocie ze względu na brak wyposażenia lotniska w Smoleńsku w odpowiednią wersję ILS (chyba IIIc).Potwierdzałoby to być może Twoją tezę „fałszywych radiolatarni”,ale być może zestaw zmyłek był jeszcze bogatszy.Jak myślisz ma to sens?

   • monitorpolski said

    Ja myślę, że w ogóle system dostawał info z innego źródła, a nie z rejestratorów.

  • monitorpolski said

   Trzeba inaczej z nimi gadać.
   Musi powstać komisja społeczna, która będzie notować takie „wpadki” – ale pod kątem założenia sprawy kryminalnej o terroryzm. Tu się nie ma co bawić – to są zabójcy i dezinformatorzy, którzy z premedytacją ukrywają fakty. Za to powinna być szubienica. Kolejną osobą podejrzaną wg mnie jest autor książki „Pola Laska”. Już powinien mieć arrest warrant – za konspirację w celu wymordowania elity politycznej Polski.

 25. Mars said

  Niestety, ale przynajmniej 50 % słów Mizi-fakt. Dosłownie w tej chwili jest na Śląsku burza, ilość deszczu jaka właśnie spada „poprawi” sytuację powodziową . Deszcz nie dość że ciągle pada to miejscami jest bardzo gruby i intensywny . Jest fatalnie .

  • Toms said

   SYTUACJA dzis na granicy województwa małopolskie , śląskie , świętokrzyskie : rano upragnione słońce do 12:30 , temperatura 23-25 stopni od 13 tej do 20 tej burza z krótkimi przerwami , temperatura 14 -16 stopni/

   chłody i mrozy w czerwcu to zjawisko występuje w Polsce w 1983 r. – zaledwie plus 11 stopni w polowie czerwca oraz w 2001 r. 2-3 stopnie ciepła po Bożym Ciele . Zdarzają sie w czerwcu tez przymrozki do -4 stopni to też nie rewelacja !!!!

   jednak przedłuzajace sie deszcze lub śnieg to juz anomalia spowodowane El Nino – wiedzialem juz w lutym o tym , kto ma wiedze a nie paranoje tez o tym wiedział !!!!!!!!!!!!!!

 26. Fraktal said

  Przypomniało mi się jak parę miesięcy temu ktoś przepowiadał powódź stulecia w Polsce na łamach Nautiliusa. Tylko nie pamiętam czy to był Jackowski czy ktoś inny. Wiem że była gadka też o meteorycie który miałby spaść do Bałtyku a to by zapoczątkowało falę na Wiśle i Odrze. Meteor nie uderzył (chyba), ale powódź mamy i to jeszcze nie koniec atrakcji. Nie wykluczam takiej opcji , że mogła to być akcja już dawno przygotowana. Technologia jest na tyle zaawansowana by wzniecić fale na Bałtyku czy też wielkie ulewy.

  • Fraktal said

   Ta sprawa z przepowiedniami o meteorycie i Bałtykiem była nagłaśniana w TV więc można wysunąć taką tezę że wielu się przestraszyło i sami wytworzyliśmy tą sytuację jaką dzisiaj mamy. Podobnie mogło być z 11.IX kiedy opadły emocje po nowym millenium i rzekomym końcem świata. Ale to tylko tezy nie twierdzenia.

  • MIZIA+ said

   TAKIE CZARY- MOGLI JUZ ROBIĆ W LATACH 70 XX WIEKU – BYŁA DOSTEPNA TAKA TRECHNOLOGIA – NAZYWAŁO SIE TO WTEDY BROŃ METEOROLOGICZNA

   TERAZ JUŻ DOPRACOWANA I NAZWA ŁADNA I ………..

   • monitorpolski said

    HAARP poza zestrzeleniami samolotów sluży pięknie do modyfikacji pogody. Wejdźcie sobie na film:
    http://video.google.com/videoplay?docid=2804238542173218531#
    i kolejne – tam jest pięknie pokazane jak można szybko przesuwać chmury. To jest tak oczywiste jak to, że jutro wzejdzie Słońce. A ludziska myślą „natura”, „żywioły”, „wola Boska”…

  • Gustaf said

   Ja na poparcie Miziaplus polecam porównać jakikolwiek dzień z kwietnia i z maja na wykresach , a w szczególności propagację ze wschodu (By).
   Ciekawie wygląda też wykres na dzień 10.04 w przedziale od godz 14 do 16 czasu amerykańskiego…

   http://137.229.36.30/cgi-bin/scmag/disp-scmag.cgi?date=latest&Bx=on&By=on&Bz=on

   wystarczy w/g przepisu wklepać 20100410 w rubryczkę

  • Magda said

   Mizia może mieć rację.Byłam dziś w ogródku,błoto takie,że można się utopić.Nie ma jak wejść,żeby coś posadzić,a to,co już było wsiane wypłukało.Zwróćcie uwagę,że południowe tereny Polski są uprawne.Oni tam mają pierwsze nowalijki np.sandomierskie,dopiero później są w woj.centralnych i północnych.Tyle zalanych pól musi skutkować brakami w zaopatrzeniu.I to nie będą tylko warzywa ,ale także zboża,w związku z czym żywność na pewno podrożeje. Straty mają też w zwierzakach-część się potopiła.Mogą mieć problem z żywieniem zwierząt,bo część z tych pozalewanych upraw zła na pasze .
   W kwestii szczepionek dziś już słyszałam,że muszą się szczepić ludzie pracujący w tej wodzie,bo pozalewało wysypiska,cmentarze,szamba i to wszystko grozi epidemią.Na razie szczepią przeciwko tężcowi.
   Jak dodamy do tego przymrozki-wszystko szlag trafi.Będziemy sobie uprawiać warzywka w doniczkach na parapecie.

   • Magda said

    korekta
    Mogą mieć problem z żywieniem zwierząt,bo część z tych pozalewanych upraw szła na pasze .

 27. Vaclav vel Andre ect said

  TO WSKAZUJE ŻE W POLSCE NIE MA EXPERTÓW BO…WSZYSCY WYJECHALI ZA CHLEBEM — CD RZĄDÓW POLSZEWIKÓW

  „Hannie Gronkiewicz-Waltz chodzi o konsultacje z osobą, która już przeprowadzała ewakuacje na dużą skalę i może skorygować warszawskie procedury.”
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Warszawa-prosi-Berlin-o-eksperta-ws.-ewakuacji,wid,12295631,wiadomosc.html

  • MIZIA+ said

   NIECH SIE DOMNIE ZGŁOSI I ZAPŁACI TO SIE POFATYGUJE – doswiadczenie na papierach 5 lat – 1 000 000 zł mnie satysfakcjonuje ………….. a jak nie to niech spływa wraz z falą – NIEZADOWOLENIA WK… WARSZAWIAKÓW..

  • MIZIA+ said

   DURNE POLSZEWIKI MADE IN HAIFA – JAK SIE PALI TO STUDNIE KOPIA ………..

 28. Zapsa said

  Otóż:
  czwartek i piątek do południa na Pomorzu był słoneczny. Ponieważ byłam blisko plaży w te dni, zauważyłam, że znad morza napływa dziwna mgła, w zasadzie nie mgła a jakiś opar, jak dym. Mój sceptyczny przyjaciel mający mnie za schizolkę sam się przestraszył tego, zwłaszcza że wczoraj było identycznie – najpierw na horyzoncie brudno-świetlisto-żółte chmury bardzo dziwacznej barwy, potem jak przyszły bliżej wyglądały jak pędzący znad morza dym, jakby palnono tysiąc ognisk. Trwał ze dwie h i ustępował, zarówno w pt jak i sobotę wystąpił ok 13stej i zniknął po 15stej.Słońce tyż wyglądało wtedy jak po pożarze – zadymione jak na tych filmach o wyginięciu dinozaurów.

  Mnie martwi tylko to, że po moich weekendowcyh wojażach mam zarwane noce, bo w gardle drapie tak,że nie mogę spać. Tak było i tym razem – z tym że o wiele gorzej, zarówno z czw na pt, jak i pt na sb męczyłam się okrutnie. W ciągu tygodnia, gdy pracuję w pomieszczeniu i malo przebywam na zewnątrz nie mam takich problemów.

  Pewnie uznacie że mam schizy, ale ja nic nie suderuję, tylko po prostu opisuję swoje obserwacje, które zaczynają mnie dziwić.

  • krzysiek said

   @zapsa to wyglądało jak pył z eyjafjallajokul czy chemtrailsy

   • Zapsa said

    najpierw to były dziwne chmury, dosłownie żółte i fosforyzujące, na horyzoncie, jak podeszły bliżej, to miały rozlane znajomo brzegi, tzn. brzego tych chmur wyglądały jak resztki smug właśnie. Potem znad morza nagle szedł dym, taki jak widzisz nad drzewami jak pali się ognisko, dosłownie było widać jak się porusza, tylko nie była to smuga, a zjawisko powszechne – siwy dym-mgła ogarniający wszystko, plażę, las, miejscowość.

  • Vaclav vel Andre ect said

   polecam Ci kuracje MMS – Jim Humble.
   i masz to błyskawicznie z głowy.

  • monitorpolski said

   Myślę, że tej informacji nie można ignorować. Wygląda to faktycznie na albo na pył albo na efekt działania HAARP. Wydaje mi się, że powódź w Polsce jest sztucznie wywołana – jesteśmy celem ataku. Polska staje na nogi zbyt szybko, i to neizależnie od tego że jesteśmy osłabiani antypolskimi rządami. Po prostu Polacy są gospodarni i potrafią sobie radzić na lewo. To nie pasuje globalistom i postanowili nas ukarać. Najpierw zamach na samolot, potem powódź. A nie myślę, że to jest koniec. Po powodzi będą epidemie i szczepienia (wiadomo czym). Polacy, tak jak i Grecy są najsłabszymi ogniwami Europy.
   Mam tylko nadzieje, że już niedługo zacznie się przepychanka z Niemcami gdyż tam społeczeństwo bardzo szybko się budzi.
   Wracając do HAARP – za pomocą broni elektromagnetycznej można dowolnie przesuwać chmury, mogą to robić z wielką precyzją, a teraz dysponują bardzo dużymi energiami. Zatem mogą spowodować to, że nad jednym regionem znajdzie się wiele chmur z dużą ilością wilgoci. I to się chyba stało.
   Dowodem na złe intencje jest to, że jeśli by powodź w Polsce miała przyczyny naturalne to dlaczego za pomocą HAARP czy innych metod nie spowodowano rozproszenia chmur aby uniknąć opadów?

 29. ALFA said

  2012 – prawdopodobieństwo kataklizmu

  • monitorpolski said

   Zarówno elektryczność jak i grawitacja jest tylko przejawem tego samego pola. Uważam, że zmiana biegunów jest kolejna ściema NWO.
   Oni mają przygotowane różne plany B, C, D itd.
   Co z tego, że bieguny się zmienią?! Poza tym nie ma takiej możliwości żeby to nastąpiło w krótkim okresie.
   Wykorzystuje się pewne zjawisko fizyczne w celu dezinformacji. Podobna sytuacja jest z tzw. „globalnym ociepleniem” – tu jednak w grę wchodzi jeszcze wielka kasa.
   Kapłani egipscy też wykorzystywali swoją umiejętność przewidywania zaćmienia Słońca i Księżyca.

   • ala said

    Wszelkie zmiany klimatyczne są cykliczne ,jeśli maja być nie unikniemy . W tym temacie krąży tyle mitów ile tylko chyba może być .Jest Nibiru czyli planeta X ,tezy o zmianie energetyki ziemi ,energetyki ludzi ponoć któregoś dnia po takiej zmianie obudzisz się i będziesz widzieć wszystko co do tej pory było niewidzialne , słyszałam tez wersje ze ziemia rozdzieli się i będą dwie równoległe jedna z 3 wymiaru dla tępaków nie pracujących nad swa duchowością a druga cześć przejdzie w wyższy 4 wymiar ta to będzie dla wybrańców . Takich absurdów jest tysiące na necie .Wszystkie te absurdy wskazują jedna datę 21 grudnia 2012 . Moje zdanie jest takie ze raczej iluminaci coś nam na ten czas szykują a te wszystkie mity po to by nas zmylić lub byśmy uwierzyli w coś co chcą nam zademonstrować , show może być świetne z całym przepychem .Technikę maja na tyle dobra ze możemy mieć wywołane przez nich kataklizmy (super depopulacja i tylko natura zawini ) , mogą zrobić nam inwazje kosmitów ( ci jeśli istnieją na pewno jak by mieli zrobić inwazje na nasza planetę nie czekali by na jakąś z góry ustalona ludzka datę) a dodatkowo możemy mieć objawienia wszystkich bóstw świata .
    Na koniec nasi wybawcy za chipują biedne przerażone baranki w ramach pomocy , a ze po takim show mało znajdzie się buntowników pójdzie łatwo , trzeba by było do tego doliczyć ze cześć z nich padnie w ramach bojówek narodowych i przepychanek wojennych które powolutku już zaczynają nam fundować a jeszcze puszcza parę wirusków i w ramach ratowania zaszczepia , swoja depopulacje osiągną. Oby to moje gdybanie nigdy się nie sprawdziło . Jedno wiadome nic nie będzie jak się zrobi porządek na gorze piramidki iluminatów .

 30. Aśka said

  http://blogmedia24.pl/node/30327
  Ruch 10 Kwietnia (ruch10kwietnia.org) – kto usunął Krzyż?

  Redakcja BM24, sob., 22/05/2010 – 17:21

  Sprzed Pałacu Prezydenckiego zniknął drewniany krzyż
  ustawiony przez harcerzy w dniach żaloby. Dziś, po spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim i po koncercie, ok. 16.20 zebrała się tam spora grupa osób, którzy pytali kto o tym zadecydował. Bez odpowiedzi. Może ktoś ma jakieś wiarygodne informacje? Ktoś pośpiesznie zaciera ś…lady ludzkich wzruszeń? To miejsce winno pozostać bez zmian aż do pojawienia się nowego, prawowitego gospodarza pałacu.

  • monitorpolski said

   Należy się zbierać pod pałacem i ustawiać w kształt Krzyża. Nie ma nic mocniejszego niż „Żywy Krzyż”. Każdy powinien mieć świeczkę w dłoni. TO jest zresztą pomysł nie tylko na demonstrację pod Pałacem Prezydenckim.
   To gnojstwo się boi krzyża jak diabeł wody święconej.

 31. Zapsa said

  I jeszcze chciałam poruszyć temat milczenia. Tzn. : zalało Kraków, Wrocław, Warszawę, Sandowmierz i inne. Wisła wiadomo, idzie dalej, gdzieś woda ta spłynie prawda? Nie rozumiem dlaczego nic nie mówią o kolejnych miejscowościach, które ma nawiedzić fala (przecie Wisła nie urywa się nagle i nie wyparuje, część wody która się nie zdąży rozlac popłynie dalej).

  NIE ROZUMIEM DLACZEGO NIE MÓWI SIĘ O MIASTACH NASTEPNYCH W KOLEJCE – tj. Tczew, Malbork, Gdańsk i inne małe miasteczka położone w delcie Wisły. Wczoraj W Mikoszewie(prom łączący Świbno z trasą do Krynicy) usłyszeliśmy, że prom przez Wisłę nie pływa, bo czekają na falę, spodziewają się zalania. W okolicznych domkach nie widzieliśmy natomiast ŻADNYCH przygotowań, a domki są położone kilka metrów za wałem.Włączam wieczorem TV, a tam tylko „Warszawa – idzie fala, Warszawa – fala była ale idzie druga, Warszawa – jednak to nie była główna fala,idzie ta największa” – do kur…y nędzy czy tylko Warszawa lezy nad Wisłą, czy tylko zalane miasta się liczą bo OSTRZEGANIE nie wchodzi w grę??? Wszystko ogranicza się tylko do powiadamiania „hej, własnie was zalało, jakbyscie nie zauważyli” a nie do „przygotować worki, bo za kilka dni was dopadnie”. Żadnego, żadnego ostrzegania biednych ludzi.
  Pomyślałam sobie – pewnie wały na północy są odnowione pewnie woda wyparuje,skoro taka cisza o tym, ale po chwili w regionalnej tv usłyszałam, że dzięki populacji bobrów w delcie Wisły wały mają wielkie dziury! Że ludzie nie wiedzą co robić, bo nikt nic nie wie itd.

  Włączam tvp info, a tam: „A teraz powiemy, gdzie jeszcze należy się spodziewać fali i zabezpieczyć”. No to pomyślałam,w końcu jakiś system ostrzeżeń – a tam: „Warszawa – 23:00, Dęblin – któraśtam, Warszawa Praga – 23:05 – podwarszawskie coś tam – 24”. I to było na tyle. Zatkało mnie. Widocznie coś takiego jak ZAPOBIEGANIE nie wchodzi w grę – chodzi o dobicie ludzi czy jakie kurestwo??? Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie??

  • Magda said

   Warszawka się zabezpieczyła jeszcze gdzie by im lymuzyny odpłyneli i trza by pieszko ganiać.
   Reszta niech s pływa.Pojedzie się tu ,pojedzie tam ,gębę wstawi do telewizora,coby sondaże poprawić i gra muzyka.Było budować orliki zamiast wałów? Ciekawa jestem jak będzie wyglądała ta głośno obiecywana pomoc.Bo coś nie bardzo wierzę w te ichnie obietnice.U nas niedawno była trąba powietrzna,ale pan premier do nas nie zajechał,bo tu większość na PiS głosowała,więc pojechał w opolskie do swoich wyborców. A z pomocą raczej też się nie spieszył.

   • Buka said

    Magda,muszę niestety się nie zgodzić,sytuacja w Wawie jest naprawdę bardzo poważna i jak powiedziała „bufetowa”-miejcie oczy dookoła głowy i organizujcie się sami(!).M.in. zagrożony jest Gocław i Saska Kępa,o ile na poziomie Gocławia Wał Miedzeszyński jest dość wysoki to już dochodzi do tzw wylań i wybić wody,Wilanów,Sadyba,Ursynów,Praga -Płn,Czerniaków,Bielany,ludzie również umacniają wały,ciężko jest w Łomiankach itd.W szkołach,żłobkach i przedszkolach w poniedziałek (na razie)odwołano zajęcia w dzielnicach zagrożonych,mieszkańcy są przygotowywani do ewentualnej ewakuacji.”Władze miasta przygotowują się też do podjęcia decyzji o ewakuacji ludności z zagrożonych terenów. W najczarniejszym scenariuszu swoje domy będzie musiało opuścić 100 tys. ludzi.”
    „Hanna Grokiewicz-Waltz poprosiła władze Berlina o pomoc
    ekspercką – przygotowanie Warszawy do ewentualnej ewakuacji ma ocenić niemiecki specjalista, który ma doświadczenie w przeprowadzaniu ewakuacji na dużą skalę.” Warszawa to nie tylko limuzyny,sejm i reszta bandy-tu mieszkają normalni ludzie,oni w tej chwili żyją w takim samym stresie,też nie śpią i układają jak inni worki z piaskiem.

 32. Aśka said

  http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7854&Itemid=3
  Pokazał się i pojechał, kompromitacja marszałka
  Napisany przez Grzegorz Wieczorek, z 22-05-2010 08:09

  Do Kaniowa nad Wisłę przybył dzisiaj kandydat na Prezydenta RP Bronisław Komorowski. Niestety zupełnie odizolował się od mieszkańców, nie zamieniając z nimi nawet słowa. Jak donoszą media, marszałek powiedział: „W zeszłym roku powódź, w tym roku powódź, więc pewnie ludzie są już oswojeni, obyci z żywiołem”

 33. Zapsa said

  Bronkowi się marzy obalenie prawa włąsności?:

  http://wiadomosci.onet.pl/2174174,11,prawo_wlasnosci_blokuje_budowe_walow,item.html

 34. Demaskator said

  A propos Michalkiewicza – mam nagrane jego wystapienie z 2007 roku w klubie Myśli Politycznej w Krakowie (wtedy jeszcze pod klubami Gazety Polskiej – najgorsza agentura, ale dopiero później się zorientowałem) – wówczas na moje pytanie o rząd światowy Michalkiewicz powiedział że „aż tak daleko nie należy sięgać” czy coś w tym stylu. Szybko zmienił zdanie.Muszę to nagranie wyciągnąć. Zresztą on od dawna bajeruje frazesami i „intelektualnymi” bzdurami rodzaju, że „wszystkiemu winni Niemcy”. Ma nas wszystkich za durni.

 35. asterix said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,7921116,Wybory_2010__Zona_Zbigniewa_Herberta_poparla_Komorowskiego.html
  Swój idzie do swojego, a „polacy” niech się dalej podniecają jakimiś wierszykami dla mass

 36. asterix said

  Jeden snajper i można robić porządki wśród unych!!!!! Czy to jest takie trudne????? Unych jest garstka, nas wielu! Zwątpiłem w ludzi dawno temu !!

  • view said

   juz dawno temu napisałem, że ktoś musi zabić.. taka prawda. wszyscy leczą zamiast zapobiegać. tylu ludzi jest już „uświadomiona” ale strach nie pozwala na NAJWIĘKSZE w tej sprawie czyny. Boga proszę tu nie mieszać. Też nie jest to obraz Konrada Mickiewicza. Już nie ma innego wyjścia.

 37. greczyn said

  Ciekawe spostrzerzenia

  Na temat konferencji Mak z Antonim Macierewiczem rozmawia Tomasz Sakieiwcz

  • hjk said

   troche mnie dziwi ten wątek „oddania czarnych skrzynek”. Oczyiście, ze w normalnych warunkach powinni je oddać, a jesli tego nie robią, to 3 interpretacje widzę:
   1.sami maczali paluchy
   2.ktoś zrobił prowokacje przeciwko nim – więc muszą mieć dowody w ręce cały czas, ze to nie oni.
   3. Chca ew. tego kogoś przyszantażować, więc jw.
   A ponieważ sa krajem silnym, robia co chcą i mozemy im „nagwizdać”. Jeśli na życzenie udostepniaja je nam i kazdemu kto tam poleci (czy otwierali je przy nszych?), to tym się musimy zadowolić, nie mamy wyjścia, bo co im zrobimy?

 38. hjk said

  ZNALEZIONO JODEK SODU-ON POTĘGUJE OPADY,KTO
  POLSKO CIĘ ZNIEWALA BEZ WOJNY,JODEK SODU W OPADACH,LABORATORIUM WYKRYŁO,
  TO NALOT NA POLSKĘ,LUDZIE OBUDŹCIE SIĘ.
  http://nasza-klasa.pl/profile/32853106
  warto by to sprawdzic tym bardziej, ze to prosta substancja…

 39. weronika said

  w sumie jestem tu od jakiegoś czasu, a nie przywitałam się z Wami – przepraszam, teraz to czynię 🙂
  jednak nie jest mi do śmiechu
  żyłam w błogiej nieświadomości i wiem, że to może niedobrze o mnie świadczy, ale trochę tęsknię za tamtymi czasami
  codziennie rano wstając obiecuję sobie, że odpuszczam, wracam do „dawnego” życia i to, co teraz wiem, zaczynam traktować jak majaki senne
  nic z tego!!!
  nie potrafię już!!!
  po prostu nie potrafię udawać, że nic nie wiem, nie rozumiem, itd

  nie wiem, czy mnie rozumiecie?
  znacie się od dawna, wspieracie się jakoś
  a ja jestem tuż po pierwszej fazie uświadomienia, dopadła mnie totalna depresja, ale powoli zaczynam wracać do normy o tyle, że choć jeszcze nie wiem, co mam robić, to wiem iż się nie poddam, gdyż mam rodzinę, którą kocham nad życie, więc mam dla kogo żyć

  dobranoc

  • asterix said

   choć jeszcze nie wiem, co mam robić
   Prawda boli i bywa szokująca, ale otwiera oczy. Co możesz zrobić? Możesz pomóc. Kontakt w prawy górnym rogu 🙂

  • czytelniczka said

   Witamy i rozumiemy(przynajmniej ja i parę innych osób) wg Mizi+ rób zapasy bo czeka nas podobno fala głodu;zagłosuj za petycją przeciw przymusowym badaniom kobiet http://www.petycje.pl/4607
   oraz w sprawie „Zagwarantowania rodzicom możliwości szczepienia dzieci środkami niebudzącymi sprzeciwu sumienia”- http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=5246 (jeśli zamierzasz kiedyś swoje dzieci szczepić) …Sugeruję nie uświadamiać rodziny i znajomych we wszystkich kwestiach na raz tylko co jakiś czas jeden temat.:)Co do depresji… GŁOWA DO GÓRY!! Lepiej jednak wiedzieć pewne rzeczy bo można przynajmniej coś zrobić!

  • Głos66 said

   Do @Weronika

   Rozumiem co przechodzisz, to tak jakbyś po kilkudziesięciu latach hibernacji obudziła się i zobaczyła, że niby ten sam świat, ale tak na prawdę wszystko jest na odwrót.
   Okazało się, że prawda była kłamstwem, białe było czarnym, a Ty już nawet nie wiesz, czy jesteś kobietą czy mężczyzną i czy żyjesz na prawdę, czy tylko śnisz.
   Ale zapewniam Cię, to dopiero początek Twojej drogi o nazwie „szok”.
   Do pełnego otwarcia oczu potrzebujesz podążyć jeszcze drugą drogą o nazwie ”totalny szok”.
   Ta druga droga związana jest z Twoim totalnym wnętrzem okłamywanym od pierwszych kropel wody, które spadły na Twoje czoło przy tzw. chrzcie.
   Zaznaczam, nie jestem ateistą, a moim Mistrzem i Nauczycielem jest Jezus Chrystus.
   To trudna droga, ale się opłaca.
   Jeśli mogę coś zasugerować, bez względu na to jakich szokujących informacji doświadczysz – nie odrzucaj ich dla samego odrzucenia. Każda informacja jest „po coś”.
   Powodzenia.

Sorry, the comment form is closed at this time.