Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

„Judeocentrycy i masowe zbrodnie” – tekst autoryzowany

Posted by grypa666 w dniu 26/04/2010

Wspomóż blog na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Judeocentrycy i masowe zbrodnie

Piotr Bein

Wersja autoryzowana przez autora. Tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein, korekta Dorota i Piotr Bein. Praca dla Międzynarodowych badań porównawczych nad ludobójstwem (International Comparative Genocide Research) – Uniwersytet Miasta Hiroszima, 2009

…………………………

Prawa autorskie i Copyright Piotr Bein 2010

Żadnego fragmentu ani całości nie wolno kopiować, reprodukować ani przesyłać czy w jakikolwiek inny sposób użyć w celach komercyjnych. Zainteresowane wydawnictwa i blogi mogą zlinkować do artykułu w całości.

Wykorzystanie do edukacji indywidualnej dozwolone we wszelkich formach, z podaniem autora i źródła całego artykułu.

………………………..

Wstęp

XX wiek widział rosnącą liczbę cywilnych ofiar masowych zbrodni: ludobójstwo Ormian 1915 r., bolszewickie ludobójstwo rosyjskich prawosławnych i innych, dwie wojny światowe, holokaust dziesiątek milionów Słowian, milionów Żydów i innych w II wojnie światowej, po zakończeniu II wojny światowej prześladowania patriotów w komunistycznej Europie Wschodniej oraz w europejskich koloniach, ludobójstwo Palestyńczyków. Po zniszczeniu Iraku i Afganistanu, obecnie GWOT może przekształcić się w wojnę jądrową. Praca niniejsza przedstawia wspólny wątek władzy odpowiedzialnej za masową przemoc i terror, których zrozumienie jest kluczem do prewencji. Praca opiera się na zbyt mało znanej sprawie Bałkanów, jako kazusie ilustrującym. Władzę nad innymi uzyskuje się poprzez wojny zbrojne i informacyjne, instrumenty ideologiczne (infiltracja polityczna i religijna, transformacja tradycyjnych wartości, konwersja  religijna), zniewolenie gospodarcze, kontrolę finansową (jesienią 2008 r. “ratowanie” kryzysu bankowego), wybiórczą sprawiedliwość, oraz prokreację w celu prewyższenia “przeciwnika” liczebnością. Towarzysząca praca analizuje instrumenty i lokalne animozje oraz główne podmioty w sprawie Bałkanów, [1] a praca niniejsza – bada ideologię podboju (Część 1), definiuje odpowiedzialne za niego siły (Część 2) i współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi (Część 3).

[…]

Wnioski

Liczne grupy władzy odpowiadają za miliony ofiar śmiertelnych w wojnach i ludobójstwach XX w., ale apokaliptyczno-mesjańscy judeocentrycy dążący do NWO zdają się prowadzić je wszystkie. Ekstremalni Żydzi i żydowscy bankierzy wszczynali, wspierali i realizowali wojny oraz rewolucje. Judeocentrycy sprzedali kilkaset tysięcy nowych osadników w Izraelu za dziesiątki milionów zabitych w wojnach XX w., łącznie z masami Żydów przeciwnych syjonizmowi. Życie ludzkie nic dla nich nie znaczy, zgodnie z talmudyczną nienawiścią i fanatyzmem. Sabatajscy frankiści i donmeh oraz syjoniści nadal są obecni w światowych ośrodkach władzy. Jest to Kompleks Władzy Judeocentryczny (KWJ), globalna sieć skrajnych judeocentryków i nie-żydowskich zwolenników, nie tylko syjonistów. Wszyscy oni kierują się ideologią “końca czasów”. Przewodzi im rabinat lubawiczerów, tak jak robił to rabinat talmudyczny przez tysiąclecia w terrorze przeciwko Żydom i gojom. Ich polityka grozi wojną Izrael-NATO z Iranem lub Indii z Pakistanem, które mogą okazać się atomową III wojną światową, ze starym przeciwnikiem Rosją i Słowianami jako kozłami ofiarnymi, jak widać w “polskim kryzysie rakietowym”.

Eksterminacja gojów i Żydów mogłaby przyćmić ludobójstwo atomowe wojsk i ludności w III wojnie światowej. Powiązane z KWJ tureckie elity przypominają donmeh, odpowiedzialny za ludobójstwo Ormian, upadek imperium tureckiego, I wojnę światową i współpracę w realizacji rewolucji bolszewickiej, która doprowadziła do ludobójstwa dziesiątek milionów prawosławnych. KWJ zakorzenione w Turcji i Pakistanie zyskuje wpływy w Iraku, Iranie i wśród Kurdów. Wiara elity KWJ w całkowite zło i zniszczenie gojów dla zbawienia Żydów, przyświecały judeocentrykom na czele światowej polityki od XVII w. Proces ten manipuluje światową społecznością żydowską, w tym ortodoksyjnymi Żydami, którzy sprzeciwiają się syjonizmowi i NWO jako sprzecznymi z Torą. Polityka judeocentryczna podąża śladami tradycji syjonistów, bolszewików, komunistów i nazistów, ubrana w nowe wyrażenia i retorykę. Retoryka i historia KWJ oraz ostatnie wydarzenia wskazują na rozwój spisku NWO, np. konstytucja (13.12.2008) pozbawiająca członków UE suwerenności w ramach przygotowań do totalitaryzmu, czy zaawansowane prace nad NAU, z myślą o połączeniu tych dwóch Unii. Amerykański Patriot Act mierzy w swobody obywatelskie w ramach przygotowań do apokaliptycznego planu KWJ, podczas gdy nowa konstytucja UE zawiera podobne klauzule. Te dwie ustawy są ostrzeżeniem przed masową zbrodnią, na co także wskazuje  dwulicowość polityków KWJ.

KWJ skłóca muzułmanów z chrześcijanami i innymi, posłigując się wydarzeniami jak 11 IX, Operacja Duńskie Karykatury i terror w Mumbaju. Na Bałkanach KWJ wspierało w tym celu islamizm i międzynarodowy dżihad. Deklaracja niepodległości Kosowa to nie koniec. Islamski Zielony Korytarz z Zachodnich Chin do podbrzusza Europy czeka na wykorzystanie, podobnie jak członkostwo Turcji w UE i  islamizm imigrantów. KWJ wykorzystuje również islamistów na Bliskim Wschodzie. Rozgrywacze władzy w KWJ mogą skierować islamistyczny koń trojański przeciw Zachodowi, by spełnić swój apokaliptyczny cel zniszczenia.

Ekstremiści wykorzystują religie chrześcijaństwa, islamu i judaizmu do wzbudzania nienawiści i przemocy wobec “wroga” lub żydowskiej opozycji. KWJ terroryzuje Żydów, ale obwinia za to gojów. Sprzecznie z katolickim “kochaj bliźniego”, chorwaccy zabójcy i ekstremiści z błogosławieństwem Watykanu zabijali Serbów, Romów i Żydów, a od niedawna, dokonali czystek etnicznych na swych prawosławnych i muzułmańskich braciach słowiańskich. Niektóre państwa islamskie bazują prawa na tradycjach Koranu, które dyskryminują niemuzułmańskich dhimmi. Judeocentrycy uważają, że są wybrańcami Boga, a gojów (nie-Żydów) uważają za niższe istoty. Poprzez antysemityzm, hitlerowscy syjoniści przeciwstawili Niemców Żydom przeciwnym emigracji do Palestyny. W końcu zniszczyli masy żydowskie przy pomocy międzynarodowych elit syjonistycznych, kiedy Żydzi w gettach odmówili emigracji. Podobnie, antysłowianizm, antykomunizm i antybolszewizm wepchnął Niemców w hitlerowsko-syjonistyczny plan zagłady Słowian. Europejscy i północno-amerykańscy neonazistowscy najemnicy dołączyli do niedawnych  wojen bałkańskich – przeciwko “komunistycznym” Serbom. Krypto-żydowscy przywódcy i agenci wywracają muzułmanów antysyjonizmem, by napędzać GWOT. KWJ tworzy sekciarskie podziały i konflikty wśród muzułmanów i chrześcijan, jak również między nimi. Podstęp KWJ 11 IX pogłębił niechęć chrześcijan do muzułmanów i przygotował do przemocy wobec wybranych państw islamu oraz ukrócenia praw obywatelskich, przyśpieszając bolszewizację USA. Podwójny obywatel Izraela i USA był szefem bezpieki DHS z b.  wysokimi oficerami KGB, co ostrzega o potencjalnym ludobójstwie.

GWOT i terror KWJ w Palestynie pokazują władzę KWJ, podobnie jak pokazują ją konflikty na Bałkanach. Neokoni USA ponoszą główną odpowiedzialność za wszystkie te interwencje, ale fakt ten jest mało znany dla wojen bałkańskich, które wykonują globalny plan KWJ, z udziałem ich mediów, tajnych działań, międzynarodowych banków, sądów, sankcji i organizacji pozarządowych (V kolumna KWJ globalnie). Kyracje MFW i Banku Światowego wywołały hiperinflację i zwiększyły ubóstwo, zwiększając napięcia między grupami w Jugoslawii. Rządy USA i europejskie, globalny islam i Watykan pomogły wzniecić stłumioną nienawiść i przyczyniły się do konfrontacji, przypominając politykę brygad śmierci w innych regionach. Oni również zapewnili tajną pomoc wojskową pomimo embarga. Wg neokonów, departament stanu USA zdjął ze swej listy niektóre organizacje terrorystyczne, otwierając drogę dżihadowi do Bośni. W l. 1992-1995 afera neokonów “Turcja-Iran-Pakistan-Bałkany” uzbroiła i wyszkoliła bośniackich muzułmanów. Z udziałem Turcji, irański kanał broni prowadził przez Chorwację. Pod koniec 1994 r. amerykańskie dostawy broni odbywały się przez potajemnie zbudowane lotnisko w Bośni. Afera nosiła odciski palców KWJ, tak jak afera Iran-Contras, w której Izrael i Turcja współpracowały w nielegalnej sprzedaży broni do Iranu. W interwencji w Kosowie, neokoni zderzyli się ze specjalistami Pentagonu i przywódcami europejskimi. Neokoni realizowali jednostronną bałkańską politykę interwencyjną pod fałszywym pretekstem, zanim PNAC zastosował podobną strategię do GWOT. Anty-rusizm (a co za tym idzie anty-serbizm) uzasadniano rzekomym  ciągłym rosyjskim zagrożeniem bezpieczeństwa światowego i wyznaczoną wiodącą rolą USA-NATO w marszu do NWO, w którym  syjonizm i “ożywiony islam” mają być potencjalnymi sojusznikami.

Bałkańska strategia USA-NATO “dziel i podbijaj” przetestowała “bałkanizację świata”, a następnie spróbowała jej na Kaukazie, gdzie Rosja stanowczo zareagowała. Zachód nie wygrał “humanitarnych interwencji”, ale broń dyplomatyczna, gospodarcza i propagandowa poskutkowały. Interwencjonizm podszywa się pod przyczyny humanitarne – rzekome obozy śmierci i masowe gwałty, wyolbrzymione i sfałszowane masakry przedstawiane jako ludobójstwo, nieistniejące czystki etniczne oraz rzekome zagrożenie dla własnej państwowości. Przyjazne wobec KWJ sądy i media chronią interwencjonistów KWJ. Gdy KWJ napotyka sprzeciw, przywołuje się ustawodawstwo o “antysemityzmie, rasizmie i ksenofobii”. Egzekwowane politycznie nieproporcjonalnie surowym prawem, holokaustyczne oszczerstwa KWJ zniesławiają i rujnują krytyków. Rasiści KWJ roszczą sobie wysoką moralność i nienawistnie oraz fałszywie szkalują narody i ostrzegaczy. Podnoszą przy tym holokaustyczną tarczę moralną ofiar, żeby nie być ściganym jako złoczyńca. KWJ rozszerza tę taktykę na nie-holokaustyczne podmioty (np. muzułmanów) celem wywrócenia  Zachodu islamizmem, odwrócenia krytyki od masowych zbrodni KWJ (np. ludobójstwo w Ruandzie) i uzasadnienia interwencjonizmu KWJ wydarzeniami jak “masakra” w Srebrenicy i “11 IX Osamy”. Ważniejsze organizacje żydowskie nie sprzeciwiły się holokaustyzmowi, ani odwracaniu roli ofiara-złoczyńca II wojny światowej.

Wywiad mógł przewidzieć, że nie ma sensu wspierać bałkańskich muzułmanów dla uspokojenia świata islamskiego poprzez kompensację szkód, jakie Zachód wyrządził muzułmanom. Muzułmanie czują do Zachodu większą pogardę z powodu GWOT. Są przekonani, że Allah jest prawdziwy, ponieważ niszczenie chrześcijaństwa na Bałkanach dzieje się w obecności naszych wojsk, a my wznosimy pomniki dżihadystom pod fałszywym pozorem, że miało miejsce muzułmańskie ludobójstwo. “Zmiana” Obamy jest zwodnicza. Kameleon KWJ zmienił się po prostu z neokona w “liberała”. Judeocentrycy i entuzjaści NWO to personel Białego Domu, Pentagonu oraz przywództwo wywiadu. Judeocentrycy wiodą też w grupach banksterów odpowiedzialnych za niedawny “kryzys gospodarczy” i “ratowanie finansów”. Niektórzy analitycy obawiają się, że to oznacza przyspieszenie kroku w kierunku planu NWO Rotszyldów z 1733 r., który polega na zagładzie milionów ludzi.

Orginał referatu w jęz. angielskim

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Dodatki do strony Białe kruki i plamy:

DOKUMENTY

Talmud – Akt Oskarżenia

Wniosek do Trybunału Stanu ws. odpowiedzialności za Smoleńsk

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zobacz nowe ogłoszenia na stronie Broń Krzyża

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Niedawno mieliśmy trzy-milionową wizytę. Rewelacje o kompleksie jot podtrzymają zainteresowanie blogiem.

Pilnie potrzeba  doświadczonych tłumaczy z angielskiego, żeby przyspieszyć pozostałe tłumaczenia.

Wspomóż blog na konto lub Pay Pala

Komentarzy 185 to “„Judeocentrycy i masowe zbrodnie” – tekst autoryzowany”

 1. Andre said

  O. Rydzyk: politycy i media deprawują naród

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,O.-Rydzyk-politycy-i-media-deprawuja-narod,wid,12206326,wiadomosc_prasa.html

 2. Kier said

  KTO JEST ŻYDEM?

  Otóż, jeżeli mówimy „dialog kościoła z Żydami, judaizmem” to musimy
  sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest Żydem? To jest bardzo ważne
  pytanie – kto jest Żydem? Bo kto jest w Kościele – to my wiemy. Co to
  znaczy być wierzącym – to my wiemy. Co to znaczy być katolikiem to jest,
  to my wiemy. Natomiast – kto jest Żydem? Są, proszę księży, dwa
  wyznaczniki żydowskości. Jeden to: Żydem jest ten, kto jest urodzony z
  matki Żydówki. Proszę zauważyć zatem, że żydowskość idzie po linii
  matki, nie po linii ojca. Dlaczego? Talmud odpowiada bardzo prosto: kto
  jest matką człowieka zawsze wiadomo, natomiast kto jest jego ojcem, to
  może mieć kłopoty nawet jego własna matka. W związku z tym
  żydowskość idzie po tej linii, która jest pewna – po linii krwi. …

  „Mam dwie Ojczyzny
  i obie nie moje.
  Jedna – bom był Żydem
  druga – bom jest gojem.”

  http://www.polonica.net/wyklady_wywiady.htm

  http://www.bibula.com/?p=17443
  ======================
  od pb: a kto jest Polakiem? pytania nieistotne jak sformulowano powyzej; dla polskiej racji stanu wazne jest kto jest judeocentrykiem, a do takich naleza rowniez Polacy-chrzescijanie, ktorzy np uwierzyli w bzdure, ze do II Przyjscia niezbedne jest istnienie panstwa Izrael czy poparcie dla kompleksu jot, jakie np sp Prezydent dal:
  – w Gruzji przeciw Rosji (przypeczetowujac klamliwa propagande unych, ze to Rosja a nie Gruzja napadla na Osetie i poczynila tam ludobojstwo),
  – w powitaniu powrotu do w stolicy zydomasonskiej lozy bnai brith (zabronionej w Polsce przedwojennej),
  – ‚przyznaniu” narodowej winy za jedwabne o kielce,
  – ulegnieciu bezprawnym restytucjnym roszczeniom, nieuznaniu raportu o ludobojstwie Izraela w Palestynie i wiele innych

  • malwa said

   według mnie żydem jest ten kto nie został ochszczony

   • hjk said

    niekoniecznie, bo nieochrzeczni to też poganie, którzy nie słyszeli nauki o Bogu jedynym…

  • MIZIA said

   o tym kto jest żydem „DECYDUJE JA” tak powiedział ……

 3. Kier said

  Precedens amerykańskiego śledztwa w sprawie katastrofy w Dubrowniku potwierdza, że gospodarzem postępowania może być kraj, do którego należał rozbity samolot
  Amerykanie nie zostawiliby śledztwa Rosjanom
  Przypadek badania katastrofy lotniczej amerykańskiego sekretarza ds. handlu Ronalda Browna w Chorwacji z 1996 roku jest kolejnym dowodem na to, że w szczególnych sytuacjach do wyjaśnienia przyczyn wypadku dopuszczani są – w roli gospodarzy śledztwa – przedstawiciele innych państw niż to, w którym doszło do zdarzenia. Ponadto Amerykanie w krajach, gdzie znajdują się ich bazy wojskowe, zastrzegają sobie prawo do wyłącznego badania wypadków lotniczych.
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100426&typ=po&id=po01.txt
  Katyń i Smoleńsk
  Od momentu ujawnienia grobów katyńskich zbrodni tej nieodmiennie towarzyszyło kłamstwo. 16 kwietnia 1943 roku sowieckie Biuro Informacyjne wydało komunikat, w którym oświadczono: „Faszyści niemieccy kłamstwem i oszczerstwem próbują zamazać swoje własne zbrodnie, jakich dokonali na polskich jeńcach wojennych, którzy w 1941 roku znajdowali się na zachód od Smoleńska”.
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100426&typ=my&id=my11.txt
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100426&typ=my&id=my12.txt

 4. MIZIA said

  do -in –

  http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/pytania-o-smolenskie-radiolatarnie,1469654

  • Magda said

   @ In
   miałeś rację

   • in said

    Wczoraj wieczorem ok.22.00 wyslalem tekst o latarniach do interii.

    Wedlug informacji ktore mam, w artykule jest niescislosc a w zasadzie dziwne podanie informacji ktore odciaga od istoty sprawy. Pierwsza latarnia w odleglosci 4km lub 6km ustawia samolot na prawidlowym polozeniu wzgledem osi ladowania. Druga latarnia w odleglosci 1 km pozwala rozpoczac procedure ostatecznego podejscia do ladowania czyli obnizenia lotu, pilot oczekuje na jej sygnal. Czyli problemem nie jest polozenia pierwzej latarni (czy 6 km czy 4km) ale polozenia drugiej latarni (1km od pasa startowego). W obu podejsciach ta latarnia jest polozona 1 km od poczatku pasa. Czyli nie moglo istniec pomylenie bo powinny sie znajdowac w tej samoej odleglosci od lotniska.

    Drugim pytaniem jest dlaczego samolot lecial ok 10-20 metrow od osi lotniska??? czyzby falszywa latarnia byla ustawiona 10-20 m od osi lotniska. Mozliwe ze 2km od lotniska byly zabudowania ktore uniemozliwialy ustawienie jej na wlasciwym polozeniu wzgledem osi lotniska. Mozliwe ze byly tez dwie falszywe latarnie, sfalszowano tez sygnal pierwszej tej dalszej by ustawic samolot na 20 m od osi pasa po to by go precyzyjnie skierowac na jakas przeszkode.

    Aby odpowiedziec na to pytanie trzeba by miec mozliwosc sprawdzic co znajduje sie w odleglosci 2 km na osi pasa. Jaki sa mozliwosci staniecia samochodem. I od kiedy samolot lecial 20 m od osi lotniska. Jest jeszcze sporo pytan i informacji ktore trzeba sprawdzic. Jesli ktos by mial kontakt z kims z smolenska kto moglby spradzic co znajduje sie w odleglosci 2km od lotniska? czy ktos widzial jakis dziwny samochod???
    ==============
    od pb: 2 km od ladowiska sa wertepy = zobacz zdjecie lotnicze

   • in said

    Druga dziwna informacja w artykule interii jest sugestia ze pilot 2 km od lotniska lecial na zlej wysokosci, wedlug danych dostepnych w publikacjach 2 km od lotniska samolot znajdowal sie 120-130 m nad ziemia (byla to jak najbardziej prawidlowa wysokosc), i to 2 km od lotniska zaczal sie gwaltownie obnizac (zeznanie wiezy) i zaczal szukac pasa do ladowania (zeznanie swiadka pilota wojskowego).

   • Magda said

    a czy tym dziwnym samochodem nie mógł być np. telewizyjny wóz transmisyjny?

   • inn said

    Wczoraj wyslalem info o radionadajnikach NDB do kilku portali (min.interia, fakt), liczac ze ktorys z dziennikarzy sie tym zainteresuje. Dzisiejszy artykul w interia pl jest dla mnie oczywistym wprowadzaniem w blad.

    Kladzony jest nacisk na informacje o drugiej latarni podczas gdy najwazniejsza jest ta latarnia w odleglosci 1km od pasa. W obu przypadkach jest ona usytuowana w tym samym miejscu, wiec nie ma mowy o pomylce.

    Druga sprawa na 2 km od pasa samolot mial prawidlowa wysokosc wiec widac tutaj ze nie ma mowy o tym ze latarnia w odleglosci 4km lub 6km go zmylila co do wysokosci bo 2 km przed pasem ladowania byla ona prawidlowa.

    Jezeli w odleglosci 4-6 km byla jakas zmylka to tylko w usytuowaniu samolotu co do osi pasa. Byc moze byly dwie falszywe latarnie, bo ta pierwsza w odleglosci 4-6 km ma ustawic samolot w osi do pasa ladowania.

    Druga sprawa usytuowanie tych latarni sa to sprawy tak oczywiste ze jak dla mnie pilot nie mogl przeoczyc tych informacji. Dlatego zupelnie nie rozumiem dlaczego artykul interii miesza polozenie drugiej latarni ( 4 lub 6 km) z wysokscia, bo jeszcze raz podkreslam wedlug danych wiezy lotniska w smolensku do odleglosci 2 km od lotniska wyskosc samolotu byla prawidlowa.

    co do falszywej latarni NDB wczoraj podalem informacje i linki do firm ktore produkuja mobilne wersje tych latarni (wersje do szybkiego zlozenia). Moga byc na samochodach, wydaje mi sie ze militarna wersja moze byc noszona w plecaku.
    Latarnia ta nadaje sygnal alfabetem morsa na okreslonej czestotliwosci wiec jest to podstawowy sposob przesylania danych.

    Kolejna sprawa, teoria falszywych nadajnikow NDB opiera sie na tym ze samolot rozpoczal procedura ladowania (gwaltownego 6-10 m/s znizania) 2 km przed pasem startowym i 1 km przed prawdziwa stala latarnia. Dlaczego???

    Wydaje mie sie ze raczej nie bylo to uszkodzenie steru bo po zejsciu na wyskosc 2,5 m samolot lecial prosto ( pilot przez 3 sekundy szukal pasa) a potem pilot podniosl maszyne o 20 metrow, czyli mial kontrole nad maszyna.

    Ja osobiscie ide tym tropem ( falszywych nadajnikow NDB). Czeka mnie jeszcze wiele pracy i poszukiwan informacji.

   • inn said

    I jeszcze raz podkresle zupelnie nie rozumiem artykulu interii, jak dla mnie wprowadza on w blad. jesli sie go uwaznie przeczyta to sam sobie zaprzecza, sa sprzeczne informacje. Pilot zawsze czeka na sygnal dwoch latarni, jesli pierwsza wprowadzila go w blad to dlaczego przez 30 sekund, (2-3 km) utrzymywal prawidlowa wysokosc i nagle po 2-3 km od pierwszej latarni ( w odleglosci 2 km od lotniska i 1 km przed druga latarnia) podjal decyzje o obniezniu lotu.???? Na podstawie czego???? drugiej latarni, ale przeiez jeszcze do niej nie dolecial (oficjalnie).

    To druga latarnia w odleglosci 1 km od pasa, koryguje wysokosc samolotu. Wedlug ksiazki ladowania, samolot powinien byc na wysokosci conajmniej 70m nad nia. w praktyce pilot ze wzgladu bezpieczenstwa dodaje zawsze metry wiec wysokosc ta powinna byc ok 100-130 metrow. Pilot minal ta latarnie na wysokosci 3 metrow. Dlaczego???
    ================
    od pb: dociekaj i napisz artykul-wniosek

   • inn said

    Polozenie kazdego obiektu okresla sie w podobny sposob jak polozenie wybranego punktu w szescianie, w 3 plaszczynach wektorowych np. X,Y,Z. W taki sam sposob pravuja radary lotniska okreslajace polozenia samolotu.

    X- wysokosc
    Y- odleglosc od celu
    Z- „szerokosc” czyli w tym przypadku jest to polozenie wzgledem osi lotniska.

    By ocenic lot samolotu trzeba przeanalizoawc te 3 plaszczyzny.

    Fakty ktore znamy sa takie:

    – w odleglosci 2 km od lotniska („Y”) samolot znajdowal sie na prawidlowej wysokosci 120-130 m („X”) i byl oddalany od osi pasa ladowania ok 20 metrow („Z”)

    #czyli w tym przypadku musimy odpowiedziec na pytanie dlaczego wspolrzedna „Z” byla nieprawidlowa

    – w odleglosci 1 km od lotniska samolt lecial na wyskosci 2-3 metrow w odleglosci 10-20 metrow od pasa.

    W tym przypadku nie zgadzaja sie wspolrzedne : X- wysokosc, Z-polozenie wzgledem pasa.

    Przy czym wspolrzedna „Z” jest najprawdpodobniej okreslana na podstawie sygnalow z nadajnika A (4-6 km od lotniska) i nadajnika B (1Km) od lotniska. Nadajniki A oraz B powinny byc polozone w prostej linii i byc przedluzeniem osi pasa ladowania.

    Wiec w tym przypadku nalezy odpowiedziec na pytanie dlaczego wspolrzedna X oraz Z sie nie zgadzaly.

   • Magda said

    @ In
    Co do artykułu na interii,to może być celowa manipulacja w celu wprowadzenia dezinformacji wniosków,które wczoraj przedstawiłeś.Jak ktoś tego nie czytał – nie będzie wiedział o co chodzi.
    Co do tych współrzędnych-czy te dane rejestrowane są w „czarnych skrzynkach”?

   • in said

    tak, te dane nt. polezenia samolotu powinny byc rejestrowane w czarnej skrzynce. Licze ze w czarnej skrzynce jest tez rejestrowane polozenie zrodla sygnalu nadajnika ale tego nie jestem pewien.

    Co do wysokosci samolotu w okreslonych odcinkach czasu opieram sie na rekonstrukcjach ktore sa podobno na podstawie danych z wiezy lotniska.

    2000 m od lotniska znajdowal sie na wysokosci co najmniej 100 m (prawidlowej). Potem zaczal gwaltownie procedure ladowania.

    …Jak twierdzi zastępca szefa sztabu rosyjskich sił powietrznych generała Aleksandra Aloszyn jeszcze 2 km od lotniska Smoleńsk-Siewiernyj i do wysokości 100 metrów samolot prezydencki leciał prawidłowo…. ( ten fakt a dzisiejsze zaklamanie interii)

    http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100424/KRAJSWIAT/758366350

    Drugi fakt:

    …1,5 km od lotniska kontrola lotów spostrzegła, że samolot zbyt szybko schodzi do lądowania. Zdaniem generała Aloszyna wówczas szef kontroli lotów polecił załodze ustawienie samolotu w położeniu horyzontalnym. – Gdy załoga nie wykonała dyspozycji, kilkakrotnie (szef lotów) wydał komendę, by samolot udał się na lotnisko zapasowe – relacjonował po katastrofie Aloszyn…

    (http://www.tvn24.pl/-1,1653436,0,1,kilometr-przed-pasem–byli-50-metrow-za-nisko,wiadomosc.html)

    Jesli zostal uzyty falszywy nadajnik to moglo nastapic tez zakolocenie kontaktu z wieza. ( patrz film mizi „szklana pulapka”).Dlatego piloci nie slyszeli ostrzenia wiezy. 1,5 km od lotniska znajdowali sie na wysokosci okolo 280-300 m npm czyli na wysokosci 40-50 m nad polanke gdzie zachaczyli o pierwsze drzewo. Pilot jesli slyszal ostrzezenie mial wystarczajaco duzo czasu by wyprostowac samolot.(ustawic w polozeniu horyzontalnym). Czy pilot slyszal to ostrzezenie wiezy???

    Prosze pamietac ze 1,5 km od lotniska jest srodek doliny (pilot nie widzial ziemi znajdowal sie okolo 100 metrow nad dnem doliny i 40 metrow nad przeszkodami z przodu). Idealne miejsce by zmylic pilota.
    =================
    od pb: wymierzyc spisek na a dolinke to majstersztyk = watpie ze na tym polegal spisek; poza tym instrumenty samolotu nastawia sie na wysokosc lotniska i nie patrzy na ziemie ponizej, bo topografia faluje w wielu podejciach lotniskowych?

   • Magda said

    brzydko to wszystko wygląda

   • Magda said

    @In
    może jednak ktoś to sprawdzi
    http://www.tvp.info/informacje/polska/pytania-o-smolenskie-radiolatarnie/1707124/dlaczegp-lecieli-tak-nisko/1707396

   • in said

    znalezlem widok wawazu, mniej wiecej tam gdzie stoi redaktor (poczatek wawozu jest 2 km od lotniska). Czyli gdzies tam mogl stac falszywy nadajnik. bo patrzac na mape dokladnie nad poczatkiem wawozu i w miejscu gdzie stoi redaktor samolot byl ok 100-120 m nad ziemia a wiec ok 150-170 m nad dnem wawozu. Dokladnie nad glowa redaktora samolot zaczal gwaltownie tracic wysokosc. Po drugiej stronie wawozu byl juz na wyskosci … 3 metrow nad ziemia. w polowie drogi 1500 m od lotniska byl informowany przez wieze ze leci za nisko ale nie slyszal. moim zdaniem bledem jest poszlaka jakoby kontakt z wieza byl utrudniony przez znajdowanie sie ponizej plyty lotniska bo 1500m od lotniska samolot byl wciaz ok. 40- 50 metrow nad plyta lotniska i druga krawedzia wawozu. Byc moze chcieli go rozbic w tym wawozie.

    http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5461604973037112658

    redaktor TVN nad skrajem wawozu

   • Magda said

    @ In
    wklejam adres do mapy z oznaczeniem latarni i radiolokatora pasa i lotniska
    http://wikimapia.org/#lat=54.8243022&lon=32.0526123&z=17&l=28&m=b&v=8&search=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
    ===================
    od pb: dzieki, tez mamy w „Zdjecia ze Smolenska”

   • in said

    @magda
    Dzieki musze popracowac nad rysunkiem prostej linii lotu i gdzie ewentualnie mogly stac falszywe latarnie. Na tym zdjeciu widac ze 2 km przed pasem (przystawiajac linijke do osi pasa) przy krawedzi wawozu jest idealne miejsce do zjechania w celach turystycznych co pokazuja w powiekszeniu liczne slady wyrobione przez samochody.

    Zastanawia mnie to dziwne przesuniecie osi „Z” czyli lot w przesunieciu do osi pasa. Mozliwe jest ustawienie dwoch falszywych nadajnikow NDB ale zdjecie satelitarne (oznaczenie nadajnika na zdjeciu) pokazuje ze nadajnik NDB byl w odleglosci ok. 5.1 km od pasa. Natomiast prasa podaje ze sa w odleglosci 4,1 oraz 6,1, karta lotu podaje ze to 6,1 wiec nie wiem czy jest to wlasciwe oznaczenie na tym zdjeciu.

    Os „Z” samolotu wedlug danych byla przestawiona 20 metrow ponizej pasa, natomiast ten dalszy nadajnik jest tu pokazany 20-30 metrow powyzej osi pasa. wiec jest wiele niejasnosci. Samolot nad druga latarnia powinien przelatywac na wyskosci 300 metrow a nad blizsza latarnia (1,1 km) na wysokosci co najmniej 70 m, po to by pilot mogl swobodnie skorygowac koncowke ladowania czyli to co zrozbil pomiedzy 2,2km a 1,2 km. teoretycznie pilot do momentu otrzymania sygnalu z drugiej latarni nie powinien obnizyc gwaltownie wysokosci co wedlug zeznan wierzy i wypowiedzi ktore zacytowalem zrobil.
    Jest jeszcze wiele informacji do zebrania.

    dzieki za to zdjecie.

  • Zapsa said

   To jakaś ściema – poza tym gdzie jest nazwisko cytowanego niby pilota? Czyżby był on wirtualny?

   • hjk said

    slusznie, tu mamy koment
    http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/pytania-o-smolenskie-radiolatarnie/komentarze,1469654,,30030844

    Radiolatarnie usytuowane są na
    smoleńskim lotnisku W TYCH SAMYCH MIIEJSCACH OD
    LAT, tak jak na WSZYSTKICH lotniskach świata.
    Jakakolowiek zmiana lokalizacji MUSI BYĆ
    OBOWIĄZKOWO ZGŁOSZONA I UZGODNIONA z
    Międzynarodową Fedreracją Transportu Lotniczego
    czyli IAATA. Radiolatarnie są WPISANE NA STAŁE w
    topografię każdego lotniska na świecie i jest to
    CONSTANS. Chyba, że lotnisko ulega modernizacji
    ale wtedy OBOWIĄZKIEM SUROWO PRZESTRZEGANYM jest
    zgłosznie zmiany lokalizacji radiolatarni do
    IAATA. To jest ABECADŁO każdego lotniska i jest to
    BARDZO RYGORYSTYCZNIE PRZESTRZEGANE. Analogiczna
    sytacja jest odnośnie LATARNI MORSKICH.
    Jakiekolwiek zmiany lokalizacji tych latarni,
    skutkowałoby tragicznymi katastrofami morskimi.
    Jeżeli tego ktoś nie rozumie, to nic nie rozumie.
    Co innego są lampy oświetlające pas startowy,
    które były w Smoleńsku podczas wizyt Premierów
    Tuska i Putina. W sobotę, kiedy RANO miał lądować
    PREZYDENCKI *Tupolew*, one i tak nie były
    włączone, bo nie musiały. One miały oświetlać pas
    startowy TYLKO W NOCY.

   • Magda said

    tylko,że w tej dyskusji z wczoraj chodziło o fałszywą radiolatarnię,z której wysłano sygnał mylnie naprowadzający pilota na teren obok pasa.
    ==============
    od pb: albo uszkodzone sterowanie i/lub utrata skrzydel nie pozwolilo inaczej prowadzic maszyny; jesli zamach to zastosowano dla pewnika pare rzeczy, np sfalszowanie wysokosciomierza i blokada sterow, moze odciecie paliwa

   • hjk said

    Oczywiście, tylko ze w linku z RMFu było, jakoby ta latarnia tam była na stałe w niestandardowej odległości i tego też dotyczy koment.

 5. to ja mateo said

  Mam pytanie czy długo jeszcze wszyscy będziecie tak przeżywac katastrofe??? Dajecie się wciągać w medialną histerię i medialną manipulację. Mam już tego dość. Gdzie nie spoglądam to Tupolew to Tupolew tamto…
  To już historią wszyscy dobrze wiemy kto za tym stoi. Jeśli zdaje wam się, że odnajdziecie dokładnie, która osoba to zrobiła to zapomnijcie chyba nie jesteście nawini. Gówno zdziałacie bo cały czas babracie się w kupie, która zwaliła agenda NWO i zapominacie o rzeczywistości i tym co się dzieje pod płaszczykiem
  żałoby… Ciągle obrona krzyżą, katastrofa i intronizacja i wiecznie to samo…

  • MIZIA said

   ale ale – właśnie moze ten -tupolew- obudzi tych g…. do działania choćby myslenia.
   SZANOWNY PANIE JAKBY NIE I WOJNA ŚWIATOWA TO BY PIŁSUDZKI WIELKIE GI…. ZROBIŁ – DLATEGO W HISTORII DO PRZEWROTÓW MYSLENIA POTRZEBNE SA WŁAŚNIE TAKIE SPEKTAKULARNE ZDARZENIA BEZ TEGO NIEDA RADY

   W POLSCE LUDZIE SĄ TAK UROBIENI ŻE 70% MYŚLI CO BY TU DO GARA WRZUCIĆ A TO ZE SĄSIADA WYWALAJA Z ROBOTY IM ŚCIEKA WAŻNE ŻE JEMU SZEF JESZCZE NIE KARZE SPIER… DO DOMU

   SAM SŁYSZAŁEŚ JAK SIE ZESRALI NIEDAWNO WPROST ZACZELI GADAĆ W TV – „OBUDZIŁ SIE DEMON POLSKIEGO PATRYIOTYZMU ”

   JEŚLI PRZEŚPICIE TO TEN 20 LETNI OKRES CHOCHOLEGO TAŃCA BĘDZIE TRWAŁ W NIESKOŃCZONOSĆ

   TO JEST WŁAŚNIE TO WYDARZENIE KTÓRE MOŻE BYĆ IMPÓLSEM DO ZMIAN CAŁOSCIOWYCH I POGONIENIA PRZED TRYBUNAŁY CHOĆBY I LUDOWE TYCH ZŁODZIEJI I S….

   • to ja mateo said

    Mizia podoba mi się to co piszesz chociaż czasami piszesz rzeczy dołujące. Widać, że jesteś inteligentnym gościem i masz rozeznanie co się dzieje. Tylko czy polacy się obudzą i czy wogóle się obudzą??? Jak widzę jednych histeryzujących innych śmiejących się z nich innych znowu kłucących się o wawel itp to raczej w tą wątpie. Takie spektakle tylko potwierdzają jak wielka moc tkwi w manipulacji a jaką wiekszość jest szarą masą. Ale umysły się drenuje przez całe lata i pokolenia. Jak Pan chce odwrócić to w jednej chwili. Zawsze będę powtarzał kluczem jest samoświadomość… Podnieś swoją świadomość a dopiero coś się zmieni. Nie ma co się wkurzać nie ma co generować negatywu i nienawiści. Przecież im chodzi oto żebyście byli albo smutni albo czuli nienawiść tym się karmią.

   • Andre said

    Mizia ma teoretycznie 100% rację.
    Społeczeństwo jest zajechane problemami walki o codzienne zapewnienie sobie bytu.
    Wiemy że TA KATASTROFA to nie jest nieszczęśliwy wypadek(lub błąd pilota)
    W „okolicach” katastrofy SMERDZI gazem, czyli obecnie duża forsą.
    Na forum ,( jak również w necie) nie istnieje myśl o unieważnieniu koncesji wydanych firmom zagranicznym na „poszukiwanie’ złóż gazu na terenie RP.
    Dlaczego?

    A może RENEGOCJACJA umów – proponuję tutaj otwartość władz RP( oj, tak Tusku) -gdyż jest to majątek, który może przynieść prosperitę, tak obecnym jak i przyszłym pokoleniom.
    A moze :
    wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu tego OSOBNIKA który wydał koncesję.
    Koncesję na poszukiwania została udzielona przez Głównego Geologa Kraju- którym jest Podsekretarz Stanu Henryk Jacek Jezierski
    ( http://ww.mos.gov.pl/bip/index.php?idkat=990)

    Pozostawiam tu miejsce na adnotacje prawników,znających realia polskiego i międzynarodowego prawa.

    Jaką pozycję ekonomiczną i polityczna zajęła by w tej sytuacji Rzeczpospolita w Europie, jak wpływ takiej inwestycji przekładałby się na DOBROBYT OBYWATELI RP.
    Jak mawiał Milton Friedman nie stać nas( bo jesteśmy ubodzy) do stosowania standardowych rozwiązań.
    Musimy znaleźć trochę inną drogę dla dobra Obywateli a przez to Państwa
    Wiadomo przecież o zasobach wartości 900 miliardów zł(skromne obliczenia) tj prawie pięciokrotnym budżecie RP.
    O MAJĄTKU —-KTÓREGO BENEFICJANTAMI MOGĄ BYĆ PRZYSZŁE POKOLENIA – W SZCZEGÓLNOŚCI NOWO ODKRYTE BOGACTWA (NA KTÓRYCH NIE CIĄŻA PRAWA ZASZŁOŚCI) — NIE POWINNY DECYDOWAĆ PRZESTARZAŁE ( jedynie słuszne) TOKI MYŚLENIA – MUSIMY MYŚLEĆ W INNEJ PERSPEKTYWIE- NIE ZAMYKAJĄC SIĘ W RAMOWYCH ROZWIĄZANIACH EKONOMISTÓW Z GRUPY OKRĄGŁOSTOŁOWEJ( NOTA BENE PRZESIĄKNIĘTYCH SZKOŁĄ DEMOLUDÓW_(czym skorupka za młodu….)
    To dzięki prostym założeni Friedmana za ekipy gen Pinocheta Chile potrafiło wyjść z zapaści gospodarczej zgotowanej przez LewAka Allende.
    Czy istnieją ekonomiści którzy mogą zaproponować nowe podejście do rozwiązania problemu.
    Oczywiście istnieją w Polsce na pewno. Z ekonomistów zagranicznych wymieniłbym Hernando de Soto.
    Czasu jest niewiele i jest to walka o przyszłość.
    A możne zastanówmy się co by się stało przy inwestycji kapitału chińskiego w tą dziedzinę gospodarki( a jak wiemy Chiny)są zasobne w tzw nadwyżki budżetowe potrzebują surowców ” na gwałt”. Przykładem są ostatnie inwestycje w Wenezueli ( obojętnie jak patrzymy na Prezydenta Hugo Chávez’a)

    W obecnej sytuacji – – w sprawie gazu z lupek- jeśli nie powstanie OGÓLNONARODOWY sprzeciw przeciwko decyzyjności RZĄDU RP- słuszne będzie przysłowie-
    MĄDRY POLAK PO SZKODZIE

    A w Sejmie cisza PLANOWANY PORZĄDEK DZIENNY
    6. POSIEDZENIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
    w dniach 9, 10 i 11 stycznia 2008
    http://www.sejm.gov.pl/prace/2008r/pos006p.htm
    CZYLI DALSZY CIĄG DYSKUSJI O TZW „PIERDOŁACH”
    ===============
    od pb: moze ktos wytlumaczyc skad ten pospiech z gazem? lezal sobie wiecznosc pod polska ziemia, Polacy mogliby si ebez niego obejsc jeszcze jakis czas (a zloza przybralyby na wartosci); z tego co widac narod i tak nie skorzysta ze swych zloz

   • MIZIA said

    zarysowuje sie realna szansa ze potworek zwany III RP.
    ZDECHNIE :
    -SĄDY 24 GODZINNE ZLIKWIDOWANE
    – SADY GRODZKIE ZLIKWIDOWANE
    -TERAZ SADY GOSPODARCZE
    niech sobie pisza co chcą III RP jest trupem finansowym
    BO KTO NORMALNY NA SWIECIE ROZMONTOWUJE SYSTEM SADOWNICZY ……..

    http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/przedsiebiorcy-sa-przerazeni,1469670

   • MIZIA said

    TERAZ TRZA UWAŻAĆ BO WSZYSTKIE SPRAWY BEDĄ TRAFIAĆ DO KARNEGO – i np. za szczanie w krzakach można posiedzieć do sprawy ze trzy latka zanim bedzie na wokandzie

    WEDLE MNIE TO CELOWE ZAKORKOWANIE PRACY SADÓW – POTO ŻEBY PRZEKRETY DOCZEKIWAŁY SIE PRZEDAWNIEŃ

    A OWSZEM BEDZIE SIE WSZCZYNAĆ ŚLEDZTWA ALE NIESTETY BĘDĄ UMARZANE ZE WZGLĘDU NA PRZEDAWNIENIA I WSZYSTKO BEDZIE OK. oczywiście za szczanie w krzale bedą rozpatrywane w pierwszym terminie z cała surowością
    prawa
    A NP ZA SPRZEDARZ ZŁUŻ GAZOWYCH DO UMOŻENIA ZE WZGLEDU NA PRZEPISY MÓWIACE O PRZEDAWNIENIACH.

   • inn said

    Trudno walczyc z wrogiem zewnetrznym jesli sie ma wroga wewnatrz, najpierw trzeba pokonac wroga na swoim podworku by zebrac sily i modz stawic czolo wrogowi na zewnatrz.

    Zaden general nie pojdzie walczyc gdy nie ma pewnosci do tego kto sie znajduje za jego plecami.

    Na forach jest wiele wypowiedzi ze takie numery jak smolensk to tylko w niektorych krajach. Spoleczesntwa ktore maja poczucie wlasnej godnosci, zyja w prawdzie zycia spolecznego ( nie ma wszechobecnej manipulacji i klamstw na kazdym kroku) nie pozowlily by na takie traktowanie. Czlowiek ktory zyje w wszechobecnym klamstwie ma klopoty z odroznieniem prawdy a jesli ja odrozni to trudno mu ja obronic.

    —————–

    Ja osobiscie nie mieszkam w Polsce. A zajmuje sie ta sprawa z kilku powodow. Sam osobiscie nie bylem zwolennikiem PIS i L.Kaczynskiego ale trudno mi uwierzyc ze Smolensk 2010 to przypadek.

    W swoim zyciu jestem raczej racjonalista, kieruje sie rozumem ale dopuszczam istenienie pomocy ktorej nie jestesmy w stanie w tej chwili wyjasnic rozumowo.

    w tygodniu poprzedzajacym katastrofe w TV kraju w ktorym przebywam byly dwa filmy
    – „6 zmysl” oraz „JFK”.
    Te filmy ogladalem kilka razy i w zasadzie nie chcialem ich ogladac kolejny raz ale cos wewnatrz ciagnelo mnie do obejrzenia. Gdy ogladalem te filmy to zwrocilem uwage na cos co wczesniej az tak nie zwracalem uwagi.

    – „6 zmysl” zmarli licza na nas ze pomozemy wyjasnic przyczyne ich smierci, to im przynosi spokoj.

    – „JFK”- prawda i zycie w prawdzie jest najwazniejsza wartoscia, prokurator na pytanie dlaczego chce wyjasnic przyczyne smierci JFK napisal ze chce by jego dzieci mialy mozliwosc poznania prawdy bo prawo do zycia w prawdzie jest podstawowa wartoscia.

    Te wnioski bardzo zapadly mi w pamiec, duzo o nich myslalem. kilka dni pozniej wydarzyla sie katastrofa. mialem mozliwosc sledzic ja od samego poczatku, od pierwszych informacji.

    Kilka dni pozniej przypomnialy mi sie slowa D.Tuska ze oczodoly pomordowanych prosza nas o ujawnienie prawdy.(mniej wiecej tak to brzmialo)

    Mysle ze wszystkim tym ktorzy zgineli w Smolensku 10.04.2010 nalezy sie nasza troska o odkrycie prawdy. W kazdym razie ja tak czuje ze dusze tych ktorzy zgineli chca bysmy poznali prawde. Prosza nas o nia. bo tylko zyjacy moga odkryc prawde i przekazac ja innym.

    Klamstwo katynskie bylo fundamentem PRL, nie chce by klamstwo smolenskie bylo fundamentem tej RP.
    ==================
    od pb: Bog z Toba, inn

   • inn said

    I tak dodajac, chce by moja rodzina zyla w wolnym kraju.

    Znam kogos kto pracuje na wysokim stanowisku w jednym z duzych zachodnich bankow. Pracuje on w departamencie ktory zajmuje sie swiatowymi transakcjami finansowymi ktore moga pochodzic z nielegalnych zrodel. Czesc akcji tego banku posiada rzad pewnego kraju i stad to zainteresowanie. Po prostu rzad ten jako wspolwasciciel nie chce byc zamieszany w jakas afere.

    Gdy mnie poznal i dowiedzial sie skad jestem , po jakims czasie powiedzial mi wprost:

    W Polsce rzadzi mafia starych sluzb specjalnych.

    On pracuje w tym banku ponad 30 lat wiec wie co mowi.

   • hjk said

    Ale to juz było tu na blogu, że podobno ktoś zapytał Obamę, czy nie zwiekszy pomocy dla krajów Eur. środkowej, na co miał odpowiedzieć, ze nie zamierza wspierać mafii, ktore moga potem wywołać III wojnę światową…

 6. felicyta said

  @in powiedział/a
  25 Kwiecień 2010 @ 11:57 pm,”informacja o wypadku 5 godzin przed to stanowczo za duzo. podejrzewam ze ta informacje pomimo wczesnej pory przeczytaloby ok.1000 osob, wiec po katastrofie dali by znac na ten temat ze ta informacja byla wczesniej. Druga sprawa, sami dziennikarze.tekst ktos zatwierdza, za duzo osob zamieszanych, za duze ryzyko wpadki”

  -jakiej wpadki? P
  Przeciez i tak nie jestesmy w stanie im nic udowodnic ani wyciagnac konsekwencji.

  • inn said

   Gdyby informacja byla opublikowana 5 godzin przed to wkrotce powinno sie zglosci okolo 1000 osob ktore widzialo ja wczesniej (przed wypadkiem), druga sprawa- pracownicy TVP info, pracuje tam kilkadziesiat osob, widza na biezaco najnowsze informacje. Jesli ta informacja ukazala sie 5 godzin przed to wszyscy pracownicy TVP Info musza byc zamieszani w spisek skoro milcza.

   To jest moja osobiste opinia, jak dla mnie to falszywa flara ktora ma zmylic torpede.

   Co do dowodu, wydaje mi sie ze dobry informatyk jest w stanie sprawdzic o ktorej informacja pojawila sie na serwerze, jest jakis slad informatyczny ktory okresli rzeczywista godzine informacji.

   Jednakze tak jak napisalem to moja prywatna opinia.

 7. felicyta said

  http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/sasin-pospiech-niepotrzebny-bylo-mi-przykro,1469746,2943

  „Sasin: Pośpiech niepotrzebny. Było mi przykro
  1 godz. 55 minut temu Więcej na temat: Lech Kaczyński nie żyje
  Minister w Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin uważa, że marszałek Sejmu Bronisław Komorowski powołał Jacka Michałowskiego na pełniącego obowiązki szefa prezydenckiej kancelarii zbyt pośpiesznie, a taki pośpiech był niepotrzebny.(…)Minister powiedział, że „z pewnym zdumieniem” przeczytał w jednym z artykułów prasowych, że marszałek Komorowski podejmował decyzję o powołaniu Michałowskiego na p.o. szefa Kancelarii Prezydenta mając wiedzę, że on (Sasin) zginął w katastrofie.

  – Chciałbym to sprostować, bo w momencie, kiedy odbywała się rozmowa dotycząca powołania pełniącego obowiązki szefa kancelarii zwrócono uwagę Komorowskiemu, że naturalną koleją rzeczy zastępca przejmuje obowiązki szefa. Marszałek Komorowski był poinformowany o tym, że wbrew doniesieniom medialnym nie zginąłem w katastrofie – mówił Sasin. Dodał, że wręczenie nominacji na p.o. szefa kancelarii odbyło się w jego obecności. – Trudno mówić tutaj, że pan marszałek nie miał pełnej wiedzy – podkreślił.”(…)

  -ale szuja z tego Komorowskiego, to w glowie sie nie miesci!
  Zadam natychmiastowego odwolania tego zdrajcy z pelnionej funcji oraz postawienie go przed sadem za zdrade stanu wraz z Tuskiem i Sikorskim!

 8. ojdan said

  Nie wiem czy bylo, warte pokazania:  od mg: proszę o opisywanie zawartości zamieszczanych linków

  • ojdan said

   Reszta czesci:
   http://www.youtube.com/user/prawdziwefilmy

   Zobaczcie tez na to:
   http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=2018&tytul=Transakcja+na+290+miliard%C3%B3w+PLN+t%C5%82em+katastrofy+pod+Smole%C5%84skiem

   od mg: proszę o opisywanie zawartości zamieszczanych linków

   • Mars said

    Prawdopodobnie Jarosław Kaczyński będzie startował w wyborach prezydenckich . Zastanawiam się jednak czy oddanie na niego głosu nie byłoby świadomym posyłaniem go na śmierć . Z drugiej strony jeśli tak by miało być to co wtedy ? Polska już drugi raz w wypadek nie uwierzy…
    ===============
    od pb: iles lat temu powstaly PO i PiS w konkurencji do patriotycznych LPR i Samoobrony – ocenilem wtedy, ze nie roznia sie wiele jesli chodzi o sluzenie obcym racjom stanu; obecne wybory to mydlenie oczu = wszystkie partie lansowane w mendiach sa opanowane przez unych = wybieracie tylko miedzy szkodnikami innych kolorow, jak niemal wszedzie w „demokracjach”; taki byl plan rotszylda i to nie zmieni sie z dnia na dzien bez uzdrowienia struktur i instytucji do glebi = skoro po 10 IV zaraz zaczely przejmowac sluzby unych, kto myslicie jest teraz u wladzy i jak pokieruje psychologia Narodu zeby wybral ich czlowieka? czy pospiech z wyborami nie jest dowodem? nie zostawili Narodowi czasu na wytypowanie kandydatow; tak samo widze spektakl pt „smierc Prezydenta” i mendialna kampanie emocjonalizmu zamiast patrzenia na rece komorowskim i z miejsca przygotowania reprezentacyjnych kandydatow;

   • felicyta said

    http://merkuryusz.pl/polska/830-transakcja-na-290-miliardow-pln-tem-katastrofy-pod-smoleskiem.html

    „Transakcja na 290 miliardów PLN tłem katastrofy pod Smoleńskiem
    Dodaj do Twittera!
    piątek, 23 kwietnia 2010 09:59
    Merkuriusz Polski

    Jak informuje niemieckojęzyczny dziennik „Polskaweb”, przy świeżych jeszcze grobach rząd Platformy Obywatelskiej zawiera bardzo kontrowersyjną transakcję dostaw i transferu gazu do roku 2037 względnie 2045. Transakcja ma wartość ok. 100 miliardów dolarów (288 mld PLN).

    „Polskaweb” pyta, dlaczego transakcja zawierana jest akurat w chwili obecnej, skoro do roku 2022 zawarto inną umowę pomiędzy Gazpromem i PGNiG pozwalającą importować gaz po uzgodnionych cenach.

    Jeszcze przed katastrofą w Smoleńsku opozycyjni politycy PiS-u grozili postawieniem Donalda Tuska pod Trybunał Stanu jeśliby zawarł tą w ich opinii szkodzącą finansowo w interes mieszkańców kraju umowę. Na dwa dni przed katastrofą prezydenckiego samolotu światowe media donosiły o odkryciu w Polsce ogromnych zasobów gazu łupkowego.

    Lech Kaczyński nie podpisał zaś jednej z umów z Rosją dających jej 50 miliardów euro w zamian za rosyjski gaz. Zaś gazowe interesy Putina załatwiane z polskim premierem nad grobami oficerów w Katyniu dziwiły nawet rosyjskich dziennikarzy. Dwie godziny póxniej w jednym ze smoleńskich hoteli miała miejsce konferencja prasowa premiera Putina na temat zaspokojenia polskiego popytu na gaz do roku 2037.

    Literatura:

    http://polskaweb.eu/kaczynski-absturz-und-der-milliarden-vertrag-575478463.html

   • katia said

    komorowski jesli wygra to bedzie znaczylo ze wybory to jeden wielki przekret !

   • Zapsa said

    KAtia – ja niestety mam przeczucie że będzie to przekręt, że nieważne jak zagłosujemy, i tak wygra kto ma wygrać…Obym się myliła.

   • hjk said

    Takiego zdania jest też H.Pająk, tylko ścisła kontrola w każdej komisji przez mężów zaufania i pokazywanie odpowiednio każdemu zakreślonego głosu na danego kandydata, patrzenie na ręce podczas liczenia i potem przesłanie do jakiejś lokalnej, a potem „centralnej” centrali mogłoby uchronić przed tym…

   • MIZIA said

    zasada jest stara i prosta – NIE LICZY SIE KTO I NA KOGO GŁOSUJE LICZY SIE KTO TE GŁOSY ZLICZA I OGŁASZA WYNIKI.

   • MIZIA said

    KARTA DO GŁOSOWANIA POWINNA POSIADAĆ RUBRYCZKĘ wpisz PESEL – i odręczny podpis obok

    WŻYCIU TEGO NIE WPROWADZĄ – A WIECIE DLACZEGO …..

    ps. karty do głosowania powinny być archiwizowane przez 5 lat. W WOJEWÓDZKICH KOMISJACH

    I NIE PISZCIE ŻE TO NIEMOŻLIWE BO KOSZTA

   • hjk said

    Mizia masz 100% racji, też jestem tego zdania, Lenin chyba powiedział „ważne kto liczy głosy…”, ale dziś jest „…kto ogłasza”. Dlatego albo wprowadzamy ścisłe mechanizmy kontrolne na poziomie komisji przez mężów zaufania i pokazywanie im kartki ze skreślonym kandydatem, a potem patrzenie na ręce komisji (no ale potem i tak mogą podrzucić fałszywe worki), albo po prostu ogłaszamy bojkot wszelkich wyborów z masową blokadą wszelkich lokali, żeby była 0 frekwencja, dopóki nie zrobią tak, jak piszesz…
    inaczej nie ma się co bawić w „demokrację”…

   • MIZIA said

    mam w d..e demokracje w kturej zasady ustalaja pospolite żeżimieszki ZASADA JEST PROSTA NA ZBUJA TRZA ZBUJECKIE METODY -LUB PROSCIEJ CHAMA NIE WZYWA SIE NA DŻENTELMEŃSKIE POJEDYNKI BO JA PRZYJDE Z RAPIEREM A ON Z WIDŁAMI
    TO SAMO BYŁO Z UBOLAMI MORDE DARLI ŻE NIE RZYCZA SOBIE ABY W STOSUNKU DO NICH STOSOWAĆ METODY ŚLEDCZE I KODEKS KARNY KTÓREGO ONI URZYWALI DO LIKWIDOWANIA NP GENERAŁA NILA – i o ironio sadzili ich wedle nowych norm – SKUTKI MACIE DZIŚ NAMACALNE – G .. IM ZROBIONO I MAJA PO 6000 ZŁ EMERYTURY

    TERZ BYM CHCIAŁ KOGOŚ UKATRUPIĆ A ODPOWIADAĆ Z KODEKSU WYKROCZEŃ – farsa i chucpa do KU… NEDZY
    ICH TRZA WSZYSTKICH ZA „H.. I ZA BORT”

    I WTEDY DOPIERO NIE BEDZIE DZIWNYCH NIEWYJAŚNIONYCH MORDERSTW I ROZPIERDZIELONYCH W DROBIAZGI SAMOLOTÓW KTÓRE SPADŁY Z 3 METRÓW

    A PROPO ROZPIERDZIELONEGO PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO

    TO MOZE BYC TROP

    RG 60 TB

    Bron okreslana w USA jako „termobaryczna” dziala troche inaczej. Zawiera
    stały m.w. o absurdalnie dużej zawartości pyłu aluminiowego (np. 75%).
    Dodatek niewielkiej ilosci aluminium, np. 20% stosowany jest od dawna jako
    „wzmacniacz” m.w., obniza to co prawda prędosc detonacji ale wypalające się
    w powietrzu cząstki metalu podgrzewają je bardzo mocno, nieco potęgując
    podmuch i dając dodatkowy efekt zapalający. Zastosowanie takiego
    „termobarycznego” składu posuwa ten efekt znacznie dalej, detonacja zostaje
    spowolniona do granic rozsądku, tak zeby calkiem nie zdechła, a olbrzymia
    ilosc aluminium pali sie w powietrzu straszliwie długo, moze i do sekundy
    nawet, dając ten efekt termiczny, przedłużając podmuch i wypalajac wszystko
    totalnie. Takie ładunki uwaza sie za efektywne srodki niszczenia umocnien,
    obiektów podziemnych itp. Taki dziwny wybuch wewnątrz np. bunkra czy
    podziemnej struktury wypali wszystko doszczętnie, natomiast w razie
    „pudła”, wybuchu poza celem, nie wytworzy zbyt silnej fali sejsmicznej w
    ziemi ani tez zbyt silnego podmuchu w powietrzu, przez co mniejsze będą
    przypadkowe zniszczenia w okolicy.”
    ==============
    od pb: uzywacie wulgaryzmow, komenty laduja w spamie = my nie mamy czasy wylawic i szukac/kasowac wulgaryzmow

   • MIZIA said

    mam w du…ie demokracje w kturej zasady ustalaja pospolite żeżimieszki ZASADA JEST PROSTA NA ZBUJA TRZA ZBUJECKIE METODY -LUB PROSCIEJ CHAMA NIE WZYWA SIE NA DŻENTELMEŃSKIE POJEDYNKI BO JA PRZYJDE Z RAPIEREM A ON Z WIDŁAMI
    TO SAMO BYŁO Z UBOLAMI MORDE DARLI ŻE NIE RZYCZA SOBIE ABY W STOSUNKU DO NICH STOSOWAĆ METODY ŚLEDCZE I KODEKS KARNY KTÓREGO ONI URZYWALI DO LIKWIDOWANIA NP GENERAŁA NILA – i o ironio sadzili ich wedle nowych norm – SKUTKI MACIE DZIŚ NAMACALNE – G .. IM ZROBIONO I MAJA PO 6000 ZŁ EMERYTURY

    TERZ BYM CHCIAŁ KOGOŚ UKATRUPIĆ A ODPOWIADAĆ Z KODEKSU WYKROCZEŃ – farsa i chucpa do KU… NEDZY
    ICH TRZA WSZYSTKICH ZA „H …J I ZA BORT”

    I WTEDY DOPIERO NIE BEDZIE DZIWNYCH NIEWYJAŚNIONYCH MORDERSTW I ROZPIERDZIELONYCH W DROBIAZGI SAMOLOTÓW KTÓRE SPADŁY Z 3 METRÓW

    A PROPO ROZPIERDZIELONEGO PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO

    TO MOZE BYC TROP

    RG 60 TB

    Bron okreslana w USA jako „termobaryczna” dziala troche inaczej. Zawiera
    stały m.w. o absurdalnie dużej zawartości pyłu aluminiowego (np. 75%).
    Dodatek niewielkiej ilosci aluminium, np. 20% stosowany jest od dawna jako
    „wzmacniacz” m.w., obniza to co prawda prędosc detonacji ale wypalające się
    w powietrzu cząstki metalu podgrzewają je bardzo mocno, nieco potęgując
    podmuch i dając dodatkowy efekt zapalający. Zastosowanie takiego
    „termobarycznego” składu posuwa ten efekt znacznie dalej, detonacja zostaje
    spowolniona do granic rozsądku, tak zeby calkiem nie zdechła, a olbrzymia
    ilosc aluminium pali sie w powietrzu straszliwie długo, moze i do sekundy
    nawet, dając ten efekt termiczny, przedłużając podmuch i wypalajac wszystko
    totalnie. Takie ładunki uwaza sie za efektywne srodki niszczenia umocnien,
    obiektów podziemnych itp. Taki dziwny wybuch wewnątrz np. bunkra czy
    podziemnej struktury wypali wszystko doszczętnie, natomiast w razie
    „pudła”, wybuchu poza celem, nie wytworzy zbyt silnej fali sejsmicznej w
    ziemi ani tez zbyt silnego podmuchu w powietrzu, przez co mniejsze będą
    przypadkowe zniszczenia w okolicy.”
    =================
    od pb: czy to nie ta bron co wywala ludziom pluca przez stworzenie ogromnego podcisnienia?

   • MIZIA said

    NAZYWA SIE TO ŁADUNEK POWIETRZNO PALIWOWY IDEALNIE PASUJE DO ZNISZCZEŃ PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO – I CO NAJWAŻNIEJSZE TEN WYBUCH ABSORBUJE CAŁY TLEN W OKOLICY I PRZEZTO KURIOZALNIE NIE MA POZARU NAWET GDY W OKOLICY BYŁY BY TONY PALIWA – porozlewane wsządzie cześć paliwa nie pochodzaca z ładunku spala sie w mgnieniu oka t/z w czasie eksplozji po WYBUCHU GDZIE NIEGDZIE MAŁE OGNISKA NA GRANICZNYM OKREGU ZASIEGU EXPLOZJI

    PRAWDA ZE PODOBNE DO MIEJSCA SFILMOWANEGO ZARAZ PO

    KATASTROFIE – gdzie niegdzie małe żródła ognia i 3 strażaków z 2 sikawkami….. dali rade

   • MIZIA said

    wizualnie wyglada to tak błysk i detonacja max 1/10 sekundy

   • MIZIA said

    ręczny granat termobaryczny

    Click to access oaf_010766.pdf


    ================
    od pb: „chemia stosowana” = rozszarpie ciala i zwegli?

   • hjk said

    pasuje Mizia, pewnie to było to…

 9. Mars said

  I uważajcie na propagandę jaka rozpoczęła się w sondażach i internecie . Sugerowanie Komorowskiego przybrało zbyt na sile…i jest sztucznie nakręcane …

  • Julka said

   Nawet tutaj. Ja myślę, że Komorowski nie wygra. Pójdą jego przydupasy do urn, ale też pójdą ludzie, którzy nie poszliby, gdyby nie katastrofa.

  • Toms said

   Wczora byłem w barze pierwszy raz od katastrofy , aby zapalic paierosa , napic sie alkoholu , pogadac :

   młodzi ludzie w wielu 20-30 lat stwierdzili ze lepiej ząłgodzic ta kataSTROFE , UCISZYC TEMAT, NIE WAZNE CZY BYŁTO WYPADEK czy zamach, nie chcą wojny cytat”zginęło 100 osób , to wystarczy , po co ma zginąc tysiące….podczas ewentualnej wojny” nie jestesmy patriotami , pokoleniem patritycznym , chcemy pracy , dobrze płatnej jak kilkaset kilometrów na zachód …
   Wszystkie elity sa skompromitowane, przez 20 lat nie podnieśli kraju , mafia, przekrety , nie ma co sie nimi przejmowac.

   Nawet nie próbowałem oponować…

   • hjk said

    „cytat”zginęło 100 osób , to wystarczy , po co ma zginąc tysiące…”
    A nie pomyśleli, ze to oni będą tymi tysiącami w nast.kolejności?
    Typowe „owieczki”…
    ==============
    od pb: widac w tym perfidie unych (patrz np seria „wszystko zaczyna sie sprawdzac”); ujajac ludzi pogonia za chlebem i materializmem a w miedzyczasie kopac im grob

   • MIZIA said

    CEL W TAKIM RAZIE OSIĄGNIETY WYCHOWANO BANDĘ EUNUCHÓW

   • in said

    Nigdy nie mozna popadac w skrajnosci. Unikac wojny z innym krajem ale unikac tez chowania glowy w piasek, jesli to byl zamach to glowny impuls wyszedl z Polski i nie sa w to zamieszane zadne rzady a tym bardziej spoleczenstwa (przyklad ogromnej woli pomocy e-ludzi z Rosji ktorzy sluza ogromem informacji).

    Jesli to byl zamach to sprawcy nie mysla w kategoriach przynaleznosci narodowych a jakiekolwiek wezwanie do wojny moze byc ich swiadomym dzialaniem i byc czescia ich planu.
    Najlepsze co mozemy zrobic to rozwijac nasze talenty, dbac i rozwijac dobro wspolne (od szczebli lokalnych) i rozwijac poczucie godnosci bo to ono chroni nas przed klamstwem i daje sile powiedziec nie.

    Jak to kiedys ktos pieknie powiedzial

    Wszyscy kiedyś umrzemy. Lecz nie wszyscy wiedzą, jak żyć.
    ( William Wallace )

    oraz:

    …I umierając we własnych łożach, za wiele lat, czy chcielibyście zamienić te wszystkie dni, od dziś do wtedy, za jedną szansę, jedną jedyną szansę, aby tu wrócić i powiedzieć naszym wrogom, że mogą odebrać nam życie, ale nigdy nie odbiorą nam wolności! …

    Najsliniejsza bron to prawe serce!

 10. Buka said

  Do @Wierny:dlaczego wg ciebie „stern” należy skojarzyć z Astarte? Ja kojarzę to raczej z niemiecką”gwiazdą” i angielskim „ogon psa” lub „psi ogon”-a to wg niektórych jest symbolem niszczyciela(nibiru dla badających matrycę kodu Biblii tak jest tam określana-jako psi ogon,kieł) Oznaczać to może początek zniszczenia (m.in.nadchodzącej wojny?),zniszczenie pozwoli zaś wprowadzić nowy porządek.
  ================
  od pb: buka, daj spokoj z oszustwem pt kod Biblii

  • hjk said

   daltego tak podstawowe i istotne jest krzewienie teraz wszelkiej zdrowej myśli, zeby po ew. zniszczeniu nie nastał chory NWO, tylko prawdziwy porządek miłości i solidarności krajowej i międzynarodowej …

   • dario said

    APEL DO POLAKÓW !!!!!!!!!!
    IŚĆ KONIECZNIE NA WYBORY ZAGŁOSOWAĆ NA KOGOŚ INNEGO OD TYCH TRZECH PONIŻEJ WYMIENIONYCH
    PONIEWAŻ SĄ ONI AGENTAMI NWO a jest to gorsze od komunizmu KOMOROWSKI OLECHOWSKI PAWLAK
    ===================
    od pb: w przypadku spisku, o to chodziloby, dajac Polakom zbyt malo czasu na wysuniecie kandydata-patriote

   • hjk said

    Inni też moga być „podstawieni”…

   • dario said

    Przeciez miala byc druga Irlandia?? a jest, drugi Katyn…

   • dario said

    PO Z ROSJA UKNULY ZAMACH SMOLENSKI ABY MIEC WLADZE …
    PO Z ROSJA UKNULY ZAMACH SMOLENSKI ABY MIEC WLADZE ABSOLUTNA!!! DLATEGO WSZYSCY POLACY GLOSUJA TYLKO NA LEPPERA!!! RESZTA TO OSZUSCI I AGENCI SB „OKRAGLEGO STOLU”, KTORZY OBIECUJA NAM CUDA OD 20 LAT, A JEST CORAZ GORZEJ!!! GLOSUJEMY NA LEPPERA BO CHCEMY ABY NAM PRZECIETNYM POLAKOM BYLO LEPIEJ, A NIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM KOMBINATOROM I MAFII!!! ZA GWARANTOWANYM MINIMUM SOCJALNYM BEZ OPODATKOWANIA DLA WSZYSTKICH: EMERYTOW, RENCISTOW, ROLNIKOW, BEZROBOTNYCH, WDOW I SIEROT, POWSZECHNA SLUZBA ZDROWIA, SZKOLY-UCZELNIE I MIESZKANIA SOCJALNE ZA DARMO!!! KONIEC Z BEZDOMNYMI, EKSMISJA NA BRUK I ODBIERANIEM DZIECI RODZICOM!!! KONIEC Z BEZROBOCIEM, WYSOKIMI PODATKAMI, UBECKIMI SADAMI MICHNIKA, PAZERNA BIUROKRACJA PANSTWOWA, UNIJNA, NATO I MFW!!! TYLKO PRZESLADOWANY CZLOWIEK PRACY JAK LEPPER TO NAJLEPIEJ ROZUMIE I UCZCIWIE CHCE TO ZMIENIC ABY INTERES POLSKI I POLAKOW BYL NADRZEDNY!

    http://kuzmiuk.blog.onet.pl/6855031,405183364,1,200,200,84372815,405237070,8232359,0,forum.html
    ============
    od pb: dario podal takze http://kuzmiuk.blog.onet.pl/Bezradnosc-polskiego-panstwa-w,2,ID405183364,n

 11. felicyta said

  @ojdan powiedział/a
  26 Kwiecień 2010 @ 11:27 am, „J. Kaczynski raczej nie ma szans, i tak Komorowski wygra…”

  -Jaroslaw ma jak najbardziej szanse wygrac, jest bardziej przebojowy niz Lech.
  Pozatym w przepowiedniach jest, ze on bedzie dalej rzadzil po Lechu.
  No i mimo sprzeciwow i kreciej roboty oPOzycji, ludzie swoje wiedza i zrobia.
  ================
  od pb: a co dobrego dopiela PO?

 12. Magda said

  Montażysta TVP widział nienaturalnie przechylony samolot. Czy pilot, na tak niskiej wysokości wykonywał by tak ryzykowny manewr bez powodu? Jest to tym bardziej dziwne, że niedługo przed prezydenckim samolotem wylądował JAK z polskimi reporterami. Jakiś czas później próbował tam lądować transportowy IŁ, który wykonał dokładnie taki sam dziwny manewr, tzn. zaledwie kilka metrów nad ziemią przechylając skrzydło. Poza tym są relacje świadków, mówiące, że samolot leciał z przechyłem na jedno skrzydło, dowodem jest ścięte drzewo, któż tak podchodzi do lądowania ?! Czyżby samolot prezydencki nie miał urządzeń automatycznie stabilizujących go przy podchodzeniu do lądowania? Jest też relacja dziennikarza, który był w jaku lądującym godzinę przed prezydentem. Po wylądowaniu (twierdzi że lądował w o wiele gorszych nieraz warunkach), widział transportowy samolot, który dotknął płyty lotniska (dziennikarz nie jest w stanie potwierdzić, czy lądował, czy startował), i który przy tym niepokojąco przechylił się na prawe skrzydło, prawie dotykając jaka dziennikarskiego stojącego na drugim pasie. Dziennikarz użył słów „ratował się”.
  http://astral-projection.blog.onet.pl/2,ID404487538,index.html

  ————————————————–

  http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5462241782973958306

  zdjęcia 64 i 65
  czy oba zdjęcia przedstawiają ten sam silni?
  dlaczego łopatki nie są połamane?

  a może ten silnik nie pracował w momencie zetknięcia z ziemią?
  ===============
  od pb: dobre pytanie dla specjalistow: czy nieczynny silnik wplynalby na sterownosc – zakladajac, ze a) uklad sterowania byl sprawny, b) system ten nie dzialal nalezycie

  • hjk said

   Manewr z przechyłem jest zrozumiały o tyle, ze pilot zdawszysobie sprawe, ze mimo najszczerszych chęci nie poderwie samolotu i walnie w zbocze, chciał skrętem wyrwać się do góry…miał pecha ze była ta gruba sosna…
   =============
   od pb: jakie zbocze? skala pionowa na wykresach topografii jest przesadzona

   • Magda said

    a może jeden silnik przestał pracować i wtedy zaczęło go obracać?

   • hjk said

    To tez możliwe… ale wtedy dałoby się „wyrównac”, ale nie w tak krytycznym momencie…W samolotach wojskowych numer z obrotem wokół osi jest mozliwy, nie wiem, jak w takich gigantach pasażerskich i przy tak małej predkości, jak na normy przelotowe oraz na tak małej wysokości…Pewnie też, aczkolwiek obrót trzeba by złożyć raczej na karb urwanego kawałka skrzydła, wszakże nie był to duży kawałek i być moze operując sterami dałoby się jakoś wyrównać…
    Ale jeśli faktycznie „coś” odcieło mu paliwo i jeden albo jeden oba silniki przestały pracowac, prędkość z jaką schodził do lądowania była za mała, aby coś zrobić…Moze tym skrętem chciał zyskać na czasie te kilka sek. żeby silniki nabrały ciągu.
    Najprawdopodobniej jednak byli na miejscu „obserwatorzy” i widząc, ze nastąpiła „zmiana planu” i samolot „ucieka” z miejsca zaplanowanej katastrofy i może rozbić się np. w mieście albo na otwartej przestrzeni, gdzie niemożliwe byłoby obstawienie i skontrolowanie wszystkiego i pełno byłoby świadków, zdecydowali się odpalić łądunek czy co to tam było, co rozerwało kadłub…
    =================
    od pb: skret trajektorii ladowania niektore wykresy tlumacza uderzeniem w drzewo lewym skrzydlem (fragment skrzydla laduje dalej — najwiekszy 1-szy fragment widoczny na zdjeciu z lotu ptaka);
    swiadomy skret w lewo celowalby nad zaklady lotnicze Jak, ale moglby dac pare-kilka sekund na odzyskanie kontroli nad maszyna, gdyby nie zlamane skrzydlo, zbyt mala wysokosc (i zablokowane sterowanie?); gdyby tu154 spadl dalej po tej samej linii po ktorej sie rozbil, rozwalilby zaparkowane duze samoloty (nowe jak-i?) na parkingu lotniska = patrz zdjecia miejsca katastrofy z lotu ptaka

   • KrisT said

    Magna ten rodzaj usytuowania silników (trzech) w częsci ogonowej powoduje to ze w przypadku awarii jednego z silników, asymetria ciągu jest znacznie mniejsza ponieważ silniki znajdują się bliżej osi podłużnej samolotu.

   • KrisT said

    sorki miało byc Magda….. wracajac do tematu mozemy wykluczyc awarię jednego z silników bo i tak jego uszkodzenie nie miałoby większego wpływu na kierunek lotu, no jedynie na zmniejszenie siły ciagu potrzebnej do wyciągnięcia maszyny….

   • hjk said

    Swidakowei mówili o „dziwnym odgłosie silników”, wiec wszystkie trzy mogły szwankować lub zostać odcięte od paliwa. Przypomina mi się , jak chyba któs mowil o explozji i chwili ciszy a potem odgłosie upadku…

   • Magda said

    dziwi mnie stan tych łopatek z silnika,bo na innym zdjęciu jest inny silnik z tego samolotu a tam łopatki odpadły wraz z kawałkiem osi ,na której były zamocowane.

  • hjk said

   bo to może nie łopatki tylko osłony wylotowe, musiałby jakiś spec ocenić. Ale jeśli zdjęcia robił fachowiec, to pewnie to są łopatki…Jeśli nie są połamane, to możliwe ze albo mechanizm odciął paliwo, albo po cichu „ulatniało się” w czasie lotu, co mówili świadkowie, ze nastała cisza i dopiero potem nastąpił odgłos upadku…

   • KrisT said

    tupolew został wyposażony w silniki turbowentylatorowe
    opis takiego silnika macie tu http://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_turbowentylatorowy
    to co widac na zdjęciu to dużej średnicy wentylator (pierwszy człon sprężarki).

    łopatki sa wykonane bodajże z tytanu bądz na bazie jego stopów extremalnie wytrzymałych na uszkodzenia mechaniczne. Nawet jakby ten silnika zgasnał to siła rozpędu samej turbiny i pęd powietrza przepływajacy nie pozwoliłby na zatrzymanie silnika w tak krotkim czasie.
    ===============
    od pb: czy bloto, galezie itp nie polamalyby szybko wirujacych lopatek?

   • hjk said

    pytanie jest zatem takie, czy jeśli silnik nadal był rozpędzony, to czy uderzenie o ziemię powinno je wyłamać, czy mimo to są tak odporne…
    No i czy taką turbinę da się zatrzymać w ogóle w czasie lotu (tzn. kiedy zabraknie paliwa, to przestaje się obracać), czy ped powietrza zawsze ją obraca?

 13. Andre said

  Bogusław Wołoszański,(…) mówi w rozmowie z Wirtualną Polską:

  (…)Jak długo możemy na to czekać?

  – Miesiącami a nawet latami, bo chodzi nie tylko o odsłuchanie nagrań z czarnych skrzynek(….)

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,119674,title,Ci-co-rozpylali-mgle-w-Rosji-uruchomili-wulkan,wid,12203480,wiadomosc.html?ticaid=1a0ed&_ticrsn=3

  AGENT –AUTORYTETEM

  Sam Wołoszański w rozmowie z „Rzeczpospolitą” potwierdza, że zgodził się na współpracę z wywiadem.

  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=3&t=7134&start=0

  http://www.frazpc.pl/b/177899

 14. Andre said

  Najbardziej zaawansowane programy mogą podpowiadać lekarzowi, jakie leki powinien przepisać.
  http://biznes.onet.pl/rewolucja-w-receptach,18573,3215247,1,prasa-detal

  A kto wspomagać będzie firmy informatyczne w konstrukcji oprogramowania w tym zakresie – firmy farmakologiczne?

  • hjk said

   hehehe, wchodzimy na stronę „twój lekarz.com”, wpisujemy objawy, na ekranie wyskakuje recepta, majlujemy to do apteki, płacimy i kurier przynosi leki…)))
   czasami faktycznie niegłupie byłoby, bez stania w kolejkach w przychodniach z wiecznym brakiem numerków…))
   lekarze do zwolnienia…a jak cześć populacji wymrze od tego pomysłu, to przecież o to własnie unym chodzi…

 15. katia said

  Nad Europą nie było żadnej chmury pyłu

  Zdjęcia satelitarne ujawniły prawdę.

  Przez sześć dni przestrzeń powietrzna nad Wielką Brytania była zamknięta pod fałszywym pretekstem, że lotom zagraża chmura wulkanicznego pyłu. Zdjęcia satelitarne dowodzą, że żadnego pyłu nie było – informuje „The Daily Mail”.
  NADCHODZI KOLEJNA CHMURA WULKANICZNEGO PYŁU>>

  Ponad 500 tysięcy brytyjskich turystów utknęło z daleka od domu, linie lotnicze poniosły wielomilionowe straty. Teraz okazuje się, że wszczęto fałszywy alarm i niepotrzebnie zamykano przestrzeń powietrzną.

  CHMURA PYŁU JUŻ USZKODZIŁA SAMOLOTY>>

  Prognozy przesuwania się chmury wulkanicznego pyłu na południe od islandzkiego wulkanu przygotowała brytyjska służba meteorologiczna – Met Office. Problem w tym, że powinna je ona potwierdzić, wykorzystując w tym celu swój samolot badawczy BAE 146 jet. Nie zrobiła jednak tego.

  Aż do wtorku, czyli dnia, w którym otwarto przestrzeń powietrzną nad Wielką Brytanią, samolot Met Office stał w hangarze – był malowany.

  Z ujawnionych zdjęć satelitarnych wynika, że większość nieba nad Wielką Brytanią była wolna od wulkanicznego pyłu, lub jego ilość była tak niewielka, że nie miała znaczenia dla bezpieczeństwa lotów.

  Zdjęcia te – ja informuje gazeta – staną się podstawą do dochodzenia przez linie lotnicze wielomilionowych odszkodowań od swoich rządów.

  to teraz bardzo ciekawe?
  ==============
  od pb: a dla 10 IV – czy to ma zwiazek z pogrzebem Prezydenta

  • Andre said

   Musiał istnieć cel zamknięcia przestrzeni powietrznej— dyslokacja wojsk?
   ================
   od pb: dyslokacja w jakim znaczeniu? odbyly sie wtedy manewry nato; trzeba znalezc na ile naprzod byly zapowiedziane

  • hjk said

   były te manewry sygmalizowane na blogu, udział brała też wlk. bryt., moze coś chcieli wypróbować, duża ilość samolotów cywilnych by przeszkadzała, moze AWACSa z jakimś nowym systemem/…??

  • Zapsa said

   A niby zdjęcia na żywo uwidaczniały chmurę, nie pamiętam ale jest jakaś stronka.

   Mój brat który mieszka w Irlandii i nic nie wie o chemtrails ostatnio stwierdził,że od momentu wybuchu wulkanu i zamknięcia strefy powietrznej mieli w Irlandii cudownie czyste niebo, „nigdy takiego nie było, nigdy” stwierdził.

  • hjk said

   w Lublinie dzisiaj szaleli i zawzięcie „rysowali” na niebie

 16. aleksandra said

  Odajcie Polske Polakom….kazdy rzad zapomina, ze wszystkie zasoby naturalne kraju naleza do Narodu Polskiego i powinny byc wykorzystane z korzyscia dla tegoz NARODU. Wszyscy jestesmy wspolwlascicielami naszego kraju….a moze NIE!!!!!!

  • Andre said

   WŁASNOŚĆ ( DO RZECZY) POLEGA PRZECIEŻ NA NIESKRĘPOWANYM ROZPORZĄDZANIEM TĄ RZECZĄ ale możne być obwarowana prawami z przeszłości( których nie należy zmieniać)
   Nad gazem z z łupek nie ciąża CIĄŻA PRAWA ZASZŁOŚCI- są więc PRAWNIE – dziewicze.
   Postępowanie Głównego Geologa Kraju- którym jest Podsekretarz Stanu Henryk Jacek Jezierski- wskazuje na działanie sprzeczne z POLSKĄ RACJĄ STANU.
   🙂 🙂 Oczywistą jest rzeczą że jego posunięcia -nie są akceptowane prze rząd Tuska – a sam Premier nic o tym nie wie, a dowiadując się będzie wielce zaskoczony 🙂 🙂
   Tak właśnie działają WŁODARZE RP- którzy wcale nie reprezentują interesów tubylczego narodu.

  • hjk said

   Jest na szczęście coś takiego jak prawo naturalne, nadrzedne ponad wszelkim prawem stanowionym, a mówi ono własnie o własności ziemi nalezącej do wszystkich obywateli danego kraju, a co za tym idzie, wszelkich bogactw w niej się znajdujacych. W szerszym sensie cała ziemia należy do wszystkich ludzi i wszelkie bogactwa nalezą się „z natury” kazdemu człowiekowi przychodzącemu na swiat. Jedyny problem jest z ich dostęnością – niektóre są na wyciagnięcie ręki, jak powietrze, woda, światło i ciepło słońca, ziemia, inne (w tym czasami woda) jak kopaliny wymagają wydobycia, transportu, przetworzenia, więc jedynym „kosztem” powinien byc koszt wydobycia i transportu, ew. przetworzenia. Domaganie się jakiegoś „zysku”, spekulacja nimi czy tym bardziej jakiekolwiek ich zawłaszczanie jest bezprawne i wręcz bezbożne.

   • hjk said

    Naczelnym zadaniem pozostaje sprawiedliwy podział tych dóbr między wszystkich mieszkańców danego kraju a szerzej całej ziemi, a z ich strony jakiś udział w kosztach wydobycia czy uzyskania ew. przetworzenia…

   • Andre said

    nawet uwzględniając retorykę prawną WŁODARZY—
    stwierdzić należy ,ze zasoby gazu z łupków nie są obciązone prawnie w żaden sposób .

    SYTUACJA PRAWNA TYCH ZŁÓŻ JEST DZIEWICZA- DECYDOWAĆ MA NARÓD( CZY KONIECZNIE PRZEZ „WYBRANYCH ‚ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU?,
    MOŻE REFERENDUM W TEJ SPRAWIE?)

    OCZYWISTYM OBCIĄŻENIEM JEST TECHNOLOGIA WYDOBYCIA + KAPITAŁ POTRZEBNY DO TEGOŻ.

    Z UPOREM MANIAKI PROPONUJE KIERUNEK CHIŃSKI JAKO KIERUNEK NAPŁYWU KAPITAŁU- WE WSÓLPRACY Z POLSKA(EW ZAKUPIONą) MYŚLĄ TECHNICZNĄ

    PYTANIE BRZMI— CZY ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY MAJĄ TRAFIĆ DO BUDŻETU RP CZY NALEŻY NIMI ZBENIFICJOWAĆ OBYWATELI RP.( MOŻNE JAKAŚ FORMA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?- JEST TO POLE DLA EKONOMISTÓW)
    PRZECIEŻ PO 20 LATACH TRANSFORMACJI STATYSTYCZNY POLAK NIE POSIADA ŻADNEJ CZĘŚCI MAJĄTKU W SWOIM PORTFELU(oprócz banknotów złotówkowych)

   • hjk said

    zadne papiery wart., no chyba, ze uwałaszczyc tym naród – to tak…
    A tak to gotówa na konto dla każdego…
    =============
    od pb: albo na fundusze programow spolecznych jak w norwegii i albercie (canada)

   • smuga said

    hjk i inni,
    Gaz, złorza naturalne to drugi krok, po pierwsze trza pojąć system monetarny,
    Jak państwo oddało przywilej tworzenia własnej waluty, własnego pieniądza,
    prywanym bankom, to nie ma możliwości na wyjście z długu. Monetaryzm to
    najpotworniejsze kłamstwo na tym całym świecie. Ten film wyjaśnia w
    dość prosty sposób jak to funkcjonuje. (wszystkie odcinki trza obejrzeć)

   • hjk said

    no tak, masz rację, ale system bankowy i pieniadz to prosta sprawa w wykonaniu, trzeba kilku ustaw, trudniej z tymi złożami, które trzeba odkrywać, eksploatować, itd. Ale wszystko trzeba robic równolegle: pieniądz bogactwa, podatki, cła itd, bo pozostawienie jakiegoś elementu układanki chorym spowoduje rozpad systemu…

  • hjk said

   Naczelnym zadaniem pozostaje sprawiedliwy podział tych dóbr między wszystkich mieszkańców danego kraju, a szerzej całej ziemi, a z ich strony jakiś stosowny udział w kosztach wydobycia czy uzyskania ew. przetworzenia…

 17. navajo888 said

  Jeżeli będziecie głosować na Kaczyńskiego to wygra !!!!!,a jakieś tam sondaże to należy sobie wsadziś w tylek i tyle

 18. hjk said

  Lwica powiedział/a 26 Kwiecień 2010 @ 12:32 am
  „Samolot mógł być naptawdę pusty , poza kilkoma pilotami ,którzy wyskoczyli wcześniej – i zabici wraz z świadkami. Właściwy mógł lecieć na lotnisko inne ;gdzie byli aresztowani i nie ujrzą swiatła dziennego…”

  To faktycznie bez sensu z tym aresztowaniem i innym lotniskiem (no chyba, ze chcieli wydusić z niektórych z nich jakies informacje dodatkowe), już bardziej prawdopodobne byłoby, że samolot rozbili gdzieś w głuszy np. z 20-30 km wcześniej (z towarzyszeniem jakiegoś komanda w helikopterze dla pewności), zeby w razie czego nie było świadków, a tam faktycznie podesłali jakiś zdalnie sterowany wrak (dziwny odgłos silników wg świadków)wypakowany ciałami z kostnicy…

 19. Andre said

  Okazuje się, że nasze państwo wcale nie tak mocno drenuje kieszenie Kowalskich! Przynajmniej na papierze. Okazuje się, że uproszczenie stawek podatkowych (18 proc. i 32 proc.) szczególnie pozytywnie odczuły osoby o najwyższych dochodach. Żywiciel czteroosobowej rodziny, zarabiający pięć średnich krajowych, oddaje państwu 24 proc. swoich dochodów

  http://finanse.wp.pl/gid,12202849,galeria.html?T%5Bpage%5D=15

  WIELKIE PRANIE MÓZGU!!!!!!!!
  1.SKŁADKA ZUS

  Od 1 stycznia 2010 r. 1317,00 zł
  PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W IV kwartale 2009 r. 3 243,60 zł
  TO JEST OK 40%
  http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=24

  2.PODATEK DOCHODOWY OK 20%

  3. WSZECHOBECNY VAT 22%

  🙂 🙂 I TE TRZY SKŁADNIKI TO WG INFO Z WP.PL nie tak mocno „drenują kieszenie Kowalskich”
  koń by się uśmiał 🙂 🙂
  ===============
  od pb: banksterzy sciagaja haracz z Narodu, musza jakos ululac niewolnikow zeby sie nie zbuntowali; w canadzie placimy poprzez wszelie podatki, oplaty itp ponad polowe dochodu, wiekszosc idzie na splacanie „dlugu panstwowego” = instrumentu zniewolenia w planie nwo rotszyldow

  • Zapsa said

   Ja właśnie wróciłam z ZUSu, i oto co mam do napisania:

   po raz kolejny przekonałam się, że instytucja ta nie jest stworzona na potrzeby porządku i pomocy społeczeństwu, a na zwykłym prostackim haraczu, ściąganym w absurdalnych kwotach od robotów pracujących na system. Biurwy to w większości tępe baby po 40stce, które zamiast porządkować, wszystko miksują, niemniej jednak ich ego jest na poziomie gwiazd Hameryki. Baby te przeważnie podostawały swe ciepłe stołki po ciociach, szwagierkach, teściowych i innych. Kobiety te mają jedną charakterystyczną cechę – zamiłowanie do robienia z ludzi kretynów – np. udają że nie rozumieją pytań, albo udzielają odpowiedzi która nie ma nic wpsólnego z zadanym pytaniem. Kolejną rzeczą umiłowana przez biurwy jest tzw. spychologia: pani z budynku nr 1 mówi,że nie wie i odsyła do budynku nr 3, po czym pani z trzeciego budynku mówi że niestety nie może pomóc, ale na pewno pani z budynku nr 1 jest od takich spraw. Po kilkukrotnych wycieczkach od pani A do pani B, rzeczone niewiasty postanawiają o konfrontacji ze sobą, i po półgodzinnej debacie nagle dochodzą do wniosku,że obie nic nie wiedzą, że trzeba złożyć pismo, że pismo trzeba złożyć, że trzeba czekać. Kolejnym fenomenem jest różnica zdań – każda niewiasta z ZUSu ma indywidualne pomysły na interpretacje przepisów, ja to nazwywam ich radosną twórczością. Kobiety te prawdopodobnie w dzieciństwie miały zacięcie artystyczne, ale niestety życie rzuciło jej w wir papierkowej roboty – nie przeszkadza to jednak im spełniać się w rozwijaniu swej kreatywności.Kreatywność zwykle bywa zgubna dla interesanta,czyli zwykłego Kowalskiego, który ma czelność przeszkadzać im w pracy zadając kretyńskie pytania i nie rozumiejąc odpowiedzi.Ostatnią z wspaniałych cech biurw jest tzw. zaprzeczenie – tzn, jeśli któraś udzieli ci jakiejś informacji, bądź pewien że jeśli po m-cu wrócisz do niej (a jakże, powroty do ZUSu są jak powroty do porzuconego kochanka: masz go dość, ale siła wyższa zmusza cie do powtórnego wałkowania problemu) pańcia ta powie ci „nikt takiej informacji panu nie udzielił”. Nie ma bata, albo nagrywasz rozmowy, albo każdą informację prosisz na piśmie, a tego biurwy nie chcą robić. Możesz też wejść do biurwy ze świadkiem, ale wtedy ona krzyknie „pojedyńczo! – i numerek proszę!”.

   Utrzymujemy chorą, toczoną przez robactwo instytucję, która niewiele ma wspólnego z organizacją na jakimkolwiek poziomie. Przeciętnie wrażliwy człowiek po stłamszeniu przez ZUS staje sie zwolennikiem teorii Raskolnikowa, gdzieś tam przed snem snuje marzenie o posiadaniu broni maszynowej i stada biurw stłamszonych w jednym ciasnym pomieszczeniu.

   Ja wyznaję zasadę, że jeśli ktoś lub coś wzbudza we mnie tak skrajne emocje, i tak skrajnie jest w stanie wyzwolić we mnie tyle nienawiści,że staję się innym człowiekiem – to jest wysłannik bądź siedlisko Szatana. ZUS jest takim siedliskiem, bo robi z ludzi zwierzęta – zarówno z urzędniczek,które wyzbywają się na czas pracy w nim mózgu – jak i petentów, którzy zmieniaja się w chodzące kłęby nerwów i nienawiści.

   P.S Proszę o nie branie mojego tekstu osobiście, nikogo nie zamierzałam nim obrazić.

   • Andre said

    schemat moich bliskich spotkań trzeciego stopnia z biurokracja :
    DYSKUSJA;
    1.ja : poproszę o to stwierdzenie na piśmie-
    2.ONA ; NIC NIE BĘDĘ PISAĆ!!.
    3.JA : pisze jej słowa na kartce przez kalke z prośba o Złożenie podpisu i daty( opisuję tam zdarzenie w kilku słowach)
    4 ona ; NICZEGO NIE BĘDĘ PODPISYWAĆ!!!!!

    5.DOPISUJĘ POD TYM ŻE ODMÓWIONO MI PODPISU W TY ZAGADNIENIU Z EW NAZWISKIEM PRACOWNIKA (nr) DATA I GODZINA .
    6. SKŁADAM ORYGINAŁ NA DZIENNIK Z POTWIERDZENIEM

    W CIĄGU 2 TYGODNI MAM ŻĄDANE STANOWISKO URZĘDU A BABA MA KŁOPOTY.
    NASTĘPNE WEJŚCIA DO URZĘDU( NAWET DO INNEJ BABY W MOJEJ SPRAWIE) SĄ—ZE TAK SIĘ WYRAŻĘ – NA INNYM POZIOMIE.

   • felicyta said

    @Andre powiedział/a
    26 Kwiecień 2010 @ 2:09 pm,

    -dobrze, ze napisales jak to sie robi.Dzieki.

  • Magda said

   proste wyliczenie:
   firma zarobiła 122 zł. z tego musi zapłacić:
   22 zł.podatku vat – zostaje 100zł netto,z tego musi zapłacić 19% podatku dochodowego zostaje 81 zł
   czyli ze 122 zł. zostaje 81 zł.
   Na podatkach koszty się nie kończą.

 20. Zapsa said

  Od kilku dni mam problemy z oczami, pieką cholernie po dłuższym pobycie na zewnątrz. Dziś od rana ganiam po urzędach i oczy mam czerwone jak królik. Dziś niebo z rana błękitne, już od 8ej zasmugowane jak nigdy, w kratkę, w krzyże, w pętle – w tej chwili smugi przeszły w jednolitą mleczną warstwę zasłaniającą niebo.
  Może to alergia, a może nie.
  ================
  od pb: alergia na wiosenny pylek?

  • bluescreen said

   Fenomen szrafowania nieba nadal występuje nad Krakowem. Przez ostatnie dni robili to po zachodniej stronie miasta w godzinach popołudniowych
   (tam gdzie jest lotnisko i obserwatorium astronomiczne).
   Dzisiaj lecą ostro po całym mieście. Zastanawia mnie, czy ktoś z Was probował analizować w swoich okolicach miejsca gdzie sie to odbywa. Bo jeżeli przeważnie jest strona zachodnia,
   to moje wnioski są proste: zakrywanie nieba przy zachodzie słońca oraz z uwagi na to, że przeważnie wieje z zachodu to wszystko wlatuje do miasta i dokładnie go penetruje.
   Jeżeli mieszkacie gdzieś niedaleko obserwatorium astronomicznego, to ciekaw jestem czy im rownież utrudniają pracę. Zastanawia mnie, co oni tam robią, jak niebo jest cały czas mleczne?
   Co oglądają? Gwiazdy Playboya?
   Z uwagi na skład: rożne grzyby i pleśnie – tak to może być jak najbardziej alergia.

  • Marslim said

   Na środkowym pomorzu to samo, dzwonił też do mnie kolega z Malborka i mówił, że tam też.

   • BAŚKA said

    Jak będziecie chodzić na spotkaniach z kandydatami na prezydenta ,a zwłaszcza KOMOROWSKI,OLECHOWSKI i PAWLAK to zapytajcie się ich dlaczego opryskują,trują kto zezwala na dodawanie trujących substancji do żywności i itd.przygotujcie pytania co zamierzają z tym zrobić.Pan Pawlak ma znowu program o emeryturach i znowu ściema.Pamiętajcie przygotujcie sobie pytania i chodżcie na spotkania.Bo trzeba zadawać im pytania co oni z tym zrobią.
    =================
    od pb: chodzcie, pytajcie i nagrywajcie; olechowskiego zapytajcie czemu bierze udzial w tajnych spotkaniach bilderbergow na ktorych zapadaja niedemokratyczne decyzje ws krajowych i swiatowych, wprowadzane pozniej tez niedemokratycznie; jest to konflikt interesu, zabroniony i karany w innych panstwach – a w polsce?

   • szach said

    Architekci Nocnej Zmiany ciągle u steru. Odpowiadają tylko na pytania wcześniej przygotowane ,gladko i bez treści .

   • monitorpolski said

    Baśka, myślisz że oni mają coś do gadania. Te chemtrailsy się kryją pod hasłem NATO. Na co?

  • monitorpolski said

   Byłem dzisiaj u lekarza pracy – byli ludzie z dziećmi z tym samym problemem! Ja na lewe oko widziałem podwójnie choć poza 1 l spirytusu nic nie piłem!

 21. Andre said

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który jest skierowany dla seniorów. Nowe rozwiązanie, stosowane w innych krajach, pozwoli starszym osobom na uzyskanie w bezpieczny sposób dodatkowych środków finansowych

  http://biznes.onet.pl/mf-odwrocony-kredyt-hipoteczny-wkrotce-dla-polskic,18543,3215418,1,news-detal

  DALSZE WYZBYWANIE POLAKÓW Z WŁASNOŚCI 😦
  ===============
  od pb: banksterski dlug dla rodziny zamiast renty starczej skradzionej przez banksterow?

 22. Andre said

  Jarosław Kaczyński kandydatem na prezydenta

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1023301,title,Jaroslaw-Kaczynski-kandydatem-na-prezydenta,wid,12209018,wiadomosc.html

  jaki ruch wykonają „ZAKAPIORY”
  ==================
  od pb: prosze zdefiniowac ‚zakapior’ do slowniczka blogowego

 23. Magda said

  mógłbyś zerknąć na wpis 12 i się do niego odnieść?

  • in said

   @Magda odnosze sie do wpisow co czuje ze mam jakas wiedze, i czuje ze jest to wlasciwy trop. Sprawa przechylu samolotu wymaga dodatkowych informacji i wypowiedzi kogos kto wie jak sie zachowuje samolot po uderzeniu. To jest zupelnie cos innego niz ocena polozenia samolotu. W moich analizach na temat polozenia latarnii korzystalem z mojej wiedzy z mojego pobytu w wojsku oraz przede wszystkim z opinii specjalistow wylowionych z roznorakich forach. Ja tylko staram sie laczyc rozne informacje z roznych forum w calosc.

   z tych informacji ktore mamy to byly dwa uderzenia skrzydlem :

   – zlamalo mala czesc skrzydla i zmienilo trajektorie lotu samolot zaczal skrecac w lewo.Byc moze lekko sie przechylac albo pilot staral sie kontrowac utrate czesci skrzydla.

   – drugie uderzenie w duza brzoze, samolot stracil duza czesc skrzydla i wedlug specjalistow od tego momentu samolot zaczal sie przechylac na plecy. I takie polozenie mogl widziec wisniewski. Czyli to co widzial wisniewski nie jest manewrem pilota ale konsekwencja utraty duzej czesci lewego skrzydla. Taka jest oficjalna wersja ale znalazlem na forach kilka luk w tej wersjii (oceniane byly zdjecia skoszonych drzew pod roznym nieraz ciezko zrozumialmym katem). Wymaga to dalszego sprawdzenia.

  • Magda said

   @ In
   dziękuję

  • hjk said

   W naszym dzienniku pisali, ze mała część skrzydła szybko zniknęła…Moze to jednak ta przy duzej brzozie? Skąd to wiadomo, ze były dwa uderzenia?
   ==============
   od pb: chlopcy widzieli dwa zahaczenia z utrata chyba (czesci?) kazdego ze skrzydel = pisze chyba bo tlumaczenie na angielski jest dwuznaczne = czy ktos moze znalezc rosyjski orginal wywiadu z 3 chlopcami-swiadkami? wg nich drugie skrzydlo (?) poszlo po zahaczeniu o linie elektryczna

  • inn said

   Mysle ze co do przechylu samolotu najlepiej jak by wypowiedzial sie fizyk ktory ma zarazem dobra wiedze na temat roznych programow komputerowych ktore pozwola opracowac dobra symulacje.

   Ja osobiscie wolalbym zaczac od poczatku katastrofy a ta wedlug mnie zaczela sie 2 km od pasa.
   ================
   od pb: albo wczesniej = co z raportami o zrzucie paliwa i opoznieniu ladowania o ok 15 minut w stos do planowanego?

  • hjk said

   Czy rzeczywiście były 2 uderzenia skrzydłem czy tylko jedno w tę masywną brzozę i wtedy odpadł tylko ten mały stosunkowo kawałek?

  • in said

   Wedlug analiz byly dwa uderzenia.

   Pierwszy maly kawalek widoczny na zdjeciu satelitarnym. O to uderzenie toczyl sie spor czy samolot uderzyl w drzewo czy w antene NDB. Uderzenie to bylo w odelglosci ok 1000 m od lotniska.

   ponizej zdjecie z analizy amelina ktore pozwoli Ci okreslic punkt utraty kawalka skrzydla w odleglosci do lotniska. Wedlug analiz od tego momentu samolot zboczyl z kursu ale pilot wciaz mial kontrole nad samolotem.

   http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5461604973037112658

   tutaj zdjecie ze uderzenie bylo wczesniej niz lezacy fragment.

   http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5460505351912437762

   a tutaj z tej analizy umiejscowienie brzozy ktore podobno urwala znaczna czesc skrzydla powodujac utrate kontroli

   http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5459881356386012002

   ponizej zdjecia tej brzozy:

   http://picasaweb.google.ru/Amlmtr/MWzNeJ#5459759327396766786

   relacja pilota wojskowego
   1:16-1:30

   http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/10,88723,7787242,Najnowsza_symulacja_katastrofy.html

   mozesz tez obejrzec film z CNN i zobaczyc jak zabezpieczali czesci samolotu

  • in said

   @HJK
   w przypadku upadku samolotu opieram sie tylko na zdjeciach i analizach osob ktore tam byly. Ciezko jest oceniac. zmiany trajektorii lotu (skretow i przechylow) spowodowane przeszkodami lub innymi czynnikami sa trudne do analizy jak dla mnie. Tak jak napisalem wczesniej mysle ze dobry fizyk opracowal by analize i schemat upadku samolotu biorac pod uwage predkosci, masy, wysokosci, dane samolotu etc.
   ====================
   od pb: zakladajac ze nie bylo blokady np systemu sterowania, mozna ze zniszczen przeszkod i z pierwszych szczatkow (skrzydel) odtworzyc trajektorie, co z grubsza zrobili juz na blogach w wykresami linii lotu i przechylu maszyny

  • hjk said

   „tutaj zdjecie ze uderzenie bylo wczesniej niz lezacy fragment.”

   tylko ze facet troche przegiął, bo trudno uwierzyc, ze ścięty kawał skrzydla tak na oko z 5 m (na wklejonym filmiku 1:03) przelecial az 120m z wysokości 2,5 m, kiedy juz bylo pod góre…

  • in said

   Teoretycznie jest mozliwe ze kawalek skrzydla (wydaje mie sie ze byl mniejszy niz 5m) sie nadlamal by ostatecznie odpasc w tamtym miejscu.Przy tej predkosci odleglosc 100-120 m to okolo 1,5s -1,8 sekundy lotu wiec tylko tyle ten kawalek musial sie trzymac,

   Druga sprawa i dane ktore trzeba bylo by uwzglednic to szybkosc i trajektoria (przesuniecie) opadania przedmiotu wprowadzonego w ruch (ten kawalek byl czescia samolotu ktory byl w ruchu). Czyli ten kawalek mogl sie tylko trzymac 0,5 sekundy a pozniej lecial sila odrzutu. Jesli kiedys miales stluczke to wiesz ze czesc samochodu jest przesunieta do przodu od miejsca stluczki.

   Lecz te wszelkie analizy wymagaja szczegolowych danych i znajomosci zasad fizyki.
   W tym przypadku moge tylko przypuszczac ze jest to mozliwe natomiast wnioski nalezalo by sprawdzic i potwierdzic okreslonymi wyliczeniami.

   Trzeba bylo by znalesc zdjecie tego kawalka i ocenic czy on zostal uciety w calosci (plasczyzny w miare proste i regularna) czy przeciety a pozniej sie odlamal (plaszczyzna zakrzywiona i nieregularna w polaczeniu z plaszczyzna prosta i regularna). Mysle takie cos na podstawie zdjecia to nawet ja bym mogl ewentulanie ocenic na podstawie moich doswiadczen z motoryzacji (nie mialem wypadkow ale mialem malucha ktory lubil sie rozpadac na starych drogach)
   ===============
   od pb: madrze mowisz, porownajcie:
   – 11 IX (wrog wewn w strukturach rzadu USA + sily zewnetrzne),
   – bali („indonezyjska al kaida”, tj. nie reprezentujacy muzulmanow ani indonezyjczykow)
   – londyn, madryt, bombaj, terrorysta w majtkach = podobnie…

 24. Andre said

  http://wiadomosci.onet.pl/2160836,11,bedzie_pieciu_bitych_kandydatow,item.html
  🙂 🙂 AUTORYTET MEDIALNY : Olechowski (…)był kontaktem operacyjnym Departamentu I MSW (wywiad PRL) o pseud. „Must”, a jego oficerem prowadzącym Czempiński, jedna z głównych figur wywiadu PRL. 🙂 🙂

  • hjk said

   brzmi nieciekawie – będą bici przez miziowych “ZAKAPIORÓW”??

   • Andre said

    Słowa OLECHOWSKIEGO :
    „W służbie starałem się kierować rozumem”
    a co się stanie jak rozumu zabraknie?

    Hjk potrafisz się chyba domyśleć….
    Ps– wiadomo w jakiej służbie… 🙂

  • monitorpolski said

   Bilderberg Group

 25. hjk said

  Witam,

  W imieniu autorów dokumentu „Solidarni 2010”, Ewy Stankiewicz oraz Jana Pospieszalskiego oraz Redakcji publicystyki TVP 1 proszę o nagłośnienie informacji o emisji dokumentu „Solidarni 2010”. Wszystkie szczegóły są poniżej.

  Solidarni 2010
  Film Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego
  Realizacja: Ewa Stankiewicz i Jan Pospieszalski
  Producent: Film Open Group Sp. z o.o.

  Emisja: TVP 1, poniedziałek 26 kwietnia, godz. 20.25
  Czas: 90 min

  Redaktor prowadzący: Artur Bazak, Redakcja Publicystyki TVP 1

  „Solidarni 2010” to zapis nocnych rozmów Polaków na Krakowskim Przedmieściu Warszawie oraz w Krakowie podczas uroczystości pogrzebowych Pary Prezydenckiej. Dokumentalistka Ewa Stankiewicz oraz publicysta Jan Pospieszalski w ciągu 9 dni żałoby narodowej prowadzą rozmowy z wieloma Polakami. Jest to świadectwo żywej, autentycznej, przejmującej dyskusji narodu, który zebrał się w Warszawie i w Krakowie, aby rozmawiać o przyszłości Ojczyzny, o znaczeniu ofiary Katynia i Smoleńska, o Polsce tu i teraz.

  Film „Solidarni 2010” jest bezprecedensową w historii Telewizji Polskiej dokumentalną formą rejestracji stanu ducha Polaków w trakcie wielkiej żałoby po ofiarach tragedii w Smoleńsku 10 kwietnia. To obraz Polski, która objawia inną twarz Polski – zadumaną, refleksyjną, ale także patriotyczną i autentyczną w swojej rozpaczy, żalu, smutku i nadziei. Twarz wielkiego narodu.

  Telewizja Publiczna miała w tych dniach niepowtarzalną szansę oddać Polakom głos. Badania oglądalności stacji telewizyjnych z ostatnich dni nie pozostawiają żadnych wątpliwości: TVP 1 jako jedyna antena w Polsce pozwalała Polakom uczestniczyć w tragedii narodowej, godnie ją przeżyć oraz wyjaśnić znaczenie i symbolikę tego, co się wydarzyło w Katyniu, Smoleńsku i w Warszawie. Polacy odnajdują się w przekazie zaproponowanym przez TVP 1. Film Ewy Stankiewicz oraz Jana Pospieszalskiego wpisuje się w oczekiwania naszych widzów.
  ———————–
  niech ktos nagra, ja też spróbuję…

  • Andre said

   DZIĘKI Hjk………. ZA OBIETNICE NAGRANIA — NIE BĘDĘ MÓGŁ OGLĄDAĆ NA ŻYWO ANI NARAGRAĆ……. 😦

  • BAŚKA said

   Jednak Polacy pokazali jak są zjednoczeni i zobaczyli, jak byli manipulowani wszyscy otworzyli oczy. BRAWO POLACY POTRAFIMY SIĘ JEDNOCZYĆ OBY TAK DALEJ .TERAZ IDĄ WYBORY POKAŻEMY IM TĄ JEDNOŚĆ.

  • hjk said

   jutro postaram sie wrzucic, z 5h to potrwa…

 26. Reakcjonista said

  JA BEDZE GŁOSOWAŁ NA DARIUSZA KUSIORA TO JEDYNY PRO POLSKI KANDYDAT RESZTA TO ANTYPOLSKIE KOSZERNE SZUMOWINY.

 27. Jaga said

  Spotkanie w Poznaniu w sprawie NWO
  http://wolnemedia.net/?p=21371

 28. Reakcjonista said

  Niech w końcu Polak bedzie naszym prezydentem a pan Dariusz Kosiur to narodowiec i Polak z krwi i kości jego hasło wyborcze to: jestem polakiem więc mam obowiąski polskie.Musimy sie zorganizować i wszystko zrobić co wnaszej mocy by doprowadzić do zwycięstwa Dariusza Kosiura bo inaczej nie bedziemy warci jako Polacy kopniecia w tyłek.Polska dla Polaków a nie dla rothshilda i jego bandytów z NWO tak wiec informujmy wszyskich wokuł siebie ,wysyłajmy e maile i zbierajmy podpisy. Niech to bedzie wielka akcja poparcia dla pana Dariusza. Musimy połączyć siły by pomuc panu Kosiurowi bo jest to w naszym interesie. niech witryna grypa666 i forumowicze tej witryny zorganizują sie w celu poparcia dla Pana Dariusza Kosiura robiąc akcje informacyjne i filmy itp. Połączmy siły z inymi narodowymi witrynami i organizacjami .Niech to bedzie wielka akcja w Polsce jakiej jeszcze nie było pokażmy że nas na to stać , że niejesteśmy jako naród nieudacznikami.

  • szach said

   Narodowiec@.
   Polaku,a umiesz Ty pisać po Polsku ? Czy ten kandydat to polak czy Polak,bo to dla mnie ogromna różnica.

  • Kier said

   Ale 100 tys. podpisów to dopiero pierwsza bariera. Właśnie przejrzałem
   sprawozdania finansowe złożone przez komitety wyborcze Państwowej
   Komisji Wyborczej po wyborach prezydenckich w 2005 roku. Wynika z nich, że
   komitet wyborczy Donalda Tuska zgłosił 14 261 885, 67 zł przychodów i
   14 260 482,59 zł wydatków. Komitet wyborczy Lecha Kaczyńskiego zgłosił
   natomiast 13 500 010 zł przychodów, wydatkował natomiast 13 493 239
   złotych. Zważywszy na fakt, że w 2005 r. komitety wyborcze miały
   znacznie więcej czasu na zebranie takich kwot, a teraz natomiast muszą
   startować z marszu, to bariera ta dla wielu z nich może okazać się
   jeszcze trudniejsza do pokonania niż zebranie podpisów. Ale to właśnie
   sprawia, że z wyborów na wybory demokracja staje się coraz bardziej
   przewidywalna, co zauważyli już starożytni Rzymianie, swoim zwyczajem
   ubierając to spostrzeżenie w pełną mądrości sentencję mówiącą,
   że „nie ma takiej bramy, której nie przeszedłby osioł obładowany
   złotem”. Inna rzecz, że oprócz niej sformułowali również inną: „Deus
   mirabilis, fortuna variabilis”, co się wykłada, że Bóg Wszechmocny,
   szczęście zmienne.
   Ścieżka obok drogi
   Demokracja w obliczu próby
   Stanisław Michalkiewicz

 29. Magda said

  W którym momencie schodzenia do lądowania wysuwa się podwozie?
  W jakiej odległości od pasa się to dzieje?

 30. Magda said

  Kto ponosi odpowiedzialność za katastrofę pod Smoleńskiem
  prof. KUL dr hab. Romuald Szeremietiew (2010-04-26)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=21244
  Działąnia rządu po katastrofie pod Smoleńskiem
  pos. Arkadiusz Mularczyk (2010-04-26)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=21243

 31. Magda said

  Co było przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem?dr inż. Ryszard Drozdowicz – pilot, specjalista ds. aerodynamiki (2010-04-26)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=21246

 32. Buka said

  http://poland.indymedia.org/pl/2010/04/50950.shtml Zdjęcia z demonstracji antyatomowej w Warszawie.
  http://wolnemedia.net/?p=21378 Grecja- protestują przeciwnicy zadłużania i dyktatury MFW

  • monitorpolski said

   Lyndon LaRouche znany z krytyki bankierów jest zwolennikiem elektrowni atomowych. Jego zdaniem tylko skondensowana energia może rozwiązać problem energetyczny świata na dzień dzisiejszy. Widocznie nie widział prezentacji prof. Kozłowskiego i jego elektrowni geotermalnych.
   Druga rzecz – czas bomb atomowych i wodorowych minął, teraz będą bronie taktyczne – o mniejszej mocy wybuchu, ale o wiele groźniejsze w skutkach. Tu jest problem, a nie w tych wielkich wybuchach (chyba że zrobią to terroryści)

 33. Kier said

  Rachel płacząca
  >
  > Ks. prof. Czesław S. Bartnik
  >
  > W Rama usłyszano krzyk,
  > płacz i wielki lament.
  > Rachel opłakuje swoje dzieci
  > i nie daje się pocieszyć,
  > bo już ich nie ma.
  > (Jr 31, 15; Mt 2, 18)
  >
  > Kiedy w roku 586 przed Chr. Żydzi byli wiedzeni w niewolę przez króla
  > babilońskiego Nabuchodonozora
  > i rozbili obóz przejściowy w Rama, gdzie znajdował się grób matki
  > narodu wybranego Racheli,
  > mieli usłyszeć jej płacz nad niedolą dzieci (Jr 31, 15). Dziś
  Rachela
  > to Matka Polska,
  > która opłakuje ciągle swoje dzieci, …
  > Sensy u Pana historii … 1; 2; 3; 4; 5;

  > W rezultacie tragedia ta zaowocowała na wyższym poziomie, a śmierć
  każdej ofiary odsłoniła wielkość jej życia i osobowości. Ośmielam
  się powiedzieć, że teraz osoby, które zginęły pod Katyniem, uczyniły
  więcej niż za życia, lub raczej ich życie zaowocowało na wyższym
  poziomie. Uczyniły choćby to, że – jak mówią polscy studenci za
  granicą – już nie wstydzimy się, iż jesteśmy Polakami. Okazało się,
  że jest ogromna siła w Narodzie (abp Józef Michalik), choć
  płytkomyślni defetyści rozwinęli różnoraką nagonkę, według której
  „polskość to nienormalność”, a przynajmniej już przeszłość, która
  żyje tylko w „moherowych beretach”. Naród po poniżeniach i
  ubezwłasnowolnieniu po Okrągłym Stole odzyskuje swoją tożsamość (ks.
  prof. A. Maryniarczyk). Ojczyzna prawdziwie zmartwychwstaje (kard. S.
  Nagy).
  Wyraża się nadzieję, że ofiara smoleńska doprowadzi do pełnego
  zjednoczenia politycznego Polaków. Ale obawiamy się, że ci, którzy w
  prezydencie Kaczyńskim krytykowali autentyczność Polski, nie są
  szczerzy. Wołając: „Pojednajmy się”, nie chcą uznać swoich błędów
  ani nas przeprosić, lecz faktycznie pojednanie rozumieją jako przejście
  nas wszystkich na ich stronę. Już podobno obsadzają wszystkie stanowiska
  swoimi ludźmi. Chcą swoje łupy zatrzymać. Pojednanie ogólne może
  nastąpić tylko na bazie prawdy, miłości, dobra wspólnego, polskiej
  godności, suwerenności i tradycyjnej moralności. Liberalizm skrajny,
  ateizm publiczny, pogarda tradycji, historii, Dekalogu i Kościoła nie
  mogą stanowić podstawy dla pojednania programowego. I nie sądzę, żeby
  te wszystkie zażarte spory o kształt społeczeństwa polskiego ustały,
  bo nowomodny liberalizm, na który cierpi znaczna część polityków,
  odznacza się wielkim zacietrzewieniem przypominającym odłam religijny.
  W każdym razie tacy politycy powinni dziś odejść z najwyższych
  stanowisk. Nikt z nich nie może być wybrany na prezydenta Polski, a
  przede wszystkim nikt, kto miał stawać do wyborów tylko z powodu
  nienawiści do Lecha Kaczyńskiego. Mają oni w gruncie rzeczy koncepcję
  prezydentury bardzo wypaczoną i niegodną z powodu pogardy dla Narodu i
  Ojczyzny. Prezydent miałby być rzecznikiem partii, sługą premiera i
  ministrów, figurantem na świeckich uroczystościach państwowych, miałby
  składać okazyjne wieńce, przypinać ordery, bić pokłony przed
  władcami większych państw i wspierać zatapianie się Polski w UE. Nie
  rozumieją oni Polski, Narodu, ponadtysiącletniego państwa, godności
  ludzkiej, honoru, wyższych wartości, duszy społecznej i wiary
  religijnej. Niektórzy już wykazali, że nie mają żadnej wzniosłej,
  ideowej i dalekosiężnej wizji dziejotwórczej dumnego Narodu Polskiego.
  Ale Pan Bóg zdaje się teraz wyraźnie mówić do „polskiej Racheli”, do
  Matki Polski:
  Niech w głosie twoim płacz ustanie,
  a łzy w oczach twoich,
  bo jest nagroda za twe trudy
  – wyrocznia Pana –
  jest nadzieja dla twych pokoleń:
  dzieci twoje powrócą
  do swojego własnego kraju
  (por. Jr 31, 16-17).
  > http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100424&typ=my&id=my71.txt
  ===============
  od pb: dobra ocena sceny politycznej po 10 IV

 34. Dawid said

  Na początku przyszłego tygodnia prokurator generalny Andrzej Seremet jedzie do Moskwy, by osobiście ustalić sposób realizacji wniosków polskiej prokuratury o pomoc prawną Rosji, w których wnosi się o przekazanie dowodów jej śledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleńskiem.

  Informację podał w poniedziałek rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk. – Chodzi o to, by wyniki pomocy prawnej były w maksymalnym stopniu przydatne w naszym postępowaniu – powiedział rzecznik.

  W poniedziałek planowano wydanie komunikatu Naczelnej Prokuratury Wojskowej nt. polskiego śledztwa, ale jak się dowiedziała PAP w źródłach prokuratorskich, śledczy „chcą mieć więcej czasu, by się lepiej przygotować”.

  Seremet jest prokuratorem powolanym 06/04/1010. Moze byc ciekawie, bo ten pan nie pochodzi z zadnego srodowiska prokuratorskiego

 35. Pandora said

  Trafiłam dziś w necie w komentarzach, na stronie
  http://konservat.cba.pl/art.php?art=0716&path=arty2010#ha
  na ciekawą informację.

  Wklejam w całości, do przemyślenia.

  Dnia 2010-04-24 o godz. 22:34:05
  Red Knight [228/2] napisał(a):
  Stern Alef, „Pola Laska czyli upadek czwartej kości pospolitej rzeczy” /DIDIAMOSS PRODUCTION, Wydawnictwo ANAGRAM/ debiut 4 czerwca 2009.

  Chyba zamówię tę książkę. http://tiny.pl/hgvv6

  Znalazłem w sieci to:
  „Zajrzyjcie do książki Alefa Sterna „Pola Laska – czyli upadek czwartej kości pospolitej rzeczy”.
  Książka rok temu ukazała się w wydawnictwie didiamoss – (didimos – oznacza bliźniaka)
  Zaczyna się od slow PIS-dło, gwizdło, sykło, para buch no i dopiero się zaczęło ruch.
  Następnie następuje opis katastrofy samolotu prezydenta – wyobrażonej jako kość ktora uderza w dwie bliźniacze wierzby (sic!)- sugerując wydarzenia w roku chopinowskim czyli 2010, co więcej padają słowa ze na to pole tupole spadają topole – czy chodzi o tu 154? str 9
  Na stronie 17 książki można znaleźć informacje ze za upadek samolotu odpowiadają staruszkowie z KGB,
  Na stronie 19 jest opis identyfikacji szczątek i pobierania próbek DNA.
  Na stronie 24 i 25 jest napisane co dzieje się dalej – wszyscy szykują się do nowych wyborów ukazując prawdę o naszej politycznej elicie,
  Na stronie 25 jest opis pogrzebu, a potem mitologizacji osób, które zginęły w katastrofie,
  Str. 28 następuje opis historii co doprowadziło do tej tragicznej sytuacji.
  Bohaterami książki jest dwóch braci zakochanych w Polsce – jeden jest wodzem a drugi jest autorem.
  Na stronie 54 są wizje autora w których odwołuje się do ksiąg pielgrzymstwa polskiego, mówi o Winkelridzie narodów,
  pełno tam jest odwołań do Słowackiego i Mont Blanc – narratorem powieści jest papuga a na okładce jest kobieta paw ubrana w kir
  na stronie internetowej polalaska.pl były zdjęcia tej Polski złożonej do trumny – ale po katastrofie zostały usunięte.
  Na stronie 58 znów jest o upadku kości – samolotu i manipulacjach związanych z ukrywaniem katastrofy i jej wyjaśnianiem.
  Na stronie 63 w książce jest wizja 4 kół samolotu – znany widok z doniesień mediów jest wymieniony rok 2010 i liczba ofiar 88. Ta katastrofa jest wymieniona w rzędzie najważniejszych dla polskiej historii dat.
  Na stronie 76 jest sprawozdanie że spotkanie ściśle tajnego w którym grupa trzymająca władzę organizuje spisek jak pozbyć się starego prezydenta. Chcą go zniszczyć w katastrofie lotniczej w Gruzji.
  Na stronie 77 jest wzmianka o Katyniu.
  Na stronie 86 mamy wszystkie wydarzenia przedstawiane przez media – nie zapomnę Moniki Olejnik , która wyglądała jak po kokainie w Tvn 24 komentując wydarzenia ze Smoleńska – mało kto wie a to jest tej w tej książce, że Monika Olejnik robiła reportaż z katastrofy samolotu Kościuszko w 1987 w lesie kabackim – i tu następuje połączenie lasów: lasu kabackiego i katyńskiego i smoleńskiego, co więcej Monika Olejnik występuje w książce jeszcze kilka razy chociażby w momencie, w którym zwraca się do niej wódz jej pseudonimem – stokrotka. To jest na stronie 239, kiedy wspomina swoje życie w rozdziale zatytułowanym „złowieszczo kirra walkiria”.
  Na stronie 88 mamy informacje, że film o katastrofie nakręcił reżyser co kraj wyrwał z kajdan – nie trudno się domyślić, że to Wajda – twórca Katynia.
  Na stronie 90 znów mamy informacje o tym co się dzieje – czytając nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszystko to właśnie dzieje się w naszej polskiej rzeczywistości.
  Na stronie 96 mamy informacje, że nie tylko zginie prezydent ale tez szefowie wojska.
  Na stronie 98 informacje, że po katastrofie został tylko „kaczy puch”.
  Na stronie 104 opisana jest przyszłość Gruzji – mając na uwadze wczorajszy wywiad z Micheilem Sakaszwilim prezydentem Gruzji – jest to wizja realna.
  Na stronie 108 mamy ewidentną wskazówke, że chodzi o Wajdę i jego Katyń jako twórcę filmu o upadku samolotu – paradoksalna zbieżność losu.
  Na stronie 109 i 110 opisane jest co polski naród wycierpiał od wrogów, rozbiory i Katyń, które doprowadziły do polskiego rozdwojenia jaźni i braku jedności.
  Na stronie 111 jest opis budowy pomnika
  a następnie parady równości, która ma się odbyć w Warszawie w czerwcu tego roku – tęczowej parady.
  Na stronie 120 mamy pogrzeb wśród armatnich salw.
  Na stronie 190 mamy opis zwycięstwa Jarosława Kaczyńskiego, który przewodzi polskiej jedności.
  Od strony 204 są zapiski stylizowane na dokumenty z IPN i zeznania z teczki, w których jak się dokładnie wczyta wiele oznacza dowiedzieć się o tym, co się dzieje i dziać będzie.
  Od strony 260 do stron 267 jest opis tego co działo się na pokładzie samolotu w momencie katastrofy.
  Na stronie 271 jest wskazówka kto za to odpowiada.
  Od strony 285 jest opis tego wszystkiego czego świadkami byliśmy przez ostatnie dwa tygodnie – całego spektaklu medialnego ze śmiercią prezydenta w tle.
  Na stronie 288 – chyba nie przypadkowy numer strony jest list osób, które zginęły – zginęli wszyscy podobno prezydent i świta, posłowie, senatorowie – kto teraz będzie rządził?
  Jeśli zakończenie się sprawdzi to blisko nam do końca świata.

  ksiązka była pisana przez wiele lat, a wydana rok temu – miała debiut 4 czerwca 2009 – a z dniem 10 kwietnia 2010 roku upadla idea IV RP.
  Autor pisze wiele zdań dziwnym językiem malajalam – to tak jakby szyfrem – w tej sytuacji nie dziwi znikniecie rok temu wojskowego szyfranta z WSI.
  Siedem miesięcy wcześniej ukazała się książka „Pola Laska” „.

  Autor : Red Knight
  ======================
  od pb: niesamowite! to nie moze byc przypadkowe zestawienie okolicznosci ktore mialy potem niejsce

  • felicyta said

   @Pandora powiedział/a
   26 Kwiecień 2010 @ 7:30 pm,

   -bylo to wczoraj i dzis, patrz wyzej (11)

  • monitorpolski said

   UŁOŻONO NA PODSTAWIE KSIĄŻKI. Przecież autor nie jest w to zamieszany.
   ===================
   od pb: albo napisano ksiazke jak karty iluminatow

 36. Ala said

  polecam obejrzeć w całości wszystkie 8 odcinków prawda zawarta w satyrze 19 Południk (teatr, J.Machulski)

 37. dario said

  @unukalhai

  „Nadal jestem zdania, ze użyto dodatkowo min implozyjnych (dwóch),jedna do eliminacji pilotów, aby nie było szansy, ze jednak jakoś awaryjnie zdołają wylądować, druga w przedziale pasazerskim.”

  Częściowo ubiegł mnie FYM.
  Ale ta (i inne podobne)hipoteza oznacza ,że ekshumacja ofiar katastrofy, to tylko kwestia czasu.

  http://tommy.lee.salon24.pl/174185,il-76-i-godzina-katastrofy-w-smolensku

  • dario said

   Co z zapisem lotu rzekomo dokonanym przez SKW

   o którym była mowa na początku tygodnia .Pytanie to zadali dziennikarze na konferencji prasowej |Prokuratury Wojskowej.
   Ponoć prezydencki samolot miał niezależny system ,który nagrywał rozmowy w kabinie pilotów i miał podgląd wideo.Ponoć Jolanta Kwaśniewska wypowiadała się w wywiadach ,że miała możliwość obserwowania lotu męża w czasie jego podróży .Czy ktoś może wie coś na ten temat? Prawda to? Jakoś cisza na ten temat.
   http://tommy.lee.salon24.pl/174185,il-76-i-godzina-katastrofy-w-smolensku

 38. CoZaSyf said

  Ogladacie Jedynke-tłumy ludzi mówią jawnie o zamachu na prezydenta

  • MIZIA said

   ††††††††††††††††††††††††††† taka wklejka dla przypomnienia

   Wpisał MIZIA 12.4.2010
   będzie wojna domowa – z jakiego powodu WKRUTCE ZAMIESZCZE
   TUSK I PO SA PRZERAŻENI TŁUMAMI ZGROMADZONYMI W SZPALERZE ORAZ POD PAŁACEM W CAŁEJ POLSCE PODOBNIE – ILOSC LUDZI DAWNO GRÓBO PRZEBUŁA TO CO BYŁO PO ŚMIERCI PAPIERZA W TŁUMIE WYRAŻNIE SŁYCHAĆ NIEZADOWOLONE POMRUKI – I …. W KIERUNKU PO – polityka podsrywania i robienia wariata z prezydenta w mediach nic nie dała – dowód tłumy ludzi G PRAWDA NIEMA ZADNEJ PONAD NARODOWEJ ZGODY JEST – CHYBA TYLKO NA ŁAMACH WYBORCZEJ I TVN – coraz wiecej w tym tłumie słychać oskarrzeń w prost że to zamach a nawet morderstwo – WIADOMO NA KOGO WSKAZUJĄ JAKO SPRAWCÓW – CZYJŚ ŁEB SPADNIE
   ………………….

   • Dawid said

    Widac media zyja ‚swoim smiatem’ zupelnie oderwanym od prawdziwego zycia. Abys nie mial racji MIZIA. Polacy przeciw polakom, to naprawde zle wrozy.

  • monitorpolski said

   O wojnie wiele się mówi od dłuższego czasu. Moi znajomi w USA już 3 miesiące temu mówili, ze w Polsce dojdzie do wojny w czerwcu. Skąd to wiedzieli? Bóg raczy wiedzieć. Może z przepowiedni Jackowskiego? Oby to się nie spełniło – wojna to najgorsze rozwiązanie. Komuś musi na tym bardzo zależeć. Moim zdaniem zamach był spreparowany przez tych, którym zależy na wojnie w Polsce.

   • Dawid said

    Moze dojsc do zamieszek jesli spoleczestwo dowie sie, ze niektorzy panowie z rzadu nie przypilnowali samolotu z prezydentem. Co wiecej zaniedbali razaca ochrone przelotu.Zrowy rozsadek kaze zapytac dlaczego nie ma świadków z podejścia do lądowania na lotnisku w Smolensku? Czy BOR nie ma w obowiązkach zabezpieczenia terenu na którym ma się pojawić prezydent i wazani przedstawiciele wladz? Nie było nawet psa z kulawą nogą filmującego lądowanie samolotu? Wszyscy dziennikarze postanowili poczekać na delegację państwową na cmentarzu? Nikt ze służb i jakichś oficjeli nie miał ich powitać? Czy ta wizyta miała odbyć się z zaskoczenia?Dlaczego wszyscy milcza? Czyzby byla tocisza przed burza?

   • MIZIA said

    do Dawid – BOR MA TAKIE SAME OBOWIAZKI JAK EKIPA OBAMY PRZED JEGO WYLOTEM GDZIEKOLWIEK – STANDARTY MIEDZYNARODOWE –

    WOJNA O WOJNE MODLIŁ SIE PIŁSUDZKI I INNI WIELCY POLACY PODCZAS ROZBIORÓW BO TO BYŁA JEDYNA SZANSA NA WYRWANIE NIEPODLEGŁOSCI – teraz jest podobnie

    przestańcie sie łudzić ŻE ZAKAPIORY I KIZIORY cokolwiek oddadzą po dobroci – chama trza w morde kijem wtedy wie jak należy życ uczciwie
    TRZA IM TĘGI WP…. SPRAWIĆ ABY ICH PODREGÓLOWAĆ
    PODEJŻEWAM ŻE JAKBY CO DO CZEGO TO BY POSPIER… W TRY MIGA – I NA TYM BY SIE SKONCZYŁO – REALNA GROŻBA JEŚLI POWSTANIE TO ICH NIMA

   • MIZIA said

    DO DAWID – JEŚLI BYŁA BY TO WOJNA POMIEDZY POLAKAMI TO NIEDOBRZE – PRZYJŻYJ SIE TYM RYJOM-to na bank NIE POLACY

    ALE JEŚLI NIE POLAKAMI I ZDRAJCAMI – A POLAKAMI TOCZAS ZROBIĆ POZADEK CHYBA – ja tam nie popieram kaczynskiego
    ALE Z TYM SAMOLOTEM TO JUZ KU….. LEKKA PRZESADA
    ================
    od pb: wojna, rewolucja, powstanie, Solidarnosc – uny zawsze robia robote rekoma innych, umieja wymanewrowac = wiec strzezcie sie masowej socjo-manipulacji w tych czasach

 39. Krk said

  http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Zabojczy-grzyb-atakuje-Coraz-wiecej-ofiar-smiertelnych,wid,12209869,wiadomosc.html?ticaid=6a0f6
  Potencjalnie śmiertelna odmiana grzyba rozprzestrzenia się w północno-zachodniej części Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie – informuje Reuters.
  Tropikalny grzyb Cryptococcus gattii rozprzestrzenia się drogą powietrzną i zazwyczaj bywa niebezpieczny dla ludzi o obniżonej odporności. Naukowcy ostrzegają jednak, że nowa mutacja może w równym stopniu zagrażać zdrowym osobom. Ich raport został opublikowany w piśmie „PLoS Pathogens”.
  Badacze przewidują, że niebawem nastąpi ekspansja na kolejne regiony.
  Ciekawe co było pierwsze grzyb czy szczepionka?

  • magdalena said

   Ciekawe kiedy szczepionka na grzyba bedzie dostepna?
   A moze juz czeka w magazynach?

 40. Angie-Poland said

  Dobre!!!
  http://tommy.lee.salon24.pl/174185,il-76-i-godzina-katastrofy-w-smolensku
  ==================
  od pb: takze dyskusja = powyjmujcie stamtad najlepsze komentarze, bo moga zniknac

 41. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2152303,441,wyszkolili_sie_by_obalic_nowy_porzadek_swiata,item.html

  CNN, PH/08.04.2010 14:32
  Wyszkolili się, by obalić „nowy porządek świata”
  Na taśmie nagranej ukrytą kamerą domniemany lider antyrządowej organizacji bojówkarzy ze stanu Michigan wyraża swój gniewny sprzeciw wobec „nowego światowego porządku” i „bractwa” stróżów prawa.
  […] czytaj dalej

 42. CoZaSyf said

  Zobaczcie co pisze Kuźmiuk!!! http://kuzmiuk.blog.onet.pl/6855031,405183364,1,200,200,84372815,405237070,8232359,0,forum.html

  od mg: rzucanie oskarżeń i mówienie na kogo mamy głosować = myślenie za nas

 43. Magda said

  http://www.rmf24.pl/ankiety/na-kogo-oddalbys-glos-gdyby-wybory-odbyly-sie-dzisiaj/wyniki,pId,18545,nId,274503

  Wyniki ankiety
  Na kogo oddałbyś głos, gdyby wybory odbyły się dzisiaj (a wszyscy kandydaci zgromadziliby 100 tys. podpisów)?
  ===================
  od pb: jesli ankieta niesfalszowana to tragiczna! kaczynski byl do przewidzenia przez ewentualnych spiskowcow a komorowskiego wylansowaly merdia = Narod emocjonalny i oglupiony?

 44. Magda said

  http://www.tvp.info/informacje/polska/gen-polko-gdzie-jest-telefon-prezydenta/1709523
  Gen. Polko: gdzie jest telefon prezydenta

 45. Marslim said

  Znalezione u Maruchy:

  Tygodnik „The Economist” pisze, że prywatnie rodziny ofiar tragedii okazują wściekłość mówiąc, że ich bliscy dostali polecenie udania się do Katynia, aby wzmocnić propagandową wymowę uroczystości w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej.

  Kto wydał takie polecenie?

 46. to ja mateo said

  Wy ludzie idziecie kompletnie nie tym torem co trzeba. nie wkręcajcie sobie, że będzie wojna. Nie twórzcie rzeczywistości takiej jak chce mafia. Twórzcie inna rzeczywistość. Twórzcie rzeczywistość pełna szacunku i poszanowania i wzajemnej współpracy. Dość zabijania, kłamstw i podejrzanych działań. Dość zawiści i zła. Traktujemy się jak bracia i zapalmy tym inne narody. Rzeczywistość wcale nie musi być taka jak jest. Róbmy dokładnie przeciwnie jak każą media. Stwórzmy sobie Raj na ziemie to wszystko da się zrobić. Jakby ludzie przejżeli na oczy zrobili by porządek w ciągu półroku z mordercami. Energia podąża za uwagą, Jeśli o czymś myślisz i wierzysz w to nadajesz temu moc sprawczą czy nie kapujecie, że swoim roztrząsaniem robicie tylko lwia przysługę NWO. Oni nie muszą nic robić wystarczy, że masy robią to za nich jak się je podpuści. Twórzcie inna rzeczywistość a to wszystko się szybko skończy… Każdy człowiek ma w sobie Boską moc.

  • Marslim said

   @To JA MAteo

   Za dużo Dana Browna i The Secret, tzw New Age – religia NWO

 47. Maxi said

  A tak zapewne wygladala proba generalna smolenska:

  Pilot byl na poczatku za wysoko, a potem za nisko, tez kompletnie gdzie indziej niz pas startowy

  W drugim podejsciu „posadzilo go” na torach kolejowych

  I tez nie splonal, mimo tego,ze lecial dalej i mial paliwo. przypomina raczej jak by byl po wybuchu.

  Komunikat z przyczyny katastrofy wskazuje na zbieg przyczyn.
  Wniosek jest jeden, skoro piloci i obsluga naziemna obslugujaca oficerow i prezydentow do idioci – to reszta to kompletne dno.
  Panowie zolnierze co sie z wami dzieje?

 48. Prosto said

  Słyszę że pan Wiśniewski nieopatrznie chlapnął coś na antenie http://www.youtube.com/watch?v=UZIwqH–HHM
  „Ten samolot to zrobiła się z niego kasza. On się rozpadł na mnóstwo małych kawałeczków. To musiała być potworna EKSPLOZJA…”. Ale zaraz się zreflektował i powiedział: „To MUSIAŁA BYĆ… to musiało być potworne uderzenie”
  Wiecie co na sercu to na języku:)

  • MIZIA said

   mądry – WIE CO MÓWI -głupi – MÓWI CO WIE.

   ALE BARDZIEJ ZASTRASZONY

   • Andre said

    ZASTRASZONY TO ZA MAŁO- UWAŻAM ŻE ZACZYNA CZUĆ BRAK OPIEKI I ZDAWAĆ SOBIE SPRAWĘ ŻE MOŻNE …. WYPADEK?

 49. hjk said

  „Dlatego wiele rzeczy mi sie nie zgadza w tym podejsciu do ladowania.”

  Pisz chłopie wszystko, co się nie zgadza, bo moze ktos cos innego pokojarzy albo i Tobie sie jakaś klapka otworzy…

 50. asterix said

  http://www.sfora.pl/Rosjanie-maja-bron-nie-do-wykrycia-WIDEO-a19562
  Opis w linku

Sorry, the comment form is closed at this time.