Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

UJAWNIENIE TAJEMNICY MASONERII cz. 1

Posted by grypa666 w dniu 10/12/2009

ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII, cz. 1
===============================================================================
*uwaga: Poniższy zeskanowany tekst oraz jego kontynuacje w kolejnych odcinkach są anonimowe. Krążą wśród uczestników pielgrzymek. Nie odpowiadamy za to czy odpowiadają prawdzie – wszystkich przepraszamy, że tego wyjaśnienia nie było na samym początku gdy tekst opublikowaliśmy. Wynikło to z tego, że prawie cała redakcja była na wyjeździe. Ustaliliśmy, że z uwagi na interesującą treść, zamieścimy ten anonim – do dyskusji. Jeśli wam nie podobają się pewne treści, wasza sprawa – materiał faktycznie jest kontrowersyjny i do dyskusji. Nie będziemy go jednak zmieniać gdyż komus nie podoba się nawoływanie do Jezusa Chrystusa, itp. Natomiast pewne fragmenty musiały zostać wycięte z uwagi na panującą w Europie „Nieświętą Inkwizycję” czyli po prostu cenzurę faworyzującą pewne grupy społeczne i etniczne.
===============================================================================

Wstęp.

W tym niezwykłym świadectwie zwracam sie do wszystkich ludzi dobrej woli, a także do tych,którzy wstąpili do masonerii i do tych którzy zamierzają wstąpić do tej śmiertelnie niebezpiecznej struktury zła.  Aby dokładniej zrozumieć treść i sens przekazu zaleca sie przynajmniej trzykrotne przeczytanie i przeanalizowanie w  ciszy. Pisząc to będę się starał używać prostych i zrozumiałych  słów. Na wstępie podam ogólną definicję masonerii. Jest to organizacja tajna, ogólnoświatowa, naturalistyczna, hierarchiczna dążąca do całkowitego  opanowania świadomości i duszy swych członków a także żądająca bezwzględnego posłuszeństwa.  Następnie przez swą tajną działalność swych członków zmierzająca do opanowania  świata, celem zrealizowania swych planów zniszczenia ludzkości. Została powołana przez tajne kręgi anty kościoła jako wyraz buntu przeciw Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie i Jego przesłaniu do ludzkości i Jego Kościołowi. Jest to anty kościół kierowany i sterowany przez szatana za pośrednictwem  ludzi, którzy mu się dobrowolnie oddali Święty Maksymilian nazwał masonerie głową węża piekielnego. Jest to wszechświatowa sekta  zła. Prawdziwe cele tej organizacji poznaje  mniej niż 1% ogółu członków  masonerii. Do najwyżej wtajemniczonych należą wybrani z wybranych .

Ponad 99% do końca życia nie zna i nie pozna  prawdziwych celów masonerii, są trzymani  W całkowitej  nieświadomości. Dzieje to sie tak dlatego, że gdyby wcześniej znali prawdziwe Oblicze i cele tej tajnej struktury, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstąpiłby do takiej organizacji. Zdarza się, że z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje sie, ze jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie  z bandyckiej mafii. Zdarza się ze ktokolwiek z masonów wysoko wtajemniczony wystąpił to po pewnym czasie zginął bez wieści. Wychodzi wtedy obłuda i perfidia masonerii. Z Kościoła Chrystusowego jeżeli ktoś pragnie wystąpić  to występuje i nikt nie grozi mu śmiercią, wręcz przeciwnie Ojciec Miłosierny cierpliwie czeka na powrót syna marnotrawnego. W masonerii kościele szatana nie ma odwrotu. Grożą śmiercią i zdradziecko zabijają. Taka jest właśnie wolność lucyfera.

Kim jestem

Jestem nędzą nad nędzami nicością, prochem ziemskim, wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi Bożej. Byłem ponad 20 lat opętany przez szatana w tym 7 lat w sposób ukryty i przez 13 lat w sposób jawny dla mnie. Przez 13 lat toczyłem walkę na śmierć i życie , aby się uwolnić z jego niewoli. Całe to przeżycie i doświadczenie opisałem w 2006 roku pt. Wstrząsający opis mężczyzny który był ponad 20 lat opętany. W pierwszej części tego świadectwa opisałem jak do tego doszło i jak zostałem uwolniony. Podałem przykłady i opisałem różne zdarzenia jak bronić się przed zniewoleniem i opętaniem. W drugiej części opisałem o tajemnym oddziaływaniu szatana na umysł i duszę ludzką przez media. W trzeciej części ujawniłem jak zostały odkryte te tajemne oddziaływania śmiertelne i niebezpieczne tylko dlatego, że nikt o nich nie wie. Gdy się te tajemnice oddziaływania pozna, wtedy stają się bezsilne.

Napisałem też wiele innych pism. Gdy w latach 90-tych otrzymałem  dar rozeznawania duchów. Wtedy  zrozumiałem w jakim stanie jest obecny świat. W 2000 roku dane mi było poznać tajemne oddziaływanie złych duchów. / tzw. 4 wtajemniczenie/ w mediach, wtedy do reszty zrozumiałem co piekło i jego słudzy masonerii zgotowały dla świata. Nie mogłem sobie z tym poradzić, gdy okazało sie ze wszystkie  te zdarzenia maja potwierdzenie w rzeczywistym życiu jako empiryczne dowody naukowe. Przełom nastąpił 2 lutego 2005r w święto Matki Bożej Gromnicznej, kiedy usłyszałem wewnętrzny głos aby wbrew wszelkim przeszkodom opisać i ujawnić to wszystko, zachowując ostrożność i roztropność gdyż szatan posługując się swymi ludźmi mógłby mnie zabić. Dlatego opisuję te wszystkie wydarzenia jako osoba anonimowa. Tego samego zdania był mój spowiednik, a i moje wewnętrzne  pragnienie jest aby nie być znanym za życia i po śmierci.

Nie mając dostępu do żadnych mediów, ale dzięki pomocy Bożej rozprowadziłem wiele egzemplarzy. Widząc jak wielkie owoce to wydało, gdyż świadectwo to zostało przetłumaczone na wiele języków przez Polaków mieszkających  w innych krajach. Gdy rozmawiałem  z osobami które czytały, a nie wiedzą, że jestem autorem, przekonałem się jak bardzo to było potrzebne. Z uwagi na to, że wydarzyło  się niezwykłe zdarzenie, które nie planowałem i przez myśl mi nie przeszło, że cos takiego może się zdarzyć postanowiłem to wszystko opisać i ujawnić światu. Dziś wiem, że stało sie to według zamiarów Bożych i Jego Wszechmocy.

Kto czytał moje świadectwo, gdzie szczegółowo opisałem jak dwóch naiwnych i ogłupionych satanistów zostało spalonych przez nieznany ogień a trzeci z przerażenia padł martwy, ten wie, że udało się to  ujawnić dzięki szczególnej łasce Bożej, która sprawiła, że człowiek walczący ze złymi duchami w odpowiednim czasie staje sie dla nich niewidzialny. Podobnie i analogicznie  odbyło się to w wykryciu największej tajemnicy masonerii. Bóg uczynił, że demony nie rozpoznały że wśród swoich sług masonów jest obcy. Podobnie i masoni nie rozpoznali, że nie jestem ich bratem, lecz uznali mnie za swojego. To  wszystko udowadnia jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki – Maryi Niepokalanej zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła . Gdyby nie ta Moc Boża ja natychmiast byłbym rozpoznany i zabity przez masonów już  na samym początku. Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu się dobrowolnie i świadomie oddali, a szczególnie pysznych i buntowniczych grzesznikach. Wobec ludzi bez reszty oddanych Bogu i Matce Bożej, pokornych i czystego serca szatan jest bezsilny. Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli  Bóg, aby doświadczyć cnoty i wierność oddanych mu dusz. Jak napisałem w swoim świadectwie, kto boi sie grzechu z zdrady Chrystusa Pana,  tego boi sie Szatan. Wobec pozostałych, a szczególnie masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, zatwardziałych grzeszników, magów, wróżbitów, okultystów itp. szatan jest panem ich życia i śmierci . Bóg w Trójcy Świętej Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Pan nad Panami, Król nad Królami, Wszechmoc, Miłość  odwieczna posłużył się mną nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim i wprowadził mnie swą ręką do jaskini wilka, aby ujawnić światu w jaki sposób szatan zwodzi, ogłupia, zaślepia i oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec ludzkości. Masoni szczycą się tym, że nikt z zewnątrz nie uczestniczył i nie będzie uczestniczył w ich tajemnych rytuałach i nie pozna ich rzeczywistych tajemnic. I tak rzeczywiście było aż do pewnego czasu. Stało  się to wbrew ich zapewnieniom, czujności, tajemniczości i niedostępności. Dane mi było uczestniczyć w jedynym tego rodzaju rytuale za zastrzeżonym tylko dla wybranych z Wybranych.

Opis zdarzenia

Będę się starał  opisywać istotę zagadnienia, gdyż szczegóły przekraczałyby ramy tego pisma. Celowo nie podaję  dat, miejsc, nazwisk aby pozostałych uchronić od zemsty masonerii, chociaż oni nic nie zawinili i nie zdawali sobie sprawy, że jestem obcym a także abym sam nie został rozpoznany.
Na jednym z lotnisk kraju zachodniego w hali przylotów  podchodzi do mnie znany euro deputowany z Polski  w towarzystwie nieznanego mi Pana. Witając się ze mną zaprasza mnie do podstawionej na zewnątrz  limuzyny z kierowcą, gdy chciałem zaprotestować i wyjaśnić,  że to wielka pomyłka, że nie jestem tym człowiekiem za którego mnie uważają, natychmiast usłyszałem znany mi wewnętrzny głos „nie lękaj się”. Zamilkłem i zrozumiałem, że dzieje się coś, co nie  zależy od mojej woli. Pierwszym cudem było to  że rozmawiałem z nimi w obcym języku i wiedziałem co mówić. Prawdziwy mistrz masonerii w ogóle nie przyleciał. Ważnym spostrzeżeniem było to, że zanim dojechaliśmy na właściwe miejsce, trzy razy zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach i za każdym razem zmieniany był samochód i kierowca. Dlaczego taka ostrożność  konspiracja? Dziś juz wiem, że była to tajemnica wewnątrz samej masonerii. Było to super tajne spotkanie w którym uczestniczyli masoni tylko pochodzenia […autocenzura]. Po dojechaniu na miejsce i po odpoczynku   zaprowadzono nas do miejsca gdzie przywitał   nas dziwnie  wyglądający człowiek tzw. mag medium.  Gdy i on mnie  nie rozpoznał, że nie jestem ich człowiekiem  ogarnął mnie niezwykły pokój. Duszy i  bezgraniczna ufność w Moc  Chrystusa Pana. … Następnie mag wskazał abyśmy podążali za nim. Drzwi się same otwierały i zamykały. Jak się później okazało bez udziału  ręki ludzkiej i ludzkiej techniki. Przed wejściem do specjalnego miejsca mag oznajmił, że jesteśmy wybrani z wybranych godnych najwyższego wtajemniczenia i będziemy  uczestniczyć w jedynej tego rodzaju naradzie nowej ery. Informuje nas że w naradzie będą uczestniczyć zmarli bracia, którzy przebywają w szczęśliwej krainie światłości . Wyznaczony będzie plan działania   dla nas na ziemi na XXI wiek . Po  wprowadzeniu nas  do tajemnego miejsca mag  wymawiał znane tylko jemu zaklęcie. Nastąpiła Dziwna ciemność i jakby z otchłani  wprost że  ściany wyszli tzw. synowie światłości. Każdego z osobna przywitał  mag po imieniu i nazwisku. Byli to rzekomo zmarli bracia masoni, którzy dostąpili  najwyższego wtajemniczenia  za  życia. Po tym nastąpiła całkowita ciemność. l w tej ciemności zjawia się główny przywódca narady. Mag jego nie wita tylko kłania mu się i w tym momencie następuje dziwna światłość, tak, że się wszyscy widzimy.

Ogólna i istotna treść narady.

Opowiadają nam żyjącym, jak są szczęśliwi w tym stanie za wierność w działaniu za życia  wg królewskiej nauki i posłuszeństwie istocie boskiej światłości lucyferowi. Uczestniczą też w naszym  życiu w sposób niewidzialny i obserwują nasze działania. Dlatego my jako wybrani z wybranych  będziemy po śmierci uczestniczyć w tym szczęściu. Ale głównym celem ich i naszego szczęścia po śmierci będzie ponowne przyjście na Ziemię przez reinkarnacje do przyszłego ziemskiego raju, który będzie istniał tysiące miliony lat. Ale ten  ziemski raj musi być najpierw przygotowany dla nich przez żyjących na. ziemi braci Masonów.  Od starań i szybkości realizacji określonych celów zależy czas nadejścia tego ziemskiego raju.  Ale jak z dyskusji wynikało,  raj ten  ma być tylko dla wybranych  synów pochodzenia […autocenzura]. Dlatego wszyscy uczestniczący  w tej naradzie są pochodzenia […autocenzura].. Mnie  też uważano za […autocenzura]. odpowiedzialnego za określony rejon świata.Wybrani, którzy ponownie wrócą na ziemie do tego raju, będą  już nieśmiertelni. Pozostała część Śmiertelników jako niewolnicy o   określonej ilości /około 200 milionów/ będą pracować, służyć i Obsługiwać  Panów nowej ery jako nieśmiertelnych.  Ale przez posłuszeństwo i wierną  służbę będą mieli szanse  w następnym w cieleniu stać się nieśmiertelnymi. Aby to się stało, przed śmiercią muszą być naznaczeni przez kapłana światłości żyjącego już w tym raju ziemskim jako nieśmiertelnego.

Posypały się też ostre słowa pod adresem żyjących na ziemi braci. Za mało jeszcze starań i szybkości realizacji celów. Z dyskusji wynikało  też, że określone centra ideologiczne, finansowe, polityczne, instytuty naukowe, kliniki pracują tylko dla tych celów i maja zapewnioną pomoc od samego władcy światłości /lucyfera/.

Ale o jakie to główne cele chodzi.

CDN…….

Komentarze 243 to “UJAWNIENIE TAJEMNICY MASONERII cz. 1”

 1. Jonas said

  Ze ludzie ne poznali cudzego, to nic cudownego6 ale že nepoznali przybysze z zaswiata to jest neprawdopodobne. Pszepraszam za blądy.

  • bingo said

   http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/antychryst.htm

   • Zbyszek S said

    Ludzie co to jest !!!

    DIABEŁ WIELKI, CZARNY ZNAK ZAPYTANIA.
    (Stefan Napierski)

    Nie sprzedaj duszy diabłu
    Bóg da Ci za nią więcej.
    (Żarko Petan)

    Pozdrawiam wszystkich blogowiczów i proponuję abyśmy znaleźli jak najwięcej tekstów na temat masonów w internecie a jest tego sporo i wklejali. A opowieści „Ani z zielonego wzgórza” potraktowali jako opowieść.

   • Magdalena said

    Przepraszam, ze w tym miejscu, ale mam pytanie. Corka (18l) obudzila sie z bolem gardla, ma powiekszone wezly chlonne. Nie ma kataru ani kaszlu. Temp.37 C. Pewnie zobaczy ja lekarz, ale wolalabym, zeby odbylo sie bez antybiotyku. Ktos ma jakies pomysly? Czy wit.C w duzych dawkach co godzine to dobry pomysl? Plukanie gardla sola czy woda utleniona odpada (ma po tym odruch wymiotny).
    Czy ktos ma jakies wlasne doswiadczenia na ten temat, co moze pomoc?
    Z gory dzieki.

   • Marek said

    Zapomnij o wit.C, ten kwas nic nie pomoże. Polecam domowe sposoby: wygrzewać się i wypocić, pić cieple napoje (herbata z sokiem malinowym lub sam sok), można też grzańca z pieprzem i goździkiem oraz jeszcze można aspirynę (ale albo zmiażdżoną i rozpuszczoną w wodzie albo taką musującą). Tydzień i po kłopocie. Zapomnij też o coldrexach i takie tym podobnych, one tylko łagodzą OBJAWY, nie leczą przyczyny i niszczą żołądek. Z tymi lekami też z reszta leczyła by się tydzień…

   • gustaf said

    Wygrzać, wyleżeć , nie przesadzić z C , ciepłe mleko z ząbkiem czosnku(zmiażdżonym) i miodem .
    Plecy natrzeć maścią kamforową lub inną rozgrzewającą(spiryt z bursztynem).I do wyrka .
    Cytryna, kiwi zamiast wit C . I bez paniki

   • hjk said

    na gardło tylko czosnek, na grype cebula…
    a co do wody utlenionej to łyzka na szklankę a nie wprost z butelki…)))
    po takiej dawce byłby rzeczywiście odruch wymiotny, dobra jest sól, salviasept, dentosept, szałwia

   • gustaf said

    Woda utleniona odkaża , ale i drażni błony śluzowe. Jednorazowe przepłukanie raz na miesiąc takim słabym(łyżeczka nie łyżka na szklankę wody)to wystarczy choć Dentosept A lepszy i nie podrażnia
    A polecam sok malinowy na rozgrzanie + herbatka z lipy zamiast aspiryny.
    Moja mama robiła mi syrop z cebul i ząbka czosnku zalane miodem , wonny :))
    ale smaczny, 3 x dziennie łyżka

   • Margherita said

    Nie martw się, nic jej nie będzie. To niekoniecznie musi być jakaś poważna infekcja. Mnie to wygląda na zwykłe przeziębienie. Miód trzeba popić wodą/herbatą (ok 1/2 szklanki) bo gdy resztki zatrzymają sie w gardle to jest niezła pożywka dla bakterii. Tak samo cukier. No i trzeba leżeć albo siedzieć w łóżku pod dodatkowym kocem.

   • Mery said

    Koniecznie wykonac lewatywe z rumanku (1,5l wody zaparzyc 4torebki rumianku, zostawic do ostudzenia, uzywac do lewatywy letnia) wykonywac codziennie plus podac srodek z zawartoscia siarki (poradza w aptece co zawiera siarke, pozwala na natychmiastowe odtrucie organizmu) plus przez 3-7dni jesc wylacznie owoce i warzywa plus podawac chlorek magnezowy plus probiotyki (wzmacniaja flore jelitowa).
    Opuchniete wezly chlonne informuja o zatruciu organizmu.

  • eminem said

   @ Grypa666 czy mozecie podac gdzie dostepny jest caly tekst ?

   • ytb said

    Również proszę o źródło tego tekstu, pełny tekst.

   • ytb said

    Niestety nie używam szpiega w postaci gg ale chętnie mimo wszystko przeczytam.
    Można przecież również dla innych wstawić na przeklej.pl lub rapidshare.com albo inny hosting.

    Po co zawracać sobie i innym głowę gg czy mailowaniem.

    Można inaczej: zupełnie prosto i skuteczniej. 🙂

   • Adam said

    hmhm, gg szpiegiem? 😉 mozecie wyjansic jak gg szpieguje? jestem ciekaw po prostu 😉

   • hmmm said

    Adam, trochę inwencji, poczytaj w necie o tym jak za pomocą gg można się włamać do czyjegoś kompa, w historii poprawek do tego programu widać od której wersji luka ta została poprawiona i akurat tego błędu wykorzystać już nie można co nie oznacza, że nie ma innych.

    Jako komunikator tekstowy wolę jako tako szyfrowany Skype.

    Te dwa programy to jak niebo i ziemia 😉

   • mieki said

    Skype to jest dopiero szpieg, gg przynajmniej można zdebuggować, a skype totalna czarna skrzynka:

    http://www.secdev.org/conf/skype_BHEU06.handout.pdf

    A tak na marginesie:

    http://webhosting.pl/Wojna.z.mafia.Skype.umozliwi.podsluchiwanie.rozmow.wloskim.wladzom

    Jeżeli zależy wam na poufności to są projekty oparte na opensource, jako klienta używam psi i polecam http://psi-im.org/. Protokół to oczywiście jabber/xmpp, do tego (ten z googli może być).

    No i wypada sobie zrobić szyfrowanie po swojemu: http://niebelski.pl/howto/psi_gpg/
    ========================
    od pb: jesli bedziecie przesylac szyfrem to przyjda do was ‚pracownicy energetyki’ w kombinezonach sprawdzac napiecie w gniazdkach czy jest zgodne z norma ue

   • truther said

    Ja bym nie byl taki pewny skype:
    http://bert.bblog.pl/wpis,skype;szpieguje;swoich;uzytkownikow;,2314.html

   • mieki said

    @pb, nie strasz nie strasz, od paru drobnych lat szyfruje, i jakoś nikt mnie nie odwiedził, ktoś tu ma paranoje na punkcie panow z energetyki

   • hjk said

    pewnie skanuje kompa albo zostawia trojany…

  • zyta said

   Bardzo brakuje na czolowce zrodla tekstu.

  • mary said

   od czasow kiedy Neron podpalil Rzym – wszystko jest mozliwe, nie ulega watpliwosci, ze przez tysiaclecia ludnosc byla trzymana w ciemnocie i tak jest do tej pory. mam pytanie dlaczego medycy posluguja sie lacina?

   • hjk said

    bo nie było soboru wat 2 jak w Kosciele…)))
    dawniej wszyscy wykształceni ludzie musieli znac łacine…

 2. !!! said

  wiele razy już było pisane dlaczego są poruszane tematy pozornie nie związane z pandemią
  ktoś kto choć troszkę zada sobie trudu żeby poczytać będzie wiedział że powyższy artykuł z pandemia ma bardzo wiele wspólnego

  Ekolog doczytaj proszę 😉

  • Zenobiusz said

   Tekst ,jest w warstwie teologicznej bez zarzutu.Charyzmat rozeznawania duchów ,jest dany wielu ludziom, także w Polsce.Pozostałe elementy relacji znajdują potwierdzenie w innych relacjach nawróconych masonów.Czekamy na dalszy ciąg.Ciekawe będą ,nade wszystko,dalsze komentarze anty.Po owocach ich poznacie powiada Pismo.

   • Zbyszek S said

    Żyć to myśleć. Zenobiuszu rób-ta co chce-ta. To nie Jarocin tylko wstrętny mason Owsiak Jarocin to Waldek Chełstowski a Owsiak to twór TVP lat 90 z mocy szatana. Znów Twoja wiedza jest na ten temat nie do końca prawdziwa. Dlatego proszę nie myl pewnych pojęć bo jest to bardzo irytujące chociaż doceniam to, że śledzisz statki kosmiczne na innych galaktykach i myślę, że wreszcie coś wykryjesz.

    Pies i kij

    Widziałem strażnika, który okładał psa kijem

    -Czemu Cię zbił?
    -Spytałem później psa.
    -BO NIE MOŻE ZNIEŚĆ WIDOKU KOGOŚ LEPSZEGO OD SIEBIE
    (Asz-Szibli)

   • Zbyszek S said

   • Zenobiusz said

    Zbyszku S. Ty na prawdę wiesz kim był Waldemar Chełstowski? Zainteresuj się proszę, bliżej tą postacią ,popatrz na zdjęcia ,poczytaj wywiady. Pierwsze nagłośnione czarne msze demoralizacja,alkohol i narkotyki ,nie było tego?.Wentyl bezpieczeństwa, pozwalający zneutralizować energię i bunt całego pokolenia.Przemyśl to wszystko.Ja wiem że to była wasza młodość,ale socjotechnika ,to nie wynalazek ostatnich lat.

   • Zbyszek S said

    Drogi Zenobiuszu

    Czytają twoje posty na poruszane tematy myślę że nie rozumiesz o czym ja pisze czy ty widziałeś na oczy Chełstowskiego po pierwsze zapoznaj się z materiałem wydanym przez IPN „Jarocin w obiektywie bezpieki” pod patronatem medialnym Polityki.

    To może będziesz wiedział z notatek służbowych SB kto odprawił czarną msze a nie mieszaj do tego ludzi którzy od dali serce i zdrowie bez żadnych korzyści materialnych by festiwal w latach 81-90 istniał i te swoje dyrdymały które piszesz wsadź sobie w ….

    Nikt nie może uczyć się skutecznie kto nie rozumie właściwie danego tematu.
    Zenobiuszu pamiętaj kiedy piszesz, dziesięć razy przeczytaj bo to co piszesz jest po prostu nie strawne i czytelników wprowadzasz w błąd a to przykre dziś dedykuje ci piosenkę z filmu Fala który jest na internecie i może twoje horyzonty myślowe zostaną otwarte na nowe tematy ale pamiętaj najważniejsze śledzenie obiektów kosmicznych czekam na relacje pilnie!!!

    Serdecznie pozdrawiam niech moc będzie z tobą bracie

   • Zenobiusz said

    Zbyszku S.Tak jak myślałem.Zainteresuj się osobą.Po pierwsze, on ma na imie Walter, a nie Waldek czy Waldemar.Po drugie, poziom Twojej wypowiedzi pokazuje, jaki wpływ Jarocin miał na kulturę osobistą swoich fanów.I zauważ ,że tematem dzisiejszych dywagacji bynajmniej nie jest była SB.

   • Zbyszek S said

    Zenobiuszu trudno prowadzić dialog z osobą przepełnioną wszechwiedzą i pychą o swojej wyższości. Chłopie socjotechniki i sztuczki psycho-manipulacyjne stosuj na innych obiektach.
    Chętnie napisał bym prostym językiem co o Tobie myślę ale hamuje mnie kultura osobista którą i tak ty podważasz dla mnie jesteś mitomanem. Proszę nie obrażaj mnie jak byś czytał dokładnie moje wpisy to nie prowadził byś takiego-gadulstwa które niczego nie wnosi.

    Pozdrawiam serdecznie i oczekuje zachowania godnego do Twojego wieku Kapitanie Zenobiuszu.

   • Zenobiusz said

    Zbigniewowi S odpowiedź-Patrz wyżej od” Kulą w płot.”

   • xxx said

    ..
    Szykuje się kolejna grypowa panika? Jeszcze nie uporaliśmy się z wirusem tzw. świńskiej grypy, a media informują już o kolejnej odmianie – koziej. W Holandii zmarło na nią sześć osób – donosi niemiecki dziennik „Die Presse” na swojej stronie internetowej.

   • marslim said

    http://wiadomosci.onet.pl/2093888,12,nadchodzi_nowa_grypa_kozia,item.html

   • zyta said

    Ale manipulacja. Biedne kozy.

   • multan said

    Oni w ten sposób ograniczaja zapasy zywnosci. Najpierw „ptasia” i wybicie drobiu(znoszacego jajka), teraz- „kozia” i wybicie kóz (daja najlepsze dla dzieci mleko-podobno). Ponadto koza jest najmniej wymagajacym zwierzeciem hodowlanym.

 3. seb said

  swietny artykul,widzialem na zywo egzorcyzm i Szatan naprawde istnieje i dziala w swiecie,tylko Jezus Chrystus

 4. allseiingeye said

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Od noszę się z dystansem do tego tekstu, są pewne rytuały z obrządkiem satanistycznym, są popularne wśród polityki i finansjery, szczerze wątpię by okazywali się jacyś zmarli i inne wizje, chyba że po użyciu środków odurzających. Szczególnie wątpię by ktoś mógł uczestniczyć w takich rytuałach, ktoś z poza kręgu bractwa, ktoś kto by to opublikował. Myślę że może być to robota agentury, tak aby zdyskredytować tropicieli masonerii i przedstawić w świetle obłędu.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. seb said

  zmarli=demony podają się za synów światłości,chyba to jest jasne

 6. seb said

 7. seb said

  • Adam said

   o mój Boże…
   jestem w szoku.

   a swoją drogą.. nigdy nie bytłem do końca przekonany do tego że jest jakaś walka o duszę każdego z nas. Ale teraz w pełni dopiero widzę jak bardzo zależy na naszej duszy szatanowi. Ale jest też pozytyw: pomyślcie skoro tak zalezy diabłu, to jak bardzo musi zależeć Bogu? Jak bardzo musi nas kochać? Ogromnie! 🙂

 8. wizjoner said

  nie da się zaprzeczyć istnieniu masonerii oraz zakonów tj. Illuminati, budowanych od tysiącleci, wnikających w struktury od watykanu po korporacje…
  wazne jednak jest to, ze to nie Bog, nie Chrystus, ani zadej inny byt nas nie uratuje, poniewaz moc mamy w sobie.
  odkrycie swojego prawdziwego jestestwa, swojej wewnetrznej mocy tworzenia w Miłości jest największym wyzwaniem każdego ziemianina.
  Lucyfer nie jest panem Światłości!!! Światło to wibracja, na której stowrzone jest wszystko w tym Wszechświecie.
  Szatan, Lucyfer czy jakkolwiek go zwał to nie jedna postać, ale wiele bytów nie fizycznych, karmiących się energią strachu. Szatan to byty pozaziemskie (reptilianie), którzy zarówno fizycznie jak i nie fizycznie są obecne na Ziemi.
  Cała struktura masonów oraz cały system religijno-polityczno-gospodarczy jest pod ich (reptilian) kontrolą.
  Tylko kompleksowe zrozumienie praw Wszechświata oraz odrzucenie stereotypów zaprogramowanych w naszych podświadomościach, daje możliwość odkrycia prawdy, która nas wyzwoli z tego bałaganu.
  Jakkolwiek to wszystko tragicznie by nie wyglądało, bytów egzystujących w Miłości (na skalę Wszechświata) jest ogrom więcej niż tych w strachu. Owszem, stwórca, Jezus oraz inne byty nam pomagają w obudzeniu się i ogarnięciu istoty Wszechświata, jednak cała moc leży w Nas, a dokładniej w naszych sercach.
  Przestań się bać, zacznij kochać i zaakceptuj wszystko i wszystkich takimi jakimi są, a wtedy zrozumiesz, którędy droga do zbawienia.

  • hjk said

   „Szatan, Lucyfer czy jakkolwiek go zwał to nie jedna postać, ale wiele bytów nie fizycznych, karmiących się energią strachu. Szatan to byty pozaziemskie (reptilianie), którzy zarówno fizycznie jak i nie fizycznie są obecne na Ziemi.”

   Szatan czy demony to duchy „czyste” bez materii, nie potrzebują żadnej energii do dzialania czy istnienia, która jest czyms materialnym.Być moze potrzebują jej do materializacji jakichś postaci i utrzymywania tych form materialnych, sami nie łączą sie z materią i nie jest im ona do niczego potrzebna, najlepszy dowod ze jedynie czego im potrzeba to ludzi, ktorzy sa im posluszni i ktorych mogą opetac, w ewangelii mowa o tym jak Jezus wyrzucił demony z 1go człowieka i wlazły w stado świn, po czym swinie „zgłupiały” i rzuciły sie w przepaść do jeziora……

   • nnnn said

    Z mojego wlasnego doswiadczenia jak i z obserwacji osob ktore zmienily swoje zycie- szatan ma tyle sily ile mu sami oddamy. on zaruje na naszym strachu i naszych nalogach, popedach. tak na przykladzie: gangster wzbudza strach w ludziach- ofiarach i tym sie karmi. bez czyjegos strachu i przerazenia bylby nikim. druga metoda jest rozbudzic popedy i doprowadzic nas do utraty kontroli nad nimi a potem wykorzystywac to. ?Niektore kobiety tak robia np. w przypadku nienaturalnie rozbudzonego popedu sexualnego u niektorych mezczyzn.

   • hjk said

    to ze gangster karmi sie strachem to taka metafora, on go tylko wykorzystuje…

  • Ala said

   Hmm nie odwiedzasz czasem cudu lub przebudzenia?

  • hjk said

   Aniołom nie potrzeba zadnych form fizycznych, gdyż to by ich „znizało” do „niższego poziomu”, to tak jakbyś chciał „przyjąć” forme zwierzecia czy rośliny…Bez sensu…No chyba ze to jakieś perwersje demonów…
   Demon jest zawsze duchowy, niematerialny, jedynie, co być moze, to ze jakoś „materializuje” różne „postacie energetyczne” (stąd podania o zjawach czy duchach zwiewnych, przezroczystych, rozpraszajacych się, swietlnych, itp.) i do tego trzeba mu jakiejś energii …

   • Zenobiusz said

    Pismo powiada bogowie pogan to demony.Poczytaj o wojnach bogów.

   • hjk said

    Dokładnie, skoro jest jeden Bóg, to kto Go nie czci, czci demony…

   • Wojtek said

    „Aniołom nie potrzeba zadnych form fizycznych”
    Bzdura.
    Aniołowie wielokrotnie przyjmowali materialną/ludzką formę, Pismo Św. wielokrotnie o tym mówi. Anioł w materialnej formie prowadził Tobiasza, trzech Aniołów cytuję: „jadło i piło z Abrahamem”, kiedy przynieśli mu nowinę, że jego żona spodziewa się dziecka, Archanioł Gabriel pojawił się Maryji w materialnej formie, anioł w postaci mężczyzny oświadczył kobietom przy grobie, że Jezus zmartwychwstał itd. itd. itd.

    Aniołowie zostali stworzeni do tego, by wykonywać Wolę Bożą w świecie materialnym i niematerialnym, i jeżeli wymaga tego przyjęcie formy materialnej to to robią.
    ===========================
    od pb: jest nawet bodajze amerykanski serial tv o tym, wiec musi to byc prawda

   • hjk said

    Ale tylko na „wniosek” Boga bądz Jego mocą…)))
    No wtedy to wszystko być może, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, sami z siebie raczej tego nie robią, choć być moze i mogą, bo istnieją bez materii.

   • hjk said

    No i pytanie jest takie, czy zjawili się realnie w ciele, czy tylko zjawili jako zjawy, albo nawiedzeni mieli „widzenia”…

   • Zenobiusz said

    „A Synowie Boga widząc córki człowiecze…..i irodziły im dzieci.” Patrz Genesis

   • Ala said

    No z tymi opadłymi to możne być jeszcze tak jak przedstawia Leszek Żądło http://www.cudownyportal.pl/article.php?article_id=22

    a co tam mamy se żałować aniołków na ziemi 😉

   • hjk said

    “A Synowie Boga widząc córki człowiecze…..i rodziły im dzieci.”
    No tak, ale to wszystko wygineło w potopie potem…

    Tak jeszcze a propos różnych historii biblijnych trzeba wziąć pod uwagę to, że biblia nie jest często „literaturą faktu”, tylko wynikiem pewnej refleksji teologicznej, podanej pod postacią obrazów, czesto malowniczych, zeby dotrzeć do prostych ludzi w kategoriach ich życia codziennego.
    Obrazem jest np. 7 dni stworzenia (Bóg nie potrzebuje odpoczynku, działa poza czasem, mógł stworzyć wszystko w jednej chwili i od razu całość), a chodzi tylko o przekazanie prawdy, że Bóg jest przyczyną wszystkiego, źródłem życia, najwyższym dobrem, opiekunem i opatrznością…
    To samo z tymi zjawieniami i innymi. szczególnie dotyczy to ST. Bardziej faktyczny jest NT, a i tak fakty są tylko bazowe: istnienie narodu i patriarchów, pewne wydarzenia historyczne, narodziny Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie, niektóre cuda, itp.

  • Anya said

   Szatan to ciemna strona człowieka – jego lęki,pożądliwość, gniew. To co stanowi ludzkie ego. Obudźcie sie wreszcie zamiast czytać dyrdymały i cytowac sobie nawzajem apokalipskę albo inne wersy z pisma świętego które wasze móżdżki nie mogą pojąć :/
   Ja praktykuję medytacje wschodnie i puszczam do tego muzykę New Age i jakoś czuję się lepiej niż kiedyś. Od dawna interesuję się Tantrą i Karate. Więc co? grozi mi przejscie na ciemna stronę?
   Wy zaniedbujecie swój rozwój duchowy i faktycznie stajecie się pionkami Masonów, którzy nawet jeśli mają złe intencje to i tak wszedli na szczyty duchowego rozwoju ,a to znaczy że maja nad wami kolosalną przewagę.
   ========================
   od pb: jesli szczytem rozwoju duchowego jest szatan nie Bog, to zaiste masoni doszli do szczytu, stad tylko droga w dol

   • Marek said

    Lepiej zapomnij o tych ceremoniałach (joga, medytacje) bo to jest otwieranie wrót duszy dla diabła. To jest tylko pozornie dobre. Diabeł potrafi przyjąć różne postaci, ale nie jest on tylko „czarną stroną człowieka”. On istnieje tak samo jak Ty czy ja. Karate to sztuka walki, a walka może być również czymś dobrym, jeżeli jest wykorzystana w dobrym celu. Poczytaj trochę na ten temat to zobaczysz/zrozumiesz. Masoni posiedli dużą wiedzę, ale są po złej stronie, czyli są silnym wrogiem… Ale każdego wroga można pokonać przy pomocy Boga.
    =================================
    od pb: wygralismy bo Bog z nami

   • Anya said

    Powiedz mi co wyznajesz, w sensie religię? to pytanie istotne, bo kiedyś gadałam identycznie jak Ty.
    Co do jogi i medytacji a także innych praktyk duchowych ,nie są one ani dobre ani złe ,cech nabierają dopiero u konkretnego praktykującego i nie uważam ich za żadne postacie „diabła”.
    Mam nadzieję że czytanie fotograficzne nie jest diabelską sztuczką?

   • hjk said

    książeczkę „Techno, aikido, amulety” Pewnie to co gość pisze o aikido odnosi sie do tych wszystkich sztuk typu karate, kung fu, itd. Gość opisywał, jak mistrz był dlatego mistrzem, ze jakiś „duch prowadzacy” ukazywał mu, co za chwile zrobi przeciwnik…wiadomo, co to za duch…
    Te „sztuki walki” to nie są techniki jak u nas, tylko sprzezenie religii, filozofii, cwiczen, medytacji i nie wiadomo, co sie tam naprawde dzieje z ludzmi…

  • Taka Tam... said

   co za bzdury… i z nowu reptilianie… syf sie znowu zaczyna na blogu i odwracanie uwagi od prawdziwych zloczyncow. wezcie nie mowcie ze to szatan i inne gady. czlowiek ma do wyboru czynic dobro albo zlo. ONI wybrali zlo z wlasnej woli. nie byli zmuszani przez gady czy szatana.

   poza tym, z ta akceptacja wszystkiego jakim jest nawolujesz do biernosci przeciw zlu. jestes jednym z tych ktorzy w imie jakichs dziwnych bajeczek tlumia ludziom instynkt samozachowawczy, i przez to tyle syfu jest na swiecie i nikt sie zlu nie opiera. jak ci ktos noz do gardla przylozy albo twojemu dziecku to zaakceptujesz to? juz to widze.

   sam sobie zaprzeczasz.

  • Wojtek said

   OMG, Bełkot New Age ze szczyptą chrześcijańskiej egzegezy? LOL, Tego jeszcze nie było.
   Kłamstwo to niezła poczwara, będzie udawać prawdę, mutować i przepoczwarzać się w nieskończoność na zgubę ludziom, którzy poszukują obiektywnej prawdy.

 9. dethar said

  Cześć,

  Do tej pory jeszcze wahałem się z oceną – póki takich bzdur nie czytałem, do wielu rzeczy mogliście mnie
  przekonać. Niestety to, co dziś opublikowaliście rozwiało moje wątpliwości. To wszystko zalatuje
  sektą lub schizofrenią. … tak, jestem agentem :>.

  A tak na serio – kur** ludzie, rozum wam wszystkim odebrało?
  Fajnie, że zwróciliście uwagę na kilka istotnych problemów (szczepionki itp), ale
  to, co teraz robicie, to tylko publikacja taniej sensacji – strona zaczyna się robić jak brukowiec (im
  bardziej popularna, tym gorzej).

  Zarabiacie na tym, czy po prostu lubicie to? Sprawia wam przyjemność czytanie tych bzdur?
  To jest żałosne :(.

  • Zenobiusz said

   Marcin daj se spokój.

  • Atena7777 said

   Dethar, może nie każdy chce myśleć płytko, szczepienia szczepieniami – etap końcowy, nie ma chyba na tym świecie człowieka, który by nie wiedział co to jest szczepionka, ale nikt się dogłębnie nie zastanawiał dlaczego tak elitom zależy żeby szczepić i szczepić bez opamiętania na co tylko się da?
   Może jednak trzeba się zastanawiać w jakim celu została stworzona, rozsławiona i uznana za wspaniały środek bezpieczeństwa przed chorobami?
   Komu na tym zależało, żeby osłabiać naturalny system immunologiczny?
   Dlaczego atakować szczególnie noworodków i dzieci z niewykształconym jeszcze systemem immunologicznym?
   Dlaczego wciska nam się kity, że szczepionki nas uodparniają i nie będziemy chorowali na te choroby na które się zaszczepimy, skoro prawie każde dziecko przechodzi takie choroby jak różyczka, świnka, ospa itd. mimo iż były szczepione, po co tak ludzi manipulować i wciskać ciemnotę, że uchroni a i tak dziecko na to zachoruje!!!
   Dlaczego musimy w takim niepozornym zastrzyku dostawać szereg bakterii, wirusów odzwierzęcych które będą się panoszyły po naszym organiźmie a organizm będzie je rozpoznawał jako intruzy oraz szereg trucizn, które organizm będzie kumulował przez szereg lat, może nawet do śmierci, a przy okazji atakował swoje zdrowe komórki?
   Dlaczego elita nie chce szczepić siebie i swoich rodzin skoro to miałoby uratować im zdrowie czy nawet życie (bo to co oni mówią przed kamerami to można między bajki włożyć)?
   Dlaczego rodzic musi kręcić i wymyślać tysiące sposobów dlaczego jego dziecko nie jest zaszczepione gdy ma iść do szkoły czy do przedszkola bo mogą go nie przyjąć?
   Dlaczego „szczepienia” i „szczepionki” stały się takim dominującym i ważnym elementem życia, a jak nie jesteś szczepiony to jesteś wręcz wyrzutkiem społeczeństwa i traktowany jako nieodpowiedzialny człowiek.
   Natomiast ogłupione taką wizją szczepionkową matki wręcz boją się o swoje dziecko, które ma kontakt z dzieckiem nieszczepionym uważając, że jest ono nosicielem i zaraża innych, więc jest niejednokrotnie postrzegane jak trendowate. Dlaczego świat tak oszalał? Dużo by jeszcze pisać tych dlaczego…………………….
   Tak zmanipulowany i osaczony człowiek przez lekarzy i reklamy w mediach, nie myśli już sam, on po prostu poddaje się ogólnym trendom i wierzy w to, że to co mówią lekarze jest słuszną prawdą której ma się trzymać, a inni są dla niego tylko spiskowcami.
   Więc jeżeli ktoś chce znać te wszystkie dlaczego, zagłębia się bardziej w temat i po nitce do kłębka dochodzi kto za tym wszystkim stoi i dlaczego tak robi i dlaczego chce zdziesiątkować ludzkość i dochodzi w końcu do wniosku, że szczepionka to nic innego jak narzędzie w ręku szatana……………………….. więc może warto zapoznać się z jego organizacją i z planami jakie ma w stosunku do nas, zwykłych śmiertelników, a jego plan wykonywany jest w białych rękawiczkach, ups może bardziej dosadniej gumowych, jednorazowych………………………..

   Czasami z pozoru błachy problem zgłębiany głeboko do korzenii może niejednokrotnie ukazać skrywaną i przerażającą prawdę, więc warto czasami otworzyć umysł na to czego nie zobaczymy i nie przeczytamy w środkach masowego przekazu.

   A te wszytkie pytania „dlaczego” doprowadzą nas do wspólnego mianownika jakim jest ZŁO i wyrządzenie tego zła bliźniemu, a kto wyrządza bliźniemu zło – Bóg czy Szatan?
   Chyba każdy będzie umiał na to pytanie odpowiedzieć sobie sam……………………..

   • hjk said

    „Natomiast ogłupione taką wizją szczepionkową matki wręcz boją się o swoje dziecko, które ma kontakt z dzieckiem nieszczepionym uważając, że jest ono nosicielem i zaraża innych, więc jest niejednokrotnie postrzegane jak trendowate. Dlaczego świat tak oszalał? Dużo by jeszcze pisać tych dlaczego…………………….”

    A jest pewnie dokładnie odwrotnie, to w szczepionkach dzieciom ładuuje sie różny syf i staja sie one nosicielami nie wiadomo nawet czego…
    Jak jest zaszczepione, to przeciez nic mu nie powinno zagrazac, no bo chyba po to sie szczepi?)))
    Kompletna głupota i brak elementarnej logiki jest w tym wypadku odpowiedzia na pytanie „dlaczego”…
    czas przestac sie łudzić, ok 80% ludzi to niemalże kompletni idioci, tylko że dawniej wpływ idiotów starano sie ogranicac, a dziś wykorzystuje sie ich do roznych celow, za pomoca mediow i propagandy, wiec takich „dlaczego” bedzie znacznie wiecej…

  • Zbyszko said

   Dethar (Śmierciowiec?) to co piszesz wskazuje tylko o twoich ograniczeniach percepcyjnych i o niczym więcej

   • Anya said

    Może zamiast go obrażać ,wyjaśnisz dlaczego on ma ograniczenia percepcyjne, hmm?

   • Zbyszko said

    Anya, by my niestety z naszymi zmysłami jesteśmy ograniczeni. Już podaję przykład. Ultradzwięki SĄ mimo że ich nie potrafimy ogarnąć naszymi zmysłami. Tylko ignorant powie że nie ma ultradzwięków. Tak właśnie zachowuje się Deathar.

   • Anya said

    Po pierwsze – nie widzę związku

    Po drugie – Skoro jesteś ograniczony to znaczy, że nic nie zrobisz by zastopować i masonów i rząd globalny.
    Myśl dalej o sobie jak o istocie ograniczonej, a będziesz na dobrej drodze do bycia niewolnikiem.

 10. gustaf said

  Nie czytaj, jak nie chcesz.
  A na pewno zdrowiej -nie wpisuj się
  I nie zgorszysz się , jak Ci ktoś mniej kolturalnie bluźnie

 11. gustaf said

  Kurne, jak to się bractwo rzuciło do klikania !!!!
  Co ich aż tak pokąsało ???
  Mi to się fajnie czyta :))
  Poproszę drugi odcinek

  • Wojtek said

   Gustaf, jakbyś był ateistą, i nagle ktoś Ci pokazuje rzeczy, których Twój światopogląd nie jest w stanie Ci wytłumaczyć to się zaczniesz szamotać sam ze sobą, a dla uspokojenia sumienia otworzysz komentarze i zaczniesz mówić, że to wszystko bzdury, nie prawda, albo zaczniesz opisywać brednie o jaszczurach, reptalianach wszystko zgonie z zasadą, że najpierw prawdę się wyśmiewa (tak robi część komentujących), albo gwałtownie zaprzecza(znów część tak robi) a potem się akceptuje (i na ogół wzrusza ramionami, przynajmniej do czasu, aż samemu się tego doświadczy)

   • gustaf said

    @ Wojtek
    Myślenie ma kolosalną przyszłość i nie mówię o „Kolosach”.
    Wiara to sprawa indywidualna każdego.
    Misja szerzenia wiary , no wiadomo…
    Emocje , które temu towarzyszą są ogromne , takie że w imię czyjegoś dobra trzeba go unicestwić. Prorocy głoszący miłość nawołują do zabijania ? No może nie bezpośrednio…, ale na przykład ogniem albo napalmem.
    Szczepionki to też dla dobra ludzkości.
    Ja nie określam na ogół w co i w Kogo wierzę, ja mogę na pewno określić komu nie wierzę.
    „Prorokom” i „pośrednikom” i Youtube

 12. damazy czorgut said

  to jest jakiś kabaret? No za wyjątkiem tych drzwi – mnie też się same otwierają i zamykają.

  • Atena7777 said

   A czy wiesz, że istnieje coś takiego jak siła woli!!! Doświadczyłam kiedyś coś takiego, nie chcę tutaj opisywać swojej historii bo dotyczyła bliskiej mi osoby, a czytający pewnie uznali by jak zawsze, że było to czystym przypadkiem ……………….. i także dotyczyło to przedmiotu martwego, który „zareagował” gdy w złościach chciałam żeby tak się stało, więc takie tajne sekty, które manipulują umysłami na co dzień, to kto wie może i manipulację rzeczami martwymi mają opanowaną. Jeżeli zwykli śmiertelnicy to potrafią to co dopiero Wybrani z Wybranych 

 13. fiore11 said

  Ja w tym tekście nie widzę nic, co napewno jest wynikiem choroby umysłowej, czy schizofrenii. O masonerii się w Polsce nie mówi, jest tematem tabu. Dlaczego?
  Być może napisał to jakiś fanatyk religijny. Nie wiem tego i wy chyba też pewności nie macie. Więc proszę o trochę stonowania emocji i refleksję.

  Nie rozumiem tego fragmentu:
  „Wobec pozostałych, a szczególnie masonów, liberałów , ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, zatwardziałych grzeszników, magów, wróżbitów, okultystów itp. szatan jest panem ich życia i śmierci .. ”
  Kim są według autora liberałowie???

  • Zenobiusz said

   Liberałowie-współcześni faryzeusze.

   • fiore11 said

    A jeśli ktoś jest konserwatywnym liberałem (np. Janusz Korwin-Nikke, Stanisław Michalkiewicz), to znaczy, że jest konserwatywnym faryzeuszem? Wolne żarty…

   • Margherita said

    Nazwa „liberalizm” (chodzi o doktrynę, która za najwyższą wartość w życiu społecznym uznaje wolność jednostki {także od niechcianych szczepień;)}, oczywiście jeśli ta wolność jednej jednostki nie koliduje z wolnością innej jednostki) została bezprawnie przywłaszczona przez współczesnych komunistów (to są te barany z Brukseli, WHO, ONZ i można jeszcze dłudo wymieniać). Jedną z podstawowych zasad klasycznego liberalizmu jest „volenti non fit iniuria” – chcącemu nie dzieje się krzywda.
    To co obserwujemy obecnie to jest komunizm, albo, jak twierdzi Janusz Korwin-Mikke, coś jeszcze bardziej na lewo – trockizm. Z Konstytucją USA nie ma toto nic wspólnego. Z tym jak wygląda liberalizm klasyczny w praktyce można się zapoznać w wiekszości moich komentarzy.

   • zyta said

    Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale J.K.Mikke uwaza masonow za niewinne owieczki.

   • gustaf said

    Wolność jednostki od moralności, od kultury, historii,religii, uczciwości i innych zasad krępujących. Róbta co chceta. Róbta se dobrze.

   • Margherita said

    Gustaf, mylisz prawo „państwowe” (to w ustawach) z prawem „naturalnym” zapisanym w sercach ludzi (ale mi to górnolotnie wyszło). Czy naprawdę potrzebujesz ustawowego zakazu i policmajstra do pilnowania, żebyś nie jadł mięsa w piątek?!

   • gustaf said

    Ja o doktrynach, nie o prawie.

  • hjk said

   chodzi pewnie o libertynów – zwolenników absolutnej wolności, gdzie nie ma dobra i zła ani zadnych norm moralnych. W Polsce słowo to uzywane jest na nazwanie zwolenników wolności gospodarczej, czyli niezaleznosci gospodarki od rzadu czy jak najmniejszej ingerencji w sprawy bezpośrednio ekonomicne, w usa oznacza socjaliste, lewaka, po trosze libertyna, wroga konserwtyzmu.Stad tez „nasi konserwatywni liberałowie: – konserwatywni w moralności i tradycji, liberalni w ekonomii jako przeciwienstwo libertynów i amerykanskich liberałów…

 14. elcia said

  UK: dobra wiadomość ws. grypy Śmiertelność w wyniku zachorowań na nową grypę A/H1N1 w Wielkiej Brytanii na dzień 8 listopada wyniosła 26 na 100 tysięcy przypadków, co oznacza, że jest ona „znacząco mniejsza”, niż uważano początkowo – wynika z badań opublikowanych przez brytyjski dziennik medyczny.
  „Pierwsza w XXI wieku pandemia grypy jest znacząco mniej śmiertelna, niż początkowo uważano” – podkreślili autorzy badania, przeprowadzonego pod nadzorem głównego doradcy ds. zdrowia brytyjskiego rządu Liama Donaldsona. Z badań wynika, że 63 procent chorych na nową grypę pacjentów, którzy zmarli, cierpiało na inne poważne choroby.

  Badanie wykazało też, że mniejsze zagrożenie zarażeniem wirusem występowało w przypadku ludzi starszych, ponad 65-letnich, ale jeśli już osoby w tym wieku zaraziły się wirusem H1N1, ryzyko śmierci było w ich przypadku większe.

  Śmiertelność podczas tej pandemii wydaje się wyraźnie słabsza w porównaniu z pandemiami poprzednimi: w wyniku słynnej hiszpanki z 1918 roku śmiercią kończyło się 2-3 procent wszystkich zachorowań, a w wyniku pandemii z lat 1957-58 i 1967-68 około 0,2 procent.

  Według Donaldsona niski odsetek śmiertelnych przypadków podczas pandemii świńskiej grypy można wytłumaczyć lepszym odżywieniem i warunkami mieszkalnymi oraz opieką zdrowotną. Podkreślił on, że wpływ na tak niski odsetek mają też „wielkie postępy w intensywnej opiece medycznej” http://wiadomosci.onet.pl/2093409,28350,wiadomosceu.html

 15. grawitacja44 said

  Was trzeba uswiadamiac ze istnieje”sanchendryńsko-kananejska” agenta ktora dysponuje widza o ktorej nie macie pojecia dysponuja technologia ze tak to troche dziwnie napisze dla niektorych z was ale jest to teleportacja oraz ze „alladyny” wychodza ze scian … to jest wirzcholek gory lodowej wielkiej babiloni sanchendryńskiej ktura sie wylania na naszych oczach ___ co wy na to na ten tekst gdzies go tam wylowilem i przetlumaczylem translatorem google ___ (kolejne puzle do ukladanki ) LINK :http://grawitacja44.wordpress.com/2009/12/08/charakterystyka-zeta-reticulan-oraz-innych-grup-istot-pozaziemskich-alien-demonologia_/

  • fknwo said

   Nawet jak macie racje i za nwo stoi jakaś alien/żydowska agenda to uświadamianie ludzi w takim stylu przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.
   Macie na prawdę wiele super art.Musicie trzymać poziom i działać z wyczuciem.
   Takie rewelacje muszą mieć solidne uwiarygodnione w faktach,nazwiskach,technologiach,stylu,publikacjach wszystko delikatnie połączone w całość .
   Grypa666 powinna się przekształcić w coś więcej niż tylko witrynę ,ale nieudanymi kampaniami możecie sobie podciąć skrzydła.
   Rozumiem ,że mesjanizm jest wpisany statutowo więc o więcej nie proszę.
   I tak bardzo dużo robicie,dlatego nie dajcie się zaszufladkować jako świry i ksenofobowie.
   Sposób podania prawdy jest nie mniej ważny niż sama prawda o ile oczywiście dana informacja to prawda..
   Prawda musi być strawialna dla odbiorcy i udowodniona inaczej staje się na takim forum dysinformacją, a co gorsza utrudnia innym ludziom walkę na tym samym polu z tym samym wrogiem.
   A to forum ma wielu wrogów.(oprócz przyjaciół)

  • aja said

   Grawitacja44
   To bardzo ciekawe teksty. Wielkie dzięki.

  • zyta said

   Czytam ju 4 godz.te teksty i jestem coraz bardziej zafascynowana. Cos tam wiedzialam, ale teraz mam pelniejsza wiedze. Dzieki grawitacja44 powiedział/a
   10 grudzień 2009 @ 7:45 pm

 16. Snake said

  Bardzo ciekawy tekst, przyjemnie mi się go czytało, czekam na ciąg dalszy 🙂

 17. Gizmo said

  Hmmm po tym co przeczytałem to… totalny szok… To ma być jakaś prowokacja czy co? Ktoś się włamał na tego bloga i zamieścił ten tekst czy jednak został on zamieszczony przez osoby tworzące tą stronę? Wolę by ta pierwsza opcja była prawdziwą, bo po prostu nie wierzę, że taki tekst może się pokazać na tej stronie… Może komuś podobają się tego typu artykuły (artykuły?), ale jak dla mnie ani to nie ma sensu, ani nie ma nic wspólnego z tym o co niby miało chodzić… Ok, udało się uświadomić ludzi jeśli chodzi o grypę, super. Ja myślałem jednak że pójdzie to trochę w innym kierunku. O ile jeszcze takie teksty pojawiały się w komentarzach to jakoś to rozumiałem, ale nie spodziewałem się że taki tekst może pojawić się jako główny wpis… Myślałem, że ten blog ma łączyć ludzi by coś zrobili wspólnie a nie dzielić a tu tymczasem wycieczki w tematykę religijną i sorry że to napiszę ale w historyjki które wyglądają jak z kosmosu. Miałem nadzieję że ten blog będzie poważny i zajmie się faktami i że będzie walczyć z FAKTAMI a nie rzeczami które ciężko nawet skomentować… Była mowa że Nibiru, religie, UFO itd. żeby tego nie mieszać do tej sprawy. No cóż… Czekam na jakieś potwierdzenie kto zamieścił ten tekst, bo jeśli twórcy bloga, to zawiodłem się…

  • hjk said

   zamiesciłem tu już ,linka ze praktyka szczepien miała okultystyczno-religijne poczatki:
   http://w725.wrzuta.pl/plik/7uZVA7PoHdB/krowien

   wiec to nie jest tak bez związku, o homeopatii np. egzorcysci wypowiadaja sie dosc niepochlebnie, po prostu mieli klientow, ktorzy trafili do nich po leczeniu sie homeopatią, w jakiejś książce wyczytałem, ze kiedy była jakas wycieczka po zakładach produkujacych „homeopatię” i przed pewnym pomieszczeniem wycieczka sie zatrzymala, a tam podobno wzywa sie mocy demonów…

   Nie twierdze, ze kazda homeopatia itd.,itp., ale można to rozważyc i zachowac ostrozność…

 18. ALFA said

  PO to

  http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/166518,po-to-nomenklatura-nagradzaja-przydupasow,id,t.html#material_9

 19. ALFA said

  WYWIAD Z ANDRZEJEM OLECHOWSKIM
  http://polskatimes./fakty/kr…..material_9

 20. fknwo said

  Nie da się ukryć,że agendy nwo : disney,hollywood,viva,mtv etc..jawnie propagują satanizm i bezczelne pranie mózgów plus subliminale w słowach piosenek.
  Jak na ateistyczne media jest to wielce intrygujące(lol)
  Z problemem masońskiego satanizmu trzeba oswajać społeczeństwo tylko w bardzo ,że umiejętny sposób.
  Są to sprawy jeszcze trudniejsze dla normalnego odbiorcy do uwierzenia niż wtc.

 21. Bruno said

  Blomberg podaje
  Na świńską grypę zachorowało 50 milionów amerykanów,( czyli co szósty) a śmierć poniosło 10000 osób.1100 ofiar śmiertelnych grypy świńskiej to dzieci.Ponad 200.000 Amerykanów zostało hospitalizowanych z grypą od wybuchu pandemii.

  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601202&sid=aqf7BAELNWbY

  • Bruno said

   Minister Zdrowia Chorwacji powiedział że w jego kraju zachorowało 45000 osób a zmarło 22 osoby na świnską grypę.
   Ludność liczy około 5 mln osób.Ujawnił tez że ludzie szczepią się niechętnie i zaapelował żeby się szczepić gdyż to jest najpewniejsza metoda zabezpieczenia się przed chorobą.Chorwacja zakupiła od firmy Novartis 1,5 mln, szczepionek. Minister oświadczył że szczepienia w jego kraju potrwają do końca marca i że nadal niewiadomo kiedy nastąpi szczyt zachorowań w jego kraju.Zaapelował do pracowników służby zdrowia aby się szczepili i w ten sposób dadzą ludziom przykład.
   Ze względu na niską frekwencję obywateli, i zakupionych 1,5 milionów dawek, jest pytanie, co zrobić z nadwyżką potencjalnych szczepionek.
   Powiedział że Niemcy z tego samego powodu, przekazali agencji 2,2 milionów dawek szczepionki.

   Jednakże, Chorwacja nie będzie mogła to zrobić gdyż porozumienie między Zagrzeb Instytut Immunologii i Novartis zabrania odsprzedać szczepionek.

   http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/82740/Default.aspx

  • Magdalena said

   Bloomberg news nalezy do najbogatszego czlowieka w NY, majora Mika Bloomberga. W necie sa jego zdjecia z Roke felerami i Patakim, ktory byl widziany w Kanadzie na zjezdzie bilderbrgow.
   http://bilderbergbook.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=2
   Wiec mozna sie spodziewac takich „wiadomosci”.
   A te 50 milionow (co szosty) to przesada. W NY dawno nie widzialam przeziebionego czlowieka, a specjalnie sie rozgladam.

 22. uni vers said

  Jesli tu ktos sie chce dowiedziec faktow,to zapraszam:

  youtube.com/user/crewEKS#p/u/112/dfibYtt2fmk

 23. Margherita said

  „Naókofcy” kontratakują

  http://wiadomosci.onet.pl/2093527,12,klimatgate_wielki_kontratak_naukowcow,item.html

  właściwie to nic innego im już nie pozostało…

  „Pokojowy” (chyba, chodzi o to, że on w pokoju przesiaduje) Obama, gada tak samo jak Głupi Dablju. Jest ktoś zdziwiony?

  http://wiadomosci.onet.pl/2093562,12,obama_brzmial_jak_bush,item.html

 24. Margherita said

  Mam pytanie zdrowotne do PT Komentatorów i Redakcji:

  Czym i jak leczyć zapalenie opłucnej typu suchego u osoby starszej (75 l)?

  • Mery said

   Sprobuj chlorek magnezowy. Dowiedziono, ze osoby spozywajace przynajmniej 1500mg magnezu nie choruja na zapalenie oplucnej (jak i rowniez inne choroby).

 25. cosac said

  Niezły bełkot. Kto to napisał? Chyba jakiś analfabeta z omamami. Brzmi jak tanie opowiadanie. Nieźle się uśmiałem.

 26. Pierdziali srali dupy sie trzymali!! said

  Ten wpis podwaza wszystkie teorie, wiec jest glupi!
  Nie chcecie tego drukowac, nie drukujcie, ja mam to gdzies tak daleko, ze wam to nie przyjdzie do glowy.
  Lubie prawde, a ta wasza teoryjka nie jest prawda!
  Wielosc slow nie jest prawda!

  • Zenobiusz said

   Piękna wypowiedż.Zwłaszcza nick jest znamienity.Jak nerwy puszczają ,to tak to wygląda.Następni proszę.

 27. seb said

  Tylko KK ma moc od Jezusa nad złymi duchami,sam autor tekstu dał dosadne świadectwo.Teologicznie wszystko jest poprawnie napisane.Wszystko znajdziecie w Biblii Ap.Św.Jana

  • nnnn said

   A kto ci powiedzial ze tylko kosciol katolicki ma moc nad duchami. z mojej wiedzy (ewangelia i doswiadczenie) moc nad duchami ma kazdy czlowiek nie instytucja ktory uwierzy w Jezusa i podaza za nim.Takie sa slowa Jezusa. Kazdy kto uwierzy w niego bedzie czynil tez rzeczy ktore on czynil a i wieksze rzeczy bedzie czynil- slowa Jezusa. przy czym uwierzyc nie oznacza tylko wierzyc w istnienie Jezusa i sie go bac bo demony tak czynia ale zyc jego przykazaniami. Po owocach sie poznaje najlepszy sposob przeczytac ewangelie, zapamietac charakterystyke postaci Jezusa a potem porownywac z ludzmi albo ktos jest podobny do niego w zachowaniu albo nie.
   A z doswiadczenia kilka m-cy temu wspolnota nie-katolickie wywodzaca sie z baptystow ale okreslajaca sama siebie jako niereligijna. tzw. Christian Fellowship modila sie o uzdrowienie moich ran z dziecinstwa w sprawie wykorzystywania sexualnego. Cale moje zycie nie moglem sie sprzeciwstawiac zlu i nie rozumialem tego. Po modlitwie przyszedlem do domu.Zaczalem sobie przypominac co sie naprawde wtedy stalo. Mialem 6 lat wraz z siostra bawilismy sie w poblizu lasu. Podeszly do nas dwie osoby okolo 18-19 letnie. Byl to chlopak i dziewczyna. zastraszyli nas i rozpoczeli sadystyczne zachowania wobec nas- obrzydliwe polecenia. Moja siostra uciekla ale ja nie moglem. Powiedzieli ze jak nie przyjde na nastepny dzien to skrzywdza moja siostre….Przychodzilem pol roku- bylo wykorzystywanie sexualne i ponizania. Przychodzilem bo balem sie o moja siostre. Pamietalem to zdarzenie ale nie pamietalam dlaczego przychodzilem. Ten szantaz- zlo utkwilo w mojej podswiadomosci i kierowalo moim zyciem. przez nastepne kilkanascie lat bezwolnie zgadzalem sie na zlo w moim zyciu. Po chwili zamknalem oczy i zaobaczylem w wyobrazni kogos kto nieruchomo stoi nademna. Nagle zabaczylem dwie inne postacie zblizajace sie do tej osoby. Poczulem ze te dwie postacie to anioly wyslane przez Boga a ta osoba stojaca nademna to moj oprawca. On wiedzial ze to jego koniec. Aniolowie chwycili go i zabrali go odemnie. Od tej pory wszystko sie diametralnie zmienilo. Odzyskalem sile mowienia nie.
   Tak wiec to nie byla wspolnota katolicka. Ewangelia i zycie przecza twojej wypowiedzi o wylacznosci KK.
   ==========================
   od pb: polska jest „krajem katolickim”, stad ten centryzm; w krajach prawoslawnych zas uwazaja ze tylko tam udaja sie egzorcyzmy; jacy wy zasciankowi, pojezdzijcie troche po swiecie…

   • Zenobiusz said

    Każdy kto wyznaje że Jezus jest Panem.Wypędza się demony czy odpędza jedynie w imię Jezusa,nie we własnym.Tak czynią wszystkie kościoły chrześcańskie.I zawsze to działa.
    =================================
    od pb: wszechstronna Modlitwa Jezusowa w prawoslawiu, mnisi ‚mowia’ je nieustannie, nawet gdy rozmawiaja z toba:
    Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nade mna grzesznikiem

 28. ALFA said

  http://prawda2.info/viewtopic.php?t=9135

 29. seb said


  Filmik o charyzmatach Ducha Św.

 30. seb said

 31. ALFA said

  Gdy w 1991 r. odrodziła się Wielka Loża Narodowa Polski, odżyły stare stereotypy. W grudniu 1993 r. na łamach „Słowa – Dziennika Katolickiego” pisarz Jan Dobraczyński opublikował tekst, w którym oskarżał masonów o otrucie papieża Jana Pawła I. Pięć lat temu nagonkę na masonów zorganizowano w Poznaniu. Przed kościołami rozdawano ulotki wzywające władze miasta do natychmiastowego rozwiązania tamtejszej loży masońskiej. O wolnomularstwo od lat podejrzewany jest Business Centre Club, w którego strukturze są loże założycieli, regionalne i kanclerskie. Czołowy tropiciel masonów z Radia Maryja Stanisław Krajski uważa nawet, że masoni kryją się pod przykrywką Rotary.
  Nowa antymasońska kampania rozpoczęła się na wiosnę 2004 r., gdy zbliżał się termin wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. „Masoni są narzędziem szatana, a ich znakiem jest słońce. Zwróćcie uwagę, że ten znak starają się umieścić wszędzie. Na przykład w Polsacie się ono pojawia i na butelkach wody Bonaqua, i jako logo Unii Wolności” – grzmiał Krajski w Radiu Maryja. Zygmunt Wrzodak, poseł LPR, wyjaśnił słuchaczom, że UE jest sterowana przez loże masońskie, wspierające Niemców i „ogólnoświatowy naród żydowski”.
  Zdaniem abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, koncentracja uwagi na tropieniu masonów prowadzi do obsesyjnych podejrzeń, które ośmieszają tropicieli.

 32. ALFA said

  Polscy masoni to nie delegatura światowego rządu, lecz nic nie znaczący klub towarzyski Wiemy już, gdzie się mieści jedno z centrów dyspozycyjnych światowego rządu. Miejsce wybrano bardzo sprytnie – to pałac w prowincjonalnej wielkopolskiej Dobrzycy. Ale od czego są śledczy z Ligi Polskich Rodzin. Odkryli prawdziwe znaczenie Dobrzycy i znaleźli agenta światowego rządu. To profesor Tadeusz Cegielski, członek rady Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy. Najważniejsze jest jednak to, że Cegielski jest masonem. To wprawdzie wiadomo od początku lat 90., ale dopiero poseł LPR Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz uświadomił radnym wielkopolskiego sejmiku, jakie to niebezpieczne. Radni odwołali więc Cegielskiego. – W Internecie pełno jest informacji o tym, że tajne Towarzystwo Wolnomularskie, którego działalności zakazuje konstytucja RP, upatrzyło sobie właśnie pałac w Dobrzycy – uzasadnia odwołanie radna Elżbieta Barys. Po usunięciu Cegielskiego w muzeum zarządzono kontrolę. Odnaleziono dowody przynależności do spisku, czyli masońskie eksponaty: strój wolnomularski (tzw. czwartego stopnia), rękawiczki, szarfę (osiemnastego stopnia wtajemniczenia) oraz pocztówkę, na której uwieczniono rytuał wstąpienia do loży masońskiej. Problemem jest to, że Cegielski nie złamał prawa, a loża masońska, do której należy, jest legalnie działającym stowarzyszeniem.
  Jak się dowiadujemy, LPR pójdzie teraz za ciosem i odsłoni prawdziwą funkcję Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przecież tę placówkę sponsorowała poznańska loża wolnomularzy Świątynia Hymnu Jedności. Nieznane są zamiary radnych LPR wobec pałacu w Dobrzycy, ale można się spodziewać wszystkiego, bo jego fundatorem był w XVIII wieku generał Augustyn Gorzeński, członek Towarzystwa Wolnomularskiego.

  • ALFA said

   Dla Jędrzeja Giertycha (dziadka obecnego lidera LPR Romana Giertycha), jednego z przedwojennych liderów obozu narodowego, loże były po prostu „judeomasonerią”. Antymasońskie krucjaty w przedwojennej Polsce były na porządku dziennym. Stały się dyżurnym tematem prasy, kazań, a nawet obrad parlamentarnych. O masoństwo oskarżały się rywalizujące o władzę frakcje obozu sanacji. W efekcie antymasońskiej histerii w 1938 r. prezydent Ignacy Mościcki zakazał działalności wolnomularskiej w Polsce. Jak mówi Przemysław Waingertner, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, w II Rzeczypospolitej lista rzekomych wolnomularskich ekspozytur była długa: od Rotary, Ligę Obrony Praw Człowieka i Obywatela, po Adwentystów Dnia Siódmego, Stowarzyszenie Wolnomyślicieli, Badaczy Pisma Świętego czy Związek Esperantystów. – To masoni mieli się przyczynić do upadku obyczajów, propagując cywilne śluby, świadome macierzyństwo, nocne lokale, koedukacyjne szkoły, równouprawnienie religijne czy pokazy mody – mówi Waingertner. W czasach PRL działalność wolnomularzy też była zakazana, bo władza bała się wszelkiej konkurencji. Od początku lat 60. w Warszawie działała Loża Matka Kopernik, ale w ścisłej konspiracji. – Masoni zawsze byli utożsamiani ze złem. Inna sprawa, że nigdy nie próbowali tego stereotypu zmienić – twierdzi Norbert Wójtowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

   • ALFA said

    O szpiegowskiej historii z Genewy, o Donaldzie Tusku w krótkich spodenkach i o tym, kto nazywa go masońskim bazyliszkiem rozmawiają Anita Werner (TVN 24) i Paweł Siennicki.
    O szpiegowskiej historii z Genewy i o tym, kto był jego oficerem prowadzącym, dlaczego nie został mleczarzem, czy samo nazwisko może kosztować milion dolarów, o tym, kto jest samcem alfa, o Donaldzie Tusku w krótkich spodenkach, o strachu przed Wałęsą i o tym, kto nazywa go masońskim bazyliszkiem rozmawiają Anita Werner (TVN 24) i Paweł Siennicki.

    Kim Pan jest, Panie Olechowski?
    Na pewno mam duszę urzędnika. Kiedyś lubiłem mówić, że jestem przechodniem w polityce. Ale teraz wiem, że jest ona moją miłością. Dobrze, powiem to: jestem politykiem.

    Ale jak to z Panem się dzieje? Słyszy Pan w duszy trąbki zew i postanawia kandydować na prezydenta?
    Mam taki temperament, że prędzej czy później zaczyna mnie „nosić”. Najlepiej wie o tym moja rodzina, bo czuje i widzi, że zbliża się ten czas.

    Ale jak to się dzieje ? Doznaje Pan jakiejś iluminacji?
    Raczej jak coś dzieje się nie po mojej myśli, to mam poczucie mocnego prawa do wypowiedzenia się. Nie mogę sobie na jakiejś kolacji ponarzekać, bo zaraz ktoś mówi: „dobra, to dlaczego coś w tej sprawie nie zrobisz?”.

    O, czyli wciąż nosi Pan buławę w swojej teczce.
    Przecież tu nie o chodzi o ambicje, tylko o to, że wiele osób słucha, jak Olechowski mówi.
    Tylko, że Olechowski zaraz po tym, jak coś powie, zamiesza, zawsze ucieka.
    Może nie byłem w stanie spełnić tych wszystkich oczekiwań.

    Może więc polityka Panu nie służy?
    Tak to nie. Kiedy byłem ministrem finansów u Jana Olszewskiego, a Sejm przegłosował ustawę, której w sposób uczciwy nie dało się wykonać, to ustąpiłem. Po prostu nie mam w sobie takiego zmysłu kompromisu za wszelką cenę. Może to i wada.

    W stadzie też Pan nie lubi chodzić.
    To na pewno

    Pan jest leniem?
    Ktoś mi kiedyś przykleił taką łatę. Nic na to nie poradzę. Mam teraz zapraszać ludzi, żeby mogli zobaczyć, że ciężko pracuję? Od siedemnastego roku życia ciężko pracuję. Patologie w Platformie Obywatelskiej to bezideowość i upartyjnianie spółek Skarbu Państwa. Jest gorzej niż za SLD i PiS-u razem wziętych

    To skąd wzięła się ta łatka?
    Może z tego, że nie lubię wstawać rano. To akurat prawda. Gdybym lubił, zostałbym mleczarzem.

    Ile godzin poświęca Pan teraz na pracę zarobkową?
    Zawodowo pracuję co najmniej osiem godzin dziennie, do tego jest jeszcze działalność polityczna. Przed pierwszą nie chodzę spać.

    Pan jest człowiekiem do wynajęcia, Panie Olechowski?
    Jestem. Cholera, niezręcznie to brzmi. Ale przecież jestem do wynajęcia przez obywateli. Sam się im oferuję.

    Litości, to są dziś strasznie wyświechtane słowa.
    To może warto przywrócić ich piękno? Dziś klasa polityczna kreuje dominujące samce alfa. Oni się nie oferują obywatelom, chcą obywateli podbić. Jedną grupą chcą innych opanować i włączyć do stada.

    Dobrze. Załóżmy że jesteśmy bardzo bogaci i chcemy Pana wynająć. Pan się zgodzi?
    Kiedy przestałem być ministrem finansów, przyszedł do mnie gość i chciał mnie wynająć. Pytam: będę teraz swój czas sprzedawał, więc co by to miało być? A on na to: w tym roku to już parę miesięcy minęło, to może milion dolarów? Pomyślałem, że to straszne pieniądze i mówię „za to, co pan oczekuje, to za dużo, a za moje nazwisko za mało”. Nigdy się nie sprzedałem. Służyłem zawsze radą, ale nigdy nie byłem lobbystą.

    Z czego Pan teraz żyje?
    Ze swojego doświadczenia w dziedzinie zarządzania dużymi strukturami.

    I dobrze się z tego żyje?
    Bardzo.

    Milion dolarów?
    Składa się na dobre pieniądze.

    A komu Pan doradza?
    Jestem członkiem kilku rad nadzorczych i doradczych, wszystko jest na mojej stronie internetowej.
    I co będzie, jeśli zdecyduje się Pan kandydować na prezydenta?
    Zrezygnuję ze wszystkich funkcji.

    Pan jest bogatym człowiekiem?
    Zamożnym.

    Mógłby Pan nie pracować do końca życia?
    Mógłbym.

    To po co Panu to wszystko?
    Przecież nie po to jestem w polityce, żeby zarabiać pieniądze. To jest akurat zaleta.

    Pańskie biznesowe zobowiązania mogą Pana zniszczyć.
    W jaki sposób? Nie zajmuję się lobbingiem.

    W taki, jak jeden z dziennikarzy napisał, że mówi się o Panu w kręgach biznesowych „mister five percent”.
    To napisał pan Semka i zaraz musiał odszczekać. Skórę mam już dość grubą i w pysk też potrafię dać.

    Polityka może przyciąć Panu palce. Sam Pan przecież nie może do końca wiedzieć, jakie interesy są zaszyte w biznesach Pana klientów.
    Jestem przecież dorosły. Zresztą od dwudziestu lat jestem na bardzo widocznym miejscu, wszystko o mnie wiadomo. Jestem już kompletnie goły.

    Ilu ludzi chciałoby teraz Pana załatwić?
    Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że niewielu. A ci, co chcieli, po wstępnych badaniach doszli do wniosku, że się nie da.

    Paweł Piskorski chyba musiał opowiadać Panu wiele przykrych rzeczy o Grzegorzu Schetynie?
    Nie opowiadał. Ale w życiu nasłuchałem się wielu plotek. Największe wrażenie zrobiła na mnie plotka, że pani Górniak ma dziecko z prezydentem Kwaśniewskim. Poważni ludzie mnie do tego przekonywali. Później pani Górniak się pokazała i okazało się, że nie jest w ciąży. Więc jestem dość nieprzemakalny.

    Przykład Pawła Piskorskiego niczego Pana nie uczy?
    On jest dzisiaj ofiarą negatywnej kampanii. Ale w Polsce o winie rozstrzyga sąd. Piskorski do dzisiaj nie ma postawionego ani jednego zarzutu. Jest więc osobą uczciwą.

    Dlaczego ma zatem łatkę człowieka z jakimś brudem za paznokciami?
    A dlaczego Kwaśniewski miał być ojcem dziecka Edyty Górniak?

    To źli ludzie niszczą Piskorskiego?
    Nie mam pojęcia. Ale to nieprawdopodobne, żeby mógł się dorobić na łapówkach. Był za młody, za mało znaczący. Dzisiaj, żeby wystartować w wyborach prezydenckich muszę mieć perspektywę wyniku powyżej 20 procent. Inaczej nie ma to sensu

    A kim dla Pana jest Paweł Piskorski?
    Bardzo energicznym i utalentowanym, młodym działaczem politycznym.

    Jaka was łączy relacja, mistrz i uczeń?
    O nie. To on raczej jest w tym związku mistrzem, bo zna się na polityce, jako rzemiośle, lepiej niż ja. Mamy bardzo podobny światopogląd.

    To może Pan Pawła Piskorskiego usynowi?
    Bardzo go lubię, łączą nas projekty polityczne, które nawzajem się wspomagają, ale nie są tożsame.

    Jak to?
    Paweł Piskorski ze swoją ambicją i energią uznał, że rozbije kartel polityczny w Polsce i się do niego wedrze. A ja uznałem, że można wprowadzić inny ton i inne tematy do polskiej debaty politycznej. I ewentualnie kandydować w wyborach prezydenckich.

    Czyli jesteście sobie potrzebni?
    Tak, niewątpliwie. Mnie zależy na tym, żeby jemu się powiodło i odwrotnie.

    Jesteście przypadkowymi towarzyszami podróży?
    Mamy podobną wizję Polski, więc nie jest to przypadek.

    Łączy was przyjaźń?
    Portfel bym zostawił przy nim i wyszedł z pokoju, ale jest między nami za duża różnica wieku, żebyśmy się przyjaźnili.

    Paweł Piskorski do Pana przyszedł z propozycją: „Andrzej, rozbijmy kartel”?
    Tak, co pewien czas przychodził. Ale nie było takiego jednego spotkania, w trakcie którego wypaliłem kilka paczek papierosów.

    Pan wygrywa, zdobywa Pałac Prezydencki. I powołuje Piskorskiego na premiera?
    Skoro podjął się organizacji partii, to niewątpliwie chce być kiedyś premierem. Jeśli wygra wybory, to byłby dla mnie pierwszym kandydatem na premiera i, zgodnie z konstytucją, powołałbym go.

    Przecież Paweł Piskorski okazał się w polityce naiwniakiem?
    On chyba was nie polubi, jeśli mu to powiecie.

    Pan mu wierzy?
    Tak. Nigdy mnie nie oszukał.

    A grał Pan kiedyś w ruletkę?
    Tak.

    I wierzy Pan, że można 138 razy z rzędu rozbić bank?
    Piskorski twierdzi, że nie trzeba było 138. Jakiś facet mówi, że to musiało być tyle, a tego, który ten kwit podpisał, nikt nie przesłuchał. No więc gdzie jest prawda?

    Teraz przez Piskorskiego musi Pan odpowiadać na niewygodne pytania. Może pociągnąć Pana w dół?
    Nie sądzę. Jestem wysoki i szczupły, a on jest niski i gruby.

    Mówił mu Pan, że powinien schudnąć?
    Oczywiście. On uważa, że już to robi, że stracił jakieś kilogramy. Moim zdaniem nie widać.

    Zrobiono mu krzywdę?
    Tak, nie mam wątpliwości. Wyrzucenie go z Platformy, której był jednym z twórców, było oparte wyłącznie na pretekście.

    Kto za tym stał w PO?
    Nie wiem.

    Przecież musi Pan wiedzieć…
    Nie uczestniczyłem i wycofywałem się z takich sytuacji. Nawet nie znam anatomii mojego własnego wypychania z Platformy.

    To może jednak przypomni Pan sobie, jak Pana wypychano z PO.
    W moim wypadku zawsze szukano pretekstu, żeby się ze mną nie zgadzać. Próbowano mnie zirytować, wypchnąć. Spowodować, żebym sobie poszedł, bo słusznie zakładano, że nie będę rozbijał partii, którą sam zakładałem.

    Może nie zgadzano się z Panem, bo po prostu nie miał Pan racji?
    Tylko dlaczego później przyjmowano uchwały zgodne z moim zdaniem?

    Czuł się Pan jak prezes firmy, w której nastąpiło wrogie przejęcie?
    Nie. Przecież ja zawsze byłem takim dyrektorem „non executive”, czyli tylko doradcą. Od początku podział ról był taki, że partią nie kieruję i nie chcę tego robić.

    To dlaczego był Pan wypychany?
    Dlatego, że miałem własne zdanie. I blokowałem przekształcenie PO w sprawną maszynę wykonującą polecenia szefów.

    I kiedy Pan poczuł, że zbliża się czas na Pana?
    Kiedy zaczęli ścigać się z PiS-em na nacjonalistyczne tony. Kto jest większym patriotą albo przynajmniej, kto nie jest mniejszym patriotą. Wtedy byłem chory z tego powodu.

    Chce się Pan zemścić?
    Mściwy jestem, ale staram się tego nie uruchamiać. Moja żona mówi mi czasem: „Po co ty z nim rozmawiasz? Przecież on ci zrobił tyle krzywdy”. Ale ja nie pamiętam. Staram się mieć krótką pamięć.

    Czy władza zmieniła Donalda Tuska?
    Nie. Cały czas rozpoznaję tę samą osobę, bo pan Tusk jest czarujący. Nie poznaję go w decyzjach programowych i ideowych.

    Pan Tusk?
    Nigdy nie przeszliśmy na „ty”.

    Była między wami chemia?
    Tak mi się wydawało. Gdy staliśmy razem w Hali Oliwi, gdy powstała Platforma, uważałem, że to jest zespołowe wydarzenie. Myślałem, że Tusk jest moim przyjacielem politycznym. I pamiętam, jak mówił: „I wyprowadzimy tę politykę z telewizji”.

    Dlaczego teraz Pan się śmieje?
    Bo wtedy byłem pod wielkim wrażeniem tych słów. To było fantastyczne! Dziś rząd mógłby wyprowadzić politykę z telewizji w 48 godzin. Ale jest ona utrzymywana, bo taki jest interes PO.

    Można zaufać Donaldowi Tuskowi?
    Mam bardzo dużo uznania dla niego, zawsze zwracałem na niego uwagę, wydawał mi się osobą z mojej bajki.

    A dziś co Pan czuje?
    Rozczarowanie. To będzie najlepsze słowo.

    Rozczarowanie, że co?
    Mój zawód bierze się stąd, że PO okazała się być klasyczną partią, w której alfa oczyszcza pole i wyrzuca poza krąg osoby równorzędne, które mogą mu zagrażać. No i, że nie jest to partia, która chce zmodernizować Polskę.

    Kiedyś Donald Tusk uważany był za polityka w krótkich, piłkarskich spodenkach. To się zmieniło?
    No przecież jest premierem! Kiedyś rzeczywiście miał taką opinię. Choć moim zdaniem zawsze niezasłużoną.

    Przypomina Panu jakąś postać historyczną?
    Dopiero zobaczymy, czy będzie postacią historyczną.

    Będzie?
    Ma wszelkie szanse.

    Eliminuje przeciwników jak średniowieczny władca?
    Wypytujecie mnie o rzeczy, o których nic nie wiem.

    Teraz odpowiada Pan jak mała dziewczynka.
    A niby skąd mam znać tajemnice alkowy Platformy Obywatelskiej? Jeśli z kimś się lubię spotykać, jak choćby z Palikotem, to przecież nie będę go wypytywał, jak tam jest u Tuska i czy jest sk… czy nie. Nie chcę go stawiać w niezręcznej sytuacji.

    Sam Palikot nie mówi?
    Nie. Obaj chcemy mieć miłą i ciekawą rozmowę.

    Czym jest dzisiaj Platforma?
    Tego nikt nie wie. Dla mnie wyłącznie „antypisem”. Jej aktualna pozycja zależy od tego, gdzie akurat jest PiS.

    To jest „zgromadzenie od Sasa do Lasa”?
    Dziś jest „od Sasa do Lasa”, bo to jest partia władzy. Byłem na kolacji, siedziałem obok jednej z najwyższych figur w Platformie Obywatelskiej i rozmawialiśmy o traktacie lizbońskim. Ów gentelman mi mówi, że jest przeciwny traktatowi lizbońskiemu, karcie praw podstawowych, jest za karą śmierci, pozwoleniem na broń i w ogóle głosował przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zdenerwowałem się, wstałem od stołu i zwierzam się z tego jakiemuś sympatycznie wyglądającemu facetowi. On mi mówi, że nie dziwi się mojemu zdenerwowaniu, ale mi nie pomoże, bo jest senatorem z PiS-u.

    To jakie są patologie w Platformie?
    Bezideowość. Punkt drugi: upartyjnienie spółek Skarbu Państwa. Jest gorzej niż za SLD i za PiS-u, razem wziętych.

    Ale co się dzieje?
    Nepotyzm, nagrody dla politycznych przydupasów. Tam nie sposób znaleźć znanej osoby. A to w końcu powinny być najlepsze nazwiska.

    Schetyna z Gradem budują taką nową nomenklaturę?
    Grad na pewno, bo teraz on jest od tego ministrem. A na prowincji to dopiero ludzie opowiadają horrory. O wszystkich rodzinnych powiązaniach i powikłaniach polityków PO. W pysk też potrafię dać

    Nowa nomenklatura?
    Absolutnie tak.

    Platforma jest jak PZPR?
    Tak, coś w tym jest. Polacy nadal nie wiedzą, jak inaczej budować partie.

    To Tusk postępuje jak pierwszy sekretarz?
    Pierwszy sekretarz rzadko był premierem.

    A Panu się podoba ten rząd?
    To kwiat polskiej polityki, ale do każdego ministra miałbym dużo zastrzeżeń.

    A do kogo jest najwięcej?
    Już jednego wymieniliśmy. Ten rząd unika trudnych decyzji. Z ważnych rzeczy zrobił tylko emerytury pomostowe. Będziemy go pamiętać wyłącznie jako gabinet uspokojenia po PiS-ie.

    Kto jest w tym rządzie najlepszy?
    Minister Michał Boni się zdecydowanie wyróżnia. Wyrasta na skarb narodowy.

    A Tusk jest leniwy?
    To w szkole się martwią, czy ktoś jest leniwy. Nie psychologizujecie tak polityki.

    Dlaczego Donald Tusk nie powinien być prezydentem?
    Bo jest przewodniczącym partii, która najprawdopodobniej wygra następne wybory parlamentarne.

    Tylko dlatego?
    Wystarczy. Obecna kadencja pokazała, co oznacza partyjny prezydent. Niby dlaczego następne pięć lat miałoby wyglądać inaczej?

    Ten argument nie przekona ludzi.
    Jeśli ludzie nie są niemądrzy, to ich przekona. Widzieli, co się dzieje, kiedy prezydent i premier są przywódcami jednej partii.

    Czyli związek prezydent Tusk, a premier Schetyna, będzie patologiczny?
    A dlaczego nie? Nie ma fundamentalnej różnicy między takim związkiem, a układem Kaczyński premier i Kaczyński prezydent. Dać jednej partii władzę absolutną, to dla mnie bardzo nieostrożne.

    Zastanawia się Pan nad tym, że Pańskie działania są na rękę PiS-owi.
    Nie, gdyż nie widzę takiego związku.

    Akurat Jarosław Kaczyński ucieszyłby się z tego, że w drugiej turze spotkałby się Pan z Lechem Kaczyńskim.
    Bo do walki z jego bratem stanął członek gabinetu Jana Olszewskiego, który cytuję za prezesem Kaczyńskim: „nie był, czy to na poziomie lobbystycznym, czy tym już czysto patologicznym, czy świadomie, czy nieświadomie, czy w całości, czy po części, związany z układem”?

    Pan teraz kpi, ale Pański start może osłabić tylko PO.
    Nie ma ani jednego scenariusza, w którym ja ułatwiam powrót braci Kaczyńskich do władzy. Premierem jest Donald Tusk, wiec jeśli zaczną rosnąć notowania PiS-u, to będzie to wyłącznie jego „zasługa”.

    Jakie musiałby Pan mieć notowania, żeby się zdecydować na start?
    Takie, aby wygrać.

    To znaczy, ile procent poparcia?
    Dzisiaj trzeba mieć perspektywę wyniku powyżej 20 procent, żeby móc wejść do drugiej tury. Jeśli takiej perspektywy nie ma, to nie ma sensu w tym uczestniczyć. Człowiek idzie na stos albo jest narcyzem.

    Dziś Pan to już wie?
    Czy mogę zdobyć 20 procent? Nie mam pojęcia. Na razie wygląda to obiecująco. Nie było mnie w polityce 6 lat, a „otworzyłem” z 8 procentami, a widziałem już badania, gdzie miałem 14.

    I co Pan teraz będzie robił?
    Ruszę w podróż po Polsce i zobaczę, czy ludzie są otwarci na moją ofertę. Ofertę prezydentury kompetentnej, spokojnej, nieagresywnej politycznie, ponadpartyjnej. Te spotkania z wyborcami dadzą mi odpowiedź.

    I jeśli zobaczy Pan tłumy, to Pan wystartuje?
    Zobaczę, jak mnie słuchają. Nie wiem, czy Polacy nie wpadli w paradygmat kibiców, którzy niezależnie od tego, że ich klub gra beznadziejnie i zawsze tak będzie, powiedzą: „daj pan spokój, myśmy już wybrali”.

    Ale jaki ma Pan plan polityczny?
    Swoją ofertę adresuję do wszystkich, bo taka jest natura urzędu prezydenta. Ale najżywszych reakcji oczekuję od ludzi w centrum i na lewo od centrum.

    Już rozmawia Pan o poparciu Pana przez SLD?
    O czym ja mam rozmawiać? Jeszcze nie zdecydowałem, czy wziąć udział w wyborach.

    Rozmawia Pan o tym z Aleksandrem Kwaśniewskim?
    To bardzo miły człowiek.

    O czym Pan z nim rozmawia?
    O Polsce. Nie spytam go teraz, czy mnie poprze.

    Lecha Wałęsa Pan spyta?
    Bardzo bym chciał zyskać jego poparcie, bo to jest mój patron. Wybieram się do niego i oczywiście mam stracha.

    Dlaczego?
    Każda rozmowa z prezydentem Wałęsą napawa mnie lękiem. Nigdy nie jest nudna.

    A co Pan słyszy o sobie?
    Ostatnio słyszałem, że jestem masońskim bazyliszkiem.

    Bo uczestniczy Pan w spotkaniach grupy Bilderberg.
    To nie są spotkania grupy Bilderberg, tylko to jest konferencja, której pierwsza edycja odbyła się w hotelu o takiej nazwie. To nie jest żadna grupa, bo się ludzie na tej konferencji ciągle zmieniają.

    Ile razy Pan uczestniczył w takich spotkaniach?
    Siedem, może osiem.

    Wyznawcy teorii spiskowych uważają te konferencje za tajny światowy rząd.
    To Polacy powinni być dumni, że jest tam ich rodak.

    Kto oprócz Pana bywał na tych spotkaniach?
    Była pani Suchocka, pan Kwaśniewski, kilku polskich przedsiębiorców.

    Jak można tam się dostać?
    Zaproszenia wydaje komitet sterujący, który organizuje te konferencje. To jest najciekawsza konferencja na tematy polityczno-gospodarcze, jaką ja znam. Buduje most euroatlantycki, chodzi o to, żeby mogli spotkać się istotni ludzie z Europy i Ameryki.

    To są przyjemne spotkania?
    Dla mnie zawsze. Przeważnie siedzę obok królowej Holandii. To bardzo mądra kobieta.

    Ale po co ta cała tajemnica?
    To chyba służy próżności. Co wysokie i tajemnicze z założenia jest fajne. W tych spotkaniach zawsze uczestniczą dziennikarze. Choć mają zakaz opisywania, co się tam działo, gdyby było coś nieprzyzwoitego, w końcu jakieś sumienie dziennikarskie by nie wytrzymało, prawda?

    Kim dla Pana jest pan generał Czempiński?
    Znajomym. Jeśli teraz zapytacie, czy był moim oficerem prowadzącym, to odpowiem, że nie wiem. Może był, może nie.

    Nie pytał go Pan?
    Myślicie, że powie mi prawdę? Z ludźmi ze służb nigdy nie wiadomo, co jest prawdą.

    Pan był jednym z nielicznych polityków, którzy przyznali się do współpracy z wywiadem gospodarczym PRL.
    Byłem jedyny. I zrobiłem to, bez przymusu ustawowego.

    Wstydzi się Pan dziś tego?
    Nie ma z czego być dumnym.

    Był Pan szpiegiem?
    Byłem fachowcem, należałoby powiedzieć, że byłem konsultantem wywiadu gospodarczego. Nie odbyłem przeszkolenia szpiegowskiego, nie korzystałem z urządzeń szpiegowskich, nie zostawiałem pod kamieniem żadnych raportów. Ale gdyby chcieli, bym to robił, pewnie bym robił. Byłem wielkim entuzjastą książek o Bondzie i mi się to podobało. Ale nie miałem nic wspólnego z prawdziwym życiem szpiegowskim.

    To jak to wyglądało?
    Raz na jakiś czas spotykała się ze mną osoba, która referowała mi pytania. Dotyczyły one przede wszystkim ropy naftowej. Pytano mnie też o sytuację gospodarczą na świecie. W pokoju, w którym pracowałem, a byłem wtedy młodym urzędnikiem, jeden z kolegów otwarcie przyznawał się, że współpracuje z francuskim wywiadem, a drugi, że z amerykańskim. To takie było środowisko i taki był czas.

    Pan też się przyznawał?
    Nie, przecież to była jednak Szwajcaria, a nie Węgry. Nie wiem, czy Gromosław Czempiński był moim oficerem prowadzącym. Czy dziś zgodziłbym się na współpracę z wywiadem ? Może tak, może nie

    Dziś Pan bagatelizuje swoją współpracę z wywiadem?
    To nie było trywialne. Zwłaszcza jak patrzę z pozycji 62-letniego mężczyzny. Dzisiaj zapewne byłbym dużo bardziej ostrożny.

    Podjąłby Pan ponownie taką współpracę, mając taką wiedzę jak dziś?
    Może tak, może nie. Byłem pod wrażeniem, że współpracuję ze służbą własnego państwa. Byłem przekonany, że to jest moje państwo, choć nigdy nie byłem komunistą, ba byłem antykomunistą. Ale nie wierzyłem, że zmieni się ustrój Polski, tak jak większość Polaków.

    Bał się Pan?
    Miałem stracha, żeby nie wejść za głęboko we współpracę ze służbami. Bałem się, że to może mnie jakoś uwikłać.

    A nie uwikłało?
    Nie dotyczyło to przecież donoszenia na kolegów, bo pracowałem w środowisku zagranicznym, miałem bardzo nikłe kontakty z Polonią. Z Polakami, którzy pracowali w ONZ, nie spotykałem się, bo oni byli tam oficjalnie delegowani, a ja trafiłem do tej pracy prywatnie.

    Jak?
    Kolega mi tę pracę załatwił. Bałem się, żeby ta współpraca nie przeniosła się na Polskę.

    Pan o tym opowiadając, ucieka w eufemizmy.
    Nie jestem też ekstrawertykiem.

    Pan mówi: wywiad gospodarczy, a to było SB. Pan mówi: konsultant wywiadu, a był Pan szpiegiem.
    Wszystko tak można powiedzieć, ale tak nie było. Mam wyrok sądu lustracyjnego, który używa właśnie takich słów, jakich użyłem. Byłem współpracownikiem wywiadu w zakresie wywiadu gospodarczego. Możecie też powiedzieć, że to była zbrodnia wojenna. Ale wszyscy wiemy, że to nieprawda.

    Nikomu Pan nie zaszkodził?
    Z ręką na sercu, nie pamiętam sytuacji, żebym komuś zaszkodził. Słowo honoru. Gnębi mnie czasem myśl, że powiedziałem coś, co spowodowało, że z tego były kłopoty. Ale od dwudziestu lat powszechnie wiadomo, że współpracowałem i nikt nigdy do mnie nie przyszedł i nie powiedział „słuchaj z twojego powodu mogłem mieć kłopoty”. Więc dziś myślę, że nikomu nie zaszkodziłem.
    Rzeczywiście generał Czempiński miał duży udział w tym, że powstała Platforma Obywatelska?
    Pan Czempiński należał do osób, które energicznie namawiały mnie, podobnie jak Tuska i Płażyńskiego, żeby założyć nową partię. Ale decyzja o założeniu tej nowej partii zapadła w gronie Tusk, Olechowski, Bielecki, Piskorski. Później doszedł Płażyński.

    To na czym polegała rola Czempińskiego?
    Namawiał. Głównie przychodził do mnie, ponieważ nie byłem chętny do zakładania nowej partii.

    To Czempiński powiedział, że ma duży udział w tym, że powstała Platforma, dlatego, że jest narcyzem?
    Wyraźnie uważa, że jego udział był większy, niż ja pamiętam.

    Mógłby dziś zarabiać Pan na życie graniem muzyki w radio?
    Dałbym sobie radę. Głos mam cały czas dobry.

    I co by Pan zagrał ?
    Chyba nudną muzykę.

    Doda Pana kręci?
    Z polskich kawałków kręci mnie Feel, poza tym niewiele.

    A co Pana kręci?
    Kobiece głosy. Mariah Carey, Celine Dion, Brenda Lee, Aretha Franklin.

    Zdarzyło się Panu, że ktoś rozpoznał Pana po głosie?
    Nie. Byłem mało znany, ale pamiętam, że kiedyś po jakiejś wódce z Wojtkiem Mannem jeden facet zaczepił go i mówi: „ja tu przyjechałem z Koszalina, czy to pan Mann?”. To była dla mnie sensacja.

   • Zenobiusz said

    Jak pisze w swej Historii Masonerii Ludwik Hass ,w całym okresie PRL loże masońskie działały w ścisłym utajnieniu w strukturach wojska i SB .Autor nigdy nie rozwinął tego wątku.

 33. seb said

 34. !!! said

  dużo ciekawych artykułów http://iluminaci.pl/

 35. mizia said

  POWIEM TAK :
  gdybym był twórcą nowego porządku płaciłbym za tworzenie takich „demaskatorskich” hoax filmików i art. prasowych – netowych

  Po co? Aby ośmieszając w oczach ludzi rozsądnych i odebrać wiarygodność tym, którzy mogliby przejrzeć mój spisek.

  A że garstka ludzi uznała by to za prawdę? Co z tego! Wszak z tak łatwowiernymi ludźmi nikt się nie liczy.

  • pytek said

   Mizia cos Ci sie pomieszalo i piszesz bez bledow.Pomylilas nick z rozpedu.Jak sie ma pare osobowosci to sie moze w koncu pokickac.

  • eminem said

   @ Mizia Rotszyld zapisal juz w XVIII, ze wolna masoneria po wykorzystaniu do budowy nwo zostanie wyrzucona na smietnik…

 36. pytek said

  To co dosc latwo mozna tu zaobserwowac ,to mala grupa ludzi podszywajaca sie pod rozne nicki ,wykasowujaca krytyczne posty,produkujaca ogromna ilosc bezuzytecznych postow ,zeby podbic „ogladalnosc”bloga.Poczatek dobry,koniec-totalne dno.To juz wole onet.Przynajmniej raz na jakis czas podaja prawdziwe informacje.A tutaj to jakas tragi -farsa.

  • allseiingeye said

   Wracaj na onet, tam nie ma cenzury. Co do tego artykułu też uważam że to totalny bzdet. A na grypę dziennie wchodzi 10000 osób, nie mylić z wyświetleniami!

  • wedkarz1960 said

   do pytek . dlaczego mówisz że koniec? czytaj dokładnie co na tym blogu ludzie piszą. sa posty może czasami nie na temat, ale takich postów jest nie wiele.mnie ten blog naprawde bardzo dużo pomógł. i jak komuś sie niepodoba to poco tu wchodzić? i pisać durnowate teksty? jak mi sie coś niepodoba to tam nie wchodze,i nie wkórzam innych blogowiczów swoimi durnymi tekstami.NIEPODOBA SIE? NA INNE BLOGI LIZAC PUPKI.

 37. NICC1 said

  http://www.tvn24.pl/-1,1633081,0,1,lzejsza-cenzura-internetu,wiadomosc.html

 38. tomekgo said

  Zainspirowany tym blogiem oraz podobnymi stronami, postanowiłem założyć własnego Bloga, w cely zebrania wielu wątków o poruszanej ty tematyce w jednym miejscy, blog powstał z chęci podzielenia się tymi informacjami ze znajomymi dla których np. ten blog były raczej na samym początek ciężki do „strawienia”. Blog jest w fazie mocno początkowej, ale kilka ciekawych informacji już na nim zamieściłem.

  Więc dla laików polecam http://oczyszerokozamkniete.wordpress.com/

  Starzy wyjadacze raczej nowości tam nie znajdą 😉

  Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś otworzy on oczy.

 39. truther said

  Hmm… ciekawe, kto zredagowal ostatniego posta (W tej sprawie wyslalem maila do monitorpolski@yahoo.com Ale ciekawsze nawet jest, kto w tej chwili usuwa posty z forum? ;]

  • mamucior said

   @truther zwróc uwagę na pomieszanie postów na tym blogu, ktos tu ostro cenzuruje i robi niezły montaz.

   • truther said

    no wlasnie zauwazylem, totalna achronologia… na pewno nie robia tego administratorzy bloga… bo tak to juz dawno bylby w tym wątku jakiś wpis od Grypy666

 40. vindpust said

  Totalitaryzm w Unii Europejskiej

 41. mizia said

  MOŻE I NIE NA TEMAT ALE …..

  http://fakty.interia.pl/raport/tajemnice-spiski-alterhistoria/news/tajemnica-dziwnego-swiatla-na-niebie-rozwiazana,1409769

  http://wiadomosci.onet.pl/2093503,441,test_nowej_broni_wywolal_goraczke_ufo,item.html

  • mizia said

   NIE TAK DAWNO PISAŁEM O TYM ZE NORWEDZY POTAJEMNIE ZWOŻĄ GÓRY ZARCIA DO SCHRONÓW A PRZEDEWSZYSTKIM DO TEGO CO MIAŁ PEŁNIC ROLE BANKU NASION – pierdoły o rakiecie to dla frajerów – A JA WAM NADAL MÓWIE ZE CZASU JEST CORAZ MNIEJ
   MYŚLICIE ZE GRYPKA ZDECHŁA – poczekajmy a pozatym BEDZIE COS EXTRA DLA NIEDOWIARKÓW I TO NIEBAWEM …..

   • allseiingeye said

    Co chcesz Mizia powiedzieć? Wiesz coś o czym my nie wiemy?

   • mizia said

    A DLACZEGO JEST – tak

   • MagdaS said

    5h 53m 27s, -6 10′ 58 🙂 NIkt nie potrafi tak stworzyć Nibiru jak GOOGLE 🙂
    Swoją drogą to najtańsza chyba metoda stworzenia czegoś z niczego .. po prostu wycięcie kawalka JPG a juz NA PEWNO coś się tam kryje 🙂 GOD FATHER – GOOGLE wszystko wiedzace 🙂
    Ludzie nie dajcie sie zwariowac
    ========================
    AMEN!

   • Brenda said

    Skad to przypuszczenie, ze na Google pokaza wszystkim prawde? Przeciez te zdjecia sa filtrowane przez komputery i specjalistow. Pokazuja to co chca.

   • allseiingeye said

    Nie wkręcaj Mizia że wierzysz w Niburu :D? To co w końcu, Nwo, Niburu, czy przebiegunowanie? Chyba nie wszystko naraz 😀

   • zyta said

    Wlasnie wszytko naraz. Mowia, ze nieszczescia chodza parami:)

   • Zenobiusz said

    Wszystko na raz i jeszcze więcaj.

   • gustaf said

    W googlach są zdjęcia, a nie film na żywo. Niektóre sprzed miesięcy, o ile nie lat. Problem coś wyciąć i coś do/zamalować ?

  • mizia said

   • p vel p said

    haha Mizia proszę Cie! To rosyjska buława, zamiast na poligon na Kamczatce poleciała nad Norwegię, gdzie rzekomo uległa samozniszczeniu… UFo… hehe

    http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7354054,Rosyjski_pocisk_nad_Norwegia.html

   • bullek said

    Należy szanować zdanie innych nawet jak brzmi to niedorzecznie.Wyśmiewanie i odnoszenie się do wiadomości.gazeta.pl czy innych kontrolowanych mediów jest dla mnie przejawem twojej niedojrzałości P Vel P.
    Masz swoje zdanie, szanuje to ale jak widzę większość ludzi zachowujących się tak to jest to smutne.

   • Zenobiusz said

    To był sygnał dla wiedzących na całym świecie.Będą następne.To wygląda na początek odliczania.

   • Jaga said

    Tak i grypa kozia 🙂

   • zyta said

    Ze str.:

    http://grawitacja44.wordpress.com/2009/12/11/czy-to-na-pewno-byl-pocisk-balistyczny-projekt-blue-beam/
    Czy to na pewno był pocisk balistyczny? (…Projekt Blue Beam ? )
    Mysle ze bedziemy swiadkami coraz czesciej takich zjawisk _co nie znaczy ze jest to takie pozytywne…Widok musiał być naprawdę wyjątkowy, skoro do redakcji norweskich mediów zadzwoniły dosłownie tysiące obywateli tego kraju z opisem, że oto na niebie widzieli niezwykłe widowisko.Najpierw widać było obracający się obiekt, który przybierał kształt kręcącej się spirali, po czym nagle eksplodował. _ Oto kilka relacji świadków:Wyglądało jak rakieta, która obraca się i obraca, a potem idzie po skosie z niebios. Jakby księżyc wyłaniał się zza góry, ale potem pokazało się coś zupełnie innego.Spirala na niebie była bardzo potężna. Sprawiała wrażenie, jakby ktoś specjalnie stworzył taki efekt. Pojawiła się natychmiast koncepcja: rosyjski pocisk balistyczny.Dlaczego trwało to tak długo?Eksperci twierdzą, że dziwne zjawisko nie ma nic wspólnego z zorzą polarną. Trwało również ”zbyt długo, żeby uznać to za zjawisko astronomiczne – twierdzą służby kontroli lotów na lotnisku w Tromso.Hipotezy sa tez takie ze moze to byc ingerecja “ALIEN” w przypadkach kiedy ludzkosci zagraza niebezpieczenstwo .Takie zjawiska maja potwierdzenie w przypadku wystrzelenia pociskow balistycznych miedzykontynentalnych i sa potwierdzenia ze strony wojskowych wysokich ranga takich jak kontrolerzy lotow ze proby te byle udaremniane wlasnie ze strony “ALIEN” …..

    Kieruje was tez tutaj (dodatkowe info): http://waldek1984.info/2009/12/11/zagadka-norweskiej-spirali/

    Zjawisko na filmie, który zaprezentowała norweska telewizja.

  • Głos66 said

   @Miazia, zdziwiłbyś się, ale właśnie BARDZO NA TEMAT.

   Kilka postów wcześniej pisałem już na ten temat – ale jak to bywa na początku prawie każdy z blogowiczów pukał mi palcem w głowę i poniekąd zostałem nazwany agenciurem “poniekąd”.

   A prawda jest taka, iż jak już wspomniałem, około 21.12.2012 zostanie otwarty portal czasoprzestrzenny i wówczas Orionidzi (możesz ich nazywać sataniści) dokonają Inwazji na Zemię. Zaznaczam, aby tego dokonali musi zostać otwarty Portal.
   Inne Stare cywilizacje pozaziemskie, które wspierały ziemian pozostawiły na niej potężne bronie przeciw Orionidom. Tej broni szukają wszyscy, na czele z prezydentem Buszem a teraz Obamą (Irak, Pakistan, Afganistan, Iran).
   Tych broni szukał także m.in. Aleksander Wielki.
   Jak na ironie, bronie te zostały znalezione przez Rebeliantów (największych wrogów Orionidów).
   To co widzieliśmy w Norwegii – to próbne otwarcie Wrót z naszej Ziemskiej strony i uderzenie jedną z tych broni w wyimaginowany statek kosmiczny Orionidów.

   Jednym słowem – było to jedno z pierwszych ćwiczeń obrony naszej Ziemi przed Inwazją Orionidów i innych sługusów…
   =============================
   od pb: przed ii wojna sw. byla mowa o bazach supremacistow pod lodami biegunowymi itp. bzdety; moze obama to hitler2? grypa666 – nie otwieraj nowego portalu, okazuje sie ze mozesz tym wpuscic unych na ziemie

   • Głos66 said

    Małe przypomnienie:
    Ten WIR ukazał się 9.12.2009 = 9 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 9 = 23 = 5
    Wyznaczona data z Numerologii i synchroniczności wydarzeń.
    ================================
    od pb: witamy kabaliste — baaaardzo stara i tajemna „wiedza” przejeta przez ‚satanistow’ – wg zmylkowca coopera; czyli witaj ‚satanisto’?

   • Głos66 said

    do pb.

    Jeśli chcesz nazywać mnie satanistą albo i agenciurą – to zdziwię cię, ale nie obrażę się z tego powodu, ponieważ „PO OWOCACH ICH POZNACIE” powiedział mój Mistrz i Nauczyciel Jezus Chrystus.

   • zyta said

    Panie Piotrze, jesli nie wierzy Pan w te rzeczy, a nie ma Pan, jak przypuszczam, wystarczajacych danych, zeby calkowicie odrzucic ta niewairygodna wg Pana teze, to prosze zachowac milczenie. Wysmiewanie sie z innych ludzi, ktorzy maja moze jakas tam wiedze na ten t. nie przysparza panu przyjaciol. Nie tak powinien zachowywac sie nasladowca Chrystusa. On nikogo nie wysmiewal.

   • Taka Tam... said

    no i z twojej wypowiedzi widac ze wszystko idzie zgodnie z planem.

    znaki na niebie
    zapowidz katastrofy (najazdu obcych)
    usa i ich pacholki juz szukaja broni przeciwko obcym by nas uratowac
    my z wdziecznosci sikamy po gaciach i dajemy im (usa i pacholkom) cala wladze
    NWO rozkwita

    wiec albo lykasz co pisza bez zadnej refleksji, albo jestes….

   • Głos66 said

    A kto Ci powiedział, że tak zwani Rebelianci to ci, co tworzą NWO ?
    Akurat jest to całkowite przeciwieństwo Iluminatów (satanistów) i ich sługusów.

    I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, a mianowicie: aby zniszczyć NWO musi dojść do zdrady pewnej ilości ich członków. Musi pęknąć kamień węgielny u samych jej posad.
    =============================
    od pb: taa, be Boga nic nie bedzie

 42. Bzyk said

  Polecam wejść na stronę:
  http://www.wolnomularstwo.eu/?p=102

  Jest tam wywiad z Z ks. Neville’em Barkerem Cryerem , duchownym Kościoła Anglii, historykiem wolnomularstwa.

  Odnośnie pytań o masonerię polecam zapoznanie się ze stroną:
  http://209.85.129.132/search?q=cache:wGQ7fOrQLAsJ:www.ostoja.pl/zakupy/index.php%3Fp%3DproductsMore%26iProduct%3D80+czy+mason+mo%C5%BCe+by%C4%87+chrze%C5%9Bcijaninem&cd=2&hl=pl&ct=clnk

  Są na niej ciekawe pytania odnoszące się do wolnomularzy.

  Nie chcę się wypowiadać osobiście na temat dzisiejszej masonerii. Rozważam to tylko obiektywnie na płaszczyźnie zebranej i dostępnej mi wiedzy historycznej.
  Za datę powstania współczesnej masonerii przyjęto dzień 24 czerwca 1717 roku. W ówczesnej konstytucji masonów z dnia 17 stycznia 1723 roku zapisano m.in: „…Mason winien być posłuszny prawu moralnemu. Jeżeli prawdziwie rozumie sztukę, nie będzie ani głupim ateistą ani niereligijnym libertynem…”. Ten zapis potwierdza, że ówczesna „konstytucja” masonów wyraźnie odrzucała ateizm i libertynizm – wymagała od adeptów wolnomularstwa, by byli ludźmi religijnymi.

  Od pewnego czasu te historyczne fakty stały się dla niektórych lóż masońskich niewygodnymi. To powszechne zjawisko doskonale określił prof. Giuliano Di Bernardo (pierwszy wielki mistrz loży „Regularne Grand Lodge” : „… zaufanie masonów w chrześcijańskiego Boga jest dzisiaj źle widzianym…”. Szkoda, że większość obecnie istniejących i funkcjonujących masońskich organizacji odcina się od swoich korzeni.

  • Marian said

   Hej, dzięki za te artykuły. Specjalnie dla ciebie: The Work of Secret Societies in the World
   http://wn.rsarchive.org/Lectures/19041223p02.html
   The Templars http://wn.rsarchive.org/Lectures/Tmplrs_index.html
   Ja widzę to tak: współcześni wolnomularze, czy masoni, różokrzyżowcy i tym podobne loże, stowarzyszenia już dawno zapomniały o swoich korzeniach duchowych. Teraz ludzie wstępują do nich żeby podbudować swoje ego i interesy. Oczywiście są tam też ludzie chcący rzeczywiście zrobić coś pozytywnego, ale jak to jest w takich organizacjach, ci na dole nie wiedzą co robi góra. Nie mówiąc już o wpływach czarnomagicznych (o których lepiej nie mówić na głos), czy czysto politycznych. Zresztą to samo miało miejsce w kościele…
   Kiedyś kościół zniszczył templariuszy i poznanie duchowe, bo był przesiąknięty materializmem i ciemną stroną mocy. Teraz przesiąknięci tym samym masoni zniszczą kościół. Tak oto zło inflitruje wszelkie pozytywne zjawiska, a głupi, egoistyczni i chciwi ludzie stają się zabawką w ręku zła. Tak samo było kościołem, z rewolucją francuską, powstaniem USA i tak samo jest teraz z ruchem zielonych.
   P.S. sam główny artykuł uważam za żałosny. Potrzebne są fakty, a nie jakieś bajkopisarstwo…
   ===========================
   od pb: napisz artykul, nie ma sprawy; juz rotszyld w planie nwo z 1773 r pisal e masonow po wykonaniu zadania spotka los gojow;

 43. ewka said

  Mizja ma racje grypka nie zdechla.Zmarlych w Polsce na zapalenie pluc -67,rozkrecamy sie

 44. allseiingeye said

  Ktoś chyba miesza w panelu administracyjnym i zmniejszył liczbę możliwych odpowiedzi do 0 :/

 45. allseiingeye said

  ktoś się chyba bawił panelem administracyjnym i ilość możliwych odpowiedzi zmienił na 0 :/ jak widać forum się nie usunęło ale nie da się dodać odpowiedzi do postów, przynajmniej w tym momencie…. co jest grane?

 46. Margherita said

  No przeczytałam to wiekopomne dzieło człeka wierzącego i pobożnego. Dawno się tak nie uśmiałam. Jest tylko jedna bardziej zabawna histrya – to o straśnych wężo-jaszczurach, co to one mają nam spaść na głowy tuż przed Świętem Narodzenia Pańskiego Anno Domini 2012. Przynajmniej śwadczy to o jakimś rozwoju – bajania chłopskich filozofów na przyzbie o strzygach i inszych potworach nawet w dziesiątej części nie były tak zabawne. A teraz juz będzie w nastroju mniej kabaretowym.

  Nie pojmuję jak człowiek piśmienny (po 2 klasach podstawówki, a autor zapewne ma jakieś wykształcenie) moze jednocześnie wierzyć w Boga Wszechmogącego i w Szatana robiącego takie chece jak opętania. To się kupy nie trzyma. Dobrze, wiem, że nauczanie matematyki od lat leży i kwiczeć nie ma siły, ale żeby aż tak z logiką być na bakier?
  Tych wszystkich duszków, diabełków rogatych na drogach rozstajnych NIE MA. Nie istnieją fizycznie. Bóg także nie ma fizycznej postaci. Nie da się Go łapą dotknąć. Rozumieją ludziska ten poziom abstrakcji? Bóg jest Duchem Wszechmogącym, konkurencji nie lubi. Ponieważ lud prosty i nie kształcony takich jakiś filozoficznych gadek nie kumał, to na użytek ludu wymyślono czarnego diabła z ogonem i taką fajną istotę w kiecce jako anioła. Istnieje zło i dobro – bez fizycznej postaci, nie ma możliwości zobaczenia i dotknięcia paluchem. Ciekawe, nie? Zobaczyć nie można, a jednak jest. Widoczne są natomiast skutki działania zła i dobra. I tylko poprzez te widoczne skutki wnioskuje się o ich istnieniu.

  A teraz jedziemy dalej: akapit pierwszy
  Jest mafia – normalna przestępcza organizacja. Mafia jest złożona z psychopatów. Nazywają siebie „oświeconymi” (czubki tak już mają). Psychopaci dla rozrywki i dla podkreślenia swej „wyjątkowości”, tudzież budowania poczucia wspólnoty wymyślili sobie różne rytuały na wzór najbardziej głupawych obrzędów jakie znała historia. Są to ludzi wykształceni i inteligentni (tym gorzej dla nas!), zabawiają się symbolami. Taka znana z przedszkola zabawa: ja coś wiem, ale ci nie powiem, he, he.
  Warunkiem powodzenia ich przestępczych działań jest konspiracja – dlatego ich tajemnica musi być zachowana za wszelką cenę. A życie jakiegoś tam człowieka, zwłaszcza tego, który ich zdradził, to dla nich żadna cena. Czy kogoś to jeszcze dziwi?

  Akapit drugi:
  Zdarzają się choroby psychiczne, przechodzące samoistnie. Tak jak zdarza się samowyleczenie raka. Jest to zapewne rodzaj cudu. Według mnie poprostu taka jest wola Boga i z nią się nie dyskutuje. Dalsza wiara w stworki-potworki, świadczy jednak, że wyleczenie to nie jest całkowite.
  No i autor nie został rozpoznany. No cóż, nawet KGB miewało pomyłki.

  Akapit trzeci
  Autor nie podaje dat, miejsc, nazwisk. I bardzo słusznie, to świadczy o zachowaniu elementarnego instynktu samaozachowawczego.
  Masoni mysleli, że autor jest Żydem. Bardzo ciekawe: albo ci masoni to są ostatni ciule (wybaczcie wyrażenie), albo autor rzeczywiście jest z pochodzenia Żydem. Tego się nie da pomylić! Zdarzają się Żydzi nie wyglądający na Żydów, nigdy odwrotnie.
  Magów nie ma i nie może być. To są bzdury dla dzieci. Magia nie istnieje. Istnieją natomiast opary o działaniu halucynogennym i takich musiało być w tym pomieszczeniu dużo.

  Akapit czwarty
  Ilość oparów halucynogennych uległa znacznemu zwiększeniu. Ex-mason, jako mafijny bandyta, może po śmierci znaleźć się ewentualnie w Czyśćcu, a bardziej prawdopodobne, że w Piekle. Wersja dla zaawansowanych w myśleniu abstrakcyjnym – może być wyłącznie potępiony. Dlatego jest rzeczą absolutnie nie możliwą, aby taki wredny nieboszczyk bytował se szczęśliwie w zaświatach. Paniatno? Szanowny Autor jest chrześcijaninem, czy może coś innego wyznaje?
  „W następnym wcieleniu”… aha, czyli coś się z hinduizmem pierniczy, pt autorowi. I jeszcze raj ziemski. Nie tego się osiągnąć nie da, choćby się milion masonów zwijało jak w ukropie, o czym zaśwadczyć mogliby piekłoszczycy (Copy right by Korwin-Mikke) Stalin i Pol-pot, ale na szczęście już nie mogą.

  Oczekuję, że będzie więcej takich tekstów. Śmiech to zdrowie. Laskowik i Smoleń wysiadają przy tym Gallu Anonimie.

  Na koniec mam dwa złośliwe i tendencyjne pytania do znawców jaszczurologii stosowanej:
  1. Czy te jaszczury straśne da się zwykłym kijem zatłuc, czy też trza mieć jakowąś specyjalną broń na takowe?
  2. Czy mi się skórka z takiego jaszczurka nada na torebkę? Zakładam, że to będzie hit wiosna/lato 2013.

  • Zenobiusz said

   Ich skóra nadaje się na torebki ,ale my nadajemy się na ich pokarm.Kto wygra?Nawet buty można uszyć.
   ====================================
   od pb: prosze nie nawolywac do nienawisci, przemocy; nie dawac idei szewczykom dratewskim szukajacym zatrudnienia po storpedowaniu przez beina;

  • Magdalena said

   @Margherita
   Extra komentarz.
   Na jaszczury proponuje czosnek do odstraszania, a pal zaostrzony do trumny.
   Proponujesz hit na rok 2013-ok, tylko zeby przy deficycie tych skorek nie ucierpialy niewinne aligatory. 🙂
   Pozdrawiam

   • Margherita said

    Dzięki, Magdaleno 😉
    Odstraszać to ja tych jaszczurów nie będę, bo jak ja je ze swojego domu wygonię, to pójdą do czyjegoś innego. I co wtedy? Wolę osobiście zlikwidować gadzinę.

   • Margherita said

    Dzięki 🙂
    Ja tych jaszczurów ze swego domu wypłaszać nie zamierzam, bo jak je wypłoszę ze swojego to pójdą do czyjegoś innego, i co wtedy??? Na miejscu wolę gadzinę zlikwidować.

   • Margherita said

    Coś jest nie tak z dodawaniem komentarzy. Dodałam pierwszy, nie pokazał się. No to napisałam mniej więcej to samo i dodałam po raz drugi. I wtedy się oba ukazały.

  • Ala said

   super ze wszystkim eis zgadzam ale nie jednym ,,albo autor rzeczywiście jest z pochodzenia Żydem. Tego się nie da pomylić! Zdarzają się Żydzi nie wyglądający na Żydów, nigdy odwrotnie.”

   Mojego dziadka wzięli za żyda siedział w Mauthausen i w Brzezince właśnie przez żydowski wygląd , nie pasowało mi jedno Żyd musi być obrzezany .Rozmawiałam z babcia na ten temat stanowczo stwierdziła ze żydów u nas w rodzinie nie ma

   • Margherita said

    To zależy kto się wziął za to rozpoznawanie żydostwa. Jeżeli Niemiec, to się mógł pomylić, zresztą każdy pretekst jest dobry, jak się chce kogoś zamknąć. Ja się na Kazimierzu w Krakowie wychowałam, to juz Żydów dobrze rozpoznaję. Zresztą nie tylko Żydów, ale i większość nacji azjatyckich. Np czy ktoś jest Anglikiem, czy Francuzem, czy Niemcem, to się raczej nie zorientuję, no może jak się odezwie. Ale np Irańczyka od Araba albo Hindusa rozróżnię bez problemu. Dziwi mnie to, bo ci masoni musieli mieć jeszcze lepszą „specjalizację” w rozpoznawaniu Żydów.

 47. Atena7777 said

  „Szczepić dziecko czy nie?” – Dzień dobry TVN:
  http://dziendobrytvn.plejada.pl/29,27364,news,,1,,szczepic_dziecko_czy_nie,aktualnosci_detal.html#autoplay

  • p vel p said

   niedługo będę ojcem i też bardzo borykam się z tym tematem… Szczepić czy nie… taki mętlik w głowie, nie wiem co robić… z jednej strony szkodliwość szczepionek /ale czy wszystkich?/ a z drugiej?? przyzwyczajenie do szczepionek za dzieciaka?? cholera wie…

  • CoZaSyf said

   Co sądzicie /przepraszam/o szczepieniach piesków?Mam małą shih tzu /2miesiące/i nie jest zaszczepiona?co robic?

   • truther said

    Sadze, ze to nie ma sensu, bo dlaczego mialyby byc bardziej humanitarne niz te szczepionki dla ludzi? Pies ma kontakt z tyloma patogenami, ze nie sposob wziac szczepionke na wszystko. Swoja droga zaszczepilem kiedys swoja kotke… moze ona byla taka niezniszczalna, ale juz po kilkunastu miesiacach sie okocila – duch święty ją nawiedził? – wątpię :p
    Gdybym posiadał pieska, to osobiscie podawalbym mu w wodzie MMS (Miracle Mineral Suplemnt ; )… zreszta sam to biore, a ponoc zwierzeta sie upodabniaja do wlascicieli 😀 .

   • Magdalena said

    Tydzien po zaszczepieniu mojego 10-letniego psa na wsciekline, pies mial atak padaczki(na szcescie lekki). Zaznaczam, ze od mlodosci byl szczepiony na rozne choroby i nigdy podobna sytuacja nie miala miejsca. Wiec albo szczepionki „zeszly na psy”, albo my trafilismy na zla, albo do tej pory skumulowalo sie w psim organizmie tyle szkodliwych substancji, ze ta ostatnia szczepionka przebrala miarke. Juz wiecej psa nie zaszczepie, mysle ze sie nie wscieknie, a wrecz bedzie mi wdzieczny.
    Z drugiej strony mam znajomych, ktorzy nie szczepili psa na parwowiroze i niestety zachorowal. Byly kroplowki,leki, kasy poszlo co niemiara, a pies ledwo z zyciem uszedl.

   • CoZaSyf said

    Bardzo dziekuje za podpowiedzi.To mój kolejny piesek,tamte były szczepione.Szkocka colli tricolor,czempionka cierpiała na padaczke/nie rodziła/-teraz to łącze ze szczepieniami.Czytałam o „wyczynach”Pasteura ws wscieklizny i jestem w szoku…

   • CoZaSyf said

    Kundelka tez wyleczyłam z parwowirozy.Tydzien był nieprzytomny na kroplówkach i ok.

   • Magdalena said

    Zrobie jeszcze mala dygresje, bo uwazam, ze to wazne. Zawsze gotowalam swojemu psu(mieso+ryz+warzywa). W ktoryms momencie z lenistwa zaczelam kupowac suche jedzenie, te rozne „pyszne” chrupki dla psow. Po jakims czasie pies dostal zapalenia ucha. Leczylam to okolo roku, rozne rodzaje masci, kropli, przemywanie ucha. Nic nie poamgalo, czasem bylo tylko troszke lepiej, ale potem to holerstwo wracalo. Zaczelam znow gotowac psu jedzenie, tak jak kiedys. I po miesiacu choroba sie skonczyla. Nawrotow nie ma do tej pory(juz ponad rok).

   • CoZaSyf said

    Magda! Tylko gotowane daje.Tez uwazam chrupki za syf.Ciesze sie i dziekuje za odp.pozdrawiam z miasta swietej wiezy…

   • zyta said

    A ja daje psu jak i kotom tez surowe resztki miesa. Podobno najzdrowsze.

   • Margherita said

    Moim zdaniem konieczne jest szczepienie psa na nosówkę – zarazić się może łatwo, a choroba jest nieuleczalna. Wścieklizną trudniej się mu zarazić, ale to też może mieć sens, zwłaszcza jeśli w domu są małe dzieci, które się nie obronią przed pogryzieniem.
    A do jedzenia pies musi mieć coś normalnego, znaczy się nie te bobki obrzydliwe, ani nie kurczaka z Tesca po 3,9999999999 za kg.

 48. Atena7777 said

  „Bez całowania i przytulania w święta” – Dzień dobry TVN:
  http://dziendobrytvn.plejada.pl/24,27370,news,,1,,swieta_bez_poclunkow,aktualnosci_detal.html#autoplay

 49. klocek said

  …część prawdy… lecz na strone koscioła schodzi tekst…wiec jest nadal bezwartościowy…Religie to zło i niszczyciele prawdziwego rozwowuj duchowego…a światynie miejsca energetycznego wyniszczania ludzi…
  …wystarczy otworzyc szeroko umysł…na to co robią…i mamy wynik masoneria=religia:) ludzie moją dość kłamstwa …doktryn…zabijania…
  religie padną za 40 lat:) i to bedzie piękny czas…zmian

  bardzo ciekawy i wartościowy artykuł:

  1. „Złodzieje dusz
  Przyczynek do projektu łamania pieczęci”

  http://www.sm.fki.pl/index.php?nr=Zlodzieje_dusz

  2. „Pieczęć – czyli jak ukraść człowiekowi duszę”

  http://www.sm.fki.pl/index.php?nr=Jak_ukrasc_czlowiekowi_dusze

  pozdrawiam
  Klocek

  • Margherita said

   „religie padną za 40 lat:) i to bedzie piękny czas…zmian”

   Szczerze wątpię. W moim pokoleniu (+/- 20 lat) nie było w żadnej ze szkół do których chodziła, ani jednego ateisty. Katolicy stanowili ok 40-50%, reszta wierzyła (podobnie jak ja) we własną interpretację Biblii lub w jakieś inne wierzenia. Z tego wynika, że zmiany nas rzeczywiście czekają, choć zakładam, że zniknięcie oficjalnych wyznań jest nieprawdopodobne.

 50. A said

  Nie wiem czemu służy powyższy tekst. Jego wiarygodność jest zadna,nawet nie jest podany autor (choćby pseudonim). O masonerii jest sporo ciekawych, interesujących i wiarygodnych publikacji. Poza tym z wielu wynika, że kk jest scisle powiązny z tą strukturą.

  Zamiast publikowac małowartosciowe wypociny powinniśmy- o czym piszęo dawna próbować ustalić co sie dzieje w kopenhadze, jak przebiegaja rozmowy i jakie są szanse na utworzenie ś. rządu. To jest w tej chwili gorący temat.

 51. xxx said

  Co oznacza hasło : skrobia MODYFIKOWANA

  bardzo często w różnego rodzaju przyprawach sosach itp

  Czy chodzi tu o GMO ?

  • Wojtekk said

   Tak, skrobia modyfikowana pochodzi z kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Zauważyłem że większość ketchupów oraz jogurtów (również polskiej produkcji) ma ją niestety już w swoim składzie.

   • Jaga said

    Nie prawda, skrobia modyfikowana tzn. zmieniona a nie z roślin modyfikowanych genetycznie. To co uważasz, że mleko modyfikowane dla niemowląt jest modyfikowane genetycznie??
    Najpierw się dowiedz co to jest modyfikacja i czym się rozni od modyfikacji genetycznej. Nie wprowadzaj ludzi w błąd!

   • wedkarz1960 said

    SŁUCHAJ.modyfikowana? czy zmieniona genetycznie czy nie ten sam syf? napewno nie natura. to ty wprowadzasz ludzi w błąd.natura ma być naturą a nie modyfikacją genetyczną czy innym syfem chemicznym. kto rusza to co naturalne wcześniej czy pózniej odpowie zato.

   • Wojtek said

    Jaga ma rację. „Skrobia modyfikowana” nie oznacza „modyfikowana genetycznie” tylko chemicznie. Taką skrobię poddaje się obróbce chemicznej, żeby np. skrócić łańcuchy węglowodanowe, czy, żeby niektóre wiązania chemiczne posiadały określone właściwości. Skrobia modyfikowana to inaczej acetylowany adypinian diskrobiowy, sztuczny związek otrzymany na bazie skrobii, a posiadający tę właściwość, że elegancko wiąże wodę.
    Dzięki temu można zrobić 1kg ketchupu z np. 0,5 kg pomidorów a resztę zalać wodą, a owy za przeproszeniem „ketchup” i tak się nie rozdzieli.
    A tak jeśli mówimy o ketchupie, to polecam taki amerykański, a robiony w Polsce — marka na literę „H” 1,32kg pomidorów na 1kg ketchupu.:-)

 52. Aśka said

  Warto zobaczyć:

  youtube.com/watch?v=CV8wT5jhfIg&feature=related
  youtube.com/watch?v=vPXmfGY37Do&feature=related
  youtube.com/watch?v=BckutBEhp5M&NR=1
  youtube.com/watch?v=zvdXvmCuOGo&feature=related

 53. A said

  Przyjęcie do lozy masońskiej, ciekawe czy znany reżyser ma cos z nimi wspólnego

 54. CoZaSyf said

  Z innej mańki.Wojna sie szykuje-http://www.konservat.cba.pl/

 55. mgrabas said

  gdzie ta obiecywana tajemnica?

 56. Fraktal said

  Jestem podobnego zdania. W tym artykule znowu pokazuje się loże masońskie jako czysto „satanistyczne organizacje” a kościół katolicki wystawia się na ołtarze. Kiedy zrozumiecie , że całe wieki nam wmawiają że istnieją tylko dwie drogi: szatan ( masoneria) i religia.( całe wieki się zwalczają tak jak komunizm z kapitalizmem). Prawdziwa droga to ta trzecia bez religii i bez szatanów, organizacji i innego badziewia. Człowiek może się wyzwolić odcinając się od wszelkich dogmatów i instytucji, czyli porzucić wszystko to w co wierzył przez całe życie. A my ciągle obijamy się o te dwie struktury myśląc że siedzimy w tej dobrej , zwalczając druga. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia po której stronie jesteś , bo i tak jesteś po ICH stronie. Dalej jesteś niewolnikiem i owieczką.
  ================================
  od pb: …chyba ze przyjmiesz Jezusa Chrystusa…
  Panie Jezu Chryste Synu Bozy zmiluj sie nad moim bratem fraktalem

 57. Zenobiusz said

  Oj, Zbigniewie S .Wszystko kulą w płot.Wielosłowie, to twoja specjalność.Przeczytaj jeszcze raz moje posty ,i te starsze.Jesteś uprzedzany ,tylko w nich, co się wydarzy.Możesz to zignorować.Możesz sam szukać dalej i weryfikować.Używaj jednak argumentów a nie inwektyw.Pozdrawiam.
  =====================
  od pb: proponuje zeby zenobiusz i zbyszek s podali sobie dlonie; mozemy ich obu niedlugo potrzebowac; ludzie zdajcie sobie sprawe, ze mozliwych ideologii, scenariuszy jest tak wiele, ze nie ma szans na konsenzus;

 58. canto said

  Szkoda, że owo „świadectwo” byłego masona trafiło na ten blog. Ten kto prowadzi blog wszak może umieszczać co mu się podoba lub uważa za słuszne. Oczywiście nikt nie musi tu wchodzić jak mu się nie podoba. Zaglądam na te strony od ok 6 m-cy i dziś jakbym dostał obuchem między oczy. Powyższa opowieść może robić wrażenie tylko na osobach już zastraszonych „mocami zła”. Uważam, że ten były mason nie został rzeczywiście uwolniony skoro musi nadal ukrywać się i nie może wyjawić nazwisk, miejsc i przedstawić się. Prędzej został zniewolony pseudo-Bogiem. Najwidoczniej ów „Bóg” z całm swym niebiańskim orszakiem nie zagwarantuje ochrony o czym ten jegomość wie. Dar rozeznania duchów na jaki powołuje się nasz „bohater” świadczy o tym, że sam został opętany i zmanipulowany przez coś, czemu zaufał tak samo, jak poprzednio ufał masonom. Cała ta historia, jeśli nawet prawdziwa, powinna być rozpatrzona chłodnym okiem, gdyż owo „niezwykłe świadectwo” świadczy o tym, że ktoś „trafił z deszcu pod rynnę”.
  ===================
  od pb: w;lasnie o obuch chodzilo, bo bein wyjezdza a kasy na bilet ni ma; probujemy populizmu i tyz nic; dla mnie najbardziej zdumiewajace jest to, ze NIKT nie zareagowal tu trzezwo na bzdety pt. clamtegate; gdzie byles, wtedy, cunto, ze swoim zdrowym rozsadkiem?

 59. NICC1 said

  WTF?????????????????!!

  http://wiadomosci.onet.pl/2093853,11,przelomowa_umowa_z_usa_amerykanska_armia_w_polsce,item.html
  ===================================================
  od pb: nie klac prosze, tu blog kulduralny;
  dalsza utrata suwerennosci – polska moze odstapic od prymatu prawa polskiego nad wojskowymi usa na terenie kraju; zolnierz usa moze zgwalcic zamordowac a polska odstapi od prymatu zeby nie draznic tygrysa gdzie rzadza “satanisci”;
  a co wy na to:
  “stworzenie stronie amerykańskiej warunków prawnych do pobytu ich sił zbrojnych w Polsce w związku z wszelkimi działaniami nie związanymi z wykonywaniem zadań obronnych NATO, które będą podejmowane na terytorium RP.” — np zadanie agresywne us-nato?

 60. GoA said

  manipulacja?
  link: http://wiadomosci.onet.pl/2093241,11,owsiak_zbulwersowany_smiercia_kobiety_ma_pretensje_do_kopacz,item.html

  W związku z powyższymi wydarzeniami Jerzy Owsiak zmienia swoje poglądy. – Dzisiaj po tysiąckroć przepraszam za mój list otwarty w sprawie kardiochirurgii dziecięcej, w którym wyrażałem swoje oburzenie wobec faktu, iż rodzice polskich dzieci z wadami serca decydują się na leczenie w prywatnych klinikach zagranicznych. Życie i czas zweryfikowały moje opinie – pisze prezes WOŚP. Pisze, że po krótkim zainteresowaniu sprawą, teraz jest jeszcze gorzej. – A więc nadal mamy totalnie zadłużone kliniki i jeszcze dłuższe kolejki, które w rezultacie mogą skazać dziecko na śmierć. A przecież problem bardzo często dotyczy nieskomplikowanych zabiegów, z których powszechnego wykonywania w Polsce jeszcze niedawno, my, Polacy, byliśmy tak dumni. Dumna też była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która wyposażała oddziały kardiochirurgii dziecięcej w nowoczesny sprzęt medyczny – pisze.

  „(…)Owsiak ma także pretensje do minister zdrowia Ewy Kopacz, która wciąż uspokaja w sprawie śmiertelnego wirusa grypy, „odwołując się do profesjonalnej czujności lekarzy wynikającej z ich zawodu i dbałości o nas, pacjentów”.

  – Szanowna Pani Minister, wszystko wskazuje na to, że ta niepotrzebna śmierć kobiety jest wynikiem karygodnych zaniedbań. Niestety, nie pierwszy już raz wszelkie Pani komunikaty i oświadczenia są słowami bez pokrycia. Od 17 lat jako Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspieramy, dzięki hojności Polaków, polską służbę zdrowia. Nie zaprzestaniemy tego robić, ponieważ nasze wysiłki kierujemy do dobrych, mądrych, uczciwych i czułych lekarzy. Wierzymy w to, że kiedy pomagamy sobie sami, pomoc ta będzie skuteczniejsza, lepsza i mądrzejsza. Za miesiąc rusza XVIII Finał. Tak samo będziemy grali w Bartoszycach, jak i w setkach innych miast i miasteczek w całej Polsce. Uczmy się żyć po ludzku, uczmy się patrzeć na bliźniego i pomagać mu jak najskuteczniej, bo tak naprawdę najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek – deklaruje Owsiak.”

  do dzisiaj nie widzę ani nie słyszę, żeby Owsiak cokolwiek mówił o szczepionce – ten wytłuszczony wtręt jest chyba wtrętem osoby piszącej artykuł – jest chyba takim „opisem” danym pani Kopacz.
  Słyszeliście jakąś wypowiedź Owsiaka o szczepionce?

 61. Gizmo said

  W komentarzach robi się jeden wielki bajzel… Nikt z twórców bloga nie odpowiada…
  ## ciemno wszedzie, glucho wszedzie… nianke gizmocik potrzebuje? zapal lampe, wlacz radio i telewizornie

  Pojawia się na stronie przedziwny tekst.
  ## napisz wiecej, co takiego przedziwnego? masoni i ‚satanisci’ dzialaja od dawna, demony pojawiaja sie od czasu buntu aniolow;

  Coś tu nie gra. Mimo wszystko po dłuższym zastanowieniu uważam że to dobrze że taki tekst się pokazał, bo to co dzieje się pod nim w komentarzach świadczy, że w spora część osób wypowiadających się tutaj to osoby którym nie zależy na tym by coś zrobić, ale by karmić się tego typu historyjkami.
  ## a z twego wpisu widac ze wykorzystasz kazda okazje by zdyskredytowac blog, redakcje i blogowiczow;

  Jak coś się wydarzy to dalej będą siedzieć przed klawiaturą swojego komputera i pisać: „a nie mowilem”.
  ## prorok, jasnowidz?

  W sumie to fajnie pisać informacje wzięte z kosmosu i tworzyć scenariusze do filmow SF.
  ## wierzysz w kosmitow i ze daja nam info? sf jest bardzo popularnym i pozytecznym gatunkiem, niedawni odznaczylismy allseeingeye igla z kodem kreskowym za swietny sf nt. bio-cipow;

  Po prostu część osób pewnie przyszla z innych forow na tematy paranormalne tutaj i probuje „oswiecic” reszte.
  ## ty na pewno jestes nowy, a skad przyszedles to wszyscy juz sie domyslili;

  Przekazac swoja „prawde”. Łatwo zobaczyć co się dzieje. Pierwszym tematem była grypa, i nagle jakoś wszystko ucichło, choć mysle ze to jeszcze nie koniec, następnie smugi chemiczne, też jakoś wszystko nagle ucichło. Teraz głównymi tematami jest reeligia, nibiru, jakieś jaszczurki czy jak to się tam nazywa.
  ## nie podoba sie? mamy polityke otwartych drzwi;

  W moich oczach blog traci kompletnie na swojej wiarygodności, nie wiem czy jest to celowe zagranie kogoś komu ten blog nie odpowiada, czy może takie było założenie tego bloga od samego początku by robić ludziom zamieszanie w głowach?
  ## dokladnie takie bylo zalozenie – patrz 1-szy filmik ze mna oraz dratewskie ‚analizy’ — ty z tej samej stajni?

  Bo w sumie u niektorych moze pojawić się niezly metlik w glowie. Bo przecież przeciwko komu, czemu mamy walczyć? Zamiast skupiać się na konkretach, na faktach to niektórzy zaczynają się zajmować bajkami…
  ## kup odmetlacz, nasyp se do glowy, inni juz dawno to zrobili i im nic tu nie przeszkadza;

  Ja osobiscie lubie czytac o zajwiskach paranormalnych, o ufo, o silach tkwiacych w czlowieku, w niektore rzeczy nawet wierzę, ale co do zadnych nie mam niezbitych dowodów, więc traktuje je jedynie w ramach ciekawostek.
  ## dzieki za wynurzenia… a kogo to myslisz obchodzi w co ty wierzysz a w co nie?

  Tu moge poczytac o tym jak to religia chrzescijanska jest jedyna religia prawdziwa, religia ktora nas wybawi. Hmmm ciekawe a reszta ludzi to moze matoly, grzesznicy, szatanisci itd?
  ## nie tylko to, nasz zakres jest w iwle szerszy – patrz archiwa, spocznij, odmaszeruj, zglos sie po ich przeczytaniu;

  Skoro pojawiaja sie takie teksty jak ten powyżej to czemu nikt nie zastanowi się że również wszystkie religie na tym świecie to jedna wielka ściema? Religie to fikcja. Nie twierdzę ze Boga nie ma, ale na pewno nie w takiej postaci jaką proponuja nam religie.
  ## bylo zastanawiane sie, pisze powyzej: odmaszeruj do archiwow, glos ie jak przeczytasz niemal pol roku archiwow, od 2 mln wejsc;

  Nibiru nadlatuje? No i co z tego? Nawet jeśli nadlatuje to nie jestem w stanie z tym nic zrobić. Jakieś jaszczurki mają nas odwiedzic? No i co związku z tym? Może i to jest prawdą, ale co związku z tym? To jeśli jest prawdą wydarzy się w przyszłości, a my mamy TU I TERAZ, TU I TERAZ mamy problem. Jeśli nie zrobimy nic z tym co dzieje się teraz to nie będziemy w stanie nic zrobić także z tym co być może nastąpi w przyszłości. Jak dla mnie takie teksty jak ten który pojawił się wczoraj, mają na celu tylko i wyłącznie odwrócenie uwagi od TU i TERAZ.
  ## jak widzisz tak swietnie „odwrocilismy uwage” ze nawet tusk papuzy po kopacz ktora „skopiowala” od nas
  ===========================
  od pb: wtrety oznacam ## powyzej

 62. xxx said

  Szykuje się kolejna grypowa panika? Jeszcze nie uporaliśmy się z wirusem tzw. świńskiej grypy, a media informują już o kolejnej odmianie – koziej. W Holandii zmarło na nią sześć osób – donosi niemiecki dziennik „Die Presse” na swojej stronie internetowej.

 63. GoA said

  Tusk na konferencji prasowej właśnie powiedział, że Polska kupi szczepionkę tylko wtedy jeśli firmy farmaceutyczne będą chciały wziąć odpowiedzialność za skutki działania tej szczepionki. Powiedział też, że dokumentacja dotycząca szczepionek w wielu punktach jest przygnebiająca. Powiedział też że teraz firmy farmaceutyczne chcą, żeby rządy wzięły na siebie odpowiedzialność za działanie szczepionki ale rezerwują dla siebie możliwość zmiany składu szczepionki już po jej wprowadzeniu na rynek. Powiedział też, że sytuacja dotycząca szczepionek jest w tej chwili dziwna . To, że niektóre kraje oferują oddanie szczepionki innym krajom nie jest podyktowane solidarnością ale chęcią pozbycia się nadmiarów zakupionych szczepionek. Polska nie kupi szczepionek dopóki nie znajdzie się producent, który będzie chciał wziąć za nie opdowiedzialność. W mechaniźmie, który został (w Unii Europejskiej) wytworzony przy AH1N1 Polska nie będzie uczestniczyć.

  • GoA said

   to jest to (w skrócie) co przed chwilą na własne uszy usłyszałam z konferencji na żywo – jestem ciekawa ile z tego zostanie zacytowane w doniesieniach medialnych…;)

  • GoA said

   wolałabym ten post umieścić pod artykułem dotyczącym grypy – ale nie mam wyboru – od wczoraj na głównej wisi ten artykuł a nie inny. Niestety…

  • Margherita said

   Wiewiór chyba po raz pierwszy powiedział coś sensownego. Państwo (tzn Ministerstwo Zrdowia) może na rynek wpuścić tylko preparat, za który producent bierze odpowiedzialność. A o ewentualnym użyciu tegoż preparatu decyduje pacjent. I tak jest w normalnym kraju. ZSRE normalny oczywiście nie jest.

 64. StopPrzymusowymSzczepieniom said

  O świńskiej grypie i pandemii:

  niestety taka prawda.

 65. StopPrzymusowymSzczepieniom said

  i jeszcze o szczepionkach…

  ta Pani mądrze gada

 66. Tomek said

  Dyskredytujecie zawartosc bloga publikujac takie dziwnej tresci wynurzenia. Mysle, ze niepotrzebnie do sprawy szczepionek mieszacie masonerie, lucyfera i tym podobne. Niezaleznie od tego jaka jest zawartosc prawdy w tym, ze istnieje swiatowy spisek (to jest jeszcze mozliwe do dowiedzenia w miare wiarygodny sposob), z punktu widzenia uzytecznosci bloga mieszajac w to lucyfera idziecie chyba o jeden krok za daleko i sprawiacie, ze blog staje sie niestrawny dla wielu mniej zaangażowanych czytelnikow.
  ================================
  od pb: prosciej: nadszedl sezon ogorkowy miedzy pierwsza a druga fala zarazy, mozna wypelniac czym dusza zapragnie – od climategate po political sf o satanistach

 67. marslim said

  Juz jest!
  Nowy model grypy juz dostępny. Tym razem kozia 🙂

  http://wiadomosci.onet.pl/2093888,12,nadchodzi_nowa_grypa_kozia,item.html

  • Ala said

   Jak tak dalej pójdzie to im trzody chlewnej braknie .sama nazwa powala najwyraźniej teraz świnia ,koza , człowiek , ptak zmutowali się na grypę .jakie te wirusy w 21 wieku zdolne

 68. Titi said

  Mam Pytanie, czy ktoś umie zrobić forum na którym były by omawiane plany działania (rozpowszechnianie prawdy w miejscach publicznych i w internecie itd. itd.)
  ========================
  od pb: swinska sprawa miala zalatwic te sprawy, ale ktos naswinil i guzik jest

 69. Damian said

  Mam dwa pytania do autora, mianowicie kiedy druga część tego ciekawego świadectwa i drugie czy nazwisko tego znanego europosła zaczyna się na literę G.? pozdrawiam

 70. Zeus said

  Kilka pełnych wersji filmów … pewnie kiektórzy juz je widzieli, dla innych polecam do zobaczenia:

  1 ESOTERIC AGENDA
  2 Money as Debt – Pieniądze jako dług
  3 Wake Up Call 59
  4 Alex Jones – Obama – Wielkie Oszustwo
  5 Ameryka: Od Wolności do faszyzmu
  6 Alex Jones – TerrorStorm Final Cut
  7 Alex Jones – EndGame
  8 Alex Jones Martial Law
  wszystkie z napisami polskimi.

  http://iluminaci.pl/filmy

  jest tez pare ciekawych informacji o masonerii : http://iluminaci.pl/masoneria

 71. Mam To w PDF i jest to dość ciekawe, ale wydaje się trochę naciągen

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s