Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Opryski typu chemtrail – 1

Posted by grypa666 w dniu 30/03/2010

Opryski typu chemtrail – 1

http://wolnemedia.net/?p=20729

Autor: Prometeusz 26.3.2010, materiał nadesłano do “Wolnych Mediów”

1. CO TO TAKIEGO?

Mianem oprysków typu ‘chemtrail’ określamy oprysk, dokonywany przez samoloty, przelatujące najczęściej na pośrednim pułapie (5 000 – 10 000 m), bardzo charakterystyczny i dobrze widoczny z ziemi. Coś, co początkowo wygląda jak nienaturalnie duża i gęsta smuga kondensacyjna, nie rozwiewa się jednak, w przeciwieństwie do tej ostatniej (trwałość smug kondensacyjnych, o ile w ogóle się pojawiają, do czego to niezbędna jest dostatecznie niska temperatura oraz odpowiednia wilgotność, nie przekracza, w ekstremalnych przypadkach, 2 minut). W przeciwieństwie do chmur wiatr jej niemal nie przemieszcza (przemieszcza bardzo wolno), a jedynie ‘rozciąga’, co można przyrównać do zjawiska rozciągania waty szklanej: oprysk, zupełnie inaczej, niż wszystkie znane ludzkości typy chmur, ma strukturę włóknistą, którą zachowuje nawet pomimo intensywnego rozrzedzenia. Również samoloty, dokonujące owych oprysków, latają zupełnie inaczej, niż maszyny pasażerskie: przeloty dokonywane są najczęściej nad obszarami gęsto zamieszkałymi, wielokrotnie powtarzane przez te same maszyny, które po dokonaniu przelotu zawracają i kontynuują. Samoloty stawiają swego rodzaju zaporę z oprysków w formie kratek, krzyży, siatek, czy rzadziej – półkoli. W ten sposób błękitne niebo nabiera mglistego, mleczno-szarego odcienia [1,2].

Co ciekawe, można łatwo to zaobserwować, używając bardzo silnie przyciemniających okularów (poziom IV w IV-stopniowej skali) w słoneczny dzień. Oczom naszym ukaże się wówczas w miejscu, gdzie niebo wydaje się ‘w sumie całkiem normalne’ wzór bladych, przypominających rozciągniętą watę szklaną chmuro-podobnych włókien, rozciągających się w równoległych liniach na obszarze wielu kilometrów kwadratowych nieba. Słońce, świecące przez taką ‘polimerową mgłę’ tworzy charakterystyczny efekt ‘halo’, niespotykany na czystym niebie, a także inne zjawiska [11].

2. HISTORIA.

2.1. WCZESNE EKSPERYMENTY

Zakładające m.in. użycie samolotów (i innych urządzeń, rozstawionych na ziemi/morzu – okrętów, rozpylaczy etc., w celu dokonywania oprysków niczego nie spodziewającej się ludności, które (przynajmniej częściowo) wyszły na światło dzienne, to te, dokonywane w Wielkiej Brytanii w latach 1940 – 1979. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przyznało, co następuje:

Pod przykrywką oceny zagrożenia sowiecką bronią biologiczną, używając jako obligatoryjnego wyjaśnienia przed opinią publiczną badań nad pogodą i klimatem, rozpylano między innymi następujące czynniki:

a) związki kadmu w latach 1955 – 1963, na obszarze większej części Anglii (pomimo ówczesnych oficjalnych twierdzeń o jego nieszkodliwości, już w czasie II WŚ uznawany był za broń chemiczną; jest jednym z czynników, wywołujących raka płuc);

b) E. coli i B. globigii, w celu symulowania B. antracis (wąglika) w latach 1961 – 1968, na obszarze południowego wybrzeża, zamieszkanym przez ponad milion ludzi;

c) S. marcescens, fenol i symulant wąglika w latach 1971 – 1975, w południowym hrabstwie Dorset;

d) przyczepianie patogenów do sieci pajęczej i badanie ich rozprzestrzeniania się na terenach zamieszkanych w latach 1964 – 1973;

e) B. antracis (wąglika!) w latach 40. i 50. XX w., na Szkockim i Karaibskim wybrzeżu (wyspa Gruinard u wybrzeża Szkocji została tak poważnie skażona, że nie mogła być zamieszkana aż do lat 80.!);

W efekcie doszło do milionów przypadków problemów zdrowotnych, defektów genetycznych, chorób płuc i układu nerwowego o skali epidemii na przestrzeni lat. Pomimo to, ustami rzecznika prasowego, Ministerstwo Obrony stwierdza kategorycznie: „Niezależne raporty poważanych naukowców pokazują wyraźnie, że nie było żadnego zagrożenia zdrowia publicznego w wyniku owych testów, które przeprowadzano, by chronić społeczeństwo. (…)” W odpowiedzi na pytanie, czy obecnie podobne testy są przeprowadzane, Pani rzecznik stwierdza, co następuje: „(…) Nie należy do naszej polityki dyskutowanie aktualnie przeprowadzanych badań” [3].

2.2. TRAKTAT ENMOD

Powstawał w latach 1976–1978. Z założenia miał powstrzymać rozwój broni konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Był odpowiedzią na takie projekty, jak, zakończone pełnym sukcesem, sianie chmur w Wielkiej Brytanii czy Wietnamie (do dziś używa się np. jodku srebra w celu oczyszczania nieba z chmur – vide: Igrzyska Olimpijskie w Pekinie), masowe użycie śmiertelnie toksycznych defoliantów (vide: Agent Orange korporacji Monsanto) i in. Choć nie wymieniono w nim żadnego konkretnego systemu czy technologii, zobowiązywać miał on do nie używania “(…) technologii czy broni, które mogą mieć poważny i długotrwały wpływ na środowisko (…)”. Celem głównym traktatu było, jak je określono, zakazanie broni pogodowych. W związku z owym traktatem pojawiły się poważne wątpliwości: nade wszystko brak sprecyzowanych technologii stwarzał furtkę ku ich wykorzystaniu [4].

2.3. TRAKTAT TREATY ON OPEN SKIES

Powstał we wczesnych latach 90. XX w., ostatecznie wszedł jednak w życie dopiero 01.01.2002 r. Został ratyfikowany przez 34 państwa; obszarem zasięgu obejmuje niemal całą północną półkulę – Amerykę Północną, oraz północną część kontynentu Euroazjatyckiego. Jego celem było umożliwienie maszynom państw, które ratyfikowały traktat, na nieograniczone, nielimitowane korzystanie z przestrzeni powietrznej pozostałych krajów ratyfikujących. W praktyce oznacza to, iż samoloty USAF mogą, bez żadnej kontroli i nadzoru, wkraczać w polską przestrzeń powietrzną. Lot taki nie musi być kontrolowany, monitorowany, zaś jego cel – weryfikowany. Oficjalnym jego celem jest umożliwienie wzajemnej kontroli przestrzeni powietrznych oraz działań naziemnych [5].

W związku z dokonywaniem oprysków chemicznych, pojawia się podejrzenie, iż traktat ów był czynnikiem, który umożliwił ich skuteczne wykonywanie (pojawienie się samego zjawiska i jego eskalacja pokrywają się jednoznacznie z wejściem w życie rzeczonego traktatu). Jako porównania można tutaj użyć polityki, stosowanej przez oddziały prewencyjne i ochrony w warunkach sytuacji ryzykownych – by zminimalizować czynnik psychologiczny relacji międzyludzkich, wynikający ze znajomości ludzi, z którymi ma się styczność, posyła się oddziały, by nawzajem pacyfikowały swoje regiony. Kolejnym ważnym argumentem, przemawiającym za taką rolą traktatu jest fakt, iż w dobie superprecyzyjnej obserwacji i komunikacji satelitarnej, dalece wykraczającej poza możliwości jakiegokolwiek systemu konwencjonalnego, zlokalizowanego w atmosferze (samoloty) tego typu porozumienie jest, z technicznego punktu widzenia, pozbawione sensu.

2.4. PROJEKT USTAWY HR 2977 IR

Zaproponowany przez Sen. Kucinicha Izbie Reprezentantów Kongresu USA w październiku 2001 roku. W wyniku ataków z 11 września, jak i zapowiadanej Wojny z Terroryzmem, a także szeregu odtajnionych jawnych pogwałceń prawa międzynarodowego, w tym ENMOD, w latach poprzednich jak i bieżących, pojawiła się konieczność precyzyjnego zakazania wykorzystania poszczególnych technologii. Projekt ustawy zobowiązuje instytucję Prezydenta USA do podjęcia radykalnych kroków w celu powstrzymania i anulowania bieżących programów, tak w USA jak i poza jego granicami, a także zapobieżenia ponownemu ich wykorzystaniu w przyszłości. Wśród postulowanych do zakazania technologii (których istnienie oficjalnie potwierdził Kongres USA (!!!), zaś nieoficjalnie – wielu senatorów), są:

a) “(…) Urządzenia, zdolne niszczyć obiekty w przestrzeni kosmicznej, nad ziemią i na Ziemi przy pomocy: wystrzeliwania w cel pocisków, detonacji w pobliżu owych obiektów ładunków wybuchowych, kierowania weń wiązek energii: molekularnej, atomowej, subatomowej, promieniowania elektromagnetycznego, plazmy, promieniowania ELF i ULF oraz innego nie wymienionego lub jeszcze nie rozwiniętego systemu (!!!);

b) (…) Bronie, mające na celu niszczenie, zabijanie, okaleczanie osób, życia biologicznego, zdrowia psychicznego i fizycznego, psychicznego i ekonomicznego dobrobytu osoby poprzez: ulokowane na ziemi, morzu lub w przestrzeni kosmicznej systemy, wykorzystujące szeroko pojęte promieniowanie (w tym elektromagnetyczne), psychotroniczne, dźwiękowe, laserowe lub inne energie, skierowane przeciwko osobom bądź populacjom w celach wojny informacyjnej, kontroli nastroju/samopoczucia, kontroli umysłów rzeczonych osób i populacji (!); systemy rozpylania czynników biologicznych i chemicznych w pobliżu osób – rzeczone terminy odnoszą się do takich egzotycznych systemów broni, jak: bronie psychotroniczne, elektroniczne i informacyjne, opryski typu ‘chemtrail’ (!!!), umieszczane na dużych wysokościach technologie ELF i ULF, plazmatyczne, dźwiękowe, ultradźwiękowe i elektroniczne systemy uzbrojenia, systemy broni laserowej, strategiczne, wizualne, taktyczne i pozaziemskie (!!!) oraz  chemiczne, biologiczne, środowiskowe, klimatyczne i tektoniczne bronie (…)” [6].

Projekt ów cudownym zbiegiem okoliczności, po przerwie halloweenowo– świąteczno-noworocznej, w styczniu 2002 roku, przeobraził się w Projekt Ustawy HR 3616 IR, który w zasadzie różni się od poprzednika tylko tym, że nie ma w nim ani śladu po liście technologii, które mają być wycofane z użytku i zakazane… innymi słowy, podobnie jak ENMOD, zakazuje… tylko, że zasadniczo nie wiadomo, czego. Dzięki zachowaniu zaś klauzuli, że “(…) nie można uznać za zakazane tym traktatem przeznaczanie funduszy na : (1) eksplorację kosmosu (2) badania kosmosu i rozwój (…)” (rozwój czego?) “(…) (3) testowanie, wytwarzanie I produkcja, nie związana ze zlokalizowanymi w kosmosie systemami i broniami (…)” (czyli jeżeli bronie są zlokalizowane na Ziemi…? Swoją zaś drogą, o jakie bronie właściwie chodzi? “(…) (4) cywilną, komercyjną, obronną działalnością” (no cóż, obecnie też ‘bronimy się przed terroryzmem’, III Rzesza broniła się przed ‘polską agresją’, zaś powstanie Monsanto technologii kosmicznych to żaden problem…). Sam senator nabrał wody w usta, o niczym nie pamięta – ani o wersji oryginalnej, ani o nowej, która nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności od 8 lat krąży w mrocznych zakamarkach procesu legislacyjnego – ponadto także wszystkie pytania obywateli, zainteresowanych losem ustaw odsyła do… asystenta, który zaniósł wydruk dokumentu do urzędu i automatycznej sekretarki [7].

Warto pamiętać, iż nadmienione cztery punkty stanowią jedynie kilka spośród wielu wydarzeń, które wpisują się w historię, kryjącą się za pokrytym dziwną, szarą mgiełką oraz złowróżbnymi liniami niebie, które obserwujemy od kilku już lat nad naszymi głowami. Ciekawym polecam znacznie obszerniejsze kalendaria i kompendia, zawarte w przypisach [9,10,13].

3. BADANIA WSPÓŁCZESNE

Dokonano współcześnie niewielu badań i pomiarów, ale istnieje dostateczna ich ilość, by można było dokonać analizy składu oprysków oraz postawić tyle wstępną, co jednoznaczną diagnozę nt. ich faktycznego składu chemicznego oraz, rzecz jasna: celu owych oprysków.

Doniesienia: Według doniesień z całego świata, zaobserwowano we wszystkich opryskach istnienie tajemniczych włókien (oraz zdającej się mieć z nimi powiązania tzw. chorobie morgellonów [12]). Po odesłaniu zebranych w USA próbek do agencji rządowej (odpowiednik polskiej Agencji Ochrony Środowiska i Sanepidu), próbki owe… zaginęły, zaś w odpowiedzi na ponaglenia, instytucja… odmówiła badania, jak również zwrotu próbek [13].

Pośród niezależnej obserwacji samych włókien oraz zawartości opadów po opryskach znalazły się między innymi następujące: 1) olbrzymie ilości obumarłych czerwonych krwinek; 2) wielkie stężenia nietypowych metali, w tym aluminium, baru, żelaza i in.; 3) gwałtowny wzrost pleśni i mikroorganizmów, nawet na śniegu. Pośród efektów stale wymienia się: 1) powikłania i gigantyczny wzrost ilości zachorowań na przypadłości układu oddechowego, 2) ogólny spadek odporności połączony z bardzo złym samopoczuciem – dominuje ciągłe znużenie, bóle głowy, nudności, senność, zaniki pamięci [2-6].

Jednym z najważniejszych, współcześnie dokonanych pomiarów jest publicznie udostępniony pomiar stężeń poszczególnych jonów metali w zawartości filtra HEPA, dokonany w USA na prywatne zlecenie z próbek, zebranych w maju 2008 roku. Na jej podstawie możemy pokusić się o analizę składu takich oprysków (a przynajmniej tego, którego zawartość poddano analizie) [8].

4. ANALIZA SKŁADU OPRYSKÓW

Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe wyniki [8] jako uśrednioną analizę składu oprysków (ponieważ niestety innych aktualnie nie posiadamy), a także doniesienia i dane, pochodzące z szeregu różnych badań, wykonanych na pozostałościach oprysków (m.in. olbrzymie ilości zaobserwowanych posklejanych, martwych czerwonych krwinek pomiędzy włóknami typu ‘morgellon’, wykorzystywanych p.podobnie jako czynnik do transportowania patogenów), to wówczas możemy pokusić się o prostą analizę ich składu.

4.1. ETAP 1

Spójrzmy, co można jednoznacznie wyciągnąć z powyższego wykresu: (pierwiastki, których stężenie jest wyraźnie podwyższone i wykraczające poza normę):

– Glin (Al), 5120% normy (!!); Ch

– Bar (Ba), 44 480% normy (!!!); Ch

– Bor (B), 1310% normy (!!); Ch

– Wapń (Ca), 16 600% normy (!!!); CK, Ch

– Chrom (Cr), trudne do ustalenia procentowo – 28.2 mg/kg wobec ilości śladowych w próbie kontrolnej (!!!); Ch

– Miedź (Cu), 7880% normy (!!); CK

– Żelazo (Fe), 33 600% normy (!!!); CK

– Potas (K), 3172% normy (!!); CK

– Magnez (Mg), 4320% normy (!!); CK

– Mangan (Mn), 11 240% normy (!!!); CK

– Sód (Na), 2548% normy (!!); CK

– Nikiel (Ni), 672% normy (!); Ch

– Ołów (Pb), 202% normy (!); Ch

– Krzem (Si), 408% normy (!); WM?

– Stront (Sr), 4900% normy (!!); Ch

– Wanad (V), 1248% normy (!!); Ch

– Cynk (Zn), 1186% normy (!!); CK

4.2. ETAP 2

Możemy teraz, mając dostępne dane liczbowe, skonfrontować je z istniejącymi doniesieniami. Możemy wysunąć na ich podstawie następujące podejrzenia:

1. Czerwone krwinki. Czynniki, oznaczone w powyższej kolumnie jako CK wskazują jednoznacznie na obecność pozostałości rozkładu czerwonych komórek i, prawdopodobnie innych komórek/organizmów jednokomórkowych (doniesienia o obserwowaniu m.in. w Polsce pleśni na śniegu i pomiędzy włóknami, a także badań oprysków z USA, które również sugerowały wysoką zawartość zarodników pleśni). Czerwone komórki stanowiłyby dla patogenów idealną pożywkę, tj zawierającą źródło cukrów i azotu (białka i cukry, zawarte w c.k., których jednak istnienia to badanie nie może potwierdzić – niezbadane stężenia węgla i azotu), a także, co równie ważne – kationów metali. I tak dowodami koronnymi są: a) stosunek stężenia potasu i sodu (1.24:1) – podstawowym elektrolitem wewnątrzkomórkowym jest potas, sód zaś – zewnątrzkomórkowym, co sugeruje, że możemy tu mieć do czynienia TYLKO z wylaną zawartością WNĘTRZA komórek; b) stężenie żelaza (z rozpadu hemoglobiny); c) stosunek stężenia żelaza i miedzi – białka szlaku przepływu elektronów oraz układów rozkładu wolnych rodników, niezwykle istotne dla działania c.k., zawierają kationy miedzi, obok kationów żelaza (stężeniowo jednak znacznie ustępując ilościom żelaza, zawartym w hemoglobinie, wypełniającej całą niemal c.k.); d) stężenia magnezu, manganu, cynku, a także część zaobserwowanej ilości wapnia – podstawowych kationów metali, obecnych w centrach aktywnych większości enzymów, jak i w cytoplazmie, niezbędnych dla funkcjonowania każdej żywej komórki.

2. Dodatkowe czynniki chemiczne (Ch), istniejące w określonych celach w owym chemicznym koktajlu. Wg kolejności:

a) glin – niezwykle toksyczny, przy trwałej ekspozycji powoduje zaburzenia pamięci oraz procesów myślowych, wynikiem długotrwałej akumulacji jest choroba Alzheimera (podstawa działania: symetryczne molekuły zdeprotonowanego pseudokwasu glinowego jako symetryczne, będą dążyć do substancji niepolarnych, jak środowisko osłonek neuronów, gdzie ich ładunek ujemny będzie hamował przepływ kationów (K+, Na+) i tym samym zaburzał przewodnictwo nerwowe);

b) bar – silnie reaguje z wodą; powoduje zaburzenia równowagi wapniowej, wypierając wapń z jego związków i wiążąc się trwalej od niego – prowadzi to do ogólnego osłabienia organizmu, szczególnie układu odpornościowego i układu ruchu – mięśni i kości (mechanizm działania: różnica elektroujemności); podobną rolę, lecz dużo mniej efektywnie, może pełnić stront, który jednak z kolei ma wyższy udział izotopu promieniotwórczego;

c) nikiel – silny alergen, podrażnia układ odpornościowy do gwałtownej reakcji – ostatecznie prowadzi to do jego osłabienia i ciągłych stanów nadaktywności (mechanizm działania: różnica elektroujemności i podobieństwo/jego brak do innych kationów metali);

d) ołów – powoduje ołowicę – szczególny przypadek zatrucia metalami ciężkimi; odkłada się głównie w kościach, m.in. wypierając wapń; podobnie, jak rtęć, wykazuje tendencję do tworzenia wysoce toksycznych związków, jego akumulacja prowadzi do wzrostu ilości poronień, urodzeń z ciężkimi efektami genetycznymi i obniżonym ilorazem inteligencji (vide: Huta Ołowiu w Miasteczku Śląskim); może pochodzić z już obecnych w atmosferze zanieczyszczeń, pociąganych za sobą przez opad ‘chemtraili’, co sugeruje jego stosunkowo niskie, względem pozostałych metali, stężenie; (mechanizm działania: różnica elektroujemności, tworzenie symetrycznych/niesymetrycznych molekuł, podobieństwo do innych kationów metali/jego brak);

e) wanad – ciekawy przypadek: w formie tlenków (głównie tlenku (V) wanadu) jest katalizatorem, utleniającym tlenki siarki, przede wszystkim (IV) -> (VI); może to prowadzić to jeszcze silniejszego zakwaszenia obecnego nad miastami smogu oraz tworzenia się większych ilości toksycznego i żrącego m.in. śluzówki i nabłonki, głównie płuc, kwasu siarkowego (VI);

f) wapń – olbrzymie stężenia sugerują, że jest także składnikiem (jednym z podstawowych) owego toksycznego koktajlu – w postaci nieorganicznej jest zasadniczo nieprzyswajalny dla organizmu, w środowisku i organizmach żywych będzie jednak odkładał się w olbrzymich ilościach, prowadząc do m.in.: przejściowego lub trwałego wyjaławiania gleb, zwapniania tętnic,  mózgu i serca (miażdżyca, objawy toksoplazmozy i in.), a także, wraz z m.in. obecnym w nadmiernych ilościach w środowisku fluorem (teflon, pokrywający garnki i patelnie, zeskrobywany regularnie do pożywienia, fluorowana woda, pasty do zębów etc.), przyczyniał się do przetrwałego i nieodwracalnego otępienia jednostek i populacji oraz obniżenia ich inteligencji i świadomości poprzez udział w procesie zwapnienia szyszynki;

g) chrom – potencjalnie może chelatować składniki odżywcze (tj. wiązać je tak, by były nieprzyswajalne dla organizmu i przechodziły niewchłonięte przez jelita – dlatego m.in. jest jednym z podstawowych składników leków odchudzających);

3. Włókna typu ‘morgellon’ (WM) – jednym z ich składników może być krzem. Historia naszej współczesnej nauki sugeruje, że same włókna najprawdopodobniej posiadają szkielet oparty na węglu lub krzemie (lub obydwu), podstawionych różnymi, p.podobnie tlenowymi/azotowymi grupami funkcyjnymi; podobne rozwiązania wskazuje szereg prostych eksperymentów, wykonanych na włóknach i dla porównania [12].

CIĄG DALSZY NASTĄPI

PRZYPISY

1. Za: newworldorder.com.pl. Krótki zbiór analiz poszczególnych zdjęć i urywków filmów; szczególnie polecam przyjrzeć się, moim zdaniem najlepszemu, nagraniu od ok. 7:25, które pokazuje nie tylko, jak rzekome smugi kondensacyjne nagle pojawiają się i znikają, ale co ważniejsze, ukazuje formację typowo wojskową – trzech maszyn, lecących w kluczu, bardzo blisko siebie, przy czym maszyna prowadząca w ogóle nie pozostawia żadnej ‘smugi kondensacyjnej’, zaś pozostałe dwie – pozostawiają ją tylko na pewnych odcinkach.

2. Za: newworldorder.com.pl. Klasyczny już pośród zainteresowanych tematem  film „Nie rozmawiaj o pogodzie”. Amatorska dokumentacja prywatnego śledztwa w sprawie dziwnych chmur, które pewnego dnia autor zaobserwował na niebie nad swoim domem i okolicą.

3. Za: The Guardian, 21.04.2002.

4. http://www.worldinbalance.net/intagreements/1976-envmodification.php

5. http://www.dod.gov/acq/acic/treaties/os/index.htm

6. Treść ustawy w oryginalnym brzmieniu. Treść ustawy zastępczej można odnaleźć, wpisując w hasłach wyszukiwania HR 3616 IR.

7. Opis efektów prób dociekań obywateli w sprawie losu oryginalnej ustawy, jak i jej ‘następczyni’.

8. Skan oryginalnego wydruku wyników analizy zawartości metali w powietrzu po opryskach, zawartych w filtrze HEPA, z próbek zebranych w maju 2008 roku.

9. Bardzo szczegółowe kalendarium oficjalnych wydarzeń, mających bezpośredni związek z opryskami – cz. I.

10. Bardzo szczegółowe kalendarium oficjalnych wydarzeń, mających bezpośredni związek z opryskami – cz. II.

11. Zdjęcia, ukazujące szereg niezwykłych fenomenów, obserwowanych w związku z opryskami, uwiecznionych na zdjęciach i porównanych z naturalnie występującymi w skutek atypowych warunków atmosferycznych zjawiskami.

12. Źródło dokumentacji fotograficznej zjawisk, związanych z chorobą morgellonów – szereg prywatnych kolekcji fotografii makroskopowych i mikroskopowych ran i zmian skórnych, a także prostych testów i badań porównawczych włókien, m.in. w zestawieniu z watą szklaną.

13. Strona-kompendium, zawierająca liczne kopie dokumentów, zdjęć i wypowiedzi, związanych pośrednio i bezpośrednio z dyskutowanym fenomenem oprysków chemicznych.

14. Dodatkowe klucze wyszukiwania: HAARP, udoskonalone technologie Tesli, zjawisko rezonansu, Wilhelm Reich, MKUltra, Monarch, redukcja populacji (odradzam źródła równie ‘wiarygodne’, co Wikipedia).

Komentarzy 85 to “Opryski typu chemtrail – 1”

 1. Ogorrox said  Dzisiaj w okolicach 6.30 jak wstałem rano przez okno ujrzałem taki widok.
  Zdjęcia zrobione w okolicach Pszczyny (woj. Śląskie). Jak widać na 3 zdjęciu samoloty dalej latały. Nie wiem w jakim celu zorganizowano te opryski ale to nie jest miły widok na początek dnia.

  • Aśka said

   Potwierdzam. Jest fatalnie.
   W Bielsku-Białej (ok. 20 km od Pszczyny) dokładnie całe niebo zasłonięte chemtrailami. Słońce świeci, ale z trudem przedziera się przez tą zawiesinę. Samoloty nadal latają pozostawiając smugi.

   • Praworządny Obywatel NWO said

    U nas w Łomży wyjątkowo dzisiaj spokój. Ręce opadają gdy człowiek próbuje innych tym tematem zainteresować. W najlepszym przykładzie jest to odpowiedź typu:” To okropne, mamy przerąbane! O której dzisiaj nasi grają w siatkę?”.
    Doszło już do,że ludzie nie wierzą w to co widzą. Ba, niektórzy potrafią mówić,że tak było zawsze, nawet za głębokiej komuny. Chociaż muszę przyznać, że jeszcze kilka miesięcy temu sam bym pewnie nie uwierzył w chemtrials, gdybym nie obejrzał przypadkiem filmu „Nie rozmawiaj o pogodzie”
    Potrafiłem nawet wierzyć w takie bajki jak ta:
    Mazowsze: Samolot spowodował ulewę?
    (15.09/14:16) – Nieco na północ od Warszawy o północy pojawiła się pozioma chmura deszczowa, która rozciągała się na obszarze około 200 kilometrów. Jest to o tyle ciekawe, że była to jedyna deszczowa chmura nad naszym krajem i jednocześnie w promieniu setek kilometrów.Na zdjęciach satelitarnych wykonanych w nocy chmura wygląda jak smuga kondensacyjna pozostawiona przez samolot, ponieważ ciągnie się niemal prosto przez całą szerokość województwa mazowieckiego. Bardzo prawdopodobne, że była to właśnie smuga pozostawiona przez samolot przelatujący nad podwarszawskim Okęciem. Smuga powinna była z czasem zaniknąć, ale przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zdołała się rozwinąć i przeistoczyć w chmurę burzową o bardzo nietypowym kształcie.
    Oto link
    http://forum.lowcyburz.pl/viewtopic.php?f=679&t=3524
    Wstyd się przyznac,że w takie brednie wierzyłem.
    Artykuł ukazał się na portalu Twoja pogoda.pl
    Portal wygląda mi na robotę unych. MAcie podobne wrażenia?

  • Zapsa said

   A ja sie pytam, czy ktoś jeszcze prócz mnie około tygodnia,może więcej temu – widział nad Gdańskiem myśliwiec?

  • TinkerBell said

   A ja mieszkam w Warszawie i u mnie intensywnie pryskali od 19 marca- 25 marca włącznie… to jest 7 dni…
   http://picasaweb.google.pl/aleksandra.pisarek/Chemtrails#
   zrobiłam zdjęcia z telefonu. Potem była przerwa i dzis znów widziałam pojedyncze smugi…. Może zrobili przerwę, bo było pochmurmo? Może wtedy nie opryskują?

   Tydzień temu napisałam do TVN Uwaga i MOŚ… chyba jestem głupia myśląc, że coś z tego będzie. No ale nadzieja umiera ostatnia.

   Pozdrawiam.

 2. Ogorrox said

  Mam o wiele więcej zdjęć na których wyraźnie widać symetrię smug.

 3. eminem said

  45 zasad zniewolenia – plan Bermana.

  Wierne tłumaczenie z oryginału rosyjskiego
  Sciśle tajne Moskwa 2 VI 1947r.
  Instrukcja Nk/003/47

  http://forum.gavagai.pl/index.php?topic=340.0;wap2

  P.S. Długie ale warto przeczytać

 4. http://astral-projection.blog.onet.pl/GROZNA-SZCZEPIONKA-p-HPV-ukryw,2,ID403385045,n

  „Groźna szczepionka na HPV – ukrywane fakty wychodzą na jaw”

  czyli moje podsumowanie wszystkiego, co znalazłem w internecie:

  -szczepionka na HPV nie daje żadnej ochrony przed rakiem; dodatkowo profilaktyczne badania dają 100% pewność, że nie zachorujemy. po co więc szczepionka?
  -teoria, że HPV wywołuje raka jest czystą hipotezą pomimo tego, że dano za nią nagrodę Nobla;
  -dziewczynki szczepione tą szczepionką w Polsce nie są nigdzie rejestrowane – nie będziemy więc mogli ocenić ewentualnych długofalowych skutków ubocznych, a firma farmaceutyczna uniknie odpowiedzialności, jeśli takie wystąpią;
  -szczepionka ta dostała certyfikaty bezpieczeństwa tylko dlatego, że dopuszczono się sprytnej manipulacji – otóż w próbach klinicznych podano placebo zawierające aluminium.

  te i inne fakty w moim tekście

 5. Brenda said

  Unia chwali Polskę za niekupienie szczepionek na A/H1N1

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Unia-chwali-Polske-za-niekupienie-szczepionek-na-AH1N1,wid,12122300,wiadomosc.html

  Tylko dlaczego w tej Uni siedzi stado baranow. Owczy ped jest tendy?
  =================
  od pb: komisja rady europy ma spozniony zaplon = burgermeister wywnioskowala to samo juz wiosna 2009 r. a nasz blog pisal o tym od lipca 2009 = nihil novi, czekamy na cos konkretnego, ale watpie ze sie doczekamy; rada europy dala ostateczna zgode na zastosowanie niebezpiecznych, nieprzetestowanych scypionek, dokladnie jak chcieli kontynuatorzy eugeniki z ig farben

  • mirek said

   tam w uni, a jest ktoś w kraju gadający z sensem?

   jakoże mam w rodzinie zapalonych działkowców,
   mogę wszystkich zapewnić, ze jakoś tak i swoje produkty z działeczki
   nie smakują tak jak dawniej,
   po deszczu zielonkawe kwasowe osady na glebie,
   no to już było i za komuny, ale teraz straciliśmy z 80% zakładów,
   to co zostaje?

   • Brenda said

    No wlasnie co oni tam robia to sie w glowie nie miesci. Moze kogos oburzy zamieszczony link, ale to najlepszy przklad. Ja osoboscie poplakalam sie ze smiechu. Ciekawe jakie wytyczne dadza rzadowi polskiemu.
    Nie patrzcie, ze to adres demotywatora.

    http://demotywatory.pl/1329446/Niemcy

   • Kosa said

    A codex nie zabronił jeszcze uprawy?;] ojjj, przyjda, pysio obija, do obozu wsadza ;]

 6. Aśka said

  mail od STOP CODEX
  Szczepienia – raport naukowy

  Otrzymaliśmy niedawno wiadomość:

  Wysyłam link do serii slajdow na temat szczepionek, ktory dzis otrzymalam.
  Warto sie z nimi zapoznac (sa niestety po angielsku).
  Fakty mowia za siebie. Szczepionki nie mialy praktycznie zadnego wplywu na wyeliminowanie epidemii wiekszosci chorob zakaznych, a niosa ze soba znaczne ryzyko chorob i zgonow, zwlaszcza dla najmlodszych. W wielu przypadkach staly sie one zrodlem epidemii chrorob zakaznych.
  Zaprezentowne dane pochodza z baz danych roznych krajow oraz z niezaleznych publikacji naukowych, wiec sa przekonujace, bo pokazuja zjawisko jako uniwersalne.

  http://genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us

  Dla przypomnienia w naszych materiałach poniżej, znajduje się ponad
  50 minutowy wywiad z prof. Majewską o szczepionkach.

  Płyta DVD z seminarium CODEX ALIMENTARIUS
  a nasze zdrowie
  i
  Seminarium on-line CODEX ALIMENTARIUS
  a nasze zdrowie

  http://www.kodeks-a-zdrowie.pl/
  _____________
  Prośba do osób znających język angielski. Spójrzcie na zawartość tego linka i ewentualnie przybliżcie pozostałym o czym mowa.
  ============
  od pb: „dowod — szczepionki nie ochronily”

  • ALFA said

   Oto nasi naukowcy sprzedawczyki wykazali, że GMO jest …bezpieczne!
   Badania nad GMO

   24.03.2010
   Wyniki badań dwóch polskich instytutów naukowych potwierdzają, że karmienie zwierząt paszami zawierającymi organizmy genetycznie zmodyfikowane jest bezpieczne. Ekolodzy nie dowierzają i twierdzą, że świnie i kury były karmione i badane zbyt krótko, aby wykryć szkodliwość pasz GMO.

   Badania w Instytucie Zootechniki oraz Instytucie Weterynaryjnym zleciło i opłaciło ministerstwo rolnictwa. Świniom, kurom i krowom podawano śrutę Ht odporną na herbicydy oraz kukurydzę Bt odporną na insekty. Naukowcy chcieli ocenić wpływ pasz GMO na zdrowie zwierząt i ich produkcyjność. Badania bydła mlecznego trwają. W przypadku drobiu i trzody chlewnej są już pierwsze wyniki.

   dr inż. Sylwester Świątkiewicz – Instytut Zootechniki Kraków: pasze transgeniczne, genetycznie modyfikowane, transgeniczne, które są w tej chwili w powszechnym stosowaniu w UE nie mają żadnego negatywnego wpływu ani na wskaźniki produkcyjne, ani na wskaźniki fizjologiczne, ani na status zdrowotny zwierząt.

   Tymczasem taki zakaz ma wejść w życie już z końcem 2012 roku. Zdaniem przemysłu paszowego rząd nie ma teraz innego wyjścia jak zlikwidować ten przepis.

   Józef Śliwa – Polski Związek Producentów Pasz: dla nas hodowców, paszowców jest to ważna informacja – krajowa – lokalna. My już nie musimy mówić, że cytujemy tam jakieś europejskie, czy amerykańskie wyniki, to są wyniki naszych dwóch instytutów, które praktycznie przez dwa lata nad nimi pracowały.

   I nie wykluczone, że zakaz zostanie wykreślony z ustawy. Zwłaszcza, że za utrzymaniem stosowania pasz GMO przemawiają nie tylko badania naukowe, ale także względy ekonomiczne. Bez tego surowca załamie się bowiem krajowa produkcja wieprzowiny oraz drobiu. Luka na rynku zostanie szybko zapełniona mięsem z zagranicy, które wszędzie jest produkowane na bazie pasz GMO.

   Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: wydaje mi się, że tutaj tak czy inaczej po 2013 roku soja modyfikowana genetycznie w paszach będzie faktem.
   http://www.ppr.pl/artykul-badania-nad-gmo-157099.php

   poczytajcie komentarze

 7. Głos66 said

  Przypomnienie odwagi Polski, jako jedynej przeciwstawiającej się poleceniom WHO:

  http://wiadomosci.onet.pl/2148324,12,pochwaly_dla_kopacz_to_byl_akt_odwagi,item.html

  Jestem ciekaw, czy w tym roku po ogłoszeniu przez WHO pandemii ospy, wirusa glonowego i wirusa zachodniego nilu, będziemy w stanie odeprzeć atak głupoty i pazerności „bigfarmy”.
  Nie zapominajmy, że do tego celu zamiast szczepionek ze strzykawek chcą wykorzystać genetycznie zmodyfikowane KOMARY.
  =================
  od pb: komisja rady europy ma spozniony zaplon = burgermeister wywnioskowala to samo juz wiosna 2009 r. a nasz blog pisal o tym od lipca 2009 = nihil novi, czekamy na cos konkretnego, ale watpie ze sie doczekamy; rada europy dala ostateczna zgode na zastosowanie niebezpiecznych, nieprzetestowanych scypionek, dokladnie jak chcieli kontynuatorzy eugeniki z ig farben

  • Pelagia said

   spoko, trzeba sie spryskac jakims olejkiem zapachowym – chyba vanilia, czy tymianek, nie pamietam. Mozna nawet samemu zaparzyć ziółka i pryskac się, byle nie muchozolem 😉

 8. Zbyszko said

  Dr Ashkar wskazuje na zatrucie chemiczne jako podstwową przyczynę wielu groźnych chorób w tym raka. Do choroby dochodzi gdy zanieczyszczenie organizmu chemikaliami osiągnie pewnien kytyczny poziom. Poziom ten w latach pięćdziesiątych osiągany był średnio w wieku pięcidziesięciu lat człowieka obecnie obecnie taki poziom krytyczny osiągaja juz dzieci. Stąd tak radykalny przyrost zachorowań na raka wśród dzieci i nastolatków. podaję link do wykładu Dr Ashkara http://www.youtube.com/watch?v=0ijFA92QlV8 , mozna kupić w jego książkę z tym filmem DVD. najlepiej wpisać w wyszukiwarce Dr Ashkar to pojawi się wiele stron w języku polskim. 96-letni Dr Ashkar bywa w Polsce, prawdopodobnie będzie w maju.
  ==============
  pd pb: dr ashkar nie slyszal o in. przyczynach, np radioaktywnosc?

 9. Zbyszko said

  Gdzie jest nasz prezydent?!, premier? minister obrony? przecież to działania wojenne, ukryte ludobójstwo na ogromna skalę!!!

  • Aśka said

   MUSIMY !!!! stworzyć jakiś list do różnych „ważnych” osób KONIECZNIE i wysyłać go masowo

  • Głos66 said

   Do @Zbyszko

   Jak to gdzie są ?
   Dokładnie tam, gdzie są potrzebni do knowań Iluminatów.
   A wy myślicie, że będziecie mieć wpływ na wybór prezydenta RP ?
   Bez względu na głosowanie i wyniki wyborów, wygra sługus Grupy Bildeberga.
   A kto ze znanych kandydujących na prezydenta jest członkiem Grupy Bildeberga ?, no kto ?
   Nie wicie ?
   Pamiętajcie – gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i będzie to ten, który zostanie mianowany przez Bildebergów.
   Wskoczy on do walki o prezydenturę w ostatniej chwili, niby „czarny koń” i tak się go będzie oficjalnie nazywać.

   • Zbyszko said

    Myślę że jest kandydat do którego mozna mieć zaufanie jest nim profesor R. Kozłowski z Politechniki Krakowskiej.

   • ALFA said

    Wybieramy prezydenta.
    Co powinien wiedzieć każdy Polak,
    że Kaczynscy jak i Donald Tusk – Premier Polskiego Rządu ma swoje pochodzenie. Powinien Tusk wiedzieć i poinformowac Polaków (wyborców) że formalnie jest potomkiem folkdeutschy – (każde z czworga dziadków podpisało VL), zaś etnicznie…Żydem prowincji germańskiej…lgnącym do Niemieckiego Kręgu Kulturowego. Przedruk z tygodnika TP nr 46 z 13-19 XI 2008r. pt. „Haki na Tuska”. Platforma Obywatelska jest zbieraniną „nietutejszych” lizusów, polujących tylko na władze. Reprezentuję w Kne-Sejmie wnuka wermachtowca w roli premiera. Nie ma żadnego programu gospodarczego, za wyjątkiem przyspieszania wyprzedaży Polski, „resztek”majątku narodowego i wejście w strefę euro. Ostatecznego podboju finansowo-ekonomicznego. Bronią interesów oligarchów, czyli dwóch procent społeczeństwa. Naród ich nie interesuje.

    Co robić? Musimy domagać się, by na 8-10 najwyższych stanowiskach w państwie, powinni zasiadać z dziada pradziada Polacy, wielcy patrioci. Wtedy sami sobie pomożemy. Zbudujemy partię dla Polaków, która stanie w obronie Ojczyzny! Pamiętajmy o przestrodze Prymasa Tysiąlecia, że „ nie należy oczekiwać zbawienia od innych” Co teraz rzadzą, to rzadzą dla siebie i swoich państw a nie dla nas Polaków i Polski.

    My tu na tej ziemi musimy być i tu musimy żyć. Z całą determinacją, trwać przy Polsce. Nie można zapomnieć o swojej historii o swojej tożsamości. Budować swoją przyszłość dla dzieci, wnuków i prawnuków. Bo kiedyś nasze pokolenia nas rozliczą, powiedzą – mieliście szanse. Co uczyniliście? Staliście się zebrakami Europy i świata. Musimy się zjednoczyć w działaniu.
    Cytat:
    Mówię te słowa gorzkie i cierpkie, dlatego, że jako Poseł na Sejm RP IV kadencji z mandatu Samoobrony miałem możliwość zobaczenia, że tak powiem, od kuchni, jak w majestacie prawa i władzy agenci wyprzedają i demontują Państwo Polskie, uchwalając coraz to nowe ustawy i przepisy pod dyktando Unii Europejskiej, czemu musimy wspólnie położyć kres, gdyż w przeciwnym wypadku staniemy się niewolnikami innych narodów Europy.
    Ten wzór walki o Polskę wolną i niepodległą, o Polskę sprawiedliwą i dobro wspólne w latach 1990-2008 rzucony został w kont przez współczesną targowice. Współczesna targowica w ciągu 18 lat zamieniła Państwo Polskie w kolonię państw zachodnich na czele z Niemcami i Żydami, które z pomocą różnej maści targowiczan przejęli banki i fabryki i przechwycili nasze gazety i polskie media za pieniądze swoich państw. Urabiając w świadomości nas Polaków w taki sposób, byśmy bez walki, dobrowolnie pozwolili sobie odebrać cały majątek narodowy, byśmy nie walczyli o niego tak, jak walczyli nasi przodkowie.
    Do tej pory zasadniczo podbijało się państwa i narody przy pomocy wojen. Za wojskiem najezdczy szły odpowiednie służby, które organizowały władzę cywilną na zajętym terenie.

    Pod koniec XX wieku, świat ten bardziej cywilizowany zaniechał już w zasadzie podbojów militarnych a realizuje podboje gospodarcze, informacyjne, propagandowe.

    Taki podbój przeszła Polska przez integrację tz. europejską.

    Zachód w naszym przypadku nie potrzebował użyć wojska, bowiem państwa zachodnie posłużyli się zdrajcami, którzy dobrowolnie oddali polską gospodarkę w ręce zagranicznych kapitalistów i skazali miliony Polaków na głód, bezrobocie i bezdomność, dobrowolnie zgodzili się na okupacje Polski przez Unie Europejską i NATO.

    Zachód najpierw wyzwolił nas z własnej władzy a następnie wyzwala nas z własnej ziemi, z własnych fabryk i banków. Takie oto wyzwolenie przeszła Polska.

   • Aśka said

    @ALFA
    podaj źródło, proszę

   • ALFA said

    @Aśka żródło
    Poseł na Sejm RP IV Kadencji
    Jankowski Zdzisław
    http://wp.me/pHoL0-18

   • Aśka said

    gdzie można znaleźć zgłoszone kandydatury na prezydenta, ktoś wie?

  • Sid said

   Nasi „mężowie stanu” zajmą w tej sprawie stanowisko dopiero, gdy temat poruszy TVN lub TVP. Wówczas dowiemy się, że to walka ze zmianami klimatu. Wcześniej nie ma co liczyć.
   Poza tym czego oczekiwać, gdy rządzą nami jakieś bezjajeczne, sprzedajne twory medialne…?
   Większość narodu również wyzbyła się resztek testosteronu, w dodatku razem z mózgiem. Pozostaje nam już tylko oglądać „Majkę” i wywiady z przedstawicielami szczęśliwych rodzin homoseksualnych.

  • Zapsa said

   buahaha, jakby oni byli od obrony Narodu. Ktoś jeszcze wierzy w „wybory” i inne tego typu duperele? chyba owce tylko.

   • CoZaSyf said

    „Nie jest ważne kto i gdzie głosuje, ważne, kto liczy głosy.”/Stalin Józef/ Nieprzemijające słowa a teraz w dymokracyji b.aktualne.Co do Planu Bermana to jestesmy juz z realizacją w ostatniej odsłonie-Niestety!

 10. http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies?z=3&c=4&n=1&m=-1&w=4&x=0&p=14

  strangedaysstrangeskies
  ===============
  od pb: dobre podsumowanie = czy ktos chcialby przetlumaczyc na polski dla bloga?

  • guest said

   W tym linku „SINGER AMY WINEHOUSE SUFFERING FROM MORGELLONS? Singer Amy Winehouse appears to be exhibiting the classic skin symptoms of Morgellons/Lyme disease.” – ćpunka
   Przestalem sie przejmowac spiskami, teoriami wole zyc szczesliwie anizeli martwic sie co dnia, żyć w stresie że ktos spiskuje i kilka osób chce kontrolować populację. Chce byc zwyklym szczesliwym czlowiekiem. Wszystko jest dla ludzi. Jakby sie tak czlek przejmowal wszystkim wokoło to by wpadł w jakąś paranoję.
   ===============
   od pb: ignorancja cie nie uchroni; zycze szczescia

 11. Zbyszko said

  U nas kiedyś aż trąbiło się o cywilnej kontroli nad wojskiem

 12. asterix said

  „Amerykański rasista przyznał się w sądzie do spiskowania w celu zabicia w 2008 r. Baracka Obamy, gdy ten był jeszcze kandydatem na prezydenta, i dziesiątków innych czarnoskórych osób – poinformowało 30 marca ministerstwo sprawiedliwości USA.”

  http://niwserwis.pl/usa_waszyngton_30.03.2010_podejrzany_o_spiskowanie_w_celu_zabicia_obamy_przyznal_sie_.html

  Inside job ?

 13. MIZIA said

  LEPIEJ PRZYJRZYJCIE SIE TEMU -gdzie na śeiecie od 3 miesiecy są wstrzasy co kilkadziesiąd minut – i gdzie jest ich najwieksze zagęszczenie

  http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home&sub=gmap

  a to jest lekki przeciek – KTO PAMIETA POJAWIENIE SIE NIEWIADOMO SKAD FALI NA M. ŚRÓDZIEMNYM – uszkodziło zleksza gigantycznego wycieczkowca.

  w lutym pisałem o HADRONIE moze ktos wkońcu skojaży te trząsienia z datą próby HADRONA – i na koniec jeszcze to

  http://wiadomosci.onet.pl/2148565,16,wulkanolog_ostrzega_ten_wybuch_moze_pochlonac_poludnie_wloch,item.html

  • MIZIA said

   a z egiptu – krótko – WSZYSTKIE OCZEKIWANE NIEWIARYGODNE ZDARZENIA DO ROKU 2012 – W PEWNYCH KREGACH BYŁYCH SCEPTYKÓW ZOSTAŁY WZIETE NA SERIO – CO DO SZUKANIA – OKOŁO 20 LAT TEMU -to czego szukano zostało znalezione – paru NIE USWIADOMIONYCH NADAL TAM LATA PO PIASKACH ALE -TAK MA BYĆ

   • MIZIA said

    TĄ STRONKE TERZ DOBRZE MIEĆ W ZAKŁADCE

    http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php

   • Karki89 said

    „To czego szukano zostało odnalezione” rozumiem, a może mi Pan powiedzieć co się z tym podziało (chyba wiem co pan mówiąc tak ogólnikowo, ma na myśli 🙂 )??

   • MIZIA said

    (29.03/21:49) – Włoscy naukowcy ostrzegają przed mogącą nastąpić w każdej chwili erupcją podmorskiego wulkanu Marsili, znajdującego się około 150 kilometrów na południowy zachód od Neapolu. Jak wynika z ostatnich badań, struktura wulkanu wyraźnie się zmieniła, ściany krateru zaczęły tracić stabilność, a komora magmowa ma bardzo dużą powierzchnię. Wszystkie te zjawiska świadczą o tym, że wulkan może wybuchnąć nawet w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Erupcja może spowodować wyzwolenie fal tsunami, które będą stanowić zagrożenie dla zachodnich wybrzeży Kampanii i Kalabrii oraz północnych brzegów Sycylii. Naukowcom trudno jest oszacować jak wysokie mogą być potencjalne fale tsunami, ale pewne jest, że mogą poczynić na wybrzeżach znaczne zniszczenia. Wysokość tsunami będzie oczywiście uzależniona od skali erupcji podmorskiego wulkanu oraz od nawiedzających region trzęsień ziemi. Zbliżająca się erupcja wulkanu Marsili to ewenement, ponieważ jeszcze nigdy w historii wulkan ten nie wybuchał. Nie wiemy więc jakie następstwa może to za sobą pociągnąć. Wulkan odkryty został w latach 50. ubiegłego wieku. Ma 70 kilometrów długości, 30 kilometrów szerokości, 3 kilometry wysokości i znajduje się 450 metrów pod powierzchnią Morza Tyrreńskiego. Uaktywnienie się wulkanu Marsili niepokoi naukowców, ponieważ położony jest on w strefie wulkanu Wezuwiusz. Procesy zachodzące pod powierzchnią ziemi mogą mieć na niego znaczący wpływ, zwłaszcza, że od kilku lat naukowcy ostrzegają, że erupcja Wezuwiusza może nastąpić w każdej chwili i będzie bardzo gwałtowna. http://www.twojapogoda.pl

   • MIZIA said

   • MIZIA said

    A TU SKOPIOWANE Z KLIMUSZKI – można sprawdzić w necie – OSOBISCIE NIGDY NIE BYŁEM ZWOLENNIKIEM PRZEPOWIEDNI ALE TO :

    „Widziałem żołnierzy przeprawiających się przez morze na takich małych, okrągłych stateczkach, ale po twarzach widać było, że to nie Europejczycy. Widziałem domy walące się i dzieci włoskie, które płakały. To wyglądało jak atak niewiernych na Europę. Wydaje mi się, że jakaś wielka tragedia spotka Włochy. Część buta włoskiego znajdzie się pod wodą. Wulkan albo trzęsienie ziemi ? Widziałem sceny jak po wielkim kataklizmie. To było straszne”.

  • CoZaSyf said

   Dzis uruchomiono zderzacz hadronow…http://www.tvp.info/informacje/nauka/zderzacz-hadronow-pobil-rekord/1589400

  • KrisT said

   Mizia trzesie i to ciagle na około turcji! nic tylko eastern turkey i western turkey, choc widze ze od jakis 48h zaczyna trzęsc w okolicach grecji i włoch..
   Już od miesiaca codziennie przegladam gdzie z jaka siła i na jakiej głebokosci trzesie.
   Od poczatku roku w polsce jak sie nie myle zatrzesło 4 razy.. zaobserwowałem jeszcze ze w turcji trzesieni zaczynaja przybierac na sile… jakby to powiedziec miłego 2012…..

   • KrisT said

    i jeszcze jedno, 2012 naukowcy biora na serio, nawet w zeszłym tyg. był film na doscovery , naukowe potwierdzenia i wyjaśniania co moze się stac a co jest fikcja wtym filmie (2012) tak ze nic nowego nie wymysliłes. a poza tym skoncz robic z nas idiotow
    jakis czas temu pisałes ze lecisz na wykopaliska do egiptu bo cos tam znaleziono! a teraz wymigujesz sie od odpowiedzi co tam było i w dodatku piszesz ze to co mmieli znalezc i wykopac to zrobili juz 20 lat temu!!!! to wiec poco niby leciałes z taka ekscytacja znaleziskiem pod piramidy?
    kopac rowy melioracyjne pod sfinksem? sorki ale tracisz wiarygodnośc przez swoje własne wpisy.
    zapetlasz się…. zresztą nic nowego nie napisałes…nie wiem dlaczego grupka ludzi z klapkami na oczach tak sie Toba fascynuje…
    ale i tak zyczę zdrówka, bez Ciebie forum jakies takies szarawe sie robi…

   • Pelagia said

    Mizia jest jakis inny. Za mało błędów robi, jakiś inny styl pisania, już mi się nie podoba tak jak kiedyś 😦
    A może go tam wcięło w Egipcie, a tu na blogu pisze podróbka ??

   • Johny said

    Bo to jest mizia po lifringu.

 14. CoZaSyf said

  W USA juz jest powod do zaostrzenia srodkow bezpieczenstwa po wczorajszym zamachu w Moskwie.- http://www.tvp.info/informacje/swiat/usa-zaostrzyly-srodki-bezpieczenstwa/1586617

  • CoZaSyf said

   Sledztwa nie bylo a wiadomo,ze zamach spowodowali separatysci ble ble http://news.money.pl/artykul/po;zamachach;w;moskwie;koniec;iluzji;bezpieczenstwa,82,0,604242.html

   • ALFA said

    Protokoły Lucyferiańskie zostały zakodowane jako Protokoły Mędrców Syjonu
    Tak więc Protokoły Lucyferiańskie zostały zakodowane jako Protokoły Mędrców Syjonu, a część słownictwa została spreparowana w taki sposób, że rzucała poważne podejrzenie na Żydów, którzy rzekomo konspirowali, aby zawładnąć światem. Rzeczywiści konspiratorzy nie byli Żydami, a antysemityzm był przez nich skrzętnie używany do osiągnięcia swoich ciemnych celów. Jednym z nich jest eliminacja wszystkich religii w Judaizmem włącznie. W tych okolicznościach zrzucenie winy na Żydów za opracowanie Protokołów spełnia trzy ważne role.

    * Protokoły nie są traktowane zbyt poważnie, ponieważ trudno jest udowodnić żydowskie wysiłki w celach opanowania świata.
    * Została odwrócona uwaga od rzeczywistych konspiratorów co pozwoliło im na dalsze swobodne działanie oraz umacnianie swych wpływów.
    * Utworzono antysemityzm, który nadal odwraca uwagę od rzeczywistych konspiratorów i większość poszukiwaczy prawdy nadal daje się nabierać na owo oszustwo.

    Uważne przeczytanie niniejszej książeczki i głębokie zastanowienie się nad jej treścią wyjaśnia nam niejedną tajemniczą zagadkę współczesnego świata. Dzięki niej rozumiemy przyczyny i cele niesłychanie krwawej wojny ostatniej wojny; jasne stają się nam cele i dążenia bolszewizmu oraz mętne klauzule wszystkich powojennych traktatów pokojowych wraz ze sławetną Ligą Narodów, tym widzialnym instrumentem polityki i dążeń żydowskich odnośnie wszystkich narodów świata.
    mały fragment …
    By przedwcześnie nie zniszczyć urządzeń państwowych «Pogan», uchwyciliśmy je w nasze doświadczone ręce i umocniliśmy końce sprężyn w ich mechanizmach. Poprzednio były one w surowym, lecz sprawiedliwym porządku. Zamieniliśmy je na niepożądane urządzenia liberalne. Przyłożyliśmy swą rękę do prawodawstwa, wyborów, kierowania prasą, popieranie wolności osobistej i co najważniejsze do wychowania, które jest główną podporą swobodnego istnienia.
    Ogłupiliśmy i spaczyliśmy rosnące pokolenia «Pogan» (gojów), wychowując ich i wpajając w nich zasady i teorie, o których wiemy, że są z gruntu fałszywe. Nie zmieniając faktycznie istniejących praw, lecz wypaczając je za pomocą wyjaśnień, które nie były w myśli prawodawcy, otrzymaliśmy nadzwyczaj korzystny rezultat.
    Rezultaty te okazały się po pierwsze przez to, że nasze tłumaczenia ukrywały faktyczny sens praw, a po zatem zrobiły je tak nie zrozumiałymi, że rząd państwa nie był w stanie rozplatać tak pogmatwanego kodeksu prawnego. Stąd powstała teoria nie trzymania się litery prawa, lecz sądzenia według sumienia. Niektórzy utrzymują, że narody mogłyby powstać zbrojnie przeciwko nam, gdyby nasze plany były przedwcześnie odkryte. Ale, przewidując to, przygotowaliśmy na rzucenie do akcji tak przerażającą siłę, że najodważniejszy człowiek zadrżałby. Do tego czasu we wszystkich stolicach będą wybudowane koleje miejskie i podziemne przejścia. Z tych miejsc podziemnych wysadzimy w powietrze wszystkie stolice świata, razem z ich urządzeniami państwowymi i dokumentami
    TO WIEMY KTO ROBI ZAMACHY

    http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/pms.htm

    http://www.onet.tv/protokoly-medrcow-syjonu,5497872,5,klip.html#
    ================
    od pb: w filmie na onet.tv „autorytety” mowia o slepej wierze i braku racjonalnego argumentu u „teoretykow spiskowych”; powoluja sie przy tym (wraz z tworcami filmu) na sfalszowana wersje historii, ignorujac to ze historia dowodzi trafnosci protokolow, a ogromna role w jej spelnieniu odegrali i odgrywaja judeocentrycy = ciekawe ze te autorytety namietnie utozsamiaja judeocentykow (lucyferianskie elity, nie tylko zydowskie) z masami zydowskimi, dokladnie jak zaplanowali judeocentryczni tworcy antysemityzmu; niby wyksztalcona dr alina cala twierdzi ze antyjudaizm sredniowieczny wzial sie z przesadow i wierzen ludowo-chrzescijanskich, a nie z przestepstw spolecznosci zydowskiej wobec goszczacych spoleczenstw = a,le co sie spodziewac od judeocentyczki wg ktorej polacy byli pomocnikami hitlera?
    spytajmy wiec te ‚autorytety’: „moze to i falsyfikat, ale co pan/pani na to ze wszystko z protokolow sie sprawdza?”

 15. ALFA said

  Bruksela szykuje nowy podatek od CO2

  Komisja Europejska planuje wprowadzenie ogólnoeuropejskiego podatku od emisji CO2 wykorzystywanego do ogrzewania. Jeśli wejdzie w życie, to zapłacą właściciele domów, których nie grzeją miejskie ciepłownie.

  Komisja wysłała do krajów UE projekt załącznika do dyrektywy o opodatkowaniu energii. Mówi się w nim o obłożeniu podatkiem instalacji wydzielających CO2 (10 euro za tonę), które nie są objęte europejskim handlem emisjami (ETS). To system, do którego wchodzą elektrownie, ciepłownie, duże zakłady przemysłowe wydzielające CO2. Dostają od państw limity dwutlenku węgla. Jeśli je przekroczą, muszą dokupić prawa do emisji na rynku. Jednak w 2013 r. system się zmieni – nie będzie darmowych limitów, wszystkie prawa do emisji trzeba będzie kupować na aukcjach. Ceny ciepła w Polsce, które w większości wykorzystuje węgiel, skoczą, bo ciepłownie będą płacić za wszystkie uprawnienia.
  Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,1…..d_CO2.html

  • ALFA said

   Czy ludzie naprawdę chcą żyć coraz gorzej i płacić podatek od oddychania bo może do tego dojść przecież też wydzielamy CO2 przecież to jest chore Confused

   Należy powiedzieć ludziom że podatek węglowy zabije gospodarkę a ratowanie planety nie ma tu nic do tego!!!
   A niedługo będziemy chyba też płacić ,że się pier…e.

   • CoZaSyf said

    Ludzie są skołowani-reklamą(leków np)i propagandą merdialną.Kto ma media ten ma władze!Praca jest teraz ogromnym dobrem i każdy żyły wypruwa po kilkanascie godzin aby przetrwac…Ze spuszczona głową przyjmuje wszystkie głupoty wymyslone przez góre*i tak zalewa nas coraz wiecej bubli prawnych i innych przepisów,nakazów, zakazów(mysle,ze to jest test na zywym organizmie-ile wytrzymamy).Prawie nikt nie zastanawia sie dlaczego tak się dzieje i po co to,zwyczajnie przygnębieni ludzie zatracili asertywnosc.Resztki niezaleznosci widac w społecznosci wiejskiej-tam ludzie łatwiej,częściej więcej sie komunikuja.Mimo,ze mamy internet(łącznosc nieograniczona*) jestesmy anonimowi,samotni i nie wiemy na co Nas Razem stac.

   • Wojwit - Ten Sam said

    Kolejne curiosum:

    “UK: “Elektroniczna bransoleta”, kara pieniężna dla właścicielki sklepu zoologicznego za sprzedaż złotej rybki 14-latkowi
    Aktualizacja: 2010-03-30 12:01 pm

    Właścicielka sklepu zoologicznego Majors Pet Shop w Sale (Greater Manchester) oraz jej syn zostali skazani za… sprzedaż akwariowej złotej rybki 14-latkowi. Według wprowadzonego w Wielkiej Brytanii w 2006 roku prawa, sprzedawanie rybek osobom poniżej 16 roku życia, jest zabronione. Właścicielka nie sprawdziła wieku chłopca i nie udzieliła nakazanych prawem informacji o opiece nad rybką.

    Wobec 66-letniej Joan Higgins sąd zasądził karę pieniężną w wysokości 1 tysiąca funtów oraz zarządził noszenie “elektronicznej bransolety” na nodze. Urządzenie to śledzi każdy ruch tak oznaczonej osoby i stosowane jest w systemie więziennictwa wobec pospolitych przestępców. Współprowadzącego sklep 47-letniego Marka Higgins, sąd skazał na karę 750 funtów oraz dodatkowo na 120 godzin pracy społecznej.

    Z uwagi na nieskazitelną przeszłość skazanych, sąd łaskawie nie obarczył ich wszystkimi kosztami postępowania, wynoszącymi 20 tysięcy funtów. Koszty postępowania ścigania “przestępców” sprzedających rybkę akwariową, pokryje więc podatnik brytyjski.

    Decyzja sądu o siedmiotygodniowej “godzinie policyjnej” oznacza dla pani Higgins również zakaz opieki nad prawnukiem w jej własnym domu, zakaz uczestniczenia w grze Bingo i zakaz wychodzenia na koncerty muzyczne. Pani Higgins, która prowadzi swój sklep od 28 lat, powiedziała, że trwające od 8 miesięcy postępowanie i sam proces “wykończył ją”.

    Co jest równie istotne w sprawie to fakt, że sprzedaż rybki 14-latkowi została dokonana pod nadzorem władz miasta, które nasyłając chłopca urządziły w ten sposób pułapkę na sklep. Akcję przeprowadzono w ramach “wcielania w życie prawa ochrony zwierząt”. Maksymalna kara za sprzedaż osobom nieletnim zwierząt – w tym rybek akwariowych – wynosi 20 tysięcy funtów oraz pozbawienie wolności do 12 miesięcy.

    Skazanych ostrzeżono, że w przypadku “recydywy”, grozi im kara więzienia.”

    Za: http://www.bibula.com/?p=19865

    Dobro=zło. Niewinność to wina. “1984″ w pełni…

  • malwa said

   według mnie to jest bez najmniejszego sensu aby jakaś grupa urzędników siedząca w Brukseli i trzymająca władzę bezkarnie wymyślała takie bez sensowne podatki które mogą obciążyć konta milionów obywateli i oczywiście wiadomo do czyjej kieszeni ostatecznie trafią.STOP NWO stop wymyślaniu takich podatków przez uny ponieważ taka polityka prowadzi do absurdu

 16. Aśka said

  http://wolnemedia.net/?p=20841

  Smog zabija 5 tysięcy londyńczyków rocznie
  Opublikowano: 28.03.2010 | Kategoria: Ekologia, Wiadomości ze świata

  WIELKA BRYTANIA. Posłowie Izby Gmin wezwali do przeprowadzenia rewolucji transportowej, by ustrzec tysiące londyńczyków przed przedwczesnym umieraniem z powodu zanieczyszczenia powietrza.

  Raport komisji ds. środowiska stwierdza, że nawet 50 tysięcy ludzi rocznie w całym kraju umiera na skutek chorób wywołanych zanieczyszczeniami, z czego 5 tysięcy w stolicy. Jeśli liczby są trafne, oznacza to, że spaliny pochłaniają więcej ofiar niż bierne palenie, wypadki drogowe czy otyłość. Posłowie wyliczyli, że taki stan rzeczy kosztuje gospodarkę 20 miliardów funtów rocznie. Postulują ograniczenie ruchu ciężarówek i samochodów, zachęcając do korzystania z komunikacji publicznej.
  Źródło: eLondyn
  _____________
  zrzucają im na głowy tony środków chemicznych, a mówią, że to od samochodów, aby spędzić wszystkich do komunikacji miejskiej, a wkrótce do samowystarczalnych osiedli (o tym też już pisali – jak znajdę ten artykuł to wkleję)

  • Aśka said

   http://wiadomosci.onet.pl/2010053,69,10_miast_przyszlosci_ma_powstac_w_w_brytanii_do_2020_roku,item.html
   Wkrótce powstanie 10 „miast przyszłości”
   PAP, POg/17.07.2009 11:02
   10 miast przyszłości ma powstać w W. Brytanii do 2020 roku

   Jak będą wyglądać ekologiczne miasta przyszłości?http://m.onet.pl/_m/4822f8ab02222b31d1addbdd5704b94f,5,1.jpg

   Rząd Wielkiej Brytanii oficjalnie zapowiedział budowę czterech przyjaznych dla środowiska ekologicznych miast w Anglii – pisze dziennik „The Guardian”.
   Do 2020 roku ma powstać 10 przyjaznych dla środowiska osad.

   Planowana budowa ekomiast wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkaniowym oraz ma znaczenie dla walki z postępującym ocieplaniem się klimatu.

   Brytyjski premier Gordon Brown powiedział, że pierwsze cztery miasta znajdą się w „awangardzie zielonej brytyjskiej rewolucji”.

   – Ekomiasta przyczynią się do złagodzenia braku dostępnych cenowo mieszkań na wynajem i sprzedaż i zminimalizowania skutków zmiany klimatu. Zapewnią nowoczesne mieszkania z niższymi rachunkami za energię, energooszczędne biura oraz nowe szkoły, ośrodki społeczne i usługi – dodał premier.

   Jednak projekt ekomiast wywołał kontrowersje; spotkał się on z oporem lokalnych społeczności, konserwatystów i działaczy na rzecz zachowania wiejskiego krajobrazu.

   Charakterystyczne cechy ekomiasta:

   – miejskie systemy ogrzewania, punkty ładowania samochodów elektrycznych;
   wszystkie domy leżą w zasięgu 10 minut pieszo od środków transportu publicznego i codziennych usług;
   – parki, boiska i ogrody mają stanowić 40 procent powierzchni miasta;
   – sklepy, restauracje i szkoły mają być budynkami, które nie emitują dwutlenku węgla;
   przejazdy samochodem w obrębie takiego miasta mają stanowić mniej niż połowę wszystkich przejazdów;
   – domy wyposażone są w inteligentne liczniki mediów oraz instalacje słoneczne i wiatrowe, a mieszkańcy mogą sprzedać nadwyżki energii sieciom energetycznym.

   • CoZaSyf said

    Super! Wielki Brat sie kłania w realu!!!

   • Rumburuk said

    I bramy wpuszczające mieszkańców wyłącznie za identyfikacją chipa – pełne bezpieczeństwo i ekologia.

 17. Aśka said

  http://wolnemedia.net/?p=20138
  GMO: naukowcy na łasce koncernów, społeczeństwo na łasce mediów
  Opublikowano: 19.02.2010 | Kategoria: Ekologia, Zdrowie

  Oficjalna propaganda głosi, że GMO jest bezpieczne i zdrowe oraz dokładnie przebadane. Tymczasem naukowcy protestują, że nie wolno im prowadzić badań nad GMO.

  DEBATA Z KNEBLEM W USTACH

  W polskim Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy “Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”, trwa też społeczna debata. Konsumenci są sceptyczni, naukowcy akcentują potrzebę stosowania się do zasady przezorności (ang. precautionary principle), rolnicy tradycyjni i ekologiczni martwią się o swoją przyszłość. Za uprawami GMO opowiadają się wielkoprzemysłowe organizacje producenckie i niektórzy biotechnolodzy – wspierani bardzo silnie przez tak zwane “opiniotwórcze” media.

  Osobiście zetknęłam się z tym, jak media blokują i filtrują informacje. Do dziś nie mogę wyjść ze zdumienia, jak można było – po półtoragodzinnej konferencji prasowej, na której czterech naukowców tłumaczy potencjalne zagrożenia – napisać, że „ekolodzy protestowali przeciwko GMO”. Nie mogę również zrozumieć, jak to się dzieje, że podczas gdy na wysłuchaniu publicznym w Sejmie przynajmniej 10 osób z tytułami naukowymi wyraża się krytycznie o otwarciu Polski na uprawy GMO – media ten fakt całkowicie przemilczają. Cytują za to wiernie niejakiego „króla kukurydzy”, Tadeusza Szymańczaka, który głosi takie prawdy objawione: “Myślałem, że organizacje ekologiczne przedstawią badania nt. szkodliwości. Takich badań nie ma, a podnoszenie mitu do faktu jest kłamstwem” . O Szymańczaku zaś pisze bez ogródek internauta na forum Pierwszego Portalu Rolnego „To nie król kukurydzy, to Polak kupiony przez Monsanto”…

  JAK TO Z GMO BYŁO

  Genetycznie modyfikowane uprawy i żywność zostały dopuszczone na rynek w USA zanim naukowcy zdołali dokładnie przebadać ich wpływ na zdrowie i środowisko naturalne. Stało się tak m.in. dlatego, że lobbyści zadbali, aby procedury formalno-prawne nie były zbyt skomplikowane. Proces legislacyjny oparto o teorię „zasadniczej równoważności” odmian tradycyjnych i transgenicznych. Założono, że GM i naturalne odmiany roślin różnią się tylko i wyłącznie obecnością transgenu i są pod każdym innym względem „zasadniczo równoważne”, czyli takie same. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi, dopuszczenie odmian GMO do obrotu nie wymaga przeprowadzenia klasycznych badań toksykologicznych, tak jak w przypadku każdej innej substancji, która ma być dodawana do żywności. To ciekawostka, o której mało kto wie, a o której media – oczywiście – nie wspominają.

  GMO: NAUKOWCY NA ŁASCE KONCERNÓW

  Nie tylko w Polsce media są piewcami agrotechniki i tzw. zielonej biotechnologii. Jak pisze zeszłoroczny Scientific American, powszechnie jesteśmy karmieni takimi sloganami: „Postęp w agrotechnice uczynił rolnictwo bardziej wydajnym niż kiedykolwiek wcześniej. Farmerzy otrzymują większe plony i są w stanie wykarmić więcej ludzi.” I tak dalej, bez końca. Jednak, jak zauważa Scientific American – nie da się zweryfikować, czy odmiany GM są tak wspaniałe jak głosi reklama. A to dlatego, że koncerny agrotechniczne blokują badania, które chcieliby prowadzić niezależni naukowcy.

  Kupując GM ziarno siewne, klient musi podpisać umowę, która ogranicza możliwości wykorzystania ziarna. I słusznie – chroni to bowiem przed “kopiowaniem” ulepszeń genetycznych, które decydują o wyjątkowości tej odmiany. Ale firmy agrotechniczne takie jak Monsanto, Pioneer i Syngenta poszły dalej: pod groźbą procesu sądowego naukowcy nie mogą prowadzić badań, porównując jak sprawują się GM ziarna w różnych warunkach polowych. Nie mogą też porównać nasion jednej firmy z nasionami innej. I, co pewnie najważniejsze – nie mogą badać, czy GM uprawy nie prowadzą do niezamierzonych efektów ubocznych w środowisku naturalnym.

  Oczywiście, w czasopismach naukowych stale ukazują się wyniki badań nad GM roślinami i żywnością. Ale tylko badania zaaprobowane przez koncerny. W wielu przypadkach, doświadczenia, które miały początkowo zgodę od firm nasiennych, zostały później zablokowane, ponieważ wyniki nie były “satysfakcjonujące”. “Wiedzcie, że wielekroć to nie jest jedynie zwykła odmowa wykonywania niektórych doświadczeń, ale to są zgody i odmowy wybiórczo przydzielane na podstawie dokonanej przez przemysł oceny na ile ”przyjazny” czy też “krytyczny” wobec biotechnologii może się okazać dany naukowiec – mówi Elson J. Shields, entomolog z Uniwersytetu Cornell w oficjalnym liście protestacyjnym do Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency, EPA).

  Shields jest rzecznikiem grupy 24 naukowców specjalizujących się w dziedzinie szkodników upraw kukurydzy, którzy sprzeciwiają się takim praktykom. Ponieważ naukowcy ci obawiają się, że nie dostaną zgody na dalsze badania, większość z nich zachowuje anonimowość. Niemniej grupa wysłała swoje stanowisko do EPA w proteście przeciwko ograniczaniu możliwości badań.

  Jak pisze Scientific American, byłoby wielce niepokojące, gdyby jakakolwiek inna firma chciała ograniczać niezależne badania swoich wyrobów i publikację wyników. Wyobraźmy sobie na przykład, że firmy motoryzacyjne zabraniają wykonywania testów zderzeniowych i publikowania wyników czasopismach konsumenckich. Ale kiedy naukowcy mają ograniczone prawo badania surowców istotnych w łańcuchu żywieniowym, i roślin, które pokrywają znaczącą cześć naszych pól uprawnych – te restrykcje zaczynają być niebezpieczne – piszą wydawcy Scientific American. I konkludują: Koncerny powinny natychmiast znieść ograniczenia dla badań naukowych, a EPA powinna zastrzec, że niezależni naukowcy muszą mieć otwarty dostęp do wszystkich odmian znajdujących się na rynku. Rewolucja biotechnologiczna to zbyt ważna sprawa, aby mogła być trzymana za zamkniętymi drzwiami.

  NATURE BIOTECHNOLOGY: W WIELKIEJ TAJEMNICY

  Jak pisze Emily Waltz w Nature Biotechnology z 2009 r. – nie jest tajemnicą, że przemysł zbożowy jest na tyle potężny, że potrafi kształtować informację medialną na temat GMO. To koncerny decydują kto i jak może badać GMO.

  Koncerny nasienne mogą odmówić zgody na badania pod dowolnym pozorem, mówi Paul Gepts, genetyk roślin z University of California. W 2002 roku Gepts chciał prowadzić badania nad skażeniem genetycznym kukurydzy w Meksyku, po tym, jak Ignacio Chapela wykazał obecność transgenów w rodzimych odmianach hodowanych przez lokalnych rolników w tej kolebce kukurydzy. Poprosił trzy koncerny o próbki nasion transgenicznych. Monsanto dała mu… próbkę mączki kukurydzianej, z odmiany uprawianej w Europie, firma Pioneer – nie miała „odpowiedniego materiału” do badań, a przedstawiciel Syngenty poradził, aby nawiązać współprace z rządem meksykańskim, który prowadzi podobne badania. Inny naukowiec chciał porównać, jak sprawują się odmiany kukurydzy odpornej na szkodniki produkowane przez trzy koncerny. W 2007 roku uzyskał od nich próbki ziarna siewnego, ale już w 2008 rzecznik Syngenty powiedział, że firma zdecydowała, że „nie będzie się angażować w badania porównawcze”.

  Występując o zgodę na badania, naukowiec musi przedstawić firmie szczegóły planowanego eksperymentu. Nie zawsze chce to zrobić, choćby dlatego, że to pozwala firmie już zawczasu przygotować argumentację i atak na wypadek – gdyby nie spodobały się wyniki. Kiedy uda się jednak uzgodnić kształt eksperymentu, następują dalsze negocjacje. I na tym etapie często się one załamują – kiedy koncern chce ograniczyć prawo do publikacji lub kontrolować jej kształt. Kiedy bowiem naukowiec prowadzi badania finansowane z publicznych pieniędzy – badania pozostają własnością publiczną i muszą zostać opublikowane – nie można więc podpisywać zobowiązań do utrzymania wyników w tajemnicy.

  Naukowiec może więc ostatecznie zrobić trzy rzeczy – może zaniechać badań, i wielu tak robi, może też zmienić protokół doświadczalny tak, aby uzyskać akceptację koncernu (nie koniecznie z korzyścią dla planowanych doświadczeń), albo – może łamać prawo… i wykonywać badania bez zezwoleń.

  GDZIE SĄ DOWODY?

  Zdarza się, że badacze uniwersyteccy zgłaszają zastrzeżenia do agencji odpowiedzialnych za dopuszczenie na rynek GM odmian uprawnych. W 2001 Pioneer pracował nad kukurydzą Cry34Ab1/Cry35Ab1, odporną na szkodniki. Kilku laboratoriom uniwersyteckim zlecono badania nad potencjalną toksycznością w odniesieniu do biedronki. Badacze stwierdzili, że blisko 100% larw karmionych GM roślinami, ginie w ósmym dniu cyklu rozwojowego. Firma zabroniła publikacji tych wyników – mówi naukowiec, który zastrzega sobie anonimowość. Dwa lata później Pioneer wprowadził na rynek odmianę kukurydzy zawierającą tę samą kombinację toksyn Cry, ale w danych dostarczonych EPA nie było żadnej wzmianki o potencjalnej toksyczności. W badaniach przedstawionych EPA pokazano wyniki karmienia larw toksyną – ale przez 7 a nie 8 dni. W innym eksperymencie karmiono larwy o połowę obniżoną dawką pyłku zawierającego toksyny Cry – i znowu nie zaobserwowano efektu letalnego. Urzędnicy EPA zostali poinformowani, że badania przedstawione przez Pioneera są zmanipulowane, ale – nie zdecydowali się podjąć działań wyjaśniających – ponieważ informacja została przekazana anonimowo…

  Niech podsumowaniem stanu wiedzy na temat bezpieczeństwa GM roślin i żywności niech będą słowa hiszpańskiego naukowca Jose Domingo, który po dokonaniu przeglądu dostępnej literatury podkreśla, jak niewiele jest badań toksykologicznych. Stwierdza on dosłownie, że konkluzją jego analizy może być pytanie: Gdzie właściwie są naukowe dowody, że żywność genetycznie modyfikowana jest tak bezpieczna, jak tego dowodzą firmy biotechnologiczne?

  Autor: Katarzyna Lisowska
  Źródło: Dziennikarstwo Obywatelskie
  Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.5 Polska

  BIBLIOGRAFIA

  1. Scientific American, Editorial, August 2009 edition, published 21 July 2009

  2. Under wraps, Emily Waltz, Nature biotechnology, vol. 27, no 10 october 2009

  3. Domingo JL. Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature. Crit Rev Food Sci Nutr. 2007;47(8):721-33. Review.
  TAGI: GMO, Monsanto

  • Aśka said

   http://wolnemedia.net/?p=20386
   Komisja Europejska dopuściła do uprawy żywność GMO a Polska nie może się sprzeciwić
   Opublikowano: 03.03.2010 | Kategoria: Ekologia, Wiadomości ze świata

   UNIA EUROPEJSKA. W zaskakująco szybkiej procedurze, już w pierwszym miesiącu urzędowania Komisja Europejska zgodziła się na uprawę na terenie Wspólnoty genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaków. To pierwsza taka decyzja w Unii od 12 lat. – informuje Polskie Radio.

   Komisja zgodziła się na uprawę odmiany Amflora, którą opracował niemiecki koncern chemiczny BASF. Ziemniaki mają być przeznaczone głównie na paszę dla zwierząt, chociaż praktyka często odbiega od zakładanych założeń. Komisja dopuściła również do sprzedaży trzy odmiany genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, jakkolwiek na obecnym etapie nie pozwoliła na ich uprawę na terenie Wspólnoty.

   Decyzja Komisji oznacza, że wszystkie kraje, bez względu na ich wewnętrzne prawo zabraniające uprawy czy sprzedaży produków GMO, czyli takie jak Polska, będą zmuszone zezwolić na uprawę zmodyfikowanego ziemniaka. Polska wcześniej próbowała całkowicie zakazać żywności modyfikowanej, lecz przez Komisję Europejską zmuszona została do zmiany przepisów.

   Aby obejść wprowadzone wytyczne, jedynym wyjściem jest skorzystanie z tzw. klauzuli ochronnej, jednak kraj chcący skorzystać z tej formy musi przedstawić nowe dane naukowe mówiące o szkodliwości dla zdrowia lub środowiska naturalnego – mówi ekspert unijny Komisji, Eleftheria Nearchou.

   Krytycy decyzji, która została tak błyskawicznie rozpatrzona wskazują, że Komisja uległa lobby przemysłowemu. Projekt zalegalizowania genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka czekał w Komisji 12 lat. Ten długi okres wynikał m.in z wielkiej debaty specjalistów, którzy wskazują na długofalowe szkodliwe dla człowieka i środowiska skutki wprowadzenia żywności GMO. Lobby przemysłowe liczące na wielomiliardowe zyski i totalną kontrolę upraw oraz wykupieni przez te lobby naukowcy, doprowadzili do przeforsowania tej niebezpiecznej dla ludzkości decyzji.

   Opracowanie: Bibula Information Service
   Na podstawie: Polskie Radio
   Źródło: Bibuła

   • malwa said

    po co sprowadzać gmo do polski skoro zwierzęta nawt nie chcą tego spożywać jako paszy a co dopiero ludzie komu tak zależy aby skazić naszą polską żywność w jakim celu? przecież zmodyfikowana żywność nie nadaje się do spożycia więc jaki jest sens uprawiania czegoś takiego a podobno np .zmodyfikowana kukurydza powoduje bezpłodność czyli służy do depopulacji ludności

 18. Aśka said

  http://wolnemedia.net/?p=20122
  Polska śmietnikiem Europy?
  Opublikowano: 18.02.2010 | Kategoria: Ekologia

  I to nie byle jakim śmietnikiem. W grę wchodzą odpady nuklearne, pochodzące z obszarów całej Unii Europejskiej. Jak donosi “The Times”: “W maju, gdy ERDO zbierze się na kolejną sesję rozmów o budowie “bunkra”, dowiemy się być może czy powstanie on w Polsce czy też w Holandii, Włoszech, Rumunii, Słowacji, Litwie, Słowenii czy Bułgarii”.

  W pierwszej kolejności wyjaśnijmy sobie czym jest ERDO, bo nie każdy musi być zorientowany w strukturach i organizacjach unijnych. European Repository Development Organisation (ERDO) w przełożeniu na polski jest to Europejska Organizacja Rozwoju Składowisk. I jak sama nazwa sugeruje, podmiot ten odpowiedzialny jest za rozwijanie przestrzeni składowej, w tym magazynów, wysypisk śmieci itp.itd.

  Organizacja ta rozpoczęła rozmowy na temat utworzenia w Europie składowiska odpadów nuklearnych (głównie pozostałości po reaktorach jądrowych). Jak widać z podanego wyżej cytatu na wstępnej liście kandydatów znajduje się 8 krajów, w tym Polska. Oczywiście nic nie jest jeszcze przesądzone, jednak jako potencjalne ofiary unijnej polityki powinniśmy zastanowić się jakie mamy szanse na wygranie tego konkursu.

  Holandia już dziś ogłosiła, że nie stać ja na takie przedsięwzięcie. Słaby to argument, zwłaszcza że składowisko i tak będzie finansowane (nie wiem czy w całości) przez UE. Kraj zwyczajnie stara się w sposób dyplomatyczny wyrazić swoją niechęć wobec wizji wysypiska odpadów nuklearnych na ich terenie. Prawdopodobnie i tak podobny obiekt nie powstanie na terenie małego, gęsto zaludnionego kraju. Zwłaszcza, że znajduje się on pomiędzy Francją, a Niemcami, które realnie przewodzą Unią.

  Słowenia jest również małym krajem, dosyć bogatym… Urzędnicy z Brukseli nie będą raczej niepokoić ich za odpowiednią gratyfikację. Poza tym Słowenia i tak ma juz jedno takie składowisko. Mają mocne argumenty, tak więc uwaga przeniesie się na inne kraje. Włochy, kraj który żyje w dużej mierze z turystyki, graniczy z Watykanem i ma charyzmatycznego (i wpływowego) premiera, także nie pozwolą sobie na budowę podobnego kompleksu na ich terenie.

  Tak więc faktyczny wybór zostanie dokonany pomiędzy krajami z pozostałej piątki (Bułgaria, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja). Gdyby wgłębić się w szczegółową analizę sytuacji w poszczególnych krajach, znalazłaby się spora liczba argumentów przemawiających “za” oraz “przeciwko” inwestycji na terenie każdego z nich. Osobiście wydaje mi się, że najsłabsze argumenty i zarazem możliwości przeciwstawienia się decyzji ERDO ma Bułgaria. Z drugiej jednak strony nie wydaje mi się, żeby Unia naciskała na kraje będące w Unii najkrócej (w tej sytuacji także Rumunia mogłaby czuć się bezpiecznie). Jednak po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego wszystko jest możliwe.

  Martwię się tylko sytuacją Polski. Nie mamy praktycznie żadnych silnych argumentów. Jedynym chyba jest brak w naszym kraju elektrowni atomowej. Dlaczego mielibyśmy składować nie nasze śmieci? Możemy sobie tego nie życzyć. Jednak siła tego argumentu jest mniej więcej taka, jak życzenie niewdychania dymu tytoniowego przez osobę która weszła do Pubu pełnego palaczy.

  Autor: WTQ
  Źródło: Niezależny Serwis Informacyjny
  TAGI: Radioaktywność

  • view said

   niedaleka przyszłość – bunkier powstał rzecz jasna w Polsce. Tytuły w tv, prasie, etc. „Sukces polskiego rządu. Polska zyskała ileś tam mln euro.” Mina zachwyconego Tuska ..bezcenna.

 19. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2146181,12,obama_uznany_za_antychrysta,item.html
  dailymail.co.uk/PAP, PG/15:01 24.03.2010
  Obama uznany za „Antychrysta”

  Barack Obama
  PAP
  Plany uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej w USA zaproponowane przez siły skupione wokół prezydenta Baracka Obamy wzbudziły olbrzymie emocje wśród zwolenników Partii Republikańskiej – czytamy w serwisie dailymail.co.uk.
  Debata w najgorętszej fazie uchwalania ustawy zdrowotnej tak bardzo rozpaliła część Amerykanów, iż prawie jedna czwarta republikanów (24 procent) stwierdziła, iż Obama „może być Antychrystem”.

  38 procent republikanów sądzi, iż Obama „robi wiele rzeczy, jakie robił Hitler”. Ponad połowa pytanych osób o poglądach republikańskich jest przekonana, że przywódca mocarstwa jest muzułmaninem. Ponadto aż 67 procent zwolenników Partii Republikańskiej sądzi, iż Barack Obama jest socjalistą.

  http://wiadomosci.onet.pl/2148880,12,zamachami_chcieli_walczyc_z_antychrystem,item.html
  PAP, ŁC/19:11 30.03.2010
  Zamachami chcieli walczyć z „Antychrystem”
  Aresztowaną w poniedziałek grupę dziewięciorga prawicowych ekstremistów w Michigan oskarżono tego samego dnia wieczorem o przygotowywanie zamachów terrorystycznych przeciw rządowi USA. Grozi im kara do 20 lat więzienia.
  Członkom grupy, używającej nazwy Hutaree, co ma oznaczać „chrześcijańscy wojownicy”, postawiono zarzuty planowania zbrojnych ataków na przedstawicieli władz federalnych, zamachów bombowych na budynki rządowe i gromadzenia broni masowego rażenia.

  Ekstremiści należą do ruchu prawicowej milicji w Michigan i innych stanach, które stawiają sobie za cel obronę kraju przed „Antychrystem” w postaci „Rządu Światowego”. Jego agenturą ma być amerykański rząd federalny zmierzający do odebrania obywatelom prawa do posiadania broni i innych swobód.

  Przywódcą grupy aresztowanej w poniedziałek jest 45-letni David Stone, posługujący się pseudonimem „kapitan Hutaree”. Jego dwaj synowie byli w grupie ekspertami od ładunków wybuchowych. Do gangu należała też żona Stone’a, Tina.

  Grupa organizowała tajne szkolenia, a w lutym wybierała się na spotkanie prawicowych milicji w stanie Kentucky. Plany te pokrzyżowała im zamieć śnieżna.

  Na swojej stronie internetowej ekstremiści powoływali się na Jezusa, który – jak twierdzili – „chce abyśmy bronili się używając miecza”. Dają tam też wyraz nienawiści do mniejszości etniczno-rasowych.

 20. Aśka said

  WOLNOŚĆ SŁOWA I WOLNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH
  http://iskry.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7328&Itemid=1
  APEL DO ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I NAUKOWYCH oraz WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

  Napisany przez Stanisław Srokowski, z 30-03-2010 21:28
  Opublikowane w : Publicystyka, Apele

  Szanowni Państwo,

  sąd krakowski w tych dniach wydał wyrok w sprawie głośnej książki Pawła Zyzaka „Lech Wałęsa: idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku”, wyd. Arcana, Kraków. Książka wywołała duże poruszenie opinii publicznej. Została zaatakowana przez rodzinę Wałęsy, media i najwyższych polityków w kraju. To była istna nagonka na autora i wydawcę.

  Wybitny historyk, prof. Andrzej Nowak, pisze w „Rzeczypospolitej”(„Wyrok w sprawie kalendarium.”, 22.03.2010):

  …„Sąd swoim wyrokiem w sprawie książki Zyzaka zakwestionował prawo do kontynuowania badań konkretnego wycinka historii. Uznał, że ów wycinek ma na zawsze pozostać interpretowany tak, a nie inaczej… Wydawnictwo… musi teraz ponieść odpowiedzialność: przeprosić stronę pozywającą (córkę Lecha Wałęsy) całostronicowym ogłoszeniem płatnym w „Gazecie Wyborczej”, a także dopilnować usunięcia z książki (w następnych wydaniach) wzmianki z zamieszczonego w niej kalendarium, w której podane są daty rejestracji przez SB (29 XII 1970) oraz wyrejestrowania (19 VI 1976) Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika. Tylko tyle – i aż tyle. Dla małego wydawnictwa bezprecedensowa kara ogłoszenia całostronicowego w najdroższym dzienniku (czy ktoś widział kiedyś takie całostronicowe przeprosiny w jakiejkolwiek sprawie?) może być finansowo całkowicie niszcząca. Może też o to właśnie chodzi… wyrok ten nie dotyczy tylko jednej książki i jednego wydawnictwa… Dlatego… mam nadzieję, że historycy zdecydują się w tym krytycznym momencie zabrać głos: głos w obronie zagrożonej wolności badań”…

  Tyle profesor Nowak.

  A ja chciałbym się zwrócić z apelem nie tylko do historyków. Bo to nie jest tylko kwestia nauk historycznych. Wyrok sądu wskazuje, że zagrożona jest nie tylko wolność badań naukowych, ale i wolność twórcza, każda wolność, która korzysta z prawa do badania, analizowania i opisywania rzeczywistości. Także wolność literacka. Niedługo będą nas skazywać za to, że komuś nie podoba się postać literacka, bo kogoś przypomina, albo nie podoba się fabuła powieści, w której losy bohaterów są jota w jotę podobne do losów życiowych wybitnego polityka, który dzierży władzę. Albo do jego równie wybitnego zastępcy. I zastępcy zastępcy. Proszę Państwa,
  to niezwykle groźny wyrok, który odbiera nam wolność i zamyka drogę do prawdy. Niszczy dwie święte wartości cywilizowanego świata.

  Zwracam się z apelem do pisarzy, uczonych, ludzi podziemia z okresu komunizmu, do więźniów politycznych, Kresowian, którzy przez lata musieli milczeć z powodu cenzury, do rodaków z Polonii, studentów i wszystkich ludzi dobrej woli, by zaprotestowali przeciwko zamykaniu ludziom wolnym ust. Bowiem na oczach opinii publicznej odbywa się ograniczanie praw człowieka. Bo tak to się zaczyna, a kończy na pełnej cenzurze. A jej skutki już znamy.

  Możemy się różnić w wielu sprawach, ale w sprawie wolności twórczych i badań naukowych w świetle prawdy różnić się nie powinniśmy. To podstawowa wartość naszego życia.

  Piszmy listy poparcia do autora książki, który przeżywa ciężkie chwile, do wydawcy i protestujmy przeciwko takim wyrokom.( Wydawnictwo Arcana , 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6, II p., wydawnictwo@arcana.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

  Apeluję, by stanąć w obronie wolności i prawdy. Bowiem ten precedens otwiera drogę do nadużyć w polskim prawie.

  Będę wdzięczny za poparcie i rozpropagowanie niniejszego apelu.

  Z najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Wielkanocy
  i pozdrowieniami

  Stanisław Srokowski
  http://www.srokowski.art.pl
  srokowski@free.art.pl

 21. hjk said

  http://efakta.w.interia.pl/szczepionkirteci.html
  Nakaz wstrzykiwana toksyn jest zbrodnią!

 22. hjk said

  http://efakta.w.interia.pl/rak.html
  Choroba jaką jest rak to tylko niedobór witamin?
  jeszcze o vit b17

 23. hjk said

  Prof. dr hab. Tadeusz Żarski o GMO
  http://bit.ly/9CtqO9
  Nowa dyrektywa UE zmusi kraje członkowskie do blokady zakazanych stron?
  http://bit.ly/96vHJ1

  • KrisT said

   Tylko czekac kiedy zamkna tę stronę za głoszenie niewygodnej prawdy, i tak sie dziwię ze mosad jeszcze nie interweniował…

 24. heh said

  UWAGA! KOMENTARZ TEN ZA CHWILE ZOSTANIE ZAPEWNE KOLEJNY RAZ USUNIETY PRZEZ MODERATORA, GDYZ JEGO TRESC (MOJA OPINIA) NIE ZGADZA SIĘ Z JEGO POGLADAMI. MECHANIZM TEN DO ZLUDZENIA PRZYPOMINA CENZURE STOSOWANA NA PORTALACH TYPU ONET. JEST ELEMENTEM MANIPULACJI. CZY JEST TO W PORZADKU? KAŻDY ZADECYDUJE SAM. ZALECAM SZYBKI CTRL+C CTRL+V, BO CZEMUBY NIE POZNAC CZYJEJS OPINII??
  =============
  ## znow sie pomyliles… powisisz wiec, pozbierasz krytyke swego ograniczonego myslenia; ostrzegalem pod kilku usunietymi fpisami = twoj wybor, tylko maniak tak robi, inny poszedlby publikowac swoj cenny fpis gdzie wszystko ujdzie, np. na onet

  Witam wszystkich. Postanowilem napisac poniewaz dlugotrwale obserwacje i spostrzezenia uswiadomily mnie w czyms i chcialem sie po prostu tym podzielic. Z gory podkreslam tez ze nie jestem zadnym agentem, tylko stalym blogowiczem, blog znam od lipca. Spodziewam sie reakcji wiekszosci, dlatego postaram sie zakonczyc tylko na tym poscie. Prosze to jednak potraktowac jak zwykla wypowiedz, opinie, nie jak jakas dezinformacje czy manipulace czy cos tam jeszcze. Tylko sie wypowiadam, moja opinie popieram uzasadnieniem.
  ================
  ## problem w tym ze twoje uzasadnienia sa pomylone (patrz ponizej) a uwazasz je za racjonalne

  Sprawa dotyczy slynnych ‘chemtraili’. Przez jakis czas bylem jak wiekszosc blogowiczow przekonany o autentycznosci tej toerii, ba traktowalem to jak oczywisty fakt. Jednak jak wspomnialem wczesniej poprzez zwykle obserwacje nabralem bardzo wielu watpliowsci. Przede wszytskim: zauwazylem bardzo scisla zaleznosc pomiedzy obecnoscia na niebie ‘chemtraili’ a pogoda. Niedawno bylo sporo dni (jestem z Krk) ze przez caly dzien na niebie nie bylo ani sladu ‘chemtraili’,jednak nie bylo tez zwyklych smug. Zauwazylem za to kilka samolotow nie zoatawiajacych zadnych smug. Nasunal mi sie wtedy wniosek – może po prostu tego dnia nie bylo warunkow do powstawania smug? Dni takich bylo dosc duzo.
  ==============
  ## a gdzie napisano ze opryskuja zawsze i wszedzie? niestarczyloby sprzetu; smugi kondensacyjne nie powstaja w suchym powietrzu, a takie nie sprzyjaloby przezyciu mikrobow, migracji opryskow do nizszych warstw atmosfery?

  Sa tez oczywiscie takie ze zostaja same krociutkie smugi. Kiedy minal ostatni atak zimy i przyszedl cieplejszy dzien pojawily sie smugi, i ‘chemtraile’ i zwykle. Hmm tylko gdzie tu sa granice ich klasyfikacji?
  ======================
  ## no wlasnie, chyba nie wierzysz wszystkim raportom laikow jak np na tym forum? krotkie smugi moga byc specjalnie robione (przerywana praca pompy, zeby np. zmylic, osmieszyc raportujacych; bez probki ze smugi nie mozna na 100% okreslic jej charakteru

  Jedna znikaja po 5sek, inne po 2min, inne po 15min jeszcze inne po polh a inne po 3godznach…To samo z ich dlugoscia bardzo czesto zdarzaja sie smugi, ktore wygladaja jak to co rozumiecie jako ‘chemtraile’ a znikaja po 4minutach. Substancja tak sie nie zachowuje, wszytskie ‘chemtraile’ bylyby identyczne i zachowywaly by sie tak samo (wg mnie)…
  ================
  ## dobrze ze dopisales „wg mnie”; poza warunkami atmosferycznymi na chemtrailse wplywa niewatpliwie sklad oprysku, dysza i wielkosc drobinek

  Bo jak sami juz pewnie zauwazyliscie nie ma podzialu na 2 rodzaje: ‘zwykle’ – max 30m za samolotem, znikaja po 15sek, i ‘chemtraile’ – ciagna sie kilometrami, tworza na niebie wielkie kratownice, utrzymuja sie calymi dniami.
  ==================
  ## wlasnie to jest zasadnicza charakterystyka; goraca para wodna z silnika potrzebuje sie ochlodzic zeby stala sie wodoczna, stad przerwa; natomiast inna substancja w postaci pylu wylatuje z dyszy i jest natychmiast widoczna, poza tym „klebi sie” i rozwleka, czego nie robi para wodna

  Dlaczego jedne ‘chemtraile’ mialyby byc widoczne pol dnia a inne 8 min, skoro sa jakas regularna substancja? Dlaczego ‘zwykle smugi’ sa raz dlugie raz krotkie a raz nie ma ich wogole? Scisly zwiazek z warunkami w gorze jest oczywisty. Zauwazylem tez samoloty soatawiajace wielkie smugi, ktore powstaja….za samolotem, nie moga byc zatem wyrzucana z wewnatrz substancja. Sa miejsca na niebie ze smugi nagle sie urywaja, by za chwile znow sie pojawic, powiecie pewnie ze tam zamknal, a tam otworzyl ‘dysze’, po to zeby oprysk opadl na konkretny teren. Jezeli tak to spojrzcie na to swierzutkie zdjecie z pobytu mojej siostry w usa zrobione na pustyni w poblizu Little San Bernardino.  ===============
  ## jak pisze wyzej, samo zdjecie nic nie warte = trzeba znac warunki atmosferyczne, „wiek” i sklad smugi

  A tu jeszcze kilka zdj z czyściutkiego Hollywood dzien pozniej;)


  =================
  ## co cie dziwi? jesli zdjecia z tego samego miejsca, warunki atmosferyczne przez jeden dzien mogly przegnac lub poslac material smug na powierzchnie ziemi?

  Mieliby pryskac pustynie?? Skoro tak precyzyjnie wlaczaja i wylaczaja opryski nad nami to po co mieliby opryskiwac pustynie.
  Jezeli ktos chce wiecej zdj niech pisze podesle na maila. Mysle osobiscie ze w sumie chyba LA byloby lepszym celem niz pustynia;)
  =================
  ## nad pustyniami sa suche masy powietrza, wiec smugi bylyby raczej chemiczne = czemu nie pryskac nad pustynia, jesli aeorozol potrzebny np. do odbicia promieniowania haarp?

  Kolejna rzecza jest to ze samoloty zostawiajace potezne smugi na niebie to zawsze samoloty pasazerskie, ktore ZAWSZE znajduje radar i mamy pelne info na temat lotu.
  ====================
  ## ## bzdura, obserwowano wiele samolotow wojskowych przy opryskach = niedoczytales nawet artykulu; w niemczech byla afera z chemtrailsami wojskowymi podobno przeciwradarowymi

  Nie myslicie chyba ze w zwyklym wypelnionym pasazerami samolotem znalazlo by sie tez miejsce na X beczek wypelnionych TONAMI materialu do oprysku?
  ======================
  ## my nie myslimy, a ty? slyszales o aerozolach z nano-drobinek? obliczono, ze na lot wystarczy kilkadziesiak kg takiego materialu

  Niektore widoczne na niebie smugi maja czesto grubo ponad 1000km, nie wiem jaki samolot pomiescilby takie ilosci srodka. Widzialem w necie zdj wnetrza ‘chemtrail plane-a’ wypelnionego beczkami zamiast siedzen, jednak uwazam ze taki samolot nie nadlaby sie do przelotow pasazerskich;p (btw: jak sie pozniej okazalo zdj jest fotomontazem, widzailem to samo zdj ‘nieobrobione’, jak znajde to wrzuce).
  ================
  ## daj se spokoj, nic nie wrzucaj, dziekujemy, postoimy

  Inna sprawa jest taka ze mowicie ze to trwa od ok 5 lat. Zaczalem przegladac domowe albumy i stare zdj w necie i ku mojemu zdumieniu znalazlem takie smugi na zdjeciach na dlugo przed 2005r. Znalazlem tez taka oto paczke, zobaczcie:
  http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://contrailscience.com/images/1953-adams-rails-and-jet-trailsLG.jpg&imgrefurl=http://contrailscience.com/contrail-photos-through-history/&usg=__mmeEJOCfedpIjbyiZ6ZbW4_jP8w=&h=400&w=288&sz=20&hl=pl&start=51&itbs=1&tbnid=fw0uJ7jqm4RzRM:&tbnh=124&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Dold%2Bpicture%2Bcontrails%26start%3D36%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
  ======================
  ## a komentarze przeczytales? rzad w. brytanii przyznal ze robil opryski po II ws. = nie mogly i inne rzady?

  Zachecam do obserwacji, nic nikomu nie narzucam, jezeli chcecie negowac to co pisze to z uzasadnieniem prosze;)
  =======================
  ## w twoim swiatku „naukowym” polemizuje sie z bezargumentowymi tezami? tu mamty lepsze rzeczy do roboty

  Ale wg mnie regularna i regularnie wyrzucana substancja nie zachowywalaby sie w ten sposob. W internecie mozna latwo znalesc okresowe badania zawartosci powierza (aluminium, innych metali itp) – wszystko w normie. Ktos na blogu robil kiedys takie cos na swojej uczelni, tez wszytsko norma. Gdyby zrzucali na nas tony dziadostwa mysle ze wyniki wykraczalyby poza normy. Poki nic nie wychodzi poza normy to nie nalezy wogole laczyc tego tematu ze zdrowiem. Pozatym nie ma zadnych zsynchronizowanych z przelotami ‘chemtrailowych’ samolotow mgiel czy chociaz pogorszenia widocznosci.
  =========================
  ## badania radioaktywnosci opieraja sie tez na sfalszowanych „normach”; w niemczech meteorolog wykryl chemtrailse wojskowe wlasnie na podst ‚widocznosci’ w atmosferze; wielu badaczu obserwowalo bezposrednie opady roznych swinstw nieorganicznych i organicznych jak i optyczne efekty zanieczyszczen w smugach chemicznych = radze dokladniej poczytac literauire zanim sie zaczniesz wymadrzac

  Łatwym spostrzezeniem jest tez to ze czesto wyglad smugi zalezy od wysokosci na jakiej leci samolot (czasem widac skrzydla, czasem ledwo punkcik-11tys m) i nawet jezeli leca w tym samym momencie to smuga wcale nie musi wygladac tak samo.
  ==================
  ## dlatego badacze uzywaja sprzetu optycznego

  Na 11km warunki sa bardzo zmienne, gwaltownie zmieniaja sie wraz ze zmiana wysokosci, temp na 11km to -55 czasem -80stopni. Ale to czy powstanie chmura zalezy tez od rownie zmiennej wilgotnosci i cisnienia, tak wiec od szeregu czynnikow. Samolot może dostawnie wpadac w strefy o innych właściwościach i rownie szybko z nich wypadac tworząc przerywane smugi. To tak jak z pradami morskimi. Przeciez na pewno zauwazyliscie ze sa dni czysciutkiego nieba, czy takiego z malutkimi smugami. Co to mialoby byc? Przerwa? Dzien wolny od chemii? Dzien dobroci?
  Nie zapomnialem tez o efekcie teczowych kolorow jakie czasem widac na ‘chemtrailach’. Przypominam ze chmura to krysztalki lodu, ktore bedac przezroczystymi maja prawo zadzialac jak pryzmat, aluminium przezroczyste nie jest.
  ====================
  ## ci badacze jakies gamonie, lodu od zanieczyszczen odroznic nie umiom? powinienes zrobic doktorat w temacie

  Zgadzam sie ze jest ich wiecej niz wczesniej ale przypominam ze klimat stopniowo sie zmienia, warunki do powstania jakichkolwiek smug kondensacyjnych sa scisle okreslone, a i samolotow przybywa…
  ==================
  ## klimat sie oziebia? to dlaczego przedwczesnie topnieja drogi lodowe w pln canadzie i zmarzlina na alasce? a na olimpiade w vancouver dowozili snieg z duzej odleglosci ciezarowkami

  Inna oczywista sprawa: mowicie ze ‘chemtraile’ potrafia wisiec na niebie, tworząc potezne kratownice godzinami, czasem calymi dniami….Jak ciezsza znacznie od powietrza (w koncu metale ciezkie) substancja moglaby wisiec nieopadajac na niebie przez kilkanaście godzin? Mysle ze tylko chmurki (m in smugi kondensacyjne) mogą tak sobie lewitowac…
  ================
  ## to by tlumaczylo twoja „erudycje” = w aerozolach nie liczy sie gestosc substancji drobinek tylko ich rozmiar; uran nalezy do metali najgestszych = uran z broni uzytej w bagdadzie w 2003 r. znaleziono 2 tygodnie pozniej na filtrach w anglii

  Nie podwazam innych kwestii, jak grypowa sciema, iluminaci, grupa bilderberg, codex czy NWO. W sumie nawet rozumiem to ze nasilenie smug na niebie w tych porypanych czasach ludzie moga brac za fragment swiatowego (istniejacego, nie podwazam) spisku. Jestem bardzo wdzieczny temu blogowi za to co robi. Uwazam jednak ze ‘chemtraile’ to TEORIA spiskowa;)
  ================
  ## ignorancje nadrabiasz usmieszkami?

  Zachecam wszystkich do bacznych obserwacji nieba. Na prawde to wielkie obciazenie zwlaszcza psychiczne za kazdym razem kiedy takie cos sie widzi dla ludzi ktorzy nie uwazaja tego tylko za teorie spisku. Cholerna bezradnosc… Wiem bo jak wczeniej wspomnialem sam bylem zwolennikiem tej teorii. Niesamowita jest tez sila podswiadomosci ludzkiej, wtedy na prawde wydawalo mi sie ze cos nie tak jest z moim oddychaniem, czulem ucisk w mostku itp…masakra, ale tylko jak o tym myslalem;p Dlatego zachecam wszystkich do samodzielnej spokojnej weryfikacji, nie narzucam zadnej ze stron.
  ================
  ## wyglada na to, ze musisz zaczac od siebie

  Wyobrazcie sobie ile syfu (multum metali ciezkich) wdychamy codziennie w postaci spalin, gdyby o tym wszystkim myslec z kazdym przejezdzajacym samochodem…..uuu psychiatryk murowany. Pozdrawiam i zachecam do oddychania pelna piersia wzglednie normalnym powietrzem;)
  ===================
  ## auta emituja morgellony, nano-plesnie, nano-czipy systemow bio-mechanicznych, bar, glin…? istnienie znanego zrodla zanieczyszczen nie uprawnia do ignorowania innych

  PS: Na genialnym filmiku zamieszczonym w artykule, na samym poczatku, zaraz po wielkim odliczaniu do ‘otwarcia dyszy’ widac jak na dloni ze smuga powstaje kilkanaście metrow ZA samolotem…Nie może być to zatem substancja wyrzucana z wewnątrz samolotu, gdyz oczywistym jest iż jeżeli cos byłoby wyrzucane Z WNETRZA samolotu widoczny bylby kontakt samolot-substancja…Powagi…
  =================
  ## smugi kondensacyjne nie wylatuja z wnetrza samolotu?

  Szanowny panie autorze, proszę dac sobie spokoj z tekstami typu: liczne doniesienia z calego swiata, liczni naukowcy z calego swiata, badania z calego swiata itp…bla bla…Skora sa tak liczne, proszę je tu pokazac, tylko nie w formie tabelki wypelnionej cyferkami…Proszę o jakakolwiek wiarygodność, bo ci biedni zdolowani i wystraszeni blogowicze BEZMYSLNIE łykaja wszystko co im tu pan zaserwuje…To również jest manipulacja…
  =====================
  ## jak znajdziesz autora, daj znac, chcialbym go poznac za dobre opracowanie;
  autor dal ci ponadprzecietna w polskiej tfurczosci ilosc odsylaczy = w innych artykulach i pod na ten sam temat na blogu masz jeszcze wiecej = nauka to potegi klucz, wiec ucz sie dziecie wiecej sie ucz…

  W dodatku bezczelnie (i lamersko) usowa pan opinie innych jeżeli tylko cokolwiek nie odpowiada trescia szerzonym na blogu, a co jest poparte zdjęciami, logicznymi uzasadnieniami i nie potrafi pan NIC tu znegowac!!
  =============
  ## bezczelnosci to dopiero doswiadczysz jak nie wytlumaczysz sie z powyzszych glupot ktore nachalnie wstawiasz od dluzszego czasu pod kilkunastoma artykulami, jakbys nie wiadomo jakie skarby mial do ogloszenia; jako wlasciecielmoge usunac co chce ikiedychce = masz szczewscie ze robie to wg jakiegos regulaminu (na zakladce „O nas”), nie tak jak onet czy giewu

  Tylko teksty typu ‘jaki to niskojakościowy komentarz’ i ‘jak potezne mam braki w wiedzy na temat chemii z nieba’…Konkret proszę!! Albo o gigantycznym wzroście zachorowan związanych z ukl oddechowym….Zna pan kogos takiego, rodzina, przyjaciele, znajomi? Ja nie znam nikogo u kogo pojawilby się taki problem…
  ====================
  ## to do autora czy beina? jesli do pb, to wiedz ze nie znajdziesz takze statystyk zachorowan i zgonow na raka popromiennego…

  Sam pan widzi takie gadanie jest rownie kiepskie jak panska interpretacja prawa zachowania energii.
  ==============
  ## ratuj sie kto moze, i to prawo „znasz”?

  Kazde województwo, kazda gmina ma obowiązek dokonywania okresowych pomiarow stężenia wszystkich składników atmosfery (w tym pylu zawieszonego – metale ciezkie itp.). Po prostu nie wierze ze wszytskie urzedy gminy w Polsce (których to jest 2500) sa osaczone przez ludzi z NWO, ze wszysy polscy sołtysi (Mietki, Franki, Wladki i Andrzeje) to iluminaci którzy falszuja dane…
  ================
  ## no co ty!? wiadomo ze soltysi nie falszuja danych w swych laboratoriach zainstalowanych w stodole

  Wszytskie okresowe pomiary SA w normia lub bardzo nieznacznie od niej odbiegaja w ktorakolwiek strone…Pozatym pamiętam jak jeden blogowicz robil taki pomiar w na wlasna reke na swojej uczelni i również NIC nie wybiegalo ponad norme!!!
  =====================
  ## badacze z prawdziwego zdarzenia odkryli duzo swinstw, jak widac chocby w artykule

  Skoro ten komentarz jest az tak kiepski to dlaczego pan go usuwa? Jakas obawa?
  =====================
  ## czytaja nas powazni ludzie, nie wchodza na fora, z powodow jak twoja eudycja

  Dlaczego nie dac innym szansy poznania czyjejs opinii?
  ==============
  ## opinii jest juz niedlugo 7 miliardow na swiecie, licza sie tylko poinformowane, rozsadne opinie, a jak widzisz powyzej, twoje do nich nie naleza, wiec radze znalezc inne forum zanim wylecisz

  I na koniec blagam niech pan nie OSMIESZA się tekstami typu ‘ wydaje mi się ze jedynym twoim celem jest odwrócenie uwagi’, ‘jestes agentem’ itp rzucanymi w każdego kto po prostu twierdzi inaczej. To swiadczy o wielkim pana nieprofesjonalizmie.
  ========================
  ## to moje slowa czy ktoregos z moderatrow = jestes tak niechlujny jak w swej ‚analizie’ chemtrailsow

  • Mietek Sołtys said

   Heh@ Masz rację, coś jest nie tak. Tysiące pilotów ,nie wiedzących że czymś sypią ,albo zbrodniczo zachowujących tajemnicę i transport ton wsadu do oprysków w całowitej tajemnicy.Komu zależy żeby nas straszyć i od czego ma to odwracać naszą uwagę,lub ku czemu popchnąć.Oto są pytania,jako wniosek z twoich dociekań.
   ==============
   od pb: niezle, hyper-teoria spiskowa: rzady rozpylaja wielkim nakladem kosztow i sprzetu jakies „dobroczynne” dla czlowieka drobnoustroje i jakies syntetyzowane dla naszego dobra nano-systemy mechaniczne i pol-sztuczne plesnie wraz z od dawna ustalonymi jako „nieszkodliwe” metalami itp. – wszystko po to zeby odciagnac nasza uwage od czegos znacznie gorszego… mianowice czego? bez tej odpowiedzi spekulujesz, wiec jestes nienaukowy, robisz metlik w i tak juz trudnym temacie = wiec zaslugujesz na wywalenie;
   w wojnach od l. 1990-ych rzesze dowodcow nieswiadomi ujemnych skutkow broni uranowej, scypionek… wszak nie mogli swiadomie zaszkodzic swojemu wojsku…; w aferze scypionek na h1n1 („przeciw h1n1” poprawia prof (?) brydak) rozmaite „autorytety” jak ona chcialy nas szczepic niepsprawdzona, niebezpieczna de facto bronia biologiczna, sprzedana dla calego zachodu rzadom chcacym tylko naszego dobra… masz tu od lipca ubr. najlepszy w jez polskim wybor tekstow i dyskusji na ten temat i pokrewne = zglos sie jak to zglebisz, nie nauczyles sie nic, nie dorosles do bardziej zaawansowanych dyskusji (material dowodowy nt. chemtrails znacznie skapszy) wiec powiedz dlaczego mialbym cie tu tolerowac? jak wiesz u nas nie ma „demokracji” i nie kazdy moze paplac co mu slina…
   wg jednego mechanika (anonimowy, trudno zweryfikowac relacje) w samolotach pasazerskich sa ukryte zbiorniki, pompy, przewody do opryskow; trucizn dostarcza specjalna siec firm zajmujacych sie usuwaniem szamba z samolotow = kto chcialby im zagladac do roboty? to w lotnictwie cywilnym, natomiast w wojsku wiadomo rozkaz jest rozkaz
   nie rozumiem dlaczego nazywasz tekst kolegi heh dociekaniami = nie zgadzaja sie z faktami i sa z glupia frant albo bladzace;

   • asterix said

    Moim zdaniem teraz będzie moda na teorie spiskowe w celu dezinformacji.

  • mgrabas said

   w tym wątku zamieszczono jedną wypowiedź, która powinna skłonić do przemyślenia wielu spraw: http://newworldorder.com.pl/post,22,4
   (wypowiedź w temacie rozpylania czegoś nad naszymi głowami)

  • krzysiek said

   @heh widzę że contrailscience.com doczekała się pol. tłumaczenia.. zastąpmy teorię praktyką,co powiesz na temat słów kluczowych jak
   Clover Leaf, Hughes Welsbach, patent 4,686,605 czy ustawa S. 1807
   ps dobra stronka http://geoengineeringwatch.org/

  • Sid said

   Człowieku, wmawianie mi że coś co jest niemal namacalne nie istnieje, to jakaś pomyłka. Albo trzeba mieć klapki na oczach, albo zanik pamięci i nie pamiętać, że całkiem niedawno czegoś takiego po prostu nie było. Abstrahując od domniemanego składu chemicznego smug i plotek na temat ich zawartości stwierdzam, że to gówno wypuszczane z samolotów istnieje a w roku 2006 w Polsce nie istniało. Ruch samolotów się aż tak nie zwiększył, mógłbym nawet zaryzykować stwierdzenie że przez kryzys gospodarczy się zmniejszył. Może 90 % przelatujących mi nad łbem samolotów ma do wymiany uszczelkę pod głowicą…
   Zaraz, chyba już wiem… Mają z…e uszczelniacze zaworowe! To dlatego zostaje za nimi taki kopeć! Trzeba im powiedzieć żeby zmienili olej na 15W40, jest gęstszy!

   • oj said

    Moge w kazdej chwili twojego zycia podeslac ci zdjecia z 2005roku z superwyrazistymi smugami ‚chemtrails’…Jezeli jestes fachowcem lub takowego znasz miozesz sprawdzic autentycznosc zdjec. Wtedy najzwyczajniej nie zwracales na nie uwagi, tak jak 98%ludzi teraz.

   • Sid said

    Poproszę, oczywiście o zdjęcia z Polski (bo o Niej mówię). To że pryskali wtedy w US jest oczywiste, tam się zaczęło bodajże w latach 90.

 25. Johny said

  Od czego to ma odwracać naszą uwagę i do czego popchnąć.Do demonstrecji? Atakowania rządu, pod zarzutem ,że nas pozwala mordować.Bo jeśli masz rację, a na to wygląda, musi być jakieś drugie dno, całej tej sprawy.Mamy uwierzyć w krasnoludki w tej sprawie.W jakich jeszcze.?? Kto nas tym karmi i z czyim błogosławiństwem bo coś nie widzę stad troli, jak na innych portalach,jakby działał wręcz parasol ochronny nad tym blogiem.
  =============
  od pb: chcesz czytac szajs i kolomyjke trolli? tym sie roznimy od innych ‚portali’ tj narzedzi propagandy pozujacych na wolne, demokrartyczne i niezalezne; jaka akcje wybierzesz to twoja sprawa, nikt cie nie zmusi do dzialania wbrew sobie; czemu zakladasz ze autor artykulu ma ukryte cele poza poszukiwaniem prawdy? widzisz probe spisku w odkrywaniu prawdy? twoj dylemat latwo rozwiazac = zasiadz do podanych zrodel, doczytaj wiecej, zrob wlasne badania (w tym laboratoryjne) i bedziesz wiedzial czy cie ktos manipuluje czy nie = podobnie uny ukrywali ujemne skutki radioaktywnosci, broni uranowej, promieniowani aelektromagnetycznego, raka wskutek chemizacji i wiele innychtematow „zdrowia swiatowego”; doc bylo tu artyykulow zeby zaczac kapowac = musi co ty nowicjusz, a w takim razie niestety nie masz prawa paplac dla paplania; wiem, latwiej insynuowac i nazywac juz odkryte fakty teoria spiskowa = radze mniej telewizorni, wiecej samodzielnego myslenia, a z tym nielatwo w polsce

  • Johny said

   Problem polega nie na heroicznej walce moderatorów ze stadem trolli, ale na ich braku.Podobno jest tylko jeden moderator ,który nie daje rady,nie śledzi wątków na bierząco, a trolli ,ani widu ani słychu.To mnie właśnie miły panie zastanawia.A proponować własne badania laboratoryjne,toć Pan takich nie masz tylko powołujesz sie na cudze nie zweryfikowane.Pozdrawiam wątpiących.
   ================
   od pb: ty johny masz dostep do spamu ze wiesz tyle o trolach? byly problemy z forum kiedy mielismy pareset komentarzy na dzien lub oblawy trolli/agenciur, o ktorych nic nie wiecie bo rozegraly sie w spamie = od tego czasu przybylo paredziesiat zbanowanych adresow

 26. Sid said

  Kochani – dobre wieści! Idąc tropem kolegi, który niemal dowiódł, że to co widzimy codziennie nad głowami nie istnieje, chcę Was poinformować, że chemtraili NIE MA.
  To wina zepsutych uszczelniaczy zaworowych w silnikach tych już przecież nienajnowszych, wysłużonych samolotów. Po prostu palą olej i stąd te smugi.
  Wysnułem ten nowatorski wniosek we wcześniejszym komentarzu, ale nie ukazał się z jakiegoś powodu, więc dzielę się nim z Wami ponownie.
  Na myśl nasuwa mi się proste rozwiązanie – zmienić olej na 15W40 – jest gęstszy, mniej przecieka.
  Pozdrawiam

 27. asterix said

  http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=Foxoak+St,+Cradley+Heath,+West+Midlands+B64,+United+Kingdom&sll=53.800651,-4.064941&sspn=13.283564,27.817383&ie=UTF8&hnear=Foxoak+St,+Cradley+Heath,+West+Midlands+B64,+United+Kingdom&t=h&layer=c&cbll=52.470165,-2.082675&panoid=BI32I2U_eu0IucKblb4Tqg&cbp=12,321.05,,0,8.38&hq=&ll=52.474985,-2.078422&spn=0,359.986063&z=17

  Proszę spojrzeć w niebo. Co Widać? Kombinerki.

  od mg: chemtraile nad horyzontem…

 28. marie2010 said

  Tutaj jest (po angielsku i francusku) tekst mechanika samolotowego, ktory odkryl ktoredy te chemikalia sa wyrzucane.
  http://leweb2zero.tv/video/pat2san_0749b816a90ea62#comment-123124

 29. […] Opryski typu chemtrail – 1 https://grypa666.wordpress.com/2010/03/30/opryski-typu-chemtrail-%E2%80%93-1/ […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s