Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Tajemnicza grupa Bilderberg

Posted by grypa666 w dniu 30/11/2009

Poniższy tekst otrzymalismy emailem. Jest to tekst do dyskusji, pierwsza część jest anonimem, więc trudno skonfrontować ją z autorem. Tekst, z pozoru niezwiązany z tematem „świńskiej grypy” zamieszczamy dlatego żeby rozrzedzić nieco mgłę tajemniczości zawisłą nad „elitami władzy światowej”, takich jak grupa Bilderberg. Nazwa ta jest wymieniona jest w pozwach Jane Burgermeister. Ma ona być rzekomo jednym z najważniejszych elementów tworzonego „rządu światowego”, który jako jeden z najważniejszych celów obrał depopulację Ziemi z 6.5 mld do 500 mln.
Jeśli tak jest to należy przede wszystkim zidentyfikować tych ludzi i pociągnąć do odpowiedzialności karnej za konspirację i ludobójstwo. Jeśli jest to nieprawda, to należy ukarać tych, którzy podają fałszywe informacje na temat uczciwych osób. Czekamy na wasze opinie i dodatkowe informacje. Takich informacji jak te poniżej, jeśli są prawdziwe, nie można ukrywać.
Jest jeszcze jedna opcja – poniższe „rewelacje” są tylko częściowo prawdziwe. Grupa Bilderberg może być pośrednią, półjawną organizacją reprezentującą interesy sił jeszcze wyżej stojących w strukturach światowej mafii.

Elity władzy
Czternastego lipca 1995 roku ciszę maleńkiej górskiej wioski Burgenstock w Szwajcarii rozdarł warkot helikopterów. Na ich pokładzie znajdowało się stu najbardziej wpływowych polityków, przemysłowców, finansistów, uczonych, przedstawicieli rodów królewskich, przywódców państw oraz magnatów prasowych.
Spokoju w wiosce pilnowały całe oddziały szwajcarskiej armii, policji oraz służby bezpieczeństwa. Gości nie związanych ze zjazdem wyproszono z luksusowych hoteli, zaś ich miejsce zajął oddział porządkowy z psami patrolowymi. Kiedy już wszystko było zapięte na ostatni guzik, nawiązano łączność radiową z helikopterami i zezwolono na lądowanie. Pasażerowie pod ścisłą ochroną przystąpili do obrad 41. dorocznej konwencji.
Delegaci, znani jako ,,grupa Bilderberg’’ – od nazwy holenderskiego hotelu w Osterbeek, w którym w maju 1954 r. odbyła się pierwsza konwencja – zbierają się na obrady raz do roku. Podczas ściśle tajnych spotkań możni i bogaci tego świata, często nazywani ,,równoległym rządem’’, radzą na temat utworzenia tzw. Nowego Porządku.
Dzięki połączeniu sił, członkowie grupy Bilderberg mają podobno wystarczające wpływy, aby obalać rządy, wywoływać wojny i dobierać wedle uznania światowych przywódców. Uczestnicy owej politycznej koterii działają w sieci półtajnych organizacji, które planują upadek zachodniej demokracji. Przypuszcza się, że w jej miejsce pragną ustanowić rządy autorytarne, z których sami będą czerpać korzyści – inni zaś będą musieli dla nich niewolniczo pracować.
Osią planu jest stopniowe pozbawianie władzy wybieralnych rządów narodowych. Główne decyzje polityczne – z dziedziny polityki zagranicznej, obronnej i gospodarczej – niezauważalnie przejdą w ręce mianowanych z ,,gremium ponadnarodowego’’, pozostającego pod wpływem grupy Bilderberg. Posunięcia te mają na celu zdobycie kontroli nad światowymi zasobami naturalnymi i finansowymi oraz nad światową produkcją. Pomocna w tym przedsięwzięciu będzie światowa armia, którą obarcza się zadaniem dławienia narodowego oporu.
Obserwatorzy, którzy twierdzą, że zidentyfikowali spisek Nowego Porządku, jako przykład jego jawnych agencji podają ONZ i Unię Europejską, których celem ma być realizacja tajnych planów spisku. Poza stałym ,,Komitetem Centralnym’’, który nadzoruje nadawanie najwyższych stanowisk osobom sprzyjającym grupie Bilderberg, nie ma nic takiego jak stali członkowie grupy. Delegatów na coroczne zjazdy dobiera się według odpowiednich zasług.
W artykule opublikowanym 6 maja 1975 roku w ,,Lombardzie’’, stałej rubryce pisma Financial Times, dziennikarz C. Gordon Tether ostro skrytykował działania grupy Bilderberg. Napisał, że ,,grupa Bilderberg zachowuje się zupełnie tak, jakby była jakimś spiskiem – nawet jeżeli nim nie jest’’. Zwierzchnicy natychmiast pouczyli autora artykułu, aby nigdy więcej nie wspominał o tej tajnej grupie. Rok później, po długotrwałej walce z cenzurą narzuconą przez głównego redaktora, Tether został zwolniony. Innym dociekliwym dziennikarzom nie zajęło dużo czasu zorientowanie się, na czym polegał ,,błąd’’ Tethera – na zjazdach grupy Bilderberg obecni byli podobno także znani i bardzo wpływowi brytyjscy magnaci prasowi.

Manipulacja polityczna
Poprzez dobór i ,,wychowanie’’ czołowych światowych polityków, a także poprzez kontrolę nad światowymi mediami, grupa jest podobno w stanie kierować sprawami świata, zgodnie ze swymi poglądami. Wdrożenie technik public relations oraz przemyślna manipulacja mediami pozwala im na powszechne szerzenie przekonania, iż bezrobocie, spadek zarobków, brak bezpieczeństwa pracy i redukcja usług publicznych są niezbędne dla większej konkurencyjności i niższej inflacji. Mówi się, że całe narody trzyma się w ubóstwie, aby sparaliżować ich wydajność gospodarczą. Aby zdestabilizować kraje stanowiące zagrożenie dla światowej gospodarki, wznieca się konflikty i wojny.
Wprowadza się ograniczające podatki, ustawy o zatrudnieniu i strukturze zarobków, które mają utrzymać światowy bilans na poziomie korzystnym wyłącznie dla elity.
Grupa Bilderberg uważana jest za najważniejszy ,,rząd równoległy’’ spośród wielu ośrodków władzy Nowego Porządku. Jego członkiem można zostać wówczas, gdy się jest o to poproszonym. Nikomu nie wolno publicznie mówić o dyskusjach i podjętych decyzjach. Delegaci pochodzą z USA, Kanady i Europy, jednak dwie trzecie całkowitej liczby stanowią członkowie europejscy. Konwencje organizowane są co roku. Przez trzy dni – pod koniec maja lub na początku czerwca – odbywają się dyskusje o ,,bieżących sprawach’’.

Tajna organizacja
Mimo ogromnych wpływów, Bilderberg jest tylko jedną z wielu grup interesu współpracujących ze sobą i pełniących w istocie rolę tajnych rządów. Uważa się, że w połączeniu posiadają ogromną – choć tajną – władzę nad światem. W Stanach Zjednoczonych Nowy Porządek reprezentowany jest podobno przez Komisję Trójstronną – siostrzaną organizację grupy Bilderberg, z którą ma wspólnych członków i zadania.
W roku 1972 w posiadłości multimilionera Davida Rockefellera po raz pierwszy spotkała się 17-osobowa ,,grupa do spraw planowania’’, która ustanowiła Komisję Trójstronną, finansowaną z pieniędzy Rockefellera. Jej przewodniczącym został Zbigniew Brzeziński, wówczas profesor na Uniwersytecie Columbia. Brzeziński już kilka lat wcześniej miał wzywać do utworzenia ,,organizacji krajów rozwiniętych’’. Zadaniem jej krajów członkowskich – USA, krajów Europy Zachodniej i Japonii, ze względu na ,,przewagę naukową i technologiczną’’ nazwanych ,,najbardziej zaawansowanymi w świadomości planetarnej’’, miały być ogólnoświatowe rządy. W książce Between Two Ages (,,Na przełomie wieków’’) Brzeziński stwierdził, że ,,dominacja narodów nie jest już aktualną koncepcją’’. Teoretycy Nowego Porządku odczytują ten pogląd jako dowód na istnienie tajnego planu likwidacji narodowych granic i tożsamości.
Komisja Trójstronna przystąpiła do realizacji swego planu na początku lat siedemdziesiątych. Istnieją przypuszczenia, że prezydent USA Jimmy Carter został specjalnie dobrany i wyszkolony dla potrzeb wyborów w 1977 roku, ponieważ przychylnie odnosił się do ambicji Komisji. Carter zwyciężył częściowo dzięki talentowi oratorskiemu, lecz także dzięki pomocy Komisji Trójstronnej. Po wstąpieniu na urząd prezydenta, bezzwłocznie przystąpił do realizacji polityki przez nią zatwierdzonej. Wielu pracowników jego administracji zostało członkami Komisji, zaś sam Brzeziński w listopadzie 1977 roku otrzymał niezwykle wpływową posadę doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego.
Po wygranych wyborach Komisja przystąpiła do realizacji plany podzielenia świata na trzy obszary wzajemnie zależnych sił. Należeć do nich miały USA, Zjednoczone Stany Europy oraz Unia Pacyfiku. Faktyczną władzę nad światem miał przejąć ,,wielki biznes’’, a zwłaszcza korporacje międzynarodowe.

Tajna agenda
Wprawdzie Komisja Trójstronna jest bardzo wpływowa i niezwykle skuteczna w działaniu, jednak silniej związana z rządem USA jest Rada Stosunków Międzynarodowych. Ta organizacja licząca tysiące członków, rekrutujących się z różnych dziedzin, jest prawdziwą siłą napędową zagranicznej polityki Stanów Zjednoczonych. Od 1940 roku każdy amerykański sekretarz stanu był członkiem Rady lub jej ,,młodszej siostry’’, Komisji Trójstronnej. Każdy sekretarz obrony (a wcześniej sekretarz wojny) również był członkiem którejś z nich. Podobno nawet szefowie agencji CIA i niemal każdy poważniejszy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego wywodzili się z Rady Stosunków Międzynarodowych. Przez lata Rada rozrosła się do takiego stopnia, iż uważa się, że sprawuje obecnie kontrolę nad audiencjami w Białym Domu.
Panuje opinia, iż członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych i Komisji Trójstronnej jest też prezydent Clinton. W administracji jego rządu pracowało prawie stu członków Rady. Poprzedni prezydent, George Bush, na wysokich stanowiskach zatrudnił 95 jej członków. Sądzi się, że ich dominacja jest tak znaczna, iż wykaz członków Rady, którzy służyli w czterech ostatnich administracjach rządu USA, liczyłby ponad dziesięć stron.
Jednak to tylko ,,widzialne’’ ramię globalnej elity, której ,,sanktuarium’’ leży podobno w złowrogim ,,Zakonie Trupiej Czaszki’’. Zakon, do dziś otoczony tajemnicą, przypuszczalnie jest osią tajemnej siły, która kieruje sprawami świata. Założony 150 lat temu, wywodzi się z Illuminati – tajnego niemieckiego stowarzyszenia okultystycznego, którego celem była dominacja nad światem. Lista członków jest trzymana w ścisłej tajemnicy – choć rzekomo ujawniono członkostwo George’a Busha. Członkom Zakonu nie wolno opowiadać o ceremoniach rytualnych, jednak przypuszcza się, iż mają one swe źródło w okultyzmie. Ponieważ – jak domniemają niektórzy – Zakon kultywuje śmierć i zniszczenie, jego symbolem jest czaszka i piszczele – znane z historii jako emblemat oddziałów hitlerowskich.

Pradawny spisek
Bliższe spojrzenie na Zakon i zbadanie koligacji członków rzekomo pozwala stwierdzić, że Nowy Porządek nie jest niczym nowym. Idea taka liczy setki, a może tysiące lat. Podobno dotąd historykom zręcznie mydlono oczy aby nie wyszła na jaw obecność tych, którzy naprawdę stoją za światowymi wydarzeniami.

Polityka władzy
W późnych latach 70. japońskie, zachodnioeuropejskie i amerykańskie banki – wszystkie powiązane z Komisją Trójstronną, grupą Bilderberg i innymi elitarnymi grupami – pożyczyły ogromne sumy pieniędzy Brazylii i innym krajom Trzeciego Świata. Już wówczas wielu finansistów zdawało sobie sprawę, że spora część tych krajów nigdy nie zdoła spłacić długu. Kilka lat później Brazylia rzeczywiście zbankrutowała, zaś Komisja Trójstronna zaoferowała jej układ, polegający na tym, że Brazylia, w zamian za redukcję długu, zrzecze się praw do swych bogactw naturalnych. Brazylia, kraj bogaty w zasoby naturalne, została zmuszona do oddania swych zasobów drewna i minerałów.
W konsekwencji jej lasy tropikalne zostały zdziesiątkowane, zaś drewno poszło na zapłatę państwowego długu, natomiast kopalnie zaczęły prowadzić rabunkową gospodarkę brazylijskimi minerałami, złotem, kamieniami szlachetnymi i rudami metali szlachetnych. W ten sposób Brazylia jest utrzymywana w stanie ciągłego ubóstwa, a duży odsetek jej społeczeństwa mieszka w slumsach, podczas gdy państwa należące do tzw. Nowego Porządku bogacą się jej kosztem.

(tekst znajduje się m.in. w: http://www.sciaga.pl/tekst/10135-11-elity_wladzy, http://www.newworldorder.com.pl/artykul.php?tytul=Troch%C4%99+szerzej+o+Grupie+Bilderberg…&id=785 )

===============================================================================

Poniższy tekst sprzed kilku lat znalazł się w tym samym emailu przesłanym do nas.

„NAJWYŻSZY CZAS!”: Co ukrywa Bilderberg?

Pod tym intrygującym tytułem Milosz Marczuk w  numerze 21/2003 „NCz!” omawia konferencję jednej z najbardziej tajemniczych organizacji na świecie:
„Dziennikarze przez krzaki wypatrywali uczestników tajnej konferencji, jaka odbyła się w dniach 15-18 maja w Wersalu. Starali się zidentyfikować jej uczestników, bo inne informacje na temat wydarzenia są całkowicie utajnione. Obradowała Grupa Bilderberg.
Pięciogwiazdkowy hotel Trianon Park, znajdujący się tuż przy pałacu, został otoczony przez najbardziej doborową jednostkę francuskiej policji – osławioną CRS. W Wersalu obecni byli wysocy rangą politycy amerykańscy. W spotkaniu uczestniczył Ryszard Perle, którego uważa się za głównego architekta decyzji w sprawie ataku na Irak. Jeszcze w lutym 1998 r. Ryszard Perle i były kongresman Stefan Solarz, opublikowali „List otwarty do prezydenta”, w którym zażądali zdecydowanej akcji pod auspicjami Stanów Zjednoczonych przeciwko Saddamowi Husseinowi. List Perle’a i Solarza został podpisany przez osoby znajdujące się obecnie w administracji Busha: Elliotta Abramsa (Rada Bezpieczeństwa Narodowego), Ryszarda Armitage (Departament Stanu), Johna Boltona (Departament Stanu), Douga Feith (Departament Obrony), Fryderyka Ikle (rada polityki obronnej), Zalmaya Khalilzada (Biały Dom), Piotra Rodmana (Departament Obrony), Donalda Rumsfelda (sekretarz obrony), Pawła Wolfowitza (Departament Obrony), Davida Wurmsera (Departament Stanu) i Dova Zakheima (Departament Obrony). Na spotkaniu miał też być sam sekretarz obrony USA – Donald Rumsfeld. Nie został jednak na pewno rozpoznany. Być może w sobotę pojawił się też sekretarz stanu Colin Powell, który wcześniej odbył podróż po Niemczech i krajach Bliskiego Wschodu. Trudno to do końca stwierdzić, gdyż okna hotelu zasłonięto czarną, zupełnie nieprześwitującą folią. Na pewno rozpoznano królową Holandii Betrix, króla Hiszpania Jana Karola, byłego premiera Finlandii Pawła Lipponena, Henryka Kissingera. Tematem obrad konferencji Grupy było zapewne uregulowanie napiętych kontaktów polityków europejskich z administracją Białego Domu. Na pewno rozmawiano też o podziale wpływów w Iraku po zakończonej wojnie i o strefie wolnego handlu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem analityków, mówić też miano o budowie armii europejskiej i jej relacjach z NATO i Amerykanami.”
Tak, grupa dobranych (wybranych) polityków i osobistości ma co omawiać – skąd jednak aż taka tajemnica? Zapewne Grupa ma coś do ukrycia?
„Grupa bierze nazwę od hotelu Bilderberg, który znajduje się w Holandii w miejscowości Oosterbeek. Została założona przez eksponentów świata polityki i biznesu z Europy i USA. Pierwsze zebranie odbyło się pod przewodnictwem holenderskiego księcia Bernarda. W zorganizowaniu go pomagał mu Józef Retinger. Urodzony w 1887 roku w Krakowie polski Żyd, był postacią bardzo ciekawą i podejrzaną. Studiował w Paryżu i Monachium, pracował dla Piłsudskiego, Sikorskiego, ale pewnie również dla brytyjskiego wywiadu. Kiedy w roku 1943 został zrzucony do Polski, kontrwywiad AK uznał go za sowieckiego szpiega i zamknął w wiejskiej chałupie. Podtruwany regularnie przez podstawioną kobietę – oficera kontrwywiadu AK (takie miała rozkazy), został w końcu zabrany z okupowanej Polski. Następnie pojawił się u boku księcia Bernarda i współorganizował pierwsze spotkanie Grupy. Zgromadził najważniejsze osobistości z Europy i Ameryki. Ze świata biznesu zaangażowani w spotkania byli Jan McCloy (Chase Manhattan Bank), Dawid Rockefeller, M. Leffingwelle (Bank Morgana) i wielu innych. Potem do ważnych osobistości Grupy dołączył Zbigniew Brzeziński. Książę Bernard przewodził Grupie aż do roku 1976. W tym roku nie odbyło się spotkanie. Zamieszanie księcia w korupcyjną aferę Lockheeda spowodowało zmianę przewodniczącego – na czele Grupy stanął Douglas Home, były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Po nim przewodniczyli Walter Scheel – późniejszy prezydent RFN, Eryk Roll – szef grupy bankowej Warburg, Od roku 1989 do dziś Grupę zwołuje Piotr Ropert, znany bardziej jako lord Carrington, były sekretarz generalny NATO, były minister w wielu rządach brytyjskich, członek Fabian Society i Królewskiego Instytutu Spraw Zagranicznych.”
Dane odnośnie „naszego” Józefa Rettingera są nieścisłe i niepełne, a szkoda, bo to postać nietuzinkowa i z nie jednego pieca chleb jadał… W 1917 roku był „przy” rewolucji meksykańskiej, podczas wojny domowej w Chinach obsługiwał Czang-Kai-Szeka. Jak się znalazł przy gen. Sikorskim i dlaczego nie odstępował go nawet o krok? I dlaczego ten jeden raz, gdy Sikorski tuż przed tragiczną śmiercią był w Gibraltarze, Rettingera akurat tam zabrakło?
„Grupa składa się z ludzi wpływowych: zarówno tych, którzy zawdzięczają to swojej pozycji politycznej, jak i tych, którzy stają się nimi w dość nieoczekiwanych okolicznościach Przykładem takiego drugiego typu (poza Retingerem) jest Otto Wolff von Amerongen – wieloletni pośrednik w kontaktach niemiecko-sowieckich. Mógł w każdej chwili przekraczać „żelazną kurtynę”, pełniąc rolę nieformalnego ambasadora Bonn w Moskwie. Był pierwszym Niemcem, który zasiadł w zarządzie koncernu Esso, a teraz ma posadę między innymi w Exxon-Mobil. Grupa nie odżegnywała się od kontaktów z Sowietami. Bo jej celem zawsze było zapewnienie wpływów finansowych i politycznych cywilizacji Białego Człowieka. A do niej, jak by nie było – należą i Rosjanie. W spotkaniach Grupy na pewno uczestniczyło dwoje Polaków. Andrzej Olechowski jest na nich regularnie. Hanna Suchocka na pewno pojawiła się w roku 1998. Była wówczas minister sprawiedliwości. Ciekawe jest zestawienie dat obrad Grupy z wizytą w Polsce Zbigniewa Brzezińskiego. Profesor przyleciał do Polski w sobotę wieczór. Natychmiast po przybyciu udzielił wywiadu dla TVN24. Stwierdził w nim: „Polska musi być wiarygodnym sojusznikiem Ameryki, ale nie satelitą. Ameryka ceni sojuszników i Polska powinna być poważnym i trwałym sojusznikiem Ameryki. Polska, miejmy nadzieję, będzie częścią Europy i dlatego też obok utrzymania pewnej równowagi między konsekwencjami z sojuszu z Ameryką i priorytetu, na jaki ten sojusz zasługuje, jednocześnie również musi prowadzić politykę, która jest wiarygodna jako polityka europejska, która potwierdza dążenie Polski do Europy i uczestnictwo Polski w jej budowaniu”. Czyli w kilku zdaniach streścił całą filozofię zebrań Grupy Bilderberg: budowanie bliskich kontaktów Europa-USA.”
W powyższym sprawozdaniu zabrakło innych polskich nazwisk, poza Brzezińskim. A szkoda…  (na podst. polskiejutro.com)

Posłuszna gwardia zachodu
W II Rzeczypospolitej jedynym nielegalnym ruchem politycznym byli komuniści, którzy sami określali siebie jako ,,polską sekcję Międzynarodówki Komunistycznej.
Faktycznie oznaczało to, że stanowili agenturę organizacji, której cele były sprzeczne z interesami Polski. Dzisiaj, co prawda, nie ma już Kominternu, ale istnieje inna międzynarodówka, którą można by nazwać globalistyczną, kosmopolityczną, liberalną, a zorientowani czytelnicy z pewnością znajdą jeszcze kilka celniejszych określeń. Jest ona wprawdzie nieformalna, ale jej ludzie działają w naszym kraju najzupełniej legalnie, zdobywając coraz większe wpływy.
Jednym z głównych gremiów, w których owa międzynarodówka się zbiera, jest Klub Bilderberg, założony w 1954 r. z inicjatywy Józefa Retingera ( 1888-1960 ), tajemniczej postaci, która w czasie wojny była cieniem gen. Sikorskiego, a później jednym z pionierów tzw. integracji europejskiej. Lista osób uczestniczących w corocznych spotkaniach Klubu obejmuje czołówkę zachodniej finansjery i polityki. Spotkania te poświęcone są, rzecz jasna, sprawom politycznym. Z informacji amerykańskiego tygodnika ,,The Spotlight wynika, że decyzje tam podejmowane są potem wcielane w życie przez poszczególne rządy i oficjalne organizacje międzynarodowe, jak ONZ.

Olechowski – od lat w Bilderbergu
Od 1994 r. w spotkaniach Klubu Bilderberg bierze udział reprezentant Polski – były minister finansów i spraw zagranicznych, Andrzej Olechowski. Wybór tej właśnie osoby do tak ważnego gremium z pewnością nie był przypadkowy. Trzeba bowiem pamiętać, że Olechowski swoją karierę ekonomisty rozpoczynał jako pracownik Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie w latach 1974-1975 i 1982-1984, natomiast w latach 1985-1987 pracował w Banku Światowym w Waszyngtonie, a więc w najważniejszej instytucji finansowej świata. Jego osobę już nieraz wymieniano jako kandydata na premiera, a nie jest wykluczone, że za dwa lata może być jednym z głównych pretendentów do prezydentury.

Suchocka –  „europejka” idealna
W tegorocznym spotkaniu Klubu Bilderberg po raz pierwszy Polskę reprezentowały dwie osoby. Tą drugą była minister sprawiedliwości Hanna Suchocka, która wprawdzie nie pracowała w żadnym banku, ale za to odebrała staranne wykształcenie w takich uczelniach, jak Columbia University w Leyden, Instytut Praw Człowieka w Strasburgu oraz Instytut Prawa Publicznego w Heidelbergu. Od 1991 r. wchodzi ona w skład polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, uczestnicząc w pracach najważniejszej Komisji Politycznej, a w 1992 r., zanim została premierem, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej tego Zgromadzenia.
Warto też przypomnieć, że kilka miesięcy temu Suchocka weszła w skład 9-osobowej Rady Mędrców, której zadaniem miało być przygotowanie projektu reformy Rady Europy. Nic więc dziwnego, że została ona już odznaczona Złotym Medalem Fundacji im. Jeana Monneta w Lozannie ,,za działalność na rzecz integracji europejskiej i praw człowieka, a także otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Maxa Schmidtheinego ,,dla osób szczególnie wyróżniających się działalnością polityczną i gospodarczą na rzecz liberalnego porządku na świecie. Była premier być może już niebawem będzie mogła ten ,,liberalny porządek umacniać jeszcze aktywniej, gdyż w Strasburgu rozważa się pomysł zgłoszenia jej kandydatury na stanowisko sekretarza generalnego Rady Europy. Może to zresztą mieć związek z jej udziałem w spotkaniu Klubu Bilderberg.

Bronisław Geremek – pod skrzydłami global-masona Zbigniewa Brzezińskiego
Kariery Olechowskiego i Suchockiej są typowe dla ludzi ze ścisłej czołówki udecji. Właściwie każda wpływowa postać tego obozu może pochwalić się znaczącymi kontaktami z międzynarodową elitą. Minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek zdążył nawiązać te kontakty jeszcze w latach 60-tych, gdy po raz pierwszy był wykładowcą College de France, jednej z najważniejszych francuskich uczelni. W 1990 r. Geremek brał udział w waszyngtońskim spotkaniu Komisji Trójstronnej ( Trilateral Commission) , która pełni podobną funkcję , co Klub Bilderberg, ale skupia elity nie tylko z Zachodu (Ameryka Północna i Europa), lecz także z Japonii. Inicjatorem powstania tego ciała w 1973 r. był Zbigniew Brzeziński, jedna z czołowych postaci globalistycznej międzynarodówki.

Michnik –  „żyd roku”
Równie dużym uznaniem cieszy się w tych gremiach Adam Michnik. Został on już uhonorowany nagrodą Prix de Liberte przez francuski Pen Club (czyli międzynarodową organizację literatów ) zaś w USA otrzymał Nagrodę Praw Człowieka im. Roberta Kennedy ego oraz przed kilkoma laty tytuł ,,Żyda roku, nadawany przez amerykańskie organizacje żydowskie. Nie powinno to dziwić, wszakże w Nowym Jorku mieszka brat Michnika, Jerzy ( drugi brat, Stefan, mieszka w Szwecji ). Do bardzo dobrych przyjaciół redaktora ,,Gazety Wyborczej należy m.in. Daniel Cohn-Bendit, sławny przywódca rebelii paryskich studentów w maju 1968 r., a obecnie deputowany do Parlamentu Europejskiego z ramienia niemieckiej Partii Zielonych. Cohn-Bendit odwiedził Michnika wiosną br., gdy przebywał z wizytą w Warszawie.

Smolar – człowiek Sorosa
Inna znacząca postać z tego środowiska, Aleksander Smolar, również posiada ciekawe kontakty zagraniczne. Od 1971 r., gdy wyemigrował do Francji, pracował jako politolog w paryskim Centre National de la Recherche Scientifique. W 1990 r. wrócił do Polski, zostając od razu szefem zespołu doradców premiera Mazowieckiego.Później pełnił podobną funkcję u boku premier Suchockiej. Jeszcze dzisiaj mówi, że jego życie toczy się między Warszawą a Paryżem. W Warszawie jest członkiem władz Unii Wolności, a przede wszystkim prezesem Fundacji im. Stefana Batorego, założonej przez inną znaczącą postać kosmopolitycznej międzynarodówki, George a Sorosa. We władzach tej fundacji zasiadają także m.in. Geremek, Suchocka i Olechowski.

W bankach  „sami swoi”
Wchodzenie ludzi z Polski do elit międzynarodowych odbywa się także poprzez instytucje finansowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego, Hanna Gronkiewicz-Waltz, od lat jest stałym gościem Światowego Forum Gospodarczego, które odbywa się w szwajcarskim uzdrowisku Davos, zaś czasopismo ,,Global Finance przyznało jej w 1997 r. nagrodę dla najlepszego prezesa banku centralnego. Nic dziwnego, skoro jeszcze do niedawna jej głównym doradcą był Stanisław Gomułka, ,,marcowy emigrant, który po 1969 r. został profesorem w London School of Economics, a dzisiaj doradza wicepremierowi Leszkowi Balcerowiczowi. Zresztą sam Balcerowicz cieszy się uznaniem wpływowych kół na Zachodzie, skoro kilka lat temu był jednym z kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, a jeden z największych banków amerykańskich Merrill Lynch zaprosił go do swojego Komitetu Honorowego. Notabene, dyrektorem polskiej placówki Merrill Lynch jest obecnie Krzysztof Krowacki, były wiceminister finansów w rządzie Suchockiej i główny negocjator redukcji naszego zadłużenia. Również były premier Jan Krzysztof Bielecki wybrał podobną drogę kariery – od 1993 r. jest przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Z kolei były wicepremier Grzegorz Kołodko po opuszczeniu swojej funkcji został ekspertem Banku Światowego.

Sędziowie z MSZ
Nie tylko polscy ekonomiści mają szansę wejścia na zachodnie salony. Dotyczy to również prawników, czego przykładem może być prof. Jerzy Makarczyk, specjalista od prawa międzynarodowego, który w latach 1989-1992 pełnił również funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Od 1992 r. jest on sędzią Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Jego były szef, prof. Krzysztof Skubiszewski, miał mniej szczęścia, gdyż w 1993 r. nie udało mu się uzyskać wymarzonego fotela sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. ,,Na otarcie łez powierzono mu funkcję przewodniczącego Irańsko-Amerykańskiego Trybunału Arbitrażowego, również mającego siedzibę w Hadze.

Pastusiak – śladem Schaffa
Do elit międzynarodowych wchodzą nie tylko ludzie udecji, ale również osoby związane z SLD. Charakterystycznym przykładem może tu być poseł Longin Pastusiak (notabene zięć byłego I sekretarza KC PZPR Edwarda Ochaba i jego żony Racheli Silbiger), którego kariera zawsze szła jak po maśle: w 1959 r. studia ukończył w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs na University of Virginia w Charlottesville (USA). a od końca lat 60-tych jest stałym wykładowcą wielu amerykańskich uczelni. W latach 1991-1994 pełnił nawet funkcję wiceprezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Poza tym Pastusiak jest członkiem Klubu Rzymskiego, ważnej organizacji skupiającej naukowców z różnych krajów, a zajmującej się planowaniem przyszłości świata. Raporty Klubu poświęcone są głównie temu, by udowodnić, że na świecie żyje za dużo ludzi, a więc przyrost naturalny należy ograniczyć, najlepiej poprzez szerzenie antykoncepcji i dopuszczalność aborcji. W Klubie Rzymskim od lat zasiadało także kilku innych przedstawicieli Polski: byli wicepremierzy – prof. Kazimierz Secomski (z lat 1976-1980) i prof. Zdzisław Sadowski (z lat 1987-1988), były wiceprzewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z lat 1968-79, prof. Józef Pajestka, a przede wszystkim czołowy marksistowski filozof, prof. Adam Schaff. Obecność Pastusiaka w tym gronie nie powinna więc dziwić.

Rosati i Freyberg – z ONZ do SLD
Innym ludziom SLD również udało się wejść do znaczących instytucji międzynarodowych. Na przykład Dariusz Rosati, zanim został ministrem spraw zagranicznych w rządzie Cimoszewicza, przez cztery lata pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako kierownik Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z jego bliskich przyjaciół jest Piotr Freyberg, szef amerykańskiej firmy ,,3 M Polska, ale znacznie ciekawszą postacią jest żona tego ostatniego, Ewa Freyberg.
W latach 70-tych była ona stypendystką brytyjskiego Sussex University Center for European Studies, a także jednej z uczelni w Argentynie. W latach 1980-81 pracowała w Departamencie Informacji Publicznej Sekretariatu ONZ w Nowym Jorku, a w 1994 r. minister Wiesław Kaczmarek mianował ją swoim zastępcą w resorcie przekształceń własnościowych, gdzie odpowiadała za realizację programu NFI. Od 1997 r. Ewa Freyberg jest posłem SLD, a ponadto członkiem grupy doradczej ds. prywatyzacji przy OECD oraz tajemniczego Centrum Transnarodowych Korporacji w Nowym Jorku. W ,,gabinecie cieni SLD przewidziano dla niej funkcję szefa Komitetu Integracji Europejskiej.

Ludzie Fulbrighta
Jeżeli jesteśmy już przy stypendystach zachodnich uczelni, to nie sposób nie wspomnieć o bardzo wpływowej grupie ludzi, którzy swoje późniejsze kariery zawdzięczali amerykańskim stypendiom Fulbrighta. Od lat 70-tych przyznawano je zwłaszcza młodym działaczom PZPR , rokującym nadzieje przede wszystkim jako ekonomiści . Byli to więc tacy ludzie jak Cezary Stypułkowski, który w latach 1981-85 był doradcą ministra ds. reformy gospodarczej, a następnie pełnił funkcję sekretarza Komitetu Rady Ministrów ds. Reformy Gospodarczej. Studia w Columbia University Bussiness School w Nowym Jorku odbył w latach 1988-89, przez kolejne dwa lata szkolił się w nowojorskim Citibank, by po powrocie do kraju przyjąć propozycję wicepremiera Balcerowicza objęcia stanowiska prezesa Banku Handlowego, które piastuje do dzisiaj. Dodajmy, że przewodniczącym Rady Nadzorczej tego największego w Polsce banku jest Andrzej Olechowski.
W polskiej gospodarce działa zresztą także wielu innych stypendystów Fulbrighta. Na przykład dyrektorem personalnym w warszawskim przedstawicielstwie wspomnianego Citibanku jest Stanisław Wojnicki, który wcześniej pełnił podobną funkcję w takich firmach jak Procter & Gamble i Reynolds Tobacco. Od 1994 r. jest też prezesem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Inna wychowanka Fulbrigthta Henryka Bochniarz, była nawet ministrem przemysłu w rządzie Bieleckiego, a obecnie jest prezesem firmy konsultingowej Nicom Konsulting Ltd., która m.in. zarządza jednym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Od kilku lat jest również prezesem Polskiej Rady Biznesu.

Kariery stypendystów
Stypendia Fulbrighta są też często przepustką do kariery politycznej. Najlepszym tego przykładem jest Marcin Święcicki (zięć PRL-owskiego wicepremiera Eugeniusza Szyra), który przeszedł przez George Washington University i Uniwersytet Harvarda w Cambridge , w stanie Massachussets (USA). Z takim wykształceniem spokojnie objął funkcję ministra współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Mazowieckiego (jako członek PZPR), a po kilku latach – urząd prezydenta Warszawy (już jako działacz Unii Wolności ).
Do stanowiska rządowego doszedł także Bogusław Liberadzki, minister transportu i gospodarki morskiej w latach 1993-1997. Dzięki fundacji Fulbrighta odbył on studia w University of Illinois. Obecnie jest posłem SLD, a w ,,gabinecie cieni tego ugrupowania znowu przewiduje się go jako szefa resortu transportu. W tym samym ,,gabinecie ” ministrem spraw zagranicznych jest poseł Tadeusz Iwiński, wiceprzewodniczący SdRP, który – podobnie jak Święcicki – wykształcił się na Uniwersytecie Harvarda, a także na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
Do grona stypendystów Fulbrighta należy także obecna szefowa Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego, Danuta Huebner, która wcześniej była doradcą wicepremiera Kołodki, wiceministrem przemysłu i handlu, głównym negocjatorem umowy o przyjęciu Polski do OECD i sekretarzem Komitetu Integracji Europejskiej. Zajmując to ostatnie stanowisko, powołała kilku podsekretarzy stanu w KIE, m.in. innego wychowanka Fulbrighta, Jarosława Pietrasa, odpowiedzialnego za dostosowanie polskiego prawa do ,,norm europejskich. Pietras, który w 1991 r . był jednym z negocjatorów Układu Europejskiego, urzęduje w Komitecie Integracji do dzisiaj.

Zawsze wygrywają „nasi”
Dzięki wykształceniu na zachodnich uczelniach grupy ekonomistów i polityków, zachodnie elity mają w Polsce gwardię posłusznych realizatorów własnych interesów, tak jak posłusznym narzędziem w ręku Kominternu była Komunistyczna Partia Polski. Gwardię tę uzupełniają ludzie, którzy są zapraszani na brukselskie i nowojorskie salony, czyli tam, gdzie znajduje się prawdziwa władza nad znaczną częścią świata. Oczywiście to nie oni będą tę władzę sprawować – ich zadaniem jest nadzorowanie porządku w ,,polskiej strefie Unii Europejskiej, którą już niebawem ma stać się nasz kraj.
Nietrudno zauważyć, że owa gwardia składa się z ludzi udecji i SLD. Globalistyczna międzynarodówka wie bowiem, że na te dwie partie z pewnością może liczyć. Potwierdził to wspomniany już Zbigniew Brzeziński, który w 1994 r. pod patronatem amerykańskiego Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych zorganizował komisję roboczą, której celem jest jak najszybsze włączenie Polski w struktury Zachodu. Do komisji tej ze strony polskiej zaproszono m.in.Geremka, Balcerowicza, Olechowskiego, Kołodkę, Liberadzkiego, Stypułkowskiego, a także Marka Borowskiego, Janusza Onyszkiewicza i Janusza Lewandowskiego.

Tymczasem w polskojęzycznych mediach przedstawia się Unię Wolności jako partię postsolidarnościową, a SLD jako postkomunistyczną. W ten sposób oba te ugrupowania – wraz z coraz bardziej posłusznym udecji AWS-em -zagospodarowują całą scenę polityczną, dając coraz bardziej ogłupionym wyborcom alternatywę: albo lewica z Kwaśniewskim i Millerem albo prawica z Balcerowiczem i Krzaklewskim. Dla zachodnich mocodawców jest to układ idealny: która ze stron by nie wygrała i tak zawsze zwyciężą ,,nasi. W ten sposób można sprawować faktyczną władzę nad krajem nawet przez długie dziesięciolecia.

Komentarzy 140 to “Tajemnicza grupa Bilderberg”

 1. NICC1 said

  Trzeba zrobic wszytsko zeby zdemaskowac to gnojstwo…’Let’s storm Bilderberg 2010’…Gdyby bylo gdzies w Eurpoie bardzo chetnie bym sie wybral….

  • bingo said

   http://www.angelfire.com/planet/apokalipsa/

   • mary said

    MATKA BOSKA FATIMSKA POWIEDZIALA – ODMAWIAJCIE ROZANIEChttp://www.milosierdzieboze.pl/rozaniec.php?text=37

   • bingo said

    „Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, 10 to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła4. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni».” Dzieje Apostolskie rozdział 4 werset 9 – 12

   • omega said

    Bingo, dziekuje za wartosciowy link.

   • omega said

    Bingo, artykuly na podanym przez ciebie linku posluguja sie slowem „zyd”, a przeciez to jest slowo nowozytne!
    Tak wiec, tak samo jak „davidicke” NIE jest wiarygodny, tak samo twoj link „bingo” stracil na wiarygodnosci. Bog jest czysta prawda, cala prawda i tylko prawda!

    Ale dziekuje za link, bo byl wartosciowa lektura, szkoda jedynie, ze taki wielki tam blad!

   • ferdekpol said

    Dlaczego Icke nie jest wiarygodny?

  • hjgh said

   Historyczny wywiad z Aaronem Russo który ujawnił plany „elity”, m. inn. bankowe – microchip RFID a także depopulacja o 50 %

  • tmsz said

   Właściwie dlaczego gnojstwo? Jake są korzyści z utrzymania obecnego porządku?

   • wts79 said

    To prawda że już jesteśmy niewolnikami ale zawsze mniej niewoli jest lepsze od więcej niewoli.

   • Aśka said

    Obecny porządek jest przez to taki nieznośny, że dawno jesteśmy już na drodze, którą zgotowała nam ta grupa i wiele niedogodności, które nam doskwiera, jest na wskutek zrealizowanych wytycznych grupy bilderberg.

   • Vebriq said

    Bilderberg jest rodzajem klubu dyskusyjnego o wielkich wpływach,są przy tej grupie afiliowani ludzie o różnych poglądach i byłoby krzywdzące uważać wszystkich za antyludzkich spiskowców-todotyczy niektórych,Józef Hieronim Retinger był masonem wysokiego stopnia wtajemniczenia,internacjonalistą i człowiekiem grup paramasońskich i MI-6(prawdopodobnie),W latach 30-tych rządy sanacyjne odmówiły Williamowi Averellowi Harrimanowi zezwolenia na inwestycje w polskie kolejnictwo,Harriman był członkiem Skulls&Bones,bliskim kumplem Prescotta Busha,który był ojcem George’a Walkera Herberta Busha i dziadkiem George’a Walkera Busha,ów Prescott był też bankierem na USA i amerykę Fritza Thyssena,faceta ,który pars magna fui w sfinansowaniu nazizmu niemieckiego,władze sanacyjne-trzeba im przyznać-potrafiły się od tej grupy zdystansować i wiedziały też o powiązaniach Retingera-dlatego gdy Retinger był zrzucony jako cichociemny to lokalne struktury podziemne w Polsce spróbowały go zabić,nie wyszło im,bo chcieli to zrobić w taki sposób,aby nitki nie prowadziły do nich,czego się obawiali?Zemsty masonerii anglosaskiej na AK i na Polsce,plan tamtej w latach 30-tych grupy był jasny: uzbroić Anglię i Niemcy nawzajem przeciwko sobie(niech się powyrzynają) a potem niech ZSRS wejdzie ze swoją komuną do Europy-to się po części udało: pól Europy oddano Stalinowi,w 1949r USA miały 25% światowej produkcji przemysłowej,mafia się obłowiła zgodnie z planem,obecnie mają inny plan:osłabienie idei narodowych,lokalnego patriotyzmu i zrobienie jednego międzynarodowego superpaństwa,jeżeli przy okazji zniszczą jeden czy drugi naród,zbyt krnąbrny aby się dostosować,nie będą nad tym płakać..uważam(prywatna opinia,nie ręczę za jej prawdziwość,mogę się mylić),że to nie Bilderberg jest głównym nieprzyjacielem,ale ta paramasońska grupa,która jest w nim silnie reprezentowana i prawdopodobnie go kontroluje,tam są zapraszani różni ludzie i tylko niektórzy są wtajemniczeni w cele tej głównej grupy,oni muszą pozyskać wielu bogaczy z przemysłowych elit lokalnych każdego kraju,aby ich plan się udał i Bilderberg służy im jako narzędzie intelektualno-propagandowe,gdzie pozyskują nowych zwolenników przedstawiając swe idee jako rozsądne,przyszłościowe,międzynarodowe braterstwo itd. tam zapadają decyzje do których dochodzą przez dyskusje np o polityce walutowej,kredytach..w ten sposób urabiają świat na swoje,niebezpieczny jest tzw.corporate government(ład korporacyjny) gdzie pod płaszczykiem dobrego zarządzania unifikuje się przedsiębiorstwa i ich procedury zarządzania z całego świata,po to,żeby w przyszłości ich system rozliczeń zastąpił wszystkie inne,gdy już nas ujarzmią..nie popierać żadnych firm,zwłaszcza dużych i silnych,gdzie jest stosowany Corporate Government!

   • Ja said

    Do Tmsz: A czy uważasz to za dobre, że oni sobie wybierają kto ma żyć a kto nie?? Człowieku, ty nie jesteś na ich liście. Na co liczysz? Wiele jeszcze można by mówić na temat tego co zrobili i zamierzają zrobić i robią w tej chwili. Ehh…

 2. gustaf said

  No tak… polityka.
  Lista daleko niepełna, ostatni akapit prawda.
  Dodałbym dziwną ostatnio konsolidację klasy politycznej wokół POPISu, podpis pod traktatem .
  a dla m/nas pozostaje —-spieprzaj dziadu

 3. Bohemian Grove said

  Tajne związki to istota systemu,który rządzi światem.Jest to bardzo logiczne bo zamiary ich są bardzo mroczne.Gdyby chodziło im o dobro ludzkości obrady grupy Bilderberg byłyby transmitowane na żywo.Popatrzcie jak was kochamy!Mają w rękach media i ludzie już w spiski nie wierzą.I to nawet w Polsce,a niedawno obchodziliśmy rocznicę podpisania TAJNYCH SPISKOWYCH porozumień Ribbentrop-Mołotow w wyniku których straciliśmy niepodległość.A komu oddają cześć wielcy tego świata? Obejrzyjcie to
  http://eksplorator.wordpress.com/2009/07/11/co-skrywa-bohemian-grove/
  Pozdrawiam
  Czosnek

  • VIVIEN said

   STRASZNE!!! OGLADALAM TYLKO CZESC – NIE CHCE BRAC UDZIALU W TYCH NIECZYSTOSCIACH : TERAZ POWINNI WSZYSCY PRZYZNAC RACJE LUDZIOM STOJACYCH W GARNITURACH POD KRAWATEM NA ROGACH ULIC I TRZYMAJACYCH W DLONIACH GAZETKE : PRZEBUDZCIE SIE ! KTOS MUSI ZROBIC PORZADEK!

   • allseiingeye said

    wyłącz tego caps’a, trochę kultury, po co zaraz krzyczeć?

 4. mieki said

  • jujaj said

   No właśnie , rozpoczęła się nagonka na homeopatię. Widać ja w internecie, radio i telewizji.
   Ten starzec głupiec zapomniał jednak podać 5 zasadę homeopatii: TO DZIAŁA.

   • Nikt wazny said

    A dlaczego dziala..?? kolejna pozycja warta obejrzenia „The Secret”

   • mary said

    Moja Mama miala goza mozgu, do szpitala zglosila sie na wlasnych nogach, po miesiacu „leczenia”-MANNITOLEM – zapamietajcie te nazwe koniecznie , dalej lekarze usmiercaja tym ludzi – umarla. Wtedy do glowy mi nie przyszlo, co naprawde sie dzialo, lekarze mowili, ze trzeba miec nadzieje, ze robia wszystko, co w ich mocy, wyciagneli ode mnie 300 zl na badanie EEG=rozboj, a Mama byla coraz slabsza, poprostu gasla w oczach, kazali nam spacerowac z Mama, zeby nie dostala zapalenia pluc?Boze ona byla ledwo zywa a my ja jeszcze dodatkowo meczylismy, nie mogla juz chodzic, to ja wozilismy na wozku. Oczywiscie dostala w koncu zapalenia pluc i respirator za nia oddychal i po 5 dniach zmarla. Wtedy nie bylo dostepu do internetu, teraz wiem, ze zmarla od skutku ubocznego Mannitolu – kwasica oddechowa,gdyby to mialo miejsce dzisiaj bylaby napewno „ofiara” swinskiej grypy. Firma Baxter tez produkuje ten „lek”. Czy lekarze nie wiedza,co robia czy glupa kleja? Sprawdzajcie na necie co podaja Wam lub Waszym chorym bliskim w szpitalach – JUZ CZAS POWIEDZIEC STOP SZPITALNYM MORDERSTWOM

   • mary said

    http://www.fresenius-kabi.pl/index.pl?navi=330&allow=tak

   • hjgh said

    Sam spis skutków ubocznych przyprawia o mdłości a nazywają takie specyfiki / preparaty „lekami”.

    Lekarze leczą jak umieją, jak nie umieją też
    „leczą”.

    Oczywiście nie wszyscy i tu składam hołd tym naprawdę oddanym w swojej profesji i powołania a nie karierze „karierowiczów”.

    Dr Judym

   • stary said

    przede wszystkim zarabiają!

   • gustaf said

    Mary! współczuję.
    Miałem podobne przeżycia, z glejakiem .
    Najpierw sądzę, że lekarze leczą ,jak umieją.
    Wzorce i leki mają ,jakie mają.
    Tylko skąd tyle tych glejaków , jak nie od farmaceutów i eksperymentatorów rodem z Auschwitz i ich schipionek

   • mary said

    chyba wolalabym ulice zamiatac niz byc lekarzem majac taka swiadomosc

   • pytek said

    @mary:To kontynuuj to zamiatanie ulic,bo przynajmniej nikomu nie zaszkodzisz swoimi madrosciami.Bylo takie powiedzenie:gdyby glupota mogla fruwac to…fruwalaby jak golebica.

 5. Kto tym wszystkim włada said

  Ahhh te teorie spiskowe… Szatan, Iluminaci, czipy w strzykawkach itd. Ale czy nie zauważyliście że rozmawiając o tej elicie nie można zbytnio dojść do ostatniego szczebla piramidy? A to ludzie o Jaszczurach mówią a to o innych wynalazkach. A jak to jest? Ktoś kiedyś powiedział “podążaj za forsą”. Podążaj za forsą to się dowiesz…

  Więc gdzie idzie forsa? Otóż w roku 1913 kochany prezydent Woodrow Wilson podpisał Federal Reserve Act – czyli inaczej mówiąc stworzył prywatny bank centralny drukujący dla rządu USA kasę. Jednak nie jest to zwykła drukarnia 🙂 Otóż jak np Pan Obama chce sobie druknąć 100 milionów zielonych na wojsko to fed mówi mu “ok damy 100 baniek ale wy oddacie 130″. No i USA oddają – tzn obywatele USA w formie podatków. Teraz kto rządzi FED?

  Oto lista niektórych nazwisk:

  Rothschild Bank z Londynu
  Warburg Bank z Hamburga
  Rothschild Bank z Berlina
  Lehman Brothers z Nowego Jorku
  Kuhn Loeb Bank z Nowego Jorku
  Israel Moses Seif Banks z Włoch
  Goldman, Sachs z Nowego Jorku
  Warburg Bank z Amsterdamu
  Chase Manhattan Bank z Nowego Jorku
  Lazard Brothers Bank z Paryża

  Wszyscy ci bankierzy są związani z londyńskimi domami bankowymi (ergo forsa leci do GB) w całkowicie wolnym City, które kontroluje Fed. A londyńskie City kontrolowane jest przez? Jak myślicie? Ukochaną British Royal Family. Podobną organizacje posiada Bank Światowy i GRUPA BILDERBERG gdzie najsilniejszą pozycję ma rodzina Rothschildów a ci z kolei są bankierami rodziny królewskiej…

  Ciekawostką jest też że Windsorowie wywodzą swoje korzenie z rodu Dawida. Jako tacy mają niejakie podstawy do ambicji przewodzenia światu (poczytajcie ST jaką obietnicę Bóg składa ludziom z rodu Dawida – wiecie Mesjasz, panowanie nad planetą i takie inne). Kolejną ciekawą sprawą jest to że w Anglii powstały pierwsze loże masońskie, których ideologia opiera się na legendzie o Hiramie – budowniczym z Tyru, który budował Salomonowi świątynię w Jerozolimie. W skrócie wygląda to tak że obecni masoni na świecie budują tzw świątynię ludzkości. Od najniższego Brata zwanego uczniem do mistrza masona danego kraju (Hirama) budują nową świątynię ludzkości dla “Salomona”. Jednak nawet najważniejsi masoni to tylko budowniczy. Zawsze brak tego ostatniego szczebla – czy nie nadaje się nań idealnie ród królewski z korzeniami w rodzie Salomona z kraju matki lóż? 😀

  Kolejna ciekawostka – książęta William i Harry pierwszy raz od dwóch tyś lat mają czystą krew – oba rody (Windsorowie i ród Diany – Spencer – przez ród Stuartów) są potomkami króla Dawida i Salomona – przynajmniej wedle ich dokumentów heraldycznych. Mamy taką sytuację pierwszy raz o 2tyś lat – od Chrystusa który był z rodu Dawida poprzez Józefa i Marię.

  To by wyjaśniało dlaczego masoni tak nie lubią religii objawienia – koncepcja rodu krwi nijak ma się do koncepcji zstąpienia z nieba… Obie są totalnie niekompatybilne.

  • RANA ŚMIERTELNA ULECZONA - Krzysztof z Łodzi said

   Do „Kto tym wszystkim włada” i innych zainteresowanych

   Ad.

   „I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje,
   i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
   której rana śmiertelna została uleczona.”

   Według mnie to już się stało, (rana śmiertelna została uleczona)
   to proroctwo na naszych oczach już się wypełniło.

   Dokładnie 2-3 października 2009 roku.

   W tych dniach w referendum 2-3 października 2009 roku, Irlandia zaakceptowała Traktat Lizboński, traktat, który był martwy przez jego wcześniejsze odrzucenie – (rana śmiertelna) – brak możliwości egzekwowania zawartych tam ”diabelskich wideł” (głupot np. marchewka ma mieć 10 centymetrów inne nie nadają się do jedzenia).

   Teraz tzn. 2-3 października 2009 TRAKTAT-BESTIA został jakby ożywiony – uleczony. (śmiertelna rana została uleczona)

   Traktat ten jest niezrozumiały dla przeciętnego człowieka, ale za to dający ogrobna władzę
   Unii Europejskiej – BESTII – Wielkiej Nierządnicy walczącej z Bogiem.

   Tą sytuację wg mnie opisuje św. Jan w Apokalipsie w rozdziale 13:

   3. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną,
   a rana jej śmiertelna została uleczona.
   A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,

   4. i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii.
   I Bestii pokłon oddali, mówiąc: «Któż jest podobny do Bestii
   i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?» (z TRAKTATEM, z ANTYCHRYSTEM i biurokratami UE )

   5. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,
   i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. (około 3,5 roku)

   (…)

   11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi (dwa rogi to symbol władzy) podobne do Baranka, a mówiła jak Smok. (wg. mnie Antychryst)

   12. I całą władzę pierwszej Bestii (TRAKTATU) przed nią wykonuje (antychryst sprawuje i egzekwuje), i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon (czyli są posłuszni narzuconemu prawu zawartego w traktacie) pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona

   W tym opisie według mnie:
   – pierwsza BESTIA to TRAKTAT
   – druga BESTIA to ANTYCHRYST wykonujący zapisane tam nakazy, zakazy itd…

   Oczywiście, że powyższy opis nie musi się odnosić do jednej tylko sytuacji
   i jednej okoliczności. Apokalipsa opisuje nie tylko konkretne sytuacje i miejsca czy państwa, to też jest schemat – sposobu zachowania i działania na mikro sytuacje i makro sytuacje.

   Scenariusz zawsze jest ten sam.
   Najpierw dekrety, a potem władza.
   Najpierw władza ustawodawcza (WHO+ONZ) potem władza wykonawcza (NATO).
   Jedna Bestia przed drugą Betią.

   Czy nie zauważyliście, że cały świat jest dzisiaj jak WIELKI BABILON ?

   Sami widzicie, że tu nie chodzi o pieniądze tylko o władzę.

   Może jeszcze słowo o NATO, co wy na to chrześcijanie powiecie, że siedziba Wojsk Amerykańskich mieści się w Pentagonie, tzn w pentagramie, przecież budynek NATO jest wpisany w pięcio-ramieną gwiazdę – w satanistyczny pentagram.

   Kto może tam mieć siedzibę ?

   Na koniec dobra wiadomość,
   po tych wszystkich ciemnościach Matka Boże zgniecie głowę starodawnego węża tego samego z raju, co się zowie diabeł i przyjdzie Światło. Przyjdzie tysiącletnie Królestwo Jezusa Chrystusa na ziemię i zapanuje Miłość, Pokój i Dobro.

   Ale czy dla wszystkich ?

   Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.
   Krzysztof z Łodzi

   • Brenda said

    Pentagram to znak zycia. Hollywood mylnie przyswoil i zmienil jego znaczenie , ze niby to znak diabla.

    A jesli chodzi o druga bestie to mozebyc Unia Europejska i Unia Azjatycka.

  • Zbyszko said

   Pamietam przepowiednie mojej Babci która już wiele lat temu mowiła że grzeszna Monarchia upadnie. Jakos mi się wtedy nie chciało w to wierzyć że nie będzie królewny którą oglądałem w pięknej karocy w TV gdy oraszk majestatycznie przemierzał ulice Londynu.

  • VIVIEN said

   Kolejna ciekawostka – książęta William i Harry pierwszy raz od dwóch tyś lat mają czystą krew – oba rody (Windsorowie i ród Diany – Spencer – przez ród Stuartów) są potomkami króla Dawida i Salomona – przynajmniej wedle ich dokumentów heraldycznych. Mamy taką sytuację pierwszy raz o 2tyś lat – od Chrystusa który był z rodu Dawida poprzez Józefa i Marię. ……..HAHAHAHA: NO HAREGO RUDEGO TO ODLICZ… hahahaha -DIANIE BRAKOWALO JEDNAK CZEGOS I PRZYPRAWILA MEZOWI ROGI…

  • VIVIEN said

   CYTAT”Kolejna ciekawostka – książęta William i Harry pierwszy raz od dwóch tyś lat mają czystą krew – oba rody (Windsorowie i ród Diany – Spencer – przez ród Stuartów) są potomkami króla Dawida i Salomona – przynajmniej wedle ich dokumentów heraldycznych. Mamy taką sytuację pierwszy raz o 2tyś lat – od Chrystusa który był z rodu Dawida poprzez Józefa i Marię. ” ……..HAHAHAHA: NO HAREGO RUDEGO TO ODLICZ… hahahaha -DIANIE BRAKOWALO JEDNAK CZEGOS I PRZYPRAWILA MEZOWI ROGI…

 6. Aśka said

  Alex Jones -End Game 1/15

 7. Aśka said

  Pełny Obraz 1 / 9

 8. Aśka said

  Wezwanie do przebudzenia

 9. Aśka said

  Ameryka: Od Wolności do faszyzmu
  http://www.youtube.com/watch?v=96TvK9HRPhk część 1

 10. Aśka said

  Cele illuminatów zostały zrealizowane w 90% (napisy pl)

  Wiem, że zaszalałam, ale to jest elementarz tego tematu. Proszę admina o wyrozumiałość 😉

 11. Aśka said

  http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/wladza/wladza.html
  DO CZYTANIA

  • Sacri said

   Juz podawalem 😛
   ale jak najbardziej polecam, jest tego sporo i moze u niektorych spowodowac zawrot glowy :), sa tam rowniez inne tematy dotyczace historii, ekonomii, polityki i takie tam.

 12. Abc said

  Nie na temat, ale za to o grypie:
  http://www.virologyj.com/content/6/1/197
  Wyciąg z jeżówki purpurowej (Echinacea p.) niszczy wirusa grypy AH1/N1

  • xxx said

   tylko że Echinacea znacznie zwiększa wydzielanie cytokin co w przypadku z hiszpanką źle się kończy

 13. Nikt wazny said

  Jestem na bierzaco w czytaniu Waszego bloga 🙂 Nie udzielalam sie jeszcze… W odpowiedzi na temat chcialabym podac 3 pozycje warte obejrzenia.. niestety nie podam linkow bo strony z czasem sie zmieniaja.. „Zeitgeist” „Kymatica” „Ezoteric Agenda” Jezeli ktos nie ogladal goraco polecam…

  • hjgh said

   NIE POLECAM!!! „zeitgeist” – 1 cz., „kymatica” – antychrześcijańskie ergo proiluminackie i pro new age.

   „Esoteric Agenda” można zobaczyć, to oczywiście moje zdanie, każdy niech sam zobaczy co wnosi jaki film ale uważajcie na manipulacje, zwyczajne kłamstwa i przekłamania etc. czyli zwiedzenia („fałszywi prorocy”).

   • Nikt wazny said

    Bez wzgledu na to jaki efekt przyniesie zobaczenie tych pozycji uczy samodzielnego myslenia a nie sluchania z klapkami na oczych i podazania w kierunku ktory nam dyktuja 🙂

   • grypa666 said

    od pb: udowodniles ze masz klapki; ten artykul i komemntarze to wielkie nieporozumienie – granie na reke najwyzszemu poziomowi wladzy, ktorego nie wymienia artykul — google „wolfgang eggert petition”; przykro mi ze grypa666 niweczy kilka miesiecy pracy na ten temat na tym blogu — czas sie pozegnac?

   • pyrek said

    Czy nie warto wymieniać także tych na niższych szczeblach?

   • Nikt wazny said

    Nie rozumiem… czym dalam dowod tzw klapek na oczach?? Moze niepotrzebnie sie udzielilam… Chcialam sie podzielic ciekawymi pozycjami do obejrzenia… Nie dzielilam sie wlasnymi przemysleniami i nie podwazalam cudzych… Czy moge prosic o wyjasnienie dlaczego zostalam akurat w ten sposob oceniona? Moze rzeczywiscie ktos ma racje… Czasami warto wysluchc obiektywnej opini 🙂 Pozdrawiam serdecznie wszystkich uzytkownikow:)

   • Taka Tam... said

    @nikt wazny, juz ktos wyzej napisal ze te pozycje ktore podalas sa proiluminackie i new ageowe. pokazuja tylko pol prawdy. to mniej ciekawe pol.

   • Nikt wazny said

    No to moze rozszerzymy slownik?? dal Was wszystko jest proiluminati… pro new age… ewentualnie antychrzescijanskie… Kymatica ani Zeitgeist nie wydaja mi sie proiluminati jak juz to prodyskordiankie… Ciekawe slowo 😉 Kolejne ciekawe slowo to Agnostycyzm… To MOJE wnioski…

   • hjk said

    zeitgeits w czesci o religii jest pro-newage-owy i to zasiało mi wątpliwości co do całości, ale czasami jest tak, ze przemyca sie trochę lipy w otoczce prawdy…

  • Fraktal said

   Tych filmików bym nie polecał ze względu na fanatyzm religijno-katolicki na ty blogu. Po paru minutach standardowo możecie wykasować mój wpis.

 14. Magda said

  ciekawy filmik Alexa Jonesa związany z tematem:

  • grypa666 said

   od pb: nie o nich chodzi – kiscie sie we wlasnym zmylkowym sosie, kiscie sie… a o scypionkach zapomnielista? wejda tylnymi drzwiami, a wy bzdeth wklejata i ogladata zamiast analizowac, syntetyzowac kompletna scieme i wysnuwac wnioski dla obrony narodu

 15. hjgh said

  UWAGA!

  Tygodnik Przeglad

  przedstawia artykuł o szczepieniach z 1976 r.

  str.28, 29

  nr 48 (518) 06.12.2009

  cena 5 zł.

  Czy mógłby ktoś kto ma zeskanować i wstawić?
  Proszę w imieniu nas wszystkich 🙂

 16. xxx said

  http://www.gfspl.rootnode.net/BLOG/?p=243

 17. CoZaSyf said

  polecam przeczytac i rozpowszechnic-http://www.globalnaswiadomosc.com/listotwarty.htm

 18. CoZaSyf said

  I wpadac do http://waldek1984.info/

 19. Aśka said

  Phil Schneider – November 1995 (napisy pl)
  Budowniczy podziemnych baz wojskowych / już niestety zabity

 20. CoZaSyf said

  Duzo ciekawych artykułów na http://www.polonica.net/ http://wolnemedia.net/ http://www.youtube.com/watch?v=UQG5Q4GWw2o&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=TqTd_r6rt1Q&NR=1 po angielsku/niestety rozumiem piate przez dziesiate/

 21. Brenda said

  No rozni sa ludzie, ale mysle, ze wiekszosc zaakceptuje Cie takim jakim jestes. Nie patrz na siebie tak krytycznie 😉

 22. mizia said

  MAM TWOJE IP – a teraz niespodzianka jak wyłaczysz kompa to już ci się nie właczy -hi hi -kup sobie nowy

  • toms said

   Jak to można rozumieć , jesteś hakerem , grożby karalne, były oficer WSI ?

   • mizia said

    1- NIEMA W POLSCE JUZ WSI -SA MAŁE MIASTECZKA
    2- JAKIE GROZBY KARALNE – no chyba że sie dopatrzyłeś to dawaj do sadu bedą mieli ubaw przy czytaniu pozwu.
    3- a o tym kompie to taka przepowiednia jak u jackowskiego – 90% że SIE MOZE SPRAWDZIĆ – PRYWATNIE WIERZE ŻE NA 100 %

   • mizia said

    TO BYŁO DO TOMS

   • mizia said

    ale masz fantacho ………………. żenada

  • Mariusz said

   Psujesz komputery zdalnie? Nie osłabiaj mnie. 😀

   • hjgh said

    Wyobraź sobie, że jest to możliwe, podkręcić Tobie napięcie procka na płycie głównej zdalnie? 😉

   • hjgh said

    było do Mariusza ale ten col… skrypt układa posty jak chce, to za g… zwykłe forum phpbb jest o niebo lepsze.

 23. mizia said

  ale dratewka nisko upadłeś

  • wedkarz1960 said

   MIZIA CO TAM NOWEGO JAKIE WIESCI?

   • mindek said

    nie wiem jak inni ale ja szukam tylko wypowiedzi głównie kilku osób w tym na 1 miejscu mizi

   • grypa666 said

    od pb: potrzebujesz autorytetow? daleko nie zajedziesz

   • mizia said

    KNEBEL NA INFO O ZARAZIE W POLSCE ALE DZIEJE SIE NIE GORZEJ NIZ NA UKRAINIE 4 TYGODNIE TEMU – NAWET MAMY JUŻ 1 GETTO DLA CHORYCH NA A/H1N1 – SZCZEGÓŁY 1 TEMAT WCZEŚNIEJ

 24. stary said

  temat zastępczy

  • grypa666 said

   od pb: zastepczy i zmylkowy! bilderberg ani banksterzy nie sa u szczytu wladzy

   • Margherita said

    To kto jest?!! I jeszcze ważniejsze: jak tego ktosia znaleźć?

   • Aśka said

    no właśnie, kto?

   • hjk said

    co wam to da wiedziec kim „oni” są? poczytajcie poprzednie art. i komenty to sie dowiecie. banksterzy iluminaci czy bilderbergi wraz z cala masa innych marionetek robią „ich” robotę, naszym zdaniem jest rozpoznac to pseud”dzieło” i walczyc z tym po pieerwsze przesz szerzenie informacji i swiadomości, bo ich sukces polega głównie na nieswiadoości mas ludzi. jesli to sie ujawni, 90% z tego samo upadnie…

 25. stary said

  grypy nie ma, szczepionek też to trzeba o czymś pogadać…

  • grypa666 said

   od pb: dokladnie! wstydze sie jako wspolredaktor, ale tekst ani zamieszczenie nie byly ze mna uzgodnione

 26. hjgh said

  Przynajmniej podpisał się swoim imieniem 🙂

 27. memoria said

  Dzisiaj na Górnym Śląsku wielkie rozpylanie! W okolicach Zabrza i Bytomia jest nadal spora ilość samolotów. Niektóre zniżają pułap lotu, lecąc coraz to niżej i niżej (kto widział lecący tak samolot pasażerski?), niektóre rozpylają ciemne smugi, kolorem zbliżone do ciemnogranatowego, czarnego, szarego! W okolicach Katowic zauważyłem dzisiaj jedną czarną smugę i w okolicach Zabrza. Ludzie, czy widzieliście kiedykolwiek czarną smugę kondensacyjną!? Dzisiaj ostatni dzień niepodległości Polski. Jutro wchodzi w życie traktat lizboński, a federaści chcą zlikwidować godła narodowe.

  • Emerald said

   Tak, wystarczy, że nie pada na nią słońce.

  • multan said

   Widzialem 30.11. nad Poznaniem, typowa, opisana juz „black line”-przed samolotem siejacym chemikalia na tle starszego chemtraila. Zjawisko juz bylo dokumentowane.

   • hjk said

    ja doznałem szoku jak pierwszy raz z pol roku temu to zobaczyłem i myslalem ze mam złudzenia, bo przed samolotem i czrne coś albo ciemnoszare…co to było? jakieś promieniowanie przed samolotem?

 28. ALFA said

  PO to nomenklatura ,nagradzają przydupasów
  http://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/166518,po-to-nomenklatura-nagradzaja-przydupasow,id,t.html#material_9

 29. ALFA said

  PO to nomenklatura ,nagradzają przydopasówhttp://www.polskatimes.pl/fakty/kraj/166518,po-to-nomenklatura-nagradzaja-przydupasow,id,t.html#material_1

 30. Morgoth said

  W niedzielę o 21:00 na National Geographic zostanie wyemitowany program o świńskiej grypie.

 31. xxx said

  Mimo sprzeciwu Parlamentu Europejskiego, ministrowie spraw wewnętrznych „27” zgodzili się, by USA dalej miały dostęp do danych bankowych Europejczyków w ramach walki z terroryzmem.
  http://wiadomosci.onet.pl/2087269,12,1,1,,item.html

 32. stary said

  @MIZIA – jaki jest mój IP

 33. mizia said

  TEMAT WSTAWIONY PRZEZ ADMINA MA BARDZO WIELE WSPOLNEGO Z TYM CO SIE TERAZ DZIEJE WEDŁUG MNIE PLAN RUSZYŁ Z KOPYTA
  1- DEPOPULACJA WIRUSY – IM WIECEJ EPIDEMI TYM WIECEJ TRUPA
  2- SKUP ZŁOTA
  PIERWSZE MUSZA ZMINIMALIZOWAC ILOSC LUDZI MIEDZY INNYMI POTO ZEBY ICH Z SCHRONÓW NIE POWYŁUSKIWALI , POZOSTALI PRZY ZYCIU – WYSEKLEKCJONOWANE NAJMOCNIEJSZE OSOBNIKI IDEALNE DO ODTWARZANIA CYWILIZACJI.
  ZŁOTO JAKO KRUSZEC SPEŁNIAC BEDZIE ROLE PIENIADZA – W NOWYM PORZADKU SWIATA KTÓRYM BEDZIE FEUDALIZM

  PONIZSZE PRZYTOCZONE TEZY IDEALNIE SIE WPLATAJA W TEN PLAN NWO – MOZE SIE OKAZAĆ ŻE TO STARY POŻADEK ŚWIATA BEDZIE TYM NOWYM NWO

  LUDZIE RAZ NA ZAWSZE ZAKONOTUJCIE SOBIE RZE NIEMA ZADNEGO OCIEPLENIA KLIMATU W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA.
  JEST NATOMIAST FAKTEM OCIEPLENIE – KTÓRE DOTYCZY CAŁEGO UKŁADU SŁONECZNEGO -pisałem o tym nawet przed wypłynięciem sławetnych danych na temet ocieplenia.
  OCIEPLENIE TO ZACZEŁO SIE W OKOLICACH 1998 ROKU TEMPERATURA WZRASTA NA WSZYSTKICH PLANETACH I JEST TO FAKT – cytat:

  Panel uczonych, zorganizowany przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i NASA, ogłosił 29 maja, że maksimum 24 cyklu można spodziewać się w maju 2013 r. i będzie wtedy 90 plam (link na naszej stronie internetowej). Ma to być najsłabsze maksimum od 1928 r., kiedy to pokazało się tylko 78 plam. Ale tej opinii nie podzielili wszyscy paneliści – niektórzy uważają, że w maksimum będzie zaledwie 70 plam. Takie przepowiednie słabo się sprawdzają, ponieważ nastąpiła zmiana magnetyzmu

  OCIEPLENIE MA ZWIAZEK ZE ZMIANĄ MAGNETYZMU SŁOŃCA I NARAZIE NIKT Z MADRYCH TEGO ŚWIATA NIEWIE W JAKI SPOSÓB W TEJ CHWILI ZACHODZĄ TAM PROCESY FIZYCZNE – SPRAWA JEST TAK POWAŻNA ŻE WIELE KRAJÓW ZDECYDOWAŁO SIĘ NA UTWOŻENIE MIEJSC UKRYCIA GDZIE GROMADZI SIĘ POZA ŻARCIEM – WIEDZĘ PISANĄ – I WSZYSTKO CO POMOŻE W ODDTWORZENIU CYWILIZACJI – skupcie się na tym zagrożeniu bo jest ono realne – a nie jakieś wersje z magiczną datą 2012 – W ODRÓŻNIENIU OD MITÓW TO ZAGROŻENIE JEST OFICJALNIE POTWIERDZONE I TRWAJA GORĄCZKOWE PRZYGOTOWANIA – ŁACZNIE Z TYPOWANIEM LUDZI DO UCHRONIENIA KTÓRZY NAWET NIE WIEDZĄ O TYM ŻE SĄ NA TYCH LISTACH
  Odpowiedz
  mizia powiedział/a
  30 listopad 2009 @ 10:26 am

  3 Votes

  SPRAWA TA JEST BARDZO – ŚCIŚLE ZWIAZANA Z BIBLIĄ – WIECIE CO SIĘ STANIE PO PRZEJŚCIU TAKIEJ FALI WYRZUCONEJ ZE SŁOŃCA – ABSOLUTNIE WSZYSTKO CO JEST ZWIĄZANE Z ELEKTRONIKĄ , I ZASILANIEM ELEKTRYCZNYM ZOSTANIE ZNISZCZONE – WYOBRAŻCIE WIĘC SOBIE NP JAK KTOŚ MA W TAKIM MOMENCIE CHIP -W CIELE – ZOSTANIE ON ZNISZCZONY A JEGO CIAŁO W OKOLICY TEGO CHIPA ZOSTANIE SKARZONE CO SPOWODUJE – STRASZNE ZMIANY SKÓRNE- POZATYM W JEDNEJ CHWILI ZOSTANIE ZNISZCZONA CAŁA WŁADZA BANKIERÓW, POLITYKÓW – BEDZIE STAN TAKI JAK NP W 1400 ROKU –
  KONIEC KOŃCÓW BEDZIE TO WYGLADAŁO NA INTERWENCJE BOSKĄ

  Odpowiedz
  Aga powiedział/a
  30 listopad 2009 @ 11:52 am

  1 Votes

  Jeżeli chodzi o elektronikę to wszystkiego nie zniszczy. Zwykłym ludziom się oberwie, ale istnieje coś takiego jak klatka Faradaya i wojsko, czy ktokolwiek się szykuje na taką ewentualność(słońce, czy bomba atomowa – wszystko jedno) ma przygotowane odpowiednie pomieszczenia.
  Odpowiedz
  mizia powiedział/a
  30 listopad 2009 @ 1:11 pm

  3 Votes

  mylisz sie skala tego zjawiska jest tak poteżna że nawet niema pewnosci co do sprzetu ukrytego w schronach.
  ale impuls ten zupełnie nieszkodzi żywym istotom – POPROSTU ZOSTANIEMY COFNIECI O 300 LAT W ROZWOJU – I TO JEST JEDEN TYLKO SKUTEK DLA NAS –
  mizia powiedział/a
  30 listopad 2009 @ 1:16 pm

  3 Votes

  POSZPERAJ NA TEN TEMAT :

  TU MASZ W PRZYBLIZENIU JAK TO MOZE WYGLADAĆ -NAJLEPSZE JEST TO ZE NIKT BEZPOSREDNIO OD TEGO NIE UMRZE-

  że Słońce stać na coś większego, na „super-impuls”, który niczym hekatomba uderzy w Ziemię. Co to mogłoby oznaczać dla naszej cywilizacji? Prawdziwą apokalipsę.

  By fundacjanautilus at 2009-08-22

  Praktycznie natychmiast stopiłyby się wszystkie sieci przesyłania energii. Stają pociągi, tramwaje, metro, unieruchomione zostają lotniska i dworce kolejowe. Brak sygnalizacji świetlnej powoduje gigantyczne korki na ulicach miast, ale można śmiało założyć, że samochody zamieniają się i tak w bezużyteczny złom. Nie działają windy, stacje benzynowe, telefony, radio i telewizja, satelitarna nawigacja, staje cały przemysł. Brakuje wody, przestaje działać służba zdrowia, handel, banki, systemy komputerowe. Kiedy taką sytuację w „malej skali” mieli mieszkańcy Nowego Jorku i kilku innych miast w sierpniu 2003 r., wtedy nazwano to „blackout”.

  Tamten blackout trwał tylko parę godzin. Tym razem cywilizacyjna katastrofa może ogarnąć całe kraje i kontynenty, a nawet glob, i trwać wiele miesięcy, a może nawet lat. To nie scenariusz filmu grozy, lecz wnioski z raportu National Academy of Sciences (amerykańskiej akademii nauk) (link do pełnej wersji raportu – na naszej stronie internetowej), ostrzegającego przed kataklizmem, którego rozmiarów do tej pory nigdy nie zaznaliśmy.
  =================================
  od pb:
  1. dlugasny artykul jest w efekcie zmylka, bo nie wymienia grupy na szczycie; bez tej wiedzy nawet mizia z pilotem i burkiem nic nie zrobia;
  2. z kilkuletniej pracy w dziedzinach korzystajaych z grubych raportow ipcc oraz pobieznej oceny nagonki na naukowcow od ocieplenia sadze, ze jak dotychczas jest to sa\dzenie merdialne — podobnie jak osa\dzono serbow nie dopuszczajac ich do glosu w merdiach;
  z tych 2 powodow zaczynasz tracic u mnie wiarygodnosc, mizia;
  nie widzialem nikogo tutaj, kto by krytycznie popatrzyl na climagate, w tym dra bioinzynierii, ktory insynuowal nie wiadomo po co na ten temat we wstepie do artykulu o flugate

  • Magda said

   do wpis 28:

  • mizia said

   prosciej jest tutaj WSZYSTKIE INNE LANSOWANE PRZEZ MEDIA WIZJE ZAGŁADY NIE SA TAK PEWNIE OPARTE NA NAUKOWYCH PRZESŁANKACH

   Żyjemy dziś w czasach powszechnej informatyzacji i niewyobrażalnego postępu myśli technicznej. Może na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z faktu iż jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od technologii. To od nich zależy funkcjonowanie wszelkich znanych nam dziedzin życia. Wszystko co dziś robimy jest w jakimś stopniu zależne od techniki.

   To dzięki nowym technologiom cieszymy się dziś komfortowym życiem, dzięki nim w sklepach jest towar jakiego potrzebujemy, przez Internet możemy robić zakupy, sprawdzać stan swojego konta, dokonywać transakcji. Mamy do dyspozycji nowoczesną opiekę medyczną, szybki transport, łączność telekomunikacyjną praktycznie z każdym zakątkiem świata.

   Ale czy zastanawiał się ktoś kiedyś co by było gdyby tak pewnego dnia okazała się, że nie ma prądu? Może to wydaje się niemożliwe, bo przecież przyzwyczailiśmy się do tego, że prąd zawsze jest i już. Żyjące dziś pokolenia nie pamiętają czasów gdy elektryczności nie było, więc trudno im sobie taką sytuację wyobrazić. Elektryczności braknąć nie może. Czy na pewno?

   Istnieją co najmniej dwie bardzo realistyczne przyczyny, które mogą spowodować brak prądu i to nie lokalnie ale globalnie. Pierwsza z nich to wyczerpywanie się surowców energetycznych. Jednak z tym jesteśmy w stanie sobie poradzić, gdyż nie nastąpi to nagle, ale stopniowo, więc mamy czas na przygotowanie nowych technologii pozyskiwania energii.

   Druga przyczyna jest o wiele gorsza, bowiem jest ona nagła i nieprzewidywalna. Chodzi tu o burze słoneczne. Są to potężne eksplozje w atmosferze Słońca o energii rzędu 10(32) ergów, obserwowane z Ziemi jako wyrzuty materii z powierzchni Słońca czyli koronalne wyrzuty masy – CME. Burze takie rozpoczynają się przeważnie od rozbłysku słonecznego, ale CME mogą powstawać również w protuberancjach. Burze słoneczne są zjawiskiem normalnym obserwowanym od wielu stuleci. Rozbłysk słoneczny zaobserwował w roku 1859 amerykański amator Richard Carrington oraz Richard Hodgson, a przed nimi Stephen Gray w 1705 roku.

   Same burze słoneczne nie stanowią problemu, problem tkwi w ich skutkach. W ostatnich dziesięcioleciach cywilizacja ludzka dokonała olbrzymiego postępu technicznego, przy okazji uzależniając się od technologii. Kiedyś rozbłyski słoneczne nie stanowiły zagrożenia bowiem ludzkość nie dysponowała tak rozbudowana siecią energetyczną. Zniszczeniu więc ulec mogły tylko niewielkie lokalne sieci, których naprawa nie trwała długo. Rozbłysk Carringtona w 1859 roku spowodował zakłócenia sieci telegraficznej. A co by było gdyby nastąpił dzisiaj? Prawdopodobnie wywołałby przeciążenie światowej sieci energetycznej. Zniszczeniu uległyby elementy najbardziej wrażliwe na przeciążenie, czyli transformatory. Ostatecznie oznaczałoby to odcięcie milionów ludzi od elektryczności. I to nie byłaby awaria trwająca parę dni, ale w najlepszym przypadku parę lat. Bowiem wymiana uszkodzonych urządzeń w tym właśnie transformatorów praktycznie na całym świecie nie będzie łatwa, nikt nie dysponuje przecież tak ogromnym zapasem.

   Zatem na parę lat przyszłoby nam zapomnieć o Internecie, sprzęcie elektronicznym ułatwiającym życie, transporcie, nowoczesnej opiece medycznej, a nawet o towarach sprowadzanych z odległych krajów, bowiem transport na dalekie odległości nie będzie możliwy ze względu na brak paliwa.

   Kiedy możemy się spodziewać wystąpienia takich niebezpiecznych zjawisk? Tego do końca stwierdzić nie można. Wiadomo, że Słońce posiada pewien cykl aktywności. Cykl ten trwa około 11 lat. Obecnie żyjemy w fazie słonecznego spokoju, a początek wzmożonej aktywności słonecznej ma przypaść na rok 2012.
   Pocieszeniem może być fakt, iż już działa satelitarny system wczesnego ostrzegania przed burzami słonecznymi.

   Małgorzata Pietras

   • hjgh said

    To baaardzo dobra wiadomość, nie będzie elektroniki to nie będzie iluzorycznych „fałszywych pieniędzy” na kontach a FED nie będzie miał ich na czym drukować.
    No całkiem niezły scenariusz.

   • mizia said

    nic nie bedzie takie jak teraz wszyscy stana sie farmerami aby przezyc – CIEKAWE CO ZROBIA MILIONERZY KTÓRZY NIC POZA LICZENIEM KASY NIE UMIEJA

   • Taka Tam... said

    nie bedzie niczego 😉 a znajac zycie zacznie sie walka jednych z drugimi o zarelko, wode i wszystko inne bo bez pradu bedzie kompletny paraliz. = poleje sie krew

   • stary said

    Nie uważacie, że trochę pieprzycie? A ponadto to bez prądu my jeszcze chyba potrafimy żyć, a im dalej na wschód to pod tym względem lepiej.

  • mizia said

   CHYBA WYWLEKŁEM WILKA Z LASU COS SIE ZACZYNA NA SŁONECZKU.

   PAP, JG/19:17
   Kolosalne tsunami szaleje na Słońcu
   Naukowcy amerykańscy przekonali się, że gigantyczne tsunami rzeczywiście buszują na powierzchni Słońca. Pierwszy raz o istnieniu „słonecznych tsunami” specjaliści poinformowali już w 1997 roku, jednak wtedy uznali je za złudzenie optyczne. I oto teraz informacje ze składającego się z dwóch kosmicznych sond amerykańskiego Obserwatorium Oddziaływań Słońce-Ziemia (STEREO) potwierdziły istnienie tych niesamowitych fal rozżarzonej plazmy.
   Jedna z takich fal wzniosła się nad Słońcem na wysokość, przewyższającą średnicę Ziemi, i z ogromną prędkością przesunęła się po jego powierzchni. Amerykańskiej agencji badań kosmicznych NASA udało się nawet zmontować krótki film z obrazów przekazanych przez STEREO. „Teraz wiemy, że słoneczne tsunami rzeczywiście istnieją” – powiedział jeden z naukowców laboratorium fizyki Słońca w Greenbelt (stan Maryland).

   Powstanie tsunami sondy STEREO zarejestrowały w lutym ubiegłego roku, kiedy nieoczekiwanie wybuchła plama słoneczna. Wybuch spowodował powstanie nad Słońcem gigantycznej chmury gazu o wadze wielu miliardów ton, zaś po powierzchni naszej najbliższej gwiazdy w różne strony pomknęły ogromne tsunami, przypominające koła jakie powstają na powierzchni jeziora po wrzuceniu do niego kamienia. Sondy rejestrowały fale z dwóch różnych pozycji, co umożliwiło uzyskanie unikalnego obrazu.
   REKLAMA

   W 1997 roku, kiedy pojawiły się pierwsze przypuszczenia o tsunami, obserwacje prowadzono tylko z jednej sondy kosmicznej SOHO. Wtedy naukowcy uznali, że obserwowali nie realne fale rozżarzonej plazmy, lecz jakby cień wyrzuconej przez wybuch masy.

   Jedna z zarejestrowanych teraz fal miała wysokość około 100 tysięcy kilometrów i pędziła z prędkością ok. 250 kilometrów na sekundę. Według szacunków, jej energia była równoważna energii powstałej przy wybuchu 2400 megaton.

   • zyta said

    Tu wyklad i wideo o sloncu, jak pracuje i co zrobi w najblizszym czasie, b.ciekawy i pouczajacy film:
    Przekroczyć Horyzont Zdarzeń II (dodatek 2/2)

 34. Igi said

  Jak tak patrze na to co sie na swiecie dzieje to mi sie apokalipsa przypomina i jej czterech jezdzcow…
  1.WOJNA – Afganistan ,Irak a wkrutce rowniez Iran…
  2.ZARAZA – tu chyba zadnych objasnien nie potrzeba…
  3.GLOD – Jak wejdzie CODEX to bedzie glod jakiego swiat nie widzial…
  4.SMIERC – …to akurat oczywiste. WOJNA+ZARAZA+GLOD=SMIERC
  …czas zapiac pasy
  ========================
  od pb: tak wlasnie chca na twa zgube ci u szczytu (ktorych artykul nie wymienia); jesli jestes chrzescijaninem, powinienes wiedziec, ze tylko Bog wie kiedy; to co widzimy to czyn ludzi i oni “sprowadza” “mesjasza” — google ‘wolfgand eggert petition’;
  z klepaniem w klawisze tu mocno, z badaniami i samodzielnym mysleniem beznadziejnie

  • grypa666 said

   od pb: tak wlasnie chca na twa zgube ci u szczytu (ktorych artykul nie wymienia); jesli jestes chrzescijaninem, powinienes wiedziec, ze tylko Bog wie kiedy; to co widzimy to czyn ludzi i oni „sprowadza” „mesjasza” — google ‚wolfgand eggert petition’;
   z klepaniem w klawisze tu mocno, z badaniami i samodzielnym mysleniem beznadziejnie

 35. dario said

  jutro wchodzi w życie traktat lizboński a jak wiadomo nowo wybrany prezydent unii europejskiej jest członkiem grupy bildelberg a więc de facto będziemy pod ich władaniem od jutra

 36. Ala said

  Zespół Downa zasadniczo oznacza, ze dziecko posiada jeden dodatkowy chromosom w każdej z jego milionów komórek. Zamiast 46 chromosomów, ma ich 47. Co roku w USA rodzi się ponad sześć tysięcy dzieci z zespołem Downa oraz tysiące dzieci dotkniętych tym zespołem w innych krajach. Przypadłość ta dotyczy zarówno i w tym samym stopniu dziewczynek jak i chłopców. Jest to jedna z najpowszechniejszych wad wrodzonych, występująca we wszystkich rasach, grupach etnicznych, klasach społeczno- ekonomicznych i narodowościach. Może zdarzyć się każdemu. Ponieważ chromosomy oraz przenoszony za ich pośrednictwem materiał genetyczny odgrywają znaczącą role w określaniu cech waszego dziecka, ten dodatkowy chromosom wpłynie na jego życie. Wygląd waszego dziecka może być nieco inny od wyglądu jego rówieśników, mogą go dotyczyć pewne nietypowe problemy zdrowotne

  A TO MÓJ SYNEK

  • Ala said

   To do mizia źle mi zamieściło albo ja coś namieszałam chodzi o żarcik z downem

   • mizia said

    to nie ja i nie zaden zart z tym schorzeniem – 2 godziny temu pisał tu jakiś pod nickiem DOWN – słowa na h ,k ,i inne wólgaryzmy i to było do niego – pozatym kazdy kto szydzi itp itd z ludzkiego cierpienia jest dlamnie zwykłym h…m -podczłowiekiem takie jest moje prywatne zdanie na temat takich podlódzi .
    ========================
    od pb: za slabo powiedziane

   • Ala said

    Sorki w takim razie źle zrozumiałam ,nie widziałam tamtych wpisów a jako mamuśka jestem z lekko przewrażliwiona .SORRY

  • omega said

   Alu, czy ty wierzysz w to (wiesz), ze twoj synek ma „chorobe” nieodwracalna?
   Jesli tak, to na czym to opierasz?

   Pytam o to poniewaz wierze (wiem), ze wszystkie „choroby” sa odwracalne.

   Nieodwracalne dla mnie sa jedynie amputacje.

   • Ala said

    Niestety ale wiem ze tak jest mogę go wspomóc w rozwoju i na ile to możliwe podciągać intelektualnie . . każda istota dostaje 2 chromosomy od matki i dwa od ojca a następuje to w momencie zapłodnienia i w tym momencie doszło do sklejenia 2 chromosomów przez co powstał nadmiar materiału genetycznego
    Moj mały ma najbardziej rozprzestrzeniona typowa wadę czyli trysomie 21 xy 47 .Aby go wyleczyć trzeba by było rozkleić chromosomy a to jest niemożliwe .Tak jak wcześniej pisałam mogę jedynie podciągać go poprzez prace z nim intelektualnie . odkąd skończył miesiąc ma terapie logopedyczna fizykoterapie codziennie .Od 3 roku życia ma zajęcia poza domem joga ,muzykoterapia praca z psychologiem oczywiście logopeda i fizykoterapia 2 razy w roku genetyk i wszelkie badania kontrolne .Chciała bym by był zdrowy jak każda matka ,akceptuje go i kocham takim jakim jest osobiście dla mnie jest dzieckiem takim jak inne ,jest człowiekiem . To raczej ludzie czasem źle reagują ,prawdę mówiąc najwięcej przykrości spotkało mię w środowisko polskim (nie mowie o wszystkich Polakach ), np kiedyś w parku mały miał wtedy 15 miesięcy pewna polka spytała się czemu jeszcze nie chodzi powiedziałam ze ma ZD , tu ci ja zacytuje ,, o mój Boże moja ciotka jak takie coś urodziła to oddala do ośrodka ,jak można z czymś takim wychodzić do normalnych dzieci ” zabrała swojego małego mówiąc ze on z czymś takim nie będzie się bawić . Sporo właśnie takich przypadków miałam. Dlatego dziś reaguje z przewrażliwieniem , i puki będę żyła będę starała się go bronic i ochraniać przed złośliwością ludzka a może i parę osób zrozumie ze to coś to tez człowiek i jemu Bóg tak samo dal życie jak i innym

 37. Michał said

  Dzisiaj o północy Rzeczypospolita Polska traci suwerenność nad ziemiami polskimi. Od tej chwili suwerenem Polski nie jest już Rzeczypospolita Polska, ale Bruksela i Sejm Wiejskiej staje się sejmikiem lokalnym

  • hjgh said

   albo po prostu sejmikiem wiejskim lub remizą znaczącą tyle co kółko gospodyń wiejskich na szczycie G20.

  • pyrek said

   Tylko nie popłaczcie się z tej okazji. Wygrywa ten kto się nie poddaje, kto jest bardziej wytrwały.

 38. Andre said

  Jeden z rozdziałów książki Marka Richa jest o Bilderbergach.
  http://www.thehiddenevil.com/bb.asp
  Polecam przeczytanie całej książki. Autor zatytułował ją „The Hidden Evil” (Ukryte Zło). Ukazała się ona rok temu, ale chyba nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia.

 39. A said

  Wyjaśnijcie o co chodzi z 2Pac- w jaki sposób on im nadepnął na odcisk??

 40. omega said

  Nie czytalem wszystkich wpisow, nie sprawdzilem wszystkich linkow, nie widzialem wszystkich filmow przez was (komentatorow) podanych, ale przeciez prawda nie jest tak trudna, nie potrzebuje tysiaca linkow, filmow, bo prawda jest JEDNA i ta sama wczoraj, dzisiaj i jutro, tak samo jak Bog nasz Stworca. Jesli ktos nie zna Boga to nie zna prawdy.
  Dla ateistow moje slowa sa glupota.
  Ale ateisci nie sa najbardziej inteligentnymi ludzmi na swiecie, co sami udawadniaja mowiac, ze pochodza od malp!
  Tak wiec moje slowa nie sa adresowane do potomkow malp, lecz do ludzi, potomkow Adama i Ewy.
  Do tych, ktorzy zostali stworzeni na podobienstwo Boga.
  „Podobienstwo” pochodzi od „podobania sie”.
  Jesli podobamy sie Bogu, jestesmy (chcemy byc) do Boga podobnymi.

 41. […] Tajemnicza grupa Bilderberg Poniższy tekst otrzymalismy emailem. Jest to tekst do dyskusji, pierwsza część jest anonimem, więc trudno […] […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s