Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Kaganiec na ks. Natanka

Posted by grypa666 w dniu 12/03/2010

Zapraszam na uaktualnianą stronę obrony ks. dra Piotra Natanka. Ta sprawa wydaje się nie przejdzie zbyt łatwo, Naród budzi się… Nie dajmy sponiewierać jak ks. Jankowskiego i in. kapłanów oddanych Narodowi i Bogu.

Proszę grafika-wolontariusza o wykonanie guzika na margines, jak dla poparcia naszego Edwarda Maciejczyka.– PB

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Kaganiec na ks. dra Piotra Natanka
Piotr Bein 12.3.2010

Nie jesteś już sobą, bo Bóg jest w tobie” – ks. Piotr Natanek „Kapłanie kim jesteś?”

Lucyferiański totalitaryzm rozwija się przed naszymi oczyma, za naszym milczącym przyzwoleniem!
Zobacz list ks. Natanka do biskupów polskich oraz prezydenta i premiera RP.
Podpisz się pod listem.

Komunikat kurii ws. ks. Natanka.

Wyślij list do kurii w obronie ks. Natanka.


††††††††††††††††††††††††††††††††††

Żydomasońscy przebierańcy w hierarchii KK dąża do eksterminacji prac ks. Natanka, przedstawiając je jako zawierające bliżej nieokreślone „błędy teologiczne”. W odpowiedzi na tę wredną info-wojnę, kazania ks. Natanka gromadzą:

 • piotrnatanek.pl

– rekolekcje patriotyczne

rekolekcje maryjne

Kopiujcie, powielajcie, rozprowadzajcie, bo mogą zniknąć z domen kontrolowanych. Ewentualny dochód z rozprowadzania przeznaczajcie na mnożenie witryn, inne akcje i pomoc dla ks. Natanka. Odwiedzajcie ks. Natanka w miejscu jego banicj, niech ono stanie się miejscem pielgrzymek i modlitwy, jak przystało na męczennika.
Bojkotujmy stalinowską presję władz KK, które chcą wycofać jakąś zgodę na publikację prac ks. Natanka:
…doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie„.
Prace ks. Natanka są własnością Narodu, za który on walczy. Są własnością wszystkich chrześcijan przeciwnych luceferiańskiemu Nowemu Ładowi z rotszyldowskich planów. A to już dobrze ponad miliard osób!
Żaden przebieraniec nie będzie nam dyktował, co możemy oglądać a co nie. To nie czasy ubecji. Potrafimy ocenić, czy ksiądz Natanek szkodzi Narodowi i Wierze Chrystusowej. Hierarchia kościelna nie ma monopolu na podpowiedzi od Ducha Świętego. Chrystus nie potrzebował policji i zamordyzmu — Ojciec stał za Synem, tak też w przypadku ks. Natanka Bóg rozstrzygnie, bez kagańców nałożonych przez „Kościół”.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Wpisał antyMizia 10.3.2010
Wola Boska jest wszechpotężna! Jeśli ks. Natanek ma prowadzić szaniec duchowej odnowy Polski, to tak się stanie i nie zmienią tego żadne dyrektywy i decyzje.
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
Wpisał mgrabas 10.3.2010
to anonimowe oświadczenie nie wymienia żadnego konkretu, pod komunikatem nie ma nazwiska, jest tylko “kanclerz”, a na stronie forum jezuitów była /już usunęli/ informacja kanclerza kurii tarnowskiej, ks. Adama Nity, dotycząca ks Piotra Natanka:

From: Kanclerz
 To: Undisclosed-Recipient  
Sent: Wednesday, October 28, 2009 12:43 PM

Subject: Informacje w sprawie ks. dr. hab. Piotra Natanka

Czcigodni Księża WIcenotariusze!
Uprzejmie proszę o przekazanie poniższych informacji Księżom Proboszczom i Administratorom, a także Księżom WIkairuszom w dekanacie, dotyczących publikacji i wystąpień ks. dr. hab. Piotra Natanka
Uwaga: Ta wiadomość nie została na adresy parafialne, ani na prywatne adresy księży, dlatego proszę Księży wicenotariuszy, aby zadbali i dostarczyli tę informację szczególnie Księżom Proboszczom i Admnistratorom.
– według informacji otrzymanych z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ks. dr hab. Piotr Natanek, kapłan archidiecezji krakowskiej, otrzymał od Metropolity Krakowskiego zakaz publicznych wystąpień. Ponadto Metropolita Krakowski powołał komisję teologiczną celem zbadania zgodności z nauczaniem Kościoła wypowiedzi i wykładów ks. dr. hab. Piotra Natanka.
– w związku z tym proszę zwrócenie uwagi, czy parafii nie są rozprowadzane książki, kasety i płyty związane z działalnością ks. dr. hab. Natanka oraz czy wierni nie organizują spotkań z ww. kapłanem. W razie zaistnienia takich sytuacji należy poinformować dotyczących wiernych o obowiązujących decyzjach Metropolity Krakowskiego względem ks. dr hab. Piotra Natanka oraz o powiadomienie Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
– powyższe informacje nie należy, bez potrzeby nagłaśniać, aby nie robić reklamy ks. Natankowi.
Ksiądz Adam Nita – kanclerz Kurii
źródło: http://www.jezuici.pl/rozmawiamy/forum/107/comments/3109/start/20

to bardzo typowy sposób działania tej machiny – wyprodukowanie opinii o kimś, cichaczem jej rozesłanie i nakazanie przyjęcia jej przez ogół jako dogmat bez dania możliwości jej weryfikacji i bez dania możliwości obronienia się tego kogoś, jednym słowem inkwizycja, tylko w wydaniu współczesnym

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Anonimowy paszkwil na stalinowską inkwizycję kurii

MASOŃSKO- LIBERTYŃSKO- MODERNISTYCZNY ATAK NA
Doktora nauk humanistycznych, wykładowcę Papieskiej  Akademii Teologicznej w Krakowie
Ks. dr hab. Piotra Natanka
czyli:
KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KS. DR. HAB. PIOTRA NATANKA

Od dłuższego czasu (czytaj: zwłaszcza po Rekolekcjach o nawracaniu Żydów i po liście otwartym) do Kurii Metropolitalnej w Krakowie napływają ze strony wiernych (czytaj: bezbożników, masonów, komuchów, liberałów i innych popaprańców duchowo-moralnych) liczne zapytania i wyrazy zaniepokojenia w sprawie kontrowersyjnych (czytaj: Bardzo dobrych Rekolekcji, ukazujących szambo moralne i zdemonizowanie Polski i świata, oraz konsekwencje, jeżeli ludzie się nie nawrócą – Intronizacja Chrystusa Króla) publicznych wypowiedzi ks. dr. hab. Piotra Natanka, kapłana Archidiecezji Krakowskiej. Mając na względzie spoczywający na biskupie diecezjalnym obowiązek (czyt. strach przed prawdą) czuwania nad poprawnością nauczania doktryny chrześcijańskiej, Arcybiskup Metropolita krakowski dekretem z dnia 3 –VII- 2009r. powołał komisję teologiczną (modernistyczno-masońską) z zadaniem dokonania oceny teologicznej treści publicznie głoszonych przez Ks. Piotra Natanka. Komisja przedstawiła negatywną ocenę działalności Księdza stwierdzając błędy teologiczne w głoszonym przezeń przypowiadaniu i prowadzonej działalności.
Ponadto Arcybiskup Metropolita Krakowski zarządził wizytację w prowadzonym przez ks. Piotra Natanka ośrodku ,,Pustelnia Niepokalanów” w Grzechini k. Makowa Podhalańskiego.
Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez oba zespoły sprawozdaniami (czyt. paszkwilami) , Arcybiskup Metropolita Krakowski podjął w stosunku do ks. Piotra Natanka następujące decyzje (czyt. szykany),  mając na względzie dobro społeczności wiernych i samego Duchownego: (czytaj: przeciwników Pana Boga i Kościoła)

Zawiesił (czytaj: wywalił z uczelni, by klerykom nie wykładał o szatanie, piekle i masonerii w Kościele – akceptacja zbudowania masońskiej Golgoty Beskidów, oraz  swądzie szatana na Watykanie) do odwołania zgodę na prowadzenie pracy naukowej na uczelniach i wydziałach katolickich.
Działalność duszpasterską ks. Piotra Natanka ograniczył do parafii zamieszkania. Poza zwyczajną posługą kapłańską prowadzoną tam pod kierunkiem proboszcza, (zaufanego modernisty) ks. Natanek nie może podejmować posług duszpasterskich w innych miejscach. (areszt domowy?)
Nie zezwolił i nie zezwala ks. Piotrowi Natankowi na publiczne wystąpienia, publikowanie tekstów, rozprowadzenie własnych publikacji (CZYLI KRÓTKO MÓWIĄC MORDA W KUBEŁ), w tym także nagrań Video (czyt. różnych, bardzo wartościowych Rekolekcji wygłoszonych od 2006r. w ,,niepoprawnych Parafiach „ w całej Polsce) i Audio, oraz udostępnianie ich do rozprowadzania przez inne osoby. (Dobrze, że dla mnie nie zabronił publikacji Video, a mam 17 różnych Rekolekcji ks. P. N. wcześniej udostępnionych chyba nie będę musiał zwracać lub spalić na stosie, więc trzeba zwiększyć obroty na nagrywarce i……alleluja i do przodu.)
Polecił zamknięcie prowadzonych przez ks. Piotra Natanka, lub za jego zgodą przez inne osoby, stron internetowych ze szkodliwymi (prawdziwymi) treściami oraz doprowadzenie do wycofania wszystkich materiałów, które już są udostępnione w Internacie przez wyraźne wycofanie zgody na ich upublicznianie.
Polecił ks. Piotrowi Natankowi udzielić wyjaśnienia i przeprosić (czyt. za prawdę, za założony bank modlitwy, za tysiące Margaretek powołanych w wielu Parafiach itp. Jeżeli to jest zło TO, co jest dobro?) za to, że dotychczasowa jego działalność mogła wyrządzić szkody tak poszczególnym osobom, jak i społeczności wierzących. (czytaj: szkody dla ateistów, masonów wrogów Matki Bożej, Kościoła i Pana Boga, oraz wszelkiej maści zboczeńców, euro entuzjastów i feministek)
Nie zgadza się na prowadzenie jakiejkolwiek działalności duszpasterskiej (szatan musi mieć wolne pole, bo zgodnie z przepowiedniami jego czas się kończy, ALE na końcu to jeszcze sobie pohula z pomocą swoich sług.)

Ksiądz Piotr Natanek w rozmowie z Księdzem Kardynałem zapewnił, że jako wierny syn Kościoła dostosuje się do powyższych decyzji. (Ano na władzę nic nie poradzę ktoś powiedział ładnie, przyjdzie czas, to sama upadnie.)
Kraków dn. 2 marca 2010 r.

Uwaga powyższy komunikat jest dostępny na:  http://www.diecezja.pl/pl/dekrety

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

List Anny Gregi do Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

Autor: Anna Grega, j.b. (2010-03-10)

http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=315

Niektóre działania hierarchów Kościoła Rzymsko Katolickiego budzą silne emocje wśród wiernych. Czasem można się nawet zastanawiać jakiego kościoła są to duchowni. Czasem można dojść do wniosku, że jesteśmy w stanie „wyższej konieczności” i być może nie jesteśmy już winni im posłuszeństwa. Do takich kontrowersyjnych można zaliczyć z całą pewnością niektóre działania wokół idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski, lub na przykład decyzję Kurii Metropolitarnej w Krakowie w sprawie księdza dr hab. Piotra Natanka z jaką możemy się zapoznać.
Zastanawiające jest, co właściwie tak bardzo niepokoi hierarchię w działaniach tego kapłana. Dlaczego tak bardzo nie podoba się im idea Intronizacji?
Otrzymaliśmy list pani Anny Gregi będący wyrazem jej zaniepokojenia tym jak ten kapłan został potraktowany.

…………………………………………………………………………………..

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!Z wielkim niepokojem i niedowierzaniem zapoznałam się z komunikatem Kurii dotyczącego działalności ks. Piotra Natanka.Po pierwsze mając na względzie „poprawność nauczania doktryny chrześcijańskiej” proponuję Wielebnym księżom zapoznanie się z informacjami, jakie do nas napływają ze strony ojców benedyktynów z Tyńca o ich wspólnych ćwiczeniach duchowych z buddystami.


Ad1) Praca naukowa ks. Natanka jest ściśle połączona z Jego wykształceniem, jest historykiem Kościoła, nie rozumiem dlaczego ks. Natanek, z tytułem doktorskim, nagle stanowi zagrożenie dla studentów?Ad2) Zabrania się ks. Natankowi posług duszpasterskich, poza macierzystą parafią. Nie rozumiem takiego nagłego niepokoju o dobro naszych dusz, tym bardziej, że tzw. „Asyż w Krakowie” jasno nam, wiernym uświadomił, że nie jest ważne, jaką Wiarę wyznajemy, ważne, że rozmawiamy o Pokoju, i że wspólnie spotykamy się.

Ad3) Zakaz upubliczniania wszelkich tekstów oraz wideo, świadczy, albo o wielkim niepokoju, albo są to pozostałości po niesławnym systemie, czyli, próbujecie nas Państwo cenzurować. Dyskutujcie z nami, przekonajcie nas, że idea Intronizacji Chrystusa Króla Polski, jest dla nas i naszej Ojczyzny niewłaściwa i szkodliwa.

Ad4) Co do zalecenia zamknięcia stron internetowych, ze szkodliwymi treściami, jak Państwo wskazujecie. Nie będę tego nawet komentować…Musielibyście Państwo zamknąć przynajmniej z trzysta stron, dotyczących wspomnianej wyżej Idei Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Wydaje się, że to jest zadanie o tyleż absurdalne, co niewykonalne.

Ad5) Nie oczekuję przeprosin od księdza Natanka. Natomiast, oczekuję przeprosin ze strony Kurii, która, jako właściciel rodzinnego domu sł. Bożej Rozalii Celakówny nie wyraziła zgody na propozycję sponsorów, szlachetnych ludzi, wyremontowania jedynej pamiątki po Niej. W przeciągu zaledwie tygodnia czasu, zburzyliście go Państwo. Nie pozostał po nim żaden ślad! Pomimo próśb wielu wiernych, przyjeżdżających w to miejsce. Przypominam, że dom był zachowany w doskonałym stanie technicznym. Zainteresowanych, odsyłam tutaj oraz tutaj. Gorliwość to zaiste godna uwagi i zastanowienia .

Ad6) Cofnięcie zgody Kurii na działalność duszpasterską księdza Natanka w ośrodku „Pustelnia Niepokalanów” Uważam, że jest to jawne uderzenie w młodzież, gdyż tam, organizowane były bardzo ciekawe rekolekcje formacyjne dla młodych ludzi.
Niedawno Kardynał Dziwisz, wystosował list do młodych ludzi, w którym prosił o bliższą współpracę i zaufanie do Kościoła Katolickiego. Czy, zakaz spotkań młodzieży z kapłanem Kościoła Katolickiego, wzbudza to zaufanie? Jak mamy to odczytać?

Dziękując księdzu Natankowi, za zapewnienie, że jako wierny syn Kościoła, dostosuje się do powyższych wskazań, zapewniamy księdza, że również się do tego dostosujemy. Pozostaniemy w gorącej modlitwie, prosząc Boga o opamiętanie niektórych. Myślę, że wielkie sprawy, wymagają szczególnej Ofiary. Niemalże cała historia Kościoła, mówi nam o tym. Nigdy nie było tak, że zło zwyciężyło Dobro.
Piszę to w przeddzień Wielkiej Nocy,

pełna nadziei, pozostaję w modlitwie.               Anna Grega

Komentarzy 180 to “Kaganiec na ks. Natanka”

 1. natanek said

  nie mam zamiaru walczyć o niejakiego natanka bo z chrześcijaństwem ani z inną wiara nie mam już nic wspólnego.
  ================
  od pb: szczerze wspolczuje; Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim natankiem

  • Oj boli, boli to co robi ks. Natanek. A tak się kreuje świętych i męczenników. Sami sobie strzelacie w kolano masoni.

   • celna riposta. jak na razie masonerii pozostaje mieszanie, prowokacje, oszczerstwa, sabotaże w internecie. zobaczymy jak to potoczy się dalej, zapamiętajcie IP tego człowieka.

    tymczasem polecam Wam sprawę innego księdza, także prześladowanego przez krakowską kurię:

    http://www.rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm

    jest to ks. Tadeusz Kiersztyn, który walczy o intronizację p. Jezusa Króla Polski

   • annah said

    Droga przez mękę tego zacnego kapłana obrazuje z jaką przebiegłoscia i przez kogo uderza zły, daje nam rownież nadzieję że ‚męczenstwo i smierc cywilna’ na ktora skazano ks. Tadeusza Kiersztyna za czynienie woli Pana Jezusa posluży tylko umocnieniu idei Intronizacji. Dobro zawsze rodzi się w bólu, także trzeba mieć nadzieje ze i tym razem zwyciezy. Idea Inrtronizacji jest mocno wspierana przez Redemptorystów w Toruniu, za co jestem Im niewymownie wdzięczna. Wszystkich zas sprawcow tego ‚zamiesznia’ polecm modlitewnej opiece swiadomych powagi Bożej Sprawy, modlmy się bracia, Bóg sprawiedliwie osądzi także nasz wkład w to Dzieło.
    ================
    od pb: na poparcie walki ks. Natanka utworzylem na blogu strone https://grypa666.wordpress.com/w-obronie-ks-natanka/
    tam sie takze wpisujcie

 2. natanek said

  Wiem, że niedługo moje wpisy znikną poprzez stalinowską cenzurę na tym forum ale powiem tylko tyle. Ksiądz Natanek to totalnie nieudolna kopia prof. Petera Veitha. Gość się naoglądał wykładów tego profesora i sam próbuje coś sklecić tylko niestety do Profesora Veitha to jemu jest bardzo daleko. Nie ma on żadnej wiedzy, a jego umysł jest zbyt przesiąknięty katolicyzmem. Poprostu te jego wykłady są dla tępych ludzi z podkrakowskich wiosek typowych xxxxxxx [cenzura pb] mających wyprane mózgi przez kościółek katolicki.
  Polecałbym temu Panu raczej się dokształcić i przestać kopiować coś czego się nie rozumie. On jest komiczny i żenujący. Brak wiedzy, rozeznania i brak wiedzy o historii kościoła. Ale czegoż się można spodziewać po księdzu z podkrakowskiej wioski.
  Jakby był taki do przodu to by wycofał się z kościoła zrzucił szaty i głosił poglądy na wykładach ale najprościej jest poubierać się w masońskie pozłacane szaty stać na ołtarzu i pieprzyc od rzeczy o czymś o czym się gdzieś wcześniej nasłuchał i próbuje to przerobić po swojemu.

  Ja mam walczyć o takiego nawiedzeńca??? Nigdy w życiu!!! Chcecie posłuchać coś naprawdę ciekawego to oglądnijcie sobie pierwowzór a nie jakąś nieudolną przeróbkę.
  Pani Bein myślałem, żeś Pan mądrzejszy a podniecasz się Pan byle czym.
  ========================
  od pb: stalinowsko-beinowska cenzura sie z toba nieco pobawi, dopiero potem wyrzuci, po jakiejs korzysci edukacyjnej z tfego zajmowania zbyt cennego miejsca na forum;
  na poczatek podaj nam cos 100% z makufki tfej, czego nikt inny nie mowil

  • Zbyszko said

   natanek, ośle jeden. jak już sam od siebie niczego dobrego nie dokładasz do PRAWDY I DOBRA to przynajmniej nie zajmuj tutaj cennego czasu innym na to próbkowe czytanie tych twoich dowodów idiotyzmu i chyba jakiejś frustracji. masz trudne dzieciństwo to z pretensjami napewno nie tutaj. spieprzaj spowrotem na wirtualną polskę

   • No dobra jestem mateo said

    Oj zbyszko zbyszko:))))) Chorobę to ty masz chyba popromienną. Ty za to dokładasz do prawdy i dobra tyle, że hohoho. Czytałem Twoje wpisy są bardzo zabawne:)

   • Zbyszko said

    Mateo, produkcie propagandy marksistowskiej-leninowskiej, może kiedyś dorośniesz do moich wpisów. Ale z tego co widzę, to musisz sie bardzo starać

   • No dobra jestem mateo said

    Zbyszko nie oceniaj mnie bo mnie totalnie nie znasz:) Nie oceniaj mnie, że jestem produktem propagandy marksistowsko-leninowskiej. Obydwoje jedziemy na tym samym wózku. Mieszkamy w Państwie Polska i jak się dalej będziemy kłócić i zarzucać bzdetami to zaniedługo ten kraj zniknie. No przecież oto cały czas chodzi. Skłócić społeczeństwo a potem podbić. Ludzie sami się pozabijają. Typowa psychomanipulacja.
    Ja uważam, że jeśli chcemy cokolwiek zrobić to powinno się popierwsze wszystko odwrócić. Robić dokładnie na opak jak nam się wmawia wszem i wobec. Ale też mieć wiedzę i zdobywać ja samemu i zacząć myśleć.
    =================
    od pb: wlazl na forum w zagnojonych buciorach zeby sklocic a tu o zgodzie gada

   • Zbyszko said

    Mateo @9:35 jeżeli nie jesteś taki jaki widać, to jak już nic nie robisz poza obwieszczaniem wszystkim jaki ty to jesteś wolny, bez grzechu i szczęśliwy to przynajmniej nie rób złej atmosfery wokół Osób o których twoje wnuki będą czytały (daj Panie Boże) w podręcznikach historii

  • hjk said

   To napisz kto i od czego jest ten profesor, i nie łącz go z ks. prof. Natankiem, bo błędy jakie ten prof. Veith popełnia w interpretacji wiary katolickiej, swiadczą o całkowitej nieznajomości teologii czy nawet wiary katolickiej…Jesliby prof. natanek miałby się nim kierować czy inspirować, byłby to prawdziwy skandal…

   mysle ze działalność ks. Natanka wynika z innych źródeł i czym innym jest motywowana, chocby z tego względu, ze ks. Natanek chce BYC w Kościele, podczas gdy tamten prof. go opuscil, jako ze mówi, i z był rzymskim katolikiem. Obejrzłem film wino babilonu i wiele filmów ks. Natanka, wiec wiem, o czym mówie.

   od mg: chciałbym w tym miejscu poprosić wszystkich piszący na blogu o zwracanie szczególnej uwagi na szacunek dla osób; proszę o dbałość o to, by pisać nazwiska i imiona ludzi od dużej litery, nawet nazwiska i imiona tych, do których ktoś czułby negatywne emocje; godność każdej bez wyjątku osoby wymaga, aby w ten sposób ją dostrzegać i uszanować…
   @ Hjk, wiem że to literówka, która zdarza się każdemu kto za szybko pisze
   dbajmy o piękno naszego ojczystego języka i szanujmy się wzajemnie 🙂

 3. natanek said

  To forum to jakaś tragifarsa. Panie Bein kto Panu płaci za wciskanie ludziom części prawdy pomieszanej z bzdurami??? Robi Pan typowy magiel. Serwuje Pan fakty a jednocześnie jakieś kompletne bzdety. Rozumny człowiek to widzi i dlatego nie jest Pan dla mnie żadnym autorytetem.
  Na tym portalu jest typowa komunistyczna cenzura. Jeśli coś jest nie tak jakby chciał właściciel bloga to się wpisy usuwa a prawda boli. Nie każdy tutaj jest debilem.

  To proste dlaczego Natankowi zakładają kaganiec. Gość dotyka spraw tajemnych, które maja miejsce w kościele ale robi to tak nieudolnie, że chyba jedyny sposób na niego to zrobić z niego czubka albo mu pogrozić paluszkiem. Zdziwiłby mnie bardzo gdyby miał na tyle odwagi aby wystąpić z tych struktur. Jest zbyt uzależniony od tego co go karmii. Cwaniakować to każdy może do czasu. Naszczęście Prof Veith nie jest katolikiem więc się nie ma co obawiać hierarchii i przynajmniej mówi z sensem.
  ===============
  od pb: kto mnie placi wszyscy wiedza; a tobie kto, mateo/popieram n? czemu zmieniasz nicka tak czesto? ktos, znawca, kaballah, olewam system, nie z tej ziemi, indygo, syn slonca, dziecko swiatla w czasie kampanii antyscypionkowej;
  byloby b. ciekawe uslyszec od adwersarza jak by on postapil bedac wewn. skorumpowanej organizacji jak ks. Natanek;
  napisz porzadna riposte zamiast inwektyw, opublikuje jako artykul glowny; w tej chwili nikt nie kapuje o czym gadasz z tym psorem;
  jak jeszcze raz napiszesz obrazliwe slowa pod adresem moich braci w Chrystusie, katolikow, wywale na zbita twarz = dla ostrzezenia wywalilem jeden tfuj fpis, ocenzurowalem inny;

  • No dobra jestem mateo said

   Naszczęście problem ten mnie nie dotyczy. Nie mam nic wspólnego z kościołem Katolickim ani żadnym innym. Kościołowi powiedziałem „Paszoł Won” dawno temu. Jeśli ten ksiądz chce tak walczyć i ma na tyle siły to niech wystąpi z kościoła. Przecież są księża którzy się buntują. Zdziwilibyście się wszyscy że najlepszym kościołem to swój własny kościół bez hierarchii, złotych szat, ołtarzy i jakiś dziwnych tajemniczych obrzędów. Czy Jezus potrzebował tych obrzędów??? Wystarczy tylko Kochać i nic więcej.

   • kompresor said

    O, to jest madre.
    To ostatnie zdanie zwłaszcza.

   • No dobra jestem mateo said

    Tak ogólnie to na początku mi się wydawało,że to forum jest dla każdego kto ma ochotę wyrazić swoje prywatne zdanie. Jak widzę to jeśli ktoś nie jest katolikiem albo jest antykościelny to odrazu osądza się go od czci i wiary to bardzo przykre sorry ale nie myślałem, mam doczynienia z takimi ludźmi. Gdybym to wiedział wcześniej to nie brał bym się za tą całą kampanie antyscypionkową. Sami tworzycie podziały bo wydaje wam się że wszystko wiecie. Zachwujecie się dokładnie jak Ci którzy od wieków dzielą ludzkość i skłócają ją ze sobą. Jeszcze te pomysły kto mi płaci żenada.

   • Zbyszko said

    Mateo @8:57, coś ci się chyba pomyliło. forum dla każdego kto tam chce wylać jakies swoje frustracje prowadzą rózne mniej lub bardziej kolorowe gazety i takie same portale. Tu jak nie masz nic ważnego do powiedzenia to won na stragany.

   • No dobra jestem mateo said

    A kto to ocenia czy coś jest ważne czy nie???
    ====================
    od pb: ocenia wlasciciel bloga i moderatorzy; nie widze jeszcze nic waznego od ciebie, wydzielasz jad, obrazasz patriotow katolickich i popierajacych ich blogowiczow, a do profesora nawet linku nie pofatygowales sie podac = sorka nikogo nie przekonales tylko zantagonizowales do siebie i swoich przekonan

   • No dobra jestem mateo said

    Mówię o rzeczach które jak widzę kolą niektórych w oczy:)
    ==============
    od pb; z twego groteskowego przedstawienia widze ze cie kole w oczy katolicyzm, nawet nieskorumpowana jego czesc

   • No dobra jestem mateo said

    Jak widać nie wszyscy Polacy są głupi i nie wszyscy poddają się masowej psychomanipulacji.
    ==============
    od pb: ciesze sie ze zauwazyles cel bloga

   • eminem said

    @ No dobra jestem mateo

    Świniak zdechł !!!!!

    Podziały już dawno zostały wprowadzone, tylko ten kto czyta może dostrzec korzenie zła..

    „Za wszystko niech starczy anegdota z konferencji prasowej Klinga (lata 90-e), gdzie setny raz wyłożył on swój repertuar postulatów zmierzających do „modernizacji katolicyzmu”, a więc: kapłaństwo dla kobiet, żony dla księży, wolność dla konkubinatu, ułatwienia dla homoseksualistów, prawo wyboru kapłanów (od proboszczów do papieży) dla społeczeństwa, przyzwolenie dla aborcji, braterska cześć dla schizmatyków i heretyków, ambony kościelne dla pogan, ateistów i agnostyków, bo „od nich wiele się można nauczyć”, itd. Tokował tak, i tokował, a jego zwolennicy wypełniający salę bili mu brawo i zadawali „pytania” pod dawno znane odpowiedzi. Lecz na sali był również protestancki pastor, który wreszcie zabrał głos: „To bardzo piękne i budujące, profesorze Klng, że ksiądz chce przeprowadzić wewnątrz swego Kościoła tyle reform. My, protestanci, już dawno temu zrobiliśmy w naszym Kościele wszystko to, czego ksiądz się domaga. Proszę mi więc powiedzieć: dlaczego nasze świątynie są dzisiaj puste, a katolickie pełne?…”. Klinga zamurowało, nie był w stanie wykrztusić jednej sylaby”

    źródło Waldema Łysiak „Stulecie kłamców”

   • lekarka said

    W rekolekcjach „Ratujcie kapłanów” ks. Natanek mówił, że każdy kapłan powinien przejść drogę krzyżową, właśnie przez odrzucenie, „wyzerowanie” – takiego określenia użył. Mówił o tym też już w 2006 r. w Piasecznie, gdzie dokonano intronizacji Chrystusa Króla z udziałem władz miasta. Mówił, że przygotowany jest na atak. Należy zrozumieć, że każdy kapłan, zakonnik, zakonnica ślubują posłuszeństwo Kościołowi, biskupom. Tak samo każdy wierny katolik winien jest lojalność swojemu biskupowi nawet, gdy nam się wiele rzeczy nie podoba. Trzeba za takiego biskupa się modlić o światło Ducha Św. Ks. Piotr modli się w swojej Pustelni za arcybiskupa Dziwisza wieczorami – słyszałam na własne uszy (transmisje na żywo na Christus Vincit TV).Jeżeli dana sprawa, idea jest zgodna z wolą Bożą, to szatan za pomocą swoich sług (m.in. masonerii) szaleje jak wściekły i próbuje zniszczyć takich kapłanów jak m.in. ks. Natanek, ks. Isakowicz-Zaleski i inni. My musimy ogarnąć ks. Piotra modlitwą, a Bóg to wszystko poprowadzi.

  • annah said

   Skoro ks.Natanek z podkrakowskiej wioski jest dla niektorych tak mało udolny, bez rozeznania i bez żadnej wiedzy, może powinny przemowić bardziej dosadne głosy.

   W poniższym filmie wykorzystano taśmy z egzorcyzmow Annalise Michael, nagrania są dostępne w całosci na YT.

   • mgrabas said

    jeśli ks. Natanek ma słuszność to czemu się podporządkował niesłusznym decyzjom? brakło odwagi czy słuszności?
    ks. Popiełuszko się nie ugiął ani nie przeląkł, Jezus również
    dlatego ks. Natanek nie jest dla mnie wiarygodny, a tym samym dla mnie nic nie jest wiarygodne co mówi ks. Natanek i Jemu podobni gwiazdorzy mikrofonów…

   • Czy śądzisz, że ks. dr Natanek powiedział ostatnie słowo? Ja nie. Myślę, że on dopiero zaczyna.

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Mgrabas
    Ksiądz Popiełuszko, niedługo ogłoszon będzie błogosławionym, był posłuszny swym przełożonym w hierarchi. To, że nie wyjechał na studia do Watykanu, to był Jego wybór, bo taki mu dano, chcąc z jednej strony zaspokoić żądania „waaadzy ludowej” a z drugiej ochronić Go przed represjami. Wybrał drogę mówienia prawdy, głosząc miłość do nieprzyjaciół. Ksiądz doktor Piotr Natanek jeżeli nie byłby posłuszny nawet złym przełożonym – zostałby pewnie ukarany odsunięciem od możliwości sprawowania mszy świętej, a na koniec być może pozbawiony przez tych ludzi godności kapłańskiej. Właśnie nieposłuszeństwo pozbawiłoby Go wiarygodności, a podporządkowanie nawet tak krzywdzącym, podłym decyzjom świadczy o Jego determinacji i wielkości. A przede wszystkim o tym, że ma Boga w sercu. Czy jesteś katolikiem, Mgrabas? Jeśli nie, to trudno Ci pewnie zrozumieć, że nie o apanaże w przypadku ks. Piotra tu chodzi, ale o wiarę, prawdę i wiarygodność w oczach tak zwanego laikatu a i innych kapłanów również. Dlatego zrozum, że Jego wystąpienie z Kościoła stałoby się „wodą na młyn” wrogów Kościoła (nierzadko tych w samym Kościele). To nie jakiś pastor, który może po swojemu interpretować nawet Pismo Święte, to prawdziwy kapłan i powinniśmy jak jeden mąż popierać Go w jego walce za Kościół i Polskę, bo jeżeli my, rodacy od Niego się odwrócimy, to jakże zdamy z tego relację przed Bogiem, żeśmy nie bronili sprawiedliwego? Do kogo będziemy mieć pretensję, że nam spedalają dzieci, że nasze to są już tylko ulice i to nie w Polsce a w jakiejś koszmarnej judeopolonii jeżeli odwrócimy się od tego, być może, męża opatrznościowego danego nam od Boga na te trudne czasy?

   • mgrabas said

    nie miałem na myśli występowania ks. Natanka z Kościła, ale idzie mi o postawę świadectwa o prawdzie w chwili próby, teraz właśnie jest ta chwila dla ks. Natanka
    teraz zamilkł, bo ma coś do stracenia, ale gdy jednak Go mimo tego sami wyrzucą, to wtedy będzie znowu mówił? wtedy u mnie nie odzyska wiarygodności
    On to jeszcze nic, rozumiem człowieka, boi się o siebie, ale ci, którzy Go osądzili, ale boją się poddać swojego osądu naszemu osądowi, osądowi Kościoła powszechnego, ci dopiero to są dla mnie dopiero niewiarygodni
    ks. Natanka lubię, jako człowieka, On przynajmniej publicznie mówił co myślał, kiedy jeszcze mówił

    jeśli mam poważnie potraktować kogokolwiek, to niechże będzie konkretny i wyrazisty, nie usłyszałem ani jednego konkretnego zarzutu przeciw ks. Natankowi, a tym bardziej ani jednego wyjaśnienia zasadności zarzutu
    sam ks. Natanek milczy, a przecież zna adres tego blogu i wie co konkretnie Mu zarzucono
    dlatego ani ks. Natanek, ani stawiający Mu zarzuty, nie są dla mnie poważni, są tak samo niepoważni jak niepoważny stał się dla mnie Kościół katolicki, który najpierw małżeństwa „powagą Kościoła potwierdza”, a później pokątnie „stwierdza nieważność” tych samych małżeństw!

    bądźmy poważni, bo jeśli tak dalej pójdzie to illuminaci „wygrają” nie robiąc absolutnie nic, tylko patrząc na nas i śmiejąc się z nas, a Jezus zapyta: ludu mój ludu, czemuś Mnie opuścił? czy na darmo cierpiałem i umarłem za Was? czemu Moje słowa macie za nic i postępujecie odwrotnie niż Wam pokazałem?
    ===============
    od pb: rozumujesz po swiecku; spekulujesz ze on boi sie o siebie; nie znasz przekonan ks. Natanka, nie brales slubow kaplanskich itd (posluchaj jego porywajacego kazania o kaplanach); ks. Natanek przymuszony odosabnia sie w swej pustelni by byc blizej Chrystusa w cierpieniu za Prawde, traktujac cierpienie jak tu juz pisano za probe ognia wiernosci Chrystusowi = tak postepuja meczennicy ktorzy pozniej staja sie swietymi; nasze „rady” tynfa warte, skuteczniejsza modlitwa za ks. Natanka

  • eminem said

   Widzę że komuś zależy aby ośmieszyć i zniszczyć ks dr hab Piotra Natanka.Jest to bardzo smutne, gdyż jest to jeden z najjaśniejszych jak nie najjaśniejszy promyk światła wychodzący z Polski, a dany nam w tych trudnych czasach, aby krzewić i odnowić patriotyzm i wiarę narodu Polskiego.

   • No dobra jestem mateo said

    Nie ośmieszam tego ks. to bardziej on sam siebie ośmiesza. Jego kazania są bardzo podobne jak wykłady Gościa o którym pisałem. Pewnie się ich naoglądał. Bardzo dobrze, że walczy o to Państwo ale Polska nigdy nie będzie wolna dopuki nie przegna się stąd polityków służącym obcym państwom, obcych służb, żydo-komuny (syjonistów) oraz watykanu.

   • eminem said

    On nie walczy o państwo Polskie tylko o naród Polski, poprzez przywrócenie godności, wiary i patriotyzmu…

   • hjk said

    są podobne?!
    w czym i na czym to polega???
    wychodzą z całkiem innych przesłanek i do czego innego dochodzą, a ten gość chyba w ogóle nie rozumie „katolicyzmu” mimo iż zarzeka się kilkakrotnie, ze był katolikiem rzymskich…niedzielnym>?

  • No dobra jestem mateo said

   Ja przynajmniej zadałem sobie trochę trudu i przeczytałem kabałe i mam jakieś o niej rozeznanie i rozeznanie w co wierzą żydzi. Chętnie też przeczytam sobie talmud i torę.
   Im więcej wiedzy tym lepiej. Dzięki temu sam sobie wyrobie pogląd na religijne tematy.
   ============
   od pb: sobie wyrob i narzuc reszcie

   • Wojwit - Ten Sam said

    A który talmud masz zamiar przeczytać, przemądrzalcu, ten dla unych czy tłumaczenie dla nas, chrześcijan? Bo podobno bardzo się różnią…
    Idź ty lepiej, koziołeczku (przepraszam, Koziołku Matołku…, bo jesteś w porównaniu z tym zarozumialcem cudem intelektu) szukać swego Pacanowa. A… Bym zapomniał. Zamiast mapy – weź talmud. Powodzenia!
    ======================
    od pb: o talmudzie bedzie wiecej na blogu, wciaz nie mam czasu, potrzebuje ponocy redaktorskiej

 4. krzysiek said

  ponadnarodowe policyjne siły, europejskie siły żandarmeryjne (egf) już istanieją i są przygotowane by podjąć działania na prośbę lokalnych rządów (…) http://waldek1984.info/2010/03/11/ue-i-grecki-rzad-sa-gotowe-wyslac-do-aten-7-tysiecy-funkcjonariuszy-egf/

 5. nie dajmy sie said

  ks.Natanek pieknie prowadzi kazania, chce sie na prawde sluchac. Dlaczego wszyscy ksieza nie ida w jego slad ?
  Jak mozna tak postepowac z czlowiekiem ktory chce dobra Polski i nas Polakow?
  Przeciez Kuria Krakowska wydajac takie postanowienie co do ks. Natanka zdziera z siebie szaty i pokazuje kim tak na prawde jest, tym postanowieniem staje sie antypolska i kochani trzeba sobie powiedziec to ze nic dobrego nie mozemy sie juz po nich spodziewac. Widac wyraznie ze im nie w glowie obrona nas ludzi i Polski, to okropne !!
  Takich ksiezy nam potrzeba jak ks.Natanek ktorzy mowia szczera prawde, ktorzy nie boja sie mowic prawdy i ja pokazywac i nikt mi nie bedzie mowil koga mam sluchac.

  • No dobra jestem mateo said

   Dla przypomnienia ks. Natanek jest tylko albo aż księdzem i niestety albo niestety musi się podporządkowywać hierarchii jeśli nie chce być osadzony w jakimś klasztorze na odosobnieniu. Jeśli chce walczyć niech wystąpi z kościoła i tak powinno zrobić wielu księży, którym leży dobro Polski tylko ilu ma odwagę? Skakać to każdy potrafi. Najbardziej mnie rozbroił tekst, że ksiądz Natanek się pokalał przed kardynałem i podkulił ogon. Czyli typowe już się poprawiam będę grzeczny.

   • No dobra jestem mateo said

    A niech to ależ ja dzisiaj wale błedami: „niestety albo stety”

   • Julka said

    A skąd ty to wiesz o tym pokalaniu? Z komunikatu masońskiej kurii?Taki on prawdziwy jak błędy teologiczne w kazaniach księdza Natanka.

   • Mateo powtarzasz za unymi że Natanek się pokajał .
    Zobacz sobie codzienną transmisje TV internetowej Natanka a potem dopiero powtarzaj bzdury z netu.

  • Kuria Krakowska ma bardzo ciekawe sprawy na sumieniu. Jeśli bym wam tu przekazał jakie informacje krążą w środowisku dziennikarskim na temat kurii, kardynala Macharskiego i in. to byście zwątpili. No, ale przecież nie mamy się tu zamiar bawić w jakieś antymasońskie dyskusje, prawda?…

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Monitorpolski
    Szefem Kurii jest abp Dziwisz, ten sam który swego czsu namówił Jana Pawła II, by podwiózł papamobilem małżonków K. vel S. Tak zupełnie przypadkiem było to tuż przed wyborami prezydenckimi w Polsce i pan Magister, już „namaszczony”, został wybrany na drugą kadencję.
    ====================
    od pb: kiedys czytalem ze dziwisz byl de facto masonskim papiezem gdy JP2 zniedoleznial (moje pytanie: czy nie pod wplywem ‚lekow’ po zamachu?); czy ktos ma linki?

   • hjk said

    taki quasi dr Retinger za gen. Sikorskim?

 6. eminem said

  Dokument który trzeba obejrzeć w całości.

  W części 8/8 1:10 wypowiada się były rosyjski minister obrony narodowej „Rosyjskie media pracują przeciwko Rosji i jej obywatelom, ponieważ są w rękach żydowskiej mafii”

  „The Soviet Story” to wstrząsający dokument o współpracy Gestapo z NKWD przed 1941 rokiem. Film opowiada o sowieckim terrorze wewnętrznym, o zabijaniu własnych obywateli „na skalę przemysłową”, o sztucznie wywołanym Wielkim Głodzie na Ukrainie (Hołodomor), o mordzie w Katyniu, o współpracy gospodarczej i militarnej hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego ZSRS, o masowych deportacjach, o eksperymentach medycznych dokonywanych na więźniach Gułagów, a także o odradzającym się współcześnie faszyzmie w Rosji.

  „The Soviet Story” zawiera wywiady z zachodnimi jak również rosyjskimi historykami, ekspertami i politykami: Normanem Davisem, Borysem Sokołowem, pisarzem Wiktorem Suworowem, Władimirem Bukowskim, ostatnim przywódcą ZSRS Michaiłem Gorbaczowem, byłym pułkownikiem GRU (Głównego Zarządu Wywiadu) ZSRS Władimirem Karpowem, członkami Parlamentu Europejskiego, jak również ofiarami sowieckiego terroru.

  Film odłożony na półki w telewizjach państw Unii Europejskiej (w tym niestety również i w Polsce) opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o tym, jak przemilczanie sowieckich przestępstw odbiło się na teraźniejszej wizji historii w Europie.

  „The Soviet Story” to film ukazujący prawdziwe oblicze komunizmu i tym podobnych wypaczeń politycznych, które nadal próbują sięgać po władze i dziś słyszymy ze lewica walczy w imię wolności jednostki i dobra ogółu społecznego, a jak ktoś nie wpisuje się w ogólne ramy walki klas to należy go zgładzić jak mawiali teolodzy socjalizmu.

  Dokument ukazuje szeroką współpracę pomiędzy Rosją Radziecką i nazistowskimi Niemcami, które jak się okazuje miały więcej ze sobą wspólnego niż pakt Ribbentrop-Mołotow. Przez lata starano się nam wmówić, że komunizm uratował nas i całą Europę przed nazizmem. Prawda jest jednak taka, że oba państwa współpracowały ze sobą na wielu szczeblach. Rosja była dostawcą surowców żywności wspierała politykę Niemiec na okupowanych przez nazistów terenach (np. Polsce) za pośrednictwem komunistycznych komórek politycznych, mało tego – oddawała w ręce Niemców żydowskich zbiegów. Cała ta sielanka wielkiej przyjaźni jak wiadomo została przerwana otwarciem „frontu wschodniego. Od tamtej pory komuniści starają się wykreować na wyzwolicieli Europy, nie będąc lepszymi (a może i gorszymi jak przedstawia dokument) od nazistów.

  • Zbyszko said

   Eminen, ale cenne dokumenty znalazłeś. Dzięki

  • Bardzo cenne, rzeczywiście. Nie znałem tego.

   • Jurek said

    żydowska propaganda. nic więcej
    ================
    od pb: dosc lakonicznie… sa 3 rodzaje propagandy: czarna (klamstwo), szara (pol-prawda selektywna) i biala (prawda) = o ktorej piszesz? ‚zydowska’ to szerokie pojecie, spolecznosc zydowska jest zroznicowana – od fanatycznych syjonistow u wladzy swiatowej w kompleksie jot po rabinow neturei karta walczacych o powrot Zydow do Boga ich Tory

 7. Nanard said

  Ksiac Natanek to wspaniala postac duchwa i patryiotyczna ,nawet mnie to nie dziwi ze ga zawiesili musi byc im on sola woku skoro wlasnie tak postepuja .Ale jego rekolekcje poszly juz w swiat ,i kto chciaz jeden raz ich wysochal na zawsze bedzie pamnietal ich tresc i nauke, bowiem zasadzil on w sercach nadzieje na zmniany i lepsze jutro ,ktore wczesniej czy pozniej zakilkuje a apotem wyda pjekne owoce. Niech zyje wolna polska.I niech Bog ma nas w swjej opiece .

 8. No dobra jestem mateo said

  Więc Panie Piotrze proszę sobie posłuchać trochę wykładów profesora Veitha. Odnośników Pan znajdzie bardzo dużo w internecie. Ten gość jest adwentystą dnia siódmego ale to jest mało istotne. Najciekawsze jest to jak on pięknie potrafi połączyć fakty w całość. Dodatkowo zna biblie lepiej niż nie jeden ksiądz. Oczywiście nie wszystko co on mówi jest godne uwagi ale myślący człowiek zawsze znajdzie prawdziwe perły.
  Wasz problem polega na tym, że chcecie się ratować a dalej tkwicie w Babilonie czyli w starym systemie. Głównie chodzi o system religijny. Wyznajecie religie stworzoną i całkowicie inflitrowaną przez iluminati. Rozbrajają mnie te teksty „Panie Chryste zmiłuj się nademna grzesznikiem”. Ja np za grzesznika się nie uważam i jestem szczęśliwszy. Dla mnie te wszystkie religie to kult podrobionego mesjasza. Może do Was to dotrze ale oby nie było zapóźno. Wiem jakie to trudne i jaki to szok ale lepiej późno niż wcale. Teksty w stylu, że jestem głupi i niedouczony itp nie robią na mnie najmniejszego znaczenia.

  • No dobra jestem mateo said

   Oczywiście miało być na końcu najmniejszego wrażenia. Mała pomyłka.

  • Julka said

   Nie uważasz się za grzesznika, bo brak ci pokory. Naprawdę tylko wielcy ludzie są pokorni. Widać to ci nie grozi, niestety.

   • No dobra jestem mateo said

    Czym jest ta pokora??? Co mam chodzić zgięty w pół? Klęczęć na kolanach? Pokorni to są zastraszeni i zniewoleni ludzie. Ja nie jestem zastraszony i zniewolony. Jestem dzieckiem Boga i tyle w temacie.

   • Julka said

    Pokora to jest właśnie odniesienie do Boga, stworzyciela wszystkich rzeczy i Ciebie.

   • Znam tez twojego boga którego jesteś dzieckiem jak piszesz. jezu Cheyste zmiłuj się nad Mateo

  • Zbyszko said

   Te, mateo! długo tu jeszcze będziesz te swoje fantasmagorie snuł? naprawdę byłbyś cennym nabytkiem portali gdzie wszyscy nie są grzesznikami i są szczęśliwi. Po się tu męczysz?
   ==================
   od pb: wlasnie po to go nie wyrzucilem zeby sie meczyl masochista

   • Taka Tam... said

    nie karmcie trolla forumowego… on sie zywi wasza uwaga…

  • Mateo. ten z tego Kościoła Adwentystów nie wystąpił i jest w porządku według ciebie.
   Widze że uważasz że zawsze trzeba wystąpić z Kościoła Katolickiego żeby być dobrym człowiekiem . Natomiast można pozostać w Islamie w Judaizmie w protestantyzmie i być dobrym człowiekiem. Twoje nauczanie zieje nienawiścią do Kościoła Katolickiego.
   Lepiej idź nauczać do faktów i mitów

  • hjk said

   „Teksty w stylu, że jestem głupi i niedouczony itp nie robią na mnie najmniejszego znaczenia.”

   Nie, to może i Ty nie jesteś niedouczony, to ow na siłe propagowany tu przez Ciebie profesor taki jest w kwestii wiary i teologii katolickiej, choc rzeczywiści z innych dziedzin wydaje się dobrze przygotowany.

 9. hjk said

  Trza szybko kopiować!!Bo zakazali i moze jeszcze nie pousuwali …
  Swietna reklama!!
  A z drugiej strony opinie o „Krakówku” znowu sie potwierdziły, szkoda gadać…

  • Ewa said

   Ty sie jeszcze @Hjk Dziwisz?,
   mnie juz nic nie zaskoczy w tym szatanskim swiecie.
   Kazdego dnia modle sie na Rozancu w intencji Ksiedza Natanka i wierze,
   ze tak jak Blogoslawiony Ojciec Pio musi on przezyc ataki sil szatanskich,
   bo inaczej tego tlumaczyc sie nie da.
   Widze jednak ilu ludzi,ktorzy dotad nie mieli pojecia o istnieniu Ksiedza,
   slucha jego kazan i otwiera oczy na Kurie Krakowska.
   To kneblowanie dziala tak jak glosna traba na caly swiat.
   Wysluchalam wiekszosc kazan Ksiedza i w pelni sie z nim zgadzam,
   oj gdybysmy mieli tak 40000 takich Natankow ,bo tyle mamy kaplanow,
   to Polska bylaby wolnym i szczesliwym krajem.

   • No dobra jestem mateo said

    Polska wolna i szczęśliwa :)))?? Boże co za dziwni ludzie tutaj przychodzą. Kościół w Polsce to Watykan. to Watykan decyduje jacy będą tutaj księża. Jak ktoś „świruje” jak ten ksiądz to mu się zamyka buzie. To tak jakby pracownik stawiał się swojemu szefowi. To Watykan decyduje co będzie nauczane w kościołach, a wszelkie odstępstwa są tępione jeżeli zagrażają interesowi kościoła(Watykanu). Jakby tutaj nie było Watykanu to nie było by też księży. Proste nie?
    =================
    od pb: schizofrenia mi sie poglebia; wlasnie dostalem poczte od krytyka ks. Natanka ze to nie watykan tylko masoneria wszystkiemu winna, zebym sie nie czepial kk z rzekomego urazu = to watykan jest juz oficjalnie w iluminatach?

   • hjk said

    trochę się nie znasz, zdaje się waytkan decyduje o kardynałach i abp.ach i bp.ach głównych, a już nie o pomocniczych, a o księżach to juz w ogóle nie, wiec nie przesadzaj. wbrew pozorom Koscioły lokalne, tj. narodowe maja jeszcze sporo autonomii, post piatkowy zdaje się jest tylko w Polsce…

   • Ewa zgadzam się z Tobą całkowicie.
    Ja też słuchałem mnóstwo godzin tych kazań.
    Ci co tak pluja jak Mateo nawet minuty nie słuchali a tyle mają do powiedzenia

 10. No dobra jestem mateo said

  Niech sobie każdy poogląda wykłady Prof Petera Veitha. Na youtube też je znajdziecie. Jeden z tytułów to np wino Babilonu.

  Nie będę tutaj tego wszystkiego opisywał bo to co ja wyniosłem z tych wykładów to moje niech każdy sobie przetrawi te info sam.

  • hjk said

   Obejrzałem to wino babilonu – po kimś kto ma taką religiologiczną wiedzę, tez nt mitów i symboli kultury można by się spodziewać nieco lepszego zrozumienia wiary i teologii katolickiej, a nie wciskania ciemnoty…

 11. polskanews24 said

  Ambasada Arabii Saudyjskiej sponsoruje budowę meczetu w Warszawie. Ile kościołów jest w królestwie Saudów? Ani jednego.

  http://polskanews24.wordpress.com/2010/03/12/meczety-nie-przeszkadzaja-a-krzyze-tak/
  ===================
  od pb: szwajcarzy, tyrolczycy glosno protestowali pod koniec ubr przeciw minaretom = czy cos wskorali?
  w kosowie, bosni, macedonii na oproznione (z pomoca lucyferianskiego watykanu) z prawoslawia tereny weszly rozmaite ‚fundacje’ radykalnych wahabitow i in. islamistow z arabii saudyjskiej, turcji, iranu = zbudowaly lasy meczetow na miejscu cerkwi i monastyrow zrownanych z ziemia; gruz wywieziono w nieznanym kierunku zeby czasem jakas cegla nie zostala uzyta na budowe jakiejs cerkwi = pytanie do wielce madrego mateo: kto jest chlopcem do bicia w europie?

  • No dobra jestem mateo said

   Tak jak było napisane w którymś artykule wypisz wymaluj dokładnie elity chcą skłócić ze sobą ludzi wyznających chrześcijaństwo i islam. Tym razem czarnym koniem albo chłopcem do bicia jest „straszliwy islam”
   =================
   od pb: niezupelnie = jesli patrzec ze strony ‚organizatorow’ i na fakty, do bicia uny przeznaczaja cywilizacje chrzescijanska; mowilismy w przedszkolu ‚nie macz sie bo maka droga’ = radze nieco postudiowac co sie dzieje zanim tu zaczniesz sie wymaczac na nastepny temat ktorego widze nie znasz = przejrzyj np http://piotrbein.wordpress.com/2009/11/26/operation-danish-cartoons/

  • hjk said

   nie chodzi o skłócanie. W dyplomacji istneije tzw. „zasada wzajemności”, więc jeśli jest meczet w wawie, powinien być kosciół w dubaju. Inna sprawa, ze być może nikt nie wnosił o budowe koscioła w dubaju, bo mozliwe, ze liczba chrescijan jest znikoma…Ale mozna by chyba pomyślec o turystach…
   Ale jeśli budowa koscioła w dubaju jest zakaana z mocy prawa, nie powinno być nawet mowy o żadnym mececie w wawie, i nie tylko w wawie, ale w kazdym kraju, ktory mieni się chrzescijanskim. A jeśli są, to dani dyplomaci to nie dyplomaci, tylko zwykłe $*%(&*)

 12. czaca said

  Być może Natanek niekiedy mija się z prawdą, nie wiem za mało na ten temat przeczytałem.
  Wiem natomiast jedno, że Natanek nie mija się z Wiarą o czm świadczą Wasze wściekłe obraźliwe wpisy,pełne pogardy i nienawiści.

 13. Prrivan said

  Jako że mam pewne problemy z przesyłem danych,streszczę jeszcze raz swoje dzisiejsze znaleziska:

  -90%pszczół na wyspie Vancouver własnie wymarło

  http://bit.ly/aAwaEh

  -CIA faszerowało chleb LSD w pewnej francuskiej wiosce w ramach eksperymentów z kontrolą umysłu

  http://bit.ly/c7MIGF

  -dwa niezależne źródła mówią głośno i wyraźnie o Nemezis.

  http://bit.ly/bprngp

  http://bit.ly/acCdr5

  • Potrzebna jest weryfikacja tych informacji z innych źródeł – bo to może być tak jak z globalnym ociepleniem. Do czegoś te pszczoły mogą „unym” byc potrzebne, np. do wprowadzenia roślin zmodyfikowanych genetycznie, które do rozmnażania nie wymagałyby interwencji pszczół?…

 14. Zet said

  Ks. Natanek w swoich kazaniach mówi o przesłaniu Rozalii Celak o Intronizacji. Warto przytoczyć tutaj historię innego księdza, który również przez Kurię krakowską został skazany na banicję – ks. Kiersztyn.

  Jego historię można przeczytać tutaj
  http://rozalia.krakow.pl/wiadomosci/-news,12.htm

  „Dziwnym” zbiegiem okoliczności, który przewija się w obu przypadkach jest ten sam kanclerz Kurii z imienia i nazwiska.

 15. Wojtek said

  Szanowni Państwo. Tak się składa, że znam doskonale sprawę zarówno księdza Natanka jak i Kiersztyna.
  Znam ich osobiście. Mogę powiedzieć, że to byli wspaniali księża, z naciskiem na byli.
  Zło przeprowadza najpierw atak na swoje największe zagrożenie. Tak stało się i teraz.
  Księża ci znajdują się obecnie pod opresją szatańską, z której mogą się nie wyzwolić bez pomocy Boga i naszych modlitw.
  Oczywiście nie popieram w najmniejszym stopniu pewnych działań krakowskiej kurii, ale w stanie, w jakim znajduje się Natanek, ograniczenie jego dostępu do wiernych jest nad wyraz wskazane.

  • annah said

   Co rozumiesz przez opresję szatańską? To widać gołym okiem jak Dobru cięzko jest się przebić w swiecie w ktorym rządza demony.
   Czy znasz historię sw. o. Pio i atakow sztanskich na niego, zarowno maltretowania go fizycznie i psychcznie w celi jak rownież przez wspołbraci, dostojnikow kościelnych i „dzieci duchowe”?
   Czy znasz historię Małej Arabki – swiętej, w ktorej zyciorysie odnotowano wiele manifestacji złego ducha nawet poprzez jej osobę?
   A słyszałeś może o sł.b Zofii Nosko i o tym co demon z nią wyprawiał, mozna poczytac na sąsiednim blogu.

   Zgodzę się ze na pewno potrzeba naszej modlitwy za ks. Natanka by rozpoczęte Dzieło tak potrzebne nam wspolczesnym nie zostało zaprzepaszczone, ale z oceną się wstrzymaj, można by powątpiewać w wiarygodność tej Misji, gdyby nie napotkała przeszkod nie do przebycia w ludzkim rozumieniu.

   • Wojtek said

    Piękne dzieło, piękny kapłan, dlatego szatan uderza najmocniej. A my módlmy się, by nie złamał się kapłan pod okrutnymi razami złego.

    Módlmy się, by ze Mszy Swiętej nie robił szopki.
    Byłem u niego w Grzechyni, musiałem wyjść w połowie.
    ============
    od pb: czemu musiales wyjsc?

   • annah said

    Proponuję byś poczytał o Mszy Świetej na podstawie wizji Katariny Rivas, może wtedy zrozumiesz, ze nawet „szopka” to mało by uczcić tajemnicę Eucharystii.
    Możesz tez poszukac jak odprawiał Mszę Sw. Ojciec Pio, zresztą niezależnie od tego jak grzeszny jest kapłan, Msza Swięta jest zawsze tym samym Misterium, więc gdzie problem?

    http://chomikuj.pl/CZYTAJ_KSIAZKI_O_TEMATYCE_RELIGIJNEJ/29.Catalina+Rivas+-+Tajemnica+Mszy+*c5*9awi*c4*99tej

   • Wojtek said

    Bo właśnie z Mszy zrobił szopkę, jakieś durnowate wypowiedzi młodzieży, zmiana lub usunięcie stałych części Mszy. No i niestety, diabeł złapał go jak nas wszystkich na pychę.
    O pieskach kopulujących przed ołtarzem nie wspominając.

   • annah said

    Oczekiwałeś że sam wyprowadzi pieski, by potem moc krytykowac jak to ks.Natanek liturgię okalecza ?
    Wszystkim nigdy nie dogodzisz. Ks. Natanek ma wspaniale doswiadczenia w pracy z mlodzieżą, organizuje latem obozy cieszace sie wielkim powodzeniem na ktorych uczy pracy w gospodarstwie i wychowuje stosując prawdziwa dyscypline, gdyby ich krzywdził na pewno by sie tak nie garneli.

   • mgrabas said

    jeśli kogoś gorszą zwierzęta (!) to może powinien się zastanowić czy czasem nie patrzy na świat przez jakieś okulary? bo jeśli tego nie zrobi, to nawet rośliny mogą zacząć go gorszyć

   • annah said

    Mg, mogłbyś na próbę coś przesłać na moja pocztę? chciałabym sprawdzić czy według zapewnień administracja poprawiła łączność.

    od mg: wysłałem (z gmaila do o2) i znów nie doszło: „delivery to the following recipient failed permanently”, wiadomość tę zaadresowałem równolegle do mojej ukrytej wiadomości na innym serwerze pocztowym, dokąd doszła, to samo wysłałem Ci z innego serwera pocztowego i również nie doszło: Dostarczenie Twojej wiadomosci okazalo sie niewykonalne, nasz serwer pocztowy nie bedzie staral sie wyslac jej ponownie. Dokladna przyczyna niedoreczenia listu znajduje sie ponizej.
    I’m afraid I wasn’t able to deliver your message to the following addresses.
    This is a permanent error; I’ve given up. Sorry it didn’t work out.
    lepiej załóż konto pocztowe gdzieś indziej…

   • Wojtek said

    Piszę, o pieskach nie wspominając, a Wy czepacie się piesków.
    Trzeba również było słyszeć i widzieć czarnego psa wyjącego przeciągle tylko na Podniesienie, siedącego przed „ołtarzem”.

    Ksiądz Natanek robił bardzo dobre rzeczy, wspaniałe rekolekcje i wykłady.
    Ale niestety nie umiał postawić kropki nad i, no i szatan go teraz trzyma w kleszczach. Co nie znaczy, że mógłbym choć jedno dobre słowo powiedzieć o Dziwiszu.
    Matka Boża w La Salette powiedziała ze smutkiem o upadku kapłanów.

    od mg: tylko Ty jeden czepiasz się piesków, nikt inny, w tym wpisie znowu to robisz

   • annah said

    Mg dzięki, wiem juz w czym problem, w razie czego Piotr ma inny adres

    od mg: jeśli jednak chcesz otrzymać tamtą moją wiadomość dla Ciebie, użyj innego adresu e-mail pisząc kolejny wpis 🙂

 16. aga said

  Żyd R.Sikorski na Prezydenta

  Radek sikorski – działacz żydowski

  Radek Sikorski robi wszystko by powołać gminę wyznaniową żydowską w Bydgoszczy i zażydzić miasto na wzór Krakowa i Łodzi, czy zniemczanego systematycznie Wrocławia przy pomocy miejscowej gminy żydowskiej.

  Żydowska Fundacja Yakiza dostała 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury na remont synagogi w bydgoskim Fordonie. SIKORSKI planuje powołanie w niej honorowego konsulatu izraela. – Nie udałoby się, gdyby nie wsparcie RADKA SIKORSKIEGO – twierdzi Jacek Puzinowski, prezes fundacji. Yakiza. Od trzech lat próbuje ocalić zrujnowaną zabytkową synagogę.

  Wniosek o ministerialną dotację odpadł już cztery razy. Odpowiedź zawsze była ta sama: brak funduszy. – Udało się! – nie kryje radości Puzinowski. – To otwiera nam możliwości, bo projekty raz dofinansowane przez rząd zazwyczaj są dotowane również w kolejnych latach.

  Przypuszcza się, że pieniędzy by nie dostał, gdyby nie wsparcie RADOSŁAWA SIKORSKIEGO, ministra spraw zagranicznych, który w czerwcu objął patronat nad odrestaurowaniem fordońskiej świątyni.

  – Zadziałało nie tylko nazwisko. Sikorski to nie figurant, wiemy, że interweniował i lobbowal w ministerstwie w naszej sprawie – twierdzi Puzinowski.

  To nie koniec. W styczniu Yakiza złoży wniosek do Brukseli o unijne fundusze. RADEK SIKORSKI jako brytyjski obywatel, a szczególnie jego żona Anne Applebaum mają osobiste kontakty z Rotschildami, utzymują prywatne kontakty, również z innymi żydami i organizacjami żydowskimi na całym świecie. A teraz czekają na odpowiedź z Fundacji Rotschilda.

  – Staramy się o 130 tys. euro, taka kwota pozwoliłaby nam zakończyć remont dachu – mówi prezes Yakizy. Ale by dostać dotację, potrzebne są dwie rekomendacje. Jedna do Fundacji Rotschilda już dotarła – od MINISTRA SIKORSKIEGO. Yakiza liczy, że drugą wyśle ambasador Izraela.

  Za: http://forum.hotnews.pl/fpolska,0,1395,13547918.html

 17. aga said

  Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta – to mocne słowa Matki Bożej z La Salette, których autentyczność potwierdził Kościół katolicki. Nie tak dawno, bo w ubiegłym roku 2007 w listopadzie, media rozpisywały się na temat tragicznego wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami kierującymi się do La Salette. Nie wiele, a przeważnie wcale nie pisano o samych objawieniach, które są nie łatwe, ze względu na niełatwą do przyjęcia treść.

  Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości. Tak duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami. Biada księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna! Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę, i oto pomsta czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.

  Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było.

  Biada mieszkańcom ziemi! Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.

  Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich umysły; stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym ogonem na zatracenie. Bóg dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą znosili udręki fizyczne i moralne: Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.

  Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha gniewu Bożego.

  Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku 1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z nim.

  Niech nie ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. On jest jak ten orzeł, który chcąc ciągle wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do uznania jego wielkości.

  Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również ona zostanie wciągnięta w wojnę; krew będzie płynąć ze wszystkich stron, kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane; księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.

  Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii, będzie wielka; między nimi znajdą się i biskupi.

  Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.

  W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła. Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów; wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.

  Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne rozluźnienie w tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; będą one miały wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów. Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga. Będzie się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych (to znaczy, że ci zmarli będą przyjmować postać dusz sprawiedliwych, które żyły na ziemi, aby tym lepiej zwodzić ludzi; ci pozornie wskrzeszeni zmarli, którzy nie będą niczym innym, jak tylko demonami pod ich postacią, będą głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa, będą negować istnienie Nieba, także istnienie piekła. Wszystkie te dusze będą się ukazywać jako zjednoczone ze swymi ciałami). Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.

  Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw, dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.

  Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany wielkim prześladowaniom; będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.

  Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym widzimisię i być wyższym od podobnych sobie. Będzie się lekceważyć władze cywilne i kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.

  Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości ojczyzny i bez miłości rodziny.

  Ojciec święty wiele ucierpi. Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę. Źli będą po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić. Ale ani on, ani jego następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.

  Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł – a mianowicie obalenia i unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.

  W 1865 roku ujawnią się haniebne sprawy na miejscach świętych; w klasztorach gnić będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc. Ci, którzy stoją na czele wspólnot zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru, ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.

  Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła ulicami. Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna powszechna, która będzie straszliwa.

  Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; ludzie będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.

  Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba. Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; wiele wielkich miast zostanie zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; będzie się zdawało, że wszystko jest stracone; będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk broni i bluźnierstwa. Sprawiedliwi będą cierpieć wiele; ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć. Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby pustynią. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać; wszędzie zakwitnie miłość. Nowi władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.

  Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo. Dwadzieścia pięć lat obfitych urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar, które spadają na ziemię.

  Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; rozleje on wiele krwi i będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.

  Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które srożyć się będą powszechnie). Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi władcami świata.

  Zanim to nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój; nie będzie się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić; źli będą sobie pozwalać na wszelkiego rodzaju grzechy; lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe. Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi, aż dojdą do pełni wieku.

  Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.

  Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz adorujecie samych siebie; drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu; wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców.

  W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem nieczystości; jego ojcem będzie biskup. Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami, będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan. Będzie wydawał przerażające okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami. Będzie on miał braci, którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła. W wieku 12 lat staną się znani z wielkich zwycięstw jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.

  Przemienią się pory roku, ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.

  Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.

  Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!

  Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem; wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją moim duchem; wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich , wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu. Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło światu. Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach nieszczęśliwych. Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa! Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec ostateczny!

  Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!

  Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje. Będą się rozlegać głosy w powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.

  Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby? Krwią, łzami i modlitwami wiernych Bóg da się przejednać. Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta. Cały świat ogarnie przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali boskiej czci prawdziwemu Chrystusowi żyjącemu wśród nich.

  Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!

  Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata. Wzniesie się z pychą w powietrze, aby dotrzeć aż do nieba, ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła, runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona, na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła. Wtedy woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę.

  Tekst orędzia za: Arnaud de Lassus, „Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych. 150-lecie Objawienia się Matki Bożej Melanii Calvat i Maksymilianowi Giraud”, WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I, Komorów 1997

  • annah said

   Aga, dzięki za przytoczenie tego orędzia, niestety wesoło nie jest nie będzie przynajmniej do czasu aż się wszystko wypełni, wskazują na to nie tylko Objawienia Maryjne, ale przede wszystkim Pismo Sw, jednakowoż w żadnych okolicznosciach nie powinnismy się lękać, o co trzeba prosic Boga jak o każdą inna łaskę.

 18. aga said

  Apostazja w Kościele zacznie się od góry ,nie od dołów

  http://www.traditia.fora.pl/objawienia-maryjne,36/zapomniane-oredzie-z-la-salette,325.html

 19. MagdaS said

  no ekhymmmm CO ZA BZDURY

  http://www.sfora.pl/Katoliczke-najlatwiej-zaciagnac-do-lozka-a17999

 20. ALFA said

  « Prawda w oczy kole
  American Dream »
  Czy struna w końcu pęknie?

  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-03-11 (czwartek)

  Izrael bez olbrzymiej pomocy ekonomicznej i wojskowej, nie byłby w stanie samodzielnie utrzymać się przez bodaj pół roku. To państewko zdane jest na łaskę i niełaskę Stanów Zjednoczonych – i tylko dzięki żydowskim wpływom na praktycznie każdą dziedzinę życia w tym kraju, wciąż łaska nie zmienia się w niełaskę.

  Wydawać by się mogło, iż Żydolandia powinna żywić jakąś wdzięczność wobec swego protektora, niechby nawet pochodzącą ze ścisłego wyrachowania.

  Żydzi jednak nie mogą się w żaden sposób powstrzymać przed okazywaniem pogardy zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i amerykańskim przywódcom – czy to będzie ostentacyjne olewanie prawa międzynarodowego w rejonie Gazy, czy celowo wykalkulowane obelgi rzucane na swych sąsiadów (np. Turcję), czy choćby kradzież paszportów i tożsamości w przyjaznych krajach celem dokonywania skrytobójstw (Dubaj).

  Podczas swej ostatniej wizyty w Izraelu, wiceprezydent Joe Biden potępił plany nowego żydowskiego osadnictwa we Wschodniej Jerozolimie. I oto – nie kiedy indziej, ale właśnie w czasie trwania jego wizyty! – Netanyahu ogłasza plany wybudowania dodatkowych 1600 domów w okupowanej Wschodniej Jerozolimie. Jeśli nie jest to brutalnym policzkiem wymierzonym swym sprzymierzeńcom i ich reprezentantowi, to co w takim razie nim jest?

  Do tej pory Netanyahu nie zrobił nic, aby jakoś zredukować polityczne szkody spowodowane jego decyzją. Zrobiły to natomiast mniejsze polityczne płotki w Żydolandii, jak np. minister opieki społecznej Isaac Herzog i rzecznik rządu, Mark Regev. Były to standardowe, oklepane i nic nie znaczące “wyrazy ubolewania”. Natomiast minister spraw wewnętrznych Eli Yishai, z typowo koczowniczą bezczelnością, zapodał, iż Izrael “nie miał zamiaru” nikogo prowokować, a w szczególności obrażać wiceprezydenta USA, a więc i nie ma za co przepraszać.

  Amerykanie, co może stwierdzić każda osoba umiejąca czytać, mają do Izraela stosunek bardzo łagodny, by nie rzec uległy. Netanyahu jednak spędził ostatni rok na nieustannych próbach sfrustrowania Obamy i jego wysiłków w celu rozwiązania konfliktu Izraelsko-Arabskiego (o ile bandytyzm można nazwać konfliktem). Netanyahu odmówił bezpośrednich rozmów, odrzucił propozycję zamrożenia dalszych żydowskich osiedleń, obnosił się ze swymi poglądami na Jerozolimę, z pogardą odrzucił rozmowy z Syrią, cały czas akcentując swoją rzekomą chęć do “bezwarunkowych rozmów” z Palestyńczykami.

  Zarazem przywódca izraelski odniósł pewien sukces, przesuwając uwagę USA z Izraela na Iran, który podobno przedstawia śmiertelne zagrożenie dla jego kraju i dla całego regionu.

  Dla Obamy, któremu nikt nie może odmówić inteligencji, lecz który nie jest typem politycznego wojownika, zachowanie Netanyahu musiało być obelgą intelektualną. To, że aż do tej pory Obama znosił żydowskie obelgi, świadczy o potędze Żydów w Waszyngtonie, a zwłaszcza Capitol Hill – a także o wychowaniu, jakiemu został poddany.

  Dla Obamy nadszedł zatem czas, by pokazać, że potrafi nie tylko dobrze się prezentować, ale i również walczyć. Wiceprezydent Biden, gdy dotarł do niego rozmiar obelgi zgotowanej przez żydowskich przyjaciół, nie szczędził słów: nie tylko potępił decyzję o poszerzeniu osadnictwa w Jerozolimie, ale i stwierdził, iż takie decyzje, jaką podjął Netanyahu, podkopują zaufanie do Izraela.

  Czy Obamę będzie stać na danie Żydom nareszcie po pysku?

  Zobacz też: http://www.haaretz.com/hasen/spages/1155257.html

  • Czas syjonistycnych Żydów jest policzony – przez zło, które czynią. Sytuacja z dnia na dzień robi się coraz bardziej napięta i musi kiedyś wybuchnąć. Neturei Karta i inne prawdziwie żydowskie odłamy judaizmu od dawna zdają sobie sprawę czym to grozi, a im Izrael jest okrutniejszy tym więcej Żydów odchodzi od syjonizmu. Nie wiem czy możliwe jest powstrzymanie tego mechanizmu bez reformy samego syjonizmu. Jeśli syjonizm nie nabierze cech ludzkich to dojdzie do burzliwego końca, nawet może w asyście atomowych grzybów.

 21. Magda said

  pogodowe statystyki:
  Pogodowe podsumowanie lutego w Europie

  (12.03/06:17) – Tegoroczny luty zapisał się w Europie jako bardzo zimny i mokry. Według danych amerykańskiego Narodowego Urzędu do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) na przeważającym obszarze kontynentu średnia miesięczna temperatura oscylowała na poziomie poniżej normy wieloletniej. Odchylenie przeważnie osiągało od 0 do 3 stopni poniżej normy(…)
  Styczeń 2010:

  Według danych amerykańskiego Narodowego Urzędu do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) na przeważającym obszarze kontynentu średnia miesięczna temperatura oscylowała na poziomie znacznie poniżej normy wieloletniej. Odchylenie przeważnie osiągało od 3 do 6 stopni poniżej normy. Największe ujemne odchylenie notowano w środkowej, północnej i wschodniej Europie, gdzie przekraczało ono 7 stopni, lokalnie dochodząc nawet do 10 stopni.
  (…)
  Grudzień 2009:

  Według danych amerykańskiego Narodowego Urzędu do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) na przeważającym obszarze kontynentu średnia miesięczna temperatura oscylowała na poziomie poniżej normy wieloletniej. Odchylenie przeważnie osiągało od 0 do 2 stopni poniżej normy, tylko miejscami w Szkocji, Irlandii Północnej oraz w krajach skandynawskich osiągało 3 stopnie.(…)
  Listopad 2009:

  Według danych amerykańskiego Narodowego Urzędu do spraw Oceanów i Atmosfery (NOAA) nie było miejsca w Europie, gdzie średnia temperatura oscylowałaby poniżej normy. Przeważnie notowano dodatnie odchylenie od normy rzędu 1-3 stopni, ale w całej środkowej, północnej i wschodniej części kontynentu średnia temperatura była wyższa od normy o 3-5 stopni.(…)
  całość tutaj:http://www.twojapogoda.pl/globalneanomalia/podsumowanieeuropa.htm

  • Magda said

   Przesadzone prognozy zmian klimatu będą zbadane
   2010-03-11 08:44:22
   11.03. Nowy Jork (PAP/Reuters) – Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun poinformował w środę, że akademie nauk z kilku krajów zbadają działalność ONZ-towskiego Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), którego alarmujący raport z 2007 r. na temat globalnego ocieplenia okazał się przesadzony i zawierał wiele błędów.

   Przedstawiciele IPCC przyznali, że raport zawierał przesadną ocenę tempa topnienia lodowców w Himalajach oraz stopnia zagrożenia terenów nadmorskich, zwłaszcza leżących w depresji, przez wzrastający poziom wód w morzach i oceanach.

   Jednak Ban Ki Mun podkreślił na konferencji prasowej w Nowym Jorku, że „zagrożenie stwarzane przez zmiany klimatyczne jest realne”. Co więcej, dodał, że „nie widział wiarygodnych dowodów podważających główne wnioski raportu”.

   Przyznał jednak, że liczący 3000 stron raport zawierał „pewne błędy” oraz, że „istnieje potrzeba zapewnienia pełnej przejrzystości, dokładności i obiektywizmu”.

   Sekretarz generalny zapewnił, że zbadanie działalności panelu dokonane będzie „w sposób całkowicie niezależny od Narodów Zjednoczonych”.

   Przewodniczący IPCC Rajendra Pachauri, który znajduje się pod coraz silniejszą presją krytyków domagających się jego ustąpienia, oświadczył na tej samej konferencji prasowej, że konkluzje raportu dotyczące globalnego ocieplenia, wywołanego spowodowanym przez człowieka tzw. efektem cieplarnianym, „są ponad wszelką wątpliwość słuszne”.

   Opinia niezależnych naukowców ma być opublikowana przed końcem sierpnia br. (PAP)
   http://www.pogodynka.pl/wiadomosci.php?id=pogoda&news=20100311_084520_001

 22. Praworządny Obywatel NWO said

  14 sierpnia, o 9 rano, izraelska stacja telewizyjna “Kanał 10″, złamała wszelkie zakazy i ujawniła najohydniejszy sekret (…) założycieli Izraela – umyślną, masową radiację wszystkich młodych Sefardyjczyków.Film pokazuje historyka, dającego skróconą lekcję historii ruchu eugeniki – programu mającego na celu usunięcie słabych stron społeczeństwa
  Dane o filmie: “100.000 napromieniowanych” (tytuł angielski: “The Ringworm Children”, tłumaczenie dosłowne tytułu hebrajskiego na angielski to “100.000 Rays” – przypis red. WM), wydane przez Dimona Productions Ltd. w 2003 roku. Producent – Dudi Bergman. Reżyseria – Asher Hemias, David Belhassen.Uczestnicy dyskusji: marokańska piosenkarka, David Edrei, przywódca komitetu rekompensat dla ofiar prześwietleń na grzybicę strzygącą oraz Boaz Lev, rzecznik ministerstwa zdrowia.

  W 1951 roku, naczelnik ministerstwa zdrowia, Czaim Szeba, wrócił z USA z 7 rentgenowskimi maszynami, które podarowała mu amerykańska armia. Miały zostać użyte w masowym eksperymencie na całym pokoleniu Sefardyjczyków, służących jako króliki doświadczalne. Każde dziecko sefardyjskie miało dostać 35 tys. razy większą od dopuszczalnej dawkę promieniowania, skierowaną bezpośrednio w głowę.
  Za doświadczenie rząd amerykański płacił 300 mln lirów izraelskich, co stanowi równowartość współczesnych miliardów dolarów. Dla porównania, cały ówczesny budżet ministerstwa zdrowia Izraela zamykał się w sumie 60 mln lirów. Dla niepoznaki, podczas wycieczek szkolnych dzieci zabierane były na odosobnienie, w celu napromieniowania.Rodzinom tłumaczono, że promieniowanie ma stanowić zabezpieczenie przeciwko grzybicy oraz pasożytom.
  Wkrótce po napromieniowaniu 6 tys. dzieci zmarło, a te, które pozostały przy życiu, do dziś umierają z powodu raka i innych chorób. Zanim zmarły, ofiary cierpiały na ataki epilepsji, zanik pamięci, chorobę Alzheimera, przewlekłe bóle głowy i psychozę.
  http://wolnemedia.net/?p=723

 23. aa said

  „Nie bez powodu jest on kapelanem Platformy Obywatelskiej i antypolskich szumowin, jakie się w niej skupiły.”

  Kardynał Dziwisz poczuł się nagle odpowiedzialny za losy dialogu chrześcijan z żydami.
  – Ze wstydem dostrzegamy, że pomimo jednoznacznego nauczania ostatnich papieży, nie wszyscy wśród nas potrafili przezwyciężyć w sobie uprzedzenia, zadawnione urazy i szkodliwe stereotypy – powiedział w przemówieniu podczas konferencji “Dialog katolicko-żydowski: droga za nami, droga przed nami”.

  Kardynał Dziwisz w wystąpieniu podjął wątki nauczania Jana Pawła II, nawołujące do wzajemnego pojednania i dialogu między katolikami i żydami. Przypomniał, że antysemityzmu papież “nie wahał się nazwać grzechem”.

  Mówił także, że kierunek ku “pełnemu pojednaniu i przyjaźni” między katolikami i Żydami, został wyznaczony przez Sobór Watykański II i dalsze nauczanie Kościoła. “Od tego kierunku – stwierdził – nie ma odwrotu”.

  Metropolita krakowski nawiązał do skandalu wokół negacjonistycznych wypowiedzi lefebrystycznego biskupa Richarda Williamsona (lefebryści, przypomnijmy, odrzucają m.in. nauczanie Soboru Watykańskiego II). Kardynał cytował słowa Benedykta XVI wypowiedziane w kontekście tej sprawy: “Tragedii narodu żydowskiego nie wolno nikomu pomniejszać. Dlatego łączymy się w pełnej solidarności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który niedawno, w obecności przedstawicieli organizacji żydowskich, modlił się, aby ‘pamięć o tej przerażającej zbrodni umocniła determinację do zaleczenia ran, które zbyt długo kalały relacje między chrześcijanami i Żydami’ (26 II 2009)”.
  Podkreślił, że Polska, “którą na dobre i złe przez prawie tysiąc lat wspólnie zamieszkiwaliśmy, stała się z woli niemieckich nazistów grobem dla milionów żydów.”

  – Dziś znamy cały wymiar bezdennego zła, które się wówczas dokonało. Dziś tej tragedii narodu żydowskiego nie wolno nikomu pomniejszać – zaznaczył.

  – Kościół pragnie dogłębnej przemiany umysłów i serc swoich synów i córek, jeśli chodzi o stosunek do żydów. Przemianę na poziomie teologii i katechezy, na poziomie Kościołów lokalnych i każdej parafii. Jesteśmy ciągle na początku drogi, świadomi szczególnej odpowiedzialności Kościoła za kształtowanie postaw swoich wiernych, zwłaszcza w kraju w dominującym stopniu chrześcijańskim – mówił metropolita krakowski.

  Zaapelował też o wzajemne spotkania, zwracając się do społeczności żydowskiej Izraela i USA, by oprócz odwiedzin w Polsce miejsc męczeństwa swojego narodu, organizowane były także spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej.

  – Jako że dialog zobowiązuje do całkowitej szczerości, nie możemy nie dostrzegać, że ciągle przed nami pozostaje zadanie przerwania kręgu wzajemnej niechęci, która zatruwa nasze relacje. Z całą pewnością wykorzenienie wzajemnych uprzedzeń i przeciwstawianie się nawet ich jednostkowym przejawom jest jednym z warunków pełnego pojednania – wezwał kardynał.

  Nie warto tych wypowiedzi Wielkiego Kapciowego nawet komentować, ale warto przypomnieć dwie oczywiste rzeczy:

  1. Nie słyszeliśmy, aby z równym zapałem i determinacją kard. Dziwisz kiedykolwiek występował w obronie lżonych i polewanych przez Żydów gnojem Polaków. Jego Eminencja nigdy nie skalała sobie ust jakimikolwiek wyrazami solidarności z narodem, do którgo podobno należy.
  2. Jakoś tak się dziwnie do tej pory składało, iż najgorętszymi zwolennikami “dialogu” z Żydami i największymi anty-antysemitami były niemal bez wyjątku osoby pochodzenia żydowskiego, do tego tajni współpracownicy UB, SB i podobnych im służb (Czajkowski, Waszkinel, Życiński, Gocłowski itp).

  Jeśli do tej pory mieliśmy jakiekolwiek złudzenia odnośnie kardynała Dziwisze (nb. to on zaprosił Kwaśniewskiego-Stoltzmana do samochodu papieskiego) i jego proweniencji, tłumacząc sobie po chrześcijańsku wszelkie wątpliwości na jego korzyść – to już ich nie mamy. Nie bez powodu jest on kapelanem Platformy Obywatelskiej i antypolskich szumowin, jakie się w niej skupiły.

  (Całość wystąpienia Wielkiego Kapciowego – na witrynie katolickiego Tygodnika Powszechnego, afiliowanego przy żydoubeckim portalu Onet.pl: http://tygodnik.onet.pl/32,0,22621,artykul.html).

  Za: http://marucha.wordpress.com/2009/03/06/stanislaw-anty-antysemita-dziwisz-kardynal/

  • aa said

   Może to jest przyczyna uciszenia na zawsze księdza Piotra Natanka

   • Magda said

    APEL

    PRZEBUDŹCIE SIĘ I PODEJMIJCIE DZIEJOWE WYZWANIE

    Ważą się losy Polski i całego świata. W ręce Narodu Polskiego Bóg w Trójcy Jedyny powierzył losy współczesnej cywilizacji[i].

    Przestańcie służyć dwóm bogom. W imieniu Boga proszę Was, którzy macie coś jeszcze do powiedzenia na polu podejmowania jakichkolwiek decyzji, zastanówcie się, gdyż macie jeszcze czas do naprawienia sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i w wymiarze duchowym, tej ziemi, polskiej ziemi.

    W ostatnich latach Państwo Polskie i Kościół znalazły się w niezwykle trudnej, wręcz kryzysowej sytuacji[ii]. W historii Polskiego Narodu potęga Państwa Polskiego zawsze szła w jedności z władzą polityczną i duchową. Brak tej jedności w imię dobra narodu lub służba w złotych kajdanach niewoli[iii], na żołdzie wrogich Polsce siłom czy też obcych bogów sprawiały, że losy narodu i Państwa Polskiego skazane były na ogromne cierpienia i bolesne doświadczenia.

    W tej tak dramatycznej sytuacji dziejowej, jedynym naszym ratunkiem jest odniesienie się tych, co kreują wizerunek polityczny i duchowy współczesnej Polski, do samego Boga. Bóg pragnie bardzo pomóc Polsce, która jest otoczona ze wszystkich stron wrogami, którzy chcą zawładnąć polskimi umysłami, sercami, majątkiem i ziemią. Tylko Bóg może uratować Polskę i ten świat, jeśli pójdzie Ona drogą wyznaczoną przez Boga, drogą ratunku i wybawienia.

    Pan Bóg zapragnął, aby Polska, jako pierwsza poprzez swoje nadrzędne władze polityczne i duchowe, uznała uroczyście Pana Jezusa za swego Króla, nawracając się i uznając nadrzędność Prawa Bożego nad prawem publicznym. Kwestię tę precyzyjnie wyjaśnił papież Benedykt XVI 6 stycznia tego roku[iv].

    Dziś wyjątkowo ujawnia się także natura naszej pychy. Jest nią arogancja, która sprawia, że chcemy uwolnić się od Boga i być sami dla siebie, arogancja, która sprawia, że sądzimy, iż nie potrzebujemy Jego wiecznej Miłości, lecz możemy być panami swojego własnego życia. W tym buncie przeciwko prawdzie, w tym usiłowaniu bycia samemu sobie bogiem, stwórcą i sędzią, przewracamy się i wpadamy w samozniszczenie[v].

    Zwracam się do Was, mający z woli Boga władzę w naszej ukochanej Ojczyźnie, z gorącym błaganiem, pozwólcie, aby Chrystus nas podniósł. Pozbądźcie się poczucia samowystarczalności, złudzenia o Waszej niezależności i skorzystajcie z wyciągniętych dłoni Zbawiciela[vi]. Obecne zamieszanie świata jest ogromne, bo okres panowania szatana zbliża się ku końcowi. Bóg chce skrócić okres tej szatańskiej swawoli, gdyż nie może już patrzeć jak wiele dusz wydziera Mu szatan i rzuca je w przepaść piekielną, szczególnie młodych. Gdybyście mogli zobaczyć oczyma Boga polską ziemię, domy, rodziny, swoje serca i znali swój los, przeklęczelibyście resztę swojego życia w pokorze[vii]. Chcecie nazwać Chrystusa sługą, a nieużytecznymi sługami jesteście. Jezusowi trzeba na Jego przenajświętszą Głowę nałożyć koronę. Jeśli tego nie zrobicie, skażecie nas wszystkich, naród polski, ogromną rzeszę nieświadomych Polaków na konsekwencje wypływające z niezrealizowanej Bożej prośby[viii]. O nadchodzącej próbie mówił najpierw Jan Paweł II, a następnie Benedykt XVI[ix].

    Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi, losy Polskiego Państwa i narodu są w Waszych rękach. Polsce potrzebny jest dobry zarządca i król. Wiem, że wraz z upływem lat i w momencie śmierci, Wasze wołanie będzie już nie w porę. Zrozumiecie wówczas swój błąd, gdy śmierć zajrzy Wam w oczy, ale już nic dobrego nie będziecie mogli zrobić.

    Zapamiętajcie! Honor zachowany na tym świecie jest nic niewarty. Pamiętajcie o błędzie Piłata. Bał się tylko utraty swojej pozycji, a utracił wszystko. Kto nie opowie się za Jezusem Chrystusem i Jego królowaniem, ten utraci wszystko jak tamten, który też był ostrzegany.

    Panie Jezu, w co mocno wierzę, Królu Polski, udziel nam łaski kochania Cię. Nas jest tu tak dużo oddanych Tobie, tylko słabych i niezdolnych. Ty masz moc otwierania nam oczu i uszu. Ulituj się nad nami Synu Boży i niech święta Męka Twoja odmieni oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Niech święta, niewinna Krew Twoja obmyje nasze polskie serca, żebyśmy przeżyli.

    Licencjusz świętej Teologii i doktor nauk humanistycznych[x]
    Ks. Piotr Natanek
    ——————————————————
    a może ten apel wywołał taka reakcję
    tekst pochodzi ze strony:http://www.echochrystusakrola.net/

   • Magda said

    http://www.piotrnatanek.pl/component/petitions/?view=petition&id=12&start=900

    od mg: proszę o opisy zawartości podawanych linków

  • aa said

   Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
   Rzecz ciekawa, wieloma sformułowaniami przypomina on komunikat, który w mojej sprawie wydała Kuria w dniu 16 października 2006 r. Nic dziwnego, bo autor jest ten sam. Jest nim ks. kanclerz Piotr Majer, choć w tym najnowszym komunikacie nie podpisał się on nazwiskiem, ale tylko funkcją.
   Nie podzielam poglądów ks. Piotra Natanka, który ujęty prywatnymi objawieniami mistyczki Rozalii Celakównej, swojej rodaczki z Jachówki pod Makowem Podhalańskim, zmarłej w 1944 r., głosi potrzebę intronizacji Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Ostatnio w tej sprawie napisał nawet list otwarty do prezydenta, premiera i wszystkich biskupów. List ten jest na stronie;
   Uważam jednak, ze Kuria podjęła zbyt drastyczne środki. Można było to załatwić w inny sposób. Podanie zaś wspomnianego komunikatu do wiadomości publicznej to „śmierć” cywilna dla tego gorliwego (może nadgorliwego) duchownego. Poza tym, jest to dolanie oliwy do ognia, a problemu osób, które domagają się intronizacji nie da się rozwiązać sankcjami karnymi.

   Metropolita Krakowski pomiędzy wyjazdami do Argentyny, Brazylii czy na Kubę powinien bardziej pochylić się nad tą sprawą, aby nie wybuchł w archidiecezji taki sam kryzys jak cztery lata temu.
   Trzeba też dodać, że z powodu konfliktu w sprawie intronizacji zakon jezuitów usunął ze swych szeregów jednego ze swych współbraci. też gorliwego kapłana, który dekretem przełożonych się nie podporządkował i dalej uważa objawienia Celakównej za prawdziwe.
   ================================
   od pb: „Podanie zaś wspomnianego komunikatu do wiadomości publicznej to „śmierć” cywilna dla tego gorliwego (może nadgorliwego) duchownego.” moim zdaniem to smierc zaufania wiernych do kurii i hierarchi kk w ogole

 24. Mars said

  Powiem Wam coś od siebie:

  To nie prawda że największym zagrożeniem w następnych latach będzie dla nas przebiegunowanie, 2012, wybuchy na Słońcu czy uderzenia meteorytów itp . Największym zagrożeniem dla nas są i będą ci którzy rządzą tą planetą i szykują nam getto na miarę XXI wieku, w którym już w zasadzie żyjemy . Ludzie boją się nieznanego zamiast obawiać się tego co mamy tuż „za miedzą” . Jak wiadomo wspólne zagrożenie „zbliża” i jest to dobry patent dla rządów by stworzyć sztuczną aurę opieki i bezpieczeństwa na zasadzie „jesteśmy z wami” . Oni nigdy nie byli z nami i nie będą . Są za to przeciwko nam i to jest największe zagrożenie dla naszej cywilizacji i człowieczeństwa . Ludzie np. boją się upadku dużego meteorytu ? Ale na logikę czego się bać ? To wręcz przysługa w porównananiu do pozostania tu na Ziemi jako niewolnik NWO . Problem roku 2012 to problem którego tak naprawdę nie ma i który jest zasłoną dymną do zupełnie innych działań .
  I jeszcze jedna kwestia związana z tzw. ateistami od których wręcz roi się na różnych forach i stronkach tego typu . Nie jest moim zamiarem nikogo obrażać , natomiast prawda jest taka że Ateiści to pewna grupa ludzi, która ma w sobie potężne pokłady ignorancji dla wszystkiego co istnieje we wszechświecie . Wbrew pozorom są to ludzie najbardziej podatni na manipulacje ponieważ wszędzie doszukują się tego co ma być racjonalne i są bardzo podatni na proces programowania lewej półkuli mózgu . Miałem okazję poznać wielu ateistów-racjonalistów i są to jedni z najbardziej zaściankowych i ograniczonych grup ludzi jakie można spotkać . Nawet poruszanie z nimi tematów nie związanych np. z Bogiem, religią i tak powoduje że w rozmowie negują dosłownie wszystko . Zdecydowanie nie jest to typ ludzi otwartych na prawdę .

  • No dobra jestem mateo said

   Masz racje Mars. Dobrze mówisz popieram.
   Co do Pani Rozalii C. z Krakowa to znałem tą kobietę osobiście. Była swego czasu klientką pewnego sklepu. Tej kobiecie to bym w nic nie uwierzył. Jeśli ona miała jakieś objawienia to chyba samego diabła. Zachowywała się jak opętana i ześwirowana. Biedna Kobieta, której by się bardziej przydała pomoc psychiatry. W sumie to odesłał bym do psychiatry wszystkich którzy mówią o jakiejś intronizacji Chrystusa na króla Polski. Czy wam już całkiem rozum odebrało?
   ===============
   od pb: to intrygujace i masz swietna pamiec = opisz nam cos wiecej o „zeswirowanej”; rozumiem ze masz doswiadczenie w rozpoznawaniu opetania; jesli jednak ono tak zaawansowane jak twoje odsylanie do psychiatry to nie odpowiadaj; nie wiem czy czytales innych ‚swirowatych’ z rozmaitch kultur chrzescijanskich, ale oni tez mowia o Intronizacji = Jezus Chrystus bedzie nam Krolem gdy go szczerze przyjmiemy do serc, nawet bez nakladania Mu zlotej korony z diamentami = wiec na co czekasz?

   • Julka said

    Przecież ona umarła w 1944roku tj. przed 66 laty. To już nad grobem stoisz?

   • Wojwit - Ten Sam said

    Nawet zdanie Jezusa Chrystusa, który sam chce być intronizowany na naszego Króla zdaje ci się być bezrozumnym?
    Biedaku, tobie już nie pomoże nawet psychiatra. Może dobry ksiądz – egzorcysta pobożną i żarliwą modlitwą wygoni z ciebie tego, co tak pluje i bluźni…

    od mg: a skąd to wiadomo, że „Jezus Chrystus sam chce być intronizowany”? z Biblii wynika coś odwrotnego: Jezus nigdy nie zgodził się przyjąć żadnych zaszczytów, tylko niezmiennie wskazywał na Ojca Świętego i przestrzegł przed zwiedzeniem przez tych, którzy będą mówić „w imieniu Jezusa” i o „Jezusie”!

   • Wojwit - Ten Sam said

    @Julka
    Dziwisz się? Przecież jemu szepcze o tym, co ma napisać sam ……

   • Wojwit - Ten Sam said

    @mg.
    Odsyłam m.in. do kazań ks.Natanka, do objawień Sługi Bożej Rozalii Celakówny

    http://wierzejski.blog.onet.pl/Intronizacja-Chrystusa-Krola,2,ID212251442,n

    http://www.antyk.org.pl/teksty/quas_primas-15.htm

    http://www.antyk.org.pl/teksty/quas_primas-18.htm

    http://www.intronizacja.pl/index8bb3.html?Page=artykul&Id=Nadchodzi_Wiek_Restauracji

   • mgrabas said

    bardziej wierzę Bogu niż ludziom: bardziej Jezusowi z Biblii niż słowom ludzi o „Jezusie” w jakichkolwiek objawieniach

   • mgrabas said

    dziękuję za te linki, dzięki nim uświadomiłem sobie, że Bóg już jest Królem (Ojciec Święty z modlitwy Pańskiej), a miłość – pomiędzy ludźmi – to Jego królestwo

   • lekarka said

    A ile ty masz lat staruszku, pewnie z 90 skoro pamiętasz Rozalię Celakównę? Twoje wypowiedzi są kłamliwe a może to zaawansowana miażdżyca?
    ====================
    od pb: mateo, to juz 3-cia osoba podejrzewa kretactwo z twej strony = jesli nie odpowiesz do polnocy z soboty na niedziele, banuje cie

   • Ala said

    mateo
    szkoda mi ciebie naprawdę szkoda .Możesz się zastanawiać dlaczego ,powiem ci tylko przeczytaj swoje własne wypowiedzi , zaprzeczenia samemu sobie ,naciąganie i kłamstwa niczym nie uzasadnione .Nie jestem fanatyczna katoliczka w kościele bywam jak trzeba jajka poświecić bo nie mam wyjścia , ale wierze bardzo mocno w Boga i Jezusa . Miałam tez bardzo dużo do czynienia z ezoteryka wszelkiej maści znam z tych kręgów ludzi ,sama byłam zachłyśnięta tym wszystkim ,ta droga była mi potrzebna by poznać i znaleźć w sobie prawdę miłości Bożej .Dziś patrze na to wszystko inaczej .Zycze ci jednego znajdź w sobie miłość , tolerancje i zrozumienie innych a miłość Boga przyjdzie sama otwórz swe serce .
    Do wszystkich krytykujących katolików , to ze ktoś jest katolikiem ze ma w sercu miłość i wiarę w Boga nie oznacza ze jest fanatykiem ,to ze wierzy nie znaczy ze popiera działania niektórych przedstawicieli KK (w dzisiejszych czasach większość ) Chcecie by was tolerowano ,słuchano a lekceważycie czyjeś przekonania ,czyjąś wiarę ,zacznijcie od siebie i swojej własnej tolerancji ,wtedy i inni będą do was inaczej podchodzić .
    Denerwuje mię ze taki jeden czy drugi wpada krytykuje czyjeś wartości ,przekonania ,wiarę i zada tolerancji dla siebie .

 25. Stanisław said

  Zanim ludzie z polecenia Kurii położą łapy na stronach ( bezprawnie ) ks Natanka – warto je zapisać na dysku używając programu „HTTrack Website Copier” zaletą tego jest to, że można oglądać zapisane strony w trybie offline.

 26. Stanisław said

  Wracając do tematu – jest mi dane już żyć na tej ziemi ponad 40 lat, byłem „świadkiem zmian dziejowych” – czyli tak zwanego „obalenia komunizmu”. Z tego co sięgam pamięcią dawniej przed 1989 rokiem księża mieli inne podejście do do wiernych – bardziej ludzkie ? chyba tak. Gdy nastał czas przemian, zmienili się też księża. Teraz większość z nich traktuje wiernego jako portfel z którego można doić kasę. Ślub, pogrzeb, komunia – na wszystko jest cennik jak w markecie. Są wprawdzie jeszcze księżą z powołania ( dziś słychać dość często że ksiądz to taki sam zawód jak lekarz czy prawnik ), którzy nie ulegli zepsuciu, wiedzą jak można pomóc i pomagają swoim wiernym i co najważniejsze otwarcie mówią o złu jakie nas zalewa. Widać to co powinno być oczywiste dla ich zwierzchników już takie nie jest. Jest to smutne i przez takie „dawanie przykładu” góry, dół się wali. Niepokornych się upomina, odsuwa od obowiązków i czasami jak to było w moim mieście – księdza który miał posłuch u ludzi wywala się na misję do … Rzymu.

 27. No dobra jestem mateo said

  Oczywiście poprawiam pomyłkę: Ten prof. od wykładów to prof Walter Veith.
  ==============================
  od pb: widzisz dotad ze nikt nie bedzie googlowac = musisz podac linki lub wkleic cos krotkiego z profesora

  • CoZaSyf said

   to ten link http://www.youtube.com/user/papiezTOantychryst Wino Babilonu

   • mgrabas said

    wobec tych faktów:

    powinni zająć oficjalne stanowisko ci, którzy innym wyszukują „błędy teologiczne”

   • mgrabas said

    ciąg dalszy dociekań    wszystko zaczyna się łączyć i tworzy coraz bardziej wyrazisty obraz całości

  • Wojtek said

   Proszę nie linkować *******

   od mg: zagwiazdkowałem wyrażenie obraźliwe
   ====================
   od pb: wojwit, stac cie na rzeczowa ocene

  • hjk said

   „to prof. Walter Veith.”

   Co to za profesor?
   Czego? W jakiej dziedzinie?

   Owszem, wykazuje się dobrą wiedzą religioznawczą, tak na pierwszy rzut oka, zna historię religii i kultur, nie wiem, na jakim poziomie i w jakim stopniu, wykłady wydają się dobrze przygotowane porównawczo…

   Zarzeka się, ze był rzysmskim katolikiem (OK, no ale teraz kim jest?Protestantem, fundamentalistą biblijnym?), ale z tego, co mówi, znajomość teologii katolickiej jest (żenująco?) niska, kiedy odnosi symbolikę pogańską do chrześcijaństwa i odszukuje w nim elementy antycznych kultów. Całość wygląda na kolejny, lepiej lub gorzej zawoalowany atak na katolicyzm i papieża,jednakże obliczony na odciagnięcie ludzi, którzy niezbyt orientują się w teologii.
   Rzeczywiście zwraca uwagę na pewne niebepieczeństwa, jakie grożą ze strony pogaństwa i faktycznie być może tak jest, ze satrożytne kulty znalazły sobie osłonę czy gniazdo w nowej religii i próbują ją od samego początku znieprawić. To moze być prawda, ale sposób w jaki przedstawia katolicyzm w swych wywodach i pewne prawdy wiary, świadczy o wybitnym ich niezrozumieniu.
   Po obejrzeniu filmików wybrałem się na spacer i zacząłęm sobie przypominac inne filmiki „protestantyzujacych sekciarzy” i faktycznie powtarzają się stałe wątki. Dowcip polega na tym, ze owi „sekciarze”, poszukiwacze „autentycznego chrześcijaństwa” w sposób wykrzywiony przedstawiają katolicyzm (przy całej racji, jaką mogą mieć, jeśli chodzi o pewne przegięcia, jak czytamy w odcinkach o infiltracji Kościołą)usiłując przypiąć mu gombrowiczowską „gębę” starożytnego pogaństwa i co gorsza, apokaliptycznej bestii. Na kilometr zaczyna pachnieć jehowityzmem i jakimś dziwacznym fundamentalizmem protestanckim, tradycyjnie atakującym Maryję, papieża i papiestwo, kult maryjny,różaniec, katolickie rozumienie mszy św., itd. mało co jest o rozumieniu natury Boga, Trójcy świętej, a co ciekawe ani słowa o Duchu św. Wielokrotnie pyta się, „czy takie coś mamy w Biblii”, ale Kościół to nie tylko Biblia, tylko pewna tradycja i kultury narodowe, w których się rozwija,no i powołując się na Biblie trzeba by wspomnieć o najważniejszych elementach wiary i Pisma św. ze już nie wspomne o znajomości teologii tej religii, którą się jakoś krytykuje, a z którą by się trzeba zapoznać.

   A co gorsza wygląda na całkowite nierozumienie sytuacji kulturowej starożytności i sytuacji nowej religii, jej instytucjonalizowania się, problemów inkulturacji. Podobne nieco problemy ma dziś chrześcijaństwo, kiedy ewangelizuje się rdzenne kultury afrykańskie czy jakieś indiańskie – co przejąć z ich kultury i religii, a czego juz nie można, zeby nie zniekształcić prawdy Ewangelii.

 28. grypa666 said

  od pb: otrzymalem emaila na temat
  ——————-
  From: Małgorzata Nowak To: piotrbein@yahoo.com
  Sent: Fri, March 12, 2010 1:58:29 AM
  Subject: ad ks piotr natanek
  Witam
  To lekka przesada co państwo pisza w sprawie ks Natanka.
  „bledy teologiczne” sa jaknajbardziej dobrze okreslone i konkretne
  Ten czlowiek robił ogromne zamieszanie w glowach moich znajomych, a słuszna i długo wyczekiwana decyzja Kurii, to skutek własnie interwencji wiernych. Kuria podejmuje dzialania dopiero po zgłoszeniu. Nie widze nic dziwnego w tym, kosciol ma swoja teologie i gdy jakis ksiadz naucza brednie, to WRESZCIE nastapila reakcja, podkreslam: długo wyczekiwana.
  W kosciele ( o ktorym tyle piszecie, ze rzadzi watykan, panuje masoneria itp itd) niezwykle trudno doprowadzic do jakiejkolwiek reakcji, gdy pojawiaja sie podejrzane grupy (ktore czesto za 1-3lat żegnaja sie z kosciolem i ida w swiat), ale gdy nareszcie jest zdecydowana reakcja, to TEZ ZLE, bo kosciol „zaklada kaganiec”. No pasuje sie zdecydowac.
  Ja widze, że Pan ma ewidentnie duzy osobisty uraz do KK, ale to lekkie przegiecie, załatwiac osobiste sprawy w taki sposob. To już poniżej poziomu.
  Ta wylana żółć wiele o was mowi. — Malgorzata Nowak
  ===================
  http://www.habakuk.pl
  ===================
  http://www.szansaspotkania.net
  ===================
  http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/karol_wojtyla/milosc_i_odpowiedzialnosc/
  ==========================================================
  O północy, kiedy jest najciemniej, zaczyna się nowy dzień.

  ††††††††††††††††††††††
  odpisalem nadawcy:
  ja mam uraz do wszelkich organizacji stosujacych zamordyzm; nie widzialem szczegolow „bledow teologicznych” ks. Natanka, nie widzial zaden blogowicz, wiec jesli znasz, podsumuj i daj na blog, wraz z opisem zlego wplywu na twych znajomych

  • Parwy said

   Pani Małgorzato Nowak. Śmiało podziel się z nami z jakimi zarzutami poszłas do kardynała . Popisałaś sobie robiąc zamęt i tyle. Niby że są błędy teologiczne.
   Podaj o jakich błędach teologicznych doniosłas kardynałowi.
   jeśli nie pamiętasz to nie zaśmiecaj tu bloga swoim wywodami.

  • Julka said

   Jakie tam dobrze określone i konkretne?! Przecież kuria komisję teologów dopiero powołała, żeby to zbadać (tj. czy nauczanie Księdza jest zgodne z naukami teologicznymi)Jeśli w skład komisji wejdą „otwarci” moderniści, to zapewne błędy jakieś znajdą. Szkoda, że ich poglądów nikt nie bada.
   ====================
   od pb: no wlasnie! ‚komisja’ musiala uprzednio znac rzekome wykroczenia ks. Natanka; on ma ogrom dorobku do oceny – szybkich bilow maja w kurii

   • reekofputrefaction said

    Kuria powolala komisje teologow dekretem z dnia 3 lipca 2009, czyli kawalek czasu temu. mieli sporo dni i nocy na przemyslenia, wiec ostatni list otwarty nie jest powodem decyzji kurii.

    Tak gwoli scislosci tylko.

    Pozdrawiam

   • Julka said

    Skoro owa komisja zakończyła już swoje oceny, to sprawiedliwość nakazywałaby podanie ich do publicznej wiadomości wiernych. W przeciwnym wypadku mamy prawo sądzić, że przyczyny dyskryminacji Księdza są pozateologiczne, a komisja JE prochu nie wymyśliła. Taki sposób postępowania budzi dezorientację i niechęć do hierarchii, Słuchałam w ub.roku audycji w RM, gdzie prowadzący ksiądz bez należytego uzasadnienia odpierał dociekania słuchaczy n/t intronizacji Chrystusa. Ksiądz bronił stanowiska, że wystarczy intronizacja Serca Jezusowego.Odnosi się wrażenie, że przełożeni Księdza boją się jego poglądu jak diabeł święconej wody, a ks.Natanek ten pogląd uzasadnia i dużo czasu poświęcił na jego argumenty.
    Warto dodać, że ta kuria kazała usunąć krzyż w sali Dominikanów przed spotkaniem ekumenicznym, bez zgody gospodarzy domu, którzy tę wiadomość jednak upublicznili. Zaraz potem było ogólne aj waj jak trybunał w Strassburgu uwzględnił skargę Włoszki w sprawie krzyża w szkole. Reasumując:kuria w osobie Dziwisza prowadzi własną politykę poprawności, zgodną z tryndami zadeptywania ducha w narodzie.

 29. Bisc said

  Przesłanie ode mnie dla wszystkich walczących o należne nam prawa, o zdrowy świat: Walczcie o człowieka, a nie z człowiekiem.
  W tym krótkim zdaniu zawiera się mój przekaz, który – w moim odczuciu – jest bardzo ważny.
  ========================
  od pb: musisz rozwinac mysl

  • Bisc said

   Chodzi mi o to, aby celem działania była walka o prawa i godność człowieka, nie zaś walka przeciw jakiejś grupie ludzi. Jeśli walce nie przyświeca taki właśnie cel, mamy sutuację jak z „Nie-boskiej komedii” – „stare grzechy ubrane w szaty nowe”. Nie znam przykładu walki między ludźmi, która jakiejś ze stron przyniosłaby adekwatne do strat korzyści (bo czy można otrzymać coś równoważnego z życiem ludzi, którzy w tej walce polegną po obu stronach?).

   Walka z grzechem, z szatanem owszem, ale nigdy walka z człowiekiem 🙂

 30. annah said

  Logika Boża jest zupełnie inna niż dzieci tego świata –
  O posłuszeństwie i poddaniu się woli Bożej

  http://fronda.pl/budowniczy_2_irlandii/blog/bog_vs_logika_tego_swiata

 31. mgrabas said

  ze skanu dokumentu jednak widać podpis kanclerza kurii, dokument więc nie był anonimowy, nie wiedziałem tego wcześniej, źródło z którego się dowiedziałem o istnieniu tego dokumentu utrzymywało, że był nie podpisany
  nie mając dokumentu przed oczyma, nie byłem w stanie tego zweryfikować, przepraszam za ten błąd
  =================
  od pb: nie ma sprawy, nie nasz problem; sam czytalem ze nie bylo podpisu = moze nie bylo w wersji rzuconej na internet

 32. paweł said

  WTF forum molestowanych ministrantów ???

 33. A ja znalazłem rekolekcje ludzi biznesu ks. Jacka Stryczka 🙂
  http://video.google.com/videosearch?q=rekolekcje+biznesu
  ale czemu biznesu? po prostu rekolekcje i tyle.

  • inne rekolekcje said

   Ów ksiądz powiedział, że małe dzieci to najbardziej egoistyczne stworzenia na ziemi buehehe. Jeszcze zaznaczył że by mu nie mówić że tak nie jest. To nie prawda. Bynajmniej ja taki nie byłem 😛 Jak to się mówi każdy sądzi według siebie 😉

   • inne rekolekcje said

    W przebudzeniu chodzi o to by znów stać się niewinnym jak małe dziecko. A po „przebudzeniu” stwierdzimy że jesteśmy w miejscu w którym zawsze byliśmy, tylko nie byliśmy tego świadomi. No chyba , że ktoś urodził się egoistą no to nie wiem co ma zrobić 🙂 albo od małego słuchał innych egoistów i dawał sobą manipulować ..

 34. Też szuka sponsora o dobrym sercu 🙂

 35. VIVIEN said

  ZDAJE SIE ZE CHCA SIE DOBRAC PORZADNIE DO SKORY BENKOWI I RESZCIE NIEMIECKIM „KATOLIKOM” OSKARZENIA ,FAKTY ZNANE WSZYSTKIM OD LAT …. to gorace tematy na PIERWSZYM PLANIE WE WIADOMOSCIACH W NIEMIECKIEJ TV .BEBEK BRONIL KSIEZY- PEDOFILI I DAWAL IM SCHRONIENIE PO ZBRODNIACH JAKIE POPELNIALI NA DZIECIACH … OJ NIE CHCIALABYM BYC W „ICH SKORZE – TO WOLA O POMSTE DO NIEBA …Ladnie sie za nich wzieli Podejrzewam ,ze robia GRUNT na pozbycie sie RELIGII … da sie odczuc !!!

  • to ja mateo said

   Uważasz że klechy nie maja nic wspólnego z pedofilią i że to atak na KK??? Kobieto palnij się w główkę ile jeszcze wyjdzie takich przypadków to się w pale nie mieści. KK juz dawno powinien zniknać z powierzchni ziemi. To przesiąknieta złem organizacja mafijna z papierzami na czele.

   od mg: jeszcze jeden wpis w tak obraźliwym tonie pod adresem któregokolwiek z blogowiczów, a będzie on wpisem ostatnim, proszę zmienić ton
   =================
   od pb: mateo, bluzgasz jadem, a my tu staramy sie utrzymac poziom intelektualny = daj jakis link do rozsadnej analizy popierajacej twa opinie albo idz na onety

 36. rook said

  Wizja Rozalii Celakówny
  (frag. kazania ks. Natanka m.in. o infiltracji KK przez masonerię i jej roli w zamordowaniu Jana Pawła I)
  http://komandir.wrzuta.pl/audio/9rjNo380VTK/wizja_rozalii_celakowny_-_ks._dr_hab._piotr_natanek

 37. Buka said

  Grupa naukowców izraelskich pod kierownictwem dr. Dana Frumkina z firmy Nucleix wykazała, że badania DNA można sfałszować. Zespołowi z Tel Awiwu udało się sfabrykować próbki śliny i krwi, tak aby wykazywały obecność DNA innej osoby. Wykazano również, że można wytworzyć fałszywe DNA opierając się na znanym profilu DNA, np. przechowywanym w bazie danych i w ten sposób sfałszować dowody rzeczowe podczas śledztwa. Jak twierdzi dr Frumkin, każdy absolwent wydziału biologii może z łatwością dokonać tego rodzaju fałszerstwa. Firma Nucleix opracowała specjalny test mający służyć w badaniach kryminalistycznych, za pomocą którego można będzie odróżniać próbki prawdziwe od sfałszowanych. Badania zostały opublikowane w lipcu ubiegłego roku.(Forencic Science International: Genetics.)
  http://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973%2809%2900099-4/abstract

  • inne rekolekcje said

   No jeśli mogą modyfikować zwierzęta i inna żywność (ale to zabrzmiało 🙂 ) to właśnie poprzez modyfikacje chyba DNA to robią? Dlaczego sfabrykowanie DNA miało by być nie możliwe? Nie rozumiem tego. A śmiali się w tamtym roku w polskich wiadomościach z tego mówiąc że to niemożliwe.

 38. mgrabas said

  skoro ks. Natankowi trudno wypowiedzieć się publicznie, niech rozważy w sumieniu ten link https://grypa666.wordpress.com/2010/03/11/jak-rockefellerowie-przerobili-kobiety/#comment-50029
  w którym zawarłem sprawy według mnie obecnie dla chrześcijan najważniejsze, sprawy tożsamości chrześcijańskiej i prawdziwej wierności Bogu, niech każdy chrześcijanin rozważy co Bogu by się podobało naprawdę i niech to czyni

 39. Zbyszko said

  Aż się nie chce wierzyć, że tą całą awanturę przeciw naszej Wierze i Patriotyzmowi „firmuje” Kś. Stanisław, wieloletni towarzysz naszego Papieża Jana Pawła II.

 40. to ja mateo said

  Mnie to wszystko tutaj zwisa co mi zarzucacie. Czy Wy myślicie, że ja jakiś niedouczony jestem? Mam swoje własne poglądy. Zadałem sobie trud samodzielnego myślenia i szukania. Może jeszcze nie wiem wszystkiego ale czy to aż takie ważne. O religii mam wyrobione zdanie. Musze Was bardzo zdziwić ale jak najbardziej wierzący jestem i nawet traktuje Jezusa jako swojego przewodnika czy wzór do naśladowania. Czasami popełniam błędy ale nie czuje się grzesznikiem. Jezus jest dla mnie drogowskazem. Chyba wyznajemy innych Jezusów. O każdej religii mam jak najgorsze zdanie. Judaizm, chrześcijaństwo, islam itp dla mnie to wszystko sztuczne systemy żerujące na naiwnych. Są warte tyle co nic. Nie mogę się już doczekać aż te wszystkie religie upadną na łeb na szyje. W końcu będzie można odetchnąć. Szkoda mi tych wszystkich kapłanów, którzy się dali wpuścić w maliny i wierzą ślepo w coś co jest fałszywe. Ale trudno każdy ma swoją własną wolę.
  Padam ze śmiechu jak czytam o tych wszystkich świętych, śniętych itp. Ktoś powiedział, że zieje nienawiścią do kościoła katolickiego hmmm… Nie znajdziecie u mnie nienawiści. Pełni nienawiści do wszystkiego co inne to są np. katolicy. Już się zdążyłem o tym nieraz przekonać. Jak myślisz inaczej niż oni to jesteś wróg. Zastanawia mnie jaki oni nauki wyznają i kogo Jezusa? Jezus mówił kochaj swoich wrogów, a nie bądź pełny nienawiści. Powtórze jeszcze raz. Wszystkie religie wyznają kult podrobionego mesjasza i nie mają nic wspólnego z postacią Jezusa z nazaretu. Wszystkie religie bazują na np postaci Chorusa i Izydy w pogańskim katolicyzmie to jest Matka boska (boska matka i dzieciątko czyli chorus). Hostia to nic innego symbol boga słońca. Wszystkie te religie mają swój korzeń w pogaństwie, misteriach babilońskich i starożytnym egipcie i tyle w temacie.
  Nie będę się tutaj rozwodził co i jak to jest temat rzeka.
  Jeszcze odnośnie niejakiej R. C. z Krakowa ta osoba jest obłąkana i jak chcecie zachować powagę tego forum to nie wspominajcie jej imienia. Intronizacja na króla polski mój Boże przecież to nawet nie śmieszne. Jezus musi mieć z Was niezły ubaw.
  Znacie ten kawał:
  Przychodzi facet do nieba i mówi, że jest katolikiem i chciał się widzieć z Jezusem. Św. Piotr poszedł do Jezusa i mówi, że jakiś facet się dobija do bram nieba i mówi, że jest katolikiem i chciałby się widzieć z Jezusem koniecznie. Na to Jezus zaczyna się śmiać i mówi: Jak byłem na ziemi 2000 lat temu to założyłem kółko rybackie, a Ci ludzie jeszcze się w To bawią:)

  No to na tyle co mam do powiedzenia nie chce mi się już tutaj cokolwiek pisać i wchodzić żegnam i miłej zabawy. Szkoda mojego cennego czasu. Może czasami zaglądne do towarzycha wzajemnej adoracji.

  od mg: „No to na tyle co mam do powiedzenia nie chce mi się już tutaj cokolwiek pisać i wchodzić żegnam i miłej zabawy. Szkoda mojego cennego czasu.” – istnienie następnych wpisów zdaje się tym słowom przeczyć, podobnie jak żartowanie z Jezusa jest w sprzeczności z deklaracją: „nawet traktuje Jezusa jako swojego przewodnika czy wzór do naśladowania. Czasami popełniam błędy ale nie czuje się grzesznikiem. Jezus jest dla mnie drogowskazem.” – nie Jezus, ale ktoś inny jest przewodnikiem każdego, kto nie szanuje godności własnej i innych
  w Biblii czytamy:
  8 Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
  to samych siebie oszukujemy
  i nie ma w nas prawdy.
  9 Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
  [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
  odpuści je nam
  i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
  10 Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
  czynimy Go kłamcą
  i nie ma w nas Jego nauki. (1J 1,8-10)

  • to ja mateo said

   Jedynym grzechem jaki istnieje to robienie czegoś przeciwko samemu sobie.
   =======================
   ob: w filozofii egocentrycznej lansowanej przez masonerie…

  • to ja mateo said

   Typowa odpowiedź katolika.
   ===================
   od pb: mg jest chrzescijaninem ale nie katolikiem = kiedy nabierzesz pokory i zmadrzejesz?

   • Zbyszko said

    Mateo, wierz mi że wszyscy będący na tym blogu ludzie dobrej woli, życzą Ci naprawdę dobrze. Wiekszość z nich to ludzie o bogatych doświadczeniach nierzadko także mistycznych i daleka jest im zła wola czy nawet myślenie o kimś źle. Jeżeli ktoś tutaj atakuje Ciebie to z całą pewnością te ataki nie dotyczą Twojej osoby a jedynie myślenia. Wierzę że – mimo że głosisz prawdy(?) powszechnie uznane jako bluźniercze w stosunku do człowieka a przez to przede wszystkim Pana Boga- w Tobie także jest wiele dobra. Jednak Twoje doświadczenia akurat tak a nie inaczej Cię ukształtowły. Mam nadzieję że mimo wszystko widzisz że na tym blogu jest wiele tzw uniwersalnej mądrości, czyli praktycznie nie podlegającej dyskusji. Powołujesz się także tutaj na Pana Boga naszego, więc jakże możesz chwalić sytuacje, ludzi, czyny które godzą w Dekalog. Tam jest prosto powiedziane: Nie zabijaj… i nie ma zabijania dobrego czy złego, nie ma reltywizmu który jakby mniędzy wierszami widać w Twoich myślach które tu zamieszczasz. Zaś Osoby które mają odwagę publicznie i stanowczo stanąć po stronie Prawdy, zasługują jak już nie na nasze wsparcie, to z całą pewnością na szacunek. Mam nadzieję że zagłebisz się w to Twoje myślenie zanim sam doświadczysz na sobie przypadłości relatywizmu. Czego chyba wszyscy tutaj Ci życzymy.

   • to ja mateo said

    Dobrze Zbyszko: Nie zabijaj??? Powiedz mi czy jesz mięso??? Jestem ciekawy?
    =============
    od pb: ja tam „zabijam” bez litosci, nawet roslinki jadalne; poza syntetycznym nie ma bialka z nie-zycia

   • Zbyszko said

    Mateo @7:52pm, bystry jesteś. Myślę że będą z Ciebie jeszcze ludzie. Powiem Ci tak: Dotykasz tematu-problemu z którym wielu katolików nie może sie pogodzić. Swego czasu Święta Inkwizycja także była tematem z którym religia musiała się uporać a nawet rozprawić. Mam podobne rozterki, jednak jak może widzisz w hierachię naszej religii o wiele łatwiej jest wniknąć -nazwijmy ich- dywersantom niż np w szeregi mnichów buddyjskich. Jednak jak już nieraz tu na tym blogu ktoś mądrze powiedział: to nauki Pana Naszego Jezusa Chrystusa naszym sterem. Problem leży w dotarciu do tych niezmanipulowanych. Ale szuakć PRAWDY, każdy z nas MUSI sam nieustannie.

  • eteryczna ziemia said

   @To ja meteo
   Jesteś prawie wyzwolonym człowiekiem- gratuluje. „Grzechotniki” nie odrózniaja błędu od grzechu.
   Wiem, ze mnie skasujecie, ale to wasz problem.
   =====================
   od pb: cos takiego wielkiego wniosl tutaj zeby nie zasluzyc na smietnik?

  • Taka Tam... said

   drogi Mateo… Ty chyba opinie o religiach sobie na Zeitgeiscie wyrabiales. co do tego ze katolicy sa najgorsi… skad mozesz wiedziec, sprawdzales wierzacych w inne religie? mieszkales posrod nich dostatecznie dlugo zeby ocenic? watpie. ze sposobu w jaki piszesz wydaje mi sie ze dluga droga jeszcze przed toba. i zeby nie bylo, nie bronie tu KK bo samej mi troche nie po drodze z nim jako zastala i skorumpowana instytucja… ale to ze kosciol ma problemy to nie znaczy ze jego wierni sa temu winni.

   ps1. jest taka zasada… jak nie pasi tresc bloga to mozna zawsze isc na inny; jak jakis kraj komus nie pasi i zwyczaje/religie w nim, to moze wyjechac… nikt nie trzyma na sile. jestes wolnym czlowiekiem i masz wybor. a za wyborem ida konsekwencje ktore musisz przyjac.

   ps2. mowisz ze katolicy sa tacy zli i wstretni… ty katolikiem chyba nie jestes a zobacz na swoje posty ‚tryskajace miloscia i tolerancja’… mozliwe wiec ze chamstwo, obrazanie itd jest niezalezne od wyznawanej religii?

   od mg: oddzieliłem ps1. od ps2. linijką odstępu, dla większej czytelności wpisu

  • hjk said

   „Hostia to nic innego symbol boga słońca. ”

   No to teraz powiedz uczony człowieku, co to jest bóg słonce.
   Czy to jest gwiazda oddalona od ziemi ok 150 mln km. czy to jakiś byt duchowy i co o nim wiadomo, czy to jakiś mit czy konstrukt ludziego myslenia, czy to są rzexby w pozostałosciach po kulturze stoytego egiptu, bablonu, itd. Co to JEST?! GDZIE to jest, jakie to jest?

 41. to ja mateo said

  A do tych co mi tutaj zarzucają, że jestem mason i głupek itp to są chyba niespełni rozumu. Chciałbym tylko przypomnieć,że jak była akcja antyscypionkowa to gdzie byliście. Na cały Kraków znalazły się raptem 3 osoby co chciały same z siebie wykonywać czarną robotę. Biegaliśmy z ulotkami i rozdawaliśmy w Krakowie. Nawet zadaliśmy sobie trud we wszystkich świętch marznąć pod cmentarzem. Kto by się odważył stać na mrozie kilka godzin? A reszta co tak najeżdża to gdzie wtedy była żeby coś zrobić? Bała się deszczu i zimna? Pewnie prościej siedzieć na forum w kapciach i pieprzyć zamiast zrobić coś konstruktywnego. Chcecie walczyć o swojego księdza to gdzie jakaś manifestacja, ulotki??? Potraficie tylko gadać i pisać w większości. Kiedyś nie było neta i forum ludzie mieli jedyne wyjście wyjść i manifestować ale teraz dla was jest internet możecie się powyżywać i to tyle na co was stać. „Uny” Ma ją dla Was net tutaj możecie się powyżywać siedząc w domach i wylewając swoje frustracje. Jesteście dalej szarą, wystraszoną masą. To tyle w temacie.

  od mg: proszę o zaprzestanie tego agresywnego tonu wypowiedzi skierowanego do nieokreślonych wszystkich, można spokojne przedstawiać swoje racje, bez atakowania kogokolwiek
  =================
  od pb: mateo, twych zaslug antyscypionkowych nie zapomnielismy, sa utrwalone na tym blogu; dlatego ciezko mi cie od razu banowac; mozesz miec inne zdanie na temat ks. Natanka i katolicyzmu, ale prosze nie bluzgaj jadem, nie obrazaj nieboszczykow i zyjacych, uzasadniaj spokojnie swoj punkt widzenia; tak jak akcja antyscypionkowa nasilila sie po edukacji, narod potrzebuje czasu zeby przetrawic, pomyslec co zrobic = i zrobi jesli taka wola Boga

  • to ja mateo said

   Muszę tutaj przeprosić za jedno z Rozalią Celakówną trochę się zagalopowałem. Pomyliły mi się osoby. Pisałem na temat kobiety z Krakowa która założyła pewne stowarzyszenie dotyczące intronizacji. Nie wgłębiałem się w to ale znałem tą Panią i nie mam o niej dobrego zdania. Zachowuje się jak obłąkana. Nie miałem zamiaru obrażać nieboszczyków.
   Jeśli chodzi o zasługi to nie oczekuje poklasków. Wkurza mnie tylko to, że są ludzie którzy potrafią wypisywać na forum co to by oni nie zrobili i co to nie trzeba zrobić ale jeśli trzeba trochę dać z siebie to wtedy nie robią nic. Taki Zenuś, który nazwał mnie produktem leninowskim, który tutaj miał najwięcej do powiedzenia gdzie był jak trzeba było nosić ulotki?

   Mówi się, że w 2011 maja obowiązywać nowe dowody osobiste z chipem. Czy nie można już zacząć coś robić i rozdawać ulotki i uświadamiać polaków by tego nie przyjęli? Chcecie znowu czekać na fakt dokonany?

   od mg: każdy popełnia błędy, ale nie każdego stać na przyznanie się do błędu, moje uznanie, za odwagę cywilną!
   =================
   od pb: temat cipo-dowodow tu przecwiczylismy; jest mnostwo tematow wartych czynu; blog ma za zadanie edukowac, pobudzac sumienie do dzialania pasujacego kazdemu wg jego/jej mozliwosci; wyczuwam w twych komentarzach jak podczas kampanii antyscypionkowej niecierpliwosc wobec gromadzacego sie zla, frustracje brakiem bardziej masowych zdecydowanych dzialan; krzykiem na ludzi nic nie zrobimy, sprobuj modlitw = On tylko ma te moc, a jesli poprosimy to wyslucha jesli po Jego woli

   • hjk said

    „… 2011 maja obowiązywać nowe dowody osobiste z chipem. Czy nie można już zacząć coś robić i rozdawać ulotki i uświadamiać polaków by tego nie przyjęli? Chcecie znowu czekać na fakt dokonany?”

    Słuszna uwaga, tym bardziej ze do niedawna trwała gobitwa ludzi o wymiany starych i co znowu nowe, a potem znwu nowe i kto na tej głupocie zarabia i ile zmarnowanego czasu było – co najmniej kilka godzin razy iles milionów ludzi,,,

 42. to ja mateo said

  Tutaj podaje linki do wykładów prof. Valtera Veitha

  Zobaczycie skąd Ks. Natanek czerpał swoje inspiracje.

  Znajdziecie to też na youtube… Jest tutaj mnóstwo ciekawych informacji.

  1.jezus_poprostu_kolejny_człowiek.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/1-jezus-poprostu-kolejny-czlowiek-avi-0009mk8fr8c02j6

  2.gdzie_chodzil_jezus.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/2-gdzie-chodzil-jezus-avi-0009mqag48c02j6

  3.obronca_naszych_czasow.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/3-obronca-naszych-czasow-avi-0009ns2mi8c02j6

  4.mgły_czasu.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/4-mgly-czasu-avi-0009nv8uv8c02j6

  5.człowiek_w_masce_www.przeklej.pl.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/5-czlowiek-w-masce-www-przeklej-pl-avi-0009o55268c02j6

  7_zborów_www.przeklej.pl.avi (

  http://www.przeklej.pl/plik/7-zborow-www-przeklej-pl-avi-0009ob23l8c02j6

  11.tajemnica_tajnych_stowarzyszen.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/11-tajemnica-tajnych-stowarzyszen-avi-0009os6bp8c02j6

  12.tajne_agendy.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/12-tajne-agendy-avi-0009qf39f8c02j6

  13.walka_o_biblie.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/13-walka-o-biblie-avi-0009qo5l38c02j6

  17.zbrodnia_wszechczasow.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/17-zbrodnia-wszechczasow-avi-0009r59pe8c02j6

  18.dwie_bestie_staja_sie_przyjaciolmi.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/18-dwie-bestie-staja-sie-przyjaciolmi-avi-0009s66n48c02j6

  19.wino_babilonu.avi

  http://www.przeklej.pl/plik/19-wino-babilonu-avi-0009sb9ll8c02j6
  ================
  od pb: mozesz przypuszczac ze ks. Natanek stad czerpal ale nie wiesz na pewno wiec w dalszym ciagu osadzasz

  • mgrabas said

   wielkie dzięki 🙂 zapoznam się z całą tą pracą włożoną w poznawanie prawdy
   ===================
   od pb: mgrabas, jestes skarbem na tym blogu

  • Wojtek said

   Znowu linkuje protestanckie brednie
   i znowu mój wpis zostanie usunięty.
   =======================
   od pb: coz cennego ci usuneli? obraze, inwektywy, pieniactwo katolickie? czy ci sie podoba czy nie, poza katolikami sa inni chrzescijanie, a poza chrzescijanami mnostwo wierzen = bedziesz wszystkich zwalczal, takimi brudnymi metodami?

  • Wojtek said

   Ksiądz Natanek jeszcze niedawno był katolikiem, więc nie mógł się inspirować antykatolicką papką.

   • mgrabas said

    kto dał Ci prawo z taką pogardą nazywać czyjeś szczere poszukiwania prawdy? uważasz się za ucznia Chrystusa? pomyśl co czuje Bóg gdy czyta Twoje słowa

   • hjk said

    ok nazwijmy to ignorancją w kwestii wiary i teologii ktolickiej i wyciąganiem albo sugerowaniem błędnych wniosków

  • Wojtek said

   Jestem katolikiem i znam dobrze naukę Kościoła Katolickiego. Oczywiście nie tego od ekukuekumenizmu. Przekaz niezgodny z tą nauką i logiką muszę potępić jako siejący zamęt.

   Człowiek który śmie rozpatrywać co czuje Bóg, musi cierpieć na dość ciekawą chorobę psychiczną.
   =================
   od pb: czyli mg jest chory psychicznie, wojtku? co cie tak wyprowadzilo z rownowagi? lista filmikow profesora? zamiast dziecinnych inwektyw (ubranych w religionizm) napisz zwiezle dlaczego nie akceptujesz opinii profesora = chyba nie spodziewasz sie ze wszyscy blogowicze przejda na katolicyzm; jesli nie potrafisz uszanowac wierzen innego chrzescijanina, jak chcesz posuwac sie w wielowiernym swiecie?
   co do „wczuwania sie” w uczucia Boga = On stworzyl nas na obraz i podobienstwo swoje…

   • eteryczna ziemia said

    @Wojtek
    Jestes na wylocie, masz za zdrowe myslenie: tu jest w cenie myslenie paranoiczne, a ty jesteś tzw. wolnomyslicielem.
    ====================
    od pb: zwalniam ze spamu zeby blogowicze zobaczyli sami kogo wychwalasz

   • mgrabas said

    pozostawię to bez komentarza
    powiem Ci tylko, że sprawiłeś mi przykrość

   • Wojtek said

    Szanowny Panie Piotrze.
    Nawrócił się Pan ponoć niedawno na Jezusa. No i chwała. Czas teraz nawrócić się na Kościół który założył Jezus. Kościół o atrybutach: JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY, APOSTOLSKI, WALCZĄCY.
    Kto walczy z tym Kościołem Jezusowym, kto nań pluje, kto fałszuje jego naukę, choćby był profesorem czy purpuratem jest mi wrogiem, to proste.
    Ma Pan mój mail, zawsze chętnie odpowiem.
    ==============
    od pb: „szanowny”?! nie szanujesz mojego moderatora, nie szanujesz mojego bloga, nie szanujesz mojej wiary…
    odpowiesz na forum albo wylecisz za zlamanie regulaminu, bracie w Chrystusie; za porade dziekuje, wyznaje wiare o setki lat starsza od katolickiej i widzac co niektorzy z was tu wyprawiaja, dziekuje Duchowi Swietemu ze tak mnie poprowadzil

   • Wojtek said

    Szanowny Panie Piotrze,
    trudno wylecę. Taki wielki człowiek jak Pan, a nie czyta ze zrozumieniem.
    Właśnie odpowiedziałem, że filmy te szkalują JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY, APOSTOLSKI, WALCZĄCY Kościół Chrystusowy.
    Przeżywa on teraz co prawda przerażający kryzys, ale bramy piekielne go nie przemogą.

    Bardzo mi przykro, że przeleję czarę goryczy pisząc, że Protestantyzm wpisuje się w szatański plan zniszczenia Kościoła Jezusowego.
    W bardzo prosty sposób – negacja ofiary Jezusa. Nie przeczę, że wśród protestantów jest wiele wspaniałych osób. Niestety trwają one w zwiedzeniu.

    Prawda jest mi cenniejsza niż istnienie na jakimś forum.
    ===================
    od pb: a kto to napisal w stos do mg: „cierpieć na dość ciekawą chorobę psychiczną”?
    nabroiles i sie podlizujesz; mozesz miec swe opinie, ale nie obarazaj ludzi, do tego jedynego moderatora jaki zostal (i to wysokiej klasy musze przyznac); cenimy kazdego blogowicza poszukujacego prawdy, pod warunkiem ze nie lamie wersalu; inaczej utrudniacie prace — ostatnio zamiast redagowac spedzalem po pol dnia na matkowanie na forum;

    jon christopher bjerknes opisal korupcje protestantyzmu, luteranizmu przez kompleks jot w ksiazce nieco mylnie zatytulowanej „armenian genocide” http://www.jewishracism.com/JewishGenocide.htm
    krytyka ewangelistow (chrzescijan-syjonistow) http://www.apocalypse-no.net/en/
    krytyka talmudyzmu babilonskiego wkrotce na blogu

    od mg: łatwo jest czyjeś niewygodne fakty, konkretne pytania, podniesione problemy, opatrzyć jakąś łatką – w tym przypadku wszystko nazwać słowem „protestantyzm” – po co? po to, żeby móc obrażać, potępiać i już nie musieć rzeczowo odnieść się do poszczególnych podnoszonych spraw…
    dlatego wykluczone jest skupienie się na tych sprawach, wykluczone jest nawet ich wysłuchanie, zamiast tego jest osądzanie i uciekanie od prawdy – ukryte głęboko pod płaszczykiem wielkich słów, bo łatwiej osądzić i zniszczyć „wroga”, niż zobaczyć w nim bliźniego
    przecież „my-katolicy” – czy na pewno jesteśmy katolikami? – na naszej łatce mamy napisane: „nam wolno wszystko, bo we wszystkim i zawsze mamy słuszność
    to logiczne, że każdego kto ośmieli się spytać o cokolwiek niewygodnego, trzeba ołatkować i jeśli to tylko możliwe, uciszyć…

   • Wojtek said

    Panie Piotrze
    Proszę mnie jeszcze oświecić, która to wiara jest setki lat starsza od katolickiej?

    od mg: czy setki lat przed narodzeniem Jezusa, istniały na ziemi jakieś religie? czy Jezus był katolikiem? czy Apostołowie byli katolikami, a może byli chrześcijanami, a katolicyzm powstał później? a gdy już powstał, to w którą stronę poszedł i jak daleko odszedł od chrześcijaństwa pierwszych chrześcijan? jak daleko odszedł od Ewangelii?! https://grypa666.wordpress.com/2010/03/11/jak-rockefellerowie-przerobili-kobiety/#comment-50029
    ===================
    od pb: chodzi o wiare chrzescijanska, tj. w Jezusa Chrystusa od czasu Jego ziemskiego pobytu na poczatku I wieku naszej ery; katolicyzm oddzielil sie w XI wieku od religii, ktora ewoluowala z Nauki Chrystusowej przez wieki; dowody np. w zmianach dogmy katolickiej wzgledem pierwotnej w Nowym Testamencie, tradycji Ojcow Kosciola natchnionej przez Ducha Swietego oraz uzgodnien teologicznych w kilku pierwszych synodach:

    http://orthodoxwiki.org/Roman_Catholic_Church
    http://orthodoxwiki.org/Introduction_to_Orthodox_Christianity
    http://orthodoxwiki.org/Orthodox_Church
    http://orthodoxwiki.org/Holy_Tradition

    moje tlumaczenie ostatniego hasla:
    „Swięta Tradycja to wiara przekazana Apostolom przez Jezusa Chrystusa i dalej w Kosciele z pokolenia na pokolenie, bez żadnych dodatków, zmian ani skrótów. Vladimir Lossky słynnie opisał tę Tradycję jako „życie Ducha Świętego w Kościele”. Jest dynamiczna w zastosowaniu, lecz niezmienna w dogmie. Rośnie w ekspresji, lecz pozostaje niezmieniona w esencji.
    W odróżnieniu od wielu koncepcji tradycji w powszechnym rozumieniu, Kościół Prawosławny nie uważa Swiętej Tradycji za coś, co rośnie i rozszerza się w czasie w narastający zbiór praktyk i doktryn, stopniowo stając się czymś bardziej rozwiniętym i w końcu nierozpoznawalnym dla pierwszych chrześcijan. Nie, Swięta Tradycja jest tą samą wiarą, której Chrystus nauczał Apostołów i którą oni przekazali swoim uczniom, zachowując ją w całym Kościele Prawosławnym, a szczególnie wśród jego przywódców, drogą Apostolskiego Następstwa.”

    1-szy sobor watykanski (1869-1870) oglosil Biskupa Rzymu nieomylnym, a drugi sobor (1962-1965) dolal modernistycznej (zydomasonskiej) oliwy do ognia i zasial sedewakantyzm wg ktorego wszyscy papieze po Piusie XII sa heretykami (antypapiezami) poniewaz głoszac herezje znajdowali się poza Kościołem, zanim zostali wybrani na papieza:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Sedewakantyzm

    natomiast dogma, obrzadki w prawoslawiu pozostaly z grubsza bez zmian od pierwszych wiekow chrzescijanstwa; mimo to prawoslawiu grozi (wlasnie w tym momencie, przed 2012!) degeneracja zydomasonska podobna do przeprowadzanej na instytucjach katolickich od XVIII w.; zadanie jest latwiejsze niz pare wiekow temu bo wykorzystuje idealy i hasla iluminackie, zaszczepione juz w religiach i swiadomosci swieckiej wspolczesnego czlowieka;

   • Wojtek said

    Kolego MG, możesz wysłać maila do mnie?

    od mg: w jakim celu? czemu ja? też chcesz przestestować drożność swojej poczty?

   • Wojtek said

    chciałem przetestować nie pocztę, ale otwartość na argumenty.
    Ale wycofuję, już poznałem.

    od mg: proponuję rozmowy testujące wzajemną otwartość na argumenty przenieść na mój blog http://7777777blog.wordpress.com/

   • hjk said

    @Wojtek
    „,,,że filmy te szkalują JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY, APOSTOLSKI, WALCZĄCY Kościół Chrystusowy.”

    tych nie oglądałem, ale po obejrzeniu owego prof. veitha stwierdzam, ze to zdanie w ostatecznej konkluzji moze być odniesione i do nich. A ponieważ już sporo obejrzałem tego typu filmików na YT, więc skłonny jestem przypuszczać, ze masz całkowita rację.
    Przy tym jak piszesz, ze rzeczywiście jednak jest coś na rzeczy, obojetnie jak to nazwiemy – kryzysem, infiltracją czy nawet jakimś spoganieniem Kościoła, to jednak sposób prezentacji i dobor argumentów jest skandaliczny.

   • hjk said

    „Przekaz niezgodny z tą nauką i logiką muszę potępić jako siejący zamęt.”

    Dokładnie tak.

  • hjk said

   napisz teraz kto to jest i od czego profesor, No bo ks. P.natanek to doktor swietej teologii i profesor historii kościoła, wiec co to za znakomitość z którą go porównujesz. po obejrzeniu tych filmików wychodzi żenująca nieznajomość teologii katolickiej u tego pana profesora, a powinien choc trochę znać, jesli cos krytykuje, ale o tym napisałem pod linkami do filmików, a szczegółowe kwestie moemy dyskutowac dalej.
   Zatem czekamy na info o tym p. prof.

 43. eteryczna ziemia said

  Mam pytanie – czy Piotr B. nie cierpi na schizofrenie maniakalno-paranoidalna… Wszystko wskazuje ze tak…
  Pod wpływem urojen eliminuje najbardziej wartosciowe osoby. To jest chore.
  ====================
  od pb: mianowicie ktore?

 44. eteryczna ziemia said

  Zyta – odezwij sie. Na tym blogu panuje wszechogarniajaca paranoja. Wszystko co nie miesci sie w ciasnym umysle – jest kasowane. Takie osoby nie maja szans przejsc do Epoki Serca, sa za bardzo pomieszane.
  ======================
  od pb: trudno, ze nas nie wpuscicie do Epoki Serca

 45. eteryczna ziemia said

  Jesli mnie kasujesz dupku, to wiedz, ze jesteś dla mnie osoba z ciasnym umysłem który nie ma zielonego pojecia o Bogu ponieważ Bog nigdy nie wchodzi do takich ciasnych umysłow. Bo ten Twój ciasny umysł to jest Twoje swiatło na świat. Ciemna masa. Ten Ksiadz, o którym tak rozprawiacie jest chory na schizofrenie /czyli jest opetany/
  Królestwo Boże jest juz na wyciagniecie reki. Ale Ty nigdy tego nie doświadczysz, bo jesteś zdeterminowany karmicznym widzeniem. Przykładowo polega ono na tym, ze ty widzisz błoto a osoba czysta widzi czysta wodę.

  od mg: ten wpis sam się komentuje
  ===================
  od pb: mg, miales prawo wywalic od razu

  • eteryczna ziemia said

   @mg
   To prawda,ze ten moj wpis sam siebie komentuje, poniewaz wasze komentarze splywaja po mnie…
   Jestem za obiektywna i uniwersalna prawda a ten blog daleko jest od tych wartosci.
   @To ja Mateo i Wojtek zaczynaja byc eliminowani, ponieważ nie pasuja do waszej chorej konepcji.
   Jesli jesteś obiektywny i odważny, to nie kasuj tego wpisu.
   Osobiscie wole Nowy Porządek Swiata niż takie ciasne i paranoiczne myslenie. To co nadchodzi moze byc jedynym lekarstwem na te wszystkie dolegliwości ciasnoty, fanatyzmu, ignoracji i paranoi.
   =========================
   od pb: nie jestem obiektywny i odwazny i powinienem byl cie wywalic za obraze moderatora w komentarzu ktory wlasnie wyrzucilem do kosza = skad ten jad? mateo i wojtek obiektywni?

 46. nataraj said

  To jest blog oszustów, przestroga dla poczatkujacych.

  od mg: masz na myśli wszystkich tu obecnych, czy kogoś konkretnego, a może tylko siebie? rzucając fałszywe oskarżenia przekracza się przykazanie Boże i wyrządza się krzywdę ludziom
  ==================
  od pb: w jednej rzeczy nie oszukujemy = trzymamy sie regulaminu (zakladka „O nas”), wiec powisisz tu troche i wylecisz za oszczerstwo

 47. Basia said

  Jeszcze będziecie przepraszać tego kapłana za pomówienia.
  Jeżeli głosi głupoty to wykaż a jeżeli mówi prawdę – a mówi to dlaczego Go opluwasz.Poczytaj książki „Szatan istnieje naprawdę, Poemat Boga -Człowieka i inne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s