Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Katolicy ujawniają masoński żydowski spisek w 1936 r.

Posted by grypa666 w dniu 28/03/2010

Chcesz więcej takich artykułów = wesprzyj blog

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Katolicy ujawniają masoński żydowski spisek w 1936 r.

http://www.henrymakow.com/jewish_peril.html

26.3.2010, tłumaczyli Ola Gordon i Piotr Bein

Od H. Makowa: Następne potwierdzenie, że ludzkość trwa w wielkim stanie negacji. Posiadł nas szatan. Nazywaj ten dokument „nienawiścią” czy następną „zmyłką”, ale nienawiść jest całkowicie po stronie masońskich Żydów i chowanie głowy w piasek nie zmieni tej prawdy. W zw. z obecną kontrowersją wykorzystywania seksualnego dzieci, artykuł nasuwa pytanie, czy  Ratzinger był infiltratorem wyznaczonym, by zdyskredytować Kościół?

Tajny żydowski spisek ujawniony w Catholic Gazette w W. Brytanii

W lutym 1936 r. londyńska Catholic Gazette opublikowała sensacyjny artykuł pt. „Żydowskie zagrożenie a kościół katolicki”. Miesięcznik Katolickiego Towarzystwa Misyjnego w Anglii przywołał przemówienia wygłoszone na tajnych spotkaniach żydowskich w Paryżu. Kilka tygodni później paryski tygodnik Le Reveil du Peuple opublikował podobny artykuł, dodając, że wypowiedzi miały miejsce na niedawnym zjeździe B’nai B’rith (tajna masońska organizacja, do której nie mają wstępu goje) w Paryżu. Oto artykuł z Catholic Gazette.

Żydowskie zagrożenie a Kościół Katolicki

Nie da się zaprzeczyć że był i nadal istnieje problem żydowski. Od odrzucenia Izraela 1900 lat temu, Żydzi rozproszyli się we wszystkich kierunkach, ale pomimo trudności, a nawet prześladowań, zdołali ustawić się jako siła w prawie każdym kraju Europy. Jacobs w „Żydowskim wkładzie w cywilizację” chwali się tym, że bez szkody dla swojej jedności rasowej i międzynarodowego charakteru, Żydzi byli w stanie rozpowszechnić swoje doktryny i zwiększyć polityczny, społeczny i gospodarczy wpływ wśród narodów.

W związku z tym problemem żydowskim, który wpływa na kościół katolicki w sposób szczególny, publikujemy następujące niesamowite fragmenty wielu wypowiedzi, które padły ostatnio pod patronatem społeczności żydowskiej w Paryżu. Nazwisko naszego informatora musi pozostać ukryte. Obecnie jest on nam znany, ale ze względu na jego szczególny stosunek do Żydów, zgodziliśmy się nie ujawnić jego tożsamości, ani nie podać żadnych szczegółów spotkania w Paryżu poza następującymi fragmentami, które, choć czasami swobodnie przetłumaczone, jednak wiernie przekazują treści oryginalnych oświadczeń. – Uwaga redakcji. ……………….

”Dopóki goje będą mieć moralną koncepcję porządku społecznego i wszystkie religie, patriotyzm i godność nie zostaną wykorzenione, dopóty nie będziemy mogli panować nad światem.

”Wykonaliśmy już część pracy, ale nie możemy jeszcze twierdzić, że zrobiliśmy wszystko. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, zanim będziemy mogli obalić naszego głównego przeciwnika: Kościół Katolicki…

„Musimy zawsze pamiętać, że Kościół Katolicki jest jedyną instytucją, która stała i będzie stać na naszej drodze póki istnieje. Kościół Katolicki z jego metodyczną pracą i budującym, moralnym nauczaniem  będzie zawsze trzymać swoje dzieci w takim stanie umysłu, aby zbyt szanowały się, by poddać się naszej dominacji i pokłonić się naszemu przyszłemu Królowi Izraela…

”Dlatego staramy się odkryć najlepszy sposób na zachwianie Kościoła Katolickiego do samych fundamentów. Szerzyliśmy ducha buntu i fałszywy liberalizm wśród państw gojowskich, aby odciągnąć ich od wiary, a nawet by wstydzili się wyznawania swojej Religii nakazów i przestrzegania Przykazań Kościoła. Wielu z nich doprowadziliśmy do tego by chwalili się, że są ateistami, nawet więcej, by chwalili się, że są potomkami małpy! Dajemy im nowe teorie, niemożliwe do realizacji, takie jak komunizm, anarchizm i socjalizm, które obecnie służą naszym celom …głupi goje przyjęli je z największym entuzjazmem, nie zdając sobie sprawy, że te teorie są nasze, oraz że stanowią one nasze najbardziej wydajne narzędzie przeciwko sobie samym…

Goje budują własne więzienia

„Oczernialiśmy Kościół Katolicki najbardziej haniebnymi oszczerstwami, splamiliśmy jego historię i zhańbiliśmy nawet najszlachetniejszą jego działalność. Zarzucaliśmy mu krzywdy wyrządzone jego wrogom, by ci stanęli bliżej u naszego boku… Tak bardzo, że obecnie widzimy z największą satysfakcją rebelie przeciwko Kościołowi w wielu krajach… Z jego duchownych uczyniliśmy obiekty nienawiści i kpin, poddaliśmy ich pogardzie tłumu… Doprowadziliśmy do tego, by praktyki religii katolickiej uznane były za przestarzałe i stratę czasu.

”A goje w swojej głupocie okazali się większymi naiwniakami niż oczekiwaliśmy. Można by spodziewać się od nich większej inteligencji i więcej praktycznego zdrowego rozsądku, ale oni nie są lepsi od stada owiec. Niech pasą się na naszych polach aż staną się tak tłuści, by złożyć ich na całopalną ofiarę dla naszego przyszłego Króla Świata…

„Założyliśmy liczne tajne stowarzyszenia, każde z nich pracuje dla naszych celów, na nasze rozkazy i pod naszym zarządem. Postawiliśmy sobie za zaszczyt, wielkie wyróżnienie, by goje przyłączali się do naszych organizacji, które dzięki naszemu złotu rozwijają się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Mimo to pozostaje naszą tajemnicą, że ci poganie, którzy zdradzają swoje własne najcenniejsze interesy, dołączając do nas w spisku nie powinni nigdy wiedzieć, że te związki są naszym wytworem i służą naszym celom…

„Jednym z wielu sukcesów naszej masonerii jest to, że goje, którzy zostali członkami naszych lóż, nigdy nie powinni podejrzewać, że używamy ich do tworzenia ich własnych więzień, na tarasach których wzniesiemy tron naszego Uniwersalnego Króla Izraela. Nigdy nie powinni wiedzieć, że my nakazujemy im kucie łańcuchów ich własnego serwilizmu wobec naszego przyszłego Króla Świata.

Infiltracja

„Do tej pory rozważaliśmy naszą strategię w atakach na Kościół z zewnątrz. Ale to nie wszystko. Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, jak posuwa się dalej nasza praca, aby przyspieszyć upadek Kościoła Katolickiego, oraz jak weszliśmy w jego najbardziej zamknięte kręgi i zdobyliśmy nawet jego duchownych, by stali się pionierami naszej sprawy.

„Oprócz wpływu naszej filozofii, podjęliśmy inne kroki w celu zapewnienia rozłamu w Kościele Katolickim. Pozwólcie mi wyjaśnić, jak to zrobiono.

„Wprowadziliśmy niektóre z naszych dzieci w struktury Kościoła Katolickiego, z wyraźnym zaznaczeniem, że powinni pracować jeszcze bardziej skutecznie w celu rozpadu Kościoła, poprzez tworzenie wewnętrznych skandali. Tak więc skorzystaliśmy z rady naszego Księcia Żydów, który tak mądrze powiedział: „Niech niektóre z waszych dzieci zostaną kanonikami, tak aby mogły zniszczyć Kościół”. Niestety, nie wszyscy spośród „przechrzczonych” Żydów okazali się wierni swojej misji. Wielu z nich nawet zdradziło nas! Ale z drugiej strony, inni dotrzymali obietnicy i dotrzymali słowa. Tak więc porada naszej Starszyzny okazała się skuteczna.

Rewolucje

„Jesteśmy Ojcami Wszystkich Rewolucji — nawet tych, które czasami obracają się przeciwko nam. To my jesteśmy najwyższymi Mistrzami Pokoju i Wojny. To my możemy pochwalić się, że jesteśmy Twórcami Reformacji! Kalwin był jednym z naszych dzieci, był pochodzenia żydowskiego, to jemu zawierzyły władze żydowskie i zachęcały do planu reformacji finansowanego przez Żydów.

”Martin Luter uległ wpływowi żydowskich przyjaciół i znowu przez żydowskie instytucje finansowe jego spisek wobec Kościoła Katolickiego osiągnął sukces…

„Dzięki naszej propagandzie, naszym teoriom liberalizmu i naszej fałszywej wolności, umysły wielu gojów były gotowe na przyjęcie reformacji. Oni odłączyli się od Kościoła, aby wpaść w nasze sidła. W ten sposób Kościół Katolicki został bardzo rozsądnie osłabiony i jego autorytet nad Królami Gojów spadł prawie do zera…

„Jesteśmy wdzięczni protestantom za ich lojalność wobec naszych życzeń, choć większość z nich jest oddana ich wierze, nieświadoma swojej lojalności wobec nas. Jesteśmy im wdzięczni za wspaniałą pomoc udzieloną nam w walce z twierdzą Cywilizacji Chrześcijańskiej, w naszych przygotowaniach do nadejścia naszej władzy nad całym światem i nad Królestwami Gojów.

.
”Do tej pory udało nam się obalić większość Tronów Europy. Reszta nastąpi w najbliższej przyszłości. Rosja już czciła nasze rządy, Francja z Masońskim Rządem jest pod naszym kciukiem. Anglia z jej zależnością od naszego finansowania jest pod naszą piętą, w jej protestantyzmie jest nasza nadzieja na zniszczenie Kościoła Katolickiego. Hiszpania i Meksyk są niczym więcej jak zabawkami w naszych rękach. Wiele innych krajów, w tym USA, wpadły już w nasze plany.

Kościół był ostatnim bastionem

„Ale Kościół Katolicki ciągle żyje.

„Musimy zniszczyć go bez najmniejszej zwłoki i bez najmniejszej litości. Większość prasy na świecie jest pod naszą kontrolą, zatem zachęcajmy jeszcze bardziej brutalnymi sposobami do nienawiści świata wobec Kościoła Katolickiego. Zintensyfikujmy nasze działania w zatruciu moralności gojów. Szerzmy ducha rewolucji w umysłach ludzi. Muszą być zmuszani do pogardzania patriotyzmem i miłością do rodziny, by uważali swoją wiarę za bzdury, a posłuszeństwo wobec kościoła za poniżającą służalczość, tak by stali się głusi na wezwania Kościoła i ślepi na jego ostrzeżenia przed nami. A przede wszystkim nie dopuśćmy, by  chrześcijanie spoza Kościoła Katolickiego nie-chrześcijanie łączyli się z Kościołem. Inaczej  największa przeszkoda w naszej dominacji zostanie wzmocniona i cała nasza praca zniweczona. Nasz spisek zostanie ujawniony, goje zwrócą się przeciwko nam w duchu zemsty, a nasze panowanie nad nimi nigdy nie dojdzie do skutku.

„Pamiętajmy, że tak długo jak istnieją nadal aktywni wrogowie Kościoła Katolickiego, możemy mieć nadzieję stać się Panami Świata… Pamiętajmy zawsze, że przyszły Król Żydowski nigdy nie będzie panował na świecie zanim Papież w Rzymie nie zostanie zdetronizowany, jak również wszyscy inni panujący monarchowie gojów na ziemi.”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lektura związana: Maurice Pinay The Plot Against the Church (Spisek Przeciw Kościołowi)

http://www.catholicvoice.co.uk/pinay/

Sorry, the comment form is closed at this time.