Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze. Rekordowa ilość 20 tysięcy delegatów – o czym będą obradować ?

Posted by grypa666 w dniu 04/12/2009

Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze. Rekordowa ilość 20 tysięcy delegatów – o czym będą obradować ?

(materiał nadesłany mailem)

Skrótowa informacja prasowa , szczegółowe wyjaśnienia niżej :

1. Zawarte w materiałach przygotowanych do podpisana w formie traktatu – deklaracje poszczególnych krajów zmniejszenia emisji o co najmniej 80 do 95 procent do 2050 roku – implikują albo destrukcję cywilizacji przemysłowej do roku 2050 albo dramatyczne zmniejszenie liczby ludności do roku 2050 albo jedno i drugie. Przez lata dyskusji nad ,,ociepleniem” wymieniano cyfrę 50% do 2050 która była dostatecznie nierealna i trwały ciągłe spory . Nagle, w ostatniej chwili propaguje się 80-95 % zamiast 50% i to w sytuacji kryzysu?

2. Przyjęcie pakietu klimatycznego w rzeczywistości ma służyć zwiększeniu dominacji USA i silniejszych krajów G20 nad słabszymi krajami (które nie mają środków żeby się przestawić na najnowocześniejsze technologie) , obciążenie ich gigantycznymi kosztami i upadkiem. Silny opór wobec traktatu klimatycznego istnieje też w USA, gdyż pomimo ograniczenia swobód obywatelskich ( w wyniku wprowadzanych drakońskich ograniczeń –  nastąpi racjonowanie energii – każdy człowiek dostanie jakiś niewielki przydział energii  – energia na kartki) osłabi też pozycję rządu USA w stosunku do pozostającego w cieniu rządu cieni ,,grupy trzymającej władzę nad klimatem” – powiązanej głównie z sektorem bankowym.

3. Przygotowane na Konferencję są deklaracje proklamujące Rząd Światowy. Spodziewane powołanie Rządu Światowego ma służyć dominacji silniejszych nad słabszymi – dokładnie tak jak się to dzieje w mechanizmie Unii Europejskiej. O ile istnieją problemy związane z niszczeniem środowiska, to sposób ich ,,rozwiązania” proponowany przez Konferencję – służy jedynie przejęciu władzy nad światem przez silną grupę ,,trzymającą władzę nad klimatem” a powiązaną z sektorem bankowym – który to sektor bankowy będzie zainteresowany przejmowaniem za bezcen wybranych przedsiębiorstw przemysłowych upadających z powodu podatku klimatycznego.

4. Polska będzie w grupie państw ,,bogatych i rozwiniętych’dlatego nie będzie dotyczyła Polski pomoc zaoferowana przez Rząd Światowy dla krajów najbiedniejszych ( Least Developed Countries ) , natomiast Polska prawdopodobnie będzie zobowiązana do przekazania do 2% dochodu narodowego GDP na pomoc dla krajów najbiedniejszych.

5. Grożące bankructwo USA jak i groźba destabilizacji systemu finansowego m.in. przez ogłoszenie niewypłacalności różnych krajów i wielkich banków – powoduje że ,miękka gra” się skończyła, nastąpił okres , wolnej amerykanki”. Okres taki, gdzie w ,,materiałach na konferencje” podaje się
ordynarne i oczywiste kłamstwa.

6. Afera ,,climategate” z wykradzeniem przez ,,hackera” tysięcy stron dokumentacji z największego instytutu naukowego Climate Research Institute zajmującego się klimatem ( koordynującego też ,,pracę” wielu mniejszych instytutów ,,pracujących” nad klimatem ) – obnażyła ogromne manipulowanie danymi w kierunku udowodnienia ,,na siłę”, iż ,,ocieplenie” jest spowodowane emisjami powodowanymi przez cywilizację przemysłową. Jest uznawana przez media aktualnie za ,,najgłośniejsżą aferę w historii nauki”.

7. Obiegł cały świat wykład Lorda Moncktona (byłego doradcy Margater Thatcher) na temat fałszu konferencji klimatycznej – z dnia 14 października 2009r. obalający w sposób naukowy mity i kłamstwa związane z ociepleniem klimatu, oraz wskazujący na ukryty cel powołania Rządu Światowego ( na samym Youtube ponad 3.5 miliona odtworzeń).

8. ONZ nagłaśniając sprawę ,,emisji Co2” całkowicie pomija znacznie poważniejsze aspekty ochrony środowiska, takie jak zatrucie środowiska pestycydami i środkami ochrony roślin, zatrucie środowiska metalami ciężkimi, zatrucie środowiska substancjami chemicznymi, zatrucie środowiska przez GMO i masę innych itd. Dzieje się to jedynie dlatego, że ograniczenie emisji Co2 to jedyny z istniejących aspektów ochrony środowiska który:

 • pozwoli rzucić na kolana gospodarki wielu krajów
 • pozwoli zarobić fortuny na handlu emisjami ( Al Gore już zarobił pierwszy miliard na handlu emisjami …)
 • pozwoli wprowadzić Rząd Światowy

9. Główny doradca Obamy ds. klimatu ( media nazywają ,,carem klimatu” ) , była szefowa EPA ( Agencja Ochrony Środowiska ) Carol Browner to socjalistka. Poprzednie miejsce pracy – Międzynarodówka Socjalistyczna. Powrót Polski do komunizmu ? My w Polsce wiemy co to jest komunizm w praktyce!  Główny minister ds. klimatu w Anglii  Ed Miliband – jest synem wielkiego teoretyka marksizmu Raplha Millibanda (spoczywa na cmentarzu niedaleko swojego idola Karla Marksa) , a jego dziadek Sam Miliband walczył w Armii Czerwonej – m.in. w  Bitwie Warszawskiej 1920 – pod wodzą Lwa Trockiego. W 1920 Polska sama powstrzymała komunizm.

10.Krótki kurs historii ONZ

ROZWINIĘCIE PORUSZONYCH WYŻEJ ZAGADNIEŃ

ad1. Z opublikowanych na oficjalnej stronie Konferencji materiałów przygotowanych na Konferencję przez Grupę Roboczą, gotowych do podpisania po wyborze opcji : http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca7/eng/inf02.pdf wynika między innymi:
a) punkt 31b strona 16 : alternatywne warianty do podpisania, w każdym z nich następuje zobowiązanie do ograniczenia emisji o co najmniej 75 do 95 % do roku 2050
podobne zapisy o narzucanej redukcji emisji dochodzącej do 95 % znajdują się w innych miejscach tego dokumentu:
-str. 14,59, 69, 70, 72
podobne zapisy ( narzucana redukcja emisji nawet do 95 % ) znajdują się w dokumencie nazwanym , propozycją Climate Treaty ze strony organizacji pozarządowych :http://unfccc.int/resource/docs/2009/smsn/ngo/157.pdf
-str 6, 7, 18, 64, 125
b) istotne wyjaśnienie co do obowiązującej aktualnie doktryny maltuzjanizmu ( zmniejszenia liczby ludności ) w rządzie USA:
John Holdren, szef doradców naukowych Obamy ( http://en.wikipedia.org/wiki/John_Holdren ) , jest zwolennikiem teorii Malthusa ( redukcji ludności ). Opublikował w 1977 książkę ,,Ecoscience” ( dostępna łatwo w internecie np. zombietime.com/john_holdren ) w któej między innymi proponował drastyczne metody zmniejszenia liczby ludności takie jak:

 • dobrowolne lub przymusowe aborcje
 • dobrowolne lub przymusowe sterylizacje
 • dodawanie do żywności i wody substancji powodujących bezpłodność. Współautorem ,,Ecoscience” był wysoki urzędnik administracji USA w tym czasie.

Realizacja postulatów Holdrena w zawartych w ,,Ecoscience” na dzień dzisiejszy :
– masowo realizowany jest tylko trzeci – około plus-minus połowa młodzieży w krajach Zachodu jest bezpłodna w wyniku otrzymywanych zanieczyszczeń ( GMO, pozostałości pestycydów, pozostałości substancji chemicznych zwłaszcza plastyków, dodatków do żywności – konserwantów itd, trucizn zawartych w kosmetykach itd ). To zatrucie środowiska nie jest  jest to przypadkiem, lecz efektem przyzwolenia zawartego w świadomej polityce USA od lat 70 XX wieku.
– Sterylizacja jest oferowana dobrowolnie za niewielką dopłatą w szeregu krajach 3 świata.
– od czasów ,,Ecoscience” nastąpił znaczny postęp naukowy w sprawie sterylizacji, a zwłaszcza podstępnej sterylizacji poprzez szczepienia na inne choroby co było stosowane m.in. na Filipinach ( 3 mln sterylizacji kobiet za pomocą szczepionki na tężca ) i w Afryce Subsaharyjskiej ( 150 mln sterylizacji – bezpłatne szczepionki na HBV polio ) .

d) artykuł podsumowujący wielowymiarową politykę depopulacji po 100 dniach Obamy:
http://www.lifesitenews.com/ldn/2009/may/09050808.html Obama’s First 100 Days_ The anti-life plan is now established

ad2.a)  Celem polityki USA jest coś, co można nazwać afrykanizacją całych krajów i regionów a następnym terenem do destrukcji jest Europa.
Większość krajów Afryki jeszcze w latach 70 XX wieku było krajami gdzie sprawnie funkcjonowała cywilizacja mimo biedy – np. dobrze funkcjonowała służba zdrowia, szkolnictwo itd. W wyniku przyjęcia doktryny maltuzjanizmu przez rząd USA ( opublikowanie memorandum Kissingera NSSM 200 w 1974  roku, http://www.population-security.org ) nastąpiła szybka destabilizacja kontynentu przez sponsorowanie lokalnych wojen, liczne akcje szczepień zatrutymi szczepionkami i inne. Aktualnie Europa jest najsłabszym kontynentem, najbardziej narażonym na ,,Afrykanizację”. W kontekście wzmacniania Euro z którym Europa nie umie sobie poradzić-podupadną przemysły eksportowe Europy – ostatni silny bastion Europy.

b) na tą chwilę nie można sobie wyobrazić zgody Chin i Indii na taką formę traktatu – gdyż te kraje doskonale wiedzą że to będzie ich szybki koniec – w sytuacji kryzysu światowego i przegrzania ich własnych gospodarek. Na tą chwilę Chiny i Indie żądają ograniczenia emisji do 2020 przez wszystkie kraje rozwinięte o 40 % – gdyż wiedzą, że to jest niemożliwe do przyjęcia: http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=a_I_pO3NPvwU
dokument senatu USA : India nie zgodzi się na zmniejszenie emisji: 9 lipca 2008: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressRoom.Facts&ContentRecord_id=09DF614E-802A-23AD-46C9-8A90FCB5569A
raport rządu Indii na temat klimatu : w rozdziale 1.4 stwierdza : ,,nie ma żadnego udowodnionego związku działalności człowieka z ociepleniem klimatu” :http://pmindia.nic.in/Pg01-52.pdf
w tym miejscu możnaby też dodać, że Polska Akademia Nauk też kwestionuje teorię ,,ocieplenia spowodowanego przez człowieka” :http://www.washingtonexaminer.com/opinion/blogs/Examiner-Opinion-Zone/Polish-Academy-of-Sciences-Questions-Gores-Man-Made-Global-Warming-Theory-43618922.html http://www.kngeol.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/2.Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf

c) wątpliwa także jest zgoda na proponowany traktat ze strony Brazylii i Rosji.

d) Europa Zachodnia po wielu latach inwestowania w energię odnawialną, stała się sceptyczna: w RFN planuje się budowę nowej generacji elektrowni węglowych: http://www.guardian.co.uk/environment/2009/jan/13/climate-change-united-states-eu

e) RFN jest liderem nowych energii ( nr 2 na świecie w elektrowniach wiatrowych i nr 1 w słonecznych). Teraz odchodzą od tego gdyż jest to kosztowna utopia : średni koszt kWh z elektrowni słonecznych 59 centów, podczas gdy z elektrowni atomowych 2.5centa, inne źródła do 10 centów; elektrownie słoneczne produkują 0.6% energii a koszt ich subsydiowania – 12.4 mlrd USD w 2008. Subsydia w przeliczeniu na 1 miejsce pracy: USD 240.000 rocznie ! : http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/10/21/germany-s-renewable-myth.aspx

f) USA jest gotowe do natychmiastowego uruchomienia inwestycji w 400 kilometrów kwadratowych elektrowni słonecznych – w wypadku przymusu stosowania nowych
technologii, uzyskają dodatkową wielką przewagę nad Europą ( opisane w tym samym artykule Guardian powyżej )

f) dotychczasowa realizacja protokołu z Kyoto stała się całkowitą farsą  i paranoją :  http://www.guardian.co.uk/environment/2007/jun/02/india.greenpolitics
( artykuł ,,Prawda o Kyoto- wielkie profity, mała redukcja emisji” )
w Korei i Indiach powstały wielkie fabryki produkujące ekonomiczną fikcję , których jedynym sensem ekonomicznym  jest spalanie gazu ( niepotrzebnie wytwarzanego ) o nazwie HFC-23 którego spalenie w specjalnym piecu daje tyle ,,kredytów dwutlenku węgla” co uniknięcie spalenia 11.700 ton węgla. Te fabryki otrzymują ogromne premie z tytułu , ratowania środowiska” pomimo że zatruwają środowisko innymi toksycznymi substancjami ( ignorowanymi przez protokół z Kyoto )
-następuje szalona spekulacja , prawami do emisji na której zarabiają spekulanci ( główny orędownik ocieplenia w USA Al Gore :ponad miliard USD ) i wielkie koncerny, na szkodę małych podmiotów nawet takich jak szkoły czy szpitale : np. Uniwersytet Bigmingham został zmuszony do zakupienia , praw do emisji” za 92.500GBP – gdyby chciał je dzisiaj sprzedać to uzyskałby może 1000GBP

g) realizacja projektów ograniczających emisję zgodnie z Kyoto przerodziła się w całkowitą paranoję – gdyż niszczą one warstwę ozonową co jest jeszcze grożniejsze dla środowiska   http://www.reuters.com/article/environmentNews/idUSL137011320070813

g) szczegółowy opis przygotowań do wprowadzenia ,energii na kartki : http://wattsupwiththat.com/2009/10/20/revealed-the-uk-government-strategy-for-personal-carbon-rations/

h) o tym, że angielski minister środowiska Milliband jest zwolennikiem ,,energii na kartki” jest nawet w wikipedii : http://en.wikipedia.org/wiki/David_Miliband

i)  w czasie wyborów prezydenckich 2008, znana z niedyskrecji Sarah Palin, udzieliła informacji co do długoterminowych planów USA co do Europy Środkowej:,,Dlaczego możemy być zmuszeni do zaatakowania Rosji” http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1054808/Sarah-Palin-breaks-silence-TV-interview-tells-America-Why-to-war-Russia.html

ad3. Wprowadzenie Rządu Światowego :  ONZ przez cały czas systematycznie dąży do wprowadzenia Rządu Światowego. Dokument opublikowany przez  organizację pozarządową NGO http://www.sovereignty.net/p/gov/timeline.html pokazuje historię tego ukierunkowanego działania ONZ pomiędzy 1945 i 2001, a także historię zdarzeń pomiędzy 1891 a 1945 które też – zdaniem tej organizacji – były zamierzonym ciagiem działań ukierunkowanych na stworzenie Rządu Światowego. Na stronie tej samej NGO http://www.sovereignty.net/p/gov/rise/risetoc.htm opisany szczegółowo jest mechanizm dążenia ONZ do przejęcia władzy. Ta sama NGO cytuje przemówienie dyrektora UNDP na konferencji w Rio 1997 pt. ,,globalny rząd w celu zrównoważonego rozwoju” http://www.sovereignty.net/p/gov/ggspeth.htm

a) punkt 38 strona 18 i 19 – opisuje zasadę działania Rządu Światowego bez użycia tej nazwy wprost:

 • Uprawnienia tego Rządu Światowego są ogromne,
 • Nie jest on wybierany ( w całym tekście proponowanym 181 stron nie jest użyte ani razu słowo odnoszące się do wyborów )
 • Poszczególne kraje które zgadzają się w wyniku podpisania Traktatu na utratę/ograniczenie suwerenności wobec Rządu Światowego nawet nie wiedzą jakie ten rząd ma uprawnienia.
 • Nie jest jasne w jaki sposób będzie funkcjonowało opodatkowanie bogatych krajów, jedynie przymiarki na stronie 181.

b) na stronach 50, 51, 52, 53, 85, 137, 139, 140, 141, 142, 153, 159, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 171 i  173 są opisane detale działania nowo powoływanego Rządu Światowego ( przy czym ani nie używa się tej nazwy ani nie ustala ostatecznie jaką będzie miał nazwę Rząd Światowy )

c) nie jest to wyjaśnione czarno na biały, ale należy przyjąć, że  Rząd Światowy będzie czerpał ogromne zyski z proponowanego handlu emisjami Co2 ?

d) Proponowanie przyjęcie Rządu Światowego ( na wzór Unii Europejskiej )  ustanowi redystrybucję w postaci wprowadzenie globalnego podatku.  na rzecz Rządu Światowego ( czego nawet EU jeszcze w pełni nie wprowadziła). Mówi się o podatku obrotowym w wysokości 2% GDP płaconym przez kraje bogate na rzecz Rządu Światowego i przeznaczonego ,,do redystrybucji wśród krajów najmniej rozwiniętych”. W sytuacji kryzysu – nawet 2% podatku obrotowego będzie zabójcze dla wielu krajów.

e) kilka linków ze znanych  mediów na temat powołania Rządu Światowego w Kopenhadze: http://www.prisonplanet.com/chuck-norris-copenhagen-talks-to-forge-one-world-order.html
http://blogs.theaustralian.news.com.au/janetalbrechtsen/index.php/theaustralian/comments/beware_the_uns_copenhagen_plot/

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100014325/copenhagen-a-step-closer-to-one-world-government/

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703574604574500580285679074.html ( Wall Street Journal : ,,Traktat Kopenhaski i groźny atak na władzę ze strony ONZ” )

ad4. Lista krajów ,,bogatych” – czyli tzw. ,,Annex 1” – dawców funduszy :  http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/2774
( na tej liście jest 41 pozycji : cała Europa z Rosją, Białorusią, Ukrainą i Turcją, poza tym Australia,
Kanada, USA, Japonia, Nowa Zelandia, . Brak na liście krajów ,,bogatych” takich krajów jak Chiny, Indie, Korea, Taiwan, Brazylia i wielu innych itd. ) . Chiny, Taiwan , Korea itd. są na liście nazwanej ,Non-Annex’ ,,biednych krajów” : http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/non_annex_i/items/2833.php ( razem z Burkina Faso, Kiribati itd. ) .
ONZ wskazuje jeszcze listę najbogatszych krajów mających być największymi dawcami kapitału na potrzeby ONZ : ,,Annex II” mającej 24 pozycje. http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1348.php
Nie ma tam wymienionej Polski – ale jest wymieniona pozycja,,European Economic Community” – czyli należy rozumieć, że Polska też należy do krajów mających najwięcej bulić ?

W tym miejscu – można tylko powiedzieć dwie rzeczy:
a) najbardziej uderzona w wyniku ,Traktatu’ będzie Europa ( USA i Japonia zawsze sobie poradzą – zawsze miały dużą bazę produkcyjną w ,,biednych” krajach ) –  natomiast koncerny europejskie mają dużo filii w Europie Wschodniej, która będzie uderzona , Traktatem’ jako , ,kraje bogate’‚.

b) nie można inaczej nazwać jak nieprawdopodobną bezczelnością ze strony ONZ umieszczenie Ukrainy Białorusi Rumunii czy Grecji czy Islandii – w ,,grupie krajów bogatych” a Chin Indii Brazylii Korei w grupie krajów biednych !

c) przykładowa ( niepełna ) lista podpunktów traktatu wskazujących na grożące ogromne obciążenia budżetowe dla Polski w wyniku przyjęcia Traktatu:

 • str 125 punkt4:   kraje z ,,Annex II” mają zabezpieczyć trwałe i pewne finansowanie na rzecz rozwoju krajów rozwijających się
 • str 126 cześć 2 punkt 6 : dostarczanie kapitałów dla krajów rozwijających powinno zależeć od ich potrzeb ( tu jest jakiś komunizm w tym stwierdzeniu – i jak zawsze w komunizmie- kto będzie decydował o tym podziale według potrzeb)
 • str 134 ,,alternatywa 1”: podatek 2 USD od każdej tony emitowanego Co2 ( !!! )
 • str 134 ,,alternatywa2”: podatek od każdego towaru ( na rzecz Rządu Światowego ) wyprodukowanego w krajach ,,Annex I””
 • str 135 ,,opcja7” : podatek 2% od każdej transakcji na rynku finansowym w krajach ,,Annex I” ( tu by się ONZ obłowiło ! )
 • str 135 opcja8 : kary za zbyt małe ograniczenie emisji
 • str 145 punkt 71: nowo powstający ( w wyniku traktatu ) Światowy Fundusz Zmiany Klimatu będzie docelowo powiązany z mechanizmami wynikającymi z traktatu Kyoto. Szczerze mówiąc, w tym śmierdzi jakimś grubym wałkiem.
 • str 145 punkt 76 podpunkt d) : ,,narzucić finansowe kary w wysokości co najmniej 10-krotnej wartości rynkowej (..) z powodu każdej emisji przekraczającej uzgodnione zobowiązanie do redukcji ”

d) wypowiedź Prezydenta Klausa na konferencji w Waszyngtonie 04.11.2009:

e) wypowiedz dr Bolesława Jankowskiego, wiceprezesa firmy doradczej Badania Systemowe Energ-Sys.,,Polska należeć będzie do największych płatników nowej politykihttp://energetyka.wnp.pl/jankowski-energ-sys-swiatowe-porozumienie-ws-redukcji-co2-szkodliwe-dla-polski,94433_1_0_0.html
– Sukces rokowań klimatycznych w Kopenhadze lub w kolejnych rundach negocjacyjnych oznacza wejście w fazę aktywnej polityki redukcji emisji CO2, której podstawy naukowe są słabo udokumentowane, która prowadzić będzie do ogromnych zmian w światowej gospodarce – zauważa Jankowski..Przekonuje, że po raz pierwszy działania polityczne w tak wielkim stopniu wpłyną na relacje ekonomiczne na całym świecie. Pojawią się nowe rodzaje podatków i quasi podatków węglowych i ogromne przepływy finansowe z tym związane. Kluczowe dla rozwoju gospodarczego zasoby (uprawnienia do emisji CO2) zostaną poddane kontroli na szczeblu międzynarodowym, a poszczególne państwa nie będą w stanie wpłynąć na jego kształt tego systemu ani zrezygnować z uczestnictwa w nim.- Z perspektywy Polski trudno dostrzec jakiekolwiek pozytywy polityki głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Polska należeć będzie do największych płatników nowej polityki, zarówno poprzez ponoszenie ogromnych kosztów transformacji energetyki jak i poprzez bezpośrednie wpłaty na rzecz państw rozwijających się w ramach składki UE. Skończą się dotychczasowe możliwości zarobku na sprzedaży praw emisyjnych przez rząd Polski. Po roku 2020 prawie pewna jest też utrata przychodów ze sprzedaży uprawnień emisyjnych na rzecz centralnego funduszu unijnego – prognozuje Bolesław Jankowski.- Już te kwestie wskazują, że sukces Kopenhagi oznaczać będzie energetyczne trzęsienie ziemi w Polsce. I nie wiadomo, czy na wstrząsach energetyki się skończy – zastanawia się wiceprezes Energ-Sys. (19.11.2009)

Ad5) Pomijam analizy zadłużenia USA, wklejam kilka świeżych linków na temat możliwego bankructwa różnych krajów:

Jako ilustracja sposobu działania środowiska bankowego (w  USA od 2009 jest szeroko używane słowo ,,banksters” na określenie środowiska bankowego) : debata w Kongresie USA nad wprowadzeniem pakietu ratującego banki tzw ,,bailout” 2 października 2008 : kongresman Brad Sherman mówi w filmie, kilku z nas powiedziano że wkrótce będzie stan wojenny jak zagłosujemy na nie” : http://www.youtube.com/watch?v=p6KRXnYgu5I

ad6) a) wykradzione przez ,,hakera” zbiory dokumentów największego instytutu zajmującego się klimatem CRU w Anglii – dowodzą naciągania naukowych faktów przez zwolenników teorii globalnego ocieplenia. Też są dyskusje ,,jak uciszyć” naukowców o odmiennych poglądach. Pełna lista dokumentów jeszcze nie jest opublikowana, są one stopniowo udostępniane. Pełny zbiór dokumentów liczy prawdopodobnie ca najmniej 169 MB. Duży zbiór dokumentów ( 164.7 MB  Megabajtów po rozpakowaniu  ) jest na znanym serwerze wikileaks:
http://www.wikileaks.com/wiki/Climatic_Research_Unit_emails%2C_data%2C_models%2C_1996-2009
duży zbiór emaili w formie tekstowej – możliwej do przeszukiwania – jest zamieszczony między innymi: http://www.eastangliaemails.com/index.php opinia w wielkiej gazecie angielskiej: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100017393/climategate-the-final-nail-in-the-coffin-of-anthropogenic-global-warming

b) Natomiast, szefowa administracji Obamy ds. ekologii stwierdziła, ,,że te dokumenty nie zmieniają jej przekonania i determinacji podpisania Traktatu : oświadczyła, że za ,naukową wiedzą na temat ocieplenia stoi 2500 naukowców którzy się pod tym podpisali”. Natomiast, ta liczba 2500 może aktualnie dość szybko topnieć, gdyż reputacja naukowców z tej grupy ucierpiała dramatycznie w wyniku ,,climategate”, i może nie być już tak dobrze z grantami na badania. http://www.washingtontimes.com/news/2009/nov/25/climate-czar-says-e-mails-dont-change-anything/
-natomiast, na stronie www.petitionproject.org już 31.486 naukowców w tym 9.029 ze stopniem doktora – i to tylko z jednego kraju USA – podpisało petycje przeciwko uznawaniu globalnego ocieplenia jako dowiedziony naukowo fakt .
-dokument Senatu USA z 11.12.2008 : Ponad 700 znanych międzynarodowych naukowców JEST PRZECIWNYCH teorii ocieplenia spowodowanego przez człowieka http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2674e64f-802a-23ad-490b-bd9faf4dcdb7
dokument Senatu USA : ,,Horror prześladowań przeciwników teorii ocieplenia’
http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=865DBE39-802A-23AD-4949-EE9098538277
dokument Senatu USA ,,rok 2008 końcem teorii (antropogenicznego ocieplenia klimatu)’http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=37AE6E96-802A-23AD-4C8A-EDF6D8150789

c) Po ujawnieniu ,,climategate” zaczęły się wylewać brudy z innych krajów – okazało się, że instytuty większości krajów naciągały dane klimatyczne, gdyż przewidywały, że kraje z ,większym ociepleniem” dostaną w przyszłości różne bonusy. Masę odnośników na temat fałszowania danych w różnych krajach  jest w artykule i 355 komentarzach do niego : http://wattsupwiththat.com/2009/11/25/uh-oh-raw-data-in-new-zealand-tells-a-different-story-than-the-official-one/#more-13215

Setki stron internetowych prześcigają się w analizowaniu tysiący stron wykradzionych przez ,,hackera”. Przykłady:
-znany publicysta George Monbiot opublikował wycinek z emaila dotyczący manifestu powołania rządu światowego. Ten email nie znajduje się w zbiorze opublikowanym w Wikileaks ani też nazwisko profesora Kattweizela nie jest znane. Mimo tych poważnych wątpliwości znaków zapytania, podaję linki do tej publikacji jako ilustrację do nieraz chaotycznych dyskusji:
– w emailu znalazł się tekst, Do Kawalerów Węglowych. Panowie, kulminacja naszego wielkiego planu zbliża się szybko. (,,,) Komunistyczny Rząd Światowy, zbliża się do punktu kulminacyjnego w Kopenhadze. Przez 185 lat od kiedy nasz wielki mistrz znany laikom jako Joseph Fourier ( wynalazca efektu cieplarnianego, ważna figura w Rewolucji Francuskiej ), cała społeczność naukowców pracowała na ten dzień.( dalej uczony się rozwodzi, cytując jako rzekomych wielkich mistrzów swojego zakonu Kawalerów Węglowych naukowców takich jak między innymi Svante Arhenius i Max Planck itd.):
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cif-green/2009/nov/23/global-warming-leaked-email-climate-scientists to samo w : http://www.smh.com.au/opinion/politics/at-last-proof-the-science-of-global-warming-is-a-scam-20091124-jga0.html?comments=54 też w http://www.globaldashboard.org/2009/11/24/more-leaked-climate-email/.
Inny email , #1048799107, z kolei zawiera przygotowywane expose Rządu Światowego
: http://www.infowars.com/hacked-climate-emails-include-calls-for-earth-government-as-foundation-of-new-world-order-splitting-of-america/ Inny email zawierał ,,Manifest Rządu Ziemskiego z dnia 27.03.2003””:  http://www.whatreallyhappened.org/ru/content/hacked-climate-emails-include-calls-‘earth-government’-foundation-new-world-order-splitting-też http://socioecohistory.wordpress.com/2009/11/26/hacked-climate-emails-include-calls-for-%E2%80%98earth-government%E2%80%99-as-foundation-of-new-world-order-splitting-of-america

kilka wybranych plików spośród tysięcy opisujących m.in. naginanie wyników naukowych:
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=419&filename=1089318616.txt
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=484&filename=1106322460.txt
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=307&filename=1051190249.txt
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=891&filename=1212063122.txt
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=490&filename=1107454306.txt
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=914&filename=1219239172.txt
http://junkscience.com/FOIA/documents/HARRY_READ_ME.txt

b) dla ilustracji na czym polega ,,debata naukowa” na temat globalnego ocieplenia
przytoczę artykuł wielkiej angielskiej gazety pt. ,,Naukowcy Otrzymali Grozby Za Negowanie Zmian Klimatu”- ( dwóch profesorów otrzymało grozby śmierci i zostali całkowicie wyizolowani ze społeczności naukowej oraz pozbawieni funduszy) : http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1545134/Scientists-threatened-for-climate-denial.html

c) inny przykład na ,,debatę naukową” w zakresie klimatu : dokument Senatu USA który potwierdza poważne pogróżki kryminalne jakie otrzymał krytyk ocieplenia: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=04373015-802a-23ad-4bf9-c3f02278f4cf

d) dla ilustracji, na czym polega ,,debata naukowa’‚ na temat globalnego ocieplenia przytoczę fakt, iż po wyemitowaniu w angielskiej telewizji filmu ,,Wielkie Oszustwo Globalnego Ocieplenia’‚ (Global Warming Swindle,  76 minut, http://video.google.com/videoplay?docid=-5576670191369613647#
http://www.filmweb.pl/f464967/Globalne+ocieplenie+-+wielkie+oszustwo,2007
http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk stacja telewizyjna otrzymała jawne i oficjalne żądanie jego ocenzurowania
– artykuł ,,Gang Naukowców Chciał Ocenzurować Film” http://www.rightpundits.com/?p=674
W filmie, między innymi, podane są proste i oczywiste fakty:

 • Co2 nie jest zanieczyszczeniem, ale naturalną substancją która jest głównym pożywieniem wszystkich roślin, a zwiększenie stężenia Co2 przyspiesza wzrost roślin.
 • Co2 występuje w minimalnym stężeniu około 0.05% w atmosferze
 • wulkany produkują więcej Co2 niż ludzie
 • zwierzęta produkują więcej Co2 niż wulkany
 • procesy gnicia i kompostowania w naturze produkują więcej Co2 niż zwierzęta
 • oceany wydzielają więcej Co2 niż wszystkie powyższe źródła Co2 razem wzięte

e) obiektywną ocenę ,,climategate” można przeczytać na stronie globalwarming.org prowadzonej przez Instytut Wolnej Przedsiębiorczości cei.org nazwany przez Wall Street Journal ,,najlepszym instututem w zakresie środowiska”
Establishment Globalnego Ocieplenia Jest Nagi: http://www.globalwarming.org/2009/11/20/the-global-warming-alarmist-establishment-bare-naked/

-ocena ,,climategate” na stronie wielkiej gazety ,,Telegraph” : http://blogs.telegraph.co.uk/news/geraldwarner/100018034/climategate-%20%20e-mails-sweep-america-may-scuttle-barack-obamas-cap-and-trade-laws/ (,,może nawet doprowadzić do upadku rządu USA, w niektórych krajach mogą być postępowania karne wobec wyłudzających granty za pomocą fałszowania danych i wyników”)

ad7) Lord Monckton jest słynną postacią w Anglii – jego dziadek doprowadził do porażki faszyzmu w Anglii w 1936 – abdykacji sympatyzującego z Hitlerem króla Edwarda 8.

Pełny wykład Lorda Moncktona http://www.youtube.com/v/stij8sUybx0 (1 godz. 35 min). Lord Monckton m.in. przedstawił dowody, że ocieplenie nie jest wynikiem działania człowieka. Przedstawił prezentację faktów naukowych obalających mit o ociepleniu spowodowanym przez człowieka.

-Na Youtube są setki skrótów i kompilacji wykładu Lorda Moncktona – na przykład http://www.youtube.com/v/PMe5dOgbu40 ( 4.13 min ) zatytułowany ,,Obama zrzecze się suwerenności USA” . Łącznie wykład Lorda Moncktona był oglądany 3.5 miliona razy w ciągu kilku tygodni.

filmy z polskimi napisami :  –http://www.youtube.com/watch?v=LkKVX8hiu08 ,,Uwaga uwaga nadchodzi” (4 min.)

-Wyciąg z prezentacji Lorda Moncktona którą użył w trakcie słynnego wykładu ilustrując kłamstwa zwolenników ,,ocieplenia klimatu” w załączeniu ( plik monckton_2009.pdf dostępny m.in. w internecie  http://www.friendsofscience.org/assets/documents/monckton_2009.pdf ). W tej prezentacji obala szereg mitów i kłamstw propagowanych przez zwolenników ,,ocieplenia klimatu” . W szczególności:

 • w latach 1100-1300 było znacznie cieplej niż obecnie pomimo braku ,,emisji”.
 • najbardziej widoczny reprezentant ,,ocieplenia klimatu;; Al Gore sam nie wierzy w podniesienie poziomu morza- w 2005 roku kupił posiadłość w San Francisco nad samą zatoką .
 • już w dwa tygodnie po publikacji w internecie naukowego wykładu Lorda Moncktona, ONZ oświadczył, że podpisanie traktatu w Kopenhadze prawdopodobnie się nie uda : http://news.yahoo.com/s/ap/20091027/ap_on_re_us/un_un_climate_change_7
 • wywiad Lorda Moncktona 07 lipca 2009 :,,Prawdziwym celem Oszustwa Klimatycznego Jest  Powołanie Rządu Światowego a Następnie Genocyd” http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2009/Genocide_GW.pdf
 • Bronisław Wildstein pisze na blogu http://blog.rp.pl/wildstein/2009/11/23/wnioski-z-przyszlosci/
  ,,Parę dni wcześniej hakerzy wrzucili do Internetu dokumenty klimatologicznego instytutu Uniwersytetu Wschodniej Anglii, który stanowi ważny element naukowego zaplecza ONZ w kwestii wpływu człowieka na globalne ocieplenie. Odsłaniają manipulacje, naciski na media, traktowanie inaczej myślących naukowców jak wrogów, których należy zniszczyć. O tym Bendyk nie pisze [ dotyczy to artykułu w dzienniku Polska] , natomiast zauważa finalnie: “Klimat nie jest [w tej grze] stawką, ale dobrym pretekstem, by na nowo poustawiać świat”. Święte słowa. Nowa generacja zbawców świata zaczyna go ustawiać ponad naszymi głowami. Oczywiście dla naszego dobra.”

ad9.
Carol Browner bezpośrednio przed objęciem stanowiska w rządzie pracowała w Międzynarodówce Socjalistycznej, poprzednio była wiele lat asystentką Ala Gore ( największego krzykacza na temat ocieplenia, który już zarobił na ociepleniu swój pierwszy miliard ) http://www.washingtonexaminer.com/opinion/Browner_is_an_environmental_radical__and_a_socialist_seriously_010809.html ( oprócz stanowiska szefa DEA ma też stanowisko nazwane ,,Asystent Prezydenta ds. Energii i Zmiany Klimatu ) . Carol Browner była wymieniana ( razem z Aleksandrem Kwaśniewskim ) w składzie ,,Commission For A Sustainable World Society” – organu Międzynarodówki Socjalistycznej . Kopia strony internetowej CSWS z pierwszych dni 2009 – http://24ahead.com/images/si-csws-cache-as-of-011009.jpg http://spectator.org/blog/2009/01/12/carol-browner-a-socialist  http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/12/obama-climate-czar-has-socialist-ties
W pierwszych dniach stycznia 2009 – nazwisko Browner zostało wykreślone ze strony Międzynarodówki Socjalistycznej, oraz ze wszystkich organizacji ,,ekologów” powiązanych z Al Gore w tym : National Audubon Society, the League of Conservation Voters, the Center for American Progress , Alliance for Climate Protection.. Informacja, że pracowała w Międzynarodówce Socjalistycznej została też wykreślona z Wikipedii. Z tym, że Międzynarodówka Socjalistyczna źle wykresliła jej nazwisko i jest ciągle widoczne pod: http://www.socialistinternational.org/print.cfm?ArticleID=1915
Pani Browner powiedziała, że nie zmieni zdania na temat ,,globalnego ocieplenia”pod wpływem ,,climategate”

-Ed Miliband jest szefem DECC – Ministerstwa Energii i Zmiany Klimatu od początku istnienia tego ministerstwa – od 03.10.2008. O dziadku Ed Millibanda walczącym w Czerwonej Armii przeciwko Polsce – pisze m in gazeta angielska :  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1054850/Who-f–lecture–Russian-ministers-extraordinary-rant-David-Miliband.html o ojcu i dziadku też : http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Miliband.

10. Krótki kurs historii ONZ. ONZ dokonał najgenialniejszej operacji Public Relations w historii : większość ludności uważa ONZ niemal za dobroczynną organizację, która chce  pomóc ,,zwykłemu człowiekowi” – podczas gdy w rzeczywistości ONZ reprezentuje interesy największego kapitału i największych koncernów . Podaję garść faktów z historii ONZ :
a) Organizatorem ONZ z ramienia USA był bliski współpracownik umierającego Roosevelta Alger Hiss
b) Alger Hiss był pierwszym sekretarzem generalnym ONZ. Alger Hiss opracowywał Statut ONZ.
c) emblemat ONZ jest podobny do emblematu ZSSR
d) Alger Hiss nie mógł być więcej Sekretarzem ONZ bo okazało się, że jest szpiegiem na rzecz ZSSR i w 1949 został oficjalnie skazany. Fakt podejrzenia o szpiegostwo już w 1945  potwierdziły wiele lat później przejęte w 1945 telegramy z ZSSR odtajnione przez NSA. Po tym fakcie , nazwisko Hiss zostało wykreślone z listy Sekretarzy Generalnych ONZ i oficjalnie pierwszym sekretarzem jest ,,socjalista,, Trygve Lie ( od 1946 )  .http://en.wikipedia.org/wiki/Trygve_Lie – artykuł Wikipedii potwierdza, że Trygve Lie znał m.in. Lenina, a także załatwił dla Lwa Trockiego azyl w Norwegii.
http://whqlibdoc.who.int/publications/1991/9290211407_(chp2).pdf Czyli – konstytucja ONZ napisana jest przez rosyjskiego szpiega Algera Hissa !

e)Każdy Sekretarz Generalny ONZ był znanym ,,socjalistą”, za wyjątkiem Sekretarza Nr 3 – U Thanta, który był oficjalnie marksistą.

f) Szefem Sił Wojskowych ONZ ( ,,undersecretary general for political and security council affairs,,) zawsze od 1946 był komunista z Rosji (od 1992 do ? -Vladimir Petrowsky). Funkcja ta jest nazywana ,,Podsekretarz Generalny ds. Polityki i Rady Bezpieczeństwa ”. Oprócz  kontroli funkcji militarnej i policyjnej ONZ to stanowisko kontroluje energię atomową i rozbrojenie. Dowodzi to, że istnieją tajne umowy co do ONZ. Funkcja ta była i jest  utajniana – nie istnieje strona wikipedii dotycząca tej funkcji, natomiast poszczególni agenci ZSRR są wymieniani z nazwiska na stronach ONZ ( m.in. Zinchenko, Ustinov, inni ) jako pełniący wskazaną wyżej funkcję.
g) prawdopodobnie około 1992 roku  wraz z rozpadem ZSSR kontrolę nad ONZ przejęło USA – ONZ zmienił styl i kierunek działania ( 1992 szczyt w Rio ) w kierunku pożądanym przez największy kapitał i największe koncerny.
h) Konferencja Założeniowa ONZ rozpoczęła się 25.04.1945 w pełni księżyca i w okresie okultystycznego wielkiego święta Wesak
http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/twelve_spiritual_festivals/taurus http://www.lucistrust.org/en/meetings_and_events/three_major_spiritual_festivals
i) Wewnątrz struktury ONZ znajdują się jedynie dwie organizacje mające charakter religijny. Żadna inna światowa religia nie prowadzi tam działalności. Są to:
i1) Lucis Trust lucistrust.org
i2) Społeczność Ery Wodnika http://www.aquaac.org/un/spiritun.html

ad i1) co do Lucis Trust, współpracującego z ONZ w wielu zagadnieniach, nie chciałbym się wiele zagłębiać, jedynie dodam, że na ile rozumiem Lucis Trust jest administratorem jedynego ,,pokoju do medytacji” na terenie ONZ . http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=3102
(sekretarz generalny mówi do Papieża :,mamy 6 języków oficjalnych ale nie mamy oficjalnej religii, lecz mamy pokój do medytacji”)

W centrum ,,pokoju do medytacji” znajduje się 6.5 tonowy blok rudy żelaza (?)  Natomiast ,,Ołtarz” w ,,pokoju do medytacji” – jeżeli coś ma wyobrażać to chyba tylko ,,mistrza chaosu” – szatana?

Lucis Trust zaczęła szeroką działalność edukacyjną i wydawniczą w zakresie hardkorowych wydawnictw ezoterycznych  w XX wieku pod nazwą ,,Lucifer Trust”. Prawdopodobnie przez jakiś czas adresem tej organizacji był : 666 United Nations Plaza. Dementi Lucis Trust :,,Nie istniał Lucifer Trust, istniała tylko Lucifer Publishing Cohttp://www.lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_esoteric_meaning_of_lucifer Lucis Trust jest członkiem Rady Ekonomiczno-Społecznej ECOSOC do której należą 54 kraje. Była przyjęta do ECOSOC jako jedna z pierwszych organizacji NGO w 1968: http://en.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust

Ad i2) co do Społeczności Ery Wodnika, jest to oparte na maksymalnie uproszczonej religii okultystycznej łatwej do zrozumienia w języku popkultury i przeciętnego zjadacza chleba.

Krótki opis działań prowadzących do ,,globalnej religii” znajduje się między innymi na stronie organizacji pozarządowej Freedom 21 : http://freedom.org/reports/ggreligion.htm ,,Powstawanie globalnej religii”

j) żaden program ONZ nie osiągnął celu jaki ( przynajmniej oficjalnie – dla publiczności ) miał. Wystarczy, że wspomnę w tym miejscu, przykładowe sukcesy  ONZ  od 1945 roku w następujących zagadnieniach: i1) nierozprzestrzeniania broni jądrowej, chemicznej i biologicznej i2) Korea i3) Wietnam i4) Rwanda  i4)Kambodża (Pol Pot)  i5) Darfur  i6) Bośnia i7) East Timor Nawet małe konflikty ( Rwanda, Darfur, Kambodża ( Pol Pot) ,Bośnia )– ONZ był bezsilny, nie umiał nic zaradzić na postępujący genocyd ( chyba, że uznamy, że ONZ nie ma nic przeciwko genocydowi ? )

k) Od powstania ONZ w 1945 było więcej wojen niż kiedykolwiek w historii ,

l) Jednym z dominujących programów ONZ aktualnie jest Agenda 21 – program związany głównie ze zmniejszeniem liczby ludności świata. http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml Styl i język tego opracowania podobny jest do stylu w jakim były pisane dokumenty KPSS lub PZPR ale je przerasta o głowę.

ł) konstytucja ONZ napisana jest w stylu, językiem oraz w duchu Konstytucji ZSSR, jak też kopiuje myśli zawarte w tej Konstytucji http://www.yale.edu/lawweb/avalon/un/unchart.htm http://www.rosja.osman.livenet.pl/zrodla/konstytucja_zsrr.pdf
Nie dziwi to, jeśli wiemy, że konstytucja ONZ została napisana przez rosyjskiego szpiega Algera Hissa.

m) Uniwersalna Deklaracja Praw Człowieka – jak wiemy – szeroko mówi o prawach człowieka. Ale Art 29 tej Deklaracji mówi, że nie są dopuszczalne żadne prawa i wolności, które nie są zgodne ,,z celami i zasadami ONZ”.

n) wiele akcji szczepień organizowanych przez ONZ WHO i UNICEF kończyło się aferami ( Brazylia, Filipiny,Nigeria, Tajlandia, inne ) – szczegółowy opis naukowy na stronie http://www.whale.to/m/sterile.html oraz http://loveforlife.com.au/node/6741

o) przykładem ,,dobroczynnego działania ONZ dla ludzi” jest wchodzący w życie od 1.1.2010 globalny pakiet ustaw okołomedycznych nazywany w mediach ,,Codex Alimentarius”. Co do Codex Alimentarius wchodzącego w życie z inicjatywyONZ można powiedzieć co następuje:

 1. mimo opracowywania go w strukturach ONZ od ponad 20 lat – prawie nikt z publiczności nikt o nim nie wie ( brawo ONZ )
 2. http://www.naturalnews.com/026663_CODEX_food_health.html (miliardy umrą po wejściu w życie ,,Codex Alimentarius”)
 3. najlepsza informacja alternatywna o ,,Codex Alimentarius” jest dostępna na stronie prowadzonej przez znanego emerytowanego generała wywiadu USA Alberta Stubblebine (m.in b. szefa akademii wywiadu armii USA )

o4) http://bi.gazeta.pl/im/6/6610/m6610126.mp3 audycja radia TOK FM o Codex Alimentarius 46 minut

o5) http://codex2010.weebly.com/czym-jest-kodeks.html

o6) http://ww6.tvp.pl/19827,20091120943861.strona Fakty TVP o upadku sklepów zielarskich po 1.1.2010 ( od 6 min. 35 sek. )

o7) http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/103920,prawie_6800_lekow_nie_zniknie_z_aptek.html ale pozostałe 2700 tanich leków jednak zniknie z aptek

o8) http://www.mmlublin.pl/12190/2009/10/27/za-dwa-lata-nie-kupisz-juz-ziol-w-aptece?category=depesze za dwa lata znikną też zioła z aptek
o9) http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/341900,wiele_witamin_zniknie_z_aptek_1_stycznia_2010_r.html

Komentarzy 208 do “Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze. Rekordowa ilość 20 tysięcy delegatów – o czym będą obradować ?”

 1. Michał said

  ALARM NAJWYŻSZEGO STOPNIA!

  9 dni przed Świętami Bożego Narodzenia, 15 grudnia 2009, zwolennicy GMO będą
  chcieli podstępnie przeforsować w Sejmie nową ustawę o GMO (*).
  Projekt nowej ustawy o GMO otwiera Polskę na komercyjne uprawy GMO, oszukuje
  Polaków wmawiając im, że jest możliwe współistnienie/sąsiadowanie upraw GM

  z uprawami tradycyjnymi, ignoruje stanowiska Sejmików Wojewódzkich oraz jest
  niezgodny z Konstytucją RP.

  TYLKO WSPÓLNYM wysiłkiem możemy spowodować, że posłowie odrzucą tę ustawę

  i zażądają zakazu MON810 (jedyna dopuszczona w UE uprawa GM) tak jak zrobiło
  to już siedem krajów UE: Grecja, Węgry, Austria, Luksemburg, Niemcy,
  Francja, Włochy. Zobacz mapę:
  http://www.icppc.pl/antygmo/2009/06/zakazy-na-gmo-w-ue/

  !!! PROSIMY WSZYSTKICH o wysyłanie listów do posłów i senatorów w ramach
  akcji: ‚AKCJA SPOŁECZNA PT. „ZADAJ PYTANIA
  POSŁOM I SENATOROM”‚. PROSIMY abyście odwiedzili posłów i senatorów,
  dzwonili do nich i zadawali im te pytania.
  List z pytaniami jest pod linkiem http://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87

  Adresy e-mailowe posłów i senatorów z podziałem na województwa są na:
  http://icppc.pl/stanowiska/?p=201
  Adresy biur wg województw: http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel.html

  Na stronie http://icppc.pl/stanowiska można znaleźć wykaz posłów/senatorów,
  którzy już odpowiedzieli na pytania.

  Celem „AKCJI SPOŁECZNEJ PT.”ZADAJ PYTANIA POSŁOM I SENATOROM”‚ jest
  spowodowanie, aby posłowie i senatorowie podjęli niezależne działania, które
  doprowadzą do wprowadzenia w Polsce zakazu na MON810 oraz odrzucenia nowej
  propozycji ustawy o GMO.
  Jak zapewne Państwo wiecie, zdecydowana większość Polaków, podobnie jak
  większość pozostałych mieszkańców Unii, nie chce GMO. Próby wymuszenia na
  społeczeństwach akceptacji stosowania GMO przy produkcji żywności są
  niedemokratyczne i stawiają interesy wielkich, ponadnarodowych korporacji
  przed ochroną naszego zdrowia, naturalnej i kulturowej bioróżnorodności oraz
  lokalnej ekonomii. GMO to niesprawdzona, niebezpieczna technologia. Jej
  zwolennicy nie biorą pod uwagę wyników niezależnych badań wskazujących na
  potencjalne, poważne zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz
  problemów, z jakimi borykają się rolnicy, których namówiono do stosowania
  nasion GM. Obowiązkiem Posła/Senatora jest reprezentować głos swoich
  wyborców!

  Serdecznie pozdrawiamy Jadwiga i Julian
  ================================
  ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
  Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
  34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
  biuro@icppc.pl http://www.icppc.pl http://www.gmo.icppc.pl http://www.eko-cel.pl

  (*) GMO – Genetycznie zModyfikowany Organizm – oznacza sztuczne wstawienie
  obcych genów do materiału genetycznego danego organizmu. Geny przenosi się
  przekraczając granice między gatunkami np. geny zwierząt przenosi się do
  roślin. Metody przy tym stosowane są nieprecyzyjne! Nigdy w przyrodzie takie
  organizmy nie powstają w sposób naturalny np.: pomidor z genem ryby,
  ziemniak z genem meduzy, karp i ryż z genami człowieka, sałata z genem
  szczura, soja i kukurydza z genami bakterii!

  więcej http://icppc.pl/stanowiska/?page_id=87 oraz http://www.gmo.icppc.pl
  http://www.polska-wolna-od-gmo.org

  • gustaf said

   Jak raz wlezie , to nie ma jak się tego pozbyć/
   To koniec tzw. rolnictwa ekologicznego, bo rozlezie się po całym kraju i skazi naturalne uprawy.
   Do tego GMO ma „patenty” i jak znajdą u sąsiada skażone zbiory,
   to go sądownie z torbami puszczą.

   A to mapa dojczów z 2006 r.
   Podpisanie traktatu to nowa mapa jewropy.
   W zasadzie to ile zostaje Polski w Polsce?
   http://www.encyclopaedia-germanica.org/de/index.php/Deutschland

   • Anya said

    Czy To istotne? niemcy będą tak samo jak wszyscy inni narodem gnębionym przez koncerny.
    Wielu jest bardziej otumanionych niż polacy i jedyne co dla nich się liczy to praca,zysk i dobra zabawa.
    Proces zombifikacji.

  • Anya said

   Michał ,jesteś śmiesznym naiwniakiem.
   Posłowie nie reprezentują głosu ludzi tylko swoje interesy + ewentualnie interesy innych ludzi.
   A jak walczyć z GMO to poczytaj o postaci José Bové.
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Bov%C3%A9

   GMO najzwyczajniej na świecie trzeba NISZCZYĆ gdzie się tylko pojawi. Do tej pory nie rozumiem jakim cudem 9 hektarów (albo i więcej) zmodyfikowanej kukurydzy jest na ziemiach polskich i nikt jeszcze tego nie spalił.

   • dario said

    dokładnie trzeba to świństwo GMO zwane modyfikowaną żywnością spalić natychmiast modyfikowana kukurydza powoduje niepłodność męską a więc służy do depopulacji sterylizacji ludności jest narzędziem w ich rękach jeśli to się rozprzestrzeni po całym kraju to już po nas

   • Anya said

    Z paleniem trzeba uważać, bo spalisz dodatkowo uprawy nie modyfikowane. Poza tym nie wiem jaki może być wpływ spalin z kukurydzy Mon z cyferkami, na środowisko. Niech to określi ktos kto się zna na biotechnologi.
    Najlepiej skosić tą całą kukurydzę i albo przerobić na popiół w piecu termicznym albo wysłać do USA do Monsanto z pozdrowieniami.

   • Margherita said

    Wpływ będzie żaden. Trochę CO2 (na złość „ekologom”) i wody. To tak, czy siak są tylko białka i skrobia (ta kukurydza). Jak ją spalisz, to nic złego się nie stanie.
    =================
    od pb: rzeczywiscie? uprawy na bio-paliwa podnosza cene produktow spozywczych; uprawa (maszyny, energia bezposrednia, chemikalia rolnicze) konsumuja paliwa nieodnawialne, wiec netto dokladaja co2 i in. gazy cieplarniane do obiegu; ponad 10 lat temu byly wyliczenia pokazujace na podst. takiego rachunku, ze uprawiane bio-paliwa zanieczyszczaja, mimo ze recyrkuluja pierwiastek wegiel z atmosfery — zdumiewa mnie ignorancja na tym blogu!

   • Search the Web on Snap.com said

    Co Wy z tą kukurydzą ?
    Jestem zupełnym laikiem w tej dziedzinie a wiem, że modyfikowanych jest wiele rzeczy i wiele rzeczy jest robionych na bazie modyfikowanych…tylko nikt o tym nie mówi.Kupując w sklepie nigdy nie ma sie pewności czy towar nie jest „skażony” – tu pomogłyby konkretne ustawy, których nikt nie chce wprowadzić w życie – wystarczyłaby wzmianka o modyfikacji bądź jej braku i danie WOLNEGO WYBORU konsumentowi. Lobby do tego nie dopuści bo to jest równoznaczne z jego przegranym (kto przy zdrowych zmysłach chciałby eksperymentować np na własnym dziecku?) Jak chcą jeśc gówno to niech jedzą tylko niech nie zmuszają do tego innych! Ja chcę, nie, żądam wyboru dla siębie w tej kwestii! Modyfikowana jest soja, pomidory i cholera wie co jeszcze a Wy tu o kukurydzy pitolicie…

  • net23 said

   Światowe szaleństwo…?
   http://wolnemedia.net/?p=18678

   turystyka wojennna

   Kryzysy finansowe, broń biologiczna, przymusowe szczepionki, chipy, codex alimentarius, chemitrale, prowokacja 9/11, wojny, wywoływanie pandemii głodu i chorób, GMO, rabunkowa eksploatacja zasobów Ziemi, zanieczyszczanie środowiska, koncentracja kapitału, władzy administracyjnej, sądowniczej, medialnej w rekach nielicznej grupy interesów to częsci tej samej układanki… Bez zniszczenia miedzynarodowego korporacjonizmu świat szybko zdąża do globalnego faszyzmu…

 2. alus said

  Tego się nie da czytać tak poobcinanego tekstu…

  • Aśka said

   skopiuj sobie i wklej do pliku

  • rumburak said

   To samo miałem napisać, tutaj potrzeba po pierwsze większej czcionki (dotyczy to wszystkich newsów), ta użyta na tym blogu jest nieporozumieniem, teoretycznie mogę sobie powiększyć to co widzę ale nie o to chodzi, po drugie nie walić tak wszystkiego na ekran jednym ciurkiem trochę większe odstępy, jakoś to wszystko pisać na tym bloku w formie przyjemnej dla oka, podzielić.

   Ja osobiście mam trudności z odróżnieniem jednego newsa od drugiego i dlatego rzadko tutaj zaglądam bo sposób w jaki podana jest treść jest po prostu dla moich oczu męcząca.
   Dodatkowo można chyba najpierw dać fragment newsa z opcją czytaj więcej niż całość pakować na stronę główną, jako osoba która zajmuje się grafiką zawodowo jest to dla mnie po prostu chaos, utrudnia orientację w treści, drażni i finalnie powoduje, że odechciewa się wizyt na stronie bo jest to równe z użeraniem się z treścią, która się zlewa.
   Prośba do osób zajmujących się serwisem by rozważyły dostosowanie serwisu na tyle by po prostu ludzie nie mieli takich odczuć jak moje, a nie jestem odosobniony w ocenie formy w jakiej prezentowane są tutaj informacje. Times New Roman 13px to pomyłka.

   • Aśka said

    czcionka jest OK …

    jeżeli dla kogoś jest za mała, to można przytrzymując lewy „Shift” klikać w „+” do momentu kiedy czcionka będzie odpowiednia

   • marslim said

    ctrl

   • Aśka said

    oczywiście „ctrl” (za pomyłkę przepraszam)

   • rumburak said

    Sęk w tym, że czcionka nie jest ok. Rzućmy okiem na inne serwisy i uwzględnijmy obecne standardy rozdzielczości. Może dla kogoś mającego 800×600 jest ok ale przy 1280×1024 to jest mocno uciążliwe i czcionka jest zła, nie ma znaczenia czy można powiększyć czy też nie, chyba nie brzmię jak osoba, która nie potrafi sobie powiększyć strony przy użyciu podstawowych mechanizmów przeglądarki? Chodzi o podstawowe zasady projektowania witryn. Do tego powinno się wyróżnić tytuły kolejnych newsów zarówno kolorystycznie jak i gabarytowo, obecnie wszystko jest naciubione i niestety odbiór treści męczy, po prostu niesamowicie męczy. Z tego co widzę jest to jeden z wielu darmowych szablonów do WordPressa bez ingerencji w niego by uzyskać jako taką przejrzystość informacji.

  • iamthewithness said

   Alus
   Masz pelna racje, tego sie nie da czytac na raz.
   Mozesz zaczac czytac powoli.
   Czy ja to polecam?
   Czesciowo tak. Ale tylko po to bys pojal a jakim szatanskim swiecie zyjesz.
   Jesli natomiast chcesz sie dowiedziec gdzie jest ratunek, to czytaj uwaznie Biblie.
   Czytaj bardzo uwaznie, bo tam jest ratunek.
   Natomiast w tym artykole powyzej jest tylko o tym jak nam szatanisci zaszkodza.

   Masz wybor! Czytaj co chcesz! Wierz w co chcesz!

  • zyta said

   Tu da sie to czytac:
   Magda powiedział/a
   4 grudzień 2009 @ 4:35 pm

   3 Votes

   http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=1549&Itemid=44

 3. ALFA said

  „Do prostego człowieka”

  Gdy znów do murów klajstrem świeżym
  przylepiać zaczną obwieszczenia,
  gdy „do ludności”, „do żołnierzy”
  na alarm czarny druk uderzy
  i byle drab, i byle szczeniak
  w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
  że trzeba iść i z armat walić,
  mordować, grabić, truć i palić;
  gdy zaczną na tysięczną modłę
  ojczyznę szarpać deklinacją
  i łudzić kolorowym godłem,
  i judzić „historyczną racją”
  o piędzi, chwale i rubieży,
  o ojcach, dziadach i sztandarach,
  o bohaterach i ofiarach;
  gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
  pobłogosławić twój karabin,
  bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
  że za ojczyznę – bić się trzeba;
  kiedy rozścierwi się, rozchami
  wrzask liter z pierwszych stron dzienników,
  a stado dzikich bab – kwiatami
  obrzucać zacznie „żołnierzyków”. –
  – O, przyjacielu nieuczony,
  mój bliźni z tej czy innej ziemi!
  wiedz, że na trwogę biją w dzwony
  króle z panami brzuchatemi;
  wiedz, że to bujda, granda zwykła,
  gdy ci wołają: „Broń na ramię!”,
  że im gdzieś nafta z ziemi sikła
  i obrodziła dolarami;
  że im coś w bankach nie sztymuje,
  że gdzieś zwęszyli kasy pełne
  lub upatrzyły tłuste szuje
  cło jakieś grubsze na bawełnę.
  Rżnij karabinem w bruk ulicy!
  Twoja jest krew, a ich jest nafta!
  I od stolicy do stolicy
  Zawołaj, broniąc swej krwawicy:
  „Bujać – to my, panowie szlachta!”

  Bujać to my, panowie szlachta.

  Do zobaczenia na ulicach Kopenhagi! =)

 4. mieki said

  Nie ma żadnej afery climagate, wykradzione przez hackera „rzekomo” dokumenty nie trzymają się kupy. Mase błędów merytorycznych – typu mieszanie różnych języków programowania w jednym kodzie źródłowym, typy danych – tu już zupełna dowolność. Jak ktoś z IT zajrzy w te dokumenty to od razu stwierdzi że to się kupy nie trzyma. Nie kompromitujcie się więcej. Afera w stylu szmatławców FAKT i Superexpress na poziomie leczniczej elipsy doktora Mrugały.

  • mieki said

   http://www.sadistic.pl/pobil-matke-kielbasa-krakowska-vt5508.htm

   🙂

   • Inside Job said

    Poruczniku Mieki,
    slabo sie wywiazujecie z powierzonego wam zadania dystrakcji uwagi.
    Tyle szkolen i wszystko na marne. Nie bedzie premii ani awanasu.
    Padnij i w tej pozycji cofajac sie odmaszerowac!

   • mieki said

    Może budyń?

  • El klima said

   Co ma wspólnego zawartość wyciągniętych dokumentów z informatyką, nie mówiąc o sposobach implementacji baz danych ??

   • mieki said

    Właśnie bzdury informatyczne jakie są tam zawarte, więc można domniemywać że reszta też jest bzdurą.

  • iamthewithness said

   Mieki, kto cie szkoli?i dlaczego tak zle?

   A teraz pytania z fizyki i chemii, geprafii:

   1. Gdzie jest najwiecej lodu na ziemi?
   2. Gory lodowe: ile jest ich nad powierzchnia, a ile pod powierzchnia morza?
   3. Czym rozni sie woda od wszystkich innych sustancji (po zamrozeniu)?
   4. Czy to prawda, ze tylko woda zamarzajac zwieksza swoja objetosc?
   5. Co sie stanie jak zamrozisz wode i ten wlasnie lod umiescisz w miednicy z pewna oznaczona iloscia wody? co sie stanie z poziomem wody w tej miednicy po stopnieniu lodu? Bedzie poziom wiekszy, czy mniejszy?

   Sprawdzcie w domu!
   Jesli nie chce wam sie robic tylu doswiadczen, zamroscie wode w pojemniku ze szkla. Sprawdzcie co sie stanie.
   Uwaga NIE mrozic na tej polce co jedzenie!

   Nie moge byc w Kopenhadze, ale duchowo jestem z wami!

   • mieki said

    1. Najwięcej pod jakim względem? Masy, objętości czy powierzchni?
    2. O jaką jednostkę miary pytasz ? Objętość, masę, powierzchnię?
    3. Wieloma rzeczami, co masz na myśli?
    4. Prawda, ale masa pozostaje bez zmian
    5. Masa cieczy wyparta przez lód, będzie równa masie lodu zanurzonego pod lustrem wody. Masa Misu masa, a nie objętość!!!

    Ja nie moge być w Ciechocinku, ale co to ma za znaczenie?

  • allseiingeye said

   Czytałeś te dokumenty że wiesz co tam jest?

 5. ALFA said

  DYSKUSJA O KLIMATYCZNYM SPISKU
  Senator James Inhofe, członek senackiej komisji ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w USA poddał w wątpliwość kwestię ocieplenia klimatu i zwrócił się do senator Barbary Boxer o przeprowadzenie przesłuchań ws. „klimatycznego spisku”.

  Według senatora dane ws. ocieplenia klimatu są celowo manipulowane przez naukowców z rządowych agencji badających problem.

  Sensacyjne dane wyciekły dzięki hakerowi, któremu udało się włamać na stronę Hadley Climatic Research Unit, największego w Wielkiej Brytanii instytutu zajmującego się badaniami w zakresie klimatologii. Wykradziono ponad 1000 e-maili i 72 dokumenty. Wynika z nich jasno, że tzw. „globalne ocieplenie”, to nic innego jak wielkie oszustwo. Z opublikowanych listów wyłania się obraz spisku, mającego na celu przekonanie opinii publicznej, że faktycznie czeka nas ocieplenie. Pojawiają się w nich sformułowania: „Właśnie poprawiłam dane, dodałem nieco wartości, tak aby ukryć rzeczywisty spadek temperatury”.

  Krążące w internecie dokumenty ujawniają działania grupy klimatologów i burzą społeczne zaufanie do dowodów, że to ludzie przyczyniają się do niebezpiecznego ocieplenia naszej planety.

  – Cała koncepcja: „Jesteśmy ekspertami, zaufajcie nam” runęła po ujawnieniu tych maili – komentuje Judith Curry, klimatolog z Georgia Institute of Technology.

  – Możecie to nazywać „aferą klimatyczną”, dla mnie to nic innego jak afera przestępcza w której zostały skradzione prywatne wiadomości – ogłosiła senator Boxer.

  Boxer w dość lakoniczny sposób wypowiedziała się o ewentualnych interwencjach w tej sprawie. – Może będą przesłuchania, może nie. Najważniejszą kwestią jest stwierdzenie, czy w sprawie e-maili naukowców doszło do złamania prawa, a wygląda na to, że mamy do czynienia ze skoordynowanymi działaniami przestępców – skomentowała Boxer.

  • mieki said

   Nie ma żadnego spisku. Hellou. Te rzeczy co wyciekly, to jakas manipulacja nie trzymajaca sie kupy.!!!

   • Survivor said

    Za to ty się trzymasz kupy w dosłownym znaczeniu 😀

   • mieki said

    Jesteś programistą, więc powiedz mi proszę jak kompilatorem do ANSI C (np. gcc, albo intelowskim) skompilować kod fortrana. Jesteś totalnym ignorantem. Łykasz wszystko jak młody pelikan, jak Ci powiem że kontroluje twoje zachowania przez telefon komórkowy twojego przyjaciela to pewnie też uwierzysz.

    Zanim uwierzycie w pierdoły wypisane w tej notce na blogu o klimacie przeczytajcie proszę to:

    http://www.devilskitchen.me.uk/2009/11/data-horribilis-harryreadmetxt-file.html

    Ale oczywiście to illuminaci podłożyli, a ja jestem ich agentem.

   • Survivor said

    Jestem tak naiwny że wierzę w to że głównym gazem cieplarnianym jest para wodna, a CO2 emitowane przez przemysł ma mniej więcej 0,00012% wkładu w globalne ocieplenie, nie mówiąc już o tym że wybuch przeciętnego wulkanu emituje ilość co2 do atmosfery jakiej człowiek nigdy nie wyemitował. A na ograniczeniach CO2 wcale się nie zarabia. 😀

   • iamthewithness said

    Jaka pogoda w Telavivie? Czy wam sie ociepla? Czy macie swinska grype? Co u was slychac?

   • iamthewithness said

    Moj wpis jest do Mieki

   • miekinacenzurowanym said

    @survivor

    Pokaż mi oficjalny dokument, gdzie para wodna jest uznana za gaz cieplarniany, te na blogu to przedruki z gazet, i jakieś maniupulacje

   • Survivor said

    Wiem to z alternatywnych mediów wolnych od korupcji:

    Polecam ten film wszywtkim.

  • ALFA said

   TUSK SPRZEDAJE PRAWA DO EMISJI co2

   Hiszpanie kupią od nas prawa do emisji dwutlenku węgla – dowiedziała się „Panorama” TVP. To pierwsza taka transakcja w historii zawarta przez Polskę.

   Polsko-hiszpańską umowę podpiszą w poniedziałek w Sopocie premierzy Polski Donald Tusk i Hiszpanii José Luis Rodriguez Zapatero. Formalnym nabywcą będzie działający w imieniu rządu Hiszpanii – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. – Z wielką przyjemnością mogę zakomunikować, że sfinalizowaliśmy pierwszą transakcję na kwotę 25 milionów euro, ona otwiera drzwi do kolejnych. Już za dwa tygodnie podpiszmy umowę z Irlandią – powiedział Panoramie minister środowiska, prof. Maciej Nowicki.

   • ALFA said

    ZGODA TUSKA NA NWO !
    Premier Tusk nie był łaskaw poinformować nas, że konsensus pomiędzy krajami w sprawie Ramowej Konwencji na temat Zmian Klimatycznych w Kopenhadze pozwoli na powołanie rządu światowego oraz ustanowienie kontrowersyjnych zapisów.

   • Aśka said

    Były Naiwny powiedział/a
    4 grudzień 2009 @ 10:30 pm

    Na Kopenhage przygotowano serie plakatow z portretami liderow roznych krajow, w tym Tuska, i z podpisami w stylu: “Przepraszam, ze zrobilem tak niewiele w sprawie ochrony klimatu”. Warto by “pilkarzowi od milosci kościelnie dozenionego LAST MINUTE” dopisac:

    “Jedyne co mi sie prawie udalo, to zatrzymac geotermie w Toruniu”
    ______________
    Ekologom właśnie chodzi o większe zmniejszenie emisji.
    Patrz poniżej:
    http://www.tvn24.pl/12690,1631787,,,stary-tusk-przeprasza-swiat-za-klimatyczna-katastrofe,wiadomosc.html
    Billboardy z ich wizerunkami zawisły na lotnisku w Kopenhadze, gdzie 7 grudnia rusza wielki szczyt klimatyczny. To właśnie na nim Barack Obama (który przyjedzie 9 grudnia) ma zaprezentować plan redukcji przez Stany Zjednoczone emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o ok. 17 proc. w stosunku do 2005 roku.

    Ekologom taka deklaracja nie wystarcza, bo politycy zostali przedstawieni na plakatach właśnie w roku 2020. Siwi i smutni składają samokrytykę: „Przepraszam. Mogliśmy zatrzymać katastrofalne zmiany klimatyczne… Nie zrobiliśmy tego”.
    _________
    Zapomnijcie, że ekolodzy działają dla poprawy tego świata! EKOLODZY, TO NARZĘDZIE W RĘKACH NWO!

   • hjk said

    dokładnie, sa finansowani przez różne lobby, wykorzystywani w interesie jednych koncermów przeciw innym, a najcześciej przeciw ludziom pod pozorem ochrony natury czy innymi…
    Typowy przykład chyba p-wczoraj na onecie jakaś naga „modelka” zasłaniała się krzyżem i przeciw czemus tam protestowała. Ludziska skoncentrowali na skandalu z krzyżem, ale o miliardowych zyskach koncernów z hodowli zwierzat w „nieanimalnych” warunkach i ich różnorodnej utylizacji ani słowa, nie mowiac o problemach ekol. z tym zwiazanych (ścieki, antybiotyki, zarazy w przeładowanych fermach, zGMOwana pasza,…), niszczeniu tradycyjnego rolnictwa..

   • Aśka said

    Czy ten piłkarz nie wie, że mniej posiadanego limitu na emisję, tym większe zubożenie kraju? Już pogrążył naszą gospodarkę, a te umowy, to gwóźdź do trumny.

   • multan said

    Postawimy gospodarke na nogi po obaleniu tych drani. Z reszta to polska mafia polityczna- od prawa do lewa- wstrzymuje rozwój energetyki geotermalnej.Zródla mamy nieledwie WSZEDZIE

   • iamthewithness said

    Multan, na czym opierasz twoj optymizm?
    Oni maja wszystkie pieniadze swiata, wiec jesli nadal operujesz pieniadzem, to nie wiem skad twoj optyzm?

    Zreszta nawet gdybys odszedl od pieniadza, to i tak czeka nas katastrofa.
    Bedzie zle, tak zle jak nigdy nie bylo.
    Tak mowia przepowiednie.
    Zastanowmy sie na chwile nad tym, ze ten ucisk (ktory nadejdzie na cala ziemie) bedzie taki, jakiego nigdy wczesniej nie bylo (i juz nigdy nie bedzie)?
    Jakiego ucisku nie bylo?
    Byly wojny.
    Byl glod.
    Byly rasowe przesladowania..
    Czego nie bylo?

    Zastanowmy sie nad tym czego do tej pory nie bylo

   • Były Naiwny said

    @Multan, masz racje.

    Na Kopenhage przygotowano serie plakatow z portretami liderow roznych krajow, w tym Tuska, i z podpisami w stylu: „Przepraszam, ze zrobilem tak niewiele w sprawie ochrony klimatu”. Warto by „pilkarzowi od milosci kościelnie dozenionego LAST MINUTE” dopisac:

    „Jedyne co mi sie prawie udalo, to zatrzymac geotermie w Toruniu”

   • GoA said

    @ Były Naiwny – to Tusk ma bronić tego klimatu (który nie zależy od działalności człowieka) czy nie bronić? Bo się zgubiłam 😉

   • Były Naiwny said

    @GoA nie Ty jedna sie pogubilas.

    Ta kampania pijarowska ze smutnymi portretami jest po to, zeby w motlochu wzbudzic wspolczucie dla swoich liderow i przekonac jak wazna sprawa jest „obrona klimatu”. Oficjalnie i pozornie przez dzialania pro-ekologiczne, a tak naprawde chodzi o sciagniecie z piramidki ogromnej, bo globalnej kasy w formie podatkow i podwyzek cen na wszystko, co sie wiaze z dzialnościa człowieka: od konsumpcji nosnikow energii – w tym pozywienia – a na wydychanym dwutlenku wegla konczac. Oddychasz, to powiekszasz dziure ozonowa (o pardon! to nie ta plyta, pomylilo mi sie ze starym portfelem, wroc) to powiekszasz ilosc gazow cieplarnianych w atmosferze, a tym samym podgrzewasz planete, w konsekwencji powodujesz powodzie, susze, tornada, tsunami, AIDS, ptasia grype, swinskie pandemie itp plagi.

    A WIEC PLAC, PSIA MAC!

    Czy teraz rozumiesz o co chodzi?

   • Aśka said

    Znam również takich ludzi, którzy mówią tak, jak
    Ty ~Multan, więc coraz bardziej wierzę, że przejmiemy wreszcie stery i doprowadzimy Polskę do rozkwitu 🙂

   • GoA said

    @ Były Naiwny
    więcej o 2:20 w nocy niczego komentować nie będę (jasność myślenia najwyraźniej miałam mocno przytłumioną) – wyczytałam z Twojego posta, że miałeś związek z przygotowaniem plakatów ze smutnymi twarzami 😉 Dlatego byłam taka „pogubiona” Sorry 🙂

   • hjk said

    jak juz sie wszystko zawali, muszą być ludzie ze zdrową wizją rozwoju kraju i nawet swiata we wszystkich dziedzinach, zeby to z powrotem postawić na nogi na zdrowych zasadach, jak choćby darmowy przydział ziemi każdemu chętnemu (po uprzenim podzieleniu na rozsądnych zasadach)i zakaz jej sprzedazy i wszelkiej nią spekulacji, likwidacja lichwiarstwa, powrót do naturalnego rolnictwa, itd.

  • yuju said

   Zaraz, zaraz od kiedy to „służbowe” maile pracowników naukowych uczelni są prywatne? a ich skutki i efekty czyli ściema „globalnego ocieplenia” jest publiczna. Albo prywatne albo publiczne.

  • Aśka said

   Pani Boxer chyba postradała zmysły! Za dużo tajemnic na tym świecie, za dużo informacji niejawnych i stąd tyle zła naokoło. A ta Pani jeszcze oskarża osobę, która ukazała, że planowany jest zamach na ludzkość, złamaniem prawa. Czy ci, którzy to planują nie łamią prawa?

   • novartis said

    Byłem dzisiaj w Czechach. Carrefur dał reklamy trumien na bilbordy (Ostrava). Takie ładne, sosnowe …

  • yuju said

   ClimateGate cz.1 (odsłona)

 6. Pelagia said

  wyraźnie im się spieszy. ktoś nie może wytrzymać bez rozróby:
  http://wiadomosci.onet.pl/2090006,441,krwawy_zamach_na_meczet,item.html

 7. gustaf said

  Przy całym szacunku do bloga , to u góry dla mnie nie do przełknięcia. Mogę tylko napisać : I tak mnie nie zaszczepią!!!

  • toms said

   Witam,

   prosze piszcie o grypie , gdzie jest grypa mieszkam koło Krakowa w 20 000 gminie i niekt z moich znajomych nie choruje , ani nikt z rodziny — z kręgu 100 osób nikt nie choruje a rok temu chorowało 50 i ja sam !!!

   piszcie z jakich powiatów jesteście !!!!

   • gustaf said

    Nie grypa jest ważna , tylko szczepienia.
    Zawarte w szczepionkach wynalazki powodują różne powikłania.
    Jeden z wynalazków powoduje np. bezpłodność (skwalen),
    ale nie tylko… powoduje też stres oksydacyjny.
    Stres oksydacyjny powstaje także w wyniku paniki .
    Wniosek … nie dać u siebie wywołać stresu.
    Jeśli pomoże, to wrazić w klapę „opornik”.
    Być świadomym i nie tracić kontroli nad życiem swoim i bliskich

   • toms said

    a tak przy okazji czy choruje ktos na grype? ze znajomych?

   • gustaf said

    nie

   • mieki said

    Jak na onecie: Wpisujcie miasta które są za. Wroclaw!!!!11111jeden

   • iamthewithness said

    Toms chcesz o grypie?
    OK
    Pisze o grypie:
    1. Moj synek zachorowal na grype (swinska). Poniewaz w tym samym czasie byly w jego klasie (12lat) szczepionki przeciw swince (nie szczepie mojego synka)…, to jak napuchlo mu gardlo z jednej strony…, mysle swinka?
    Ale poniewaz wierze, ze Stworca dal nam wszystko co jest nam potrzebne do zycia, wiec moj synek dostal ode mnie wycisniety czosnek co dwie godziny, oprocz tego soki swierzo wycisniete przeze mnie, a po za tym byl smarowany sokiem z czosnku po szyi. Pil wiele wody.
    Nie jadl cukru, ani nic slodkiego (bo cukier wylacza na kilka godzin obronnosc organizmu).

    Po dwoch dniach calkowicie wyzdrowial.
    Tyle o grypie.

   • Margherita said

    Ja jestem z Krakowa. W zeszłym roku w mojej rodzinie chorowały 3 osoby, wśród znajomych 5. W tym roku chorowałam tylko ja, zresztą chyba na „modną” grypę, objawy się zgadzały. I, co ciekawe, nikt się w domu nie zaraził.

 8. ALFA said

  http://www.the-awakening-time.pl/
  POMÓŻ NAM OBUDZIĆ LUDZKOŚĆ „CZAS PRZEBUDZENIA”

 9. Wiedzący wiele said

  Zabawne to troche!!! Elity trzęsą gaciami!! Czas zero się zbliża coraz większymi kroczkami. Gadzie hybrydy i ich poplecznicy żal mi was motacie się i szalejecie. Zostaliście zablokowani na ziemi i nie ma dla was stąd uczieczki. Kiedy przydzie światło będzie po was. Wystarczy już żerowania na tej planecie.
  Spoko nie martwcie się zbliża się koniec panowania elity. Czeka nas era miłości i pokoju już bez tych wszystkich darmozjadów. Teraz jest czas oczyszczania Ci, którzy przejdą na strone mroku przegrają. Ci co pozostaną wierni światłuza każdą cenę będą wielkimi wygranymi.

  Bye

  • VIVIEN said

   .. .zabawne wiec sie SMIEJ!:(…PAMIETAJ TEN SIE SMIEJE CO SIE SMIEJE OSTATNI…:(UCIECZKI NIE BEDZIE ! NIE MA GDZIE WIAC- BO DOKAD ? PORABANI BEDA RZADZIC SWIATEM NA KROTKO – NAWET NA KROCEJ NIZ CI SIE WYDAJE!:) ALE ZDZIWKO CIE CHAPNIE JAK TO TE „DARMOZJADY”- W WIEKSZOSCI NIEWINNI LUDZIE POZOSTANA NASWIECIE A WAS WRAZ Z CALA HORDA DEMONICZNA POZBAWI SIE ” ARGUMENTOW”- A „KTOS” TAKI NAPEWNO JUZ JEST ! I PEWNIE WIESZ KOGO MAM NA MYSLI ! NIE BOISZ SIE „JEGO”???? DZIWNE ….NAWET DEMONY SIE „GO ” BOJA….:) 🙂 🙂

 10. yuju said

  Skoro globalne ocieplenie z powodu co2 to ściema to zapewne będą debatować o niczym… ale ja stawiam, że będą rozmawiać o dotacjach na badania nad… globalnym ociepleniem właśnie 🙂

  podatkiem od emisji – „carbon tax”, handlu emisjami. Od stycznia w byłej Polsce wzrasta cena prądu i gazu.

 11. ALFA said

  PRAWDZIWE LUDOBÓJSTWO dokonywane od wielu dziesiątków lat przez żydowskich faszystów na Palestyńczykach-obejrzyj proszę ten film. Tacy są dobrzy na świecie nikogo nie krzywdzą .

  • gustaf said

   To bardzo proste : Realizować w praktyce 10 PRZYKAZAŃ , albo Protokoły Mendrcóf Syionu.
   Naprawdę widać od razu po czyjej jest się stronie.

   • Zbyszko said

    Gustf w sumie nie wiem o co ci chodzi

   • gustaf said

    nie zabijaj ,nie mów fałszywego świadectwa itd..
    Miej jednego Boga i lepiej ,żeby to nie był „biznes”

 12. yuju said

  Tekst jest bardzo mocno przycinany z prawego boku, uważam, że skrypt wordpress jest „parszywy” w użytkowaniu (szczególnie system komentarzy, brrrr) a przynajmniej bardzo problematyczny.

  Filmy dot. ściemy „globalnego ocieplenia”

  „The Great Global Warming Swindle” 2007

  czyli wielkie globalne oszustwo cieplarniane

  a także film oparty o badania naukowe a nie pseudonaukowe „klimatologów”

  „Chmury słuchają się gwiazd” [PL]

  • Survivor said

   Żeby odczytać cały tekst wystarczy zminimalizować czcionkę kilkukrotnie naciskając ctrl i minus (-), a potem przekopiować wszystko i wkleić do jakiegoś dokumentu tekstowego. Tak ja zrobiłem.

  • mgrabas said

   dzięki za informację! to arcyciekawa seria filmów zatytułowanych „Chmury słuchają się gwiazd” (6 odcinków)


   jest tam kilka istotnych informacji (o zależności klimatu od stopnia aktywności Słońca i wpływu promieniowania słonecznego na zmniejszoną ilość docierającego do Ziemi promieniowania kosmicznego, które bezpośrednio koreluje z ilością chmur, a przez to ze zmianami w klimacie)

   po mam taką myśl, może te wszystkie sztuczne zabiegi samolotowe z wytwarzaniem chmur, oprócz sporadycznego wykorzystywania do eksperymentowania z bronią mają jeszcze jeden, główny cel, jakim jest możliwie jak największe zachmurzenie?
   trzeba zadać sobie pytania – co wynika dla klimatu z zachmurzenia? jaki jest wpływ zachmurzenia, a w tym również tego brudnego zachmurzenia na funkcjonowanie przyrody? co się stanie gdy nagle wszystkie sztucznie wytwarzane i utrzymywane „zachmurzenia” by znikły? czy wtedy klimat ociepli się czy się oziębi? i komu to jest na rękę, by tworzyć tak przecież dużym nakładem środków obecne „zachmurzenie”?

 13. yuju said

  „The Cloud Mystery” – 2008 Dania

  „Chmury słuchają się gwiazd”

  na Google

  p.s.
  Wiem jak sobie z tym poradzić, zawsze też jest w przeglądarce dostępne źródło strony „page source code” ale pytam się czy takie działania są normalne, chcę po prostu normalnie przeczytać wyświetlany tekst i tyle.

  Ale dzięki za poradę dla innych…

  • Aśka said

   Ale masz wymagania, a przyłożyłeś się do tego, by na tym blogu było więcej informacji? Dziękuj, że ten blog wogóle istnieje

 14. Magda said

  http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1703&tytul=Climategate+=+Rz%C4%85d+%C5%9Bwiatowy,+koniec+%C5%9Bwiata+jaki+znamy

 15. A said

  Tydzien temu dowiedziałam sie ze umarło dziecko, które było u rodziny na ukrainie. Dziecko zmarło na h1n1. W tv nic nie mówili- ciekawe czy staystyki sie zmieniły. Jak u wasz z chemitrails? U mnie nadal spokój.

  • mieki said

   U mnie w stolicy cały czas, z samochodów dymią i trują.

   • toms said

    w okolicy Krakowa sród moich znojomych iu rodziny to około 100 osb nikt nie choruje w tym roku na grype w sezonie pażdziernik.grudzień 4 —- natomiast w styczniu i lutym sam i 50 osób chorowało , a epidemii nie było — jak to wytłumaczyć?

   • toms said

    w okolicy Krakowa wsród moich znojomych iu rodziny to około 100 osób nikt nie choruje w tym roku na grype w sezonie pażdziernik.grudzień 4 —- natomiast w styczniu i lutym sam i 50 osób chorowało , a epidemii nie było — jak to wytłumaczyć?

   • Były Naiwny said

    @Mieki , to ty trujesz!
    Ale truj tak sobie dalej, uodpornilismy sie na ciebie.
    Albo zmien nicka, wez kolejne 200 (w srebrze) i GO TO JAIL.

  • Margherita said

   Trochę trują, w zeszłą niedzielę latali jak wściekli i wczoraj (czwartek) też było dużo tych smug. Dzisiaj było tak wmiarę spokojnie.

 16. Aśka said

  http://biznes.onet.pl/google-pozwala-na-pobieranie-oplat-za-dostep-do-ga,18568,3063607,1,news-detal
  […]
  Firma Google Inc. poinformowała, że ograniczy użytkownikom swej przeglądarki internetowej darmowy dostęp do artykułów prasowych, co jest zgodne z postulatami wydawców.

  Jak ogłosił we wtorek wieczorem na swym oficjalnym blogu wyższy menedżer produktu biznesowego Google’a Josh Cohen, program First Click Free zmodyfikowano w taki sposób, że wydawcy mogą ograniczyć do pięciu dziennie liczbę swych artykułów, pobieranych bez rejestrowania się lub płacenia. Dotąd wszystkie wejścia przez Google na strony internetowe gazet były bezpłatne.
  […]
  _________
  Rupert Murdoch to wymusił

 17. A said

  Barroso powiedział że raczej nie dojdą do porozumienia w sparwie konwencji klimatycznej, czyli utworzenie światowego rządu póki co nie nastąpi.

 18. W said

  Mam nowe info BEDZIE CORAZ

  • W said

   GORZEJ

   • W said

    http://wiadomosci.onet.pl/2090144,11,lawinowo_rosnie_liczba_chorych_na_grype,item.html

   • A said

    Masz coś wiecej czy tylko ten artykuł?
    Na ulicach nie widzi sie popłochu. Maseczki zalegają sklepy lidla, choc w jednym z centrów medycznych widziałam ludzi w maseczkach. Póki co jakaś cisza..zaplanowana czy przed burzą….

   • toms said

    To wyssane z palca informacje , w mojej obłasti grypy nie ma !!! w całym powiecie nie ma grypy !!!!, a w styczniu i lutym ludzie chorowali jak kaczki a żadnej epidemii nie ogłoszono

   • toms said

    Czy, drogi czytelniku, znasz osobiście kogoś, kto chorował lub choruje na świńską grypę? A może słyszałeś o takim przypadku wśród znajomych twoich znajomych? Nie? No jak to, przecież jeśli panuje epidemia, to wszyscy wokół kaszlą, kichają i słaniają się na nogach, bo albo właśnie złapali wirusa, albo przed chwilą go zwalczyli.

   • Margherita said

    Czy zachorowalność, to nie wiem. Natomiast przyrost głupoty w tym kraju jest znaczący.

   • Inside Job said

    W ostatnim tygodniu liczba zachorowan na swinska zmalala w UK o polowe w stosunku do poprzedniego tygodnia.

    Gdzie jest WHO – dlaczego nie interweniuja? Czyzby az tak zajeci korumpowaniem sie?

    Czy aby wlasciwie srodki rozpylano z dzielnych samolotow nad Wyspami?

    Czy lakarzom nie zaoferowano tam zbyt niskich premii za „jab”?

    http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8393651.stm

 19. GoA said

  artykuł na temat: http://wiadomosci.onet.pl/2090145,12,klimatgate_-_ujawnione_e-maile_wywolaly_burze_sa_dowody,item.html

  „Klimatgate” – ujawnione e-maile wywołały burzę. Są dowody

  ONZ zapowiedziała odrębne śledztwo w sprawie wycieku e-maili naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii. Ze skradzionych wiadomości miało wynikać, że globalne ocieplenie to mit a naukowcy celowo manipulują wynikami badań, by utrzymać w mocy twierdzenie, że klimat na Ziemi się ociepla i proces ten w dużej mierze spowodowany jest działalnością człowieka.
  W wywiadzie dla radia BBC przewodniczący międzynarodowego panelu ds. zmian klimatu, Rajendra Pachauri powiedział, że informacje ujawnione w e-mailach są bardzo poważne i istotne. – Będziemy to badać szczegółowo – obiecał Pachauri zapowiadając niezależne śledztwo. – Z pewnością nie ma mowy o zamiataniu sprawy pod dywan – przekonywał przewodniczący. Komisja ONZ zbada informacje w celu ustalenia, czy istnieją dowody na manipulację i ukrywanie danych, co jest sprzeczne z powszechną praktyką naukową.

  Brytyjski sekretarz ds. zmian klimatu, Ed Miliband przyznał, że międzynarodowa afera ze skradzionymi wiadomościami naukowców będzie miała wpływ na rozmowy podczas najbliższego szczytu klimatycznego ONZ, który odbędzie się 7 grudnia w Kopenhadze. – Potrzebujemy jak najwięcej przejrzystości na temat danych, które wyciekły – powiedział Miliband.

  Sensacyjne dane wyciekły dzięki hakerowi, któremu udało się włamać na stronę Hadley Climatic Research Unit, największego w Wielkiej Brytanii instytutu zajmującego się badaniami w zakresie klimatologii. Wykradziono ponad 1000 e-maili i 72 dokumenty. Wynika z nich jasno, że tzw. „globalne ocieplenie”, to nic innego jak wielkie oszustwo. Z opublikowanych listów wyłania się obraz spisku, mającego na celu przekonanie opinii publicznej, że faktycznie czeka nas ocieplenie. Pojawiają się w nich sformułowania: „Właśnie poprawiłem dane, dodałem nieco wartości, tak aby ukryć rzeczywisty spadek temperatury”.

  Wcześniej amerykański senator John Inhofe zwracał się z prośbą o zbadanie sprawy przez Senat w USA, jednak wpływowa członkini Partii Demokratycznej, Barbara Boxer w dość lakoniczny sposób wypowiedziała się na temat wątpliwości.

  – Cała koncepcja „Jesteśmy ekspertami, zaufajcie nam” runęła po ujawnieniu tych e-maili – komentuje Judith Curry, klimatolog z Georgia Institute of Technology. Curry razem z innymi naukowcami domaga się , żeby metody analizowania i gromadzenia danych dotyczących klimatu były bardziej przejrzyste. Badacze uważają, że należy zrewidować procedury selekcji artykułów stosowane przez niektóre czasopisma naukowe oraz Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (Intergovernmental Panel on Climate Change). To właśnie Panel w 2007 roku doszedł do wniosku, że za ocieplenie klimatu przede wszystkim odpowiada działalność człowieka. Te ustalenia są podstawą międzynarodowych dyskusji na temat nowego porozumienia w sprawie klimatu.

  7 grudnia rusza wielki szczyt klimatyczny. To właśnie na nim Barack Obama (który przyjedzie 9 grudnia) ma zaprezentować plan redukcji przez Stany Zjednoczone (największego truciciela na Ziemi) emisji gazów cieplarnianych do 20″

  • mieki said

   Tylko te dokumenty co rzekomo niedobry hacker wykradl, sa zmanipulowane, calosc imho to dziennikarska kaczka, ktos sobie z Was jaja robi a Wy w to wierzycie.

   • GoA said

    a możesz dać jakieś dowody na to, że te dokumenty są zmanipulowane? Bo jak na razie Twoje twierdzenia są dość gołosłowne 🙂

   • mieki said

    Patrz na linka niżej. Jak chcesz to mozesz przepisac z screenshota urle, niestety moje posty sa moderowane. Pozatym sam czytalem jeden z dokumentow i widze jakie tam pierdoly pisza.

   • GoA said

    to może podziel się tym dokumentem z nami (podając źródło) bo na słowo to Ci raczej nikt nie uwierzy. Linki przejrzałam – odniosłam się do nich w innym poście poniżej.

   • gustaf said

    może budyń ? ;))

   • NICC1 said

    Juz niedlugo przezyjesz w swoim zyciu wielkie rozczarowania.

   • mieki said

    Grozisz mi? Zjadam takich jak Ty na sniadanie 🙂 Nie napinaj sie tak bo Ci żylka peknie.

   • NICC1 said

    Hahahahaha czekam na ciebie ciotuniu:) I nie napinam sie tylko staram uswiadomic ze to juz nie czas na wmawianie sobie optymistycznych historyjek.

   • iamthewithness said

    Mieki:
    Na sniadanie?
    A kogo zjadasz w obiad?
    Ilu „ludozerco” jesz dziennie?

   • NICC1 said

    Juz niedlugo doznasz w swoim zyciu wielkich rozczarowan.

   • GoA said

    przejrzałam linki, które podajesz i jestem trochę zagubiona – broniący naukowców idą w zupełnie inną stronę – przypuścili atak na „włamywaczy naruszających prywatną korespondencję” a Ty (i linki Twoje) mówisz o mistyfikacji. Z linków, które podajesz niewiele wynika – nie widzę tam niczego o mailach, które naukowcy do siebie wysyłali – właściwie nie za bardzo rozumiem czego ten wylinkowany tekst dotyczy – może mógłbyś to naświetlić trochę…

   • mieki said

    zauważ, że w notce na którą teraz wszyscy żywo komentujemy, autor zamieścił informację które są po prostu bzdurami:


    kilka wybranych plików spośród tysięcy opisujących m.in. naginanie wyników naukowych:
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=419&filename=1089318616.txt
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=484&filename=1106322460.txt
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=307&filename=1051190249.txt
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=891&filename=1212063122.txt
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=490&filename=1107454306.txt
    http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=914&filename=1219239172.txt
    http://junkscience.com/FOIA/documents/HARRY_READ_ME.txt

    A dlaczego są bzdurami to możesz sobie przeczytać w linkach, które podałem. Jednakże autor nie kwapi się aby je usunąć, mimo że to fake. Szczególnie polecam HARRY_READ_ME.txt który jest śmieszny podobnie jak ludzie dający wiare temu co tam jest napisane. Stek bzdur i tyle. Zastrzeżeń co do „wykradzionych rzekomo” dokumentów i maili jest znacznie więcej:

    1. Brak dossier na dokmentach(data stworzenia, kto tworzył, kiedy zostało opublikowane, wersja dokumentu itd, a w przypadku dokumentów oznaczonych klauzulą tajne/ściśle tajne także wypisane wszystkie osoby które dokument widziały – na wypadek przecieku, zeby mozna bylo zlokalizowac sprawcę), co w przypadku pracy nad dokumentem formalnie jest wymagane (w każdej firmie i instutucji naukowej) – „kuluarowe” przemyslenia rzekomych naukowcow sa tyle warte co zeszloroczny śnieg. I tu już dyskusja na temat prawdziwości w zasadzie powinna się kończyć.

    2. Co do maili: brak nagłówków!!!, skoro hacker je wykradl dlaczego nie umiescil naglowkow? Jaki problem opublikowac troche więcej? Bez nagłówków to nie jest żaden dowód.

    3. Jak ktoś zwrócił uwage, używanie maili prywatnych do celów służbowych (tępie obecnie to u siebie w robocie). Instytucje naukowe, po to mają maile u siebie na serwerach, aby wyniki badań(tych pionierskich) nie wypłyneły poza instytut, bo niestety w nauce liczy się kto pierwszy!!!, jest jeszcze coś takiego jak infrastruktura klucza publicznego której używają poważnie instytuty.

   • Maxi said

    Moze Mieki ma racje, jak okaze sie, ze wykradzione/zhakowane maile to falszywka, to nikt nigdy nie uwierzy w podobne doniesienia naukowe i droga do carbon tax wolna.

   • globalneocieplenie said

    http://tinyurl.com/climate-warming

  • Magda said

   „Komisja ONZ zbada informacje” -jeśli ta komisja będzie tak samo rzetelna jak „nasza” hazardowa,to raczej nie oczekiwałabym na dotarcie do prawdy-niestety.
   Swoją drogą na miejscu Kaczyńskiego nie proponowałabym innych osób do komisji.To już jest farsa więc niech grają w niej sami.

   • gustaf said

    Bestia zaczyna dostawać drgawek.
    Widzi swój koniec, ma mało czasu. Robi głupie ruchy.
    Tym bardziej trzeba jej na ręce i nogi patrzeć, bo może jeszcze dużo krzywdy wyrządzić , a wierzgać będzie.

  • Zbyszko said

   Mieki a czy ty masz na to jakieś dowody czy tylko chcesz „zabłysnąć” na tym blogu żeby zasłużyć na tą „lepszą” szczepionkę dla niektórych VIPów

 20. cenzura said

  Patrzcie jak cenzurują 🙂

  http://tinyurl.com/cenzura666

  • toms said

   sprawdzane są komentarze z słowem kluczowym grypa666 w tekście mości dobrodzieju 😛

  • Taka Tam... said

   chlopcze… to jest normalne jak uzyjesz niektorych slow. mi tez sie to zdarzylo i nie plote bzdur o cenzurze wiec sie opanuj. idz pisz na onecie jak ci mama pozwoli bo jest juz grubo po dobranocce.

   ps. masz paranoje. co takiego napisal ze niby mieliby go cenzurowac. ludzie maja gdzies komenty miekiego wiec mala strata. 90% tego co ta osoba pisze to smieci.

   • Były Naiwny said

    @Taka Tam – przeszacunkowalas porucznika Miekiego o 10%

    Proponuje dac sobie spokoj z jego wpisami, az uschnie i odpadnie.

  • Wojtek said

   Cenzura to by była, jakby państwo zakazało komentowania w ten, czy inny sposób. To jest jednak prywatny blog, więc jego właściciel może sobie z nim robić co zechce. Zawsze możesz założyć swój i skomentować w nim, zachowania Grypy666 i Piotra Bienia, nikt Ci przecież nie broni.

   A to, że komentarz został przeniesiony do moderacji, a nie puszczony żywcem najprawdopodobniej zawdzięczasz wklejaniu URL-i.
   Ja w komentarzach, gdzie nie było „grypa666”, ale były po 3, 4 URL-e też byłem moderowany.
   Wiec siądź sobie już na czterech literach i nie gorączkuj się.

 21. Morenita said

  Witam wszystkich:) dzisiaj odebrałam wyniki z analizy deszczówki( we wtorek we Wrocławiu padało i niestety (hmm w sumie to raczej dobrze:)) analiza wykazała że w wodzie nie wykryto w ogóle jonów glinu a bar mieści się w dopuszczalnym stężeniu. Wrzuciłabym zdjęcie tychże wyników tylko niestety nie moge znaleźć kabla od aparatu( najwyżej pożyczę od kogoś) i wtedy prześlę tu linka. Narazie musi wam wystarczyć to co napiszę:

  Analyte Ba
  Units mg/l
  Mean 0,066 dopuszczalne stęż. Baru w wodzie to 1,0 mg/l

  Analyte Al369 dopuszczalne. stęż. Glinu w wodzie to 0,10 mg/l
  Units mg/l
  Mean -0,004L

  Moja Pani doktorantka powiedziała że możemy powtórzyć badania na większej ilości deszczówki ( te były na 100cm^3) i spróbować też zrobić analize na inne pierwiastki.

  • mgrabas said

   proponuję większą dyscyplinę w zamieszczaniu komentarzy
   np. powyższy komentarz /i o podobnej tematyce/ powinien chyba znaleźć się pod komentarzami dotyczącymi smug chemicznych?
   bo inaczej to się robi groch z kapustą…

   • Morenita said

    No tak tylko że ostatnio dodawanie komentarzy tam było zablokowane…ale widzę że znowu się da, sorka.. po prostu myślałam że dalej nic nie można tam napisać dlatego wkleiłam to tu:)

   • mgrabas said

    jak wkleisz to tam, wtedy ktoś, kto będzie czytać komentarze o chemtrailach dowie się czegoś na temat, a tu mógłby Twój komentarz przegapić
    no i lepiej się czyta teksty w jakiś sposób tematycznie uporządkowane 🙂

   • Taka Tam... said

    i tak codziennie bedziemy przegladac wszystkie posty w poszukiwaniu nowego cennego jak ten powyzej komentarza? tu jest taka generalna zasada wedlug ktorej piszemy pod swiezym postem…

    jesli moge dodac, to jest blog, a nie forum…

   • gustaf said

    @ Taka Tam
    Piszesz O zasadach na blogu
    Generalnych zasadach…
    Gościsz na blogu ,czy gospodarzysz ?
    Jeśli gospodarzysz , to sprzątaj bajzel czasem…
    Jeśli gościsz , to szacunek dla gospodarza wymaga ,żeby mu „bydła” nie robić

   • Taka Tam... said

    nie gospodarze, ale jestem tu od sierpnia i widze w jaki sposob to dziala i ze ‚ogladalnosc’ jest wieksza na najswiezszym poscie, przepraszam ze sie odezwalam, wklejajcie sobie gdzie chcecie… i co chcecie… nie wiem skad ta agresja.

    ale gdyby morenita wkleila swoj koment pod jakims starym postem to niewielu by go przeczytalo ze stalych bywalcow. tylko to chcialam powiedziec.

    a tworcow darze szacunkiem. z tym akurat problemu nie mam.

   • gustaf said

    no tak takie na niebiesko wyróżnione (po lewej): „tematy” stworzone przez gospodarzy , „najnowsze wpisy”… nie dotyczą z racji „stażu”

    Marysia posprząta , nie ?
    Jak chcą się czegoś na temat chipa dowiedzieć , to mam szukać w temacie” oj znowu leci samolot” ?
    czy „policja katuje”?
    Sorki , nawet nie można powołać się na link bo przepadł w tym bajzlu.
    Szanujmy swój czas, bo sądzę ……….. nie ma go dużo.

   • Taka Tam... said

    gustaf… to sa kategorie notek nie komentarzy pod nimi. tak bylo od poczatku tego blogu. to nie jest forum. to jest blog. polecam zapoznac sie z roznicami. w sytuacji kiedy taka zasada panuje na blogu ty przychodzisz z nikad i chcesz robic po swojemu. zaloz forum to komentarze beda wklejane pod jednym watkiem i bedzie latwo znalesc.

    co do oszczedzaniai szacunku do czasu… skoro jest ze 20 kategorii, to za kazdym razem kiedy sie melduje na blogu musialabym sprawdzac 20 roznych postow z kazdej kategorii czy przypadkiem nie ma nowego komenta. jest prosciej i szybciej gdy wszystko jest na biezaco pod jednym. (dla stalych bywalcow)

    poza tym… nie pyskuj tak do mnie, ze marysia posprzata i inne takie, ja tak do Ciebie ani do nikogo kto jest warty szacunku nie mowie… 😉 i to jest moja ostatnia odpowiedz w tym temacie.

   • gustaf said

    tak się kończą dyskusje z przekupami. Nie dosyć ,że nie rozumie pisanego zamieszanie wprowadza i swoje rządy, to jeszcze nie rozumiejąc obraża dookoła.
    Jesteś z tych co rozmieniają tu tematy na drobne.
    Jesteś z tych co najwięcej się awanturują.
    Nie wnikam ile za to Ci płacą
    Nie dam Ci więcej okazji
    Nie pozdrawiam

   • ALFA said

    @Mgrabas -Morenita obiecała ,podać wiadomość jak zbada deszczówkę ,więc podała ,jakbyś czytał wszystkie komentarze to byś o tym wiedział i się nie odzywał.@Morenita dzięki za tą wiadomość,czekałem na nią.

  • A said

   Morenito- czyli wychodzi na to ze chemitrails to ściema

   • Margherita said

    Moim zdaniem, te smugi jeszcze nie są zabójcze. Jeszcze. Za parę tygodni mogą być. Uważam, że może być do nich dodany (czasami, nie zawsze) jakiś środek drażniący drogi oddechowe. Ludzie zaczynają po tym kaszleć. Nie liczyłabym na to, żeby teraz, po tym wszystkim, co ludzie wyklikali w internecie (o truciu z nieba jest już nawet na forum onetu) czegoś do tych smug dodawali. Proponuje powtórzyć badania po 5-6 tygodniach.

   • A said

    @marenita – szukałaś metali ciężkich, a może należałoby zbadać smugi pod kątem tego grzyba o którym było na youtube lub wirusa grypy? Z drugiej str jeśli badano deszczówkę to moze właśnie deszczówka wypłukuje te trucizny- na mój rozum je rozcieńcza i zmywa..

  • yuju said

   Bez urazy 😉 ale mam nadzieję, że nie tworzysz tych wyników (danych) jak „klimatolodzy” 😉

   • Morenita said

    NIedługo prześlę wam fotkę tego wydruku , który mam, chociaż wiecej już się z niego nie dowiecie bo to co ważne Wam napisałam. No i jak zasugerował Mgrabas ( w częsci o smugach) można by takie badania powtarzać systematycznie np. co miesiąc. Ale spokojnie w poniedziałek o wszystkim jeszcze z moją chemicą porozmawiam.Ona sama zaproponowała mi jeszcze raz zbadanie deszczówki, ale na jakiś innych warunkach i ma mi wszystko powiedzieć na moich zajęciach.

  • iamthewithness said

   Morenita
   Kogo obchodzi dopuszczalne stezenie Baru?
   NIKOGO!
   Dopiero jak napiszesz, ze nadmiar Baru jest odpowiedzialny za zlepianie plytek krwi…, wtedy twoj wpis ma wartosc!

   Czy chcesz, aby inni cie zastapili w informowaniu?
   A moze ty chcesz miec „czyste sumienie”, ze napisalas, ale tak, ze nikt z tego nie ma korzysci zdrowotnych?

   Morenita naucz sie pisac!

   • Morenita said

    Nie rozumiem tych zarzutów „czyste sumienie”?? To zabrzmiało tak jakby ten temat w ogóle mnie nie dotyczył. a co ja poradze na to że bar zlepia płytki krwii?? Przeczytałam kiedyś ,ze pewne osoby na tym forum pisały ,że dobrze by było zrobić taką analize! wiec zrobiłam co mogłam zrobić.I widze , że w przeciwieństwie do Ciebie innych to interesuje. Jak Ci nie pasuje to nie czytaj moich komentarzy.I sam się naucz pisać bo pisząc do mnie „cię” z małej literki…to tylko o Tobie świadczy…

   • A said

    @morenito- luzik….;)) większosć interesuje to co piszesz i fajnie że zrobiłas tą analizę – nie przejmuj sie głupim gadaniem. Co do pisania zaimków z wielkiej litery- nie stosuje sie tej zasady w internetowym kodzie-nie ma co sie obrażać.

   • Magda said

    dobrze ,że zrobiłaś tę analizę i bardzo za te wyniki dziękuję.
    Kiedy latem próbowaliśmy gdzieś to przebadać pod kątem właśnie zawartości metali -nie było takiej możliwości.
    Dla mnie są to cenne informacje a jeśli można by te badania powtarzać co jakiś czas to jeszcze lepiej.
    Jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam.

   • Aśka said

    iamthewithness, o skutkach już pisaliśmy wcześniej na tym blogu

  • gustaf said

   @ Morenita
   Sama widzisz , że jednorazowe pobranie próbek , do tego z jednego miejsca niczego nie wyjaśni. „Złapanie” złodzieja z ręką w kieszeni i to od pierwszego razu —trudna bardzo jetzt
   Ja takie podejrzane objawy spotkałem 2 x na wiosnę — wszystkie samochody pokryte jakby zielonkawym pyłkiem, ale takim tłustym, ciężkozmywalnym. To samo miałem na szybach w domu.
   Trzeba albo prowadzić takie badania wyrywkowo , ale systematycznie, albo w jakiś sposób zbiorczo . Żeby pokazać różnice po takich nalotach

   • Morenita said

    Dlatego nie poprzestanę na jednej analizie i będę je przeprowadzać w miarę możliwości systematycznie.koniec kropka.

   • gustaf said

    :))

   • Były Naiwny said

    @Morenita, wierze w Twoje dobre checi i dziekuje za podjecie dzialan.

    Dla zobiektywizowania wynikow warto ustalic, czy bezposrednio przed pobraniem probki byl robiony oprysk z samolotow.
    Z moich obserwacji wynika, ze smugi chemtrailowe sa rozpylane przy bezdeszczowej pogodzie. Wtedy trzeba by pobrac probki w inny sposob.

    I druga uwaga: sa podejrzenia ze sklad chemiczny smug chemtrailowych jest rozny – prawdopodobnie zalezny od zakladanych zadan. Nie zawsze zatem beda w nich domieszki baru, glinu czy tytanu. Moga byc tez zwarte zwiazki organiczne.

    Czy w dostepnym laboratorium mozna by rowniez wykryc sladowe ilosci substacji organicznych, czy tylko pierwiastki?

    Oczywiscie powstaje wtedy problem tla tzn. uwzglednienia wystepowania naturalnych skladnikow powietrza: kurzu, pylkow i drobnoustrojow. Jesli podejdzie sie do tych badan byle jak, to lepiej ich wcale nie robic, bo mozna bardzo latwo dojsc do wnioskow zgola przeciwnych do stanu faktycznego. Nawet dzialajac w dobrej wierze i zachowujac maksymalna starannosc!

    Ale zycze Ci nieustepliwosci i powodzenia w badanich dla dobra spoleczenstwa.

   • Morenita said

    Na prawdę zapytam się o wszystko w poniedziałek ;)) Miłego wieczoru:)

   • wszechstronny said

    Smugi są bez przerwy, ale gdy pada to raczej ich nie widać, bo… 🙂
    Deszczówke to sobie możesz badać i badać, jeśli zbadasz ją pod kątem innych pierwiastków to na pewno któryś próg będzie przekroczony, bo w końcu żyjemy w takich czasach jakie są, czyli w brudzie i smrodzie.
    Daj se spokój z deszczówką jeśli nie ma baru i glinu to jest OK.

  • zyta said

   @Morenita ,
   dzieki serdeczne za te wyniki analizy, jesli moznaby zrobic jeszcze analize na aluminium (uposledza pamiec!), rtec i co tylko sie da (chodzi o to co moze nas uposledzac w jakis sposob), to dobrzeby bylo.

   Db, ze dalas to od razu pod biezacym art., bo gdzie indziej zginalby twoj kom.

   A wpisami innych na blogu sie nie przejmuj i nie sugeruj. Wazne rzeczy od razu sie podaje, jesli sa ze soba powiazane a chemtraile sa zwiazane ze szczepieniami i NWO.

   Masz sie sluchac tylko gospodarzy blogu, a oni nie wyrzucili twojego poprzedniego kom. i tego tez z pewnoscia nie wyrzuca.

   • Morenita said

    To już właśnie była analiza na Aluminium(Al)(czyli glin:)) No i dziękuje za dobre słowo:))

   • Ojo said

    Morenita
    Dzieki.

   • zyta said

    @Morenita,
    widzisz kochana, w Austrii widocznie jest spore stezenie tego glinu, bo pamiec mi wysiadla i zapomnialam o tak prostych rzeczach

   • wszechstronny said

    taa jasne 🙂 lepiej nie wypowiadaj się na tematy o których nie masz pojęcia a Twój wpis o tym świadczy. Pamiętam jak kiedyś mnie zjechałaś za moje posty o chemtrailsach ale widze, że niepotrzebnie dyskutowałem z Tobą.

  • Wojtek said

   1. Po pierwsze testy powietrza chyba się robi z materiału zebranego na filtrze HEPA, nie z deszczówki. Filtr może sobie chodzić np. 4 miesiące i dopiero z takiego filtra można zbierać ewentualny materiał.
   2. Po drugie: wiemy, że opryski zdarzają się w wybrane dni. Masz sporą szansę, że zebrałaś materiał w dzień wolny od oprysków, a więc i całe badanie może być o kant stołu rozbić.
   3. Próbuj dalej, i koniecznie sprawdź poniższe badanie:

   • Wojtek said

    W pliku masz autentyczne badanie z Phoenix,AR bodajże z maja 2008r.

 22. Aśka said

  http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?id=1690
  Chip Intela, już niedługo wszczepiony do ludzkiego mózgu

  • mgrabas said

   proponuję większą dyscyplinę w zamieszczaniu komentarzy
   tu piszemy o konferencji klimatycznej, a nie o chipach
   o chipach jest artykuł, ale gdzie indziej, ok?

   • Były Naiwny said

    @Mgrabas jak bedziesz tu tak „sprzatac”, to sie doigrasz, ze dolaczymy cie do porucznika @Miekiego.

   • A said

    a proponuj se co chcesz

 23. ALFA said

  Nadchodzą bankomaty biometryczne.

  W połowie 2010 roku w Polsce zaczną działać bankomaty biometryczne. Na razie to nowinka, ale zdaniem ekspertów bankomaty biometryczne będą zastępować klasyczne urządzenia do wypłaty pieniędzy – donosi forsal.pl.

  Jako pierwsze, bankomaty biometryczne zamierzają wprowadzić sieci BZ WBK oraz Euronet. Eksperci przewidują, że w 2011 roku w Polsce będzie działało nawet 3 tys. takich urządzeń – choć są one droższe od klasycznych bankomatów o 10 proc.

  W TYCH BANKACH NAJTANIEJ ZAPŁACISZ ZA WYBIERANIE GOTÓWKI Z BANKOMATÓW>>

  Klienci będą musieli zgodzić się na zeskanowanie naczyń krwionośnych w środkowym palcu dowolnej dłoni.

  Nie wiadomo, jak Polacy przyjmą tę nowinkę, bo skanowanie dłoni może budzić negatywne skojarzenia. Jednak coraz większa liczba przestępstw dokonywanych za pomocą kart płatniczych i bankomatów powoduje, że banki szukają nowych rozwiązań, które mogą ograniczyć to zjawisko – zauważa portal.

  BANKOMATY ODSTRASZĄ ZŁODZIEI GAZEM PIEPRZOWYM>>

  Bankomaty biometryczne popularne są w Japonii, Chinach i Kolumbii. W Europie urządzenia testują dopiero banki w Hiszpanii, Francji i Niemczech.

  źródło:
  http://www.sfora.biz/Nowe-bankomaty-zamiast-karty-palec-a14536

  I DOBRY CYTAT DO TEGO ARTYKUŁU

  to teraz złodzieje razem z kartą będą ucinać ofierze środkowe palce… :/

  proponuję jeszcze zeskanować ODCISK DUPY w celu bezpłatnego korzystania z szaletów miejski

  • mgrabas said

   eh, następny komentarz umieszczony gdzie bądź… a co to ma wspólnego z konferencją klimatyczną? jeszcze chwila, a z tego blogu zrobi się niestrawna papka
   chyba, że o to właśnie Wam chodzi?

   • Aśka said

    mgrabas, nie zaśmiecaj bloga

   • Taka Tam... said

    chyba jestes tu nowy i nie znasz zasad tu panujacych…

   • gustaf said

    @ mgrabas
    Masz rację , to kwestia kultury albo celowego śmiecenia.
    Zasady i wysokie standardy , skąd ja to znam ?

  • alus said

   Nikt nikomu nie będzie obcinać palców, bo czytniki te analizują układ naczyń krwionośnych. Nic nie bój. Acha – i dla Twojej informacji – te dane są w postaci zaszyfrowanej i nieczytelnej dla absolutnie nikogo – w postaci hasha i przesyłane bezpośrednio do czytnika i nic więcej nie da się z tym zrobić. Nie siej paniki…

   • multan said

    Moze liczba delegatów jest tak duza, zeby „mimo staran organów porzadkowych” kilku z nich cos sie stalo (w wyniku „aktu terroru islamofaszystów”, „zamachu pólswiatka weglowo- marchewkowego” czy innego widowiskowego aktu przemocy wobec „ratujacych ludzkosc ekspertów”). NWO tanim kosztem(wg swoich standardów) zyskalby swoich menczenników i merdialnie wypromowaloby ich kult.”Protestanci” tego szczytu zostaliby nazwani „pomocnikami terrorystów” i zdyskredytowani w oczach ludziowców.

   • net23 said

    …”czytniki te analizują układ naczyń krwionośnych.”
    …”w postaci hasha i przesyłane bezpośrednio do czytnika.”
    Bardzo proszę o nie wpisywanie bredni na blogu…

   • Były Naiwny said

    @Alus: … i nic więcej nie da się z tym zrobić.

    Oj niby taki duzy, a naiwny, naiwny…

 24. pytek said

  Grypa na Ukrainie? Brzmi znajomo? Najlepsze sa komentarze:
  http://pravda.blox.pl/2009/11/Cala-niemedialna-prawda-o-grypie-na-Ukrainie.html

 25. rzeczywistoscgryzie said

  Lawina ruszyła. Pierwsze głowy lecą.
  http://rzeczywistoscgryzie.wordpress.com/2009/12/04/climategate-lawina-ruszyla/

 26. ALFA said

  Zaufajmy nauce, a nie klimatycznym znachorom
  Adam Wajrak
  2009-11-19, ostatnia aktualizacja 2009-11-19 18:34
  W polskich mediach w sprawie ocieplenia prym wiodą klimatyczni znachorzy, którzy opierając się na wątpliwej jakości źródłach, plotą brednie o klimacie, mącąc w głowie ludziom i próbując odwieść polityków od kluczowych decyzji. Obawiam się, że jeszcze długo tak będzie, bo łatwiej nam uwierzyć w spiski niż w naukę.

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,102374,7270496,Zaufajmy_nauce__a_nie_klimatycznym_znachorom.html

  • gustaf said

   Też bym chciał zaufać, ale ….
   Na naukę o np. klimacie płaci ten .kto na tym klimacie zarobi.
   Stworzy temat , da zlecenie i oczekuje na mannę z nieba.
   To samo zresztą ze szczepinkami , od kilku lat tworzy si/ę najpierw klimat polityczny i odpowiednie przepisy . Potem opatentowuje sztzepionkę, potem stwarza wirusa i przy odpowiedniej promocji medialnej (tutaj też naukowo opracowanej) wypuszcza się na rynek.
   Ja mam mocno ograniczone własnym doświadczeniem- zaufanie.

  • Marian said

   Wyjaśnienie jak były manipulowane dane dotyczące klimatu
   Updated with Slides – Lord Christopher Monckton Speaking in St. Paul

 27. ALFA said

  http://www.tvn24.pl/-1,1632082,0,1,al-gore-odda-oscara-za-klimat,wiadomosc.html
  AL Gore odda Oscara za klimat?

  • zyta said

   Cytat z art.:
   „Jednak w związku z tzw. aferą Climategate członkowie Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Roger Simon i Lionel Chetwynd wydali w czwartek oświadczenie, w którym domagają się naprawienia błędu dotyczącego „Niewygodnej prawdy”.

   – Osobiście zadzwoniłem do Akademii, by odebrała tego Oscara – powiedział Simon. – W historii Akademii (…) zgodnie z moją wiedzą Oscar nigdy nie został odebrany – przyznał, ale od razu dodał: – Myślę, że tego powinni odebrać.”

   -bardzo mi sie podoba ta wypowiedz. I w ogole napawa optymizmem, ze czlowiek potrafi bardzo duzo a elity poprostu sa glupie i przegraja, bo klamstwo ma krotkie nogi.

  • gustaf said

   Wzruszająca uczciwość …..
   Kto by mógł na ten przykład ,zaczerpnąć z tej krynicy ???
   Kilku prezydentów ?

 28. grypa666 said

  Witam wszystkich. Bardzo przepraszam, ze ten artykuł jest jaki jest. Wydawał mi się na tyle interesujacy, że postanowiłem go umieścić – mimo, że jego czytelność jest mierna. Niestety, nie bylem w stanie poświecić czasu na poprawki. Ale, pomijając te niedogodności myślę, że porusza sprawy kluczowe i wbrew pozorom powiązane z atakiem fałszywej flagi za pomocą „świńskiej grypy” i szczepionek.
  Z wiadomych względów treść nie będzie się podobać globalnym faszystom, więc będą ataki, do tego chyba przywykliście? Dodam, że teraz działają bardziej podstępnie niż na początku, gdy wyśmiewali to co ujawnialismy. Gdy z czasem okazało się to prawdą agenci przyjeli inne metody dyskredytacji bloga: ataki ad hominem – szczególnie na Piotra, który swoja twarzą firmuje loga i filmiki, choć nie zawsze kontroluje zawartość blogu – są jak zauważyliście ludzie zatrudnieni obecnie na pełny etat by kontrolować nasze poczynania. To dobrze, bo świadczy, że publikacje są skuteczne. Należy też uważać na odwracajacych uwagę od ważnego tematu – nagle pojawiaja się jakieś wpisy i filmiki o chemtrailsach (niekoniecznie prawdziwe) czy o Nibiru.
  Wytykanie błędów, choć potrzebne, często jest wytykaniem pozornych błędów – ludzie reagują na takie słowa kluczowe nie sprawdzając zarzutów. Można np. wciąż wracać do umów międzynarodowych z 2005 roku, mimo, że pisaliśmy o tym wiele razy.

  • ZKRWIIKOSCI said

   Grypa dzieki za artykul.
   Jak ktos sie chce przyczepic to zawsze pretekst znajdzie a jesli ktos chce dowiedziec sie czegos i wzbogacic swoja wiedze to ma dzieki Tobie sposobnosc.
   pozdrowionka

  • wszechstronny said

   Dzięki za artykuł a post świetnie go uzupełnił. Jest Ok!

 29. ZKRWIIKOSCI said

  Do Mieki

  Wielu juz bylo wkurwiaczy na tym blogu
  nie jestes chlopie oryginalny
  i jak reszta wkurwiaczy jestes tylko tak spostrzegany
  PSY SZCZEKAJA KARAWANA IDZIE DALEJ!

  Poszczekaj na innych blogach – tutaj juz na nikim nie zrobisz wrazenia

 30. wazai said

  Człowiek ma wpływ na kształtowanie pogody.Pisano już o tym trzydzieści lat temu.Pisano że wycinanie lasów amazoni doprowadzi do zmian klimatycznych i chyba mieli rację większą niż obecni pseudonaukowcy.Lawiny błotne ze zboczy gór pozbawionych drzewostanu to też sprawka CO2 Sprawdzalność pogody w tv jest taka
  sama jak za czasów Wicherka.
  Dane które wyciekł dzięki hakerom -WAŻNE-że wyciekły czy prawdziwe czy nie to chyba sprawa drugoplanowa-otwarły wiele osób w tej sprawie tak jak w sprawie szczepionek

 31. Zbyszko said

  List otwarty
  1 grudzień 2009 — mediapolska
  List otwarty do Prezydenta, Premiera i Sejmu RP 29-11-2009

  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy poniższy e-mail, który zaadresowany jest do władz polskich, będąc podany jednocześnie do wiadomości dużej części mediów w Polsce. List ten został napisany przez pana Bartłomieja Stanisława Szeligę.

  Jest to odważny krok , dlatego prosimy Was wszystkich o wsparcie dla pana Bartłomieja i rozpowszechnianie oraz publikowanie poniższego listu wszędzie gdzie się da.

  Będziemy z niecierpliwością oczekiwać, miejmy nadzieję że pozytywnej reakcji władz.
  Pozdrawiamy was serdecznie,

  Redakcja GlobalnaŚwiadomość
  From: “bartlomiej.stanislaw.szeliga Gazeta.pl”
  To: listy@prezydent.pl, rzecznik@rpo.gov.pl, Adam.Abramowicz@sejm.pl, Andrzej.Adamczyk@sejm.pl, Romuald.Ajchler@sejm.pl, Leszek.Aleksandrzak@sejm.pl, Waldemar.Andzel@sejm.pl, Iwona.Arent@sejm.pl, Tadeusz.Arkit@sejm.pl, Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl, Pawel.Arndt@sejm.pl, Marek.Ast@sejm.pl, Cezary.Atamanczuk@sejm.pl, Urszula.Augustyn@sejm.pl, Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl, Zbigniew.Babalski@sejm.pl, Piotr.Babinetz@sejm.pl, Marek.Balicki@sejm.pl, Anna.Bankowska@sejm.pl, Barbara.Bartus@sejm.pl, Dariusz.Bak@sejm.pl, Andrzej.Betkowski@sejm.pl, Marek.Biernacki@sejm.pl, Andrzej.Biernat@sejm.pl, Mariusz.Blaszczak@sejm.pl, Antoni.Bladek@sejm.pl, Anita.Blochowiak@sejm.pl, Jacek.Bogucki@sejm.pl, Bogdan.Bojko@sejm.pl, Krzysztof.Borkowski@sejm.pl, Marek.Borowski@sejm.pl, Krzysztof.Brejza@sejm.pl, Roman.Brodniak@sejm.pl, Joachim.Brudzinski@sejm.pl, Jacek.Brzezinka@sejm.pl, Beata.Bublewicz@sejm.pl, Jerzy.Budnik@sejm.pl, Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl, Andrzej.Bula@sejm.pl, Jan.Bury@sejm.pl, Jan_Bury@sejm.pl, Renata.Butryn@sejm.pl, Marek.Cebula@sejm.pl, Andrzej.Celinski@sejm.pl
  Cc: media@media.org.pl, p.lisicki@rp.pl, t.sobiecki@rp.pl, m.magierowski@rp.pl, p.jablonski@rp.pl, p.gabryel@rp.pl, p.gociek@rp.pl, j.haszczynski@rp.pl, d.zdort@rp.pl, j.kurasz@rp.pl, e.usowicz@rp.pl, p.koscielniak@rp.pl, p.bravo@rp.pl, t.stanczyk@rp.pl, j.lutomski@rp.pl, k.jaruzelska@rp.pl, dziennik@pap.com.pl, listy@rzeczpospolita.pl, naczelny@zycie.dwws.pl, redakcja@zycie.dwws.pl, redakcja@zw.com.pl, listy@superexpress.pl, marcin.mastalerz@metropol.pl, redakcja@trybuna.com.pl, redakcja-online@polityka.com.pl, redakcja@newsweek.pl, redakcja@wprost.pl, redakcja@tygodnik.com.pl, redakcja@goscniedzielny.pl, redakcja.przekroj@edipresse.pl, redakcja@angora.com.pl, redakcja@wirtualnemedia.pl, redakcja@medialink.pl, mediafm@mediafm.net, redakcja@mediarun.pl
  Subject: Polska Racja Stanu
  Date: Sun, 29 Nov 2009 16:19:10 +0100

  Polecono mi abym przekazał Panu wiadomość następującej treści:

  “Jeśli na jakiś kraj sprowadzam miecz, a jego mieszkańcy wybiorą sobie jakiegoś męża i wyznaczą go na stróża, on zaś widzi, że miecz przychodzi na kraj, i w trąbę dmie, i ostrzega lud, ale ktoś, choć słyszy dźwięk trąby, nie pozwala się ostrzec, tak że miecz nadchodzi i zabija go, to on sam winien jest swej śmierci. Dźwięk trąby usłyszał, nie dał się jednak ostrzec; niech spadnie na niego wina za własną śmierć. Tamten jednak, kto przestrzegł, ocalił samego siebie. Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża.”

  Pragę dodać, iż został Pan wybrany na stróża Polskiej Racji Stanu w czasach, które stanowią preludium dla bezpośredniej konfrontacji Narodu Polskiego z przeciwnikami prawa do godności, wolności i niezależności osoby ludzkiej. Podobnie jak przed siedemdziesięciu laty Polska staje dziś w obliczu bezpardonowego ataku ze strony międzynarodowych korporacji oraz instytucji zarządzanych przez hermetyczne i arbitralne klany oraz zamknięte stowarzyszenia. Perspektywa infiltracji i bezwzględnej marginalizacji Narodu Polskiego osadzona w kontekście 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej czyni niezwykle wymownymi i wciąż aktualnymi słowa Johna Fitzgeralda Kennedy, który po swoim pobycie w Polsce na kilka tygodni przed wybuchem wojny napisał w liście do ojca:

  “Wyjeżdżam stąd pokrzepiony i wzmocniony i będę mówił wszędzie tam, gdzie będzie mi dane, iż wobec tak poważnego zagrożenia społeczeństwo polskie spogląda w przyszłość z niezachwianą wiarą w słuszność swojej sprawy, patrzy z optymizmem, ale i z przekonaniem, że jeżeli do konfrontacji dojdzie, to jej wynik nie może być inny jak zwycięstwo.”.

  Dwadzieścia dwa lata później – 27 kwietnia 1961 roku podczas spotkania z przedstawicielami Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców (American Newspaper Publishers Association) ten mąż stanu już jako 35. prezydent Stanów Zjednoczonych wypowiedział następujące słowa:

  “Słowo tajność, jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. Jako ludzie sprzeciwiamy się dziś i w obliczu historii tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym spotkaniom. Już dawno zdecydowaliśmy, że niebezpieczeństwa płynące ze strony nadmiernej i niechcianej tajności istotnych faktów znacząco przewyższają zagrożenia związane z ujawnieniem prawdy. Obecnie nic nie znaczącym jest sprzeciw wobec gróźb pewnych zamkniętych stowarzyszeń realizowany poprzez naśladowanie ich arbitralnych restrykcji. Nawet dziś nie mają wartości zapewnienia o racji przetrwania naszego narodu, jeśli nasze tradycje nie przetrwają ich naporu. Istnieje śmiertelne niebezpieczeństwo, że ogłoszenie potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa zostanie powierzone tym, którzy z niecierpliwością oczekują, aby zmienić jego znaczenie, przesuwając je w kierunku granic oficjalnej cenzury i tajności. Nie zamierzam na to pozwolić w obszarach nad którymi mam kontrolę. Żaden z przedstawicieli mojej administracji, niezależnie od rangi – wojskowej, cywilnej, wysokiej i niskiej nie powinien interpretować moich słów jako wymówki do cenzurowania wiadomości, przyzwolenia do ukrywania pomyłek lub wstrzymywania przed prasą lub opinią publiczną faktów o jakich powinno wiedzieć społeczeństwo.”.

  Cóż mogą oznaczać powyższe słowa dla stróża Polskiej Racji Stanu?

  1) Konieczność zbadania i natychmiastowego upublicznienia rodowodów, stref wpływów oraz wzajemnych powiązań rodzin Rothschildów, Rockefellerów, Morganów, Wartburgów i innych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na genezę kryzysu gospodarczego lat 20-tych, budowanie ideologicznych i finansowych podstaw II wojny światowej oraz sposobu kształtowania współczesnej polityki międzynarodowej z wykorzystaniem organizacji takich jak ONZ, WHO, WTO, IMF, CFR, Grupa Bilderberg. Ponadto istnieje konieczność zbadania i natychmiastowego upublicznienia powiązań wyżej wymienionych rodzin oraz czołowych przedstawicieli organizacji międzynarodowych z klanami takimi jak Bohemian Grove, Skull&Bones oraz innymi grupami satanistycznymi.

  http://www.polonica.net/zydolichwokracja.htm
  http://www.polonica.net/ideowe_i_finasowe_zrodla_nazizmu.htm
  http://www.polonica.net/korzenie_zla.htm
  http://www.polonica.net/kartele_finansujace_IIIRzesze.htm


  2) Konieczność zbadania i natychmiastowego upublicznienia genezy współczesnego systemu finansowego.

  http://www.polonica.net/Lichwokracja.htm
  http://www.polonica.net/Falszerze_pieniedzy.htm

  3) Konieczność zbadania i natychmiastowego wskazania prawdziwych przyczyn współczesnego kryzysu finansowego.  http://www.globalnaswiadomosc.com/jakusastworzylokryzys.htm
  http://www.polonica.net/globalny_pacht.htm

  4) Konieczność stworzenia i natychmiastowego opublikowania planu działania na wypadek upadku światowego systemu finansowego.

  http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,7012630,ONZ__System_walutowy_wymaga_reformy.html
  http://biznes.onet.pl/onz-system-walutowy-wymaga-reformy,18491,3033609,1,drukuj
  http://wyborcza.pl/1,76842,5827894,To_byla_zdrada_kapitalizmu.html
  http://wiadomosci.onet.pl/1895967,10,1,1,,item.html
  http://biznes.onet.pl/kroes-to-bomba-zegarowa,18491,3062534,1,news-detal
  http://www.globalnaswiadomosc.com/finansowaapokalipsa.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/bankructwousa.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/zalamaniefinansoweprze.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/marszkunowejwalucie.htm

  5) Konieczność przeanalizowania, zrewidowania i upublicznienia warunków uczestnictwa Polski w międzynarodowym systemie finansowym oraz przyszłym nowym porządku finansowym z uwzględnieniem takich faktów jak cud gospodarczy w Argentynie, bezprecedensowo zignorowany dekret prezydenta Stanów Zjednoczonych numer 111000 oraz istnienie idei kredytu społecznego.

  http://biznes.onet.pl/wariant-argentynski-wkrotce-w-polsce,18506,1564810,1,prasa-detal
  http://biznes.onet.pl/czy-polska-utracila-kontrole-nad-zlotym,18506,3062459,1,prasa-detal
  http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2009/11/12/argentynski-cud-ekonomiczny/
  http://dyplomatyczny.blog.onet.pl/Reforma-Banku-Swiatowego-i-MFW,2,ID393536832,n
  http://www.globalnaswiadomosc.com/executiveorder11110.htm
  http://www.polonica.net/Kredyt_Socjalny.htm
  http://www.michaeljournal.org/stronaglowna.htm

  6) Konieczność skrupulatnego monitorowania celów realizowanych obecnie przez organizacje takie jak ONZ, WTO, WHO, NATO, IMF, CFR, G7, G20, Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna, Klub Rzymski, Klub Paryski, rząd Stanów Zjednoczonych oraz zbadanie i upublicznienie implikacji ich arbitralnych decyzji dla Polskiej Racji Stanu.

  http://www.polonica.net/komisja_trojstronna_klub_bilderberg.htm
  http://www.polonica.net/ideolog_globalizmu_ZbBrzezinski.htm
  http://www.polonica.net/grupa_Bilderberg.htm
  http://www.polonica.net/ONZ_z_krwi_30_milionow.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/donaldrumsfeld.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/niemowletaniesaludzmi.htm

  7) Konieczność szczegółowego zbadania i opublikowania informacji na temat katastrofalnych implikacji społeczno-ekonomicznych wprowadzenia kodeksu żywnościowego oraz ustawy GMO.

  http://otworz-oczy.org/index.php/wiesz-czym-jest-codex-alimentarius/#more-562
  http://otworz-oczy.org/index.php/codex-alimentarius-audycja-trzeci-program-polskiego-radia/#more-728
  http://otworz-oczy.org/index.php/audycja-z-radia-tok-fm-22102009r/#more-775
  http://otworz-oczy.org/index.php/wiejska-wedlug-monsanto/#more-764
  http://waldek1984.info/?p=3743
  http://otworz-oczy.org/index.php/genetycznie-zmodyfikowane-organizmy-gmo-nowe-zagrozenie-dla-ludzi-przyrody-i-ekonomii/

  Konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i przepływu informacji w Polskim Internecie poprzez usunięcie paragrafu 170a prawa telekomunikacyjnego znowelizowanego przy okazji uchwalania ustawy hazardowej.

  http://wiadomosci.onet.pl/2073355,11,koniec_internetowej_wolnosci_w_polsce_-_rzad_szykuje_art_170a,item.html
  http://fakty.interia.pl/prasa/news/uwaga-rzad-chce-wprowadzic-artykul-170a,1393095,16
  http://manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/art;170a;to;koniec;internetowej;wolnosci;w;polsce,48,0,554800.html
  http://nt.interia.pl/internet/cyberkultura/news/wto-na-cenzure,1396325,1275
  http://webhosting.pl/Art.170a.prawa.telekomunikacyjnego.poczatek.cenzury.Internetu.w.Polsce
  http://www.bibula.com/?p=15459
  http://www.globalnaswiadomosc.com/internetcenzurowanypl.htm

  http://www.bibula.com/?p=10307
  http://blogue.blox.pl/2009/05/Chcieli-dobrze-No-to-beda-mieli-gorzej.html

  9) Konieczność zbadania oraz natychmiastowego opublikowania informacji na temat źródeł “pandemii” grypy ze szczególnym uwzględnieniem struktury genetycznej wirusa AH1N1 oraz powiązań “niezależnych ekspertów” WHO do spraw pandemii grypy z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi.

  http://wiadomosci.onet.pl/2084721,12,media_nowa_grypa_to_farsa_sensacyjne_wyniki_sledztwa,item.html
  http://wiadomosci.onet.pl/2086129,12,nowa_grypa_spiskiem_padl_apel_o_wszczecie_dochodzenia,item.html
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20091127&typ=sw&id=sw22.txt
  http://wiadomosci.onet.pl/2084103,12,kanada_firma_farmaceutyczna_apeluje_o_wycofanie_groznych_szczepionek_na_ah1n1,item.html
  https://grypa666.wordpress.com/
  http://www.dziennik.pl/swiat/article483291/Grypa_na_Ukrainie_mutuje_i_wypala_pluca_.html
  http://waldek1984.info/?p=3813
  http://waldek1984.info/?p=4028
  http://www.globalnaswiadomosc.com/szcepionkidailymail.htm

  10) konieczność zbadania i opublikowania informacji na temat nieznanych struktur nanotechnologicznych znajdujących się w specjalnych zestawach do szczepien przeciwko AH1N1 z uwzględnieniem faktu, iż szczepionki przeciwko świńskiej grypie zawierające microchip RFID opisano już 1 sierpnia 1989 w gazecie “The Sun” w artykule zatytułowanym “Wielki Brat nadchodzi” (“Big Brother’s Coming”). Istnieje konieczność wyjaśnienia czy nowe paszporty biometryczne z tagiem RFID, metki ubrań z układem RFID oraz systemy bankowe do śledzenia przepływu banknotów wyposażonych w chipy RFID stanowią usprawiedliwienie dla budowy bazy infrastrukturalnej, która pozwoli na natychmiastowe wprowadzenie w życie planu opisanego w gazecie “The Sun”, a więc monitorowania i kontrolowania całej populacji Ziemi.

  http://www.bibula.com/?p=14232
  http://www.globalnaswiadomosc.com/planyszczepien1989.htm
  http://bezpieczenstwo.onet.pl/1531941,item,0,Badzmy_ometkowani!,artykuly.html
  http://marucha.wordpress.com/2009/11/07/bron-bakteriologiczna-baxtera/#comment-25979
  http://www.hitachi.pl/ifg/Products/muchip.html
  http://www.rfidgazette.org/2007/02/rfid_chips_go_t.html
  http://www.pinktentacle.com/2007/02/hitachi-develops-rfid-powder/

  11) Konieczność zbadania oraz natychmiastowego upublicznienia informacji dotyczących oszustwa nazwanego przez “naukowców” globalnym ociepleniem.

  http://wiadomosci.onet.pl/2083738,12,globalne_ocieplenie_to_oszustwo_skandal_w_uk,item.html

  12) Konieczność zbadania oraz natychmiastowego upublicznienia sprawy przelotu samolotów o kodach cywilnych i wojskowych które tworzą nad terytorium Polski nieznane dotąd formacje chmur ze szczególnym uwzględnieniem braku kontroli skażeń powietrza atmosferycznego czynnikami mikrobiologicznymi oraz metalami ciężkimi. Szczegołowe zdjęcia ostatnich masowych przelotów nad Warszawą które rozpoczęły się 28/11/2009 przesłane zostały do redakcji największych wydawnictw w Polsce.


  http://www.guardian.co.uk/politics/2002/apr/21/uk.medicalscience

  Click to access ZincCadmiumSulphideDispersionTrials.pdf

  http://otworz-oczy.org/index.php/523/  http://www.globalnaswiadomosc.com/timechemtrailsholdren.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/asperatus.htm
  http://www.globalnaswiadomosc.com/chemtrails.htm

  13) Konieczność rozpoczęcia natychmiastowych i zintensyfikowanych działań w formie całkowicie transparentnej i opartej o współpracę z państwami bloku europy środkowowschodniej na wzór prowadzonych przez premiera spotkań przed szczytami unii.

  http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7200063,_Twarde_negocjacje___Polska_i_osiem_innych_panstw.html
  http://www.deon.pl/wiadomosci/swiat/art,310,tusk-z-premierem-malty-ustalenia-przed-szczytem.html
  http://news.money.pl/artykul/narada;wyszehradu;przed;szczytem;ue,128,0,551296.html

  14) Konieczność połączenia powyższych wątków z posiadaną przez Pana wiedzą w celu uzyskania pełnego obrazu tajnych działań prowadzonych przez międzynarodowe korporacje oraz instytucje zarządzane przez hermetyczne i arbitralne klany.

  Życzę Panu odwagi oraz proszę o odpowiedzialność i wytrwałość w walce o ochronę godności, wolności i niezależności Narodu Polskiego zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w chwili złożenia przez Pana następującej przysięgi “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

 32. dna0nad said

  …witam wszystkich to są zalążki NEW WORLD ORDER podatek globalny od emisji CO2 choć wszyscy wiedzą że sprawcą
  ocieplenia klimatu jest słońce w całym układzie słonecznym jest ocieplenie klimatu na wszystkich planetach. Ale oni wiedzą ze cokolwiek ludzią będą powtarzać ludzie w to uwierzą….. !!!

 33. Mariuszsz said

  O „jakości” szczytu w Kopenhadze świadczą panie najstarszego zawodu świata : http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,7332436,Dunskie_prostytutki_czekaja_na_klimatyczny_szczyt.html?skad=rss. Myślę, że w ten sposób można osiągnąć, nie tylko , ochłodzenie stosunków 😉

  • mgrabas said

   J.Korwin-Mikke spalił flagę UE

   Janusz Korwin-Mikke spalił przed Uniwersytetem Warszawskim flagę Unii Europejskiej. Polityk uważa, że 1 grudnia – w dniu, kiedy zacznie obowiązywać Traktat z Lizbony – Polska straci suwerenność, a UE stanie się formalnie państwem, którego nasz kraj będzie jedynie częścią. Korwin-Mikkemu towarzyszyła grupa zwolenników; spaleniu flagi przyglądali się także przechodnie.

   – Dzisiaj o północy Rzeczypospolita Polska traci suwerenność nad ziemiami polskimi. Od tej chwili suwerenem Polski nie jest już Rzeczypospolita Polska, ale Bruksela i Sejm Wiejskiej staje się sejmikiem lokalnym – powiedział Korwin-Mikke.

   Korwin-Mikke mówił, że zdumiewa go, iż Polaków „ta sprawa najwyraźniej mało interesuje”. Jego zdaniem, świadczy to o tym, że państwo polskie nie funkcjonuje już od dawna.

   źródło: http://waldek1984.info/2009/11/30/korwin-mikke-spalil-flage-unii-europejskiej/

   • mgrabas said

    Farage o Hermanie Van Rompuyu i Cathie Ashton

    Nigel Farage ujawnia powiązania Cathie Ashton z komunistami i służbami sowieckimi. Jerzy Buzek daje mu do zrozumienia, że dla dobra Unii nie życzy sobie by tego typu sprawy były publicznie nagłaśniane.

    http://waldek1984.info/2009/11/28/nigel-farage-o-hermanie-van-rompuyu-i-cathie-ashton/

   • mgrabas said

    wywiad z Januszem Korwinem Mikke (runda 6 – o Unii Europejskiej)

    Komisarze Unii, jak komisarze Stalina? W czym UE przypomina konkubinat? Czego uczyć się od Fenicjan? Dlaczego Europa jest zagrożona przez Rosję? Na czyim pasku wiszą ekologowie? Janusz Korwin-Mikke tłumaczy, dlaczego nie lubi Unii.

    Krzysztof Fijałek: Znowu cytat: ” Nasłani jak za Stalina, czy cara komisarze rządzą Polską, dyktując Polsce prawa, a posłowie posłusznie to zatwierdzają. Na rozbiorowym sejmie w Grodnie przynajmniej milczeli. Tu ochoczo przytakują”…

    Janusz Korwin-Mikke: – Chcę jasno powiedzieć, że ja mam wybitną niechęć do eurokracji. Natomiast chcę powiedzieć, że nasze własne rządy są od niej niewiele lepsze, a nawet gorsze. Rzecz w tym, że jeżeli raz wejdziemy do Unii Europejskiej, jeżeli ratyfikujemy Traktat Lizboński, to powstanie państwo Unia Europejska, z którego nie da się już wyjść. Przypominam, że formalnie jesteśmy we wspólnocie, że formalnie nie istnieje Unia, choć de facto istnieje, tak jak istnieje konkubinat. Jeżeli 27 statków płynie w złym kierunku, to każdy może powiedzieć: no to my zawracamy. A jeżeli połączy się je drągami, to zawrócenie któregokolwiek z nich jest praktycznie niemożliwe. A jak kilka zechce zawrócić, to się je spacyfikuje. Tak więc pójdziemy w złym kierunku i ja się tego bardzo boję.

    – Czego najbardziej?

    – Gospodarki takiego państwa, socjalizmu…. I jest jeszcze jedno, o czym się powszechnie nie mówi. Otóż granica polsko-niemiecka była przez 500 lat najspokojniejszą granicą w Europie, nie mieliśmy żadnych wojen. Dlaczego? Bo Niemcy były podzielone na kilkadziesiąt, a momentami nawet kilkaset państw i państewek. Kiedy się zjednoczyły, wybuchły od razu dwie wojny światowe. Powstaje pytanie, co się stanie, jak się zjednoczy cała Europa?

    http://fakty.interia.pl/raport/janusz_korwin_mikke/wywiad/news/runda-6-unia-europejska,1227749,5673

 34. mgrabas said

  audycja Bronisława Wildsteina /z 21.01.2009 r w TVP1/ p.t. „Globalne ocieplenie” (cz.1 i cz.2)
  http://www.dailymotion.pl/video/xbcufe_bronisyaw-wildstein-przedstawia-glo_news
  http://www.dailymotion.pl/video/xbctn3_bronisyaw-wildstein-przedstawia-glo_news

 35. ziomek said

  rozwija się społeczność obywatelskich dziennikarzy

  http://climategate.socialgo.com
  =========================
  od pb: sa\d czarownic, beda pomnazac opinie w nieskonczonosc, po goebbelsowsku

 36. Bad Boy said

  http://badboyforlife.wordpress.com/2009/12/06/efekt-cieplarniany-cala-prawda/

  Cała prawda!

 37. Jakoś mnie to nie martwi. Rząd światowy – a proszę bardzo – jak to nie dopuści do kolejnych rządów pomyleńców w Polsce, to jestem całkowicie ZA.

 38. […] Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze. Rekordowa ilość 20 tysięcy delegatów – o czym będą ob… Konferencja Klimatyczna w Kopenhadze. Rekordowa ilość 20 tysięcy delegatów – o czym będą obradować […] […]

 39. timon said

  Nie wiem…ale świetnie pasuje do tego historia HIV – AIDS. Czy zauważyliście kompletny brak zainteresowania historią powstania tej choroby ? Jakiś czas temu ogladałem (emisja późną nocą)dokument o hipotetycznej genezie tego dziadostwa, będącego „skutkiem ubocznym” „szczepień ochronnych” tubylców z Afryki(bodajże Kongo jesli pamiętam)przeciw czarnej ospie i wysokiej umieralności dzieci. Szczepionka okazała się skuteczna na ospę ale zaaplikowano HIV (film wskazywał na chaniebne zaniedbania) wskutek czego tam gdzie odbyły się szczepienia powstały pierwsze ogniska tej choroby. „Naukowiec – lekrz” (?) podczas gdy Stany zabroniły mu badań, wyjechał do…Rosji i tam kontynuował badania…szczepionkę uzyskiwano z jakichś składników małpiego mózgu i chodowano je w klatkach, czesto pobierając materiał jak jeszcze nie dokonały swego żywota…uśmiercano je tak licznie i szybko, że z biegiem czasu przestano je nawet badać…(!) Ten „lekarz” zaprzeczał temu i bronił się ale zachowały się zdjęcia… i jedna zainfekowana ampułka. Nikomu nie zależy aby to wyjaśniać, ani środowiskom naukowym (którym powinno zależeć na oczyszczeniu się , no chyba, ze ma się coś na sumieniu…) ani politykom- władzy ani nawet społeczeństwu…po prostu choróbsko „zjawiło się” i koniec…zmowa milczenia.

 40. RT said

  Nie napiszę tu nic czego nie wiecie lub nad czym się sami nie zastanawiacie ale jak tego nie wyartykułję to chyba mnie szlag trafi ;). … Ruch ekologiczny był nadzieją dla ludzkości … było tak pięknie … a wyszło jak zwykle. Nie mam oczywiście dowodów bezpośrednich ale z tego co się dzieje widać że cały ten ruch uległ komercjalizacji. Opanowały go różne męty węszące ogromne zyski i mamy co mamy. Dziś można powiedzieć że (trawestując znane powiedzenie) „Okazja czyni ekologa!”. Powtórzę: fakt zatrucia środowiska jest NIEPODWAŻALNY ale rozciąganie tego na ocieplenie ogólnoświatowe to już współczesny „Rok 1984”. Po prostu pranie mózgów w celu wyduszenia kolejnych miliardów kasy której i tak nie użyją dla dobra ogółu!. Gdzie to wszystko zajdzie?. Lobby GMO („Monsanto” i inni), energii jądrowej, czy wreszcie farmaceutyczne. Dla mnie to dowód że Światem żądzą psycho i socjopaci!!!.
  ===================
  od pb: ano rzadza, nazywamy ich tu umownie ‚satanisci’; dyryguja juz wszystkim na co mozna polozyc lape: atom, wojny, merdia (w tym tzw. alternatywne), ngo, religie, prawo, moralnosc, leki, zywnosc, powietrze, niedlugo woda…; w zmianie klimatu uwazam, ze zawladneli sytuacja celem kontroli wladzy i zbicia kasy na oplatach za zanieczyszczenia cieplarniane; uwazam ze przeznaczyli naukowcow od ocieplenia klimatu na kozly ofiarne

 41. mgrabas said

  Serwis klimatyczny
  http://www.krytykapolityczna.pl/Serwis-klimatyczny/menu-id-246.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: