Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Stenogram z tajnego referatu Bermana w 1945 r.

Posted by grypa666 w dniu 23/01/2010

Stenogram z tajnego referatu tow. Jakuba Bermana, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945 roku
Stanisław Żochowski „O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ” Retro: Lublin 1994.

Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że  rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem. W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość. W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko. Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że  rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady. Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów. Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że  w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
Należy się liczyć z dalszym napływem
Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730. Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce. Każdy Żyd musi mieć świadomość, że  ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że  jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność. Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że  obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc
podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.

++++++++++++++++++++++++++++

Aparat terroru i lodobójstwa

http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1802&tytul=Aparat+terroru+i+ludobójstwa

++++++++++++++++++++++++++++

List otwarty do dr Aliny Całej

http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/28/list-otwarty-do-dr-aliny-calej-zydowski-instytut-historyczny/

++++++++++++++++++++++++++++

Riposta na antypolski artykuł w „Spiegel”

http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/30/ciemny-kontynent-europejscy-pomocnicy-hitlera-w-przeprowadzeniu-holocaustu/

+++++++++++++++++++++++++++

List otwarty do kłamcy i opluwacza Narodu Polskiego, Brattmana

http://piotrbein.wordpress.com/2010/01/22/list-otwarty-do-pana-brattmana/

+++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++

NIE DAMY SIE PODZIELIC

Po burzy wokół wizerunku Jana Pawła II wśród „iluminatów”, pojednaliśmy się, poznawszy wzajemnie swe racje:
– ze strony katolików — obrona imienia Wielkiego Polaka i jednej z niewielu pozostających postaci, symboli podtrzymujących otuchę Narodu, dających nadzieję;
– z drugiej strony (w tym redakcja bloga grypa666)  — konieczność edukacji o zmyłkowej propagandzie z kompleksu jot, m.in. dla obrony katolicyzmu i całego chrześcijaństwa, wroga nr 1 kompleksu jot.

Nastąpiło pojednanie bo cóż jest ważniejszego niż wybaczenie i jedność przeciw wspólnemu zagrożeniu. Nikt nie jest idealny. Nawet w rodzinie bywają sprzeczki, a co dopiero w grupie osób zebranych samoistnie, którzy czują i myślą jeszcze jak człowiek i chcą, aby w tym świecie panowało dobro. Współtwórcy bloga666 podają sobie ręce na zgodę . Wybaczają sobie zaszłości i postarają się być czujnym na wrażliwośc drugiego człowieka.

Piotr Bein i Bruno
cyberprzestrzeń 22.1.2010

++++++++++++++++

Komentarze 162 do “Stenogram z tajnego referatu Bermana w 1945 r.”

 1. Aśka said

  http://www.rp.pl/artykul/9157,390012.html
  Stan polskiego ducha
  „Polskiej rewolucji czas nastał!”

  tam też o łączeniu …

 2. Kuba said

  Układ w Polsce
  Zadziwiające jest to, co dzieje się wokół Lecha Wałęsy, którego lansują obce media i który poprzez nie (np. Wolną Europę) wzywa w 1980 r. wszystkich w kraju, by nie strajkowali, bo „on załatwi sprawę”, który wzywa też, co już nie wielu pamięta, do tego, by nie było jednego ogólnopolskiego związku zawodowego, a wiele małych związków branżowych.
  Niewielu też wie, że inicjatywa powołania związku zawodowego po¬wstała w kręgach KPN i środowisk robotniczych w Jastrzębiu Zdroju i że związek ten miał posiadać swoja siedzibę w Szczecinie. Informacje o tej inicjatywie, choć nie były nagłaśniane, dotarły do Gdańska, co spowodowało, że kilka godzin przed jej ogłoszeniem powołano związek „Solidarność” w Gdańsku.
  Potem Wałęsa konserwuje Okrągły Stół, umacnia lewą nogę, a Unia Wolności i „Gazeta Wyborcza” lansują grubą kreskę i chronią komunistycznych prominentów i nowych baronów gospodarczych, których komunistyczna proweniencja rzuca się w oczy.
  Nowe władze, jeśli spojrzymy na ich działanie z perspektywy, służą nie tylko tym baronom, ale przede wszystkim różnorodnym, w tym gospodarczym siłom zachodnim – stwarzają warunki na budowanie się i umacnianie wszechogarniającego międzynarodowego Układu i w znacznej mierze wtapiają się w ten Układ.
  Świetnie to widać w dziedzinie mediów. Zadziwiająca była tu pozycja „Gazety Wyborczej” i jej „guru” Adama Michnika. Przez długie lata był głównym „rozgrywającym” aż do momentu, gdy został skazany na śmierć cywilną i wyrok został wykonany. Popełnił dwa grzechy. Po, pierwsze, grzech mniejszy, chciał zająć w Układzie specjalne, dominujące miejsce, a po drugie, grzech niewybaczalny, złamał jego zasady – doniósł na Układ, zaczął rozgrywać wewnętrzną grę w ramach Układu odwołując się do tego, co było poza Układem. Przestał być chroniony. Dotąd nie miał konkurencji. Gdy popełnił grzech zaraz pojawiła się prasa o kapitale niemieckim – „Fakt” i „Dziennik” i zaczęto go spychać na margines. Wydał książkę. Dotąd jego książki to były wielkie wydarzenia. O tej nikt nie wspomniał, przeszła całkowicie bez echa.
  Przy okazji, przy sprawie Rywina, okazało się, że Michnik był w stałym kontakcie z prezydentem Kwaśniewskim.
  Układ był też bardzo wyraźny w gospodarce. Był poza nim Kluska. Wyeliminowano go. Prawdopodobnie był poza nim (lub mu się naraził) samotny (no może nie do końca) wilk – Stokłosa, bo okazało się, że nie jest nietykalny. Pozostał kapitał zachodni i kilkunastu polskojęzycznych biznesmenów, który zrobili majątki w przedziwny sposób (głównie na zamówieniach państwowych, na zbożu i ropie lub grając na giełdzie) i których powiązania ze światem polityki i konkretnymi politykami widać jak na dłoni.
  Spróbujmy określić ten Układ. Jest jak góra lodowa. Można co najwyżej zobaczyć jego drobny czubek, jakieś 5-10%. To co widać to jednak nie jest to, co najważniejsze. Grube ryby, które tu się pojawiają to w istocie płotki, poputczicy, posłańcy, pracownicy, wykonawcy. Ci, którzy rządzą Układem pozostają całkowicie w cieniu. To ludzie bez nazwisk i twarzy.
  Czy Układ jest jeden czy jest ich wiele. Sądzę, że to jest jeden system naczyń połączonych złożony z wielu różnych układów. W tym systemie prym, moim zdaniem, wiedzie masoneria – raz jeden ryt, raz drugi, niekiedy ich koalicja. Poza tym są wywiady: rosyjski, niemiecki, amerykański, francuski i jeszcze kilku państw. Boję się nawet wymieniać.
  Obok tego powiązane z masonerią i wywiadami międzynarodowe finansowe koterie, „rodziny”, różne gospodarcze lobby.
  No i wreszcie lokalne, polskojęzyczne „kółka” i samodzielne grupy, które najlepiej nazwać „trybikami’: „Kółka” i „trybiki” mogą się zużyć, jakoś zepsuć, skompromitować. Wtedy Układ je wymienia na nowe.
  Co się stało, gdy PiS doszedł do władzy i nie znalazł się w koalicji z PO? Układ poczuł się w pewnym momencie zagrożony, później wpadł w panikę?
  Dlaczego PO nie weszło w koalicję z PiS?
  Układ musiał uznać, że zapanuje nad PiS-em lub, jeśli nawet nie, to w pełni zapanuje nad sytuacją, by potem całkowicie przejąć wszystkie stery?
  Trzeba powiedzieć, że w znacznej mierze to mu się udało. Cały czas trzymał rękę na pulsie, miał wszystko pod kontrolą. To był dowód jego wielkiej siły i wszechobecności.
  Nie dopuścił do lustracji, tam gdzie miało jej nie być. Użył jej jako swoje narzędzie przeciwko Kościołowi i ludziom niewygodnym, pokazał, że w jego ręku to niebezpieczna broń, której należy się bać, że należy bać się Układu.
  Nie dopuścił do bardzo niewygodnych dla niego, a nawet niebezpiecznych zmian w konstytucji związanych z obroną życia nienarodzonych.
  Nie dopuścił do wymierzenia sprawiedliwości komunistycznym opraw¬com i wielkim złodziejom.
  Nie dopuścił do tego, by w gospodarce zaczęły obowiązywać normalne i moralne mechanizmy.
  Nie wypuścił z rąk rządów dusz – mediów i kultury.
  Nie pozwolił na to, by jego ludzie zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni
  – przechodzili po prostu na inne stanowiska lub szli na swoisty płatny urlop.
  Jak to się stało, że miał takie możliwości, tyle siły i był tak skuteczny? Po pierwsze, jest obecny wszędzie.
  Po drugie, opanował wiele struktur tak dalece, że jego usunięcie było możliwe tylko przez całkowite zniszczenie tych struktur -likwidację całych instytucji, rewolucyjną zmianę prawa.
  Po trzecie, panował całkowicie nad mediami i nie bał się tego wykorzystywać do końca – do wyraźnego obnażania swojej medialnej władzy, determinacji, konsekwencji aż do wyraźnego zaprzeczenia wszystkim wartościom typu „obiektywizm” i „wolność słowa’: które dotąd sam głośno lansował.
  Po czwarte, PiS nie miał tyle władzy, by móc mu naprawdę zaszkodzić. Po piąte, PiS okazał się słaby.
  Skupmy się na tym ostatnim.
  Na czym polegała słabość PiS-u?
  PiS nie ośmielił się pójść na otwartą wojnę z Układem zmierzającą do jego zniszczenia w jednej walnej bitwie.
  Chciał go tylko powoli, ale konsekwentnie osłabiać i odsuwać i pozo¬stawić w jakiejś ograniczonej formie uznając, że otwarta walka aż do zwycięstwa może doprowadzić do „krwawej jatki’: bo szczur zapędzony do kąta staje się bardzo niebezpieczny.
  W ten sposób PiS zaczął walczyć z hydrą. Urwał jej jedną głowę, wyra¬stała druga i Układ dalej miał tyle głów ile potrzebował.
  W ten sposób PiS jakby z góry zrezygnował z usunięcia wpływów Układu z mediów i sfery kultury. W ten sposób miał jednak cały czas przeciwko sobie „opinię publiczną” i „elity” i wsłuchując się w ich głos spełnił, faktycznie, wiele żądań Układu.
  Ponadto PiS dał się podpuszczać i wmanewrowywać, pozwolił na to, by zaczęła go przenikać piąta kolumna, pozwolił na to, by Układ odizolował go od sił, które go wspierały.
  To Układ chciał, od samego początku, by PiS nie szedł ramię w ramię z LPR i Samoobroną.
  Co spowodowało tę słabość PiS, abstrahując od postawy mediów i zbyt małej liczby posłów pisowskich, w sejmie.?
  Jednym, jak się wydaje, z podstawowych tu czynników było różnorodne, choć może nie koniecznie bezpośrednie, uwikłanie PiS- u w Układ.
  Jego liderzy tkwili w nim na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć¬dziesiątych. Byli przy Okrągłym Stole i przy Wałęsie, także w początkach jego prezydentury. To przecież oni, trzeba o tym pamiętać w największym chyba stopniu przyczynili się do tego, że zaszedł tak wysoko. Potem ich związki z Układem coraz bardziej malały, ale nigdy chyba do końca. Jak wytłumaczyć bowiem fakt, że Lech Kaczyński został ministrem w rządzie AWS-u, co było początkiem jego drogi do prezydentury?
  Przez cały czas aż do dziś, jak można sądzić, łączą ich z Układem różne nitki – zobowiązania, w tym osobiste, przyjaźnie, związki towarzyskie, sentymenty i Bóg wie co jeszcze.
  Dlaczego PiS chciało tak bardzo wejść w koalicję z PO?
  Najgorsze jest jednak chyba to, że PiS jest uwikłani w Układ mentalnie – „nadaje” w znacznej mierze na tych samych „falach” w perspektywach światopoglądowej i aksjologicznej. Kaczyńscy chcieliby być poprawni politycznie i to tak w perspektywie polskiej jak i europejskiej, chcieliby być lubiani, a przynajmniej akceptowani przez wielkich tego świata, „intelektualistów” i tzw. autorytety.

  Liderzy PiS w wielu porządkach myślą w taki sposób jak liderzy PO, są przede wszystkim w prawie taki sam sposób „światowi” i „europejscy( Bliscy są też PO w swoim odniesieniu do Kościoła i świata wartości chrześcijańskich. Świadczy o tym choćby stosunek do kwestii życia dzieci nie¬narodzonych czy lustracji w Kościele, który był tu traktowany często tak jakby był zwykłą ziemską instytucją publiczną. Dało temu wyraz zachowanie liderów PiS w sprawie abp. Stanisława Wielgusa. Świadczy o tym, i już nie tylko symbolicznie, dobranie sobie przez Prezydenta na kapelana kapłana, o którym można powiedzieć, że reprezentuje tzw. Kościół otwarty, katolewicę, wprost modernizm, kapłana, który był przez lata towarzysko powiązane ze środowiskami KOR-u i w swojej parafii organizował spotkania „modlitewne” ze środowiskami judaizmu i buddyzmu. W sprawach polskich jednak Kaczyńscy wydają się być bliżsi LPR niż PO. Co prawda, pamiętajmy o tym, że byli za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Walczą jednak, w jakiejś przynajmniej mierze, o pewną, może ograniczoną, suwerenność Polski, czego PO nigdy by nawet, i to programowo, nie spróbowała. Dbają, w jakiejś, chyba ograniczonej, mierze (ale jednak), o patriotyczną tradycję i narodową pamięć.

  Ich ukłony w stronę Układu, pragnienie poruszania się w ramach po¬litycznej poprawności zaowocowało choćby stanowiskami dla takich lu¬dzi jak Ujazdowski czy Wildstein, manifestowaną (i to już niejako z góry) niechęcią do LPR i Samoobrony oraz do wielu kroków Romana Giertycha jako ministra oraz ingerencją samego premiera w kształtowanie listy lektur szkolnych.

  PiS jednak w całej tej trudnej sytuacji był, jak się wydaje, bliski wie¬lu sukcesów na drodze osłabiania Układu. Gdzie? Jakie to byłyby sukcesy? Nie wiem tego ja i nie wie tego, być może, nawet PiS. Wie to chyba tylko Układ. Jego histeryczne reakcje, jego przerażenie, jego determinacja, gotowość w pewnych momentach na wszystko wskazywały, że był faktycznie zagrożony i to być może nawet w swej egzystencji.
  Dlaczego Blida nie żyje?
  Tacy ludzie nie tracą życia tak bez powodu?
  Ktoś, kto o tym zapewne nawet nie wiedział, musiał być bardzo blisko
  jakiegoś newralgicznego punktu Układu.
  Co się stało w czerwcu czy lipcu 2007 r.?
  Sądzę, że ktoś zbliżył się do czegoś, co mogło zagrozić poważnie Układowi. Pokaż mi twoich wrogów, a będę wiedział, kim jesteś. Ta zasada pozwala żywić pewne nadzieje w związku z PiS.

  Układ jest przerażony. Spieszy się bardzo. I jest coraz bardziej skuteczny. I wszystko wskazuje na to, że niedługo może być już bardzo spokojny, a jego ludzie zaczną poklepywać się po plecach i mówić: „Niebezpieczeństwo minęło i nic i nikt już nam przez wiele lat nie będzie zagrażać’:
  I co tu zrobić?
  Nie można się poddawać.

  Układ choć niewyobrażalnie silny nie jest tak silny, by go nie można było zniszczyć. Ma masę słabych punktów i achillesowych pięt. Tylko je odnaleźć i uderzyć.

  Układ, i o tym trzeba wciąż pamiętać, zagraża Polsce i Kościołowi w taki sposób, że nie wolno zaniedbać niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób przyczynić się do jego zniszczenia, osłabienia czy choćby paraliżu.

  Tym, co teraz w niego uderza i go osłabia jest pogłębiający się wciąż kryzys, które Układ nie chciał długo zauważać, który był przez niego lekceważony.

  Źródło:
  Stanisław Krajski
  „Masoneria polska 2009”, s.97-101

  • hjk said

   „Nie dopuścił do bardzo niewygodnych dla niego, a nawet niebezpiecznych zmian w konstytucji związanych z obroną życia nienarodzonych.”

   Tego, szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, jak tego typu zmiany w konstytucji mogłyby zagrozic układowi… Oznaczałyby że aborcja zostanie całkowicie zakazana(?). Czyżby obecne „wyjątki” ją dopuszczające stanowiły jakieś poważne źrodło dochodu dla układu? Czy w ich imie nadal dokonuje się setek tysięcy aborcji? Dziwne…
   Chodzi o coś innego? ktos to moze wytłumaczyć?

   „…nie jest tak silny, by go nie można było zniszczyć. Ma masę słabych punktów i achillesowych pięt. Tylko je odnaleźć i uderzyć. ”

   No tak, nie ma na ziemi rzeczy niezniszczalnych… ale chyba autor przesadza z tą „masą słabych punktów i pięt”. Jakieś tam pewnie ma, ale nie wiem, czy to masa i czy są one aż tak krytyczne. Pewne dziedziny są całkowicie (lub prawie) opanowane przez układ i tam wydaje sie niezniszczalny (w wiekszości polityka,cała ekonomia i kapitał, służby spec., itp.), no chyba ze nastąpi jakiś krach w stylu katastrofy (asteroid, rozbłysk, załamanie syst. bankowego i ekon.), a pewne mniej i tu mozna walczyc, bo maja dla układu zn. 2-rzedne – np. oświata, nauka, sł. zdr., niektorzy parlammentarzysci…

   • Lekarz said

    Do Hjk,

    Re: Aborcja. Czyżby obecne “wyjątki” ją dopuszczające stanowiły jakieś poważne źrodło dochodu dla układu? Czy w ich imię nadal dokonuje się setek tysięcy aborcji?

    Aktualne dane na temat aborcji w Polsce: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_planowanierodziny_29112009.pdf
    Zobacz: tabela 15 na str. 52

    Zwróć proszę uwagę jak szybko wzrasta liczba aborcji eugenicznych – w wyniku badań prenatalnych (467 w 2008 r.). Aborcja z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki maleje (32 w 2008 r.), maleje również aborcja z powodu ciąży w wyniku czynu zabronionego (0 w 2008 r.).

    Nie są to więc „seki tysięcy” aborcji, ale 499 w 2008 r.

    Odpowiadając na pierwsze pytanie, nie chodzi tu o „dochód dla układu”, ale o demoralizację społeczeństwa, a szczególnie pewnej grupy lekarzy. Akceptacja zabijania nienarodzonych dzieci z powodu ich chorób uderza w moralność chrześcijańską (a także innych wyznań), na której opiera się nasza cywilizacja.

    Pozdrawiam

   • gustaf said

    Prawda ,że nie w liczbach sprawa tylko w moralności zwłaszcza , że to oficjalna liczba i za granicą jest też dostęp do lekarzy. To delikatna sprawa jątrząca i nie załatwiona klarownie od dawna.
    Trudno też posądzać jednego z głównych promotorów wyciągania aborcji na wierzch i jednoczesnego zapalania chanuków w sejmie o czyste intencje. Ja w tym widzę manipulację … Jeśli przy tym wrzaśnie się ludziowcom hasło” wolność aborcji” albo śmierć , to tracą zdrowy rozum , dystans i znaczenie wolności z oczu. Nad tym trzeba pracować nie tracąc celu z oczu.

   • hjk said

    „szczególnie pewnej grupy lekarzy”
    no tak, jak aborcja była dopuszczalna, podobno „pewna grupa” się w tym specjalizowała…

    sam spotkałem się z jakby naganianiem na badania prenatalne, które pewnie tanie nie są, ginekolodzy wymyslaja sobie pseudokryteria typu „przezierność karku” (zainteresowani wiedza, o co chodzi) powodujac strach i panikę u przyszłych rodziców, a ich znajomi pewnie kasują za badania prenatalne. Ta furtka „zagrozenie ciezkimi wadami rozwojowymi czy genetycznymi” przy dobrym zorganizowaniu gangu de fakto moze stac sie aborcją na żądanie…
    ========================
    od pb: talmud nakazuje niszczyc gojow wszelkimi sposobami, w tym zabijaniem plodow – niedlugo opracowanko

   • Lekarz said

    Konflikt toczy się teraz między kulturą, która uznaje, ceni i wysławia dar życia, a kulturą, która chciałaby postawić całe kategorie istot ludzkich – nie narodzonych, nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych i innych uznawanych za «nieprzydatnych» – poza sferą ochrony prawnej.

    Jan Paweł II
    26 stycznia 1999 – St. Louis

    Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia.

    Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej.

    „naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”

    4 czerwca 1997 roku homilia Jana Pawła II w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

    Badania prenatalne, które nie wzbudzają obiekcji moralnych, o ile są podejmowane w celu wskazania ewentualnych terapii, których podjęcia wymaga zdrowie dziecka nie narodzonego, zbyt często dostarczają okazji do zaproponowania i wykonywania przerwania ciąży.

    Jest to wówczas aborcja eugeniczna, akceptowana przez opinię publiczną o specyficznej mentalności, co do której ustala się błędny pogląd, że jest ona wyrazem wymogów „terapeutycznych”: mentalność ta przyjmuje życie tylko pod pewnymi warunkami, odrzucając ułomność, kalectwo i chorobę.

    Ta sama logika doprowadza do sytuacji, w których odmawia się podstawowego leczenia i opieki, a nawet pożywienia dzieciom urodzonym z poważnymi ułomnościami lub chorobami.

    Obraz współczesnego świata staje się jeszcze bardziej niepokojący w związku ze zgłaszanymi tu i ówdzie propozycjami, by uznać za prawnie dopuszczalne — na tej samej zasadzie co przerywanie ciąży — nawet dzieciobójstwo. Oznaczałoby to powrót do epoki barbarzyństwa, z której — jak się wydawało — wyszliśmy już raz na zawsze.

    Encyklika Evangelium Vitae

    Istnieją w Polsce ośrodki diagnostyki prenatalnej pro-life. Zobacz: http://www.usgecho4d.pl/
    http://www.hospicjum.waw.pl/aktualnosci,0,161.html

  • hjk said

   „Nie dopuścił do bardzo niewygodnych dla niego, a nawet niebezpiecznych zmian w konstytucji związanych z obroną życia nienarodzonych.”

   Tego, szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, jak tego typu zmiany w konstytucji mogłyby zagrozic układowi… Oznaczałyby że aborcja zostanie całkowicie zakazana(?). Czyżby obecne „wyjątki” ją dopuszczające stanowiły jakieś poważne źrodło dochodu dla układu? Czy w ich imie nadal dokonuje się setek tysięcy aborcji? Dziwne…
   Chodzi o coś innego? ktos to moze wytłumaczyć?

   „…nie jest tak silny, by go nie można było zniszczyć. Ma masę słabych punktów i achillesowych pięt. Tylko je odnaleźć i uderzyć. ”

   No tak, nie ma na ziemi rzeczy niezniszczalnych… ale chyba autor przesadza z tą „masą słabych punktów i pięt”. Jakieś tam pewnie ma, ale nie wiem, czy to masa i czy są one aż tak krytyczne. Pewne dziedziny są całkowicie (lub prawie) opanowane przez układ i tam wydaje sie niezniszczalny (w wiekszości polityka,cała ekonomia i kapitał, służby spec., itp.), no chyba ze nastąpi jakiś krach w stylu katastrofy (asteroid, rozbłysk, załamanie syst. bankowego i ekon.), a pewne mniej i tu mozna walczyc, bo maja dla układu zn. 2-rzedne – np. oświata, nauka, sł. zdr., niektorzy parlammentarzysci…

   „Tym, co teraz w niego uderza i go osłabia jest pogłębiający się wciąż kryzys, którego Układ nie chciał długo zauważać, który był przez niego lekceważony.”

   Kryzys we wszystkich uderza, ale szczególnie w podstawy finansowe układu, ale nie wiem, czy pewne kręgi nie dostły „cynku” i jeszcze nie wygrały na nim…
   Ja z kolei myślę, ze jedyna szansa to raczej rozpad ukladu albo z powodu jakichś wewnętrznych antagonizmów lub sprzeczności, walki o dominację, niezgody jakichś interesów, albo z powodu interwencji zewnętrznej sił, które np. uznają lokalne „układy” za przeszkodę w rezlizacji jakichś „globalnych” zadań czy interesów. Sytuacja chyba podobna jak w l. 1914-1918 czy w l. 1986-89, kiedy waliły się stare „układy”, gdzie niewiele dało się zrobić, nie należało sie zbytnio wychylać, ale być świadomym i czekać na okazję, aby wkroczyć do akcji. Z tego punktu widzenia np. zryw 1980 to falstart, aczkolwiek pokazał siłe, spójność i determinację narodu…

  • szach said

   Kaczyńscy stale mówili o ukladzie i chyba wiedzieli o czym mówią.Lech K. byl doradcą Walęsy jeszcze przed stanem wojennym,jednak nie mówil zbyt dużo i nie ufal ludziom,a zwlaszcza Walęsie i dzięki temu uniknąl internowania.Byl przy Okrąglym Stole ,lecz stanąl po stronie rządu Olszewskiego gdy trzeba bylo się opowiedzieć.Ich (Kaczyńskich)pierwsza partia PC byla jedyną,której czlonkowie nie mogli być TW.To przemawia na ich korzyść.Żeby walczyć z wrogiem, trzeba go wpierw poznać i myślę,że L.i J.K zdobyli tę wiedzę.Dlaczego nie powstala koalicja PiS+PO? Wiadomo jakie resorty PO chcialo mieć koniecznie-i nie chodzi tu bynajmniej o gospodarkę.PiS musial wybrać mniejsze zlo-czyli LPR i Samoobronę.To,że z list Samoobrony startowal Miller mówi samo za siebie, czyja to partia.Jednak jak wszędzie bylo tam trochę ludzi normalnych i z tymi można się bylo dogadać .Alternatywą bylo oddać wladzę PO+SLD+PSL lub nowe wybory. Zresztą nagonka mediów ,która nie zakończyla się wraz przejęciem wladzy przez PO świadczy dobitnie,że uklad zrobi wszystko,by PiS do wladzy nie doszedl ponownie.To znak,że jest dla nich zagrożeniem .Poza tym nie ma alternatywy,bo żadna partia,choćby zlożona z samych świętych ludzi,bez poparcie mediów nie ma szansy na zaistnienie a co dopiero na wygranie wyborów i to ponad 50%.Tak więc choć Kaczyńscy nie są idealni,to nie mamy możliwości manewru(chyba,że coś się zmieni na scenie politycznej,ale wątpię) Poza tym twarz PiS to nie tylko Kaczyńscy.To również Maciarewicz(czlowiek staly w poglądach,odważny,bezkompromisowy),to Ziobro,Wasserman,Kępa… My pewnie nie doczekamy lepszej przyszlości Polski,ani nasze dzieci,ale może przyszle pokolenia (jak Bóg da).

   • hjk said

    „żadna partia,choćby zlożona z samych świętych ludzi,bez poparcie mediów nie ma szansy na zaistnienie a co dopiero na wygranie wyborów”

    PiS też nie miał poparcia merdiów, ale miał poparcie w RM i to mu dało sporo głosów, podobnie obecny Prezydent. Bo jesli tak jest jak piszesz, to już koniec, bo wiadomo kogo „te” merdia poprą…A nawet niechęć tych merdiów jest wskaźnikiem dla ludzi myślących…

   • gustaf said

    Tak PiSda nawet na tacę w kościele
    A Olszewski był masonem na chwilkę , kiedy raz trawkę zapalił.
    Ja poproszę o wolne wnioski i nie z GIE-WU

  • MIZIA said

   PIERDU PIERDU JAK JA BYŁBYM PREZYDENTEM A MÓJ BRAT W TYM SAMYM CZASIE PREMIEREM TO — MOGLIBYSMY WSZYSTKO — no chyba ze by nam nie zależało
   PS. PODSUMOWANIE GŁUPAWYCH W/W DYWAGACJI

   • oko1 said

    Dobrze mowisz MIZIA, zawiodlem sie bardzo na PiS i na Prezydencie. Mogli zrobic duzo a nic nie zrobili.
    Trzeba popierac LPR i Samoobrone bo to sa nasze prawdziwe Polskie partie, ktore nie braly udzialu w rozkradaniu naszego majatku narodowego.

   • Slawek said

    „Dobrze mowisz MIZIA, zawiodlem sie bardzo na PiS i na Prezydencie. Mogli zrobic duzo a nic nie zrobili”.

    Jak na 14 miesiecy rzadzenia(przez tyle mieli wiekszosc) to zrobili bardzo duzo i przynajmniej nie kradli w przeciwienstwie do innych parti

   • lacoss said

    Lepper to byla proba dla nas Polakow zobaczcie tylko 2 filmy na you tube obejzalo okolo 1.5 mln osob znaczna wiekszosc komentarzy oczywiscie jest pochlebna Lepperowi koles w 10 minut zdemaskowal wszystkie klamstwa polskich poslow oraz w parlamencie europejskim powiedzial to czego nikti inny nigdy sie nieodwazyl.Jest naprawde inteligentny i potrafi zartowac przy czym robi to naprawde swietnie JEDNAK narod Polski pod wplywem tvn itp. postanowil go kompletnie wysmiac nie wiem czy za to ze ma taki akcent czy za to ze wysypywal zboze zeby Polski rolnik mial na chleb podobnie Polacy wypowiadaja sie w stosunku do Giertycha sa to sprawy, ktorych ja do dzis nie moge zrozumiec wiem ze latwo jest zmanipulowac i podstawic odpowiednie osoby jednak dziwi mnie ta ciemnota osob o ktorych ci ludzie walczyli zeby im bylo lepiej w zyciu.A TERAZ CO MAMY PIS I PO DWIE SZKOLY JEDNA ZE SZKOCJI A DRUGA BODAJZE Z FRANCJI JEDEN BARDZIEJ BESZCZELNY NIZ DRUGI A POparcie rooosnie ze hoho

   • hjk said

    @lacoss
    „dziwi mnie ta ciemnota osob o ktorych ci ludzie walczyli”
    a czemu cię dziwi? to jest fakt, pewien punkt wyjścia, który trzeba uwzględnić, ja szacuje poziom tak gdzies na 80% społeczeństwa…
    nie wiem, co tych ludzi moze obudzic…
    A z drugiej strony te pozostałe 20% to jednak wiela masa, ok 7 mln ludzi, realnie z 3-4, odliczywszy dzieci, do których trzeba jakoś dotrzec i zorganizowac

   • Zbyszko said

    Nie jestem do końca przekonany do Samoobrony

   • gustaf said

    Ja nie zawiodłem się na nikim, na żadnym polityku po Edwardzie Gierku , na którego „POMORZECIE ?” z jeszcze świeżutkim dowodem osobistym głosowałem. Za żadnego następnego złodzieja nie ręczyłem swoim podpisem po tym , jak przeszedłem się pod mieszkaniem bolka TW ( a pod klatką schodową „czarne auto ” i dwaj panowie w ortalionach), a na drugi dzień „tajny” komunikat w „Tajnej” gazetce o „Tajnym”spotkaniu KORu w mieszkaniu bolesnym 😛
    Wszystkie drobne w kieszeni zawsze mi się zgadzają 🙂

   • ALFA said

    Masoneria wrogiem Polski!!!
    Zbigniew Gertych – (sadownik, b. wicepremier, GO, UFL; publicysta ‚Wolnomularz Polski’)
    Aleksander Małachowski
    Tadeusz Matuszewicz
    Jan Olszewski – (prawnik, b. premier, WLNP, Loża Kopernik, Warszawa; aktywnie działał w masonerii. 1 maja 1962 r. został przyjęty do warszawskiej loży „Kopernik”. 24 października 1964 r. nadano mu stopień Mistrza. W latach 1971-1973 piastował godność II Dozorcy, zaś w 1975-1981 i 1986-1991 – Mówcy. W roku 1991 został wybrany Wielkim Przysposobicielem Wielkiej Loży Narodowej Polski. Później wycofał się (co w terminologii wolnomularskiej jest nazywane „uśpieniem”).)
    Zbigniew Religa – (prof. kardiochirurgii, Warszawa, czł. Klubów Lions (Wprost 25.IV.93) i Rotary (Wprost 8.I.95).)
    Hanna Suchocka
    Bronisław Wildstein – (6 lutego 1986 r. przyjęto go do wolnomularstwa w Paryżu. Został członkiem polskiej loży „Kopernik”, wchodzącej w skład Wielkiej Loży Francji. Tam dwa lata później uzyskał stopień mistrza, a po kolejnych dwóch latach znalazł się w działającej na terenie Polski niezależnej loży „Kopernik”, która od 1991 r. znalazła się w Wielkiej Loży Narodowej Polski. W latach 1991-1993 był przewodniczącym krakowskiej loży „Przesąd Zwyciężony” (również Wielka Narodowa Loża Polski), od 1991 r. sprawował funkcję „wielkiego dozorcy” Wielkiej Loży Narodowej Polski.)
    Andrzej Zoll – (prof. Prawa, Kraków czł. Klubu Rotary)

    Papież a masoneria

    Z okazji odmowy przyjęcia przez papieża Jana Pawła II nagrody im. „Galileusza”, najwyższego odznaczenia przyznawanego przez włoską masonerię obrządku „Wielki Wschód”, Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała (KAI 7.I.1997) dossier z historycznymi informacjami o stanowisku Kościoła wobec masonerii wraz z tekstem dokumentów z lat ostatnich, które przypominają o obowiązującym zakazie przynależenia do masonerii. „Wierni, którzy należą do stowarzyszeń masońskich, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do Komunii Świętej” – z deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 26.XI.1983 r.).
    Masoneria wrogiem Polski!!!

    Przy dzisiejszym bardzo niskim stanie wiedzy w Polsce o masonerii należy czytelnikom przedstawić historię i rolę tych związków. Wiadomo, masoneria jest potęgą z którą należy się liczyć i traktować jej zagrożenie dla Polski i dla świata bardzo poważnie.

    Powszechnie wiadomo, że w Polsce masoneria i żydostwo oddziałowuje na nasze życie narodowe i publiczne. Tkwi ona we wszystkich partiach politycznych, w środowiskach masowego przekazu; telewizji, radiu, prasie, a szczególnie w życiu gospodarczym opanowując całkowicie banki, administracje, obronność oraz sferę moralnego kształtowania społeczeństwa – Kościół Katolicki.

    Wywołuje to nieskoordynowane protesty robotników i rolników, protesty ludzi słusznie broniących własnych interesów które obecnie obserwujemy z wielkim natężeniem. Wykorzystują to różni demagodzy tacy jak Lepper i jemu podobni. Jak wiadomo wszystkie te protesty i strajki robotników, górników i rolników, a nawet policjantów są pod kontrolą.

    Historia rewolucji uczy, że organizatorzy różnych „spontanicznych buntów ” klasy robotniczej byli profesjonalnie przygotowani do zaprowadzenia totalitaryzmu. Przykład – Związek Radziecki i krwawa dyktatura Polpota w Kambodży. Jak widać prowadzi to do zniewolenia jednostek, narodów i całej ludzkości. (…)
    CAŁY ARTYKUŁ

    http://www.polonica.net/masonstwo_w_Polsce.htm

 3. grypa666 said

  https://grypa666.wordpress.com/akcja-codex-jarka/
  podziekujmy jarkowi za inicjatywe;
  wlaczcie sie do dzialan;
  cywilizacja zycia musi zwyciezyc, bo Bog z nia;
  nieco codexowych info jest na blogu, wpisz do wyszukiwarki w prawym gornym rogu;
  powodzenia akcji zyczy = piotr bein

 4. Peter said

  http://wiadomosci.onet.pl/2116431,441,szokujaca_aukcja__ktora_obrazila_ludzka_godnosc,item.html

 5. Zee said

  Haiti
  http://www.globalnaswiadomosc.com/haiticostubardzosmi.htm

  • zyta said

   http://www.globalnaswiadomosc.com/haiticostubardzosmi.htm
   Z ostatniej chwili: Alarm ! – na Haiti coś bardzo śmierdzi 22-01-2010

   Właśnie przeczytaliśmy artykuł w Onecie, że pomoc dla Haitańczyków dociera w dużych ilościach, ale …. nie jest rozdzielana. W międzyczasie Haitańczycy – dzieci kobiety, starcy i mężczyźni umierają z głodu, wycieńczenia i z powodu chorób. Sytuacja jest tragiczna.

   Stacjonują tam ekipy ratownicze i organizacji pomocy z całego świata. Stacjonuje ponad 12000 tysięcy marines (z czego ponad 2700 bezpośrednio na lądzie). Nikt jednak nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego żywność i lekarstwa zalęgają w magazynach i na płycie lotniska, lecz nie jest wydawana potrzebującym.

   Tłumaczenie się w takiej sytuacji tajemniczym brakiem infrastruktury, czy też grupkami mężczyzn uzbrojonych w kij, jest zwykłym, śmierdzącym kłamstwem.

   Jeśli amerykanie poczekają jeszcze kilka dni, to liczba „ofiar trzęsienia ziemi” będzie mogla być podwyższona o 100 tysięcy albo i dużo więcej, a nikt im nie udowodni, gdzie i w jaki sposób ci ludzie zginęli.
   Nie pozwólmy im na takie postępowanie ! To jest zwykle ludobójstwo, odbywające się na naszych oczach. Nie bądźmy tak samo „spóźnieni” w reakcji, jak amerykanie. Ci co nie odważą się odezwać, głośno zaprotestować, czy też wyraźnie zareagować w jakikolwiek inny sposób, w praktyce, mimo że w milczeniu, przyłączą się do winnych powstania tej sytuacji.

   Bylibyśmy wdzięczni gdyby ktoś, kto ma w tym trochę wprawy, błyskawicznie opracował petycję do Prezydenta i Premiera, żądającą natychmiastowej i ostrej reakcji Polski na zachowanie amerykanów i sytuację na Haiti oraz żądającą natychmiastowej akcji władz UE, w celu poprawy sytuacji na Haiti. Czekamy na Wasze reakcje i inicjatywy.

   A oto artykuł z Onet.pl (link tutaj), opracowany na podstawie relacji CNN:

   Dantejskie sceny na Haiti, ludzie walczą o jedzenie; „to wstyd”! (…)c.d. na str.

   -przeciez juz panuja na Haiti, wiec koniecznie jeszcze musza spowodowac wiecej smierci? Malo im tych, ktorych zamordowali powodujac tam glod juz od lat 90 a teraz trzesieniami ziemi swoim Haarpem?
   A swiat milczy. Nie ma nikogo, ktoby ujal sie za najbiedniejszymi, ktorzy nie sa w stanie sami sie obronic.
   Wstyd dla wszystkich ludzi, ktorzy mienia sie dziecmi Boga milosci.
   Gdzie ta chrzescijanska milosc blizniego, ktora powinna byc w kazdym?
   Nie ma jej w wiekszosci, choc na ustach kazdego „milosc”.
   Dlaczego papiez nie interwenjuje, ktory podobno dziala w imieniu Boga?
   Czy rzeczywiscie dziala w imieniu Boga?
   Czy ma za male wplywy i bogactwo?
   A moze dziala w imieniu kogos innego?
   Stworco, pomoz najbiedniejszym, ulzyj im w cierpieniach, wlej w ludzkie serca prawdziwa milosc, aby niesli pomoc potrzebujacym!

   • Zbyszko said

    Brakuje słów na sk…..stwo, jakimi bandziorami muszą być ci żołnierze którzy ten proceder NWO obsługują. Infromacja o tym powinna się rozejść jak najszerzej. My też możemy się znaleźć w takiej sytuacji

   • grypa666 said

    od pb: ‚zolnierze’ w mundurach bez insygni = najprawdopodobniej blackwatersi, znani z hitlerowskiej pacyfikacji w iraku, „akcji pomocy’ po huraganie katrina w usa = oni sami nie przyjachali na haiti; nie oni decyduja o kierowaniu ruchem samolotow na lotnisko, rozdziale pomocy, logistyce dostaw = to jest ss-ynstwo na najwyzszym szczeblu tych ‚panstw’ ktore najechaly na haiti pod pozorem pomocy: narzedzie wojskowe nr 1 kompleksu jot = usa; identycznie bylo po ‚tsunami’ = kto jeszcze za powrotem tego bloga do tematu swiniakow, ptokow i krokodylek?

   • gustaf said

    Ja jestem za pilnowaniem gadów , one się ukradkiem podkradają

   • gustaf said

    Są tam jeszcze ci z insygniami np. Izraela
    Gwiazdy amerykańskie seryjnie śpiewają w imię „Jesteśmy z Wami”, im bardziej kabalista , tym głośniej. Za darmo ….

   • hjk said

    „Nie bądźmy tak samo “spóźnieni” w reakcji, jak amerykanie. Ci co nie odważą się odezwać, głośno zaprotestować, czy też wyraźnie zareagować w jakikolwiek inny sposób, w praktyce, mimo że w milczeniu, przyłączą się do winnych powstania tej sytuacji.”

    No to co tu zrobić?
    Dawanie do skarbonki w tej sytuacji nic nie da, ew. moze pomóc potem, ale co teraz?!
    Apelować do władz żeby wysłali tam własny wojskowy korpus expedycyjny? czy amerykanie maja monopol na pomoc? przeciez każdy tam moze pojechać?

    Jak wysłali do Afganistanu, to moze lepiej tam?
    ================
    od pb: dasz do skarbonki, posla kontenerami na hawaje a tam clinton rozporzadzi na lotnisku

   • Ola said

    jak podaje Agence France Presse, ze szpitala haitańskiego zgineło 15 dzieci. Nie wiadomo co sie z nimi stało, ale lekarze tam pracujący od dawna mówią, że zostały porwane i wywiezione do adopcji albo też porwane przez siatki pedofilskie. Obrzydliwe to wszystko.
    Mieszkańcy muszą męczyć się z biedą i nędzą od wielu lat. Kiedy na tron wstąpił Baby Doc (po ojcu), USA zarządziły, by przestali uprawiać ziemię, a będą dostawac nadwyżki rolne z Ameryki. Ludzie z wiosek przenieśli dę do stolicy. Amerykanie zaproponowali im, by zajęli się „manufakturą”. I co to miało być? Zszywanie piłek baseballowych dla Amerykanów. A potem praca i manufaktura się skończyły. Stąd ta nędza.
    Paczek żywnościowych nie rozdają i nie pozwalają rozdawać, chyba że za zgodą Amerykanów. Pierwszy kraj – ofiara NWO?
    =================
    od pb: kto zabral ziemie?

   • gustaf said

    U nas sadzi się orzechy włoskie

   • grypa666 said

    od pb @zyta 23 Styczeń 2010 @ 2:16 pm e
    fajnie – a ktore petycje zadzialaly? zejdz na ziemie i wymysl cos skutecznego

   • Zee said

    Zyta
    jest to bardzo przykre, i niestety uprawdopodabnia teorie spiskowe

   • ktosik-tam said

    Ależ cała ta sytuacja jest elementem misternego planu:
    1. Ograniczyć dostęp do żywności i innych środków – wywołując zamieszki i niepokoje na tym tle. Potem napiszemy o nich w prasie.
    2. Możemy teraz publicznie poruszyć problem konieczności zmiany metody dystrybucji pomocy wśród ofiar. Bo ta tradycyjna się nie sprawdza (tzn. sprawdziłaby się, ale zasialiśmy przecież fatalne nastroje – ludzie spekulują, okradają się, grasują gangi itp. – więc jest po „naszemu”)
    3. Najprostszym (oczywiście…) sposobem wyjścia z tej patowej sytuacji będzie po prostu ometkowanie każdej osoby potrzebującej pomocy za pomocą chipa RFID – tak aby można było ją zidentyfikować. Mówiąc inaczej – chipowanie rozwiąże wyreżyserowany wcześniej problem niesprawiedliwego podziału pomocy.
    4. Na całym Świecie aktywność wulkaniczna i zagrożenie innymi katastrofami rośną – będzie jeszcze wiele innych krajów, którym „pomożemy”…

   • gustaf said

    masz jakieś dowody? daj linka

 6. Luc said

  :[[[

  http://www.sfora.pl/Dla-Haiti-stworza-swiatowy-rzad-a16325
  http://www.sfora.pl/Bezzalogowe-drony-beda-sledzic-europejskie-miasta-a16322

  już mi się włącza agresor :[ dajcie mi broń, a zrobię porządek z unymi !!!!!

  • Magda said

   Jaka ma to być pomoc? Zdaniem „The Economist” trzeba stworzyć ponadnarodowy rząd, który działałby pod auspicjami ONZ lub grupy kilku państw (np. Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanady i Brazyli). Na jego czele powinien stanąć – zdaniem tygodnika – np. Bill Clinton, który jest obecnie specjalnym wysłannikiem ONZ w Haiti lub – po zakończeniu kadencji prezydenckiej – obecny przywódca Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva. więc O TO CHODZIŁO

   • Luc said

    Nie mogą tego wdrożyć w całości. Muszą małymi krokami, tak aby „masa” się nie zorientowała.

   • zyta said

    @Luc powiedział/a
    23 Styczeń 2010 @ 2:32 pm,

    -wejdz na http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/20/musimy-bronic-prawdy-jan-pawel-ii/#comment-140
    dowiesz sie ciekawych teorii.
    ==================
    od pb: zyta, wpisalas sie tam niekwestionujac pod artykulem ktory w dalszym ciagu szkaluje mnie i moj blog jak wyjasniam tu: http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/20/musimy-bronic-prawdy-jan-pawel-ii/#comment-147
    do tego zaogniasz sytuacje: „ostatnio P.B. znow nie puszcza moich komentarzy” = sprostujesz to, czy wylecisz jak zenobiusz?

   • zyta said

    @P.B.,

    -odpowiedzialam Ci na blogu Bruna i w @ ale jeszcze raz napisze.
    NIE BYLY wpuszczane wczoraj moje kom.(4), teraz czesc jest.
    Odnioslam wrazenie po Twoim wpisie nawolujacym do zgody, ze wszystko jest juz ok, ze wszyscy sa pogodzeni. Ale moze sie mylilam.
    Tam odnosilam sie tylko do Zenobiusza, bo pisal na MOJ temat.
    Do Waszej dyskusji nie mam zamiaru sie wtracac.
    No i jesli Ci „paskudze”, jak to okresliles, to oczywiscie, ze nie musze tu wchodzic.I nie wchodze na rozne blogi po sympatie, jakby Ci sie wydawalo. Staram sie pomagac innym informujac, jak Ty. Latwo jest oskarzac.

   • grypa666 said

    „Clinton, który jest obecnie specjalnym wysłannikiem ONZ w Haiti” – tu macie odpowiedz kto kieruje zamierzona nieudolnoscia ‚pomocy’;
    sankcje onz w iraku od 1990 zabily ponad milion ludzi posrednio — strzelam z pamieci z sympozjum hiroshima city university, referaty reprezentanta onz w iraku hansa von sponeck’a, prof. scherrera i in): brak srodkow medycznych i lekow, celowe zaniedbanie zaopatrzenia w wode i kanalizacje itp.

   • zyta said

    Clinton wg mnie tez jest kierowany przez „starszych i madrzejszych” z pewnoscia.
    =================
    od pb: ‚wg mnie’ ‚z pewnoscia’ to nie dowod = masz cos do zacytowania, czy tylko plotkujesz?

   • Luc said

    Jasne, że jest:

   • zyta said

    @P.B. -no przeciez Clinton sam nie decyduje o tym co robi. Na zdrowy rozum nie on rzadzi przeciez w USA teraz.
    ================
    od pb: a kiedys rzadzil?

   • zyta said

    @P.B.,

    -öczywiscie, ze nigdy tak naprawde Clinton nie rzadzil, jak i inni prezydenci i to mialam na mysli.

  • zyta said

   @Luc powiedział/a
   23 Styczeń 2010 @ 2:03 pm

   :[[[

   http://www.sfora.pl/Dla-Haiti-stworza-swiatowy-rzad-a16325,

   „Zdaniem „The Economist” trzeba stworzyć ponadnarodowy rząd, który działałby pod auspicjami ONZ lub grupy kilku państw (np. Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanady i Brazyli). Na jego czele powinien stanąć – zdaniem tygodnika – np. Bill Clinton, który jest obecnie specjalnym wysłannikiem ONZ w Haiti lub – po zakończeniu kadencji prezydenckiej – obecny przywódca Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva.

   W skład tego ciała zarządzającego Haiti podczas procesu odbudowy powinien również wchodzić jakis wybitny polityk z Haiti, np. obecny premier tego kraju – proponuje „The Economist”.

   Zdaniem tygodnika takie rozwiązanie to jedyna szansa na odbudowę zniszczonego tzręsieniem ziemi kraju i niezbędne reformy gospodarcze.”

   -no wiec tu jest pies pogrzebany. Chca doprowadzic do takiej tragedii i cierpienia, aby ludzie, ci z Haiti i ci, ktorym serce peka patrzac na to cierpienie naszych braci i siostr, blagali na kolanach o ten swiatowy rzad.
   Wszystko robia zgodnie ze swoim perfidnym, okrutnym planem, ktory przeciez tez znamy.
   Stop tworzeniu NWO!
   Stop cierpieniu i morderstwom!
   Stworco, ukroc wladze tych szalencow!
   Stworco daj ludziom odwage, rozum i moc aby mogli skutecznei sie sprzeciwic tyranii i zlu!

   • ALFA said

    AMERYKAŃSKIE WOJSKO DOPROWADZA DO POGŁĘBIENIA KATASTROFY HUMANITARNEJ NA HAITI
    O tym, że wojsko amerykańskie przejęło praktycznie władzę w zrujnowanym przez trzęsienie ziemi Haiti pisaliśmy już wcześniej. Teraz podnosi się fala krytyki w stosunku do nowych władców tego kraju. Zdaniem wielu obserwatorów, także obecnych tam ratowników i dziennikarzy, wojsko amerykańskie doprowadza do pogłębienia katastrofy humanitarnej.

    Wojsko np. nie dopuszcza, aby organizacje humanitarne poruszały się po kraju poza kontrolą armii USA. Przedstawiciel Lekarzy bez Granic Benoit Leduc powiedział np., że “setki osób” zmarły, ponieważ pięciu samolotom organizacji nie zezwolono na lądowanie i skierowano je do Dominikany. Wojsko twierdzi, że to z powodu zbyt małego lotniska, ale dziennikarze uważają, że to kwestia nadmiernej kontroli.

    Poza tym jak donosi Wall Street Journal, armia USA niechętnie puszcza transporty z lotniska do zniszczonego miasta bez eskorty, nalegając, że trzeba im zapewnić bezpieczeństwo. Tymczasem wielu korespondentów relacjonuje, że doniesienia o napadach, chaosie przy dostawach pomocy i przemocy po trzęsieniu ziemi są przesadzone.

    – Przedstawiciele rządu USA powołują się na względy bezpieczeństwa, wstrzymując pomoc. Jednak zespół lekarzy z Kuby widziano w poniedziałek, jak leczył setki pacjentów bez żadnej ochrony wojskowej – nie widziano w pobliżu żadnego żołnierza ani broni palnej – pisze “WSJ”
    Źródło: cia.bzzz.net

   • hjk said

    „AMERYKAŃSKIE WOJSKO DOPROWADZA DO POGŁĘBIENIA KATASTROFY HUMANITARNEJ NA HAITI”

    No nie ma dziwne…
    jak kiedys jako studenci wracaliśy z jakiejs imprezy zagadnął nas żołnierz stosjacy w budce na warcie (taka miejska jednostka)…
    Z rozmowy zapamiętałem jeden cytat:
    „tam gdzie zaczyna sie wojsko, tam kończy się logika”…
    ==================
    od pb: zeby tylko = wierzysz ze to wynik rozgardiaszu? ekipy kubanskie ktore wyladowaly na plazach zdzialaly wiecej; polska ekipa o ile rozumiem aluzje w mediach, wyjechala z powodu chaosu i braku zaopatrzenia! wiec komu rozdzielaja gory pomocy z lotniska?

 7. Luc said

  I jeszcze to http://www.sfora.pl/USA-wywolaly-trzesienie-ziemi-na-Haiti-a16271 :[[

 8. hjk said

  aha, przyszła mi na mysl jeszcze jedna myśl w związku z rozbłyskiem na słońcu. Jeśli będzie on tak intensywny jak 150 lat temu, to potencjalnie każdy samochód benzynowy stanie się bombą z średnio 20-30 l benzyny w baku. A moze i dizle też wylecą w powietrze. Wole nie myśleć, co stanie sie z moim blokiem, gdzie w podziemiach sa garaze, kiedy exploduje na raz kilkadziesiat takich „bomb”. Albo z wieżowcem, gdzie po 1 stronie jest parking…

  • gustaf said

   proponuję w takim razie parkować na noc w ichnich bunkrach

  • KrisT said

   Do Hjk, przestań nie siej paniki, auta benzynowe nie wybuchają!!! tylko intensywnie sie palą!!!
   Benzyna w baku nie wybucha tylko opary ktore przy pustym baku moga wybuchnąc, taka teoria a w praktyce dosyć trudno o wybuch co jest poparte próbami i filmami z kamer na stacjach paliw gdzie doszło do zapłonu paliwa podczas tankowania. Pogromcy mitów obalili mit wybuchajacego baku w aucie.
   Poza tym temp samozapłonu benzyny wynosi ok 300stC. wiec taką temp musiałaby miec plazma ktora dotarłaby z słońca na powierzchnię ziemi.
   Jak widać nie musisz się bać rozbłysku a raczej tylko NWO i tego co kombinują.
   ===============
   od pb: jak to nie wybucha? na wszystkich fylmah holyluckih wybucha ;<)

   • gustaf said

    U nas coraz więcej aut na gazie jeździ . ten to dopiero nie wybucha !!!

   • KrisT said

    Gustaw nie wiem jak to rozumiec… bo pełny bak gazu nawet po przestrzeleniu z większego kalibru pociskami smugowymi nie spowoduje jego wybuchu! Może w nielicznych przypadkach spowodować zapłon i wypalenie sie gazu.
    Oczywiście były przypadki wybuchu ale nie z powodu zapalenia się, gazu. Aby gaz się zapalił lub wybuchł musi być jego określona mieszanka z powietrzem.

    A propo cos drgneło ostatnio (poczatek tygodnia) na interii360, niestety na drugi dzień art został zdjęty z pierwszej strony choc miał wysokie noty. Teraz trzeba użyc szukajki aby go przeczytac.
    zadałem pytanie mod. interii dlaczego go zdjeli i… nie dostałem odpowiedzi.
    http://interia360.pl/artykul/koncerny-farmaceutyczne-misja-czy-interes,29728

   • gustaf said

    Taka butla rozpuszczona w garażu , to 5 garaży nie ma w pobliżu

   • gustaf said

    to odgrzewanie staroci i wszyscy o tym wiedzą ,korzystają z tego i zadymiają też Wielce Szanowną Komisją, żeby coś przykryć większego , i to jest groźne.

  • Wojwit said

   Pytanie: Czy samochód zapali się i wybuchnie po trafieniu weń pioruna?
   Odpowiedź: Nie, bo jego karoseria, mimo że metalowa jest odizolowana od ziemi – gumowe opony. Rodzaj klatki Faraday’a.

   Po wybuchu na słońcu, tym sprzed stu pięćdziesieciu lat paliło się w stacjach telegraficznych – drut miedziany w uzwojeniach zamkniętych w drewnianych konstrukcjach ówczesnych aparatów nadawczo-odbiorczych zapalał je – podobnie jak przewody elektryczne przy krótkim spięciu w drewnianej stodole mogą zapalić deski, do których są przymocowane.

   • gustaf said

    Wszystkie urządzenia mające przewody w tym te pod tynkiem , pod ziemią , nad ziemią, rury metalowe doprowadzające wodę (pod całymi miastami) a te (metalowe) z gazem ?
    Miast nie będzie. Spłoną. Nowe dowody z cipami wypalą drogę na zewnątrz , albo przypalą do nosiciela. Prądy wirowe podpieką tych w samochodach i zgrilują tych w czołgach. Jak nie , to załatwią to wybuchające gaśnice , Stach się bać. a po lasach podlaskich latać będą wybuchające wężownice od bimbrowni.Czarna godzina.

   • hjk said

    chodzi mi o to, ze błysk na słońcu spowoduje wurzuty plazmy, ktora po dotarciu na ziemi spowoduje wielkie zmiany w polu magn. a jak wiadomo zmiany pola mag. wywołują we wszystkich przewodnikach powstanie prądów. Pytanie do speców, jakiego rzedu musiały by byc te zmiany i jakiego rodzaju, by np. kabelki dochodzace do czujnika poziomu benzyny w baku wyindukowały prąd o takim napieciu, ze spali ten czujnik i da iskrę do zapłonu…
    wtedy dowiemy sie czy to fantazja czy realna mozność.
    faktycnie jak ktos naleje do pełna i zakręci, to w baku są czyste pary benzyny prawie ze bez powietrza, to nie ma co explodowac, no chyba ze benzynka „ochrzczona”

 9. Luc said

  Haiti 360 – można obracać myszką dookoła

  http://www.cnn.com/interactive/2010/01/world/haiti.360/index.html?hpt=C1

 10. Ola said

  czytał ktoś o tym? może coś z tego wyjdzie, bo ONI już boją się przyjeżdżać do Europy, a teraz czas na zniewolonych polityków USA:

  Champaign, U.S.A./Haga, Holandia (19.01.2010). — Prof Francis A. Boyle z University of Illinois College (Prawo) in Champaign, U.S.A. złożył skargę do prokuratorów Międzynarodowego Trybunału Karnego (ICC) w Hadze przeciwko obywatelom USA: George W. Bush, Richard Cheney, Donald Rumsfeld, George Tenet, Condoleezza Rice, i Alberto Gonzales („Oskarżeni”) za politykę i działalność w „trybie nadzwyczajnym” popełnionych na około 100 osobach. Termin ten jest naprawdę ich eufemizmem określającym wymuszone zaginięcia osób i tortury. Ta kryminalna polityka i praktyka przez oskarżonego stanowi zbrodnie przeciwko ludzkości z naruszeniem Statutu Rzymskiego ustanawiającego MTK
  Stany Zjednoczone nie są stroną Statutu Rzymskiego. Jednak oskarżony jest odpowiedzialny za dokonanie przestępstw na terytoriach wielu państw członkowskich MTK, w tym kilku w Europie. W związku z tym ICC. jest właściwy do ścigania oskarżonych za ustawowe przestępstwa na podstawie Statutu Rzymskiego, artykuł 12 (2) (a) zapewnia MTK ściganie za ICC. ustawowe przestępstwa popełnione w państwach członkowskich ICC.

  http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2010/01/22/international-criminal-court-complaint-f

  • zyta said

   @Ola powiedział/a
   23 Styczeń 2010 @ 5:40 pm,

   -oj przydaloby sie, zeby sprawiedliwosci stalo sie zadosc.

  • gustaf said

   to jest bardzo znamienne zachowanie wojsk dowodzonych przez laureata Pokojowej Nagrody Nobla

 11. zyta said

  [cenzura pb]
  http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Jak rozpoznac Zyda ?
  z 129 komentarzami
  [xxxxx] Klimon Solowiecki
  ==================
  od pb: znalazlem w spamie; przyklad slepego antysemityzmu, np. opis jaka przegrode nosowa ma zyd = oni tymczasem opisuja swoim jaka przegrode nosowa ma polak i bedziecie sie darli po wsze czasy; zacznijcie pogrom od beina, on z zydow; sprawcy tej nienawisci, wierchuszka kompleksu jot rece zaciera; kiedy zmadrzejecie? wszyscy jestesmy ofiarami manipulacji – masy zydowskie jak i gojowskie = szukajcie zloczyncy po czynach nie po pochodzeniu i ksztalcie nosa;

  • zyta said

   @P.B. -ok, tu masz racje, ale jeszcze 1 czeka na moderacje. Tez sie nie nadaje?
   ================
   od pb; diabli wiedza, myslisz ze nie mam co robic tylko sleczec nad forum?

  • Zbyszko said

   Popieram, takie działania tych ludzi są szkodliwe nie tylko dla tej sprawy. Przypuszczam że są to prowokacje jakichś nieodpowiedzialnych, głupich agentów. Słusznie że są demaskowani i usuwani z blogu.

 12. Luc said

  Zaczęło się :/
  http://www.wykop.pl/ramka/289181/rejestr-stron-i-uslug-niedozwolonych-zaakceptowany

  • ... said

   trzeba robić kopie stron i rozklejać plakaty z informacjami, wiecie może to i dobry pomysł z tą cenzurą, sami nas zmobilizują do działania w realu

   Piotrze proponuje dać pilny artykuł z apelem do ludzi żeby kopiowali strony plus instrukcje co mają robić jak nam powyłączają stronki

 13. ALFA said

  Zespół STOPCODEX

  Szanowni Państwo,

  poniżej przesyłamy list Posła do PE Pana Janusza Wojciechowskiego
  zawierający odpowiedź Stavrosa Dimasa, komisarza ds. środowiska w UE na
  zapytanie w sprawie GMO. Z odpowiedzi tej jasno wynika, że

  1) nieprawdą jest to co twierdzi rząd RP, że uprawy MON810 w Polsce są
  legalne w świetle prawa UE,

  2) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że musimy dopuścić uprawy GMO,
  bo Unia nas do tego zmusza,

  3) nieprawdą jest to co twierdzi Rząd RP, że będziemy płacić kary jak
  wprowadzimy zakaz na uprawy GM.

  Poniżej list Posła Janusza Wojciechowskiego

  —– Original Message —–

  From: WOJCIECHOWSKI Janusz

  To: Jadwiga Lopata

  Cc: biuro@icppc.pl

  Sent: Wednesday, January 20, 2010 5:51 PM

  Subject: GMO

  Dosłownie przed chwila otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie (podpisane
  również przez innych europosłów PiS w sprawie upraw roślin genetycznie
  zmodyfikowany w Unii Europejskiej.

  Na razie, gwoli informacji zamieszczam pytania i odpowiedź Komisji
  Europejskiej. Szersza odpowiedź zamieszczę później, ale póki co dwie
  refleksje. Pierwsza – kto w Unii Europejskiej nie chce GMO, ten go nie ma i
  Komisja Europejska nie jest w stanie go zmusić. Złudne są więc tłumaczenia
  rządu polskiego, że musimy wpuścić GMO, bo Unia nas do tego zmusza. I druga
  refleksja – Unia nic nie wie o uprawach GMO w Polsce. W świetle unijnej
  statystyki jesteśmy krajem wolnym od GMO. To nie jest zgodne z inną wiedzą i
  zdaje się, że polski rząd wpuszcza GMO po cichu, nie informując o tym
  Komisji. – czyli uprawy są nielegalne

  Wkrótce wrócę do tego tematu.

  ZAPYTANIE PISEMNE E-5664/09

  złożone przez: Janusz Wojciechowski (ECR), Adam Bielan (ECR), Tadeusz
  Cymański (ECR), Ryszard Czarnecki (ECR), Marek Józef Gróbarczyk (ECR), Paweł
  Robert Kowal (ECR), Jacek Olgierd Kurski (ECR), Marek Henryk Migalski (ECR),
  Tomasz Piotr Poręba (ECR), Mirosław Piotrowski (ECR), Konrad Szymański
  (ECR), Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR)

  do Komisji
  Przedmiot: Uprawa roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcja
  Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

  Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że
  w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin
  genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie
  mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw
  roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec.
  W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących
  kwestiach:
  1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z
  podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich?
  2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub
  przejściowo zakaz upraw GMO?
  3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja
  Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny
  stan postępowania w tych sprawach?

  E-5664/09PL

  Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa

  w imieniu Komisji

  (20.1.2010)
  1. W 2008 r. powierzchnia upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin (GMO)
  wynosiła 98 000 ha, z czego 8 400 ha w Republice Czeskiej, 3 400 ha w
  Niemczech, 79 300 ha w Hiszpanii, 4 900 ha w Portugalii, 7 100 ha w Rumunii
  oraz 1 900 ha w Słowenii.

  2. Sześć państw członkowskich (Austria, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry i
  Luksemburg) przyjęły środki ochronne, zakazujące uprawy genetycznie
  zmodyfikowanej kukurydzy MON810. Austria zakazała również uprawy genetycznie
  zmodyfikowanej kukurydzy T25.
  3. Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds.
  Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez
  odpowiednie państwa członkowskie, Komisja przedłożyła w ramach procedury
  komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w sprawie uchylenia zakazów
  Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz zakazu
  Austrii dotyczącego kukurydzy T25.
  W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny[1] kwalifikowaną
  większością głosów wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą
  komitetową Komisja musi ponownie zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy
  możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie zmieniony wniosek,
  przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na
  podstawie Traktatu[2].
  Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia
  Zwierząt w ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć
  kwalifikowanej większości głosów za wnioskiem Komisji lub przeciwko
  wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i Grecji. Zgodnie z
  procedurą legislacyjną[3], następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków
  Radzie.

  W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach
  ochronnych wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą
  kukurydzy MON810. Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku
  o ponowne zezwolenie na uprawę tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE)
  1829/2003[4].
  [1] Wcześniej Rada odrzuciła wniosek Komisji dotyczący środków w Austrii
  w czerwcu 2005 r. oraz grudniu 2006 r., oraz wniosek Komisji dotyczący
  środków na Węgrzech w lutym 2007 r.

  [2] Art. 5 ust. 6 akapit 2 decyzji Rady 1999/468/WE, Dz.U. L 184 z
  17.7.1999.

  [3] Artykuł 5 ust. 4 decyzji Komisji 1999/468/WE.

  [4] Procedura na mocy art. 8 ust 4/art. 20 ust 4 w związku z art.
  11/art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie
  zmodyfikowanej żywności, Dz.U. L 268 z 18.10.2003.

 14. ALFA said

  „Zespół STOPCODEX.pl”

  Akcja „Rozsądnie ze szczepieniami” jest kierowana zarówno do polityków, naukowców, mediów jak i ogółu społeczeństwa. Zainicjowaliśmy tą
  akcje w celu poszerzenia świadomości i szukania najlepszych dróg
  do zachowania naszego zdrowia i życia.

  Szczepionki odegrały bardzo ważną role w XIX i XX wieku, jednak
  XIX przyniósł kolejne odkrycia, kolejne fakty i napawają one coraz
  większym sceptycyzmem co do masowych szczepień.

  Nasza akcja ma na celu wykazanie tych wątpliwości i zachęcenia do
  publicznej debaty na ten temat.

  Łącznie wysłaliśmy 1200 kopert z materiałami dotyczącymi szczepień i powiązanych z nimi wątpliwościami do polityków, mediów, instytucji.

  Więcej szczegółów nt. akcji tutaj: http://fnbg.org/start.htm w zakładce ROZSĄDNIE ZE SZCZEPIENIAMI

  Wkrótce również udostępnimy pełny wywiad z Prof. Majewską ON-LINE, którego fragmenty można obejrzeć tutaj:
  Cz1 http://www.youtube.com/watch?v=sB8QbiCmCwI
  Cz2 http://www.youtube.com/watch?v=dfVdrtX6R1k

 15. póki czas !!! said

  Ktoś woła o pomoc ===========================================================

  ,,W cieniu wielkiej polityki są robione ruchy które mają na …

  W cieniu wielkiej polityki są robione ruchy które mają na celu wzięcie za twarz wszystkich przeciwników systemu – oto przykład jak Donald posyła do więzienia ludzi niepokornych –

  Tu sa linki do sprawy Klaudiusza Wesołka, skazanego na 12 miesięcy za obrazę prokuratora IPN, 19.01 rozpoczął odbywanie kary więzienia
  – materiał o nim – http://24l.eu/1i
  – materiał w sprawie aresztowania – http://24l.eu/1h

  ~kj88, 2010-01-23 13:15 ,,=========================================================

  • Zbyszko said

   Niestety tu już działa cenzura, próbowałem parę razy dostać się na tą stronę, ale bez rezultatu

 16. ALFA said

  Klaudiusz Wesołek – prześladowany przez Polskę za komuny i obecnie
  http://www.obnie.info/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=715:klaudiusz-wesolek-aresztowany&catid=92:przesladowani-przez-panstwo&Itemid=27

 17. dude said

  USA wywołało trzęsienie ziemi na Haiti.

  Zmiany klimatyczne, trzęsienia ziemi, susze i powodzie to dzieło Pentagonu – dowodzą wenezuelscy eksperci.
  Powołują się przy tym na „raporty Północnej Floty Federacji Rosyjskiej”, które otrzymali rzekomo od swojego sojusznika Rosji – informuje „Gazeta Wyborcza”.
  Zdaniem Wenezuelczyków USA od lat 70. pracuje nad bronią sejsmiczną w ramach programu HAARP. Ma on także obejmować wywoływanie anomalii pogodowych – donoszą wenezuelskie media.
  Amerykańska broń ma być zainstalowana na satelitach. Z nich falami o określonej częstotliwości bombarduje wybrane cele na ziemi.
  Z cytowanego w wenezuelskich mediach raportu wynika, że to właśnie USA odpowiadają za trzęsienie ziemi w Syczuanie w Chinach w 2008 roku, w którym zginęło 70 tys. osób.
  Po co – zdaniem wenezuelskich ekspertów – wywołano trzęsienie ziemi na Haiti? By Amerykanie mogli przejąć na nim władzę pod przykrywką humanitarnej pomocy.
  Jednak ostatecznym celem Amerykanów – zdaniem wenezuelskich mediów – ma być Iran.
  Wywołane tam trzęsienie ziemi ma obalić reżim ajatollahów – informuje „Gazeta Wyborcza”.

 18. czosnek said

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7486590,Smierc_na_zywo___CNN_robi_krok_do_przodu.html
  Zastrzeleni za kradzież ryżu, podczas gdy żywność przeznaczona na pomoc dla Haiti zalega w magazynach na samej wyspie i na amerykańskich statkach. W miejscu, nad którym biada cały współczesny świat z hollywoodskimi grajkami na czele, gdzie zginęły tysiące, zabija się za kradzież ryżu 2 ludzi. Kilkaset metrów dalej do portu zawija ogromny luksusowy statek z amerykańskimi turystami na pokładzie, którzy najwyraźniej w nosie mają troski tubylców, ciesząc się egzotyczną aurą i występami miejscowych tancerek. Oto obraz współczesnego człowieka pozbawionego współczucia wobec potrzeb innych. Zabijanie na ekranie – zrobiliście krok naprzód w kierunku NWO, poznając reakcję ludzi na tego typu treści w telewizorni. Haiti to jest jeden wielki eksperyment na masach ludzkich – jak zachowają się w obliczu głodu, gdy żywność celowo będzie racjonowana w głodowych ilościach, tak że ludzie będą się bili o pokarm między sobą i posuwali do kradzieży, a stąd już łatwo można być uznanym za przestępcę. Kontrolowanego wyburzania należy się spodziewać w dalszych miesiącach.

 19. lacoss said

  w poniedzialek 11 dzien przed trzesieniem ziemi w Haiti amerykanie planowali cwiczenia na wypadek huraganu ……na Haiti dzien pozniej gdy okazalo sie ze przypadkowo ziemia sie zatrzesla postanowili kontynuowac ….cwiczenia caly szprzet juz mieli gotowy

  ..On Monday, Jean Demay, DISA’s technical manager for the agency’s Transnational Information Sharing Cooperation project, happened to be at the headquarters of the U.S. Southern Command in Miami preparing for a test of the system in a scenario that involved providing relief to Haiti in the wake of a hurricane. After the earthquake hit on Tuesday, Demay said SOUTHCOM decided to go live with the system. On Wednesday, DISA opened up its All Partners Access Network, supported by the Transnational Information Sharing Cooperation project, to any organization supporting Haiti relief efforts…

  ..Wilson said JCSE was able to get its gear into Haiti quickly because the systems already were loaded on pallets in Miami in preparation for an exercise that has been canceled…

  9/11 i 7/7 tez byly cwiczenia nie musze mowic na wypadek czego…

  http://www.nextgov.com/nextgov/ng_20100115_9940.php?oref=search

 20. Luc said

  Wszystko idzie ku zgorszeniu:
  http://www.pardon.pl/artykul/10691/seks_w_auschwitz_koniec_z_tematem_tabu

 21. Zbyszko said

  Komentarze skierowały się stronę Haiti (co jest zrozumiałe), ale dzisiejszy artykuł też nie jest optymistyczny. Wprawdzie dotyczy czasów dla niektórych być może zamieszchłych ale ta polityka też była powodem wielkiej tragedii wielu Polaków. Czego to się jeszcze nie dowiemy o naszej tragicznej Polaków historii. Jakos tak mam dziwne przeczucie że chyba wszystko dzisiaj, zarówno artykuł jak i komentarze są na ten sam temat.

 22. zyta said

  http://wolnemedia.net/?p=19571
  SOFA trafiła już do Sejmu
  Opublikowano: 23.01.2010 | Kategoria: Wiadomości z kraju | Drukuj

  W czwartek do sejmu trafiła podpisana 11 grudnia umowa SOFA. SOFA reguluje zasady stacjonowania w Polsce amerykańskich wojsk, personelu cywilnego i ich rodzin.

  Zgodnie z porozumieniem, w wypadku gdy Amerykanin popełni w Polsce przestępstwo, nasz kraj będzie miał pierwszeństwo jurysdykcji i sam zdecyduje, czy go sądzić. Jednak polskie władze „życzliwie i niezwłocznie” rozpatrzą wniosek USA o zrzeczenie się tego pierwszeństwa. Polska zgodziła się też pokryć 25 proc. odszkodowań wynikających ze szkód wywołanych przez siły USA.

  Personel USA będzie zwolniony z podatku od towarów, usług, podatku akcyzowego, ceł i opłat związanych ze sprawowaniem oficjalnych obowiązków. Na ulgi mogą liczyć amerykańscy pracownicy kontraktowi, pod warunkiem że pracują tylko na rzecz armii USA.

  Autor: Czytelnik CIA
  Źródło: Centrum Informacji Anarchistycznej
  komentarze:
  jak znam życie, w w/w porozumieniu nie ma iani słow a o tym, jak ma wyglądać zakończenie “misji’ amerykańców w Polsce i jak ich z Polski wyrzucić. Jak z bazą na Kubie….

  Niech ta SOFA zabiorą do siebie , i wypad z Polski ! Wojska USA niech wspomogą swoich w , szerzeniu misji niepokojów i morderstw w Afganistanie . Polacy powrót do kraju ! W Polsce chcemy stacjonowania polskiego wojska , personelu cywilnego i ich rodziny ;Tak !

  Wojska USA to ma być agresja na Państwo Polskie ? Bo za chwilę staniemy się dla nich Terrorystami a nie obywatelami Polski ,i następną kolonią USA ? Hitler tez tak zaczynał i Stalin! Jak się skończyło wiemy . Prezydencie nie podpisuj zniewolenia Polski WETO !!!

 23. eteryczna ziemia said

  Uwaga – nowa scypionka dla p.p. Dzięki szczepionce palacze uwolnią się od nałogu. Prof. Witold Zatoński wyobraża sobie nawet, że taka scypionka mogłaby być podawana już małym dzieciom, by do końca życia nie odczuwały pokusy sięgnięcia po papierosa.
  http://www.rynekzdrowia.pl/Listy,Aktualnosci/szczepionka-przeciwko-paleniu-papierosow,26452.html

 24. zyta said

  http://wolnemedia.net/?p=19572
  Trzęsienie ziemi w Bełchatowie pogrzebie plany elektrowni atomowej?
  Opublikowano: 23.01.2010 | Kategoria: Wiadomości z kraju | Drukuj
  (…)Wydarzenia wczorajszego ranka powinny doprowadzić do zrewidowania planów przekształcenia bełchatowskiej elektrowni w siłownię nuklearną, forsowanych przez zarządzający zakładem koncern PGE. Jak pokazują doświadczenia z całego świata, wstrząsy sejsmiczne są dla podobnych zakładów poważnym zagrożeniem. Trzęsienie ziemi o sile około 6 stopni w skali Richtera uszkodziło kilka lat temu jedną z największych na świecie elektrowni nuklearnych w Japonii. W wyniku wstrząsów doszło tam do uszkodzenia instalacji chłodzenia reaktora, niewielkiego wycieku radioaktywnego, a następnie pożaru. Od czasu awarii zakład wyłączono z eksploatacji i przeznaczono do rozbiórki, która z uwagi na obecność promieniotwórczych pierwiastków potrwa wiele lat. (…)wiecej na str.
  komentarze:
  każdy dom powinien mieć baterie słoneczne i ogrzewanie geotermalne i problem energii by się rozwiązał(+elektrownie wiatrowe i wodne) ale koncerny by straciły rynek zbytu i tu pies pogrzebany! ktoś wysuwa argument że elektrownia jest bardziej wydajna i ekologiczna, nic bardziej mylnego powstają tony odpadów radioaktywnych które muszą być specjalnie składowane a wiadomo że czas choćby połowicznego rozpadu jest zbyt długi żeby mówić o jakiejkolwiek ekologi!!!!
  ===============
  od pb: do najwiekszego ukrytego kosztu energii atomowej naleza emisje o niskim natezeniu w calym cyklu atomowym od wydobycia rudy uranowej po skladowanie odpadow, powodujace ok milionow zgonow rocznie (ok. 60 mln od poczatku ery atmowej) + miliardy zachorowan na rozmaite choroby i dolegliwosci ciagnace sie az do strarosci;
  tymczasem uny ukryli technologie niszczenia w reaktorze WSZELKICH materialow promieniotworczych; istnieje energia odnawialna ktore rozwiazuja problem istniejacych odpadow nuklarnych i zaopatrzenia w czysta energie odnawialna

  • gustaf said

   Nie pamiętam o ile wzrosło promieniowanie „tła” w ciągu XX wieku.
   Szło w setki razy.
   Domy z betonu, wysypiska popiołów itd,
   Niszczenie warstwy ozonowej otwiera ziemię na promienie.
   A tak na boku , po co miesiącami trzyma się astronautów na orbicie?
   Żeby czasem podlał kwiatki i odmroził lodówkę ?

 25. zyta said

  Nowe techniki tropienia terrorystów
  Opublikowano: 23.01.2010 | Kategoria: Wiadomości ze świata | Drukuj
  http://wolnemedia.net/?p=19564
  WIELKA BRYTANIA. Wnikliwa obserwacja tłumów na stacjach ma być nową metodą wyłapywania potencjalnych terrorystów.

  Policja ma teraz zwracać większą uwagę na język ciała i zachowanie się pasażerów w londyńskim metrze – pisze dziennik „The Evening Standard”.

  W ramach nowej techniki tropienia – oficerowie będą bacznie obserwować mimikę twarzy, zwracać uwagę na unikanie kontaktu wzrokowego i czy zachowanie pasażera nie sugeruje wpływu leków lub narkotyków. Taktyka oceniana jako „przełomowa” jest także stosowana przez obsługę lotniska Heathrow. Podejrzani pasażerowie mogą się na przykład wyróżniać niewłaściwym do warunków pogodowych ubraniem, pod którymi można ukryć materiały wybuchowe, zbyt kurczowo trzymają plecaki, nerwowo się rozglądają.

  Cytowani przez dziennik eksperci uważają, że taka technika może być alternatywą dla profilowania potencjalnych sprawców, skupiającego się jedynie na konkretnych grupach rasowych czy religijnych. Policjanci twierdzą jednak, że jest to jedynie bardziej zaawansowane wykorzystanie starego i dobrego policyjnego instynktu. Technika obserwacji rozwijana była w USA i w Izraelu, a teraz ma być kolejnym elementem w walce z terroryzmem, po wprowadzeniu na lotniskach skanerów prześwietlających całe ciało.

  Źródło: eLondyn
  komentarze:
  “Podejrzani pasażerowie mogą się na przykład wyróżniać niewłaściwym do warunków pogodowych ubraniem, pod którymi można ukryć materiały wybuchowe, zbyt kurczowo trzymają plecaki, nerwowo się rozglądają.”

  1. Przyleciał w płaszczu deszczowym z Berlina, gdzie lało jak z cebra, do Wielkiej Brytanii, gdzie słońce praży. To terrorysta!
  2. Boi się, że ktoś ukradnie mu plecak, bo ma w nim laptopa i forsę. Trzyma go kurczowo. To terrorysta!
  3. Nie wie, gdzie się udać, lotnisko takie wielkie. Zgubił się! To terrorysta!
  4. Nikt po niego nie wyszedł na lotnisko, a on nie zna miasta. Rozgląda się za krewnymi… To terrorysta!

  • Luc said

   Mimika twarzy a jak Ci zimno ? I minę masz jak nie wiem… Ja zawsze mam śmiechawke. Mam zuo w oczach na widok milicji….

   • gustaf said

    Na lotnisku nie przeżyje nikt z pełnym pęcherzem, po 3 krokach odstrzelą…

 26. Jak życ w cywilizacji śmierci

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/23/jak-zyc-w-cywilizacji-smierci/

 27. nwo2010 said

  Dużo jest tutaj słów antyżydowskich w rozumieniu całego narodu, tymczasem takie osoby jak pan Alan Ruso też jest żydem i gdyby nie on to nasz zasób wiedzy o „nwo” był by o wiele uboższy i tak jak my próbuje walczyć z tym dziadostwem.

  Dużo tu też słów o Bogu a jak wiemy był żydem. Zamiast skupiać się na osobach skupiacie się na narodach jakby każdy niemieć i ruski byli tacy sami jakby każda blondynka była idiotką. Boję się, że ta wasza nienawiść uwolni się gdy nadejdą złe czasy głodu i wojny, i zamiast walczyć przeciwko prawdziwemu złu zaczniemy walczyć przeciwko żydowi z sąsiedztwa. Zrozumcie im o to chodzi abyśmy się nawzajem wytłukli.
  Znamy historię, wiemy do czego prowadzi nienawiść, doświadczył tego naród Żydowski i naród Polski nie powtarzajmy błędów z przeszłości.
  ====================
  od pb: madre slowa, nwo2010; zeby tak wiecej takich jak ty;
  dodam, zobaczcie kto was oswiecil o Szoa – polak, niemiec, rosjanin? = ofiara Zyd przed duze Z; kto jest wsrod najglosniejszej opozycji kompleksu jot? = ofiara syjonistow Zydzi ortodoksyjnej Tory (Biblia Hebrajska); kto jako jeden z b. niewielu historykow odwaznie podsumowal kompleks jot przez wieki, zdemaskowal einsteina, pisze na biezace tematy z prespektywy naukowej demaskujac jot? nie nowak, nie szczesniak, nie chodakiewicz… = zydowskiego pochodzenia Bjerknes; itd itd = rozumu od nich mozecie sie uczyc …i pokory

  • hjk said

   no dobra, dobra, tylko oni mogą o sobie pisać, walt i mearsheimer np. zostali zniszczeni…
   nie zostali?
   ============
   od pb: pewnie ze nie, dalej dzialaja; utrata pracy to nie zniszczenie, nie popadaj w unych retoryke terroru

 28. zyta said

  http://wolnemedia.net/?p=19565
  Nowy “program bezpieczeństwa” UE na lata 2010-2014
  Opublikowano: 23.01.2010 | Kategoria: Wiadomości ze świata | Drukuj

  UNIA EUROPEJSKA. W roku 2009 – podczas pełnienia przez Szwecję prezydencji – został opracowany kolejny 5-letni plan Unii Europejskiej tzw. “Program Sztokholmski”. 10–11 grudnia 2009 r. na szczycie Rady Europejskiej państwa członkowskie podjęły decyzję w sprawie przyjęcia tego nowego “programu bezpieczeństwa”. Program określa cztery główne obszary rozwoju ich współpracy: policja i służby celne, ratownictwo, współpraca prawna, azyl, migracje i polityka wizowa na lata 2010-2014.

  Program nosi nazwę: “Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli” i jest to już trzeci plan (wcześniej realizowano program z Tampere i program haski). Podwaliny “Programu Sztokholmskiego” stworzyła tzw. “Grupa Przyszłości” (ang. “Future Group”), powołana w 2007 r. i złożona z ministrów z Niemiec, Francji, Szwecji, Portugalii, Słowenii i Czech.

  Program Sztokholmski zakłada stworzenie rejestru populacji UE, zdalne przeszukiwanie twardych dysków komputerów “podejrzanych osób”, instalację systemów śledzenia przepływu informacji w sieci, wykorzystanie większej liczby satelitów i samolotów wyposażonych w urządzenia szpiegowskie (tzw. “drone-planes”), instalację automatycznych systemów rejestracji wjazdów i wyjazdów na teren poszczególnych państw, systemów określania “niebezpiecznych” celów i tworzenia charakterystyk pasażerów, rejestracji osób wjeżdżających do UE i opuszczających jej terytorium, organizowanie wspólnych transportów deportacyjnych, finansowanie obozów zatrzymań dla uchodźców w krajach Trzeciego Świata, rozbudowę Europejskich Sił Żandarmerii (EGF), powołanie wspólnych sił bojowych (EU Battle Groups) i stałych unijnych patroli wojskowych na morzu Śródziemnym i Atlantyku, powiązanie krajowych systemów policyjnych, stworzenie wspólnego, europejskiego rejestru karnego i COSI – Stałego Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, sieci “antyterrorystycznych ośrodków” w każdym kraju kontrolowanej przez organ UE oraz ściślejszą współpracę służb policyjnych i wywiadowczych.

  Opracowanie na podstawie: stockholm.noblogs.org
  Źródło: Asylon
  komentarze z W.M.:
  o qfa… to już szczyt bezczelności określać to jako: “Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli” :/ Przestrzeń tak.. ale na pewno nie wolności. Bezpieczeństwo tak… ale czyje? na pewno nie obywateli. Sprawiedliwość tak, ale dla kogo? W służbie obywateli… to dobre… w służbie tak… ale czy aby na pewno obywateli?

  budują totalitarne imperium i nawet się z tym już nie kryją… no chyba że liczą na to że leniwi obywatele przeczytają tylko tytuł programu i pomyślą że to ma coś wspólnego z wolnością.

  Leniwi obywatele nie zareagują. Musieli by mieć rozum i nie być leniwi. Historia uczy, że Hitlera można było powstrzymać w porę, ale żadne państwo nie reagowało. Teraz też będzie podobnie. Zbyt syci, zbyt ufni i zbyt zmanipulowani są Europejczycy.

  • Luc said

   Rozumiem, że do M$ Windows będzie jakiś wirus. A co z Linux/Mac ?

   • hjk said

    moze pozostawia, peryferyjne systemy za mało uzytkownikow/

   • Luc said

    Ot tak to oni sobie nie wejdą na mojego kompa. Jakby chcieli to musieliby się włamać, co jest przestępstwem. Podejrzewam, że wyjdzie jakieś nowe gg (koń trojański) i zainfekuje system. Prawie każdy używa systemu spod znaku M$ Moim zdaniem jak nie skontrolują wszystkich to nic się nie stanie. 80% użytkowników to i tak M$. Pozostali Linux/Mac/Unix. Straszyć i tak będą. Ludzie nawet nie są świadomi co ich system wysyła w eter. Kolejna wersja M$ Win7 zwalnia z myślenia. Takie ot „just click” i masz 🙂 Mogą jedynie po stronie dostawcy sprawdzić (ha! już teraz mogą, ale jak mają nakaz – to co ma wejść będą mogli zrobić bez nakazu) gdzie się logował user, jakie strony odwiedzał, co pisał kochance na Gadu-Gadu itd.

 29. Libertarianin said

  Cytat: „Zamiast skupiać się na osobach skupiacie się na narodach jakby każdy niemieć i ruski byli tacy sami jakby każda blondynka była idiotką. Boję się, że ta wasza nienawiść uwolni się gdy nadejdą złe czasy głodu i wojny, i zamiast walczyć przeciwko prawdziwemu złu zaczniemy walczyć przeciwko żydowi z sąsiedztwa. Zrozumcie im o to chodzi abyśmy się nawzajem wytłukli.
  Znamy historię, wiemy do czego prowadzi nienawiść, doświadczył tego naród Żydowski i naród Polski nie powtarzajmy błędów z przeszłości”.

  Dokładnie. Zgadzam się z Tobą. Są różne głupie stereotypy. A mało kto wie np, że w ZSRR istniała żydowska partyzantka, która walczyła z bolszewikami. Z tej antykomunistycznej grupy Żydów rosyjskich wywodziła się m. in. Ayn Rand. Wśród przedwojennych narodowców polskich byli znani działacze żydowskiego pochodzenia: J. Mosdorf i H. Rossmann. Mosdorf nawet ukrywał Żydów w czasie 2 wojny światowej i za to zginął w obozie koncentracyjnym. Co prawda nie jestem narodowcem, przyznacie jednak, że ciekawe przykłady zaprezentowałem?
  ===================
  od pb: a ja z kolei ciagle sypie przykladami wspolczesnymi, ale dla niektorych jak groch o szczane

 30. hjk said

  „skupiacie się na narodach jakby każdy niemieć i ruski byli tacy sami jakby każda blondynka była idiotką.”
  hmmmm, nikt tak nie twierdzi, szczególnie po lekturze tego bloga, wiec nie wiem po co pisac tu takie bzdety…
  tylko jakos tak się „dziwnie” składa, że …
  („antysemici”, „antyrosjanie”, „antygermanie” i wszyscy inni „antycośtam” wiedzą co dalej… )
  ================
  od pb: niestety jest az za duzo komentarzy wlasnie takich, „jakby” ale i dosadniejszych; dzis usunalem zydojadzki komentarz na kilka stron!

 31. annah said

  Panie Piotrze, dla dobra wspolnej sprawy proponuje zapomniec o podzialach i kazanie na niedziele zostawic kaznodziei. Proponuje wysluchac ks. Natanka „Trzy Potwory…”ze strony sasiedniej, prawa listwa.
  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/23/jak-zyc-w-cywilizacji-smierci/
  ===================
  od pb: zapowiedzialem w niedziele beda kazania; jakich podzialach, annah? artykul jest o degradacji moralnosci i duchowosci z pktu widzenia prawoslawnego i katolickiego; wole mysli uduchowionych, wrazliwych politycznie i spolecznie duchownych chrzescijanskich niz wesolowskiego – wiele napisal ale i wiele bledow rzeczowych (pare podalem w komentarzu tam); tekst jest rasistowski pod publiczke (chazarzy), podobnie jak pajak nienaukowy – „bezimienna grupka talmudystów” – u mnie masz lub bedziesz miala nazwiska winowajcow, analizy talmudu, historie talmudycznego rasizmu i terroru, fakty wspolczesne niezerzniete od kogos tylko samemu przebadane i opracowywane (podczas gdy niektorzy z was ciagle przeszkadzaja mi swoja ignorancja) i niekonsekwentny bo rozpoznaje koniecznosc edukacji przed akcja a niewiele sie do tego przyczynia;
  czy wolisz teksty pograzajace narod w spirali bezmyslnej nienawisci, dzielace coraz bardziej ofiary kompleksu jot: masy gojowskie i zydowskie?

 32. annah said

  Rozumie, Pan zna fakty, ale to jedna strona prawdy, a wlasciwie jej namiastka. Moze nie przemawia do Pana ks. Natanek, bo mowi zbyt ogolnie, nie zna sprawcow po imieniu tak jak Pan, bo i cel ma inny chce wskazac srodki zaradcze wobec apokaliptycznych wydarzen o ktorych mowi biblia, a ktore ludzie sami na siebie sciagaja – wojny, powodzie, trzesienia ziemi, zarazy, w koncu wladza w reku antychrysta, niestety jedyne i sluszne. Czy mozna miec watpliwosci, ze to sie juz rozkreca?
  Ponizej link do kazania nt. prawdy misjonarza z Tanzanii.

  http://kazania.awardspace.com/artykmeta8.htm

 33. Anty said

  Panie Bein przestań Pan szerzyć propagande prawosławną. Smiać mi sie chce z Pana głupot, że prawosławie to jest prawdawne chrześcijaństwo. Większych bzdur nie słyszałem jeszcze jak żyje. To taki sam poganizm jak katolicyzm z małymi poprawkami. Pan nawet nie ma pojęcia co to chrześcijaństwo.
  ====================
  od pb: yes Sir! otrzyj piane z ust swoich, pogadamy… wytlumaczysz mi i bede mial pojecie

 34. eteryczna ziemia said

  naliczono 288 ofiar śmiertelnych walk miedzy chrześcijanami a muzułmanami
  http://www.wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7488413,co_najmniej_150_ofiar_starc_na_tle_religijnym_w_Nigerii.html

  Izrael zapłaci ONZ za szkody w Strefie Gazy /ofiary:1400 Palestyńczyków i 13 Izraelczyków/
  http://fakty.interia.pl/swiat/news/izrael-zaplacil-onz-za-szkody-w-strefie-gazy,1428883,4
  ==============
  od pb; 3 izraelczykow to niezamierzone ofiary ognia ze strony izraela (wikioedia)

 35. eteryczna ziemia said

  ofiary w Nigerii – poprawny link: http://wiadomości.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7488413,Co_najmniej_150_ofiar_starc_na_tle_religijnym_w_Nigerii.html

 36. Ciekawy filmik z tym słońcem.

  http://dzieckonmp.wordpress.com/2010/01/24/w-oczekiwaniu-na-oredzie/

 37. Magda said

  Otóż moi drodzy, szukacie węszycie a…

  Wcześniej poruszyłam temat pewnego pana, który to temat minął się z zainteresowaniem jednak poświęciłam tej osobie trochę więcej czasu.
  Z tego co udało mi się wyszukać wygląda na to że cały swiat kręci się wokół tego jednego osobnika. Jest to Supriem David Rockefeller Jr.
  Osobnik ten uważa się za mesjasza / lucyfera / YHWY i całkiem niexle to dokumentuje. Wczesniejsze tropy prowadziły do księcia Williama jednak jest on malutki wobec Suprim’a D. Rockefellera. Otóż kilka istotnych informacji na temat tego ciekawego (nie wiem czy jeszcze człowieka).

  Suprim David Rockeffeller (ważniejsze informacje oraz TAGi na temat ):
  – urodzony 21 grudnia 1974 (dzień słońca) – wiem ze princ william tez mial jakis dzien sloneczny. i tu uwaga analogia do 21.12.2012
  – facet nie ma genetycznego ojca i jest adoptowany przez Davida Rockefellera starszego.
  – facet został prawie nienarodzony a „stworzony” nie użyto słowa reinkarnacja a reanimacja co uwazam powinno być tłumaczone jako wskrzeszenie za pomocą DNA.
  – DNA – posiada tkzw. Triple Helix DNA (zaktywowane) (łaczy w sobie DNA róznych istot) w dalszeym zamyśle po to żeby był tym ktory zjednoczy wrogie sobie gatunki jak również tylko osoba z taki DNA moze otworzyc STARGATE.
  – facet ma zmierzone IQ ponad 300 (co w ogóle rozbiło wszystkie testy)
  – posiada zdolnosc holograficznego czytania – czyli fotografuje strony – ograniczony jest tylko poredkoscią przerzucania stron. Przy tym zapamiętuje wszystko.
  – sprawności telekinetyczne
  – oko w ksztalcie odróconej strzalki
  – jego planem jest NWO własnie + jego pomysl ALLIED UNIT ( wspolny pieniadz) oraz nowy system (bo demokracja rockefellera sie nie sprawdzila) Supriem network
  – w czasie wizyt w israelu daje NAUKI ludziom i traktowany jest jako YHwY nie jako D. Rockefeller
  – posiada on również kobiete HATHOR (również wskrzeszoną w podobny sposób jak on)…

  Polecam wszystkim ten temat bo wyglada na to że to właśnie on jest antychrystem (i wcale tego nie ukrywa) i właśnie jego plan jest realizowany.
  Wierzcie lub nie ale on istnieje i są na to dowody a nawet cała książka ktora jest stale aktualizowana.
  Dodam że pozyskanie informacji na jego temat jest dośc trudne i chyba wszystko znajduje sie doslownie w kilku tylko miejscach przy czym w polskojezycznych zrodlach w ogole nie występuje 😐

  Temat jest obszerny – zaczyna sie na nazistach i dyskach z muzyką , przechodzi przez piramidy, stargete (brame/y – ktora podobno juz jest otwarta) nibiru ktore z pewnoscia tutaj leci (i tez sa na to dowody)
  Annuaki itd…

  Mocno polecam zainteresowanie się tym tematem. Wszystkie bazy ludności ankiety trzesienia NWO jest sterowane za omocą jego IQ==300.
  Podaje linki od w/g mnie najważniejszych :

  „Mała uwaga dla nie zaznajomionych z tematem – nie dajcie sie zwieść”
  1. http://servicetoone.wordpress.com/ [EN]
  2. http://www.godlikeproductions.com/forum1/message795368/pg1 [EN]

  Temat postaram się rozwinąć jeśli Was zainteresuje. (Obecnie sama to „studiuje”)

  • Magda said

   Oczywiści żeby wszystko do końca zrozumieć polecam jeszcze jako lekturę (nie jako biblie)

   The Law of One,
   http://www.llresearch.org/transcripts/issues/1981/1981_0115_book_1.aspx

   tak więc ra jest już wśród nas …

   Czytajcie , uważajcie są to rzeczy ciekawe i fascynujące .. ale miejcie Boga w sercu (tego dobrego Boga) tylko On może nas już uratować.

   • Lekarz said

    Zwróć uwagę na jego rękę (zdjęcie poniżej)
    http://www.nairaland.com/nigeria/topic-307646.0.html

   • Magda said

    Tak na ręce „oczko” można wyczytać że wszyscy jego „współpracownicy ” takowe posiadają również. HATHOR posiada równiez skorpiona na stopie.

    Sądzę po przeczytaniu wiekszosci rzeczy że to jest „szczyt” piramidy i wokol niego sie wlasnie wszystko kreci.
    ================
    od pb: wy i w te bzdety wierzyta? czas zamknac forum na dobre

   • Magda said

    pb no chyba za szybko oceniasz i nie do konca czytasz (bez urazy)- nie bylo to moim zamyslem – pokazac ze w to wierze (bo nie wierze) i zeby inni uwierzyli . Raczej kto rozgrywa karty i w co ON wierzy. Poza tym nie uważam zeby to byly bzdety biorąc pod uwagę że działają w oparciu o to właśnie i próbują wcisnąc owe „bzdety” wszystkim. Z tego wlasnie wzgledu nie należy nazywać tego bzdetami – a raczej się tego bać i napewno nie lekceważyć.
    ———————————
    P.S. i nie zamykaj forum na dobre bo komentarze wiele wnoszą, takie czy inne ale wnoszą. to chyba jedyne miejsce gdzie ludzie się jeszcze mocno spinają żeby coś znaleźć i przekazać wiedzę innym. Nie wszystko jest wartościowe (może i to dla Ciebie też nie) ale jednak się wiąże z tematami tutaj poruszanymi. Wszystko gdzieś prowadzi.
    pozdrawiam
    ====================
    od pb: nie bedziemy sie przekomarzac = np. czy ktos zweryfikowal ze ten facio ma kocie oczy, specjalne dna itd? ze zdjec i opisow widac ze nie jest normalny = niejeden ‚chrystus’ juz byl, niejedn antychryst

   • gustaf said

    Może ten , może inny następny , a może jeszcze jakiś…
    Taki „dobry” , albo lepszy jeszcze.
    Przyglądajmy się , oceniajmy… a może do tego się przyłączmy , albo innego.
    A tu Codex wchodzi , ludzie w kartonach zamarzają, dzieci w DOOMa grają , albo inne wynalazki w sieci.

    Przepraszam , ale ja nie chcę się bawić w realizację szatańskiego planu i poproszę o Boskie nakazy

   • Magda said

    Gustaw nie wstawiłam tego żeby ktokolwiek się przyłaczal – raczej dla poznania „wroga”.

    „Może” w tym przypadku bym pomineła.

    Co do dooma zamarzania – wiesz, mnie codzien serce boli jak na to patrze co się dzieje. Prawda jest taka że ani Ty ani ja nic nie zrobimy – może zmienimy najmniejszy z planów oni i tak zrobią co beda chcieli. NIe masz żadnych narzędzi do walki z nimi i juz tym bardziej z nim. Wiem to przykre, mnie tez sie to nie podoba.Popatrz jednak realnie na to co się dzije.

    Co zrobisz ? rozwiesisz ulotki ? wyjdziesz na ulice ? kto Cie uslyszy ? –

    Codex i cala reszta to wlasnie taki parawanik dla krzykaczy, odnosze wrażenie ze to tylko malutka czesc planu i czy on wejdzie w zycie czy nie to niewiele to zmieni. Poczytaj – zobaczysz jaki gosciu ma plan od ludkow po watykan – co gorsza ma wladze pieniadz i wszystkich najwiekszych za plecami. MOżesz mu nachuchac – przepraszam za wyrażenie. Bijecie sie o codex okej – sluszna sprawa sama wysylam emaile ale to jest dla zajęcia wlasnie tych „obudzonych” w rzeczywistosci rzeczy biegna swoim torem i nic nie zrobimy.

   • gustaf said

    Jemu ,mogę nachuchać i nie mam wpływu na jego działania .
    Ale
    Nie będę w „nabożnym” skupieniu śledził jego ruchów , tylko na ile daję radę zamiatam dookoła siebie i jak widzisz też troszkę dalej.
    Nie krytykuję Twoich wpisów i zaangażowania , tylko tak jak i Ty zresztą — apeluję ” Nie dajcie się zwieść”

    Jeśli odebrałaś to jak atak na Ciebie , to przepraszam i zapewniam , że nie.
    Wpisy są ciekawe , edukujące i tylko jako takie je przyjmujmy.
    A co do ratunku – to wszystko w ręku Boga i tylko Jemu ufajmy.
    Nie lękajmy się i nie straszmy.

   • Magda said

    Gustaw 🙂 nie odebrałam tego jako atak 🙂

    Zgadzamy się w 100% 😉 Powodzenia

  • Zbyszko said

   Pewnie większość (albo wszyscy) po przeczytaniu wpisu Magdaleny powiedziała sobie: to juz koniec. Byłbym cynikiem gdybym powiedział że ja tak nie pomyślałem. Jednak, my ludzie wierzący dostaliśmy przed tymi ciężkimi czasami DAR od naszego Pana Boga w Osobie Papieża Jana Pawała II. „NIE LĘKAJCIE SIĘ” ile razy słyszeliśmy to przesłanie. Kto więc może i powinien się lękać? Z całą pewnością osoby uporczywie tkwiący w GRZECHU CIĘŻKIM. Przecież ta cała gra nie idzie o nasze ciała tylko dusze. Po to pracuje cały WIELKI APARAT zepsucia by żniwa były jak najbardziej owocne. I to dlatego tak bardzo się z tym spieszą bo chyba owoc grzechu jest już aż za bardzo dojrzały. Już sam udział w Masonerii (oddziałowi Cywilizacji Śmierci) jest grzechem ciężkim jak dowiedzieliśmy się z dzisiejszego artykułu-kazania. Nie wspomnę o odpowiedzialności za zwiedzione na drogę ZŁA niewinne dusze. Nie wierzę w jakieś cudowne nawrócenie tych ciężkich grzeszników (chociaż wszystko w rękach naszego Pana Boga) ale dla tych w zupełnej apatii mam myśl: skoro Supriem R-r ma IQ= 300, to jak myślicie jakie IQ opisuje tą zbiorową mądrość tego blogu? Dlatego brońmy, wspomagajmy, także (a może przede wszystkim) finansowo blog grypa666 i inne podobne bo takiej mądrości nie znajdziemy już gdzie indziej.

  • alicja said

   rozwiń rozwiń dość ciekawy temat

 38. Luc said

  Znów się zaczyna :/
  http://www.sfora.pl/Ten-grozny-wirus-zaatakowal-Szwedow-Dotrze-do-Polski-a16362

  • Magda said

   Ciekawe czy znowu straszą i odwracają uwagę, czy tym razem nie wyrobimy na papier toaletowy ?! 😐

   • gustaf said

    @ Magda
    Zero agresji 🙂

    Nie straszą , bo to coroczne chamskie prawo tego wirusa, jego chamskie prawo mutować corocznie, jego chamskie prawo pobiegać nami z papierem.

  • Bromba said

   Tego rodzaju wirus atakował już od połowy grudnia przynajmniej w Wa-wie,w czasie przerwy świątecznej bardzo dużo dzieci wymiotowało lub miało biegunkę-wiem bo moje dziecko i większość jego klasy miała podobne objawy,niektóre dzieci w przedszkolach też zostały zaatakowane tuż przed Bożym Narodzeniem.Dorośli zazwyczaj znoszą go całkiem nieźle.Swemu dziecku zaaplikowałam nifuroksazyd ( przeciwbiegunkowy)i przeszło.
   =======================
   od pb; przeszedlem to z cala rodzinka bronka na jesieni w lublinie; podobno chowal znaczny procent ludnosci; flusimina podobno pomagala zazywana z woda do zoladka – dowiedzialem sie po fakcie, zmarnowalem pare dni na chorobe

  • zyta said

   @Luc powiedział/a
   24 Styczeń 2010 @ 8:39 pm,

   -moze warto wklejac cala wiadomosc, bo wazna dla tych, co jeszcze nie chorowali na ta okropna chorobe.

   „Ten groźny wirus zaatakował Szwedów. Dotrze do Polski?

   norowirus | biegunka | wymioty | nudności | choroba | wirus

   Fot. wikimedia.org

   Zmutował i jest bardziej niebezpieczny niż do tej pory sądzono.

   Norowirus nazywany w Europie „zimowym wirusem wymiotnym”, a w Polsce potocznie „grypą żołądkową”, jest już groźny dla wszystkich – niezależnie od wieku. Szwedzcy naukowcy z Linköping University twierdzą, że wirus zmutował i jest coraz bardziej zaraźliwy – ostrzega thelocal.se.

   Do tej pory szacowano, że co piąty człowiek ma naturalną odporność na norowirusa. Jednak tegoroczna jego odmiana, zbadana w Szwecji nie oszczędzi nikogo kto się z nim zetknie.

   KOZIA GRYPA JUŻ W POLSCE. GDZIE JĄ WYKRYTO?>>

   Efekt? Ostre zakażenie jelitowo-żołądkowe, a więc nudności, wymioty i biegunka utrzymujące się kilka dni. W ostatnich dniach wirus spowodował zamknięcie wielu oddziałów szwedzkich szpitali i domów opieki. Zarazili się prawie wszyscy pacjenci.

   JESZ OWOCE MORZA? ZABIJE CIĘ TEN WIRUS>>

   Okazało się, że ten wirus cały czas mutuje i jest groźny praktycznie dla całej populacji. Odkryliśmy także, że wywołuje podobne objawy co terapia stosowana w przypadku nowotworów. Dlatego w najbardziej dotkliwych przypadkach lekarze powinni stosować leki antywymiotne, podawane zazwyczaj pacjentom leczonym na raka – mówi prof. Lennart Svensson.”

   • gustaf said

    Ta „kozia” grypa , to taki bardziej finansowy wynalazek i nie sądzę , że Kasa Chora zapłaci za paniczne szczepienie…leczenie.

    Ciekawe też gdzie będą sprzedawać „kozie” wytwory. W jakiej sieci ?

 39. Mery said

  Na stronie impfkritik.de biolog Dr. Toni Grad apeluje aby ludzie zaszczepieni szczepionka przeciwko swinskiej grypie ktorzy odczuwaja skutki nowej szczepionki skladaly skargi.
  Wszyscy ktorzy odczuwaja zle skutki szczepionki proszeni sa o wpisy na http://www.squalenofer.de
  Oskarzenia te maja byc kierowane do Republiki Federalnej.

  Ciekawe kto wynagrodzi utrate zdrowia (czy dziecka)ludziom ktorzy sie zaszczepili. Na szczescie tylko niewielki procent to zrobilo…

 40. Anna said

  Witam Wszystkich.
  Ostatnio sie nie udzielałam ale obserwowałam Wasze dyskusje.
  Szczerze mówiąc nie czytałam żadnego z posta dotyczącego Żydów. Jestem przeciwna wkładania wszystkich do jednego worka, Żydzi są źli, jakiś „kompleks jot” – po prostu z samej nazwy odechciało mi się tego czytać. To tak jakby nazwać każdego Niemca złym lub Polaka pijakiem. Oceniać należy każdego człowieka z osobna! Ponoć jestem ultratolerancyjna,ale ja po prostu traktuje każdego człwoieka tak jak sama chcialabym być traktowana.
  Jestesmy tu po to żeby wspólnie zwalczać wroga, a sami dla siebie stajemy sie wrogami.
  Haiti.. od momentu kiedy usłyszałam o tej tragedii wiedziałam że coś śmierdzi..
  Jeśli jesteście wierzący módlcie się. Tę machinę zła nie jesteśmy w stanie już zatrzymać. Żałuję,że tym którym mówię szczątkowo o tym co się dzieje nie wierzą. Może za jakiś czas spostrzegną że to co uznali z moich opowieści za bajki jest rzeczywistością. Nic na siłę.
  =============
  od pb: nie wmawiaj antysemityzmu, bo wylecisz za nawolywanie do nienawisci przez znieksztalcanie mego przekazu; jesli chcesz cokolwiek madrego powiedziec, wyczysc sieczke z glowy; od momentu kiedy uslyszalas o haiti wiedzialas co, skad? nastepna proroczka z magla? macie do wyboru: wpisywac sie rzeczowo w oparciu o fakty (u ciebie np. co to jest kompleks jot i judeocentryzm, dowody na scieme na haiti) albo zamykam forum = mam dosc tego mielenia ozorami i pukania co podleci w klawiature

  • Anna said

   Panie Piotrze:) i po co blog zamykać. Skarcił mnie Pan, może i słusznie. Tylu nas tu jest, że nasze opinie muszą się ścierać. Ma Pan rację z tymi dowodami,chcąc pozostawić blog wiarygodnym trzeba opierac się na wiedzy. Pozdrawiam!
   ================
   od pb: tylko ze to scieranie opinii zzera mi czas ktorego nie mam

 41. Anna said

  A propos Antychrysta.. też mi tu coś nie pasuje. On powinien nas tak zbałamucić, że nawet nie zorintowalibyśmy się że to on. A jak ktoś przychodzi i mówi że był tym który chciał zagłady ale się rozmyślił.. to coś mi tu nie gra.
  Szczerze mówiąc w jego zdjęciach jest coś przerażającego, aż mnie ciarki przechodzą.
  Należy pozostac sceptycznym. A przede wszystkim tępić zło. Jesli nie możemy zmienić świata to zacznijmy od siebie. Dobro zaraża:)
  ===============
  od pb: to psychol jak reszta rotszyldowskiej bandy

 42. ALFA said

  Pytanie o wolność (cz1):

  Dlaczego działamy w określony sposób ? (cz2):

 43. lacoss said

  co do tego zdjecia mozna kupic szkla kontaktowe we wszystkich kolorach swiata za pare zlotych i uwierz mi wiele z nich wyglada bardziej przerazajaco.
  ——————————————————————————–
  wyglada na to ze zamiast szczypionek beda czipy i specjalne mikroprocesory w dowodach unia nam to zasponsoruje juz za rok. zapewne nasz mozg je polubi

  http://tech.wp.pl/kat,1009791,title,Nowe-dowody-osobiste-wstrzasna-swiatem,wid,11874312,wiadomosc.html

  ——————————————————————————–
  ps.cale szczescie ze mam tylko dowod ksiazkowy 🙂

  • annah said

   Taki dowod mozna zapakowac w folie aluminiowa albo mate ADR w kieszeni, ostatecznie jak beda zbyt mocne te czipsy mozna je wsadzic do lodowki a chodzic z odpisem. A nadajniki telefonii lubi? nie beda mocniejsze niz wieze TK, ktore nam kazdego dnia obnizaja nastroj, IQ i limfocyty T = odpornosc.
   A gdzie nie mozna odebrac komorki (pytanie retoryczne). Jesli znasz takie miejsca, to HAARP tam nie siega, ale to tez moze sie zmienic.

  • gustaf said

   Magnes neodymowy i ew. żelazko załatwi sprawę,ale ja to bym załatwił finansowo. Wziąć na siebie od pracodawcy „obowiązek płacenia ZUSu i przestać płacić. Jeszcze przed odebraniem dowodu. Jak im budżet nie zatrybi , to sobie odpuszczą. Na wymianę dowodów będzie kilka lat czasu i mogą próbować „zmęczyć” społeczeństwo.

   • Pelagia said

    Gustaf – masz ciekawą propozycję odnośnie ZUS, to warto rozwinąć. Ale pracownicy budżetówki chyba nie moga czegoś takiego zrobić.
    czy sa jakieś sankcje za niepłacenie ZUS ?? ZUs chyba może „skoczyć do gardła” i sądy stają po jego stronie, mało który człowiek wygrał z ZUS, komornik może wejść na pensję, to wszystko trzeba mądrze przemyśleć

   • gustaf said

    MIzia DOBRZE myśli RÓBCIE zapasy a blokowicze alternatywme grzanie i gotowanie 🙂

 44. Adam said

  to daje dużo do myślenia dla bojących się i nie do końca wierzących:

  ” A jeśli Boga nie ma… to co z Ciebie za szatan”….
  wiec jeśli Boga nie ma, to co z tych iluminatów za słudzy jakiegos pożal się Boże szatana… którego i tak nie ma, bo przeciez nie ma Boga…

  😉

  • Adam said

   chodzi o to ze oni sa słąbi i ciency.. i nic tak naprawde nie mogą..;)

   • annah said

    Masz racje, my mozemy miec przewage jesli mamy silne podstawy moralne, tu jest pole do popisu dla kazdego osobna – praca nad charakterem.

 45. ALFA said

  Wenezuela może mieć dwukrotnie więcej ropy niż Arabia Saudyjska
  Cytat:
  Wenezuela może mieć dwukrotnie większe rezerwy ropy naftowej niż Arabia Saudyjska – wynika z najnowszego badania służb geologicznych USA.
  Naukowcy pracujący dla amerykańskiego instytutu geologicznego USGS twierdzą, że z Pasa Naftowego Orinoko można wydobyć niemal dwa razy więcej surowca, niż dotychczas przypuszczano. Geologowie ocenili potencjał wydobywczy regionu na 513 mld baryłek. Wyniki badań opublikowali w piątek.

  Chris Schenk z USGS podkreślił, że szacunki bazują na możliwości eksploatacji złóż w 40-45 proc. i odnoszą się do współcześnie stosowanych technik wydobywczych.

  Możliwości eksploatacyjne złóż w Arabii Saudyjskiej ocenia się na 266 mld baryłek.

  Wenezuelska państwowa kompania naftowa Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) na razie nie odniosła się do tych ocen. Wcześniej firma uznała, że choć na obszarze 50 tys. kwadratowych znajdują się złoża sięgające 1,3 biliona baryłek ropy, wydobyć się da jedynie 280 mld.

  Sceptycznie wyrażał się o szacunkach USGS wenezuelski geolog i były członek zarządu PDVSA Gustavo Coronel.

  „Wątpię, czy możliwości wydobycia są w stanie przekroczyć 25 proc., gdyż produkcja większości tej ropy nie byłaby opłacalna” – powiedział agencji Associated Press.

  Wenezuelska ropa – w odróżnieniu od bliskowschodniej – jest „ciężka” i nie ma takich właściwości, jak ropa bliskowschodnia.

  Wenezuela ma największe po Bliskim Wschodzie złoża ropy naftowej w świecie.

  http://biznes.onet.pl/wenezuel…..news-detal

  Jak to Amerykanie rozegrają?
  ======================
  od pb: przypominam o wlasciwej terminologii = wiekszosc amerykanow jest przeciwna polityce ‚amerykanskich’ politykow; to tak jakby przypisywac polityke polskojezycznych liderow calemu narodowi polskiemu;

 46. ALFA said

  Epoka lodowcowa nadchodzi – reportaż TVN
  Wspólnymi siłami pokonaliśmy spisek świńskiej grypy – znaczy organizacja przekazu prawdy dobrze się już rozwinęła.
  Następni na liście są debile od globalnego ocieplenia.
  Sami zobaczcie fragment dzisiejszych faktów TVN. Cezary Grochot –

  ===================
  od pb: taaa, fakty, tvn; zostawmy debate naukowcom, dopiero robmy wywiady uliczne wsrod sniegu i mrozu – ‚dowod’ na oziebienie klimatu; prof. treplinska: historycznie stezenie co2 bylo wieksze = to jest jej dowod ze antropogenne emisje nie zmieniaja efektu cieplarnianego? bylo wieksze i wieksza byla srednia roczna globalna temperatura np za czasow dinozaurow; hmm, polska nauka

 47. hjk said

 48. Luc said

  http://mateuszmachaj.blox.pl/2010/01/Co-oznaczaja-rekordowe-zarobki-FEDu-1.html

 49. Bromba said

  http://www.rp.pl/artykul/2,424328_Pracownik_bez_tajemnic_.html Wydaje mi się,że pracodawca dotychczas mógł żądać zaświadczenia o niekaralności czy tzw świadectw pracy,ale pobieranie standardowo odcisków palców,skanowanie siatkówki oka czy pytanie o przynależność związkową już z lekka przeraża…

  • Luc said

   W Banku M. pracownicy przy każdych ważniejszych drzwiach skanuą swoją tęczówkę oka, żeby przejść….

 50. Luc said

  Zdjęcia na ulicy to terroryzm…. http://www.banzaj.pl/Fotografowie-w-Londynie-zadaja-rownych-praw-5362.html

 51. […] Do należytej oceny sytuacji w Polsce konieczne są jeszcze dodatkowe, lokalne, „polskie” uzupełnienia. A więc wypowiedź żydowskiego pisarza Artura Sandauera: „W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów.Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące.” Pomocna też jest znajomość tajnego referatu żydowskiego zbrodniarza, Jakuba Bermana. […]

 52. […] aparat Jakuba Bermana zamordował dziesiątki tys. Polaków, którzy walczyli z hitlerowcami. Referat Bermana wspomniał o nowych elitach, złożonych z Żydów z Rosji („stworzenie aparatu […]

 53. […] Na zajmowanych przez Armię Czerwoną terenach natychmiast instalowano zbrodniczy reżim żydokomuny. https://grypa666.wordpress.com/2010/01/23/stenogram-z-tajnego-referatu-bermana-w-1945-r/ […]

 54. […] https://grypa666.wordpress.com/2010/01/23/stenogram-z-tajnego-referatu-bermana-w-1945-r/ […]

 55. […] https://grypa666.wordpress.com/2010/01/23/stenogram-z-tajnego-referatu-bermana-w-1945-r/ […]

 56. 3 maximum aperture, fixed lens mount, auto focus features, 2.
  four GHz which is why you want to invest in a jammer that can
  tamper this signal. The Fujifilm Fine – Pix x100 is generally considered a professional compact rangefinder camera.

 57. […] Stenogram Bermana… […]

 58. […] Stenogram Bermana… […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: