Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Twarz UE bez makijażu

Posted by grypa666 w dniu 14/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zapraszam na uaktualnianą stronę obrony ks. dra Piotra Natanka

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Z ostatniej chwili, nadesłał Marcin Szarek

Fascynujący filmik o przełomowej akcji katolickiej w Parlamencie Europejskim

1-sza oficjalna Msza Sw. w Parlamencie Europejskim, odprawia Ks. Natanek

Projekt flagi UE przedstawiony Euro-parlamentowi przez Ks. Natanka: maryjne niebieskie tło z 12 gwiazdami (12 Apostołów, 12 plemion Izraela…) ośmioramiennymi (Matka Boska z Gwadelupy, słowo oznacza „Ona zmiażdży ci głowę”). W wieńcu gwiazd, wizerunek Matki Boskiej ze Skio w Italii, cudownego miejsca ostrzeżenia Europy przed karami, jeśli się nie nawróci. U stóp wizerunku napis „Królowa Miłości”.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Proponuję na forum skonfrontować rzeczywistość z poniższą krytyką UE przez ks. prof. Bartnika sprzed ponad półtora roku,  np. na podst. najnowszych „11 Minut”. Szczególnie ciekawe mogą być wasze myśli,

 • w jaki sposób 7 grzechów głównych wbudowanych w esencję UE prowadzi do jej upadku i euro-totalitarymu, widocznego w Polsce, W. Brytanii, Grecji…
 • jak euro-elity mogą kontrolować wyłaniające się przeciważne procesy, np. dążenie do Intronizacji Chrystusa na Króla Polski
 • jak to ma się do globalnych planów NWO, wymierzonych we wspólnotę ludzką opartą na prawach naturalnych od Boga.

— PB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Twarz Unii Europejskiej bez makijażu

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=8695
Ks. prof. Czesław Bartnik 28.7.2008

Wspaniała idea katolickich założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta Shumana, Aloide’a de Gasperiego, Konrada Adenauera, podobno kandydatów na ołtarze, została znieprawiona w dużej mierze przez następnych budowniczych Europy, w większości ateistów i masonów. Pierwsi budowali nową Europę na prawdzie, wolności i moralności, drudzy otworzyli szeroko drzwi dla kłamstwa, manipulacji i niemoralności. Pierwsi budowali na fundamencie Boga, następni przeważnie na ateizmie. Wprawdzie ci drudzy nie wszyscy byli ateistami w życiu prywatnym, jednakże życie publiczne kształtowali bez Boga. I tak doszło do znieprawienia idei jedności Europy, bo buduje się wieżę Babel, państwo bez Boga, a nawet państwo przeciw Bogu. I to jest grzech pierworodny dzisiejszej Unii Europejskiej. Może on być zgładzony jedynie przez jakiś nowy chrzest Europy.

Od lat 80. ubiegłego wieku zaczęły się pojawiać dziwne mutanty komunizmu oraz małżeństwa komunizmu z kapitalizmem. Archetypem okazała się Rosja, w której komunizm przeobraził się nagle w kapitalizm i gdzie idea socjalna, zresztą fałszywa z powodu ateizmu, przyoblekła się w obraz dolara. I jak rewolucja październikowa zrabowała cały kapitał prywatny, tak po roku 1991 sytuacja się odwróciła, a mianowicie nomenklatura, służby bezpieczeństwa i niektórzy wyżsi urzędnicy zaczęli szabrować majątek państwa dla siebie. Wielką rolę odgrywają w tym także mafie, gangi i bandy rozbójnicze. Stało się tak głównie dlatego, że nie było ani wcześniej, ani później żadnego fundamentu religijnego. Zło rodzi zło.
Schemat rosyjski został nieco uprzedzony w byłych demokracjach ludowych, w tym w Polsce. Ukształtowały się wszędzie niejako trzy „warstwy” społeczne:

 1. wiodąca warstwa oligarchiczna, w której byli dygnitarze komunistyczni stali się nowoczesnymi bojarami;
 2. gangsterzy, mafiosi i różni inni drapieżnicy;
 3. zwykła, szara masa obywateli, którzy żyją jeszcze ideami socjalistycznymi, a dwie pierwsze grupy uważają za zdrajców komunizmu i przestępców. Schodzą z forum publicznego do swoich bieżących, lokalnych interesów.

Podobne hybrydy społeczno-polityczne, mieszające komunizm z kapitalizmem, wystąpiły dosyć szeroko. W Chinach komunizm przechodzi w kapitalizm ewolucyjnie i w sposób sterowany przez partię komunistyczną. A na Zachodzie dokonuje się coś odwrotnego – kapitalizm obraca się w socjalizm czy w postkomunizm. I tak głowa tego dziwoląga jest kapitalistyczna, a ciało socjalistyczne. Niemal wszędzie królestwo szczęścia na ziemi ma być budowane z dwóch materiałów: kapitalistycznego i komunistycznego, tylko układy mogą się trochę różnić. Nieszczęście polega na tym, że nie dostrzega się trzeciej drogi, a mianowicie personalizmu społecznego i solidarności.
Główne struktury UE nie ukształtowały się same, lecz są dziełem różnych inżynierów, od czasów przewodniczącego Komisji Jacques’a Delore’a coraz słabszych. I tak rozumna Europa oddaje coraz bardziej władzę nad sobą utopistom i propagandystom. I chociaż sama idea jedności europejskiej jest jeszcze ciągle żywa, to jednak obciążają ją coraz bardziej błędy i grzechy. Oto siedem grzechów głównych Unii Europejskiej.

Ateizacja

Pierwszym grzechem głównym jest postępująca ateizacja Europy. Główne siły strategów i decydentów są skierowane, choć często w sposób zakamuflowany, przeciwko religii i Kościołowi katolickiemu. Dąży się do usunięcia religii z życia publicznego, z pozostawieniem najwyżej religii „prywatnej”, do porzucenia etyki chrześcijańskiej, zwłaszcza w interpretacji katolickiej, i do zniszczenia tradycji i kultury chrześcijańskiej. Ateizacja jest ważniejsza nawet niż gospodarka, zupełnie jak w Związku Sowieckim. Religię wypiera się z życia publicznego wszelkimi sposobami. Ilustruje to dobrze choćby jeden przykład: prezydent Francji Nicolas Sarkozy wysunął kandydaturę byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira na przyszłego prezydenta UE, ale kiedy ten przeszedł na katolicyzm, Sarkozy zaraz wycofał swoje poparcie. 
W Polsce grzech ateizmu społeczno-politycznego i kulturowego popełnia niestety PO i jej rząd oraz SLD i niektóre inne ugrupowania. Niektórzy politycy PO uważają, że nie wspierają europejskiej ateizacji, bo liczni jej członkowie udają prywatnie katolików. Jednak wypieranie religii, a wraz z nią i polskości z życia publicznego prowadzi wprost do ateizacji, także życia prywatnego. I jest to groźniejsze niż otwarte i buńczuczne pokrzykiwania młodocianych przywódców SLD.

Dyktatura możnych

Następnym grzechem głównym jest przejęcie w Unii władzy przez nieliczną warstwę różnego stopnia eurokratów, którzy dążą do władzy dyktatorskiej, hasła demokratyczne i solidarnościowe zostawiając tym, którzy jeszcze naiwnie w nie wierzą. Oczywiście ludzie ci nie używają słowa „dyktatura” – broń Boże! – ale faktycznie przejmują leninowskie hasło „dyktatury proletariatu”. W tej nowej magnaterii ustroju unijnego wyróżniają się trzy grupy:

 1. wyżsi politycy tworzący swoistą „familię” monarchiczną nowej Europy, jakby jedną paneuropejską dynastię władców. Członkowie tejże familii spotykają się jak w rodzinie, całują się serdecznie, poklepują po plecach, ucztują, urządzają polowania na terenach „motłochu”, no i rządzą, czasami tylko przesiadając się z jednego stołka na drugi. Do tej grupy należą oczywiście także oligarchowie, biznesmeni i przywódcy różnych instytucji międzynarodowych;
 2. biurokraci, urzędnicy, dyrektorzy, doradcy, eksperci, służby publiczne wyższego szczebla. Z założenia mają oni być narzędziem, komputerem w rękach warstwy monarchicznej, ale praktycznie mają władzę niekiedy wyższą niż politycy i rządcy i tworzą betonowy świat biurokracji. Na przykład jedna kobieta z Komisji Europejskiej ma władzę zburzyć trzy nasze stocznie i wyrzucić na bruk setki tysięcy robotników, wbrew rządowi polskiemu;
 3. różnego rodzaju intelektualiści, ideologowie, gwiazdy profesorskie, artyści, kulturotwórcy, wybitniejsi dziennikarze i inni. Rola dziennikarzy jest ambiwalentna. Bo choć na ogół służą swoim pracodawcom i przestrzegają poprawności politycznej UE, to jednak bywają też – dzięki Bogu – umysły krytyczne i wybitne. Trafiają się tacy i u nas, choć pracują w pismach ściśle prounijnych, i szkoda, że jest ich tak mało.

Wszystkie te trzy grupy stanowią rodzaj nowoczesnej arystokracji, która jednak swoje wschodnie odpowiedniki traktuje jak służbę. Często dla naszego arystokraty, nawet premiera czy ministra, wielkim zaszczytem jest, jeśli ktoś z monarchii zachodniej poda mu rękę, poklepie po ramieniu i powie jakiś grzecznościowy banał. Owe trzy grupy to klasa panująca, która sprawuje swą władzę nad zwykłymi obywatelami, nad robotnikami, chłopami, rzemieślnikami, nad różnymi służbami społecznymi, których to razem nazywano kiedyś „ludem”. Natomiast większość tego ludu jest albo niezorientowana w tym, co dzieje się w UE, albo ogłupiona politycznie, albo wreszcie zmęczona oszustwami społeczno-politycznymi i emigruje z życia publicznego. W każdym razie nawet Jürgen Habermas, jeden z czołowych ideologów UE, uważa, że dziś owe elity „straciły kontakt z ludźmi” (por. Europa, 5 lipca 2008 r.).

Egoizm i próżniactwo

Europeizm przyjmuje w różnym stopniu model państwa socjalnego, tzn. opiekuńczego, ale raczej tylko w celu asekuracji przed gniewem i buntem ludu. Warstwa kierownicza nie potrzebuje socjalności, ona żyje sobie rozkosznie. Dają się u niej zauważyć cechy późnej arystokracji rzymskiej: egoizm, pogoń za rozkoszami, deprecjacja pracy, zwłaszcza fizycznej (pracowitość nazywają procoholizmem), niemoralny tryb życia. Eurokraci głoszą „wolny rynek”, ale tylko dla siebie, żeby nie ponieść żadnej odpowiedzialności za życie gospodarcze i finansowe, gdzie faktycznie szerzy się ogromna korupcja. Toteż jeden z największych architektów gospodarki unijnej George Soros doszedł ostatnio do przekonania, że wiara w nieomylność wolnego rynku prowadzi do coraz większych kryzysów gospodarczych. Toteż eurokraci chcą dziś sterować każdym szczegółem gospodarczym od ziarnka pszenicy do kopalni węgla, mimo że prowadzi to do śmiertelnej choroby psycho-gospodarczej, a mianowicie biurokracji. Przy tym rząd nie jest dla dobra wspólnego, chyba że w propagandzie, a w rzeczywistości jest on dla obrony warstw wyższych i pełni rolę zespołu „goryli”. Taką rolę rządu widać doskonale również u nas.
Warstwa rządząca boi się państwa, którego władza byłaby sprawiedliwa i obejmowała swą troską wszystkich. Dąży więc do wielkiego osłabienia państwa narodowego. Działania te idą w trzech kierunkach:

 1. osłabienia ogólnych władz państwowych, instytucji, tradycji, systemu prawnego. U nas PO mówi o silnym państwie, ale okazuje się, że państwo ma być silne w obronie własności bogaczy i zapewnianiu swobody terrorystom politycznym;
 2. tworzenia organizacji, stowarzyszeń i korporacji ponadnarodowych, które pomniejszają znaczenie państwa. U nas np. widać to dobrze, gdy Polski Związek Piłki Nożnej ma wyższą władzę niż rząd i parlament, a Michel Platini jest przyjmowany z honorami, jakie kiedyś oddawano cesarzom;
 3. landyzacji państwa, czyli podziału na autonomiczne regiony, mające być jakby małymi państwami poddanymi we wszystkim bezpośrednio Brukseli. Nasi liberałowie forsują to od początku, ale ostatnio PO, PSL i SLD dążą konkretnie do utworzenia z Polski 12 landów pod nazwą „metropolii”. Metropoliami mają być: Warszawa, Łódź, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, aglomeracja śląska, Lublin, Rzeszów, Białystok, Szczecin i Bydgoszcz z Toruniem (zob. M. Giertych, „Opoka w Kraju”, lipiec 2008 r.).

Integracja przy pomocy oszustwa

Prezydent Czech Vaclav Klaus pisze, że w procesie integracji europejskiej można wyróżnić dwa modele:

 1. model integracji przez naturalne usuwanie tego, co państwa i narody dzieli, i rozwijanie tego, co pozytywnie i w wolny sposób jednoczy;
 2. model integracji przez siłę, manipulację i przymus (por. V. Kalus, „Podstawowe zasady europeizmu”, „Nasza Polska” z 1.07.2008 r.).

Pierwszy model przeważał na początku, dziś przeważa model drugi. Również w Polsce, niestety, drugiemu modelowi sprzyjają obecny rząd, PO i SLD, co polega na wyrzeczeniu się suwerenności i na oszustwach.

Fałszywa wolność i pozorowana demokracja

Entuzjaści prounijni pieją peany na cześć wolności i demokracji, jednak faktycznie walczą tylko o wolność dla warstwy kierowniczej, a nie dla ludu, a następnie i siebie samych zniewalają „poprawnością polityczną i ideologiczną”. A co do demokracji, to urzędy, organa i instytucje UE nie są demokratyczne. Władzę realną mają raczej jakieś siły poza kurtyną, a wybory obywatelskie przeprowadzane są tylko dla pozoru. Parlament Europejski, do którego poszczególne państwa wybierają swoich parlamentarzystów, nie ma żadnej władzy, a w rzeczywistości pełni tylko funkcję opiniodawczą. A poza tym żaden poseł, komisarz, delegat czy urzędnik nie odpowiada ani przed wyborcami, ani przed władzami swojego państwa. Unioniści ideowi powiadają, że wielkość UE wyraża się m.in. w pluralizmie kulturowym, socjalizmie, ekologizmie, homoseksualizmie, feminizmie itd. W rzeczywistości otrzymujemy tylko rozkład społeczeństw. Co do feminizmu niech za przykład posłuży fakt, że 6 lipca br. synod plenarny anglikański uchwalił święcenia kobiet nie tylko na „prezbiterki”, ale także na „biskupki”, i to bez wymogu kwalifikacji moralnych. Przy tym pikanterii dodaje fakt, że w ogóle wszelkie święcenia w Kościele anglikańskim są nieważne, bo nie mają ciągłości tradycji apostolskiej. Europeizm ma taką jakąś siłę, że na jego punkcie nieraz wariują nie tylko społeczności świeckie, ale i religijne.

Pycha

Unioniści dążący do zbudowania imperium europejskiego nie lubią polityki wewnętrznej w swoich krajach, bo są tam emigrantami, a poza tym zdają sobie sprawę z tego, że tam mogą być kontrolowani i krytykowani. Uwielbiają natomiast politykę na forum międzynarodowym. Tworzą więc ponadnarodowe organizacje i w ich imieniu występują w swoim kraju jako gwiazdy i zbawcy. Na zewnątrz głoszą równouprawnienie i tolerancję, ale w rzeczywistości widzą tylko samych siebie i chcą wszystkich przerabiać na własne kopyto. Ponadto dążą też do utworzenia imperium największego na świecie, a przynajmniej równego Ameryce, i chcą uchodzić za zbawców Europy i całej ludzkości.

Błędna filozofia

Eurokraci przyjmują eklektyzm: coś z heglizmu, coś z marksizmu, coś z postmodernizmu. W każdym razie ich podstawy filozoficzne nie są jednolite. Zakładają tezę Hegla i Marksa, że człowiek jest „stwórcą” siebie samego i świata: homo creator. Społeczeństwo musi być klasowe i hierarchiczne. Pragną wszystko planować, kontrolować, regulować, o wszystkim wyrokować. Uważają się za ludzi „oświeconych”. Człowiek UE to „nadczłowiek” (übermensch – F. Nietzche), a w przyszłości będzie nieskończenie doskonały. Zbawiają ludzkość przez naukę, technikę, ideologię i postęp, a więc także przez rozbicie tradycji, patriotyzmu i Dekalogu, bo te rzeczy podobno postęp hamują (por. V. Klaus, op. cit.; tenże, „Czym jest europeizm”, Warszawa 2008 r.). 
Niestety, wszystkie te i podobne zjawiska obrazują duszę Unii Europejskiej.

††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał Mars 12.3.2010

[…] To nie prawda że największym zagrożeniem w następnych latach będzie dla nas przebiegunowanie, 2012, wybuchy na Słońcu czy uderzenia meteorytów itp. Największym zagrożeniem dla nas są i będą ci którzy rządzą tą planetą i szykują nam getto na miarę XXI wieku, w którym już w zasadzie żyjemy. Ludzie boją się nieznanego zamiast obawiać się tego co mamy tuż “za miedzą”. Jak wiadomo wspólne zagrożenie “zbliża” i jest to dobry patent dla rządów by stworzyć sztuczną aurę opieki i bezpieczeństwa na zasadzie “jesteśmy z wami”. Oni nigdy nie byli z nami i nie będą. Są za to przeciwko nam i to jest największe zagrożenie dla naszej cywilizacji i człowieczeństwa. Ludzie np. boją się upadku dużego meteorytu? Ale na logikę czego się bać? To wręcz przysługa w porównananiu do pozostania tu na Ziemi jako niewolnik NWO. Problem roku 2012 to problem którego tak naprawdę nie ma i który jest zasłoną dymną do zupełnie innych działań.
I jeszcze jedna kwestia związana z tzw. ateistami od których wręcz roi się na różnych forach i stronkach tego typu. Nie jest moim zamiarem nikogo obrażać, natomiast prawda jest taka że Ateiści to pewna grupa ludzi, która ma w sobie potężne pokłady ignorancji dla wszystkiego co istnieje we wszechświecie. Wbrew pozorom są to ludzie najbardziej podatni na manipulacje ponieważ wszędzie doszukują się tego co ma być racjonalne i są bardzo podatni na proces programowania lewej półkuli mózgu. Miałem okazję poznać wielu ateistów-racjonalistów i są to jedni z najbardziej zaściankowych i ograniczonych grup ludzi jakie można spotkać. Nawet poruszanie z nimi tematów nie związanych np. z Bogiem, religią i tak powoduje że w rozmowie negują dosłownie wszystko. Zdecydowanie nie jest to typ ludzi otwartych na prawdę.

Komentarzy 100 to “Twarz UE bez makijażu”

 1. Proszę Was,

  piszcie listy, petycje, zbierajcie podpisy
  do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
  o przywrócenie ks. Piotra Natanka do pracy duszpasterskiej
  na dotychczasowych warunkach.

  ADRES do korespondencji:

  Kuria Metropolitalna

  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3
  Tel: (12) 628 -81-00, 429-47-49
  Fax: (12) 429-46-17

  e-mail: kuria@diecezja.krakow.pl

  (Poniżej proponowana treść lub inna według serca swojego.)

  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.

  Niniejszym zwracam się do Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ks. Kard. Stanisława Dziwisz o publiczne opublikowanie np. na stronie Kurii, błędów teologicznych w głoszonym słowie bożym, katechezach lub rekolekcjach, które to komisja ujawniła w czasie swojej działalności, badając pracę duszpasterską ks. Piotra Natanka.

  Ja takich błędów nie widzę, proszę mnie oświecić, jeśli takie zostały popełnione.

  A jeśli takowych błędów nie popełnił, to proszę o natychmiastowe przywrócenie księdza Piotra Natanka do służby w Winnicy Pańskiej na dotychczasowych warunkach.

  A tymczasem, błądzącym w ciemności obiecuję modlitwę.

  … i nastanie jeden pasterz i jedna owczarnia.

  Podpis …………………………………

  Data …………………………………..

  Adres do korespondencji ………………….

  Wyślij list tradycyjny, list elektroniczny do Kurii Metropolitarnej w Krakowie
  i podpisz się pod petycją o przywrócenie ks. Piotra Natanka do służby w winnicy Pańskiej.

  PETYCJA:

  http://www.apokalipsa.info.pl/apele_podania/formularz_w_obronie_ks_piotra_natanka.htm

  Krzysztof z Łodzi

  • eminem said

   Do jego Eminencja ks. Kardynała Stanisława Dziwisza z zapytaniem o działalność ks. dr. hab. Piotra Natanka

   Nawiązując do Pisma upublicznionego w Internecie a wydanego przez Kurię Metropolitalną w Krakowie dnia 2. marca. 2010 w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka, a podpisanego przez Kanclerza Kurii Piotra Majera chce zwrócić się bezpośrednio z zapytaniem i wyjaśnieniem kwestii przedstawionych w owym piśmie.

   1) Proszę o upublicznienie dowodów i materiałów kontrowersyjnych wypowiedzi ks.dr.hab. Piotra Natanka

   2) Kto wchodził w skład komisji teologicznej powołanej przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego

   3) Jakie dowody badała komisja i na jakiej podstawie wyciągnęła tak daleko idące konsekwencje.

   4) Proszę o upublicznienie argumentacji i uzasadnienia wydania takiego wyroku

   Jestem głęboko zaniepokojony decyzją podjętą przez Arcybiskupa i Metropolitę Krakowskiego Stanisława Dziwisza. Mam nadzieję iż decyzja owa nie jest związana z działalnością ks. dr. hab. Piotra Natanka, a dotycząca Intronizacji. Obawiam się iż szansa jaka się pojawia związana z Intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie może być zaprzepaszczona. Tylko pod jego sztandarem Polska może być Polską, a naród Polski w pełni chwalić i wielbić majestat Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję i przekonanie iż ta kwestia nie była tą która zadecydowała o podjętych i tak dalece idących konsekwencjach dla w/w księdza.

   Proszę o ustosunkowanie się do niniejszej korespondencji oraz upublicznienie materiałów i dowodów świadczących na popełnione błędy przez księdza Natanka. W przypadku zignorowania niniejszej wiadomości sprawę tę będę poruszał w swoim środowisku katolickim. Poczynię ponadto odpowiednie kroki aby sprawa ta została nagłośniona

   Z poważaniem

   ……………………….

   • eminem said

    Ksiądz Tadeusz Kiersztyn już w 2005 ( Pro Fide Rege et Lege, nr 2-3 [52] )napisał:

    “Intronizacja doprowadzi do JAWNEJ konfrontacji z ludźmi i strukturami przeciwnymi Królestwu Bożemu. Sami dobrze widzicie palącą potrzebę wyzwolenia Polski spod ich wpływu. Trzeba odsunąć od władzy ludzi, którzy zdradzili Chrystusa niezależnie od tego czy noszą garnitur czy sutannę, czy swe szaty zdobią fartuszkiem, czy purpurą. Trzeba oczyścić Królestwo Maryi z bałwochwalstwa, z niesprawiedliwości społecznej, z zakłamania by w ten sposób przygotować drogę do tronu Polski dla Chrystusa Króla. Intronizacja bardziej niż woda święcona sama z siebie ujawni zdrajców”

   • mgrabas said

    proszę wybaczyć, ale dla mnie ten wpis jest przykładem bawochwalstwa i głoszenia idei nieewangelicznych, tzn. nie tylko nie mających żadnego uzasadnienia w Piśmie Świętym, ale nawet będących z nim w sprzeczności i przekraczających wyraźne nakazy zawarte w Biblii

   • MarcinZ said

    @Mgrabas

    Radze sie zapoznac ze slowem ksiedza Piotra.

    Ratujmy Polskę – Rekolekcje patriotyczne. Ks. dr hab. Piotr Natanek

    Dzien 1. http://video.google.com/videoplay?docid=-2123716365364115513

    Dzien 2. http://video.google.com/videoplay?docid=183186388751581650

    Dzien 3. http://video.google.com/videoplay?docid=-942552209631554060

    Bog zaplac za takiego duszpasterza.

  • Ulotki rozdawać w parafiach, po Mszy Świętej, nie patrzcie się co mówią księża – to oni powinni bronić solidarnie drugiego duszpasterza.

 2. mgrabas said

  przed chwilą (o godz. 1:44) nad Przemyślem rozległ się odgłos i błysk jakiegoś wyładowania na niebie – piorun? – pierwszy raz obserwuję takie zjawisko w zimie! czytałem właśnie wątek o tworzeniu mapy oprysków http://newworldorder.com.pl/post,64,0 a tu nagle wystąpił ten błysk i odgłos jakby wystrzału (grzmoty miewają raczej bardziej dudniący odgłos, a tu był bardziej jakby trzask, albo coś podobnego do odgłosu wybuchu), może ktoś jeszcze oprócz mnie nie spał i to zaobserwował?
  =====================
  od pb: http://en.wikipedia.org/wiki/Lightning#Extraterrestrial_lightning
  sa rozmaite typy wyladowan, produkuja rozne dzwieki

  • mgrabas said

   dokończę może temat mapy oprysków – tutaj jest nowszy wątek o tworzonej mapie chemtraili nad Polską http://newworldorder.com.pl/post,66,0

   • Buka said

    W jednym z postów pod tym linkiem jest też analiza laboratoryjna z materiału zebranego w ciągu 28 dni filtrem Hepa wykazująca m.in.wysoki poziom aluminium.

  • to ja mateo said

   Mabras ja to widziałem i słyszałem właśnie miej więcej w tych godzinach oglądałem film z dziewczyną kiedy coś trzasneło i pojawił się błysk. Byliśmy zdziwieni, że o tej pory roku burza??? Także nie jesteś sam.

  • malwa said

   to ja się teraz zaczynam zastanawiać skoro te opryski są bez żadnego nadzoru i kontroli to znaczy że jesteśmy ogromnie zagrożeni bo kto nam zagwarantuje że któregoś dnia nie zostaniemy spryskani przy pomocy broni chemicznej czy biologicznej ? skoro nikt nad tym nie ma żadnej kontroli w naszym państwie?

  • VIVIEN said

   A to ciekawe ,poniewaz w Niemczech w piatek tez cos takiego slyszalam bylo to miedzy 19 – a 20 godz juz bylo ciemno – myslalam ze burza sie zaczyna – zdziwilo mnie ,bo nie bylo wiatru a taki odglos swiszczacego huraganu obil sie o uszy ,wyjzalam przez okno i bylo cicho zadnej burzy .

 3. Lamb said

  Ciekawy artykuł o białej magii w kk. Wart przeczytania gdyż pokazuje jakie elemanty będą i są wykorzystane przez illuminatów do wporwadzenia nwo porzez struktury kościelne
  http://www.zbawienie.com/magiakrk.htm

  • Zet said

   Pomimo ciekawych treści na tej witrynie (w ogóle) jej autor jest chory z nienawiści do każdej religii zorganizowanej a szczególnie KRK. Jest on byłym Świadkiem Jehowy, który całą swoją wiedzę i wnioski opiera tylko i wyłącznie na Piśmie Świętym, odcinając się od tego co działo się przez ostatnie 2000 lat. Łatwo mu przychodzi krytykowanie KRK, chociaż zna go tylko powierzchownie. W jednym z ostatnich wpisów na swoim blogu „opisuje” ks Natanka, oczywiście we własnej interpretacji.
   http://zbawienienews.blogspot.com/2010/02/misja-koscioa-katolickiego-fala.html
   Gdy w komentarzu zadałem mu kilka istotnych pytań to pozostały one bez odpowiedzi.

   Tak więc przestrzegam przed treściami na tej stronie. Ktoś kto jest słabej wiary (lub wierzący niepraktykujący), nie zna historii swojego Kościoła, może łatwo poddać się manipulacji. Ta strona działa jak woda na młyn dla ludzi wątpiących i utwierdza ich w przekonaniu, że dobrze robią/zrobili odchodząc od swojego Kościoła. Sam przez pewien czas dałem się omamić tą stroną (jakiś czas temu tutaj pojawiały się do niej linki), ale gdy zacząłem studiować historię KRK, encykliki, świadectwa żeby zweryfikować oskarżenia skierowane przeciwko KRK to się wyleczyłem. Autor uznaje, że wszystko nadprzyrodzone na tej Ziemi jest dziełem diabła (łącznie z objawieniami, ekstazami i cudami uznanymi przez Kościół), że egzorcyzmy to wymysł diabła, podczas których udaje on, że boi się Matki Boskiej i świętych, etc. Z Matki Boskiej robi „pogańską królową nieba”, zapominając (albo pewnie nie wiedząc), że ta Królowa jest od 1656 roku Królową Polski (ślubu lwowskie), a stało się to wszystko za przyczyną objawień z 1608 roku danych Włochowi o. Juliuszowi Mancinelliemu.

   Jeszcze raz przestrzegam, nie dajcie się nabrać. Jeśli macie wątpliwości to konfrontujcie je z nauką Kościoła, dowiadujcie się dlaczego jest tak a nie inaczej. Autor witryny staje w opozycji do dwudziestu wieków tradycji i nauki chrześcijańskiej nie zapoznając się nawet z fragmentem tej nauki! Podważa dogmaty, ale nie przytacza encyklik, które je ustanawiały. Dlaczego? Bo już nie można byłoby podważać zasadności tych dogmatów.

   To tak jak czytanie Grossa i na tej podstawie wyrabianie sobie zdania o Polsce i Polakach!

   Dla wątpiących w Matkę Boską, świętych, czy Jana Pawła II polecam do przeczytania dwie książki znanych włoskich egzorcystów wydane w ostatnich latach.
   „Szatan istnieje naprawdę. Spotkałem go” – Ojciec Benignus
   „Świadectwo egzorcysty” – ks. Gabriel Amorth
   Czyta się to z zapartym tchem, a widać z nich najdobitniej widać czego boi się diabeł.

   A to wypowiedz Złego, która najdobitniej pokazuje jego stosunek do ludzi.

   „Nigdy nie zdołasz zrozumieć, jak bardzo nienawidzę was, ludzi. Jak bardzo jesteście wstrętni. Chlubicie się najwyższą godnością wśród zwierząt, a jesteście z nich najohydniejsi. Wasze istnienie budzi we mnie wstręt. Uważam was za coś gorszego od waszych świń.
   Sądzicie, że jesteście inteligentni, a okazujecie się bardzo głupi. Wystarczyłoby zobaczyć, co wam podsuwam przez wielu „naukowców”, którzy są na mojej służbie i co daję wam w formie napuszonych, uczonych bredni. Pomyśl o tym, czym poję i karmię przez moją prasę!
   Wy mielibyście być Jego najszlachetniejszym stworzeniem?
   Wystarczy parę świństw, aby was kupić. Zaraz poddajecie się pokusom mych posłańców.
   Przywiązujecie wielką wagę do waszej wolności, a pozwalacie się schwytać w moją niewolę. Och, jakie kpiny mogę sobie z was stroić w imię tej waszej wolności.
   Okazujecie wstręt wobec tego, co jest brudne, a tymczasem jesteście zupełnie ulegli waszym namiętnościom, tarzacie się w waszych obrzydliwościach, jak świnie w błocie… Dla kobiety, czy dla garści złota jesteście gotowi pozarzynać się, co jest cudowne.
   Wiele zyskał Ten – tam, że przelał krew, aby was odkupić. Odkupić was od czego, od grzechu? Przecież nurzacie się w nim tak, że omal nie utoniecie! A co dopiero mówić, gdy wywołam wśród was ducha zazdrości, oszczerstw, nienawiści, rywalizacji, zemsty”.

   Innym razem szatan tak wyznaje:

   „Maryja jest tą, która wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje mi klęskę.
   Ciągle plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadzając mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do odbierania mi dusz. Tam, gdzie sięgają moje głośne podboje, Ona w ciszy rozprzestrzeniającej się mnoży swoje zwycięstwa”.

   W cztery oczy ze złym duchem
   O. Mondrone, Echo 82/20 i 84/22 1991 r.

   • incognito said

    Uwazasz ze szatan wyznalby czego boi sie najbardziej? Naiwne i nielogiczne.
    Ta strona dzieki swoim (czasem nierealnym) tezom zmusza ludzi do myslenia i wyrobienia sobie swoich pogladow. Tak trzymac.

    Lamb: mozesz zrobic kopie offline swojej witryny? (wszystko spakowane do jednego pliku).

   • Zet said

    „Incognito” przeczytaj najpierw czym jest egzorcyzm prócz „wypędzania złego ducha”. Szatan podczas egzorcyzmów nie odpowiada człowiekowi, tylko odpowiada przed obliczem Boga, dlatego zmuszony jest obnażyć się.

    Szatan boi się egzorcyzmów i egzorcystów, więc dąży do tego żeby się ich pozbyć. W wielu krajach w Europie nie ma już nawet jednego egzorcysty! Wielu księży już nawet nie wierzy w Szatana. „Tutaj, w Szwajcarii robimy co chcemy. Nie ma tu żadnego drania podobnego do ciebie” – słowa Złego, fragment z książki „Świadectwo egzorcysty” ks. Gabriel Amorth

    Polecam zapoznanie się z wcześniej wymienionymi książkami. Wyjaśniona jest w nich również geneza opętań, dręczeń, czarów, uroków i guseł. Dobra lektura dla ateistów i racjonalistów, jeśli nie widzą działania Boga to mogą zapoznać się przynajmniej z działaniem jego przeciwnika.

    Jeszcze dwa ciekawe sytuacje opisane we wsześniejszej (z 1990 roku) książce „Wyznania Egzorcysty” w/w księdza.

    „Wyraźnym dowodem opętania są również pewne głębokie odpowiedzi, zwłaszcza dawane przez dzieci. Pewnemu jedenastoletniemu chłopcu o. Candido zadał trudne pytanie, aby ujawnić w nim obecność złego ducha. Zapytał go: „Na ziemi żyją wielcy uczeni, mający głębokie umysły, którzy podważają istnienie Boga i Wasze istnienie. Co ty o tym sądzisz?” Chłopiec odpowiedział natychmiast: „Jakie tam głębokie umysły! To największe tępaki!” Ojciec Candido myśląc o złych duchach dodał: „Są tacy, którzy nie uznają Boga świadomie, z własnej woli. Według ciebie, kim oni są?” Opętany chłopiec z gniewem zerwał się na nogi: „Uważaj! Pamiętaj, że my chcieliśmy uwolnić się od Niego. Powiedzieliśmu mu <> raz na zawsze”. Egzorcysta nastawał dalej: „Wyjaśnij mi to i powiedz, co oznacza uwolnić się całkowicie od Boga, gdyż zrywając z Nim stajesz się niczym. To jest tak samo, jak gdyby w liczbie dziesięć zero chciało uwolnić się od jedynki. Czym by się stało? Co by osiągnęło? Nakazuję ci w imię Boga, powiedz mi, co zrobiłeś dobrego? No, mów!” Chłopiec zlękniony i pełen złości wił się, ślinił, płakał w straszliwy, niepojęty u jedenastoletniego chłopca sposób i wołał: „Nie oskarżaj mnie tak! Nie oskarżaj mnie tak!”

    „O. Candido wiele razy zadawał pytania złemu duchowi, obecnemu w osobach o różnym wieku; woli jednak przytaczać przesłuchania dzieci, ponieważ wtedy jest oczywiste, że nie dają one odpowiedzi na miarę swego wieku i jest to wyraźnym potwierdzeniem obecności złego ducha.
    Pewnego dnia zapytałem trzynastoletnią dziewczynkę: „Jak wyglądają związki między dwoma nieprzyjaciółmi, którzy w ciągu życia nienawidzili się śmiertelnie. Obaj dostają się do piekła i muszą przebywać razem przez całą wieczność?” Oto jej odpowiedź: „Jakiś ty niemądry! Tam każdy jest zamknięty w sobie i dręczony przez własne wyrzuty sumienia. Nie utrzymuje się związków z kimkolwiek; każdy jest całkowicie osamotniony, aby mógł rozpaczliwie opłakiwać zło, jakiego się dopuszczał. To przypomina cmentarz”.

    Wracają do strony zbawienie.com… tak zmusza do myślenia, obnaża działanie Szatana i jego współpracowników, ale wyrabianie sobie na niej poglądów to równia pochyła. To tak jakby na „Fakcie” i „Życiu na gorąco” miał sobie wyrobić poglądy. Autor strony stawia w kwestiach wiary na szali swoje opinie przeciwko całej wiedzy wielu uczonych w Piśmie, wielu męczenników na przestrzeni wieków. Czy to nie pycha?
    Jak już mówiłem też swego czasu zachłysnąłem się tą stroną, ale przytoczone stanowisko w sprawie KRK nie dawało mi spokoju i zacząłem badać krok po kroku argumenty autora przeciwko KRK. Koniec końców wyszło na to, że wiedza autora w tym zakresie jest tak powierzchowna, że strzałem w kolano byłoby „wyrabianie sobie dzięki niej poglądów”.

    Na stronie zadałem autorowi kilka pytań, które pokazują absurd jego wniosków, np. że KRK jest dziełem Szatana.
    „Może mi wyjaśnisz po co satanistom konsekrowana Hostia, żeby odprawiać swoje rytuały? Co takiego specjalnego jest w Hostii, że muszą ją wykraść z Kościoła, jeśli KRK (jak twierdzisz) jest też jest dziełem Szatana. Po co katolicy/ewangelicy jak chcą wstąpić do sekty satanistycznej to muszą najpierw wziąć ze swego Kościoła akt chrztu i spalić go podczas uroczystej ceremonii? Możesz mi to wyjaśnić? Szatan każe im zerwać więzy z kim? Z samym sobą?”
    Dlaczego encykliki papieskie potępiają liberalizm, ateizm, komunizm, etc? (Przecież to powinny być ich narzędzia do ustanowienia NWO jeżeli KRK to dzieło Szatana). Po co naziści i komuniści zabijali i zamęczali z takim zamiłowaniem kapłanów wszelkich wyznań w obozach i łagrach? (Przecież to ich współbracia w zniewalaniu ludzkości). Ktoś kto zna historię swego narodu i nie ogranicza swojej wiary do Mszy św w niedzielnej od razu wyłapuje te absurdy na tej witrynie.

   • incognito said

    Zet: nie znam sie na egzorcyzmach, ale znam sie na logice:
    1) „Szatan podczas egzorcyzmów nie odpowiada człowiekowi, tylko odpowiada przed obliczem Boga”
    2) „Tutaj, w Szwajcarii robimy co chcemy. Nie ma tu żadnego drania podobnego do ciebie”
    wniosek: szatan draniem nazywa Boga? Cos mi tu nie pasuje.

    Na logikę biorąc, tez nielogiczne wydaje się żeby szatan najbardziej bal sie Matki Boskiej skoro to Jezus Chrystus umarł na krzyżu.

    Odnośnie strony zbawienie.com, przyznaje ze nie zgadzam się z wieloma tezami, ale tez wiele tez ma swoje potwierdzenie. Dla mnie jest to pomoc w wyrobieniu sobie zdania z prostego powodu, NIE MA WIELE SERWISOW mających inny punkt widzenia niż punkt narzucony nam przez media lub kościół.
    Zastanawia mnie jedno, skoro ta strona to stek bzdur to dlaczego jest ocenzurowana?

    Co do satanistow i ich zachowania, to myslisz 2 pojecia.
    Kosciol jako wspolnota, jest rzecza dobra, poblogoslawiona itp., dlatego nalezy sie jej wyrzec.
    Kosciol jako instytucja ktora np nie ekskomunikuje ludzi ktorzy zasiadaja w lozach masonskich, jest juz kontrowersyjna.

    Pismo Sw mowi ze szatan zasiadzie na stolicy Piotrowej, wiec logiczna rzecza wydaje sie ze przygotowuje sobie grunt pod to. Pytanie tylko kiedy to sie stanie i ile osob zostanie zwiedzionych. Wlasnie dlatego nic nie jest tak oczywiste.

   • Przestrzegam przed ta promowaną stroną przez Lamb.
    Tam jest niesamowite pomieszanie. Prawdopodobnie prowadzi tą stronę załamany Świadek jehowy. A wiemy że świadków jehowy założyli masoni.
    Uważam że trzeba tą stronę traktować jako brukowiec, i nie można na jej treści wyrabiać sobie poglądów.
    Nie możemy być skażeni manipulacją.

   • Zet said

    Incognito.
    Niezrozumieliśmy się. Chodzi mi o to, że egzorcysta odprawiając egzorcyzmy nakazuje Szatanowi mówić prawdę w imię Boga. Jego odpowiedzi nie są skierowane bezpośrednio do Boga. Obejrzyj dokument z egzorcyzmów Anneliese Michel (YouTube).
    Tutaj jest fragment książki „Confidenze di Gesu a un Sacerdote” http://www.polonica.net/Szatan_i_jego_dzialanie.htm punkty warte przeczytania w tym temacie to 16, 18, 24-26.

    Nie napisałem, że Szatan najbardziej boi się Matki Boskiej.

    „Zastanawia mnie jedno, skoro ta strona to stek bzdur to dlaczego jest ocenzurowana?” – już nie jest, przynajmniej w TPSA.

    „Kosciol jako instytucja ktora np nie ekskomunikuje ludzi ktorzy zasiadaja w lozach masonskich, jest juz kontrowersyjna.” – Kościół po SWII to już przesiąknięta dymem szatańskim instytucja. Nie trzeba daleko szukać, w Polsce nierozliczone duchowieństwo przez lustracje, księża liberałowie, ataki na księży takich jak Natanek, ukręcanie łba wielu inicjatywom świeckim np. pomnik Chrystusa Króla w Tarnowie, etc.
    Nie znaczy to jednak, że trzeba uciekać z nabierającego wody okrętu (nawiązuję do wizji Jana Bosko, którą przytacza Natanek w swoich kazaniach). Trzeba wylewać wodę, demaskować kolaborantów i nie dać mu zatonąć. To wszystko wpisane jest w Boży plan. Objawienie św. Jana z przed wieków już wtedy zapowiadały że tak będzie.

    „Pismo Sw mowi ze szatan zasiadzie na stolicy Piotrowej, wiec logiczna rzecza wydaje sie ze przygotowuje sobie grunt pod to. Pytanie tylko kiedy to sie stanie i ile osob zostanie zwiedzionych. Wlasnie dlatego nic nie jest tak oczywiste.”
    Oczywistym jest, że przygotowuje sobie grunt. Cały wiek XX to przygotowywanie gruntu. Jeden z takich właśnie przykładów to Sobór Watykański II. Na przykład do czasu Soboru w Kościołach odmawiany był egzorcyzm Leona XIII. Warto zapoznać się z jego genezą http://piotrnatanek.pl/artykuy/110-artyku-egzorcyzm-papiea-leona-xiii

    Ten grunt to też wysyp fałszywych proroków, którzy zwodzą wielu. Wszelcy prorocy naszych czasów jak David Icke, David Wilcock, którzy słyszą głosy lub mają kontakt z innymi cywilizacjami (np. Projekt Cheops), mówiący o oświeceniu, wyższych gęstościach i New Age. Proroków, których cechuje niechęć do Biblii i chrześcijańskich wartości.

    To video jest bardzo dobrym podsumowanie ruchu „Truth seeking”

    Pozdrawiam

   • Lamb said

    Królowopokoju jeśli idzie o scisłość to nie pisze sie „Świadek jehowy” tylko „świadek Jehowy” – gdyż Jehowa to imię Boga w biblii lub „Świadek Jehowy” jeśli chcesz oddać szacunek osobie którą krytykujesz nazywając ją „załamany”. Pisząc „Świadek jehowy” oddajesz szacunek anonimowej osobie a ujmujesz Bogu.

   • Lamb said

    >>Lamb: mozesz zrobic kopie offline swojej witryny? (wszystko spakowane do jednego pliku<<
    Incognito- nie mogę bo to nie moja witryna tylko strona znaleziona przypadkowo w internecie 😉

   • Julka said

    Szatan jest ojcem kłamstwa i nienawidzi Prawdy. Dlatego tak zaciekle atakuje się zewsząd Kościół Rzymskokatolicki. Nie atakuje się rozmaitych odłamów i sekt, bo one nie są prawdziwymi religiami. Szatan ich wyznawców podkręca i utwierdza w fałszu prowadząc na manowce.

   • Zet said

    Mój poprzedni wpis czeka na akceptację moderatora, może się tutaj pojawi. W kontekście opierania się tylko na Piśmie Świętym tak jak czyni to autor witryny zbawienie.com. Trafiłem dzisiaj na bardzo dobre kazanie w tym temacie księdza Jacka Stryczka (ten od Stowarzyszenia Wiosna i Świątecznej Paczki).

    Historia Ewangelii
    [audio src="http://wiosna.onethosting.home.pl/wiosna/kazania/2010_01_17_kazanie_Historia_Ewangelii.mp3" /]

    Polecam

    od mg: nie znalazłem wpisu, o którym mówisz

 4. eminem said

  Historyk Profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz podawał m.in. fakty o finansowaniu niemieckiej machiny wojennej przez żydowski kapitał i funkcjonujące w Niemczech podczas II wojny światowej synagogi!

 5. eminem said

  Wojna z chrześcijaństwem na Wyspach brytyjskich. Nius pochodzi z 1.stycznia 2010r. z CBN News

  • Lamb said

   Bardzo dobry materiał! Tekst na końcu: Jeśli Bóg nagle nie zainterweniuje…
   Oj zainterweniuje i to juz bardzo szybko :)) Bóg zawsze inetrweniował gdy następowała eskalacja homoseksualizmu i miejmy nadzieję ze i teraz nie każe nam zbyt długo czekać.

  • annah said

   W GB biblijny Wielki Ucisk się właśnie zaczyna, podobnie prześladowania w innych częsciach świata wyznawców Chrystusa, dowodow mamy az nadto, że niezadługo będziemy uczestniczyc w przełomowym momencie dziejów opisanym przez Apokalipsę. Jednak o tym czy uchronimy ‚własną skórę’ a przy okazji i innych ludzi musimy zdecydować poprzez osobiste zawierzenie swej przyszłosci naszemu Stwórcy, zerwanie z grzechem a takze w świetle przesłań Rozalii Celakówny powinnismy dokonac Intronizacji Chrystusa Króla jako narod, by za nami mogli zrobic to inni.
   Szach, dzięki za Twoje ‚spamerstwo’.

   od mg: proszę również objąć swoją uwagą bliźnich, którzy są prześladowani nie tylko z powodów religijnych, np. w Tybecie, w Afryce, czy np. w krajach, do których USA, czy nawet Polska posyła żołnierzy z nabitą bronią…
   proszę również objąć swoją uwagą ludzi lżonych i prześladowanych przez katolików za inne przekonania, nawet Jezus uczył, żeby Go naśladować, uniżać się i przygotować się na prześladowania i śmierć z powodu wierności Jezusowi i Ewangelii, to jest normalne dla chrześcijaństwa na świecie, więc proszę nie robić takiego wielkiego halo z własnego powodu, ale dostrzec bliźnich, którzy mają jeszcze mniej i którzy są naprawdę w dramatycznej sytuacji…

   • annah said

    Jaka to Polska wysyła zołnierzy? z czego wnioskujesz że czynią to wyznawcy Chrystusa? Mnie nikt o zdanie na ten temat nie pytał – kazdy ma prawo do życia i to od poczęcia do naturalnej śmierci.
    Niestety jeszcze nie dorosłam do tak globalnego myślenia o wszystkich mieszkańcach Ziemi, wynika to także z mojej niewiedzy o prześladowanich na świecie, podaje przyklad związany z filmem „Chrzescijanstwo na Wyspach”.

   • mgrabas said

    czynią to ci, którzy za takich tylko się uważają i właśnie z powodu religii robią złe rzeczy innym, tym „gorszym” od siebie…

    też się na to nie godzę, żeby polscy żołnierze byli wysyłani z „misjami pokojowymi”

   • malwa said

    posłuchajcie te misje pseudo pokojowe są dla najemników i nikt na siłę tam nie jedzie ale tylko dla pieniędzy więc nazywanie ich polskimi to duże nadużycie

   • Magrbas. Ziarno w oczach chrześcijan widzisz a belki u tych ateistów nie dostrzegasz. Pokaż mi gdzie ci katolicy tak mordują innych??
    Czy ty w ogóle znasz historie świata??
    Czy to 500 lat temu czy 200 czy teraz to zawsze najwięcej mordują chrześcijan. Szukaj i czytaj co się obecnie wyrabia w Iraku w Pakistanie w Somali czy nawet niedaleko w Anglii.
    Nie rób zamętu w głowie ludziom. Dość tego zamętu robi 97& mediów unych.
    Nie przyłączaj się do nich.

   • mgrabas said

    @ Krolowapokoju, pokazałem Ci „gdzie ci katolicy tak mordują innych”, napisałem to w moim pierwszym wpisie na http://dzieckomnp.wordrpress.com do którego mnie zaprosiłeś, i ten wpis ocenzurowałeś cały, mówiłeś że potrzebowałeś czasu żeby się z nim zapoznać, ale go zatrzymałeś, chociaż w nim nie było ani cienia oskarżeń, a wręcz przeciwnie, prawda i otucha dla świętych Bożych menczenników i w nim była odpowiedź na to Twoje pytanie: „gdzie ci katolicy tak mordują innych??”
    dałeś mi swoje słowo: że gdybyś zdecydował tamtego mojego wpisu nie opublikować, to mi go odeślesz, więc odeślij mi go i zamiast toczyć ze mną jakąś niezrozumiałą walkę, otwórz się na słowa 1J1,9 bo walka jaką masz stoczyć to nie ze mną, ale z tym co ja tylko nazywam i za to powinieneś być wdzięczny, a żadni „uni” nie mają nic do tego o czym mówię
    do ateistów teraz nie mówię, ale do Ciebie
    proszę nie obrażaj mnie nazywając moje słowa „robieniem zamętu”

  • Julka said

   W Wielkiej Brytanii wprowadzono ostatnio przepisy o zwalczaniu nienawiści. Na ich podstawie pracownicy odpowiednich służb będą miały prawo rozpytywać nawet 5 letnie dzieci o ich stosunku do homoseksualistów. Informacje wynikające z ingwilacji będą gromadzone w specjalnych rejestrach.

   • mgrabas said

    chyba w ten sposób chcą uderzyć w katolików, bo katolicy cechują się największą skłonnością do osądzania bliźnich i wrogością wobec osądzonych przez siebie ludzi…
    ================
    od pb: mg, czy to wynik jakichs badan czy twoje przypuszczenie? jesli to drugie, to jest to osad, wiec do usuniecia zgodnie z wersalem bloga

    od mg: to tylko suma moich przykrych doświadczeń całego dotychczasowego życia…

   • annah said

    Mgrabas, jest to naszym obowiązkiem i nie przestaniemy o tym mówić, choćby dlatego by uratować swoje własne podwórko i nie zginąć jak biblijne miasta.

    Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! (Mt 18)

    Mg, dlaczego moje posty sa wstrzymywane?

    od mg: niektórych wpisów, np. powtórzeń nawoływań do podpisywania się pod różnymi inicjatywami, nie odspamowuję, i to sam program antyspamowy słusznie je wrzuca do spamu, a nie ja
    ==============
    od pb do annah: jako weteranka forum powinnas wiedziec ze moderatorzy nie wstrzymuja, tylko usuwaja; wstrzymuje soft-bot aksimet

   • mgrabas said

    owszem, jest obowiązek upominania i jest to obowiązek czynienia tego z miłością, a nie z pogardą, wrogością i osądzeniem…
    tylko Bóg zna serca i umysły, tylko On jeden ma prawo osądzić człowieka, a co robi 90% katolików? więcej pokory i wrażliwości dla bliźnich!

   • szach said

    grzech trzeba nazywać grzechem wlaśnie w imię milości .Żaden katolik nie potępia czlowieka tylko jego grzech.Z wmawianiem katolikom nienawiści jest jak z antysemityzmem. Kto ratowal żydów w Polsce pomimo grożącej za to kary śmierci-najwięksi antysemici,co to z mlekiem matki antysemityzm wyssali czyli Polacy katolicy – tak świeccy jak i duchowni i zakony.Tymczasem wymaga się od katolika by milczal,kiedy zlo krzyczy i wbrew naszej woli wciska się do naszego życia ;bo milczenie to to samo co przyzwolenie. Jeśli uwierzylem Bogu ,który przez proroków daje ludziom wskazówki dotyczące przyszlości i nawrócenia,to czy mogę milczeć i brać na siebie odpowiedzialność za tych co zginą,bo się o proroctwie nie dowiedzieli? Być może by się nawrócili i żyli.

    Przystąp do Wielkiej Nowenny o Uwolnienie Świata 2008-2017 . Tylko jeden raz w roku przez 9 dni. Nic nie ryzykujesz,a zyskać możesz tak wiele.

   • mgrabas said

    @ Szach, albo ci, którzy potępiają człowieka nie są katolikami, albo są nimi, a jednak potępiają
    na różne sposoby i wiele krzywdy doznałem od takich właśnie ludzi, którzy siebie nazywają katolikami

    „Przystąp do Wielkiej Nowenny o Uwolnienie Świata 2008-2017 . Tylko jeden raz w roku przez 9 dni. Nic nie ryzykujesz,a zyskać możesz tak wiele.”
    miałbym Boga traktować jakby był bożkiem, którego trzeba wielomówstwem przekupić? Bóg czego innego oczekuje, pisze o tym wprost w Ewangelii
    bardzo szczegółowo to tłumaczy ten zoolog z RPA, którego ktoś skwitował „brednie” i jeszcze dodał słowo „protestanckie” żeby jeszcze bardziej Go tymi słowami zniszczyć, ale kto szuka prawdy tego Duch Święty prowadzi i nie potrzebuje nikogo przebłagiwać, bo za niego uczynił to Jezus Chrystus, ten sam który powiedział: nie bądźcie wielomówni, ale szukajcie królestwa Bożego i jego sprawiedliwości
    ======================
    od pb: skwitowanie profesora „brednie” i „protestancki” bylo niewersalskie, mg prawidlowo zareagowal; im wieksze klamstwo tym latwiej zbic = czemu nie bylo celnej riposty zamiast rzucania blotem na opinie profesora?
    =====================
    od pb: nie jestes katolikiem, mg, wiec czemu sie droczysz z katolickim apelem do katolikow?

 6. Lamb said

  Czy 16 marca rozpocznie się odbudowa świątyni??? Ciekawe spekulacje.
  http://zbawienienews.blogspot.com/

 7. Jaga said

  Czy elektrownia atomowa jest Polsce potrzebna…

  http://biznes.onet.pl/atomowy-wyscig-po-10-mld-euro,18567,3191759,1,prasa-detal

 8. Pelagia said

  powoli potwierdza się to, o czym piszecie na blogu-tu przykład:
  zasłyszane na warszawskim bazarze w ostatnim tygodniu
  „” strasznie duzo jest poronień, kobiety nie moga donosić ciąży. Nigdy tak źle nie było””
  ======================
  od pb: spoko = zaslyszane na bazarze to jeszcze nie fakt

  • Ola said

   http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience
   Jak pisał The Guardian 21.04.2002 roku,.rząd brytyjski (Min Obrony) przyznał się do spryskiwania mieszkańców śmiertelnymi toksynami, były to m.in.:
   E coli
   Bacillus globggi – naśladujący wąglik
   Zinc cadmium sulphide – db znana przyczyna wywoływania nowotworu płuc.
   Rząd opublikował 60-stron raport. W 1956 bakterie uwolniono w ciągu przerwy obiadowej w tunelu północnej linii metra między Colliers Wood i Tooting Broadway, które rozprzestrzeniły się w promieniu 15 km. Podobne testy przeprowadzono w podziemiach budynków rządowych Whitehall.
   Min Obrony zatrudniło dwóch naukowców by monitorowali wpływ oprysków na zdrowie mieszkańców. Stwierdzili, że nie stwarzają ryzyka, ale jeden z nich zaznaczył, że wystąpiły problemy z oddychaniem wśród osób starszych.
   Osoby, które mieszkały w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc testowych są pewne, że testy te wywołały deformację wśród noworodków, upośledzenia umysłowe i problemy w nauce.
   David Orman, officer armii brytyjskiej z Bournemouth (hrabstwo Dorset) domaga się publicznego śledztwa w sprawie chemtrails. Jego żona Janette, oraz jej trzy siostry urodzone w East Lulworth na terenie objętym chemtrails, podobnie jak inne kobiety z tej miejscowości, miały problemy reprodukcyjne (poronienia i noworodki z różnymi wadami). David mówi: „to nie może być przypadek by urodziły się takie dzieci w jednym miejscu”.
   …..
   Jedyną ochroną jest codzienna dawka wit. D+A (bez A nie jest przyswajalna). Do nabycia w aptekach. W ten sposób zwiększa się odporność organizmu.

 9. szach said

  Pokojowy protest KOALICJI w Warszawie
  http://www.polska-wolna-od-gmo.org/
  KOALICJA „POLSKA WOLNA OD GMO” organizuje dnia 17 marca (środa) 2010 roku pokojowy protest w Warszawie. MIEJSCE I GODZINA: Protest odbędzie się pod Sejmem od godz. 14:00 do 16:00
  Będziemy domagać się NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu na uprawy genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków i kukurydzy MON 810 oraz odrzucenia nowej ustawy o GMO. To ostatnia chwila, aby działać, zanim wiosną nieświadomi zagrożeń rolnicy wysieją GMO na polskie pola!!

  Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO, o
  przyłączenie się.

  • @Królowa pokoju,
   new age’ owcy działają także tutaj, ale wolę już ich błędy niż idee ateistyczne

   • annah said

    „Egzorcyzmy pokazują także ogromną siłę Matki Przenajświętszej. Dlaczego demony tak bardzo boją się Maryi?

    – Podczas egzorcyzmów radykalnie ukazana jest prawda, w którą Kościół wierzy od samego początku, że Maryja jest postrachem dla złych duchów kilku teologicznych względów. Odwróciła grzech Ewy, jest Niewiastą, która nie dała się zwieść złemu duchowi, lecz przez całkowite posłuszeństwo i zawierzenie Bogu zwyciężyła złego ducha. W szczególności poprzez swoją całkowitą pokorę i oddanie się Bogu, poprzez całkowitą czystość w znaczeniu umiłowania Boga aż do końca jest osobą, która w dziele zbawienia odgrywa wyjątkową rolę. Jest Arką Przymierza, dzięki Niej Zbawiciel przychodzi na świat, i Maryja poprzez swoją świętość jest szczególnie znienawidzona przez złego ducha i ilekroć jest to możliwe, tylekroć ta nienawiść upadłych aniołów gwałtownie wybucha przeciwko Niej. Doświadcza tego wielu duszpasterzy i może to poświadczyć wielu egzorcystów, gdy modlimy się nad osobami zniewolonymi przez zło i trwa modlitwa do Matki Bożej, Jej obecność w czasie tej modlitwy wywołuje pełne wrogości i nienawiści reakcje szatana. Dla nas wszystkich uczestniczących w tej modlitwie i świadków reakcji złego w osobach opętanych jest to niezwykła katecheza o świętości Matki Bożej i Jej mocy nad szatanem. Katecheza, że warto chronić się pod Jej opiekę przez różne modlitwy, szczególnie odmawiając Różaniec.”

    Fragment pochodzi z wywiadu z ks.Andrzejem Trojanowskim – egzorcystą.

    http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=98&pid=1278

    od mg: Ty wierzysz różnym ludziom, ja wierzę Jezusowi
    29 «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr i Apostołowie. 30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. 31 Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 32 Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni». (Dz 5)
    ================
    od pb: mg, przedstawiles swoj poglad wielokrotnie i rozsadni nie domagaja sie zebys go zmienil; moderator ma obowiazek przede wwzystkim czuwac nad ogolna dyscyplina a nie dysputowac poglady forumowiczow

   • Pelagia said

    mgrabas cały czas przeciwstawia Maryje Jezusowi. Tak jakby Maryja nie urodziła Jezusa i cały czas nie przypominała nam o konieczności jedności z Bogiem. Tak jakby Maryja odciągała od Jezusa albo wręcz była Jezusa wrogiem. xxxxxxxxxxx [cenzura pb; szanujmy sie nawzajem]

   • mgrabas said

    nie przeciwstawiam Marii Jezusowi! przeciwstawiają Bogu swój kult ci, którzy oddają cześć bóstwu kryjącemu się za kultem „Maryi” – cześć zarezerwowaną Bogu samemu, o czym Bóg wyraźnie się wypowiedział w drugim przykazaniu, które katolicy odrzucili!
    ======================
    od pb: Jezus nakazal czcic Boga cala moca (mentalnie, duchowo, cielesnie) = dla prawoslawnych znaczy to czcic Swieta Trojce (Ojca, Syna i Ducha Swietego), Matke Boska (Bogurodzice w jez slowianskich, Przenajswietsza w greckim…), wszystkich Swietych, Kosciol (Cerkiew) jako zbor pod przewodnictwem Chrystusa…;
    prastara modlitwa odmawiana na kazdej liturgii, Wyznanie Wiary wymienia Boga-Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Swietego oraz Marie Panne jako cielesna Matke Chrystusa-Czlowieka, ktory istnial przedtem wraz z Bogiem-Ojcem; to samo we wszystkich religiach chrzescijanskich http://en.wikipedia.org/wiki/English_versions_of_the_Nicene_Creed_in_current_use#Eastern_Orthodox_Churches
    chcesz przekonac chrzescijan zeby zmienili wiare? przyjmij to za fakt dokonany i przejdz do porzadku dziennego; chrzescijanie stanowia 1/3 ludnosci swiata:
    * około 1,13 miliarda – katolicy
    * 590 milionów – protestanci, w tym anglikanie – 77 milionów
    * ponad 310 milionów – prawosławni,
    * około 1,5 miliona – Żydzi mesjanistyczni
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo

   • inny said

    @Pb nie bede sie spieral bo to nie o to chodzi, ale w przypisie pod wiadomoscia Mg zauwazylem niescislosci. Po pierwsze kult Maryi (poklony i oddawanie czci obrazom i figurom ja przedstawiacymi) jest tylko w prawoslawiu i katolicyzmie.
    – Co do anglikanow ktorzy maja bardzo duzo wspolnego z KK nie ma az takiej duzej tradycji. Co prawda jest zwazywaszy na pewna liczbe sanktuariow maryjnych ale jest to glownie pozostalosc sredniowiecza. Obecnie nie ma tradycji oddawania szczegolnej czci Maryi,
    – Co do protestantow to traktuja ja jak matke Jezusa. Dziewice ktora porodzila zbawiciela, skromna izraelitke ktora byla posluszna Bogu. Nie ma kultu, ani wywyzszania czy stawiania na rowni z Bogiem (przygotywowany przez KK dogmat wspolodkupienia)

    Co do zacytowanej modlitwy to wydaje mie sie ze jest to troche naduzycie przytoczenie tej modlitwy jako dowodu na przymus oddawania czci Maryi.Jest roznica w wyznanie wiary ze Maryja jako panna i dziewica porodzila zbawiciela (potwierdzenie proroctw- oraz byc moze wyjscie w strone pogan wciaz wierzacych w Mitre i innych narodzonych z dziewic, stad potwierdzenie wyraznie faktu narodzenie z dziewicy) a oddawanie jej czci skupienie sie na niej i przypisanie jej cech i przymiotow ktore naleza tylko do Boga.

    Jednakze jak Pan wspomnial nie ma sensu przekonywac Katolikow i Prawoslawnych.
    A osad kto ma racje i kto podaza za prawda nalezy do Boga zgodnie z cytatem z Apokalipsy 22: 10-15 (ten sam rozdzial w ktorym jest wyrazny zakaz oddawania czci i poklonow komus innemu niz Bog)

    10 Dalej powiedział do mnie:
    «Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi,
    bo chwila jest bliska*.
    11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
    i plugawy niech się jeszcze splugawi,
    a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
    a święty niechaj się jeszcze uświęci!
    12 Oto przyjdę niebawem,
    a moja zapłata jest ze mną,
    by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
    13 Jam Alfa i Omega,
    Pierwszy i Ostatni,
    Początek i Koniec.
    14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty*, aby władza nad drzewem życia do nich należała
    i aby bramami wchodzili do Miasta.
    15 Na zewnątrz są psy*, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy
    i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
    ===================
    od pb: „niescislosci” tylko w twej glowie bo w moim komentarzu ich nie ma;
    anglikanie i protestanci jako nastepni w czasie po schizmie katolikow od Kosciola Jezusa Chrystusa maja „oczywiscie” najwiekszy autorytet w osądzaniu ducha postanowien synodu z V wieku („tym bardziej” ze wg badaczy jak bjerknes ich wiara pochodza z manipulacji przez owczesny kompleks jot); Kult Maryjny w prawoslawiu, jedynym spadkobiercy niezmienionych Tradycji Kosciola Jezusa Chrystusa (stad slowianska nazwa „prawo-slawie”, prawidlowe slawienie Boga), jest starszy niz dogmy katolickie, anglikanskie czy protestanckie (np. datowanie cudownych Ikon Bogurodzicy na Sw. Gorze Atos) = tego faktu nie zmienisz, a za wkladanie niewypowiedzianych slow w czyjes usta nastepnym razem wylecisz;
    co do cytatow z Pisma, widziales juz kilka razy tutaj ze mozna zawsze cos znalezc i przytoczyc na poparcie swej „racji”; Jezus potepil bezduszne faryzejskie interpretowanie Pisma w nieskonczonosc; czczenie Przenajswietszej podobnie jak Swietych widocznie podoba sie Bogu, skoro przynosi samo dobro (nie liczac klotni jak tutaj); sugeruje, jak innym przedtem, pogodz sie z faktem zycia: roznorodnosc opinii, wierzen, stanowisk i walcz z prawdziwym wrogiem a nie wspolbojownikami; wlasnie wywalilem bezrozumne wywody mateo, to samo czeka ciebie

    od mg: @To ja mateo, widzę w dopisku PB pod jednym z dwóch Twoich wpisów ściągniętych z blogu, uwagę: „od pb: wiec zaprzestan dyskusji na ten temat = powiedziales swoje, uslyszales inne opinie, idziemy dalej;” – proszę zrozumieć, dotyczy to wszystkich blogowiczów, nie chodzi o poglądy, ale o łamanie regulaminu blogu (wulgaryzmy, rasizm, kołtunizm, nienawiść w tym do symboli religijnych, antypolonizm, polonofobia, anty-chrzescijanizm, uogólnienia, powtórzenia, komentarze-nic, oszczerstwa czyli nieuzasadnione poważne zarzuty) i ignorowanie uwag Gospodarza – za to można „wylecieć” z blogu, o czym już przekonało się kilku szczególnie agresywnych blogowiczów

   • inny said

    Mnie nie trzeba wyrzucac. Tak jak napisalem przedstawilem rzeczywisty obraz innych kosciolow chrzescijanskich. Roznorodnosc wierzen, opinii stanowiska jest sprawa naturalna i kazdy powinien zyc z wlasnym sumieniem i podazac za prawda tak jak ja czuje. Moja wyrazona opinia byla tylko uzupelnieniem i sprostowaniem gdzy calosc komentarza sugerowala wedlug mnie ze kult Maryi jest usankcjonowany wspolna dla chrzescijan modlitwa wyznana wiary i jest obecny we wszystkich wyznaniach (to byla ta niescislosc). Co nie jest faktem gdyz kult Maryi jest tylko u Katolkow oraz Prawoslawnych. Jesli uznaje Pan informacje ktore podalem to oznacza ze w swojej wiadomosci do Mg chcial Pan zawrzec to samo wiec moja wiadomosc nie szkodzi gdyz tylko uzupelnia Pana. A jesli nie uznaje przytoczonych faktow to pozostaje mi zaakceptowac roznorodnosc pogladow i opinii. mam nadzieje ze pozostali zrobia to samo bez ublizania i posadzania o protestantyzm i nazywania swiadkiem Jechowy kazdego kto zna troche pismo swiete. Dla przypomnienia Zydzi wielokrotnie Jezusa posadzali o bycie samarytaninem co w tamtych czasach bylo zwrotem dosyc obrazliwym oznaczajcy wedlug zydow synkretyzm religijny a wedlug samych posadzanych kogos kto nie zgadza sie z faryzejska wykladnia wiary..Wspolczesnie jesli tylko ktos ma inne zdanie oraz ma znajomosc pisma swietego nazywany jest swiadkiem jechowy. Ja osobiscie nim nie jestem ale nie raz spotkalem sie z takim zwrotem. A przeciez znajomosc pisma szczegolnie ewangelii jest moim zdaniem podstawa wiary chrzescijanskiej, bo jak mozna komus sluzyc kogo sie nie zna. osad tych dysput zgodnie z wskazaniami pisma swietego pozostawiam Bogu.

   • Julka said

    Jesteś niekonsekwentny: mając wiedzę kultu Maryi dla katolików, przechodzisz do porządku nad Jej obrażaniem, natomiast boli Cię, kiedy ktoś kogoś posądza o sekciarstwo.

    od mg: @ Julka, proszę o zamieszczanie informacji do kogo dana odpowiedź jest skierowana; można to zrobić np. zaczynając swoją odpowiedź od podania nicka blogowicza, albo linku do wpisu, na który się odpowiada
    =============
    od pb: od dawna o to prosze = to na wypadek gdy struktura forum rozleci sie

   • inny said

    @julka
    Jesli w mojej wypowiedzi byly uzyte jakies obrazliwe slowa to mi je pokaz, jesli byla jakas nieprawda to udowodnij. Szanuje Maryje jako matke Jezusa wiec nie moglbym jej obrazac jako osoby. Odnioslem sie do pewnych faktow.

    p.s nie jestem mateo, napisalem tutaj bo byly moim zdaniem pewne niescislosci sugerujace ze na podstawie wspolnej modlitwy chrzescijan kulty Maryi istnieja we wszystkich kosciolach chrzescijanskich.
    Przed posadzaniem mnie o cos wpierw prosze na podstawie pisma swietego, ewangelii oraz rzeczywistosci (sytuacja wspolczesnych kosciolow#) udowodnic ze napisalem nieprawde.
    Jednakze nie interesuje mnie jakas utarczka slowna dlatego jesli ktos nie jest w stanie wskazac mi gdzie obrazilem albo gdzie zamiescilem nie prawde to prosze nie odpisywac. Ja ze swojej strony nie bede juz sie powtarzal.
    ============
    od pb: a jednak zalugujesz na wyrzucenie; napisalem „prastara modlitwa odmawiana na kazdej liturgii, Wyznanie Wiary wymienia Boga-Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Swietego oraz Marie Panne jako cielesna Matke Chrystusa-Czlowieka, ktory istnial przedtem wraz z Bogiem-Ojcem; to samo we wszystkich religiach chrzescijanskich http://en.wikipedia.org/wiki/English_versions_of_the_Nicene_Creed_in_current_use#Eastern_Orthodox_Churches
    ty z tego zrobiles:
    „byly moim zdaniem pewne niescislosci sugerujace ze na podstawie wspolnej modlitwy chrzescijan kulty Maryi istnieja we wszystkich kosciolach chrzescijanskich”
    sugestii takiej nie bylo tylko stwierszenie faktu ze Wyznanie Wiary przez wszystkich chrzescijan wymienia Matke Boska;
    za to powtarzane (16.03.2010 at 23:42) twardoglowie banuje cie

   • Julka said

    Uderz w stół a nożyce się odezwą. Przecież Sz.P.Moderatorzy nie wiedzieli komu odpowiadam, a Ty wiesz? No to inteligentnie odgadłam Twoje intencje, a Najświętszą Maryję Pannę atakowano od początku, wiadomo kto atakuje. Charakterystyczne, że -może oprócz mnie- katolicy przyjmują napady na ich wyznanie dość pokornie oraz, że nie wytykają innym błędów w ich wierzeniach.

   • inny said

    @ Julka
    No coz nie dyskutuje z kims kto myli inteligencje z intuicja. Nie odnosilem sie Do Maryi jako osoby a do faktow i dzialan innych zwiazanych z jej osoba. Nie obrazalem tylko uzupelnialem fakty. Nie wykazalas mi klamstwa, ani tez nie potrafisz napisac gdzie uzylem obrazliwego slowa. wiec mysle ze dyskusja nie ma sensu.

    od mg: wyciągnąłem ze spamu, dla sprawiedliwego dania możliwości obrony przed postawionym zarzutem

   • Ewa said

    Kiedys wspolnie modlilam sie z protestantka i dobry Bog tych modlitw wysluchiwal,
    nie bylo miedzy nami walki czyja wiara jest sluszniejsza,
    kazda z nas miala te wiare gleboko w sercu.
    Nigdy nie doszlo do obrazania ani wytykania bledow i powolywania sie na Biblie.
    Mgrabas z calym szacunkiem dla osoby, kieruje sie tylko tym w co sama wierzy,
    to,ze katolicy czcza i beda czcili Maryje jest jej obce i moze nas zniewazac.
    Ja jestem pelna pokory dla ludzi obcych wyznan ale spierac sie z nia nie bede,
    bo ile ludzi tyle interpretacji.
    A ja jestem cicha i pokornego serca,
    modlitwa rozancowa dla mnie jest ta najwazniejsza .

    od mg: dziękuję za dobre słowo, mg i mgrabas to jedna osoba, mam na imię Mariusz, nie jestem protestantem ani żadnym innym, jestem chrześcijaninem: ufam Jezusowi
    czy mówienie o rażącej sprzeczności między „prawdami” wyznawanymi przez ludzi, a Ewangelią, jest znieważaniem ludzi? szczery dialog jest jedyną drogą znalezienia dobra wspólnego i pokoju, opartego na prawdzie
    ====================
    od pb: mg, zebys sie dwoil i troil nie przekonasz setek milionow prawoslawnych ani kilka razy wiecej katolikow; patrz np nt prawoslawia:
    https://grypa666.wordpress.com/2010/03/12/kaganiec-na-ks-natanka/#comment-50129

   • annah said

    Ja słucham natchnień KRK, Mg nadużywasz roli moderatora do zwalczania tego Koscioła = do czego Ty agitujesz osoby korzystające z tego forum ?

    od mg: nie zwalczam żadnego kościoła, katolicy mają taką samą możność wypowiadania się jak wszyscy inni i to czynią, m. in. właśnie agitując do katolicyzmu, rzucając oskarżenia, jak w tym wpisie, i osądzając innych, jakby byli lepsi od innych ludzi, a inni byli gorszymi ludźmi od nich czy głupszymi i nie mieli prawa się kierować własnym przekonaniem, tylko przekonaniem katolików
    już sama rozmowa o innych przekonaniach niż katolickie, jest nazywana agitowaniem i jest potępiana, czy właśnie to nie jest próbą szukania wrogów i zamykania ust tym „wrogom”?

   • Julka said

    Dla tych, którzy niedowierzają egzorcystom: prof.Zb.jacyna Onyszkiewicz (Zakład Fizyki Kwantowej UAM) opowiadał o misjonarzu, który w Afryce egzorcyzmował murzyńską kobietę. W czasie egzorcyzmów owa wieśniaczka zaczęła odpowiadać mu po polsku. Niedowiarki powiedzą, że zapewne znała język polski, co jest oczywistą nieprawdą, bo misjonarz posługujący się francuskim nauczył się języka tubylczego.

 10. utwór i film w jednym ‚dla tych którzy zapomnieli lub nie znają tamtych czasów’

  • CoZaSyf said

   Znam tamte czasy!I widzę podobienstwo do terazniejszosci! NIESTETY! Najgorsze jest to,ze tłumy zaufały,uwierzyły i zostały oszukane przez idoli” tamtych dni,idoli”,których nie mozna usunąc…

 11. to ja mateo said

  Jak czytam większośc wypowiedzi to nie obraźcie się ale czuje, że mam doczynienia z sektą. To jest jakis misz masz szaleństwo dziękuje ja wysiadam. Nie mieszajcie mnie do swoich intronizacji itp. Wiem jedno ja się nie pokłonie przed Jezusem, królem Polski.
  Mój Jezus był skromną osobą, która nauczała prostych prawd. Bynajmniej ziemskie tytuły były mu obce. Niewiem kogo wy chcecie intronizować ale to chyba nie ten sam Jezus. Tylko Szatan chce by go wielbić i wychwalać i mówi tylko mnie kochaj tylko mnie i nikogo innego. Moje proste pytanie brzmi. Pan Piotr na jednym ze spotkań powiedział, że David icke gada jak satanista, że słyszy jakieś głosy, które coś mu mówią z góry? Przepraszam bardzo w takim razie jak mówi Pani R.C., która też coś widziała albo słyszała? Jeden jest pomawiany o konszachty z diabłem, a innego się słucha i jeszcze chce realizować jej pomysły o intronizacji bóg wie kogo. Skąd macie pewność, że Szatan nie namieszał i nie podszywa pod kogoś kim nie jest?

  • Mars said

   To ja Mateo-masz po części rację, bo ta cała intronizacja jeśli już to będzie to zrobienie z Jezusa kolejnego marketingowego produktu do ubóstwiania i wielbienia a i jeszcze to że ten intronizowany Jezus ma jednoczyć…Kogo ? Jezus nie potrzebuje być czczony i i wielbiony, on potrzebuje ludzi czystego sumienia i wiary którzy potraktują go poważnie a nie jak religiną relikwię.
   ===================
   od pb: czy o to chodzi ks. Natankowi? ja rozumiem jego kazania jako wolanie o przyjecie Jezusa Chrystusa;

  • Dawid - said

   No, chociaz z jednym sie zgadzam masz do czynienia z sekta:) Dodam tylko,ze termin sekta nie jest jednoznaczny. Istnieje wiele roznych definicji termin u sekta. Przypomne,ze ponad 2000tys. lat temu Pan Jezus zostal posadzony o dzialalnosc sekciarska za co zostal skazany an smierc!

  • Julka said

   Sam wyznajesz sekciarskie poglądy a Biblię znasz wybiórczo. Co Jezus odpowiedział Piłatowi na pytanie „czy jesteś królem?”. Przeciwnicy intronizacji wyrywają z kontekstu fragment z dalszej części, kiedy Jezus mówi „królestwo moje nie z tego jest świata”, ale mówi jednocześnie „bo gdyby było z tego świata, uczniowie moi biliby się o mnie, a tak już nie jest…”. „Przyszedł do swoich a swoi Go nie przyjęli”.Tak jak przed dwoma tysiącami lat, tak i obecnie rozmaici faryzeusze i uczeni w piśmie wyznaczają Chrystusowi miejsce w porządku Wszechświata od -do. Ma ich zbawić kiedyś, po zakończonej wędrówce na tym padole, bo piekła nie ma a Bóg jest Miłością i Miłosierdziem. Oczywiste atrybuty Boga jak Wszechwiedza i Sprawiedliwość nie są wygodne do wierzenia i wadzą w życiu.
   Jeżeli ktoś odrzuca Boga albo czyni zeń bożka, wybiera Szatana. I to jest brutalna prawda.

  • rafal said

   Zgadzam sie z Toba „To Ja Mateo”. Sporo slyszalem kazan ks. Natanka i ogolnie jego nauczanie i jestem w szoku. Bardzo mnie zastanawia na jakim przekladzie Biblii on sie wzoruje bo to co mowi i glosi to JAWNA HEREZJA!
   Nie mam zamiaru go bronic bo prawdziwa Chrystusowa Ewangelia jest mu OBCA i wrecz przestrzega wlasnie przed takimi BAJKOPISARZAMI PSEUDO-EWANGELICZNYMI!
   A najlepszym dowodem ZAWSZE JEST I ZAWSZE BEDZIE samo Pismo Sw:

   „Gdyby wam kto głosił Ewangelię
   różną od tej, którą otrzymaliście –
   — niech będzie przeklęty!”
   św. Paweł do Galatów

   Pozdrawiam wszystkich prawdziwych Chrzescijan,ktorzy pokladaja ufnosc JEDYNIE W CHRYSTUSIE! oraz rowniez wszystkich innych ktorzy jeszcze bladza…szczegolnie w systemie babilonskim…
   ============================
   od pb: moze jakies przyklady zeby mogli oponenci odpowiedziec na zarzuty?

   • rafal said

    Panie Piotrze przykladow jest mnostwo – praktycznie kazde kazanie ks. Natanka nie ma potwierdzenia w Pismie Swietym. Co ciekawe jego nauki opieraja sie przede wszystkim na tym co swiety jakis tam powiedzial lub „maryja”. Pismo Swiete w jego kazaniach i naukach schodzi TOOOTALNIE NA DALSZY PLAN, choc moge rzec ze praktycznie nie „uzywa” nauk Pisma Swietego. Wcale mnie to nie dziwi bo to jak on WYWYZSZA KULT MARYJI to przechodzi ludzkie pojecie. Sam zreszta wszedl w szeregi Rycerstwa Niepokalanej ktore to ochoczo glosi. Oczywiscie te rycerstwo powstalo na FUNDAMENTACH objawienia „maryji” św. Katarzynie Labouré, a na ktorym sw. Maksymilian wlasnie zalozyl to rycerstwo. Ks. Natanek dawno zaprzedal dusze diablu, sam nosi niczym poganie „magiczne artefakty” i je rozdaje – mam na mysli zbroje rycerstwa ktora „rzekomo” ma pomoc w zwalczaniu diabla…No coz gdzie to jest napisane w Pismie Swietym o jakis szczegolnych przedmiotach ktore pomoga czlowiekowi w zwalczaniu Zlego? Owszem jest napisane w ktoryms z listow apostolskich(nie pamietam teraz w ktorym) o przyobleczeniu sie w Zbroje Chrystusowa -co dotyczy narodzonych ponownie Chrzescijan – ktorzy dzieki tej mocy Bozej beda mogli zdecydowanie odsuwac sie od pokus jak i one same ich tak nie beda atakowaly jak przed NARODZENIEM PONOWNYM – wiem doskonale cos o tym bo sam to przezylem. Ale oczywiscie apostol mial na mysli duchowa zbroje a nie taka jak ks.Natanek zaklada sobie na niektore kazania…Poza tym to zbroja niepokalanej…
    Panie Piotrze przeciez apostolowie znali Matke Jezusa – Marie. Znali rowniez starotestamentalne ksiegi/proroctwa – to czemu ani w jednym liscie apostolskim nie pisza NIC o Maryji i Jej ZBAWCZEJ MOCY..? Baa.. naet o WSPOLODKUPIENIU Swiata! Swiat zostal ODKUPIONY TYLKO RAZ I DAWNO TEMU przez Chrystusa! A to Odkupienie ma SENS WIECZNY jak to opisuja apostolowie w listach.
    To ze ksiadz Natanek mowi rzeczy rowniez PRAWDZIWE o masonach i sytuacji w Polsce to sie zgodze i chwale go za to ale nie za misje gloszenia CHRYSTUSOWEJ Ewangelii – bo nie ma nic z nia do czynienia. A sam przeciez obwieszcza ze chce nas zaprowadzic do Nieba – i to nawet „‚jak mialby to sila za kolnierz robic”. Ja dziekuje temu FALSZYWEMU prorokowi bo nie pozwole zeby „SLEPIEC” mnie prowadzil. Przykre jest to jak duzo osob podaza za JEGO UROJONA ewangelia i „slepy slepego prowadzac -wpadaja oboje w dol”…

    Najlepszym dowodem odnosnie herezji i nauk ks. Natanka jest ten wyklad ktory udzielil w Radiu Maryja…

    Swiety powiedzial to.., matka boza objawiajac sie powiedziala to…, matka boza umierajac prosila p. Jezusa o… hmmm w tych herezjach NIC KOMPLETNIE nie jest potwierdzone w Pismie Sw a jedynie jest jego ZAPRZECZENIEM!
    Ja dziekuje za SZATANSKA EWANGELIE!

    Pozdrawiam
    ===============
    od pb: jesli herezje ks. Natanka sa tak oczywiste, to czemu kuria nie wymienila nawet jednej z nich?

   • rafal said

    od pb: jesli herezje ks. Natanka sa tak oczywiste, to czemu kuria nie wymienila nawet jednej z nich?

    Panie Piotrze a sadzi Pan, ze kuria ktora jest jedna z licznych „odnog” watykanskiego systemu wymieni choc jedna herezje ktora SAMI STWORZYLI? Przeciez to Grzegorz I w 593 roku wprowadzil nauke o czyscu ktory to sobor we Florencji uchwalil jako DOGMAT. To ze czysciec nie ma potwierdzenia w Pismie Swietym to nawet KRK nie zaprzecza bo sam naucza ze to jest TRADYCJA. Wiec ks. Natanek po prostu „ubogaca” i bardziej rozpowszechnia czysccowe nauki.
    Panie Piotrze nie bede sie rozpisywal juz bo to nie ma sensu co do rozwijania odpowiedzi na panskie pytanie – odpowiedz jest jasna i NIEPODWAZALNA – Pismo Swiete – wiec zapraszam do „lektury” 🙂
    Nie oczekujmy ze watykanskie instytucje zaczna wyjawiac tajemnice bo wiekszosc ksiezy mysli ze oddaje czesc Bogu a gdy tak naprawde czcza Baala, Marduka, Dagona itp a cala ta „chwala” dochodzi do jednego ojca poganskich bostw – LUCYFERA. Natomiast Ci na najwyzszych szczeblach bablilonskiego systemu dobrze wiedza co robia a historia najbardziej potwierdza komu oni sluza. Kosciol Rzymskokatolicki od poczatkow powstania za Konstantyna chcial caly swiat podporzadkowac dla swojej CHWALY I WLADZY- mordujac, torturujac przez cale wieki blizniego ktorego powinni milowac jak siebie samego. Czyny papiestwa sa przeciwko nim i sami dobrze o tym wiedzac co potwierdza ze NIE CHCA ODDTAJNIC ARCHIWOW Z CZASOW INKWIZYCJI.
    Ostatnio ogladalem fajny film „Oblicza wiary” – ciekawe co tam mowi Benedykt IV: „[..]Bogiem nie da sie zaslonic zla i przemocy[..]” Pieknie mowia papieze – przynajmniej ostatnie dekady – ale tak musza sie zachowywac bo juz nie maja sredniowiecza, gdzie wciskali ludziom ciemnote bo niestety nie zalezalo im na edukacji ktora ewidentnie trzymali w szponach tylko dla „wybranych”. Teraz nie te czasy bo ludzie sa wyksztalceni (moze nie przesadzajmy ze nazbyt… ;)) no i przede wszystkim mamy TV i internet w ktorym juz ich masakry i inne wciskanie ciemnoty nie przejdzie wiec musza „pieknie mowic” a swoje robic…czyli wielbic Lucka…
    Mysle ze to wystarczy bo i tak kto umie rozwazac Prawdy Boze/nauke Jezusa zapisane w Pismie Swietym to jak tylko posluchaja kazan ks. Natanka beda wiedzieli ze to INNE Ewangelia przed ktora Jezus i Apostolowie nauczali – wlacznie z starotestamentalnymi prorokami.
    Zycze spokojnej nocy.
    MARANA THA
    ================
    od pb: jakis makiawelizm? skorumpowana hierarchia knebluje kaplana ktory glosi ich skrypt…
    ludzie sa wyksztalceni, powiadasz = nie zauwazylem

 12. Ryszard Makowski (zapewne go państwo pamiętają – ten największy z kabaretu OT.TO) pozwolił sobie zamieścić na YouTube piosenkę “Platforma cię kocha” i natychmiast został zwolniony ze stanowiska kierownika Domu Kultury http://www.wykop.pl/ramka/63011/platforma-cie-kocha-ale-zwolni-z-pracy-za-umieszczenie-piosenki-na-youtube/

 13. CoZaSyf said

  Ostatnio padło hasło do zjednoczenia sie wszelkich blogów,stron w słusznej idei o wolnosc i niepodległosc PL.Podejrzewam,ze apel na dzis jest Niemozliwy do zrealizowania.Polacy na kazdym forum obrzucają sie błotem.Głęboko są zakorzenione antagonizmy wywołane wiarą-religjami,sztuczne podziały wywołane poprzez „partie polityczne” np.rolnik-robotnik,PO-PIS itd.Na tym polu jest duzo do zrobienia,do uswiadomienia społeczenstwa CZym są te różnice”i w jakim celu zostały stworzone.
  ================================
  od pb: dobre obserwacje; blogi nie powinny sie laczyc, wtedy latwiej je zniszczyc; ludzi powinna laczyc idea i wspolne cele, a jak do nich daza to „im wiecej tym lepiej”…

 14. Dawid - odp said

  Dzis kazdy moze miec swoj blog. Ja nie mam czasu. Moja uwaga sprowadza sie do przegladania informacji i czasem cos tam znajde i dorzuce. Nie powstrzymasz niezrozumienia, oburzenia, klutni. Zgadzam sie,ze spoleczestwo trzeba uswiadomic.Wiele osob kieruje sie polowiczna wiedza na tematy lub jej brakiem. Dochodzi do tego manipulacja przez TV1, TVN i inne. To jest powazny problem i przyczyna dezinformacji,zamiesznia i tak wiele odmiennych opinii. Pomysl utworzenia TV spolecznej jest ciekawy. Moglby sluzyc za narzedzie edukacji i informacji spoleczestwa.

 15. A-ta said

  Witam,

  Chcę skomentować tylko jeden punkt całego artykulu.

  To nie działania zadnych partii rzadzących w kraju doprowadzają do ateizacji społeczenstwa polskiego.
  To niesprawiedliwa ocena.
  Rzad obecny jak i poprzednie – bardzo wspierają krk, szczególnie w kwestii materialnej i tu chyba nikt nie będzie chciał przeczyć.
  Natomiast co do nastrojów Polaków, ich odsuwania się od kościoła – cóż.
  Czy to nie sami księża prowokują sytuacje, gdzie oceniać ich pozytywnie jest bardzo cięzko, o ile w ogóle niemozliwe?
  Nie ma co demonizować jakiegoś szczególnego wpływu czy nacisku z zewnatrz, który sprawia,że Polacy odsuwają się od krk.
  To raczej strzelanie do własnej bramki przez pracowników krk – czyli księży.
  Poza tym, to że ktokolwiek odsuwa się od krk, nie oznacza zaniku jego wiary w Boga. Raczej oznacza zanik wiary w krk jako instytucję dobrą, wiarygodną i mającą cokolwiek poza symbolami i nazwą – wspólnego z Bogiem i jego naukami.
  Odsunęłam się od krk, dzieki temu moja wiara staje się coraz silniejsza. Nie obciążana narzucanymi mi dogmatami, nie straszona ogniem piekielnym i niemoznością zbawienia bez wstawiennictwa oczywiście pracowników krk – mam szersze horyzonty ( tak myslę), widzę jasniej, pojmuję dopiero potęgę i dobroć naszego wspólnego Ojca.
  krk dziś wg mnie to dom pieniądza, dom szatana, którym z taką luboscią się w nim straszy. Nie ma tam miejsca na prawdziwa, głęboką i świadomą wiarę.

  Pozdrawiam.

 16. to ja mateo said

  Jeśli chodzi o E.U. i jej początki to prosze prześledzić sobie wykład Dr Ratha. Niewiem czym się kierował ks. Bartnik ale Jak widać zjednoczona Europa od samego początku i w samych założeniach była to kontynuacja marzenia o wielkich Niemczech.
  Unie europejską od samego początku majstrowali ludzie, którzy maczali palce III rzeszy, a po wojnie dziwnym trafem ich rozgrzeszono. Wydaje mi się, że druga wojna światowa to był jeden wielki przekręt. Zreszta jak pisałem wcześniej wojny są zawsze dla interesów elit. Z ciekawostek, które ujawnia Dr. Rath
  pierwszym komisarzem E.U. był niejaki Hallstein (prawnik broniący nazistowskiej krwi i honoru) w 1957 roku razem z Adenauerem podpisał Trakty Rzymskie. HallStein i Wurster (szef córki I.G. Farben. Propagują Stany Zjednoczone Europy. Kolejny projekt SuperPaństwa po ZSSR. Śmiem twierdzić, że E.U. zakładali byli naziści oraz ludzie z I.G. Farben dzisiajsze Bayer, BASF, Hoechst oraz cholera wie jeszcze kto. To daje do myślenia, że tak naprawde wszystko jest dalej tak jak było ale jest to wszystko ukryte. Absolutnie uważam, że założenie E.U. miało ścisle określone cele i są one bynajmniej korzystne dla zwykłych szarych obywateli. Zbliża się czas gdzie E.U. pokaże swoje prawdziwe oblicze.
  =====================
  od pb: dokladnie = ue nie wypadla z rekawa tylko jest konsekwencja od dawna realizowanego planu; kto zna angielski, czytajcie nieco o tym w http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/judeocentrics-and-mass-crimes/
  ola konczy tlumaczenie na polski

  • to ja mateo said

   Pomyłka miało być „niekorzystne”.

  • VIVIEN said

   Hymn EU – muzyka – juz wtedy byla dla EU komponowana osluchala nam sie jako utwor wielkiego kompozytora a dzisiejszych czasach wcielona w zycie .I z glowy nie chce wyjsc jak sie ja raz dziennie uslyszy .

   • to ja mateo said

    Muzyka jak muzyka nie powiem jest bardzo ładna. Oda do radośći. Nie łączył bym tego utowru z czymś podejrzanym. Większą krzywdę wyrządzają pieśni religijne.

 17. Aśka said

  (1/6) DEMONTAŻ Ks. dr hab. Piotr Natanek http://www.youtube.com/watch?v=Dc6zx_Ej-gY&NR=1

 18. wiktor said

  Projekt flagi UE przedstawiony Euro-parlamentowi przez Ks. Natanka: maryjne niebieskie tło z 12 gwiazdami (12 Apostołów, 12 plemion Izraela…) ośmioramiennymi (Matka Boska z Gwadelupy, słowo oznacza “Ona zmiażdży ci głowę”).

  ks.Natanek odkrywa prawdę przed ludźmi i chwała mu za to.
  Ale w kwestii gdy powołuje się na matkę Pana Jezusa Marię, to jest to nadinterpretacja Pisma Świętego
  i to w tak WAŻNEJ kwestii dotyczącej proroczej służby Jezusa!!!

  „Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
  Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej:
  ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz (ugodzisz, ukąsisz inne tł.) mu piętę.”

  To nie Maria, a Chrystus zmiażdży głowę węża (smoka)
  i to w czasie swego powtórnego przyjścia !!!

  • Dawid-odp said

   Zgadzam się i boli mnie,że Kosciół katolicki wprowadził kult Marii w IV wieku. Nie znajduje potwiederdzenia w Pismie Swietym i jestem przeciwny umieszczaniu wizeruku Marii na fladze UE Film jaki zamiesciłem jest dość ostry, ale nie wymierzony przeciw nikomu. Uważam, że ludzie szukajacy prawdy powinni wiedzieć.
   =======================
   od pb: w V wieku ale i wtedy nie bylo jeszcze kosciola katolickiego, powstal w XI w. przez tzw. schizme;

   • czosnek said

    A abp Nycz popisał się nawet „wiedzą” biblijną, a GW – historyczną. „Maryja jako pierwsza z ludzi wzięta została do nieba z ciałem i duszą.” Jakby Nycz czytał Biblię, to pewnie by wiedział, że do Nieba zostali wzięci Henoch i Eliasz. GW: „Nawiązał też do obchodzonej dziś 99. rocznicy tzw. Bitwy Warszawskiej, która uchroniła Polskę i Europę przed zalewem komunizmem.” (W ubiegłym roku była 89. rocznica bitwy warszaskiej).

    http://czestochowa.gazeta.pl/czestochowa/1,89395,6929416,Abp_Nycz_o_koncercie_Madonny__mamy_wybor.html

   • Julka said

    Na krzyżu Chrystus powiedział do Jana wskazując na Maryję „oto Matka Twoja”. Czy Matce Twojej nie przysługuje cześć? Kult Maryi przysługuje, że była matką Boga.

    od mg: zapoznaj się z uwagami pod tym wpisem https://grypa666.wordpress.com/2010/03/14/twarz-ue-bez-makijazu/#comment-50259
    albo się czci i słucha Boga, albo się oddaje pokłon komuś innemu, trzeba dokonać wyboru
    tylko w Chrystusie mamy przystęp do Ojca, tylko w Jego ofierze jest nasze całkowite uniewinnienie, ale trzeba wyznać swój grzech i porzucić go, trzeba powtórnie się narodzić – dla Boga i dla bliźnich

   • Julka said

    mg
    Maryja wskazuje na Jezusa. Tutaj nie ma żadnej kolizji dla katolika, Maryja daje przykład wierzącemu bezwzględnego zaufania i posłuszeństwa Bogu. Troszczy się też o najbardziej przyziemne, ludzkie sprawy „nie mają już wina”, jest oparciem dla ludzi, którzy zbyt wcześnie stracili własną matkę (JPII).Pewnie też sądzisz, że liczne objawienia były jakąś projekcją, albo działaniem diabła? Podejrzewam, że jesteś protestantem albo z innej sekty.
    ===============
    od pb: naklejki w tym przypadku nie sa pomocne;

  • multan said

   @Wiktorze, z całym szacunkiem, ale to Ty nadinterpretujesz Pismo Święte. Bóg zwraca się do Ewy i mówi o JEJ potomstwie i potomstwie węża. Maria należy do potomków Ewy, a czy sama zmiażdży głowę gada, czy też dokona tego za pośrednictwem Jezusa-najważniejsze, że łeb biblijnego węża zostanie zmiażdżony. Nie widzę sprzeczności i rozumiem tak napis pod stopami Matki Boskiej z Gwadelupy, że
   poddanie się Maryi(jako istoty obdarzonej wolną wolą) woli Boga podczas Zwiastowana zapoczątkowało klęskę węża.
   Pozdrawiam.

   Poniższy poemat-wspaniały. Warto go rozpowszechniać!

   • mgrabas said

    żadnej Ewy ani raju nie było, to tylko obraz, metafora ukazująca obrazowo głębszą prawdę, nadinterpretacją i nadużyciem jest nazywanie Marii, a raczej Miriam, „Matką Boską” i oddawanie Jej czci należnej tylko Bogu
    =================
    od pb: mg gdzie byles gdy synod w 431 r. to ustalal? spozniles sie…
    w prawoslawiu czcimy Bogurodzice, matke Jezusa Chrystusa, wybrana na te role dzieki Jej nienagannemu zyciu…
    Bogurodzica jest naszym wstawiennikem u Syna, ma moc Go przeblagac…
    swoj kult maryjny maja nawet muzulmanie… im ukazala sie m.in. w grudniu ubr. w Kairze…
    pojedz do Medjugorje (Bruno z bloga organizuje pielgrzymki), doswiadcz atmosfery chrzescijanskiej ufnosci i nadzieji w Matce Bozej…
    udaj sie na Sw. Gore Atos, do monastyrow w rozmaitych krajach i sprobuj skonfiskowac cudotworcze ikony Bogurodzicy…
    zobacz Jej ikony toczace lzy, mirre, ozywiajace na Jej swieta wyschniete kwiaty wetkane w rame, na Swieto Zasniecia Matki Bozej neutralizujace weze ktore schodza sie do cerkiewki na greckiej wyspie Kefalonia… minuta 3:30 http://prijateljboziji.com/index.php?p=Filmovi&id=19
    uwierz, a moze i ciebie spotka cud od Przenajswietszej…

    od mg: 9 Po części bowiem tylko poznajemy,
    po części prorokujemy.
    10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
    zniknie to, co jest tylko częściowe.
    11 Gdy byłem dzieckiem,
    mówiłem jak dziecko,
    czułem jak dziecko,
    myślałem jak dziecko.
    Kiedy zaś stałem się mężem,
    wyzbyłem się tego, co dziecięce.
    12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
    wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
    Teraz poznaję po części,
    wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. (1 Kor 13)
    tylko Jezus łączy w sobie naturę człowieka i naturę Boga, Maria przez fakt urodzenia człowieka pozostała człowiekiem, nie stała się Bogiem, cały kult „Maryi” jest bałwochwalstwem w Świetle Pisma Świętego i niesprawiedliwością wobec Józefa, który tak samo powiedział Bogu TAK swoimi czynami i całym życiem i wychował Jezusa na człowieka, ale nawet największe zasługi ludzi nie czynią z nich Bogów
    Bóg w Biblii zabrania kontaktów z duchami tych, którzy odeszli, Jezus przestrzegł wszystkich przed zwiedzeniem i bałwochwalstwem, przed zlekceważeniem tego, którego należy się BAĆ, bo może ciało i duszę zatracić w piekle (Mt 10, 28)

   • mirek said

    Maryja zmazała grzech Ewy, że tak powiem w skrócie,
    może by warto coś poczytać, albo posłuchać…?
    nie tylko ‚straznice’ drukowaną prawda na Manhatanie.

    od mg: piszesz o Świadkach Jehowy, ci biedacy są zwodzeni przez ich przywódców, wierzą dosłownie w literę Pisma, nie pojmują jego Ducha…

   • inny said

    Czesc, poklony i hold mozna skladac tylko Bogu. W starym testamencie zydzi woleli byc spaleni w piecu niz by mieli oddac poklon jakies figurze lub komus innemu (rozdzial 3 Ksiegi Daniela). W nowym testamence sa co najmniej 3 fragmenty surowo zabraniajace skladanie poklonu komus innemu niz Bog.

    Wszystkie cytaty i wypowiedzi pochodza z biblii tysiaclecia(wydanie katolickie).

    W nowym testamencie sa conajmniej 3 wyrazne zakazy czci i poklonow kogos inngeo niz Bog.
    1. Kuszenie Jezusa na pustyni- gdzie Jezus powiedzial ze tylko Bogu mozna oddawac poklon Ew.Luk 4: 1-13
    2. Rozmowa Piotra apostola z Korneliuszem gdy Piotr zakazal klekac przed soba.
    Dz. Ap 10 : 25-26
    3. Rozmowa Aniola z Janem ewangelista w czasie przekazywania objawienia- aniol przesztrzegal by Jan nie skladal mu poklonu bo tylko Bogu mozna poklon dawac i czesc
    Apokalipsa 22 : 8-9

    Warto tez przeczytac rozdzial 13 i 14 Apokalipsy ze w czasie ostatecznym bedzie zwodzenie ludzi za pomoca obrazu i zabici beda Ci ktorzy nie oddadza mu poklonu.
    Szczegolnie wazny 13 : 13-15. Czasy ostateczne charakteryzuja sie ostrzerzeniam by nie oddawac nikomu poklonu i czci procz Boga.

   • inny said

    Choc chrzescijan przedewszystkim obowiazuje nowy testament ale warto tez przeczytac rodzial 14 ksiegi daniela.

    od mg: chrześcijan obowiązuje całe Pismo Święte, Jezus niczego nie odwołał, ale wypełnił i uzupełnił
    przykazania Boże zapisano na kamiennych tablicach, słowa Boga obowiązują, są one wyryte w kamieniu i powinny być wyryte w naszych sercach
    wysłuchaj prof. Prof. Waltera Veitha, a otworzą Ci się oczy http://www.newworldorder.com.pl/subkategoria-Seminaria+Waltera+Veitha.html

   • inny said

    @ Do Mg. Jesli obowiazuje Cie caly Stary Testament to rozumiem ze stosujesz sie do wszelkich jego przepisow np. swietowania szabatu, przygotywowania jedzenia. oczyszczenia itd.? nie twierdze ze Jezus zniosl stary testament, Jezus wypelnil go i dlatego jak napisal Apostol Pawel zostalismy wyzwoleni z pod prawa ( bo w prawie i przez nie nikt nie mogl byc zbawiony poza Jezusem ktory je wypelnil by nas od niego uwolnic) bysmy byli zbawieni przez nowa obietnice. I choc Jezus nie zniosl prawa to poprzez to ze go wypelnil dal nam sposobnosc do jego wypelnienia poprzez zycie ewangelia i naslodwanie Jezusa.
    Kazdy kto nasladuje Jezusa wypelni prawa. A kto bedzie koncentrowal i skupial sie na prawie bedzie wciaz upadal bo napisane jest kto zlamal jedno przykazanie zlamal caly zakon.
    Mozna o tym poczytac w rozdziale 3 Listu do galatow
    A zakon i prawo wedlug Jezusa opiera sie na dwoch przykazaniach : Milosci Boga i blizniego.

    O tym co zrobil dla nas Jezus mozna przeczytac :

    -listach Pawla do Rzymian (najlepiej przeczytac Rozdzialy 3-8 by zobaczyc caly kontekst)
    – List do Rzymian (rozdzial 10)

    1 Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga. 2 Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. 3 Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga.
    4 A przecież kresem* Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy.

    Sprawiedliwość z Prawa a sprawiedliwość z wiary

    5 Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełnił, osiągnie przez nie życie*. 6 Sprawiedliwość zaś osiągana przez wiarę tak powiada: Nie mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? – oczywiście po to, by Chrystusa stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani?* – 7 oczywiście po to, by Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. 8 Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim*. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. 9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie*. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.
    11 Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony*. 12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony*.

    – List do Koryntian 3 : 4- 18 (bardzo wazne)

    – List Do Galatow Rozdzialy 3 i 4 (bardzo wazne)
    urywek z rozdzialu 3
    USPRAWIEDLIWIENIE A PRAWO I OBIETNICA

    Prawo źródłem przekleństwa*

    10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa. 11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz [mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
    13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem*, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie – 14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha

    Wyższość obietnicy

    15 * Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim. 16 Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie mówi [Pismo]: „i potomkom”, co wskazywałoby na wielu, ale [wskazano] na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus*. 17 A chcę przez to powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę. 18 Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z Prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi.
    19 Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia* aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów*; podane przez pośrednika. 20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden*.
    21 A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa. 22 Lecz Pismo poddało* wszystko pod [władzę] grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

    Ograniczone zadanie Prawa

    23 Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. 24 Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą*, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. 25 Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy 26 Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. 27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. 28 Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. 29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

    Oraz listy pozostalych apostolow:

    – List sw. Jakuba Rozdzial 2 (wazne opis kroloweskiego prawa)

    – 1 List sw. Jana ( najlepiej caly)

    od mg: cała ziemia została zdominowana przez władcę tego świata: nawet Żydzi, chociaż świętują sobotę, ale banki w zmykają w… niedzielę!

   • inny said

    I tu jest tajemnica przygotywowania na wielkie kuszenie i zwodzenie: ten co bedzie wymuszal przyjecie znamiona na reke i czola to ta sama osoba ktora bedzie wymagala zlozenie poklon i oddanie czci obrazowi ktory ozyl. (rozdzial 13 Apokalipsy)

    A no koniec na pocieszenie by wytrwac w prawdzie:

    I ujrzałem trony –
    a na nich zasiedli [sędziowie],
    i dano im władzę sądzenia –
    i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,
    i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi
    i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę.
    Ożyli oni
    i tysiąc lat królowali z Chrystusem

 19. uniokrata said

  Siedzą w pociągu ważni Unici,
  Grubi, nadęci, lekko podpici,
  Wiozą do Polski ustaw czterdzieści,
  Każda w wagonie ledwo się mieści,
  Pierwsza zawiera setki koncesji,
  Pewną przyczynę rychłej recesji,
  Druga przynosi drogą benzynę,
  Kolejną naszych nieszczęść przyczynę,
  Trzecia wprowadza nowe podatki,
  Podnosi VATy, akcyzy, składki,
  By „ludzie pracy” pieniądze mieli,
  W kieszeniach swoich przedstawicieli,
  Czwarta rozwala polskie mleczarnie,
  Wszak smrodu i brudu to wylęgarnie,
  Piąta morderców od kary zwalnia,
  W więzieniach będzie miła sypialnia,
  Szósta pomnoży nam urzędników,
  W siódmej są wzory nowych pomników,
  W ósmej feminizm i parytety,
  Wybierz cymbałów – byle kobiety,
  W dziewiątej instrukcja indoktrynacji,
  Za hojną kasę z Eurodotacji,
  Aktorzy, panienki i dziennikarze,
  Wyklepią wszystko, co im się każe,
  Za szkolnej dziatwie,
  Przyniesie chlubę,
  Udział w błękitnym Eurojugent,
  Miłość do Unii w wierszu, w piosence,
  Wszystko co robisz, nawet w łazience –
  Robisz dla Unii, pamiętaj o tym,
  Inaczej szybko wpadniesz w kłopoty,
  Nie skończysz studiów,
  Wylecisz z pracy,
  Eurogestapo zrobi cię na „cacy”,
  W dziesiątej i dalej,
  Czytać się nie chce,
  Można z pociągu wyskoczyć jeszcze…

 20. szukam uzytkownika wojox said

  jesli jestes odezwij sie!

 21. aga said

  Masoneria i Kościół – Unia Europejska dziełem masonerii
  http://wiernipolsce.streemo.pl/Community/35811,Blog_Wpis,Masoneria_i_Kosciol___Unia_Europejska_dzielem_masonerii.html
  ===================
  od pb: prosze dawac linki a nie caly tekst bez linku

 22. Wojwit said

  Fałszywe złoto, zatruta ekonomia efektem talmudycznej moralności
  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-03-15 (poniedziałek)

  Ten niezwykle ważny artykuł skopiowaliśmy ze znanego portalu informacyjnego Bibula.pl: http://www.bibula.com/?p=19304

  od mg: skróciłem o całą, zbyt obszerną treść artykułu, który bardzo dobrze zaanonsowałeś i do którego podałeś precyzyny link, co Ci się chwali, dzięki temu kto zechce, sam kliknie na link i zapozna się ze szczegółami; nie zmuszajmy wszystkich do przewijania tak obszernego tekstu

 23. Pelagia said

  od niektórych osób na tym blogu dużo moge się dowiedziec o katolicyzmie. Jestem od wielu lat praktykującą katoliczką, ale nie wiedziałam, że uznajemy Matke Bożą za Boga.
  A tak do tych, kt. to nam wmawiaja – przyjdzie człowiek do kogoś w gościne, przywita sie z gospodarzem, a do Jego Matki odwróci się plecami, nie poda ręki, nie powie ani slowa, nawet będzie się negatywnie wypowiadać o Matce gospodarza. Co pomysli gospodarz o takiej osobie ??
  Czy Żydzi mogą się modlić do Eliasza albo do cadyka z Lelowa ?? Mogą. To dlaczego my nie możemy zwracać sie do Maryi, tej kt. urodziła Jezusa ??

  od mg: dlatego, że Bóg surowo zabronił wywoływania duchów, a Jezus przestrzegł przed zwiedzeniem
  czy nie wiesz, że myśląc, że się czci kogoś, można czcić kogoś zupełnie innego? to się właśnie nazywa zwiedzeniem
  ================
  od pb: mg, przedstawiles swoj poglad wielokrotnie i rozsadni nie domagaja sie zebys go zmienil; moderator ma obowiazek przede wwzystkim czuwac nad ogolna dyscyplina a nie dysputowac poglady forumowiczow

  • Pelagia said

   @ Mgrabas – Jak Żydzi modlą się do patriarchów to nie wywołuja duchów ?? przeciez Eliasz, Henoch, Abracham, Jakub itp.nie żyją, czyli mozna to nazwać wywoływaniem duchów.

   • mgrabas said

    tak, wywołują duchy i nie tylko Żydzi!
    a obecna budowa świątyni ofiarniczej jest bluźnierstwem wobec ofiary Chrystusa, która zniosła potrzebę dalszych ofiar: Bóg od góry do dołu rozdarł zasłonę przybytku gdy Jezus wszystkiego dokonał, stało się to w 34 r.n.e. po wieczność

 24. to ja mateo said

  Maryja to pozostałość po pogańskim kulcie bogini matki…
  ================
  od pb: czy zle jest czcic Matke Boga-Syna, Jezusa Chrystusa? kiedy odwiedzasz swego najlepszego przyjaciela, nie calujesz jego matki w reke, z szacunku ze wydala na swiat i wychowala dobrego czlowieka?

 25. Wojwit - Ten Sam said

  Na temat spolegliwości “polskich” sędziów wobec jewropejskiego “prawa”.

  Stróże polskiego prawa?
  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-03-16 (wtorek)

  Polscy sędziowie wyrokujący w znanej Czytelnikom “Naszego Dziennika” sprawie “Alicja Tysiąc przeciwko ‘Gościowi Niedzielnemu’” pewnie nie byli na żadnych naradach za granicą, np. w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC). Domyślać się jednak można, że wyrokują zgodnie z literą i duchem orzeczenia tego Trybunału w sprawie “Alicja Tysiąc przeciwko Polsce”.

  c.d. tu: http://marucha.wordpress.com/2010/03/16/stroze-polskiego-prawa/

  Marek Czachorowski, Nasz Dziennik

  • Wojwit - Ten Sam said

   Szkoda, że nie wchodzą po kolei tam, gdzie chcę wstawić. A potem dubluję, bo myślę, że nie wkleiło…

   od mg: na wordpressie tak bywa, można to obchodzić poprzedzając swój wpis podaniem linku wpisu, do którego się odnosimy, np. link do tego wpisu to https://grypa666.wordpress.com/2010/03/14/twarz-ue-bez-makijazu/#comment-50294 wystarczy najechać myszką na znacznik daty danego wpisu i prawym przyciskiem pobrać link (wybrać kopiuj skrót), a w swoim nowym wpisie ten link wkleić – prawym przyciskiem myszy (wklej), lub z klawiatury kombinacją klawiszy Ctrl-V

 26. Ewa said

  Moja wiara jest wiara moich przodkow,
  nie interpretuje Biblii wedlug mojego widzi mi sie.
  O dobro wspolne nie zabiegam,bo dobrem wspolnym zajmuja sie” politycy²,
  pokoj gosci w moim sercu na codzien,
  a Prawda jest tylko jedna.
  Jestem dumna,ze Maryja jest Krolowa Polski!

 27. Pelagia said

  ciekawe, jakie to bóstwo kryje się za „kultem Maryi”. Bo my otaczamy szacunkiem Maryję, kt. urodziła Jezusa i kt. cały czas do Jezusa prowadzi. Różaniec – to są słowa z Nowego Testamentu. Chrześcijanie powinni wiedzieć skąd te słowa. Dodajemy też „módl się za nami…” nijak nie widze, aby to wskazywało na traktowanie Maryi jako bóstwa. Żydzi proszą swoich patriarchów o wstawiennictwo, prosimy nawet kolegów aby się modlili za nas. he, he, czyli kolegów traktujemy jak bóstwo, Żydzi Eliasza traktują jak Boga wg sposobu myślenia szanownego mgrabasa. dobre, dobre. nie wiem z kim się mgrabas zadaje, ale ja osobiście nie znam ani jednego katolika, kt. Maryje traktuje jak bóstwo.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s