Grypa666's Blog

Co gorsze grypa czy kompleks jot?

Wywiad z Jane Bürgermeister

Posted by grypa666 w dniu 12/09/2009

Świeżo opublikowany wywiad z Jane Bürgermeister.

Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że Jane Burermeister nie jest postacią fikcyjną? Agenci dezinformacyjni, nie tylko na naszym blogu próbowali zdyskredytować informacje ujawnione przez tą odważną dziennikarkę austriacką najpierw atakując jej osobę.

Szybkie tłumaczenie (skrót):
W prawie godzinnym wywiadzie dla Billa Ryana z Project Camelot, Jane potwierdza niepokojące doniesienia, że już od początku października, nie tylko we Francji gdzie ujawniono tajne dokumenty rządowe na temat
szczepień, ale i we wszystkich krajach, które podlegają zarządzeniom Ś‌wiatowej Organizacji Zdrowia, odbędą się przymusowe szczepienia całej ludności. Osoby, które nei będą się chciały poddać szczepieniom będą nakłaniane do szczepienia, a jeśli się nie zgodzą to nastąpią łapanki – ludzie będą zmuszani siłą do przyjęcia szczepionek.
Jak wynika z tajnego dokumentu, który wyciekł we Francji, centra szczepień będą znajdować się poza szpitalami, niektóre z nich maja być o podwyższonym bezpieczeństwie („secure”). Trudności mogłyby nastąpić gdyby większość ludzi się nie zgodziła, jednak Jane zakłada, że ludzie dadzą się zastraszyć i w ostateczności zgodzą się na szczepionkę, szczególnie, że odmowa szczepienia będzie uznana za przestępstwo. Dlatego też tak ważne jest aby jak najwiecej ludzi nie zgodziło się na szczepienia – wówczas realizacja tego planu będzie niemożliwa.
Wiedeń, skąd pochodzi Jane Burgermeister jest ważnym miejscem w całe aferze ze szczepionkami. To tu w firmie Baxter zarażono 72 kilogramów szczepionki zywym wirusem ptasiej grypy, co w lutym b.r. niemalże wywołało globalną pandemię tej śmiertelnej choroby. Tylko dzieki uważnym Czechom sprawa ta wyszła na jaw – sprawdzili oni bowiem tę „szczepionkę” na zwierzętach, które po wstrzynkięciu zdechły. Jak się jednak okazuje, Baxter madal posiada duże ilości zarażonej szczepionki. Pozostało nam być może kilka tygodni do momentu gdy rządy państw zadecydują o szczepieniu ludności być może właśnie tą zarażoną szczepionką.
Szczepionka nawet bez żywego wirusa może być poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia, stąd też apel Jane Burgermeister, że jest najwyższy czas abyśmy sobie zdali sprawę ze skali tego przesięwzięcia i zaczęli natychmiast podejmowac zdecydowane kroki w celu zatrzymania programu szczepień. Mimo wzrastającej opozycji w USA, Europie i w innych częściach świata widać determinację rządów w kierunku realizacji tych planów. Koordynacja wychodzi od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która w 2005 roku na mocy International Health Regulations została autoryzowana do wydawania dyrektyw w przypadku pandemii rządom państw sygnatariuszy porozumienia. Co więcej, WHO przejmuje kontrolę nad policją i służbą zdrowia w tych krajach. Każdy kraj ma za zadanie ustanowienie Komitetu Kryzysowego, który ustali szczegółowo jakie grupy ludności mają zostać poddane szczepieniom i gdzie będą centra szczepień.Tak więc rządy poszczególnych państw w przypadku pandemii oddają władzę w ręce prywatnych karteli finansowych, które kierują Światową Organizacją Zdrowia, w szczególności dynastiom Rockefellerrów i Rotszyldów. cdn.

Komentarzy 39 to “Wywiad z Jane Bürgermeister”

 1. EMERGENCY UPDATE: French government document details forced mass vaccination plans from September 28th: GPs and hospitals to be excluded. Similar documents believed to be circulating in all WHO member states

  Last Updated on Monday, 31 August 2009 10:07 Sunday, 30 August 2009 17:37

  An internal French government document that outlines detailed plans and orders for the force vaccination of the French population using secure “vaccine” facilities and starting from September 28th has emerged.

  http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_vaccination_090824.pdf

  The document dated August 21st and signed by the French Health Minister Rosaylne Batchelot-Narquin and the French Minister of Interior, Minister of the Interior, Overseas Territories Brice Hortefeux is addressed to the heads of each of France’s defense zones. the regional prefects in charge of police and the gendamerie, the prefects of departments and the heads of regional health authorities for hospitalization.

  The objective of the 19-page document is the systematic vaccination of the entire French population in the period October, November, December 2009 and January 2010.

  Secure facilities are to be established in every region that will serve as “vaccination centers”.

  On page 3 the order is explicitly given that no medical establishments should serve as vaccine centers.

  GPs are to play no role in the vaccination programme.

  School age children are to be vaccinated by special mobile pandemic vaccination teams in their schools.

  The largest vaccination facilities – Centers of Vaccination of a Large Capacity (Centres de vaccination de grande capacite (CVGC) – with added security (fonctionnement renforce) are calculated to vaccinate 2,100 people each day.

  Vaccine “teams” are to work in parallel vaccinating people in three 4-hour blocs each day, and the document calculates that two teams operating in this way will allow 184,800 injections to be given to 92,400 people in a center working five days a week for the entire four month period of the mass vaccination campaign.

  No explicit mention of forced vaccination is made but the document states that everyone in the country without exception is to be vaccinated.

  Data from the health insurance bodies are to be used to ensure that everyone receives the toxic „swine flu” jab.

  The need to implement measures to track every single person in France to determine whether they have been vaccinated or not is stressed.

  Provisions to protect vaccine supplies are included. Emphasis is given to the need to store the vaccines at temperatures between 2 and 8 degrees.

  Babies from six months are to be given the vaccines, which contain ingredients such as the adjuvant squalene and also in a dose more than 60,000 times higher than the amount of squalene that caused the Gulf War Syndrome in US and UK soldiers.

  The use of squalene is illegal in the USA and UK but is expected to be allowed there too under an emergency pandemic decree.

  The French government has bought 94 million doses of “swine flu” vaccine from Baxter, GSK, Novartis and Sanofi to carry out the forced vaccination programme.

  The GSK and Novartis vaccines are classified as bioweapons by US and EU regulators and contain the dangerous squalene.

  Baxter was found deliberately contaminating vaccine material with the live bird flu virus in Austria this February in order to start a global pandemic. WHO supplied the live bird flu virus, according to Baxter’s own spokesperson.

  Baxter, Novartis and GSK executives sit on a key vaccine advisory board of WHO which recommended forced mass vaccinations in July, which are expected to bring in profits as high as 50 billion USD for vaccine companies.

  Following WHO’s declaration of a pandemic level 6 emergency on June 11th, the world has moved under military law under WHO’s International Health Regulations 2005 incorporated in member state’s pandemic plans.

  WHO, the UN, Baxter and other pharmaceutical companies are all linked with the Rockefeller and Rothschild and other family dynasties, who stand to make political and financial gains from the global forced vaccination programme under WHO.

  WHO memos dating from 1972, discovered by Patrick Jordan, explain how to use vaccines to kill people by weakening their immune system, loading their bodies with viruses and creating a massive inflammatory reaction.

  The August 21st document issued by the French government appears to be a chilling plan to initiate the mass murder of the French population by means of toxic vaccines under the cover of offering protection against a pandemic in just four weeks time.

  Similar documents are believed to be circulating in all 194 member states of the WHO.

  It is addressed to high ranking government officials who are ordered to prepare to supervise and coordinate the implementation of the forced vaccination programme in their regions, and to submit appropriate plans by the middle of September.

  The general public is only to be „informed” at the end of September of the plans by means of communications to the local press.

  The establishment of large-scale vaccine centers in „secure” facilities is a chilling echo of the Nazi concentration camps such as Buchenwald where inmates were killed by injections.

  The French plan lists in detail the duties the “vaccination” teams are to perform, the layout of the vaccination centers, the location of the furniture, such as tables, and the number of vaccinations to be carried out in specific time frames by centers of various sizes.

  The number of people prescribed to be vaccinated in four-hour sessions by a typical “vaccine team” is 360.

  A typical vaccination “post” is to consist of “three agents”, one „agent” responsible for „preparing” the vaccines, one for administering them and one for tracking people who have been vaccinated.

  A Table on page 11-12 lists the team’s different responsibilities.

  Personnel are to be assigned to “welcome” people and to issuing questionnaires. However, no personnel are to be assigned to collecting or checking the questionnaires, sparking fears that the issuing of the questionnaires is just a control measure and a subterfuge to reassure people.

  There is no mechanism envisaged for abandoning the mass vaccination campaign if evidence emerges that the vaccination campaign is causing injury or death as happened in the USA in 1976 in spite of fears that the “swine flu” vaccine is unsafe und untested.

  Medical experiments using physical coercion on people are illegal under domestic and international law.

  The document refers to laws Article L3131-8 and Article L3131-9 that allow prefects and the Prime Minister to issue decrees to compel medical personnel, including medical students and medical army personnel, to administer vaccines or face penalties.

  Here are the laws in French:

  Article L3131-8 Version en vigueur au 30 août 2009, depuis le 29 août 2007Créé par Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I, II, art. 3 II JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007Créé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 – art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007Créé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 – art. 3 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

  Si l’afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l’Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d’un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, le service d’aide médicale urgente et les services d’urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.

  Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l’Etat dans le département peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par cet arrêté.

  L’indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. Cependant, la rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

  Les personnes physiques dont le service est requis en application du premier alinéa bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6.

  En cas d’inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l’arrêté édicté par le représentant de l’Etat, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur demande de l’autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

  NOTA: Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I: la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

  Article L3131-9 Version en vigueur au 25 août 2009, depuis le 29 août 2007Créé par Loi 2007-294 2007-03-05 art. 1 I, II, III JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007Créé par Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 – art. 1 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 29 août 2007

  La compétence attribuée au représentant de l’Etat dans le département par l’article L. 3131-8 peut être exercée, dans les mêmes conditions, par les préfets de zone de défense et par le Premier ministre si la nature de la situation sanitaire ou l’ampleur de l’afflux de patients ou de victimes le justifient. Les réquisitions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3131-8 sont alors prononcées par arrêté du préfet de zone de défense ou par décret du Premier ministre.

  Dans chaque zone de défense, des établissements de santé de référence ont un rôle permanent de conseil et de formation et, en cas de situation sanitaire exceptionnelle, ils peuvent assurer une mission de coordination ou d’accueil spécifique.

  NOTA: Loi 2007-294 du 5 mars 2007 art. 12 I: la présente loi entre en vigueur le 29 août 2007, jour suivant la date de publication du décret n° 2007-1273 du 27 août 2007.

 2. Prawda said

  Moj instynkt mowi mi ze babka jest autentyczna i jej poglady.Podobnie bylo z 9/11.Bylem inzynierem w biurze projektowym w USA i w 10 minut po obejrzeniu upadajacych wiez WTC doszlismy do wniosku ze to robota wewnetrzna USA.Nikt na swiecie nie ma takiej organizacji i technologii by wyciac taki numer.Teraz podobna sytuacja.Wysylanie przemyslu do Chin przez 30 lat,bezrobocie, sztucznie przyspieszony kryzys, ciagle sugestie ze jest nas za duzo i wreszcie szczepionka by nas bylo mniej i wieczne szczescie pozniej.Coz wiecej dodac?

  • gosc said

   najgorsze jest to, ze o WTC wielu ludzi mowi, ze to robota rzadu, ale nigdzie nie mozna uslyszec oficjalnego potwierdzenia…dokladnie jest tak jak mowisz, ze nikt nie byl by w stanie przeprowadzic tak kontorolowanego wyburzeniu…WTC to juz nie wedlug ludzi spisek tylko konkretne fakty. Niech Ci co przeprowadzili ta cala akcje maja do konca zycia na sumieniu zycie tych wszystkich ludzi. Ja powiem szczerze, ze nie jestem jakims zagorzalym katolikiem ani nikim takim, ale jak na to wszystko patrze, to wydaje mi sie ze swiatem rzadzi diabel…nigdy w niego nie wierzylam, ale teraz zaczynam…

   • Prawda said

    Kilka dni temu znany aktor amerykanski Charlie Scheen zebral sie na odwage i dostal sie do prezydenta Obamy i zucil mu na stolik teczke dokumentacji na temat 9/11.Gosc ryzykuje kariera, juz wiecej roli nie dostanie ale jednak pokazal ze ma jadra.Na dluzsza mete nie ma co sie bac, trzeba pokazac swoja twarz jak sie chce miec szacunek do wlasnego siebie.

   • taka tam... said

    to nie zaden tam diabel czy szatan czy inni kosmici, TO LUDZIE LUDZIOM, przyczyny zawsze te same, chciwosc, zla wola itd… diabla wymyslono jako kozla ofiarnego, bo to zawsze sie mozna nim zaslonic. a jak wiadomo ‚ciemny lud to kupi’ (wybaczcie jesli to kogos obraza ale juz nie wyrabiam powoli) 😉

    PS. no oczywiscie skoro byla to robota rzadu, to rzad ci nie przedstawi dowodow sam na siebie. sprawa conajmniej smierdzi. wczoraj nie ogladalam zadnych wiadomosci zeby oszczedzic sobie widoku smutnych twarzy tych hipokrytow. zmarlym nalezy sie szacunek a zyjacym ogloszenie prawdy jak to bylo, poki co oni co roku szopke odstawiaja pod publike.

   • multan said

    Nasi wojskowi, którzy 8 lat temu na goraco komentowali zburzenie WTC stwierdzili, ze to „operacja czyjegos wywiadu” , bo terrorysci nie byliby zadna miara zdolni do takiej akcji.A mozna im wierzyc, bo co jak co,ale wywiad panstw srodkowoeuropejskich (w tym polski) juz w 20-leciu miedzywojennym uchodzil za potege(sic!).
    Mieli racje,choc wtedy nie wiedzieli,ze to wywiad amerykanski stal za „zamachem”.
    Pewnie niedlugo doczekamy ustawy o „klamstwie nowojorskim”, blizniaczo podobna do „zaprzeczania holokaustowi”.

   • barcode said

    Ten wywiad Charliego Sheena z prezydentem USA to sciema, zostalo to napisane tylko po to zeby pokazac „a gdyby tak…”. Wiele osob sie nabralo. Taki tekst to i ja moge napisac ale watpie czy swiadczyloby to o wielkosci moich „jader”. Pozdrawiam.

   • krzysiek said

    a tu jest link do w/w odważnego planu charliego sheena w kooperacji z alexem jonesem: http://www.infowars.com/charlie-sheens-video-message-to-president-obama

 3. allseiingeye said

  Proszę, Włochy też ogłaszają masowe szczepienia:

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Masowe-szczepienia-przeciw-grypie-AH1N1we-Wloszech,wid,11486755,wiadomosc.html?ticaid=18bb7

  • Anita said

   Mnie tylko zastanawia dlaczego chca szczepic przede wszystkim sluzbe zdrowia i sluzby porzadkowe.Czy po to ,aby spowodowac wiekszy chaos ,kiedy Ci zaczna chorowac,aby potem pospieszyc z pomoca i rozwiazaniem w postaci NWO?Juz sama nie wiem co mam myslec.

   • allseiingeye said

    Nie wiem, może oni dostaną inne szczepionki niż my, a może to wszystko to dezinformacja, żebyśmy się rzucili na szczepionki jak na wyprzedaż w Tesco 😀

   • Piotr Bein said

    juz pare razy pisalem, ze szczepionki moga byc rzeczywiscie ochronne dla sluzb
    no i jelity musza miec jakies (to samo?) antidotum dla siebie, jesli zaplanowaly prawdziwa pandemie wirusa-zabijaki
    na makabrycznej konferencji pt. swinska grypa w waszyngtonie wiele bylo gadane na temat priorytetowego szczepienia sluzby zdrowia, policji, wojska, strazakow, sluzb infrasturktury (transport itp.)
    podobnie, lecz bez makabry, jest w polskim planie pandemicznym

   • marek said

    Jeżeli miała by być to ostateczna rozgrywka – EndGame to zdecydowanie lepiej jest zmniejszyć liczbę pomagających zwalczać choroby.

    Tylko że świadomość lekarzy jest duża w kwestii przyjmowania szczepionek jest duża. Ja na własną rękę a przede wszystkim dzięki znajomemu lekarzowi zbadałem nieco ponad 30 przypadków. Zaledwie 3 lekarzy szczepi dzieci na grypę. Również kilku zaleca szczepienia.

    Pewnie macie znajomych lekarzy takich którzy powiedzą Wam prawdę. Wypytajcie jak to wygląda u nich. Jak te dane rzeczywiście wyglądają. Chciałbym aby jakiś dociekliwy reporterek zrobił ogólnopolskie badania. Tylko że takie badania już będą zakłamane. Bo większość lekarzy może skłamać.

 4. NalesnikLD said

  apropo wczesniejszego tematu, z tym spamem i oszustami na allegro, możeby tak załozyć jakiś internetowy sklepik czy właśnie aukcje z jakimiś gadżetami typu koszulki, naklejki, które po pierwsze promowały by akcję antyszczepieniową, a z drugiej dawałyby pieniądze na konto organizacji (które myślę że się przydadzą do drukowania ulotek itp.)

  • Obsertwator said

   Niestety stowarzyszenie (które jeszcze oficjalnie sąd nie zatwierdził) nie ma prawa prwadzić działalności gospodarczej.
   Wiec to odpada.

   • zima said

    dzialalnosc z ktorej zysk przeznaczony jest tylko i wylacznie na stowarzyszenie, moze byc prowadzona. jesli organizacja jest non-profit to nie zadnego problemu by tego typu sprzedaz prowadzic. takie sa fakty a nie domysly.pozdrawiam

  • grypa666 said

   Stowarzyszenie musi być najpierw zarejestrowane.

 5. Bruno said

  Szczepionki na zwykłą grypę za darmo . Miasta kupuja na potęge wydając kase zamiast na drogi przedszkola

  http://www.kurierlubelski.pl/module-dzial-viewpub-tid-9-pid-76782.html

 6. Bruno said

  Gorączka rosnie . Zamykajcie szkoły apeluje WHO

  http://fakty.interia.pl/raport/swinska-grypa/news/swinska-grypa-who-za-szybkim-zamknieciem-szkol,1366988

  • Rafał said

   Antymaterialny pisał:
   http://banki.onet.pl/1,61,8,54349595,145802773,6241629,0,forum2.html

   • Rafał said

    JEDNAK WKLEJAM CYTATY PRZYTOCZONE PRZEZ ANTYMATERIALNEGO. NIECH KAŻDY PRZECZYTA!

    WSTĘP. „Jestem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem. Niechcący zrujnowałem swój kraj. Kraj wielkiego przemysłu jest kontrolowany przez swój system kredytowy. Nasz system kredytowy jest scentralizowany. W związku z tym wzrost kraju i cała nasza działalność są w rękach kilku ludzi. Staliśmy się jednym z najgorzej rządzonych, jednym z najbardziej kontrolowanych i zdominowanych rządów w cywilizowanym świecie. Nie jesteśmy już rządem mającym własną opinię, nie jesteśmy już rządem z własnymi przekonaniami i głosem większości, lecz rządem z opiniami wymuszanymi przez małą grupę dominujących ludzi”.
    Woodrow Wilson, prezydent USA w latach 1913-21.

    Część 1.”Rząd powinien tworzyć, emitować i puszczać wszystkie waluty oraz kredyty potrzebne do zaspokojenia siły wydatkowej rządu i mocy nabywczej konsumentów. Przyjmując te podstawowe zasady, podatnicy zaoszczędzą ogromne sumy na odsetki. Przywilej tworzenia i emisji pieniędzy to nie tylko najważniejsze prawo rządu lecz również najważniejsza sposobność twórcza.”
    Abraham Lincoln (1809-65), pierwszy z ZAMORDOWANYCH prezydentów Stanów Zjednoczonych

    Część 2.”Ktokolwiek kontroluje ilość pieniądza w naszym kraju jest absolutnym władcą całego przemysłu oraz handlu, a gdy uzmysławiasz sobie, że cały system jest z łatwością kontrolowany, w ten czy inny sposób, przez kilku potężnych ludzi na górze, nie trzeba Ci już mówić skąd biorą się okresy inflacji i kryzysów.”
    James A. Garfield (1831-81), prezydent Stanów Zjednoczonych, ZAMORDOWANY po sześciu miesiącach pełnienia swojej funkcji.

    Część 3.”Przemówienie J.F.Kennedy” – wkrótce po wygłoszeniu przemówienia ZAMORDOWANY

    Część 4.”Nowoczesny system bankowy robi pieniądze z niczego. Ten proces jest prawdopodobnie najbardziej zdumiewającą sztuczką iluzjonerską, jaką kiedykolwiek wynaleziono. Bankowość została poczęta w niegodziwości i urodzona w grzechu. Bankowcy rządzą Ziemią. Odbierzcie im ją lecz zostawcie władzę kreowania pieniędzy, a w mgnieniu oka stworzą ich wystarczająco dużo, by kupić ją ponownie!
    Zabierzcie im tę ogromną władzę, a wszystkie ogromne fortuny jak moja znikną. A powinny zniknąć, aby ten świat mógł być lepszy i żyło się w nim szczęśliwiej. Jeśli jednak dalej chcecie być niewolnikami banków płacąc koszty własnego niewolnictwa, to pozwólcie im nadal tworzyć pieniądze i kontrolować kredyty.”
    Sir Josiah Stamp, dyrektor Banku Anglii w latach 1928-41 (ówcześnie znany jako drugi najbogatszy człowiek Anglii).

    Część 5. „Zanim kontrola nad emisją pieniędzy i kredytu nie zostanie przywrócona rządowi i uznana za jego nadzwyczajną i świętą odpowiedzialność, wszystkie dyskusje na temat niezależności parlamentu i demokracji są puste i daremne. Kiedy naród odrywa się od kontroli nad własnym kredytem, nie ma znaczenia kto tworzy w państwie prawo. Lichwa poza kontrolą zniszczy każde państwo.”
    William Lyon Mackenzie King (1874-1950), premier Kanady, który znacjonalizował Bank of Canada.

    PODSUMOWANIE
    „Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie są trzymane w tajemnicy dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.”
    Marshall McLuhan, medialny „guru”

    POLACY NIE DAJCIE SIĘ ZNIEWOLIĆ!

   • Też cenie Antymaterialnego. Dla zainteresowanych – zbiór Jego ciekawych wypowiedzi na forum Onetu:

    http://pl.netlog.com/groups/n_w_o_/blog/blogid=83001#blog

    Pozdrawiam

   • Radek said

    TRZEBA UWAŻAĆ! JAK ZWYKLE PODSZYWAŁO SIĘ POD NIEGO WIELU OSZOŁOMÓW, A MOŻE I CELOWO AGENTÓW. GOŚĆ MA OGROMNĄ… POWTARZAM OGROMNĄ WIEDZĘ NA TEMAT SYTUACJI W KRAJU I NA ŚWIECIE. KIEDYŚ KRĄŻYŁO ZDJĘCIE ZROBIONE W EKWADORZE, GDY JOHN PERKINS PODPISYWAŁ KSIĄŻKĘ „SPOWIEDŹ AGENTA”. SIEDZIAŁ PRZY NIM MŁODY CZŁOWIEK, KTÓRY ZWRACAŁ KARTKĘ Z AUTOGRAFEM Z NAPISEM: Antymaterialny i jakieś tam bohomazy !!!!
    kiedyś pisałem na e-mail: antymaterialny@vp.pl i zawsze po kilku dniach przychodziła odpowiedź. Sprawdzałem IP i wyszło, że Warszawa i Zurych.

 7. Mariuszsz said

  Trochę nie na temat ale …

  Informacja sprawdzona !

  Lekarze w Miliczu (dolnośląskie), w ramach szczepień obowiązkowych, nie szczepią swoich dzieci szczepionkami które są za darmo lecz kupują je na wolnym rynku.

 8. kecram said

  cytat:…Podkreśla się jednak, że nie odzwierciedla to obecnej sytuacji, ponieważ poszczególne kraje nie mają już obowiązku informowania o nowych przypadkach zachorowań…

  http://fakty.interia.pl/raport/swinska-grypa/news/swinska-grypa-who-za-szybkim-zamknieciem-szkol,1366988

  Troche szokuje!

 9. krzysiek said

  WSPANIAŁY WZRUSZAJĄCY WYWIAD. JEGO OBEJRZENIE TO JEDNA Z LEPIEJ ZAINWESTOWANYCH GODZIN W MOIM ŻYCIU. POKOJOWEGO NOBLA DLA JANE!
  PS jeśli ktoś musi siedzieć przy kompie to może przetłumaczyłby wywiad na polski

 10. eloelo yoyoyo said

  Nie jestem polonistą ale miałem w podstawówce piątkę z gramatyki:) … „Czy ktokolwiek ma jeszcze wątpliwości, że Jane Burgermeister jest postacią fikcyjną? ”

  Czyli co mam odpowiedzieć?
  – Nie. Nie mam wątpliwości, że Jane jest postacią fikcyjną:) A jeśli nie mam wątpliwości co do tego czyli wiem że jest postacią fikcyjną?

  Chodziło chyba o to żeby nie mieć wątpliwości co do jej realności. Czyli żeby nie mieć wątpliwości co do jej realności.

 11. krzysiek said

  kolejny przykład MANIPULACJI mediów (na np. naszych bliskich) – ewidentne dowody, czy Państwo to widzicie? w poniższym kilkuminutowym wywiadzie
  ta wysoko postawiona urzędnik od zdrowia publicznego oprócz kłamstw dodatkowo emituje swój piskliwy głos
  w próbach zagłuszenia eksperta lek.med. dra jaśkowskiego, na koniec dołącza do niej
  prezenter (metoda dwóch na jednego) z tylko jedną częścią tej ichniej ankiety sms:
  >proszę przesunąć wideo do minuty 16:28
  http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/minela-dwudziesta/wideo/08092009

  przypomina to próby zagadania prof. majewskiej – międzynarodowej znawczyni powikłań poszczepiennych – przez „panią pediatrę” bzdurami typu: „po przejrzeniu miliona prac nie znalazłam nic o szkodliwości związku rtęci” (wideo w archiwum: http://www.youtube.com/watch?v=wMq_umnhAo0&feature=channel)

  przykład (z wyjaśniniami krok po kroku w jęz.polskim) innych szkolonych agentów propagandy z Fox News:

 12. baria said

  Na portalu WP jest info, że Radom będzie za darmo szczepił seniorów. Podobno szczepią darmowo dzieci na inne paskudztwa, jak widać firmy farmaceutyczne mają w Radomiu wielkie wpływy. Zastanawia to szczepienie seniorów, wcześniej pisano, że to odporna grupa, bo w drugiej połowie XX wieku musieli zetknąć się z podobnymi wirusami w czasie panujących epidemii i nie są zagrożeni. Dzisiaj Radio Gdańsk podało, ze w Gdańsku też będą darmowe szczepienia seniorów, ale dla tych, którzy dostaną zalecenia od lekarza rodzinnego. Starszych ludzi łatwo ogłupić, tak bardzo boją się śmierci, że sami będą się domagali szczepień.

 13. open-minded said

  Do admina grypa666:
  w łatwy sposób można zablokować możliwość podszywania się pod różne nicki.
  Wystarczy umożliwić rejestrację na waszej stronie własnych kont dla każdego z userów, np tak jak to jest na http://www.davidicke.pl i po problemie. Prawda?? Podro

 14. Franek said

  Witam,
  Należy zorganizować przyjazd Jane do Polski, konferencję prasową, zawiadomić portale typu Fronda, Bibula.com, itp. które odwiedza duża liczba ludzi myślących niezależnie i zorganizować spotkanie – wiec z Jane Burgermeister w Warszawie. Media nie będą mogły pominąć sprawy milczeniem pod warunkiem dobrej organizacji i zawiadomieniu jak największej ilości ludzi o wiecu. – np. przed sejmem, URM, Pałacem prezydenckim.

 15. Karki89 said

  Franek dobry pomysł tylko zapewne trudności, które będą się potem piętrzyć przed Tobą mogą spowodować, że jednak Ty lub ktokolwiek kto to będzie chciał zorganizować, może uznać, w skrajnej sytuacji jako nie wykonalne. Oczywiście tylko teoretyzuję, ale jeśli zostanie takie cuś 😀 zorganizowane, a będziesz w tym „maczał” swoje paluszki to powiem jedno, będziesz geniuszem 😀

 16. krzysiek said

  prosta droga do antyszczepionkowego uświadomienia milionów polaków
  ( techniki plakatowania – tu na przykładzie obama joker)
  ACTION!!!!!!!!!!!!!!!!!! youtube.com/watch?v=hNAkDILWvm4

 17. […] Wywiad z Jane Bürgermeister Świeżo opublikowany wywiad z Jane Bürgermeister. […]

  • eloelo yoyoyo said

   Ciekawe czy ten komentarz uda mi się dodać bo nie zawsze tak jest. Czyżby ktoś cenzurował wypowiedzi a może czasem odbiegam zbytnio od głównej idei powstania tej strony:] Ale poszerzanie świadomości jest jak najbardziej zalecane. Szczególnie, że nie piszę o Yeti grasującym w Himalajach czy o bolku i lolku a o rzeczach, które wiążą się lub mogą się wiązać z tematem głównym tego bloga. Czy dostaje bana na 24 godziny na dodawanie postów a może serwer się czasem przycina itp.

   Szczepienia – czyli jak zarabiać krocie nie ponosząc odpowiedzialności

   dr Jerzy Jaśkowski

   Przed tygodniem odbyła się I w Polsce w Warszawie [staraniem p.prof. Majewskiej z INiP] międzynarodowa konferencja dotycząca powikłań poszczepiennych. Jako autor pierwszych prac w Polsce na temat szkodliwości szczepień, publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 roku bylem szczególnie zainteresowany bezpośrednią konfrontacją, naukowców z USA, Anglii i Niemiec z naszymi zwolennikami przymusowych szczepień.

   Okazało się , że sytuacja jest dużo gorsza aniżeli ta opisywana przeze mnie przed 13 laty. Przeprowadzone w różnych ośrodkach naukowych badania eksperymentalne, kliniczne i statystyczne udowodniły ponad wszelką wątpliwość nie tylko bezpodstawność stosowania masowych szczepień, ale także pokazały toksyczność tego co nazywa się enigmatycznie dobrodziejstwem ludzkości. Obecnie już tylko wyjątkowo niedokształcony osobnik może mówić o pozytywnej stronie szczepień.

   Przykładowo, dodawanie rtęci do szczepionek rozpoczęto w 1930 roku. Do tego czasu nie znano choroby zwanej autyzmem. Po raz pierwszy opisano takie chore dziecko w 1938 roku. Ale gwałtowny wzrost zachorowań na autyzm, zdrowych dzieci w 2 – 4 roku życia, nastąpił dopiero w latach 90 ubiegłego roku, po wprowadzeniu tzw. szczepionek potrójnych.

   O ile w latach 70-tych notowano jedno zachorowanie na autyzm na 10 000 nowo narodzonych dzieci, to po wprowadzeniu tych nowych szczepionek w 1991r. jedno zachorowanie notowano raz na 150 zaszczepionych dzieci.

   Gdyby stosować zasady farmakopei [czyli biblii dla lekarzy i służby zdrowia] to ilość tylko rtęci, zawartej w szczepionce mogłaby być użyta dla dziecka o wadze 135 kg. Wiadomo, że ośrodki szczepionkowe zalecają jednorocznemu dziecku nawet 10 szczepionek. W tej sytuacji takie dziecko powinno ważyć ponad 1350 kg w pierwszym roku życia. Wiadomo także, powszechnie, że waga jednorocznego dziecka rzadko przekracza 10 – 15kg. W tej sytuacji toksyczność tylko rtęci zawartej w jednej ampułce, przekracza dopuszczalne normy ponad 100 razy czyli 10 000 %. I chyba tak należy liczyć zysk producentów i ich pomagierów w rozprowadzaniu tego środka. Do tego należy doliczyć toksyczność glinu i innych pierwiastków zawartych w szczepionce.

   Były bardzo ciekawe osobiste refleksje naukowców z USA, którzy opisywali swoje problemy powstałe w chwili publikacji pierwszych dowodów na toksyczność szczepionek. Wielu z nich pozbawiono pracy i zastosowano swoisty ostracyzm, nie zapraszania na sympozja i konferencje naukowe.

   Bardzo ciekawe były prace doświadczalne pokazujące wypływ jonów wapnia już w 3 minucie po podaniu szczepionki szczurom. Jeżeli takie zmiany obserwujemy już w 3 minucie po podaniu injekcji to co dzieje się z mózgiem małego człowieczka, szczególnie narażonego w okresie wzrostu na wszelkiego rodzaju uszkodzenia?

   Obalono także wszelkie mity o rzekomej skuteczności szczepionek w zwalczaniu hipotetycznych epidemii. Jak powszechnie wiadomo bez mała symbolem skuteczności szczepień przymusowych jest rzekome zwalczenie, dzięki szczepieniom ospy. Niestety osobnicy wyrażający taki pogląd posiadają minimalną wiedzę w zakresie historii medycyny i powtarzają jedynie teksty reklamowe producentów szczepionek. Szczepienia przeciwko ospie wprowadzono w 1801r. i już po 178 latach WHO uznało, że można zaprzestać szczepień w związku ze zwalczeniem ospy. Tak więc zwalczenie jednej choroby zajęło “rządowej” medycynie aż 7 pokoleń. Każdy kto zna chociaż trochę historię medycyny wie, że inną chorobę wirusową tzw. poty angielskie “natura” zwalczyła w ciągu jednego pokolenia. Pierwsze zachorowania w Gdańsku stwierdzono w 1709 roku, a zakończenie nawrotów epidemii nastąpilo już w 1736 roku, tak skuteczne, że do dnia dzisiejszego nie potrafimy znaleźć jej śladów. W wymienionym okresie ta bardzo ciężka choroba uśmierciła prawie 60 % mieszkańców Gdańska.

   Zupełnym kuriozum był natomiast fakt poddawania szczepieniom przeciwko ospie dzieci w Polsce jeszcze do 1981 roku, a więc 3 lata po zakończeniu szczepień przez WHO.

   No tak, ale zapasy szczepionek były i trzeba je było rozchodować. Policzmy: 3 lata razy ok 500 000 dzieci i razy 50 zł. “Czysty” dochód do prywatnej kieszeni, z państwowej kasy. …

   wtorek, 16 wrzesień 2008

   Dotyczy: przymusowego postępowania Służby Zdrowia w stosunku do obywateli. W. Szanowny Panie . W 1994 roku wystąpiliśmy do Pana w związku z brakiem reakcji Ministerstwa Zdrowia, na nasze zapytanie o bezmyślności stosowania zdjęć małoobrazkowych w profilaktyce medycznej

   Ministerstwo przez 5 lat usiłowało schować temat pod dywan. Dopiero Pana interwencja doprowadziła do przyznania się Ministerstwa do braku podstaw prawnych i medycznych do stosowania przymusu corocznego wykonywania zdjęć małoobrazkowych w medycynie pracy.

   Jeszcze raz dziękujemy z pomoc, interwencja okazała się skuteczna.

   Obecnie zwracamy się z gorącą prośba o pomoc w podobnej sprawie. Ministerstwo od wielu lat stosuje przymus szczepień dzieci i młodzieży nie biorąc zupełnie pod uwagę aktualnego stanu wiedzy na temat powikłań poszczepiennych, ani też skutku synergizmu tych szczepionek w organizmie. Pragniemy przypomnieć, że obecnie dziecko do drugiego roku życia otrzymać może nawet ponad 20 szczepień.

   Wydaje się nam , że od 18 lat Polskę można nazwać państwem prawa. Wydaje się nam również, że od wielu lat KONSTYTUCJA stanowi najwyższą ustawę prawną i każdy PT Obywatel może się do tego aktu prawnego odwoływać bezpośrednio.

   Zatem jesteśmy zdania, że równo art. 38 i 39 Konstytucji jak i art. 68 obwiązują w każdej sytuacji. Artykuły te mówią wprost: cyt.”

   Art. 38: “ Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.”

   Art.39:” nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyrażenia dobrowolnie zgody.”

   Art.68:” 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia,

   3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku .

   W tej sytuacji, inne akty prawne muszą być w zgodzie z tym podstawowym dokumentem.

   Jeżeli więc Konstytucja stwierdza, że każdy pacjent ma wolną wolę, to dlaczego stosunkowo niskiej rangi urzędnik, może w tym konkretnym przypadku – szczepień , bez żadnych konsekwencji prawnych dla siebie, pozbawić człowieka woli w majestacie i prawa i przy wykorzystaniu autorytetu państwa.

   A właściwie nie tylko może pozbawić możliwości decydowania o sobie, ale jednocześnie tenże urzędnik nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje.

   Już w 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła Model Deklaracji Praw pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach. W dokumencie tym określa się, że KAŻDY ma prawo do cyt:

   “ -poszanowania swojej osoby ludzkiej

   -samodecydowania [ do informacji o stanie zdrowia i PROPONOWANYCH PROCEDURACH LECZNICZYCH wraz z ryzykiem i przewidywaną korzyścią, do decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na działania medyczne],

   -poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby [ do NIEDOKONYWANIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH BEZ WYRAŻENIA ZGODY] chyba, że jest niezdolny do wyrażenia zgody, a natychmiastowa interwencja lekarza jest konieczna, niepoddawania się badaniom naukowym bez zgody i oceny komisji etycznej.”

   Pragniemy przypomnieć, że w Polsce na podstawie obowiązującej Konstytucji i ustaw została opracowana już przed 10 laty KARTA PRAW PACJENTA, którą Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał do publicznej wiadomości.

   Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej natomiast podaje, że cyt; “ pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowę- po uzyskaniu odpowiednich, wystarczających informacji.

   Jak jednoznacznie wynika z przytoczonych i obowiązujących przepisów, podstawą działalności lekarza jest zgoda pacjenta na takie lub inne działanie medyczne. Mówi o tym jednoznacznie także Dziennik Ustaw z 1997 roku nr 28 pozycja 152 art 25 i dalsze, a w szczególności art ;

   Art. 33. 1. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

   2. Decyzję o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem.

   3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.

   Art. 34. 1. Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.

   2. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31.

   3. Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

   4. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.

   5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 32 ust. 6.

   6. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie przez lekarza czynności wymienionych w ust. 1, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

   7. Lekarz może wykonać czynności, o których mowa w ust. 1, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

   8. O okolicznościach, o których mowa w ust. 3-7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta.

   Oprócz przepisów prawnych także Kodeks Etyki Lekarskiej normuje zasady postępowania lekarza w stosunku do pacjenta a w szczególności art. 13 i 15 cyt:

   “Art.13 1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.

   2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być sformułowana w sposób dla niego zrozumiały.

   3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego.”

   “Art. 15.

   1. Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny do świadomego wyrażenia zgody, powinien ją wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca się pacjentem.

   2. W przypadku osoby niepełnoletniej, lekarz powinien starać się uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna do świadomego wyrażenia tej zgody.

   3. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może być dopuszczone tylko wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.

   4. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta lekarz może przeprowadzić również na zlecenie organu lub instytucji upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta.

   5. W razie nie uzyskania zgody na proponowane postępowanie, lekarz powinien nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką lekarską.”

   Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 lutego 1989roku [OSNKW 5-6/1989, poz.42] stwierdził, że cyt:” życie każdego człowieka niezależnie od wieku, stanu zdrowia i reprezentowanego poziomu wiedzy, stanu rodziny i realnej społecznej przydatności, jest wartością powszechną podlegającą jednakowej ochronie prawnej. [Pacjent] udzielając zgody na interwencję medyczną pozwala lekarzowi na naruszenie integralności w ustalonym zakresie, co stanowi przedmiot zgody”

   EUROPEJSKA KOMISJA BIOETYCZNA przewiduje, że cyt.: “ Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej. Osobie tej należy udzielić uprzednio odpowiednich informacji o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencji i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdym czasie swobodnie cofnąć zgodę’

   Jak wiadomo Polska na mocy Układu Stowarzyszeniowego z `Unią Europejską, już od 1991 roku jest zobowiązana dostosować swoje prawo do prawa wspólnotowego.

   Jak również powszechnie wiadomo od kilku lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, na co politycy szczególnie często się powołują.

   Nie podlega żadnej dyskusji fakt, że za nieletnie dzieci odpowiedzialność nie tylko etyczną ale i prawną ponoszą rodzice, chyba, że prawomocnym wyrokiem sąd w konkretnym przypadku stanowi inaczej.

   Ten może przydługi wstęp jednoznacznie wskazuje podstawy prawnej działalności służby zdrowia. tak więc musi nastąpić jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy szczepienia profilaktyczne [ nie lecznicze] są działalnością służby zdrowia w zrozumieniu prawa czy też nie są. Jeżeli są, to bezwzględnie powinny być stosowane przytoczone przepisy. Jeżeli natomiast szczepienia enigmatycznie zwane profilaktycznymi nie są leczeniem ani żadną inną formą działalności lekarzy to powinna zostać opracowana ustawa dająca podstawę prawną dla urzędników, do stosowania przymusu bezpośredniego.

   Należy mieć na uwadze wynikające konsekwencje ze stosowania takiego przymusu bezpośredniego. Wiadomo, że w chwili obecnej tylko policja posiada takie uprawnienia.

   Otóż jeżeli na skutek zastosowania przymusu bezpośredniego, łamania praw pacjenta, polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, wystąpią skutki uboczne, powikłania po szczepieniu, to kto ponosi odpowiedzialność zarówno prawno – karną , jak i cywilno- odszkodowawczą?

   Innymi słowy kto ma wypłacić rodzinie dziecka odszkodowanie jak i płacić rentę jeżeli zachodzi taka potrzeba i w jakiej wysokości. Wiadomo, że spraw takich znacznie , w ostatnim okresie przybywa. ostatnie prace naukowe nie pozostawiają żadnej wątpliwości o występowaniu poważnych powikłań poszczepiennych [prace prof.Doroty Majewskiej].

   Podkreślamy, sprawa szczepień zwanych profilaktycznymi w świetle obowiązujących przepisów wygląda bardzo dziwnie. Decyzję o zakresie stosowanych szczepień, rodzaju zakupionej szczepionki, podejmuje urzędnik nie zawsze najwyższego rzędu i w dodatku nie będący lekarzem praktykiem [co ma miejsce coraz częściej] wręcz ludzie zupełnie nie związani z medycyną [vide Państwowy Zakład Higieny]., a w związku w wykonaniem tej decyzji przez lekarza, pacjent lub jego rodzina roszczą pretensje do konkretnego zakładu służby zdrowia. Innymi słowy dlaczego lekarz ma płacić za decyzje administracyjne dotyczące np. zakupu nietrafnej szczepionki?

   Sytuację pogarsza fakt tajemniczości, tj. nieinformowania [ niepublikowania zasad wprowadzania określonego rodzaju szczepionki] społeczeństwa o rodzaju i zasadach wprowadzanych szczepień. Kalendarzyk tzw. szczepień obowiązkowych jest ustalany w tajemnicy przez wąskie grono nikomu nie znanych urzędników. Nigdzie nie publikuje się ani zasad zakupu tej lub innej szczepionki, ani motywów jej wprowadzenia do kalendarzyka.

   Dlaczego nawet na stronie Ministerstwa Zdrowia brak jakichkolwiek uzasadnień wprowadzenia tej a nie innej szczepionki w tym a nie w innym miesiącu?

   Dlaczego brak podstaw naukowych [ prac naukowych] uzasadniających wprowadzenie takiej a nieinnej szczepionki i korzyści wynikających ze stosowania tej szczepionki?

   Dlaczego brak informacji o sumach wypłacanych firmom farmaceutycznym w związku z zakupem takiej a nie innej szczepionki.? Przecież ustawa o zamówieniach publicznych jest jawna.

   Innymi słowy dlaczego eksperymenty z dopuszczeniem tej a nie innej szczepionki są tajne i niestanowią integralnego załącznika do decyzji ministerstwa o wprowadzeniu szczepień?

   Jak wyraźnie jest to widoczne, zostały naruszone zasady prawne obowiązujące w POLSCE. OGRANICZONA została w poważnym zakresie wolność obywatelska poprzez zniesienie zasady zgody pacjenta na stosowanie określonego eksperymentu, zabiegu na swoim ciele.

   Decyzje za prawnie nieubezwłasnowolnionego obywatela, podejmuje urzędnik stosunkowo niskiego szczebla, nie posiadający kompetencji merytorycznych.

   Wytworzona sytuacja jest jawnym czynnikiem korupcjogennym firm farmaceutycznych będących żywotnie zainteresowanych wprowadzeniem swoich szczepionek na polski rynek. W kręgach medycznych mówi się wprost, że dopuszczenie tej a nie innej szczepionki na rynek, to są co najmniej kluczyki do samochodu klasy mercedes S

   Innymi słowy, jeżeli przyjmiemy, że szczepionka jest lekiem [ a nie jest, przynajmniej w świetle obowiązującego obecnie prawa] to dlaczego w Polsce nie ma obywatel prawa wyboru rodzaju firmy, której szczepionkę chciałby stosować? Mamy przykłady zakupu szczepionek koreańskich za przysłowiowego laptopa.

   Jest zrozumiałym, że część szczególnie osób biednych, ze względów finansowych, kupiłaby najtańsze szczepionki, ale jest także duża grupa ludzi, których stać na lepsze. Niestety w Polsce okazuje się, że wszyscy są ubezwłasnowolnieni i zależni, także co do zakupu od tajnej decyzji urzędnika [ lub grupy urzędników] narażonego na korupcje w sposób niewyobrażalny. Co taka sytuacja ma wspólnego z prawem pacjenta co do wyboru metody leczenia?

   Dlaczego kolejne rządy tolerują od wielu, wielu lat taką niejednoznaczną sytuację?

   Kolejny korupcjogenny problem powstaje z powodu dokonywania zakupów szczepionek bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Wiadomo, że niektóre instytucje nie posiadające w statucie prawa handlu sprzedają szczepionki, zamiast zajmować się kontrolą czystości i stanem higieny. Od dłuższego już czasu sprzedażą szczepionek zajmują się np. stacje sanitarno-epidemiologiczne, jak pogodzić sytuację kontroli ze sprzedażą?

   Aby nie być gołosłownym podam konkretny przykład . Od września 1999 roku epidemiolodzy z pionu sanitarnego ostrzegali o grypie i przypominali o konieczności szczepienia. Nic to, że w większości nie byli lekarzami a inżynierami. Jak można to sprawdzić kampania ta była szeroko nagłaśniana w prasie i telewizji, doprowadzając do “braku szczepionek” w sprzedaży. Grypa minęła w połowie lutego 2000r. Dopiero 29 lutego 2000r. podano do publicznej wiadomości fakt wyhodowania tego wirusa , który był odpowiedzialny za minioną grypę. Okazało się, że był to zupełnie inny szczep od tego którym szczepiono ludzi. Szczepionkę z nowo odkrytym wirusem można będzie wprowadzić do sprzedaży najwcześniej za 6 – 8 miesięcy. Czyli prawie rok po minięciu epidemii. W ten prosty sposób doszło do wyłudzenia od kilku milionów osób sporej sumy pieniędzy. Było to w sumie ponad miliard złotych powodując niepotrzebne zubożenie społeczeństwa i kraju. [ pieniądze wywieziono za granicę] . Czy takimi sprawami nie powinno się zająć CBA lub pokrewne służby.

   Tak więc, jeżeli musi być stosowany przymus szczepień [ a nie musi] , to należy opracować podstawy prawne jego stosowania. Obecna schizofrenia prawna [jedna osoba podejmuje decyzje i wydaje społeczne pieniądze a inna łamiąc prawo dokonuje przymusowego zabiegu i bierze odpowiedzialność za ten zabieg i jego skutki] rozmywa odpowiedzialność za decyzje i jest potencjalną przyczyną licznych nadużyć finansowych. W kręgach medycznych mówi się oficjalnie, że 30 % ceny szczepionki idzie na “łapówki”

   Dlatego bardzo prosimy za zajęcie się tym złóżonym problemem.

   Za Zarząd FRECH dr Jerzy Jaśkowski Główny Moderator

   Artykuł dr Jaśkowskiego, przekształciłam z pdfu, więc mogą wystąpić drobne literówki:

   “ROK 1984 – nie Orwella, a szczepień
   Stwierdzam coraz bardziej, że żyjemy w wirtualnym świecie. Wszystko zaczęło się w czasie sławetnego zburzenia budynków WTC w Nowym Jorku. To nic, że samolot zbudowany z aluminium nie może rozbić żelbetonowego słupa, [ wystarczy wziąść aluminiową puszkę po piwie i spróbować nią rozbić zwykły pręt zbrojeniowy, jeszcze nikomu to się nie udało]. To nic ,że samolot ma zbiorniki paliwa w skrzydłach a skrzydła musiałyby odpaść po zderzeniu z murem [vide balony zaporowe II Wojny]. To nic, że jest cała masa dokładnych analiz tego wypadku np. na You Toube, pokazujących absurd oficjalnej, politycznie poprawnej, wersji o rzekomym ataku terrorystów arabskich, co było potem bezpośrednim powodem wymordowania kilkuset tysięcy Arabów, w tym samych dzieci ok. 200 000 co potwierdziła Wysoka Komisarz ONZ do Spraw Dzieci. A wszytko to odbyło się w 5 dni po tym jak konferencja ONZ w Johanseburgu, uznała Izrael za jedyne rasistowskie państwo na świecie i wezwała do bojkotu towarów izraelskich
   Polskojęzyczne gazety i tygodniki realizując instrukcje “z góry” wiedzą lepiej i dalej te same bzdury głoszą [ przypominam, że rozpoczynając relacje o ibin Ladenie i Iraku prezenterka programu pierwszego TVP ~Dziennika, zastrzegła się, że otrzymują materiały z CIA i nie mają wpływu na ich jakość].
   [Podkreślam,że w chwili obecnej takie gazety jak Dziennik, Neeswek, Gazeta Wyborcza zwana Idisz cajtung przez ulicę, są koncernami niepolskimi]
   Najnowszym osiągnęciem dezinformacji zwanej z angielska BRAIN WASH, w wydaniu globalnym jest “epidemia świńskiej grypy”
   To nic, że Ministerstwo Zdrowia jest obsługiwane przez lekarzy, że konsultantami krajowymi, czy też wojewódzkimi są lekarze, ich wypowiedzi wskazują na całkowitą ignorancję wiedzy podstawowej -szkolnej. Przykładowo pojęcie EPIDEMIA wprowadzono przed wielu, wielu, laty i oznaczało, że na danym terenie, w konkretnym miejscu na ziemi, zachorowało znacznie więcej ludzi, na daną chorobę, aniżeli w poprzednich latach. Jest to wiedza z zakresu 4 roku medycyny. Trudno aby przedstawiciele establishmentu warszawskiego- medycznego nie przyswoili sobie

   podstawowej definicji w przedmiocie, który jest ich zawodem – czytaj źródłem dobrego
   utrzymania.
   Dwa wykresy pokazują wielkość zachorowań na grypę Pierwszy [ wyżej] zachorowania w
   ubiegłym roku, drugi, poniżej – jak również w cały ostatnim 25 leciu

   Wykres [ za Państwowym Zakładem Higieny, Ośrodek Monitorowania Grypy http://www.centrum.grypa.pl ] Wyraźnie wskazuje one , że wielkość zachorowań, czyli liczba potencjalnie chorych w ubiegłych latach dochodziła np. w 1996 roku do ponad 3 milionów i Ministerstwo Zdrowia nie ogłosiło, żadnej epidemii. Dlaczego? A obecnie kiedy jeszcze nie mamy żadnego przypadku zachorowań Minister Zdrowia powołało KRAJOWY KOMITET DS PANDEMII GRYPY. To brzmi drodzy PT Czytelnicy!!! A jakie diety można sobie wypłacać!!!!
   W styczniu tego 2009 roku, liczba zachorowań na grypę doszła w Polsce do 200 000 . I czy jakakolwiek gazetka poinformowała społeczeństwo o konieczności zwiększenia uwagi na grypę?!!! czy pani Minister Kopacz w ogóle wiedziała, że ludzie chorują na grupę.??? Czy zrobiono jakiekolwiek badania wirusologiczne chorych???!!!
   Wiadomo, za ogłoszeniem epidemii muszą iść pieniądze np. na podstawowe badania wirusologiczne. Jedyna w kraju placówka za jedno badanie inkasuje ponad 200 zł. A do tego dochodzą jeszcze dyżury lekarzy itd. Tak więc możemy spokojnie przyjąć, że ogłoszenie stanu zagrożenia i tych wszystkich zaleceń rzekomo medycznych, jest zwykłym biciem piany i wiadomo, że nie nadwyręży i tak skromnego budżetu Ministertwa Zdrowia, A medialnie wszyscy widzą, że Pani Minister się zdrowiem obywateli interesuje, chociażby wydając polecenia mierzenia temperatury i ciśnienia na lotniskach, u osób powracających do Kraju z Meksyku. Ze takie teatralne gesty nie mają znaczenia? a kogo to obchodzi? grunt, że doskonale nakręca konikturę i to widzimy
   w artykułach Gazety Wyborczej. A poza tym są medialne i telewizyjni dziennikarze uwijają się mając nowe zlecenia.
   Jeżeli potraktujemy sprawę poważnie to; albo redaktorzy tych wszystkich bzdur na temat rzekomego zagrożenia są kompletnymi ignorantami i nie chciało się im zapoznać nawet z podstawami epidemiologii przed napisaniem publikacji, albo biorą pieniądze za oszukiwanie ludzi. I tak np. Wojciech Moskal w dniu 26.04.2009 nawoływał do zakupu specjalistycznych leków np. oseltamiwiru lub zanamiwiru. Leków tych co prawda nie ma w cenniku leków sprzedawanych w Polsce, ale w dobie globalizacji możemy łatwo sprawdzić w “mimsie: i tak, cena oseltamwiru jest ok. 30 do 50 funtów za kurację. A Gazeta Wyborcza nawoływała do zakupu co najmniej kilku milionów opakowań. Czyli innymi słowy chciała pomóc w wyprowadzeniu z Polski ok. 500 000 milionów złotych.
   Już następnego dnia p. Margarit Kossobudzka [27.04.2009] z tej samej Gazety reklamowała timiflu i relenza , preparaty stworzone do leczenia tym razem ptasiej grypy. Wiadomo, ile lat można oszukiwać ludzi rzekomym zagrożeniem ptasią grypą, kiedy ani jedno stado dzikich ptaków nie padło. Przykładowo w Polsce pomimo usilnych starań i wydaniu ponad 50 milionów złotych nawet p. Premierowi nie udało się zamordować łabędzi w Toruniu na Wiśle. Co nie przeszkadzało za rzeź w kilku kurnikach, oczywiście prywatnych.
   Policzmy lek o nazwie Timiflu kosztuje w Polsce ok. 200 zł, razy kilka milionów dawek czyli suma ta sama ok. 500 milionów chciano wyprowadzić z Polski.
   Czy to jest zrozumiałe. Oczywiście, że tak, naprodukowano tych leków całą masę, a ludzi nie chcą kupować, więc najlepiej wmieszać w sprzedaż urzędników, którzy przecież rozdają nie swoje pieniądze. A jak się ogłasza taką akcję rządową to sprzedaż od razu wzrasta. Samorządy także muszą kupować.
   Wracając do świńskiej grypy. Jak to pokazała kilkakrotnie telewizja, farma na ktorej rzekomo zmutował się ten wirus należała do koncernu SMITHFIELDS – USA.[ Rolling Stone 2007 Jeff Tietz]
   Przed laty rolnicy w Polsce głośnio protestowali przeciwko wejściu tego koncernu na rynek Polski. Oczywiście bezskutecznie. Na marginesie, becnie zakupujemy mięso w Niemiec, a w Polsce jest 19 zakładów tego koncernu.
   Wiadomo, że świnia jest bardzo spokrewniona genetycznie z człowiekiem i np, można wykorzystywać świńską wątrobę do dializy człowieka. Czy czasami w firmach Smithfields nie wykonuje się eksperymentów medycznych i czy czasami to nie było powodem powstania nowego wirusa. Prawdopodobieństwo, że w kilku miejscach na świcie w tym samym czasie powstanie taka sama mutacja wirusa jest zerowe. A jak ogłosiło to Ministerstwo Zdrowia Meksyku choroba wystąpiła w kilku miejscach odległych od siebie, a nie wystąpiła np w samym mieście Meksico City
   Jednocześnie meksykańscy eksperci twierdzą,że wirus H1N1 ,czyli świński, nie pochodzi z meksykańskich farm. Ponadto Meksykanie informują, że wbrew twierdzeniom Gazety Wyborczej na grypę zmarło 12 osób a zachorowało 260 osób [ http://www.portalspożywczy.pl ] . Jak w takim bądź razie uzasadnić wydanie 450 milionów dolarów na rzekome leczenie – profilaktykę nieistniejącej choroby??
   Zdziwienie budzi także sposób informacji uzyskiwanych z Meksyku. Najpierw szeroko rozdmuchana EPIDEMIA. Gdyby w Meksyku wybuchła epidemia to musiałoby zachorować co najmniej 3 – 5 milionów ludzi. A potem uzyskujemy wiadomość o 1600 przypadków grypy. Podkreślam w styczniu 2009 roku w Polsce [ 38 milionów ludzi] zachorowało na grypę 200 000 osób i nikomu do głowy nie przyszlo robić badań wirusologicznych, nie mówiąc o ogłoszeniu epidemii, a w Meksyku [ 106 milionów ludzi] zachorowało tylko 264 i już jest epidemia???!!! Mało tego zachorowało w sumie 1600 osób i robiono badania wirusologiczne. Na jakiej podstawie, Jeżeli na grypę choruję kilkaset milionów rocznie na świecie, to kto daje pieniądze na robienie badań specjalistycznych w każdym przypadku. Skąd Meksykanie wiedzieli, że akurat tym, a nie innym chorym należy robić badania wirusologiczne.? Przecież jedno badanie to kilkaset dolarów, a oni, ten biedny kraj, tak nagle wszystkim robią od dzisiaj badania wirusologiczne?!!!
   ~Corocznie na grupę choruje ok 200 do 500 milionów ludzi i nikomu poważnemu do głowy nie przyszło ogłaszać epidemii. A tutaj już pandemia. Pandemia występuje wtedy kiedy w kilku krajach jest epidemia. Niestety dziennikarze Wyborczej, stosują prymitywną socjotechnikę mieszając różne pojęcia, kraje i czas usiłują rozdmuchać sprawę odwracając uwagę społeczeństwa od kryzysu i wojen toczonych przez Amerykę i Izrael.
   Żeby było jeszcze ciekawiej to przypomnę zalecenia Komitetu Doradczego ds Szczepień Ochronnych [www.mp.pl.]Morbility and Mortality Weekly report 2007.56.1-54. Prevention and control of inflienze., a więc powstałego na długo przed ogłoszeniem przez “naszych” ekspertów epidemii świńskiej grypy.
   I tak obecnie [www.mp.pl/kurier] podaje się, że wirus świńskiej grypy A/H1N1 został potwierdzony przez rząd Meksyku w18 przypadków zakażenia człowieka.
   Tymczasem Komitet Doradczy stwierdza: cyt:” Epidemiczne zachorowania u ludzi wywołują dwa typy wirusa grypy A i B. Wirus grypy A dzieli się na podtypy na podstawie swoistości
   entygenowej dwóch białek powierzchniowych – hemoaglutyniny H i neuramidazy N . Od 1977
   roku zachorowania na grypę wywołują u ludzi na całym świecie dwa podtypy wirusa grypy A tj A-H1N1 oraz H3N2 …
   No i mamy problem. Jeżeli Komitet Doradczy stwierdza, że ten typ wirusa występuje na świecie od co najmniej 1977 roku i stanowi główne źródło zakażeń, to na jakiej podstawie Ministerstwo Zdrowia i jego doradcy stwierdzą, że go w Polsce nie ma. Na co właściwie idą nasze, podatnika pieniądze, kiedy dopiero jak przyszedł sygnał z Waszyngtonu to stwierdzono istnienie czegoś o czym lekarze wiedzą od 30 lat, czyli od jednego co najmniej pokolenia!!!!
   Poza tym mamy odpowiednie laboratoria, rzekomo monitorujące stan zagrożenia epidemiami, po
   po 30 latach istnienia wirusa konsultanci medyczni dowiadują się o tym z gazet.
   Widać wyraźnie, że nie po to W.Jaruzelski i spółka rozdawali tytuły naukowe aby polska nauka się
   nie rozwijała. [ przypominam w pierwszym roku stanu wojennego rozdano 1320 tytułów
   profesorskich]
   Dr Jerzy Jaśkowski
   Gdańsk

   • Ciekawe czy ten komentarz uda mi się dodać bo nie zawsze tak jest. Czyżby ktoś cenzurował wypowiedzi a może czasem odbiegam zbytnio od głównej idei powstania tej strony:]

    Niektóre komentarze automatycznie trafiają do spamu jeśli spełniają określone kryteria — akurat w przypadku tego to długość

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s