Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

SARS – Wielki Globalny ZWÓD

Posted by grypa666 w dniu 22/12/2009

SARS – Wielki Globalny ZWÓD

Materiał nadesłany pocztą emailową (Zbig. K.). Tłumaczenie artykułu z 2003 oku (!) autorstwa Leonarda G. Horowitza, DMD, mgr, MPH, Autora trzynastu książek, w tym narodowego bestsellera: Pojawiające się Wirusy: AIDS & Ebola – Natura, Wypadek albo Zamierzenie? i Śmierć w Powietrzu: Globalism, Terroryzm i Toksyczna Wojna. Zamieszczony na rense.com

 Abstrakcyjny raczej niż nagły wypadek zdrowia publicznego, tzw. „Poważny Dotkliwy Oddechowy Syndrom”(„Severe Acute Respiratory Syndrome,”), ogólnie zwany SARS, najlepiej można zdiagnozować jako „Obrzydliwe i Odpychające Oszustwo” (ang. Sickening And Repulsive Scam). Artykuł argumentuje, że ten bezprecedensowy wirusowy atak jest, alternatywnie ujmując, pomysłowym społecznym eksperymentem prezentującym zinstytucjonalizowany bioterroryzm w celu powszechnej kontroli psycho-społecznej. Rezultat tego eksperymentu, czy doprowadzi on do redukcji populacji albo nie, zależy TEŻ od ciebie.

Tło

Jesteś bliski, by poznać pomijane i zaniedbane prawdy należące do sprawy tego dziwacznego nowego zapalenia płuc – choroby zwanej SARS. Władze wyjaśniają ten akronim przez Poważny Dotkliwy Oddechowy Syndrom jako po prostu najnowszą groźbę w trwającej serii ataków na ludzkość przez tajemniczo mutowane „super-zarazki”. Jednakże ostrożne badanie tego wielodyscyplinarnego przedmiotu objawia coś złego, daleko więcej podstępnego i śmiertelnego niż sam SARS. Ten rozciągający się od Azji do Ameryki Północnej bicz plagi Poważnego Dotkliwego Oddechowego Syndromu ma wszystkie znaki fabryczne nowego społecznego eksperymentu w manipulacji populacją, zamierzonej dla odpowiedniej uprawy masowego umysłu do nadejścia „Jednego Wielkiego”- jakiegoś biologicznego czynnika, który ułatwi zdziesiątkowanie w przybliżeniu trzeciej części populacji świata, a nawet jej połowy, zgodnie z aktualnymi oficjalnymi celami redukcji populacji.
 Naturalnie jesteś zniechęcony, by wierzyć w powyższe zdanie. Jest to naturalne, bowiem brak uprzedzeń w tej domenie grozi ci narażeniem się na wiedzę „strefy zmroku”, w której rzeczywistość jest daleko dziwniejsza niż fikcja. Stąd twój pierwszy instynkt, by zamknąć tę stronę internetową na korzyść następnego miejsca o SARS, które obiecuje więcej standardowych leczeń czy terapii rozpowszechnianych na każdej oficjalnej stronie internetowej wiadomości czy dotyczącej sprawozdań rządu w tym temacie. Ale jeśli wybierasz mieć twój pogląd na świat rozbity na kawałki przez rozważanie kilku mało znanych prawd otaczających Poważny Dotkliwy Oddechowy Syndrom, wtedy kontynuj czytanie. . .

„Żadna wielka epidemia kiedykolwiek występujaca nie rozwinęła się w oderwaniu od większego socjo – politycznego zamieszania.”
Leonard G. Horowitz, D. M. D., M. A., M. P. H.

Prezentacja Pojawiających się Wirusów, 1996

Wprowadzenie
 Nazywam się Dr. Leonard Horowitz i będę twoim przewodnikiem w podróży nt. SARS na tej stronie internetowej. Jako absolwent Harvardu w dziedzinie zdrowia publicznego i ekspert na polu medycznej socjologii, behawioralnej nauki i pojawiających się chorób, najlepiej jestem znany z mojej pracy pokazującej sztuczny początek HIV/AIDS w narodowym bestsellerze, książce Pojawiające się Wirusy: AIDS & Ebola – Natura, Wypadek albo Zamierzenie? (Tetrahedron Press, 1998; 1-888-508-4787; http://www.healthyworlddistributing.com/detail.aspx?ID=4)
 To była moja dziesiąta książka, którą amerykańscy zwykli ludzie – aktywiści, medyczni lekarze, właczając w to naukowców, uczynili narodowym bestsellerem. Dokumenty rządu U.S.A., które przedrukowałem po raz pierwszy na światło dzienne, by zobaczył je świat, były silnymi argumentami w tej pracy. Zawarte tutaj są ogłuszającymi i tragicznymi kontraktami, na które liczne wirusy – jak AIDS i Ebola – były bioinżynierią dokonaną przez 6-tego wiodącego kooperanta U.S. Armii w broni biologicznej – firmę Litton Bionetics, medyczną gałąź – wojskowego mega-kontrahenta broni, zwanego Litton Industries. Możesz uzyskać bezpłatną informację na temat teorii tej sztucznej, transmitowanej za pomocą szczepionek epidemii AIDS na stronie http://www.originofAIDS.com.
 Tutaj skupiam twoją uwagę na SARS i na tym, co źródła głównego nurtu informacji publicznej wstrzymują przed ujawnieniem o tej nowej pandemii. To opowiadanie zostało napisane natychmiast po moim powrocie z alternatywnej medycznej konferencji Całkowite Zdrowie 2003, w Toronto Kanadzie, w marcu 27-30, 2003. Wysiadłem w Toronto w dzień, kiedy temat SARS zaczął dominować w nagłówkach pierwszych stron każdej głównej gazety w kraju. Pięć kolejnych dni bezprecedensowej medialnej wojny błyskawicznej w dużym mieście Kanady na temat Poważnego Dotkliwego Oddechowego Syndromu uczyniło całą jego populację przestraszoną i oszołomioną. Będąc szkolony w medialnym promowaniu zdrowia i metodach perswazji w czasie moich studiów nt. behawioralnych nauk w Uniwersytecie w Harvard, doszedłem do konkluzji, że zostało tutaj podjęte coś pokrewnego do społecznego eksperymentu.
 Uświadomiłem sobie, że przy pomocy SARS ludzie byli bezzasadnie przestraszeni. Klasyczna definicja fobii manifestowała się tutaj naocznie w społecznej, jeśli nie globalnej skali. Niewątpliwie śmiertelność SARS, w przybliżeniu 3%, był niewystarczającą przyczyną dla takiej rozpowszechnionej paniki. Media udanie zachłostały kanadyjską populację do drżącej masy noszących maski i poddanych kwarantannie „owieczek.” Urzędnicy zostali zmuszeni, by zarządzić zamknięcie szpitali, restauracji, szkół i miejsca pracy na podstawie tylko dwóch zgonów zgłoszonych na początku medialnego szturmu. Po kilku dniach więcej niż tysiąc pracowników służby zdrowia zaofiarowało się dla odbycia kwarantanny w domu z powodu zagrożenia SARS. Inaczej oni stawaliby wobec groźby prawnego aresztowania i uwięzienia, jak radziła Światowa Organizacja Zdrowia.
 Znajdziesz dużo tych sprawozdań w dziennikach Kanady, udokumentowujących te fakty, tak dobrze jak w napływających amerykańskich sprawozdaniach z prasy w plikach zarchiwizowanych tej strony internetowej.

Misja

 Zainaugurowałem tę stronę internetową do przeegzaminowywania społecznych i politycznych implikacji, równie dobrze korelatów (i.e., rzeczy związanych z) jak i antecedentów (i.e., czynniki albo wydarzenia, które ją poprzedziły albo przyśpieszały) tej nowej pandemii SARS. Przez przeegzaminowywanie etiologii tej choroby, która leży więcej w królestwie globalnej polityki, zysków osob prawnych i kontroli populacji, niż gdzie indziej, ta informacja ofiarowuje wykształconym ludziom alternatywę do strachu i irracjonalnych zachowania obwieszczonych przez „główny nurt” propagandystów obejmujących źródła wiadomości i urzędników zdrowia, lepiej znanych jako „obrotowych doktorów.” Większość inteligentnych osób będzie konkludowało z następujących informacji, że ten nowy mikrobowy atak został obmyślany z góry i przed-ustawiony. W innych słowach, SARS jest dobrze zorkiestrowanym społecznym eksperymentem. Kto stoi za tym obłąkaniem SARS?
 Przyjmuję na siebie ryzyko uruchamiania twoich lampek ostrzegawczych z nalepką „teoria spisku”, kiedy zidentyfikuję szeroko rozpoznany „globalny wojsko-medyczno-petrochemiczno-farmaceutyczny kartel” jako jedynego podejrzanego, który może władać siłami koniecznymi, by dokonać tych przerażających skutków. Chociaż możesz się pocieszać uznaniem tego za teorię spisku, ja oceniam SARS jako ogromną konspirację z bardzo nielicznymi, rozmyślnie działającymi nikczemnikami. Jasne, że to, czemu przyświadczasz, jest dobrze zorganizowaną kampanią terroru, co twierdzi także większość o dobrych intencjach, jednakże rażąco nieświadomych „władz” – medycznie zindoktrynowanych i wirtualnie zahipnotyzowanych „mandżurskich kandydatów”, jeśli pozwolisz mi, by wysunąć pewien postulat.
 Faktycznie, ludzie umierają od SARS. Jednakże diagnozuję tę chorobę, przez medyczno – socjologiczne parametry, jako groteskowy zwód spłodzony dla większego celu, niż po prostu zaopatrywanie w paliwo wielomiliardowo dolarowego „domku przemysłu zdrowia,” jak napisali jacyś analitycy. Alternatywnie proponuję, że Poważny Dotkliwy Oddechowy Syndrom może najlepiej zostać zdiagnozowany przez plotkarską zależność SARS od użytej propagandy, by ogłosić jego obecność, szybką histerię i szerokie zaangażowanie społecznych i gospodarczych zasobów. W kołach wywiadu wojskowego to jest nazywane standardową „psychologiczną operacją” (PSYOP). Ja dalej zasugeruję, że najprawdopodobniejszy cel tego strachu leży w ułatwianiu rozwinięcia ekonomicznych i politycznych agend, które ostatecznie objąć mają w przybliżeniu połowę aktualnej populacja świata w celu jej usunięcia. Dużo z tego będzie dokonane, ale nie przy pomocy SARS, ale całkiem wydajnie i skutecznie przez szeroko spodziewanego ” Jednego Dużego”, który będzie dyskutowany później na tej stronie internetowej w długometrażowym artykule napisanym dla Associated Press przez Emmę Ross.

„Oto są sława, los i duże budżety zaangazowane w wydźwięczaniu alarmu przed „pojawiającą infekcją” i ostrzeganiu przed naszym „strasznym szaleństwem” bycia nieprzygotowanym.”
Michael Fumento, National Post, marzec 28, 2003

 To pojęcie „mikrobiologiczny Armageddon” nie jest nowe dla większości czytelników. „Eksperci” przewidują nadejście superplagi od dekad. Co jest WYSOCE PODEJRZANE w tajemniczym i przeraźliwym nadejściu SARS, to wybór czasu. To pojawiło się faktycznie synchronicznie z globalną wojną z terroryzmem i angloamerykańską wojną z Irakiem. To jest patognomoniczne (tj. symptomatyczne i charakterystyczne), co zostało przewidziane i wyjaśnione w książce: Śmierć w Powietrzu: Globalism, Terroryzm i Toksyczna Wojna (Group Publishing Tetrahedron, 2001; http://www.healthyworlddistributing.com/detail.aspx?ID = 3), proroczo zatytułowany tekst, który poprzedził ataki na Amerykę o kilka miesięcy i dostarcza związanej z kontekstem analizy tego aktualnego położenia i rozszerzającej się plagi fobicznego oszustwa.
 Ta praca i ta strona internetowa o SARS, w istocie oferuje wgląd do obszernej aplikacji nowej formy zinstitucjonalizowanego „bioterroryzmu”, zgodnego z zasponsorowaną przez państwo bronią biologiczną. Saddam Hussein jest określany jako narażajacy populacje, w jego i przyległych ziemiach, na biologiczną i chemiczną broń masowego zniszczenia. Te postępujące ataki choroby zakaźnej w Ameryce Północnej są usankcjonowane przez medyczno – farmaceutycznych i sprzymierzonych z nimi wojskowych przemysłowców. Oni uzupełniają globalną „Wojnę z Terroryzmem” kulturą poddaną wpływowi bioterroru, jako dodatkowo korzystne, kontrolujące populację zagrożenia.
 Spostrzegając Twardą Rzeczywistość Przeciw Ogólnie Wypromowanym Mitom, co laicy oceniają jako powiększające się obłąkanie w świecie dookoła ich, jest niesamowicie zgodne z wcześniejszym globalistycznym poleceniem grupy specjalistów, by zastosować i rozwinąć w nowym tysiącleciu „konflikty bez wojny” i „ekonomiczne substytuty dla standardowej militaryzacji.” Te zastosowania właściwie zostały podane w szczegółach i odnośnikach w Śmierci w Powietrzu: Globalism, Terroryzm i Toksyczna Wojna. W porównaniu z pierwszą i drugą wojną światową, te mniejsze, kierowalne i lepiej kontrolowane konflikty, zorkiestrowane wydarzenia i państwowo zasponsorowane groźby, zostały konsekwentnie wybranymi opcjami wśród twórców polityki zagranicznej i urzędników rządów począwszy od późnych 1960tych.
 Henry Kissinger, dla przykładu, jako Narodowy Doradca Bezpieczeństwa (NSA) pod rządami Ryszarda Nixona, doglądał polityki zagranicznej rozważając redukcję populacji Trzeciego Świata jako „konieczność” dla U.S.A, W.Brytanii i innych sojuszników. Ten wyznaczony kandydat Busha, by kierować konspiracyjnym śledztwem w sprawie 11 września, słynny zbrodniarz wojenny, wtedy wybrał opcję, by wziąć Centralną Agencję Wywiadowczą (CIA) do rozwijania broni biologicznej, według Zapisu Kongresu U.S.A. w 1975. Między tymi preparatami biologicznymi były zarazki daleko bardziej śmiertelne niż czynnik SARS (pomyślany, by być rodzajem coronavirus-a). Kissinger czuwał jako NSA, by grypa i wirusy grypy rzekomej (parainfluenza), dla przykładu, zostały zrekombinowane z szybko działającymi wirusami białaczki (z dotkliwą limfocytową białaczką), by dostarczyć broń, która potencjalnie rozszerzała raka jak grypę. (Więcej o tym później.) Te niewiarygodne rzeczywistości ogólnie zostały zaniedbane, jeśli nie ukryte oficjalnie. Wybrane bronie tego typu do obecnego dnia są opracowywane nie tylko po prostu przez radykalne grupy terrorystyczne, ale też przez garść wojskowych przemysłowych kartelów, które kontynuują sprzedaż tych broni masowego zniszczenia dla tych, którzy mogą sobie na nie pozwolić.
 Te PSYCHO-OPERACJE służące wojnie panowania i kontrolowania (ang. skrót – C2W), które eksperci wojskowi i ci od sterowania zachowaniami poprawnie doradzają, najlepiej wspierają dobrze zdefiniowaną, szybko rozwijającą się „Rewolucję w Sprawach Wojskowych”, (ang. RMA) która jest synonimiczna do ewolucji do „formy ludzkiego niewolnictwa”, w której populacja świata to jeńcy (niewolnicy), włączając w to ciebie i twoich ukochanych – nie spostrzegliby tego ujarzmienia. RMA włącza użycie osłabiających broni biologicznych i substancji chemicznych czyniących niezdolnymi, podobnych do toksycznych rakotwórczych pestycydów — związków fosforoorganicznych rozmieszczonych przeciw moskitom w „Wojnie Przeciw Wirusowi zachodniego Nilu.” Często się je nazywa czynnikami „nie – zabójczej wojny”, jednakże są one naprawdę śmiertelne. Śmierć wynika powoli, wraz z rozwijaniem śmiertelności od takich toksycznych narażeń. Dzięki temu większe dochody robione są przez połączone farmaceutyczne i medyczne przemysły, jako że ofiary „nie – zabójczego” narażenia umierają powoli, zwykle w drogich szpitalach i długoterminowych zakładach troski, na skutek chronicznych i pozbawiających sił chorób. Większość tych dolegliwości, włączając obfitość autoimmunicznych chorób i nowszych raków, była faktycznie nieistniejąca 50 lat temu. Tylko ten fakt silnie sugeruje nowoczesną socjo-ekonomiczną i polityczną konspirację. Chyba, że po prostu życzysz sobie wierzyć w to, że to jest wola Boża albo chciwość człowieka, która przyniosła te warunki, by dotknęły ludzkość.

„Ludzie są aż zbyt skłonni, by zarzucić swe prawa obywatelskie  i osobiste wolności w obliczu takich zmontowanych strachów.”

 W ostatnich dekadach wojskowa grupa specjalistów przepisała opcję dla „konfliktów bez wojny”, które zawierają nowe polityki kontroli populacji i nowe jej metodologie. To doprowadziły do:
 1) ustanowienie nowych centrów dochodu, jako że tradycyjne, na dużą skalę wojny, zostały wyparte przez nowe tysiąclecie. Przykłady tutaj zawierają dużo wielomiliardowych $$ programów „bezpieczeństwa ojczyzny”, które pojawiły się w legislacji po 11 września, takich jak te zabezpieczające podróże powietrzne i doręczanie przesyłek przez pocztę. To są tylko dwa przykłady rozwijających się w miliardy centrów dochodu, napędzanych przez strachy i zinstytucjonalizowane kampanie terroru;
 2) ewolucja zaawansowanej perswazji i programów sterujących populacją, z wysoko-technicznymi metodami wsparcia, by ułatwić „nową formę niewolnictwa”, w której ludzkość nie zrozumiałaby, że to stało się uwarunkowane przez zarzucanie osobistych i społecznych wolności dla mirażu zdrowia, pewności i bezpieczeństwa. To dostarczyło innych centrów dochodu i opcji kontroli populacji. Raz przyzwyczajona do nowoczesnych ograniczeń stylu życia, takie jak narzucone zdrowie i ograniczenia podróży, ogólna populacja mogłaby stać się faktycznie „zniewolona” z małym efektywnym oporem, z szeroko rozpowszechnioną farmaceutyczną zależnością (szczególnie przez użycie antydepresyjnych środków uspokajających), przez użycie PSYCHO-OPERACJI. Odrywanie uwagi przez media i ich manipulacje zostały uznane za podstawowe w osiąganiu tego celu;
 3) dochodowe metody wyludnienia są używane, włączając w to warunki i zasoby konieczne dla selekcjonowania „zbędnych populacji.” SARS, kiedy rozważany w świetle tych społecznych i politycznych nakazów, może wyraźnie zostać zrozumiany.

SARS dla Zysku

 W piątek, 28 marca 2003, starszy członek w Instytucie Hudsona w Waszyngtonie, Michael Fumento, opublikował tezę w podobnym tonie w Toronto do tej, którą rozwijam tutaj. Ten dobrze uznany autor Mitu Heteroseksualnego AIDS: Jak Tragedia została Przekręcona przez Media i Partyzancką Politykę (Regnery Gateway, 1990) dostarczył artykuł wstępny zatytułowany „Wspaniała – pluskwa albo Wspaniałe Przerażenie”, opublikowany w National Post (p. A16.). To zawiera, co następowało: To jest „wydarzenie o bezprecedensowym zakresie i wielkości”, według urzędników zdrowia w Toronto, którzy ostrzegają Kanadyjczyków, by „poddali się sami kwarantannie”, nosili maski i w jakichś przypadkach pozostawali w domu. Minister Zdrowia Ontario, Tony Clement, ogłosił „stan wyjątkowy zdrowia.” Media nadały temu tytuł „tajemnicze zabójcze zapalenie płuc ” albo „super – zapalenie płuc.” Ale trochę wiedzy i perspektywa zabiją tę panikę.
 Początek to te przerażające etykietki: „tajemnicze” w nowoczesnej medycynie zwykle znaczy: nie mamy jeszcze całkiem zidentyfikowanej przyczyny, chociaż tyle zrobiliśmy jak dotąd. Co oficjalnie zostało nazwane Poważnym Dotkliwym Oddechowym Syndromem (SARS) jest jednym albo kilkoma szczepami coronavirus-a, zwykle łączonego z przeziębieniami. „Zabójcze zapalenie płuc” jest praktycznie redundancją, jako że tak wiele typów zapalenia płuc (jest ich więcej niż 50) po prostu zabija. Rzeczywiste pytania brzmią: Jak śmiertelny, jak przenoszony i jak dający się traktować jest ten szczep? I odpowiedzi nie zostawiają żadnych powodów dla podekscytowania, a jeszcze mniej do paniki. Super? W tym piśmie, SARS okazuje się, by zabić 54 ludzi z prawie 1,400 dotkniętym nim według Światowej Organizacji Zdrowia, zatem ma śmiertelność mniej niż 4%. Ale jeśli brać pod uwagę tylko tych na tyle wystarczająco chorych, którzy szukają medycznej pomocy, faktyczny stosunek zgonów do infekcji jest na pewno daleko mniejszy. [To jest właśnie olbrzymie niedopowiedzenie.] Jako kontrast, w latach 1918-1919 pandemia grypy zabiła w przybliżeniu co trzeciego z 60 milionów dotkniętych.
 Dalej, faktycznie wszystkie zgony były w krajach ze straszliwą medyczną opieką, pierwotnie w Chinach. Zaś w tym kraju 3 osoby zmarły z 28 dotkniętych, wg. Min.Zdrowia Kanady, ale to może więcej powiedzieć o przechwalonym kanadyjskim systemie opieki zdrowotnej niz o samym SARS. W Stanach Zjednoczonych 40 ludzi zostało hospitalizowanych z SARS z zerem zgonów. Odwrotnie, inne formy zapalenia płuc zabijają więcej niż 40,000 północnych amerykanów rocznie.
 Przenośność wirusa? Tylko każdego roku miliony północnych Amerykanów zaraża sie grypą. Porównaj to z tymi 64 przypadkami SARS zdiagnozowanymi dotychczas i dobrze widać, że nie można ich nawet porównać. Dalsze dowody, że SARS jest trudno złapać są takie, że pracownicy opieki zdrowotnej i członkowie rodzin ofiar są najprawdopodobniejszymi przyszłymi chorymi.
 Wyleczalność? „Nie mają leków i żadnych szczepionek, by zwalczyć ten czynnik chorobotwórczy,” – jeden serwis telegraficzny wysapał bez tchu. Ale jest też mało leków, by zwalczyć jakikolwiek typ wirusowego zapalenia płuc, ponieważ mamy bardzo mało przeciwwirusowych leków. . .[Rozważmy, że w przybliżeniu 97% przypadków naturalnie obroniło się szczęśliwie przeciw tej pladze. Co oni zrobili należycie, albo co robią ich odpornościowe systemy? Dlaczego jest to tak rzadko, jeśli kiedykolwiek wspominane albo zbadane przez jakieś źródła głównego nurtu mediów?]
 Alternatywnie, Pan Fumento wspomina „Ribovirin”, co do którego on stwierdza, „okazuje się, by skutkować przeciw SARS.” [Czy jest to inna forma medycznie – usankcjonowanego zinstytucjonalizowanego uprzedzenia, że nawet wyraża je człowiek o dobrych intencjach, Fumento? Rozważmy fakt, że SARS zaistniał tylko kilka tygodni przed artykułem wstępnym Fumento. W rzeczywistości, coronavirus nie na pewno został wyhodowany od pacjentów z SARS, tylko na kilka dni przed tym, jak Fumento napisał powyższe. Pewnie żadne kliniczne próby zestawiające Ribovirin z SARS nie były kiedykolwiek prowadzone. W najlepszym wypadku, wtedy to stwierdzenie odbija albo propagandę przedsiębiorstw produkcji leków i/albo spekulacje urzędników zdrowia.]
 Fumento kontynuował: „Tak, dlaczego to całe zamieszanie przez ten jakiś rodzaj zapalenia płuc? Po pierwsze, nigdy nie ignoruj oczywistego: gazety dobrze się sprzedają. Ale dodana cecha do tego przerażenia jest jak chałupnictwo, które jest wyrosłe dookoła jako tak zwane „pojawiające się nowe choroby zakaźne.” Jakieś choroby naprawdę pasowały do zestawienia, z klasycznym przykładem AIDS. Inne, jak Wirus zachodniego Nilu w Ameryce Północnej, są nowe na podanym obszarze. Ale jest sława, szczęście i duże budżety w wydawaniu dźwięku alarmu o „pojawiających się infekcjach” i ostrzeganiu przed naszym strasznym szaleństwem w byciu nieprzygotowanym na to. Klasycznym przykładem jest wirus Ebola, [Pan Fumento bagatelizuje groźbę Ebola tutaj.] Jeszcze mało brakuje i prawie przysiągłbyś, że każda epidemia Ebola właciwie ma miejsce w Toronto albo Nowym Jorku…
 Rząd U.S.A. i różne północnoamerykańskie uniwersytety też dostrzegły te naciągane plagi jako wzmacniacze budżetu. Centrum dla Kontroli Choroby i Zapobiegania U.S.A. (CDC) publikuje dziennik nazywający się Pojawiające się choroby zakaźne, chociaż w danym numerze to jest trudne, by znaleźć chorobę właciwie pasującą do tej definicji. Instytut Medycyny U.S.A dopiero co wyemitował raport ostrzegający, że Stany Zjednoczone są rażąco nieprzygotowane, by zająć się pojawiającymi czynnikami chorobotwórczymi. Łagodząco jednakże dodaje, że to nie jest coś, co zastrzyk podatkowych dolarów może uleczyć.
 Tymczasem choroba, która pojawiła się wieki temu nazywa się malaria i zabija aż do 2.7 miliona ludzi rocznie. Inny –  gruźlica – zabija może do trzech milionów więcej. Obie dotykają północnych Amerykanów, chociaż w bardzo niskich wskaźnikach. Duże pieniądze i nagłówki mogą być w tak zwanych „pojawiających się nowych chorobach”, ale wywołujące kataklizmy choroby pochodzą od tych samych starych, „nudnych” zabójców. W rzeczywistości może nie być żadnej innej śmiertelnej choroby, która spowoduje mniej zgonów w Ameryce Północnej w tym roku niż SARS.” Michael Fumento konkludował przez pytanie i wyzywanie ciebie, byś rozważył: „Jak nasze priorytety stają się tak wypaczone? Czy jest to twoją tajemnicą?”

Faworyzowane Ekonomiczne Ofiary SARS i Innych Zwodów w RMA

 W przeciwieństwie do dobrze rozważonych wniosków p.Fumento, że SARS podwyższa budżety tych, który alarmują mocno i najgłośniej, chociaż media głównego nurtu konsekwentnie usiłowały kazać ci o tym myśleć inaczej. Jeden artykuł w wiodącej finansowej gazecie Kanady, Financial Post, na marcu 31, 2003, ogłasza, „wirus SARS zaczyna się odbijać na globalnej gospodarce.” Z żadną wzmianką o daleko większej liczbie mieszkańców i przemysłów, które zyskują od takich plag i strachów je otaczających. Reporter-edytor Jacqueliny Thorpe wyznaczył ją, by skupić się na linii lotniczej i przemysłach turystyki, które są „szczególnie mocno uderzone.” Ona napisała: „Biznesy w Singapurze zamknęły się, samoloty latajace do- i z Hong Kongu są puste i tysiące ludzi w Toronto zostały zmuszone do kwarantanny, jako że śmiertelny wirus zapalenia płuc dodaje jeszcze jedno naprężenie do oblężonej globalnej gospodarki. Kiedy poważny dotkliwy oddechowy syndrom (SARS) nie może tak jej osłabiać jak wojna w Iraku, powodująca spadek na rynkach akcji, albo słabnący rynek pracy w USA, to już zaczyna odbijać się na niekt. azjatyckich gospodarkach i wytrzymałym, długoterminowym przemyśle turystyki… W Hong Kongu, gdzie liczba infekcji skoczyła od 60 do 530 przez weekend i 13 ludzi umarło, ekonomiści w JPMorgan Chase oceniają gospodarka mogłaby stracić od 0.2 % do 0.5 % produktu krajowego brutto każdego miesiąca, z powodu spadku w turystyce i prywatnej konsumpcji… Biznesy w wielu chińskich dzielnicach zakupów [w Toronto] doniosły o ostrym spadku w obrotach. Dennis Yuent, kupiec w Centrum handlowym Pacyfik w Toronto – największym centrum handlowym Ameryki Północnej – powiedział, że jego sprzedaż spadła o około 70%, odkąd zaczęło się przerażenie SARS.” Zauważ, że specjalistyczni bankierzy w JPMorgan Chase i Pani Thorpe, nie zdołali wspomnieć oszałamiającego wzrostu w medycznym / farmaceutycznym / bezpieczeństwa / i sektorze wymiaru sprawiedliwości i wzrostu w „produkcie krajowym brutto” z powodu SARS i podobnych zwodów.
 W tygodniach i miesiącach idących za 11.09 atakiem na Amerykę, wytropiłem „tajemnicę” szeroko rozpowszechnionego wysyłania pocztą wąglika – slady wiodły do Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), która zleciła kontrahentów broni biologicznej z więziami do MI 6 z Brytanii, Porton Down, angloamerykańskiego farmaceutycznego kartelu, zawierającego Bayer, Hoechst, Baxter i Merck i ostatecznie do globalnej bankowości George’a Sorosa – przemysłowca inwestowania i głównego pieniężnego kierownika dla najbogatszych oligarchii – właścicieli Genomic Instytut Europy, który wykonał sekwencjonowanie DNA w imieniu twórcy szczepionki wąglika / brytyjskiego subsydiowanego Porton Down – Bioportu. Kompletne expose na ten temat jest dostarczony na stronie:
www.tetrahedron.org/articles/anthrax/anthrax_espionage.html.

Groźba Chin i angloamerykański RMA

 To wydaje się podejrzliwie dogodne, że przemysł podróży, zaś azjatyckich podróży w szczególności, byłby największą ofiarą w czasie kiedy globaliści (i.e., globalni przemysłowcy włączając członków ekstremanie bogatych) kierowali wojskowymi i politycznymi trendmi zgodnie z RMA i agendami „konflikt bez wojny”. Zmniejszanie podróży pomaga zabezpieczyć szerokie wszechstronne cele RMA. Pomyśl o tym. Mniej mobilne populacje i mniej ludzi w ogóle są łatwiejsze, by je skontrolować, specjalnie z powiększonym wystawieniem na działanie telewizji, kiedy muszą marnować swój czas w domu. To jest całkowicie zgodne ze „Zmienianiem Obrazów Ludzkości” rozwiniętym przez Willisa Harmona dla angloamerykańskich wojskowych i biznesowych interesow. Skutek tego jest podobny do wymuszonej „kwarantanny.” Czy nie jest ten zgodne z „formą niewolnictwa, w której ludzkość nie wiedziałaby, że stała się zniewolona?” Ludzie są aż nazbyt skłonni, by zarzucić ich prawa obywatelskie i osobiste wolności na rzecz takich zaprojektowanych strachów. Przejście niesławnego „Aktu Bezpieczeństwa Ojczyzny” w Ameryce i jego odpowiedniku w Kanadzie, są klasycznym przykładem tego kierunku spolecznego, narzuconej legislacji i wierutnej manipulacji.
 Jak dogodne, że Azja i Chiny szczególnie są powiedziane, by być początkiem tego bicza północnoamerykańskiego, w czasie kiedy Chińsko – anglo – amerykańskie relacje są napięte, by łagodnie się wyrazić. W dniach poprzedzających wyłanianie się pierwszych przypadków SARS, Amerykanin gonił na Pacific Rim, by wpłynąc na eskalującą agresję na koreańskim półwyspie. Komunistyczne Chiny – „najwięcej uprzywilejowany” partner w handlu z Ameryką, politycznie jest połączony z kilku amerykańskimi wrogami, włączanie z tymi, o których się powiedziało, że posiadają bronie masowego zniszczenia, włączając Irak. Przypadkowa zbieżność? Niemożliwie, kiedy ogląda się większy polityczny obraz, włączając RMA Anglo-amerykańskiej oligarchii i podjudzane „konflikty bez wojny”. Ostatecznie „My Lud” staniemy się największymi ofiarami tego najnowszego strachu i większych politycznych agend, którym to służy.

Rola Mediów w SARS: Ustanawianie precedensu

 Zwróćcie uwagę na fakt, że główny nurt środków przekazu w dużym stopniu podlega wpływom, jeśli całkowicie nie jest kontrolowany przez wielonarodowych zbiorowych sponsorów ochraniających i rozwijających zainteresowania stosunkowo małej liczby globalnych przemysłowców (nazywam ich „globalistami”; inni nazywają ich „rządzącą elitę”, albo „europejską oligarchię”). Też przywołaj sobie na pamięć, że ognisko uwagi dostarczycieli wiadomości w jakimś danym dniu albo godzinie wynika z dyrektyw agencji wywiadowczej, według godnych szacunku autorytetów, włączając niezliczonych emerytowanych urzędników wiadomości i oficerów wywiadu.
 Tak więc spytaj siebie sam i odpowiedz na następujące inteligentne pytania:

 • Dlaczego amerykańscy wojskowi urzędnicy, zaczynając od Sekretarza Obrony Williama Cohena w latach Clintona, podali do publicznej wiadomości wielką podatność Ameryki na broń biologiczną posiadaną przez terrorystów? Czy nie jest to forma zdrady przeciw Stanom Zjednoczonym, by przekazać taką drażliwą wiadomość do potencjalnych wrogów przez prasę głównego nurtu? Podczas ery McCarthy’ego producenci Hollywood byli prześladowani z powodu posiadania najdrobniejszych liberalnych albo komunistycznych sympatii. Co zmieniło się, by pozwolić na produkcję Hollywoodzkiego „Czarnego Jastrzębia w dół” (to film?-przyp.tłum.), który został użyty przez Saddama Husseina i jego wojskowych i dowódców wywiadu, by wykształcić i natchnąć jego oddziały?
 • Dlaczego media głównego nurtu kontynuują przepowiednie oczekiwanego nadejścia „Jednego Dużego”- wirusa grypy, który spowoduje chorobę, który zabije miliardy ludzi, jak „hiszpańska grypa” zrobiła to między 1918-19, podczas gdy całkowicie lekceważą osoby, organizacje i laboratoria, które pracowały, by wyprodukować te bronie masowego zniszczenia? Nawet niszczący hiszpański wirus grypy, dosłownie został odkopany dla dalszego badania i, czy przypuściłbyś, także rozprzestrzeniania?
 • Dlaczego wirus „hiszpańskiej grypy” został nazwany „hiszpańską grypą”, kiedy zgodnie z historycznymi sprawozdaniami, powstał w Tybecie w 1917? Mówi się, że hiszpańskie gazety były jedynymi zgłaszającymi temat wielkiej plagi, z powodu ich neutralności w polityce wojny światowej. Jednakże Hiszpania była wtedy tak droga dla Ameryki, jak komunistyczne Chiny są dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych. „Hiszpańska grypa” została nazwana tak w mastępstwie dwóch dekad sporów między Ameryką i Hiszpanią z powodu kolonizacji karaibskich Wysp, Hawajów i Filipin, zaczynając od hiszpańsko-amerykańskiej wojny, która skończyła się na Filipinach w 1902. Czy historia ta okazuje się powtarzać wraz z nadejściem SARS rzekomo z Chin?
 • Jeśli legiony uznanych władz ogłaszają nastanie „Jednego Dużego”, dlaczego te same osoby lekceważą opublikowanie autora tegoż tekstu do Rządu USA, Narodowych Instytutów Zdrowia i Narodowego Instytutu Raka, dokumentów będących widocznym, że 6-ty najlepszy kontrahent w broni biologicznej Armii U.S.A w 1969-1970 przygotował mutanty wirusów grypy i para-grypy zmieszane z dotkliwymi limfocytowymi wirusami białaczki? Innymi słowy, jak możliwe jest mieć taki rodzaj grypy, która roznosi raka przez kichanie? Czy możesz racjonalnie wytłumaczyć rozwijanie się takiej wirusowej limfocytowej białaczki, która zabija najwięcej ofiar tylko w kilka tygodni następujących np. za lotniczą transmisją? Te zostały pokazane wyraźnie na stronie 452 narodowego bestsellera – książki Pojawiające się Wirusy: AIDS & Ebola – Natura, Wypadek albo Zamierzenie? – w obiegu od 1996. Kopia tego „menu” zakaźnych czynników, potencjalnych broni biologicznych, rejestrująca poszczególne ulegające mutacji rekombinanty, włączając wirusy grypy, jest wywieszona poniżej dla twojego sprawdzania (chyba tego brakuje – przyp. tłum.).
 • Dlaczego poprzednio nie dowiedziałeś się o tych wypadkach? Zwłaszcza odkąd te dokumenty na dużą skalę zostały puszczone w obieg przez pomieszczenia redakcyjne i urzędy państwowe, szczególnie te zajęte zdrowiem publicznym, od 1996?
 • W końcu, jak to się dzieje, jeśli opublikowałem tę informację i ostateczną dokumentację i wysłałem tę krytyczną wiadomość wraz z pilnymi apelami do w przybliżeniu 8,500 członków mediów głównego nurtu (jak zrobiłem w tym tygodniu i na tuzinach poprzednich okazji od przeszło siedmiu lat), a ty możesz włączyc twoj telewizor i nie zyskać niczego poza tylko „tą samą starą śpiewką?”

 Jeśli rozważyłeś i odpowiedziałeś powyższe pytania, to czy nie ma to sensu, że Ameryka jest manipulowana, jeśli nie wprost stała się celem, aby rozwijać globalną agendę redukcji populacji, jeśli nie wprost III wojny światowej?

„DUŻY JEDEN” Nadchodzi

  6-ty najlepszy kontrahent Armii U.S.A w broni biologicznej w latach 1969-1970 przygotował mutanty wirusów grypy i para-grypy zmieszanych z dotkliwymi limfocytowymi wirusami białaczki. Innymi słowy, jak mógłbyś mieć rodzaj grypy, która roznosi szybo postępującego zabójczego raka przez kichanie? Według większości ekspertów od pojawiających się chorob i rządowych urzędników zdrowia ów „DUŻY JEDEN” mógłby przybyć kiedykolwiek. Emma Ross z Associated Press donosiła nt. SARS, jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) z rozmachem zaczęła jej „plan kryzysowy” atakowania Poważnego Dotkliwego Oddechowego Syndromu. WHO, jako możesz przypomnieć sobie, jest finansowaną przez U.N. organizacją, o której krążą pogłoski, rozniosła AIDS w Afryce za pomocą zanieczyszczonych szczepionek na zapalenia wątroby B i/lub polio. Jest sensowna ilość materiału dowodowego, by poprzeć to twierdzenie.
 Bardziej niepokojące, że U.N. jest znane, jako będące w dużym stopniu pod wpływem członków rodziny Rockefellera i korporacyjnych korzyści. Historia pokazuje, że majątki Rockefellera zbudowały budynek U.N. w Nowym Jorku. Podczas II wojny rodzina Rockefellerów i ich Standard Oil Company poparli Hitlera bardziej, niż uczynili to dla sojuszników, według sądowego zapisu. Jeden sędzia federalny orzekł, że Rockefeller popełnił „zdradę” przeciw Stanom Zjednoczonym. Po wojnie, według oficjalnego oficera śledczego ds. nazistowskich zbrodni wojennych Johna Loftusa, Nelson Rockefeller przekonał U.N.Blok południowoamerykański do głosowania, by sprzyjać utworzenie Izraela tylko po to, by ubezpieczyć skrytość dotyczącą jego poparcia dla nazistów. Wcześniej w tym wieku, John D. Rockefeller dołączył do Prescotta Busha i brytyjskiej Królewskiej Rodziny w sponsorowaniu inicjatyw eugeniki, które dały początek rasowym programom higieny Hitlera. Podczas tego samego okresu rodzina Rockefellerów faktycznie zmonopolizowała amerykańską medycynę, amerykańską farmację oraz przemysły raka i genetyki. Dzisiaj rodzina Rockefellerów, ich fundacja, U.N. i WHO pozostaje w czołówce zarządzania „programami populacji” zaprojektowanych po to, by zredukować populacje świata do bardziej dających się kierować wielkości. Jak opublikowano  w ostatnim prestiżowym politycznym periodyku „Sprawy Zagraniczne” (Foreign Affairs) publikowanym przez Davida Rockefellera kierującego Radą stosunków z zagranicą – populacja U.S.A jest na celowniku dla 50% redukcji.
 „Nigdy nie stawaliśmy wobec czegoś w tej skali z takim globalnym zasięgiem,” powiedział Dr David Heymann z WHO odnośnie do SARS. „To jest pierwszy raz, że globalna sieć laboratoriów dzieli informacje, próbki, krew, obrazy,” dodał Dr Klaus Stohr, wirusolog WHO koordynujący laboratoria na arenie międzynarodowej. „Zasadniczo z dnia na dzień, nie mając żadnych sekretów, nie ma żadnej zazdrości, nie ma żadnej konkurencji wobec globalnego nagłego wypadku zdrowia. To jest niezwykła sieć. W jednym tygodniu, Associated Press doniósł, sieć laboratorium WHO „odizolowała wirusa SARS, wyprodukowała wstępny test diagnostyczny i zawęziła tożsamość wirusa do dwóch kandydatów – to na szczęście żaden nowy rodzaj grypy. W następnym tygodniu różne przeciwwirusowe leki zostały przetestowane jako możliwe leczenia. „Tymczasem, doktorzy też dzielili się informacją. WHO koordynował wymiany symptomów, historie wypadków i możliwych leczeń. Azjatyccy doktorzy powiedzieli o różnych terapiach, które oni wypróbowali; później, Europejczycy i północnoamerykanie konferowali. „We wschodniej Azji – na zaproszeniu rządu – zespoł specjalistycznych polowych pracowników pełnoetatowych i naukowców z międzynarodowych instytutów został wysłany do Wietnamu, Hong Kongu i Chin, by ocenić jak choroba została rozszerzona, pomóc potraktować pacjentów i doradzić, jak to opanować.
 „Aileen Plant, epidemiolog chorob zakaźnych z Curtin Uniwersytet w Australii, zaprowadziła tuzin ekspertów do Hanoi, jednego z uderzonych chorobą obszarów. Jej międzynarodowy zespół skupił się na francuskim Szpitalu w Hanoi, który zamknął jego drzwi dla nowych pacjentów i poddał kwarantannie swe wnętrze. Dużo chorych było doktorami i pielęgniarkami… „Z niedawno opublikowanych liczb, w Chinach było więcej niż 1,500 przypadków i nieznacznie więcej niż 50 zgonów na całym świecie, włączając trzy w Kanadzie. WHO wierzy, że choroba jest ogólnie pod kontrolą, ale Hong Kong pozostaje wyzwaniem. W Chinach lądu stałego, obraz jest nieco mroczny…”Liczni wewnątrz WHO widzą operację SARS jako rodzaj próby generalnej -„to dobra praktyka”, Heymann powiedział – przed nadejściem „JEDNEGO DUŻEGO” , nieuniknionej pandemii grypy-zabójcy, która – eksperci mówią – mogłaby zdarzyć się kiedykolwiek. „To nie jest jeszcze ten JEDEN DUŻY, ponieważ myślę, że to jest powstrzymane.”
Co Powinieneś Zrobić

 Powyższe informacji drobiazgowo zostało udokumentowane i odniesione do przypisów w dwóch poprzednich pracach autora, Pojawiających Wirusach: AIDS & Ebola – Natura, Wypadek albo Zamierzenie? i Śmierć w Powietrzu: Globalizm, Terroryzm i Toksyczna Wojna. To prosi się o pytanie: co robić? Oto są osobiste i socjo-polityczne kierunki dla racjonalnej odpowiedzi. Tutaj są moje rekomendacje:

 1. Osobiście. Ty i twoi kochani jesteście zachęceni, by zrobić wszystko w twojej władzy, by podnieść twoją naturalną odporność poza te 3 procenty, które są widocznie konieczne, by powstrzymać twój zgon od SARS, albo innych jeszcze bardziej chorobotwórczych czynników. Dla instrukcji w tym względzie, polecam uczenie się od różnych alternatywnych medycznych stron internetowych, w tym www.healingcelebrations.com. Te są poświęcone pomaganiu w ulepszaniu twojego zdrowia naturalnie. Jest pięć praktycznych kroków, które możesz podjąć – to jest podane tam w szczegółach i w moich Healing Celebrations: Cudowne Wyzdrowienia Przez Starożytne Pisma Święte, Naturalna Medycyna i Nowoczesna Nauka (Group Publishing Tetrahedron, 2000). Te zawierają: 1) detoksykację, 2) odkwaszanie/alkalizację, 3) podnoszenie odporności, 4) dotlenianie i 5) bioelektryczne/energetyczne metody.
 2. Społecznie. Powinieneś zaalarmować twoją rodzinę i przyjaciół co do tych spraw w wysiłku, by zapobiec ich gnębieniu, manipulacji mediów i życia w ciągłym pomieszaniu.
 3. Politycznie. Możesz stać się aktywny w wysiłku, by przynieść większą publiczną uwagę do tych przerażających rzeczywistości. „My Naród” możemy zatrzymać trwające ludobójstwa prowadzone pod pozorem „medycznej nauki” i „zdrowia publicznego”. To ostatnio zostało zademonstrowane, kiedy nasze ujawniające światło prawdy oświetliło ryzyka i mity otaczające śmiertelną szczepionkę ospy. Publikacje zwykłych ludzi takie jak Alarm Ospy, opublikowany przez Obserwatora Idaho i stowarzyszonej stronie internetowej w www.allaboutsmallpox.com, stworzyły masywny odruch powrotny, który spowodował żenujące zatrzymanie całego programu. Przez wysyłanie tego artykułu i związanej z nim strony internetowej, www.SARSscam.com, do tak wielu ludzi, jak to możliwe, możemy osiągnąć ten sam pomyślny skutek.

O Autorze*

Leonard G. Horowitz,M. D. D., M. A., M. P. H., jest na arenie międzynarodowej znanym autorytetem w zachodzącym na siebie polu zdrowia publicznego, behawioralnej nauki, pojawiających się chorobach i bioterroryzmie. Otrzymał doktorat w medycznej dentystyce od Uniwersyteckiej Szkoły Dentystycznej Medycyny Tufts w 1977, zostało przyznane podoktorskie stypendium w behawioralnych naukach w Uniwersytecie Rochester, zdobył stopień Master zdrowia publicznego od Uniwersytetu Harvarda i inny stopień magistra nauk humanistycznych w edukacji zdrowotnej od College’u Beacon, wszystko przed dołączaniem do wydziału badań w Harvard. Dr. Horowitz najlepiej jest znany z jego narodowego bestsellera – książki Pojawiające się Wirusy: AIDS & Ebola – Natura, Wypadek albo Zamierzenie? który ostatnio zaskutkował badaniem przez Ogólne Biuro Sprawozdawcze USA (United Stated General Accounting Office) sztucznego początku teorii AIDS. (Zobacz: http://www.healingcelebrations.com/gao.htm) Praca Dr. Horowitza w polu świadomości ryzyka szczepień podpowiedziała co najmniej trzem narodom Trzeciego Świata, by zmieniły ich polityki szczepienia. Jego ostatnie oszałamiające zeznanie przed Rządowym Komitetem Reformy kongresu Stanów Zjednoczonych, dosłownie doprowadziło przesłuchanie do zatrzymania.
(Zobacz: http://www.healingcelebrations.com/Disease % 20Deities % 20on % 20Capitol % 20Hill % 20Address % 20Autism.htm)
 Dr Horowitz zakwestionował postawę urzędników zdrowia rządu w sprawie tajnego sprawozdania Centrum dla Kontroli Choroby i Zapobiegania (CDC), pokazującego ostateczne łącze między składnikiem rtęci (i.e., Thimerosal), wspólnemu większości szczepionek, a szybkorosnącym tempem autyzmu i behawioralnych zaburzeń oddziałujących na nasze dzieci i przyszłość naszego narodu.
 Niewiarygodne, ale Dr Horowitz zaalarmował FBI na piśmie i osobiście, na tydzień wcześniej, zanim pierwsze wysyłanie poczty wąglika zostało ogłoszone w prasie, że „główny strach wąglika” był w procesie rozwijania się i wymagał pilnej uwagi FBI. Zbytecznie dodawać, ze oni nie zważali na prorocze ostrzeżenia Horowitza. Ponadto, trzy miesiące przed 11 wrześniem – atakiem na Centrum handlu światowego i Pentagon, Dr Horowitz wypuścił trzynastą swą książkę, proroczo tytułowaną Śmierć w Powietrzu: Globalizm, Terroryzm i Toksyczna Wojna (http://www.healthyworlddistributing.com/detail.aspx?ID = 3),. Książka skupia się na Wirusie zachodniego Nilu jako akcie bioterroru i rozważa co i kto jest naprawdę za tą i innymi ostatnimi epidemiami. Dr Horowitz argumentuje, że jego ujawnienia odsłaniają korzenie globalnego terroryzmu, wraz z osobami i organizacjami, w sercu czego umieszcza „petrochemiczno-farmaceutyczny kartel.” Wierzy, że ta „wielonarodowa zbiorowa bestia” jest w procesie popełniania globalnego ludobójstwa, korzystając z zaprojektowanych strachów i w tym samym czasie, najskuteczniej selekcjonuje populacje uważane za nadmierne ilościowo. Jak mogłeś usłyszeć, Senator Patrick Leahy (D – VT), Przewodniczący Komitetu Sądownictwa Senatu, domagał się śledztwa co do łączy między ostatnimi epidemiami Wirusa zachodniego Nilu i bioterroryzmem. Dr Horowitz jest między wiodącymi pionierami tej teorii.  Informacje kontaktowe z Dr Horowitzem, książki, taśmy dźwiękowe i programy wideo są dostępne bezpośrednio na http://www.healthyworlddistributing.com/ i www.tetrahedron.org, albo tel. 1-888-508-4787. Tak artykuł był dostarczony dzięki uprzejmości Dr Leonarda G. Horowitza i Tetrahedron Publishing Group 206 North 4th Avenue, Suite 147 Sandpoint, Idaho 83864 <http://www.tetrahedron.org/>http://www.tetrahedron.org Toll free order line: 888-508-4787; Office telephone: 208-265-2575; FAX: 208-265-2775 E-mail: mailto:tetra@tetrahedron.org>tetra@tetrahedron.org

Zobacz też:

http://www.c-cure.com  http://www.c-cure.com   http://www.tetraassoc.com  http://www.tetraassoc.com   http://www.originofaids.com  http://www.originofaids.com  http://www.deathintheair.com  http://www.deathintheair.com   http://www.allaboutsmallpox.com   http://www.healingcelebrations.com  http://www.healingcelebrations.com   http://www.americanreddoublecross.com  http://www.americanreddoublecross.com   http://www.healthyworlddistributing.com  http://www.healthyworlddistributing.com    http://www.prophecyandpreparedness.com  http://www.prophecyandpreparedness.com
=============================================================================================

* Była ordyntator ortopedii w szpitalu w San Francisco, dr Lorraine Day, uważa, że Leonard Horovitz jest agentem dezinformacyjnym, który poprzez swoje publikacje i oskarżenia ukrywa prawdziwych mocodawców międzynarodowej mafii. Dr Lorraine day już w 2006 roku przewidziała masowe szczepienia na świńską grypę, które to w jej opinii miały być przyczyną prawdziwej pandemii. Kilka lat temu mówiła też o czekających na opozycje amerykańską obozach koncentracyjnych oraz o „żółtej”, „nienieskiej” i „czerwonej” liście obywateli. Na „czerwonej” miały być osoby do natychmiastowej likwidacji w przypadku stanu wyjątkowego, na niebieskiej – te które się nadają do obozów, a na żółtej uzyteczni idioci, którzy mieli by pełnić rolę niewolników dla przyszłej elity.

Komentarzy 90 to “SARS – Wielki Globalny ZWÓD”

 1. ZKRWIIKOSCI said

  Bylo kilka dni spokoju a dzisiaj wraz z pojawieniem sie slonca pojawily sie samoloty i pryskaja z kazdej strony.Niebo nad Lublinem powoli staje sie szare.Szlak mnie trafia.Chce normalnego dostepu do promieni slonecznych.
  Piszcie jak w pozostalych czesciach kraju.

  • p vel p said

   heh nie wiem może pas nadmorski ma ocaleć?? ani razu jeszcze nie widziałem, ani nie słyszałem jakiegoś „obcego” samolotu czy śmigłowca który by coś rozpylał, tylko su-22 Świdwin i Mirosławiec, oraz śmigłowce z Darłowa… nic więcej u nas nie lata /nie liczyć pasażerów/

   • ZKRWIIKOSCI said

    no widzisz od tych teorii spiskowych mam juz zwidy i tak juz dwa lata
    otworz oczy

    pozdrawiam

    pilotow samolotow widmo tez

   • ZKRWIIKOSCI said

    moj blad sorki przeczytalem Swidnik(obok Lublina)
    jesli u Ciebie nie lataja to Twoje szczescie bo to nic przyjemnego zobaczyc jak piekne niebieskie niebo zmienia sie w bialy syf

   • Brenda said

    A ja sie tak zastanawiam i dumam i… wymyslilam! ;D
    Moze oni po to rozpylaja cos w powietrzu by stworzyc swoisty ekran dla HAARP’a?
    Podobno moga wyswietlac obrazy trojwymiarowe z satelit (nie wiem czy czasem projektow nie pomylilam). Pogloski chodza, ze ma byc akies ujawnienie: jak nie religijne to UFO.

   • AntyMizia said

    Nasilenie rozsiewania chemitrail’sów w Polsce trwa co najmniej od roku a nie zaobserwowaliśmy żadnych „objawień”, dziwnych komet, porównywalnych do tych z Norwegii i Chin, czy też latających piramid, jak w Moskwie – więc wątpię że to o chodzi …

   • AntyMizia said

    I jak już to dla Blue Beam a nie HAARP – to dwa zupełnie inne projekty. Za obrazy holograficzne w górnej części atmosfery odpowiedzialny może być tylko Blue Beam. HAARP podobno może być odpowiedzialny za zmiany pogodowe i wywoływanie wstrząsów tektonicznych i jak twierdzi Gośka – za pryskanie tłuszczu z patelni 😉

   • Brenda said

    No tak cos mi nie pasowalo 😀 Dzieki za sprostwowanie.

   • Brenda said

    Ale moze chodzi o to, ze w atmosferze jest tego „ekranu” zamalo i go uzupelniaja stopniowo co jakis czas. Jesli to by bylo na skale swiatowa to przeciez nie umieszcza tego w powietrzu przez godzine.

   • ZKRWIIKOSCI said

    W Holandii tez nie widzialem zadnych projekcji ale moim zdaniem Brenda ma duzo racji
    Od dawna nabieram przeswiadczenia ze traile sa czescia HAARPa a przynajmniej go wspomagaja

   • ZKRWIIKOSCI said

    HAARPem mozna narysowac na niebie wszystko o czym mowia „opiekunowie” projektu
    Moze wlasnie Blue Beam jest jedna z jego mozliwosci

   • ZKRWIIKOSCI said

   • ZKRWIIKOSCI said

   • ZKRWIIKOSCI said

   • ZKRWIIKOSCI said

    i jeszcze jeden

   • ZKRWIIKOSCI said

    moze troche przesadzam ale ciekaw jestem czy przy pomocy HAARPa dalo by rade spowodowac powstanie kregow w zbozu

    prosze napiszcie co o tym myslicie

   • nik said

    Czytalem gdzies ze takie jest wlasnie zadanie chemitraili. Pakuja do atmosfery cos co umozliwi czy tam wspomoze blubeama.

   • asterix7777 said

    cze brenda calkiem mozliwe.

  • AntyMizia said

   Potwierdzam, to samo w Chełmie położonym ok. 70 km od Lublina. Dziś rano naliczyłem tu ok. 10 samolotów przelatujących w tym samym kierunku: z SE, przez Chełm na NW – w stronę Lublina. Jednak „smugi kondensacyjne” nie utrzymywały się długo – być może ze względu na pogodę, jednak ciągnęły się całymi kilometrami.

   • AntyMizia said

    Jeszcze jedno: biorąc pod uwagę położenie Chełma (25 km od granicy z Ukrainą), wysokość lotu i długość pozostawianych smug kondensacyjnych – śmiem twierdzić, że wszystkie zaobserwowane samoloty nadleciały z Ukrainy, przekraczając naszą granicę.

  • asterix7777 said

   siema nad Przemyślem to samo.Troche dziwna faza bo ludzie zaczeli pokaszliwac cos na pluca siadlo niektorym.Ale mysle ze siali caly zas tylko dzis chmury odslonily niebo i widac bylo dobrze . A tak apropo wirusa. to kilkanascie lat temu moze i ze dwadziescia .Mialem taki dziwny sen. Ze jestem w sali gdzie jest duzo kilkumiesiecznych bobasow. bobasy lezaly na takich jakby polkach .umieszconych na wysokosci piersi doroslego czlowieka nad kazdym byla lampa (cos jak solux) skierowana wiatlem w strone duzego otworu w klatce piersiowej o ciemnych zgrubialych czerwonawych krawedziach . cos te dzieciaki zarlo. ale bylu podlaczone do jakichs rurek i ialy okulary na oczach takie ja do uf .taka sala do chodowania wirusa na zywych organizmach. masakra. bardzo cieki i niesmaczy sen;d .pozdro

   • mgrabas said

    cześć, witam też z Przemyśla i potwierdzam wyraźne podrażnienie gardła i oskrzeli od nocy z 13 na 14.11.2009

   • gustaf said

    Ja / z kobitką podłapaliśmy cosik ubiegłej jesieni na Pomorzu. Dużo grzybilim po lasach. Mam do tej pory(ponad rok ciągłe kłopoty z gardłem i katarem/ stąd żremy czosnek i cytryny do bólu. Osobiście podejrzewam Candidę. Ale też nie wierzę w ciągłe opryski. Myślę ,że to sporadycznie ,od czasu do czasu.
    Tak żeby grunt przygotować. Co do np. Ukrainy , to tam już na całego eksperymentują.

  • nik said

   Pisalem pod innym tematem. Jeszcze wczoraj i kilka dni wstecz piekny,niezmocony blekit nad czestochowskim niebem, az milo…..Dzisiaj najpeirw cholerne samoloty i chemitraile, coraz wiecej smug, ‚mgielka’ az w koncu ani jedego przeswitu….:( Paranoja…W jakim my swiecie zyjemy…:/
   Tu zdjecie ‚dzisiejszego’ dosc egzotycznego chemitraila z krk przeslane mi przez kolezanke…

   • nik said

    Aha i jeszcze pokaslywanie i ‚ciezkie pluca’ u mnie. Wiele osob dzis pokasluje….Niech to szlag:/

   • vindpust said

    Ja mieszkam w poludniowej Szwecji i tez od wiosny po ciezkiej, niezidentyfikowanej chorobie z kaszlem zostalo mi pokaslywanie do teraz. Mojemu partnerowi tez. Coraz czesciej tez slysze ludzi pokaslujacych, niby zdrowi a pokasluja.

   • hjk said

    krk- siedzisz na chorwackiej wyspie Krk??)))

 2. ZKRWIIKOSCI said

  prosze kogos z Lublina o pstrykniecie kilku fotek to moze wtedy pare osob zobaczy samoloty

 3. Bruno said

  W niektórych regionach Ukrainy gwałtownie pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna.W ostatnich dniach, liczba regionów, które przekroczyły próg epidemiologiczny wzrosła do 22.Tydzień temu było 13 tych regionów.
  Według biura prasowego Ministerstwa Zdrowia,przekroczony jest próg epidemii w regionach Krym, Winnica, Wołyń, Dniepropietrowsk, Donieck, Żytomierz, Zaporoże, Kijów, Kirowohradzie, Ługańsk, Mikołajów, Odessa, Połtawa, Równe, Sumy, Tarnopol, Charków, Chersoń, Czerkasy, region Czernihów, Sewastopol i Kijów.
  Ponadto, zakarpacki, Lwów, Chmielnicki i regiony Czerniowce znajduje się w strefie, która zbliża się do progu epidemii. Tylko Iwano-Frankowsk jest stosunkowo niezagrożony.
  Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu naczelny lekarz Ukrainy Aleksander Bilovol powiedział, że zwiększenie częstości występowania grypy i SARS, które zaobserwowano w regionach wschodniej i centralnej Ukrainy – jest kontynuacją pierwszej fali epidemii. Druga fala spodziewana jest w drugiej połowie stycznia.
  Liczba osób które zmarły na świnską grypę i SARS 556 osób. W ciągu ostatniej doby zmarło 11 osób.Łącznie od początku epidemii zachorowało 3 122 997 osób.

  • allseiingeye said

   I znowu rusza propaganda i płytkie chwyty w kieruku szczepień:

   Państwo Obamowie zaszczepili się przeciw A/H1N1

   Amerykańska para prezydencka zaszczepiła się przeciwko grypie A/H1N1 – dowiedziały się media. Przypomniały, że do dyspozycji Amerykanów jest niemal 100 mln dawek szczepionki na tę chorobę.
   Prezydent USA sam przekazał informację o szczepieniu dziennikarce rozgłośni Urban Radio Networks i zachęcił rodaków, by też się zaszczepili.

   http://wiadomosci.onet.pl/2100485,12,panstwo_obamowie_zaszczepili_sie_przeciw_ah1n1,item.html

   • hjk said

    ja dam antypropagadę – jedna nauczycielka żona lekarza sprowadziła sobie z niemiec chyba tą szczepionkę, zaszczepiła się, a teraz siedzi w izolatce z grypą ah1n1…

 4. bingo said

  Troche z inne beczki ale na czasie http://www.dekalog.pl/eliasz/mirror/wiarapos/bn.htm

 5. Talbot said

  Przygotowania trwają.
  III wojna światowa wybuchnie w Boże Narodzenie.

 6. A said

 7. tomekgo said

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

 8. tomekgo said

  Dla wszystkich początkujących w tematyce i ciekawych prawdy o świecie który nas otacza polecam swój Blog

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

  Staram się zbierać materiały z różnych źródeł i zamieszczać je w jednym miejscu, aby osobom któtym niechce się lub nie mają czasu szukać, było łatwiej dotrzeć do prawdy i otworzyć oczy na świat który nas otacza i coraz bardziej zaciska pętle na naszej szyi.

  Mam nadziej że te wpisy pozwolą, może nie zmienić całe nasze życie, ale podejście do niego i naszych codziennych wyborów, aby było lepsze i zdrowsze (na moją żonę i znajomych poskutkowało 😉
  GMO i Monsanto
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/19/gmo-i-monsanto/

  Czym tak naprawdę są i skąd się wzięły korporacje
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/17/czym-tak-naprawde-sa-i-skad-sie-wziely-korporacje/
  Czy światem żądzi grawitacja? Czy może “Pioruny Bogów”!?
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/17/czy-swiatem-zadzi-grawitacja-czy-moze-pioruny-bogow/

  Fluor szkodzi zdrowiu?!
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/15/fluor-szkodzi-zdrowiu/

  Globalne ocieplenie – Globalny szwindel
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/12/globalne-ocieplenie-globalny-szwindel/

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/15/celem-jest-zdobycie-wladzy-a-nie-troska-o-klimat-o-konferecji-klimatycznej-w-kopenhadze/
  Magiczne cyferki E951 i E621
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/10/magiczne-cyferki-e951-ie621/

  Codex Alimentarius a nasze zdrowie
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/11/27/codex-alimentarius-a-nasze-zdrowie/

  Czy warto i czy bezpiecznie jest sczepić nasze dzieci!?
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/11/25/czy-warto-i-czy-bezpiecznie-jest-szczepic-nasze-dzieci/

  Szczepinka na HPV- rak szyjki macicy – czy bezpieczna?
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/11/25/szczepionka-na-hpv-rak-szyjki-macicy-czy-bezpieczna/

  Kolejne artykuły w przygotowaniu.

 9. tomekgo said

  Dla wszystkich początkujących w tematyce i ciekawych prawdy o świecie który nas otacza polecam swój Blog

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

  Staram się zbierać materiały z różnych źródeł i zamieszczać je w jednym miejscu, aby osobom któtym niechce się lub nie mają czasu szukać, było łatwiej dotrzeć do prawdy i otworzyć oczy na świat który nas otacza i coraz bardziej zaciska pętle na naszej szyi.

  Mam nadziej że te wpisy pozwolą, może nie zmienić całe nasze życie, ale podejście do niego i naszych codziennych wyborów, aby było lepsze i zdrowsze (na moją żonę i znajomych poskutkowało 😉
  GMO i Monsanto
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/19/gmo-i-monsanto/

  Czym tak naprawdę są i skąd się wzięły korporacje
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/17/czym-tak-naprawde-sa-i-skad-sie-wziely-korporacje/
  Czy światem żądzi grawitacja? Czy może “Pioruny Bogów”!?
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/17/czy-swiatem-zadzi-grawitacja-czy-moze-pioruny-bogow/

  Fluor szkodzi zdrowiu?!
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/15/fluor-szkodzi-zdrowiu/

  Globalne ocieplenie – Globalny szwindel
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/12/globalne-ocieplenie-globalny-szwindel/

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/15/celem-jest-zdobycie-wladzy-a-nie-troska-o-klimat-o-konferecji-klimatycznej-w-kopenhadze/
  Magiczne cyferki E951 i E621
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/12/10/magiczne-cyferki-e951-ie621/

  Codex Alimentarius a nasze zdrowie
  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/2009/11/27/codex-alimentarius-a-nasze-zdrowie/

  i wiele inncyh

 10. tomekgo said

  Dla wszystkich początkujących w tematyce i ciekawych prawdy o świecie który nas otacza polecam swój Blog

  http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

  Staram się zbierać materiały z różnych źródeł i zamieszczać je w jednym miejscu, aby osobom któtym niechce się lub nie mają czasu szukać, było łatwiej dotrzeć do prawdy i otworzyć oczy na świat który nas otacza i coraz bardziej zaciska pętle na naszej szyi.

  Mam nadziej że te wpisy pozwolą, może nie zmienić całe nasze życie, ale podejście do niego i naszych codziennych wyborów, aby było lepsze i zdrowsze (na moją żonę i znajomych poskutkowało 😉
  GMO i Monsanto

 11. Brenda said

  I jeszcze cos co zaobserwowalam odnosnie chemitrail: na moim kawalku nieba lata sporo samolotow (z Hannoweru, Bremen i innych). Zauwazylam, ze chemitraile ciagna sie w nieskonczonosc i sa poprzecinane tylko w jednym skupisku, zawsze widac je swierzutkie na wschodzie, i tak wedruja wraz ze sloncem. Sa robione w krotkim czasie (ok.2 godz.). Smugi samolotow, ktore lataja luzno po calym niebie znikaja do po ok. 10 min.
  No to co jest z tymi krytarzami przelotow w miejscu najwiekszego skupiska chemitrail?! Ktos kiedys pisal, ze smugi zaleza od temperatury i wysokosci. Ale gdyby tak bylo to przeciez cale niebo bylo by zasnute.

 12. cavaderous said

  kiedy wybuchnie nie wiemy , natomiast możemy nucić wieczne piosenki o tych „psach”

 13. Zbyszko said

  Przpraszam że nie na temat, ale czy nie zwróciliście uwagi na coraz to nowe przepisy uprzykrzające życie. Niedawno wyszedł przepis dotyczący wielkości altanek w ogródkach działkowych. Przepis ten ogranicza powierzchnię altanki do 20m2 (chyba) i w tym momencie uderza to w ludzi z inicjatywą a niekoniecznie dużą kasą, którzy nie czekając kilkanaście lat na mieszkanie zagospodarowali sobie altanki na mieszkania i tak już mieszkają, niektórzy kilkadziesiat lat. Teraz każe im się burzyć te domki, bo np maja 25 albo 30m2 (istna rozpusta- 30m2)i praktycznie wywala się te rodziny na bruk. Chyba jest to związane z przyszłym podatkiem katastralnym kiedy to bardzo wiele rodzin po prostu nie będzie stać na mieszkanie w bloku i wtedy żeby czasami nie przyszło im do głowy zamieszkanie w ogródkach tylko od razu pod most

  • gustaf said

   To jest bardziej złożony temat… Właścicielami gruntów są Ogródki Działkowe. I ich Związek. Przepisów , w tym zwłaszcza lokalnych pilnują lokalne władze działkowe. A grunty leżą na terenie miast i to często w cennych lokalizacjach (czytaj łapówki od deweloperów).
   Altanki działkowe to te właśnie 20 m2 lub 5 x 6 m
   Można w zależności od zarządu postawić większe, ale to cicha umowa.
   „Cuduje się różnie”, bo np. można dobudować do tego wiatę na samochód 12m2 i wtedy pokoik na pięterku powiększyć o te właśnie 12 m2. Można też coś dobudować na narzędzia. W niektórych miastach urzędy prowadzą na takich działkach zameldowanie. Działki mają adresy /jako mieszkania. Ale to zależy znowu od lokalnego Zarządu i zgody wszystkich działkowców( o to ciężko)
   Kwestią jest właśnie przekształcenie na działki budowlane , żeby i działkowcy nie stracili i żeby na działkach nie powstało budownictwo komercyjne. Poza tym Związek Działkowców musi wtedy oddać miastu ziemię i władzę nad nią i nie dać się oszukać urzędnikom , bo to łakomy kąsek. Wtedy też mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego. Jeszcze jedno , co działki to inny zarząd najczęściej starzy „społecznicy” i czasem trafia się w „beton” wojskowy, partyjny lub po prostu komuszy.

 14. nik said

  Czy czujecie sie dzisiaj tak samo jak wczoraj czy kilka dni temu? Bo ja mam mniej wiecej od poludnia uczycie ‚ciezkich pluc’, bol promieniuje az na kregoslup, serce bije szybciej…A jak wiemy dzisiaj nad pl prawdziwy spektakl chemitrail…Napiszcie.

  • Kosa said

   Najprawdopodobniej wlasnie umierasz, pożegnaj się z rodzina, ja wszystkim życze wesolych świąt bez paranoi, no Tobie oczywiscie nie bo i tak nie dozyjesz 😉

  • hjk said

   Ze zmianą pogody zmienia sie ciśnienie, to moze być przyczyna różnych dolegliwości, migren, bólów stawów,itp., nazywa się to metoepatia…

   • hjk said

    młodzi tego nie odczuwają, zaczynaja ludzie w srednim wieku i bardziej starsi…coż kolego, starość nei radość..)))

 15. mizia said

  a ja TAM SOBIE SIEDZĘ W NORCE I WYPOCZYWAM – i mam czas na przemyslenia

  Jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu. a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost – patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy…

  Brzmi to szczególnie niepokojąco, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obecnie przez świat przetacza się kolejna po kryzysie gospodarczym, budząca wątpliwości co do swojej przypadkowości, globalna „katastrofa” czyli pandemia grypy AH1N1.

  Do tego dochodzi wyraźnie zaostrzająca się sytuacja w okół Iranu, która również przyspieszyła w ostatnim czasie,a która obok strachu przed globalnym kryzysem, grypą czy zmianami klimatycznymi dorzuca jeszcze groźbę wojny nuklearnej ( główny argument za powstrzymaniem Iranu ).

  Można odnieść wrażenie, że proces zastraszenia społeczeństwa światowego rusza pełną parą, aby tym bardziej wykazać potrzebę utworzenia światowego kierownictwa jako wademekum na te wszystkie problemy ( tak jak już na pewno miało to miejsce w związku z kryzysem gospodarczym ).

  Co więcej jeśli przeanalizujemy główne warunki potrzebne do rozpoczęcia biblijnej apokalipsy, to w normalnych warunkach do ich wypełnienia, potrzeba max 15-20 lat. ( chyba że nastąpiło by przyspieszenie tworzenia się Rządu Światowego np w wyniku pandemii wirusa, kolejnej fali kryzysu czy znaczącej eskalacji napięcia na bliskim wschodzie – np użycie pierwszy raz od 60 lat broni jądrowej ).

  Ponad to ewentualny konflikt, wpisuje się obok pozostałych procesów, które można rozpatrywać w kategoriach znaków końca, jako pretekst do zawarcia tzw fałszywego pokoju, przez osobę, która później stanie na czele światowego rządu. Może również umożliwić proces odbudowy Świątyni Żydowskiej, co jest kolejnym warunkiem rozpoczęcia ostatniego kresu w dziejach ludzkości.

  Główne warunki rozpoczęcia apokalipsy to:

  1. Powstanie globalnej władzy – Wszystko zmierza do powstania rządu światowego , czyli apokaliptycznej bestii, „i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem”.

  Co ciekawe większość Światowych instytucji , funkcjonuje według zasad opisanych w apokalipsie. Po pierwsze tworzą je prezydenci/ premierzy poszczególnych krajów – „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza mającą dziesięć rogów (…) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę JAKBY KRÓLOWIE ( prezydenci/ premierzy? ) na JEDNĄ GODZINĘ ( kadencja? ) wraz z Bestią.”, a po drugie: sami wybierają swoich przewodniczących – „i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią”.

  Ostatni cytat świadczy o tym, że „jakby królowie”, oddadzą władzę bestii dobrowolnie ( na zasadzie wyboru przewodniczącego danego ugrupowania ) oraz,że „władca” będzie wybrany jedynie przez wąską grupę „10” prezydentów/ premierów z całkowitym pominięciem społeczeństw świata ( czyli nie będzie wybrany w wyborach powszechnych ). Jest to zgodne z zasadami wybierania przewodniczących Światowych instytucji, jak ONZ czy od 1 grudnia UE – w traktacie lizbońskim czytamy „5. Rada Europejska wybiera swojego PRZEWODNICZĄCEGO większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku;”.

  na razie „jakby królów” jest 27, ale od 2014 będzie już tylko 18 (według zasady 2/3 ), wiec jest duża szansa że kolejnym krokiem będzie 1/3, co przy wejściu do unii jeszcze 2-3 krajów, a mniej więcej tyle jest chętnych da 10…

  Warto dodać, że jeszcze klika lat temu wizja utworzenia Rządu Światowego uważana była powszechnie za teorie spiskową, jednak w ostatnim czasie nikt nie ma już wątpliwości, że utworzenie globalnej władzy jest tylko kwestią czasu, a najważniejsi politycy zaczęli mówić o tym prost – patrz ostatni zjazd G-20 , gdzie zadeklarowano, ze grupa ta będzie przekształcała się w Gospodarczy Rząd Światowy jako odpowiedź na kryzys gospodarczy…

  Na utworzenie Rządu Światowego, w zależności czy będzie on ewoluował z UE, G-20, ONZ czy też powstanie w wyniku połączenia Unii poszczególnych kontynentów ( najmniej prawdopodobne ) , potrzeba jakieś 10-15 lat. Jednak niezależnie od scenariusza, który będzie towarzyszył jego tworzeniu, samo powstanie globalnej władzy, czy się to komuś podoba czy nie, jest jednym z głównych znaków apokalipsy i jeszcze nigdy w historii świata żadne podobne zdarzenie nie miało miejsca – pierwszy raz ma ono szanse zaistnieć dopiero dziś, jako rząd światowy.

  2. Pojawienie się „władcy” ziemi – mało prawdopodobne, aby po uformowaniu się rządu światowego, nie wyłonił on swojego przewodniczącego/ prezydenta, co oznacza że po jego powstaniu, wyłonienie „władcy” będzie tylko kwestią czasu.

  Ponad to, w UE właśnie powstały dwa urzędy które mogą odegrać tu istotna role tj „prezydenta” oraz „wielkiego przedstawiciela” który będzie zajmować się dyplomacją. Obie posady stwarzają realną szanse na wypełnienie się proroctwa dotyczącego zawarcia przez „władce” 7 letniego, fałszywego pokoju pomiędzy jego mocarstwem, Izraelem i krajami na bliskim wschodzie ( „Będzie zwyciężał i jako fałszywy [książę pokoju] zawrze pokój z wieloma na 7 lat” ), co wynika z zaangażowania UE we wszelkie napięcia w tym rejonie świata i długą historie prowadzenia tam rokowań pokojowych. Co ciekawe UE działa właśnie według 7-letnich okresów czasu planowania.

  W zależności od pkt 1 potrzeba na to około 10-15 lat

  Ale niezależnie od tego, podobnie jak w przypadku punktu pierwszego, nigdy od czasów spisania apokalipsy nic podobnego nie miło miejsca, a ma szanse zrealizować się, w najbliższych latach.

  3. Istnienie i odbudowa Izraela – Warunki takie jak istnienie i odbudowa Izraela zostały spełnione w 1948/68 do około roku 2000 ( największe prace związane z odbudową ). Jeszcze 50 lat temu Izrael był pustynią. Dziś zgodnie z tekstami z przed 3 tys lat odzyskał niepodległość, został odbudowany i stał się jedynym zielonym skrawkiem ziemi w regionie.

  „Potem powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli, i zgromadzę ich zewsząd, i przyprowadzę ich do ich ziemi” oraz

  „I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń.”

  Teraz zostaje tylko aby utwierdził się w tym, że jest bezpieczny, zgodnie ze słowami „Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą”, co nastąpi prawdopodobnie po otrzymaniu gwarancji od bestii ( czytaj rządu światowego/UE ) po podpisaniu pokoju.

  4. Głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzieki TV, radiu, internetowi i sieci satelitów ten punkt, pierwszy raz w historii, staje się faktem.

  `I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec’

  Warto dodać, że był to główny znak końca podany przez Chrystusa apostołom, gdyż jako jedyny ( inne to wojny, głód, trzęsienia ziemi ) jest zdarzeniem jednorazowym – niepowtarzalnym. Tylko raz ewangelia może zacząć być głoszona wszystkim i właśnie teraz to się dzieje

  Można powiedzieć, ze jest spełniany obecnie – max 10 lat.

  5. Odbudowa Świątyni Żydowskiej – jest to najtrudniejszy do określenia punkt ze względów politycznych. Faktem jest jednak, że w Izraelu istnieje silny ruch na rzecz odbudowy Świątyni, a jeszcze 60 lat temu nie było w ogóle o tym mowy. Istotnym czynnikiem może być tu, dążenie Iranu do uzyskania bomby atomowej, na co raczej Izrael nie pozwoli. Nie jest to wiec punkt jednoznaczny, nie mniej jednak jeszcze nigdy od czasów zburzenia drugiej świątyni ,aż do czasów obecnych nie miał szans na realizacje.

  6. Warunki do zaistnienie wielkiego ucisku – Prawa jednostki są ograniczane na rzecz służb bezpieczeństwa, obywatele są coraz bardziej kontrolowani, zwiększają się możliwości technologiczne w tym zakresie ( patrz: miniaturyzacja, monitoring, satelity, namierzanie i podsłuchiwanie telefonów, systemy rozpoznawania twarzy, chipy w dowodach, odciski palców i biometryczne zdjęcia twarzy w dokumentach ), czyli narzędzia które posłużą do podporządkowania sobie ludzkości i zaprowadzenia terroru po zakończeniu okresu fałszywego pokoju.

  W tym roku w Polsce zaczęły obowiązywać paszporty z odciskami palców, a w przyszłym roku będziemy mieli nowe dowody zawierające chipy elektroniczne do których w każdej chwili, będzie można dograć dodatkowe informacje o właścicielu ( np: odciski palców czy biometryczny obraz twarzy, który umożliwia między innymi rozpoznanie osoby, przy pomocy kamery bez udziału operatora ). Od 13 kwietnia obowiązuje również unijna dyrektywa nakazująca rejestrowanie wszystkich wysyłanych e-maili oraz rozmów przy pomocy programów takich jak skype ( dane są przechowywane przez 12 miesięcy ) . Jest to kolejny krok kontroli e-maili po wprowadzeniu uregulować pozwalających na ich sprawdzanie przez systemy służb specjalnych. Ponad to UE pracuje obecnie nad projektem w ramach którego rejestrowane i archiwizowane będą nie tylko e-maile ale również wszystkie połączania telefoniczne oraz smsy, a także dokładne lokalizacje dzwoniącego w chwili trwania połączenia. Obecnie wszystkie te dane można sprawdzić jeżeli wcześniej dane służby wystąpiły o odpowiednie nakazy. Nowy system sprawi, że będzie można sprawdzić dowolne rozmowy, smsy oraz e-maile, a także miejsce pobytu wszystkich obywateli na przynajmniej 2 lata wstecz. Polski rząd stoi tymczasem na stanowisku, że powyższe rozwiązania nie stanowią zagrożenia dla wolności jednostki, a jeśli ktoś tak twierdzi to znaczy, że broni interesów firm telekomunikacyjnych.

  „Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota”

  „Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat”

  Warunki te są praktycznie gotowe.

  7. Zaczipowanie ludzi i wyparcie transakcji gotówkowych – Jeśli chodzi o chipy to potrzeba około 10 lat. W przypadku odejścia od transakcji gotówkowych to według raportu KE z 2007 roku potrzeba 15 lat. Dodam że unia realizuje programy w tym kierunku ( w ramach jednego z nich będziemy mieli nowe dowody w 2011 z chipem, dzięki któremu w każdej chwili będzie można dograć dodatkowe dane jak odcisk palca, obraz twarzy czy siatkówka oka)

  Technologia chipów połączona z odejściem od płatności gotówka, umożliwi całkowitą kontrole nad każdym człowiekiem, którego obejmie system oraz całkowitą eliminacje opozycji – czyli stanie się ono głównym narzędziem, zniewolenia i terroru. O tym, że opisanym w Biblii „znakiem bestii” jest właśnie chip, świadczy kilka cech charakterystycznych dla obydwu przedmiotów. Są to:

  – aspekt finansowy – główna cecha znaku bestii oraz chipa – „że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia”

  – aspekt fizyczny – jedno i drugie są rzeczami fizycznymi o czym świadczy umiejscowienie w konkretnych miejscach ciała – „otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło”

  – aspekt trzeci to właśnie te miejsca – w obu przypadkach są takie same – opisane w apokalipsie miejsca są najlepszymi do umieszczenia czipów, ze względu na ich zasilanie.

  – aspekt czwarty to powszechność – „sprawia, że WSZYSCY: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię” – wprowadzenie systemu bezgotówkowego opartego na chipach nie jest możliwe jeśli system ten nie był by powszechny

  Warto też dodać że w przypadku tego punktu, podobnie jak w przypadku wszystkich wyżej wymienionych, nigdy w historii świata, nie istniała żadna forma znamienia/ znaku którym oznaczeni zostali by wszyscy ludzie lub choćby mieszkańcy jednego kraju/ regionu i który w sposób bezpośredni decydował by o możliwości dokonywania przez te osoby kupna/ sprzedaży. Pierwszy raz w historii, taka możliwość powstanie dzięki połączeni technologi chipów z globalna siecią www. Istotny możne tu być również fakt, że w języku hebrajskim litera W odpowiada liczbie 6, co daje nam WWW = 666 ).

  8. Globalny pokój ( fałszywy pokój ) – Fałszywy pokój jest głównym elementem zwiedzenia ludzkości przez władce i będzie podpisany między Izraelem, mocarstwem antychrysta oraz krajami na bliskim wschodzie. Nie wykluczone że istotnym czynnikiem będzie tu podobnie jak w pkt 5, spór Izrael – Iran.

  Można powiedzieć ze jest to swojego rodzaju alternatywa wobec królestwa Bożego ale bez Boga. Identyczna idea towarzyszy wizji utworzenia Rządu Światowego. Głowne cechy dla których ma powstać to: pokój, bezpieczeństwo, demokracja i dobrobyt czyli wszystko to o czym ludzie marzą od setek lat. Pierwszy raz w historii świata idee wydają się mieć szanse realizacji dzięki światowemu rządowi …

  Jeśli jednak przyjrzymy się głównym inicjatorom tego przedsięwzięcia, dla którego pewnego rodzaju protoplastą jest UE, i zobaczymy w jaki sposób ta organizacja funkcjonuje i realizuje swoje cele ( patrz: przeforsowanie konstytucji europejskiej po serii kłamstw i manipulacji, odmowy organizowania referendów czy wręcz ich ignorowanie gdy już zostały zorganizowane, centralnie planowana gospodarka czy stosunek do osób o innych poglądach ) widzimy że główne hasła jak: demokracja, wolność słowa czy tolerancja są fikcją, a głównym wyznacznikiem wszelkich działań jest poprawność polityczna, w coraz większym stopniu zastępująca logikę.

  Sytuacja taka stwarza podwaliny pod system rządów opisanych w apokalipsie, oraz wychodzi na przeciw informacji że „władca” obejmie władze dzięki kłamstwom.

  POWYŻSZE WSKAZUJE NA KILKA WNIOSKÓW:

  1. Po pierwsze: wszystkie główne warunki apokalipsy, opisane w Biblii wypełniają się na naszych oczach i prawdopodobnie w ciągu maksymalnie 15 – 20 lat ( jeśli z jakiś powodów tworzenie się światowego rządu nie zostanie przyśpieszone ) zostaną spełnione całkowicie.

  2. Po drugie: ŻADEN z wyżej wymienionych warunków, nie miał miejsce, NIGDY WCZEŚNIEJ w historii od czasów spisania apokalipsy, aż do dziś.

  Wiele osób mówi, że nie wierzy w koniec świata, bo końców miało być już wiele, jednak powyższy fakt wskazuje jednoznacznie, że żaden z dotychczasowych końców świata nie mógł mieć miejsca, bo podstawowe warunki niezbędne do jego rozpoczęcia jeszcze nigdy w historii świata, nie były ( i jak na razie nadal nie są ) spełnione. Oznacza to, że jeżeli ktoś wierzył w jakiś wcześniejszy koniec świata, to sam sobie jest winien, że się „rozczarował”, bo nie było do tego żadnych merytorycznych podstaw i mogło to wynikać jedynie z braku wiedzy lub ulegnięciu atmosferze sensacji.

  3. Po trzecie: wszystkie wyżej wymienione procesy zachodzą właśnie dziś i robią to równolegle względem siebie ( a przecież nie musiało by tak być ), a ponad to nie ma ŻADNEGO PROCESU ZWIĄZANEGO Z APOKALIPSĄ, KTÓRY NIE BYŁ BY W TRAKCIE REALIZACJI LUB BYŁ BY NIEMOŻLIWY DO WYPEŁNIENIA W OBECNEJ SYTUACJI NA ŚWIECIE.

  Wskazuje to: z jednej strony na wyjątkowość mającej miejsce sytuacji, a z drugiej, na wyjątkowość obecnych czasów i niezależnie od światopoglądu i tego jaki ktoś ma stosunek do Biblii, sytuacja ta jest faktem, a każdy może sprawdzić to samodzielnie.

  • mizia said

  • A said

   Mizia to twój tekst czy cytujesz??
   Bez względu na źródło tekst zgodny z prawdą. Jedyne co mogę dodać/zmodyfikować- nie sądze aby to potrwało 10-15 lat. Rzad światowy powstanie nagle na fali jakigos nagłego kryzysu, przewrotu- na dzien dzisiejszy jest już wszystko przygotowane- w teorii, są odpowiednie ustawy i plany. Czipowanie będzie w wielkim ucisku- po wyłonieniu się przywódcy światowego, wiec to co jest juz przygotowane wystarczy. Podobnie swiątynia w jerozolimie- będzie wybudowana przez swiatowego przywódcę w czasie siedmioletniego ucisku.
   Punktem zapalnym będzie atak na Izrael – bedzie to atak nuklearny. Głównym agresorem bedzie iran. Trudno zgadnać ile lat zostało ale tak naprawdę wszystkie punkty graniczne są juz osignieta. Jak napisane w tekscie powyzej kluczowe są dwa- powrót państwa izrael na ziemie obiecane oraz głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Potrzeba jeszcze czasu gdy izrael bedzie żył w pozornym pokoju. Trudno powiedziec na ile bedzie on pozorny „kiedy będą móili -pokój i bezpieczeństwo” oznacza ze nie bedzie to 100% pokoju tylko jakby wrażenie pokoju. Teraz juz jest taki czas zwłaszcza gdy usa traochę pozornie wytonowało iran, wiec być moze godzina zero jest tuż tuż..

   • hjk said

    „Punktem zapalnym będzie atak na Izrael – bedzie to atak nuklearny. Głównym agresorem bedzie iran”

    „prorok jaki czy co?”…)))
    Skad masz takie dane, napisz coś w stylu Mizi, ze pracowałeś dla wywiadu/kontr.-, bo jesteś w tym momencie niewiarygodny…Bo „Pisać każdy może…”

   • A said

    Człowieku czytaj biblie 37 do 39 Ezekiela, Daniela, Sofoniasza- masz to wszystko opisane słowo w słowo-część sie juz zrealizowała a czesć się realizuje.

   • Margherita said

    A to jest aż takie trudne do wykombinowania?! Iranem rządzi psychopata, właściwie banda psychopatów. Od 7 lat intensywnie pracują nad zdobyciem atomówki. Rakiety mogące dolecieć do Izraela już mają. I jak myślicie, co z tym zrobią psychopaci? Przecież to jest oczywiste. Jest jednak nadzieja, że Żydzi potraktują wcześniej ten cały irański plan nuklearny tak samo jak reaktor w Osiraku. To byłoby z wielką korzyścią nie tylko dla Izraela, ale też dla Irańczyków (są zupełnie normalni, tylko mają pecha do władzy).
    ==================
    od pb: margherita, czy ty czytasz propagande debka? bo kilkanascie agencji usa orzeklo ze iran nie ma zdolnosci produkcji broni atomowej; spalas pod komoda czy czytalas onet, kiedy to sie oglaszalo na swiat? a usa kto rzadzi? a francja? a brytania?

  • igi said

   No Mizia to ty napewno nie jestes…
   Madry ten artykol ,szkoda ze go pod wlasnym nickiem nie napisales/as…

  • A said

   To raczej nie pisze mizia, bo osoba o tym nicku nie powazyłaby sie na publikowanie cudzych tekstów bez informacji o tym że jest to tekst uzyczony. Dobrze by było aby mizia się odezwał.
   A tu dowód http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&ei=QOExS4nWCdiRsAbH8bi3Bw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=Jeszcze+kilka+lat+temu+wizja+utworzenia+Rz%C4%85du+%C5%9Awiatowego+uwa%C5%BCana+by%C5%82a+powszechnie+za+teorie+spiskow%C4%85,+jednak+w+ostatnim+czasie+nikt+nie+ma+ju%C5%BC+w%C4%85tpliwo%C5%9Bci,+%C5%BCe+utworzenie+globalnej+w%C5%82adzy+jest+tylko+kwesti%C4%85+czasu.+a+najwa%C5%BCniejsi+politycy+zacz%C4%99li+m%C3%B3wi%C4%87+o+tym+prost+%E2%80%93+patrz+ostatni+zjazd+G-20+,+gdzie+zadeklarowano,+ze+grupa+ta+b%C4%99dzie+przekszta%C5%82ca%C5%82a+si%C4%99+w+Gospodarczy+Rz%C4%85d+%C5%9Awiatowy+jako+odpowied%C5%BA+na+kryzys+gospodarczy&spell=1

   • Search the Web on Snap.com said

    Brawo, no mamy chyba jasność.Tylko o co tu chodzi??

   • hjk said

    http://pokazywarka.pl/uyi41d/

    jeszcze ciekawsze to – tego się obawiałem, że zepną to wszystko w system i będzie całkowita kontraola i ścisły nadzór nad wszystkim, czego zapragną „władcy” i programiści bedą w stanie napisać…Oby dobrzy się nie godzili, tylko niech się zatrudniają idioci informatyczni, albo takich choć udają…

  • hjk said

   Ciekawe „kombinacje”, ja pozwolę sobie skomentować 2 punkty:

   „4. Głoszenie ewangelii wszystkim narodom. Dzieki TV, radiu, internetowi i sieci satelitów ten punkt, pierwszy raz w historii, staje się faktem. ”

   Wyobrażam sobie to jednak jako bezpośrednie głoszenie, niż jakieś przekazy medialne…Podstawowa jest wszakże relacja osobowa, a nie do jakiejś gadającej i mrugającej skrzynki…

   „8. Globalny pokój ( fałszywy pokój )…”

   Jak ma nastać, to chyba raczej po spacyfikowaniu krajów „osi zła”, a wiec po wojnie i będzie fałszywy dlatego, ze jego „istotą” bedzie terror NWO. No chyba, że jakoś inaczej spacyfikują tę „oś zła” – HAARPem czy np. zarazami, ale istota pozostanie ta sama…

 16. nik said

  http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,title,Olbrzymie-UFO-zawislo-nad-Kremlem-Zobacz-film,wid,11801540,wiadomosc.html?ticaid=6953f

  heh jak piramida illuminati…

 17. Jaga said

  Coś nowego w sprawie H1N1
  http://wiadomosci.onet.pl/2101553,16,odkryto_tajemnice_wirusa_h1n1,item.html
  ================
  od pb: po doglebnej naukowej analizie naukowych badan naukowcow canady i espanii, internauta lech wywnioskowal wczoraj na onecie
  „najnowsze wyniki badań dowodzą, że tzw. roznosicielem może być rzecznik praw obywatelskich nijaki Janusz Kochanowski”;
  a ja myslalem ze tajemniczym powodem byly opryski na ukrainie i swinie w paczkach do rezerwatow indian kanadyjskich

 18. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you can be a great author.
  I will remember to bookmark your blog and definitely will come back
  very soon. I want to encourage continue your great writing, have a nice day!

 19. Thanks for sharing your thoughts about professional auburn locksmith.
  Regards

 20. of course like your website but you need to check the spelling on several of your
  posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very
  troublesome to tell the reality however I will definitely come again again.

 21. This paragraph is really a good one it helps new net visitors, who are wishing in favor of blogging.

 22. I simply couldn’t go away your site prior to suggesting that I actually
  loved the standard info a person provide to your guests?
  Is gonna be back steadily in order to investigate cross-check new posts

 23. Excellent blog you have here.. It’s hard to find good quality writing like yours nowadays.
  I really appreciate people like you! Take care!!

 24. Thank you a lot for sharing this with all folks
  you really know what you are talking about! Bookmarked.
  Kindly additionally discuss with my site =). We can have a
  hyperlink exchange agreement between us

 25. Hi, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing information, that’s in fact excellent, keep up writing.

 26. At this moment I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast
  coming again to read other news.

 27. WOW just what I was searching for. Came here by searching for san diego

 28. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog
  before but after browsing through some of the
  posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I
  stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 29. Currently it appears like Movable Type is the preferred blogging platform
  out there right now. (from what I’ve read) Is that what you are
  using on your blog?

 30. Jmksegeg said

  „Inter Milan, ear wigsGetty Images5Guardiola and Ibrahimovic on the Barca training ground“I learned a lot at Barcelona, both on and off the pitch, he said.”2Cesc Fabregas has been in fine form in recent weeks and appears likely to stay at Stamford Bridge beyond the January window.
  „Ramirez nicks the ball off the dawdling Gareth Barry, storms into the box but can’t get his shot off.”1; who was accompanied by wife Ana Ivanovic – is still yet to play for United this season but revealed he is still waiting for his chance under Jose Mourinho. new balance 680
  new balance 996 rosa
  ultima 3 mizuno

  Their first home game against Huddersfield is next Saturday.”But despite De Geas apparent willingness to stay at Old Trafford, Los Blancos president Florentino Perez still wants to bring the 25-year-old to the Spanish capital.”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s