Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów + GMO

Posted by grypa666 w dniu 13/03/2010

WESPRZYJ BLOG = NA KONTO LUB PAY PALA

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Zapraszam na uaktualnianą stronę obrony ks. dra Piotra Natanka. Ta sprawa wydaje się nie przejdzie zbyt łatwo, Naród budzi się… Nie dajmy sponiewierać jak ks. Jankowskiego i in. kapłanów oddanych Narodowi i Bogu.

††††††††††††††††††††††††††††††††††

Rzecz o kandydacie Marku Jurku i nie tylko

w ramach odkurzania pamięci

Mgr inż. Józef Bizoń

Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów

Naród Polski jest niemiłosiernie manipulowany ze wszystkich możliwych stron.

Tzw. polska polityka zagraniczna kolejnych ekip rządowych jest przez wszystkich skrzętnie ukrywana szczególnie w okresie wyborów. W masmediach nie publikuje się całości szczególnie ważnych  oficjalnych przemówień i dokumentów  najwyższych czynników państwowych RP, lecz wybiera się to co jest wygodne dla otumanienia Narodu Polskiego, no i w ten sposób można opowiadać ludowi – po swojemu – to co się wydarzyło, a nie jak się rzeczy faktycznie mają. Wielu w takich warunkach odkłada swój rozum na półkę ślepo zdając się na rozum cudzy.

Zasadniczo chodzi o te przemówienia i o te  dokumenty, z których Polacy mogliby wyciągnąć właściwe wnioski. Typowym przykładem jest expoze byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Wszędzie (bez wyjątku) drukowano fragmenty tego expoze, no i omówienia tych fragmentów, tak jakby Polacy czytać nie umieli, skrzętnie omijając fragmenty polityki zagranicznej będącej w istocie źródłem i przyczyną wszystkiego tego co od kilkunastu lat po dzień dzisiejszy dzieje się w Polsce, a Naród Polski na własnej skórze boleśnie doświadcza.

W dniach 10-12 września 2006r. Prezydent RP Lech Kaczyński przebywał z oficjalną wizytą w Izraelu, a w dniach 17-19 z oficjalną wizytą w USA.

Wizyty te poprzedziło brzemienne w swych skutkach dla Narodu Polskiego wydarzenie jakie miało miejsce w Sejmie RP w dniu 8 września 2006r. (tuż przed wyjazdem Lecha Kaczyńskiego do Izraela), ale to zostało skutecznie przesłonięte przez zagraniczne wizyty Prezydenta, a zaraz po tym przez parlamentarnych zawodowych „zadymiarzy”. Uruchomiono identyczny mechanizm jaki z powodzeniem zastosowano przy przeforsowaniu Układu Europejskiego w latach 1991-1992, a opisany w artykuleNocna zmiana, czy nocna zdrada?” – dostępnym na internetowych stronach – m.in. na http://polsza.zaprasza.net/a_y.php?mid=9798&&PHPSESSID=3ca992a1e7a2ec6aab1915234bab964e

Otóż 08.09.2006r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia – druk nr 133. Projekt owej ustawy ma ścisły związek z żądaniami środowisk żydowskich  wypłaty im przez Polskę kwoty 60 – 65 miliardów dolarów za pozostawione mienie w Polsce po 1939r. – czego te środowiska nie ukrywają.

Numer druku 133 też nie jest numerem przypadkowym, oznacza on bowiem, że ustawa ma przejść w takiej formie w jakiej została przez Rząd przedłożona. Naiwnością byłoby sądzić, aby ktoś sprzeciwił się przedłożonym zapisom ustawy zważywszy na zapewnienie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożone w Izraelu (11 września 2006 roku, w drugim dniu oficjalnej wizyty w Izraelu), że: „Ja mogę powiedzieć z dużą satysfakcją, że zgodnie z tym, co stwierdził przed chwilą Pan Prezydent, te stosunki są dziś dobre. Te stosunki należy jednak pogłębiać na wszystkich możliwych płaszczyznach. Nie kryję, że niezmiernie istotne są stosunki polityczne między naszymi krajami.” – http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=6527351

W ustawie (projekt?) – http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/($vAllByUnid)/DB0502C0D7DF38B3C12570D5002DD1BE/$file/133-ustawa.doc – czytamy:

–                 w art. 5.: „Rekompensata przysługuje osobie fizycznej, która była właścicielem mienia w dniu jego przejęcia lub jej spadkobiercom, zwaną dalej „osobą uprawnioną”. Osobą uprawnioną jest spółka handlowa, która była właścicielem mienia w dniu jego przejęcia.”

–                 w art. 9: „Stan prawny przejętych nieruchomości ustala się na podstawie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów lub innych dokumentów potwierdzających prawo własności nieruchomości z chwili ich przejęcia.”

–                 w art. 10.: „Określenia wartości przejętych nieruchomości wraz z ich częściami składowymi dokonują rzeczoznawcy majątkowi, …”

–                 w art. 15.: „organem prowadzącym postępowanie w sprawie o rekompensatę jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia przejętej nieruchomości, ….”

–                 w art. od 31 do 33 przewidziano odszkodowania za zabytki, a te oczywiście okażą się bezcenne, szczególnie dla strony żydowskiej.

Wpisano, że rekompensata będzie w wysokości 15% wartości przejętego mienia (art. 11), ale jest oczywiste, że taki zapis się nie ostoi. Zostanie on zaskarżony do wszelkich możliwych trybunałów i ostatecznie zostanie on uchylony. Podobnie będzie z zapisem, że następcom prawnym spółek  rekompensata nie przysługuje (art. 6). Owe zapisy mają jedynie charakter uspakajający na użytek  przyjęcia ustawy przez Sejm RP.

Łatwo sobie wyobrazić co się będzie w Polsce działo po wprowadzeniu w życie tej ustawy.

Już obecnie widać pełną analogię postępowania z tym projektem ustawy ze sposobem opracowania i prowadzeniem w życie Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991r. ustanawiającym stowarzyszenie Polski z UE.

Projekt ustawy „o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia” został opracowany za rządów SLD i przekazany został do Sejmu 19 października 2005r. – tj. pomiędzy dniem wyborów 25.09.2005r. a 26.10.2006r., kiedy to Sejm wybrał Marka Jurka na Marszałka Sejmu RP.

09.12.2005r. już jako projekt obecnego Rządu Marszałek Marek Jurek skierowuje projekt ustawy do pierwszego czytania w Sejmie, a na dwa dni przed wizytą Prezydenta w Izraelu wprowadza do porządku obrad posiedzenia Sejmu w dniu 08.09.2006r.

Podobnie jak w 1992r. przez ten cały okres czasu Polacy są świadkami różnego rodzaju zawieruch w Sejmie – robienia typowej wrzawy i jazgotu, z wciąganiem innych w sytuacje, z których nie ma żadnego dobrego wyjścia, aby nie narazić się na totalny brak zaufania u Polaków. Brnie więc dalej w chocholim tańcu całe to towarzystwo ku zgubie Narodu Polskiego – usiłując wciągnąć w ten taniec Naród Polski..

Analogicznie jak w sprawie Układu Europejskiego zdecydowano o powołaniu komisji nadzwyczajnej,  która ma zostać powołana. Ciekawe, czy będziemy świadkami dalszych różnorakich „zadym sejmowych” tak długo, aż ów projekt w  praktycznie nie zmienionym stanie, w sposób niezauważalny przez Naród Polski, stanie się obowiązującą ustawą? Czy wzorem Układu Europejskiego z 1991r. zostanie ona opublikowana pod koniec kadencji Sejmu? Bo chyba nieprzypadkowo w art. 27 ust. 1 zapisano: „Rekompensata, o której mowa w art. 1, wypłacana jest w czterech równych ratach rocznych i podlega waloryzacji. Pierwsza rata rekompensaty wypłacana jest w terminie 6 miesięcy od zakończenia postępowania, jednak nie wcześniej niż 2009r.”  – czyli po upływie kadencji tego Sejmu.

Na uwagę zasługuje głosowanie posłów nad skierowaniem projektu omawianej ustawy do nadzwyczajnej komisji  sejmowej. W głosowaniu tym nie wzięli udziału główni „aktorzy” koalicyjnych medialnych sporów, a to: Jarosław Kaczyński – prezes PiS, a jednocześnie Premier RP; Roman Giertych – prezes LPR; Andrzej Lepper – prezes Samoobrony. W głosowaniu nie wzięli też udziału: Wojciech Olejniczak – prezes SLD; Jarosław Kalinowski – przewodniczący Rady Naczelnej PSL, wicemarszałek Sejmu RP. Z całą pewnością w tym samym czasie, kiedy odbywało się głosowanie musieli mieć jakieś inne super ważne posiedzenie.

Skoro podczas głosowania na sali sejmowej nie było szefów partii, to pewnie z tego powodu uzyskano – zaskakująco jednomyślne – następujące wyniki głosowań nad projektem omawianej ustawy:

PiS147 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 8– nie głosowało,

PO116 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 15 – nie głosowało,

SLD – 0 głosów „za”, 45 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 10 – nie głosowało,

Samoobrona51– głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 2 – nie głosowało,

LPR28 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 1 – nie głosował,

PSL 20 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 5 – nie głosowało,

Niezależni6 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 1 – nie głosował,

NKP5 głosów „za”, 0 – głosów „przeciw”, nikt się nie wstrzymał, 0 – nie głosował0.

Uzyskane wyniki głosowań ostatecznie kładą kłam twierdzeniom, że w sprawach  ważnych posłowie nie potrafią się porozumieć dla wspólnego dobra … Wygląda też na to, że wszystkiemu winni są szefowie partii – no bo jak ich nie było, to widzimy co się wydarzyło. SLD zagłosowało przeciw, bo chyba liczy na odbicie elektoratu i zrozumiało, że tę żabę przyjdzie im chyba pierwszym jeść w następnym rozdaniu kart – po 2009r. Jakoś się z tego trzeba będzie wytłumaczyć przed wyborcami.  – Szczegóły po wejściu na stronę internetową: http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/133.htm

Na stronie http://expatpol.com/index.php?mod=drukuj&druk_id=29635 pod datą 31 sierpnia 2006r. w artykule „Żydzi zrezygnowali z walki o zwrot mienia w Polsce przed sądami w USA” czytamy:

„Żydzi amerykańscy starający się o restytucję swego mienia w Polsce w sądach w USA zrezygnowali z wniesienia do Sądu Najwyższego odwołania od niekorzystnych dla siebie orzeczeń sądów niższych instancji. Poinformowało o tym PAP biuro Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Adwokaci powodów powiadomili o ich decyzji na początku tego tygodnia dyrektora Komisji ds. Dokumentacji Holocaustu KPA, Charlesa Chotkowskiego.

Tym samym jedyną drogą restytucji indywidualnego mienia żydowskiego – zrabowanego w czasie wojny przez Trzecią Rzeszę i przejętego potem przez rząd PRL – może być ewentualne wniesienie pozwu w sądzie w Polsce, albo uregulowanie sprawy w ustawie sejmowej o restytucji.

W dniach 6-8 września Sejm ma zdecydować o losach projektu ustawy na temat rekompensat za majątki prywatne skonfiskowane przez hitlerowców. Projekt przewiduje rekompensaty w wysokości 15 procent wartości majątków na podstawie ich aktualnych cen. Obywatelstwo polskie nie jest wymagane w przypadku występowania o roszczenia.

Organizacje żydowskie w USA szacują, że w razie uchwalenia ustawy około 20 procent roszczeń majątkowych – dotyczących także utraconych majątków innych obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej – będzie pochodziło od ich żydowskich właścicieli lub ich spadkobierców.

Zgłaszają jednak zastrzeżenia co do proponowanej w ustawie wysokości rekompensat.”

Na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP – http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=6527369 – m.in. czytamy:

„18 września 2006 roku, w drugim dniu wizyty w Nowym Jorku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wziął udział w śniadaniu z przedstawicielami diaspory żydowskiej. Głównymi tematami spotkania były: niedawna wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu oraz kwestia zwrotu mienia.

„Prezydent RP zapewnił, że w Polsce nie ma najmniejszego zagrożenia antysemityzmem. Powiedział, że w przypadku zwrotu mienia występuje problem trudnej reprywatyzacji. „Ten problem to jest napięcie między zasadą – nie mamy już wątpliwości, że tą zasadą może być fakt obywatelstwa polskiego z 1939 roku – a możliwościami budżetu państwa i ogromem przemian, które po wojnie się w Polsce zrealizowały w sensie infrastrukturalnym””

Trudno zakładać, że Prezydent RP wybierając się do Izraela nie wiedział lub aby Jego brat Jarosław nie poinformował Go, że wszystko jest już załatwione w przyjętym do dalszych sejmowych prac projekcie ustawy i że tam nie ma mowy o żadnej zasadzie, że podstawą roszczeń ma być fakt obywatelstwa polskiego z 1939r.

Racje ma były marszałek Sejmu RP Wiesław Chrzanowski, kiedy po manifestacjach w dniu 07 października 2006r. mówi, że pomiędzy aktualnymi ugrupowaniami politycznymi w zasadzie nie ma różnic co do generalnego celu, są jedynie różnice co do sposobu jego osiągnięcia.

Niektórym już się oczy szklą, niczego poza tym nie widząc, do obiecanych przez UE 60 – 65 mld Euro, która to UE ma rzekomo „dać” Polsce, po „dzielnych bojach” Kazimierza Marcinkiewicza.  Nie chcą nawet dopuścić myśli, że: nie 60 – 65 mld Euro, a dolarów, i że nie dadzą, a zabiorą – a do tego nie Polacy, a Żydzi. Do tego ma się rozumieć, że w ramach zacieśniania współpracy z Izraelem polski wywiad i kontrwywiad będzie teraz bardzo  ściśle współpracował z jego odpowiednikami w Izraelu w ramach zwalczania światowego terroryzmu  w imię obopólnych interesów Izraela i Polski. Oczywistym też jest, że wszystko razem musi być ślicznie opakowane w stosowną retorykę narodową i patriotyczną.

No i kto to wszystko ośmieli się skrytykować staje się automatycznie wrogiem obojga narodów, a i można by nawet pomyśleć  o nasłaniu wojska, gdyby takich krytykantów znalazło się zbyt wielu, co też niektórzy w ramach  profilaktyki już publicznie proponują.

Boguchwała A.D. 08 października 2006r.                                                mgr inż. Józef Bizoń

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Europejska petycja przeciw uprawom GMO
: Poznaj najpierw fakty
Komisja Europejska właśnie umożliwiła uprawy GMO w Europie ignorując głos sprzeciwu 60% Europejczyków wprowadzając zezwolenie na uprawę ziemniaka GMO*
Podpisz petycję na rzecz powołania niezależnej pracy badawczej i ustanowienia moratorium na rozprzestrzenianie się upraw GMO. Z 1 milionem podpisów obywateli Europy możemy złożyć oficjalny, prawomocny wniosek do Komisji Europejskiej. Obywatele Europy: 1 milion TERAZ! Dziękujemy! Prześlij tą wiadomość do rodziny i przyjaciół!
*Nie ma żadnych wątpliwości, że ziemniak GMO jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ma w sobie bowiem gen AMRG, który (upraszczając) podnosi odporność na… antybiotyki. I to aż kilka z nich: kanamycin, neomycin, paromycin, butirosin, gentamicin B oraz geneticin.
Teoretycznie prawo europejskie nie zezwala na używanie roślin, które zawierają taki gen. Mimo to Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną decyzję dotyczącą Amflory. Ta opinia została natychmiast zakwestionowana przez Światową Organizację Zdrowia oraz przez Europejską Agencję ds. Leków, ale Komisja Europejska okazała się głucha na ich argumenty. Bazując wyłącznie na opinii EFSA, Komisja uruchomiła kolejny etap procedury wprowadzania rośliny na rynek – poddała sprawę kartofla pod osąd unijnej rady ministrów.
Więcej informacji:
Modyfikowany genetycznie ziemniak dozwolony
Ostatnie badania Eurobameter 2008 “Postawy Europejczyków względem środowiska”, strona 66 (j. angielski)
Nowy raport: GMO powoduje masowe zanieczyszczenia pestycydami (j.angielski)
Podsumowanie Międzynarodowej Oceny Nauk Rolniczych i Technologii na rzecz Rozwoju, w tym krytyków stosowania GMO w rolnictwie (j.angielski)
Zobacz czym jest GMO: bezpłatny kurs mailowy

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
StopCodex 9.3.2010

KOALICJA POLSKA WOLNA OD GMO organizuje dnia 17 marca (środa) 2010 pokojowy protest w Warszawie. Będziemy domagać się NATYCHMIASTOWEGO wprowadzenia zakazu na uprawy genetycznie zmodyfikowanych ziemniaków i kukurydzy MON 810 oraz odrzucenia nowej ustawy o GMO. To ostatnia chwila, aby działać, zanim wiosną nieświadomi zagrożeń rolnicy wysieją GMO na polskie pola!!
!!!Prosimy wszystkich, którym zależy na zachowaniu Polski wolnej od GMO, o przyłączenie się.
Szczegóły podamy wkrótce, ale prosimy, abyście zarezerwowali sobie ten dzień. — Komisja Sterująca KOALICJI POLSKA WOLNA OD GMO

Komentarze 92 to “Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów + GMO”

 1. Luc said

  „Niezależnie od tego, czy jego stanowisko było przejęzyczeniem, czy też nie, z pewnością niesie z sobą ważną informację: ponadnarodowe policyjne siły, Europejskie Siły Żandarmeryjne (EGF) już istanieją i są przygotowane by podjąć działania na prośbę lokalnych rządów (statewatch.org). Grecki rząd odmówił nawet udzielania odpowiedzi w tej sprawie w parlamencie. Nie wydaje mi się, by Manolis Glezos spodziewał się zobaczyć jeszcze kiedyś niemieckich funkcjonariuszy na ulicach Aten w ciągu swojego życia. Chociaż jeżeli będą używać gazu tak jak greccy gliniarze i tak nie będzie nic widać…”

  http://www.wykop.pl/ramka/323555/ue-i-grecki-rzad-sa-gotowe-wyslac-do-aten-7-tysiecy-funkcjonariuszy-egf

 2. grypa666 said

  od pb: wyznania insidera o planie nwo zaglady ludzkosci = trzeba przetlumaczyc na polski

  • Ludzie sobie jeszcze nie w pełni zdają sprawę, że chodzi o depopulację, czyli ludobójstwo na ponad 6 miliardach ludzi.
   ===============
   od pb: a my wiedzielim i uchronilim ludziowcow w kampanii scypionkowej, ktora niejednemu otworzyla oczy; wyobraz sobie jak 7 miliardow ludzi przejrzy = tego uny sie boja, dlatego sie spiesza i nas strasza; a tacy grecy pokazuja ze sie nie boja i kto boss:
   http://www.wykop.pl/ramka/323555/ue-i-grecki-rzad-sa-gotowe-wyslac-do-aten-7-tysiecy-funkcjonariuszy-egf

   • Zbyszko said

    Czyżby szykowała się kara dla Greków za poparcie dla Jugosłowian w czasie wojny natowsko-jugosłowiańskiej? Jugosławia, teraz Grecja… ciekawe który kraj będzie następny. Może niepokorna Polska za pomieszanie szyków grypoterrorystom?

   • igi said

    „a my wiedzielim i uchronilim ludziowcow w kampanii scypionkowej,” …chwala wam za to ,ale to byla tylko rozgrzewka, strasznie to dopiero bedzie… Losy nasze sa przesadzone (zaraz sie na mnie rzuca PB z pomagierami) ale to prawda ,bida sie zbliza i to wielkimi krokami. Juz o tym wspominalem ale glos moj zginol posrod setek innych glosow. Mozemy sie szarpac ,szczekac ,ujadac… my dzialamy od lat paru… oni od lat setek… kto sie bardziej przygotowal…
    ====================
    od pb: niewazne ile sie kto przygotowywal tylko z kim Bog

  • eminem said

   Warto zobaczyć konspiracja Khazarian………

  • igi said

   …i w nim jedyna nadzieja…

   • igi said

    …lecz slowo Jego zostalo wypowiedziane ;nie bez powodu. Jako wszech-wiedzacy wiedzial co mowi ,wiedzial, ze mimo ,ze pokazal nam droge po ktorej isc powinnismy… ku zbawieniu ,ku zyciu wiecznemu ,radosci po wsze czasy… my i tak wybierzemy droge latwa ,prosta i przyjemna… droge ku zgubie ;z dala od Boga… kreowana przez satanistow(..a moze raczej ludzi przez szatana opetanych) od lat setek ,potajemnie ,za naszymi plecami…
    …lecz to nas nie usprawiedliwia ,po to dal nam Bog oczy ,abysmy widzieli…

    Nie pisze tego bo Ja wielce ogarniety jestem… mam prawo kogos pouczac ,lub ksztaltowac jego poglady na…
    …pisze ,bo dobry Bog nie poskompil mi szerokosci horyzontow , …i swiadomosci mi nie poskompil. Ja sie na pociag do raju nie zalapie ,zbyt ciezkie moje uczynki tu na ziemi. Ale moze otworze oczy komus kto na laske Panska zasluguje ,moze ktos sie obudzi zanim bedzie za pozno.

    Pzdr. wszystkim ludziom dobrej woli.

   • Ewa said

    Igi ja wierze gleboko,ze Bog oprocz tego,ze jest sprawiedliwy,
    jest rowniez milosierny i bardzo laskawy.
    Pamietasz,co Jezus rzekl do lotra wiszacego na krzyzu?
    Jeszcze dzis bedziesz ze mna w niebie!
    Jestem przekonana,ze dopoki zyjemy to mozemy zawsze sie nawrocic,
    a dobry Bog przyjmie nas do swej owczarni.
    Kroloj nam Chryste zawsze i wszedzie!

 3. grypa666 said

  od pb: atak samolotem w budynek irs w usa – lipa w paczkach
  http://www.americanfreepress.net/html/stack_irs_attack_030410.html

  tajny rzad usa
  http://personalgrowthcourses.net/video/secret_government

 4. Praworządny Obywatel NWO said

  Czasem można się natknąć na ciekawe artykułu również w tzw.mainstreamie. Mam nawet wrażenie,że coraz częściej. Ale może mi się tylko tak wydaje.Ciekaw jestem Waszej opinii na ten temat. To jest jakaś odpowiedź na coraz większą popularność porta;i takich jak ten.Będą podawać trochę prawdziwych informacji w zalewie kłamstwa żeby pomieszać to wszystko ze sobą i wprowadzić zagubienie. Mam cos ciekawego z onetu:
  Miasto obłąkanych: tajne eksperymenty CIA?\
  60 lat temu w niewielkim francuskim miasteczku Pont Saint Esprit doszło do tajemniczych wydarzeń. 7 osób zmarło, 50 trafiło do szpitali na oddziały psychiatryczne, blisko 300 mieszkańców doświadczyło omamów, lęków i psychoz.
  Mieszkańcy pamiętają makabryczne wydarzenia. Kobieta uciekająca przed wyimaginowanym tygrysem, 11-latek, który chciał zabić swoją matkę, czy starsze osoby, które łamały sobie kości wbiegając w ściany.

  Początkowo sądzono, że powodem szaleństwa mieszkańców miasteczka był zatruty chleb. Amerykański dziennikarz postanowił zbadać sprawę. Po latach jednak okazało się, że w sprawę mogło być zamieszane CIA, które podawało mieszkańcom potajemnie narkotyk LSD.

 5. hjk said

  Energy Drink With A New World Order Message
  napój energetyzujący z wiadomością od NWO

 6. Aśka said

  http://www.rp.pl/tv
  Rozmowa dnia: Państwo palestyńskie jest koniecznością
  rozmowa z izraelskim adwokatem i publicystą

 7. hjk said

  Przeklejam z onetu ciekawa uwaga:
  http://tnij.org/criis

  Kilka słów prawdy o kryzysach.
  ~rycho

  dzisiaj, 07:20

  Społeczeństwo wie tyle, ile mu zaprezentuje aktualna władza. Stąd o skutkach kryzysu dowiedzieć się można jak już jest tak źle, że gorzej być nie może. Np. podczas próby pobierania kasy z bankomatu okażę się, że wypłaty nie ma i to bynajmniej nie z przyczyny pustego konta. Tą informację prędzej potwierdzi sąsiad niź środki masowego przekazu, w ktorych będą przekazywane zapewnienia, że nic się ważnego nie dzieje. Na ulicach pojawi się optycznie więcej policji do „pilnowania porządku”. Może także nastąpić „chwilowy” brak łączności za pomocą komórek i ograniczenie działalności portali na forach internetowych. Najważniejsze bowiem dla władzy jest niedpouszczenie do paniki bo tej kontrolować nie można. Czy taki scenariusz jest możliwy? Oczywiście, że tak poniważ nikt nic innego nie wymyślił w takich sytuacjach. Ktoś powie – a gdzie tu demokracja? Odpowiem – chwilowo jej zabraknie a na jak długo to się okaże po rozmiarach kryzysu.

 8. hjk said

  http://wiadomosci.onet.pl/2140937,441,szokujace_liczby_tykajaca_bomba_zegarowa,item.html
  Arabowie też mają problemy…

 9. hjk said

  http://waluty.onet.pl/czy-bedzie-jedna-waluta-bliskowschodnia,18892,3190768,1,news-detal
  jeszcze tylko waluta azjatycka, afrykańska, a potem juz jedna wspólna światowa…
  postepy NWO

 10. ALFA said

  Światowy Kongres Żydów (WJC) – najbardziej znana organizacja skupiająca Żydów na świecie, podobnie jak inne tego typu zrzeszenia żydowskie na swoją siedzibę obrała Nowy York. WJC przez długie lata zajmował się wyłudzaniem roszczeń za utracone mienie oraz zadośćuczynienia dla ofiar holocaustu. Zdołał uzyskać miliardy dolarów m.in. od Niemiec i Szwajcarii. Najczęściej jednak te pieniądze nie trafiały do potrzebujących lecz padały łupem Izraela, który potrzebował środków na budowę infrastruktury w nowym państwie po 1948 roku. Potężna część pieniędzy została także sprzeniewierzona przez hochsztaplerów pokroju Izraela Singera – przewodniczącego WJC. Obecnie trwają naciski aby ograbić również i Polskę z astronomicznej sumy 65 miliardów dolarów tytułem tzw. roszczeń majątkowych.
  Europejska Rada Tolerancji – instytucja zajmująca się tropieniem antysemityzmu, co ciekawe jej przewodniczącym został Aleksander Kwaśniewski, co jest kolejnym potwierdzeniem jego żydowskich korzeni.
  Grupa Bilderberg – nieformalne stowarzyszenie najbardziej wpływowych ludzi na ziemi spotykające się na konferencjach raz do roku. Pierwsze spotkanie odbyło się w Holandii w roku 1954 z inicjatywy polskiego Żyda i masona, osobistego sekretarza generała Sikorskiego, a zamieszanego w jego zamach agenta syjonizmu Józefa Retingera. Grupa kontroluje największe media, firmy przemysłowe oraz służby specjalne (CIA) a nawet organizacje międzynarodowe takie jak NATO. Skład zaproszonych gości zmienia się w zależności od posiadanych przez nich wpływów w danej chwili. Obecnie wśród polskich członków znajduje się lewak Andrzej Olechowski, Żyd Aleksander Kwaśniewski oraz farbowany lis Hanna Suchocka na betonowo nienaruszalnej posadzie ambasadora w Watykanie.
  Rewolucja bolszewicka – dramat w dwóch aktach z lutego i października (a właściwie z marca i listopada) 1917 roku. Główną siłę polityczną antycarskiego zrywu stanowili rewolucyjni Żydzi – Lenin, Trocki, Radek, Swierdłow, dość powiedzieć że w pasażerowie specjalnego pociągu, którym Lenin i współpracownicy przybyli w kwietniu 1917 roku do Petersburga w 95% składali się z Żydów. Ich rewolucyjna ideologia społeczna bazowała na myśli społeczno-politycznej Żydów Marksa i Engelsa, można więc powiedzieć, że wypaczona ideologia zbrodniczego komunizmu to w znakomitej większości dzieło Żydów. Wybrali oni akurat Rosję, chociaż był to kraj nijak nie pasujący do teoretycznej wizji rewolucji komunistycznej, gdyż nie był to kraj ani kapitalistyczny ani oparty na klasie robotniczej, w rzeczywistości bowiem dominującą liczebnie grupę stanowili rolnicy. Rosja carska od dawna była solą w oku światowych żydomasonów, ponieważ wciąż dużą rolę odgrywała w niej cerkiew prawosławna i wciąż była to monarchia, dlatego też zwerbowali na swojego agenta samego Rasputina, a ten skutecznie kompromitował dwór w oczach poddanych oraz przyczynił się do serii dotkliwych klęsk na froncie I wojny światowej. Carat z niechęcią odnosił się również do Żydów, jako do elementu wrogiego i społecznie szkodliwego, dlatego też tym większa była zemsta żydostwa, które wymordowało rodzinę carską, a większość kosztowności, bogactw rodziny królewskiej, a także zasobów złota momentalnie wywiozło do USA za pośrednictwem żydowskich bankierów oraz gigantycznych oszustów jak żydowski magnat finansowy Armand Hammer. W ten sposób bolszewicy musieli spłacić kredyt jaki otrzymali na swoją wywrotową działalność od największych bankierów z Wall Street. W ten sposób nie licząc się z kosztami Żydzi zainstalowali bezdyskusyjnie najbardziej zbrodniczy system społeczny jaki kiedykolwiek istniał na naszej planecie.
  46. Morderstwo na rodzinie carskiej – głównym nadzorcą zleconego przez Żyda Lenina bezprecedensowego mordu z 1918 roku był żydowski komunista – Jakub Swierdłow. Na cześć tego mordercy, zgodnie z komunistyczną modą, przemianowano nawet miasto Jekaterynburg na Swierdłowsk.
  . Przewrót majowy – Żydzi wspierali dążenia Piłsudskiego do przejęcia władzy w Polsce, ponieważ nie na rękę im były rządy Narodowej Demokracji. Po udanym przewrocie opanowali niemal wszystkie ministerstwa na spółkę z masonerią. Żydzi byli także delegowani na placówki dyplomatyczne na całym świecie, a na ich czele stał Żyd – Józef Beck, którego fatalna polityka zagraniczna wplątała Polskę w beznadziejną wojnę na dwa fronty. Pogromy w Rosji – rozruchy o charakterze antysemickim, a nawet morderstwa na Żydach były dokonywane z inspiracji sfer decyzyjnych żydostwa, aby wzbudzić w rosyjskich Żydach poczucie zagrożenia, tak aby zdecydowali się oni na wyjazd do Palestyny wspierając tym samem tendencje syjonistyczne i kładąc podwaliny pod przygotowywane państwo Izrael.
  Podobne:

  1. Lista żydowskich przedsięwzięć – cz. III
  2. Lista żydowskich przedsięwzięć – cz. II
  3. Żydzi architektami holocaustu
  4. Prawda o 11 września
  5. Czerwona zaraza I
  6. Wielki Babilon
  ======================
  od pb: http://blog.dlapolski.pl/2008/08/04/lista-zydowskich-przedsiewziec-cz-i/

 11. ALFA said

  Żydzi architektami holocaustu

  Autor: Tomasz o czwartek 6. Marzec 2008

  Holocaust jest chyba najbardziej nagłośnioną zbrodnią w dziejach świata. Światowe centra propagandy dokładają wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wykorzystywać historię do własnych celów. W tym chaosie jaki został wywołany zabiegami syjonistycznych propagandystów niezwykle łatwo się pogubić. Tym bardziej, że prawda o holocauście przez lata była zatajana, a ludzie ulegali zmasowanej propagandzie kłamstwa. W tym kontekście warto przez chwilę pochylić się nad sprytnie przemilczanymi faktami i poznać niewygodną i zatrważającą prawdę o kulisach zagłady.

  Adolf Hitler w swojej słynnej książce „Mein Kampf” nie wspomina o szczególnej eksterminacji Żydów. Kreśli jednak plany masowych deportacji tej rasy na Madagaskar. W czasie wojny, transport milionów Żydów na odległą wyspę stał się niemożliwy ze względu na potęgę angielskiej floty, która skutecznie powstrzymywała marynarkę wojenną fuhrera oraz na fakt zmiany strategii Hitlera. Do wybuchu wojny, za wyjątkiem tzw. Nocy kryształowej z listopada 1938 roku, Żydzi nie byli w III Rzeszy mordowani. „Zachęcano” ich jednak do emigracji, co ciekawe na jej kierunek wyznaczono Palestynę (ponad 82% wybrało ten region).

  Jest rzeczą znamienną, że właściwie większość nazistowskich dygnitarzy była pochodzenia żydowskiego. Najważniejsi z nich to minister Rzeszy Rudolf Hess i marszałek Rzeszy Hermann Goering, Gregor Strasser, dr Josef Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank i Heinrich Himmler; minister Rzeszy von Keudell; gauleiterzy Globocznik (tępiciel Żydów), Jordan i Wilhelm Kube; wysocy funkcjonariusze SS Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski i von Kaudell II i co znamienne sam wódz III Rzeszy – Adolf Hitler. Poważni historycy uważają, że ojciec Hitlera – Alois, był nieślubnym synem żydowskiego bogacza i jego służącej – babki Adolfa Hitlera. Co ciekawe fuhrer po dojściu do władzy rozkazał zniszczyć wszelkie dokumenty, które mogły o tym świadczyć. Zachował się jednak wpis w księdze parafialnej, który wskazywał na niepewne pochodzenie Aloisa Hitlera.

  Nie pozostawia złudzeń fakt finansowania nazistów przez żydowskie środowiska amerykańskiej finansjery. Były to te same banki, które wspierały rewolucyjne dążenia Lenina oraz faszystów Mussoliniego. Również niemiecki przemysł hojnie dotował NSDAP, aby uchronić się przed wpływami komunizmu, z którym walkę zapowiadał Hitler. Przechytrzył on jednak żydowskich bankierów i nie pozwolił sobą manipulować.

  Tak wielka liczba Żydów w otoczeniu Hitlera brutalnie rywalizowała ze sobą, aby uzyskać względy fuhrera. Chcąc udowodnić swoją łże-aryjskość robili wszystko, by zaświadczyć o swoim posłuszeństwie w walce z Żydami. Pokazała to konferencja w Wannsee z 20 stycznia 1942 roku, na której zapadły ostateczne decyzje dotyczące „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (die Endlosung der Judenfrage). Nadzór nad wykonaniem tego planu objął mający pochodzenie żydowskie – Adolf Eichmann. Jest to postać szczególnie interesująca. Był to ten sam człowiek, który w interesie syjonizmu zabiegał o wyjazd Żydów na tereny Palestyny już w latach 1930. Żydzi osiedlali się na tych terenach już wcześniej, ale masowy eksodus nastąpił dopiero pod rządami nazistów.

  W czasie prawie 60 lat istnienia państwa Izrael, wykonano tylko jeden wyrok śmierci, właśnie na Adolfie Eichmannie. Był on wcześniej ścigany przez Mossad (izraelski wywiad) z niezwykłą zapalczywością. Podobnie jak wielu nazistów po wojnie ukrył się w Ameryce Południowej, konkretnie w Argentynie. Można więc zadać pytanie dlaczego Żydzi nie tropili innych nazistowskich zbrodniarzy, jak np. doktor Joseph Mengele? Czyżby Eichmann wiedział coś o czym świat dowiedzieć się nie mógł? Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że człowiek, który najpierw skłania do zasiedlania przez Żydów Palestyny, później nagle staje się nadzorcą holocaustu, następnie ucieka do Argentyny i o dziwo zostaje złapany przez Mossad? Jak na ironię, na śmierć skazało go państwo Izrael, do którego powstania sam się przyczynił.

  Pytań bez odpowiedzi pozostaje więcej: kto tak naprawdę był pomysłodawcą holocaustu? Co wiedział Adolf Eichmann? Dlaczego żydowscy bankierzy finansowali partię Hitlera? Dlaczego nikt nie reagował na wiadomości o zbrodniach? Dlaczego Zachód poparł utworzenie Izraela?

  Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Mianowicie dlaczego Żydzi tak bardzo obawiają się dyskusji na temat holocaustu? Każda próba ponownego zbadania tej zbrodni oraz weryfikacji liczby ofiar spotyka się z surowym protestem organizacji żydowskich takich jak Liga Antydefamacyjna czy Światowy Kongres Żydów w Nowym Yorku. Dlaczego też w wielu państwach za tzw. „negowanie holocaustu” grożą tak srogie kary? Przepis taki nie ma sobie równych, a holocaust jest traktowany na prawach szczególnych. Żydzi stanowili tylko około 2% ludzi zamordowanych w XX wieku, zwanym wiekiem śmierci. Pomimo tego udało się im tak nagłośnić zbrodnię, że doprowadzili do utworzenia Izraela i mają w ręku niezawodną broń polityczną. Naród żydowski jest praktycznie nietykalny. Któż bowiem odważy się skrytykować posunięcia Żydów, jeżeli narazi się poprzez to na oskarżenia o antysemityzm? A czyż jest we współczesnym świecie większa obelga niż bycie antysemitą?

  Wracając do historii. Hitler najpewniej w pewnym momencie spostrzegł, że Żydzi chcą go przechytrzyć, używając go do własnych celów. Sam antysemityzm fuhera mógł być wynikiem bardzo wielu czynników, ale szalę przechyliła żydowska pycha. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie Hitler i jego szaleństwo, dziś Izrael nie istniałby wcale. To właśnie działania Eichmanna, w wyniku których do Palestyny przybyło 500 tys. Żydów oraz masowa propaganda zbrodni spowodowała wydzielenie terenów palestyńskich pod państwo żydowskie, jako rekompensata za doznane krzywdy udzielona przez ONZ w 1947 roku. Tylko dlaczego kosztem Palestyńczyków? Później zresztą Izrael nie zaakceptował tej rezolucji i zajął tereny o 6 tysięcy kilometrów kwadratowych większe niż mu oficjalnie przyznano. Dziś wiadomo, że utworzenie Izraela zdestabilizowało sytuację w regionie, zniszczyło dobrobyt Libanu, zradykalizowało nastroje w Syrii, Iranie i Iraku, nie mówiąc już o katastrofie gospodarczej arabskiej Palestyny.

  Głównym patronem tego przedsięwzięcia było od zawsze USA. To właśnie tam Żydzi mają największe wpływy w polityce i mediach, przemyśle filmowym oraz pro-izraelskim lobby AIPAC. To dzięki tamtejszym środkom masowego przekazu udało im się zrealizować cele syjonizmu. Bo ile osób na świecie słyszało np. o rzezi Ormian z lat 1915-1917, kto słyszał o wielkim głodzie na Ukrainie z przełomu 1932 i 1933 roku? A te właśnie zbrodnie pochłonęły kilkakrotnie więcej ofiar niż najodważniejsze szacunki ofiar holocaustu. Ale przecież ani Ukraińcy ani Ormianie nie posiadają w swych rękach większości światowych mediów.

  I tak oto żyjemy w świecie fałszu, zniewalani przez propagandę kłamstwa, oszukiwani przez fałszywych proroków, którzy kreślą zniekształcony obraz historii. W tym świecie nawet największe paradoksy okazują się rzeczywistością, a pozorne niedorzeczności stają się częścią prawdziwej historii. Łatwo pogubić się w tym labiryncie, ale wszak życie człowieka to poszukiwanie prawdy w krainie fałszu.
  =================
  od pb: http://blog.dlapolski.pl/2008/08/04/lista-zydowskich-przedsiewziec-cz-i/

 12. to ja mateo said

  Co wy chcecie bronić Jankowskiego??? Przecież to świr na dodatek były współpracownik SB, a do tego ze skłonnościami do młodych chłopców.
  ===============
  od pb: byc moze, ale bez uzasadnienia tych powaznych zarzutow znow zasluzyles na bana; widze ze rozdajesz swirostwo i zboczenia na prawo i lewo – czy masz certfikaty ze ty jestes w porzadku?

  • to ja mateo said

   Towarzysz „Delegat” to ponoć był Jankowski. facetowi się pokiełbasiło i mamona mu całkowicie rozum odebrała.

  • to ja mateo said

   Jak to mówią w waszej religi po owocach ich poznacie:
   Jak się popatrzy na Jankowskiego i jego wybryki to odrazu widać co jest grane. Jakoś Jankowski nie dał się poznać jako człowiek cnót wszelakich, a raczej wręcz przeciwnie. Kasa mu całkowicie rozum odebrała. Zresztą mam swoje źródła wiadomości. Świat jest mały.
   ===================
   od pb: zostales ostrzezony zeby nie rzucac oszczerstw bez uzasadnienia;

   • to ja mateo said

    Tak się składa że swego czasu moi znajomi znali barwną postać z pod Krakowa, która to spotyka się z księżmi (tymi homo). Ta osoba bywała na imprezkach u tego ks. Ale to już jest sprawa nie na forum publiczne. Są różne takie historie które się snują po Krakowie i dlaczego w nie nie wierzyć? Zawsze jest jakieś ziarnko prawdy.
    Zdziwilibyście się co tutaj kapłani wyczyniali i pewnie wyczyniają. Zawsze najciemniej pod latarnią. Certyfikatów nie mam ale swoje wiem i tym lepiej dla mnie.
    =============================
    od pb: „Są różne takie historie które się snują po Krakowie i dlaczego w nie nie wierzyć? Zawsze jest jakieś ziarnko prawdy.” – to duzo tlumaczy w twoich poprzednich komentarzach;
    wlasnie to mnie martwi, ze powtarzasz plotki z zydomasonskiego magla; na przyszlosc tylko fakty ze zrodlem, pliz

   • to ja mateo said

    Dla mnie jedynymi księżmi, którzy są warci uwagi to byli:
    oj. Pio, Klimuszko i jeden taki ksiądz z zakopanego (poeta). Zresztą księży o czystym sercu można na palcach policzyć oni w kościele żądnej kariery nie robią. Pewnie jeszcze by się kilku znalazło. Szkoda mi ich trochę bo powinni dawno wyjść z tych struktur. Takie moje zdanie.

   • ALFA said

    @ do Mateo

    Na koniec tekst pieśni patriotycznej, „Przez śnieg grudniowy”,

    Przez śnieg grudniowy
    Przez deszcz lodowy
    Przez świat śmiertelnie biały
    Idziemy sami
    Niosąc pytanie
    Kto jesteś
    Polak mały

    Nad nami gwiazda
    Nie bardzo jasna
    Wiatr nas za gardło ścisnął
    Chrypiąc śpiewamy
    Odpowiadamy
    Ta ziemia
    Mą ojczyzną

    Takie pytania
    Bolą jak rana
    Kto z was odpowie szczerze
    Myśmy zmęczeni
    Sami nie wiemy
    W jaką to Polskę
    Wierzyć

    Czy jestem patriotą?
    Jesteśmy dumni z bycia Polakami, ale często do końca nie wiemy co to znaczy.

    Skrytość zamienimy na otwartość, zaczniemy ufać sobie nawzajem i uśmiechać się, bez posądzenia o głupotę.

   • to ja mateo said

    Panie Piotrze akurat to, że ta postać spotyka się z księżmi o innych upodobaniach to fakt dobrze znany w Bochni i okolicach. Mam to potwierdzone z kilku niezależnych źródeł i to od osób, które wcale nie są antykościelne ale są katolikami. O tych sprawach dużo ludzi wie ale nikt o tym głośno nie mówi. Ci ludzie to osoby dojrzałe i z całą pewnością nie mają bladego pojęcia co to masoni. Dla mnie to nazywa się poprostu hipokryzja. Nie mam zamiaru najeżdżać na księży dlatego, że wyznają swoją religie ale piętnuje hipokryzje czyli mówienie czegoś innego, a robienie dokładnie na odwrót i odwracanie kota ogonem. Nie tylko kościół katolicki cierpi na hipokryzje myślę, że to problem większości religii. Dlatego mam takie zdanie jakie mam. Jestem antykościelny i przyznaję się do tego ale bardziej piętnuje samą organizację i jej urzędników niż zwykłych wyznawców.

  • annah said

   Mateo, w tym artykule przeczytasz o ‚ziarenkach prawdy’ nt. jednego kapłana, kilku moglabym wymienic zyjacych – znieslawieni męczennicy przez obce media i takich jak Ty, tyle że oni wiedza ze pracuja na korone w Niebie, a Ty nawet nie masz swiadomosci komu tak pracowicie służysz i dokad Cie to zaprowadzi, od samego zapachu dostalbys torsji.

   http://www.r2010.ewangelizacja.pl/zwymyslany-ojciec-pio/
   =====================
   od pb: mateo, a tu masz oskarzycieli ks. prałata Henryka Jankowskiego, kapelana Solidarnosci (tej prawdziwej, patrz np. pamietniki Elzbiety Gawlas)
   http://www.polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm

   Bogdan Borusewicz – polonofob, dywersant, historyk, świnia Orwell’owska, koncesjonowany przez SB i PZPR ‚opozycjonista’, (istnieją podejrzenia o współpracę z tajną policją NRD – STASI); został skazany – na trzy lata więzienia – jako 19-letni uczeń liceum plastycznego – za druk i kolportaż ulotek dla trockistowskich „komandosów” Kuronia i Michnika w trakcie żydowskich wydarzeń w marcu 1968 roku. Tuż po ukończeniu studiów, w 1976 roku wstąpił do żydo-trockistowskiego KOR-u;   członek UW, obecnie ‚Demokraci’;  członek powiązanej ze światową żydomasonerią i żydofinansjerą, żydomasońskiej i antypolskiej Fundacji im. Stefana Batorego” – fundacja założona w Nowym Jorku przez żyda, masona, spekulanta gieldowego George’a Sorosa, nowojorskiego finansistę (o węgierskim rodowodzie, stąd m.in. nazwa fundacji). W PRL została ona zarejestrowana w dniu 7 maja 1988 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga. Były to czasy reżimu agenta sowieckiego Wojciecha Jaruzelskiego;

   Paweł Huelle – polonofob, dywersant, oszczerca i paszkwilant; w latach 1994-1999 dyrektor Ośrodka Gdańskiego Telewizji Polskiej; autor paszkwilu pt. „Zrozumieć diabła” dot. osoby oraz działalności ks. Henryka Jankowskiego; skazany w Sądzie Okręgowym w Gdańsku w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki pisarzowi-paszkwilantowi wytoczył ks. prałat Henryk Jankowski; tolerasta;

   Bogdan Lis – polonofob, dywersant, lewak i komuch, 1975-1981 członek PZPR, wcześniej działał również w Związku Młodzieży Socjalistycznej i w związkach zawodowych CRZZ na terenie zakładu pracy; koncesjonowany przez SB i PZPR „opozycjonista”, jeden z liderów „Solidarności”, brał udział w rozmowach hucpy ‚Okrągłego Stołu’, członek Zarządu Unii Wolności – obecnie zmieniona na ‚Partia Demokratyczna’ – Demokraci; jeden ze współoskarżycieli w procesie Ks. prałata Henryka Jankowskiego; zbrodniarz – uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB – „okrągły stół”;

   jesli znasz angielski, zamieszcze dzis na http://piotrbein.wordpress.com kilka przegladow ksiazek o ‚aferze’ z ks. Jankowskim; jesli nie znasz, poggogluj zeby sobie stemperowac poglady narzucone przez zydomasonska zmijowa propagande

   • to ja mateo said

    Popatrzmy na to inaczej. Widziałem ks. Jankowskiego i jego zachowania i skandale. Myślę, że jeśli nawet chciał kiedyś dobrze to niestety dał się wykorzystać i być może uderzono w jego słabości. Wykorzystano jego słabości i go zniszczono i to tyle w temacie. Dodatkowo do tego pomogła jeszcze nagonka. No cóż służby tak właśnie ludzi niszczyły. Tak też postępują obecne służby wywiadowcze. A myślicie, że z politykami to jak się robi? Na początek podstawia się im prostytutki, narkotyki, a potem uderza w inne dziedziny życia. Ale inną sprawa jest też to, że ten człowiek był na tyle słaby, że się temu poddał.
    Widocznie miał inne skłonności, które zostały odpowiednio wykorzystane przez osoby zainteresowane zniszczeniem mu reputacji.

   • to ja mateo said

    Jest gdzieś ciekawy film w którym były agent opowiada jak się niszczyło, korumpowało i pozbywało niewygodnych prezydentów podbijanych państw. Myślę, że wszystkie służby działają według podobnego schematu.

  • ALFA said

   @To Ja Mateo coś dla ciebie
   KTOŚ TY POLAK MAŁY ?????
   Kto ty jesteś?
   Polak mały.
   Jaki znak twój?
   Orzeł biały.

   Gdzie ty mieszkasz?
   Między swemi.
   W jakim kraju?
   W polskiej ziemi.

   Czem ta ziemia?
   Mą ojczyzną.
   Czem zdobyta?
   Krwią i blizną.

   Czy ją kochasz?
   Kocham szczerze.
   A w co wierzysz?
   W Polskę wierzę.

   Coś ty dla niej?
   Wdzięczne dziecię
   Coś jej winien?
   Oddać życie.
   Zeby tak kazdy znal ten tekst na pamiec i naprawde byl takim „malym polakiem”
   _______________________________

   • to ja mateo said

    Wiesz co te wierszyki to czytałem jak byłem mały, a teraz się z tego śmieje. Otóż nie mam zamiaru walczyć o Polskę i przelewać za nią krew dlatego że Polska od dawna nie istnieje, a to co jest to tylko iluzja. Państwa już nie istnieją gdyż wszystko jest własnością elity, która ma wszystko co jest na tej ziemi. Wojny są po to by elita zarabiała grube miliony, a ludzie są po to by im tą kasę napędzać, których karmi się pięknymi słówkami i traktuje jak mięso armatnie i karmi się słówkami w stylu bóg, honor, ojczyzna. W końcu trzeba ich zachęcić do zabijania się nawzajem. To jest tragiczne, że chcecie być wolni i dalej tkwicie w iluzji. Ja już to zrozumiałem jakiś czas temu i myślę inaczej. Dlatego gdyby była wojna poprostu odrzucę broń i wole zginąć niż walczyć. W imię jakich idei mam zabijać samego siebie. Wszakże wszyscy jesteśmy braćmi i wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Mam zabijać swoich braci? Wszakże Jezus mówił, że swoich wrogów trzeba miłować. Zresztą on to dobrze wiedział dlatego poddał się biegowi wydarzeń i poddał się torturom i śmierci. Wiedział, że życie jest wieczne i duch jest wieczny a ciało to tylko chwila tutaj na ziemi.
    Niedługo wszystkie te systemy legną w gruzach i już nie będzie Państw i nie będzie niewolnictwa. Jak to jest, że jesteście chrześcijanami, a nie ufacie temu co jest napisane w księdze objawienia. Wszystko się musi zdarzyć i wypełnić aby nadeszło królestwo niebieskie. Widocznie NWO też ale to będzie, krótkie. Widocznie ludzkość musi dostać po dupie. Wszakże przez tyle wieków nieźle naważyła sobie piwa.

   • Dawid - odp : To Ja Mateo said

    Zatrzymalem sie chwile przegladjac kometnarze i nie wiem czemu przczytalem twoj. Pozwol, ze sie odniosle do kilku watkow ktore poruszyles. Pan Jezus powiedzial milujcie swoich nieprzyjaciol i modlcie sie za tych ktorzy was przesladuja. Kwestja Pana Jezusa to zupelnie inne okolicznosci. Jego ukrytym planem bylo zawisnac na krzyzu. Gdyby wiedzial o tym Szatan to niedopuscilby do Jego smierci. Po ukrzyzowaniu Pan Jezus byl martwy przez trzy dni i po trzech dniach zmartychwstal. Pan Bog wskrzesil Go z martwych i przekazal Mu tym wieksza wladze. Pan Jezus odtad mial wladze nas smiercia co dowiodl ukazujac sie uczniom przez 40 dni. Potem na oczach tlumow wziety zostal do nieba. To prawda co napisales wszystkie systemy legna w gruzach. Mowa o czasie przyszlym. Do tego czasu ewangelia ma byc gloszona po calym swiecie. Jesli w obronie prawd, racji, zycia, zdrowia mozesz gloscic ewangelie to jest to wlasnie swietna okazja bys to robil. Poprzez sprzeciw lub poparcie pewnych dzialan pokazujesz tym po ktorej stajesz stronie! Czy Jezus nie powiedzial w ks. Objawienia nie badzcie letni. Bedzcie zimni lub goracy, a nie letni bo inaczej wypluje was z moich ust. Bycie letnim to bycie biernym. Pan Bog wyposazyl nas w rozne dary. Kiedy staniemy z Nim twarza w twarz, On spyta: A co zrobles z twiom darem ktory Ci dalem (jest to podobne do przypowiesci o talenatch). Jesli Ty masz jakis talent to jak z niego korzystasz?

   • to ja mateo said

    Skąd jesteś taki pewien co mówił dokładnie Jezus. Skąd wiesz co miał na myśli? Jesteś nim, czy słuchasz tego co Ci powiedzieli inni, którzy to interpretowali po swojemu. Pomyśl o tym, że na przestrzeni wieków biblia była zmieniana wiele razy i każdy sobie interpretował i dokładał co mu pasowalo.
    ===================
    od pb: Apostołowie przekazali Jego Slowo — przepisywane, tlumaczone przez wielu a jednak niezmienione wg porownan z najstarszymi kopiami;

   • mgrabas said

    @ to ja mateo, przeczytaj Ap 3,16 np. tu: http://www.psnt.pl/Ap3w16.html oraz przypowieści o talentach, są w Nowym Testamencie – w Ewangeliach, to są teksty łatwe do zrozumienia, tylko trzeba chcieć po nie sięgać i czytać je sercem…

   • to ja mateo said

    Dla mnie sprawa jest prosta ja słucham swojego serca i swojej intuicji i patrząc na swoje doświadczenia życiowe i innych pojąłem co jest istotne. Kluczem jest samoświadomość. Bycie świadomym, a nie wiara. Wiara i świadomość to słowa, które mają różne znaczenia. Można być czegoś świadomym, a można coś przyjmować na wiarę. Wierząc w coś wystawiasz się na manipulację. Jaka masz pewność czy ktoś nie robi Cie w konia?
    Ja wole być świadomym niż wierzyć. Nie warto nikogo do niczego przekonywać. Każdy ma świadomośc na innym poziomie. Jedni mają ją wysoką, a inni bardzo niską. Tym się różnimy. Ty wierzysz, a ja kieruje się świadomością. Nie będę Cię przekonywał do tego co jest lepsze. Przyjdzie może kiedyś czas, że sam odnajdziesz co jest właściwe, a co nie. Na tym polega życie aby się wznosić ku górze.
    Ja patrze inaczej na pewne sprawy. Ty nie robisz czegoś bo tak Ci nakazuje dekalog. Nie robisz tego bo boisz się Boga. Boisz się kary.
    Ja jestem świadomy, że coś jest niewłaściwe czuje co jest dobre, a co złe. Nie zabijam dlatego, że niechce wyżądzać komuś krzywdy. Nie zabijam bo wybieram miłość:). Wole kochac każde stworzenie niż je maltretować i zadawać mu ból. Jakim prawem miałbym to robić. Zapytam tak jadasz mięso??? Jeśli tak to przyczyniasz się do mordowania zwierząt, które też są dziełem Boga, a tym samym uczestniczysz w zadawaniu im cierpienia. Jakim prawem?
    ===================
    od pb: swiadomosc, ‚czucie’ dal ci Bog…

   • mgrabas said

    rozumiem motywy nie jedzenia mięsa, też jestem wrażliwy na istnienia, które nie powinny być bez potrzeby zabijane i uczę tego moje Dzieci, ale tu nie chodzi o to co do człowieka wchodzi, a to co z człowieka wychodzi – co wychodzi z ludzkiego serca – Pismo Święte to wyjaśnia: Mk 7,21; Mt 12,34; Dz 8,21n
    „Ty nie robisz czegoś bo tak Ci nakazuje dekalog. Nie robisz tego bo boisz się Boga. Boisz się kary.”
    skąd wiesz? a może nie robię czegoś nie ze strachu, ale z miłości? nie sądź nikogo, bo nie jesteś Bogiem…

 13. ALFA said

  Zydowscy kapo-mordercy-zeznaje naoczny swiadek
  Tego nie znajdziecie w zadnych wiadomosciach emitowanych przez zydowskie mass media.
  Pan Michalkiewicz tez tego nie zamiesci pomimo tego ,ze bohater pierwszej klasy.

  YOU WON’T EVER FIND THIS ON THE NIGHTLY NEWS!
  From: „Tripp Henderssen”

  Re: CONCENTRATION CAMP SURVIVORS

  O tych ,ktorzy przezyli obozy

  Dear Sir / Madam,

  My name is Alexander McClelland I am an Australian
  veteran of WWII, a TPI (Totally and Permanently
  Incapacitated) and a survivor of a Concentration
  Camp.

  Szanowna Pani/Panie
  Nazywam sie Alexander McClleland i jestem australijskim weteranem II wojny swiatowej,zaklasyfikowanym jako „kompletny inwalida” i byly wiezien obozu koncentracyjnego.

  Aged 19 I volunteered for the AIF and fought as a
  Bren Gunner in 2/1 Infantery Btn in North Africa,
  > Greece and Crete where I was wounded and captured by German forces. I spent the rest of the war as a POW but due to my many escape attempts I was finally put into the TEREZIN Concentration Camp close to the Theresienstadt Ghetto in Czechoslovakia.

  Majac 19 lat zglosilem sie na ochotnika do australijskiej piechoty i walczylem w Polnocnej Afryce i na Krecie ,gdzie bylem ranny i gdzie dostalem sie do niewoli.
  Moglem spedzic reszte wojny jako jeniec wojenny (POW) ale moje proby ucieczki” zyskaly’ mi w efekcie miejsce w obozie koncentracyjnym TEREZIN ,niedaleko zydowskiego getta/miasta -Theresinestadt w Czechoslowacji.

  I have recorded my experiences in an
  autobiographical book entitled : ‚The Answer-
  Justice’ . In 1965 I was featured in an award
  winning but historically inaccurate Australian
  television documentary on Theresienstadt called
  ‚Where Death wears a smile’

  > Moje osobiste przezycia zamiescilem w ksiazce :”Odpowiedz-sprawiedliwosc” .W 1965 roku bralem udzial w nagrodzonym ale -z historycznego punktu widzenia bardzo niedokladnym – programie dokumentalnym o obozie w Theresienstadt zatytulowanym :’Gdzie smierc sie umiecha”

  >I don’t receive my TPI Pension because of the heavy wounds I received in the battle action on Crete. I get my TPI Pension because of the inhumane treatment I received in the Concentration Camp. It is a mistake to believe that the Germans had enough spare
  manpower to staff and run the concentration camps.
  The Germans only ever guarded the outer perimeter of the camps, we Prisoners hardly saw German soldiers,
  so it was not the SS or German guards that beat me
  up daily.

  > Mojej renty inwalidzkiej nie zawdzieczam powaznym ranom jakie odnioslem w czasie walk na Krecie.
  Swoje inwalidztwo zawdzieczam nieludzkiemu traktowaniu jakiemu bylem poddany w obozie koncentracyjnym.
  Popularna opinia ,ze Niemcy mieli wystarczajco duzo ludzi aby obsadzic nimi obozy koncentracyjne jest falszem.
  NIEMIECCY ZOLNIERZE PILNOWALI TYLKO NAJBRADZIEJ ZEWNETRZNEGO PASA ZASIEKOW, my-wiezniowie bardzo rzadko widzielismy zolnierzy niemieckich dlatego to nie Niemcy bili i katowali mnie codziennie

  No, the daily beatings that left me totally
  incapacitated, came from two fellow Prisoners called KAPOS.

  Nie.Codziennie bicie ,ktore uczynilo mnie kompletnym inwalidom zawdzieczam dwom innym wiezniom nazywanym :KAPO

  Kapos (or Camp Police) had extra privileges, such as their own room and they also had power, For example the Power to say who got to visit the Camp Sick Bay
  > or the Camp Brothel, and because of the absence of the very disciplined Germans, these Kapos even had the Power over Life & Death.

  > Kapo (skrot od CA-mp PO-lice, policja obozowa) mieli dodatkowe przywileje takie jak oddzielny pokoj jak rowniez posiadali wladze.
  Na przyklad -od nich zalezalo kto zostanie skierowany do izby chorych lub dostanie przepustke do obozowego domu publicznego.
  Z braku zdyscyplinowanych Niemcow Kapo byli panami zycia i smierci.

  The two Kapos that beat me daily, using a heavy
  wooden baton they called ‚Herr Doktor’ (The Doctor) were both fellow Prisoners, both were Jewish, one from Hungary and the other was, I believe, a Ukrainian. I was often witness when they dragged other hapless prisoners from their cells onto the ‚Appelplatz’ and beat them to death with ‚The Doctor’.

  > Dwaj KAPO ,ktorzy codziennie znecali sie nade mna ,uzywajac bardzo ciezkiej drewnianej palki ,ktora nazywali „Pan Doktor” , byli wiezniami.
  Obaj byli ZYDAMI.Jeden z Wegier i drugi,z tego co pamietam-z Ukrainy.
  Bylem swiadkiem tego ,ze obaj ci Kapo wyciagali bezbronnych wiezniow z ich cel na plac apelowy i mordowali bijac drewnianym „Panem doktorem”

  So whenever I meet a ‚ Camp survivor’ now, I look
  him deeply in the eyes to see what sort of a
  ‚survivor’ they are….whether they were really a
  Prisoner just like me, or whether they were one of
  the many ‚Privileged’ ones who survived the war
  being more inhumane to other Prisoners than the
  Germans ever were.

  Dlatego dzisiaj ,jesli spotkam kogos kto tez przezyl oboz patrze mu bardzo uwaznie w oczy zeby zobaczyc jakiego rodzaju „bylymi wiezniami” sa ci ,ktorych spotkalem.
  Czy byli takimi wiezniami jak ja , czy nalezeli do tej kategorii ,ktora przezyla wojne tylko dlatego ,ze znecala sie na innymi wiezniami gorzej niz robili to Niemcy.

  As a matter of fact, it was a German SS Soldier who saved my life after the Kapos, who after beating me sent me outside the camp on a work detail, with a dangerously poisoned leg. The SS Soldier walking by, saw my mates helping me, came over and then gave me his medical kit.

  W gruncie rzeczy to niemiecki zolnierz byl osoba ,ktora uratowala mi zycie ,wtedy gdy zydowscy KAPO po pobiciu mnie wyslali mnie do pracy z groznie zainfekowana noga.
  SS man przechodzac obok zobaczyl kolegow pomagajacych mi ,podszedli i oddal mi swoj „opatrunek osobisty”

  I now look deeply into the eyes of the ‚survivors’, because I know that not all Concentration Camp survivors were innocent victims. I know that a lot of the Prisoners were brutal and inhumane criminals.
  The world has never been told the whole truth about what life in the Camps was like. All we ever hear or read in the media is , how bad the German guards were and how badly they treated their Prisoners. I was in more than 8 POW Camps and a Concentration Camp, so who would know the truth? Me or the Media!

  Z tego powodu wlasnie patrze uwaznie w oczy spotkanych „bylych wiezniow” ,poniewaz wiem doskonale,ze nie wszyscy ,ktorzy przezyli obozy byli tylko „niewinnymi ofiarami”
  Wiem ,ze masa wiezniow byla nieludzkimi i brutalnymi kryminalistami.
  Nigdy nie powiedziano swiatu prawdy o niemieckich obozach.
  Wszystko co slyszymy to tylko to jacy zli byli ci Niemcy i jak zle traktowali ich wiezniow.
  Bylem wiezniem 8 obozow dla jencow wojennych i jednego obozu koncentracyjnego dlatego odpowiedzcie sobie sami na pytanie kto zna prawde :ja czy mass media?

  sincerely
  >
  > Alexander McClelland

  PO Box 887 Toronto NSW 2283

  Z powazaniem
  Alexander McClelland
  Toronto
  NSW

  Od siebie dodam tylko ,ze KAPO w Oswiecimiu byl niejaki „Jozef Cyrankiewicz”,Zyd,byly premier w tzw.”prl”-u

  od mg: dla ułatwienia czytania, wytłuściłem fragmenty w języku polskim
  =================
  od pb: chcialbym zamiescic jako artykul glowny – czy jest url lub dokladniejsze zrodlo?

 14. hjk said

  W aktualnościach dla RM pt. „Grupa doradców gospodarczych PO” red. Michalkiewicz mówił , ze za rządów PO zadłuzenie Polski wzrosło o 200 mld zł, i wskazuje, ze w ogóle tego jakoś nie widać, na co miałyby iść te pieniądze, bo w ogóle nie ma jakichś specjalnych efektów. Ciekawe spostrzeżenie.

  Ale gdy policzymy, ze kurs dolara był przez ostatnie 2 lata średnio nieco ponizej 3 zł i to wspomniana kwota 200 mld zł po przeliczeniu da ok 66 mld $, kwota zadziwiająco zgodna wysokością roszczeń za utracone majatki zydowskie w wys. 65 mld$. Może to na to poszło, bo coś sprawa tych żądań chyba ucichła ostatnio?

  http://tnij.org/mi11

 15. Magda said

  Czy z godłem Polski jest coś nie tak?
  http://www.piotrnatanek.pl/artykuy/24-czy-z-godem-polski-jest-co-nie-tak

 16. ALFA said

  „Żydzi amerykańscy starający się o restytucję swego mienia w Polsce w sądach w USA zrezygnowali z wniesienia do Sądu Najwyższego odwołania od niekorzystnych dla siebie orzeczeń sądów niższych instancji. Poinformowało o tym PAP biuro Kongresu Polonii Amerykańskiej w Waszyngtonie. Adwokaci powodów powiadomili o ich decyzji na początku tego tygodnia dyrektora Komisji ds. Dokumentacji Holocaustu KPA, Charlesa Chotkowskiego.
  JA BYM MU WIERZYŁ ,CIEKAWE CO DONUŚ OBIECAŁ IM BĘDĄC W N.Y.
  DONUSIOWI SIĘ MARZY ZNISZCZYĆ NAS, ON DALEJ SPRZEDAJE POLSKĘ.MUSIMY SIĘ TEMU PRZECIWSTAWIĆ.POLSKA JEST BOGATA W SUROWCE ,TEGO POWINNIŚMY BRONIĆ NIE DAJMY ZROBIĆ Z POLSKI DRUGIEJ PALESTYNY

 17. ALFA said

  Nie wiem, po co ten krzyk… Polski nie ma, jest za to „Osten-Israel”.

  Zobaczcie, ja nie krzyczę: po co ten krzyk ? W ogóle, po co (mielić tym jęzorem), jak i tak nikt nie powstanie, bo z tym mu do twarzy. A najwięcej mam pretensji właśnie do publicystów. Namęczyli się chłopaki i dalej się męczą, a żydzi swoje sobie robią, więc proszę im nie przeszkadzać.

  Gdzieś tu o patriotyzmie słyszę, i śmieję się z tej dziecinady, bo nie ma rzetelnego patriotyzmu. „Patriotyzm”., to od razu zbiera się w pewnym miejscu i omawia przygotowane zadania przeciwko wrogom Polski. A kto się tu szykuje, z czym, z procą ? Nie rozśmieszajcie mnie Polacy – Rodacy, my już ojczyzny nie mamy. Dawno. Z rokiem 1939. A może z rokiem 1945. A może z rokiem 1989. Wszystko „pic na wodę”, lepiej uchlaj się pod pasztetówkę i milcz, bo z tej gadki nic nie ma, nic nie wyjdzie.

  Od czterech miesięcy jestem na tak zwanym „internecie” (4.04.2006) i, przestaje mnie to bawić. Nawet na początku sobie powiedziałem, iż będę czołowym niezależnym publicystą na najważniejszych witrynach świata w języku polskim, ale po tych czterech miesiącach, mój zapłon, zapęd zluzował się, doszedłem do wniosku, a komu to służy, to gadanie, to pisanie… Chyba że jestem jakimś maniakiem !

  Ledwie wróciłem do kraju po 13 latach, powąchałem, wywąchałem ten teren polityczny, i już w roku 1998, a zatem cztery lata po powrocie, (10 lipca 1994 r.) stwierdziłem w tym „Osten-Israel”, że nie ma tu ani prawicy ani lewicy. I długo, długo nie będzie. Jest jedna partia żydowska (nieoficjalna) i ona rządzi byłą PRL ! Zresztą pisałem i do marszałka sejmu i do marszałka senatu, z propozycją ode mnie, by zmienić tę nazwę III Rzeczpospolita Polska, bo w ogóle nie pasuje do rzeczywistości ta nazwa. Złodziejstwo i korupcja pasie złodziejstwo i korupcję. Właśnie w treści tych dwóch listów był mój wniosek o zamienienie na prawidłową nazwę, „Osten-Israel”.

  Do tej pory nie odpisali a powinni, bo wysłałem przekazem poleconym. Tchórze wiedzieli że mam rację, ale bali się…

  Słuchajcie na koniec, ja nikogo nie kocham, nie lubię i nie szanuję. Jest mi to obojętne, czy to jest żyd czy inna morda, to ja nikogo nie kocham. Kocham siebie. Mam prawo kochać siebie ! Nie mam prawa za to kochać żyda, Niemca, Rosjanina a nawet i Polaka, no wszystkich na tym globie bez wyjątku. – I co mi zrobicie ? Może jakiś antysemityzm… Nawet i do ruskiego i Niemca też może być… „antysemityzm”. Ba, gdybym nie kochał „Faraona”, czy innego z niższych półek nad Nilem, też mógłby być taki mały, „antysemityzm”. Ciekawy, gdybym tak wspomniał o Indianinie, albo nie, dużo wcześniej, o człowieku z okresu kamienia łupanego, gdzieś zamieszkałego w głębokich skałach, mówiąc wprost do niego: Chłopie, ja ciebie wcale ale to wcale nie lubię., to czy to nie byłby „antysemityzmem”? A ciekawy jestem, gdybym spotkał (na żywo) samego Boga, co on by mi odpowiedział ? Też straszyłby tym cholernym antysemityzmem !!! ???
  http://www.aferyprawa.com/index2.php?p=teksty/show&dzial=afery&id=1269

 18. ALFA said

  Muzeum Auschwitz będzie współpracować z Mauthausen
  Muzeum Auschwitz będzie współpracować z Miejscem Pamięci Mauthausen. Chodzi o wymianę cyfrowej dokumentacji z archiwów obu tych instytucji obejmującej ponad 300 tys. rekordów.
  O podpisaniu porozumienia o współpracy przez szefów obu instytucji poinformował Bartosz Bartyzel z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jak zaznaczył, wymiana takich danych ma kluczowe znaczenie dla pogłębiania wiedzy o historii osób więzionych przez nazistów w obozach koncentracyjnych.

  W Muzeum Auschwitz gromadzeniem, tworzeniem i przetwarzaniem baz danych na podstawie archiwalnych akt z nazwiskami osób deportowanych i byłych więźniów obozu koncentracyjnego zajmuje się cyfrowe repozytorium pamięci. Repozytorium zawiera elektroniczne kopie dokumentacji, co umożliwia szybkie odnalezienie danych.
  Obecnie w repozytorium znajduje się ok. 650 tys. rekordów powstałych w oparciu o 70 zbiorów dokumentów z czasu funkcjonowania obozu. Według danych na listopad ub. roku repozytorium obejmowało 237 tys. pojedynczych rekordów zawierających nazwiska, imiona i daty urodzenia. W pozostałych aktach niektóre nazwiska powtarzają się, brakuje części danych lub są one nieczytelne.
  Obecnie w repozytorium znajduje się ok. 650 tys. rekordów powstałych w oparciu o 70 zbiorów dokumentów z czasu funkcjonowania obozu. Według danych na listopad ub. roku repozytorium obejmowało 237 tys. pojedynczych rekordów zawierających nazwiska, imiona i daty urodzenia. W pozostałych aktach niektóre nazwiska powtarzają się, brakuje części danych lub są one nieczytelne.
  CO BĘDĄ SPRAWDZAĆ CZY JESZCZE ŻYJĄ I CO WIEDZĄ
  http://fakty.interia.pl/historia/news/muzeum-auschwitz-bedzie-wspolpracowac-z-mauthausen,1450901,5967

 19. Aśka said

  http://polsza.zaprasza.net/a_y.php?mid=9798&&PHPSESSID=3ca992a1e7a2ec6aab1915234bab964e ta strona podana w artykule głównym nie działa; pojawia się napis:
  Sobota, 13 marzec 2010 r.

  BŁĄD 404
  STRONA O PODANEJ NAZWIE JESZCZE NIE ISTNIEJE LUB ZOSTAŁA USUNIĘTA

  Copyright © 2001 – 2010 by Pablo

 20. wkleję ten link jeszcze raz:

  http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm

  nie tylko ks. Natanek padł ofiarą prześladowań krakowskiej kurii! polecam poczytać obszerne opracowanie historii ks. Tadeusza Kiersztyna w linku powyżej.

  ——————————————–

  Komentarz prof. Marii Doroty Majewskiej do
  Oświadczenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
  Państwowego Zakładu Higieny (PZH) w sprawie szczepień”
  25 Listopada 2009 r. na stronie internetowej PZH pojawiło się „Oświadczenie w sprawie szczepień” podpisane przez kierownictwo PZH: prof. Mirosława J. Wysockiego – dyrektora PZH, prof. Andrzeja Zielioskiego – kierownika Zakładu Epidemiologii, prof. Lidię Brydak – kierownika Zakładu Badań Wirusów Grypy, i doc. Bożenę Bucholc -kierownika Zakładu Badania Surowic i Szczepionek
  (http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user upload/newsy/Oswiadczenie.pdf). Oświadczenie to, skierowane ogólnie do osób z tzw. ruchu antyszczepionkowego …

  Całość TUTAJ: http://www.scribd.com/Komentarz-profMajewskiej/d/27761207

  Pani profesor Mario podziwiamy Pani działania! Jest Pani dla nas przykładem!

  Zespół StopCodex i Kampania Natura Bez Granic

  Gary Null – Przesłuchanie w sprawie szczepionek

  Gary Null jest wiodącym ekspertem w dziedzinie zdrowia, prawnikiem medycznym, dziennikarzem śledczym, dokumentalistą filmowym w dziedzinie medycyny. Od ponad 35 lat Gary Null staje twarzą w twarz z najbardziej skorumpowanymi koncernami farmaceutycznymi i organizacjami zajmującymi się zdrowiem.

  Zobacz on-line

  http://www.stopcodex.pl/2010/02/przesluchanie-w-sprawie-szczepionek/

  Teraz zarobią producenci środków przeciw komarom, no i…farmaceuci!
  przeczytajcie: http://www.rynekzdrowia.pl/Choroby-zakazne/Jeszcze-dwa-tygodnie-wzrostu-zachorowan-na-AH1N1,13372,22.html

  Załączam link do petycji w obronie dr Andrew Wakefielda, pioniera badań nad związkami autyzmu ze szczepieniami, który jest dziś najbardziej prześladowany przez brytyjski i światowy medyczno-farmaceutyczny establiszment. Jeśli uznacie za stosowne, możecie poprzeć petycje w jego obronie w załączonym linku. Po lewej stronie na tej stronie znajduje się tez sondaż dotyczący związków autyzmu ze szczepieniem MMR. Jeśli Wasze dziecko rozwinęło objawy autyzmu wkrótce po tej szczepionce, możecie tam wpisać swój przypadek. Całość jest po angielsku. Jeśli ktoś chciałby się wpisać i miał problemy językowe, proszę się do mnie zgłosić. Chętnie pomogę. http://www.wesupportandywakefield.com

  Pozdrawiam,
  MDMajewska majewska@ipin.edu.pl

  Informacje ogólne będę zamieszczać na stronie http://www.autyzm-szczepienia.eu
  [jest u mnie w linkach MD]

  PS. Wspólnie musimy walczyć o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz o wolność nauki.

  ———-

  Wyraź swoją opinię http://www.stopcodex.pl/326/ i otrzymaj DARMOWĄ WIEDZĘ!

  Seminarium CODEX ALIMENTARIUS a nasze zdrowie 2 on-line
  WARSZAWA,WROCŁAW,POZNAŃ Zobacz http://www.kodeks-a-zdrowie.pl
  ======================
  od pb: ‚srodki przeciw komarom” moglyby zawierac toksyny lub patogeny bio-broni, opryski bylyby mile widziane przez publike nastraszona jakas krokpdylka czy malaria polnocy

 21. mgrabas said

  Zbigniew Herbert o Michniku. Fragment filmu „Obywatel Poeta”
  Jacek Trznadel opisuje głębokie rozczarowanie Zbigniewa Herberta swoim byłym przyjacielem Adamem Michnikiem. Stało się to wkrótce po tym gdy Michnik przeistoczył się z opozycjonisty w człowieka władzy na początku lat 90-tych.

 22. Zapraszam do obejrzenia nowego odcinka 11 Minut:

  • annah said

   Dobra robota, ile patriotyzmu i nadziei na lepsze jutro, brawo brawissimo!

   • Ewa said

    Wstapila we mnie na nowo nadzieja,
    mamy w Narodzie jeszcze duzo inteligencji,
    niewatpliwie prof.Kozlowski wie co mowi.
    Kolejna dobra robota,super!

  • Julka said

   Może w końcu będzie można z czystym sumieniem zagłosować.

  • Magda said

   no wreszcie coś się ruszyło,dobrze,że to tu umieściliście,niech się ludzie dowiedzą,że jeszcze nie całkiem nas zaorali.
   Pozdrawiam autorów materiału.
   Miałam nadzieje,że coś w tym kierunku zrobi Ruch Przełomu Narodowego prof. Jerzego Roberta Nowaka,ale niestety tam coś się zakorkowało i nie ma żadnego przełożenia na obecność w polityce.
   Oby ten ruch się powiódł.

  • Dawid- said

   Ciekawy pomysł na utworzenie telewizji społecznej.Jestem za!!!. Pan Andrzej Warchałowski mówił już w ubiegłym roku o pomyśle. Nie mam wiedzy na jakim etapie jest przedsiewziecie? Kluczowym dla mie jest ogłoszenie w kwietniu Jezusa Chrystusa Królem Polski. Cały czas problem zniewolenia Polski pozostaje tematem moich trosk i modlitw. Wierze,że dzieki przebudzeniu w naszym kraju dojdzie do reakcji domino gdzie panujący komuniści i antypolacy,oraz inni ktorzy szkodzą Polsce odejdą wreszcie. Wierzę,że władze jaką sprawoja dobiega końca. Przebudzinie społeczne jest niezbedne do odbudowy narodu jak i do zbawienia naszych dusz.
   ===============
   od pb; teraz wzmoze sie nagonka na idee i zwolennikow Intronizacji… kontr-propaganda w kazusie ks. Tadeusz Kiersztyn: http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm
   zydomasoneria sama podsuwa rozwiazania stworzonych przez nich problemow; to mnie przekonalo o celowosci Intronizacji :<)
   zamiast na wybory, narod powinien isc do kosciola na Msze Intronizacyjne; zbojkotowac wybory, zwrocic sie do Prezydenta nad Prezydentami, szczerze, prosto z serca i tam Go zatrzymac na zawsze…

   • Dawid - odp said

    Potrzebny jest lancuch modlitwy. Polega on na tym,ze grupy osob wierzacych spotykaja sie i zanosza modlitwy w konkretnej sprawie. Kiedy konczy jedna grupa, zaczyna nastepna. Miejsce i miasto nie graja roli. Chodzi o nieprzerwany cykl modlitwy. Moze to trwac kilka dni. Czy zadziala? Napewna rozpocznie sie walka duchowa. Jesli nie walczysz to Szatan zostawi cie w spokoju.

   • to ja mateo said

    Sorry ale mieszkam też w tym kraju i pomimo, że sam staram sie kierować naukami Jezusa to nie jest i nie będzie on żadnym moim królem. To dla mnie jest robienie szopki.
    ===========================
    od pb: proponuje udaj sie na rozmowe z ks. Natankiem do jego pustelni

 23. Wojox said

  Szkoda słów, odpłynął blog na manowce…..
  ===================
  od pb: baj, baj…

 24. multan said

  @Julko! Obawiam się, że głosowanie nie da zbyt wiele. Wszak nad Wisłą wciąż nieważne kto jak głosuje, tylko kto liczy głosy. Na tym polu nic się nie zmieniło od ponad pół wieku.
  Dowód?- zwolennicy UPR niemal monopolizują internet, a w telewizyjnych sondażach partia ta nie jest nawet brana pod uwagę. Nie wierzę, aby wszyscy oni w dniu wyborów zmieniali swe poglądy.
  I dlatego mamy patriotyczny OBOWIĄZEK sypać piach w tryby tej maszyny.

  • hjk said

   sklaniam sie do masowego bojkotu, ale ta partia czy ruch musi byc gotowa

  • Julka said

   Wydaje mi się, że przy dobrej akcji mogłoby się to udać pod warunkiem, aby do wyborów poszli możliwie wszyscy a w razie fałszu masowo składali protesty. Bojkot wyborów możemy przetestować w najbliższych wyborach prezydenckich- prezydent w konstytucji to taki figurant, więc niewiele się ryzykuje, poza tym te same gęby będą parły do koryt. Pójdą zapewne masowo urzędnicy zainteresowanych wraz z pociotkami, służby i esbecy. Ciekawe jaki to procent ogółem?

 25. Luc said

  http://www.pardon.pl/artykul/11089/swiat_smieje_sie_z_zydow_sami_zydzi_rowniez_zobacz

  od mg: link bez opisu – proszę o dolączanie opisów do publikowanych linków
  =================
  od pb: ‚opis’ jest w urlu

 26. Luc said

  Komentarz do https://grypa666.wordpress.com/2010/03/14/infiltracja-zydomasonska-w-kosciele-rzymskim-2 do wpisu:

  f) Jan Paweł II i Sigmund Sternberg żyd, rotarian i mason, bogacz z Londynu
  “WRAZ Z JANEM PAWŁEM II AKCEPTACJA ROTARY OSIĄGNĘŁA SZCZYTOWY POZIOM, w tym sensie, iż nie tylko stwierdzono ZGODNOŚĆ, ale wręcz WZAJEMNE UZUPEŁNIANIE SIĘ działalności katolików i rotarian” (40). Tych ostatnich Jan Paweł II gościł 14 czerwca 1979 r. i 4 lutego 1984 r.

  Kilka miesięcy temu pisałem, że JP2 był gościem u bildbergów to mnie przekonano, że jednak nie. Zasłyszane „specjalnie wybrali na papieża Polaka” czy podobnie.

  Religie tylko kłócą ludzi. Kiedyś mało co nie pobiłem jehowca. Wiem, że to wyląduje w spamie, ale trudno. Musiałem napisać.
  ================
  od pb: luc, w jaki sposob audiencje rotarian u JP2 udowadniaja jego udzial w spotkaniach bilderberga?

 27. Augustyn P. said

  Zwracam sie szczegolnie do ludzi mlodych i w wieku produkcyjnym :
  Nie tworzcie nowej Polski WOLNEJ i SUWERENNEJ na faundamentach partii politycznej .
  BUDUJCIE JA NA POLAKACH BEZPARTYJNYCH.
  Wszelkie partie polityczne zawsze sluzyly i sluza obcym interesom !
  Tworzac OGOLNONARODOWE POLSKIE ZJEDNOCZENIE wybierzcie czystej krwi POLAKOW do zarzadzania nim, sprawdzajac ich pod kazdym wzgledem , a szczegolnie ich korzenie polskie ,jakie pobierali wyksztacenie i gdzie ,co do tej pory uczynili dla POLSKI i POLAKOW,kim sa w rzeczywistosci.
  Prosze rowniez pamietac ,ze nasi wrogowie sa bardzo przebiegli i sprytni ,zrobia wszystko aby kolejne omamy zaszczepic naszym SIOSTROM i BRACIOM .
  Oni nie wahaja sie przed nikim i niczym, majac na dzien dzisiejszy wszystko w swoich rekach ,zaslaniaja sie tez Bogiem.
  ===================
  od pb: podzielam ten poglad; przed naszymi oczyma korumpuja nam nasze struktury formalne, a z historii jest oczywiste ze zrywy zaprzegaja do swoich celow; dlatego w kampanii scypionkowej sugerowalem, zeby nie polegac na zadnych autorytetach, szczegolnie tych narzucanych w mass mediach, a dzialac jak jeden maz kierujac sie wlasnym sumieniem dla dobra swego, rodziny i narodu

  • Pelagia said

   masz rację Augustyn. nie ma co ufac partiom. Polacy muszą sie nauczyć współpracowac ze soba a nie czekać, aż (antypolskie) partie cos zrobia dla Polski
   zasłyszane na warszawskim bazarze w ostatnim tygodniu
   „” strasznie duzo jest poronień, kobiety nie moga donosić ciąży. Nigdy tak źle nie było””

   • mgrabas said

    skutki GMO? chemtraili? szczepionek? a może jeszcze czegoś innego? jakaś przyczyna tego przecież jest! nie można tak tego zostawić, ktoś to powinien nagłośnić, przecież tu chodzi o zabijanie naszych dzieci!!
    ======================
    od pb: spoko = zaslyszane na bazarze to jeszcze nie fakt

 28. szach said

  Przylącz sie do Wielkiej Nowenny Uwolnienia Świata 2008-2017 r.

  Zrób wysilek i raz w roku przez 9 dni odmów zalecone modlitwy oraz

  w miarę możliwości uczestnicz we mszy św. Zapisz się do udzialu

  w Nowennie
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/02/18/wielka-nowenna-o-uwolnienia-swiata-2008-%E2%80%93-2017-r/

  teksty do pobrania tu :
  http://www.regnumchristi.com.pl/doc/nowenna_do_chrystusa.pdf

  od mg: dodam tylko, że wszelkie reklamy religijne, polityczne, jak i wyrażane tu w poszczególnych wpisach poglądy, reprezentują samych blogowiczów
  ten blog stara się skupić na sprawach ponadreligijnych i ponadpolitycznych, na szukaniu dobra wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, przynależności czy przekonań, dlatego proszę nie nadużywać blogu do reklam i zachować rozumny umiar w tym względzie
  ========================
  od pb: dodalem do regul wersalskich

 29. hjk said

  http://wiadomosci.onet.pl/2141240,12,trzesienie_w_japonii__morze_lekko_wzburzone,item.html

  • hjk said

   http://wolnemedia.net/?p=20581

   Niektórzy z Was pewnie zastanawiają się, dlaczego ostatnio tak dużo uwagi poświęcamy właśnie trzęsieniom ziemi. Mamy ku temu bardzo ważny powód.

   Trzęsienia ziemi istniały od zawsze, będąc wynikiem ciągłego ruchu płyt tektonicznych jak i aktywności wulkanicznej na naszej planecie. Nigdy jednak, w znanej nam historii, ich występowanie nie było tak bardzo nasilone, jak w ostatnich kilku latach. Niestety, nie tylko ilość katastrofalnych trzęsień ziemi wzrasta.

   Aktualnie mamy do czynienia z dramatycznym wzrostem ilości różnego typu katastrof naturalnych w świecie. Według Dyrektora Instytutu CRED w Genewie sytuacja stała się wręcz dramatyczna. W pełni podzielamy jego zdanie. Według wyliczeń CRED ilość katastrof naturalnych zwiększyła się, tylko na przestrzeni ostatnich 20 lat o 233%, z czego grubo ponad połowę (60%) stanowi wzrost ilości katastroficznych trzęsień ziemi!

   Według wyliczeń CRED, tylko w ostatnim dziesięcioleciu (do końca roku 2009) 3852 katastrofy naturalne pociągnęły za sobą 780 tys. ofiar śmiertelnych, 2 miliardy poszkodowanych oraz szkody rzędu 960 miliardów dolarów!
   ===================
   od pb: to ostatnie slowo rzuca podejrzenie na banksterow = wojny aranzowali oni m.in. dla zyskow z odbudowy; czy cred jest instytucja niezalezna, czy przykrywka banksterow jak who?

 30. navajo88 said

  To jest strona z Globalnaświadomość:

  Kategoria: Ważne i Ciekawe
  Autor: GlobalnaSwiadomosc
  Źródła: The Sun HLN.be

  Od czasu kiedy odkryto słynne już tabliczki sumeryjskie i kiedy Zacharia Sitchin ogłosił swoją teorię o obcych, zwanych Annunaki, pochodzących z planety Nibiru, internet aż „huczy” od spekulacji na ten temat, a publikacja goni publikację.

  Jedna z głównych teorii głosi, iż Nibiru miała by krążyć wokół gwiazdy – czerwonego karła, a nasz Układ Słoneczny miał by być często spotykanym w kosmosie układem binarnym (podwójnym, czyli dwóch gwiazd w jednym systemie). Jak dotychczas oficjalnie zaprzeczano prawdziwości tej teorii, ale postawa naukowców zaczyna się już diametralnie zmieniać.

  W dniu wczorajszym naukowcy NASA wydali oświadczenie, w którym potwierdzili wysokie prawdopodobieństwo istnienia gwiazdy towarzyszącej naszemu Słońcu, a którą miał by być brązowy karzeł. Gwiazda ta jest niewidoczna w zwykłych teleskopach, ponieważ emituje ciepło ale nie świeci, jest więc przy sprzyjających warunkach, widzialna ewentualnie tylko w podczerwieni.

  Według NASA gwiazda ta mogła być odpowiedzialna za wyginięcie dinozaurów, ponieważ przelatując relatywnie blisko ziemi, ze względu na swoją dużą masę, w swej podróży poprzez galaktykę przyciąga ona wszelkie, znajdujące się w jej pobliżu asteroidy, które następnie mogłyby być uwolnione w momencie jej przelatywania przez Układ Słoneczny. Taki deszcz asteroidów mógłby zagrozić życiu na naszej planecie.

  Z wyliczeń NASA wynika, że okres jej obiegu wokół słońca wynosił by około 25 milionów lat, przy orbicie 25 000 razy większej od orbity Ziemi.

  Naukowcy nadali jej dość znaczące imię: Nemesis, na cześć greckiej bogini: „Nemezis (postanowienie) – w mitologii greckiej bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Nazywana kobietą bez winy i wstydu. Zsyłała na ludzi szczęście lub niepowodzenie, ścigała przestępców i decydowała o losie w zależności od zasług. Córka Nocy (Nyks), uważana za uosobienie gniewu bogów”.

  Naukowcy z NASA wierzą, ze już w niedługim czasie uda się im odnaleźć Nemesis, używając do tego nowego teleskopu na podczerwień, a który rozpoczął swoje przeszukiwania kosmosu w styczniu tego roku. Spodziewają się, że teleskop „Wide-Field Infrared Survey Explorer” odnajdzie wszystkie możliwe brązowe karły, znajdujące się w kosmosie nie dalej jak 25 lat świetlnych od ziemi. Dzięki temu właśnie teleskopowi otrzymali oni świeże zdjęcia komety, która została „oderwana” od Obłoku Oorta, co wskazywało by na istnienie „zewnętrznych” sił grawitacyjnych. Pierwszą wskazówką dla NASA, ze Gwiazda Śmierci istnieje, była niespotykanie rozciągnięta orbita planety karła – Sedny (12000 lat), która mogła by być wywołana wpływem brązowego karła o dużej masie.

  Mike Brown, który odkrył Sednę stwierdził, iż jest ona bardzo dziwnym obiektem, który nie powinien się znajdować w miejscu, gdzie został odkryty. „Jedyną przyczyną utworzenia tak rozciągniętej orbity Sedny mogło być tylko ciało niebieskie o gigantycznej masie. Co w takim razie się gdzieś tam znajduje ?” – oświadczył Mike Brown.

  Profesor John Matese z Uniwersytetu w Luisianie powiedział, ze większość komet w naszym Układzie Słonecznym, pochodzi właśnie z Obłoku Oorta. „Mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że taka koncentracja komet może zostać wywołana obecnością niewidocznego towarzysza Słońca” – dodał.

  Nas zastanawia potencjalny wpływ gwiazdy o tak olbrzymiej masie (a to oznacza silną grawitację) na zachowanie planet w układzie słonecznym, a co za tym idzie na tektonikę ziemi. Mogło by to choć częściowo wyjaśnić dziwnie wzmożoną aktywność tektoniczną na naszej planecie.

  Gdyby okazało się, że gwiazda ta aktualnie zbliża się do centrum Układu Słonecznego, miało by to niewątpliwie wpływ na tory orbit i pola magnetyczne, praktycznie wszystkich planet w naszym systemie solarnym. To znowuż mogło by znacznie wpływać na zachowanie się jądra Ziemi oraz ruchy płyt kontynentalnych.

  Wracając do tematu samego czerwonego karła, to nasuwa się jedno końcowe pytanie:

  Czyżby zatem i istnienie mitycznej planety Nibiru także nabierało cech wysokiego prawdopodobieństwa ?

  Czyżby Mizia miał rację ?????

  • Taka Tam... said

   nie rozumiem dlaczego fakt istnienia jakiejs gwiazdy z towarzyszacymi jej asteroidami mialby uprawdopodabniac istnienie Nibiru z anunakami na pokladzie… istnienie gwiazd i planet nieodkrytych dotad przez czlowieka jest czyms naturalnym, ale dorabianie ideologii w stylu kosmici itd to juz przesada…

   jesli akurat te dwa fakty sa kojarzone ze soba (to o ukladzie binarnym, nibiru, anunakach z odkryciem tejze gwiazdy, asteroid i czego tam jescze) to niezly przypadek. metoda malych kroczkow dojdziemy do tego ze nam wmowia istnienie anunakow, inwazje a potem jakis wspanialy wybawca nas przed rzekomymi kosmitami uratuje i dalej jak bylo w planach bedziemy go wielbic i czuc dozgonna wdziecznosc.

   ps. mnie dziwi fakt ze nie da sie zobaczyc tej niby gwiazdy co nie swieci ale emituje cieplo i stanowi jakze realne zagrozenie? ja tu wyczuwam jakis haczyk. :X

   zreszta jak cos powaznie z natury pierdyknie w ziemie to czego sie bac…. normalna kolej rzeczy, poki co jednak bardziej przerazaja mnie ziemskie sprawy i to co sie nam tu szykuje a nie tam jakies niewidzialne planety gwiazdy i inne cuda. wieksze prawdopodobienstwo jest ze zgine z rak ludzkich niz od asteroidy. niestety.

   • navajo88 said

    Taka Tam to jest przedruk !!! ja tak samo za bardzo nie wierzę w to wszystko a juższczegulnie w anuakich hahahaha kompletna bzdura ,a po zatym tak zwani naukowcy zaczynają powoli puszczać parę z ust i co do tego nie ma wątpliwości i tyle na dzisiaj ,Pozdrawiam
    =============
    og pb: sprawy kosmiczne zostawmy Bogu, skupmy sie na tym co mozemy zmienic — ziemskie

  • ALFA said

   PLANETA X – NIBIRU

   Jest prawie 4 razy większa od Ziemi, w kolorze czerwono – złotym, przypomina świecące słońce. W bardzo dawnych czasach planeta Maldek była zniszczona przez Nubiru. Pozostał po tej planecie tylko pas asteroidów. Nastapiło to w chwili odwrócenia orbity Nibiru. Również biosfera Marsa i Venus zostały uszkodzone przez Nibiru.

   Starożytni utożsamiali Nibiru z ośmioramienną gwiazdą, nazywali ją najjaśniejszą krzyżową gwiazdą. Nibiru jak podają niektóre źródła ma pierścienie podobne jak Saturn. Poruszają się na przemian, każdy z nich w innym kierunku. Na temat planety X – Nibiru chociaż została niedawno odkryta jest wiele legend i różnych przekazów. Różnie się o niej mówi: dobrze i źle, są nawet tacy, którzy twierdzą, że jest to planeta szatana. Nawet w Biblii można znaleźć podobne zapiski, wymieniono nawet nazwę Nefilim, co oznacza mieszkańców Nibiru, grupy utożsamianej z Lucyferem.
   13 lipca 1987 roku jak twierdziło wówczas NASA planeta Nibiru zbliżyła się najmocniej do naszego słońca po bardzo długim czasie. Ostatnio kiedy Nibiru weszła najbliżej Ziemi na świecie był czas tz. „wyjścia Żydów z Egiptu”. Żydzi w tym czasie szykowali ucieczkę z niewoli faraona. Było to dokładnie ok 3600 lat temu. Nibiru uchodziła przez Sumerian za 12 planetę w naszym układzie słonecznym ale oni wliczali też słońce i księżyc. W czasach nowożytnych Nibiru jest przedstawiana jako 10 planeta. naszego układu słonecznego.
   Według Biblii człowiek na Ziemi przeżyje siedem plag. Naukowcy są tego zdania, że jest to możliwe kiedy w atmosferę ziemską przeniknie wielka grawitacja Nibiru. Mówi się nawet o przebiegunowaniu naszej planety. Nastąpią duże zmiany pogody, przewiduje się trzęsienia ziemi, wulkany, powodzie i huragany. Duża grawitacja ma spowodować zmiany DNA nie tylko u ludzi ale też u zwierząt i u ryb. Te zmiany nie zawsze mogą być korzystne, u nieprzygotowanych jednostek może nastąpić deformacja. Niektóre żyjące gatunki będą narażone więcej albo mniej. Takie wieści przekazują Indianie Hopi. Według nich kiedy pojawia się albinos Bafflo, wówczas to wydarzenie zwiastuje duże zmiany na Ziemi. Naukowcy twierdzą, że już nieraz w przeszłości ginęły np. dinozaury lub inne gatunki. Tym razem naukowcy i inne źródła przewidują, że może dojść ponownie do wielkiej kolizji między Nibiru i Ziemią. NASA nazwała Nibiru – Złote Milczenie.

   http://www.iluminaci.pl/2012/planeta-x-nibiru

 31. ALFA said

  Kochanowski: Polacy mają syndrom mentalności niewolników

  Dzieci izraelskie jeżdżą trzy tysiące kilometrów do miejsc kaźni swoich dziadów i pradziadów. Dlaczego nam nic takiego do głowy nie przychodzi? To syndrom mentalności niewolników – twierdzi w rozmowie z „Wprost” Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. – To tak, jakby nie chciało nam się walczyć o pamięć o bliskich, których rozjechano czołgiem. Mamy kompleks prowincjonalności – dodaje.

  Jak mówił Kochanowski każdy chłopak i każda dziewczyna powinni pojechać na pole Bitwy pod Grunwaldem, do Muzeum Powstania Warszawskiego i do Katynia.

  Niedawno rzecznik wystąpił do minister edukacji Katarzyny Hall o wprowadzenie w szkołach obowiązkowych wyjazdów do Katynia.

  Kochanowski podaje przykład dzieci z Izraela, które przyjeżdżają do Polski, by obejrzeć m.in. obóz Auschwitz.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,13…..omosc.html

  od mg: proszę o podawanie całych linków (bez ich skracania, wykropkowywania itp.)

  • A dlaczego nie mogą po prostu jeździć do Auschwitz? Przecież tam jest nasz największy cmentarz obok Warszawy…
   ===================
   od pb: nawet nie musza jezdzic tak daleko po Polsce = miejsc kazni Narodu ze wszystkich okresow historycznych sa tysiace; jezdzac po Polsce rowerem co jakis czas napotykam na tabliczke kierunkowa do miejsc okropnosci z II ws.; syjonisci zrobili z Szoa religie na sile, my nie musimy tego robic z Golgoty PL bo niesfalszowane fakty mowia same za siebie;

  • annah said

   Pełne uznanie Panie Kochanowski, pamięć historii, miejsc pamięci, spotkania z weteranami, to nie jest może to co tygrysy lubią najbardziej, ale za parę lat kiedy minie burzliwy dla nich okres poszukiwania tożsamości powiedzą z podniesioną głową, że przynależą to tego niezłomnego narodu.
   Ciekawa jestem odpowiedzi z ministerstwa…

 32. ALFA said

  Zastrzelić Gazę (To Shoot An Elephant)
  March 12th, 2010 | Categories: Terroryzm

  Wstrząsający dokument Alberto Arce i Mohammmada Rujailaha, który zabiera nas wprost do serca konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na kilka dni po wygaśnięciu rozejmu między Izraelem i Hamasem w grudniu 2008 roku.

  Skupiając się na codziennym życiu Palestyńczyków pod oblężeniem, Zastrzelić Gazę dekonstruuje kolonialne mity represyjnej polityki Izraela: twórcy filmu jako jedni z nielicznych cudzoziemców przedostają się do oblężonej Strefy mimo izraelskiej blokady zagranicznych mediów i organizacji humanitarnych. Tym samym ich naoczne świadectwo zdarzeń z operacji Płynny Ołów jawi się jako bezcenne wobec odpowiednio sfabrykowanych informacji, które świat konsumował z musu przez dwadzieścia jeden dni oblężenia.

  http://waldek1984.info/2010/03/12/zastrzelic-gaze-to-shoot-an-elephant/

  • ALFA said

   Ewa walcząca
   „Chcemy uświadomić ludziom w Polsce na czym polega problem palestyńsko-izraelski. Pokazać, że to też dotyczy Polski”

   Ewa Jasiewicz jest dziennikarką, organizatorką społeczności i związków zawodowych (organizowała między innymi związki zawodowe ostatniej fali emigrantów z Polski pracujących w Wielkiej Brytanii) oraz pracowniczką organizacji solidarnościowych na Zachodnim Brzegu Jordanu i w okupowanym Iraku. Jako działaczka Ruchu Wolna Gaza była świadkiem operacji „Płynny Ołów”. Stała się szerzej znana na świecie po tym gdy w Iraku na konferencji prasowej amerykańskiego generała Sancheza rozwiesiła plakat z napisem „Masakra trwa nadal” – została siłą usunięta przez żołnierzy. Ewa Jasiewicz jest również działaczką niedawno rozpoczętej Kampanii Solidarności z Palestyną http://www.kampania-palestyna.pl oraz redaktorką Le Monde Diplomatique Edycja Polska. Jej książka „Gaza Getto Nieujarzmione” ukaże się w Polsce w marcu. Urodziła się w 1978 roku w Londynie w rodzinie polskich emigrantów z armii Andersa.
   Jak można określić tych barbarzyńców ,są gorsi jak zwierzęta.

 33. to ja mateo said

  Tak sobie przemyślałem pewne sprawy i doszedłem do wniosku, że kłótnia jest ostatnia rzeczą jaka jest nam wszystkim potrzebna. Trzeba się jednoczyć, a nie kłócić i zarzucać oszczerstwami.
  Nie mam moralnego prawa do oceniania innych i oceniania tego co ktoś robi albo nie robi. Myślę, że nikt nie ma takiego prawa by oceniać. Każdy ma wolną wolę i robi to co w danym momencie czuje.
  Czy robi źle czy dobrze nie mnie to oceniać. Każdy jest sam odpowiedzialny za swoje życie. Jeśli kogoś tutaj obraziłem czy uraziłem to z góry przepraszam. Nie ze wszystkimi się tutaj zgadzam ale niestety nic na to nie poradzę mam swoje własne zdanie, które zmieniam tylko wtedy kiedy sam osobiście coś odkrywam. Każdy się zmienia bo życie to ciągła ewolucja.
  Nie muszę się zgadzać z tym co tutaj jest napisane w niektórych tekstach. Nie będę też Wam narzucał mojego światopoglądu bo to bez sensu. To tyle w temacie może tutaj jeszcze kiedyś zaglądne.

  od mg: dziękuję Ci za te słowa; przy okazji, z wykładów prof. Valtera Veitha https://grypa666.wordpress.com/2010/03/12/kaganiec-na-ks-natanka/#comment-50046 dowiedziałem się, że w proroctwach z Księgi Daniela jest przepowiedziana przyszłość, która dzieje się już na naszych oczach: m. in. zmiany w charakterze USA i wszystko to, co nazywamy NWO
  ===============
  od pb: Mateo, dzieki za rozejm; wszysycy popelniamy bledy, tylko niemali przyznaja sie do nich

 34. Mars said

  Pragę przestrzec Was i wszystkich dopiero wchodzących w tematy „teorii spiskowych ” że wiele materiałów na youtube mówiących o tajnych stowarzyszeniach, odkrywaniu „prawdy” i roku 2012 zawiera ewidentne przekazy podprogowe i jest formą kontrolowanego „ujawniania prawdy ” . Przestrzegam przed zbyt emocjonalnym oglądaniem i interpretowaniem tych materiałów .
  ================
  od pb: dzieki za przypomnienie, przecwiczylismy to juz w ubr.

 35. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/oblicza-medycznej-rewolucji,18540,3190737,1,prasa-detal
  Oblicza medycznej rewolucji
  12 marca 2010

  Bezpieczeństwo leku biopodobnego gwarantuje złożona procedura potrzebna do rejestracji, w tym badania porównawcze z preparatem referencyjnym

  ________________[Aśka: TO TYLKO POCZĄTEK, A ŚRODKU ARTYKUŁU TEZY PRZECIWNE] ________________

  […]
  Złożoność leków biologicznych sprawia, że trudno jest nawet uniknąć różnic między seriami produktu pochodzącymi z tego samego procesu produkcyjnego tego samego wytwórcy. Stąd zrozumiałe jest, że trudności napotyka również wykazanie terapeutycznej równoważności między produktami biopodobnymi a oryginalnymi. Nie można również wykluczyć sytuacji, że produkt biopodobny wyprodukowany z użyciem współczesnych technologii będzie „lepszy” od produktu oryginalnego, który został wprowadzony do obrotu w latach 80. XX wieku.
  […]
  Decyzję o zakupie danego leku podejmuje menedżer, który może, ale nie musi konsultować swojej decyzji o wyborze leku z lekarzem. Szpital, kierując się głównie względami ekonomicznymi, może kupić tańszy lek biopodobny, o tej samej nazwie międzynarodowej, jak lek referencyjny. Jeśli decyzje o zamianie leku będą podejmowane poza wiedzą lekarza, straci on wpływ na przebieg leczenia chorego.

  W efekcie pacjent może być leczony raz jednym, raz drugim lekiem. Jeśli dojdzie do wystąpienia działań niepożądanych, nie będzie wiadomo, po którym z leków. To z kolei uniemożliwia długoterminowe śledzenie bezpieczeństwa leku – podstawowego wymogu związanego z wprowadzaniem leku biopodobnego.
  […]
  – Obecnie już wiemy, że działania niepożądane leków biologicznych mające charakter odpowiedzi immunologicznej mogą się ujawniać dopiero po wielu latach ich stosowania, tak jak było w przypadku erytropoetyny alfa – informuje prof. Nowicki.
  […]
  – Jak widać, w przypadku leków biologicznych części działań niepożądanych nie można wykryć na etapie badań klinicznych służących procesowi rejestracji, ale mogą się one ujawnić dopiero po ich wprowadzeniu do lecznictwa – dodaje prof. Michał Nowicki.

  WHO w sprawie terminologii

  O ile Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uporządkowała nazewnictwo leków klasycznych (chemicznych), to do dzisiaj organizacja ta nie przyjęła jednoznacznego stanowiska w kwestii nazewnictwa leków biopodobnych.

  Ustalono jedynie, że producent takiego leku musi wskazać lek referencyjny, natomiast leki te otrzymały w toku rejestracji zarówno nazwy międzynarodowe, takie jak leki referencyjne (np. epoetyna alfa), jak i inne niż oryginał (np. epoetyna zeta). W tym pierwszym przypadku leki te mogą być automatycznie zamieniane ze wszystkimi tego konsekwencjami.

  Jedyną zmianą, jaka zostanie wprowadzona w tym roku, będzie obowiązek podania przez producenta w charakterystyce produktu leczniczego, że dany preparat jest lekiem biopodobnym.

 36. andrzej said

  http://www.piotrnatanek.pl/

 37. Lamb said

  Interesujący film o Obamie

  http://zbawienienews.blogspot.com/2009/07/bark-obama-antychrystem-ocen-sam.html

 38. mgrabas said

  od 34 r.n.e. naród Żydowski przestał być narodem wybranym

  • Dawid - do: to ja mateo said

   Przytaczam dwie wypowiedzi ktore przecza temu co ty sam powiedziales:

   1)Skąd jesteś taki pewien co mówił dokładnie Jezus. Skąd wiesz co miał na myśli? Jesteś nim, czy słuchasz tego co Ci powiedzieli inni, którzy to interpretowali po swojemu. Pomyśl o tym, że na przestrzeni wieków biblia była zmieniana wiele razy i każdy sobie interpretował i dokładał co mu pasowalo.

   2)Sorry ale mieszkam też w tym kraju i pomimo, że sam staram sie kierować naukami Jezusa to nie jest i nie będzie on żadnym moim królem. To dla mnie jest robienie szopki.

   komentarz do 1) Przytoczylem ogulna wiedze na temat celu przyjcia Jezusa na ziemie. Pisanie ze Biblia na przestrzeniu byla zmieniana smiadczy to TWOJEJ GLEBOKIJ NIEWIEDZY. Biblia nie byla zmieniana tylko tlumaczona na wiele jezykow. Bylo tez wiele osob ktore zajmowalo sie przekladem Pism. Obecnie istnieje tysiace przekladow pism ktore zostaly przepisywane na przestrzeni wiekow. To sa bardzo powadzne dowody na poprawnosc i rztelnosc przepisywanych tekstow. Kiedys przepisywaniem tekstow zajmowaly sie tylko osoby znajace hebrajski, aramejski i grecki. Chcac bowiem cos przetlumaczyc nalezalo znac jezyk i historie. Prosze zajrzyj do biblioteki. Porozmawiaj z ksiedzem i nie pisz bzdur! Szkoda mi slow na ciebie
   Komentarz do 2) Starasz sie kierowac naukami Jezusa? Rob to, „nie kazdy kto do mnie mowi Panie, Panie wejdzie do krolestwa niebios, lecz tylko ten kto wykonuje moja wole”. Przeczysz sobie sam twiedzac ze „biblia była zmieniana wiele razy i każdy sobie interpretował i dokładał co mu pasowalo” i „sam staram sie kierować naukami Jezusa to nie jest i nie będzie on żadnym moim królem”. Jesli Jezus nie jest krolem to kim? Sory musialem zareagowac. Dla mnie z tego co piszesz jestes sekciarzem i o sklonnosciach organizacji z Brooklinu o nazwie SJ.

   • to ja mateo said

    Oj Dawid Dawid:))) Wywołujesz usmiech na mojej twarzy:)
    Reaguj sobie i pisz co chcesz nie robi to na mnie wrażenia. Ja też reaguje jak widzę co wypisujesz:)

    Jak to sie mówi nasze poziomy świadomości bardzo się różnią. Ty wiesz swoje ja wiem swoje.

    Zapytam tak: Jadasz mięso??? Jesli tak to występujesz przeciwko przykazaniu nie zabijaj jak się z tym czujesz?

    od mg: Jezus też jadł mięso

   • to ja mateo said

    Z pewnością jadł:)))) Jezus nigdy w życiu nie jadł mięsa.

  • to ja mateo said

   Jezus też mówił, że zwierze i człowiek jedno mają tchnienie.

   • Dawid - do to ja mateo said

    Nie wiemy czy Jezus jadl mieso. Ty naprawde malo wiesz. Zacznij czutac Biblie, ale bez podrecznikow. Dowiesz sie,ze po potopie Pan Bog nakazal Noemu jesc mieso. Potwierdza to Nowy Testament w wizja Apostola Pawla gdy z nieba zobaczyl ogromy stol z iloscia miesa. Prosze doczytaj i nie pisz bzdor. Nie kaz mi przytaczc wersetow. Pisalem szkoda na ciebe czasu

    od mg: wszystko jest w Biblii, zamiast toczyć spory na blogu, lepiej sięgnąć do źródeł

   • to ja mateo said

    Przepraszam, a co to za Bóg nakazuje zjadać mięso i zabijać??? Co to za Bóg nakazuje składać ofiary z ludzi??? Który to Bóg nakazuje przelewać krew swoich dzieci. Mi wystarczy jak znalazłem w starym testamencie właśnie opisy kiedy to ktoś składał ofiary Bogu ze swojego dziecka bo Bóg tak chciał. Nie wiem komu ten ktoś służył ale chyba bardziej demonowi, a nie Bogu, który jest miłością:) Wiesz jaki jest Twój problem Dawidzie, że kompletnie się nie zastanowisz nad tym co czytasz i przyjmujesz coś bez głębszego zrozumienia. Jakże można kochać własne dzieci i kazać je zabijać i przelewać ich Krew? Czy ty jako ojciec miałbyś sumienie zabić swoje dziecko albo nakazać aby ktoś to zrobił dla Twojej radości?
    Dla mnie sprawa jest prosta i nie podlega dyskusji jeśli np papiestwo dążyło w danych czasach do eksterminacji tkzw „niewiernych” kazało zabijać i mordować. Ileż to Kobiet zgładzono albo torturowano oskarżając je o czary. Wiesz co dla mnie organizacja, która ma taka mroczna historie już dawno temu się skompromitowała. Jeśli zabijała i mordowała to nie ma żadnego moralnego prawa powoływać się na Boga chyba że służy diabłu. To samo się tyczy innych systemów religijnych, które maja niewinną krew na rękach.
    Żadne przepraszam tego nie zmieni.
    Jezus nie nawoływał do zabijania. Te nauki są sprzeczne z tym co uczył Jezus. Przestań wierzyć ślepo i rusz trochę głową.

    od mg: @ To ja mateo, są granice gościnności, których przekroczenie oznacza brak szacunku dla miejsca i dla Gospodarza tego miejsca, brak szacunku dla Jego pracy, dlatego nie rób zadymy z tym mięsem, pozwól żeby każdy postąpił zgodnie ze swoim przekonaniem
    ==============
    od pb: mateo, wylicz nam co jesz = musi byc w tym zycie nawet jesli jestes wegetarianinem: fasolka, jajka, ryby…

 39. […] Organizacje żydowskie w USA szacują, że w razie uchwalenia ustawy około 20procent roszczeń majątkowych – dotyczących także utraconych majątków innych obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej – będzie pochodziło od ich żydowskich właścicieli lub ich spadkobierców. Zgłaszają jednak zastrzeżenia co do proponowanej w ustawie wysokości rekompensat, które mają wynieść 15% wartości przedwojennego majątku. Wszystko wskazuje na to, że te 15% zostanie zaskarżone przez trybunały i obalone. Więcej na – kliknij tutaj […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s