Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Katyń a Golgota PL

Posted by grypa666 w dniu 06/03/2010

Katyń a Golgota PL
Piotr Bein 5.3.2010

Zbrodnia Katyńska to fragment Polskiej Golgoty, która od początku była zagładą przywództwa inteligencko-organizacyjno-duchowego Polaków. Golgota PL zaczęła się w czasach rozbiorów, kiedy powstania opłaciliśmy stratami najlepszych z najlepszych. Zakulisowe poszlaki rozbiorów prowadzą do kompleksu jot, hydry wyrosłej m.in. na ziemiach polskich w czasach Jakuba Franka na zgubę gospodarzom, którzy jak nikt inny dali przystań Żydom. Z tej perspektywy, odwieczne prześladowania Żydów europejskich za grzechy ich talmudycznego przywództwa, nie umywają się do systematycznych działań przeciw Polakom — ludobójstwa wg definicji. Zagłada Żydów nie porownuje się z Golgotą PL, nawet jeśli podwoić liczbę ofiar Szoa, bo elity żydowskiej cywilizacji śmierci przeżyły (jako sprawcy Szoa), żeby tworzyć syjonistyczne państwo i podporządkowywać sobie świat.

Historia zapomniana lubi się powtarzać… Najwyższy czas inteligentom jak prof. Szaniawski edukować, że za historią cierpień Narodu stoi niezmiennie kompleks jot, co najmniej od czasow rozbiorów. Wtedy właśnie wszedł do realizacji plan globalnego Nowego Ładu Rotszylda, a jego piąta kolumna iluminaci zaczęli systematycznie jątrzyć w Kościele Katolickim. Szaniawski chciałby, byśmy złapali się na rusofobię, nawet w zw. z powojenną zagładą niedobitków polskiej inteligencji i elit przez żydokomunę! No, sir! To były te same łapska od czasów rozbiorów. Szaniawski kwestionuje utajnianie dokumentów katyńskich przez Rosję. Ja bym zapytał, czy utajniają własnowolnie (podobnie jak dokumenty z obozów „wyzwolonych” przez Armię Czerwoną), czy z manipulacji przez kompleks jot, który ma się dobrze w Rosji.

Odciąć głowę narodu
Na pierwszy ogień eksterminacji w II wś. poszła polska inteligencja i przywódcy — „głowa narodu”. Agresorzy hitlerowski i sowiecki podpisali tajne porozumienie (28.9.1939) o likwidacji polskich elit i zapobieganiu powstania oporu, realizowane do niemieckiego ataku na ZSRR (22.6.1941). Zbrodnia Katyńska zamordowała dziesiątki tys. z polskiej inteligencji i elit. Po napaści Hitlera na ZSRR, sowieci zamordowali 40 tys. polskich więźniów wojennych, policjantów i pracowników rządowych w kilku więzieniach i obozach koncentracyjnych NKWD, kierowanego przez sowieckich Żydów pod chazarskim Żydem Lawrentym Berią, „prawą ręką” Stalina, który był fasadą rządu sowieckiego zdominowanego przez skrajne żydostwo. Jak w Zbrodni Katyńskiej, większość ofiar była wojskowymi, gdyż w przedwojennej Polsce każdy wykształcony był oficerem armii.

Ze strony niemieckiej, eksterminacja elit zaczęła się od etnicznych Polaków na ziemiach włączonych przedtem do Rzeszy. Operacja Tannenberg (maj 1939) zestawiła nazwiska 61 tys. polskich inteligentów i aktywistów. Morderstwa zaczęły się w sierpniu na 2 tys. aktywistów. Tylko w dwu pierwszych miesiącach wojny, Einsatzgruppen i Wehrmacht zabiły 20 tys. elitarnych Polaków w 760 zbiorowych mordach. Einsatzgruppen zabiły dalsze 51 tys. z elit do czerwca 1941 r.

Bezpośrednim celem hitlerowsko-sowieckiej tajnej umowy eksterminacyjnej było zapobieżenie akcjom obronno-odwetowym. Na dłuższą metę chodziło o zniszczenie Polaków przez zagłodzenie, redukcję rozrodczości, obniżenie wykształcenia do podstawowego, przerywanie  ciąży, demoralizację (np. kampania filmów pornograficznych) oraz umysłową degradację, w dodatku do zabijania kulami, granatami i ogniem. Tajna notatka z kwatery Göringa (20.6.1940 GKBZH 600/40 x/VIII) pisze o podstawie ludobójstwa: pogarda dla Untermensch – Słowian, Żydów i Cyganów, uważanych za gorszych od rasy niemieckiej i nordyckiej.

Czyżby hitlerowcy kopiowali judeocentryczną filozofię terroru z Talmudu? Obrońca praw Palestyńczyków, izraelski akademik Izrael Szahak odpowiedział twierdząco: rabiniczny terror talmudyczny jest podstwą terroru bolszewickiego, hitlerowskiego i pacyfikacji Palestyny. Terror bolszewicko-sowiecki i hitlerowski, w których wiedli Żydzi, a obecnie stosuje go Izrael, wywodzi się z talmudycznej pogardy do gojów. Terror rabinów rządził Żydami przez tysiąc lat aż do połowy XIX w. Badacze chrześcijańscy wyrobili sobie uczucie zgorzknienia za ten objaw wrogości, potwierdzony przez badaczy judaizmu, jak podaje „antysemicka“ książka Elizabeth Dilling The Jewish Religion. Z tegoż powodu papieże potępiali judaizm i Talmud.

Za żydokomuny
Przez 10 lat po wojnie, stalinowski aparat Jakuba Bermana zamordował dziesiątki tys. Polaków, którzy walczyli z hitlerowcami. Referat Bermana wspomniał o nowych elitach, złożonych z Żydów z Rosji („stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce„). Tego celem była eksterminacja polskich elit przez „sowietów” w zmowie z „hitlerowcami”, a po wojnie – przez żydokomunę. Żydomason Bronisław Geremek (Berele Lewartow) mógł więc mówić w 1981 r. o polskim przywództwie, że pójdzie za żydowską marchewką jak osioł.

Pisarz żydokomuny, Artur Sandauer (1913-1989) bezczelnie uzasadnił przemoc i dominację w Polsce: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.” Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi, pisał Sandauer, a Polacy to ręce i nogi: „Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy.” Podobną butę oddaje cytat z paryskiej Kultury (nr 1-2 1957): „Dużo nas zginęło, to prawda, ale tych co zostali wystarczy, aby wami [Polakami] rządzić.”

Cynizm Sandauera wobec celowego wymordowania polskiej inteligencji i przywództwa (w tym wielu zasymilowanych Żydów) dla judeocentrycznej dominacji trąci talmudyczną pogardą i kpiną. Podobne były wypowiedzi bolszewików (np. Trockiego), którzy zaczęli podbój narodu rosyjskiego od zamordowania cara Mikołaja II z rodziną i likwidacji rosyjskiej inteligencji. Podobnie kryptożydomasoneria w Turcji, dönme, sięgnęła najpierw po „głowę Ormian“ – inteligencję ormiańską, witalną i wiodącą w życiu imperium sułtańskiego. Likwidacja jej, podobnie jak w Rosji i Polsce, oznaczała koniec dotychczasowego porządku i władzy. Zamachy na inteligencję mierzyły w chrześcijaństwo – rdzeń i ostoję gojowskiej cywilizacji.

Piszą gospodarze witryny poświęconej demaskowaniu judeocentryzmu: „w Polsce nie istnieje polska inteligencja, nie istnieją polskie elity, ponieważ prawdziwie polska inteligencja zginęła, została wymordowana podczas II wś. (podczas okupacji, w części okupowanej przez Niemcy hitlerowskie przez zbrodniarzy niemieckich, a w części okupowanej przez Związek sowiecki przez żydobolszewickie hordy zbrodniarzy sowieckich, ukraińskich, litewskich i białoruskich), oraz w kolejnych latach, po wojnie, w okresie stalinizmu, przez żydokomunistycznych zbrodniarzy spod znaku NKWD, MBP, PPR, KBW, UB i SB, …owa „elita” zwana obecnie „inteligencją” to w ponad 90% żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego […] W okresie wielkiego terroru, represji, depolonizacji, wywózek, eksterminacji i powszechnego ludobójstwa, zbrodniarze wyżsi rangą zawłaszczali nazwiska, mienie i majątki wywiezionych w głąb Rosji i zamordowanych Polaków.”

Nie zapomnijmy

Żaden inny naród nie doznał podobnej, planowanej straty elit. Nikogo nie ukarano za sowieckie i żydowskie wybicie polskich elit. Izraelski Yad Vashem odmówił włączenia polsko-żydowskich ofiar „Katynia” do swych zapisów, mimo że znaczna część polskiej inteligencji to byli Żydzi. Odczuwamy wytrzebienie inteligencji, m.in. w poziomie polityków, historyków, dziennikarzy… Ewa Gruner zauważa (redakcja Teresa Kaczorowska, Children of the Katyn Massacre McFarland and Company: North Carolina and London 2006): „Polska byłaby dzisiaj innym krajem, jeśli sowieci wraz z Niemcami nie pozbawiliby jej najbardziej oświeconych obywateli. W wyniku ich eksterminacji, następne pokolenie zostało wykształcone i wychowane przez oportunistów i zdrajców. Likwidacja elit Polski jest trwała i nieodwracalna.”

„Inteligencja” żydowska przybyła z Rosji do Polski po II wś. czuła się zagrożona niedobitkami polskiej inteligencji, tak jak bolszewicy obawiali się rosyjskich mózgów. W każdym przypadku chodzi o podbój, eliminację religii stojącej na przeszkodzie lub tworzenie przyczółka do większych podbojów. W rusofobii tuszuje się ogromną winę skrajnych Żydów w okaleczeniu narodu polskiego, rosyjskiego i in. słowiańskich, winę w rozmyślnym zniszczeniu katolicyzmu w Polsce a prawosławia w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, winę w splądrowaniu polskich, następnie rosyjskich bogactw i podchodach pod rosyjskie granice z bazami wojskowymi i instalacjami rakietowej agresji.

W antypolonizmie chodzi o skompromitowanie katolicyzmu i Polaków, głównej ofiary hitleryzmu i komunizmu — tworów judeocentryzmu, by zmonopolizować Holokaust i utworzyć Judeopolonię. Podobnie antyserbizm służy zyskaniu światowej opinii publicznej dla krwawych interwencji bałkańskich przeciw narodowi serbskiemu i prawosławiu, w przygotowaniu do rozpowszechniania islamizmu w Europie – metody rozbicia chrześcijańskiego oponenta kompleksu jot.

Nie zapomnijmy tego w 70-tą rocznicę „Katynia”.

Materiały źródłowe (wkrótce w tłumaczeniu na polski):

http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/31/judeocentrics-behind-balkan-interventionism/
http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/28/revisionism-role-reversal-and-restitutions/
http://piotrbein.wordpress.com/2010/02/08/286/

Komentarzy 90 to “Katyń a Golgota PL”

 1. Rosomak said

  Zgadzam się, że „likwidacja elit Polski jest trwała…” – inaczej doprawdy nie sposób wytłumaczyć faktu, że ofiara w kolejnych wyborach głosuje wciąż na tych samych (choć nie takich samych, bo posiadając wrodzone talenty aktorskie, wciąż się maskują, przebierają i zamieniają rolami) swoich odwiecznych, śmiertelnych wrogów i oprawców, ale czy na pewno „nieodwracalna” ?
  Ruina, którą „reżyserzy” widowiska pt. historia dziejów zafundowali światu, a szczególnie bohaterskiej Polsce z której od dawien dawna usiłują zrobić moralnego, gospodarczego i politycznego karła – i tak musi się kiedyś całkowicie zawalić co jest pewne! (Innymi słowy: Moloch musi pochłonąć swojego kreatora.)
  Dopiero wtedy, gdy runą jej fundamenty ukażą się dla ludzkości nowe perspektywy i możliwości. Do tego czasu, niemal już całkowicie zniewoleni, z zatrutymi umysłami i ciałem możemy chyba tylko sadzić kwiaty, bo jak pisał powstaniec listopadowy, pisarz i poeta Seweryn Goszczyński:

  “Sadźmy, przyjacielu, róże!
  Długo jeszcze, długo światu
  szumieć będą śnieżne burze,
  sadźmy je przyszłemu latu!
  My, wygnańcy stron rodzinnych,
  może już nie ujrzym kwiatu,
  a więc sadźmy je dla innych,
  szczęśliwszemu sadźmy światu!”

  Na myśl przychodzi mi w tej chwili po przeczytaniu artykułu Pana Piotra Beina fragment przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszonego w 1910 r. Krakowie podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego:

  „Nie dać się ruszyć z ziemi, z wiary, z języka, z ducha polskiego. Stać murem aż przyjdzie odrodzenie”.

  I Jeszcze jedno: w moich słowach nie ma jadu nienawiści do kogokolwiek, jest za to miłość, której „une” się lękają bardziej niż gromu z jasnego nieba.
  Dlaczego? – to proste, bo ona zdecydowanie osłabia ich „Power”!
  Pozdrawiam Gremium!
  =================
  od pb: dokladnie, uny nie moga istniec bez nienawisci, nie rozumieja ze my ich kochamy tylko nienawidzimy ich grzechow, a przebaczenia bez przyznania sie do winy, szczerej skruchy i naleznego zadoscuczynienie po prostu nie bedzie jak dlugo pozostajemy zdrowi na umysle

 2. annah said

  Czułem zadowolenie, wydając wyroki na wrogów… (Stefan
  Michnik, 1999)
  Krzysztof Szwagrzyk, IPN Wrocław
  Stefan Michnik jest ostatnim żyjącym stalinowskim sędzią wojskowym wymienionym w słynnym już Raporcie Komisji Mazura, powołanej w 1956 r. do zbadania odpowiedzialności pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego za łamanie prawa w okresie stalinowskim. „Prawnicze” dokonania 27-letniego kapitana, w ocenie komisji, stanowiły podstawę do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji służbowych.

  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100306&typ=my&id=my51.txt

  • Julka said

   Stefan Michnik to żaden prawnik, nie miał nawet matury, tylko dwuletnie przygotowanie do skazywania na śmierć polskich patriotów, którym się zydokomuna nie podobała. Potem czmychnął do Szwecji, a komuchy jakoś „nie zdołały” go wydobyć. Aaaadaś z ijdysz cajtung broni stryja, że „był młody i głupi”. No ale Aaadaś to ałtorytet tak w ogóle.

  • STEEF said

   TEN FILM JEST NAJLEPSZY I TLUMACZY WSZYSTKO -POWINIEN BYC WRZUCANY POD KAZDY NOWY TEMAT NA BLOGU ABY NIE ZAWIERUSZYL SIE – ROBCIE TAK! POBIJMY „UNYCH” ICH BRONIA – MOZE KIEDYS SIE UDA ZACZNIJCIE OD EDUKACJI DZIECI I MLODZIEZY : http://www.youtube.com/watch?v=OpuD4DMlcm4&feature=related
   =============================
   od pb: najlepszy filmik? niewiele tlumaczy, a wizerunek pejsatego rabina jest rasistowski: tak wygladaja m.in. antysyjonistyczni zydzi neturei karta, obroncy wiary w Boga Sprawiedliwego i Tore, bojownicy o wolnosc palestynczykow

 3. annah said

  Dzis o 11.30 w RM transmisja konferencji naukowej z WSKSiM w Toruniu o zasobach biologicznych, energii geotermalnej, GMO.

 4. Dawid-Katyń a Golgota PL said

  Płakać mi się chcę kiedy czytałem artykuł o Katyniu i Golgocie Polaków. Stan ducha i atmosfery w Polsce tłumaczy działanie i destrukcyjny wpływ żydokomuny. Panująca atmosfera jest wynikiem szkodliwego oddziaływania na nasze umysły i uczucia. Wiele osób po prostu ucieka. Wyjezdza z kraju w nadziei, że zapomna, że zbuduja nowe życie i stana na nogi. Ale czy to jest życie? Po za krajem musimy udawadnaić naszą przydatność, umiejętności. Musimy wiecej z sibie dać niz miejscowi. I co dalej? Jak długo to bęzdie trwać? Smierć wielu tysiecy Polskiej inteligencji i zastąpienie jej ‚inną inteligencją’ spowodowało tak olbrzymie straty, że trzeba o tym krzyczeć!, bo zwykła polemika i dyskusja nie wystracza.Zresztą z kim dyskutowac? Inni mają nas gdzieś. My nikogo nie obchodzimy. Polacy muszą zatroszczyc sie o siebie.
  ============
  od pb: wlasnie to robimy zaczynajac od edukacji

  • monitorpolski said

   Praca pozytywistyczna, ale z uwzględnieniem błędów jakie popełniła polska inteligencja w XX wieku dając się osaczyć i wybić. A więc praca w konspiracji (o co teraz niełatwo), mocna współpraca z Polonią, patriotyczne spółki – z własnym zaopatrzeniem, podziemnym szkolnictwem i może nawet własnymi kościołami prowadzonymi przez polskich księży – patriotów. Można wykorzystać gotowe struktury, jak harcerstwo czy organizacje patriotyczne. Trzeba stworzyć „głowę” w postaci kilku zespołów polskich naukowców tym kierujących, wydających tajne dyrektywy. Żadnych działań o charakterze terrorystycznym.

   • Julka said

    Fajnie, podoba mi się konspiracja-:))Ciekawe co uny na to? Wolność tu mamy i się konspirujemy!Pomysł doskonały.

  • STEEF said

   DZIEKI PANIE PIOTRZE ZA OTWIERANIE OCZU !
   ==============
   od pb: na zdrowie! (doslownie)

 5. Fraktal said

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,32794,title,Oficjalny-egzorcysta-sekta-satanistow-w-sercu-Watykanu-papiez-juz-wie,wid,12048034,wiadomosc.html?ticaid=19c24

  Nie wiem czy już to czytaliście . Krótki artykuł o sekcie w centrum Watykanu.

 6. hahar said

  Ja zapytam autora powyzszej pracy Piotra B. :
  Jezeli poczuwasz sie na silach i masz odwage mowic/pisac jawnie (to co wyzej) o tym „zmijowym plemieniu” z ktorego sam (tak stwierdzaja ludzie w Polsce) sie wywodzisz,to dlaczego ponownie wyjechales do Kanady (zamiast stanac na czele narodu) i z tamtad „dowodzisz”,rozdrapujac POLSKIE RANY ?
  Czy przypadkiem albo z premedytacja nie chodzi ci o sklocanie Polakow i Zydow oraz wzajemne nastawianie ich na siebie ???
  Mam nadzieje,ze tego postu moderatorzy tego dosc ciekawego portalu nie zablokuja.
  Nadszedl czas na pisanie CALEJ PRAWDY.
  ==================
  od pb: ales mnie „zemaskowal” z nawolywaniem do nienawisci — blagam nie donies adl bnai brith;
  jesli w obnazaniu prawdy znajdujesz powody do nienawisci, radze modlitwe „Panie Jezu Chryste Syny Bozy zmiluj sie nade mna grzesznikiem”;
  swym rozsadkiem przypomniales mi emaila z kanady podczas kampanii antyscypionkowej (kiedy niektorzy nie mogli sie doczekac mego wyjazdu z kraju — znasz ich?): dlaczego wyjechalem do polski na kampanie zamiast bronic polakow w kanadzie; odpisalem ze nie przypominam sobie kontraktu z nim ani innymi polonusami o ich obronie przeze mnie;
  tobie szczerze mowiac nie wiem co odpisac, wiec dawaj swe artykuly o tej calej prawdzie, mnie juz slipia sie wypaliy;
  co do pytan osobistych — dlaczego ty nie stanales na czele narodu?

  • monitorpolski said

   „Sataniści a nie Żydzi” – tak zgoda. Przykładem tego jest np. wypowiedź Rabina Nachum Shifrena:
   How the ADL is working to destroy America (Jak Liga Antydefamacyjna prowadzi działania w kierunku destrukcji Ameryki)
   http://www.newswithviews.com/Shifren/nachum100.htm

   Myślę, że Piotr uwzględnił podział. Jednak nie wspomniał, że „sataniści” to nie tylko Żydzi, ale i inne grupy. W innych artykułach była o tym mowa, lecz dla czytelnika, który wejdzie na ten wpis nie jest to wiadome.
   Oczywiście, że nie powinniśmy dażyć do konfliktu z Zydami, a raczej spróbować być dla nich partnerami. To może nastąpić tylko gdy będziemy od nich mocniejsi. W przypadku naszej bezsilności dają się oni sterować przez głowę statnistycznej ośmiornicy, która znajduje się w Nowym Jorku, Londynie i Izraelu.
   ===============
   od pb: jak nie wspomnial? w definicji kompleksu jot do znudzenia podaje jego sklad i ciagle podkreslam ze mamy do czynienia z ekstrema ktora oglupila masy zydowskie = dajesz sie wciagac w ‚antysemickie’ gierki tutaj, nie widzisz? lepiej nic nie mow

  • Wojwit said

   @ADMIN

   Jeżeli piszecie, że „dajecie bany” użytkownikowi, który wpisał się na tym blogu jako POLAK, bo napisał o netykiecie, że jest żydowskim wymysłem, a nie dostrzegacie podłości wpisów N, to ja PROTESTUJĘ przeciwko powyższemu wpisowi jadowitej antypolskiej gadziny N uwłaczającej mnie i mojemu narodowi przez nazwanie per „polaczki”, tudzież kontekst użycia tego obraźliwego określenia w jego „wypowiedzi”. Jeżeli zostawicie wpis tego chmyza i nie zbanujecie go RAZ NA ZAWSZE (przy krytyce POLAKA), to postaram się napisać o takim nastawieniu gospodarzy tego bloga do polskości na tylu blogach na ilu będę mógł. Wstyd! We wielu artykułach powołujecie się na znajomość z tak szlachetnym człowiekiem i wspaniałym Polakiem jak Pan Kazimierz Świtoń, a tu pozwalacie otwarcie OBRAŻAĆ NARÓD POLSKI.

   od mg: przyznaję Ci rację, już przeniosłem do spamu wszystkie agresywne wpisy, jakie dostrzegłem
   proszę blogowiczów o przestrzeganie regulaminu blogu
   regulamin znajduje się tutaj https://grypa666.wordpress.com/about/
   wpisy pełne agresji i obrażające innych nie będą tu tolerowane, dopóki pełnię tu funkcję moderatora
   ===================
   od pb: wojwit, „place i wymagam”? zostal jeden moderator, czy ma pracowac 24/7 zeby zaspokoic uczucia tfe? zapraszamy do moderowania

   • Wojwit said

    @p.b.
    Właśnie to zrobiłem – wpłynąłem na moderowanie bloga… A jeśli uważasz, że są to tylko moje osobiste uczucia (wstręt do tych, którzy obrażają Polaków i niezgoda na propagowanie antypolskości), to jak to świadczy o twoim stosunku do Polski i Polaków, skoro mi piszesz „(…)żeby zaspokoić uczucia tfe…”. Czyżby tylko moje? Swoją drogą, czy to twoje „tfe” nie jest jak takie splunięcie w stronę tych, co nie mają Polski w d.?
    =============
    od pb: zamiast sugestywnych pytan, pisz wprost – zabraklo odwagi?
    ja ci napisalem: masz wymagania i dramatyzujesz, jakby tu byl grunwald a ty co najmniej glownym sponsorem bloga;
    moderatora jak mgrabas ze swieca szukac, robi co moze sam w okrojonej redakcji ostatnio przez takich jak ty bohateruf patriotuf klawiaturowych;
    nie odpowiedziales czy spodziewasz sie zeby moderator pracowal 24/7, ani czy zglaszasz sie na moderatora …czekam

   • Wojwit said

    @p.b.
    Może nie tylko klawiaturowych, ale po co ci to wiedzieć. Ja jestem tu, w Polsce i tu robię tyle, ile w obecnej mojej sytuacji jestem w stanie zdziałać. Przeze mnie redakcja jest jednoosobowa? Napiszę ci tyle: kiedy we wrześniu (a może pod koniec sierpnia) zgłosiłem się (na e-mail) z ofertą współpracy przy korekcie tekstów (była to moja odpowiedź na propozycje przedstawione na blogu), zostałem zbanowany na ponad miesiąc i aby coś tu napisać, musiałem zmienić nazwę na „Wojwit – Ten Sam”.
    Jeszcze raz ci przypomnę: rozmyślne kaleczenie polszczyzny, próby ośmieszenia interlokutora, używanie wyrazów dźwiękonaśladowczych splunięcie – ulubioną czynność pewnej nacji wyrażającą pogardę, jest nikczemne i nie licuje z godnością kogoś, kto twierdzi o sobie, że stara się pomóc Polakom w zrzuceniu jarzma unych. Piszesz o odwadze? Jak napiszę jakiej nacji (a wszyscy wiedzą jakiej), to zostanie mi zarzucone, że nie przestrzegam „netykiety” (vide: POLAK) i tak jak on potraktowany.
    Mnie chodziło o jedno: wpisy POLAKA zostały oprotestowane i to odredakcyjnie wyjątkowo szybko a kalumnie N o „polaczkach” wisiały ponad pół dnia i pies z kulawą nogą (z czytelników również) się na to nie oburzył. Zrobiłem więc to, co każdy Polak zrobić w takiej sytuacji powinien. Zaprotestowałem i jak widać, mimo twej kąśliwości – skutecznie.

    od mg: to jak, @ Wojwit, pomożesz w moderowaniu? PB, jak widzę, Cię zaprosił, więc? 🙂
    ===============
    od pb: a po co ci to wszystko wiedziec o co pytasz abrazyjnie? to sa sprawy wewn. i nie interes tfuj; jest zatrzesienie blogow, fora na „dyskusje” i pretensje do adminow ze nienadazaja; a tych wzmianek o nacji zupelnie nie rozumiem = moze wytlumaczysz zamiast bac sie bana za rasizm?
    tak przez takich jak ty, co maja pretensje do garbatego, sa problemy; dziekuje, nie potrzeba pomocy tfej; dostales bana na jesieni za zgloszenie checi pomocy? daj spokoj… wtedy ci podziekowalem o ile pamietam, potrzebowalismy bardziej tlumaczy;
    styl wybieram w zaleznosci od sytuacji — od naukowej do wysmiewczej = taka moja wolnosc, jak sie nie podoba, take a hike…
    wpisy polaka zostaly skomentowane a inne nie = mamy dniem i noca przeczesywac wpisy do specyfikacji tfych? jak oczy wysiadaja czy kogut zapieje, idziemy spac; kalumnie n na beina wisialy jeszcze dluzej bezkarnie = nie zauwazyles?
    na drugi raz komentuj wpis z ktorym sie nie zgadzasz, nie czepiaj sie redakcji = forum jest bonusem, przywilejem z laski redakcji, moze byc zamkniete w kazdej chwili jesli sami nie potraficie sie na nim gospodarzyc;
    ‚reklamuj’ nas, tak jak niektorzy w styczniowym skandaliku posuneli sie w nienawisci (z braku argumentu?) do zarzucenia nam ze celowo zezwalamy na porno oraz wkleili teksty nt. skandali w prawoslawiu, jakby caly pozostaly czas byly zabronione – wisza do dzis, tak jak powisi dowod do garbatego pretensji tfej;

   • Wojwit said

    @p.b. – odpowiedź na twój komentarz do mojego wpisu z 8.III. A.D.2010. (z godziny 1:26 am)

    Genów nie da się zasłonić… Twoja odpowiedź jest na to najlepszym dowodem. Po prostu – ty polskości nie czujesz, tak naprawdę ani jej nie znasz ani nie starasz się zrozumieć, a wgłębi duszy nią gardzisz. Niestety…
    A banowany byłem, o czym świadczy to, że musiałem tu wpisywać się pod innym nickiem, żeby mnie system przepuścił. Logiczne? Więc czemu zarzucasz mi kłam? To właśnie teraz wołasz (m.in. u Maruchy), że potrzeba tłumaczy a wtedy sam pisałeś o korektorach. Przykre, że wymazałeś wpisy Hahara. Ty nie rozumiesz, ze czym innym jest osobista uraza a czym innym protest pro publico bono, pro Poloniae… Dlatego wstawiasz takie komentarze. Jedno może poczekać a drugie wymaga natychmiastowej reakcji, żeby nie siać zgorszenia. Tym bardziej boli, że inni czytający nie zareagowali na obrażanie Polaków a więc ich samych.

    m.g. Po komentarzu p.b. sam widzisz, że na Twoje -więc?- on już odpowiedział.

    od mg: jestem tym wszystkim przytłoczony i zasmucony, potrzebuję nabrać dystansu
    chyba nie pasuję do tego świata pędzącego nie wiadomo dokąd… wybaczcie, będę szedł własnym tempem

  • Wojwit said

   @ADMIN

   DZIĘKUJĘ!

   od mg: niestety ostatnio ktoś ograniczył mi uprawnienia, już nie mogę nikogo zablokować, ale jeszcze mogę przenosić wpisy do spamu

   od mg: znów mam pełne uprawnienia

 7. mgrabas said

  oto przykłady mężczyzn i kobiet okazujących swą niezłomną postawę, solidarność i miłosierdzie wobec atakowanych, nawet w obliczu zbrojnej przemocy
  zasłaniają swoim ciałem innych ludzi
  zachowują człowieczeństwo, przed którym nawet uzbrojone armie czują respekt

 8. Karki89 said

  Dalsza część tego co podałem wczoraj. Czy ktoś mógłby to przetłumaczyć, gdyż mój angielski jest kiepski i tylko nieliczne fragmenty potrafiłem sobie przetłumaczyć??
  http://projectcamelot.org/lang/en/anglo_saxon_mission_presentation_transcript_en.html

 9. Golgota Wschodu said

  Oto kilka filmików na YouTube i DailyMotion o Katyniu i Golgocie Wschodu:


  http://www.dailymotion.pl/video/x9itag_muzeum-katynskie-na-ulicy-powsi%C5%84ski_tech
  http://www.dailymotion.pl/video/x9krto_eugeniusz-sa%C5%82amaj-wspomnienia-z-zie_lifestyle
  http://www.dailymotion.pl/video/x9ikjm_golgota-wschodu-zbigniew-lubienieck_lifestyle

  Więcej na kanale Muzeum Wojska Polskiego, które prowadzi bardzo patriotyczna działalność:
  http://www.youtube.com/user/MuzeumWP

 10. hahar said

  Mnie sie tez nie tyle wydaje co przekonuje o takiej wywrotowej robocie ,co postaram sie wyjasnic na swoj „haharski sposob”:
  Jezeli dzisiaj na onet.pl sypie sie dwie oto takie wiadomosci,ze zolnierze polscy ,ktorzy maja jechac do Afganistanu „naprowadzac pokoj” ale obawiaja sie o swe zycie,przestrzegaja ich matki i zony ,nazeczone,dziewczyny,koledzy ale „rozkaz to nie gazeta” !
  W innym miejscu leci „news”,ze brytyjski zolnierz, ktory juz „walczyl o pokoj w Aganie” odmawia rozkazu kolejnego tam wyjazdu i dostaje surowy wyrok sadowy ,to widzimy sprytna manipulacje sluzalczych mediow i wplywanie na psychike mlodych desperatow chciwych na „wojenna kase”.
  I teraz przechodze do zasadniczej sprawy artykulu powyzszego ,tez sprytnie sklejonego z roznych wypowiedzi i ubiore to tak.
  To ze zamordowano kwiat inteligencji polskiej,w tym obywateli zydowskiego pochodzenia na wysokich profesorach i innych oltarzach kultury i oswiaty, ludzi myslacych i dobrze wyksztalconych jest nie podwazalne,ze to sie stalo ,dokonano mordu bestialskiego i okropnego !
  Zaraz jednak szukamy winowajcow i dochodzimy do ROSJAN (scislej BOLSZEWII/NKWD) i analiza tego jest dosc przekonywujaca . Potem wkleja sie pewne zdarzenia historyczne i dolewa dalszej oliwy do ognia .W czytajacych to (szczegolnie w mlodych umyslach,ktorym w szkole na wykladach historii Polski tak lub inaczej to przedstawiano) zaczyna sie zapalc swiatelko „stop lub jazdy” na drodze poznania prawdy.
  Co sie okazuje – w pierwszej kolejnosci konfrontacji dotychczasowych wiadomosci ,potem na swoj sposob analiza faktow,w koncowce pytanie : kim w koncu byli ci ZBRODNIARZE – Rosjanie,Zydzi,Niemcy ,no bo chyba nie Polacy,ktorzy by siebie nawzajem mordowali i to na obcej ziemi ???
  Autor podaje z nazwiska zaczynajac od Stalina (szkoda,ze nie podal jego drzewa rodowego),wymienia tez innych i juz wiemy,ze to jednak za tym mordem stali ZYDZI .W czytajacych zbiera sie gniew lub pogarda,odrazu przed oczami staja nam wspolczesne demaskowanie faktow i teraz (uwaga) – czeka sie na reakcje czytelnikow/forumowiczow !
  Sprytne prawda ?
  Panie Piotrze B. „swietna robota” z tym jednym „ale” ,ze produkt takiej „roboty” moze byc straszny i tak jak wyzej forumowicz napisal moze faktycznie o to teraz chodzi aby Polacy i obywtele polscy zydowskiego pochodzenia skoczyli sobie do oczu ?
  Moze znowu chcemy jakis zainscenizowanych pogromow w Polsce.
  Moze to Pan wznieca iskry rzucane az z Kanady ?
  Czy bedzie Pan gasil ten pozar przyjezdzajac do Polski ???
  Jezeli pan chce gasic to nie badz pan strazakiem i to takim ktory sam wpierw podpala a potem jedzie do pozaru.
  Stan pan do wyborow i oglos Polakom,ze chce pokoju a nie wojny.
  ===================
  od pb: forumowicz napisal bo taka robota agenta prowokatora – a ty jego pomocnik? chceta tych pogromow „znowu”? ty z kwachem i kaczorem na piwo chodzisz ze masz taka wiedze? czy dla adl bnai brith robisz?
  kandyduj, uny cie zaparafuja za polityczna poprawnosc;
  powisisz tu troche, zastanowisz sie co napisales i wylecisz za oszczercze insynuacje i porownanie wynikow 10 lat moich badan do „tez sprytnie sklejonego” jak w merdiach;

  • monitorpolski said

   Piotr, będąc w Polsce, zawsze twierdził że konflikty są dla nas zgubą. Dlatego także oczekuję potwierdzenia tej postawy i podania propozycji taktyki która nas wzmocni, a nie będzie dzielić. Co można zrobić w tych warunkach by Polska była Polską, a zbrodniarze ukarani prawomocnymi wyrokami, a nie linczem?
   ================
   od pb: chyba nie ode mnie oczekujesz? jesli tak wez pierwszy z brzegu moj tekst lub komentarz

  • Taka Tam... said

   mowisz stan do wyborow, i co dalej? sadzisz ze wygra? tak bez pleckow? chyba nie masz pojecia jak daleko sprawy zaszly i co sie dzieje z kandydatami ktorzy nie maja blgoslawienstwa wiadomego pochodzenia. chyba nie sadzisz ze miloscia mozna odzyskac Polske i ukarac tych co ja niszcza ktokolwiek to jest moga byc nawet krasnoludy. ps. pieknie piszesz ale brak w tym realizmu, raczej poezja… jedyne co mozemy zrobic to sie edukowac i probowac jakos przetrwac az sie jakas okazja dziejowa wydarzy. madrzy ludzie wiedza ze hamas alciada i inne nie pomoga 😉 a wydaje mi sie ze na tym blogu bywaja w wiekszosci madrzy nie liczac agenciurow.

   • ALFA said

    OJ NISZCZĄ NISZCZĄ I CO WY NA TO
    „Czyja jest Polska”

    Polska należy do wierzyciela

    Szwedzi wyliczyli ostatnio ile jesteśmy już dłużni o to ich rachunki …
    „Svenska Dagbladet” podała listę krajów-bankrutów.

    Niesfinansowane zobowiązania (bez pokrycia w posiadanych aktywach )
    jako część narodowego produktu PKB…
    Zastanawia mnie fakt że Grecji jak ostatnio pisał Onet proponuje się sprzedać turystyczne wyspy aby uchronić się częściowo przed bankructwem ale Grecja jest 4 miejsca niżej na tej liście :/
    A donek dalej widzi Polskę na zielono …

  • Ahasver said

   Stań do wyborów? To chyba żart.Pora wybrać Polaka .Mieszańców i czystej krwi „rodaków” mieliście w nadmiarze.Oj, widziałem to ja i bolałem nad tym .Taki już mój los wiecznego tułacza,co czasem głowę do spoczynku w tym kraju kładzie.
   ================
   od pb: boleje z toba nad tulaczka patriotow…
   moderatorowa policja – niech powisi pare dni, potem wywalic cale towarzystwo 77.254.176.238

   od mg: filtr antyspamowy już został wzbogacony o nowy adres IP

  • Wojwit said

   Znasz pięć warunków dobrej spowiedzi? Inaczej nazywając, tak bardziej posoborowo „sakramentu pokuty i pojednania”. Jakże wybaczać jeśli ze strony winowajcy brak jakichkolwiek oznak skruchy, że o zadośćuczynieniu nie wspomnę. Słychać za to dumę przechodzącą w pełną samozadowolenia butę:

   „Żydowski morderca sądowy Stefan Michnik: Czułem zadowolenie, wydając wyroki na wrogów…
   Aktualizacja: 2010-03-6 10:56 am

   Stefan Michnik jest ostatnim żyjącym stalinowskim sędzią wojskowym wymienionym w słynnym już Raporcie Komisji Mazura, powołanej w 1956 r. do zbadania odpowiedzialności pracowników Głównego Zarządu Informacji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego za łamanie prawa w okresie stalinowskim. “Prawnicze” dokonania 27-letniego kapitana, w ocenie komisji, stanowiły podstawę do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji służbowych.(…)”

   ciąg dalszy: http://www.bibula.com/?p=19085

 11. Magda said

  ciekawy artykuł nt. prywatyzacji w Polsce,wklejam fragment:
  „(…)
  Rezygnacja z zysków
  Prywatyzacja zamiast oszczędności krajowych może pochłaniać oszczędności zagraniczne – nazywa się to prywatyzacją przez kapitał zagraniczny. Zapomniano jednak, że oddanie majątku oznacza rezygnację z zysków, które on przynosi lub może dostarczać w przyszłości. W efekcie prywatyzacja na rzecz kapitału zagranicznego prowadzi do utraty znacznej części zysków wypracowywanych w gospodarce narodowej. Jest oczywiście rzeczą naturalną, że właściciel przedsiębiorstwa stara się wziąć dla siebie wypracowane przez przedsiębiorstwo zyski. Zwracał uwagę na tę kwestię amerykański ekonomista polskiego pochodzenia Kazimierz Poznański – jego głośne książki („Obłęd reform. Wyprzedaż Polski”, „Wielki przekręt”) były swego czasu wykorzystywane w walce politycznej przeciw AWS – o którym szybko jednak zapomniano, a media całkowicie go ignorowały. Skala zjawiska odpływu zysków jest nie do końca rozpoznana, gdyż znaczna część zysków jest transferowana w ramach manipulacji kosztami i cenami transferowymi, ale w pewnym stopniu ilustruje je bilans płatniczy. Ujęte w bilansie saldo przepływu dochodów wskazuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat wypłynęło z Polski ponad 200 mld złotych. Ponadto nastąpiły inne nie do końca rozpoznane „wypływy” środków, ujęte w tzw. saldzie błędów i opuszczeń, na prawie 150 miliardów, prawdopodobnie będące transferem zysków i środków między firmami (na przykład bankami) – „córkami” i ich „matkami”. (…)

  całość tutaj:
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100306&typ=my&id=my61.txt
  komentując powyższy fragment:
  i jak w budżecie mają być pieniądze,skoro zyski wypracowane przez zagraniczne podmioty są transferowane z Polski i inwestowane za granicą.
  Jedyny sposób na zatrzymanie tego jest taki,by przestać napędzać te zyski obcym podmiotom a zacząć wspierać własne,bo wkrótce tej alternatywy może nie być,a w niektórych sektorach już jej nie ma.

 12. aga said

  http://www.revisionisthistory.org/christian1.html

  • szach said

   Atak na Największego Polaka widać trwa.”Nikt nie może być prorokiem we własnym kraju”.Zamieszczanie paszkwili przeciwko JPII to działanie antynarodowe-robota szatańska.To,że się jest ateistą nie powinno oznaczać przyzwolenia na szerzenie kłamstw.
   Widać Aga ma inne zdanie.To przykład ,jak mali ludzie nie mogą się pogodzić z wielkością innych.
   =========
   od pb: bardziej przekonasz polemizujac z argumentami autora; z braku argumentu atakuje sie poslanca

  • annah said

   Artykul jest stronniczy, bez zrozumienia idei ekumenizmu rozwijanej przez naszego papieza Jana Pawła II, rozbudza nienawisc do religii zydowskiej i jej wyznawcow, ale takze do papieza ktory traktowal wszystkich z szacunkiem naleznym czlowiekowi, nie wylanczajac niedoszlego mordercy. To chyba zrozumiale ze byl on daleki od krytyki jakiejkolwiek religii szczegolnie kiedy obiektem kultu byl „ten sam” Bog Ojciec, opisal to w jednej w swoich ksiazek. Uważam, ze na tym patriotycznym blogu, gdzie otaczamy milosna pamiecia naszego Rodaka, nie mam watpliwosci ze swietego w Niebie, ten kalumniczy artykul nie powinien sie wogole pojawic.

 13. aga said

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2010/03/03/szanowny-pan-kornel-morawiecki/

 14. aga said

  Przez 226 lat Rzymski Kościół Katolicki uznawał przynależność do masonerii za zło tak przerażające, że jedynie sam Papież lub Stolica Apostolska władna była odpuścić ten grzech obrazy Bożego Majestatu. Tylko w obliczu śmierci grzesznika mógł to zrobić zwykły spowiednik.
  Za datę powstania masonerii powszechnie uważa się rok 1717, kiedy to w londyńskiej gospodzie “Pod Gęsią i Rusztem” cztery pomniejsze loże połączyły się w Wielką Lożę. Już 21 lat później Kościół zorientował się w śmiertelnym zagrożeniu, jakie niesie owa tajna sekta o zakresie ogólnoświatowym i z tego to okresu pochodzi prawo kościelne odnośnie nierozgrzeszania jej członków.

  Nie chcemy tu wyliczać wszystkich – około dwustu – papieskich potępień wolnomularstwa, stowarzyszenia które wypowiedziało bezpardonową walkę Chrystusowi i Kościołowi. W 1829 papież Pius VIII mówił: “Prawem ich – nieprawda; ich Bogiem – Szatan; a obrzędem – bezecność”. Ale już w 1738 roku papież Klemens XII zdecydowanie potępił stworzyszenie: “Postanawiamy i dekretujemy potępić i zakazać takich towarzystw (…) które w swej nazwie bądź zawierają termin ‘wolnomularski’, bądź znane są pod jakąś inną nazwą.” Nakazał też wiernym, aby “powstrzymać się od stosunków z takimi zrzeszeniami… aby uniknąć ekskomuniki” oraz zadeklarował, iż żaden człowiek, z wyjątkiem tych, którzy znajdują się na łożu śmierci, może być uwolniony od grzechu członkostwa w masonerii wyłącznie przez samego Papieża.

  Wielu było zdumionych i zgorszonych, gdy nieoczekiwanie (?) podczas obrad słynnego z dobrych owoców II Soboru Watykańskiego, w roku 1964, papież Paweł VI przekazał biskupom, a poprzez nich poszczególnym spowiednikom, prawo odpuszczania winy grzesznikom, którzy wyznali by na spowiedzi swą przynależność do wolnomularstwa lub podobnych tajnych stowarzyszeń.

  Następnie, w roku 1983, zmieniono Prawo Kanoniczne w ten sposób, iż usunięto zeń słowo “wolnomularstwo” oraz fragment mówiący o spiskach przeciwko legalnej władzy państwowej. Usunięte zostało również słowo “ekskomunika”, stosowane wcześniej wobec tych, którzy powiązali byli członkostwem z tajnym “Cechem”.

  Mimo, iż Kościół formalnie w dalszym ciągu podkreśla, że przynależność do Bractwa masońskiego nie daje się pogodzić z wyznawaniem religii katolickiej, to opisane powyżej zmiany mają bardzo zasadniczy charakter. I, co najgorsze, zmiany te dokonały się nie wewnątrz samej masonerii, ale wewnątrz Kościoła Katolickiego.
  Liczący sobie dwa tysiące lat Kościół Rzymsko-katolicki sprawia wrażenie, jakby to on dziś właśnie zmienił swe – wieki obowiązujące – poglądy na temat międzynarodowego tajnego Bractwa masonów. Wrażenie takie bierze się stąd, że Kościół zdaje się wchłaniać dziś w siebie i łagodzić spór z elementami, które gorączkowo dążą do zbeszczeszczenia Mistycznego Ciała Chrystusowego filozofią starych misteriów pogańskich, nierozerwalnie związanych z filozofią wolnomularstwa.

  Reasumując: w Kościele Posoborowym nie ma już kary wykluczenia z Kościoła za przynależność do masonerii.

  Skutki? Zło moralne, któremu przez ponad dwa stulecia dawało opór wielu papieży, dziś szerzy się nieokiełznane. Wielu katolików, wręcz zachęcanych do tego przez niektórych biskupów, a nawet kardynałów z Watykanu, wstępuje w szeregi masonerii bądź nawiązuje z nią bliskie stosunki innego rodzaju.

  W jaki sposób dokonała się tak dramatyczna zmiana fundamentalnych przekonań Kościoła?

  Otóż jest ona skutkiem przenikania masońskiej filozofii indyferentyzmu w szeregi najwyższej hierarchii kościelnej. Odbiciem tej filozofii jest “Dignitatis Humanae”, sztandarowe dzieło II Soboru Watykańskiego na temat wolności religijnej. Motorem i zlym duchem, który sterował powstaniem tego dokumentu był ojciec John Courtney Murray, propagator relatywizmu i historyzmu: idei, że prawda czasów dawnych powinna podlegać innym ocenom w czasach współczesnych.

  Warto jednak przypomnieć, iż wielu jezuitów już w latach 30-tych ub. wieku było zwolennikami “zbliżenia z masonerią”.

  W 1969 roku kard. Johann Willebrand, Przewodniczący Sekretariatu ds Jedności Chrześcijan, podczas audiencji udzielonej członkom masońskiej organizacji Zakonu de Molaya, “wyraził wdzięczność i zadowolenie, iż członkostwo w Zakonie łączy katolików, protestantów i żydów we współpracy dla dobra ludzkości”. Chciałoby się zapytać słowami Jana Pietrzaka: głupota, czy prowokacja?

  Duże sukcesy w opanowywaniu Watykanu wolnomularze zaczęli notować za czasów Jana XXIII. Kiedy Jan XXIII obchodził swoje 80 urodziny, otrzymał gratulacje z loży masońskiej od barona Marsaudona, który był masonem najwyższego stopnia.
  Paweł VI podczas swojego wystąpienia w masońskiej organizacji ONZ powiedział delegatom, że są oni nadzieją ludzkości, tak jak gdyby już przestał nią być Chrystus. 3 czerwca 1971 roku przyjął żydowską lożę masońską, B’nai B’rith z Nowego Jorku, z którą również spotykał się regularnie Jan Paweł II.

  W roku 1982 byliśmy świadkami jak masoni, Calvi i Sindona wtrącili się w sprawy finansowe Watykanu, co skończyło się bankructwem Banco Ambrosiano oraz zamordowaniem bankiera Calviego. W skandal ten zamieszany był również nasz biskup Hnilica, który nawet został skazany. W rezultacie tych skandali Watykan stracił wiele milionów dolarów. Biskup Hnilica gotów był zapłacić wielką sumę dolarów za teczkę bankiera Calviego, którego znaleziono powieszonego pod jednym z londyńskich mostów. Watykański bankier – arcybiskup Marcinkus był ścigany przez włoską policję tak, że dla bezpieczeństwa nie opuszczał nawet Watykanu.

  Masonem był Arcybiskup Bugnini, który zniszczył tradycyjną Mszę i stworzył “nowusa”, kardynał Bernardin z Chicago, Macchi (osobisty sekretarz Pawła VI), Cassaroli (Sekretarz Stanu), Baggio (prefekt Kongregacji ds. Biskupów), Lienárt, Poletti, Villot itd. A gdy w 1987 roku w katastrofie lotniczej nad Kamerunem zginął szef francuskich masonów Michel Baron – którego prezydent Mitterand wybrał na przewodniczącego obchodów anty-katolickiej Rewolucji Francuskiej – paryski kardynał Lustiger zorganizował wielki kościelny pogrzeb, czego Kościół w przeszłości zabraniał.

  Można by tak ciągnąć dalej, ale po co. Zaślepionych czcicieli II Soboru, Nowusa i “ekumenizmu” nic na tej ziemi nie przekona.
  za http://www.marucha.wordpress.com
  ===================
  od pb: „Liczący sobie dwa tysiące lat Kościół Rzymsko-katolicki”? 2010 – 1054 = 956
  rotszyld nakreslil plan nwo pod koniec 18-go wieku (rewolucja francuska, rozbiory polski); masoneria byla wyznaczona ramieniem wykonawczym tego planu i pozostaje nim do dzis

 15. MIZIA said

  a teraz o grypie –
  NAJPIERW BYŁO STRASZNIE
  POTEM – ŚMIESZNIE
  A TERAZ ZACZYNA BYĆ – STRASZNIE ŚMIESZNIE

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/szczepienia-na-ah1n1-bzdura-oddajcie-kase,1448567

  • MIZIA said

   jest jednak strasznie smiesznie Z PRZEWAGĄ strasznie
   „miurzyn” zaczyna podejrzewać własnych obywateli

   http://wiadomosci.onet.pl/2137986,12,znikajacy_amerykanie_to_moze_byc_koszmarny_scenariusz_dla_usa,item.html

   • MIZIA said

    ostatnio pisałem o majstrowaniu przy hadronie
    ciekawa dlaczego zaraz po tym powstało tsunami ataków na mnie
    ==================
    od pb: bo niektorzy jak to mowimy w canadzie „don’t have a life” (nie maja zycia osobistego?) wiec sie wyzywaja w maglu grypa666; latwiej atakowac poslanca niz poslanie = to wymaga mnostwo czasu na studiowanie, przemyslenie, ulozenie mysli na klawiature; niektorzy wola piaskownice grypa666, inni znow grzebia w blogowym szambie; a moze rzeczywiscie ta fala ze slonca rzucila sie niektorym na mozgi, jak pisales we wpisie ktory usunalem bo sie za bardzo poniosles (przeciwnik niewarty tego)

   • mgrabas said

    nie przesadzaj @ MIZIA, gdyby ktoś z „unych” naprawdę chciał Ci zamknąć usta to już byś nie żył
    =================
    od pb: mizia pisze o atakach przez blogowiczow grypa666

   • aaaa said

    widze ze cenzura dziala, niestety panie pb jakby pan nie zauwazyl ten dzieciak mizia zniszczyl tego bloga co widac po ilosci wypowiedzi i komentarzy ktora spada drastycznie zapewne tak jak ilosc wejsc, dal sie pan zwyklemu trollowi internetowemu omamic zabawne
    ===============
    od pb: na buchaltera a na pewno na odczytywacza licznikow bym cie nie najal; za granica oduczylem sie mowic „zapewne” w znaczeniu „przypuszczam”;

    ciesze sie ze moderator jest skuteczny; przydaloby sie ich wiecej; zglaszasz sie? warunki pracy: 24/7, ciagly opieprz od awanturnikow, prowokatorow i agenciurow, ZADNEGO wynagrodzenia = wiec jak?

    liczba wizyt niezmiennie utrzymuje sie na poziomie kliku tys, na dzien od czasu zazegnania m.in. przez nasz blog grozy ‚pandemii’ i przymusowych scypien bronia biologiczna;
    cofniesz nam premie na podst. swego „audytu”?

    reasumujac: ktorys — awanturnik, prowokator, agenciura?

   • monitorpolski said

    @Mizia i kolejni.
    „Znikający Amerykanie” to kolejna nagonka na patriotów. Będzie można ich wybic tłumacząc to, że byli „terrorystami” przećwiczonymi przez Al Kaidę. Kolejna operacja fałszywej flagi. A niby to dlaczego mieliby jechać do Afganistanu czy Pakistanu na przeszkolenie? Przecież w USA mają militias i nie ma problemu z ćwiczeniami zbrojnymi. A co do popularności bloga i udziału w tym Mizi – nie widzę żadnego związku. Ludzie zaczną znów wchodzić jak się zacznie dziać w kwietniu – zobaczycie. Najbliższe półtora roku będzie kluczowe, żeby nie użyć słowa tragiczne…

   • Man said

    A co ma sie zaczac dziac w kwietniu? Bliski Wschod? o_0

 16. n said

  czyzby do wakacji coraz blizej ze zbieracie kase.”WESPRZYJ BLOG — NA KONTO LUB PAY PALA
  DOTYCHCZASOWY POZIOM WSPARCIA NIEWYSTARCZY”
  blogi sa za free wiec skat te koszta?widze ze coraz mniej uzytkownikow,szkoda bo na poczatku ten blog byl ciekawy a teraz gorsza propaganda niz w trybunie ludow.nie nudzi was walkowanie tych samych tematow?
  =============
  od pb: problem nie przyszle wakacje, tylko poprzednie, spedzone na wlasny koszt dla waszej sprawy, wydatki na przejazdy wciaz niezwrocone;
  poza tym pisalem ze forsa nawet w kanadzie na drzewach nie rosnie, a zeby moc pozostac niezaleznym i dawac wam pasze kilka razy na tydzien do blogowego koryta potrzebuje forsy na takie rzeczy jak kielbasa, chleb, mleko, kartofle, rachunki za energie, internet, komp, dach nad glowa, przejazdy, zdrowie (z rozrywek zrezygnowalem bo ich dosc na blogu);
  myslisz ze mam obowiazek poswiecac wiekszosc czasu dla wspolnej sprawy za frajer? 10 lat za malo? jesli raza cie guziki pay pala i numery kont, idz gdzie indziej; albo zaloz swoj wlasny blog bez walkowania w kolo macieju propagandy z trybuny ludu, wszak blogi sa za darmo;
  co do tematow: walkujemy i walkujemy, a wciaz bywaja niemile zaskoczeni faktami

  • Dawid-odp said

   Ja nie widze nic złego w przekazaniu darowizny. Jeśli ktoś czuje ze powinien wpłacać pieniędzy, to jego sprawa. Do blogu grypa666 zwracały się osoby z problemami finansowymi z prośbą o pomoc. Myślę, że potrzeb jest o wiele więcej,niż to widzimy. Z drugiej strony blog grypa666 pinien jasno określić na co miałyby iśc srodki, aby nie było nieprzyjemnych pytań w przyszłości.
   ================
   od pb: srodki ida na moje biezace koszty utrzymania i pokrycie zaleglych kosztow podrozy w zw z kampania antyscypionkowa w ubr

   • Zbyszko said

    Dawidzie-Odp, Twój wpis jest typowym jątrzeniem w oparciu o tzw narzędzia finansowe i dowodem na to że w tym Kraju (z wybitą inteligencją) niestety nic dobrego stać się nie może. Człowieku nie wiem jak długo tu jesteś, ale powiem Ci jedno: Ci ludzie którzy tworzą ten blog włożyli tutaj tak wiele pracy dla naszego wspólnego Kraju, że chyba nie ma żadnych pieniędzy w tym rozkradzionym Kraju które mogłyby to wynagrodzić i takie pytania: na co to idzie? po co to idzie? są takim nietaktem jak Mt Everest. Nikt Ci nie każe płacić, jak masz i chcesz to włoż przynajmniej w ten sposób swój wkład i nie pytaj się głupio na co idzie. Niech idzie nawet na wódkę, po tej wyczerpującej pracy dla naszego Kraju. Po byś mógł ewentualnie sobie przeczytać i coś tam ewentualnie głupiego napisać. AMEN

  • monitorpolski said

   Wiele gównianych blogów zbiera fundusze na opłacenie kosztów własnych. A co redaktorek Wybiórczej pracuje za darmo? Nie mieszaj „N” bo już dawno cię wywęszyliśmy komu służysz.
   ==================
   od pb; a tu nie tylko koszty wlasne ale i utrzymanie beina z zona powinniscie oplacic zeby nie musial zamknac bloga, pozostal niezalezny i edukowal

 17. Dawid- said

  Film Złoto Nazistów opowiada o wielkiej grabirzy złota i majątków na Polsce i nie tylko. Zastanawia mnie jedno, dlaczego Niemcy są dziś tak silnym krajem? Dzieki czemu lub komu wyszli z powojennego kryzysu. Niemcy jako agresor i oprwaca mają się dzisiaj dobrze afirmy takie jak VW, Audi, Bosch, Siemens, Krupp, Mercedes, Deutsche Bank itd, mają się świetnie
  ========================
  od pb: plan marshalla; banki rotszylda sa w niemczech tak jak byly niegdys; ig farben zyje w firmach baxter, novartis, basf, bayer i wiele innych; poszukaj „uklad adenauer – ben gurion’ i zrozumiesz ze opieka nie zmienila sie od czasow hitlerowskich

  • monitorpolski said

   No, wybaczcie, jeszcze jest charakter narodu. Nie oszukujmy się, Polak myśli tylko o własnej zagrodzie, a oni jeszcze o faterlandzie. Podobnie jest w Austrii, Szwajcarii, Holandii, gorzej we Francji, ale i tak lepiej niż w Polsce. Problemem jest to, że nam wybito inteligencję.

 18. navajo888 said

  http://www.wykop.pl/ramka/309121/dziadek-z-wermachtu-to-nie-fikcja-oto-dowod-pic
  Kto to jest ??????

  od mg: nie można „karać” wnuka za dziadka
  =====================
  od pb: trzeba wykazac co wnuk zle robi

  • Kaltenbruner said

   Przecież to ordynarny fotomontaż.Piotr B . tego nie widzi, czy w świetle publikowanych materałów ma nadzieje, że jakiś młodociany goj dokona zamachu.Czy to tylko głupota czy premedytacja.
   ==============================
   od pb: wlasnie na piwie z navajo wszystko obgadalismy, marek zrobil fotomontaz, szukalem frajera na zamach a ty wszystko popsules = nie ma z kim tu pracowac

  • monitorpolski said

   Wypieprzcie to, bo to nic nie daje. Chyba ze będzie artykuł o rodzinach elyt.
   =============
   od pb: marku, nie rzadz sie jak szara ges; moderator swietnie sobie daje rade

 19. Dawid - odp do Zbyszko said

  Nie wiem kim jestes i dlaczego sie tak denerwujesz? Obrasz mnie i tych co pytaja. Nie ma nic zlego w zadawaniu pytan. Ty jednak jestes bardzo zaborczy i poziom twoich wypowiedzi swiadczy o towim niskim poczuciu wartosci nie wspominajac o poziomie moralnym i intelektualnym jaki reprezentujesz

 20. polskanews24 said

  Zaskakujące odkrycie: co królowa trzyma w dłoni?

  http://polskanews24.wordpress.com/2010/03/06/zaskakujace-odkrycie-co-krolowa-trzyma-w-dloni/

  • antyMizia said

   Nie ma w tym nic zaskakującego. Na innych portretach Elżbiety I często pojawia się motyw węża, jak choćby tu, na rękawie sukni:

   Ot papka medialna, zapychacz umysłu …

 21. ALFA said

  PRZEDSIĘBIORSTWO HOLOKAUST

  Norman G. Finkelstein

  „Mam wrażenie, że zamiast uczyć o holokauście, handluje się nim.”
  SPIS TREŚCI

  Wstęp …… 4

  ROZDZIAŁ l Zbijanie kapitału na holokauście… 9

  ROZDZIAŁ 2 Oszuści, handlarze i historia ….. 23

  ROZDZIAŁ 3 Wyłudzanie do kwadratu … 42

  Konkluzja…. 72

  Posłowie do wydania polskiego … 77

  Goldhagen dla początkujących, czyli Sąsiedzi J. T. Grossa …….. 86
  PODZIĘKOWANIA

  Pomysł napisania tej książki zawdzięczam Colin Robinson z wydawnictwa Verso. Roane Carey nadała moim rozważaniom kształt spójnego tekstu. Na każdym etapie powstawania tej książki pomocą służyli mi Noam Chomsky i Shifra Stern. Manuskrypt zrecenzowały Jennifer Loewenstein i Eva Schweitzer. Osobistej pomocy i wsparcia nie szczędził Rudolph Baldeo. Jestem im wszystkim bardzo wdzięczny. Strony te poświęcam pamięci moich rodziców. Dedykuję je przeto moim braciom, Richardowi i Henry’emu oraz mojemu bratankowi Davidowi.

  Norman G. Finkelstein

  Książka ta jest zarówno anatomią „przedsiębiorstwa holokaust”, jak też aktem jego oskarżenia. Na kolejnych stronach będę udowadniał, że „holokaust” jest ideologicznym wyobrażeniem hitlerowskiego holokaustu.9 I jak większość ideologii ma niewielki związek z rzeczywistością. Holokaust nie jest bowiem samoistnym zjawiskiem, lecz raczej wewnętrznie spójną konstrukcją. Jego główne dogmaty służą wspieraniu poważnych interesów politycznych i klasowych. W istocie, holokaust okazał się niezastąpionym orężem ideologicznym. Posługując się nim, jedna z największych militarnych potęg świata, która winna jest nagminnego łamania praw człowieka, odgrywa rolę „ofiary”, podobnie jak odnosząca największe sukcesy grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych.
  Stany Zjednoczone są bowiem główną siedzibą „przedsiębiorstwa holokaust”. Toteż podejrzewam, że z podobną reakcją spotkałaby się w Szwajcarii publikacja opracowania dowodzącego, że czekolada powoduje raka. Gdy jednak nie dało się już dłużej ignorować międzynarodowych odgłosów, w kilku wybranych amerykańskich mediach pojawiły się histeryczne komentarze, które skutecznie pogrzebały książkę. Dwa z nich zasługują na bliższą uwagę. Dziennik „The New York Times” służy „przedsiębiorstwu holokaust” za główną tubę propagandową. I to on, przede wszystkim, wypromował takie postacie jak Jerzy Kosiński, Daniel Goldhagen czy Elie Wiesel.

  Z tego, prawdziwego tylko pozornie, statusu „ofiar” wynikają poważne korzyści, a zwłaszcza niepodleganie krytyce, nawet tej uzasadnionej. Wypada tu dodać, że ci, których ów immunitet chroni, sami nie ustrzegli się przed moralnym zepsuciem, tak typowym w tego rodzaju biegu wydarzeń. Z tego punktu widzenia to nie przypadek, że Elie Wiesel występuje w charakterze oficjalnego rzecznika holokaustu. Oczywiście, nie osiągnął on tej pozycji dzięki swej działalności humanitarnej czy talentom literackim.10 Wiesel odgrywa tę wiodącą rolę przede wszystkim dlatego, że precyzyjnie artykułuje dogmaty holokaustu, czym wspiera jego żywotne interesy.
  Moje początkowe zainteresowanie hitlerowskim holokaustem miało podłoże osobiste. Moi rodzice przeszli przez warszawskie getto i obozy koncentracyjne. Oprócz nich, wszyscy członkowie obu rodzin zostali zamordowani przez hitlerowców. Moje najwcześniejsze wspomnienia, że tak to nazwę, o hitlerowskim holokauście to — gdy wracałem do domu ze szkoły — obraz matki wpatrzonej w telewizyjną relację procesu Adolfa Eichmanna (1961).
  Ale choć rodzice zostali uwolnieni z obozów zaledwie szesnaście lat przed tym procesem, jakaś bezkresna otchłań zawsze, przynajmniej w mojej świadomości, oddzielała ich, takich jakich ich znałem, od tamtego czasu. Fotografie rodziny mojej matki wisiały na ścianie w salonie. (Z rodziny mojego ojca nikt nie przeżył wojny.) Nigdy jakoś nie mogłem pojąć mojego pokrewieństwa z nimi, a tym bardziej wyobrazić sobie tego, co się stało. To były dla mnie siostry mojej matki, jej bracia i rodzice, a nie moje ciotki, wujowie czy dziadkowie.
  Pamiętam, jak w dzieciństwie czytałem The Wall Johna Herseya i Mila 18 Leona Urisa, fabularne opowieści z warszawskiego getta. (Wciąż pamiętam, że matka tak się zaczytała w The Wall, iż nie zdążyła wysiąść na jej przystanku metra w drodze do pracy.) Choć bardzo się starałem, to jakoś nigdy, nawet przez chwilę, nie zdołałem wyobrazić sobie moich rodziców, takich zwyczajnych, w tamtej przeszłości. I szczerze mówiąc, do tej pory nie potrafię. O wiele istotniejsze jest jednak to, że z wyjątkiem tych wspomnień nie pamiętam, by hitlerowski holokaust kiedykolwiek zakłócał moje dzieciństwo. Działo się tak głównie dlatego, że nikogo, poza moją rodziną, najwyraźniej nie obchodziło to, co się stało. W kręgu moich przyjaciół z dzieciństwa dużo się czytało i zażarcie dyskutowało o wydarzeniach dnia. I naprawdę nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek z moich przyjaciół lub ich rodziców zadał choćby jedno pytanie o przejścia mojej matki i ojca. To nie było pełne szacunku milczenie. To była zwykła obojętność.

  W tym świetle — czyż nie należy sceptycznie odnosić się do potoków boleści, wylewanych w późniejszych dekadach, już po zainstalowaniu się „przedsiębiorstwa holokaust” na dobre? Czasem myślę, że amerykańscy Żydzi byli gorsi „odkrywając” holokaust niż zapominając o nim. To prawda, moi rodzice rozpamiętywali w samotności; ich cierpienia nie zostały publicznie zatwierdzone. Ale czy nie było to lepsze niż obecna, beznadziejnie głupia eksploatacja żydowskiego męczeństwa?
  Wraz z przybieraniem coraz bardziej absurdalnych form przez hołdy dla holokaustu, moja matka lubiła cytować, z oczywistą ironią, słowa Henry’ego Forda: „Historia to banialuki”. Opowieści „ocalałych z holokaustu” — obowiązkowo więźniów obozów koncentracyjnych i bohaterów ruchu oporu — stanowiły szczególne źródło ironicznych żartów w naszym domu. Już dawno temu John Stuart Mill odkrył, że prawdy, które nie podlegają ustawicznemu kwestionowaniu, w końcu „przestają być prawdą, gdy sieje wyolbrzymi do rozmiarów kłamstwa”. Moi rodzice często zastanawiali się, dlaczego tak się oburzam na fałszowanie i eksploatowanie hitlerowskiego ludobójstwa. Najoczywistszą tego przyczyną jest dla mnie fakt, że holokaust wykorzystano dla usprawiedliwiania zbrodniczej polityki Izraela i okazywanego jej przez Stany Zjednoczone poparcia. Mam też osobisty powód. Zależy mi bowiem na pamięci o prześladowaniach mojej rodziny.

  A obecna kampania „przedsiębiorstwa holokaust”, obliczona na wyłudzenie pieniędzy od Europy w imieniu „potrzebujących ofiar holokaustu”, sprowadziła moralny wymiar ich męczeństwa do rozmiarów kasyna w Monte Carlo. Poza tym jestem również przekonany, że trzeba walczyć o prawdę historyczną i chronić ją. Na końcowych stronicach tej książki stwierdzę więc, że studiując hitlerowski holokaust możemy się wiele nauczyć nie tylko o „Niemcach” lub „gojach”, ale także o nas samych. Jednak żeby to osiągnąć, należy zredukować jego wymiar fizyczny na rzecz wymiaru moralnego. Zbyt wiele środków publicznych i prywatnych zainwestowanych zostało w upamiętnianie hitlerowskiego holokaustu. Rezultat jest przeważnie bezwartościowy, bo nie stanowi hołdu wobec żydowskich cierpień, lecz jest jedynie wywyższaniem Żydów.

  Już dawno powinniśmy otworzyć serca na cierpienia reszty ludzkości. Tego przede wszystkim uczyła mnie moja matka. Ani razu nie słyszałem, żeby powiedziała: „nie porównuj”. Ona zawsze porównywała. Oczywiście, trzeba dokonywać rozróżnień historycznych. Ale dokonywanie rozróżnień moralnych między „naszym” a „ich” cierpieniem samo w sobie stanowi moralną trawestację. Jak humanistycznie zauważył Platon, „nie można porównywać dwojga nieszczęśliwych ludzi i mówić, że jeden jest szczęśliwszy od drugiego”. Wobec cierpień amerykańskich Murzynów, Wietnamczyków i Palestyńczyków credo mojej matki brzmiało zawsze: Wszyscy jesteśmy ofiarami holokaustu.

  Norman G. Finkelstein kwiecień 2000, Nowy Jork
  http://www.polonica.net/Przedsiebiorstwo_Holokaust.htm

  • ALFA said

   RZECZPOSPOLITA, 26.04.00 Nr 98 Naklad 9768
   Norman G. Finkelstein

   Polskie wladze nie powinny podejmowac negocjacji z szantazystami. Zwlaszcza ze oni w duzym stopniu blefuja i czekaja, jaka bedzie reakcja. Gdy raz sie ustapi, to wczesniej czy pozniej pojawia sie kolejne roszczenia. Niemcy juz wczesniej zaplacily ponad 100 mld dol. Zydom i teraz znow musialy zaplacic. Jesli Polska pojdzie na jakies ustepstwa, to jestem pewien, ze za jakis czas, gdy Polska stanie sie zamozniejsza, WJC ponownie zjawi sie z wyciagnieta reka. Przewodniczacy WJC Edgar Bronfman lata swym prywatnym odrzutowcem i twierdzi, ze potrzebuje pieniedzy dla „biednych” ofiar. Ja bym mu
   odpowiedzial: „Prosze pana, ma pan wlasny majatek o wartosci ponad 3 mld dol., dlaczego sie pan nie podzieli nim z ofiarami, starczy az nadto. Niech pan zostawi Polske w spokoju.”

 22. Wojwit said

  Ks.dr Piotr Natanek – rekolekcje na żywo – o masonerii kościelnej.
  Włączcie. Warto!

  http://www.christusvincit-tv.pl/

 23. Ala said

  Alex Jones – cenzura internetu !Google & Microsoft!


  od mg: YouTube wprowadza różne blokady i utrudnienia w przypadku filmów, które chce cenzurować
  zauważyłem, że niektórym linkom YouTube zmienił …watch?v=… na …watch#v=… utrudniając programom download takich filmów, wystarczy poprawić # na ? tylko trzeba to wiedzieć
  skuteczną i wygodną metodą na download filmów, nie tylko z YouTube, jest przekierowywanie strumienia na dysk twardy, w tym celu można zainstalować Firefoxa lub do Flocka, a do niego zainstalować dodatek NetVideoHunter http://netvideohunter.com/pages/home/ref:ext
  niektóre filmy YouTube blokuje dla puli adresów danego kraju, można do takich filmów się dostać „inną drogą”, ale to już wyższa szkoła jazdy (chodzi o zmiany adresu IP, użycie serwerów proxy itd.)
  reasumując, jeśli tylko dany film daje się oglądnąć w przeglądarce, to również da się go zapisać na dysk twardy, tylko trzeba mieć do tego odpowiednie narzędzia i nieco wiedzy 🙂

  • mgrabas said

   redmuluc na swoim kanale YouTube pisze o tym wprost:
   Nowy rodzaj cenzury internetu. Zakaz rozpowszechniania materiałów przeciwko „chronionej grupie” oszustów, kłamców, pedofilów, satanistów pod pozorem szerzenia „nienawiści” będzie wprowadzony zakaz rozpowszechniania PRAWDY !. Film Obama Deception, Fall of The Republic został za taki uznany przez Google i Microsoft
   źródło: http://www.youtube.com/user/redmuluc

  • monitorpolski said

   Nic im to nie da. Owoc zakazany jest bardziej pożądany. Świadczy to tylko o desperacji syjonistów by zablokować dyskusję, która się toczy.
   Co do anonimowego wejścia na YouTube polecam przez Ninję. Bezproblemowo.

   od mg: przez jaką Ninję? jak? przydałby się jakiś konkretny opis

 24. annah said

  Słowo na niedzielę

  7 marca 2010, Trzecia Niedziela Wielkiego Postu – III Tydzień Wielkiego Postu

  Łk 13,1-9

  W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć””.

  od mg: o co chodzi? jeśli o czytania, to wystarczy podać link do czytań http://www.mateusz.pl/czytania/2010/20100307.htm – kto zechce, sam przeczyta je, całe, przy okazji, w dzisiejszych czytaniach można między innymi przeczytać, że skałą jest Chrystus (a nie np. Piotr)

 25. Zbyszko said

  Każdy Polak powinien wpisać się na listę poparcia dla Ks Piotra Natanka godnego następcy Ks Jerzego Popiełuszki: http://www.piotrnatanek.pl/index.php?option=com_petitions&view=petition&id=12

  od mg: czy pozwolisz każdemu samodzielnie to rozeznać i postąpić według własnego przekonania?

 26. marslim said

  Historia zatacza koło. W staroindyjskich tekstach znajdziemy opisy wojen atomowych, które zniszczyły poprzednie cywilizacje.
  Np.
  (…)Tybetanska kronika „Dzyan” zas mówi o tym, jak to przed tysiacami lat przybyły na
  Ziemie jakies istoty w metalowym statku. Osiedliły sie one na niej, ale dzieki wzajemnej niezgodzie
  doszło do krwawych konfliktów.[22] Władca podwodnego miasta wraz ze swymi wojownikami wzleciał w
  powietrze w ogromnej kuli. Kiedy podlecieli na odległosc dobrej widzialnosci nieprzyjaciela i jego miasta,
  wystrzelili wen wielka swietlista kopie, która niosła sie na słonecznym promieniu. Miasto eksplodowało w
  ognistej kuli, która wyleciała pod niebo. Wszyscy byli straszliwie poparzeni. Ci, którzy patrzyli na kopie i
  ognista kule, w która sie zmieniła – oslepli, a ci, którzy weszli do zniszczonego miasta – wkrótce zmarli.
  Kiedy władca ujrzał, co zrobił i do jakiej katastrofy doszło, zebrał swych poddanych do statku latajacego,
  czy nawet kilku, te wzniosły sie w niebo i ju¿ nigdy nie powróciły. Tyle starotybetanska kronika.
  Systematyczna analiza starohinduskich systemów BMR od dłu¿szego czasu zajmuje sie znany czeski
  autor in¿. Ivo Wiesner takich ksia¿ek, jak m.in.: „Predpeklie ráje I-III”, „Svetlo
  dávnych vekov” i „Narod v léne bohov”. Na podstawie danych zawartych w ksia¿ce
  prof. V. R. Diksitara podzielił on hinduskie systemy BMR nastepujaco[23]:
  SYSTEMY BRONI WYKORZYSTUJACYCH SIŁY NATURY
  Válavja – bron emitujaca silne uderzenia wiatru – tornada – niszczace spore powierzchnie ziemi.
  Váruna – BMR wywołujaca burze i powodzie.
  Vadjra – generator piorunów kulistych, nie majacy odpowiednika we współczesnych arsenałach.[24]
  SYSTEMY BRONI TECHNOGENNYCH
  Brahmashiras – anihilacyjna BMR, termojadrowy ładunek uwalniajacy ogromna ilosc energii dzieki fuzji
  cie¿kich jader atomowych.[25]
  Brahmadanda – rakieta z głowica neutronowa.
  Pashupata – wielolufowy miotacz rakietowy strzelajacy rakietami z konwencjonalnymi głowicami.
  Chákra – latajacy d y s k z siedmioma ostrymi grotami, napedzany silnikami rakietowymi na obwodzie.
  Narajana – ówczesny odpowiednik dzisiejszej bomby kasetowej.
  Anthardhana – bron dezorientujaca wroga, łamiaca jego morale i powodujaca utrate swiadomosci.(…)

  więcej na ten temat:
  http://www.historyofcivilization.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13

 27. hahar said

  Czasu zostalo niewiele a ludzie zamykaja sie w sobie ,tracac nadzieje na zmiany ,szczegolnie ci w Polsce .Wszystkim piszacym z zagranicy wydaje sie ,ze tak latwo poderwac Polakow do czynow ,w dodatku z gory przegranych przy wielkiej roznicy sil (nasze i „unych”) i to nie tych fizycznych i technicznych ale finansowych.
  Widzimy rozpaczliwe nawolywania o pomoc finansowa dla prowadzacych „samodzielnie” jak i zespolowo portale a pomocy tej tyle co kot naplakal.
  Moze wiec warto zespolic sily i na jednym ,gora trzech portalach patriotyczno-narodowych prowadzic akcje infomacyjna dla Polakow ?
  Sa portale prowadzone przez wlascicieli nieanonimowo jak dla przykladu u Jerzego Ulickiego z Australi – moze tam skupic narodowe sily polskie ??? Portal sie pieknie nazywa „polskawalczaca” ale co z tej walki ???
  Na tym portalu prosicie o pomoc i wsparcie dla Edwarda Maciejczyka ,popieracie go, podpisujecie liste poparcia a sam Edward Maciejczyk zamknal swe forum i nikogo nie dopuszcza do glosu – o czym to swiadczy .
  Gdzie jest ten bastion POLSKICH PATRIOTOW ,gdzie go szukac i to nie a kurat po nazwisku ,bo wywiady juz dawno PATRIOTOW POLSKICH maja pod lupa ale po to aby innych przygarnac ,ktorzy bladza i szukaja drogi do wolnej Polski .
  W jednosci i solidarnosci SILA !
  W pojedynke mozna siedziec w celi wiziennej,zas duzej ilosci zamknac sie nie da.
  Daje to pod rozwage wszystkim „przewodnikom” i wlascicielom portali,czytam Was i widze ,ze wzajemnie u siebie dajecie na zmiane wpisy czesto bardzo madre i przemyslane ale nigdzie nie widze was razem przy osiaganiu wspolnych narodowych celow ani tez wzajemnego sie wspierania,za to duzo wlasnego „wymadrzania sie” co do niczego nie prowadzi.Brak wzajemnego wsparcia !
  Jaki powod ?
  Brak zaufania ???
  Jezeli tak ,to nigdy nie wygracie najmniejszej walki,bitwy a tym bardziej wojny tak w cyber jak i w realu.
  Moze wlasciciele portali wypowiedza sie na ten temat i dadza swoje propozycje.
  ================
  od pb: zapomniales pare innych sloganow zwykle przytaczanych z takiej okazji, ale rozumiem dylemat;
  czy hahar napisze tu w koncu cos madrego? zaprezentuje swe wlasne osiagniecia patriotyczne?
  zorganizuj i sfinansuj zjazd i fotografa to zobaczysz patriotow razem; proponuje skupic WSZYSTKICH patriotow gdzies blisko banku rotszylda — koniec klopotow finansowych, konsolidacja wysilkow, dostepnosc dla rodakow = najlepiej wiec deutsche bank w berlinie, ewentualnie jakis obozik fema w usa;
  maciejczyk sie odgrodzil przed natretami gorszymi niz hahar; polskawalczaca stracila wiele z moich tekstow, dala wywalic patriotke elzbiete; natura trwa wiecznosc dzieki roznorodnosci = ty chcesz centralizacji, dobrys material na biurokrate ue itp;

  • Gorol ale przedwojenny said

   Hahar@ wejdż na dzieckonmp.com.Tu nie znajdziesz sojuszników.Oni tam zaczęli inicjatywę o której piszesz.
   ==============
   od pb: tak sie glupio zlozylo dla ciebie ze dzieckonmp i grypa666 sa sojusznikami zaprawionymi juz w boju = widzicie zalete roznorodnosci ktora nie podoba sie haharowi?

  • Lao Tze said

   Masz całkowitą rację, ale po linkach na tym blogu poszukaj sam sojuszników tu ich nie znajdziesz.
   ==================================
   od pb: tak sie glupio zlozylo dla ciebie ze dzieckonmp i grypa666 sa sojusznikami zaprawionymi juz w boju; inne linki prowadza do sujusznikow w idei patriotycznej, anty-jot oraz sojusznikow osobistych grypy666 = widzicie zalete roznorodnosci ktora nie podoba sie haharowi?
   pytanko wiec dla hahara, lao tze i gorola: wlezliscie tu zeby rozbijac czy jednoczyc?
   daje wam do konca Bozego Dnia czasu canadyjskiego na (radze) rozsadna odpowiedz; staramy sie utrzymac ton bloga – intelektualny; nie pasujecie mi

 28. Popieram N said

  Popieram Kolegę „N” Pan Bein sobie znalazł niezły sposób na życie.
  Pisanie wiadomości na blogu i zbieranie datków. Fajnie też bym tak chciał. Ciekawe czy Robi to Pan pod czyjeś dyktando i ktoś to Panu zlecił??? Pisze Pan o informacjach, które jeśli ktoś chce to znajdzie. Podrugie co ludziom to daje, że otwierają oczy. Siedzą na blogu, poczytają i powkurzają się i wracają do swojego życia. Ileż można przyjąć tej prawdy??? To wszystko jest bezsensu. Wkurzacie się i co z tego macie tylko smutek jak bardzo jesteście robieni w huja. Jeśli ludzi by nie zasilali tego systemu to wszystko by się zmieniło w ciągu roku a tak to lipa… Karmienie was informacjami nic nieda dlaczego dlatego, że wielu się wydaje że coś wiedzą i robi się z tego misz masz.
  Chrzanie Pana Panie Bein chociaż kiedys uczestniczyłem w kampani antyszczepionkowej to widzę że zajmowanie się tym to był pic na wodę fotomontarz i miało na celu wystraszenie ludzi i odciągniecie ich od innych spraw. Świnska grypa nie miała sie nigdy powieść to nie było mozliwe. Czytam Pana wypowiedzi i referaty od wielu miesiacy i moge powiedziec ze jest Pan bardzo cwany a do tego troche nawiedzony. Ma Pan prawo wyznawac sobie prawosławie ale na boga niech Pan nie wmawia wszystkim ze prawoslawie to jest to. Dlamnie to taka sama religia jak katolicyzm. Czyli pomieszanie z poplataniem:)
  ==================
  od pb: widac jak niewierzacym diabel we lbach pokotlowal…
  pop n, jaki problem? stworz swoj blog (darmowy), sciagaj gotowce od innych frajerow (pamietaj nie podawaj zrodla, blogowicze beda mysleli ze to twoje madrosci), wstaw numer konta i guzik pay pala — i wio! miliony leca na konta;
  co do reszty, oczywiscie masz „racje” tylko musisz przekonac tysiace frajerow co tu wchodza codziennie;

 29. ALFA said

  Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim (1)
  dlaczego zablokowany link
  =================
  od pb: link dziala z canady; moze przycisnelas kabel noga od krzesla… :<)

 30. Srizia said

  http://wiadomosci.onet.pl/2138026,11,noce_i_poranki_ponownie_z_arktycznymi_mrozami,item.html

  MIZIA tak jak pŻepowiadałeś, koniec jest jÓRRZ bliski!
  LUDZIE wYcIąGajCie wszystkie PIENIĄDZE z bankÓ na WSZELKI WYPATEK I TRZYMAJCIE je w skarpetach, A NAJLEPIEJ NA TACE DAJCIE dajcie dzisiaj o 6 na mszy, BO JÓŻ I TAK Z TEGO nie skoSZystacie, TO PRZYNAJMNIEJ KSIĄC BEDZIE MIAL.
  Lepiej JEST TERAZ KÓPIĆ z 10 worków ziemniaków na WSZELKI wypadek i tonę konserw z krUtkim terminem przydatności bo za KILKA TYGODNI i tak Ómrzemy a i PAMIĘTAC TZREBA O BECZCE KAPUSTY KISZONEJ NA GRYPE JAK BY CO. (mIZIA DOBRZE NAPISAŁĘM TEKST, TERAZ JÓZ NIKT NIE WIE ZE NAPSAŁEM POST NA TYM BLOGU NIE?)
  ================
  od pb: srizia, czy nie zechcialbys robic korekty tekstow na blog?
  nie zapomnij przed kwietniem (druga fala pandemii?) o czosnku z kiszona kapusta = wyprobowane stare metody, nie trza latac do apteki i sprawdzac czy piguly z aspartamkiem z codexu; a flusimine nie dla psa kielbasa;
  dzis pedzac do cerkwi zapomnialem wziac datku na tace, podwoje nastepny; zawsze sie martwie, ze za malo na ogrzewanie, podatki, utrzymanie ksiezulka kochanego naszego.. ale patrzac na serbow wiem ze damy rade = zbudowali piekna cerkiew z osrodkiem kultury, amfiteatrem ktore wynajmuja na spotkania .. wiara czyni cuda = Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim srizia

 31. hahar said

  O Kosciele „nie wolno dyskutowac”,wlasciciel/le strony jest/sa mocno wierzacy nie tylko w Boga ale i w „narod przebrany” – wolno im tak.
  Kosciol (pytanie ktory?) ma decydujace znaczenie dzisiaj – byc albo nie byc !
  Zreszta „rzucony” temat nie moze byc dyskutowany/podwazany,moglo by sie okazac ,ze dyskutant podwazy „fakty” lub madrosc autora .
  Cos mi to przypomina „partyjna dyrektywe” lub koscielny dogmat.
  Ale niech tam ,Bog dal czlowiekowi wolna wole ,plakac tez moze ,a cierpiec tym bardziej ,bo „w krzyciu cierpienie,w krzyzu zbawienie” – prawda ?
  Pan Piotr B. nam to wyjasni, no chyba ,ze post „haharow” nie przejdzie ,tak jak nie przechodza posty na portalu „globalnaswiadomosc” (czytaj – globalne oglupianie i straszenie).
  Milego wieczoru zycza
  haharzy ,ktorzy zyja i….. na forach bija klamstwa.
  ==============
  od pb: a bijesz, bijesz w swa wlasna reputacje = przerobilismy temat wielokrotnie, nie bedziemy wracac specjalnie dla ciebie;
  kazde niedzielne ‚kazanie’ na blogu jest w pewnym stopniu krytyka religii; od poczatku bloga w lipcu 2009 zdefiniowalem sie ze nie religia tylko wiara ma znaczenie; byly tu krytyki rozmaitych religii wlacznie z moim prawoslawiem, takze w innych artykulach i na forum = jako twor czlowieka religie sa niedoskonale, manipulowane przez hierarchie religijne od wewnatrz i kompleks jot z zewnatrz; a ze edukacja glownym celem bloga, temat nie zejdzie li tylko dlatego ze wrednie sugerujesz iz jest tu banowany; jeszcze pare glupawych wpisow od ciebie i pojdziesz z malpami na palme bananowa; Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad bratem moim haharem

 32. Luc said

  http://www.sfora.pl/Palisz-w-domu-Przyjada-do-ciebie-strazacy-a17843
  Już wkrótce papierosów nie będzie można palić nawet w prywatnych domach i mieszkaniach – twierdzą francuskie organizacje palaczy.
  ===============
  od pb: gdyby ludzie wiedzieli o eugenice przez tyton, sami by rzucali palenie

  od mg: naukowo zbadano, że wystarczy mieć inteligencję na poziomie chomika, by dymu papierosowego unikać

  • MIZIA said

   bo pali sie tylko TYTOŃ ROBIONY SAMEMU Z LISCI KUPIONYCH U PLANTATORA – „tytoń” kupowany to trucizna
   KUP SOBIE ZWYKŁE LISCIE OFEROWANE CHOĆBY NA ALLEGRO POKROJ ZRÓB FAJECZKE ZAPAL I ZOBACZYSZ – BRAK SMRODU TYPOWEGO DLA PALACEGO SIE PAPIEROSA KUPNEGO -ciuchy nie śmierdza ,pomieszczenie tez , palacz zaczyna czuć jak śmierdzi TRUCIZNA SPRZEDAWANA- WRACA WĘCH- BRAK PORANNEGO KAPCIA I MOZNA PALIC DO OPORU BEZ EFEKTU PRZEPALENIA SMAK ZUPEŁNIE INNY
   ==================
   od pb; podobny wniosek wysnul na podstawie badan literatury mirek kulowski: niekomerycjny tyton i tradycyjne metody jego fermentacji sa duzo zdrowsze od tych z koncernow tytoniowych

  • monitorpolski said

   Cha! A co powiecie o tym, że nikotyna blokuje pewne elementy rozpylane z chemtrails? Muszę poszukać tej informacji, słyszałem o tym już dość dawno.

   od mg: pomijając to, że przede wszystkim szkodzi?
   ===================
   od pb: pogooglujcie „miroslaw kulowski”

   od mg: faktycznie! – http://forum.gavagai.pl/index.php?topic=227.0;wap2
   http://zb.eco.pl/publication/tajne-dokumenty-koncernow-tytoniowych-narkotyki-w-papierosach-z-krakowa-cz-ii-p2596l1

 33. malaky said

  Witam.

  Na blog zajrzałem po długiej przerwie. Ostatni raz był zaraz po upadku propagandy szczepionkowej. Wtedy jeszcze dość sporo było odnośnie meritum sprawy, a tylko nieliczne wyjątki odbiegały od tematu.

  Z ciekawości co udało się jeszcze wydobyć na temat tego wielkiego oszustwa wpisałem parę liter w wyszukiwarkę. Moim oczom ukazała się ta strona i ku mojemu zaskoczeniu (niemiłemu) stwierdziłem, że strona zmieniła charakter na polityczno-katolicką propagandę (co uważam za bardzo rażące, gdyż uważam, że sprawa wiary jest tylko i wyłącznie wewnętrzną sprawą każdego człowieka, a wydobywanie tego na wierzch i mieszanie z polityką przyprawia mnie o mdłości, szczególnie tak płytką propagandą polityczną).

  Rozśmieszył mnie natomiast apel o pomoc w finansowaniu bloga. Oczywiście nie mam zamiaru pomagać obecnie w tym gdyż uważam, ze blog jak i cała akcja spełniła swój cel i jak każda (w pewnym sensie) istota powinna odejść z godnością.

  Co do meritum mojej obecności.

  Wszystkim, którzy udzielali się w czasie walki o informowanie społeczeństwa jakie zagrożenia niosą szczepionki i cała akcja „pandemii” serdecznie dziękuję w imieniu swoim i osób, które poprzez mnie się doinformowały na ten temat i nie wpadły w sidła koncernów farmaceutycznych.

  Dziękuję.
  Piotr.
  ===============
  od pb: ja chyba schizofreni dostane; katolicy jada na blog ze za prawoslawny, a ty ze za katolicki = masz na mysli chrzescijanski? jesli tak, to tak zostanie, bo tylko wiara w Jezusa Chrystusa nas uratuje;
  podoba mi sie twe jasne postawienie sprawy : niezainteresowany, nie bede wchodzil, nie bede placil;
  zebys nie musial sie przypadkiem ponownie rozczarowac (czy usmiac wbrew woli), wpisuje twoj ip do programu antyspamowego;
  „odchodzac z godnoscia” zostaw cos w skarbonce bo koszta podrozy w kampanii antyscypionkowej ciagle nieoplacone; dzieki za dzieki, cala przyjemnosc po naszej stronie

 34. CoZaSyf said

  Zobaczcie jaka niespokojna jest Ziemia? http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home&sub=gmap
  =================
  od pb: mowisz nam ze obserwujesz te statystyki od lat i wlasnie teraz sie ziemia bardziej trzesie?

  • CoZaSyf said

   @ pb.34 Mizia pisał o uruchomieniu hadrona i ze reakcja wymknęła sie spod kontroli.Wtedy przypomniałam sobie co kiedys mówił jasnowidz K.Jackowski(wymknie sie cos o czym wiemy spod kontroli,cos czego nie da sie zatrzymac).Łącząc te niusy zaczęłam zaglądac na te stronke.Ot tak z ciekawosci…

 35. Powodem zamieszczenia filmu o niemieckiej nacjonalistycznej partii jest realizm istnienia zagrozenia z jej strony.Nie ma chyba innego narodu o nacjonalistycznych zapędach jak Niemcy. Niepokojace jest to,ze partia nacjonalistyczna o nazwie NPD jest finansowana z publicznych pieniedzy. No coz woja ich niczego nie nauczyla! Film pokazuje,ze Niemcy nie znaja historii i mlodzi ludzie karmieni sa flszywa propaganda.
  ===============
  od pb: a jakie poparcie spoleczne ma ta partia? przed II ws urobili „poparcie” propaganda nienawisci (jak teraz do muzulmanow, polakow, rosjan, serbow) i obetnicami kotleta na kazdym stole niemieckim (tak jak teraz grantami unijnemi)

 36. Luc said

  http://www.wykop.pl/link/309049/nacjonalizm-po-niemiecku-ciekawy-reportaz-a-zwlaszcza-wywiad/

 37. eminem said

  Ponieważ komentarze pod artykułem „Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim” są wyłączone zabiorę głos w tym miejscu… Kiedy JAN XXIII zrozumiał swój błąd zwołania soboru watykańskiego II powiedział na łożu śmierci „Rozpędzćie ten sobór”… Następnym papieżem był Paweł VI, obecnie w niebiosach jest świętym. W początkowej fazie szybko połapał się o jaką stawkę idzie gra i przedsięwział odpowiednie kroki… Masoni widząc to uwięzili go(Do końca swego życia siedział zamknięty w celi odużany narkotykami) a na jego miejsce wsadzili sobowtóra…. Jeszcze raz podkreślę że Paweł VI który panował w rzymie był FAŁSZYWYM PAPIEŻEM i to dzięki jego pomocy w końcowej fazie masoni odnieśli sukces… Zapytacie pewnie z kąd to wiem…. Sprawdzcie na necie…. drugim źródłem jest książka „Ostrzeżenie z zaświatów”…….. Jeśli chodzi o papieża Jana Pawła II nie ulega wątpliwości, że był to wielki papież….. lecz nasz rodak miał związane ręce nie mógł zrobić tego co chciał. Zresztą kiedyś arcybiskup Lefebvre wypomniał mu jedną rzecz o której nie chcę tutaj pisać… nasz rodak odrzekł francuskim powiedzeniem „Czasami trzeba wyć jak wilki wyją”
  ===============
  od pb: niestety lucyferianskie uny stosuja lucyferianskie metody na porzadnych przywodcach — szczegolnie na nich = przewidzial to dziadzio rotszyld i wpisal eksplicit w swoj plan nwo

 38. krzysiek said

  alex jones zbeształ redaktorów fox news ws. operacji false flag

 39. krzysiek said

  artykuł na examiner.com dochodzi czy wstrząsy w chile wywołano bronią sejsmiczną (nuklearna, haarp)
  http://www.examiner.com/x-10438-Human-Rights-Examiner~y2010m3d6-Two-Chileans-describe-bright-flash-before-quake

 40. hahar said

  Niczym jeszcze zajdzie slonce (tyle nam czasu dali kanadyjscy sponsorzy portalu) ,piszac nie z Polski a z USA w gronie prawdziwych przyjaciol z jednego adresu,pozwolcie na chwile szczerosci przed tymi,ktorrzy tu wejda i beda czytac jezeli post sie ukaze.
  Panie Piotrze B. o twym istnieniu swiat sie dowiedzial ,nie tylko Polska i to dosc dawno .Jest Pan wyksztalconym czlowiekiem i nie jedno widziales w swym zyciu .Musisz jednak wziasc pod uwage ,ze takze inni Polacy ,ktorzy tez nie wypadli lisowi z pod ogona „cos robia” i sledzia co z Polska i Polakami sie wyprawia.Ja (tu piszacy lub dyktujacy) o Tobie wiem z kilku zrodel, nawet z takiego jaka jest (chyba twa przyjaciolka) Pani Elzbieta Gawlas i nie wnikajac w to co was laczy – zdanie napisze, poniewaz prowokujesz nas do tego swym powyzszym wpisem o wyrzuceniu Elzbiety G. z portalu u UIlickiego gdzie miala swoj kacik , a potem zaszly nieprzewidziane zdarzenia ale o tym innym razem,jezeli pozwolisz .Jerzy Ulicki,ktory po pewnym czasie dodal sobie do nazwiska „-Rek” jest tym Polakiem-Australijczykiem z nad Baltyku,ktorego cechuje duza odwaga i prowadzac swoj portal mimo,ze byl wiele razy „torturowany i zastraszany internetowo”,nie ugial sie pod pregierzem ,tak jak ugieli sie inni w tym takze promowany na „bohatera” Edward Maciejczyk,reportarzysta/kronikarz odstawiony na tor boczny przez „unych” za prezia Moskala,ktory wlazl za paznokcie „narodowi przebranemu” przy swej koncowce zycia (nie mial wiele do stracenia ,wczesniej z mieszancami swietnie mu sie wspolpracowalo na fortuny) .Maciejczyk teraz szuka wsparcia na wschodzie ale tam tez sa „przebiegli” ,wiec pozostaje juz tylko „nadawac”.
  Wszyscy jestesci na emigracji i nie wnikajac w Wasze drzewa rodowe doswiadczyliscie roznej „polskosci” od lat dziecinnych po dzisejszy czas i jeszcze doswiadczycie .
  Chcemy wam jedno powiedziec : chcac cos budowac to trzeba to robic na solidnym fundamencie i materiale ,cos na ten ten temat moze wam powiedziec „Cezary Zbikowski”,jak rowniez kiedys „Jasko,dzisiaj Jan z Toronto” .
  Mozecie od nich wiele sie nauczyc,nie nauczycie sie tego napewno od Maciejczyka „przesmiewcy” z Polakow ,ktorzy mu zaufali robi sobie posmiewisko a jakie to wejdzcie na jego „suwerennosc” i przekonajcie sie jak kpi z wojskowych i innych Polakow,ktorzy chcieli z nim wspoldzialac nie wiedzac,ze to „nowy dzierzynski”.To juz automatycznie takiego „aktora” dyskwalifukuje w jednoosobowej sztuce.
  Tu jeszcze mozna dodac innego „patriote” dlugoletniego i jego portal „zaprasza” ,choc ten juz zrozumial swoje bledy i jezeli jeszcze pozbedzie sie pychy ,moze byc bardzo przydatny w prawdziwej walce o Polske z durnymi Polakami a i z Zydami czy Niemcami oraz zazydzonym Kosciolem polskim.
  Nie chcemy tworzyc z tego postu felietonu/sprawozdania/artykulu ,mimo wszystko prosze jeszcze to poczytac :
  Zydzi to bardzo przebiegly i sprytny narod ale nie znaja do konca mentalnosci i charakterow Polakow ,czasem Zydom i Niemcom zdaje sie,ze juz odniesli sukces,zachlystuja sie swymi osiagnieciami i wtedy odslaniaja swoje piety . MY POLACY wiemy gdzie i jak uderzyc i koncowy sukces jest zawsze nasz . Zyd zwija swoje manele i spieprza tam gdzie jeszcze moze czarowac . Przerabiali to przed nami inni Polacy ,w tym Wladek Gomulka gdy mu Stasia (zona zydowka przypalila „zupe” partyjna)
  Mam nadzieje,ze post nasz sie ukaze przed zachodem slonca w Ameryce polnocnej z godnie z obietnica .
  DOBRANOC ! – wszystkim POLAKOM.
  Mamy andzieje,ze potrafimy sie zjednoczyc jeszcze przed wiosna – „hubale i janosiki,ze wsparciem slazakow” juz dawno dzialaja i nie bredza na forach czy blogach.
  Wiedza dobrze,ze jest to swietnie zorganizowana lapanka „swiezych i nowych”,starzy POLACY na to nie daja sie nabrac ,nie dla tego,ze czuja wstret do komputera ale wiedza co to jest konspiracja.
  A hahary zyja …… , na portalach zdrajcow i obcych bija !
  ====================
  od pb; jednak jestes manipulator (czy nierozgarniety?); kanadyjscy sponsorzy (milo ze uzywasz starodawnej uprzejmej formy w odniesieniu do jednej osoby) dali ci czas do konca Dnia Bozego, wiec mam jeszcze pare godzin przed polnoca; milo tez ze uznales iz bein i wspolpracownicy sponsoruja blog zebys mial forum na swe manipulacje;
  a teraz co niemilo; moje żądanie wyjasnienia bylo tak jasne jak twoj zarzut o stronniczosci religijnej bloga; przeczytalem tfe rozwolnienie werbalne kilka razy, nieznajdujac odpowiedzi; natomiast potwierdziles rasizm wymieszany z zarzutem mej stronniczosci ku wskazanemu przez ciebie narodowi — nastepna manipulacja bez dowodu; czesc zydozjad!
  chyba od niedawna bijecie po tych portalach, bo zmian w kraju nie widac… znaczy widac na gorsze… zyjcie, jednoczcie sie, bijcie (a wiecie kogo, przy wstrecie do komputera?) tylko nie oczekujcie ze wszyscy do was dolacza; ja na pewno nie, bo zawsze stronilem od klubow, moim celem edukacja od czasu jak konspiracje do ktorej dolaczylem za solidarnosci okazala sie kilk lat temu oszukana i wykorzystana przez wroga;
  takich patriotow jak ty olalem juz w szkole podstawowej gdy mnie nazwali zydem z racji nazwiska;
  zmienilem bananowa decyzje, zostawiam cie gwoli edukacji tysiecy wchodzacych na forum;

 41. Wojwit said

  “My już nie mamy Polski….
  Opublikował/a krolowapokoju w dniu 07/03/2010

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/03/07/my-juz-nie-mamy-polski/

  Dziś gdy w niby wolnej Polsce znów powtarza się historia dramatu Polaków, gdzie knebluje się im usta, zastrasza, skazuje w sądach za poglądy,( Ks. Piotr Natanek, Ks. Gancarczyk, Joanna Najfeld i inni), posłuchajmy słów Jana Pawła II do nas. Posłuchajmy też całych rekolekcji ks. Piotra Natanka w Nowym Targu. Będziecie mogli sami uznać czy słusznym jest zabronienie mu wygłaszanie kazań oraz prowadzenie wykładów na Papieskiej Akademii Teologicznej. Mamy wśród nas kolejnego księdza Popiełuszko. Też chcą go zabić jak księdza Popiełuszko.(…)

  Przeczytajcie też list jaki do biskupów napisał ksiądz Piotr Natanek

  LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH, PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  I PREMIERA RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  PRZEBUDŹCIE SIĘ I PODEJMIJCIE DZIEJOWE WYZWANIE
  Ważą się losy Polski i całego świata. W ręce Narodu Polskiego Bóg w Trójcy Jedyny powierzył losy współczesnej cywilizacji
  Przestańcie służyć dwóm bogom. W imieniu Boga proszę Was, którzy macie coś jeszcze do powiedzenia na polu podejmowania jakichkolwiek decyzji, zastanówcie się, gdyż macie jeszcze czas do naprawienia sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i w wymiarze duchowym, tej ziemi, polskiej ziemi.(…)
  Panie Jezu, w co mocno wierzę, Królu Polski, udziel nam łaski kochania Cię. Nas jest tu tak dużo oddanych Tobie, tylko słabych i niezdolnych. Ty masz moc otwierania nam oczu i uszu. Ulituj się nad nami Synu Boży i niech święta Męka Twoja odmieni oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Niech święta, niewinna Krew Twoja obmyje nasze polskie serca, żebyśmy przeżyli.
  Licencjusz świętej Teologii i doktor nauk humanistycznych
  Ks. Piotr Natanek
  Jeśli zgadzasz się z treścią tego listu podpisz go swoim Imieniem i Nazwiskiem udzielając wsparcia księdzu Piotrowi który obecnie został taki samotny.
  Podpisz się pod listem “
  ===================
  od pb: jak tak dalej pojdzie, beda musieli caly narod zamordowac, sa granice tolerancji na unych; juz dzis na kazdego zamordowanego wyplywa kilku aktywnych patriotow, podnosi sie poziom swiadomosci i zaangazowania ogolu; nieuchronnie jak w usa prowadzi do podkrececenia totalitarnej sruby; uny maja duze w tym doswiadczenie; nieciekawe ida czasy… trzeba przede wszystkim strzec sie ich metod: zastraszanie, terror, prowokacja do zbrojnego zrywu – amerykanie dotad madrze sie zachowuja, kryzysy gospodarczo-finasowe, pandemia mialy wywolac bunt ale wredny plan nie udal sie; teraz probuja zrobic z patriotow ‚terrorystow’;
  „W ręce Narodu Polskiego Bóg w Trójcy Jedyny powierzył losy współczesnej cywilizacji” — to ze Sw. Faustyny?
  ogromna odpowiedzialnosc, jak sprostamy? na pewno nie powstaniem, jakby chcieli niektorzy na forum, to niechrzescijanskie zabijac braci (jednak) w mundurach; wiec co -modlitwa, wlasna przemiana duchowa, meczenstwo?

 42. Taka Tam... said

  a skad mamy wiedziec kim sa hahary i w czyim imieniu mowia? sami sie do tego przyczyniacie ze nie wiadomo who is who, po co ta konspira? boicie sie czy co? czy macie cos do ukrycia? mowicie o jakims starym czlowieku… ciekawe to ale niekonkretne. nie ma czasu na zagadki i zgadywanki. jestescie bez nazwiska, bez tozsamosci. a innym ktorzy tu pod wlasnym nazwiskiem wystepuja zarzucacie ze nie wiadomo who is who. tak najlepiej samemu bedac anonimowym.

  idac tropem waszego myslenia nalezaloby nie ufac doslownie nikomu bo skad moge miec pewnosc ze nie pracujecie dla… i gdzie lezy wasz interes 😉 po tych paru slowach co tu piszecie to ciezko stwierdzic kazdy moze pisac co chce. nigdy nie ma 100% pewnosci kto po ktorej stronie stoi.
  ====================
  od pb: wlasnie wywalilem hahara, cuchnie mi dratestwem;
  asm wylecial za rasizm i obnizanie poziomu dyskusji

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s