Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Mogą cię zaszczepić. Przymusowo. Tak mówi ustawa!

Posted by grypa666 w dniu 03/12/2009

Mogą cię zaszczepić. Przymusowo. Tak mówi ustawa!

nadesłał Przem.

Już o tym pisaliśmy. Dzsiaj podajemy bezposredni link do ustawy z grudnia 2008 roku (czyżby już wtedy wiedzieli co się będzie święcić). Oto ten fragment (nasze wytłuszczenia):

USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(…)

Rozdział 2

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Art. 5.
1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych;
3) poddawania się leczeniu, hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu;
4) stosowania się do nakazów i zakazów organów administracji publicznej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych;
5) poddawania się zabiegom sanitarnym;
6) zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami;
7) udzielania informacji oraz niezbędnych danych podmiotom sprawującym nadzór epidemiologiczny

(…)

Rozdział 4

(…)

Szczepienia ochronne

Art. 17.
1. Osoby, określone na podstawie ust. 10 pkt 2, są obowiązane do poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym na podstawie ust. 10 pkt 1, zwanym dalej „obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi”.
2. Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.
3. Obowiązkowego szczepienia ochronnego nie można przeprowadzić, jeżeli między lekarskim badaniem kwalifikacyjnym przeprowadzonym w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia a tym szczepieniem upłynęło 24 godziny od daty i godziny wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 4.
4. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz wydaje zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania.
5. W przypadku gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem szczepienia ochronnego do konsultacji specjalistycznej.
6. Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający kwalifikacje, określone na podstawie ust. 10 pkt 3.
7. Osoby wystawiające zaświadczenie o urodzeniu żywym są obowiązane do założenia karty uodpornienia oraz książeczki szczepień dziecka.
8. Osoby przeprowadzające szczepienia ochronne:
1) prowadzą dokumentację medyczną dotyczącą obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowują karty uodpornienia oraz dokonują wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia;
2) sporządzają sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
9. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby obowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych.

10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych,
2) osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby,
3) kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne,
4) sposób przeprowadzania szczepień ochronnych,
5) tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej, o której mowa w ust. 5,
6) wzory zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia,
7) sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1, i jej obiegu,
8 ) wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania – uwzględniając dane epidemiologiczne dotyczące zachorowań, aktualną wiedzę medyczną oraz zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

11. Główny Inspektor Sanitarny ogłasza w formie komunikatu, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, Program Szczepień Ochronnych na dany rok, ze szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi stosowania poszczególnych szczepionek, wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, przepisów wydanych na podstawie ust. 10 oraz art. 19 ust. 10 oraz zaleceń, w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego realizację tego programu.

(…)

Czy ktoś debatował nad tą ustawą? Czy pytano nas się o zgodę na ewentualną ingerencję w nasze ciała? Czy mamy się zdać na ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, którzy, jak niedawno ujawniono są skorumpowani do cna, co więcej – mogą chcieć nas unicestwić skażonymi szczepionkami?! Dlaczego tak mało jest informacji w prasie na temat możliwego przymusu szczepień w Polsce?!

Na stronie Ministerstwa Zdrowia udało nam się znaleźć tylko projekt tej ustawy, który się z nią nie pokrywa:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_ustaw_zap_zwal_zakazen.pdf

Projekt został przyjety już 5 lutego 2008 roku. Czyżby już wtedy wiedziano, że coś się święci?
http://www.serwisprawa.pl/artykuly,121,303,rzad_przyjal_projekt_ustawy_o_zapobieganiu_oraz_zwalczaniu_zakazen_i_chorob_zakaznych

Cała ustawa jest natomiast na stronie abc.net: http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/1570.htm
Czekamy na waszą analizę!

Komentarze 203 do “Mogą cię zaszczepić. Przymusowo. Tak mówi ustawa!”

 1. Brenda said

  Cos mi tu nie pasuje… pare miesiecy dowodzono na tym forum, ze NIE MOZNA ZASZCZEPIC PRZYMUSOWO! Ja juz nie kumam.

  • grypa666 said

   Może na forum, my ostrzegaliśmy od początku, że Polska jak i inne kraje w przypadku 6 stopnia pandemii podlega „zaleceniom” WHO.
   Widocznie o „pandemii” wiedziano już na początku 2008 roku skoro wprowadzano takie ustawy?

   • gj said

    O „pandemii” wiadomo od dawna, jeśli się coś planuje z wyprzedzeniem w skali globalnej to nie można o tym nie wiedzieć 😉

   • Brenda said

    WHO swoja droga, ale ktos cytowal ustawy polskie. To bylo chyba przy temacie przymusowych szczepien personelu medycznego.

   • ulka said

    Mysle, ze to co mowi ta siostra moze pomoc. Byc moze macie to tutaj, ale jesli nie polecam, bo jest to film w 6 odcinkach, najwazniejsze jest w pierwszych 5-ciu.
    Tak wie polecam http://www.youtube.com/watch?v=A0JqQyl09zQ&feature=player_embedded

   • gustaf said

    Tak P.Bein już to dokładnie opisał.
    Obejrzałem I odcinek.. o zarażonych szczepionkach Baxtera i opis produkcji ” hiszpanki”. Co dalej , nie wiem.
    Czy Francuzi nie mają neta?
    Swoją drogą wrzucanie gołych linków do filmów. albo artykułów bez opisu, to nie jest głos w dyskusji. Czy każdy musi po 10 razy dziennie poznawać te same fakty ?
    To nas do przodu nie posuwa i czas marnujemy.
    Znajdując coś -Nowego- dobrze by było troszkę fałdów przysiedzieć i zdecydować, czy warto zawracać głowę wszystkim. Albo troszkę poklikać , streścić.
    Ja ,jak widzę wpis złożony z samych linków , albo pisany wielkimi literami , to nawet nie próbuję czytać.

   • monitorpolski said

    Dzięki Gustaf, my na razie musieliśmy nieco przysiąść z publikacjami – wiemy, że jest masa nowych rzeczy, ale po prostu każdy ma swoje granice. Niestety, sprawa jest prozaiczna, długi…
    Ale już niedługo będziemy chyba mieć dla was niespodziankę.

   • lula said

    A jak do cholery ma sie przepis o wolnosci wiary i przekonan?
    Co raptem przestal obowiazywac?

    Raczej pojde siedziec niz dam sie zaszczepic.

    Zreszta w calej europie szczepionki sa NIE przymusowe!

   • monitorpolski said

    Czy sądzisz że w więzieniach nie zaszczepią. Lepiej pojedź do Szwajcarii – tam można dostać, wiesz co… Nie daj się dorwać żywym.

  • Głos66 said

   Bruno,
   myślę, że chodzi tu o przypomnienie ustawy z dnia 5 lutego 2008 roku co do możliwości przymuszania ludzi do szczepień.

   A jest to tym bardziej straszne i możliwie prawdopodobne, ponieważ już „polska” (świadomie piszę z małej litery) nie ma już prawnej mocy przeciwstawienia się unijnym przepisom.

   A jeśli UE wyda polecenie przymusowych szczepień na terenie całej Unii, to „polska” jako kraj podległy nie mając innej możliwości – będzie szczepić przymusowo.

   USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – została przygotowana i wdrożona na wiele miesięcy przed ogłoszeniem pandemii, więc dobrze wiedzieli co robią. Oni małymi kroczkami, lecz wytrwale tworzą NWO.

   W takim wypadku pozostanie nam tylko fizyczna walka.

   • Margherita said

    Walka fizyczna przy użyciu cepów i kos. O to też zadbali.

   • gustaf said

    @Margherita
    Czosnku nie lubią…:)

   • Głos66 said

    Historia Polaków pokazuje, że można nawet przy użyciu cepów i kos, jeśli się tego chce.

    A przykładem morze być „HUBAL” gdy na koniach ze szabelkami szli na niemieckie czołgi – i co ? – i zwyciężali niemców.

    Wystarczy chcieć walczyć z NWO i uważać na sługusów Bildebergów, którzy mogą być nawet w naszych szeregach.

   • Margherita said

    Teksty o koniach, szabelkach i czołgach były elementem komunistycznej propagandy. Chodziło o to aby przedwojenne władze przedstawić w złym świetle, jako, że nawet porządnej armii utrzymać nie umiały, ble, ble… nie to co Krasnaja Armija, itd.
    W rzeczywistości nikt nie atakował czołgów szabelkami! Przy pomocy kawalerii rozprawiano się z oddziałami piechoty, co jest jak najbardziej możliwe i bardzo skuteczne. Konie służyły też do transportu żołnierzy przez las, czyli tam, gdzie nie da się przejechać samochodem/ciężarówką. Zresztą samochodów w `39 mięliśmy sakndalicznie mało.

   • Vebriq said

    Za pozwoleniem szanowny panie Głos66-nie mogę spokojnie patrzeć jak powtarza pan hitlerowską propagandę-polacy nie atakowali czołgów za pomocą kawalerii i proszę takimi insynuacjami naszego wojska i narodu nie ośmieszać,w 1939 RP miała 11 brygad kawalerii,użyto ich w wojnie września 1939 z Niemcami do transportu żołnierzy i sprzętu,nigdy jednak nie zaatakowano czołgów konno(nie jesteśmy samobójcami),szarże jakie przeprowadzono(np pod Krojantami)były na krótkich odcinkach i przeciw pozycjom pieszego wojska,brednie o atakach na czołgi,absurdalnych z punktu widzenia sztuki wojennej szerzyła propaganda niemiecka celem przedstawiania polaków jako wojskowych idiotów,kręcono odpowiednie filmy ze statystami przebieranymi w polskie mundury z konikami itd.Żaden normalny dowódca nie atakowałby konno czołgów,koni używano z braku samochodów do transportu,także działek,taczanek itp.np.pod Mokrą(3.09.1939)polska kawaleria walczyła pieszo.

   • Magda said

    zawsze można zawiesić członkowsko lub wystąpić z WHO,ale do tego trzeba mądrych ludzi….

   • Wojwit said

    Bardzo ciekawy diagram. Była o tym mowa na tym blogu wielokrotnie, ale warto przyjrzeć się strukturom zła dokładniej niż na filmie:

    http://marucha.files.wordpress.com/2009/12/illuminati_structure.png?

   • Vebriq said

    nie pisz nazwy mojej ojczyzny z małej litery
    tak,ogłaszam bunt,ilu nas w końcu jest i czy jesteśmy w stanie zebrać się razem i coś zrobić?Powtarzam to od dawna,ale nie dociera…bierność nam nie pomoże

  • toms said

   JAK BARANY na rzeż , Francuzi niżej cywilizacyjnie niż Polska , Polska tryumfuje świadomością społeczeństwa

   http://fakty.interia.pl/swiat/news/ah1n1-grozny-blad-francuskich-pielegniarek,1406086,2943

   ludzie robieni w balona , nie wiedzą co im wstrzykują !!!!!

   • gustaf said

    Pamiętam podobny obrazek z podawaniem Delbety w wojsku.
    Ale to komunistyczne wojsko ad 1972 , a nie demokratyczne państwo ad 2009. warzywka w kolejce
    ………biedni ludzie

   • monitorpolski said

    Komuna robi się na całym świecie. Z domieszką faszyzmu i syjonizmu.

   • Wojwit said

    Albo inaczej globalny talmudystan. A nas wtłoczyli do jewrosojuza. A ludzie w większości nie widzą, że „lesbona” to przypieczętowanie obecnie już niestety dokonanego rozbioru Polski.
    Uratować nas, Polaków może już tylko oddanie się Chrystusowi. INTRONIZACJA albo zagłada. Dopiero wtedy naród otrząśnie się z marazmu, kiedy uzna(wraz z rządzącymi i hierarchami) Jezusa Chrystusa za swego Króla. Jeżeli nie – czeka nas zguba.

   • jktgg said

    A/H1N1: Groźny błąd francuskich pielęgniarek.

    W ośrodkach masowych szczepień przeciwko A/H1N1 we Francji wybuchł skandal. Przez pomyłkę pielęgniarki wstrzyknęły pięciorgu dzieciom w wieku poniżej 3 lat cztery razy większe dawki specyfiku, niż powinny.

    Dobrze, że nie wszczepiły dzieciakom zawartości gaśnicy…

  • linka said

   E tam, bardziej przerażające jest, że lista chorób na które obowiązują przymusowe szczepienia może być rozszerzona w bardzo prostym trybie, dwa – że stan epidemi (w którym ograniczone są znacznie nie tylko prawa obywatela, ale i prawa człowieka jest wprowadzany w bardzo prostym trybie, bez możliwosci kontroli ze strony obywateli), trzy – że jest ustawowo przewidziane siłowe podanie leków w tym szczepionek.
   Takie rozwiązanie ustawowe jest do zaskarżenia, ale rzecznik ma to głęboko gdzieś.
   Dziś wieczorem albo jutro podam wam wyjątki z tej ustawy, które o tym traktują i link do niej na stronę sejmową.
   Dlatego śmieszy mnie akcja stop przymusowym szczepieniom – one już są od dawna przymusowe. A co do „przewidywania” – są dostępne dokumenty WHO i plany pandemiczne z 2005 roku, pojawia się tam nazwa swińska grypa, jak również przewidywania, że wirus będzie hybrydą. Słyszałam o prorokach lub o przewidywaniu przyszłości na podstawie danych szacunkowych, ale bez przesady.
   Ale tak samo śmieszą mnie próby zgadnięcia o co chodzi twórcom całej tej paniki – jakie to ma k… znaczenie? Ważne jest żeby nie dać się zaszczepić, bo gołym okiem widac, ze coś tu jest nie tak. Na ile się da – trzeba domagać się likwidacji ustaw i przymusu państwowego – to póki co jeszcze otwarta droga.

   • Margherita said

    Najlepszy jest ten wątek o osobie zgłaszającej urodzenie żywe. Art 17. ust. 7. Moim zdaniem to się da ominąć rodząc dziecko za granicą i zgłaszając urodzenie w konsulacie.

   • gustaf said

    Wiecie >>od 2010 zaczynają /chcą zacząć wymianę dowodów os. na nowe już z chipciem , wtedy będzie łatwiejsza kontrola ?

   • Wojwit said

    Te obecne teoretycznie są ważne (tak jest na nich napisane) do 2017.

   • gustaf said

    ważne 10 lat, jak ktoś się pospieszył :((

   • Margherita said

    Więc trzeba szybko powymieniać dowody póki jeszcze są bez czipów;)

  • gustaf said

   od o1.12.09 ja nie mieszkam na terenie rzeczpospolitej polskiej.

  • gustaf said

   @ Brenda
   Polacy to troszkę specyficzny naród. Jakby rząd kazał się szczepić , to wiadomo –góra 5% i na pierwsze oznaki powikłań-solidarny łomot. Do tego prawo nie całkiem gotowe, lekarze nieprzekonywalni, no i wiadomo od góry do dołu korupcja , układziki, komórki, stacje benzynowe i cmentarze. Świństwo po 2 dniach od decyzji byłoby pocztą pantoflową rozniesione. Po całym kraju….
   Po drugie – pieniądze , nie ma na szczepionki ale nie ma też na samą akcję promocyjną i akcję szczepień.
   Po trzecie:
   Jak się gaży nie zapłaciło policji , to nie ma zmiłuj – nie poprą.
   Sami zresztą krzyczeli na rząd ,że złodzieje :))
   Ale też złudzeń nie mam — oni”iluminencje” też się uczą

   • Margherita said

    Pieniądze to nam „dadzom”, nie bój się. Nie po to tyle do junijnej kasy nakradli.

   • gustaf said

    Nie będą przecież z własnej kieszeni.
    nie ma gorszej kary dla złodzieja, jak oddać nagrabione. Zarobił przecież własną pracą i przedsiębiorczością

  • mary said

   musimy jako Polacy zrzucic to zydowskie jarzmo-rzadzacy nami zydzi udajacy Polakow to V kolumna /pozostalosc po „darze” od Stalina, Gomolka w 1968 roku czesc tej zarazy przegnal, ale czesc zostala -to oni swtorzyli Solidarnosc i na grzbietach polskich robotnikow przejeli wladze/. zabieraja nam wolnosc, zrobili z nas niewolnikow -Urzedy Pracy zmuszaja Polakow do pracy u prywaciarzy za glodowe pensje, kaza Polkom pokazywac dupe jak chca pracowac, okradki nas – ile bilionow Zlotych wypompowali z Polski, okradli polskie firmy – opcje walutowe, spekulowali na zlotowce, okradli nas z emerytur, kombinuja, zebysmy pracowali do 70 lat, zeby wpogole nie placic nam emerytur z naszych pieniedzy, – ile kasy wypompowali poprzez OFE, chca nas wymordowac szczepionkami, ile polskich dzieci ma autyzm przez naklanianie do szczepionek, ilu Polakow wysterylizowali szczepio0nkami, ilu chorych ludzi zabito w szpitalach lekami-truciznami. zmuszaja nasze dzieci do pojscia do szkoly od 6 lat – zeby jaknajszybciej zaczac indoktrynacje, ile w Polsce jest rozbitych rodzin, ilu Polakow wyjechalo za chlebem, ile jest dzieci pokrzywdzonych=eurosierot, niech w Code Alimentarius trenuja u siebie w Izraelu, Wysylaja polskich zolnierzy, zeby walczyli w imie zydowskich interesow w Afganistanie, ktorego najwieksza wina jest to, ze jest krajem niepodleglym, sola w oku syjonistow /prawie caly swiat opanowany, a tu zostaly in jeszcze jakies rodzynki/ – a tymczasem w kraju wymorduje zolnierzom rodziny szczepionkami. Chwilow nie wyszlo ze swinska grypa – caly swiat sie smieje, to wymysla cos gorszego.,po co nagle wojsko sciaga z rynku cywilnych informatykow? – zeby miedzy innymi wykonczyc wolny internet? – przeplyw info to nasdza bron. Pseudo pandemia jest wykorzystywana rowniez do mieszania w obrzedach w Kosciele – ksieza polscy patrioci powinni w koncu zdobyc sie na odwage i powiedziec z ambony o co tu chodzi, jezeli Kosciol chce zachowac reszte twarzy – jeden ks.Piotr Natanek nie da rady. Kosciol zawsze byl ostaja polskosci i wierni czekaja na zdecydowany ruch. Czas najwyzszy. zeby ludzie pracujacy w sluzbach odpowiedzieli sobie w sumieniu na pytanie -dla kogo pracuje, komu sluze Polakom, czy wsluguje sie rezimowym psychopatom obcej narodowosci?

   • Vebriq said

    nie wiem czy duchowni powinni się mieszać w polskość,mają inne zadanie specyficzne,powinni jednak o tych sprawach powiedzieć publicznie prawdę
    na razie sami mało wiedzą…
    dr,Kwaśniewski chciał kiedyś,żeby kościół promował tę jego dietę „optymalną”,ale słusznie tego nie zrobiono bo sprawa podzieliłaby ludzi a do wiary i Jezusa ma się nijak,póki co księża zapewne myślą to samo o treści np.tego bloga,może się ruszą jak będą pewni,ale może być wtedy za późno:(
    A swoją drogą nie lubię endeckiej retoryki typu „polak=katolik” albo wymieniania jednym tchem kościoła i narodu polskiego,owszem stoję murem za wiarą Kościoła i za Polską,ale nie lubię ideologicznego mieszania tych spraw bo mi się kojarzy ze wszystkim co najgorsze: z nazizmem,szowinizmem ,antysemityzmem,doktryną Dmowskiego-ja szanuję każdy naród,nie uznaję tego „egoizmu narodowego”,zamiast „kupujcie polskie” popieram raczej:kupujcie to,co dobre i tanie,dopiero niedawno stanąłem wobec konieczności zmodyfikowania poglądów tak,aby nie popierać banksterów i koncernokracji tj przedsiębiorstw o zbyt dużej kapitalizacji majątku i wpływie na politykę-kapitalizm i wolność gospodarcza tak,ale wielkie kartele i gigantyczne podmioty gospopdarcze-nie,to jest mój obecny pogląd.

 2. bingo said

  Plany lucyfera wzgledem ludzkosci http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/antychryst.htm

  • A said

   A o co niby chodzi? ze gość jest satanistą- czy takiego udaje na potrzeby death metalowego image’u? NIe rozumiem – wiec proszę o wyjaśnienie.

   • Słoneczna said

    Pan(?) Nergal- totalny debilizm i totalny pustostan.
    Pytanie – czy jest tak zły czy tak głupi?
    @A – nie wiesz o co chodzi ? Skąd się wziąłeś na tym blogu ?!

   • Sacri said

    Nergal to pozer i robi to dla kasiorki,a teksty i tak pisze mu Azurewicz, ktory dobrze zna temat

  • Ala said

   Mi osobiście odechciało się oglądać w momencie gdy usłyszałam ta wspaniała muzykę , jak coś tak ryczącego można nazwać artysta , jazgot z wyciem pomieszany , to już chyba wole weselne przytupajki . Możliwe ze wiek mój przeszkadza w zrozumieniu tej weny twórczej , dla mnie koszmar .Bardzo się ciesze ze nie jest popularny w Polsce , znaczy ze Polacy znają się na muzyce .

 3. gj said

  Tak działa ustawodawstwo, jesienią 2008 r. zniesiono przymusowe szczepienia ale założono ustawowo centra kwarantanny i odosobnienia przymusowego. Mnie na siłę nie zaszczepią bo ulotnię się
  w bezpieczne miejsce (szukajcie wiatru w polu) 🙂

  p.s.
  Czekam na info o szczegółach spotkania forumowiczów grypa666.

 4. navajo88 said

  A NIE MÓWIŁEM !!!!

 5. igi said

  Szczepien nie bedzie ,sprawa grypy juz sie sypla. Czas zaczac sie martwic o inne rzeczy bo ten problem mamy juz prawie z glowy.

 6. kasia said

  Dzisiejsze chemitrails nad zabrzem:

  • xxx said

   http://www.gfspl.rootnode.net/BLOG/?p=243

  • Krk said

   Dzisiaj nad Krakowem to jakaś masakra z chemitrails.Tyle tego na niebie a teraz (godz.15)mgła nic niewidać

   • NICC1 said

    Nooo dzisiaj prawdziey spektakl chemitralis nad krk….

   • Margherita said

    Poszłam na zakupy w okolice Rynku, było po 18.00. Wszędzie taka mgła, że niech licho weźmie, wydaje mi się, że ta mgła była sztuczna.

  • mieki said

   A tutaj jak trują:

   *g*

   • oko1 said

    Czy ktos wie co to wylatuje ze skrzydel ? Czesto widuje cos takiego z pasazerskich samolotow.

   • igi said

    …oj Mieki Mieki. Na tym filmie to akurat nikt nikogo nie truje. Twoje podejrzenia wzbudzily pewnie te male zawirowania na koncach skrzydel ,ale to nie zadne chemikalia ,popytaj jakichs obeznanych w temacie to ci powiedza. Takie zawirowania tworza sie przy gwaltownych manewrach lub gdy samolot przystosowany do lotow z duzymi predkosciami leci stosunkowo wolno ,wtedy to aby utrzymac sie w powietrzu musi leciec ze stosunkowo duzym kontem natarcia. ot i cala historyja…;)

   • mieki said

    *g* – to oznacza ironie 🙂 hello, nie ma zadnych chemtraili 🙂

   • igi said

    ….a to co innego. Uszanowanko

   • monitorpolski said

    Tak, to nie ma związku z chemtrailsami. Są jednak nagrania samolotów rozpylających z góry – dysze wykolotwe są w skrzydłach.

 7. xxx said

  Koniec sankcji za odmowę szczepień!
  Opublikowano: 29.12.2008 | Kategoria: Zdrowie
  Już wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Najważniejszą nowością jest, że ustawa znosi sankcje wobec rodziców i opiekunów dzieci, którzy odmawiają poddawania ich obowiązkowym szczepioniom ochronnym. Dotąd groziły im procesy sądowe i kary grzywny.

  Jedyne co grozi przeciwnikom szczepionek, to przymusowe leczenie osób, które nie poddały się szczepieniom, a u których podejrzewa się zarażenie niebezpieczną chorobą zakaźną. Mówi o tym Art. 36: “Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarnoepidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.”

  Oprócz tego ustawa nakazuje prowadzenie rejestru wszystkich niepożądanych skutków ubocznych wynikających ze szczepień (lekarze i felczerzy mają 24 godziny na dokonanie zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania skutków ubocznych) a producentów szczepionek zobowiązuje “do podejmowania wszelkich działań, aby wprowadzany produkt nie stanowił źródła zakażenia dla ludzi”.

  Ustawa została przyjęta przez Sejm z poprawkami Senatu 5 grudnia 2008. Prezydent podpisał ją 10 dni później. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2009, za wyjątkiem Art. 9, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2010.

  Opracowanie: Maurycy Hawranek

 8. dna0nad said

  może i nie będą szczepić ale za to moga nas opryskać z samolotów czymś konkretnym narazie osłabiają nam system immunologiczny …. w 2012 przelatywała będzie planeta x zwana nibiru elity władz są tego swiadome mają zapewnione miejsce w arkach (bunkry) … poczytajcie PROJEKT CHEOPS

 9. xxx said

  Art. 36.
  1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarnoepidemiologicznym,
  zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa
  się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą
  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany
  środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu
  lub przymusowym podaniu leków.
  2. O zastosowaniu bądź zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego decyduje
  lekarz lub felczer udzielający pomocy osobie, o której mowa w ust. 1. Każdy
  przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji
  medycznej.
  3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii
  Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie
  pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w
  środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.
  32
  4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę,
  wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje
  się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego
  należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu
  środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i
  dbałość o dobro tej osoby.
  5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej
  niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na
  następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.
  6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem
  siły fizycznej.
  7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów,
  uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
  8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania
  leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.

  • GoA said

   Z przepisów ogólnych tej ustawy: „4) choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna – choroba zakaźna łatwo rozprzestrzeniająca się, o wysokiej śmiertelności, powodująca szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego i wymagająca specjalnych metod zwalczania, w tym cholera, dżuma, ospa prawdziwa, wirusowe gorączki krwotoczne” – świńskiej grypy to raczej nie obejmuje. Poza tym przymusowe podanie leku to nie podanie szczepionki szczepionka nie jest lekiem . Trudno się dziwić, że taka ustawa funkcjonuje – nie wiem czy chcielibyście, żeby po ulicach chodził sobie swobodnie człowiek chory na przykład na ospę prawdziwą w imieniu obrony praw obywatelskich tej osoby – ja bym wolała, żeby go odizolowano na czas kiedy zaraża… Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację kiedy łapie się zdrowego człowieka pod takim pretekstem – ale to jest łamanie prawa – żadne prawo nas przed czymś takim nie uchroni…

   • GoA said

    To są zapisy ustawy z dn. 6.09.2001 poprzedzającej tę, którą wprowadzono w 2008 –

    „Zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom

    Art. 5. 1. Osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
    1) poddawania się badaniom mającym na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych, w tym również poddawania się postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
    2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym,
    3) poddawania się obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu,
    4) udzielania wyjaśnień istotnych dla zapobiegania chorobom zakaźnym.
    2. W przypadku osoby małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na osobie, która sprawuje nad nią prawną lub faktyczną opiekę.
    3. W stosunku do osób przebywających w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz innych placówkach sprawujących całodobową opiekę odpowiedzialność za umożliwienie wypełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na kierowniku zakładu albo placówki, w której te osoby przebywają.
    4. Obowiązek wynikający z ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż trzy miesiące, z wyjątkiem szczepień przeciwko wściekliźnie i tężcowi osób podejrzanych o zakażenie”

    „Art. 15. 1. W przypadku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze całego kraju lub na obszarze obejmującym tereny należące do więcej niż jednego województwa minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, nałożyć obowiązek szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym na inne osoby i inne choroby niż wymienione w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 14 ust. 8.
    2. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, na obszarze jednego województwa, rozporządzenie takie wydaje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz publikuje je w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”
    „Rozdział 4

    Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii

    Art. 33. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego.
    2. Jeżeli stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji.
    3. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ je wydający może wprowadzić:
    1) czasowe ograniczenie w ruchu osobowym,
    2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania przedmiotów lub artykułów spożywczych,
    3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
    4) zakaz organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludności,
    5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych,
    6) nakaz poddania się określonym szczepieniom ochronnym,
    7) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych.
    4. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, w rozumieniu ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1-3, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.”

    Tak więc jeśli ktoś miał plany o których tu mówicie to już w 2001 wdrażał je w życie…

   • zyta said

    WHO uznala swinska grype za chorobe szczegolnie niebezpieczna i wysoce zakazna i z tego powodu woprowadzila 6 stopien pandemii 11 czerwca b.r. W ustawie jest wyraznie mowa o szczepionce, ktora ma rzekomo zapobiegac zachorowaniom i rozprzestrzenianiu sie zarazy.
    Przymus obowiazuje, gdy ogloszony zostaje stan wojenny (z powodu zagrozenia pandemia). Niemniej nie uda im sie wszystkich wylapac, tylko tych, ktorzy nie maja wiedzy i slepo sluchaja sie wladzy (NWOskiej, bo innej juz raczej nie ma na swiecie). Pozostaje nabywanie wiedzy i bierny opor.

    Swiatelkiem w tunelu jest, ze poszczegolne kraje moga tak zmienic specjalnie prawo (Finlandia-bylo na blogu), żeby w razie „ataku” WHO nie było możliwości zmuszenia obywateli do szczepień.

   • GoA said

    tak – ale póki co w Polsce obowiązuje nasza definicja – obejmująca wysoką śmiertelność . Minister Kopacz nie kupując szczepionki też opiera się na polskim prawie, które zabrania jej wprowadzenia na rynek substancji nie spełniającej polskich norm dotyczących badań klinicznych oraz substancji na które producent nie daje gwarancji. Nie chcę tu nikogo bronić – ale nie wydaje mi się, żeby akurat ustawa z 2008 coś zmieniła w naszej sytuacji…

   • NICC1 said

    Moze jakies maile do kancelarii wysylac masowo…Zeby w pl zrobili to co finlandia…

   • GoA said

    ogólnie powinniśmy wywierać nacisk na wprowadzenie zabezpieczeń w naszym systemie prawnym nie pozwalających na przykład na masowe szczepienia kiedy tylko WHO będzie miało taką fanaberię – chociaż jak widać te które są w tej chwili działają. Bardzo jestem ciekawa co by się stało gdyby był inny minister zdrowia – czy dzialałby przeciwko polskiemu prawu podpierając się jedynie „zaleceniami” emei i who… Ja szczerze mówiąc wierzę po cichu w minister Kopacz i mam nadzieję, że ona też widzi potrzebę takich zabezpieczeń – chociaz oczywiście naciski z naszej strony mogłyby być pomocne.

   • Wojtek said

    GoA — szczepionka jest lekiem
    Wszystko zależy od tego, czy owa szczepionka jest zarejestrowana jako lek i widnieje w jednym z powyższych:
    1. Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych Do Obrotu Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
    3. Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych Do Obrotu W Ramach Importu Równoległego

    Poza tym w nowym Prawie Farmaceutycznym, nad którym pracują, będzie jednolite definiowanie produktów leczniczych jak w Codex Alimentarius, a więc: Produkt spożywczy, lek, kosmetyk.

    Z pewnością szczepionka nie jest produktem spożywczym i nie sprzedaje się jej w takich miejscach, nie jest też kosmetykiem. Jedyną opcją, żeby legalnie była sprzedawana, jest by była zarejestrowana jako lek. (stąd problemy z suplementami, które muszą przejść procedurę jak dla leków, albo zniknąć z rynku]

    Szczepionka jest lekiem.

   • GoA said

    ok – widzę swój błąd – dla mnie , na chłopski (albo raczej babski) rozum lekiem jest coś co leczy a nie coś co ewentualnie zapobiega chorbie – ale rozumiem, że prawnie wygląda to inaczej. Tak czy moim zdaniem z ustawy nie wynika, że można przymusowo zaszczepić a jedynie, że można przymusowo leczyć osobę już chorą… („Art. 36. 1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną , stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.”)

   • Głos66 said

    Bez względu na to, do jakiego „Wykazu Produktów Leczniczych” trafi szczepionka – nie podlega dyskusji, że:

    witamina – to witamina
    lek – to lek
    a
    szczepionka – to szczepionka i już.

    Wystarczy zaglądnąć do specjalistycznych encyklopedii lekarskich wydanych przez WHO aby się o tym przekonać.

    A teraz sataniści chcą nam wcisnąć, że:
    gruszka – to węgiel
    woda – to złoto , a
    gówno – to cukierek.

    Będą tacy, którzy uwierzą w tą ściemę.
    Ale więkrzość ludzi już przekonała się, że jest to kit i ściema na potrzeby NWO.
    Co z tym zrobimy ?
    Decyzja należy DO NAS.

   • Wojtek said

    No taka specyfika języka prawnego (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, umów…) i techniki legislacyjnej. Wszystko musi być spójne logicznie.

    Jeżeli Prawo Farmaceutyczne, i/lub inne akty prawne tworzą definicję legalną, to do niej należy się odwoływać przy interpretacji innych aktów, które się nią posługują (vide przykład Kodeksu Wykroczeń)

    Inaczej byłby chaos.

    Będą tacy, którzy uwierzą w tą ściemę.
    Ale więkrzość ludzi już przekonała się, że jest to kit i ściema na potrzeby NWO.

    To logika i teoria dot. tworzenia definicji i nazw. Nauka stara (prawie) jak świat. Przed wojną uczono jej we wszystkich gimnazjach. Dziś już się naucza tego tylko na studiach prawniczych. Po wojnie wyrzucono logikę z kanonu nauk, bo klasa robotnicza miała pracować i nie wiedzieć nic o Bożym świcie, przeznaczeniu człowieka i samym sobie.

    Z kolei na tzw. zachodzie realizowano program ogłupiania wymyślony przez think-tanki jak Klub Rzymski, a realizowane przez ONZ w Agendzie 21. Efekt był taki, że wywalono wszelkie nauki klasyczne, a resztę poobcinano — skutek jest taki, że ludzie znają tylko konsumpcję, a przetrawienie telewizyjnych wiadomości (w większości poświęcone pierdołom) nastręcza ludziom problemu.

   • monitorpolski said

    Okej, zgodzę się. Chorych się nie szczepi, a jeśli mamy do czynienia z epidemią powinny być kwarantanny. Ale nic na przymus jeśli chodzi o zastrzyki. Poza tym lekarze / szpitale powinny ponosić odpowiedzialność za pacjenta.

   • Vebriq said

    izolacja-tak,podanie czegokolwiek,inny przymus-nie
    osobę zakaźną można zamknąć w miejscu gdzie nikogo nie może zarazić,ale nic ponadto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. xxx said

  Gdy jest podejrzenie o chorobę zakaźną wówczas wszczęta jest egzekucja administracyjna czyli KW plus jak wyżej pod przymusem….

  • xxx said

   Art. 115. § 1. Kto, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko gruźlicy lub innej chorobie zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźnej,
   podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
   § 2. Tej samej karze podlega, kto, sprawując pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną, pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, nie poddaje jej określonemu w § 1 szczepieniu ochronnemu lub badaniu.

   • xxx said

    Zagrożenie epidemią etc. Pod przymusem wówczas mogą szczepić i nałożyć karę.

   • ALFA said

    ŚWIŃSKA GRYPA WEDŁUG NAJBARDZIEJ MANIPULATORSKIEJ TELEWIZJI W POLSCE

    http://www.newworldorder.com.pl/film.php?id=426

   • monitorpolski said

    To można podciągnąć pod promowanie bioterroryzmu. Minister Kopacz wyraźnie mówiła wiele razy, że szcepionki mogą być szkodliwe. Wszytkim znana jest już informacja, że szczepionki de facto są bronią biologiczną, zakazaną przez zawartość pewnych składników w UE i USA. To, że jest stosowana jest jawnym pogwałceniem prawa – nikt tego nie egzekwuje gdyż korupcja jest posunięta do ostatnich granic.

   • GoA said

    Xxx – a skąd Ty masz artykuł 115 w tej ustawie – ja widzę, że ona ma 70 artykułów – możesz jakiś link podać?

   • GoA said

    a – już widzę – to nie z tej ustawy – nie jestem prawnikiem i skrót KW jest dla mnie dość enigmatyczny 😉

   • Wojtek said

    Kodeks wykroczeń 🙂

   • GoA said

    Wojtek – wiem – zorientowałam się w tzw międzyczasie 😉

 11. Krzysztof z Łodzi said

  A kto nie ma znamienia Bestii nic nie kupi i nie sprzeda:

  Apokalipsa 13,

  15 I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii,
  tak iż nawet przemówił obraz Bestii
  i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici,
  którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii8.

  16 I sprawia, że wszyscy:
  mali i wielcy, bogaci i biedni,
  wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło

  17 i że nikt nie może kupić ni sprzedać,
  kto nie ma znamienia –
  imienia Bestii
  lub liczby jej imienia.

  18 Tu jest [potrzebna] mądrość.
  Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy:
  liczba to bowiem człowieka.
  A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

  ZŁOŚLIWY WRZÓD:

  1 Potem posłyszałem donośny głos ze świątyni,
  mówiący do siedmiu aniołów:
  «Idźcie, a wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię!»

  2 I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię.
  A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach1,
  co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.

  • ALFA said

   Daniel Nogal | Niedziela [29.11.2009, 18:20]

   „Żydowski naród nie istnieje!” Szokujące odkrycie?

   (…)

   Ze Szlomem Sandem, profesorem historii z prestiżowego Uniwersytetu Telawiwskiego, ciekawą rozmowę przeprowadziła „Rzeczpospolita”. Autor bestsellerowej książki zatytułowanej „Wymyślenie narodu żydowskiego” przedstawił swoje spojrzenie na historię Żydów.

   (…)

   Kto, zdaniem profesora, wymyślił naród żydowski? Historycy żydowscy żyjący w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku – czyli w dobie kształtowania się europejskich nacjonalizmów. Wówczas rodziły się narody: polski, niemiecki, francuski.

   Żydowscy intelektualiści poszli tym śladem. Wzorując się na nacjonalistach państw europejskich, głównie Niemcach, stworzyli syjonizm. A wraz z nim – naród żydowski, który wcześniej nie istniał.

   Nie pasuje to do powszechnie przyjętej teorii o tym, iż Żydzi mieszkali w Europie od dwóch tysiącleci. Odkąd, jako cały naród, wygnani zostali przez Rzymian z Palestyny. Wygnani? Szlomo Sand ma inne zdanie:

   Nic takiego się nie stało. To mit. Rzymianie wcale nie wypędzili Żydów z Palestyny, a Żydzi wcale nie przybyli do Europy. System kar, jaki Rzymianie stosowali wobec ujarzmionych nacji, nie przewidywał masowych wysiedleń.

   Mimo to o wypędzeniu przeczytać możemy w deklaracji niepodległości Izraela z 1948 roku, a także na izraelskich banknotach. Dlaczego? By zbudować naród, trzeba spreparować jego pamięć – stwierdza otwarcie historyk.

   (…)

   Historyk jest więc zwolennikiem istnienia państwa Izrael. Życzyłby sobie jednak, by zmieniło ono swą politykę, porzuciło żydowski charakter i stało się świeckim państwem Żydów i Arabów.

   Wyobrażacie to sobie? Bo nam jakoś przychodzi to z trudem. Izrael bez gwiazdy Dawida na fladze, bez syjonizmu jako państwowej ideologii. Żydowscy politycy przyznający, że z tym całym wypędzeniem i powrotem do domu to jedynie taka bajka. Ładna wizja. Szkoda tylko, że nigdy się nie spełni.

   Źródło: http://www.pardon.pl/artykul/1…..e_odkrycie

 12. Kolega said

  Chciałbym podzielić się co widziałem nad Krakowskim ruczajem niecałe 2h temu. Kratownica na niebie utworzona przez jeden odrzutowiec. Można by powiedzieć, że jakiś lotnik sobie ćwiczy, ale nie. W tym odrzutowcu było coś dziwnego, coś co przyciągnęło moją wścibską uwagę. Dwa silniki, tzn ogon spalin jakby były dwa silniki. Osadzone szeroko, a pomiędzy nimi znacznie mniejsza smuga czegoś w podobnym kolrze (ale nie takim samym)
  Czy jesteśm czymś naworzeni!!

  • Gizmo said

   Nad Krakowem dziś od rana była mgła, gdy znikła około 11, pojawiło się błękitne niebo. Zaskoczyło mnie że do 12 nie było praktycznie widać samolotów ani smug chemicznych. To tylko potwierdza że jednak coś jest nie tak, bo skoro w niedzielę samoloty latały jak szalone w godzinach 11:30-13:30, a tu przez godzinę praktycznie nic!!! Dziś już myślałem że dali sobie spokój, ale jednak nie… Gdzieś od 13-13:30 zaczęły znowu latać i zrobiły kreski przecinające się, znowu zrobił się dość spory ruch w powietrzu… I jak widzę jeszcze nie skończyli, no i znowu niebo zrobiło się takie nijakie… 😦 Tylko że ludzie ciągle nie wierzą że ktoś nam rzeczywiście spuszcza syf na głowę. Pewnie uwierzą jak będzie już pozamiatane…

   A co do przymusu szczepienia to co w takim razie można zrobić by mnie nie zaszczepili? Jest jakieś wyjście czy jeśli wprowadzą przymus to już będzie posprzątane? Będzie trzeba wybierać albo damy się zaszczepić albo nas zabiją lub wyślą do jakiegoś obozu?

   • mieki said

    A nie swieca Ci księżycem żebyś nie mogł spać w nocy?.

   • ZKRWIIKOSCI said

    Ty nie jestes mieki tylko slepy stary.Otworz oczy zamiast slepo bronic swoich racji.Zobacz co sie dzieje i liznij troszke wiedzy na ten temat to pewnie zmienisz zdanie.

   • Wojtek said

    A co do przymusu szczepienia to co w takim razie można zrobić by mnie nie zaszczepili? Jest jakieś wyjście czy jeśli wprowadzą przymus to już będzie posprzątane? Będzie trzeba wybierać albo damy się zaszczepić albo nas zabiją lub wyślą do jakiegoś obozu?

    Powiem Ci co ja robię, uwaga, nastrój sobie dobrze monitor:

    Rozpakowuję wielki karton z napisem: „Otwierać na wypadek epickiej rozpierdupy” Biorę mój bug-out bag/shit-hits-the-fan bag i palę wrotki w dzikie Bieszczady, gdzie diabeł mówi dobranoc, psy dupami szczekają, a wrony zawracają 😀 I tyle mnie widzieli. Proste, nie? 🙂 „Rambo IV” w realu 😀

    Polecam się szkolić w survivalu już teraz. Przednia zabawa ze znajomymi, a jeśli masz dzieci, to będą w niebo wzięte no i jest jeszcze ten aspekt szkoleniowy 😛

    Jak masz opory to odzwiedź kanał nutnfancy’iego: http://www.youtube.com/user/nutnfancy
    (spoko kanały też mają: beast12101, PackRat556, ryanjcus)

  • Krk said

   Nad Krakowem to dramat jakiś dzisiaj a teraz wielka mgła!

   • Vebriq said

    mnie będą musieli zabić…
    a to niestety cholernie łatwe,wystarczy pobić porządnie,wyrzucić przez okno i voila-trup:(

  • tmsz said

   U nie nad miastem wczoraj była była masakra. Wiele odrzutowców, jedne zostawiają podejrzane ślady inne nie.

   • tmsz said

    Nie chcę mówić dokładnie gdzie bo ci peirdolnięci goście ze służb czytają tego bloga.

   • mieki said

    A u mnie codziennie smrodza samochodu, truja z rur wydechowych, tez nie powiem gdzie. Bo policja przyjdzie i mnie zaaresztuje!!! Albo mnie zaszczeli i zaszczepi.

   • monitorpolski said

    I co zjedzą cię jak napiszesz z jakiego miasta jesteś? Nie bądźcie dziecinni.

 13. kujaw said

  Link do tego artykułu:
  http://www.nowyczlowiek.pl/2009/11/prout-panaceum-na-swiatowa-biede-video.html
  PROUT – panaceum na światową biedę (Video)
  PROUT, panaceum na światową biedę, nowa ekonomia, bieda, kryzysWiadomo, że ludzie ubożeją, lecz rzadko który ekonomista ma odwagę dowieść, że odpowiada za to przede wszystkim rząd. Dr Ravi Batra, okrzyknięty jednym z 3 najbłyskotliwszych ekonomistów świata, nie tylko demaskuje oficjalną korupcję rządów, ale podaje też wskazówki, jak szkodliwą sytuację zmienić raz na zawsze.

  Wykładowca ekonomii na Południowym Uniwersytecie Metodystycznym w Dallas, USA, autor 5 bestselerów, odznaczony przez rząd włoski medalem senatu za książkę, która dokładnie przepowiedziała upadek komunizmu w ZSRR na 15 lat przed tym faktem. W badaniach inspiruje się pracami P. R. Sarkara, autora „teorii cyklu społecznego oraz społeczno-gospodarczego modelu PROUT.

  Dr Batra, autor wizjonerskich książek o tematyce społeczno-gospodarczej, występuje w nich przeciwko wyzyskowi i korupcji.

  Więcej o samym autorze na stronie http://www.ravibatra.com
  Więcej o modelu PROUT:
  http://www.prout.net.pl (j. polski)
  http://www.proutworld.org

 14. tmsz said

  Taki przepis może być wykorzystany w dobrym lub złym celu np. zarażona niebezpiecznym wirusem osoba chce wejść na teren gdzie przebywa wiele osób np. do szkoły ale nie ma prawa zabraniającego jej tego i policja nie może intewrweniować, więc ta osoba wchodzi, dzieci wpadają w panikę i wyskakują oknami.

  • Margherita said

   Zła NIE można wykorzystać w dobrym celu. Powiedz, mi ilu się takich czubków w naszym pięknym kraju znajdzie, żeby chcieli celowo zarazić dzieci, bo sami są chorzy?! Nie znajdziesz, kogoś takiego. Naprawdę. Tylko agenci Baxtera są do czegoś takiego zdolni, i to za pieniądze i, ponadto, metodą szczepionkową. Takich przypadków nie ma i nie będzie. Wyłącznym celem wprowadzania takiego prawa jest wprowadzanie zamordyzmu.

   • tmsz said

    Są tacy. Jeśli myślisz, że nie to puknij się w głowę. Tylko, że to powinna być sprawa rodziców a nie policji.

   • Margherita said

    Człowiek, nawet nieźle stuknięty, jak się dowie, że jest chory, np na gruźlicę, to pędzi do lekarza, a nie do galerii handlowej ludzi zarażać. Zresztą od krótkiego kontaktu z chorym jeszcze się nie choruje, także te opisane przez Ciebie dzieci nie miałyby powodu do skakania z okien. Mogłyby spokojnie wyjść ze szkoły.

 15. Obsertwator said

  ZYTA:

  co to znaczy bierny opór????????? pierwszy raz cos takiego słysze?
  TZN ze jak przyjda po ciebie aby Cie zaszczepic to wg Ciebie należy :
  – POwiedziec : nie zgadzam sie i podwinąc rekaw aby cie zaszczepili??

  sorki: ale ja nie rozumiem twojego tekstu .

 16. A said

  A u mnie od trzech dni – cisza i spokój. Chyba im sie znudziło….

 17. Obsertwator said

  Bierny Opór:

  z art. 224 § 2 k.k. nie podlega osoba stosująca bierny opór, tj. opór nie polegający na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej wobec funkcjonariusza w celu uniemożliwienia mu wykonania prawnej czynności służbowej. Nie jest więc przestępstwem czynnego oporu np. położenie się na ziemi przez osobę, którą funkcjonariusz Policji chce ująć i zatrzymać.
  Należy także podkreślić, że ze względu na to, iż określenia te są w logice nazwami abstrakcyjnymi, tzn. nie odnoszą się do konkretnych osób bądź rzeczy, nie można enumeratywnie wyliczyć wszystkich stanów faktycznych, będących desygnatami tych nazw. W rozstrzyganiu czy dane zachowanie się osoby stanowi bierny czy też czynny opór należy się kierować przesłankami wskazanymi na wstępie, a wynikającymi z analizy językowej tych pojęć.

  czyli co: szczepisz sie:))

  oj Zyta Zyta…

  • zyta said

   Obsertwator powiedział/a
   3 grudzień 2009 @ 3:24 pm,

   nie czepiaj sie slow, wszyscy db wiedza o co chodzi i ty tez, a jesli nie wiesz to chodzi o takie kombinowanie, zeby nie doszlo do szczepienia

   i prosze bez osobistych wycieczek ( to dotyczy wszystkich), bo ten blog nie temu sluzy

 18. VIVIEN said

  NO TO SIE ZACZNIE DOPIERO NA DOBRE JAK PODPISZA WSZYSCY KLIMA W KOPENHADZE …. LUDZIE WTEDY NIE BEDZIE ODWROTU- CHCA NAS WYTEPIC ! NIE WIDZICIE TEGO LUDZIE ! NIE ZAJMOJCIE SIE TERAZ TYLKO tymi SZCZEPIENIAMI – ROBCIE JAKIES DEMOnstracje PRZECIW KLIMA ZGROMADZENIU …. NA CALYM SWIECIE – POROBIA TYLE PRZEPISOW PRAWNYCH NOWYCH ZE TE KTORE DO TERAZ ZOBOWIAZUJA – MOZENA SOBIE BEDZIE WSADZIC ….W SZUFLADKE 😦 OJ NIE DOBRZE ! NIE DOBRZE !

  • pyrek said

   Tylko bez paniki, bo to zły doradca. Demonstracja kilku osób nie wiele da. Znając życie ludzie dopiero ruszą d..y jak będą mieć nóż na gardle, należy ich uświadamiać jak to już wszystko wygląda.

 19. Abc said

  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=19208
  Wczorajsza ciekawa audycja historyka filozofii dra Krajskiego „Masoneria i kryzys”. Osoby już świadome może nie dowiedzą się z niej czegoś nowego, ale mniej siedzącym w temacie może sporo rozjaśnić. Przykładowe hasła, o ktorych była mowa: masonów wizja świata, świat koncernów, Rockefellerowie, Iluminaci, kto rządzi światem, polscy politycy-masoni. Polecam

 20. Aśka said

  Zamieściłam poniższy wpis w temacie: Ekipa filmowców jedzie na Ukrainę
  Opublikował/a grypa666 w dniu 24 listopad 2009
  W tekście tym są zastrzeżenia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do ustawy o zarządzaniu kryzysowym.Myślę, że to są istotne wątpliwości co do słuszności zastosowanych rozwiązań, więc przytaczam jeszcze raz, skoro w temacie dzisiejszym bierzemy pod uwagę zapisy innej ustawy.

  Aśka powiedział/a
  24 listopad 2009 @ 8:48 pm

  10 Votes

  Quantcast

  WAŻNE !!

  1.

  Click to access ad_41.pdf


  Skan pisma Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka do Szefa Kancelarii Prezydenta z dnia 06.08.2009 ws ustawy o zarządzaniu kryzysowym

  http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/interwencje/prezydent-rp-wystapil-z-wnioskiem-do-trybunalu-konstytucyjnego.html
  sobota, 05 września 2009 01:55
  Prezydent RP wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

  Prezydent RP Lech Kaczyński dnia 20 sierpnia 2009 r. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 131, poz. 1076).

  Prezydent powołał się we wniosku na opinię Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącą przedmiotowej ustawy.

  2.
  http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/interwencje/interwencja-hfpc-w-sprawie-przepisow-prawa-dotyczacych-obowiazku-przymusowej-hospitalizacji-izolacj.html
  Interwencja HFPC w sprawie przepisów prawa dotyczących obowiązku przymusowej hospitalizacji, izolacji i kwarantanny, na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi PDF Drukuj Email
  piątek, 31 lipca 2009 00:23
  Interwencja HFPC w sprawie przepisów prawa dotyczących obowiązku przymusowej hospitalizacji, izolacji i kwarantanny, na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przepisów prawa dotyczących obowiązku przymusowej hospitalizacji, izolacji i kwarantanny, na gruncie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

  W swoim piśmie do GIS, Helsińska Fundacja Praw Człowieka wyraziła zaniepokojenie postanowieniami ustawy w zakresie ograniczania konstytucyjnie chronionej wolności osobistej. Naszym zdaniem przymusowa izolacja, kwarantanna bądź hospitalizacja może być zakwalifikowana jako ograniczenie lub pozbawienie wolności osobistej. W związku z tym, na mocy art. 41 ust. 1 Konstytucji RP, powinna podlegać kontroli sądowej.

  W sprawach karnych gwarancje w tym zakresie przewiduje art. 41 ust. 3 Konstytucji RP, który stanowi, że osoba zatrzymana, jeżeli nie zostanie zwolniona w ciągu 48 godzin, musi zostać przekazana do dyspozycji sądu, który ma 24 godziny na wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub zwolnieniu zatrzymanego. Jeżeli chodzi o ustawy o charakterze administracyjnoprawnym, również można znaleźć w nich szereg przepisów spełniających konstytucyjne gwarancje w tym zakresie. Przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.) gwarantują odpowiedni czas na dokonanie przez sąd opiekuńczy, kontroli przyjęcia osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego, bez jej zgody. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, przyjęcie takie wymaga zatwierdzenia przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjęcia. Kierownik szpitala zawiadamia o powyższym sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia. Z kolei ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.) umożliwia nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny (art. 26 ust. 1 ustawy).

  W obowiązującej obecnie ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie ma zapisu odnoszącego się do sądowej kontroli pozbawienia wolności. Artykuł 39 ust. 2 ustawy stwierdza lakonicznie, że w przypadku niewyrażenia zgody na hospitalizację, izolację lub kwarantannę przez osobę poddaną takim środkom, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym umieszczona jest ta osoba, ma obowiązek powiadomienia jej o przysługujących jej środkach odwołania. Jest to sformułowanie niejasne, ponadto wskazuje na to, że tryb odwołania będzie przebiegał na gruncie prawa administracyjnego, skoro podstawą przymusowej hospitalizacji, izolacji bądź kwarantanny jest decyzja administracyjna. W związku z trybem postępowania przewidzianym w KPA, oraz z terminami określonymi na rozpoznanie środków odwoławczych, kontrola sądowa decyzji wydanej w sprawie przymusowej hospitalizacji, izolacji i kwarantanny pojawi się na bardzo późnym etapie, co może rodzić wątpliwości w związku z konstytucyjną ochroną wolności osobistej, gwarantowanej przez art. 41 ust. 1 Konstytucji RP. Zarzutem jest w tym przypadku to, że przepisy nie gwarantują takiej kontroli expressis verbis, a jak zostało to już przedstawione, podobne gwarancje są wyrażone wprost w innych ustawach. Obowiązywały również na gruncie starego stanu prawnego.

  Poza kwestią sądowej kontroli istotny jest również czas trwania samej procedury odwoławczej, a także czas trwania takiej izolacji, hospitalizacji i kwarantanny. Postępowanie administracyjne nie daje w tym zakresie właściwych gwarancji, ponieważ termin do rozpatrzenia odwołania od decyzji nie jest w tym wypadku ściśle oznaczony – artykuł 35 § 1 KPA stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie określając tego terminu precyzyjnie. Natomiast gdyby przyjąć uregulowany w art. 35 § 2, miesięczny termin rozpatrzenia odwołania jako granicę maksymalną, to i tak długość tego terminu przemawia za tym, że w tym przypadku realne prawo do kontroli sądowej osoby pozbawionej wolności może zostać naruszone.

  Na podobnym stanowisku stoi Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt SK 50/06 (sentencja ogłoszona dnia 18 lipca 2007 r. w Dz. U. Nr 128, poz. 903), stwierdził, że w ramach dookreślenia „zasad” i „trybu” pozbawienia lub ograniczenia wolności do ustawodawcy należy wytyczanie granic czasowych stosowania różnych form limitowania wolności osobistej. Granice te powinny być wyznaczone w sposób jasny i precyzyjny, a kontrolę nad ich przestrzeganiem powinien sprawować sąd.

  Niejasność budzą także kwestie dotyczące praktycznego egzekwowania obowiązku przymusowej izolacji, kwarantanny bądź hospitalizacji.

  W przypadku gdy przymusowa izolacja, kwarantanna bądź hospitalizacja odbywa się na podstawie decyzji powiatowego inspektora sanitarnego, decyzja taka może być wyegzekwowana w drodze egzekucji administracyjnej w trybie zastosowania przymusu. Wątpliwości rodzą się w wypadku, gdy o przymusowym pozbawieniu wolności decyduje lekarz (art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) i brak jest w tym wypadku decyzji administracyjnej. Art. 36. ust. 1 ustawy stanowi, że wobec osoby, która nie poddaje się kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu. Problematyczna wydaje się jednak sama konstrukcja przepisu. Zawiera on bowiem zamknięty katalog środków przymusu bezpośredniego. Środki przymusu jakie mogą znaleźć zastosowanie to przytrzymywanie, unieruchomienie lub przymusowe podanie leków. Rodzi się w związku z tym wątpliwość jak miałoby wyglądać zastosowanie przymusu bezpośredniego polegającego na doprowadzeniu kogoś w miejsce izolacji lub odbywania kwarantanny w przypadku gdy miejsce takie znajduje się poza terenem szpitala gdzie doszło do rozpoznania zagrożenia. Przepis art. 36 ust. 3 stwierdza, że lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Przepis może sprawić trudności na polu interpretacyjnym. Jeżeli przyjąć wykładnię funkcjonalną, to oczywiście środkami przymusu bezpośredniego w rozumieniu art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, będą wszystkie środki jakimi dysponuje Policja, Straż Graniczna etc. – zgodnie z odpowiednimi ustawami. Jeżeli natomiast odnosić ten zapis do katalogu środków przymusu określonych w art. 36 ust. 1 ustawy, to np. środek przymusu w postaci doprowadzenia nie będzie się wydawał możliwy do wyegzekwowania. Dla przykładu art. 34 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego jasno stanowi, że wobec osoby przyjętej do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody, poza okolicznościami określonymi w art. 18 ustawy, przymus bezpośredni można stosować także w celu zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez tę osobę szpitala psychiatrycznego.

  Przytoczone niejasności w zakresie egzekucji obowiązków przewidzianych w ustawie nie są jedynie teoretycznym problemem. Realne problemy ze stosowaniem przepisów ustawy mają obecnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku osób chorych na świńską grypę. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, stosuje się ją do zakażeń i chorób zakaźnych, których wykaz jest określony w załączniku do ustawy. Wirus A/H1N1 w tym wykazie nie figuruje, pomimo tego, że art. 3 ust. 2 ustawy przewiduje, że w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej innych niż wymienione w załączniku do ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia może ogłosić, w drodze rozporządzenia, zakażenie lub chorobę zakaźną. Mamy informację z wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego, że rozporządzenie takie nie zostało wydane. Minister Zdrowia wydał jedynie informację dla lekarzy, organów założycielskich i dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej w sprawie podstawowych zasad postępowania w związku z przypadkami grypy A/H1N1. Informacja ta ma jednak charakter ogólny i nie odnosi się do wyżej przedstawionych problemów.

  W związku z powyższym, Państwowa Inspekcja Sanitarna może mieć potencjalnie problem ze zwalczaniem zagrożenia spowodowanego tym wirusem. Taka sytuacja miała miejsce w sprawie 19 – latka chorego na świńską grypę, który odmówił poddania się hospitalizacji. O sprawie informował TVN24 w dniu 15.07.2009 r. na swojej stronie internetowej. Kiedy lekarze zdecydowali, że zatrzymają go na leczenie w izolatce, ten się nie zgodził i wrócił do domu. Nałożony został na niego obowiązek izolacji, jednak pojawiły się wątpliwości odnośnie wyegzekwowania tego obowiązku, w związku z uregulowaniami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (artykuł na portalu internetowym TVN24 – http://www.tvn24.pl/0,1609855,0,2,rodzina-chorego-roma-rozp8230-im-leb,wiadomosc.html). W tej sytuacji istnieje zagrożenie niewywiązywania się przez Państwo z konstytucyjnych obowiązków, jakie nakłada na nie art. 68 ust. 4 Konstytucji RP w zakresie zwalczania chorób epidemiologicznych.

  Skuteczne zapobieganie i zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych przez władze publiczne, jest działaniem niezbędnym z punktu widzenia konstytucyjnych gwarancji ochrony zdrowia ujętych w art. 68 ust. 1 Konstytucji RP. W szczególności jest realizacją obowiązku zwalczania chorób epidemiologicznych, nałożonego na Państwo przez art 68 ust. 4 Konstytucji RP. Zagadnienie to jest również bardzo aktualne w świetle pojawiania się w przeciągu ostatnich lat coraz groźniejszych mutacji wirusa grypy i ogłoszeniem 11 czerwca 2009 r. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii tego wirusa w odmianie A/H1N1. Nie ulega więc wątpliwości, że działania prewencyjne w tym zakresie są podstawowym środkiem ochrony zdrowia obywateli. Mogą być jednak efektywne tylko w oparciu o prawidłowe i wolne od wad, przepisy prawa. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, mogą budzić wątpliwości w tym zakresie.
  Wskazane problemy na gruncie praktycznego stosowania przepisów tej ustawy, mogą uniemożliwić skuteczne prowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, a także skutkować naruszeniem praw i wolności człowieka. Dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Głównego Inspektora Sanitarnego o poddanie przedstawionych w tym zakresie wątpliwości wnikliwej analizie i podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
  Odpowiedz

 21. ALFA said

  OTWÓRZ OCZY

  http://otworz-oczy.org/blox.php

 22. Olewam system said

  Mogą sobie uchwalać co chcą mam to w d…. i tak sie nie zaszczepie i mogą mnie szukać powodzenia:))

  • NICC1 said

   Heh…Gdzie sie schowasz…?;p

  • mary said

   a mnie niegodni w dupe pocalowac, jestem wolnym czlowiekiem i ja rzadze swoim cialem, ja podejmuje decyzje o sobie, ci co chetni sa do szczepienia to niech sie szczepia nawzajem, Polak potrafi, jak juz dojdzie do najgorszego to sie cos wymysli, zeby oszwabic zydowskich slugusow. Moze poprosi sie Lukaszenke o azyl? Amerykanie przyjezdzaja do Polski, bo u nas jest wiecej wolnosci/narazie/, to my mozemy sprobowac na Bialorus

   • Margherita said

    A jak przejdziesz granicę? Zakładając, że trwa stan wyjątkowy, oczywiście.

  • zyta said

   Wszyscy o tej dupie, ze niby brzydka, niewazna i wszystko w nia mozna wsadzic a bez niej nie poradzilibysmy sobie. Zmiencie to naiwne i przyglupie powiedzenie na inne.

 23. piotrkumys said

  Od kilku (nastu?) już lat „nasz” paplament wprowadza różne ustawy mające na celu wyrównanie do stanu prawnego obowiązującego w Unii. Dotyczy to zarówno spraw związanych z, na przykład, ruchem drogowym, standardem toalet w budynkach publicznych, udogodnieniami dla niepełnosprawnych na wózkach i bez, przepisami przeciw pożarowymi jak i zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii, alkoholizmu etc… etc…
  Nie dzieje się to przypadkowo ani nie jest żadnym polskim sejmowym wynalazkiem.
  Nasi posłowie nie reprezentują przecież ani swoich wybrańców, ani Narodu , a jedynie interes swojej partii. Nie odpowiadają również przed nikim poza swoją partią. No i komisją etyki poselskiej (sic!)
  Wykonują jedynie polecenia Komitetu Centralnego swojej partii i zgodnie z dyscypliną partyjną głosują tak jak im kazali, o ile oczywiście nie pomylili ściągi z wytycznytmi, co jak wiemy ma czasami miejsce.
  I tyle na ten temat

 24. A said

  NIe wiem czemu przeżywacie że jakiś muzyk robi wokół siebie mroczny klimat i co to ma do rzeczy. Jest wielu pseudostatnistów i muzyków death metalowych również w polsce i co z tego? Być moze ten koleś nawet nie stał obok prawdziwego satanisty a na na widok zdechłego kota trzęsie portkami, bo że on mówi że szatan jest ciekawą postacią to mnie jakos nie rusza. Wiec jak masz ochote wyjaśnij czego nie wiem co ty wiesz.

 25. Bruno said

  Video: dolar Bubel
  występują Peter Schiff, Ron Paul, Marc Faber, Gerald Celente, Jim Rogers, i inni. Przygotuj się na upadek dolara.

 26. Bruno said

  WHO ostrzega przed połączeniem śmiertelnego wirusa ptasiej grypy i świnskiej grypy

  WHO ostrzega, że nowe przypadki ptasiej grypy H5N1 odnotowano u drobiu w Egipcie, Indonezji, Tajlandii i Wietnamie, ryzyko ptasiej grypy i pandemii grypy H1N1 świń połączenia jest zwiększone.
  Hanoi: Wietnam Ministerstwo Zdrowia mówi mężczyzna zmarł na ptasią grypą, a Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega o niebezpieczeństwach związanych z wirusem ptasiej grypy i grypy świńskiej poprzez połączenie.
  Ministerstwo napisało na swojej stronie internetowej we wtorek, że 23-letni mężczyzna zmarł w zeszłym tygodniu, a wyniki badań potwierdziły został zainfekowany przez wirusa H5N1 ptasiej grypy. Zjadł mięso z kaczki która zachorowała.
  W ubiegłym tygodniu.

  Źródło: Gulf News

 27. stary said

  my już chyba nie mamy nic do powiedzenia jako naród, najbardziej mnie wkurza fakt bezradności – możemy tylko gadać, ale z tego nic nie wynika

 28. NICC1 said

  Jedyna dobra nasza ze jestesmy w tym debilnym czasie w pl……..U nas nic na pewno nie stanie sie jako pierwsze, widzimy zreszta i mozemy porownac nasz rozwoj wypadkow z tym we francji, szwecji…No a pozatym jeszcze i poki co mamy jako jedyni min Kopacz…

  • stary said

   ja to bym n Kopacz to za bardzo nie liczył, ale fakt naszego dziadostwa w tym przypadku może być naszym atutem

  • vindpust said

   W Szwecji, jak na razie, nic nie robia na sile. Jest duza propaganda zeby ludzie sie szczepili ale na tym sie konczy.

   Wczoraj podawali ze lek Tamiflu za dwa miesiace bedzie przeterminowany i wyszla propozycja zeby po prostu zmienic date na tym lekarstwie i dalej go serwowac ludziom. Nie mysla ze to moze zaszkodzic a zarobia na tym pieniadze. Tylko potrzebna jest gwarancja od rzadu ze gdyby byly jakies skutki uboczne to rzad ma wziac to na siebie. Takie machloje.

 29. Anya said

  MAM MAŁE PYTANIE W ZWIĄZKU Z CZOSNKIEM
  Czy zamarynowany oliwą z oliwek czosnek traci smak?
  Kupiłam ostatnio ser feta z czosnkiem w oliwie z oliwek i mam wrażenie że był bezsmakowy. A bezsmakowy = pochodzący z Chin i bezużyteczny ; P

  • VIVIEN said

   …JEZELI KTOS CHCE SIE POZBYC TEGO ZAPACHU OSTREGO ,specyficznego DLA ” CZOSNKU:”-PRZECIAC NA POL I WYCIAGNAC ZARODEK … czasem jest troszke zielonkawy-wyrzuc to – to z tego kielkuje wlasnie – po wyciagnieciu zapach jest ok – tak robia kucharze i TURCJA… DO MIESA WRZUCAM CALE NA PATELNIE W SKORUPCE – TYLKO BEZ PRZESADY : PAMIETAJ ZE CO ZA DUZO – TO NIE ZDROWO – LEPIEJ CODZIENNIE MALA DAWKE ;ZEBY ORGANIZM NIE PRZYZWYCZAIL SIE I NIE ZIGNOROWAK….SMACZNEGO

 30. Survivor said

  Chciałbym państwu pokazać wyniki ankiety, którą stworzyłem co prawda w zwykłej grze internetowej, jednak bardzo popularnej(www.plemiona.pl). Gdzie tylko mogę staram się informować jak i dowiadywać o postawie innych ludzi wobec pandemii, szczepionek a nawet NWO. Oto wyniki:

  Czym dla ciebie jest pandemia tzw.świńskiej grypy?

  Chorobą przed którą wszyscy powinni się zaszczepić
  14 głosów (48,28%)

  Histerią wywołaną dla zarobku firm farmaceutycznych
  12 głosów (41,38%)

  Pretekstem do przyjęcia ludobójczych szczepionek
  3 głosy (10,34%)

  ________________________________________________________
  Czy słyszałeś/aś kiedykolwiek o New World Order?

  Tak, wiem co to jest. Uważam to za bzdury.
  1 głos (6,67%)

  Wiem co to jest i myślę, że to poważna sprawa.
  6 głosów (40,00%)

  Nie mam pojęcia co to jest NWO.
  8 głosów (53,33%)

  Musiałem się pokusić o przedstawienie tu moich wyników, niestety wyniki przynajmniej dla mnie nie są zadowalające. Pozdrawiam i zachęcam do informowania ludzi!

 31. bloff said

  Słuchajcie czas zacząć działać! Wymyśliłem plan wg. mnie dobry, mianowicie:

  – Zebrać do kupy wszystkie najbardziej uświadamiające filmiki i zmontować to w jeden (wiecie o co chodzi).
  – Zrobić zbiórkę na tłoczenie płyt dużej ilości nagrać owe filmy, zmontować jakaś organizacje która by wysyłała je w poszczególne miasta w Polsce dla osób którzy by chcieli po rozdawać je ZA DARMO na ulicy innym ludziom!!

  Musi nas być więcej i poprzez demokracje bezpośrednią odratujemy Polskę!

  Jak myślicie? Chciałbym poznać wasze komentarze!!

  • toms said

   dobry pomysł ale agenci pewnie już działają i bedą to paraliżować

  • jktgg said

   Pomysł świetny, podobny zresztą był już realizowany kilka miesięcy temu pod nazwą: „płyty prawdy” ileś set płyt poszło
   w ludzi.

   Ja nie mam możliwości technicznych żeby skompilować jakiś materiał na dvd ale jak byłby zrobiony przez ludzi obraz iso to bym pobrał i nagrał do rozdania. Zawartość jednak powinna być wcześniej uzgodniona żeby pózniej nie wycinać z iso niepotrzebnie.

  • Krk said

   Dobra mam pytanie.Czy ktoś umie zrobić forum w którym były by tylko tematy na temat działań,spotkań,propozycje działań???

  • monitorpolski said

   Wystarczy przetłumaczyć gotowce, które są po angielsku, dodać kilka polskich wątków. Niedługo coś takiego będzie tu dostępne.

 32. elcia said

  w uk jest mozliwosc kupna szczepionki w aptece , moze kupic taka jedna i przeslac ja do jakiegos labolatorjum w polsce zeby ja sprawdzili – co wy o tym myslicie ?

  • monitorpolski said

   Proponuję pójść ze szczepionką, najlepiej Pandemrix, do Kochanowskiego i nagrać kamerą jak się zaszczepia.

 33. toms said

  Illuminaci w Polsce planują cenzurę internetu przez tylne drzwi ustway hazardowej

  http://www.tvn24.pl/-1,1631857,0,1,ledwo-uchwalili-hazardowa-a-juz-ja-zmieniaja,wiadomosc.html
  :(((( .P

 34. navajo88 said

  witam wszystkich

 35. navajo88 said

  co tam ciekawego w świecie grypy !!!! dzieje się coś ???

 36. Taka Tam... said

  w glowie sie nie miesci jak mozesz droga Vivien tak mowic (masz do tego prawo ale…)… chyba nie wiesz jak to jest lub nie potrafisz sobie wyobrazic jak to jest zyc w okupowanym kraju w ktorym dochodzi do eksterminacji cywili a Ci ktorzy desperacko probuja sie przeciwstawic sa nazywani glupimi.

  tak tak, powiesz ze Polska tez jest okupowana, ale jednak nikt cie za kolnierz z chalupy nie wyciaga, nie uprowadza, nie kroi na kawalki i sprzedaje i nie posypuje bialym fosforem.

 37. Zenobiusz said

  To było po prostu bohaterstwo i moralne zwycięstwo, uniemożliwiła strzelanie do rodaków własnym ciałem zasłaniajęc potencjalną drogę pocisków.Jsśli ktoś nazywa to głupotą to ja nie wiem już na jakim świecie żyję.Powinni jej wystawić kieduś pomnik jak już będą wojni i u siebie.

  • Rico said

   ma JAJA!!! SZCZUNEK PODZIW BRAK SŁOW!!! BOHATERKA!

   • am...ka said

    Wyszukajcie na sieci Rachel Corrie (amerykanka-USA).
    Zostala zabita przez buldorzery izraelskie.

   • Vebriq said

    ci żołnierze żydowscy wykazali się bardzo pozytywnie,ja bym tego nie wytrzymał tylko w łeb dziewczynie i koniec,nie pozwoliłbym się jej zbliżyć w ogóle na taką odległość

 38. jowram said

  Od specjalnego wysłannika z Mexyku

  dr Jerzy Jaśkowski

  W związku z szeroąa informacją w prasie i telewizji na temat epidemii grypy w Mexyku poprosiliśmy naszego wysłannika o dokładne zapoznanie sie z tematem epidemii w tym Kraju. A oto co otrzymaliśmy: Z przykrością donoszę, ze szeroka informacja w prasie polskiej na temat
  rzekomej epidemii w Meksyku nie znajduje najmniejszego potwierdzenia w faktach, tutaj na miejscu.
  Bardzo intensywne ponad 2 tygodniowe śledztwo nie pozwoliło na uchwycenie jakichkolwiek oznak jakiejkolwiek epidemii w tym Kraju, a tym bardziej świńskiej grypy tj kichania, psikania, pokaszliwania i chrząkania w masowej ilości.
  Ale od początku. Chcąc zdobyć potrzebna wiedze najpierw sprawdziłem na ulicy. Żadnych odznak zminimalizowania ruchu ulicznego. Samo Mexico city to jest 6 milionów samochodów jeździ sobie jak gdyby nigdy nic. Manifestacje jedne przeciw a drugie za spotykają sie i po wygłoszeniu krótkich okrzyków, bez kaszlu i kichania, rozchodzą w swoje strony, przy zupełnej obojętności policji, a przede wszystkim policjantek w doskonale dopasowanych seksownych mundurach. Czego oczywiście nie można powiedzieć o polskich mundurach naszych dziewczyn.
  Tak wiec nie widząc oznak epidemii na ulicy udałem sie do punktów zbiorowej konwersacji to jest do muzeów, i galerii licznie odwiedzanej przez młodzież także w doskonale dopasowanych mundurkach ( i komu to u nas przeszkadzało), czego nie można powiedzieć o polskiej młodzieży ponieważ rzadko odwiedza muzea. Przykładowo przeprowadzony przez nas test na 10 młodych obywatelach, jak sie nazywa zabytek obok wykazał 100 procentowa nieznajomość . Podobnie było w innych wojewódzkich miastach. Niedługo będzie u nas tak jak na Ukrainie. Młody człowiek zapytany jak sie nazywa rzeka płynąca przez miasto ze śmiertelna powaga odpowiedział: no… reka. A podobno w każdej gminie są wydziały oświaty tylko pytanie kogo one oświecają…
  Wracając do tematu pandemii: ostatnim oddechem wpadliśmy na pomysł sprawdzenia akcji epidemia w metrze. Trzeba podkreślić, że Mexico city to (ludnościowo) połowa Polski zgromadzona w Trójmieście, a samo metro przewozi kilkanaście milionów ludzi dziennie i to za 50 groszy, przez cały dzień, dwanaście linii.
  Trochę to trudno zrozumieć, ponieważ co roku słyszymy w Polsce, jak to „miasto musi sie głowić” i podnieść ceny biletów. A tutaj za 50 groszy przez cały dzień można jeździć z częstotliwością pociągów ok. 1 minuty. Może byłoby lepiej skorzystać z doświadczenia ludzi mądrych i wywieźć pary urzędników i posłów na pustynie meksykańską, aby tam nabrali wiedzy, jak to robić aby sie opłacało. Doświadczenie życiowe mówi aby korzystać z wiedzy już wypracowanej np. Kościoła Katolickiego. Jak jest coś ważnego do załatwienia to sie zamyka tych panów i otwiera drzwi dopiero jak wszystko jest uzgodnione. A u nas pokutuje komunistyczny zwyczaj diety: Nic nie robić, a brać diety, to jest sukces naszych polityków: Czym dłużej omawiamy zagadnienie tym więcej pieniędzy płynie do kieszeni. I proszę, tak było w państwie totalitarnym i tak jest obecnie, każdy poseł chce diety a nie co zrobiłem i za ile.
  Wracając do epidemii: w metrze nie słyszy sie pociągania nosem, ani prychania. A może to jest bezobjawowa epidemia. Mieliśmy już takie przypadki w medycynie. W roku bodajże 1982 pewien bardzo nobliwy psychiatra z Gdańska popierał Towarzyszy ze wschodu w dokumentowaniu bezobjawowej schizofrenii, której to chorymi zapełniano łagry zwane psychuszkami. Jak była bezobjawowa schizofrenia to dlaczego nie może być bezobjawowa epidemia.

  I tutaj dylemat przed panią Minister Kopacz, kogo zaliczyć do grupy ryzyka i kogo należy szczepić w pierwszym rzędzie. Podsuwam spostrzeżenie. Najlepiej szczepienia zacząć od konsultantów krajowych, regionalnych itd, z rodzinami, wnukami i przyjaciółmi tymi bliższymi (dalszych szkoda) aby nie czuli sie pokrzywdzeniu. A jak przeżyją, to za rok można wrócić do tematu. W ten prosty sposób ta dzielna Kobieta może zaoszczędzić kilkaset milionów złotych i przeznaczyć je na leczenie np. wad serca u dzieci , których 4000 czeka w kolejce na zdiagnozowania z braku funduszy.
  I na tym kończę ponad dwutygodniowe śledztwo epidemii w Meksyku.
  Z poważaniem dr Jerzy Jaśkowski

  • oko1 said

   Dore sledztwo i prawdziwe. Moge tylko potwierdzic ze w Nowym Jorku tez nigdzie nie moglem zauwazyc zadnej epidemii grypy. A to przeciez 6 i najwyzszy stopien tej epidemii, ludzie mowili ze po ogloszeniu mysleli ze mase ludzi bedzie lezec na ulicah a tu nic. Ani katarku ani kaszelku, zdrowie jak zawsze wszystkim dopisuje.
   Gdzie ta grypa ? gdzie ta epidemia ?
   smiechu warte.

 39. Aśka said

  Traktat o otwartych przestworzach, sporządzony w Helsinkach dnia 24 marca 1992 r.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011031127

  • jktgg said

   Odpowiedź na chemtrails, otwarcie (udostępnienie) naszego nieba dla nieuzasadnionych lotów podczas których mogą odbywać się opryski, takie loty są dozwolone bo niebo (strefa powietrzna dla przelotów) przecież jest „otwarte”…

   • Aśka said

    właśnie dlatego tę ustawę podałam, bo myślę, że rodzi ona pole do nadużyć … choćby chemtrail

 40. jowram said

  Uznany Ekspert ostrzega:

  „Polski atom jest bezpieczny jak Titanic”

  http://www.dziennik.pl/gospodarka/article496790/Polski_atom_jest_bezpieczny_jak_Titanic.html Polski atom jest bezpieczny jak Titanic

  „Polski atom jest bezpieczny jak Titanic” fot. Silverkblack/shutterstock.com

  Polskie elektrownie atomowe będą grozić drugim Czarnobylem. System, który wybrał rząd, jest tak niebezpieczny, że Brytyjczycy nie wydali zgody na budowę tego typu reaktorów. Polscy eksperci nie mają doświadczenia i ślepo wierzą producentom – alarmuje uznany ekspert od energii jądrowej.

  „Brytyjski Inspektorat Instalacji Atomowych (Nuclear Installations Inspektorat) odmówił wydania zgody na budowę reaktorów atomowych typu EPR (European Pressurised Reactor – nowy reaktor o mocy 1600MW) uzasadniając to obawą o bezpieczeństwo ich działania” – wyjaśnia w „Wirtualnym Nowym Przemyśle” prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, profesor zwyczajny na Politechnice Łódzkiej, członek European Energy Institute. A brytyjscy eksperci to jedni z najbardziej doświadczonych znawców energii atomowej na świecie.

  Brytyjscy uczeni twierdzą, że reaktory, które chce kupić Polska mają wielkie problemy z bezpieczeństwem. Są problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury i ciśnienia. W razie problemów nie da się szybko zatrzymać pracy siłowni.

  Według niego w Polsce nie ma żadnej dyskusji o bezpieczeństwie reaktorów, a rząd przedstawia urządzenia jako super-bezpieczne. „Ludzie byli przekonani, że zbudowali super-niezawodne urządzenie. Był to statek i nazywał się Titanic. Od tego czasu nie ma już bezpiecznych czy niezawodnych urządzeń. Czytając peany lobbystów dotyczących bezpieczeństwa reaktorów atomowych warto się zastanowić czy nie próbują nam sprzedać biletu na kolejnego Titanica” – twierdzi profesor. Jak sugeruje Mielczarski polscy eksperci nie mają żadnego doświadczenia. Skończyli tylko tygodniowe kursy i zdani są tylko na informacje producentów. A te nie zawsze zgodne są z prawdą. Dlatego decyzja w 2010 o typie reaktora musi być bardzo dokładnie przygotowana. Inaczej polskie elektrownie jądrowe mogą zniszczyć Polskę.

  „Wirtualny Nowy Przemysł”

 41. obserwator said

  wychodzi na to,ze Nergal jest madrym wizjonerem.Poprzez swoja sztuke pokazuje przyszlosc….BRRRRRRRRR.

 42. Luc said

  Odnosnie tego artykulu to mozna tylko nawiazac do francuskiej Minister Bachelot ktora juz w styczniu 2009 podczas wizyty w Eprus/Saint-Denis wiedziala ze bedzie pandemia i chciala sie upewnic ze obowiazkowe szczepienia we Francji mozliwe

  http://www.leparisien.fr/saint-denis-93200/un-qg-pour-faire-face-aux-crises-sanitaires-16-01-2009-375348.php

  http://www.theflucase.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2123%3Afrench-agency-prepared-for-pandemic-in-january-2009&catid=41%3Ahighlighted-news&Itemid=105&lang=en

 43. ulka said

  Nie chce mi sie czytac wszystkich wpisow (moze o to ktos wczesniej pytal), pytam: czy w zwiazku z tym nie mozemy powiedziec, ze te szczepienia sa wbrew naszej wierze? Czy nie ma czegosc takiego w przepisach jak wolnosc wiary i przekonan???

  • am...ka said

   Oczewiscie, ze jest taki przepis, ale prawnicy w Polsce sa tak stuknieci, ze nawet nie czytaja internetu (dlatego nie maja pojecia co sie swieci), tak samo zreszta jak polscy lekarze.
   Mam wrazenie, ze wiekszosc tzw. inteligentow (prawnikow, inzynierow, medykow) to banda idiotow, ktorzy bezmyslnie powtarzaja za swoimi nauczycielami, a ci ich ucza glupot.

   Zauwazcie, ze tutaj nie pisze zaden lekarz, ktory wspiera oficjalna teorie grypy swinskiej i oficjalana teorie szczepionek!

   Lekarzom „pierze sie mozgi” przez piec lat. Bylam jednym z nich wiec wiem. Wyprano mi tak mozg, ze zatrowalam moich najblizszych i sama siebie. Dzieki Bogu zaczelam miec pytania, szukalam i znalazlam.

   Od dwoch lat lecze naturalnie. Moja rodzina jest zdrowa, ja jestem zdrowa, moi pacjenci powracaja do zdrowia.

   • pytek said

    @Am..KA:
    Tia…najbardziej inteligentni wedlug Ciebie ,to Ci po trzech klasach szkoly podstawowej.Reszta wyksztalconych to same glaby.To dzieki takim postom jak Twoje inteligentni ludzie nie chca sie tutaj wypowiadac.
    I nie podszywaj sie pod lekarza ,ani nawet studenta medycyny ,bo piszac te swoje „madrosci” z sufitu ,nie chcialo Ci sie nawet sprawdzic, jak dlugo trwaja studia lekarskie.Pacjentow to Ty masz w swoich urojeniach tylko.

 44. ulka said

  Kazdy z nas bedzie za tak niedlugo.
  Wtedy okaze sie czy wierzysz w to co piszesz!

 45. elcia said

  wczesniej zamiescilam posta , ze jest mozliwos kupienia szczepionki pandemicznej i przeslac do polski zeby ja zbadac . z tego co widze nikt nie jest tym zainteresowany , zwlaszcza p Piotr Bein

  • am...ka said

   Masz racje, ale pan Piotr Bein nie jest lekarzem, biologiem, chemikiem.., on jest (zdaje sie) inzynierem. A inzynier wie tyle o biologii, co krolowa angielska o biedzie i glodzie.

   Ja rowniez myslalam o kupieniu szczepionki, tylko po to by ja zbadac, ale okazalo sie, ze jej skladniki juz dawno (to jest udokumentowane) wywolaly wiele chorob, miedzy innymi choroby neurologiczne (ALS i inne).
   Po za tym (zgodnie z tym co jest na sieci) szczepionki sa zanieczyszczone wieloma skladnikami (np. lupiez laboranta), tak wiec reakcje moga byc rozne.

   • elcia said

    napisalam wczesniej ze szczepionke trzeba wyslac do jakiegos laboratorium , tylko takiego co po badaniach stwierdza prawde co dokladnienona zawiera .

  • Zenobiusz said

   Napisz na maila na górze strony jest adres do Grypa666 .Pan Piotr jest chyba na wyjeżdzie i nie może Ci odpowiedzieć.Cenna inicjatywa, jak sądzę.Dawno powinien ktoś na to wpaść.

   • elcia said

    wlasciwie to dzisiaj sie dowiedzialam ze mozna ja kupic w aptece ale wczesniej musze skoczyc do lekarza po recepte a z tego co wiek koszt jej jest ok £20

   • Vebriq said

    kupcie tę szczepionkę i przyślijcie,kontakt ze mną na: cheswaw@gmail.com

 46. Margherita said

  No takich Palestyńczyków to popieram! Walczyć można, byle nie z ludnością cywilną. Niestety obie strony tego konfliktu nie chcą się stosować do elementarnych zasad.
  Zwróćcie też uwagę, na jej sposób zachowania. Jej gesty nie są agresywne, ona negocjuje, próbuje rozwiązać konflikt. Gdyby więcej takich osób było po obu stronach izraelsko-palestyńskiej barykady, to już dawno doszliby do porozumienia.

 47. Daniel said

  Jan Pawel II jest „wrzodem na dupsku” kazdego chrzescijanina.
  On byl sprzedawczykiem od poczatku, on byl sluga szatana od samego poczatku!

  Nazwal tych co zabili Jezusa bracmi w wierze (Bogu)!

  Kazal usunac krzyze z Oswiecimia!

  Napluje kazdemu prosto w twarz, jesli ten heretycznie bedzie chwalil przywodce synagogi szatana=JPII!

  Bog dal nam Biblie! Tam pisze wszystko!

  • monitorpolski said

   Rozmawiałem bezpośrednio z Kazimierzem Świtoniem, są zresztą filmiki na jego kanale na YouTube (KazimierzSwiton), ktore zrobilismy. Faktycznie, p. Kazimierz nie wyraża się o Papieżu Janie Pawle II inaczej jak Wojtyła. Ma do niego żal o te krzyże, ale tak naprawdę nie uważa go za wroga chrześcijaństwa. Być może J.P.II nie miał wyjścia? Jeśli bowiem grozili mu, że np. wysadzą Wawel lub puszczą zarazę na Warszawę?…
   Pomyślcie! Mamy do czynienia z siłami, które zastosują wszystkie metody.
   Postawcie się np. w takiej sytuacji: zabierają ci dziecko i mówią „oddamy je jak usuniesz krzyże z Oświęcimia”. Co byście zrobili w takiej sytuacji, gdybyście faktycznie byli w mocy te krzyże usunąć?
   Szantaż i operacje fałszywej flagi (zamach na WTC i in) są podstawową bronią tych ludzi. Słyszeliście o opcji Samsona (Samson option) – jeśli nie to poszukajcie i poczytajcie.

   • Daniel said

    Czyli „monitorzepolski” przyznajesz, ze JPII zrobil zle.
    Potem piszesz niejasno…, sugerujac, ze ktos go szantazowal.

    Monitorzepolski, czy ty czytasz Biblie? Ja watpie, ze czytasz.
    Gdybys czytal wiedzialbys, ze nie ma mowy o takim scenario, ktore opisujesz.

    JPII zdradzil Jezusa, byl sluga synagogi szatana! To sa fakty!
    Dlatego media syjonistyczne (bo innych nie ma) tak go kochaly i kochaja!

   • Magdalena said

    „Modlil sie pod figura, a mial diabla za skora”.
    My mamy w Boga wierzyc, a nie o figury i znaki walczyc.
    A Boga kazdy powinien miec w sobie i nie potrzeba do tego zadnych krzyzy, obrazkow itp. itd.

   • Vebriq said

    Czy JP2 zrobił źle w Oświęcimiu?Nie uważam tak.Wg.mnie za nim stoi Jezus Chrystus,żydzi oczywiście są braćmi naszymi w wierze-co w tym wyrażeniu niewłaściwego?Sprawa żwirowiska w Auschwitz to wybryk Świtonia i gości od instalowania krzyży w miejscach gdzie to drażni żydów-krzyż nie powinien drażnić,nie wiem po co w ogóle z tego zrobiono aferę,jestem wrażliwy na fakty,nie na symbole
    ======================
    od pb: potrzebujesz sie doksztalcic o holocaustianizmie

  • stary said

   panie P. co to jest?

 48. monitorpolski said

  Pojedynek Goliata z Dawidem. Izraelczycy łamia na żywo dzieciakom Palestyńskim ręce w stawach za rzucanie kamieniami. Jeśli ktoś uważa, że to nie jest porównywalne z okrucieństwem Niemców wobec Żydów w czasie II wojny światowej, to do czego w takim razie można to porównać? Może do sadyzmu Hunów?
  A co do dziewczyny – jest to Amerykanka chyba pochodzenia Palestyńskiego, choć nie dałbym sobie ręki uciąć czy nie jest to Żydówka. W Nowym Jorku znałem takich Żydów antysyjonistów.
  Co do Viviena: Co zrobisz jak przyjdą i wypędzą cię z domu mówiąc, że „Bóg im to dał”?

  • Margherita said

   Moim zdaniem, ona nie jest Żydówką. Może nie być Palestynką, tylko Arabką innego pochodzenia, ale na Żydówkę nie wygląda. Wychowałam się w Krakowie, to wiem jak Żydzi wyglądają, bo ich tu mnóstwo przyjeżdża.

  • Vebriq said

   bardzo trudno psychicznie wytrzymać uzbrojonemu chłopakowi gdy jacyś durnie lżą jego ojczyznę i rzucają kamieniami,to grozi masakrą tych durniów i poniekąd są sobie winni,łamanie komuś rąk czy nóg na żywo nie jest niczym niezwykłym w takiej sytuacji psychicznej,Izrael jest zmilitaryzowany,wszyscy służą,nie potrafią już inaczej myśleć jak tylko w kategoriach militaryzmu/walki-i to samo nie przejdzie,arabowie nie powinni ich prowokować-to są chłopcy,19lat,20lat,21lat-który facet w tym wieku rozumie co to śmierć..oni są bez głowy jak powstańcy warszawscy w tym sensie,że będą zabijać i pozwalać się zabijać w walce bo idee,bo ojczyzna-i to tacy są ludzie po obu stronach tej wojny,sama sytuacja tej nienawiści na bliskim wschodzie jest wystarczającą zbrodnią,ich trzeba by zdemilitaryzować,izolować i reedukować-i żydów i palestyńczyków,któregoś dnia ten wrzód pęknie w wojnie światowej…

  • gustaf said

   Dziewczyny, przepraszam, ale zastanówcie się czasem.
   to Palestyńczycy są u siebie w Palestynie, są poza tym (los? tak chciał )obywatelami państwa Izrael

 49. KrisT said

  Były chemtralsy nad zabrzem, krk, a teraz ode mnie kilka zdjęc, faktycznie dzisiaj 3.12. latali jak porąbani, czyzby mieli nową dostawe beczek? Niestety na zdjęciach z 40% chemtrali nie widać. A równych pasemek mogłem sie naliczyć lekko 15…

  Chemtrailsy nad Rudą Śląską godz 13ta i niecała godz. pózniej:
  [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f65567da0136d5a6.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/234/f65567da0136d5a6m.jpg[/IMG][/URL]
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f65567da0136d5a6.html
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94cac0f612197bb5.html
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/72f3c00af1830cf1.html
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a97ddf550d8cddc.html
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/57e4ac4e4658c428.html
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a10cae59eb3edf72.html

  smugi rozwiewały się bardzo powoli, na jednym z zdjęc niżej widac samolot i contrails’a…. brakło mu chemii??
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c646a82d4254dbeb.html
  tu ładnie widac jak z chemtrala ciezejsze cząstki opadają na ziemie…
  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c581890eb49c862.html

  czy ktos ma jeszcze jakies złudzenia że są to typowe smugi kondensacyjne?! Takiego spektaklu na niebie jeszcze nie było, w mojej okolicy ma sie rozumiec! Dlaczego tak bardzo zwiekszyli intensywnosc przelotów ??(nigdy taka ilosc smolotów jeszcze nie przelatywała przed moimi oknami!)Chyba im sie spieszy….

 50. Zygzak said

  Nie ma sie czego obawiac.
  Ta swinska i inne szczepinki nie beda na sile wprowadzone, zanim nie pojawi sie bandyta=zboczeniec=antychryst.
  A jak ten sie pojawi, to dalej nie ma sie czego bac, bo nawet jak narzuci nam obowiazkowe szczepienia, to i tak zgodnie z tym co pisze w Biblii (nawet jad wezow nas nie zatruje).
  Gorzej z tymi co nie wierza (bo nie czytali Biblii), ci beda trzesli portkami, bali sie i sie zaszczepia.

  Nie wiem, czy zauwazyliscie, ale Holywood reklamuje nam film 2012, bo to niby zgodne z kalendarzem Majow=przepowiednia majow.

  A co z przepowiednia Objawienia?
  Jest szczegolowa, bardziej szczegolowa niz kalendarz majow.

  Poczytajcie, przemyslcie…, wysuniecie wnioski.

 51. KrisT said

  Nie widzę mojego poprzedniego posty więc jeszcze raz wklejem link do galerii z wczorajszymi zdjęciami chemtrailsów nad Rudą Śląską. Zdjecia robiłem od 13tej do 14 tej.
  Smugi powoli sie rozwiewały, najednym zdjeciu widac przelot samolotu pozostawiającego contrails’a oraz opad czestek z jednej ze smug.

  Faktycznie 3.12 latali jak porębani, jakby im sie bardzo spieszyło rozpylic to g…o! tylu smug i takiej ilosci przelotów jeszcze nie widziałem, choc codziennie mam widok z okna na trase przelotową..

  http://krist75.fotosik.pl/albumy/713698.html

 52. Andy said

  No to kurwa niech spróbują przymusu z jakąkolwiek szczepionką, będę czekał z ‚powitaniem’

 53. KrisT said

  Dla tych co nie czytali tej ustawy, wklejam wragment który opisuje ze można uzyc siły! (nie)Miłej lektury…

  Art. 36.
  1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-
  epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u
  której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce
  zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych
  osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na
  przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
  2. O zastosowaniu bądź zaprzestaniu stosowania środka przymusu bezpośredniego
  decyduje lekarz lub felczer udzielający pomocy osobie, o której mowa w ust. 1.
  Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje
  się w dokumentacji medycznej.
  3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii
  Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego.
  Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub
  żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub
  felczera.
  4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę,
  wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt
  ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu
  bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy,
  a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować
  szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.
  5. Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie
  dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być
  przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny
  łącznie.
  6. Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z
  użyciem siły fizycznej.
  7. Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów,
  uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.
  8. Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania
  leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.

  Jak widac mamy przechlapane, najlepiej w dniu szczepienia przy badaniu lekarskim udowodnic ze jest sie chorym i szczepienie musi zostać przesuniete… 😉 Po wydaniu opinie lekarskiej mamy 24h na przyjecie szczepionki po tym czasie znowu trzeba być przebadanym! Więc jeśli przyjdziemy np przeziebieni nie mogą nas zaszczepić!

  • gustaf said

   Mnie uderza taki szczegół; „a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób”
   Na mój mały rozumek: kto i jak ma uznać że coś mi dolega , jeśli nie mamy ze sobą kontaktu , un mnie nie widział i nie zobaczy?
   No bo nawet po znamionach zewnętrznych nie ma możliwości ?
   Łapanki na ulicach ? Donosy życzliwych ?
   Jeśli ktoś ma dostęp do przepisów wykonawczych —Proszę o głos !!

 54. Kolega said

  No to teraz hicior. Podsłuchałem dziś na poczcie jak rozmawia dwóch jej pracowników. Jeden mówi:
  – mam dla Ciebie wiadomość
  -dobrą czy złą – pyta drugi
  – to zależy czy chcesz się szczepić
  -no. mów dalej.
  – jak się nie zaszczepisz to premii nie dostaniesz.

  To znaczy, że Poczta Polska już zaczęła „chronić” swoich pracowników.
  Szkoda, że takimi metodami. Tysiące nieświadomych pracowników poczty. Szkoda.

 55. aaa said

  no i było by bardzo dobrze gdyby szczepienia były obowiązkowe bo banda idiotów czytająca takie strony jak ta ma zamiar leczyc grypę czosnkiem i cebulą , jeszcze proponuje dołożyć do tego wejscie do pieca na trzy zdrowaśki . co za zacofany kraj !

Odpowiedz na toms Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s