Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

A liczba jego jest 666

Posted by grypa666 w dniu 29/12/2009

A liczba jego jest 666
Piotr Bein 29.12.2009

Prorocy Eliasz i Henoch ostrzegą przed uznaniem antychrysta w roli światowego przywódcy za Mesjasza i zabronią przyjmować jego pieczęci 666. Ewangelia Objawienie Św. Jana 13:15-18: wszyscy […] otrzymają znamię na prawą rękę lub czoło [tak, że] nikt nie będzie mógł kupić ani sprzedać, kto nie będzie miał znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia […] a liczba jego jest 666. Fałszywy Mesjasz przywłaszczy sobie władzę i poda siebie za boga. Działalność jego zwolenników polega na utrzymaniu kontroli nad światem — w sferze kościelnej przez ekumenizm, Światową Radę Kościołów i przez „sługi w sutannie”.
Książka ks. Henryka Czepułowskiego „Antykościół w natarciu” dokumentuje działalność masońską w systemach komputerowych oraz kodzie 666. Karty plastykowe weszły w nasze portfele, a kod kreskowy na produkty. Każdy kod ma oznaczniki: lewy, środkowy i prawy – wszystkie „6”, czyli „666“, jakby nie można było użyć innych oznaczników; podobnie firma Apple ustaliła cenę $ 666,666 na swój komputer w 1981 r. (Wall Street Journal 11.11.1981. Skaner kodów nie potrzebuje oznaczników, bo można go zaprogramować na ilość cyfr, co definiuje początek i koniec numeru. W 1980 r. w USA karty plastykowe miały widoczny numer 666. W wyniku protestów publicznych zlikwidowano go, najprawdopodobniej ukrywając w pasku magnetycznym, który teraz ma większość kart. Wprowadza się rozmaite hologramy i czipy w kartach, paszportach. Wszystko to jest częścią zcentralizowanych systemów informacji, które możnaby scalić w mamucim systemie.
Nagrodę za nieprzyjęcie znamienia precyzuje Apokalipsa 20:4-5: widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.

Cyfrowy anioł
Już w 1998 r. Daily Telegraph  pisał o czipie wszczepionym za okiem, który mógł zapisywać myśli i doznania zmysłów przez całe życie: Koniec śmierci – powiedział dr Chris Winter z grupy badawczej sztucznego życia przy British Telecom. Wg jego analiz tempa rozwoju miniaturyzacji pamięci komputerowej, będzie ona w stanie pomieścić takie dane z życia jednej osoby ok. 2025 r.: Informacje te pozwoliłyby na jej fizyczne, emocjonalne i duchowe odtworzenie osoby, w połączeniu z jej zapisem genetycznym. Winter przyznał, że budzi to poważne obawy etyczne, ale np. policja mogłaby użyć ją do ponownego przeżycia ataku, gwałtu czy morderstwa oczyma ofiary, celem złapania zbrodniarza.
Prasa brytyjska ujawniła (25.10.2005) prace nad super-żołnierzami: w hipokampie żołnierzy wszczepiane są czipy ponoć poprawiające pamięć. Hipokamp, część mózgu,  steruje niektórymi funkcjami pamięci, pozwala rozpoznawać nowe sygnały w otoczeniu, zapewnia kojarzenie nowego ze starym. Jego zaburzenia osłabiają koncentrację, powodują lęk, schizofrenię, uzależnienia. W 1953 r. stwierdzono, że po usunięciu części hipokampu człowiek nie może zapamiętać nowych informacji, ale odtwarza to, czego nauczył się przedtem. Żołnierz ze zmodyfikowanym hipokampem nie będzie kwestionował rozkazów. Dla naszego bezpieczeństwa.
Prasowa fala doniesień o wszczepialnych czipach i pokrewnych technikach urosła ok. 2003 r. Chyba nie przypadek zważyszy, kto ma w ręku media. Brytyjskie strony ZDNet UK przyłapały media na wycofaniu informacji Reutersa z 16.9.2003, że firma Applied Digital zaskarżyła do sądu IBM o prawa do mikroczipa wszczepialnego pod skórę ludzką, który można odczytywać zdalnie. Natomiast rząd Malezji nabył prawa do czipów pomysłu japońskiej firmy badań i rozwoju, FEC. Oparty na rozpoznawania tożsamości za pomocą częstotliwości radiowej (RFID), czip miał zastąpić kody kreskowe na produktach w handlu detalicznym, lecz przy wymiarach pół mm na pół mm i cenie ok. 10 centów nadawał się do wprowadzania w ciało ludzkie lub zwierzęce oraz w pociski, karty kredytowe i in. rzeczy wymagające weryfikacji  – donosił silicon.com w 2003 r. Malezyjski czip działałby także w USA i Europie, dzięki technice wielopasmowego RFID. W tym czasie Japonia przodowała w rozwoju techniki RFID, np. firma Hitachi pracowała nad czipem do banknotów euro. Na targach handlowych pokazywano japońską technikę RFID w zastosowaniu do śledzenia ścieżki konsumenta w księgarni.
Również w 2003 r. Guardian doniósł, że każde dziecko w Anglii będzie miało nr identyfikacyjny sprzężony z e-folderem danych osobowych, z troski o bezpieczeństwo dzieci po śmierci Victorii Climbié w Londynie w 2000 r. po miesiącach tortur i głodzenia. Można było uratować Victorię, gdyby odizolowane podejrzenia przez pracowników pomocy społecznej, policji i bezpieki trafiły do centralnego banku danych. Grupa ochrony praw obywatelskich ostrzegła, że państwowa baza danych grozi fałszywym oskarżaniem ludzi o znęcanie się nad dziećmi i szantażem, jeśli informacje wyciekłyby.
New York Times (NYT) opisał (14.10.2004), jak federalna Administracja Żywności i Leków USA (FDA) utorowała drogę wszczepialnemu czipowi VeriChip, który zapewniłby łatwy dostęp do osobistych akt medycznych. NYT pominął opinie chrześcijan, choćby prawosławnych w Nowym Jorku, San Francisco czy na Florydzie, że nie chodzi o ratowanie życia czy bezpieczeństwo, tylko o utratę duszy dla nowoładowego antychrysta kontrolującego wszystkich i wszystko. Szef Applied Digital, Scott R. Silverman wyraził nadzieję, że zatwierdzenie czipa przez FDA powinno pomóc w przezwyciężeniu czynnika gęsiej skórki i podejrzeń, do których doprowadził: Wierzymy, że mniej ludzi ma dziś opory. Następnie NYT skierował się do nas: Lecz jest ciągle niejasne, czy wszczepialne czipy identyfikacyjne potrafią pokonać opozycję tych, co lękają się nowych poziomów osobistej inwigilacji oraz niektórych grup fundamentalistów religijnych, które twierdzą, że czipy mogą być „znamieniem bestii“ z Księgi Objawienia.
Uciekając się do podstawowych instynktów – pociągu do kielicha i lęku przed bólem, ciężkodowcipny redaktor programu o technice w BBC, Simon Morton wszczepił sobie w ramię VeriChipa w ekskluzywnym klubie plażowym w 2004 r., żeby móc płacić za drinki. Po znieczulenia ramienia, pielęgniarka przyłożyła doń grubaśną igłę strzykawki z maleńką szklaną kapsułką czipa w środku i wsunęła ją pod warstwę skóry i tłuszczu. Nacisnęła iniektor i czip był mój – z moim własnym 10-ciocyfrowym numerem bezpiecznie ulokowany w moim ramieniu. Zrobiony ze szkła, czip jest inertny, więc nie ma ryzyka, że zareaguje przeciw mojemu ciału. Siedzi sobie drzemiąc pod skórą, wysyłając sygnał radiowy o bardzo małym zasięgu, żeby nie włączyć systemów alarmowych na lotniskach. Jeśli chcę wypisać się z klubu, mogę zgłosić się na operacyjne wyjęcie czipa, w sposób podobnie prosty, jak jego wszczepienie. Włożenie czipa trwało moment, bez żadnego bólu. Prawdziwy ból to chora głowa następnego dnia po nocy otwartego rachunku w barze. Wytłuszczone przeze mnie wyrażenia świadczą, że reportaż osobisty Mortona w serwisie BBC zaledwie dwa tygodnie przed ww. reportażem NYT miał zachęcić do diabelskiej pokusy resztę postępowego świata. Teraz mamy nano-czipy rozmiaru średnicy włosa.

Utopia czy rzeczywistość?
Umowa w Schengen o zniesieniu granic wewnątrz UE wymagała ogromnego systemu kontroli milionów osób. Połączono więc systemy poszczególnych państw z centralnym komputerem w Strasburgu, z potencjałem centralnej kontroli, niby w totalitarnym imperium e-dyktatury. Dlatego Prawosławna Metropolia Stagonu i Meteory w Grecji wystosowała formalny protest do władz greckich ws. niekonstytucyjnej umowy z Schengen, która gwałci i znosi podstawowe prawa osobistej wolności: Wizja obywateli żyjących w pokoju między narodamii wali się z utworzniem systemu policyjnej kontroli i podziałów. Legalizacja osobowej e-kartoteki w systemie zbierania i przetwarzania danych zawęża indywidualność i różnorodność, ingeruje w prywatność i prawo do anonimowości oraz uprzedmiotawia osobę. Giną wolna wola, inicjatywa i prawo do nieskrępowanego formowania osobowości. Daną osoba, nie oskarżyciel, musi udowodnić swą niewinność bez dostępu do tajnych danych o sobie – odwrócenie naturalnego prawa, w którym sąd musi udowodnić winę!
Umowa kultywuje klimat podejrzliwości i obwiniania obywateli, stwarza klimat rasizmu społecznego przez kategoryzację obywateli wg subiektywnych kryteriów. Nieprecyzyjnymi sformułowaniami Schengen gwałci zapisy regulujące przyznawanie azylu i ochronę uchodźców w Konwencji Genewskiej oraz daje odpowiednim czynnikom prawo inwigilacji wewnątrz kraju bez uprzedniej zgody jego władz. Obywatela nie chroni żadne skuteczne prawo, przy braku jawności i demokratycznego nadzoru nad szengenowskim systemem, co kłóci się z konstytucjami narodowymi i międzynarodową deklaracją praw człowieka.
Wyszła więc w Grecji ustawa przeciw przetwarzaniu danych prywatnych, lecz w szeregu zamierzonych manipulacji prawnych zawiera głęboką niejasność wzajemnie sprzecznych zasad i środków, pozostawiając obywatela bez ochrony, zmierzając do centralnego systemu kontroli, wnioskuje protest. Głosowanie nad ustawą było warunkiem przyjęcia szengenowskiej umowy przez parlament Grecji. Ustawa o e-dowodach tożsamości, bez których System Informacji Schengen (SIS) nie może istnieć, czyni umowę jeszcze bardziej niebezpieczną dla wolności Greków, więc ustawę trzeba natychmiast odwołać, nagli grecki protest. E-numer będzie kluczem do banku danych obywatela w SIS – z policji, instytucji finansowych, szpitali, rządu, klubów, stowarzyszeń, punktów kontroli paszportów, placówek handlowych… tworzących „profil” wartości świeckich i religijnych, nastawienia i działalności delikwenta. Pozasądowe profilowanie ludzi (np. rasistowskie przypadki w USA po atakach 11.IX) pozwala na dowolność i szowinizm w ocenach, bez uwzględnienia niuansów postępowania oskarżonej osoby.
Grecka Metropolia powołuje się na doradcę prawnego Komitetu Europejskiego, pana Klotsonisa: we wstępnych dyskusjach nad Umową Szengenowską zaproponowano naznaczanie obywateli na ręce lub czole. Związek umowy szengenowskiej z wydawaniem e-dowodów, zdaniem Metropolii, wzmaga niebezpieczeństwo centralnej, powszechnej kontroli. Każdy obywatel będzie nosił dowód swych wierzeń i działalności, wpisany w jego e-legitymację. Obecność na niej numeru 666 […] dowodzi związkowi tego systemu z nadchodzącą globalną dominacją przez antychrysta. Dlatego prawosławni, jako wolni obywatele Grecji, stanowczo oświadczają swą opozycję do ratyfikacji umowy szengenowskiej jak i do emisji e-dowodów tożsamości. Protest zażądał także odwołania ustawy o rzekomej ochronie obywatela przed przetwarzaniem danych osobistych oraz przeprowadzenia referendum w Grecji na te tematy: jeśli rząd mimo silnych reakcji narodu przystąpi do wprowadzenia swych decyzji w życie, znajdzie w nas opozycję na gruncie religijnym. Kategorycznie odrzucamy nowe e-legitymacje, jeśli zawierają nr 666 lub inny służący tym samym nieliberalnym planom umowy szengenowskiej […] ostatni krok przed piętnowaniem na dłoń lub czoło. Dlatego przyjmowanie numeru przez chrześcijan znaczy negację Jezusa Chrystusa, wstąpienie na front Szatana i duchową śmierć. Nawet jeśli zostanie użyty inny numer […] odrzucamy go, ponieważ te e-legitymacje prowadzą nas do nietolerancyjnego, nieludzkiego, dyktatorskiego, antydemokratycznego, totalitarnego reżimu.
Jeszcze przed protestem Metropolii, w Grecji ukazały się dziesiątki pozycji na omawiane tematy. Piszą one o super-komputerze Bestia w siedzibie EWG Brukseli, z nrem kierunkowym 666. Istnienie Bestii potwierdził w 1975 r. analityk EWG, dr Hanrick Eldeman, zaś badacz kanadyjski dr Patrick Fischer oświadczył, że Bestia rejestruje nazwiska i dane osobiste. Super-komputer UE w Luksemburgu także ma numer kierunkowy 666. Nazwę i numery wybrano dla kawału, czy dla wypełnienia Słowa?
Równocześnie powstają mamucie systemy inwigilacji komputerowej, przeciw swobodom obywatelskim. Magazyn Forbes napisał, że obecny zdecentralizowany Internet jest niesprawny; trzeba go zastąpić systemem z kilkoma gigantycznymi centralami. Jedna z nich to Government Communications Headquarters w Cheltenham w Anglii (teren 700 tys. m2 z budynkiem ponad 100 tys. m2). Inwestycja ponad miliarda funtów już działa, kontrolując ruch internetowy w Europie. W Ameryce odpowiednikiem jest NSA (National Security Agency), w Kanadzie – Communications Security Establishment, w Australii – Defense Signals Directorate, w Nowej Zelandii – Government Communications Security Bureau. Internet 2 będzie bezpieczniejszy: będzie identyfikował każdego użytkownika. Z instalacją „satanisty“ Sarkozy’ego w rządzie Francji wyszła na jaw instalacja policyjnej bazy danych Edvige, przy masowych protestach społecznych. Znajdą się w niej dane prywatne – opinie, krąg znajomych i przyjaciół, orientacja seksualna – osób powyżej 13-go roku życia, które mogą zakłócić porządek publiczny. Edvige może śledzić każdego aktywistę w polityce, związkach zawodowych, instytucjach społecznych i religijnych (www.realjewnews.com/?p=279).

Komentarzy 99 to “A liczba jego jest 666”

 1. allseiingeye said

  Znajoma Rosjanka, mówiła mi o prodramie w Rosyjskiej TV w zeszłym roku, w czasie wojny z Gruzją, Rosjanie mieli ciała Amerykańskich żołnierzy w Gruzińskich mundurach, nazwano ich szpiegami, podczas sekcji zwłok z każdego z nich wyjęto mikro chipa. Podali to do wiadomości rosyjskiej publicznej w TV, niestety nie wiem w której

 2. krzysiek said

  film całkiem nieźle obrazujący pojęcie „zamordyzm”
  http://www.youtube.com/watch?v=SuzWaSYXwEQ

  • grypa666 said

   Korea Płn to lokalny kacyk, który broni się przed światową mafią. Jednak film ma charakter propagandowy, wiadomo, że National Geographic jest usiany szpiegami, zresztą w filmie wcale się tego nie ukrywa. Owszem, w Korei Płn jest zamordyzm, ale to jest nic w stosunku do tego co planują dla nas „globaliści”…
   National Geographic promuje agendę globalistyczną, prostym przykładem jest omijanie udziału Polaków w zdobywaniu szczytów w Himalajach – sprawę nagłośnilismy kilka lat temu w mediach polonijnych w USA. Na takich źródłach trudno opierać światopogląd.

   • toms said

    Jedź do Korei Północnej , tam zobaczysz globalizację i NWO w czystej postaci , tak nawet nie chucniesz w szybę bez pozwolenia , a w Polsce jeszcze możesz krytykowac wszystkich …pozdrawiam
    =====================
    od pb: wczoraj ogladalem kilkanascie filmikow z korei pln. – kult jednostki, niedobory podstawowych dobr, obozy koncentracyjne, zabojcze eksperymenty na wiezniach, fanatyzm prowadzacy do uzycia broni masowego zniszczenia na arenie miedzynarodowej = czy nwo przybierze taka forme czy konsumeryzmu dla potulnych z karaniem (lacznie z obozami) niepotulnych = jedna seka u wladzy twierdzi:
    ustami Menechema Begina – „Jesteśmy boskimi bogami na tej planecie […] tak różnimy się od gorszych ras, jak one od owadów […] inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku […] uważane za ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzić gorszymi rasami. Naszym ziemskim królestwem rządzić będzie przywódca z prętem metalowym. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako niewolnicy.“
    http://piotrbein.wordpress.com/2009/12/29/lubawiczerowie/

  • ktosik-tam said

   Panie Kolego,

   Takie zamordyzmy rządzone przez sezonowych bohaterów mają to do siebie, że upadają z hukiem po krótkiej i burzliwej karierze.

   O wiele gorszy jest zamordyzm, który spotyka się z aprobatą ciemiężonych. Czy myślisz, że to dobrze, że w Polsce:

   – nie wolno Ci wsiąść po alkoholu za kierownice żadnego pojazdu. Nie mam tu na myśli poruszania się po szosach. W Polsce nie masz prawa np. jeździć po pijaku na rowerze, nawet na własnej działce.
   – nie wolno Ci posiadać broni aby chronić swoją rodzinę. Za to cała masa psycholi z agencji ochrony ma dostęp nawet do szczególnie groźnej broni automatycznej.
   – państwo może w każdej chwili zarekwirować Twój majątek (na potrzeby mobilizacji, ostatnio były takie historie z zabytkowymi samochodami wciąganymi przez wojsko na listy rezerw)
   – państwo zabiera Ci 70% Twojego dochodu dając w zamian zwykły policzek
   – państwo zdecyduje czy masz prawo wychowywać dziecko albo czy nie nadajesz się przypadkiem na leczenie w zakładzie zamkniętym
   – od państwa zależy czy wolno będzie Ci postawić dom na własnej ziemi (!!!), państwo może zażyczyć sobie jego zburzenia (patrz ostatnia historia spod Puław)
   – państwo wsadzi Cię na 3 lata za to, że odważysz się dysponować własnym ciałem i przyjmować subst. narkotyczne (miesięcznie z powodu leków, alkoholu i nikotyny umiera więcej ludzi niż jest w Polsce „narkomanów”)
   – masz obowiązek posiadania dowodu osobistego
   – mało?

   Dobry zamordyzm polega właśnie na tym, aby stworzyć w rządzonym przeświadczenie, że wszelkie zakazy, nakazy i inne cudowne prawidła jaśnie oświeconej władzy są mu niezbędnie potrzebne do życia.

   • monitorpolski said

    Tak jest! To wszystko prawda – i właśnie teraz – od nas zależy czy uda nam się odwrócić bieg wydarzeń, czy pozwolimy by w następnej kolejności wprowadzono eutanazję na „nieuzytecznych”, tj ludzi po 60-tce i neipełnostrawnych, obozy koncentracyjne dla opozycji itd.
    =========================
    od pb: od nas zalezy przez Boga…

   • gustaf said

    Z tą własnością ziemi pod budowę — to ostrożnie .
    Wszystko co pod Twoją ziemią jest głębiej , niż sztych łopaty —to państwowe !!

   • Zee said

    naprawdę przerażające!
    w Polsce jest najbardziej restrykcyjne prawo narkotykowe, …i połowa młodych ludzi zażywa narkotyki,
    Jednak ci którzy rządzą nie pozwolą dobrowolnie ludziom na posiadanie broni palnej,
    nie zliberalizują też prawa narkotykowego bo to dla nich świetne żródło dochodów
    -prawdziwa złota żyła.

    Ciekawostka: chłopi w feudalnej Polsce do XVI wieku posiadali w domach miecze i inne rodzaje broni do obrony siebie i swojej rodziny

   • Zee said

    ad. ktosik-tam
    chyba więcej niż siedemdziesiąt, z watami i akcyzami nawet do dziewięćdziesięciu
    ==============
    od pb: po lichwiarsku trza rozumowac — ratunek banksterow ograbil ludzkosc na kilkadziesiat milionow milionow dolcow, dzielone przez 6 tys. milionow luda = tysiace dolcow na ziemianina, w tym noworodki, podeszle wiekiem staruszki itd.; dolicz po lichwiarsku procynty, nastepnie procynty od procyntow = dlug po wnuki naszych wnukow splacany ‚satanistom’ bankierskim po wsze czasy; w pewnym momencie niezadowoleni z tempa splat powiedza oddajta nam swiat = niewolnictwo absolutne

 3. Bruno said

  Ostatniej doby na Ukrainie zmarło 19 osób na świnską grypę i SARS co daje łączną liczbę od początku epidemii 652 osoby.Dane z Ministerstwa Zdrowia.

 4. Bruno said

  Szczepionka przeciwko grypie A/H1N1 jest najważniejszym przełomem w dziedzinie opieki zdrowotnej w 2009 roku podało CNN.
  A oto najważniejsze wynalazki.
  -Szczepionka przeciw „grypy świń”
  -Elektroniczne oko”,
  -Nowy typ aparatu słuchowego,
  -Nowa metoda regeneracji złamanych kości,
  -Elektromagnetyczna terapia depresji
  -Antybakteryjna farba do ścian,
  -technologia elektronicznej słuchawki Bluetooth
  -najtańsza w świecie proteza stawu kolanowego,
  -nowy system transportu organów do przeszczepu.

  • grypa666 said

   No i Pokojowa Naroda Nobla dla Obamy, też świetny wynalazek.

  • Margherita said

   Antybakteryjna farba do ścian znana jest od paru tysięcy lat. To zwykła farba wapienna. Ma jedną wadę – trzeba malować co 3 lata. Ale jest wodoodporna, nadaje się do kuchni i łazienki.

 5. Gizmo said

  Nie ma wątpliwości że będą chcieli zwiększyć kontrolę nad ludzmi, zresztą to już dzieje się od kilku, kilkunastu lat. U Orwella były teleekrany, my mamy telewizory. Co prawda możemy je wyłączyć, ale gdy je włączymy to jesteśmy zasypywani masą bzdur, a każde kłamstwo powtarzane cały czas staje się prawdą. Przyglądnąłem się wiadomością na pewnym programie podczas świąt i co w nich było? W Wigilię zaczynały się od wojny w Afganistanie… następnie o jakimś spalonym budynku, co miało miejsce przed rokiem… Optymistyczne wiadomości:) Następnie pokazano naszego premiera składającego życzenia świąteczne a w tle była… flaga UE. W kolejnych dniach tematy były równie ciekawe, na pierwszy ogień jakaś próba zamachu terrorystycznego (żeby postraszyć ludzi w święta), następnie o jakimś pożarze, trzęsieniu ziemi… Super:) I tak robi się ludziom wodę z mózgu.

  Chipy pewnie prędzej lub pózniej zostaną wprowadzone, tylko nie wiem czy pod taką postacią jak większość sądzi. Przecież jeśli ktoś knuje spisek to czy te informacje wyciekły by w taki sposób byśmy wiedzieli co to będzie? A może ktoś specjalnie chce żebyśmy wierzyli że to jest to, a tymczasem atak będzie z drugiej strony? Nie mogą próbować wcisnąć chipa na siłę, to musi być dobrze zaplanowane, ludzie muszą się sami na to godzić a by tak się stało to musi jeszcze potrwać.

  Pisałem też kiedyś o tej liczbie 666. W Biblii jest napisane że: „Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.” Według mnie to nie będzie podane na tacy że coś będzie miało liczbę 666, albo że będzie można to aż tak łatwo przeliczyć i jest napisane że to liczba człowieka, tak więc czy może tu chodzić o kod kreskowy?

 6. Zbyszek S said

  DRODZY BLOGOWICZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Kochacie się nakręcać hipokryzja kipi dla przypomnienia, co to znaczy:

  (fałszywość, dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności, religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd, co do swych rzeczywistych intencji).
  Wiele ników znów się pojawiło jest temat, ale myślę, że już nie długo potrwa wasza męka i tą Sodomę i Gomorę szlag trafi. Dlaczego tak piszę, bo blog ledwo dyszy i nikt nie wpłaca żadnej kasy!!! A czytać się chce!!!

  Proponuje dla administratora blogu wprowadzić tak jak na całym świecie opłatę miesięczną w kwocie 30 zł za całkowity dostęp do całości zebranego materiału i wpisujcie bzdury do woli wszyscy będą mieli radochę, bo przykro było mi czytać w święta niektóre wpisy informujące, że blog jest na skraju bankructwa.

  Sam jestem od kilku lat upadłym, jako osoba fizyczna i trudno się podnieść dla tego moi kochani myślę, że poprzecie moją inicjatywę.

  Od stycznia abonament jak Word of warcraft za korzystanie z serwera i informacji w nim zamieszczanych. Albo to wszystko to jedna wielka HIPOKRYZJA
  na koniec utwór, który będzie właściwy, kiedy opłata się nie pojawi.
  Jako pierwszy proszę o wystawienie książeczki abonenckiej (dobrowolna opłata) z numerem 1 i wysłanie na mojego e-maila, którego Administrator zna. Każdy, kto korzysta z dobrodziejstw pracy Marka i Piotra powinien w nowym roku otrzymać informację o nowych warunkach korzystania z blogu.

  Blog nie będzie nigdy płatny, to nie jest droga. Na razie liczymy na wasze wsparcie, chociażby poprzez zakup płytek DVD (dołączam do niej darmową DivX z najlepszymi tłumaczonymi materiałami z YouTube) – poprzez dystrybucje tych płytek możecie uświadamiać tych, którzy nie maja dostępu do Internetu. Jeśli myślicie, że z grypą jest koniec to jesteście w błędzie – ta sprawa wróci i to w o wiele większym natężeniu. Zbyt dużo zainwestowaliby sie z tego wycofywać.

  Jedyna szansa dla nas obecnie jest doprowadzenie do międzynarodowego procesu kryminalistów, którzy wypuścili sztucznie odtworzonego wirusa hiszpanki oraz szkodliwe szczepionki, jako “rozwiązanie problemu”.

  Odpowiedz:

  Smutne jest to, że kiedy coś się proponuje konstruktywnie to Marek odpowiada w taki sposób. Mam pytanie ile sprzedałeś płyt: 100, 200? Handlem zajmuje się około 30lat irytuje mnie to, że szewc chce piec chleb. Każdy z nas ma jakiś dar, jeżeli przez pół roku nie poradziliście sobie z finansowaniem społecznym. Nie mówię o jakimś sponsorze głównym, który przekazał dwa, trzy miliony euro w ruchomościach. Bo to zwykły fuks. Mówię na przykładzie innych społecznych akcji np. Radio Maryja. Nawet „moherowe berety” potrafią sobie poradzić z tak błahą sprawą jak finansowanie Radia, Telewizji a to są duże projekty. Z całym szacunkiem dla Ciebie musisz się dużo się uczyć w Polsce, bo to nie Ameryka i jeżeli nie wydrapie się pazurami to nikt nic nie da. Bein miał racje, że przy piwku, kiełbaskach i darmowym blogu można się pośmiać a Polacy szanują tylko to, co coś kosztuje. Jeżeli jest darmo to znaczy, że jest mało warte, nikt nie wkłada w to pracy. Pamiętaj to. Jeżeli w tobie nie ma hipokryzji. To nie wyrzucisz tego tekstu. A powinna rozpocząć się prawdziwa dyskusja jak finansować blog przez blogowiczów, żeby później nie było płaczu, że blog zniknął z Internetu, bo komuś zabrakło pieniędzy albo po prostu się nie chciało lub prawda ma inne dno. Myślę, że niektórym na rękę, że takiej dyskusji nie ma. Jest to po prostu nieuczciwe i nigdy w takich okolicznościach będzie to blog społeczny tylko plotkarski i sensacyjny.

  Pozdrawiam wszystkich i liczę na poparcie tej inicjatywy społecznej

  • 81 said

   wszystko poza nową świńską grypą (bo to nowy temat) już od lat siedzi w internecie. Setki stron, fora, itd,. oczywiście darmowe. Ten blog wg mnie „wyłapuje” ciekawsze tematy. Informacja kosztuje, prawda nie. W skali globalnej problemami przedstawianymi choćby tutaj interesuje się garstka osób. Żaden pieniądz tego nie zmieni. Takie moje zdanie.

   „zakup płytek DVD (dołączam do niej darmową DivX z najlepszymi tłumaczonymi materiałami z YouTube)”
   Tu akurat się zgadzam i nie chodzi o jakiś marny zarobek ale o to, że nie każdy ma dostęp do internetu. Wielu ludzi jak choćby ja męczy się z bluecennect’em, bądź podobnym badziewiem (z braku wyboru). Przy pakiecie 1.5GB trudno obejrzeć choćby kilka interesujących materiałów na youtube. pozdrawiam
   =============
   od pb: nastepny medrzec; gdzie masz polskojezycznego naukowca ktory odkryl hierarchie powyzej iluminatow? gdzie masz naukowca na swiecie, ktory zdemaskowal knowania tej wierchuszki na balkanach? gdzie masz partnerow ktorzy rozumieja to i potrafia polaczyc z „pandemia”? na pewno nie u jane burgermeister — sami nie wiecie co posiadacie, bo swoje latwo opluc skoro latwo przyszlo podane na tacy; idz sie utop do tych filmikow i bzdurnych witryn, niekonczacych sie dyskusji o teczkach, popisie, bolku i jaruzelu, a na pewno zwioda cie za nos w nastepnej ‚rjewoljucji’; wszystko siedzi w internecie, tylko nie ma komu odgrzebac i powiazac w calosc za polska racja stanu — pewnie jestes z tych co nie odroznili „Info nurt2” dratewskiego bohdana szewczyka od „Info nurt” dzikowskiego-beina — idz wylap cos z netu na zmadrzenie i spokornienie… blog ci nie pomogl

   • monitorpolski said

    Popieram Piotra w 100%. Z polskojezycznych publicystów jest tylko kilku, którzy wspomnieli o szczycie piramidy, i to bardzo pobieżnie. Jest to szalenie ryzykowne gdyż „Iluminaci” chcą jeszcze pozostać w cieniu. Ale wszystko im się sypie i to szybko. Jeśli internet utrzyma się w tej postaci co obecnie to prędzej czy później będzie po nich.
    ===============
    od pb: wspomnieli, wielu oplulo przy tym zydojadzko zydow, ale naukowych opracowan po polsku nie widzialem

  • Mery said

   Daj sobie spokoj @Zbyszek S.
   Mimo ze dzialasz w dobrzej wierze… To nie ten kraj albo raczej nie ta mentalnosc. Zobacz na tego chlopaka Charliego ktory kreci filmy „Wszystko jest ok”- wystarczy ze raz poprosil o pieniadze a ludzie mu posylali.
   Za granica jest inna mentalnosc. U nas skonczy sie na tym ze bedziemy mieli „martwy” blog z „nieswiezymi” artykulami bo nie bedzie komu nad tym popracowac. W koncu Pan Piotr czy Pan Marek beda musieli zaczac w normalny sposob zarabiac aby utrzymac rodzine.
   I tak sie dziwie ze dalej za friko tak duzo pracuja nad tym blogiem.

   • Zbyszek S said

    Tak to dziwne dla tego musimy być czujni. Szkoda, że tyle pracy, serca włożonego przez wielu ludzi, którzy kochają swój kraj. Słowa: Bóg Honor Ojczyzna coś dla nich znaczą a skończy się parodią jak w kronice z lat 50. Przeczytałem uważnie ostatnie wpisy, akurat mam dużo czasu jak Piotr i zadziwia mnie arogancja i brak szacunku dla czyjeś pracy. Filantropi tak mnie uczono dawno umarli, jeżeli ktoś poświęca swój czas to nie może się to odbyć kosztem jego zdrowia, rodziny. Żeby to wszystko zrozumieć trzeba dostać kopa od życia takiego prawdziwego. Wiele osób pisze a nawet za bardzo nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. W tym jest problem, że co jest logiczne wcale takie nie jest, ale to rozumieją jednostki. Wiele tekstów po prostu obraża ludzi i świat, w którym żyjemy. Sądzę, że blog spełnił swoje zadanie i uratował wielu ludzi przed zdarzeniami, które mogły nastąpić a nie nastąpiły. Marku Grupa Casino (Geant, Leader Price) straciło w Polsce około 2-3 miliardów euro moja rodzina straciła dorobek kilku pokoleń wież mi im nie chodzi o kasę tak mi się wydaje. Jeżeli wielkie projekty mógł zablokować jeden człowiek, dlaczego nie możemy przeszkodzić w działaniu w grupie. Kiedy każdy z nas posiada inne doświadczenia i inaczej patrzy na dany problem. Ale wynika z tego, że każdy z nas będzie działał w pojedynkę tylko dla tego, że nasze ambicje i wizje na świat są różne. Mi jest na prawdę obojętne czy blog będzie płatny czy będzie miał inne źródła finansowania, ale cała zabawa polega na tym, że ja przynajmniej chciałbym się identyfikować i włożyć cząstkę siebie a finansowanie jest taką formą, która pozwoli nie tylko na rozwój blogu, ale na wiele innych potrzebnych akcji. Naród musi się dowiedzieć, co się może zdarzyć czy stać grypę 666 na wykup stu bilbordów w głównych miastach czy stać na danie ogłoszeń płatnych w prasie lokalnej. Wiele rzeczy można zrobić, jeżeli posiada się źródło finansowania podałem dzisiaj przykład radia wspaniały sukces marketingowy, medialny a dzięki czemu lider z charyzmą i ludzie, którzy wiedzą, że jeżeli nie będą tego finansować to nie ma szans, aby taka inicjatywa przetrwała a potrzebują tego ze względu na wiarę możliwość dotarcia do informacji, jakich szukają. Robi się z tego referat, ale nie o to chodzi jeszcze raz powtarzam Prawda musi zwyciężyć jak nas ogłupiano w latach 50 próbka niżej, ale chyba wiele się nie zmieniło Marku i Piotrze liczę, że wszystkie problemy można rozwiązać a powiem szczerze, że zaimponowała mi wasza praca i jej owoce.


    ===================
    od pb: “Stalin z nami – pokoj zwyciezy”

   • Mery said

    Oczywiscie @Zbyszku S ze masz racje. Bez kasy ani rusz, w takim swiecie zyjemy. Ja tez mysle ze koszty utrzymywania blogu czy tez nawet przemieszczanie sie autorow (jedzenie, podroze)powinno byc oplacane z datkow, ale to tylko zludzenia…Ludzie sa zbyt wygodni i zajeci soba. Wszystko chce sie za darmo (albo za buble), a niestety, za darmo to nie ma sie wiecej checi czynic „dobra”. A za friko czy „nagrode w raju” niech pracuja naiwni.
    I nie ma tu co filozofowac czy mieszac religii.
    Zostaw to bo nic nie zmienisz.
    Dlatego NWO wygra- jestesmy zbyt wielkimi egoistami, nie potrafimy sie zgodzic (juz nie mowiac ze nawet zorganizowac „sciepy” paru groszy).

 7. annah said

  Niedowiarkom proponuję dotarcie do książeczki Johna Larego
  „Przygotujcie się na Wielki Ucisk i do Ery Pokoju”. Ja mam wydanie z 1998 r jest to drugie wyd. rozszerzone wrocławskiej
  Arki. Ponad 20 lat, a nie straciła na znaczeniu.

  Przytoczę malutki fragment dot. liczby 666.
  …Rzecz uderzająca, że gdy się pod litery wyrazu „computer”
  podstawi wartości numeryczne alfabetu angielskiego *

  / *Liczby porządkowe kolejnych liter alfabetu angielskiego pomnożono przez 6 i otrzymane wyniki przyporządkowano odpowiednim literom tego alfabetu. W ten sposób literze”A” przyporządkowano liczbę „6”, B-2*6=12, C-3*6=18, itd./
  Alfabet angielski w odróżnieniu od polskiego zawiera literę Q, co trzeba uwzględnić w obliczeniach.

  C-18
  O-90
  M-78
  P-96
  U-126
  T-120
  E-30
  R-108
  ——–
  razem 666

  Analogicznie, gdy chodzi o Znamię Bestii /Mark of Beast/:
  M-78
  A- 6
  R-108
  K-66
  O-90
  F-36
  B-12
  E-30
  A- 6
  S-114
  T-12O
  ——–
  razem 666

  Wcześniej autor wyjaśnia, że komputer centralny zawierający informacje o nas, da antychrtstowi władzę nad ludźmi dzięki chipom.
  ==============
  od pb: po co ta kabalistyka? 666 mozna znalezc w normalnych slowach, jak ‚kod biblijny’ w tolstoju

  • annah said

   Ksiązka ma ponad 10 lat, czeski błąd.
   Jej autor pisze nadal. Mozna dotrzec do jego pism w wersji angielskiej przez wyszukiwarke.

  • JaWa said

   Dziwi mnie, ze ktos wystepujacy przeciw zlu, korzysta z matod przez nie uzywanych. Kabala jest na uslugach zla, ktore jest inteligentne i sprytne.

   Co do liczb. Dlaczego kazda liczba przypisana alfabetowi MUSI byc pomnozona przez 6?
   Inaczej. Bez mnozenia suma cyfr powinna dac 111. Takich kombinacji jest wiele, natomiast nie ma szans, by slowo np. trzyliterowe dalo taki wynik. Moge dowolnie mnozyc, dzielic, dodawac odejmowac, wiec jak zechce, liczbe 666 jestem w stanie uzyskac zawsze.

   Mnozenie przez 6 znacznie zwieksza prawdopodobienstwo wystapienia sumy 666.

   Dlaczego w odniesieniu do älfabetu „angielskiego”?
   Skoro 666 jest liczba z Biblii to wypada uwierzyc, ze ewangelisci pisali w jezyku angielskim! 😦 Konsekwentnie! 😛

   Computer jest rzecza martwa, mozna go uzywac zarowno w zlym jak i dobrym celu, tak jak kazdy inny przedmiot.
   Dlaczego slowo „lucypher” wedlug powyzszej metody nie da 666?

   CZy na tym przykladzie nie widac jak jestesmy ciagani za nosy?
   Wiara, to tez nasz wybor! Trzeba wiedziec w co sie wierzy.

   • monitorpolski said

    Bo to akurat są bzdury, odciąganie od ważniejszych tematów. Nie tu trzeba szukać powiązań symbolicznych. Przypatrzcie się na centra miast, chyba we wszystkich większych występuje fallus.

   • JaWa said

    O to mi chodzi. Trzeba widziec, rozumiec i nie dac sie zwiesc.

  • annah said

   Przytoczylam wcześniej wyrwany z kontekstu fragment ksiazki, w ktorej autor PRZELICZYŁ wlasnie tym sposobem, dlaczego nie przez 1, bo do mnożenia przez 6 potrzeba więcej ROZUMU /odwolujac sie do okreslenia Biblii/, a pozatym 6 jest skladowa 666. Jego wyjasnienia wystarczajaco sensowne by zwrocic uwage na te dwa slowa klucze, ale do tego trzeba przeczytac wiecej niz przytoczony rozdzial.

   Pismo Sw. jest słowem natchnionym i stad Bog w swej odwiecznej madrosci mogl przewidziec, ze tym kto MADRYM, ktory PRZELICZY bedzie Amerykanin . Masz watpliwosci że Bog zna angielski?
   Dlaczego computer, tutaj chodzi o bazę danych o mnie czy o Tobie wraz z przyporzadkowanym ci numerem, ktory zawiera procz tej calej wiedzy numer, patrz więzniowie Oswiecimia.

   Slowo Lucypher wg powyższej metody nie da tego wyniku, gdyz jest powiedziane, ze liczba to bowiem człowieka/nie diabla/

   „…I sprawia,że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy dadzą sobie znamię na rękę swa prawa lub na swe czoło i ze nikt nie będzie mógł kupić, ni sprzedać, kto znamienia nie ma – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego 666.” Apokalipsa św. Jana 13, 15-18

   • Taka tam... said

    i co jak przeliczysz slowo ‚czlowiek’ obojetnie w jakim jezyku to dostaniesz 666? (pytanie retoryczne nie musisz odpowiadac)

    PS. wiadomo ze to czlowiek czyni zlo sam ze swojej woli, nie potrzeba do tego wielkich obliczen… ani nawet Biblii. to widac golym okiem. bajki o szatanie, kosmitach, demonach gadach to tylko chec zwalenia winy na kogos innego. w kazdym razie tak ja to widze.
    ======================
    od pb: dokladnie – czlowiek, ktory sprzeciwia sie Bogu

   • JaWa said

    Dla mnie mnozenie przez 6 przypomina personifikacje. Dlaczego? Bo 6 jest liczba czlowieka.

    Przytocz fragment z Biblii, gdzie mowa o Amerykanie. W mojej tego nie ma. (Tysiaclatka)

    Dla wprawek liczbowych proponuje ksiazke Lilavati.

    Ogladajec filmy na Youtube mignal mi dosc prosty rysunek przed oczami. Trzy trojkaty obok siebie.
    Opis. Gorne wierzcholki: 1- M=1000, 2- C=100, 3- X=10.
    Wierzcholki u podstaw: 1- D=500, C=100; 2- L=50, X=10; 3- V=5, I=1.
    Proponuje przeliczyc. Ciekawe. 😉
    =================
    od pb: zaciekawic kabalistyka, wciagnac do studiowania talmudu

   • annah said

    Jawa, poczytaj jeszcze raz wpisy od 7.
    Amerykaninem jest autor ksiazki, na ktora sie powoluje, i tylko tyle, a reszta to wnioski wynikajace z tego, iz Bog istnieje poza czasem i przestrzenią.
    pozdr.

   • JaWa said

    Panie Piotrze.
    Jestem zwolennikiem pozostawienia liczb zwykjlej wiedzy algebry. Wykorzystywanie liczb przez chore umysly – albo mozna rozumiec jako zwykly tupet, albo dzialanie w konkretnym celu. Jakim?
    Kiedys straszono nas liczba 13 co przynioslo zdumiewajace skutki. Ludzie tak sie wystraszyli, ze w wielu hotelach na swiecie nie ma 13 pietra, pokoju nr 13 itp.
    To tez jedna z metod wprowadzania tzw. „stanu kontrolowanego niepokoju”. W odroznieniu od takowego wole stan niekontrolowanego pokoju.
    I wlasnie takiego pokoju zycze wszystkim w Nowym 2010 Roku.

  • Jiri said

   To jest dowod na to ze wszystko jest z gory zaplanowane i to nie przez siły wyzsze a przez jakis debili…Trzeba dosjc do jak najwczesniejszych wersji biblii w wersji angielsiej i czy były tam te sformuowania dosłownie jak teraz…
   ===================================
   od pb: manipuluje sie swiętymi pismami wszystkich religii

   • Taka tam... said

    dokladnie tak… od dluzszego czasu sie nad tym zastanawiam. dlaczego apokalipsa sw Jana taks ie nam ladnie sprawdza. celem tu sa pewnie te 1000 letnie czasy pokoju i ladu. to co sie teraz dzieje to tylko chaosik pod publike. jak stwierdza ze mamy dosyc to oglosza te 1000 lat pokoju i przejma wladze z podziekowaniami od ludu…

    jesli tak to naprawde jest, ze najpierw sobie napisali i wyniesli do rangi religii a teraz sobie wprowadzaja w zycie to…

    PS. nie krzyczcie na mnie… 😛 wierze w Jezusa i w milosc, ale to co sie zaczelo dziac po nim, to walka o wladze i dominacje. i nic nie ma to wspolnego z tym czego Jezus nauczal. Tak mi sie wydaje.
    =================
    od pb: do spelnienia Apokalipsy Sw. Jana jeszcze daleko; nie znamy dnia ani godziny — to raczej ‚satanisci’ chca wywolac histerie u chrzescijan, zeby przylaczyli sie go ogolnego chaosu w imie zasady ‚satanistow’ „im gorzej tym lepiej”; wyprowadzajac hitlera do wladzy przed pieklem II wojny swiatowej ‚satanisci’ tez zapowiedzieli przez niego 1000-Jahre Reich; google ‚wolfgang eggert petition’ oraz ‚christopher bjerknes armenian genocide’

  • 9o0 said

   To samo z kodami kreskowymi, ktore sa otwierane zamykane i przedzielane trzema dluzszymi kreskami, odpowiadajacymi 6stkom i jest to jednoczesnie tak dyskretne ze malo kto to zauwaza a z 2 str mega cyniczne i znajduje sie to na niemal kazdym produkcie i codziennie setki takich 666 przechodzi przez nasze rece…To samo z ‚www’…W jezyku hebrajskim ‚w’ odpowiada ‚6’…
   ===============
   od pb: na poczatku artykulu wspominam kod kreskowy z 3 szostkami zapytujac, czy nie jest dziwne, ze z wielkiej liczby opcji wybrano wlasnie 3×6? maszyna widzi przecie poczatek i srodek kodu i moze sobie wyliczyc srodek, nie trzeba jej dodatkowo wpychac dwu cienkich kresek w tych miejscach (symbol kreskowy cyfry 6) ; podobnie dlaczego z MILIONOW mozliwych deseni na niemiecki dowod osobisty wybrano symbolike bafemota i krzyz antychrysta? czemu nie stylizowanego baranka albo jakis kwiatek? albo stylizowany rysunek globu, ukladu slonecznego?

 8. Moloch said

  666 nie jest liczba bestii . Prawdziwa liczba to 616 http://www.ekumenizm.pl/content/article/20050506082638883.htm
  http://www.eioba.pl/a84483/demoniczna_liczba_to_616_a_nie_666_jak_sadzono

  • gustaf said

   Ja przeliczyłem jeszcze raz i mi wychodzi 0,6159 a nie 616.
   Coś ściemniłeś.
   W lesie znalazłem kartkę z napisem „Popularne” i co ?

   • hjk said

    0,618 i 0,382 to części złotej proporcji, nie mieszałbym tego z demonizmem

 9. ALFA said

  Kto rządzi światem? Anioły i Demony- Rzeczywistość czy fikcja?
  Film dokumentalny o globalnym spisku, tym razem głównie w europie. Dokładnie opowiedziane kwestie Templariuszy, Mędrców Syjonu, Iluminatów. Zarówno kiedyś jak i dzisiaj.
  http://spisekdziejow.blogspot.com/2009/01/kto-rzdzi-wiatem.html
  ===================
  od pb: omg propaganda

  • annah said

   Kosciól i jego przywodcy podlegają tym samym mocom duchownym co kazdy inny smiertelnik. Za Chrystusa na 12 apostolow zdrady dopuscilo sie dwoch, majac obok siebie samego Boga, takze nic nowego.
   Natomiast nie znaczy to wcale że JA muszę isc wlasnie za tymi zblakanymi owcami Kościola. Na Sądzie Bożym nie będę za reke ze swoim proboszczem, owszem Jego glos może byc wlasnie moim oskarzycielem, gdy nie otaczam go modlitwa w tym zlaicyzowanym swiecie, albo co gorsza oczerniam.
   Mamy oręz w walce ze zlem: Pismo Sw, Moditwa rózancowa, Sakramenty, Post, jalmużna czy dobre czyny, trzymajmy sie tego nikt za nas tego nie zrobi, a czas uplywa nieublaganie. Z czym staniesz przed Bogiem zblakana owieczko ?

   Ps. Czytajcie treści w internecie przesiewajac przez sito, pamietajac że diabel glupi nie jest.
   Dla mnie wyrocznia sa natchnione duchem slowa Pisma swietego, a nie pierwszy lepszy film z you tube.
   Dzialanie zla jest czesto takie, ze na np 10 informacji prawdziwych jest jedna falszywa. Otoczka dobra jest po to by uwiarygodnic ta przeklamana, dotyczace sedna sprawy.

   W ostatnich latach sledzac telewizyjne newsy zauwazam tendencje do odwracania tej proporcji, chyba wielu dalo sie juz omamic, przynajmniej tak sadzą.

   • ALFA said

    Ale Iluminaci są powiązani z GRU-KGB Stalin,Chruszczow truciem papieży, zniszczenie kościoła chrześcijanskiego
    i ataki terrorystyczne
    ==============
    od pb: RebelNews zaczal cykl o ‚satanistach’ w rosji, doczytalem do jelcyna – czy byl cd?

   • ALFA said

    Nie jest to wszystko pod poz.9

   • annah said

    Tak, przypadkiem moja odp. znalazla sie tutaj, sorki
    Twoj film ogladalam jakis czas temu, polecam go gdzie tylko moge.

   • Zorrro said

    W orędziach maryjny ks. Gobbiego Maryja mówi dobitnie, że znamię bestii na rękę oznacza wykonywanie wszelkich praktyk zainicjowanych przez szatana, a na czoło – to przyjęcie wszelkiej myśli (filozofii) która od tego anioła upadku pochodzi. Nie trzeba wcale mieć czipa aby spełniać te apokaliptyczne warunki samo-potępienia. Natomiast chipy to dodatkowa broń sztaństwa, która wbrew woli człowieka otępi nasz wybór i przejdziemy na stronę praktyk zła. Podobną funkcję ma współczesna deprawacyjna tv I INNYCH MEDIÓW~!!!!

   • hjk said

    ale co ma przyjmowanie fałszywych poglądów (czolo) i praktyk (ręka) z kupnem i sprzedażą czegokolwiek? Bo o tym mówi proroctwo…

   • Zorrro said

    Kody kreskowe są wprowadzone w całej Europie np w Azji nie ma tego., To są po dwie chude kreski (oznaczające cyfrę 6) nieco dłuższe od reszty (warto to sprawdzić dla ciekawości). Dawniej były oznaczane cyframi arabskimi, ale ludzie reagowali na to i dziś już tych cyfr nie ma ale są wspomniane kody 3×6!!! Kupując i sprzedając taki towar wykonujemy praktykę brania na rękę tego parszywego znamienia … nie będzie takiego, kto mógłby kupić lub sprzedać jeśli znamienia nie weźmie na rękę…” Kupując lub sprzedając towar oznakowany 666 bierzemy to znamię. W oczach Boga jednak chroni nas niewiedza o tym fakcie lub (i) wewnętrzna niezgoda na przyjęcie królowania szatana – bowiem czynimy to z konieczności a nie z wyboru!!! Sytuacja przypomina prześladowania pierwszych chrześcijan w Rzymie! Oficjalnie panuje w Europie Lucyfer oznaczając wszystko swymi kodami a my chcący służyć Bogu zmuszani jesteśmy wbrew swojej woli do brania udziału w kupowaniu i sprzedawaniu bo innej możliwości nie mamy!!! Biada jednak temu, kto przyjmie takie znamię na czoło,bowiem wtedy staje się wyrazicielem poglądów Lu(cyfer)a. Dwóm panom wszak służyć nie można…
    =================
    od pb: ze dluzsze, nieoznaczone kreski oznacznikow (poczatek, srodek, koniec) w kodzie = 6, mozna zorientowac sie kiedy kod zawiera cyfre 6 wypisana z innymi w sekwencji kodu

   • hjk said

    ciekawe wyjasnienie…ale zwykły człowiek powiedziałby „mam to w … , że jacys idioci tak sobie rozstawili paski na kodzie, co mnie to obchodzi?”
    jedynie widac trza zywnosc niepaczkowana kupowac…)))

    no i mozna wymyslec jakies oznakowanie alternatywne, widzialem w w sklepach, jak znaczy sie towary zwykłymi cyferkami na naklejkach, tylko towary przemyslowe masowo produkowane maja kody paskowe no i supermarkety uzywaja ich do znaczenia…

   • Zorrro said

    Błagam i proszę: czytajcie „Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej x. Gobbiego – tam NMP mówi o naszych czasach i ostrzega, że żyjemy w czasach Antychrysta osobowego a kody kreskowe to tylko narzędzie zniewalania. Najgorsze co możemy zrobić to pójść z tzw większością wierzących za fałszywym Kościołem (modernistycznym) jak i fałszywym Chrystusem (nie wspomnę o ateizmie praktycznym) – przedstawianym przez wszelkiego rodzaju synkretyzmy sekciarskie! Warto przeczytać też uznane przez Kościół orędzia z Akita o czasach zgniłych kompromisów!!! Fatima (ta ocenzurowana) mówi, że jeśli ludzie się nie nawrócą (a widać,że jest wręcz odwrotnie – Antychryst święci triumfy nie tylko realizując wprowadzenie kodów kreskowych i szczepiń z chipami) ale wyprowadza z wiary Chrystusa dziesiątki milionów ludzi), to 2/3 ludzkości zginie poddanych klęskom żywiołowym. Niestety ludzie nie chcą słuchać, pysznią się szatańską cywilizacją, która w oczach Bożych jest już potępiona!!! Możemy uratować jedynie własną duszę, przez spowiedź skruchę i oddanie swej woli Bogu… jeszcze ciągłe jest czas Miłosierdzia (św. Faustyna Kowalska!!!)

 10. ktosik-tam said

  Oj, nie do końca…

  Nie interpretowałbym na Twoim miejscu Biblii tak jednoznacznie – siedem ramion i dziesięć rogów apokaliptycznej bestii można rozumieć na wiele sposobów i każdy w dodatku jest dobry (KRK, NWO, G20, UE itp.).

  Zwróciłbym jednak uwagę Twoją i czytelników na pewien ciekawy fakt. Około 1 mld. muzułmanów wierzy w przyjście Mahdiego (ichni mesjasz, syn Boga) i Sąd Ostateczny. Teraz pomyśl – z czysto praktycznego rachunku – czyż to nie łakomy kąsek dla ewentualnego „antychrysta”? Pomyśl o tych rzeszach ludzi porwanych do wspólnego, zbrojnego szturmu na grzeszną Europę – w dodatku pod jaką flagą – wszak prowadzoną przez Syna Bożego! Im nie trzeba by nawet wszczepiać chipa 😉

  Instalowanie NWO w Europie i USA wychodzi, bądźmy szczerzy, co raz bardziej pokracznie. Dobitnie pokazała to choćby sprawa szczepionek. A może to właśnie ma być tak, że biblijna bestia powstanie na Bliskim Wschodzie, jedynie siłą i przemocą przejmując infrastrukturę (RFID, PESEL itp.) nieudolnie przygotowaną przez rzekomych sługusów szatana? Może ten miecz obróci się przeciwko samym jego twórcom – ten scenariusz mimo wszystko ma rację bytu.
  ==================
  od pb: kawal polega na tym, ze chrzescijanami wierzacymi w Drugie Przyjscie Chrystusa i muzulmanami wierzacymi w Mahdi, manipuluje jedna sekta wierzaca w Mosziacha – i wszyscy jak owce daja sie wodzic za nos, lacznie z new age-owcami wierzacymi w kosmiczne wibracje; gdyby nie zniewolona cywilizacja zachodnia i wymanipulowany islam, byloby na swiecie dosc spokojnie — google ‚wolfgang eggert petition’ — wkrotce po polsku na moim blogu http://www.piotrbein.wordpress.com

 11. grypa666 said

  Czy Papież jest decydentem? Oj, wątpię w to. Zwróćcie uwagę jaki idzie atak z mediów „alternatywnych” w strone Watykanu – wszystko żeby odwrócić uwagę. Czy Krolowa Angielska jest w jakiś sposób związana z Papieżem? Raczej nie. Jeśli już, to możnowładcy tego świata w jaiś sposób kontrolują KK, ale to nie Papież jest głową ośmiornicy – wręcz przeciwnie – najchętniej by się pozbyli tej instytucji.
  Przestańcie atakować KK bo podcinacie sobie gałęzie, na których siedzicie.
  ===============
  od pb: atakujcie korupcje w religiach, badzcie wierni wierze

  • ktosik-tam said

   Jeżeli mogę coś wtrącić – a co jest dla mnie niezmiernie symptomatyczne: otóż nie tak dawno temu z Watykanu zaczęły dopływać sygnały o możliwości istnienia życia na innych planetach (swoją drogą nie padły wtedy oficjalne przeprosiny za G. Bruno), co gorsza nawet życia rozumnego. Z ciekawostek wymienić również należy, że Watykan posiada gdzieś od lat ’80 doskonałe obserwatorium astronomiczne (rejon Tucson w Arizonie). O tym jakie tajemnice zawierają watykańskie archiwalia pewnie też się nie dowiemy – ale może właśnie dlatego, że to fakty niezbyt miłe dla obecnego ładu.

   Mnie osobiście wydaje się, że w Kościele istnieje świadomość swoistego mentalnego i ideowego rozłamu, czy wręcz rozpadu. Z jednej strony następuje upadek duchowieństwa i zupełny odwrót wiernych od Kościoła. W Europie to fakt. Dalej idzie totalna laicyzacja dawnych świąt i obyczajów o charakterze religijnym – do tego stopnia, że nawet u nas ciężko było kupić na Święta kartki z motywami czysto religijnymi. Nabożeństwo we współczenym społeczeństwie w swej roli zaczyna czerpać z jakiejś koszmarnej imprezy dla znudzonych drobnomieszczan bez moralnego zaangażowania. Księża z pewnością mają świadomość upadku KRK, czy tego chcemy czy nie – na pewno jest to bardzo obciążający fakt. A tu jeszcze dochodzi problem kosmitów, no masz Ci los. To zbyt ciężki bagaż dla skostniałych wewnętrznych zależności Kościoła i ideologicznych dogmatów.

   W centrum władzy świadomość takich spraw jest na pewno większa niż na prowincjach – dlatego przypuszczam, że Watykan raczej przygotowuje się w pewnym sensie na jakieś ideologiczne przystosowanie się do nadchodzącego eonu Lucyfera (tam z pewnością mają doskonałą świadomość spraw związanych z globalną polityką i kryptopolityką). To nawet nie musi wynikać ze złej wiary – osobiście tak nie uważam. Raczej z chęci uratowania słusznej sprawy za nieproporcjonalnie dużą cenę – czyli zupełnego rozkładu obyczajów w Kościele.

   Mówię to wszystko jako osoba niewierząca – chociaż mimo wszystko masowe odchodzenie od Kościoła (czy tradycji w ogóle) uważam – z punktu widzenia samoświadomości społeczeństwa – za bardzo negatyny objaw.
   ===================
   od pb: dobre spostrzezenia, krk stacza sie w zastraszajacym tempie;
   prawoslawie przygotowuja ci sami ‚satanisci’ do korupcji przez pierwszy od ponad 1000 lat sobor na wzor 1-go i 2-go soboru watykanskiego, bez wymaganej kanonicznie reprezentacji wiernych, tj. przez skorumpowanych biskupow, w pospiechu jakby 2012 bylo w Biblii!

  • hjk said

   Chodzi o Kościół i anty-Kościół, linia podziału przebiega przez instytucję kościoła, jedni są wierni nauce Chrystusa, inni zaprzedali się nwo, masonerii, illuminatom, swiadomie badź nie, ulegajac tylko wpływom. Na pewno tak samo jest w Watykanie – ma tam swoją siedzibę i Kościół i anty-Kościół, podobnie pewnie w każdym wiekszym centrum, więc atakowanie kościoła jako takiego jest głupotą. Podejrzewam, że podobnie jest w innych wyznaniach chrzescijańskich, np. prawosławie w rosji (tj. hierarchia) zostało pewnie całkowicie zinfiltrowane przez KGB, co nie znaczy ze nie ma pobożnych mnichów i popów, którzy się ostali albo uwolnili od tego z „pieriestrojką”…
   Podobnie w niechrześcijańskich… Dla bolszewii nwo wszelka prawdziwa religia jest wrogiem bo wiąże się z pewnymi zasadami i wierzeniami, a te nwo chce zlikwidowac albo zastapić swą „uniwersalną” pseudo-„religią”…

 12. aleksandra said

  Co raz bardziej jestem przerazona „uczuciami ragilijnymi” na tym forum. Moze nadszedl czas by zobaczyc i zrozumiec, ze to wlasnie „religia” dzieli ludzi i to bez wzgledu na nazwe. Kazdy chce udowodnic swoja racje i nikt tak naprawde nie widzi, ze zyje w swiecie zludy i klamstwa. W Chinach BOG bedzie mial skosne oczy, w Afryce czarna skore na preriach bedzie czerwonoskory……nikt tak naprawde do konca nie wie o co walczy i sie przemawia. A Jezus tak pieknie powiedzial: a takie wam daje najwieksze przykazanie, abyscie sie nawzajem milowali. Kto kocha nie zabije i nie krzywdzi…a wiec na swiecie nie ma milosci. Ziemia splywa krwia mordowanych zwierzat i ludzi..ocal siebie i Ziemie…zostan veganem…
  =================
  od pb: znow gadka o pozornym skloceniu religii; w palestynie zydzi, chrzescijanie katoliccy, prawoslawni i ormianscy zyli w zgodzie z muzulmanami az przyszli syjonisci; veganizm – religijne lekarstwo?
  chrzescijanie doskonale wiedza, ze Bog jest niewyobrazalny i nakazal milowac Go ponad wszystko oraz blizniego jak siebie samego – what’s your problem – bezboznosc?

  • ALFA said

   @Aleksandra masz rację ale szatan podburza ludzi przecież wojny są religijne, teraz widzisz chrześcijan podburza się przeciwko muzułmanom ,niby oni prowadzą terroryzm przeciwko nam, za komuny(KGB) chcieli nam zabronić uczęszczania do kościoła i nic z tego nie wyszło nie daliśmy się.Jak będziemy mieli szeroko oczy otwarte to im się to nie uda.

  • Zorrro said

   To nie uczucia religijne są tu ważne, ale wiara w jedyną PRAWDĘ Jezusa Chrystusa!!! Ale to on zaprasza do siebie a nie my się wybieramy sami, choć na zaproszenie trzeba odpowiedzieć swoim życiem!!! Bój idzie o to, żeby nas ściągnąć z drogi ku życiu wiecznemu po życiu w ciele!!! Pracują nad tym niezliczone zastępy aniołów upadku!!! Polecam Apokalipsę i orędzia maryjne oraz J. Chrystusa – tam jest wiele o ostatecznym sensie naszego życia (Gobbi, Valtorta, Anna -Boże wychowanie, Vasula, Medjugorie, Fatima). Obecna ludzka cywilizacja odmówiła współpracy Bogu i sama się potępiła, Jest już potępiona!!! Problem w tym ile milionów istnień pociągnie w kosmiczny niebyt życia poza miłością Boga na zawsze!!!

  • alicja said

   Z wcześniejszą częścią wypowiedzi częściowo jestem wstanie się zgodzić ale ( zostan veganem…) co ma do wiary w Boga ?
   (Co raz bardziej jestem przerazona “uczuciami ragilijnymi” na tym forum) a cóż takiego przeraźliwego jest w wierze ? Wiara nie czyni krzywdy nikomu wręcz przeciwnie ,wiara uczy miłości .Moze okazać się szkodliwy fanatyzm religijny ale tu na forum jakoś narzazie fanatyzmu nie widać , nikt nie nawołuje do zabijania ani niszczenia w imię religii , czyżby pojęcia się myliły? Normalne mi się wydaje ze wśród wierzących jest poruszany i taki temat ,jak na razie nie jest to temat zakazany .

 13. Bruno said

  Zbyt wcześnie na ogłoszenie, zwycięstwa nad świńska grypą: WHO

  Szefowa Światowej Organizacji Zdrowia Margaret Chan powiedziała dziś, że jest zbyt wcześnie na ogłoszenie zwycięstwa nad świńską grypą i podkreśliła, że środki podjęte w celu radzenia sobie z pandemią były uzasadnione.Myślę, że musimy rozważnie obserwować rozwój pandemii w ciągu następnych sześciu do 12 miesięcy zanim uznamy zwycięstwo.Chociaż szczyt grypy przeszedł w niektórych krajach na półkuli północnej, takich jak Kanada i Stany Zjednoczone, inne kraje są dalekie do zakończenia pandemii. Do końca zimy jest jeszcze daleko powiedziała dyrektor generalny WHO, dodając, że dokładny obraz wpływu grypy na świat będzie widziany za dwa lata.
  Chan broniła decyzji WHO dotyczącej ogłoszenia pandemii, mówiąc, że agencja ONZ przyjęła „bardzo ostrożne podejście” w tej sprawie.
  „Nigdy nie zadeklarowalibyśmy pandemii, jeśli nie byłoby dowodów pewności wskazujących w tym kierunku,” powiedziała.
  WHO dyrektor dodała, że Agencja wzięła pod uwagę opinie ekspertów niezależnych i bezstronnych.”Nie jesteśmy ani pod wpływem państw, ani przemysłu,” podkreśliła Chan.
  „Każdy oczekiwał, że następna pandemia będzie uruchomiona przez wirusa H5N1 ptasiej grypy, który zabija 60 procent osób zakażonych. Zamiast tego pandemia została spowodowana przez wirusa bardziej łagodnego, H1N1,” powiedziała.
  Chan powiedziała, że świat nie byłby gotowy zająć się pandemią ptasiej grypy.
  „Mówię bez wahania: nie jesteśmy gotowi na wszystko. Mam nadzieję, że świat nigdy nie będzie musiał zajmować się pandemią ptasiej grypy”, powiedziała.

  http://www.iol.co.za/index.php?set_id=1&click_id=31&art_id=nw20091229132542436C544443
  ==================
  od pb: absurd rodzi nonsens

  • hjk said

   dopoki nie zmutują ptasiego na zaraźliwego dla ludzi, nie będzie żadnej pandemii, no chyba ze w scypionkach zaszczepia i zacznie sie rozwijac, tak jak to chcieli zrobic, ale sie wydało… Ale to tez dotyczyłoby tylko zaszczepionych, inni w przerazeniu zaczeliby sie poddawac szczepieniom i tez by padali…no chyba ze mieszanka wirusow podawana w szczepieniach w milionach ludzi w kimś w końcu by doprowadziła do tej jakże „pożądanej” przez „unych” mutacji – odsyłam do filmiku siostry zakonnej z hiszpaniisprzed kilku tygodni na blogu tutaj…
   ================
   od pb: mnie zastanaiwa, jak wylanie przeterminowanych scypionek do sciekow (srodowiska) wplyneloby na mutacje, rekombinacje i atak na czlowieka

   • hjk said

    tam sie nimi zajmą bakterie, fagi, porosty, grzyby,itd.
    …ale beda miały żer…)))
    prawdziwe swieta…)))

    „trudno jest zniszczyc życie”…

 14. Architekt said

  Przeczytajcie uważnie, bo napisze tylko raz.
  Faktem jest że dzięki globalnej akcji informującej o szkodliwości szczepionek uniknęliśmy globalnej pandemii, lub wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ten stan rzeczy zawdzięczamy Jane, Alex’owi, Panu Markowi, Panu Piotrowi, a także pozostałym zaangażowanym w ten projekt z innych organizacji i stowarzyszeń.
  To jest fakt i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Plan NWO w sprawie szczepionek został opóźniony, co być może uratowało życie wielu z nas. Za to należą się WIELKIE podziękowania dla całej społeczności propagującej prawdę.
  A teraz o płatności za bloga. O finansowaniu takich przedsięwzięć należy myśleć zanim się je rozpocznie.
  Jestem przeciwnikiem opłat za korzystanie z bloga, z prostej przyczyny: Jeśli założeniem jego twórców stało się propagowanie i ostrzeganie społeczeństwa przed czekającymi zagrożeniami, to z definicji nie powinni oni (czytelnicy) za to płacić, ponieważ im wiecej ludzi czyta ten blog, tym wieksza rośnie liczba jego sojuszników („biernych”, jak i czynnych). Oczywiscie sojusznicy czynni i aktywni są bardziej potrzebni, … ale należy też umiejętnie wykorzystać sojuszników „biernych”.
  Możliwości finansowania bloga jest więcej niż Wam się wydaje.
  Resztę sobie dopowiedzcie.
  * Do Pana Marka (zakladam że on tu „rządzi”)
  Możliwe że miałbym kilka „wskazówek”, jeśli byłby pan zainteresowany rozmową, to prosze się odezwać na maila.
  Pozdrawiam
  .A.
  ================
  od pb: pomysleli o forsie, zanim rozpoczeli, tylko siemaszki i dratewstwo nas wyrolowali z utworzeniem stowarzyszenia, ktore mialo zbierac fundusze

  • Zbyszko said

   Architekt a może jednak chwała im za to że nie myśleli najpierw o finansowaniu tylko wzięli sie do roboty i po prostu ratowali kogo się da. Pewnie gdyby zaczęli od myślenia o finansowaniu to do dzisiaj by myśleli. Tu już były całe tabuny doradców, reformatorów z różnymi receptami. A recepta jest jedna: po prostu od czasu do czasu WPŁACIĆ te 10 zł (czy więcej jak tam kto może) i tyle. Jeżeli Administratorzy pospłacają długi, okrzepną i wyjda na komercyjną prostą to prawdopodobnie sami ogłoszą że datki, aczkolwiek mile widziane, nie są już aż tak bardzo potrzebne. I tyle, co tu dużo gadać?
   ==================
   od pb: pamietacie jak dratewstwo plulo na beina, ze tylko o forsie mowil? bein przewidywal dalej niz ludziowce, mial watpliwosci co do siemaszkowego stowarzyszenia — dzis liczymy dni, jak dlugo jeszcze pociagniemy — mialem przestac pisac, ale choroba sprzyja zabijaniu czasu przy klawiaturze; dlaczego niemal nikt z was nie przysyla dobrych tekstow, tlumaczen, nie robi opracowan? dlaczego czekacie az ktos to za was zrobi?

   • Architekt said

    ok

   • Zbyszko said

    Panie Piotrze, jeżeli chodzi o te artykuły, to ja juz tam wolałbym dać zarobić fachowcom tak byśmy wszyscy mogli czytac artykuły na jakimś poziomie merytorycznym, poparte wiedzą, doświadczeniem, ogólnym wyczuciem, bez niepotrzebnych emocji z zachowaniem jakiejś systematyki. Owszem, jeżeli ktoś ma coś ważnego do powiedzenia to proszę bardzo, ale generalnie to uważam że blog powinien być wspierany tak byście Panowie mogli spokojnie zająć się jego prowadzeniem i pisaniem bez stresów o codzienność. A blogowicze wyszukują tematy, gdzie tylko się da i dają do dalszego fachowego rozwinięcia i oceny na blog. Więc uparcie zachęcam wszystkich do tej swoistej „prenumeraty” tak jak w zwykłym kiosku gdy kupujemy gazety.
    ==================
    od pb: dobre kilka lat pisalem fachowe artykuly do „Info nurtu” i „Wiru” za frajer; przyszedl dratewski bohdan szewczyk (oszust ukarany w kanadzie), zrobil podrobke „Info nurt2” pod publiczke i od razu kasa byla dla niego, a ludziowce przez pare lat (!) nie zorientowali sie o co biegalo — nie ma dla kogo pisac — zdebilenie jest daleko posuniete — prosze popatrzec chocby na wiele wpisow w dyskusjach tutaj

   • Zbyszko said

    Zawsze znajdzie się jakiś podły hochsztapler, bez zasad. Myślę jednak że dobrze się Pan rozprawił z tymi ostanimi, słusznie demaskując cały ten proceder także i na tym blogu. W oczach wszystkich uczciwych Polaków, ci ludzie są już chyba straceni i skazani na marginalizację. Sądzę że bardzo wielu blogowiczów ma podobne zdanie. Myślę że dla utrzymania nadal tak wysokiego poziomu merytorycznego nie ma innej alternatywy jak tylko: UODWODNIJ DATKIEM ŻE WSPIERASZ SPRAWĘ

   • hjk said

    No dobra, pochwalę się, aby dać przykład, ja już wpłaciłem swoje „10 zł”…
    do roboty Mości Państwo, tylko kupą, kupą, bo kupy nikt nie ruszy..)))
    =============
    od pb: na dyskusji jest miejszosc z wchodzacych na blog, mniejszosc z nich z kolei poczuwa sie do obowiazku zaplaty za usluge dla dobra wspolnego …dzieki, ale guzik z tego bedzie bez powaznego sponsora

   • hjk said

    jak sie wezma do kupy to cos bedzie…juz Arystoteles pisał, że masa w swej ilości stanowi wielką silę i bogaci sie z tym musza liczyc…

   • hjk said

    a jeszcze mamy dylemat kazdej niezaleznej inicjatywy typu radio Maryja: powazny sponsor moze ulec pokusie dyktatu, chyba ze oceni wagę, da kasę i popatrzy co dalej, ale jak uzalezni i cofnir kase to kolaps…a stale datki od mas daja jaka taka choc chwiejna stabilność

 15. Bartek said

  „Znajdą się w niej dane prywatne – opinie, krąg znajomych i przyjaciół, orientacja seksualna”
  Czyli jesli jestem gejem to ta informacja ma sie tam znaleźć mhmm no naprawde ciekawe:]
  ===============
  od pb: to w imie tolerancji i walki z xenofobia, np. delikwent zbity po mordzie, policja stwierdza ze jest gejem — wniosek: zbrodnia nienawisci i chuligan idzie do ciupy z innego paragrafu niz za bitki pijaczkow

  • Bartek said

   W imie tolerancji a sam jak sie wyrażasz ehhe taki zarcik i dzikei za odpowiedz „delikwent zbity po mordzie”jak o świni hehehe

 16. ALFA said

  ARTYKUŁ
  Nowy porządek Świata i 2012
  Wiecie czym jest NWO ? New World Order- Nowy porządek Świata. Dla wielu to nadal „mantra spiskowców” powtarzana na tysiącach stron WWW. Wiele innych osób doskonale wie, że to nie są żarty czy naciągane teorie. Spora część ludzi dopiero teraz zaczyna dostrzegać o co w tym chodzi naprawdę.

  Wydarzenia na Świecie nabierają zawrotnego tępa, a cała afera z grypą i pandemią zdaje się działać jak motor napędowy „przebudzenia ludzkości”. W moim otoczeniu, gdy mówiłem o tym wszystkim, gdy poruszałem tematy jak jesteśmy manipulowani i wykorzystywani przez rządzące elity, które chcą mieć nad nami niepodważalną władzę i całkowitą kontrolę, często byłem uważany za niepoważnego. Setki razy słyszałem teksty, że wszędzie węszę spisek, że naczytałem się jakiś teorii i po prostu mi odwala 😉 Setki jak nie tysiące razy powtarzano mi- wyluzuj, bądź normalny. Ale co to znaczy być normalnym? Takim jakim każe mi być system? Takim jakim każe mi być społeczeństwo? Czyli jaki? Gonić za pieniądzem, nie szanować Siebie i innych i marnować swoje życie będąc wpatrzonym w 30 calowe guru?

  Mnie od dziecka nie kręciła taka normalność. Dla mnie, bycie normalnym to takim, jakim jest się w głębi serca, w głębi duszy. Być całym Sobą. Teraz, ku mojemu zdziwieniu i radości widzę, że ludzie okazują dużo więcej zainteresowania sprawami globalnymi. Teraz wielu chce słuchać i jest w stanie podważyć swoją rzeczywistość, nad którą przez całe swoje życie zdawali się nigdy nie myśleć. O wiele więcej ludzi niż rok, czy dwa lata temu jest w stanie przeciwstawić się temu co się dzieję: Codex Alimentarius, Przymusowe szczepienia oraz genetycznie modyfikowana żywność. Coraz to więcej i więcej z nas otwiera oczy na sprawy, na które dotychczas zawsze patrzeliśmy z przymrużeniem oka. NWO nie jest żadną teorią spiskową, iluminaci nie są wymysłem tzw. „spiskowców” a to co się dzieje na świecie to nie są żarty i nie przypadek. Masowa depopulacja ludności jest faktem. To dzieje się od wielu lat a teraz tylko nabiera rozpędu. Karmienie nas niezdrową, mógłbym napisać nawet zabójczą żywnością jest faktem i to niezaprzeczalnym! Zatruwanie naszego powietrza również.

  Wyśmiewanie medycyny wschodu, która na swoim koncie ma tysiące lat sukcesów i zwalczanie każdego bólu i choroby chemią wydaje się dla nas normalne. O tym wszystkim mógłbym pisać bez końca, ale nie o to chodzi. Nic nie pomoże zamartwianie się i ubolewanie nad naszym losem. Tak naprawdę człowiek, który zagłębia się w temat światowego spisku, tego co naprawdę się tutaj dzieje, z początku traci nadzieje na wszystko. Traci nadzieje na przyszłość a to nie jest nic dobrego. Temat roku 2012, wielkich katastrof i końca świata dodaje do tego swoje trzy grosze. Powoli zaczyna się rozkręcać machina, szerząca panikę i strach. W Internecie ten temat rozkręcił się na dobre już dawno. Teraz zaczyna być o tym coraz głośniej w mediach.

  Oczywistym jest propagandowe szerzenie wizji końca świata, katastrof, wielkiego gniewu bożego. A co Ja o tym sądzę? Będzie to koniec Świata. Będzie koniec Świata jaki znamy dotychczas. Jako społeczeństwo upadliśmy już tak nisko, że nie pozostaje nam nic innego jak po prostu odbić się od dna i poszybować w górę tak wysoko, jak teraz nie potrafimy nawet sobie wyobrazić. NWO jest faktem i to może się wydarzyć, jeśli my mieszkańcy tego świata nie zrobimy nic. Wielkie zmiany zawsze poprzedzały wielkie wydarzenia, często katastrofy, wojny… Jednak Moim zdaniem zmiany zachodzą już teraz. Rewolucją jest teraz i coraz więcej ludzi mówi o tym otwarcie. Jak już pisałem coraz więcej ludzi budzi się.

  Dlaczego jeszcze kilka lat temu nikt nie chciał wierzyć w opowieści o złych elitach, które pociągają za sznurki światowej sceny a teraz to staje się faktem oczywistym. Słyszeliście o prawie setnej małpy? W skrócie mogę wyjaśnić, iż chodzi w tym o to, że jeżeli część danego gatunku zdobywa jakąś wiedzę, umiejętność, w niedługim czasie dla całej reszty i kolejnych pokoleń staje się to instynktowną zdolnością. Tak samo prawdopodobnie jest z ludźmi, chociaż niektórym na pewno trudno to sobie wyobrazić. Gdy znaczna część ludzi obudzi w Sobie swój prawdziwy potencjał zmieni się cała ludzkość. O to właśnie chodzi z tą całą aferą wokół 2012. To będzie przełomowy rok. Nie bądźmy naiwni myśląc, że jednego roku naprawimy wszystko to co niszczyliśmy przez tyle pokoleń. To będzie tylko początek wielkich zmian.

  Nie przeczę, że mogą wydarzyć się różne kataklizmy. Mogą tak samo jak w każdym innym roku. Prawda jest taka, że jako ludzkość zdemolowaliśmy naszą planetę do tego stopnia, że natura może płatać figle, gdyż cała równowaga ekosystemu jest zachwiana. W wielkim stopniu przyczyniły się do tego próby wybuchów atomowych, wodorowych, termojądrowych, zanieczyszczanie środowiska, wycinanie lasów i wiele innych. Większość z nas praktycznie nie miała w tym temacie nic do powiedzenia, ale my jako ludzkość pozwoliliśmy na to, więc nie płaczmy teraz, że Bóg się na nas mści zsyłając na nas powodzie, trzęsienia ziemi i huragany.

  W 2012 jeśli wystarczająca część ludzi otworzy swoje umysły na tyle by dostrzec kim naprawdę jesteśmy i co tutaj robimy nastąpią wielkie zmiany. Zmienimy swój kierunek jako społeczeństwo i zacznie się nowa era. Era rozwoju, miłości i harmonii. To wszystko jest możliwe. Zacznijmy od teraz. Zacznijmy od Siebie. Ulepszajmy Świat, poprzez szerzenie świadomości i doskonalenie Siebie. Odkrywanie naszej prawdziwej natury. Nie żyjemy po to by tracić czas dany nam tutaj w mani zakupów, czy przed telewizorem. Pamiętaj, że rozwijając Siebie wpływasz na rozwój całej planety, całej cywilizacji. Wpływasz na rozwój nasz i naszych potomków. Dlatego przemyśl to bo naprawdę warto.

  • Sutjow said

   Tak, przy okazji NWO:
   „Ekoludobójstwo” Nasz Dziennik, 2009-12-29
   Zakończona niedawno konferencja klimatyczna w Kopenhadze ujawniła, że pod szczytnym hasłem ochrony środowiska naturalnego kryje się próba wprowadzenia obowiązkowego limitowania ludności świata. Radykalni ekolodzy winą za tzw. globalne ocieplenie obciążają człowieka, co prowadzi do „oczywistego” wniosku, że dla przyszłości świata byłoby najlepiej, gdyby ludzie zniknęli, a wtedy nasza planeta zostałaby uratowana. http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=102367

   I jeszcze o chipach:
   Dowód posłuży jako medyczna karta pacjenta
   Wtorek, 29 grudnia (16:08)
   Dowód osobisty będzie równocześnie medyczną kartą pacjenta, na której zapisane zostaną informacje o naszym ubezpieczeniu zdrowotnym. Rząd przyjął założenia do projektu w sprawie nowych biometrycznych dowodów osobistych. Dokumenty mają być wydawane od 2011 roku. Być może będą służyć również jako prawo jazdy.
   http://fakty.interia.pl/polska/news/dowod-posluzy-jako-medyczna-karta-pacjenta,1417416,2943

 17. Magda said

  http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1604&Itemid=63
  ==================
  od pb: omg – Jan Maria Jackowski, nastepny spec od zmian atmosferycznych – klimatu i powloki ozonowej

 18. m4t3k said

  Nowa pandemia się szykuje?
  http://wolnemedia.net/?p=19031
  ==============
  od pb: juz pisalem ze sprawa uodpornienia bakterii gruzlicy na antybiotyki znana jest od lat; dlaczego who wlasnie teraz rozglasnia?

 19. czapa said

  Temat związany ze znamieniem bestii, tajemniczą liczbą 666 oraz tym, co ma się wydarzyć pod koniec czasu, zawsze wywoływał ogromne zainteresowanie. W poniższym godzinnym wykładzie z polskim lektorem można dowiedzieć się o wielu bardzo istotnych kwestiach, z którymi chyba niemal każdy się zetknął.

  Wykład ten, rzecz jasna, nie wyczerpuje tematu, ale w znacznym stopniu wyjaśnia czym jest znamię bestii.

  Film znajduje się w tym miejscu – http://trojanielskasluzba.org/…..zasow-koca
  ================
  od pb: popraw link, jest znieksztalcony

 20. ALFA said

  Wywiad z Iluminatem!
  Natrafiłem dzisiaj na ten tekst na stronie http://www.globalnaswiadomosc.com i pomyślałem, że musi się tutaj znaleźć. Nie mamy pewności co do jego autentyczności ale warto się nad tym zastanowić… Zapraszam do lektury.

  Rozmowa Jan Vana Helsinga z iluminatem w 2003 roku ( fragment z książki ) :

  Osobista rozmowa z pewnym amerykańskim iluminatem, odbyta jesienią 2003 roku, przekonała mnie o tym, ze największym problemem dla owych ludzi jest przeludnienie. Według mojego rozmówcy, Global 200 Raport sprawił, że w końcu uświadomiono sobie, iż w końcu miarka się przebierze. Stwierdził on, że w roku 2012 ostatni wielki obszar wydobycia ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej osiągnie swój peak ( peak = szczyt )i najpóźniej wtedy zrodzi się nowy globalny problem.

  Od siebie wyjaśniam, że każdy obszar wydobycia ropy ma swój peak – punkt kulminacyjny, czyli czas największych zysków. Na początku są tylko koszta: instaluje się wieże wiertnicze, prowadzi wiercenia. Jeżeli wytryśnie ropa to prędzej czy później koszta się amortyzują i można osiągać zyski. Jest to możliwe, dopóki nie zakończy się eksploatacji w przybliżeniu dwóch trzecich zasobów ropy.

  Od tej pory pojawia się w ropie coraz więcej zanieczyszczeń (osad, muł…;), wymaga więc ona oczyszczenia, przefiltrowania, z czym wiążą się nowe koszta. Czas największych zysków określa się jako peak, ponieważ później krzywa zysków spada z powodu kosztów filtrowania. Pole naftowe, które osiągnie punkt kulminacyjny jako ostatnie, znajduje się, jak stwierdził tamten iluminat ,w Arabii Saudyjskiej,a kulminacja ta nastąpi w roku 2012 .

  W 2012 roku może więc pojawić się problem, od tego czasu bowiem wszelkie produkty naftowe będą drożeć – i nigdy już nie stanieją.

  Gdy zwróciłem uwagę, że problem mogłaby rozwiązać „wolna energia”, padła odpowiedź

  ,że to tylko mydlenie oczu, bo zaledwie 20 – 30 % wydobywanej ropy naftowej znajduje zastosowanie w środkach transportu i instalacjach grzewczych; mowa tu o samochodach osobowych i ciężarowych, pociągach, piecach opalanych ropą….

  Mój rozmówca wyjaśnił ,że bez przetwarzania ropy nie powstałoby właściwie nic – dotyczy to wszelkich farb, obojętnie , czy przydatnych do produkcji odzieży, do malowania ścian, czy do zamalowywania papieru. Dotyczy to także wszelkich tworzyw sztucznych, komputerów , wyposażenia wnętrz w naszych domach, samochodów , zabawek, tekstyliów, obuwia, aparatów fotograficznych …. Po prostu wszystkiego. i wszystko to musiałoby podrożeć.

  Ale samo to nie stanowi jeszcze głównego problemu, co gorsza, do roku 2012 nastąpi ogromny przyrost ludności świata. Z jednej strony, wszystko podrożeje, z drugiej zaś będzie coraz więcej ludzi, a coraz mniej wolnych miejsc pracy. Należało uniknąć takiej sytuacji. Dlatego też już w latach osiemdziesiątych niektóre rządy, zwłaszcza państw afrykańskich i tych w których dominuje islam, zostały ponaglone, żeby „ uporały się z problemem przyrostu obywateli. Ale nie zdołały wyeliminować tego problemu. Załatwimy to więc sami. Dysponujemy tzw bronią etniczną, która reaguje na cechy genetyczne, pozwala nam więc dziesiątkować tylko pewną częśc ludzkośći, czyli rasy „

  W oczach iluminatów „darmozjadami” są na przykład ludy Afryki, bo niczego nie produkują, a tylko by brały, nastawiają się więc na konsumpcje i – co więcej – „rozmnażają się ci ludzie jak króliki ( takimi słowami posłużył się ów iluminat).

  Jego zdaniem, na całym świecie masy są jak zwierzęta i tak też się zachowują. Ludzi trzeba uważać za bydło i odpowiednio traktować. „A co robi się z bydłem? – jest ono znakowane!! „ I dlatego wprowadza się implanty elektroniczne pod ludzką skórę – tak brzmiała jego argumentacja.

  Jakkolwiek ją ocenimy, trzeba powiedzieć o jeszcze jednym czynniku w tej erze, a mianowicie mianowicie przemożnym wpływie inteligentnych istot spoza naszego Układu Słonecznego, które nie pozostawiają ziemskim iluminatom żadnego wyboru. Czy przypominacie sobie istoty pozyskujące tutaj coś, czego im pilnie potrzeba ?

  Gdyby przeciętny obywatel wiedział, co naprawdę dzieje się tutaj, na naszej planecie, to pewno potrafiłby na wszystko spojrzeć inaczej. Dlatego właśnie iluminaci starają się powoli uświadamiać masom realia poprzez produkowanie w Hollywood filmy fantastycznonaukowe.

  Wyniknęło to jednoznacznie podczas mojego dialogu z owym iluminatem. Wprawdzie nie nagrałem tej rozmowy,ale po spotkaniu zrobiem notatki, które chciałbym teraz zacytować :

  „ Panie Holey, przecież pan widzi, że właściwie mamy już ten nowy ład. George Bush senior proklamował go oficjalnie w 1990 roku. Cały świat dowiedział się o tym z telewizji Teraz nie jest to już żadną tajemnicą . Ale już wcześniej wszelkie drogi prowadzące do nowego ładu były utorowane, istniały też ustawy, które go zapowiadały. Nowy ład świata nastanie, zresztą innego wyjścia nie ma. Sam pan pisał w swoich książkach – wszyscy je znamy – o obcych cywilizacjach, które pojawiły się i nadal pojawiają na naszej planecie. A my sprzysięgliśmy się z nimi.

  Za coś, czego tamci przybysze potrzebowali z naszej planety, otrzymywaliśmy technologie. A ludzie się dziwią, że w latach pięćdziesiątych rozpoczęła się rewolucja w technice… Ale tego nie można ludziom powiedzieć – jeszcze nie można. Z kim te bardzo inteligentne istoty, które nas odwiedzają, miałyby tutaj rozmawiać i pertraktować? Z arabskim szejkiem, szejkiem może z buddyjskim mnichem, raczej bujającym w obłokach niż chodzącym po ziemi ? Z anatolijskim Turkiem, Meksykaninem z getta w Mexico City, sycylijskim Włochem czy może alpejskim góralem ? Oni nie są reprezentantami naszego świata.

  Już w latach pięćdziesiątych zasiadali w naszych gremiach przedstawiciele innych światów i trafili nawet do Pentagonu, i wszędzie udzielali nam poparcia, gdy wyrażaliśmy chęć przyśpieszenia działań na rzecz utworzenia rządu globalnego przy pomocy ONZ. Środki, jakie stosujemy, żeby osiągnąć ten cel, nie zawsze są chwalebne. Każdego, kto będzie stawiać opór, zniszczymy. Przyszłością rodzaju ludzkiego jest kosmos. Współpraca z jego mieszkańcami będzie możliwa dopiero wtedy, gdy staniemy się jednym światem. Wtedy nie powinna już wybuchnąć żadna wojna. Dlatego właśnie narzucamy światu ten rodzaj rządu globalnego, a ludzie będą musieli do niego przywyknąć.

  Poinformowaliśmy rządy wszystkich państw o naszych zamiarach i o tym, że są dwie możliwości – albo dobrowolne współdziałanie, albo wymuszenie. Te państwa które będą się opierać, czeka wojna. Albo rozpętamy w tych państwach rewolucje albo wykończymy ich gospodarkę.

  Chyba nie sądzi pan, że przybysz z Wenus zechce, by jakiś muzułmanin objaśniał mu Koran… Pojawi się wtedy jeszcze jeden problem. Przybysze z innych światów rozumieją boskość inaczej niż narody tego świata. Nie znają ani Mojżesza, ani Jezusa czy Buddy. Oczywiście zdążyli się dowiedzieć o ich istnieniu i respektują te religie, ale tylko o tyle, o ile sprzyjają pokojowej komunikacji Wiara izolująca tych przybyszów z obcych światów albo uznająca ich wręcz za wrogów nie może w tym świecie przetrwać.

  Przygotowujemy zatem ten świat do stałego kontaktu z całym kosmosem. Niejedna grupa naszych partnerów pochodzi spoza Układu Słonecznego i wyglądają te istoty inaczej niż my. Czy sądzi pan, że byłoby one skore do dyskusji z fanatykiem religijnym ? Dobrowolne odżegnanie się od fałszywych wierzeń nie nastąpi – przekonały nas o tym rozmowy z przedstawicielami różnych orientacji religijnych. Będziemy więc musieli tych ludzi zdemoralizować.”

  Zmieniłem temat i wspomniałem o naszych dzieciach, po czym dodałem, że media celowo ogłupiają ludzi, utrzymują ich na niskim poziomie intelektualnym, dostarczając taniej rozrywki. Iluminat odpowiedział :

  „Oczywiście. Ale ludzie mogą przecież wybierać ten czy inny kanał. My zapewniamy nie tylko pozbawiającą duchowość pornografie, ale również spektakle teatralne i koncerty. Czy sądzi pan, że obejrzałem choćby jeden taki talk-show ? To jest coś dla ludzi na najniższym poziomie umysłowym .

  Chcemy tę hałastrę czymś zająć, żeby nie robiła jakichś innych głupstw. Za kilka lat wszyscy ci ludzie będą mieli układy elektroniczne pod skóra i wtedy już nie narozrabiają. Czy sądzi pan, że moje dzieci i dzieci innych rodzin w naszym środowisku dostosowują się do trendów , które akceptuje większość młodych ludzi ? Bynajmniej. Nasze dzieci są zadbane i eleganckie, chodzą do elitarnych szkół , władają różnymi językami i myślą globalnie.

  Wychowujemy przyszłych przywódców. Wpajamy im dumę i każemy trzymać się prosto. Niech pan się przyjrzy młodzieży, pochylonej, nie umiejącej spojrzeć prosto w oczy ani nawet przyzwoicie uścisnąć ręki czy rozmawiać w zrozumiały sposób. Przyznaję: my kusimy młodych ludzi, Ale każdy z nich musi sam zdecydować, czy ulegnie pokusie, i sam za to odpowiada.

  Zaprotestowałem: Tak, ale pewną rolę odgrywają też wasze programy telewizyjne, a oprócz tego kłamstwa i zafałszowania historii, którymi ludzie są dziś atakowani – przez wasze środki masowego przekazu….

  To nie tak, mój młody przyjacielu. Czyż pan sam nie dotarł do prawdy? Czyż nie otrzymał pan wszystkich książek i innych tekstów , których pan poszukiwał? I czy nie znalazł pan w nich potwierdzenia tego, co pan przeczytał albo może przeżył wcześnie ? Czyżby nie odkrył pan samodzielnie niejednej tajemnicy tego świata ? Kto szuka ten znajduje! Ale większość ludzi wcale nie chce szukać. Dlatego właśnie nie traktujemy ich inaczej niż zwierzęta, bo te również niczego innego nie szukają. Czy to jasne ? Kto nie korzysta ze swego rozumu i nie walczy o wolność osobistą, ten nie odczuwa jej braku . Wiedza jest przecież dostępna! Jest wszędzie. Ale kto tego nie chce dostrzegać, ten widzieć nie będzie. Pan przecież wie, że my się nie ukrywamy, Właściwie nigdy się nie ukrywaliśmy.

  Nasza symbolika jest widoczna na znakach firmowych i emblematach, za pośrednictwem artykułów prasowych i telewizji mówimy ludziom, że dążymy do stworzenia państwa nadzorującego, nadzorującego oni się nie sprzeciwiają. Zgoda, przyznaję, że długo usypialiśmy ich czujność.

  Alemimo wszystko – teoretycznie mogli coś zmienić. My jednak nie możemypozwolić, by coś nam przeszkodziło, to jest niedopuszczalne. Niepozwolimy też na to żeby pan nam przeszkodził panie Holey. Potrafięzrozumieć o co panu chodzi. W pewnej mierze jest to nawet uzasadnione –z pańskiego punktu widzenia. Ale czy pan potrafi zmienić nasz sposóbmyślenia ?

  Pan sam dojrzał tylko wierzchołek góry lodowej – albo może trochę więcej. A ja wiem o takich rzeczach, które gdyby je pan poznał, skłoniłyby pana pewno do zmiany sposobu myślenia o nowym ładzie świata. Tak samo jak w filmie Matrix. Istnieją masy – ponad 95% ludzi – mniemające o niczym, w ogóle o niczym pojęcia. Oprócz nich jest 5% – albo może nawet nie tyle- takich, którzy czują się ludźmi z przyszłości, zmuszonymi do życia w świecie anachronicznym. Panie Holey , my dysponujemy taką technologią, która już dziś jest na tym poziomie, który uświadamiamy ludziom poprzez hollywoodzkie filmy z gatunku scence-ficton. Odwrotu nie ma. Być może kiedyś stanie pan po mojej stronie i przyzna mi rację.

  Zapytałem: pozbawicie świata gotówki. Kiedy to nastąpi?

  Zależy to od wpływu, jaki wywrą pewne inne czynniki. Będą kolejne zamachy terrorystyczne, bo dzięki nim udaje nam się zastraszyć masy.

  Ludzie na całym świecie będą nas prosić o to, żebyśmy uczynili świat bezpieczniejszym dla nich, a my uczynimy go takim, stosując naszą – istniejącą od dawna – technologię. Gotówka zniknie, ale odbędzie się to równocześnie z czymś, o czym niestety nie mogę panu nic powiedzieć. Gdybym to ujawnił nie mógłbym pana wypuścić dzisiaj do domu. Oczywiście nie pozostawimy też państwom arabskim ostatnich pól naftowych aż do roku 2012…

  A jak przedstawia się sprawa wolnej energii ?

  Ach tak, ta energia się pojawi. Sami wykorzystujemy ją od kilkudziesięciu lat – zwłaszcza w naszych instalacjach podziemnych. Jeden z jej rodzajów napędza nasze transformatory kosmiczne. Zresztą i w tym uzyskaliśmy pomoc ze strony Niemców, którzy jako pierwsi odnieśli sukces gdy zajęli się antygrawitacją. Wolna energia się pojawi, ale będzie pod nasza kontrolą…
  =============
  od pb: ale pic! poza ropa saudyjska jest kaukaska, srodkowoazjatycka, iranska, kanadyjska, teksanska… poza ropa i gazem sa mamucie poklady metanu ktorych spalanie dopiero pokazaloby co to ocieplenia klimatu!
  chodzi o wywolanie paniki, uwierzenie ze problemem jest ropa a nie kontrola technologii i energii dla kontroli nad ludzkoscia, ze iluminaci noe sa narzedziem wyzszych warstw wladzy nad swiatem…
  zanim lukasiewicz dokopal sie do nafty, ludzkosc jakos miala i farby i zyla zdrowiej niz z ropo-pochodnymi plastykami;
  nie dajmy sie zwariowac, szczegolnie ‚iluminackim’ sensacjom, nibiru i rokowi 2012

  • hjk said

   to są wszystko bzdury, gdyby wszystkim zapewnic warunki pracy i zycia zaczałby sie explozywny wzrost cywilizacji i stopniowy upadek wszelkich nonsensów, ale za to kontrola i panowanie stałoby sie niemożliwe, a i takoz niewolnictwo…a o to „im” chodzi – o kontrolowanie i zniewolenie – to chyba jasne na tym blogu?

   Owszem, teraz mamy „przejściowe problemy” zwiazane z panującym dotychczas nonsensem, ale wprowadzenie kilku prostych zasad i uruchomienie dostepnych srodkow wszelkie te problemy pozwoliłoby szybko rozwiazac…

 21. Zee said

  ja się nie zaczipuje [choć nie jestem chrześcijaninem]

  -bez względu na konsekwencję

 22. monitorpolski said

  Czy Zyd moze być prawdziwym Polakiem? Chyba tak. Zobaczcie to:

  ====================
  od pb: dobre czasy wielokulturowej Polski, wspanialych Zydow w polskiej inteligencji, zanim rozpetana przez ‚satanistow’ nienawisc rozbila to co najlepsze w czlowieku; wciaz to jest do wskrzeszenia, jak pokazuje spotkanie w Lublinie Polakow, Zydow, Niemca;
  podobnie rozbili ostatnio ‚satanisci’ Balkany, Palestyne po II wojnie swiatowej…
  znamienne slowa Pana Schreyera, ktory przezyl obozy zaglady: „w Polsce czuje sie jak w domu, a u mnie w domu w Drohobyczu – nie”; dlaczego nie moze znalezc spokoju wsrod Ukraincow?

 23. ALFA said

  Czipowanie noworodków w Japonii – RFID w powszechnym stosowaniu, kiedy w Polsce?

  =================
  od pb: mowia o czipie srednicy wlosa a pokazuja czip wielkosci ziarnka ryzu

  • VIVIEN said

   No fajnie nikt im dziecka z pod kontroli nie wykradnie – ciekawe dla kogo taki pewny system potrzebny Czy rodzicom … czy moze Panstwu – ktory nie pozwoli dziacka zabrac – wiemy jak bardzo szybko mozna pozbawic rodzicow opieki nad dzieckiem… i praw rodzicielskich – np ze wzgledow religijnych lub innych .Czip jest dobry dla psa kota zwierzat w Zoo ale nie dla naszych dzieci.To koniec WOLNOSCI /pojecie wzgledne/ Z takim czipem – nie mozna nigdzie go ukryc ….

   • hjk said

    „wiemy jak bardzo szybko mozna pozbawic rodzicow opieki nad dzieckiem”

    poczytałem trochę „afer prawa”…włos sie jezy

 24. Respirer said

  Oto, jaki mail zachecajacy do wstapienia w szeregi Homeland Security dotarl na moja skrzynke /printscreen maila wstawiam jako link/:

  http://img192.yfrog.com/i/nowyobrazqp.png/

 25. rgrgg said

  Wczoraj byl wpis o niemieckich dowodach zawierajacyh min. tez orla z odwroconem krzyzem. kilka godzin pozniej ogladalem w telewizji matrix z 1999 i zwrocilem uwage na maly szczegol: rozmowa Neo z wrozka : 01g: 11m : 51s

  http://www.ekino.tv/film,Matrix-The-Matrix-1999-lektor-pl,4525.html

  Zwroccie uwage na orly w tle

  • monitorpolski said

   Kto był autorami Matrixa? Ci ludzie zostali „zainspirowani” do stworzenia tego filmu. Już niedlugo zrobie tłumaczenie wywiadu z pewnym dobrze poinformowanym gosciem, który podaje informację gdzie szukać znaków od Iluminatów. Oni mają swój kod „etyczny”, calkiem odmienny od naszego – wszystko co planują musi być uprzednio zapowiedziane. I jeśli wiesz gdzie szukać to dowiesz się o jakiejs przełomowej akcji zanim ona nastąpi. Dla przykładu polecam wpisn na naszym blogu o kartach illuminati: https://grypa666.wordpress.com/2009/08/12/359/

  • AntyMizia said

   Może jest tak, jak mówisz ale w tym przypadku, wg. mnie to trochę naciągane jednak nie twierdzę nie jesteśmy „programowani”. – Tak jest na pewno ale czy i w tym konkretnym przypadku – no nie wiem … 😕

 26. Margherita said

  W temacie nowych „cód” dowodów.

  http://fakty.interia.pl/polska/news/dowod-posluzy-jako-medyczna-karta-pacjenta,1417416

  To już jest więcej niż niebezpieczne.

 27. Ciekawyswiata said

  CALA PRAWDA !!


  =====================
  od pb: taaa… „cala” „prawda”

 28. Bruno said

  Niepokojące są wieści z Ukrainy.
  Nastąpił znaczny wzrost ofiar śmiertelnych. Obecnie poziom zachorowań i śmiertelnośc osiągnął stan z początku epidemii (listopad 2009). W ostatnich 2 dniach zmarło po zachorowaniu na świńską grypę i SARS 42 osoby. Zachorowało juz od początku epidemii 3670000 a hospitalizowanych było 207013 osób. Łącznie zmarło 675 osób. w poszczególnych obwodach śmiertelność w ciągu ostatnich 2 dni wyniosła Donieck (7 łącznie 80), Charków ( 6 łącznie 29), Dniepropietrowsk ( 5 łącznie 32), Czerkasy ( 5 łącznie 25) i na Krymie (5 łącznie 13)Dane te podało dziś Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.

  • Bromba said

   A czy wiadomo coś o pozwoleniu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy na zastosowanie leków przysłanych z Polski w ramach pomocy? (Jakiś czas temu nasze media wspominały o podarowanych im lekach , których lekarze ukraińscy nie mogą stosować,ponieważ nie ma stosownego rozporządzenia czy też pozwolenia,w związku z tym zalegają w magazynach)

 29. Fredek said

  http://fakty.interia.pl/galerie/fakty/kara-smierci-za-narkotyki/zdjecie/duze,1179206,1,1417416

 30. hjk said

  PROBLEM – REAKCJA – ROZWIĄZANIE czyli wielkie zwiedzenie ludzkości w toku

  http://tnij.org/rgrs

 31. Marcin said

  Ja powiem może coś o chipach, co wydaje mi się sensowne.
  Po pierwsze czy sądzicie, że chipy będą dobrze zabezpieczone przed możliwością ich odczytu przez niepowołane osoby np. w tłumie ludzi ktoś podejdzie ze skanerem (służby na pewno takie będą mieć) i odczyta wszystkie dane z chipa, które będzie mógł następnie użyć w dowolny do siebie sposób np. do podszywania się pod kogoś, albo do transakcji bankomatowej (organizacje przestępcze na pewno się zainteresują tym faktem).
  Po drugie z pewnością powstaną urządzenia do zakłócania sygnału RF. Podejrzewam, że nie będzie to jakoś specjalnie trudne co pozwoli mimo wszystko na ukrywanie się przed sygnałem z satelity. Wystarczyłoby włączyć takie urządzenie i sygnał naszego chipa byłby zakłócany, gdybyśmy chcieli być anonimowi.
  Po trzecie pytanie z jaką mocą chip będzie mógł nadawać, bo w zasadzie to zadecyduje z jakiej odległości chip będzie mógł być odczytywany przez różne organizacje. Poza tym moc wypromieniowana przez chip mogłaby być szkodliwa dla zdrowia.
  Po czwarte jak ktoś zostanie porwany to z pewnością zostanie umieszczony w takim miejscu, aby sygnał z jego chipa był za słaby do namierzenia.
  Myślę, że jednak chipy zostaną wdrożone w dowodach osobistych,a wdrożenie na ludziach się nie uda z prozaicznych powodów – opór ludzi oraz sposoby na obejście zabezpieczeń i uniemożliwienie korzystania z lokalizatorów. Dla przykładu dodam, że firmy instalują w swoich samochodach służbowych gps, a mimo wszystko można to obejść poprzez wytłumienie sygnału.
  Pozdrawiam.

 32. Co do Satanizmu i tych, którzy się wyśmiewają z tematu a także nie znoszą rozmów o Bogu, Chrześcijańskim Bogu i Jezusie. Chciałabym aby każdy z was, w skupieniu i bez cynizmu zapoznał się z blogiem http://savedfromreiki.wordpress.com/zagrozenia-reiki/

  A także z tematem New Age, UN ( czyli ONZ) Lucius Trust. Większość tych tematów jest niestety tylko po angielsku ale znających ten jezyk jest pewnie sporo. Choc np mała wzmianka po polsku jest tutaj
  http://forum.gazeta.pl/forum/w,25670,90461409,0,LUCIFER_TRUST.html

  Konspiracja dotyczy nie tylko polityki ale też duchowości. Wielkim i rozprzestrzenionym globalnie oszustwem jest New Age, które jest jednym z głównych elementów NWO. Jakkolwiek to wydaje się szalone, mamy do czynienia z planem szatańskim, dokładnie tak jak w Biblii. Wszystkich zaangażowanych w New Age, medytacje, astrologię, taroty, horoskopy, chanelling, reiki, spirytyzm itd, czyli wszystko to, co nieznane a zabronione przez Biblie ostrzegam, że igrają ze śmiertelnym niebezpieczeństwem, że są bardzo precyzyjnie oszukiwani i nieświadomi tego, że mają do czynienia z samym Szatanem. Jedynym sposobem aby przed tym się bronić i wyjść zwycięzko jest głęboka wiara i powrót do Jezusa. Są to rzeczy niewidzialne, duchowe i niepojęte dla człowieka bez znajomości tematu. Dlatego trzeba jak najszybciej uświadomić jak największą ilość ludzi i mieć oczy szeroko otwarte.

  Bardzo proszę o nie pozostawianie cynicznych i prześmiewczych komentarzy. Piszę z punktu widzenia osoby po zaangażowaniu się w New Age i ciężkich walkach aby z tego się wyzwolić.

  Wyrażam głebokie poparcie dla Pana Piotra w szerzeniu wiary i Chrystusa. Kto nie przeszedł nawrócenia i nie wie zbyt wiele, nie potrafi tego zrozumieć jak bardzo człowiek nawrócony chce ostrzegać innych. Nie wie też zbyt wiele człowiek, który nie miał do czynienia z opresją demoniczną, w którą się wplątał przez New Age. Bardzo zachęcam do zdobywania wiedzy i szukania informacji, kim są naprawdę przewodnicy duchowi, co to jest światło 3 oka, co to jest inicjacja do wszelkich tajemnych sekt i praktyk.

  Jeszcze jedno, nie chodzi o kościól i którekolwiek wyznanie. Chodzi i Biblie i bardzo osobisty kontakt z Bogiem.

  Pozdrawiam serdecznie

  • annah said

   Święte słowa, z mojego doswiadczenia najczesciej dochodzi sie do tej PRAWDY po bolach niestety, ale badźmy dobrej mysli, Bog potrafi odnalezc droge do kazdego serca, jesli czlowiek uczciwie poszukuje, szkopol w tym, ze wiekszosc jeszcze śpi.
   Polecam „Świadkow” i „Jarmark cudow” w necie.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s