Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Codex Alimentarius

Posted by grypa666 w dniu 22/01/2010

Miliardy ludzi mają umrzeć z powodu wytycznych Codex Alimentarius
http://afteramerica.wordpress.com/2010/01/03/billions-of-people-expected-to-die-under-current-codex-alimentarius-guidelines
z orginału na http://www.naturalnews.com/026663_CODEX_food_health.html
Autor Barbara Minton, redaktor Natural News 21.7.2009, tłumaczyła Ola Gordon, dodatkowa grafika Lucas 19.1.2010

Rząd USA odebrał prawo do wody

Szybko zanika prawo do konsumowania zdrowej żywności i stosowania suplementów, ale dokłada się wszelkich starań by nie dotarły do obywateli wiadomości o nadchodzącym wyeliminowaniu środków odżywczych. Codex Alimentarius ma być wprowadzony na globalną skalę 31 grudnia 2009, ale środki masowego przekazu nie zajmują się tym zagrożeniem dla ludzkości. Według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO), na skutek wytycznych Codexu odnośnie witamin i minerałów, zginie minimum 3 mld ludzi. Kiedy zbliża się ta nieodwołalna data, Fundacja Naturalnych Rozwiązań (NSF) i jej dyrektor medyczny dr Rima Laibow pracuja w pocie czoła by zmienić wytyczne Codexu. Potrzebują twojej pomocy.

B. nazista Hermann Schmitz Twórca Codexu "Rządź ludźmi poprzez dostarczaną żywność"

W 1962 r. ustalono harmonogram Codexu do pełnej realizacji w skali całego świata, 31.12.2009.. Zgodnie z Codexem utworzono komisje w celu opracowania wytycznych dotyczących takich tematów jak:  ryby i rybołówstwo, oleje i tłuszcze, warzywa i owoce, orzeszki ziemne, żywność specjalistycznego zastosowania, a także witaminy i minerały. Utworzono 27 komisji, tworząc ogromną sieć biurokratyczną.  Pod wpływem Codexu powstało ponad 4,000 wytycznych i rozporządzeń dotyczących wszystkiego, co można spożywać, z wyjątkiem leków, które nie są regulowane przez Codex.

Codex jest zdominowaną przez przemysł organizacją ustalającą rozporządzenia i jako taka nie ma statusu prawnego. Mówi się, że udział w Codexie jest dobrowolny. Ale status Codexu wzrósł de facto do poziomu jednostki prawnej, ponieważ jest administrowany przez WHO i FAO. One go finansują i administrują na wniosek ONZ. Ponieważ WHO i FAO mają zajmować się sprawami zdrowia, występuje tu konflikt interesów. Komisje Codexu opracowują wytyczne, zasady i przepisy, oraz przedstawiają je nadrzędnej komisji Codexu do ratyfikacji. Po ratyfikacji i zatwierdzeniu poprzez konsensus, stają się one obowiązkowe dla każdego kraju będącego członkiem Światowej Organizacji Zdrowia.

Codex został przyjęty kiedy w 1994 roku powstała WTO, jako środek harmonizacji norm żywieniowych na świecie, ułatwiający wymianę handlową między państwami. W wyniku tego, państwa członkowskie muszą przestrzegać Codexu, jeśli chcą mieć oparcie w sporze handlowym. Kiedy mają miejsce spory i kraje wzywane są przed WTO, wtedy państwo które stosuje się do Codexu wygrywa spór automatycznie, bez względu na jego stanowisko w danej sprawie.
Dr Laibow widzi Codex jako środek zmuszający każde państwo do zgody na obniżanie norm żywieniowych. Wskazuje ona, że przestrzeganie Codexu w USA będzie oznaczało koniec praw w zakresie ochrony konsumentów. Codex nie będzie służył konsumentom, a będzie służył interesom przemysłu medycznego, biotechnologii farmaceutycznej, chemicznej i potentatom rolniczym.

Tak możesz wyglądać – wszystko sztuczne i nie zdrowe

Wg Codexu, środki odżywcze uważane są za trucizny
Rozporządzenie ds. Zdrowia i Edukacji o Substancjach Dietetycznych (DSHEA), zostało wpisane w prawo w roku 1994, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego oznaczania produktów będzie dla tych, którzy chcą z niego korzystać. W ustaleniach związanych z tym prawem, Kongres stwierdził, że może być pozytywny związek między zdrowymi zasadami żywieniowymi i dobrym zdrowiem, oraz związek między wykorzystywaniem suplementów, zmniejszeniem kosztów opieki zdrowotnej i profilaktyką. Według DSHEA, składniki odżywcze i zioła sklasyfikowane są jako żywność. Nie ma ustalonego górnego limitu, a dostęp do nich jest swobodny. Amerykanie mogą stosować wszystkie  składniki odżywcze, które chcą, ponieważ w angielskim prawie zwyczajowym, coś, co nie jest wyraźnie zabronione jest dozwolone.
Codex, z drugiej strony, opiera się na prawie napoleońskim, w którym wszystko nie dozwolone w sposób wyraźny jest zabronione. Dlatego, tylko to, co jest dozwolone, na mocy Codexu będzie nadal dozwolone, a wszystko inne będzie zabronione. W 1994 r., w tym samym roku kiedy podpisano DSHEA, Codex uznał środki odżywcze za toksyczne i trujące. W kwestii trucizn, stwierdzili oni, że ludzie muszą być chronieni przed nimi przy pomocy toksykologii i oceny ryzyka, w ramach których naukowcy badają je w małych dawkach na zwierzętach, dopóki są w stanie dostrzec ich efekty. Następnie analizują pierwsze oznaki minimalnych efektów i dzielą wywołującą je ilość substancji trujących  przez 100, w celu ustalenia wymaganego marginesu bezpieczeństwa. Oznacza to, że największą dawką każdej substancji odżywczej dozwolonej przez Codex jest 1/100 ilości wskazującej na pierwsze zauważalne efekty.

Tylko ładnie wygląda – Ty będziesz żywym trupem, jeśli pozwolisz by CODEX stał się czymś Naturalnym!

Środki odżywcze dozwolone na mocy Codexu są ograniczone do tych, które są na liście pozytywnej, mającej zawierać tylko 18 składników odżywczych, jednym z nich jest fluor. Dr Laibow zwraca uwagę, że chociaż fluorek nie daje jakichkolwiek korzyści biologicznych, ludzie są z niego zadowoleni.
Zwolennicy Codexu obecnie mają kilka projektów ustaw w Kongresie, mających na celu obalenie i zlikwidowanie DSHEA. Gdy to zostanie wykonane, prawo USA zostanie zharmonizowane w kwestii  witamin i minerałów z wytycznymi Codexu. Ważne składniki odżywcze o wysokiej mocy i skuteczne terapeutycznie zostaną wtedy zdelegalizowane, podobnie jak heroina. Nie będą dostępne nawet na receptę.

Codex popiera toksyczne dodatki spożywcze, pestycydy i żywność genetycznie modyfikowaną (GM)
Według dr Roberta Verkerka, założyciela i dyrektora Stowarzyszenia na rzecz Naturalnego Zdrowia (ANH), Codex stwarza poważne zagrożenie dla zaopatrzenia w żywność. Około 300 niebezpiecznych dodatków do żywności, w większości syntetyczne, będą dozwolone w ramach Codexu, w tym aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna i inne. Dr Verkerk jest szczególnie zaniepokojony tym, że nie wzięto pod uwagę potencjalnego ryzyka związanego z długotrwałym narażeniem na mieszanki stosowanych dodatków.

Ta pozorna fikcja może stać się czymś naturalnym. Nie będziesz mógł prowadzić ogródka – to będzie karane grzywną

Codex określa limity dla niebezpiecznych chemikaliów przemysłowych, które mogą być stosowane w żywności, ale są one niezwykle wysokie, a lista substancji chemicznych, które mogą być wykorzystywane jest długa. W roku 2001, 176 krajów, m.in. USA zdecydowały, że 12 wysoko toksycznych związków organicznych, znanych pod nazwą „trwałe zanieczyszczenia organiczne” (POP) są tak złe, że muszą zostać zakazane. Istnieje wiele więcej niż 12 toksycznych substancji chemicznych stosowanych w żywności, ale tych 12 zostało jednogłośnie uznane za najgorsze, spośród których 9 stanowią pestycydy.

Zgodnie z Codexem, 7 z 9 zabronionych trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) znowu będzie dozwolone w produkcji żywności. Podsumowując, Codex pozwala na stosowanie ponad 3,275 różnych pestycydów, łącznie z tymi, które są podejrzewane o działanie rakotwórcze, lub powodujące zaburzenia endokrynologiczne. Nie uwzględniono długofalowych skutków narażenia żywności na mieszanki pozostałe po pestycydach.
Zarządzanie produktami organicznymi będzie ograniczone w zależności od interesów dużych producentów żywności. Dozwolone będą różne syntetyczne dodatki chemiczne oraz substancje pomocnicze, a żywność oznaczona jako organiczna będzie mogła być napromieniowana. Etykietowanie pozwoli na stosowanie ukrytych składników nie organicznych.
Monsanto, członek Codexu, skorzysta w bardzo dużej mierze kiedy produkcja genetycznie modyfikowanej (GM) żywności zostanie zintensyfikowana i rośliny GM otrzymają zielone światło. Do handlu międzynarodowego zostaną zatwierdzone nasiona Terminator. Będzie również wprowadzone genetycznie modyfikowane mięso zwierzęce.
Zdaniem dr Laibow,  zgodnie z Codexem, każde mleczne zwierzę może mieć podawany hormon wzrostu, oraz wszystkie zwierzęta w łańcuchu żywnościowym będą miały podawane antybiotyki o stężeniu sub-klinicznym. Dr Laibow twierdzi, że Codex doprowadzi do spodziewanego promieniowania całej żywności, z wyjątkiem uprawianej lokalnie i sprzedawanej w formie surowej.

Dr Laibow postrzega Codex jako „przepisy żywieniowe, które w rzeczywistości legalizują wprowadzaną toksyczność i środki odżywcze o niskim poziomie”. Według niej, WHO i FAO szacuje, że na początkowym etapie zginą  3 mld ludzi, jako wynik wytycznych Codexu w sprawie witamin i minerałów, 2 mld z nich zginą z powodu chorób, którym można zapobiec, wynikających z niedożywienia, takich jak nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę i wiele innych. Ci, którzy przeżyją będą stanowić zamożne elity, które będą w stanie zapewnić sobie źródła czystej żywności i innych składników odżywczych.
Codex jest zlegalizowanym ludobójstwem
Dr Gregory Damato w Natural News opisał Codex  jako „kontrolę populacji dla pieniędzy”. Postrzega on Codex jako prowadzony przez USA  i kontrolowany przez wielkie korporacje farmaceutyczne i firmy jak Monsanto, w celu ograniczenia populacji świata do poziomu wyznaczonego przez Nowy Porządek Świata (NWO). Oznaczałoby to zmniejszenie obecnej populacji świata o około 93 procent.
Po przyjęciu przepisów Codexu nie będzie już odwrotu. Kiedy zostaną wprowadzone jego przepisy w  każdej dziedzinie, tak długo, jak kraj pozostanie członkiem WTO, standardy te nie będą mogły być uchylone lub zmienione w dowolny sposób.

Fundacja Naturalnych Rozwiązań (FNS) działa na rzecz globalnego wprowadzenia wytycznych Codexu
Pozostaje pewna nadzieja. Z biegiem lat, WTO przyjęła przepisy Codexu jako wytyczne odnośnie zasad handlu międzynarodowego. Jednak kilka razy w historii, WTO odmówiła uznania Codexu jako jedynego standardu stosowanego w sporach handlowych. Zgodnie ze statutem Codexu, jego wytyczne pełnią rolę „doradczych” i państwa mogą ustanawiać własne wytyczne.
Ponieważ stosowanie się do wytycznych Codexu jest tylko zakładane, a nie ostatecznie rozstrzygające, państwo może z nich zrezygnować w celu ochrony tradycyjnej żywności i środków zaradczych. Dwa Etapy Codexu stanowią legalną strategię, opracowaną przez Fundację Rozwiązań Naturalnych po to, by dać państwom prawo wyboru. W Pierwszym Etapie państwo opracowuje własne wytyczne w sprawie  żywności i zdrowia, które mogą być sprzeczne z wytycznymi Codexu. Np., może być o wiele bardziej rygorystyczne w kwestii toksyn w żywności, lub w kwestii żywności modyfikowanej genetycznie. Może wymagać, np. od firm stosujących składniki genetyczne wskazania ich na etykietach. W krajach, które odmawiają stosowania żywności GM, może to być umieszczone na etykiecie, aby konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów.
Dlatego pierwszym krokiem dla państw jest stworzenie swoich wytycznych. Drugim Etapem jest przyjęcie prawa krajowego, które realizuje te wytyczne na solidnych podstawach naukowych. NSF przygotowuje normy do wykorzystania w ten sposób, by były dostępne dla każdego kraju. Jest model wytycznych dotyczących zarówno witamin jak i minerałów, oraz  model żywności i ustaw zdrowotnych do realizacji tych wytycznych.
Zwykle w sporach handlowych przed WTO, kraj, który przyjął wytyczne Codexu wygra ów spór na podstawie tych wytycznych. Ale gdy kraje przejdą już dwuetapowy proces tworzenia własnych wytycznych, nie ma takiego domniemania i WTO będzie postrzegać naukę jako wsparcie dla  wytycznych.

Zatrzymać Codex! O wolny dostęp do naturalnych leków

W USA drzwi dla Codexu otwarte
W 1995 r. FDA wydała oświadczenie mówiące, że międzynarodowe standardy takie jak Codex zastąpiłyby prawo dotyczące żywności Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z Amerykańskim Porozumieniem o Wolnym Handlu (CAFTA), niezgodnym z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych, ale zgodnym z prawem międzynarodowym, USA ma przestrzegać wytycznych Codexu obowiązujących w dniu 31 grudnia 2009.
Dlatego NSF potrzebuje twojej pomocy. Ponieważ obecne pozytywne stanowisko USA wobec Codexu  narusza obowiązujące przepisy, NSF opracowało Petycję Obywatelską, w której prosi ono rząd USA o zmianę stanowiska wobec Codexu zgodnie z planem Drugiego Etapu, co jest dozwolone przez Codex. Petycja ta jest przełomowym środkiem prawnym w celu zmuszenia rządu do przeprowadzenia publicznej debaty i przejścia od stanowiska Codexu pozytywnego wobec chorób, do stanowiska pozytywnego wobec zdrowia. Jeśli rząd nie zareaguje w odpowiedni sposób, następnym krokiem będzie wystąpienie na drogę sądową.
Petycja Obywatelska jest środkiem prawnym skupiającym uwagę agencji rządowej na kwestię dotyczącą  obywateli. Po rozpoznaniu Petycji Obywatelskiej, debata zostanie rozpoczęta i opinie społeczeństwa zostaną przyjęte. Petycja Obywatelska ma jedną wspólną cechę z bardziej znanymi typami petycji: może się pod nią podpisać dowolna liczba osób, które stają się współ-petentami.
Do tej pory do petycji dołączyło ponad 30.000 osób, a trzej członkowie Kongresu napisali List Kongresmenów dla jej poparcia. NSF zwraca się z prośbą przeczytania i podpisania petycji na stronie http: / / http://www.healthfreedomusa.org/?pa … Na tej stronie znajdą Państwo również pisma, które można wysłać do Codex Manager USA, dr Edwin Scarbrough oraz dr . Barbara Schneeman, kierownik Biura FDA Nutritional Products.

Dr Laibow zachęca do przekazywania informacji na temat Codexu wszystkim znajomym, lub z którymi ma się kontakt. Jako czytelnik Natural News, masz najnowszą wiedzę w zakresie standardów ochrony zdrowia i konieczności ich zapewnienia. Jesteś prawdopodobnie osobą do której inni zwracają się o poradę w sprawach zdrowotnych. Jesteś więc w specyficznej sytuacji, aby pomóc popchnąć tę petycję do przodu. Nowe wytyczne stworzone przez NSF nakazały biochemicznie indywidualne ustalenie optymalnego stanu zdrowia. Wytyczne te muszą zostać przyjęte przez Kongres, a także inne kraje, które cenią sobie tradycyjną żywność i środki medyczne.
Kiedy dr Laibow ostatnio pracowała w Waszyngtonie nad informowaniem członków Kongresu na temat Codexu, stwierdziła, że bardzo niewielu z nich wiedziało o tym wszystkim. Kiedy zostali poinformowani, niektórzy byli przeciwni Codexowi. To sprawia, że zwracanie się do kongresmenów na ten temat jest  niezwykle ważne. Powiedz im o zagrożeniu Codexu. Zaproponuj, że powinni spotkać się w Kongresie w celu przedyskutowania sprawy, oraz zasugeruj im kontakt z dr Rimą Laibow. Pamiętaj, że wszelkie negatywne części Codexu mogą być wyeliminowane przez wytyczne, które są pozytywne.
Następnie podpisz Petycję Rewolucji Zdrowia opracowaną przez Mike’a Adamsa, redaktora Natural News   http://www.healthrevolutionpetition … Petycja ta podkreśla szereg działań niezmiernie potrzebnych, aby przejść od modelu opieki choroby do prawdziwego modelu opieki zdrowia, w celu przywrócenia i utrwalenia zdrowia dla wszystkich.

++++++++++++++++++++++++++++++

NIE DAMY SIE PODZIELIC

Po burzy wokół wizerunku Jana Pawła II wśród „iluminatów”, pojednaliśmy się, poznawszy wzajemnie swe racje:
– ze strony katolików — obrona imienia Wielkiego Polaka i jednej z niewielu pozostających postaci, symboli podtrzymujących otuchę Narodu, dających nadzieję;
– z drugiej strony (w tym redakcja bloga grypa666)  — konieczność edukacji o zmyłkowej propagandzie z kompleksu jot, m.in. dla obrony katolicyzmu i całego chrześcijaństwa, wroga nr 1 kompleksu jot.

Nastąpiło pojednanie bo cóż jest ważniejszego niż wybaczenie i jedność przeciw wspólnemu zagrożeniu. Nikt nie jest idealny. Nawet w rodzinie bywają sprzeczki, a co dopiero w grupie osób zebranych samoistnie, którzy czują i myślą jeszcze jak człowiek i chcą, aby w tym świecie panowało dobro. Współtwórcy bloga666 podają sobie ręce na zgodę . Wybaczają sobie zaszłości i postarają się być czujnym na wrażliwośc drugiego człowieka.

Piotr Bein i Bruno
cyberprzestrzeń 22.1.2010

++++++++++++++++

Komentarze 193 do “Codex Alimentarius”

 1. gustaf said

  Ktoś jeszcze nie podpisze apelu @ Alfa w sprawie GMO ?

  • nn said

   Wojna przeciwko białym http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/wojna.htm

  • ALFA said

   JESZCZE RAZ PODAJĘ ADRESY DO EUROPOSŁÓW
   Adresy EURO-posłów znajdują się w dziale „dokumenty” http://fnbg.org/pliki/euro.pdf

   • ALFA said

    LIMITY DAWEK SUPLEMENTÓW WITAMINOWYCH
    PROPONOWANE W EUROPIE OKAZAŁY SIĘ
    NAUKOWO WADLIWE

    Nowe badania ujawniają istotne wady naukowe metod proponowanych do
    określenia dozwolonych dawek suplementów w Europie

    Studium krytyczne opublikowane w magazynie naukowym Toxicology ujawnia poważne wątpliwości jakie budzą metody wykorzystywane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską w celu ograniczenia dawek witamin i minerałów w suplementach diety w Unii Europejskiej (UE).

    Wiodący autor artykułu, Dr. Robert Verkerk, dyrektor naukowy i wykonawczy Alliance for Natural Health (ANH) International – Koalicji na Rzecz Naturalnego Zdrowia uważa, że zaproponowane metody określania maksymalnych dozwolonych dawek za skrajnie wadliwe. Dr. Verkerk wraz z
    kolegami przedstawiał już wcześniej władzom europejskim i międzynarodowym wiele ważkich opinii dotyczących analizy ryzyka składników odżywczych, jednakże opracowanie zamieszczone w Toxicology jest dotychczas najbardziej kompletną naukową krytyką tego zagadnienia CAŁOŚĆ :

    Click to access Notatka%20Prasowa%20-%20Naukowo%20wadliwe%20poziomy%20witamin%20w%20suplementach%20w%20UE.pdf

 2. Pelagia said

  dajcie linka do tego apelu – gdzieś może z prawej strony – tak, żeby był widoczny, trzeba tez już, jak najszybciej pisać protesty przeciw chipom w dowodach, nie ma co czekac, aż to uchwalą, bo bedzie za późno. tez trzeba to wypunktowac wyraźnie na głownej stronie

 3. mary said

  przede wszystkim musimy sie wyzwolic od OKUPACJI ZYDOWSKIEJ, a reszta problemow sama zniknie

  • ALFA said

   @ Mary problemy nie znikną do póki będziemy w UNII

  • hjk said

   Hhehe, jak sie wyzwolić? Sytuacja jest gorsza nawet chyba jak ta, jaką miał „naród wybrany” w Egipcie i dopiero interwencja Boga tu coś zmieniła. Może z nami jakimś kolejnym cudem typu „rok 1920” będzie podobnie?

   A póki co to z tej okupacji to „powinnismy się” raczej cieszyc, bo „w nagrodę” za to co w poprzednim artykule i za „pozwolenie” zrobienie judeopoloni, jako „awaryjnego syjonu” gdyby coś poszlo nie tak z pierwszym, bedziemy mieli zaszczyt być szabesgojami, a nie rzeźnym bydłem jak inni prawdopodobnie. Bo patrzcie, co sie dzialo ze scypionkami: inni musieli nakupować „sz…u” i nawet sie po częsci poszczepili, a nam tego oszczedzili „za sprawą” min. Kopacz i powiedzmy naszego bloga…)))

   Niektórzy to już zrozumieli i ustawiają sie pierwsi w kolejce paląc różne swieczniki przy okazji świąt…

 4. zbig said

  Nas też molestują?

  http://wiadomosci.onet.pl/2115861,11,w_lodzkiem_zatrzesla_sie_ziemia,item.html

  • magdaswro said

   to tylko kopalnia … spokojnie

   • zyta said

    @magdaswro powiedział/a
    22 Styczeń 2010 @ 10:06 am,

    -ja nie bylabym taka spokojna. Ten teren lezy wlasnie tam, gdzie na mapie zaznaczono, ze bywaja wstrzasy wcale nie od kopalni. A coz lezy na przeszkodzie tym, co bawia sie Haarpem, bawic sie dalej gdzie tylko mozna? I tak im nikt nic nie udowodni. Jak juz zaczeli, to nie skoncza predko. Musza przeciez swoimi rekami wypelnic co napisane w roznych przepowiedniach. Psychopaci to maja (jak czas juz pokazal) i ciesza sie, ze moga tak „igrac z ogniem” i niszczyc bez jakichkolwiek uczuc zycie.

   • ALFA said

    JEDEN KRAJ KTÓRY OSKARŻA USA
    Wenezuela oskarża USA o wywołanie trzęsienia na Haiti

    To amerykańska armia, testując nowy typ broni, spowodowała tragiczne trzęsienie na Haiti. Zmiany klimatyczne, susze i powodzie także są wywoływane przez Pentagon – takimi rewelacjami raczą od kilku dni Wenezuelczyków rządowe media.

    Dziennikarze i zapraszani do telewizyjnych studiów eksperci za każdym razem powołują się na bliżej niesprecyzowane “raporty Północnej Floty Federacji Rosyjskiej”, które Wenezuela jako bratni kraj otrzymała niedawno w największym zaufaniu.

    Wynikać ma z nich jednoznacznie, że tragiczne trzęsienie ziemi na Haiti zostało szczegółowo zaplanowane przez USA w ramach rozpoczętych już w latach 70. badań nad tzw. bronią sejsmiczną. Ma to być część tajnego programu HAARP, który poza bronią sejsmiczną – twierdzą media populistycznego prezydenta Hugo Chaveza publicznie mówiącego o swej nienawiści do Ameryki – obejmuje też wywoływanie anomalii klimatycznych na całym globie.

    Źródło: wiadomosci.gazeta.pl

   • ALFA said

    Teorie spiskowe

    Tajemniczość obiektu jest pożywką dla wielu teorii spiskowych na temat HAARP np.:

    * HAARP to broń elektromagnetyczna, która potrafi skumulować energię elektromagnetyczną w niewielkim obszarze, znane wyłączenie prądu w Nowym Jorku było następstwem testów tej broni (oparta na pracach dotyczących bezprzewodowego przesyłu energii Nikoli Tesli).
    * HAARP to broń geofizyczna – może powodować: trzęsienia ziemi, cyklony, tsunami itp.
    * HAARP to urządzenie potrafiące sterować myślami ludzi.
    * HAARP to urządzenie mające wyżej wymienione cechy + możliwość: zniszczenia wszystkich satelitów na orbicie i międzykontynentalnych pocisków balistycznych, podziemnej tomografii, łączności z okrętami podwodnymi, sprowadzania na wybrany dowolny cel fali promieniowania o sile 20 megaton.

    Część tych teorii spiskowych budowanych jest przez analogię do systemu Echelon, który ostatecznie okazał się rzeczywistą instalacją podsłuchową.

   • Brenda said

    Mam rodzine 30 km od Belchatowa. Kiedys kazdy dom mial swoja studnie, a juz od 20 lat nie ma tam wody w zadnej. Kopalnia. Niektore domy osiadaja. Wstrzasy tez sie zdarzaja. Kopalnia.

 5. A said

  Czy zauważyliście komplatny brak chemitrails? U mnie czyscuitkie błekitne niebo z niewielką iloscią chmur i zero samoltów. Będę dzis obserwowac niebo cały dzień, ale moze jest nadzieja że nagłosnienie sprawy ich wystraszyło.

  • Aśka said

   W Bielsku od niepamiętnych czasów słońce, ale już niedługo, bo chemtraile już widać.

   • A said

    No i zaczęło się 9.45 -skurczybyki już latają … :((((

   • A said

    NIestety: mówi sie nie chwal dnia przed zachodem…zaczeło się :((

   • magdaswro said

    We Wrocławiu nie pamiętam już kiedy było słońce 😦
    Cały czas wisza chmury.

    „Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca
    nieomal przez siedem miesięcy w roku, a lato nie jest gorące
    tylko zimno i pada zimno i pada na to miejsce w środku Europy
    gdzie ciągle samochody są kradzione, a waluta to polski złoty
    samochody to nie Ruscy kradną tylko robią to właśnie Polacy
    policja znajduje jeden na sto, natomiast dużą część owoców pracy
    pożera aparat administracyjno-urzędniczy
    socjalizm totalitarny zmienił się w koncesyjno-etatystyczny „

   • Sacri said

    chyba jakos wrzesien???? bo tez nie pamietam.

   • magdaswro said

    „MARS NAPADA” się nasuwa… w całej tej sytuacji.

    Nad Bałtykiem rozpostarli swoje skrzydła ludzie z Marsa
    Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa
    Motłoch gapi się zdziwiony, nowej szuka podniety
    Cywilizacyja wroga z innej planety
    W Gdyni zbiera się pospiesznie sztab kryzysowy
    Albo anty, ryba psuje się od głowy
    A każdy z prawem tutaj jest na bakier
    John Malkovich jak grał Ruska to mówił „madier fakier”
    Inwazja planetarna do plaży się zbliża
    W tym czasie w sztabie w Gdyni jeden drugim ubliżał
    Co to był za film, co na nim wciąż się ruchali?
    Tu za heroinę, panie, ludzie wszystko by oddali
    Wszystkie deski obsikane, wszystkie kible osrane
    Jaki piękny jest nasz port, gdy się go widzi nad ranem
    Wszystko poukładane, dużo dobrej roboty
    Do portu się zbliżają z Marsa istoty

    Do Bydgoszczy zbliża flota się totalnie uzbrojona
    Popularny pięściarz, jego twarz jakaś znajoma
    Dwóch rywali pokonał na potańcówce w „Mózgu”
    I boi się mafii, chyba trafił na Rusków
    Dzięki słusznym decyzjom nie ma śladów paniki
    Stan wyjątkowy – zawsze smaczny i zdrowy
    Podobno jeszcze broni się Gdańsk Orunia
    Agresorzy mają rzut beretem już do Torunia
    Czy to że, grasz na gitarze uszczęśliwia innych ludzi?
    Czy ma sens, że się trudzisz? Weź, nie pier…., to mnie nudzi!
    Radio Marii nadaje, chociaż pod bombardowaniem
    Toruń ma już status twierdzy na obrony zawołanie
    Z Marsa generałowie pokazują ważne cele
    Przerażony lud szuka nadziei w kościele
    Nie wiedzą biedacy, że nie pójdą już do pracy
    Wszyscy Polacy na jednej leżą tacy

    To Warszawa winna przyjąć stały ciężar ataku
    Bo jednostki doborowe i kompanie honorowe
    Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś
    Postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy
    Ninja rocksteady, mówią, że jestem Żydem
    Ale wiary mało we mnie, nie jestem chasydem
    Stadion „Legii” wycelował jupitery w obce statki
    Tezkej Pokondr, wypuśćcie Krakena z klatki
    Uciekając z Sejmu posłowie pogubili notatki
    Teraz wszyscy się dowiedzą jakie miały być podatki
    A ile nakradliśta, lecz co począć z taką wiedzą
    Kiedy okupanci z Marsa już nam na plecach siedzą?
    Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje
    Twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije
    Zachodnia flota – Śląsk, wschodnia – na Kraków
    Kraków – dawna stolica Polaków

    Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają
    Oni mają pusto we łbach, za babami latają
    Powiedz proszę, jak poeta ukochał swą ojczyznę
    We Francji popracuję i języka liznę, liznę
    Najpierw dobrobyt a potem demokracja
    Akcja na wakacjach, kolejna męki stacja
    W Katowicach ruch oporu z najeźdźcą walczy
    Wojewoda Ziętek z nieba na wszystko patrzy
    Nad Krakowem, dla odmiany, małe grupki powstańców
    Proszę nie wypuszczać psów bez kagańców!
    Lokalnymi potyczkami związały siły wroga
    Wszędzie ruchawka, zniszczenia i pożoga
    Militarystyczne siły Marsa z pewnej oddali
    Przesuwają się na zachód, Wisła się pali!!!
    Gruszkę można walić takoż pod obraz i z pamięci
    Choć już płonął, to krzyczał: „A jednak się kręci!”
    A jednak się kręci Słońce dookoła Ziemi
    Zaświadczą o tym księża palcami swemi
    Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale
    Czemu ciągle do mnie mówisz per „Ty, pedale”?
    Wojenna armada na Wrocław się kieruje
    Może Pan Bóg się nad nimi ulituje?
    Może nas uratuje? To już zamknięcie matni
    Wrocław od zawsze poddaje się ostatni!

   • Sacri said

    zastanawiam sie nad tym co takiego beda remontowac przez 2 lata na dworcu glownym we Wrocku, ze zamykaja go calkowicie dla ludnosci. Czy beda remontowac tunele pod nim? jesli tak (i zaloze sie ze tak) to dla kogo? Tak samo przypuszczalem jak angole mieli remontowac zamek Ksiaz pod Walbrzychem, zalozylem sie ze pokopia sie przez beton zabiora co chca i tyle ich widziano, pytanie pozostaje co zabrali i po kiego grzyba? domyslam sie co …

   • Xagog said

    @Sacri a nie możesz wypytać kogoś kto tam pracuje co robią?Szkoda że nie jestem we Wrocku:/

  • kasia said

   Sory ale nie ma czegos takiego jak chemitraile. To kompletna bzdura. Interesuje sie meteorologia od dziecka i znam sie na tym. Piotr Djakow na swoim blogu zreszta rozwial wszystkie wasze argumenty co do chemitrail.

   • Jiri said

    W takim razie,niech ci co wypuszcają to cos ze swoich samolotow powiedza co to jest i w jakim celu to stosują??

   • gustaf said

    Teraz , jak nigdy dotąd można to sprawdzić. Śnieg leży od kilku dni co najmniej i jest to przegląd tego , co lata i czym oddychamy. Potrzeba zebrać „czystą dawkę” z nie podpisaną żadnym psem , czy kotem i dać do analizy . Chemicznej i biologicznej. Kto się podejmie ? Mogę zebrać i wysłać , nie znam się na tej robocie i nie mam czym analizować.

   • Peter said

    Jak byłem mały (obecnie 33 lata) to na niebie też było widać długo utrzymujące się smugi. Mama opowiadała, że już w latach ’60 obserwowała to i uważała, że to sposób pomiarów prądów powietrza. Nie jest to więc nic nowego, a obecnie jest tego dużo bo ruch lotniczy się przecież zwielokrotnił.
    Z drugiej strony bywają dni, że codziennie niebo zasnuwa przykra mgiełka zachowująca się dziwnie, a w niedługim czasie po tym pojawiają się bóle głowy, otępienie i inne przykre objawy. Od jakiegoś czasu robię zdjęcia smug i samolotów i porównuję je. Mam m.in. zdjęcia smug z których coś opada. Pewnego dnia w listopadzie wieczorem w Krakowie pojawiło się coś na kształt babiego lata na drzewach i krzewach. Na drugi dzień nie było po tym śladu. Na YT oglądałem film, w którym ktoś się tym czymś bawił i były to prawdopodobnie jakieś sztuczne substancje, bo w momencie dotknięcia „znikały”. Nie bawiłem się tym co było w Krakowie bo na film trafiłem nieco później.
    Do tego są na necie filmy gdzie widać jak smugi się pojawiają i znikają za samolotami i samoloty robią wyraźną kratkę na niebie latając i zawracając w parach lub większej ilości.
    Wiele osób bierze za chemtraile każdy ślad na niebie który nie zniknie w kilka – kilkanaście sekund po przelocie samolotu. Jednak często są to contraile. Przyglądając się krytycznie tematyce widać różnicę.

  • Jiri said

   Kalisz od jakiegoś tygodnia słysze skurczybyków wczesnie rano jak ide do roboty…

  • Zapsa said

   W Gdańsku pylą, ponadto jakieś helikoptery latają nad wybrzeżem od dwóch dni w te i we wtę. Nie wiem czy strazy granicznej czy o co biega,ale dziwacznie.

  • Oron42 said

   „Chemitrails” są prawdopodobnie rozpylane cały czas!. Jedynie zmienne warunki wilgotności i temperatury powietrza powodują że para wodna kondensuje się lub nie na cząstkach stałych w spalinach, powodując powstanie smug kondensacyjnych. Teraz(26 stycznia 2010) nad Europą dominuje masa wyżowa o suchym (względnie) powietrzu i TYLKO przez to ww smug nie widać!.

   • mgrabas said

    w Przemyślu widać i od wczoraj wznowili po prawie bezchemtrailowej sobocie i niedzieli – właśnie w tej chwili lecę z nóg, atakuje mnie dziwne osłabienie, na razie bez objawów grypopodobnych, tylko zimno i ogólne osłabienie

 6. Hmmmmm said

  Jak narazie widzę to oni idą za ciosem cały czas do przodu i mają głęboko w dupie to co wy protestujecie. WAsz protest dodaje im tylko siły. Ja myślę, że trzeba zmieniać taktykę i pokazać im wała w inny sposób. Niech każdy gromadzi wiedzę o zdrowiu, żywieniu i zaczyna się tak odżywiać i swoje rodziny. Bądźcie świadomymi konsumentami i przestańcie napędzać kasę korporacjom. Przestańcie kupować leki, chrzańcie chemiczne suplementy. Postawcie na zioła poprostu zmieńcie swoje życie. Tak można tylko się zbuntować. Jak im przestanie wasza kasa płynąć na konta to dopiero poczują co to znaczy bunt społeczny. Jak narazie jesteście szara masą, która dużo gada w necie zamiast coś robić. Czy tak trudno jest zmienić swoje życie??? 97% tego co jest w sklepach to jest zwykły smietnik waszemu organizmowi nie są potrzebne kolorowe produkty zakrapiane chemią. Wasz organizm potrzebuje tylko możę pare procent tego co jest na półkach w supermarketach. Zacznijcie się dokształcać puki nie jest zapóźno. Ludzkośc w każdej chwili możę dokonać zmiany i ten cały NWO posypie się jak domek z kart. Zaczniejcie być wkońcu świadomi.

  • Aśka said

   Tak mażna było postępować kilka/kilkanaście lat temu. Teraz tylko takie działania nie wystarczą! Cóż z tego, że Ty będziesz chciał zmienić swoje odżywianie, jak nie będziesz miał wyboru, bo suplementów naturalnych i ziół nie będzie, a żywność będzie zawierała wiele środków trujących, a mało środków odżywczych, witamin i mikroelementów.

   Tera trzeba ostro i wyraźnie przeciwstawić się ich rozwiązaniom.

   • Hmmmmm said

    Oj Aśka Aśka:)))) W dawnych czasach nie było sklepów zielarskich. Kup zielnik i sama zbieraj zioła. No ale pewnie dla Ciebie to zaduży wysiłek wolisz mieć podane jak na tacy. Za jakiś czas zacznie się wiosna pojawią się pierwsze zioła. Jak narazie nie słyszałem, żeby lasy były zamkniętę dla ludzi…
    Ale po co się przemęczać lepiej iść do apteki i kupić sobie ziółko. Wszakżę do tego specjalnej wiedzy nie potrzeba i dzięki temu koło się zamyka. Ja myślę, żę tylko powrót człowieka do natury może byc buntem jeśli im przestaną płynąc pieniądze na konta to wtedy oni nie będą mieli za co produkować syf i wymyślać głupoty. Opór siłowy nic nie da z tym systemem można tylko walczyć w jeden sposób poprostu od niego się odłączyć.

   • Zbyszko said

    „Na razie lasy nie są zamknięte”. – niestety ale szykuje się że będą. Tusk w czasie wizyty w Izraelu zapowiedział przyśpieszenie wypłat odszkodowań (ile razy to jeszcze będziemy płacic a kto nam wypłaci bilionowe odszkodowania które nam się należą) i mają iść na to m.in. całe nasze Lasy Państwowe. Po drugi, wpółczesne owoce i warzywa są już w znacznym stopniu pozbawione witamin i tzw pierwiastków śladowych (podaje to Dr Urlich Strunz) i takie pożywienie wymaga suplemntacji której nas własnie pozbawia codex alimentarius. I tu jest ta zasadzka

   • Xagog said

    Możesz podać linka do jakiegoś artykułu na ten temat (chodzi o lasy).Jeśli to prawda to dla mnie fatalna wiadomość:(

   • czytałem tez gdzieś o sprzedaży polskiego wybrzeża, nie pamiętam linka, doszukajcie sobie

   • MIZIA said

    CO DOTYCZY LASÓW WPISZ W GOGLE REKĄPENSATA ,RESTYTUCJA MIENIA LASY PAŃSTWOWE
    ALE TO JUZ SYGNAŁ NA MAKSA + ZOBACZCIE GIEŁDĘ równia pochyła

    http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/polsce-grozi-bankructwo,1428145

   • Aśka said

    zbieraj sobie zbieraj, do czasu, kiedy więcej chemtrail’ów z coraz bardziej wyszukana zawartością nie poślą na wszystko co rośnie. A jak przeciwdziałać tym skażeniom żywności (a także ziół) z chemtraili, które już teraz sieją?
    Sama zmiana sposobu życia nic nie da. Trzeba się im przeciwstawić!

   • hjk said

    „Kup zielnik i sama zbieraj zioła. No ale pewnie dla Ciebie to zaduży wysiłek wolisz mieć podane jak na tacy.”

    taaa, potem masielnice, rob masło, pile i młotek, zrób sobie stól, krosno i tkaj materiał, potem szyj ubrania…
    Chyba nie o to nam chodzi??

   • Hmmmmm said

    Droga Asiu jakbyś niezauważyła to od wielu lat istnieje żywnośc, która zawiera chemie. Idź do supermarketu i rozejżyj się dookoła.
    Gdziekolweik nie spojrzysz to tam jest syf. Na codzien pewnie też jadasz syf. Bo ileż ludzi potrafi świadomie wybierać dobrej jakości jedzenie. Psioczycie na ekologie, a ja jakoś jadę na ekologi od ponad 3 lat i czuje się świetnie. Powiedźcie mi czemu nie choruje, a kiedyś chorowałem. Wszystko mówi samo za siebie. Silny organizm dobrze odżywiony nie choruje. Ja zaczałem w to inwestować pare lat temu kiedy większośc się śmiała i pukała po głowie. Ale ja teraz zbieram profity, a wy trzęsiecie portkami bo jesteście skarzeni chemią. Powiedz mi ile ludzi dba o to co pije??? Czy ktoś kto mieszka w mieście zadaje sobie trud by zdobyc do picia dobra wodę pozbawioną chloru??? Ja od 2 lat tak pije tylko taka ze studni artezyjskiej. Przynajmniej nie jest chlorowana. Dodatkowo oczyszczam ją kryształami i tylko taką wodę piję. Patrząc na codzien ileż to ludzi wlewa w siebie trucizne w postaci coca coli itp.

   • A said

    Tez chce taką wode. Mozesz napisać cos wiecej?

   • Hmmmm said

    To sobie kup kryształy górskie i poczytaj o właściwościa minerałów. Wode bierz ze studni np artezyjskich np. potem wrzuć do niej kryształ i potrzymaj troche to żadna magia ale normalka. Kryształ ma własności oczyszczające. Pod wpływem kryształu poprawia się struktura wody i jest ona dużo zdrowsza ba nawet ma lepszy smak.

   • Hmmmm said

    Najlepsze są stare proste i sprawdzone sposoby. Po co Ci drogie filtry? Kryształ kupisz za kilka złotych. Polecam…

   • Bromba said

    Dr Masaru Emoto, japoński naukowiec, przez wiele lat badając kryształy zamrożonej wody odkrył, że zmieniają one swój kształt, kolor i strukturę w zależności od czynników zewnętrznych, których działaniu są poddane. Pełne miłości słowa, harmonijna muzyka, dobre myśli i uczucia sprzyjają tworzeniu się pięknych, regularnych kryształów, a więc sprawiają, że woda staje się czysta. A przecież człowiek i Ziemia składają się w większej części z wody
    Odkrycia te prowadzą do wniosku, że poprzez pozytywne słowa, myśli i uczucia możemy w sposób istotny oddziaływać na nasze zdrowie i relacje z ludźmi, na przyszłość naszą i całej planety.
    ( http://prawda2.info/viewtopic.php?t=1230 )
    http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/duch/maseruemoto.html :
    „Doniosłość odkryć Masaru Emoto staje się oczywista, jeśli uświadomić sobie, że woda stanowi około 70% składu organizmu dorosłego człowieka. Wnioski z nich płynące stały się przedmiotem badań w wielu już krajach. Teza, że woda może swoimi wibracjami wpływać na nasz organizm i my możemy wibracją myśli i słów wpływać na wodę, otwiera ogromny obszar możliwości. Pijąc wodę, możemy ją dobrą myślą nastrajać, by nam lepiej służyła. Możemy ją też naszą myślą i modlitwą oczyszczać w naturalnych zbiornikach wodnych. Tego rodzaju akcje mnożą się obecnie w wielu krajach. Coraz więcej osób podejmuje w skali globu działania mające na celu objęcie troską wody, tego podstawowego czynnika życia na naszej planecie (np. http://www.thank-water.net).
    W świetle powyższego jasne staje się znaczenie np. modlitwy przed posiłkiem – oczywiście nie takiej klepanej byle jak z pamięci, ale takiej odmawianej własnymi słowami z sercem. Jedzenie przeszło przecież różne koleje losu, nim trafiło na nasz stół i jego pole może być zdezorganizowane, chaotyczne, a przynajmniej nie dostosowane wibracyjnie do naszego. Takie duchowe nastawienie, świadome jedzenie jak i przygotowywanie posiłków ma więc duże znaczenie, dostraja wibracje pokarmu do naszych własnych i powoduje, że wraz z jego odżywczymi składnikami wnikają w nas pozytywne wibracje. Natomiast wszelkiego rodzaju kłótnie, zawistne myśli, włączanie telewizora, z którego nadawane są negatywne obrazy podczas przygotowywania i jedzenia posiłków sprawia, że dosłownie zjadamy wibrującą w nich negatywną energię.
    Możemy również wyobrazić sobie, jak wygląda woda w naszym organizmie (i w organizmach naszych dzieci) gdy pijemy wodę wodociągową, a do tego jesteśmy wściekli, zestresowani, lub gdy oglądamy brutalny film, słuchamy muzyki niosącej w słowach agresję, lub po prostu oglądamy dziennik telewizyjny w większości z negatywnymi wiadomościami.”

    „Na jednym z wykładów Emoto ktoś z widowni podzielił się wynikami następującego doświadczenia. W eksperymencie tym gotowany ryż włożono do dwóch słoików. Następnie każdego dnia do jednej próbki mówiono „Dziękuję”, a do drugiej „Ty głupku”. Obserwacje prowadzono przez miesiąc. W wyniku eksperymentu ryż do którego mówiono „Dziękuję” częściowo sfermentował i zaczął wydzielać przyjemny aromat. Natomiast ten, do którego mówiono „Ty głupku” sczerniał, zgnił i wydzielał wręcz okropny odór. Później to samo doświadczenie wykonało więcej osób i uzyskały one identyczne rezultaty.”

   • Zbyszko said

    Tu masz całkowiecie rację, tylko gdzie tu znaleźć studnię artezyjską? A jakimi kryształami oczyszczasz wodę?

  • Oron42 said

   I ja tak właśnie staram się robić!!!. To BARDZO MĄDRY APEL I POPIERAM GO W CAŁEJ ROZCIĄGŁOŚCI!.

   BĄDŹCIE ŚWIADOMI!!!

   PRZESTAŃCIE BYĆ JAK STADO OWIEC!. NIE BÓJCIE SIĘ „PSÓW PASTERSKICH” (mediów, policji,sądów,służb specjalnych). WYSTARCZY NA NIE HUKNĄĆ A PODWINĄ OGON. Może zlikwidują co głośniej beczące owieczki ale wszystkich nie dadzą rady bo owce przestały już żuć trawę i zaczynają myśleć!!!. Czemu owce zachowują się jak owce … bo nie zdają sobie sprawy ze swojej siły i liczebności stada. NAS JEST WIĘCEJ!!!. Dlatego chcą przeprowadzić depopulację. Małym stadem łatwiej kierować!!!.

 7. Hmmmmm said

  Przestańcie marudzić, narzekać i straszyć się nawzajem. To się tyczy każdego. Niech Pan Mizia przestanie snuć apokaliptyczne wizje razem z Panem P. Tutaj potrzeba odwagi i wiary we własne siły i mozna dokonać wszystko. Ja już od kilku lat żyje w ten sposób. Wiem jak się odżywiać by nie chorować i wiecie co jestem szczęśliwy, że nie nakręcam kasy lekarzom, farmaceutom, itp. Spróbójcie sami to nie trudne. Pokażmy im wszystkim wała bo to oni żyją naszym kosztem. Wiecie, że można żyć bez telewizji??? Bez radia???Zamiast kolejnego głupiego serialu przeczytaj ciekawą książkę. Poczytaj o zielarstwie, poczytaj o żywieniu i stosuj to w życiu. Nikt za Ciebie nic nie zrobi. Przestańcie się kłucić o byle co. Przestańcie mieć zawiść i złość. To nic nie daje a tylko napędza zło. Więcej odwagi. NWO napędzacie wy własnym zachowaniem i życiem. BEz WAs wy tego wszystkiego nie było.

  • Zbyszko said

   Masz rację, to my sami tworzymy NWO. Pamietam jak w filmie Miś, Wujek Dobra Rada (Stanisław Mikulski) doradzał chłopcom, którym dokuczło przeklinanie ich kolegi, by po prostu zatkali uszy i wtedy te przekleństwa będą trafiały w próżnię. Takim zatkaniem uszu jest po prostu wyłączenie telewizora. Zaraz idę i kupuje MISia na DVD by sobie ten fragment przypomnieć. Hmmmm ale mnie zainspirowałeś. Dzięki i polecam wszystkim Misia

   • Aśka said

    można też schować głowę w piasek … ale, czy nas to ocali?

   • Zbyszko said

    Miałem na myśli bojkot mediów. To naprawdę działa. Spróbuj nie oglądać telewizji np przez miesiąc (a najlepiej jeszcze więcej) i w tym czasie np przeczytać ciekawą książkę. Zobaczysz jak zaczniesz inaczej wszystko widzieć, inaczej myśleć. Przede wszystkim zaczyna się myśleć.

   • Aśka said

    wiemy już sporo, czas na działanie

  • Dobrze gadasz bracie said

   dobrze prawisz bracie , jeden z bardziej rozsadnych postów jakie czytałem od dawna na tym blogu , ale taka jest prawda, sam wyeliminowalem cały ten możliwy syf z mojej listy zakupów , sorry może jetem nie modny nie pijac sprita czy innego badziewia , ale wole być zdrowy , moj organizm lepiej sobie radzi , tak samo warto poświęcić kilka minut dziennie na ćwiczenia wzmacniajace kondycję , tak samo nie oglądam durnej TV nie słucham manipulowanego radia i nie czytam kontrolowanej prasy , nie mam kart kredytowych , konta amkowego …to wszystko nas oglupia tworząc z nas sheepeople …… Zgadzam się, bunt w postaci rewolowerow, sztachet i molotovow nie przyniesie porzadanych efektów tu trzeba bardziej wyrafinowanych metod …….. Rosniemy w sile ………. Szacun bracie

 8. hjk said

  http://biznes.onet.pl/mozemy-sie-stac-gazowym-gigantem,18567,3151024,1,prasa-detal

  Zaczyna wszystko przeciekac do wiadomosci publicznej? Coś drgnęło ze szczepieniami, teraz gaz, potem sie okaze ze ropa i inne surowce..

  • Sacri said

   nie tylko gaz, wez rowniez srebro i zloto w sudetach i okoloicy, KGHM ma to gdzies, rzad i tak sie wyzywi za nasza kasiore, poza tym hamerykanie zaczna ten gaz wydobywac a my bedziemy im za niego placic, potem zabiora sie za inne bogactwa naturalne ktorych jest tu sporo. I wychodzi na jaw jaka polityke i kto stosuje, przecie te wymienione firmy nie naleza do amerykanow tylko do zydow tych samych ktorzy „rzadza” – czytaj robia rozpizdziec w kazdej dziedzinie od szkolnictwa przez przemysl (o ile jeszcze jakis jest) po rolnictwo w NASZYM KRAJU, ktory uwazaja za swoj. Tak naprawde to Polska jest samowystarczajaca, tylko gdyby nie elity ktore robia kolejny rozbior Polski.

   • Zbyszko said

    A jak się postawimy to nam sprowadzą pomoc humanitarną tak jak Irakowi, Afganistanowi, Jugosławii a teraz Iranowi. Zresztą już się sprowadzają do nas, pierwsze wojska już chyba są.

   • jak nic nie będziemy robili to nas otrują i okradną ze wszystkiego

   • MIZIA said

    polska jest przeznaczona do rozbiurki w taki sam sposób jak była jugosławia – zreszta polacy sami łapy maczali w oddaniu kosowa albańczykom
    PATRZ DZISIAJ GIEŁDA I WALUTY

    http://biznes.interia.pl/raport/kryzys_w_usa/news/polsce-grozi-bankructwo,1428145

   • magdaswro said

    Dokładnie tak samo było ze zbiornikiem osadowym w Rynarcie / Rudna koło Lubina.
    Na google maps jest to „jezioro żelazny most” w rzeczywistości jest to ogromny zbiornik osadowy (obwód 30 km). Wszystko co jest „skutkiem ubocznym” wydobycia rud miedzi w kopalniach trafia do tgo zbiornika. Tam jest jak się lokalnie mówi cała tablica Mendelejewa.

    Kilka lat wstecz był projekt odzyskiwania srebra oraz innych wartosciowych rzeczy.
    KGHM jednak nie miał „technologii” i od razu zainteresowali sie tym japońce i usa-ki.
    Na szczęście tego nie sprzedali – jednak nic z tym nie zrobili. Badania wykazały ze mozna z tego odzyskac DUŻO róznych pierwiastków, metali itd…ale – who cares…

    tak wygląda „jezioro”    http://40.blox.pl/resource/zelazny_most_2.jpg (6 poziomow dróg)

    Zbiornik jest ogromny – warto go zobaczyć jesli ktoś bedzie w poblizu.
    Pierwsze skrzyżowanie za Lubinem w stronę Polkowic i jakieś 5km (na rynarcice) dalej oczom ukaże się ta olbrzymia „budowla”, którą można objechać samochodem.

   • Sacri said

    dokladnie to samo z tym gazem nie mamy technologii a usa ma, zreszta po cholere ten caly kghm i tym podobne instytucje jesli nic nie robia dla kraju?? a samo wydobycie i handel takimi sorowcami to dawno bysmy splacili te jotowskie dlugi i wyszli na prosta z dala od jeu, rozwinal by sie przemysl ciezki, lekki i inne, a tak to Polska to kraj uslug i konsumcji. wystarczy spojrzec kogo poszukuje sie do pracy przedstawiciel handlowy – 80-85% wszelkich zgloszen. chore, zreszta mysle ze ludzie sie obudza bo walczyc to o swoje umiemy historia nie raz pokazala, i aby nie bylo za pozno…

   • obawiam się że zabraknie czasu żeby odpowiednia grupa zdążyła się obudzić

 9. Hmmmmm said

  Ten system jest jak pędzący pociąg wygrać można z nim tylko w jeden sposób poprostu z niego wysiąć. Proponuje na początek pozbyć się telewizji i radia.

  To tyle

  • zyta said

   @Hmmmmm powiedział/a
   22 Styczeń 2010 @ 9:41 am,

   Hmmmmm ma racje, trzeba zyc poza systemem i organizowac sie tez poza nim. Ja juz 3 rok tak zyje i czuje sie coraz szczesliwsza. Prawdziwie zdrowe zywienie wyklucza sporo chorob. Tak naprawde, to niewiele nam potrzeba do zycia.

   • Zbyszko said

    Tak, tylko żebyś się obudziła z ręką w nocniku jak kiedyś rano wstaniesz a tu już nic nie będzie Polskie.

   • już wiele polskiego nie zostało… pogadajmy jeszcze ze dwa lata i ostaną nam tylko slamsy które będziemy musieli dzierżawić

   • gustaf said

    Zamieszam metodę sprawdzoną i ciągle sprawdzaną.
    I nie po to by wywołać dyskusje nacyjno- wyznaniowe , tylko pokazać gdzie doszliśmy.

 10. grypa666 said

  BERLIN/WARSAW (Own report) – The German Minister of Transportation,
  Peter Ramsauer (CSU) is member of a student fraternity that has ties
  to circles of the right extremist National Democratic Party of Germany
  – NPD. The umbrella fraternity „Deutsche Burschenschaft,” (DB) not
  only has Minister Ramsauer as a member, but also two NPD members of
  regional parliaments. The alleged historical merits of Nazi criminals
  Hess and Hitler are debated in the DB’s newspaper. The fraternity, in
  which Ramsauer is referred to as a „fraternity brother”, places
  Poland’s territorial integrity into question. In the next few weeks,
  Transportation Minister Ramsauer is due to reach a decision concerning
  Nazi victims in Poland, who are demanding reparations from his
  ministry for damages incurred during Nazi deportation carried out with
  the „Deutsche Reichsbahn” (German state railroad in WW II). Cabinet
  member Ramsauer is not alone. Hans-Peter Uhl is also a member of a
  fraternity with NPD ties. Uhl is the spokesperson for domestic affairs
  of the conservative CDU/CSU parliamentary caucus in the German
  Parliament (Bundestag). Legislation concerning the surveillance of the
  country’s right-wing extremists is among Uhl’s functions.
  more http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56313

 11. zyta said

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/pierwsza-dama-walczy-z-otyloscia,1428319
  Pierwsza Dama walczy z otyłością
  Piątek, 22 stycznia (06:26) Więcej na temat: USA, zdrowie
  Michelle Obama zamierza walczyć z otyłością dzieci(…)32procent amerykańskim dzieci ma nadwagę lub cierpi na otyłość, wskaźniki te są jeszcze wyższe wśród czarnoskórych i dzieci pochodzenia latynoskiego(…)posiłki wydawane dzieciom w szkolnych stołówkach są wysokokaloryczne: zawierają dużo tłuszczu, cukru oraz tłustego nabiału, w jadłospisie brakuje natomiast warzyw i owoców. Z raportu departamentu rolnictwa wynika, że średnio dziennie dziecko w wieku od 5 do 7 lat konsumuje około 720 tzw. pustych kalorii(…)W ciągu ostatnich 25 lat wskaźnik dzieci otyłych wzrósł niemal trzykrotnie.”c.d. na stronie.

  • Magdalena said

   Temat, ktory przytacza Zyta jest mi bliski i jest moja zmora od poltora roku. Dopoki syn chodzil do polskiego przedszkola i pani (swietna przedszkolanka, z powolania) gotowala dzieciom zwykle obiady, wszystko bylo w porzadku. Od kiedy syn zaczal jadac szkolny lunch zrobil sie pulchny, ze tak powiem. Nie jest otyly, ale jeszcze pare lat i nie wiadomo.
   Na poczatku kazdego roku szkola daje do wypelnienia formularz o zarobkach, ktory jest podstawa do otrzymania lunchu badz darmowego, badz za smiesznie niska oplata. W pierwszym roku podalismy prawdziwe zarobki, dziecko dostalo darmowy lunch. Tu jeszcze nie wiedzialam, jakie beda skutki 🙂 . Za rok, juz madrzejsi zawyzylismy swoje zarobki do maximum. Syn znowu dostal darmowy lunch. Pomijajac, ze tych danych nikt nie sprawdza. Chyba te posilki wpychaja na sile.
   Syn w domu jada raczej zdrowo, staram sie o duzo warzyw, owocow, orzechy itd. Zaczelam wiec pakowac lunche robione w domu. Skutek jest taki, ze dziecko zjada dwa, bo pani w szkole i tak kaze kazdemu stanac w kolejce po szkolny posilek, zwykle wybor jest pomiedzy hamburgerem, a cheeseburgerem. Sa jakies warzywa (bo juz kiedys o to walczono), ale to warzywa z puszki i malo wartosciowe.
   Jedyna rada, jaka przychodzi mi do glowy, to stanowczo zabronic personelowi szkoly podawania posilkow szkolnych dziecku. Ale tu mam problem natury moralnej, no bo jak wytlumaczyc to szesciolatkowi?
   Tlumacze, ze szkolne jedzenie jest zle i on to nawet rozumie, ale mowi, ze dzieci beda sie smialy, jak tylko jego pani wysle do stolu, nie do kolejki.
   Rozmawialam z innymi matkami, no bo w kupie sila 🙂 , no i dostalam odpowiedz:
   -eeeeeeeeee przesadzasz
   -przeciez to tylko jeden posilek dziennie
   -na weekend dasz, co bedziesz chciala
   -dobrze, ze daja w szkole, przynajmniej nie trzeba sie martwic, co dac z domu(sic)
   Zwatpilam w matki. A jak najdzie mnie desperacja, pogadam w szkole. Wezma mnie za idiotke, no bo przeciez ktos daje za darmo, a ja wybrzydzam.

   • pytek said

    @magdalena
    Obawiam sie ,z raczej masz racje.W niektorych krajach probuje sie zmieniac sklad tych darmowych posilkow z powodu narastajacej otylosci mlodziezy i dzieci.

   • gustaf said

    To Twoje dziecko i jego zdrowie, nie bądź owcą.
    Zagroź sądem i nie pozwól.

   • gustaf said

    Na piśmie i z potwierdzeniem odbioru.
    Nauczycielka niech da ścierwo do jedzenia swoim dzieciom, jak głupia

   • Zapsa said

    Mamuśki są dziś niestety albo tępe, albo leniwe. ty jesteś inna,więc trwaj w tym i postaw na swoim.

 12. zyta said

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/pe-krytykuje-pomoc-europy-dla-haiti-jest-niewidocza,1427621,6765
  PE krytykuje: Pomoc Europy dla Haiti jest niewidocza
  Środa, 20 stycznia (18:01) Więcej na temat: trzęsienie ziemi na Haiti, Catherine Ashton, José Manuel Durao Barroso
  Szef Komisji Europejskiej Jose Barroso, a zwłaszcza jego zastępczyni Catherine Ashton znaleźli się w centrum krytyki europosłów za brak unijnej strategii dla spustoszonego trzęsieniem ziemi Haiti. Pieniądze nie wystarczą; szefowa unijnej dyplomacji powinna była natychmiast udać się na wyspę – apelował m.in. szef największej, chadeckiej frakcji Joseph Daul. c.d. na stronie.

 13. zyta said

  http://fakty.interia.pl/swiat/news/haiti-400-tys-osob-bedzie-przesiedlonych-ze-stolicy,1428321,6765
  Haiti: 400 tys. osób będzie przesiedlonych ze stolicy
  Piątek, 22 stycznia (06:42) Więcej na temat: trzęsienie ziemi na Haiti
  Na Haiti 400 tys. osób, które przeżyły trzęsienie ziemi, zostanie tymczasowo przesiedlonych ze stolicy do obozów poza miastem – poinformował w czwartek szef kancelarii prezydenta Rene Preval.Według Prevala rząd obawia się, że ze względu na warunki sanitarne w zatłoczonych miasteczkach namiotowych, które powstały w ruinach Port-au-Prince wybuchnie epidemia.

  Gdy obozy będą gotowe, za tydzień do 10 dni, ludzie z miasteczek namiotowych będą przewożeni do nich autobusami.

  Rząd Haiti ocenia, że około 200 tys. osób straciło życie na skutek trzęsienia ziemi, 250 tys. odniosło obrażenia a dwa mln ludzi jest bez dachu nad głową. Cała populacja Hati to dziewięć milionów.

  INTERIA.PL/PAP
  Komentarze:
  Pierwsi Polacy znaleźli się na Haiti z wojsklami(2010-01-22 09:02)
  ~kopara
  Napoleona. Mieli zdławić rewolucję. Ale kiedy
  dostali rozkaz zakłucia bagnetami, wziętych do
  niewoli rebeliantów to przeszli na ich stronę. Od
  tego czasu każdy Polak miał prawo otrzymać
  obywatelstwo Haiti kiedy tylko tego zapragnął.
  Niestety obecny antyeuropejski i wrogi białym
  reżim rządzący wyspą zniósł to prawo. Teraz
  jednoczy ich nienawiść do białych. Przykładem tego
  są ciągłe napady na misję ONZ niosącą im pomoc a
  dowodem jest niewysłanie polskich lekarzy z powodu
  braku możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa.

 14. zyta said

  http://wolnemedia.net/?p=19555
  Blaszane budynki podczas trzęsienia ziemi.
  W Kalifornii oświadczono, przy okazji trzęsienia ziemi we włoskiej Abruzji (6 kwietnia 2009), że gdyby u nich było trzęsienie ziemi o podobnych parametrach (ponad 6 richterów), to nikt by nie zginął. Amerykańskie niskopienne budownictwo jest zwykle drewniane i podczas trzęsienia ziemi niewiele rzeczy może spaść na mieszkańca(…)Huty, stocznie oraz inne montownie konstrukcji stalowych przechodzą poważny kryzys – starają się, ale upadają, wręcz toną (nawet stocznie budujące jednostki… pływające!) a przecież zgodnie z nazwą tworzyw, jakimi się zajmują (głównie stal), powinny się zestalić w robocie (przejść z lotnej fazy dyskusji na stały grunt i na… stalowe konkrety) oraz ustalić jeszcze wyższy poziom produkcji a ponadto ustalić (czyli usztywnić) wznoszone budynki.

  W jaki sposób to uzyskać? Otóż dzięki zamianie klasycznych tworzyw (beton, cegła, pustak) na stal – blachy i kształtowniki. Z nich składać (na podobieństwo okrętowych nadbudówek) domy mieszkalne i budynki użyteczności publicznej(…)W ostatniej tragedii runęły tysiące domów, w tym budynki rządowe, wojska (sił ONZ), szpitale. Gdyby były wykonane z blach i usztywnień stalowych, to co najwyżej by się zatrzęsły i nieco przemieściły; może nawet przekrzywiły. Z pewnością by nie runęły! c.d na stronie.

 15. zyta said

  http://astromaria.wordpress.com/2010/01/22/tekst-troche-optymistyczny/
  Tekst trochę optymistyczny
  „(…)Do tej pory władza mówiła do ludu, a lud był niemy. Była to całkowicie jednostronna komunikacja. Władza miała gazety, potem radio, a w końcu telewizję. Miała też kontrolę nad edukacją i religią. Lud miał tylko oczy do czytania i uszy do słuchania. Oraz tyłek, do obrywania, jeśli nie był wystarczająco pokorny.

  Dziś nastąpiła radykalna zmiana. Bo dziś mamy Internet. Pewnie sami jego twórcy nie potrafiliby sobie wyobrazić, jakie potężne i groźne narzędzie oddali do rąk obywateli. Gdyby ktokolwiek to rozumiał, na pewno nie dopuszczono by do rozwoju tego środka komunikacji. Dzięki Internetowi nie musimy już tylko słuchać, ale możemy też mówić. I to pełnym głosem, co więcej – możemy błyskawicznie się organizować, tworząc grupy nacisku lub zasypując polityków lawiną maili z protestami lub postulatami. Już nie musimy chodzić od drzwi do drzwi, wystarczy stworzyć pismo lub petycję i puścić je w obieg po sieci, aby powiadomić mnóstwo ludzi w krótkim czasie. Praktycznie nikt nie jest w stanie zakneblować obywatela, który ma ochotę wypowiedzieć swoje racje(…)Przede wszystkim: zawdzięczamy mu wzrost świadomości społecznej. Przestaliśmy bezkrytycznie wierzyć w „prawdy” serwowane nam przez media. Dziś możemy zweryfikować wszystko, co się nam do wierzenia przedstawia, od polityki międzynarodowej, poprzez doniesienia naukowe aż po sferę życia codziennego. Mamy do dyspozycji filmy kręcone nie tylko przez profesjonalnych, ale związanych kontraktami i obietnicą lojalności dziennikarzy, lecz również telefonami komórkowymi przez zwykłych obywateli. Każdą wypowiedź polityka czy oficera na froncie walk możemy skonfrontować z wypowiedzią ludzi stojących po przeciwnej stronie konfliktu. Wprawdzie wrogowie prawdy krzyczą coraz głośniej, że Internet jest śmietnikiem, w którym jest taki nadmiar informacji, że przez to staje się ona bezwartościowa, bo odróżnienie prawdy od fałszu staje się niemożliwe, ale dla chcącego nie ma nic trudnego. Jeśli posiadasz rozum zdolny do logicznego i samodzielnego myślenia, zmysł krytyczny i intuicję, prędzej czy później z całą pewnością stanie się dla ciebie jasne jak słońce, co jest prawdą, a co bezwartościowym szumem lub dezinformacją. Ja w każdym razie rzadko miewam z tym jakiś problem.I tak, dzięki Internetowi, padły groźne spiski uknute przeciwko ludzkości, a te, które jeszcze jakoś się trzymają mocno się chwieją i jest duża szansa, że w końcu runą w atmosferze skandalu. c.d. bardzo ciekawego art. na stronie. Polecam.

  • zyta said

   c.d. ze str. Astromarii:
   „GMO: ten rzekomy cud naukowy XXI wieku, który miał ratować ludzkość przed głodem, zatruciem pestycydami i leczyć ze wszelkich przerażających chorób okazał się w rzeczywistości szkodliwym, bo wywołującym groźne choroby (alergie, nowotwory, cukrzycę i bezpłodność) oraz nie wydającym oczekiwanych plonów oszustwem. Mimo to, żądni zysków właściciele patentów wręcz siłą forsowali przymus wprowadzania tej „zdobyczy nauki” na pola świata. Na szczęście europejscy rolnicy szybko zorientowali się z czym naprawdę mają do czynienia i ogłosili bunt. Już 11 krajów wprowadziło strefy wolne od GMO i wciąż powstają nowe. W tej sytuacji Polska stała się łakomym kąskiem dla Monsanto i podobnych firm, które mają nadzieję, że nieświadomi tego, co dzieje się w świecie damy obie wcisnąć ten „genialny wynalazek” biotechnologii. Ale wygląda na to, że mocno się rozczarują, ponieważ nasi rolnicy bardzo są przywiązani do tradycji, a naród nie jest wcale taki ciemny, jak się niektórym ludziom ze „światłego” zachodu wydaje(…)Dziwne wieści nadchodzą też z USA. Wygląda na to, że kryzys, który miał nas zupełnie zagłodzić i puścić z torbami nagle cudownie osłabł, a nawet niektórzy twierdzą, że wychodzimy z recesji i ruszamy powoli do przodu. Cud jakiś, czy co? Przecież miał nastąpić upadek ekonomii świata i bankructwo USA. A może ten cud zawdzięczamy działaniom Rona Paula, który od wielu lat, powoli i nieustępliwie dąży do zlustrowania poczynań FED? Czyżby ten mały Dawid był bliski powalenia Goliata? Trzymajmy kciuki, tym bardziej, że Goliat podobno ma coś z zanadrzu, czym może nas niemiło zaskoczyć. Ale mimo to bądźmy dobrej myśli i wysyłajmy pozytywne wibracje.(…).

   • marslim said

    Słowa bodajże samego Rockefellera:
    -Największy błąd jaki zrobiliśmy to to, że daliśmy im internet.

   • nie ma morderców doskonałych, wcześniej czy później wszystko się wyda

   • annah said

    Zyta, te pozytywne wibracje po naszemu to Nadzieja – Jezu ufam Tobie

   • zyta said

    @annah powiedział/a
    22 Styczeń 2010 @ 1:01 pm,

    – w moim odczuciu, pozytywne wibracje to dostosowanie sie do nauk Jezusa, bez wolania typu „Jezu Ufam Tobie” czy innych. Raczej takie „wolanie” plus czyny wobec blznich aby czuli nasza milosc, ktora jest miloscia Stworcy w kazdym z nas. Wdziecznosc za wszystkie dziela stworcze wobec Stworcy, przejawianie empatii do wszystkich stworzen, ktore tez maja iskre boza w sobie (zwierzeta, rosliny i wszystko co na Ziemi lacznie z samym globem). Gdy my bedziemy dawac milosc, wroci zwielokrotniona do nas i do innych. Gdyby takie uczucie ogarnelo wszystkich ludzi, bylby raj na Ziemi.

   • onnn. said

    Zyta , swietne slowa. Tylko milosc moze zmienic swiat, a slowo kochac jest czasownikiem. 2 tyiace lat temu ktos nam dal przyklad i zostawil droge. Wielu nia podazalo i wielu nia podaza. Tylko to sie liczy.

   • annah said

    Po naszemu:” Wiara, Nadzieja i Miłosc te trzy, z tych zas najwiekasza jest Milosc”. Prawdziwe chrzescijanswo skupia te wiedze tajemna w tym prostym zdaniu. Przy okazji, okreslenie Boga jako wszechswiat- tutaj mamy znacznie szersze pojecie, poniewaz jak mowi Pismo sw. „W Bogu zyjemy, poruszmy sie i jestesmy”, a przy tym jest to Osoba, majaca swoje przymioty jak Milosc, Milosierdzie , Sprawiedliwosc, Madrosc…jest to pojecie szersze niz w innych religiach i antyreligii
    Nie jest jest to miejsce by o tym rozmawiac, zapraszam na sasiedni blog.

   • szach said

    Dziś powszechnie jest stosowany ROUNDAP-firmy Monsanto oczywiście.I to w małych ogródkach jak i w parkach,na działkach..Środek ten zawiera składniki powodujące duszenie się komórek ludzkich w warunkach laboratoryjnych.Najnowsze badania udowodniły,że ROUNDUP jest zabójczy nie tylko dla roślin ale i dla człowieka.A jest to najczęściej na świecie stosowany środek roślinobójczy-zabija wszystkie rośliny.W przyrodzie nic nie ginie więc przedostaje się do wód gruntowych itd..a w efekcie do organizmu człowieka.
    Co do GMO to wiele krajów ogłosiło ,że są wolne od GMO.Nie dotyczy to Polski. Więcej tu: gazetaautorow.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5699
    Jedna z głoszonych ostatnio teorii mówi,jakoby powszechnie obecny grzyb był winny zwiększonej zachorowalności na raka.Coraz więcej ludzi spotykam,którzy robiąc zakupy(np.na targu)wybierają owoce idealne,bez najmniejszej plamki.Ja wprost przeciwnie.Nie da się bez ciągłego pryskania uzyskać jabłka bez plamek na skórce.Te idealne,piękne owoce były poddawane częstemu działaniu pestycydów,to pewne.Niestety człowiek najpierw je oczami,a dopiero potem językiem,no jeszcze może „portfelem” a naturalna żywność jest niestety i droższa i gorzej wyglądająca od sztucznej.

   • annah said

    Tak rozumie Cie Szach, mam podobnie, a co do udzialu grzyba w tworzeniu nowotworow, jest to wiecej niz prawdopodobne. Od dawna interesuje sie medycyna niekonwencjonalna i mam swoj poglad, ale wole sie tu nie wychylac bo moze mnie uslyszy jakis lekarz.
    Czekam obecnie na tlumaczenie ksiazki Simmoniciniego, ktorego spostrzeżenia jako onkologa praktyka i jednoczesnie filozofa sa kontynuacja odkryc dr Rybczynskiego, tez praktyka. Niewielu lekarzy moze zdobyc sie na taka odwage, chyba ze maja w rekawie jakis inny sposob na zycie.

   • ALFA said

    Insulina: Cichy zabójca
    Śmiertelnie niebezpieczne oszustwo w sprawie cukrzycy

    Chciwość i nieuczciwa nauka wypromowały lukratywną, ogólnoświatową epidemię cukrzycy, którą uczciwość i dobra nauka mogą szybko odwrócić poprzez przywrócenie naturalnego mechanizmu kontroli poziomu cukru w organizmie.

    Pierwszy krok, jaki musimy zrobić, jeśli chcemy wyleczyć się z cukrzycy, to przestać wierzyć w kłamstwo głoszące, że jest to choroba nieuleczalna.

    Należy zdawać sobie sprawę, że ani insulina, ani żadne z tych doustnych hipoglikemicznych środków nie posiadają jakichkolwiek własności leczniczych w stosunku do obu form cukrzycy.

    Naprawa układu kontroli cukru we krwi

    Dokonuje się tego wprowadzając do diety czyste, korzyst­ne dla zdrowia tłuszcze i oleje w miejsce wyglądającej nieska­zitelnie, ale toksycznej, transizomerowej mieszanki w atrak­cyjnych plastykowych pojemnikach, jaką można znaleźć na półkach na­szych supermarketów. Należy spoży­wać wyłącznie olej lniany, rybi i od czasu do czasu z wątroby dorsza aż do momentu, kiedy poziom cukru w krwioobiegu zacznie się stabilizo­wać. Następnie należy włączyć do diety zdrowe oleje, takie jak masło, olej kokosowy, olej z oliwek i czysty tłuszcz zwierzęcy. Należy czytać ety­kiety i nie spożywać tanich tandet­nych olei, jeśli występują one w prze­tworzonej żywności lub w potrawach serwowanych w restaura­cji. Diabetycy cierpią na chroniczny brak soli mineralnych, zatem wymagają dodatku do diety w postaci dobrej jakości i szerokiego spektrum tego rodzaju suplementów.

    Osobista kontrola poziomu cukru we krwi w okresie zdro­wienia. Pod lekarskim nadzorem należy stopniowo wycofać wszystkie doustne środki hipoglikemiczne oraz pozostałe leki przepisywane w celu przeciwdziała niekorzystnym efektom ubocznym tych pierwszych. Należy wypracować naturalną kontrolę poziomu cukru we krwi przy użyciu tabel obecności glukozy we krwi. Należy spożywać niewielkie i częste posiłki (w tym pokarmy bogate we włóknik), wykonywać regularnie ćwiczenia po posiłkach oraz unikać wszelkich cukrów, włącz­nie z rozsądnym stosowaniem wyłącznie nietoksycznych sło­dzików.25 Należy unikać alkoholu do momentu ustabilizowa­nia cukru na normalnym poziomie. Należy założyć listę wyników poziomu cukru przy zastosowaniu miernika glukozy w postaci glukometru. Wszystko, co się robi, należy pod­porządkować medycznemu terminarzowi.

    Przywrócenie właściwej proporcji zdrowych tłuszczów i olei po przywróceniu właściwego mechanizmu kontroli poziomu cukru. Należy na stałe usunąć z diety wszystkie tanie, toksycz­ne, tandetne tłuszcze i oleje jak również przetworzone i re-

    stauracyjne posiłki, które je zawierają. Kiedy mechanizm kontrolujący poziom glukozy we krwi znowu zacznie działać prawidłowo, można włączać powoli do diety inne zdrowe potrawy. Należy monitorować przy pomocy glukometru efekt spożywania tych dodatkowych potraw pod kątem

    CAŁY ARTYKUŁ:insulina cichy zabójca
    http://www.igya.pl/cukrzyca/insulina_cichy_zabojca_zapowiedz_nowej_ksiazki.html

   • annah said

    Powiedz Alfa, jak inaczej nie nazwac zaniedban w SM jak zmowa, chorzy leza w 10 dni zanim nie orzeknie sie o podejrzeniu SM, mnostwo kosztownych badan potem kosztowne leczenie, dobrze ponad 2000 mies., a jak ci brak punktow, to z wlasnej kabzy wykladasz, tak to dotad wygladalo, a konczylo sie i tak kalectwem i przedwczesna smiercia. Czy procedury w medycenie wszedzie zastepuja logiczne myslenie i wyciaganie wnioskow, o co tu chodzi?

   • gustaf said

    Mam rodzinne doświadczenia z cukrzycą.
    Natychmiast po zastosowaniu chemioterapii wystąpiła cukrzyca .
    U znajomego, chłop jak dąb, po leczeniu chemią -od 10 lat na insulinie.
    Od 20 lat nie byłem u lekarza , nie mam cukrzycy. Nie znam poziomu cukru , „oczyszczam” się co jakiś czas i nie mam problemów ze zdrowiem. Oprócz Candida , ale pod kontrolą i przechodzi stopniowo , ale zauważalnie.

   • ALFA said

    @Annah na SM jest dobry sok NONI

    http://www.sokznoni.info/stwardnienie-rozsiane/

    a tu zamawiałem mojej żonie,ale na co innego i po tym soku poprawiły się wyniki

   • ALFA said

    @Gustaw Candidę leczy się
    dwuwęglanem sodu i takie tanie leczenie

   • ALFA said

    @GUSTAW chcesz namiary
    na B17 i dwuwęglan sodu moje
    gg 9750596

   • ALFA said

    KOLAGEN i WITAMINA C TEŻ ŚWIETNIE LECZY CUKRZYCĘ
    REDUKUJE PSA (prostata)WSPOMAGA LECZYĆ MARSKOŚĆ WĄTROBY,WSPOMAGA LECZYĆ NOWOTWORY,POPRAWIA KRĄŻENIE i WSPOMAGA LECZENIE CHOROBY WIEŃCOWEJ ITD.
    http://www.kolavita.pl/i95,cukrzyca.html

   • annah said

    O SM alternaywnie wiem ze stron Dakowskiego, ale drogie procedury diagnostyczne, punkty na interferon wciaz istnieja, wiem od kolezanki u ktorej w zeszlym miesiacu to zdiagnozowano.
    Jak dotad nikt jej nie powiedzial, ze pomoc moze balonikowanie.
    Czym sie rozni wodoroweglan sodu od dwuweglanu, wydaje mi sie ze w przypadku terapii Simmoniciniego nada sie do tego soda oczyszczona, stezenie roztworu mozna doczytac na stronie igya.pl
    Naturalna witamina C z bioflanoidami albo z wit PP , jak najbardziej, podczas przeziebien mozna zawiekszyc kilkakrotnie dzienna dawke zapobiega wielu chorobom, dlatego trzeba przjmowac stale, mozna w owocach zasobnych np.soku z cytryny.

   • zyta said

    @ALFA powiedział/a
    22 Styczeń 2010 @ 2:55 pm,

    -dzieki serdeczne, ze wstawiles info. o cukrzycy. Mecze sie z nia od 15 lat. Zmienilam diete, ale jakos nie moge z niej wyjsc. Co to za olej rybi, wie ktos?
    Dowiedzialam sie ze str.http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_salba.html o leczeniu Salba i od linka do linka odkrylam, ze mozna to kupic w http://www.bogutynmlyn.pl pod nazwa „ziarno CHIA (szalwia)”. Ja jeszcze nie zdazylam sie zaopatrzyc, wiec nie wiem jak dziala.

    O SM bylo na blogu, ze jest podobno latwe do natychmiastowego wyleczenia (zabieg operacyjny).
    http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1642&Itemid=53

   • ALFA said

    @Zyta olej rybi tak przypuszczam to tran muszę poszukać,ale mojej żonie pomaga Kolagen+ wit C cukier się normuje ,ale też brała witaminy DIACOR odpowiednie na trzustkę
    http://www.dr-rath.com/pl/products/diacor.html

   • szach said

    Od pewnego czasu interesuję się niekonwencjonalnymi metodami leczenia raka.Niestety nie jest to wszystko takie proste -tu chodzi o życie konkretnego człowieka i nie pora na experymenty.Jest kilka teorii powstawania raka.
    1)Metoda Gersona-ogólnie mówiąc polega na oczyszczeniu organizmu z toksyn i podawaniu pacjentowi dużej ilości zdrowych soków (zwłaszcza z marchwi),oraz lewatywach z prawdziwej kawy w celu oczyszczenia wątroby.Ja bym tego spróbowała przy cukrzycy.
    2)Medycyna komórkowa(dr.Rath) przyczynę raka upatruje w niedoborze witamin i soli mineralnych.Choremu trzeba podawać witaminy(zwłaszcza wit.C),lizynę,zieloną herbatę i inne suplementy.Nie będę sie rozwodzić ,ale argumenty ich są przekonujące.Dotyczy to zwłaszcza chorób serca(powód zawałów,zbyt dużego poziomu choresterolu ).
    3)Dr.Krebs-już nieżyjący -jako przyczynę nowotworów uznawał brak witamin,a zwłaszcza uznawanej za trującą wit.B17.Duże jej ilości są obecne zwłaszcza w pestkach moreli.Podobno wstrzyknął sobie dużą ilość tej witaminy,by udowodnić,że dla zdrowych komórek ludzkich jest nieszkodliwa.
    Przy guzach nowotworowych ja bym spróbowała tej metody.
    4)Dr.Simoncini-rak to grzyb a grzyba najlepiej zniszczyć wstrzykując w niego sodę oczyszczoną.

    Wszyscy wymienieni nie uznają ani chemioterapii ani radioterapii jako właściwej metody.Moim skromnym zdaniem(nie jestem lekarzem) każdy ma trochę racji.Jednak to co uleczy jeden rodzaj raka wcale nie musi uleczyć innego(typów jest ogromna ilość).Według mnie,teorie te się uzupełniają,nie wykluczają.Gdybym to ja była chora,wzięła bym z każdej tych metod.

   • annah said

    DIACOR dr Ratha jako witaminoterapie z dala od domu przyjmowal moj maz, po jakims czasie niepokojaco wzroslo cisnienie, a nie mial z tym problemow, odstawil i wrocilo do normy. Mysle ze Vitacor jako codzienne zrodlo mikroelementow i witamin jest bezpieczniejszy, wczesniej probowal. Dluzej stosowany poprawia dobry choresterol, obniza trojglicerydy, wzmacnia ogolnie i zabezpiecza przed niedoborami.

   • zyta said

    @ALFA powiedział/a
    22 Styczeń 2010 @ 5:09 pm,

    -tylko ile tego tranu jesc, wie ktos? Kiedys, jako dziecko dostawalam 1 lyzke dziennie.
    Co do kolagenu ze str., ktora podales, to za drogi biznes dla mnie. Strasznie zdzieraja. Znalazlam w aptece internetowej domzdrowia.pl tanszy i tam zamowie. Wit C, oprocz w naturze, zazywam z SANBIOS i sobie chwale (naturalny wyciag z aceroli m.in).

   • gustaf said

    Ja mam do raka podejście w kontekście.
    Taki wysyp raka ,innych chorób cywilizacyjnych i takich hmmm… całkiem nowych zaczął się od II Wojny Światowej. Od badań w obozach. Potem kontynuowanych.
    Dlatego też żaden lekarz nie wyjaśni naturalnej przyczyny raka , bo to nienaturalne.
    Przyczyny ogólnie polegają na wystarczająco długim podrażnianiu komórki i DNA , aż do zmutowania komórki do uzyskania nieśmiertelności i dania jej możliwości podziału.
    Drażnimy na wiele sposobów : chemicznie, poprzez toksyny bakterii, radiologicznie , wirusami , zmutowanymi genami , promieniami z zakresu rtv i nawet mechanicznie, wywołujące bardzo często również inne choroby, Naturalna genetyczna odporność istnieje , bo Kosmos i Słonko nie szczędzą nam promieni. Z bakteriami i wirusami się też znamy i to od zawsze , zresztą współżyjemy. Tą odporność nam się odbiera na różne sposoby np, codex , ale do tej pory nie tak nachalnie. W zamian dostarcza się preparaty ułatwiające zachorowanie , często same potrafiące podrażniać lub wywoływać inne choroby.
    To się dzieje poprzez szczepienia i leczenia , ale też przez jedzenie i oddychanie. W zasadzie uniknęliśmy do tej pory tylko dopłat za oddychanie, bo za wszystko inne płacimy.

    Co możemy zrobić ? To pierwsza kwestia.
    Możemy zminimalizować nabór , bo uniknąć się nie da i jak najszybciej się pozbyć. Leczyć w razie zachorowania, ale nie procedurami , tylko naturalnie i skutki choroby usunąć. I tylko wtedy leczyć , kiedy jest potrzeba. Utrzymywać organizm w czystości i równowadze , a kiedy niestety zachoruje , dać mu sie wychorować do końca naturalnie , pomagać lekami chemicznymi w ostateczności, stosować naturalne , ziołowe itp.
    ale też stosownie do właściwości.
    Nie rezygnowałbym też np. z chirurgii
    Tutaj kwestia druga
    Należy dostarczyć wszystkiego co potrzeba do życia organizmowi w dobrych proporcjach, można nawet troszkę przesadzić z którymś ze składników , ale na dłuższą metę nie da się czegoś ograniczyć , lub zabrać całkiem bez szkody.
    Te dwie kwestie razem dadzą zdrowie , aż do śmierci.
    Koleżanki i koledzy podali różne przepisy, ja mam swoje propozycje ale dochodzi 24.00 i czas na paciorek

   • Atena7777 said

    Polecam film: „Bankrut RAK” http://www.youtube.com/results?search_type=search_playlists&search_query=bankrut+rak&uni=1 w którym udowodnione zostaje, że komórki nowotworowe nie są całkowicie martwe, ale funkcjonują w nich mikroorganizmy, jednak lekarze nie chcą przyjąć do wiadomości tego odkrycia, wolą dalej tkwić w przekonaniu, że nie wiedzą skąd się bierze rak i walić chemię, a w krwi pacjentów z rakiem zawsze stwierdzane są pasożytnicze mikroby, nie zawsze widoczne są w krwi ponieważ są tak małe, że potrafią się schować w czerwonych krwinkach.

    Warto również oglądnąć film: „Świat bez raka. Opowieść o witaminie B17”:
    http://www.youtube.com/view_play_list?p=9C983C3E251C9AC4&search_query=%C5%9Bwiat+bez+raka

    Jak narodziła się wielka farmacja: http://www.youtube.com/watch?v=7oRFNbhbJoE&feature=player_embedded

    @ Gustaf ja też mam sporo pozycji, ale też idę już spać……………

   • annah said

    Znam ten film, koncepcja dr Webera nie kloci sie z koncepcja Rybczynskiego i Simmoniciniego, tylko sposob interpretacji jest inny. Te formy ktore we krwi widzi to zarodniki roznych grzybow i plesni niezwykle trwale , przezywajace ekstremalne temp., rozwijajace sie we krwi o obnizonej odpornosci, a nie jak podaje pierwotniaki zreszta widac wiele form co jest bardziej charakterystyczne dla swiata grzybow i plesni.
    Jako zapobiezenie rozwojowi patogenow proponuje ogolnie srodki farmakologiczne, bez blizszych szczegolow i srebro koloidalne.

 16. Obsertwator said

  wiecie tłumaczenie tekstow innych nie bardzo tak pasuje w kwestii codex .
  podajcie linka ;ub wklejcie tutaj zawartosc tego kodeksu.
  jesli nie macie do tego dojscia ( ja nie mam a szukałem w internecie od roku) sprobujcie spytac sie tych osob ktorych teksty tlumaczycie.
  Po co tlumaczyc cos co ktos napisal bez weryfikacji????
  Panowie: Szczycicie sie ze duzo robicie itd…. zamiast 10 tlumaczonych tekstow , dajcie nam tresc tego kodeksu!!!
  pozdrawiam

  • ALFA said

   CODEX ALIMENTARIUS
   Globalna kontrola Ŝywności przez
   rządy i koncerny międzynarodowe
   Czym jest CODEX
   Komisja Kodeksu śywieniowego jest międzyrządowym ciałem ze 170 krajami członkowskimi. Została załoŜona w 1963 roku w ramach
   wytycznych Programu Standaryzacji śywności FAO/WHO, ustanowionego przez Organizacje Narodów Zjednoczonych do Spraw
   WyŜywienia i Rolnictwa (FAO) i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym celem Codex’u jest „ochrona zdrowia konsumentów i
   zapewnienie dobrych praktyk w handlu Ŝywnością.”. Komisja promuje takŜe koordynację wszystkich prac, dotyczących standardów
   Ŝywieniowych, podejmowanych przez międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe (INGO). Niniejsze wytyczne i standardy są
   uŜywane jako wyznaczniki dla prawodawstwa regionalnego i krajowego oraz w sporach przed Światową Organizacją Handlu (WTO).
   Prace odbywają się w niemal 30 komisjach, z których kaŜda zajmuje się określonym typem Ŝywności, a decyzje podejmowane są przez
   państwa członkowskie większością głosów. Międzynarodowe organizacje rządowe i pozarządowe (INGO) nie posiadają prawa głosu, ale
   mogą wpływać na prace i propozycje ustaleń. Większość organizacji INGO obecnych na spotkaniach Komisji Codex’u reprezentuje
   interesy międzynarodowych koncernów.
   CAŁOSĆ

   Click to access ulotka_codex_1_strona-1.pdf

   • ALFA said

    Kodeksu Żywnościowego i jego powiązań z Unią Europejską na zaprzyjażnionej w kampani NATURALNE NIELEGALNE?NIGDY!

    ” Kodeks przebył długą drogę od swych pierwotnie ustalonych celów, koncentrujących się wokół ochrony konsumentów poprzez zapewnienie że żywność będzie wolna od zanieczyszczeń takich jak pozostałości pestycydów. Obecnie daje oficjalne pozwolenie na akceptowalne poziomy wszystkiego, od pestycydów, poprzez dodatki chemiczne,organizmy modyfikowane genetycznie, po substancje zawierające metale ciężkie.Kodeks w sprawach związanych z włączeniem syntetycznych substancji chemicznych do łańcucha produkcji i handlu żywnością opiera się na prymitywnych założeniach toksykologicznych. Polega na danych dotyczących bezpieczeństwa, które pochodzą z badania tego typu toksyn indywidualnie, i celowo nie bierze pod uwagę łącznego wpływu wszystkich toksyn na organizm ludzki”

    http://www.stopcodex.pl/2009/02/czym-jest-kodeks-i-powiazanie-kodeksu-z-prawem-unii-europejskiej/

    CAŁOŚĆ TUTAJ: http://www.naturalnenielegalne.pl/kodeks.html

   • ALFA said

    Prosimy o zapoznanie się ze skrótami dyrektyw, które znacząco będą miały wpływ na medycynę naturalną.

    Click to access skrot_informacji_anh_thmpd_pl_beta.pdf

    Click to access skrot_informacji_anh_fsd_mpl_pl_beta.pdf

    Click to access skrot_informacji_anh_fsd_general_pl_beta.pdf

    Naturalne Nielegalne Nigdy http://www.naturalnenielegalne.pl/
    Wspaniała praca!!!

    Więcej DOBRE, ZŁE I BARDZO ZŁE ASPEKTY UNIJNEGO PRAWA,
    DOTYCZĄCEGO NATURALNEGO ZDROWIA tutaj:
    http://www.stopcodex.pl/2009/03/dobre-zle-i-bardzo-zle-strony-prawa-unii-europejskiej-dotyczacego-naturalnego-zdrowia/

   • ALFA said

    Rola Suplementów Diety w Niewydolności Serca i Arytmii
    Dr A. Niedzwiecki, Dr med B. Bhanap, Dr med M. Rath
    Instytut Naukowy Dr Ratha
    Santa Clara, Kalifornia, USA
    Niewydolność serca to stopniowo pogarszające się schorzenie, któremu towarzyszą obrzęki, osłabienie, poty oraz trudności w wykonywaniu najprostszych czynności. Dotyka ono osób w każdym wieku, często jako konsekwencja choroby niedokrwiennej serca lub nadciśnienia. U wielu pacjentów cierpiących na niewydolność serca rozwija się zaburzenie rytmu serca (arytmia). Jest to stan, który w bardziej zaawansowanej formie powoduje u pacjenta ciagły strach przed następnym epizodem i wiąże się z ryzykiem nagłego zgonu.
    W Polsce na niewydolność serca i arytmię cierpi ponad milion osób. Ich szansa na 5-letnie przeżycie jest gorsza niż u chorych z diagnozą choroby nowotworowej. Okolo 30-40% pacjentów umiera w ciągu jednego roku od zidentyfikowania tej choroby. Wraz z nowotworami złośliwymi, niewydolność serca jest odpowiedzialna za ponad połowę zgonów osób w wieku 45 lat i więcej.
    Niepokojący jest fakt, iż częstość występowania niewydolności serca oraz arytmii rośnie pomimo stosowania wielu nowych leków. Leki te działają głównie na objawy, nie eliminując przyczyn tych problemów i niosąc za sobą bardzo wysokie ryzyko działań ubocznych.
    Niniejszy artykuł dowodzi, iż nadeszła pora na poważną rewizję zarówno zrozumienia źródła jak i i współczesnej terapii w niewydolności serca i arytmii, a także przedstawia nowy kierunek i spojrzenia na te choroby w oparciu o osiągnięcia naukowe medycyny komórkowej.

    Click to access niewydolnosc_serca_July28_2008.pdf

   • gustaf said

    Ja dzisiaj tylko to , w sprawie
    codexu
    http://www.mafiapress.pl/d_1686_Nutrasweet_lub_Aspartam.html

   • gustaf said

    A to w sprawie etyki lekarskiej i nie tylko

   • gustaf said

    http://www.rp.pl/artykul/416924.html

   • ALFA said

    ŚWIAT WEDŁUG MONSANTO
    Monsanto to koncern specjalizujący się w biotechnologii oraz chemii organicznej, który istnieje od ponad stu lat. Bardzo wiele produktów wprowadzanych na rynek przez to międzynarodowe przedsiębiorstwo zostało wycofanych ze względu na ich szkodliwość (użycie aspartamu czy agent orange’u).

    Firma walczyła z problemem jak tylko mogła – fałszowała wyniki badań, blokowała inicjatywy mające na celu ograniczenie stosowania rakotwórczych pestycydów czy też szkodliwych chemikaliów w wodzie pitnej.

    Działacze ruchów antyglobalistycznych i ekologicznych szczerze nienawidzą Monsanto. Żywność produkowaną z użyciem technologii Monsanto określa się w kuluarach terminem frankenfood (od Frankenstein i food – żywność), a koncern Monsatan. W opinii antyglobalistów Monsanto uskutecznia tzw. terroryzm korporacyjny.

    Film dokumentalny „Świat według Monsanto” ukazuje historię działalności koncernu i tego, co przez dziesiątki lat dokonała jego rzekomo stuprocentowo bezpieczna produkcja. To opowieść o gigancie korporacyjnym, który – nie bacząc na ewidentną szkodliwość swoich działań – nie zaprzestaje ich, a w efekcie najzwyczajniej w świecie dziesiątkuje ludzkość na Ziemi.

   • ALFA said

    Badania austriackiego rządu potwierdzają, że genetycznie zmodyfikowane uprawy zagrażają płodności ludzi oraz bezpieczeństwu żywności
    marzec 14th, 2009

    Wezwanie do natychmiastowego zakazu genetycznie modyfikowanej żywności i upraw. (13 listopada 2008) Długoterminowe badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez Austriackie Federalne Ministerstwo Zdrowia, Rodziny i Młodzieży, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny we Wiedniu, potwierdza że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie
    wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy.

    Przeciwnicy GMO, którzy ostrzegali o niepłodności i innych zagrożeniach dla zdrowia, domagają się wprowadzania natychmiastowego zakazu dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności
    kobiet na całym świecie.

    Badania prowadzone przez Uniwersytet Weterynarii w Wiedniu dowiodły, że
    karmienie myszy genetycznie modyfikowaną kukurydzą firmy Monsanto
    doprowadziło do niższej płodności i mniejszej masy ciała. Jeden z
    prowadzących badanie profesorów prof. Zentek powiedział, że była
    bezpośrednia zależność między spadkiem płodności a dietą GM, i że myszy
    karmione tradycyjnym zbożem rozmnażały się w bardziej efektywny sposób..

    Podczas badania austriaccy naukowcy wykonali kilka długoterminowych prób w
    ciągu 20 tygodni z myszami laboratoryjnymi karmionymi dietą zawierającą 33%
    kukurydzy GM (NK 603 x MON 810), albo podobnej kukurydzy nie-GM używanej w
    wielu krajach. W porównaniu do grupy kontrolnej, statystycznie istotna
    wielkość miotów i spadki wagi szczeniąt zostały udokumentowane w trzecich i
    czwartych miotach myszy żywionych kukurydzą GM.

   • ALFA said

    Przełom: Inspirujący Film o Diecie Witariańskiej

    Film w przekładzie RobertaJGD

    Czy możliwe jest otrzymanie wszystkich składników odżywczych z naturalnych, ekologicznych, wegańskich produktów żywnościowych i spożywanie ich w stanie takim, jak wyrastają z ziemi? Wielu uczonych, lekarzy, naukowców, żywieniowców twierdzi, że to niemożliwe i że musimy jeść suplementy oraz mięso, nabiał, żywność przetworzoną i wzbogaconą.
    Niniejszy film pokazuje życie rodziny odżywiającej się wyłącznie surowymi produktami i żyjącej zgodnie z naturą.
    Udowadnia, że można wychowywać dzieci bez żadnej niezdrowej, przetworzonej żywności, która była traktowana chemikaliami zabijającymi insekty i chwasty. Można wychowywać dzieci na wsi, blisko natury, ze świeżym powietrzem i wodą, w miłości, świetle, otaczając je kreatywnością, bez stresu nowoczesnego społeczeństwa…
    Widzimy rodzinę, w której rodzice własnym przykładem pokazują dzieciom jak używać energii, aby tworzyć i podążać za głosem własnego serca, zamiast robić w życiu to, co każą inni…

 17. R32 said

  O w mordę kopane! To jak tu sobie teraz poradzić? Co z tym należy zrobić?
  Nie może nikt mi dyktować, co mam jeść. Nie mogą mi zabronić hodowania warzyw i owoców! To niedopuszczalne!

 18. Obsertwator said

  ftp://ftp.fao.org/codex/Alinorm10/al33_03e.pdf

  to jest raport z roku 2009 dot. codex

 19. Obsertwator said

  pytanie: Czy Kodeks spowoduje, Ŝe suplementy diety będą dostępne tylko na recepty
  odpowiedz: Nie . podstawa odpowiedzi : GUIDELINES FOR VITAMIN AND MINERAL FOOD SUPPLEMENTS
  CAC/GL 55 – 2005 link: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

  pytanie: Czy Kodeks zabroni sprzedaŜy suplementów diety, to znaczy Ŝe witaminy byłyby
  nielegalne tak jak heroina i Ŝe wszystkie naturalne zioła będą zakazane i leczenie
  alternatywne nie będzie juŜ moŜliwe?
  odpowiedz: Nie . podstawa odpowiedzi:GUIDELINES FOR VITAMIN AND MINERAL FOOD SUPPLEMENTS
  CAC/GL 55 – 2005 http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

 20. pytek said

  Moze to nie na temat,ale ku przestrodze:
  http://wiadomosci.onet.pl/2682,2115851,wydarzenie_lokalne.html
  Gina bez sladu zdrowi mlodzi ludzie.Przeczytajcie komentarze do artykulu.

  • MIZIA said

   PISAŁEM WAM ZE ONI JUZ ZACZELI – PLANIK
   A JESLI TAK TO – BIBLIJNY PLANIK TERZ BYCMOZE ZACZĄ DZIAŁAC – SZUKAJ – BIBLIA POCHWYCENIE-

   • magdaswro said

    Prędzej handel organami, hasło klucz – zdrowi młodzi ludzie – może dusza idzie tam gdzie ma iść.

    To jak z autem .. lepiej jak wyglada na stare i zaniedbane – wtedy nikt go nie ukradni bo po co komu trup.. za to w środku i technicznie utrzymane na 5 z +

 21. annah said

  Mlodzi gina, bo tego chca.
  Pewno gdyby mial chipa zaraz by go znalezli, nawet pod lodem – czy o to chodzi? Mysle ze trzeba im dac nadzieje na przyszlosc, wszystko inne bedzie tylko proteza.

 22. zyta said

  @eteryczna ziemia powiedział/a
  13 Styczeń 2010 @ 12:47 am
  @ Zyta masz zdrowe myślenie
  Wolność bez granic: http://43dom.interia.pl/interwencje/interwencja/news/zabijanie-zwierzat-przez-hiszpanskich-katolikow,100133369,4919
  http://43dom.interia.pl/interwencje/interwencja/news/jak-wizyta-w-rzezni-zmienila-moje-zycie,100133511,4919

  -dzieki za pocieche wsrod ogolnej nagonki katolikow na mnie.
  Bylam na str.:https://grypa666.wordpress.com/2010/01/12/wszystko-zaczyna-sie-sprawdzac-cz-4/,
  skad pochodzi kom.Eterycznej Ziemi i zauwazylam, ze wszystko ladnie wyczyszczone z fanatycznych kom.Bruna i Zenobiusza. Moze i db dla sprawy.
  Niemniej chce choc tu dodac moj kom. na temat tamtych spraw, bo wtedy tam kasowano moje pozniejsze kom.
  „No to panowie (Bruno i Zenobiusz) wypowiedzieli sie na moj temat i dali swiadectwo o sobie, nie o mnie. Jezus nauczal, ze kala to co z ust wychodzi. Z moich ust takie nieczystosci nie wyjda jak z Waszych.
  Powiedzial tez, ze blogoslawieni czystego serca, bo tacy beda ogladac Boga. Nie boje sie o siebie, bardziej o Was. I dla przypomnienia jeszcze: blogoslawieni, ktorzy cierpia przesladowanie z powodu sprawiedliwosci albowiem ich jest Krolestwo Boze, blogoslawieni jestescie, gdy was ludzie nienawidzic beda i wszystko zlo na was mowic i imie wasze znieslawac z powodu Syna Czlowieczego. Radujcie sie tego dnia i skaczcie z radosci, gdyz wielka bedzie zaplata wasza w niebiosach.
  Jak powiedzialam, staram sie przestrzegac nauk Jezusa cala soba i nie sa mnie w stanie dotknac Wasze obelgi, bo jestem pewna, ze sprawiedliwosci stanie sie zadosc. I niepotrzebne mi sa do tego zadne religie ani koscioly.
  Religie upadna, w tym katolicka, bo sprzeniewierzyly sie przykazaniom Jezusa i na nic sztuczne podtrzymywanie ich przy zyciu. O tym tez mowia wszystkie proroctwa, ktore jak dotad, zawsze sie wypelnialy.
  Chciwosc kleru katolickiego w wypadku sporu o Park Oliwski poswiadcza, ze nadal brnie on w kierunku samozaglady za nic majac nauki Chrystusowe.

  • Ewa said

   Mowienie glosno o tym,ze kocha sie Boga jest mile widziane,ale czy Bog nas kocha?czy my jestesmy w srecu Boga?Nie moge z wlasnych doswiadczen zle mowic o religii.W latach 70 na lekcje religii w mojej szkole podstawowej chodzili wszyscy oprocz dziecka dyrektora szkoly.W latach 80 w liceum na lekcje religii chodzila cala moja klasa z wyjatkiem corki pierwszego sekretarza partii.Chodzilismy nie z przymusu ale dlatego,ze czulismy sie tam dobrze.Mam chyba wielkie szczescie w zyciu,bo trafialam na wspanialych kaplanow,ktorzy nie byli chciwi.Nie mozna wszystkich jedna miarka mierzyc.Kocham Boga i codziennie odkrywam go na nowo w ludziach z ktorymi sie stykam.Bog jest Miloscia.

   • mgrabas said

    to nie nasze pytaniania powinny być dla nas najważniejsze, powinniśmy wyjść o wiele dalej – być odpowiedzią –
    odpowiedzieć na miłość Boga i na potrzeby ludzi

   • gustaf said

    @ mgrabas

    Pozwól/zmieniłbym jedno słowo i bez oporów się podpisuję..
    Pytania
    To jakby pozwolenie sobie na wątpliwości, to wieczne szukanie przykładów „palca Bożego” i cudów.
    Nie ma i nie będzie cudów, bo Bóg nie negocjuje.
    Ja to respektuję i jest mi „jaśniej”.

    Mam też więcej czasu na pogodne myśli i figle :))

   • mgrabas said

    Jakub z Bogiem mocował się i wygrał, pozornie…
    (Rdz 32), (Oz 12, 3-4)

   • mgrabas said

    @ Gustaf,

    kto nie pyta ten nie żyje
    masz rację!
    dziękuję Ci – za czas na pogodne myśli i figle
    🙂

   • gustaf said

    Ok . dla mnie … wpisuję: mocowania
    Tyz piknie

  • eteryczna ziemia said

   @Zyta Witaj Zyto!
   Jak to miło, że znowu jesteś – w pełni oddana prawdzie i miłości
   w imię sprawiedliwości. Serdecznie Cie pozdrawiam – miranda

   • zyta said

    @eteryczna ziemia powiedział/a
    23 Styczeń 2010 @ 2:41 pm,

    -dziekuje Miranda. Niepotrzebnie tyle az pochwal, bo teraz mi glupio. Rowniez Cie pozdrawiam, oraz wszystkich na blogu.

 23. lacos said

  Moze troche nie na temat kilka spraw w skrocie artykol dzisiejszy z onetu http://biznes.onet.pl/mozemy-sie-stac-gazowymgigantem,18567,3151024,1, prasa-detal
  Polska posiada 1.4 bln m szesciennych gazu wartosc rynkowa to 240 miliardow dolarow na dzien dzisiejszy ale my Polacy nie mamy prawa tego gazu wydobyc
  bo zyjemy „nie w naszym kraju”.

  Polska to gazowe eldorado. Pomogą nam Amerykanie
  http://finanse.wp.pl/kat,9992,title,Polska-to-gazowe-eldorado-Pomoga-nam-Amerykanie,wid,11881410,wiadomosc.html?ticaid=1981e

  mamy najwieksze bogactwo wod termalnych polecam warto rozmawiac 5 odcinkow http://www.youtube.com/watch?v=Qf2HztDn1Wg moglibysmy wykorzystac to na energie (90%) starczyloby na 1000 lat

  mamy najwiecej kopalni wegla , polacy potrafia zrobic benzyne praktycznie z niczego, mamy kilkaset ton zlota zdeponowanych na zachodzie przecierz kazdy o tym wie

  Czy wy wszyscy rozum straciliscie od 20 lat nie rzadzil wami zaden polak po , sld, unia wolnosci, pis, upr- oni wszyscy graja w tej samej druzynie tylko udaja przed wami ze walcza ze soba. Polska to najbiedniejszy kraj w UE dzieci nie maja co jesc czy wy tego kur..nie widzicie

  POLSKA TO CHYBA NAJWAZNIEJSZY KRAJ NA SWIECIE BO TYLKO TU 40 MLN. LUDZI PRACUJE ZA DARMO A MYSLICIE ZE DLACZEGO USA, NIEMCY, WB CZY FRANCJA SA BOGATE WLASNIE DZIEKI NAM.

  Rozum wam wszystkim Bog zabral glupi narodzie nawet intronizacji nie mozna w tym kraju przeprowadzic tak nienawidzicie wszystkiego potraficie sie tylko klucic a jest napisane czarne na bialym ze tylko to was uchroni

  Kiedy wreszcie zrozumiecie zajmujecie sie bzdurami zorganizujcie taka manifestacje w obronie Polski uswiadomcie ludzi jaka jest prawda odluzcie
  bzdury na bok tylu z was ma mnostwo materialow potraficie to wykorzystac niech wiec ktos to wszystko pouklada w jedna calosc.

  Ile jeszcze mozna to znosic otworzcie oczy

  MARYJA KROLOWA POLSKI, CHRYSTUS KROLEM POLSKI

  • gustaf said

   Żeby nie było ,że nie popieram. A na jakim jeszcze blogu możesz to napisać i po co ten blog w/g Ciebie?

   • lacos said

    Macie wieksza wiedze i sporo materialow przestancie sie klocic rozpiszcie to wszystko(jest tu pare osob, ktore potrafia to zrobic, wiec zrobcie to wspolnie) i ciagle ludziom przypominajcie.Ja jestem wstanie do kilku tysiecy ludzi w tygodniu to wyslac to nie jest problem mozna zrobic ulotki pogadac z ludzmi teraz to wyglada jakby wszyscy spali ukarze sie ciekawy artykol i zaraz ktos zbija z tropu i probuje wszystkich sklocic.Najwazniejsze zeczy powinno sie ludziom caly czas przypominac

   • gustaf said

    Tutaj znowu popieram !!!!
    Nikt na tym blogu nie zarabia.
    Każdy daje coś od siebie./ja się staram .
    Niektórzy dają cały swój czas, zamiast iść do roboty.
    a. Niektórzy mają rodziny.
    Materiałów tutaj dostatek.
    Blog utrzymuje się z rozpędu , a powinien z donacji.
    Płacę i wymagam
    Jeśli blog ma to firmować , to kontakt z P.Beinem co do zawartości.
    Teraz poproszę o wytypowanie ochotników do roboty

   • lacoss said

    mala zmiana nicka

   • gustaf said

    aha

  • Aśka said

   https://grypa666.wordpress.com/2010/01/18/wszystko-zaczyna-sie-sprawdzac-cz-6/
   * w temacie 6 napisałam:
   Aśka powiedział/a
   18 Styczeń 2010 @ 5:13 pm

   Dzięki Mizia, to rewelacyjne kompendium nt. przestępczej działalności balcerowicza

   kiedy wreszcie Państwo Polskie będzie w naszych rękach

   wracam do propozycji z wpisu nr 9

   * w temacie 9 napisałam:
   Aśka powiedział/a
   18 Styczeń 2010 @ 10:14 am

   Trzeba się wreszcie jednoczyć.

   Proponuję wyszukiwanie organizacji i ruchów, które mają wiedzę na tematy, które na tym blogu są poruszane.

   Zaczynam listę, którą proszę uzupełniać:

   1) Suwerenność Narodu Polskiego http://suwerennosc.blogspot.com/

   2) Federacja Organizacji Patriotycznych http://www.fop.iap.pl/pl

   3) Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski http://www.soirp.iap.pl/

   4) Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu http://www.aferyibezprawie.org/

   5) Obrona Narodu Polskiego

   Jeżeli macie jakiekolwiek przeciwwskazania odnośnie jakiejś organizacji, że nie nadaje się z jakiś przyczyn, do uczestniczenia w budowaniu nowych standardów Naszej Ojczyzny, to proszę opiszcie dlaczego.

   Wybory prezydenckie już niedługo (19 IX 2010)… może uda nam się skutecznie poprzeć i rozpropagować jakąś kontrpropozycję w stosunku do rządzących naprzemiennie ciągle tych samych partii, dzięki czemu będziemy mieć poplecznika w walce z zagrożeniami, o których tutaj piszemy.
   ===================
   od pb: trza uswiadomic masy; ale co to pomoze, uny i podwojne referendum wymanipuluja
   Odpowiedz

   ___
   zaznaczam, że Federacja Organizacji Patriotycznych http://www.fop.iap.pl/pl zrzesza różne stowarzyszenia z całej Polski. Można się tam zapisywać, albo zakładać nowe i się przyłączać do konfederacji. To już istnieje, a siły nabierze, kiedy liczebność się zwiększy. Już różne akcje pod jego patronatem były robione m.,in. w Warszawie, a cele są szczytne dla każdego Polaka.

  • Zbyszko said

   Trzeba zakładać stowarzyszenia które zajmowałyby się rozpowszechnianiem tej wiedzy.

   • Aśka said

    Wymienione przeze mnie stowarzyszenia też się tymi tematami zajmują i jak trzeba będzie protesty zorganizują (tylko tysiące chętnych do nich trzeba).
    Np.zajawki tematyki ze strony startowej

    – GOSPODARKA
    W Toruniu niezbadany jest jeszcze piaskowiec znajdujący się poniżej wapienia muszlowego. A wody tam mogą mieć temperaturę nawet do 90 stopni Celsjusza. Można z nich produkować energię elektryczną

    – OGŁOSZENIA
    Protest Warszawa – 5.01.2010 r. godz. 8,30 – ul. Rakowiecka 30, Krajowa Rada Sądownictwa
    Protest Warszawa 5.01.2010 r. godz. 8,30 – ul. Rakowiecka 30 – Kolejne wywiady z kandydatami na Prokuratora Generalnego
    Konkurs poetycki „KOCHAM POLSKĘ”
    Manifestacja przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie – 8.09.2009r.

    – SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
    Zginą 3 miliardy ludzi?!
    O świńskiej grypie – PATRIOTYCZNY RUCH POLSKI Nr 230
    Zapoznaj się z tą informacją i przekaż dalej!!!

    – RÓŻNE
    Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemy do sztambucha
    Napisali do nas

    – GOSPODARKA POLSKI
    PO: Zasoby geologiczne po cichu i tanio sprzedam
    ___
    a to wiersz tam zamieszczony pod linkiem
    http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=363247

    2009-11-18 Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemy do sztambucha

    CYROGRAF

    więc już Cyrograf zdrady podpisany
    na naszą polską duszę Panie Prezydencie!
    i polska racja stanu już 2 kneblem na ustach otoczona kordonem w podłym dokumencie

    obcy nam będzie dzielić okrućhy wolności
    strzepując ze stołu unijnej reklamy
    będziemy jak żebracy czekali w kolejkach
    na ochłapy rzucone spod brukselskiej bramy

    ekumenicznie warkną o cnocie pokory
    oraz o obowiązku służby i daninie krwi
    czy Ty nie widzisz Polsko jak okrutnie z Ciebie
    w imię wolności podstępnie zdrajca dzisiaj drwi?!

    już oto zapomniałaś o swojej Godności
    i o Honorze Polskim… i o Bożym prawie
    bo uwierzyłaś oto w mamonę i kłamstwo
    i cuda demokracji w skurwionej Warszawie!

    a nam trzeba wolności po granice nieba
    i szumu orlich skrzydeł… i polskiego ducha!
    i odwagi by stanąć w Prawdzie w swoim domu
    bez dźwięku przeklętego przez wieki łańcucha

    bez lęku i obawy że obcy podstępnie
    jak w karczmie nam na kredyt zapisze nadzieję
    i że nie będą więcej grzebać nam w sumieniu przebierańcy i tchórze… obcy i złodzieje

    Kazimierz Józef Węgrzyn

   • Aśka said

    fragmenty
    http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=69626&location=f&msg=1&lang_id=PL
    List otwarty do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i uchwała środowiska związanego z prof Ryszardem Kozłowskim. Sprzeciw przeciwko demontażowi Państwa Polskiego, bez owijania w bawełnę…

    Wstęp

    Trudna sytuacja, w której znalazła się nasza Ojczyzna na początku nowego stulecia, zmusza nas do refleksji i podjęcia zdecydowanego postępowania. Musimy zastanowić się nad naszym wpływem na działania godzące w dobro naszego Narodu i suwerenność Polski.

    Zagraża jej dalsza, bezwzględna wyprzedaż za bezcen (rozkradanie) majątku narodowego, zbudowanego wysiłkiem wielu pokoleń, w którego obronie miliony Polaków poniosło wiele ofiar, z utratą życia włącznie.

    Odbywa się to przy absolutnej bierności wszystkich, działających na polskiej scenie partii politycznych, co zdumiewa mniej wyrobionych politycznie, szokuje i budzi uzasadnione przerażenie wśród tych, dla których dobro wspólne i pozycja naszej Ojczyzny (wśród innych państw), wpisana jest w niezmienny – zakodowany system wartości, mający swoje źródło w Ewangelii Jezusa Chrystusa i wartościach, na których jest zbudowany porządek cywilizacji łacińskie.
    […]
    Czyli polski rząd, lekką ręką, tylko w jednym roku, potrafi wydać na prowadzenie wojny w interesie obcych, cztery razy więcej pieniędzy niż spodziewa się otrzymać za dwa potężne przedsiębiorstwa, jakimi są stocznie. Abstrahując już od politycznych i gospodarczych racji w tym zakresie, i nie wnikając w moralny aspekt, który niosą ze sobą wojny w Iraku i Afganistanie, mamy odpowiedź jak wysoko ,,nasi” włodarze cenią sobie życiodajną Polską Gospodarkę Narodowa.
    […]
    Obowiązkiem każdego prawdziwego Polaka jest obrona dóbr narodowych i suwerennej państwowości polskiej. Było to oczywiste dla szlachetnych Polaków (znanych i nieznanych), którzy broniąc granic kraju przed obcą agresją, na zawsze wpisali się do historii naszej Ojczyzny. Niech będą oni przykładem dla przyszłych i obecnych pokoleń, tak znieczulonych na wspólne dobro.

    Tylko obrona wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna, może przynieść dobro każdemu Polakowi. Rozumieli to zjednoczeni w imię wspólnego dobra Polacy walczący o wolność Ojczyzny w okresie rozbiorów czy okupacji, kierując się patriotyzmem i obowiązkiem wobec Polski. Wymagała tego mentalność narodowa Polaka, człowieka uczciwego i honorowego, kierującego się w życiu zasadami etyki chrześcijańskiej.

    Zadajmy sobie pytania: Jaka jest dziś ,,mentalność Polaka”? Jaką etyką się kierujemy? Może ktoś narzuca nam inną ,,mentalność”, egoistyczną, wyzutą z ludzkich uczuć i poczucia dobra wspólnego? (prof.Joanna Śledziewska).

    Konieczna jest więc zmiana obecnej ,,mentalności” i powrót do naszej mentalności narodowej. Tylko wtedy możliwa będzie ,,naprawa Rzeczypospolitej”, a propozycje konkretnych rozwiązań zmierzających do uzdrowienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego, są zawarte w ,,Programie Społeczno-Gospodarczym Przymierza Narodu Polskiego”.

    Podstawą tej naprawy jest utrzymanie suwerenności Polski.

    Odnosi się wrażenie, że zarówno Pan prezydent jak i premier RP, a także i parlamentarzyści głosujący za przyjęciem traktatu lizbońskiego, nie wiedzą co oznacza pojęcie suwerenność. Otóż, suwerenność obejmuje dwie uzupełniające się cechy państwa:
    __________
    polecam, przeczytajcie cały list

  • mgrabas said

   @ Lacoss

   „(…) potraficie się tylko kłócić (…)
   (…) odłóżcie bzdury na bok (…)
   (…) niech (…) ktoś to wszystko poukłada w (…) całość (…)”

   niech te myśli zostaną usłyszane

   p.s. chętnie kupiłbym książkę autorstwa Piotra Beina, a myślę że i zarobek byłby dla Autora i pożytek dla Czytelników (!)

 24. on said

  A gdzie jest napisane ze Jezus ma byc krolem Polski bo jakos w biblii nie moge tego znalesc.
  Za to znalazlem co biblia mowi o krolestwach i co sam Jezus mowil o byciu Krolem.

  Cytaty z Biblii o krolach i krolestwach:

  Geneza krolestw:
  (1 Sam. rozdz. 8-12)

  Jezus o byciu krolem i krolestwie:
  I wyprowadził Go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do Niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył” ŁUK. 4,5-8.

  – Jezus o krolach i wladcach tego swiata : ŁUK. 22: 24-26
  – Jezus o jego krolestwie: Ewangelia wg Św. Jana, 18, 33-37

  Przy okazji bardzo bym prosil o nieobrazania Polakow nazywajac ich glupcami. Bo co prawda Polacy czesto podejmuja bledne decyzje ale przyczyna jest inna. Bo nie ma na swiecie chyba takiego narodu ktory bylby tak oklamywany i manipulowany ktory nie mial nigdy pelnej mozliwosci kierowania swoim krajem i swoim zyciem. Polacy potrzebuja pelnej prawdy i mozliwosci wyboru i decydowania.

  • lacoss said

   Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
   święć się imię Twoje;
   przyjdź Królestwo Twoje;
   bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

   jak sie modlisz to juz z pamieci i wpadasz w rutyne

 25. zyta said

  Zespół STOPCODEX.pl
  LIMITY DAWEK SUPELEMENTÓW WITAMINOWYCH
  PROPONOWANE W EUROPIE OKAZAŁY SIĘ
  NAUKOWO WADLIWE

  Nowe badania ujawniają istotne wady naukowe metod proponowanych do
  określenia dozwolonych dawek suplementów w Europie

  Studium krytyczne opublikowane w magazynie naukowym Toxicology ujawnia poważne wątpliwości jakie budzą metody wykorzystywane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską w celu ograniczenia dawek witamin i minerałów w suplementach diety w Unii Europejskiej (UE).

  Wiodący autor artykułu, Dr. Robert Verkerk, dyrektor naukowy i wykonawczy Alliance for Natural Health (ANH) International – Koalicji na Rzecz Naturalnego Zdrowia uważa, że zaproponowane metody określania „maksymalnych dozwolonych dawek” za skrajnie wadliwe. Dr. Verkerk wraz z
  kolegami przedstawiał już wcześniej władzom europejskim i międzynarodowym wiele ważkich opinii dotyczących analizy ryzyka składników odżywczych, jednakże opracowanie zamieszczone w Toxicology jest dotychczas najbardziej kompletną naukową krytyką tego zagadnienia.

  CAŁOŚĆ http://fnbg.org/pliki/Notatka%20Prasowa%20-%20Naukowo%20wadliwe%20poziomy%20witamin%20w%20suplementach%20w%20UE.pdf

  seminarium CODEX ALIMENTARIUS a nasze zdrowie 2 on-line
  WARSZAWA,WROCŁAW,POZNAŃ Zobacz http://www.kodeks-a-zdrowie.pl .

  Oferta naszych Partnerów wspierających czynnie akcję informacyjną http://www.stopcodex.pl/partner

 26. ALFA said

  GENETYCZNIE MODYFIKOWANA ŚMIERĆ

  Nowotwory, bezpłodność i alergie – tym grozi spożywanie produktów zawierających składniki genetycznie modyfikowane. Międzynarodowe koncerny robią wszystko, by wymusić na rządach zgodę na śmiertelnie ryzykowne uprawy transgeniczne roślin. W tej rozgrywce chodzi o gigantyczne pieniądze, ale i ludzkie życie.

  Dziś być może już wiemy, co przyczynia się do lawinowo rosnących przypadków alergii, bezpłodności, samoczynnych poronień, a także niektórych nowotworów.

  Badania zlecone przez Austriacką Agencję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, zarządzaną przez tamtejsze ministerstwo zdrowia, a prowadzone przez Uniwersytet Weterynaryjny w Wiedniu, potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie (GMO) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy.

  – Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Naukowcy dowiedli, że karmienie zwierząt genetycznie zmienioną kukurydzą prowadzi do ich niższej płodności i mniejszej masy ciała. Koncerny promujące GMO jak Monsanto, DuPont, Syngenta czy BayerCropScience AG walczą za wszelką cenę o nowe rynki zbytu. My domagamy się, by w Polsce natychmiast zakazano tzw. upraw transgenicznych, bo to olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – alarmuje Krystyna Zając, członkini Koalicji “Polska wolna od GMO”, skupiającej naukowców, rolników, przedsiębiorców i ekologów.

  – Niestety, bierność naszego rządu nasuwa podejrzenia o zdradę. Bo cóż to za rząd, który skazuje obywateli na utratę bezpieczeństwa żywnościowego i próbuje otwierać furtkę na działalność korporacji lobbujących za uprawami transgenicznymi.

  Nowotwory, bezpłodność

  Przez ostatnie lata zwolennicy upraw GMO przekonywali opinię publiczną na całym świecie, że pochodząca z nich żywność, a także pasza dla zwierząt jest całkowicie bezpieczna. Poza tym zapewniali o możliwości współistnienia upraw transgenicznych z tradycyjnymi. Oba stwierdzenia okazały się kłamstwem.

  Amerykańscy naukowcy z Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) uważają, że genetycznie zmodyfikowana żywność może być niebezpieczna. W jednym z testów z 20 szczurzyc, które karmiono pomidorami GMO z odmiany Flavr-Savr, u siedmiu stwierdzono poważne uszkodzenia żołądka.
  Arpad Pusztai, jeden z największych światowych ekspertów ds. oceny żywności genetycznie modyfikowanej stwierdził, że “związane z tymi pomidorami uszkodzenia mogą wywołać śmiertelny krwotok, zwłaszcza u ludzi starszych”. W kolejnym z testów na 40 szczurów karmionych wspomnianymi pomidorami aż 7 zdechło. Z kolei u badanych myszy dochodziło do rozrostu tkanek, co jak wiadomo może prowadzić do nowotworów.

  • ALFA said

   Nastolatka straciła wzrok po Tamiflu. Nie miała A/H1N1
   19-letnia Brytyjka Samantha Millard źle się czuła i zadzwoniła na infolinię National Health Services, obawiając się, że mogła złapać wirusa A/H1N1, powodującego tzw. świńską grypę. Na infolinii doradzono jej, by wzięła Tamiflu. Po trzech tabletkach specyfiku i 72 godzinach dziewczyna leżała już w szpitalu, podłączona do aparatury podtrzymującej życie.
   http://www.gadu-gadu.pl/5429506917115398949/szok-stracila-wzrok-po-leku-na-grype1

 27. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7482181,Wenezuela__to_nowa_bron_Pentagonu_zatrzesla_Haiti.html

 28. Aśka said

  test, bo zamieściłam już 3 razy treść posta i nie przeszedł … może ze względu na długość

 29. Aśka said

  Krótki wpis przeszedł, więc próbuję jeszcze raz wkleić to, co wcześniej mi się nie udawało.

  Organizacje patriotyczne są, a tutaj jedna z aktywności Przymierza Narodu Polskiego

  http://www.soirp.iap.pl/index.html?id=69626&location=f&msg=1&lang_id=PL
  List otwarty do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i uchwała środowiska związanego z prof Ryszardem Kozłowskim. Sprzeciw przeciwko demontażowi Państwa Polskiego, bez owijania w bawełnę…

  Wstęp

  Trudna sytuacja, w której znalazła się nasza Ojczyzna na początku nowego stulecia, zmusza nas do refleksji i podjęcia zdecydowanego postępowania. Musimy zastanowić się nad naszym wpływem na działania godzące w dobro naszego Narodu i suwerenność Polski.

  Zagraża jej dalsza, bezwzględna wyprzedaż za bezcen (rozkradanie) majątku narodowego, zbudowanego wysiłkiem wielu pokoleń, w którego obronie miliony Polaków poniosło wiele ofiar, z utratą życia włącznie.

  Odbywa się to przy absolutnej bierności wszystkich, działających na polskiej scenie partii politycznych, co zdumiewa mniej wyrobionych politycznie, szokuje i budzi uzasadnione przerażenie wśród tych, dla których dobro wspólne i pozycja naszej Ojczyzny (wśród innych państw), wpisana jest w niezmienny – zakodowany system wartości, mający swoje źródło w Ewangelii Jezusa Chrystusa i wartościach, na których jest zbudowany porządek cywilizacji łacińskie.

  Uproszczony obraz polskiej rzeczywistości w 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej, trafnie ujął czytelnik Naszego Dziennika Wojciech Borkowski:

  Przez 44 lata PRL Polacy pracowali za niewolnicze wynagrodzenie, budując podstawy wielkiego przemysłu i odbudowując wojenne zniszczenia. Po ,,solidarnościowej transformacji ustrojowej” kolejne ekipy ,,przebierańców” komunistycznych sprywatyzowały ten dorobek dla własnych elit i dla obcych korporacji, które kupiły go za bezcen. Polska marząca o suwerenności przeszła w sposób pozornie bezbolesny w stan ubezwłasnowolnienia i nadzoru unijnego. Teraz za Polaków wypowiadają się media będące własnością zagranicznych korporacji, pożyczki udzielają nam obce banki kontrolujące kapitał w 85 procentach. Armia polska, która przeszła na zawodowstwo, ograniczyła swój stan osobowy do 30 proc. tego, jak wyglądała przed 20 laty. Te karygodne decyzje podejmowane są przez tzw. elity polityczne bez konsultacji z Narodem. Kolejne decyzje ,,prywatyzacyjne” są zupełnie niezrozumiałe dla milionów Polaków. W czasach kryzysu finansowego sprzedaje się pozostałości po polskim majątku narodowym. Kto to kupuje, jeżeli polityczni partnerzy Polski sami mają poważne problemy finansowe? Dwie stocznie rząd premiera Tuska sprzedaje za 350 mln złotych a na cele wojny w Afganistanie zamierza wydać 1 miliard 200 milionów złotych.

  Czyli polski rząd, lekką ręką, tylko w jednym roku, potrafi wydać na prowadzenie wojny w interesie obcych, cztery razy więcej pieniędzy niż spodziewa się otrzymać za dwa potężne przedsiębiorstwa, jakimi są stocznie. Abstrahując już od politycznych i gospodarczych racji w tym zakresie, i nie wnikając w moralny aspekt, który niosą ze sobą wojny w Iraku i Afganistanie, mamy odpowiedź jak wysoko ,,nasi” włodarze cenią sobie życiodajną Polską Gospodarkę Narodowa.

  Te przedstawione tutaj, jakże odległe od siebie zagadnienia – sprzedaż stoczni i finansowanie obcych naszym interesom wojen, odkrywają prawdziwy, złowrogi parytet, któremu podporządkowują los Rzeczpospolitej i Polskiego Narodu, kolejne grupy sprawujące władzę w Polsce po 1989r. Nie jest w tym odosobniona także ekipa premiera Tuska. Faktycznie, w tym stwierdzeniu, nie ma nic dziwnego ani szczególnego. Ten obecny rządowy garnitur, to ideologiczni spadkobiercy i kontynuatorzy tych, którzy rozpoczęli demontaż Państwa Polskiego od niszczenia Polskiej Gospodarki Narodowej w 1989r. Obecni włodarze, maja sfinalizować dzieło, oczywiście zgodnie z oszukańczym prawem, rozpoczęte dwadzieścia lat temu przez Mazowieckiego, Geremka, Balcerowicza, Lewandowskiego, Kuronia, Michnika i pozostałych z innych partii rządzących.

  Obowiązkiem każdego prawdziwego Polaka jest obrona dóbr narodowych i suwerennej państwowości polskiej. Było to oczywiste dla szlachetnych Polaków (znanych i nieznanych), którzy broniąc granic kraju przed obcą agresją, na zawsze wpisali się do historii naszej Ojczyzny. Niech będą oni przykładem dla przyszłych i obecnych pokoleń, tak znieczulonych na wspólne dobro.

  Tylko obrona wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna, może przynieść dobro każdemu Polakowi. Rozumieli to zjednoczeni w imię wspólnego dobra Polacy walczący o wolność Ojczyzny w okresie rozbiorów czy okupacji, kierując się patriotyzmem i obowiązkiem wobec Polski. Wymagała tego mentalność narodowa Polaka, człowieka uczciwego i honorowego, kierującego się w życiu zasadami etyki chrześcijańskiej.

  Zadajmy sobie pytania: Jaka jest dziś ,,mentalność Polaka”? Jaką etyką się kierujemy? Może ktoś narzuca nam inną ,,mentalność”, egoistyczną, wyzutą z ludzkich uczuć i poczucia dobra wspólnego? (prof.Joanna Śledziewska).

  Konieczna jest więc zmiana obecnej ,,mentalności” i powrót do naszej mentalności narodowej. Tylko wtedy możliwa będzie ,,naprawa Rzeczypospolitej”, a propozycje konkretnych rozwiązań zmierzających do uzdrowienia życia społecznego, gospodarczego i politycznego, są zawarte w ,,Programie Społeczno-Gospodarczym Przymierza Narodu Polskiego”.

  Podstawą tej naprawy jest utrzymanie suwerenności Polski.

  Odnosi się wrażenie, że zarówno Pan prezydent jak i premier RP, a także i parlamentarzyści głosujący za przyjęciem traktatu lizbońskiego, nie wiedzą co oznacza pojęcie suwerenność. Otóż, suwerenność obejmuje dwie uzupełniające się cechy państwa:
  __________
  resztę doczytajcie pod wskazanym linkiem … warto!

 30. STEEF said

  POSLUCHAJCIE :………….http://www.youtube.com/watch?v=XSlHBAwOsqs

 31. STEEF said

 32. zaczynają zamykać strony http://www.polskawalczaca.com/

 33. KOLEJNY ETAP USA-III WOJNA-Alex Jones & David Icke – 1

  • pytek said

   @szach z komentarza 15
   Pozwole sobie jeszczeraz wstawic ten post ,bo nie zawsze sie czyta to co w srodku.
   Znam przypadek w rodzinie lekarskiej zaawansowanego (rozsianego w jamie brzusznej)raka szyjki macicy ,wyleczonego oprocz tradycyjnego leczenia-Vilca Cora sprowadzona z Peru.Niestety jest wiele podrobek tej rosliny i nalezy sciagac z pewnego zrodla.Ostatnio mialam kontakt z szamanem,zreszta sama tego kontaktu szukalam.Jest to nanizszy stopien zaawansowania wiedzy,a nie najwyzszy jak przypuszczalam.Przed wyjazdem mialam jedno marzenie-spotkac szamana ,no i sie spelnilo.Ale jak sie okazuje chodzilo mi o tego najwyzszego stopniem-ale spotkac ich jest niezmiernie trudno ,bo nie schodza do wiosek i zyja w odosobnieniu.Nalezy wiec precyzyjnie okreslac swoje marzenia.

   • mgrabas said

    szamani parają się okultyzmem, a „uzdrowieni” płacą później w taki czy inny sposób demonom… np. odejściem od Boga, konfliktami w rodzinie, nawet rozbiciem rodziny, nieczęsto rozwodem, chorobą umysłową itp.
    nie można szukać sobie innych „znajomości” poza Bogiem, takie jest moje zdanie i to mówią egzorcyści

   • pytek said

    @mgrabas
    Moze podasz jakis przyklad,chetnie wyslucham.
    To na czym sie znaja, to na leczeniu roslinami.I jesli lecza skutecznie, to dla mnie ma to znaczenie.
    I co to jest dla Ciebie okultyzm?Jakas definicja?
    To polski ksiadz katolicki z Peru ,leczacy roslinami ,to tez wedlug Ciebie okultysta?
    Chetnie poznalabym tajniki tego ,co Ty nazywasz okultyzmem ,bo przynajmniej wiedzialabym z czym mam do czynienia.
    Jak rozmawialam z ksiedzem katolickim o tym co mi sie przydarzylo spontanicznie-telepatyczny przekaz od zmarlego, to nie wiedzial o czym mowie.To widac bardziej mi po drodze z okultystami,bo moze potrafia mi wytlumaczyc z czym mialam do czynienia.I ten przekaz mowil o milosci blizniego.

    Zreszta mialam wiele takich przypadkow w zyciu,o smierci bliskich mi osob wiedzialam zanim dotarla do mnie wiadomosc o ich smierci.Mialam tez silne przeczucia.
    Znam przypadki oslabienia wiezi rodzinnych z powodu nowej wiary-watpie ,zeby to mialo cokolwiek z Bogiem do czynienia.
    Nie chce ,zebys odebral moj post jako napastliwy ,ale chcialaby

   • pytek said

    c.d:ale chcialabym abys podal mi na jakiej osobistej wiedzy czy doswiadczeniu opierasz swoje teorie.Bo mnie egzorcysci malo interesuja i nie mialabym ochoty miec z nimi do czynienia.
    Natomiast szamani jak najbardziej.Czas poznawania leczenia roslinami trwa 12 lat.I potem zostaje sie szamanem-najnizszy stopien w hierarchii.A potem ciag dalszy nauk.Ci szamani ,o ktorych mowie to indianie,ktorzy poczatkowo zyja wsrod ludzi,maja zony i dzieci.Kobieta tez moze byc szamanem ,ale to rzadkosc.

   • mgrabas said

    nie o zielarstwie mówię, ale o okultyźmie
    musiabym napisać o swojej rodzinie, ale nie decyduję się tu o tym pisać
    spełniłem tylko swój obowiązek przestrzegając innych przed wielkim niebezpieczeństwem
    Biblia też wypowiada się w tych sprawach jednoznacznie

   • eteryczna ziemia said

    @mgrabas
    Proponuje poczytać miesięcznik „Szaman” /Człowiek-Zdrowie-Natura/ zawiera duzo ciekawych informacji nt terapii naturalnych.

   • mgrabas said

    widziałem te czasopisma, pełne reklamy okultyzmu i ideologii new age

   • pytek said

    @mgrabas
    Piszesz bardzo ogolnikowo.Indianie ,o ktorych mowie zyja bardzo skromnie i w zgodzie z natura.Jest w internecie film wideo ,gdzie pozwolili bialemu czlowiekowi jeden raz wejsc na swoj teren i nawet sfilmowac.Chca ostrzec ludzkosc ,czy jak to mowia mlodszych braci przed dalszym niszczeniem naszej Ziemi.
    Ich poglady zdecydowanie nie zgadzaja sie z ideami wspolczesnych religii.Nie dali sie „ucywilizowac”konkwistadorom i dalej zyja po swojemu,zuja liscie wiadomo czego i zyja po 100 lat.Nam zakazano niektorych roslin leczniczych ,bo niby moze nas zabic ,a zamiast tego podsunieto nam alkohol i tyton.
    Ciekawe jakie to zle duchy pozwalaja im leczyc ludzi i daja niepismiennym Indianinom -szamanom przewage nad wyksztalconymi lekarzami.Bo to jest ciekawe ,ze cala ich wiedza jest przekazywana ustnie.

   • CoZaSyf said

    Jeszcze jedna niekonwencjonalna metoda leczenia dr.Aszkara http://video.google.com/videoplay?docid=5079092686077030122# A tu forum -http://free4web.pl/3/2,165699,420428,7813027,0,Thread.html;jsessionid=1ctv80768bx85

   • gustaf said

    Dzięki

 34. rook said

  Nowy porządek świata – wykład ks. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego (nwo masoneria new age)
  Sympozjum:
  Współczesne zagrożenia człowieka – czy tylko sekty?
  Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997

  http://komandir.wrzuta.pl/audio/5ckkK3GU3Ry/nowy_porzadek_swiata_-_ks._dr_hab._andrzej_zwolinski

  Reszta wykładów:
  http://strony.aster.pl/sq5csf/

 35. gustaf said

  Ostatni kto czytał słowo wstępne /na górze —ręka do góry

 36. ALFA said

  2010-01-22 16:00
  Tabu „Izrael” przestało istnieć.

  Krystalizuje się nowy, globalny ruch przeciwko gwałceniu praw międzynarodowych przez Izrael, opierający się na strategiach użytych już wobec aparthaidu w RPA.

  Opór Palestyńczyków przeciwko zawłaszczeniu ich ziemi wkroczył w fazę krytyczną w 2001 roku gdy na konferencji na temat rasizmu, zorganizowanej przez ONZ w Durbanie, Izrael został określony jako kraj, w którym istnieje aparthaid. Apel Palestyny by bojkotować, wycofywać inwestycje i wprowadzić sankcje został ogłoszony w 9 lipca 2005 roku.

  W Stanach Zjednoczonych i w Europie, związki zawodowe, kościoły i stowarzyszenia akademickie zaproponowały powrót do metod użytych już w przeszłości przeciwko RPA. W jednej z uchwał Kościół Prezbiteriański głosami 431/62 zapowiedział stopniowe wycofywanie inwestycji z koncernów współpracujących z Izraelem. Bezpośrednim impulsem było orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości uznające za nielegalny mur odgradzający Strefę Gazy i osadnictwo na Terenach Okupowanych. W 1971 roku analogiczna deklaracja Trybunału, potępiająca okupację Namibii przez RPA dała początek międzynarodowemu bojkotowi tego państwa.

  Tak jak w przypadku Południowej Afryki, kwestia prawna jest fundamentalna. Żadnemu państwu nie pozwala się łamać prawa tak jak Izraelowi. W 1990 rezolucja Rady Bezpieczeństwa żądająca od Saddama Husseina opuszczenia Kuwejtu była prawie identyczna, słowo po słowie, jak ta wymagajaca od Izraela wycofanie się z Transjordanii. Irak został przegoniony a Izrael jest nieustannie nagradzany.

  11 listopada zeszłego roku Barack Obama zakomunikował nową „pomoc” dla Izraela w wysokości 2,8 mld $.

  Ta hipokryzja jest już doskonale znana w USA. Kampania nazwana „Stolen Beauty” ogłosiła bojkot kosmetyków firmy Ahava, produkowanych na Terytoriach Okupowanych, zmuszając gwazdę serialu „Sex w wielkim mieście”, Kristin Davis, do wycofania się z promowania tej marki.

  W Wielkiej Brytani sieci Sainsburyi Tesco zostały zmuszone do znakowania towarów pochodzących z Terenów Okupowanych, których sprzedaż narusza przepisy o Prawach Człowieka w porozumieniu między Unią Europejską a Izraelem.

  W Australii konsorcjum kierowane przez francuską firmę Veolia straciło wielomiliardowe zlecenie na budowę instalacji odsalania wody morskiej z powodu wcześniejszego uczestnictwa w budowie linii kolejowej łączącej Jerozolimę z Terytoriami Okupowanymi.

  Norweski rząd wycofał środki z funduszy emerytalnych zainwestowanych w izraelska spółkę hi-tech, Elbit Systems, z powodu jej uczestnictwa w budowie Muru w Palestynie. Jest to pierwszy oficjalny bojkot ze strony państwa zachodniego.

  W 2005 roku brytyjskie stowarzyszenie wykładowców uniwersyteckich – AUT uchwaliło bojkot izraelskich instytucji akademickich. Zostało jednak zmuszone do wycofania się z tej inicjatywy po fali oskarżeń o „antysemityzm”.

  Agresja na Gazę 27 grudnia 2008 zmieniła jednak wszystko. Rozpoczęła się amerykańska kampania bojkotu akademickiego i kulturalnego z Arcybiskupem Desmondem Tutu na czele.

  W 2009 roku brytyjski Kongres Związków Zawodowych poparł inicjatywę bojkotu konsumenckiego.

  Tabu „Izrael” przestało istnieć.

  http://spiritolibero.salon24.pl/151717,tabu-izrael-przestalo-istniec

 37. Zbyszko said

  Szczepionki- gazeta Fakt z 19.06.2009 na stronie 11-tej zamieściła artykuł pt „Dziecko zmarło po szczepionce”. Damianek miał zaledwie 6 tygodni, zmarł w kilka godzin po tym, jak dostał zastrzyk. Sprawę wyjaśniała prokuratura w Nidzicy. Ciekawe czy wyjaśniła.

 38. Zbyszko said

  WP na stronie niewiarygodne zamieszcza artykuł o rosyjskim HAARP
  http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Duga-3-najbardziej-tajemnicza-bron-Rosjan,wid,11885632,wiadomosc.html?ticaid=69826

 39. Aśka said

  to trzeba zobaczyć

 40. Aśka said

  PRAWDA-NIE TEORIA – I(III) – 1 [12].avi

  PRAWDA-NIE TEORIA – II(III) – 1 [12].avi

  PRAWDA-NIE TEORIA – III(III) – 1 [11]_xvid.avi

 41. Aśka said

  http://www.rp.pl/artykul/9157,390012.html
  „Polskiej rewolucji czas nastał!”
  przeczytajcie proszę

  • Wojtekk said

   Chyba to zaczyna stawać się oczywistym.
   NWO-owcy wraz z naszym rządem który to aprobuje, planują podtrzymać ten oprysk, być może nawet do kwietnia!!! Do kwietnia pod chemicznym śmietnikiem aerozolu bez słońca, gwiazd, nieboskłonu, czegokolwiek ponad 1km nad ziemią, tylko w bąblu gdzie tlenu ledwo starcza na oddychanie.
   Jeśli jakakolwiek szkodliwa substancja znajduje się w tym łajnie co spada na nas z góry, jest pretekst do postawienia tych co zaaprobowali te działania w Polsce, jako współwinnych ludobójstwa.

   • Wojtekk said

    lub celowe narażenie na szkodę na zdrowiu.
    Podobnie zresztą z nieoznakowanym GMO, jeśli otrzymano ostrzeżenie o szkodliwości tych substancji, zignorowane to zostało,a zaaprobowano.

 42. bloff said

  [img]http://demotywatory.pl/765522/Dekalog[/img]

 43. Aśka said

  http://wiadomosci.onet.pl/2116035,12,iskrzy_miedzy_mocarstwami_-_niech_usa_uszanuja_fakty,item.html

  PAP, ŁC/22.01.2010 11:04
  Iskrzy między mocarstwami – „niech USA uszanują fakty”

  Hillary Clinton, fot. PAP/EPA
  PAP
  Chiny stanowczo zareagowały na amerykańską krytykę nadzorowania przez Pekin internetu i ostrzegły, że naciski Waszyngtonu mogą zaszkodzić relacjom między obu potęgami.
  W czwartkowym wystąpieniu przeciwko cenzurze w internecie sekretarz stanu USA Hillary Clinton uznała wolność tego medium za jeden z głównych aspektów praw człowieka. Wezwała też Chiny, aby przeprowadziły śledztwo w sprawie włamań cybernetycznych, które w ubiegłym tygodniu doprowadziły do tego, że firma Google zagroziła wycofaniem się z Chin.

  – USA skrytykowały chińską politykę zarządzania internetem i zasugerowały, że Chiny ograniczają jego wolność – oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Ma Zhaoxu na stronach internetowych resortu. – Jest to sprzeczne z faktami i szkodliwe dla amerykańsko-chińskich relacji”.

  – Wzywamy Stany Zjednoczone, aby uszanowały fakty i przestały wykorzystywać tak zwaną wolność internetu do wysuwania bezpodstawnych oskarżeń wobec Chin – oświadczył Ma nie wymieniając nazwiska Clinton.

  Rzecznik zaznaczył jednak, że jego rząd nie chce, aby ten spór zaważył na współpracy z administracją prezydenta Baracka Obamy, która stara się o poparcie Pekinu w patowych kwestiach gospodarczych i dyplomatycznych takich jak Iran czy Korea Północna.

  Ma powiedział, że każda ze stron sporu powinna „odpowiednio podchodzić do kwestii spornych i delikatnych chroniąc zdrowy i stabilny rozwój relacji chińsko-amerykańskich”.
  ______
  pogadają sobie, pokłócą się, a robią to co ze względu na swoje stołki muszą zrobić;

  i
  Sonda

  Czy czujesz, że wolność w internecie jest ograniczana?
  Ogółem oddano głosów: 28665

  Tak 14470 50%
  Nie 10064 36%
  Nie wiem 2549 8%
  Nie interesuje mnie to 1582 6%

 44. grypa666 said

  od pb: masz racje; jutro jade na lotnisko, lece do dratewki i siemaszki, blagam ich o pojednanie, zakladamy partie, wybieramy beina na prezydenta rp – ze to mi wczesniej nie wpadlo! bruno zaakceptowal dialog i zrozumial druga strone — z tamtymi kreaturami widac detali niedoczytalas – chcesz emaile od nich do mnie? zwrocilas sie do nich jako mediator? tylko paplac w klawisze kobito, nie? zaden szanujacy sie czlowiek nie podalby im reki nigdy w zyciu po tym co zrobili, chyba ze publicznie odwolaliby oszczerstwa, szkalowanie i bloto

  • Iwona said

   Do PB – odpowiedź na komentarz nr 44. W zakresie uprawianej cenzury nie różni się Pan się niczym od tych, których krytykuje. Usunięto komentarz Ann i moją odpowiedź do Ann – jak widać zabolało mocno, że Wasze publicznie prowadzone kłótnie porównałam do zachowań z piaskownicy. Rozmawiać można tylko z poważnymi partnerami i wyłącznie z zachowaniem wszystkich treści naszych wypowiedzi. Niestety nie jest to zasadą Waszego blogu, bo kasujecie (Waszym zdaniem)niewygodne komentarze. Kultura wypowiedzi Grypa 666 też pozostawia dużo do życzenia. Czy zwrot „kobito” jest u Pana (w końcu człowieka wykształconego i z tytułem doktorskim) normą w zwracaniu się do kobiet? Możecie skasować i ten komentarz.
   ================
   od pb: usune i to kobito, jak nie przestaniesz utyskiwac nt o ktorym za malo wiesz zeby publicznie przyczyniac sie do szkalowania mnie i bloga; moge usunac co chce bez tlumaczenia sie, a mimo to stosuje sie do wywieszonych regul, jak ci sie nie podoba, idz na onet albo otworz swoj blog ze swoimi regulami

   • Iwona said

    Szanowny Panie Doktorze! Mimo niewątpliwego Pańskiego zaangażowania w ukazaniu prawdy o szczepionkach, grypie i innych zagrożeniach, styl Pańskiej następnej wypowiedzi jest nadal, delikatnie mówiąc, mało elegancki. Taką postawą nie zyska Pan przychylności i nie posłuży to blogowi, ale jest to Pański blog i może Pan pisać co chce i usuwać wszystko.
    Poza krytyką wywlekania Waszych sporów na forum publicznym, w ostatnich zdaniach mojego i usuniętego przez Pana komentarza, wręcz jasno odniosłam się do konieczności zaniechania sporów i kontynuowania współpracy. Jak widać nie doczytał Pan ostatnich zdań usuniętego komentarza, skoro pisze o jakimś szkalowaniu.
    Nadal uważam, że usuwanie komentarzy jest cenzurą, bo w wypadku pisania przez Pana odpowiedzi na usunięte komentarze inni uczestnicy blogu poznają tylko jedną stronę medalu, a może właśnie o to chodzi?
    życzę Panu zdrowia…,
    ======================
    od pb; zycz mi wolnosci od kobit jak ty; usuwanie bedzie kontynuowane z mej strony wg podanych regul; nie odpowiadam za usuwanie przez innych moderatorow

   • eteryczna ziemia said

    Pan Piotr jest wielki i ma wspaniałe poczucie humoru. Zamiast głupawych pretensji trochę wiecej wdzięczności. Czy mamy pełną świadomość tego co dla nas bezustannie robi? Niestety estetyka nie idzie w parze z etyką / tu ważna jest treść a nie forma/

 45. grypa666 said

  https://grypa666.wordpress.com/akcja-codex-jarka/
  podziekujmy jarkowi za inicjatywe;
  wlaczcie sie do dzialan;
  cywilizacja zycia musi zwyciezyc, bo Bog z nia;
  nieco codexowych info jest na blogu, wpisz do wyszukiwarki w prawym gornym rogu;
  powodzenia akcji zyczy = piotr bein

 46. XYZ said

  Panie dr.Piotrze B.
  Z czego Pan zyje,ma Pan jakas stala prace ?
  ====================
  od pb: prywatne pytanie tutaj?

 47. hjk said

  A gdybym Ci powiedziała…

 48. […] “zabronili” mi pisać o tych zbrodniach i udziale Kościoła, powołując się na umowę z 22.1.2010, w której zgodziliśmy […]

 49. Aneta KASH, Poznań said

  INDEKS GLIKEMICZNY. Błędy i NIEprawdy to standard w IG.
  MM.4.
  Temat: PSEUDO metoda, oparta na MASIE pomyłek oraz biologicznym KŁAMSTWIE !!

  Polacy chcą być szczupli i zdrowi dlatego mówią: DOŚĆ szerzenia nieprawd i KŁAMSTW ze strony piewców i propagatorów Tzw. Indeksu Glikemicznego.

  Dwa niezależne ośrodki diabetologiczne oraz UOKiK przeprowadzą badania mające na celu pełną identyfikację tabel oraz teorii o tzw. INDEKSIE GLKEMICZNYM, którego wskaźniki cyfrowe mające pokazywać odpowiedni wzrost poziomu cukru po spożyciu zawierają ogromnie dużo błędów merytorycznych przyczyniając się od 15 lat do wzrastania fali otyłości i cukrzycy typu 2, u POLAKÓW.

  Po tych badaniach identyfikujących prawdziwe OZNACZENIE pokazujące wzrost poziomu cukru po spożyciu produktów, sprawa zostanie przekazana na powrót do PROKURATURY, a następnie skierowana do SĄDU.
  Po drobiazgowej i pełnej ocenie SĄDU nastąpi odpowiednia FALA wniosków odszkodowawczych ze strony POLAKÓW otyłych i chorych na cukrzycę typu 2, a powodem takiego Ich stanu zdrowia było i jest nadal dostosowanie jadłospisu do zaleceń tzw. INDEKSU GLIKEMICZNEGO, pełnego błędów merytorycznych
  i NIEPRAWD biologicznych.

  Wg tego IG to po czekoladzie 70% się CHUDNIE, a tłuszcz z żółtego sera i szynki wieprzowej organizm człowieka WYDALA zgodnie z tą bzdurną i nieprawdziwą teorią. Produkty o niskim IG (w tabelach masa błędów) z tłuszczem można spożywać bez ograniczeń. Pytanie zasadnicze: błazenada czy celowe i świadome OSZUSTWO ?!
  Ludzie którzy opracowali tabele IG nie mieli w ręku glukometru i nie czytali książek biologicznych ze szkoły podstawowej (biologia z 4 klasy).

  MOTTO: INDEKS GLIKEMICZNY. To BŁĘDY merytoryczne i NIEprawdy BIOLOGICZNE.

  Np.1. maltoza (piwo) wg IG to IG =110, a naprawdę wzrost poziomu cukru po spożyciu 100 gram piwa nie przekroczy 8% wzrostu tj. wzrost jest b. niski. RYŻ biały, wg IG to IG =70, a poziom wzrostu po spożyciu ryżu gotowanego nie przekroczy 20%, czyli też jest niski.
  Chleb ryżowy, czekolada 70% cacao, ciemny chleb, śliwki suszone, arbuz, płatki zbożowe, kukurydza, ZIEMNIAKI, kasze, buraki, frytki, marchewka gotowana, bób gotowany i wiele innych wskaźników IG, do wymienionych tu produktów to zwyczajna: BIOLOGICZNA NIEPRAWDA.

  Np.2. FRYTKI; zawierają tłuszcz, ale węglowodany wyłącznie z ziemniaka, których to węglowodanów
  w ziemniaku jest ok. 18%, i są to węglowodany (skrobia) które podnoszą poziom cukru po spożyciu nie wyżej niż 20% wzrostu. Skąd więc wysoki IG pokazujący JAKOBY wysoki wzrost poziomu cukru po spożyciu.

  Odpowiedź jest oczywista: MARKETING i TOTALNA BZDURA. Takich przykładów jest B. DUŻO.
  Każdy kto zechce, może sobie te wzrosty sprawdzić własnym glukometrem i NIE jest to TRUDNE !!

  Gołym okiem widać, że Ci SPECJALIŚCI od IG, cynicznie i bezczelnie potwierdzają Nieprawdy BIOLOGICZNE, które sami głoszą OŚMIESZAJĄC się przy tym skutecznie.

  Tzw. Indeks glikemiczny, którym to Polacy są okłamywani, przez ten IG tyją i zaczynają mieć cukrzycę;
  cała prawda o tym fałszywym i błędnym przekazie została przedstawiona w książce,
  pt. _______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Rozdział nr R46: 5 stron merytorycznego tekstu, oraz dużo przykładów.

  Dlatego też piewcy tzw. IG czując się zdemaskowanymi propagatorami KŁAMSTW swoje frustracje próbują niwelować oszczerstwami w kierunku naukowców z IRL KRAKÓW, pogarszając swoją sytuację procesową. Jest Ich zaskakująco mało, co potwierdza POLICJA sprawdzając stale IP komputerów.

  Notariusz kompletuje też materiały pokazujące próby dyskredytacji i oskarżania właścicielki instytutu i pracowników naukowych o wszelkie zupełnie nieistotne sprawy, regularne i negatywne wpisy w internecie, które mają na celu osłabić przekaz ze strony IRL KRAKÓW, również zniechęcić do zakupu książki, pogorszyć wizerunek naukowy, a jest już w sprzedaży uzupełnione 2-gie DRUGIE wydanie.
  (IP komputerów i dane Tych niegodziwych spamerów, oszczerców są znane i potwierdzają to co już od dawna ustaliła POLICJA, a jest jasne i przygotowywane dla SĄDU).

  Zasady, teorie dziesiątki sprzecznych ze sobą tabel dotyczących tzw. INDEKSU GLIKEMICZNEGO, nijak się mają do rzeczywistości wykreowanej przez przyrodę na naszej planecie, procesem o nazwie: życie organizmów żywych na ZIEMI.

  Należy PIĘTNOWAĆ nieuczciwość, celowe i stałe podawanie NIEPRWD czyli prostackie OSZUSTWO !!
  Winno się też przedstawić Ich publicznie i imiennie; co nastąpi już niebawem przy aprobacie SĄDU. Musimy mieć świadomość Kto do nas o tym IG pisze; to ANONIMOWI oszczercy kryjący się za swoją PODŁOŚCIĄ.

  Przecież do Nich nie możesz zadzwonić, bo nie ma gdzie. Nie masz kogo zapytać, o te wpisy w Internecie, dziesiątki sprzecznych ze sobą tabel, dlaczego ? To proste uciekają przed prawdą bo mówią kłamstwa, oszczerstwa i Ich nigdzie nie ma. Do krakowskiego IRL KRAKÓW, zawsze możesz zadzwonić bo są to żywi, realni naukowcy nie poddani żadnym NAUKOWYM REŻIMOM czyli lekko, łatwo mówią PRAWDY BIOLOGICZNE, które zbadali. Warto !!

  Każdy zatem, tak jak nasza wspaniała artystka Pani Urszula DUDZIAK w telewizji tvn poinformowała, powinien się zaznajomić z tabelami tzw. INDEKSU ŻYWIENIOWEGO, tj. IŻ produktu; oraz upiec sobie CHLEB typu KR-IRL, o którym Ona mówiła: OBYWATEL ŚWIATA, co oczywiste przecież.

  Zobacz też, prawdy biologiczne; IRL KRAKÓW.
  __Książka; _pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
  Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione.
  __Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL

 50. […] Obszerny artykuł o tym zagadnieniu […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: