Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Jak żyć po katastrofie 10 IV?

Posted by grypa666 w dniu 19/04/2010

Wspomóż blog = na konto lub Pay Pala

†††††††††††††††††††††††††††††

Jak żyć po katastrofie 10 IV?

Nadesłał Hjk 18.4.2010

Człowiek stara się coś zrozumieć i na miarę tego potem działać. Zajmijmy się  zrozumieniem. W wielu komentarzach podawano liczne trudności, sprzeczności, uwarunkowania i fragmentaryczność informacji. My chcemy znać prawdę, lecz nie mamy do niej dostępu, a nawet gdyby, to nie moglibyśmy zweryfikować, że jest „prawdziwa”… Bo przecież coś nie będzie prawdą tylko dlatego, że zostanie podane w tv czy gazetach, albo że tę „prawdę” ogłosi Putin, Obama, zespół ekspertów czy komisja. Sprawa jest doniosła i skomplikowana, nie ma co sobie robić złudzeń. Oczekiwanie prawdy od czynników oficjalnych byłoby naiwne, graniczące z głupotą. Okaże się to w dalszym ciągu.

To tragiczne wydarzenie można zrozumieć jako wypadek lub zamach, symbolicznie czy sytuacyjnie.

Symbolicznie

Greckie symbolon oznacza przełamany pierścień (potem zbanalizowało się to do przedartego banknotu). Strony przełamywały pierścień, który był gwarantem pełnomocnictwa i identyfikacji strony w wieloletniej umowie. Jeśli połówki pierścienia obu stron pasowały, umowa była zamknięta przez wypłacenie pieniędzy etc. W naszym przypadku „symbolem” są dokonane wydarzenia, które „pokazują na” czy pasują do rzeczywistości duchowej czy „niewidocznej” dla zwykłego człowieka, do której nie mamy dostępu wprost. Ale posługując się historią i wiarą możemy wierzyć, że odczytamy sens znaków czy symboli.

Kontekst wydarzeń ma bowiem potężny wydźwięk symboliczny, a pewne interpretacje są też niemalże oczywiste. Jest to sprawa wciąż otwarta, uzależniona od naszej spostrzegawczości, osobistej i zbiorowej pamięci, zdolności kojarzenia, wiary, doświadczenia itp. Dotyczy kwestii fundamentalnych jak los narodu, jego przyszłość, czy nawet świata… Każdy może coś dopisać. Co jest pewne czy prawie pewne i oczywiste?

1. W religii katastrofa jest zawsze ostrzeżeniem czy zapowiedzią czegoś większego: Mówił Chrystus – jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Ale jest także wyraźnym znakiem tego, co jest, a czego jeszcze nie widać i co nie objawiło się w pełni. W naszej sytuacji ginie 2 (!!!) prezydentów. Prezydent reprezentuje państwo, naród — „aktualny” to, które jest, zaś „historyczny” uosabiał czy reprezentował sferę najważniejszych idei: mit wolności, niepodległości, odrodzenia, nadzieję na lepszą przyszłość, powrót do normalności, zwycięstwo, świetlaną, godną pamięci przeszłość. W tym kontekście „Smoleńsk” jest porażający: Giniemy nie tylko jako ludzie, naród tu i teraz, ale ginie nasza historia, tradycja, wspaniała przeszłość wymarzona przyszłość, nadzieja. Znak niewątpliwie tragiczny. Zagrożona jest nasza przeszłość, przyszłość, sfera ducha, nie tylko aktualna egzystencja. W takiej sytuacji tylko Bóg może nas uratować.

2. Zbieżność dat i miejsca — znak tego, ze sytuacja jest podobna.

3. Okoliczności:, barbarzyństwo w Katyniu, wbrew wszelkim konwencjom i oczekiwaniom. I tej katastrofy też nikt nie spodziewał się. Katyń miał kontynuację (wiadomo jaką!), a Smoleńsk… Lepiej pozostawić tylko te 3 kropki.

4. Katyń to czas wojny. Smoleńsk zdaje się pokazywać, że toczy się wojna przeciw nam.

5. Katyń to jeńcy. Smoleńsk – giną uwięzieni w samolocie. Jesteśmy w niewoli.

6. Katyń to inteligencja. Smoleńsk – giną przedstawiciele elity. Trwa walka (wojna) duchowa, ideowa.

7. Katyń to zagłada kierownictwa, urzędników, przywódców. Smoleńsk – prezydent, dowódcy, urzędnicy. Trwa walka polityczna z narodem i państwem. Z tym, że w Katyniu nie zginął prezydent ani premier…

8. Katyń to katastrofa i upadek starych i w sumie naiwnych (na czas wojny) wierzeń w honor, konwencje, deklaracje wrogów czy nawet przyjaciół, itd., konfrontacja z nową „bestią”: obowiązywanie prawa siły, wyzucie z jakichkolwiek zasad. Smoleńsk – objawienie panowania NWO? – całkowicie nowych pseudo-„zasad”?

9. Katyń to skutek szalejącego od lat bezbożnictwa, ateizmu nienawiści, pogardy praw Boskich i ludzkich. Smoleńsk – zagraża atak ateizmu i bezbożnictwa, nienawiści do porządku, kult chaosu?

Dalsze analogie można by odszukiwać…

Sytuacyjnie – wypadek

Ta interpretacja jest na tyle wygodna (i dlatego tak usilnie forsowana), że jakkolwiek to zabrzmi dziwnie i niepoprawnie (przepraszam, ale to tylko hipoteza), w zasadzie poza stratą ludzi i bólem rodzin „nic się nie stało” (!). Jednak wielu z poległych było najwyższej próby i na pewno jest to wielka strata. Wskutek katastrofy przerwaniu ulegną pewne procesy bardzo niewygodne dla niektórych, ale konieczne do właściwego funkcjonowania życia publicznego. To w zasadzie przynajmniej chwilowy koniec pewnego kierunku w polityce, tym bardziej, że cała władza znalazła się po raz pierwszy od czasów „obalenia komuny” w jednej partii, mamy dokładnie i literalnie PRL-bis czy nawet faszyzm – „jedna rzesza, jeden lud (media naganiają do jedności, zgody, „bycia razem”), jeden wódz” jedynie słuszny, bo „zły przeciwnik” już nie przeszkadza i nareszcie wszystko może być „normalnie”.

Jednakże nawet jeśli to wypadek, to wszystko ma swoje przyczyny. Tu można przytoczyć wszystkie pytania dotyczące bezpieczeństwa, planowania, zabezpieczania, podziału uroczystości, walki partyjnej zamiast szukania dobra wspólnego państwa i narodu, chorej ambicji, małostkowości, prywaty i całej degrengolady życia społecznego i politycznego, czego wstydliwe szczegóły wychodzą i będą wychodzić na jaw. Niech wystarczy kompromitujące stwierdzenie, że podobny wypadek zdarzył się w Trzecim Świecie, gdzie samolot bodajże z prezydentami sąsiednich państw i przedstawicielami rządu zestrzeliła rakieta „rebelianta”. Co za upodlenie i wstyd dla kraju UE!

A już szczytem była odpowiedź Ministra Obrony Narodowej na pytanie dziennikarza, czy nie złamano procedur bezpieczeństwa, na co ten niefrasobliwie odparł, że nie, bo takich procedur …po prostu nie ma!!! A mówi to człowiek odpowiedzialny za obronność, bezpieczeństwo państwa… Dlatego wiele osób po zapoznaniu się pobieżnie z okolicznościami katastrofy poczuło zamiast żalu, smutku i szoku zwyczajną … złość(!). „Polak przed i po szkodzie głupi” …Po katastrofie wojskowej CASY z wierchuszką wojskowych na pokładzie nie wyciągnięto ŻADNYCH wniosków, wygląda na to…

Dochodzimy do konkluzji jak w części symbolicznej. Ten (nawet jeśli to był) wypadek ukazał tylko w sposób tragiczny i katastroficzny całą degrengoladę, upadek, niedbalstwo trawiące życie społeczne i polityczne, o czym dużo by można pisać. Dla kogoś w życiu społeczno-politycznym nie ulega najmniejszej wątpliwości, że sytuacja jest w najwyższym stopniu kryzysowa. I jest to ostrzeżenie do ocknięcia się dla pozostałych polityków, ale również dla wszystkich ludzi, bo politycy są tacy, na jakich zezwala naród. Dopóki coś z tym nie zrobimy, „wszyscy podobnie zginiemy”. Może nie w jednej chwili i nie tak spektakularnie, ale „upadek” może być „równie wielki”…

Sytuacyjnie – zamach

Media i oficjalnie dopuszczani do nich politycy czy eksperci usilnie forsują na różne strony i w różnych wariantach sytuację wypadku, jakkolwiek jest ona kompromitująca w najwyższym stopniu. Nawet nie dopuszczają myśli, ze mógł to być zamach. I nawet GDYBY TO BYŁ ZAMACH, to nadal będą do końca, do ostatniego słowa forsować wersję wypadku. Dlaczego?

Gdyż zamach pokazałby całkowitą bezsilność i infiltrację służb i urzędów przez „wrogie siły”. Ich zbędność, bezsilność, a w tych wypadkach i szkodliwość, bo stwarzają złudne poczucie bezpieczeństwa, a w rzeczywistości są niebezpieczne. Zagonić taką ilość ważnych dla państwa osób do „latającej trumny” (nie chodzi tu już nawet o stan techniczny), to majstersztyk hipnozy, manipulacji, podstępu, korupcji, szantażu, terroru. Wykonać spisek w sposób przypominający katastrofę to szczyt finezji. Tuszować wypływające niewyjaśnione sprawy i szczegóły, to pokaz potęgi i wpływów. Zamach pokazałby bezsilność militarną i polityczną lokalnych struktur. Ukazałby ostateczną kompromitację.

Bo załóżmy teoretycznie, że poznalibyśmy ewentualnego sprawcę: byłaby to np. Rosja, Niemcy, Ameryka, Ukraina, Mossad… Tu dramatyczne pytanie: I CO DALEJ, I CO Z TEGO? Czy wypowiemy  komuś wojnę np. Rosji (choć mogła to zrobić jedna z mafii na jej terenie, jedna z rywalizujących służb)? Czym i jak będziemy walczyć, kiedy właśnie armia i przemysł zbrojeniowy są likwidowane pod pretekstem unowocześnienia, uzawodowienia i dostosowania do NATO?

Czy „poskarżymy się” UE, a oni umierać będą „za Smoleńsk”? Już raz pokazali, jak „umierają za Gdańsk”… Poskarżymy się NATO i Ameryce? No ale właśnie oni podpisali kolejny traktat rozbrojeniowy… A może Chiny nas „pomszczą”? Pewnie gdyby mieli jakiś swój w tym interes, zapewne by to zrobili… A może wypowiemy wojnę Ameryce, po czym natychmiast się poddamy jak w starym kawale i zostaniemy kolejnym stanem?  Przestaniemy „za karę” kupować rosyjski gaz czy ropę? Wprowadzimy Niemcom wizy? Pusty śmiech… Wszelkie tego typu dywagacje są groteskowe i śmieszne. Jakieś realne działania odwetowe byłyby możliwe w przypadku słabszego kraju… Tylko czy „UE by nam pozwoliła”, pomijając pytanie, po co taki kraj miałby to robić?

A co z „arabskimi terrorystami”? Przecież „zemsta za udział w okupacji Iraku czy Afganistanu” to bardzo realny powód. Były zamachy na WTC, Londyn, Madryt, to czas na… Warszawę. Ale i tu nic nie można zrobić, a przyznanie tego byłoby jeszcze bardziej żałosne i groteskowe: Ameryka (!) wielki i potężny kraj wraz z całą plejadą pomniejszych walczy od prawie 10 lat z terrorem, potężna Rosja podobnie, a tu nagle terroryści „gwizdają” sobie na to wszystko i robią co chcą i kiedy chcą… Byłaby totalna kompromitacja… I wyszłoby na to, że światem tak naprawdę rządzą bliżej nieokreśleni terroryści, a wielkie uzbrojone po zęby armie wielu krajów nie mogą ich pokonać… A więc tym bardziej nic nie możemy zrobić.

Pozostaje ostatnia możliwość, sugerowana przez tzw. „teoretyków spiskowych”: zamach jest wynikiem aktywności NWO, czyli „sił globalnych”, jako kara za (jak możemy przypuszczać, znając dążenia NWO): Odrzucenie „szczepionek h1n1”, „nieposłuszeństwo” S. Skrzypka elitom finansowym. Każde nieposłuszeństwo wobec NWO MUSI być ukarane, gdyż z kolei zdemoralizowałoby innych, którzy też chcieliby się wyłamać i tym sposobem NWO stałby się NLO – New Local Order…

NWO jest wrogi wszelkiej religii poza własną, na pokładzie oprócz duchownych wszyscy w większości byli opcji katolicko – narodowej, nawiązujący do wiary i sprzyjający Kościołowi, zaś obóz prezydent i jego obóz wygrali władzę dzięki poważnemu wsparciu katolickiego Radia… Ponadto NWO jest z definicji wrogi idei narodowej, zaś IPN z  samej tylko nazwy sprzeciwia się NWO, a już jego obsada i działania były ewidentnym jego zaprzeczeniem. To tylko przykładowe powody, inne może wyjdą na jaw.

Jeśli sprawcami byłyby „siły NWO”, pożegnajmy się z wszelkimi dowodami czy wyjaśnieniami. Zresztą ludzie nie są w stanie tego pojąć i zrozumieć. Jest to akt terroru w skali światowej, adresowany do przywódców i rządzących, jako „nauczka” dla nich, co ich czeka, gdy nie będą posłuszni. A im nie potrzeba dowodów, bo dla nich wyjaśniło się  w momencie zaistnienia. Byłoby to dla nas o wiele tragiczniejsze niż „opcja wypadku”, pokazywałoby, że najważniejsi obrońcy przeciw NWO już nas nie obronią (chyba że z zaświatów i przy Boskiej już tylko pomocy), a ci, co pozostali, będą sparaliżowani strachem.

Jeszcze straszniejsze byłoby przypuszczenie, że zamach był wynikiem działania sił i interesów krajowych (wszakże nie bez korzyści dla obcych sił), ale to jest przypuszczenie tak straszne, że oznaczałoby powrót totalitaryzmu wczesnokomunistycznego i panoszenie się przestępczych i wrogich wobec państwa, prawa i porządku mafii.

Konkluzja

Próba zrozumienia 10 IV pokazuje, że to jednak nasza sytuacja społeczno-polityczna i stan państwa są tragiczne, bardziej niż sama katastrofa, jakkolwiek wielka, bolesna i niespodziewana by była dla zabitych i dla rodzin. Jeśli już nie jest „5 po 12-ej”, to z pewnością albo za pięć 12-ta, albo właśnie „dwunastkę” bije dzwon. W duchu religijnym wygląda na to, iż mamy podobną sytuację jak w 1920 roku, podczas „potopu” czy przed zaborami i tylko jakaś szczególna interwencja Boża może nas uratować. A wtedy uratowaliśmy się dzięki fantastycznej mobilizacji religijnej, społecznej, politycznej i patriotycznej. Niestety oficjalna wersja 10 IV forsuje „wypadek” ze wszystkimi towarzyszącymi elementami usypiania, hipnotyzowania, emocjonalizowania, w końcu rozmydlania i rozprowadzania „po kościach”.

Czy do koniecznej pracy, walki, czy zmian „o lepsze jutro” zmobilizuje się dość ludzi, by pokonać fatalny los i nasze wewnętrzne wady („wypadek”) czy zewnętrzne okoliczności („zamach”)? Tylko Bóg to wie i pozostaje się modlić i działać. Każdy jakoś musi dopowiedzieć sobie własne rozumienie i napisać „scenariusz wyjścia z kryzysu”  w postaci określonych działań. Bo inaczej, wygląda na to, że takie „wypadki” czy „zamachy” będą nas trapić coraz częściej. Obyśmy na to nie pozwolili, obyśmy się z Bożą pomocą obronili…

†††††††††††††††††††††

Wpisał in 18.4.2010

Nie oskarżać Rosji

Chciałbym bardzo zaapelować, by nie oskarzać Rosji jako państwa albo społeczności.

W Rosjii jak i USA nie rządzą władze, lecz służby specjalne, lobby zbrojeniowe oraz inne struktury, które często są niewidoczne. USA jako naród ostatecznie straciły kontrolę nad swoim państwem w 1963 r. po zabojstwie J.F. Kenedy’go i jego brata.

Tak samo z Rosją. Dzisiejsi przywódcy to marionetki w rękach tych struktur przestępczych. Putin czy Miediedew mogli dowiedzieć się po tragedii, że część rosyjskich służb specjalnych maczała w tym palce. Dzisiejsze służby specjalne Rosjii i Polski (stare SB) to państwo w państwie, ich nie interesują sentymenty narodowe czy patriotyczne, tylko pieniądze i władza. Te służby są ponadnarodowe i możliwe, że kontynuują  faszystowskie idee.

Naród rosyjski tak jak polski jest zniewolony, ujarzmiony i manipulowany przez te struktury. Tak jak nam wmawiana jest nienawiść do niektórych narodów i nieufność do innych ludzi tylko po to, by utrzymać rozłam. Te struktury wiedzą, że jedność i współpraca wewnątrz narodu czy międzynarodowa może pozbawić te struktury władzy.

Jedna z głównych zasad psychologii mówi, że jeśli chce się pokonać lub ujarzmić jakąś grupę najpierw trzeba rozbić jej jedność. Dlatego takie działania są przeprowadzane czy to wewnątrz narodów czy między narodami.

By się nie rozpisywać i nie zabierać miejsca jeszcze raz apeluję. Rosjanie jako rząd czy społeczność nie mają z tym nic wspólnego. To ponadnarodowe struktury, które nie myślą w kategorii przynależnosci państwowej, państwa dla nich to jak folwarki.

I jeszcze jedno: jak można sobie z tym poradzić. W psychologii wiemy, że najlepszy sposób by pokonać zło to skupić się na zachowaniu, wydarzeniu, a nie na sprawcy. Nie osądzać człowieka lecz czyn. Gdy skupimy się na domniemanym sprawcy, możemy się pomylić (stracić czas, a naprawiąjac nasz błąd możemy odrzucić coś, co może nam pomóc odnależć prawdę), a gdy skupimy się na czynie i fakcie, to odnajdziemy szczegóły. Zwiększymy kontrast czynu a sprawca sam wyjdzie z mgły i czyn sam go osądzi. Gdy skupimy sie i poznamy prawdę, to ona sama osądzi sprawcę i ona sama będzie dawała siły, moc do działania.

Dlatego proszę nie osądzajcie Rosji – jej władz i społeczeństwa, bo oni są tak samo zniewoleni jak my. A wywołanie wojny może jest wliczone w działanie tej przestępczej struktury. Skupmy się na odkryciu prawdy, a ona sama zrobi resztę. Władze państwowe nie istnieją, są tylko ponadnarodowe struktury przestępcze działające na terenach danych krajów. Proszę…

†††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wspomóż blog = na konto lub Pay Pala

Komentarzy 245 to “Jak żyć po katastrofie 10 IV?”

 1. krzysiek said

  a w telewizorni tylko rusofobia, katyń, stalin
  ani słowa o międzynarodowych syjonistach

  • ALFA said

   NIE WINIĘ ROSJI ,ALE DOBRZE ZBIERAĆ WSZYSTKO I UKŁADAĆ
   To mógł być zamach. Największe wątpliwości.
   2010-04-16 | Tagi: Kaczyński | katastrofa | Katyń | Rosja | Smoleńsk
   Zamieszczam zbiór materiałów i hipotez związanych z katastrofą prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Oczywiście starałem się wyselekcjonować te najbardziej prawdopodobne. Wina Rosjan jest niemal pewna – pytanie czy było to przypadkowe czy celowe. Na celowe działanie wskazuje krótki film mogący świadczyć, że z katastrofy ocalało przynajmniej kilka osób.
   Film nagrany na miejscu tragedii. Najlepiej słuchać ze słuchawkami. 00:12 Słychać po polsku stanowczym tonem „uspokój się” 00:16 „patrz mu w oczy” 00:21 Jeden jeszcze raz tym razem bardzie proszącym tonem „uspokój się” 00:23 Pusty trzask jakby uderzenie i potem chyba „ała” 00:44 „uchodit” 00:47 po rosyjsku „dawaj tuda paskuda” 00:48 „dawaj gnata!” 00:50 „ubijaj tuda” 00:53 „żyje” 00:55 przeładowanie broni słychać 00:57 strzał 00:59 „nie zabijaj mnie” 01:06 strzał 01:07 śmiechy 01:13 „gdie! na zad! 01:22 strzał 01:23 dziadek „a gdie wchodisz tu… kola”. Według internautów widać również rannych w katastrofie ludzi. Minimum, jakie rząd Tuska musi zrobić, to powołanie międzynarodowej komisji ekspertów do wyjaśnienia tej katastrofy oraz natychmiastowe przewiezienie do Warszawy i sekcja zwłok wszystkich ofiar, a przynajmniej tych, które doznały znacznych obrażeń – należy sprawdzić, czy te obrażenia nie zostały dokonane wiele godzin po śmierci, aby ukryć ślady po nabojach. Zamieszczam kilka linków, ponieważ pierwszy filmik został usunięty z youtube.com i to samo może się stać z następnymi.
   http://www.elblag24.pl/index.php?m=376&id=384   http://www.dailymotion.pl/video/xcxpvt_first-minutes-after-the-crash-of-th_news
   http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/536128,To-mogl-byc-zamach-najwieksze-watpliwosci.html

   • ALFA said

    C.D DO UKŁADANKI
    Zbliżenie: Czy to człowiek wychodzi z wraku Tupolewa? Smoleńsk , katastrofa.

   • Magda said

    masz rację trzeba to wszystko pozbierać,tu o rozmowach wieży z pilotem:

   • ALFA said

    Prosze , zapis rozmowy naszego pilota z wieza w Smolensku

    PostWysłany: 16:20, 19 Kwi ’10 Pojedynczy postTemat postu: Odpowiedz z cytatem
    Do @Bimi.
    Przestan wreszcie powtarzac jak nakrecony: mgla/widocznosc (ze nie wspomne juz o twoim „kaczofanatyzmie”).
    Prosze , zapis rozmowy naszego pilota z wieza w Smolensku (pewnie juz bylo, ale specjalnie dla site admina):

    Wyraznie mowa o widocznosci 8 km wiec raczej tragedii nie bylo. Slychac rowniez ze nasz pilot nie mial problemow z komunikacja w jezyku rosyjskim. Co do samej mgly to jak to zauwazyl ktorys specjalista, nie pobrano probek traw/gleby na obecnosc glikolu.
    Dziwne to wszystko poprostu i cala sprawa rodzi wiele pytan.


    ================
    od pb: oj cos mi sie wydaje ze to jest nagranie z innego samolotu polskiego – wyjasnilismy to kilka dni temu = czemu to powraca?

   • ALFA said

    Zamach” – słowo tabu
    Cytat:
    Trzeba też pamiętać, że fizyczna likwidacja politycznych przeciwników – coś, co w naszych europejskich głowach może się dzisiaj nie mieścić – nie jest dla rosyjskich elit rządzących niczym niezwykłym. To wręcz część rosyjskiej tradycji politycznej. Mój znajomy powtórzył mi słowa pewnego eksperta od terroryzmu, którego spytał o katastrofę: „Zrób coś tak bezczelnego, żeby nikt nie uwierzył, że to ty zrobiłeś”. W Tu 154M wszyscy byli podani
    jak na tacy. Gdzieś w Moskwie mogło paść
    pytanie, czy wolno zmarnować taką okazję.
    żarówki w lampach nie wkręcone.
    całość >> http://lukaszwarzecha.salon24.pl/172598,zamach-slowo-tabu

    Polacy chowali prezydenta, Obama grał w golfa
    Cytat:
    Prezydent Obama odwołał swoją niedzielną wizytę na pogrzebie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, po tym jak przestrzeń powietrzna nad większością Europy została zamknięta, w związku z nadal unoszącą się chmurą pyłu wulkanicznego. Prezydent Obama nie marnował słonecznego niedzielnego popołudnia. Po odwołaniu swojego lotu do Krakowa spędził czas na grze w golfa – donosi „The Washington Times”.
    Prezydent Obama nie był jedynym z liderów światowej polityki, którzy z powodu chmury pyłu wulkanicznego nie przybyli do Polski. Nie dotarł prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel, ale byli i tacy, którym chmura nie przeszkodziła. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przyleciał z Moskwy pomimo chmury, inni przywódcy spędzili wiele godzin w samochodach, by dotrzeć na uroczystość pogrzebową prezydenckiej pary. Do Krakowa, mimo trudnych warunków atmosferycznych, dotarły delegacje Słowenii, Rumunii, Czech czy Ukrainy – wylicza „The Washington Times”.

    „The Washington Times” zauważył także, że prezydent Barack Obama od czasu katastrofy pod Smoleńskiem nie pofatygował się ani razu do polskiej ambasady w Waszyngtonie, i nie złożył wpisu do księgi kondolencyjnej.

    http://wiadomosci.onet.pl/2157…..,item.html

    Ale nie idźmy od razu zbyt daleko. Możliwe są trzy stopnie rosyjskiego zaangażowania w katastrofę.

    1. Zwykłe niedbalstwo, bylejakość i lekceważenie. Samolot mógł się rozbić, bo kontroler na wieży mógł być pijany, a

   • ALFA said

    AMERYKANIE: TO TAJEMNICZY WYPADEK
    wg, Niezależna.pl, na podstawie „USA Today”, 15-04-2010 11:35
    Prezydencki Tupolew był wyposażony w urządzenie zabezpieczające, które ostrzega pilotów przed nadmiernym zbliżeniem się do ziemi. Ten fakt pogłębia tylko tajemnicę upadku i eksplozji samolotu z Lechem Kaczyńskim – pisze „USA Today”.

    Na zagadkowość katastrofy zwrócił uwagę dwa dni temu John Hamby, rzecznik Universal Avionics Systems of Tucson – producenta urządzenia, zwanego Terrain Awareness and Warning System (TAWS).

    ŻADEN samolot z tym systemem nie uległ katastrofie. Żaden – do 10 kwietnia 2010 roku.
    Fakt, że prezydencki TU-154 miał zainstalowany TAWS, „stawia więcej pytań niż odpowiedzi” – stwierdził John Cox, konsultant ds. bezpieczeństwa i ekspert od wypadków. „Naprawdę chciałbym wiedzieć, co działo się na pokładzie, ponieważ niezależnie od tego, pod jaką presją byli piloci i z jakimi warunkami pogodowymi mieli do czynienia, nigdy żaden pilot nie zignorował ostrzeżenia TAWS. Czym różnił się ten samolot, że stało się inaczej?” – pyta Cox.

    Jedną z ewentualnych przyczyn – według Billa Vossa, prezesa Fundacji Bezpieczeństwa Lotów (Flight Safety Foundation) – może być niedokładność mapy Rosji w systemie TAWS.
    Ani rosyjscy, ani polscy śledczy badający sprawę katastrofy pod Smoleńskiem ani razu nie wspomnieli o systemie TAWS. Nie wiadomo też, czy z zapisu czarnych skrzynek udało się uzyskać informację o aktywności urządzenia.
    http://www.usatoday.com/travel/flights/2010-04-13-fog-plane-crash-poland_N.htm

  • ALFA said

   Podsumujmy wszystko powyższe:

   * Na kilkanaście dni przed katastrofą Tu 154 w Smoleńsku rozpoczyna się akcja USA i Rosji, pokazująca ich jak najbardziej pokojowe nastawienie i pragnienia – także (a raczej z naciskiem na) pokojowe nastawienie względem Polski (Putin). Kiedy to wszystko się odbywa, jest już po pierwszej erupcji wulkanu na Islandii.

   * W tym samym czasie, spontanicznie i naprędce, organizowana jest konferencja pokojowa w Waszyngtonie, w której biorą (także spontanicznie) udział, prawie wszyscy Ci, którzy wyrazili później chęć uczestniczenia w pogrzebie prezydenta Kaczyńskiego.

   * 10 kwietnia, w katastrofie Lotniczej pod Smoleńskiem, ginie polski Prezydent, a wraz z nim duża część najważniejszych osób w państwie.

   * W kilka dni po katastrofie większość głów państw (będąc już na konferencji w Waszyngtonie) wyraża chęć uczestniczenia w pogrzebie Prezydenta Polski, co jest precedensem w skali światowej !

   * 14 kwietnia, w dzień zakończenia konferencji następuje druga, „kompletnie niespodziewana” erupcja tego samego wulkanu na Islandii, która w rezultacie doprowadza do zamknięcia przestrzeni powietrznej znacznej części Europy. To pokrzyżowało szczytne plany VIP-ów, którzy czekali na zmianę sytuacji, z nadzieją do ostatniej chwili, lecz w końcu zmuszeni zostali do odwołania swojego przybycia na pogrzeb. Uczynili to naturalnie z wielkim żalem, ponieważ prawie każdy lider na świecie kocha Polskę i pragnął być osobiście obecny na pogrzebie naszego Prezydenta….
   *

   Czyż nie jest to niesamowity splot zdarzeń ?
   Zadajmy więc kilka pytań i postarajmy się udzielić na nie odpowiedzi:

   * Czy jest to teoretycznie możliwe aby co najmniej liderzy USA i Rosji, jeszcze przed katastrofą wiedzieli o niej – odpowiedź brzmi: TAK – teoretycznie jest to możliwe, jeśli była ona przez kogoś zaplanowana.
   * Czy jest możliwe sztuczne wywołanie drugiej erupcji wulkanu ? – odpowiedź brzmi: TAK – to jest możliwe. W naszym artykule pt. „Technologia wywoływania trzęsień ziemi już dawno potwierdzona przez USA !” (link tutaj) , podajemy link do strony rządowej USA, na której Sekretarz Obrony tego kraju potwierdza istnienie takich technologii. Zresztą zwykła bomba zrzucona do krateru, prawdopodobnie załatwiła by też sprawę.
   *
   Czy jest to możliwe, aby katastrofa w Smoleńsku zdarzyła się w skutek zamachu ? – odpowiedź brzmi: TAK – to jest możliwe.
   *
   Czy jest to możliwe, aby należące do globalnych koncernów media celowo kreowały nawał informacji o potężnej i toksycznej chmurze, aby przekonać społeczeństwa co do realności zagrożenia ? – odpowiedź brzmi: TAK – to jest możliwe. Przypomnijmy sobie podobna sytuację z zeszłego roku, a dotyczącą pandemii świńskiej grypy. Tam też, przez wiele miesięcy, wszystkie media trąbiły o pandemii i zagrożeniach na jedną nutę.
   *
   Czy jest to możliwe aby tyle państw w Europie zamknęło celowo swoją przestrzeń powietrzną, mimo że zagrożenie tak naprawdę jest dużo mniejsze i straty finansowe bardzo wysokie ? – odpowiedź brzmi: TAK – to jest możliwe. Tego typu decyzje podlegają głowom państw i ich rządom, a ich ekonomia, jak i ekonomia USA, aktualnie opiera się tylko i wyłącznie na wirtualnym pieniądzu. W takiej sytuacji straty jakie ponoszą są w zasadzie także tylko wirtualne.

   Pytanie ostatnie: ponownie biorąc rachunek prawdopodobieństwa pod uwagę i uwzględniając wiedzę o sytuacji w świecie oraz istniejące technologie (w tym te tajne), co jest bardziej prawdopodobne: opcja iż wszystkie powyższe zdarzenia, rozgrywające się akurat w tym czasie i w takiej kolejności, były jedynie niesamowitym zbiegiem okoliczności czy też opcja, iż jest to z góry zaplanowana, choć trudna do wyobrażenia sobie akcja ? – odpowiedź jest jednoznaczna: dużo bardziej prawdopodobne jest to, że wszytko to skrupulatnie zaplanowano i zimną krwią zrealizowano.
   http://www.globalnaswiadomosc.com/seriaprzypadkow.htm

 2. andre said

  Pytanie „brzmi jak żyć ?” — właśnie jak?
  Poznaliśmy przyjaciół z EUROPY. Wszak to polityczne jeden twór.
  Nie było z Europy przedstawicieli– olali nas – wiec – OLAĆ ICH.
  Proponuję wprowadzić w polskiej polityce zagranicznej tzw „olewanie’
  Premier nie może przyjechać na spotkanie z kimś tam(przyjąć kogoś) bo……… zawsze można znaleźć powód.
  P.O. obowiązki Prezydenta nie może się z kimś spotkać bo……… jak wyżej.
  Przeprowadzić segregację ( ŁADNIE ZABRZMIAŁO)
  Olać tych co pogrzeb Pana Prezydenta RP olali.

  ALE…….. DO TEGO TRZEBA MIEĆ POCZUCIE PATRIOTYZMU A NIE OTACZAJĄCEJ NAS TOLERANCJI.
  Jeśli samotna zona prezydenta Gruzji może jechać 13 godz samochodem —to zakaz pani MERKEL…………
  Zero rozmów z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i tak samo dalejpotraktowaćprzedstawicieli
  Francji – prezydent Nicolas Sarkozy i Austrii – prezydent Heinz Fischer.

  Belgii – książę Filip;
  Chorwacji – prezydent Ivo Josipović;
  Cypru – prezydent Demetris Christofias; Danii – królowa Małgorzata i min. SZ Lene Espersen;

  Estonii – prezydent Toomas Ilves i premier Andrus Ansip;
  Finlandii – prezydent Tarja Halonen; Grecji – prezydent Georgios Papandreou; Hiszpanii – król Juan Carlos i premier Jose Luis Zapatero;
  Lichtensteinu – książę Alois;
  Luksemburga – wielki książę Henryk; Macedonii – prezydent Gjorge Iwanow; Monako – książę Albert II;
  Norwegii – król Harald V i min. SZ Jonas Gahr Store;
  Szwecji – król Karol XVI Gustaw i min. SZ Carl Bildt;
  Turcji – prezydent Abdullah Gul;
  Wielkiej Brytanii – książę Walii Karol; Włoch – premier Silvio Berlusconi i przew. Senatu Renato Schifani.

  Proponuje uznać za osoby „niemile widziane w kraju” Josa Manuela Barroso oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana von Rompuy.
  POKAZALI JAK NAS POLAKÓW TRAKTUJĄ W TEJ TRAGICZNEJ CHWILI

  Dawaliśmy radę przed wiekami- damy i teraz- Rosjanie będa bardzo „ulegli ” po katastrofie. Mie wygrywajmy tego na chama tylko dzialajmy normalnie.
  Nie dajmy się pomiatać „europejczykom”
  wejście do strefy „euro” — oczywiście wchodzimy ……. za chwilę .
  Współpraca regionalna z Niemcami—oczywiście ….za chwile
  Zastosujmy wariant Gierkowski—‚ wiecie, rozumiecie”
  Tylko — czy na to stać : Tuska, Komorowskiego i resztę POkemonów.
  Jeśli tego nie potrafią ( a dal temu przyklad Piemier w stosunkach z Rosja w sprawie procedur na miejscu katastrofy) to Zmieść ich wszystkich w czasie wyborów.
  Zacznijcie myśleć Polacy po polsku

  „Jestem Polakiem i obowiązki mam polskie”

  • Dawid said

   No, to teraz widac gdzie nas maja!

   • mirek said

    europie były potrzebne tylko nasze miejsca pracy,
    a będzie tego z 6 milionów,
    3 przed wejściem do eu i trzy po (jak nie więcej)
    chyba, że przestaniemy głosować na kogo głosujemy,
    bo odddzą wszystko za wille czy inne byle co.

  • Julka said

   Popieram, tylko czy można tego oczekiwać od korytowych w Polsce?

  • wszechstronny said

   Zgadzam sie z Tobą, ale wyłaczyłbym z tej akcji p. Merkel bo faktycznie 13 godzin a 30 to róznica co prawda nie samochodem ale sie nie dziwie ze nie dotarła.

   Przecież oni mają nas wszystkich w d…ie. Tak było zawsze. A nasz popierd….ny kraj zawsze pierwszy do pomocy wszystkim. Smutne to, ale szczerze mówiac to ciesze sie ze nie było tego pedałka Sarkozego, bo działa mi na nerwy (no i starej upilnowac se nie umie)

   • ALFA said

    @ANDRE
    P.O. obowiązki Prezydenta nie może się z kimś spotkać bo……… jak wyżej.
    Śmiech mnie bierze p.o obowiązki Prezydenta,jak widać on jest jeden z nich,nie czeka na pochowanie PREZYDENTA KACZYŃSKIEGO tylko już robił czystkę ,dlaczego się tak śpieszył z podpisaniem ustaw,czy aż tak były pilne .On już nam zaszkodził podpisując te ustawy.Dalej to pomyślcie sami,kogo mamy w rządzie.

   • andre said

    Dlaczego chcesz wyłączać Merkel– Nikt nie wierzy w sytuację ze nie mogla przyjechać (przylecieć helikopterem ? Prędkość podróżna: 235 km/h http://krakow.olx.pl/helikopter-eurocopter-ec-130-na-sprzedaz-iid-14667369 odległość Bruxela – wawa ok 1400 km czyli z przerwami na tankowanie etc 7-8 godzin) — POKAZALA i wszystko w temacie
    OLAĆ Ją tak jak ona NAS olała

   • Prosto said

    Chciałabym podkreślić, że liderzy państw Europy Środkowo-Wschodniej nas nie olali i nie wydaje mi się żeby to było przez wzgląd na dogodne położenie geograficze i łatwość dojazdu.
    I pytam się, skoro Polska jest już regionem superpaństwa to czemu „oficjalny prezydent” tego tworu – ten o dziwacznym nazwisku – nie zjawił się na pogrzebie, ani się w ogóle do tego nie ustosunkował. Nie to żebym z utęsknieniem serca go tutaj wyczekiwała, ale wydaje mi się to podstawa politycznego savoir-vivru. Przyjechał Buzek – wolne żarty…
    BRACIA SŁOWIANIE RULEZ

  • Magda said

   zapowiadana delegacja z USA-czy nie wydaje Wam sie,że i tak była skromna ,jak na nasze poparcie dla ich polityki? Bush nie zapowiadał,że przyleci.

  • Zapsa said

   Wyślij ten post do Donka, który w tej własnie chwili zapewne głęboko liże komuś dupsko – i zapewne nie żadnemu patriotycznemu Polakowi.

   A w ogóle to przecież SAMA CHĘĆ PRZYBYCIA OBAMY BYŁA TAKA WSPANIAŁA – proponuję wywiesić amerykańskie flagi miast polskich, no tacy mu jesteśmy wdzięczni.
   Żaden z tych psycholi nie miał przylecieć, taki był ich plan od początku.

 3. bn said

  http://distanceisnotabarrier.wordpress.com/2010/04/12/tb-joshua-saw-polish-governmental-plane-crash/

  http://thetbjoshuafanclub.wordpress.com/2010/04/11/tb-joshua-saw-polish-governmental-plane-crash/

  Jesli ktos ma mozliwosc mozna sprawdzic. Co do proroctw jestem ostrozny ale nie wykluczam.
  =====================
  od Asterix: co Wy na to ?

 4. bn said

  http://www.scoan.org/prophecy_62_stream.htm

  http://www.scoan.org/prophecy_62.htm

  Linki do tych proroctw.
  ====================
  od Asterix: co Wy na to ?

 5. andre said

  Na poparcie tego co napisalem, powyżej :

  „Prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus, który przybył do Krakowa na pogrzeb prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, wyraził zdziwienie z powodu nieobecności pewnych polityków, w tym unijnych.
  – Zrozumiałbym, że nie przyjechał kanadyjski premier czy gubernator generalny Australii…, lecz to, że nie przyjadą niektórzy Europejczycy, że nikt nie przyjedzie z Brukseli, to jest dla mnie niewybaczalne – powiedział Klaus Czeskiemu Radiu”
  http://wiadomosci.onet.pl/2157211,12,prezydent_czech_dziwi_sie_nieobecnosci_politykow_to_dla_mnie_niewybaczalne,item.html

  • Julka said

   Vaclav Klaus wraz z żoną złożyli kondolencje rodzinie, do tusków, komorowskich i borusewiczów nie podeszli.

   • wszechstronny said

    Mnie to rozwaliła ta delegacja z Maroka. jak to możliwe, ze przylecieli z Maroka, sakaszwili z Wloch! a reszta pedziów nie dała rady? Ja pierd…le co za świat.

 6. Dawid said

  Wkleone:

  Powrót ciał?
  Powinno 21 cial, moze troche wiecej. Tak na marginesie co powoduje to opuznienie, i dlaczego dopuszczono do tego aby testy DNA wykonywali rosyjcy lekarze. Zabici pasarzerowie cywile pod nadzorem Polskich specialistow medycyny sadowej to sie zgodze. Polscy oficerowie sil zbrojnych wiekszosci posiadali stanowiska wykonawcze, czyli powinni jako rowniez oficerowie NATO, poniewaz PRL jest panstwem czlonkowskim zostac przewiezieni bezwlocznie do Polski, do wykonania testow DNA. Nie powinno byc wymowki ze strony ekip ratunkowych, poniewaz wszyscy wojskowi w czasie tej podrozy ubrani byli w mundury wojska Polskiego. Ruscy nie mieli prawa robic sekcji zwlok ani testow DNA, chyba ze czegos szukali coby podlegalo tajemnicy wojskowej, jak kody wojskowej komunikacji radiowej, satelitarnej lubtemu podobne. Wara Ruskich rak od generalow wojska NATO!

  • Jose said

   Właśnie. Wyobraźcie sobie, co by się działo, jakby analogiczny wypadek zdarzył się np. na terenie Polski czy innego państwa z prezydentem USA na pokładzie…

  • wszechstronny said

   Mizia juz o tym pisał wcześniej kolego, więc se poszukaj a poza tym chyba nie sądzisz że lecąc na 4 godzinną podróż zabierali laptopy pendrivy i dokumenty, wszystko zostało w biurach przeciez pokazywali w Tv.

 7. Dawid said

  Komentarz do glownego artykulu.

  Wydarzenia kilku ostanich dni pokazaly bardzo wiele. Nie bede sie rowodzil nad pogrzebem i uroczystosciami. Jedno zobaczylem: Dawna chwala Polski minela. Rzadza sluzby specjalne. Brak reakcji na jakiekolwiek posusiecia WYRAZNIE pokazalo, iz obecny rzad jest marionetkowy. Szanuje instytucje panstwowe i wstyd mi,ze musze o nich pisac w ten sposob.Pytanie, tylko jak dlugo potrwa ten stan?

 8. kompresor said

  Co by nie było powinnismy liczyć na siebie.
  Historia uczy,ze ewentualnej moglibysmy nie otrzymać.

 9. asterix said

  http://www.sfora.pl/Niemcy-kochaja-Polakow-Zostancie-naszymi-szefami-i-zieciami-a19264 jakoś nie wierzę w to..

  • Dawid said

   Pewne instytucje niemieckie za slodkini slowami chca germanizowac Polske. Co jak co ale na sasiadow trzeba uwazac.

  • Prosto said

   Tak kochają, że w państwowej tv – podczas trwania żałoby w Polsce – puścili kilka razy chamski skecz kabaretowy o katastrofie polskiego samolotu…

 10. asterix said


  Zdjęcia użytkownika Mikheil Saakashvili – Wall Photos

 11. grypa666 said

  od pb:
  http://www.wolnapolska.pl/index.php/Artyku%C5%82y/to-mog-by-zamach-najwiksze-wtpliwoci.html
  pod koniec artykulu autor plecie bzdury o napadzie rosji na gruzje;
  poza tym dobry poczatek pracy nad dokumentacja 10 IV; mamy w naszej bazie danych dodatkowe info, a niektore w ww jest bzdura;
  dlatego trzeba zalozyc otagowana e-baze do deponowania informacji, sprawdzania jej wiarygodnosci itp celem sporzadzenia raportu Polski e-Walczacej gdyby sledztwo polskie lub miedzynarodowe zawiodlo; w miedzyczasie potrzeba pomocnikow do wylawiania z forum informacji do poszczegolnych dzialow naszej wstepnej bazy danych = patrz nowe strony serii „10 IV…”

  prosze zglaszac sie na piotrbein@yahoo.com
  ========================================
  od Asterix: pogrubiłem tekst

 12. Kier said

  Z Wiktorem Suworowem, byłym agentem sowieckiego wywiadu wojskowego GRU, skazanym w Rosji na karę śmierci, autorem książek dotyczących historii ZSRS (m.in. „Lodołamacz” i „Akwarium”), rozmawia Marta Ziarnik

  Powiedział Pan kilka dni temu, że Rosja jest zdolna do „politycznego morderstwa”…

  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100417&typ=tk&id=tk22.txt

 13. asterix said

  http://www.sfora.pl/Poruszajacy-zapis-czarnej-skrzynki-rzadowego-samolotu-a19275
  Urządzenie nagrało dźwięki z przedziału pasażerskiego.

 14. Jose said

  Lista obecności

  „Wawelski pochówek prezydenckiej pary, powinien otworzyć oczy, tym środowiskom, które wciąż trwają w ułudzie „europejskiej jedności”, na to kto naprawdę jest naszym przyjacielem, na kogo możemy liczyć, a kto w potrzebie odwróci się od nas plecami. Nieprzypadkowo w Krakowie stawili się wszyscy przedstawiciele regionu, umownie nazywanego „Międzymorzem”. To te państwa powinny być podmiotami strategicznej współpracy, rozszerzania współpracy, i integracji rozwijanej niezależnie od naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. Jeśli tak się stanie, będzie to wielkie zwycięstwo wizji Lecha Kaczyńskiego. Wizji mocno zakorzenionej w idei jagiellońskiej i bliższej nam czasowo, koncepcji federacyjnej, marszałka Piłsudskiego. ”

  http://www.konservat.cba.pl/art.php?art=0693&path=arty2010#ha

 15. malwa said

  niech ktoś może w końcu sprawdzi co z tym pyłem wulkanicznym czy jest radioaktywny czy nie po są podobno podejrzenia że użyto broni atomowej w celu uzyskania mocniejszego efektu erupcji wulkanu i może dlatego w niemczech zaleca się uszczelnianie okien i siedzenie w domu

  • kompresor said

   Były takie sugestie,ale jesli już to sa inne sposoby na wzbudzanie aktywności sejsmicznej.
   Ostatnio HAARP ładnie grzał.
   Ostatecznie to moze byc sama natura.

   • mirek said

    albo zwykły baniak z wodą jak już były pomysły (niezrealizowane) ugaszenia Wezuwiusza.

 16. Proroctwo do Polski – CINDY JACOBS (2005r.)

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/04/19/proroctwo-do-polski-%E2%80%93-cindy-jacobs-2005r/

 17. Magda said

  Myślę,że powinniśmy się wstrzymać ze zdejmowaniem flag,mimo,że żałoba narodowa
  w/g władz już się skończyła.
  Po pierwsze dlatego,że nie wszystkie ciała jeszcze wróciły do Polski
  Po drugie dlatego,że trwają pogrzeby pozostałych ofiar katastrofy.
  Moim zdaniem flagi powinny wisieć do dnia ostatniego pogrzebu.

 18. asterix said

  Impuls elektromagnetyczny zatrzyma pierwsze samochody już w przyszłym miesiącu.
  http://www.elektroonline.pl/events/show_news/1136

  Smoleńsk to morderstwo z premedytacją?
  http://www.redakcja.newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/536148,Smolensk-to-morderstwo-z-premedytacja.html

  Centralne media izraelskie wyraziły wątpliwości co do oficjalnej wersji przyczyn katastrofy w pobliżu Smoleńska. Niektóre publikacje są skłonni widzieć w tej tragedii „celowych zabójstw w stylu Kremla
  http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2010-04-12/9377.html

  • Dawid said

   Bardzo zdiwila mnie diecieca naiwnosc niektorych naszych Polakow. Nawet odoby z poza naszego kraju czuja,ze nie byl to przypadek. Polacy jednak nadal wierza w nieszczesliwy wypadek. Oto co moga media. Papka z kluskami.

   • Zapsa said

    Już dawno mam depresję z powodu poziomu inteligencji rodaków – kredyty i zakupy przedświąteczne to absolutny szczyt ich zainteresowań. Ludzie żyją jak roboty stworzone by napędzać koniunkturę – tylko konsupcja jest dla nich ważna i tylko gromadzenie dóbr materialnych się liczy. Nie masz mieszkania na właśność – co z ciebie za dorosły? Przeciez żyjesz jak bezdomny na wynajętym, a przecież wyboru nie masz i i tak kiedyś musisz iść „na swoje” – tego typu mądrości życiowe to jak Biblia dla otępiałych umysłowo i zdegradowanych ludzi-maszyn. Sami się godzą na swój los idąc jak owieczki na rzeź, byleby było co do pyska włożyć, byleby było gdzie się wysrać i byleby się można było mnożyć. Co do ostatniego – jeśli wprowadzą u nas politykę „regulacji” przyrostu naturalnego – to wtedy dopiero owieczki się obudzą jak po pijackim śnie.

 19. Fraktal said

  Tak czytam sobie na onecie forum. http://wiadomosci.onet.pl/2157367,12,polacy_chowali_prezydenta__obama_gral_w_golfa,item.html
  Standardowo USA ma nas w głębokim poważaniu i już nawet się z tym ne kryją. Pewnie dziś TVN ani słowem nie wspomni o Obamie , chyba że go będzie usprawiedliwiać wulkanem. To jest jawne paskudne ordynarne i perfidne oszukiwanie i sranie na głowy Polaków!! Na tym forum nikt nie wspomniał o gazie! Dopiero sam wpisałem posta ( dopiero za 4 razem mi go zaakceptowali, wcześniejsze się nie pojawiły).

  • Zapsa said

   Dokładnie tak – może i ktoś wspomniał o gazie,a sądzę że niejeden – ale tacy zwykle na onetowym forum są zablokowani, chyba większość z nas tutaj tego doświadczyła.

 20. asterix said

  Podziękujmy prezydentowi Gruzji
  http://www.president.gov.ge/letter.php?l=E

 21. gostek said

  @asterix
  Zbyt to grubymi nicmi szyte i ma jednoznacznie wskazywac na Rosje jako panstwo.Kazdy ma rozum i wyciagnie wlasne wnioski, bez podpowiadania.
  Przeczytajcie sobie zalozenia strategiczne glownego rezysera swiatowej polityki ,a troche Wam sie moze rozjasni w glowach.Napuszczanie jednych na drugich to element tej polityki.

  • wszechstronny said

   Nie wiem o czym Ty piszesz, więc troche jasniej proszę, bo może jestem głupszy niż sądziłem ale naprawde nie rozumie o co ci chodziło.

   • gostek said

    @wszechstronny
    Kto wyznacza kierunek polityki zza oceanu?Nie jest nim z pewnoscia osoba wystawiona na widok publiczny.A jak znajdziesz, kto jest wielkim rezyserem, to bedziesz mniej wiecej wiedzial o co chodzi.Moim skromnym zdaniem nikt Iranu nie bedzie atakowal,ale pewnosci nigdy miec nie mozna.Rzuc okiem na blog Urbasia,tam czesciowo jest naswietlony problem,ale nie do konca.Sa materialy w necie,po nitce do klebka.

  • Julka said

   Dlatego w interesie Rosji jest rzetelne wyjaśnienie tego „wypadku”. Można zrozumieć, że sprzeczne informacje były wysyłane przez rosyjskojęzyczne merdia, ale jeżeli śledztwo nic nie wyjaśni, to znaczyło będzie, że Putin ma w tym swój udział.

 22. Marslim said

  Tusk i Putin opóźniali przyjazd Jarosława Kaczyńskiego do Smoleńska

  http://www.blogpress.pl/node/3718

  „Rosjanie opóźniali konwój z Jarosławem Kaczyńskim?

  Portal polskieradio.pl dotarł do nieznanych okoliczności dziwnej podróży z 10 kwietnia 2010, gdy Jarosław Kaczyński jechał na miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu.

  Z Witebska do granicy białorusko–rosyjskiej pędzili błyskawicznie, już na terenie Rosji autobus wiozący Jarosława Kaczyńskiego, który miał rozpoznać ciało brata, gwałtownie zwolnił.

  Przebycie ponad 100-kilometrowej trasy z Witebska na miejsce tragedii zajęło polskiej delegacji – pilotowanej przez radiowozy – prawie 3 godziny.(…)

  • MIZIA said

   JEST TAK – W SKLEPACH , NA BAZARACH ,NA PRZYSTANKACH ITP. MÓWI SIE TAK – TO CYTUJĘ „ROBOTA NASZYCH KRAJOWYCH KIZIORÓW”

   pytanie brzmi kim są owi tajemniczy – kiziorzy.

   • MIZIA said

    W SPRAWIE OLEWNIKA TERZ DEMENTOWANO A NA KONIEC -PEKŁA RURA Z GÓWNAMI I ZALAŁA MATERIAŁ DOWODOWY W TAKI SPOSÓB ŻE MATERIAŁY NIE MOGŁY BYĆ JUŻ DOWODAMI –

    Krzyki przerażenia pasażerów. Prokuratura dementuje
    Poniedziałek, 19 kwietnia (06:13) Więcej na temat: Lech Kaczyński nie żyje
    „Nie istnieją nagrania z kabiny pasażerskiej rozbitego Tu-154” – powiedział w rozmowie z TOK FM rzecznik prasowy Naczelnego Prokuratora Wojskowego płk Zbigniew Rzepa. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” czarne skrzynki prezydenckiego TU-154M zarejestrowały krzyki przerażenia i bólu pasażerów.

    „Usłyszeliśmy nieludzki krzyk przerażenia i bólu” /AFP

    Rzecznik Prokuratury zapewnia, że „czarna skrzynka nagrała jedynie dźwięki z tła kokpitu załogi, do którego nie mógł dotrzeć dźwięk z kabiny pasażerskiej”. „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na informacje jednego z wojskowych śledczych, podał, że „w kilkudziesięciu ostatnich sekundach nagrania rejestrator z kokpitu nagrał rosnący szmer z przedziałów pasażerskich. Aż w końcu usłyszeliśmy

    nieludzki krzyk przerażenia i bólu”.

    http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/nie-ma-nagran-z-kabiny-pasazerskiej-tu-154,1466572

   • MIZIA said

    W OFICJALNEJ WERSJI Z POLSKI – TO ZDANIE JEST NIEPRAWDZIWE

    ALE DOPÓKI BYŁY TE NAGRANIA W ROSJI BYŁY BRANE POD UWAGĘ

    TERAZ ODRZUCI SIE NIEWYGODNE DOWODY JAKO NIEPRAWDZIWE I GITARKA

    TO JEST OD DZIŚ NIEPRAWDĄ ”

    w kilkudziesięciu ostatnich sekundach nagrania rejestrator z kokpitu nagrał rosnący szmer z przedziałów pasażerskich. Aż w końcu usłyszeliśmy

   • Dawid said

    To nie istotne kim sa, bo sa najemnikami. Nie zdziwie sie, jesli to robota naszych

   • andre said

    @@ Mizia I inni.
    Napisałem o OLEWANIU.
    A wczoraj także pisałem o składaniu kondolencji.
    #
    andre powiedział/a
    18 Kwiecień 2010 @ 4:59 pm

    KONDOLENCJE DLA WŁODARZY RP JUŻ O 17:59
    A NIE DLA RODZINY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Odpowiedz
    #
    andre powiedział/a
    18 Kwiecień 2010 @ 5:04 pm

    18:03 jest Jaroslaw z Bratanica

    Jarosław z Bratanica przy trumnie Brata a w tym czasie na CZERWONYM chodniku rządek PIERWSZO-TWARZOWNIKÓW III RP OCZEKUJĄCYCH I SPIJAJĄCYCH KONDOLENCJE.( ( „a usta mieli słodsze od malin”)
    NIE ZNAM PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO ALE NIE POWINIEN MIEĆ TUTAJ ZASTOSOWANIA.

    To Rodzina powinna przyjmować kondolencje a nie przedstawiciele władz publicznych.
    Niewytłumaczalne dla mnie jest to co odbyło się wczoraj — ten spektakl i chęć zaistnienia w mediach pogrążonych w „bólu” WŁODARZY HAŃBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(Tusk,Borusewicz,Komorowski,Sikorski)
    I masz Mizia odpowiedz na swoje pytanie( chociaż to tylko marionetki JAWNE, z pierwszego szeregu)

    widać przecież:
    GDY WIEJE WIATR HISTORII,

    LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM
    ROSNĄ SKRZYDŁA,

    NATOMIAST
    TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM

   • Zapsa said

    Acha – czyli Ruscy wyjaśniają, a polskie słuzby zaprzeczają tym wyjaśnieniom. No od początku cuchnęło zamachem o zdradziecki podłożu.

   • MIZIA said

    „Polsce grozi realne niebezpieczeństwo, że prezydentem zostanie Jarosław Kaczyński”

    Jan Widacki, fot. Leszek Szymański
    PAP
    – Życie polityczne nie znosi próżni – między innymi z takim zdaniem zwraca się Jan Widacki ze Stronnictwa Demokratycznego w specjalnym liście do lidera SLD, Grzegorza Napieralskiego, w którym namawia go do poparcia przez SLD kandydatury Andrzeja Olechowskiego.

    http://wiadomosci.onet.pl/2157463,11,polsce_grozi_realne_niebezpieczenstwo__ze_prezydentem_zostanie_jaroslaw_kaczynski,item.html

   • Jose said

    „Jarosław z Bratanica przy trumnie Brata a w tym czasie na CZERWONYM chodniku rządek PIERWSZO-TWARZOWNIKÓW III RP OCZEKUJĄCYCH I SPIJAJĄCYCH KONDOLENCJE.”

    Kondolencje? A może to były gratulacje?…

   • MIZIA said

    cytat – „Jak powiedział płk Rzepa, który jest w Moskwie, nie ma pojęcia, kto mógł udzielić dziennikarzom informacji odnośnie ewentualnych zarejestrowanych zapisów, gdyż nikt z prokuratorów na ten temat nie rozmawiał z mediami.”

    PANIE PÓLKOWNKU ALE WIEDZĄ DZIENNIKARZE KTO IM TO POWIEDZIAŁ – czyż nie ……

   • MIZIA said

    ale w wała będą robić bezczelnie LUD CIEMNY

 23. Magda said


  wersja z rozjaśnionym tłem i napisy

 24. hjk said

  http://www.echochrystusakrola.net/dzienniczek/2010-04-kwiecien.html

  „Episkopat Polski po kryjomu, bez nagłaśniania, wyrzekł się Króla Jezusa Chrystusa na 343 Konferencji w dniu 16 marca 2008 r. a tym samym wydał wyrok na zagładę Narodu Polskiego i otworzył szeroko bramy dla naszych wrogów, a piekielne dla siebie. Biskupi stwierdzili, ze Jezus nadaje się tylko na sługę naszego.”

  A może ktoś ma dostęp, może gdzieś są komunikaty?

 25. Mariusz said

  Zgodnie z przewidywaniami rozpoczął się atak medialny wskazujący na winę Rosji> Newsweek.
  Czyli 2 etap prania mózgów.

 26. hjk said

  Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że SKW najprawdopodobniej już w momencie katastrofy posiadała też nagrania m.in. rozmów pilotów samolotu z wieżą kontroli lotów. Wojskowe służby mają bowiem tajną stację nasłuchową.

  http://wiadomosci.onet.pl/2157243,11,kontrwywiad_wojskowy_monitorowal_lot_tu-154,item.html

  • aja said

   To było jasne. Dla mnie potwierdzeniem tego było stwierdzenie „drugiego” pilota RP w pierwszych godzinach po katastrofie. Na stwierdzenie, że samolot prezydencki 4x podchodził do lądowania w Smoleńsku, „drugi” pilot stwierdził: „ja wiem o jednym”. I słychać było, że powiedział to z całym przekonaniem, stanowczo. Słychać było, że wie co mówi. Dla mnie było oczywiste, że samolot prezydencki jest/był „monitorowany” (i w kontakcie ) z obszaru Polski. Powiedziane to było tylko raz, zaraz po katastrofie i potem nie powtarzano tej wypowiedzi tzn. wypowiedzi „drugiego” pilota, bo wypowiedzi tej treści pojawiały się.

 27. Pit said

  http://www.autokrata.pl/artykul/tu-154-zdjcia-i-filmy-jakich-nie-zobaczysz-nigdzie-8378

  Tu-154 – zdjęcia i filmy, jakich nie zobaczysz nigdzie!

  Można tu zobaczyć wnętrze samolotu, filmy z lotu opis jak solidna była to maszyna.

 28. Pit said

  http://www.kciuk.pl/Rosjanie-opozniali-konwoj-z-Jaroslawem-Kaczynskim-r11301

  Rosjanie opóźniali konwój z Jarosławem Kaczyńskim?

  • andre said

   Po prostu potrzebowali czasu na akcje wspólnego wystąpienia Putin- Tusk_ Kaczyński- co zresztą nie wyszło.
   Widzę wyraźny rozdźwięk pomiędzy rosyjskimi liderami……..a Tusk GARNIE SIĘ do Putina –.
   Uwzględniając dobre stosunki Tusk- Merkel oraz sugestie ze Merkel jest (była?) związana ze STASI(KGB) układa się to w całość.
   Dla mnie osobiście GRUPA PUTINA – niezależna od ROSJI i realizująca inne cele niż polityka Dmitrija Anatoljewicza Miedwiediewa

  • katia said

   zgadzam sie! cos chyba nie ma dobrych relacji miedzy putinem a Miedwiediewem . I pewnei Pan Prezyden Rosji wie kto sie za tym kryje. Ciesze sie ze przybyl na ceremonie nie patrzac na pyl wulkaniczny .

  • aja said

   Z informacji jakie podawano wynikało, że to J.Kaczyński nie chciał spotkać się z Putinem wieczorem na lotnisku w Smoleńsku i prawdopodobnie dlatego starał się opóźnić swoje przybycie, aby się na niego nie natknąć. Nie bardzo się to udało, ale nie dał się wcągąć w „grę” i kiedy przyleciał poszedł tylko zidentyfikować ciało prezydenta, a do namiotów, w których byli Tusk i Putin nawet nie zajrzał i wrócił natychmiast do Polski jak to było łumaczone,”aby czuwać przy matce w szpitalu,tak aby dla niej wszytko wygladało jak zwykle”. W końcu ona do tej pory nie wie, że Lech nie żyje.

 29. Fraktal said

  Trochę dziwna ta uwaga : dostęp zabroniony

 30. hjk said

  http://wiadomosci.onet.pl/2157377,11,od_lat_obrazali_l_kaczynskiego_slowo_przepraszam_nie_padlo,item.html

  • Fraktal said

   To nikogo nie dziwi. To słudzy szatana i już nie kryją się z tym . Jawnie kłamią, ośmieszają i zabijają. Ja kolejny raz namawiam do obejrzenia tych pięciu filmików:

   Wiele się może wyjaśnić,połączyć , choć nie musicie wierzyć we wszystko. Fakt jest taki że coraz więcej dowodów przemawia za teoriami głoszonymi przez Davida Icke’a i nie tylko jego.

   • Fraktal said

    Przepraszam nie wiem co sie stało linki nie działają jakby w całości.Jeszcze raz podam do tych ostatnich trzech:

   • Fraktal said

    Nie wiem co się dzieje ale trzeci filmik jest o monarchii arystokratycznej, a kolejne dwa o nazwie Secret Space o powiązaniach hiltera, masonów i nasa ,itp.

   • Ayres said

    Wszystko działa, wystarczy link, skopiować i wkleić do przeglądarki..

 31. hjk said

  http://www.elektroonline.pl/events/show_news/1136
  Zatrzymanie pędzącego samochodu nie zabijając jednocześnie kierowcy i nie raniąc pasażerów tradycyjnymi środkami – kulami jest bardzo trudne często niemożliwe. Sprostać temu problemowi ma zamiar kanadyjska firma pracująca nad działkiem demo EMP (elektromagnetycznych impulsów, które skutecznie pozbawi samochód wszystkich elektronicznych systemów.

 32. ALFA said

  „Testament” Prezydenta Kaczyńskiego

 33. hjk said

  http://www.konservat.cba.pl/art.php?art=0693&path=arty2010#ha
  Można by ze zrozumieniem pokiwać głową nad przezornością zachodnio-europejskich polityków, zwłaszcza, że mieli przecież przybyć na pogrzeb ofiar katastrofy lotniczej, gdyby nie zaskakujące przykłady determinacji ze strony innych, dużo bardziej odległych nam, przedstawicielstw, które udowodniły, że słynne „chcieć to móc” nie jest tylko wytartym sloganem.

 34. Pit said

  W ogóle co nam mówi to, że Kaczyński z bratanicą pojechali na pogrzeb osobno pociągiem. Czyżby czuli jakiś fałsz w powietrzu?

 35. Mars said

  Polska żegnała prezydenta, a Obama grał w golfa……

  http://fakty.interia.pl/raport/lech-kaczynski-nie-zyje/news/polska-zegnala-prezydenta-a-obama-gral-w-golfa,1466711

  Jak Amerykanie następnym razem będą czegoś chcieli to proponuję żebyśmy najpierw najpierw pod pretekstem chmury wulkanicznej ich olali a potem zrobili sobie świetną imprezkę…

 36. Damazy Czorgut said

  co jakiś czas tam tak się dzieje – to chyba tylko sprzęt zawodzi

  • wisznu said

   Teraz pisze że przerwa techniczna.Ale fakt tam co chwile dzieja sie takie przerwy

  • Ayres said

   O ile dobrze wiem strona JG znajduje się na „niezawodnych” serwerach wordpress’a, czyżby ktoś miał awariee??

 37. hjk said

  nasz „stary” temat:
  http://www.drcarley.com/Science_of_vaccine_damage.pdf

 38. asterix said

 39. Fraktal said

  I chyba wszystko jasne:
  http://wiadomosci.onet.pl/2157463,11,polsce_grozi_realne_niebezpieczenstwo__ze_prezydentem_zostanie_jaroslaw_kaczynski,item.html
  Połączmy się wszyscy przeciw PISowi i obsadźmy na stanowisku prezydenta RP wysokiego masona.

  • Dziś płaczą w tej sprawie Widacki Magdalena Środa i wielu innych. Zaczęli znowu atak że Polsce grozi katoprawica a przeciez wszyscy widzimy że jest monopol lewicowo-liberalny w pełni. Wystarczy zobaczyć np.na onecie na forum jak młodzieżówki PO i UB wściekle atakuja i opluwają wszystko co patriotyczne i Polskie

  • katia said

   z tego co wiem to Olechowski nalezy do grupy Bilderberga !!!

   • Fraktal said

    Właśnie to miałem na myśli. I nie jest to niskiej rangi mason, gdyż nie miałby prawa uczestniczyć w tak „elitarnym” gronie. Geremek czy Michnik nie są wiele lepsi. Ale my wciąż gadamy tylko płotkach…

 40. asterix said

 41. katia said

  a moze to wyglada tak: Putin (agent)+ Tusk(agent)+ Usa = ZAMACH !! ???
  Czy ktos z was zwrocil uwage wczoraj jak zachowywal sie Tusk! jak szedl za trumna to nie umial popatrzec ludziom w oczy ! ogladal swoje buty przez cala droge !!tak jakby sie czegos bal widzac tlumy ludzi i slyszac opinie ludzi .

  • Julka said

   Tusk to tylko marny pionek w rozgrywkach USA-Rosja. Kto wie czy 7.04 w lasku katyńskim na spacerze z Putinem nie składał mu lojalki wzamian za stołek.Usrael ma swoje plany, w których nie powinna przeszkadzać Rosja, a Rosja nie życzy sobie, aby jej koło pióra robiła niewiele znacząca Polska.

 42. autoscopy said

  Portal polskieradio.pl dotarł do nieznanych okoliczności dziwnej podróży z 10 kwietnia 2010, gdy Jarosław Kaczyński jechał na miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu.

  Z Witebska do granicy białorusko–rosyjskiej pędzili błyskawicznie, już na terenie Rosji autobus wiozący Jarosława Kaczyńskiego, który miał rozpoznać ciało brata, gwałtownie zwolnił.

  Przebycie ponad 100-kilometrowej trasy z Witebska na miejsce tragedii zajęło polskiej delegacji – pilotowanej przez radiowozy – prawie 3 godziny.

  Jak relacjonował na Twitterze uczestnik wyprawy europoseł Adam Bielan – Polacy wylądowali w Witebsku ok 18.00 polskiego czasu. Autobus, który miał zawieźć m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Adama Bielana, Pawła Kowala i Adama Lipińskiego do Smoleńska, był konwojowany przez miejscowych milicjantów.

  „Na prawie każdym skrzyżowaniu stoi białoruski milicjant i salutuje” – pisał o 18.56 na miniblogu Adam Bielan. „Bardzo sprawnie dojechaliśmy do białorusko-rosyjskiej granicy. Tam 40 minut sprawdzano nam dokumenty, mimo, że mieliśmy paszporty dyplomatyczne. W drodze do Smoleńska eskortowała nas już rosyjska milicja. Jechaliśmy bardzo wolno, około 25-30 km/h” – relacjonuje anonimowo jeden z uczestników polskiej delegacji. „Ponieważ wyglądało to na sabotaż zatrzymaliśmy się i spytaliśmy konwojujących nas milicjantów co się dzieje. Odpowiedzieli, że takie mają rozkazy” – opowiada nasz rozmówca.

  Ok. 20 kilometrów przed Smoleńskiem polski autokar został wyprzedzony przez konwój, wiozący na sygnale premiera Donalda Tuska, który także jechał na miejsce tragicznego wypadku. Tusk wylądował w Witebsku przed godziną 19.00 czasu polskiego, kilkadziesiąt minut po przybyciu na Białoruś samolotu Jarosława Kaczyńskiego.

  O 20.40 Bielan pisze na Twitterze: „Wjechaliśmy do Smoleńska. Strasznie się boję tego co zobaczymy”. Później polski autokar jeszcze przez pół godziny krążył po mieście, by w końcu dotrzeć do miejsca katastrofy. W tym czasie szef polskiego rządu rozmawiał z premierem Władimirem Putinem, obaj politycy złożyli kwiaty w miejscu tragedii Informacje o przebiegu podróży potwierdza portalowi polskieradio.pl poseł Adam Lipiński, który towarzyszył Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie chciał jednak ich komentować.

  Piotr Paszkowski, rzecznik polskiego MSZ na razie nie komentuje informacji na temat okoliczności podróży przez Rosję konwoju Jarosława Kaczyńskiego. „Nic nie wiem o tej sprawie. Muszę się dowiedzieć od naszych ludzi. Przeważnie są jakieś uwarunkowania tego, ale nieczytelne dla tych ludzi, którzy znajdowali się w konwoju. Sprawdzę to w poniedziałek” – mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych portalowi polskieradio.pl

  polskieradio.pl

 43. Kier said

  „Wolność i Prawda” – niewygłoszone przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, przygotowane na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu

  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100419&typ=aa&id=aa21.txt

 44. andre said

  zaczęło si to co przewidział Mizia – SB w natarciu
  PIERWSZA OFIARA (?)

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Biskup-zginal-tragicznie—wracal-z-uroczystosci-zalobnych,wid,12185809,wiadomosc.html?ticaid=1a045&_ticrsn=3

  17 kwietnia 2009 r. podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. biskup Mieczysław Cieślar poinformował, że według ustaleń Komisji Historycznej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej: „Nie ma żadnych wątpliwości co do tajnej i świadomej współpracy bp. Jaguckiego. Uzasadnienie zostanie przedstawione członkom Synodu Kościoła, a do nich będzie należała ocena tego faktu”[4]. wiecej o postawie biskupa Mieczysława Cieślara
  http://74.125.95.132/search?q=cache:fp3P17vC7OkJ:pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Jagucki+Mieczys%C5%82aw+Cie%C5%9Blar+sb&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

  • MIZIA said

   normalna sprawa WIDOCZNIE TA KANDYDATURA BYŁA NIE AKCEPTOWALNA -zdaża sie „wyroki boskie są nieprzewidywalne

   WAŻNE JEST TO ŻE PRZYCZYNY UTRZYMANE SA W TAKIM SAMYM KLIMACIE JAK SMOLEŃSK

   „- Po nabożeństwie miał sporo zajęć i ostatecznie bardzo późno wyjechał z Warszawy do Łodzi. Nie znam żadnych szczegółów wypadku – powiedział Jerzy Sojka.”

  • Dawid said

   Obawiam sie,ze takie ‚wypadki’ beda sie nasilac.

 45. kasia said

  Podobno mamy zakaz lotów, wiec co robi ten samolot? Nagrywane wczoraj:

  • Fraktal said

   Ten samolot wykonuje pracę na rzecz NWO, najprawdopodobniej nas podtruwają lub ma to związek z HAARPEM , BlueBEAM i przyszłymi znakami na niebie. Tego osobnika w samolocie nie dotyczy prawo międzynarodowe czy krajowe, oni rządzą się swoimi prawami a Ci guzik do tego co on robi.To nie twoja sprawa , lepiej włącz TV i opłakuj ofiary.

   • kasia said

    Nie ogladam tv…

   • Jose said

    „Nie ogladam tv…”
    Oj Kasia, Kasia, nie oglądasz TV? Jesteś co najmniej jakaś dziwna… 😛

    Pozdrowienia z Łomży

    P.S.
    Tak na marginesie jako ciekawostka (?)
    Chcieliśmy z żoną wynająć mieszkanie i kobieta zachwalała to i tamto, że telewizor nam zostawi idt. Więc żona mówi, że to nieistotne bo nie oglądamy tv, nie mamy telewizora i nie planujemy mieć.
    Minę kobiety zapamiętam do końca życia. Rozdziawiła usta, wybałuszyłą oczy i z głębokim westchnięciem klapnęła na wersalkę. W pierwszym odruchu chciałem dzwonić po karetkę, ale z jej wyrazu twarzy wynikało, że to mnie powinni zabrać – w kaftanie bezpieczeństwa…

   • Fraktal said

    Radzę spojrzeć na większość katalogów z nowymi pokojami i przyjrzeć się co jest centralnym punktem w nim:tv i cały sprzęt do niego podłączony i meble naturalnie ułożone w jego kierunku czy np. stół przy którym rodzina mogłaby rozmawiać?

   • asterix said

    Fraktal tak minimalistycznie jak tutaj -> http://www.inewidea.com/2008/02/13/4820.html

   • wszechstronny said

    @Jose

    No to ja miałem ten sam odruch w banku jak zakładalem konto i powiedziałem babce że nie chce karty 🙂 myślałem że zaraz będzie zgon na miejscu takie oczy miała 🙂 Buahahaha
    Powiedziała, że jak pracuje to jestem pierwszy 😉

   • Zapsa said

    Wszechstronny – bo one mają prowizję od założonych klientom kart. Moją kumpele to prawie siłą zmuszała,by wzięła kredytówkę. W ogóle na wejściu zamiast „prosze pani” mowiła do niej „pani Łucjo” jak do starej kumpeli, że niby taka przyjazna. Potem 5 min komplementowała dekolt mojej koleżanki i do dziś się zastanawiamy, czy była ciepła czy po prostu naspidowana.Podejrzewam jednak że to drugie – w końcu sprzedaż w banku to podstawa.

  • wszechstronny said

   Niezły komentarz 🙂 Pamietaj jednak ze po południu otwarto polska przestrzeń powietrzną.

 46. andre said

  JAK TO ZROBIĆ????????????

  SKORO UŁOŻYLI W SKALI RZECZYWISTEJ DO POTRZEBNY NATYCHMIASTOWY DOSTEP DO ZDJĘĆ SATELITARNYCH I BĘDZIE WIADOMO CZEGO Z SAMOLOTU BRAKUJE.

  Kto może wrzucić screny z lotniska w czasie para-rzeczywistym lub linki?

  ALBO NASTĘPNA SCIEMA

  „”NPW poinformowała też, że „zakończyło się już wykonywanie czynności procesowych na miejscu katastrofy z 10 kwietnia 2010 r., a zebrane szczątki samolotu TU 154 M o numerze 101 zostały przetransportowane na płytę lotniska Siewiernyj w Smoleńsku,

  gdzie ułożono je w skali rzeczywistej”.

  Nad szczątkami samolotu podjęła prace podkomisja techniczna Międzynarodowej Komisji Lotniczej.
  http://wiadomosci.onet.pl/2157485,11,krzyki_przerazenia_i_bolu_trzeba_sie_wstrzymac_ze_spekulacjami,item.html

 47. Mars said

  Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy !

  Co nam UNY ODEBRAŁY- wiarą prawdą,przebudzeniem, modlitwą i z POMOCĄ BOŻĄ z nadwyżką odbierzemy !!!

  Marsz, marsz Dąbrowski,
  Z ziemi włoskiej do Polski.
  Za twoim przewodem
  Złączym się z narodem.

  Tak nam dopomóż Bóg !
  Amen

 48. Fraktal said

  Najczarniejsze myśli są takie że cały ten zamach może posłużyć jako „fałszywa flaga” w zapoczątkowaniu wojny światowej bądź jakiejś dużej wojny w danym regionie. Zresztą znamy to już z historii. Przesłanki są takie że „oni” dążą do 3 wojny światowej czy do stanów wyjątkowych żeby wyniszczyć populację i obiecać ludziom nowy rząd. Z chaosu powstanie nowy porządek o który sami się będziemy prosić.

  • Taka Tam... said

   no ale jakiej wojny? kto by mial ja wywolac i przeciw komu? w tv atmosfera milosci i pojednania, z lewa z prawa sama slodycz plynie. toniemy w klamstwie. swiat nas oklamuje, nasz rzad nas oklamuje.

   ja mam przeczucie ze nie zmieni sie nic. w Polsce w kazdym razie. tu juz mamy depopulacje (bieda, a ci co pracuja tonie maja czasu sie rozmnazac, szczepionki, aspartam, gmo i przede wszystkim glupota ludu). juz jestesmy niewolnikami. tu nawet wojny nie trzeba. wystarczy troche cierpliwosci a sami wyzdychamy z czasem. (wybaczcie ale juz mnie depresja ogarnia powoli)

   • Zapsa said

    Ej ja ci się nie dziwię – mnie depresja łapie cyklicznie jak zadumam się nad potrzebami rodaków. Co do mnożenia się to rezygnuję – jak ja uchronię małego człowieka przed całym tym majdanem ze szczepionkami i GMO w roli głównej? A nowego niewolnika nie spłodzę – ni ch..ja sjebia(jak mówią w sieci 🙂 )

 49. andre said

  Trybunał Stanu w Polsce jest konstytucyjnym organem władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Trybuna%C5%82_Stanu

 50. cezarjuljusz123 said

  Zwróćcie uwagę na ten artykuł.
  Uroczystości pokazały niewiarygodną dominację Kościoła
  Sobotnie uroczystości żałobne pokazały wielką jedność Polaków, ale zarazem niewiarygodną dominację Kościoła. W sobotę, na placu Piłsudskiego, było pięć procent państwa i jego władz, dziewięćdziesiąt pięć procent Kościoła i jego hierarchów. Premier Tusk z pokorą wygłosił swoją krótka mowę, marszałek Komorowski z wielkim (niestety) trudem – swoją, cała reszta uroczystości należała do kleru. W niedzielę również. Polska jest państwem wyznaniowym, przejętym przez Kościół, co jest może zgodne z wolą Polaków, ale niezgodne z konstytucją. Może pora ją zmienić?
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Uroczystosci-pokazaly-niewiarygodna-dominacje-Kosciola,wid,12185280,felieton.ht
  Od kiedy to wiara w Boga jest niezgodna z konstytucją???

 51. freeman said

  Witam serdecznie moi drodzy rodacy.

  Chciałbym wrzucić kilka filmów do obejrzenioa by co nieco poszerzyć horyzoty..

  Najpierw film związany z tematyką bloga” kompleks jot” obejrzyjcie całość 11 odcinków, pewne sprawy są bardzo aktualne
  link: http://www.youtube.com/watch?v=CJjTC46TZS0

  Następny wiąże się z „wypadkiem” nad smoleńskiem
  link: http://www.youtube.com/watch?v=BM9yCk4IB8w

  Oglądałem go już dość dawno jednak w sobotę 10.04 o godzinie 9:12 gdy syjonistyczny portal polskojęzyczny onet.pl podał jako pierwszy wiadomość o katastrofie pierwszą myślą jak mi przemknęła przez myśl był ten film(mimo iż dawno go ogladałęm) myślę że bardzo aktualny w stosunku do Naszej sytuacji.

  Coś na temat chemtrails i obrony przed opryskami, zaraz po pogrzebie prezydenta i małżonki na niebie pojawiły się samoloty robiące swoje, także ściema z chmurą jest ewidentna,

  Obrona przed chemtrails,w YouTube wpiszcie „make orgonite” jest kilka tutoriali jak zrobić urządzenie zwane chembuster, jest to bardzo prosta technologia więc każdy sobie z tym poradzi, napiszcie co sądzicie o tym, ktoś kto zna angielski mógłby sie pokusić o przetłumaczenie, wiedzielibyśmy co dokładnie użyć do produkcji.

  Rodacy to jest Nasza szansa, rozpowszechniajmy teraz gdy jesteśmy na ustach całego świata te informacje(zagraniczne fora, blogi, twitter,blip i wszelkimi możliwymi kanałami) Nie dajmy się zniewolić po raz kolejny.

  Pozdrawiam serdecznie, niedługo się odezwę.

 52. Fraktal said

  KK zawsze w tym kraju miał olbrzymią władzę i wpływy. Czy był a to komuna, czy faszyzm , czy rządy SLD czy tera PO. Mimo oczerniania przez media ( nieraz prawdziwie, raz kłamliwie) KK zawsze był silny i miał dużą liczbę wiernych . W ostatnich latach tych wiernych znowu przybywa( za to kapłanów ubywa).Moje zdanie jest takie ze państwo powinno być oddzielone od kościoła, ALE nie takie państwo na wzór dzisiejszej UE czy USA. Wiara to idywidualna sprawa człowieka i kwestia wychowania w rodzinie , chociaż zdaję sobie sprawę z tego że obecnie ludzkość do tego stanu nie dojrzała. Ludzie dalej będą w uścisku polityki, mediów oraz religii , ewolucjonizmu a kreacjonizmu, Boga(tego stworzonego przez religie nierealnego) a ateizmu, w niedalekiej przyszłości Boga a Szatana. Człowiek myśli że ma tylko dwie drogi wybór , że musi staną albo po jednej stronie albo po drugiej. Ja podziękuję i nie stoję po żadnej stronie. Moją stroną jest Bóg w moich osobistych relacjach bez pośredników , mediów.

 53. ALFA said

  POCZYTAJCIE CO MÓWI KANDYDAT NA PREZYDENTA W AUSTRII
  JAK DOBRZE ,ZE JEST TAKA OSOBA KTÓRA OTWIERA OCZY LUDZI

  Niedługo w Austrii wybory prezydenckie. Kandydatów mają trzech i w tej trójce jest m.in. Rudolf Gehring, który publicznie w debatach opowiada o chipach, które to mają być wszczepiane dla ludzi. Nie wiem na ile facet to traktuje poważnie i czy nie jest to jakiś bliżej niezrozumiany tik wyborczy, jednak dodam, że większość Austriaków robi wielkie oczy i zastanawiają się o czym facet mówi, wszakże większa część tego narodu, jest tak mało rozgarnięta, że większość z nich puka się w czoło, gdy słyszą o zamiarach wszczepiania chipów dla ludzi. Oczywiście w mediach traktowany jest z przymrużeniem oka, na zasadzie „nieszkodliwego głupka”. Co z tego wyniknie?
  Szczególne obawy absorbują Gehringa. Obawia się, że w przyszłości ludziom będą wszczepiane chipy z informacjami na ich temat. „Rozpoczęło się u psów” (przyp. próby wszczepiania chipów), tak twierdzi Gehring. Należy zapobiegać, aby coś takiego nie wydarzyło się u ludzi. „Nie potrzebujemy biegać z chipami”, sądzi Gehring.
  http://www.heute.at/news/politik/Rosenkranz-will-17-Gehring-warnt-vor-Info-Chips;art422,279052

  • Zapsa said

   Teraz posłużą się nim by odegrał rolę błazna, utwierdzając w ludziach przekonanie, że „teorie spiskowe” dotykają nawet słabszych psychidznie polityków – a potem jak już zdejmą go z widoku,facet zginie w „straszliwej katastrofie”.

 54. aaa dziwne z tym wulkanem , może zamiast szczepionek to lepiej wulkanu użyć, przynajmniej nic nie podpadnie, zjawisko czysto naturalne, ponoć erupcji ma być wiecej i tak jakoś 2012 sie zbliża wiec jakby w sam raz

  • Fraktal said

   Rok 2012 może być świetną wymówką do sztucznego wzniecania katastrof tj. trzęsienia ziemi, tsunami czy wulkany. Tak się tylko zastanawiam czy większość przepowiedni nie ma źródła w okultyzmie i jest po prostu kłamstwem , przygotowaniem i pretekstem . A może wszystkie przepowiedni przewidują katastrofy naturalne WYKONANE RĘKĄ CZŁOWIEKA.

  • wszechstronny said

   Chryste panie! To jest chyba jakaś nowa technologia zapisu obrazu (obraz w obrazie) a tak na serio to o tych obiektach pisali bodajże na NAUTILUSIE, wiec jeśli kogos to interesuje to zajrzec tam, lepsze fotki.

  • Ayres said

   Fraktal wejdź na -> http://nautilus.org.pl/ Tam ludzie otworzą Ci oczy. Ewentualnie -> thelinked.pl

  • Maxi said

   Fraktal, masz racje,przed 911 tez latalo kolo helikoptera, ale „tego” jest pelno, czasami ukazuja sie w pasmie widzialnym, czesto w IR – podczerwonym, czasami materializuja sie. kup kamere, noktowizor i patrz w niebo, tylko sie nie przestrasz. to nie sa kosmici, nie ludzie, nie satelity,nie meteoryty, to sa szefowie szefow iluminati
   Videodziennik z NYC :
   http://www.youtube.com/user/ProphetEzikel

  • Jose said

   @ Ayres

   Pamiętaj, że Nautilus należy do grupy ITI, a wiadomo kto tym kręci. Przestałem tam zaglądać (a byłem z nimi wiele wiele lat), po tym jak „redakcja”* postanowiła definitywnie zakończyć temat 9/11 – jako bzdurna teoria spiskowa za zasadzie ” Bo my tak uważamy. Nie zawracać nam więcej d*py tym tematem. Koniec, kropka.” I nie tylko w tej sprawie. No naprawdę przekonali mnie takimi argumentami.
   Jak zapewne zauważyliście, jeszcze kilka lat temu, dość mocno drążyli tematy, sporo źródeł, nie podważali pochopnie przedstawianych tam zagadek, zachodzili z różnych możliwych stron. Ale od jakiegoś czasu jest to wręcz negowanie i wyśmiewanie wszystkiego co popadnie.

   *jakość tekstów, ich prześmiewczy charakter oraz ogólna „tandetność” argumentów karze mi sądzić (nie tylko ja to zauważyłem), że „redakcja” to już nie ci sami ludzie tylko jakieś trolle internetowe z onetowej łapanki.

  • Fraktal said

   Ayres, nie bardzo wierze we wszystko f.nautilus. poza tym notorycznie pomijają tematy nwo i nie wierzą w zadne konspiracje i światowe rządy. Nie do konca im wierze i tyle. Tam bardziej przoduje tematyka New Age.

 55. asterix said

  Saakaszwili dotarł na pogrzeb z Waszyngtonu
  http://www.rp.pl/artykul/463453_Saakaszwili_dotarl_na_pogrzeb_z_Waszyngtonu.html

  Zniknęły tekst z Onetu. I nie tylko
  http://consolamentum.salon24.pl/172404,znikniety-tekst-z-onetu-i-nie-tylko

 56. kruk said

  Nowa, Pierwsza Dama RP ?

  http://www.se.pl/multimedia/galeria/36328/ktora-bedzie-pierwsza-dama

  🙂

  • ALFA said

   Oj jaka chudziutka ,na salony?????

  • kruk said

   Teraz, przynajmniej p. Anna Komorowska przejdzie się jeszcze, od czasu do czasu na zakupy ..
   Po elekcji będzie tylko gorzej 😉

   Zdaję sobie sprawę, że polityka to nie jest konkurs piękności ale wybaczcie ..

   Komorowski to ostatni kandydat, jakiego widziałbym w najbardziej reprezentatywnej roli, jaką jest funkcja Prezydenta RP.

   Kaczyńskiemu chamskich zagrywek nie szczędzono (epitety, akcja „schowaj babci dowód”, etc.), więc teraz nie widzę powodu, aby nie zagrać wg. ich reguł 🙂

   wykop.pl/ramka/350176/potencjalna-pierwsza-dama-rp

   PS. Wkleiłem dziś to również na Onecie. Dobrze wiem, jak działa u nich sito moderacji i wg. jakich zasad odrzucają posty. Dziś się przekonałem, że te zdjęcia będą w tych nadchodzących dniach – najbardziej niepożądanym content’em na jakimkolwiek forum publicznym, kontrolowanym przez grupę ITI.

 57. asterix said

  http://www.ontheroad.com.pl/artykul/313/62/prezydent_gej 2010-03-31, ostatnia aktualizacja 2010-03-31 16:25
  Ameryka gotowa na homoseksualnego prezydenta USA
  Tak wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie Vanity Fair i programu telewizyjnego 60 Minut. Wykazała ona, że połowa amerykanów gotowa jest poprzeć homoseksualnego kandydata na prezydenta USA. 😐

 58. Buka said

  Tak pomyślałam,że dla globalistów dążących wszelkimi siłami do stworzenia światowego rządu,tej „siły jedności w różnorodności” jednym z etapów jest eliminacja wszelkich ruchów patriotycznych,ludzi z nimi związanych,szczególnie stojących na ich czele,wyjałowienie z patriotyzmu itp; sprawa druga to problem religii-jak sprawić by zapanowała jedna bądź w ogóle się jej pozbyć? Wyobrażacie sobie np chrześcijan masowo przechodzących na islam? Albo muzułmanów na chrześcijaństwo? W związku z tym nasuwa mi się takie rozwiązanie, wykreowanie jakiegoś mocno niszczącego konfliktu,w którym udział weźmie jak największa rzesza wyznawców różnych religii,a więc wojny.Albo zainscenizowanie czegoś za pomocą dostępnych technologii,co sprawi,że prawdziwa okaże się tylko ta jedna wybrana wygodna religia np powtórnego niby przyjścia na świat (fałszywego) Mesjasza,bądź np oficjalne lądowanie „obcych”i wyjaśnienie rodowodu człowieka wykluczającego niewygodne religie.Przygotowane są zapewne różne warianty.
  Wg mnie przytoczone przez Mizię „Kiziory” podjęły szeroką współpracę międzynarodową dla przyszłych Zjednoczonych Narodów Europy.

  • Ayres said

   Po to odbudowywana jest Świątynia Salomona poczytaj…

   • Pit said

    W pełni się zgadzam, jakoś muszą ludzi nakłonić do wyznawania tej religii New Age, dlatego potrzebny jest show. Możliwe, że nastąpi fałszywa demoniczna inwazja obcych, bo dziwne jest, że ten temat jest tak mocno obecny w filmach Hollywood, które dla badaczy spisków znane są z objawiania planów Illuminati (a dopóki się wydarzy, wszyscy mówią, że takie rzeczy to tylko w filmie możliwe). Grunt już przygotowują filmy SF, a ostatnio szczególne Avatar (po obejrzeniu miałem jedną myśl „zwiedzenie!”, do tego pełno symboliki penta-wszelakiej). Dodajmy jeszcze intensywne demoniczne objawenia i „porwania”. Co bardziej prawdopodobne obstawiam pojawienie się osoby, która będzie odpowiedzią na wszystkie ludzkie problemy (Maitreya?), a tak naprawdę pchnie ludzkość w kierunku ostatniej fazy NWO tak, żeby skazać jak najwięcej istnień na potępienie.

   • asterix said

    Pit kiedyś czytałem, nie pamiętam gdzie, że projekt Blue Beam ma posłużyć do wyświetlenia twarzy Jezusa na niebie przy pomocy satelit. Do tego ma być oprawa muzyczna.

 59. ALFA said

  Masz rację za mało czytają pchają się w szpony diabła

  • Pit said

   Duchowni pomagają realizować plan Lucyfera pod nazwą ekumenizm, czyli módlmy się razem z szamanami, a ostatecznie wszyscy wyznawajmy jedną religię New Age bez osobowego Boga.

 60. Angie-Poland said

  Znaleziona lista osób, które miały lecieć do Smoleńska.

  1.Jarosław Kaczyński (pozostał z matką)
  2.Stanisław Ozóg (problemy zdrowotne)
  3.Stanisław Żelichowski (odstąpił miejsce śp Deptule)
  4.Grzegorz Schetyna (poleciał wcześniej z premierem)
  5.Jolanta Szczypińska (odstąpiła miejsce jednemu z członków Rodzin Katyńskich)
  6.Jan Ołdakowski (zrezygnował, bo był w Katyniu już 2 razy)
  7.Ewa Gruner-Żarnoch (poleciała wcześniej z premierem)
  8.Jan Ardanowski (pojechał pociągiem)
  9.Tadeusz Iwiński (zrezygnował, bo był w Katyniu już 2 razy)
  10.Zofia Kruszyńska-Gust (nie stawiła się na odprawę, bo źle się poczuła)
  11.Jacek Sasin (poleciał JAKiem)
  http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100417/KRAJ02/121152004

  12.Jerzy Woźniak (złe samopoczucie)
  http://www.mmwroclaw.pl/8835/2010/4/13/jerzy-wozniak-reka-boska-mnie-zatrzymala?category=news

  13.Andrzej Matejuk (odstąpił miejsca)
  14.Beata Kempa (pojechała pociągiem)
  http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100412/KATASTROFA_SAMOLOTU_PREZYDENTA/107144691

  15.Anna Szwajor (pojechała pociągiem)
  http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100416/POWIAT0104/198336555

  16.Adam Massalski (skreślony z listy)
  http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100412/POWIAT0104/440338579
  z wywiadu z Massalskim wynikałoby, że prezydencki Tupolew miał 96 miejsc, przeczytajcie…

  17.Dawid Jackiewicz (był, pojechał samochodem)
  http://polskalokalna.pl/news/oni-tez-mieli-leciec-razem-z-prezydentem,1463270

  18.Adam Macedoński (złe samopoczucie)
  19.Mieczysława Gil (choroba)
  20.Bogusław Sonik (inne obowiązki w dniu katastrofy)
  http://www.dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/kraj/1011483-mieli-leciec-zrezygnowali-z-lotu.html

  21.Adam Kowalski oraz
  22.Józefa Kowalska – pojechali pociągiem
  http://www.cmg24.pl/info.php?wiadomosc=1454&nr=1

  23.Bronisław Komorowski (???)-brak źródła

  • Zapsa said

   Przyczyna nieobecności Bronka jest taka, że musiał oglądać „katastrofę” na żywo wraz ze swymi przyjaciółmi z Ojropy 🙂

  • Zapsa said

   Broniu pewnie siedział przed plazmą i oglądał przebieg wydarzeń, oraz ćwiczył drżący głos przed wystąpieniem w tv 🙂

 61. MIZIA said

  OGŁASZAM OFICJALNE ZWYCIĘSTWO – KIZIORÓW –

  WINNY PILOT

  TO JEST OFICJALNA WERSJA RZADU R.P .

  pozostaje tylko jeszcze tyle powiedzieć z mojej strony

  Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka.

  • MIZIA said

   pisałem 2 dni temu o tym ze są 2 wersje -POSZLI .PO. NAJMNIEJSZEJ LINI OPORU

   • Fraktal said

    może to i dobrze. przynajmniej nikt nie bedzie nikogo oskarżać.

   • Dawid said

    Poszli po namniejszej linmi, bo ludzie byli przygotowani przez tydzien zalobny. Pierwsze dni sa najwazniejsze. Wbijasz czowiekowi cos do glowy. Powtarzasz jak mantr cisgle to samo. No coz, nie ma innej prawdy. Wina pilaota pewna. Narod glupi, narod spi.

   • Maxi said

    czyli bedzie w europie pokoj. jezeli potrafia ukrecic leb na tym etapie, to mogliby ukrecic krok dalej – na etapie filmikow „z niczego sobie…” wypadkiem i wtedy podejrzenie padlo by na rosjan, a wtedy wojna. teraz mozna szykowac sie na 410 PL – tak jak 911 w US. i nic unym nie szkodzi ze :
    „od końca lat 90., gdy zaczęto montować TAWS w starych i nowych maszynach, ŻADEN samolot z tym systemem nie uległ katastrofie. Żaden – do 10 kwietnia 2010 roku.”
    http://www.usatoday.com/travel/flights/2010-04-13-fog-plane-crash-poland_N.htm
    tlum.wg, Niezależna.pl, na podstawie „USA Today”, 15-04-2010 11:35

   • Julka said

    Fraktal
    Dojdą nowi oskarżeni: odpowiedzialni za wyjaśnianie, którym premie podatnicy zapłacą oraz zapłacą wysokie odszkodowania poszkodowanym rodzinom, bo samolot nie był ubezpieczony.

   • nm said

    PRL powstal na klamstwu katynskim, Nowa polska powstaje na klamstwie smolenskim. Schemat dzialania ten sam.

   • felicyta said

    Mialam juz dosc zycia w kraju zdrajcow i tchorzy i dlatego wyjechalam z ojczyzny ale i na wygnaniu boli i wstyd. Rzeczywiscie, to cud, ze polacy chodza na dwoch nogach, powinni na 4 nie obrazajac czworonoznych.

    @Maxi powiedział/a
    19 Kwiecień 2010 @ 7:41 pm.”..a wtedy wpojna”

    -jaka wojna, kto przeciw komu? Polska nigdy nie przestanie lizac Rosji …, wiec odpada a Rosja, myslisz odwazylaby sie wystapic zbrojnie przeciw Polsce na oczach calego swiata, jesli ta odwazylaby sie powiedziec prawde i oskarzyc ja o kolejny mord na Polakach?

  • andre said

   @@ Mizia
   źródło please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Jose said

   „Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka.” – J.Piłsudski należało by dodać.

 62. Dawid said

  „W czwartek pośród tłumu przed Pałacem Prezydenckim chodził narodowo-katolicki dziennikarz telewizyjny Jan Pospieszalski z operatorem i rozmawiał z ludźmi. Nie stawiał pytań, ale czynił aluzje i niedopowiedzenia. Natychmiast został zrozumiany i znalazł wielu, którzy wypowiadali do końca jego aluzje. (…) To, że możliwość zamachu nie była poważnie brana pod uwagę ze strony polityków i większości mediów, uznawane jest za dowód, iż próbuje się coś ukryć. Dlaczego zaraz po katastrofie ze Smoleńska jest mowa o pojednaniu z Rosją? Czy może Kaczyński stał komuś na drodze do jakiegoś celu?” – pisze „FAZ”.

  Teraz beda osmieszac tych ktorzy beda czegos na temat okoliczosci smierci 96 osob. Media wszysystko wyjasnily po co wiec dociekac

 63. ALFA said

  Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą – Paweł Siergiejczyk
  http://www.bibula.com/?p=20601

 64. Dawid said

  Cytat:

  Efekt edukacji wg PO: Polska młodzież nie wie, kto mordował w Katyniu

  Blisko 30 proc. ankietowanych mieszkańców miast nie wie, kto 70 lat temu strzałem w tył głowy zabił ponad 20 tys. polskich oficerów. Co gorsza, w grupie wiekowej do 20. roku życia ten odsetek wyniósł prawie 50 procent!

  – W odróżnieniu od historii kampanii wrześniowej, czy obozu Auschwitz, wydarzenia katyńskie zaistniały w politycznym dyskursie i mediach niedawno, bo dopiero 20 lat temu. I szybko zostały wyparte przez kolejne historyczne spory, takie jak sprawa Jedwabnego, czy „wypędzenia” Niemców – podaje „Newsweek” za dr Katarzyną Sztop-Rutkowska.

  „Efekt katyński” jest następstwem polityki MEN, pod kierunkiem Katarzyny Hall z PO i ogólnej polityki rządu. Ograniczanie zajęć z historii, promocja „europejskich” podręczników, w których zakłamywana jest historia Polski na rzecz, m.in. wypędzeń Niemców po II wojnie światowej i obalenie muru berlińskiego – przynosi rażące efekty.

  Widze,ze PO obralo kierunek na zachod. Narodowe itneresy to nie w ich stylu

 65. Dawid said

  Artykul z 2009-09-10 http://www.bibula.com/?p=137672009-09-10

  Stefan Niesiołowski, wicemarszałek sejmu z Platformy Obywatelskiej w wywiadzie dla „Dziennika” stwierdził, że zbrodnia katyńska nie jest ludobójstwem. W ten sposób podważył oficjalną, od lat realizowaną, politykę Państwa Polskiego. Ponieważ pan Niesiołowski najwyraźniej nie wie, to pragnę mu przypomnieć, że Polska od lat w oficjalnych dokumentach domaga się od Federacji Rosyjskiej uznania Katynia za ludobójstwa.

  W tej sprawie do strony rosyjskiej wielokrotnie występował Instytut Pamięci Narodowej. Ponieważ PO ma w zwyczaju deprecjonować działania podejmowane przez IPN to przypomnę, że postanowienie o wszczęciu śledztwa przez IPN w sprawie uznania mordu w Katyniu za ludobójstwo zostało podjęte 30 listopada 2004 r. w czasie kiedy prezesem IPN był obecny senator PO prof. Leon Kieres i to właśnie pan prezes Kieres poinformował o tym fakcie na konferencji prasowej 1 grudnia 2004 r.

  Warto nadmienić, że nawet Związek Sowiecki uznawał Katyń za zbrodnię ludobójstwa uczynił to w wystąpieniu swojego prokuratora Jurija Pokrowskiego, który 14 lutego 1946 r. oskarżył właśnie o tego typu zbrodnię Niemców podczas Procesu Norymberskiego. Wniosek ten nie przeszedł z tego powodu, że wszystkie strony procesu wiedziały, że zbrodni tej dopuścili się Sowieci, a nie Niemcy.

 66. malwa said

  nie dajmy się wciągnąć w wojnę z iranem według mnie uny chcą nas w pakować w krwawy konflikt teraz zaczyna się wyjaśniać dlaczego musiało zginąć tylu polskich dowódców woskowych chcących wycofać nas z afganistanu a tutaj przygotowania do krwawej jatki oczywiście z naszym udziałem
  http://www.konservat.cba.pl/art.php?art=0695&path=arty2010#ha

  • MIZIA said

   W PIATEK PIELEGNIARKI SŁUŻĄCE W WOJSKU DOSTAŁY TELEFON O PILNYM WYJEŻDZIE DO AWGANISTANU CZEŚĆ WYLECIAŁA JUŻ W SOBOTĘ
   żródło własne

   JEDNYM Z PIERWSZYCH DECYZJI PODJETYCH PRZEZ KOMOROWSKIEGO BYŁO PRZEDŁUŻENIE DO JESIENI POBYTU POLSKICH WOJSK W AWGANISTANIE żródła net.

   • MIZIA said

    przypomnijcie sobie w takim razie co jackowski powiedział ostatnio na temat incydentu z samolotem – na temat WOJNY Z TYM ZWIAZANEJ – MIEJSCA TEJ WOJNY

    http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/413598,polscy_zolnierze_pozostana_dluzej_w_afganistanie.html

   • MIZIA said

    TERAZ TO ZACZYNA BYĆ JASNE JAK SŁOŃCE – KACZYŃSKI I SZTAB GENERALNY BYŁ PRZECIW -odsłuchajcie to co on mówi

   • MIZIA said

    brytyjczycy pod pozorem POMOCY TURYSTOM WYPROWADZILI POZA REJON WÓD TERETORIALNYCH DWA LOTNISKOWCE – ARK i OCEAN.

    PS. każdy powód jest dobry aby zamaskować intencje

    http://www.rmf24.pl/raport-chmuranadeuropa/chmuranadeuropagaleria/news-brytyjski-rzad-chce-ewakuowac-swoich-turystow-okretami,nId,273350

   • Karki89 said

    No ten scenariusz jest ciągle realny … niestety od kilku lat chcą napaść na Persów tylko oni są inteligentni i nie dali pretekstu jak Husajn swego czasu, dlatego tak jankesi się z nimi cackają, ale w końcu miarka się przebieże i ofen zaatakują Iran z czy bez pretekstu i wtedy możemy odtrąbić początek Końca Świata, bo wtedy tak sądze muzułanie nie będą mieli wyboru jak ruszyć na Zachód 😦

   • Praworządny Obywatel NWO said

    Dajcie już spokój z zaklinaniem rzeczywistości. Kaczyński był przeciw wysyłaniu wojsk do Afganistanu?! A może jeszcze i do Iraku? Nie było większego zwolennika wysłania polskiego mięsa armatniego na te syjonistyczne wojny. W polityce wewnętrznej Ś.P Kaczyński może i miał jakieś sukcesy, tocząc drobne boje z komuchami,ale w polityce zagranicznej uległ jakiejś chorej iluzji,że jak będziemy pomagać USA napadać inne kraje to oni nas obronią przed Rosją. Jest fajny artykuł na blogu pana Piotra, wywiad z polską ambasador w Izraelu,chyba. Otóż wszyscy myśleliśmy,że pan prezydent był filosemitą, a z wywadu dowiadujemy się,że Kaczyński podziwiał ideę SYJONIZMU! Może on naprawdę wierzył,że to jest dobre dla Polski,ale taka naiwność go dyskwalifikuje jako polityka. Jest tez inna mozliwość,ale az strach pisać. Trzeba mu błędy po chrześijańsku wybaczyć,ale pisanie tak jak Mizia,że Kaczyński był przeciwny tym globalistycznym wojnom, Afganistan, Irak, jest już zaślepieniem które prowadzi nas na manowce.

  • malwa said

   ja uważam że teraz powinna być zrobiona natychmiast jakaś pikieta w sprawie natychmiastowego wycofania się z afganistanu zabito prezydenta i dowódców przecież a Komorowski sam decyduje o przedłużeniu stacjonowania wojsk w tamtym rejonie jakim prawem?kto mu dał mandat do podejmowania takich decyzji?przecież to jest zamach stanu ludzie JESTEŚCIE ŚLEPI???? obudzicie się trzeba bojkotować KOMOROWSKIEGO I TUSKA NATYCHMIAST !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 67. Kier said


  O Polsko! póki ty duszę anielską

  Będziesz więziła w czerepie rubasznym;

  Póty kat będzie rąbał twoje cielsko,

  Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym!

  Póty mieć będziesz hienę na sobie —

  I grób — i oczy otworzone w grobie.

  Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą!

  Pawiem narodów byłaś i papugą;

  A teraz jesteś służebnicą cudzą —

  Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo

  W sercu — gdzie nie trwa myśl nawet godziny:

  Mówię — bom smutny — i sam pełen winy!
  gment ↓

  O Polsko! póki ty duszę anielską

  Będziesz więziła w czerepie rubasznym;

  Póty kat będzie rąbał twoje cielsko,

  Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym!

  95 Póty mieć będziesz hienę na sobie —

  I grób — i oczy otworzone w grobie.

  Zruć do ostatka te płachty ohydne,

  Tę — Dejaniry palącą koszulę:

  Grób Agamemnona, Juliusz Słowacki

 68. ALFA said

  Kaczyński: Skrzypek służył ojczyźnie. Do końca
  PIERWSZE PUBLICZNE PRZEMÓWIENIE PREZESA PIS PO KATASTROFIE
  Człowiek idei, konsekwentnie idący drogą, którą rozpoczął w czasach demokratycznej opozycji – tak Jarosław Kaczyński wspominał Sławomira skrzypka w przemówieniu nad jego grobem. – Raz obraną drogą szedł konsekwentnie, do samego końca. I to kosztowało go życie, o którym można powiedzieć bez emfazy: służył ojczyźnie – mówił prezes PiS
  http://www.tvn24.pl/12690,1652807,0,1,kaczynski-skrzypek-sluzyl-ojczyznie-do-konca,wiadomosc.html

 69. asterix said

  http://www.wykop.pl/ramka/349880/apeluja-do-komorowskiego-o-zawetowanie-ustawy-o-ipn/

 70. Rijensson said

  Sp. Prezydent Kaczynski zadzwonil do swojego brata z samolotu. Dla Jaroslawa, cytuje z pamieci, bylo to dziwne, ze zadzwonil przed ladowaniem samolotu, a nie jak zawsze po ladowaniu.
  1. Mam pytanie, czy ktos wie, o ktorej godzinie to bylo? Znaczy sie jak daleko od Warszawy mogl byc wtedy samolot.

  Polski dziennikarz Slawomir Wisniewski na miejscu w pierwszym odruchu zauwazyl, ze katastrofa wygladala na spadniecie pustego samolotu, jakby bez paliwa. Nie bylo cial, rzeczy, tylko resztki samolotu.
  2. Czy zatem mozliwe jest, ze samolot rzeczywiscie spadl pusty? Zas wszyscy wczesniej gdzies wyladowali w poblizu. Zywi generalowie sa wiecej warci niz martwi!

  Do tej pory nie znaleziono/rozpoznano cial pilotow oraz czesci dowodcow/generalow. Teraz w Europie, pod oslona pylow wulkanicznych, trwaja natowskie cwiczenia lotnicze Brilliant Ardent. Zywy natowski general moze posiadac wiedze o kodach dostepow, szyfrach.
  3. Jesli zatem wszyscy zgineli, a wiekszosc cial jest pocwiartkowana, w drobnych kawalkach, to zatem czy prezydencki wieniec, ktory nieuszkodzony przetrwal katastrofe, nie powinien stac sie nasza nowa narodowa relikwia? A jesli znalazl sie on tam tylko dla potwierdzenia, ze byl to prezydencki samolot, po co ktos mialby to dodatkowo w ten sposob potwierdzac?

  Czy ktos zna odpowiedzi na te pytania?

  • Ayres said

   Nie jesteś sam, sam od początku miałem wrażenie, że samolot spadł pusty! A brak ciał moją tezę potwierdza, oddałbym bym wszystko by chociaż na chwile zobaczyć głowę Kaczyńskiego w trumnie, wtedy był bym pewien na 100% że nie żyje. Dodatkowo jak usłyszałem, że koszt pogrzebu to 20 mil zł to od razu myśl przyszła (Z czegoś ta grupa musi żyć…)

   • gostek said

    @Ayres
    Jest coraz wiecej osob tak myslacych.Bo tak wynikalo z pierwszych relacji red Wisniewskiego i ambasadora Polski.Czesc osob uwaza,ze oni wcale nie zgineli.A ta przesadna szopka z pogrzebem, jakby dopelniala obrazu.Czesc osob wprost pisze ,ze to jedna wielka mistyfikacja.Ale jesli nie zgineli,to co sie z nimi stalo?

   • Dawid said

    Coraz wiecej rzeczy niejasnych. Podzielam opinie i pytania ‚Rijensson’. Ale co my mozemy? Jetesmy bacznymi obserwatorami.

  • Skąd to wiesz? To jest bardzo ważne – przypomina to co się działo z samolotami, które leciały uerzyć w WTC. Wykorzystano wtedy prawdopodobnie syntetyzery głosów.

  • dario said

   Do tej pory nie znaleziono/rozpoznano cial pilotow oraz czesci dowodcow/generalow
   wydaje mi się że te osoby które się nie odnalazły to te które dobijano na miejscu więc musiały zniknąć aby nie było żadnych dowodów
   ====================
   od pb: kopanie rzekomo w poszukiwaniu cial moze byc usuwaniem ziemi skazonej wybuchem mateczki itp

   • Jaga said

    Wierzchnią warstwę ziemi też mają usuąc, bo są na niej szczątki ludzkie…

  • grypa666 said

   od pb: ad 1 – szukaj na zakladce „10 IV – Swiadkowie”

 71. ALFA said

  POCZYTAJCIE KOMENTARZE:JAK WYPOWIADAJĄ SIĘ ZWOLENNICY „PO”
  KTÓRZY TYLKO UMIEJĄ OPLUWAĆ SZKALOWAĆ , CZY TAK ZACZĘLI .KAMPANIĘ WYBORCZĄ DLA „PO”CZY SIĘ MYLĘ, CZY TAK WYGLĄDA POJEDNANIE .DLA MNIE TO SĄ OSOBY KTÓRE,MAJĄ WYPRANE MÓZGI SIEDZĄCE PRZED TELEWIZOREM.AŻ WSTYD CZYTAĆ TAKIE WYPOWIEDZI.
  http://www.tvn24.pl/12690,1652807,0,1,kaczynski-skrzypek-sluzyl-ojczyznie-do-konca,wiadomosc.html

  • ALFA said

   SPRÓBUJCIE COŚ WPISAĆ DOBREGO NA KACZYŃSKIEGO TO NIE PRZEPUSZCZĄ ,JUŻ TVN ROBI KAMPANIĘ WYBORCZĄ „PO” JEDNAK SIĘ BOJĄ OJ BOJĄ SIĘ.

 72. Zet said

  „Trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi”

  Misja księdza Natanka odnośnie Intronizacji jest wciąż aktualna
  Polecam przeczytać pytania odnośnie wydarzeń po 10 kwietnia
  http://www.echochrystusakrola.net/dzienniczek/2010-04-kwiecien.html

  Nie sądzę, żebyśmy bez boskiej interwencji mogli już coś zdziałać. Uny robią z nami co chcą.

 73. Magda said

  http://fotki.yandex.ru/users/bbc-77/view/364089/?page=1
  fotki z miejsca katastrofy z ruskiego portalu

  • Magda said

   i jeszcze tu:
   http://smolensk.ws/blog/168.html

  • Magda said

   http://smolensk.ws/blog/169.html

  • Magda said

   http://smolensk.ws/blog/170.html

   • Magda said

    Говорят, именно президент должен был вроде приехать. Ну, я ж говорил, чекисты-нквдешники захотели взять реванш над поляками, которые принудили их построить Мемориал в Катыни. Вот и отыгрались. ?
    Людей очень жалко. Точно знаю, что пилоты, садясь в эту технику, в курсе, что могут сесть в неё в последний раз.
    Mówią,że prezydent powinien przyjechać.No ja rozmawiałem,czekisci(…)chcieli wziąć odwet na polakach,którzy zmusili(?) ich do zbudowania Memoriału w Katyniu.No i się odegrali.
    Ludzi bardzo żal.Tylko wiem,że piloci,którzy lądują taką techniką (?) mogą siąść nią ostatni raz.
    http://www.forum.smolensk.ws/viewtopic.php?f=2&t=48375&start=0
    ————————————-
    Może ktoś sprawdzi to tłumaczenie,bo ja z ruskiego to raczej kiepsko stoję.

   • felicyta said

    Mowia, ze prezydent powinien byl przyjechac, podobno. Coz, powiedzialem, czekisci-NKWDowcy chcieli się zemscic na Polakach, ktorzy zmusili ich do budowy pomnika w Katyniu. Ot i odegrali sie.
    Ludzi jest bardzo zal. Podobnie, wiem, ze piloci, siadajacy do techniki z tym wskaznikiem, moga zasiasc w niej po raz ostatni.

 74. raszka said

  Super artykul.

 75. Jane Burgermeister said

  POLISH PLANE CRASH TRUTH VIDEO

  • Dawid said

   Krotki komentarz na podstawie filmu video z udzialem Jane Burgermeister. Nie bylo widac cial po katastofie co moze sugerowac porwanie badz morderstwo ofiar katastrofy. Widze, nie jestesmy sami ktorzy maja takie sugestie i watpliwosci.
   ==========
   od pb: albo uzycie broni neutronowej czy innej, fragmentujacej, zweglajacej i wyparowujacej ciala, zostawiajac przedmioty nieorganiczne

  • Opinie ekspertów są inne. Ciała się mogły przemieścić w jeden róg pod wpływem siły bezwładności – po uderzeniu samolotu w drzewo. W przyszłym tygodniu kupcie Gazetę Polską.
   ===================
   od pb: w drzewo chyba nie, tylko w ziemie; uderzenie w drzewo scina skrzydlo, samolot leci dalej

   • Tzn w tym tygodniu, pojutrze. Jeszcze żyję żałobą…

   • Dawid said

    Przy podejsciu do ladowania jest obowiazek zapiecia pasow. Wiec wszyscy siedzieli na swoic miejscach. No, chyba, ze ich tam nie bylo

 76. nm said

  http://en.wikipedia.org/wiki/Damian_Thompson

  Czy ktos da rade uzyskac informacje kim jest DAMIAN THOMPSON??? ( chodzi mi o dodatkowe informacje)

  1,5 godz po zamachu opublikowal wpis jako komentarz na artykul informacyjny kolegi.

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/damianthompson/100033738/polish-president-killed-in-air-crash-the-conspiracy-theorists-will-go-crazy/#comments

  Wpis Damiana jest manipulacja psychologiczne ( uzycie steorotypow-zaklaman i ponizenie polakow) ktora miala na celu zdyskredytowanie wszelkich ewentualnych tropow. Jest to dziwna i bezpodstawna reakcja na artykul kolegi ktory nie dal mu zadnych podstaw do takiego zachowania.
  Jest to naprawde dziwne(oceniajac artykul pod wzgledem psychologicznym)

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100033729/president-kaczynski-is-killed-in-a-plane-crash-polands-tragedies-continue/

 77. nm said

  Moim zdaniem wazna informacja podana dzis w Russia Today TV.

  http://rt.com/Top_News/2010-04-19/nato-missile-defense-russia.html

 78. Magda said

  ранним утром вообще тумана не было, как специально…11:55/09:55
  wcześnie rano mgły nie było,jakiejś specjalnej
  Ребята, утром жена на машине ездила – тумана не было никакого. 11:56/09:56
  Dzieci,rano żona jechała samochodem-żadnej mgły nie było
  А я топал в 8 утра, не было тумана, топал обратно в 10 – уже образовывался. А сейчас всё в тумане.
  A ja … o 8 rano,nie było mgły, … wracałem o 10 -już się tworzył.A teraz wszystko we mgle.

 79. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2155156,11,1,1,item.html
  Onet.pl/PAP, RZ,KLe/14.04.2010 15:14
  Bronisław Komorowski chce zmienić ustawę o wyborze prezydenta

  Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski
  REUTERS
  Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiedział, że zaproponuje nowelizację ustawy o wyborze prezydenta. Wyraził nadzieję, że nowela zostanie przyjęta na następnym posiedzeniu Sejmu.
  […]

  Komorowski zapowiedział też, że jeszcze w środę spotka się z przewodniczącym kolegium IPN Andrzejem Chojnowskim i będzie proponował rozwiązania dotyczące wyboru następcy szefa Instytutu Janusza Kurtyki, który zginął w sobotniej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Jak dodał, w tej sprawie nie ma mowy o jakimś pośpiechu. – Nowelizacja (ustawy o IPN) jest możliwa dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu – zaznaczył.

  Marszałek podkreślił, że ustawodawca nie przewidział możliwości, że nie będzie prezesa IPN – bo zginie i nikt nie będzie mógł zwoływać odpowiednich gremiów – które miałyby podejmować decyzję o wyborze następcy szefa IPN.

  _____________
  JAK TO NIE PRZEWIDZIAŁ?!!!!!! ZOBACZCIE CO STANOWI USTAWA !!!!!

  TO FRAGMENT Z USTAWY
  z dnia 18 grudnia 1998 r.
  o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  (tekst ujednolicony)

  Art. 10. 1. Prezesa Instytutu Pamięci powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  większością 3/5 głosów za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci, które zgłasza
  kandydata spoza swego grona.
  2. Kadencja Prezesa Instytutu Pamięci trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie
  kadencji pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa Instytutu Pamięci.
  3. Nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji Prezesa
  Instytutu Pamięci przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci ogłasza publiczny konkurs na to
  stanowisko, według zasad i w trybie określonych przez Kolegium Instytutu Pamięci. W wypadku innej przyczyny opróżnienia stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci, termin zgłaszania się kandydatów do konkursu na to stanowisko wynosi 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Przesłuchania kandydatów na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci mają charakter publiczny.

  ___________
  W w/w ustawie w art. 10 ust.3 wyraźnie postanowiono, co się dzieje, jak stanowisko opróżni się z innej przyczyny, aniżeli upływ kadencji. W takiej sytuacji Kolegium Instytutu Pamięci ogłasza konkurs i kandydaci mogą się zgłaszać przez 30 dni, a przesłuchania mają charakter publiczny. Tym samym więc ustawodawca przewidział, że w Instytucie do czasu wyboru następnego Prezesa, stanowisko to jest być nie obsadzone, tym bardziej że ustawodawca przewidział zastępców
  Art. 16. 1. Prezes Instytutu Pamięci wykonuje swoje funkcje przy pomocy jednostek organizacyjnych
  Instytutu Pamięci wymienionych w art. 18.
  2. Prezes Instytutu Pamięci może powołać nie więcej niż trzech swoich zastępców.

  O niemożliwości zwoływania jakich gremiów mówi Komorowski nie wiem, bo w ustawie nie jest napisane, że jakieś gremia zwołuje Prezes.

 80. hjk said

  A ci dalej wyprzedają kry niosące złote jajka – co za głupota, bandytyzm ekonomiczny…

  „chcesz wziąć udział w wielkiej prywatyzacji PZU SA?
  Złóż zapis na akcje w ofercie publicznej – Zapisy na akcje PZU SA można składać w dniach 20-28 kwietnia br.”
  Dlaczego mam kupować część również mojej własności? Dlaczego ktoś sprzedaje to obcym i jakim prawem?

 81. asterix said

  Atak na Wawel – ktoś z komentujących wspomniał, że ludzie biegli na Wawel jak dzicy. Oto film (znaleziony na wykop.pl) :

  • grypa666 said

   od pb: pedza ludziowce na spektakl = czy nie tak ich zaprogramowano? kto pierwszy ten lepsze miejsce na ogladanie przedstawienia zalapie

 82. asterix said

  Polskę teraz szybko zniszczą Syjoniści pracujący dla Izraela i Brukseli. PLN zastąpią znamieniem Lucyfera 666 biociepem, którego wszczepią każdemu w prawą rękę albo czoło Apokalipsa Jana 13:16 .Pilota celowo nie naprowadzono na lotnisko ale nad krzaki i żeby leciał nisko, dlaczego? Żeby najlepiej nikt nie widział jak wybuchają bomby w samolocie i spadają z dużej wysokości części samolotu. Druga sprawa to teraz mają przyczynę wypadku „mgła, drzewa”. Samolot spadł z 10m, na ziemię. Gdzie są ciała? Wszyscy zostali aresztowani wywiezieni gdzieś w głąb Rosji i następnie zostali zamordowani, a ciała ich przewieziono do Moskwy. Dziwna eksplozja
  Świadkowie naoczni, pracownicy bazy i mieszkańcy potwierdzają, że samolot skręcał na bardzo niskiej wysokości, zahaczając niemalże o samochody jadące lokalną drogą. Kierowcy i przechodnie widzieli upadek oraz wybuch i pożar. Niektórzy twierdzą, że wybuch miał miejsce zanim maszyna rozbiła się o ziemię. Jak na sprawę nie patrzeć, Tupolew 154 jest konstrukcją typu nie gniotsa, nie łamiotsa. Prędkość przy lądowaniu jest znikoma, rzędu 200 km/h (i stąd wynika niebezpieczny brak manewrowości) i trudno przy takiej prędkości wytłumaczyć wrak w kawałkach. Wbrew wyobrażeniom samolot to nie jest latająca bomba, która przy uderzeniu wybucha. Więcej – paliwo lotnicze pali się jak każde inne, a wybucha tylko starannie zmieszane z tlenem. Jak zatem wytłumaczyć wybuch? Nijak. Przy tej prędkości wrak samolotu powinien być w jednym kawałku. Dodatkowo trzeba uwzględnić, że – zgodnie z oficjalną wersją oraz relacjami świadków – prezydencki tutek zahaczał o drzewa, więc spadł efektywnie z wysokości ok 10-20 m. Cały impet uderzenia pochodził zatem od ruchu w poziomie, przy minimalnej prędkości. Co wywołało eksplozję? Nie wiadomo. Rzadki zagajnik, w którym leżą szczątki, właściwie nie powinien być nawet przeszkodą przy szczęśliwym lądowaniu w linii prostej. Znane są przypadki awaryjnych lądowań Tu-154 na polach. Jeden z nich lądował dla przykładu w ten sposób szczęśliwie z płonącym ładunkiem papierosów, po czym spłonął na ziemi, bo załoga nie zdołała ugasić ognia. Tutek potrafi wylądować nawet jako płonąca pochodnia (i nie wybuchnąć w trakcie). Biorąc pod uwagę siłę uderzenia, trudno jest uwierzyć, iż cała załoga i pasażerowie – przy upadku z wysokiego drzewa w ruchu ślizgowym – przypięci pasami do foteli, zginęła. Jednak taką informację podano krótko po zdarzeniu, a mianowicie w około pół godziny po nim, kierując się relacjami świadków i strażaków. Jednakże uporczywie pojawiają się pogłoski o trzech uratowanych, które są dementowane. Abstrahując od dziwnej hekatomby, którą trudno jest wytłumaczyć komuś, kto trochę latał i widział wypadków, zadziwiająca jest szybkość przekazania tej informacji. W normalnym toku wydarzeń liczbę ofiar podaje się po pewnym czasie, po spenetrowaniu wszystkich szczątków i dokładnym policzeniu. Tu stało się inaczej. Ratownicy od razu wiedzieli że nikt nie przeżył, bo nie ma czego zbierać. Zatem zniszczenia (wybuch) musiały być potworne, niewspółmierne do zdarzenia .101 przeszedł przed ostatnią Wigilią u rosyjskiego producenta w Samarze regularny remont generalny (i zostały pewnie umieszczone w nim bomby. Według wielu źródeł jest widoczne jak na dłoni, że zlikwidowany polski rząd był grupą pro katolicką, która posiadała w swoich szeregach wielu antysemitów Dla nie wtajemniczonych wyjaśnię, że antysemici to ludzie znienawidzeni przez syjonistów. W przypadku Smoleńska staje się być oczywiste że konflikt pomiędzy Babilonem Wielkim oraz Syjonizmem zaczyna się jeszcze bardziej pogłębiać. Obie organizacje są potępione przez Boga i na obu ciąży Boży wyrok śmierci. Rząd został aresztowany, wywieziony do Rosji i tam zlikwidowany.

  Komentarz znalazłem tutaj http://www.sadistic.pl/film-amatorski-pierwsze-nagranie-plonacy-tupolew-prezyde-vt37279.htm

 83. Czarne_skrzynki said

  http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/czarne-skrzynki-ujawnia-prawde_136800.html

  http://www.zvezdanews.ru/video/0041081/

 84. Jaga said

  A tu nasz Prezydencka para na święcie conajmniej nie chrześcijańskim

  http://gegenjay.wordpress.com/2009/12/15/kaczynski-chanuka-menora-zydzi-oto-polska-cala/

 85. Jaga said

  Rozmawiałam z sąsiadką i mówiła, że gdy rozmawiała z rodziną w Rosji, to u nich w telewizji podają, że z Prezydenta to tylko dwie ręce a z Pani Marii jedna ręka. Na zdjęciah jednak widziałam, że Prezydent był „w większym kawałku”. Wobec tego, coraz trudniej uwierzyć w wersje filmową, że ktokolwiek mógł przeżyć.

 86. Jose said

  Jeszcze kilka spraw nad którymi dyskutowałem wczoraj z kolegą. Staraliśmy się chłodno odnieść do wszystkiego. Zaznaczam, że dyskusja odbyła się kompletnie po trzeźwemu:…

  „Urządzenie nagrało dźwięki z przedziału pasażerskiego.

  W kilkudziesięciu ostatnich sekundach nagrania rejestrator z kokpitu nagrał rosnący szmer z przedziałów pasażerskich. Aż w końcu usłyszeliśmy nieludzki krzyk przerażenia i bólu – słowa jednego z wojskowych prokuratorów cytuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

  „Piloci wiedzieli, że zginą”

  „W kilkudziesięciu ostatnich sekundach nagrania rejestrator z kokpitu nagrał rosnący szmer z przedziałów pasażerskich.”

  – No ok. Nigdy z matmy nie byłem geniuszem, ale „kilkadziesiąt” jest trochę trudno podstawić w równaniu. Ile sekund dokładnie? Znając czas oraz typową prędkość Tupolewa podczas podchodzenia do lądowania (ok. 235km/h) nie jest trudno obliczyć ile km od miejsca katastrofy zaczął się ten „szmer”.

  – „Szmer” – z kontekstu wypowiedzi wynika, że coś musiało stać się przyczyną tego poruszenia na pokładzie. Ogólne podniecenie, że samolot za chwilę ląduje, jesteśmy na miejscu?
  Pasażerowie zauważyli coś niepokojącego w zachowaniu maszyny? Inna praca silników, nietypowe dźwięki, pękanie/wibracje konstrukcji, dym, swąd?
  Dziwne/nietypowe/niebezpieczne manewry pilotów? Duża prędkość opadania, zbyt niskie podchodzenie (widzieli coś za oknami?), silne turbulencje, duży przechył na skrzydło?

  „Aż w końcu usłyszeliśmy nieludzki…” – w którym momencie to było? Jak zaczęli ścinać drzewa, tratować lasek, uderzenia o ziemię?

  Na logikę biorąc, kilkadziesiąt sekund to co najmniej 20s przy prędkości około 200km/h…

  „Piloci wiedzieli, że zginą” – w którym momencie się dowiedzieli, na jakiej podstawie wiedzieli? Odczyt z urządzeń pokładowych, mieli jakąś wizję? I skąd Komisja wiedziała, że piloci wiedzieli? Ile sekund minęło od momentu, kiedy dowiedzieli się do momentu kolizji?

  Całe to oświadczenie przywodzi mi na myśl takie puszczenie oczka do nas „Kapujecie co mamy na myśli?”

  Nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na fakt, że teren na którym rozbił się samolot jest dość mocno podmokły i grząski, a samolot wygląda, jakby rozbił się o skały. Las? CASA też rozbiła się w lesie, takim prawdziwym. Pod Smoleńskiem jest kilka większych drzew, reszta to jakieś krzaki i leszczyna. CASA była w większych kawałkach mając większą prędkość podchodzenia do lądowania (ok. 275 km/h).

  No i jeszcze zamontowany w Tupolewie system ostrzegania przed przeszkodami. Nie chodzi tylko o samą ziemię. Anteny, kominy, drzewa, budynki, wzgórza itd. System był uszkodzony? Pilot mimo ostrzeżeń zbyt niskiej wysokości postanowił to olać i wylądować w lesie?

  • Jose said

   http://www.wolnapolska.pl/index.php/Aktualno%C5%9Bci/meaconing-czyli-jak-oszuka-nawigacj-pokadow.html

   Meaconing czyli jak oszukać nawigację pokładową

   „Aby oszukać nawigację pokładową należy użyć techniki o nazwie: „meaconing”; Recording and rebroadcast on the Receive Frequency to confuse Positioning.
   Polega ona na tym że sygnał satelity jest nagrywany i z niewielkim przesunięciem w czasie i z wiekszą mocą niż sygnał satelity puszczany w eter na tej samej częstotliwości, na której nadaje satelita. Im mniejszy jest interwał czasu stosowanego meaconingu, tym trudniej jest go rozpoznać, a wynikiem jest błędne określenie własnego położenia.

   Jeśli zmiana pozycji jest niewielka (a tak było w przypadku tego lotu) to nawet inteligentny odbiornik typu: Receiver-Autonomous-Integrity-Monitoring nie jest w stanie tego szwindlu rozpoznać.”

 87. seed said

  polskojęzyczny portal WP.PL wyłączył całkiem strony z komentarzami!! co się dzieje?

 88. seed said

  http://www.youtube.com/watch?v=Y4_u-ntSH9E ciekawy film od Alexa.

 89. asterix said

  Meaconing czyli jak oszukać nawigację pokładową
  http://wolnapolska.pl/index.php/Aktualno%C5%9Bci/meaconing-czyli-jak-oszuka-nawigacj-pokadow.html

 90. asterix said

  Petycja przeciwko działalności publicystycznej Jana Pospieszalskiego w Telewizji Publicznej
  http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=5227

  Powoli przestaję wierzyć w ludzi…

 91. Ride or die said

  Co to jest kompleks jot ????

 92. […] Źródło: Grypa666 […]

 93. […] Źródło: Grypa666 […]

 94. I am excited to hear about your progress.

  You are quite lucky to be capable to recover from this kind of intensity!
  ! I know that if I add negatives I need to have a few week (at least) off in amongst the workouts!
  !! nuts. Doing the positive failure I’m able to in fact feel myself getting bigger on about my 3rd working day off… it really is a really weird feeling.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s