Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wybrańcy Boga (3)

Posted by grypa666 w dniu 18/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Uaktualniana strona obrony ks. dra Piotra Natanka

††††††††††††††††††††††

Wybrańcy Boga (3)

Piotr Bein

Talmud zdemaskowany

Morderców oczekuje wysokie miejsce w niebie (Zohar I 38b i 39a) i nie wolno zaprzestać tępienia gojów, zostawić ich w spokoju ani im ulec (Hilhot Akum X I). W judaizmie Rzym znaczy chrześcijaństwo: ze zniszczeniem skorumpowanego Rzymu, zbawienie i wolność przyjdą do Wybranego Narodu Boga (Synag. Jud. X 212). Iore Dea (158. 1), Aboda Zara (26b Tos) i Szulhan Aruk nakazują zabijać nawet dobrych gojów. Keritut (6b. 78) i Baba Mezia 114 nazywają ludźmi Żydów, ale nie chrześcijan, czy gojów, którzy są bestiami. Makot 7b uniewinnia mordercę chrześcijanina. Przyrost naturalny chrześcijan trzeba znacznie zmniejszyć (Sohar II 64b).

Judaizm urągająco przekręca wyrażenia odnośnie chrześcijan. Ewangelia to Księgi Bezeceństwa, Sakramenty – Ofiary Gnojowe, a chrześcijanka pracująca dla Żydów w sabat – sabatowy brud. Święci to zniewieścieli lub wróżki, a święte to dziwki. Niedziela to dzień niedoli, Boże Narodzenie – eksterminacja, Wielkanoc – ścinanie lub szubienica. Kościół to dom próżności, dom Zła, w którym trzeba niszczyć bałwany lub nazywać je pogardliwie (Iore Dea 146. 15). Szabat 116a nakazuje palić książki chrześcijan. Tę zbrodnię nienawiści, ściganą przez ADL w przypadku profanacji symboli judaizmu, popełniły rzesze uczniów w Or Yehuda k. Tel Awiwu (20.5.2008), kiedy w odpowiedzi na apel burmistrza, Uzi Aharona, spaliły egzemplarze Nowego Testamentu podarowane Żydom etiopskim miasta przez misjonarzy. Aharon powiedział Associated Press: Na pewno nie potępiam palenia książeczek, a w wywiadzie radiowym nazwał zbrodnię wyrzucaniem zła spośród nas.

Niszcząc chrześcijaństwo, Żyd ma chronić tajemnice judaizmu. Iore Dea (157. 2 Hag) zezwala podstępnie udawać wyznanie chrześcijańskie. Zohar (I 25b): Żyd sprzyjający chrześcijanom nigdy nie powstanie z martwych. Goj, który zagląda do Talmudu i Żyd, który mu w tym pomaga, zasługują na śmierć (Sanhedrin 59a i Abhoda Zara 8‑6). Żyd ma złożyć fałszywą przysięgę, kiedy goj zapyta, czy Talmud zawiera coś przeciw niemu (Szaalot-Utszabot Jore Dia 17). Jeśli Żyd musi wyjaśnić coś z ksiąg rabinicznych, może złożyć jedynie fałszywe wyjaśnienie, pod karą śmierci (Livore David 37). Wolno zabić Żyda-donosiciela, nawet zanim doniesie (Szulczan Aruk Czoszen Ham 388). Żydzi mają ukrywać swą nienawiść do chrześcijan (Iore Dea 148. 12 H) i jednoczyć się w niszczeniu zdrajców wśród siebie (Czoszen Ham 338. 16).

Modlitwa Kol Nidre, odmawiana trzykrotnie za rabinami przez stojącą kongregację tuż przed ceremonią Dnia Pokuty, najuroczystszego święta Żydów, koduje talmudyczne unieważnienie z góry umów, przysięg, obietnic czy zobowiązań Żyda (Szulczan Aruk Edit I 136). Nedarim 23a‑23b poucza, że unieważnienie pokrywa jeden rok aż do następnego Dnia Pokuty, a prawo do niego nie zostało opublikowane. Universal Jewish Encyclopedia (tom VI s. 441) wyjaśnia, że Kol Nidre mimo okoliczności jej składania nie ma wartości duchowej.

Żyd ma codzień modlić się, Dzięki Boże, że nie stworzyłeś mnie gojem, kobietą albo niewolnikiem (Menahot 43b-44a). Kiedy przyjdzie Mesjasz, każdy Żyd będzie miał 2800 niewolników (Simeon Hadarsen 56 D). Jahwe stworzył gojów w ludzkiej formie, żeby Żydowi musiały służyć zwierzęta. Tak więc goj jest zwierzęciem w ludzkiej postaci, skazanym na służbę Żydowi dzień i noc (Midrasz Talpiot 225). Trzeba zabić goja za uderzenie Żyda (Sanhedrin 58b). Abhoda Zara 22a: Nie zadawaj się z gojami, bo rozlewają krew. Abhoda Zara 15b i 22a-22b: Goje mają stosunki seksualne ze zwierzętami. Iore Dea 198. 48: Żydówka spotykająca chrześcijanina plugawi się. Goje – jak krowy i osły (Zohar II. 64b) oraz bestie (Ketubot 110b), a stosunek seksualny z chrześcijaninem – jak z bestią (Sanhedrin 74b Tos). Potomstwo gojów to zwierzęta (Jebamot 98a i Ketubot 3b), a nieżywy chrześcijanin – jak utracona krowa czy osioł (Iore Dea 337. 1). Dziewczynki nieżydowskie od urodzenia są  nieczyste (Abodah Zara 36b).

Ortodoksyjny Żyd nie musi być uczciwy, jeśli to korzystne dla niego lub Żydostwa, bo oszukiwanie gojów raduje Boga (Szulczan Aruk Orak Czaim 539). Baba Batra (54b): Goje są poza ochroną prawa i Bóg wystawił ich pieniądze dla Izraela (Baba Kama 37b). Cała własność gojów należy do Żydów (Szulczan Aruk Czoszen Ham 348), lecz gojowi nie wolno kraść, rabować, brać niewolnic itp.  – ani od innego goja ani od Żyda (Tosefta, Abhoda Zara VIII 5). Natomiast Żyd może to wszystko robić gojom. Żydowi wolno oszukiwać ich (Iore Dea 157. 2 H), niepłacić za pracę (Sanhedrin 57a) oraz zatrzymać nadpłatę, uzyskaną z pomyłki goja jak i znalezioną jego własność (Czoszen Ham 226. 1 i 193. 7). Kala (1b. 18): Żyd może kłamać i krzywoprzysięgać, by podejść goja, nawet wykrętami (Szabout Hag 6b i Baba Kama 113a). Baba Kama 113b: Imienia Boga nie profanuje Żyd, kłamiąc chrześcijanom. Żyd zawsze musi próbować oszukać chrześcijan (Zohar I 160a), a jeśli go nie nakryją, dodawać do sumy rachunku (Szulczan Aruk Czoszen Ham 348). Bóg nie oszczędzi Żyda, który wydaje swą córkę za starca, wybiera żonę dla swego niemowlęcia lub zwraca znalezioną rzecz gojowi (Sanhedrin 76a).

Pogarda dla gojów łączy się z pogardą dla pracy na roli. Jebamot 63a głosi, że rolnictwo jest najniższym z zajęć. To by tłumaczyło historyczną niechęć Żydów do zajmowania się produkcją żywności. W Izraelu widziałem hektary za hektarami wspaniałych hodowli namiotowych i pól – wszędzie drobni robotnicy z Azji, w chustach chroniących od żaru i kurzu. W Europie XVII w. wieśniacy doświadczyli talmudycznych przykazań; znienawidzili nadzorców żydowskich w pasożytniczej służbie magnatom ziemskim i powstali – nie z antysemityzmu, tylko wskutek nienawiści Żydów do rolnych sług. Pogromy Chmielnickiego w XVII w. (przykład polskiego antysemityzmu wg żydowskich polonofobów) nie były ani polskie ani wymierzone tylko w Żydów. Kozak Chmielnicki dążył do utworzenia państwa kozackiego, popierając okrucieństwa tak na Żydach jak i na katolikach. Jego zwycięstwa nad Polakami skłoniły robotników rolnych na Ukrainie do zabójstw także polskiej szlachty, ziemian i jezuitów.

Podobnie zboczone są przykazania Talmudu o zachowaniach seksualnych. Nadarine 20 B i Szulhan Aruk Czoszen Ham 348: Żyd może robić z nie-Żydówką, co zechce; może ją potraktować jak kawał mięsa. Sanhedrin 54b, Sanhedrin 55b i Ketubot 11b zezwalają na małżeństwo i pożycie seksualne z trzyletnią dziewczynką i pedofilię. Stąd ogrom przypadków tego rodzaju, o które propaganda jot stale oskarża kler katolicki.

Na początku l. 1960-tych podczas rebelii hippisowskiej amerykańskie media zaczęły lansować dragi, pornografię i model wolnej miłości, przyczyniając się do powstania pokolenia seksualnych libertynów. Po kilku latach, media pchnęły rewolucję seksualną w stadium homoseksualizmu. Pedofilia (seks z chłopcami i dziewczynkami oraz dziecięca pornografia) jest najnowszą ukrytą obsesją, która ogarnia Amerykę i świat – pisał w 2006 r. katolicki ks. Ted Pike. Ostrzegł on Amerykanów w 2005 r., kiedy senator Edward Kennedy porzucił swe poparcie dla lobby homoseksualizmu na korzyść lobby pedofilii.

Talmud a pedofilia

Wg ks. Pike, który porusza temat w książce Israel: Our Duty, Our Dilemma (Izrael: Nasz Obowiązek, Nasz Dylemat), stadium pedofilii ma podstawę w Talmudzie. Obszerne urywki Talmudu sankcjonują pedofilię, mimo że Talmud charakteryzują zaciekłe rabiniczne dyskusje i rozdzielanie włosa w nieskończoność: nie ma nawet sugestii niezgody ws. przeważającej opinii (wyrażonej w wielu jasnych urywkach), że pedofilia jest nie tylko normalna lecz również zakonna! […] Nawet tłumacze Talmudu wersji Sancino z 1936 r. nie śmieli opatrzyć tekstu sugestią najmniejszej krytyki, komentując jedynie: Oczywiście wtedy małżeństwa zawierano o wiele wcześniej niż obecnie (Sanhedrin 76a). Przypis 5 w Sanhedrin 60b odrzuca prawo rabina Zery (w Jebamot 60b s. 404) do niezgody: Jak mogliby [rabini], wbrew opartej na zakonie opinii Rabina Simeona ben Johaia, zabronić małżeństwa małej prozelitki.

Pike zauważył sprzeczność moralną: Jeśli Żydzi chcą czcić nadzmysłową mądrość i moralny kompas faryzeuszy i ich Talmudu, muszą też zaakceptować prawo swych największych starożytnych mędrców do gwałtu na dzieciach. Do dziś żaden synod judaizmu nie odrzucił ich ohydnej praktyki. To samo można powiedzieć o innych nieprawościach Talmudu.

Ww. rabin ben Johai, cieszący się większym autorytetem wśród wierzących Żydów niż Mojżesz, usankcjonował pedofilię, zezwalając na stosunki seksualne z dziewczynkami: Prozelitka [nowo nawrócona] w wieku poniżej 3 lat i 1 dnia ma pozwolenie wyjść za mąż za kapłana (Jebamot 60b s. 402). Następni rabini ustanowili to halachą (Jebamot 60b s. 403). Talmud zezwala rabinom poślubić dziewczynkę w wieku 3 lata i 1 dzień przez akt gwałtu. Wg Sanhedrin 55b, 69a-69b oraz notki 11 w Jebamot 60b, można ją poślubić spółkowaniem, a jeśli brat jej zmarłego męża spółkuje z nią, poślubił ją. Jebamot 57b mówi, że można ją zaręczyć spółkowaniem. Przykład kapłana Finehasa, który poślubił 3-letnią dziewicę, Talmud podaje jako dowód, że takie dzieci nadają się do współżycia (Jebamot 60b).

Talmud uczy odwrotnej logiki odnośnie chłopców: dojrzała kobieta może zgwałcić 8-latka, bo nie jest to akt seksualny, więc nie rzuca winy na kobietę, bo chłopiec nie jest mężczyzną. Definicja dojrzałości seksualnej chłopca po 9-tym roku życia (Sanhedrin 55a) zdejmuje moralną i prawną odpowiedzialność z gwałcicielki syna w wieku poniżej 8 lat; Sanhedrin 69b zezwala rabinowi poślubić ją: Wszyscy zgadzają się, że połączenie z chłopcem w wieku od 9 lat i 1 dnia jest prawdziwe, a połączenie z chłopcem poniżej 8 lat nie jest (Sanhedrin 69b). Przypis 1 do Ketubot 11b: stosunku małego chłopca nie uważa się za akt seksualny. Sanhedrin 55b dodaje: Chłopiec w wieku 9 lat i 1 dzień, który żyje z żoną swego zmarłego brata, nabywa ją (jako żonę). Talmud uczy, że kobieta może poślubić 9-letniego chłopca i mieć z nim seks.

Przypisy 3 i 5 w Sanhedrin 55a definiują wiek gotowości do małżeństwa chłopca 9 lat, a dziewczynki 3 lata. Faryzeusze znali traumę dziewczynek upokarzanych seksualnie. Żeby utrudnić zadośćuczynienie, ofiara musiała udowodnić oddanie judaizmowi i miała tylko godzinę na skargę, dokładnie w dniu osiągnięcia dorosłości, pisze Pike. Nawet godzina spóźnienia odbiera prawo do skargi (Ketubot 11a). Talmud broni tych surowych reguł jako konieczności, bo nieletnia małżonka mogłaby zbuntować się przeciw judaizmowi i wydać odszkodowanie już jako nie-Żydówka, a na takie bluźnierstwo rabini nie mogą pozwolić. Nawet gdyby jakiejś kobiecie udało się spełnić warunki skargi, nie miała szansy z rabinami; Kiedy dorosły mężczyzna ma stosunek z małą dziewczynką, to jest nic, bo jeśli ona ma mniej niż 3 lata i 1 dzień, to tak, jakby ktoś włożył palec do oka, tj. jak wyjaśnia przypis łzy napływają do oka raz po raz, tak samo dziewictwo powraca do małej dziewczynki w wieku poniżej 3 lat (Ketubot 11b).

Talmud deklaruje niewinność ofiar pedofilii obu płci, a apologeci przytaczają to jako dowód jego zadziwiającego moralnego zaawansowania, kontrastującego z prymitywnymi społeczeństwami, które ukamieniowałyby i dziecko i dorosłego sprawcę. Apologeci twierdzą, że akceptacja pedofilii ma w Talmudzie rytualną i duchową konotację i dziś nie praktykuje się zwyczajów rabinów sprzed 1800 lat. Pike neguje to: naprawdę rabini dla własnej ochrony chcieli koniecznie udowodnić niewinność obu stron pedofilii – dziecka a jeszcze bardziej pedofila. Odebrali chłopcu prawo „rzucenia winy“ na napastnika, a od dziewczynki domagali się współudziału w seksie. Tym sposobem odmówiwszy dziecku znaczącego moralnego czy prawnego zadośćuczynienia, Talmud odsłania, po czyjej jest stronie: rabina-gwałciciela. Sanhedrin 76b błogosławi ojca, który żeni swe dzieci zanim osiągną pokwitanie, a wyklina tego, który czeka dłużej. Niewydanie zamąż córki zanim będzie miała 12 i pół roku jest tak potępione, jak zwrot rzeczy zgubionej przez nie-Żyda, za co Bóg nie oszczędzi winnego

Ultraortodoksyjna społeczność haredyjczycy wzięła się za pedofilię, donosi żydowski Forward (2.10.2008): Po latach uciszania kwestii pedofilii wśród ultraotodoksyjnych Żydów, przywódcy tej społeczności wystąpili publicznie […] poniżanie seksualne dzieci wypłynęło […] w głośnych przypadkach Yehudy Kolko i Avrohoma Mondrowitza. Kolko oskarżono o kilka przypadków w l. 2006-2007, ale nie trafił do więzienia. Mondrowitza oskarżono o 5 przypadków pederastii i 6 poniżenia seksualnego w 1985 r., ale znalazł azyl w Izraelu. Przywódca zboru w Brooklynie, Dov Hikind dowodził w Forward, że społeczność ultraortodoksyjna stała się ostoją pedofilów. Ludzie nie skarżą, skoro Talmud, największe objawienie Boga przez faryzeuszy i ich sąd Sanhedryn nie potępiają pedofilii. Rabini odpowiednio radzą rodzicom i poszkodowanym, pisze Forward. Ujawnianie przypadków pedofilii jest u ultraortodoksów zbrodnią o wiele większą niż popełnianie jej; przywódcy zboru nie mogą oskarżać wbrew halasze. Hikind przyjął lawinę  ludzi ze skargami na pedofilów, chce działać: W sierpniu wyznaczono rabina Benziona Twerskiego, psychologa i szanowanego członka zboru, na przewodniczącego grupy działania, ale zrezygnował doznawszy przytłaczającej presji i zastraszania.

Po latach terapii i próbie samobójstwa, Szaija Brizel napisał książkę (Milczenie Ultraortodoksów) o zboczeniach swego ojca, Jakowa Icka Brizela, oddanego chasyda z miasta Bnei Brak, największego skupiska haredejczyków w Izraelu (Haaretz 1.2.2000). Brizelowie są potomkami założycieli tej sekty. Jakow wykorzystywał seksualnie chłopców, których uczył w jesziwie oraz miał stosunki z mężczyznami. Nieznajomi ultraortodoksyjni mężczyźni dotykali prywatnych części Szaija w synagodze i w jesziwie, widocznie zakładając, że chłopiec odziedziczył zboczenie. Gdy zaprotestował, sprawę wyciszono. Najwyżsi rabini nic nie zrobili. Miejscowy rabin Landau i mędrzec od halachy Hausner wiedzieli, a milczeli. Dyrektor jesziwy nie doniósł na policję, ale przyznał Szaiji rację przed publikacją książki: Z kilkoma rabinami […] byliśmy zajęci wyciszaniem sprawy […] żeby jej nie opublikowano. Rabin chasydzki w mieście Kirjat Gat przyjął Jakowa do grona swych zwolenników, choć wiedział o jego zboczeniach.

Z braku władzy odwoławczej u ultraortodoksów, niektórzy chłopcy skarżyli się swym ojcom w listach. Ukrywszy mikrofon, Szaija wypytywał hierarchów i rodzinę, dlaczego ukrywali przestępstwa ojca. Matka przyznała, że kiedy dowiadywała się o tych listach, chciała rozwodu, ale chmary rabinów zjawiały się, żeby czasem nie zepsuła dobrego imienia Brizelów. Mogli pogodzić się z gwałtami jednego ze swoich na nieletnich, ale rozwód był dla nich nie do przyjęcia. Szaija był gotów zrezygnować z publikacji, pod warunkiem, że rodzina poda go do sądu rabinicznego i sprawa wyjdzie na jaw tam. Nikt w rodzinie nie odważył się podjąć wyzwania. Szaija przeprowadził się do innego zboru chasydzkiego, ale po publikacji książki rabin zadeklarował go persona non grata. Ten rabin wylądował tam po eksmisjach z kilku innych zborów, za każdym razem podejrzany o pedofilię na uczniach. W dniu publikacji Szaija spotkał się z dyrektorem jesziwy, rabinem Awrahamem Waznerem: Powiedział mi, że publikacja książki jest milion razy gorsza od uczynków mego ojca.

Czcząc Talmud i Kabałę, haredyjczycy przyciągają Żydów, którzy obawiają się asymilacji. Ich siła w Knesecie rośnie, dominują nowy sąd międzynarodowy Izraela, Sanhedryn. Do 75% mieszkańców niektórych dzielnic Jerozolimy to haredyjczycy. Stanowią większość osadników i władz lokalnych na terenach okupowanych przez Izrael, kontynuując zabór ziemi, scierając się z Arabami, a nawet policją Izraela. Stosując coraz większą przemoc, bezustannie prześladują chrześcijan w środkowym Izraelu i na Zach. Brzegu. Popiera ich bogata sekta lubawiczerów z siedzibą w Nowym Jorku.

Prawa autorskie Piotr Bein

Komentarzy 58 to “Wybrańcy Boga (3)”

 1. grypa666 said

  od pb: ukraina oglasza intencje pozostania poza nato
  http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5361801,00.html

  • a.s. said

   Oj panie Bein – nieładnie. Zbanował pan Lamb za wklejenie linka i rzeczową dyskusję. Nie trzeba się zgadzac z czyimis pogladami ale jak wiadac pan sie niektórych po prostu boi bo tylko tak można taką reakcje wytłumaczyć- na tyle że osobom tym zamyka pan usta. Raczej ten blog tylko czytam a poglądy lamb są ciekawe ale jak widac niepopularne w srodowisku zwolenników radia maryja reprezentowanych przez królowa pokoju i podobnych. Wstyd panie Bein bo uważałam że na tym blogu jest miejsce dla wszystkich a nie tych któych pan idelologicznie dopuszcza….wstyd i żal.
   ==================
   od pb: zbanowalem lamba za przeinaczanie moich komentarzy i bezrozumne klotnie z blogowiczami o in. pogladach; link do oczywisyego kiczu propagandowego przedstawionego przez lamba jako wartosciowy dolal oliwy do ognia; jak napiszesz jeszcze jedna bzudre, pojdziesz za lambem na palme bananowa

   • a.s. said

    ciekawe kiedy mnie pan zbanuje – bo tylko tego mogę sie spodziewać. Rozczarowanie boli bo ten blog polecałam znajomym – teraz juz tego nie bedę robić bo jest zmanipulowany. \ps informacje o pedofilii w talmudzie chyba pan pomylił z koranem- ale pewnie to było zamierzone.
    ============
    od pb: za „pewnie” (zamiast np. „czy aby” „a moze” „prwdopodobnie” „chyba”) zasluzyles na banana = jesli chcesz powrocic tutaj, naucz sie precyzji jezyka i przepros po przestudiowaniu talmudu; pozdrowienia dla znajomych

   • Zbyszko said

    Panie A.S. miejsce dla wszystkich nie istnieje, jest utopią. Więc pana poglądy są komunistyczne. żeby wyprzedzić jakieś pana „nowe” myśli na ten temat, powiem tylko że tu szkoda miejsca na poglądy które można wygłosić, usłyszeć, przeczytać, zobaczyć w mediach tzw maienstremowych czyli reżimowych. więc jak panu tego brakuje to zachęcam np przed telewizor.

   • nn said

    Moje wypowiedzi nie raz juz zostaly wywalone widze ze i innych tez szkoda czasu a prawda o religiach w tym o KRK ze sa podlegle szatanowi wygra z cenzura.Wiecej tu nie zagladam
    ===============
    od pb: odetchnalem z ulga… Kosciol to nie tylko skorumpowana hierarchia ale przede wszystkim wierni Chrystusowi = a tych sa miliony; zaraziles sie autorytatyzmem lansowanym przez bezboznikow; natomiast Chrystus jest tam gdzie nawet tylko 2 osoby zejda sie w Jego imieniu

  • Zbyszko said

   Mam sporo znajomych Ukraińców. Kiedyś zachłyśnięty naszym wejściem do Unii zapytałem kiedy oni wejdą? Usłyszałem- NIGDY, żeby było tak jak u was?!

 2. Augustyn P. said

  W takim razie przy tak „madrych ksiegach” zydowskiego Talmudu nie ma juz co komentowac a jedynie pozostalo sie bronic nie-zydom przed ich „madrosciami” aby nie byc jednym z tych 2800 niewolnikow podczas przyjscia ich „mesjasza”.

  Warto sie teraz zastanowic jak to czynic a najwazniejsze nie miec z nimi nic do czynienia .

  Zwyczajnie nie isc do nich po nic, a oni niech nie przychodza do nas po co kolwiek !

  Od zarania swiata wiadomo,ze lozko/poslanie z insektami nalezy opuscic/zmienic.

  Czy jest wiec mozliwy dialog z narodem zydowskiego pochodzenia,z ludzmi w takim duchu i na takich ksiegach wychowanych ?

  Ksiadz prof. W.Chrostowski przekonal sie osobiscie jaki to „dialog” – „JA TO JESTEM JA,a TY TO JESTES TY….” – dal dobry wyklad w spotkaniu z kapelanami wojskowymi (jest w sieci net).
  Czas aby kazdy nie-Zyd zadbal o swoj los i dopomogl innym i razem staneli we wlasnej obronie – nakazuje nam to instynkt samozachowawczy !!!

  • Magda said

   dla przypomnienia trochę historii z dobrego źródła:
   Judeopolonia

   Pan dr: Poruszył pan bardzo istotny temat. Książeczka „Judeopolonia” mówi o próbach stworzenia właśnie państwa Judeopolonii, taka oficjalna nazwa była pod patronatem Niemców. I to jest tylko pierwsza wojna światowa. Właściwie ta koncepcja już się zawaliła w momencie, kiedy Niemcy i Austro-Węgry podjęły decyzję o powołaniu Królestwa Polskiego, tzn. 5 listopada 1916 r. Potem to już tak kulało wszystko, jeszcze jakieś próby reaktywowania, ale Niemcy woleli postawić na polskie mięso armatnie, zresztą im się to nie udało niż zapuszczać się w tworzenie tej Judeopolonii. Natomiast istnieje drugi, inny problem: stworzenia państwa przy pomocy Bolszewików. Mówimy na razie ogólnie „państwa”, bo to było różne i różne formy przybierało. I to się już zaczęło od momentu, kiedy Bolszewicy doszli do władzy.

   Rozmowy bolszewicko-niemieckie w Brześciu 16-go stycznia 1918 r.

   Pierwszą próba to było przedsięwzięcie podjęte dokładnie 16-go stycznia 1918 r.: państwo polskie nie istnieje, istnieje tylko Królestwo pod patronatem Niemiec i Austro-Węgier. Istnieje korpus Dowbora-Muśnickiego w Rosji, ale państwo Polskie ma powstać za 10 miesięcy. Co robią Bolszewicy i Niemcy. Otóż tego 16-go stycznia dochodziło do dwóch spotkań. Jedno spotkanie to jest w Brześciu tam gdzie było Oberkomando der Ost czyli naczelne dowództwo niemieckie, przyjeżdżają Bolszewicy wysokiej klasy i dochodzi do podjęcia pewnej uchwały. Otóż rozmowy bolszewicko-niemieckie miały doprowadzić do pokoju, ale tak były duże rozbieżności, że Bolszewicy i Niemcy zerwali z sobą układ, zawarli tylko ten jeden jedyny 16 stycznia układ wymierzony przeciwko państwu polskiemu, które nie istnieje. W układzie tym było powiedziane, jak wspólnie będą przeszkadzali, żeby powstała armia Polska, jak będą oskarżali Polskę o imperializm i jeżeli wojsko polskie wejdzie na tereny Litwy, Ukrainy, czy Białorusi, to nie tylko Bolszewicy, ale i Niemcy będą zwalczać to wojsko i odwrotnie, jeżeli wojsko polskie miałoby gdzieś na Zachód się udać i rozpocząć walki z Niemcami, będzie zwalczane przez Niemców i Bolszewicy pomogą. Co więcej, ustalono, że obie wysoko umawiające się strony będą przeciwdziałały rozwojowi polskiej gospodarki i będą przeszkadzały w ustalaniu polskich granic. Rzecz wręcz niebywała.

   Feliks Edmundowicz Dzierżyński – Aleksjej Chromow twierdzi, że prawdziwe nazwisko to było Rufin

   Kto jest wśród tych Bolszewików? Jest kilka postaci z rządu. Jest między innymi Feliks Edmundowicz Dzierżyński, którego polskość zakwestionowali Rosjanie. Aleksjej Chromow w książce „Biografia Dzierżyńskiego”, wydana przez Progres w 1985 roku, twierdzi, że prawdziwe nazwisko to było Rufin, że kupcy Rufinowie wykupili majątek Dzierżyńskich zesłanych na Sybir, ale to taka dygresja mała, to specjaliści historycy ustalą. Był Mojżesz Uricki w tej delegacji. To był jeden z głównych dowódców Czeki, nazywano go rzeźnikiem Leningradu, z uwagi na jego mordy dokonywane na mieszkańcach Leningradu. Był naczelny dowódca ówczesnego wojska sowieckiego, to była jeszcze gwardia, to nie była nawet jeszcze Armia Czerwona i paru podobnych ludzi, w tym kilku pochodzenia żydowskiego. To była pierwsza tego dnia konferencja.

   Druga konferencja 16-go stycznia 1918 r. – współdziałanie Niemców i Bolszewików w tępieniu Polskiej Organizacji Wojskowej

   Jednocześnie tego samego dnia odbyła się konferencja w drugim miejscu, w dowództwie Armii Czerwonej. Nie podano miejsca, nie znamy go. Przedstawicielem Niemiec był major Belke. Otóż tam w tym drugim miejscu ustalono współdziałanie armii niemieckiej, czyli „obrostu” Oberkomando der Ost, bo tak ją oficjalnie nazywano, z Bolszewikami w tępieniu polskiego POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej. Wyraźnie powiedziano w tym drugim układzie, że będzie do rozstrzeliwań włącznie, czyli do fizycznej likwidacji. Powtarzam, jest to na dziesięć miesięcy przed powstaniem państwa polskiego. Co się dzieje dalej? Wysokie umawiające strony tylko ten jeden punkt zawierają i się rozchodzą, pokłóciły się. Wtedy uderzenie Niemiec na Sowiety, podejście, bitwa pod Narwą i Pskowem, zwycięska dla Niemców, zajęcie kawałka Ukrainy i po długim czasie, wysokie umawiające się strony znów zjeżdżają do Brześcia, i w lutym i marcu podpisują dwa układy z Ukrainą i z Rosją Sowiecką. To był początek współpracy niemiecko-bolszewickiej. Ale dlaczego tu mówimy o tym? Dlatego, że w delegacji rosyjskiej większość stanowili Żydzi. I to Żydzi tego typu co Uricki. Tam są wymienione ich wszystkie nazwiska w podpisie pod tym układem.

   GLOBALIZM – „Komunizm XXI wieku”
   dr Andrzej Leszek Szcześniak, Radio Maryja – Rozmowy niedokończone 20.06.2002 r. część III
   więcej tutaj:http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_923.html
   ================
   od pb: szczesniak o judeopolonii https://grypa666.wordpress.com/biale-kruki/

  • malwa said

   Ciekawe jak chcesz nie mieć nic do czynienia z unami skoro niemal 90% wszystkich firm należy do zakamuflowanych unów a to co pisze p.b. w tym artykule dzieje się na naszych oczach tylko trzeba je szeroko otworzyć wszystkie wysokie stanowiska (dokładnie we wszystkich instytucjach radio,tv(praktycznie wszyscy dziennikarze,redaktorzy,itd) są obsadzone unymi nie będąc unem jesteś skazany na nic nieznaczące nisko płatne stanowiska (czyli de fakto jesteście niewolnikami unów:()

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Malwa
    Masz całkowitą rację. Dlatego tę nieznośną sytuację należy jak najszybciej zmienić, używając z wiarą rozumu i talentów danych nam od Boga do pełnego ich pomnożenia w dążeniu do Królestwa Bożego.
    Króluj nam Chryste!

   • Augustyn P. said

    Malwa !
    Jeszcze nie jestesmy skazani na niewole „unych”,wiekszosc nie-Zydow w niewole pcha sie sama na wlasne zyczenie .
    Proste przyklady:
    -Czy musisz isc do banku i korzystac z lichwy ?
    Nie musisz korzystac z lichwiarskich kredytow nawet gdy glodujesz ,wystarczy zmienic wlasne myslenie.

    -Jezeli masz wybor kupowania towaru to musisz kupowac go w tym sklepie/hurtowni/ w skladnicy nalezacych do zydowskich handlowcow ?
    Nie musisz ,szczegolnie tam gdzie istnieje duza konkurencja !

    Czy musisz kupowaz gazete,sluchac radia,ogladac telewizje gdy sa one NIEPOLSKIE a jedynie przekaz w nich w jezyku polskim ?
    Nie, nie musisz,zdrowszy bedziesz (nie tylko zaoszczedzisz ) ,bo nikt nie bedzie stwarzal ci metliku w glowie !

    Dalej mozna zadawac kolejne pytania ale tylko jeszcze dopisze to :
    Jezeli cie nie stac na wlasne mieszkanie/dom lub ciezko ci utrzymac na dotychczasowym poziomie (koszty) to nie uwazasz,ze trzeba zmienic inne wydatki lub z nich zrezygnowac jak chociazby eksploatacja samochodu do pracy/niepotrzebne wyjazdy/podjazdy kiedy to mozna zalatwic tanszymi srodkami transportu,poszukac zdrowej i tanszej zywnosci,ograniczyc wizyty u lekarza i w aptece pamietajac o zdrowym zywieniu i profilaktyce ,o oszczednym zuzyciu energii elektrycznej – jednym slowem zacisnieciu pasa i zycie na wlasny rachunek a nie na kredyt ?!
    Na kazde dzialnie sprytnych Zydow jest sposob nawet wtedy gdy jak uwazasz ze w 90% wszystko nalezy do nich – trzeba ruszyc wlasna glowa ,nie korzystac z reklam i propagandy,trzeba korzystac z podwpowiedzi ludzi uczciwych i sprawiedliwych,majacych wieloletnie doswiadczenia w walce z lichwiarskim sposobem na zycie,nawet to,ze nie pojdziesz do Zyda,gdy przycisnie cie bida,nie ebdziesz u niego bral na kreche ,bo wtedy Zyd cie zniszczy,zreszta nie tylko ciebie ale cale panstwa i narody !!!
    ====================
    od pb: tony antysemickie zupelnie niepotrzebne; nie wszyscy zydzi to diably; mozesz nie kupowac u ‚zyda’ a banksterzy wyciagaja ci forse z kieszeni jak spiacemu, w formie podatkow

 3. Julka said

  Cykl artykułów na soc.culture.polish wzbudził furię i wściekłość jawnych i zakamuflowanych Żydów. Charakterystyczną cechą zydowskich wypowiedzi był zupełny brak merytorycznych argumentów i wyskoki poziom chamstwa, wulgaryzmów i agresji -to od autora strony:
  http://www.solowiecki.boom.ru/jak_rzopoznac_zyda.html

  • Zbyszko said

   Niestety już nie da się wejść na tą stronę

   • Julka said

    @Zbyszko
    poprawiłam wcześniej, ale został usunięty:
    http://www.solowiecki.boom.ru/jak_rozpoznac_zyda.html

    od mg: czy ten tekst nie jest rasistowski?
    ============
    od pb: tekst jest rasistowski; wczuj sie w uczucia Zyda np z Neturei Karta; nie sadzimy ich po wygladzie tylko po mentalnosci i czynach

   • Julka said

    mg
    Myślę, że nie. To tak jakby napisać, że Murzyni mają najczęściej ciemną skóre, nazywają się O`Bambo, często podrygują a Eskimosi ubierają się w zwierzęce skóry i zajadają się mięsem etc.

    od mg: skoro, jak piszesz, został usunięty, to chyba jednak PB inaczej to widzi, ale mogę się mylić
    ============
    od pb: tekst jest rasistowski; wczuj sie w uczucia Zyda np z Neturei Karta; nie sadzimy ich po wygladzie tylko po czynach

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Zbyszko,
    strona się otwiera, tylko zrobiłeś błąd w linku.
    A do oponentów: jeżeli mowimy, że murzyni (w większości) lepiej biegają niż biali i zdecydowanie lepiej niz żółci, to to nie jest rasizm. Ale jeżeli uważamy, że biali stworzyli cywilizację i kulturę daleko wyższą niż murzyńskie – oooo! To już jest straszliwy rasizm. 😉 To jest właśnie poprawność polityczna.
    ============
    od pb: w canadzie w integracyjney zabawie w pracy powiedzialem o jednej pracownicy (w sposob nieobrazliwy) skad pochodzi = okrzyknieto mnie rasista

  • Julka said

   Pb
   Autor nie pisał o prawdziwych Żydach, bo oni się nie kamuflują, ale o chazarach.
   ================
   od pb: wiec powinien pisac „chazarzy” a nie „zydzi”; i to byloby obrazliwe, bo chazaria byla wieloreligijnym panstwem jak pokazuja wykopaliska — muzulmanie, chrzescijanie, zydzi; historia, genetyka, antropologia potwierdzaja bezzasadnosc rasizmu nie tylko w tym przypadku; w kazdej grupie sa perly i badziewie, sadzimy ich po czynach

 4. marslim said

  Tajemniczy słup światła nad piramidą Chichen Itza

  http://wolnemedia.net/?p=20646

  W dniu 24 lipca 2009 roku, turysta z miasta El Salvador, pragnął uwiecznić na zdjęciu swoje córeczki, na tle sławnej El Castillo, czyli piramidy Kukulcan w Chichen Itza, na półwyspie Jukatan, w Meksyku. Ponieważ właśnie co rozpoczynała się burza z piorunami, pan ten zapragnął spróbować zrobić jeszcze efektowniejsze zdjęcie, uwidaczniając na nim oprócz córeczek i piramidy, także błyski piorunów. Zrobił 3 zdjęcia, w odstępach około 15 sekund każde. Kiedy zobaczył slup światła, zamknął aparat, myśląc że jest to bliska i mocna błyskawica. Później, kiedy sprawdzał czy zdjęcia wyszły, ku swojemu zdumieniu zobaczył, iż światło które wcześniej ujrzał, nie pochodziło od błyskawicy, lecz jakby “wypływało” bezpośrednio z czubka piramidy.

  Człowiek ten, w swoim entuzjazmie, zaczął pokazywać swoje, dopiero co zrobione zdjęcia, prawie wszystkim tego dnia napotkanym ludziom. Pomiędzy nimi był też kapłan Majów, który doradził mu, że postąpi rozsądniej jeśli nie będzie rozpowszechniać tych zdjęć. Inny z obecnych, popularna z TV osoba, przekonała turystę aby zgłosił się z tymi zdjęciami do znanego ufologa Jamie Maussan, który będzie mógł zaprezentować je szerszej publiczności w swoim programie telewizyjnym.

  Zanim Jamie Maussan zaprezentował te zdjęcia w swoim programie telewizyjnym, najpierw przesłał je do laboratorium we Włoszech, w celu zbadania ich autentyczności.

  Tajemniczy słup światła nad piramidą Chichen Itza
  Opublikowano: 18.03.2010 | Kategoria: Nauka

  W dniu 24 lipca 2009 roku, turysta z miasta El Salvador, pragnął uwiecznić na zdjęciu swoje córeczki, na tle sławnej El Castillo, czyli piramidy Kukulcan w Chichen Itza, na półwyspie Jukatan, w Meksyku. Ponieważ właśnie co rozpoczynała się burza z piorunami, pan ten zapragnął spróbować zrobić jeszcze efektowniejsze zdjęcie, uwidaczniając na nim oprócz córeczek i piramidy, także błyski piorunów. Zrobił 3 zdjęcia, w odstępach około 15 sekund każde. Kiedy zobaczył slup światła, zamknął aparat, myśląc że jest to bliska i mocna błyskawica. Później, kiedy sprawdzał czy zdjęcia wyszły, ku swojemu zdumieniu zobaczył, iż światło które wcześniej ujrzał, nie pochodziło od błyskawicy, lecz jakby “wypływało” bezpośrednio z czubka piramidy.

  Człowiek ten, w swoim entuzjazmie, zaczął pokazywać swoje, dopiero co zrobione zdjęcia, prawie wszystkim tego dnia napotkanym ludziom. Pomiędzy nimi był też kapłan Majów, który doradził mu, że postąpi rozsądniej jeśli nie będzie rozpowszechniać tych zdjęć. Inny z obecnych, popularna z TV osoba, przekonała turystę aby zgłosił się z tymi zdjęciami do znanego ufologa Jamie Maussan, który będzie mógł zaprezentować je szerszej publiczności w swoim programie telewizyjnym.

  Zanim Jamie Maussan zaprezentował te zdjęcia w swoim programie telewizyjnym, najpierw przesłał je do laboratorium we Włoszech, w celu zbadania ich autentyczności.

  Badania wykazały iż zdjęcia te nie tylko są autentyczne, ale tez to, że widoczny na nich słup światła, który wychodzi ze szczytu piramidy, kierując się pionowo ku niebu, składał się z kilku warstw. W samym środku tego słupa uwidoczniono jakby ukryty tam silny promień laserowy.

  Badający te zdjęcia specjaliści przypuszczają, że światło to najprawdopodobniej nie było by, w zwykłych warunkach widoczne i że to właśnie naładowane elektrycznością powietrze pozwoliło je na krótki czas ujrzeć.

  Ku zdziwieniu wszystkich, jedno z przekazanych do analizy zdjęć zawierało niespodziankę – kulisty obiekt w chmurach, który został oczywiście zinterpretowany przez Jamie Maussan, jako UFO mające bezpośredni związek z omawianym zjawiskiem.

  Ostatnio dużo mówi się i pisze o piramidach, których odkrywa się coraz więcej, praktycznie na wszystkich kontynentach, jak i na dnie oceanów, a teorie określające ich wiek oraz sposób budowy, są coraz częściej podważane. Piramidy okazują się dużo bardziej zagadkowymi budowlami, niż dotychczas przypuszczano. Tematyka z nimi związana przeżywa aktualnie prawdziwy renesans.

  • znajomy said

   @marslim
   Jak juz napisalam w wolnych mediach-ta akurat piramida kryje w sobie wiele tajemnic.Z ustnych przekazow roznych ludzi z tego rejonu mowi sie,ze NASA prowadzi tam tez badania.Co roku szamani Majow zbieraja sie wlasnie w tym miejscu.Znajoma osoba ,ktora w tym roku odwiedzila to miejsce, miala pozniej tego samego dnia dziwne wizje.Do tej pory nie miala zadnych paranormalnych odczuc.Mowi sie tez o tym ,ze wewnatrz tej piramidy kryje sie inna.O zjawiskach swietlnych(waz) i akustycznych (glos ptaka)zwiazanych z ta piramida mozna poczytac w necie.

 5. Mars said

  Czyli wiemy że mamy doczynienia z bandą psycholi…Acha… .A propos- Skoro antysemityzm jest zły i potępiany-ok, wporządku . Nie powinno być żadnej dyskryminacji a ludzie powinni być równi i mieć równe szanse na wszystko-oczywiście .Ale, Ale-Chrześcijanie też mają swoje prawa i też mogą się ich domagać . Kochani od teraz proponuje aby antychrześcijanizm był też potępiany ! I nikt na dobrego Chrześcijanina ręki niech nie próbuje podnosić…tak nam do pomoż Bóg . Jesteśmy dziećmi kochającego Boga, jesteśmy propokojowi, znamy swoją wartość, reprezentujemy godne człowieczeństwo i NIE jesteśmy żadnym bydłem . Nigdy nie byliśmy, nie jesteśmy i nie bedziemy bydłem . Należy się nam godne, wolne zdrowe człowieczeństwo i to mamy dane od Boga-stwórcy zupełnie za darmo i z taką wielką łaską że nawet nie jesteśmy w stanie jest pojąć . Najlepszym dowodem na istnienie dobra jest istnienie zła, tego drugiego mamy już w totalnym nadmiarze więc resztę dopowiedzcie sobie sami …

 6. mgrabas said

  świadomość posiadanej godności, znajomość Boga oraz Jego planu zbawienia, a także świadectwa życia naszych braci i sióstr, którzy dali i dają przykład życia chrześcijańskiego, jest naszą pociechą i siłą, pośród tego świata, do którego nie należymy, a w którym jedynie pielgrzymujemy w drodze do domu Ojca; wiemy że jako chrześcijanie będziemy zmagać się z niebezpieczeństwami od zewnątrz i od wewnątrz w nas samych; to życie jest jedynym jakie dano nam w darze, mamy ograniczony czas, ale wiemy że skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy, teraz jest czas naszej wolności, przyjdzie czas kiedy zdamy z niej sprawę przed Bogiem – za każde słowo i za każdy wybór lub za jego zaniechanie
  nie lękajmy się prawdy, szukajmy jej i świadczmy o prawdzie, szczególnie w tym świecie, który jest we władaniu Władcy tego świata – to On ma moc zwieść nas jeśli braknie nam pokory i gdybyśmy Jemu zaufali, lub Jego sztuczkom, zamiast polegać na Bogu samym, obecnym w Bożym Słowie oraz w świątyni naszego sumienia

 7. 223 said

  olala…nie wiem jak Wy sie czujecie po publikacji tego artykulu ale mi osobiscie zachcialo sie rzygac.dla mnie jest to po prostu chore i nienormalne i dziwi mnie to ze sa ludzie ktorzy wierza w takie bzdury…brak sumienia?mozliwe…gdybym to ja zgwalcil paroletnie dziecko to niestety ale sam z soba bym nie wytrzymal i zapewne szybko zakonczylbym zycie…no ale coz…ja to ja.dziekuje Panu Piotrowi za w/w publikacje…musze jednak dodac ze publikacje takie jak ta rodza w czlowieku nienawisc a ja osobiscie tego w moim zyciu nie potrzebuje.nie jestem w stanie zmienic swiata – jedyne co moge zmienic to siebie samego i tego 3eba sie 3mac.jezeli komus bliska jest religia chrzescijanska to powinien brac przyklad z Mistrza a Mistrz nie szerzyl nienawisci i nie plul na innych,bo w koncu dzieki tym innym osiagnal Wniebowstapienie…zreszta coz ja tu bede pisal.kazdy z nas ma swoj wlasny poglad na zycie i swiat nas otaczajacy.podziekowalem Panu Piotrowi bo wklada w ta strone kawal swojego zycia i osobiscie ciesze sie ze moge byc doinformowany na w/w tematy ale przestrzegam Was kochani przed nienawiscia,ktorej bardzo latwo jest ulec czytajac takie teksty.dziekuje.pozdrawiam

  • mgrabas said

   @ 223, jeśli mogę spytać, czemu wybrałeś na swój nick taki masoński symbol?

  • Mars said

   Fakt Faktem, po prostu kiedy człowiek dowiaduje się tych rzeczy a dodatkowo widzi sam co się z tym światem teraz dzieje to po prostu rzygać się chcę. Te informacje które coraz bardziej wychodzą na światło dzienne powodują i powodować będą w ludziach dobrych, wierzących nienawiść do zła większą niż kiedykolwiek . Jeśli będziemy dalej przyzwalać na to zło to będzie oznaczać : ok, zło jest górą, godzę się na to mimo że przez to cierpię . Czy to jest droga? Zyjemy w czasach końca i jeśli dożyjemy apokalipsy to będzie to jedna z piękniejszych rzeczy jaka się nam wydarzy, bo Bóg wkońcu nie wytrzyma i wybuchnie gniewem na całe to zło .

   • VIVIEN said

    tak! ZYGAC SIE CHCE ! TO PRAWIDLOWA I NORMALNA REAKCJA ! NIE JESTEM ZASZOKOWANA SAM JAHWE MIAL O UNYCH ZLE ZDANIE !!! WYBRANYMI BYLI NIESTETY TYLKO NIEKTORZY TYLKO GARSTKA !NIE ZAPOMINAJMY ZE POTOP PRZEZYLA TYLKO JEDNA RODZINA NOEGO ! NIKT NIE BYL GODNY i dzis wsrod nich moze znalazlaby sie garstka a moze i nie . ZBOCZONY NAROD I ZBOCZONE ICH LUDZKIE PRZEPISY I PRAWA NIE MAJA Z BOGIEM NIC WSPOLNEGO !!! MARS ZANIM BOG WYBUCHNIE I ZROBI PORZADEK NA ZIEMI PRZYJDZIE NAM PRZELKNAC WIELE BOLU I CIERPIEN ! O JEJ !

   • mgrabas said

    człowiek dobry czemu miałby nienawidzić czy przeklinać? dobro skupia się na dobru i nie ulega złu; dobro trwa w swojej naturze i oświetla wszystko, co jest ciemnością

 8. Zapsa said

  Na newworldorder.com jest ciekawe tłumaczenie pewnego „wykładu rabina dla studentów”. w wykładzie rabin oddziela syjonizm od judaizmu, przybliża kwestie „Naturei KArta”.

  w tej chwili ich stronka nie działa,ale jak zadziała polecam się zapoznać.

 9. hjk said

  Na onecie nagłówek: W Polsce lichwa ma się świetnie: 200 tys. zł odsetek od 30 tys. zł
  http://biznes.onet.pl/200-tys-zl-odsetek-od-30-tys-zl,18543,3193414,1,prasa-detal
  Nie tylko tam…
  No ale trzeba starac się nie korzystac z usług lichwiarzy…

 10. hjk said

  Niesamowita galeria – potęga Stwórcy
  http://www.digart.pl/galerie/46/Astrofotografia

 11. 223 said

  do mgrabas – moj nick nie jest masonski -jest jego przeciwnoscia-doslownie jest lustrem 322 a to wlasnie jest symbol masonski oslawionych czaszek i piszczeli.bez paniki przyjacielu 😀

 12. Aśka said

  http://www.lexnostrum.eu/index.php/interwencjefull/items/interwencja-w-sprawie-stosowania-niebezpiecznych-szczepien-ochronnych-noworodkow.html

  Interwencja w sprawie stosowania niebezpiecznych szczepień ochronnych noworodków

  2010-01-27 00:00

  Polskie niemowlęta w pierwszych 18 miesiącach życia otrzymują 16 obowiązkowych szczepień przeciw 10 chorobom: gruźlicy, żółtaczce B, błonicy, krztuścowi, tężcowi, polio, odrze, śwince, różyczce, i zakażeniom Haemofilius influenzae b.

  Dodatkowo zalecane są szczepienia przeciw: Streptococus pneumoniae, Neisseria meningitidis, rotavirus, influenza virus, herpes virus varicellae, i hepatitis A virus, co może stanowić razem liczbę 26 szczepień w pierwszych 24 miesiącach życia.

  Nawet zdrowe organizmy żołnierzy amerykańskich nie wytrzymały zmasowanych szczepień i zostały trwale okaleczone chorobą autoimmunologiczną zwaną Syndromem Wojny Zatokowej (Hotopf M et al. BMJ. 2000, 320:1363-1367; raport komisji ekspertów Kongresu USA z 17 listopada 2008) konkluduje, że syndrom ten jest realną chorobą i jest skutkiem wystawienia żołnierzy na działanie czynników chemicznych i szczepień przeciw gazom porażającym system nerwowy. Zatem liczenie, że duża kondensacja szczepień będzie bezpieczna dla małych dzieci przeczy logice i doświadczeniom medycyny.

  Fragment listu otwartego prof. dr Marii Doroty Majewskiej Kierownika Katedry Marii Curie Komisji Europejskiej Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytut Psychiatrii i Neurologii

  Jeden z przykładów:

  Klaudia Muszyńska w okresie tuż po urodzeniu jako zdrowe dziecko otrzymała w miejscowych placówkach służby zdrowia wszystkie obowiązkowe szczepienia ochronne. Na dzień dzisiejszy Klaudia ma zidentyfikowaną – wskutek tych szczepień encefalopatię poszczepienną z uszkodzeniem mózgu, co czyni ją w dalszym życiu człowiekiem trwale okaleczonym, wymagającym stałej rehabilitacji, niemogącym uzyskać samodzielnego zawodu, wykształcenia, z utraconymi szansami życiowymi. Pomimo rozpaczliwej walki matki o życie dziecka, w placówkach służby zdrowia nie zidentyfikowano choroby i jej skrajnie niebezpiecznych następstw, bowiem nie zaordynowano jej niezbędnych przy tych symptomach encefalopatii hormonów kory nadnerczy (sterydów), tak aby ochronić mózg i odwrócić procesy jego uszkodzeń. Gdyby u Klaudii Muszyńskiej rozpoznano od razu encefalopatię poszczepienną, zapewne poszczepienne powikłania neurologiczne nie byłyby tak całkowicie trwałe i rozlegle jak są.

  Życie Klaudii zostało uratowane wyłącznie wskutek instynktownej i samodzielnej decyzji matki dziecka, Pani Małgorzaty Muszyńskiej, która nie podawała córce zaordynowanych w placówkach służby zdrowia leków.

  Po otrzymaniu bardzo obszernej dokumentacji medycznej, Dyrektor Fundacji Promocji i Edukacji Prawnej i Zdrowotnej „LEX NOSTRUM” Maciej Lisowski zdecydował o wystąpieniu z pozwem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

  Załączamy poniżej kopię przedsądowego wezwania do zapłaty wraz z listem otwartym prof dr. Marii Doroty Majewskiej:

  List otwarty prof. dr Marii Doroty Majewskiej List otwarty prof. dr Marii Doroty Majewskiej.pdf (171.1 kB)

  Przedsadowe wezwanie do zaplaty Przedsadowe wezwanie do zaplaty.pdf (1.4 MB)

 13. ALFA said

  Fałszywe złoto z USA do Chin
  Fałszywe złoto
  Ostatnie szokujące informacje, zupełnie przemilczane przez światowe media wskazują, że pewne kręgi w Stanach Zjednoczonych sfałszowały miliony sztabek złota, których wartość ocenia się na zawrotną sumę 600 miliardów dolarów (ang. billion).
  Sprawa wyszła na jaw w październiku 2009 roku kiedy to Chiny, zakupiwszy około 5700 sztabek złota, każda o wadze 400 uncji, nabrały podejrzeń co do prawdziwej ich jakości. Po zbadaniu sztabek, które według oficjalnych dokumentów zostały wysłane bezpośrednio z amerykańskiego skarbca złota w Fort Knox (United States Bullion Depository), okazało się, że ich rdzeń wcale nie zawiera złota, lecz w sumie jest to sztaba wolframowa – wolfram jest metalem o wadze niemal równej złotu – jedynie pokryta zewnętrzną warstwą prawdziwego złota. Informację na ten temat przekazał przed kilkoma dniami jeden z największych pakistańskich dzienników Pakistan Daily, i choć jest ona niezwykłej wagi, pominięta została przez, tak niby różnorodne, choć w sumie mówiące jednym-słusznym głosem media.

  Dochodzenie w tej sprawie ujawniło, że najwyraźniej fałszerstwem na tak wielką skalę zajął się sam rząd USA, a przynajmniej za jego wiedzą i zgodą dokonano tego procederu w centralnych czynnikach tzw. Banku Rezerw Federalnych. Okazało się, że przed około 15 laty, w czasie administracji prezydenta Clintona (a chodzi tutaj o najbardziej wpływowe postaci tego okresu, czyli Roberta Rubina, Alana Greenspana i Lawrence’a Summers – nota bene wszyscy trzej są wyznawcami judaizmu, proizraelskimi i prosyjonistycznymi fanatykami, dla których prawdziwe dobro Ameryki zawsze ustępuje przed priorytetem Izraela i diaspory żydowskiej), w jednej z nowoczesnych fabryk na terenie USA, zużywając do tego celu 16 tysięcy ton wolframu, dokonano fałszerstwa w postaci wyprodukowania od 1,3- do 1,5-miliona odpowiednich sztabek wolframu. Sztabki wolframowe pokryto następnie warstwą złota, po czym około 640 tysięcy takich wolframowo-złotych falsyfikatów przesłanych zostało do skarbca w Fort Knox. Jak twierdzą źródła chińskie, pozostałe z tak wyprodukowanych sztabek, czyli nawet do 860 tysięcy, zostało upłynnionych na globalnych rynkach złota i światowych giełdach.
  źródło: http://wolnemedia.net/?p=20627
  Nie wklejałem całego artykułu,kto chce to sobie doczyta

 14. asterix said

  „Roboty zastąpią nauczycieli w szkołach” czytamy:

  „Pierwsze już uczą angielskiego i matematyki. Za co je lubią uczniowie? Roboty, które pilotażowo wprowadzono do kilku wiejskich szkół podstawowych w Południowej Korei spotkały się z ciepłym przyjęciem uczniów. Dzieci są zadowolone, bo elektroniczny nauczyciel nigdy się nie denerwuje, ani nie pozwala sobie na uszczypliwe uwagi – donosi news.com.au.”

  http://www.sfora.pl/Roboty-zastapia-nauczycieli-w-szkolach-a18227

  Oczywiście dzieci będą „szkolone” … New World Order

  • Zbyszko said

   Po co roboty maja uczyć i wychowywać kolejne roboty. Może od razu naprodukować całą masę robotów a dzieci… będą niepotrzebne

 15. jowram said

  [Rzepa publikuje „Trójgłos: Spór o beatyfikację Jana Pawła II” Czytelnika zadziwia, że obok kapłana katolickiego ks. Karola Stehlina głos zabierają: „były jezuita, teolog i historyk Stanisław Obirek” oraz Cezary Gawryś „filozof i teolog, jest publicystą „Więzi”. Kursywą – jak ich przedstawia Rzepa. To już w Rzepie nie znaleźli jakiegoś biskupa, czy rzecznika, dla przedstawienia katolickiego poglądu „za”? Całość:

  http://www.rp.pl/artykul/9157,448566_Trojglos__Spor_o_beatyfikacje_Jana_Pawla_II.html MD]

  Zgorszenie dla wiernych

  ks. Karl Stehlin 17-03-2010 http://www.rp.pl/artykul/448569.html

  Spośród wszystkich przejawów czci, jaką my, katolicy, otaczamy drogich nam zmarłych, nie ma większego zaszczytu niż wyniesienie do chwały ołtarzy Kościoła powszechnego. Wydaje się więc najzupełniej usprawiedliwione, że wierni pragną, by ci z ich rodaków, którzy na to zasłużyli przez szczególnie przykładne życie chrześcijańskie, zostali ogłoszeni świętymi i odbierali publiczną cześć zgodnie z odwieczną tradycją Kościoła.

  Jednym z aspektów kanonizacji jest to, że osoba świętego staje się dla wszystkich wiernych wzorem cnót chrześcijańskich. Kościół w swej mądrości zawsze starał się badać jak najdokładniej, czy ludzie, którzy mają zostać wyniesieni na ołtarze, są naprawdę godni naśladowania. Pochopny, oparty na niedokładnym materiale dowodowym, osąd godności kandydata miałby daleko idące konsekwencje – mógłby prowadzić nie tylko do obniżenia rangi zaszczytu, ale i do zgorszenia wiernych, którzy mogliby łatwo popaść w błędy czy nawet grzechy, naśladując rzekome cnoty osoby niegodnej tego, by stawiać ją za wzór świętości.

  W procesie beatyfikacyjnym papieża Jana Pawła II można niestety dostrzec nadmierny pośpiech oraz nieroztropne lekceważenie bezpiecznej drogi skrupulatnych i długotrwałych badań. Kościół ustanowił je właśnie w tym celu, by być całkowicie pewnym godności kandydatów do kanonizacji. Jednakże w tym przypadku nie przestrzegano nawet skróconego za pontyfikatu Jana Pawła II pięcioletniego okresu, który winien minąć od śmierci kandydata. Okres ten, w przeszłości wynoszący aż 50 lat, ustanowiono właśnie po to, by zapewnić obiektywizm w ocenie zasług kandydata, a także by uniemożliwić polityczne ingerencje w przebieg procesu kanonizacyjnego. Gdy weźmie się pod uwagę nie tylko długość pontyfikatu Jana Pawła II, ale i mnogość jego pism, można słusznie wątpić, czy rzeczywiście jego życie oraz dzieła zostały skrupulatnie i z należytą dbałością zbadane.

  Jednak nawet powierzchowna wiedza o wypowiedziach i działalności Jana Pawła II musi rodzić bardzo poważne wątpliwości, czy należy stawiać go katolikom za wzór do naśladowania. Przykładowo 14 maja 1999 r. Jan Paweł II przyjął w Watykanie delegację muzułmanów z Iraku, którzy ofiarowali mu Koran, księgę uważaną przez nich za świętą. Podczas tego spotkania papież pocałował otrzymaną księgę, według słów katolickiego patriarchy Babilonu – na znak szacunku. Tymczasem Koran zjadliwie atakuje Bóstwo Chrystusa Pana oraz niemal całą doktrynę chrześcijańską, dlatego całowanie go przez Wikariusza Chrystusa jest, niezależnie od okoliczności, absolutnie nie do przyjęcia. Wprowadza się w ten sposób w błąd muzułmanów, utwierdzając ich w przekonaniu, że słusznie czynią, przestrzegając nakazów Koranu, a równocześnie gorszy się katolików. Nie wolno także zapominać o niezliczonych przykładach chrześcijan, którzy na przestrzeni wieków woleli cierpieć męczeństwo niż okazać najmniejszy przejaw szacunku fałszywym naukom islamu.

  Sprzeczne z pierwszym przykazaniem Dekalogu zachowania zmarłego papieża nie należały niestety do rzadkości, a zebrane razem stanowią bardzo poważną przeszkodę dla jego kanonizacji. Można by przytoczyć liczne jego gesty ekumeniczne, nie tylko dwuznaczne, ale i częstokroć wręcz gorszące. Na przykład w maju 1982 r. wspólnie z anglikańskim „arcybiskupem” Runcie’em papież modlił się publicznie w anglikańskiej katedrze w Canterbury, pośrednio uznając w ten sposób prawomocność schizmy anglikańskiej. Uznał także milcząco sukcesję apostolską anglikanów, udzielając wspólnego błogosławieństwa z osobą, której święcenia Leon XIII w bulli Apostolicae curae (1896) ogłosił jako „całkowicie nieważne i nie posiadające żadnego znaczenia”.

  Najbardziej gorszącym spektaklem, wprost sprzeciwiającym się pierwszemu przykazaniu Dekalogu, było spotkanie międzyreligijne, zainicjowane i zorganizowane po raz pierwszy przez Jana Pawła II w Asyżu 27 października 1986 r. Podczas tego spotkania przedstawiciele najróżniejszych religii z całego świata wspólnie modlili się o pokój. Reprezentanci buddystów umieścili nawet podczas swych obrzędów posążek Buddy na katolickim ołtarzu przy milczącej aprobacie papieża. Podobne zgromadzenia zostały otwarcie potępione choćby przez Piusa XI w encyklice Mortalium animos (1928), lecz oczywiście sprzeciwiają się niezmiennemu i powszechnemu nauczaniu Kościoła od czasów apostolskich: „Ale co poganie ofiarują, czartom ofiarują, a nie Bogu. Nie chcę zaś, żebyście byli wspólnikami czartów” (1 Kor 10, 20).

  Spotkanie w Asyżu wywołało protesty nie tylko w wielu katolickich środowiskach, lecz także wśród najbliższych współpracowników papieża. Był wśród nich kard. Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, który odniósł się do tej inicjatywy bardzo krytycznie i ze zrozumiałym sceptycyzmem.

  Niezależnie od osobistych zalet moralnych zmarłego papieża, a także – jak można przypuszczać – jego subiektywnie dobrych intencji postępowanie takie jest obiektywnie sprzeczne z pierwszym przykazaniem Dekalogu, które głosi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Beatyfikacja Jana Pawła II oznaczałaby ostateczną, autorytatywną aprobatę takich zachowań; co gorsza, zachęcałaby do ich naśladowania. Prowadziłoby to do ośmieszenia samego procesu kanonizacyjnego, a pośrednio również do podkopania autorytetu papiestwa. Oficjalna aprobata praktyk potępianych w przeszłości przez papieży podałaby w wątpliwość nieomylność Magisterium Kościoła i wiarygodność procesu kanonizacyjnego, co w konsekwencji musiałoby prowadzić do dalszego osłabienia wiary.

  Podsumowując – ewentualna beatyfikacja Jana Pawła II będzie oznaczała wielkie osłabienie wiarygodności Kościoła, obiektywne zgorszenie dla wiernych oraz utwierdzenie niekatolików w ich błędach.

  Autor jest niemieckim kapłanem z Bractwa św. Piusa X (lefebrystów). Od połowy lat 90. pracuje w Polsce, obecnie jest przełożonym bractwa w Europie Środkowej i Wschodniej
  =================
  od pb: nalezaloby poznac druga strone, np uzasadnienie JP2 pocalowania podarowanego Koranu

 16. Adm said

  Internauci pytają, zapytajmy i my nowe
  Lista pytań od internautów do kandydatów na urząd prezydenta opublikowano na stronach:
  http://wiernipolsce.wordpress.com/
  http://kandydaci2010.wordpress.com/
  Zaproszenie do spotkania założycieli stron internetowych, blogów i portali zamieszczono na :
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/03/09/administratorzy-portali-spotkajmy-sie/#comments

 17. Mars said

  Słuchajnie 17.50 jadą równo na śląsku z chemistralami, 2 samoloty idealnie na krzyż robią już drugie okrążenie, smugi utrzymują się ciągle i tworzą jakby trójkąt . Kolejny 3 samolot 17.53 od południowego wschodu jedzie z kolejną linią w kierunku południowego zachodu podobnie jak poprzednie .

  • czosnek said

   To samo robili dzisiaj w Planicy podczas skoków narciarskich. Można było zauważyć w telewizorni. Oj Małysz, Małysz, ten Red Bull cię wykończy.

 18. Mars said

  Słuchajcie 17.50 jadą równo na śląsku z chemistralami, 2 samoloty idealnie na krzyż robią już drugie okrążenie, smugi utrzymują się ciągle i tworzą jakby trójkąt . Kolejny 3 samolot 17.53 od południowego wschodu jedzie z kolejną linią w kierunku południowego zachodu podobnie jak poprzednie .

 19. mirek said

  a o co i po co tu pytać, zydokomune?
  chyba czytaliście powyższe?

 20. Zbyszko said

  Jeżeli to wszystko prawda to Talmud powinien być zabroniony, bo po prostu zachęca do zbrodni!!!
  ============
  od pb: tak argumentuje wielu „bialych supremacjonistow”, tepionych przez adl za rasizm itp charakterystyki ktore uny sami posiadaja i uprawiaja pelna geba

  • malwa said

   problem polega na tym że nie można zabronić czegoś co oficjalnie nie istnieje talmud jest ukrywany przed nami a dostępny tylko dla żydów
   ============
   od pb: podobnie jak z Koranem: jedna wersja dla swoich, inna dla innowiercow = dlatego uwazajcie jaka wesrsje czytacie, na pewno nie na wiki

 21. Zbyszko said

  Następny artykuł wp którego zadaniem jest robienie wody z mózgu i mącenie w rodzianch: http://kobieta.wp.pl/kat,26337,title,Molestowala-mnie-matka,wid,12089315,wiadomosc.html

 22. ! said

  http://ciekawostka.wordpress.com/2009/02/19/zachwyt-technologia-rfid/

  od mg: proszę o opisy do linków, czy to zbyt trudne dać kilka słów opisu?
  jeśli to za trudne samemu napisać opis, to można zacytować najistotniejszy fragment, np.:
  „Portal Onet.pl zachwyca się na swoich łamach technologią znakowania (m.in.) ludzi.
  W Ameryce testowany jest system śledzący położenie i zachowanie ludzi. Na razie w teście biorą udział ochotnicy, a system śledzi ich ruchy”

 23. multan said

  W Swarzędzu k.Poznania jest od niedawna ul. Bronisława Geremka -Berele Lewartowa, dawniejsza ul. Tysiąclecia. Zacny Swarzędz, jeden z symboli wielkopolskiej pracowitości i solidności, ośrodek celowo od lat niszczonego rzemiosła nosi teraz piętno zaciekłego antypolaka. Pomysłodawcą był radny Konrad Napierała narodowości wybranej. Wstęgę przeciął sam Stefan Niesiołowski -Aaron Nusselbaum ps.”Nienawiść”. Uroczystość zaszczycił m.in. poseł PO Marek Zieliński,także narodowosci wybranej.
  Wysunął niegdyś Kaczyński-Kalkstein pod medialny rechot problem istnienia tzw.”Układu”. Oto fragmencik tegoż „Układu” na poziomie gminy.
  ============
  od pb: nadejdzie dzien gdy to wszystko zostanie usuniete: tabliczki, promotorzy… nic nie trwa wiecznie

  • Wojwit - Ten Sam said

   Do komentarza p.b.
   Co daj Panie Boże jak najszybciej!
   ===================
   od pb: z drugiej strony nie mozna zapominac bo historia sie powtarza

 24. mgrabas said

  „Rzad juz oficjalnie podjal decyzje o wyslaniu do Afganistanu dodatkowych 600 zolnierzy. Zmiana kontyngentu i wyslanie nowego, wiekszego bedzie mialo miejsce do 13 kwietnia.”
  więcej: http://stopwojnie.org/

  • malwa said

   nie ma co się tym wogóle przejmować ci co tam jadą to najemnicy nie bronią wolności naszego kraju tylko jadą tam dla pieniędzy
   ===========
   od pb: uny tworza system w ktirym bieda zmusza bezmoralnych do parania sie morderstwem najemniczym; dziesiatki tysiecy blackwatersow w usa, gotowych na ‚misje’ zagraniczne jak i krajowe; czy ci polscy (?) najemicy wroca do kraju jako oddzialy zawodowych zabijakow swych rodakow? tak sie stalo w usa

 25. Luc said

  Pink Floyd mają piosenkę „Dogs of War” wiedzą gdzie jadą i wcale mi ich nie będzie szkoda, jak nie wrócą cali !

 26. asterix said

  http://religiapokoju.blox.pl/2010/03/Mufakhathat-licencja-na-pedofilie.html
  Mufakhathat – licencja na pedofilię

 27. Aśka said

  http://www.refleksologia.com.pl/przemyslenia/medycyna-naturalna-na-celowniku/

  Medycyna Naturalna na celowniku
  Maciej Maciaszek | Przemyślenia | 9 maja 2008 « do strony głównej
  Leki z mongolskiej apteki

  Ostatnio media polskie, a szczególnie TVN24, wpadły w jakąś dziwną histerią (choć może chwilową). Wszystko to wywołane zostało jednym przypadkiem mongolskiej “doktor”, która sprzedawała swoim pacjentom cudowne pigułki na odchudzanie. Niektóre z leków będących w apteczce dr Enkhjargal Davchin Enji zawierały sibutraminę, pochodną amfetaminy albo syntetyczny związek — fenfluraminę.

  Wszystko brzmi groźnie i naprawdę takie jest. TVN24 postanowił jednak rozszerzyć nieco temat i nie ma się co dziwić: problem ochrony zdrowia dotyczy nas wszystkich. Niedługo po demaskacji mongolskiej doktor czytam w internetowym serwisie taki oto artykuł: Leki ziołowe mogą szkodzić. Na samym początku podane są słowa Prof. Iwony Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  Leki ziołowe szkodzą, podobnie jak syntetyki. I mają skutki uboczne.

  A wszystko to w kontekście wyżej wymienionego przypadku. Zaraz, zaraz, a ja się pytam: a te cudowne pigułki na odchudzanie to co zawierały? A co najważniejsze: kto je wprowadził? Powtórzę za TVN24 (inny artykuł):

  Według ekspertyzy, ich składnikiem jest fenfluramina – syntetyczny związek, który do lat 90. był stosowany w terapii otyłości. “Z Polski i wielu innych krajów został wycofany ze względu na udowodnione ryzyko występowania poważnych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie płucne, uszkodzenie zastawek).

  Jak widzicie: świat medycyny naturalnej staje się tutaj kozłem ofiarnym błędów koncernów farmaceutycznych. Wyobraźcie sobie: jeszcze do lat 90 leczono tym otyłość (być może wciąż leczy się w Mongolii)! I zaśmiałby się Tobie w twarz lekarz jeden z drugim, jeślibyś zaproponował(a) swojemu pacjentowi odstawienie tego na rzecz… np preparatów z zielonej herbaty – której stosowanie już teraz – w XXIw. sugeruje nam wspomniana prof. Wawer.

  Kiedy Pani Profesor mówi o “szkodliwości” (raczej toksyczności) ziół, oczywiście ma rację. Do stosowanie ziół potrzebna jest wiedza. Jednak osoby zajmujące się ziołolecznictwem takową posiadają. Kiedyś mama wysłała ojca do apteki, aby kupił dość dużą ilość Jaskółczego Ziela. Pani magister nie chciała mu tyle sprzedać, mówiąc przy tym o jego toksyczności. To prawda: zioło to stosować można jedynie w mieszankach i niewielkich dawkach.
  Pseudomedycyna i uzdrowiciele-szarlatani

  TVN24 poszła za ciosem i w następnym artykule zaatakowała: Medyczni szarlatani na celowniku. Czytamy w nim o gwałtownej reakcji lekarzy i polityków (a co politycy mają do tego?). Ni stąd ni zowąd wyskoczyła ustawa dotycząca praktykowania medycyny alternatywnej. Coś co do tej pory regulował wolny rynek, dostanie się pod kuratelę państwowej machiny urzędniczej. Zabrzmiało to jak groźba. Wszystko to ma niby chronić obywatela przed niebezpiecznymi szarlatanami i przypadkami takimi jak opisany. Innymi słowy: ma nas chronić przed używaniem własnego rozumu i wolności. Coraz częściej bowiem czuję się jak małe dziecko, któremu państwo-niania zabrania jeść cukierki, bo psują zęby.

  Szczególną zjadliwość i agresję wykazuje tu Konstanty Radziwiłł prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, który nie ukrywa, że traktuje Medycynę Niekonwencjonalną za szkodliwą szarlatanerię. Stosuje przy tym porównania do Hitlera (wzięte przez TVN24 pogrubionym tekstem). Instytucja na czele której stoi, blokuje zapędy ponad 20 tys. lekarzy, którzy zainteresowani są praktykowaniem Medycyny Naturalnej. Muszę tutaj jeszcze przywołać przypadek lekarza, który miał zostać ukarany przez dyrektora szpitala za wyleczenie pacjenta (sic!). Problem polegał na tym, że ów doktor korzystał przy tym z hirudoterapii czyli leczenia pijawkami. Pewien chiński przywódca powiedział: “Nieważne czy kot jest czarny czy biały, byleby gonił myszy”.
  Monopol i Lobbyści

  Wszystko to wybuchło za sprawą jednego przypadku, przez co stawia się pod pręgierzem całą Medycynę Naturalną. W tym samym czasie lekarze popełniają wiele tragicznych w skutkach błędów, potem nagłaśnianych przez media, i nikt nie myśli o zlikwidowaniu służby zdrowia. Medycyna Doktorów ma tutaj nieprzerwany monopol, którego nie pozbędzie się tak łatwo. Od tego wszystkiego poprzewracało się im w głowach. Nic dziwnego, że ludzie zwracają się w stronę naturalnych terapii, kiedy ciągle są ofiarami strajków, niedopełnień, ignorancji i braku szacunku dla pacjenta. Oczywiście są lekarze świetni jak i kiepscy, tak samo zresztą jak terapeuci.

  Na początku postawiłem zarzut o pewną celowość i złe intencje jakie niosą informacje podawane przez TVN. Wypada mi wyjaśnić co mam na myśli. Otóż pachnie mi to brzydko (na razie tylko pachnie) machinacjami koncernów farmaceutycznych. Wszyscy dobrze wiemy, że mają oni w swoich kieszeniach lekarzy, którzy przepisują recepty. Wiemy o jak wielkie pieniądze chodzi. Tym bardziej zagadkowa (a przynajmniej śmieszna) wydaje się wypowiedź Radziwiłła:

  Mam wrażenie, że niektóre międzynarodowe instytucje ulegają presji lobby związanego z medycyną niekonwencjonalną. W tym z produkcją leków, które trafiają nawet do aptek. To jest wielki przemysł i WHO mogła ulec jego presji.

  Chyba wiecie dlaczego leki ziołowe sprzedawane są jako suplementy diety? Zresztą może jeszcze o tym napiszę.
  Jestem za Medycyną Naturalną, bo jestem za Wolnym Rynkiem.

  Czy światu Medycyny Naturalnej potrzebna jest jakaś nadzwyczajna kontrola? jakiś system certyfikatów i państwowych uprawnień (wątpi w to Pan Prezes, ale z innych powodów) ? Czy nie wystarczy kontrola wolnego rynku, który wyrzuca złych graczy, a nagradza dobrych i przede wszystkim uczy rozumu i odpowiedzialności? Jeśli do mojej matki przychodzą tłumnie pacjenci, to nie dlatego, że wyrwali na jakiejś klatce schodowej kolorową ulotkę o cudownym uzdrawianiu. I nie dlatego, że posiada ona certyfikaty i dyplomy Polskiego Instytutu Refleksologii. Nie przychodziliby także, gdyby te certyfikaty wydawało państwo. Oni przychodzą, bo jedna Pani powie drugiej Pani: “To mi pomogło, przyjdź, spróbuj, może i Tobie pomoże”. Przychodzą, bo jest dobra w tym co robi, a ponadto szczera i uczciwa.

  Maciej Maciaszek

  • Julka said

   Medycyna naturalna jest szkodliwa, za to wróżbiarstwo jak najbardziej jest uznanym na liście Ministerstwa Pracy zawodem: można za 50zł zamówić oficjalnie rzucenie klątwy na wroga, a za 100zł jej zdjęcie. Byznes is byznes.

 28. Kobieto o medycynie naturalnej nie masz zielonego pojęcia. Trzeba na samym początku mieć wiedzę co to jest TCM, TMM i inne. Naprawdę poziom niektórych komentarzy na tym blogu jest poniżej krytyki. Dr Bein bardzo dobrze zauważył na spotkaniu Codex Alimentarius 2 że to wszystko jest sterowane. Pewnie większość z państwa nawet nie korzystała np: z medycyny tybetańskiej bo siedzi przed telewizorami i jopi się cały dzień w ekran. Na pytanie czy to nie lansuje im mózgów mówią, że oni wiedzą co jest prawdą, a co nie – BZDURA – zakłamańcy!!!

 29. Thor said

  Tekst jest napisany albo przez osobę mało rozeznaną w temacie, albo nieuczciwą. Myli się bowiem misznę z „przypisami” czyli tak zwaną gemmarą (komentarze rabinów z róznych okresów historycznych) oraz innymi komentarzami poza talmudycznymi jak schulchan aruch czy XIX syjonistycznymi wypocinami.
  Małżeństwa zawierane w wczesnym wieku były również i w chrześcijaństwie. Aż do XIX wieku najniższy dozwolny wiek zamążpójścia wynosił rozpoczęty 12 rż. Była to reguła przejęta po prawodawstwie cesarstwa rzymskiego. Dopiero właśnie w I połowie XIX wieku podniesiono prawny wiek zawarcia związku na lat 14, 30 lat później – na 16 i tak pozostało aż do końca drugiej wojny światowej.

  Co do rzekomego wsparcia pedofili czy zaślubienia przez gwałt. Jak ktoś nie zna tematu to potem takie nieścisłości podaje. Podstawowy fakt jest taki – każda kobieta niezamężna i niezaręczona zgwałcona (dziewczynka również) jeśli zechce może wyjść za mąż za gwałciciela, a tylko wtedy jeśil wyrazi ona na to zgodę. Jest to efekt przykazania PWt 22,28-29 oraz ks. rodzaju. To raz. A dwa –
  w judaizmie seks jest prawem kobiety, zwłaszcza żony. Facet nie ma prawa nagabywać ani żadać niczego, nawet od własnej żony. Nie ma więc mowy o automatycznym poślubieniu przez „gwałt”. Na podstawie ks. Ezechiela r. 16 podstawowym wymogiem zamążpójścia jest wkroczenie dziewczęcia w okres dojzewania płciowego niezaleznie od wieku formalnego. Tak więc nawet 30letnia kobieta, u której nie wystąpiły objawy dojrzewania (z powodu wad gentycznych czy hormonalnych) nie może wyjść za mąż.
  Reguła 3rż dla dziewczynek dotyczyła okresu przed pojawieniem się księgi Ezechiela. I co więcej, samo wydanie za maż nie skutkowało pożyciem seksualnym, ponieważ do kobieta, czy dziewczyna była inicjatorem pożycia seksualnego.

  Natomiast pedofilia wśród środowiska rabinów, czy żydów to przecież nie nowość. Dotyka ona środowiska hasydów i aszeknów -ultraortodoksów u których istnieje separacja płci i całkowity zakaz kontaktów międzypłciowych przed małzeństwem. Brak intymności do 20 lat życia jest głównym czynnikiem napędowym perwersji, w tym pedofili. Pedofilia jest wzmożona we wszystkich środowiskach religijnych, w których wyelininowano wszelkie przedmałzenskie formy afiliacyjne. nie dotyczy to judaizmu tradycyjnego i reformowanego, który dopuszcza pewne formy pożycia dla choćby narzeczonych.

  Dziękuję za przeczytanie wyjasnień i mam nadzieję, że nie zostanie to skasowane czy zabanowane.
  ==============
  od pb: skad ‚nadzieja’ na koncu? byles skasowany czy zbanowany przedtem?
  przyslij mi koment emailem, teraz jestem zajety czym innym i moglby ujsc mej uwadze;

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s