Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin (2)

Posted by goosstaff w dniu 09/04/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††

Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin (2)

Z artykułu prof. Jerzego Roberta Nowaka  „Prawda o Kielcach 1946”  Nasz Dziennik 4.7.2002

Izrael wykorzystuje skutki rzezi

Bestialska masakra 254 arabskich mieszkańców wioski Deir Yassin przyniosła skutki oczekiwane przez żydowskich morderców z bojówek Irgunu i Gangu Sterna. Wieść o rzezi wywołała straszną panikę wśród Arabów zamieszkujących pozostałe obszary Palestyny. Jak pisał Paul Johnson w „Historii Żydów” (Kraków 1993): „Wieść o tym straszliwym ataku, w przesadzonej jeszcze wersji rozeszła się błyskawicznie i bez wątpienia w ciągu następnych dwóch miesięcy skłoniła wielu Arabów do ucieczki (…). W każdym razie ucieczki Arabów spowodowały spadek ich liczebności w nowym państwie [Izraelskim -J.R.N.] do zaledwie 160.000. Było to oczywiście bardzo korzystne„.

Ekspansja przez ludobójstwo 1946-1999.

Palestyńska poetka i historyk literatury Salma Khadra Jayyusi wspominała: „Deir Yassin był początkiem, ale również początkiem końca. Ucieczka Palestyńczyków z ich domów (…) wynikała z uświadomienia sobie, że znajdują się w obliczu bezlitosnego i mszczącego się na ślepo wroga, który nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć to, czego chce” (cyt. za: „Remembering…”, s. 31).

Izraelczycy zrobili dosłownie wszystko, aby maksymalnie wykorzystać dla swoich interesów psychologiczne efekty masakry, puszczając jak najszerzej pogłoski o czekających Arabów dalszych rzeziach w stylu Deir Yassin. Rezultatem był straszliwy exodus Arabów. Aż 750 tys. Arabów w popłochu opuściło swoje domy i pola, uciekając z terenów Palestyny przed wojskami izraelskimi. Izrael przeprowadził w ten sposób ogromną czystkę etniczną, zagarniając na trwałe ziemię i mienie setek tysięcy uchodźców arabskich.

Pycha mordercy

Główny organizator rzezi w Deir Yassin – szef bojówek Irgunu Menachem Begin, późniejszy premier Izraela, z pychą odnotował w swych pamiętnikach, że „Legenda Deir Yassin była warta dla wojsk Izraela tyle, co pół tuzina batalionów” (cyt. za: „Remembering…”, s. 11). Z satysfakcją stwierdzał: „Ogarnięci trwogą Arabowie uciekali, krzycząc ‚Deir Yassin'” (M. Begin „The story of the Irgun”, Tel Aviv 1964, s. 162). Akcentował: „Arabowie na terenie całego kraju, skłonieni do wierzenia w dzikie opowieści o ‚rzezi dokonanej przez Irgun’ byli ogarnięci przez nieograniczoną niczym panikę i rozpoczęli ucieczkę dla ratowania swego  życia. Ta masowa ucieczka przekształciła się wkrótce w szaleńczą, niekontrolowaną panikę. Trudno przecenić polityczne i ekonomiczne znaczenie takiego rozwoju wydarzeń„.

Bezpośrednio po rzezi w Deir Yassin Begin wydał z okazji jej „pomyślnej realizacji” triumfalny rozkaz dzienny z gratulacjami dla żydowskich morderców: „Przyjmijcie gratulacje z okazji tak wspaniałego aktu podboju. (…) Powiedzcie żołnierzom, że stworzyli historię Izraela (…). Tak jak w Deir Yassin, tak i wszędzie, uderzymy i zmiażdżymy wroga„. Postępując w ten sposób Menachem Begin zachował się zgodnie z tradycją jego imienia (Menachem, syn Gadiego – król izraelski w latach 752-742 p.n.e.), o którym napisano w Biblii: „Podówczas Menachem spustoszył Tappuach – zabijając wszystkich, którzy w nim byli – oraz okolice jego, począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Spustoszył je, a wszystkie w nim brzemienne kobiety rozpruwał. (…) Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich„. W związanym z żydowskimi kręgami popularnym dzienniku kanadyjskim „Globe and Mail” wspominano po 50 latach od masakry w Deir Yassin: „Skutki masakry w Deir Yassin były dramatyczne. Przerażenie ogarnęło arabskie społeczności Palestyny, a strach przed tym, co się zdarzyło w Deir Yassin był powiększany przez siły izraelskie, które ostrzegały arabską ludność Haify i Tyberiady przed powtórką [tej masakry – J.R.N.]. (…)

Deir Yassin była pierwszą arabską wioską, która padła w wojnie 1948-1949 r. Potem to samo stało się z ponad 400 innymi wioskami, startymi z nowej mapy Izraela. Uciekinierzy stali się awangardą arabskiego exodusu, który przekroczył liczbę 700.000 osób” (P. Martin: Memories of Deir Yassin haunt Palestinians, „Globe and Mail” 29 kwietnia 1998 roku). Daniel Kurtzman z Żydowskiej Agencji Telegraficznej pisał na łamach innego żydowskiego pisma kanadyjskiego – „The Canadian Jewish News” (30 kwietnia 1998), iż według jednego z czołowych żydowskich historyków wojskowości Uri Milsteina: „Deir Yassin był jednym z najważniejszych wydarzeń w wojnie, które przyśpieszyło exodus Arabów z innych miejsc, ze strachu przed powtórzeniem się Deir Yassin„.

Intelektualiści protestują… na próżno

Korzystające ze skutków okrutnej masakry Arabów władze izraelskie musiały jednak liczyć się z powszechnym oburzeniem światowej opinii publicznej, w tym także kręgów najwybitniejszych intelektualistów żydowskich świata. Grupa czołowych intelektualistów żydowskiego pochodzenia (m.in. Albert Einstein i Hannah Arendt) napiętnowała Begina w liście otwartym, opublikowanym na łamach „The New York Times” jako faszystę, a jego partię jako faszystowską.W tej sytuacji spełzły na niczym podjęte początkowo przez władze izraelskie próby  zatuszowania sprawy zbrodni w Deir Yassin. Nikt nie chciał uwierzyć w ogłoszoną najpierw przez Żydowską Agencję kłamliwą wersję o tym, że za rzeź w Deir Yassin jest jakoby odpowiedzialna grupa zrewoltowanych Arabów (wg „Remembering…”, s. 11).

Wkrótce musiano – wobec zbyt wielu świadectw winy Irgunu i Sterna – przyznać, że to  żydowscy bojówkarze byli odpowiedzialni za „dzikie” i „barbarzyńskie działania” w Deir Yassin (przyznano tak w kolejnym oświadczeniu Żydowskiej Agencji Telegraficznej). Sam premier Izraela Ben Gurion wysłał do króla Transjordanii Abdullaha oficjalnie przeprosiny z powodu masakry. Ben Gurion uznał również za konieczne publiczne odcięcie się od zbrodniczych działań Begina i otwarcie nazwał go Menachemem Hitlerem. Były to jednak tylko działania pozorowane, niczym nieprzeszkadzające Izraelowi w maksymalnym wykorzystaniu skutków arabskiego exodusu po Deir Yassin.

Dwulicowość Ben Guriona najlepiej ilustrowało jego zachowanie wobec kilku głośnych uczonych żydowskich w sprawie Deir Yassin. Słynny żydowski teolog i uczony Martin Buber wraz z trzema innymi żydowskimi uczonymi: Ernstem Siminem, Wernerem Senatorem i Cecilem Rothem, na próżno apelowali do premiera Ben Guriona, aby Deir Yassin pozostało niezamieszkane. W liście do Ben Guriona stwierdzali oni, że nazwa „Deir Yassin ma złą  sławę zarówno w świecie żydowskim, jak i w arabskim, i w reszcie świata. W Deir Yassin zmasakrowano setki niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Afera Deir Yassin jest ciemną plamą na honorze żydowskiego państwa” [podkr. – J.R.N.]. Stąd wywodziła się podstawowa konkluzja listu czterech głośnych żydowskich uczonych: „Byłoby lepiej, gdyby się pozwoliło ziemiom Deir Yassin leżeć ugorem i pozostawić domy Deir Yassin w niezamieszkanym stanie niż doprowadzić do działań, których negatywne oddziaływanie symboliczne będzie nieskończenie większe niż praktyczne korzyści stąd wynikłe. Zasiedlenie Deir Yassin w ciągu roku od zbrodni i w ramach zwykłego osiedla  będzie oznaczało aprobatę czy przynajmniej przyzwolenie dla masakry. Pozwólmy, aby wieś Deir Yassin pozostała niezamieszkała przez pewien okres czasu. Niech jej ruina stanie się strasznym i tragicznym symbolem wojny i ostrzeżeniem dla naszego narodu, że żadne praktyczne i militarne względy nigdy nie usprawiedliwiają takich morderczych działań i że naród nie może sobie życzyć wykorzystywania ich” (cyt. za: „Remembering…”, s. 11).

Ben Gurion nigdy nie odpowiedział na list czterech uczonych żydowskich. Na próżno Buber i jego koledzy wiele razy posyłali mu kopie swego listu z  oczekiwaniem odpowiedzi. W końcu sekretarz Ben Guriona odpowiedział uczonym, że Ben Gurion jest zbyt zajęty, aby mógł czytać ich listy. Martina Bubera ciągle prześladowała jednak pamięć o żydowskiej zbrodni w Deir Yassin.

Jeszcze dziesięć lat później, przemawiając w Nowym Jorku w 1958 roku, Buber powiedział: „Zdarzyło się jednego dnia, że poza wszelkimi regularnymi działaniami wojennymi, oddział uzbrojonych Żydów napadł na arabską wioskę i ją zniszczył. (…) Odczułem to jako moją własną zbrodnię, zbrodnię Żydów przeciw umysłowi. Nawet dziś nie mogę myśleć o tym” (cyt. za „Remembering…”, s. 14-15). Już parę miesięcy po masakrze, we wrześniu 1948 roku w Deir Yassin osiedliły się grupy ortodoksyjnych Żydów z Polski, Rumunii i Słowacji. Deir Yassin stopniowo przekształcono w żydowską osadę Givat Shaul Bet. Na uroczyste otwarcie osady przyszło kilkuset gości, w  tym ministrowie rządu Ben Guriona Kaplan i Shapira oraz naczelny rabin i mer Jerozolimy. Sam prezydent Izraela Chaim Weizmann przesłał z tej okazji gratulacje na piśmie. Otwarciu towarzyszył występ orkiestry. Później niektóre budynki zostały zniszczone buldożerami, by ułatwić budowę nowych domów dla osiedlenia się ortodoksyjnym Żydom. Nazwy ulic nadano ku czci członków Sterna i Irgunu, którzy uczestniczyli w rzezi mieszkańców Deir Yassin (wg „Remembering…”, s. 49). Tak oto bestialscy zbrodniarze nie tylko, że nie zostali nigdy ukarani za swą zbrodnię, lecz jeszcze zostali uroczyście uczczeni w miejscu dokonanej przez nich rzezi. Jakże fałszywe, jakże faryzejskie okazały się w tym momencie wcześniejsze oświadczenia dowódców armii izraelskiej bezpośrednio po masakrze w Deir Yassin, kiedy odcinając się od jej sprawców, publicznie stwierdzili, że masakra „splamiła sprawę żydowskich wojowników, zhańbiła żydowską armię i żydowską flagę„. Buldożerami zniszczono stary arabski cmentarz w Deir Yassin. Wraz z rozszerzeniem Jerozolimy ziemie Deir Yassin stały się częścią miasta

Byli jednak uczciwi Żydzi, którzy z odrazą patrzyli na to, jak władze ich kraju sankcjonują przywłaszczanie sobie ziemi arabskiej, zdobytej kosztem krwi tylu niewinnych osób. Poseł do Knesetu Yosef Lamm powiedział w czasie zasiedlania przez Żydów Deir Yassin i setek innych dawnych wiosek arabskich: „Żaden z nas nie zachowywał się podczas tej wojny w sposób, jaki mogliśmy oczekiwać od narodu żydowskiego, tak w odniesieniu do własności, jak i wobec ludzkiego życia. Powinniśmy się tego wstydzić„(cyt. za: „Remembering…”, s.12).  Chaim Herzog, który później był prezydentem Izraela, wspomniał w swej relacji z wojny masakrę w Deir Yassin „z odrazą i żalem” (wg P. Martin: Memories of Deir Yassin haunt Palestinians, ” The Globe and Mail”, 29 kwietnia 1998).

Bezkarni zbrodniarze

W Izraelu nigdy nie ukarano sprawców bestialskiej rzezi Arabów w Deir Yassin. Główny odpowiedzialny za nią Menachem Begin mógł nawet bezkarnie przez lata pysznić się masakrą dokonaną przez jego bojówki. Co więcej, ten okrutny kat Arabów kilka dziesięcioleci później rządził Izraelem jako jego premier (w latach 1977-83). Co więcej, w 1978 roku właśnie on został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. W przyznaniu mu tej nagrody nie przeszkodziła ani pamięć o rzezi w Deir Yassin, ani o innych licznych zbrodniach terrorystycznych bojówek Begina (m.in. wysadzeniu skrzydła hotelu „King David”, które spowodowało śmierć 69 przypadkowych przechodniów). Dodajmy, że odpowiedzialność za rzeź Palestyńczyków w Deir Yassin obciążała również innego późniejszego premiera Izraela – Icchaka Szamira. W rzezi wzięły bowiem udział także zbrojne grupy związanego z nim Stern Gangu. Milczeniu o ofiarach rzezi w Deir Yassin towarzyszy w Izraelu rzecz szczególnie haniebna i obrzydliwa – coroczne obchody kolejnych rocznic masakry przez izraelskich katów. W książce „Remembering Deir Yassin” (s. 7) można przeczytać wprost szokujące informacje o tym, że organizuje się „specjalne wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kierowane przez żyjących jeszcze bojowników dawnych walk [terrorystów żydowskich – J.R.N]” czy „uczestników bitwy, takich jak Ezra Yachin i Yehuda Lapidot. Ostatnia wycieczka tego typu (kierowana przez Lapidota) była sponsorowana przez  Towarzystwo Ochrony Natury w Izraelu (SPNL) i przez Ligę Weteranów ETZEL (b.  bojowników Irgunu). Zwykle organizuje się ją corocznie 9 kwietnia w rocznicę ‚bitwy’ i obchodzi ją z radykalnie syjonistycznego punktu widzenia. Te wycieczki służą zaprzeczaniu faktowi masakry„.

Przemilczaniu i zafałszowywaniu pamięci o rzezi w Deir Yassin w środowiskach izraelskich towarzyszy faryzejskie milczenie takich żydowskich „autorytetów” w świecie, jak laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel. Autorzy książki „Remembering Deir Yassin” przypomnieli, z jaką pasją występował Wiesel w Oświęcimiu z okazji 50-lecia wyzwolenia  tego obozu zagłady, prosząc Boga, aby nie miał litości dla tych, co mordowali żydowskie dzieci. I zapytywali, kiedy wreszcie E. Wiesel zdobędzie się na wysłuchanie tych, którzy proszą Boga o nie przebaczenie mordercom palestyńskich dzieci.

O przerwanie niegodnego milczenia!

Na tle haniebnego milczenia Elie Wiesela o tragedii Palestyńczyków en général i o samej masakrze w Deir Yassin tym bardziej należy zaznaczyć, że są jednak głośni żydowscy intelektualiści, którzy do dziś odczuwają wstyd z powodu masakry popełnionej przez przedstawicieli ich narodu. Jednym z nich jest słynny amerykański intelektualista pochodzenia żydowskiego Noam Chomsky, który stwierdził, że: „Masakra w Deir Yassin jest gorzkim symbolem terroru i represji, do której ku naszemu wstydowi my sami przyczyniliśmy się na wiele istotnych sposobów i dotąd przyczyniamy się. Powinniśmy nie tylko pamiętać o tym, ale również to przemyśleć i zrozumieć i co najważniejsze działać, aby przynieść sprawiedliwość dla narodu, który tak poważnie ucierpiał„.

Grupa uczciwych Żydów na czele z Marcem Ellisem, współautorem książki „Remembering Deir Yassin”, w imię pojednania żydowsko-arabskiego wystąpiła w 1998 roku na rzecz przerwania tak długiego niegodnego milczenia o okropnej zbrodni popełnionej na Palestyńczykach. W książce „Remembering Deir Yassin” stanowczo wystąpiono przeciwko zapomnieniu o 254 ofiarach masakry w Deir Yassin, nieoznakowaniu nawet grobów „palestyńskich męczenników Deir Yassin„.

Grobów, które leżą zaledwie o milę od słynnego narodowego pomnika żydowskiego męczeństwa w Yad Vashem. Zapytywano: „Czy dlatego ci męczennicy są tak głęboko pochowani, żeby nie było słychać ich krzyków wołających o sprawiedliwość?” Autorzy książki „Remembering Deir Yassin” wystąpili z inicjatywą wybudowania pomnika ku czci tragicznych ofiar masakry. Rozpisano konkurs na ten pomnik, pragnąc, by stał się on wielkim wezwaniem „na rzecz pamięci i na rzecz sprawiedliwości„, „krzykiem na rzecz leczenia ponad pięćdziesięcioletniej rany„. Najwyższy czas, by o tej strasznej niezagojonej ranie wiedziano więcej także w Polsce. By wiedzieli o niej także jakże liczni niestety filosemiccy dziennikarze najbardziej wpływowych polskich mediów, którzy za wszystko co złe w stosunkach izraelsko-palestyńskich winią wyłącznie Arabów.

Oczywiście mam tu na myśli wyłącznie tych, co robią to z niedouczenia iignorancji, a nie cynicznych proizraelskich „jastrzębi” typu Dawida Warszawskiego (Geberta) z „Gazety Wyborczej”. A swoją drogą ciekawe jest, jak wytłumaczyłby jego szef Adam Michnik swoje milczenie w sprawie tragedii w Deir Yassin. Tak chętnie pouczający mentorsko Polaków w sprawie Jedwabnego Michnik, kiedyś hucznie ogłoszony Żydem Roku przez amerykańskich Żydów, dziwnie nie może zdobyć się nawet na odrobinę żydowskiego samorozrachunku za bestialską zbrodnię w Deir Yassin. Cóż jednak można wymagać od człowieka tak długo i starannie edukowanego przez całą komunistyczną rodzinę w swoistej dialektycznej mentalności Kalego?!

Komentarzy 306 to “Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin (2)”

 1. ALFA said

  Masoneria – Ukryte Siły

 2. Danielle said

  Masoni przeszli już do jawnej ofensywy i propagandy http://wiadomosci.onet.pl/1606808,1292,1,pod_fartuszkiem,kioskart.html

  • poinformowana said

   Kupilam pewnego razu ,, Focus,, 3 miesiace temu. Moja uwage przykul artykol o St.Zj. autor udowadnial ze zostaly one zalozone przez swiatlych oswieconych i ze rowniez konstytucja zostala stworzona przez nich (chrzescijanie jak rowniez wyznawane przez nich wartosci nie mialy w tym zadnego udzialu wg autora). Na koncu artykolu przeczytalam zapytanie ktore mnie zaszokowalo a brzmialo ono mniej wiecej tak; kto wg was jest lepszy? chrzescijanin koserwatysta czy liberalny oswiecony?

 3. ALFA said

  Wycieczka na wojnę: piwo, chipsy, bomby

  Są na tym świecie rzeczy, o których filozofom się nie śniło. I w które trudno uwierzyć, nawet kiedy się je ogląda.

  Niedzielny poranek. Izraelska rodzina pakuje smakołyki do piknikowego koszyka i rusza na wycieczkę do Strefy Gazy, żeby z bliska obejrzeć to, jak dzielni żołnierze rozprawiają się z Palestyńczykami.

  – Dotychczas oglądaliśmy rakiety tylko w telewizji – turyści są zachwyceni. Świetnie się bawią, pomiędzy jednym a drugim atakiem rakietowym obserwowanym ze wzgórza znajdują czas na przekąskę i kawę.

  Z czasem pojawiają się również interesujące refleksje. Młoda kobieta mówi z uśmiechem:

  – Nasi żołnierze powinni zrównać to państwo z ziemią. Tak, jestem odrobinę faszystką.

  Tak. Odrobinę.

  Myślicie, że ta historyjka to głupi żart? Sami obejrzyjcie reportaż, na który zwrócił naszą uwagę czytelnik Szym (dziękujemy!):

  A tutaj trochę więcej wypowiedzi młodych turystów:

  Bardzo trudno nam uwierzyć. Ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie jest to prowokacja. A jeżeli tak, to znaczy, że niektórzy obywatele Izraela mają coś poważnie poprzestawianie w głowach. Wyruszanie na niedzielne wycieczki (z małymi dziećmi!) do Strefy Gazy, by podziwiać ataki rakietowe skierowane przeciw Palestyńczykom – czy normalni ludzi zachowaliby się w ten sposób?

  I do tego te nawoływania do ludobójstwa…

  Z drugiej strony nachodzi nas refleksja jeszcze straszniejsza. Może podobne pomysły pojawiłyby się również w głowach ludzi mieszkających bardzo daleko od Izraela – gdyby tylko nadarzyła się okazja do, w miarę bezpiecznego, podziwiania działań wojennych.

  Może znudzonym dobrobytem obywatelom bogatych państw biura podróży będą oferować wkrótce specjalne wycieczki do krajów ogarniętych zbrojnym konfliktem?

  Zabierzcie dzieci, kanapki i lornetkę. Zobaczcie prawdziwą wojnę!
  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1953&Itemid=56

 4. ALFA said

  Terroryzm na Ziemi Świętej i w niedawnych konfliktach bałkańskich, ataki 11 IX, wojny w Afganistanie i Iraku, zamachy bombowe m.in. w Indonezji, w Madrycie i Londynie są państwowym terroryzmem i stosowaniem broni masowego niszczenia, wg odwiecznej recepty judeocentryków. W Mumbaju lubawiczerowie użyczyli swą siedzibę na niedawny terror made in CIA-MI6-Mosad. Plan Rothschildów z 1773 r. celem zapanowania nad światem, konsekwentnie wciela m.in.:

  – Stosuj przemoc i terroryzm, walkę klasową i psychologię tłumu celem kontroli nad masami. Fala terroru jest najekonomiczniejszym sposobem szybkiego podporządkowania. Siej wojny i kontroluj konferencje pokojowe.

  – Wykorzystuj media dla propagandy i kontroluj wszystkie środki informacji publicznej, pozostając w cieniu, bez zarzutu. Systematycznie mystyfikuj, stosuj wzniosłe wyrażenia i popularne slogany.

  – Zinfiltruj Wolnomularstwo, wykorzystaj Loże Wielkiego Wschodu i ich prawdziwe oblicze działalności charytatywnej. Rozpropaguj ich ateistyczno-materialityczną ideologię wśród gojów. W godzinie koronowania naszego wszechwładnego pana całego Świata [Rothschildowie uważają się za pochodzących od Króla Dawida, tj. jeden z nich jest Mosziachem (Mesjaszem)], wpływy masońskie usuną wszelkie przeszkody.

  – Wszelkimi sposobami odbieraj własność, żeby zapewnić poddaństwo i władzę. Stwarzaj paniki finansowe, głodem kontroluj i zniewalaj masy. Maskaraduj jako polityczni, finansowi i gospodarczy doradcy, realizując nasze zadania Dyplomacją, bez obawy ujawnienia tajnej władzy stojącej za sprawami państwowymi i międzynarodowymi.

  – Ostatecznym celem jest rząd światowy. Potrzeba ustanowić ogromne monopole, żeby nawet największe fortuny gojów były od nas zależne do tego stopnia, że dzień po wielkim ciosie politycznym pójdą na dno wraz z kredytem państwowym. Stosuj wojnę gospodarczą. Obrabuj gojów z nieruchomości i przemysłu przez kombinację wysokich podatków i nieczystą konkurencję.

  – Spowoduj wzajemne niszczenie się gojów, tak żeby na świecie pozostał tylko proletariat, milionerzy oddani naszej sprawie i dość policji i wojska do ochrony naszych interesów. Nazwij to Nowym Ładem i mianuj Dyktatora.

  Nicią przewodnią jest pogarda, nienawiść do gojów, ich przedmiotowość i zaplanowana ofiara w budowie utopii dla Wybrańców Boga. Cytuję słowa premierów Izraela, Ariela Szarona – „My, Żydzi, kontrolujemy Amerykę i Amerykanie wiedzą o tym“ oraz Menechema Begina – „Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie […] tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku […] uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzić gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.“

  http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1955&Itemid=56
  =================
  od pb: alfa zapomniala podac autora
  tekst takze na http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/29/lubawiczerowie/

 5. ALFA said

  Film opowiada o aferze w którą uwikłani byli czołowi politycy młodego państwa jakim był Izrael w 54 roku. Syjoniści chcąc opóźnić wycofanie się Brytyjczyków z Egiptu a zatem zapewnić sobie jeszcze kilka bezpiecznych lat kiedy to nie przychylny Izraelowi Egipt był trzymany na wodzy przez Wielką Brytanię. Żydzi bali się że po wycofaniu się Brytyjczyków z Egiptu sytuacja przechyli się na ich niekorzyść. Chcąc temu zapobiec dnia 2 lipca 1954 roku rozpoczęła się operacja „Suzanna” kiedy to izraelscy agenci zainicjowali zamachy terrorystyczne w Aleksandrii i Kairze próbując zdestabilizować klarującą się pozycje państwa egipskiego. Wybuchła wielka afera kiedy to 11 członków grupy po nieudanym ataku terrorystycznym została aresztowana. Powstało pytanie kto stoi za zamachami, była to pierwsza oficjalna afera tego typu w Izraelu.

  http://www.megavideo.com/?v=RTP5XYUO

 6. asterix said

  http://www.dziennik.pl/swiat/article582699/Polak_organizuje_grypowa_komisje_sledcza.html
  Może któryś blogowicz? 🙂

 7. Zbyszko said

  Może nie na temat ale z całą pewnością temat pokrewny. Do pszczyńskiej przystani dla zwierząt „Ocalenie” trafił kolejny kot okaleczony prawdopodobnie przez satanistów. Trafił tam z obciętymi nogami, niestety nie przeżył tej traumy.

 8. Buka said

  Cykle słoneczne i słabnące ziemskie pole magnetyczne

 9. Mars said

  Katastrofa samolotu prezydenckiego- i co przewidział to ktoś? Chciałbym zobaczyć teraz te tłumy proroków którzy to przewidzieli . Teraz pewnie do tego co się stało będą szukać kodów w Biblii albo u Nostradamusa… To samo będzie z tym całym rokiem 2012, dostaniemy po tyłku w najmniej spodziewanym i kompletnie nie przepowiedzianym czasie…

  • asterix said

   Inside job ! Polska się nie podporządkowała w sprawie szczepionek i uny chcą u nas wprowadzać terroryzm.

   • hjk said

    Tyle, ze to minister z PO ‚stanęła okoniem”, a zginęli PiSowcy…
    uważasz, ze była wspierana przez cały aparat państwowy i nastąpiło „cudowne zjednoczenie” polityków…?

   • asterix said

    hjk Całkiem możliwe…

   • Szczepionki nie mają nic do tego. Chodzi o euro.

   • hjk said

    Tak od roku twierdzę, ze beda chcieli na poczatku 2012 przed tymi mistrzostwami wprowadzic Polske do strefy euro po jakimś ekstremalnie wysokim kursie w stylu 2 zł za 1 eur (niektórzy nawet mówia o 1:1), co gwałtownie zwiekszy siłe nabywczą Polaków, rzucą się oni do konsumpcji zagranicznych towarów (jak było w DDR po wymianie starych marek na nowe DM tez 1:1), doprowadzi to do calkowitego upadku resztek polskiego przemyslu/handlu/produkcji z powodu zerowej konkurencji dla megataniego importu wszelkich dóbr po takim kursie. Spekulanci zbiją gigantyczne fortuny na polskim długu (wyobraźcie sobie zakup obligacji teraz, gdy za euro dostaja ok 4 zł, a wymienia im potem PLN na euro 1:1!! 4 krotna przebitka, a jak nawet 2:1, to 2-krotna), bez żadnego ryzyka kursowego!! A my zostaniemy z gigantycznym długiem (który teraz być może specjalnie sie powiększa) i podzielimy los Argentyny czy Grecji…
    Jedynie kto skorzysta (oprócz polskich i zachodnich spekulantów), to ci majacy kredyty walutowe, ale muszą w odpowiednim czasie calkowicie je splacic. Dlatego zrozumiala jest wielka niechęć banków do udzielania kredytow walutowych teraz.

    Moze faktycznie ktos temu chciał się sprzeciwić?

   • hjk said

    aha, z motywów ekonomicznych jeszcze moze i to:

    „dziś, 10:32 | PAP Gazociąg Północny – Miedwiediew daje znak rozpoczęcia
    Rosjanie oficjalnie rozpoczęli budowę Gazociągu Północnego. Będzie biegł po dnie Morza Baltyckiego i połączy… »

    »Tutaj nie tyle zawiodła polityka polska, ile raczej europejska – a konkretnie brak wspólnej polityki energetycznej – mówi Janusz Steinhoff, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, w rozmowie z dziennikarzem „Polska The Times” o rozpoczęciu budowy Gazociągu Północnego.”

    http://biznes.onet.pl/budowa-gazociagu-polnocnego-to-porazka-nie-polski-,18567,3206286,1,prasa-detal

  • Brenda said

   Mars, wedle zyczenia:
   http://www.nautilus.org.pl/
   „W katastrofie samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem zginęło 88 osób, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Wicemarszałek Sejmu. Jedna z osób posiadająca zdolności jasnowidcze przewidziała katastrofę samolotu prezydenckiego, co potwierdza e-mail wysłany do naszej redakcji 10 marca.”

   • hjk said

    No to czemu nie wysłali ostrzeżeń do Prezydenta – a moze wysłali?

 10. kojak said

  Parę wyższych rangą rybek poszło do piachu. Ciekawe czy to nie manipulacja, aby Polska i Rosja zaczęły do siebie skakać.

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/pilne-samolot-z-prezydentem-rozbil-sie-w-rosji,1462868

  • hjk said

   A co tu skakać do siebie, ktoś musiałby udowodnić że to był zamach, a na miejscu wszystko kontrolują miejscowe służby i nic sie raczej nie da udowodnić, musiałaby jechać jakaś komisja, itd.
   Patrząc obiektywnie to tylko podsumowanie tego, co mówi już od kilku lat Michalkiewicz – całkowity paraliż najwyższych władz, oddanie władzy w ręce obcych wpływów ukoronowany podpisaniem traktatu lesbońskiego (pamiętacie symboliczne złamanie pióra i niepisanie drugiego?), kompletny brak polityki zagranicznej i wewnetrznej, wyprzedaż i likwidacja majątku i państwowości polskiej, rządy ludzi z zerowym niemalże zainteresowaniem dla spraw narodu i państwa.
   Żeby państwa nie było stać na zakup porządnego samolotu, tylko lataja 40 letnim rzęzem, który juz nie raz stwarzal problemy?! Żeby w takich okolicznościach wszyscy najwyżsi urzednicy wsiadali do takiej „latającej trumny”, ze w razie katastrofy państwo i tak słabe było kompletnie sparaliżowane decyzyjnie? A nie udać się tam różnymi maszynami albo sposobami? Kompletny brak myślenia strategicznego i logistyki. Mój brat na co dzień mający do czynienia z podobnymi sprawami na szczeblu lokalnym mówi, że tam jest tak samo, więc podobne reczy dla nikogo nie powinny być zaskoczeniem i należało się ich spodziewać. To tylko bardzo bolesna spektakularna katastrofa, nie mniej bolesne rzeczy dzieją się na codzień i na wszystkich niemalze szczeblach panstwowości.
   Można rozważać teraz znaczenie symboliczne tych wydarzeń, bo niewątpliwie aż wszystko krzyczy: czas, miejsce, sytuacja Polski, ostatni prezydent emigracyjny na uchodźctwie będący legalnym prezydentem wolnej i niepodległej Polski przedwojennej, wątki religijne jak niedawne oficjalne odrzucenie inicjatywy intronizacji Chrystusa Króla, dzień – dziś wigilia niedzieli miłosierdzia, nie do końca wyjaśnione okoliczności zbrodni, to wszystko krzyczy o myślenie, o refleksję, o opamiętanie, działanie: „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie”.

   • Lekarz said

    Trafnie to ująłeś. Dziękuję.

   • hjk said

    Jak tak teraz trochę myślę, to przychylę się do spostrzeżenia ks. Isakowicza Zalewskiego, że coś się musi w Polsce zmienić (na gorąco mówi) – Zauważył, że data jest symetryczna z dniem odejscia Jana Pawła II 5 lat temu – też w wigilię przed Niedzielą Miłosierdzia. Komentatorka stwierdziła, ze to osoby ogromnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo Państwa Polskiego. Osoba zupełnie w zasadzie „postronna” i bez znaczenia, a jakie niesamowite stwierdzenie.(Nagrywam program jak leci, bo wiele moze się tam znaleźć jeszcze takich stwierdzeń.)

    Kto nie widzi, ze jest to jakiś gigantyczny znak dla Polski, jakieś ostrzeżenie z nieba, ze albo jest już za późno, albo mamy naprawdę niewiele czasu, ten jest po prostu ślepy. To co się dzieje podskórnie i za kulisami, nagle się objawiło w tak tragiczny i spektakularny sposób.

    A może jest jakiś aspekt więzi duchowej czy quasi – przyzwoitości – tyle ofiar Katynia i innych miejsc kaźni nie pozwoli z siebie drwić w sytuacji, gdy tak jak wtedy Polska ginie lub może zginęła już jako państwo…
    Jeszcze tylko my żyjemy, więc cała nie zginęła… Ale jak nic nie będziemy robić, to różnie może być…

    Samolot podobno 4 razy podchodził do lądowania podali w wiadomościach…

   • Lekarz said

    Hjk,
    Byłem u Prezydenta 11 listopada 2009 z okazji wręczania odznaczeń państwowych. Z przemówienia, które wtedy wygłosił zrozumiałem, że miał poważne wątpliwości co do skutków podpisania Traktatu Lizbońskiego (ale jednak go podpisał).
    Ja też oczekuję widocznej przemiany duchowej i wierzę, że ona nastąpi. Może za sprawą księdza Jerzego (wkrótce beatyfikacja tego męczennika za spraę naszej wolności). Nasze królestwo nie jest z tego świata.

 11. MIZIA said

  WOJNA DOMOWA

 12. hjk said

  Katastrofa polskiego samolotu z przedstawicielami najwyższych władz państwowych Polski w okolicy Smoleńska, którzy lecieli na uroczystości upamiętnienia 70-lecia mordu katyńskiego. Ok. godz. 9tej czasu polskiego rządowy samolot w trakcie podchodzenia do lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych rozbił się w okolicy lotniska. Zginęli prawdopodobnie wszyscy pasażerowie, w tym para prezydencka, prezes NBP, naczelny szef sztabu, biskup polowy, czołowi politycy różnych partii.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

  • MIZIA said

   NA POKŁADZIE NIE BYŁO NIKOGO Z P.O ………

   od mg: wśród ofiar byli posłowie PO:
   Grzegorz Dolniak http://wiadomosci.wp.pl/gid,12158338,title,Zgineli-w-katastrofie—zobacz-zdjecia,gpage,19,img,12158637,galeria.html
   Sebastian Karpiniuk http://wiadomosci.wp.pl/gid,12158338,title,Zgineli-w-katastrofie—zobacz-zdjecia,gpage,24,img,12158902,galeria.html

   • hjk said

    może i nikogo, bo PO-wcy z premierem Tuskiem uczestniczyli w „uroczystościach” zorganizowanych przez Rosję i Putina dwa dni wcześniej, więc teraz to miała być uroczystość „PiS-owska”. Samolot krążył podobno 2 godziny z powodu trudności atmosferycznych lub technicznych, samolot przy probie lądowania podobno został poderwany z jakichś powodów, słyszano kilka eksplozji, nie wiadomo czy przed czy w momencie uderzenia, podobno kilka osób ciężko rannych przeżyło…

   • Taka Tam... said

    oby to sie jakos rozeszlo na spokojnie… oby nie probowali wrobic w to rosjan.

    a tak ogolnie… jaki kraj puszcza elite (albo chociaz polowe) razem JEDNYM samolotem, przeciez to jest zaproszenie dla ‚terrorystow’, nie wspominajac juz o normalnych naturalnych wypadkach… w dodatku takim wrakiem.

   • Brenda said

    Taka Tam, doklanie! Wlasciwie najwazniejsi dowodzacy zgineli. Dla bezpieczenstwa powinni leciec dwoma, trzema samolotami. Postawowa ochrona przed powyzszym jest rozproszenie. Oby nie rozpoczelo sie jakies wieksze zamieszanie. Globalne. 😦

   • Buka said

    @Mizia,zgadza się,nikogo z PO.Ciekawe jest,że wśród ludzi z którymi rozmawiam panuje przekonanie,że to nie jest przypadek.Na niektórych serwisach pojawia się info,że świadkowie twierdzą,że przed upadkiem widać było eksplozję.Niektórzy liczyli na to,że właśnie dziś padną te najważniejsze słowa w Katyniu.Cóż zamknęli mu usta na amen,wśród ofiar był też R.Kaczorowski-były prezydent na uchodźctwie.

    od mg: wśród ofiar byli posłowie PO:
    Grzegorz Dolniak http://wiadomosci.wp.pl/gid,12158338,title,Zgineli-w-katastrofie—zobacz-zdjecia,gpage,19,img,12158637,galeria.html
    Sebastian Karpiniuk http://wiadomosci.wp.pl/gid,12158338,title,Zgineli-w-katastrofie—zobacz-zdjecia,gpage,24,img,12158902,galeria.html

   • MIZIA said

    wszystkie aparaty kamery a nawet notatniki i telefony świadków zostały zabezpieczone – CZARNYCH SKRZYNEK BRAK NIE MOZNA ZNALEŻC – MYSLE ŻE SIE ODNAJDĄ ZAKILKADZIESIAD GODZIN – POLSKA NA TA CHWILE JEST POZBAWIONA – SZEFA NBP ,DOWÓDCÓW – MARYNARKI WOJENNEJ , DOWÓDZTWA WOJSK SPECIALNYCH, DOWÓDCA WOJSK LADOWYCH , DOWÓDCA WOJSK NADWIŚLAŃSKICH – garnizon stołeczny,
    a w KOŃCU PREZYDENT , SZEF IPN ,
    nieoficjalnie szefowie wywiadu msz
    KTO NA TYM BY ZYSKAŁ , POLECAM PRZEWARTOWAĆ NFORMACJE Z OSTATNIEGO TYGODNA TE DOTYCZACE REZERW WALUTOWYCH NBP , ORAZ SKANDALICZNE UWALENIE SPRAWY IPN ,
    KTO CHCIAŁ BYĆ KANCLERZEM W POLSCE KTO – DYSKREDYTOWAŁ PREZYDENTA BEZKARNIE

    POLSKA WPADŁA W CAŁOŚCI W RĘCE PO……

   • MIZIA said

    I PRZESTAŃCIE P… O ZBIEGACH OKOLICZNOŚCI

    GDZIE SĄ KU… CZARNE SKRZYNKI – I CZY WRAK MOŻE TAK WYGLĄDAĆ SPADAJĄĆ NIE WIĘCEJ NIŻ Z 25 METRÓW –

    CO MOGŁO WYBUCHNĄĆ KARZDY DUPEK WIE ZE PALIWO NA LOT TANKUJE SIE W TAKI SPOSÓB ŻEBY LADOWAĆ NA RESZTKACH TAKIE PRZEPISY

    Z SAMOLOTU ZOSTAŁ TYLKO KOKPIT OGON I CZĘŚĆ SILNIKA TO SĄ FAKTY

   • MIZIA said

    GDZIE JEST BRAT PREZYDENTA , GDZIE JEST OŚWADCZENIE KOGOŚ Z PISU

    WSZYSCY INNI JUŻ BYLI W TV ……..

   • MIZIA said

    NIE WINIĆ ROSJI ROSJA NIEMA Z TYM NIC WSPÓLNEGO

   • MIZIA said

    MARSZAŁEK SEJMU – PO – PREZYDENTA – A CZYJ JEST MARSZAŁEK ……….

    GDZIE JEST KTOKOLWIEK Z PIS …….

   • aran said

    Za dwa lata bedziemy czytac o Polsce z podrecznikow historii pisanych w jezyku rosyjskim.

   • hjk said

    „że właśnie dziś padną te najważniejsze słowa w Katyniu”…

    To co miał powiedzieć, zawsze przemówienia są pisane najpierw przez jakichś sekretarzy, czy jest dostępny tekst, a moze coś miał objawić.?? Czyżby tę prawdę, o której pisze pan Piotr w tym blogu?

    Mizia nie gadaj bzdur z tym paliwem, bo samolot krążył już 2 godziny podobno z powodu złych warunków, więc zawsze musi mieć rezerwy, i 4 razy podobno podchodził do lądowania.

    A jak zostało dużo paliwa, to wiadomo, co mogło zostać z samolotu przy uderzeniu w ziemię. Słyszano podobno kilka eksplozji, tego chyba nie nagrywałem jeszcze, ale na własne uszy słyszalem, jak mówili. Na razie nie mogą dojsć do zgody czy było 88 czy 132 pasazerów – to już skandal. No i 2gi skandal – nie dopuszczono ekip tv polskiej, były one w pobliżu, milicja ich nie dopuściła, dopiero pokazano potem szczatki z oddali. bali się zeby czegoś na taśmie nie zarejestrowali.
    Ostatnia wersja z tv to zapłon w momencie uderzenia.

    No i żenujące są te nieustanne powtarzania, ze to „wielka tragedia”.Współczuję tym z mediów, muszą coś gadać a bardzo nie ma co. Dobrze, ze choć jest Kościół i wiara, to tu pokażą mszę, a tam wypowie się ksiądz, co moze powiedzieć coś sensownego…

   • hjk said

    Aha, no i czy w tym samolocie była łączność „komórkowa” i czy wobec niejasnej i trudnej sytuacji ktoś nie dzwonił do domu i do rodziny – ktoś wie o takich szczegółach techn.?

    Przy WTC kwestia rozmów z komórek też było długo utajniona i mocno „pokręcona”, mówiąc delikatnie.

   • Brenda said

    Ograniczony dostep mediow-sepow calkowicie rozumie. Pierwszenstwo ma Rzad Polski, a nie oszolomy rzadne sensacji. Poza tym wszystkie informacje, zdjecia moga byc wykorzystane przez wrogow, terorystow,…. (wstaw sobie co chcesz).
    Posiadacie szczatkowe informacje, a zobacz co juz potrafiliscie „stworzyc”. Ci po drugiej stronie barykady tez sa tworczy, tyle ze skuteczniej.
    Co do wystapienia brata Prezydenta. Trzeba byc niezlym baranem chcac jego wystapien w tym momencie. To nie ojciec Michaela Jacksona, ktory przy okazji robil reklame swojego studia nagraniowego. J.Kaczynski jest najblizsza rodzina! Powadpiewasz w jego tragedie?! Moze jeszcze matka ma sie wypowiedziec?!

   • ALFA said

    BYŁ JEDEN RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH KWIATKOWSKI NA WABIKA

   • hjk said

    Plotka jest taka, ze podobno „na lewo” załapali się inni ludzie, stąd rozbiezności w liczbie ofiar – Rosjanie 132, Polacy – „oficjalna lista” z 88

   • ALFA said

    BYŁ JEDEN RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH KOCHANOWSKI NA WABIKA PRZEPRASZAM POMYLIŁEM NAZWISKO

 13. Mars said

  W katastrofie zginął też Janusz Kochanowski-rzecznik praw obywatelskich ten sam który chciał pozwać Ewę Kopacz za negowanie zakupu szczepionek przeciw świńskiej grypie . Ziemia powoli oczyszcza się sama…

  • Lekarz said

   A Prezydent sprzedał Polskę podpisując Traktat Lizboński.

   • Mars said

    Już pojawiają się głosy że cała ta sytuacja może doprowadzić do poważnego konfliktu Polski z Rosją . Za mało powściągliwości…a to nie jest dobrze .

   • view said

    czasami jak Was czytam to mam jedno wrażenie ..idioci

   • hjk said

    Daj spokój, jakiego konfliktu, jak Polska jest kontrolowana przez Rosję i Niemcy i inne służby specjalne?
    Może to przypadek, a może ktoś zarządził „ostateczne czyszczenie”, wszystko się okaże w czasie poprzez rozwój wydarzeń…

 14. krampus said

  W taki dzień, to przykre dla Polaków słowian.

 15. Mars said

  Ciekawe czy teraz wprowadzą jakiś stan wyjątkowy w Polsce ???

  • hjk said

   A po co? w Polsce chyba od grudnia 1981 jest nieustanny stan wyjątkowy z mniejszym czy większym nasileniem, a moze juz od 1.9.39 r.

   • hjk said

    juz sobie przypomniałem. jak jest stan wojenny zawieszone jest normalne zycie polityczne i nie trzeba wybierac Prezydenta. włądze sprawują obecni rzadzacy. I marszałek z PO w roli prezydenta

 16. Mars said

  Faktycznie dziennikarze zauważają że ta katastrofa jest podejrzana . Warunki pogodowe mimo że były trudne, to jednak mieli doświadczonych pilotów, którzy by nie podjęli decyzji o lądowaniu w takich warunkach .

  • multan said

   Pilotów w Polsce szkoli się do latania w warunkach zerowej widoczności, nie było sytuacji podbramkowej(np.brak paliwa).W merdiach mówią, że pilot położył samolot na skrzydło, żeby wykonać skręt. Przy lądowaniu! Póki co, pasy startowe wszystkich lotnisk są proste, a przy nieprawidłowym podejściu pilot wznosi maszynę, zadzierając jej”nos” do góry i nie zmieniając kierunku. Tłumaczenie dziennikarzy narusza dobre imię pilota.

  • hjk said

   podchodzili 4 razy podobno, więc coś musiało być nie tak, może wszystko jest w zapisach rozmów z wieżą kontrolną na miejscu i jeśli lecieli nim wysokiej rangi wojskowi, czy mieli jakaś bezpośrednią łączność na żywo z krajem?!

 17. multan said

  Od tej chwili mamy faktyczną dyktaturę-PO ma większość parlamentarną, a Bronek z WSI przejmuje kompetencje prezydenta. Zeszliśmy do poziomu „republiki bananowej”-no bo w końcu ilu prezydentów państw zginęło w wypadkach lotniczych? Oczywiście, jeśli okaże się, że to nie był wypadek(w co wątpię), głównymi oskarżonymi w naszych merdiach będą Rosjanie.

  • MIZIA said

   NIECH WAS RĘKA BOSKA CHRONI PRZED OSKARRZENIAMI ROSJI

   polecam przypomnieć sobie -wizje jackowskiego te ostatnie z yt że wojna bedzie efektem PROWOKACJI Z UDZAŁEM SAMOLOTÓW – ZOSTANIE O TO OSKARRZONE PNSTWO KTÓRE NIC Z TYM NIE MIAŁO WSPÓLNEGO….

   • asterix said

    Dokładnie MIZIA pamiętam to i mówił o Rosji właśnie

   • hjk said

    no oskarżać Rosję w takiej sytuacji z jednej strony byłoby to tak grubymi nićmi szyte, ze niemożliwe, zeby Rosja to zrobiła, to idealna okazja do „wrobienia” Rosji…

    słuszne stwierdzenie, ze sytuacja jest wyjątkowa – straciliśmy od razu 2 prezydentów – czegoś takiego nie było chyba w historii świata. Naprawdę wyjątkowy znak.

    Co do „dyktatury PO”, ja obawiałem się, ze jak w wyborach wygrałby POwiec, to potem „poszliby juz na całosć”, bo nie miałby kto wetować ew. „szalonych” ustaw.

    Może właśnie trzeba dziękować Opatrzności, ze tak się stało, bo „tragedia skrępuje im ręce” i nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborów, a poruszeni (miejmy nadzieje) ludzie tak łatwo do pewnych spraw nie dopuszczą i pewne „numerki”, jakie być może planowali, tak łatwo czy w ogóle im „nie przejdą”…

   • Nieistotne said

    MIZIA, czy możesz podać link albo chociaż jakieś wskazówki jak znaleźć ową wypowiedź??

   • hjk said

    Trzeba się chyba modlić o jakieś „wielkie przebudzenie” dla Narodu. Zobaczymy co powiedzą nasi czołowi duchowni. To dla nich też i wyzwanie, i chyba ostrzeżenie…

   • asterix said

    Nieistotne youtube -> Jackowski Krzysztof

   • czytelniczka said

    „Krzysztof Jackowski: „W Azji i na Bliskim Wschodzie dojdzie do 2-3 prowokacji w celu wywołania wojny. Jest ona potrzebna Ameryce”. [te prowokacje Jackowski przewiduje już od ubiegłego roku]. „(dot.roku 2009)
    źródło: http://www.angelus-silesius.pl/articles/przepowiednia_2009.html
    Znalazł ktoś coś ponad to?

   • krampus said

    mozliwe bo tak mowil jackowski,ale nie jasno.
    to agentury raczej i nic z naszych w uziale.
    wazne ze to robia i wiadomo kto z zalozeniem ze nie jestesmy my Polacy prosyjonistyczni.
    Przykre ze tak sie a lata szukanioa prawdy tak sie nam odplaca.

 18. KrisT said

  Panowie z pierwszej relacji polskiego dziennikarza który się zjawił na miejscu tragedii i rozmawiał z naocznym swiadkiem dowiedział się ze było słychac dwa ! wybuchy ! Dlaczego dwa??? mozemy narazie spekulowac i najlepiej byłoby aby nie tworzyc nowej teori spiskowej, choc patrząc na listę pasażerów komuś byłoby bardzo na rękę aby doszło do nieszczęśliwego wypadku (zamknac usta dla niewygodnej prawdy) i potencjalnie obarczyc winą rosję! Bo na pierwszy rzut oka to Putin narazie ma spokój z sprawą katynia….
  Jeśli teoria spiskowa po czesci jest prawdą to w grze mamy trzeciego gracza (jak juz było wspomniane)….I Chyba wiemy kto nim jest?! Tylko jaki cel, ma skłocenie nas z rosją na maxa??!! I tak nasze stosunki dyplomatycznie sa nie najlepsze.

  • hjk said

   Co do tych explozji to było ich podobno więcej, mówili chyba o kilku…

   Myślę, ze teraz jest czas na jakiś spektakularny krok Rosji, wielka szansa dla nich na jakąś rehabilitację czy zrobienia czegoś wielkiego dla Polski (pod warunkiem oczywiście, ze to nie oni). Myślę, ze zdają sobie z tego sprawę, ze ta tragedia (dla nas), to dla nich po prostu szansa dziejowa. Zobaczymy co zrobią. Czy staną na wysokości zadania. Czy te opowiadania o „braciach słowianach” są coś warte, czy to bajeczki dla naiwnych. Zobaczymy.

 19. Marslim said

  W TVP info podali, że samolot był po kapitalnym remoncie i miał najnowocześniejszą nawigacje. hmmm

  • Brenda said

   Slyszales co chciales uslyszec. Nie mial najnowoczesniejszej, bo nie mozna zamontowac w tych starych typach.

 20. Marslim said

  Zginął tam też Prezes NBP Sławomir Skrzypek. Przypomnijcie sobie zapędy Tuska w kierunku NBP z ostatniego miesiąca.

  • mary said

   Zauwazcie, ze w tym tygodniu Obama objezdzal Europe, w jakim, naprawde celu, wojna w Iranie? Moze „nasi” byli niepokorni? Do akcji w tej sytuacji wkroczyli zabojcy z CIA? Teraz juz kazda wladza w Polsce bedzie im calkowicie podporzadkowana, chocby mieli nas po koleii scyzorykami wycinac. Mam nadzieje, ze sie myle

   • Marslim said

    I ja mam cichą nadzieję, ze się mylisz …

   • hjk said

    A nawet jeśli nie, to że tym bardziej się nie ugniemy w takich okolicznościach, a jakby to wyszło na jaw byłaby jakaś „rewolta”?

   • Marslim said

    Jakby wyszło na jaw. Prawdy pewnie nigdy się nie dowiemy.

  • Ważny komentarz.
   Rozmawiałem przed chwilą z Jane Burgermeister. Jak wiadomo, jest córką specjalisty bankowego, niestety już nieżyjącego. Jane twierdzi, że celem był przede wszystkim Skrzypek, a przy okazji wyczyściło się scenę polityczną w Polsce. Nie wiem na ile ma racji, ale faktem jest, że Bilderberg chce szybkiego wprowadzenia „nowego porządku finansowego”, a opóźnienie przyjęcia złotego mogło spowodować rewoltę w całym regionie. Na ile w tym wszystkim rolę odgrywa Tusk i Komorowski trudni powiedzieć. Pamiętajmy, że premier był przeciwny szczepionkom.
   Całość wygląda niesamowicie, ja sam przeżyłem personalna tragedię gdyż straciłem bliskiego kolegę jeszcze z liceum, Janusza Kurtykę.

 21. view said

  Media prawdy nie powiedzą, wojsko prawdy nie powie, skąd my możemy cokolwiek wiedzieć. Ale ta tragedia jest mocno podejrzana. Pojawią się z czasem jakieś relacje, filmiki na YouTube ale to tylko stworzy kolejny „spisek” i „fanatyków”, którzy nie wierzą w tvn24. Do tego ta szalona od dawna i coraz silniejsza nagonka na kościół, istne pole do popisu dla tych co to robią, ateistów i tych którzy się właśnie nimi stają. „Bóg nie istnieje!” „gdzie był ten wasz Bóg!” i tego typu hasła. Niech Bóg ma nas w opiece

  • hjk said

   No Bóg to za wiele raczej nie miał do powiedzenia w kwestii latania starym rzęchem, czy ew. zakupu nowego lepszego samolotu, albo wielce „rozsądnej inaczej” decyzji zapakowania poważnej części elity państwa, więc można sobie takie rzeczy z góry podarować…

   • view said

    chyba nie do końca zrozumiałeś co napisałem. Ale ok, ten dzień wstrząsnął wszystkimi (no prawie jak myślę)

  • hjk said

   Moze i nie zrozumiałem, jeśli będą jakieś niejasności, których sie przekonujaco nie wyjasni, będzie wiadomo, ze był/jest jakiś spisek.

   Faktycznie katastrofy samolotowe to ulubione narzedzie „spiskowców” i nie wahaja się zlikwidować nawet kilkuset osób w wielkim jet-cie, gdy leci tam jedna ważna dla nich figura. A co dopiero taka „okazja”…((

   Czy to wypadek czy zamach nie zmienia to symbolicznego znaczenia jako swego rodzaju znaku dla nas wszystkich Polaków, co nie ulega najmniejszej wątpliwości dla każdego nieco głębiej patrzącego czy myślącego o naszej rzeczywistosci…

 22. Magda said

  Dobrze,by było,żeby dali Listę osób, które mogły być na pokładzie samolotu.

 23. Magda said

  jak ktos ma możliwość nagrywania tych wypowiedzi na gorąco,to niech nagrywa.Wiele rzeczy mówią,ale na szybko trudno to analizować bez emocji.

  • hjk said

   ja aktualnie nagrywam 2kę, mam wcześniej z godzinę 1ki, niech ludzie się podzielą kanałami.
   ===================
   od pb: dobrze robicie, pierwsze doniesienia czesto zawieraja ziarna prawdy ktorą potem sie tuszuje; proponuje stworzyc na blogu osobna strone na ten cel, potrzebuje pomocy technicznej;

   • Magda said

    dobrze,że pomyślałeś przytomnie i nagrywasz.Mnie sparaliżowało,choć wiem,że te pierwsze komentarze na gorąco są cenne.

 24. Mars said

  Sytuacja jest o tyle nietypowa i niekorzystna dla Polski , że „łapę” nad akcją ratunkową trzymają Rosjanie i to oni są na miejscu zdarzeń . Oni mają w tej sytuacji 100% dostępu do informacji co do tej katastrofy a to daje bardzo dobre warunki do wszelkiej manipulacji . Teraz Rosja jest górą i rozdaje karty…

  • Magda said

   zgadza się,tam natychmiast powinni wysłać polskie służby.Rosjanie tylko powinni zabezpieczyć teren

 25. Magda said

  RM podaje listę pasażerów

 26. Zee said

  a u nas małe 9/11 i terror stanu wojennego?

  przy okazji pozbyli się konkurencji i mogą napuścić polaków na rosjan
  generalnie zobaczymy po reakcji, jeśli przepisy antyterrorystyczne zaostrzą się to był to zamach bombowy

 27. Buka said

  W TVN 24 pokazano właśnie start tego Tupolewa,mam pytanie (bo nie wiem) czy zazwyczaj nagrywa się moment takiego startu?

  • Taka Tam... said

   nie, to czysty przypadek, tak samo zupelnie przypadkowo jacys ludzie filmowali sie na tle WTC w chwili gdy doszlo do ataku 11/9. 😉
   ================
   od pb: jedyne nagranie 1-go uderzenia w wtc pochodzi z nagrania filmowcow, braci naudet (niedlugo artykul) i wyglada podejrzanie

   • Buka said

    Ciekawi mnie to,ponieważ to nie były zwykłe zdjęcia startu czy podchodzenia do startu z płyty lotniska tylko z zupełnie innej strony,spoza już pasów startowych,kiedy samolot już był w powietrzu,wśród widocznych drzew itd.

 28. hjk said

  Zginęła tez Anna Walentynowicz
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pelna-lista-ofiar-prezydenckiego-samolotu,wid,12158365,wiadomosc.html

 29. navajo888 said

  Witam ,powiem wam ja nie lubiłem Prezydenta Kaczyńskiego ,,,, ale jak dzisiaj usłyszałem o tej tragedii to nie ważne soą moje odczucia ,tylko odrazu nasumeły mi się wątpliwości !!!!!! co jest grane !!!!!!! .
  Na razie ludzie w polsce są w szoku ,a nie kturzy się cieszą wręcz ztej tragedi ,ale zobaczycie sami za parę dni pojawią się komentarze i oczywiście teorie spiskowe . A ja mam takie przeczucie : to nie rosjanie stoją za tą tragedią !!!!!!! ale inne siły i nie można także wykluczyć i polaków !!!!!! .
  Wiem że się ze mną nie zgodzicie ,ale czas to wykaże i komu tak na prawdę na tym zależało ,zwróćcie uwagę na listę osób kture leciały tym samolotem i kture zgineły .Ja już mam pewne wątpliwości ,i napewno rosjanie za tą teragedią nie stją . Jimi
  =================
  od pb: dobrze zaplanowana akcja zamachu na upatrzone osoby wlaczylaby na liste dla niepoznaki takze inne osoby

  • hjk said

   Inni są z kolei dosć mocno przekonani o ew. „winie” czy „udziale” Rosjan.

   teraz to możemy tylko mówić, ze po co było jechać na „nieludzką ziemię” premier już tam był, trzeba było zrobić uroczystości w Warszawie…
   I ściągnąć w końcu tych nieszczęsnych Polaków, którzy tam zostali i chcą wrócić, ale rząd nic nie robił…

   najnowsza wersja – samolot „stanął w płomieniach”…

  • Poprzeglądajcie dokładnie możliwosci HAARP. Ta broń potrafi zogniskować się na samolocie w dowolnym punkcie globu. Energia potrafi taki samolot rozsadzić bądź też spowodować spalenie się cąłej elektroniki. Może to est przyczyną tej ostrożności służb rosyjskich?
   Niezależnie od tego jaka była przyczyna katastrofy, śmiem powiedzieć, że polskie „elity” to zgraja idiotów. Jak można wsadzać do jednego samolotu prezydenta, dowództwo armii i elity polityczne? Przecież tego nawet zakazują oficjalne procedury!
   Nie ma co się więc dziwić, że tacy podpisują traktat, tacy grożą Rosji będąc w Gruzji, itp.

   • Marslim said

    To by tłumaczyło wzmożone opryski w ostatnich dniach nad całą Polską – oczywiście jeśli są one częścią przesyłową energii z HAARPa

   • hjk said

    „Przecież tego nawet zakazują oficjalne procedury!”

    A kto się u nas przejmuje o.p.?
    Przeciez to oni stanowią prawo, stoją 9w ich miemaniu) ponad prawem, procedury są dla szaraczków i owieczek, jak kogoś za coś trzeba ukarac albo znaleźć kozła ofiarnego…
    A poza tym jak pisałem, podobno „na lewo” przy okazji załapało sie tam sporo rodzin i znajomych, bo jak sa wolne miejsca, to trzeba wykorzystac – dlatego jest „oficjalna” lista, ale są osoby i ponad nią, juz pisze się o 95 osobach (no chyba ze to zaloga te dodatkowe 7 osób)

    „”Cztery razy podchodzi się do lądowania na wojnie”. Chwilę wcześniej cofnięto inny samolot.
    – To jakaś zupełnie wyjątkowa sytuacja. Bardzo często w złych warunkach nie podchodzi się w ogóle do lądowania, tylko leci na inne lotnisko. Drugie podejście już jest bardzo rzadko spotykane, ale cztery? Chyba tylko na wojnie – mówił w TVN24 dr Tomasz Szulc z Politechniki Warszawskiej.
    – Pilot był w bardzo trudnej sytuacji, bo z jednej strony miał na pokładzie tyle ważnych osób, a z drugiej przecież zależało mu na tym, aby wszystkich tych ludzi dowieźć bez spóźnienia na taką uroczystość – mówił specjalista w zakresie lotnictwa.

    Tymczasem źródła wojskowe, na które powołuje się gazeta.pl podają, że 15 minut przed lądowaniem prezydenta służby kontrolne lotniska zabroniły lądować wojskowemu Iłowi-76.

    Według telewizji Wiesti-24, wcześniej pilotowi proponowano lądowanie na lotniskach zastępczych – w Mińsku lub Moskwie.”
    http://wiadomosci.onet.pl/2153236,11,cztery_razy_podchodzi_sie_do_ladowania_na_wojnie_chwile_wczesniej_cofnieto_inny_samolot,item.html

  • hjk said

   „powiem wam ja nie lubiłem Prezydenta Kaczyńskiego…ale jak dzisiaj usłyszałem o tej tragedii to nie ważne są moje odczucia „…
   I miejmy nadzieję, ze to były tylko odczucia.

   Pamietacie, jak kilka (-naście?) dni temu na blogu dyskutowaliśmy filmik „Sekret.Prawo przyciągania”? O tym mówi, ze nasze wizje, pragnienia i chcenia „lubią sie materializować” i jednak spełniać, choć z niejakim opóźnieniem?
   A teraz przypomnijmy sobie co się działo po wyborach w 2005, gdzie wygrał PiS i prezydentem został L. Kaczyński? I co się działo przez 2 lata, a potem jakie były paroksyzmy przed samymi wyborami w 2007, gdzie w końcu zwycieżyło PO?

   Czy ten filmik mówi prawdę czy nie, NIGDY nie wolno komuś źle życzyć czy tym bardziej nienawidzić!!
   Ta wywołana zbiorowa niechęć i te wręcz „seanse wrogości” dzisiaj sie spełniły…(((

   Za mało miał sympatyków, za mało ludzi mentalnie Go „broniło”, a może za mało ludzi się modliło…

 30. hjk said

  RM podaje też, ze w różnych miastach organizowane są wieczorne msze św. w głównych kościołach.
  Trzeba się dowiedzieć gdzie i kiedy w swoim miejscu.

 31. Angie-Poland said

  Niech ktoś mi pomoże to wytłumaczyć.. Czy ja już wszędzie widzę spisek? Panie Piotrze? Pomocy…
  ====================
  od pb: ja nie mam krysztalowej kuli; miejmy nadzieje ze z czasem i ta tragedia sie wyjasni

 32. Magda said

  Poniżej przedstawiamy listę osób, które były na pokładzie rozbitego w Smoleńsku samolotu TU-154.

  Wśród pasażerów, którzy znajdowali się na liście upoważnionych do lotu prezydenckim samolotem TU-154, który rozbił się w Smoleńsku, znajdowali się::

  Lech Kaczyński

  Maria Kaczyńska

  Ryszard Kaczorowski

  Jerzy Szmajdziński

  Aleksander Szczygło

  Paweł Wypych

  Mariusz Handzlik

  Andrzej Kremer

  Franciszek Gągor

  Andrzej Przewoźnik

  Grzegorz Dolniak

  Przemysław Gosiewski

  Zbigniew Wassermann

  Janusz Kochanowski

  Sławomir Skrzypek

  Janusz Kurtyka

  Krzysztof Putra

  Ks. bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski

  Krystyna Bochenek

  Tomasz Merta

  Maciej Płażyński

  Mariusz Kazana

  Leszek Deptuła

  Grażyna Gęsicka

  Sebastian Karpiniuk

  Izabela Jaruga-Nowacka

  Aleksandra Natalli-Świat

  Arkadiusz Rybicki

  Jolanta Szymanek-Deresz

  Wiesław Woda

  Edward Wojtas

  Janina Fetlińska

  Stanisław Zając

  Janusz Krupski

  Abp gen. bryg. Miron Chodakowski

  Ks. płk Adam Pilch

  Edward Duchnowski

  Ks. prałat Bronisław Gostomski

  Ks. Józef Joniec

  Ks. Zdzisław Król

  Andrzej Kwaśnik

  Tadeusz Lutoborski

  Stefan Melak

  Pan Stanisław Mikke

  Bronisława Orawiec-Loffler

  Katarzyna Piskorska

  Andrzej Sariusz-Skąpski

  Wojciech Seweryn

  Leszek Solski

  Teresa Walewska-Przyjałowska

  Gabriela Zych

  Ewa Bąkowska

  Maria Borowska

  Bartosz Borowski

  Gen. broni Bronisław Kwiatkowski

  Gen. broni pil. Andrzej Błąsik

  Gen. dyw. Tadeusz Buk

  Gen. dyw. Włodzimierz Potasiński

  Wiceadmirał Andrzej Karweta

  Gen. bryg. Kazimierz Gilarski

  Anna Walentynowicz

  Joanna Agacka-Indecka

  Czesław Cywiński

  Zbigniew Dębski

  Katarzyna Doraczyńska

  Aleksander Fedorowicz

  Jarosław Florczak

  Artur Francuz

  Roman Indrzejczyk

  Paweł Janeczek

  Dariusz Jankowski

  Stanisław Komornicki

  Stanisław Jerzy Komornicki

  Paweł Krajewski

  Wojciech Lubiński

  Barbara Mamińska

  Zenona Mamontowicz-Łojek

  Janina Natusiewicz-Mirer

  Piotr Nosek

  Piotr Nurowski

  Jan Osiński

  Ryszard Rumianek

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pelna-lista-ofiar-prezydenckiego-samolotu,wid,12158365,wiadomosc.html
  ===================
  od pb: czy ktos wie kim byl Paweł Wypych; znalem takiego czlowieka w l. 1970-ych

 33. Mars said

  Montażysta TVP słyszał dwie eksplozje . Ciekawe jest to w wypowiedziach bardzo wielu ludzi że nie wierzą, że to był przypadek . Oczywiście gdybanie i spekulacje na tą chwilę to gruby nietakt ale postawa ludzi i ich niedowierzanie że to tylko był nieszczęśliwy zbieg okolicznością są co najmniej zastanawiające . Ludzie czują w sobie wewnętrznie że coś jest nie tak….

  • MIZIA said

   WSZYSTKOJEST W PORZADKU – PEŁNA KONTROLA NAD PAŃSTWEM W REKACH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ – teraz pod specialnym nadzorem -ARCY UCZCIWYM -zorganizuja wam wybory
   NA JEDYNIE SŁUSZNEGO PREZYDENTA

   • Mars said

    Bardzo realne…

   • hjk said

    wiec albo musi być jakiś realny kontrkandydat, albo bojkot pozostaje…

    Obawiać się należy, (jak ktos juz kiedys napisal), ze w sytuacji jakiegos wyjatkowego wydarzenia (mamy je) marszalek (teraz PO) przejmuje niby „tymczasowo” władzę, ale „okoliczności” (nie wiadomo, co jeszcze moze byc?) uniemożlliwiają wybory i władza cały czas leży w jednych rękach

   • Julka said

    Hjk
    Bojkot nic nie da, bo sami zainteresowani się wybiorą (nie ma określonego % wymaganego progu biorących udział w głosowaniu celem ich ważności)
    ==============
    od pb: to niedobrze = w referendum akcesyjnym do ue byl, tez oszukali:
    http://piotrbein.wordpress.com/2010/01/15/referendum-w-sprawie-unii-sfalszowane/

  • mirek said

   zbiorniki paliwa w jednym i drugim skrzydle…?

 34. Zbyszko said

  Zacznijmy myśleć już o nowym prezydencie, bo jeżeli faktycznie był to zamach, to za niedługo te siły rozpoczną miesznie w mózgach pospulstwu w kampanii wyborczej.

 35. polak said

  http://www.youtube.com/watch?v=w4-5GbnoWDs obejrzyjcie obydwa odcinki!

 36. wiktor said

  Czy ktoś widział jakieś ciała ofiar???
  wypowiadał się rano montażysta, który dotarł jako jeden z pierwszych
  na miejsce tragedii i…. nie widział nic, a nadto mówił, że samolot był pusty !!!???

  • Magda said

   ja nawet karetek nie widziałam

   • VIVIEN said

    A czy ktos wie ze napewno oni znajdowali sie w srodku – gdybac mozna duzo….

  • MIZIA said

   CZY KTOŚ MOŻE WYJAŚNIĆ DLACZEGO Z SAMOLOTU ZOSTAŁO 7 % CZEŚCI W CAŁOŚCI A MIANOWICIE 4 M KOKPIT 1 SILNIK I 2/3 SAMYCH LOTEK OGONA – RESZTA KAWAŁKÓW NIE PRZEKRACZA WIELKOŚCIĄ 1 M KWADRATOWEGO

   SAMOLOT SPADŁ Z WYSOKOŚCI 15 METRÓW

   TAKIE ZNISZCZENIA JAKIE SĄ PREZĘTOWANA NA DOSTEPNYCH ZDJECIACH
   MOGĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE NASTĄPIĆ PRZY UPADKU Z DURZEJ WYSOKOŚCI
   =================
   od pb: dobre pytania, warto sledzic zagraniczne alternatywne zrodla demaskujace tuszowanie, tylko ze sprawy polskie niewiele ich obchodza

   • Brenda said

    Pieniacz. Teraz jestem tego pewna na 100%.

   • Mars said

    Albo ładunki wybuchowe (wspomniane 2 wybuchy)… Jeśli samolot spadł z 15 metrów to mogłyby być szanse na przeżycie większej ilości ludzi i wrak samolotu bardziej trzymałby się kupy . Z tego co pokazali samolot wygląda jakby zostać rozerwany na części…

   • mirek said

    słyszałem w tvp1 że był przechylony pod kątem 45%
    albo prawie pionowo, po lekturze 9-11 o pentagonie
    sądzę czy to nie był znowu jakiś cudowny manewr?
    strasznie ostry zakręt na samolot pasażerski,
    to i nie leciał wolno, to co miało zostać?

  • Mizia, jesteś ostro atakowany za swoje „teorie konspiracji” choć masz całkowitą rację. Samolot został bądź zdetonowany, bądź rozsadzony przez broń rodzaju HAARP. Widząc szczątki nie można mieć wątpliwości. Ale co będzie oficjalnie, zobaczymy.
   Co do naszej przyszłości… osoby dobrze poinformowane twierdziły już dość dawno temu, że późnią wiosną lub w lecie dojdzie w Polsce do wojny domowej. Nie za bardzo to sobie wyobrażałem, ale po tym co się stało widzę, że to jest całkiem możliwe…

   • Karki89 said

    Nie straszcie ludzi … wojna domowa ?? Jeżeli tak to na jakiej podstawie miałaby wybuchnąć ?? Zgadzam się, że przy takich okolicznościach jest wielce prawdopodobne, że PO przejmie pełnię władzy, a jak wiadomo władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje aboslutnie, no ale może ktoś mnie oświeci dlaczego miałoby dojść w Polsce do wojny domowej…

   • MIZIA said

    DLA OSÓB NIE POSIADAJACYCH WIEDZY I MINIMUM WYOBRAŻNI -filmik przykładowy jak ważne dla pilota dużych samolotów sa słuzby naziemne
    PS. TO MOZE BYĆ JEDNA Z WERSJI WYDARZEŃ.

   • mirek said

    dlaczego miałoby dojść do wojny domowej?
    no jak emeryci nie dostaną emerytury,
    inni wypłaty…
    a to fakt nie tylko serial
    że emeryci utrzymują jeszcze parę osób bezrobotnych

  • Heh said

   a pasażerownie gdzie? .. ciekawa jestem cd. tej teorii .. hyh

   • hjk said

    Gdzie? Pewnie wywiezieni w nieznane miejsca, jeśli godzi się tak spekulować w taki dzień…

    To nie jest nowość ta teoria, bo czytałem o czymś takim, ze za błyskawicznym 2 tygodniowym „sukcesem” Amerykanów w Iraku w czasie tamtejszej trwajacej jeszcze wojnie i okupacji stało przekupienie wszystkich wyższych wojskowych. Skutkiem czego po ataku stopniowo poddawali oni swoje armie, zaś potem wywożono ich w wybrane przez siebie miejsca z rodzinami, gdzie maja zapewniony byt do końca życia.
    Ciekawe czy da się to jakos potwierdzić i czy znane są np. miejsca pobytu czy losy owych wyzszych wojskowych…

 37. polak said

  http://www.youtube.com/watch?v=sTNwm_F6EHY&feature=related spójrzcie tutaj, rząd karetek ile ofiar i ciał. Też przy lądowaniu

 38. asterix said

  „I wtem wielki ptak metalowy upadnie, a na nim znajdować się będą osoby ważne kraju niezwyciężonego…” –

  „…a na kraj ogarnięty chaosem i żałobą, wrogi najeźdźca ze wschodu uderzy” – Nostradamus

  Co o tym myślicie?

  • Mars said

   Czy były jakieś konkretne ostrzeżenia i przepowiednie dotyczące tej tragedii? Przykład który tutaj podajesz jest w tej chwili dorobionym do zdarzenia czasu przeszłego bałachem…
   Dorabianie interpretacji do zdarzeń które już się wydarzyły ale nie zostały jasno sprecyzowane wcześniej nie można nazwać proroctwem . To jest to o czym mówiłem wcześniej . Teraz nagle jak grzyby po deszczu zaczną pojawiać się rzekome przepowiednie tej katastrofy … To na prawdę nie jest dobry moment na takie kiepskie niesmaczne żarty…

   • hjk said

    Jedyne co mi się przypomina, ze na kwiecien 2009 przewidywano tsunami na Baltyku i zagrozenie dla Polski (obsmiano potem jakieś 2 jasnowidzki czy wróżki), a przepowiednie maja to do siebie, ze lubią się przesuwać w czasie (tu o rok by było) i miec znaczenie symboliczne – nie dosłowne – będzie tsunami polityczne czy spoleczne, a moze jakas fala zmiany na lepsze?
    Bo faktycznie ta sytuacja robi(-ła?) się już nieznośna – tak wynikało z rózmów z wieloma ludźmi z różnych dziedzin, ale to widać już coraz bardziej jawnie, ze gdzie nie wdepnać, to mamy coś w rodzaju „degrengolady”: polityka, ekonomia, sądy, szkolnictwo, sł. zdrowia, rozpasanie kierowców na drogach, alkoholizm, narkomania, rozwiązłość, pranie mózgów w tv, itd…

 39. polak said

 40. polak said

  co do kandydowania Tuska też mi taka myśl przeszłą przez głowę jak rano przeczytałem wiadomość o tragedii. Qui bono?

 41. Zbyszko said

  Wybory za 72 dni, czy prawdziwa opozycja jest przygotowana?

 42. xbary said

  Niedawno w TVN24 powiedzieli że samolot z prezydentem na pokładzie rozbił się 70m od osi lotniska.

  Pytanie czy 70m to dużo dla systemu GPS?, ja mam w moim starym telefonie odbiornik GPS, i ten GPS używam w samochodzie do nawigacji, i co ciekawe – nawiguje z dokładnością do 4m (a nawet mniej).

  Ja dla świętego spokoju przylepiłbym do kokpitu odbiornik GPS i naniósł bym sobie współrzędne początku i końca lotniska na zwykłej elektronicznej mapie w laptopie…

  Ahh Szkoda gadać, tragedia.

 43. Fraktal said

  Jakiś prawnik w tvp pare minut temu wspomniał o ewentualnym stanie wyjątkowym ale zastrzegł że w tej sytuacji jest małe prawdopodobieństwo. Mówił coś dalej ale akurat reklamę puścili .

  • Heh said

   Odpowiadał na pytanie redaktora który drążył co by było gdyby .. gdyby Komorowski nie mógł, co by było gdyby wicemarszałek nie mógł ..

   Na co prawnik odpowiedział,że mało prawdopodobne jest,że wszystkie najważniejsze osoby zginą w jednym czasie …

   ..I gdyby coś takiego miało miejsce to mógłby być stan wyjątkowy .. co jest całkiem logiczne

   ale to było TEORETYZOWANIE więc nie dramatyzuj ..

   • Buka said

    Funkcje po nich w dalszej kolejności obejmuje marszałek Senatu

   • Heh said

    No więc o to mi chodzi,że ten facet odpowiadał tylko na pytania co by było gdyby a nie sugerował wprowadzenie stanu wyjątkowego ..

  • hjk said

   o cholewka, o tym pisałem przed chwilą, a sam to czytałem z rok czy pół temu juz o takim scenariuszu – cała władza w ręce PO i dekrety…chyba chodziło o te szczepienia wtedy przymusowe, teraz nam tylko epidemii brakuje…Niech nas Bóg chroni i św. Michał Archanioł…

 44. Brenda said

  Jedyne co jest pewne to to, ze sprawa Katynia – meczenstwa polskich oficerow jako zatargu pt. kto winien jest zakonczona raz na zawsze. Juz nikt nie bedzie domagal sie zadoscuczynienia, ani przeprosin. Ucichnie po przez wyzszosc ostatniego wydarzenia. Teraz bedziemy obchodzic ta tragedie, a tamta powoli zapominac. Niestety.
  Dla Rosji to na reke.

  • view said

   zgadzam się całkowicie. Mało tego poprzez wpajaną nam teraz „klątwę katyńską” ludzie nie będą chcieli słuchać o komisjach śledczych (w sprawie tej tragedii), o tym kto winny. Spłynie to po onych (winnych) jak czysta woda.

  • hjk said

   A czy przypadkiem w IPN nie toczyło się śledztwo w sprawie Katynia pod jakimś patronatem szefa IPNu? I pamiętajcie, ze tu nie chodzi o Rosję.

   PS. czy wam też net jakby wolniej chodził, pewnie z powodu milionów ludzi, którzy moga siedziec w poszukiwaniu infa i komantarzy?

   • asterix said

    Działał wolno od 9:00 do 14:00 teraz już działa normalnie.

 45. navajo888 said

  Mars masz zupełną rację nie należy dorabiać na siłe jakiś nie sprawdzonych przepowiedni ,a co do dalszego rozwoju wydażeń to teraz nastąpią arcy ciekawe wydażenia ,,, aha panie Mars czy słyszał pan może o takiej żeczy jak „Samospełniająca się przepowiednia” ??????? , hmm ciekawe

  • Mars said

   Być może ta tragedia była karą nałożoną przez przez elity za to że Polska nie ugięła się w sprawie świńskiej grypy i szczepionek .Wiem że to daleko posunięte spekulacje. W polityce nic nie dzieje się bez przyczyny i tego typu-bądź co bądź zdarzenie ma charakter polityczny i polityczne konsekwencje . Navajo888-owszem słyszałem o tym to jest możliwe ale czy te.np 88 osób myślało o tym że tak właśnie zginą ? A może o taką „Samospełniającą się przepowiednię” zadbali inni ? Nie studiuję politologi(swoją drogą co tu studiować?), jestem stosunkowo młodym 26 letnim człowiekiem i patrzę na to co się dzieje jednak z obawą, bo wiem że to co się obecnie dzieje i ta tragedia będzie dla mojego i jeszcze młodszego pokolenia początkiem nowej innej Polski-tylko jakiej? Przypomnijcie sobie Co kiedyś działo się z U.S.A, śmierć Kennedy’iego i co potem zaczęło się zmieniać …

   • navajo888 said

    zgadza się Mars ,ale samospełniająca się przepowiednia także może oznaczać początek końca wszystkiego ,tylko że zanim nastąpi koniec wszystkiego to będzie czas chaosu i bezprawia

  • grant said

   Pamietam wypowiedz Jackowskiego dotyczaca dwoch samolotow i ich zwiazkow z wybuchem wojny.Dotyczyla ta przepowiednia roku 2009.
   Po raz pierwszy chyba ,jestem sklonna zgodzic sie z Mizia,ze Rosjanie chyba w tym nie maczali palcow.Na wielu poprawnych poltycznie blogach ,oczywiscie nie pozwalaja na zadne watpiwosci ,ze wzgledu na uszanowanie pamieci ofiar.Wydaje mi ,sie ,ze nie rozwazajac innych scenariuszy niz oficjalny(blad pilota,pogoda,pochylenie samolotu na skrzydlo)okazalibysmy brak poszanowania.Jak ktos kiedys lecial to wie,ze nie zakreca sie ni kladzie samolotu na skrzydlo przy ladowaniu.Jesli samolot tak lecial to znaczy ,ze wczesniej utracil sterownosc.Swiat jest brutalny i wszelkie mozliwe przyczyny wypadku powinno sie brac pod uwage.
   Ci co pamietaja poprzedni wypadek z udzialem najwyzszych ranga wojskowych (cesna),tez bylo mowione o tym ,ze-blad pilota,zla pogoda,przechylenie samolotu na skrzydlo przy podchodzeniu do ladowania.Poszukajcie w necie.Ja to zapamietalam ,bo w tym samolocie lecieli doswiadczeni piloci(dowodcy).

   • hjk said

    Tym bardziej, ze przed „cesną” były jakieś narady wojskowe w sprawie misji w Afganistanie, tarczy czy czegoś podobnie ważnego…Czytałem wtedy gdzieś, że to była de fakto likwidacja „opozycji” wobec planów jakichś „wielkich” („unych”?)

   • hjk said

    „Dotyczyla ta przepowiednia roku 2009.”
    Przepowiednie trudno zdeterminować czasowo, ponieważ maja charakter wizji,obrazu, rok czy 2 przesunięcia są niestety całkiem możliwe…
    no chyba, ze wizjoner zobaczy kalendarz albo jakieś charakterystycze znaki pozwalajace precyzyjnie zdeterminować datę…

 46. wiktor said

  Dzisiaj nie trzyma się nic kupy…. (czyli całości)
  -ile metrów bądź kilometrów od lotniska rozbił się samolot 70metrów czy 2km
  -ile osób zginęło 78,88,96,132???
  przed chwilą podali, ze wydobyto 97 ciał a 15.minut wcześniej, że dopiero zaczęto
  -o której to się wydarzyło 8.56 czy 9.30
  -z jakiej wysokości spadł samolot
  itd itd.

  najciekawsze jest to, że wszystkie programy TV pokazują gadające głowy i fotki z rana, a dziennikarze, którzy są na miejscu milczą !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  pamiętacie 9/11 cały czas były relacje na żywo!!!!!!!

  nie mam kablówki, ale z pewnością więcej podają inne stacje

  • hjk said

   Słuszna uwaga i jeszcze to podkręcanie nastroju, juz nie mówię w mediach na żywo, ale choćby nagłówki na onecie:

   „Takiego dramatu świat nie widział; państwo polskie musi i będzie funkcjonować”
   Lech Kaczyński i najważniejsze osoby w państwie nie żyją
   Ogromna tragedia polskiej armii, śmierć wielu dowódców; „to oznacza ścięcie głowy”
   Smoleńsk: przepychanki dziennikarzy z milicją
   „Bezprecedensowy kryzys w polskim państwie”
   Polska składa hołd; cały kraj pokrył się flagami
   Miedwiediew ogłosił żałobę. Wystąpił z odezwą
   Putin: ciała zmarłych przewieziemy do Moskwy
   Komorowski ogłosił tygodniową żałobę narodową
   Odnaleziono obie czarne skrzynki Tu-154
   „Cztery razy podchodzi się do lądowania na wojnie”. Chwilę wcześniej cofnięto inny samolot
   „Ta śmierć będzie miała wpływ na historię Polski”
   Kondolencje ze świata: to „tragiczne godziny”

   Czyzby „podgotowka” pod ów hipotetyczny stan wyjątkowy czy tylko szok po tragicznym wydarzeniu?

   • Magdalena said

    „Putin: ciała zmarłych przewieziemy do Moskwy”
    Dlaczego ciala maja byc przewiezione do Moskwy?
    Maja ciala, maja skrzynki, czyli pelen wypas, wszystko mozna z tym zrobic.

  • view said

   a nawet wszystkie „ważne głowy” w naszym państwie jakieś takie jakby nieprzepite od rana 😛 a przecież sobota.

   • view said

    mowa o tych co od rana już wystąpili w tv.. głosząc swoją żałobę

 47. Dawid said

  Wszystkim którzy zgineli i rodzinom ofiar katastrofy lotniczej składam kondolencje wyrazy wspułczucia i ubolewania

 48. asterix said

  Spełniona Przepowiednia O Polsce. Prezydent RP Nie żyje.
  http://www.hipnotyzer.com.pl/2010/04/spelniona-przepowiednia-o-polsce/

  • czytelniczka said

   No tak ,dziś i w najbliższych dniach zapewne wiele osób ogłosi ,że wiedziały że to się zdarzy…Uwierzę,że wiedziały jak zobaczę linka odwołującego się do wpisu sprzed chociażby wczoraj -Z PRZEPOWIEDNIĄ (to samo dotyczy newsa na nautilusie).
   Co do pana Glanca zważywszy na to co uczynił jakiś czas temu(„popełnię samobójstwo”)uważam że jest osobą, która jest w stanie wykorzystać każdą sytuację aby zrobić szum wokół siebie:(

  • Heh said

   no proszę Cię … po fakcie to każdy może oznajmić,że coś przewidział …

  • hjk said

   mało tego, 2 prezydentów na raz, czego nie było w historii Polski i chyba nawet świata, co tym bardziej podkreśla potężną symbolikę tego strasznego wydarzenia.

   wybaczcie, ale nie mogę już słuchać tego ciągłego powtarzania o „wielkiej tragedii” – jakze język jest ubogi wobec takich wydarzeń…

   A sam Katyń, gdzie zginęło 20 tysięcy?! Jak to w takim razie określić? A samą wojnę i wymordowanie po wojnie 600 tys. opozycjonistów? Cały komunizm? Miliony wymordowanych dzieci nienarodzonych w l. 1956 – 91 (wtedy znieśli tę przeklętą ustawę)? 5 tys ginących rocznie na drogach?

 49. asterix said

  Amatorski film z miejsca tragedii

  • Fraktal said

   to musiało byc niedługo po katastrofie. chyba. Tam jest zupełnie pusto. No chyba ze juz wszystko posprzątali.

  • Krk said

   Ten film musi ktoś zapisać bo nie zdziwię się jak wieczorem tego już nie będzie

  • hjk said

   „Über 130 Tote befürchtet” – obawa, ze ponad 130 zabitych…
   widzieliscie komentarz pod tym filmem?
   oczywiście gdyby teraz przyznali, ze były po znajomości osoby poza oficjalną listą, byłaby kompromitacja…i tym większe nieszczęście…

  • Wojwit - Ten Sam said

   Już zdjęli… Zamiast filmu otwiera się (po wejściu na youtube) jakiś mecz z wesołkowatą melodyjką…

   • asterix said

    To samo miałem z tym meczem piłkarskim. Film działa. Włącz tutaj na blogu odtwarzanie, a jak już zacznie się odtwarzać to kliknij na film to Cię przeniesie na youtube i tam możesz obejrzeć.

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Asterix
    Dziękuję, teraz dałem radę wejść, ale dopiero kiedy kliknąłem w ramkę a nie w sam film.

  • MIZIA said

   na tym filmie widac 2 „czarne skrzynki – film ZROBIONY NAJPÓZNIEJ W 15 MINUT PO KATASTROFIE – wiadomo z tąd że 0 godzinie 9,20 teren był już całkowicie zamkniety przez omon

   informacja o odnalezieniu 1 skrzynki około 13 –
   Z INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ MINISTRA DO SPRAW NADZWYCZAJNYCH -ROSJI -CYTAT Z TVN 24 – SAMOLOT W OBSZAR LOTNISKA WLECIAŁ Z PRZECHYŁEM NA LEWE SKRZYDŁO –

   1 KLIOMETR PRZED LOTNISKIEM ODNALEZIONO CZESCI POCHODZĄCE Z SAMOLOTU PREZYDENCKIEGO

   • MIZIA said

    o godz. 8.56 samolot znajduje się na wysokości kilkunastu metrów, mając niewłaściwą pozycję – 70 metrów na bok od osi pasa startowego, choć na początku podawano iż samolot rozbił się w odległości 2 km od pasa do lądowania. Dziwne jest to ze szczątki samolotu rozrzucone są na odległość 1 km od miejsca katastrofy, choć leciał tuz nad drzewami. Samolot wykonuje nie wytłumaczalny skręt, przez co zahacza o antenę naziemną i stojące obok drzewa, co doprowadza do katastrofy. Samolot staje w płomieniach.

    – Świadek zeznaje, iż pożar był niewielki

   • Brenda said

    wg tvn24:” Świadek, który widział wypadek prezydenckiego samolotu, opowiada, że maszyna roztrzaskała się na wiele części. Każda z nich płonęła. Oddzielnie leżały silniki. Jak doszło do tragedii?

    Z tego, co widział świadek wynika, że samolotowi, który usiłował lądować w bardzo gęstej mgle, nie udało się przyziemić. Zwiększył więc moc silników i po raz kolejny usiłował podejść do lądowania, wtedy zawadził lewym skrzydłem o drzewa. – Nie było wybuchu, a jedynie głuchy stuk, potem pojawił się ogień. Szczątki samolotu porozrzucane były na odległość 200 metrów – relacjonuje.
    Rosjanie: Na pokładzie było 96 osób, w tym 8 członków załogi
    Nikt nie przeżył katastrofy – informuje polskie Ministerstwo Spraw… czytaj więcej »

    Samolot spadł 1,5 kilometra od lotniska.”
    Wierzyc im czy nie, ale nie widze powodu dlaczego wlasnie mam Tobie.
    Zdjecia robione sa z jednego miejsa, wiec nie widac rozmiarow katastrofy. Nie byliscie na miejscu, nie jestescie specami, a juz wyciagacie wnioski. pewnie za pare dnui spreparujecie film na YT. Wstyd, ze was Ziemia nosi. Nikt nic nie wie, ale wy zawsze. Dlaczego wpuszczacie ludzi w maliny? Czy to jedna z broni? Chcecie wprowadzic psychoze?

  • MIZIA said

   KOMU ZALEŻY NA ROZPOWSZECHNIANIU W SWIECIE TAKICH INFORMACJI :

   czytam na holenderskiej stronie i oni pisza, ze… (1)(2010-04-10 18:11)
   ~xs

   czytam na holenderskiej stronie i oni pisza, ze
   pilot i prezydent zignorowali polecenie ladowania
   na zastepczym lotnisku

   czytam na holenderskiej stronie i oni pisza, ze
   pilot i prezydent zignorowali polecenie ladowania
   na zastepczym lotnisku
   To nie ulega najmniejszej dyskusji .(2010-04-10 19:33)
   ~kundzia

   To nie pierwszy raz , szkoda że pociągnął za sobą
   całą świtę .

   To nie pierwszy raz , szkoda że pociągnął za sobą
   całą świtę .
   polecenie (2)(2010-04-10 18:06)
   ~44

   podobna sytuacja była kiedyś w gruzji, też chciano
   dyrygować pilotami i zmusić ich do lądowania mimo
   mgły.Załoga nie wykonała człowieczka poleceń i
   wszystko skończyło się dobrze.

   • Fraktal said

    A ten znowu swoje zaczyna…. Sianie paniki i strachu to twoja specjalność MIZIA. W końcu coś ci się uda przewidzieć i zostaniesz tu bogiem.
    ==============
    od pb; twoj niemadry komentarz przypadkiem zachowal sie od wczoraj = i dobrze, na dowod kto powinien byc zbanowany za obrazanie inteligencji = dobe pozniej, mozesz wyszczegolnic co mianowicie z przestrog i dedukcji mizi jest bzdura?

  • ALFA said

   Już nie można przesłać bo co innego jest chamy spróbujcie, ja wysyłałem za granicę to jest chyba jakiś żart.

   • ALFA said

    Przepraszam bo chamy to ci co już zamknęli filmik ,widzicie już KOMOROWSKI działa.Niedługo każe pozamykać blogi.

 50. Mars said

  Z Gazeta Wiadomości :

  „Samolot Lecha Kaczyńskiego Tu 154 rozbił się na lotnisku ok. godz. 8.56, na lotnisku wojskowym Siewiernyj. Nikt nie przeżył katastrofy. ”

  Rozbił się na lotnisku czy obok lotniska ? Ewidentna dezinformacja.

 51. grant said

  No jakos nie wierze ,ze tak szybko uwineli sie z cialami ,skoro nadal tam lezala czarna skrzynka samolotu(kolor pomaranczowy -dla niewtajemniczonych),ktorej ponoc znalezc nie mogli i nie widac zadnych czesci ciala ,ani calych zwlok.Po tragedii „Kopernika” przez pare dni sprzatali zwloki.
  Sa w takim razie dwie hipotezy ,ale to juz niech kazdy sobie dospiewa.No i nie wezwanie karetek tez ma swoja wymowe.

 52. grant said

  Koniecznie skopiujcie ten film ,bo on raczej napewno zniknie.

 53. Fraktal said

  Tu macie wersje wolnych mediów:
  http://wolnemedia.net/?p=21081

 54. Stanisław said

  Żal i smutek z powodu tej tragedii, ale już za parę dni zacznie się walka o stołek.

 55. hjk said

  „Odnaleziono obie czarne skrzynki Tu-154
  Obie czarne skrzynki polskiego samolotu, który rozbił się w sobotę pod Smoleńskiem, zostały odnalezione – poinformował dziennikarzy szef rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Siergiej Szojgu.
  – Odnaleziono skrzynki. Samolot został całkowicie zniszczony. Około 500 metrów od sztabu operacyjnego znajduje się skrzydło samolotu – powiedział Szojgu”
  http://wiadomosci.onet.pl/2153241,11,odnaleziono_obie_czarne_skrzynki_tu-154,item.html

  najnowsze info z tv – 96 osób, są już na miejscu polscy prokuratorzy, mówią o 1 czarnej skrzynce.
  Dlaczego calkowicie zniszczony? Wybuch paliwa?

 56. Fraktal said

  A tu artykuł z innej beczki ale również ciekawy:
  http://wolnemedia.net/?p=21074

 57. ALFA said

  Czy katastrofy samolotu zabijania polskich elit część bitwy o kontrolę nad monetrary polityki gospodarczej dominacji globalistów szuka?
  TO JEST TŁUMACZENIE PRZEZ GOOGLE
  http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=0&u=http%3A%2F%2Ftheflucase.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3264%253Ais-the-plane-crash-killing-polish-elite-part-of-a-battle-for-control-of-monetrary-policy-by-the-globalists-seeking-economic-domination%26catid%3D41%253Ahighlighted-news%26Itemid%3D105%26lang%3Dpl&sl=en&tl=pl

  ORYGINAŁ
  http://theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3264%3Ais-the-plane-crash-killing-polish-elite-part-of-a-battle-for-control-of-monetrary-policy-by-the-globalists-seeking-economic-domination&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=pl

 58. hjk said

  http://realkonkret.salon24.pl/168824,zdjecia-satelitarne-i-apel-do-moderatorow-salonu24

 59. Mars said

  Agenciura działa, na http://www.salon24.pl było parę ciekawych rzeczy na temat tej tragedii a w tej chwili strona jest zablokowana…

  • asterix said

   W tej chwili strona u mnie normalnie działa. Dziś dużo stron działała bardzo powoli, a nawet onet nie wytrzymał i nie działał przez jakiś czas.

 60. hjk said

  ciekawa teoria na jednym z blogów:
  „Moja teoria spiskowa jest taka, że tym razem pilot nie odmówił lądowania w “Tbilisi””

 61. hjk said

  „Analizując informacje należy śledzić i konfrontować szczegóły, bo już podejrzewam dezinformacje – choćby to: straszna mgła, a ludzie z hotelu widzieli jak samolot skrzydłem zawadza o drzewo.”

  jeden z portali

 62. hjk said

  „nie, nie możemy myśleć o końcu. Właśnie teraz musimy myśleć o początku. Nowym początku.”

  Tamże

 63. ALFA said

  Krzysztof Jackowski po katastrofie samolotu i śmierci Prezydenta

 64. ALFA said

  CIEKAWY SEN DZIEWCZYNY
  Jezeli mi nie wierzycie, to zapamietajcie moje słowa, ŻE W KWIETNIU TEGO ROKU OGŁOSZONA BEDZIE ŻAŁOBA NARODOWA.
  W LIPCU ZNOWU, a WE WRZESNIU UMRZE KTOS BARDZO ZNANY i CENIONY!
  http://www.samosia.pl/pokaz/503487/niech_mi_ktos_do_cholery_uwierzy/2

 65. yhy said

  „I wtem wielki ptak metalowy upadnie, a na nim znajdować się będą osoby ważne kraju niezwyciężonego… …a na kraj ogarnięty chaosem i żałobą, wrogi najeźdźca ze wschodu uderzy” Nostradamus – czterowiersz

  Co o tym myslicie? Rosja…?…

 66. MIZIA said

  powiem tak wszystko jest kwestia otwartą NAJBLIŻSZE 72 GODZINY ZADECYDUJA O TY C BEDZIE SIE DZIAŁO JEŚLI BEDĄ pojawiały sie coraz cześciej zarzuty w kierunku arosji – to BARDZO ŻLE SIE TO SKOŃCZY

  SYTUACJA W POLSCE BEDZIE GORSZA NIZ ZŁA – CHAOS TARGI O SOŁKI CIEŻKIE POMÓWIENIA SŁOWEM -BU…L – TO NAJBLIŻSZE 14 DNI – ALE DECYDUJACE BEDĄ TA PIERWSZE 72 GODZINY – WTEDY ZAPADNA DECYZJE – NIEODWRACALNE

  CZYTAM OD SAMEGO RANA CO TU I GDZIE INDZIEJ SIE W WIEKSZOSCI WYPISUJE

  NIE MACIE ZIELONEGO POJECIA W JAKIEJ SYTUACJI SIE W TEJ CHWILI ZNALAZŁA POLSKA
  CO SIE TAK NAPRAWDE DZIEJE W ZACISZACH GABINETÓW – POLITYCZNYCH

  JAKIE TEORIE I SCENARIUSZE SĄ BRANE NA SERIO

  PAMIETAC NALEZY JEDNO ZE JEŚLI BĘDĄ POJAWIAĆ SIE W TAKIM TĘPIE I TO Z CORAZ POWAŻNIEJSZYCH ŻRÓDEŁ INFORMACJE ŻE WINNA JEST ROSJA – BIADA WAM

  • hjk said

   Michalkiewicz pisał, ze Rosja nie zgadza się na Iran albo coś tam ostro dla siebie „targuje”, może to się „unym” nie spodobało…?
   Nic na razie nie wiadomo, za dużo niewiadomych, trzeba czekać na dalsze wydarzenia…

  • Głos66 said

   Rosja o niczym nie wie.

   Teren lotniska Smoleńsk został NATELEKINETYZOWANY – dlatego drugi, rosyjski samolot lecący z Moskwy do Smoleńska także rozbiłby się w taki sam sposób obniżając lewe skrzydło i ścinając kręgołki drzew.
   Natelekinetyzowanie terenu zanika samoistnie po około 12-tu godzinach.

   Jak stwierdzają naoczni świadkowie:
   – „była dziwna mgła”,
   – „dziwnie mleczna mgła”,
   – „tej dziwnie mlecznej mgły, jakby z waty cukrowej nie powinno tam być, nie w kwietniu, nie o tej porze roku”

   Teren natelekinetyzowany zmienia swoje właściwości magnetyczne, staje się jakby bardziej śliski, w przestrzeni powietrznej powstają jakby dziury, które nie stanowią oporu dla skrzydeł samolotu.

   Po przeanalizowaniu „czarnych skrzynek” wydadzą oświadczenie, że zawiniły przyrządy pomiarowe wskazujące pułap i tor lotu.

   Reasumując powyższe wiadomości, użyta została BROŃ, nie bezpośrednio na lecący samolot, lecz na teren całego lotniska.

   Zachodzi pytanie, jeśli nie Rosjanie – a na pewno nie, to kto ?
   Komu tak bardzo zależy na zniszczeniu polskiego rządu i głównodowodzących armią polską ?
   Polska bez Prezydenta, bez Rządu, bez Dowództwa Wojsk – jest jak na patelni przed Czwartym Rozbiorem

   Pierwsza była GRECJA, teraz POLSKA, który kraj następny ?

   Powiedzą, że dla dobra Państwa i jego ciągłości dadzą nam swojego prezydenta, tylko na chwilę, tylko do momentu, aż się otrząśniemy po stracie Prezydenta Kaczyńskiego. Tylko dziwnym trafem już nie zrobią wyborów, już ludzie nie będą mogli uczestniczyć w wolnych wyborach – bo ich już nie będzie.
   A prezydent narzucony przez naszych okupantów będzie chodził na smyczy Grupy Bildeberga.

   Ot i taka wizja najbliższej przyszłości Polski.
   ==================
   od pb: podaj zrodlo nt. natelekinetyzowania i mgly

   • Głos66 said

    Do @pb

    Między innymi ponad 6 tysięcy stron formatu A4 monografii doktora Jana Pająka
    =================
    od pb: podaj dane biblio zeby inni mogli skorzystac;
    czy mozna natelekinetyzowac z terenu innego panstwa?
    zrodla nt. mgly pod smolenskiem?

   • kruk said

    Przyznam że nie słyszałem o tej teorii, tym nie mniej pogooglowałem i znalazłem tą stronę:

    http://www.totalizm.pl/telekinetyka.htm

    Póki co, odcinam się jednak od jakiegokolwiek osądu.

   • Głos66 said

    Do @pb
    Ja osobiście wyszukałem monografie i inne pisma Jana Pająka w Internecie, skopiowałem na dysk, sformatowałem w Wordzie i wyszło ponad 6000 stron A4.
    Działo się to kilka lat temu, dlatego w tym momencie nie jestem w stanie podać jakiejkolwiek strony www.
    Myślę, że najlepiej będzie odszukać pisma Jana Pająka w wyszukiwarce internetowej.
    Moim zdaniem pan Pająk opisuje tematy bardzo dokładnie, z dużą ilością rysunków i zdjęć.
    Jeszcze kilka lat temu był wyszydzany i wyśmiewany za swoje teorie, choć prawdą jest, że jego prace są bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne.
    Ja osobiście doktora Pająka cenię za jego niesamowitą wiedzę i perfekcyjny jej przekaz.

   • Głos66 said

    Do @Asterix

    Ja osobiście mam to wydrukowane w kilkunastu tomach.
    Przypominam, że jest to ponad 6000 stron formatu A4.
    Gdybym nawet znalazł i chciał przesłać wersję elektroniczną meilem, to temat natelekinetyzowania zawarty jest w różnych rozdziałach, co zmusza do przeczytania całości zagadnienia jakim są monografie Dr Jana Pająka.
    =================
    od pb: niedostepne dla publiki? tym bardziej warte opublikowania, o dlugosc tekstu niech sie martwia koneserzy;
    przeczytaj i odpowiedz na podstawowe w tej chwili pytania, np:
    – na czym polega telekinetyzacja
    – czy mozna to zrobic zdalnie z terenu innego panstwa
    – jaki jest skutek telekinetyzacji i do czego jeszcze mozna ja uzyc poza katastrofa samolotu
    – itd

   • Głos66 said

    Do @pb

    Z całym szacunkiem do @pb , ale to tak, jakby zapytać na czym polega teoria kwantowa.
    Pewnie nie da się jej wytłumaczyć w kilku zdaniach, tak samo jak tematów opisanych przez Jana Pająka.
    Ale gdybym miał to zrobić, to napisałbym tak:

    Wszyscy zgadzamy się co do tego, że istnieje świat Fizyczny i Duchowy.
    W świecie Fizycznym istnieją elementy fizyczne, a w świecie Duchowym elementy duchowe.
    I tak, każde ciało, każdy przedmiot, istnieje jednocześnie w dwóch światach – i fizycznym, i duchowym.
    Gdybyśmy chcieli w świecie Fizycznym poruszyć jakiś przedmiot – to fizycznymi rękoma dotykając tego przedmiotu możemy go np. przesunąć.
    Ale jednocześnie i w sposób automatyczny jego ciało duchowe też ulega ruchowi (np. przesunie się, oczywiście ruch ten będzie wykonany już w świecie Duchowym).
    Taka sama sytuacja zachodzi odwrotnie.
    Gdybyśmy chcieli w świecie Duchowym poruszyć jakiś przedmiot – to „duchowymi” rękoma dotykając tego duchowego przedmiotu możemy go np. przesunąć.
    Ale jednocześnie i w sposób automatyczny jego ciało fizyczne też ulega ruchowi (np. przesunie się, oczywiście ruch ten będzie wykonany już w świecie Fizycznym).
    Mowa tu jest o TELEKINEZIE, która jest niezaprzeczalna, i która istnieje naprawdę (potwierdzona naukowymi laboratorami).
    A teraz wyobraźmy sobie, że stoimy przed lustrem, a w nim odbija się flakon z kwiatami.
    Gdybyśmy odbity w lustrze obraz flakonu przesunęli, to w świecie fizycznym, przed lustrem flakon by się samoistnie przesunął.

    Taki ruch np. flakonu nazywa się RUCHEM TELEKINETYCZNYM.

    A „NATELEKINETYZOWANIE” – jest to np. wprawienie w ruch (wir, pląs, wahania) atomów duchowych danych przedmiotów, terenów, lotnisk – za czym fizyczne przedmioty w naszym Fizycznym świecie muszą podążać i dostosować się do tego narzuconego z góry ruchu.

    Wcześniej wspomniałem o odbiciu w lustrze, jeśli HAARP działa na tej zasadzie – to mamy odpowiedź.

    Inne zastosowania natelekinetyzowania:
    – nadśliskość względem innych atomów, cząsteczek, substancji i przedmiotów
    – utrata masy i wagi w stosunku do masy i wagi wyjściowej
    – nabieranie cech magnetycznych charakterystycznych dla nadprzewodników
    – zmiana koloru na biały
    – uzdrawianie, niszczenie
    – zwiększenie lub zmniejszenie intensywności upraw rolnych
    – do urządzeń „wolnej energii”
    – i wiele innych zastosowań i możliwości

    Telekinetyczność zamienia ciepło w ruch, a przy tym wydzielana jest dziwnie mleczna mgła, która samoistnie rozchodzi się po kilku do kilkunastu godzinach.

    Jak widać, temat jest obszerny jak rzeka, a i specjalistą w tej dziedzinie nie jestem.
    Dlatego odsyłam i zachęcam do przeczytania monografii Dr Jana Pająka.
    =================
    od pb: czy byly podejrzenia natelekinetyzowania przy innych katastrofach samolotow?

   • Głos66 said

    Do @pb

    Jeśli chodzi o natelekinetyzowywanie, to z tego co wiem, muszą być to przedmioty, obszary, tereny statyczne (w spoczynku).
    Czyli samolotu w czasie lotu na wysokości 9 500 metrów nie sposób natelekinetyzować.
    Natomiast teren, na którym ląduje samolot – już tak.

    Z całej historii katastrof lotniczych które pamiętam, niektóre można by podciągnąć pod takie działania, ale nie prowadzę takich statystyk, więc nie będę zmyślał.
    Wiadomo, że wypadki, katastrofy zdarzają się w sposób naturalny.
    Ale przy użyciu natelekinetyzowania okoliczności wypadku będą co najmniej dziwne, niespójne.

    Np. dziwna mgła, której w tym miejscu i o tej porze roku nie powinno być,
    Np. patrząc z góry na tą mgłę widoczność będzie zaledwie np. 30 metrów, a obserwator patrzący na tą samą mgłę z boku nie będzie widział jej prawie wogóle, mało tego, powie, że przejrzystość powietrza była dobra albo wręcz idealna.
    Np. mgła będzie warstwowa, może przypominać cukrową watę
    Np. temperatura powietrza nagle się ochłodzi, skok temperatury może sięgnąć nawet do 30 st. Celcjusza.
    Np. Przedmioty kolorowe narażone bezpośrednio na uderzenie telekinetyczne zbieleję, lub stracą ostrość swego koloru. Te zbielane przedmioty mogą samoistnie zapalać się, przy czym ogień będzie koloru niebieskiego.
    Np. Przy bezpośrednim potężnym uderzeniu telekinetycznym części maszyn (np. poszycie kadłuba samolotu) może stać się cieńsze, a za tym lżejsze.
    Związane jest to z tym, iż niektóre fizyczne atomy mogą jak gdyby przesunąć się ze świata Fizycznego do świata Duchowego.

    Jest jeszcze wiele innych anomalii po użyciu natelekinetyzowania – których nie wspomnę, bo wszystkich nie spamietam.

   • Głos66 said

    Do @pb

    Chciałem jeszcze dodać, że wszystkie przejawy tak zwanych duchów, zjaw, poltergeistów, a pewnie i niektórych tak zwanych demonów, wykorzystuje zjawisko natelekinetyzowywania ze swojego świata Duchowego do naszego Fizycznego.

    Każde uzdrawianie, czy to parapsychologiczne, czy to uzdrawianie duchowe – jest wykorzystaniem właściwości telekinetycznych.
    HUNA wykorzystuje tą właściwość, a i podobno w tekstach tybetańskich spisane jest nauczanie Jezusa właśnie w kwestii uzdrawiania tak zwanej „kopii ciała duchowego” do którego używa właśnie zasad telekinetycznych.

    Oznaczało by to, iż wiedza o telekinetyce może być dla ludzkości zbawieniem lub unicestwieniem. Zależy kto do tego się zabierze.

   • ALFA said

    JASNOWIDZĄCY RZĄD PRZEWIDZIAŁ KATASTROFĘ – kilka pytań
    Co nas czeka ? Mieszanka gestów wzruszenia, szczere medialne łzy i wiele patriotyzmu czyli zwyczajna gra na kampanię wyborczą. Obawiam się, że wszystko będzie zmierzała ku temu żeby jak największa ilość oślepianych przez media ludzi dążyła do wyborów.

    Od dzisiaj Polska politycznie pokręcona stanie się krajem wielkiego politycznego zamieszania.

    W środę u nas ćwiczyły chemtriale jednak dziwnie mimo dużej gęstości oprysków nie rodziły się bardziej intensywne chmury, za to wieczorem i w następnym dniu rano miasto zasnuła gęsta, ciężka ,mleczna mgła. Zastanawiałem się co to za manewry – zwykle opryski objawiały się zmianami głównie na niebie a dzisiaj niespodzianka – samolot prezydencji lądował w gęstej mgle.

    Dziwne, też że skoro rząd wiedział o uszkodzeniach to jak nadzór lotniczy , prezydencki a więc dodatkowo podlegający nadzorowi specsłużb nie wyraził sprzeciwu wobec takiego lotu. Jeżeli jest wydarzenie odwracające uwagę to perfidia służb jest niewyobrażalna. Służby w Polsce są bez kontroli – mają tu edorado.

    To jest ostatnia chwila żeby na zimno łapać wiadomości jakie wymkną się mediom nim zacznie je cenzurować oficjalna medialna i politycznie użyteczna wersja.

    Warto otworzyć oczy szeroko i nastawić uszu na każdy odgłos bo jutro usłyszymy przetworzoną medialną papkę.
    http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1973&tytul=JASNOWIDZ%C4%84CY+RZ%C4%84D+PRZEWIDZIA%C5%81+KATASTROF%C4%98+-+kilka+pyta%C5%84

  • Co pisze Jane Burgermeister, w skrócie:

   Śmierć Sławomira Skrzypka, prezesa NBP w katastrofie samolotowej może zmienić polityke monetarną Polski. Był on kluczową postacia, która umozliwiała Polsce przeprawę przez rozpad ekonomiczny, który dotkął USA i Europe. Razem z ministrem finansów nalegał na to by nie Polska nie rozszerzała kredytu z Miedzynarodowego Funduszu Walutowego poza 20.5 miliarda dolarów.
   Dodatkowo sercem opozycji wobec wejścia Polski do strey Euro, a jak wiadomo jest to waluta kontrolowana przez globalnych bankierów.
   W piątek, na dzień przed tajemniczą katastrofą samolotu w Rosji, bank centralny zainterweniował na rynku walutowym by osłabic złotego, co w efekcie ma pomóc Polsce poprzez poprawę konkurencyjnosci w eksporcie.
   Skrzypek popierał także wzrost stopy odstetek by zatrzymać napływ kapitalu, który jest m.in. przyczyną bańki rynku nieruchomości.
   Strategia moneterna, którą przyjął Skrzypek mogła wywołać sprzeciw globalne „elity”, które generalnie promują rozwiązania zmierzające do osłabienia ekonomii krajów, przemysłu i bazy eksportowej, a przez to powodują ich zadłużenie, co w efekcie umożliwia zarządzanie przez Międzynarodowy Fundusz walutowy bądź Unię Europejską.
   Jak podaje Infowars.com (strona Alexa Jonesa, przyp. M.P.) nadchodzące czerwcowe spotkanie grupy Bilderberg skupi się na utworzeniu rządu światowego bazującego na strukturze ONZ i MFW, która zostanie utworzona na ruinach kryzysu ekonomicznego, który zostął wykreowany przez syndykat korporacyjny Bilderberga.
   W zeszłym roku spotkanie grupy Bilderberg poświęcone było przekształceniu Światowej Organizacji Zdrowia w globalne ministerstwo zdrowia.
   Wiele osób, które stało za tzw. „pandemią” świńskieg grypy wliczając w to prezesa Novartisu Daniela Vesella i austriackieo Kanclerza Wernera Faymanna, było cżonkami spotkania Bilderbergu w Atenach w ubiegłym roku.
   W spotkaniahc bierze udział starannie wyselekcjonowana grupa masonów skupiona wokół Dawida Rockefellera. Mają oni dopracować plany „elit” dominacji nad światem.
   Polska Minister Zdrowia była jedyną w europie, która nie zamówiła szczepionek na świńską grype.
   Inerwencja prezesa NBP w celu dewaluacji złotego, co było popierane przez prezydenta Lecha kaczyńskiego, który również zginął w katastrofie, mogła wywołać zaniepokojenie Bilderberga, gdyż mogłoby to być precedensem dla innych krajów.
   Jak podał Wall Street Journal, Skrzypek niedawno nazwał złotego „bardzo dobrym absorberem szoku”, co oznacza, że dewaluacja może odizolować ekonomię od finansowego kryzysu sztucznie wytworzonego przez globalistów.
   Wall Street Journal podał, że obecnie kilka krajów kwestionuje wejscie do strefy Euro, są to Czechy, Bułgaria, Węgry i Rumunia.
   Kraje, które przyłączyły się do strefy Euro nie są już w stanie zdewaluować walut, co oznacza, że ich przemysł staje się mało konkurencyjny – co skutkuje obniżeniem eksportu, zwiększeniem bezrobocia, długu i deficytu handlowego (…)
   Niektórzy eksperci sugerują by Grecja powróciła do Drahmy, którą powinno się szybko zdewaluować by uniknać ekonomicznego upadku wewnątrz strefy Euro, głównie na skutek implozji kredytowej.
   Gazeta globalistów The Financial Times podaje, że polska interwencja w rynek walut, która miała miejsce w piątek, może spowodować podobne posuniecia w innych krajach, a to z kolei oznaczałoby potężny cios dla planów globalistycznych w celu kontroli ekonomii krajów europejskich.

   ciąg dalszy po angielsku:
   http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3264%3Ais-the-plane-crash-killing-polish-elite-part-of-a-battle-for-control-of-monetrary-policy-by-the-globalists-seeking-economic-domination&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

   • MIZIA said

    w czwartek NBP ZAKUPIŁ INTERWENCYJNIE 10 000 000 EURO -nikt sie takiego posuniecia nie spodziewał – info onet i interia z czwartku
    ===========
    od pb: to sa drobne w skali finansow panstwa

   • kruk said

    Bardzo trafna obserwacja, jednak zadziwia mnie w takim razie horyzont wiedzy i świadomości pani Burgermeister na temat rzeczywistości w Polsce. Czy to na pewno jej opnia?
    =================
    od pb: wiedze mozna szybko nabyc googlujac np. ‚skrzypek poland’; o kopacz jane wiedziala od nas zanim zachod sie dowiedzial

   • ALFA said

    @MIZI ilu was tu jest

   • Karki89 said

    http://www.infowars.com/polands-leaders-move-to-weaken-currency-then-die-in-plane-crash/
    Mógłby ktoś to przetłumaczyć bo niekażdy zna angielski …

   • hjk said

    w tym linku z infowars chodzi mniej więcej o to, że „w rzadkich momentach zgodności rządu i szefostawa NBP” doszło do konsensusu, ze należy przeciwdziałać stałemu wzmocnieniu złotego, obserwowanego od dłuszego czasu, gdyż przeszkadza to ekonomicznemu odbiciu, nastepujacemu głownie na skutek mocnego exportu. Złoty umocnił się prawie ze do poziomów sprzed kryzysu (może to lekka przesada w art., ale niewiele faktycznie zostało, biorąc pod uwagę średnią za rok sprzed kryzysu) i po serii słownych interwencji i napomniej, pierwszy raz od ponad dekady NBP dokonał w piątek interwencji w celu osłabienia złotego (wspomniany wyzej na blogu stosunkowo niewielki zakup 10 mln euro – moze to był poczatek planowanej serii?). Druga sprawą było ustalenie przez NBP prawdopodobnej daty przyjęcia euro na nie wcześniej, niż 2015 rok, co znacznie osuwało w czasie wczesniejsze plany. Dzień po tej interwencji zdarzyła się katastrofa. Polska nie nalezy do graczy w NWO, a już regułą jest, ze przywódcy i inne ważne osobistości z takich krajów dość często gina w niewyjaśnionych wypadkach i katastrofach.
    ===============
    od pb: czy taki ‚wypadek’ mozna uskutecznic z dnia na dzien?
    czemu nie wejdziecie na specjalna do tego strone?
    https://grypa666.wordpress.com/katastrofa-pod-smolenskiem/

 67. hjk said

  Nie, no to już chyba przesada, w 1ce dali „Katyń” Wajdy, to już chyba zbytnie podbijanie emocjonalnego bębenka, bo w tych okolicznościach w miarę spokojne i racjonalne oglądanie tego filmu jest raczej niemożliwe… nie wiem, może się mylę, ale to niezbyt stosowny film na dzisiejszy wieczór. Może miałoby to sens, gdyby nie było tej katastrofy…

  • hjk said

   „JEŚLI BEDĄ pojawiały sie coraz cześciej zarzuty w kierunku arosji – to BARDZO ŻLE SIE TO SKOŃCZY”

   Ten film wieczorem w tv niestety chyba się to wpisuje – to chyba jakieś „emocjonalne warunkowanie” w typie „czas na zemstę” czy cos…Ktoś tu/tam zwariował?!

   • yhy said

    Nieno puscili film bo jest rocznica…

   • hjk said

    Rzucam okiem i widze, ze te najbardziej drastyczne sceny na szczęście wycieli, a zostawili tylko niemiecką kronikę filmową z wizyty Czerwonego Krzyża po exhumacji grobów…

   • hjk said

    jednak to było na końcu filmu…

  • Oczywiście, zaczyna się manipulacja świadomością. Obawiam sie, że Mizia może mieć rację – już są nastroje antyrosyjskie.
   ===============
   od pb: podobnie bylo w akcji rosyjskiej na agresje gruzji w osetii pld = huzia na juzia, rosje

   • view said

    myślę, że żadnej akcji nie będzie. A i dobrze, że film znów puścili. Nasłuchałem się nocą radia, różnych stacji. Mnóstwo młodych jak się okazało widziało ten film po raz pierwszy. Nikt zaraz nie poleci z bagnetem na wschód.

 68. VIVIEN said

  NIE ZAPOMINAJCIE CO BRZEZINSKI POWIEDZIAL!!! … trzeba dwie strony sklocic i korzystac na konflikcie – tlumaczac to na nasze … wiec tam „gdzie dwoch sie bije trzeci skorzysta „… pomyslcie …. Obsadza stanowiska juz zwolnione a wazne swoimi pionkami …. i juz – skoro WTC poswiecili sprawie … co dopiero jakis tam … pol POLAK…

 69. ZOBACZCIE CO WIDAĆ PO STARCIE SAMOLOTU (rozbłysk w silniku):


  ===================
  od pb: powinni ocenic eksperci

  • reekofputrefaction said

   samolot skreca w prawo – prawy silnik idzie mocniej, moze na dopalaczu, w miare normalne po starcie i ‚podciaganym’ skrecie.

 70. dario said

  a nie przyszło wam do głowy że za mordem w katyniu i tą katastrofą stoją ci sami ludzie a dokładniej uny

  • Czy ktoś to kiedys tu negował?
   Katyń to Stalin i Beria, ludzie „unych”.

  • dario said

   nie chce nic sugerować ale zwróćcie uwagę na zachowanie tuska bo według mnie to jest kluczowa postać tej całej rozgrywki

   • MIZIA said

    no to nie tylko ja mam takie ……. JAK KRÓL POPIEL TYLKO W XXI WIECZNYM WYKONANIU .

    A NA MARGINESIE – SAMOLOT WLECIAŁ NAD LOTNISKO Z PRZECHYŁEM NA LEWĄ STRONĘ-świadkowie- MUSNOŁ PRAWIE PAS STARTOWY PRZY LADOWANIU NASTEPNIE ZOSTAŁ GWAŁTOWNIE PODERWANY – WZBIŁ SIĘ NA OKOŁO 4 METRY NAD ZIEMIĘ I ZAWADZIŁ O DRZEWA – PREDKOŚĆ OKOŁO 130 KM – opis świadka rosjanina w tvn 24 – PRZY TEJ WYSOKOŚCI I PRĘDKOŚCI NIE DOSZŁO BY DO – części samolotu rozsiane na przetrzeni do 1000 metrów od centrum katastrofy – pozatym gdzie sie podziała częśc samolotu zwykle znajdujaca sie pomiedzy kokpitem a ogonem – SORY ALE WSZYSTKO WSKAZUJE ŻE COŚ WYBUCHŁO W PRZEDZIALE PASAŻERSKIM BO Z CZĘŚCI TEJ ZOSTAŁO DOSŁOWNIE KONFETTI – a eksplozja tłumaczy brak pożaru

    NAPEWNO NIE BYŁO TO PALIWO – ciekawe co mogło eksplodować z taka siła – OBEJRZYJCIE UWAŻNIE FILMIK ASTERIXA

   • MIZIA said

    SORY ALE NIE MOGE SIE POWSTRZYMAĆ – PRZY TAKIEJ PREDKOŚCI I WYSOKOŚCI – SAMOLOT ZATRZYMAŁ BY SIE NA SLISKIM BŁOCIE JAK SANKI JEŚLI BY NIE WYBUCHŁ POZAR TO -pewnie prezydent by wstał z fotela poszedł do kokpitu i kopna w d… pilota i tak by sie to skończyło przy tych parametrach katastrofy – A TU ROZPADŁ SIE NA 1000 CZĘSCI NA PRZESTRZENI KILOMETRA KWADRATOWEGO

   • Taka Tam... said

    ploty ludowe mowia ze kadlub lezal gdzies kilkaset metrow dalej. ale nikt tego nie widzial.

    mnie tez to dziwi, ze sadzac po tej sieczce co rozrzucona lezala na terenie wypadku, zadnych cial nie bylo, z wiekszych czesci tylko kawalek ogona i jakis silnik. to jak oni znalezli wszystkie 96 cial jeszcze wczoraj okolo 20 naszego czasu. i nie mieli zadnych watpliwosci ze cial jest 96. no przeciez to nawet dziecko wie jaka mielonka z cial zostaje po takim wypadku, a przynajmniej z ich czesci. i jak dlugo sie je szuka/identyfikuje… niech jeszcze powiedza ze juz posprzatali teren i miejsce wrocilo do stanu przed…

    no chyba ze istnial magiczny kadlub w calosci kilkaset metrow dalej… ktorego nikt nie widzial. … ale nawet jesli byl gdzies tam ten kadlub w calosci, to dlaczego nikt nie przezyl? skrzydla przeciez byly osobno, a wiec glowne zrodlo ewentualnego pozaru znajdowlo sie dalej…

 71. Mars said

  A ja jestem w pełni przekonany że ta tragedia nie była tylko nieszczęśliwym przypadkiem . To była kontrolowana zagrywka i drugi taki zabieg po 9/11 z 2001 roku . Idealna sytuacja do wprowadzenia nowej władzy która przeforsuje swoje interesy . Po za tym ta tragedia jest również karą za wyłamanie się Polski w sprawie zakupu szczepionek . Ta tragedia zmieni ten kraj, już jutro choć tego nie odczujecie od razu ale już jutro obudzicie się w innej Polsce-nie takiej jaką Polacy byście sobie życzyli .
  =================
  od pb: dla mnie nie jest to az tak jasne = polskie struktury sa zinfiltrowane od dawna, a zeby unieszkodliwic kandydata na prezydenta sa inne metody; czy smierc dowodcow sil zbrojnych unieszkodliwia je? sa przeciez zastepcy i procedury kontynuacji, zreszta polskie sily zbrojne podlegaja nato; na kare za scypionki zasluzyly tez inne kraje: usa, francja, niemcy, belgia, w. brytania, grecja… dlaczego karac nie np. minister zdrowia tylko rpo ktory byl za scypieniami

 72. gostek said

  Poniewaz nie mam polskiej telewizji ,czy mozecie mi powiedziec ,czy w telewizji pokazywali jakis np.kadlub samolotu ,w ktorym moglyby znajdowac sie ciala?Bo w filmie nakreconym tuz po tragedii nie widac zadnych cial ,ani jakiejs duzej czesci samolotu,gdzie moglyby sie one znajdowac,a w gazetach internetowych pokazuja tylko ten ogon ,ktory tez byl widoczny na filmie.To gdzie byly ciala ,ktore ponoc maja przewozic i identyfikowac?

  • Fraktal said

   W tym filmie praktycznie niczego nie widać , nie ma nawet wszystkich szczątków samolotu… Ciał ofiar również nie pokazali, nawet żadnych służb na miejscu wypadku. Tylko z daleka dwóch czy trzech strażaków. Od rana puszczają ciągle te sam film, zupełnie jak 11.09

  • MIZIA said

   KADŁUB TO WŁASNIE W TYM FILMIE WIDAĆ W POSTACI TYSIECY MAŁYCH KAWAŁECZKÓW ALUMINIUM -to te błyszczace papierki zascielajace cała okolicę – CIEKAWE DLACZEGO SIE TAK ROZSYPAŁ – a pewno ze starosci – jak zaczynaja wszędzie tłumaczyć w tv.
   =====================
   od pb: niektore katastrofy podobno widza niemal zupelne utlenienie („znikniecie”) blach aluminiowych kadluba i czesciowo skrzydel wskutek pozaru paliwa, jednak tu wydaje sie doszlo do b. silnego uderzenia lub eksplozji; nie ma jednak widocznych sladow pozaru (np. na galeziach i konarach na gruncie, poza strazakiem polewajacym cos = potrzeba wiecej zdjec i fachowca do oceny; ten polski montazysta powinien byc natychmiast przesluchany przez niezaleznych, zanim ‚zachoruje’

   • Buka said

    Gość ze spec służb ros.mówił o tym ,że samolot m.in.uderzył w ziemię,a potem się odwrócił ze względu na wypuszczone podwozie.Poza tym zapewne pilot informował o sytuacji i pytał co robimy-zapewne zarówno prezydent jak i obecni generałowie naciskali na lądowanie-to tłumaczyłoby (jeśli to prawda)cztery próby podchodzenia do lądowania.Gdyby zdecydowano o locie na inne lotnisko to wg info wiadomo,że nie byliby obecni na obchodach w Katyniu.Widziałam wczesniej relację świadków z jakiegos warsztatu samochodowego,to co widzieli to podchodzący do lądowania samolot,przechylony w lewą stronę,lewym skrzydłem ściął jedno najwyższe drzewo,a wg ich relacji ono odpadło(?).Pytań jest wiele i warto wszystkie je zapisywać i analizować.

   • Magda said

    http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosjanie-sa-czarne-skrzynki-rozbitego-Tu-154M,wid,12159901,wiadomosc.html
    – Trajektoria lotu samolotu świadczy o tym, że odchylenie od pasa startowego nastąpiło nie tylko w poziomie, ale także w pionie, na odległość nie mniejszą niż 150 metrów – dodał szef resortu.

 73. anty said

  Pamiętam jak jakiś rok przed 9-11 został wyemitowany serial w którym „terroryści” chcieli uderzyć samolotem w WTC, zostali w tym serialu powstrzymani. Czy oni wszytko to co zaplanują zrobić muszą wcześniej ujawnić w jakimś filmie lub serialu, to jest ich jakiś kodeks czy po prostu lubią sobie drwić z motłochu?
  http://www.wykop.pl/ramka/344450/smierc-prezydenta-rp-w-ekipie-agnieszki-holland/

  • hjk said

   ta sugestia jest warta uwagi, na jakimś filmiku o NWO tak własnie było o tym medialnym „wyprzedzaniu” przyszłych zdarzeń…

 74. asterix said

  Trzydniowa żałoba w Brazylii po tragedii pod Smoleńskiem
  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7756580,Trzydniowa_zaloba_z_powodu_tragedii_pod_Smolenskiem.html

 75. Dawid said

  Kolejne ofiary Katynia
  Komentarz • specjalnie dla http://www.michalkiewicz.pl • 10 kwietnia 2010

  Około godziny 9 rano polski samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, z wicemarszałkiem Sejmu Jerzym Szmajdzińskim, ministrami, posłami, senatorami, generalicją, przedstawicielami duchowieństwa oraz Rodzin Katyńskich, wśród których był również mój przyjaciel Stefan Melak – rozbił się w pobliżu wojskowego lotniska w Smoleńsku. Pasażerowie samolotu udawali się na uroczystości 70 rocznicy wymordowania przez NKWD polskich oficerów w Katyniu. Niestety nie dotarli na miejsce, a uroczystość przekształciła się w nabożeństwo żałobne za poległych – wtedy i teraz.

  Według nieoficjalnych informacji na pokładzie było – w zależności od źródła – od 88 do 132 osób. I w zależności od źródła informacji – albo nikt nie przeżył, albo 3 osoby ciężko ranne przeżyły. Wkrótce się tego dowiemy, podobnie, jak poznamy przyczyny katastrofy. Wiadomo, że samolot był stary i powinien być już dawno wycofany, wiadomo też, że w czasie lądowania wokół lotniska była mgła, a według relacji świadków, samolot próbował podejść do lądowania powtórnie i wtedy doszło do tragedii. Widok szczątków utwierdza w podejrzeniach, że katastrofy nie przeżył nikt.

  Z uwagi na śmierć prezydenta, zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jego obowiązki przejmuje marszałek Sejmu. Zakres tych obowiązków nie jest ograniczony, poza wyjątkiem przewidzianym w ust. 4 tego artykułu, stanowiącym, iż osoba wykonująca obowiązki prezydenta nie może podjąć decyzji o skróceniu kadencji Sejmu. Jak wiadomo, termin wyborów prezydenta został ustalony na 3 października i do tego czasu Sejm rozwiązany być nie może.

  Z uwagi na pomysł dyplomacji rosyjskiej, by w przeddzień szczytu prezydentów USA i Rosji w Pradze, tj. 7 kwietnia, zorganizować uroczystości 70-lecia wymordowania polskich oficerów w Katyniu połączone z oddaniem hołdu rosyjskim ofiarom „wielkiej czystki” z lat 30-tych i zaproszenia na nie premiera Donalda Tuska, w rozbitym samolocie byli zaledwie pojedynczy przedstawiciele koalicji rządowej – a w każdym razie żadnego wybitnego polityka PO i PSL. To oczywiście przypadek, ale ten przypadek będzie z pewnością przedmiotem domysłów i spekulacji, jako że – jakkolwiek nieprzyjemnie by to nie zabrzmiało – katastrofa w Smoleńsku rozwiązuje Platformie Obywatelskiej jeśli nie wszystkie, to w każdym razie bardzo wiele problemów. Zginął prezydent Lech Kaczyński – potencjalny konkurent marszałka Komorowskiego w nadchodzących wyborach. Zginął prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, zginęli chyba wszyscy wyżsi dowódcy Sił Zbrojnych – no i pierwszy garnitur polityków opozycji, a zwłaszcza PiS – z wyjątkiem Jarosława Kaczyńskiego. W każdym razie nie ma wątpliwości, że marszałek Komorowski nie zawetuje żadnej ustawy, którą razwiedczykowie podyktują premieru Tusku. Trudno, żeby w takiej sytuacji ludziom podejrzliwym nie przypomniała się pełna mądrości łacińska sentencja is fecit cui prodest (uczynił ten, komu to przyniosło korzyść – przyp. webmaster).

  Niepodobna bowiem nie zauważyć, że ta tragedia jest makabrycznym dopełnieniem atmosfery partyjnictwa, jaką zwłaszcza w ostatnich 5 latach razwiedka zatruwa polskie życie publiczne. W ten nieoczekiwany sposób spełniły się wielokrotnie przecież wyrażane życzenia nie tylko premiera Donalda Tuska, wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego posła Janusza Palikota oraz sławnych ze swej niezależności publicystów, jak prorok mniejszy Jacek Żakowski, dla których najważniejszą dla naszego państwa sprawą było odsunięcie od władzy znienawidzonych Kaczorów. Czy dzisiaj „w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni” przyznają się do odczuwanej Schadenfreude? A jakże! Teraz nie dadzą się nikomu wyprzedzić się w ostentacyjnym smutku i żałości.

  Być może jednak Platon nie bez kozery przestrzegał: „nieszczęsny, będziesz miał to, czegoś chciał!” – i kto wie, czy ta mimowolna ofiara nie przyczyni się do narodowego przebudzenia, do uświadomienia sobie, że to być może ostatnia sposobność do postawienia zapory aksamitnej dyktaturze, do której drogę utorowała smoleńska katastrofa – chyba, że starsi i mądrzejsi na taką ewentualność obmyślili już dla nas coś innego

 76. asterix said

  Wypowiedź Prezydenta Gruzji
  http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2010/04/10/poland.georgia.president.cnn

 77. asterix said

  Brazylijskie samoloty dla rządowych VIP-ów
  http://logistyka.wnp.pl/brazylijskie-samoloty-dla-rzadowych-vip-ow,80281_1_0_0.html

 78. Dawid said

  Wyłoniło się kilka spraw. Poruszę kilka tylko konsekwencji tej tragedii choc bedzie ich wiecej w Polskim zyciu publicznym. Zginął Polski Prezydent Lech kaczyński w raz z małoznką. Zginął Prezes NBP. Istnieje uzasadniona obawa, że Jego następca będzie dążył do likwidacji złotówki i wprowadzenia €uro. Kolejna sprawa to śmierć tak wielu osobostości przyćmiła obchody 70 rocznicę pomordowanych w Katyniu. Myśl,że każdy mógłby coś dodać. Narodzie budź się!

  • ALFA said

   Garstka ludzi rządzących nie będzie 38 milinom ludzi wprowadzać euro, bez naszego poparcia .Muszą się nas zapytać przypuszczam,że większość z nas nie chce.Wyobrażcie sobie jaka nastanie bieda,większej tragedii nam nie trzeba.

 79. asterix said

  Amerykański ekspert lotniczy i jego ocena katastrofy.
  http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-04-10/president-of-poland-killed?cid=hp:mainpromo1

  Ktoś chętny do przetłumaczenia?

  Mirror:
  Strona 1/2 http://img217.imageshack.us/img217/5965/presidentofpolandkilledp.png
  Strona 2/2 http://img63.imageshack.us/img63/8320/presidentofpolandkilled.png

 80. asterix said

  Ilość miejsc w samolocie http://pokazywarka.pl/jukbli-3/

  Mirror: http://img62.imageshack.us/img62/5657/tu154moepomieciod167do1.png

 81. asterix said

  Dr inż. Tomasz Szulc z Politechniki Wrocławskiej o przyczynach katastrofy prezydenckiego Tu-154 w Smoleńsku część I

 82. asterix said

  Reakcja Gruzinów na Polski dramat (materiał nie pokazywany w mediach)

  • Mickey said

   Rzeczywiście nie pokazali tego w mediach a jestem pod wrażeniem.

   Ja osobiście mam wielkie nadzieje, że to jednak był wypadek i że ta ofiara przyniesie coś dobrego, że ludzie się obudzą, przypomną o historii i przestaną ślepo staczać się na dno razem ze zdemoralizowanym światem.

 83. Magda said

  słowa Sikorskiego okazały się,o ironio ,prorocze :”Były Prezydent Lech Kaczyński”

  • gostek said

   Sami decydenci ,z roznych dziedzin w jednym samolocie ,zamiast weteranow,wdow i dziennikarzy co byloby logiczniejsze.
   Brak na filmie zwlok czy chocby czesci ciala ,chociaz ponoc upadek z niskiej wysokosci i chociaz pare osob mialo szanse sie uratowac jesli nie wiecej.
   Brak karetek na miejscu zdarzenia,co jest kompletnie niewytlumaczalne (chyba ,ze z gory wiadomo bylo,ze zadnych zwlok nie bedzie),za to trzech strazakow w miejscu katastrofy.To albo ten samolot lecial bez pasazerow ,albo oni wyparowali.
   Odbieranie dziennikarzom filmow.
   Czarna skrzynka,ktorej ponoc nie mozna bylo znalezc,sfilmowana przez pierwszego reportera na miejscu zdarzenia.
   Gdzie sa pasazerowie tego samolotu lub ich doczesne szczatki?Jesli lecieli tym samolotem, to cos sie stalo na jakis czas przed ladowaniem.

   • xbary said

    Z tymi karetkami to nie dziwiłbym się że ich nie było, bo sam ten pierwszy reporter który dotarł z kamerą do wraku dostał szoku że to polski samolot. Wygląda to tak jakby na tym lotnisku nikt nie miał lądować. Jest jeszcze taka kwestia że jeśli ze strony Rosjan którzy kierowali ruch powietrzny był (pewnie) nakaz lądowania samolotu w Mińsku albo w Moskwie, a pilot to zignorował – to wyszło na to że kierujący ruchem wiedzieli jedno a pilot i tak poleciał do Smoleńska. To może być powodem zdziwienia że ten samolot tam się znalazł…
    Ale jak już wcześniej pisałem, zwykły zestaw GPS, z mapą na której pilot miałby naniesione dokładne współrzędne początku i końca pasu by zapobiegł co najmniej w 80% tragedii. Informacja że samolot spadł 70m od osi lotniska jest bardzo ważna w tym przypadku.

 84. ALFA said

  Anna Pietraszek: „Ta lista pasażerów krążyła po prostu ot tak, już od kilku dni, z maili na maile”

  O tym, że lista pasażerów była znana wszystkim od dawna; że polskie służby miały obowiązek nie dopuścić do lotu prezydenta, polityków i generałów jednym samolotem; o tym, że prezydent miał kilka dni temu postanowienie wyjazdu do Katynia pociągiem z wdowami i sierotami katyńskimi… – o tym wszystkim w rozmowie z Robertem Witem Wyrostkiewiczem mówi red. Anna Pietraszek, doradca zarządu Telewizji Polskiej w wywiadzie dla Portalu NaszaPolska.PL.

  Mówiła Pani niedawno o podróży prezydenta Kaczyńskiego do Katynia pociągiem. Razem z rodzinami katyńskimi. Taki wariant podróży potwierdził Pani również tragicznie zmarły w tej katastrofie minister Stasiak. Niestety w ostatniej chwili prezydent podjął decyzję lub ktoś go przekonał do lotu drogą powietrzną. Co Pani o tym sądzi?

  Rozmawiałam niedawno z ministrem Stasiakiem. Rozmowa dotyczyła kwestii transmisji, które były planowane od dawna w Telewizji Polskiej. I to co powiem za chwilę mówię z pełną odpowiedzialnością jako doradca zarządu Telewizji Polskiej. Przez godzinę rozmawiałam z ministrem Stasiakiem. Przekazałam nie tylko swoje rady medialne, ale przede wszystkim doświadczenie. Robiłam bowiem pierwszą transmisję satelitarną z Katynia. Wymyśliłam ją i doprowadziłam do realizacji jako świeżo upieczona absolwentka Akademii Obrony Narodowej. Zresztą, gdybym nie skończyła akademii nigdy nie zrobiłabym tej transmisji i naraziła telewizję na wielkie niebezpieczeństwo. Teraz właśnie minister Stasiak pytał mnie o sprawy chronienia przekazu medialnego tam w Katyniu. Powiedziałam mu wszystko co mówiło mi moje doświadczenie; na co należy zwracać uwagę. Czego się strzec. I wtedy też odważnie zasugerowałam, żeby prezydent polejechał z wdowami katyńskimi pociągiem. Byłby to najbezpieczniejszy środek transportu. Po drugie, media mogłyby zobaczyć prezydenta, najważniejszego człowieka w państwie, który zauważył wdowy, sieroty katyńskie. Prezydenta, który byłby z nimi. Do tego pani Maria Kaczyńska, cudowny człowiek, który miał wspaniały kontakt z ludźmi starymi… Prezydent się zgodził. Dostałam informację, że prezydent podchwycił ten pomysł, że pojedzie z wdowami i sierotami katyńskimi pociągiem. Zaczęliśmy myśleć, żeby wysłać na bieżąco informacje z satelity z tej podróży prezydenta pociągiem do Katynia. Potem przyszła wiadomość, że tak go obsiedli, że jest decyzja, że poleci, a te wdowy pojadą same. Pomyślałam sobie, kolejny prezydent, który nie docenił wdów i dzieci katyńskich. Ktoś mu to odradził. Ktoś mu to odebrał… Ciekawe dlaczego?…
  http://www.konserwatyzm.pl/publicystyka.php/Artykul/5541/

 85. multan said

  Zwróćcie uwagę na to, jak merdia warunkują odbiorców. W zasadzie, przed rozpoczęciem śledztwa zawyrokowały o tym, że był to wypadek. Nie pojawia się nawet nawet teraz cień podejrzenia o ewentualny zamach.
  Nieważny jest dla nich stan szczątków maszyny, a raczej brak poważnej ich części, nieważne są relacje świadków(wogóle nie starają się do nich dotrzeć), nieważny brak ciał, brak karetek, odseparowanie miejsca zdarzenia i odbieranie materiałów filmowych, niemożność znalezienia czarnych skrzynek(jedna została sfilmowana).
  Nie zadają żadnych pytań. Dla nich sprawa jest całkowicie jasna.
  Jeszcze ta „subtelna” antyrosyjska propaganda ustawiająca całe wydarzenie w kontekście „katyńskim”.

  • KrisT said

   W USA w pierwszej kolejnosci podaliby ze to atak terrorystyczny, zamach bąbowy itd… Ale my nie jestesmy w stanach gdzie agenciury mają priorytetowym zadaniem zastraszanie ludnosci atakami terrorystycznymi, a byc moze były jakies problemy techniczne (sztucznie wywołane) które uny woleliby skrzętnie zatuszowac i przypisac winę nieudolnemu pilotowi… ogolnie wypadek i tyle…
   Tylko ze na tym wypadku pewna grupa bardzo zyskała…
   I jeszcze jedno dziwne ze nikt nie przezył, nawet w cięzkim stanie!!! to jest anormalne, przeciez ten samolot nie przywalił w ziemie z kilku tysięcy metrów mając kilkaset km/h !!! Jak podaja swiadkowie samolot był na bardzo niskiej wysokosci i miał mała predkośc!, jeden swiadek określił na 130 km/h a minimalna predkosc tego samolotu wynosi ok 230km/h, nawet jak na podchodzenie do ladowania te 130 jest zbyt mała predkoscią przy ktoerj ta maszyna praktycznie spada jak kamien…
   Oficjalnie mała predkosci, bardzo nisku pułap, podmokły (miekki teren), słabe zalesienie…. coś mi tu nie pasuje bo nie z takich wypadkow ludzie wychodzą!!!

   chyba że ten TU-154 był kompletnym zaśniedziałym wrakiem ktorego poszycie (aluminium lotnicze- bardzo wytrzymałe) ledwno się trzymało na nitach! tylko w takim razie jakim cudem przeszedł remont w rosji kilka mcy temu???

   • KrisT said

    Aha i jeszcze jedno, jesliby uny faktycznie chciały zlikwidowac nasz rząd i niewygodnych (dla nich) ludzi to najlepszym rozwiazaniem byłoby spowodowanie wypadku podczas podchodzenia do ladowania aby wine zwalic na warunki atmosferyczne badz bład pilota i inne rzeczy, ogolnie nieszczęsliwy wypadek…
    Usterka maszyny przy starcie badz na trasie przelotu byłaby bardzo skrupulatnie zbadana i podpadająca…

  • gostek said

   @86
   A jesli ten samolot lecial bez pasazerow,tak jak sie wydalo reporterowi Wisniewskiemu?
   Na jego filmie nie widac zadnych czesci ciala.I on odniosl wrazenie ,ze samolot lecial pusty.
   =================
   od pb: chlopcy-swiadkowie na Russia Today mowia o cialach i krwi

 86. ALFA said

  Relacje jednej z pierwszych osób które dotarły na miejsce:

  Na miejscu była potworna cisza
  Autor: KWO

  Od razu zauważyłem czarną skrzynkę, rozwalony ogon, zniszczony silnik, kadłub, szczątki – relacjonował w TVP Info Sławomir Wiśniewski, montażysta TVP, który był jedną z pierwszych osób, które dotarły na miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu

  Wiśniewski, telewizyjny montażysta, został w hotelu, gdzie montował materiał. Reszta ekipy poszła już przygotowywać się do relacjonowania uroczystości katyńskich. Budynek znajdował się blisko lotniska. – Miałem akurat chwilę wolnego czasu, szykowałem sobie sprzęt do montowania. Pamiętałem, że tu nie daleko jest podejście do lądowania i tu np. podchodził samolot Tuska czy Putyina. I słyszę głos silnika, tylko ten dźwięk był trochę inny – relacjonował w TVP Info Wiśniewski.

  – Patrzę w mgle i widzę, że idzie samolot bardzo nisko, lewym skrzydłem prawie w dół. I normalnie przez okno usłyszałem taki straszny huk. Widać było jakby coś było niszczone, tratowane. Dwa błyski ognia, ale nie jakaś wielki wybuch jak zwykle się widzi przy katastrofach lotniczych – dodaje montażysta. – Od razu pomyślałem, rozbił się samolot. Automatycznie złapałem za kamerę, jak to typowy pracownik mediów. I biegiem przeleciałem przez te błoto i patrzę, że to polski samolot. Od razu zauważyłem czarną skrzynkę, rozwalony ogon, zniszczony silnik, kadłub, szczątki – opowiadał pracownik TVP.

  – Nie było wielkiego ognia. Od razu przyjechała jedna straż, ale miernie im to szło. Ale nawet nie było widać, że ktoś zginął. Więc początkowo myślałem, że to był pusty samolot. Była taka potworna cisza jak po katastrofie – dodał. – To jednak nie był taki widok jak po zwykłym wypadku lotniczym. Byłem świadkiem wydarzeń w Kabatach, to wyglądało inaczej. Tu nie było widać ciał – mówił Wiśniewski.

  Wiśniewskiego, który był pierwszym przedstawicielem mediów robił zdjęcia tylko przez chwilę. Potem został wyprowadzony przez służby ratownicze. – Próbowałem uciekać przed funkcjonariuszami, ale jak wpadłem w błoto, to już nie mogłem. Złapali mnie i kazali oddać kasetę – mówił Wiśniewski.

  http://www.tvp.info/informacje/swiat/na-miejscu-byla-potworna-cisza/1642519

  • Dawid said

   warto zapisywać komentarze świadków i nagrywać pierwsze filmy po katastrofie. Wybory w Polsce odbędą sie za dwa tygodnie. Mówią o tym Sky news i BBC news. Mało czasu, widac dziś kto zostanie na stanowiskach.

   • reekofputrefaction said

    wybory nie beda za dwa tygodnie. Komorowski ma 2 tygodnie na podanie daty wyborow, ktore musza odbyc sie w terminie 60 dni od ogloszenia. tyle.

 87. to ja mateo said

  Mogę się założyć, że była to dokładnie i perfidnie przeprowadzona akcja wywiadów lub cholera wie jeszcze kogo. Po co to zostało zrobione? Nie wiem. Ale czas da odpowiedzi tak jak 9/11 Tam dokładnie już wiadomo kto i po co. Teraz nie można się dać propagandzie medialnej. Znowu się próbuje odwrócić kota ogonem.
  To pewnie jakaś część planu jaką elity maja dla niepokornej Polski. Oni wiedza doskonale, że dopuki nie udupią Polaków, Greków itp to ich plan się nie powiedzie. Polacy mają jedna wadę, która okazuje się czasami zaletą, że wszystko potrafią spieprzyć i zniszczyć.
  Szkoda, że zginęli ludzie ale niestety chyba zdążyli zauważyć, że polityka to bardzo brudna gra zwłaszcza teraz kiedy elity się tak spieszą z NWO. Po trupach do celu.
  Nie ufam i nie wierze Putinowi i Miediewowi. Ci ludzie na szczycie należą do jednego i tego samego bractwa. Konflikty mocarstw to tylko teatrzyk dla nieświadomych mas.
  Dlatego ja nie zamierzam brać udziału w propagandzie medialnej i nie respektuje żałoby. Życie toczy się dalej, a codziennie ginie mnóstwo ludzi i nikt po nich nie rozpacza. To tyle.
  Nie będę ich oceniał kto patryjota, a kto nie. Myślę, że po tamtej stronie już zostali rozliczeni ze swojego życia.

 88. ALFA said

  Naród Polski w głębokim szoku – lista pytań rośnie
  W całej tej sytuacji są same tylko niejasności i powstaje coraz więcej pytań, na które należy jak najszybciej odpowiedzieć:

  1. Nieznane nam są przypadki aby służba bezpieczeństwa dopuściła do wspólnego lotu Prezydenta, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i całego szefostwa sztabu oraz ważnej części elity politycznej. Kto i dlaczego na to pozwolił?

  2. Dlaczego rosyjskiemu samolotowi zakazano lądowania mimo, że już znajdował się na płycie pasa do lądowania a polskiemu samolotowi dano wybór?

  3. Wojskowe lotnisko w Smoleńsku spełnia wszystkie rosyjskie normy lotnicze. Mówi się jednak o braku najnowszych urządzeń naprowadzających. Nie znaczy to jednak, że nie ma ich tam w ogóle. Są boje naprowadzające i radary oraz jest komunikacja z wieżą lotów. Jak w takim razie samolot mógł się znaleźć aż 70 metrów z boku pasa do lądowania?

  4. W mediach podaje się wiadomości o słabej widoczności. Relacje telewizyjne z miejsca wypadku pokazują jednak, iż była ona na tyle dobra aby kręcić materiał z odległości nawet kilkuset metrów. Pilot nie mógł nie widzieć drzew i anteny naziemnej. Co się w takim razie stało?

  5. Dlaczego władze Rosji tak pospiesznie informują o błędzie jednego z najbardziej doświadczonych z polskich pilotów, od razu wszczynając śledztwo z odpowiedniego paragrafu?

  6. W końcu ostatnie pytanie – jak to możliwe żeby samolot znajdujący się na wysokości zaledwie kilkunastu metrów tak doszczętnie się rozbił? Drzewostan w okolicy jest rzadki i z niewielkimi drzewkami. Co przyczyniło się aż do takiej skali katastrofy? Niedawno w Holandii zdarzył się podobny wypadek i prawie wszyscy ocaleli.

  http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1974&tytul=Nar%C3%B3d+Polski+w+g%C5%82%C4%99bokim+szoku+%E2%80%93+lista+pyta%C5%84+ro%C5%9Bnie+

  • Taka Tam... said

   a ja mam takie pytanie, jak to bylo mozliwe ze w ciagu 12h odnaleziono WSZYSTKIE ciala (tak podali w TV) po takiej katastrofie. Jak to jest mozliwe tak szybko wyzbierac te kawaleczki itd. mysle nad tym caly dzien. i jestem w stanie wszystko zrozumiec, ale tego jakos nie. Rozjasniloby mi sie gdybym zobaczyla fotke kadluba ze istotnie byl w calosci i stamtad wyjeto ciala. poki co jednak zadnych kadlubow tylko ogonek i jakies strzepy samolotu…

   historia sie kupy nie trzyma, i zapewne tak bylo w planach. gdyby nie to od razu by byla kawa na lawe i wszystko wyjasnione, bylyby lepsze fotki z miejsca zdarzenia. a tak to stopiedziesiat wersji, chos informacyjny i nic nie wiadomo. nic procz takich od czasu do czasu sie pojawiajacych posmaczkow antyrosyjskich i ze kwiat narodu zginal. (nie mowi sie o tych co zostali w kraju i ktorzy juz obsadzaja stanowiska…)

   • gostek said

    @taka tam
    No wlasnie -nic tu nie gra.Pierwszy reporter na miejscu zdarzenia wyraznie mowi ,ze myslal ,ze to pusty samolot ,znaczy bez pasazerow.I to widac wyraznie na jego filmie -nie ma zwlok.On byl w Kabatach, jak sie rozbil chyba Kopernik i to wszystko jego zdaniem zupelnie inaczej wygladalo.I jego wrazenie ,ze nic tam mialo nie ladowac.A teraz nagle sie okazuje ,ze wszystkie ciala odnalezli.Ciekawe gdzie?
    A moze on ma racje i ten samolot faktycznie lecial bez pasazerow?
    =================
    od pb: chlopcy-swiadkowie na Russia Today mowia o cialach i krwi

   • Buka said

    Też nad tym się zastanawiam,czasem nawet policjanci szukają wiele godzin np kawałka nogi czy ręki po cięższym wypadku,skoro zniszczenie było tak ogromne to jak udało im się w tak krótkim czasie odnaleźć tak szybko wszystkie zwłoki?? Ostatnie info Kopacz,że tylko 14 ciał zidentyfikowano,inne będą wymagały badań DNA pokazuje jak rozfragmentowane są to ciała.
    =================
    od pb: moze dlatego byla nadwyzka trumien = wynosili kawałeczki cial, nawet nie kawalki, wiec pomylila sie rachuba

  • Brenda said

   Z tego co ja slyszalam:
   – kiedy widocznosc jest na 550 m samoloty nie probuja ladowac. Pamietajmy, ze samolot leci szybko, jest malomanewrowy, wiec potrzebuje dluzsza widocznosc. Zdjecia robione byly z Ziemi, a mgla mogla byc nad drzewami. Kto mieszka na wsi ten wie jaka „zywotna” jest mgla. Czasem przemieszcza sie blyskawicznie, albo opada.
   – samolotom rzadowym nie moga zabronic ladowania, a jedynie zalecic. Nie wiem czy pilot zrezygnowal z innej mozliwosci, ale tak wczoraj podawali.
   – na symulacji widac (oczywiscie to tylko tvn-owska wersja), ze przed pasem startowym jest las, pozniej przerwa z polany i znow las. Wychodzi na to, ze te ostatnie drzewa pilot zauwazyl w ostatnim momencie.
   – wczoraj mowiono, ze samolot byl remontowany i wyposazony w nowoczesna aparature nawigacyjna, ale na miare tego typu samolotu. Czyli jednak najnowszej nie mial.
   – lotnisko podobno jest stare, na ogol zamkniete, albo otwarte dla transportowcow, sprzet nawigacyjny z lat 50-tych. Samo otoczenie jest zaniedbane. Swiadcza o tym chocby te drzewa.
   Oczywiscie roznie to moglo wygladac, ale nie ma co snuc domyslow dopoki nie wypowie sie obiektywny specjalista. Nie rzucajmy slow oskarzen z domyslow , bo mozemy tego zalowac.

   • Brenda said

    Np. to jest ciekawe:
    „Wypowiedź Ryszarda Drozdowicza z Laboratorium Aerodynamicznego Politechniki Szczecińskiej (ZUT):

    “Jako pilot oceniam, że sugerowany w mediach błąd pilota jest mało prawdopodobny. Na podejściu do lądowania nie wykonuje się żadnych manewrów typu silne przechylenie lub nagłe zmiany prędkości. A takie silne przechylenie zauważyli świadkowie. Pilot wykonał dodatkowe kręgi nadlotniskowe, aby upewnić się co do warunków lądowania i na tej podstawie podjął uzasadnioną decyzję o lądowaniu. Nieprawdopodobne też jest, aby doświadczony pilot wraz z drugim pilotem pomylili się co do wzrokowej oceny wysokości, nawet w przypadku awarii przyrządów, która jest również nieprawdopodobna. Należy tutaj zauważyć, że mgła jest na ogół z prześwitami i przy dziennym świetle nie stanowi istotnej przeszkody do wzrokowej oceny warunków lądowania. Okoliczności wskazują jednak na poważną awarię lub celowe zablokowanie układu sterowania. Taką blokadę można celowo zamontować tak, aby uruchomiła się przy wypuszczeniu podwozia lub klap bezpośrednio na prostej przed lądowaniem. Przy blokadzie klap lub lotek na prostej katastrofa była nieunikniona, gdyż pilot nawet zwiększając nagle ciąg, nie był w stanie wyprowadzić mocno przechylonej ciężkiej maszyny, mając wysokość rzędu 50-100 m i prędkość rzędu 260 km/h.”

    Źródło: Nasz Dziennik ”

    http://wolnemedia.net/?p=21098

 89. AllSeingEye said

  Witam. Chciałem podzielić się jedną małą refleksją….
  Jak Komorowski wiedział kiedy zacząć kampanię prezydencką.
  Po drugi w przygotowaniu film, dziś wrzucę na YT pana Komorowskiego i jego rędzie z dużym zoomem na oczy, sami zobaczycie co wyszło, daję sobie rękę uciąć że Komorowski jest Masonem wysokiego stopnia jak Kwachu, Balcerowicz, Olechowski i innych wielu….

  od mg: poprawiłem nazwisko, żeby było od dużej litery

  • STEEF said

   „Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski powołał Jacka Michałowskiego na pełniącego obowiązki szefa Kancelarii Prezydenta – poinformował rzecznik marszałka Jerzy Smoliński.
   Jak powiedział, nominacja ta ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania prezydenckiej kancelarii, po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dotychczasowego szefa Władysława Stasiaka w katastrofie lotniczej koło Smoleńska.

   Dodał, że pierwszym zadaniem Michałowskiego jest organizacja uroczystości pogrzebowych.

   Urodzony w 1955 roku Michałowski jest absolwentem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 jest dyrektorem programowym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

   W latach 1998-2000 był dyrektorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; w latach 1989-1998 dyrektorem Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu; dyrektorem Biura Studiów i Analiz, doradcą szefa Kancelarii Senatu, doradcą wicemarszałka Senatu.

   W latach 80. pracował jako psycholog Ośrodka Zdrowia Psychicznego „Synapsis” w Warszawie. Był również dyrektorem wykonawczym Biura Krajowego Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w czasie pierwszych wyborów prezydenckich.

   Przed rokiem 1989 był współpracownikiem podziemnych struktur Solidarności i Komitetu Obrony Robotników

   • ALFA said

    W Polsce już jest rząd masoński .To już z Polakami pójdzie im lekko, o ile się damy.W ogóle to kraje słowiańskie łączcie się wspólnie będzie nam łatwiej. Mamy dwa miesiące do wyborów musimy się szybko wziąć do pracy rozmawiać dużo między sobą.

  • Ala said

   co z tym filmem , może podaj link

   od mg: https://grypa666.wordpress.com/katastrofa-pod-smolenskiem/#comment-52205

 90. navajo888 said

  tu wstawiam cytat :I teraz pytanie czy słowa Radka Sikorskiego „Były prezydent Lech Kaczyński” to tylko atak polityczny i niestety prorocze słowa czy może miał on jakieś przecieki i przygotowywał naród do tego co się stało.

 91. czytelniczka said

  Czy w samolocie Pan Prezydent i Jego żona siedzą z reguły obok siebie?
  Pytam bo podejrzany wydaje mi się fakt, że ciało śp.Lecha zostało zidentyfikowane na podstawie wyglądu a Jego żony nie.
  To nie był ułamek sekundy (przecież nie wybuchła bomba, prawda? -w takiej sytuacji jedno mogło by być w toalecie), jeśli siedzieli obok siebie to w momencie katastrofy pewnie bardzo blisko -przytuleni?
  [*]
  ==============
  od pb: bardzo dobre pytanie; w czasie ladowania nie wolno byc w toalecie, tylko na swoim siedzeniu z pasem; Wisniewski nie widzial cial, natomiast mowia o nich i duzej ilosci krwi wsrod szczatkow, dwaj chlopcy w reportazu Russia Today;
  moja teoria: w najwiekszym uderzeniu (o ziemie lub jakis obiekt po poslizgu), inercja pchnela wszystkie ciala do przodu kadluba, kadlub rozpadl sie sie w koncu i tam wlasnie ciala wysypaly sie = w dalszym ciagu to nie tlumaczy takiego rozdrobnienia nie do poznania w takiej ilosci ofiar = czy jakis specjalista od katastrof lotniczych moglby skomentowac?

  • hjk said

   p.Piotrze, po „ataku” na WTC też jak pisało na blogu znajdowano mnóstwo cząstek pokawałkowanych ciał…
   =====================
   od pb: nie mialem czasu zbadac nastepujacego: od poczatku zasugerowalem sie (nie pamietam czemu) rozdrobnieniem zwlok; dzis czytam w zagranicznych artykulach o zwegleniu niedopoznania = moja misinterpretacja?

 92. Dawid said

  Rabini opłakują Lecha Kaczyńskiego

  Lech Kaczyński był przyjacielem Żydów w słowach i czynach – napisało w oświadczeniu opłakującym zmarłego prezydenta Europejskie Centrum Rabiniczne w Brukseli (RCE). Za prezydenta i ofiary katastrofy w Smoleńsku modlili się też żydzi w synagodze Nozyków w Warszawie.
  „Będzie nam brakowało tego przywódcy, którego łączyły bliskie stosunki ze wspólnotą żydowską i Izraelem, zarówno gdy był prezydentem Warszawy, jak i Polski” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym w imieniu RCE przez rabina Leviego Matusofa. „Wspominamy go jako wielkiego przyjaciela i narodowego przywódcę, wspominamy ciepło jego sympatię wyrażaną nie tylko w słowach, ale i w konkretnych czynach” – napisał rabin. http://www.tvn24.pl/12691,1651795,0,1,rabini-oplakuja-lecha-kaczynskiego,wiadomosc.html

 93. ALFA said

  Może tak mała wycieczka na polskie forum lotnicze, tam jest nieco lepsze tłumaczenie tego wywiadu
  http://lotnictwo.net.pl/3-tema…..iem-5.html

  Cytat:
  Wywiad z kontrolerem, który prowadził samolot:
  Äčńďĺň÷ĺđ đŕńńęŕçŕë î ďđč÷číŕő ęđóřĺíč˙ Ňó-154 : LIFE | NEWS
  Tak to można przetłumaczyć:
  – W jaki sposób wyglądała wasza wczorajsza rozmowa z załogą?
  – Zaproponowano im udanie się na zapasowe lotnisko. Odmówili.
  – Wy im zaproponowaliście?
  – Tak.
  – Z jakiego powodu?
  – Ponieważ widziałem, że pogoda zaczynała się pogarszać.
  – Jaka była odpowiedź?
  – Odpowiedź: „U mnie paliwo pozwala, zrobię jedno podejście i pójdę na zapasowe lotnisko, jeśli nie siądę”.
  – Mamy informację, że proponowano im lądowanie w innych miastach.
  – Ja jemu też to proponowałem.
  – A dlaczego on zrezygnował?
  – Trzeba było jego zapytać.
  – Dlaczego oni podjęli taką decyzję? Zaczęli się kłócić albo może upierali się przy swoim, że nie mogliście go przekonać?
  – Taka była decyzja dowódcy załogi.
  – Oni przestali słuchać waszych rozkazów?
  – Powinni dawać potwierdzenia, a nie dawali.
  – Jakie potwierdzenia?
  – Dane o wysokości przy podejściu do lądowania.
  – Oni nawet nie dawali wam informacji o wysokości samolotu?
  – Tak.
  – No, a dlaczego oni nie dawali tych potwierdzeń?
  – No, a skąd mam wiedzieć? Ponieważ oni rosyjski źle znają.
  – A co, nikt wśród załogi nie było rosyjskojęzyczny?
  – Byli rosyjskojęzyczni, ale cyfry dla nich są trudne.
  – Znaczy, nie posiadaliście żadnej informacji o ich wysokości?
  – Nie posiadałem.
  – Znaczy, że on zrobił jeszcze jeden krąg, zaczął lądować, nie wylądował, a potem poszedł na zapasowe lotnisko? Czy inaczej?
  – Nie, nie, inaczej. Zrobił jedno podejście i to wszystko. Potem zaczął lądowanie.
  – Zaczął lądowanie, którgo mu zabranialiście?
  – Nie mogłem zabraniać, zalecałem mu, żeby nie lądować!
  ===================
  od pb: czemu nie wejdziecie na specjalna do tego strone? tam to juz jest…
  https://grypa666.wordpress.com/katastrofa-pod-smolenskiem/

 94. ALFA said

  Wypowiedź Ryszarda Drozdowicza z Laboratorium Aerodynamicznego Politechniki Szczecińskiej (ZUT):

  “Jako pilot oceniam, że sugerowany w mediach błąd pilota jest mało prawdopodobny. Na podejściu do lądowania nie wykonuje się żadnych manewrów typu silne przechylenie lub nagłe zmiany prędkości. A takie silne przechylenie zauważyli świadkowie. Pilot wykonał dodatkowe kręgi nadlotniskowe, aby upewnić się co do warunków lądowania i na tej podstawie podjął uzasadnioną decyzję o lądowaniu. Nieprawdopodobne też jest, aby doświadczony pilot wraz z drugim pilotem pomylili się co do wzrokowej oceny wysokości, nawet w przypadku awarii przyrządów, która jest również nieprawdopodobna. Należy tutaj zauważyć, że mgła jest na ogół z prześwitami i przy dziennym świetle nie stanowi istotnej przeszkody do wzrokowej oceny warunków lądowania. Okoliczności wskazują jednak na poważną awarię lub celowe zablokowanie układu sterowania. Taką blokadę można celowo zamontować tak, aby uruchomiła się przy wypuszczeniu podwozia lub klap bezpośrednio na prostej przed lądowaniem. Przy blokadzie klap lub lotek na prostej katastrofa była nieunikniona, gdyż pilot nawet zwiększając nagle ciąg, nie był w stanie wyprowadzić mocno przechylonej ciężkiej maszyny, mając wysokość rzędu 50-100 m i prędkość rzędu 260 km/h.”

  Źródło: Nasz Dziennik

  OD REDAKCJI WM

  Przedstawiamy różne poglądy i punkty widzenia – “za” i “przeciw”, by czytelnicy mogli wyrobić sobie obiektywny pogląd.

  http://wolnemedia.net/?p=21098

 95. gostek said

  Na innym forum ,ktos porownal wielkosc rzadowego tupolewa ze szczatkami znalezionego samolotu i wysnul wniosek ,ze to nie byl tupolew, tylko znacznie mniejszy samolot.Dolozyl do tego brak zwlok i karetek ,za to natychmiastowe przybycie komisji ze stolicy ,gdzie to zajmuje ponoc 2 godz.

 96. ALFA said

  słyszeliście coś o tym:
  Cytat:
  TVP podała informację o przejmowaniu przez ludzi Komorowskiego zbiorów IPN (prawd. zbioru zastrzeżonego) i BBN. Zapewne utajniona część raportu o WSI. Miało się to dziać w czasie uroczystości przewożenia trumny ze zwłokami prezydenta RP.
  Tak wygląda „narodowe pojednanie” w wykonaniu PO.
  To etyczne dne.

  http://krzysztofleski.salon24.pl/169341,peknieci#comment_2398758

  może to oto właśnie chodziło?

  CZYŻBY KOMOROWSKI CZYŚCIŁ SWOJĄ TECZKĘ!!!!!!!!!!!!!

  • Dawid said

   przeciez Komorowski to komuch, a PO bedzie chcialo przejac wladze w Polsce

   • Dawid said

    Artur Górski (PiS): „Rosjanie mataczą”

    Poseł PiS sugeruje spisek Rosjan i PO.

    Z Arturem Górskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Zenon Baranowski

    Po katastrofie pod Smoleńskiem mamy cały szereg niepokojących przykładów zachowania strony rosyjskiej…
    – Mam niemal pewność, że Rosjanie mataczą. Oczywiście opieramy się jeszcze na samych przesłankach i strzępach informacji, ale dla Rosjan już nie ma wątpliwości, że za katastrofę odpowiada pilot, który miał popełnić błąd w sztuce, lub nawet sam prezydent Lech Kaczyński, który był nazbyt zdeterminowany, żeby wziąć udział w uroczystościach katyńskich wraz z Rodzinami Katyńskimi, harcerzami i posłami PiS. Tymczasem jeśli złoży się w całość informacje, które napływają, nawet jeśli odnoszą się do różnych domniemanych scenariuszy, a także weźmie się pod uwagę ewentualne intencje Rosjan, to można powiedzieć, choć bez stuprocentowej pewności, bo dziś bez namacalnych dowodów, że Rosja jest w jakimś sensie odpowiedzialna za tę katastrofę, za ten nowy Katyń.

    W jakim sensie odpowiedzialna?
    – W tym sensie, że tuż przed lądowaniem samolotu pod Smoleńskiem miała mieć miejsce sytuacja, która doprowadziła do tej tragedii. Pojawiły się dwie wersje wydarzeń i każda z nich wskazuje na domniemaną rolę strony rosyjskiej. Niewątpliwie Moskwa ponosi także moralną odpowiedzialność za tę katastrofę. Jedno jest pewne – niewiadomych jest coraz więcej.

    Docierały do nas różne wersje – dwukrotnie, trzykrotnie podchodzenie samolotu do lądowania…
    – Jedna wersja wydarzeń mówi, że samolot cztery razy podchodził do lądowania, gdyż za każdym razem Rosjanie odmawiali zgody na lądowanie, wysyłając maszynę z prezydentem na lotniska do Mińska lub Moskwy. Mieli podawać przy tym wątpliwe powody, a to że mgła nad lotniskiem, a to że system nawigacji nie działa, bo jest w remoncie, a to że za krótki pas do lądowania. Tylko że niecałą godzinę wcześniej lądował na tym lotnisku samolot z dziennikarzami, a kilka dni wcześniej premierzy Donald Tusk i Władimir Putin. Druga wersja mówi, że wieża podała błędne koordynaty pilotom i ci już nie zdążyli podnieść samolotu i zahaczyli o drzewa. Obawiam się, że możemy nigdy nie poznać prawdy.

    Dlaczego tak Pan sądzi?
    – Rosjanie zapowiedzieli zabranie ciał do Moskwy i wcale nie są pewni, czy dopuszczą Polaków do śledztwa. Jeśli nas nie dopuszczą, to będzie oznaczało, że nie poznamy zapisów z czarnych skrzynek i nigdy nie dowiemy się prawdy, jak w przypadku tragedii w Gibraltarze, gdy zginął gen. Władysław Sikorski. Zresztą w pewnym sensie politycy PO dali w tej sprawie Rosji wolną rękę, bo jak można tłumaczyć pomysł apelu do premiera Putina, by powołana przez niego komisja wyjaśniła tę katastrofę? Przecież Rosjanie już ją wyjaśnili, już wskazali winnych… I są nimi sami Polacy.

    Wspominał Pan o ewentualnych intencjach Rosjan. Dlaczego mogli nie chcieć, aby prezydent Kaczyński wylądował w Smoleńsku?
    – Nie ma wątpliwości, że uroczystości katyńskie z udziałem Putina i Tuska można zapisać do sukcesów Rosjan. Zrealizowany został ich scenariusz, w świat poszedł przekaz wyreżyserowany przez Moskwę. Tusk został potraktowany przez Putina instrumentalnie. Premier Rosji, mimo pięknych gestów, sprzedał światu swoją wersję wydarzeń i znów rozmył odpowiedzialność za Katyń. Rosjanie chcieli prawdopodobnie uniemożliwić prezydentowi Kaczyńskiemu wzięcie udziału w sobotnich uroczystościach, aby ich ranga i wymowa nie przyćmiła tych sprzed kilku dni. Wiadomo, że prezydent Kaczyński ani z Mińska, a tym bardziej z Moskwy nie zdążyłby na uroczystości w Katyniu, a wtedy te nie miałyby wymiaru oficjalnego, nie zakłóciłyby w swojej wymowie rosyjskiego przekazu sprzed paru dni. Zatem ta dywersja, jeśli faktycznie takie były motywy Rosjan, miała wymiar polityczny. Pamiętajmy także, że odszedł prawdziwy polski patriota, który nie bał się być twardy wobec Rosjan, który chciał prowadzić politykę partnerstwa, a nie wasalstwa.

    Czy coś jeszcze może wskazywać na nieczyste intencje Rosjan w tej sprawie?
    – Pamiętajmy, że Rosjanie zaraz po wypadku, a to jest lotnisko wojskowe, więc sprawa prostsza, nałożyli embargo na wszelkie informacje z wypadku. Starali się przejąć nad nimi całkowitą kontrolę. Nikogo nie dopuszczono do wraku, a dziennikarzom, którzy czekali na przylot samolotu, rekwirowano taśmy z nagraniami, kasowano zdjęcia fotoreporterom, a komórki w niektórych sieciach nagle straciły zasięg. Takie w każdym razie dotarły do nas informacje. Oczywiście ta blokada nie była szczelna, ale wszelkie informacje, które oficjalnie przekazywała strona rosyjska, były pod pełną kontrolą rosyjskich służb specjalnych. No i Rosjanie puścili w ruch swoją machinę propagandową, swoją wersję wydarzeń, podchwyconą przez niektóre polskie media, którym ta wersja jest wygodna.

    Jakie były pierwsze reakcje uczestników uroczystości na katastrofę? Jak ocenia Pan pierwsze reakcje w kraju?
    – Najpierw nie wierzyliśmy, nie mieściło nam się to w głowie. A po chwili, gdy zaczęły do nas docierać informacje z wielu stron, wszyscy byliśmy w szoku. Starsi ludzie, ba, posłowie – płakali jak małe dzieci. Ja także nie byłem w stanie opanować łez. Uświadomiłem sobie, że po tej tragedii, znacznie poważniejszej niż zastrzelenie prezydenta Gabriela Narutowicza, Polska nie będzie już taka sama. To jest dramat dla całego Narodu z konsekwencją na pokolenia. Dlatego nie dziwię się, że cały Naród płacze po stracie kolejnej swojej elity, ludzi wspaniałych i prawych. No, może prawie cały Naród. Zawsze znajdą się ci, co będą chcieli coś ugrać na tej śmierci.

    Kogo ma Pan na myśli?
    – Wiemy, że PO będzie chciała teraz przejąć kontrolę nad Narodowym Bankiem Polskim, instytucją Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutem Pamięci Narodowej. Mieliśmy sygnały, że Bronisław Komorowski, który jako marszałek Sejmu zgodnie z Konstytucją wszedł w pewne kompetencje prezydenta RP po jego śmierci, podjął w sobotę pierwsze próby w celu przejęcia kontroli nad prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i IPN. A jeszcze nie ostygły ciała prezesa Kurtyki i ministra Szczygły… Na szczęście Kolegium IPN nie podporządkowało się woli marszałka Komorowskiego i to ono zdecyduje o tym, kto zastąpi zmarłego Kurtykę. Jednak już niebawem możemy mieć sytuację nie tylko dominacji jednej partii na polskiej scenie politycznej, ale dyktaturę jednej partii, niczym w komunizmie czy obecnej – putinowskiej Rosji. Nie ma wątpliwości, że ta katastrofa może poprawić nastrój niektórym strategom PO, gdyż zginął najpoważniejszy konkurent Komorowskiego do prezydentury, a także straciliśmy całą plejadę wybitnych ministrów z Kancelarii Prezydenta i wielu liderów największej partii opozycyjnej. Zresztą cały obecny Sejm poniósł krwawą ofiarę na ziemi rosyjskiej. W pewnym sensie powtórzył się dramat po 70 latach.

    Czy można przekuć, jak na to wielu Polaków liczy, tę tragedię na jakąś formę zgody narodowej?
    – Już to widać, że politycy PO, choć pewnie będą zachowywać pozory, są zachłanni na pełnię władzy i zachowują się bez klasy. Wiedzą, że mają większość polityczną i że zniknęła ostatnia bariera dla ich samowoli. Dlatego mimo trudnej sytuacji Prawa i Sprawiedliwości, którego kierownictwo zostało zdziesiątkowane, powinniśmy dążyć do jak najszybszego przeprowadzenia wyborów prezydenckich i oczywiście do ich wygrania. Pamiętajmy, że funkcje marszałka Sejmu i premiera pochodzą z większości parlamentarnej, a jedynie władza prezydenta jest czystą emanacją woli suwerena. Prezydent jest jedynym prawdziwym symbolem państwa, gwarancją ciągłości władzy i stabilności społecznej.

    Bardzo trudno będzie wypełnić te lukę…
    – Ale jestem przekonany, że ta tragedia nas zmobilizuje i zintegruje. Oczywiście jesteśmy zaskoczeni tą sytuacją, gdyż Lech Kaczyński był naszym kandydatem, ale przecież mamy dwóch innych poważnych kandydatów na tę funkcję: prezesa Jarosława Kaczyńskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Jestem przekonany, że niezależnie on tego, którego z tych polityków wystawimy, zostanie on poparty przez całą partię i przez wszystkich naszych wyborców. Jednak nie powinniśmy dzisiaj prowadzić takich dywagacji, skoro nawet nie pochowano ofiar katastrofy. Chcę tylko wyraźnie powiedzieć, że ta katastrofa i strata tak wielu naszych przyjaciół nie załamie nas, tylko wyzwoli nową siłę do walki o wolną Polskę. I wierzę, że my tę walkę możemy wygrać, bo wierzę, że polski Naród wreszcie się obudzi z letargu, wierzę w mądrość i instynkt samozachowawczy naszego Narodu. Reakcje Polaków, ten wybuch ogólnonarodowego patriotyzmu w strumieniach wylewanych łez po utracie głowy państwa pokazuje, że nasz Naród wciąż jeszcze żyje, że czuje i myśli po polsku. Być może ta tak bezsensowna śmierć wyda jeszcze wspaniałe owoce dla Polski i Polaków. Ja w to wierzę z całego serca. Ale teraz módlmy się wspólnie za dusze ofiar tej katastrofy.
    http://www.konserwatyzm.pl/aktualnosci.php/Wiadomosc/5550/

 97. ale jaja said

  z wielkim zaciekawieniem ogladalem relacje z wypadku i przybycia trumny Lecha Kaczynskiego,i powiem tak,jako czlowieka szkoda mi wszystkich lecz z tej calej mafi najbardziej zaluje pani Prezydetowej bo to ona byla najbardziej osoba zyczliwa i uczciwa,a reszta to lepiej nie powiem co o tym mysle.Pozatym Kaczynski jak zwykle pis zlamal wszystkie procedury wyjazdu dyplomacji do innego kraj,mowie o tym ze nie moze byc tak ze jednym samolotem,samochodem,pociagiem podruzuja wszystkie najwazniejsze osoby w panstwie,tak jest ujete na calym swiecie no ale w pis jest jak zwykle inaczej.widze ze polacy maja slaba pamiec jak Kochanowski chcial ich szczepic szczepionkami nie przetestowanymi,oj Moj Boze jacy ci ludzie sa obludni,tak sie bronili rekoma i nogami przed przyleceniem do moskwy a Bog chcial inaczej i tak pojechal do Moskwy,dzieki Bogu moze ta nienawisc miedzy narodami sie w koncu skonczy,przestana wyciagac wciaz na nowo stare brudy i rozdrapywac stare rany.idzmy do przodu zapomnijmy,przebaczmy i zyjmy dalej,nienawisc do niczego dobrego nie prowadzi.niech nowe pokolenia ucza sie i nie popelniaja tych samych bledow.widocznie nawet umarli w Katyniu juz mieli dosc tej calej wojny i nie chcieli widziec ich u siebie by znow pamiec nie byla by celem kolejnej batali prezydeckiej,jako czlowieka mi ich szkoda ale jako przedstawicielow Panstwa Polskiego wcale,trzymali sie kurczowo stolkow i bruzdziri na kazdym kroku,szkoda ze Rdzyka tam nie bylo i innych szarlatancow moze w koncu Polska zaczela by zyc a nie co roz jest gnebiona przez pseldo politykow,Pan Bog w calym swoim milosierdziu robi pozadki z … ciekawe gdzie poparcie znajdzie tatusio z Torunia nastepny pseldo pasterz,och zgrozo,

  od mg: poprawiłem imiona, nazwiska i nazwy miejscowości, żeby były od dużej litery; dystansuję się od treści tego wpisu

 98. Buka said

  Dziś odbywa się również tzw marsz żywych w Oświęcimiu,na który przybyło około 6,5 tys Żydów z całego świata.

 99. Marslim said

  Amerykańska telewizja CBS w prognozie pogody potwierdza opryski chemitrials!

 100. Ayres said

  Strona http://newworldorder.com.pl/ u mnie działa, jedynie themes (szablon strony) się nie wczytuje.

  od mg: strona już jest dostępna

 101. krzysiek said

  (heraldsun) pani clinton zdecydowała że można sobie wsadzić konwencje dot. nieużywania atomówek wobec państw z których broń biol. stwierdzona jest na terenie usa; jest to pewne wyzwanie bo dotychczas zarazki były z reguły „domestic” (fort detrick) http://www.infowars.com/clinton-says-all-bets-are-off-if-us-under-biological-attack/

 102. Zbyszko said

  Portal niezależna zamieszcza film rosyjskiego amatora bezpośrednio po wypadku na którym słychac strzały. Niezależna zamieszcza także tłumaczenia tekstów tam usłyszanych
  http://www.niezalezna.pl/article/show/id/33058

  • Zbyszko said

   W 39 sekundzie mniej więcej w śrdoku (najlepiej na całym ekranie) widac jeszcze żywą kobietę opartą o kadłub samolotu. Potem słychać wystrzały

 103. […] politykę Izraela, podważając i eliminując każde państwo krytyczne względem żydowskiej kolonialnej okupacji Palestyny, monopolu  nuklearnego  Izraela w regionie, ekspansji osiedli „tylko dla Żydów”, a przede […]

 104. […] Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin   Część 1   Część 2 […]

 105. […] politykę Izraela, podważając i eliminując każde państwo krytyczne względem żydowskiej kolonialnej okupacji Palestyny, monopolu nuklearnego Izraela w regionie, ekspansji osiedli „tylko dla Żydów”, a przede […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s