Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Do Rządu RP: 25 tys. Białorusinów pochodzenia polskiego

Posted by grypa666 w dniu 19/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

†††††††††††††††††††††††††††††

Nadesłał Marek Głogoczowski 17.3.2010

Poniższą „Petycję do Rządu RP”, którą rozesłałem dalej swym korespondentom, redaktor St. Michalkiewicz z „Najw. Czasu” skomentował w następujący sposób:
Szanowny Panie Doktorze!
Naprawdę rozczulił mnie Pan, traktując serio memoriał pod którym
zebrano 25 tys. podpisów „w różnych miastach”. Pani Borys jest
przeszkolona, to fakt, ale ci, co te podpisy zebrali, chyba też, no
nie? Niech się Pan tak bardzo nie przejmuje; Łukaszenka nie jest
dziecko. Poradzi sobie z pania Borys i bez Pańskiej pomocy. Pozdrawiam.
Stanisław Michalkiewicz

W tym komentarzu interesującym jest, że popularny w kręgach „liberalno-konserwatywno-bogoojczyźnianych” redaktor Michalkiewicz w ogóle nie przyjmuje do wiadomości, że mogą być inicjatywy tak zwane „oddolne”, pod którymi chętnie się podpisują tysiące osób. Na przykład w Polsce dwa lata temu była oddolna próba – w której sam aktywnie uczestniczyłem, zbierając wśród mych studentów dziesiątki podpisów – wymuszenia na Sejmie RP ustawy o zakazie rozdawania w hipermarketach jednorazowych woreczków foliowych. Próba ta, pomimo zebrania przez społeczników „w dogrywce” ponad stu tysięcy potrzebnych podpisów, nie doprowadziła jednak do zajęcia się izby niższej Parlamentu tym problemem super-zaśmiecania naszego (czyżby rzeczywiście naszego?) kraju.

Natomiast problemem „uciśnionej”, sponsorowanej przez odpowiednie agencje RP (i NATO), ewidentnie mającej ambicje złodziejskie mniejszości „ZPB-Borys”, Sejm RP bez jakiejkolwiek doń petycji, się zajął i odpowiednią uchwałę, potępiająca (bardzo dbające o czystość swego kraju) władze Białorusi, wyprodukował przez aklamację, dokładnie miesiąc temu.

Otóż gdybym ja był obywatelem Białorusi (niestety nie mam jej obywatelstwa), to tak jak w przypadku woreczków foliowych w Polsce, też bym społecznie coś robił aby zmniejszyć zanieczyszczenie bliskiego mi kraju nad Niemnem (i Świsłoczą) przez rozmaite, importowane z RP, śmiecie. Mam tu oczywiście na myśli rozpowszechniany przez ZPB-Borys „Głos znad Niemna na uchodźctwie”, produkowany przy wsparciu otwarcie walczącej ze „słowiańskością” (patrz niedawna opinia n.t. Łukaszenki M. Borowskiego w „Gazecie Wyborczej”) Fundacji Batorego-Sorosa.

Fakt zaś, że red. Michalkiewicz nie potrafi sobie wyobrazić, mającej autentyczne poparcie tysięcy rozgarniętych osób „petycji do Rządu RP”, w sprawie przykrócenia działalności ewidentnie filo-kryminalnej grupy „ZPB-B”, która chce okraść społeczność polską na Białorusi ze zgromadzonego przez nią majątku (by przekazać go, tak jak to zrobiła „Solidarność” w Polsce, ponadnarodowym gangsterom finansowym w rodzaju Grupy Rotszylda-Sorosa, nb. ugrupowania bardzo związanego z „liberalno-konserwatywną” rodziną królewską w Anglii), tłumaczę w psychologicznie bardzo prosty sposób:

Otóż już dobrze ponad dwieście lat temu szwedzki, bardzo religijny (w przeciwieństwie do mnie) filozof Emanuel Swedenborg zauważył, iż „to widzisz, kim jesteś” – i stąd zapewne ta niemożność wyobrażenia sobie, zwłaszcza przez działaczy b. „Solidarności”, że są ludzie, dla których kraj ojczysty to coś więcej niż magazyn na importowane „z Zachodu” śmiecie. — MG, Zakopane, 17.03.2010

†††††††††††††††††††††††††††††

Petycja do Rządu RP, podpisana przez 25 tysięcy obywateli białoruskich pochodzenia polskiego

Nadesłał Marek Głogoczowski 16.3.2010
We czwartek 11 marca rano, na białoruskim rosyjskojęzycznym, krytycznym wobec rządów Łukaszenki, portalu http://www.tut.by przeczytałem informację agencji prasowej BELTA, że zarówno marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Bronisławowi Komorowskiemu, jak i Prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu, została wręczona petycja, podpisana aż przez 25 tysięcy obywateli białoruskich pochodzenia polskiego, domagających się położenia kresu antypolskim zachowaniom, popieranej przez Rząd Polski oraz Unię Europejską grupy „dywersyjno- złodziejskiej” pod symbolicznym przywództwem p. Andżeliki Borys.

Ponieważ w sobotę 13 marca organizowałem w Tatrach XXII już Memoriał im. Jana Strzeleckiego w narciarstwie wysokogórskim […] przez kolejne kilka dni byłem odcięty i od wiadomości rozpowszechnianych przez „wolne” polskie media i od wiadomości z internetu, więc mogłem się tylko domyślać, że rzeczona petycja zostanie zignorowana przez nadwiślańskie władze, nie mówiąc już o me(n)diach. Obie te, obracające miliardami złotych, instytucje „wiedzą swoje” i co im będzie bruździć w planach „budowy demokracji” jakaś, kilkusettysięczna nawet, ludność pochodzenia polskiego „za Bugiem i nad Niemnem”. Te tereny tak czy tak zostaną, wcześniej czy później, przyłączone do „Wolnej Europy” i ludność będzie „ćpać”, jak należy, (dez)informację dla niej przygotowaną w Fundacji Batorego-Sorosa, czyli mówiąc bardziej szczegółowo w Centralnej Agencji (dez)Informacji świata. […] — MG
……………………………………
Z białoruskiego portalu http://www.polacy.by
Autor: Wienckowski Olek  12.03.2010.
Ludzie listy piszą…

Dwa tygodnie temu na Białorusi ukazał się list grupy obywateli do prezydenta i władz Rzeczypospolitej Polskiej, pod którym w różnych miejscowościach kraju zebrano 24 tys. podpisów. 10 marca list z podpisami został przekazany do Ambasady RP w Mińsku. W polskojęzycznym Internecie od razu pojawiło się zdanie, że ta spontaniczna inicjatywa społeczna ma jakiś „przymus”. Zamieszczamy treść tego apelu oraz list czytelnika (w oryginale) ze Słonimia, który żywo odreagował na podobne komentarze.

Apel obywateli Republiki Białoruś narodowości polskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, premiera Rzeczypospolitej Polskiej

My, obywatele Republiki Białoruś, narodowości polskiej, zwracamy się do Państwa w związku z prowadzoną kampanią, podającą społeczności polskiej oraz światowej błędną informację o sytuacji etnicznych Polaków zamieszkałych na Białorusi.

Oświadczamy, że państwo białoruskie nigdy nie naruszało oraz nie narusza praw obywateli Republiki Białoruś, przedstawicieli mniejszości narodowych, w tym też narodowości polskiej. Ustawodawstwo utrwaliło te prawa za przedstawicielami mniejszości narodowych oraz udziela wszelkiego wsparcia w ich realizacji. W naszym kraju zostały stworzone warunki do otrzymania wykształcenia w języku polskim, jego nauczania, zachowania oraz rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturalnego narodu polskiego.

Wszystkie Domy Polskie, istniejące na terytorium republiki, aktywnie realizują swoją działalność kulturalno-oświatową. Ich drzwi są otwarte dla wszystkich chętnych nie zależnie od narodowości i członkostwa w Związku Polaków na Białorusi. Zwracamy się do Państwa z apelem, by nie dzielić białoruskich Polaków na swoich i cudzych. W wielonarodowej Białorusi przedstawiciele wszystkich narodowości odczuwają siebie pełnoprawnymi obywatelami państwa nie zależnie od narodowości oraz wyznanej wiary.

Oświadczamy, że A. Borys i jej nieliczne towarzystwo nie są uprawnieni do reprezentowania interesów mniejszości polskiej zamieszkałej na Białorusi. Ci ludzie nie cieszą się autorytetem. Dyskredytowali siebie naruszając prawa naszego państwa, stale próbując rozpalić konflikt wśród Polonii.

My, etniczni Polacy – obywatele Republiki Białoruś, prosimy o zorganizowanie spotkania naszych przedstawicieli z kierownictwem Rzeczypospolitej Polskiej, a także o zaprzestanie rozpowszechniania fałszerstw w polskich środkach masowego przekazu, nie umożliwienia społeczności polskiej wysłuchania obiektywnej informacji bezpośrednio od nas, Polaków, mieszkających w spokoju i zgodzie na gościnnej ziemi białoruskiej, a nie nielicznej grupy, pragnącej rozgłosu i podszywającej się pod reprezentację polskiej mniejszości narodowej na Białorusi w całym świecie. Wierzymy, że sprawiedliwość i rozum będą górować, a dyskryminacyjna polityka władz polskich w stosunku do swoich Rodaków ustanie.

Piotr Awierczenko, emeryta, m. Mohylew

Walery Budrewicz, dyrektor „Plemzawod Muchowiec”, rejon brzeski

Lilia Wieliczko, redaktor naczelna homelskiej rejonowej gazety „Majak”, m. Homel

Tadeusz Wołczkiewicz, dyrektor „Grodnooblsojuzpieczat”, m. Grodno

Andrzej Godzwicki, zastępca dyrektora Homelskiej Filii MTS

Józef Dzieżec, główny lekarz Biełoozierskiego GTMO m. Biełooziersk

Stanisław Domaniewski, dyrektor „Witebskkniga”

Walery Jędrzejewski, główny lekarz „Grodzieńskiego Szpitala Klinicznego nr 1”

Halina Zwierko, radca prawny „34 Centralnej Przychodni Rejonowej” m. Mińsk

Natalia Karpuszewa, pedagog Szkoły Średniej nr 3 m. Postawy

Stanisław Kaspierowicz, wicedyrektor Biblioteki Narodowej Białorusi,

Czesław Kaszkur, emeryta, m. Miory

Edward Krzyżanowski, Sp. z o. o. „Rawira”, lekarz, m. Mińsk

Halina Kułakowska, dyrektor Grodzieńskiej Fabryki Rękawiczek „Akcent”, m. Grodno

Halina Naumowa, przedsiębiorca indywidualny, m. Głębokie

Witold Pieścis, rektor Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu Agrarnego,

Olga Siliwonczyk, gospodyni domowa, Mohylew

Ryszard Smolski, rektor Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych

Maria Szumczyk, dyrektor Szkoły Średniej w Derewnej rejonu stołpeckiego

I in. – razem 32 osoby.

…………………………….

Wienckowski Olek

ul. 17 sientiabria 7, m. 15

231800 m. Słonim, Białoruś.

tel. 1562-2-53-97.

Prezydent Rzeczypospolitej Polski

Pan Lech Kaczyński

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Polska

Szanowny Panie Prezydencie!

Oświadczam, że dobrowolnie, bez żadnego przymusu podpisałem kolektywny list do Pana Prezydenta, Sejmu, Senatu, Prezesa Rady Ministrów RP. Uzupełniam, że jestem Polakiem i mnie bardzo boli, że Polska na zapotrzebowanie grupy Anżeliki Borys prześladuje Polaków obywateli Białorusi. Nie nasza to wina, że znajdujemy się poza granicami RP. Dlaczego obecnie Rzeczpospolita Polska traktuje aktywnych działaczy legalnego na Białorusi ZPB jako osoby niebezpieczne dla RP i nie wpuszcza na swoje terytorium? Każda istota ludzka ma prawo do swobodnego przemieszczenia. Dlaczego osoby, które aktywnie działają na rzecz odrodzenia polskości na naszej ziemi tak okropnie są traktowane? Nawet zające mogą swobodnie biegać z jednego zagajnika do drugiego.

Grupa A. Borys zamiast tego, żeby strzec polskiej mowy, pielęgnować polską kulturę, tradycje i obyczaje, walczyć o to, żeby tu nie było takich nazw ulic, jak moja, konsekwętnie niszczy naszych Polaków, którzy aktywnie działali na rzecz odrodzenia polskości. Leonardę Rewkowską, prezes Słonimskiego Oddziału ZPB, za to, że pierwsza odważnie rozpoczęła naukę języka polskiego w szkołach naszego miasta (obecnie naukę języka polskiego nadal kontynuuje), stworzyła polskie zespoły artystyczne, jest inicjatorką odnowienia cmentarza Wojska Polskiego, organizatorką wielu rozmaitych polskich przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, przeprowadziła w Słonimiu 10 polskich festiwali, w tym 5 Festiwali Poloneza, w okresie 5 lat nie wpuszczają do Polski, pomimo tego, że do 2005 roku otrzymała za swoją działalność polonijną 5 państwowych nagród Polski.

Na wniosek A. Borys od 5 lat Leonardzie Rewkowskiej w Konsulacie RP w Grodnie nie wydają wizy i ona nie może zobaczyć się ze swoimi bliskimi i odwiedzić groby swoich bliskich w Polsce.

Grupę A. Borys nie może podtrzymywać żaden chrześcijanin, bo ona okrutnie prześladuje Polaków aż do śmierci. Na jej zapotrzebowanie byli objęci zakazem wjazdu do Polski zacni, wielce zasłużeni działacze polonijni śp. Apoloniusz Woliński, śp. Alina Jurewicz, śp. Eugeniusz Skrobocki. Czyżby tych ofiar śmiertelnych nie wystarczy?

Słonim, 04.03.2010r.  Wienckowski Olek

……………………………………

Autor: Romuald Świątek, Prezes Fundacji „Poleszuk”, 16.03.2010.

Szanowni Państwo
Urodziłem się na Kresach Wschodnich, dlatego tocząca się dyskusja na temat zamieszkałej tam mniejszości polskiej  interesuje mnie. Mimo, że większość swego życia spędziłem poza granicami tego kraju, ponieważ 10 lutego 1940 roku byłem z rodzicami zesłany na Sybir, sentyment do rodzinnych stron pozostał.

Od ponad dziesięciu lat, co roku jeżdżę na zjazdy organizowane przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu i czuję się tam jak  w rodzinnym domu.  Poza tym, chcąc udowodnić swoje przywiązanie i sentyment,  dwa lata temu założyłem w Janowie Poleskim Fundację „Poleszuk” dla rozwoju i promocji utalentowanych dzieci.

W sprawie nierozsądnej ingerencji władz polskich na Białoruś wysłałem w zeszłym roku list do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lecz nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. I stąd rodzi się podejrzenie, że mieszanie się w wewnętrzne sprawy Białorusi jest z góry zaplanowaną przez polski rząd polityką i najprawdopodobniej aprobowaną także przez Unię Europejską. Wiadomo mnie, że polska dyplomacja pracująca w konsulatach na Białorusi od lat prowadzi w tym kraju krecią działalność. Wszczęła oczerniającą nagonkę na urzędującego w Grodnie prezesa Związku Polaków, Pana Józefa Łucznika, rozpowszechniając złośliwe insynuacje, że jest on agentem KGB.  Posłużyli się dobrze znaną metodą – opluwania i oczerniania by osiągnąć wytyczony cel. Rodzina Pana Łucznika jest z dziada-pradziada rodziną polską od wieków zamieszkałą na Kresach Wschodnich, a on wieloletni polonijny działacz i nauczyciel języka polskiego.

Dwukrotnie spotkałem Pana Łucznika i od niego wiem, że będąc prezesem Związku Polaków chciał jedynie być niezależnym i lojalnym obywatelem białoruskim. Toteż, gdy okazało się, że Pana Łucznika nie da się namówić do współpracy, wtedy dyplomacja polska zwróciła się do Pani Borys, która okazała się nad wyraz usłużną współpracowniczką, gotową na każdy skandal. I w swej wdzięczności za wyniesienie ją na stanowisko prezesa Związku Polaków na Białorusi zaskoczyła wszystkich tupetem graniczącym z bezczelnością. Przyjęcie przez Prezydenta Polski całkowicie pomieszało jej w głowie. Najwyższe władze polskie wykorzystały jej polityczną naiwność wysyłając ją do Brukseli. Tam Angelika Borys do cna zatraciła cześć i honor szkalując bezczelnie władze białoruskie przed parlamentem europejskim. Zachowaniem takim Angelika Borys zasłużyła sobie na miano ladacznicy. Jednak najbardziej zadziwia mnie postawa polskiego MSZ w tej bezmyślnej grze politycznej. Białoruś to przyjazny słowiański kraj i blisko spokrewniony z nami naród, więc dlaczego polskie MSZ dopuściło -to i doprowadziło do podziału żyjących w tym kraju Polaków na lojalnych i nie lojalnych? Komu to było potrzebne?

Zwracam się do wszystkich Polaków mieszkających w Białorusi, by trzeźwo spojrzeli na otaczająca ich rzeczywistość i uprzytomnili sobie, że lojalność do kraju, w którym się urodzili, i władz białoruskich jest ich świętym obowiązkiem, bo od tego zależy ich życie w tym kraju, i także życie ich rodzin.

Komentarze 54 to “Do Rządu RP: 25 tys. Białorusinów pochodzenia polskiego”

 1. grypa666 said

  od pb: przyklad judaizacji cywilizacji chrzescijanskiej
  http://torun.gazeta.pl/torun/1,35576,7651830,Seks_w_przedszkolu__Im_szybciej__tym_lepiej.html

 2. grypa666 said

  patrz na samym dole przed komentarzami na https://grypa666.wordpress.com/w-obronie-ks-natanka/

  Giewu wybiórczo o zakneblowaniu ks. Natanka
  Piotr Bein 19.3.2010

  E-fora jak grypa666 są skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne, insynuuje artykuł dot. ks. dra Piotra Natanka i jego prześladowcy kard. Dziwisza. Jakby lewicowość i judeocentryzm giewu były cnotami… Nagłówek i wstęp do artykułu (kto czyta więcej?) to dogodne miejsce rzucić błotem. Tekst Małgorzaty Skowrońskiej poza tym byłby obiektywny, jeśli zamiast ostatniego akapitu dodać, że kuria nie podała rzekomych “błędów teologicznych” zakneblowanego. Skowrońska pisze o osiągnięciach ks. Natanka, bolących jak widać żydomasonerię:

  …jako pierwszy odprawił oficjalną mszę w Parlamencie Europejskim w Brukseli, zaproponował zmianę europejskiej flagi na taką, w której centrum znalazłby się wizerunek Maryi. Ks. Natanek to także popularny duchowny występujący na antenie Radia Maryja, głoszący rekolekcje w całej Polsce, m.in. o nawróceniu Żydów, symbolach masońskich na świętych medalikach i zbliżającej się apokalipsie. Duchowny chce też ogłosić Chrystusa władcą Polski…

  A czego się spodziewał dyżurny radaktor giewu — że katolicki ksiądz zaznajomiony z historią żydomasońskiej korupcji w KK i RP będzie ROZDAWAL medaliki z masońskimi symbolami albo usuwał przydrożne krzyże? Albo że przyklaśnie rozpadowi Państwa Polskiego i degradacji Narodu z cichym przyzwoleniem biskupów? O zgrozo — Chrystus Królem w sercach polskich katolików, pomnik przy Sukiennicach, a “polski” rząd (każdy prezydent, premier i marszałkowie Sejmu) musiałby Jemu przysięgać!

  Panie Michnik, obiecuję w grypa666 będziem się łajdaczyć na prawo, aż będziesz pan musiał zaprzęgnąć New York Times i ADL Bnai Brith. Służymy zdjęciami w moherach… Tylko zmień pan nagłówek dla NYT, bo po tea parties i spotkaniach w magistratach Amerykanie są dumni z inwektyw skrajni prawicowcy, ekstremiści, nacjonaliści, supremacjoniści płynących z tub ADL i bezpieki DHS — tworów waszych geniuszy od hitlerowskiej nienawiści i neo-gułagów… Interesy którym pan slużysz ostatnio idą wreszcie pod lupę w niegdyś najwolniejszym kraju, USA, zanim go zniewoliliście niby nowotwór w młodym człowieku. Np. podawany pocztą pantoflową artykuł żydowskiego pochodzenia Amerykanina (wyjątkowo w tej grupie lojalnego swej ojczyźnie, USA), dra Alana Sobrosky’ego tak mówi o pozytywnym nacjonalizmie opluwanym przez żydomasonerię:

  Nacjonalizm w większości krajów i kultur może mieć aspekty pozytywne jak i negatywne, jednocząc naród i nieraz prowadząc go przeciw sąsiadom. Może wyłonić się ekstremizm i często tak jest choćby w części w niemal każdym ruchu narodowo-niepodległościowym […] Ale podczas gdy ekstremizm w innych ruchach nacjonalistycznych jest odstępstwem, ekstremizm żydowskiego nacjonalizmu jest normą, napuszczając Zydów-syjonistów (świeckich i religijnych) na gojów (wszyscy pozostali), którzy są możliwym drapieżnikiem lub pewną ofiarą, jeśli nie jednym i drugim po kolei.

  Komandos z 10-letnią służbą w US Marines i absolwent US Army War College, później dyrektor ds. studiów w tej instytucji, dr Sobrosky (doktorat z Uniwersytetu Michigan) jest absolutnie pewien, że ataki 11 IX wykonał Mosad, o czym ostatnio powiadomił szereg wysoko postawionych osobistości w USA, wzbudzając ich zdumienie wymieszane z bezgranicznym gniewem.

  Panie Michnik, czas spokornieć zamiast służyć lucyferianom. …Panie Jezu Chryste Synu Boży zmiłuj się nad bratem moim Adamem Michnikiem.

  • Wojwit - Ten Sam said

   @p.b.
   Toż on im nie służy… On z nich jest!
   ============
   od pb: nie chcialem byc zbyt natarczywy
   ;<)

 3. polskanews24 said

  http://polskanews24.wordpress.com/2010/03/19/tajemniczy-slup-swiatla-nad-piramida-chichen-itza/

  Tajemniczy słup światła nad piramidą Chichen Itza

 4. Zbyszko said

  Panie Piotrze @1:57 to że takie rzeczy wypisuje GW to jest dal coraz większej rzeszy oczywiste. Natomiast groźne są artukuły w takich pismach jak np Gość Niedzielny wychwalające totalitaryzm. Np w numerze 10tym z dnia 14 marca 2010 na stronie 40tej pan Karol Kloc pisze: „Nasze państwo zatrudnia ok pół miliona urzędników, czyli więcej niż słynąca z biurokracji Francja. Polski przedsiębiorca (średni i mały -mój dop.) musi wykonać dwa razy więcej procedur i ponieść trzy razy większe koszty administracyjne niż w krajach Europy Zachodniej”… do tej pory jest wszystko ok. Tym autor jakby zjednuje sobie czytelników. Jednak dalej mamy juz tylko same pochwały zenętrznego (na razie) czipa, m.in. taką że zlikwiduje on… korupcję. Taką dywersję robią pisma które mają jeszcze powszechne zufanie. I w związku z tym są chyba jednak groźniejsze od GW.
  ===========
  od pb: to jest przyczynek na zakladke „W obronie ks. Natanka”; dawajcie na ten temat z GN, krytykujcie inne tam artykuly = dobrze ze wyczuwacie zmylki w zarodku;
  po drugie, biorac usa za precedens, widac ze beda stosowac ta sama taktyke w polsce przeciw patriotom: skrajni prawicowcy, nacjonalisci… na poczatku kampanii h1n1 i pozniej padly na beina podobne dratewskie oszczerstwa

  • Zbyszko said

   A propos jeszcze tego dowodu i tzw podpisu elektronicznego. Działać ma to tak, znowu za Gościem Niedzielnym: „Do specjalnego czytnika wystarczyłoby włożyć dowód osobisty, a następnie podać znane tylko nam hasło, by złożyć wnioski do urzędów, rozliczyć się z fiskusem, czy podpisać umowę (np z bankiem) drogą elektroniczną”… każdy głupi chyba widzi że nic to się nie różni od do tej pory stosowanych procedur w przypadku operacji z kartami płatniczymi. O tym że same założenia takiego sytemu są złe przekonało się już bardzo, bardzo wiele jego ofiar. Czego oczywiście się nie nagłaśnia.

   • Zbyszko said

    Jak widać,najbardziej groźnego Szatana należy szukać nie w kręgach GW ale właśnie w kręgach GN

  • Zbyszko said

   Słusznie, Panie Piotrze. Nauczeni tutaj czujności wszyscy powinniśmy rozpracowywać płatnych pachołków- agentów nawet przed Tabernakulum. Teraz gdy mamy tego świadomość także jesteśmy odpowiedzialni za naszych braci nieświadomych, tumanionych przez np księży-satanistów którzy udzielają nieważnych sakramentów. Jeżeli się mylę to proszę kogoś o poprawienie mnie.

   • CoZaSyf said

    Zbyszko !KK bazuje na nieswiadomosci ludzi,którzy nie czytali bibli! Juz sobie wyobrazam do czego moze prowadzic Uswiadamianie tumanionych Braci…SZOK!

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Co Za Syf
    Odczep ty się od Kościoła, bo wasze zbory bazują na własnym „widzimisię” pastorów w interpretacji Pisma Świętego. Pastor jest rodzajem „katechety” lub jak wolisz „doradcy religijnego” jak rabin. Nie jest kapłanem. Po co jątrzysz i wypisujesz bzdury o nieświadomości wiernych w Świętym Kościele Powszechnym. Zobacz ile nawet na tym blogu jest wpisów świadomych katolików. Nie odsyłam cię do Maruchy ani na blog Krółowejpokoju. Wystarczy, żebyśn tu czytał uważnie wpisy. Takie gryzienie po łydkach nie służy chrześcijanom a co najwyżej unym.

 5. wts79 said

  Michalkiewicz mądrze odpowiedział bo najgorsi są tacy ‚pożyteczni idioci’ co angażują się za darmo w cudze interesy. Niech Pan Panie Głogoczowski nie robi z siebie ‚pożytecznego idioty’ Łukaszenki – on sobie sam poradzi.
  =============
  od pb: co za bzdura! interesy bialorusi i sprawy bezposrednio ich tyczace maja byc obce polakom tam zyjacym? czy maz stanu sobie poradzi czy nie, obywatele maja prawo jesli nie obowiazek patriotyczny zajac stanowisko na aktualne tematy = nazywa sie to zaanagazowaniem obywatelskim = widze ze niektorych tu wytresowali na ludziowcow: widzieliscie jak „polscy” prezydenci, rzady i hierarchia kk „dali sobie rade” z wrogami Polski; gdyby nie poparcie spoleczne grup jak grypa666 w kampanii h1n1 kto wie jak by sie zakonczyl antyscypionkowy protest minister Kopacz; w usa i canadzie wiadomo, ze na kazdy list obywatelski otrzymany przez parlamentarzyste jest jakies 1000 osob ktore sie nie podpisaly z roznych wzgledow;
  tak jak nie zgadzam sie z dr glogoczowskim na tematy religijne czy radioaktywnosci i scypionek, to w tym przypadku moglbym sie podpisac pod jego slowy

  • Praworządny Obywatel NWO said

   Też tak myślę. A Michalkiewicza warto czytać. Ma znakomite pióro.
   ===========
   od pb: co nie znaczy ze jest nieomylny

  • wts79 said

   To nie są obywatele Rzeczpospolitej więc nic nam do tego. Takie z was cwaniaki to zobaczymy jak Niemcy zaczną się upominać o ‚swoich Niemców’ w Polsce, tylko czekają na taki pretekst, to samo Litwini, Ukraińcy… Czy wy nie rozumiecie że polityka państwowa to nie jest kwestia narodowościowa? ‚Państwa narodowe’ to największy debilizm naszych czasów – najpotężniejsze zawsze były państwa wielonarodowe. Polska ma dbać o tego kto na nią płaci pieniądze czyli obywateli którzy tu płacą podatki – co nas obchodzą Polacy w innych krajach? Nie bądźmy tacy sam jak Żydzi którzy mieszają sie wszędzie we wszystko pod pretekstem antysemityzmu, odszkodowań itp.

 6. malwa said

  Żydowska okupacja Polski
  http://newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1920&tytul=%C5%BBydowska+okupacja+Polski

 7. 9 I 2007 r. Pan Jezus mówi do mistyczki Anny:

  ”Moje dzieci, kocham was wszystkich i pragnę was przygotować na to, co nadchodzi.

  Szatan przygotował plan zniszczenia ludzkości, a nawet całego globu.

  Ja mam swój plan,
  ale do zrealizowania go potrzeba Mi waszego udziału. Musicie się, dzieci, nawrócić – odrzucić wszystko, co do was napływa ze świata z inspiracji Szatana, a trwać mocno tylko przy tym, co moje. Wtedy, opierając się o Mnie, poczujecie się silniejsi i bezpieczniejsi, ponieważ Ja wam mówię, że pragnę was ocalić. Jeżeli nie nawrócicie się ku Mnie, nic nie zrozumiecie i nie uratujecie się, a nawracając się zdecydowanie ku Mnie, staniecie na opoce i nic wami zachwiać nie zdoła. Starajcie się więc teraz o zrobienie rachunku z całego życia, o przygotowanie się do poważnej i głębokiej spowiedzi.

  Krzysztof

 8. Najnowsze przekazy ze strony http://www.echochrystusakrola.net

  Pani Mieczysława z Chicago pyta Pana Jezusa:
  Panie Jezu, czy akceptujesz to moje pisanie do hierarchów kościelnych?

  Pan Jezus odpowiada:
  „Tak dziecko, śpiesz się. bo wróg czeka u drzwi waszych serc i granic waszego państwa.

  Już się namawiają aby was zablokować i wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia niech mówią a nawet krzyczą aby usłyszeli wasi najeźdźcy!!! Będziecie się kłócić między sobą a wróg tylko czeka aby wasze kłótnie wykorzystać przeciwko wam Polakom. Już się robi źle na świecie. Kapłani są prześladowani przez kapłanów. Powinni się cieszyć hierarchowie, że są odważniejsi ludzie i wyręczają ich w walce o sprawiedliwość. To jest czas, w którym wypełniają się słowa Mo je wypowiedziane przez Moją Matkę w Fatimie. Ale Ja się wypowiedziałem po to, aby do tego nie doszło.
  Jezus wasz Bóg i Przyjaciel”.

  Bez komentarz, wszyscy myslący sami widzą, a i ślepi wreszcie usłyszą.
  Krzysztof

  • plomba said

   po analizie wielu tekstów ,o nwo,o systemie ekonomicznym,o wierze,przeczytaniu N.Testamentu,historii Żydów,polityce,wpływie cywilizacji na człowieka jest to najbardziej logiczny wniosek- dla przeciętnego człowieka,tak myślę

 9. krzysiek said

  wrocław – chemtrails
  w godz. 10-12 kilka samolotów zasprayowało niebo nad miastem i okolicami
  było słonecznie, obecnie większość chmur pochodzi ze smug chemicznych

  od mg: przydałoby się dokumentowanie tych obserwacji zdjęciami, koniecznie z podaniem miejsca i czasu ich wykonania
  ============
  od pb: + analiza probek powietrza z chemtrailsow

  • Praworządny Obywatel NWO said

   U nas to samo (Łomża). Nowością jest to,że samoloty zostawiają na niebie okręgi.Latają po prostu w kółko. Najczęściej 2 lub 3 maszyny. Bez wątpienia współpracują ze sobą. Latają równolegle do siebie itp. Nawet te okręgi robiły dwa samoloty lecące na podobnym pułapie. Gdyby nie te chemtrials to bym pomyślał,że jakieś wojskowe samoloty ćwiczą ewolucje powietrzne. Zastanawiam się czy samoloty mogą takie ewolucje wykonywać nad miastami. Może ktoś z Państwa wie? Zdaję sobie sprawę,że unych żadne prawa nie obowiązują,ale proszę o odpowiedź.

   • mgrabas said

    na mocy podpisanej przez Polskę w 2005 r. umowy możliwy jest nieograniczony ruch nad terytorium Polski, oczywiście poza korytarzami zarezerwowanymi dla regularnych lotów pasażerskich

   • Mars said

    Tak, podobny pułap(dość nisko) i kierunki lotu, wczoraj miałem okazję zobaczyć ten popis na żywo . Generalnie od teraz będę wszystkie te loty fotografował i pokazywał każdemu kto będzie zainteresowany a tym niezainteresowanym też będę głosił „chemistralną ewangelię ” . Trzeba robić dokumentacje . Niestety największym problemem jest to że ludzie nie patrzą w niebo a kiedy już w nie patrzą to są ślepi i niewiele widzą . Miałem rok temu sytuację, kiedy przez przypadek fotografując widoki na niebie złapałem 2 obiekty które wyłapał aparat ale żywym okiem nie były zauważalne . Obiekty te były metalicznym dużymi jakby spodkami czy talerzami . Niestety kiedy pokazywałem to ludziom, twierdzili że to po prostu ptaki … Pytam od kiedy ptaki są takiej wielkości i mają takie kształty i kolor?Niestety ci „rozsądni” „racjonalni” ludzie nie potrafią odpowiedzieć . To samo jest z chemistralami, ludzie nie chcą o tym nawet słyszeć a co dopiero rozumieć .

   • Stanisław said

    Może skomentuję te Pana słowa zdaniem z kabaretu Jana Pietrzaka z 80 lat ubiegłego wieku ” … jak ślepota nie zobaczy w telewizji to nie uwierzy … ” Dla większości ludzi dziś wykładnią jest to co telewizja powie, jest ona czymś w rodzaju wyroczni. Smutne jest to iż ludzie zatracają zdolność samodzielnego myślenia i analizowania faktów. Boję się że to będzie się pogłębiało. Im naród bardziej otępiały, tym lepiej dla elity.

   • Ewa said

    A propos okregow to wczoraj pierwszy raz zaobserwowalam jak samoloty stworzyly dwa okregi,
    tak jakby polaczone obraczki(poludnie Niemiec).
    Byc moze ktos wazny bral slub,
    albo te ewolucje byly podyktowane fantazja pilotow.

  • krzysiek said

   mam zdjęcia i podobno mam również dojście do testu deszczówki/osadu na jednej uczelni (za pln50 „cały mendelejew”). nawet jeśli test wykazuje np. x razy przekroczone glin i bar i robiło go certyfikowane laboratorium, jak udowodnić że to pochodzi ze smug? jest jakaś procedura poboru? wynik charakteryzuje dostarczoną próbkę a ta może być zanieczyszczona/zmanipulowana. i komu to przedstawić? zastanawiam się czy jest jakaś skuteczna metoda skoro oficjele idą w zaparte. zdaje się że w innych krajach petycje czy programy tv niewiele dały. masowe uderzanie do władz?
   ==============
   od pb: w canadzie (usa tez? – jest filmik) zrobiono to naukowo bez zadnego rezultatu u wladz; trzeba napierac, metody powinien opracowac zespol naukowy, niezalezny oczywiscie

 10. mirek said

  teraz są te same albo większe (hehe) za 7 groszy,
  to była niezła przysługa dla marketów…
  gdzie niby jest to zanieczyszczenie woreczkami?
  ktoś chodzi z nimi kilometry do lasu czy do domu…
  =============
  od pb: w canadzie jest recykling wszelkiego plastiku, w tym woreczkow; za przyniesienie wlasnego woreczka (niektore sklepy promocyjnie daja trwale torby-reklamowki) dostajesz kilka centow rabatu;
  prymitywny stan spraw torebkowych swiadczy o nieudolnosci polskiego (?) rzadu i biznesow;
  smiecenie woreczkami czy czym in. nalezy do najmniej szkodliwych zanieczyszczen – martwmy sie chemizacja srodowiska, promieniowaniem radioaktywnym i elektromagnetycznym, lekami i scypionkami eugenicznymi, spaprana zywnoscia i woda…

  • Stanisław said

   W naszym kraju tak prostej rzeczy jak skup butelek od końca wojny nie można załatwić, bo to przerasta „rodzimych polityków”. Trochę to dziwne prawda ? Może dlatego u Pana w Kanadzie takie „drobnostki” można załatwić, bo wyborcy mają realny wpływ na to co robi rząd, u nas tego nie ma. Wyborca jest potrzebny tylko raz na cztery lata by oddał swój głos, a później już się o nim zapomina, a gdyby chciał się upomnieć u swojego posła, to ten bezradnie rozkłada ręce.

   • Wojwit - Ten Sam said

    Bo partie wybierają a lud głosuje… A partiami kto steruje? Sami „swoi”.

  • mirek said

   a, w Kanadzie, tu małe butelki po piwie są zwrotne a duże już nie…

  • Wojwit - Ten Sam said

   @p.b.
   Słyszałem, że wyprodukowanie papieru na terebki papierowe bardziej niszczy środowisko niż tworzywa sztucznego na te plastikowe. Plastik też się rozpada. Sam. Dowód? Wewnętrzne (plastikowe właśnie) okładki gramofonowych płyt winylowych wyprodukowanych za czasów PRL-u rozpadają się same, na proszek (mimo że płyty stoją na stojaku a nie leżą w ziemi)…

   • CoZaSyf said

    @ Wojwit! Wojwit – Ten Sam powiedział/a
    20 Marzec 2010 @ 12:27 am
    „Odczep ty się od Kościoła, bo wasze zbory bazują na własnym “widzimisię” pastorów w interpretacji Pisma Świętego. Pastor jest rodzajem “katechety” lub jak wolisz “doradcy religijnego” jak rabin. Nie jest kapłanem. Po co jątrzysz i wypisujesz bzdury o nieświadomości wiernych w Świętym Kościele Powszechnym. Zobacz ile nawet na tym blogu jest wpisów świadomych katolików. Nie odsyłam cię do Maruchy ani na blog Krółowejpokoju. Wystarczy, żebyśn tu czytał uważnie wpisy. Takie gryzienie po łydkach nie służy chrześcijanom a co najwyżej unym.”
    ……………..
    Odpowiadam-wypraszam sobie nagonke na mnie! Wiara jest moją osobistą sprawą wierzę w Boga, a nie w kosciół (nie jestem w żadnym zborze). Przeczytaj o czym pisze „Zbyszko” i moją odp. na to co napisał.KK manipuluje Słowem Bożym niezaprzeczalnie.Kilka razy probowałam rozmawiac z księdzem i nie wypadło to pomyslnie dla ksiedza.Sporadycznie zabieram głos na temat religi.Na tym forum bywało po 200 komentarzy,a co teraz sie tu dzieje?Obraża sie ludzi nie wiadomo za co! A tak wogóle to Tylko krowa nie zmienia zdania!
    =============
    od pb: prosze trzymac porzadek: wpis nie tu, pomieszani autorzy;
    wojwit, nie ublizaj ludziom;
    co do 200 wejsc, liczba zalezy od wielu czynnikow, np. potrzymam ten artykul jako glowny przez kilka dni i bedzie 200 wpisow;
    w szczycie bloga 30.11.2010 (ponad 30 tys wizyt) pod chyba najwazniejszym artykulem nt h1n1 bylo tylko 140 wpisow, a kilka pare dni przedtem nt chemtrailsow ponad 300! kazdy moze pisac o chemtrailsach nawet ci co nie odroznia smug kondensacyjnych od chemicznych (szczegolnie ci!); natomiast na tematy mniej znane i gdzie trzeba ruszyc makowka, obalic telewizorne info — ni ma luda = zobaczcie dyskusja nt. talmudu zaczyna sie dopiero teraz, przy 4-ym odcinku! a widac ze temat nieznany jak Szoa, a jednak zasadniczy dla polskiej racji stanu

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Co Za Syf
    To po co wpisujesz się w nagonkę na Kościół?

    P.S. To o krowie, to było ulubione powiedzonko Michnika na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiatych (wtedy kiedy zawłaszczył solidarnościową „Gazetę Wyborczą” i namiętnie zaczął bronić „człowieków honoru”). A tak na marginesie: Krowa nie może zmienić zdania, bo go po prostu nie ma!
    P.S. 2.
    Na pewno znajdzie się ksiądz, ktory nie tylko chętnie z tobą podyskutuje w kwestiach wiary ale jeszcze wykaże ci, że to ty sie mylisz a nie wiara Kościóła. „Szukajcie a znajdziecie”, czego ci z serca życzę.

   • CoZaSyf said

    @Wojwit!Szukaj bo ja znalazłam!

 11. asterix said

  „well, if there’s a God well can you hear me now? I am crying out, hoping you know”

 12. marslim said

  Pamiętacie zdenerwowanie Minister Kopacz w tefałenie przy akcji ze szczepionkami?

  http://www.dziennikarzpress.pl/czytaj_publikacje/336/Kto+jest+W%C5%82adc%C4%85+Marionetek

  Kim są „Władcy Marionetek”?

  Tomasz Sekielski w swoim dokumencie starał się przekonać widzów, że władcami świata, największymi manipulatorami i kłamcami są politycy, ale czy tak jest w rzeczywistości?

  Swoją drogą polecam film wszystkim związanym z mediami, film jest przełomem jeśli chodzi o sposób robienia filmów dokumentalnych. Ale do rzeczy.

  Podczas oglądania moją uwagę przyciągnęła sytuacja, w której premier polskiego rządu, Prezes Rady Ministrów odmawia odpowiedzi na pytanie dziennikarzowi i zarzuca manipulację wydawcom programu „Teraz My” emitowanego jeszcze na antenie TVN, a za chwilę w TVN24. Donald Tusk mówi o tym, że wydawca programu Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozowskiego groził telefonami i smsami politykom z partii rządzącej, że „jeśli nie przyjdą do programu to ich zniszczą”. Zaznaczył nawet, że ministrowie nadal są w posiadaniu smsów, które mogą udowodnić tezę premiera. Dlaczego ten wątek nie został rozwinięty?

  Jeśli byłaby to prawda, to po pierwsze mamy do czynienia z ogromnym nadużyciem czwartej władzy wobec trzeciej, drugiej lub pierwszej, jaką jest władza wykonawcza. Po drugie zachowanie wydawcy z TVNu byłoby wysoko nieetyczne i powinna się tym zająć Rada Etyki Mediów. Ponieważ jeśli wydawca zmusza do przyjścia do programu grożąc „zniszczeniem polityka”, a wiadomo, na jaki temat prowadzona będzie rozmowa w programie i zazwyczaj wiadomo, jaki pogląd będzie miał polityk z określonej partii i co będzie mówił, to robi się dosłownie wszystko (włącznie z zastraszaniem), aby programy dla TVNu trzymały się scenariusza i miały określony przebieg. W takim razie kim są „Władcy Marionetek”?

 13. Zbyszko said

  Polecam bardzo udaną piosenkę Bartosza Kalinowskiego Michtrix, która stanowi jakby artystyczne ujęcie tematu z wpisu Grypy666 nr 2:
  http://kali.mp3.wp.pl/?tg=L3Avc3RyZWZhL2FydHlzdGEvMjQ5MTIsdXR3b3IsMjUyMzY0Lmh0bWw=
  Myślę że warto zainteresować się tym wykonawcą

 14. http://fronda.pl/news/czytaj/stop_indoktrynacji_dzieci_hiszpanscy_rodzice_skarza_rzad_zapate

  „Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zostanie skierowane 105 pozwów przeciw socjalistycznemu rządowi José Luisa Zapatero. Hiszpańscy rodzice uważają, że rząd narusza ich prawa narzucając dzieciom zindoktrynowane „wychowanie obywatelskie”.

  Rodzice skarżą się, że rząd realizując podczas obowiązkowych zajęć „wychowania obywatelskiego” własną wizję światopoglądową narusza „fundamentalne prawa rodzicielskie oraz prawa dzieci”. Dlatego – jak ogłosił na konferencji prasowej Jose Luzi Bazan z organizacji skupiającej etyków – rodziny postanowiły odwołać się do Trybunału w Strasburgu – podała Catholic News Agency.

  – Obrona podstawowych praw osoby ludzkiej powinna zajmować priorytetowe miejsce przed ideologią wyznawaną przez rząd, która nie szanuje wolności światopoglądowej swoich obywateli – podkreślił szef etyków”

 15. Dawid- komentarz do powyższego artykułu said

  Wygląda mi to na planowane zdziałanie Brukseli rączkami Polskiej dyplomacji i niszcenie dobrych stosunków miedzy Polską a Białorusią. A. Borys ‚wielka obrończyni’ rzekomo ‚ciemierzonych Polaków’skłucajac polskie organizacje, zmierza do rozbicia poskich społecznosci. Wolne i niezależne kluby są przeciez zagrozeniem dla żydokomunistycznego rządu. Nic dodać, nic ująć.
  ============
  od pb: czy ma ktos o powiazaniu tej polityki z grupa windsor?

 16. Grupa Windsor jest organizacja miedzynarodowa. Obejmuje swym zasiegiem glownie kraje Europy srodkowowschodniej: Polske, Wegry, Czechy, Slowacje, Rosje, gdzie jest szczegolnie aktywna i inne kraje. post-komunistyczne naszej czeeci starego kontynentu. Rodowod organizacji jest w zasadzie brytyjski, lecz jej powiazania siegaja rowniez za ocean do Stanow Zjednoczonych(…)W sklad grupy inicjatywnej weszli: Hall Aleksander, ur. 20 maja 1953 r. w Gdansku(…)Zniszczenia jakich A. Hall dokonal w srodowiskach narodowej opozycji antykomunistycznej w kraju, siejac w umyslach wielu liberalna trueizne, widac szczegonie dobrze po latach wlasnie w AWS, jej wyborach politycznych i programowych. Politycznymi i duchowymi mistrzami A. Halla byli wysokiego stopnia wolnomularze. Wspomniany juz Wieslaw Chrzanowski, ktory wraz z Janem Olszewskim sprawowal z ramienia Zakonu opieke nad „opozycja demokratyczna”…
  ===============
  od pb: https://grypa666.wordpress.com/2009/12/30/grupa-windsor-co/

 17. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/byly-premier-byl-oplacany-przez-koncern-naftowy,18491,3194448,1,news-detal
  21:08 19.03.2010
  „Były premier był opłacany przez koncern naftowy”

  Liberalny poseł Norman Baker ocenił w piątek, iż rozległe prywatne interesy byłego premiera Tony’ego Blaira są sprzeczne z ministerialnym kodeksem postępowania i premier Gordon Brown powinien poczynić kroki w tej sprawie.

  Baker wypowiedział się na ten temat w związku z ujawnieniem, iż Blair – premier w latach 1997-2007 – był doradcą południowokoreańskiego koncernu energetycznego UI Energy Corporation, prowadzącego operacje w USA i Iraku.

  Blair był rzecznikiem obalenia rządów Saddama Husajna w Iraku, co nastąpiło w wyniku interwencji zbrojnej w marcu 2003 r. Zarzucano mu uległość wobec prezydenta George’a Busha oraz wprowadzenie w błąd parlamentu i opinii publicznej ws. domniemanej irackiej broni masowego rażenia. Dotychczas nie był jednak oskarżany o to, że osobiście wzbogacił się na wojnie i nawiązanych dzięki niej kontaktach.

  Wiadomość o interesach Blaira podała doradcza komisja Izby Gmin (Advisory Committee on Business Appointments), której zadaniem jest ocena, czy w ciągu dwóch lat po odejściu z urzędu ministrowie i wysoko postawieni członkowie rządu nie wykorzystują dawnych kontaktów rządowych do osobistego wzbogacenia się w sektorze prywatnym.

  Według komisji Blair został płatnym doradcą konsorcjum inwestorów z UI na czele w sierpniu 2008 r. UI jest jednym z największych inwestorów w roponośnym rejonie Kurdystanu, który w wyniku wojny z Irakiem zdobył szeroki zakres autonomii.

  Przewodniczący komisji, konserwatywny poseł Ian Lang, cytowany przez agencję PA, ujawnił, że komisja przez 20 miesięcy powstrzymywała się z opublikowaniem wiadomości o związkach Blaira z UI, uznając jego argument, iż może to mieć reperkusje dla rynku paliw. W końcu doszła do wniosku, że ujawni te informacje.

  Komisja ujawniła też, iż od czerwca 2008 r. Blair jest doradcą rządu Kuwejtu, za co miał otrzymać 1 mln funtów. Także tej wiadomości komisja wcześniej nie publikowała, tym razem na życzenie kuwejckiego rządu.

  Wprawdzie w obu funkcjach doradczych Tony’ego Blaira komisja nie dopatrzyła się niczego nagannego, ale poseł Baker chce, by komercyjną działalność swego poprzednika zbadał jego następca – Gordon Brown. Jak donosi PA, Baker pisał do niego trzy razy i poruszył sprawę w Izbie Gmin, ale ani razu nie otrzymał merytorycznej odpowiedzi. Tłumaczy to tym, że Brown nie chce, by interesy jego poprzednika stały się tematem kampanii wyborczej.

  Baker uważa, iż działalność zarobkowa Blaira stawia pod znakiem zapytania jego rolę jako pokojowego wysłannika kwartetu bliskowschodniego (ONZ, UE, Rosja i USA).

  Konserwatywny poseł Douglas Carswell cytowany przez „Daily Mail” wskazuje, że „wygląda na to, iż były premier Zjednoczonego Królestwa był opłacany przez bardzo duży koncern naftowy, a parlament nie miał o tym najmniejszego pojęcia”. Carswell dodał, że „cała sprawa brzydko mu pachnie”.

  „Daily Mail” ocenia zarobki Blaira po odejściu z urzędu w czerwcu 2007 r. na 20 mln funtów.

  PAP
  Źródło: PAP

 18. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers but this article is in fact a pleasant article, keep it up.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s