Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Mateczki w służbie kompleksu jot cz. 2

Posted by grypa666 w dniu 28/01/2010

Mateczki w służbie kompleksu jot cz. 2

Piotr Bein 27.1.2010, poprawki 28.1.2010

Czytaj cz. 1

Niels Harrit, lider zespołu 9 chemików, którzy znaleźli "naładowaną broń" na miejscu zbrodni 11.IX: "dwa samoloty, trzy wieże zawalone - czyj spisek?"

Nano-termit

Dziewięciu badaczy z wydziału chemii Uniwersytetu Kopenhaskiego zbadało pył po katastrofie 11.IX. Próbki pochodziły od nowojorczyka, który zebrał je 10 minut po zawaleniu się drugiej wieży, następnego dnia oraz tydzień po. Wyniki 2-letnich duńskich badań pyłu przypadkowo wziętego pod mikroskop ogłoszono w 2009 r. w publikacji naukowej. Lider zespołu badawczego Niels Harrit dał wywiad 10.4.2009 duńskiej TV News. W pyle wykryto nano-termit, nowoczesny materiał niemożliwy do produkcji w jaskiniach Osamy.

Wynalazek XIX w. termit to mieszanka drobin aluminium i tlenku żelaza. Spala się (utlenia) gwałtownie powyżej punktu topnienia stali, więc stosuje się go do spawania i cięcia metali. W postaci nano (idealnie rozdrobniony i wymieszany „super-termit”), jest paliwem rakietowym i środkiem wybuchowym, ale można nim topić i ciąć stal. Wg Harrita, takie zadanie miało 10 do 100 ton nano-termitu, uprzednio zaistalowanego we wszystkich trzech wieżach, które runęły 11.IX.

Potężne słupy wieży WTC ucięte termitem, typowy kąt cięcia do kontrolowanego wyburzenia, zastygła stal na ściankach.

Nano-termit nie zdołałby zamienić w pył wież WTC1 i 2 o łącznej masie ok. 1.4 mln ton. Po zawaleniu się wieży zostałaby sterta wysokości parudziesięciu pięter, tj. 1/4 – 1/3 wysokości budynku. Nic takiego nie było. Firmy sprzątające gruz raportowały usunięcie 0,6 mln ton. W pył poszło ok. 0,8 mln ton, jak nigdy w historii katastrof budynków i wyburzeń. Na jednym zdjęciu  wideo można oglądać zniknięcie wysokiego na kilkadziesiąt pięter stalowego kikuta szkieletu rdzenia konstrukcji w momencie tajemniczego rozbłysku. Po tajemniczym wybuchu w podziemiu WTC1 zabrakło 50 -tonowej prasy! Niektóre belki stalowe z WTC1, 2 i 7 wyglądały jak częściowo wyparowane! Gdzie podziały się beton i tynki gipsowe? Odpowiedź: 11.IX na Nowy Jork spadł „śnieg” z wież obróconych w pył o zawartości: drobiny betonu i gipsu,  ok. 4% azbestu (z powłok ppoż na konstrukcji) i niesamowicie dużym udziale metali i produktów reakcji nuklearnych.

Obrócona w pył wieża WTC1 rozłazi się po Nowym Jorku. WTC7 na 1-ym planie runął kilka godzin później w podobnym kontolowanym wyburzeniu.

Oficjalne badania przez USGS (Geologiczna Służba USA) wykazały wśród metali rtęć na 3-im miejscu (0,011 ppB = części na miliard) po stroncie (727 ppB) obecnym w stężeniu ok. 100 tys. razy większym! Mimo to orzeczono rtęć winną mnóstwa chorób po 11.IX. Potoczne metale miedź (136 ppM = części na milion), srebro (1.66 ppM) i wanad (31 ppM) wystąpiły przy rzadkim barze (533 ppM),  cerze (91 ppM), itrze (57 ppM), molybdenie (11 ppM), torze (9 ppM), uranie (3 ppM), berylu (3 ppM), cezie (0.6 ppM) i in. egzotycznych metalach.

Podobnie zwalano winę na benzen z paliwa lotniczego, którym rzekomo nasiąkł teren katastrofy. Więc nie spaliło się w pierwszych minutach, ani potem nagrzewając otuloną azbestem konstrukcję do stopienia w hadesowym pożarze, tylko wsiąkło w grunt, by powodować raka? Jeśli nawet, to benzen został przykryty po godzinie dywanikiem pyłu z walących się wież. Wg takiej „logiki” większość Amerykanów miałaby raka ze stacji  benzynowych.

Wahlarz masowych zachorowań ratowników i nowojorczyków na raka po 11.IX  obejmuje utajnione co najmniej 4 rodzaje białaczki i o wiele więcej raków miękkiej tkanki, w tym mózgu i piersi z pod-typami w każdym głównym rodzaju. Mówi się o zaburzeniach oddechowych u strażaków, podczas gdy liczne „zaburzenia” cyklu ciąży po 11.IX jakoś nie są ważne (tak jak aborcja). Prawdopodobnie inne rodzaje raka pokażą się z czasem, np. rak tarczycy u ratowników, jak i zniekształcenia noworodków u ludności. Tylko jedna rzecz może wywoływać to wszystko…

Mateczki

Mimo to Christopher Bollyn przedstawił tezę o sproszkowaniu WTC przez nano-termit z Izraela, jakby USA nie produkowało środków wybuchowych, paliwa rakietowego i mateczek.  Np. marynarka USA ma nuklearną broń burzącą o sile 0,02 do 1 kiloton, a  armia strzelbę na pocisk 0,01 kiloton oraz atomową minę B54. Pomoc wojskowa USA daje Izraelowi najnowsze wynalazki, a Dimona nie zagrzewa gruszek w popiele.

Najskładniejsza technicznie teoria spisku z wewnątrz rządu USA (bo jest niemożliwe, by Al Kaida wykonała spisek), pochodzi od specjalistów o inicjałach AP i FME, podsumowanych na stronie Dockers Union Forum. Doszli do wniosku,  że obrócić wieże w pył mogła tylko broń jądrowa 0.1 do 1 kiloton. Zniszczenie budynku w Oklahoma City 19.4.1995 było wczesną próbą takiej broni. Po ataku znaleziono miniatomówki rozmiaru piłki tenisowej przymocowane do konstrukcji. Wg ekspertów, rzekoma bomba chemiczna w ciężarówce (podobna do tej zarzucanej w eksplozji „Al Kaidy” na Bali) nie miałaby szans zrobić porównywalnych szkód.

Wg eksperta „AP”, w WTC7 było dowództwo spiskowców rządowych 11.IX w ośrodku dowodzenia sytuacjami wyjątkowymi miasta Nowy Jork, zajmującym całe piętro 23. Stamtąd spiskowcy kierowali atakami na wieże WTC1 i 2 i nacisnęli guzik na eksplozje przygotowacze w podziemiach wież 1 i 2 (setki świadków, w tym strażacy i reporterzy oraz nagrania dźwiękowe). Następnie nacisnęli guzik na zaprogramowane przecinanie potężnych kolumn stalowych, piętro po piętrze, z prędkością wolnego spadania, jak w profesjonalnych operacjach wyburzania wieżowców. Obok nano-termitu może użyto mateczek co ileś pięter, a na piętrach przeznaczonych do uderzenia przez samoloty założono napalm dla lepszego efektu w TV.

"Śnieg" spadł na Nowy Jork 11.IX = sproszkowane wieże: beton, tynki gipsowe, azbest, metale zwykłe i promieniotwórcze...

Ekspert „FME” spekuluje, że z punktu dowodzenia w WTC7, poprzez sieć laserową założoną w WTC1 i 2 podsłuchiwano przez czas przygotowań, czy nie ma wpadki z zakładaniem ładunków i mateczek. Agenci umieszczeni w budynkach zadbaliby o to, żeby nie wynikła chryja.

Kuleczki

Teoretyk spisku mateczkami, William Tahil twierdzi, że budynki były dostępne dla założenia ładunków zdolnych do ich wyburzenia. Obok mateczek istnieją kuleczki średnicy ok. 5 mm. Eksperci tego odłamu poszukiwaczy prawdy o 11.IX różnią się tylko co do siły, liczby i natury ładunków — wodorowych, nie pozostawiających promieniowania , czy działających na zasadzie rozszczepienia jądrowego? Zgadzają się także co do wspomagania operacji wyburzania ładunkami (termit lub konwencjonalne) przecinającymi stal  oraz co do synchronizacji uderzeń samolotów z wybuchami w piwnicach, co zapoczątkowało zniszczenie wszystkich 7 budynków kompleksu WTC. Bez fachowej porady od profesjonalnych wyburzaczy drapaczy chmur, 11.IX nie powiodłoby się. Na każdym ze 110 pięter wież było 47, 20-tonowych słupów stalowych rdzenia konstrukcji i 236 słupów zewn. po 50 ton. Ok. 4 do 35 ładunków jądrowych w każdej wieży wykonałoby zadanie w wersji broni rozszczepialnej, emitującej radioaktywność.

WTC6 zniszczony, dziury do piwnicy WTC5 na 1-szym planie -- wg ekspertów od kuleczek wyrzuconych eksplozją z pobliskiej WTC1.

Wg eksperta „AP” mateczki rozszczepialne konsumują zaledwie 1 – 6% materiału nuklearnego. Reszta pozostała w miejscu eksplozji podziemnych lub rozchodziła się po otoczeniu z postępującym wyburzaniem WTC. Szef straży pożarnej Nowego Jorku Jerry Gumbo pamięta niezwykłe ciepło, jakie poczuli na twarzach w momencie uderzenia samolotów. Mają więc rację ostrzegający o terrorystach i ich brudnych bombach atomowych detonowanych w zatłoczonych miastach. Tylko że nie o Al Kaidę i Osamę chodzi, a o rząd „amerykański”.

Walenie się wież nie wyglądało naturalnie. Nagrania utrwaliły kanonady piętro-po-piętrze. Zaś ujęcia z daleka pokazują pióropusze pyłu, belek stalowych, gruzu i wnętrz, tryskające pod kątem 45 stopni z walących się poziomów. Tzn. wyrzucała to jakaś siła o identycznych wektorach poziomym i pionowym. Poza armatą, jest tylko jedna możliwość osiągnięcia tego – środek wybuchowy.

Ciekły metal ścieka z wieży przed wyburzeniem jej = od gorąca pożaru wg oficjalnej wersji, a raczej od termitu.

Ekspert „FME”: „Akcja wyburzania kończy się zniszczeniem budynku WTC7 mateczką i kompletnym zniszczeniem piętra dowodzenia z wyposażeniem. Wyparowały bez śladu dosadne dowody: kontrolki radiolatarni naprowadzających samoloty na wieże, zdalne sterowanie przecinaniem nano-termitowym i wybuchem napalmu oraz podsłuch w WTC1 i 2.” FME postuluje jednakowy mechanizm końcowego zniszczenia każdej z wież eksplozją nuklearną: „tę bombę odpalono silną wiązką promieniowania lub antymaterią (b. pewny sposób na osiągnięcie efektu energii ukierunkowanej, żeby nie zrujnować sąsiadujących kwartałów wieżowców)”.

Góra WTC2 wali się, pył z rozpoczętych eksplozji kaskadowych.

Postulowana przez FME 1-kilotonowa mateczka wytwarza temperaturę rzędu setek tysięcy stopni C, ogrzewając powierzchnie do tysięcy stopni. Energia ta skierowana z podziemia w górę zamienia wszystko na swej drodze w pył i pary. Najpierw wyparowują belki stalowe pozostałe po eksplozji przygotowawczej, podziemie opróżnia się na przyjęcie walącej się konstrukcji. Fala uderzeniowa z eksplozji wysysa wodę ze ścian, wyposażenia wnętrz i ludzi, zamieniając wszystko w kłęby pyłu. Zostają tylko potężne belki stalowe. Nagrania pokazują nuklearną poświatę pod koniec procesu walenia się każdej z wież WTC1 i 2. O atomowym charakterze ataku 11.IX świadczą:

Babuszka na filmiku o 11.IX: Jeśli ktoś twierdzi, że to nie robota rządu, nie jest zdrów na umyśle.

– Niemożność wygaszenia roztopionych metali w gruzowiskach WTC 1, 2 i 7 do 19.12.2001. Są one typowe dla termonuklearnych eksplozji w zamkniętym otoczeniu.

– Gorące chmury pyroklastyczne w typowej eksplozji z grzybem zawierającym większość pyłu.

– W momencie eksplozji poświata, podobna do promieniowania Czerenkowa w reaktorach jądrowych.

– Próbki z powierzchni gruntu zawierające pierwiastki radioaktywne stront, bar, wanad, ołów, cynk i in.

C.d.n. a materiały źródłowe w ostatnim odcinku.

Prawa autorskie Piotr Bein

Grafika: http://www.dockersunion.com/vb/showthread.php?t=509

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

New Yersey, USA, styczeń 2010
Patriotyczny Ruch Polonii Amerykańskiej — Protest
Patriotyczny Ruch Polonii Amerykańskiej stanowczo i ostro protestuje przeciwko wizycie w Stanach Zjednoczonych Ameryki płn p. Rottermund pseudonim: Wisława Szymborska. Szymborska w czasach totalitaryzmu stalinowskiego wpisała się w historię Polski jako wróg, który w swych antypolskich działaniach, przyczyniła się do eksterminacji Polskiego Narodu. Kiedy komuniści rozpoczęli bezpardonową walkę z Kościołem, Szymborska poparła rezolucję w sprawie księży z diecezji krakowskiej oskarżonych o szpiegostwo, gdzie kilku skazano na śmierć, a wielu innych pozbawiono wolności na wiele lat. Ostatnio dała się także poznać jako przeciwnik lustracji, popierając chyba w 1992 roku Michnika i jego ,,gazetę”.
Każdy popełnia błędy, popełniła je także i Szymborska, ale do dziś dnia nie wyraziła ani żalu ani też skruchy za swą podłą postawę, za swe podłe czyny, nie potępiła też zbrodniczego systemu i mordów na Polskim Narodzie. Do dziś dnia nie uczyniła nic, a mogła choćby w ramach zadośćuczynienia, oddać nagrodę Nobla rodzinom ofiar, czy też na rzecz Kościoła- wręcz przeciwnie, przyjęła tytuł honorowej obywatelki Krakowa, hamstwo i podłość Szymborskiej nie zna granic.
Protest Patriotycznego Ruchu Polonii Amerykańskiej [ PRPA ] niech będzie ostrzeżeniem dla tych organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń czy osób które w przyszłości maja zamiar zapraszać osoby mające krew na rękach, że nie zostanie im ten czyn zapomniany, lecz potraktowany jako kolaboracja z komunistyczną agenturą- BO W OJCZYŻNIE SĄ RACHUNKI KRZYWD.
Grzegorz Michalski, były więzień polityczny gmichalski83@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++

Date: Wed, 27 Jan 2010 10:06:03 +0100
Subject: protest więźniów Auschwitz i wniosek o odwołanie dyrektora PMA-B
From: michal.tyrpa@gmail.com
Szanowni Państwo, Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zwalcza działalność społeczną byłych więźniów Auschwitz. Czy mamy obowiązek utrzymywać takiego dyrektora? Szczegóły. Z poważaniem, Michał Tyrpa, Fundacja Paradis Judaeorum

Komentarze 323 do “Mateczki w służbie kompleksu jot cz. 2”

 1. Szeptyk said

  Mógłby mi ktoś podać tłumaczenia słowa „Mateczki” widzę, że to określenie jest bardzo często używane, chodzi wam o rządzących czy o kogo? Artykuł ciekawy jak wszystkie na tej stronie. Pozdrawiam Redakcję!

  • Aśka said

   tutaj masz wytłumaczenie pojęcia „mateczka”
   https://grypa666.wordpress.com/2010/01/25/mateczki-w-sluzbie-kompleksu-jot/

   • nn said

    „Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie.Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami. ” List do Galacjan roz 3 wer 25 – 29

  • grypa666 said

   od pb: zobacz zakladka „Slowniczek” na gorze strony

   • Lamb said

    jeszcze warto umiescic w słowniczku „uny” 😉
    ==================
    od pb: prosze wpisywac w komentarzach pod slowniczkiem

  • Jaga said

   Panie Piotrze.
   Mam ogromną prosbę. Potrzebuję opracowań naukowych odnosnie promieniowania elektromagnetcznego. Na szkole podstawowej mojego dziecka, zreszta podobnie jak na wielu innych, w odległosci 50m od mojego domu operator za zgodą szkoły wystawił nadajnik telefonii komórkowej i internet bezprzewodowy. Rozmawiałam na ten temat z dyrekcja, ale okazało się, że na całe duże osiedle i szkołę sprawą, zaniepokojona jestem ja i jeszcze jeden człowiek. Chcę iśc do szkoły z materiałami traktującymi jaki wpływ na czlowieka ma takie promieniowanie.
   Osoba sprzedająca usługę przedstawiła to jako zupełnie niegroźne promienowania a nawet wiecej, że niby nawet bóle głowy mogą minąć.
   Zdaje sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy ze szkoła i firmą nie wygram, ale może gdy minie czas umowy czyli jeszcze prawie 3 lata dyrekcja przemysli to co jej przedstawie.

   Zdaję sobie sprawę, że jest Pan zapracowany, ale jeśli będzie Pan mógł to proszę o linki do takich wiarogodnych stron.
   melba2009@op.pl

   Może też Pan przesłac informacje na blog, może się komuś przyda.

   Może ktoś z blogowiczów też ma takie materiały to będę wdzięczna.

   • hjk said

    http://proliberty.com/observer/20081120.htm
    po polsku:
    http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#tajw

   • monitorpolski said

    Promieniowanie o tej częstotliwości, paśmie i mocy jest bardzo – to kolejna broń masowego rażenia. Próby na myszach z telefonami komórkowymi wykazały, że szybko dostają raka mózgu.
    Należy pomysleć o farbie przeciwpromeinnej, nei wiem gdzie to można kupić w Polsce, ale należałoby szkołę tym pomalować.

   • annah said

    Tutaj mozna kupic te farbe, firany czy folie na szyby jest to ok. 25 procent taniej niz u przedstawicieli w Polsce. Farbe na bazie grafitu trzeba uziemic. Nalezaloby zrobic pomiar czulymi detektorami i dobrac zabezpieczenia zgodne z charakterystyka.
    W poprzednim temacie dalam namiar na strone p.Puzyny, gdzie znajdziesz dostep do wielu badan mikrofal i ich dzialania na organizmy zywe, niektore trzeba przetlumaczyc. Organizmy dzieci, ich mozgi skutki promieniowania odczuja szybciej gdyz zawieraja wiecej wody, mysle ze sprawe trzeba naglosnic i dzialac wspolnie z innymi rodzicami.

    http://www.yshield.com/

   • Jaga said

    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Mam też pytanie. Czy taką farbę mogę zastosować w domu, bo szkola moze się nie zgodzić na to aby ją pomalować. Skoro mieszkam 50m od szkoly to też jesteśmy narazeni na promieniowanie.
    Mam odpromiennik, który kupiłam jakiś czas temu

    http://www.uroda-zdrowie.pl/product_info.php/products_id/260

    Czy ten odpromiennik będzie dobry na takie promieniowanie?

   • annah said

    Na stronie nie wyjasniono zasady dzialania odpromiennika.
    Znany mi polaryzator torsyjny HPT-11 na skutek oddzialywania falami torsyjnymi o polaryzacji kolowej prawoskretnej prowadzi do uporzadkowania wewnetrznego struktury wody, nastepuje zmiana jej wlasciwosci fizycznych i chemicznych, co wplywa korzystnie na homeostaze czlowieka poprawe dzialania wszystkich ukladow, ma rowniez inne zastosowania.
    Posiada swiadectwa Katedry i Kliniki Rehabiltacji podpisane przez prof.W.Stryłę i Zakladu Biofizyki prof.F.Jaroszyka oraz Zakladu Medycyny Pracy w Lodzi.
    Farba, moskitiera znacznie ograniczy promieniowanie, natomiast polaryzator zmniejszy negatywny wplyw na organizm.
    Farba jest ekologiczna na bazie akrylu, nalezy potem pokryc ja wybranym kolorem, mozna wczesniej podkladem. W poblizu kontaktu przymocowac na f. grafitowej mala plytke z kabelkiem do bolca uziemienia uziemienia,do nabycia na stronie.

   • Jaga said

    Dzięki Annah
    Pytam o ten odpromiennik, bo mam go w domu od jakiegoś czasu, ale zakupiłam go pod kątem fal elektromagnetycznych z urządzeń, które mam w domu, nie spodziewałam się, że dyrekcja się zdrowiem dzieci nie interesuje. Też jestem laikiem w temacie, ale takiej głupiej decyzji nigdy nie podjęlabym.

    O tym odpromienniku znalazłam jeszcze takie informacje „Neutralizator radiestezyjny TM-015R, opracowany przez lubelskiego radiestetę Zdzisława Klimkiewicza, jest urządzeniem likwidującym szkodliwe promieniowania pochodzące od: cieków wodnych, siatki geopatycznej, ścian w blokach wielkopłytowych, urządzeń elektrycznych (linie wysokiego napięcia, stacje nadawcze, telewizory, komputery, kuchenki mikrofalowe, grzejniki i inne) Neutralizator TM-015R ma kształt kopuły umieszczonej na prostokątnej podstawie. W środku znajduje się układ geometryczny elementów wykonanych z trzech różnych metali, który eliminuje wszystkie wymienione wyżej rodzaje promieniowań, nie emitując przy tym własnego szkodliwego promieniowania. Neutralizator skutecznie chroni przestrzeń w kształcie wyobrażalnego walca o promieniu 15m, wysokości 12m i głębokości 9 m od miejsca jego ustawienia. Neutralizator testowany był przez zawodowych radiestetów z Warszawy, Poznania, Krakowa i Lublina – wszystkie przeprowadzone testy zakończone zostały jednoznacznie pozytywnymi wynikami. Neutralizator posiada też pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny – atest nr B-870/94. Jeden neutralizator wystarcza do zneutralizowania szkodliwego promieniowania w dużym mieszkaniu lub domku jednorodzinnym.Neutralizator nie traci swoich właściwości z upływem czasu.

    NEUTRALIZATOR TR-015R MOŻNA INSTALOWAĆ W: mieszkaniach, biurach, zakładach pracy środkach transportu (samochody, samoloty, elektrowozy) zabudowaniach gospodarczych (chlewy, kurniki, obory) ogrodach „

   • hjk said

    nie będzie dobry niestety, bo to promieniowanie radiowe, a tamten wygasza jakieś enigmatycznie „niskiej częst.” Może i coś pomoże „ogólnie”.
    Najlepiej go sprawdzić: iść gdzieś do bloku w podobnej sytuacji, tj. z pobliskim nadajnikiem, wejsc na klatkę, spojrzec na wskaźnik sygnału na komórce (trzeba miec w tej samej sieci co ten nadajnik – w necie mozna znaleźć, gdzie sa stacje bazowe danej sieci). Druga osoba zostaje na zewnatrz z odpromiennikiem, a gdy juz odczytamy siłe sygnału, dochodzi do nas i patrzymy, czy owa siła sygnału sie zmniejszyła. Jak tak, odpromiennik działa, tylko problem, na ile ew. osłabi siłe sygnału…

    jeśli farba z linku przewodzi, to pomalować, uziemic do kranu (tylko zeby rury były stalowe) a na to mozna sobie rzucic pożądany kolor. Na okna kupić firankę z cieniutkiego drutu stalowego albo miedzianego, którą też trzeba uziemić. A najlepiej zrobić z domu klatkę Faradaya, czyli położyć pod tynk siatke z cienkiego drutu i uziemić, polecane tym, co remontują/wykańczają mieszkanie/dom i smog EM z głowy…

   • Jaga said

    Trochę to skomplikowane. Koleżanka była w Warszawie, i mowila, że tam nadajniki są na mnóstwie domów…jak to się dzieje, że można tak sobie niszczyć zdrowie ludzi…
    Był kiedyś program w TV 3 o nadajnikach i o tym, że na ok 200 osób na wsi 83 rozchorowało się na osoby nowotworowe. Problem tak, że nie mogli udowodnic, że to przez nadajniki. Sprawa w śądzie toczyła się kilka lat i bez efektów.

    Dzięki Hjk 🙂

   • Jaga said

    @Hjk
    A czemu trzeba sprawdzić na tym samym operatorze komórki co nadajnika?? Ja mam np. komórkę PLAY a nadajnik Orange, to nie da się tak sprawdzic odpromiennika??

   • hjk said

    …bo komórka pokaze ci sygnał stacji bazowej wlasnej sieci, a nie z tego budynku. Ale jeśli chodzi o ścisłość to masz racje, można to uprościć – wynieść odpromiennik z domu i potem go wnieść i zobaczyc czy to wpływa na odczyt poziomu sygn. z tel.

   • Jaga said

    Dzięki serdeczne, jutro wypróbuje. Widzę jednak na komórce mocny sygnał sieci.

   • hjk said

    W Wa-wie musi byc dużo nadajników, a podobnie w innych dużych miastach, bo ludzie maja dużo telefonów, nadto bezprzewodowy internet i wchodzi umts (videot-fony), wiec potrzeba wielkiej przepustowości, a po 2gie betonowa dzungla tłumi fale i wielka ilosć t-fonów sama się zakłóca. Smog EM chyba musi tam być gigantyczny…

   • grypa666 said

    od pb: pare lat temu wspolpracowalem z krzysztofem kuklinskim, lae skupilem sie na liniach wysokiego napiecia; jesli e-dres aktualny, on moze pomoc

   • grypa666 said

    From:
    Date: April 26, 2007 1:39:26 AM PDT (CA)
    Subject: Zmienne pola elektromagnetyczne sa szkodliwe dla zdrowia.
    Witam !
    http://www.uratujmydzieci.neostrada.pl/petycja/film.html
    Zmienne pola elektromagnetyczne pochodzące nie tylko od linii WN są szkodliwe dla zdrowia…
    Źródłem tych pól w mieszkaniach są:
    – przewody elektryczne w ścianach,
    – transformatory,
    – sprzęt elektryczny codziennego użytku.
    Każdy pracujący sprzęt elektryczny wytwarza wokół siebie pole elektromagnetyczne, choć energia zawarta w tym polu może być b.różna. Przy nadwrażliwości osobniczej, nawet b.słabe promieniowania EM mogą obniżać odporność immunologiczną organizmu, tym samym prowadząc do choroby.
    Zbigniew Romański
    P.S.
    W Polsce teraz będzie dużo różnych inwestycji, które wymusi katalizator gospodarczego rozwoju, czyli EURO 2012, więc kto wie, czy nie będą powstawać kolejne linie przesyłowe o parametrach znacznie większych od 750 kV. Informacje o takim problemie znalazłem na Portalu LUDZI DOBREJ WOLI http://www.kamionki.snap.pl

   • mgrabas said

    ból głowy doprowadził mnie do pytania: czemu w żadnym sklepie jeszcze nie ma klatek Faraday’a na głowę?
    gdyby ludzie przekonali się, że działają, szły by jak woda (!)

   • hjk said

    trzeba wypozyczyc z muzeum hełm rycerski i uziemic…)))

   • Jaga said

    Faktycznie to byłby dobry pomysł, ale tylko w domu, bo na zewnątrz raczej nie za bardzo. To chyba o tym ktos pisał, żeby założyć na okna taką siatkę z drutów.

   • Jaga said

    Dzięki. Żadna z podanych stron mi się nie otworzyła.
    Potrzebne mi są opracowania naukowe a nie internetowe bez podpisu ludzi na konkretnych stanowiskach, ponieważ muszę przekonać dyrekcje. Tam gdzie liczy się kasa (bo za instalacje nadajników jest kasa), bez porządnych argumentów nie mam na co liczyć.
    Usłyszałam nawet, od osoby będącej bliżej z dyrekcją, że jak będę pomawiać, że ona szkodzi dzieciom to wytoczą mi proces.
    Dlatego potrzebuję konkretów „na papierze”.

   • annah said

    O takie opracowania jest trudno, sama swego czasu poszukiwalam. Mozesz jeszcze skontaktowac sie z tworcami podanej nizej strony, czy zapisac sie na otrzymywanie stalych informacji na temat tych pol, ich wplywu na zdrowie.

    http://www.emfbusters.pl/pl/wiedza/wazne-strony/

   • Jaga said

    @Annah
    Serdeczne dzięki 🙂

  • mgrabas said

   „(…) Tylko eksplozja „małej atomówki w teczce” (mateczki) potrafiłaby wyparować ofiary i ogołocić beton. Wytwarza kulę ognia o słonecznej temperaturze i potworny podmuch. W Kuta Beach zamieniła w opary wszystko organiczne w pobliżu, a tym, którzy przeżyli, poparzyła skórę w sposób nieznany doświadczonym lekarzom ratującym ofiary przewiezione do Australii.
   Mateczki są znacznie sprawniejsze od swych przodków z 1945 r. Nie marnują energii na promieniowanie gamma i beta, które zabiło tysiące w Hiroszimie i Nagasaki. Pozostawiają trudne do wykrycia acz niebezpieczne promieniowanie alfa o niskim natężeniu, jak broń uranowa użyta w Iraku, na Bałkanach i w Afganistanie (cykl Piotr Bein „Wojenna historia zubożonego uranu” w Zielonych Brygadach) oraz ostatnio w Libanie i Syrii.
   Ekipy na Bali miały liczniki Geigera. Podobnie jak w „badaniach” ONZ (UNEP) na pobojowiskach uranowych w Jugosławii, nie mogły oczywiście wykryć nimi promieni alfa. Pracująca na miejscu eksplozji w Kuta Beach federalna policja Australii dopiero po tygodniach pracy założyła maski i szczelne ubiory ochronne. 9.11.2002 r., zaledwie 3 dni po opublikowaniu w prasie Indonezji podejrzenia o mateczce, rząd brytyjski ogłosił możliwość ataku „brudną bombą” Al Kaidy. Minister wycofał ogłoszenie, ale dając czas na publikację na Zachodzie. Podobną dezinformację zastosowano w 1993 r. po eksplozjach w Londynie i po ataku bombowym na WTC, kiedy ITN World News podał, że po kradzieżach uranu 235 terroryści mogliby zbudować i zdetonować brudne bomby, zmuszając policję, by nie podchodziła do miejsca wybuchu. Nawet jeśli terroryści chcieliby narażać się na przedwczesne wykrycie i śmierć nosząc uran, to nie mieliby powodu przeszkadzać władzom w dotarciu do miejsca zamachu. Pogłoski były na wypadek, gdyby ktoś wykrył ślady skażenia promieniotwórczego w miejscach eksplozji. (…)”
   źródło: https://grypa666.wordpress.com/2010/01/25/mateczki-w-sluzbie-kompleksu-jot/

 2. Man said

  Ciekawe czy dalej Bernatowicz bedzie sie upieral przy swoim, ze 911 to farsa..

  • grypa666 said

   od pb: ten jakis bernatowicz to farsa

   • Man said

    Szanuje FN i Roberta Bernatowicza to co chca pokazac ludziom ale akurat totalne negowanie sprawy 911 czy chociazby niedoszlej grypy to przesada stad moj komentarz.

   • Fraktal said

    Ja odwiedzam stronkę FN od może dwóch trzech lat i jest tam wiele ciekawych artykułów . Niepokoi mnie tylko notoryczne pomijanie treści traktujących o tajnych stowarzyszeniach, NWO , kontroli nad nami, chipach itp. Dużo jest tam o UFO ( przeważnie są to oszustwa bądź hologramy) czy duchach ale pomijane są najbardziej fundamentalne dla nas ( w tej rzeczywistości) sprawy . Dlatego mam małą wątpliwość co do intencji fundacji.

   • Man said

    I o tym wlasnie mowie 🙂

   • hjk said

    kolejna gałąź szerząca new age, podjednostka NWO.
    Juz lepsze są prace prof. Pająka, majace jakieś podstawy naukowe i metodologiczne, no i zgadza się to z hipotezą o demonicznym pochodzeniem UFO – przymierza perwersyjnej duchowości i techniki wykorzystywanej w złych celach…

   • ALFA said

    NA PRAWDZIE2 KTOŚ NAPISAŁ NIE MA LINKU DO TEGO,NIE WIEM CO O TYM MYŚLEĆ
    ——————————-Dostalam we wtorek wiadomosc, ze wojska amerykanskie w Afganistanie przesunely sie do granicy z Rosja. Nastepuje tam kumulacja wojsk amerykanskich.
    Wczoraj przeczytalam artykul, ze Rosja wznawia wspolprace z NATO. Ma ona polegac na tym, ze Rosja umozliwi przejscie przez swoje terytorium dostaw do Afganistanu. NATO kusi Rosje mozliwoscia uzbrojenia Afganistanczykow swoja bronia – helikoptery i karabiny kalasznikow.
    Jestem pewna, ze Rosja zostanie zaatakowana przez Anglosasow w niedlugim czasie. Jezeli Rosja zgodzi sie dozbroic Afganistan, to zrobi to przeciwko sobie, bo Anglosasi wykorzytaja Afganczykow do napadu na Rosje. Anglosasi namawiaja tez Indie do udzialu w wojnie w Afganistanie. Wiadomo, ze Hindusi chodza na pasku Anglii.

    Tak sobie kiedys myslalam, ze Rosja zostanie zdobyta najpierw jako sojusznik w wojnie afganskiej. Na takiej zasadzie zostal juz zdobyty Pakistan. Zblizaja sie wybory w Rosji i trzeba zdobyc anglosaska wladze w Moskwie. Napasc na Rosje jest nieunikniona i nastapi ona od strony Afganistanu bardzo po cichu. Moga nawet o tym nie wiedziec wojska koalicyjne NATO w Afganistanie, bo beda stacjonowaly na poludniu. Wojska anglosaskie sa juz na granicy z Rosja.

   • Jiri said

    Mamy sie zajmować pierdołami-duchami,zjawami,kosmitami,nibiru,2012 itd.Przygotowywac sie na najgorsze ze i tak zginiemy i nic nie robić a przedewszystkim nie zajmować sie bieżącymi sprawami bo to i tak niema sensu skoro wszyscy zginiemy!:P

   • hjk said

    @Jiri:
    Myslimy globalnie, działamy lokalnie…))

  • hjk said

   Jest jeszcze ciekawa hipoteza prof. J.Pająka, ale dość mocno zawikłana technologicznie. Opiera się na tym, ze „uny” maja już pojazdy z napędem antygrawitacyjno – magnetycznym (tzn. antygrawitacja jest uzyskiwana przez wytwarzanie pola magn. przeciwnie skierowanego do ziemskiego czy ew. w przestrzeni do słonecznego czy miedzygwiezdnego). W swych publikacjach prof. opisywał ich własności, mozliwe efekty działania, próbował wyjaśniać tajemnice zjawiska. 911 to skutek „odparowania” 2 wież przez taki pojazd, co zgadza się z przytoczonymi w art. tezami o odparowaniu termitem czy małą A-bomb. Co ciekawe np. zawalenie hali targowej w Katowicach uważa on to skutek działania takiego wehikułu, ale nie przez odparowanie, tylko „zmiażdżenie” polem magn. Oczywiście prof. traktuje te pojazdy jako tzw. UFO.
   Wytapianie różnych podziemnych tuneli to ich „specjalność”…

   A co do art. to ciekawa myśl o „uprzednim” umieszczeniu ładunków, dowód na to, ze różne akcje planowane są na długo „przed”, o tym samym mówił A.Russo w filmiku z YT o 911 (link gdzieś tu już był na blogu), że wtc 7 tez musiał być dużo wcześniej zaminowany i ze ktos się z tym wygadał…

  • ve said

   Tu jest filmik dot. PENTAGONU – jak tam było naprawdę tego dnia.

   AVI 24 MB

   szczególnie od 3m : 30 sek. nagrania SWOBODNE zawalenie ściany pentagonu

   http://rapidshare.de/files/49071336/11_wrzesnia_2001_-_pentagon_-_oszustwo_-_divx.avi.html

   fotka:
   plastikowy monitor oraz książka telef. i biurko nie tknięte przez rzekomo występujące tam paliwo lotnicze. Cuda 😉

   oraz
   364 nowe fotki z 11.09.2001

   364 new photographs of the Pentagon on 9/11 released by the New World Order Report Archives. These exclusive pictures have never been available on the internet before.

   http://www.newworldorderreport.com/Articles/tabid/266/ID/1296/364-new-photographs-of-the-Pentagon-on-911-released-by-the-New-World-Order-Report-Archives-These-exclusive-pictures-have-never-been-available-on-the-internet-before.aspx

 3. Szeptyk said

  To może pomóc przy wyborze czy rząd Amerykański podaje „PRAWDĘ”


  ==================
  od pb: podrobki?

  • gustaf said

   Mam taki sam radiator w subwooferze, jak w 1.40 min. filmu.
   Subwoofer chiński, żaden wypas.

   • hjk said

    a ja taki kupiłem za kilka zł…)))
    producenci filmu sie nie wysilili

  • Fraktal said

   Jeśli chodzi o lądowania na Księżycu to wydaje mi się że Amerykanie rzeczywiście tam lądowali, tylko że zdjęcia już były zatuszowane i podrobione . Widocznie mają coś do ukrycia ( woda, surowce , czy pozostałości pozaziemskich cywilizacji).

  • Xagog said

   Ja bym nie traktował jakiegoś filmiku z youtube jak dobrego źródła informacji,cholera wie co to za zdjęcia.Tego typu rzeczy przecież bardzo ciężko weryfikować.No chyba że ktoś ma znajomych w NASA:)

  • hjk said

   Fraktal, to najrozsadniejsze wyjasnienie: bo z jednej strony rożne ludziska w necie dowodzą, ze obrazki są „faked”, a z 2 giej strony wyciagaja pochopny wniosek, ze astronauci nie byli na księzycu. Wynika z tego wszystkiego, jak sie poczyta więcej o tym, ze obrazki musiały być lipne i nakręcone przed wyprawą „na wszelki wypadek”, gdyby coś „poszło nie tak”. Pytanie właśnie o to, co było „nie tak”, ew. co tam znaleziono.
   Zastanawia tylko jedno – po co wysyłano taką przestarzałą rakietę, jak już od wojny znane były Niemcom, potem pewnie innym też oprócz amerykanów pojazdy z napędem antygraw. w postaci talerzy (Haunebu).
   http://haunebu.hotnews.pl/

   To tak na marginesie tematu, chodzi tylko o to, ze coraz wiecej argumentów przemawia za tym, że „ukryta przed masami nauka” idzie zupełnie innym torem od „oficjalnej” i oficjalnego życia ludzi i ze już są wynalazaki wkraczające w dziedzinę SF, nie mówię tu tylko o technice wojskowej, co jest oczywiste, ale różnej innej – fizyce, biologii, medycynie, chemii, psychologii, i in. Po prostu w szkołach i na uczelniach naucza się przestarzałej wiedzy, z tak ok. 100 lat, dostosowanej do „poziomu oficjalnego życia”…

 4. grypa666 said

  od pb: tez w sluzbie tegoz kompleksu…
  Date: Wed, 27 Jan 2010 10:06:03 +0100
  Subject: protest więźniów Auschwitz i wniosek o odwołanie dyrektora PMA-B
  From: michal.tyrpa@gmail.com
  Szanowni Państwo,
  Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zwalcza działalność społeczną byłych więźniów Auschwitz. Czy mamy obowiązek utrzymywać takiego dyrektora? Szczegóły:
  http://mementomori.salon24.pl/152734,protest-wiezniow-auschwitz
  Z poważaniem, Michał Tyrpa, Fundacja Paradis Judaeorum

  • ALFA said

   „Nasz Dziennik”: Henryk Broder, Żyd urodzony w 1946 r. Katowicach, poinformował, że wystartuje w przyszłorocznych wyborach do nowych władz Centralnej Rady Żydów w Niemczech i będzie ubiegał się o fotel przewodniczącego, podaje dziennik.
   Broder – lewicowy publicysta, który w 1958 r. wyjechał do Kolonii – zaskoczył stwierdzeniem, że jedną z najważniejszych spraw do załatwienia będzie dla niego wykreślenie z niemieckiego prawa przepisu dotyczącego karania za „kłamstwo oświęcimskie”.

   Zdaniem Brodera, przepis ten był wprowadzony w dobrej wierze, ale jest od wielu lat „nieproduktywny”. – Przepis o „kłamstwie oświęcimskim” służy jedynie idiotom do robienia z siebie męczenników i ofiar w walce o prawdę historyczną, powiedział kandydat na fotel szefa CRŻ w Niemczech.

   – Niemcy nie potrzebują już więcej pomników holokaustu i innych monumentalnych postumentów z tym związanych, ale potrzebują efektywnej polityki w kwestiach walki o prawa człowieka, o solidarność społeczną bez oglądania się na jakiekolwiek interesy gospodarcze, dodał Broder.

   • hjk said

    na 8:45 min. K.Świtoń ujawnia, że ciało św. Maxymiliana Kolbe leży w okolicy żwirowiska, pogrzebane obok jednego krematorium, w którym kilkakrotnie usiłowano je spalić po śmierci i wyjeżdzało nienaruszone…

   • ALFA said

    PostWysłany: 13:55, 29 Lis ’09
    „Ksiazka kucharska „HOLOKAUSTU”!!!!! Jesli nie wierzycie to ogladnijcie to na wlasne oczy!!!
    Dwa i pol roku zajelo tej …pani przygotowanie tej ksiazki.
    Jak ja moglem zyc przez 56 prawie lat bez tej wiedzy!?
    Potrawy spozywane przez ofiary holokaustu!!!!!!
    Czy ten obled kiedys sie skonczy?Smile
    „The Holocaust Cookbook”
    Joanne Caras on Fox TV SmileSmileSmile
    Mlody Zyd mowi do swojego kolegi -goja:
    „My modlimy sie przed kazdym posilkiem”..
    „MY NIE MUSIMY „-odpowiada mu jego kolega-„MOJA MAMA UMIE GOTOWAC”

   • ALFA said

    Prawdziwe ludobojstwo.Jesli chcesz zobaczyc JAK WYGLADA PRAWDZIWE LUDOBOJSTWO dokonywane od wielu dziesiatkow lat przez zydowskich faszystow na Palestynczykach-obejrzyj prosze ten film.

   • ALFA said

    Ciezkie czasy dla holo-magikow.Ludzie zaczynaja myslec:)SmileSmile

    http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?p=18621#18621

   • ALFA said

    JA MAM PYTANIE DO MŁODEGO POKOLENIA DLACZEGO NIE ZADADZĄ PYTANIA DO AMBASADORA IZRAELA:
    1)DLACZEGO MŁODZIEŻ Z IZRAELA PRZYJEŻDZA Z OBSTAWĄ I CHAMSKO SIĘ ZACHOWUJE
    2)CO IM GROZI OD POLAKÓW
    3)CZEMU TA MŁODZIEŻ JEST CHAMSKO WYCHOWANA I W NIENAWIŚCI
    4)DLACZEGO UCZY ICH SIĘ FAŁSZYWEJ HISTORII
    5)DLACZEGO IM SIĘ NIE MÓWI, ŻE ŻYDZI ŻYDOM ZGOTOWALI TAKI LOS
    6)DLACZEGO MAJĄ CHOROBĘ NIEULECZALNĄ „NIENAWIŚĆ”
    7)JEŻELI CZUJĄ TAKĄ NIENAWIŚĆ DO POLAKÓW TO CZEMU NIE OPUSZCZĄ TEN KRAJ MAJĄ SWÓJ IZRAEL
    8)DLACZEGO IZRAEL ROBI TO SAMO Z PALESTYŃCZYKAMI CO HITLER,TO DAJE COŚ DO MYŚLENIA
    9)CZY II WOJNA ŚWIATOWA BYŁA PO TO ,ŻEBY POWSTAŁO PAŃSTWO IZRAEL I TO SPONSOROWALI ŻYDZI Z USA.
    I TAK BYŁO BY WIELE PYTAŃ
    WIELE JEST NA TO ODPOWIEDZI ,DLATEGO TAK WALCZĄ O SWÓJ HOLO-M .A DOKĄD MY MAMY IM PŁACIĆ I ZA CO.
    I WIEDŻCIE , aby zmusić Żydów do wyjazdu z Polski całe kierownictwo UB i duża część tzw .rządu była w żydowskich rękach.
    Temu samemu celowi służył, to tzn.wyrzuceniu ich z Polski represje i mordy dokonywane przez UB na zolnierzach Armii Krajowej ,WiN i N.S.Z.
    Czytajcie po to jest internet ,żebyście się dowiedzieli prawdy .Wiele naszych rodaków z zagranicy walczy o prawdę ,a my tu na miejscu siedzimy cicho i słuchamy zakłamanej historii.,

 5. Stanisław said

  Ciekawa sprawa, kolejne teorie i przemyślenia które powoli zbliżają nas do prawdy, która „nie mieści się w głowie”. Panie Piotrze czy przy okazji zbierania materiałów znalazł Pan coś na temat pierwszej ekipy straży pożarnej jaka zjawiła się w okolicy pentagonu po rzekomym uderzeniu samolotu ?
  =================
  od pb: bedzie osobny artykul lub seria nt. pentagonu

  • Stanisław said

   Jeżeli można, pozwólcie Państwo że napiszę kilka słów o materiale jaki ukazał się jakiś czas temu w gazecie „Kropka tv”. Nie wiem dlaczego to zrobili ( może chcieli podnieść nakład sprzedaży ), ale materiał na płycie vcd odnosił się do wydarzeń z 11 września 2001 i nosił tytuł „11 września – niewygodne fakty”. To co jest na tej płycie przeczy oficjalnym faktom tak długo maglowanym w mediach „musowego nakazu” kontrolowanych przez rząd. Czy jest to niedopatrzenie nowej cenzury, czy też świadomy przeciek ? Niech osądzi ten co obejrzy ten materiał.

   • hjk said

    Widziałem ten film, rzeczywiście byłem nieco zszokowany tym faktem, no ale pojawił się on w kilka lat po tym, jak już ugruntowały się ruchy „prawdy o 911”, powstały różne strony, hipotezy…

    Moze chodziło o „wabia” i wykrycie tych ludzi, którzy sie zainteresują tematem i zaczna grzebać w necie? Może o skanalizowanie i odwrócenie uwagi? Moze jakiś „przeciek” sił patriotycznych? Może swego rodzaju „komunikat” ze strony NWO, typu „zobaczcie co mozemy i nikt nam nic nie moze zrobic, jesteście niczym”…

    Lubią się bawić w kotka i myszkę: juz był tu link mówiący o tym, ze zapowiadaja niektóre wydarzenia i ludzie inteligentni zza wczasu moga się przygotować. Albo bawią się chocby tym, że dają takie zagadki…

   • Stanisław said

    Nie wiem czy to w tym materiale filmowym czy we wcześniejszych wersjach filmów dokumentalnych było przytoczone zdanie ( cytuję z pamięci – mogę się mylić ) … 11 września miał być tym dla ameryki i świata, czym było Per Harbor … Wiadomo że atak na Per Harbor w roku 1941 dał impuls wejścia USA jako rozgrywającego w drugiej wojnie światowej, być może teraz jest podobnie. 11 września dał „zielone” światło do tego co teraz dzieje się na świecie. Być może prawda kiedyś ujrzy światło dzienne, ale kiedy ? to tak samo jak sprawa zabójstwa ( oficjalnie – wypadek lotniczy ) generała Sikorskiego.

    http://www.bez-cenzury.yoyo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=36

 6. grypa666 said

  New Yersey, USA, styczeń 2010
  Patriotyczny Ruch Polonii Amerykańskiej — Protest
  Patriotyczny Ruch Polonii Amerykańskiej stanowczo i ostro protestuje przeciwko wizycie w Stanach Zjednoczonych Ameryki płn p. Rottermund pseudonim: Wisława Szymborska. Szymborska w czasach totalitaryzmu stalinowskiego wpisała się w historię Polski jako wróg, który w swych antypolskich działaniach, przyczyniła się do eksterminacji Polskiego Narodu. Kiedy komuniści rozpoczęli bezpardonową walkę z Kościołem, Szymborska poparła rezolucję w sprawie księży z diecezji krakowskiej oskarżonych o szpiegostwo, gdzie kilku skazano na śmierć, a wielu innych pozbawiono wolności na wiele lat. Ostatnio dała się także poznać jako przeciwnik lustracji, popierając chyba w 1992 roku Michnika i jego ,,gazetę”.
  Każdy popełnia błędy, popełniła je także i Szymborska, ale do dziś dnia nie wyraziła ani żalu ani też skruchy za swą podłą postawę, za swe podłe czyny, nie potępiła też zbrodniczego systemu i mordów na Polskim Narodzie. Do dziś dnia nie uczyniła nic, a mogła choćby w ramach zadośćuczynienia, oddać nagrodę Nobla rodzinom ofiar, czy też na rzecz Kościoła- wręcz przeciwnie, przyjęła tytuł honorowej obywatelki Krakowa, hamstwo i podłość Szymborskiej nie zna granic.
  Protest Patriotycznego Ruchu Polonii Amerykańskiej [ PRPA ] niech będzie ostrzeżeniem dla tych organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń czy osób które w przyszłości maja zamiar zapraszać osoby mające krew na rękach, że nie zostanie im ten czyn zapomniany, lecz potraktowany jako kolaboracja z komunistyczną agenturą- BO W OJCZYŻNIE SĄ RACHUNKI KRZYWD.
  Grzegorz Michalski, były więzień polityczny
  gmichalski83@gmail.com

  • monitorpolski said

   Mam uwagę: nie powinnismy używać słów rodzaju „pseudonim”. Jeśli ktoś zmieni nazwisko to nie jest to „pseudonim” ale nowe nazwisko. Uzywanie takich określeń można podciągnąć pod antysemityzm. Należy używać określenie „poprzednie nazwisko”. Co do reszty się zgadzam.

  • hjk said

   „ale do dziś dnia nie wyraziła ani żalu ani też skruchy za swą podłą postawę”

   Ależ „oni” (bo to nie jest odosobniony przypadek) są przekonani, ze to było słuszne „na danym etapie”, a komunizm wcale nie był złem, tylko „nazizm”, zreszta tam obowiazuje inne pojęcie prawdy i inna moralność, to w ogóle inna cywilizacja, radzę poczytać „O wielości cywilizacji” i inne prace F.Konecznego.

   Podobnie jeśli chodzi o relacje z Niemcami, bo o ile każdy intuicyjnie rozumie, ze Rosja czy Ukraina to inna cywilizacja, mamy skłonność traktować Niemców jako bliskich kulturowo, a tam jednak, co ciekawe, na skutek zaszłości historycznych dominuje cywilizacja … bizantyńska(!), dlatego zawsze bliżej będzie Niemcom do Rosji i vice versa, niż im obydwu do nas.

   Różne głoszenie idei pansłowiańskich rozbija się właśnie o to, że poszczególne państwa słowiańskie dziś nalezą do odmiennych kręgów cywilizacyjnych, pierwotna słowiańszczyzna została przemieniona wpływami poszczególnych cywilizacji: bizantyńskiej, moskiewskiej, turańskiej, żydowskiej i łacińskiej.

   Podobnie ekumenizm natrafia prawdopodobnie bardziej na bariery cywilizacyjne niz doktrynalne w sferze religijnej, szczególnie prawosławie i katolicyzm, gdzie doktrynalne różnice są faktycznie nieznaczne.

 7. A said

  Ciekawy materiałdot depopulacji autorstwa dr Hovinda znanego wyładowcy chrzescijańskiego, który propaguje kreacjonizm obalając teorię Darwina.

  Moze ktoś by się pokusił o zrobienie napisów.

  • monitorpolski said

   Kreacjonizm też jest niereformowalny. Jest wiele zjawisk biologicznych, których nie mozna wyjaśnić kreacjonizmem, jak i ewolucjonizmem. Należy szukać prawdy, a nie dogmatów niepopartych doświadczeniem. Myślę, że drogę do takiego rozwiązania podał Lamarck, którego teorie się starannie omija.

   • Fraktal said

    Prawda zawsze jest pośrodku .

   • hjk said

    nie ma żadnej „prawdy pośrodku” – jest albo prawda albo fałsz, o ile mówić o środku to chyba ze w tym sensie, ze są dwie skrajne i zarazem fałszywe teorie i jest też taka przyjmujaca pośrednie między nimi, bardziej realistyczne czy rozsądne stanowisko…

    „Kreacjonizm też jest niereformowalny”

    Ale kreacjonizmu nie można reformować, bo to pogląd mówiący o PRZYCZYNIE powstania i zaistnienia świata. Jest nią Bóg – Absolut, posiadający nieskończoną moc, i dlatego może „stwarzać”, czyli powodować zaistnienie różnych bytów (rzeczy) bez jakiegoś uprzedniego tworzywa, czyli „z niczego” (słynne „creatio ex nihilo”).

    Natomiast nie tłumaczymy nim jakichś konkretnych zjawisk, tylko sam fakt zaistnienia świata jako pewnej całości czy zbioru bytów (rzeczy).Dla konkretnych zjawisk trzeba poszukiwać „blizszych” przyczyn wyjaśniajacych, a nie odwoływać się wzorem starożytnych do Boga na zasadzie „Deus ex machina”. Choć rzeczywiście, OSTATECZNIE w jakimś sensie za wszystko odpowiada Bóg jako PRZYCZYNA ZAISTNIENIA takiego, a nie innego świata…

    Co do lamarcka to po odkryciu DNA mamy juz do czynienia z neodarwinizmem i neolamarckizmem. Niech mnie ktos sprostuje, ale zasadnicza róznica m. nimi polega na tym, że neolamarckizm głosi możliwość genetycznego dziedziczenia zmian osobniczych, tj. za życia jednostki, a neodarwinizm to odrzuca i wszystko pozostawia nadal przypadkowi…

   • Wojwit said

    Brawo Hjk!
    Prawda jest tam gdzie jest. A pośrodku to może być… środek geometryczny.

   • Fraktal said

    Tak właśnie o tym mówię ze obie teorie można sobie w bajki wsadzić . Prędzej można je połączyć . Zawsze byłem zdania że nauka i religia ( duchowość) powinny się połączyć, bo tak naprawdę są tym samym. Każda skrajność jest niezdrowa i niedobra dlatego zawsze stawiam na środek 🙂

   • monitorpolski said

    Tak jest! Fenotyp się przenosi na genotyp. Czynnikami przenoszącymi są prawdopodobnie wirusy. I w ten sposób, a nie przez mutacje następuje „ewolucja”. Biblijne stworzenie człowieka może się odnieść do boskiej ingerencji w zwierzę rodzaju praluda – faktycznie, ok. 40,000 lat temu pojawił się czlowiek z Cro Mangon praktycznie taki jakim jest obecnie. Czytanie Biblii w sposób dosłowny jest moim zdaniem bez sensu – w ten sposób sami narażamy się na atak poparty dowodami. Pamiętajcie, że Kościół do pewnego momentu forsował też teorię heliocentryczną, której dzisiaj nikt nei przyjmuje bo jest nieprawdziwa.

   • hjk said

    chyba geocntr., ale i dzis sa zwolennicy-patrz net

   • mgrabas said

    niektórzy nawet dosłownie wierzą w raj, Adama i Ewę oraz inne obrazy biblijne, a tu chodzi o sens tego biblijnego jedynie obrazu, mającego w najprostszy sposób dotrzeć do świadomości i ułatwić zrozumienie najistotniejszych treści, podobnie to samo ukazują przypowieści z NT

   • onnn said

    nie zapominajcie ze w biblii jest rozroznione: stworzenie czlowieka, oraz tchniecia ducha bozego. To jakby dwa obrazy stworzenia. moim zdaniem zadne teorie sie nie wykluczaja a lacz. Zreszta druga sprawa po zabojstwie Abla przez Kaina Bog zakazal zabijac Kaina, jest wzmianka ze byli w tym czasie tez inni ludzie lub istoty ludzkie. Wiec teraz kwestia gdzie sie zaczyna czlowieczenstwo, czy w zakresie ciala czy ducha.

   • onnn said

    Tak zeby uzupelnic, w pierwszych rozdzialach biblii jest opis jakby trzech rodow ludzkich.
    – ludzie ktorzy byli przed Adamem i Ewa ( stworzyl ich razem w przeciwienstwie do opisu stworzenia Adama i Ewy). Pierwsi mieli sie rozmnazac i zaludniac ziemie, a drudzy mieli poczatkowo zyc w Edenie i cieszyc sie obecnoscia Boga.
    -Rod Kaina
    -Rod Seta (drugiego syna Adama)

    jest opis ze synowie Adama i Ewy Set i Kain brali sobie zony (skad?).

    Co do czasu stworzenia, to pojecie czasu we wszechswiecie jest bardzo zronicowane.

    Tak wiec dla mnie obie teorie: ewolucji i kreacjonizmu sie uzupelniaja tworzac calosc obrazu historii ludzkosci.

   • hjk said

    uzupełniaja sie pod warunkiem, ze przyjmuje sie stworzenie na poczatku, a ewolucje w ograniczonym zakresie. No i jedna uwaga – ewolucja nie jest teorią, a HIPOTEZĄ do weryfikacji, a kreacjonizm jest.

 8. Snake said

  Co do drugiego zdjęcia z tym dziwnym kątem ścięcia – to strażacy cięli te słupy na mniejsze kawałki, aby to jakoś uporządkować. Co więcej, są i zdjęcia i filmy ukazujące jak strażacy ścinają te słupy pod tym kątem. Podobnych przekładań w filmach o WTC na któych się zarabia, jest mnóstwo

  To jest naprawdę śmieszne co wyprawiacie. Trzeba zmienić nazwę strony na „teorie spiskowe – wszystko wina szatana” , przymusowe szczepienia, kompleks jot itp. Czy ktoś naprawdę w to wierzy ? Jak ułomnym człowiekiem trzeba być, aby dawać sobą tak manipulować ? Co następne ? Może podważanie dowodów ewolucji i udowadnianie, że Ziemia i wszystkie organizmy powstały w siedem dni ?
  ===================
  od pb: zdjecie nie mowi ze to sciete podczas wyburzania tylko pokazuje ze sciecie tego kalibru jest mozliwe termitem; sa swiadectwa ‚samo-pociecia sie’ konstrukcji na kawalki do transportu; myslisz ze ‚teoretycy spiskowi’ osmieszaliby sie wymyslajac takie rzeczy? nabijasz sie z przymusowych szczepien? dlaczego protestowala sluzba zdrowia w usa i in krajach? francuskie dokumenty rzadowe czy ihr 2005 z who to podrobki? nie znasz nawet krajowego prawa na ten temat! a co wiesz madralko nt kompleksu j? czytalismy refereata na prawym marginesie? jesli tak to ktorej litery nie rozumiesz, a jak nie to czego tu?

  • Fraktal said

   Świat nie powstał w 7 dni ale teorię ewolucji śmiało można do bajek wsadzić.

   • Snake said

    Panie Piotrze, myślę, że dobrze Pan wie, w jaki sposób działają wszelkie filmy i materiały, dla przykładu teorie spiskowe WTC.
    ## doskonale wiem, siedze w temacie od 2001 r. i to powaznie nie na filmikach

    Zwykły człowiek nie jest w stanie zweryfikować tez padających w dokumentach, dlatego przyjmuje wszystko za pewnik, nawet nie podejmując próby zagłębiania się w temat. Popełnia także drugi błąd, bowiem próbuje „na oko” ocenić rzeczy co do których nie ma kompetencji np. jak zachowa się budynek, bo uderzeniu weń samolotu (mając do czynienia z tysiącami ton stali, mnóstwem substancji, pożarami, prawami fizycznymi, przeciążeniami, reakcjami chemicznymi itp – człowiek myśli, że wie lepiej, że np. budynek nie powinien się zawalić, bo on taki duży, a samolocik mały).
    ## ## to tragedia ‚zwyklego czlowieka’ = ja czytam , porownuje, przemyslam, wyciagam wnioski i dziele sie nimi = tak doszedlem do odklamania sobie balkanow podczas gdy wiekszosc polakow w dalszym ciagu w telewizorna wersje wierzy, a serba od ustasza nie odrozni; dziwi mnie ocena tfa, nie zapytales o materialy zrodlowe na ktorych sie oparlem; poza tym serial nieskonczony

    Przekłamań jakie padają w filmach/teoriach spiskowych dotyczących WTC jest mnóstwo, a co więcej teorie są różne i wzajemnie się wykluczają.
    ## teorie spiskowe kontra telewizornia? ty skad? co nie znaczy ze nie ma jednej prawdy i ze trzeba zrezygnowac z poszukiwan; za duzo ogladasz filmikow i szajsu na www; radze zabrac sie za tematy naukowo; ja nie korzystam z chalowych filmikow chyba mi tego nie zarzucasz?

    Nie mówię, że wszystkie teorie spiskowe są złe, bowiem ogólnie spiskowanie ma zalety i jest w pewien sposób racjonalne. Tak samo i co do WTC , dla mnie oczywistą przewagę w dyskusjach (czytałem sporo dyskusji, argumenty i kontrargumenty) mają osoby mówiące, że nie było spisku. Ja ze swoich obserwacji nad światem wnioskuję, że najpewniej spisku nie było, ale nie mogę tego wykluczyć.
    ## dajesz dowod ze nie masz wlasnego zdania = dla chcacego dosc latwo rozstrzygnac czy kto ma racje czy nie; uwazasz ze zespol harrita bajdurzy? albo ze samolot wniknie w wtc jak w maslo? albo ze samozawalenie sie trwa tyle co walenie sie z konecznoscia polamania konstrukcji 100 pieter? albo ze laczna energia sproszkowania wiezy, ogrzania pylu, powietrza i pary wodnej rowna sie energi potencjalnej wiezy plus paliwa samolotu? jesli nie masz potrzebnego wyksztalcenia na ocene, nie wlepiaj glupawych opinii, bo nie masz do nich prawa nie znajac zagadnienia. rozumiesz? widze jakis obiektywny jesli podobalo ci sie „UJAWNIENIE TAJEMNICY MASONERII cz. 1” = pasowalo do tego co ci filmiki wpoily?

    Tak samo co do ewolucji. Istnieje masa dowodów i jest to najracjonalniejszy sposób wyjaśnienia życia na Ziemi. Nie wierzę w istnienie bogów, lecz nie mogę ich wykluczyć. Nie mam w ogóle wiedzy na temat wszechświata, bo inne galaktyki są dla nas nieosiągalne i jeżeli jest jakiś byt, który wszystkim steruje, to i tak nie mam szans go dostrzec, czy poznać.

    Co do kompleksu jot, to też w niego nie wierzę. Wiem jednak jacy są ludzie i na co ich stać. Dlatego amoralne działania firm farmaceutycznych, które chcą zarobić na panice, sztucznie ją podsycając nie są dla mnie zaskoczeniem, chociaż naturalnie mnie smucą. Także i dziwne, często głupie, niesprawiedliwe zachowania osób na szczytach władzy przyjmuję za pewnik, niestety takie coś też się zdarza. Nie rozszerzam jednak tego na jakąś większą perspektywę, tworząc jakiś mityczny kompleks jot. Dla mnie ten kompleks jot to najnegatywniejsza wypadkowa ludzkich przywar.
    ## nie masz wierzyc tylko WIEDZIEC i ZROZUMIEC = ja zbadalem, zrozumialem, wiem = masz referaty na prawym marginesie i nie dupc flekow

    Jedyne co mogę życzyć Wam osobom czytającym ten blog, to aby po prostu być dobrym i sprawiedliwym, tolerancyjnym ,uczciwym i pomocnym człowiekiem. Naprawdę wiele się zmienia się, gdy nawet jedna osoba zachowuje się bez zawiści, apatii, obojętności i choć to trywialne i sztampowe to po prostu trzeba być lepszym człowiekiem, a i świat będzie lepszy.
    ## taa, sam sie swiat zrobi lepszy… dranie beda toba najpierw manipulowac bos nieuk i len intelektualny
    ===============
    od pb: patrz wtrety powyzej ##

   • Fraktal said

    Kolego jak się nie podobają treści na blogu czy sam blog zawsze możesz zrobić zwrot. Co do ewolucji to istnieje masa dowodów ( nierzadko ukrywanych) przeciwko niej jak i całej oficjalnej historii. Pewnie według Ciebie Kolumb jako pierwszy odkrył Amerykę a my pochodzimy od małpy??

   • gustaf said

    A ja poproszę w punktach : co mam tolerować ?

   • Wojtekk said

    Snake – przyznaję Ci rację. To rzeczywiście biedny Afgańczyk pasąc kozy i gryząc trawę, umyślił sobie zapanowanie nad światem poprzez uderzenie dwoma samolotami w wieże WTC. A WTC7? Przecież taki budynek nigdy nie istniał. Tajny plan się udał prowokując USA i wyzwalając jego kraj jak i Irak, zabijając w tych działaniach miliony obywateli, kobiety, dzieci.
    Ludobójstwo?
    Przecież rządy usprawiedliwiają się słuszną wojną z terroryzmem.

   • eminem said

    @Snake

    Czyż pierwszy rozbiór był przypadkiem?, czyż drugi rozbiór był przypadkiem?, czyż trzeci rozbiór to przypadek?… Czy uważasz, że te 3 zdarzenia nie są ze sobą powiązane, a może to zwykły przypadek ?

    Piszesz o Bogu lubię ten temat 🙂

    Pascal Blaise (1623-1662), francuski filozof, matematyk, fizyk i publicysta twierdził,że zasady geometrii ułatwiają poznanie faktów, ale nie przynoszą ich zrozumienia. Bez zrozumienia trudno mówić o poznaniu.

    Przekonanie Pascala o nieprzydatności rozumu w procesie poznawczym doprowadziło do sformułowania tezy, że człowiek może poznać rzeczy nadprzyrodzone przez serce i wiarę. Porządek serca, twierdził, jest różny od porządku rozumu. Sceptycyzm poznawczy stał się podstawą mistycyzmu i fideizmu Pascala.Dowodząc istnienia Boga stanął jednak na gruncie sądów racjonalnych, znanych pod nazwą „zakładu Pascala” na czym ów zakład polegał:

    Jeśli wierzysz w Boga, a po śmierci nic nie ma nic nie tracisz
    Jeśli wierzysz w Boga, a po śmierci coś jest zyskujesz wszystko
    Jeśli nie wierzysz w Boga, a po śmierci nic nie ma nic nie tracisz
    Jeśli nie wierzysz w Boga, a po śmierci coś jest tracisz wszystko

    Jakie to piękne 🙂

   • Snake said

    Eminem@

    przykład Pascala jest bardzo wyświechtany. Istniało wielu innych filozofów, którzy nie posiadając takiej wiedzy, jaką posiadamy dziś my, mówili zupełnie co innego.

    Poza tym sam zakład Pascala był wielokrotnie krytykowany, bo jest niewyczerpywalny , a i sama wiara ma polegać na strachu ? Zresztą przytoczę ” Pascal wychodzi od przesłanki, że nie wiemy, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, i na tej dychotomii (Bóg jest, albo Boga nie ma) opiera całe swoje rozumowanie. Tymczasem jeśli faktycznie nie mamy pewności, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, to nie możemy mieć też pewności, czy nie istnieje wielu bogów, a nawet jeśli istnieje jeden bóg, to nie wiemy, czy jest on właśnie takim bogiem, jak go opisuje chrześcijaństwo – nie możemy wykluczyć, że jest to bóg, którego ludzie w ogóle nie obchodzą, albo bóg oferujący zbawienie wyłącznie tym, którzy nie są chrześcijanami. Od razu widać, że przy takim – koniecznym – rozszerzeniu przesłanki Pascala, cały jego dalszy wywód obraca się w gruzy.”

    Zapoznaj się z tym co pisali również inni filozofowie 🙂

   • hjk said

    tak naprawdę ten „zakład” opiera się na założeniu o porządku moralnym panujacym w świecie i o Bogu jako jego twórcy – ostatecznie jeśli stwierdzamy ów porządek, musi istnieć jego twórca – Bóg, to ignorowanie tego jest najwiekszą głupotą, reszta nie ma znaczenia.

   • eminem said

    @ snake

    Niestety miałem wątplią przyjemność zapoznawać się z różnymi teoriami bytu, różnych filozofów.

    Widzę iż zostałeś przesiąknięty spuścizną indoktrynalną Hegla, Kanta i Nietzschego. Z jednej strony dziwię się, a z drugie nie gdyż mam pełny obraz jak relatywne teorie wartości, oraz teorie poznania wpływają na dzisiejszy obraz i poglądy społeczeństwa.

    Piszesz że

    „Pascal wychodzi od przesłanki, że nie wiemy, czy Bóg istnieje”

    Pascal był matematykiem, a jako filozof spuścizny racjonalnej chciał udowodnić że Bog istnieje, więc postawił Tezę przez zaprzeczenie jej aby dojść do konkluzji iż teza jest prawdziwa…Wydaje mi się że na tym etapie naszej rozmowy powinieneś wiedzieć iż prawidłowo przeprowadzony dowód rozwiązujemy przez „zaprzeczenie”…. Czyli negujemy że istnieje Bóg dochodząc do prawdziwości W/W tezy !!!

   • abcde said

    cytat
    „Tak samo co do ewolucji. Istnieje masa dowodów i jest to najracjonalniejszy sposób wyjaśnienia życia na Ziemi”

    Masa dowodow? Szkoda tylko ze niektore z nich zostaly spreparowane, a wsrod samych ewolucjonistow nie ma zgodnosci co do domniemanego przebiegu ewolucji. Przyznaj sie, zdanie „istnieje masa dowodow” po prostu przeczytales gdzies i przyjales za pewnik ergo UWIERZYLES. Tak czy inaczej, przekonanie o ewolucji tak samo jak przekonanie o kreacjonizmie opiera sie na wierze (w jedno albo w drugie). Powstaje pytanie: skoro teoria ewolucji zawiera oczywiste luki i na dodatek posluguje sie sfalszowanymi dowodami, to czy ci ktorzy w ewolucje wierza sa raczej naiwni czy raczej nieszczerzy?

   • Snake said

    ABCDE.

    Myślałem, że skończyły się czasy średniowiecza i Słońca obracającego się wokół nieruchomej Ziemi i zaprzeczania ewolucji.

    Teoria ewolucji to układanka z puzli. Wiele puzli brakuje, ale każdego dnia odnajdujemy nowe puzle, które to siebie pasują i mimo luk wyłania się spójny obraz ewolucji. Nigdy nie odnajdziemy wszystkich puzli, bo zginęły bezpowrotnie.

    Dowody doświadczają archeolodzy, biolodzy, na podstawie naukowych badań i doświadczeń. Ewolucjonizm wypływa z nauki, a kreacjonizm to wiara na podstawie przekazów ustnych i pisma świętego i tradycji.

    Jakie sfałszowane dowody ? Dinozaury w muzeach, szczątki, analizy dna to wszystko jest sfałszowane ? Jak nie ufasz nauce i ludziom, to czemu korzystasz z samochodu/pociągu i nie boisz się, że to w każdej chwili wybuchnie ?

    Sceptycyzm w stosunku do ewolucji wynika z tego, że jest sprzeczna z Biblią. Jeszcze 500 lat temu ludzie nie wiedzieli nic o Ziemi, jak długo istnieje, jak kontynenty się zmieniały itp i tłumaczyli sobie właśnie, że to kreacjonizm stworzył życie, że Słońce obraca się wokół Ziemi, że należy palić czarownice, bo Bóg tak chce itp

    Teraz jednak mamy naukę i czerpiemy z niej na codzień. Ciężko jest jednak porzucić tradycję i niektórzy nadal wierzą w coś, co jest sprzeczne z rzeczywistością

   • abcde said

    snake
    objetosc tego wpisu ogranicza szersza wypowiedz, ale zarzuce tylko kilka z wielu kwestii, jak Cie rzeczywiscie interesuje, to przeciez sam mozesz sobie rozwinac. Luki: nie ma, po prostu nie ma skamienialosci ktore by swiadczyly o stopniowym przechodzeniu jednej formy z druga. Te skamienialosci ktore sa, wyraznie dowodza ze przepasc miedzy jednym gatunkiem a drugim jest wielka. Dalej: wypowiedz ewolucjonisty Gould’a : nie ma zadnego dowodu na zmiany w strukturze biologicznej albo wielkosci odkad pojawil sie czlowiek” Albo wezmy malpy. Wydaja sie pojawiac w historii znikad, bez zadnej przeszlosci. Zreszta, jakim cudem przetrwaly malpy, a nie przetrwal malpo-czlowiek, skoro wedle ducha ewolucji to przeciez malpolud byl lepiej przystosowany do zycia niz malpa. No wiec gdzie sa malpoludy? Skoro malpy przetrwaly to…?
    A jak ewolucjonizm wytlumaczy zdolnosc odczuwania przez czlowieka uczuc wyzszych? Milosc, poswiecenie, oddanie, przyjazn, wielkodusznosc, empatia, – toz mamy tutaj dramatyczny brak logiki. jak to, ewolucja ktora promuje walke o byt i przetrwanie najsilniejszych „wyprodukowala” w ludziach te uczucia i afekty, ktore w tym przeszkadzaja?
    etcetera etcetera, mozna tak pisac godzinami, ja po prostunie pojmuje jak czlowiek myslacy moze za oczywistosc przyjmowac teorie ewolucji kiedy ta teoria jest najzwyczajmniej nielogiczna i sprzeczna ze zdrowym rozsadkiem, pelna luk i walk wewnetrznych miedzy samymi ewolucjonistami?

   • Wojwit said

    A co ty Wężu wiesz po prawdzie o wiekach średnich, żeby pejoratywnie używać tej nazwy zamiennie z pojeciem ciemnota? Ze szkoły, czy z „giewu”? Wiesz, że prości ludzie chodzili wtedy do łaźni/bani conajmniej raz w tygodniu, że wznoszono budowle do dziś niedoścignione jeżeli chodzi o wykończenie szczegółów architektonicznych (nawet tych niewidocznych)? Że… A zresztą… Disce puer!

   • eminem said

    @snake
    Dusza człowieka pochodzi od Boga do niego należy i do niego po śmierci wróci.. Co do samej Teorii cóż jest to kolejny element aby zaszczepić w katolikach, iż nie pochodzą od Boga.Jeśli chcielibyśmy przyjrzeć się faktom do chwili obecnej nie znaleziono tego brakującego ogniwa(puzla, puzli jak wolisz), a dlaczego nie znaleziono, bo go nie ma… Jak to mawiał pewien pan jeśli fakty przeczom teorii tym gorzej dla faktów….Teoria ta tak samo jak kłamliwa ksążka Grossa „Sąsiedzi” wpisuje się w pewien określony nurt mainstreamowy zwany przepisywaniem na nowo historii…

   • hjk said

    „gustaf powiedział/a
    A ja poproszę w punktach : co mam tolerować ?”

    Masz (mało tego: „MUSISZ”) tolerować ICH i ich działania, aczkolwiek niekoniecznie z wzajemnością, na tym polega „ich” rozumienie „tolerancji” – to kolejna „broń ideologiczna” majaca na celu „rozbrojenie” przeciwnika i zlikwidowanie wszelkiego oporu

   • gustaf said

    Patrząc i rozwalając teorię Piotr(ową) pojedyńczo po zdjęciach, udowodnić można wszystko. Nawet teorię ewolucji. Ja oprócz bałaganu we wpisie widzę „na oko”
    taką rzecz, cytuję :
    „(mając do czynienia z tysiącami ton stali, mnóstwem substancji, pożarami, prawami fizycznymi, przeciążeniami, reakcjami chemicznymi itp – człowiek myśli, że wie lepiej, że np. budynek nie powinien się zawalić, bo on taki duży, a samolocik mały).”

    To ja na to powiem krótko: ja wiem , że stal nie powinna się zapalić, kilkadziesiąt metrów w dół od pożaru, więc śliń się gdzie indziej, zawało

   • Snake said

    Spróbuję odpisać każdemu krótko :

    eminem :

    a co jest tym brakującym ogniwem ? jeżeli szedłbym sobie wzdłuż torów i odkrył wykolejony tabor kolejowy i zacząłbym oglądać wagony i nie mógłbym dostrzec wagonów z numerami 5, 14, 22, 27, 29 i 33 to co powinienem sobie pomyśleć ?
    a) że te wagony w przeszłości tworzyły pociąg, który się wykoleił, ale kilku wagonów brakuje
    b) że ktoś te wagony tak sobie postawił

    Jeżeli wierzyłbym, że istnieją istoty, o których ktoś napisał, że wyczarowują wagony wybrałbym b. jeżeli nie wierzyłbym, wybrałbym a 😉

    Twoja wiara każe Ci postrzegać tak, a nie inaczej sytuację. Tak, a nie inaczej interpretować rzeczywistość. Nawet jeżeli ktoś potwierdziłby czarno, na białym, że ewolucja istnieje, to i tak zostałoby to podważone.

    HJK

    Sam Jan Paweł II napisał, że ewolucja jest czymś więcej niż hipotezą.

    Zgodnie z Twoimi tokiem rozumowania, można nawet przyjąć, że świat istnieje od wczoraj, a to co mamy w umysłach, to Bóg zrobił tak, abyśmy myśleli, że już długo żyjemy. Jest tu tak wiele możliwości, że to niczego nie tłumaczy

    Jest ogromna, wręcz ogromna ilość danych, które potwierdzają ewolucję, np. różnorodność narządu wzrokowego. Tak jak wraz z ewolucją, ewoluowały oczy (bo niektórzy mówią, że oczy są tak doskonałe, że Bóg mógł je stworzyć), tak można teraz na ziemi znaleźć różne organizmy i uporządkować je i skupiając się na ich oczach zobaczyć proces ewolucji oka.

    A tekst, że jest mnóstwo hipotez i niespójności wśród naukowców to jest śmieszny, bo panuje rzadko spotykana zgoda co do ogólnych założeń ewolucji.

    Co więcej istnieje korelacja między religijnością, a wiarą w słuszność teorii ewolucji, co dowodzi tego, że wiara ma wpływ na stosunek do tej teorii (wiara, a nie merytoryczne przesłanki)

    Wojwit@

    Średniowiecze, to były wieki ciemne. Wieki zacofania, wiary w płaską Ziemię, krucjat dziecięcych, gdy Kościół był alternatywną władzą (i w sumie do tego dążył), wieki tortur itp. Grecy, Majowie, Rzymianie, Inkowie, Egipcjanie mieli dużo więcej osiągnięć cywilizacyjnych niż średniowieczna Europa

    ABCDE@
    Neandertalczycy malowali się, chowali ciała, mieli swoje własne obrzędy, więc też mieli kulturę.
    Jeżeli chcesz szukać małpo-człowieka na Ziemi, to go nie znajdziesz, tak samo, jak nie znajdziesz innych stworzeń, które były pośrednimi stanami ewolucji. Wszystko rozgrywało się przez setki tysięcy lat, a nie jednego dnia. Nie było tak, że nagle był sobie małpo-człowiek, a obok niego się pojawił homosapiens.
    Czemu są małpy ? To w takim razie czemu jest tyle kotów : tygrysów, pum, czy zwierząt pso-podobnych np. wilki, psy, kojoty itp ? Dlatego, że znalazły swoją niszę na ziemi, tak jak człowiek, tak jak małpa, tak jak tygrys, jak hiena, jak wilk, czy ryś.

   • gustaf said

    Srutu

   • eminem said

    @ Snake

    Wydaje mi się, że mylisz ewolucję gatunku ze zdolnościami przystosowania (asymilacją) się go w środowisku w którym się znajduje. Widzę że wyrosłeś w czasach, gdy teoria ewolucji była w szkołach aksjomatem, a w kręgach akademickich – świętą krową. Czasy te powoli przemijają. Przybywa bowiem danych naukowych, które spychają darwinowską teorię do lamusa. Należą do nich badania, które opisał prof. biochemii Michael J. Behe w fascynującej książce pt. „Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution”, czyli „Czarna skrzynka Darwina: biochemiczne wyzwanie dla ewolucjonizmu”

    Zwolennicy teorii ewolucji napotykają problemy już przy wyjaśnieniu rozwoju najprostszej komórki. Jednym z najpoważniejszych jest to, że wiele systemów komórkowych należy do „nieredukowalnie złożonych”. Oznacza to, że dany system potrzebuje licznych składników, aby funkcjonować, co wyklucza, żeby mogły powstać w wyniku ewolucji, jak wyobrażał to sobie Karol Darwin.

    Argument z nieredukowalnej złożoności systemów biochemicznych uderza w samo serce darwinizmu, który zakłada, że całe życie ewoluowało przez niezliczone miliony lat. Najpierw rzekomo wykształtowały się podstawowe chemiczne cegiełki życia (tj. aminokwasy, cukry itd.), potem one budowały bardziej złożone cząsteczki, aż pojawiły się najbardziej podstawowe formy życia, które rozwijały się poprzez przypadkowe mutacje i dobór naturalny, aż powstały zwierzęta oraz ludzie.

    Prof. Behe wykazał, że taka stopniowa zmiana nie może funkcjonować na poziomie biochemicznym, gdyż w przypadku nieredukowalnie złożonych systemów, wszystkie czynniki muszą funkcjonować łącznie – muszą istnieć od początku, aby system mógł funkcjonować. Gdyby jakaś część tego układu była nieobecna, cały system nie mógłby działać. Stanowi to olbrzymi problem dla ewolucjonisty.

    Jednym z wielu przykładów systemów nieredukowalnie złożonych są rzęski (czyli mikroskopijne, podobne do włosa wypustki wewnętrznych ścianek naszych dróg oddechowych), a także nadzwyczaj złożona kaskada zdarzeń związanych z krzepnięciem krwi. Biosynteza AMP (substancji używanej w procesach energetycznych komórki) oraz funkcja systemu odpornościowego również są przykładami nieredukowalnej złożoności.

    Czy ewolucjoniści dysponują odpowiedzią na to, jak powstały nieredukowalnie złożone systemy biochemiczne? Nie. James Shapiro, biochemik z Uniwersytetu Chicagowskiego, napisał: „Nie ma żadnych szczegółowych darwinowskich ujęć ewolucji jakiegokolwiek podstawowego biochemicznego lub komórkowego systemu, są tylko rozmaite nieugruntowane spekulacje”.

    Świat akademicki długo zakładał, że człowiek wyewoluował zgodnie z założeniami Darwina, mimo iż nie było na to żadnego bezpośredniego dowodu. Teraz wydaje się, że nie jest to nawet biologicznie możliwe! Darwinowskie i niedarwinowskie teorie ewolucjonistyczne nie wniosły w tej sprawie przekonującego rozwiązania.

    Z teorią ewolucji jest jak z globalnym ociepleniem jest niby teoria a podstaw naukowo/badawczych BRAK. Najpierw wymyślmy teorię a później będziemy dopierać dowody tak aby pasowały do założonej tezy!!!

   • hjk said

    „Zgodnie z Twoimi tokiem rozumowania, można nawet przyjąć, że świat istnieje od wczoraj, a to co mamy w umysłach, to Bóg zrobił tak, abyśmy myśleli, że już długo żyjemy. Jest tu tak wiele możliwości, że to niczego nie tłumaczy”

    prawidłowo odczytałes moje intencje, chciałem to sam napisac…)))
    widzisz, dokładnie tak jest z „ewolucją”:
    jest tak wiele mozliwości, ze to nic nie tłumaczy.
    Aczkolwiek jeśli chodzi o Boga, to jest to możliwe i nikt nie udowodni, ze tak nie może być, bo jest to niesprzeczne. Jedyną racją że tak nie jest to fakt, ze Bóg jest prawdomówny, a zatem mowiąc o zbawieniu w Chrystusie, ten fakt musiał się dokonać realnie, wiec świat z pewnością ma juz ponad 2000 lat…)))

    Co do zdania Papieża to nie wiadomo dokładnie, jaki był tego kontekst.Może jest jakaś relacja, chyba to było z okazji jakiejś sesji naukowej.Ja też nie neguje mozliwosci zmian ewolucyjnych, ale w ograniczonym zakresie. jednak od hipotezy do teorii droga daleka, nawet jeśli to „coś” jest „czymś więcej” niz hipotezą…)))

   • hjk said

    @snake
    „tak można teraz na ziemi znaleźć różne organizmy i uporządkować je i skupiając się na ich oczach zobaczyć proces ewolucji oka. ”

    podstawowy błąd ewolucjonistów: „to, że organy sa podobne to musiały ewoluować z 1go organizmu”. Tak MOGŁO BYĆ, ale to trzeba UDOWODNIĆ, no i są inne wytłumaczenia tej tezy, mianowicie np., ze Bóg stwarzajac swiat stworzył całą róznorodnosć zwierzat i roślin, a to że są podobne to na skutek tego ze zyja w jednym swiecie, w tych samych środowiskach, korzystaja z tych samych substancji odzywczych, są dla siebie pokarmem i sprawa najważniejsza – pochodzą od WSPOLNEJ PRZYCZYNY, jednego INTELEKTU, który je tak obmyślil, a nie z jednej wspólnej materii, jak mowią ewolucjoniści.

    Oczywiście ze oko jest doskonałe – tylko ze doskonałe na miarę danego organizmu, a ponieważ mamy rożnorodność organizmów, mamy wiele doskonałych ócz czy oczów…)).

    Jeśli da się oddychać tylko tlenem ze składników atmosfery, to wiadomo że wszystkie stwory oddychajace muszą mieć mechanizmy i organy absorbowania właśnie tlenu, a te jakie sa w danych organizmach są na mierę ich natury i są doskonałe.Lepszych się po prostu nie da.

   • hjk said

    „Gdyby jakaś część tego układu była nieobecna, cały system nie mógłby działać. Stanowi to olbrzymi problem dla ewolucjonisty.”

    Oczywiście że tak, ponieważ organizmy są całościami, a dla ewolucjonisty prostą sumą części, a ich przestawianie, modyfikowanie czy dodawanie nowych daje nowy organizm. gdyby ewolucjoonista tego nie założył, niemożliwa byłaby ewolucja. Podobny paradygmat usiłuje sie na siłe stosować w manipulacjach GMO, przeszczepach, itp.

  • grypa666 said

   od pb: zdjęcie nie mówi że to ucięte podczas kontrolowanego wyburzania, tylko pokazuje że przecięcie stali tego kalibru jest możliwe termitem; z drugiej strony są relacje o samo-pocięciu walących się konstrukcji na kawałki łatwe do ładowania i transportu; myślisz że ‚teoretycy spiskowi’ zmyślaliby nt. łatwy do sprawdzenia żeby się ośmieszyć?

  • Alex said

   czlowieku jak wyszla Ci wlasnie sloma z butow w wielkim stylu.przeraza mnieTwoja arogancja etc.pozjadales rozumy i sie telewizji naogladales.zycze Ci obys otworzyl oczy Ty nasz ,,znafco” i przestal szczekac jak pies.jak prostym trzeba byc zeby nie widziec co sie dzieje…poczytaj sobbie na spokojnie chlopcze o HAARP na dzien dobry(idealny przyklad masz na Haiti) i ochlon….

  • monitorpolski said

   Już wcześniej o tym pisałem. 30.11.2007 roku w Corriere dela Sera były prezydent Francesco Cossiga ujawnił, że „wszystkie agencje wywiadowcze wiedzą już, że zamach na WTC jest autorstwa Mossadu z czynnikami w CIA”. Nie mogła tego zrobić żadna sekta, ani też organizacja terrorystyczna – to zresztą mówili inni eksperci zaraz po zamachu w relacjach telewizyjnych. Później te wypowiedzi nie były już przytaczane. Zamach na WTC jest ewidentną prowokacją rodzaju podpalenia Reichstagu, jest na to wiele dowodów, twierdzenia rodzaju, ze to jest „teoria konspiracji” mogą wypowiadać tylko ignoranci albo agenci. Pierwszą rzeczą która się narzuci każdemu fizykowi jest czas trwania zawalenia się budynku równy swobodnemu czasowi spadania. Jeśli kolumny nie byłyby podciete w pewnych miejscach to czas spadania byłby o wiele dłuższy, a poza tym kolumny by nadal sterczały. Do tego zjawiska nie ustosunkowuje się w żaden sposób oficjalny raport, jak i do innych. Zresztą oficjalny raport podważany z wielu stron i prawdopodobnie dojdzie do nowego śledztwa.
   Christopher Bollyn ujawni wiele dziwnych faktów zwiazanych z zamachem na WTC, jak wizyty głównego „zamachowcy” na prywatnym statku żydowskiego aferzysty powiązanego z partią Republikanów Jacka Abramoffa, pokojami wypełnionymi dziwnymi „bateriami” w które dokładnie wbiły się samoloty (prawdopodobnie zdalnie sterowane z budynku nr 7, który „zawalił” się bez powodu), ludzi powiązanych z Silversteinem – wszystko milionerzy syjonistyczni. Dlaczego nie wychodzi to na światło dzienne? Bowiem media są właśnie w rękach tych ludzi. Ale dzieki internetowi duzy procent ludzi zdrowo myślących dowiaduje się o ukrywanych faktach. Efekt tego będzie, musi dojść do konfliktu – szczególnie w USA, gdyż tyrania tych ludzi jest coraz bardziej zauważalna.

  • hjk said

   „Może podważanie dowodów ewolucji i udowadnianie, że Ziemia i wszystkie organizmy powstały w siedem dni?”

   Słynne „7 dni” to zdroworozsądkowa wizja autora biblijnego na poziomie wiedzy tamtych czasów: Po prostu, zeby powstał człowiek, musiał coś jeść, a wiec wcześniej rośliny i zwierzęta. Te musiały gdzieś istnieć, a wiec ląd stały i morze. A zatem wcześniej planety i gwiazdy. A na poczatku istniał Bóg i jego plan czy zamysł stwórczy.
   Ponadto uzasadnienie „tygodnia pracy” i konieczności świetowania jednego dnia, zeby człowiek sie nie wykończył i nie zwariował.

   Dla wszechmocy Boga nie trzeba żadnych 7 dni, czy tym bardziej milionów lat ewolucji, mógł on stworzyć świat w 1 chwili ze wszystkim, a zeby było śmieszniej, mógł go stworzyć np. 10 tys lat temu, ale w takim stanie, że wskazuje on na historię taką, jakby istniał przed 10 mld. lat.

   Zresztą to nie ma i tak znaczenia, bo to, że swiat wciąż istnieje znaczy, ze Bóg go nadal podtrzymuje w istnieniu i mamy tu do czynienia z czymś, co nazywane jest „creatio continua”, czyli nieustanne stwarzanie, a zatem proces stwórczy wciąż trwa i jest rozciągniety w czasie. Choć dla Boga, który jest poza czasem (to tylko my i świat istniejemy w czasie), wszystko to i tak jest ową „jedną chwilą”…

   A co do ewolucji, to o ile mi wiadomo, tzw. „ewolucjonizm” jest zbiorem różnorodnych HIPOTEZ, a wiec nawet nie ma statusu TEORII, ze wzgledu na brak jednoznacznych czy niepodważalnych dowodów i brak zgody między uczonymi, liczne konkurencyjne hipotezy i argumenty, różnorodne interpretacje.

   W swej skrajnej postaci „ewolucja” jest absurdalna i nie do obrony, polecam stronę dakowski.pl o argumentach matematycznych czy z analizy prawdopodobieństwa. Jakieś ograniczone wersje procesów ewolucyjnych są jak najbardziej do przyjęcia, jeśli takowe sie stwierdzi czy jakoś uzasadni, np. ewolucja form społecznych, formacji geologicznych, pewnych cech biologicznych w organizmach, itp.

   • Wojwit said

    @Hjk
    Z serca mi Pan wyjąłeś te słowa…

   • abcde said

    odnosnie 7 dni
    bynajmniej nie chodzi o okresy 24 godzinne
    po pierwsze
    w starozytnosci czesto okreslano slowem „dzien” jakis dluzszy odcinek czasu- czytelnicy Bibli mnostwo razy natkna sie na takie przypadki.
    po drugie
    w ksiedze rodzaju znajdujemy informacje, ze kazdy z 6 pierwszych dni sie zaczal i skonczyl- natomiast NIE MA takiej informacji co do dnia siodmego- uwazny czytelnik doszuka sie tylko ze 7 dzien sie zaczal (ksiega rodzaju rozdzial 2 wers 3) : „i zaczal blogoslawic Bog dzien siodmy”. Nie ma wzmianki jakoby nastapil dzien 8. Z tego wniosek, ze dzien 7 nadal trwa- juz wiele tysiecy lat. To stoi w pelnej harmonii z dalszym brzmieniem wersetu 3 drugiej ksiegi rodzaju- bo mowa jest ze „Bog odpoczal od swoich dziel w dniu siodmym ” – innymi slowy przestal stwarzac- i to sie zgadza- bo czy na chwile obecna Bog stwarza? Nie. Natomiast gdy „dzien” siodmy sie skonczy Bog prawdopodobnie nadal bedzie stwarzal.
    A zatem, jesli obecny „dzien” siodmy trwa juz (nadal) tysiace lat, to chyba logiczne ze poprzednie szesc „dni” tez trwaly tysiace lat kazdy. I tenze fakt jest zgodny w pelni z geologia zreszta.
    Tak apropos zarzutu ze nauka przeczy Bibli- tak moze twierdzic tylko ktos, kto Bibli nie zna i nie wie jak interpretowac podawane w niej informacje- a powyzsza dyskusja o o tym dobitnie swiadczy.

   • hjk said

    „bo czy na chwile obecna Bog stwarza? Nie. ”
    Stwarza wciąż, bo jest poza czasem, w Bogu jest „wieczne teraz”, natommmiast czas jest dla nas i ujawnia sie wszystko w czasie. ale mówiac ‚czasowo” każdy pojawiajacy sie człowiek na ziemi jest stwarzany, poniewaz ma niematerialna duszę, a ta nie moze powstac z przemian materii, tylko moze byc wynikiem aktu stwórczego Boga.

 9. Zbyszko said

  Wracam do wpisu w poprzednim artykule dotyczącym niebezpiecznych działań w Gdańsku.
  http://www.bibula.com/?p=17525
  Gdańszczanie, organizujcie się w stowarzyszenia broniące polskiego Gdańska. Z całą pewnością macie poparcie Dolnego i Górnego Śląska, Krakusów, Warszawiaków, Wielkopolan itd. Dzisiaj Gdańsk, jutro Wrocław, potem Szczecin, Opole. Podbno Powiernctwo Pruskie czai się z przeszło 100 tyś pozwów dotyczących 1/3 terutorium Polski. „nasze” sądy uznaja te pozwy, ludzi wyprowadza się na bruk. Jak ta świadomość się obudzi w Narodzie a wszystko wskazuje że jest coraz większa, to ludzie wyjdą na ulice i poleje się krew, po obu stronach zresztą. Puki czas organizujmy się w stowarzyszenia (tak jak potrafią się organizować Niemcy) by pokazać że nie ma przyzwolenia na przepędzania Polaków co dwa-trzy pokolenia z powodów niemieckich fanaberii.

  • MIZIA said

   człowieku nie żadne PONOĆ 100 000 POZWÓW TYLKO to jest fakt
   prosze sie kontaktować w tej sprawie STEFAN HAMBURA – BERLIN ADWOKAT .
   OFICJALNE STANOWISKO EMIGRACJI TEJ PO 2004 ROKU Z GB. zmeczonej walka z własnym nierzadem

   POLSKA TO KRAJ BEZ SENSU( 2010-01-28 11:45)
   ~POLAK MIESZKAJAC…

   Wlasciwie to nie jest zaden kraj. Nie ma juz
   Polakow i wlasciwie po 1945 roku Polskosc umrla
   wraz z najcenniejszymi ludzmi , ktorzy zostali
   zabici przez Niemcow, Sowietow Ukraincow , Zydow i
   komunistow. Wyjechalem z Polski 4 lata temu i to
   byla moja najlepsza decyzja w zyciu. Polska jest
   krajem skazanym na zaglade. Nigdy sie nie rozwinie
   i zawsze bedzie w niej syf bo tym syfem sa Polacy.
   To oni sa przyczyna upadku tego kraju. Jakie
   spoleczenstwo takie i panstwo – bardzo proste.
   Polacy nie chca byc Polakami , wstydza sie
   Polskosci , nienawidza sami siebie . Nie spotkalem
   nigdy na swiecie takiego chamstwa jak w Polsce –
   bo Polska jest narodem chamow , ktorzy w swym
   skapstwie i chciwosci sami siebie wyniszczaja. Jak
   moze dobrze funkconowac jakiekolwiek spoleczenstwo
   , w ktorym ludzie sie nawzajem nie cierpia i zycza
   sobie zle? Jak mozna wylonic z takiego
   spoleczenstwa elity polityczne? Jest to
   niemozliwe. Polacy zawsze beda wybierac zdrajcow i
   zlodzieji bo maja mozgi wyprane. Sa najglupszym
   spoleczenstwem w Europie. Tylko w Polsce bylem
   traktowany jak smiec , gnojony , okradany w
   swietle prawa przez ” moja wladze ” , gnebiony w
   pracy. Tylko w Polsce pracodawca mogl mi dac
   glodowa pensje. Poniewaz to sa Polacy – skapi ,
   chciwi , egoistyczni , zakompleksieni ,
   nienawidzacy siebie i innych. To sa Polacy –
   ludzie bez tozsamosci i honoru. Dlatego nie chce
   zyc z takimi ludzmi. To strata czasu i zycia.
   Polska to skala na , ktorej nic nie wyrosnie ,
   tylko dlatego bo zyja w niej Polacy – wlasciwie
   cholera wie kto , bo to juz nie sa Polacy tylko
   jakas szara nijaka masa bezmyslnych niewolnikow
   prowadzonych na rzez. Jedynie czego mozna zyczyc
   Polakom to ” dobra noc ” , bo niestety jak
   spoleczemstwo Polacy sie nigdy nie przebudza.

   DO WSZYSTKICH CENIACYCH SWÓJ CZAS – CZAS DAĆ SPOKÓJ ZBYT WIELU WROGÓW

   • MIZIA said

    PANIE PIOTRZE NAJWYŻSZY CZAS ABY ALBO W RAMACH TEGO BLOGU STWORZYĆ JAKĄS STRUKTURE DO WALKI POLITYCZNEJ ZE ZŁODZIEJAMI ALBO ZAMKNAĆ MOZLIWOSC WPISÓW O ZABARWIENIU POLITYCZNYM A PRZEJŚC NA – FUL TEMATY SF
    no chyba ze bawi pana posiadanie takiego haid parku
    w celach rekraacyjnych
    ps. od 2 tygodni specjalnie ZAMIESZCZAŁEM WPISY SADUJACE POZIOM INTELEKTUALNY TU ZAGLADAJACYCH
    I STWIERDZAM Z CAŁA STANOWCZOŚCIA ZE WIEKSZOSC TU PISZACYCH TRAKTUJE TEN BLOG JAKO ODSKOCZNIE OD SZAREJ ZECZYWISTOĄCI

   • grypa666 said

    od pb: ja to odkrylem juz pol roku temu = niech se plotkuja powiedzialem = wchodzi tu kilkudziesiecu z obecni eok. 6 tys. wizyt dziennie, czyli w dyskusji bierze udzial garstka

   • MagdaS said

    Cholernie to smutne ale niestety prawdziwe.
    Mimo całej miłości do kraju to jednak ludzie właśnie tacy są.

    P.S. wiekszosc uwaza ten film za komedię co jest jeszcze bardziej przygnebiające.

   • Zbyszko said

    Ale dałaś przykład… takiego własnie dywersanata który tym razem wmawia Polakom że w Polsce nie opłaca się być intelektualistą bo tak oni kończą. No cóż różne są metody niszczenia polskiej inteligencji. Tylko najgroźniejsze w tym całym procederze jest to, że na takie tanie knify daja sie złapać całe zasptepy ogłupionych już młodych ludzi. A przy okazji widać że niektórzy dla pieniedzy są w stanie zrobić wszystko.

   • MIZIA said

    PANIE ZBYSZKO – ZJEŻDZIŁEM CAŁY SWIAT I TO NIE NA ZASADZIE WYCIECZEK
    ALE TAKIEGO SKURWYSYŃSTWA I CHAMSTWA JAKIE REPREZENTUJA PANSCY WYBRANCY NARODU NIGDZIE NIE WIDZIAŁEM
    – CHODZI O CZYWISCIE O KRAJE CYWILIZOWANE DO KTÓRYCH PAN CHCESZ polske zaliczac
    I ALBO SIE PAN OBÓDŻ ALBO BADZ PAN SOBIE ALTANOWYM YNTELIGENTEM – JESLI JESTES PAN YNTELYGENT POLSKI TO PRZYPOMINAM PANU ZE WŁASNIE NA PANU CIAZY MORALNY OBOWIAZEK ZMIANY TEJ ZECZYWISTOŚCI – A DROGĄ DO TEGO NIE JEST GARDŁOWANIE I KONWERSACJA NA NECIE ZEMNA –
    CHYBA ZE CZEKASZ PAN NA TO ZEBY „UNI KOLEJNY RAZ PANU NA BOCHATERA WYKREOWALI JAKIEGOS CHAMA – BOLKA.

   • MIZIA said

    A CO0 DO KOTERSKIEGO TO CO PRETESJA ZE LUSTRO PODAŁ – I ZES PAN ZOBACZYŁ PRAWDZIWA MORDĘ POLAKA
    jeszcze pan dopisz przeciw komu to robicie … panie koterski
    WPEŁNI ZASŁUŻYŁEŚ NA BAT NA PLECACH I BUT ZABORCÓW

   • Zbyszko said

    Widzisz Mizia, Ty robisz jeden podstawowy błąd, utożsamiasz Naród z Państwem. Jest różnica pomiędzy utożsamianiem się z narodem a utożsamianiem się z państwem. Jest taki piękny film Pana Jerzego Stuhra „Pogoda na jutro” obejrzyj go sobie i wiele zrozumiesz jak zmienił się świat. Prawdopodbie jesteś młodym człowiekiem i dla Ciebie świat tamtych solidarnościowych wartości jest obcy. Przy okazji, zachęcam chętnych do budowania świadomości do oglądania prawdziwego kina polskiego

   • MagdaS said

    Zbyszko – dałam własnie taki przykład bo on dokładnie pokazuje mentalnośc naszego narodu (bez wchodzenia w przyczyny).
    Inny przykład dokladnie z wczoraj LIVE

    -Zapukała babka do drzwi – daj trochę pieniędzy
    -Nie mam (bo faktycznie obecnie mam mało)
    -Poszła
    -Z za drzwi słychać – cytuje „ obys ku….o nigdy nie miała. Daj Boże. amen

    TO BYŁO WCZORAJ ! takie coś usłyszałam. Do Boga z amen zebym nie miala.
    No sorry. (dodam ze po POLSKU)

    -Z innych – wchodze do sklepu – Z usmiechem na twarzy – Dzień dobry
    w zamian OLEWKA.
    -na drodze chamstwo jak malo gdzie na świecie (a troche zjezdziłam)
    -ida piesi na zielonym a piekna i zamozna blondi sru na czerwonym (prawie po ludziach) bo ona jedzie jaguarem 😀 no sorry (tak ja wiem ze ona lepsza bo ja tylko audi jezdze – chłam obowiazuje czerwone swiatlo ją nie – luzzz)
    – o innych codziennych sytuacjach na drodze nawet nie pisze bo kazdy ich doswiadcza
    – do tego szare miny biednych Polaków.

    Jestem cała duszą i kocham ten dziwny kraj, szanuje ludzi w nim mieszkających. Uśmiecham się mimo wszystko do kazdego ale to nic nie zmienia. Ten naród ma głeboko zaszyty smutek oraz olewkę.

   • Zbyszko said

    Magda, Twój kolejny przykład tylko potwierdza to co juz pisałem (sztucznie robiona bieda). Natomiast, niestety w Polsce po przemianach wytworzyła się grupa która ma pieniądze. I bardzo dobrze oby było tak że wszyscy mamy pieniądze. Tylko problem polega na tym że niestety w ślad za rozwojem materialnym tych ludzi nie poszła świadomość. Niestety ulegli oni tej nachalnej wręcz gloryfikacji chamstwa, rozpychania się łokciami, oszukiwania wszystkich dookoła itd itp, bo tak ich wyuczyli w tych róznych szkołach- dziwolągach jak marketing itd. To wszystko w tych szkołach nazywa się przebojowość i jest w porządane i w dobrym tonie. Tylko oni nie zdają sobie sprawy z tego że kwalifikują się pod to niechlubne pojęcie NOWOBOGACKI. Oni mówią o sobie że należą do klasy średniej ale z tego się śmieje nawet najstarszy osioł, bo cóż to za klasa średnia bez swoich środków pracy, nieruchomości. Oni niestety są tylko kosztem który podlega notorycznej weryfikacji. I oni zdają sobie z tego sprawę, stąd te stresy.

   • MIZIA said

    do kogo to piszesz

   • pytek said

    @magda
    Szkoda,ze nie przytoczylas komentarzy pod tym filmem,jakos nie zgadzaja sie z Twoja wypowiedzia.Wniosek-jawna manipulacja.
    Widze ,ze blog sie rozwija-od tematu szczepionek przeszlismy do jawnego szkalowania Polakow i Polski.I bynajmniej nie robia tego Polacy – tylko przebierancy.
    Polacy sa takim samym narodem jak kazdy inny ,moze bardziej dumnym i hardym.Poziom szkolnictwa pomimo usilnych prob sprowadzenia go przez niektorych do poziomu podlogi, nadal jest wyzszy niz w wielu krajach europejskich.I wiem o czym mowie.
    Polacy to taki narod ,ktory zawsze sie bedzie podnosil.tego niektorzy nie moga przetrawic.
    Wiele osob na tym blogu ,dazylo do wyeliminowania osob z wiedza i kultura ,zeby na koncu zebrac owoce swojej pracy.Jaki Pan taki kram -mowi stare przyslowie.

   • gostek said

    @magda
    Manipulujesz.Przeczytaj sobie komentarze pod filmem ,a najlepiej je tu przytocz i okaze sie ,ze opinie ludzi sa dokladnie przeciwne do tego co piszesz.
    Widze ,ze od szczepionek przeszlismy do jawnego szkalowania Polakow i Polski.Czyli odkrywamy karty.Zaczelo sie od kaleczenia jezyka polskiego pod pretekstem nie zwracania uwagi na bledy.Polacy ( w odroznieniu od przebierancow)zawsze beda reagowali na kaleczenie ich jezyka .
    Ale Polacy nie sa tak glupi ,jak niektorym tu sie wydaje i stad ta frustracja.
    Poziom edukacji mamy nadal wysoki ,wyzszy niz w wielu krajach europejskich, pomimo usilnych prob sprowadzenia go do podlogi przez niektorych i selekcje negatywna w zawodzie nauczyciela od lat.
    Inteligentni ludzie juz sie praktycznie na tym blogu nie udzielaja ,wiec nie ma co testowac,chyba wlasna zdolnosc doprowadzania blogu do upadku.
    Jaki Pan taki kram -jak mowi przyslowie.

   • Zbyszko said

    Masz rację z tą edukacją, m.in. słynna reforma edukacji, słynnego reformatora

   • gostek said

    @magdas
    Polacy maja wady jak kazdy narod,ale wole polskie wady od zalet niektorych innych nacji.
    Jest taki narod ,ktory o sobie mowi ,ze zawisc jest ich choroba narodowa.I nie sa to bynajmniej Polacy.
    DDR-dawno temu sie skonczyly ,a sa kraje ,gdzie donos na sasiada ,jest odbierany jako poczucie obywatelskiego obowiazku.I nie sa to bynajmniej DDR-y.
    Sa takie nacje gdzie upijanie sie co piatek w trupa ,dogorywanie w sobote,trzezwienie w niedziele ,zeby na bacznosc podreptac do roboty w poniedzialek sa norma.A to o Polakach i Rosjanach, niby mowi sie ,ze pija.Sa kraje gdzie do tej pory bimber jest pedzony na niezla skale.
    O lenistwie jeszcze innych nacji nie wspomne.O klamaniu patrzac rozmowcy prosto w oczy,tez.
    I tak mozna dlugo.Ale dziwnym trafem to Polacy sa caly czas szkalowani.Musza byc niezla zadra dla niektorych.Gdyby byli tacy malo wazni to nikt by sie nie wysilal ,zeby im zaszkodzic.
    To dziwne,ze Ci co tu sie przechwalaja niby jezdzeniem po swiecie tego nie zauwazyli.No chyba ,ze chodzi o jezdzenie palcem po mapie albo w internecie.

   • Zbyszko said

    Gostek, święte słowa

   • MIZIA said

    W PRZYPADKU BRAKU ODZEWU NIECH PAN BLOG UCZYNI -BLOGIEM SF, WRÓŻBY, PRZEPOWIEDNIE, HOROSKOPY
    I WPUSCI REKLAMODAWCÓW I BEDZIE DOCHÓD WKONCU DLA PANA Z TEJ DZIAŁALNOŚCI
    ps. jajestem realista i wiem ze pieniadz zecz nie najważniejsza ale BARDZO UŁATWIAJACA ŻYCIE –
    NIESTETY TAK JEST NA SWIECIE
    JESLI TAK POSTAWI PAN SPRAWE BEDZIE UCZCIWIEJ W STOSUNKU DO PANA -a i rozrywka dla innych

   • MIZIA said

    do blogowiczów wy skupcie sie na własnym podwurcu – BO ZA TAKIMI SPRAWAMI JAK PONIZSZY LINK STOJA WŁAŚNIE LUDZIE ZWANI „UNYMI”
    szyja wam buty tu i teraz a wy o WTC -terz ważne ale najpierw posprzatajcie własne podwórko a potem MACIE PRAWO MORALNE DO POUCZANIE INNYCH NACJI.
    POLACY CHCA BYC AUTORYTETAMI W WALCE – A SAMI NIE DAJA RADY SIE Z WŁASNYMI SPRAWAMI UPORZATKOWAĆ
    TAKI AUTORYTET – JAK Z KOZIEJ DUPY -TRABA

    http://biznes.onet.pl/zaplacisz-to-sprzedamy,18572,3166814,1,prasa-detal

   • gostek said

    Polacy to niepokorny narod i bardzo nie lubi, jak ktos probuje mu cos narzucac.Polacy potrafia porzadkowac swoje sprawy ,tylko ciagle im ktos w tym przeszkadza i probuje wyreczac.Polacy maja takie samo prawo moralne do pouczania innych nacji,jak inne nacje do nauczania Polakow.

   • hjk said

    dokładnie

  • Zbyszko said

   Ale Ty to siejesz Mizia defektyzm. Polacy są tacy sami jak inni niczym sie nie róznią, tylko np: 1) mają okupacyjny system fiskalny tak śrubujący koszty pracy że dla tych najważniejszych czyli pracowników już nie wiele zostaje. 2) przez całą komunę ten biedny Naród był indoktrynowany przez dywersantów że wszystko co polskie to jest szajs (jak myślmy mieli szajs, to jak nazawać te obecnie „nowoczesne” produkty). Być może nie miliśmy aut na poziomie Porsche ale nasze wagony do dzisiaj jeżdżą po całej Europie, nasze turbozespoły 200MW pracują na całym świecie mógłbym wymieniać tak do wieczora tylko to kosztuje Pana Beina. 3) Sztucznie utrzymawana bieda spycha całe rejony na margines także kulturowy, obyczajowy (dowody wysokiej kultury europejskiej dają turyści europejscy przeważnie z Wysp np w Krakowie. Bardzo wysoka kultura europejska:-) 4) Być może Polacy się wstydzą tego że są Polakami ale MIZIA,m.in. tacy ludzie jak Ty wpędzją ich w nieuzasadnione kompleksy (jak słyszę Polaka który przyjechał odwiedzić stary Kraj i opowiada wszystkim jaki to tu mamy syf a w jakim to one teraz wielkim świecie żyje, to mi go po prostu żal). Mizia jak ktoś nie szanuje swojej Ojczyzny to przede wszystkim robi sobie bardzo wielką krzywdę i widać to po tych borokach którzy przyjeżdżaja Ją czasami odwiedzić i głupawą gadką próbują uzasadnić swój wybór.

   • MIZIA said

    TO DO K..NEDZY ZRÓBCIE COŚ ZEBY MINISTRAMI SPRAWIEDLIWOŚCI NP NIE BYWALI W POLSCE PANOWIE CZUMOWIE – SKAZANI W USA ZA WYŁUDZENIE 230 DOLAROW
    ZASTANAWIAŁEŚ SIE JAK TO WYGLADA NA ZEWNATRZ –
    ANGOL MYSLI SKORO TEN NACIAGACZ WYROKOWIEC JEST MINISTREM SPRAWIEDLIWOSCI – A JEST TO WYBRANIEC – CZYLI – Z GRONA NAJLEPSZYCH – TO KIM JEST PRZECIETNY POLAK
    ps. oni maja w d… polskie realia OCENIAJA PO TYM CO WIDZĄ I NIE WYMAGAJ OD PRZECIETNEGO ANGOLA ŻEBY ZNAŁ ZYCIORYSY POLSKICH POLITYKÓW
    TY ZNASZ ZYCORYS MINISTRA SKARBU MONGOLII
    JAK CIE WIDZA TAK CIE PISZA
    PROSTE – WIEC NAUCZCIE SIE W RZYCIU KIEROWAC PROSTYM I NIE POKRETNYMI ZASADAMI – i przestanie byc tak jak jest

   • Zbyszko said

    Ech, Mizia, Mizia, gadasz jakbyś spadł z księżyca. Kto ma to zrobić, ten ogłupiony Naród, nad którym systemowymi wręcz naukowymi metodami pracowali najpierw komuniści a teraz kapitaliści? Mało Polacy zrobili dla Europy i Świata. Polacy są narodem naiwnym, myśleli że jak cały świat ich chwali za obalenie komuny to ten sam świat pomoże im wyjść na prostą. Zresztą tak ten świat zapowiadał. A świat w podziękowaniu, powoli systemowo wyszykował Polsce odzieranie z tożsamości, kultury, szabrowanie majątku i rozbiory. Jednym słowem murzyn (a raczej robol) zrobił swoje…

   • MIZIA said

    STARA ZASADA -JAK UMIESZ LICZYC TO LICZ NA SIEBIE .
    A NIE JA ZROBIŁEM KŁADĘ SIE NA WYRO I CZEKAM NA ODCINANIE KUPONÓW OD MOJEGO HEROIZMU-
    PODSTAWOWY BRAK INSTYNKTU SAMOZACHOWAWCZEGO – I NAIWNOSC
    NIKT K…. NIC ZA CIEBIE NIE ZROBI

   • hjk said

    „Polacy są narodem naiwnym, myśleli że jak cały świat ich chwali za obalenie komuny to ten sam świat pomoże im wyjść na prostą. ”

    No Zbychu teraz ty przegiąłeś: naprawdę ktos tak myślał??
    toż to byłaby głupota, a nie naiwność.

    przecież Polacy o ile „obalili komunizm” (a może to on sam siebie obalil w imię obecnego pseudoustroju?), to chyba zrobili to dla siebie i z jakiej racji miał by im ktos w czymś pomagać, jak po obaleniu staliby się konkurencją? jakiś samobojca ekonomiczny, zgodnie z obowiązujacymi obecnie w świecie pseudoregułami pseudo-ekonomii…

   • Zbyszko said

    Hjk, widzisz tak się złożyło że ja już trochę żyje i pamiętam jak po zakładach pracy i szkołach wyższych jeździli funkcjonariusze michtrixu i wmawaili temu głupiemu narodowi że; jak my razem (w domyśle – wy szara maso robotnicza) przewrócimy ten komunizm to my będziemy włascicielami fabryk, zakładów pracy itd (i tu z kolei my znaczyło co innego – my, czyli dla nas ONI). Miało to być realizowane poprzez akcjonariat pracowniczy, to pracownicy mieli zatrudniać menedżerów a nie odwrotnie. Prawo administracyjne i fiskalne miało być przychylne dla mającej się rodzić powszechnej przedsiębiorczości i ogólnie mówiło się o odbudowaniu POWSZECHNEJ KLASY ŚREDNIEJ czyli ludzi żyjących nie tylko z gołej pensji ale także z zysku osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej. Ludzi własnie tym żyli, panowała ogólna euforia i nadzieja. Co było widać po roku 90tym, ale niestety, jak wiemy, tylko do Balcerowicza.

   • hjk said

    Zbychu, dzieki za wyjasnienie, ale zobacz, oszukali ludzi, no ale nie ma tu nic z obalania komunizmu i pomocy z zewnatrz w zamian za to…

    Trzeba było pilnować i kontrolować, gdzie sie podziały strajki, jak nie realizowali? Przeciez jeszcze w 1988 były?
    Przekupili lud 15% darmowych akcji?

   • gostek said

    Gdzies czytalam ,ze Czuma chcial uzbroic Polakow,czyli zezwolic na posiadanie broni.Chyba to sie komus nie spodobalo.

   • MIZIA said

    TA A PSYCHIATRA NA TO CO PIERNICZYSZ TO CO MÓWI I CZYM CIE WYCISZA -powiedz ze nie działa bo
    wk… osoby –

   • gostek said

    Dlaczego probowano oszkalowac Czume? I jak widac na tym blogu nadal sie to uprawia:
    http://wing2009.salon24.pl/101807,komu-kalasze-komu
    Czuma chcial dac ludziom dostep do broni,zeby mogli sie sami bronic przed bandytami.
    Mnie polityka malo interesuje,ale nie lubie manipulacji.

   • gustaf said

    Sam manipulujesz
    bolech dawał 100 miljonów

   • eminem said

    @Gostek
    Byłbym ostrożny wypowiadając się pozytywnie na temat Schetyny. Sprawdź za co on wyleciał z rządu jest na necie

   • gostek said

    @eminem
    Na temat Schetyny nie wypowiadalam sie w ogole-ani pozytywnie ani negatywnie,bo nic o nim nie wiem.Cos Ci sie chyba pomylilo.Ale moge sprawdzic za co wylecial z rzadu jak piszesz.

   • gostek said

    @gustaf
    Ale o bolech jak piszesz jakos nikt tu nie nawiazywal.Wzor cnot?

   • gustaf said

    dawać a dać , to PRAWIE to samo

   • MIZIA said

    fajny masz sposób na polske nawpuszczać do władzy skurwesynów i tłumaczyć ich postepowanie
    ROZBIORAMI LUB INNYM ZAMIERZCHŁYM WYDAZENIEM

   • hjk said

    Mizia gniesz pałe i to zdrowo, choc wiele racji masz, a Zbychu zwraca ci tylko uwagę na pewne podstawy.
    Polska jest od 71 lat pod okupacja kolejnych najeźdźców, którzy wykończyli elitę i prawdziwą inteligencję, wyhodowali i przywieźli swoją pseudoelitę, poobstawiali nią wszystko, stworzyli machinę ogłupiania (tzw.”edukacja”), którą w wiekszości obstawili „swymi”, a ew. samouków czy samorodnych inteligentów marginalizują, gnoją,wurzucaja na zewnątrz jak za stanu wojennego.

    Dodatkowo upodlili prosty lud dziadostwem, biedą i terrorem, zmasowanym atakiem merdiów, chorymi układami ekonomicznymi ze zorganizowana lichwą po 89 roku, spacyfikowali Kościół majatkiem i strachem przed lustracją, propagandą katolewicy. Obecne rządy dokańczają tylko dzieła zniszczenia: rozdanie praw eksploatacji złóż, likwidacja stoczni i brak oporu w sprawie niemieckich, to tylko przykłady z ostatnich miesiecy. Nadto ten skołowany naród sam zagłosował za rozpuszczeniem państwa w paneuropejskim imperium, a rządzący zrobili to w najgorszej wersji traktatu lezbońskiego…

    Sytuacja wygląda na beznadziejną, wielu ludzi dochodzi z takiej konkluzji, jedynie co nas może uratować to już chyba tylko modlitwa albo intronizacja Chrystusa na króla Polski.

    A poki co pozostaje czekać na załamanie systemu i zwiekszać świadomość wsród myślących i zachowujacych resztki człowieczeństwa ludzi i walczących o nie w codziennym zyciu, przygotowywać rozwiązania i pomysły gotowe do wprowadzenia po krachu w europie czy na swiecie, aby zapanowal tu zdrowy ustrój i normalny porządek. ALe na razie informacja, czemu służy blog i robienie tego, co da się zrobić

   • MIZIA said

    tu masz przykład usrednionego obywatela polski
    TO CO GO NAPRAWDE INTERESUJE

    Piotr, po trzydziestce, sprzedawca ze średniego miasta: – Sześć lat temu wyjechałem za chlebem na Wyspy. Poświęciłem ambicje – doktorat, rozwój zawodowy – dla zarobku. W nocy pracowałem na taśmie produkcyjnej, w dzień spałem. Tak przez kilka lat. Moja degradacja w hierarchii społecznej była chyba dość spektakularna: stałem się nawet bohaterem reportażu, którego tytuł pochodził od wypowiedzianego przeze mnie zdania: „Spadłem do lumpenproletariatu”.

    Wróciłem półtora roku temu. Pieniędzy z pobytu w Anglii wystarczyło na ponad czterdziestometrowe mieszkanie w Bydgoszczy wraz z remontem i umeblowaniem (w sumie ok. 150 tys. zł). Dodatkowo przywiozłem stare BMW z kierownicą po prawej stronie. Auto jest pewnie warte kilka tysięcy – nowego na razie nie kupię, bo mnie nie stać.

    Kiedy przyjechałem do Polski, od razu odczułem skutki innej degradacji, tym razem finansowej. Od początku pobytu pracuję w prywatnej firmie jako sprzedawca. Zarabiam średnio dwa i pół tysiąca miesięcznie. Tam zarabiałem minimalną pensję, ale zawsze miałem swobodę wydawania. Tutaj kupuję tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Nie chodzę na zakupy ot tak, żeby zrobić sobie przyjemność: nakupować książek czy ubrań. Tam kupowałem płytę za pięć funtów, tutaj ta sama płyta kosztuje kilkadziesiąt do stu złotych. Tam pracowałem na nią godzinę, tutaj – ponad dzień. Dlatego przed przyjazdem do Polski nakupowałem całą masę rzeczy. Mam szesnaście par butów z Wysp, moja żona, w co pewnie trudno uwierzyć – czterdzieści. To samo artykuły AGD, kupiliśmy, co trzeba, w Southampton, żeby tutaj nie wydawać. Wiedzieliśmy, co nas czeka w Polsce.

   • hjk said

    Ale to wlaśnie przykład tego, co ten system zrobił z ludzi…
    Za 2 tysiace nie pobrykasz, a i wielu ludzi o czymś takim marzy…
    A dziwisz sie, ze Afryka biedna czy azja itd.

    Polacy jak wyjadą i zaczna funkcjonować w innym systemie, często do czegoś dochodzą i okazuja sie lepsi od tambylców, zaczynaja stanowić konkurencję dla pewnej nacji i stąd chyba to szkalowanie medialne. Zdarzaja sie ludzie wybitni i jest ich wielu, JP2, nobliści, wynalazacy, uczeni, artyści to przebłyski.

    Gdyby tu były normalne warunki, z pewnością bylibyśmy mocarstwem, dlatego pewnie nas załatwili w 39 roku…

    Z bogactwami naturalnymi, jakie posiadamy, juz jesteśmy quasi- mocarstwem, jesli przyjdzie kiedys jakis pronarodowy rząd i odzyskamy niepodleglosć jak w 1918, to jak mowi pieśn: „orzeł biały skrzydła rozwinie”…

    aha, jeszcze ktoś tu pisal czy podawał linka, ze tv po prostu hipnotyzuje, podobno max. do kilkudziesieci min. u najbardziej sprawnych ludzi trwa odbiór racjonalny, u innych krócej, potem to juz jest czyste programowanie. Zauważyliście, jak mało jest prac o hipnozie i jak mało się o tym mówi?

    To sę nie dziw, ze ludziska zahipnotyzowani, jak statystyczny człek siedzi 5 godzin przed tv…

   • Zbyszko said

    HJK, Dlatego Niemcy tak sie uwzięli na Polskę, bo oni uważają siebie za lepszą rasę a tu się okazuje że za miedzą są o wiele lepsi. Nie na darmo się mówi: Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem

   • eminem said

    Przypomina mi się wypowiedz Izrael’a Singer’a, który wypowiedział się publicznie to dotyczyło roszczeń majątkowych, ale widzę że jest to realizowane na wielu obecnych płaszczyznach, że „Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej”. Ten scenariusz jest niestety skrupulatnie realizowany. Niegdyś dumny Polski naród, ród piastowy potęga europy .Obecnie kraj ograbiany ze czci, honoru, chrześcijaństwa i majątku… Lecz bywał już nie raz, lecz wiele razy czas w którym naród Polski powstawał niczym feniks z popiołu…

   • MIZIA said

    TO SIEDŻ SAM SOBIE I ZNOŚ UPOKOZENIE – I NIE WYMAGAJ OD MŁODYCH POLAKÓW ABY ŻYLI JAK ASCECI W IMIA CÓDU – ludzie chca żyć tu i teraz w d…. sobie wsadż te słotkie pierdy

   • hjk said

    myśle, ze w obecnych warunkach młodzi Polacy powinni masowo wyjeżdzac do różnych krajów, obserwować i poznawać, co się tam dzieje, douczac się i wrócić tu z jakimś doświadczeniem, wiedzą i majatkiem po kilku latach, po to, aby w końcu z tym dziadostwem tu zerwać i zrobić porządek. Masa zdrowo myslących ludzi powinna przeważyć tę zorganizowaną głupotę.

   • MIZIA said

    do HJK – młodzi polacy powinni byc we własnym kraju i tu żyć i mieszkać
    A ZALEŻY NA WYJAZDACH WIADOMO KOMU
    TRZA ZROBIĆ MIEJSCE NA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWĄ -jeśli tego nie zrozumiecie moze takie info ruszy wasze sumionka

    Brutalna napaść na Polaka; podpalony na dworcu
    30-letni bezdomny Polak, śpiący na dworcu kolejowym San Pietro w Rzymie, został oblany benzyną, a następnie podpalony i w ciężkim stanie trafił do szpitala – poinformował dziennik „Corriere della Sera”.

   • Zbyszko said

    HjK, jeżeli nie zmieni się ten okupacyjny fiskalizm to te pieniądze które przywiozą ci Polacy z zagranicy szybko zostaną tym fiskalizmem przejęte

   • gostek said

    Polacy sa bardzo zaradnym narodem i dadza sobie rade.Czy tu czy gdzie indziej.

   • hjk said

    Mizia, nie mówię tu o jakiejś „wielkiej emigracji”, jeszcze jakiś krotki edukacyjny wyjazd nikomu nie zaszkodzil, ja spedziłem łącznie 1,5 roku w Niemczech, bo wakacje to chyba za malo, żeby jakiś kraj poznać trochę bardziej. Normalnie powinno być jak piszesz, ale warunki sa nienormalne, wiec dla jakiejś niezalezności ekonomicznej, żeby nie stac sie jakimś niewolnikiem, potrzeba chyba z kilku lat.

    Myślę, ze w ramach reparacji wojennych Niemcy powinni zasponsorować pobyt każdego studenta przez rok w wybranym kraju, aby mógł tam postudiowac i porządnie opanować język…)))
    A podobnie amerykanie, francuzi i Anglicy, o Rosji nie wspomnę, ale tam naród podobnie jak u nas do dziadów doprowadzony…
    Aczkolwiek mozmna tam zaobserowac elementy pronarodowej polityki, Putin wyrzucił jelcynowskich „oligarchów”… Moze ktos coś wiecej napisze, kto zna tamte realia/…

   • MIZIA said

    jesli taki z ciebie znawca i wiesz kto winny to obowiazuje zasada – weż kij i w ryj chama.

   • eminem said

    Nie sądzę aby dobrym rozwiązaniem była przemoc. Rzymianie stosowali skuteczną metodę dziel i rządź, ale mam nadzieję że ta metoda nie zostanie zastosowana na terenie Polski….Wiesz dużo można się nauczyć na temat patriotyzmu czytając twoje posty…..

   • Wojwit said

    A pomnisz MIZIA kto najwięcej zyskał na Powstaniu Styczniowym?
    Nie tyle Russkije co Jewreje, ot co!
    To powstanie było też wywołane ad hoc. Sprowokowane na kilka lat przed zebraniem sił. Teraz trzeba rozszerzać uświadamianie i organizować się. Każda przemoc w tej chwili to „woda na młyn” wroga. Naród najpierw musi sie do końca wybudzić z letargu. Ty budzisz, inni budzą, idzie to co prawda pomału ale już się w końcu budzi. A jak się obudzi…
    A może sobie tylko tak marzę…

  • onnn said

   Mizia masz sporo racji, ale takze takie wypowiedzi sa plytkie pozbawiono glebszej analizy.

   Polska to kraj ktorego spoleczenstwo praktycznie nigdy nie doswiadczylo wolnosci, i swiadomosci kierowania swoim krajem.
   Polska to kraj gdzie przez stulecia inwencja polskow byla blokowana.

   Zapewne jezdziles troche po swiecie to powinienes zauwazyc te subtelne roznice kulturowe wyniajace z podejscia do glownych czynnikow ksztaltujacych kulture ( zapewne powinienes wiedziec jakie to czynniki).
   Te wlasnie czynniki rzutuja na podejscie do pracy, uczciwosci, poszanowania dobra, i zycia we wspolnocie.

   Wystarczy porownac kraje pod katem tych czynnikow.

   Jesli swiadomosc Polakow co do tego sie obudzi to bedzie rewolucja.

   • onnn said

    I tak zeby uzupelnic. Jest takie powiedzenie ktore funkcjonuje w psychologii ale takze i w biblii. Komu oddajesz sie w niewole tego wartosci przyjmujesz i realizujesz.
    Wiec mysle ze tu jest klucz do zrozumienia zachowan spoleczenstwa polskiego

  • MIZIA said

   A TAK CO DO TYCH POZWÓW – 1/3 TERETORIUM – NAJWIEKSZE JAJCA SA W LIDZBARKU WARMIŃSKIM – ROSZCZENIE DOTYCZY 98% OBSZARU MIASTA – I TA SPRAWA JEST DLA NIEMCÓW FLAGOWA NA WSZYSTKO MAJA DOKUMENTY KTÓRE W SADZIE polskim BEDĄ NIE DO PODWAŻENIA – szersze info w UM W/W

  • MIZIA said

   podsumowanie wszystkiego dla leniwych w wydaniu OBRAZKOWO -DŻWIEKOWYM

   • MIZIA said

   • MIZIA said

    czytam TE WASZE ODPOWIEDZI I – WAM DRODZY JUŻ NIC NIE POMOŻE -a teraz szykujcie sie na nowych panów – TO BEDZIE ETAP KOŃCOWY – OCZYWIŚCIE BEDZIECIE MÓWIĆ PÓŻNIEJ TO CO JA DZISIAJ ALE WTEDY TO MOŻECIE GARDŁOWAĆ ILE SIĘ DA

    Anne Applebaum pierwszą damą w Polsce?

    Anne Applebaum, fot. PAP
    PAP
    Decyzja Donalda Tuska o niekandydowaniu w zbliżających się wyborach prezydenckich wywołała prawdziwą burzę w mediach i świecie polityki. Na giełdzie nazwisk z ramienia PO pojawili się Bronisław Komorowski i Radosław Sikorski. Gdyby któryś z polityków zdecydował się na walkę o fotel w pałacu prezydenckim ukochana żona automatycznie stanie się pierwszą damą.
    Anna Komorowska, żona marszałka Komorowskiego to postać dosyć tajemnicza. Dziennikarze niewiele wiedzą o niej, poza tym, że jest szczęśliwą matką piątki dzieci i nie prasuje koszul mężowi. Kiedyś była przełożoną Komorowskiego w harcerstwie.

    Żona szefa MSZ to postać zupełnie inna od żony Komorowskiego. Anne Applebaum to wybitna publicystka pochodzenia żydowskiego bardzo znana w USA. Można powiedzieć, że Sikorski jest po prostu mężem sławnej żony – żartują dziennikarze.

   • MIZIA said

    MAŁA CIEKAWOSTKA
    PAN MAZ NAPRAWDE NAZYWA SIE -tak ma wpisane w paszporcie g.b – bo jest obywatelem tego kraju

    RADOSŁAW – SIKORSKI – Applebaum
    ŁADNY PREZIO SIE WAM SZYKUJE…….

   • hjk said

    co tam nazwisko, wiadomo że wpływowi żydzi nie wydają swych córek za gojów, chyba że mamy do czynienia z wyjątkiem od reguły…

   • Lekarz said

    Prof. Wolniewicz: „Piętnować to łajdactwo publicznie gdzie się da. A pozatym, proszę Pańtwa, Alleluja i do przodu”.
    Brawo prof. Wolniewicz!
    Dzięki Mizia.

 10. krzysiek said

  trzeźwe przebłyski wołoszańskiego nt 9/11
  http://www.youtube.com/watch?v=Gm6_X9LHXN8

  • Fraktal said

   Chciałbym dożyć czasu , w którym wszyscy ludzie uświadamiają sobie w co tu się gra na tej nieszczęsnej planecie.

  • monitorpolski said

   No bo Wołoszański to polskie służby. Nie izraelskie, nie moskiewskie ale polskie. Dlatego maja na niego „haki”.

 11. monitorpolski said

  Jeden z lepszych filmów o 911 Sophie Smallstorm (ta sama, która ujawniała niewygodną prawdę o chemtrails na łamach Republic Broadcasting Network):
  http://video.google.pl/videoplay?docid=8668569065457338623#
  Polskie napisy!

 12. MagdaS said

  Za to w innym temacie teorii

  Globalny bank nasion (intresting)

 13. Świadectwo nawróconego żyda

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/28/swiadectwo-nawroconego-zyda/

 14. Aśka said

  przepraszam, że (tym razem ja) wklejam treści religijne, ale ostatnio sporo się mówiło nt. Watykanu, więc zamieszczam tylko fragment, który daje do myślenia o tym, że sprawy Kościoła, też trzeba prześwietlać i nie bronić wszystkiego za wszelką cenę

  http://www.bibula.com/?p=17668

  Infiltracja żydomasońska w Kościele rzymskim – Ks. Curzio Nitoglia
  Aktualizacja: 2010-01-27 2:08 pm

  Wstęp

  Z poprzedniego numeru [„Sodalitium”] dowiedzieliśmy się w jaki sposób religia judaistyczna występowała przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Jego Apostołom i Kościołowi, próbując wprowadzić “piątą kolumnę” do serca Kościoła, ażeby w ten sposób móc go zniszczyć od wewnątrz (1).

  W niniejszym artykule spróbuję zwrócić uwagę czytelnika na serię obiektywnych, jednoznacznych wydarzeń, które ukazują infiltrację antykościoła w Mistycznym Ciele Chrystusa.

  W jaki sposób stało się to możliwe – odpowiedź na to pytanie jest tajemnicą niemożliwą do zgłębienia. Jest to tajemnica przyzwalającej woli Boga wobec zła moralnego, które nie jest chciane, lecz jedynie dopuszczone w celu uzyskania jeszcze większego dobra.

  Przyczyny infiltracji żydomasońskiej w Kościele przekraczają nasze ograniczone możliwości intelektualne, jednakże z pewnością nie byłoby rozsądne przymykanie oczu na fakty, które ją zapoczątkowały, a która wraz z Soborem Watykańskim II doszła aż do samego szczytu, do Stolicy Piotrowej. Zresztą już Paweł VI mówił o “samozagładzie Kościoła” i o “szatańskim dymie wnikającym do wnętrza Kościoła Bożego”, uznając tym samym implicite stan faktyczny.

  W wielu przypadkach będziemy musieli ograniczyć się do prostego stwierdzenia faktów (quia), bez próby rozeznania ich przyczyn (propter quid). Żydomasoneria zaplanowała skorumpowanie członków Kościoła, a w szczególności duchowieństwa i hierarchii, zaszczepiając im fałszywe zasady, które z chrześcijańskich zachowały jedynie pustą nazwę zupełnie pozbawioną treści (2).
  […]

 15. Ola said

  Światem rządzą psychopaci

  Kanadyjski psycholog dr Robert Hare uważa, że psychopaci są odpowiedzialni za 50% zbrodni.

  Ale zbrodnie zwykłego psychopaty bledną bez znaczenia, gdy pomyślimy o zbrodniach naszych psychopatów u władzy, czyli naszych liderów politycznych. George Bush, Dick Cheney i Donald Rumsfeld, Tony Blair i jego White Hall urzędnicy, wszyscy ci ludzie (i więcej) popełnili największą międzynarodową zbrodnię wojenną (zgodnie z definicją w procesach norymberskich), gdy kłamali publicznie i rozkazali inwazję suwerennego państwa, w 2003 r., bez uzasadnionej przyczyny.

  Inwazja na Irak (to nie była „wojna”) doprowadziła do gwałtownej śmierci 1,3 mln obywateli Iraku, a kolejne 1,2 mln zgonów bez użycia przemocy, oraz około 6 mln przesiedlonych i bez dachu nad głową. Na skutek bezpośrednich rozkazów biura wice prezydenta, CIA prowadziła (i prowadzi) operacje szwadronu śmierci z irackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które przeprowadziły kilkadziesiąt tajnych zamachów bombowych i masakry irackich szyitów i sunnitów muzułmańskich w celu stworzenia „autentyczności” wojny w Iraku, a tym samym uzasadnienia dalszej amerykańskiej wojskowej i gospodarczej kolonizacji kraju. Dzisiaj, osoby odpowiedzialne za masowe zbrodnie nie są w więzieniu, lecz pozostają na stanowiskach władzy i są wychwalani jako „starsi mężowie stanu”.

  Kiedy już zidentyfikowaliśmy problem, powstaje pytanie – co możemy z tym zrobić

  Zdolność do oszustw, rywalizacji i kłamstw, dla psychopatów okazała się adaptacją zdumiewająco udaną, a więc pole do działania dla świętości spontanicznie rozłożone na całym świecie wygląda w praktyce nierealistyczne. Braterska i siostrzana miłość, dziś jest bardzo rzadka, a nieszczęścia i cierpienia tych, którzy jeszcze mogą czuć, którzy mają sumienie, są zbyt powszechne. Manipulacje psychopatycznych przywódców, takich jak promocja tortur jako coś uzasadnione, są opracowane po to, by z nas wszystkich zrobić psychopatów. Niemniej jednak, mogą zwyciężyć sumienia i etyka, jeśli i kiedy ich głównym celem będzie wolność i altruizm w abstrakcyjnym sensie, dla dobra innych, w tym naszych potomków.

  Więc nasze pierwsze wysiłki należy skoncentrować na odrzuceniu myślenia czarno-białego „my przeciwko nim”, występujące w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Musimy przestać głupie głoszenie nieuchronnego zagrożenia wielkiego „żydowskiego spisku” czy muzułmańskich hord opanowujących świat. To nie „żydzi”, „muzułmanie”, „chrześcijanie”, „Irańczycy” czy inne religie czy grupy etniczne, którymi powinniśmy być zaniepokojeni, ale istnienie psychopatów przy władzy, którzy używają przekonania religijne i kulturowe do dzielenia i rządzenia normalną populacją ludzką. Mówiąc krótko, nasz „własny interes” powinien być chroniony zbiorowym zapewnieniem, że wszyscy inni są szczęśliwi i życzliwi, oraz dla zapewnienia, że dzieci które sprowadzimy na świat, mają możliwość być konstytucyjnie szczęśliwymi i życzliwymi wobec siebie nawzajem.

  Oznacza to, że jeśli psychopatia zagraża przyszłości zwykłych ludzi – co właśnie robi – może to być rozpatrywane jedynie przez nie wyrażenie zgody na to, by być zdominowanym przez nią indywidualnie, osobiście. Zachowanie wolności dla siebie w sensie praktycznym, ostatecznie zachowuje wolność dla innych. Ochrona naszych własnych praw jako praw innych osób, zabezpiecza wolną wolę i potencjał szczęścia i spokojną przyszłość dla wszystkich.

  http://www.sott.net/ Joe Quinn 21.01.10

  a tutaj o kobiecie, która stała się mężczyzną i za miesiąc będzie miał dziecko
  http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1246153/Second-pregnant-man-Scott-Moore-birth-baby-boy-month.html

  będzie wesoło na świecie

  • Lekarz said

   Olu,
   Poruszyłaś bardzo ważny temat.

   Psychopaci
   Dariusz Wasilewski

   Współcześnie terminu „psychopatia” używa się w psychiatrii rzadko, ze względu na jego zdecydowanie pejoratywny charakter. Pomimo że psychopatów na świecie nie brak, określa się ich inaczej: jako osobowość nieprawidłową, antysocjalną, dyssocjalną. Wcześniej mówiło się o „nerwicy charakteru”, „utrwalonych zmianach osobowości”, „socjopatii” czy też „niedojrzałości emocjonalnej”. Samo słowo „psychopatia” nie ma negatywnego znaczenia, oznacza ni mniej ni więcej tylko cierpienie (z gr. pátheia) psychiczne. Powinno się zatem odnosić do wszystkich pacjentów psychiatrycznych, do wszystkich ludzi z zaburzeniami psychicznymi. Ale odnosi się do pewnej szczególnej grupy – osób z utrwalonymi zmianami osobowości.

   Każdy człowiek posiada pewien zasób zachowań i postaw, pewien system wartości, który pozwala mu zachować równowagę w otaczającym go świecie. Osobowość określa sposób myślenia, emocje i zachowania jednostki. Są to cechy silnie wpojone, wyznaczające nasz styl życia. Zaburzenia osobowości pojawiają się, gdy cechy te są niepodatne na zmianę i utrudniają przystosowanie do warunków otoczenia. Powodują niemożność funkcjonowania społecznego czy też subiektywnie złe samopoczucie. Zaburzenia osobowości ujawniają się już w okresie młodzieńczym i mogą się utrzymywać przez całe życie.

   Kurt Schneider, wybitny niemiecki psychiatra, określił psychopatę jako człowieka, który sam cierpi i (lub) u innych wywołuje cierpienie. Zatem jego „psychopatyczne działania” skierowane są zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Schneider mówił o cierniu, którym osobnik psychopatyczny rani nie tylko wszystkich dookoła, ale i siebie samego.

   Rodowód psychopatii, czyli osobowości nieprawidłowej sięga pierwszych klinicznych opisów autorstwa „ojca nowoczesnej psychiatrii” Filipa Pinela (tego samego, który „zrzucił kajdany” chorym psychicznie). Pinel opisywał przypadki społecznie nieprzystosowanych wzorców zachowania oraz zaburzonych uczuć. Choćby przypadek arystokraty, człowieka wykształconego i rozumnego, który nie znosił ograniczania swoich dążeń – zabijał psa, jeśli nie gonił zwierzyny w czasie polowania, konia, który nie chciał galopować, a nawet wieśniaczkę, która ośmieliła się zwrócić mu uwagę. Czyny te nie wywoływały w nim żadnego poczucia winy. Pinel nazywał takie przypadki manią bez delirium (rok 1813). Z kolei Prichard w 1835 r. użył pojęcia „obłęd” lub „zwyrodnienie moralne” (moral insanity), charakteryzującego się degradacją lub brakiem uczuć moralnych i jednocześnie nie zaburzonymi funkcjami intelektualnymi. U ludzi tych, jak pisał, „siła kierowania własnym postępowaniem została zatracona lub poważnie upośledzona, w wyniku czego jednostki takie nie są zdolne prowadzić się przyzwoicie, a także nie potrafią w sposób odpowiedzialny realizować różnych przedsięwzięć”.

   Pojęcie „psychopatia” w 1891 r. wprowadził Koch, który różnego rodzaju trwałe defekty uczuć, prowadzące do moralnej degeneracji, nazwał upośledzeniem psychopatycznym. Potem używano wielu nazw, które opisywały typ osobowości pozbawionej uczuć złożonych, bezwzględnie nie liczącej się z uczuciami i prawami innych: daltonizm moralny (Maudsley), znieczulenie zmysłu moralnego (Ballet), inwalidztwo moralne (Arnaud), społeczno-fizjologiczna niewrażliwość (Rotenberg), psychopatia amoralna (Birnbaum), oligotymia (Davidson) czy też wspomnianych wcześniej: nerwica charakteru (Alexander) i socjopatia (Partridge). Psychopatia i inne określenia zyskały niebawem zbyt duży zasięg, również populistyczny, i stały się mało operatywne, aby określić zjawiska zachodzące w życiu psychicznym człowieka. Okazało się, że tak naprawdę to różne „cechy psychopatyczne” można przypisać każdemu człowiekowi. A wielu podziwianych władców, polityków, wybitnych artystów czy młodzieżowych idoli to – według tak szerokiej skali „psychopatycznej” – osobnicy zwyrodniali moralnie (zaburzenie to nie upośledza wszak intelektu).

   Ze względu na ten cały miszmasz terminologiczny i typologiczny zaczęto dążyć do uściślenia kryteriów diagnostycznych oraz nazewnictwa. Wprowadzono termin: osobowość nieprawidłowa i powszechnie przyjęto kryteria Cleckleya, według których ludzie z nieprawidłową strukturą osobowości cechowali się trwałą niezdolnością do związków uczuciowych z innymi ludźmi, bezosobowym stosunkiem do życia seksualnego, brakiem poczucia winy, wstydu i odpowiedzialności, dążeniem do natychmiastowego zaspokojenia popędów i potrzeb, utrwalonym zachowaniem antyspołecznym, autodestrukcyjnym wzorcem życia, niezdolnością planowania odległych celów i przewidywania, nieumiejętnością wyciągania wniosków z własnych doświadczeń (czyli uczenia się), nie dającym się wytłumaczyć logicznie przerywaniem każdej konstruktywnej działalności, brakiem krytycyzmu, nieodróżnianiem granicy między prawdą a kłamstwem, brakiem lęku, nietypową reakcją na alkohol, tendencjami do samouszkodzeń (na przykład „cięcia się”), częstym szantażowaniem samobójstwem, a przy tym wszystkim – sprawnym zazwyczaj intelektem. Efektem występowania tych cech jest oczywiście niedostateczne dostosowanie społeczne i zazwyczaj, mimo sprawnej inteligencji, brak wykształcenia i zawodu. Osoby te zwykle nie zawiązują stałych związków rodzinnych ani więzi z innymi ludźmi, mają nieuporządkowane życie seksualne. Często też ulegają nałogom i wchodzą w konflikty z prawem.

   Termin: osobowość nieprawidłowa nie utrzymał się długo. Pomimo że jest często używany, to jednak (zapewne ze względu na toczące się od lat dyskusje i trudności w zdefiniowaniu, co jest prawidłowe, a co nie, co normalne i nienormalne) obecnie w Polsce obowiązuje termin: osobowość dyssocjalna. Obejmuje on wcześniej już używane nazwy – osobowość amoralna, antysocjalna, psychopatyczna, socjopatyczna. Aktualne kryteria diagnostyczne osobowości dyssocjalnej według Światowej Organizacji Zdrowia (Klasyfikacja Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania – X Rewizja) przedstawiono poniżej:

   Kryteria diagnostyczne osobowości dyssocjalnej:
    bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych;
    silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności i lekceważenia norm, reguł i zobowiązań społecznych;
    niemożność nawiązywania trwałych związków z innymi przy nieistnieniu trudności w ich nawiązywaniu;
    bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania agresji, w tym zachowań gwałtownych;
    niezdolność przeżywania poczucia winy i korzystania z doświadczeń, a w szczególności z doświadczanych kar;
    wyraźna skłonność do obwiniania innych lub wysuwania pozornie możliwych do uznania racjonalizacji zachowań, które są źródłem konfliktów z otoczeniem.

   Rozpoznanie zawsze należy stawiać ostrożnie, wykluczając najpierw inne choroby i zaburzenia psychiczne, na przykład stany maniakalne, schizofrenię, upośledzenie umysłowe czy też inne zaburzenia związane z uszkodzeniem mózgu. Trzeba pamiętać, że jedna cecha (objaw) o niczym jeszcze nie świadczy, a stwierdzenie jedynie zachowań aspołecznych nie upoważnia do takiej diagnozy. Zaburzenie to występuje u około 3% populacji dorosłych. Psychopatami kilkakrotnie częściej są mężczyźni. Dlaczego tak jest, nie wiadomo, ponieważ geneza tego typu zaburzeń osobowości nie jest poznana.

   Głównie uwzględnia się czynnik biologiczny – dziedziczenie cech po rodzicach lub uszkodzenie układu nerwowego (urazy, infekcje, zatrucia) w okresie ciąży bądź okołoporodowym. Podkreśla się również znaczenie roli środowiska w dzieciństwie (utrwalone patologiczne zachowania rodziców lub grupy rówieśniczej).

   Dotychczas nie opracowano skutecznych metod leczenia psychopatów. Na nic się nie zdały próby leczenia farmakologicznego czy zabiegi psychochirurgiczne. Nisko ocenia się też wyniki oddziaływań psychoterapeutycznych (zarówno terapii indywidualnej, jak i grupowej). Niewątpliwie ma to związek ze swoistymi cechami tych pacjentów – niezdolnością do wyciągania wniosków i uczenia się na błędach oraz brakiem krytycyzmu i niedostrzeganiem swoich zachowań jako zaburzonych lub antyspołecznych. Efektem jest brak motywacji do leczenia i nietrwałość uzyskanych zmian. Pewną skuteczność wykazała terapia behawioralna oparta na prostych technikach warunkowania, którą stosowano m.in. w programach resocjalizacyjnych w więzieniach. Rolę wzmocnień pozytywnych odgrywa wówczas pewna manipulacja przywilejami (wolny czas, lepsza praca, stosowanie przepustek).

   Pozostaje zatem pytanie – jeśli społeczeństwo nie jest w stanie psychopatów leczyć, to co z nimi robić? Może, nawiązując do słynnego powiedzenia Ernesta Kretschmera, że „psychopaci istnieją zawsze, ale w czasach chłodniejszych my bywamy ich sędziami, a w czasach gorących oni panują nad nami” – dbać o to, żeby czasy były chłodne, czyli spokojne?
   Przypis:
   Więcej na ten temat można się dowiedzieć z książki „Psychopatia” Kazimierz Pospiszyl, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.

   • onnn said

    jesli mozna uzupelnic, to za glowny rys psychopatii uwaza sie glownie brak empatii. to jest wyczuwania i analizy odczuc innych. w zwiazku z tym ze zjawisko empatii jest stosunkowo nowym zjawiskiem ktorym interesuje sie psychologia nie ma jeszcze wypracowanych dobrych metod co do wyksztalcenia empatii. Nad zjawiskiem empatii sa dyskusje czy jest to mechanizm wrodzony czy wyuczony. Za wrodzonym przemawia dosyc slynna analiza zachowan noworodkow ktore slyszac placz innych same zaczynaja plakac.jednakze empatia musi byc rozwijana- tak jak wszelkie umiejetnosci.

    jesli chodzi o psychopatow to uwaza sie ze nie maja lub maja zablokowane polaczenia nerwowe odpowiadajace ze zjawisko empatii. jedna z metod terapii bylo wielogodzinne i wielokrotne puszczania nagran z wypowiedziami ofiar, ktore dotyczyly zarowno odczuc w trakcie przestepstwa jak i spustoszenia jakie zrobilo dane przestepstwo. Podobno terapia ta choc czasochlonna przynosila pewne sukcesy.

   • Lekarz said

    Wywiad przeprowadzony przez psychiatrę z psychopatą:

   • eteryczna ziemia said

    Nie kazdy jest człowiekiem kto ma ludzkie ciało.

   • eteryczna ziemia said

    Wg Kazimierza Dąbrowskiego w cyklu rozwojowym człowieka można wyodrębnić V poziomów.
    Wiekszość społeczeństwa reprezentuje poziom I, który jest najnizszym poziomem rozwoju. Jest to poziom integracji pierwotnej.Jednostki znajdujące się na tym poziomie wykazują zazwyczaj prymitywną integrację popędową; cechuje je jednostronny rozwój intelektualny z niedorozwojem uczuć. Ich wyobrażnia podlega silnym prymitywnym popędom, jest na ich usługach.
    Brak im empatii, konfliktów wewnętrznych, wrażliwości na cierpienie i śmierć innych.
    Należa tu psychopaci, osobnicy z pogranicza psychopatii i większość tzw. ludzi przeciętnych.
    Są to jednostki agresywne, często podstępne, zazwyczaj sprawne,dynamiczne. Decydują szybko, bez wahania. Pozbawione większych skrupułów sprawiają wrażenie, że można się na nich oprzeć”.
    Kierują się zawsze własnym interesem ichętnie wykorzystują dogodne sytuacje.
    Są mało wrażliwi na krzywdę i poniżenie innych.
    Są siłą „rozruchowa” we wszystkich rozgrywkach, intrygach.
    W dażeniu do celu nie mają wiekszych zahamowań. Oczywiście są różne gradacje moralne tej grupy: od wielkich i małych psychopatów do ludzi przeciętnych, których psychopatyzacja rozwija się pod wpływem wypadków zewnętrznych /wojna,kryzys gospodarczy itp./.
    W takich warunkach przeważnie ulegają oni wyrażnej grupie psychopatycznej, zahowując jednak pewne inhibicje, pewne wahania i nieznaczną wrażliwość.
    Dla ciekawości podaje, że ostatni V stopień rozwoju tzw. integrację wtórną osiągnął m.in.: Antoine de Saint-Exupery.

  • eteryczna ziemia said

   @ Ola – tak światem rządza psychopaci
   Krótka charakt.osobowości psychopatycznej:
   1 – deficyt uczuciowości wyższej
   2 – deficyt lęku, wstydu, winy
   3 – deficyt superego /sumienia/
   4 – eficyt konfliktow wewnętrznych
   5 – deficyt wglądu w siebie
   wiecej: http://www.psychologia.xmc.pl/tag/psychopatia
   http://arkadiusz.jadczyk.salon24.pl/66338,psychopaci-weze-w-garniturach

 16. ALFA said

  Ted Gunderson – Zdemaskowanie Wielkiego Spisku
  Emerytowany agent FBI „Honcho” Ted Gunderson obnaża w tym wideo wszystko i ze szczerym patriotycznym zapałem, obnaża rakowate skażenie zorganizowanej ciężkiej przestępczości która zinfiltrowała (od samego początku) rząd Stanów Zjednoczonych na poziomie lokalnym, federalnym i stanowym. Tłumaczy trwającą zbrodnię i korupcję prowadzone pod osłoną prawa przez Iluminatów, oszukańcze FBI i mordercze CIA oraz inne agencje federalnego rządu które pozostają poza kontrolą. Ted ostrzega, że o ile Amerykanie się nie obudzą i nie podejmą indywidualnych działań żądając by by gangsterzy w rządzie zostali aresztowani i osądzeni – wtedy „niech Bóg ma nas w swojej opiece” ponieważ w przeciwnym razie wkrótce będziemy świadkami kompletnego zrujnowania Ameryki i naszych ludzi którzy wkrótce będą rządzeni przez „żelazną pięść” faszystowskiego państwa policyjnego. To nie jest teoria, to szczera prawda!

  • MIZIA said

   zamiast słowa ameryka w tekście wstaw słowo polska

   • hjk said

    nie tylko, pewnie w wiekszości krajów tak jest…
    nie piszę tego, żeby sie marnie pocieszać czy demonizowac również inne kraje, ale w imię realizmu…

   • ALFA said

    A tu trafiony komentarz filmowy do decyzji imć konDonka MAM TALENT-DONEK

   • ALFA said

    Korwin na swoim blogu we wpisie „Tusk, Wałęsa – i rozgrywki służb specjalnych” pisał już 25 stycznia ze Tusk nie wystartuje. Sugerował tez 3 hipotezy:

    – służby specjalne popierające Tuska nie życzą sobie żeby był prezydentem
    – służy specjalne popierające Tuska zdają sobie sprawę, ze konkurencyjna ‚bezpieka’ maja na Tuska haka
    – w interesie popierających Tuska jest utrzymanie go na stanowisku, bo jest gwarantem utrzymania machlojek i przekrętów jakie dokonują się w rządzie

    Korwin jest w ogóle zwolennikiem teorii , ze w naszym kraju nie rządzi rząd – tylko służby specjalne, lub wręcz obce służby wywiadowcze. Przyznam ze mało to optymistyczne i bardzo machiavellistyczne

   • ALFA said

    ZANIM WYBIERZECIE SIĘ NA WYBORY DOBRZE PRZESTUDIUJCIE
    LISTĘ

    Żydowski pisarz Artur Sandauer uważa to za normalne i tak bezczelnie uzasadnił żydowską przemoc i dominację:

    „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy.

    Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.

    Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce – mówi Sandeuer – to żydowska głowa nałożona na polski tułów.

    Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.”

    „Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie.

    Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi – pisał Sandauer – a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – pouczał żyd Artur Sandauer.

    Ileż ten cyniczny żyd okazał wobec Polaków pogardy i kpiny, tłumacząc w ten sposób żydowską dominację nad Polakami, osiągnietą krwawymi zbrodniami jego rodaków.

    Ale czyż nie miał racji …?

    Podstawowa uwaga, …ta żydowska głowa, ten łeb, …to nie jest własny łeb, to nie nasz łeb, …to łeb obcej i nienawistnej hydry!

    Z pełną powagą, odpowiedzialnością i z przekonaniem stwierdzamy, że w Polsce nie istnieje polska inteligencja, nie istnieją polskie elity, ponieważ prawdziwie polska inteligancja zginęła, została wymordowana podczas II wojny światowej, (podczas okupacji, w części okupowanej przez Niemcy hitlerowskie przez zbrodniarzy niemieckich, a w części okupowanej przez Związek sowiecki przez żydobolszewickie hordy zbrodniarzy sowieckich, ukraińskich, litewskich i białoruskich), oraz w kolejnych latach, po wojnie, w okresie stalinizmu, przez żydokomunistycznych zbrodniarzy spod znaku NKWD, MBP, PPR, KBW, UB i SB, …owa „elita” zwana obecnie „inteligencją” to w ponad 90% żydzi i osoby pochodzenia żydowskiego,
    „Dużo nas zginęło, to prawda, ale tych co zostali wystarczy, aby wami (Polakami) rządzić.” (Problem antysemityzmu, „Kultura” nr 1-2/1957, Paryż)….

    za wszystkie zbrodnie, zdrady, dywersje, kolaboracje, donosy, ludobójstwa i spiski – oby czas wasz się skończył, obyście się w swoich knowaniach pomylili, obyście nie zaznali nigdy spokoju, obyście nie mogli spać spokojnie, oby polska ziemia przesiąknięta męczeńską krwią polską nie chciała was dłużej nosić, obyście po tysiąckroć otrzymali to – czym płacicie wszystkim wokół, oby dosięgła was wszystkich sprawiedliwość i pomsta, jeżeli nie od nas …niech spadnie na was wszystkich trwoga i straszna pomsta od Boga! Obyście ostatecznie zrozumieli, i szczerze żałowali wszelkiego zła jakieście od pierwszego do ostatniego dnia dokonali. AMEN!!

    „Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby świat miał zginąć.”
    św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)

    WROGOWIE POLSKI
    ==============================
    Bogusław Bagsik – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, żydowski hochsztapler i oszust, aferzysta, złodziej, okradł i zubożył Polskę na wiele [ponad 400] milionów złotych; W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia 1991 roku, dwie godziny przed zamknięciem dla nich granic kraju, obaj właściciele Art-B [Bagsik i Gąsiorowski] wyjechali do Izraela. Tam szybko uzyskali obywatelstwo, co uchroniło ich przed wysłanym za nimi międzynarodowym listem gończym, ponieważ Izrael zawsze odmawia deportacji własnych obywateli do innych krajów.

    Władysław Bartoszewski – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, mason, senator, świnia Orwell’owska, znawca i piewca tematyki żydowskiej, minister spraw zagranicznych w postkomunistycznym rządzie Józefa Oleksego, związany z redakcją żydo-katolewackiego „Tygodnika Powszechnego” od bardzo długiego czasu, jak i filosemickiej elitki PEN-Clubu, od 1972 r., gdy Bartoszewski został sekretarzem generalnym tej organizacji;

    Marek Beylin – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, publicysta „Gazeta Wyborcza”; członek żydomasońskiego lobby „Otwarta Rzeczpospolita”,

    Jan Krzysztof Bielecki – Izaak Blumenfeld – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, mason, libertyn, świnia Orwell’owska; poseł na Sejm w latach 1989-1993. Jeden z założycieli (1990) a w latach 1991-1993 przewodniczący rady politycznej Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD). Premier od stycznia do grudnia 1991 desygnowany przez Lecha Wałęsę.

    Marek Borowski – Szymon Berman – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, fanatyczny komunista, lewicowiec, świnia Orwell’owska, syn UBka, bratanek zbrodniarza NKWD;

    Jerzy Buzek – polonofob, dywersant, agent SB, mason, świnia Orwell’owska, volksdeutsch-„europejczyk”, ojciec przedwojenny komunista i internacjonalista – ówczesny globalista, mason w latach II Rzeczpospolitej; Jerzy Buzek uważa, że „nikt nie udowodnił”, iż doszło do nieprawidłowości przy prywatyzacji PZU największego polskiego ubezpieczyciela; Eurodeputowany

    Włodzimierz Cimoszewicz – Dawid Goldstein – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komuch, agent SB, TW pseudonim „Carex”, świnia Orwell’owska; Był m.in. członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej w latach 1968-1973 oraz Zrzeszenia Studentów Polskich, w którym w 1972 wybrany został na stanowisko przewodniczącego tej organizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971, aż do rozwiązania w styczniu 1990 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podczas swojej pracy na uczelni był sekretarzem komisji uczelnianej partii.

    Bronisław Geremek – Berele Benjamin Lewartow – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, komunista, polakożerca, fanatycznie i zajadle nienawidził polskości, Polaków i Polski, mason, członek najbardziej lewicowej masonerii – Loża Wielkiego Wschodu, ateista, profan, minister MSZ w PRLu, faworyt okresu stalinowskiego i stalinowiec, w PRL należał do betonu partyjnego, do PZPR Geremek wstąpił w 1950 roku, a więc w okresie najskrajniejszego stalinizmu; chwalca sowieckiego ustroju i Stalina;

    Adam Hofman – polonofob,dywersant, poseł PiS, głosował za przekazaniem żydom w USA $65 miliardów bezpodstawnych „odszkodowań”

    Andrzej Olechowski – Mosze Brandwein – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, komuch, dywersant, mason, wieloletni członek PZPR, pracownik i agent WSI wywiadu „gospodarczego” PRL, libertyn, globalista;

    Hanna Suchocka – Hajka Silberstein – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodległego Państwa Polskiego, polonofob, komunista, dywersant, mason; r

    Lech „Bolek” Wałęsa – Lejba Kohne – wróg #1 Polskości, Narodu Polskiego i Wolnego i Niepodleglego Państwa Polskiego, polonofob, dywersant, agent SB – od lat 70tych, Tajny Współpracownik SB pseudonim „Bolek”, hucpiarz, świnia Orwell’owska, zbrodniarz – uczestnik porozumienia ponad głowami narodu polskiego ze zbrodniarzami PZPR i SB – tajne rozmowy w Magdalence i „okrągły stół”; Odegrał ogromną rolę w zablokowaniu autentycznego rozliczenia z komunizmem i utrzymaniu polityki “grubej kreski”, przywrócił świadczenia zbrodniarzom z UB i SB; przyczynił się do zniszczenia autentycznej „Solidarności” i antykomunistycznej i niepogległościowej prawicy w Polsce; kawaler Orderu Orła Białego – był prezydentem żydokomuny i wszystkich UBeków.

    A TU CAŁA LISTA
    http://www.polonica.net/Lista_zydow_w_zniewalanej_Polsce.htm

   • Zbyszko said

    Jak myślisz czy jest jakas partia w Polsce którą z czystym sumieniem można poprzeć?

   • gustaf said

    Pomyśl o stworzeniu ,a nie poparciu gotowca. Gotowce dostajesz od 70 lat.
    Którego złodzieja teraz popchniesz ?

   • annah said

    Badz realista, z tych po prawicy PIS ma najwieksze szanse i potencjal intelektualny, wszyslkie inne ugrupowania podziela glosy wyborcow i znow przegramy.

   • Stanisław said

    Tak na dobrą sprawę w naszym kraju na dzień dzisiejszy brak jest osoby która mogłaby kandydować na urząd Prezydenta RP, obecnie nam panujący Lech Kaczyński ( jak dla mnie jest zdrajcą, po przez podpisanie traktatu ratyfikacyjnego ) i w żadnym wypadku nie może dalej piastować obecnej funkcji. Reszta przedstawianych w środkach „musowego nakazu” to kolejne konie trojańskie, których zadaniem będzie dokończenie rozkładu kraju

   • mgrabas said

    osobiście mam jednego polityka, więcej, męża stanu, który nadaje się na prezydenta, jest nim Jan Łopuszański, od początku gorący przeciwnik wejścia Polski do UE

   • gustaf said

    Jan Łopuszański bez zaplecza np. ZChN
    sam nic nie zrobi.
    A ZChN jak wiadomo wzorem „Geremkowym” rozpełzł się po wszystkich opcjach.
    Jeżeli ktoś liczy na jakiegokolwiek z obecnych polityków i nie przewiduje własnego zaangażowania , to przykro mi , ale nasze dzieci za nas tego nie zrobią.
    Okrągły stół wyciął Polaków z polityki.
    To musi zacząć się od dołu.

   • annah said

    Czyzbys nie pamietal jak przed bodaj dziesięciu laty Łopuszanski, kierujac sie osobistym interesem, bez szans na fotel podzielil prawice dajac popis pieniactwa i malostkowosci. Ktos z takim infantylnym nastawieniem mialby rzadzic calym narodem, nie wiedze tego.
    Ja mam swojego kandydata, ktory kazdym publicznym wystapieniem, wetowaniem szkodliwych ustaw, jasnoscia umyslu, swiezoscia sformuowan, brakiem kokieterii czyt. socjotechnik, realistycznym spojrzeniem na sytuacje a przede wszystkim umiejetnoscia umykania paszczekom po-chien daje potwierdzenie, ze jest wlasciwa osoba na fotelu prezydenta. Nie dajmy sie podzielic w jednosci z Kaczorami sila.

   • gustaf said

    @Annah
    Proszę nie agituj za zdrajcami
    Poczytaj listę @Alfa i pomyśl

   • mgrabas said

    @ Annah, nie znasz Go.
    napisz lepiej o swoim kandydacie, jeśli masz odwagę, np. jak głosował, dla mnie to są konkrety
    nie będę odpowiadał na dalsze pomówienia i oszczerstwa

   • Ewa said

    A tu ciekawy komentarz z dzisiejszej interii
    I jak tu nie wierzyć w tezy majora KGB Golicyna,
    który po ucieczce na zachód opisał w 1984 r
    scenariusz KGB dla Polski. Jak dotąd wszystko się
    zgadza !!! To nie Macierewicz a major KGB opisał
    pierwszy fakt „kontrolowanej opozycji” i
    zapowiedział (faza II) powstanie koalicyjnego
    rządu komunistów z „kontrolowaną opozycją”.
    Formuła „Nocnej Zmiany” wyczerpała się !!! Pora
    na fazę III !!! Czas na standardy z Moskwy bo tym
    jest próba przeszczepienia układu
    Putin-Miedwiediew (Tusk – Komorowski). Większość
    warunków spełniona, sfraternizowane media
    prywatne, służby i instytucje kontrolne skupione w
    jednym ręku, załatwiona na „cacy” opozycyjna TVP.
    Przygotowany model „chiński” dla internetu. Czeka
    nas „Putiniada” na całego jak naród nie przejrzy
    !!!
    od pb: strzez sie ruska! — i kitajca… :<)

   • annah said

    Nie badzmy zaslepieni nienawiscia, patrzmy na czyny. Za Chrystusa nawet wsrod faryzeuszow byli ludzie uczciwi, o ktorych Jezus powiedzial „Oto prawdziwy Izraelita w ktorym nie ma podstepu” mowa o Natanaelu, pewno i
    Jozefie z Arymatei, czy Gamalielu poszukujacym prawdy. Niech czyny zaswiadcza o czlowieku, a nie pochodzenie.
    Myslicie ze Hanuki u Prezydenta z sesja zdjeciowa byly z jego inicjatywy, watpliwe – to gruba nicia szyty element walki przedwyborczej by zdyskwalifikowac glowny punkt oporu dla propagandy unijnej, osmieszyc go o oczach narodu i w efekcie zawlaszczyc Polske majac w fotelu swojego na uslugach.

   • gustaf said

    Prosiłem @ Annah
    Piszesz o nienawiści i to w liczbie mnogiej. Jesteście sama , jedna
    Nie sądź po sobie ….
    Zaczynasz trolować.
    Jeśli pytasz o myślenie– moje jest takie :
    Trzy (3) lata z rzędu świadczy o tradycji a nie o kampanii wyborczej.
    Zamilcz zanim nie wywołasz nienawiści i paru słów prawdy o @ Annah

   • annah said

    Mozesz rozwinac, pewnie wiesz o mnie cos o czym rowniez powinnam wiedziec.
    Odeslanie mnie do listy nie swiadczy dobrze Twoim stosunku do wszystkich, ktorzy sie na niej znalezli i nosi znamiona antysemtyzmu.
    Skoro jest Zydem to niechże ma prawo to tradycji, chodzi mi o publikowanie zdjec i zwiazane z tym konsekwencje.
    Czy masz prezydentowi cos ponadto do zarzucenia?

   • gustaf said

    Tylko i aż jeden podpis.
    Jestem za polską Polską, a TY @

   • annah said

    Gdzies Ty sie uchowal, jak dotad opor przed podpisaniem traktatu po wejsciu do unii nikomu sie nie udal. Kaczynski mial problem z kolicja ktora byla za i naciskami z zewnatrz, nawet Vaclaw Klaus, ktory byl w lepszym polozeniu w koncu ustapil.
    Nie uwazam tego za zdrade ale nieunikniona koniecznosc i rowniez ubolewam.

   • gustaf said

    Uchowałem się dlatego , że takie wynalazki jak Ty oprócz nielubienia mnie , nie miały nic poważniejszego na mnie niż „antysemityzm”. Uchowałem się tu , bo ja z tych co „nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”, mimo takich , jak TY.

   • ALFA said

    Już klika razy wstawiałem listę zdrajców POLSKI ,którzy sprzedali Polskę UNII jest ich 385 , nie możemy głosować na tych co są w sejmie oni są w każdej partii
    o tym trzeba głośno mówić
    CAŁY SEJM GŁOSOWAŁ ZA więc zanim pójdziesz poczytaj w internecie o posłach

  • monitorpolski said

   Gundersona śledzę od prawie samego początku mojego zainteresowania „teoriami konspiracji” (czyt. prawdą o świecie). Facet jest rewelacyjny, niestety bardzo już wiekowy. Były szef FBI w Los Angeles, nie można go więc podejrzewać o to, że jest oszołomem. Twierdzi, że ofiarami satanizmu co roku są setki tysięcy dzieci. Liczbę satanistów w USA ocenia na 2 mln, a to by się zgadzało z szacunkiem ilości tych, którzy kreują kompleks jot. Czyli więc satanizm, a nie żaden judaizm czy islam jest problemem. Są tu takie rzeczy jak obdzieranie niemowlaków żywcem ze skóry, picie krwi, satanistyczne wyroki (jak na JFK). Także zamach na WTC był wielką orgią satanistyczną otoczoną symboliką i wcześniej zapowiedzianą w filmach, „przepowiedniach”, „ostrzeżeniach” medialnych itd.
   Gunderson pod koneic lat 80-tych brał udział w śledztwie dotyczącego porywania dzieci z sierocińca w Nebrasce (pisaliśmy o tym na blogu) i wywożeniu ich do Białego Domu. Zamieszani byli w to najwyżsi urzędnicy państwowi w tym wiceprezydent Bush Sr i krwiopijca Kissinger. Discovery zrobil o tym film, który znikł na godzinę przed emisją, ale zachowała się kopia, która krąży po sieci „Conspiracy of the Silence”.
   W ostatnich swoich wypowiedziach Gunderson opowiadał jak kilka razu udało mu się umknąć śmierci, tylko dlatego, że zna wszsytkie sztuczki (a ja podejrzewam, że ma ochronę, bo są też dobre siły).

   • Zee said

    “Conspiracy of the Silence”.

    -jest tego od cholery w sieci
    http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=Conspiracy+of+the+Silence

   • Zee said

    Film dokumentalny „Zmowa Milczenia” miał być wyświetlony na kanale Discovery 3 maja 1994 r. Film ten obnażał sieć religijnych przywódców i polityków z Waszyngtonu, którzy przemycali dzieci do stolicy na orgie seksualne. Wiele dzieci było poniżanych poprzez przymusowe noszenie samej bielizny i numeru na kawałku kartonu zawieszonego na szyi w czasie aukcji dla cudzoziemców w Las Vegas i Toronto. W ostatniej chwili przed emisją nieznany kongresmen zagroził stacji utratą koncesji jeśli dokument zostałby wyemitowany. Prawie natychmiast prawa do filmu zostały nabyte przez nieznane osoby, które zażądały zniszczenia wszystkich kopii. Jedna z kopii roboczych na kasecie VHS trafiła w ręce byłego senatora stanu Nebraska i adwokata Johna De Campa, który udostępnił ją emerytowanemu agentowi FBI Tedowi L. Gundersonowi. Pomimo że jakość wideo nie jest najlepszej jakości, film trzeba obejrzeć, gdyż ujawnia on sieć rządowych pedofilów.
    http://peb.pl/filmy-dokumentalne/187596-rapidshare-conspiracy-silence-zmowa-milczenia-1994-a.html

   • Zbyszko said

    Ted Gundersen w swoim wystąpieniu zachęcał do kopiowania tego filmu i jak najszerszego rozpowszechniania

 17. hjk said

  ewolucjonizm w skrajnej postaci jest kompletnie irracjonalny, a nie racjonalny…

  jak np. z pierwistków i ich związków powstały związki organiczne, a potem „same złożyły się” w DNA i układ tak skomplikowany i żyjący sam z siebie jak pierwsza komórka, a ta „sama sie przekształciła” w mnóstwo innych złożonych organizmów, a na końcu „powstał” („sam z siebie”?) człowiek, jako twór przekraczający w swych działaniach granice materii, samoświadomy, wolny, różny od całego świata zwierząt.

  A jak powstały same te wszystkie pierwiastki i swiat? same z siebie?

  Ewolucja TU NIC nie tłumaczy, a tylko szerzy nonsens i absurd, jeśli chodzi o te kwestie, np w postaci big bangu, spontanicznej „autokreacji” i innych nonsensow…
  Trzy rzeczy których „ewolucja” nigdy nie wytłumaczy na gruncie swoich monistycznych założeń, ze powstawanie rzeczy jest tylko („samorzutnym”? wiec przypadkowym, wiec absurdalnym, bezprzyczynowym)przekształcaniem materii:
  1. powstanie swiata, materii, cząstek, atomów, itd. (nie było z czego sie przekształcac)
  2.powstanie życia (zycie jest czymś więcej niż sama materia, musi być odpowiednio „zorganizowana”, uformowana, dlatego juz Arystoteles mówił o „formie”, „od wewnątrz” organizującej materię do życia, czyli o duszy)
  3. powstanie człowieka jako istoty rozumnej (poznanie intelektualne, naukowe, racjonalne, uzasadnione, przyczynowe, a nie tylko reagowanie na bodzce jak u zwierzat, kultura, technika, język)i wolnej (moze zapanować nad soba i roznymi determinantami, nie ma przymusu działania), a wiec wykraczającej poza materię.

  Ewolucjonizm wykorzystywany był (i jest)jako narzedzie do walki z Bogiem, religią i człowieczeństwem człowieka w stosunku do ludzi prostych i niewykształconych, „szachując ich” rzekomą naukowością, podobnie jak swego czasu socjalizm był „naukowy”. (Jak widać Marx,Lenin i stalin „wiecznie żywy”)…
  Jednak dla kogokolwiek, kto zna elementarne podstawy logiki, metodologii nauk czy filozofii, jest to śmieszne i żenujące zarazem…

  I to by było na tyle…))

  • gustaf said

   Pół dnia ewolucją trola karmić …ehhh
   ale to pb zaczął 🙂
   Karmić , nie ewolucję

  • monitorpolski said

   Wydaje mi się, że życie jest zawarte w każdym atomie Wszechświata – to jest struktura podobna do hologramu,a tak naprawdę jest to niewyobrażalny program (komputerowy). Twórca zaprogramował go w jednej supercząstce, początku Wszechświata, jest w nim i jest Świadomy. Co więcej Wszechświat nie jest jeden, jest ich nieskończoność, inaczej nie można byloby wyjaśnić logicznie zjawiska interferencji i całej mechaniki kwantowej. Tak więc od nas zależy w jakim Wszechświecie się znajdziemy. Jeśli znajdziemy kontakt z Twórcą to będzie to Wszechświat wypełniony dobrem, jeśli nie to złem.

 18. marslim said

  Ted Gunderson agent FBI – mówi o Illuminati, NWO, Satanizmie. 1/7

 19. zyta said

  http://marucha.wordpress.com/2010/01/27/ochrona-czci-lecha-walesy-ksywa-tw-bolek/
  Ochrona czci Lecha Wałęsy, ksywa TW Bolek

  Opublikował/a Marucha w dniu 2010-01-27 (środa)

  Krakowski sąd oddalił wczoraj pozew adwokata Ryszarda Rydigera, który zarzucił spółce Arcana, wydawcy książki Pawła Zyzaka “Lech Wałęsa. Idea i historia”, naruszenie jego dóbr osobistych, jakimi są według niego “pamięć i szacunek dla Lecha Wałęsy”. Powód domagał się stwierdzenia, że nieprawdziwe są zawarte w książce sugestie, które u czytelników mogą wywołać wrażenie, że Lech Wałęsa jest osobą niegodną szacunku. Zażądał również opublikowania przez Arcana przeprosin w ogólnopolskiej gazecie oraz wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Lecha Wałęsy. Uzasadniając swoją decyzję, sędzia Ewa Olszewska podkreśliła, że odczucie adwokata jest subiektywne, zwłaszcza że nie wiąże go z Lechem Wałęsą pokrewieństwo, przyjaźń czy szczególna więź emocjonalna. Wyrok jest nieprawomocny, a Rydiger zapowiedział dalsze kroki w tej sprawie.
  Wczoraj ruszył też w Krakowie proces o ochronę dóbr osobistych, który wytoczyła spółce Arcana Anna Domińska, córka Lecha Wałęsy. Powódka, która nie stawiła się na rozprawie, domaga się od wydawcy opublikowania w ogólnopolskim dzienniku przeprosin za zawarte w książce “inwektywy i kłamstwa” na temat jej ojca, jak również zakazu druku, rozpowszechniania i sprzedaży komu innemu praw do książki Zyzaka. Żąda też, aby spółka zapłaciła 20 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Fundacji “Sprawni Inaczej” w Gdańsku “za jej krzywdę i cierpienia moralne”. Kolejna rozprawa odbędzie się 8 marca.

  Naszym zdaniem jest skandalicznym niedopatrzeniem, iż osoba Lecha Wałęsy nie została jeszcze (!) objęta ochroną prawną na równi z popularnymi historiami holokaustycznymi. Mamy nadzieję, iż krzywdy moralne córki p. Wałęsy spowodowane zarówno tym, iż jej sławny tatuś w pewnym okresie życia donosił do wiadomych organów, jak i tym, że chamscy historycy wyszperali iż donosił, zostaną odpowiednio skompensowane. Czekamy na procesy wytaczane przez rodzinę Kiszczaka, który – jak ogłosił ex cathedra Adam Michnik – też swój honor ma.

  A w ogóle pieniacki pomysł pana adwokata, aby procesować się o naruszenie czci osób trzecich, co to ani brat, ani swat, bardzo nam się podoba. Zastanawiamy się, czy nie wytoczyć Ryszardowi Rydygierowi procesu o to, iż Ryszard Rydygier wytoczył proces wydawnictwu Arcana, gdyż naszym zdanie nienaruszanie dóbr osobistych Lecha Wałęsy stanowi dla nas obrazę, którą może zerekompensować tylko odpowiednia suma pieniędzy. Reasumując ten nieco powikłany akapit: pisanie dobrze o Lechu Wałęsie jest dla nas krzywdą i cierpieniem moralnym, które powinno być zadośćuczynione.
  kom.:
  Polonus powiedział/a
  2010-01-27 (środa) @ 13:25:49
  Nie wiem, czy Gazeta Wyborcza informowala czytelnikow o dalszych losach mgr. Pawla Zyzaka.
  Natomiast z Naszej Polski [nr 45, str. 9] dowiedzialem sie, ze autor ksiazki o Walesie zostal odsuniety od studiow doktoranckich. Nie przedluzono mu etatu w IPN. Nie otrzymal rowniez zatrudnienia w szkolnictwie, a jego rodzina doznaje szeregu przykrosci. Z koniecznosci przyjal posade pracownika fizycznego w supermarkecie…

  • Zbyszko said

   Podobno Lecha Wałęsę chronią agenci Mosadu
   ============
   od pb: taki cenny czy tak zagrozony?

   • zyta said

    http://gegenjay.wordpress.com/jak-rozpoznac-zyda/
    „7. Zyd nigdy nie przylozy reki do potepienia swoich, chocby przedstawiono mu niezbite dowody zbrodni. Bedzie zawsze, bezwarunkowo popieral swych wspolplemiencow, idac w zaparte wbrew faktom lub pokretnie tlumaczac je na ich korzysc, w typowo zydowski sposob odkrecajac kota ogonem.

    8. Zydzi sa mistrzami konspiracji. W kazdym nowym srodowisku w mig odnajduja wspolplemiencow i skrycie rozgrywaja sprawy na swoja korzysc. Sztandarowym przykladem jest tu masoneria – tajna, ogolnoswiatowa organizacja satanistyczna, ktora sluzy celom polityki zydowskiej i ktora niezmiennie kieruja Zydzi. „

  • hjk said

   Nie no ze studiami doktoranckimi to juz przegiecie…co to za uczelnia tak sie ugina? kompromitacja…

  • hjk said

   info z „1szej reki”:
   Załatwiono mu na razie stypedium gdzies w Stanach, a w IPN był zatrudniony tylko na czas określony…

 20. Wyspa said

  Zebrane filmy o WTC 9/11 [PL]
  http://www.vismaya-maitreya.pl/zakryte_zagadki.html#wtc_9/11

 21. Kto walczy z Kościołem, ten walczy z Chrystusem

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/28/kto-walczy-z-kosciolem-ten-walczy-z-chrystusem/

 22. Aśka said

  http://znakiczasu.salon24.pl/148084,szczepionki-ukrywane-fakty
  2010-01-05 20:42
  Szczepionki – ukrywane fakty

  Rozmowa z profesor nauk medycznych Marią Dorotą Majewską, biochemikiem i neurobiologiem,

 23. Anna said

  Co się stało z Antymaterialny@vp.pl?
  Swego czasu był bardzo aktywny.

 24. monitorpolski said

  Dla wątpiących w to, że wszystko jest możliwe, w tym powrót Nibiru:
  http://www.rense.com/general89/sun.htm
  Dla nieznających angielskiego – zdjęcie przedstawia ciała niebieskie wielkości Ziemi, które znajdują się w pobliżu Słońca. NASA usunęła je natychmiast ze swojego serwisu, ale ktoś to złapał i umieścił na YouTube.

  • Man said

   @Mizia
   O tym zes mowil wczoraj? Jak dla mnie bardzo ciekawy obrazek. Choc juz bylo takich sporo, wiec lepiej poczekac co z tego wyniknie. Jesli jest to prawdziwy „statek”, „planeta”, „whatever” to powinno byc juz niedlugo widoczne gdzies w okolicach slonca. Jesli nie na polkuli poludniowej to przynajmniej w podczerwieni..

  • obsertwator said

   dowód na co to jest?:)

   to nie dowód, to brak dowodu.

  • MIZIA said

   CIEKAWE KTO TO ZROBIŁ – HM …….

  • MIZIA said

   TUTAJ – MACIE 20 % PRAWDY I RESZTA HIPOTEZY -to chyba narazie najbardziej sensowny filmik na temat nibiru na yt

  • hjk said

   Toż to chyba cały układ planetarny sie zbliżył, a nie tylko Nibiru, krążący wokół brązowego karła – podobno bliźniaka naszego słońca …

 25. KrisT said

  Mizia przegiąłeś pałe i to zdrowo, fakt dużo z napisanego złego o nas to prawda(ogolnikowo), szczególnie młode pokolenie ma wszystko gdzies i wyrabia nam opinie za granicą, robia jeden wielki syf i tam i tu, praktycznie na swoim… ale mniejsza z tym…
  Jedno zabolało i to nie tylko mnie bo i innych tu, a mianowicie nie pisz ze nie mamy honoru,nasi politycy nie maja, młode gnojki tez nie, ale większośc ludzi cięzko pracujaca wie co to znaczy.
  Niedawno pisałes ze wysprzedajesz wszystko i uciekasz z tego grajdołka! (wczoraj czy przedwczoraj?)
  A dziś juz piszesz że jestes juz 4 lata za granica?!!!
  kogo chcesz robic w wała? swoich ziomali polakow?!!! piszesz ze nie walczymy i wybieramy ciagle tych samych sprzedawczykow,ze tyramy za grosze a co TY zrobiłes ? nic spierdzieliłes z kraju i masz czelnosc pisac o naszej biuernosci i zyciu w zakłamaniu samemu podwijajac ogon i uciekajac z tego smierdzacego grajdołka! ty nie zrobiłes nic więc nie wypominaj czegos czego sam nie zrobiłes, w dodatki w taki bezczelny sposob!! urazajac ludzi ktorzy chcą dobrze!
  Większośc z rzeczy jakie napisałeś nie potrzeba miec super kontaktow lub kryształowej kuli aby wiedziec ze zywnosc podrozeje, po takiej zimie to naturalne , wszyscy widzimy co sie dzieje.
  powiem jedno pomarzły pomarancze będzie drogi sok…
  Rok a nawet dwa lata temu pisałem na interii ze trzesienia ziemi beda sie nasilac i to dopiero początek! sprawdziło się! to był poczatek aktualnie nie ma dnia aby nie było tzręsienie o sile 4-6 stopni!! i prorokiem jestem? takim jak TY badz mam kontakty z mosadem?! niestety nie.
  Pisałes ze pod koniec stycznia poczatek lutego bedziemy miec mrozy po 40-45stC, czeka jeszcze tydzien czy to sie sprawdzi!! bo jak narazie niewypaliła Twoja zapowiedz. Tak samo pisałes ze pod koniec grudnia badz z poczatku roku USA wejdzie do Iranu…i kupa mosci panowie Nostradamus (mizia) się pomylił…
  Nastepne daty to połowa lutego i marca, pozyjemy zobaczymy ale ja powiem jedno ze w tym terminie nie będzie ataku na iran. dlaczego? ano dlatego ze teraz usamani maja haiti na głowie, do tego dochodzi irak, afgan gdzie juz masa ich zołdakow ma pełne rece roboty.
  Mizia osmieszyłes się i tyle…. kończ wasc wstydu oszczędz…Ale i tak cię pozdrawiam,zyczę zdrowia.

  • gostek said

   @krisT:Jak nie wiesz co to jest krecia robota ,to czas sie z tym terminem zapoznac.Wszystko bedzie wtedy prostsze.Ale i tak dobrze ,ze zareagowales ,bo inni sie zabawiaja w tlumaczenia.O potakiwaczach czyli tzw.usluznych…… nie wspomne.

  • Wojtekk said

   Brawo KrisT. Dobrze że jeszcze ktoś myślący został na tym blogu.

   • Wojtekk said

    Nie obrażając użytkowników bloga, ale przez wypowiedzi Mizia mam w stosunku do niego bardzo negatywne zdanie.
    Nie rozumiem tego jak można używać arogancji w stosunku do narodu polskiego i przez osobiste wypowiedzi obrażać, kiedy samemu się jest (czy aby na pewno?) Polakiem.
    Wiele gadania a samemu to głowa piasek , gdy walczyliśmy w wojnie informacyjnej przeciw grypie a wtedy Mizia co? Ukryłeś się wtedy gdzieś na odludzi.
    Tak samo gadanie o ilości tego co zrobiłeś dla narodu a z tekstów wynika tylko psioczenie na Polskę i naród i wypięcie się dupą przez wyjechanie na emigrację.
    Zero szacunku dla języka, nadużywanie kapitalików i kulawa ortografia i gramatyka, świadczą tylko o niechlujstwie i oratorium, które ma trafiać do owiec.
    Dodam jeszcze o propagandzie strachu informacji które albo nijak się nie sprawdzają – w listopadzie jak straszyłeś ofiarami na Ukrainie, kiedy sprawdziliśmy i było zupełnie inaczej, albo wszyscy o tym dobrze wiemy. Do tego przepowiednie ataków USA na Iran, czy bzdury cenowe z zakupem masek to kolejne przykłady manipulacji którą prowadzisz.
    Nie wspomnę o obrażaniu czytelników bloga epitetami.
    Wszystko to świadczy tylko o Twojej osobie i kulturze osobistej.

   • MIZIA said

    BO KOCHANY JA STUDIOWAŁEM KULTURE I SZTUKE I JAK SIE MA PRZED SOBA TAKA SZTUKE JAK NP TY – TO TRUDNO ZACHOWAĆ KULTURĘ
    NASZCZESCIE DLAMNIE WASZE ZDANIE MA TAKIE ZNACZENIE JAK PIERDNIECIE PODCZAS BURZY –
    JAK WKOŃCU SIE PRZEŁAMIESZ I UCZCIWIE POWIESZ CHOĆBY SOBIE PRZED LUSTREM JAK TEN KRAJ WYGLADA TO MOZE WKONCU ZACZNIESZ UCZCIWIE STAWIAC SPRAWE – BEZ KADZENIA
    BO SYTUACJA NA DZIŚ TEGO WYMAGA – PRAWDA CHOĆBY NIEWIEM JAK BRUTALNA MOŻE TYLKO COS ZMIENIĆ

   • gostek said

    Pierwsze zdanie scianiete z serialu”Daleko od szosy”.Powinienes to przytoczyc jako cytat.

   • MIZIA said

    ps. TŁUMACZENIE , PROSZENIE , WYJASNIANIE NIC WAS NIE NAUCZYŁO TO MOZE TERAPIA WSTRZASOWA – TAKI OPIERDOL WAS WKONCU OBUDZI

   • Wojtekk said

    Nic nowego Panie Mizia.
    Dobrze wiem jak jest w naszym kraju pop******
    Na pierwszy strzał wywalam całe politikierstwo do kamieniołomów, włącznie z 20-letnimi komandosami którzy liżą tyłek Tuska bez wspomagaczy.
    Polska już od co najmniej kilkudziesięciu lat nie ma u steru Polaków tylko politikierę której nazwy nie potrafię sprecyzować (judeo-masońska, usamańska-jewropjska???). Te maszkarony pobudowały system w naszym kraju niczym perz.
    Nic tylko wspólna siła narodu i zjednoczenie potrafi ich pokonać.

   • gostek said

    @mizia
    Ta swoja kulture podworkowa zastosuj na swoim podworku.

 26. gustaf said

  „Nieludzki czyn” na żydowskim cmentarzu w Strasburgu
  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Nieludzki-czyn-na-zydowskim-cmentarzu-w-Strasburgu,wid,11903802,wiadomosc.html?ticaid=198b9

  ja myślę , że to też zlecił jakiś biznesman ze Szwecji

 27. ve said

  Tu jest filmik dot. PENTAGONU – jak tam było naprawdę tego dnia.
  AVI 24 MB
  szczególnie od 3m : 30 sek. nagrania SWOBODNE zawalenie ściany pentagonu
  http://rapidshare.de/files/49071336/11_wrzesnia_2001_-_pentagon_-_oszustwo_-_divx.avi.html
  fotka: plastikowy monitor oraz książka telef. i biurko nie tknięte przez rzekomo występujące tam paliwo lotnicze. Cuda 😉

  oraz 364 nowe fotki z 11.09.2001
  364 new photographs of the Pentagon on 9/11 released by the New World Order Report Archives. These exclusive pictures have never been available on the internet before.
  http://www.newworldorderreport.com/Articles/tabid/266/ID/1296/364-new-photographs-of-the-Pentagon-on-911-released-by-the-New-World-Order-Report-Archives-These-exclusive-pictures-have-never-been-available-on-the-internet-before.aspx
  Miłej lektury!
  =================
  od pb: nihil novi, czy cus przegapilem?

 28. mgrabas said

  na co liczyli? przecież prawda zawsze wychodzi na jaw
  ci Illuminaci to albo stare pryki, albo młodzi dorobkiewicze materialiści
  biedne duchowe karły, które dały się uwieść demonom i swoją nadzieję złożyli w tym świecie
  już dawno przegrali, tylko jeszcze o tym nie wiedzą

  • mgrabas said

   użyłem skrótu myślowego, stare pryki, w sensie: osoby podeszłe w wieku, które życie poświęciły na hedonizm, zafiksowane, chcące jeszcze jak najwięcej zagarnąć kosztem innych, jeszcze użyć życia kosztem innych, dać innym odczuć swoją władzę czy wykazać „wyższość”, do końca przeprowadzić „swoją” wolę, a nie chodziło mi w żadnym wypadku o brak szacunku dla ich wieku czy dla ich godności jako osób ludzkich

 29. Wojtekk said

  Rozbiory 2010:

 30. MagdaS said

  http://wiadomosci.onet.pl/2120008,11,anne_applebaum_pierwsza_dama_w_polsce,item.html

  Żona szefa MSZ to postać zupełnie inna od żony Komorowskiego. Anne Applebaum to wybitna publicystka pochodzenia żydowskiego bardzo znana w USA. Można powiedzieć, że Sikorski jest po prostu mężem sławnej żony – żartują dziennikarze.

  Pani „sikorska” już jest reklamowana …

  • MagdaS said

   Powinien być zapis w konstytucji że z 5 pokoleń wstecz prezydent z Żoną maja byc POLAKAMI.
   co a syf

   • Wojtekk said

    Onet ze swoim słodkim pierdzeniem i zachwalaniem osób niszczących Polskę powoduje odruch wymiotny.

  • Lekarz said

   „Anna Komorowska, żona marszałka Komorowskiego to postać dosyć tajemnicza. Dziennikarze niewiele wiedzą o niej.
   Żona szefa MSZ to postać zupełnie inna od żony Komorowskiego.”

   Skoro o pierwszej NIEWIELE WIEDZĄ, to na jakiej podstawie twierdzą, że druga jest ZUPEŁNIE INNA?
   Gdzie tu logika?

   • hjk said

    jest zupełnie inna chocby z tego wzgledu, ze o tej łatwo sie dowiaduja, a o tamtej nie wiedza nic..)))
    niepoznawalna…))

   • Lekarz said

    Nie wiedzą gdzie szukać.

 31. Zbyszko said

  Popieram akcję polskich Patriotów z Chicago. Trzeba ujawniać takie draństwa ludzi których oficjalna propaganda zrobiła wielkimi polakami i dzieci o zgrozo, uczą się o nich w szkole

 32. Mars said

  tekst z globalnaświadomość.com
  ” Bilderberg okazuje się być stowarzyszeniem sponsorowanym przez banki ! Otóż okazało się, że jedna z najbardziej tajemniczych organizacji na ziemi, skupiająca elity polityczne, bankowe, biznesowe i arystokratyczne, jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, jako stowarzyszenie i otrzymuje dotacje ! ”
  Całkiem możliwe całkiem realne i całkiem chore…
  ==============
  od pb: „jedna z najbardziej tajemniczych organizacji” = nie uprawiaj tu propagandy, juz to dawno przecwiczylismy

 33. marslim said

  Polecam kanał ICN – Informed Citizen News na youtubie

  http://www.youtube.com/user/InformedCitizenNews

 34. Fraktal said

  Na stronie Nautilusa jest bardzo ironiczni przedstawiony artykuł o NWO . Powoli tracę dla nich szacunek, już od jakiegoś czasu wydaje mi się że ktoś ma nad nimi łapęi czy dla kogoś pracują.

 35. kojak said

  http://www.youtube.com/watch?v=7zeaSBXd7Zo – 1984 „Całe miasto śpi”

  Metaforyczna wizja naszej rzeczywistości 🙂

 36. obsertwator said

  Slawek powiedział/a
  28 Styczeń 2010 @ 12:17 pm
  A TU TROCHE NA TEMAT ŻYDÓW!!!”Istnieje poważne zagrożenie dla USA.Tym zagrożeniem jest Żyd, gdyż w każdym kraju, gdzie Żydzi się osiedlili, doprowadzili do obniżenia poziomu moralności i handlowej uczciwości. Trzymają się na uboczu, nieprzystosowani. Próbują zniszczyć inne narody od strony finansowej, jak to było w przypadku Hiszpanii i Portugalii.Przez ponad 1700 lat uskarżali się na swój nieszczęsny los, mianowicie na to, że zostali wygnani ze swej ziemi, ale, proszę panów, gdyby cywilizowany świat oddał im dzisiaj z powrotem Palestynę, to natychmiast znaleźliby powód, żeby tam nie powrócić. Dlaczego? Ponieważ są wampirami, żyją z innych . Nie potrafią sami siebie utrzymać: muszą żyć z chrześcijan lub z innych ludzi, którzy nie przynależą do ich rasy.Jeżeli nie zostaną wyrzuceni ze Stanów Zjednoczonych na mocy konstytucji na okres co najmniej stu lat, to jeszcze napłyną do naszego kraju w takiej liczbie, ze zaczną tu rządy i zniszczą nas przez zmianę formy naszego rządu za którą my Amerykanie przelewaliśmy krew i poświęcaliśmy nasze życie, dobytek i wolność osobistą. Jeżeli Żydzi nie zostaną wykluczeni z USA, to w ciągu dwustu lat nasze dzieci będą pracować w polu, aby ich wyżywić, podczas gdy oni będą z zadowoleniem zacierać ręce w swoich bankach.Ostrzegam was ponownie, jeśli nie wykluczycie [stąd] Żydów na zawsze, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będą was przeklinać w swoich pacierzach.Ideały Żydów nie są ideałami Amerykanów, i chociaż żyją oni wśród nas od pokoleń, ten lampart nie jest w stanie zmienić swojej skóry. Oni zagrażają naszym instytucjom, zatem powinni zostać wykluczeni stąd przez konstytucję.”

  Benjamin Franklin, Stany Zjednoczone Ameryki, 1789 r.

  Prawda!

 37. Plan Dla Polski said

  My siedzimy jak te osly i wierzymy im.Ufamy, ze oni za nas wszystko zrobia. Jak mozna byc tak niawnym i oglupionym? A moze jestesmy zbyt zmeczeni i zdesperowani walka o byt, by walczyc o cokolwiek? To bylo ich planem. Jestesmy wszysce robieni w balona. Wypowiadam sie jako Polski obywatel, cierpie i boleje nad losem Polski jako narodu i kraju. Nie jest jesze za pozno. Nie znam gotowego srodka na uzdrowienie nas. Wiem,ze powinnismy zaczac od siebie. To znaczy zmienic nasze poglady, nastawienie. Po prostu zmienic sie. Na Zachodzie nic nie ma do pozazdroszecznia. Jest uluda bogactwa, auta, domy, moze podroze… Zachod nic nie ma nam do zaoferowania procz uludy lepszego jutra. Oni dbaja tylo o siebie. Zamiast tego powinnismy wrocic z kad przyslismy. A z kad? Zachod i Rosja boja sie, ze Polska odzyska zwoja dawna potege. Boja sie,ze Polska moze wrozcic do ‚gry’. Boja sie,Polska moze zbudowac zbudowac sojusz z panstami europy wschdniej.Chodzi mi o kraje tak jak Ukraina, Litwa. Lotwa, Slowacaj, Czechy i tak dalej. Prosze pomyslec to stworzyloby powazne zarozenia dla intersow Zachodu i Rosji. Oni nie chca silnej Europy wschoniej. Podzial wladzy dokonal sie po II wojnoie i trawa do dzis. Polska dzieki UE zyska tylko dlugi. Nie jestem przeciwny UE, ale to nie nasze wllsciwe miejsce. Polaka nalezy kultury jezykow slowianskich. Nie wstydzmy sie tego, nie zapomijanmy o tym.Nie jest za pozno. Powoinnismy stworzyc sojusz wschdni. Na wzor UE, ale inny. Bedziemy niepokonani.

 38. Luc said

  http://krosnoodrz.pl/artykuly/czy-wiesz-ze-od-1-stycznia-2010-roku-panstwo-cie-inwigiluje …………….

 39. Fraktal said

  Tak się ostatnio zastanawiam nad tym wszystkim i zadaję sobie pytanie co by było kiedy Polska była rzeczywiście polska . To samo się tyczy innych krajów bo to jest problem ogólnoświatowy nie tylko polski. Z historii wiemy że Polska od zawsze nie potrafiła rządzić i zawsze ten kraj okradano i rozbierano, szlachta polska piła i się dobrze bawiła. Kiedyś byliśmy mocarstwem , ale tylko prze krótki odcinek czasu i oczywiście też to mocarstwo szybko upadło głównie z przyczyny złego zarządzania krajem.

  • gustaf said

   Nie zawsze. Zawsze za to otoczona była przez zbójeckie państwa i leżała na styku kultur i religii.Wschodniej i zachodniej.

  • lacoss said

   Gdyby Polska byla rzeczywiscie Polska to na tym blogu pisaloby sie o histori Polski o tym co jej zagraza dzisiaj a nie o bzdurach udowodnionych juz 1000 razy jak wtc itp.
   ====================
   od pb: co udowodniono np samoloty w wtc? bron proszkujaca materie?
   blog jest o kompleksie jot jak motto, wprowadzenie i tresc wskazuja

 40. hjk said

  Absurdy UE: Grecja realnie zbankrutowała i nie można pomóc…
  Moze trzeba zacząć zbierać pomoc jak dla Haiti

  „Według informacji dziennika „Le Monde”, Francja, Niemcy i inne państwa strefy euro prowadzą wraz z Komisją Europejską dyskretne rozmowy o tym, jak pomóc Grecji. Bezpośrednia pomoc finansowa jest sprzeczna z unijnymi Traktatami. Mechanizm wsparcia we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, jaki zastosowano w ub.r. wobec Węgier i Rumunii, także nie może być użyty na terenie unii gospodarczej i walutowej. A to dlatego, że MFW przy okazji pomocy narzuca pewną politykę monetarną, która w strefie euro jest domeną autonomicznego Europejskiego Banku Centralnego. EBC, którego zadaniem jest pilnowanie stabilności wspólnej waluty, nie może pożyczać pieniędzy krajom członkowskim. ”

  http://biznes.onet.pl/ke-wyjscie-grecji-ze-strefy-euro–nierealistyczne,18543,3169052,1,news-detal

  W Hiszpanii nie lepiej:
  http://biznes.onet.pl/rekordowe-bezrobocie-w-hiszpanii,18563,3169022,1,news-detal

  Jeszcze tylko Irlandia i my i UE sama sie rozleci…

  A wielcy myślą o powrocie do zdrowej ekonomii:

  „Jednak najciekawszy był chyba apel o przywrócenie systemu walutowego z Bretton Woods. – Postwojenna koniunktura gospodarcza była w dużym stopniu zasługą Bretton Woods… Teraz potrzebujemy nowego Bretton Woods – powiedział Sarkozy, co postawiło na nogi w dzikim aplauzie większość audytorium. – Nie możemy propagować wolnego handlu i jednocześnie tolerować monetarny dumping – kontynuował. ”

  ciekawe, czy tylko myślą, bo to wbrew założeniom NWO…
  http://biznes.onet.pl/przywrocenie-bretton-woods-nie-takie-szalone,18493,3168914,3166520,134,1,news-detal

 41. Bartek said

  A propos szczepionek to może kogoś zainteresuje ten news: http://tech.wp.pl/kat,1009791,title,Bill-Gates-przekaze-miliardy-dolarow-na-szczepionki,wid,11907153,wiadomosc.html?ticaid=198ca

  • Aśka said

   To co podał w linku ~Bartek, brzmi naprawdę groźnie.
   Będą opracowywali nowe szczepionki specjalnie dla najuboższych państw, a właściwie dla tamtejszych dzieci w wielu do 5 lat. Bil Gates przeznacza 10 mld dolarów na badania nad tymi szczepionkami i ich dystrybucję.

   Bil Gates mówi: „”Musimy uczynić to dziesięciolecie dekadą szczepionek. ”

   Rynek krajów rozwiniętych się zamyka (za przyczyną uświadamiania w mediach drugiego obiegu), więc interes będą kręcić na nieświadomych mieszkańcach najuboższych krajów.
   HORROR

   • hjk said

    tam już nie chodzi o żaden interes w tradycyjnym słowa znaczeniu, tylko o „ich” interes – osłabienie zdrowia, żeby mogły wkroczyc farmakartele, potem podkręcą im trochę ekonomię, spowodują lepsze warunki życia, nagle sie okaże, ze „tradycyjne” choroby poznikały (a powiedzą, ze dzieki szczepionkom), wyśmieją zielarzy i szamanów, bo pojawią się „nowe” jak alergie, astmy, autoimmuniczne, wobec których ci będą bezradni, wtedy wkroczy big farma i już będzie wszystko pod kontrolą. Nie mówię tu już o ew. ukrytych celach jak depopulacja, ubezpłodnienie, zasiewy długoterminowego raka, etc.

 42. Magda said

  Nie wiem czy już było
  Cejrowski – depopulacja cz 1 i cz 2

  wstęp

  o nwo

 43. gostek said

  Poniewaz niektorzy na tym blogu zabawiaja sie w uprawianie manipulacji ,wiec trudno pozostac neutralnym.Poniewaz dobrym sposobem na pozbycie sie niewygodnego polityka ,jest jego publiczna kompromitacja ,wiec nic dziwnego ,ze kazdy chwyt jest dozwolony.Metod jest wiele i rzadko kto zastanawia sie -dlaczego akurat tego polityka i dlaczego akurat w danym momencie.
  Z tego co juz wczesniej czytalam -Czume ,ktorego Mizia potepia w czambul-probowano zdyskredytowac o jakies dlugi(parking czy mandat) w Stanach na kwote niecalych 300 dolarow.No smiechu warte.Nic dziwnego ,ze potocznie mowi sie ,ze jak krasc to miliony.
  No wiec Czuma mocno sie narazil, poniewaz postanowil dac polskim obywatelom prawo do posiadania broni,zeby sie mogli bronic przed bandytami.I to rzecz jasna nie moglo mu ujsc na sucho.
  A tu link na ten temat:
  http://wing2009.salon24.pl/101807,komu-kalasze-komu
  I jeszcze jedno-zanim sie kogos odesle do psychiatry to najpierw nalezy sie samemu sie przebadac pod katem zdrowia psychicznego ,bo takie opaczne postrzeganie rzeczywistosci moze wskazywac na pewne zaburzenia.

  • gustaf said

   Niewygodny dla Polski polityk, to łagodnie o zdrajcach

   • gostek said

    @gustaf
    Niewiele wiem o tym panu, poza tym co wyczytalam w necie.W polityke nie moze wejsc anonimowy czlowiek,musi miec powiazania takie czy inne.Mnie po prostu powalila ta kwota dwustu paru dolarow jako straszne przestepstwo, gdzie wokol szaleja afery i powoluje sie co i rusz nowa komisje od tego i owego.A to z pozwoleniem na bron mi sie z nim skojarzylo.
    Jakos tak sie dzieje,ze bandyci nie maja klopotu z dostepem do broni ,a zwykly obywatel tak.Sa kraje gdzie ludzie maja bron i nie strzelaja do siebie na kazdym rogu ulicy.Wiec nie moge zrozumiec dlaczego zwykly ,zdrowy psychicznie obywatel, nie ma prawa do posiadania broni?Po wykazaniu sie ,ze bedzie umial z niej skorzystac,czyli przejsciu przeszkolenia.W szkole mialam najlepsza ocene ze strzelania.Potem juz chyba zniesli te zajecia.
    Jest jeszcze pare innych zakazow z ktorymi nie moge sie pogodzic.Musi byc powod tych zakazow,bo jakos nie moge uwierzyc ,ze to dla mojego dobra.

   • gustaf said

    te 300 dolców miało ośmieszyć oskarżenie i tyle.
    Z resztą wywodu zgoda : nikt nie wejdzie u nas w politykę z przypadku. Jak wejdzie to wyprowadzą w kaftanie bezpieczeństwa , a nie dadzą na ministra.

   • MIZIA said

    albo posłodza herbatke tak jak zrobili gabrielowi janowskiemu jak sie zacza stawiać że polskie cukrownie maja byc nadal polskie

   • MIZIA said

    mała korekta nie kgb w tym maczało palce -NIE TYM RAZEM

   • MIZIA said

   • MIZIA said

    OPAMIETANIA ŻYCZE OPONETOM – moze zdrajcom

   • gostek said

    @mizia
    Atak jest najlepsza obrona.
    Lapaj zlodzieja -krzyczy najwiekszy zlodziej.

 44. CoZaSyf said

  http://wiadomosci.onet.pl/2120734,12,handel_ludzkimi_organami_na_haiti,item.html

 45. hanka said

  Czyżby MIZIA miał rację ?

  http://www.hotmoney.pl/artykul/prasa-polska-w-polsce-zywnosc-jest-zbyt-tania-2-11579

  • gostek said

   @Hanka i paru innych wcielen blogowego guru
   Rozumiemy ,ze umiesz zeglowac po necie i sam promujesz swoja osobe pod roznymi nickami.
   Wrozenie z fusow zostaw wrozkom.I przestan przytaczac linki z mediow ,ktore wedlug Twoich wlasnych slow piora mozg ich odbiorcom.

   • mgrabas said

    nie czytam trolli, nie wdaję się w ich spory bez sensu
    szkoda czasu

  • hjk said

   nie jest zbyt tania, tylko jeszcze za droga przy tej jakości, choc podobno w porównaniu do eur. zach jest bardzo dobra…

   Prawda jest taka, ze w pełni ekologiczna po uwzglednieniu pracy recznej (np. plewienie zamiast opryskow, mminimum nawozow sztucznych, kompost, obornik) i strat na robactwo i zarazy, to chyba powinna być z 5-10 razy droższa w zaleznosci od szczescia, pogody , etc.

   • hjk said

    dotyczy to warzyw, a jeśli chodzi o mieso, to dodac koszt hodowli jeszcze i opieki nad zwierzakami…
    dlatego dawniej 90% ludzi musialo mieszkac na wsi, bo chcac miec zywnosc musieli ja wytwarzac sami, w przeciwnym razie nie byłoby ich po prostu stac. Mechanizacja i chemizacja potaniły zywnosc, umozliwily migracje do miast, ale pogorszyly jakosc…

 46. vindpust said

  Posluchajcie piesni wolnosci:

 47. Man said

  W budżecie, który administracja prezydenta USA Baracka Obamy przedstawi w poniedziałek Kongresowi, wykreślono planowane wcześniej fundusze na program ponownych lotów załogowych na Księżyc.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,USA-rezygnuja-z-planu-powrotu-czlowieka-na-Ksiezyc,wid,11908098,wiadomosc.html?ticaid=198cf

  Opcji jest kilka, np.:

  – juz dawno tam sa
  – nie moga wrocic bo „inni” sobie tego nie zycza i mogloby dojsc znowu do kompromitujacych materialow

  Swoja droga zastanawiajace ze w latach ’80 mogli a w XXI wieku nie moga 🙄

  • MIZIA said

   a czy ktoś sie zastanawiał – albo wie ….. DLACZEGO ŻADNE PAŃSTWO OD SŁAWETNEGO LADOWANIA USA -MANÓW – NA KSIEZYCU TEGO PONOWNIE DO DZISIAJ NIE DOKONAŁ – ZAGATKA ZA 1000000 DOLCÓW
   ===============
   od pb: ogrodzili drutem kolczatym, zaminowali?

   • więc teraz to będzie teoria spiskowa którą słyszałem
    linku brak
    Księżyc to planeta po wojnie nuklearnej, nie wiem kto kiedy
    jeśli ktoś ma jakieś materiały na ten temat to warto wkleić
    ================
    od pb: a jak nie ma to mozna zrobic na fotoszopie

   • CoZaSyf said

    Na ten temat chyba opowiadał P.Schneider w tym filmie-http://video.google.pl/videoplay?docid=8924421560692332219#

   • zyta said

    P. Schneider mowil, ze ksiezyc jest zasiedlony od zawsze ale nie przez ludzi oczywiscie. Ci co tam przylecieli z Ziemi, musieli szybko zmykac, zeby nie oberwac i wrocic calo.

   • KrisT said

    Ja wiem jedno, wiekszosc ladowan na ksiezycu to fikcja, a bynajmniej zdjecia jakie nasa pokazuje do dziś.Oryginalne taśmy (bezcenne??) zaginęły !!! Nikt z Nasa nie wie gdzie są…dziwne nie? Po drugie asronauci po ladowaniu sygnalizowali ze sa obserwowani przez obcych, z innych zrodeł wyciekło ze nasa ma zdjecia ciemnej strony na ktorych sa bazy obcych.(widoczne konstrukcje, swiatła itd.)
    nastepna rzecz, rosyjscy naukowcy są pewni ze ksiezyc jest w srodku pusty! Inne zródła podają ze ksiezyc w srodku jest (moze był) zamieszkały, konstrukcja a’la Gwiazda smierci (S.T.), niestety jest juz tak stara ze tylko na powierzchni obcy moga miec bazy.
    Nastepna sprawa księzyca kiedyś nie było, pojawił sie nagle co opisują starohinduskie pisma ktore mają kilka tyś lat.
    Jak widac księzyc to bardzo zagatkowy twór, jedno jest wg. mnie pewne ci z „ciemnej strony” nie zyczą sobie łazenia po srebrnym globie!
    Co popiera tę terę? ano to ze od kilku lat pieprzą o podboju marsa, zapomniawszy i ignorujac całkowicie księzyc.

   • gostek said

    @krisT
    Mam kolege,ktory jest przekonany o obecnosci obcych cywilizacji na Ziemi i nie tylko.Wydal nawet ksiazke na ten temat,ale jezyk raczej u nas malo popularny.Tenze kolega studiowal Kabale(Zohar)i twierdzi ,ze w starych tekstach, jest to napisane.Wedlug niego Ksiezyc jest baza kosmiczna innych cywilizacji, podobnie jak Mars ,ktory tez jest zamieszkany.Ciekawostka jest tez ,ze uwaza on ,ze Ziemia wewnatrz jest pusta i zamieszkana przez obcych ,a glowne wloty znajduja sie na obu biegunach.Moze sie to zgadzac z tym co sie mowi,ze po II-ej wojnie niemieckie U-boty w znacznej liczbie skierowaly sie na biegun poludniowy ,a za nimi podazyli alianci w znacznej liczbie.Nikt nigdy nie wspomnial o wojnie w tym regionie.Sa zdjecia w googlach wlotow dziwnych tuneli na Antarktydzie.
    Wedlug opowiesci mojego kolegi to obcy sa wlascicielami Ziemi i ich zadaniem jest uproszczenie naszego DNA-eksperymenty genetyczne.Konczymy zdaje sie czwarty cykl rozwoju i przed nami- ostatni piaty.Jak to okreslil moj kolega,gdy go zapytalam , po co to wszystko-stwierdzi ,ze oni nas sobie hoduja.Nie pamietam szczegolow ,bo taki natlok dziwnych informacji byl dla mnie trudny do zaakceptowania-oni maja chyba jakis problem,zdaje sie z rozrodczoscia-wady genetyczne?
    To co przytoczylam to poglady mojego kolegi,ja nie mam na ten temat wlasnego zdania.

   • KrisT said

    O antarktydzie mozesz poczytac np tu http://www.greendevils.pl/rozne/hyperborea/nowa_szwabia/1_nowa_szwabia.html
    dosyc ciekawy materiał.

   • zyta said

    @gostek powiedział/a
    30 Styczeń 2010 @ 11:07 pm ,

    -prosze, podaj tytul i autora tej ksiazki (kolegi).
    A tu:
    http://wolnemedia.net/?p=16663
    jest niesamowita ksiazka: Tajemnica pustej Ziemi” Maclellan Alec.

   • hjk said

    inna teoria mówi, że cały nasz kosmos jest zamknięty wewnątrz naszej ziemi, a my zyjemy wewnątrz a nie na zewnątrz. wtedy i geo i heliocentryzm jest prawdziwy…)))

   • gostek said

    @Zyta:ksiazka nie zostala narazie przetlumaczona na zaden „zachodni”jezyk.Mialam ja w reku,ale tez nie moge przeczytac.Informacje mam od jej autora.Z racji swoich pogladow mial nieco problemow z praca,bo mimo,ze jest odpowiedzialnym czlowiekiem to brali go za czubka.Ciekawa osobowosc i swietny fachowiec w swojej dziedzinie.Ostatnio boleje,ze z powodu nawalu pracy,nie ma czasu pisac kolejnej.

 48. hjk said

 49. Luc said

  Davos, Szwajcaria. Bill Gates i jego żona Melinda przeznaczą 10 bilionów $ w ciągu następnej dekady na badania nad nowymi „scypionkami”, które przeznaczą dla najbiedniejszych krajów Świata.

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/29/AR2010012901488.html?nav=ft_world

 50. […] Steven E Jones z Brigham Young University opublikował zdjęcia wyjątkowej substancji wybuchowej super-termitu, który w dużych ilościach odkrył w pyle zawalonych Bliźniaczych Wież. Jeśli odkrycie […]

 51. […] Steven E Jones z Brigham Young University opublikował zdjęcia wyjątkowej substancji wybuchowej super-termitu, który w dużych ilościach odkrył w pyle zawalonych Bliźniaczych Wież. Jeśli odkrycie […]

Odpowiedz na Luc Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s